Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/65
Nächste Seite
- 1
Aspire-desktopcomputer
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  -1

  Aspire-desktopcomputer
  Gebruikershandleiding • Page 2

  2-

  © 2013. Alle rechten voorbehouden.
  Aspire-desktopcomputer
  Dekt: Towermodellen
  Deze uitgave: October 2013

  Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe
  bestanden in
  Open het Acer-portaal vanuit het Startscherm om u te
  registreren voor een Acer ID of u aan te melden wanneer u al
  een Acer ID hebt.
  Er zijn drie goede redenen voor u om een Acer ID aan te
  vragen:
  • Vanaf de pc externe toegang krijgen tot andere toestellen
  met onze gratis app Acer externe bestanden
  • De nieuwste aanbiedingen en productinformatie ontvangen
  • Uw apparaat registreren voor garantieservice
  Ga voor meer informatie naar de AcerCloud-website:
  www.acer.com/acercloud

  Modelnummer: _________________________________
  Serienummer: _________________________________
  Aankoopdatum: ________________________________
  Plaats van aankoop: ____________________________ • Page 3

  Inhoudsopgave - 3

  INHOUDSOPGAVE
  Om te beginnen
  5
  Uw handleidingen .................................... 5
  Onderhoud en tips voor het gebruik van
  de computer............................................. 5
  De computer in- en uitschakelen ................ 5
  De computer met zorg behandelen............. 6
  Het netsnoer ............................................... 6
  De computer reinigen en onderhouden ...... 7

  Herstel
  8
  Een herstelback-up maken...................... 8
  Back-up maken van stuurprogramma's
  en toepassingen .................................... 10
  Het systeem herstellen .......................... 12
  Stuurprogramma's en toepassingen
  opnieuw installeren ................................... 13
  Terug naar een eerdere momentopname
  van het systeem........................................ 15
  De fabriekstoestand van het systeem
  herstellen .................................................. 16
  Herstellen vanuit Windows........................ 17
  Herstellen vanaf een back-up ................... 20

  Verbinding maken met internet
  24
  Verbinding maken via een kabel ........... 24
  Geïntegreerde netwerkfunctie................... 24

  BIOS-hulpprogramma
  26
  Opstartreeks .......................................... 26
  Wachtwoorden instellen ........................ 26
  De computer beveiligen
  27
  Wachtwoorden gebruiken...................... 27
  Wachtwoorden invoeren ........................... 28

  Energiebeheer
  29
  Energie besparen .................................. 29
  Poorten en aansluitingen

  32

  Informatie over USB 3.0............................ 33
  Audiopoorten aan de achterkant............... 33

  Geheugenkaartlezer
  34
  Verbindingsmogelijkheden..................... 34
  Video- en audio-aansluitingen

  36

  HDMI

  37

  Universele Seriële Bus (USB)

  38

  Veelgestelde vragen
  40
  Informatie over serviceverlening............ 43
  Tips en hints voor het gebruik van
  Windows 8.1 .......................................... 44
  Hoe kom ik bij Start terecht?..................... 44
  Wat zijn "Charms"? ................................... 44
  Kan ik direct opstarten naar het
  bureaublad? .............................................. 45
  Hoe spring ik heen en weer tussen apps?... 45
  Hoe schakel ik de computer uit?............... 45
  Hoe kan ik mijn computer ontgrendelen? .... 45
  Hoe kan ik mijn computer aanpassen?..... 46
  Waar zijn mijn apps?................................. 48
  Wat is een Microsoft-ID (account)?........... 50
  Hoe voeg ik favorieten toe aan Internet
  Explorer?................................................... 51
  Hoe controleer ik of er Windows-updates
  zijn?........................................................... 51
  Waar kan ik meer informatie vinden? ....... 51

  Problemen oplossen .............................. 52
  Tips voor het oplossen van problemen ..... 52
  Foutmeldingen .......................................... 52

  Internet en online veiligheid
  54
  De eerste stappen op internet ............... 54
  De computer beveiligen ............................ 54
  Een internetprovider kiezen ...................... 54
  Netwerkaansluitingen................................ 55
  Surf op internet! ........................................ 57
  Beveiliging................................................. 58

  Blu-ray- of dvd-films afspelen

  65 • Page 4

  4-

  Aan de slag...

  In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:

  Nuttige informatie over de zorg voor uw computer en uw gezondheid
  Hoe u herstelback-ups maakt
  Richtlijnen voor het maken van verbinding met een netwerk
  Informatie over het gebruik van de gebundelde software van Acer • Page 5

  Om te beginnen - 5

  O M T E B E G IN NE N
  Wij danken u dat u hebt gekozen voor deze desktopcomputer van
  Acer om te voldoen aan uw computereisen.

  Uw handleidingen
  Om u te helpen met het werken op de Acer-desktopcomputer, hebben
  we een aantal handleidingen samengesteld:
  Allereerst helpt de Set-uphandleiding u bij het instellen van uw
  computer.
  In de snelgids krijgt u een introductie over de basiseigenschappen en
  functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe u
  met de computer productiever kunt werken, raadpleeg dan de
  Gebruikershandleiding.
  Deze
  gebruikershandleiding
  bevat
  gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties,
  gegevensherstel, uitbreidingsopties en oplossen van problemen.
  Daarnaast bevat de handleiding algemene voorwaarden en
  veiligheidsmededelingen voor uw desktopcomputer. Deze is
  beschikbaar via het bureaublad; dubbelklik op het Help-pictogram en
  klik op User’s Manual (Gebruikershandleiding) in het menu dat
  open gaat.

  Onderhoud en tips voor het gebruik van de
  computer
  De computer in- en uitschakelen
  U kunt de computer uitschakelen op een van de volgende manieren:
  • Gebruik het afsluitcommando van Windows: Druk op de Windowstoets + <C>, klik op Settings (Instellingen) > Power (Energie) en
  klik dan op Shut Down (Afsluiten).
  Als u de computer voor korte tijd wilt uitschakelen maar niet helemaal
  wilt uitzetten, activeert u de sluimerstand door op de aan-uitknop te
  drukken. • Page 6

  6 - Om te beginnen

  U kunt de computer ook op stand-by zetten door de sneltoets <Fn> +
  <F4> in te drukken.
  Opmerking
  Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houd dan de aanuitknop langer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als
  u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, moet u
  minstens twee seconden wachten voordat u de computer weer inschakelt.

  De computer met zorg behandelen
  Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u
  deze met zorg behandelt.
  • Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer
  niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
  • Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0 °C (32 °F) of
  boven 50 °C (122 °F).
  • Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
  • Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
  • Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
  • Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
  • Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
  • Plaats geen objecten boven op de computer.
  • Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten.
  • Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak.

  Het netsnoer
  Houd bij het gebruik van het netsnoer rekening met het volgende:
  • Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen
  op. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad
  liggen.
  • Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek
  dan niet aan het snoer, maar aan de stekker. • Page 7

  Om te beginnen - 7

  • Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van
  de aangesloten apparatuur, het aantal toegestane ampères van het
  verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van
  alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting
  van de zekering niet overschrijden.

  De computer reinigen en onderhouden
  Ga als volgt te werk om de computer te reinigen:
  1. Schakel de computer uit .
  2. Gebruik een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare
  reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.
  Als zich een van de volgende situaties voordoet:
  • De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd;
  • De computer functioneert niet goed
  Zie Veelgestelde vragen op pagina 40. • Page 8

  8 - Herstel

  HERSTEL
  Als er een probleem met uw computer optreedt en de veelgestelde
  vragen (zie Veelgestelde vragen op pagina 40) bieden geen
  oplossing, kunt u de computer 'herstellen', d.w.z. terugzetten naar een
  eerdere toestand.
  In dit onderdeel worden de herstelprogramma's beschreven die
  beschikbaar zijn op de computer. Acer levert Acer Recovery
  Management, waarmee u een herstelback-up een back-up met
  stuurprogramma's en toepassingen kunt maken. Om de herstelopties
  te starten, gebruikt u hulpmiddelen uit Windows of de herstelback-up.
  Opmerking
  Acer Recovery Management is uitsluitend beschikbaar als een Windowsbesturingssysteem al is geïnstalleerd.

  Belangrijk
  Het wordt aanbevolen zo spoedig mogelijk een herstelback-up en een
  back-up met stuurprogramma's en toepassingen te maken.
  In bepaalde situaties vereist een volledig herstel een USB-herstelback-up.

  Een herstelback-up maken
  Om vanaf een USB-opslag te herstellen, moet u vooraf een
  herstelback-up maken. De herstelback-up bevat de complete originele
  gegevens van de harde schijf van de computer, inclusief Windows en
  alle vooraf geïnstalleerde stuurprogramma's en software. Met deze
  back-up kunt u de standaardconfiguratie van de computer herstellen.
  Het programma biedt tevens de optie alle instellingen en persoonlijke
  gegevens te bewaren, zodat u deze later kunt herstellen.
  Opmerking
  Aangezien de back-up, na formatteren, meer dan 16 GB opslagruimte nodig
  heeft, raden wij u aan een USB-station te gebruiken met een capaciteit van
  32 GB of meer. • Page 9

  Herstel - 9

  1. Ga naar Start en voer 'Recovery' (Herstel) in. Klik vervolgens op
  Acer Recovery Management in de lijst met apps.

  2. Klik op Create Factory Default Backup (Back-up met fabriekswaarden maken). Het venster Recovery Drive (Herstelstation)
  verschijnt.

  Zorg dat de optie Copy contents from the recovery partition to
  the recovery drive (Gegevens van de herstelpartitie naar het
  herstelstation kopiëren) is geselecteerd. De levert de meest
  complete en veiligste herstelback-up. • Page 10

  10 - Herstel

  3. Sluit het USB-station aan en klik op Next (Volgende).
  • Aangezien de back-up, na formatteren, meer dan 16 GB
  opslagruimte nodig heeft, raden wij u aan een USB-station te
  gebruiken met een capaciteit van 32 GB of meer.

  4. De voortgang van de back-up is zichtbaar op het scherm.
  5. Volg het proces totdat het voltooid is.
  6. Nadat de herstelback-up is gemaakt, kunt u ervoor kiezen om de
  herstelgegevens op de computer te verwijderen. Als u deze
  gegevens verwijdert, kunt u met de USB-herstelback-up de
  computer herstellen, maar als u het USB-station verliest of wist,
  kunt u de computer niet herstellen.
  7. Koppel het USB-station los en voorzie het van een label.
  Belangrijk
  Schrijf een unieke beschrijving op het station, zoals 'Windows
  Herstelback-up'. Bewaar de back-up op een veilige plek die u niet
  vergeet.

  Back-up maken van stuurprogramma's en
  toepassingen
  Maak een back-up van stuurprogramma's en toepassingen, met
  daarop de vooraf, in de fabriek geïnstalleerde software en
  stuurprogramma's van de computer. U kunt de back-up op een USBopslagapparaat maken of, als de computer beschikt over een dvdbrander, één of meer opneembare dvd's gebruiken. • Page 11

  Herstel - 11

  1. Ga naar Start en voer 'Recovery' (Herstel) in. Klik vervolgens op
  Acer Recovery Management in de lijst met apps.

  2. Klik op Back-up maken van stuurprogramma's en toepassingen.
  Sluit het USB-station aan of plaats een lege dvd in het optische
  station en klik op Next (Volgende).
  • Wanneer u een USB-station gebruikt, moet u controleren of het
  voldoende capaciteit heeft voordat u verder gaat.
  • Wanneer u dvd's gebruikt, zal ook het aantal lege beschrijfbare
  disks worden weergegeven dat u nodig hebt voor het maken van
  de hersteldisks. Zorg dat u het vereiste aantal vereiste identieke,
  lege disks bij de hand hebt.

  3. Klik op Start om bestanden te kopiëren. U ziet de voortgang van de
  back-up in beeld.
  4. Volg het proces totdat het voltooid is:
  • Wanneer u optische disks gebruikt, zal het station elke disk
  uitwerpen wanneer het klaar is met het branden ervan. Verwijder
  de disk uit het station en beschrijf deze met een permanente
  viltstift. • Page 12

  12 - Herstel

  Wanneer er meerdere disks nodig zijn, plaatst u een nieuwe disk
  wanneer daar om gevraagd wordt en klikt dan op OK. Ga door
  totdat het proces voltooid is.
  • Wanneer u een USB-station gebruikt, moet u het USB-station
  loskoppelen en voorzien van een duidelijk label.
  Belangrijk
  Schrijf een unieke beschrijving op elke back-up, bijvoorbeeld 'Back-up
  van stuurprogramma's en toepassingen'. Bewaar de back-up op een
  veilige plek die u niet vergeet.

  Het systeem herstellen
  Zo herstelt u het systeem:
  1. Voer kleine reparaties uit.
  Als één of twee software- of hardware-items niet meer correct
  functioneren, kan het probleem wellicht worden opgelost door de
  software of de stuurprogramma's opnieuw te installeren.
  Voor informatie over het opnieuw installeren van software en stuurprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd, zie Stuurprogramma's en
  toepassingen opnieuw installeren op pagina 13.
  Voor instructies over het opnieuw installeren van software en
  stuurprogramma's die niet vooraf zijn geïnstalleerd, zie de
  documentatie of ondersteunende website van het betreffende
  product.
  2. Herstel een eerdere systeemtoestand.
  Als het opnieuw installeren van software of stuurprogramma's niet
  helpt, dan kan het probleem wellicht worden opgelost door een
  eerdere, functionerende toestand van het systeem te herstellen.
  Voor instructies, zie Terug naar een eerdere momentopname van
  het systeem op pagina 15.
  3. Herstel de fabrieksinstellingen van het besturingssysteem.
  Als niets anders het probleem heeft verholpen en u de
  fabrieksinstellingen van het systeem wilt herstellen, maar uw
  gebruikersinformatie wilt behouden, zie De fabriekstoestand van
  het systeem herstellen op pagina 16. • Page 13

  Herstel - 13

  4. Herstel de fabrieksinstellingen van het besturingssysteem.
  Als niets anders het probleem heeft verholpen en u de fabrieksinstellingen van het systeem wilt herstellen, zie De fabriekstoestand
  van het systeem herstellen op pagina 16.

  Stuurprogramma's en toepassingen opnieuw
  installeren
  Als onderdeel van de probleemoplossing dient u wellicht de
  toepassingen en stuurprogramma's, die in de fabriek op de computer
  zijn geïnstalleerd, opnieuw te installeren. U kunt opnieuw installeren
  vanaf de harde schijf of vanaf de gemaakte back-up.
  • Andere toepassingen - Als u software opnieuw moet installeren die
  niet al op de computer was geïnstalleerd, volgt u de installatieinstructies van de betreffende software.
  • Stuurprogramma’s van nieuwe apparaten - Als u apparaatstuurprogramma’s opnieuw wilt installeren die niet vooraf op de computer
  zijn geïnstalleerd, volgt u de instructies van het betreffende
  apparaat.

  Wanneer u opnieuw installeert met Windows en de op uw
  computer opgeslagen herstelinformatie:
  1. Ga naar Start en voer 'Recovery' (Herstel) in. Klik vervolgens op
  Acer Recovery Management in de lijst met apps.

  2. Klik op Reinstall Drivers or Applications (Stuurprogramma's of
  toepassingen opnieuw installeren). • Page 14

  14 - Herstel

  3. Als het goed is ziet u het onderdeel Contents (Inhoud) van het
  Acer Resource Center.

  Illustraties dienen slechts ter verwijzing.

  4. Klik op het installatiepictogram van het item dat u wilt
  installeren. Volg de instructies op het scherm om de installatie
  te voltooien. Herhaal deze stap voor elk item dat u opnieuw
  wilt installeren.

  Wanneer u opnieuw installeert vanaf een back-up met
  stuurprogramma's en toepassingen op een dvd of USB-station:
  1. Plaats de back-up met stuurprogramma's en toepassingen in
  het schijfstation of sluit de USB-flashdrive aan op een vrije USBpoort.
  • Als u een dvd hebt geplaatst, wacht u op het Acer Resource
  Center.
  • Als Acer Resource Center niet automatisch start, drukt u op de
  Windows-toets + <E> en vervolgens dubbelklikt u op het
  pictogram van het optische station.
  • Als u een USB-station gebruikt, drukt u op de Windows-toets +
  <E>. Dubbelklik vervolgens op het station met de back-up.
  Dubbelklik op Resource Center. • Page 15

  Herstel - 15

  2. Als het goed is ziet u het onderdeel Contents (Inhoud) van het
  Acer Resource Center.

  Illustraties dienen slechts ter verwijzing.

  3. Klik op het installatiepictogram van het item dat u wilt
  installeren. Volg de instructies op het scherm om de installatie
  te voltooien. Herhaal deze stap voor elk item dat u opnieuw
  wilt installeren.

  Terug naar een eerdere momentopname van het
  systeem
  Microsoft System Restore (Systeemherstel) maakt periodiek een
  'momentopname' van de systeeminstellingen en bewaart dit als een
  herstelpunt. In de meeste gevallen van lastig te verhelpen
  softwareproblemen kunt u terugkeren naar één van deze
  herstelpunten om het systeem weer aan de praat te krijgen.
  Windows maakt automatisch elke dag een extra herstelpunt, en ook
  elke keer dat u software of stuurprogramma's installeert.
  Opmerking
  Voor meer informatie over het gebruik van Microsoft System Restore
  (Systeemherstel) voert u in Start 'Help' in en klikt u daarna op Help and
  Support (Help en ondersteuning) in de lijst met apps. Voer 'windows system
  restore' (windows systeemherstel) in het zoekvak van Help in en druk op
  Enter. • Page 16

  16 - Herstel

  Een herstelpunt herstellen
  1. In Start voert u 'Control Panel' (Configuratiescherm) in en klikt u op
  Control Panel (Configuratiescherm) in de lijst met apps.
  2. Klik op System and Security (Systeem en beveiliging) > Action
  Center (Onderhoudscentrum) en klik daarna onder in het scherm
  op Recovery (Herstel).
  3. Klik op Open System Restore (Systeemherstel starten) en
  vervolgens op Next (Volgende).
  4. Klik op het laatste herstelpunt (gemaakt op een moment dat uw
  systeem correct functioneerde), klik op Next (Volgende) en daarna
  op Finish (Voltooien).
  5. Er verschijnt een scherm ter bevestiging; klik op Yes (Ja). Het
  systeem wordt hersteld met het opgegeven herstelpunt. Het
  herstelproces duurt enkele minuten. Eventueel wordt de computer
  opnieuw opgestart.

  De fabriekstoestand van het systeem herstellen
  Als er problemen zijn opgetreden op de computer die niet herstelbaar
  zijn met andere methodes, dient u wellicht alles opnieuw te installeren
  om het systeem naar de oorspronkelijke toestand te herstellen. U kunt
  herstellen vanaf de harde schijf of vanaf de gemaakte hersteldisks.
  • Als Windows nog steeds kan worden gestart en de herstelpartitie
  niet is verwijderd, zie Herstellen vanuit Windows op pagina 17.
  • Als u Windows niet meer kunt starten, dan is de originele harde
  schijf volledig geformatteerd of hebt u een vervangende harde schijf
  geplaatst, zie Herstellen vanaf een back-up op pagina 20. • Page 17

  Herstel - 17

  Herstellen vanuit Windows
  Start AcerRecovery Management:
  • Ga naar Start en voer 'Recovery' (Herstel) in. Klik vervolgens op
  Acer Recovery Management in de lijst met apps.
  Er zijn twee opties beschikbaar: Restore Factory Settings
  (Fabrieksinstellingen herstellen) (Reset my PC [Mijn pc resetten])
  of Customized Restore (Aangepast herstel) (Refresh my PC [Mijn
  pc vernieuwen]).

  Restore Factory Settings (Fabrieksinstellingen herstellen)
  verwijdert alles op de harde schijven en installeert vervolgens
  Windows en alle vooraf geïnstalleerde software en stuurprogramma’s
  opnieuw. Als u nog toegang hebt tot belangrijke bestanden op de
  harde schijf, maakt u daar nu back-ups van. Zie Fabrieksinstellingen
  herstellen met Acer Recovery Management op pagina 18.
  Customized Restore (Aangepast herstel) zal proberen uw
  bestanden (gebruikersgegevens) te behouden, maar zal alle software
  en stuurprogramma's opnieuw installeren. Software die u hebt
  geïnstalleerd sinds de aankoop van uw pc, wordt verwijderd (met
  uitzondering van de software die via Windows Store geïnstalleerd is).
  Zie Aangepast herstellen met Acer Recovery Management op
  pagina 20. • Page 18

  18 - Herstel

  Fabrieksinstellingen herstellen met Acer Recovery Management
  1. Klik op Restore Factory Settings (Fabrieksinstellingen herstellen).

  Belangrijk
  Met ’Restore Factory Settings’ (Fabrieksinstellingen herstellen) worden
  alle bestanden op de harde schijf gewist.

  2. Het venster Reset your PC (De pc opnieuw instellen) wordt
  geopend.

  Illustraties dienen slechts ter verwijzing.

  3. Klik op Volgende en kies vervolgens hoe u de bestanden wilt wissen:
  a. Just remove my files (Alleen mijn bestanden verwijderen)
  wist alle bestanden voordat u de computer herstelt. Dit duurt
  ongeveer 30 minuten.
  b. Fully clean the drive (Het station volledig opschonen) wist het
  station nadat elk bestand is gewist, zodat de bestanden na de
  herstelpoging niet meer kunnen worden weergegeven. Het
  wissen van het station duurt veel langer, maximaal 5 uur, maar is
  veel veiliger aangezien oude bestanden volledig worden
  verwijderd. • Page 19

  Herstel - 19

  4. Klik op Reset (Herstellen).
  5. Het herstelproces begint met het opnieuw opstarten van de
  computer. Vervolgens worden de bestanden naar de harde schijf
  gekopieerd.
  6. Als de herstelpoging is voltooid, gebruikt u de computer door het
  proces voor eerste keer starten te herhalen.

  Herstellen vanaf de harde schijf tijdens het opstarten
  1. Zet de computer aan en druk tijdens het opstarten op <Alt> +
  <F10>. Er verschijnt een scherm waarin u wordt gevraagd om een
  toetsenbordindeling te kiezen.
  2. Er worden nu verschillende opties gepresenteerd. Klik op
  Troubleshoot (Problemen oplossen).
  3. Klik op Refresh your PC (Pc vernieuwen) of op Reset your PC
  (De pc opnieuw instellen).
  Opmerking
  Met Refresh your PC (Pc vernieuwen) kunt u de standaardwaarden op uw
  computer herstellen waarbij de bestanden intact blijven. Met Reset your PC
  (De pc opnieuw instellen) worden alle bestanden volledig verwijderd en de
  fabrieksinstellingen van uw computer hersteld.

  4. Klik op Next (Volgende). Dit duurt enkele minuten. • Page 20

  20 - Herstel

  Aangepast herstellen met Acer Recovery Management
  1. Klik op Customized Restore (Retain User Data) (Aangepast
  herstel [Gebruikersgegevens behouden]).

  2. Het venster Refresh your PC (Pc vernieuwen) wordt geopend.

  Illustraties dienen slechts ter verwijzing.

  3. Klik op Next (Volgende) en vervolgens op Refresh (Vernieuwen).
  4. Het herstelproces begint met het opnieuw opstarten van de
  computer. Vervolgens worden de bestanden naar de harde schijf
  gekopieerd. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

  Herstellen vanaf een back-up
  Herstellen vanaf een back-up op een USB-station:
  1. Zoek uw herstelback-up.
  2. Wanneer uw computer niet beschikt over een ingebouwd
  toetsenbord, zorg er dan voor een toetsenbord aan de computer
  aan te sluiten.
  3. Sluit het USB-station aan en zet de computer aan. • Page 21

  Herstel - 21

  4. Als het nog niet is ingeschakeld, dient u het F12 Boot Menu (F12
  Opstartmenu) in te schakelen:
  a. Druk op <F2> als u de computer opstart.
  b. Gebruik de linker- en rechterpijltoetsen om het menu Main
  (Hoofdmenu) te selecteren.
  c. Druk op de pijl-omlaag totdat het F12 Boot Menu (F12
  Opstartmenu) is geselecteerd. Druk op <F5> om deze instelling
  te veranderen in Enabled (Ingeschakeld).
  d. Gebruik de linker- en rechterpijltoetsen om het menu Exit
  (Afsluiten) te selecteren.
  e. Afhankelijk van het type BIOS van de computer kiest u Save
  Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) of Exit
  Saving Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan). Druk
  vervolgens op Enter. Kies OK of Yes (Ja) ter bevestiging.
  f. De computer wordt opnieuw opgestart.
  5. Druk tijdens het opstarten op <F12> om het opstartmenu te openen.
  In het opstartmenu kunt u kiezen vanaf welk station u start,
  bijvoorbeeld vanaf een USB-station.
  a. Selecteer met de pijltoetsen de optie USB Device (USBapparaat) en druk vervolgens op Enter.
  b. Windows zal opstarten vanaf de herstelback-up in plaats van de
  normale opstartprocedure uit te voeren.
  6. Selecteer het toetsenbordtype.
  7. Kies Troubleshoot (Problemen oplossen) en vervolgens het
  hersteltype:
  a. Klik op Advanced (Geavanceerd) en vervolgens op System
  Restore (Systeemherstel) om Microsoft System Restore
  (Microsoft Systeemherstel) te starten:
  Microsoft System Restore (Microsoft Systeemherstel) maakt
  regelmatig een ’momentopname’ van uw systeeminstellingen en
  slaat deze op als herstelpunten. In de meeste gevallen van lastig
  te verhelpen softwareproblemen kunt u terugkeren naar één van
  deze herstelpunten om het systeem weer aan de praat te krijgen. • Page 22

  22 - Herstel

  b. Klik op Reset your PC (De pc opnieuw instellen) om het
  herstelproces in gang te zetten:
  Reset your PC (De pc opnieuw instellen) verwijdert alles op de
  harde schijven en installeert vervolgens Windows en alle vooraf
  geïnstalleerde software en stuurprogramma?'s. Als u nog toegang
  hebt tot belangrijke bestanden op de harde schijf, maakt u daar
  nu back-ups van. Zie De pc herstellen vanaf de back-up op
  pagina 22.
  c. Klik op Refresh your PC (Pc vernieuwen) om de vernieuwpoging
  te starten:
  Refresh your PC (Pc vernieuwen) zal proberen uw bestanden
  (gebruikersgegevens) te behouden maar zal alle software en
  stuurprogramma's opnieuw installeren. Software die u hebt
  geïnstalleerd sinds de aankoop van uw pc, wordt verwijderd (met
  uitzondering van de software die via Windows Store geïnstalleerd
  is). Zie De pc vernieuwen vanaf de back-up op pagina 23.

  De pc herstellen vanaf de back-up
  Belangrijk
  Als de pc wordt hersteld, worden alle bestanden op de harde schijf
  gewist.

  1. Het venster Reset your PC (De pc opnieuw instellen) wordt
  geopend.

  Illustraties dienen slechts ter verwijzing.

  2. Klik op Next (Volgende).
  3. Kies het besturingssysteem om te herstellen (normaal gesproken is
  hier slechts één optie beschikbaar). • Page 23

  Herstel - 23

  4. Kies om de wijzigingen op de harde schijf te behouden:
  a. Als u de herstelpartitie hebt verwijderd of andere wijzigingen hebt
  aangebracht op de partities van de harde schijf en deze
  wijzigingen wilt houden, kiest u No (Nee).
  b. Als u de fabrieksinstellingen van de computer volledig wilt
  herstellen, kiest u Yes (Ja).
  5. Kies hoe de bestanden worden gewist:
  a. Just remove my files (Alleen mijn bestanden verwijderen)
  wist alle bestanden voordat u de computer herstelt. Dit duurt
  ongeveer 30 minuten.
  b. Fully clean the drive (Het station volledig opschonen) wist het
  station nadat elk bestand is gewist, zodat de bestanden na de
  herstelpoging niet meer kunnen worden weergegeven. Het
  wissen van het station duurt veel langer, maximaal 5 uur, maar is
  veel veiliger aangezien oude bestanden volledig worden
  verwijderd.
  6. Klik op Reset (Herstellen).
  7. Als de herstelpoging is voltooid, gebruikt u de computer door het
  proces voor eerste keer starten te herhalen.

  De pc vernieuwen vanaf de back-up
  1. Het venster Refresh your PC (Pc vernieuwen) wordt geopend.

  2. Klik op Next (Volgende).
  3. Kies het besturingssysteem om te herstellen (normaal gesproken is
  hier slechts één optie beschikbaar).
  4. Klik op Refresh (Vernieuwen).
  5. Het herstelproces begint met het opnieuw opstarten van de
  computer. Vervolgens worden de bestanden naar de harde schijf
  gekopieerd. Dit duurt ongeveer 30 minuten. • Page 24

  24 - Verbinding maken met internet

  V E R B IND IN G MA KE N ME T I NT E R NE T
  Opmerking
  De informatie in deze sectie is wellicht niet van toepassing op uw computer.

  In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over typen verbindingen
  en het verbinden met internet. Voor gedetailleerde informatie, zie
  Netwerkaansluitingen op pagina 55.

  Verbinding maken via een kabel
  Geïntegreerde netwerkfunctie
  Met de geïntegreerde netwerkfunctie maakt u gemakkelijk
  internetverbinding met uw computer via een kabel.
  De Internet Service Provider (ISP), doorgaans een telefoon- of
  kabelmaatschappij, moet echter eerst bij u thuis of op kantoor een
  internetservice instellen. De ISP installeert een kleine box (router)
  waarmee u verbinding kunt maken met internet.
  Als uw router is geïnstalleerd, hoeft u alleen maar een netwerkkabel
  op de netwerkpoort op uw computer en een poort op de router aan te
  sluiten. (Zie afbeelding hieronder.) Vervolgens kunt u online gaan. • Page 25

  - 25

  Uw computer en gegevens
  veilig houden...

  In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:
  • Hoe u uw computer kunt beveiligen
  • Wachtwoorden instellen • Page 26

  26 - BIOS-hulpprogramma

  BIOS-HULPPROGRAMMA
  Het BIOS-hulpprogramma is een configuratieprogramma voor de
  hardware die in het Basic Input/Output System (BIOS) van uw
  computer is ingebouwd.
  Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het
  normaal gesproken niet nodig dit programma uit te voeren. Als u
  echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wel
  uitvoeren.
  Om het BIOS-hulpprogramma te activeren drukt u tijdens de zelftest
  bij het inschakelen op <F2> op het moment dat het computerlogo
  wordt weergegeven.

  Opstartreeks
  Om de opstartreeks in te stellen in het BIOS-hulpprogramma,
  activeert u het BIOS-hulpprogramma en vervolgens kiest u Boot
  (Opstarten) in de categorieën bovenaan in het scherm.

  Wachtwoorden instellen
  Als u een wachtwoord bij het opstarten wilt instellen, activeert u BIOShulpprogramma. Selecteer vervolgens het menu Security
  (Beveiliging) bovenaan in het scherm. Zoek Password on boot
  (Wachtwoord bij opstarten): en gebruik de toetsen <F5> en <F6>
  om deze functie in te schakelen.
  Belangrijk
  Het BIOS-hulpprogramma herkent mogelijk niet alle draadloze
  toetsenborden en muizen. Als u op dit probleem stuit, dient u een USBof PS/2-toetsenbord en -muis te gebruiken. • Page 27

  De computer beveiligen - 27

  D E C O MPU T E R B E V E I L I G E N
  Uw computer is een kostbare investering waarvoor u uiteraard goed
  zorg moet dragen. In dit gedeelte leert u hoe u zorg draagt voor uw
  computer en hoe u deze beveiligt tegen misbruik door derden.

  Wachtwoorden gebruiken
  U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik
  van uw computer te voorkomen. Deze wachtwoorden beveiligen uw
  computer en uw gegevens op verschillende niveaus:
  • Met een beheerderswachtwoord voorkomt u ongeoorloofde toegang
  tot het BIOS-hulpprogramma. Als u een beheerderswachtwoord
  instelt, moet u dit wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot het
  BIOS-hulpprogramma. Zie Wachtwoorden instellen op pagina 26.
  • Met een gebruikerswachtwoord voorkomt u ongeoorloofd gebruik
  van uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met
  wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren
  vanuit de sluimerstand (indien beschikbaar) voor een maximale
  beveiliging.
  • Door een wachtwoord bij opstarten in te stellen om de computer te
  starten, vermijdt u dat derden zich een toegang verschaffen tot uw
  gegevens. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met
  wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren
  vanuit de sluimerstand (indien beschikbaar) voor een maximale
  beveiliging.
  Belangrijk
  Vergeet uw beheerderswachtwoord niet! Als u het wachtwoord vergeet,
  moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend
  servicecentrum. • Page 28

  28 - De computer beveiligen

  Wachtwoorden invoeren
  Als er een wachtwoord is ingesteld, wordt middenin het scherm een
  wachtwoordvenster weergegeven.
  • Als er een beheerderswachtwoord is ingesteld, wordt dit gevraagd
  wanneer u het BIOS-hulpprogramma opent.
  • Voer het beheerderswachtwoord in en druk op <Enter> als u het
  BIOS-hulpprogramma wilt gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord
  invoert, verschijnt er een waarschuwing. Probeer het opnieuw en
  druk op <Enter>.
  • Als het gebruikerswachtwoord is ingesteld en het wachtwoord bij
  opstarten is ingeschakeld, wordt tijdens het opstarten het
  wachtwoord gevraagd.
  • Voer het gebruikerswachtwoord in en druk op <Enter> als u de
  computer wilt gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord invoert,
  verschijnt er een waarschuwing. Probeer het opnieuw en druk op
  <Enter>.
  Belangrijk
  U krijgt drie kansen om het correcte wachtwoord in te voeren. Als u
  driemaal een onjuist wachtwoord invoert, wordt het systeem
  geblokkeerd. Verschuif de stroomschakelaar en houd de aan/uit knop
  vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Schakel de
  computer weer in en probeer het opnieuw. • Page 29

  Energiebeheer - 29

  E N E RG I E B E HE E R
  Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid die de
  systeemactiviteit controleert. Onder systeemactiviteit vallen activiteiten
  van één of meer van de volgende apparaten: toetsenbord, muis,
  harde schijf, randapparatuur aangesloten op de computer en
  videogeheugen. Wanneer er geen activiteit gedetecteerd wordt
  gedurende een bepaalde periode, schakelt de computer enkele of alle
  apparaten uit om energie te besparen.

  Energie besparen
  Snel opstarten uitschakelen
  Uw computer gebruikt Fast startup (Snel opstarten) om snel op te
  starten te maken, maar gebruikt ook een kleine hoeveelheid energie
  om te controleren op signalen voor het opstarten. Deze controles
  vergen extra stroom.
  Wanneer u de energiebehoeften van uw computer en de schade voor
  het milieu wilt beperken, dient u Fast startup (Snel opstarten) uit te
  schakelen:
  Opmerking
  Wanneer Fast startup (Snel opstarten) uitgeschakeld is, zal de computer
  meer tijd gebruiken om op te starten vanuit de slaapstand.
  Uw computer zal evenmin opstarten wanneer deze een instructie voor
  opstarten ontvangt via een netwerk (Wake on LAN).

  1. Open de Charms en zoek het Configuratiescherm.
  2. Open System and Security (Systeem en beveiliging) > Power
  Options (Energie-opties).
  3. Selecteer Choose what the power buttons do (Het gedrag van de
  aan/uit-knoppen bepalen). • Page 30

  30 - Energiebeheer

  4. Selecteer Change settings that are currently unavailable
  (Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn).

  5. Scrol naar beneden en schakel Turn on fast startup (Snel
  opstarten inschakelen) uit.

  6. Selecteer Save changes (Wijzigingen opslaan). • Page 31

  - 31

  Poorten en aansluitingen...

  In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:
  • Informatie over poorten en aansluitingen waarover uw computer beschikt • Page 32

  32 - Poorten en aansluitingen

  P O O R T E N EN AA NS LU IT IN GEN
  In de onderstaande tabellen wordt uitgelegd wat de verschillende
  pictogrammen betekenen.
  Opmerking
  De hieronder vermelde poorten en aansluitingen zijn mogelijk niet op alle
  modellen beschikbaar.

  Pictogram Item

  Pictogram Item

  Aan-uitknop

  Optisch station

  Microfoonaansluiting

  Kaartlezer

  Aansluiting voor
  hoofdtelefoon of
  luidspreker

  Back-upknop

  USB-poort

  Verwisselbare
  houder(s) voor harde
  schijf

  RCA-aansluiting

  S/PDIF-poort

  PS/2-toetsenbordaansluiting

  PS/2-muisaansluiting

  Aansluiting voor
  extern scherm (VGA)

  Seriële poort

  RJ-45
  ethernetaansluiting

  Line-in-aansluiting

  Line-out-/speakerout-aansluiting

  HDMI-poort

  Herstelknop

  Indicatoren netwerk/
  harde schijf • Page 33

  Poorten en aansluitingen - 33

  Pictogram Item
  Sleuf voor
  Kensington-slot
  Gelijkstroomaansluiting

  Pictogram Item
  DisplayPort
  De DisplayPortDP
  adapter is alleen
  beschikbaar op
  "DP1"
  DVI

  DVI-poort

  Informatie over USB 3.0

  Met USB 3.0 compatibele poorten zijn blauw.
  Compatibel met USB 3.0 en eerdere USB-apparaten.
  Voor optimale prestaties gebruikt u USB 3.0-gecertificeerde apparaten.
  Op basis van de USB 3.0-specificatie (SuperSpeed USB).

  Audiopoorten aan de achterkant
  De onderstaande tabel geeft de functies weer van de audioaansluitingen
  aan de achterkant (indien beschikbaar).
  Kleur
  Hoofdtelepictogram foon
  Blauw

  Groen

  Stereo

  Quadrofonisch 5.1-kanaals
  Achterkant

  Achterkant

  Voorkant

  Voorkant

  Hoofdtelefoon

  Voorkant

  Microfoon-in

  MicrofoonMicrofoon-in
  in

  Blauw

  Midden/
  woofer • Page 34

  34 - Geheugenkaartlezer

  G E H E U G E NK A AR TL E Z E R
  Verbindingsmogelijkheden
  Uw computer heeft een kaartlezer en andere poorten/ingangen
  waarmee u randapparatuur op uw computer kunt aansluiten. Voor
  instructies over hoe u verschillende externe apparaten op de
  computer kunt aansluiten, leest u de volgende paragraaf voor meer
  details.

  Geheugenkaartlezer

  Geheugenkaarten worden gebruikt in diverse digitale camera's,
  PDA's, MP3-spelers en mobiele telefoons.

  Een geheugenkaart plaatsen
  1. Richt de kaart met de contactpunten naar de poort en naar
  beneden.
  2. Schuif de kaart voorzichtig in de sleuf. Als u merkt dat u kracht moet
  gebruiken om de kaart te kunnen plaatsen, verander dan een beetje
  de richting.
  3. Duw tegen de kaart totdat deze op z'n plek klikt. Een klein stukje
  van de kaart blijft uit de sleuf steken.
  Als de kaart bestanden bevat, kan in Windows het venster
  Automatisch afspelen verschijnen (afhankelijk van de gegevens op
  de kaart), waarin u gevraagd wordt of u een programma wilt
  gebruiken om de gegevens op de kaart te openen. Selecteer een
  optie als u dat nodig vindt en kies anders Annuleren. Als de kaart
  geen bestanden of onbekende bestanden bevat, wordt een venster
  geopend met de gegevens op de kaart. • Page 35

  Geheugenkaartlezer - 35

  SD-, SDHC- en SDXC-kaarten
  Verschillende soorten SD-kaarten hebben verschillende capaciteiten,
  maar het algemene ontwerp is gelijk. SD-kaarten hebben een
  maximum capaciteit van 4 GB, SDHC-kaarten van 32 GB en SDXCkaarten van 2048 GB (2 TB). De computer bevat een met SDHC of
  SDXC compatibele kaartlezer.
  Opmerking
  SDXC-geheugenkaarten kunnen uitsluitend worden gebruikt in een met
  SDXC compatibele kaartlezer; SD- en SDHC-kaarten kunnen in elk type
  kaartlezer worden gebruikt.

  Een kaart uit een geheugenkaartlezer verwijderen
  1. Klik op de pijl Show hidden icons
  (Verborgen pictogrammen weergeven) in het Notification Area
  (Meldingsgebied) (naast de klok).
  2. Klik op het pictogram Safely Remove
  Hardware (Hardware veilig verwijderen).
  3. Klik op Eject SD Card (SD-kaart
  uitwerpen) (of de naam van het
  apparaat).
  4. Wacht totdat het bericht Safe to
  Remove Hardware (Hardware kan
  veilig worden verwijderd) verschijnt.
  5. Verwijder de kaart.

  2

  1

  3 • Page 36

  36 - Video- en audio-aansluitingen

  V I DEO - E N A UD IO - A AN S L U IT IN G E N
  Aansluiting voor een beeldscherm met een VGA- of DVI-poort (het
  ondersteunde verbindingstype is afhankelijke van de configuratie van
  de computer). De geschikte kabel wordt meestal bij het beeldscherm
  geleverd.
  Volg deze stappen om een beeldscherm aan te sluiten op de computer:
  1. Zorg dat de computer en beeldscherm zijn uitgeschakeld.
  2. Sluit de videokabel aan op de beeldschermpoort op de computer.
  Maak de aansluiting vast met de aanwezige schroeven.
  3. Sluit de stroomkabel aan op het beeldscherm en steek het in een
  geaard stopcontact.
  4. Volg de setup-instructies in de gebruikershandleiding van het
  beeldscherm.
  5. Zet het beeldscherm aan en vervolgens de computer.
  6. Zorg dat de huidige resolutie en vernieuwingsfrequentie niet de
  specificaties van het beeldscherm overschrijden. Indien nodig
  verandert u de beeldscherminstellingen van de computer.
  Opmerking
  Om toegang te krijgen tot het beeldscherminstellingen, drukt u op de
  Windows-toets ( ) + W, voert u "Display" (Beeldscherm) in en klikt u op
  Display (Beeldscherm).

  Hoofdtelefoon en microfoon
  Op deze poorten kunt u audioapparaten aansluiten. Gebruik de
  hoofdtelefoonpoort voor een stereo hoofdtelefoon of luidsprekers. Als
  een audioapparaat op de hoofdtelefoonpoort wordt aangesloten,
  worden de geïntegreerde luidsprekers uitgeschakeld. Sluit op de
  microfoonpoort een externe microfoon aan om mono te kunnen
  opnemen; als een externe microfoon wordt aangesloten, wordt de
  geïntegreerde microfoon uitgeschakeld.
  Opmerking
  Sommige computers hebben een enkele "combopoort" waarmee u headsets
  met een enkele stekker kunt gebruiken met een ingebouwde microfoon.
  Deze headsets worden het meest gebruikt met smartphones. • Page 37

  HDMI - 37

  HDMI
  HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een digitale audio/
  video-interface van hoge kwaliteit. Met HDMI kunt u elke compatibele
  digitale audio/videobron aansluiten, zoals uw computer, een set-top
  box, dvd-speler en audio/video-ontvanger op iedere compatibele
  digitale audio en/of videomonitor, zoals een digitale televisie (DTV) via
  een enkele kabel.
  Door de enkele kabel blijft alles netjes, terwijl u op eenvoudige wijze
  apparatuur kunt aansluiten en kunt genieten van de beste audio- en
  visuele kwaliteit. • Page 38

  38 - Universele Seriële Bus (USB)

  UNIVERSELE SERIËLE BUS (USB)
  De USB-poort is een zeer snelle poort waarop u USB-randapparatuur
  kunt aansluiten, zoals een muis, een extern toetsenbord, extra
  opslagruimte (externe harde schijven) of een ander compatibel apparaat.

  Opmerking
  Zij momenteel twee USB-standaarden beschikbaar op computers van Acer:
  USB 2.0 (High-speed USB) en USB 3.0 (SuperSpeed USB). USB 2.0-poorten
  op Acer-computers hebben een zwart lipje in de poort, terwijl USB 3.0-poorten
  een blauwe lip hebben. Voor de beste prestaties dienen USB 3.0-apparaten
  altijd te worden aangesloten op USB 3.0-poorten. Raadpleeg de documentatie
  van uw apparaat om te zien welke standaard het ondersteunt.

  U kunt apparaten zoals tablets, smartphones of andere apparaten
  opladen via een USB-poort. Sommige USB 3.0-poorten ondersteunen
  de mogelijkheid om apparaten op te laden wanneer de computer in de
  sluimerstand staat of uitgeschakeld is. Daarnaast kunt u een USB-hub
  gebruiken om meerdere apparaten aan te sluiten op een enkele USB
  poort.
  Belangrijk
  Wanneer u een USB opslag apparaat gaat verwijderen, moet u met rechts
  klikken op het USB-pictogram in de Windows-taakbalk en "Apparaat
  <uitwerpen>" selecteren om het besturingssysteem op te dragen het
  apparaat niet langer te gebruiken voordat het verwijderd wordt. Het
  nalaten van deze handeling kan resulteren in gegevensverlies of schade
  aan uw randapparaat. • Page 39

  - 39

  Hebt u een vraag?

  In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:


  Veelgestelde vragen
  Tips voor het gebruik van Windows 8.1
  Informatie over probleemoplossing
  De manier om uzelf online te beschermen
  De locatie waar u contactinformatie van een Acer-servicecentrum kunt
  aantreffen • Page 40

  40 - Veelgestelde vragen

  VEELGESTELDE VRAGEN
  Hieronder volgt een overzicht van situaties die zich kunnen voordoen
  tijdens het gebruik van de computer. Op elke situatieschets volgt een
  eenvoudig antwoord en oplossing.

  Ik heb de stroom ingeschakeld, maar de computer start niet op.
  Kijk of het stroomlampje brandt:
  • Als dit niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het
  volgende:
  • Als u de accu gebruikt, is deze wellicht bijna leeg en krijgt de
  computer geen stroom meer. Sluit de adapter aan om de accu
  opnieuw op te laden.
  • Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer
  en op het stopcontact.
  • Als het lampje wel brandt, controleert u het volgende:
  • Bevindt er zich een disk in het optische station? Verwijder deze en
  druk op <Ctrl> + <Alt> + <Del> om het systeem opnieuw op te
  starten.
  • Hebt u een USB-opslagapparaat (USB-station of smartphone) op
  uw computer aangesloten? Koppel deze los en druk op <Ctrl> +
  <Alt> + <Del> om het systeem opnieuw op te starten.

  Er wordt niets weergegeven op het scherm.
  De energiebesparingsfunctie van de computer schakelt het scherm
  automatisch uit om energie te besparen. Druk op een toets om het
  scherm weer te activeren.
  Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan
  dit drie oorzaken hebben:
  • Het helderheidsniveau is te laag. Druk op <Fn> + < > om de
  helderheid te verhogen.
  • De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de
  schakeltoets voor het beeldscherm <Fn> + <F5> om de weergave
  terug te schakelen naar de computer. • Page 41

  Veelgestelde vragen - 41

  • Wanneer de aan/uit-knop knippert, staat de computer wellicht in de
  Slaap- of Sluimerstand. Druk kort op de aan-uitknop om verder te
  gaan.

  Er komt geen geluid uit de computer.
  Controleer het volgende:
  • Het volume kan zijn uitgeschakeld. Kijk naar het pictogram van
  volumebeheer (luidspreker) op de taakbalk. Als er op het pictogram
  een rondje staat met een rode streep erdoor, klikt u op het
  pictogram en schakelt u de optie Mute all (Alles dempen) uit.
  • Het volume is mogelijk te laag. Controleer het volume in
  volumebeheer (luidspreker) op de taakbalk. U kunt ook de knoppen
  voor volumeregeling gebruiken om het volume aan te passen.
  • Indien koptelefoon, oortelefoon of externe luidsprekers op de
  koptelefoonaansluiting van de computer zijn aangesloten, worden
  de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

  Ik wil de lade van het optische station uitwerpen zonder de stroom in
  te schakelen.
  Er bevindt zich een mechanische uitwerpknop op het station. Steek
  een pen of opengevouwen paperclip in de opening en duw erop om
  de lade van de drive te openen.

  Het toetsenbord reageert niet.
  Sluit een extern toetsenbord aan op een USB-poort op de computer.
  Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een
  erkend servicecentrum. Mogelijk zit de kabel van het interne
  toetsenbord los.

  De printer werkt niet.
  Controleer het volgende:
  • Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is
  ingeschakeld.
  • Controleer of de printerkabel goed is aangesloten op een USB-poort
  en de desbetreffende poort van de printer. • Page 42

  42 - Veelgestelde vragen

  Ik wil mijn computer herstellen naar de originele instellingen.
  Opmerking
  Indien op uw systeem meerdere talen gebruikt worden, is het besturingssysteem
  en taal die wordt gekozen wanneer het systeem voor het eerst wordt
  ingeschakeld, de enige optie voor toekomstige herstelwerkzaamheden.

  Met het herstelproces kunt u de originele software terugzetten die op
  het C: station geïnstalleerd was op het moment dat u de computer
  kocht.
  Waarschuwing
  Het C- station wordt opnieuw geformatteerd en alle gegevens worden
  gewist.) Het is van belang dat u reservekopieën maakt van alle
  bestanden voordat u deze optie gebruikt.

  Controleer de instellingen van de BIOS voordat u een herstelhandeling
  uitvoert.
  1. Controleer of de functie Acerdisk-to-disk recovery (disk-naardisk-herstel) is ingeschakeld of niet.
  2. Zorg dat de instelling D2D Recovery (Disk-naar-disk-herstel) in
  Main (Hoofdmenu) op Enabled (ingeschakeld) staat.
  3. Verlaat het BIOS-hulpprogramma en bewaar de wijzigingen. Het
  systeem wordt opnieuw opgestart.
  Opmerking
  Om het BIOS-hulpprogramma te wijzigen, drukt u tijdens het opstarten op
  <F2> wanneer u het Acer-logo ziet.

  Voor gedetailleerde informatie over het herstelproces, zie Het
  systeem herstellen op pagina 12. • Page 43

  Veelgestelde vragen - 43

  Informatie over serviceverlening
  ITW (International Travelers Warranty)
  Voor uw computer geldt een ITW (International Travelers Warranty),
  zodat u veilig en met een gerust hart met uw computer op reis kunt.
  Bij aankoop van de computer hebt u een ITW-paspoort ontvangen. In
  dit paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma.
  Het boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende servicecentra.
  Lees dit paspoort zorgvuldig door.
  Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u
  onderweg bent, zodat u een beroep kunt doen op de diensten van
  onze ondersteunende centra. Bevestig uw aankoopbewijs aan het
  ITW-paspoort.
  Als u zich bevindt in een land waar geen erkende Acer-ITW-service
  beschikbaar is, kunt u contact opnemen met een kantoor in een
  naburig land. Ga naar www.acer.com.

  Voordat u belt
  Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand
  hebt voordat u Acer belt voor online service. Met uw medewerking
  kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen. Als er
  foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven,
  schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de
  pieptonen.
  Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:
  Naam: _______________________________________
  Adres: _______________________________________
  Telefoonnummer: _______________________________
  Type computer en model: ________________________
  Serienummer: _________________________________
  Aankoopdatum: ________________________________ • Page 44

  V e e l g e s t el
  44 - Veelgestelde vragen

  Tips en hints voor het gebruik van Windows 8.1
  We weten dat dit een nieuw besturingssysteem is, dat enige tijd in
  beslag zal nemen om eraan gewend te raken; daarom hebben we een
  aantal hulpmiddelen gecreëerd om u op weg te helpen.

  Hoe kom ik bij Start terecht?
  Druk op de Windows-toets; klik op de Startknop in de taakbalk van het
  bureaublad; of verplaats de cursor de rechterbovenhoek van het
  scherm en klik op de charm Start.

  Waar is de Startknop?
  De Startknop bevindt zich in de taakbalk van het bureaublad. Door
  erop te klikken zal Start geopend worden waarin u apps kunt starten.

  Hoe kan ik al mijn apps zien?
  Klik op het pictogram van de pijl dat onderin Start wordt weergegeven
  wanneer u de cursor beweegt.

  Kan ik de weergave "All apps (Alle apps)" de standaardinstelling
  maken voor Start?
  Ja, dat kunt u, door deze volgende stappen te volgen:
  1. Ga naar het bureaublad.
  2. Klik met de rechts op de taakbalk en selecteer Properties
  (Eigenschappen) in het menu dat geopend wordt.
  3. Vink in de tab Navigatie de optie Apps-weergave automatisch
  tonen wanneer ik naar Start ga aan.

  Wat zijn "Charms"?
  Met Charms kunt u handige functies uitvoeren, zoals media delen, de
  pc uitschakelen of instellingen wijzigen.

  Hoe gebruik ik charms?
  Verplaats uw cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm. • Page 45

  Veelgestelde vragen - 45

  Kan ik direct opstarten naar het bureaublad?
  Ja, dat kunt u, door deze volgende stappen te volgen:
  1. Ga naar het bureaublad.
  2. Klik met de rechts op de taakbalk en selecteer Properties
  (Eigenschappen) in het menu dat geopend wordt.
  3. Vink in de tab Navigatie de optie Ga naar het bureaublad in plaats
  van Start wanneer ik me aanmeld aan.

  Hoe spring ik heen en weer tussen apps?
  Verplaats de cursor naar de linkerbovenhoek van het scherm en klik
  op de miniatuur van de app waar u naartoe wilt gaan.

  Hoe schakel ik de computer uit?
  Verplaats de cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm, klik
  op Settings (Instellingen) > Energie en kies de gewenste actie.

  Kan ik meldingen gewoon uitschakelen?
  U kunt gedurende een aantal uren meldingen uitschakelen zodat u uw
  computer kunt laten functioneren maar niet gestoord wordt door
  meldingen.
  1. Verplaats de cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm en
  klik op Settings (Instellingen) > Change PC settings (Pcinstellingen wijzigen) > Zoeken en apps > Meldingen.
  2. Verplaats de schuif Stille uren naar Aan en selecteer de tijden voor
  het in- en uitschakelen van meldingen.

  Hoe kan ik mijn computer ontgrendelen?
  Druk op de spatiebalk en selecteer een gebruikersaccount om de
  computer te ontgrendelen. Wanneer er voor uw account een
  wachtwoord is ingesteld, zult u het wachtwoord moeten invoeren om
  verder te kunnen gaan.
  Klik op het pictogram voorbeeld en houd dat vast om de tekens te
  zien die u hebt ingevoerd zodat u weet dat het wachtwoord correct is. • Page 46

  46 - Veelgestelde vragen

  Kan ik het vergrendelingsscherm aanpassen?
  U kunt het vergrendelingsscherm aan uw eigen voorkeur aanpassen
  met een andere afbeelding, een diavoorstelling van afbeeldingen
  laten uitvoeren of u snelle status en meldingen laten weergeven die
  op uw persoonlijke behoeften zijn afgestemd.
  Verander de achtergrond door de cursor naar de rechterbovenhoek
  van het scherm te verplaatsen en klik op Settings (Instellingen) >
  Change PC settings (Pc-instellingen wijzigen) > PC & devices (Pc
  en apparaten) > Lock screen (Vergrendelingsscherm). Hier kunt u:
  • Een achtergrondafbeelding voor het vergrendelingsscherm selecteren
  • De Diavoorstelling in- of uitschakelen.
  • Vergrendelingsscherm-apps selecteren.

  Hoe kan ik de diavoorstelling van het vergrendelingsscherm
  instellen?
  1. Verplaats de cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm en
  klik op Settings (Instellingen) > Change PC settings (Pcinstellingen wijzigen) > PC & devices (Pc en apparaten) > Lock
  screen (Vergrendelingsscherm).
  2. Verplaats de schuift naar Aan en selecteer of de diavoorstelling
  afgespeeld moet worden wanneer de computer op accustroom
  functioneert.
  3. Klik op Een map toevoegen en open de map die u wilt gebruiken
  (uw map Afbeeldingen zal standaard geopend worden). Klik op
  Gebruik deze map > OK.
  4. U kunt de lijst met mappen bekijken in Een map toevoegen.
  Selecteer een mapnaam en klik op Verwijderen om de map te
  verwijderen uit de diavoorstelling van het vergrendelingsscherm.
  5. Wijzig de overige instellingen om die aan uw behoeften aan te
  passen.

  Hoe kan ik mijn computer aanpassen?
  U kunt Start aanpassen door de achtergrond te veranderen of door de
  tegels anders te rangschikken om ze aan te passen aan uw
  persoonlijke behoeften. • Page 47

  Veelgestelde vragen - 47

  Verander de achtergrond door de cursor naar de rechterbovenhoek
  van het scherm te verplaatsen en klik op Settings (Instellingen) >
  Change PC settings (Pc-instellingen wijzigen) > Personalize (Aan
  persoonlijke voorkeur aanpassen). Klik op Start screen (Startscherm)
  bovenaan in de pagina en selecteer een kleur en een afbeelding.

  Hoe kan ik de wekker zetten?
  Uw computer kan functioneren als een wekker. Begin met de invoer
  van ’Wekker’ om te zoeken naar de app Wekker.
  1. Stel de tijd in met de schuiven aan de linkerzijde van het scherm.
  2. Selecteer AM of PM.
  3. Kies op welke dagen de wekker moet afgaan.
  4. Selecteer de melding.
  5. Sla de wekkerinstelling op door te klikken op het pictogram Save
  (Opslaan) in de rechterbovenhoek.
  Verwijderen Opslaan

  Uur
  Minuten

  Opmerking
  De wekker zal alleen afgaan wanneer uw computer actief is op de ingestelde
  tijd.

  Hoe verplaats ik de tegels?
  Klik met rechts op een tegel om die te selecteren en sleep deze dan
  naar de plek in Start waar u wilt dat hij wordt weergegeven. De andere
  tegels worden verplaatst om zich aan te passen aan de tegel op de
  nieuwe locatie. • Page 48

  48 - Veelgestelde vragen

  Kan ik de tegels in groepen rangschikken.
  Ja, dat is mogelijk. Klik met rechts op een tegel om die te selecteren
  en open het menu Aanpassen. Boven groepen zonder naam zal
  Naam geven aan groep worden weergegeven. U kunt de groep(en)
  een naam geven en de tegels binnen de groepen naar uw wensen
  rangschikken.

  Kan ik de tegels kleiner of groter maken?
  Klik met rechts op een willekeurige plek in Start om het menu
  Aanpassen te openen, klik op de tegel(s) die u een andere grootte
  wilt geven en klik op Grootte wijzigen. Kies een formaat uit het menu
  dat wordt weergegeven.

  Hoe sluit ik een app?
  Verplaats de cursor naar de bovenkant van het scherm. De cursor
  verandert in een handje, klik erop en sleep het handje naar beneden
  over het midden van het scherm heen.

  Kan ik de schermresolutie wijzigen?
  Verplaats de cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik
  op Search (Zoeken), klik op het tekstvak om het schermtoetsenbord
  te openen en typ 'Control Panel' (Configuratiescherm) om de resultaten
  weer te geven; klik op Control Panel (Configuratiescherm) > Adjust
  screen resolution (Beeldschermresolutie aanpassen).

  Waar zijn mijn apps?
  Verplaats de cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik
  op Zoeken, voer de naam van de app in die u wilt openen. De
  resultaten zullen worden weergegeven aan de rechterzijde van het
  scherm.

  Hoe kan ik een app laten weergeven in Start?
  Wanneer u zich in All apps (Alle apps) bevindt en een app wilt laten
  weergeven in Start, klikt u met rechts op een tegel om die te
  selecteren en het menu Aanpassen te openen. Klik op Pin to Start
  (Vastmaken aan Start) in het menu dat onder in het scherm wordt
  weergegeven. • Page 49

  Veelgestelde vragen - 49

  Hoe kan ik een tegel verwijderen uit Start?
  Klik met rechts op een tegel om die te selecteren en open het menu
  Aanpassen. Klik op de tegel(s) die u wilt verwijderen en klik op Unpin
  from Start (Losmaken van Start) in het menu dat onder in het
  scherm wordt weergegeven.

  Hoe kan ik een app laten weergeven in mijn taakbalk?
  Wanneer u zich in All apps (Alle apps) bevindt en een app wilt laten
  weergeven in de taakbalk, klikt u met rechts op een tegel om die te
  selecteren en het menu Aanpassen te openen. Kies Pin to taskbar
  (Aan de taakbalk vastmaken).

  Hoe kan ik apps installeren?
  U kunt apps uit de Windows Store downloaden via Store. U dient te
  beschikken over een Microsoft-ID om apps in de Store te kunnen
  kopen en te downloaden.

  Ik kan apps als Notepad (Kladblok) en Paint niet vinden! Waar zijn
  ze?
  Verplaats de cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik
  op Zoeken, voer met het pop-uptoetsenbord de naam van de app in
  die u wilt openen. U kunt ook All apps (Alle apps) openen en naar
  Windows Accessories (Accessoires) gaan om een lijst met oudere
  programma's te bekijken.

  Kan ik tegelijkertijd meerdere apps gebruiken?
  1. Klik op een tegel en open een app in het Startscherm.
  2. Ga terug naar het Startscherm en herhaal de procedure.
  3. Veeg vanaf de linkerkant van het scherm naar rechts om de laatst
  geopende app weer te geven.
  4. Veeg vanaf de linkerkant van het scherm naar rechts totdat u een
  kolom-scheidingsmarkering ziet die de beide apps tegelijkertijd
  weergeeft. Er kunnen maximaal drie apps tegelijkertijd worden
  weergegeven in drie kolommen.
  Opmerking
  Deze functie is beperkt tot apparaten met een schermresolutie van meer dan
  1366 x 768 pixels. • Page 50

  50 - Veelgestelde vragen

  Kan ik de apps van mijn bureaublad eerst laten weergeven?
  Ja, dat kunt u, door deze volgende stappen te volgen:
  1. Ga naar het bureaublad.
  2. Klik met de rechts op de taakbalk en selecteer Properties
  (Eigenschappen) in het menu dat geopend wordt.
  3. Vink in de tab Navigatie de optie Bureaublad-apps als eerste
  weergeven in het apps-overzicht wanneer deze gesorteerd is op
  categorie aan.

  Wat is een Microsoft-ID (account)?
  Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en een
  wachtwoord die u gebruikt om u aan te melden bij Windows. U kunt
  elk willekeurig e-mailadres gebruiken, maar het beste is om het adres
  te kiezen dat u al gebruikt om te communiceren met vrienden en om
  zich aan te melden bij uw favoriete websites. Wanneer u zich
  aanmeldt bij uw pc met de Microsoft-account, kunt u met uw pc
  verbinding maken met mensen, bestanden en apparaten die
  belangrijk voor u zijn.

  Heb ik er een nodig?
  U hebt geen Microsoft-ID nodig om Windows 8.1 te gebruiken, maar
  het maakt uw leven wel gemakkelijker omdat u dan de gegevens van
  verschillende apparaten die zijn aangemeld met een Microsoft-ID,
  kunt synchroniseren.

  Hoe kom ik aan een Microsoft-ID?
  Als u Windows 8.1 al hebt geïnstalleerd en u nog niet hebt aangemeld
  met een Microsoft-account, of als u geen Microsoft-account hebt en er
  een wilt maken, verplaatst u de cursor naar de rechterbovenhoek van
  het scherm en klikt u op Settings (Instellingen) > Change PC
  settings (Pc-instellingen wijzigen) > Accounts > Connect to a
  Microsoft account (Verbinden met een Microsoft-account) en
  volgt u de instructies op het scherm. • Page 51

  Veelgestelde vragen - 51

  Hoe voeg ik favorieten toe aan Internet Explorer?
  Internet Explorer 10 maakt geen gebruik van de traditionele
  favorieten, maar kunt u in plaats daarvan snelkoppelingen vastmaken
  aan Start. Nadat u de pagina geopend hebt, veegt u vanaf de
  onderrand van het scherm omhoog om het menu onder in het scherm
  te openen. Klik op Pin to Start (Vastmaken aan Start).

  Hoe controleer ik of er Windows-updates zijn?
  Verplaats de cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik
  op Settings (Instellingen) > Change PC settings (Pc-instellingen
  wijzigen) > Update en herstel > Windows Update. Klik op Check
  Now (Nu controleren).

  Waar kan ik meer informatie vinden?
  Voor meer informatie kunt u de volgende pagina's bezoeken:
  • Tutorials voor Windows 8 en 8.1:
  www.acer.com/windows8-tutorial
  • FAQ's ter ondersteuning: support.acer.com • Page 52

  V EEL G ES TE LD E
  52 - Veelgestelde vragen

  Problemen oplossen
  In dit hoofdstuk worden oplossingen aangereikt voor het verhelpen
  van algemene systeemproblemen.
  Als een probleem zich voordoet, lees dan eerst dit hoofdstuk voordat
  u een monteur raadpleegt. Voor ernstige problemen moet de
  computer worden opengemaakt. Probeer dit niet zelf te doen. Neem
  contact op met uw leverancier of de geautoriseerde servicecentra
  voor hulp.

  Tips voor het oplossen van problemen
  Deze computer maakt gebruik van een geavanceerd ontwerp
  waardoor foutmeldingen op het scherm verschijnen om u te helpen bij
  het oplossen van problemen.
  Wanneer het systeem een foutmelding weergeeft of een fout zich
  voordoet, raadpleeg dan de onderstaande sectie 'Foutmeldingen'.
  Wanneer het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op
  met de leverancier.

  Foutmeldingen
  Wanneer u een foutmelding krijgt, noteer dan het bericht en corrigeer
  de fout. De volgende tabellijsten vermelden foutmeldingen in
  alfabetische volgorde samen met de aanbevolen actie.
  Foutmeldingen
  CMOS battery bad
  (Defect CMOS-accu)
  CMOS checksum
  error
  (Controlesomfout
  CMOS)
  Disk boot failure
  (Opstartfout disk)
  Equipment
  configuration error
  (Fout
  apparaatconfiguratie)

  Mogelijke oplossing
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.
  Plaats een systeemdisk (opstartbaar) en druk
  dan op <Enter> om opnieuw op te starten.
  Druk op <F2> (tijdens POST) om het BIOShulpprogramma te starten en klik dan op Exit
  (Afsluiten) in het BIOS-hulpprogramma om
  opnieuw op te starten. • Page 53

  Veelgestelde vragen - 53

  Foutmeldingen
  Hard disk 0 error
  (Fout harde schijf 0)
  Hard disk 0 extended
  type error (Fout
  uitgebreid type harde schijf 0)
  I/O parity error (Fout
  I/O-pariteit)
  Keyboard error or no
  keyboard connected
  (Fout toetsenbord of
  geen toetsenbord
  aangesloten)
  Keyboard interface
  error (Interfacefout
  toetsenbord)
  Memory size
  mismatch
  (Geheugengrootte
  komt niet overeen)

  Mogelijke oplossing
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.

  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.
  Druk op <F2> (tijdens POST) om het BIOShulpprogramma te starten en klik dan op Exit
  (Afsluiten) in het BIOS-hulpprogramma om
  opnieuw op te starten.

  Wanneer u nog steeds problemen tegenkomt nadat u de correcties
  uitgevoerd hebt, neemt u contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum. • Page 54

  54 - Internet en online veiligheid

  I N TE RN E T EN O N L I N E VEI LI GHE ID
  De eerste stappen op internet
  De computer beveiligen
  Het is zeer belangrijk de computer te beveiligen tegen virussen en
  aanvallen via internet (zie Beveiliging op pagina 58). Als u de computer
  voor het eerst opstart, wordt u een uitgebreid internetbeveiligingsprogramma aangeboden. Activeer deze beveiliging zo snel mogelijk,
  in ieder geval voordat u verbinding met internet maakt.

  Een internetprovider kiezen
  Internet wordt bijna dagelijks gebruikt op de computer.
  U krijgt op eenvoudige wijze toegang tot kennis en
  diverse communicatietools. Om toegang te krijgen tot
  internet dient u eerst een internetprovider (Internet
  Service Provider, ISP) te kiezen. Die zorgt voor de
  verbinding tussen uw computer en internet. Vergelijk
  de in uw regio beschikbare internetproviders, vraag
  vrienden en familie naar hun ervaringen of bekijk overzichten en
  consumentenonderzoeken. De internetprovider van uw keuze legt uit
  hoe u verbinding maakt met internet (u hebt hiervoor misschien extra
  software of een speciaal 'kastje' dat verbinding maakt met uw
  telefoonlijn nodig).

  Soorten aansluitingen
  Er zijn verschillende manieren om verbinding met internet te maken,
  afhankelijk van het model van uw computer, uw locatie en uw
  communicatie-eisen.

  Inbellen
  Sommige computers bevatten een inbelverbinding ('telefoonmodem').
  Hiermee kunt u via een telefoonlijn verbinding met internet maken. Als
  u een inbelverbinding hebt, kunt u de modem en de telefoon niet
  tegelijkertijd gebruiken. Deze verbinding wordt alleen aangeraden als
  u weinig gebruik maakt van internet, omdat de verbindingssnelheid
  laag is en de verbindingstijd meestal per uur wordt berekend. • Page 55

  Internet en online veiligheid - 55

  DSL (bijvoorbeeld ADSL)
  DSL (Digital Subscriber Line) is een constante verbinding over de
  telefoonlijn. U kunt de telefoon en internet tegelijk gebruiken, omdat
  deze niet dezelfde frequentie gebruiken. Voor DSL moet u in de buurt
  van een telefoonmaatschappij wonen (soms is DSL in landelijke
  gebieden niet beschikbaar). Om in aanmerking te kunnen komen voor
  DSL, moet u zich in de buurt van een DSL-knooppunt vinden (in
  landelijke gebieden is deze dienst soms niet beschikbaar). De
  verbindingssnelheid varieert afhankelijk van waar u bent, maar
  meestal hebt u met DSL een zeer snelle en betrouwbare
  internetaansluiting. Aangezien de verbinding altijd is ingeschakeld,
  betaalt u een vast bedrag per maand.
  Opmerking
  Voor een DSL-verbinding hebt u een specifieke modem nodig. U ontvangt
  deze doorgaans van uw internetprovider wanneer u een abonnement neemt.
  Veel van deze modems bevatten een router die netwerk- en Wi-Fi-toegang
  biedt.

  Kabel
  Met een kabelverbinding hebt u een constante snelle verbinding met
  internet via de tv-kabel. Deze service is meestal beschikbaar in grote
  steden. U kunt tegelijkertijd uw telefoon gebruiken, kabel-tv kijken en
  internet gebruiken.

  3G (WWAN of 'Wireless Wide-Area Network')

  Netwerkaansluitingen
  Een LAN (Local Area Network) is een groep computers (bijvoorbeeld
  in een bedrijf of thuis) die dezelfde communicatielijn en -bronnen
  delen. Bij gebruik van een netwerk kunt u bestanden, randapparatuur
  (zoals een printer) en een internetverbinding delen. U kunt een LAN
  instellen met kabels (zoals Ethernet) of met draadloze technologieën
  (zoals Wi-Fi of Bluetooth). • Page 56

  56 - Internet en online veiligheid

  Draadloze netwerken
  Een draadloos LAN of WLAN is een draadloos lokaal netwerk, dat
  twee of meer computers draadloos met elkaar verbindt. U kunt er
  bestanden, randapparatuur en een internetverbinding mee delen.

  Wat zijn de voordelen van een draadloos netwerk?
  Mobiliteit
  Draadloze LAN-systemen zorgen ervoor dat u en andere gebruikers
  van uw thuisnetwerk toegang tot bestanden en apparatuur die is
  aangesloten op een netwerk (bijvoorbeeld printer of scanner), kunnen
  delen.
  U kunt ook een internetverbinding delen met andere computers in uw
  huis.

  Eenvoudige en snelle installatie
  Het installeren van een draadloos LAN gaat snel en eenvoudig en u
  hoeft geen kabels door wanden en plafonds te trekken.

  Onderdelen van een draadloos LAN
  Voor het instellen van een draadloos thuisnetwerk hebt u het
  volgende nodig:

  Toegangspunt (router)
  Toegangspunten (routers) zijn tweezijdige ontvangers die data
  uitzenden naar de directe omgeving. Access points (toegangspunten)
  fungeren als mediator tussen bekabelde en draadloze netwerken. De
  meeste routers hebben een ingebouwde DSL-modem waardoor u
  toegang kunt krijgen tot een high speed DSL-internetverbinding. De
  ISP (Internet Service Provider) die u hebt gekozen, levert doorgaans
  een modem/router bij een abonnement op hun diensten. Lees de
  documentatie die bij uw toegangspunt/router is geleverd zorgvuldig
  door voor gedetailleerde setupinstructies.

  Netwerkkabel (RJ45)
  Een netwerkkabel (ook RJ45 genoemd) wordt gebruikt om de
  hostcomputer aan te sluiten op het toegangspunt (zie onderstaande
  afbeelding). Dit type kabel wordt ook gebruikt voor het aansluiten van
  randapparatuur op het toegangspunt. • Page 57

  Internet en online veiligheid - 57

  Draadloze adapter
  Overzicht van een netwerk
  1. Toegangspunt/router
  2. Desktopcomputer
  3. Modem
  4. Printer
  5. Draagbare computer
  6. PDA/smartphone
  7. Netwerkkabels (RJ45)

  Een draadloze netwerkverbinding in- en uitschakelen
  Als de computer beschikt over Wi-Fi, maar geen Wi-Fi-knop heeft,
  kunt u met behulp van de netwerkbeheeropties het draadloos netwerk
  in- of uitschakelen en beheren wat via het netwerk wordt gedeeld.
  Druk op de Windows-toets ( ) + W, voer "Thuisgroep" in en klik op
  Thuisgroep.
  Waarschuwing
  Het gebruik van draadloze apparaten aan boord van een vliegtuig is
  verboden. Schakel alle apparaten uit voordat u aan boord van een
  vliegtuig gaat; ze kunnen schadelijk zijn voor de apparatuur van het
  vliegtuig, communicatie verstoren en zelfs illegaal zijn.

  Surf op internet!
  Om te kunnen internetten, hebt u een internetbrowser
  nodig. Internet Explorer is een programma waarmee u
  veiliger en gemakkelijker kunt internetten. Nadat u uw
  internettoegang hebt ingesteld en verbinding hebt met
  internet, klikt u via Start op de Internet Explorer-tegel op
  uw bureaublad en kunt internet op een geheel nieuwe
  manier gaan beleven! • Page 58

  58 - Internet en online veiligheid

  Acer-website
  Ga om te beginnen eens naar onze website, www.acer.com.
  Acer streeft ernaar u constant persoonlijke technische ondersteuning
  te biede. Raadpleeg het onderdeel Support (Ondersteuning) voor
  persoonlijke hulp.
  www.acer.com is uw toegangspoort tot een wereld van online
  activiteiten en diensten: bezoek ons regelmatig voor de laatste
  informatie en downloads!

  Beveiliging
  U wilt waarschijnlijk direct surfen op internet om te zien wat er zoal
  aan informatie beschikbaar is. Acer heeft McAfee Internet Security
  Suite van Symantec, alvast op uw computer geïnstalleerd zodat u
  veiliger kunt surfen.
  McAfee Internet Security Suite wordt op de achtergrond uitgevoerd
  om de complexe aanvallen op uw computer te blokkeren en uw
  identiteit te beschermen als u online winkelt, bankiert of surft.
  McAfee Internet Security Suite zorgt ervoor dat anderen uw online
  identiteit niet kunnen misbruiken, spoort spyware op en verwijdert
  deze, verwijdert virussen en internetwormen en beschermt u tegen
  hackers.

  Definities
  Wat is een virus?
  Onder de algemeen bekende term 'virussen' wordt schadelijke
  software verstaan. De meeste virussen worden verspreid via internet,
  e-mail of schadelijke websites. Een virus vermenigvuldigt zichzelf
  meestal en wordt vervolgens ongemerkt doorgestuurd naar andere
  computers. Andere vormen van schadelijke of vervelende software,
  zoals Trojaanse paarden, wormen of spam, kunnen uw computer op
  verschillende manieren infecteren, systeembronnen verbruiken of het
  netwerk overbelasten.
  Opmerking
  Acer garandeert dat uw computer 100% virusvrij was op het moment van
  aankoop en vergoedt geen schade ten gevolge van virussen. • Page 59

  Internet en online veiligheid - 59

  Wat is spyware?
  Spyware is een verzamelterm voor programma's die meestal zonder
  medeweten van een gebruiker naar de computer worden gedownload
  terwijl er verbinding is met internet. Als uw computer is geïnfecteerd
  door een spyware-programma, kan het programma gegevens
  bijhouden van de websites die u bezoekt, persoonlijke gegevens
  verzamelen, advertenties weergeven of zelfs de configuratie van uw
  computer aanpassen. Spyware verbruikt systeembronnen van de
  computer; kan uw internetverbinding of uw computer vertragen en
  zelfs tot gevolg hebben dat uw computer vastloopt.
  Spyware wordt soms door malafide bedrijven gebruikt om bij te
  houden welke sites u bezoekt op internet, zodat ze uw interesses
  kunnen bepalen en op basis hiervan advertenties kunnen weergeven.
  Sommige spyware gaat echter verder dan het vastleggen van
  websites die u bezoekt. Deze programma's registreren
  toetsaanslagen, vangen wachtwoorden af en onderscheppen andere
  functies die een rol spelen bij het beveiligen van uw computer en de
  daarop aanwezige gegevens.

  Wat is malware?
  Schadelijke software, malware genaamd, is software die ervoor is
  ontworpen uw computer met opzet schade toe te brengen. Virussen,
  wormen en Trojaanse paarden zijn voorbeelden van schadelijke
  software. Om uw computer te helpen beschermen tegen malware,
  dient u ervoor te zorgen dat uw antivirus- en anti-malwaresoftware upto-date is.

  Wat is een persoonlijke firewall?
  Een persoonlijke firewall is een programma dat onbevoegde toegang
  tot of vanuit een privé-netwerk voorkomt. Een firewall beschermt uw
  internetverbinding tegen ongewenste verbindingen, die kunnen
  proberen uw computer te bedienen om zo virussen of schadelijke
  programma's te installeren of te verspreiden. Programma's die
  proberen informatie op te halen zonder uw toestemming, worden
  opgespoord en de firewall zal een waarschuwing geven. U kunt dan
  beslissen of u de verbinding accepteert. Als u verbinding wilt maken
  met een programma dat u op dat moment gebruikt, accepteert u
  normaal gesproken de verbinding (bijvoorbeeld een spel dat
  verbinding maakt met een multi-player server of een encyclopedie
  waarvan de inhoud wordt geüpdatet). • Page 60

  60 - Internet en online veiligheid

  Hoe kan ik mijn computer beveiligen?
  De preventie van computermisdrijven kan eenvoudig zijn - met een
  beetje technische informatie en gezond verstand kunt u een groot
  aantal aanvallen voorkomen. Over het algemeen proberen online
  criminelen zo snel en makkelijk mogelijk geld te 'verdienen'. Hoe
  moeilijker u dit werk maakt, hoe waarschijnlijker het is dat ze u met
  rust laten en een makkelijker slachtoffer gaan zoeken. De
  onderstaande tips bieden basisinformatie over hoe u online fraude
  kunt voorkomen.

  Houd uw computer actueel door altijd de meest recente patches en
  updates te installeren.
  Een van de beste manieren om aanvallen te voorkomen, is patches
  en andere softwareverbeteringen op uw computer te installeren zodra
  ze beschikbaar zijn. Door uw computer regelmatig te updaten
  voorkomt u dat aanvallers softwarefouten (kwetsbare punten)
  misbruiken om in uw systeem in te breken.
  Door uw computer up-to-date te houden beschermt u deze niet alleen
  tegen alle aanvallen maar maakt u het bovendien hackers veel
  moeilijker om toegang te krijgen tot uw systeem, blokkeert u compleet
  vele basisaanvallen en automatische aanvallen, en zorgt u mogelijk
  voor voldoende ontmoediging van een niet zo enthousiaste aanvaller
  zodat deze een meer kwetsbare computer gaat zoeken.
  Meer recente versies van Microsoft Windows en andere populaire
  software kunnen worden geconfigureerd voor automatisch
  downloaden en toepassen van updates, zodat u niet kunt vergeten te
  controleren of er nieuwe updates beschikbaar zijn. Gebruik deze
  automatische updatefuncties van uw software. Dit is een doeltreffende
  eerste stap in het beveiligen van uw online aanwezigheid op het
  internet.

  Bescherm uw computer met beveiligingssoftware
  Voor basisbeveiliging op het internet hebt u verschillende typen
  beveiligingssoftware nodig. De voornaamste beveiligingsprogramma's
  zijn een firewall en een antivirusprogramma. Een firewall is doorgaans
  het eerste beveiligingsniveau van uw computer. Deze bepaalt wie en
  wat online met uw computer mag communiceren. Beschouw de
  firewall als een soort 'politieagent' voor het bewaken van alle
  gegevens die via internet van en naar uw computer worden verzonden. • Page 61

  Internet en online veiligheid - 61

  Communicatie die de firewall als veilig beschouwt, mag plaatsvinden.
  Gevaarlijk verkeer, zoals een aanval, wordt geblokkeerd voordat het
  uw computer bereikt.
  Deze software beschermt uw computer tegen virussen, wormen,
  Trojaanse paarden en andere typen van schadelijke programma's.
  Configureer uw antivirus- en antispywaresoftware voor automatisch
  updaten zodat dit wordt uitgevoerd elke keer dat u verbinding maakt
  met internet. Configureer uw antivirus- en antispywaresoftware voor
  automatisch updaten zodat dit wordt uitgevoerd elke keer dat u
  verbinding maakt met internet.
  Geïntegreerde beveiligingssuites, zoals McAfee Internet Security
  Suite, combineren een firewall, antivirussoftware en antispywaresoftware
  met andere functies zoals antispam en ouderlijk toezicht. Dergelijke
  suites zijn populair geworden omdat ze alle beveiligingssoftware voor
  online bescherming in één pakket bieden. Veel mensen vinden een
  uitvoerig beveiligingspakket een aantrekkelijk alternatief voor het
  installeren, configureren en updaten van diverse andere beveiligingssoftware.
  Een complete versie van McAfee Internet Security Suite is al op uw
  Acer-systeem geïnstalleerd. Het bevat een gratis proefabonnement
  voor beveiligingsupdates. Activeer het zo snel mogelijk!

  Wachtwoorden zijn tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met
  internetgebruik
  We gebruiken ze voor allerhande toepassingen, van het bestellen van
  bloemen en internetbankieren tot het aanmelden bij de website van
  onze favoriete luchtvaartmaatschappij om te controleren hoeveel
  kilometers we hebben verdiend. De onderstaande tips kunnen u
  helpen uw internetgebruik veiliger te maken:
  • Het kiezen van een wachtwoord dat niet eenvoudig te raden is, is de
  eerste stap in het toepassen van veilige wachtwoorden en zorgen
  dat ze niet in verkeerde handen vallen. Sterke wachtwoorden
  bestaan uit acht tekens of meer, en zijn een combinatie van letters,
  cijfers en symbolen (zoals # $ % ! ?). Het is niet aan te raden de
  volgende informatie als wachtwoord te gebruiken: uw
  aanmeldingsnaam, informatie die is gebaseerd op persoonlijke
  gegevens zoals uw achternaam, en woorden die in het
  woordenboek staan, gebruik vooral niet 'wachtwoord'. Kies extra
  sterke, unieke wachtwoorden voor het beveiligen van activiteiten
  zoals internetbankieren. • Page 62

  62 - Internet en online veiligheid

  • Bewaar uw wachtwoorden op een veilige plaats en gebruik bij
  voorkeur niet hetzelfde wachtwoord voor al uw online services.
  • Wijzig uw wachtwoorden regelmatig, in ieder geval om de 90 dagen.
  Op die manier beperkt u de schade die kan worden veroorzaakt
  door een persoon die al toegang heeft verkregen tot uw account. Als
  u verdachte activiteiten via een van uw online accounts vaststelt, is
  het wijzigen van uw wachtwoord een van de eerste maatregelen die
  u kunt nemen.

  Bescherm uw persoonlijke gegevens
  Ga voorzichtig te werk bij het online meedelen van persoonlijke
  gegevens zoals uw naam, adres thuis, telefoonnummer en
  emailadres. Voor een optimaal gebruik van vele online services moet
  u wellicht persoonlijke gegevens invoeren voor facturering en
  transport van de gekochte goederen. Aangezien het niet invoeren van
  persoonlijke gegevens zelden kan worden voorkomen, geven we
  hieronder enkele tips voor het veilig online meedelen van persoonlijke
  gegevens:
  • Let op voor valse e-mailberichten. Frauduleuze berichten bevatten
  vaak spelfouten, grammaticale fouten, vreemde uitdrukkingen,
  websiteadressen met ongewone extensies, websiteadressen die
  volledig uit getallen bestaan in plaats van woorden, en alle andere
  dingen die niet normaal zijn. Phishingberichten vertellen u vaak dat
  u snel moet handelen om uw account open te houden, uw
  beveiliging moet updaten of onmiddellijk gegevens moet invoeren,
  anders gebeuren er nare dingen. Trap er niet in!
  • Reageer niet op e-mailberichten die om persoonlijke gegevens
  vragen. Legale bedrijven gebruiken geen e-mailberichten om u om
  persoonlijke gegevens te vragen. Als u twijfelt, neemt u telefonisch
  contact op met het bedrijf of typt u het webadres van het bedrijf in
  het adresveld van uw webbrowser. Klik niet op koppelingen in deze
  berichten. Deze brengen u mogelijk naar frauduleuze, valse
  websites.
  • Bezoek geen frauduleuze websites die worden gebruikt om
  persoonlijke gegevens te stelen. Als u een website wilt bezoeken,
  typt u het adres (de URL) rechtstreeks in het adresveld van de
  webbrowser in plaats van een koppeling in een e-mail of
  expresbericht (IM) te volgen. Oplichters creëren vaak koppelingen
  die heel overtuigend kunnen zijn. • Page 63

  Internet en online veiligheid - 63

  Winkelsites, banksites en andere websites met vertrouwelijke
  gegevens hebben normaal gesproken een 'S' na de letters 'http'
  (bijvoorbeeld https://www.uwbank.nl in plaats van http://
  www.uwbank.nl). Deze 'S' geeft een veilige verbinding aan en
  verschijnt wanneer u naar een zone gaat waar u uw
  aanmeldingsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens moet
  invoeren. Wanneer een veilige verbinding tot stand is gebracht,
  verschijnt ook een klein hangslot boven of onder aan de
  webbrowser (doorgaans in de rechterhoek).
  • Lees het privacybeleid op websites en in software. Het is
  belangrijk dat u voordat u persoonlijke gegevens deelt, begrijpt hoe
  een organisatie deze gegevens kan verzamelen en gebruiken.
  • Geef uw e-mailadres niet aan iedereen. Spammers en phishers
  verzenden soms miljoenen berichten naar bestaande en
  onbestaande e-mailadressen in de hoop een potentieel slachtoffer
  te vinden. Als u op deze berichten reageert of zelfs alleen maar
  afbeeldingen downloadt, wordt u automatisch aan hun lijsten
  toegevoegd, zodat u in de toekomst nog meer van deze berichten
  zult ontvangen. Wees ook voorzichtig bij het online opgeven van uw
  e-mailadres in nieuwsgroepen, blogs of online gemeenschappen.

  Online aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn dat
  doorgaans ook
  Het oude spreekwoord "Gratis bestaat niet", geldt ook vandaag nog.
  Zogenaamd 'gratis' software zoals schermbeveiligers en smileys,
  geheime investeringstips die enorme winsten beloven en loterijen die
  u ongelooflijk maar waar hebt gewonnen zonder deel te nemen, zijn
  verleidelijke beloningen die door bedrijven worden gebruikt om uw
  interesse op te wekken.
  U betaalt weliswaar niet rechtstreeks met geld voor deze gratis
  software of service, maar de software of service die u hebt besteld,
  bevat mogelijk reclamesoftware ('adware'), die uw gedrag registreert
  en ongewenste advertenties weergeeft. Mogelijk moet u persoonlijke
  gegevens invoeren of iets anders kopen om de 'gewonnen' prijs te
  claimen. Als een aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, vraag dan
  de mening van een collega, lees de kleine lettertjes, of nog beter,
  negeer simpelweg het hele bericht. • Page 64

  64 - Internet en online veiligheid

  Controleer regelmatig uw bank- en creditcardafschriften
  De gevolgen van identiteitsdiefstal en online misdrijven kunnen
  aanzienlijk worden beperkt als u de frauduleuze activiteit ontdekt korte
  tijd nadat uw gegevens zijn gestolen of de eerste keer dat de gestolen
  gegevens worden gebruikt. Een van de eenvoudigste manieren om
  diefstal van gegevens vast te stellen, is het maandoverzicht dat u van
  uw bank of creditcardleverancier ontvangt, te controleren op
  abnormale activiteit.
  Talrijke banken en services gebruiken bovendien fraudepreventiesystemen die abnormaal koopgedrag registreren (als u bijvoorbeeld in
  Amsterdam woont maar plotseling koelkasten begint te kopen in
  Budapest). Mogelijk wordt u in dat geval gebeld en gevraagd de
  aankoop te bevestigen. Onderschat het belang van deze gesprekken
  niet. Ze geven aan dat mogelijk uw persoonlijke gegevens zijn
  gestolen en u maatregelen moet nemen.

  Bescherm uw computer met Windows-beveiligingsvoorzieningen.
  Windows biedt verschillende beveiligingstoepassingen.

  Windows Update
  Als u een actieve internetverbinding hebt, kan Windows zoeken naar
  belangrijke updates voor uw computer en deze automatisch
  installeren. Deze updates bestaan uit security patches en programmaupdates die het werken met uw computer verbeteren en uw computer
  beschermen tegen nieuwe virussen en aanvallen.

  Hoe weet ik dat mijn computer kwetsbaar is?
  Als in het Action Center (Onderhoudscentrum) een waarschuwing
  wordt weergegeven, uw computer niet goed werkt of onverwachts
  vastloopt, of sommige programma's niet goed functioneren, is uw
  computer mogelijk geïnfecteerd door schadelijke software. Maar dat
  betekent niet dat elk probleem in de computer wordt veroorzaakt door
  een virus! Als u denkt dat uw computer geïnfecteerd is, moet u direct
  uw antivirus- en antispyware-software updaten (tenzij u dat zeer
  recent hebt gedaan). • Page 65

  Blu-ray- of dvd-films afspelen - 65

  B L U - R AY - O F D V D - F IL M S A F S P E L E N
  Als uw computer een Blu-ray- of DVD-station bevat, kunt u films
  afspelen op uw computer of op een HD-TV via de HDMI poort.
  1. Plaats de schijf in het station.
  2. Na een paar seconden zat het afspelen van de film beginnen.
  3. Wanneer de film niet opstart, opent u het afspeelprogramma van de
  video en opent u de schijf in het bestandsmenu.
  Belangrijk
  Als u de dvd-speler de eerste keer start, wordt u gevraagd de regiocode
  in te voeren. Dvd's zijn verkrijgbaar voor 6 regio's.

  Regiocode
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Land of regio
  VS, Canada
  Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
  Zuidoost-Azië, Taiwan, Zuid-Korea
  Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland
  Voormalige USSR, delen van Afrika, India
  Volksrepubliek China

  Opmerking
  Als u de regiocode wilt wijzigen, plaatst u een dvd-film met een andere
  regiocode in het dvd-station.
  Zodra het dvd-station is ingesteld op een regiocode, kan het station
  uitsluitend dvd's voor die regio afspelen. U kunt de regiocode maximaal vijf
  maal instellen (met inbegrip van de eerste keer). Daarna wordt de laatste
  regiocode ingesteld als permanente code.
  Het terugzetten van de harde schijf in zijn oorspronkelijke toestand heeft
  geen invloed op het aantal malen dat de regiocode is ingesteld.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Acer Aspire TC-215 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Acer Aspire TC-215 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Acer Aspire TC-215

Acer Aspire TC-215 Bedienungsanleitung - Deutsch - 66 seiten

Acer Aspire TC-215 Bedienungsanleitung - Englisch - 63 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info