Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
- 1
Aspire-desktopcomputer
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  -1

  Aspire-desktopcomputer
  Gebruikershandleiding • Page 2

  2-

  © 2015. Alle rechten voorbehouden.
  Aspire-desktopcomputer
  Dekt: Torenmodellen
  Deze uitgave: 08/2015

  Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe
  bestanden in
  Open het [Acer Portal] (Acer-portaal) vanuit het [Start]
  (Startscherm) om u te registreren voor een Acer ID of u aan
  te melden wanneer u al een Acer ID hebt.
  Er zijn drie goede redenen voor u om een Acer ID aan te
  vragen:
  • Vanaf de pc externe toegang krijgen tot andere toestellen
  met onze gratis app Acer externe bestanden
  • De nieuwste aanbiedingen en productinformatie ontvangen
  • Uw apparaat registreren voor garantieservice
  Voor meer informatie bezoekt u de AcerCloud-website:
  www.acer.com/acercloud

  Belangrijk
  Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is
  door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder
  kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De hierin opgenomen
  afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies
  bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. Acer Groep is
  niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of
  weglatingen in deze handleiding.

  Modelnummer: _________________________________
  Serienummer: _________________________________
  Aankoopdatum: ________________________________
  Plaats van aankoop: ____________________________ • Page 3

  Inhoudsopgave - 3

  INHOUDSOPGAVE
  Om te beginnen
  5
  Uw gidsen................................................ 5
  Onderhoud en tips voor het gebruik van
  de computer............................................. 6
  De computer uitschakelen .......................... 6
  De computer met zorg behandelen............. 6
  Netsnoerinformatie...................................... 7
  Reiniging en onderhoud.............................. 7

  Verbinding maken met het Internet
  8
  Verbinding maken met een draadloos
  netwerk .................................................... 8
  Verbinding maken met een draadloos
  LAN ............................................................. 8

  Verbinding maken via een kabel ........... 12

  Ingebouwde netwerkvoorziening .............. 12

  BIOS-hulpprogramma
  14
  Opstartreeks .......................................... 14
  Wachtwoorden instellen ........................ 14

  Video- en audio-aansluitingen

  25

  Hdmi

  27

  HDMI Micro

  28

  Universele Seriële Bus (USB)

  29

  Veelgestelde vragen
  32
  Informatie over serviceverlening............ 34
  Tips en hints voor het gebruik van
  Windows 10 ........................................... 36
  Hoe kom ik bij Start terecht?..................... 36
  Hoe schakel ik de computer uit?............... 36
  Hoe kan ik mijn computer ontgrendelen? . 37
  Hoe kan ik de wekker zetten?................... 38
  Waar zijn mijn apps?................................. 39
  Wat is een Microsoft-ID (account)?........... 40
  Hoe controleer ik of er Windows updates
  zijn?........................................................... 41
  Waar kan ik meer informatie vinden? ....... 41

  Problemen oplossen .............................. 42

  De computer beveiligen
  15
  Wachtwoorden gebruiken...................... 15

  Tips voor het oplossen van problemen ..... 42
  Foutmeldingen .......................................... 42

  Wachtwoorden invoeren ........................... 16

  Internet en online veiligheid
  44
  De eerste stappen op internet ............... 44

  Energiebeheer
  17
  Energie besparen .................................. 17
  Poorten en aansluitingen

  20

  Informatie over USB 3.0............................ 21
  Audiopoorten achterkant........................... 21

  Micro-usb

  22

  Geheugenkaartlezer
  23
  Connectiviteitsopties.............................. 23

  De computer beveiligen ............................ 44
  Kies een internetaanbieder ....................... 44
  Netwerkaansluitingen................................ 46
  Surf op internet! ........................................ 48
  Beveiliging................................................. 48

  Blu-ray of DVD-films afspelen

  56 • Page 4

  4-

  Aan de slag...

  In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:

  Nuttige informatie over de zorg voor uw computer en uw gezondheid
  Hoe u herstelback-ups maakt
  Richtlijnen voor verbinding maken met een netwerk
  Informatie over het gebruik van de gebundelde software van Acer • Page 5

  Om te beginnen - 5

  OM

  TE BEGINNEN

  Wij danken u dat u hebt gekozen voor deze Acer desktopcomputer
  voor uw computereisen.

  Uw gidsen
  Om u te helpen met het werken op uw Acer desktopcomputer hebben
  we een aantal gidsen ontworpen:
  Allereerst helpt de Set-uphandleiding (of Set-upposter) u bij het
  instellen van uw computer.
  In de Snelgids krijgt u een introductie over de basiseigenschappen
  en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe
  u met de computer productiever kunt werken, raadpleeg dan de
  Gebruikershandleiding. Deze Gebruikershandleiding bevat
  gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties,
  gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen.
  U kunt de Gebruikershandleiding downloaden als u verbonden bent
  met internet. Open Acer Care Center vanaf het bureaublad en klik op
  de koppeling onder [Support] (Ondersteuning). De koppeling opent de
  webpagina Acer Service & Support. Blader omlaag naar [Drivers and
  Manuals] (Stuurprogramma’s en handleidingen) en zoek uw model
  door het serienummer, SNID of productmodel in te voeren. U kunt ook
  het identificatiehulpmiddel van Acer downloaden en installeren. Dit
  detecteert automatisch deze informatie, zodat u deze naar het
  klembord kunt kopiëren. Zodra u uw productmodel hebt gevonden,
  kiest u [Documents] (Documenten) en selecteert u uw taal om de
  Gebruikershandleiding te downloaden. • Page 6

  6 - Om te beginnen

  Onderhoud en tips voor het gebruik van de
  computer
  De computer uitschakelen
  U kunt de computer uitschakelen op een van de volgende manieren:
  • Gebruik het afsluitcommando van Windows: Druk op de Windowstoets of selecteer de Startknop van Windows, kies [Power]
  (Energie) > [Shut down] (Uitschakelen).
  • Klik met de rechtermuisknop op de Startknop van Windows > [Shut
  down or sign out] (Afsluiten of afmelden) > [Shut down]
  (Uitschakelen).
  Wanneer u de computer een moment wilt uitschakelen maar niet
  helemaal wilt afsluiten, kunt u deze als volgt in de Slaapstand zetten:
  • Druk op de aan/uitknop.
  • Druk op de slaapsneltoets <zie het onderdeel 'toetsenbord'>.
  • Druk op de Windows-toets of selecteer de Startknop van Windows,
  kies [Power] (Energie) > [Sleep] (Slaapstand).
  • Klik met de rechtermuisknop op de Startknop van Windows >
  [Shut down or sign out] (Afsluiten of afmelden) > [Sleep]
  (Slaapstand).
  Opmerking
  Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houd dan de
  aan/uit knop langer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te
  schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt
  inschakelen, moet u minstens twee seconden wachten voordat u de
  computer weer inschakelt.

  De computer met zorg behandelen
  Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u
  deze met zorg behandelt.
  • Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer
  niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
  • Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0°C (32°F) of
  boven 50°C (122°F). • Page 7

  Om te beginnen - 7


  Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
  Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
  Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
  Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
  Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
  Plaats geen objecten boven op de computer.
  Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten.
  Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak.

  Netsnoerinformatie
  Hier zijn enkele aandachtspunten voor het netsnoer:
  • Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen
  op. Plaats het netsnoer en andere kabels niet op plekken waar
  mensen lopen.
  • Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek
  dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
  • Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van
  de aangesloten apparatuur, het aantal toegestane ampères van het
  verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van
  alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting
  van de zekering niet overschrijden.

  Reiniging en onderhoud
  Ga als volgt te werk om de computer te reinigen:
  1. Schakel de computer uit.
  2. Gebruik een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare
  reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.
  Als de computer is gevallen of zichtbaar is beschadigd, of niet meer
  correct functioneert, neemt u contact op met een geautoriseerd
  servicecenter van Acer in de buurt. Zie Zie Veelgestelde vragen op
  pagina 32 voor meer informatie. • Page 8

  8 - Verbinding maken met het Internet

  VERBINDING MAKEN
  INTERNET

  MET HET

  In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over verschillende
  soorten verbindingen en over verbinding maken met internet. Wellicht
  is niet alle informatie van toepassing op uw computer. Voor
  gedetailleerde informatie, zie Netwerkaansluitingen op pagina 46.
  Met de geïntegreerde netwerkfuncties van de computer kunt u
  eenvoudig de computer op internet aansluiten met een kabel of
  draadloze verbinding.
  Om verbinding met internet te kunnen maken, dient u eerst een
  internetverbinding aan te vragen bij een internetaanbieder (ISP),
  meestal een telefonie- of kabelbedrijf, die bij u thuis of op kantoor de
  internetverbinding moet aanleggen. De ISP installeert een klein
  apparaat, een router of modem, waarmee u verbinding met internet
  kunt maken.

  Verbinding maken met een draadloos netwerk
  Verbinding maken met een draadloos LAN
  Een draadloos lokaal netwerk (draadloos LAN of WLAN) zorgt voor
  een draadloze verbinding tussen twee of meer computers. Als u
  verbinding hebt met een WLAN, hebt u toegang tot internet. U kunt
  ook bestanden, andere apparaten en zelfs uw internetverbinding
  delen.
  Waarschuwing
  Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig is mogelijk
  verboden. Draadloze apparaten kunnen de apparatuur en
  communicatie in het vliegtuig storen en gebruik ervan is mogelijk zelfs
  illegaal. Deze moeten daarom bij het boarden en opstijgen zijn
  uitgeschakeld. U mag de draadloze apparaten van uw computer pas
  inschakelen als de crew aangeeft dat het veilig is. • Page 9

  Verbinding maken met het Internet - 9

  De draadloze verbinding van uw computer wordt automatisch
  ingeschakeld. Tijdens de configuratie geeft Windows een lijst met
  beschikbare netwerken weer. Kies uw netwerk en voer indien nodig
  het wachtwoord in.
  Acer-notebooks van hebben een sneltoets voor de vliegtuigmodus
  waarmee de netwerkverbinding kan worden in- en uitgeschakeld. Met
  de netwerkbeheeropties kunt u de draadloze netwerkverbinding in- en
  uitschakelen of bepalen wat via het netwerk wordt gedeeld.
  Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een draadloos
  netwerk.
  1. Zorg dat u beschikt over een draadloze router/toegangspunt en een
  geactiveerde internetverbinding van uw internetaanbieder. Schijf de
  naam en het wachtwoord van het draadloze netwerk op (indien
  nodig). Als u verbinding probeert te maken met een openbaar
  netwerk (bijvoorbeeld in een café), hebt u de correct naam van het
  draadloze netwerk nodig.
  Opmerking
  Raadpleeg de documentatie van uw internetaanbieder of van de router voor
  meer informatie over verbinding maken met internet.

  2. Selecteer in het systeemvak rechtsonder in het scherm het
  pictogram [Notifications] (Meldingen) om het paneel [Notifications]
  (Meldingen) te openen.

  3. Kies [All settings] (Alle instellingen). • Page 10

  10 - Verbinding maken met het Internet

  4. Selecteer [Network & internet] (Netwerk en internet).

  5. U ziet een lijst met beschikbare draadloze netwerken. Selecteer het
  netwerk dat u wilt gebruiken. • Page 11

  Verbinding maken met het Internet - 11

  6. Nadat u een draadloos netwerk hebt geselecteerd, kiest u
  [Connect] (Verbinden).

  7. Indien nodig voert u het wachtwoord van het netwerk in. • Page 12

  12 - Verbinding maken met het Internet

  Verbinding maken via een kabel
  Ingebouwde netwerkvoorziening
  Steek de netwerkkabel in de netwerkpoort van de computer en in een
  poort op de router. (Zie afbeelding hieronder.) Vervolgens kunt u
  online gaan. • Page 13

  - 13

  Uw computer en gegevens
  veilig houden...

  In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:
  • Hoe u uw computer kunt beveiligen
  • Wachtwoorden instellen • Page 14

  14 - BIOS-hulpprogramma

  BIOS-HULPPROGRAMMA
  Het BIOS-hulpprogramma is een configuratieprogramma voor de
  hardware die in het Basic Input/Output System (BIOS) van uw
  computer is ingebouwd.
  Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het
  normaal gesproken niet nodig dit programma uit te voeren. Als u
  echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wel
  uitvoeren.
  Als u het BIOS-hulpprogramma wilt activeren, drukt u op <F2> op het
  moment dat het computerlogo wordt weergegeven.

  Opstartreeks
  Om de opstartvolgorde in het BIOS-hulpprogramma in te stellen,
  activeert u het BIOS-hulpprogramma en selecteert u daarna Boot in
  de categorieën die aan de linkerzijde van het scherm vermeld staan.

  Wachtwoorden instellen
  Om een wachtwoord voor opstarten in te stellen, activeert u het BIOShulpprogramma en selecteert u daarna Security in de categorieën die
  aan de linkerzijde van het scherm vermeld staan.
  Zoek Set Supervisor Password en voer een wachtwoord in om deze
  functie in te stellen. Zodra u voor deze functie een wachtwoord hebt
  ingesteld, kunt u Password on Boot in/uitschakelen.
  Vergeet niet, als u klaar bent, op <F10> te drukken om het BIOShulpprogramma correct op te slaan en af te sluiten. • Page 15

  De computer beveiligen - 15

  DE

  COMPUTER BEVEILIGEN

  Uw computer is een kostbare investering waarvoor u uiteraard goed
  zorg moet dragen. In dit gedeelte tonen we u hoe u zorg draagt voor
  uw computer en hoe u deze beveiligt tegen misbruik door derden.

  Wachtwoorden gebruiken
  U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik
  van uw computer te voorkomen. Deze wachtwoorden beveiligen uw
  computer en uw gegevens op verschillende niveaus:
  • Met een [Supervisor Password] (Beheerderswachtwoord)
  voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de BIOS. Als u een
  beheerderswachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord typen om
  toegang te verkrijgen tot de BIOS. Zie Wachtwoorden instellen op
  pagina 14.
  • Met een [User Password] (Gebruikerswachtwoord) voorkomt u
  ongeoorloofd gebruik van uw computer. Combineer het gebruik van
  dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en
  bij het activeren vanuit de Slaapstand (indien beschikbaar) voor een
  maximale beveiliging.
  • Door een [Password on Boot] (Wachtwoord bij opstarten) in te
  stellen om de computer te starten vermijdt u dat derden zich een
  toegang verschaffen tot uw gegevens. Combineer het gebruik van
  dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en
  bij het activeren vanuit de Slaapstand (indien beschikbaar) voor een
  maximale beveiliging.
  Belangrijk
  Vergeet uw beheerderswachtwoord niet! Als u het wachtwoord vergeet,
  moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend
  servicecentrum. • Page 16

  16 - De computer beveiligen

  Wachtwoorden invoeren
  Als er een wachtwoord is ingesteld, wordt middenin het scherm een
  wachtwoordvenster weergegeven.
  • Als er een [Supervisor Password] (Beheerderswachtwoord) is
  ingesteld, wordt dit gevraagd wanneer u de BIOS opent.
  • Voer het [Supervisor Password] (Beheerderswachtwoord) in en druk
  op <Enter> als u de BIOS wilt gebruiken. Als u een onjuist
  wachtwoord invoert, verschijnt er een waarschuwing. Probeer het
  opnieuw en druk op <Enter>.
  • Als het [User Password] (Gebruikerswachtwoord) is ingesteld en het
  wachtwoord bij opstarten is ingeschakeld, wordt tijdens het
  opstarten het wachtwoord gevraagd.
  • Voer het [User Password] (Gebruikerswachtwoord) in en druk op
  <Enter> als u de computer wilt gebruiken. Als u een onjuist
  wachtwoord invoert, verschijnt er een waarschuwing. Probeer het
  opnieuw en druk op <Enter>.
  Belangrijk
  U krijgt drie kansen om het correcte wachtwoord in te voeren. Als u
  driemaal een onjuist wachtwoord invoert, wordt het systeem
  geblokkeerd. Verschuif de stroomschakelaar en houd de aan/uit knop
  vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Schakel de
  computer weer in en probeer het opnieuw. • Page 17

  Energiebeheer - 17

  ENERGIEBEHEER
  Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid die de
  systeemactiviteit controleert. Onder systeemactiviteit valt activiteit van
  één of meer van de volgende apparaten: toetsenbord, muis, harde
  schijf, randapparatuur aangesloten op de computer en
  videogeheugen. Wanneer er geen activiteit gedetecteerd wordt
  gedurende een bepaalde periode, schakelt de computer enkele of alle
  apparaten uit om energie te besparen.

  Energie besparen
  Snel opstarten uitschakelen
  Uw computer gebruikt Snel opstarten om een snelle opstart te maken,
  maar gebruikt ook een kleine hoeveelheid energie om op signalen
  voor opstart te controleren. Deze controles verbruiken extra energie.
  Wanneer u de energiebehoeften van uw computer en de schade voor
  het milieu wilt beperken, dient u Snel opstarten uit te schakelen:
  Opmerking
  Wanneer Snel opstarten uitgeschakeld is, zal de computer meer tijd
  gebruiken om op te starten vanuit de Slaapstand.
  Uw computer zal evenmin opstarten wanneer deze een instructie voor
  opstarten ontvangt via een netwerk (Wake on LAN).

  1. Open de Charms en zoek [Control Panel] (Configuratiescherm).
  2. Open [System and Security] (Systeem en beveiliging) > [Power
  Options] (Energiebeheer).
  3. Selecteer [Choose what the power buttons do] ( Het gedrag van
  de aan/uit-knoppen bepalen). • Page 18

  18 - Energiebeheer

  4. Selecteer [Change settings that are currently unavailable]
  (Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn).

  5. Scrol naar beneden en schakel [Turn on fast startup] (Snel
  opstarten inschakelen), uit.

  6. Selecteer [Save changes] (Wijzigingen opslaan). • Page 19

  - 19

  Poorten en aansluitingen...

  In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:
  • Informatie over poorten en aansluitingen waarover uw computer beschikt • Page 20

  20 - Poorten en aansluitingen

  POORTEN
  Onderstaande
  betekenen.

  EN A A N S L U I T I N G E N

  tabellen

  geven

  wat

  de

  diverse

  pictogrammen

  Opmerking
  Onderstaande poorten en aansluitingen zijn wellicht niet op elk model
  beschikbaar.

  Pictogram Item

  Pictogram Item

  Toets Aan/uit

  Optisch station

  Microfoonaansluiting

  Kaartlezer

  Luidspreker- of koptelefoonaansluiting

  Back-upknop

  Usb-poort

  Houder(s) van de
  verwisselbare harde
  schijf

  RCA-aansluiting

  S/PDIF-poort

  PS/2 toetsenbordaansluiting

  PS/2 muisaansluiting

  Externe
  weergavepoort
  (VGA)

  Seriële poort

  RJ-45
  Ethernetaansluiting

  Lijn-in aansluiting

  Lijn-uit / luidsprekeruit

  Hdmi-poort

  Herstelknop

  Netwerk / indicatoren
  van harde schijf • Page 21

  Poorten en aansluitingen - 21

  Pictogram Item
  Sleuf voor
  Kensington-slot
  Gelijkstroomaansluiting

  Pictogram Item
  DisplayPort
  De DisplayPortDP
  adapter is alleen
  beschikbaar op
  "DP1"
  DVI

  DVI-poort

  Informatie over USB 3.0
  • Met usb 3.0 compatibele poorten zijn blauw.
  • Compatibel met USB 3.0 en eerdere apparaten.
  • Voor optimale prestaties gebruikt u USB 3.0-gecertificeerde
  apparaten.
  • Op basis van de usb 3.0-specificatie (SuperSpeed usb).

  Audiopoorten achterkant
  Onderstaande tabel geeft de functies weer van de audio-aansluitingen
  aan de achterzijde (indien beschikbaar).
  PictogramHeadset
  kleur
  Blauw

  Stereo

  Quadrofonisch 5.1-kanaal
  Achterzijde

  Achterzijde

  Voorzijde

  Voorzijde

  Groen
  Headset

  Voorzijde

  Blauw
  Microfoon-in Microfoon-in Microfoon-in

  Midden/
  woofer • Page 22

  22 - Micro-usb

  MICRO-USB
  De usb (Universal Serial Bus)-poort is een snelle seriële bus waarop u
  usb kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder overbelasting
  van de systeembronnen.
  De micro-USB-poort is een compacte poort die compatibel is met
  USB 2.0-apparaten.

  Opmerking
  Een micro-USB-naar-USB-adapter is nodig voor de aansluiting van USBapparaten die een connector van normaal formaat hebben. De adapter wordt
  slechts bij bepaalde modellen geleverd. Wanneer die niet is meegeleverd bij
  uw computer dient u die apart te kopen. • Page 23

  Geheugenkaartlezer - 23

  GEHEUGENKAARTLEZER
  Connectiviteitsopties
  Uw computer heeft een kaartlezer en andere poorten/ingangen
  waarmee u randapparatuur op uw computer kunt aansluiten. Voor
  instructies over hoe u verschillende externe apparaten op de
  computer kunt aansluiten, leest u de volgende paragraaf voor meer
  details.

  Geheugenkaartlezer

  Geheugenkaarten worden gebruikt in diverse digitale camera's, pda's,
  mp3-spelers en mobiele telefoons.

  Een geheugenkaart plaatsen
  1. Richt de kaart met de contactpunten naar de poort en naar
  beneden.
  2. Schuif de kaart voorzichtig in de sleuf. Als u merkt dat u kracht moet
  gebruiken om de kaart te kunnen plaatsen, verander dan een beetje
  de richting.
  3. Duw tegen de kaart totdat deze op z'n plek klikt. Een klein stukje
  van de kaart blijft uit de sleuf steken.
  Als de kaart bestanden bevat, kan in Windows het venster
  Automatisch afspelen verschijnen (afhankelijk van de gegevens op
  de kaart), waarin u gevraagd wordt of u een programma wilt
  gebruiken om de gegevens op de kaart te openen. Selecteer een
  optie mocht dat nodig zijn, en kies anders [Cancel] (Annuleren). Als
  de kaart geen bestanden of onbekende bestanden bevat, wordt een
  venster geopend met de gegevens op de kaart. • Page 24

  24 - Geheugenkaartlezer

  SD-, SDHC- en SDXC-kaarten
  Verschillende soorten SD-kaarten maken gebruik van verschillende
  capaciteiten, terwijl het algemene ontwerp onveranderd is. SDkaarten kunnen maximaal 4 GB bevatten, SDHC-kaarten maximaal
  32 GB en SDXC-kaarten maximaal 2048 GB (2 TB). De computer
  bevat een met SDHC of SDXC compatibele kaartlezer.
  Opmerking
  SDXC-geheugenkaarten kunnen uitsluitend worden gebruikt in een met
  SDXC compatibele kaartlezer; SD- en SDHC-kaarten kunnen in elk type
  kaartlezer worden gebruikt.

  Een kaart uit een geheugenkaartlezer verwijderen
  1. Klik op de pijl Verborgen
  pictogrammen weergeven in het
  [Notification Area]
  (Meldingsgebied) (naast de klok).
  2. Klik op het pictogram Hardware
  veilig verwijderen.
  3. Klik op [Eject SD Card] (Sd-kaart
  uitwerpen) (of de naam van het
  apparaat).
  4. Wacht totdat het bericht [Safe to
  Remove Hardware] (U kunt de
  hardware veilig verwijderen)
  verschijnt.
  5. Verwijder de kaart.

  2

  1

  3 • Page 25

  Video- en audio-aansluitingen - 25

  VIDEO-

  EN A U D I O - A A N S L U I T I N G E N

  Aansluiting voor een beeldscherm met een VGA- of DVI-poort (het
  ondersteunde verbindingstype is afhankelijke van de configuratie van
  de computer). De geschikte kabel wordt meestal bij het beeldscherm
  geleverd.
  Volg deze stappen om een beeldscherm aan te sluiten op de
  computer:
  1. Zorg dat de computer en beeldscherm zijn uitgeschakeld.
  2. Sluit de videokabel aan op de beeldschermpoort op de computer.
  Maak de aansluiting vast met de aanwezige schroeven.
  3. Sluit de stroomkabel aan op het beeldscherm en steek het in een
  geaard stopcontact.
  4. Volg de setupinstructies in de gebruikershandleiding van het
  beeldscherm.
  5. Zet het beeldscherm aan en vervolgens de computer.
  6. Zorg dat de huidige resolutie en vernieuwingsfrequentie niet de
  specificaties van het beeldscherm overschrijden. Indien nodig
  verandert u de beeldscherminstellingen van de computer.
  Opmerking
  Om toegang te krijgen tot het beeldscherminstellingen, drukt u op de
  Windows-toets ( ) + W, voert u "Beeldscherm" in en klikt u op [Display]
  (Beeldscherm).

  Koptelefoon en microfoon
  Op deze poorten kunt u audioapparaten aansluiten. Gebruik de
  koptelefoonpoort voor een stereo koptelefoon of luidsprekers. Als een
  audio-apparaat op de koptelefoonpoort wordt aangesloten, worden de
  geïntegreerde luidsprekers uitgeschakeld. Sluit op de microfoonpoort
  een externe microfoon aan om mono te kunnen opnemen; als een
  externe microfoon wordt aangesloten, wordt de geïntegreerde
  microfoon uitgeschakeld. • Page 26

  26 - Video- en audio-aansluitingen

  Opmerking
  Sommige computers hebben een enkele "combopoort" waarmee u headsets
  met een enkele stekker kunt gebruiken met een ingebouwde microfoon.
  Deze headsets worden het meest gebruikt met smartphones. • Page 27

  Hdmi - 27

  H D MI
  HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een digitale audio/
  video-interface van hoge kwaliteit. Met HDMI kunt u elke compatibele
  digitale audio/videobron aansluiten, zoals uw computer, een set-top
  box, dvd-speler en audio/video-ontvanger op iedere compatibele
  digitale audio en/of videomonitor, zoals een digitale televisie (DTV) via
  een enkele kabel.
  Door de enkele kabel blijft alles netjes, terwijl u op eenvoudige wijze
  apparatuur kunt aansluiten en kunt genieten van de beste audio- en
  visuele kwaliteit. • Page 28

  28 - HDMI Micro

  HDMI MICRO
  HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een digitale audio/
  video-interface van hoge kwaliteit. Met HDMI kunt u elke compatibele
  digitale audio/videobron aansluiten, zoals uw computer, een set-top
  box, dvd-speler en audio/video-ontvanger op iedere compatibele
  digitale audio en/of videomonitor, zoals een digitale televisie (DTV) via
  een enkele kabel.
  Door de enkele kabel blijft alles netjes, terwijl u op eenvoudige wijze
  apparatuur kunt aansluiten en kunt genieten van de beste audio- en
  visuele kwaliteit.
  HDMI Micro levert dezelfde hoge weergavekwaliteit als standaard
  HDMI maar heeft een slankere connector, die ideaal is voor gebruik
  met dunne en lichte notebooks en tablets.

  Opmerking
  Een HDMI-micro-naar-HDMI-adapter wordt bij bepaalde modellen
  meegeleverd. • Page 29

  Universele Seriële Bus (USB) - 29

  U N I V E R S E L E S E R I Ë L E B U S (USB)
  De USB-poort is een zeer snelle poort waarop u USB-randapparatuur
  kunt aansluiten, zoals een muis, een extern toetsenbord, extra
  opslagruimte (externe harde schijven) of een ander compatibel
  apparaat.

  Opmerking
  Zij momenteel twee USB-standaarden beschikbaar op computers van Acer:
  USB 2.0 (High-speed USB) en USB 3.0 (SuperSpeed USB). USB 2.0poorten op Acer-computers hebben een zwart lipje in de poort, terwijl
  USB 3.0-poorten een blauwe lip hebben. Voor de beste prestaties dienen
  USB 3.0-apparaten altijd te worden aangesloten op USB 3.0-poorten.
  Raadpleeg de documentatie van uw apparaat om te zien welke standaard
  het ondersteunt.

  U kunt apparaten zoals tablets, smartphones of andere apparaten
  opladen via een USB-poort. Sommige USB 3.0-poorten ondersteunen
  de mogelijkheid om apparaten op te laden wanneer de computer in de
  sluimerstand staat of uitgeschakeld is. Daarnaast kunt u een USB-hub
  gebruiken om meerdere apparaten aan te sluiten op een enkele USB
  poort. • Page 30

  30 - Universele Seriële Bus (USB)

  Belangrijk
  Wanneer u een USB opslag apparaat gaat verwijderen, moet u met
  rechts klikken op het USB-pictogram in de Windows-taakbalk en
  "Apparaat <uitwerpen>" selecteren om het besturingssysteem op te
  dragen het apparaat niet langer te gebruiken voordat het verwijderd
  wordt. Het nalaten van deze handeling kan resulteren in
  gegevensverlies of schade aan uw randapparaat. • Page 31

  - 31

  Hebt u een vraag?

  In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:


  Veelgestelde vragen
  Tips voor het gebruik van Windows 10
  Informatie over probleemoplossing
  De manier om uzelf online te beschermen
  De locatie waar u contactinformatie van een Acer-servicecentrum kunt
  aantreffen • Page 32

  32 - Veelgestelde vragen

  VEELGESTELDE

  VRAGEN

  Hieronder volgt een overzicht van situaties die zich kunnen voordoen
  tijdens het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden
  eenvoudige antwoorden en oplossingen voorgesteld.

  Ik heb de stroom ingeschakeld, maar de computer start niet op.
  Kijk of het stroomlampje brandt:
  • Als deze niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het
  volgende:
  • Als u de accu gebruikt, is deze wellicht bijna leeg en krijgt de
  computer geen stroom meer. Sluit de adapter aan om de accu
  opnieuw op te laden. Wellicht moet u enkele minuten wachten
  voordat u de computer weer kunt inschakelen.
  • Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer
  en op het stopcontact.
  • Als het lampje wel brandt, controleert u het volgende:
  • Bevindt er zich een schijf in het optisch station? Verwijder deze en
  druk op <Ctrl> + <Alt> + <Del> om het systeem opnieuw op te
  starten.
  • Heeft u een usb-opslagapparaat (usb-station of smartphone) op
  uw computer aangesloten? Koppel deze los en druk op <Ctrl> +
  <Alt> + <Del> om het systeem opnieuw op te starten.

  Er wordt niets weergegeven op het scherm.
  De energiebesparingsfunctie van de computer schakelt het scherm
  automatisch uit om energie te besparen. Druk op een toets om het
  scherm weer te activeren.
  Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan
  dit drie oorzaken hebben:
  • Het helderheidsniveau is te laag. Druk op <Fn> + < > om de
  helderheid te verhogen.
  • De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de
  schakeltoets voor het beeldscherm om de weergave terug te
  schakelen naar de computer. • Page 33

  Veelgestelde vragen - 33

  • Wanneer de aan/uit-knop knippert, staat de computer wellicht in de
  Slaap- of Sluimerstand. Druk kort op de aan/uit knop om verder te
  gaan.

  De computer geeft geen geluid weer.
  Controleer het volgende:
  • Het volume kan zijn uitgeschakeld. Kijk naar het pictogram van
  volumebeheer (luidspreker) op de taakbalk. Als er op het pictogram
  een rondje met een rode streep zit, klikt u op het pictogram en
  schakelt u het selectievak [Mute all] (Alles dempen) uit.
  • Het volume is mogelijk te laag. Controleer het volume in
  volumebeheer (luidspreker) op de taakbalk. U kunt ook de
  sneltoetsen voor de volumeregeling gebruiken om het volume aan
  te passen.
  • Indien koptelefoon, oortelefoon of externe luidsprekers op de
  koptelefoonaansluiting van de computer zijn aangesloten, worden
  de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

  Ik wil de lade van het optisch station uitwerpen zonder de stroom in
  te schakelen.
  Er bevindt zich een mechanische uitwerpknop op het station. Steek
  een pen of opengevouwen paperclip in de opening en duw erop om
  de lade van de drive te openen.

  Het toetsenbord reageert niet.
  Sluit een extern toetsenbord aan op een USB poort van de computer.
  Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een
  erkend servicecentrum omdat de kabel van het interne toetsenbord
  mogelijk los zit.

  De printer werkt niet.
  Controleer het volgende:
  • Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is
  ingeschakeld.
  • Controleer of de printerkabel goed is aangesloten op een USB-poort
  en de desbetreffende poort van de printer. • Page 34

  34 - Veelgestelde vragen

  Ik wil mijn computer herstellen naar de originele instellingen.
  Opmerking
  Indien op uw systeem meerdere talen gebruikt worden, is het
  besturingssysteem en taal die wordt gekozen wanneer het systeem voor het
  eerst wordt ingeschakeld, de enige optie voor toekomstige
  herstelwerkzaamheden.

  Dit herstelproces helpt u bij het herstellen van C-station met de
  oorspronkelijke software die geïnstalleerd was op het moment van
  aankoopvan de computer.
  Waarschuwing
  Het C-station wordt geformatteerd en alle gegevens worden gewist. Het
  is van belang dat u reservekopieën maakt van alle bestanden voordat u
  deze optie gebruikt.

  Controleer de instellingen van de BIOS voordat u een
  herstelhandeling uitvoert.
  1. Controleer of de functie Acerdisk-to-disk recovery is ingeschakeld
  of niet.
  2. Zorg dat de instelling D2D Recovery in Main op Enabled staat.
  3. Verlaat de BIOS utility en bewaar de wijzigingen. Het systeem wordt
  opnieuw opgestart.
  Opmerking
  Om het BIOS-hulpprogramma te wijzigen, drukt u tijdens het opstarten op
  <F2> wanneer u het Acer-logo ziet.

  Informatie over serviceverlening
  ITW (International Travelers Warranty)
  Voor uw computer geldt een ITW (International Travelers Warranty),
  zodat u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. Bij aankoop
  van de computer hebt u een ITW-paspoort ontvangen met alles wat u
  moet weten over het ITW-programma. Het boekje bevat een lijst met
  beschikbare, erkende servicecentra. Lees dit paspoort zorgvuldig
  door. • Page 35

  Veelgestelde vragen - 35

  Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u
  onderweg bent, zodat u een beroep kunt doen op de diensten van
  onze ondersteunende centra. Bevestig uw aankoopbewijs aan het
  ITW-paspoort.
  Als u zich bevindt in een land waar geen erkende Acer-ITW-service
  beschikbaar is, kunt u contact opnemen met een kantoor in een
  naburig land. Bezoekt u www.acer.com.

  Voordat u belt
  Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand
  hebt voordat u Acer belt voor online-service. Met uw medewerking
  kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen. Als er
  foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven,
  schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de
  pieptonen.
  Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:
  Naam: _______________________________________
  Adres: _______________________________________
  Telefoonnummer: _______________________________
  Type computer en model: ________________________
  Serienummer: _________________________________
  Aankoopdatum: ________________________________ • Page 36

  Ve elg e st el
  36 - Veelgestelde vragen

  Tips en hints voor het gebruik van Windows 10
  We weten dat dit een nieuw besturingssysteem is, dat enige tijd in
  beslag zal nemen om eraan gewend te raken; daarom hebben we een
  aantal hulpmiddelen gecreëerd om u op weg te helpen.

  Hoe kom ik bij Start terecht?
  Druk op de Windows-toets of kies de Startknop van Windows
  linksonder in de hoek van het scherm.

  Waar is de Startknop?
  De Startknop bevindt zich in de taakbalk van het bureaublad. Door
  erop te tikken wordt Start geopend zodat u apps kunt starten.

  Hoe kan ik al mijn apps zien?
  Druk op de Windows-toets of kies de Startknop van Windows en kies
  [All apps] (Alle apps) voor een lijst met apps die op de computer zijn
  geïnstalleerd.

  Hoe schakel ik de computer uit?
  Druk op de Windows-toets of kies de Startknop van Windows en kies
  het energiepictogram > [Shut down] (Uitschakelen). U kunt de
  computer ook uitschakelen door met de rechtermuisknop te drukken
  op de Startknop van Windows > [Shut down or sign out]
  (Uitschakelen of afmelden) > [Shut down] (Uitschakelen).

  Kan ik meldingen uitschakelen?
  U kunt meldingen uitschakelen zodat u uw computer kunt laten
  functioneren maar niet gestoord wordt door meldingen.
  Druk op de Windows-toets of kies de Startknop van Windows en kies
  [Settings] (Instellingen) > [System] (Systeem) > [Notifications &
  actions] (Meldingen en acties). Hier kunt u meldingen in/
  uitschakelen voor alle apps of kiezen voor welke apps deze worden
  in/uitgeschakeld. • Page 37

  Veelgestelde vragen - 37

  Hoe kan ik mijn computer ontgrendelen?
  Druk op de spatiebalk en selecteer een gebruikersaccount om de
  computer te ontgrendelen. Wanneer er voor uw account een
  wachtwoord is ingesteld, zult u het wachtwoord moeten invoeren om
  verder te kunnen gaan.

  Kan ik het vergrendelingsscherm aanpassen?
  U kunt het vergrendelingsscherm aan uw eigen voorkeur aanpassen
  met een andere afbeelding, een diavoorstelling van afbeeldingen
  laten uitvoeren of u snelle status en meldingen laten weergeven die
  op uw persoonlijke behoeften zijn afgestemd.
  Verander de achtergrond door op de Windows-toets te drukken of
  kies de Startknop van Windows en kies [Settings] (Instellingen) >
  [Personalization] (Persoonlijke instellingen). Hier kunt u:
  • Een achtergrondafbeelding voor het vergrendelingsscherm
  selecteren
  • De [Slideshow] (Diavoorstelling) in- of uitschakelen
  • Vergrendelingsscherm-apps selecteren.

  Hoe kan ik de diavoorstelling van het vergrendelingsscherm
  instellen?
  1. Druk op de Windows-toets of kies de Startknop van Windows en
  kies [Settings] (Instellingen) > [Personalization] (Persoonlijke
  instellingen).
  2. Bij Achtergrond kiest u [Slideshow] (Diavoorstelling).
  3. Selecteer [Add a folder] (Een map toevoegen) en open de map
  die u wilt gebruiken (uw map [Pictures] (Afbeeldingen) wordt
  standaard geopend). Selecteer [Choose this folder] (Deze map
  kiezen) om een map toe te voegen aan de diavoorstelling van het
  vergrendelingsscherm.
  4. Selecteer een map en selecteer [Remove] (Verwijderen) om de
  map te verwijderen uit de diavoorstelling van het
  vergrendelingsscherm.
  5. Wijzig de overige instellingen om die aan uw behoeften aan te
  passen. • Page 38

  38 - Veelgestelde vragen

  Hoe verplaats ik de tegels?
  Selecteer een tegel en versleep deze naar de gewenste plek in Start.
  De andere tegels zullen verplaatst worden om zich aan te passen aan
  de tegel op de nieuwe locatie.

  Kan ik de tegels in groepen rangschikken?
  Ja, dat is mogelijk. Selecteer een bestaande tegel en versleep deze
  naar de gewenste plek in Start. Klik met de rechtermuisknop op een
  app en selecteer [Pin to Start] (Vastmaken aan Start) om een
  nieuwe groep te maken in Start. Hier kunt u de tegel naar een
  bestaande groep in Start slepen. U kunt de groep(en) een naam
  geven en de tegels binnen de groepen naar uw wensen rangschikken.

  Kan ik de tegels kleiner of groter maken?
  Ja, dat is mogelijk. Klik met de rechtermuiskop op een tegel en kies
  [Resize] (Formaat wijzigen). Kies een formaat uit het menu dat
  wordt weergegeven.

  Kan ik de schermresolutie wijzigen?
  Ja, dat is mogelijk. Beweeg de cursor naar de hoek linksonder van het
  scherm en typ 'Configuratiescherm' in het tekstvak om resultaten weer
  tegeven. Kies [Control Panel] (Configuratiescherm) > [Adjust
  screen resolution] (Beeldschermresolutie aanpassen). U kunt ook
  met de rechtermuisknop ergens op het bureaublad klikken en [Screen
  resolution] (Schermresolutie) selecteren.

  Hoe kan ik de wekker zetten?
  Uw computer kan functioneren als een wekker. Zoek ’Alarmsignalen’
  en selecteer vervolgens [Alarms] (Alarmsignalen).
  1. Kies een naam voor het alarmsignaal.
  2. Stel de tijd in door de uren en minuten te kiezen.
  3. Selecteer AM of PM.
  4. Kies op welke dagen de wekker moet afgaan.
  5. Selecteer de geluidsmelding.
  6. Selecteer de uitsteltijd. • Page 39

  Veelgestelde vragen - 39

  7. Sla het alarmsignaal op door te tikken op het pictogram [Save]
  (Opslaan) in de hoek rechtsonder.

  Uur
  Minuten

  Opslaan

  Verwijderen

  Opmerking
  De wekker zal alleen afgaan wanneer uw computer actief is op de ingestelde
  tijd.

  Waar zijn mijn apps?
  Verplaats de cursor naar de hoek linksonder van het scherm en
  selecteer [Search] (Zoeken), voer de naam van de app in die u wilt
  openen.

  Hoe kan ik een app laten weergeven in Start?
  Wanneer u zich in [All apps] (Alle apps) bevindt en een app wilt laten
  weergeven in [Start] (Start), klikt u met de rechtermuisknop op de app
  en kiest u [Pin to Start] (Vastmaken aan Start).

  Hoe kan ik een tegel verwijderen uit Start?
  Klik met de rechtermuisknop op een tegel om deze te selecteren en
  kies [Unpin from Start] (Losmaken van Start) om de tegel uit Start
  te verwijderen. • Page 40

  40 - Veelgestelde vragen

  Hoe kan ik een app laten weergeven in mijn taakbalk?
  Wanneer u zich in [All apps] (Alle apps) bevindt en een app wilt laten
  weergeven op de taakbalk, klikt u met de rechtermuisknop op de app
  of tegel en kiest u [Pin to taskbar] (Vastmaken aan taakbalk).

  Hoe kan ik apps installeren?
  U kunt apps uit de Windows Store downloaden van [Store] (Store). U
  dient te beschikken over een Microsoft-ID om apps in de [Store]
  (Store) te kunnen kopen en te downloaden.

  Ik kan apps als Kladblok en Paint niet vinden! Waar zijn ze?
  Verplaats de cursor linksonder in de hoek van het scherm en kies
  [Search] (Zoeken). Voer de naam van de app in die u wilt openen.
  U kunt ook [All apps] (Alle apps) openen en naar '[Windows
  Accessories] (Windows-accessoires)' gaan om een lijst met oudere
  programma's te bekijken.

  Wat is een Microsoft-ID (account)?
  Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en een
  wachtwoord die u gebruikt om u aan te melden bij Windows. U kunt
  elk willekeurig e-mailadres gebruiken, maar het beste is om het adres
  te kiezen dat u al gebruikt om te communiceren met vrienden en om
  zich aan te melden bij uw favoriete websites. Wanneer u zich
  aanmeldt bij uw pc met de Microsoft-account zult u met uw pc
  verbinding maken met mensen, bestanden en apparaten die
  belangrijk voor u zijn.

  Heb ik er een nodig?
  U hebt geen Microsoft-ID nodig om Windows 10 te gebruiken, maar
  het maakt uw leven wel gemakkelijker omdat u dan de gegevens van
  verschillende machines die zijn aangemeld met een Microsoft-ID kunt
  synchroniseren.

  Hoe kom ik aan een Microsoft-ID?
  Wanneer Windows 10 al is geïnstalleerd en u zich niet hebt
  aangemeld met een Microsoft-account of wanneer u geen Microsoftaccount hebt en er een wilt hebben, drukt u op de Windows-toets of
  kiest u Startknop van Windows > [Settings] (Instellingen) > • Page 41

  Veelgestelde vragen - 41

  [Accounts] (Accounts) > [Sign in with a Microsoft account]
  (Aanmelden met een Microsoft-account) en volg de instructies op
  het scherm.

  Hoe controleer ik of er Windows updates zijn?
  Druk op de Windows-toets of kies Startknop van Windows >
  [Settings] (Instellingen) > [Update & recovery] (Updaten en
  herstellen) > [Windows Update] (Windows-update). Selecteer
  [Advanced options] (Geavanceerde opties) om de instellingen te
  configureren.

  Waar kan ik meer informatie vinden?
  Voor meer informatie kunt u de volgende pagina's bezoeken:
  • Zelfstudie voor Windows 8, 8.1 en 10:
  www.acer.com/windows-tutorial
  • FAQ's ter ondersteuning: support.acer.com • Page 42

  VEELGESTELDE
  42 - Veelgestelde vragen

  Problemen oplossen
  In dit hoofdstuk worden oplossingen aangereikt voor het verhelpen
  van algemene systeemproblemen. Doet zich een probleem voor, lees
  dan eerst dit hoofdstuk voordat u een monteur raadpleegt. Voor
  ernstige problemen moet de computer worden opengemaakt. Probeer
  dit niet zelf te doen. Neem contact op met uw leverancier of de
  geautoriseerde servicecentra voor hulp.

  Tips voor het oplossen van problemen
  Deze computer maakt gebruik van een geavanceerd ontwerp
  waardoor foutmeldingen op het scherm verschijnen om u te helpen bij
  het oplossen van problemen.
  Wanneer het systeem een foutmelding weergeeft of een fout zich
  voordoet, zie dan "Foutmeldingen". Wanneer het probleem niet kan
  worden opgelost, neem dan contact op met de leverancier.

  Foutmeldingen
  Wanneer u een foutmelding krijgt, noteer dan het bericht en corrigeer
  de fout. De volgende tabellijsten vermelden foutmeldingen in
  alfabetische volgorde samen met de aanbevolen actie.
  Foutmeldingen
  CMOS battery bad
  CMOS checksum
  error
  Disk boot failure
  Equipment
  configuration error
  Hard disk 0 error
  Hard disk 0
  extended type error

  Mogelijke oplossing
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.
  Plaats een systeemdisk (opstartbaar) en druk
  dan op <Enter> om opnieuw op te starten.
  Druk op <F2> (tijdens POST) om de BIOS
  utility te starten en en klik dan op Exit in de
  BIOS utility om opnieuw op te starten.
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum.
  Neem contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum. • Page 43

  Veelgestelde vragen - 43

  Foutmeldingen

  Mogelijke oplossing
  Neem contact op met uw leverancier of een
  I/O parity error
  bevoegd servicecentrum.
  Keyboard error or no Neem contact op met uw leverancier of een
  keyboard connected bevoegd servicecentrum.
  Keyboard interface Neem contact op met uw leverancier of een
  error
  bevoegd servicecentrum.
  Druk op <F2> (tijdens POST) om de BIOS
  Memory size
  utility te starten en en klik dan op Exit in de
  mismatch
  BIOS utility om opnieuw op te starten.

  Wanneer u nog steeds problemen tegenkomt nadat u de correcties
  uitgevoerd hebt, neem dan contact op met uw leverancier of een
  bevoegd servicecentrum. • Page 44

  44 - Internet en online veiligheid

  INTERNET

  EN ONLINE VEILIGHEID

  De eerste stappen op internet
  De computer beveiligen
  Het is zeer belangrijk de computer te beveiligen tegen virussen en
  aanvallen via internet (zie Beveiliging op pagina 48). Een uitgebreid
  internetbeveiligingsprogramma wordt voorgesteld als u de computer
  voor het eerst opstart. Activeer deze beveiliging zo snel mogelijk, in
  ieder geval voordat u verbinding met internet maakt.

  Kies een internetaanbieder
  Internet wordt bijna dagelijks gebruikt op de computer.
  U krijgt op eenvoudige wijze toegang tot kennis en
  diverse communicatietools. Om toegang te krijgen tot
  Internet dient u eerst een internetaanbieder (isp) te
  kiezen. Die zorgt voor de verbinding tussen uw
  computer en het Internet. Vergelijk de in uw regio
  beschikbare ISP’s, vraag vrienden en familie om hun
  ervaringen of bekijk overzichten en consumentenonderzoeken. De
  ISP van uw keuze legt uit hoe u verbinding maakt met het Internet (u
  hebt hiervoor misschien extra software of een speciaal "kastje" dat
  verbinding maakt met uw telefoonlijn nodig).

  Soorten aansluitingen
  Er zijn verschillende manieren om verbinding met internet te maken,
  afhankelijk van het model van uw computer, uw locatie en uw
  communicatie-eisen.

  Inbellen
  Sommige computers bevatten een telefoon inbel (‘modem’)aansluiting. Hiermee kunt u via een telefoonlijn verbinding met
  internet maken. Als u een inbelverbinding hebt, kunt u de modem en
  de telefoon niet tegelijkertijd gebruiken. Deze verbinding wordt alleen • Page 45

  Internet en online veiligheid - 45

  aangeraden als u weinig gebruik maakt van internet, omdat de
  verbindingssnelheid laag is en de verbindingstijd meestal per uur
  wordt berekend.

  DSL (bijv. ADSL)
  DSL (Digital Subscriber Line) is een constante verbinding over de
  telefoonlijn. U kunt de telefoon en internet tegelijk gebruiken, omdat
  deze niet dezelfde frequentie gebruiken. Voor DSL moet u in de buurt
  van een telefoonmaatschappij wonen (soms is DSL in landelijke
  gebieden niet beschikbaar). Om in aanmerking te kunnen komen voor
  DSL, moet u zich in de buurt van een DSL-knooppunt vinden (in
  landelijke gebieden is deze dienst soms niet beschikbaar). De
  verbindingssnelheid varieert afhankelijk van waar u bent, maar
  meestal hebt u met DSL een zeer snelle en betrouwbare
  internetaansluiting. Aangezien de verbinding altijd is ingeschakeld,
  betaalt u een vast bedrag per maand.
  Opmerking
  Voor een DSL-verbinding hebt u een specifieke modem nodig. U ontvangt
  deze doorgaans van uw ISP wanneer u een abonnement neemt. Veel van
  deze modems bevatten een router die netwerk- en Wi-Fi-toegang biedt.

  Kabel
  Met een kabelverbinding hebt u een constante snelle verbinding met
  internet via de TV-kabel. Deze service is meestal beschikbaar in grote
  steden. U kunt tegelijkertijd uw telefoon gebruiken, kabel-TV kijken en
  internet gebruiken.

  3g (WWAN of 'Wireless Wide-Area Network')
  Met een 3g-verbinding kunt u gsm-netwerken (zoals die van uw
  mobiele telefoon) gebruiken om verbinding met internet te maken als
  u onderweg bent. De aansluiting voor een SIM-kaart kan geïntegreerd
  zijn in de computer, of u heeft een extern toestel nodig, zoals een usbmodem of zelfs een daarvoor uitgeruste mobiele telefoon. • Page 46

  46 - Internet en online veiligheid

  Opmerking
  Als uw computer een sleuf voor de simkaart bevat, hebt u een compatibele
  simkaart nodig en een abonnement bij een netwerkprovider.
  Voordat u de 3g-functies kunt gebruiken, vraagt u uw netwerkprovider naar
  de extra kosten die in rekening worden gebracht, met name die van roaming.

  Netwerkaansluitingen
  Een LAN (Local Area Network) is een groep computers (bijv. in een
  bedrijf of thuis) die dezelfde communicatielijn en -bronnen delen. Bij
  gebruik van een netwerk kunt u bestanden, randapparatuur (zoals
  een printer) en een internetverbinding delen. U kunt een LAN instellen
  met kabels (zoals Ethernet) of met draadloze technologieën (zoals
  Wi-Fi of Bluetooth).

  Draadloze netwerken
  Een wireless LAN of WLAN is een draadloos lokaal netwerk, dat twee
  of meer computers draadloos met elkaar verbindt. U kunt er
  bestanden, randapparatuur en een internetverbinding mee delen.

  Wat zijn de voordelen van een draadloos netwerk?
  Mobiliteit
  Draadloze LAN-systemen zorgen ervoor dat u en andere gebruikers
  van uw thuisnetwerk toegang tot bestanden en apparatuur die is
  aangesloten op een netwerk, bijv. een printer of een scanner, kunnen
  delen.
  U kunt ook een internetverbinding delen met andere computers in uw
  huis.

  Eenvoudige en snelle installatie
  Het installeren van een draadloos LAN gaat snel en eenvoudig en u
  hoeft geen kabels door wanden en plafonds te trekken.

  Onderdelen van een draadloos LAN
  Voor het instellen van een draadloos thuisnetwerk hebt u het
  volgende nodig: • Page 47

  Internet en online veiligheid - 47

  Toegangspunt (router)
  Toegangspunten (routers) zijn tweezijdige ontvangers die data
  uitzenden naar de directe omgeving. Access points (toegangspunten)
  fungeren als mediator tussen bekabelde en draadloze netwerken. De
  meeste routers hebben een ingebouwde DSL-modem waardoor u
  toegang kunt krijgen tot een high speed DSL-internetverbinding. De
  ISP (Internet Service Provider) die u hebt gekozen, levert doorgaans
  een modem/router bij een abonnement op hun diensten. Lees de
  documentatie die bij uw toegangspunt/router is geleverd zorgvuldig
  door voor gedetailleerde setupinstructies.

  Netwerkkabel (RJ45)
  Een netwerkkabel (ook RJ45 genoemd) wordt gebruikt om de
  hostcomputer aan te sluiten op het toegangspunt (zie onderstaande
  afbeelding). Dit type kabel wordt ook gebruikt voor het aansluiten van
  randapparatuur op het toegangspunt.

  Draadloze adapter
  Overzicht van een netwerk
  1. Toegangspunt/router
  2. Desktopcomputer
  3. Modem
  4. Printer
  5. Draagbare computer
  6. PDA/smartphone
  7. Netwerkkabels (RJ45)

  Een draadloze netwerkverbinding in- en uitschakelen
  Als de computer beschikt over Wi-Fi, maar geen [Communication]
  (Communicatie) (Wi-Fi)-knop heeft, kunt u met behulp van de
  netwerkbeheeropties het draadloos netwerk in- of uitschakelen en
  beheren wat via het netwerk wordt gedeeld. Zoek ’HomeGroup’ en
  klik op HomeGroup. • Page 48

  48 - Internet en online veiligheid

  Waarschuwing
  Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig is mogelijk
  verboden. Schakel alle toestellen uit voordat u aan boord van een
  vliegtuig gaat; ze kunnen schadelijk zijn voor de apparatuur van het
  vliegtuig, communicatie verstoren en zelfs illegaal zijn. Na de start
  vraagt u het personeel of u Wi-Fi mag inschakelen.

  Surf op internet!
  Om te kunnen internetten, hebt u een internetbrowser
  nodig. Internet Explorer is een programma waarmee u
  veiliger en gemakkelijker kunt internetten. Nadat u uw
  internettoegang hebt ingesteld en verbinding hebt met
  internet, klikt u via Start op de Internet Explorer-tegel op
  uw bureaublad en kunt internet op een geheel nieuwe
  manier gaan beleven!

  Acer-website
  Ga om te beginnen eens naar onze website, www.acer.com.
  Acer streeft ernaar u constant persoonlijke technische ondersteuning
  te bieden. Raadpleeg het onderdeel Support voor persoonlijke hulp.
  www.acer.com is uw toegangspoort tot een wereld van online
  activiteiten en diensten: bezoek ons regelmatig voor de laatste
  informatie en downloads!

  Beveiliging
  U wilt waarschijnlijk direct surfen op het Internet om te zien wat er zoal
  aan informatie beschikbaar is. Acer heeft McAfee Internet Security
  Suite alvast op uw computer geïnstalleerd zodat u veiliger kunt surfen.
  McAfee Internet Security Suite wordt op de achtergrond uitgevoerd
  om de vele aanvallen op uw computer te blokkeren en uw identiteit te
  beschermen als u online winkelt, bankiert of surft.
  McAfee Internet Security Suite zorgt ervoor dat anderen uw online
  identiteit niet kunnen misbruiken, spoort spyware op en verwijdert
  deze, verwijdert virussen en internetwormen en beschermt u tegen
  hackers. • Page 49

  Internet en online veiligheid - 49

  Bepalingen
  Wat is een virus?
  Onder de algemeen bekende term ‘virussen’ wordt schadelijke
  software verstaan. De meeste virussen worden verspreid via internet,
  emails of schadelijke websites. Een virus vermenigvuldigt zichzelf
  meestal en wordt vervolgens ongemerkt doorgestuurd naar andere
  computers. Andere vormen van schadelijke of vervelende software,
  zoals Trojaanse paarden, wormen of spam, kunnen uw computer op
  verschillende manieren infecteren, systeembronnen verbruiken of het
  netwerk overbelasten.
  Opmerking
  Acer garandeert dat uw computer 100% virusvrij was op het moment van
  aankoop en vergoedt geen schade ten gevolge van virussen.

  Wat is spyware?
  Spyware is een verzamelterm voor programma's die meestal zonder
  medeweten van een gebruiker naar de computer worden gedownload
  terwijl er verbinding is met internet. Als uw computer is geïnfecteerd
  door een spyware-programma, kan het programma gegevens
  bijhouden van de websites die u bezoekt, persoonlijke gegevens
  verzamelen, advertenties weergeven of zelfs de configuratie van uw
  computer aanpassen. Spyware verbruikt systeembronnen van de
  computer; kan uw internetverbinding of uw computer vertragen en
  zelfs tot gevolg hebben dat uw computer vastloopt.
  Spyware wordt soms door malafide bedrijven gebruikt om bij te
  houden welke sites u bezoekt op internet, zodat ze uw interesses
  kunnen bepalen en op basis hiervan advertenties kunnen weergeven.
  Sommige spyware gaat echter verder dan het vastleggen van
  websites die u bezoekt. Deze programma's registreren
  toetsaanslagen, vangen wachtwoorden af en onderscheppen andere
  functies die een rol spelen bij het beveiligen van uw computer en de
  daarop aanwezige gegevens.

  Wat is malware?
  Schadelijke software, malware genaamd, is software die ervoor is
  ontworpen uw computer met opzet schade toe te brengen. Virussen,
  wormen en Trojaanse paarden zijn voorbeelden van schadelijke • Page 50

  50 - Internet en online veiligheid

  software. Om uw computer te helpen beschermen tegen malware,
  dient u ervoor te zorgen dat uw antivirus- en anti-malwaresoftware upto-date is.

  Wat is een persoonlijke firewall?
  Een persoonlijke firewall is een programma dat onbevoegde toegang
  tot of vanuit een privé-netwerk voorkomt. Een firewall beschermt uw
  internetverbinding tegen ongewenste verbindingen, die kunnen
  proberen uw computer te bedienen om zo virussen of schadelijke
  programma’s te installeren of te verspreiden. Programma’s die
  proberen informatie op te halen zonder uw toestemming, worden
  opgespoord en de firewall zal een waarschuwing geven. U kunt dan
  beslissen of u de verbinding accepteert. Als u verbinding wilt maken
  met een programma dat u op dat moment gebruikt, accepteert u
  normaal gesproken de verbinding (bijvoorbeeld een spel dat
  verbinding maakt met een multi-player server of een encyclopedie
  waarvan de inhoud wordt bijgewerkt).

  Hoe kan ik mijn computer beveiligen?
  De preventie van computermisdrijven kan eenvoudig zijn - met een
  beetje technische informatie en gezond verstand kunt u een groot
  aantal aanvallen voorkomen. Over het algemeen proberen online
  criminelen zo snel en makkelijk mogelijk geld te 'verdienen'. Hoe
  moeilijker u dit werk maakt, hoe waarschijnlijker het is dat ze u met
  rust laten en een makkelijker slachtoffer gaan zoeken. De
  onderstaande tips bieden basisinformatie over hoe u online fraude
  kunt voorkomen.

  Houd uw computer actueel door altijd de meest recente patches en
  updates te installeren.
  Een van de beste manieren om aanvallen te voorkomen, is patches
  en andere softwareverbeteringen op uw computer te installeren zodra
  ze beschikbaar zijn. Door uw computer regelmatig te updaten
  voorkomt u dat aanvallers softwarefouten (kwetsbare punten)
  misbruiken om in uw systeem in te breken.
  Door uw computer up-to-date te houden beschermt u deze niet alleen
  tegen alle aanvallen maar maakt u het bovendien hackers veel
  moeilijker om toegang te krijgen tot uw systeem, blokkeert u compleet • Page 51

  Internet en online veiligheid - 51

  vele basisaanvallen en automatische aanvallen, en zorgt u mogelijk
  voor voldoende ontmoediging van een niet zo enthousiaste aanvaller
  zodat deze een meer kwetsbare computer gaat zoeken.
  Meer recente versies van Microsoft Windows en andere populaire
  software kunnen worden geconfigureerd voor automatisch
  downloaden en toepassen van updates, zodat u niet kunt vergeten te
  controleren of er nieuwe updates beschikbaar zijn. Gebruik deze
  automatische updatefuncties van uw software. Dit is een doeltreffende
  eerste stap in het beveiligen van uw online aanwezigheid op het
  internet.

  Bescherm uw computer met beveiligingssoftware
  Voor basisbeveiliging op het internet hebt u verschillende typen
  beveiligingssoftware nodig. De voornaamste beveiligingsprogramma's
  zijn een firewall en een antivirusprogramma. Een firewall is doorgaans
  het eerste beveiligingsniveau van uw computer. Deze bepaalt wie en
  wat online met uw computer mag communiceren. Beschouw de
  firewall als een soort 'politieagent' voor het bewaken van alle
  gegevens die via het internet van en naar uw computer worden
  verzonden. Communicatie die de firewall als veilig beschouwt, mag
  plaatsvinden. Gevaarlijk verkeer, zoals een aanval, wordt geblokkeerd
  voordat het uw computer bereikt.
  Deze software beschermt uw computer tegen virussen, wormen,
  Trojaanse paarden en andere typen van schadelijke programma's.
  Configureer uw antivirus- en antispywaresoftware voor automatisch
  updaten zodat dit wordt uitgevoerd elke keer dat u verbinding maakt
  met het internet. Configureer uw antivirus- en antispywaresoftware
  voor automatisch updaten zodat dit wordt uitgevoerd elke keer dat u
  verbinding maakt met het internet.
  Geïntegreerde beveiligingssuites zoals McAfee Internet Security Suite
  combineren een firewall, antivirussoftware en antispywaresoftware
  met andere functies zoals antispam en ouderlijk toezicht. Dergelijke
  suites zijn populair geworden omdat ze alle beveiligingssoftware voor
  online bescherming in één pakket bieden. Veel mensen vinden een
  uitvoerig beveiligingspakket een aantrekkelijk alternatief voor het
  installeren, configureren en updaten van diverse andere
  beveiligingssoftware. • Page 52

  52 - Internet en online veiligheid

  Een complete versie van McAfee Internet Security Suite is al op uw
  Acer-systeem geïnstalleerd. Het bevat een gratis proefabonnement
  voor beveiligingsupdates. Zorg dat u het Activeert!

  Wachtwoorden zijn tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met
  internetgebruik
  We gebruiken ze voor allerhande toepassingen, van het bestellen van
  bloemen en online bankieren tot het aanmelden bij de website van
  onze favoriete luchtvaartmaatschappij om te controleren hoeveel
  kilometers we hebben verdiend. De onderstaande tips kunnen u
  helpen uw internetgebruik veiliger te maken:
  • Het kiezen van een wachtwoord dat niet eenvoudig te raden is, is de
  eerste stap in het toepassen van veilige wachtwoorden en zorgen
  dat ze niet in verkeerde handen vallen. Sterke wachtwoorden
  bestaan uit acht tekens of meer, en zijn een combinatie van letters,
  cijfers en symbolen (zoals # $ % ! ?). Het is niet aan te raden de
  volgende informatie als wachtwoord te gebruiken: uw
  aanmeldingsnaam, informatie die is gebaseerd op persoonlijke
  gegevens zoals uw achternaam, en woorden die in het
  woordenboek staan, gebruik vooral niet 'wachtwoord'. Kies extra
  sterke, unieke wachtwoorden voor het beveiligen van activiteiten
  zoals online bankieren.
  • Bewaar uw wachtwoorden op een veilige plaats en gebruik bij
  voorkeur niet hetzelfde wachtwoord voor al uw online services.
  • Wijzig uw wachtwoorden regelmatig, ten minste iedere 90 dagen.
  Op die manier beperkt u de schade die kan worden veroorzaakt
  door een persoon die al toegang heeft verkregen tot uw account. Als
  u verdachte activiteiten via een van uw online accounts vaststelt, is
  het wijzigen van uw wachtwoord een van de eerste maatregelen die
  u kunt nemen.

  Bescherm uw persoonlijke gegevens
  Ga voorzichtig te werk bij het online meedelen van persoonlijke
  gegevens zoals uw naam, adres thuis, telefoonnummer en
  emailadres. Voor een optimaal gebruik van vele online services moet
  u wellicht persoonlijke gegevens invoeren voor facturering en
  transport van de gekochte goederen. Aangezien het niet invoeren van • Page 53

  Internet en online veiligheid - 53

  persoonlijke gegevens zelden kan worden voorkomen, geven we
  hieronder enkele tips voor het veilig online meedelen van persoonlijke
  gegevens:
  • Let op voor valse e-mailberichten. Frauduleuze berichten
  bevatten vaak spelfouten, grammaticale fouten, vreemde
  uitdrukkingen, websiteadressen met ongewone extensies,
  websiteadressen die volledig uit getallen bestaan in plaats van
  woorden, en alle andere dingen die niet normaal zijn.
  Phishingberichten vertellen u vaak dat u snel moet handelen om uw
  account open te houden, uw beveiliging moet updaten of
  onmiddellijk gegevens moet invoeren, anders gebeuren er nare
  dingen. Trap er niet in!
  • Klik nooit op een koppeling in een e-mail, tenzij u uitdrukkelijk om
  deze e-mail hebt gevraagd. Als u een e-mail ontvangt met daarin de
  vraag om op een koppeling te klikken om een handeling te
  verrichten, bijvoorbeeld om een wachtwoord te resetten, en u zelf
  niet hebt gevraagd om uw wachtwoord te resetten, voert u zelf,
  handmatig in de webbrowser het adres van de website in.
  • Reageer niet op e-mailberichten die om persoonlijke gegevens
  vragen. Legale bedrijven gebruiken geen e-mailberichten om u om
  persoonlijke gegevens te vragen. Als u twijfelt, neemt u telefonisch
  contact op met het bedrijf of typt u het webadres van het bedrijf in
  het adresveld van uw webbrowser. Klik niet op koppelingen in deze
  berichten. Deze brengen u mogelijk naar frauduleuze, valse
  websites.
  • Bezoek geen frauduleuze websites die worden gebruikt om
  persoonlijke gegevens te stelen. Als u een website wilt bezoeken,
  typt u het adres (de URL) rechtstreeks in het adresveld van de
  webbrowser in plaats van een koppeling in een e-mail of
  expresbericht (IM) te volgen. Oplichters creëren vaak koppelingen
  die heel overtuigend kunnen zijn.
  Winkelsites, banksites en andere websites met vertrouwelijke
  gegevens hebben normaal gesproken een 'S' na de letters 'http'
  (bijvoorbeeld https://www.uwbank.nl in plaats van
  http://www.uwbank.nl). Deze 'S' geeft een veilige verbinding aan en
  verschijnt wanneer u naar een zone gaat waar u uw
  aanmeldingsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens moet
  invoeren. Wanneer een veilige verbinding tot stand is gebracht, • Page 54

  54 - Internet en online veiligheid

  verschijnt ook een klein hangslot boven of onder aan de
  webbrowser (doorgaans in de rechterhoek).
  • Lees het privacybeleid op websites en in software. Het is
  belangrijk dat u voordat u persoonlijke gegevens meedeelt, begrijpt
  hoe een organisatie deze gegevens kan verzamelen en gebruiken.
  • Geef uw e-mailadres niet aan iedereen. Spammers en phishers
  verzenden soms miljoenen berichten naar bestaande en
  onbestaande e-mailadressen in de hoop een potentieel slachtoffer
  te vinden. Als u op deze berichten reageert of zelfs alleen maar
  afbeeldingen downloadt, wordt u automatisch aan hun lijsten
  toegevoegd, zodat u in de toekomst nog meer van deze berichten
  zult ontvangen. Wees ook voorzichtig bij het online opgeven van uw
  e-mailadres in nieuwsgroepen, blogs of online gemeenschappen.

  Online aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn dat
  doorgaans ook
  Het oude spreekwoord "Gratis bestaat niet", geldt ook vandaag nog.
  Zogenaamd 'gratis' software zoals schermbeveiligers en smileys,
  geheime investeringstips die enorme winsten beloven en loterijen die
  u ongelooflijk maar waar hebt gewonnen zonder deel te nemen, zijn
  verleidelijke beloningen die door bedrijven worden gebruikt om uw
  interesse op te wekken.
  U betaalt weliswaar niet rechtstreeks met geld voor deze gratis
  software of service, maar de software of service die u hebt besteld,
  bevat mogelijk reclamesoftware ('adware'), die uw gedrag registreert
  en ongewenste advertenties weergeeft. Mogelijk moet u persoonlijke
  gegevens invoeren of iets anders kopen om de 'gewonnen' prijs te
  claimen. Als een aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, vraag dan
  de mening van een collega, lees de kleine lettertjes, of nog beter,
  negeer simpelweg het hele bericht.

  Controleer regelmatig uw bank- en creditcardafschriften
  De gevolgen van identiteitsdiefstal en online misdrijven kunnen
  aanzienlijk worden beperkt als u de frauduleuze activiteit ontdekt korte
  tijd nadat uw gegevens zijn gestolen of de eerste keer dat de gestolen
  gegevens worden gebruikt. Een van de eenvoudigste manieren om
  diefstal van gegevens vast te stellen, is het maandoverzicht dat u van
  uw bank of creditcardleverancier ontvangt, te controleren op
  abnormale activiteit. • Page 55

  Internet en online veiligheid - 55

  Talrijke banken en services gebruiken bovendien
  fraudepreventiesystemen die abnormaal koopgedrag registreren
  (als u bijvoorbeeld in Amsterdam woont maar plotseling koelkasten
  begint te kopen in Budapest). Mogelijk wordt u in dat geval gebeld en
  gevraagd de aankoop te bevestigen. Onderschat het belang van deze
  gesprekken niet. Ze geven aan dat mogelijk uw persoonlijke
  gegevens zijn gestolen en u maatregelen moet nemen.

  Bescherm uw computer met Windows-beveiligingsvoorzieningen
  Windows biedt verschillende beveiligingstoepassingen.

  Windows-updates
  Als u een actieve internetverbinding hebt, kan Windows zoeken naar
  belangrijke updates voor uw computer en deze automatisch
  installeren. Deze updates bestaan uit security patches en programmaupdates die het werken met uw computer verbeteren en uw computer
  beschermen tegen nieuwe virussen en aanvallen.

  Hoe weet ik dat mijn computer kwetsbaar is?
  Als in het Action Center een waarschuwing wordt weergegeven, uw
  computer niet goed werkt of onverwachts vastloopt, of sommige
  programma's niet goed functioneren, is uw computer mogelijk
  geïnfecteerd door schadelijke software. Maar dat betekent niet dat elk
  probleem in de computer wordt veroorzaakt door een virus! Als u
  denkt dat uw computer geïnfecteerd is, moet u direct uw antivirus- en
  antispyware-software bijwerken (tenzij u dat zeer recent hebt
  gedaan). • Page 56

  56 - Blu-ray of DVD-films afspelen

  B LU - R A Y

  OF

  D V D - F IL M S

  AFSPELEN

  Als uw computer een Blu-ray- of DVD-station bevat, kunt u films
  afspelen op uw computer of op een HD-TV via HDMI.
  1. Plaats de schijf in het station.
  2. Na een paar seconden zat het afspelen van de film beginnen.
  3. Wanneer de film niet opstart, opent u het afspeelprogramma van de
  video en opent u de schijf in het bestandsmenu.
  Belangrijk
  Als u de DVD-speler de eerste keer start, wordt u gevraagd de
  regiocode in te voeren. DVD's zijn verkrijgbaar voor 6 regio's.

  Regiocode
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Land of regio
  VS, Canada
  Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
  Zuidoost-Azië, Taiwan, Zuid-Korea
  Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland
  Voormalige U.S.S.R, delen van Afrika, India
  Volksrepubliek China

  Opmerking
  Als u de regiocode wilt wijzigen, plaatst u een DVD-film met een andere
  regiocode in het DVD-station.
  Zodra het dvd-station is ingesteld op een regiocode, kan het station
  uitsluitend dvd's voor die regio afspelen. U kunt de regiocode maximaal vijf
  maal instellen (met inbegrip van de eerste keer). Daarna wordt de laatste
  regiocode ingesteld als permanente code.
  Het terugzetten van de harde schijf in zijn oorspronkelijke toestand heeft
  geen invloed op het aantal malen dat de regiocode is ingesteld.

  v1


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Acer Aspire XC-710 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Acer Aspire XC-710 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Acer Aspire XC-710

Acer Aspire XC-710 Bedienungsanleitung - Deutsch - 58 seiten

Acer Aspire XC-710 Bedienungsanleitung - Englisch - 52 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info