Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/473
Nächste Seite
HANDBOEK
ADOBE
®
ILLUSTRATOR
®
CS3
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ADOBE ILLUSTRATOR CS3
  ®

  HANDBOEK

  ® • Page 2

  © 2007 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.
  Copyright

  Adobe® Illustrator® CS3 Handboek voor Windows® en Mac OS
  Als bij dit handboek software wordt geleverd waarvoor een gebruiksrechtsovereenkomst geldt, worden dit handboek en de software die erin wordt beschreven, geleverd onder
  licentie en mogen de software en het handboek alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen in de licentie. Behoudens uitzonderingen
  voortvloeiende uit licenties, mag niets uit deze publicatie in welke vorm of op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen op een gegevensopzoeksysteem of
  openbaar gemaakt door middel van elektronische of mechanische kopieën, geluidsdragers of op enigerlei andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe
  Systems Incorporated. Houd er rekening mee dat op de inhoud van dit handboek het copyright van toepassing is, ook als het handboek niet wordt verstrekt met software waarvoor
  een gebruiksrechtovereenkomst geldt.
  De inhoud van dit handboek wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Adobe
  Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor fouten of onnauwkeurigheden die in de informatieve
  inhoud van dit handboek kunnen voorkomen.
  Op bestaande illustraties of afbeeldingen die u in uw project wilt opnemen is mogelijk copyright van toepassing. Ongeoorloofde opname van dergelijk materiaal in uw nieuwe
  werk is mogelijk in strijd met de rechten van de houder van het copyright. U wordt aangeraden toestemming te vragen aan de houder van het copyright voor gebruik van het
  betreffende werk.
  Eventuele bedrijfsnamen in voorbeeldsjablonen dienen slechts om het gebruik van het product te illustreren en zijn fictief.
  Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, After Effects, Creative Suite, Dreamweaver, Flash, Illustrator, InDesign, het Open Type-logo en Photoshop zijn gedeponeerde merken of merken
  van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  Microsoft, OpenType en Windows zijn gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, Mac, Mac OS en Macintosh zijn als
  merken van Apple Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Bepaalde merken zijn eigendom van The Proximity Division van Franklin Electronic Publishers,
  Inc., en worden met toestemming gebruikt. Merriam-Webster is een merk van Merriam-Webster, Inc. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
  Dit product bevat BISAFE- en/of TIPEM-software van RSA Data Security, Inc. Copyright © 1995-2002 Metrowerks Corporation. Alle rechten voorbehouden.Copyright © 1994
  Hewlett-Packard CompanyCopyright © 1996, 1997 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.Copyright © 1998 Gilles VollantDit product bevat software die is ontwikkeld door
  de Apache Software Foundation (http://www.apache.org)Dit programma is geschreven met MacApp®: ©1985-1988 Apple Computer, Inc. De MacApp-software is eigendom van
  Apple Computer, Inc. en is uitsluitend voor distributie in licentie gegeven aan Adobe voor gebruik in combinatie met Adobe Illustrator.PANTONE®-kleuren die worden gebruikt
  in de software-toepassing of in de gebruikersdocumentatie kunnen afwijken van de door PANTONE vastgestelde standaards.Raadpleeg de actuele PANTONE Color Publications
  voor exacte kleuren. PANTONE® en andere Pantone, Inc.-merken zijn eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc. 2006. Pantone, Inc. is de eigenaar van het copyright op
  kleurgegevens en/of -software die voor distributie in licentie is gegeven aan Adobe Systems Incorporated uitsluitend voor gebruik in combinatie met Adobe Illustrator.
  PANTONE-kleurgegevens en/of -software mogen niet op een andere schijf of in geheugen worden gekopieerd tenzij als onderdeel van de uitvoering van Adobe Illustratorsoftware.Deze software wordt geproduceerd onder copyrights op DIC van de kleurgegevensdatabase die is gebaseerd op Sample Books.Flash 9-video wordt aangedreven door
  On2 TrueMotion-videotechnologie. © 1992-2005 On2 Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden. http://www.on2.com Dit product bevat software die is ontwikkeld door de
  OpenSymphony Group (http://www.opensymphony.com/)Delen van deze code worden gebruikt onder licentie van Nellymoser (www.nellymoser.com)Sorenson Spark™
  compressie- en decompressietechnologie voor video worden gebruikt onder licentie van Sorenson Media, Inc.
  Bepaalde spellingonderdelen van dit product zijn gebaseerd op Proximity Linguistic Technology. ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1990 Alle rechten
  voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers
  Inc.©Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Legal Supplement
  ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1994 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin
  Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1997Alle rechten
  voorbehouden. Proximity Technology, een divisie van Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1993
  Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 Franklin Electronic
  Publishers Inc.©Copyright 2004 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology, een divisie van Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright
  1991 Dr. Lluis de Yzaguirre I Maura ©Copyright 1991 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New
  Jersey USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic
  Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1990 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of
  Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1995 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1996 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology
  A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 IDE a.s. ©Copyright 1990 Alle rechten voorbehouden Proximity Technology
  A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1992 Hachette/Franklin Electronic Publishers Inc.©Copyright 2004 Alle rechten
  voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1991 Text & Satz Datentechnik ©Copyright
  1991 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 Bertelsmann Lexikon
  Verlag ©Copyright 2004 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004
  MorphoLogic Inc. ©Copyright 2004 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.
  ©Copyright 1990 William Collins Sons & Co. Ltd.©Copyright 1990 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc.
  Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1993-95 Russicon Company Ltd. ©Copyright 1995 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin
  Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 IDE a.s. ©Copyright 2004 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin
  Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. De onderdelen voor woordafbreking in dit product zijn gebaseerd op Proximity Linguistic Technology. ©Copyright 2003
  Franklin Electronic Publishers Inc.©Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey
  USA. ©Copyright 1984 William Collins Sons & Co. Ltd.©Copyright 1988 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc.
  Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of
  Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1997 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1997 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology
  A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1984 Editions Fernand Nathan ©Copyright 1989 Alle rechten voorbehouden.
  Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1983 S Fischer Verlag ©Copyright 1997 Alle rechten
  voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 Zanichelli ©Copyright 1989 Alle rechten
  voorbehouden Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 IDE a.s. ©Copyright 1989 Alle rechten
  voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Espasa-Calpe. ©Copyright 1990 Alle
  rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 C.A. Stromberg AB. ©Copyright
  1989 Alle rechten voorbehouden. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.
  Kennisgeving aan eindgebruikers bij de overheid van de VS: Deze software en documentatie zijn “commercial items”, zoals gedefinieerd onder 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit
  “commercial computer software” en “commercial computer software documentation”, zoals deze begrippen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, indien
  van toepassing. Conform 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met §227.7202-4, al naargelang hetgeen van toepassing is, is aan de eindgebruikers bij de Amerikaanse
  overheid een licentie voor de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware verleend (a) alleen als commerciële artikelen en (b) met
  alleen de rechten die aan alle eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in dit document. Niet gepubliceerde rechten zijn voorbehouden
  onder de Amerikaanse wet op het auteursrecht. Adobe verklaart te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gelijke kansen, waaronder, indien van toepassing, de
  bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, lid 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en lid 503 van de
  Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de bepalingen in 41 CFR deel 60-1 tot en met 60-60, 60-250 en 60-741. De clausule en regels betreffende positieve actie die
  zijn opgenomen in de voorafgaande zin zullen worden opgenomen via verwijzing.
  Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Verenigde Staten. • Page 3

  iii

  Inhoud
  Hoofdstuk 1: Aan de slag
  Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  Adobe Help
  Bronnen

  ...............................................................................2

  ..................................................................................4

  Wat is er nieuw?

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Hoofdstuk 2: Werkruimte
  Basisbeginselen van het werkgebied
  De werkruimte aanpassen
  Gereedschappen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Bestanden en sjablonen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Illustraties uitsnijden

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Illustraties weergeven

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Linialen, rasters en hulplijnen
  Voorkeuren instellen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Herstellen, ongedaan maken en automatisch laten uitvoeren
  Hoofdstuk 3: Tekenen
  Grondbeginselen van tekenen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  Eenvoudige lijnen en vormen tekenen
  Flakkeringen tekenen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Tekenen met het gereedschap Potlood
  Tekenen met het gereedschap Pen
  Paden bewerken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Illustraties overtrekken
  Symbolen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  Symboolgereedschappen en symboolsets

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  Hoofdstuk 4: Kleur
  Kleuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Kleuren selecteren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  Stalen maken en gebruiken
  Stalen beheren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

  Werken met kleurgroepen
  Kleuren aanpassen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

  Hoofdstuk 5: Kleurbeheer
  Werken met kleurbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
  Kleuren consistent houden

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

  Kleurbeheer toepassen op geïmporteerde afbeeldingen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

  Kleurbeheer toepassen op documenten voor online weergave
  Kleuren controleren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

  Kleurbeheer toepassen op documenten bij afdrukken
  Werken met kleurprofielen
  Kleurinstellingen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 • Page 4

  iv

  Hoofdstuk 6: Verven
  Verven met vullingen en streken
  Groepen van Actieve verf
  Penselen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

  Transparantie- en overvloeiingsmodi

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

  Verlopen, netten en kleurovervloeiingen
  Patronen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

  Hoofdstuk 7: Objecten selecteren en ordenen
  Objecten selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
  Objecten groeperen en uitbreiden

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

  Objecten verplaatsen uitlijnen en verdelen
  Objecten roteren en spiegelen
  Lagen gebruiken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

  Objecten vergrendelen, verbergen en verwijderen
  Objecten stapelen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

  Objecten dupliceren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206

  Hoofdstuk 8: Objecten omvormen
  Objecten transformeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
  Objecten schalen, schuintrekken en vervormen
  Omvormen met omhulsels
  Objecten combineren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

  Objecten knippen of splitsen
  Knipmaskers

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

  Objecten laten overvloeien

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

  Objecten omvormen met effecten
  3D-objecten maken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232

  Hoofdstuk 9: Importeren, exporteren en opslaan
  Bestanden importeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
  Bitmapafbeeldingen importeren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244

  Adobe PDF-bestanden importeren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

  EPS-, DCS- en AutoCAD-bestanden importeren
  Illustraties importeren uit Photoshop
  Illustraties opslaan

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255

  Adobe PDF-bestanden maken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266

  Bestandsinformatie en metagegevens
  Hoofdstuk 10: Tekst
  Tekst maken en importeren
  Werken met vlaktekst
  Tekst schalen en roteren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278

  Werken met tekst op een pad

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285

  Spelling- en taalwoordenboeken
  Fonts

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

  Illustraties exporteren
  Adobe PDF-opties

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

  Tekst opmaken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290

  Regelafstand en tekenspatiëring

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 • Page 5

  v

  Speciale tekens

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

  Alinea's opmaken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303

  Woordafbreking en regelafbreking
  Tabs

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309

  Teken- en alineastijlen
  Tekst exporteren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314

  Aziatische tekens opmaken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316

  Samengestelde fonts maken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324

  Tekst uit Illustrator 10 bijwerken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327

  Hoofdstuk 11: Speciale effecten maken
  Weergavekenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
  Werken met effecten en filters

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333

  Overzicht van effecten en filters

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336

  Slagschaduw, gloed en doezeleffect
  Schetsen en mozaïeken maken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346

  Vectorafbeeldingen omzetten in bitmapafbeeldingen
  Afbeeldingsstijlen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348

  Hoofdstuk 12: Webafbeeldingen
  Aanbevolen procedures voor het maken van webafbeeldingen
  Segmenten en afbeeldingen met hyperlinks
  SVG

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356

  Animaties maken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359

  Afbeeldingen optimaliseren

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362

  Optimalisatieopties voor webafbeeldingen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367

  Uitvoerinstellingen voor webafbeeldingen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378

  Hoofdstuk 13: Afdrukken
  Basisafdruktaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
  Kleurscheidingen afdrukken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383

  Pagina's instellen voor afdrukken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386

  Drukkersmarkeringen en afloop

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388

  PostScript-afdrukken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389

  Afdrukken met kleurbeheer

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

  Verlopen, netten en kleurovervloeiingen afdrukken
  Afdrukken illustraties afdrukken en opslaan
  Overdrukken
  Overvullen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

  Afdrukvoorinstellingen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409

  Hoofdstuk 14: Taken automatiseren
  Handelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411
  Scripts

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418

  Gegevensgestuurde afbeeldingen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419

  Hoofdstuk 15: Grafieken
  Grafieken maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
  Grafieken opmaken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428

  Afbeeldingen en symbolen toevoegen aan grafieken

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 • Page 6

  vi

  Hoofdstuk 16: Sneltoetsen
  Sneltoetsen aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437
  Standaardsneltoetsen
  Index

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 • Page 7

  1

  Hoofdstuk 1: Aan de slag
  Als u deze nieuwe software nog niet hebt geïnstalleerd, lees dan eerst de informatie over de installatie en andere inleidende
  onderwerpen. Neem voordat u met de software aan de slag gaat, even de tijd om het overzicht te lezen van de Adobe Help
  en van de vele bronnen waar gebruikers over beschikken. U kunt gebruikmaken van instructievideo's, insteekmodules,
  sjablonen, gebruikersgemeenschappen, seminars, handleidingen, RSS-invoer en nog veel meer.

  Installatie
  Vereisten
  ❖ In het Lees mij-bestand dat deel uitmaakt van de software vindt u alle systeemvereisten en aanbevelingen voor uw
  Adobe®-software.

  De software installeren
  1 Sluit alle andere Adobe-toepassingen die op uw computer worden weergegeven.
  2 Plaats de installatieschijf in het schijfstation en volg de aanwijzingen op het scherm op.
  Opmerking: Zie het Lees mij-bestand op de installatieschijf voor meer informatie.

  De software activeren
  Als u een licentie voor één gebruiker voor de Adobe-software hebt aangeschaft, wordt u gevraagd de software te activeren.
  Dit is een eenvoudige, anonieme procedure die u dient uit te voeren binnen 30 dagen nadat u de software in gebruik hebt
  genomen.
  Voor meer informatie over productactivering raadpleegt u het Lees mij-bestand op de installatieschijf of gaat u naar de
  website van Adobe op www.adobe.com/go/activation_nl.
  1 Als het dialoogvenster Activeren nog niet wordt weergegeven, kiest u Help > Activeren.
  2 Volg de aanwijzingen op het scherm.
  Opmerking: Als u de software wilt installeren op een andere computer, moet u deze eerst deactiveren op uw computer. Kies
  Help > Deactiveren.

  Registreren
  Registreer uw product voor gratis installatie-ondersteuning, berichten voor updates en andere services.
  ❖ Volg om uw product te registreren de aanwijzingen op het scherm in het dialoogvenster Registratie, dat verschijnt nadat
  u de software hebt geïnstalleerd en geactiveerd.

  Als u uw product niet meteen registreert, kunt u dit op elk moment doen door te kiezen voor Help > Registratie.

  Lees mij
  De installatieschijf bevat het Leesmij-bestand voor de software. (Tijdens de installatie van het product wordt ook dit
  bestand naar de toepassingsmap gekopieerd.) In dit bestand vindt u belangrijke informatie over de volgende onderwerpen:

  • Systeemvereisten
  • Installatie (en het verwijderen van de software)
  • Activering en registratie • Page 8

  ILLUSTRATOR CS3 2
  Handboek

  • Fontinstallatie
  • Problemen oplossen
  • Klantondersteuning
  • Juridische kennisgevingen

  Adobe Help
  Adobe Help-cursussen
  Documentatie voor uw Adobe-software is beschikbaar in verschillende indelingen.
  In-product en LiveDocs Help

  De Help in het product geeft toegang tot alle documentatie- en instructiemateriaal dat beschikbaar is op het moment dat
  de software wordt verzonden. U kunt de Help weergeven via het menu Help in uw Adobe-product.
  LiveDocs Help bevat de volledige inhoud van de Help in uw product, inclusief updates en koppelingen naar aanvullend
  instructiemateriaal dat op het web beschikbaar is. Voor bepaalde producten kunt u ook opmerkingen toevoegen aan de
  onderwerpen in LiveDocs Help. U vindt de LiveDocs Help voor uw product in het Adobe Help Resource Center op
  www.adobe.com/go/documentation_nl.

  De meeste versies van de in-product Help en LiveDocs Help bieden u de mogelijkheid om te zoeken binnen de Helpsystemen van meerdere producten. Ook de onderwerpen bevatten vaak koppelingen naar relevante inhoud op het internet
  of naar onderwerpen in de Help van een ander product.
  U kunt de Help, zowel in het product als op het web, beschouwen als een centrum voor toegang tot extra inhoud en
  gebruikersgroepen. De compleetste en bijgewerkte versie van de Help staat altijd op het internet.
  Adobe PDF-documentatie

  De in-product Help is ook beschikbaar als een PDF die is geoptimaliseerd om te worden afgedrukt. Andere documenten,
  zoals installatiehandleidingen en white papers, kunnen ook als PDF's worden geleverd.
  Al de PDF-documentatie is beschikbaar via het Adobe Help Resource Center, op www.adobe.com/go/documentation_nl.
  Als u de PDF-documentatie die bij uw software wordt geleverd, wilt inzien, kijkt u in de map Documentatie op de
  installatie- of programma-dvd. • Page 9

  ILLUSTRATOR CS3 3
  Handboek

  Gedrukte documentatie

  Afgedrukte versies van de Help binnen een product kunnen worden aangeschaft bij de Adobe Store op
  www.adobe.com/go/store_nl. U kunt in de Adobe Store ook boeken vinden die door de uitgeverspartners van Adobe zijn
  uitgegeven.
  Alle producten uit de Adobe Creative Suite® 3 worden geleverd met een afgedrukte workflowhandleiding, en op zichzelf
  staande Adobe-producten worden mogelijk geleverd met een afgedrukte basishandleiding.

  De Help in het product gebruiken
  De in-product Help is beschikbaar via het Help-menu. Klik nadat u de Adobe Help Viewer hebt gestart op Bladeren om de
  Help voor extra Adobe-producten die op uw computer zijn geïnstalleerd te raadplegen.
  Met deze voorzieningen in de Help hebt u ook toegang tot instructiemateriaal van andere Adobe-producten:

  • Onderwerpen kunnen koppelingen bevatten naar de Help-systemen van andere Adobe-producten of naar extra inhoud
  op het internet.

  • Sommige onderwerpen worden gedeeld door twee of meer producten. Als u bijvoorbeeld een Help-onderwerp ziet met
  pictogrammen van Adobe Photoshop® CS3 en Adobe After Effects®, weet u dat het onderwerp een beschrijving bevat van
  functies die in beide producten voorkomen of van workflows waarbij beide producten betrokken zijn.

  • U kunt zoeken in Help-systemen van meerdere producten.
  Als u naar een woordgroep zoekt, zoals "shape tool", plaats ze dan tussen aanhalingstekens om alleen die onderwerpen te
  raadplegen die alle woorden in de woordgroep bevatten.
  A

  C
  D

  B

  Adobe Help
  A. Knoppen Vooruit en Achteruit (koppelingen die eerder zijn bezocht) B. Subonderwerpen die kunnen worden uitgebreid C. Pictogrammen
  die een gedeeld onderwerp aangeven D. Knoppen Vorige en Volgende (onderwerpen op volgorde)

  Toegankelijkheidsfuncties

  De inhoud van Adobe Help is toegankelijk voor mensen met een handicap, zoals een motorische handicap, blindheid en
  slechtziendheid. De Help in de producten zelf ondersteunt de volgende standaardfuncties voor toegankelijkheid:

  • De gebruiker kan de tekstgrootte wijzigen met standaardopdrachten in een contextmenu.
  • Koppelingen zijn onderstreept om gemakkelijk te worden herkend. • Page 10

  ILLUSTRATOR CS3 4
  Handboek

  • Als een koppelingstekst niet overeenkomt met de titel van het koppelingsdoel, wordt naar de titel verwezen in het
  kenmerk Titel van de ankercode. Zo bevatten de koppelingen Volgende en Vorige de titels van de volgende en vorige
  onderwerpen.

  • Inhoud ondersteunt modus voor hoog contrast.
  • Afbeeldingen zonder bijschriften bevatten alternatieve tekst.
  • Elk frame heeft een titel die het doel ervan aangeeft.
  • Standaard HTML-codes definiëren de structuur van de inhoud voor lezen op het scherm of voor hulpprogramma's die
  tekst omzetten in spraak.

  • Stijlbladen bepalen de opmaak, zodat er geen lettertypen zijn ingesloten.
  Sneltoetsen voor knoppen op de Help-werkbalk (Windows)
  Knop Vorige Alt+Pijl-links
  Knop Volgende Alt+Pijl-rechts
  Afdrukken Ctrl+P
  Knop Info Ctrl+I
  Menu Bladeren Alt+Pijl-omlaag of Alt+Pijl-omhoog om Help om een andere toepassing weer te geven
  Zoekvenster Ctrl+S om het invoegpunt in het zoekvenster te plaatsen

  Sneltoetsen voor navigatie door de Help (Windows)

  • Druk op Ctrl+Tab (vooruit) of Shift+Ctrl+Tab (achteruit) om van het ene naar het andere deelvenster te gaan.
  • Druk op Tab (vooruit) of Shift+Tab (achteruit) om de koppelingen in een deelvenster te doorlopen en om koppelingen
  te markeren.

  • Druk op Enter om een omlijnde koppeling te activeren.
  • Druk op Ctrl+is gelijk aan (=) als u de tekst groter wilt maken.
  • Druk op Ctrl+afbrekingsteken om de tekst kleiner te maken.

  Bronnen
  Adobe Video Workshop
  De Video Workshop van de Adobe Creative Suite 3 bevat meer dan 200 trainingsvideo's over een groot aantal verschillende
  onderwerpen. Ze zijn bedoeld voor professionals die de Creative Suite 3-producten gebruiken voor het maken van
  afdrukken, webpagina's en video's. • Page 11

  ILLUSTRATOR CS3 5
  Handboek

  U kunt Adobe Video Workshop gebruiken om meer te weten te komen over alle Creative Suite 3-producten. Veel video's
  laten zien hoe u Adobe-toepassingen samen moet gebruiken.

  Wanneer u Adobe Video Workshop start, kunt u de producten kiezen waarover u meer wilt weten en de onderwerpen
  kiezen die u wilt lezen. U kunt details over elke video weergeven om na te gaan welke video's voor u van belang zijn.

  Presentatorgroepen

  Hiermee nodigt Adobe Systems de groep gebruikers van Adobe-producten uit om knowhow en ervaringen uit te wisselen.
  Adobe en lynda.com bieden u handleidingen, handige tips en slimme trucs van vooraanstaande ontwerpers en
  ontwikkelaars, zoals Joseph Lowery, Katrin Eismann en Chris Georgenes. U ziet en hoort Adobe-experts zoals Lynn Grillo,
  Greg Rewis en Russell Brown. In totaal delen meer dan 30 productexperts hun kennis. • Page 12

  ILLUSTRATOR CS3 6
  Handboek

  Handleidingen en bronbestanden

  Adobe Video Workshop bevat trainingen voor beginners en ervaren gebruikers. Verder bevinden zich hier ook video's over
  nieuwe functies en belangrijke technieken. Elke video behandelt één onderwerp en duurt meestal ongeveer 3 tot 5 minuten.
  De meeste video's worden geleverd met een geïllustreerde handleiding en bronbestanden, zodat u de gedetailleerde stappen
  kunt afdrukken en zelf met de handleiding aan de slag kunt gaan.
  Adobe Video Workshop gebruiken

  U kunt Adobe Video Workshop openen via de dvd die bij uw Creative Suite 3-product wordt geleverd. Deze is ook online
  beschikbaar op www.adobe.com/go/learn_videotutorials_nl. Adobe voegt regelmatig nieuwe video's aan de online Video
  Workshop toe, dus neem eens een kijkje om te zien wat er nieuw is.

  Illustrator CS3-video's
  In Adobe Video Workshop worden allerlei uiteenlopende onderwerpen behandeld die betrekking hebben op Adobe
  Illustrator® CS3, zoals:

  • Een nieuw document maken en instellen
  • Inhoud in Illustrator importeren
  • Objecten selecteren, bewerken en uitlijnen
  • Intelligente objecten en Live kleur gebruiken
  • Bestanden opslaan voor het web
  Video's laten u ook zien hoe u Illustrator CS3 in combinatie met andere Adobe-producten kunt gebruiken:

  • Tekst en symbolen tussen Illustrator en Adobe Flash doeltreffend gebruiken®
  • Mobiele inhoud maken in Illustrator
  • Gedeelde elementen gebruiken in Adobe Photoshop, Illustrator®, InDesign® en Flash
  • SWF-bestanden met animaties exporteren vanuit Illustrator
  U hebt toegang tot de Adobe Creative Suite 3-videohandleidingen via Adobe Video Workshop op
  www.adobe.com/go/learn_videotutorials_nl.

  Extra's
  U hebt toegang tot allerlei verschillende informatiebronnen waardoor u uw Adobe-software optimaal kunt benutten. Een
  aantal van deze hulpmiddelen is tijdens het installatieproces op uw computer geïnstalleerd; aanvullende nuttige
  voorbeelden en documenten staan op de schijf met de installatiesoftware of met de inhoud. Online worden unieke extra's
  aangeboden door de Adobe Exchange-community op www.adobe.com/go/exchange_nl.
  Geïnstalleerde hulpmiddelen

  Tijdens de software-installatie wordt een aantal hulpmiddelen in uw toepassingsmap geplaatst. Als u deze bestanden wilt
  bekijken, gaat u naar de toepassingsmap op uw computer.

  • Windows®: [opstartstation]\Program Files\Adobe\[Adobe-toepassing]
  • Mac OS®: [opstartstation]/Applications/[Adobe-toepassing]
  De toepassingsmap kan de volgende informatiebronnen bevatten:
  Insteekmodules Insteekmodules zijn kleine softwareprogramma's die functies uitbreiden of toevoegen aan uw software.

  Zodra u de insteekmodules hebt geïnstalleerd, worden deze als opties weergegeven in het menu Importeren of Exporteren;
  als bestandsindelingen in de dialoogvensters Openen, Opslaan als en Origineel exporteren of als filters in de submenu’s van
  het menu Filter. Een aantal insteekmodules voor speciale effecten wordt bijvoorbeeld automatisch in de map
  Insteekmodules in de Photoshop CS3-map geïnstalleerd.
  Voorinstellingen Voorinstellingen omvatten een groot aantal verschillende handige gereedschappen, voorkeuren, effecten
  en afbeeldingen. Productvoorinstellingen omvatten penselen, kleurstalen, kleurgroepen, symbolen, aangepaste vormen,
  afbeeldings- en laagstijlen, patronen, structuren, handelingen, werkruimten en meer. De inhoud van de voorinstellingen • Page 13

  ILLUSTRATOR CS3 7
  Handboek

  vindt u overal in de gebruikersinterface. Sommige voorinstellingen (zoals penseelbibliotheken voor Photoshop) zijn pas
  beschikbaar als u het desbetreffende gereedschap selecteert. Als u bij het maken van een effect of afbeelding niet helemaal
  bij nul wilt beginnen, gebruikt u de bibliotheken met voorinstellingen om inspiratie op te doen.
  Sjablonen Sjabloonbestanden kunt u vanuit Adobe Bridge CS3 openen en bekijken, of openen vanuit het Welkomstscherm

  of direct vanuit het menu Bestanden. Afhankelijk van het product lopen sjabloonbestanden uiteen van briefhoofden,
  nieuwsbrieven en websites tot dvd-menu's en videoknoppen. Elk sjabloonbestand is op professionele wijze samengesteld
  en laat zien hoe de productfuncties optimaal kunnen worden gebruikt. Sjablonen kunnen een waardevol hulpmiddel zijn
  wanneer u een duwtje in de rug nodig hebt bij het starten van een project.

  Yo ur Inv est

  me nt Gu ide

  Are you leav
  ing mon ey
  on the tabl
  e?

  Typi non habe
  nt claritatem
  insitam; est
  claritatem.
  Investigationes
  usus legen
  tis in iis qui
  demonstra
  legunt saepi
  facit eorum
  verunt lecto
  us. Claritas
  res legere me
  est etiam proce
  lius quod ii
  ssus.

  Vel:

  CORE INVE
  STME NT SPEC
  TRUM
  Vel illum dolore
  eu feugiat nulla
  et iusto odio
  facilisis at vero
  dignissim qui.
  eros et accum
  san

  Ad : Vulputate:

  Travel Earth

  RETIR EMEN
  T SAVI NG
  PLAN
  Vel illum dolore
  eu feugiat nulla
  et iusto odio
  facilisis at vero
  dignissim qui.
  eros et accum
  san

  Best 100 places to see on the planet
  in your lifetime

  01
  01

  ET
  ET
  DUO

  TETU

  R SADI

  PSCI

  NG

  ET JUSTO
  KASD.
  ET ACCUSAM
  CLITA
  EOS
  STET
  REBUM.
  ET EA

  COSE
  VERO

  Pelletir Inc.

  Ca
  si
  Sp opia
  A

  DOLORES

  volute
  ipsummy
  , commy
  re eugiarud tem
  eraesexer
  n ullutet

  NU

  vero LC H
  nulch dio E
  agiam
  e eum
  sum et
  ad
  $45 a
  lorp
  erit
  agiam
  vero et
  nulch dio ad atin
  agaim e su eum utet
  nu
  et ma
  $25 llam ad eu
  m
  lorp
  agiamerit
  vero et sum
  eum dio ad lo a
  rper
  $35 nulla
  it
  m

  SU

  C

  sucic C IV
  vero vero ER O
  nulch dio dio S
  e su eum
  ma

  SUR
  VIC
  E

  ME
  NU
  $15
  eum
  vero nulla
  nulch dio m
  agaim
  e su eum
  nu
  et ma
  $35 llam ad eu
  m

  N

  eum
  $35 nulla
  m

  SU

  C

  sucic C IV
  vero vero ER O
  nu dio dio S
  $15 lche su eum
  ma
  eum
  vero nulla
  nulch dio m
  agaim
  e su eum
  nu
  et ma
  $35 llam ad eu
  m

  Voorbeelden Voorbeeldbestanden bevatten ingewikkeldere ontwerpen en zijn een uitstekende manier om nieuwe functies

  in actie te zien. In deze bestanden wordt getoond welke creatieve mogelijkheden beschikbaar zijn.
  Fonts Uw Creative Suite-product wordt geleverd met verschillende OpenType®-fonts en fontfamilies. De fonts worden
  tijdens de installatie naar uw computer gekopieerd:

  • Windows: [opstartstation]\Windows\Fonts
  • Mac OS X: [opstartstation]/Bibliotheek/Fonts
  Zie het Lees mij-bestand op de installatie-dvd voor informatie over het installeren van lettertypen.
  Dvd-inhoud

  De installatie- of inhouds-dvd die met uw product wordt geleverd bevat extra hulpmiddelen voor gebruik met uw software.
  De map Extra's bevat productspecifieke bestanden zoals sjablonen, afbeeldingen, voorinstellingen, handelingen,
  insteekmodules en effecten, samen met submappen voor Fonts en Stockfotografie. De map Documentatie bevat een PDFversie van de Help, technische informatie en andere documenten zoals voorbeeldmodellen, referentiehandleidingen en
  informatie over gespecialiseerde functies.
  Adobe Exchange

  Bezoek voor meer gratis inhoud www.adobe.com/go/exchange_nl, een online groep waar gebruikers duizenden gratis
  handelingen, extensies, insteekmodules en andere inhoud voor gebruik met Adobe-producten downloaden en delen.

  Bridge Home
  Bridge Home, een nieuwe bestemming in Adobe Bridge CS3, biedt gemakkelijk toegang tot actuele informatie over alle
  Adobe Creative Suite 3-software. Start Adobe Bridge, klik vervolgens op het pictogram Bridge Home boven aan de het
  deelvenster Favorieten om de laatste tips, nieuws en hulpmiddelen voor uw Creative Suite-gereedschappen weer te geven. • Page 14

  ILLUSTRATOR CS3 8
  Handboek

  Opmerking: Bridge Home is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

  Adobe Design Center
  In het Adobe Design Center vindt u artikelen, inspiratie en aanwijzingen van experts uit de branche, topontwerpers en
  uitgeverspartners van Adobe. Maandelijks wordt nieuwe inhoud toegevoegd.

  Er zijn honderden handleidingen beschikbaar voor ontwerpproducten en leertips en -technieken, via video's, HTMLhandleidingen en voorbeeldhoofdstukken.
  Nieuwe ideeën vormen de kern van Think Tank, Dialog Box en Gallery:

  • In de Think Tank-artikelen wordt beschreven hoe hedendaagse ontwerpers omgaan met technologie en wat hun
  ervaringen betekenen voor ontwerp, ontwerpprogramma's en de samenleving.

  • In Dialog Box delen experts nieuwe ideeën over bewegende afbeeldingen en digitaal ontwerp.
  • De Gallery schenkt aandacht aan hoe artiesten ontwerp in beweging overbrengen. • Page 15

  ILLUSTRATOR CS3 9
  Handboek

  Bezoek Adobe Design Center op www.adobe.com/designcenter.

  Adobe Developer Center
  Adobe Developer Center biedt voorbeelden, handleidingen, artikelen en groepshulpmiddelen voor ontwikkelaars die met
  Adobe-producten krachtige internettoepassingen, websites, mobiele inhoud en andere projecten bouwen. Het Developer
  Center bevat ook hulpmiddelen voor ontwikkelaars die insteekmodules voor Adobe-producten ontwikkelen.

  Naast voorbeeldcode en handleidingen vindt u er RSS-feeds, online seminars, SDK's, scripthandleidingen en andere
  technische hulpmiddelen.
  Bezoek Adobe Developer Center op www.adobe.com/go/developer_nl.

  Klantondersteuning
  Bezoek de Adobe Support-website op www.adobe.com/nl/support voor informatie over het oplossen van problemen voor
  uw product en om meer te weten te komen over gratis en niet-gratis technische ondersteuningsopties. Klik op de koppeling
  Training voor meer informatie over de boeken van Adobe Press, verschillende cursussen, certificeringsprogramma's voor
  Adobe-software en nog veel meer.

  Downloads
  Bezoek www.adobe.com/go/downloads_nl voor gratis updates, testversies en andere nuttige software. Bovendien biedt de
  Adobe Store (op www.adobe.com/go/store_nl) toegang tot duizenden insteekmodules van onafhankelijke ontwikkelaars,
  waarmee u taken kunt automatiseren, workflows kunt aanpassen, gespecialiseerde professionele effecten kunt maken en meer.

  Adobe Labs
  Adobe Labs biedt u de mogelijkheid nieuwe en opkomende technologieën en producten van Adobe uit te proberen en te
  evalueren.
  Bij Adobe Labs hebt u toegang tot hulpmiddelen zoals deze:

  • Pre-release software en technologieën
  • Codevoorbeelden en aanbevolen methoden om uw leerproces te versnellen
  • Vroege versies van product- en technische documentatie • Page 16

  ILLUSTRATOR CS3 10
  Handboek

  • Forums, wiki-gebaseerde inhoud en andere gezamenlijke hulpmiddelen voor een betere interactie met de interactie met
  gelijkgestemde ontwikkelaars
  Adobe Labs moedigt een gezamenlijk software-ontwikkelingsproces aan. In deze omgeving behalen klanten snel
  interessante resultaten met nieuwe producten en technologieën. Adobe Labs is ook een forum voor vroegtijdige feedback,
  die door het team van ontwikkelaars van Adobe wordt gebruikt om software te maken die voldoet aan de wensen en
  verwachtingen van de Adobe-gebruikersgroepen
  Bezoek Adobe Labs op www.adobe.com/go/labs_nl.

  Gebruikersgroepen
  De gebruikersgroepen bieden gebruikers forums, blogs en andere wegen om technologieën, programma's en informatie uit
  te wisselen. Gebruikers kunnen vragen stellen en nagaan hoe anderen optimaal gebruikmaken van hun software. Er zijn
  gebruikersforums in het Engels, Frans, Duits en Japans. Blogs worden gepubliceerd in een groot aantal verschillende talen.
  Bezoek www.adobe.com/nl/communities om deel te nemen aan forums of blogs.

  Wat is er nieuw?
  Superieure ontwerpmogelijkheden
  Actieve kleur

  Verken kleurharmonieën en pas een kleur in één keer dynamisch toe op meerdere vectorafbeeldingen. Met Actieve kleur
  kunt u nieuwe kleurencombinaties ontdekken, snel testen en vervolgens opslaan en opnieuw gebruiken. U kunt
  voorvertoningen van wijzigingen in uw illustraties weergeven en via het kleurenwiel kunt u de kleurtoon van een illustratie
  in zijn geheel verschuiven, of slechts één kleur met maximale precisie aanpassen. (Zie “Overzicht van het deelvenster
  Actieve kleur” op pagina 109.)
  Deelvenster Stalen

  U kunt een kleurengroep opslaan naar het deelvenster Stalen, zodat u altijd snel toegang hebt tot uw favoriete set kleuren.
  (Zie “Kleuren uit het deelvenster Kleurengids opslaan in het dialoogvenster Stalen” op pagina 108.)
  Isolatiemodus

  In de isolatiemodus kunt u gebieden van een illustratie beveiligen tegen bewerkingen. U kunt met een gerust hart lagen
  groeperen, verbergen, vergrendelen en opnieuw stapelen, omdat u weet dat geïsoleerde delen van de illustratie niet per
  ongeluk kunnen worden gewijzigd. (Zie “Groepen en sublagen isoleren” op pagina 184.)

  Betere integratie
  Integratie met Adobe Flash

  U kunt ingewikkelde vectoren, storyboards en testtekeningen maken, zonder dat u deze in Adobe Flash opnieuw hoeft te
  tekenen. U kunt besparen op productietijd doordat teksten, lagen en symbolen hun structuur en bewerkbaarheid behouden
  wanneer u ze naar Flash kopieert en plakt. U kunt steeds wisselen tussen Illustrator en Flash, zodat u optimaal gebruik kunt
  maken van de mogelijkheden van beide programma's. (Zie “Tekst labelen om naar Flash te exporteren” op pagina 314 en
  “Flash-afbeeldingen” op pagina 359.)
  Symbolen

  Benut de kracht van Illustrator met symbolen die u nu op een handigere manier kunt maken en aanpassen en die u
  probleemloos kunt gebruiken in Flash. (Zie “Symbolen” op pagina 80.) • Page 17

  ILLUSTRATOR CS3 11
  Handboek

  Afdrukken

  U kunt bij het afdrukken de oorspronkelijke kleurruimten behouden. Dankzij DeviceN-ondersteuning kunt u er zeker van
  zijn dat bij het afdrukken van de illustratie de kleuren op de juiste wijze worden gescheiden. (Zie “Kleurscheidingen
  afdrukken” op pagina 383.)

  Efficiënter werken
  Nieuwe documentprofielen

  U kunt sneller aan de slag als u een nieuw document opent door een voorgedefinieerd Nieuw documentprofiel te selecteren.
  Deze profielen zijn speciaal ontwikkeld voor verschillende soorten projecten, zoals mobiele apparaten, afdrukken, het web
  en video. U kunt eigen profielen opslaan met beginparameters zoals afmetingen van het tekengebied, stalen, penselen,
  stijlen en kleurruimten. (Zie “Profielen voor nieuwe documenten” op pagina 32.)
  Eigen werkruimten

  Pas de werkruimte aan met samenvouwbare deelvensters en nieuwe pictogramweergaven. U kunt uw werkruimte opslaan
  als een voorinstelling, zodat u deze voor bepaalde taken kunt optimaliseren. (Zie “De werkruimte aanpassen” op pagina 17.)
  Verbeterde prestaties

  U kunt nu vlotter en efficiënter werken, zonder dat u hoeft te wachten tot Illustrator in de pas loopt met uw handen en
  ideeën. De onderliggende architectuur van Illustrator is namelijk verbeterd. U zult merken dat u sneller kunt schuiven en
  zoomen en dat de vernieuwingsfrequentie en reactiesnelheid flink zijn verbeterd.
  Toegang tot bibliotheken via deelvensters

  U hebt eenvoudig toegang tot voorgedefinieerde bibliotheken voor penselen, op thema's gebaseerde stalen en
  afbeeldingsstijlen. U kunt een gewenst effect nu snel toepassen door de bibliotheeklijst te openen via een pictogram op de
  onderbalk van de deelvensters. (Zie bijvoorbeeld “Overzicht van het deelvenster Penselen” op pagina 158.)

  Geavanceerde tekengereedschappen en tekenopties
  Deelvenster Beheer

  Via het deelvenster Beheer kunt u het gereedschap opzoeken dat u nodig hebt voor uw taak. Dit deelvenster geeft de opties
  weer die het meest in aanmerking komen voor uw huidige selectie. Boven in uw scherm hebt u toegang tot ankerpunten,
  selectiegereedschappen, knipmaskers en omhulselvervormingen. Hiermee wordt voorkomen dat de werkruimte overvol
  raakt met geopende deelvensters. (Zie “Overzicht van het deelvenster Beheer” op pagina 16.)
  Paden bewerken

  Zodra u punten selecteert, worden in het deelvenster Beheer gereedschappen weergegeven voor het bewerken van paden.
  Hierdoor kunt u de details van uw werk sneller bewerken en kunt u zelfs met één muisklik de handgrepen verbergen en
  tonen. (Zie “Opgeven hoe richtingslijnen en richtingspunten worden opgeven” op pagina 53.)
  Punten selecteren

  Beweeg met de cursor over een ankerpunt en vergroot het, zodat u het gemakkelijk kunt zien en selecteren. De cursor geeft
  een groter vierkant weer op de plaats waar een punt wordt aangetroffen. (Zie “Voorkeuren voor ankerpuntgrootte opgeven”
  op pagina 54.)
  Punten uitlijnen

  U kunt punten op dezelfde manier uitlijnen en verdelen als objecten. Als u meerdere punten selecteert, worden alle
  beschikbare uitlijningsknoppen in het deelvenster Beheer weergegeven. U kunt punten ook op het tekengebied of een
  snijgebied uitlijnen. (Zie “Objecten uitlijnen en verdelen” op pagina 195.) • Page 18

  ILLUSTRATOR CS3 12
  Handboek

  Gereedschap Gummetje

  Het verwijderen van delen van een illustratie gaat net zo eenvoudig als het verwijderen van pixels in Photoshop. U hoeft
  alleen met de muis of tekenpen over een vorm of een vormenset te bewegen. Illustrator maakt nieuwe paden langs de
  randen van het gewiste gebied, waarbij de vloeiendheid van de wisbeweging behouden blijft. (Zie “Wissen in illustraties”
  op pagina 73.)
  Gereedschap Snijgebied

  U kunt meerdere snijgebieden tekenen met eigen of voorgedefinieerde kenmerken. U kunt snel PDF-bestanden van één
  pagina maken die precies op uw selectie zijn uitgesneden. Hierdoor kunt u variaties van illustraties opslaan die u aan
  klanten en collega's kunt laten zien. (Zie “Snijgebieden maken, bewerken en verwijderen” op pagina 37.) • Page 19

  13

  Hoofdstuk 2: Werkruimte
  Welkom bij Adobe Illustrator CS3. Met Illustrator beschikt u over een efficiënte werkruimte en gebruikersinterface voor
  het maken en bewerken van illustraties voor gedrukte media, het web en mobiele apparaten.

  Basisbeginselen van het werkgebied
  Overzicht werkgebied
  U kunt documenten en bestanden maken en bewerken met verschillende elementen, zoals deelvensters, balken en vensters.
  Elke schikking van deze elementen wordt een werkruimte genoemd. Als u een Adobe Creative Suite-component voor het
  eerst start, ziet u een standaardwerkruimte, die u kunt aanpassen voor de taken die u daar uitvoert. U kunt bijvoorbeeld een
  werkruimte maken voor bewerking en een andere voor weergave, ze opslaan en schakelen tussen deze werkruimtes terwijl
  u werkt.
  U kunt de standaardwerkruimte op elk moment herstellen door te kiezen voor de standaardoptie in het menu Venster >
  Werkruimte
  Hoewel standaardwerkruimten verschillen in Flash, Illustrator, InCopy, InDesign en Photoshop, bewerkt u de elementen
  hierin ongeveer allemaal hetzelfde. De Photoshop-standaardwerkruimte is standaard:

  • In de menubalk aan de bovenkant zijn opdrachten in menu's georganiseerd.
  • Het deelvenster Gereedschappen (dat in Photoshop Gereedschapset wordt genoemd) bevat gereedschappen om
  afbeeldingen, illustraties, pagina-elementen, enzovoort te maken en te bewerken. Gerelateerde gereedschappen worden
  samen gegroepeerd.

  • Het deelvenster Beheer (dat in Photoshop optiebalk wordt genoemd) geeft opties weer voor het huidige geselecteerde
  gereedschap. (Flash heeft geen deelvenster Beheer.)

  • Het Documentvenster (dat in Flash Stage wordt genoemd) geeft het bestand weer waaraan u aan het werken bent.
  • Deelvensters (die in Photoshop paletten worden genoemd) helpen u om uw werk te controleren en te wijzigen.
  Voorbeelden zijn de Tijdlijn in Flash en het deelvenster Lagen in Photoshop. Bepaalde deelvensters worden standaard
  weergegeven, maar u kunt elk deelvenster toevoegen door het in het menu Venster te selecteren. Veel deelvensters hebben
  menu's met specifieke opties voor het deelvenster. Deelvensters kunnen gegroepeerd, gestapeld of gekoppeld zijn. • Page 20

  ILLUSTRATOR CS3 14
  Handboek

  A

  B

  C

  D
  E
  G

  F

  H

  Standaard Photoshop-werkruimte
  A. Documentvenster B. Dockdeelvensters die zijn samengevouwen tot pictogrammen C. Titelbalk van deelvenster D. Menubalk E. Optiebalk
  F. Gereedschapset G. Knop samenvouwen tot pictogrammen H. Drie verticaal gekoppelde paletgroepen (deelvenstergroepen)

  Als u een video wilt bekijken waarin u de werkruimte leert kennen, gaat u naar www.adobe.com/go/vid0187_nl.
  Alle deelvensters verbergen of weergeven

  • (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Om alle deelvensters te verbergen of weer te geven, inclusief het deelvenster
  Gereedschappen en de optiebalk of het deelvenster Beheer, drukt u op Tab.

  • (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Om alle deelvensters te verbergen of weer te geven, behalve het deelvenster
  Gereedschappen en de optiebalk of het deelvenster Beheer, drukt u op Shift+Tab.
  U kunt deelvensters tijdelijk verborgen weergeven met deze technieken door de aanwijzer naar de rand van het
  toepassingsvenster (Windows) of naar de rand van de monitor (Mac OS) te bewegen en de aanwijzer over de strook die
  verschijnt heen en weer te bewegen.

  • (Flash) Om alle deelvensters te verbergen of weer te geven, drukt u op F4.
  Opties in het menu Deelvenster weergeven
  ❖ Plaats de aanwijzer op het pictogram van het deelvenstermenu
  op de muisknop.

  in de rechterbovenhoek van het deelvenster en druk

  (Ilustrator) Helderheid van het deelvenster aanpassen
  ❖ Beweeg de schuifregelaar Helderheid in de Voorkeuren voor de gebruikersinterface. Deze besturing heeft invloed op alle
  deelvensters, inclusief het deelvenster Beheer.
  Deelvenster Gereedschappen opnieuw configureren

  U kunt de gereedschappen in het deelvenster Gereedschappen in één kolom of naast elkaar in twee kolommen weergeven. • Page 21

  ILLUSTRATOR CS3 15
  Handboek

  In InDesign kunt u ook schakelen tussen de weergave in één kolom en de dubbele kolomweergave door een optie in de
  Interfacevoorkeuren in te stellen.
  ❖ Klik op de dubbele pijl boven aan het deelvenster Gereedschappen.

  Schermmodi
  U kunt de zichtbaarheid van het illustratievenster en de menubalk wijzigen met de modusknoppen onder aan het
  deelvenster Gereedschappen:

  • In de modus Gemaximaliseerd scherm

  worden illustraties weergegeven in een gemaximaliseerd scherm met
  bovenaan een menubalk en aan de zijkanten schuifbalken, maar zonder titelbalk.

  • In de Standaardschermmodus

  worden illustraties weergegeven in een standaardvenster met bovenaan een
  menubalk en aan de zijkanten schuifbalken.

  • In de modus Volledig scherm met menubalk

  worden illustraties weergegeven in een venster dat het volledige
  scherm beslaat en dat een menubalk, maar geen titelbalk en schuifbalken heeft.

  • In de modus Volledig scherm

  worden illustraties weergegeven in een venster dat het volledige scherm beslaat, maar
  geen titelbalk, menubalk en schuifbalken heeft.

  Werken met de statusbalk
  De statusbalk bevindt zich op de linkeronderrand van het illustratievenster in de modus Gemaximaliseerd scherm. De
  statusbalk geeft het zoomniveau weer en bevat informatie over een van de volgende onderwerpen: het gebruikte
  gereedschap, de datum en tijd, het aantal malen dat een bewerking ongedaan kan worden gemaakt of opnieuw kan worden
  uitgevoerd, het kleurprofiel van het document of de status van een beheerd bestand.
  Klik op de statusbalk om een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Het type informatie wijzigen dat op de statusbalk wordt weergegeven door een optie te kiezen in het submenu Tonen.
  • Het huidige bestand in Adobe Bridge weergeven door Tonen in Bridge te kiezen.
  • Toegang krijgen tot opdrachten van Version Cue®.

  Waarden invoeren in deelvensters en dialoogvensters
  U kunt in alle deelvensters en dialoogvensters op dezelfde manieren waarden invoeren. In elk vak waarin u numerieke
  waarden kunt invoeren, kunt u bovendien eenvoudige berekeningen uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een geselecteerd object
  met de huidige maateenheid drie eenheden naar rechts wilt verplaatsen, hoeft u niet de nieuwe horizontale positie te
  berekenen, maar alleen maar +3 te typen na de waarde in het deelvenster Transformeren.
  Een waarde invoeren in een deelvenster of dialoogvenster
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Typ een waarde in het vak en druk op Enter of Return.
  • Sleep de schuifregelaar.
  • Sleep de draaischijf.
  • Klik op de pijlknoppen in het deelvenster om de waarde te verhogen of te verlagen.
  • Klik in het vak en gebruik vervolgens de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de waarde te verhogen of te verlagen. Houd
  Shift ingedrukt en druk op een pijltoets om de mate van het vergroten of verkleinen te verhogen.

  • Kies een waarde in het menu van het tekstvak. • Page 22

  ILLUSTRATOR CS3 16
  Handboek

  A

  B

  C

  D

  E

  Manieren om waarden in te voeren
  A. Pijlknoppen B. Tekstvak C. Menupijl D. Schuifregelaar E. Draaischijf

  Waarden berekenen in een deelvenster of dialoogvenster

  1 Ga als volgt te werk in een tekstvak dat numerieke waarden accepteert:

  • Als u de gehele huidige waarde wilt vervangen door een wiskundige uitdrukking, selecteert u de gehele actieve waarde.
  • Als u de huidige waarde als onderdeel van een wiskundige uitdrukking wilt gebruiken, klikt u voor of na deze waarde.
  2 Typ een eenvoudige rekenkundige uitdrukking met een rekenkundige operator, zoals + (plus), - (min), x
  (vermenigvuldigen), / (delen) of % (procent).
  Bijvoorbeeld 0p0 + 3 of 5 mm + 4. Zo is 3 cm * 50% gelijk aan 3 centimeter vermenigvuldigd met 50%, oftewel 1,5 cm, en
  is 50pt + 25% gelijk aan 50 punten plus 25% van 50 punten, oftewel 62,5 punten.
  3 Druk op Enter of Return om de berekening toe te passen.

  Overzicht van het deelvenster Beheer
  Met het deelvenster Beheer hebt u snel toegang tot opties voor de door u geselecteerde objecten. Standaard bevindt het
  deelvenster Beheer zich boven in het werkgebied.
  De opties in het deelvenster Beheer zijn afhankelijk van het type object of gereedschap dat is geselecteerd. Wanneer u
  bijvoorbeeld een tekstobject selecteert, bevat het deelvenster Beheer opties voor tekstopmaak en opties voor het wijzigen
  van de kleur, de plaatsing en de afmetingen van het object.
  A

  B

  C

  Deelvenster Beheer
  A. Verborgen opties B. Koppeling met een ander deelvenster C. Deelvenstermenu

  Wanneer tekst in het deelvenster Beheer blauw en onderstreept is, kunt u op die tekst klikken om een verwant deel- of
  dialoogvenster weer te geven. Als u het deelvenster Streek wilt weergeven, klikt u bijvoorbeeld op het woord Streek.
  Het type besturingselement in het deelvenster Beheer wijzigen
  ❖ Schakel opties in of uit in het menu van het deelvenster Beheer.
  Een deelvenster of dialoogvenster openen en sluiten vanuit het deelvenster Beheer

  1 Klik op blauwe en onderstreepte tekst om het verwante deelvenster of dialoogvenster te openen.
  2 Klik buiten het deelvenster of dialoogvenster om het venster te sluiten.
  Het deelvenster Beheer koppelen aan het onderste gedeelte van het werkgebied
  ❖ Kies Onder dokken in het menu van het deelvenster Beheer. • Page 23

  ILLUSTRATOR CS3 17
  Handboek

  Het deelvenster Beheer omzetten in een zwevend deelvenster
  ❖ Sleep het balkje op de linkerrand van het deelvenster naar een andere positie.

  Als u het deelvenster weer wilt koppelen, sleept u het balkje naar de boven- of onderzijde van het toepassingsvenster
  (Windows) of scherm (Mac OS).

  De werkruimte aanpassen
  De werkruimte aanpassen
  Om een aangepaste werkruimte te maken, beweegt en bewerkt u deelvensters (die in Photoshop paletten en in Adobe
  Creative Suite 2 componenten worden genoemd).
  A
  B

  C

  Het smalle, blauwe neerzetgebied geeft aan dat het deelvenster Kleur zal worden gekoppeld boven het deelvenster Lagen.
  A. Titelbalk B. Tab C. Drop zone

  U kunt aangepaste werkruimtes opslaan en schakelen tussen deze werkruimtes.
  In Photoshop kunt u de tekengrootte van de tekst wijzigen in de optiebalk, deelvensters en knopinfo. Kies een grootte in het
  menu Fontgrootte gebruikersinterface in Algemene voorkeuren.
  Opmerking: Als u een video wilt bekijken over het aanpassen van de werkruimte in Illustrator, gaat u naar
  www.adobe.com/go/vid0032_nl. Als u een video wilt bekijken over het aanpassen van de werkruimte in InDesign, gaat u naar
  www.adobe.com/go/vid0065_nl.
  Deelvensters koppelen en ontkoppelen

  Een dock is een verzameling deelvensters of deelvenstergroepen die samen worden weergegeven, meestal in verticale
  richting. U koppelt en ontkoppelt deelvensters door ze in en uit een dock te verplaatsen.
  Opmerking: Koppelen is niet hetzelfde als stapelen. Een stapel is een verzameling van vrij zwevende deelvensters of
  deelvenstergroepen, die van boven naar onder gegroepeerd zijn.

  • Om een deelvenster te koppelen, sleept u het met de tab in de dock, naar boven, beneden of tussen andere deelvensters.
  • Om een deelvenstergroep te koppelen, sleept u het met de titelbalk (de volle lege balk boven de tabs) in de dock.
  • Om een deelvenster of deelvenstergroep te verwijderen, sleept u ze uit de dock met de tab of de titelbalk. U kunt ze in
  een andere dock slepen of ze vrij zwevend maken. • Page 24

  ILLUSTRATOR CS3 18
  Handboek

  Deelvenster Navigator dat naar de nieuwe positie wordt gesleept, aangeduid met een blauwe, verticale markering

  Deelvenster Navigator dat is gekoppeld in zijn eigen dock

  Om te voorkomen dat deelvensters de ruimte in een dock vullen, sleept u de onderste rand van de dock omhoog, zodat deze
  niet langer tegen de rand van de werkruimte aan komt.
  Deelvensters verplaatsen

  Terwijl u een deelvenster verplaatst, ziet u blauw gemarkeerde drop zones gebieden waarnaar u het deelvenster kunt
  verplaatsen. U kunt een deelvenster bijvoorbeeld omhoog of omlaag in een dock verplaatsen door het naar de smalle blauwe
  drop zone boven of onder een ander deelvenster te slepen. Als u het naar een gebied sleept dat geen drop zone is, zweeft het
  venster vrij in de werkruimte.

  • Om een deelvenster te verplaatsen, sleept u het met de tab.
  • Om een deelvenstergroep of een stapel van vrij zwevende deelvensters te verplaatsen, sleept u de titelbalk.
  Druk op Ctrl (Windows) of Control (Mac OS) terwijl u een deelvenster verplaatst om te voorkomen dat het wordt
  gekoppeld.
  Docks en deelvensters toevoegen en verwijderen

  Als u alle deelvensters uit een dock verwijdert, verdwijnt de dock. U kunt nieuwe docks door de deelvensters naar drop
  zones naast bestaande docks of naar de randen van de werkruimte verplaatsen.

  • Om een deelvenster te verwijderen, klikt u op het pictogram sluiten (de X in de rechterbovenhoek van het tabblad) of
  schakelt u het uit in het menu Venster.

  • Om een deelvenster toe te voegen, selecteert u het in het menu Venster en koppelt u waar u wilt.
  Deelvenstergroepen bewerken

  • Om een deelvenster in een groep te verplaatsen, sleept u de tab van het deelvenster naar de gemarkeerde drop zone boven
  aan de groep. • Page 25

  ILLUSTRATOR CS3 19
  Handboek

  Een deelvenster toevoegen aan een deelvenstergroep

  • Om deelvensters in een groep te herschikken, sleept u de tab van het deelvenster naar een nieuwe locatie in de groep.
  • Om een deelvenster uit de groep te verwijderen zodat het vrij zweeft, sleept u het deelvenster met de tab buiten de groep.
  • Als u een deelvenster vooraan wilt plaatsen in de groep, klikt u op de tab van het deelvenster.
  • Om gegroepeerde deelvensters samen te verplaatsen, versleept u de titelbalk van de deelvensters (boven de tabs).
  Vrij zwevende deelvensters stapelen

  Als u een deelvenster uit de dock van het deelvenster sleept, maar niet in de drop zone, zweeft het deelvenster vrij rond,
  waardoor u het op elke plaats in de werkruimte kunt plaatsen. Deelvensters kunnen ook in de werkruimte zweven als ze
  eerst worden geselecteerd in het Venstermenu. U kunt vrij zwevende deelvensters of deelvenstergroepen samen stapelen,
  zodat ze zich verplaatsen als een eenheid wanneer u de hoogste titelbalk versleept. (Deelvensters die deel uitmaken van een
  dock kunnen niet op deze manier worden gestapeld of als een eenheid worden verplaatst.)

  Vrij zwevende gestapelde deelvensters

  • Om vrij zwevende deelvensters te stapelen, sleept u het deelvenster met de tab naar de drop zone onder in een ander
  deelvenster.

  • Om de stapelvolgorde te wijzigen, sleept u een deelvenster naar boven of naar beneden met de tab.
  Opmerking: Zorg ervoor dat u de tab boven de smalle drop zone tussen deelvensters loslaat en niet in de brede drop zone in
  een titelbalk.

  • Om een deelvenster of deelvenstergroep uit de stapel te verwijderen, zodat het uit zichzelf zweeft, sleept u het uit de stapel
  met de tab of titelbalk.
  Deelvensters vergroten, verkleinen of minimaliseren

  • Om een deelvenster te vergroten of te verkleinen, sleept u een zijde van het deelvenster of het formaatvakje naar de
  rechterbenedenhoek. Bepaalde deelvensters, zoals het deelvenster Kleur in Photoshop, kunnen niet worden vergroot of
  verkleind door te slepen.

  • Als u de breedte van alle deelvensters in een dock wilt wijzigen, sleept u de grijper

  links bovenaan in een dock.

  • Om een deelvenster, deelvenstergroep of stapel deelvensters te minimaliseren, klikt u op de knop Minimaliseren in de
  titelbalk.
  U kunt zelfs een deelvenstermenu openen als het deelvenster is geminimaliseerd. • Page 26

  ILLUSTRATOR CS3 20
  Handboek

  Knop Minimaliseren

  Deelvensters die zijn samengevouwen tot pictogrammen bewerken

  Deelvensters samenvouwen tot pictogrammen om de werkruimte overzichtelijk te houden. (In bepaalde gevallen worden
  deelvensters samengevouwen tot pictogrammen in de standaardwerkruimte.) Klik op een pictogram van het deelvenster
  om het deelvenster uit te vouwen. U kunt slechts één deelvenster of deelvenstergroep tegelijk uitvouwen.

  Deelvensters samengevouwen tot pictogrammen

  Deelvensters die vanuit pictogrammen zijn uitgevouwen

  • Om deelvensters in een dock samen of uit te vouwen, klikt u op de dubbele pijl boven in de dock.
  • Als u het formaat van de deelvensterpictogrammen zodanig wilt wijzigen dat u alleen de pictogrammen (en niet de labels
  ziet), sleept u de grijper bovenaan in het dock naar de pictogrammen totdat de tekst verdwijnt. (Om de tekst van het
  pictogram opnieuw weer te geven, sleept u de grijper weg van de deelvensters.)

  • Om het pictogram van één deelvenster uit te vouwen, klikt u erop.
  • Om een uitgevouwen deelvenster opnieuw samen te vouwen tot een pictogram, klikt u op de tab, het pictogram of de
  dubbele pijl in de titelbalk van het deelvenster.
  Als u Pictogramdeelvensters automatisch samenvouwen in de Interface of de voorkeuren van de Gebruikersinterface-opties
  selecteert, wordt een pictogram van een uitgevouwen deelvenster automatisch samengevouwen als u elders klikt.

  • Om een deelvenster of deelvenstergroep aan een pictogrammendock toe te voegen, sleept u ze uit de dock met de tab of
  de titelbalk. (Deelvensters worden automatisch samengevouwen tot pictogrammen als ze aan een pictogrammendock
  worden toegevoegd.)

  • Om een pictogram (of een pictogrammengroep van een deelvenster) van een deelvenster te verplaatsen, versleept u de
  balk die boven het pictogram verschijnt. U kunt pictogrammen van deelvensters in de dock naar boven of naar beneden
  verslepen, in de docks (waar ze worden weergegeven in de deelvensterstijl van die dock), of buiten de dock (waar ze
  verschijnen als vrij zwevende, uitgevouwen deelvensters). • Page 27

  ILLUSTRATOR CS3 21
  Handboek

  De naam van een werkruimte wijzigen of een werkruimte dupliceren
  1 Kies Venster > Werkruimte > Werkruimten beheren.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit en klik op OK:

  • Als u de naam van een werkruimte wilt wijzigen, selecteert u de werkruimte en bewerkt u de tekst.
  • Als u een werkruimte wilt dupliceren, selecteert u de werkruimte en klikt u op Nieuwe werkruimte.
  Op www.adobe.com/go/vid0032_nl vindt u een video over het aanpassen van het werkgebied op basis van verschillende
  workflows.

  Opslaan, verwijderen en schakelen tussen werkruimten
  Door de huidige grootte en positie van deelvensters als een benoemde werkruimte op te slaan, kunt u die werkruimte zelfs
  herstellen wanneer u een deelvenster verplaatst of sluit. De namen van de opgeslagen werkruimten verschijnen in het menu
  Venster > Werkruimte
  In Photoshop kan de opgeslagen werkruimte een specifieke sneltoetsenset en een menuset bevatten.
  Een aangepaste werkruimte opslaan

  1 Als de werkruimte de configuratie heeft die u wilt opslaan, voert u één van de volgende handelingen uit:

  • (Photoshop, Illustrator, InDesign) Kies Venster > Werkruimte > Werkruimte opslaan.
  • (Flash) Kies Venster > Werkruimte > Huidige opslaan of kies Huidige opslaan in het menu Werkruimte in de balk
  Bewerken.

  • (Photoshop) Kies Werkruimte opslaan in het menu Werkruimte in de optiebalk.
  2 Typ een naam voor de werkruimte.
  3 (Photoshop) Onder Vastleggen selecteert u een of meer opties:
  Paletlocaties Als u de huidige paletlocaties wilt opslaan.
  Sneltoetsen Als u de huidige sneltoetsenset wilt opslaan.
  Menu's Als u de huidige set menu's wilt opslaan.

  4 Klik op OK.
  Werkruimten weergeven of schakelen tussen werkruimten

  Flash, Illustrator, InDesign en Photoshop bevatten vooraf ingestelde werkruimten die zijn ontworpen om bepaalde taken
  gemakkelijker te maken.

  • Kies Venster > Werkruimte en selecteer een werkruimte.
  • (Photoshop) Kies een werkruimte in het menu Werkruimte in de optiebalk.
  • (Flash) Kies een werkruimte in het menu Werkruimte in de balk Bewerken.
  (InDesign en Photoshop) Wijs sneltoetsen toe aan elke werkruimte om snel tussen werkruimtes te kunnen navigeren.

  Een aangepaste werkruimte verwijderen

  • (Illustrator) Kies Venster > Werkruimte > Werkruimten beheren, selecteer de werkruimte en klik vervolgens op het
  pictogram Verwijderen.

  • (InDesign) Kies Venster > Werkruimte > Werkruimten verwijderen, selecteer de werkruimte en klik vervolgens op
  Verwijderen.

  • (Flash) Kies Beheren in het menu Werkruimte in de balk Bewerken, selecteer de werkruimte en klik vervolgens op
  Verwijderen. Of kies Venster > Werkruimte > Beheren, selecteer de werkruimte en klik vervolgens op Verwijderen.

  • (Photoshop) Kies Werkruimte verwijderen in het menu Werkruimte in de optiebalk. Of kies Venster > Werkruimte >
  Werkruimten verwijderen, selecteer de werkruimte en klik vervolgens op Verwijderen. • Page 28

  ILLUSTRATOR CS3 22
  Handboek

  (Photoshop) Opstarten met de meest recente of standaard paletlocaties

  Als u Photoshop start, kunnen deelvensters op hun oorspronkelijke standaardlocaties worden weergegeven, of worden
  weergegeven zoals u ze laatst hebt gebruikt.
  ❖ In Interfacevoorkeuren:

  • Om deelvensters op hun laatste locaties weer te geven bij het opstarten, selecteert u Paletlocaties herinneren.
  • Om deelvensters op hun standaardlocaties weer te geven bij het opstarten, deselecteert u Paletlocaties herinneren.

  Gereedschappen
  Overzicht van het deelvenster Gereedschappen
  Wanneer u de toepassing voor het eerst start, staat het deelvenster Gereedschappen links op het scherm. U kunt het
  deelvenster Gereedschappen verplaatsen door de titelbalk van het deelvenster of het Illustrator-pictogram te slepen. U kunt
  het deelvenster Gereedschappen ook weergeven en verbergen met de opdracht Venster > Gereedschappen.
  Met de gereedschappen in het deelvenster Gereedschappen kunt u objecten in Illustrator maken, selecteren en
  manipuleren. Sommige gereedschappen hebben verborgen opties die u kunt weergeven door op het gereedschap te
  dubbelklikken. Hiertoe behoren gereedschappen waarmee u tekst kunt gebruiken en afbeeldingen kunt selecteren, kleuren,
  tekenen, bewerken en verplaatsen, en waarvan u monsters kunt nemen. • Page 29

  ILLUSTRATOR CS3 23
  Handboek

  U kunt bepaalde gereedschappen uitbreiden, zodat verborgen onderliggende gereedschappen zichtbaar worden. Een
  driehoekje rechts onder in het gereedschapspictogram geeft aan dat er verborgen gereedschappen zijn. Wanneer u de
  aanwijzer op een gereedschap plaatst, ziet u de naam van dat gereedschap.

  Overzicht van het deelvenster Gereedschappen
  A

  Selectiegereedschappen C Tekstgereedschappen

  A

  Selecteren (V)

  B

  Direct selecteren (A)
  Groep selecteren

  C

  Toverstaf (Y)
  Lasso (Q)

  D
  E
  B
  F

  H
  I

  G

  F

  Tekst (T)
  Vlaktekst
  Tekst op een pad
  Verticale tekst
  Verticale vlaktekst
  Verticale tekst op
  een pad

  Symbolen sproeien
  (Shift+S)
  Symbolen verschuiven
  Symbolen samentrekken
  Symboolgrootte instellen
  Symbolen draaien
  Symbolen brandschilderen
  Symbolen rasteren
  Symboolstijl toepassen

  Tekengereedschappen
  Pen (P)
  Ankerpunt toevoegen (+)
  Ankerpunt verwijderen (-)
  Ankerpunt omzetten
  (Shift+C)

  D

  Potlood (N)
  Vloeiend
  Padgummetje

  Pipet (I)
  Meetlat
  Emmertje voor Actieve
  verf (K)
  Selectie van Actieve
  verf (Shift+L)
  E

  Omvormingsgereedschappen

  Overvloeien (W)

  ❖ Plaats de aanwijzer op het zichtbare gereedschap en houd de muisknop ingedrukt.
  Opties voor een gereedschap weergeven
  ❖ Dubbelklik op een gereedschap.
  Het deelvenster Gereedschappen verplaatsen
  ❖ Sleep de titel van het deelvenster of het Illustrator-pictogram.

  ❖ Kies Venster > Gereedschappen.

  Segmenteer- en
  snijgereedschappen
  Snijgebied (Shift+O)
  Segmenten (Shift+K)
  Segment selecteren
  Gummetje (Shift+E)
  Schaar (C)
  Mes

  Schalen (S)
  Schuintrekken
  Omvormen

  Verborgen gereedschappen weergeven

  Het deelvenster Gereedschappen verbergen

  H

  Roteren (R)
  Spiegelen (O)

  Vrije transformatie (E)

  Grafiekgereedschappen
  Kolomgrafiek (J)
  Gestapelde kolomgrafiek
  Staafgrafiek
  Gestapelde staafgrafiek
  Lijngrafiek
  Vlakgrafiek
  Spreidingsgrafiek
  Schijfgrafiek
  Radargrafiek

  Verloop (G)

  Kromtrekken (Shift+R)
  Kronkel
  Plooi
  Bol
  Schelp
  Kristal
  Kreuken
  Geeft het standaardgereedschap aan
  * Sneltoetsen worden tussen haakjes weergegeven

  G

  Net (U)

  Lijnsegment (\)
  Boog
  Spiraal
  Rechthoekig raster
  Poolraster
  Rechthoek (M)
  Afgeronde rechthoek
  Ovaal (L)
  Veelhoek
  Ster
  Flakkering

  Verfgereedschappen
  Penseel (B)

  Symboolgereedschappen

  I

  Verplaatsings- en zoomgereedschappen
  Handje (H)
  Pagina
  Zoomen (Z) • Page 30

  ILLUSTRATOR CS3 24
  Handboek

  Verborgen gereedschappen weergeven in een apart deelvenster
  ❖ Sleep de aanwijzer over de pijl aan het uiteinde van het deelvenster Gereedschappen en laat de muisknop los.
  Een afzonderlijk deelvenster voor een gereedschap sluiten
  ❖ Klik op de sluitknop op de titelbalk van het deelvenster. De gereedschappen worden weer opgenomen in het deelvenster
  Gereedschappen.

  Een gereedschap selecteren
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een gereedschap in het deelvenster Gereedschappen. Als u rechts onder het gereedschap een driehoekje ziet,
  houdt u de muisknop ingedrukt om de verborgen gereedschappen weer te geven en vervolgens klikt u op het gereedschap
  dat u wilt selecteren.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik op een gereedschap om verborgen gereedschappen weer te
  geven en te selecteren.

  • Druk op de sneltoets voor het gereedschap. De sneltoets wordt weergegeven in de gereedschapstip. U kunt bijvoorbeeld
  het gereedschap Verplaatsen selecteren door op de letter 'V' te drukken.
  Als u gereedschapstips wilt verbergen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator >
  Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en schakelt u Gereedschapstips uit.
  A

  B

  C

  D

  E

  Een verborgen gereedschap selecteren
  A. Deelvenster Gereedschappen B. Actief gereedschap C. Deelvenster met verborgen gereedschappen losmaken D. Driehoek voor verborgen
  gereedschappen E. Naam en snelkoppeling van gereedschap

  Gereedschapsaanwijzers wijzigen
  De muisaanwijzer van de meeste gereedschappen komt overeen met het pictogram van het desbetreffende gereedschap.
  Elke aanwijzer heeft een andere hotspot, het punt waar een effect of handeling begint. Bij de meeste gereedschappen kunt
  u overschakelen op precisiecursors, die worden weergegeven als een dradenkruis dat is gecentreerd rond de hotspot en
  waarmee u nauwkeuriger kunt werken bij illustraties met veel details.
  ❖ Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en selecteer
  Precisiecursors gebruiken. U kunt ook op het toetsenbord op Caps Lock drukken.

  Galerie met selectiegereedschappen
  In Illustrator kunt u beschikken over de volgende selectiegereedschappen: • Page 31

  ILLUSTRATOR CS3 25
  Handboek

  Met het gereedschap
  Selecteren (V) selecteert u
  hele objecten.

  Met het gereedschap Direct
  selecteren (A) selecteert u
  punt- of padsegmenten
  binnen objecten.

  Met het gereedschap Groep
  selecteren selecteert u
  objecten en groepen in
  groepen.

  Met het gereedschap
  Toverstaf (Y) selecteert u
  objecten met vergelijkbare
  kenmerken.

  Met het gereedschap Lasso
  (Q) selecteert u punt- of
  padsegmenten binnen
  objecten.

  Zie ook
  “Toetsen voor selecteren” op pagina 440

  Galerie met tekengereedschappen
  In Illustrator kunt u beschikken over de volgende tekengereedschappen:

  Met het gereedschap Pen (P)
  tekent u rechte en kromme
  lijnen om objecten te maken.

  Met het gereedschap
  Ankerpunt toevoegen (+)
  voegt u ankerpunten aan
  paden toe.

  Met het gereedschap
  Ankerpunt verwijderen (-)
  verwijdert u ankerpunten
  van paden.

  Met het gereedschap
  Ankerpunt omzetten
  (Shift+C) wijzigt u vloeiende
  punten in hoekpunten en
  andersom. • Page 32

  ILLUSTRATOR CS3 26
  Handboek

  Met het gereedschap
  Lijnsegment (\) tekent u
  afzonderlijke rechtelijnsegmenten.

  Met het gereedschap Boog
  tekent u afzonderlijke
  holronde of bolronde
  boogsegmenten.

  Met het gereedschap Spiraal
  tekent u spiralen rechtsom en
  linksom.

  Met het gereedschap
  Rechthoekig raster tekent u
  rechthoekige rasters.

  Met het gereedschap
  Poolraster tekent u ronde
  diagramrasters.

  Met het gereedschap
  Rechthoek (M) tekent u
  vierkanten en rechthoeken.

  Met het gereedschap
  Afgeronde rechthoek tekent u
  vierkanten en rechthoeken
  met afgeronde hoeken.

  Met het gereedschap Ovaal
  (L) tekent u cirkels en ovalen.

  Met het gereedschap
  Veelhoek tekent u regelmatige
  vormen met meerdere zijden.

  Met het gereedschap Ster
  tekent u sterren.

  Met het gereedschap
  Flakkering maakt u vlam- of
  zonlichteffecten.

  Met het gereedschap Potlood
  (N) tekent en bewerkt u vrije
  lijnen.

  Met het gereedschap
  Vloeiend maakt u Bézierpaden vloeiend.

  Met het gereedschap
  Padgummetje wist u paden
  en ankerpunten in het object. • Page 33

  ILLUSTRATOR CS3 27
  Handboek

  Galerie met tekstgereedschappen
  In Illustrator beschikt u over de volgende tekstgereedschappen:

  Met het gereedschap Tekst
  (T) maakt u afzonderlijke
  tekst en tekstcontainers.
  Daarnaast kunt u tekst typen
  en bewerken.

  Met het gereedschap
  Vlaktekst wijzigt u gesloten
  paden in tekstcontainers en
  kunt u hierin tekst typen en
  bewerken.

  Met het gereedschap
  Verticale vlaktekst wijzigt u
  gesloten paden in verticaletekstcontainers en kunt u
  hierin tekst typen en
  bewerken.

  Met het gereedschap
  Verticale tekst op een pad
  wijzigt u paden in tekstpaden
  waar u tekst op kunt invoeren
  en wijzigen.

  Met het gereedschap Tekst op
  een pad wijzigt u paden in
  tekstpaden waar u tekst op
  kunt invoeren en wijzigen.

  Met het gereedschap
  Verticale tekst maakt u
  verticale tekst en verticaletekstcontainers en kunt u
  verticale tekst invoeren en
  bewerken.

  Galerie met verfgereedschappen
  In Illustrator kunt u beschikken over de volgende tekengereedschappen:

  Met het gereedschap
  Penseel (B) tekent u vrijevormlijnen en kalligrafische
  lijnen, maar ook illustraties
  en patronen op paden.

  Met het gereedschap Net (U)
  maakt en bewerkt u netten
  en omhulsels voor netten.

  Met het gereedschap
  Verloop (G) past u de beginen eindpunten en de hoek
  van verlopen binnen
  objecten aan.

  Met het gereedschap Pipet
  (I) neemt u monsters van
  kleur-, tekst- en
  vormgevingskenmerken
  (waaronder effecten) van
  objecten en past u deze toe. • Page 34

  ILLUSTRATOR CS3 28
  Handboek

  Met het gereedschap
  Emmertje voor Actieve verf
  (K) verft u vlakken en
  randen van groepen van
  Actieve verf met de huidige
  verfkenmerken.

  Met het gereedschap Selectie
  van Actieve verf selecteert u
  vlakken en randen in
  groepen van Actieve verf.

  Met het gereedschap Meetlat
  meet u de afstand tussen
  twee punten.

  Galerie met omvormingsgereedschappen
  Illustrator beschikt over de volgende gereedschappen voor het omvormen van objecten:

  Met het gereedschap Roteren
  (R) roteert u objecten rond
  een vast punt.

  Met het gereedschap
  Spiegelen (O) worden
  objecten over een vaste as
  gespiegeld.

  Met het gereedschap Schalen
  (S) wijzigt u de grootte van
  objecten rond een vast punt.

  Met het gereedschap
  Omvormen stelt u
  geselecteerde ankerpunten bij
  terwijl het pad even
  gedetailleerd blijft.

  Met het gereedschap Vrije
  transformatie (E) kunt u
  selecties schalen, roteren of
  schuintrekken.

  Met het gereedschap
  Overvloeien (W) laat u de
  kleur en vorm van meerdere
  objecten in elkaar
  overvloeien.

  Met het gereedschap
  Schuintrekken trekt u
  objecten schuin rond een vast
  punt. • Page 35

  ILLUSTRATOR CS3 29
  Handboek

  Met het gereedschap
  Kromtrekken (Shift+R)
  vormt u objecten door de
  cursor te bewegen (zoals u
  bijvoorbeeld klei vormt).

  Met het gereedschap Kronkel
  maakt u kronkelende
  vervormingen binnen een
  object.

  Met het gereedschap Plooi
  maakt u een object
  compacter door regelpunten
  in de richting van de cursor te
  verplaatsen.

  Met het gereedschap Schelp
  voegt u willekeurige kromme
  details toe aan de omtrek van
  een object.

  Met het gereedschap Kristal
  voegt u willekeurige puntige
  details toe aan de omtrek van
  een object.

  Met het gereedschap Kreuken
  voegt u allerlei kreukels toe
  aan de omtrek van een object.

  Met het gereedschap Bol laat
  u een object opzwellen door
  regelpunten bij de cursor
  vandaan te verplaatsen.

  Galerie met symboolgereedschappen
  Met de symboolgereedschappen kunt u sets symbolen maken en aanpassen. U maakt een set symbolen met het gereedschap
  Symbolen sproeien. Vervolgens kunt u de andere symboolgereedschappen gebruiken om de dichtheid, kleur, locatie,
  grootte, rotatie, transparantie en stijl van de symbolen in de set te wijzen.

  Met het gereedschap
  Symbolen sproeien (Shift+S)
  plaatst u meerdere
  symboolexemplaren in een
  reeks in het tekengebied.

  Met het gereedschap
  Symbolen verschuiven
  verplaatst u
  symboolexemplaren.

  Met het gereedschap
  Symbolen samentrekken zet
  u symbolen dichter bij elkaar
  of verder bij elkaar vandaan.

  Met het gereedschap
  Symboolgrootte instellen past
  u de grootte van
  symboolexemplaren aan. • Page 36

  ILLUSTRATOR CS3 30
  Handboek

  Met het gereedschap
  Symbolen draaien roteert u
  symboolexemplaren.

  Met het gereedschap
  Symbolen brandschilderen
  kleurt u symboolexemplaren.

  Met het gereedschap
  Symbolen rasteren past u
  dekking toe op
  symboolexemplaren.

  Met het gereedschap
  Symboolstijl toepassen past u
  de geselecteerde stijl toe op
  symboolexemplaren.

  Galerie met grafiekgereedschappen
  Illustrator bevat negen grafiekgereedschappen, elk voor het maken van een ander type grafiek. Het type grafiek dat u kiest,
  is afhankelijk van de gegevens die u wilt weergeven.
  80
  70
  60
  50
  40
  30
  20
  10
  0

  100
  80
  60

  A

  A

  B

  B

  40
  20
  A

  B

  Met het gereedschap
  Kolomgrafiek (J) maakt u
  grafieken waarin waarden in
  verticale kolommen worden
  vergeleken.

  0

  A

  B

  Met het gereedschap
  Gestapelde kolomgrafiek
  maakt u grafieken die
  vergelijkbaar zijn met
  kolomgrafieken, maar
  waarbij de kolommen niet
  naast elkaar worden
  gepresenteerd, maar op
  elkaar worden gestapeld. Dit
  grafiektype is handig om de
  relatie van delen tot het
  totaal aan te geven.

  0 10 20 30 40 50 60 70 80

  Met het gereedschap
  Staafgrafiek maakt u
  grafieken die vergelijkbaar
  zijn met kolomgrafieken,
  maar waarbij de staven
  horizontaal in plaats van
  verticaal worden geplaatst.

  0 20 40 60 80 100

  Met het gereedschap
  Gestapelde staafgrafiek
  maakt u grafieken die
  vergelijkbaar zijn met
  gestapelde kolomgrafieken,
  maar waarbij de staven
  horizontaal in plaats van
  verticaal worden gestapeld. • Page 37

  ILLUSTRATOR CS3 31
  Handboek

  80

  100

  50

  70

  80

  40

  60

  30

  40

  20

  30

  20

  10

  20

  0

  0

  60
  50
  40

  10 20 30 40 50

  Met het gereedschap
  Lijngrafiek maakt u
  grafieken waarin punten een
  of meer sets waarden
  vertegenwoordigen. De
  punten van elke set zijn met
  elkaar verbonden door
  middel van een lijn. Dit type
  grafiek wordt vaak gebruikt
  om het trendverloop van een
  of meer onderwerpen over
  een tijdsperiode aan te geven.

  Met het gereedschap
  Vlakgrafiek maakt u
  grafieken die vergelijkbaar
  zijn met lijngrafieken, maar
  waarin naast veranderingen
  van waarden ook totalen
  worden benadrukt.

  A

  B

  C

  D

  10 20 30 40 50

  Met het gereedschap
  Spreidingsgrafiek maakt u
  grafieken waarin
  gegevenspunten als sets
  coördinatenparen langs de xen de y-as worden uitgezet.
  Spreidingsgrafieken zijn
  handig om patronen of
  trends in gegevens te
  identificeren. U kunt hiermee
  ook nagaan of variabelen
  elkaar beïnvloeden.

  Met het gereedschap
  Schijfgrafiek maakt u
  cirkelvormige grafieken
  waarvan de segmenten de
  relatieve percentages van de
  vergeleken waarden
  vertegenwoordigen.

  50
  40
  30
  20
  10

  Met het gereedschap
  Radargrafiek maakt u
  grafieken waarin sets
  waarden op bepaalde punten
  in de tijd of in bepaalde
  categorieën worden
  vergeleken. Deze grafiek heeft
  een cirkelvormige indeling
  Dit soort grafiek wordt ook
  wel een webgrafiek genoemd.

  Galerie met gereedschappen voor segmenteren en knippen
  In Illustrator beschikt u over de volgende gereedschappen voor het segmenteren en knippen van objecten:

  Met het gereedschap
  Snijgebied selecteert u
  opgegeven gebieden voor
  afdrukken of exporteren.

  Met het gereedschap
  Segmenten splitst u een
  illustratie in afzonderlijke
  webafbeeldingen.

  Met het gereedschap Segment
  selecteren selecteert u
  websegmenten.

  Met het gereedschap
  Gummetje verwijdert u elk
  gebied van het object
  waarover u sleept. • Page 38

  ILLUSTRATOR CS3 32
  Handboek

  Met het gereedschap Schaar
  (C) knipt u paden door op
  opgegeven punten.

  Met het gereedschap Mes
  snijdt u objecten en paden
  door.

  Galerie met gereedschappen voor verplaatsen en zoomen
  Illustrator bevat de volgende gereedschappen waarmee u door het tekengebied beweegt en de weergave van het tekengebied
  instelt:

  Met het gereedschap Handje
  (H) verplaatst u het
  Illustrator-tekengebied
  binnen het illustratievenster.

  Met het gereedschap Pagina
  past u het paginaraster aan
  om te bepalen waar de
  illustraties op de afgedrukte
  pagina worden geplaatst.

  Met het gereedschap Zoomen
  (Z) verhoogt en verlaagt u
  het zoompercentage in het
  illustratievenster.

  Bestanden en sjablonen
  Profielen voor nieuwe documenten
  Een document is de ruimte waarin u illustraties maakt. In Illustrator kunt u documenten maken voor een groot aantal
  uitvoermogelijkheden. In het PDF-bestand Enhancing Video Production (Videoproductie verbeteren) op
  www.adobe.com/go/learn_ai_video_nl vindt u meer informatie over het maken van Illustrator-documenten voor
  videoproductie.
  U maakt een nieuw document door een nieuw documentprofiel te kiezen op basis van de gewenste uitvoer. Elk profiel bevat
  vooraf ingestelde waarden voor de grootte, kleurmodus, eenheden, afdrukstand, transparantie en resolutie. In het profiel
  Video en film worden bijvoorbeeld pixels in plaats van punten gebruikt en kan een apparaatspecifiek snijgebied worden
  gekozen, zoals NTSC DV Breedbeeld. Zo ontstaat een document met precies de vereiste dimensies en met hulplijnen voor
  veilige gebieden voor video, zodat u een ontwerp kunt maken voor optimale weergaveresultaten.
  Als u uw bestand bij een professionele drukker wilt laten afdrukken (bijvoorbeeld door een servicebureau), kiest u het profiel
  Afdrukken waarmee de juiste resolutie wordt ingesteld voor uw illustraties en de effecten die u hierop hebt toegepast. • Page 39

  ILLUSTRATOR CS3 33
  Handboek

  U kunt de volgende profielen kiezen:
  Afdrukken Dit profiel maakt gebruik van een standaard A4-tekengebied en biedt een groot aantal andere vooraf ingestelde

  afdrukformaten waaruit u kunt kiezen. Gebruik dit profiel als u het bestand door een servicebureau wilt laten afdrukken
  op een professionele printer.
  Web Dit profiel biedt vooraf ingestelde opties die zijn geoptimaliseerd voor uitvoer naar het web.
  Mobiele apparaten Met dit profiel maakt u een klein bestand dat vooraf is ingesteld voor een bepaald mobiel apparaat. U
  kunt het gewenste apparaat kiezen uit het menu Grootte. Klik op Adobe Device Central om Adobe Device Central te
  openen en de documentopmaak in de interface van een opgegeven apparaat weer te geven.
  Video en film Dit profiel biedt diverse vooraf ingestelde snijgebiedformaten voor video en film (de optie Tekengebied
  verandert in de optie voor uitsnijdgrootte voor dit profiel). Illustrator maakt alleen bestanden met vierkante pixels. Om
  ervoor te zorgen dat de afmetingen correct worden geïnterpreteerd in videotoepassingen, past Illustrator de waarden voor
  Breedte en Hoogte aan. Als u bijvoorbeeld NTSC DV Standaard kiest, gebruikt Illustrator een pixelgrootte van 648 x 480,
  die wordt vertaald naar 740 x 480 pixels in videotoepassingen.
  Basis CMYK Dit profiel gebruikt een standaardtekengebied van A4-formaat en biedt verschillende andere grootten die u

  kunt selecteren. Gebruik dit profiel als u een document naar meerdere soorten media wilt verzenden. Als een van de
  mediatypen een servicebureau is, kunt u de instelling Rasterresolutie handmatig instellen op Hoog.
  Basis RGB Dit profiel gebruikt een standaardtekengebied van 800 x 600 en biedt verschillende andere grootten voor uitvoer

  in gedrukte vorm, als video en voor het web. Gebruik dit profiel niet als u een document naar een servicebureau wilt
  verzenden of door een professionele drukker wilt laten drukken. Gebruik dit profiel voor documenten die u wilt uitvoeren
  op printers voor middelgrote afdrukvolumes of voor documenten die bestemd zijn voor het web of voor meerdere soorten
  media.
  Op www.adobe.com/go/vid0031_nl vindt u een video over het instellen van nieuwe documenten.

  Nieuwe documenten maken
  U kunt nieuwe Illustrator-documenten maken op basis van een profiel voor nieuwe documenten of op basis van een
  sjabloon. Als u een document maakt op basis van een profiel voor nieuwe documenten, opent u een leeg document met de
  standaardinstellingen van het geselecteerde profiel voor de vul- en -streekkleuren, afbeeldingsstijlen, penselen, symbolen,
  handelingen, weergavevoorkeuren en andere opties. Als u een document maakt op basis van een sjabloon, opent u een
  document met vooraf ingestelde ontwerpelementen en -instellingen (en vooraf ingestelde inhoud), zoals snijtekens en
  hulplijnen, voor specifieke documenttypen, zoals brochures of cd-hoezen.
  U kunt een nieuw document maken in het welkomstscherm of met de opdracht Bestand > Nieuw of Bestand > Adobe
  Device Central (voor uitvoer op mobiele apparaten). Het welkomstscherm wordt weergegeven wanneer er geen document
  geopend is.
  Op www.adobe.com/go/vid0031_nl vindt u een video over het instellen van nieuwe documenten.

  Zie ook
  “Profielen voor nieuwe documenten” op pagina 32
  “Sjablonen” op pagina 35
  “Transparantie” op pagina 164
  Een nieuw document maken met het welkomstscherm

  1 Open Illustrator of kies Help > Welkomstscherm als Illustrator al geopend is.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een profiel voor een nieuw document in de lijst Nieuw document maken. Het dialoogvenster Nieuw document
  wordt geopend, waarin voor alle opties geoptimaliseerde waarden zijn ingesteld voor het geselecteerde profiel voor het
  nieuwe document. Wijzig desgewenst de vooraf ingestelde waarden en klik op OK om het nieuwe document te openen. • Page 40

  ILLUSTRATOR CS3 34
  Handboek

  Opmerking: Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik als u het nieuwe document rechtstreeks wilt openen
  en het dialoogvenster Nieuw document wilt overslaan.

  • Selecteer Van sjabloon in de lijst Nieuw document maken. Selecteer een sjabloon en klik op OK.
  Een aangepast document maken

  U kunt elk document aanpassen door de instellingen in het dialoogvenster Nieuw document te wijzigen. Het is echter altijd
  raadzaam te beginnen met het profiel voor het nieuwe document dat is gebaseerd op de uitvoer die u voor ogen hebt.
  Als u de vooraf ingestelde opties van een ander Illustrator-bestand of een andere Illustrator-sjabloon wilt gebruiken, kiest
  u Bladeren in het menu Nieuw documentprofiel en opent u het bestand dat u wilt gebruiken.
  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Bestand > Nieuw. Typ in het dialoogvenster Nieuw document een naam voor uw document en kies een profiel voor
  het nieuwe document.

  • Kies in het welkomstscherm een profiel voor het nieuwe document in de lijst Nieuw document maken. Typ in het
  dialoogvenster Nieuw document een naam voor uw document.
  2 Stel naar wens opties in om het document aan te passen. Klik op Geavanceerd om de volgende extra opties in te stellen:
  Kleurmodus Hiermee stelt u de kleurmodus in voor het nieuwe document. Als u de kleurmodus wijzigt, wordt de

  standaardinhoud (stalen, penselen, symbolen, afbeeldingsstijlen) van het geselecteerde profiel voor het nieuwe document
  omgezet in een nieuwe kleurmodus, zodat de kleuren worden gewijzigd. Let op het waarschuwingspictogram wanneer u
  wijzigingen aanbrengt.
  Rasterresolutie Hier stelt u de resolutie in voor rastereffecten in het document. Het is vooral belangrijk deze optie in te

  stellen op Hoog wanneer u uw document wilt uitvoeren op een professionele printer en met een hoge resolutie. In het
  profiel Afdrukken is deze optie standaard ingesteld op Hoog.
  Transparantieraster Hiermee bepaalt u de opties voor het transparantieraster voor documenten die zijn gebaseerd op het
  profiel Video en film.
  Voorvertoning Hiermee stelt u de standaardvoorvertoningsmodus in voor het nieuwe document. (U kunt de modus op elk

  gewenst moment wijzigen met het menu Weergave.):

  • Met Standaard worden illustraties die zijn gemaakt in het document in kleur weergegeven in de vectorweergave. U kunt
  vloeiende curven behouden door in en uit te zoomen.

  • Met Pixel worden illustraties weergegeven in gerasterde vorm (in pixels). De inhoud wordt niet daadwerkelijk gerasterd,
  maar er wordt een gesimuleerde voorvertoning weergegeven, waarin het lijkt alsof de inhoud uit rasters bestaat.

  • Met Overdruk wordt een 'voorvertoning met inkt' weergegeven waarin wordt geïnterpreteerd hoe het overvloeien, de
  transparantie en het overdrukken eruit zullen zien bij uitvoer met kleurscheiding. (Zie “Informatie over overdrukken”
  op pagina 403.)
  3 (Optioneel) Als u het profiel Mobiele apparaten kiest, kunt u een voorvertoning van uw nieuwe document in de mobieleapparaatinterface weergeven door te klikken op Adobe Device Central.
  Opmerking: Nadat u het document hebt gemaakt, kunt u deze instellingen wijzigen met de opdracht Bestand >
  Documentinstellingen en nieuwe instellingen opgeven.
  Een nieuw document maken op basis van een sjabloon
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Bestand > Nieuw van sjabloon, selecteer een sjabloon en klik op Nieuw.
  • Kies Bestand > Nieuw. Klik op Sjablonen in het dialoogvenster Nieuw document, selecteer een sjabloon en klik op
  Nieuw. • Page 41

  ILLUSTRATOR CS3 35
  Handboek

  Sjablonen
  Met sjablonen kunt u nieuwe documenten met gemeenschappelijke instellingen en ontwerpelementen maken. Als u
  bijvoorbeeld een reeks visitekaartjes wilt ontwerpen met een vergelijkbare vormgeving, kunt u een sjabloon maken met de
  gewenste grootte van het tekengebied, weergave-instellingen (zoals hulplijnen) en afdrukopties. De sjabloon kan symbolen
  voor algemene ontwerpelementen (zoals logo's) en specifieke sets kleurstalen, penselen en afbeeldingsstijlen bevatten.
  Illustrator bevat allerlei sjablonen, zoals sjablonen voor briefpapier, visitekaartjes, enveloppen, brochures, etiketten,
  diploma's, ansichtkaarten, briefkaarten en websites.
  Als u een sjabloon selecteert met de opdracht Nieuw van sjabloon, wordt een nieuw document gemaakt met een inhoud en
  documentinstellingen die identiek zijn aan die van de sjabloon. Het oorspronkelijke sjabloonbestand blijft echter
  ongewijzigd.

  Zie ook
  “Nieuwe documenten maken” op pagina 33

  Een nieuwe sjabloon maken
  1 Open een nieuw of bestaand document.
  2 Pas het document op een van de volgende manieren aan:

  • Stel het documentvenster in zoals u het wilt weergeven in nieuwe documenten die u maakt op basis van de sjabloon. Tot
  de instellingen behoren het vergrotingsniveau, de positie van de schuifbalken, de oorsprong van de liniaal, hulplijnen,
  rasters, snijgebieden en opties in het menu Weergave.

  • Teken of importeer illustraties die u wilt opnemen in nieuwe documenten die u met de sjabloon maakt.
  • Verwijder bestaande stalen, stijlen, penselen of symbolen die u niet nodig hebt.
  • Maak nieuwe stalen, stijlen, penselen en symbolen in de desbetreffende deelvensters. U kunt ook vooraf ingestelde stalen,
  stijlen, penselen, symbolen en handelingen importeren uit verschillende bibliotheken die deel uitmaken van Illustrator.

  • Maak grafiekontwerpen en voeg deze toe aan het dialoogvenster Type grafiek. U kunt ook vooraf ingestelde
  grafiekontwerpen importeren.

  • Stel de gewenste opties in het dialoogvenster Documentinstellingen en het dialoogvenster Afdrukopties in.
  3 Kies Bestand > Opslaan als sjabloon.
  4 Selecteer in het dialoogvenster Opslaan als een locatie voor het bestand, voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.
  Illustrator slaat het bestand op in de AIT-indeling (Adobe Illustrator Template).

  Een bestand openen
  U kunt niet alleen bestanden openen die in Illustrator zijn gemaakt, maar ook bestanden die in andere toepassingen zijn
  gemaakt.

  • Als u een bestaand bestand wilt openen, kiest u Bestand > Openen. Zoek het bestand en klik op Openen.
  • Als u een onlangs opgeslagen bestand wilt openen, kiest u het bestand in de lijst Onlangs geopend item openen in het
  welkomstscherm of u selecteert Bestand > Recente bestanden openen en u kiest een bestand in de lijst.

  • Als u een bestand wilt openen of een voorvertoning ervan wilt zien met Adobe Bridge, kiest u Bestand > Bladeren om
  Adobe Bridge te openen. Zoek het bestand en kies Bestand > Openen met > Adobe Illustrator CS3.

  Zie ook
  “Adobe PDF-bestanden importeren” op pagina 245
  “EPS-bestanden importeren” op pagina 247
  “Illustraties importeren uit Photoshop” op pagina 248 • Page 42

  ILLUSTRATOR CS3 36
  Handboek

  Naar bestanden bladeren met Adobe Bridge
  Adobe® Bridge is een toepassing die op verschillende platforms kan worden gebruikt en die deel uitmaakt van de
  componenten van Adobe® Creative Suite® 3. Met Bridge kunt u de elementen zoeken, ordenen en bekijken waarmee u
  materiaal voor drukwerk, het web, video en audio maakt. U kunt Bridge starten vanuit elke toepassing van Creative Suite
  (behalve Adobe® Acrobat® 8) en Bridge gebruiken om zowel Adobe- als niet-Adobe-bestanden te openen.
  ❖ Om Adobe Bridge te openen vanuit Illustrator, voert een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Bestand > Bladeren.
  • Klik op het pictogram Adobe Bridge

  in het deelvenster Beheer.

  • Kies Tonen in Bridge op de statusbalk.
  In Adobe Bridge kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

  • Afbeeldings-, beeldmateriaal- en audiobestanden beheren: in Bridge kunt u voorvertoningen van bestanden bekijken,
  naar bestanden zoeken en bestanden ordenen en verwerken zonder de afzonderlijke toepassingen te hoeven openen. U
  kunt eveneens metagegevens voor bestanden bewerken en bestanden in uw documenten, projecten of composities
  plaatsen.

  • Foto's beheren: u kunt foto's vanaf de geheugenkaart van uw digitale camera importeren en bewerken, bij elkaar horende
  foto's in stapels groeperen, en daarnaast Photoshop® Camera Raw-bestanden openen of importeren en hun instellingen
  wijzigen zonder PhotoShop te starten. Daarnaast kunt u fotobibliotheken doorzoeken en royaltyvrije afbeeldingen
  downloaden via Adobe Stock Photos.

  • Werken met elementen die door Adobe Version Cue® worden beheerd.
  • Geautomatiseerde taken uitvoeren, zoals batch-opdrachten.
  • Kleurinstellingen in Creative Suite-componenten met kleurbeheer synchroniseren
  • Een webconferentie in real-time starten om uw desktop te delen en documenten te reviewen.

  Adobe Version Cue
  Adobe® Version Cue® is een bestandsversiebeheerder die wordt geleverd bij Adobe Creative Suite 3 Design-, Web- en Master
  Collection-edities en die uit twee delen bestaat: de Version Cue-server en Version Cue-verbinding. De Version Cue-server
  ontvangt Version Cue-projecten en PDF-beoordelingen en kan lokaal of op een gecentraliseerde computer worden
  geïnstalleerd. Met de Version Cue-verbinding kunt u verbinding maken met Version Cue-servers; ze wordt geleverd bij alle
  toepassingen die geschikt zijn voor Version Cue (Adobe Acrobat®, Adobe Flash®, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign®,
  Adobe InCopy®, Adobe Photoshop® en Adobe Bridge).
  Gebruik Version Cue om wijzigingen aan een bestand op te sporen terwijl u erin werkt en voor samenwerking met een
  werkgroep, zoals het delen van bestanden, versiecontrole en online beoordelingen. U kunt Version Cue gebruiken in één
  Creative Suite-toepassing die geschikt is voor Version Cue, zoals Photoshop, of in meerdere toepassingen, zoals Photoshop,
  Flash en Illustrator.
  U krijgt toegang tot Version Cue-functies door middel van het Adobe-dialoogvenster of via Adobe Bridge, afhankelijk van
  het feit of u software gebruikt die geschikt is voor Version Cue en of u al dan niet een Creative Suite-softwareset
  (bijvoorbeeld Adobe Creative Suite 3 Design Premium) hebt geïnstalleerd.
  Met Version Cue worden de volgende taken verwerkt:

  • Versies van uw bestanden maken
  • Samenwerking in een werkgroep mogelijk maken (bestanden delen, versiecontrole, bestanden grondig kunnen
  controleren)

  • Bestanden in persoonlijke of gedeelde projecten organiseren
  • Miniatuurweergaven bieden zodat u bestanden kunt doorbladeren en weergeven
  • Gegevens organiseren zodat u bestandsinformatie, de versieopmerkingen en de bestandsstatus kunt weergeven en hierop
  kunt zoeken

  • Gebruikerstoegang en PDF-beoordelingen maken en beheren via Beheer Version Cue-server • Page 43

  ILLUSTRATOR CS3 37
  Handboek

  Illustraties uitsnijden
  Snijgebieden maken, bewerken en verwijderen
  Met het snijgebied stelt u de positie van de drukkersmarkeringen in het document in en definieert u de exporteerbare
  grenzen van de illustratie. In Illustrator worden illustraties standaard uitgesneden tot de grenzen van het tekengebied, die
  u opgeeft wanneer u een documentprofiel selecteert in het dialoogvenster Nieuw document. U kunt uw illustraties ook
  laten uitsnijden tot een vooraf ingesteld snijgebied of tot een aangepast snijgebied dat u zelf kunt instellen.
  U kunt voor elk document meerdere snijgebieden maken, maar u kunt per keer slechts één snijgebied activeren. Als u
  meerdere snijgebieden hebt ingesteld, kunt u al deze snijgebieden weergeven door het gereedschap Snijgebied te selecteren
  terwijl u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt houdt. Elk snijgebied heeft een nummer, zodat u het snijgebied
  gemakkelijk kunt vinden. U kunt een snijgebied op elk gewenst moment bewerken of verwijderen en u kunt bij elke afdrukof exporteerbewerking een ander snijgebied opgeven.
  De grenzen van een snijgebied worden aangegeven met een onderbroken lijn rondom de illustratie. Gebieden buiten het
  snijgebied worden grijs weergegeven als het gereedschap Snijgebied is geselecteerd. Desgewenst kunt u ook een
  middenmarkering, dradenkruizen, veilige gebieden voor video, markeringen voor de schermrand en snijgebiedlinialen
  weergeven.
  Op www.adobe.com/go/vid0213_nl vindt u een video over het gebruik van het gereedschap Snijgebied.
  Eén snijgebied instellen

  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een aangepast snijgebied wilt instellen met het gereedschap Snijgebied, selecteert u het gereedschap Snijgebied en
  sleept u in het werkgebied om het snijgebied in te stellen.

  • Als u een vooraf ingesteld snijgebied wilt gebruiken, dubbelklikt u op het gereedschap Snijgebied en selecteert u een
  voorinstelling voor de grootte van het snijgebied in het dialoogvenster Opties voor snijgebied. Klik vervolgens op OK.
  Sleep het snijgebied naar de gewenste positie.
  Als de illustratie een afloop moet bevatten, zorg er dan voor dat het deel van de illustratie buiten het snijgebied groot genoeg
  is voor de afloop.
  2 Klik op een ander gereedschap in het deelvenster Gereedschappen om het snijgebied vast te leggen en de modus voor
  het bewerken van het snijgebied af te sluiten.
  Extra snijgebieden instellen en weergeven
  ❖ Selecteer het gereedschap Snijgebied en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuw snijgebied wilt maken, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleept u met de muis.
  Elk snijgebied heeft een uniek nummer dat wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het snijgebied.

  • Als u alle snijgebieden wilt weergeven, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt.
  • Als u een snijgebied als het actieve snijgebied wilt instellen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en
  klikt u op het snijgebied dat u actief wilt maken.

  • Als u de snijgebieden een voor een wilt langsgaan, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klikt u op
  een pijltoets.
  Een snijgebied verwijderen
  ❖ Selecteer het gereedschap Snijgebied en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Verwijderen in het deelvenster Beheer om het actieve snijgebied te verwijderen.
  • Als u een of meer snijgebieden wilt verwijderen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt om alle
  bestaande snijgebieden weer te geven en klikt u op het pictogram Verwijderen
  snijgebied dat u wilt verwijderen.

  in de rechterbovenhoek van het

  • Als u alle snijgebieden wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen in het deelvenster Beheer of drukt u op Alt+Delete
  (Windows) of Option+Delete (Mac OS). • Page 44

  ILLUSTRATOR CS3 38
  Handboek

  Een snijgebied bewerken of verplaatsen
  ❖ Selecteer het gereedschap Snijgebied en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het snijgebied wilt bewerken, plaatst u de aanwijzer op een rand of hoek van het snijgebied. Wanneer de aanwijzer
  verandert in een dubbele pijl, sleept u om het snijgebied te wijzigen. U kunt ook nieuwe waarden opgeven bij Breedte en
  Hoogte in het deelvenster Beheer.

  • Als u het snijgebied wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer in het midden van het snijgebied. Wanneer de aanwijzer
  verandert in een vierpuntige pijl, sleept u de aanwijzer. U kunt het snijgebied ook selecteren en op een pijltoets drukken
  (druk op Shift+pijltoets om het snijgebied te verplaatsen in stappen van 10 punten) of u kunt nieuwe waarden opgeven
  bij X en Y in het deelvenster Beheer.

  Snijgebiedlinialen gebruiken
  U kunt linialen weergegeven door Snijgebiedlinialen tonen te selecteren in het dialoogvenster Opties voor snijgebied, dat
  u opent door te dubbelklikken op het gereedschap Snijgebied. Linialen zijn handig wanneer u werkt met materiaal dat u
  wilt exporteren naar video. De cijfers op de linialen geven apparaatspecifieke pixels aan, ongeacht de maateenheid die u
  hebt opgegeven onder Voorkeuren. De standaardpixelverhouding voor Illustrator is 1,0 (voor vierkante pixels). Deze
  waarde wordt aangepast op basis van het vooraf ingestelde snijgebied dat u kiest in het dialoogvenster Opties voor
  snijgebied of het dialoogvenster Nieuw document.
  Als u niet-vierkante pixels gebruikt, kunt u met de liniaal gemakkelijker apparaatspecifieke pixelberekeningen uitvoeren.
  Als u bijvoorbeeld een snijgebied opgeeft van 100 x100 Illustrator-punten en u wilt weten wat de exacte grootte is in
  apparaatafhankelijke pixels voordat u het bestand exporteert voor gebruik in een NTSC DV-breedbeeld, kunt u de
  snijgebiedliniaal in Illustrator instellen op gebruik van een pixelverhouding van 1,2 (voor brede pixels). Deze wijziging
  wordt doorgevoerd in de liniaal en het snijgebied wordt weergegeven als apparaatpixels van 83 x100 (100/1,2 = 83,333).

  Snijgebied met linialen

  1 Dubbelklik op het gereedschap Snijgebied in het deelvenster Gereedschappen.
  2 Selecteer Snijgebiedlinialen tonen en stel een waarde in voor de pixelverhouding van de liniaal.

  Opties voor snijgebied
  U opent het dialoogvenster Opties voor snijgebied door te dubbelklikken op het gereedschap Snijgebied. Als het
  gereedschap Snijgebied actief is, kunt u een groot aantal van deze opties ook instellen in het deelvenster Beheer.
  Voorinstelling Hiermee geeft u de afmetingen van het snijgebied op. Met deze voorinstellingen wordt de juiste
  pixelverhouding van de liniaal voor de beoogde uitvoer ingesteld.
  Breedte en Hoogte Hiermee stelt u de grootte van het snijgebied in.
  Verhoudingen behouden Hiermee blijven de verhoudingen van het snijgebied intact wanneer u het snijgebied handmatig

  vergroot of verkleint.
  Positie X: en Y: Hiermee bepaalt u de positie van het snijgebied op basis van de linialen in het werkgebied van Illustrator.
  Kies Weergave > Linialen tonen om deze linialen weer te geven. • Page 45

  ILLUSTRATOR CS3 39
  Handboek

  Middenmarkering tonen Hiermee geeft u een punt weer in het midden van het snijgebied.
  Dradenkruizen tonen Hiermee geeft u gekruiste lijnen weer door het midden van elke zijde van het snijgebied.
  Veilige gebieden video tonen Hiermee geeft u hulplijnen weer ter indicatie van de gebieden die binnen het weer te geven
  gebied van de video vallen. Zorg ervoor dat alle tekst en illustraties die de gebruikers moeten kunnen zien, zich binnen de
  veilige gebieden voor video bevinden.
  Schermrand tonen Hiermee geeft u hulplijnen weer die de rand van het videoscherm aangeven.
  Snijgebiedlinialen tonen Hiermee geeft u linialen weer rond het snijgebied. Het nulpunt van deze linialen bevindt zich, net

  als bij videolinialen, in de linkerbovenhoek. De aangegeven afmetingen zijn afhankelijk van de waarde in het vak
  Pixelverhouding liniaal.
  Pixelverhouding liniaal Hiermee stelt u de pixelverhouding in die voor de linialen wordt gebruikt.
  Gebied buiten snijgebied vervagen Hiermee geeft u het gebied buiten het snijgebied weer in een kleur die donkerder is dan
  die van het gebied binnen het snijgebied als het gereedschap Snijgebied is geactiveerd.
  Bijwerken tijdens slepen Hiermee blijft het gebied buiten het snijgebied donkerder wanneer u het snijgebied sleept om het

  formaat ervan aan te passen. Als deze optie niet geselecteerd is, hebben het gebied binnen en buiten het snijgebied tijdens
  het aanpassen van het formaat dezelfde kleur.
  Snijgebieden Hiermee wordt aangegeven hoeveel snijgebieden zijn ingesteld.

  Bepalen hoe u illustraties wilt uitsnijden voor afdrukken
  1 Kies Bestand > Afdrukken.
  2 Selecteer Instellen aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken.
  3 Geef voor Illustratie uitsnijden tot op of u de illustratie wilt uitsnijden tot het tekengebied, tot het omsluitende kader van
  alle illustraties in het document, of tot het opgegeven snijgebied.
  Als u illustraties wilt uitsnijden tot het snijgebied, moet u het snijgebied eerst definiëren.

  Snijtekens opgeven voor verkleinen of uitlijnen
  Daarnaast kunt u opgeven hoe u illustraties uitsnijdt voor de beoogde uitvoer en kunt u meerdere sets snijtekens in uw
  illustratie maken en gebruiken. Snijtekens geven aan waar papier met de afdruk moet worden afgesneden. Snijtekens zijn
  nuttig als u markeringen rond meerdere objecten op een pagina wilt maken, bijvoorbeeld voor het afdrukken van een reeks
  visitekaartjes. Ze komen ook goed van pas bij het uitlijnen van Illustrator-illustraties die u naar een andere toepassing hebt
  geëxporteerd.
  Snijtekens verschillen in de volgende opzichten van het snijgebied:

  • Snijgebieden geven de afdrukbare grenzen van illustraties aan, terwijl snijtekens niet van invloed zijn op het afgedrukte
  gebied.

  • U kunt per keer slechts één snijgebied activeren, maar u kunt meerdere snijtekens maken en weergeven.
  • Het snijgebied wordt aangegeven met zichtbare, maar niet-afdrukbare markeringen, terwijl snijtekens worden afgedrukt
  met registratiezwart (zodat ze op elke scheidingsplaat worden afgedrukt, net als drukkersmarkeringen).
  Opmerking: Snijtekens komen niet in de plaats van interne snijtekens die zijn toegevoegd met de opties onder Markeringen en
  aflooptekens in het dialoogvenster Afdrukken of met de opdracht Object > Snijgebied > Maken.
  Snijtekens rond een object plaatsen

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Kies Filter > Maken > Snijtekens.
  Snijtekens verwijderen
  ❖ Selecteer het snijteken en druk op Delete. • Page 46

  ILLUSTRATOR CS3 40
  Handboek

  Japanse snijtekens gebruiken

  Japanse snijtekens hebben dubbele lijnen, die op visuele wijze een standaardafloopwaarde van 3 millimeter (8,5 punten)
  definiëren.
  1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS).
  2 Selecteer Japanse snijtekens gebruiken en klik op OK.

  Illustraties weergeven
  Overzicht van het tekengebied
  Het tekengebied is het gehele gebied dat afdrukbare illustraties kan bevatten. De dimensies van het tekengebied komen
  echter niet noodzakelijkerwijs overeen met het huidige paginaformaat. Het tekengebied kan bijvoorbeeld 250 x 500 mm
  groot zijn terwijl de printerinstelling voor het papier 210 x 297 mm, of 864 x 480 pixels, is. U kunt de grenzen van de pagina
  in verhouding tot het tekengebied weergeven door de paginaverdeling weer te geven (Weergave > Paginaverdeling tonen).
  Wanneer de paginaverdeling is ingeschakeld, worden de afdrukbare en niet-afdrukbare gedeelten tussen de buitenste rand
  van het venster en het afdrukbare gedeelte van de pagina aangegeven met een reeks dichte lijnen en stippellijnen.

  A
  B
  C
  D

  Illustratievenster
  A. Afdrukbaar gebied B. Niet-afdrukbaar gebied C. Paginarand D. Tekengebied

  Het afdrukbare gebied wordt omsloten door de binnenste stippellijnen en geeft het deel van de pagina aan dat met de
  geselecteerde printer kan worden afgedrukt. Veel printers kunnen niet tot de rand van de pagina afdrukken.
  Het niet-afdrukbare gebied bevindt zich tussen de twee stippellijnen die de niet-afdrukbare marge van de pagina aangeven.
  De paginarand wordt aangegeven door de buitenste stippellijn.
  Het tekengebied wordt omsloten door dichte lijnen en geeft het maximale afdrukbare gebied aan. Als u de grenzen van het
  tekengebied wilt verbergen, kiest u Weergave > Tekengebied verbergen.
  Het kladgebied is het gebied buiten het tekengebied dat tot de rand van het venster van 1464 vierkante centimeter reikt. Het
  kladgebied is een ruimte waarin u elementen van illustraties kunt maken, bewerken en opslaan voordat u ze naar het
  tekengebied verplaatst. Objecten die in het kladgebied zijn geplaatst, zijn zichtbaar op het scherm maar worden niet
  afgedrukt. • Page 47

  ILLUSTRATOR CS3 41
  Handboek

  Zie ook
  “Het paginaformaat en de afdrukrichting wijzigen” op pagina 386
  “Illustraties op de pagina verplaatsen” op pagina 386
  “Illustraties op meerdere pagina's afdrukken” op pagina 386

  De grootte en kleur van het tekengebied wijzigen
  1 Kies Bestand > Documentinstellingen.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit in het menu links boven in het venster Documentinstellingen:

  • Als u de grootte van het tekengebied wilt wijzigen, kiest u Tekengebied en stelt u de grootte en stand van het tekengebied in.
  • Als u de kleur van het tekengebied wilt wijzigen, kiest u Transparantie. Selecteer Gekleurd papier simuleren, klik op het
  bovenste kleurenstaal en selecteer een nieuwe kleur met het dialoogvenster Kleur.
  Als u de kleur van het tekengebied wijzigt, kunt u het document bekijken zoals het eruit kan zien wanneer het op gekleurd
  papier wordt afgedrukt. Als u bijvoorbeeld een blauw object op een gele achtergrond tekent, wordt het object groen
  weergegeven. De simulatie wordt alleen uitgevoerd wanneer het transparantieraster niet wordt weergegeven.

  Paginaverdeling
  Standaard worden illustraties in Illustrator afgedrukt op één vel papier. Als de illustratie echter groter is dan de
  papierformaten die op uw printer beschikbaar zijn, kunt u de illustratie afdrukken op meerdere vellen papier.
  U kunt het tekengebied opsplitsen op basis van de beschikbare paginaformaten van een printer. Dit wordt verdeling
  genoemd. In het gedeelte Instellen van het dialoogvenster Afdrukken kunt u een paginaverdelingsoptie selecteren. Kies
  Weergave > Paginaverdeling tonen om de grenzen van de paginaverdeling in het tekengebied weer te geven.

  Tekengebied met meerdere paginadelen

  Wanneer u het tekengebied opsplitst in meerdere paginadelen, worden de pagina's genummerd van links naar rechts en van
  boven naar beneden, en de nummering begint bij pagina 1. Deze paginanummers worden alleen op het scherm
  weergegeven en worden niet afgedrukt. Aan de hand van de nummers kunt u alle pagina's in het bestand of alleen bepaalde
  pagina's afdrukken.

  Zie ook
  “Het paginaformaat en de afdrukrichting wijzigen” op pagina 386
  “Illustraties op meerdere pagina's afdrukken” op pagina 386 • Page 48

  ILLUSTRATOR CS3 42
  Handboek

  In- of uitzoomen
  Er zijn verschillende manieren waarop u kunt in- of uitzoomen.

  • Selecteer het gereedschap Zoomen

  . De aanwijzer verandert in een vergrootglas met een plusteken in het midden.
  Klik in het midden van het gebied dat u wilt vergroten of houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik in
  het midden van het gebied dat u wilt verkleinen. Bij elke muisklik wordt de weergave naar het vorige vooraf ingestelde
  percentage vergroot of verkleind.

  • Selecteer het gereedschap Zoomen en sleep een gestippelde driehoek, ofwel een selectiekader, rond het gebied dat u wilt
  vergroten. Als u het selectiekader rond de illustratie wilt verplaatsen, houdt u de spatiebalk ingedrukt en sleept u het
  selectiekader naar een andere plaats.

  • Kies Weergave > Inzoomen of Weergave > Uitzoomen. Bij elke muisklik wordt de weergave naar het volgende vooraf
  ingestelde percentage vergroot of verkleind.

  • Stel het zoomniveau in de linkerbenedenhoek van het hoofdvenster of in het deelvenster Navigator in.
  • Als u een bestand op een grootte van 100% wilt weergeven, kiest u Weergave > Ware grootte of dubbelklikt u op het
  gereedschap Zoomen.

  • Kies Weergave > Passend in venster of dubbelklik op het gereedschap Handje om het document in het documentvenster
  te laten passen.

  Zie ook
  “Galerie met gereedschappen voor verplaatsen en zoomen” op pagina 32
  “Toetsen voor het weergeven van illustraties” op pagina 439

  Het weergavegebied verplaatsen
  Voer een van de volgende twee handelingen uit als u een ander deel van het tekengebied wilt weergeven:

  • Selecteer het gereedschap Handje

  en sleep in de richting waarin u de illustratie wilt verplaatsen.

  • Klik in het deelvenster Navigator op het gebied van de miniatuurweergave dat u in het illustratievenster wilt weergeven.
  U kunt ook het voorvertoningsgebied (het gekleurde vak) naar een ander deel van de miniatuurweergave verplaatsen.
  Als u de kwaliteit van de weergave wilt opgeven wanneer u het Handje gebruikt, kiest u Bewerken > Voorkeuren >
  Eenheden en weergaveprestaties (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Eenheden en weergaveprestaties (Mac OS). Sleep
  de schuifregelaar van het gereedschap Handje naar links om de kwaliteit van de weergave te verbeteren wanneer u deze
  verplaatst met het gereedschap Handje. Sleep de schuifregelaar naar rechts om de snelheid te verhogen waarmee u de weergave
  kunt verplaatsen met het gereedschap Handje.

  Zie ook
  “Galerie met gereedschappen voor verplaatsen en zoomen” op pagina 32
  “Toetsen voor het weergeven van illustraties” op pagina 439

  Overzicht van het deelvenster Navigator
  Met het deelvenster Navigator (Venster > Navigator) wijzigt u snel de weergave van de illustratie met behulp van een
  miniatuur. Het gekleurde vak in het deelvenster Navigator (dit wordt het voorvertoningsgebied genoemd) komt overeen met
  het op dat moment zichtbare gebied in het illustratievenster. • Page 49

  ILLUSTRATOR CS3 43
  Handboek

  B

  A

  C

  D

  E

  F

  G

  Deelvenster Navigator
  A. Miniatuurweergave van illustratie B. Knop voor deelvenstermenu C. Zoomvak D. Knop Uitzoomen E. Voorvertoningsgebied
  F. Zoomschuifregelaar G. Knop Inzoomen

  U kunt het deelvenster Navigator op de volgende manieren aanpassen:

  • Als u illustraties buiten de grenzen van het tekengebied in het deelvenster Navigator wilt weergeven, klikt u op Alleen
  tekengebied/snijgebied weergeven in het deelvenstermenu om deze optie uit te schakelen.

  • Als u de kleur van het voorvertoningsgebied wilt wijzigen, selecteert u Deelvensteropties in het deelvenstermenu.
  Selecteer een vooraf ingestelde kleur in het menu Kleur of dubbelklik in het kleurvak om een aangepaste kleur te kiezen.

  • Als u onderbroken lijnen in het document als dichte lijnen wilt weergeven in het deelvenster Navigator, kiest u
  Deelvensteropties in het deelvenstermenu en selecteert u Onderbroken lijnen als dichte lijnen tekenen.

  • Als u de grootte wilt opgeven waarbij tekst in het deelvenster Navigator wordt vervangen door een grijze balk, selecteert
  u Deelvensteropties in het deelvenstermenu en voert u in het vak Tekstsimulatie een fontgrootte in.

  Zie ook
  “De werkruimte aanpassen” op pagina 17

  Illustraties weergeven als omtrekken
  Standaard worden alle illustraties in Adobe Illustrator in kleur weergegeven. U kunt illustraties echter zo weergeven dat
  alleen de omtrekken (of paden) zichtbaar zijn. Wanneer u met ingewikkelde illustraties werkt en deze zonder
  kleurkenmerken worden weergegeven, kan het scherm sneller worden opgebouwd.
  In de omtrekmodus worden gekoppelde bestanden standaard weergegeven als omlijnde vakken die een X bevatten. Als u
  de inhoud van gekoppelde bestanden wilt weergeven, kiest u Bestand > Documentinstellingen, kiest u Tekengebied boven
  in het dialoogvenster en selecteert u Afbeeldingen tonen in omtrekmodus.

  • Als u alle illustraties als omtrekken wilt weergeven, kiest u Weergave > Omtrek. Kies Weergave > Voorvertoning als u de
  illustraties weer in kleur wilt weergeven.

  • Als u alle illustraties in een laag als omtrekken wilt weergeven, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS)
  ingedrukt terwijl u in het deelvenster Lagen op het oogpictogram voor de laag klikt. Klik nogmaals terwijl u Ctrl
  (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt houdt om de illustraties weer in kleur weer te geven. Het oogpictogram
  wordt als
  weergegeven wanneer de weergave Omtrek is ingeschakeld en als
  wanneer de weergave Voorvertoning
  is ingeschakeld.

  • Als u alle items in niet-geselecteerde lagen als omtrekken wilt weergeven, houdt u Alt+Ctrl (Windows) of
  Option+Command (Mac OS) ingedrukt terwijl u op het oogpictogram voor de geselecteerde laag klikt. Ook kunt u
  Overige omtrekken selecteren in het menu van het deelvenster Lagen.
  U kunt alle items in het deelventer Lagen weer voorvertonen door Voorvertoning alle lagen te kiezen in het menu van het
  deelvenster Lagen.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Lagen” op pagina 200 • Page 50

  ILLUSTRATOR CS3 44
  Handboek

  Meerdere vensters en weergaven gebruiken
  U kunt hetzelfde document in meerdere vensters tegelijk openen. Voor elk venster kunnen andere weergave-instellingen
  gelden. U kunt een venster bijvoorbeeld aanzienlijk vergroten voor gedetailleerd werk met bepaalde objecten en een minder
  vergroot venster maken voor de lay-out van die objecten op de pagina.
  (Windows) Met de opties in het menu Venster kunt u naar wens meerdere geopende vensters rangschikken. Met Trapsgewijs
  worden vensters gestapeld en aflopend van linksboven naar rechtsonder in het scherm weergegeven. Met Naast elkaar
  worden de vensters naast elkaar geschikt. Met Pictogrammen schikken worden de geminimaliseerde vensters binnen het
  programmavenster geordend.
  In plaats van meerdere vensters kunt u ook meerdere weergaven maken. Voor elk document kunt u maximaal 25 weergaven
  maken en opslaan.
  Meerdere vensters verschillen in de volgende opzichten van meerdere weergaven:

  • Meerdere weergaven worden bij het document opgeslagen, meerdere vensters niet.
  • Meerdere vensters kunnen gelijktijdig worden weergegeven.
  • Gelijktijdige meerdere weergaven zijn alleen mogelijk als er meerdere vensters zijn geopend waarin ze kunnen worden
  weergegeven. Bij het wijzigen van de weergave, wordt het actieve venster gewijzigd; er wordt geen nieuw venster gemaakt.
  Een nieuw venster maken
  ❖ Kies Venster > Nieuw venster.
  Een nieuwe weergave maken
  ❖ Stel de weergave naar wens in, kies Weergave > Nieuwe weergave, voer een naam voor de nieuwe weergave in en klik op OK.
  Een weergave verwijderen of de naam ervan wijzigen
  ❖ Kies Weergave > Weergave wijzigen.
  Overschakelen op een andere weergave
  ❖ Selecteer een weergavenaam onder aan het menu Weergave.

  Voorvertoning van illustraties in het uiteindelijke uitvoermedium
  In Illustrator kunt u op de volgende manieren bekijken hoe aspecten van illustraties eruit zien in gedrukte vorm of bij
  weergave op het web of op een mobiel apparaat:
  Modus Voorvertoning overdruk (Weergave> Voorvertoning overdruk) Met Voorvertoning overdruk wordt een
  'voorvertoning met inkt' weergegeven waarin wordt geschat hoe het overvloeien, de transparantie en het overdrukken eruit
  zullen zien bij uitvoer met kleurscheiding.
  Modus Voorvertoning pixels (Weergave > Voorvertoning pixels) Hiermee wordt geschat hoe de illustraties worden

  weergegeven wanneer de illustraties in een webbrowser worden gerasterd en weergegeven.
  Voorvertoning van afvlakker (Venster > Voorvertoning van afvlakker) Hiermee worden gebieden in de illustratie
  gemarkeerd die voldoen aan bepaalde criteria voor afvlakking wanneer de illustratie wordt opgeslagen of afgedrukt.
  Elektronische proefdrukken Met elektronische proefdrukken (proefkleuren) wordt geschat hoe de kleuren van een

  document op een bepaald type beeldscherm of uitvoerapparaat worden weergegeven.
  Anti-aliasing Met anti-aliasing worden vectorobjecten vloeiender weergegeven op het scherm en krijgt u een beter idee hoe
  vectorillustraties eruit zullen zien wanneer deze met een PostScript®-printer worden afgedrukt. De reden hiervoor is dat
  schermresoluties relatief beperkt zijn terwijl vectorillustraties vaak met een hoge resolutie worden afgedrukt. Kies
  Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS), selecteer Anti-aliased
  illustratie en klik op OK als u anti-aliasing wilt inschakelen.
  Adobe Device Central (Bestand > Adobe Device Central) Hiermee kunt u een voorvertoning bekijken van hoe uw
  document eruit ziet op een bepaalde mobiele telefoon of een bepaald apparaat. • Page 51

  ILLUSTRATOR CS3 45
  Handboek

  Zie ook
  “Informatie over overdrukken” op pagina 403
  “De modus Voorvertoning pixels” op pagina 351
  “Een voorbeeld bekijken van de gebieden van de illustratie die worden afgevlakt” op pagina 400
  “Elektronische proefdruk van kleuren” op pagina 130
  “Opslaan voor web en apparaten: overzicht” op pagina 362

  Linialen, rasters en hulplijnen
  Linialen gebruiken
  U kunt linialen gebruiken om objecten in het illustratievenster nauwkeurig te plaatsen en te meten. Linialen worden aan de
  boven- en linkerzijde van het illustratievenster weergegeven. Het punt waar 0 op elke liniaal wordt weergegeven, wordt de
  oorsprong van de liniaal genoemd. De standaardoorsprong van een liniaal wordt in de linkerbenedenhoek van het
  tekengebied weergegeven.

  • Als u linialen wilt tonen, kiest u Weergave > Linialen tonen.
  • Als u linialen wilt verbergen, kiest u Weergave > Linialen verbergen.
  • Als u de oorsprong van een liniaal wilt wijzigen, verplaatst u de aanwijzer naar de linkerbovenhoek van het
  illustratievenster waar de linialen elkaar kruisen en sleept u de aanwijzer naar de gewenste nieuwe oorsprong.
  Terwijl u sleept, geeft een kruiscursor in het venster en in de linialen de veranderende oorsprong van de liniaal aan.
  Opmerking: Wanneer u de oorsprong van een liniaal wijzigt, heeft dit gevolgen voor de verdeling van patronen.

  • Als u de standaardoorsprong van de liniaal wilt herstellen, dubbelklikt u op de linkerbovenhoek van het illustratievenster
  waar de linialen elkaar kruisen.
  Opmerking: Er zijn ook linialen voor afzonderlijke snijgebieden. Als u linialen rond snijgebieden wilt instellen, dubbelklikt u
  op het gereedschap Snijgebied om het dialoogvenster Opties voor snijgebied te openen en selecteert u Snijgebiedlinialen tonen.

  De maateenheid wijzigen
  De standaardmaateenheid van Illustrator is punten (een punt is gelijk aan 0,3528 millimeter). U kunt de maateenheden
  voor algemene metingen, streken en tekst wijzigen. Wanneer u waarden in vakken invoert, kunt u de standaardeenheid
  overschrijven.

  • Als u de standaardmaateenheid wilt wijzigen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Eenheden en weergaveprestaties
  (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Eenheden en weergaveprestaties (Mac OS) en selecteert u de gewenste
  eenheden voor de opties Algemeen, Streek en Tekst. Als Aziatische opties tonen is geselecteerd bij de voorkeuren voor
  Tekst, kunt u ook een speciale eenheid voor Aziatische tekst selecteren.
  Opmerking: De maateenheidoptie Algemeen heeft invloed op linialen, het meten van afstanden tussen punten, het verplaatsen
  en transformeren van objecten, het instellen van afstanden in rasters en tussen hulplijnen, en het maken van vormen.

  • Als u de algemene maateenheid alleen voor het huidige document wilt instellen, kiest u Bestand >
  Documentinstellingen. Vervolgens selecteert u Tekengebied in het menu linksboven in het dialoogvenster
  Documentinstellingen, stelt u de gewenste maateenheid in en klikt u op OK.

  • Als u de maateenheid wilt wijzigen wanneer u een waarde invoert in een vak, voert u na de waarde een van de volgende
  afkortingen in: inch, inches, in, millimeters, mm, Q's (één Q is gelijk aan 0,25 millimeter), centimeters, cm, punten, p,
  pt, pica's, pc, pixel, pixels en px.
  Wanneer u pica's en punten door elkaar gebruikt, kunt u waarden als XpY invoeren, waarbij X en Y staan voor het aantal
  pica's en punten (bijvoorbeeld 12p6 voor 12 pica's en 6 punten). • Page 52

  ILLUSTRATOR CS3 46
  Handboek

  Het raster gebruiken
  Het raster wordt achter de illustratie weergegeven in het illustratievenster en wordt niet afgedrukt.

  • Als u het raster wilt gebruiken, kiest u Weergave > Raster tonen.
  • Als u het raster wilt verbergen, kiest u Weergave > Raster verbergen.
  • Als u objecten magnetisch op rasterlijnen wilt plaatsen, kiest u Weergave > Raster magnetisch. Vervolgens selecteert u
  het object dat u wilt verplaatsen en sleept u dit naar de gewenste plaats.
  Wanneer de grenzen van het object binnen 2 pixels van een rasterlijn zijn geplaatst, wordt het object magnetisch met het
  punt verbonden.
  Opmerking: Wanneer de optie Weergave > Voorvertoning pixels is geselecteerd, verandert de opdracht Raster magnetisch in
  Magnetisch pixel.

  • Als u de afstand tussen rasterlijnen, de rasterstijl (lijnen of stippen) of de rasterkleur wilt opgeven, of als u wilt bepalen
  of rasters vóór of achter illustraties worden weergegeven, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Hulplijnen en raster
  (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Hulplijnen en raster (Mac OS).

  Hulplijnen gebruiken
  Met Hulplijnen kunt u tekst en grafische objecten gemakkelijker uitlijnen. U kunt liniaalhulplijnen (rechte verticale of
  horizontale lijnen) en hulplijnobjecten (vectorobjecten die u naar hulplijnen omzet) maken. Net als het raster worden
  hulplijnen niet afgedrukt.
  U kunt kiezen uit twee soorten hulplijnstijlen, puntjes en lijnen, en u kunt de kleur van hulplijnen wijzigen in vooraf
  ingestelde hulplijnkleuren of kleuren die u selecteert met een kleurkiezer. Hulplijnen zijn standaard ontgrendeld, zodat u
  ze kunt verplaatsen, wijzigen, verwijderen of herstellen, maar kunt u de lijnen desgewenst vergrendelen.

  • Kies Weergave > Hulplijnen > Hulplijnen tonen of Weergave > Hulplijnen > Hulplijnen verbergen om hulplijnen weer te
  geven of te verbergen.

  • Kies Bewerken > Voorkeuren > Hulplijnen en raster (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Hulplijnen en raster
  (Mac OS) om de hulplijninstellingen te wijzigen.

  • Als u hulplijnen wilt vergrendelen, kiest u Weergave > Hulplijnen > Hulplijnen vergrendelen.
  Hulplijnen maken

  1 Als de linialen niet worden weergegeven, kiest u Weergave > Linialen tonen.
  2 Plaats de aanwijzer op de linkerliniaal voor een verticale hulplijn of op de bovenste liniaal voor een horizontale hulplijn.
  3 Sleep de hulplijn naar de gewenste plaats.
  U kunt vectorobjecten naar hulplijnen converteren door de vectorobjecten te selecteren en Weergave > Hulplijnen >
  Hulplijnen maken te kiezen.
  Verplaats de hulplijnen naar een afzonderlijke laag, zodat u gemakkelijker met meerdere hulplijnen kunt werken.

  Hulplijnen verplaatsen, verwijderen of ontgrendelen

  1 Als hulplijnen zijn vergrendeld, selecteert u Weergave > Hulplijnen > Hulplijnen vergrendelen.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Verplaats de hulplijn door te kopiëren of te slepen.
  • Verwijder de hulplijn door op Backspace (Windows) of Delete (Mac OS te drukken. U kunt de hulplijn ook verwijderen
  met Bewerken > Knippen of Bewerken > Wissen.

  • U verwijdert alle hulplijnen tegelijk met Weergave > Hulplijnen > Hulplijnen wissen.
  • U kunt de hulplijn ontgrendelen en er weer een grafisch object van maken door de hulplijn te selecteren en Weergave >
  Hulplijnen > Geen hulplijnen te kiezen. • Page 53

  ILLUSTRATOR CS3 47
  Handboek

  Objecten magnetisch op ankerpunten en hulplijnen plaatsen

  1 Kies Weergave > Magnetisch punt.
  2 Selecteer het object dat u wilt verplaatsen en plaats de aanwijzer op het exacte punt dat u met ankerpunten en hulplijnen
  wilt uitlijnen.
  Belangrijk: Wanneer u een magnetisch punt gebruikt, is de magnetische uitlijning afhankelijk van de positie van de aanwijzer
  en niet van de randen van het versleepte object.
  3 Sleep het object naar de gewenste positie.
  Wanneer de aanwijzer binnen 2 pixels van een ankerpunt of hulplijn is geplaatst, wordt het object magnetisch met dat punt
  verbonden. De aanwijzer verandert van een gevulde pijlpunt in een holle pijlpunt op het moment dat de magnetische
  aantrekking optreedt.

  Intelligente hulplijnen
  Intelligente hulplijnen zijn tijdelijke magnetische hulplijnen waarmee u objecten ten opzichte van andere objecten maakt,
  uitlijnt, bewerkt en transformeert. Als u intelligente hulplijnen wilt inschakelen, kiest u Weergave > Intelligente hulplijnen.
  Intelligente hulplijnen kunt u op de volgende manieren gebruiken:

  • Als u een object maakt met de pen- of vormgereedschappen, kunt u met de intelligente hulplijnen de positie bepalen van
  de ankerpunten van het nieuwe object ten opzichte van een bestaand object.

  • Als u een object verplaatst, kunt u met de intelligente hulplijn uw cursor uitlijnen met constructiehulplijnen en bestaande
  paden. Het uitlijnen is gebaseerd op de positie van de aanwijzer en niet op de randen van het versleepte object. Zorg er
  dus voor dat u op het exacte punt klikt waarmee u wilt uitlijnen.

  • Wanneer u een object transformeert, worden automatisch intelligente hulplijnen weergegeven om u behulpzaam te zijn
  bij de transformatie.
  U kunt wijzigen hoe en wanneer intelligente hulplijnen worden weergegeven door voorkeuren voor intelligente hulplijnen
  in te stellen.
  Opmerking: Als de optie Raster magnetisch is ingeschakeld, kunt u de intelligente hulplijnen niet gebruiken, ook al is de
  menuopdracht geselecteerd).
  Voorkeuren voor intelligente hulplijnen

  Kies Bewerken > Voorkeuren > Intelligente hulplijnen en segmenten (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Intelligente
  hulplijnen en segmenten (Mac OS) om de volgende voorkeuren in te stellen:
  Hints tekstlabels Selecteer Hints tekstlabels voor informatie over de positie waarnaar de aanwijzer springt wanneer u deze
  beweegt, bijvoorbeeld midden.
  Constructiehulplijnen Selecteer Constructiehulplijnen als u richtlijnen in het bestand wilt weergeven terwijl u intelligente

  hulplijnen gebruikt.
  Transformatiegereedschappen Selecteer Transformatiegereedschappen als u informatie wilt weergeven wanneer u

  objecten schaalt, roteert of schuintrekt.
  Objecten markeren Selecteer Objecten markeren als u het object onder de aanwijzer wilt accentueren terwijl u rond het

  object sleept.
  Hoeken Selecteer Hoeken als u hoeken wilt instellen waarin u richtlijnen wilt tekenen vanaf de ankerpunten van een
  nabijgelegen object. U kunt maximaal zes hoeken instellen. Typ een hoek in het geselecteerde vak Hoeken, selecteer een set
  Hoeken in het pop-upmenu Hoeken of selecteer een set hoeken in het pop-upmenu en wijzig een van de waarden in het
  vak als u een set hoeken wilt aanpassen. Uw instellingen worden weergegeven in de voorvertoning.
  Magnetisch bereik Selecteer Magnetisch bereik als u het aantal punten tussen de aanwijzer en een ander object wilt
  weergeven dat vereist is om de intelligente hulplijnen te activeren. • Page 54

  ILLUSTRATOR CS3 48
  Handboek

  De afstand tussen objecten meten
  Met het gereedschap Meetlat wordt de afstand tussen twee punten berekend en worden de resultaten weergegeven in het
  deelvenster Info.
  1 Selecteer het gereedschap Meetlat

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de twee punten waarvan u de onderlinge afstand wilt meten.
  • Klik op het eerste punt en sleep naar het tweede punt. Houd Shift ingedrukt en sleep om het gereedschap tot stappen van
  45 graden te beperken.
  Het deelvenster Info geeft de horizontale en verticale afstand tussen de x- en y-as, de absolute horizontale en verticale
  afstand, de totale afstanden en de gemeten hoek weer.

  Overzicht van het deelvenster Info
  U gebruikt het deelvenster Info (Venster > Info) om informatie te verkrijgen over het gebied onder de muisaanwijzer en
  over geselecteerde objecten.

  • Wanneer een object is geselecteerd en een selectiegereedschap actief is, worden in het deelvenster Info de x- en ycoördinaten, de breedte (B) en de hoogte (H) van het object weergegeven. De waarden voor de breedte en hoogte worden
  beïnvloed door de optie Met grenzen voorvertoning in de Algemene voorkeuren. Wanneer Met grenzen voorvertoning
  is ingeschakeld, worden de breedte van de streek en andere kenmerken zoals slagschaduwen opgenomen in de dimensies
  van het object. Wanneer Met grenzen voorvertoning is uitgeschakeld, worden alleen de dimensies gemeten die op basis
  van het vectorpad zijn gedefinieerd.

  • Wanneer u het gereedschap Pen of Verloop gebruikt of een selectie verplaatst, worden in het deelvenster Info de wijziging
  in x (B), de wijziging in y (H), de afstand (D) en de hoek

  weergegeven terwijl u sleept.

  • Wanneer u het gereedschap Zoomen gebruikt, worden in het deelvenster Info de vergrotingsfactor en de x- en ycoördinaten weergegeven nadat u de muisknop hebt losgelaten.

  • Wanneer u het gereedschap Schalen gebruikt, worden in het deelvenster Info de procentuele verandering in de breedte
  (B) en hoogte (H) en de nieuwe breedte (B) en hoogte (H) weergegeven nadat het object is geschaald. Wanneer u de
  gereedschappen Roteren of Spiegelen gebruikt, worden in het deelvenster Info de coördinaten van het middelpunt van
  het object en de rotatiehoek
  of spiegelingshoek
  weergegeven.

  • Wanneer u het gereedschap Schuintrekken gebruikt, worden in het deelvenster Info de coördinaten van het middelpunt
  van het object, de hoek van de schuintrekas

  en de mate van schuintrekking

  weergegeven.

  • Wanneer u het gereedschap Penseel gebruikt, worden in het deelvenster Info de x- en y- coördinaten en de naam van het
  geselecteerde penseel weergegeven.

  • Selecteer Opties tonen in het deelvenstermenu of klik op de dubbele pijl op het tabblad van het deelvenster als u waarden
  wilt weergeven voor de vul- en streekkleuren van het geselecteerde object en de naam van elk patroon, elk verloop of elke
  tint die op het geselecteerde object is toegepast.
  Opmerking: Als u meerdere objecten selecteert, wordt in het deelvenster Info alleen de informatie die op alle geselecteerde
  objecten van toepassing is, weergegeven.

  Voorkeuren instellen
  Voorkeuren
  Voorkeuren zijn opties voor de manier waarop Illustrator werkt, met inbegrip van opties voor weergave, gereedschappen,
  liniaaleenheden en het exporteren van gegevens. Uw voorkeuren worden opgeslagen in het bestand AIPrefs (Windows) of
  Adobe Illustrator Prefs (Mac OS). Dit bestand wordt gestart wanneer u Illustrator start. Als u de standaardinstellingen van
  Illustrator wilt herstellen, kunt u het voorkeurenbestand verwijderen of de naam van het bestand wijzigen en Illustrator
  opnieuw starten. Dit kan handig zijn als u problemen hebt met de toepassing. • Page 55

  ILLUSTRATOR CS3 49
  Handboek

  Opmerking: U kunt de gehele map Adobe Illustrator CS3 Settings verwijderen. Deze map bevat verschillende voorkeuren die
  opnieuw kunnen worden gegenereerd.
  Voorkeuren stelt u in het dialoogvenster Voorkeuren in. Als u het dialoogvenster Voorkeuren wilt openen, kiest u
  Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Illustrator > Voorkeuren (Mac OS) en kiest u het gewenste type voorkeur. Als u
  tussen verschillende opties van het menu Voorkeuren wilt schakelen, selecteert u een optie in het menu linksboven in het
  dialoogvenster Voorkeuren. U kunt ook op Volgende klikken om de volgende opties weer te geven of op Vorige klikken om
  de vorige opties weer te geven.

  Insteekmodules
  Insteekmodules zijn programma's waarmee functies aan Adobe Illustrator worden toegevoegd. Een aantal insteekmodules
  voor speciale effecten wordt bij het programma geleverd en wordt automatisch in de map Insteekmodules in de
  programmamap van Illustrator geïnstalleerd.
  U kunt alle in de handel verkrijgbare insteekmodules installeren die voor gebruik met Photoshop of Illustrator zijn
  ontworpen. Gebruik het mogelijk meegeleverde installatieprogramma als u een insteekmodule van Adobe Systems
  installeert. Als geen installatieprogramma is meegeleverd, sleept u een kopie van de insteekmodule naar de map
  Insteekmodules in de programmamap van Illustrator. Start Illustrator opnieuw zodat de insteekmodule wordt geactiveerd.
  Als u een insteekmodule van een andere fabrikant wilt installeren, volgt u de installatie-instructies voor die insteekmodule.
  Opmerking: De open architectuur van het programma Adobe Illustrator maakt het mogelijk dat ontwikkelaars buiten Adobe
  functies maken die vanuit Adobe Illustrator kunnen worden gebruikt. Zie de Amerikaanse website van Adobe Systems op
  www.adobe.com als u insteekmodules wilt maken die compatibel zijn met Adobe Illustrator.

  Herstellen, ongedaan maken en automatisch laten
  uitvoeren
  Wijzigingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren
  Met de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw kunt u bewerkingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren, zodat u
  fouten in uw werk kunt corrigeren. Nadat u de opdracht Opslaan hebt gekozen, kunt u een bewerking nog steeds ongedaan
  maken. Dit is echter niet mogelijk als u het bestand hebt gesloten en opnieuw hebt geopend.
  ❖ Kies Bewerken > Ongedaan maken of Bewerken > Opnieuw.

  Afhankelijk van de hoeveelheid geheugen op uw computer, kunt u een onbeperkt aantal bewerkingen ongedaan maken
  door zo vaak als nodig de opdracht Ongedaan maken te kiezen. Als een bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt,
  wordt de opdracht Ongedaan maken grijs weergegeven.

  Terugkeren naar de laatst opgeslagen versie
  U kunt de vorige versie van een bestand herstellen. Dit kan echter niet als u het bestand hebt gesloten en vervolgens weer
  hebt geopend. U kunt deze handeling niet ongedaan maken.
  ❖ Kies Bestand > Vorige versie.

  Taken automatiseren
  Bij grafisch ontwerp speelt creativiteit een grote rol, maar in de praktijk kunnen bepaalde aspecten van illustratiewerk
  bestaan uit steeds terugkerende taken. Vaak wordt zoveel tijd besteed aan het plaatsen en opnieuw plaatsen van
  afbeeldingen, het corrigeren van fouten en het voorbereiden van bestanden voor de drukkerij of voor weergave op het web
  dat er minder tijd beschikbaar is voor het creatieve werk.
  In Illustrator hebt u daarom verschillende mogelijkheden om veel van de steeds terugkerende taken te automatiseren, zodat
  u meer tijd overhoudt voor de creatieve aspecten van uw werk. • Page 56

  ILLUSTRATOR CS3 50
  Handboek

  Een handeling bestaat uit een reeks taken die worden vastgelegd terwijl u werkt met Illustrator. Het betreft hier
  menuopdrachten, gereedschapsopties, de selectie van objecten, enz. Wanneer u een handeling afspeelt, worden alle
  opgenomen taken automatisch in de juiste volgorde uitgevoerd door Illustrator.
  Illustrator bevat standaard verschillende vooraf vastgelegde handelingen voor het uitvoeren van veelvoorkomende taken.
  Deze handelingen worden geïnstalleerd als een standaardset in het deelvenster Handelingen wanneer de toepassing wordt
  geïnstalleerd.
  Een script is een serie opdrachten op basis waarvan uw computer een reeks bewerkingen uitvoert. Deze bewerkingen
  kunnen alleen betrekking hebben op Illustrator, maar kunnen ook andere programma's omvatten, zoals tekstverwerkings, spreadsheet- en databasebeheerprogramma's. Illustrator bevat standaardscripts voor het uitvoeren van veelvoorkomende
  taken. U hebt toegang tot deze scripts met de opdracht Bestand > Scripts.
  Met gegevensgestuurde afbeeldingen kunnen ontwerpers en ontwikkelaars in bedrijven waarin veel wordt gepubliceerd beter
  samenwerken. • Page 57

  51

  Hoofdstuk 3: Tekenen
  U tekent en wijzigt paden met behulp van een set tekengereedschappen en technieken die zowel in Adobe Illustrator als in
  InDesign en Photoshop worden gebruikt. Met deze toepassingen kunt u paden tekenen die u naar wens tussen de
  programma's kunt kopiëren en plakken. Ook kunt u symbolen maken die u zowel in Adobe Illustrator als in Adobe Flash
  kunt gebruiken.

  Grondbeginselen van tekenen
  Vectorafbeeldingen
  Vectorafbeeldingen (soms ook vectorvormen of vectorobjecten genoemd) zijn opgebouwd uit lijnen en curven die door
  wiskundige objecten, de zogeheten vectoren, worden gedefinieerd en die een afbeelding beschrijven volgens de
  geometrische kenmerken van de afbeelding.

  3:1

  24:1

  Voorbeeld van een vectorafbeelding met verschillende vergrotingen

  U kunt vectorafbeeldingen vrijelijk verplaatsen of wijzigen zonder dat er details of helderheid verloren gaat omdat ze niet
  afhankelijk zijn van resolutie. Ze behouden hun scherpe randen wanneer de grootte van de afbeeldingen wordt gewijzigd,
  op een PostScript-printer worden afgedrukt, in een PDF-bestand worden opgeslagen of worden geïmporteerd in een op
  vectoren gebaseerde grafische toepassing. Vectorafbeeldingen zijn dan ook de beste keuze voor illustraties, zoals logo's, die
  worden gebruikt op verschillende grootten en in verschillende uitvoermedia.
  De vectorobjecten die u maakt met de teken- en vormgereedschappen in Adobe Creative Suite, zijn voorbeelden van
  vectorafbeeldingen. U kunt de opdrachten Kopiëren en Plakken gebruiken om vectorafbeeldingen te dupliceren van de ene
  Creative Suite-component naar de andere.

  Zie ook
  “Bitmapafbeeldingen” op pagina 244

  Paden
  Terwijl u tekent, maakt u een lijn. Een dergelijke lijn wordt een pad genoemd. Een pad bestaat uit één of meer rechte of
  gekromde segmenten. Het begin en einde van elk segment wordt gemarkeerd door ankerpunten, die werken als spelden die
  een draad op zijn plaats houden. Een pad kan gesloten (bijvoorbeeld een cirkel) zijn of open, met duidelijke eindpunten
  (bijvoorbeeld een golvende lijn).
  U kunt de vorm van een pad wijzigen door de ankerpunten, de richtingpunten aan het eind van richtinglijnen die op de
  ankerpunten worden weergegeven, of de padsegmenten zelf te verslepen. • Page 58

  ILLUSTRATOR CS3 52
  Handboek

  A

  C

  B

  F

  D
  E

  Componenten van een pad
  A. Geselecteerd (effen) eindpunt B. Geselecteerd ankerpunt C. Niet-geselecteerd ankerpunt D. Gebogen padsegment E. Richtingslijn
  F. Richtingspunt

  Paden kunnen twee soorten ankerpunten bevatten: hoekpunten en vloeiende punten. Op een hoekpunt verandert een pad
  abrupt van richting. Op een vloeiend punt worden padsegmenten als een doorlopende curve verbonden. U kunt paden met
  elke willekeurige combinatie van hoekpunten en boogpunten tekenen. Als u het verkeerde type punt hebt getekend, kunt u
  dit altijd wijzigen.

  A

  B

  C

  Punten op een pad
  A. Vier hoekpunten B. Vier boogpunten C. Combinatie van hoekpunten en boogpunten

  Met een hoekpunt kunt u twee rechte of gebogen segmenten met elkaar verbinden terwijl u met een boogpunt alleen twee
  gebogen segmenten met elkaar kunt verbinden.

  Met een hoekpunt kunt u zowel rechte als gebogen segmenten verbinden.

  Opmerking: Let op het verschil tussen hoekpunten en boogpunten enerzijds en rechte en gebogen segmenten anderzijds.
  De contour van een pad wordt lijn genoemd. Een kleur of verloop dat op het binnengebied van een open of gesloten pad is
  toegepast, wordtvulling genoemd. Een lijn kan gewicht (dikte), kleur en een streepjespatroon (Illustrator en InDesign) of
  een gestileerd lijnpatroon (InDesign) hebben. Nadat u een pad of vorm hebt gemaakt, kunt u de streek- en
  vullingkenmerken van het pad wijzigen.
  In InDesign wordt tevens op elk pad een middelpunt weergegeven dat het midden van de vorm aangeeft, maar dat geen deel
  uitmaakt van het daadwerkelijke pad. Met dit punt kunt u het pad slepen, het pad met andere elementen uitlijnen of alle
  ankerpunten op een pad selecteren. Het middelpunt is altijd zichtbaar en kan niet worden verborgen of verwijderd. • Page 59

  ILLUSTRATOR CS3 53
  Handboek

  Richtingslijnen en richtingspunten
  Wanneer u een ankerpunt selecteert dat gekromde segmenten verbindt (of het segment zelf selecteert), geven de
  ankerpunten van de verbonden segmenten richtinggrepen weer, die bestaan uit richtinglijnen die eindigen in richtingpunten.
  De hoek en de lengte van de richtingslijnen bepalen de vorm en de grootte van de gebogen segmenten. Door de
  richtingslijnen te verplaatsen, wijzigt u de vorm van de curven. Richtingslijnen worden niet in de definitieve uitvoer
  weergegeven.

  Als u een ankerpunt hebt geselecteerd (links), verschijnen er richtingslijnen op elk gebogen segment dat met het ankerpunt is verbonden (rechts).

  Een boogpunt heeft altijd twee richtingslijnen die samen als één rechte eenheid worden verplaatst. Wanneer u een
  richtingslijn op een boogpunt plaatst, worden de gebogen segmenten aan beide zijden van het punt gelijktijdig aangepast
  en blijft een ononderbroken curve bij dat ankerpunt behouden.
  Dit is te vergelijken met de situatie waarin een hoekpunt twee, één of geen richtingslijnen kan hebben, afhankelijk van het
  feit of het hoekpunt respectievelijk met twee, één of geen gebogen segmenten is verbonden. Met de richtingslijnen van een
  hoekpunt blijft de hoek behouden door verschillende hoeken te gebruiken. Wanneer u echter een richtingslijn op een
  hoekpunt zet, wordt alleen de curve aangepast aan de kant van het punt waar die richtingslijn zich bevindt.

  Richtingslijnen van een boogpunt (links) en een hoekpunt (rechts) aanpassen

  Richtingslijnen raken (staan loodrecht op de straal van) de curve altijd bij de ankerpunten. De hoek van elke richtingslijn
  bepaalt de helling van de curve, terwijl de lengte ervan de hoogte of diepte van de curve bepaalt.

  Door het verplaatsen van richtingslijnen en het wijzigen van de grootte van richtingslijnen, wordt de helling van curven gewijzigd.

  Opmerking: In Illustrator kunt u ankerpunten, richtingslijnen en richtingspunten weergeven of verbergen door Weergave >
  Randen weergeven of Weergave > Randen verbergen te selecteren.

  Opgeven hoe richtingslijnen en richtingspunten worden opgeven
  Als u met ankerpunten en paden werkt, kan het zijn dat u soms behoefte hebt aan richtingslijnen (handgrepen), terwijl deze
  u op andere momenten alleen maar in de weg staan. U kunt richtingslijnen voor meerdere geselecteerde ankerpunten tonen
  of verbergen. Voor afzonderlijke ankerpunten worden de lijnen altijd getoond. • Page 60

  ILLUSTRATOR CS3 54
  Handboek

  Per selectie kunt u aangeven of de richtingslijnen al dan niet moeten worden getoond. Ook kunt u een voorkeur instellen
  voor het tonen van richtingslijnen.
  Op www.adobe.com/go/vid0037_nl vindt u een video over het instellen van richtingslijnen en -punten.

  Zie ook
  “Selectievoorkeuren opgeven” op pagina 184
  Richtingslijnen tonen of verbergen voor geselecteerde ankerpunten

  1 Gebruik het gereedschap Direct selecteren voor het selecteren van de gewenste ankerpunten.
  2 Klik in het deelvenster Beheer op Handgrepen tonen voor meerdere geselecteerde ankerpunten
  verbergen voor meerdere geselecteerde ankerpunten
  .

  > of Handgrepen

  Opmerking: U kunt ook opgeven dat u handgrepen altijd wilt tonen of verbergen als er meerdere ankerpunten zijn geselecteerd.
  Weergavevoorkeuren voor richtingspunten en -lijnen instellen

  1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Weergave selectie
  en anker (Mac OS).
  2 Geef in het gedeelte Weergave ankerpunt en handgreep de gewenste opties op:
  Handgrepen Hier geeft u op hoe de eindhandgrepen (richtingspunten) worden weergegeven:  Hiermee worden richtingspunten weergegeven als kleine gevulde cirkels.  Hiermee worden richtingspunten weergegeven als grote gevulde cirkels.  Hiermee worden richtingspunten weergegeven als open kruisen.

  Handgrepen tonen wanneer meerdere ankers zijn geselecteerd Hiermee worden richtingslijnen weergegeven voor alle

  geselecteerde ankerpunten als u het gereedschap Direct selecteren of Groep selecteren gebruikt om een object te selecteren.
  Als u deze optie niet selecteert, worden er voor een ankerpunt alleen richtingslijnen weergegeven als dit het enige ankerpunt
  is dat op het desbetreffende pad is geselecteerd, of als het Bézier-segment voor de richtingslijn is geselecteerd en het
  ankerpunt van waaruit de richtingslijn wordt verlengd, niet is geselecteerd.

  Voorkeuren voor ankerpuntgrootte opgeven
  1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Weergave selectie
  en anker (Mac OS).
  2 Geef in het gedeelte Weergave ankerpunt en handgreep de gewenste opties op:
  Ankers Hier geeft u op hoe de ankerpunten worden weergegeven:

  Hiermee worden zowel geselecteerde als niet-geselecteerde ankerpunten weergegeven als kleine punten.
  Hiermee worden geselecteerde ankerpunten als grote punten weergegeven en niet-geselecteerde ankerpunten
  als kleine punten.
  Hiermee worden zowel geselecteerde als niet-geselecteerde ankerpunten weergegeven als grote punten.

  Ankers markeren bij bewegen van muis over anker Hiermee wordt het ankerpunt gemarkeerd dat zich direct onder de

  muisaanwijzer bevindt.

  Eenvoudige lijnen en vormen tekenen
  Rechte lijnen tekenen met het gereedschap Lijnsegment
  Gebruik het gereedschap Lijnsegment wanneer u één recht lijnsegment wilt tekenen. Op www.adobe.com/go/vid0036_nl
  vindt u een video over het gereedschap Lijnsegment.
  1 Selecteer het gereedschap Lijnsegment

  . • Page 61

  ILLUSTRATOR CS3 55
  Handboek

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Plaats de aanwijzer op de positie waar de lijn moet beginnen en sleep de aanwijzer naar de positie waar de lijn moet
  eindigen.

  • Klik waar de lijn moet beginnen en geef de lengte en hoek van de lijn op. Als u de lijn wilt vullen met de huidige vulkleur,
  selecteert u Lijn vullen. Klik vervolgens op OK.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor tekenen” op pagina 439

  Rechthoeken en vierkanten tekenen
  1 Selecteer het gereedschap Rechthoek

  of Afgeronde rechthoek

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rechthoek wilt tekenen, sleep dan de aanwijzer in diagonale richting totdat de rechthoek de gewenste grootte
  heeft.

  • Als u een vierkant wilt tekenen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de aanwijzer in diagonale richting sleept totdat het
  vierkant de gewenste grootte heeft.

  • Als u een vierkant of rechthoek wilt maken door waarden op te geven, klik dan op de plaats waar u de linkerbovenhoek
  wilt hebben. Geef de breedte en hoogte op (en de hoekstraal voor een afgeronde rechthoek) en klik op OK.
  Op www.adobe.com/go/vid0036_nl vindt u een video over vormgereedschappen.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor tekenen” op pagina 439

  De hoekstraal van een afgeronde rechthoek wijzigen
  De hoekstraal bepaalt hoe rond de hoeken van de afgeronde rechthoek zijn.

  • Als u de standaardhoekstraal wilt wijzigen, kies dan Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator >
  Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en voer een nieuwe waarde in bij Straal hoekafronding. U kunt ook het gereedschap
  Hoekstraal selecteren, in het documentvenster klikken en een nieuwe waarde opgeven bij Straal hoekafronding. De
  standaardhoekstraal wordt alleen toegepast op nieuwe afgeronde rechthoeken die u tekent, niet bij bestaande afgeronde
  rechthoeken.

  • Als u de hoekstraal wilt wijzigen terwijl u tekent met het gereedschap Afgeronde rechthoek, drukt u op Pijl-omhoog of
  Pijl-omlaag. Als de hoeken de gewenste rondheid hebben, laat u Pijl-omhoog of Pijl-omlaag los.

  • Als u rechte hoeken wilt maken terwijl u tekent met het gereedschap Afgeronde rechthoek, drukt u op Pijl-links.
  • Als u hoeken wilt maken die zo rond mogelijk zijn terwijl u tekent met het gereedschap Afgeronde rechthoek, drukt u
  op Pijl-rechts.

  Ovalen tekenen
  1 Selecteer het gereedschap Ovaal

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer in diagonale richting tot de ovaal de gewenste grootte heeft.
  • Klik op de plaats waar de linkerbovenhoek van het omringende kader van de ovaal moet komen. Geef de breedte en
  hoogte van de ovaal op en klik op OK. • Page 62

  ILLUSTRATOR CS3 56
  Handboek

  Opmerking: Als u een cirkel wilt maken, houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept. Als u afmetingen opgeeft, geeft u een waarde
  op in het vak Breedte en klikt u op het woord Hoogte. De waarde voor de breedte wordt nu naar het tekstvak Hoogte gekopieerd.
  Op www.adobe.com/go/vid0036_nl vindt u een video over vormgereedschappen.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor tekenen” op pagina 439

  Veelhoeken tekenen
  1 Selecteer het gereedschap Veelhoek

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot de veelhoek de gewenste grootte heeft. Sleep de aanwijzer als een boog om de veelhoek te draaien.
  Druk op Pijl-omhoog om zijden aan de veelhoek toe te voegen, of op Pijl-omlaag om zijden te verwijderen.

  • Klik op de plaats waar het middelpunt van de veelhoek moet komen. Geef de straal en het aantal zijden van de veelhoek
  op en klik op OK.
  Driehoeken zijn eveneens veelhoeken. U kunt een driehoek net als elke andere veelhoek tekenen.
  Op www.adobe.com/go/vid0036_nl vindt u een video over vormgereedschappen.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor tekenen” op pagina 439

  Sterren tekenen
  1 Selecteer het gereedschap Ster

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot de ster de gewenste grootte heeft. Sleep de aanwijzer als een boog om de ster te draaien. Druk op
  Pijl-omhoog om punten aan de ster toe te voegen, of op Pijl-omlaag om punten te verwijderen.

  • Klik op de plaats waar het middelpunt van de ster moet komen. Geef bij Straal 1 de afstand op van het middelpunt van
  de ster tot de binnenste punten van de ster. Geef bij Straal 2 de afstand op van het middelpunt van de ster tot de buitenste
  punten van de ster. Geef bij Punten aan hoeveel punten de ster heeft. Klik vervolgens op OK.
  Op www.adobe.com/go/vid0036_nl vindt u een video over vormgereedschappen.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor tekenen” op pagina 439

  Bogen tekenen
  1 Selecteer het gereedschap Boog

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Plaats de aanwijzer op de positie waar de boog moet beginnen en sleep de aanwijzer naar de positie waar de boog moet
  eindigen. • Page 63

  ILLUSTRATOR CS3 57
  Handboek

  • Klik op de plaats waar de boog moet beginnen. Klik in het dialoogvenster op een van de vierkantjes van de plaatsbepaler
  voor het referentiepunt
  om het punt te bepalen van waaruit de boog wordt getekend. Stel vervolgens een of meer van
  de volgende opties in en klik op OK.
  Lengte x-as Hiermee geeft u de breedte van de boog op.
  Lengte y-as Hiermee geeft u de hoogte van de boog op.
  Type Hiermee geeft u aan of het object een open dan wel een gesloten pad moet zijn.
  Basis langs Hiermee geeft u de richting van de boog op. Kies X-as of Y-as. Dit bepaalt of de basis van de boog langs de
  horizontale as (x) of de verticale as (y) wordt getekend.
  Helling Hiermee geeft u de hellingsrichting van de boog op. Voer een negatieve waarde in voor een concave (holronde)
  helling. Voer een positieve waarde in voor een convexe (bolronde) helling. Als de helling 0 is, wordt een rechte lijn gemaakt.
  Boog vullen Hiermee vult u de boog met de huidige vulkleur.

  Opmerking: Als u een dynamische voorvertoning van de boog wilt weergeven terwijl u de opties instelt, dubbelklikt u op het
  gereedschap Boog in het deelvenster Gereedschappen.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor tekenen” op pagina 439

  Spiralen tekenen
  1 Selecteer het gereedschap Spiraal

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot de spiraal de gewenste grootte heeft. Sleep de aanwijzer als een boog om de spiraal te roteren.
  • Klik op de plaats waar de spiraal moet beginnen. Stel vervolgens in het dialoogvenster een of meer van de volgende opties
  in en klik op OK.
  Straal Hiermee geeft u de afstand aan van het middelpunt van de spiraal tot het buitenste punt.
  Verval Hiermee geeft u de mate op waarmee elke winding van de spiraal moet afnemen in verhouding tot de vorige

  winding.
  Segmenten Hiermee geeft u aan uit hoeveel segmenten de spiraal bestaat. Elke volledige winding van de spiraal bestaat uit

  vier segmenten.
  Stijl Hiermee geeft u de richting van de spiraal op.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor tekenen” op pagina 439

  Rasters tekenen
  Met de rastergereedschappen kunt u snel rechthoekige rasters en poolrasters tekenen. Met het gereedschap Rechthoekig
  raster maakt u rechthoekige rasters van een opgegeven grootte en met een opgegeven aantal scheidingslijnen. Met het
  gereedschap Poolraster maakt u concentrische cirkels van een opgegeven grootte en met een opgegeven aantal
  scheidingslijnen.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor tekenen” op pagina 439 • Page 64

  ILLUSTRATOR CS3 58
  Handboek

  Rechthoekige rasters tekenen

  1 Selecteer het gereedschap Rechthoekig raster

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot het raster de gewenste grootte heeft.
  • Klik om het referentiepunt van het raster in te stellen. Klik in het dialoogvenster op een van de vierkantjes van de
  plaatsbepaler voor het referentiepunt
  om het punt te bepalen van waaruit het raster wordt getekend. Stel vervolgens
  een of meer van de volgende opties in en klik op OK.
  Standaardgrootte Hiermee geeft u de breedte en hoogte van het gehele raster op.
  Horizontale scheidingslijnen Hiermee geeft u het aantal horizontale scheidingslijnen aan dat moet worden weergegeven
  tussen de bovenkant en de onderkant van het raster. De waarde voor Schuintrekken bepaalt hoe de horizontale
  scheidingslijnen verdeeld zijn naar de boven- of onderkant van het raster.
  Verticale scheidingslijnen Hiermee geeft u het aantal verticale scheidingslijnen op dat moet worden weergegeven tussen de

  linkerkant en de rechterkant van het raster. De waarde van Schuintrekken bepaalt hoe schuin de verticale scheidingslijnen
  naar links of naar rechts lopen.
  Buitenste rechthoek gebruiken als frame Hiermee vervangt u de bovenste en onderste segmenten en de linker- en
  rechtersegmenten door een afzonderlijk rechthoekig object.
  Raster vullen Hiermee vult u het raster met de huidige vulkleur. Als u deze optie niet selecteert, wordt als vulkleur Geen

  ingesteld.
  Cirkelvormige rasters (poolrasters) tekenen

  1 Selecteer het gereedschap Poolraster

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de aanwijzer tot het raster de gewenste grootte heeft.
  • Klik om het referentiepunt van het raster in te stellen. Klik in het dialoogvenster op een van de vierkantjes van de
  plaatsbepaler voor het referentiepunt
  om het punt te bepalen van waaruit het raster wordt getekend. Stel vervolgens
  een of meer van de volgende opties in en klik op OK.
  Standaardgrootte Hiermee geeft u de breedte en hoogte van het gehele raster op.
  Concentrische scheidingslijnen Hiermee geeft u het aantal cirkelvormige concentrische scheidingslijnen op dat u in het
  raster wilt weergeven. De waarde voor Schuintrekken bepaalt hoe de concentrische scheidingslijnen verdeeld zijn naar de
  binnen- of buitenkant van het raster.
  Radiale scheidingslijnen Hiermee geeft u het aantal radiale scheidingslijnen op dat moet worden weergegeven tussen het

  middelpunt en de omtrek van het raster. De waarde voor Schuintrekken bepaalt hoe de radiale scheidingslijnen links- of
  rechtsom over het raster zijn verdeeld.
  Samengesteld pad maken van ovalen Hiermee converteert u de concentrische cirkels naar afzonderlijke samengestelde

  paden, waarbij elke tweede cirkel wordt gevuld.
  Raster vullen Hiermee vult u het raster met de huidige vulkleur. Als u deze optie niet selecteert, wordt als vulkleur Geen

  ingesteld.

  Flakkeringen tekenen
  Een flakkering maken
  Met het gereedschap Flakkering maakt u flakkeringsobjecten met een helder midden, een halo, stralen en ringen. Met dit
  gereedschap kunt u een effect maken dat lijkt op een lensflakkering op een foto. • Page 65

  ILLUSTRATOR CS3 59
  Handboek

  Flakkeringen hebben een middelste handgreep en een eindhandgreep. Met de handgrepen kunt u de plaats van de
  flakkering en de ringen te bepalen. De middelste handgreep bevindt zich in het heldere midden van de flakkering. Het pad
  van de flakkering begint vanuit dit punt.
  A

  C

  D

  B

  E

  Componenten van een flakkering
  A. Middelste handgreep B. Eindhandgreep C. Stralen (worden voor de duidelijkheid zwart weergegeven) D. Halo E. Ringen

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  Een standaardflakkering maken

  1 Selecteer het gereedschap Flakkering

  .

  2 Druk op Alt (Windows) of Option (Mac OS) en klik op de plaats waar u de middelste handgreep van de flakkering wilt
  plaatsen.
  Flakkeringen hebben vaak het meeste effect als u ze op bestaande objecten tekent.

  Een flakkering tekenen

  1 Selecteer het gereedschap Flakkering.
  2 Druk op de muisknop om de middelste handgreep van de flakkering te plaatsen en sleep vervolgens om de grootte van
  het middelpunt en de grootte van de halo in te stellen en de hoek van de stralen te draaien.
  Druk voordat u de muisknop loslaat op Shift om de hoek van de stralen constant te houden. Druk op Pijl-omhoog of Pijlomlaag om stralen toe te voegen of te verwijderen. Druk op Ctrl (Windows) of op Command (Mac OS) om het middelpunt
  van de flakkering constant te houden.
  3 Laat de muisknop los wanneer middelpunt, halo en stralen naar wens zijn.
  4 Druk op de muisknop en sleep opnieuw om ringen toe te voegen aan de flakkering en om de eindhandgreep te plaatsen.
  Druk voordat u de muisknop loslaat op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om ringen toe te voegen of te verwijderen. Druk op
  tilde (~) om ringen willekeurig te plaatsen.
  5 Laat de muisknop los wanneer de eindhandgreep op de gewenste locatie staat.
  Elk element (middelpunt, halo, ringen en stralen) van de flakkering wordt gevuld met kleur, met verschillende instellingen
  voor de dekking.
  Een flakkering maken via het dialoogvenster Flakkeropties

  1 Selecteer het gereedschap Flakkering en klik op de plaats waar u de middelste handgreep van de flakkering wilt plaatsen.
  2 Voer in het dialoogvenster Flakkeropties een van de volgende handelingen uit en klik op OK:

  • Geef de diameter, de dekking en de helderheid van het middelpunt van de flakkering op.
  • Geef de groei van de halo op als een percentage van de gehele grootte en geef de mate van vervaging van de halo op (0 is
  scherp en 100 is vaag).

  • Als u ook stralen in de flakkering wilt opnemen, selecteert u Stralen en geeft u het aantal stralen, de langste straal (als
  een percentage van de gemiddelde straal) en de mate van vervaging van de stralen op (0 is scherp en 100 is vaag). • Page 66

  ILLUSTRATOR CS3 60
  Handboek

  • Als u ringen in de flakkering wilt opnemen, selecteert u Ringen en geeft u de afstand van het pad tussen het middelpunt
  van de halo (middelste handgreep) en het middelpunt van de verste ring (eindhandgreep), het aantal ringen, de grootste
  ring (als een percentage van de gemiddelde ring) en de richting of hoek van de ringen op.

  Een flakkering bewerken
  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de flakkering en dubbelklik op het pictogram van het gereedschap Flakkering om het dialoogvenster
  Flakkeropties te openen. Wijzig de instellingen in het dialoogvenster.
  Als u de standaardwaarden van een flakkering wilt herstellen, houd dan Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en
  klik op Herstellen.

  • Selecteer de flakkering en het gereedschap Flakkering. Sleep een eindpunt vanaf de middelste handgreep of de
  eindhandgreep om de lengte of de richting van de flakkering te wijzigen.

  • Selecteer de flakkering en kies Object > Uitbreiden. Hiermee maakt u de elementen van de flakkering bewerkbaar, zoals
  de elementen van overvloeiingen.

  Zie ook
  “Objecten uitbreiden” op pagina 191

  Tekenen met het gereedschap Potlood
  Tekenen met het gereedschap Potlood
  Het gereedschap Potlood werkt in Adobe Illustrator en in InDesign op dezelfde manier. Met het gereedschap Potlood kunt
  u net als met een gewoon potlood open en gesloten paden tekenen. Dit gereedschap is vooral geschikt als u schetsen maakt
  of als u wilt dat uw werk eruit ziet alsof het met de hand is getekend. Als u een pad hebt getekend, kunt u het indien nodig
  ook weer onmiddellijk wijzigen.
  Terwijl u met het gereedschap Potlood aan het tekenen bent, worden er ankerpunten geplaatst. U kunt niet bepalen waar
  ze worden geplaatst. U kunt de ankerpunten echter wel aanpassen als het pad eenmaal is voltooid. Hoeveel ankerpunten er
  worden geplaatst, is afhankelijk van de lengte en de complexiteit van het pad en van de tolerantie-instellingen in het
  dialoogvenster Voorkeuren Potlood. Met deze instellingen bepaalt u hoe gevoelig het gereedschap Potlood reageert op de
  bewegingen van uw muis of de pen van het schrijftablet.
  Als u een video wilt bekijken over het tekenen met het gereedschap Potlood in Illustrator, gaat u naar
  www.adobe.com/go/vid0039_nl.
  Vrije-vormpaden tekenen met het gereedschap Potlood

  1 Selecteer het gereedschap Potlood

  .

  2 Plaats het gereedschap op de positie waar het pad moet beginnen en sleep om het pad te tekenen.
  Potlood geeft een kleine x weer waarmee een vrije-vormpad wordt aangeduid.

  Het gereedschap

  Tijdens het slepen wordt de aanwijzer gevolgd door een gestippelde lijn. Ankerpunten worden aan beide uiteinden van het
  pad en op meerdere plaatsen langs het pad weergegeven. Het pad neemt de huidige streek- en vullingkenmerken over en
  blijft standaard geselecteerd.
  Gesloten paden tekenen met het gereedschap Potlood

  1 Selecteer het gereedschap Potlood.
  2 Plaats het gereedschap op het punt waar het pad moet beginnen en sleep om een pad te tekenen.
  3 Houd, nadat u bent begonnen met slepen, Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt. Bij het gereedschap Potlood
  wordt een kleine cirkel weergegeven (en in InDesign een effen gummetje) om aan te geven dat u een gesloten pad maakt. • Page 67

  ILLUSTRATOR CS3 61
  Handboek

  4 Als het pad de gewenste grootte en vorm heeft, laat u de muisknop los (houd de toets Alt of Option ingedrukt). Laat Alt
  of Option pas los als het pad is gesloten.
  U hoeft de cursor niet op het beginpunt van het pad te plaatsen om een gesloten pad te maken. Als u de muisknop loslaat
  op een andere locatie, sluit het gereedschap Potlood de vorm door de kortst mogelijke lijn terug naar het oorspronkelijke
  punt te trekken.

  Paden bewerken met het gereedschap Potlood
  U kunt elk pad bewerken met het gereedschap Potlood en vrije-vormlijnen en -vormen aan elke vorm toevoegen.
  Lijnen en vormen aan een pad toevoegen met het gereedschap Potlood

  1 Selecteer een bestaand pad.
  2 Selecteer het gereedschap Potlood.
  3 Plaats de potloodpunt op een eindpunt van het pad.
  U bent dicht genoeg bij het eindpunt als de kleine x naast de potloodpunt verdwijnt.
  4 Sleep om het pad verder te tekenen.
  Twee paden met elkaar verbinden met het gereedschap Potlood

  1 Selecteer beide paden (houd Shift ingedrukt en klik of sleep een kader rond de twee paden met het selectiegereedschap).
  2 Selecteer het gereedschap Potlood.
  3 Plaats de aanwijzer op de plaats waar u wilt beginnen op het ene pad en sleep de aanwijzer naar het andere pad.
  4 Houd, nadat u met slepen bent begonnen, Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt. Bij het gereedschap
  Potlood wordt een klein samenvoegsymbool weergegeven om aan te geven dat u iets toevoegt aan het bestaande pad.
  5 Sleep naar het eindpunt van het andere pad, laat de muisknop los en laat vervolgens Ctrl of Command los.
  Opmerking: U krijgt het beste resultaat als u van het ene pad naar het andere sleept, net alsof u de paden doortrekt in de
  richting waarin ze zijn gemaakt.
  De vorm van paden veranderen met het gereedschap Potlood

  1 Selecteer het pad dat u wilt wijzigen.
  2 Plaats het gereedschap Potlood op of direct naast het pad dat u opnieuw wilt tekenen.
  U bent dicht genoeg bij het pad als de kleine x bij het gereedschap verdwijnt.
  3 Sleep het gereedschap tot het pad de gewenste vorm heeft.

  Een gesloten vorm bewerken met het gereedschap Potlood

  Opmerking: U kunt bij het bewerken van een pad onverwachte resultaten krijgen, afhankelijk van de plaats van waaruit u het
  pad opnieuw tekent en de richting waarin u sleept. U kunt bijvoorbeeld een gesloten pad per ongeluk veranderen in een open
  pad of vice versa of een deel van een vorm kwijtraken. • Page 68

  ILLUSTRATOR CS3 62
  Handboek

  Opties voor gereedschap Potlood
  Dubbelklik op het gereedschap Potlood om de volgende opties in te stellen:
  Getrouwheid Hiermee bepaalt u hoe ver u de muis of de pen moet verplaatsen voordat er een nieuw ankerpunt aan het pad

  wordt toegevoegd. Hoe hoger de waarde des te vloeiender en minder complex het pad is. Hoe lager de waarde des te meer
  curven de bewegingen van de aanwijzer volgen, wat resulteert in scherpere hoeken. Voor Getrouwheid kunt u een waarde
  opgeven van 0.5 tot 20 pixels.
  Vloeiendheid Hiermee bepaalt u de mate van vloeiendheid die wordt toegepast als u het gereedschap gebruikt. De
  vloeiendheid kan variëren van 0 tot 100%. Hoe hoger de waarde des te vloeiender het pad is. Hoe lager de waarde, des te
  meer ankerpunten er worden gemaakt en des te meer onregelmatigheden de lijn bevat.
  Nieuwe potloodstreken vullen (Alleen Illustrator) Als u deze optie selecteert, wordt een vulling toegepast op nieuwe
  potloodstreken. De optie is niet van invloed op bestaande potloodstreken. U moet een vulling selecteren voordat u de
  potloodstreken tekent.
  Selectie behouden Hiermee bepaalt u of het pad geselecteerd blijft nadat u het pad hebt getekend. Deze optie is standaard

  geselecteerd.
  Geselecteerde paden bewerken Hiermee bepaalt u of u een bestaand pad kunt wijzigen of samenvoegen of niet wanneer u
  zich binnen een bepaalde afstand van het pad bevindt (opgegeven met de volgende optie).
  Binnen: _ pixels Bepaalt hoe dicht de muis of pen van het grafische tablet bij een bestaand pad moet zijn om dit pad te
  kunnen bewerken met het gereedschap Potlood. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Geselecteerde paden
  bewerken is geselecteerd.

  Tekenen met het gereedschap Pen
  Rechte segmenten tekenen met het gereedschap Pen
  Het eenvoudigste pad dat u met het gereedschap Pen kunt tekenen, is een rechte lijn. Dit doet u door met het gereedschap
  Pen te klikken om twee ankerpunten te plaatsen. Als u nog een aantal keren klikt, maakt u een pad dat bestaat uit rechtelijnsegmenten die via hoekpunten zijn verbonden.

  Als u op het gereedschap Pen klikt, worden er rechte segmenten getekend.

  1 Selecteer het gereedschap Pen.
  2 Plaats het gereedschap Pen op de plaats waar het rechte segment moet beginnen en klik om het eerste ankerpunt te
  bepalen (sleep niet).
  Opmerking: Het eerste segment dat u tekent, wordt pas zichtbaar wanneer u het tweede ankerpunt hebt geplaatst. (Selecteer
  de optie Elastisch in Photoshop om padsegmenten te bekijken.) Als er richtingslijnen verschijnen, hebt u per ongeluk met het
  gereedschap Pen gesleept. Kies Bewerken > Ongedaan maken en klik nogmaals.
  3 Klik nogmaals op de plaats waar het segment moet eindigen of houd Shift ingedrukt en klik om de hoek van het segment
  te beperken tot een veelvoud van 45˚.
  4 Klik nogmaals om ankerpunten voor aanvullende rechte segmenten in te stellen. • Page 69

  ILLUSTRATOR CS3 63
  Handboek

  Het laatste ankerpunt dat u toevoegt, wordt altijd als een effen vierkantje weergegeven, waarmee wordt aangegeven dat het
  ankerpunt is geselecteerd. Zodra u het volgende ankerpunt toevoegt, wordt de selectie van het vorige ankerpunt opgeheven
  en wordt een leeg vierkantje weergegeven.
  5 Voltooi het pad op een van de volgende manieren:

  • Plaats het gereedschap Pen op het eerste (lege) ankerpunt om het pad te sluiten. Er wordt een kleine cirkel weergegeven
  naast de aanwijzer van het gereedschap Pen

  wanneer deze op de juiste plaats staat. Klik of sleep om het pad te sluiten.

  Opmerking: Als u een pad wilt sluiten in InDesign, kunt u het object ook selecteren en Object > Paden > Pad sluiten kiezen.

  • Als u het pad geopend wilt houden, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u op een
  willekeurige plaats uit de buurt van de objecten.
  Als u het pad geopend wilt houden, kunt u ook een ander gereedschap selecteren of Selecteren > Selectie opheffen in
  Illustrator of Bewerken > Alles deselecteren kiezen in InDesign.

  Curven tekenen met het gereedschap Pen
  U maakt curven door ankerpunten toe te voegen op plaatsen waar een curve van richting verandert en de richtingslijnen
  te slepen die de curven hun vorm geven. De lengte en hellingshoek van de richtingslijnen bepalen de vorm van de curve.
  Curven zijn eenvoudiger te bewerken en het systeem kan ze sneller weergeven en afdrukken als u ze met zo weinig mogelijk
  ankerpunten tekent. Wanneer u te veel punten gebruikt, kunnen er ongewenste oneffenheden in een curve ontstaan. Teken
  de ankerpunten daarom ver uit elkaar en oefen in het maken van curven door de lengten en de hoeken van de
  richtingslijnen aan te passen.
  1 Selecteer het gereedschap Pen.
  2 Plaats het gereedschap Pen op de plaats waar de curve moet beginnen en houd de muisknop ingedrukt.
  Het eerste ankerpunt verschijnt en het gereedschap Pen verandert in een pijlpunt. (In Photoshop verandert de aanwijzer
  pas nadat u met slepen bent begonnen.)
  3 Sleep met de pijlpunt om de helling in te stellen van het gebogen segment dat u maakt en laat de muisknop los.
  Over het algemeen verlengt u de richtingslijn met ongeveer een derde van de afstand tot het volgende ankerpunt dat u wilt
  tekenen. (Later kunt u een of beide kanten van de richtingslijn nog aanpassen.)
  Houd Shift tijdens het slepen ingedrukt om alleen in veelvouden van 45˚ te meten.

  A

  B

  C

  Tekenen het eerste punt in een curve
  A. Het gereedschap Pen plaatsen B. Beginnen met slepen (muisknop ingedrukt) C. Slepen om richtingslijnen te verlengen

  4 Plaats het gereedschap Pen op de plaats waar het gebogen segment moet eindigen en voer vervolgens een van de
  volgende handelingen uit:

  • Als u een curve wilt maken in de vorm van een C, sleept u in de tegengestelde richting van de vorige richtingslijn. Laat
  vervolgens de muisknop los. • Page 70

  ILLUSTRATOR CS3 64
  Handboek

  A

  B

  C

  Het tweede punt in een curve tekenen
  A. Beginnen met het slepen van het tweede boogpunt B. Wegslepen van de vorige richtingslijn af, waardoor een curve in de vorm van een C
  ontstaat C. Resultaat nadat u de muisknop loslaat.

  • Als u een curve in de vorm van een S wilt maken, sleept u in dezelfde richting als die van de vorige richtingslijn. Laat
  vervolgens de muisknop los.

  A

  B

  C

  Een S-curve tekenen
  A. Beginnen met het slepen van een nieuw boogpunt B. Slepen in dezelfde richting als de vorige richtingslijn waardoor er een curve in de vorm
  van een S ontstaat C. Resultaat nadat u de muisknop loslaat.

  (Alleen in Photoshop) Als de curve een scherpe hoek moet maken, laat u de muisknop los. Vervolgens houdt u Alt
  (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleept u het richtingspunt in de richting van de curve. Laat Alt (Windows) of
  Option (Mac OS) en de muisknop los, verplaats de aanwijzer naar de plaats waar het segment moet eindigen en sleep in
  tegengestelde richting om het curvesegment te voltooien.
  5 Ga door met slepen met het gereedschap Pen vanaf verschillende locaties om een reeks vloeiende curven te maken. U
  plaatst ankerpunten aan het begin en het einde van elke curve en niet bij de punt van de curve.
  Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep richtingslijnen om uit de richtingslijnen van een ankerpunt te
  komen.
  6 Voltooi het pad op een van de volgende manieren:

  • Plaats het gereedschap Pen op het eerste (lege) ankerpunt om het pad te sluiten. Er wordt een kleine cirkel weergegeven
  naast de aanwijzer van het gereedschap Pen

  wanneer deze op de juiste plaats staat. Klik of sleep om het pad te sluiten.

  Opmerking: Als u een pad wilt sluiten in InDesign, kunt u het object ook selecteren en Object > Paden > Pad sluiten kiezen.

  • Als u het pad geopend wilt houden, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u op een
  willekeurige plaats uit de buurt van de objecten.
  Als u het pad geopend wilt houden, kunt u ook een ander gereedschap selecteren of Selecteren > Selectie opheffen in
  Illustrator of Bewerken > Alles deselecteren kiezen in InDesign.
  Als u een video wilt bekijken over het gereedschap Pen in Illustrator, gaat u naar www.adobe.com/go/vid0037_nl.

  Rechte lijnen tekenen, gevolgd door curven
  1 Klik met het gereedschap Pen op hoekpunten op twee plaatsen om een recht segment te maken.
  2 Plaats het gereedschap Pen op het geselecteerde eindpunt. In Illustrator en in InDesign staat naast het gereedschap Pen
  een pictogram voor het omzetten van punten wanneer u het gereedschap op de juiste manier hebt geplaatst (In Photoshop
  verschijnt een kleine diagonale lijn, of schuine lijn, naast het gereedschap Pen). Als u de helling van het volgende gebogen
  segment wilt instellen, klikt u op het ankerpunt en sleept u de richtingslijn die verschijnt. • Page 71

  ILLUSTRATOR CS3 65
  Handboek

  A

  B

  C

  Tekenen een recht segment gevolgd door een gebogen segment (deel 1)
  A. Voltooid recht segment B. Plaatsen van het gereedschap Pen op het eindpunt (het pictogram voor het omzetten van punten verschijnt alleen
  in Illustrator en in InDesign) C. Het richtingspunt slepen

  3 Plaats de pen op de plaats waar het volgende ankerpunt moet komen, klik vervolgens en sleep het nieuwe ankerpunt om
  de curve te maken.

  A

  B

  C

  Tekenen een recht segment gevolgd door een gebogen segment (deel 2)
  A. Het gereedschap Pen plaatsen B. Slepen van de richtingslijn C. Nieuw gebogen segment is voltooid

  Curven tekenen, gevolgd door rechte lijnen
  1 Sleep met het gereedschap Pen om het eerste boogpunt van het gebogen segment te maken en laat de muisknop los.
  2 Zet het gereedschap Pen op de plaats waar het gebogen segment moet eindigen, sleep om de curve te voltooien en laat
  de muisknop los.

  A

  B

  Een gebogen segment gevolgd door een recht segment tekenen (deel 1)
  A. Het eerste boogpunt van het gebogen segment is gemaakt en het gereedschap Pen staat op het eindpunt B. Slepen om de curve te voltooien

  3 Plaats het gereedschap Pen op het geselecteerde eindpunt. Wanneer u het gereedschap Pen op de juiste wijze hebt
  geplaatst, verschijnt naast het gereedschap het pictogram voor het omzetten van punten. Klik op het ankerpunt om het
  boogpunt om te zetten in een hoekpunt.
  4 Plaats het gereedschap Pen op het punt waar het rechte segment moet eindigen en klik om het rechte segment te
  voltooien. • Page 72

  ILLUSTRATOR CS3 66
  Handboek

  D

  C

  E

  Tekenen een gebogen segment gevolgd door een recht segment (deel 2)
  C. Het gereedschap Pen op een bestaand eindpunt plaatsen D. Op het eindpunt klikken E. Op het volgende hoekpunt klikken

  Twee gebogen segmenten tekenen die via een hoek met elkaar zijn verbonden
  1 Sleep met het gereedschap Pen om het eerste boogpunt van een gebogen segment te maken.
  2 Plaats het gereedschap Pen opnieuw, sleep dit om een curve met een tweede boogpunt te maken, druk vervolgens op Alt
  (Windows) of Option (Mac OS) en sleep de richtingslijn naar het andere uiteinde om de helling van de volgende curve in
  te stellen. Laat de toets en de muisknop los.
  Het boogpunt wordt nu omgezet in een hoekpunt door de richtingslijnen te splitsen.
  3 Plaats het gereedschap Pen waar u het tweede gebogen segment wilt beëindigen en sleep een nieuw boogpunt om het
  tweede gebogen segment te maken.

  A

  B

  C

  Tekenen twee curven
  A. Een nieuw boogpunt slepen B. Op Alt/Option drukken om richtingslijnen te splitsen tijdens het slepen en het richtingspunt omhoog te
  buigen C. Resultaat na opnieuw plaatsen en een derde keer slepen

  Ankerpunten opnieuw plaatsen terwijl u tekent
  ❖ Nadat u hebt geklikt om een ankerpunt te maken, houdt u de muisknop en de spatiebalk ingedrukt en sleept u om het
  ankerpunt opnieuw te plaatsen.

  Het tekenen van een pad voltooien
  ❖ Voltooi een pad op een van de volgende manieren:

  • Plaats het gereedschap Pen op het eerste (lege) ankerpunt om een pad te sluiten. Er wordt een kleine cirkel weergegeven
  naast de aanwijzer van het gereedschap Pen

  wanneer deze op de juiste plaats staat. Klik of sleep om het pad te sluiten.

  Opmerking: Als u een pad wilt sluiten in InDesign, kunt u het object ook selecteren en Object > Paden > Pad sluiten kiezen.

  • Als u een pad geopend wilt houden, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u op een
  willekeurige plaats uit de buurt van de objecten.
  Als u het pad geopend wilt houden, kunt u ook een ander gereedschap selecteren of Selecteren > Selectie opheffen in
  Illustrator of Bewerken > Alles deselecteren kiezen in InDesign. • Page 73

  ILLUSTRATOR CS3 67
  Handboek

  Paden bewerken
  Paden, segmenten en ankerpunten selecteren
  Voordat u de vorm van een pad kunt wijzigen of een pad kunt bewerken, moet u de ankerpunten of segmenten van het pad
  selecteren of een combinatie van beide selecteren.
  Ankerpunten selecteren

  • Als u de punten kunt zien, kunt u met het gereedschap Direct selecteren

  op de punten klikken om ze te selecteren.

  Houd Shift ingedrukt en klik om meerdere punten te selecteren.

  • Selecteer het gereedschap Direct selecteren en sleep een kader rond de ankerpunten. Houd Shift ingedrukt en sleep rond
  extra ankerpunten om ook deze te selecteren.

  • Zorg dat het pad dat de ankerpunten bevat, niet wordt geselecteerd. Plaats het gereedschap Direct selecteren op het
  ankerpunt totdat er bij de aanwijzer een leeg vierkantje wordt weergegeven en klik vervolgens op het ankerpunt. Houd
  Shift ingedrukt en klik op extra ankerpunten om ook deze te selecteren.

  • (Alleen Illustrator) Selecteer het gereedschap Lasso en sleep een kader rond de ankerpunten. Houd Shift ingedrukt en
  sleep rond extra ankerpunten om ook deze te selecteren.
  Padsegmenten selecteren

  Voer een van de volgende handelingen uit:  Selecteer het gereedschap Direct selecteren en klik daarna binnen 2 pixels van het segment of sleep een selectiekader
  over een gedeelte van het segment. Houd Shift ingedrukt en klik op extra padsegmenten of sleep een kader rond extra
  padsegmenten om ook deze te selecteren.

  • (Alleen Illustrator) Selecteer het gereedschap Lasso

  en sleep dit rond een gedeelte van het padsegment. Houd Shift
  ingedrukt en sleep rond extra segmenten van het pad om ook deze te selecteren.

  Alle ankerpunten en segmenten in een pad selecteren

  1 Selecteer het gereedschap Direct selecteren

  of, in Illustrator, het gereedschap Lasso.

  2 Sleep dit rond het gehele pad.
  Als het pad is gevuld, kunt u met het gereedschap Direct selecteren ook binnen het pad klikken om alle ankerpunten te
  selecteren.
  Een pad kopiëren
  ❖ Selecteer een pad of een segment met het gereedschap Selecteren of Direct selecteren en voer een van de volgende
  handelingen uit:

  • Gebruik de standaardmenufuncties om paden in toepassingen te kopiëren of om paden van de ene naar de andere
  toepassing te kopiëren en te plakken.

  • Houdt Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep het pad naar de gewenste positie en laat vervolgens de
  muisknop en de toets Alt of Option weer los.

  Padsegmenten aanpassen
  In toepassingen van Adobe werkt het bewerken van padsegmenten op een vergelijkbare manier. U kunt een padsegment
  altijd bewerken, maar het bewerken van bestaande segmenten gaat iets anders in zijn werk dan het tekenen van segmenten.
  Gebruik de volgende tips wanneer u segmenten bewerkt:

  • Als een ankerpunt twee segmenten verbindt en u dit ankerpunt verplaatst, wijzigt u altijd beide segmenten.
  • Als u het laatst gebruikte selectiegereedschap (Illustrator) of het gereedschap Direct selecteren (InDesign en Photoshop)
  tijdelijk wilt activeren, druk dan tijdens het tekenen met het gereedschap Pen op Ctrl (Windows) of Command
  (Mac OS). Op deze manier kunt u de segmenten aanpassen die u al hebt getekend. • Page 74

  ILLUSTRATOR CS3 68
  Handboek

  • Als u eerst met het gereedschap Pen een vloeiend punt tekent, wordt tijdens het slepen van de richtingslijn de lengte van
  de richtingslijn aan beide zijden van het punt gewijzigd. Bent u echter een bestaand vloeiend punt aan het bewerken met
  het gereedschap Direct selecteren, dan wordt de lengte van de richtingslijn alleen gewijzigd aan de zijde die u sleept.

  Zie ook
  “Paden, segmenten en ankerpunten selecteren” op pagina 67
  “Galerie met omvormingsgereedschappen” op pagina 28
  Rechte segmenten verplaatsen

  1 Selecteer met het gereedschap Direct selecteren

  het segment dat u wilt aanpassen.

  2 Sleep het segment naar de nieuwe positie.
  De lengte of hoek van rechte segmenten aanpassen

  1 Selecteer met het gereedschap Direct selecteren

  een ankerpunt op het segment dat u wilt aanpassen.

  2 Sleep het ankerpunt naar de gewenste positie. Houd Shift ingedrukt en sleep om de aanpassing tot stappen van 45 graden
  te beperken.
  Als u in Illustrator of in InDesign een rechthoek alleen maar breder of smaller wilt maken, is het eenvoudiger om de
  rechthoek met het selectiegereedschap te selecteren en de grootte ervan te wijzigen met een van de handgrepen aan de zijden
  van het selectiekader.
  De positie of vorm van gebogen segmenten aanpassen

  1 Selecteer met het gereedschap Direct selecteren een gebogen segment of een ankerpunt op een van de uiteinden van het
  gebogen segment. Er worden, indien aanwezig, richtingslijnen weergegeven. (Voor sommige gebogen segmenten wordt
  slechts één richtingslijn gebruikt.)
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de positie van het segment wilt veranderen, sleept u het segment. Houd Shift ingedrukt en sleep om de aanpassing
  tot stappen van 45 graden te beperken.

  Selecteer het curvesegment door er op te klikken. Verander door te slepen.

  • Als u de vorm van het segment aan een van beide zijden van een geselecteerd ankerpunt wilt wijzigen, sleept u het
  ankerpunt of de richtingspunt. Houd Shift ingedrukt en sleep om de beweging tot stappen van 45 graden te beperken.

  Sleep het ankerpunt of het richtingspunt.

  Opmerking: Het is ook mogelijk om segmenten of ankerpunten te transformeren, bijvoorbeeld door deze te schalen of te
  draaien. • Page 75

  ILLUSTRATOR CS3 69
  Handboek

  Een segment verwijderen

  1 Selecteer het gereedschap Direct selecteren

  en selecteer het segment dat u wilt verwijderen.

  2 Druk op Backspace (Windows) of Delete (Mac OS) om het geselecteerde segment te verwijderen. Als u nogmaals op
  Backspace of Delete drukt, wordt de rest van het pad verwijderd.
  Een open pad uitbreiden

  1 Plaats met het gereedschap Pen de aanwijzer op het eindpunt van het open pad dat u wilt uitbreiden. De aanwijzer
  verandert wanneer deze precies op het eindpunt wordt geplaatst.
  2 Klik op het eindpunt.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • U maakt een hoekpunt door het gereedschap Pen op de positie te plaatsen waar het nieuwe segment moet eindigen en te
  klikken. Als u een pad verlengt dat met een boogpunt eindigt, wordt de kromming van het nieuwe segment door de
  bestaande richtingslijn bepaald.
  Opmerking: Als u in Illustrator een pad uitbreidt dat eindigt in een boogpunt, wordt het nieuwe segment recht.

  • U maakt een boogpunt door het gereedschap Pen op de positie te plaatsen waar het nieuwe gebogen segment moet
  eindigen en te slepen.
  Twee open paden verbinden

  1 Plaats met het gereedschap Pen de aanwijzer op het eindpunt van het open pad dat u met een ander pad wilt verbinden.
  De aanwijzer verandert wanneer deze precies op het eindpunt wordt geplaatst.
  2 Klik op het eindpunt.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een eindpunt op het andere pad om het pad met het andere open pad te verbinden. Als u het gereedschap Pen
  precies op het eindpunt van het andere pad hebt geplaatst, staat er een klein samenvoegsymbool

  naast de aanwijzer.

  • Als u een nieuw pad met een bestaand pad wilt verbinden, tekent u het nieuwe pad in de buurt van het bestaande pad en
  verplaatst u het gereedschap Pen naar het (niet-geselecteerde) eindpunt van het bestaande pad. Klik op dat eindpunt
  wanneer er een klein samenvoegsymbool bij de aanwijzer wordt weergegeven.
  Twee eindpunten verbinden

  1 Selecteer de eindpunten.
  Als de eindpunten samenvallen (op elkaar liggen), sleept u een selectiekader door of rond beide eindpunten om ze te
  selecteren.
  2 Klik in het deelvenster Beheer op de knop Geselecteerde eindpunten verbinden

  .

  3 Als de eindpunten samenvallen, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt opgeven wat voor type
  verbinding u wilt maken. Selecteer de optie Hoek (de standaardoptie) of de optie Vloeiend en klik op OK.

  A

  B

  Eindpunten verbinden
  A. Samenvallende eindpunten selecteren en verbinden B. Niet-samenvallende eindpunten selecteren en verbinden

  Ankerpunten of segmenten verplaatsen of verschuiven met het toetsenbord

  1 Selecteer het ankerpunt of padsegment.
  Opmerking: In Photoshop kunt u alleen op deze manier ankerpunten verplaatsen. • Page 76

  ILLUSTRATOR CS3 70
  Handboek

  2 Klik of houd een van de pijltoetsen op het toetsenbord ingedrukt om een ankerpunt of padsegment in stappen van 1 pixel
  in de richting van de pijl te verplaatsen.
  Houd naast de pijltoets ook de Shift-toets ingedrukt om een ankerpunt of padsegment in stappen van 10 pixels te
  verplaatsen.
  Opmerking: In Illustrator en in InDesign kunt u de afstand van een verschuiving wijzigen door de voorkeur voor
  Toetsenbordspecificaties te wijzigen. Wanneer u de standaardstap wijzigt en u Shift ingedrukt houdt, wordt een ankerpunt of
  padsegment 10 keer over de opgegeven afstand verschoven.
  Delen van een pad uitrekken zonder de algehele vorm te vervormen

  1 Selecteer het gehele pad.
  2 Selecteer het gereedschap Omvormen

  (dit bevindt zich bij het gereedschap Schalen

  ).

  3 Plaats de cursor op het ankerpunt of padsegment dat u als brandpunt wilt gebruiken (dat wil zeggen een punt dat de
  geselecteerde padsegmenten naar zich toe trekt) en klik erop.
  Als u op een padsegment klikt, wordt er een gemarkeerd ankerpunt met een vierkantje erom aan het pad toegevoegd.
  4 Houd Shift ingedrukt en klik op andere ankerpunten of padsegmenten als u deze als extra brandpunten wilt laten
  fungeren. U kunt een onbeperkt aantal ankerpunten of padsegmenten markeren.
  5 Sleep de gemarkeerde ankerpunten om het pad aan te passen.

  Ankerpunten toevoegen en verwijderen
  Met extra ankerpunten krijgt u meer controle over het pad of kunt u een open pad verlengen. Het is echter verstandig niet
  meer punten toe te voegen dan nodig is. Een pad met minder punten kan makkelijker worden bewerkt, weergegeven en
  afgedrukt. U kunt een pad minder complex maken door overbodige punten te verwijderen. Het toevoegen en verwijderen
  van ankerpunten werkt in de verschillende Adobe-toepassingen op vergelijkbare wijze.
  Het deelvenster Gereedschappen bevat drie gereedschappen voor het toevoegen of verwijderen van punten: het
  gereedschap Pen , het gereedschap Ankerpunt toevoegen
  en het gereedschap Ankerpunt verwijderen . Verder
  beschikt het deelvenster Beheer over de knop Geselecteerde ankerpunten verwijderen
  .
  Standaard verandert het gereedschap Pen in het gereedschap Ankerpunt toevoegen als u het gereedschap op een
  geselecteerd pad plaatst of in het gereedschap Ankerpunt verwijderen als u het gereedschap op een ankerpunt plaatst.
  Opmerking: Gebruik niet de toetsen Delete, Backspace en Clear of de opdrachten Bewerken > Knippen en Bewerken > Wissen
  om ankerpunten te verwijderen. Met deze toetsen en opdrachten worden het punt en de lijnsegmenten verwijderd die met dat
  punt zijn verbonden.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Paden, segmenten en ankerpunten selecteren” op pagina 67
  Ankerpunten toevoegen of verwijderen

  1 Selecteer het pad dat u wilt wijzigen.
  2 Om een ankerpunt toe te voegen, selecteert u het gereedschap Pen of Ankerpunt toevoegen. Vervolgens plaatst u de
  aanwijzer op het padsegment en klikt u erop.
  3 Als u een ankerpunt wilt verwijderen, voer dan een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het punt met het gereedschap Direct selecteren en klik op Geselecteerde ankerpunten verwijderen
  deelvenster Beheer.

  • Selecteer het gereedschap Pen of Ankerpunt verwijderen, plaats de aanwijzer op het ankerpunt en klik erop.

  in het • Page 77

  ILLUSTRATOR CS3 71
  Handboek

  Losse ankerpunten zoeken en verwijderen

  Losse ankerpunten zijn individuele punten die niet met andere ankerpunten zijn verbonden. Het is aan te raden losse
  ankerpunten op te zoeken en te verwijderen.
  1 Deselecteer alle objecten.
  2 Kies Selecteren > Object > Losse ankerpunten.
  3 Kies de opdrachten Bewerken > Knippen of Bewerken > Wissen of druk op de toetsen Delete of Backspace op het
  toetsenbord.
  Automatisch overschakelen naar het gereedschap Pen uitschakelen of tijdelijk opheffen

  U kunt het automatisch overschakelen naar het gereedschap Ankerpunten toevoegen of Ankerpunten verwijderen
  uitschakelen of tijdelijk opheffen.

  • Als u het overschakelen tijdelijk wilt opheffen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u het gereedschap Pen op het geselecteerde
  pad of op een ankerpunt plaatst. Dit is handig wanneer u een nieuw pad bovenop een bestaand pad wilt laten beginnen.
  Als u wilt voorkomen dat Shift het gereedschap Pen beperkt, laat u Shift los voordat u de muisknop loslaat.

  • Als u het overschakelen wilt uitschakelen, kies dan Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator >
  Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en selecteer Automatisch toevoegen/verwijderen uitschakelen.

  Paden vloeiend maken en vereenvoudigen
  U kunt de weergave van paden vloeiend maken en paden vereenvoudigen door overbodige ankerpunten te verwijderen.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor het bewerken van vormen” op pagina 441
  “Paden, segmenten en ankerpunten selecteren” op pagina 67
  Paden vloeiend maken

  1 Selecteer het object.
  2 Selecteer het gereedschap Vloeiend

  .

  3 Sleep het gereedschap langs de lengte van het padsegment dat u vloeiend wilt maken.
  4 Ga door tot de streek of het pad vloeiend genoeg is.

  A

  B

  C

  Gebruik van het gereedschap Vloeiend
  A. Origineel pad B. Langs het pad slepen met het gereedschap Vloeiend C. Resultaat

  5 Dubbelklik op het gereedschap Vloeiend en stel de volgende opties in om de mate van vloeiendheid in te stellen:
  Getrouwheid Hiermee bepaalt u hoe ver u de muis of de pen moet verplaatsen voordat een nieuw ankerpunt aan het pad

  wordt toegevoegd. De waarde 2,5 betekent bijvoorbeeld dat bewegingen met het gereedschap van minder dan 2,5 pixels niet
  worden geregistreerd. De waarde van Getrouwheid ligt in het bereik van 0,5 tot 20 pixels. Hoe hoger de waarde is, hoe
  vloeiender en minder complex het pad is.
  Vloeiendheid Hiermee bepaalt u de mate van vloeiendheid die wordt toegepast als u het gereedschap gebruikt. U kunt voor
  Vloeiendheid een percentage van 0% tot 100% instellen. Hoe hoger de waarde, hoe vloeiender het pad wordt. • Page 78

  ILLUSTRATOR CS3 72
  Handboek

  Paden vereenvoudigen

  Als u een pad vereenvoudigt, verwijdert u overbodige ankerpunten zonder de vorm van het pad te wijzigen. Door
  overbodige ankerpunten te verwijderen vereenvoudigt u de illustratie, zodat de bestandsgrootte wordt beperkt en de
  illustratie sneller wordt afgedrukt en weergegeven.
  1 Selecteer het object.
  2 Kies Object > Pad > Vereenvoudigen.
  3 Stel de optie Precisie kromme in om te bepalen hoe nauwkeurig het vereenvoudigde pad het oorspronkelijke pad volgt.
  Selecteer Voorvertoning om een voorbeeld van het vereenvoudigde pad en het aantal punten in de originele en
  vereenvoudigde paden weer te geven.
  4 Stel de overige opties in en klik op OK:
  Precisie kromme Voer een waarde tussen 0% en 100% in om aan te geven hoe nauwkeurig het vereenvoudigde pad het
  oorspronkelijke pad moet volgen. Hoe hoger het percentage, hoe meer punten er worden gemaakt en hoe beter het pad past.
  Eventuele bestaande ankerpunten worden genegeerd, behalve de eindpunten van een curve en hoekpunten (tenzij u een
  waarde invoert voor de hoekdrempel).
  Hoekdrempel Voer een waarde in tussen 0 en 180˚ om te bepalen hoe vloeiend de hoeken worden. Als de hoek van een
  hoekpunt een lagere waarde heeft dan de hoekdrempel, wordt het hoekpunt niet gewijzigd. Met deze optie houdt u de
  hoeken scherp, zelfs als de waarde voor Precisie kromme laag is.
  Rechte lijnen Hiermee maakt u rechte lijnen tussen de oorspronkelijke ankerpunten van het object. Hoekpunten worden

  verwijderd als deze een grotere hoek hebben dan de waarde die is ingesteld bij Hoekdrempel.
  Origineel tonen Hiermee toont u het originele pad achter het vereenvoudigde pad.

  De positie van ankerpunten middelen

  1 Selecteer twee of meer ankerpunten (op hetzelfde pad of op verschillende paden).
  2 Kies Object > Pad > Middelen.
  3 Geef aan of u wilt middelen langs de horizontale as (x), de verticale as (y) of beide assen, en klik op OK.

  Vloeiende punten in hoekpunten omzetten en omgekeerd
  U kunt de vloeiende punten op een pad converteren in hoekpunten en andersom. Met de opties in het deelvenster Beheer
  kunt u snel meerdere ankerpunten converteren. Met het gereedschap Ankerpunt omzetten kunt u ervoor kiezen om slechts
  één zijde van het punt te converteren. Verder kunt u de curve exact wijzigen tijdens het converteren van het punt.

  Zie ook
  “Paden” op pagina 51
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Richtingslijnen en richtingspunten” op pagina 53
  Een of meer ankerpunten converteren via het deelvenster Beheer

  Selecteer, als u de opties voor het converteren van ankerpunten in het deelvenster Beheer gebruikt, niet het gehele object,
  maar alleen de relevante ankerpunten. Als u meerdere objecten selecteert, moet een van de objecten slechts gedeeltelijk zijn
  geselecteerd. Als u gehele objecten selecteert, veranderen de opties in het deelvenster Beheer in opties die betrekking
  hebben op het gehele object.

  • Als u een of meer hoekpunten wilt converteren naar vloeiende punten, selecteert u de punten en klikt u vervolgens op
  de knop Geselecteerde ankerpunten converteren naar vloeiend

  in het deelvenster Beheer.

  • Als u een of meer vloeiende punten wilt converteren naar hoekpunten, selecteert u de punten en klikt u vervolgens op
  de knop Geselecteerde ankerpunten converteren naar hoek

  in het deelvenster Beheer. • Page 79

  ILLUSTRATOR CS3 73
  Handboek

  Een ankerpunt nauwkeurig converteren met het gereedschap Ankerpunt omzetten

  1 Selecteer het gehele pad dat u wilt wijzigen, zodat de bijbehorende ankerpunten worden weergegeven.
  2 Selecteer het gereedschap Ankerpunt omzetten

  .

  3 Plaats het gereedschap Ankerpunt omzetten op het gewenste ankerpunt en ga dan als volgt te werk:

  • Als u een hoekpunt naar een vloeiend punt wilt converteren, sleept u een richtingspunt van het hoekpunt af.

  Een richtingspunt van een hoekpunt afslepen om een vloeiend punt te maken

  • U converteert een vloeiend punt naar een hoekpunt zonder richtingslijnen door op het vloeiend punt te klikken.

  Op een vloeiend punt klikken om een hoekpunt te maken

  • U converteert een vloeiend punt naar een hoekpunt met onafhankelijke richtingslijnen door een van de twee
  richtingspunten te slepen.

  Een vloeiend punt naar een hoekpunt converteren

  • Om een hoekpunt zonder richtingslijnen om te zetten in een hoekpunt met onafhankelijke richtingslijnen, sleept u eerst
  een richtingspunt weg van een hoekpunt (waardoor dit verandert in een vloeiend punt met richtingslijnen). Laat alleen
  de muisknop los (houd de toetsen ingedrukt die u wellicht hebt gebruikt om het gereedschap Ankerpunt omzetten te
  activeren) en sleep een van de twee richtingspunten.

  Wissen in illustraties
  U kunt delen van een illustratie wissen met het gereedschap Padgummetje of Gummetje of met het gummetje op een
  Wacom-tekenpen. Met het gereedschap Padgummetje
  kunt u delen van een pad wissen door langs het pad te slepen.
  Met dit gereedschap kunt u het wissen beperken tot een padsegment, zoals één hoek van een driehoek. Met het gereedschap
  Gummetje
  en het gummetje op een Wacom-tekenpen kunt u elk deel van een illustratie wissen, ongeacht de structuur
  ervan. U kunt het gereedschap Gummetje toepassen op paden, samengestelde paden, paden binnen groepen van Actieve
  verf en knippaden. • Page 80

  ILLUSTRATOR CS3 74
  Handboek

  Met het gereedschap Padgummetje kunt u delen van een pad wissen (links); met het gereedschap Gummetje kunt u een deel van een gegroepeerd
  object wissen (rechts)

  Op www.adobe.com/go/vid0036_nl vindt u een video over het gereedschap Gummetje.

  Zie ook
  “Galerie met tekengereedschappen” op pagina 25
  “Toetsen voor het bewerken van vormen” op pagina 441
  Een deel van een pad wissen met het gereedschap Padgummetje

  1 Selecteer het object.
  2 Selecteer het gereedschap Padgummetje

  .

  3 Sleep het gereedschap langs de lengte van het padsegment dat u wilt wissen. Sleep voor het beste resultaat in een enkele,
  vloeiende beweging.
  Objecten wissen met het gereedschap Gummetje

  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u specifieke objecten wilt wissen, selecteert u de objecten of opent u de objecten in de isolatiemodus.
  • Als u een willekeurig object in het tekengebied wilt wissen, selecteert u geen van de objecten.
  Als u niets hebt geselecteerd, wist het gereedschap Gummetje door en over alle lagen heen.
  2 Selecteer het gereedschap Gummetje

  .

  3 (Optioneel) Dubbelklik op het gereedschap Gummetje en geef de opties op.
  4 Sleep over het gebied dat u wilt wissen. U kunt het gereedschap op de volgende manieren gebruiken:

  • Houd tijdens het slepen Shift ingedrukt als u met het gereedschap Gummetje alleen verticaal, horizontaal of diagonaal
  wilt gummen.

  • Houd tijdens het slepen Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt als u een selectiekader rond een gebied wilt
  maken en daarbinnen alles wilt wissen. Als u een vierkant selectiekader wilt, drukt u tijdens het slepen op Alt + Shift
  (Windows) of op Option + Shift (Mac OS).
  Objecten wissen met het gummetje van een Wacom-tekenpen

  Als u een tekenpen omkeert, wordt automatisch het gereedschap Gummetje geactiveerd. Als u de tekenpen nogmaals
  omkeert, wordt het laatst gebruikte gereedschap weer geactiveerd.
  ❖ Draai de tekenpen om en sleep over het gebied dat u wilt wissen.

  Als u harder drukt, neemt de breedte van het gewiste pad toe.
  Opties voor het gereedschap Gummetje

  U kunt de opties voor het gereedschap Gummetjes wijzigen door te dubbelklikken op het gereedschap in het deelvenster
  Gereedschappen. • Page 81

  ILLUSTRATOR CS3 75
  Handboek

  Opmerking: U kunt de diameter altijd vergroten door op ] te drukken of verkleinen door op [ te drukken.
  Hoek Hiermee bepaalt u de rotatiehoek voor het gereedschap. Sleep de pijlpunt in de voorvertoning of voer in het tekstvak

  Hoek een waarde in.
  Ronding Hiermee bepaalt u de ronding van het gereedschap. Sleep een van de zwarte stippen in de voorvertoning van of

  naar het midden, of geef een waarde op in het tekstvak Ronding. Hoe groter de waarde, hoe groter de ronding.
  Diameter Hiermee bepaalt u de diameter van het gereedschap. Gebruik de schuifregelaar Diameter of geef een waarde op

  in het tekstvak Diameter.
  Met het vervolgkeuzemenu rechts van elke optie kunt u variaties aanbrengen in de vorm van het gereedschap. Kies een van
  de volgende opties:
  Vast Hiermee wordt een vaste hoek, ronding of diameter ingevoerd.
  Willekeurig Hiermee stelt u in dat er wordt gewerkt met willekeurige variaties in de hoek, ronding of diameter. Typ een
  waarde in het tekstvak Variatie om het bereik op te geven voor de variatie in de penseelkenmerken. Met bijvoorbeeld een
  diameter van 15 en een variatie van 5, kan de diameter variëren van 10 tot en met 20.
  Druk Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een tekenpen. Deze optie is

  vooral handig bij Diameter. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt. Typ een waarde in het
  tekstvak Variatie om op te geven hoeveel de penseelkenmerken kunnen variëren ten opzichte van de oorspronkelijke
  waarde. Als de waarde voor Ronding bijvoorbeeld 75% is en de waarde voor Variatie 25%, is de lichtste streek 50% en de
  zwaarste streek 100%. Hoe lichter de druk, hoe groter de hoek van de penseelstreek.
  Pendrukschijf Hiermee stelt u in dat de variatie van de diameter wordt aangestuurd met behulp van de pendrukschijf.
  Overhelling Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de overhelling van een tekenpen.
  Deze optie is vooral handig bij Ronding. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat de hoek van
  de pen kan detecteren.
  Draairichting Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een tekenpen. Deze optie

  is vooral handig om de hoek van kalligrafische penselen te variëren, met name waneer u het penseel als een verfkwast gebruikt.
  Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat kan detecteren in welke mate de pen verticaal is.
  Rotatie Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de rotatiewijze van de tekenpenpunt. Deze

  optie is vooral handig om de hoek van kalligrafische penselen te variëren, met name waneer u het penseel als een stift met
  platte punt gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat dit type rotatie kan detecteren.

  Een pad splitsen
  U kunt een pad, afbeeldingskader of leeg tekstkader bij een willekeurig ankerpunt of langs een willekeurig segment splitsen.
  Neem de volgende richtlijnen in acht bij het splitsen van paden:

  • Als u een gesloten pad in twee open paden wilt splitsen, moet u het pad op twee plaatsen delen. Deelt u een gesloten pad
  slechts een keer, dan krijgt u één pad met een tussenruimte.

  • Paden die als gevolg van delen ontstaan, nemen de instellingen van het originele pad over, zoals de streekdikte en
  vulkleur. Mogelijk moet u de uitlijning van streken wijzigen van binnen naar buiten.
  1 (Optioneel) Selecteer het pad om de huidige ankerpunten weer te geven.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het gereedschap Schaar en klik op het pad op de plaats waar u het wilt splitsen. Als u het pad in het midden van
  een segment splitst, worden de twee nieuwe eindpunten boven op elkaar weergegeven en is er één eindpunt geselecteerd.

  • Selecteer het ankerpunt waar u het pad wilt splitsen en klik op de knop Pad knippen bij geselecteerde ankerpunten
  in het deelvenster Beheer. Als u een pad op een ankerpunt splitst, wordt boven op het oorspronkelijke ankerpunt een
  nieuw ankerpunt gemaakt en is er één ankerpunt geselecteerd.
  3 Gebruik het gereedschap Direct selecteren om het nieuwe ankerpunt of padsegment aan te passen.
  Opmerking: Met het gereedschap Mes kunt u een object opsplitsen in samenstellende vlakken (een vlak is een gebied dat niet
  door een lijnsegment is onderverdeeld). • Page 82

  ILLUSTRATOR CS3 76
  Handboek

  Zie ook
  “Objecten knippen met het gereedschap Mes” op pagina 224

  Illustraties overtrekken
  Illustraties overtrekken
  Als u een nieuwe tekening wilt baseren op een bestaande illustratie, kunt u deze overtrekken. U kunt bijvoorbeeld een
  afbeelding maken op basis van een pentekening op papier of op basis van een rasterafbeelding die is opgeslagen in een ander
  grafisch programma. U voert de illustratie in Illustrator in en trekt deze over.
  U kunt illustraties het gemakkelijkste overtrekken door een bestand in Illustrator te openen of te plaatsen en de illustratie
  automatisch over te trekken met de opdracht Actief overtrekken. U kunt zelf het gewenste detailniveau en de vulling van
  de overgetrokken illustratie bepalen. Wanneer u tevreden bent met de resultaten, kunt u de overtrek converteren naar
  vectorpaden of een object van Actieve verf.

  Voor en na het overtrekken van een bitmapafbeelding met de opdracht Actief overtrekken

  Op www.adobe.com/go/vid0043_nl vindt u een video over Actief overtrekken.
  Illustraties automatisch overtrekken

  1 Open of plaats het bestand dat u als bronafbeelding voor het overtrekken wilt gebruiken.
  2 Selecteer de bronafbeelding en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een voorinstelling voor overtrekken wilt gebruiken om een afbeelding over te trekken, klik dan op de knop
  Voorinstellingen en opties voor overtrekken

  in het deelvenster Beheer en selecteer een voorinstelling.

  • Als u de afbeelding wilt overtrekken met de standaardopties voor overtrekken, klik dan op Actief overtrekken in het
  deelvenster Beheer of kies Object > Actief overtrekken > Maken.

  • Als u opties voor het overtrekken wilt instellen voordat u de afbeelding overtrekt, klik dan op de knop Voorinstellingen
  en opties voor overtrekken
  in het deelvenster Beheer en kies Overtrekopties. U kunt ook Object > Actief
  overtrekken > Overtrekopties kiezen. Stel de gewenste overtrekopties in en klik op Overtrekken.
  3 (Optioneel) Pas de overtrekresultaten aan.
  4 (Optioneel) Converteer de overtrek naar paden of naar een object van Actieve verf.
  Illustraties handmatig overtrekken met sjabloonlagen

  Sjabloonlagen zijn vergrendelde lagen die niet worden afgedrukt en die u kunt gebruiken om handmatig afbeeldingen mee
  over te trekken. Sjabloonlagen zijn met 50% gedimd, zodat u alle paden die u vóór de laag tekent, duidelijk kunt zien. U
  kunt sjabloonlagen maken wanneer u een afbeelding plaatst. U kunt hier ook bestaande lagen voor gebruiken.
  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een afbeelding wilt plaatsen als een sjabloonlaag voor overtrekken, kies dan Bestand > Plaatsen en selecteer het
  EPS-, PDF- of rasterafbeeldingsbestand dat u wilt overtrekken. Selecteer vervolgens Sjabloon en klik op Plaatsen. Er
  wordt een nieuwe sjabloonlaag weergegeven onder de huidige laag in het deelvenster. • Page 83

  ILLUSTRATOR CS3 77
  Handboek

  • Als u een bestaande afbeelding wilt overtrekken, controleer dan dat de afbeelding zich in zijn eigen laag bevindt.
  Dubbelklik vervolgens op de laag in het deelvenster Lagen, selecteer Sjabloon en klik op OK. U kunt ook de laag
  selecteren en Sjabloon kiezen in het deelvenstermenu.
  Het oogpictogram

  wordt vervangen door het sjabloonpictogram

  en de laag wordt vergrendeld.

  2 Trek nu over met het gereedschap Pen of Potlood.
  3 Als u de sjabloonlaag wilt verbergen, kies dan Weergave > Sjabloon verbergen. Kies Weergave > Sjabloon tonen om de
  sjabloon opnieuw weer te geven.
  4 Als u een sjabloonlaag wilt omzetten naar een normale laag, dubbelklik dan op de sjabloonlaag in het deelvenster Lagen.
  Schakel vervolgens de optie Sjabloon uit en klik op OK.

  Overtrekopties
  Voorinstelling Hiermee geeft u een voorinstelling voor overtrekken op.
  Modus Hiermee geeft u een kleurmodus voor het overtrekresultaat op.
  Drempel Hiermee geeft u een waarde op voor het genereren van een zwart-wit overtrekresultaat aan de hand van de
  oorspronkelijke afbeelding. Alle pixels lichter dan de drempelwaarde worden omgezet in wit en alle pixels donkerder dan
  de drempelwaarde worden omgezet in zwart. (Deze optie is alleen beschikbaar als de modus is ingesteld op Zwart-wit.)
  Palet Geeft een palet op voor het genereren van een kleurenovertrek of een overtrek met grijswaarden aan de hand van de

  oorspronkelijke afbeelding. (Deze optie is alleen beschikbaar als Modus is ingesteld op Kleur of Grijswaarden.)
  Als u wilt dat de kleuren in de overtrek door Illustrator zelf worden bepaald, selecteert u Automatisch. Als u een aangepast
  palet wilt gebruiken voor het overtrekken, selecteert u de naam van een staalbibliotheek. (Staalbibliotheken worden alleen
  weergegeven in het menu Palet als ze zijn geopend.)
  Maximaal aantal kleuren Hiermee bepaalt u het maximale aantal kleuren dat in een overtrekresultaat met kleuren of

  grijstinten wordt gebruikt. (Deze optie is alleen beschikbaar als Modus is ingesteld op Kleur of Grijswaarden en als
  Deelvenster is ingesteld op Automatisch.)
  Uitvoer naar stalen Hiermee maakt u een nieuw staal in het deelvenster Stalen voor elke kleur in het overtrekresultaat.
  Vervagen Hiermee vervaagt u de oorspronkelijke afbeelding voordat het overtrekresultaat wordt gegenereerd. Selecteer
  deze optie om kleine artefacten in het overtrekresultaat te verminderen en rafelige randen glad te trekken.
  Nieuw voorbeeld Hiermee geeft u een nieuw voorbeeld van de oorspronkelijke afbeelding weer met de opgegeven resolutie
  voordat het overtrekresultaat wordt gegenereerd. Deze optie is handig als u het overtrekken wilt versnellen bij grote
  afbeeldingen. De kwaliteiten van de resultaten kunnen echter achteruitgaan.

  Opmerking: De resolutie die u gebruikt bij Nieuw voorbeeld wordt niet opgeslagen wanneer u een voorinstelling maakt.
  Vullingen Hiermee maakt u gevulde gebieden in het overtrekresultaat.
  Streken Hiermee maakt u paden met streken in het overtrekresultaat.
  Maximale streekdikte Hiermee geeft u de maximale breedte aan van onderdelen van de oorspronkelijke afbeelding

  waaraan streken kunnen worden toegevoegd. Onderdelen waarvan de breedte groter is dan deze waarde, worden gebieden
  met een omtrek in het overtrekresultaat.
  Minimale streeklengte Hiermee geeft u de minimale lengte aan van onderdelen van de oorspronkelijke afbeelding die

  kunnen worden omlijnd. Onderdelen waarvan de lengte kleiner is dan deze waarde, worden weggelaten uit het
  overtrekresultaat.
  Nauwkeurigheid van pad Hiermee stelt u de afstand in tussen de overgetrokken vorm en de oorspronkelijke pixelvorm.
  Lagere waarden zorgen ervoor dat het pad beter aansluit; bij hogere waarden is de aansluiting minder strak.
  Minimaal gebied Hiermee geeft u het kleinste onderdeel van de oorspronkelijke afbeelding op dat wordt overgetrokken.

  Als u bijvoorbeeld 4 opgeeft, worden onderdelen die kleiner zijn dan 2 pixels breed en 2 pixels hoog weggelaten uit het
  overtrekresultaat. • Page 84

  ILLUSTRATOR CS3 78
  Handboek

  Hoekgraad Hiermee geeft u de scherpte op van een wending in de oorspronkelijke afbeelding die wordt beschouwd als een

  hoekankerpunt in het overtrekresultaat. Zie “Paden” op pagina 51 voor meer informatie over het verschil tussen
  hoekankerpunten en vloeiende ankerpunten.
  Raster Hiermee geeft u aan hoe de bitmapcomponent van het overtrekobject wordt weergegeven. Deze weergave-instelling

  wordt niet opgeslagen als onderdeel van de voorinstelling voor overtrekken.
  Vector Hiermee geeft u aan hoe het overtrekresultaat moet worden weergegeven. Deze weergave-instelling wordt niet
  opgeslagen als onderdeel van de voorinstelling voor overtrekken.

  Selecteer Voorvertoning in het dialoogvenster Overtrekopties om een voorbeeld weer te geven van het resultaat van de
  huidige instellingen. Als u de standaardopties voor overtrekken wilt instellen, deselecteert u alle objecten voordat u het
  dialoogvenster Overtrekopties opent. Als u de opties naar wens hebt ingesteld, klikt u op Als standaard instellen.
  Op www.adobe.com/go/vid0043_nl vindt u een video over Actief overtrekken. Raadpleeg voor de beste resultaten een
  handleiding met informatie over de meer verfijnde opties voor Actief overtrekken:
  www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_nl.

  De weergave van een overtrekobject wijzigen
  Een overtrekobject bestaat uit twee componenten: de oorspronkelijke bronafbeelding en het overtrekresultaat (de
  vectorillustratie). Standaard wordt alleen het overtrekresultaat weergegeven. U kunt de weergave van de oorspronkelijke
  afbeelding en het overtrekresultaat echter aanpassen aan uw wensen.
  1 Selecteer het overtrekobject.
  Standaard hebben alle overtrekobjecten in het deelvenster Lagen de naam 'Overtrekken'.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de weergave van het overtrekresultaat wilt wijzigen, klik dan op de knop Vectorweergave

  in het deelvenster
  Beheer of kies Object > Actief overtrekken en selecteer een van de volgende weergaveopties: Geen overtrekresultaat
  tonen, Overtrekresultaat tonen, Omtrekken tonen of Omtrekken met overtrek tonen.

  • Als u de weergave van de bronafbeelding wilt wijzigen, klik dan op de knop Rasterweergave

  in het deelvenster
  Beheer of kies Object > Actief overtrekken en selecteer een van de volgende weergaveopties: Geen afbeelding tonen,
  Oorspronkelijke afbeelding tonen, Aangepaste afbeelding tonen (waarbij alle wijzigingen worden getoond die tijdens het
  overtrekken worden toegepast) of Transparante afbeelding tonen.

  Opmerking: U kunt de bronafbeelding alleen weergeven als u de Vectorweergave eerst wijzigt in Geen overtrekresultaat tonen
  of Omtrekken tonen.

  De overtrekresultaten aanpassen
  Als u een overtrekobject hebt gemaakt, kunt u de resultaten altijd aanpassen.
  1 Selecteer het overtrekobject.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Stel de basisopties in het deelvenster Beheer in.
  • Klik op de knop Dialoogvenster Overtrekopties

  in het deelvenster Beheer om alle overtrekopties te tonen. U kunt
  ook Object > Actief overtrekken > Overtrekopties kiezen. Pas de opties aan en klik op Overtrekken.
  Gebruik voorinstellingen voor overtrekken om de resultaten van het overtrekken snel te wijzigen.

  De kleuren voor overtrekken opgeven
  1 Maak een staalbibliotheek met de kleuren die u wilt gebruiken voor de overtrek.
  2 Zorg ervoor dat de staalbibliotheek is geopend en klik op de knop Dialoogvenster Overtrekopties
  Beheer. U kunt ook Object > Actief overtrekken > Overtrekopties kiezen.

  in het deelvenster • Page 85

  ILLUSTRATOR CS3 79
  Handboek

  3 Selecteer de naam van de staalbibliotheek in het menu Palet en klik op Overtrekken.

  Zie ook
  “Stalenbibliotheken maken” op pagina 106

  Een voorinstelling voor overtrekken gebruiken
  Voorinstellingen voor overtrekken bieden vooringestelde overtrekopties voor specifieke typen illustraties. Als u
  bijvoorbeeld een afbeelding overtrekt die u wilt gebruiken als een technische tekening, kies dan de voorinstelling
  Technische tekening. Alle overtrekopties worden gewijzigd, zodat het overtrekken optimaal is voor technische tekeningen:
  de kleur wordt ingesteld op zwart-wit, vervagen wordt ingesteld op 0 px, de streekbreedte wordt beperkt tot 3 px, enzovoort.
  Een voorinstelling opgeven

  • Kies Object > Actief overtrekken > Overtrekopties. (U kunt ook een overtrekobject selecteren en op de knop
  Dialoogvenster Overtrekopties
  in het deelvenster Beheer klikken.) Stel de overtrekopties voor de voorinstelling in en
  klik op Voorinstelling opslaan. Voer een naam voor de voorinstelling in en klik op OK.

  • Kies Bewerken > Voorinstellingen voor overtrekken. Klik op Nieuw, stel de gewenste overtrekopties voor de
  voorinstelling in en klik op Gereed.
  Als u een nieuwe voorinstelling wilt baseren op een bestaande, selecteert u de bestaande voorinstelling en klikt u op Nieuw.

  Een voorinstelling bewerken of verwijderen

  1 Kies Bewerken > Voorinstellingen voor overtrekken.
  2 Selecteer een voorinstelling en klik op Bewerken of Verwijderen.
  Opmerking: U kunt de standaardvoorinstellingen niet bewerken of verwijderen. Standaardvoorinstellingen worden
  weergegeven tussen vierkante haken [ ]. U kunt echter wel een kopie van een standaardvoorinstelling maken die u kunt
  bewerken. Selecteer hiervoor de voorinstelling en klik op Nieuw.
  Voorinstellingen delen met andere gebruikers

  1 Kies Bewerken > Voorinstellingen voor overtrekken.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Exporteren om uw voorinstellingen naar een bestand op te slaan.
  • Klik op Importeren om voorinstellingen uit een bestand te laden.

  Een overtrekobject converteren naar een object van Actieve verf
  Wanneer u tevreden bent met het overtrekresultaat, kunt u het overtrekobject converteren naar paden of een object van
  Actieve verf. Wanneer u deze laatste stap uitvoert, kunt u de overtrek op dezelfde manier gebruiken als andere
  vectorillustraties. Als u het overtrekobject eenmaal hebt geconverteerd, kunt u de overtrekopties niet meer aanpassen.
  1 Selecteer het overtrekobject.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de overtrek wilt converteren naar paden, klik dan op Uitbreiden in het deelvenster Beheer of kies Object > Actief
  overtrekken > Uitbreiden. Gebruik deze methode als u de componenten van de overgetrokken illustratie wilt gebruiken
  als afzonderlijke objecten. De gevormde paden zijn samen gegroepeerd.

  • Als u tijdens het converteren van de overtrek naar paden de huidige weergaveopties wilt behouden, kies dan Object >
  Actief overtrekken > Uitbreiden zoals weergegeven. Als de weergaveopties bijvoorbeeld voor het overtrekresultaat zijn
  ingesteld op Omtrekken, zijn de uitgebreide paden uitsluitend omtrekken; ze hebben dus geen vullingen of streken.
  Verder wordt een opname van de omtrek met de huidige weergaveopties opgeslagen en gegroepeerd met de uitgebreide
  paden. Gebruik deze methode als u de overgetrokken afbeelding wilt opslaan als hulplijn voor de uitgebreide paden. • Page 86

  ILLUSTRATOR CS3 80
  Handboek

  • Als u de overtrek wilt converteren naar een object van Actieve verf, klik dan op Actieve verf in het deelvenster Beheer of
  kies Object > Actief overtrekken > Converteren naar Actieve verf. Gebruik deze methode als u vullingen en streken wilt
  toepassen op de overgetrokken illustratie met behulp van het Emmertje voor Actieve verf.
  Als u een overtrek wilt maken en het overtrekobject in één stap wilt converteren, kies dan Object > Actief overtrekken >
  Maken en uitbreiden of Object > Actief overtrekken > Maken en converteren naar Actieve verf.
  Op www.adobe.com/go/vid0043_nl vindt u een video over overtrekken.

  Zie ook
  “Paden” op pagina 51
  “Actieve verf ” op pagina 149

  Een overtrekobject opheffen
  Als u een overtrek wilt verwijderen maar de oorspronkelijke geplaatste afbeelding wilt behouden, kunt u het overtrekobject
  opheffen.
  1 Selecteer het overtrekobject.
  2 Kies Object > Actief overtrekken > Geen.

  Symbolen
  Symbolen
  Een symbool is een illustratieobject dat u opnieuw kunt gebruiken in een document. Als u bijvoorbeeld een symbool hebt
  gemaakt van een bloem, kunt u exemplaren van dat symbool meerdere keren aan uw illustratie toevoegen zonder dat u de
  complexe illustratie meerdere keren echt hoeft toe te voegen. Elk symboolexemplaar is gekoppeld aan het symbool in het
  deelvenster Symbolen of aan een symboolbibliotheek. Met symbolen kunt u tijd besparen en de bestandsgrootte aanzienlijk
  verminderen.
  Symbolen bieden verder uitstekende ondersteuning voor het exporteren van SWF- en SVG-bestanden. Als u exporteert
  naar Flash, kunt u het symbooltype instellen op Filmclip. Vervolgens kunt u binnen Flash indien nodig een ander type
  kiezen. U kunt in Illustrator ook hulplijnen voor schaling met negen segmenten inschakelen, zodat de filmclips op de juiste
  manier worden geschaald als deze worden gebruikt als onderdelen van een gebruikersinterface.
  Opmerking: Raadpleeg de Help van Flash voor informatie over symbolen in Flash. Op www.adobe.com/go/vid0198_nl vindt
  u een video over het effectief gebruiken van symbolen tussen Illustrator en Flash.
  Als u een symbool hebt geplaatst, kunt u de symboolexemplaren op het tekengebied bewerken. Als u wilt, kunt u ook het
  originele symbool opnieuw definiëren met de bewerkingen. Met de symboolgereedschappen kunt u meerdere
  symboolexemplaren in één keer toevoegen en manipuleren. • Page 87

  ILLUSTRATOR CS3 81
  Handboek

  Illustratie met symboolexemplaren

  Overzicht van het deelvenster Symbolen
  Voor het beheren van de symbolen in een document kunt u gebruikmaken van het deelvenster Symbolen (Venster >
  Symbolen) of het deelvenster Beheer. Het deelvenster Symbolen bevat diverse vooraf ingestelde symbolen. U kunt symbolen
  toevoegen uit symboolbibliotheken of bibliotheken die u zelf maakt.
  De weergave van symbolen in het deelvenster wijzigen

  • Selecteer een weergaveoptie in het deelvenstermenu: Miniaturen als u een lijst met miniaturen wilt weergeven, Beknopte
  lijst als u een lijst met symboolnamen met een kleine miniatuur wilt weergeven of Uitgebreide lijst als u een lijst met
  symboolnamen met een grote miniatuur wilt weergeven.

  • Sleep het symbool naar een andere positie. Laat de muisknop los zodra een zwarte lijn op de gewenste plaats staat.
  • Selecteer Sorteren op naam in het deelvenstermenu als u de symbolen wilt sorteren op alfabetische volgorde.
  Een symbool in het deelvenster dupliceren

  Het dupliceren of kopiëren van een symbool in het deelvenster Symbolen is een eenvoudige manier om een nieuw symbool
  te maken op basis van een bestaand symbool.
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een symbool in het deelvenster Symbolen en kies Symbool dupliceren in het deelvenstermenu of sleep het
  symbool naar de knop Nieuw symbool.

  • Selecteer een symboolexemplaar en klik op Dupliceren in het deelvenster Beheer.
  Opmerking: Als u bijvoorbeeld een symboolexemplaar in het tekengebied hebt geschaald en geroteerd en u wilt een extra
  exemplaar met dezelfde schaal en rotatie toevoegen, kunt u dit exemplaar dupliceren. (Zie “Werken met symboolexemplaren”
  op pagina 83.)
  Een symbool hernoemen

  1 Als u een symbool wilt hernoemen, selecteer dan het symbool in het deelvenster Symbolen, kies Symboolopties in het
  deelvenstermenu en typ vervolgens een nieuwe naam in het dialoogvenster Symboolopties.
  2 Als u een symboolexemplaar wilt hernoemen, selecteer dan het symboolexemplaar in het tekengebied en typ vervolgens
  een nieuwe naam in het tekstvak Naam exemplaar in het deelvenster Beheer.

  Een symbool plaatsen
  1 Selecteer een symbool in het deelvenster Symbolen of in een symboolbibliotheek. • Page 88

  ILLUSTRATOR CS3 82
  Handboek

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het deelvenster Symbolen op de knop Symboolexemplaar plaatsen

  om een exemplaar van een symbool in

  het midden van het tekengebied te plaatsen.

  • Sleep het symbool naar de positie in het tekengebied waar u het symbool wilt plaatsen.
  • Kies Symboolexemplaar plaatsen in het menu van het deelvenster Symbolen.
  Opmerking: Een enkelvoudig symbool dat ergens in de illustratie wordt geplaatst, wordt (ter onderscheid van een symbool in
  het deelvenster) een exemplaar genoemd.

  Een symbool maken
  U kunt symbolen maken op basis van de meeste Illustrator-objecten, waaronder paden, samengestelde paden,
  tekstobjecten, rasterafbeeldingen, netobjecten en groepen van objecten. Het is echter niet mogelijk om een symbool te
  maken van gekoppelde illustraties of van bepaalde groepen, zoals groepen van grafieken.
  1 Selecteer de illustratie die u als symbool wilt gebruiken.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het deelvenster Symbolen op de knop Nieuw symbool

  .

  • Sleep de illustratie naar het deelvenster Symbolen.
  • Kies Nieuw symbool in het deelvenstermenu.
  Opmerking: De geselecteerde illustratie wordt standaard een exemplaar van het nieuwe symbool. Als u niet wilt dat de
  illustratie een exemplaar wordt, druk dan tijdens het maken van het nieuwe symbool op Shift. Als u niet wilt dat het venster
  Nieuw symbool wordt geopend tijdens het maken van een nieuw symbool, druk dan tijdens het maken van het symbool op Alt
  (Windows) of Option (Mac OS). Illustrator gebruikt dan een standaardnaam voor het symbool, bijvoorbeeld Nieuw symbool 1.
  3 Typ een naam voor het symbool in het dialoogvenster Symboolopties.
  4 Als u van plan bent om de symbolen te exporteren naar Flash, ga dan als volgt te werk:

  • Selecteer Filmclip als type. Filmclip is het standaardsymbooltype in Flash.
  • Geef op het raster Flash-registratie de locatie op waar u het ankerpunt van het symbool wilt plaatsen. De locatie van het
  ankerpunt heeft invloed op de positie van het symbool binnen de schermcoördinaten.

  • Schakel Hulplijnen voor schaal met negen segmenten inschakelen in als u in Flash gebruik wilt maken van schaling met
  negen segmenten.
  Opmerking: Op www.adobe.com/go/vid0198_nl vindt u een video over het effectief gebruiken van symbolen tussen Illustrator
  en Flash.

  Schaling met negen segmenten gebruiken
  U kunt schaling met negen segmenten gebruiken om de componentstijlschaling op te geven voor filmclipsymbolen die naar
  Flash worden geëxporteerd. Met dit schalingstype kunt u filmclipsymbolen maken die op zo'n manier worden geschaald
  dat ze kunnen worden gebruikt als onderdelen van een gebruikersinterface. Dit ter onderscheid van het schalingstype dat
  normaal wordt toegepast bij afbeeldingen en ontwerpelementen.
  De filmclip wordt onderverdeeld in negen segmenten met een rasterachtige overlay waarmee elk van de negen segmenten
  onafhankelijk van elkaar worden geschaald. Om de visuele integriteit van de filmclip te waarborgen, worden de hoeken niet
  geschaald, terwijl de overige segmenten van de afbeelding indien nodig worden geschaald (en niet uitgerekt).
  Het raster voor schaling met negen segmenten is alleen zichtbaar in de isolatiemodus. De rasterhulplijnen worden
  standaard geplaatst op 25% (of 1/4) van de breedte en hoogte vanaf de randen van het symbool. De hulplijnen worden
  weergegeven als stippellijnen over het symbool.
  Opmerking: Raadpleeg de Help van Flash voor meer informatie over het schalen met negen segmenten in Flash. Op
  www.adobe.com/go/vid0204_nl en www.adobe.com/go/vid0205_nl vindt u video's over schaling met negen segmenten in
  Illustrator en Flash. • Page 89

  ILLUSTRATOR CS3 83
  Handboek

  Schaling met negen segmenten inschakelen

  1 Selecteer het symbool in het tekengebied of in het deelvenster Symbolen en kies Symboolopties in het deelvenstermenu.
  2 Selecteer in het dialoogvenster Symboolopties het type Filmclip bij Type en schakel vervolgens het selectievakje
  Hulplijnen voor schaal met negen segmenten inschakelen in.
  Opmerking: U kunt deze optie in het dialoogvenster Symboolopties ook inschakelen tijdens het maken van een nieuw symbool.
  Het negensegmentsschalingsraster voor een symbool bewerken

  1 Voer een van de volgende handelingen uit om het symbool te openen in de isolatiemodus als u het schalingsraster voor
  een symbool wilt bewerken:

  • Dubbelklik op het symbool in het deelvenster Symbolen.
  • Selecteer het symbool in het deelvenster Symbolen en kies Symbool bewerken in het deelvenstermenu.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit om het exemplaar te openen in de isolatiemodus als u het schalingsraster voor
  een symboolexemplaar wilt bewerken:

  • Dubbelklik op het symboolexemplaar in het tekengebied.
  • Selecteer het symboolexemplaar in het tekengebied en klik op Symbool bewerken in het deelvenster Beheer.
  3 Beweeg met de aanwijzer over een van de vier hulplijnen. Als de aanwijzer verandert in de verplaatsingsaanwijzer
  kunt u de hulplijn verslepen.

  ,

  Opmerking: Ook als u een hulplijn buiten de grenzen van het symbool verplaatst, wordt er nog steeds schaling toegepast (het
  symbool wordt dan onderverdeeld in minder dan negen segmenten). Het symbool wordt geschaald op basis van het segment
  waar het zich bevindt.
  4 Sluit de isolatiemodus af door te klikken op de knop Geïsoleerde groep afsluiten
  tekengebied of in het deelvenster Beheer
  .

  in de linkerbovenhoek van het

  Werken met symboolexemplaren
  Symboolexemplaren kunnen op dezelfde manier als andere objecten worden verplaatst, geschaald, geroteerd,
  schuingetrokken of gespiegeld. U kunt ook de bewerkingen in de deelvensters Transparantie, Vorm en Afbeeldingsstijlen
  uitvoeren en de effecten in het menu Effect toepassen. Als u echter de afzonderlijke componenten van een
  symboolexemplaar wilt wijzigen, moet u het exemplaar eerst uitbreiden. Bij uitbreiden wordt de koppeling tussen het
  symbool en het symboolexemplaar verbroken. Het exemplaar wordt dan geconverteerd naar een normale illustratie.
  Op www.adobe.com/go/vid0034_nl en www.adobe.com/go/vid0035_nl vindt u video's over het selecteren en uitlijnen van
  objecten, waaronder symbolen.

  Zie ook
  “Objecten uitbreiden” op pagina 191
  Een symboolexemplaar aanpassen

  Nadat u een symboolexemplaar hebt gewijzigd, kunt u het originele symbool opnieuw definiëren in het deelvenster
  Symbolen. Als u een symbool opnieuw definieert, nemen alle bestaande symboolexemplaren de nieuwe definitie aan.
  1 Selecteer een exemplaar van het symbool.
  2 Klik op de knop Koppeling naar symbool verbreken

  in het deelvenster Symbolen of Beheer.

  3 Bewerk de illustratie.
  4 (Optioneel) Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het originele symbool wilt vervangen door deze bewerkte versie, sleep dan het bewerkte symbool boven op het
  oude symbool in het deelvenster Symbolen. Houd tijdens het slepen Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt. Het
  symbool wordt vervangen in het deelvenster Symbolen en wordt bijgewerkt in het huidige bestand.

  • Als u een nieuw symbool wilt maken met deze bewerkte versie, sleep dan het gewijzigde symbool naar het deelvenster
  Symbolen of klik op Nieuw symbool

  in het deelvenster Symbolen. • Page 90

  ILLUSTRATOR CS3 84
  Handboek

  Een symboolexemplaar uitbreiden

  1 Selecteer een of meer symboolexemplaren.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de knop Koppeling naar symbool verbreken

  in het deelvenster Symbolen of kies Koppeling naar symbool

  verbreken in het deelvenstermenu.

  • Kies Object > Uitbreiden en klik vervolgens op OK in het dialoogvenster Uitbreiden.
  De componenten van het symboolexemplaar worden in een groep geplaatst. Als het symbool is uitgebreid, kunt u de
  illustratie bewerken.
  Een symboolexemplaar in het tekengebied dupliceren

  Als u een symboolexemplaar hebt geschaald, geroteerd, schuingetrokken of gespiegeld en u wilt meer exemplaren
  toevoegen met exact dezelfde wijzigingen, moet u het gewijzigde exemplaar dupliceren.
  1 Selecteer het symboolexemplaar.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep het symboolexemplaar naar een andere locatie in het
  tekengebied.

  • Kopieer en plak het symboolexemplaar.
  Opmerking: Als u een symbool in het deelvenster Symbolen wilt dupliceren om bijvoorbeeld een nieuw symbool te maken op
  basis van een bestaand symbool, moet u het symbool dupliceren, niet het exemplaar. (Zie “Overzicht van het deelvenster
  Symbolen” op pagina 81.)
  Een symboolexemplaar vervangen door een ander symbool

  1 Selecteer het symboolexemplaar in het tekengebied.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies een nieuw symbool in het menu Vervangen in het deelvenster Beheer.
  • Selecteer een nieuw symbool in het deelvenster Symbolen en kies Symbool vervangen in het menu van het deelvenster
  Symbolen.
  Alle exemplaren van een symbool in een document selecteren
  ❖ Selecteer een symbool in het deelvenster Symbolen en kies Alle exemplaren in het deelvenstermenu.

  Een symbool bewerken of opnieuw definiëren
  U kunt een symbool bewerken door de illustratie van het symbool te bewerken of door het symbool opnieuw te definiëren
  door het te vervangen door een nieuwe illustratie. Als u een symbool bewerkt en opnieuw definieert, wordt zowel de
  weergave van het symbool in het deelvenster Symbolen gewijzigd, als alle gekoppelde symboolexemplaren in het
  tekengebied.
  Een symbool bewerken

  1 Voer een van de volgende handelingen uit om het symbool te openen in de isolatiemodus:

  • Selecteer een exemplaar van het symbool en klik op Symbool bewerken in het deelvenster Beheer. Klik op OK als er een
  waarschuwing wordt weergegeven.

  • Dubbelklik op een exemplaar van het symbool. Klik op OK als er een waarschuwing wordt weergegeven.
  • Dubbelklik op een symbool in het deelvenster Symbolen. Er wordt een tijdelijk symboolexemplaar weergegeven in het
  midden van het tekengebied.
  2 Bewerk de illustratie.
  3 Sluit de isolatiemodus af door te klikken op de knop Geïsoleerde groep afsluiten
  tekengebied of in het deelvenster Beheer
  .

  in de linkerbovenhoek van het • Page 91

  ILLUSTRATOR CS3 85
  Handboek

  Een symbool opnieuw definiëren met een andere illustratie

  1 Selecteer de illustratie die u wilt gebruiken om een bestaand symbool opnieuw te definiëren. Let erop dat u een originele
  illustratie selecteert en niet een symboolexemplaar.
  2 Klik in het deelvenster Symbolen op het symbool dat u opnieuw wilt definiëren en kies Symbool opnieuw definiëren in
  het deelvenstermenu.
  Opmerking: De geselecteerde illustratie wordt automatisch een exemplaar van dat symbool. Als u niet wilt dat de geselecteerde
  illustratie een symboolexemplaar wordt, druk dan op Shift terwijl u Symbool opnieuw definiëren kiest in het deelvenstermenu.

  Symboolbibliotheken
  Symboolbibliotheken zijn verzamelingen van vooraf ingestelde symbolen. Wanneer u een symboolbibliotheek opent, wordt
  deze weergegeven in een nieuw deelvenster (niet in het deelvenster Symbolen).
  U kunt items in een symboolbibliotheek selecteren, sorteren en weergeven op dezelfde manier als in het deelvenster
  Symbolen. U kunt echter geen items toevoegen aan, verwijderen uit of bewerken in symboolbibliotheken.
  Symboolbibliotheken openen
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Venster > Symboolbibliotheken > [symboolbibliotheek].
  • Kies Symboolbibliotheek openen in het deelvenster Symbolen en kies een bibliotheek in de lijst die wordt weergegeven.
  • Klik op de knop Menu Symboolbibliotheek in het deelvenster Symbolen en kies een bibliotheek in de lijst die wordt
  weergegeven.
  Als u een bibliotheek automatisch wilt openen wanneer u Illustrator start, kies dan Blijvend in het deelvenstermenu van de
  bibliotheek.
  Symbolen verplaatsen van een bibliotheek naar het deelvenster Symbolen

  De symbolen die u in een document gebruikt, worden automatisch aan het deelvenster Symbolen toegevoegd.
  ❖ Klik op een symbool in een bibliotheek.
  Symboolbibliotheken maken

  1 Voeg de symbolen die u in de bibliotheek wilt opnemen, toe aan het deelvenster Symbolen en verwijder de symbolen die
  u niet wilt opnemen.
  Als u alle symbolen wilt selecteren die niet worden gebruikt in een document, kies dan Ongebruikte selecteren in het menu
  van het deelvenster Symbolen.
  2 Kies Symboolexemplaar opslaan in het menu van het deelvenster Symbolen.
  3 Sla de nieuwe bibliotheek op in de standaardmap Symbolen. De naam van de bibliotheek wordt automatisch
  weergegeven in het submenu Symboolbibliotheken en Symboolbibliotheek openen.
  Als u de bibliotheek hebt opgeslagen in een andere map, kunt u de bibliotheek openen door Symboolbibliotheek openen >
  Andere bibliotheek te kiezen in het menu van het deelvenster Symbolen. Als u de bibliotheek eenmaal op deze manier hebt
  geopend, wordt deze samen met de andere bibliotheken weergegeven in het submenu Symboolbibliotheken.
  Een symboolbibliotheek importeren uit een ander document

  1 Kies Venster > Symboolbibliotheken > Andere bibliotheek of kies Symboolbibliotheek openen > Andere bibliotheek in
  het menu van het deelvenster Symbolen.
  2 Selecteer het bestand waaruit u symbolen wilt importeren en klik op Openen.
  De symbolen worden weergegeven in een apart deelvenster voor een symboolbibliotheek, niet in het deelvenster Symbolen. • Page 92

  ILLUSTRATOR CS3 86
  Handboek

  Symboolgereedschappen en symboolsets
  Symboolsets
  Een symboolset is een groep symboolexemplaren die u maakt met het gereedschap Symbolen sproeien. U kunt gemengde
  sets van symboolexemplaren maken door het gereedschap Symbolen sproeien te gebruiken met twee symbolen achter
  elkaar.

  Illustratie die is gemaakt met de symboolgereedschappen

  Als u werkt met symboolsets, houd er dan rekening mee dat de symboolgereedschappen alleen effect hebben op de
  symbolen die zijn geselecteerd in het deelvenster Symbolen. Als u bijvoorbeeld een gemengde set van symboolexemplaren
  maakt dat een weiland met gras en bloemen voorstelt, kunt u de richting van het gras apart wijzigen door het symbool Gras
  te selecteren in het deelvenster Symbolen en vervolgens gebruik te maken van het gereedschap Symbolen draaien. Als u de
  grootte van zowel het gras als de bloemen wilt wijzigen, moet u beide symbolen selecteren in het deelvenster Symbolen.
  Vervolgens gebruikt u het gereedschap Symboolgrootte instellen.
  Opmerking: Wanneer u in het tekengebied een gemengde symboolset selecteert, wordt in het deelvenster Symbolen automatisch
  het symboolexemplaar geselecteerd dat als laatste aan de set is toegevoegd.

  Symboolsets maken
  Het gereedschap Symbolen sproeien werkt als een deeltjessproeier: u kunt hiermee een groot aantal identieke objecten in
  één keer in het tekengebied plaatsen. Zo kunt u met het gereedschap Symbolen sproeien honderden grassprietjes, wilde
  bloemen, bijen of sneeuwvlokken toevoegen.

  Zie ook
  “Galerie met symboolgereedschappen” op pagina 29
  “Opties voor symboolgereedschappen” op pagina 89
  Sets van symboolexemplaren op een illustratie sproeien

  1 Selecteer een symbool in het deelvenster Symbolen en selecteer vervolgens het gereedschap Symbolen sproeien
  2 Klik of sleep met het gereedschap op de plaats waar u de symboolexemplaren wilt neerzetten.
  Symboolexemplaren toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande set

  1 Selecteer de bestaande symboolset.
  2 Selecteer het gereedschap Symbolen sproeien

  en een symbool in het deelvenster Symbolen.

  . • Page 93

  ILLUSTRATOR CS3 87
  Handboek

  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u symboolexemplaren wilt toevoegen, klik of sleep dan op de plaats waar u de nieuwe exemplaren wilt neerzetten.
  • Selecteer het gereedschap Symbolen sproeien en houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u klikt of
  sleept op de plaats waar u symboolexemplaren wilt verwijderen.

  Symboolexemplaren in een symboolset aanpassen
  Met de symboolgereedschappen kunt u meerdere symboolexemplaren in een set aanpassen. Zo kunt u exemplaren over een
  groter gebied verspreiden met het gereedschap Symbolen samentrekken. Ook kunt u de kleurtinten van exemplaren
  geleidelijk veranderen, zodat ze er realistischer uitzien.
  Hoewel u de symboolgereedschappen kunt toepassen op afzonderlijke symboolexemplaren, zijn ze het effectiefst als u ze
  toepast op symboolsets. Als u werkt met afzonderlijke symboolexemplaren, kunt u de meeste van deze taken eenvoudig
  uitvoeren met behulp van de gereedschappen en opdrachten die u ook voor normale objecten gebruikt.

  Zie ook
  “Galerie met symboolgereedschappen” op pagina 29
  “Opties voor symboolgereedschappen” op pagina 89
  De stapelvolgorde van symboolexemplaren binnen een set wijzigen

  1 Selecteer het gereedschap Symbolen verschuiven

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u symboolexemplaren wilt verplaatsen, sleep dan in de gewenste richting.
  • Houd Shift ingedrukt en klik op het symboolexemplaar om deze naar voren te verplaatsen.
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) en Shift ingedrukt, en klik op het symboolexemplaar om deze naar achteren
  te verplaatsen.
  Symboolexemplaren samentrekken of verspreiden

  1 Selecteer het gereedschap Symbolen samentrekken

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep in het gebied waarin u symboolexemplaren dichter bij elkaar wilt plaatsen.
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik of sleep in het gebied waarin u symboolexemplaren verder
  uit elkaar wilt plaatsen.
  De grootte van symboolexemplaren wijzigen

  1 Selecteer het gereedschap Symboolgrootte instellen

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep in de set waarin u symboolexemplaren groter wilt maken.
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik of sleep in het gebied waarin u symboolexemplaren kleiner
  wilt maken.

  • Als u de dichtheid van de symboolexemplaren wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt of sleept om de
  grootte te wijzigen.
  Symboolexemplaren roteren

  1 Selecteer het gereedschap Symbolen draaien

  .

  2 Klik of sleep het gereedschap in de richting waarin u de symboolexemplaren wilt plaatsen. • Page 94

  ILLUSTRATOR CS3 88
  Handboek

  Symboolexemplaren brandschilderen

  Bij het brandschilderen van een symboolexemplaar verandert de kleurtoon in de richting van de tintkleur, terwijl de
  oorspronkelijke lichtsterkte behouden blijft. (Dit werkt op dezelfde manier als de inkleuringsmethode Tinten en schaduwen
  bij penselen.) Deze methode gebruikt de lichtsterkte van de oorspronkelijke kleur en de kleurtoon van de inkleuring om de
  resulterende kleur te genereren. Dit heeft tot gevolg dat kleuren met een zeer grote of een zeer lage lichtsterkte nagenoeg
  niet veranderen, en zwart-witte objecten helemaal niet.
  Als u een inkleuringsmethode wilt gebruiken die ook van invloed is op zwart-witte objecten, gebruikt u het gereedschap
  Symboolstijl toepassen samen met een grafische stijl waarin de gewenste vulkleur wordt gebruikt.
  1 Selecteer in het deelvenster Kleur de vulkleur die u voor de inkleuring wilt gebruiken.
  2 Selecteer het gereedschap Symbolen brandschilderen

  en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep over de symboolexemplaren die u wilt brandschilderen met de inkleuringskleur. De mate van inkleuring
  neemt geleidelijk toe en de kleur van het symboolexemplaar verandert geleidelijk in de richting van de inkleuringskleur.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u met het gereedschap klikt of sleept om de mate van
  inkleuring te verminderen en meer van de oorspronkelijke symboolkleur weer te geven.

  • Houd Shift ingedrukt terwijl u met het gereedschap klikt of sleept om de mate van inkleuring constant te houden en
  tegelijkertijd de kleur van de symboolexemplaren te wijzigen in de richting van de inkleuringskleur.
  Opmerking: Als u het gereedschap Symbolen brandschilderen gebruikt, neemt de bestandsgrootte toe en gaan de prestaties
  achteruit. Als de beschikbare hoeveelheid geheugen of de geëxporteerde Flash/SVG-bestandsgrootte een probleem kan vormen,
  kunt u dit gereedschap beter niet gebruiken.
  De transparantie van symboolexemplaren aanpassen

  1 Selecteer het gereedschap Symbolen rasteren

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep in het gebied waar u de transparantie van het symbool wilt vergroten.
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik of sleep op de plaats waar u de transparantie van het symbool
  wilt verminderen.
  Een afbeeldingsstijl toepassen op symboolexemplaren

  Met het gereedschap Symboolstijl toepassen kunt u een afbeeldingsstijl toepassen op of verwijderen van een
  symboolexemplaar. U kunt bepalen in welke mate en waar de stijl wordt toegepast. U kunt een stijl bijvoorbeeld geleidelijk
  toepassen, zodat bepaalde symboolexemplaren de stijl volledig weergeven en andere gedeeltelijk.

  Afbeeldingsstijl volledig toegepast (boven) vergeleken met een afbeeldingsstijl toegepast met verschillende sterkten (onder) • Page 95

  ILLUSTRATOR CS3 89
  Handboek

  Als u een ander symboolgereedschap gebruikt, kunt u overschakelen naar het gereedschap Symboolstijl toepassen door in
  het deelvenster Afbeeldingsstijlen op een stijl te klikken.
  1 Selecteer het gereedschap Symboolstijl toepassen

  .

  2 Selecteer een stijl in het deelvenster Afbeeldingsstijlen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep op de plaats waar u een stijl wilt toepassen op de symboolset. De hoeveelheid stijl die op de
  symboolexemplaren wordt toegepast, neemt toe en de stijl verandert geleidelijk.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u met het gereedschap klikt of sleept om de hoeveelheid stijl
  te verminderen en meer van het oorspronkelijke symbool zonder stijl weer te geven.

  • Houd Shift ingedrukt terwijl u met het gereedschap klikt of sleept om de hoeveelheid stijl constant te houden en om
  tegelijkertijd de stijl van het symboolexemplaar geleidelijk te veranderen naar de geselecteerde stijl.
  Opmerking: Het is van groot belang dat u de stappen 1 en 2 in de opgegeven volgorde uitvoert. Als u een stijl selecteert terwijl
  een ander gereedschap dan het symboolgereedschap is geselecteerd, wordt de stijl direct toegepast op de gehele geselecteerde
  symboolset.

  Opties voor symboolgereedschappen
  U kunt de opties voor symboolgereedschappen openen door te dubbelklikken op een symboolgereedschap in het
  deelvenster Gereedschappen.
  De algemene opties zoals diameter, intensiteit en dichtheid worden weergegeven boven aan het dialoogvenster. De opties
  die specifiek zijn voor een bepaald gereedschap, worden weergegeven onder aan het dialoogvenster. Als u wilt
  overschakelen naar de opties van een ander gereedschap, klikt u op een gereedschapspictogram in het dialoogvenster.
  Algemene opties De algemene opties worden weergegeven boven aan het dialoogvenster Opties van een
  symboolgereedschap, onafhankelijk van het symboolgereedschap dat is geselecteerd.  Diameter Hiermee bepaalt u de penseelgrootte van het gereedschap.

  U kunt tijdens het gebruik van een symboolgereedschap altijd op [ drukken om de diameter te verkleinen of op ] om de
  diameter te vergroten.

  • Intensiteit Hiermee geeft u aan hoe snel de verandering plaatsvindt (hoe hoger de waarde, hoe sneller de verandering).
  Als u Drukpen gebruiken selecteert, kunt u de invoer van een tablet of pen gebruiken in plaats van de intensiteitswaarde.
  • Dichtheid symboolset Voer hier een waarde in om de afstand tussen de symboolexemplaren in de set op te geven (bij
  een hogere waarde is de afstand tussen de symboolexemplaren in de set kleiner). Deze instelling is van toepassing op een
  gehele symboolset. Als er een symboolset is geselecteerd, verandert de dichtheid voor alle symboolexemplaren in de set en
  niet alleen voor de exemplaren die nieuw zijn gemaakt.
  • Methode Hiermee geeft u aan hoe symboolexemplaren worden gewijzigd met de gereedschappen Symbolen
  samentrekken, Symboolgrootte instellen, Symbolen draaien, Symbolen brandschilderen, Symbolen rasteren en
  Symboolstijl toepassen.
  Selecteer Door gebruiker gedefinieerd als u de symbolen geleidelijk wilt aanpassen ten opzichte van de positie van de cursor.
  Selecteer Willekeurig om de symbolen in het gebied onder de cursor willekeurig te wijzigen. Selecteer Gemiddeld om de
  symboolwaarden geleidelijk in overeenstemming te brengen.  Penseelgrootte en intensiteit tonen Hiermee geeft u de grootte weer terwijl u het gereedschap gebruikt.

  Opties voor Symbolen sproeien De opties voor Symbolen sproeien (Samentrekken, Grootte, Draaien, Rasteren,
  Brandschilderen en Stijl) worden alleen weergegeven onder de Algemene opties in het dialoogvenster Opties van een
  symboolgereedschap wanneer het gereedschap Symbolen sproeien is geselecteerd. Deze opties bepalen hoe nieuwe
  symboolexemplaren worden toegevoegd aan symboolsets. Elke optie heeft twee keuzemogelijkheden:

  • Gemiddeld Hiermee voegt u een nieuw symbool met de gemiddelde waarde van de bestaande symboolexemplaren toe
  binnen de penseelstraal. Een exemplaar dat bijvoorbeeld wordt toegevoegd aan een gebied waar de bestaande
  symboolexemplaren gemiddeld 50% transparant zijn, wordt 50% transparant, terwijl een exemplaar dat wordt toegevoegd
  aan een gebied waar geen enkel exemplaar transparant is, dekkend wordt. • Page 96

  ILLUSTRATOR CS3 90
  Handboek

  Opmerking: De instelling Gemiddeld houdt alleen rekening met andere exemplaren binnen de penseelstraal van het
  gereedschap Symbolen sproeien. De straal stelt u in via de optie Diameter. Als u de straal wilt weergeven terwijl u werkt,
  selecteert u Penseelgrootte en intensiteit tonen.

  • Door gebruiker gedefinieerd Specifieke vooraf ingestelde waarden toepassen voor elke parameter: Vermalen
  (dichtheid) is gebaseerd op de oorspronkelijke grootte van het symbool. Bij Grootte wordt de oorspronkelijke
  symboolgrootte gebruikt. Bij Draaien wordt de muisrichting gebruikt (of geen richting als de muis niet beweegt). Bij
  Rasteren wordt 100% dekking gebruikt. Bij Brandschilderen worden de huidige vulkleur en de volledige hoeveelheid kleur
  gebruikt. Bij Stijl wordt de huidige stijl gebruikt.
  Opties voor Symboolgrootte instellen De opties voor Symboolgrootte worden alleen weergegeven onder de Algemene

  opties in het dialoogvenster Opties van een symboolgereedschap wanneer het gereedschap Symboolgrootte instellen is
  geselecteerd.  Grootte proportioneel wijzigen Hiermee blijven de verhoudingen van de symboolexemplaren behouden als u de grootte

  ervan wijzigt.

  • Grootte wijzigen is van invloed op dichtheid Selecteer deze optie als u symboolexemplaren verder uit elkaar wilt
  plaatsen wanneer u ze groter maakt en dichter bij elkaar wilt plaatsen wanneer u ze kleiner maakt. • Page 97

  91

  Hoofdstuk 4: Kleur
  U zult in Adobe Illustrator vaak kleuren moeten toepassen op illustraties en dan is het handig als u enige kennis hebt van
  kleurmodellen en kleurmodi. Wanneer u kleuren op illustraties toepast, dient u te bedenken in welk medium de illustratie
  zal worden gepubliceerd, zodat u het juiste kleurmodel en de juiste kleurdefinities kunt gebruiken. Dankzij de alomvattende
  deelvensters Stalen en Kleurengids en het dialoogvenster Actieve kleur kunt u in Illustrator heel eenvoudig experimenteren
  met kleur en kleuren toepassen.

  Kleuren
  Kleuren in digitale afbeeldingen
  We gebruiken kleurmodellen om de kleuren die we zien en waarmee we werken in digitale afbeeldingen, te beschrijven. Elk
  kleurmodel, zoals RGB, CMYK of HSB, vertegenwoordigt een andere methode voor het beschrijven en classificeren van
  kleur. Kleurmodellen werken met numerieke waarden om het zichtbare kleurenspectrum aan te duiden. Een kleurruimte
  is een exemplaar van een kleurmodel met een specifiek gamma (kleuromvang of kleurbereik). Het RGB-kleurmodel omvat
  bijvoorbeeld een aantal kleurruimten: Adobe RGB, sRGB en Apple RGB. Hoewel kleuren in elk van deze kleurruimten
  worden gedefinieerd aan de hand van dezelfde drie assen (R, G en B), is het gamma van elk model verschillend.
  Als u werkt met kleuren in afbeeldingen, bent u in feite bezig met het aanpassen van de numerieke waarden in het bestand.
  Het is niet zo moeilijk om een kleur een nummer te geven, maar deze numerieke waarden zijn op zichzelf geen absolute
  kleuren. Ze hebben alleen een kleurbetekenis binnen de kleurruimte van het apparaat dat de kleur produceert.
  Aangezien elk apparaat een eigen kleurruimte heeft, kan het alleen kleuren reproduceren die binnen het eigen gamma
  thuishoren. Als een afbeelding van het ene apparaat naar het andere wordt verplaatst, veranderen de kleuren mogelijk
  omdat elk apparaat de RGB- of CMYK-waarden interpreteert volgens de eigen kleurruimte. Het is bijvoorbeeld onmogelijk
  om alle kleuren die op een monitor worden weergegeven, exact weer te geven in een afdruk van een desktopprinter. Een
  printer werkt in een CMYK-kleurruimte en een monitor in een RGB-kleurruimte. Het gamma (kleuromvang) van deze
  apparaten is verschillend. Bepaalde kleuren die met inkt worden geproduceerd, kunnen niet worden weergegeven op een
  monitor en bepaalde kleuren die op een monitor kunnen worden weergegeven, kunnen niet op papier worden
  gereproduceerd met inkt.
  Hoewel het onmogelijk is om alle kleuren op de verschillende apparaten perfect op elkaar af te stemmen, kunt u met
  kleurbeheer wel zorgen dat de meeste kleuren hetzelfde zijn of zo op elkaar lijken dat ze er consistent uitzien.

  Zie ook
  “Kleurbeheer in Adobe-toepassingen” op pagina 124
  “Kleurinstellingen in Adobe-toepassingen synchroniseren” op pagina 126

  RGB
  Een groot deel van het zichtbare spectrum kan worden weergegeven door rood, groen en blauw (RGB) licht in bepaalde
  verhoudingen en sterkten te vermengen. Als de kleuren elkaar overlappen, ontstaat cyaan, magenta en geel.
  RGB-kleuren worden additieve kleuren genoemd, omdat u wit maakt door R (rood), G (groen) en B (blauw) tegelijk toe te
  voegen, dat wil zeggen dat al het licht wordt teruggekaatst naar het oog. Additieve kleuren worden gebruikt voor verlichting,
  televisies en computerschermen. Uw scherm maakt bijvoorbeeld kleuren door licht uit te stralen via rood, groen en blauw
  fosfor. • Page 98

  ILLUSTRATOR CS3 92
  Handboek

  G

  R

  B

  Additieve kleuren (RGB)
  R. Rood G. Groen B. Blauw

  U kunt de RGB-kleurmodus gebruiken om met kleurwaarden te werken. Deze modus is gebaseerd op het RGB-kleurmodel.
  In de RGB-modus kunt u voor alle RGB-onderdelen een waarde tussen 0 (zwart) en 255 (wit) gebruiken. Zo heeft een
  helderrode kleur bijvoorbeeld een R-waarde van 246, een G-waarde van 20 en een B-waarde van 50. Wanneer de waarden
  van de drie kleuren gelijk zijn, is het resultaat een grijstint. Wanneer de waarde van alle onderdelen 255 is, is het resultaat
  puur wit en wanneer alle onderdelen de waarde 0 hebben, is het resultaat puur zwart.
  Illustrator beschikt ook over een gewijzigde RGB-kleurmodus, namelijk de modus Web-RGB, die alleen de RGB-kleuren
  bevat die voor het web kunnen worden gebruikt.

  Zie ook
  “De kleurmodus van een document wijzigen” op pagina 93

  CMYK
  Terwijl bij het RGB-model kleur wordt gemaakt door een lichtbron, is het CMYK-model gebaseerd op de lichtabsorberende
  kwaliteiten van inkt op papier. Als wit licht op doorschijnende inkt valt, wordt een deel van het spectrum geabsorbeerd.
  Kleuren die niet worden geabsorbeerd, worden naar het oog gereflecteerd.
  Wanneer puur cyaan (C), magenta (M) en gele (Y, van het Engelse 'yellow') pigmenten worden gecombineerd, ontstaat
  zwart omdat alle kleuren worden geabsorbeerd. Daarom worden dit de subtractieve kleuren genoemd. Zwarte inkt (K)
  wordt toegevoegd om betere dichtheid te verkrijgen in schaduwgebieden. (De letter K wordt gebruikt, omdat zwart de
  hoofdkleur (in het Engels de 'key'kleur) is voor het registreren van de andere kleuren en omdat de letter B al wordt gebruikt
  voor blauw.) Het combineren van deze inkten om kleur te reproduceren wordt vierkleurenprocesdruk genoemd.
  C

  M

  Y

  K

  Subtractieve kleuren (CMYK)
  C. Cyaan M. Magenta Y. Geel K. Zwart

  U kunt de RGB-kleurmodus gebruiken om met kleurwaarden te werken. Deze modus is gebaseerd op het RGB-kleurmodel.
  In de CMYK-modus kan voor iedere CMYK-procesinkt een waarde tussen 0 en 100% worden gebruikt. Aan de lichtste
  kleuren worden kleine percentages van de procesinktkleuren toegewezen en de donkere kleuren krijgen een hoger
  percentage. Een helder rood kan bijvoorbeeld 2% cyaan, 93%magenta, 90% geel en 0% zwart bevatten. In CMYK-objecten
  benaderen lage inktpercentages de kleur wit en liggen hogere inktpercentages dichter bij zwart.
  Gebruik CMYK wanneer u een document voorbereidt dat met procesinkten moet worden gedrukt. • Page 99

  ILLUSTRATOR CS3 93
  Handboek

  Zie ook
  “De kleurmodus van een document wijzigen” op pagina 93

  De kleurmodus van een document wijzigen
  ❖ Kies Bestand > Documentkleurmodus > CMYK-kleur of RGB-kleur.

  HSB
  Het HSB-model is gebaseerd op de menselijke waarneming van kleuren en beschrijft drie basiskenmerken van kleur:
  Kleurtoon Kleur die wordt gereflecteerd of doorgelaten door een object. Kleurtoon wordt gemeten als plaats op de
  standaard kleurenschijf en wordt uitgedrukt in graden (tussen 0˚ en 360˚). Kleurtonen worden in het dagelijks
  spraakgebruik benoemd met de naam van de desbetreffende kleur zoals rood, oranje of groen.
  Verzadiging Sterkte of zuiverheid van de kleur (soms chroma genoemd). Verzadiging is het percentage grijs in verhouding
  tot de kleurtoon. Dus 0% is grijs en 100% is volledig verzadigd. Op de kleurenschijf is de verzadiging in het midden het
  kleinst en aan de rand het grootst.
  Helderheid De relatieve lichtheid of donkerheid van een kleur, gewoonlijk gemeten als een percentage van 0% (zwart) tot

  100% (wit).
  0

  H

  360

  100

  100

  S

  B

  0

  0

  HSB-kleurmodel
  H. Kleurtoon S. Verzadiging B. Helderheid

  Zie ook
  “De verzadiging van meerdere kleuren aanpassen” op pagina 121

  Lab
  Het CIE Lab-kleurmodel is gebaseerd op de menselijke perceptie van kleur. Het is een van de kleurmodellen die zijn
  opgesteld door de Commission Internationale d’Eclairage (CIE), een organisatie die zich bezighoudt met standaarden voor
  alle aspecten van licht.
  De numerieke waarden van Lab beschrijven alle kleuren die een persoon met een normaal gezichtsvermogen kan
  waarnemen. Aangezien het Lab-model beschrijft hoe een kleur eruitziet en niet hoeveel van een bepaalde kleurstof een
  apparaat (beeldscherm, desktopprinter of digitale camera) nodig heeft om kleuren te produceren, wordt Lab als een
  apparaatonafhankelijk kleurmodel beschouwd. Kleurbeheersystemen gebruiken Lab als kleurverwijzing om te kunnen
  voorspellen wat er gebeurt als een kleur wordt omgezet van de ene kleurruimte naar de andere.
  U kunt het Lab-model in Illustrator gebruiken om steunkleurstalen te maken, weer te geven en uit te voeren. U kunt in de
  Lab-modus echter geen documenten maken.

  Zie ook
  “Steunkleuren weergeven en uitvoeren met behulp van Lab-waarden” op pagina 103 • Page 100

  ILLUSTRATOR CS3 94
  Handboek

  Grijswaarden
  Grijswaarden representeren een object aan de hand van zwarte tinten. Ieder grijswaardenobject heeft een
  helderheidswaarde tussen 0% (wit) en 100% (zwart). Afbeeldingen die zijn gemaakt met scanners voor zwart-wit of
  grijswaarden worden meestal weergegeven in grijswaarden.
  U kunt met grijswaarden ook kleurenillustraties omzetten in kwalitatief hoogstaande zwart-witillustraties. In dit geval
  negeert Adobe Illustrator alle kleurinformatie in de originele illustratie en representeren de grijsniveaus (grijstinten) van
  de geconverteerde objecten de lichtsterkte van de oorspronkelijke objecten.
  Wanneer u grijswaardenobjecten omzet in RGB, krijgen de kleurwaarden van elk object de eerdere grijswaarden van het
  desbetreffende object toegewezen. U kunt een grijswaardenobject ook omzetten in een CMYK-object.

  Zie ook
  “Kleuren omzetten in grijswaarden” op pagina 120
  “Grijswaardenafbeeldingen omzetten in RGB of CMYK” op pagina 120

  Kleurruimten en gamma's
  Een kleurruimte is een kleurbereik in het zichtbare spectrum. Een kleurruimte kan ook een exemplaar zijn op een
  kleurmodel. Adobe RGB, Apple RGB en sRGB zijn voorbeelden van verschillende kleurruimten die zijn gebaseerd op
  hetzelfde kleurmodel.

  A
  B
  C

  Gamma's van verschillende kleurruimten
  A. Visuele gamma B. RGB-kleurruimte C. CMYK-kleurruimte

  Gamma is het kleurbereik waaruit een bepaalde kleurruimte bestaat. De apparaten (computermonitor, scanner,
  desktopprinter, drukpers, digitale camera) in uw workflow werken binnen verschillende kleurruimten en hebben elk een
  ander gamma. Sommige kleuren vallen binnen het gamma van de computermonitor, maar niet binnen het gamma van de
  inkjetprinter, en vice versa. Als een kleur niet kan worden geproduceerd op een apparaat, valt deze buiten de kleurruimte
  van dat apparaat. Met andere woorden: de kleur valt buiten het gamma.

  Zie ook
  “Een kleur die buiten het gamma valt, omzetten in een afdrukbare kleur” op pagina 119
  “Waarom kleuren soms niet overeenkomen” op pagina 122

  Over steun- en proceskleuren
  U kunt kleuren aanwijzen als steun- of proceskleurtypen. Deze komen overeen met de twee hoofdinkttypen die in een
  drukkerij worden gebruikt. In het deelvenster Stalen herkent u het kleurtype van een kleur aan de pictogrammen naast de
  naam van de kleur.
  Wanneer u kleur toepast op paden en kaders, moet u rekening houden met het uiteindelijke medium waarop uw werk wordt
  gepubliceerd, zodat u de kleur in de meest geschikte kleurmodus toepast.
  Als in het kleurenwerkschema ook documenten naar andere apparaten worden gestuurd, kunt u een kleurbeheersysteem
  (CMS: color-managment system) gebruiken voor het bijhouden en reguleren van de kleuren in het gehele proces. • Page 101

  ILLUSTRATOR CS3 95
  Handboek

  Steunkleuren
  Een steunkleur is een speciale, vooraf gemengde inkt die in plaats van of naast CMYK-procesinkten wordt gebruikt en
  waarvoor een aparte drukplaat op een drukpers nodig is. Gebruik steunkleuren wanneer er slechts weinig kleuren zijn
  opgegeven en de nauwkeurigheid van de kleuren van groot belang is. Steunkleurinkten kunnen kleuren buiten het gamut
  van proceskleuren nauwkeurig reproduceren. De exacte weergave van de gedrukte steunkleur wordt echter bepaald door
  de combinatie van de inkt die door de commerciële drukker wordt gemengd, en het papier waarop wordt afgedrukt, niet
  door de kleurwaarden die u of Kleurenbeheer opgeeft. Als u steunkleurwaarden opgeeft, beschrijft u de gesimuleerde
  weergave van de kleur voor uw monitor en samengestelde printer (afhankelijk van de gamutbeperkingen van deze
  apparaten).
  Neem bij het opgeven van een steunkleur de volgende richtlijnen in acht:

  • Voor het beste resultaat bij gedrukte documenten geeft u een steunkleur op uit een kleurovereenkomstsysteem dat door
  uw commerciële drukker wordt ondersteund. De software wordt standaard geleverd met verschillende bibliotheken voor
  kleurovereenkomstsystemen.

  • Minimaliseer het aantal steunkleuren dat u gebruikt. Voor elke steunkleur die u gebruikt, is een extra drukplaat voor de
  drukpers nodig, wat meer kosten met zich meebrengt. Als u meer dan vier kleuren denkt nodig te hebben, kunt u uw
  document het beste met proceskleuren drukken.

  • Als een object steunkleuren bevat en een ander object overlapt dat transparantie-eigenschappen bevat, kan dit een
  ongewenst resultaat opleveren als u het bestand exporteert in de EPS-bestandsindeling, als u via het venster Afdrukken
  steunkleuren omzet naar proceskleuren, of als u kleurscheidingen maakt in een ander programma dan Illustrator of
  InDesign. Voor het beste resultaat gebruikt u Voorvertoning afvlakker of Voorvertoning scheidingen om een
  proefafdruk op het scherm (soft proof) te maken om vóór het drukken te bekijken wat de effecten zijn van het afvlakken
  van de transparantie. Bovendien kunt u de steunkleuren omzetten naar proceskleuren met behulp van het Inktbeheer in
  InDesign, voordat u gaat drukken of exporteren.

  • U kunt ook een steunkleurdrukplaat gebruiken om een laklaag te plaatsen op bepaalde gebieden van een taak die met
  proceskleuren is gedrukt. In dit geval worden er bij de afdruktaak in totaal vijf inkten gebruikt: vier procesinkten en één
  laklaag (steunkleur).

  Proceskleuren
  Een proceskleur wordt gedrukt met een combinatie van vier standaardprocesinkten: cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK).
  Gebruik proceskleuren als u voor een taak zo veel kleuren nodig hebt dat het gebruik van aparte steunkleurinkten duur of
  onuitvoerbaar zou zijn, bijvoorbeeld bij het drukken van kleurenfoto's.
  Neem bij het opgeven van proceskleuren de volgende richtlijnen in acht:

  • Voor het beste resultaat bij het drukken van documenten geeft u proceskleuren op met CMYK-waarden die zijn gedrukt
  op de proceskleurenreferentiewaaiers die u bij een commericiële drukker kunt krijgen.

  • De definitieve kleurwaarden van een proceskleur zijn de waarden in CMYK. Wanneer u een proceskleur volgens het
  RGB-model (of het LAB-model in Indesign) opgeeft, worden deze kleurwaarden naar CMYK omgezet wanneer u
  kleurscheidingen drukt. De resultaten van deze conversies kunnen verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
  kleurbeheer en het documentprofiel.

  • Baseer u bij het opgeven van proceskleuren niet op de weergave op uw beeldscherm, tenzij u een kleurbeheersysteem
  goed hebt ingesteld en u op de hoogte bent van de beperkingen van het vooraf bekijken van kleuren.

  • Gebruik geen proceskleuren in documenten die alleen voor online weergave zijn bedoeld, omdat CMYK een kleinere
  kleurengamut heeft dan een standaardmonitor.

  • In Illustrator en InDesign kunt u een proceskleur als globaal of niet-globaal opgeven. In Illustrator geldt dat globale
  proceskleuren gekoppeld blijven aan een staal in het deelvenster Stalen. Dit betekent dat als u het staal van een globale
  proceskleur wijzigt, alle objecten met deze kleur worden bijgewerkt. Niet-globale kleuren worden niet automatisch in
  het hele document bijgewerkt wanneer u de kleur bewerkt. Standaard zijn proceskleuren niet-globaal. Wanneer u een
  staal toepast op een object in InDesign, wordt het staal automatisch toegepast als een globale proceskleur. Niet-globale
  stalen zijn naamloze kleuren die u kunt bewerken in het deelvenster Kleur. • Page 102

  ILLUSTRATOR CS3 96
  Handboek

  Opmerking: Globale en niet-globale proceskleuren beïnvloeden alleen de manier waarop een bepaalde kleur op objecten wordt
  toegepast en nooit de manier waarop kleuren worden gescheiden of zich gedragen wanneer u ze van de ene naar de andere
  toepassing overbrengt.

  Steun- en proceskleuren tegelijk gebruiken
  Soms is het handig om voor dezelfde taak zowel proces- als steuninkten te gebruiken. Zo kunt u één steuninkt gebruiken
  om de kleur van een bedrijfslogo natuurgetrouw af te drukken op de pagina's van een jaarverslag waarop foto's met behulp
  van proceskleuren zijn gedrukt. Maar u kunt ook een steunkleurdrukplaat gebruiken om een laklaag te plaatsen op
  bepaalde gebieden van een taak die met proceskleuren is gedrukt. In beide gevallen worden er bij de afdruktaak in totaal
  vijf inkten gebruikt: vier procesinkten en één steuninkt of laklaag.
  In InDesign kunt u proces- en steunkleuren met elkaar mengen en zo gemengde inktkleuren maken.

  Kleuren vergelijken in InDesign en Illustrator
  In Adobe InDesign en Adobe Illustrator worden niet exact dezelfde methoden gebruikt voor het toepassen van benoemde
  kleuren. In Illustrator kunt u een benoemde kleur als globaal of niet-globaal opgeven, maar in InDesign worden alle
  naamloze kleuren als niet-globale proceskleuren.
  Het InDesign-equivalent van globale kleuren zijn stalen. Stalen vergemakkelijken het wijzigen van kleurschema's zonder
  dat elk object afzonderlijk hoeft te worden gezocht en aangepast. Dit is erg handig voor standaarddocumenten met een
  regelmatig productieschema, zoals weekbladen. Omdat in InDesign de kleuren zijn gekoppeld aan stalen in het deelvenster
  Stalen, heeft elke wijziging in een staal gevolgen voor de objecten waarop die kleur is toegepast.
  In InDesign worden naamloze kleuren gebruikt als niet-globale stalen. De naamloze kleuren staan niet in het deelvenster
  Stalen en worden niet automatisch in het hele document bijgewerkt wanneer u de kleur bewerkt in het deelvenster Kleur.
  U kunt naderhand echter een naamloze kleur aan het deelvenster Stalen toevoegen.
  Benoemde en naamloze kleuren bepalen alleen de manier waarop een bepaalde kleur in een document wordt bijgewerkt,
  en dus niet de wijze waarop de kleuren worden gescheiden of zich gedragen als u kleuren van het ene programma naar het
  andere overbrengt.

  Kleuren selecteren
  Informatie over het selecteren van kleuren
  U kunt kleuren voor uw illustraties selecteren via een groot aantal verschillende gereedschappen, deelvensters en
  dialoogvensters in Illustrator. U kunt de manier waarop u kleur selecteert, laten afhangen van uw illustratie. Als u
  bijvoorbeeld bepaalde door uw bedrijf goedgekeurde kleuren wilt gebruiken, kunt u het beste kleuren selecteren die in een
  door het bedrijf goedgekeurde stalenbibliotheek staan. Als u kleuren wilt afstemmen op kleuren in andere illustraties, kunt
  u het pipet of de Kleurkiezer gebruiken en exacte kleurwaarden opgeven.
  U kunt alle volgende functies gebruiken voor het selecteren van kleuren:
  Het deelvenster Stalen en de deelvensters met stalenbibliotheken Hier vindt u afzonderlijke kleuren en kleurgroepen. U
  kunt een kleur kiezen in vooraf gedefinieerde stalen en bibliotheken of u kunt uw eigen stalen of bibliotheken maken. U
  kunt ook bibliotheken importeren.
  Kleurkiezer In de Kleurkiezer ziet u een kleurenspectrum waarin u kleuren op visuele basis kunt selecteren. Ook bevat dit

  venster kleurstalen en vakken voor kleurwaarden waarin u kleuren handmatig kunt definiëren.
  Gereedschap Pipet Met het pipet maakt u kleurmonsters in uw afbeelding door te klikken.
  Deelvenster Kleur Het deelvenster Kleur bevat een kleurenspectrum, schuifregelaars voor afzonderlijke kleurwaarden

  (bijvoorbeeld een regelaar voor cyaan) en tekstvakken voor kleurwaarden. U kunt vul- en streekkleuren opgeven in het
  deelvenster Kleur. In het menu van het deelvenster Kleur kunt u omgekeerde en complementaire kleuren voor de actieve
  vul- of streekkleur maken en een staal maken op basis van de geselecteerde kleur. • Page 103

  ILLUSTRATOR CS3 97
  Handboek

  Deelvenster Kleurengids In dit deelvenster kunt u uit verschillende harmonieregels kiezen voor het maken van

  kleurgroepen met gebruik van een door u gekozen basiskleur. U kunt kleurexemplaren maken aan de hand van tinten en
  schaduwen, warme en koele kleuren of levendige en doffe kleuren. Vanuit het deelvenster Kleurengids kunt u een
  kleurgroep openen in het dialoogvenster Actieve kleur.
  Het dialoogvenster Actieve kleur In dit dialoogvenster vindt u gereedschappen waarmee u de kleuren in een kleurgroep of

  illustratie nauwkeurig kunt definiëren of aanpassen. U kunt uw illustratie ook opnieuw kleuren met de kleuren uit de
  kleurgroep of het aantal kleuren reduceren of de kleuren converteren voor uitvoer.
  De opdracht Geselecteerde kleuren toevoegen of de knop Nieuwe kleurgroep Maak een nieuwe kleurgroep die de kleuren
  bevat die in de geselecteerde illustratie voorkomen. Zowel deze opdracht als deze knop staan in het deelvenster Stalen.

  Zie ook
  “Stalen” op pagina 99
  “Stalenbibliotheken” op pagina 100
  “Overzicht van de kleurkiezer” op pagina 97
  “Overzicht van het deelvenster Kleurengids” op pagina 106
  “Overzicht van het deelvenster Actieve kleur” op pagina 109

  Overzicht van de kleurkiezer
  Met de Kleurkiezer kunt u de kleur van de vulling of de streek van een object selecteren door een kleur uit een kleurenveld
  en -spectrum te kiezen, kleuren op numerieke wijze te definiëren of op een staal te klikken.
  A

  E F

  B

  CD

  G

  H

  I

  Kleurkiezer
  A. Kleurveld. B. HSB-kleurwaarden C. Huidige kleur D. Vorige kleur E. Schuifregelaar voor kleurenspectrum F. Kleurenspectrum G. RGBkleurwaarden H. Hexadecimale kleurwaarde I. CMYK-kleurwaarden

  Zie ook
  “Kleuren in digitale afbeeldingen” op pagina 91
  De Kleurkiezer weergeven
  ❖ Dubbelklik op het selectievakje van de vul- of streekkleur in het deelvenster Gereedschappen of in het deelvenster Kleur.
  Het kleurenspectrum wijzigen dat wordt weergegeven in de Kleurkiezer
  ❖ Klik op een letter: H (Hue, kleurtoon), S (Saturation, verzadiging), B (Brightness, helderheid), R (Red, rood), G (Green,
  groen) of B (Blue, blauw). • Page 104

  ILLUSTRATOR CS3 98
  Handboek

  Alleen webveilige kleuren weergeven

  Er zijn webveilige kleuren die door alle webbrowsers, ongeacht het platform, worden herkend.
  ❖ Selecteer Alleen webkleuren.
  Kleurstalen weergeven in plaats van het kleurenspectrum
  ❖ Klik op Kleurstalen. Klik op Kleurmodellen om het kleurenspectrum opnieuw weer te geven.

  Kleuren selecteren met de Kleurkiezer
  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep in het kleurenspectrum. Een ronde markering geeft de positie van de kleur in het spectrum aan.
  • Sleep de driehoekjes langs de kleurschuifregelaar of klik binnen de kleurschuifregelaar.
  • Geef waarden op in de tekstvakken.
  • Klik op Kleurstalen, selecteer een staal en klik op OK.

  Overzicht van het deelvenster Kleur
  U kunt het deelvenster Kleur (Venster > Kleur) gebruiken om kleur toe te passen op de vulling en de streek van een object,
  en ook om kleuren te bewerken en te mengen. In het deelvenster Kleur kunnen kleurwaarden worden weergegeven aan de
  hand van verschillende kleurmodellen. Standaard worden in het deelvenster Kleur alleen de meest gebruikte opties
  weergegeven.
  AB

  D

  C

  E

  F

  G

  Deelvenster Kleur
  A. Vulkleur B. Kleur van de streek C. Deelvenstermenu D. Vak Geen E. Kleurenspectrumbalk F. Kleurregelaar G. Tekstvak voor
  kleurcomponent

  Zie ook
  “Kleuren in digitale afbeeldingen” op pagina 91
  “De werkruimte aanpassen” op pagina 17
  Het kleurmodel wijzigen
  ❖ Selecteer Grijswaarden, RGB, HSB, CMYK of Web-RGB in het deelvenstermenu.
  Alle opties tonen in het deelvenster
  ❖ Selecteer Opties tonen in het deelvenstermenu. U kunt ook op het dubbele driehoekje op de tab van het deelvenster

  klikken om door de weergavegrootten te bladeren.

  Kleuren selecteren met de Kleurkiezer
  1 Selecteer de gewenste kleurmodus in het deelvenstermenu. De modus die u selecteert, is alleen van invloed op de
  weergave van het deelvenster Kleur. De kleurmodus van het document wordt hier niet door gewijzigd.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep of klik in een schuifregelaar. • Page 105

  ILLUSTRATOR CS3 99
  Handboek

  • Houd Shift ingedrukt en sleep een kleurschuifregelaar om de andere schuifregelaars ten opzichte hiervan te verplaatsen.
  Dit geldt niet voor HSB-schuifregelaars. U houdt dan een vergelijkbare kleur, maar met een andere tint of intensiteit.

  • Geef waarden op in de tekstvakken.
  • Klik in de kleurenspectrumbalk onder aan het deelvenster. Als u geen kleur wilt selecteren, klikt u op het vak Geen aan
  de linkerkant van de kleurenbalk. Als u wit wilt selecteren, klikt u op het witte staal rechtsboven in de kleurenbalk. Als
  u zwart wilt selecteren, klikt u op het zwarte staal rechtsonder in de kleurenbalk.

  Stalen maken en gebruiken
  Stalen
  Stalen zijn benoemde kleuren, tinten, verlopen en patronen. De stalen die zijn gekoppeld aan een document, worden
  weergegeven in het deelvenster Stalen. Stalen kunnen afzonderlijk of in groepen worden weergegeven.
  U kunt bibliotheken met stalen uit andere Illustrator-documenten en verschillende kleursystemen openen.
  Stalenbibliotheken worden weergegeven in aparte deelvensters en worden niet met het document opgeslagen.
  Het deelvenster Stalen en de deelvensters met stalenbibliotheken kunnen de volgende typen stalen bevatten:
  Proceskleuren Een proceskleur wordt gedrukt met een combinatie van vier standaardprocesinkten: cyaan, magenta, geel

  en zwart. Standaard definieert Illustrator nieuwe stalen als proceskleuren. (Zie “Proceskleuren” op pagina 95.)
  Algemene proceskleuren Wanneer u een algemene kleur bewerkt, wordt deze automatisch overal in uw illustratie

  bijgewerkt. Alle steunkleuren zijn algemene kleuren, maar er zijn zowel algemene als lokale proceskleuren. U kunt
  algemene kleurstalen herkennen aan het pictogram voor algemene kleuren
  (in de lijstweergave van het deelvenster) of
  aan het driehoekje in de onderhoek (in de miniatuurweergave van het deelvenster).
  Steunkleuren Een steunkleur is een vooraf gemengde inkt die in plaats van of in aanvulling op CMYK-procesinkten wordt

  gebruikt. U kunt algemene kleurstalen herkennen aan het pictogram voor algemene kleuren
  (in de lijstweergave van
  het deelvenster) of aan het driehoekje in de benedenhoek (in de miniatuurweergave van het deelvenster). (Zie
  “Steunkleuren” op pagina 95.)
  Verlopen Een verloop is een geleidelijke overvloeiing van twee of meer kleuren of tinten van dezelfde kleur of van
  verschillende kleuren. Verloopkleuren kunnen worden toegewezen als CMYK-proceskleuren, RGB-kleuren of als een
  steunkleur.
  Patronen Patronen zijn herhaalde (naast elkaar geplaatste) paden, samengestelde paden, tekst met effen vullingen of
  zonder vulling.
  Geen Als u de staal Geen selecteert, verwijdert u de streek of vulling van een object. U kunt deze staal niet bewerken of
  verwijderen.
  Registratie Het staal Registratie

  is een intern staal waarmee objecten worden gevuld of omlijnd om te worden
  afgedrukt op iedere kleurscheiding van een PostScript-printer. Zo gebruiken registratietekens bijvoorbeeld de kleur
  Registratie, waardoor de drukplaten nauwkeurig op een drukpers kunnen worden uitgelijnd. Deze staal kunt u niet
  verwijderen.
  Opmerking: Als u de registratiekleur voor tekst gebruikt en het bestand vervolgens scheidt en afdrukt, wordt de tekst mogelijk
  niet goed geregistreerd, zodat de zwarte inkt er vaal uitziet. Als u dit wilt vermijden, kunt u voor tekst beter zwarte inkt
  gebruiken.

  Kleurgroepen Kleurgroepen kunnen proceskleuren, steunkleuren en algemene proceskleuren bevatten, maar ze kunnen
  geen patroon-, verloop- of registratiestalen of het staal Geen bevatten. U kunt kleurgroepen baseren op harmonieën met
  gebruik van het deelvenster Kleurengids of het dialoogvenster Actieve kleur. Als u bestaande stalen in een kleurgroep wilt
  plaatsen, selecteert u de desbetreffende stalen en klikt u op het pictogram Nieuwe kleurgroep
  in het deelvenster Stalen.
  U kunt een kleurgroep herkennen aan het mappictogram
  . • Page 106

  ILLUSTRATOR CS3 100
  Handboek

  U kunt ook tinten maken in het deelvenster Stalen. Een tint is een algemene proces- of steunkleur met een gewijzigde
  intensiteit. Tinten van dezelfde kleur zijn elkaar gekoppeld, dus als u de kleur van een tintstaal bewerkt, wordt de kleur van
  alle gekoppelde tintstalen (en de objecten die met die stalen zijn getekend) ook gewijzigd. De tintwaarden blijven echter
  hetzelfde. Tinten worden aangegeven aan de hand van een percentage (in de lijstweergave van het deelvenster Stalen).

  Stalenbibliotheken
  Stalenbibliotheken zijn verzamelingen vooraf ingestelde kleuren, zoals de kleurenboeken PANTONE®, HKS, Trumatch,
  FOCOLTONE, DIC en TOYO, en de per thema gegroepeerde bibliotheken, zoals camouflage, natuur, Grieks en edelstenen.
  Wanneer u een stalenbibliotheek opent, wordt deze weergegeven in een nieuw deelvenster (niet in het deelvenster Stalen).
  U kunt de stalen in een stalenbibliotheek op dezelfde manier selecteren, sorteren en weergeven als in het deelvenster Stalen.
  U kunt echter geen stalen toevoegen aan, verwijderen uit of bewerken in het deelvenster met stalenbibliotheken.
  Als u een stalenbibliotheek automatisch wilt openen wanneer u Illustrator start, kiest u Blijvend in het deelvenstermenu
  van de stalenbibliotheek.

  Zie ook
  “Stalenbibliotheken maken” op pagina 106
  “Kleurstalen delen met andere toepassingen” op pagina 102
  Een stalenbibliotheek openen
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Venster > Staalbibliotheken > [naam bibliotheek].
  • Kies Staalbibliotheek openen > [naam bibliotheek] in het menu van het deelvenster Stalen.
  • Klik op de knop Menu Staalbibliotheken

  en kies een bibliotheek in de lijst.

  Een stalenbibliotheek bewerken

  1 Kies Bestand > Openen en zoek en open het bibliotheekbestand. Standaard worden stalenbibliotheekbestanden
  opgeslagen in de map Illustrator\Presets\Swatches.
  2 Bewerk de kleuren in het deelvenster Stalen en sla uw wijzigingen op.

  Overzicht van het deelvenster Stalen
  In het deelvenster Stalen (Venster > Stalen) kunt u alle documentkleuren, verlopen en patronen beheren. U kunt al deze
  elementen een naam geven en deze opslaan, zodat u ze altijd bij de hand hebt. Wanneer de vulling of streek van een
  geselecteerd object een kleur, verloop, patroon of tint bevat die is toegepast vanuit het deelvenster Stalen, wordt het
  toegepaste staal gemarkeerd in het deelvenster Stalen.
  A

  B

  C
  D
  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  Deelvenster Stalen in de weergave Beknopte lijst
  A. Steunkleur B. Algemene kleur C. Vulling of streek van Geen D. Staal Registratie (wordt afgedrukt op alle platen) E. CMYK-symbool
  (wanneer het document is geopend in de CMYK-modus) F. RGB-symbool (wanneer het document is geopend in de RGB-modus) G. De knop
  Menu Staalbibliotheken H. De knop Menu Staaltypen tonen I. De knop voor het menu Staalopties J. De knop Nieuwe kleurgroep K. Knop
  Nieuw staal • Page 107

  ILLUSTRATOR CS3 101
  Handboek

  Zie ook
  “De werkruimte aanpassen” op pagina 17
  De weergave van stalen wijzigen
  ❖ Selecteer een weergaveoptie in het menu van het deelvenster Stalen: Kleine miniaturen, Normale miniaturen, Grote
  miniaturen, Beknopte lijst of Uitgebreide lijst.
  Een bepaald type staal tonen en alle andere stalen verbergen
  ❖ Klik op de knop Staaltypen tonen
  en kies een van de volgende opties: Alle stalen tonen, Kleurstalen tonen,
  Verloopstalen tonen, Patroonstalen tonen of Kleurgroepen tonen.
  Alle stalen selecteren die niet in de illustratie worden gebruikt

  Als u in het deelvenster Stalen alleen de kleuren wilt zien die in een document worden gebruikt, kunt u alle ongebruikte
  stalen selecteren en deze vervolgens verwijderen.
  ❖ Kies Alle ongebruikte selecteren in het menu van het deelvenster Stalen.
  Een kleurgroep selecteren

  • Klik op het pictogram van de kleurgroep

  om de hele groep te selecteren.

  • Klik op afzonderlijke stalen om de stalen in de groep te selecteren.
  Opmerking: Klik op de knop Kleuren bewerken
  of dubbelklik op de kleurgroepmap om de geselecteerde kleurgroep te
  bewerken. Zie “Kleuren bewerken in het dialoogvenster Actieve kleur” op pagina 111 voor meer informatie.
  Een staal op naam selecteren
  ❖ Selecteer Zoekveld tonen in het menu van het deelvenster Stalen. Typ de eerste letter(s) van de naam van het staal in het
  tekstvak Zoeken boven aan het deelvenster.

  Opmerking: Deze procedure werkt niet met doublebyte-tekens.
  U kunt deze methode ook gebruiken om een PANTONE-staal te selecteren door het PANTONE-nummer in te voeren.
  Stalen verplaatsen naar een kleurgroep

  • Sleep individuele kleurstalen naar een bestaande kleurgroepmap.
  • Selecteer de kleuren die u in de nieuwe kleurgroep wilt opnemen en klik op de knop Nieuwe kleurgroep

  .

  De weergave van stalen wijzigen
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Sorteren op naam of Sorteren op type in het menu van het deelvenster Stalen.
  • Sleep een staal naar een nieuwe locatie.

  Kleuren uit illustraties toevoegen aan het deelvenster Stalen
  U kunt automatisch alle kleuren uit de geselecteerde illustratie of alle kleuren in uw document toevoegen aan het
  deelvenster Stalen. Illustrator zoekt de kleuren die nog niet in het deelvenster Stalen staan, zet eventuele proceskleuren om
  in algemene kleuren en voegt deze als nieuwe stalen toe aan het deelvenster.
  Wanneer u automatisch kleuren toevoegt aan het deelvenster Stalen, worden alle kleuren in het document opgenomen, met
  uitzondering van:

  • Kleuren in dekkingsmaskers (wanneer de bewerkingsmodus van het dekkingsmasker niet actief is)
  • Geïnterpoleerde kleuren in overvloeiingen
  • Kleuren in afbeeldingspixels
  • Hulplijnkleuren • Page 108

  ILLUSTRATOR CS3 102
  Handboek

  • Kleuren in objecten die zich binnen samengestelde vormen bevinden en die niet zichtbaar zijn
  Als u een verloopvulling, patroonvulling of symboolexemplaar wijzigt in een nieuwe algemene kleur, wordt de kleur
  toegevoegd als een nieuw staal en blijft het oorspronkelijke kleurstaal behouden.
  Alle documentkleuren toevoegen
  ❖ Controleer of het document geen selectie bevat en kies Gebruikte kleuren toevoegen in het menu van het deelvenster
  Stalen.
  Kleuren toevoegen uit geselecteerde illustraties
  ❖ Selecteer de objecten met de kleuren die u aan het deelvenster Stalen wilt toevoegen en voer een van de volgende

  handelingen uit:

  • Kies Geselecteerde kleuren toevoegen in het menu van het deelvenster Stalen.
  • Klik op de knop Nieuwe kleurgroep

  in het deelvenster Stalen. Geef opties op in het dialoogvenster dat dan wordt

  weergegeven.

  Kleurstalen delen met andere toepassingen
  U kunt effen kleurstalen die u in Photoshop, Illustrator en InDesign hebt gemaakt, met andere gebruikers delen door ze op
  te slaan in een stalenbibliotheek voor uitwisseling. De kleuren zullen er exact hetzelfde uitzien in alle toepassingen indien
  uw kleurinstellingen zijn gesynchroniseerd.
  1 In het deelvenster Stalen maakt u de proceskleurstalen en steunkleurstalen die u wilt delen, en verwijdert u kleurstalen
  die u niet wilt delen.
  Opmerking: De volgende typen kleurstalen kunt u niet delen met toepassingen: patronen, verlopen en het staal Registratie uit
  Illustrator of InDesign; alsmede verwijzingen naar kleurenboeken, HSB-, XYZ-, duotoon-, monitorRGB-, dekking-, totale inkten webRGB-stalen uit Photoshop. Deze typen kleurstalen worden automatisch uitgesloten wanneer u stalen opslaat voor
  uitwisseling.
  2 Selecteer Stalen opslaan voor uitwisseling in het menu van het deelvenster Stalen en sla de staalbibliotheken op een
  gemakkelijk toegankelijke locatie op.
  3 Laad de staalbibliotheek in het deelvenster Stalen van Photoshop, Illustrator of InDesign.

  Een staal maken voor een proceskleur
  1 Selecteer een kleur met de Kleurkiezer of het deelvenster Kleur of selecteer een object met de gewenste kleur.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de kleur uit het deelvenster Gereedschappen of Kleur naar het deelvenster Stalen.
  • Klik in het deelvenster Stalen op de knop Nieuw staal of selecteer Nieuw staal in het deelvenstermenu. Selecteer in het
  dialoogvenster dat dan wordt weergegeven de optie Algemeen als u een algemene kleur wilt instellen voor het staal. Stel
  de overige staalopties in en klik op OK. (Zie “Staalopties” op pagina 103.)

  Zie ook
  “Stalen” op pagina 99
  “Proceskleuren” op pagina 95

  Steunkleurstalen maken
  1 Selecteer een kleur met de Kleurkiezer of het deelvenster Kleur of selecteer een object met de gewenste kleur.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en sleep de kleur uit het deelvenster Gereedschappen of Kleur
  naar het deelvenster Stalen. • Page 109

  ILLUSTRATOR CS3 103
  Handboek

  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik in het deelvenster Stalen op de knop Nieuw staal of kies
  Nieuw staal in het deelvenstermenu. Selecteer Steunkleur als kleurtype in het dialoogvenster dat dan wordt weergegeven.
  Stel de overige staalopties in en klik op OK. (Zie “Staalopties” op pagina 103.)

  Zie ook
  “Stalen” op pagina 99
  “Steunkleuren” op pagina 95

  Steunkleuren weergeven en uitvoeren met behulp van Lab-waarden
  Bepaalde vooraf gedefinieerde steunkleuren, zoals de kleuren in de TOYO-, PANTONE-, DIC- en HKS-bibliotheken, zijn
  gedefinieerd aan de hand van Lab-waarden. De kleuren uit deze bibliotheken omvatten ook CMYK-definities, zodat deze
  ook compatibel zijn met eerdere versies van Illustrator. In het deelvenster Stalen kunt u bepalen of Lab- of CMYK-waarden
  worden gebruikt voor het weergeven, exporteren en afdrukken van deze steunkleuren.
  Lab-waarden, gebruikt in combinatie met de juiste apparaatprofielen, geven de meest nauwkeurige uitvoer voor alle
  apparaten. Als kleurenbeheer essentieel voor uw project is, raadt Adobe u aan steunkleuren weer te geven, te exporteren en
  af te drukken met hun Lab-waarden.
  Opmerking: Als de optie Voorvertoning overdruk is ingeschakeld, worden de Lab-waarden automatisch gebruikt om de
  schermnauwkeurigheid te verbeteren. Lab-waarden worden ook bij het afdrukken gebruikt als u de optie Simuleren hebt
  geselecteerd in het menu Overdrukken in het gedeelte Geavanceerd van het dialoogvenster Afdrukken.
  1 Kies Geselecteerde kleuren toevoegen in het menu van het deelvenster Stalen.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Gebruik de Lab-waarden die zijn opgegeven door de fabrikant van het boek als u de kleuren zo nauwkeurig
  mogelijk wilt weergeven en uitvoeren.

  • Selecteer CMYK-waarden uit de procesboeken van de fabrikant als u wilt dat de steunkleuren zijn afgestemd op eerdere
  versies van Illustrator.

  Zie ook
  “Lab” op pagina 93

  Staalopties
  Als u staalopties wilt instellen, dubbelklikt u op een bestaand staal of selecteert u Nieuw staal in het menu van het
  deelvenster Stalen.
  Staalnaam Hiermee bepaalt u de naam van het staal in het deelvenster Stalen.
  Kleur Type Hiermee bepaalt u of het staal een proceskleur of een steunkleur is.
  Algemeen Hiermee maakt u een algemeen proceskleurstaal.
  Kleurmodus Hiermee bepaalt u de kleurmodus van het staal.

  Nadat u de gewenste kleurmodus hebt geselecteerd, kunt u de kleurschuifregelaars gebruiken om de kleur aan te passen.
  Als u een kleur selecteert die niet webveilig is, wordt er een waarschuwingskubus
  weergegeven. Klik op de kubus om
  over te schakelen naar de dichtstbijzijnde webveilige kleur, die rechts van de kubus wordt weergegeven. Als u een kleur
  selecteert die buiten het gamma valt, wordt er een waarschuwingsdriehoekje
  weergegeven. Klik op het driehoekje om
  naar het dichtstbijzijnde CMYK-equivalent (rechts van het driehoekje) te gaan.
  Voorvertoning Hiermee geeft u kleuraanpassingen weer voor alle objecten waarop het staal is toegepast. • Page 110

  ILLUSTRATOR CS3 104
  Handboek

  De tint van een kleur wijzigen
  1 Selecteer een algemene proceskleur of steunkleur in het deelvenster Stalen of selecteer een object waarop u een algemene
  proceskleur of steunkleur hebt toegepast.
  2 Sleep de T-schuifregelaar in het deelvenster Kleur of geef een waarde op in het tekstvak om de intensiteit van de kleur te
  wijzigen. Het bereik van de tint kan worden ingesteld tussen 0% en 100%. Hoe lager de waarde, hoe lichter de tint.
  Als u de T-schuifregelaar niet ziet, controleert u of u een algemene proceskleur of steunkleur hebt geselecteerd. Als de Tschuifregelaar dan nog steeds niet wordt weergegeven, kiest u Opties tonen in het menu van het deelvenster Kleur.
  3 Als u de tint als een staal wilt opslaan, sleept u de kleur naar het deelvenster Stalen of klikt u op de knop Nieuw staal in
  het deelvenster Stalen. De tint wordt onder dezelfde naam als de basiskleur opgeslagen, maar met toevoeging van het
  tintpercentage. Als u bijvoorbeeld een kleur met de naam 'Hemelsblauw' hebt opgeslagen bij 50 procent, wordt de staalnaam
  'Hemelsblauw 50%'.

  Zie ook
  “Steunkleuren” op pagina 95
  “Proceskleuren” op pagina 95

  Verloopstalen maken
  1 Maak een verloop met behulp van het deelvenster Verloop of selecteer een object met het gewenste verloop.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de kleur uit het deelvenster Gereedschappen of Kleur naar het deelvenster Stalen.
  • Klik in het deelvenster Stalen op de knop Nieuw staal of selecteer Nieuw staal in het deelvenstermenu. Geef een
  staalnaam op in het dialoogvenster dat dan wordt weergegeven en klik op OK. (Zie “Staalopties” op pagina 103.)

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Verloop” op pagina 172
  “Verlopen maken of wijzigen” op pagina 173

  Stalen beheren
  Stalen dupliceren
  1 Selecteer een of meer stalen die u wilt dupliceren.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Staal dupliceren in het menu van het deelvenster Stalen.
  • Sleep de stalen naar de knop Nieuw staal in het deelvenster Stalen.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Stalen” op pagina 100

  Groepsstalen
  Maak een kleurgroep als u specifieke kleuren wilt groeperen in het deelvenster Stalen. U kunt bijvoorbeeld een kleurgroep
  maken voor de kleuren die u selecteert in het dialoogvenster Kleurengids. Wanneer u een kleurgroep opslaat in het
  dialoogvenster Actieve kleur, wordt deze automatisch ook opgeslagen als een kleurgroep in het deelvenster Stalen. U kunt
  een set effen kleurstalen ook handmatig groeperen.
  1 Selecteer een of meer stalen in het deelvenster Stalen. • Page 111

  ILLUSTRATOR CS3 105
  Handboek

  2 Klik op de knop Nieuwe kleurgroep of kies Nieuwe kleurgroep in het deelvenstermenu.

  Zie ook
  “Een kleurgroep maken in het dialoogvenster Actieve kleur” op pagina 110
  “Kleuren uit het deelvenster Kleurengids opslaan in het dialoogvenster Stalen” op pagina 108

  Stalen vervangen, samenvoegen of verwijderen
  • Als u een staal wilt vervangen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleept u de kleur of het verloop
  van het deelvenster Kleur, het deelvenster Verloop, een object of het deelvenster Gereedschappen naar het deelvenster
  Stalen, waarbij u het te vervangen staal markeert.
  Als u een bestaande kleur of een bestaand verloop of patroon vervangt in het deelvenster Stalen, wordt de nieuwe kleur of
  het nieuwe verloop of patroon toegepast in alle objecten in het bestand die die staalkleur bevatten. De enige uitzondering
  hierop geldt voor proceskleuren waarbij de optie Algemeen niet is geselecteerd in het deelvenster Staalopties.

  • Als u meerdere stalen wilt samenvoegen, selecteert u twee of meer stalen en kiest u Stalen samenvoegen in het menu van
  het deelvenster Stalen. De naam en de kleurwaarde van het staal dat u het eerst hebt geselecteerd, vervangen deze voor
  alle andere geselecteerde stalen.

  • Als u stalen wilt verwijderen, selecteert u de desbetreffende stalen. Selecteer Staal verwijderen in het deelvenstermenu,
  klik op de knop Staal verwijderen of sleep de geselecteerde stalen naar de knop Staal verwijderen.
  Wanneer u een steunkleurstaal of algemene proceskleurstaal verwijdert (of een patroon of verloop met een steun- of
  algemene proceskleur), worden alle objecten met deze kleuren naar de niet-algemene proceskleurequivalenten omgezet.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Stalen” op pagina 100

  Stalen verplaatsen van een stalenbibliotheek naar het deelvenster Stalen
  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep een of meer stalen van het deelvenster van de stalenbibliotheek naar het deelvenster Stalen.
  • Selecteer de stalen die u wilt toevoegen en kies Toevoegen aan stalen in het deelvenstermenu van de bibliotheek.
  • Pas een staal toe op een object in het document. Als het om een algemeen staal of een steunkleurstaal gaat, wordt dit staal
  automatisch toegevoegd aan het deelvenster Stalen.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Stalen” op pagina 100
  “Stalenbibliotheken” op pagina 100

  Stalen uit een ander document importeren
  U kunt alle of bepaalde stalen uit een ander document importeren.

  • Als u alle stalen uit een ander document wilt importeren, kiest u Venster > Staalbibliotheken > Andere bibliotheek of
  Staalbibliotheek openen > Andere bibliotheek in het menu van het deelvenster Stalen. Selecteer het bestand waaruit u
  stalen wilt importeren en klik op Openen. De geïmporteerde stalen worden weergegeven in een deelvenster van een
  stalenbibliotheek, niet in het deelvenster Stalen.

  • Als u afzonderlijke stalen uit een ander document wilt importeren, kopieert en plakt u objecten waarin de desbetreffende
  stalen worden gebruikt. De geïmporteerde stalen worden weergegeven in het deelvenster Stalen. • Page 112

  ILLUSTRATOR CS3 106
  Handboek

  Opmerking: Als de geïmporteerde stalen dezelfde naam maar een andere kleurwaarde hebben dan stalen die zich al in het
  document bevinden, treedt er een staalconflict op. Bij steunkleurconflicten worden de kleurwaarden van de bestaande stalen
  automatisch behouden. Bij conflicten met proceskleuren wordt het dialoogvenster Staalconflict weergegeven. U kunt ervoor
  kiezen de conflicterende stalen toe te voegen door een nummer toe te voegen aan de staalnamen, of u kunt de stalen
  samenvoegen met gebruikmaking van de kleurwaarden van de bestaande stalen.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Stalen” op pagina 100
  “Stalenbibliotheken” op pagina 100

  Stalenbibliotheken maken
  U maakt een stalenbibliotheek door het huidige document op te slaan als een stalenbibliotheek.
  1 Bewerk de stalen in het deelvenster Stalen, zodat allleen de gewenste stalen in het deelvenster staan.
  2 Selecteer Staalbibliotheek opslaan in het menu van het deelvenster Stalen.
  Selecteer Alle ongebruikte selecteren in het menu van het deelvenster Stalen en klik op de knop Staal verwijderen
  stalen die niet worden gebruikt in het document, worden dan verwijderd.

  . Alle

  Zie ook
  “Stalenbibliotheken” op pagina 100

  Werken met kleurgroepen
  Informatie over kleurgroepen
  Een kleurgroep is een organisatiefunctie waarmee u aan elkaar verwante kleurstalen in groepen kunt opnemen in het
  deelvenster Stalen. Een kleurgroep kan bovendien als container fungeren voor kleurharmonieën die u maakt in het
  dialoogvenster Actieve kleur of in het deelvenster Kleurengids. Kleurgroepen kunnen alleen effen kleuren bevatten, zoals
  steunkleuren, proceskleuren of algemene kleuren. Het is niet mogelijk verlopen en patronen in groepen op te nemen.
  Met het deelvenster Kleurengids of het dialoogvenster Actieve kleur kunt u harmonieuze kleurgroepen maken. Met beide
  functies kunt u een harmonieregel kiezen waarmee ogenblikkelijk een kleurenschema wordt gegenereerd op basis van
  iedere gewenste kleur. Kies bijvoorbeeld de harmonieregel Monochromatisch om een groep te maken van kleuren met
  dezelfde kleurtoon, maar met verschillende verzadigingsniveaus. U kunt ook de harmonieregel Hoog contrast of
  Pentagram kiezen om een kleurgroep te maken met contrasterende kleuren voor meer impact.

  Zie ook
  “Groepsstalen” op pagina 104

  Overzicht van het deelvenster Kleurengids
  Laat u tijdens het maken van uw illustraties inspireren door het deelvenster Kleurengids (Venster > Kleurengids). Het
  deelvenster Kleurengids stelt kleuren voor die in harmonie zijn met de actieve kleur in het deelvenster Gereedschappen. U
  kunt deze kleuren gebruiken in uw illustratie of u kunt ze opslaan als stalen.
  U kunt de kleuren die door het deelvenster Kleurengids worden gemaakt op verschillende manieren bewerken; zo kunt u
  de harmonieregel wijzigen of het type variatie en het aantal kleurvariaties wijzigen.
  Opmerking: Als u een illustratie hebt geselecteerd en op een kleurvariatie klikt, wijzigt u de kleur van de geselecteerde
  illustratie. Dit gebeurt ook als u op een staal klikt in het deelvenster Stalen. • Page 113

  ILLUSTRATOR CS3 107
  Handboek

  A

  B

  C

  E

  D

  F

  A. Menu met kleurharmonieregels en huidige kleurgroep B. Instellen als basiskleur C. Kleurvariaties D. Beperkt kleuren tot opgegeven
  stalenbibliotheek E. Kleuren bewerken (de kleuren worden geopend in het dialoogvenster Actieve kleur) F. Groep opslaan naar het deelvenster
  Stalen

  U kunt de kleurgroep en de kleurvariaties opslaan in het deelvenster Stalen. Als u meer controle wilt over de kleuren, klikt
  u op de knop Kleuren bewerken
  om het dialoogvenster Actieve kleur te openen.
  Op www.adobe.com/go/vid0058_nl vindt u een video over het gebruik van het deelvenster Kleurengids voor het zoeken
  naar en maken van kleuroplossingen.

  Zie ook
  “Stalen” op pagina 99
  “Overzicht van het deelvenster Stalen” op pagina 100
  “Een kleurgroep maken in het dialoogvenster Actieve kleur” op pagina 110

  Een kleurharmonie maken met het deelvenster Kleurengids
  Er mogen geen illustraties zijn geselecteerd wanneer u de basiskleur instelt, anders krijgt de geselecteerde illustratie de
  basiskleur.
  1 Open het deelvenster Kleurengids en voer een van de volgende handelingen uit om de basiskleur voor de kleurharmonie
  in te stellen:

  • Klik op een kleurstaal in het deelvenster Stalen.
  • Klik op een kleur in het deelvenster Kleur. (Het is verstandig het deelvenster Kleur te vergroten, zodat u het tegelijk met
  het deelvenster Kleurengids kunt gebruiken.)

  • Dubbelklik op Vulling in het deelvenster Gereedschappen en kies een kleur in de Kleurkiezer.
  • Klik met het pipet op een illustratie met de gewenste kleur.
  • Selecteer de illustratie die de gewenste kleur bevat en klik op het pictogram Basiskleur instellen op huidige kleur

  .

  • Klik op een kleurvariatie in het deelvenster Kleurengids en klik op het pictogram Basiskleur instellen op huidige
  kleur

  .

  2 Kies een regel in het menu Harmonieregels.
  3 Klik op de knop Kleurgroep opslaan in het deelvenster Stalen
  . Als u de nieuwe groep een naam wilt geven, selecteert
  u de groep in het deelvenster Stalen en kiest u Opties voor kleurgroep in het deelvenstermenu.
  Opmerking: Klik op de knop Beperkt de kleurgroep tot kleuren in een stalenbibliotheek
  om de kleuren te beperken tot een stalenbibliotheek.

  en kies een bibliotheek in de lijst

  Het type kleurvariaties bepalen
  ❖ Kies een van de volgende variaties in het menu van het deelvenster Kleurengids:
  Tinten/schaduwen tonen Hiermee voegt u zwart toe aan kleurvariaties aan de linkerzijde en wit aan kleurvariaties aan de

  rechterzijde.
  Warm/koel tonen Hiermee voegt u zwart toe aan kleurvariaties aan de linkerzijde en wit aan kleurvariaties aan de

  rechterzijde. • Page 114

  ILLUSTRATOR CS3 108
  Handboek

  Fel/dof tonen Hiermee reduceert u de verzadiging in de variaties aan de linkerzijde zodat deze de kleur grijs benaderen en
  verhoogt u de verzadiging in de variaties aan de rechterzijde zodat deze de kleur grijs benaderen.

  Opmerking: Als u steunkleuren gebruikt, gebruikt u alleen de variatie Tinten en schaduwen en kiest u kleuren uit de
  rechterzijde van het variatieraster waar zich de tinten bevinden. Alle andere variaties zetten steunkleuren om in proceskleuren.
  Het aantal kleurvariaties en het bereik van de kleurvariaties opgeven

  1 Kies Opties voor kleurengids in het menu van het deelvenster Kleurengids.
  2 Geef het aantal kleuren op dat u wilt weergeven aan de linker- en rechterzijde van iedere kleur in de gegenereerde
  kleurgroep. Kies bijvoorbeeld 6 als u zes donkerder en zes lichtere tinten van elke kleur wilt zien.
  De originele kleuren staan altijd midden in het deelvenster en de variaties van deze kleuren ziet u links en rechts in het
  venster.
  3 Sleep de schuifregelaar Bereik naar links om het variatiebereik te reduceren of naar rechts om het bereik uit te breiden.
  Als u het bereik reduceert, worden kleuren gegenereerd die meer op de originelen lijken.

  Het bereik van de kleurvariaties aanpassen

  Illustraties inkleuren met kleuren uit het deelvenster Kleurengids
  ❖ Selecteer uw illustratie en klik op een kleur in het deelvenster Kleurengids.

  Kleuren uit het deelvenster Kleurengids opslaan in het dialoogvenster Stalen
  Vanuit het deelvenster Kleurengids kunt u de actieve kleurgroep of een selectie kleurvariaties opslaan als een kleurgroep in
  het deelvenster Stalen.

  • Klik op de knop Nieuwe kleurgroep

  om de huidige kleurgroep op te slaan in het deelvenster Kleurengids.

  • Sleep de kleuren uit het deelvenster Kleurengids naar het deelvenster Stalen om een of meerdere kleurvariaties op te slaan
  als afzonderlijke stalen.

  • Als u meerdere kleurvariaties als een groep wilt opslaan, selecteert u de variaties in het deelvenster Kleurengids en klikt
  u op de knop Nieuwe kleurgroep

  . • Page 115

  ILLUSTRATOR CS3 109
  Handboek

  Overzicht van het deelvenster Actieve kleur
  In het dialoogvenster Actieve kleur maakt en bewerkt u kleurgroepen en kunt u de kleuren in uw illustraties opnieuw
  toewijzen of het aantal kleuren verlagen. Alle kleurgroepen die u voor een bepaald document maakt, worden weergegeven
  in het opslaggebied Kleurgroepen van het dialoogvenster Actieve kleur (en in het deelvenster Stalen). U kunt deze
  kleurgroepen op ieder gewenst moment selecteren en gebruiken.

  A

  B

  C

  Kleurgroepen maken of bewerken en kleuren toewijzen via het dialoogvenster Actieve kleur.
  A. Een kleurgroep maken en bewerken op het tabblad Bewerken B. Kleuren toewijzen op het tabblad Toewijzen C. Een kleurgroep selecteren
  in de lijst Kleurgroepen

  Gebruik de optie Illustratie opnieuw kleuren onder aan het dialoogvenster om een voorvertoning weer te geven van de
  kleuren in de geselecteerde illustratie. Ook bepaalt u zo of illustraties opnieuw worden gekleurd wanneer u het
  dialoogvenster Actieve kleur sluit.
  Dit zijn de belangrijkste gebieden in het dialoogvenster Actieve kleur:
  Bewerken Gebruik het tabblad Bewerken om nieuwe kleurgroepen te maken of bestaande kleurgroepen te bewerken.
  Gebruik het menu Harmonieregels en het kleurenwiel om te experimenteren met kleurharmonieën. Op het kleurenwiel
  kunt u zien welke kleuren in een harmonie aan elkaar zijn gerelateerd en op de kleurbalken kunt u afzonderlijke
  kleurwaarden zien en bewerken. Bovendien kunt u de helderheid aanpassen, kleuren toevoegen en verwijderen,
  kleurgroepen opslaan en een voorvertoning weergeven van de kleuren in geselecteerde illustraties.
  Toewijzen Gebruik het tabblad Toewijzen om te zien en te bepalen hoe kleuren uit een kleurgroep de oorspronkelijke

  kleuren in uw illustratie vervangen. U kunt alleen kleuren toewijzen als er illustraties zijn geselecteerd in het document. U
  kunt opgeven welke nieuwe kleuren de huidige kleuren vervangen, of steunkleuren behouden blijven en hoe kleuren
  worden vervangen (worden de kleuren volledig vervangen of wordt alleen de kleurtoon vervangen terwijl de helderheid
  behouden blijft). Gebruik Toewijzen om te bepalen hoe illustraties opnieuw worden gekleurd met de actieve kleurgroep of
  om het aantal kleuren in de actieve illustratie te reduceren.
  Kleurgroepen Hier worden alle opgeslagen kleurgroepen voor het geopende document vermeld (dezelfde kleurgroepen
  worden weergegeven in het deelvenster Stalen). In het dialoogvenster Actieve kleur kunt u kleurgroepen bewerken,
  verwijderen en nieuwe kleurgroepen maken met gebruik van de lijst Kleurgroepen. Alle wijzigingen worden weerspiegeld
  in het deelvenster Stalen. De geselecteerde kleurgroep bepaalt welke kleurgroep momenteel wordt bewerkt. U kunt een
  willekeurige kleurgroep selecteren en deze bewerken of gebruiken om geselecteerde illustraties opnieuw te kleuren.
  Wanneer u een kleurgroep opslaat, wordt de groep aan deze lijst toegevoegd.

  Op www.adobe.com/go/vid0059_nl vindt u een video over het maken en bewerken van en over het experimenteren met
  kleurgroepen in het deelvenster Actieve kleur. Op www.adobe.com/go/vid0191_nl vindt u een video over de integratie van
  Actieve kleur met slimme objecten in Photoshop en InDesign.

  Zie ook
  “Een kleurgroep maken in het dialoogvenster Actieve kleur” op pagina 110
  “Kleuren bewerken in het dialoogvenster Actieve kleur” op pagina 111 • Page 116

  ILLUSTRATOR CS3 110
  Handboek

  “Kleuren toewijzen aan uw illustraties” op pagina 114
  “Het aantal kleuren in uw illustraties verlagen” op pagina 117
  Het dialoogvenster Actieve kleur openen
  ❖ Open het dialoogvenster Actieve kleur op een van de volgende manieren:
  Via de opdracht Bewerken > Kleuren bewerken > Illustratie opnieuw kleuren of Opnieuw kleuren met voorinstelling

  Gebruik deze opdrachten om de kleuren in geselecteerde illustraties te bewerken.
  Via de knop Kleuren bewerken
  in het deelvenster Beheer Gebruik deze knop om de kleuren van de geselecteerde
  illustratie te bewerken met het dialoogvenster Actieve kleur. Deze knop is beschikbaar wanneer de geselecteerde illustratie
  twee of meer kleuren bevat.

  Opmerking: Het bewerken van kleuren is een handige manier om alle kleuren in de illustratie aan te passen als bij het maken
  van de illustratie geen algemene kleuren zijn gebruikt.
  in het deelvenster Kleurengids Klik op deze knop als u de kleuren in het deelvenster
  Kleurengids wilt bewerken of pas de kleuren in het deelvenster Kleurengids toe op geselecteerde illustraties.

  Via de knop Kleuren bewerken

  De knop Kleuren bewerken
  in het deelvenster Stalen Dubbelklik op een kleurgroep in het deelvenster Stalen of
  selecteer een groep en klik op deze knop als u de kleuren in een kleurgroep in het deelvenster Stalen wilt bewerken.

  Werken met de lijst Kleurgroep

  • Klik op het pictogram Kleurgroepopslag verbergen

  rechts in het dialoogvenster Actieve kleur om de lijst Kleurgroep
  weer te geven of te verbergen. Klik nogmaals op het pictogram om de lijst weer weer te geven.

  • Als u een nieuwe kleurgroep aan de lijst wilt toevoegen, maakt of bewerkt u een kleurgroep en klikt u op Nieuwe
  kleurgroep

  . Er wordt een nieuwe kleurgroep weergegeven in de lijst.

  • Als u een bestaande kleurgroep wilt bewerken, klikt u op de groep in de lijst om deze te selecteren. Gebruik het tabblad
  Bewerken om de kleurgroep te wijzigen en klik op Wijzigingen in kleurgroep opslaan

  .

  • Als u een kleurgroep wilt verwijderen, selecteert u de groep en klikt u op Kleurgroep verwijderen

  .

  Een kleurgroep maken in het dialoogvenster Actieve kleur
  U maakt een kleurgroep in het dialoogvenster Actieve kleur door een basiskleur en een harmonieregel te kiezen. De
  harmonieregel gebruikt de basiskleur als de basis voor het genereren van de kleuren in de kleurgroep. Als u bijvoorbeeld
  de basiskleur blauw kiest en de harmonieregel Complementair, wordt er een kleurgroep gemaakt met de basiskleur blauw
  en de complementaire kleur rood.
  Tijdens het bewerken van de kleuren in het kleurenwiel geldt de geselecteerde harmonieregel ook voor de kleuren die
  worden gegenereerd voor de groep. Klik op de knop Harmoniekleuren ontkoppelen om de harmonieregel uit te
  schakelen en de kleuren te kunnen bewerken.
  1 Open het dialoogvenster Actieve kleur en kies desgewenst een kleurharmonie in het menu Harmonieregels.
  Opmerking: Klik op de knop Beperkt de kleurgroep tot kleuren in een stalenbibliotheek
  om de kleuren te beperken tot een stalenbibliotheek.

  en kies een bibliotheek in de lijst

  2 Als de kleurenbalken zichtbaar zijn en u het kleurenwiel wilt weergeven, klikt u op het pictogram van het kleurenwiel.
  3 Ontgrendel de basiskleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Sleep de markering van de basiskleur (de grootste kleurmarkering met twee ringen) rond het wiel om de gewenste
  basiskleur in te stellen.

  • Pas de schuifregelaars onder aan het dialoogvenster aan.
  4 Kies een nieuwe harmonieregel of verplaats de kleurmarkeringen.
  5 Klik op Illustratie opnieuw kleuren om een voorvertoning van de nieuwe kleuren in de geselecteerde illustratie weer te
  geven. • Page 117

  ILLUSTRATOR CS3 111
  Handboek

  Opmerking: De illustratie wordt opnieuw gekleurd wanneer u op OK klikt om het dialoogvenster te sluiten. Schakel deze optie
  uit voordat u op OK klikt als u de geselecteerde illustratie niet opnieuw wilt kleuren.
  6 Typ een naam in het vak Naam rechts van het menu Harmonieregels en klik op Nieuwe kleurgroep

  .

  Opmerking: Als u het pictogram Nieuwe kleurgroep niet ziet, klikt u op het pictogram Kleurgroepopslag tonen

  .

  7 Als u de nieuwe kleurgroep wilt opslaan in het deelvenster Stalen, klikt u op OK en sluit u het dialoogvenster Actieve
  kleur.
  Opmerking: U kunt ook het deelvenster Kleurengids gebruiken om een kleurgroep te maken. (Zie “Een kleurharmonie maken
  met het deelvenster Kleurengids” op pagina 107.) Op www.adobe.com/go/vid0059_nl vindt u een video over het maken en
  bewerken van en over het experimenteren met kleurgroepen in het deelvenster Actieve kleur.

  Kleuren bewerken in het dialoogvenster Actieve kleur
  Het dialoogvenster Actieve kleur is handig als u de kleuren in een geselecteerde illustratie op algemene wijze wilt aanpassen,
  vooral wanneer algemene kleuren niet zijn gebruikt toen de illustratie werd gemaakt. U kunt kleuren en kleurgroepen
  bewerken in het dialoogvenster Actieve kleur en u kunt uw bewerking toepassingen op geselecteerde illustraties of de
  bewerkte kleuren opslaan voor toekomstig gebruik.
  Wanneer u kleuren bewerkt, kunt u het vloeiend kleurenwiel, het gesegmenteerde kleurenwiel of de kleurenbalken
  gebruiken.

  Kleuren bewerken door de kleurmarkeringen te verplaatsen op het vloeiende kleurenwiel

  Geeft kleurtoon, verzadiging en helderheid weer in een vloeiende, ononderbroken cirkel. Elke
  kleur in de huidige kleurgroep wordt getekend op het wiel in een cirkel. U kunt op het wiel heel nauwkeurig kleuren kiezen,
  maar omdat iedere pixel een andere kleur heeft, is het soms moeilijk de individuele kleuren te zien.

  Vloeiend kleurenwiel

  Gesegmenteerd kleurenwiel
  Geeft kleuren weer als een serie gesegmenteerde kleurblokken. Zo kunt u de afzonderlijke
  kleuren gemakkelijk zien, maar u kunt uit minder kleuren kiezen dan op het vloeiende kleurenwiel.
  Kleurbalken
  Er worden alleen kleuren uit de kleurgroep weergegeven. Deze worden weergegeven als effen
  kleurenbalken die u afzonderlijk kunt selecteren en bewerken.

  Op www.adobe.com/go/vid0059_nl vindt u een video over het maken en bewerken van en over het experimenteren met
  kleurgroepen in het deelvenster Actieve kleur. • Page 118

  ILLUSTRATOR CS3 112
  Handboek

  A

  B

  C
  D

  E

  F

  G

  A. De basiskleur zoals deze wordt weergegeven in het menu Harmonieregel B. De basiskleur zoals deze wordt weergegeven op het kleurenwiel
  C. Opties voor kleurweergave D. Kleur van geselecteerde kleurmarkering of kleurenbalk E. Verzadiging en kleurtoon weergeven op
  kleurenwiel F. Markeringsgereedschappen voor het toevoegen en verwijderen van kleuren G. Harmoniekleuren ontkoppelen

  Een kleurgroep bewerken met een kleurenwiel

  1 Selecteer, indien noodzakelijk, in het dialoogvenster Actieve kleur de gewenste kleurgroep in het opslaggebied
  Kleurgroepen.
  2 Als u een object in het tekengebied hebt geselecteerd, klikt u op Illustratie opnieuw kleuren om een voorvertoning van
  de kleuren in de illustratie weer te geven. Als u de illustratie niet opnieuw wilt kleuren, schakelt u de optie Illustratie
  opnieuw kleuren uit voordat u het dialoogvenster sluit of klikt u op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.
  Opmerking: Klik op Kleuren uit geselecteerde illustratie halen

  om de kleuren van de geselecteerde illustratie te bewerken.

  3 Klik op de knop Beperkt de kleurgroep tot kleuren in een stalenbibliotheek
  de kleuren te beperken tot een stalenbibliotheek.

  en kies een bibliotheek in de lijst om

  4 Sleep een markering op het kleurenwiel om de kleur te wijzigen. Als het om een gekoppelde harmonie gaat, worden
  tijdens het slepen alle kleuren volgens de regel verplaatst. Gaat het om een ontkoppelde harmonie, dan wordt alleen de
  markering verplaatst die u sleept.
  U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren tijdens het bewerken:

  • Verplaats de markering rond het wiel om de kleurtoon te wijzigen. U wijzigt de verzadiging of helderheid door de
  markering naar binnen of buiten te verplaatsen op het wiel.

  • Houd Shift tijdens het slepen ingedrukt om de verplaatsing van de markering tot één richting te beperken.
  • Als u de kleurtoon en verzadiging in plaats van de kleurtoon en helderheid wilt zien op het wiel, klikt u op de knop
  Verzadiging en kleurtoon weergeven op wiel

  vlak onder het wiel om te schakelen tussen de twee weergaven.

  • Als u de kleurwaarden handmatig wilt wijzigen, klikt u op de kleurmarkering voor de gewenste groep of klikt u op de
  kleur in de kleurgroep in het vak Actieve kleuren boven in het dialoogvenster. Bewerk de kleurwaarden met de
  schuifregelaars of de tekstvakken voor de kleurwaarde onder het kleurenwiel.

  • Als u de verzadiging en de helderheid van een kleur op het wiel wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op een
  kleurmarkering en klikt u op de gewenste kleur in het vak voor kleurtoon en verzadiging dat dan wordt weergegeven.
  Opmerking: Klik, indien noodzakelijk, op de knoppen Buiten gamut
  kleuren binnen de kleuromvang vallen of webveilig zijn.

  of Buiten webkleur

  om ervoor te zorgen dat de • Page 119

  ILLUSTRATOR CS3 113
  Handboek

  Een kleurgroep bewerken met gebruik van de Kleurkiezer

  Met de Kleurkiezer kunt u de kleuren in een kleurgroep wijzigen.
  1 Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Actieve kleur:

  • Dubbelklik op een markering op het kleurenwiel.
  • Dubbelklik op een kleurenbalk.
  • Klik op het kleurstaal links van de kleurregelaars.
  2 Sla de bewerkingen op door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Typ een nieuwe naam in het tekstvak boven in het dialoogvenster en klik op Nieuwe kleurgroep

  om de bewerkte

  kleuren op te slaan als een nieuwe groep.

  • Klik op Wijzigingen in kleurgroep opslaan

  om de bewerkingen op te slaan in de oorspronkelijke kleurgroep.

  Bewerk een individuele kleur in een kleurgroep

  Wanneer u een kleurgroep maakt met gebruik van een harmonieregel, worden de kleuren standaard gekoppeld. Wanneer
  u een kleur wijzigt in een gekoppelde kleurgroep, veranderen de andere kleuren ook volgens de harmonieregel. Als u een
  kleur wilt bewerken zonder de andere kleuren te wijzigen, dient u de kleurmarkeringen te ontkoppelen van de
  harmonieregel.
  B

  A

  D

  C

  E

  F

  A. Kleurenwielweergave van gekoppelde kleuren B. Kleurenwielweergave van ontkoppelde kleuren C. Kleurenbalkweergave van gekoppelde
  kleuren D. Kleurenbalkweergave van ontkoppelde kleuren E. Gekoppelde kleuren, klik om te ontkoppelen F. Ontkoppelde kleuren, klik om
  opnieuw te koppelen

  1 Selecteer de kleurgroep die u wilt bewerken in het dialoogvenster Actieve kleur en klik op Bewerken.
  2 Klik op het pictogram Harmoniekleuren ontkoppelen

  . • Page 120

  ILLUSTRATOR CS3 114
  Handboek

  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de kleurmarkering die u wilt bewerken om een nieuwe kleur in te stellen.
  • Klik op de knop Kleurenbalken weergeven

  . Klik op de kleurenbalk die u wilt wijzigen en bewerk de kleurwaarden
  handmatig of dubbelklik op de kleurenbalk en kies een nieuwe kleur in de Kleurkiezer.

  • Klik met de rechtermuisknop op een kleurmarkering of kleurenbalk en kies een nieuwe tint.
  4 Klik nogmaals op deze knop om de kleuren weer te koppelen, zodat de markeringen weer tegelijk worden verplaatst op
  basis van de net gedefinieerde harmonieregel.
  De kleurvolgorde of verzadiging en helderheid op willekeurige wijze wijzigen

  Klik op de knoppen Wijzigt willekeurig verzadiging en helderheid en Kleurvolgorde willekeurig wijzen in het
  dialoogvenster Actieve kleur om te experimenteren met willekeurige variaties van de huidige kleurgroep.
  1 Selecteer een kleurgroep in het dialoogvenster Actieve kleur.
  2 Klik eerst op Bewerken en daarna op Kleurenbalken weergeven of klik op Toewijzen.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Kleurvolgorde willekeurig wijzen

  om de helderheid en verzadiging van de huidige kleurgroep op
  willekeurige wijze te wijzigen en de kleurtonen te behouden.

  • Klik op Willekeurige verzadiging en helderheid

  om de volgorde van de huidige kleurgroep door elkaar te schudden.
  Deze knop is handig als u illustraties opnieuw inkleurt en snel de verschillende mogelijkheden met de actieve kleurgroep
  wilt zien.

  De verzadiging, helderheid, kleurtemperatuur of lichtsterkte op algemene wijze bewerken

  1 Klik op Bewerken in het dialoogvenster Actieve kleur.
  2 Klik op de knop Kleurmodus

  en kies Globaal aanpassen.

  3 Wijzig de waarden voor Verzadiging, Helderheid, Temperatuur en Lichtsterkte.
  Opmerking: Als u de kleuren hebt beperkt tot een stalenbibliotheek, gelden alle wijzigingen die u aanbrengt alleen voor de
  bibliotheekkleuren.
  Kleuren toevoegen aan of verwijderen uit een kleurgroep

  1 Klik op Bewerken in het dialoogvenster Actieve kleur.
  2 Geef de kleurgroep weer met gebruik van een kleurenwiel, niet van de kleurenbalken.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de knop Kleur toevoegen

  en klik in het kleurenwiel op de kleur die u wilt toevoegen om een kleur aan de
  kleurgroep toe te voegen. Als u op de lijn van een bestaande kleurmarkering klikt, wordt de nieuwe markering samen
  met deze markering verplaatst.

  • Klik op de knop Kleur verwijderen

  en klik op de kleurmarkering die u wilt verwijderen om een kleur te verwijderen.
  Het is niet mogelijk de markering voor de basiskleur te verwijderen.

  Een kleurgroep verwijderen
  ❖ Selecteer een kleurgroep in de lijst Kleurgroepen en klik op Verwijderen

  .

  Kleuren toewijzen aan uw illustraties
  Op het tabblad Toewijzen van het dialoogvenster Actieve kleur kunt u kleuren uit een kleurgroep toewijzen aan uw
  illustraties. U kunt op de volgende manieren kleuren toewijzen:

  • U kunt nieuwe kleuren toewijzen aan een illustratie met gebruik van een kleurgroep in de lijst Kleurgroepen.
  • U kunt nieuwe kleuren toewijzen aan een illustratie met gebruik van een nieuwe kleurgroep die u hebt gekozen in het
  menu Harmonieregel. • Page 121

  ILLUSTRATOR CS3 115
  Handboek

  • U kunt de actieve kleuren in de illustraties opnieuw toewijzen aan andere actieve kleuren. Klik op de knop Kleuren uit
  geselecteerde illustratie halen
  om de instellingen in het dialoogvenster Actieve kleur opnieuw in te stellen, zodat de
  originele kleuren weer worden weergegeven in de afbeelding.

  Originele kleuren (boven), nieuwe kleuren toewijzen door een kleurgroep te selecteren in de lijst Kleurgroepen (midden) en nieuwe kleuren
  toewijzen door een nieuwe kleurgroep te maken met gebruik van het menu Harmonieregel (onder).

  Met de kolommen Huidige kleuren en Nieuw kunt u bepalen hoe kleuren worden toegewezen. Als u Illustratie opnieuw
  kleuren selecteert, wordt de geselecteerde illustratie opnieuw gekleurd met de actieve kleurgroep en op basis van de
  kolomtoewijzingen.
  A

  B

  C

  D
  E

  F

  A. Actieve kleurgroep B. Kleuren uit geselecteerde illustratie halen C. Kleuren uit geselecteerde illustraties D. Nieuwe kleuren uit de actieve
  kleurgroep E. Rij uitsluiten F. Illustratie opnieuw kleuren

  Op www.adobe.com/go/vid0061_nl vindt u een video over het toewijzen van kleuren in het deelvenster Actieve kleur. • Page 122

  ILLUSTRATOR CS3 116
  Handboek

  Nieuwe kleuren toewijzen aan geselecteerde illustraties

  1 Selecteer de illustratie die u opnieuw wilt kleuren.
  2 Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Illustratie opnieuw kleuren.
  Het dialoogvenster Actieve kleur wordt geopend. In het gebied Toewijzen ziet u de kleuren uit de originele illustratie in
  beide kolommen.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit als u kleuren uit een kleurgroep wilt toewijzen:

  • Een kleurgroep selecteren in de lijst Kleurgroepen
  • Maak een nieuwe kleurgroep door een nieuwe harmonieregel te selecteren in het menu Harmonieregels.
  Opmerking: Als u een nieuwe kleurgroep maakt, kunt u op Bewerken klikken om de kleuren aan te passen en vervolgens op
  Toewijzen klikken. Als u slechts een paar kleuren in de geselecteerde illustratie wilt aanpassen, selecteert u de gewenste kleur en
  bewerkt u deze met de schuifregelaars.
  4 Klik op Illustratie opnieuw kleuren om een voorvertoning te zien van de gewijzigde kleuren in de illustratie.
  5 Voer een van de volgende handelingen uit om kleuren opnieuw toe te wijzen:

  • Als u een huidige kleur aan een andere kleur wilt toewijzen, sleept u de kleur omhoog of omlaag in de kolom Huidige
  kleuren totdat deze zich naast de gewenste nieuwe kleur bevindt.
  Als een rij meerdere kleuren bevat en u deze allemaal wilt verplaatsen, klikt u op de selectiebalk
  u deze omhoog of omlaag.

  links van de rij en sleept

  • Als u een nieuwe kleur wilt toewijzen aan een andere rij met huidige kleuren, sleept u de nieuwe kleur omhoog of omlaag
  in de kolom Nieuw.

  • Klik op de pijl

  tussen de kolommen om te voorkomen dat een rij met huidige kleuren opnieuw wordt toegewezen.
  Klik op het streepje om de rij weer op te nemen in de bewerking.

  • Als u wilt voorkomen dat één huidige kleur opnieuw wordt toegewezen, selecteert u de desbetreffende kleur en klikt u
  op Sluit geselecteerde kleuren uit

  , zodat deze niet opnieuw worden gekleurd.

  • Klik op de knop Kleurvolgorde willekeurig wijzen

  om kleuren op willekeurige wijze toe te wijzen. De nieuwe kleuren
  worden op willekeurige wijze naar andere rijen met actieve kleuren verplaatst.

  • Klik op Een rij toevoegen

  om een rij toe te voegen aan de kolom Huidige kleuren.

  6 Voer een van de volgende handelingen uit om kleuren in de rij Huidige kleuren te scheiden of samen te voegen:

  • Als u kleuren in afzonderlijke rijen wilt plaatsen, selecteert u het kleurblok dat u wilt verplaatsen en klikt u op Kleuren
  onderscheiden in verschillende rijen

  .

  • Als u meerdere kleuren in een rij wilt samenvoegen, houdt u Shift ingedrukt en klikt u om meerdere kleuren te selecteren.
  Vervolgens klikt u op Kleuren samenvoegen tot een rij

  .

  7 Als u tinten of schaduwen van nieuwe kleuren wilt wijzigen, klikt u op het driehoekje rechts van een nieuwe kleur en
  kiest u een optie. Selecteer Toepassen op alle als u dezelfde optie wilt toepassen op alle nieuwe kleuren in de kleurgroep.
  Opmerking: Tinten en schaduwen en Kleurtoonverschuiving zijn alleen beschikbaar wanneer u besluit de steunkleuren niet te
  behouden.
  8 Klik op OK om de illustratie opnieuw te kleuren. Als u de illustratie niet opnieuw wilt kleuren, klikt u op Annuleren of
  schakelt u Illustratie opnieuw kleuren uit en klikt u op OK.
  De verzadiging en helderheid van alle kleuren op willekeurige wijze wijzigen

  1 Selecteer, indien noodzakelijk, een object en kies Bewerken > Kleuren bewerken > Illustratie opnieuw kleuren.
  2 Klik in het dialoogvenster Actieve kleur op de knop Wijzigt willekeurig verzadiging en helderheid
  Opmerking: U kunt dit ook doen als u een kleurgroep bewerkt aan de hand van de kleurenbalkenweergave.

  . • Page 123

  ILLUSTRATOR CS3 117
  Handboek

  Originele kleuren in een illustratie weergeven tijdens het toewijzen van nieuwe kleuren

  Als u geselecteerde illustraties opnieuw kleurt, worden de oorspronkelijke afbeeldingskleuren vervangen door de kleuren
  in de geselecteerde kleurgroep. Tijdens het toewijzen van nieuwe kleuren kan het nodig zijn te zien waar een
  oorspronkelijke kleur (uit de kolom Huidige kleuren) in uw illustratie wordt gebruikt, vooral als het om een afbeelding met
  veel details en originele kleuren gaat.
  1 Selecteer, indien noodzakelijk, een object en kies Bewerken > Kleuren bewerken > Illustratie opnieuw kleuren.
  2 Klik in het dialoogvenster Actieve kleur op de knop Klik op de kleuren boven om ze in de illustratie te vinden
  klik op een kleur in de kolom Huidige kleuren.

  en

  De illustratie waarin de kleur voorkomt, wordt met alle kleuren weergegeven in het tekengebied. Alle andere gebieden in
  het tekengebied worden grijs weergegeven.
  3 Klik nogmaals op het pictogram om de kleuren in uw illustratie te herstellen.

  Het aantal kleuren in uw illustraties verlagen
  Wanneer u illustraties maakt die zijn bedoeld voor verschillende typen uitvoermedia, is het vaak nodig het aantal kleuren
  te reduceren voor uitvoer, kleuren te converteren naar grijswaarden of de kleuren te beperken tot de kleuren in een
  kleurenbibliotheek. U kunt het aantal kleuren in uw illustratie heel gemakkelijk beperken met gebruik van het
  dialoogvenster Actieve kleur. U kunt kiezen of u een voorinstelling voor het verlagen van het aantal kleuren wilt gebruiken.
  Zo kunt u bijvoorbeeld Grijswaardenillustratie kiezen om de geselecteerde illustratie snel om te zetten in grijswaarden.

  Geselecteerde illustraties beperken tot twee kleuren

  Kleuren snel reduceren met gebruik van een voorinstelling

  Het gebruiken van een voorinstelling is een snelle en handige manier om slechts een aantal kleuren of een bepaalde
  stalenbibliotheek te gebruiken in uw illustratie.
  1 Selecteer de illustratie waarvan u het aantal kleuren wilt verlagen.
  2 Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Opnieuw kleuren met voorinstelling en kies een vooraf ingestelde optie.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de kleuren wilt beperken tot de kleuren in een stalenbibliotheek, klikt u op de bibliotheekknop

  , selecteert u

  de gewenste bibliotheek en klikt u op OK.

  • Klik op OK als u de kleuren niet wilt beperken tot een stalenbibliotheek.
  Het dialoogvenster Actieve kleur openen In de kolom Nieuw wordt naast zwart ook het aantal kleuren weergegeven dat u
  hebt gekozen als de nieuwe voorinstelling. De nieuwe kleuren zijn afkomstig uit de originele illustratie.
  4 Wijs de oorspronkelijke kleuren naar wens toe aan de nieuwe kleuren.
  5 Controleer of Illustratie opnieuw kleuren is geselecteerd en klik op OK. • Page 124

  ILLUSTRATOR CS3 118
  Handboek

  Aantal kleuren reduceren met aangepaste opties

  1 Selecteer de illustratie die u opnieuw wilt kleuren.
  2 Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Illustratie opnieuw kleuren.
  Het dialoogvenster Actieve kleur openen In de kolom Nieuw worden alle kleuren uit uw geselecteerde illustratie
  weergegeven.
  3 Selecteer of maak een nieuwe kleurgroep om andere kleuren te gebruiken.
  4 Kies in het menu Kleuren het verlaagde aantal kleuren dat u wilt gebruiken.
  5 Klik op de knop Opties voor kleurreductie

  , geef een van de volgende opties op en klik op OK:

  Voorinstelling Hiermee geeft u een voorinstelling voor een kleurentaak op, inclusief het aantal gebruikte kleuren en de

  optimale instellingen voor die taak. Als u een voorinstelling selecteert en vervolgens een van de andere opties wijzigt,
  verandert de voorinstelling in Aangepast.
  Kleuren Hiermee bepaalt u het nieuwe aantal waartoe u de huidige kleuren wilt beperken.
  Beperken tot bibliotheek Hiermee bepaalt u uit welke stalenbibliotheek alle nieuwe kleuren afkomstig zijn.
  Sorteren Hiermee bepaalt u hoe de oorspronkelijke kleuren worden gesorteerd in de kolom Huidige kleuren.
  Inkleurmethode Hiermee bepaalt u de typen variaties die zijn toegestaan voor de nieuwe kleuren.

  • Zo vervangt u iedere huidige kleur op exacte wijze door de opgegeven nieuwe kleur.
  • Tinten schalen is de standaardoptie waarmee u de donkerste huidige kleur vervangt door de opgegeven nieuwe kleur. De
  andere huidige kleuren in de rij worden vervangen door een evenredig lichtere kleur.

  • Tinten behouden heeft dezelfde functie als Tinten schalen voor niet-algemene kleuren. Voor steunkleuren of algemene
  kleuren wordt de tint van de huidige kleur toegepast op de nieuwe kleur. Gebruik tinten behouden als alle huidige
  kleuren in de rij tinten zijn van dezelfde of een vergelijkbare algemene kleur. U krijgt de beste resultaten wanneer u niet
  alleen Tinten behouden maar ook Tinten combineren selecteert.

  • Kies Tinten en schaduwen om de huidige kleur met de gemiddelde licht- en donkerheid te vervangen door de opgegeven
  nieuwe kleur. Huidige kleuren die lichter zijn dan gemiddeld worden vervangen door een evenredig lichtere tint van de
  nieuwe kleur. Huidige kleuren die donkerder zijn dan gemiddeld worden vervangen door zwart aan de nieuwe kleur toe
  te voegen.

  • Met Kleurtoonverschuiving stelt u de standaardkleur in de rij Huidige kleuren in als een hoofdkleur en wordt de
  hoofdkleur precies vervangen door de nieuwe kleur. De andere huidige kleuren worden vervangen door kleuren die qua
  helderheid, verzadiging en kleurtoon in dezelfde mate verschillen van de nieuwe kleur als de huidige kleur van de
  hoofdkleur.
  Tinten combineren Kies deze optie om alle tinten van dezelfde algemene kleur in dezelfde rij Huidige kleuren te plaatsen,

  ook als het aantal kleuren niet wordt gereduceerd. Gebruik deze optie alleen als de geselecteerde illustratie steunkleuren of
  algemene kleuren bevat die zijn toegepast bij tinten van minder dan 100%. U krijgt de beste resultaten als u deze optie in
  combinatie met de inkleurmethode Tinten behouden gebruikt.
  Opmerking: Ook als Tinten combineren niet is geselecteerd en u het aantal kleuren reduceert, worden tinten van dezelfde
  algemene kleur gecombineerd voordat andere niet-algemene kleuren worden gecombineerd.
  Behouden Bepaalt of wit, zwart of grijs behouden blijft in de voltooide reductie. Als een kleur behouden blijft, wordt deze
  als een uitgesloten rij weergegeven in de kolom Huidige kleuren.

  6 Wijs de huidige kleuren naar wens toe aan de nieuwe kleuren.
  7 Controleer of Illustratie opnieuw kleuren is geselecteerd en klik op OK. • Page 125

  ILLUSTRATOR CS3 119
  Handboek

  Kleuren aanpassen
  Een kleur die buiten het gamma valt, omzetten in een afdrukbare kleur
  Sommige kleuren uit de RGB- en HSB-kleurmodellen, zoals neonkleuren, kunnen niet worden afgedrukt, omdat er geen
  equivalent voor deze kleuren bestaat in het CMYK-model. Als u een kleur buiten de kleuromvang selecteert, wordt er een
  waarschuwingsdriehoek
  weergegeven in het deelvenster Kleur of in de Kleurkiezer.
  ❖ Klik op deze driehoek om de dichtstbijliggende CMYK-equivalent te gebruiken (deze kleur wordt weergegeven in een
  klein vak bij de driehoek).

  Zie ook
  “Kleurruimten en gamma's” op pagina 94

  Overgaan naar een webveilige kleur
  Er zijn 216 webveilige kleuren. Dit zijn de kleuren die alle browsers, ongeacht het platform, herkennen. Als u een nietwebveilige kleur selecteert, wordt er een waarschuwingsblokje
  weergegeven in het deelvenster Kleur, in de Kleurkiezer
  of in het dialoogvenster Actieve kleur.
  ❖ Klik op het blokje om de dichtstbijliggende webveilige kleur te gebruiken (deze wordt weergegeven in een klein vak bij
  het blokje).

  Zie ook
  “Webafbeeldingen” op pagina 351

  Kleuren overvloeien
  Met Overvloeien maakt u een aantal tussenliggende kleuren voor een groep met drie of meer gevulde objecten, op basis
  van de verticale of horizontale stand van de objecten of op hun stapelvolgorde. Overvloeien heeft geen effect op lijnen of
  op niet-getekende objecten.
  1 Selecteer drie of meer gevulde objecten.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Om tussenliggende objecten te vullen met een geleidelijk verloop tussen het voorste en het achterste gevulde object, kiest
  u Bewerken > Kleuren bewerken > Overvloeien: voor naar achter.

  • Om tussenliggende objecten te vullen met een geleidelijk verloop tussen de gevulde objecten geheel links en rechts, kiest
  u Bewerken > Kleuren bewerken > Overvloeien: horizontaal.

  • Om tussenliggende objecten te vullen met een geleidelijk verloop tussen het bovenste en onderste gevulde object, kiest
  u Bewerken > Kleuren bewerken > Overvloeien: verticaal.

  Een kleur wijzigen in zijn omgekeerde of complement
  1 Selecteer de kleur die u wilt wijzigen.
  2 Selecteer een optie in het menu van het deelvenster Kleur.
  Omdraaien Hiermee wijzigt u elke component van een kleur in de tegengestelde waarde op de kleurenschaal. Als een RGBkleur bijvoorbeeld een R-waarde van 100 heeft, wordt met de opdracht Omdraaien de waarde van R gewijzigd in 155 (255
  – 100 = 155).
  Complementeren Hiermee wijzigt u elke component van een kleur in een nieuwe waarde op basis van de som van de
  hoogste en laagste RGB-waarden in de geselecteerde kleur. De laagste en hoogste RGB-waarden van de huidige kleur
  worden opgeteld. De waarde van elke component wordt van het resultaat afgetrokken om nieuwe RGB-waarden te maken.
  Stel bijvoorbeeld dat u een kleur selecteert met de RGB-waarde 102 voor rood, 153 voor groen en 51 voor blauw. Illustrator
  telt de hoogste (153) en laagste (51) waarden bij elkaar op en dat wordt de nieuwe waarde (204). Alle RGB-waarden in de • Page 126

  ILLUSTRATOR CS3 120
  Handboek

  bestaande kleur worden afgetrokken van de nieuwe waarde om nieuwe, complementaire RGB-waarden te maken: 204 – 102
  (de huidige waarde voor rood) = 102 als de nieuwe waarde voor rood, 204 – 153 (de huidige waarde voor groen) = 51 als
  de nieuwe waarde voor groen en 204 – 51 (de huidige waarde voor blauw) = 153 als de huidige waarde voor blauw.

  Meerdere kleuren omdraaien
  1 Selecteer de objecten waarvan u de kleuren wilt omdraaien.
  2 Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Kleuren omdraaien.
  U kunt het deelvenster Kleur gebruiken om afzonderlijke kleuren om te draaien.

  De kleurbalans van een of meerdere kleuren aanpassen
  1 Selecteer de objecten waarvan u de kleuren wilt aanpassen.
  2 Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Kleurbalans aanpassen.
  3 Stel de opties voor vulling en streken in.
  4 Wijzig de kleurwaarden en klik op OK.

  • Als u algemene proceskleuren of steunkleuren hebt geselecteerd, gebruikt u de tintregelaar om de intensiteit van de
  kleuren aan te passen. Niet-algemene proceskleuren die u hebt geselecteerd, worden hierdoor niet beïnvloed.

  • Als u in de CMYK-kleurmodus werkt en niet-algemene proceskleuren hebt geselecteerd, moet u de schuifregelaars
  gebruiken om de percentages cyaan, magenta, geel en zwart aan te passen.

  • Als u in de RGB-kleurmodus werkt en niet-algemene proceskleuren hebt geselecteerd, moet u de schuifregelaars
  gebruiken om de percentages rood, groen en blauw aan te passen.

  • Als u de kleuren die u hebt geselecteerd in grijswaarden wilt omzetten, selecteert u Grijswaarden in de lijst Kleurmodus
  en selecteert u de optie Converteren. Gebruik vervolgens de regelaar om het percentage zwart aan te passen.

  • Als u algemene proces- of steunkleuren hebt geselecteerd die u wilt converteren naar niet-algemene proceskleuren,
  selecteert u CMYK of RGB in de lijst Kleurmodus (afhankelijk van de kleurmodus van het document) en selecteert u de
  optie Converteren. Gebruik vervolgens de regelaars om de kleuren aan te passen.

  Kleuren omzetten in grijswaarden
  1 Selecteer de objecten waarvan u de kleuren wilt omzetten.
  2 Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Converteren naar grijswaarden.
  Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Kleuren wijzigen om objecten in grijswaarden om te zetten en tegelijk de grijstinten
  aan te passen.

  Zie ook
  “Grijswaarden” op pagina 94

  Grijswaardenafbeeldingen omzetten in RGB of CMYK
  1 Selecteer de grijswaardenafbeelding.
  2 Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Converteren naar CMYK of Converteren naar RGB (afhankelijk van de
  kleurmodus van het document).

  Grijswaarden of 1-bits afbeeldingen inkleuren
  1 Selecteer het bitmapobject.
  2 Let op dat de knop Vulling in het deelvenster Gereedschappen of in het deelvenster Kleur is geselecteerd.
  3 Kies in het deelvenster Kleur de kleur voor de afbeelding: zwart, wit, een proceskleur of een steunkleur. • Page 127

  ILLUSTRATOR CS3 121
  Handboek

  Opmerking: Als een grijswaardenafbeelding een alfakanaal bevat, kunt u de afbeelding niet inkleuren met een proceskleur.
  Selecteer dan een steunkleur.

  De verzadiging van meerdere kleuren aanpassen
  1 Selecteer de objecten waarvan u de kleuren wilt aanpassen.
  2 Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Verzadigen.
  3 Typ een waarde van –100% tot 100% om het verzadigingspercentage te bepalen voor de kleur of de tint van de
  steunkleur.

  Zie ook
  “HSB” op pagina 93

  Overlappende kleuren mengen
  U kunt overvloeimodi of het effect Hard mengen of Zacht mengen gebruiken om overlappende kleuren te mengen.
  Overvloeimodi Overvloeimodi bieden allerlei opties voor het besturen van overlappende kleuren. Gebruik in plaats van de

  effecten Hard mengen of Zacht mengen altijd deze modi voor illustraties met steunkleuren, patronen, verlopen, tekst of
  andere gecompliceerde illustraties.
  Effect Hard mengen Kies deze optie om de hoogste waarde van iedere kleurcomponent te kiezen. Als Kleur 1 bijvoorbeeld
  20% cyaan, 66% magenta, 40% geel en 0% zwart is en Kleur 2 40% cyaan, 20% magenta, 30% geel en 10% zwart, is de
  resulterende harde kleur 40% cyaan, 66% magenta, 40% geel en 10% zwart.
  Effect Zacht mengen Kies deze optie om de onderliggende kleuren zichtbaar te maken door de overlappende illustratie en

  de afbeelding te verdelen in de verschillende onderdelen. U kunt het gewenste percentage voor de zichtbaarheid van de
  overlappende kleuren opgeven.
  U kunt overvloeimodi toepassen op afzonderlijke objecten, terwijl u de effecten Hard mengen en Zacht mengen moet
  toepassen op gehele groepen of lagen. Overvloeimodi zijn van invloed op de vulling en de streek van een object, terwijl bij
  gebruik van de effecten Hard en Zacht de streek van een object wordt verwijderd.
  Opmerking: In de meeste gevallen wordt de kleur omgezet in CMYK wanneer het effect Hard mengen of Zacht mengen wordt
  toegepast op objecten die zijn getekend met een combinatie van proces- en steunkleuren. Wanneer niet-algemene RGBproceskleuren worden gemengd met een RGB-steunkleur worden alle steunkleuren omgezet in een niet-algemene RGBproceskleur.

  Zie ook
  “Pathfinder-effecten toepassen” op pagina 219
  “Overvloeimodi” op pagina 170
  “Items aanwijzen voor weergavekenmerken” op pagina 330
  Kleuren mengen met het effect Hard mengen

  1 Selecteer de groep of laag.
  2 Kies Effect > Pathfinder > Hard mengen.
  Kleuren mengen met het effect Zacht mengen

  1 Selecteer de groep of laag.
  2 Kies Effect > Pathfinder > Zacht mengen.
  3 Typ een waarde tussen 1% en 100% in het tekstvak Mengfactor om de mate van zichtbaarheid van de overlappende
  kleuren te bepalen en klik op OK. • Page 128

  122

  Hoofdstuk 5: Kleurbeheer
  Met een kleurbeheersysteem worden kleurverschillen tussen apparaten afgestemd zodat u redelijk zeker weet welke kleuren
  uiteindelijk door het systeem worden geproduceerd. Als kleuren nauwkeurig worden weergegeven bent u in staat om in elk
  stadium van de workflow (van de digitale vastlegging tot en met de uiteindelijke uitvoer) gefundeerde beslissingen over
  kleur te nemen. Met kleurbeheer kunt u ook uitvoer produceren op basis van ISO-, SWOP- en Japan Color-standaarden
  voor afdrukproductie.

  Werken met kleurbeheer
  Waarom kleuren soms niet overeenkomen
  Geen enkel apparaat in een publicatiesysteem kan het volledige kleurbereik reproduceren dat het menselijk oog kan
  waarnemen. Elk apparaat werkt binnen een bepaalde kleurruimte, die een bepaald kleurbereik ofwel gamut kan
  produceren.
  Een kleurmodel bepaalt de relatie tussen de waarden en de kleurruimte definieert de absolute betekenis van deze waarden
  als kleuren. Sommige kleurmodellen (zoals CIE L*a*b) hebben een vaste kleurruimte omdat deze direct gerelateerd zijn
  aan de manier waarop kleur door het menselijk oog wordt waargenomen. Deze modellen worden ook wel
  apparaatonafhankelijke modellen genoemd. Andere kleurmodellen (RGB, HSL, HSB, CMYK enzovoort) kunnen een groot
  aantal verschillende kleurruimten hebben. Aangezien deze modellen variëren per kleurruimte en per apparaat, worden ze
  apparaatafhankelijk genoemd.
  Als gevolg van deze diverse kleurruimten kan de weergave veranderen zodra u documenten in combinatie met andere
  apparaten gebruikt. Kleurverschillen kunnen ontstaan door uiteenlopende oorzaken, zoals verschillen in
  afbeeldingsbronnen, de manier waarop kleur in softwaretoepassingen wordt gedefinieerd, afdrukmedia (krantenpapier
  biedt een kleiner gamut dan tijdschriftenpapier) en andere natuurlijke verschillen, zoals fabricageverschillen van monitoren
  of de leeftijd van de monitor.
  RGB
  CMYK
  A

  B

  C

  Kleurengamuts van verschillende apparaten en documenten
  A. LAB-kleurruimte B. Documenten (werkruimte) C. Apparaten

  Wat is een kleurbeheersysteem?
  Problemen met kleurovereenkomsten zijn het gevolg van apparaten en toepassingen die verschillende kleurruimten
  gebruiken. Met een systeem dat kleur voor andere apparaten nauwkeurig interpreteert en omzet, is dit probleem te
  verhelpen. Een kleurbeheersysteem (CMS) vergelijkt de kleurruimte waarin een kleur is gemaakt, met die waarin de kleur
  wordt afgedrukt en brengt wijzigingen aan, waardoor de kleur op verschillende apparaten zo consistent mogelijk wordt
  gegenereerd. • Page 129

  ILLUSTRATOR CS3 123
  Handboek

  Een kleurbeheersysteem zet kleuren om met behulp van kleurprofielen. Een profiel is een wiskundige beschrijving van de
  kleurruimte van een apparaat. Een profiel van bijvoorbeeld een scanner 'vertelt' een kleurbeheersysteem hoe de scanner
  kleuren 'ziet'. In het kleurbeheersysteem van Adobe wordt gebruikgemaakt van ICC-profielen, een indeling die door het
  International Color Consortium (ICC) als standaard voor alle platforms is gedefinieerd.
  Omdat er geen methode voor het omzetten van één kleur geschikt is voor alle typen afbeeldingen, biedt een
  kleurbeheersysteem rendering intents of omzettingsmethoden, zodat u de juiste methode op een grafisch element kunt
  toepassen. Met bijvoorbeeld een kleuromzettingsmethode waarmee correcte verhoudingen tussen de kleuren in een foto
  van dieren in het wild behouden blijven, kunnen de kleuren in een logo met effen kleuren worden gewijzigd.
  Opmerking: Verwar kleurbeheer niet met kleurcorrectie. Een kleurbeheersysteem corrigeert geen afbeeldingen die zijn
  opgeslagen met problemen in de toon- of kleurbalans. Binnen een CMS-omgeving kunt u afbeeldingen in de context van de
  uiteindelijke uitvoer evalueren.

  Zie ook
  “Kleurprofielen” op pagina 133
  “Render-intenties” op pagina 141

  Hebt u kleurbeheer nodig?
  Zonder een kleurbeheersysteem zijn de kleurspecificaties apparaatafhankelijk. U hebt kleurbeheer niet nodig als het
  productieproces nauwgezet door één medium in de gaten wordt gehouden. Zowel u als het afdrukservicebureau kan
  bijvoorbeeld volledig aangepaste CMYK-afbeeldingen maken en kleurwaarden opgeven voor een bekende, specifieke set
  drukvoorwaarden.
  De waarde van kleurbeheer wordt groter als het productieproces uit meerdere variabelen bestaat. Kleurbeheer wordt
  aanbevolen als u anticipeert op het hergebruiken van kleurenafbeeldingen voor afdrukken en on line media, met diverse
  soorten apparaten in één medium (zoals verschillende drukpersen) werkt of als u meerdere werkstations beheert.
  U hebt in de volgende gevallen voordeel van een kleurbeheersysteem:

  • Voorspelbare en consistente kleuruitvoer op meerdere uitvoerapparaten, waaronder kleurscheidingen, desktopprinter
  en monitor. Kleurbeheer is met name handig voor het aanpassen van kleur voor apparaten met een relatief beperkte
  gamut, zoals een drukpers met vier kleuren.

  • Nauwkeurige elektronische proefdruk van een kleurendocument op het beeldscherm door een specifiek uitvoerapparaat
  te simuleren. Controle van elektronische proefdrukken is afhankelijk van de beperkingen van de monitorweergave en
  andere factoren zoals de verlichting in de werkruimte.

  • Nauwkeurig evalueren en consistent samenvoegen van kleurenafbeeldingen van diverse bronnen als deze ook
  kleurbeheer gebruiken, en zelfs in sommige gevallen wanneer dat niet zo is.

  • Kleurendocumenten naar verschillende uitvoerapparaten en media verzenden zonder de kleuren in documenten of
  originele afbeeldingen handmatig aan te passen. Dit is een waardevolle optie tijdens het maken van afbeeldingen die
  uiteindelijk worden afgedrukt of op het web worden gebruikt.

  • Kleur correct afdrukken op een onbekend kleurenuitvoerapparaat. U kunt bijvoorbeeld een document online opslaan
  voor consistent, reproduceerbare op verzoek afdrukken in kleur, waar ook ter wereld.

  Een weergaveomgeving inrichten voor kleurbeheer
  De werkomgeving heeft invloed op de manier waarop kleur wordt weergegeven op uw monitor en in de gedrukte uitvoer.
  De beste resultaten krijgt u door de kleuren en verlichting in de werkomgeving als volgt te regelen:

  • Bekijk documenten in een omgeving met een uniform verlichtingsniveau en een gelijke kleurtemperatuur. De
  kleurkenmerken van zonlicht veranderen bijvoorbeeld in de loop van de dag en wijzigen de manier waarop kleuren
  worden weergegeven op het scherm. Het is dus belangrijk dat u de zonwering omlaag houdt of in een ruimte zonder
  ramen werkt. Om de blauwgroene schijn in tl-verlichting te voorkomen kunt u D50-verlichting (5000˚ Kelvin) plaatsen.
  U kunt de afgedrukte documenten ook met een D5-lichtbox bekijken. • Page 130

  ILLUSTRATOR CS3 124
  Handboek

  • Bekijk het document in een ruimte waarvan het plafond en de muren een neutrale kleur hebben. De kleur van een ruimte
  kan van invloed zijn op de perceptie van zowel de monitorkleur als de gedrukte kleur. De beste kleur voor een
  werkruimte is neutraal grijs. Verder kan het glas van de monitor de kleur van uw kleding weerkaatsen, hetgeen de
  kleuren op het scherm kan beïnvloeden.

  • Verwijder kleurige achtergrondpatronen van het bureaublad van de monitor. Drukke of heldere patronen rond een
  document dragen niet bij aan een nauwkeurige kleurperceptie. Stel het bureaublad in op uitsluitend neutrale grijstinten.

  • Bekijk proefdrukken van documenten in de omstandigheden waarin de doelgroep het uiteindelijke product onder ogen
  zal krijgen. De proefdruk van een catalogus met huishoudelijke artikelen kunt u bijvoorbeeld bekijken onder het licht
  van de gloeilampen die vaak in woningen worden gebruikt, terwijl u een catalogus voor kantoormeubilair bekijkt onder
  de tl-verlichting die vaak in kantoren wordt gebruikt. De definitieve beoordeling van de kleuren moet u echter altijd
  uitvoeren onder de verlichtingsomstandigheden die liggen vastgelegd in de wettelijke vereisten voor proefdrukken op
  contractbasis.

  Kleuren consistent houden
  Kleurbeheer in Adobe-toepassingen
  Met het kleurbeheersysteem van Adobe kunt u de weergave van kleuren behouden wanneer u afbeeldingen gebruikt die
  afkomstig zijn van externe bronnen, documenten bewerkt en overbrengt tussen Adobe-toepassingen en composities
  afdrukt. Dit systeem is gebaseerd op conventies die zijn ontwikkeld door het International Color Consortium, een groep
  die verantwoordelijk is voor het standaardiseren van profielindelingen en procedures voor een consistente en nauwkeurige
  kleur in een workflow.
  Kleurbeheer is standaard ingeschakeld in Adobe-toepassingen die deze voorziening bieden. Als u Adobe Creative Suite
  hebt aangeschaft, worden de kleurinstellingen in toepassingen gesynchroniseerd voor een consistente weergave voor RGBen CMYK-kleuren. Dit betekent dat de kleuren er in elke toepassing altijd hetzelfde uitzien.

  De kleurinstellingen voor Adobe Creative Suite worden op een centrale plaats gesynchroniseerd met behulp van Adobe Bridge.

  Als u de standaardinstellingen wilt wijzigen, kunt u met behulp van eenvoudige voorinstellingen het kleurbeheer van Adobe
  configureren zodat dit overeenkomt met de algemene uitvoervoorwaarden. U kunt kleurinstellingen ook aan een bepaalde
  kleurenworkflow aanpassen. • Page 131

  ILLUSTRATOR CS3 125
  Handboek

  Houd er wel rekening mee dat het gebruik van kleurbeheer afhankelijk is van de soorten afbeeldingen waarmee u werkt, en
  de vereisten voor de uitvoer. Zo kunnen zich verschillende problemen voordoen met betrekking tot de consistentie van
  kleuren in een workflow voor het afdrukken van foto's in RGB-kleuren, een workflow voor het afdrukken van CMYKkleuren op een drukpers, een workflow voor het digitaal afdrukken van gemengde RGB- en CMYK-kleuren en een
  workflow voor publicatie op internet.

  Basishandelingen voor het produceren van consistente kleur
  1. Zorg er met uw (eventuele) productiepartners voor dat alle aspecten van uw kleurbeheerworkflow naadloos
  overeenkomen met hun kleurbeheerworkflows.

  Bespreek hoe de kleurenbeheerworkflow kan worden ingepast in uw werkgroepen en bij servicebureaus, hoe software en
  hardware moeten worden geconfigureerd voor integratie in het kleurbeheersysteem en op welk niveau kleurbeheer moet
  worden geïmplementeerd. Zie “Hebt u kleurbeheer nodig?” op pagina 123.
  2. Kalibreer de monitor en stel een monitorprofiel op.

  Een monitorprofiel is het eerste profiel dat u moet maken. Een nauwkeurige weergave van kleuren is van cruciaal belang
  wanneer u moet beslissen over de kleuren in een document. Zie “Monitor kalibreren en monitorprofiel maken” op
  pagina 135.
  3. Voeg aan uw systeem kleurprofielen toe voor de invoer- en uitvoerapparaten die u wilt gaan gebruiken, zoals
  scanners en printers.

  Het kleurbeheersysteem weet dankzij de profielen hoe een apparaat kleuren produceert en wat de werkelijke kleuren in een
  document zijn. Apparaatprofielen worden vaak geïnstalleerd tijdens het toevoegen van het apparaat aan uw systeem. U
  kunt ook met software en hardware van derden nauwkeurigere profielen voor bepaalde apparaten en voorwaarden maken.
  Als uw document door een drukker wordt afgedrukt, moet u in overleg met hem beslissen welk profiel er voor het
  afdrukapparaat of de drukpers nodig is. Zie “Kleurprofielen” op pagina 133 en “Een kleurprofiel installeren” op pagina 136.
  4. Stel kleurbeheer in Adobe-toepassingen in.

  De standaard kleurinstellingen voldoen voor de meeste gebruikers. U kunt de kleurinstellingen echter als volgt wijzigen:

  • Als u met meerdere Adobe-toepassingen werkt, kiest u met behulp van Adobe® Bridge CS3 een standaard
  kleurbeheerconfiguratie en synchroniseert u eerst de kleurinstellingen in de toepassingen voordat u met documenten
  gaat werken. Zie “Kleurinstellingen in Adobe-toepassingen synchroniseren” op pagina 126.

  • Als u met één Adobe-toepassing werkt of als u de opties voor geavanceerd kleurbeheer wilt aanpassen, kunt u de
  kleurinstellingen voor een bepaalde toepassing wijzigen. Zie “Kleurbeheer instellen” op pagina 126.
  5. Bekijk eventueel een voorbeeld van de kleuren met behulp van een elektronische proefafdruk.

  Nadat u een document hebt gemaakt, kunt u met een elektronische proefafdruk controleren hoe de kleuren er komen uit
  te zien wanneer zij worden afgedrukt of op een bepaald apparaat worden weergegeven. (Zie “Kleuren controleren met een
  elektronische proefdruk” op pagina 130.)
  Opmerking: Een elektronische proefdruk alleen is niet voldoende om te bekijken hoe overdruk eruit ziet wanneer er op een
  offset-drukpers wordt afgedrukt. Als u met documenten werkt die overdruk bevatten, schakelt u voor een nauwkeurige
  weergave van overdrukken in een elektronische proefdruk de optie Overdrukvoorbeeld in.
  6. Gebruik kleurbeheer bij het afdrukken en opslaan van bestanden.

  Het doel van kleurbeheer is een consistente weergave van de kleuren op alle apparaten in uw workflow. Laat de opties voor
  kleurbeheer ingeschakeld staan wanneer u documenten gaat afdrukken, bestanden gaat opslaan en bestanden gaat
  gereedmaken voor on line weergave. (Zie “Afdrukken met kleurbeheer” op pagina 132 en “Kleurbeheer toepassen op
  documenten voor online weergave” op pagina 129.) • Page 132

  ILLUSTRATOR CS3 126
  Handboek

  Kleurinstellingen in Adobe-toepassingen synchroniseren
  Als u Adobe Creative Suite gebruikt, kunt u de kleurinstellingen in de toepassingen automatisch synchroniseren met Adobe
  Bridge. Dit resulteert in een consistente weergave van kleuren in alle Adobe-toepassingen met kleurbeheer.
  Als de kleurinstellingen niet zijn gesynchroniseerd, verschijnt in elke toepassing een waarschuwing boven aan het
  dialoogvenster Kleurinstellingen. Adobe raadt aan de kleurinstellingen te synchroniseren voordat u met bestaande of
  nieuwe documenten gaat werken.
  1 Bridge Openen.
  Als u Bridge wilt openen vanuit een Creative Suite-toepassing, kiest u Bestand > Bladeren. Als u Bridge rechtstreeks wilt
  openen, kiest u Adobe Bridge in het menu Start (Windows) of dubbelklikt u op het pictogram van Adobe Bridge (Mac OS).
  2 Kies Bewerken > Kleurinstellingen van Creative Suite.
  3 Selecteer een kleurinstelling in de lijst en klik op Toepassen.
  Als geen enkele standaardinstelling aan uw eisen voldoet, kunt u andere instellingen bekijken. Selecteer hiervoor
  Uitgebreide lijst met bestanden voor kleurinstellingen weergeven. Als u een bestand met aangepaste instellingen wilt
  installeren, bijvoorbeeld een bestand dat u hebt ontvangen van een afdrukservicebureau, klikt u op Opgeslagen bestanden
  voor kleurinstellingen weergeven.

  Kleurbeheer instellen
  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • (Illustrator, InDesign, Photoshop) Kies Bewerken > Kleurinstellingen.
  • (Acrobat) Selecteer de categorie Kleurbeheer van het dialoogvenster Voorkeuren.
  2 Selecteer een kleurinstelling in het menu Instellingen en klik op OK.
  Op basis van de geselecteerde instelling wordt bepaald welke kleurwerkruimten door de toepassing worden gebruikt, wat
  er gebeurt wanneer u bestanden met ingesloten profielen opent en importeert en hoe kleuren door het kleurbeheersysteem
  worden geconverteerd. Voor een beschrijving van een instelling selecteert u de instelling en plaatst u de muisaanwijzer op
  de naam ervan. De beschrijving wordt onder in het dialoogvenster weergegeven.
  Opmerking: Acrobat-kleurinstellingen zijn een subset van de kleurinstellingen in InDesign, Illustrator en Photoshop.
  In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer u een aangepast kleurprofiel van het servicebureau ontvangt, kunt u specifieke
  opties aanpassen in het dialoogvenster Kleurinstellingen. Het is echter raadzaam dit aan ervaren gebruikers over te laten.
  Opmerking: Als u met meerdere Adobe-toepassingen werkt, verdient het aanbeveling om de kleurinstellingen in de
  toepassingen te synchroniseren. Zie “Kleurinstellingen in Adobe-toepassingen synchroniseren” op pagina 126.

  Zie ook
  “Kleurinstellingen aanpassen” op pagina 138

  De weergave van CMYK-zwart wijzigen (Illustrator, InDesign)
  Zuiver CMYK-zwart (K=100) wordt als verzadigd zwart (jet zwart) weergegeven op het scherm, afgedrukt op een nietPostScript-printer of geëxporteerd naar een RGB-bestandsindeling. Als u bij afdrukken op een drukpers het verschil wilt
  zien tussen zuiver zwart en verzadigd zwart, wijzigt u de voorkeuren voor Vormgeving van zwart. Hierbij veranderen de
  kleurwaarden in een document niet.
  1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Weergave van zwart (Windows) of [naam van toepassing] > Voorkeuren > Weergave van
  zwart (Mac OS).
  2 Kies een optie voor Op het scherm:
  Alle zwarte tinten nauwkeurig weergeven Zuiver CMYK-zwart wordt als donkergrijs weergegeven. Met deze instelling

  kunt u het verschil zien tussen zuiver zwart en verzadigd zwart.
  Alle zwarte tinten als verzadigd zwart weergeven Zuiver CMYK-zwart wordt weergegeven als jet zwart (RGB=000). Deze

  instelling zorgt ervoor dat zuiver zwart en verzadigd zwart identiek op het scherm worden weergegeven. • Page 133

  ILLUSTRATOR CS3 127
  Handboek

  3 Kies een optie voor afdrukken/exporteren:
  Alle zwarte tinten nauwkeurig uitvoeren Wanneer u afdrukt op een niet-PostScript-printer of exporteert naar een RGB-

  bestandsindeling, wordt zuiver CMYK-zwart uitgevoerd met de kleurnummers in het document. Met deze instelling kunt
  u het verschil zien tussen zuiver zwart en verzadigd zwart.
  Alle zwarte tinten als verzadigd zwart uitvoeren Wanneer u afdrukt op een niet-PostScript-printer of exporteert naar een
  RGB-bestandsindeling, wordt zuiver CMYK-zwart uitgevoerd als jet zwart (RGB=000). Bij deze instelling worden zuiver
  zwart en verzadigd zwart identiek weergegeven.

  Proceskleuren en steunkleuren beheren
  Wanneer kleurbeheer is ingeschakeld, wordt door elke kleur die u toepast of maakt in een Adobe-toepassing met
  kleurbeheer, automatisch het kleurprofiel gebruikt dat met het document overeenkomt. Schakelt u tussen kleurmodi, dan
  wordt de kleur door het kleurbeheersysteem met behulp van de desbetreffende profielen omgezet naar het nieuwe
  kleurmodel dat u hebt gekozen.
  Houd rekening met de volgende richtlijnen voor het werken met proces- en steunkleuren:

  • Kies een CMYK-werkruimte die overeenkomt met de CMYK-uitvoervoorwaarden om ervoor te zorgen dat u
  proceskleuren nauwkeurig kunt definiëren en weergeven.

  • Selecteer kleuren in een kleurenbibliotheek. Bij Adobe-toepassingen worden diverse standaard kleurenbibliotheken
  geleverd, die u kunt laden via het menu van het deelvenster Stalen.

  • (Acrobrat, Illustrator en InDesign) Schakel Overdrukvoorbeeld in voor een nauwkeurige en consistente voorvertoning
  van steunkleuren.

  • (Acrobat, Illustrator en InDesign) Gebruik LAB-waarden (standaardinstelling) om vooraf gedefinieerde steunkleuren
  (zoals kleuren uit de TOYO-, PANTONE-, DIC- en HKS-bibliotheken) weer te geven en deze kleuren naar
  proceskleuren te converteren. Met LAB-waarden worden kleuren in Creative Suite-toepassingen het meest nauwkeurig
  en consistent weergegeven. Als de weergave en uitvoer van deze kleuren moeten overeenkomen met de eerdere versies
  van Illustrator of InDesign, gebruikt u CMYK-equivalente waarden in plaats van LAB-waarden. Zie de Help van
  Illustrator of InDesign voor informatie over het schakelen tussen LAB-waarden en CMYK-waarden voor steunkleuren.
  Opmerking: als u kleurbeheer toepast op steunkleuren, wordt een steunkleur op het testapparaat en de monitor zo nauwkeurig
  mogelijk weergegeven. Soms is het echter moeilijk een steunkleur op een monitor of testapparaat exact te reproduceren, omdat
  veel inkten voor steunkleuren buiten de gamuts van deze apparaten vallen.

  Kleurbeheer toepassen op geïmporteerde afbeeldingen
  Kleurbeheer toepassen op geïmporteerde afbeeldingen (Illustrator, InDesign)
  De manier waarop geïmporteerde afbeeldingen in de kleurruimte van een document worden geïntegreerd, hangt af van het
  feit of de afbeelding een ingesloten profiel bevat.

  • Als u een afbeelding zonder profiel importeert, wordt in de Adobe-toepassing het huidige documentprofiel gebruikt voor
  het definiëren van de kleuren in de afbeelding.

  • Als u een afbeelding met een ingesloten profiel importeert, wordt op basis van het kleurbeleid in het dialoogvenster
  Kleurinstellingen bepaald hoe het profiel in de Adobe-toepassing wordt verwerkt.

  Zie ook
  “Beleidsopties voor kleurbeheer” op pagina 140 • Page 134

  ILLUSTRATOR CS3 128
  Handboek

  Een veilige CMYK-workflow gebruiken
  Door middel van een veilige CMYK-workflow wordt ervoor gezorgd dat CMYK-kleurnummers behouden blijven tot aan
  het uitvoerapparaat. Deze kleurnummers worden dus niet door het kleurbeheersysteem geconverteerd. Gebruik deze
  workflow als u steeds meer met kleurbeheer wilt gaan werken. U kunt bijvoorbeeld CMYK-profielen gebruiken voor
  elektronische proefdrukken of voor proefdrukken op papier zonder dat kleuren onbedoeld bij de uiteindelijke uitvoer
  worden omgezet.
  Illustrator en InDesign ondersteunen standaard een veilige CMYK-workflow. Hierdoor wordt bij het openen of importeren
  van een CMYK-afbeelding met een ingesloten profiel het profiel door de toepassing genegeerd en worden de RAWkleurnummers behouden. Als de kleurnummers moeten worden aangepast op basis van een ingesloten profiel, wijzigt u in
  het dialoogvenster Kleurinstellingen het CMYK-kleurbeleid in Ingesloten profielen behouden. U kunt de veilige CMYKworkflow gemakkelijk herstellen door het CMYK-kleurbeleid weer in te stellen op Nummers behouden (gekoppelde
  profielen negeren).
  De veilige CMYK-instellingen kunnen worden overschreven tijdens het afdrukken of het opslaan van een document als
  Adobe PDF. Hierdoor kunnen kleuren echter opnieuw worden gescheiden. Objecten van zuiver CMYK-zwart kunnen dan
  bijvoorbeeld worden gescheiden als verzadigd zwart. Zie de Help voor meer informatie over kleurbeheeropties voor het
  afdrukken en opslaan van PDF's.

  Zie ook
  “Beleidsopties voor kleurbeheer” op pagina 140

  Geïmporteerde afbeeldingen voorbereiden voor kleurbeheer
  Houd u aan de volgende algemene richtlijnen wanneer u afbeeldingen voorbereidt voor kleurbeheer in Adobetoepassingen:

  • Sluit bij het opslaan van het bestand een ICC-compatibel profiel in. De volgende bestandsindelingen ondersteunen
  ingesloten profielen: JPEG, PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), Photoshop EPS, Large Document
  Format en TIFF.

  • Als u een kleurenafbeelding wilt hergebruiken op meerdere uitvoerapparaten of -media, zoals drukpers, video en het
  web, moet u de afbeelding indien mogelijk voorbereiden met RGB- of LAB-kleuren. Bewaar een kopie van de
  oorspronkelijke afbeelding als u in een ander kleurmodel dan RGB of LAB moet opslaan. RGB- en LAB-kleurmodellen
  omvatten grotere kleurengamuts dan door de meeste uitvoerapparatuur kunnen worden gereproduceerd. Zo blijven
  zoveel mogelijk kleurgegevens behouden vóór omzetting naar een kleinere uitvoerkleurengamut.

  Zie ook
  “Een kleurprofiel insluiten” op pagina 136

  Profielen voor geïmporteerde bitmapafbeeldingen bekijken of wijzigen (InDesign)
  In InDesign kunt u profielen voor geïmporteerde bitmapafbeeldingen bekijken, overschrijven of uitschakelen. Dit kan
  nodig zijn wanneer u een afbeelding zonder profiel of met een verkeerd ingesloten profiel importeert. Als bijvoorbeeld het
  standaardprofiel van de fabrikant van de scanner is ingesloten maar u daarna zelf een profiel hebt gemaakt, kunt u uw eigen
  profiel toewijzen.
  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de afbeelding zich in de opmaak bevindt, selecteert u de afbeelding en kiest u Object > Kleurinstellingen afbeelding.
  • Als u de afbeelding wilt importeren, kiest u Bestand > Plaatsen. Kies vervolgens Importopties weergeven, selecteer en
  open het gewenste bestand en selecteer vervolgens het tabblad Kleur.
  2 Kies bij Profiel het bronprofiel voor de afbeelding in het document. Als een profiel is ingesloten, wordt de naam van het
  profiel boven aan het menu Profiel weergegeven.
  3 (Optioneel) Kies een rendering intent en klik op OK. Doorgaans kunt u het beste de standaard rendering intent
  gebruiken. • Page 135

  ILLUSTRATOR CS3 129
  Handboek

  Opmerking: het is ook mogelijk om profielen voor objecten in Acrobat te bekijken of te wijzigen.

  Zie ook
  “Documentkleuren naar een ander profiel converteren (Photoshop)” op pagina 137

  Kleurbeheer toepassen op documenten voor online
  weergave
  Kleurbeheer toepassen op documenten voor online weergave
  Kleurbeheer voor online weergave wijkt sterk af van kleurbeheer voor afdrukmedia. Bij afdrukmedia hebt u veel meer
  controle over de uiteindelijke vormgeving van het document. Bij online media wordt uw document weergegeven op
  uiteenlopende, wellicht niet-gekalibreerde monitoren en systemen voor videoweergave, waardoor u veel minder invloed
  hebt op de consistentie van kleuren.
  Wanneer u kleuren in documenten beheert die alleen op het web worden gebruikt, raadt Adobe aan de sRGB-kleurruimte
  te gebruiken. sRGB is de standaardwerkruimte voor de meeste Adobe-kleurinstellingen. U kunt controleren of sRGB is
  geselecteerd in het dialoogvenster Kleurinstellingen (Photoshop, Illustrator, InDesign) of in Voorkeuren Kleurbeheer
  (Acrobat). Als de werkruimte is ingesteld op sRGB, wordt sRGB gebruikt voor RGB-afbeeldingen die u gaat maken.
  Wanneer u werkt met afbeeldingen met een ander ingesloten kleurprofiel dan sRGB, moet u de kleuren van de afbeelding
  converteren naar sRGB voordat u de afbeelding opslaat voor gebruik op het web. Als u wilt dat de toepassing de kleuren
  automatisch naar sRGB converteert bij het openen van de afbeelding, selecteert u Omzetten naar werkruimte als het RGBkleurbeheerbeleid. Zorg ervoor dat de RGB-werkruimte is ingesteld op sRGB. In Photoshop en InDesign kunt u de kleuren
  ook handmatig naar sRGB converteren met Bewerken > Omzetten in profiel.
  Opmerking: in InDesign worden met de opdracht Omzetten in profiel alleen kleuren geconverteerd voor eigen objecten in het
  document, niet voor geplaatste objecten.

  Zie ook
  “Kleurwerkruimten” op pagina 138
  “Beleidsopties voor kleurbeheer” op pagina 140

  Kleurbeheer toepassen op PDF's voor online weergave
  Bij het exporteren van PDF's kunt u desgewenst profielen insluiten. PDF's met ingesloten profielen reproduceren kleuren
  consistent in Acrobat 4.0 of hoger, mits het kleurbeheersysteem correct is geconfigureerd.
  Door kleurprofielen in te sluiten wordt een PDF groter. RGB-profielen zijn doorgaans klein (ongeveer 3 kB), maar CMYKprofielen kunnen wel 0,5 tot 2 MB groot zijn.

  Zie ook
  “Afdrukken met kleurbeheer” op pagina 132

  Kleurbeheer toepassen op HTML-documenten voor online weergave
  In veel webbrowsers wordt kleurbeheer niet ondersteund. Niet alle browsers die kleurbeheer ondersteunen, kunnen worden
  beschouwd als echte kleurbeheersystemen, omdat deze mogelijk worden uitgevoerd op systemen waarvan de monitoren
  niet zijn gekalibreerd. Daarnaast bevatten maar weinig webpagina's afbeeldingen met ingesloten profielen. Als u een zeer
  geavanceerd systeem beheert, zoals het intranet van een ontwerpstudio, kunt u een bepaalde mate van HTML-kleurbeheer
  voor afbeeldingen realiseren door iedereen te voorzien van een browser die kleurbeheer ondersteunt, en door alle
  monitoren te kalibreren. • Page 136

  ILLUSTRATOR CS3 130
  Handboek

  Met behulp van de sRGB-kleurruimte kunt u ongeveer zien hoe de kleuren op niet-gekalibreerde monitoren worden
  weergegeven. Omdat kleuren op niet-gekalibreerde monitoren echter verschillend worden weergegeven, kunt u de
  verschillen in weergave van tevoren niet inschatten.

  Kleuren controleren
  Kleuren controleren met een elektronische proefdruk
  In een traditionele publicatieworkflow drukt u een proefdruk van een document af om te zien hoe de kleuren op een
  bepaald uitvoerapparaat worden weergegeven. Bij een workflow met kleurbeheer kunt u dankzij de nauwkeurigheid van
  kleurprofielen een elektronische proefdruk van een document rechtstreeks op de monitor controleren. Via een
  voorvertoning op het scherm kunt u zien hoe de kleuren van het document er op een bepaald uitvoerapparaat uitzien.
  De betrouwbaarheid van de elektronische proefdruk is afhankelijk van de kwaliteit van de monitor, de profielen van de
  monitor en de uitvoerapparaten en ook van de verlichting in de omgeving van het werkstation.
  Opmerking: Een elektronische proefdruk alleen is niet voldoende om te bekijken hoe overdruk eruit ziet wanneer er op een
  offset-drukpers wordt afgedrukt. Als u met documenten werkt die overdruk bevatten, schakelt u voor een nauwkeurige
  weergave van overdrukken in een elektronische proefdruk de optie Overdrukvoorbeeld in.

  A

  B

  C

  De uiteindelijke uitvoer van een document via een elektronische proefdruk op de monitor weergeven
  A. Document wordt gemaakt in zijn werkkleurruimte. B. De kleurwaarden van het document worden omgezet naar de kleurruimte van het
  gekozen proefdrukprofiel (gewoonlijk het profiel van het uitvoerapparaat). C. Op de monitor wordt weergegeven hoe de kleurwaarden van het
  document worden geïnterpreteerd door het proefdrukprofiel.

  Elektronische proefdruk van kleuren
  1 Klik op Weergave >Proefinstellingen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies een voorinstelling die overeenkomt met de uitvoervoorwaarde die u wilt simuleren.
  • Kies Eigen (Photoshop), Aangepast (InDesign) of Aanpassen (Illustrator) om een aangepaste proefinstelling voor een
  bepaalde uitvoervoorwaarde te maken. Deze optie wordt aanbevolen voor een zo nauwkeurig mogelijke voorvertoning
  van de uiteindelijke afdruk.
  2 Kies Weergave > Proefdrukkleuren om de weergave van de elektronische proefdruk in en uit te schakelen. Wanneer de
  elektronische proefdruk is ingeschakeld, staat naast deze opdracht een vinkje en wordt de naam van de voorinstelling van
  de proefdruk of het profiel boven aan het documentvenster weergegeven.
  Als u de kleuren in de oorspronkelijke afbeelding en in de elektronische proefdruk met elkaar wilt vergelijken, opent u het
  document in een nieuw venster voordat u de elektronische proefdruk instelt.
  Voorinstellingen voor een elektronische proefdruk
  Tijdelijk CMYK Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van de kleuren op basis van de huidige CMYK-werkruimte
  zoals die is gedefinieerd in het dialoogvenster Kleurinstellingen.
  Document CMYK (InDesign) Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van kleuren met behulp van het CMYK-profiel

  van het document.
  Tijdelijke cyaanplaat, Tijdelijke magentaplaat, Tijdelijke geelplaat, Tijdelijke zwartplaat, Tijdelijke CMY-platen
  (Photoshop) Hiermee maakt u met behulp van de huidige CMYK-werkruimte een elektronische proefdruk van bepaalde

  CMYK-inktkleuren. • Page 137

  ILLUSTRATOR CS3 131
  Handboek

  Macintosh RGB of Windows RGB (Photoshop en Illustrator) Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van de kleuren

  in een afbeelding door een standaard Mac OS- of Windows-monitor te simuleren als proefdrukprofielruimte. Bij beide
  opties wordt ervan uitgegaan dat het gesimuleerde apparaat het document zonder kleurbeheer weergeeft. Deze opties zijn
  niet beschikbaar voor LAB- of CMYK-documenten.
  Monitor-RGB (Photoshop en Illustrator) Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van de kleuren in een RGB-

  document door de kleurruimte van de huidige monitor te gebruiken als de proefdrukprofielruimte. Bij deze optie wordt
  ervan uitgegaan dat het gesimuleerde apparaat het document zonder kleurbeheer weergeeft. Deze optie is niet beschikbaar
  voor LAB- of CMYK-documenten.
  Aangepaste opties voor een elektronische proefdruk
  Te simuleren apparaat Hiermee wordt het kleurprofiel opgegeven van het apparaat waarvoor u een proefdruk wilt maken.
  De betrouwbaarheid van het gekozen profiel hangt af van de mate van nauwkeurigheid waarin het gedrag van het apparaat
  is beschreven. Vaak geven aangepaste profielen voor specifieke papier- en printercombinaties de nauwkeurigste
  elektronische proefdrukken.
  CMYK-nummers behouden of RGB-nummers behouden Hiermee wordt gesimuleerd hoe de kleuren worden weergegeven

  zonder dat deze worden geconverteerd naar de kleurruimte van het uitvoerapparaat. Gebruik deze optie wanneer u een
  veilige CMYK-workflow volgt.
  Rendering intent (Photoshop en Illustrator) Als de optie Nummers behouden is uitgeschakeld, wordt een rendering intent
  opgegeven voor het converteren van kleuren naar het apparaat dat u wilt simuleren.
  Compensatie zwarte punten gebruiken (Photoshop) Hiermee zorgt u ervoor dat de schaduwdetails in de afbeelding
  behouden blijven door het volledige dynamische bereik van het uitvoerapparaat te simuleren. Selecteer deze optie als u
  zwarte-puntcompensatie wilt gebruiken bij het afdrukken (aanbevolen voor de meeste situaties).
  Papierkleur simuleren Hiermee wordt het wit van echt papier gesimuleerd volgens het proefdrukprofiel. Deze optie kan

  niet bij alle profielen worden gebruikt.
  Zwarte inkt simuleren Hiermee wordt volgens het proefdrukprofiel het donkere grijs gesimuleerd dat door veel printers

  wordt weergegeven in plaats van effen zwart. Deze optie kan niet bij alle profielen worden gebruikt.
  Als u in Photoshop de aangepaste proefinstellingen wilt instellen als standaard proefinstellingen voor documenten, sluit u
  alle documentvensters en kiest u daarna Weergave > Instellen proef > Eigen.

  Een aangepaste proefdrukinstelling opslaan of laden
  1 Kies Weergave > Instellen proef > Eigen.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Opslaan om een aangepaste proefdrukinstelling op te slaan. Als u ervoor wilt zorgen dat de nieuwe voorinstelling
  verschijnt in het menu Weergave > Instellen proef, slaat u de voorinstelling op de standaardlocatie op.

  • Klik op Laden om een aangepaste proefdrukinstelling te laden.

  Kleuren controleren met een elektronische proefdruk (Acrobat)
  1 Kies Geavanceerd > Afdrukproductie > Uitvoervoorbeeld.
  2 Kies in het menu Simulatieprofiel een kleurprofiel of een specifiek uitvoerapparaat.
  3 Kies een optie voor een elektronische proefdruk:
  Zwarte inkt simuleren Hiermee wordt volgens het proefdrukprofiel het donkere grijs gesimuleerd dat door veel printers

  wordt weergegeven in plaats van effen zwart. Deze optie kan niet bij alle profielen worden gebruikt.
  Papierkleur simuleren Hiermee wordt het wit van echt papier gesimuleerd volgens het proefdrukprofiel. Deze optie kan

  niet bij alle profielen worden gebruikt. • Page 138

  ILLUSTRATOR CS3 132
  Handboek

  Kleurbeheer toepassen op documenten bij afdrukken
  Afdrukken met kleurbeheer
  Kleurbeheer voor afdrukken kunt u opgeven hoe de uitgaande afbeeldingsgegevens in Adobe-toepassingen moeten worden
  verwerkt, zodat de kleuren net zo worden afgedrukt als deze op het scherm worden weergegeven. De opties voor het
  afdrukken van documenten met kleurbeheer zijn afhankelijk van de Adobe-toepassing die u gebruikt, en het geselecteerde
  uitvoerapparaat. Over het algemeen kunt u kleuren tijdens het afdrukken als volgt verwerken:

  • Door de printer de kleuren te laten vaststellen.
  • Door de toepassing de kleuren te laten vaststellen.
  • (Photoshop en InDesign) Gebruik geen kleurbeheer. In deze workflow worden geen kleuren geconverteerd. U moet
  misschien ook kleurbeheer in het printerstuurprogramma uitschakelen. Deze methode is voornamelijk handig voor het
  afdrukken van proefdrukken of het genereren van aangepaste profielen.

  De kleuren door de printer laten vaststellen tijdens het afdrukken
  In deze workflow converteert de toepassing geen kleuren, maar verstuurt alle benodigde conversiegegevens naar het
  uitvoerapparaat. Deze methode is vooral handig tijdens het afdrukken op inkjetfotoprinters, omdat voor elke combinatie
  van papiertype, afdrukresolutie en extra afdrukparameters (zoals afdrukken op hoge snelheid) een ander profiel nodig is.
  De stuurprogramma's van de meeste nieuwe inkjetfotoprinters zijn voorzien van nauwkeurige profielen. Hierdoor kan de
  printer het juiste profiel selecteren, wat tijd bespaart en de kans op fouten verkleint. Gebruik bij voorkeur deze methode als
  u niet bekend bent met kleurbeheer.
  Als u deze methode kiest, moet u afdrukopties instellen en kleurbeheer in het printerstuurprogramma inschakelen. Zie de
  Help voor meer aanwijzingen.
  Als u een PostScript-printer selecteert, hebt u profijt van PostScript-kleurbeheer. Dankzij PostScript-kleurbeheer is het
  mogelijk samengestelde-kleuruitvoer of kleurscheidingen op RIP uit te voeren (een proces genaamd in-RIP-scheidingen),
  zodat een programma alleen parameters voor scheiding hoeft op te geven en het apparaat de definitieve kleurwaarden kan
  laten berekenen. Voor uitvoerworkflows met PostScript-kleurbeheer is een uitvoerapparaat nodig dat PostScriptkleurbeheer met PostScript Level 2, versie 2017 of hoger, of PostScript Language Level 3 ondersteunt.

  De kleuren door de toepassing laten vaststellen tijdens het afdrukken
  In deze workflow worden de kleuren door de toepassing geconverteerd en worden kleurgegevens specifiek voor één
  uitvoerapparaat gegenereerd. De toegewezen kleurprofielen voor het converteren van kleuren naar de gamut van het
  uitvoerapparaat worden gebruikt en de resultaatwaarden worden naar het uitvoerapparaat gestuurd. De nauwkeurigheid
  van deze methode is afhankelijk van de nauwkeurigheid van het geselecteerde printerprofiel. Gebruik deze workflow bij
  aangepaste ICC-profielen voor elke specifieke printer-, inkt- en papiercombinatie.
  Als u deze optie kiest, moet u kleurbeheer in het printerstuurprogramma uitschakelen. Wanneer u de kleuren door zowel
  de toepassing als het printerstuurprogramma laat beheren, kan dit onverwachte kleuren opleveren. Zie de Help voor meer
  aanwijzingen.

  Aangepaste profielen voor desktopprinters aanschaffen
  Als u niet tevreden bent over het resultaat van de uitvoerprofielen die bij de printer worden geleverd, kunt u op de volgende
  manieren aangepaste profielen aanschaffen:

  • Een profiel voor uw type printer en papier aanschaffen. Dit is doorgaans de eenvoudigste en goedkoopste manier.
  • Een profiel voor uw specifieke printer en papier aanschaffen. Deze methode behelst het afdrukken van een profieldoel
  op een printer en het sturen van die afdruk naar het bedrijf dat een bepaald profiel gaat maken. Dit is duurder dan het
  aanschaffen van een standaardprofiel, maar levert betere resultaten op omdat op deze manier eventuele
  fabricageverschillen in printers worden gecompenseerd.

  • Een eigen profiel met behulp van een scannersysteem maken. Bij deze methode gebruikt u een programma voor het
  maken van profielen en een flatbedscanner om het profiel te scannen. Het resultaat op mat papier is uitstekend, maar • Page 139

  ILLUSTRATOR CS3 133
  Handboek

  voor glanzend papier is dit niet de juiste methode. In glanzend papier zitten fluorescerende deeltjes die er gescand anders
  uitzien dan in het daglicht.

  • Een eigen profiel maken met behulp van een hulpprogramma waarmee u hardwareprofielen kunt maken. Deze methode
  is duur, maar levert de beste resultaten op. Een goed hardwareprogramma kan nauwkeurige profielen maken, zelfs met
  glanzend papier.

  • Een profiel afstellen dat u op een van de vorige manieren met software voor het bewerken van profielen hebt gemaakt.
  Deze software kan ingewikkeld zijn, maar u kunt er problemen in een profiel mee oplossen of een profiel mee aanpassen,
  zodat het resultaat beter aan uw eisen voldoet.

  Zie ook
  “Een kleurprofiel installeren” op pagina 136

  Kleurbeheer toepassen op PDF's voor afdrukken
  Wanneer u Adobe PDF's voor afdrukken op een drukpers maakt, kunt u opgeven hoe de kleurgegevens moeten worden
  weergegeven. De eenvoudigste manier is met behulp van een PDF/X-standaard. U kunt echter ook handmatig
  kleurverwerkingsopties opgeven in het gedeelte Uitvoer van het dialoogvenster PDF. Zie de Help voor meer informatie over
  PDF/X en het maken van PDF's.
  Over het algemeen kunt u kleuren op de volgende manier verwerken tijdens het maken van PDF's:

  • (PDF/X-3) Kleuren worden niet geconverteerd. Gebruik deze methode bij het maken van een document dat wordt
  afgedrukt of weergegeven op verschillende of onbekende apparaten. Als u een PDF/X-3-standaard selecteert, worden
  kleurprofielen automatisch ingesloten in de PDF.

  • (PDF/X-1a) Alle kleuren worden geconverteerd naar de CMYK-doelkleurruimte. Gebruik deze methode als u een
  drukklaar bestand wilt maken waarvoor geen kleuren hoeven te worden geconverteerd. Als u een PDF/X-1a-standaard
  selecteert, worden er geen kleurprofielen in de PDF ingesloten.

  • (Illustrator en InDesign) Kleuren met ingesloten profielen worden naar de doelkleurruimte geconverteerd, maar de
  nummers voor de kleuren zonder ingesloten profielen blijven behouden. U kunt deze optie selecteren in het gedeelte
  Uitvoer van het dialoogvenster PDF. Gebruik deze methode als het document CMYK-afbeeldingen bevat waarvan de
  kleuren niet worden beheerd, en u er zeker van wilt zijn dat de kleurnummers worden behouden.
  Opmerking: Alle steunkleurgegevens blijven behouden tijdens de kleuromzetting. Alleen de equivalente proceskleuren worden
  omgezet in de opgegeven kleurruimte.

  Zie ook
  “Een veilige CMYK-workflow gebruiken” op pagina 128

  Werken met kleurprofielen
  Kleurprofielen
  Nauwkeurig, consistent kleurbeheer vereist accurate ICC-compatibele profielen van al uw kleurapparaten. Zonder een
  nauwkeurig scannerprofiel kan een perfect gescande afbeelding in een ander programma onjuist worden weergegeven,
  vanwege de verschillen tussen de scanner en het programma waarin de afbeelding wordt weergegeven. Deze misleidende
  weergave kan ertoe leiden dat u onnodig tijd kwijt bent aan het corrigeren van een goede afbeelding, waarbij u deze
  bovendien kunt beschadigen. Met een nauwkeurig profiel kan het programma waarmee u een afbeelding importeert,
  verschillen tussen apparaten corrigeren en de werkelijke kleuren van de scan weergeven.
  Een kleurbeheersysteem maakt gebruik van de volgende soorten profielen:
  Monitorprofielen Beschrijven hoe de monitor de kleur momenteel verwerkt. Dit is het eerste profiel dat u moet maken. Een
  nauwkeurige weergave van kleuren op de monitor is immers van cruciaal belang wanneer u tijdens het ontwerpen moet • Page 140

  ILLUSTRATOR CS3 134
  Handboek

  beslissen over kleuren in een document. Als u op uw monitor kleuren ziet die niet representatief zijn voor de werkelijke
  kleuren in het document, kunt u de kleurconsistentie niet behouden.
  Invoerapparaatprofielen Beschrijven welke kleuren een invoerapparaat kan vastleggen of scannen. Als u op uw digitale
  camera profielen kunt instellen, raadt Adobe aan Adobe RGB te selecteren. Gebruik anders sRGB (dit is het
  standaardprofiel voor de meeste camera's). Ervaren gebruikers kunnen verschillende profielen voor verschillende
  lichtbronnen gebruiken. Voor scannerprofielen gebruiken sommige fotografen aparte profielen voor elk type of merk film
  dat met de scanner wordt gescand.
  Uitvoerapparaatprofielen Beschrijven de kleurruimte van uitvoerapparaten zoals desktopprinters of een drukpers. Het

  kleurbeheersysteem gebruikt uitvoerapparaatprofielen voor het juist toewijzen van de kleuren in een document aan de
  kleuren in de gamut van de kleurruimte van een uitvoerapparaat. Het uitvoerprofiel moet ook rekening houden met
  bepaalde omstandigheden bij het afdrukken, zoals het type papier en inkt. Op glanzend papier bijvoorbeeld kan namelijk
  een ander kleurbereik worden afgedrukt dan op mat papier.
  De meeste printerstuurprogramma's zijn voorzien van ingebouwde kleurprofielen. Probeer deze profielen eerst uit voordat
  u in aangepaste profielen gaat investeren.
  Documentprofielen Definiëren de specifieke RGB- of CMYK-kleurruimte van een document. Door een profiel aan een

  document toe te wijzen of te taggen wordt er in het document voor een definitie van werkelijke kleurwaarden gezorgd.
  Bijvoorbeeld R=127, G=12, B=107 is een set nummers die op verschillende apparaten verschillend worden weergegeven.
  Maar indien getagd aan de Adobe RGB-kleurruimte specificeren deze nummers een werkelijke kleur of golflengte van licht,
  in dit geval een specifieke kleur paars.
  Wanneer kleurbeheer is ingeschakeld, wijzen Adobe-toepassingen automatisch aan nieuwe documenten een profiel toe op
  basis van werkruimteopties in het dialoogvenster Kleurinstellingen. Documenten zonder toegewezen profielen worden ook
  niet-gecodeerde documenten genoemd en bevatten alleen RAW-kleurnummers. Wanneer u niet-gecodeerde documenten
  gebruikt, wordt in Adobe-toepassingen het huidige werkruimteprofiel gebruikt om kleuren weer te geven en te bewerken.

  A

  B
  C
  D

  Kleur beheren met profielen
  A. Profielen beschrijven de kleurruimte van het invoerapparaat en het document. B. In de profielbeschrijvingen geeft het kleurbeheersysteem
  de werkelijke kleuren van het document aan. C. Het monitorprofiel geeft aan het kleurbeheersysteem door hoe de numerieke waarden worden
  omgezet naar de kleurruimte van de monitor. D. Aan de hand van het profiel van het uitvoerapparaat zet het kleurbeheersysteem de numerieke
  waarden van het document om naar de kleurwaarden van het uitvoerapparaat zodat de werkelijke kleuren worden afgedrukt.

  Zie ook
  “Monitor kalibreren en monitorprofiel maken” op pagina 135
  “De kleuren door de printer laten vaststellen tijdens het afdrukken” op pagina 132 • Page 141

  ILLUSTRATOR CS3 135
  Handboek

  “Aangepaste profielen voor desktopprinters aanschaffen” op pagina 132
  “Kleurwerkruimten” op pagina 138

  Monitor kalibreren en karakteriseren
  Met profielprogramma's kunt u de monitor zowel kalibreren als karakteriseren. Door de monitor te kalibreren brengt u deze
  in overeenstemming met een voorgedefinieerde standaard. Met kalibreren kunt u een monitor zo instellen dat deze kleuren
  weergeeft met een witte-puntkleurtemperatuur van 5.000˚ K (Kelvin), de standaard voor de grafische industrie. Door de
  monitor te karakteriseren maakt u een profiel dat aangeeft hoe de monitor kleur reproduceert.
  Als u een monitor kalibreert, moet u de volgende video-instellingen aanpassen:
  Helderheid en contrast Dit zijn respectievelijk het algehele niveau en bereik van de weergavesterkte. De werking van deze

  parameters kunt u vergelijken met die van uw tv. Met een programma voor monitorkalibratie realiseert u een optimaal
  helderheids- en contrastbereik.
  Gamma De helderheid van de waarden voor middentonen. De waarden die tussen zwart en wit door een monitor worden
  geproduceerd, zijn niet-lineair. Als u de waarden in een grafiek zet, vormen ze geen rechte lijn, maar een kromme. Gamma
  definieert de waarde in het midden van die curve tussen zwart en wit.
  Fosforkleuren De stoffen die door CRT-monitoren worden gebruikt voor het uitstralen van licht. Verschillende
  fosforkleuren hebben verschillende karakteristieken.
  Wit punt De kleur en intensiteit van het helderste wit dat de monitor kan produceren.

  Monitor kalibreren en monitorprofiel maken
  Bij het kalibreren van de monitor past u de monitor aan zodat deze voldoet aan een bekende specificatie. Nadat de monitor
  is gekalibreerd, kunt u met het profielhulpprogramma een kleurprofiel opslaan. Het profiel beschrijft hoe de kleuren van
  de monitor zich gedragen: welke kleuren wel en welke niet kunnen worden weergegeven en hoe de numerieke
  kleurwaarden in een afbeelding worden geconverteerd zodat de kleuren correct worden weergegeven.
  1 Zorg ervoor dat de monitor al minstens een half uur aanstaat. De monitor is dan voldoende opgewarmd om de kleuren
  consistent weer te geven.
  2 Laat de monitor duizenden kleuren of meer weergeven. Nog beter is om de monitor in te stellen op miljoenen kleuren
  of 24-bits of hoger.
  3 Verwijder kleurrijke achtergrondpatronen van het bureaublad van de monitor en stel het bureaublad in op neutrale
  grijstinten. Drukke patronen of felle kleuren rond het document zorgen er namelijk voor dat u de kleuren niet nauwkeurig
  waarneemt.
  4 Voer een van de volgende handelingen uit om de monitor te kalibreren en een profiel te maken:

  • Installeer en gebruik in Windows een hulpprogramma voor het kalibreren van monitoren.
  • Gebruik in Mac OS het hulpprogramma Kalibreren op Systeemvoorkeuren/Weergaven/tabblad Kleur.
  • Gebruik voor de beste resultaten software en meetapparatuur van derden. Over het algemeen kunt u met een
  meetapparaat zoals een colorimeter in combinatie met software meer nauwkeurige profielen maken, omdat een
  instrument de kleuren op een monitor nauwkeuriger kan meten dan het menselijke oog.
  Opmerking: de prestaties van de monitor veranderen en verslechteren in de loop der tijd. Kalibreer daarom de monitor en maak
  bijvoorbeeld elke maand een nieuw profiel. Als het moeilijk of onmogelijk is de monitor naar een standaard te kalibreren, is
  deze waarschijnlijk te oud.
  De meeste profielprogramma's wijzen automatisch het nieuwe profiel als het standaardmonitorprofiel toe. Zie de Help van
  het besturingssysteem voor aanwijzingen over het handmatig toewijzen van het monitorprofiel. • Page 142

  ILLUSTRATOR CS3 136
  Handboek

  Een kleurprofiel installeren
  Kleurprofielen worden vaak geïnstalleerd wanneer u een apparaat aan uw systeem toevoegt. De precisie van deze profielen
  (vaak algemene profielen of ingesloten profielen genoemd) verschilt per fabrikant. U kunt apparaatprofielen ook aanvragen
  bij uw servicebureau, downloaden van internet of aangepaste profielen maken met behulp van professioneel
  profielapparatuur.

  • Klik in Windows met de rechtermuisknop op een profiel en selecteer Profiel installeren. U kunt de profielen ook
  kopiëren naar de map WINDOWS\system32\spool\drivers\color.

  • Kopieer in Mac OS de profielen naar de map /Library/ColorSync/Profiles of de map
  /Users/[gebruikersnaam]/Library/ColorSync/Profiles.
  Nadat u de kleurprofielen hebt geïnstalleerd, moet u de Adobe-toepassingen opnieuw starten.

  Zie ook
  “Aangepaste profielen voor desktopprinters aanschaffen” op pagina 132

  Een kleurprofiel insluiten
  Een kleurprofiel dat u wilt insluiten in een document dat u hebt gemaakt in Illustrator, InDesign of Photoshop, moet u
  opslaan in of exporteren naar een indeling die ICC-profielen ondersteunt.
  1 Sla het document op in of exporteer het naar een van de volgende bestandsindelingen: Adobe PDF, PSD (Photoshop),
  AI (Illustrator), INDD (InDesign), JPEG of TIFF.
  2 Selecteer de optie voor het insluiten van ICC-profielen. De exacte naam en locatie van deze optie verschilt per
  toepassing. Zie de Help van Adobe voor meer aanwijzingen.

  Een kleurprofiel insluiten (Acrobat)
  U kunt een kleurprofiel insluiten in een object of een gehele PDF. Acrobat koppelt het profiel dat is opgegeven in de sectie
  Doelruimte van het dialoogvenster Kleuren converteren aan de geselecteerde kleurruimte in de PDF. Zie de onderwerpen
  over kleurconversie in Volledige Acrobat Help voor meer informatie.

  Kleurprofielen voor documenten wijzigen
  Het komt zelden voor dat u het kleurprofiel voor een document moet wijzigen. Dit komt omdat de toepassing het
  kleurprofiel automatisch toewijst op basis van de instellingen die u in het dialoogvenster Kleurinstellingen hebt
  geselecteerd. De enige keer dat u een kleurprofiel handmatig moet wijzigen, is wanneer u een document voor een ander
  uitvoerdoel voorbereidt of beleidsgedrag wijzigt dat u niet meer in het document wilt gebruiken. Wijzig het profiel alleen
  als u precies weet wat u moet doen.
  Voer de volgende handelingen uit om het kleurprofiel voor een document te wijzigen:

  • Wijs een nieuw profiel toe. De kleurnummers in het document veranderen niet, maar het nieuwe profiel kan de weergave
  van de kleuren op uw monitor drastisch wijzigen.

  • Verwijder het profiel zodat de kleuren in het document niet meer worden beheerd.
  • (Acrobat, Photoshop en InDesign) Converteer de kleuren in het document naar de kleurruimte van een ander profiel.
  De kleurnummers worden verschoven om de originele kleurweergaven te behouden.

  Een kleurprofiel toewijzen of verwijderen (Illustrator, Photoshop)
  1 Kies Bewerken > Profiel toewijzen.
  2 Selecteer een optie en klik op OK:
  Geen kleurbeheer voor dit document Hiermee wordt het bestaande profiel uit het document verwijderd. Selecteer deze
  optie alleen als u zeker weet dat u de documentkleuren niet wilt beheren. Nadat u het profiel uit een document hebt
  verwijderd, wordt de weergave van kleuren bepaald door de werkruimteprofielen van de toepassing. • Page 143

  ILLUSTRATOR CS3 137
  Handboek

  Tijdelijk [kleurmodel: werkruimte] Hiermee wordt het werkruimteprofiel toegewezen aan het document.
  Profiel Hiermee kunt u een ander profiel selecteren. Het nieuwe profiel wordt aan het document toegewezen zonder dat de
  kleuren naar de profielruimte worden geconverteerd. Hierdoor kan de weergave van de kleuren op uw monitor aanzienlijk
  veranderen.

  Zie ook
  “Kleurprofielen voor documenten wijzigen” op pagina 136

  Een kleurprofiel toewijzen of verwijderen (InDesign)
  1 Kies Bewerken > Profielen toewijzen.
  2 Selecteer bij RGB-profiel en CMYK-profiel een van de volgende opties:
  Wissen (huidige werkruimte gebruiken) Hiermee wordt het bestaande profiel uit het document verwijderd. Selecteer deze

  optie alleen als u zeker weet dat u de documentkleuren niet wilt beheren. Nadat u het profiel uit een document hebt
  verwijderd, wordt de weergave van kleuren bepaald door de werkruimteprofielen van de toepassing en kunt u een profiel
  niet meer in het document insluiten.
  Huidige werkruimte [werkruimte] toewijzen Hiermee wordt het werkruimteprofiel toegewezen aan het document.
  Profiel toewijzen Hiermee kunt u een ander profiel selecteren. Het nieuwe profiel wordt aan het document toegewezen
  zonder dat de kleuren naar de profielruimte worden geconverteerd. Hierdoor kan de weergave van de kleuren op uw
  monitor aanzienlijk veranderen.

  3 Kies voor elk type afbeelding in uw document een rendering intent. U kunt kiezen uit de vier standaard render-intenties
  of de kleurinstellingsintentie gebruiken, waardoor de actieve render-intentie uit het dialoogvenster Kleurinstellingen wordt
  gebruikt. Zie de Help voor meer informatie over render-intenties.
  De typen afbeeldingen omvatten:
  Intentie effen kleuren Hiermee wordt de rendering intent ingesteld voor alle vectorafbeeldingen (effen kleurvlakken) in
  objecten die zijn gemaakt in InDesign.
  Standaardafbeeldingsintentie Hiermee wordt de standaard rendering intent ingesteld voor bitmapafbeeldingen die in

  InDesign zijn geplaatst. Per afbeelding kunt u deze instelling weer wijzigen.
  Intentie na-overvloeien Hiermee wordt de rendering intent ingesteld voor de uiteindelijke kleurruimte of het testen van

  kleuren die het resultaat zijn van transparantie-interacties op de pagina. Gebruik deze optie als uw document transparante
  objecten bevat.
  4 De effecten van het nieuwe documentprofiel kunt u bekijken door Voorvertoning te selecteren en op OK te klikken.

  Zie ook
  “Kleurprofielen voor documenten wijzigen” op pagina 136
  “Profielen voor geïmporteerde bitmapafbeeldingen bekijken of wijzigen (InDesign)” op pagina 128

  Documentkleuren naar een ander profiel converteren (Photoshop)
  1 Kies Bewerken > Omzetten in profiel.
  2 Kies onder Doelruimte het kleurprofiel waarnaar u de kleuren van het document wilt converteren. Het document wordt
  geconverteerd naar en gecodeerd met dit nieuwe profiel.
  3 Geef onder Opties voor omzetten een kleurbeheer-engine op, een rendering intent en opties voor zwarte punten en
  dithering (indien beschikbaar). Zie “Opties voor kleurconversie” op pagina 141.
  4 Selecteer Een laag maken als u tijdens de conversie één laag wilt maken van alle lagen van het document.
  5 U kunt de resultaten van de conversie bekijken door Voorbeeld te selecteren. • Page 144

  ILLUSTRATOR CS3 138
  Handboek

  Zie ook
  “Kleurprofielen voor documenten wijzigen” op pagina 136

  Documentkleuren naar een ander profiel converteren
  Voor het converteren van kleuren in een PDF gebruikt u het gereedschap Kleuren converteren op de werkbalk
  Afdrukproductie. Zie de onderwerpen over kleurconversie in Volledige Acrobat Help voor meer informatie.

  Kleurinstellingen
  Kleurinstellingen aanpassen
  Voor de meeste werkstromen met kleurbeheer wordt aangeraden een vooraf ingestelde kleurinstelling te gebruiken die door
  Adobe Systems is getest. Wijzig bepaalde opties alleen als u bekend bent met kleurbeheer en precies weet wat de
  consequenties van de wijzigingen zijn.
  Nadat u de opties hebt aangepast, kunt u deze als voorinstelling opslaan. Opgeslagen kleurinstellingen kunt u opnieuw
  gebruiken en delen met andere gebruikers of toepassingen.

  • Als u kleurinstellingen als een voorinstelling wilt opslaan, klikt u op Opslaan in het dialoogvenster Kleurinstellingen.
  Om er zeker van te zijn dat de naam van de instelling in het dialoogvenster Kleurinstellingen wordt weergegeven, slaat
  u het bestand op de standaardlocatie op. Als u het bestand op een andere locatie opslaat, moet u het bestand eerst laden
  voordat u de instelling kunt selecteren.

  • Als u een vooraf ingestelde kleurinstelling wilt laden die niet op de standaardlocatie is opgeslagen, klikt u op Laden in
  het dialoogvenster Kleurinstellingen, selecteert u het bestand dat u wilt laden, en klikt u op Openen.
  Opmerking: in Acrobat is het niet mogelijk om aangepaste kleurinstellingen op te slaan. Als u aangepaste kleurinstellingen met
  Acrobat wilt delen, moet u het bestand maken in InDesign, Illustrator of Photoshop en opslaan in de standaardmap
  Instellingen. Deze is dan beschikbaar in de categorie Kleurbeheer van het dialoogvenster Voorkeuren. U kunt instellingen ook
  handmatig toevoegen aan de standaardmap Instellingen.

  Kleurwerkruimten
  Een werkruimte is een tussenliggende kleurruimte die wordt gebruikt voor het definiëren en bewerken van kleur in Adobetoepassingen. Aan elk kleurmodel is een werkruimteprofiel gekoppeld. U kunt werkruimteprofielen kiezen in het
  dialoogvenster Kleurinstellingen.
  Een werkruimteprofiel fungeert als het bronprofiel voor nieuwe documenten die gebruikmaken van het bijbehorende
  kleurmodel. Als bijvoorbeeld Adobe RGB (1998) het huidige RGB-werkruimteprofiel is, worden voor elk nieuw RGBdocument de kleuren uit de Adobe RGB-gamut (1998) gebruikt. Werkruimten bepalen tevens de weergave van kleuren in
  niet-gecodeerde documenten.
  Als u een document opent met een ingesloten kleurprofiel dat niet overeenkomt met het werkruimteprofiel, bepaalt een
  kleurbeheerbeleid hoe de kleurgegevens worden verwerkt. Doorgaans is het behouden van het ingesloten profiel het
  standaardbeleid.

  Zie ook
  “Ontbrekende en niet-overeenkomende kleurprofielen” op pagina 139
  “Beleidsopties voor kleurbeheer” op pagina 140

  Opties voor de werkruimte
  Als u werkruimteopties wilt weergeven in Photoshop, Illustrator en InDesign, kiest u Bewerken > Kleurinstellingen.
  Selecteer in Acrobat de categorie Kleurbeheer van het dialoogvenster Voorkeuren. • Page 145

  ILLUSTRATOR CS3 139
  Handboek

  Voor een beschrijving van een profiel selecteert u het profiel en plaatst u de muisaanwijzer op de naam van dat profiel. De
  beschrijving wordt onder in het dialoogvenster weergegeven.
  RGB Hiermee wordt de RGB-kleurruimte van de toepassing bepaald. Doorgaans kunt u het beste Adobe RGB of sRGB

  kiezen en niet het profiel voor een bepaald apparaat (zoals een monitorprofiel).
  sRGB wordt aanbevolen voor het voorbereiden van afbeeldingen voor het web, omdat hiermee de kleurruimte van de
  standaardmonitor wordt gedefinieerd waarmee de afbeeldingen op het web worden bekeken. sRGB is ook geschikt wanneer
  u werkt met foto's die met een niet-professionele digitale camera zijn gemaakt, omdat bij het merendeel van deze camera's
  sRGB als de standaardkleurruimte wordt gebruikt.
  Adobe RGB wordt aanbevolen voor het voorbereiden van documenten voor afdrukken, omdat de Adobe RGB-gamut
  bepaalde afdrukbare kleuren (vooral cyaan- en blauwtinten) bevat die niet met sRGB kunnen worden gedefinieerd. Adobe
  RGB is ook geschikt wanneer er wordt gewerkt met foto's die met een niet-professionele digitale camera zijn gemaakt,
  omdat bij het merendeel van deze camera's Adobe RGB als de standaardkleurruimte wordt gebruikt.
  CMYK Hiermee wordt de CMYK-kleurruimte van de toepassing bepaald. Alle CMYK-werkruimten zijn

  apparaatafhankelijk. Dat wil zeggen dat ze zijn gebaseerd op de werkelijke inkt- en papiercombinaties. De CMYKwerkruimten van Adobe zijn gebaseerd op standaard drukwerkvoorwaarden van drukkers.
  Grijs (Photoshop) of Grijswaarde (Acrobat) Hiermee wordt de kleurruimte voor grijswaarden van de toepassing bepaald.
  Steunkleur (Photoshop) Hiermee wordt de puntvergroting aangegeven die wordt gebruikt voor de weergave van

  steunkleurkanalen en duotonen.
  Opmerking: in Acrobat kunt u voor weergave en afdrukken de kleurruimte in een ingesloten uitvoerintentie gebruiken in
  plaats van een documentkleurruimte. Selecteer Uitvoerintenties overschrijven werkruimten. Zie Volledige Acrobat Help voor
  meer informatie over uitvoerintenties.
  Adobe-toepassingen worden geleverd met een standaardset werkruimteprofielen die door Adobe Systems worden
  aanbevolen en zijn getest voor de meeste kleurbeheerwerkstromen. Standaard staan alleen deze profielen in de menu's van
  de werkruimte. Om aanvullende kleurprofielen weer te geven die u op het systeem hebt geïnstalleerd, selecteert u
  Geavanceerde modus boven in het dialoogvenster Kleurinstellingen (Illustrator en InDesign) of Meer opties (Photoshop).
  Een kleurprofiel moet bidirectioneel zijn (dat wil zeggen dat het alleen wordt weergegeven in menu's van werkruimten) als
  het specificaties bevat voor het converteren naar en van kleurruimten.
  Opmerking: in Photoshop kunt u aangepaste werkruimteprofielen maken. Adobe raadt echter aan een standaard
  werkruimteprofiel te gebruiken en geen aangepast werkruimteprofiel te maken. Zie de Photoshop-kennisbank op
  www.adobe.com/nl/support/products/photoshop.html voor meer informatie.

  Ontbrekende en niet-overeenkomende kleurprofielen
  Voor een nieuw gemaakt document werkt de kleurenwerkstroom meestal transparant. Tenzij anders vermeld, worden
  kleuren in het document gemaakt en bewerkt met het werkruimteprofiel dat is gekoppeld aan de kleurmodus van het
  document.
  Niet alle bestaande documenten maken echter gebruik van de door u opgegeven werkruimteprofiel of van kleurbeheer. In
  een workflow met kleurbeheer kunnen de volgende uitzonderingen optreden:

  • U opent een document of importeert kleurgegevens (bijvoorbeeld door kopiëren en plakken of door slepen en
  neerzetten) uit een document dat niet is gecodeerd met een profiel. Dit is vaak zo, als u een document opent dat is
  gemaakt met een toepassing die geen kleurbeheer ondersteunt of waarvoor kleurbeheer is uitgeschakeld.

  • U opent een document of importeert kleurgegevens uit een document dat is gecodeerd met een profiel dat verschilt van
  dat van de huidige werkruimte. Hiervan kan sprake zijn wanneer u een document opent dat is gemaakt met andere
  instellingen voor kleurbeheer of dat is gescand en gecodeerd met een scannerprofiel.
  In beide gevallen maakt de toepassing gebruik van een kleurbeheerbeleid voor het verwerken van de kleurgegevens in het
  document. • Page 146

  ILLUSTRATOR CS3 140
  Handboek

  Als het profiel ontbreekt of niet overeenkomt met de werkruimte, kan er een waarschuwingsbericht worden weergegeven,
  afhankelijk van de opties die u in het dialoogvenster Kleurinstellingen hebt ingesteld. Profielwaarschuwingen zijn
  standaard uitgeschakeld, maar u kunt deze inschakelen om ervoor te zorgen dat per document het juiste kleurbeheer wordt
  gebruikt. De waarschuwingsberichten kunnen per toepassing verschillen, maar doorgaans kunt u het volgende doen:

  • Wijzig het document of de geïmporteerde kleurgegevens niet (de aanbevolen optie). U zou bijvoorbeeld het eventuele
  ingesloten profiel kunnen gebruiken, het document zonder kleurprofiel (als dat het geval is) ongewijzigd kunnen laten
  of de nummers in geplakte kleurgegevens kunnen behouden.

  • Pas het document of de geïmporteerde kleurgegevens aan. Als u bijvoorbeeld een document met een ontbrekend
  kleurprofiel wilt openen, kunt u het huidige werkruimteprofiel of een ander profiel aan dat document toewijzen.
  Wanneer u een document met een niet-overeenkomend kleurprofiel opent, kunt u het profiel negeren of de kleuren naar
  de huidige werkruimte converteren. Tijdens het importeren van kleurgegevens kunt u de kleuren naar de huidige
  werkruimte converteren om de weergave ervan te behouden.

  Beleidsopties voor kleurbeheer
  Een kleurbeheerbeleid bepaalt hoe de toepassing kleurgegevens verwerkt bij het openen van een document of bij het
  importeren van een afbeelding. U kunt verschillende beleidsregels selecteren voor RGB- en CMYK-afbeeldingen en
  opgeven wanneer waarschuwingsberichten moeten worden weergegeven. Als u de opties voor het kleurbeheerbeid wilt
  weergeven, kiest u Bewerken > Kleurinstellingen.
  Voor een beschrijving van een beleid selecteert u het beleid en plaatst u de muisaanwijzer op de naam van dat beleid. De
  beschrijving wordt onder in het dialoogvenster weergegeven.
  RGB, CMYK en Grijs Hiermee wordt aangegeven welk beleid wordt moet worden gehanteerd bij het overbrengen van

  kleuren naar de huidige werkruimte (door bestanden te openen of door afbeeldingen in het huidige document te
  importeren). De optie voor grijswaarden is alleen beschikbaar voor Photoshop. Kies een van de volgende opties:

  • Ingesloten profielen behouden De ingesloten kleurprofielen blijven altijd behouden wanneer bestanden worden
  geopend. Dit is de aanbevolen optie voor de meeste werkstromen, omdat dit resulteert in een consistent kleurbeheer. De
  enige uitzondering is wanneer u de CMYK-nummers wilt behouden. Selecteer in dat geval Nummers behouden
  (gekoppelde profielen negeren).
  • Omzetten naar werkruimte Kleuren worden geconverteerd naar het huidige werkruimteprofiel wanneer bestanden
  worden geopend en afbeeldingen worden geïmporteerd. Selecteer deze optie als alle kleuren één profiel moeten gebruiken
  (het huidige werkruimteprofiel).
  • Nummers behouden (gekoppelde profielen negeren) Deze optie is beschikbaar in InDesign en Illustrator voor CMYK.
  Kleurnummers blijven behouden bij het openen van bestanden en het importeren van afbeeldingen, maar het gebruik van
  kleurbeheer voor het nauwkeurig weergeven van kleuren in Adobe-toepassingen is nog steeds mogelijk. Selecteer deze
  optie als u een veilige CMYK-workflow wilt gebruiken. In InDesign kunt u dit beleid per project overschrijven door Object
  > Kleurinstellingen afbeelding te kiezen.
  • Uit Ingesloten kleurprofielen worden genegeerd bij het openen van bestanden of het importeren van afbeeldingen en er
  wordt aan nieuwe documenten geen werkruimteprofiel toegewezen. Selecteer deze optie als u kleurmetagegevens wilt
  negeren die worden geleverd door de maker van het document.
  Profielen komen niet overeen: Vragen bij openen Er wordt een bericht weergegeven wanneer u een document opent dat is

  gecodeerd met een ander profiel dan de huidige werkruimte. U kunt dan het standaardgedrag van het beleid vervangen.
  Selecteer deze optie als u per document de kleuren op de juiste manier wilt beheren.
  Profiel komt niet overeen: Vragen bij plakken Er wordt een bericht weergegeven als een kleurprofiel niet overeenkomt
  wanneer kleuren in een document door middel van plakken of slepen worden geïmporteerd. U kunt dan het
  standaardgedrag van het beleid vervangen. Selecteer deze optie als u per document de geplakte kleuren op de juiste manier
  wilt beheren.
  Ontbrekende profielen: Vragen bij openen Er wordt een bericht weergegeven wanneer u een niet-gecodeerd document

  opent. U kunt dan het standaardgedrag van het beleid vervangen. Selecteer deze optie als u per document de kleuren op de
  juiste manier wilt beheren. • Page 147

  ILLUSTRATOR CS3 141
  Handboek

  Opties voor kleurconversie
  Met de opties voor kleurconversie kunt u opgeven hoe de kleuren in een document worden verwerkt wanneer dit document
  naar een andere kleurruimte wordt verplaatst. Het wordt aangeraden deze opties alleen te wijzigen als u bekend bent met
  kleurbeheer en precies weet wat de consequenties van de wijzigingen zijn. Als u conversieopties wilt weergeven, kiest u
  Bewerken > Kleurinstellingen en selecteert u Geavanceerde modus (Illustrator en InDesign) of Meer opties (Photoshop).
  Selecteer in Acrobat de categorie Kleurbeheer van het dialoogvenster Voorkeuren.
  Engine Hiermee wordt de CMM (Color Management Module) aangegeven voor het toewijzen van de gamut van de ene

  kleurruimte aan de gamut van een andere kleurruimte. Voor de meeste gebruikers zal de standaard Adobe-engine (ACE)
  aan alle conversiebehoeften voldoen.
  Voor een beschrijving van een engine of intentieoptie selecteert u de optie en plaatst u de aanwijzer op de optienaam. De
  beschrijving wordt onder in het dialoogvenster weergegeven.
  Intent (Photoshop, Illustrator, InDesign) Hiermee wordt de rendering intent aangegeven die wordt gebruikt voor het

  omzetten van de ene kleurruimte naar een andere kleurruimte. De verschillen tussen rendering intents vallen alleen op als
  u een document afdrukt of naar een andere werkruimte converteert.
  Compensatie zwart punt gebruiken Hiermee zorgt u ervoor dat de schaduwdetails in de afbeelding behouden blijven door

  het volledige dynamische bereik van het uitvoerapparaat te simuleren. Selecteer deze optie als u zwarte-puntcompensatie
  wilt gebruiken bij het afdrukken (aanbevolen voor de meeste situaties).
  Dithering gebruiken (Photoshop) Bepaalt of de kleuren worden gedithered wanneer 8-bits-per-kanaal afbeeldingen tussen

  kleurruimten worden geconverteerd. Wanneer u de optie Dithering gebruiken hebt geselecteerd, mengt Photoshop kleuren
  in de doelkleurruimte voor het simuleren van ontbrekende kleuren uit de bronruimte. Hoewel dithering de blokkerige of
  gestreepte weergave van een afbeelding kan verminderen, resulteert het ook in een toename van de bestandsgrootte
  wanneer afbeeldingen worden gecomprimeerd voor weergave op het web.

  Render-intenties
  Een render-intentie bepaalt hoe een kleurbeheersysteem kleuren naar een andere kleurruimte converteert. De diverse
  render-intenties gebruiken verschillende regels die bepalen hoe de bronkleuren worden aangepast. Kleuren die
  bijvoorbeeld binnen de doelgamut vallen, blijven ongewijzigd of worden aangepast om het originele bereik van visuele
  relaties te behouden terwijl deze naar een kleinere doelgamut worden omgezet. Het resultaat van de gekozen renderintentie hangt af van de grafische inhoud van documenten en van de profielen die worden gebruikt om kleurruimten op te
  geven. Sommige profielen genereren identieke resultaten bij verschillende render-intenties.
  Over het algemeen wordt aangeraden de standaard render-intentie te gebruiken voor de geselecteerde kleurinstelling. Deze
  is getest door Adobe Systems en voldoet aan de industriestandaarden. Als u bijvoorbeeld een kleurinstelling voor NoordAmerika of Europa selecteert, is de standaard render-intentie Relatief colorimetrisch. Kiest u een kleurinstelling voor Japan,
  dan is de standaard render-intentie Perceptueel.
  U kunt een render-intentie selecteren wanneer u kleurconversieopties selecteert voor het kleurbeheersysteem, de kleuren
  met een elektronische proefdruk controleert en posters afdrukt.
  Perceptueel Deze optie is bedoeld om de visuele relatie tussen kleuren te handhaven zodat deze voor het menselijk oog
  natuurlijk overkomen, ook al kunnen de kleurwaarden zelf wel veranderen. Deze intentie is het meest geschikt voor foto's
  met veel kleuren buiten de gamut. Dit is de standaard render-intentie voor Japanse drukkerijen.
  Verzadiging Deze optie is bedoeld voor het produceren van levendige kleuren in een afbeelding. Dit gaat echter ten koste

  van de nauwkeurigheid van kleuren. Deze render-intentie is geschikt voor zakelijke illustraties zoals diagrammen en
  grafieken, waar heldere verzadigde kleuren belangrijker zijn dan de exacte verhouding tussen kleuren.
  Relatief colorimetrisch Hiermee wordt het witte punt van de bronkleurruimte vergeleken met dat van de doelkleurruimte
  en worden alle kleuren dienovereenkomstig verschoven. Kleuren buiten de gamut worden verschoven naar de
  dichtstbijzijnde reproduceerbare kleur in de doelkleurruimte. Bij Relatief colorimetrisch blijven meer oorspronkelijke
  kleuren behouden dan bij Perceptueel. Dit is de standaard render-intentie voor afdrukken in Noord-Amerika en Europa..
  Absoluut colorimetrisch Hiermee blijven de kleuren die binnen de doelgamut vallen ongewijzigd. Kleuren buiten de gamut
  worden bijgesneden. Kleuren worden niet geschaald naar het witte punt van de doelkleurruimte. Deze intent richt zich op
  het behouden van de kleurprecisie ten koste van de verhoudingen tussen de kleuren en is geschikt voor het maken van • Page 148

  ILLUSTRATOR CS3 142
  Handboek

  proefdrukken waarbij de uitvoer op een bepaald apparaat wordt gesimuleerd. Deze intent is vooral handig voor een
  voorvertoning van het effect van de papierkleur op de afgedrukte kleuren.

  Geavanceerde instellingen in Photoshop
  Als u in Photoshop geavanceerde instellingen voor kleurbeheer wilt weergeven, kiest u Bewerken > Kleurinstellingen en
  selecteert u Meer opties.
  Minder verzadiging voor monitorkleuren Hiermee kunt u de verzadiging van de kleuren die op de monitor worden

  weergegeven, verminderen met de opgegeven waarde. Door deze optie in te schakelen kunt u beter het volledige bereik
  weergeven van kleurruimten met gamuts die groter zijn dan die van de monitor. Dit veroorzaakt echter een verkeerde
  combinatie tussen de monitorweergave en de uitvoer. Wanneer u de optie uitschakelt, kunnen de afzonderlijke kleuren in
  de afbeelding worden weergegeven als één enkele kleur.
  Gamma gebruiken bij overvloeien van RGB-kleuren Hiermee wordt bepaald hoe RGB-kleuren overvloeien voor

  samengestelde gegevens (wanneer u bijvoorbeeld lagen samenvoegt of verft in de modus Normaal). Wanneer de optie is
  ingeschakeld, vloeien RGB-kleuren over in de kleurruimte die overeenkomt met het opgegeven gamma. Een gamma van
  1,00 wordt beschouwd als colorimetrisch correct en moet resulteren in de kleinste randartefacten. Wanneer de optie is
  uitgeschakeld, vloeien RGB-kleuren direct over in de kleurruimte van het document.
  Opmerking: selecteert u Gamma gebruiken bij overvloeien van RGB-kleuren, dan zien documenten met lagen er in andere
  toepassingen anders uit dan in Photoshop. • Page 149

  143

  Hoofdstuk 6: Verven
  Om uw illustraties visueel interessanter te maken, kunt u in Adobe Illustrator gebruikmaken van kalligrafische penselen,
  verstrooiingspenselen, kunstpenselen en patroonpenselen. Daarnaast kunt u met de functie Actieve verf verschillende
  padsegmenten verven en ingesloten paden vullen met verschillende kleuren, patronen of verlopen. Met dekkingen,
  maskers, verlopen, overvloeiingen, netten en patronen beschikt u over oneindig veel mogelijkheden om uiting te geven aan
  uw creativiteit.

  Verven met vullingen en streken
  Verfmethoden
  Illustrator biedt twee verfmethoden: een vulling, streek of beide toewijzen aan een geheel object, en een object converteren
  naar een groep van Actieve verf en daarbinnen vullingen of streken toekennen aan afzonderlijke randen en padvlakken.
  Een object verven

  Nadat u een object hebt getekend, kunt u er een vulling, streek of beide aan toewijzen. U kunt vervolgens andere objecten
  op dezelfde wijze verven, waarbij elk nieuw object boven op de vorige objecten komt te liggen. Het resultaat is een soort
  collage die bestaat uit vormen die uit gekleurd papier zijn geknipt, waarbij het uiterlijk van de illustratie afhankelijk is van
  de boven in de stapel met gelaagde objecten geplaatste objecten.
  Op www.adobe.com/go/vid0044_nl vindt u een video over het gebruik van penselen.
  Een groep van Actieve verf verven

  Met de methode Actieve verf verft u meer zoals u met traditionele kleurgereedschappen zou doen, zonder te letten op lagen
  of een stapelvolgorde, waardoor u natuurlijker kunt tekenen. Alle objecten in een groep van Actieve verf worden behandeld
  alsof ze deel uitmaken van hetzelfde vlakke oppervlak. Dit betekent dat u meerdere paden kunt tekenen en elk gebied
  binnen deze paden (een vlak genoemd) afzonderlijk kunt kleuren. Verder kunt u verschillende streekkleuren en -dikten
  toewijzen aan delen van een pad tussen snijpunten (een rand genoemd). Het resultaat is dat u, ongeveer zoals in een
  kleurboek, elk vlak en elke rand een andere kleur kunt geven. Wanneer u paden in een groep van Actieve verf verplaatst of
  de vorm van de paden wijzigt, worden de vlakken en randen automatisch aangepast.

  Een object dat bestaat uit een enkel pad dat is geverfd met de bestaande methode, heeft een enkele vulling en een enkele streek (links). Als
  hetzelfde object wordt geconverteerd naar een groep van Actieve verf, kunt u elk vlak met een verschillende vulling en elke rand met een
  verschillende streek verven (rechts). • Page 150

  ILLUSTRATOR CS3 144
  Handboek

  Als u een object op de traditionele manier verft, blijven er enkele gebieden over die niet kunnen worden gevuld (links). Door een groep van
  Actieve verf te maken met detectie van tussenruimten (midden) voorkomt u tussenruimten en overdrukken (rechts).

  Op www.adobe.com/go/vid0042_nl vindt u een video over het gebruik van Actieve verf. Op
  www.adobe.com/go/vid0038_nl vindt u een video over verftechnieken met het gereedschap Penseel.

  Zie ook
  “Actieve verf ” op pagina 149

  Vullingen en streken
  Een vulling is een kleur, een patroon of een verloop binnen een object. U kunt vullingen toepassen op geopende en gesloten
  objecten en op vlakken van groepen van Actieve verf.
  Een streek kan de zichtbare omtrek van een object zijn, een pad of de rand van een groep van Actieve verf. U kunt de breedte
  en de kleur van een streek bepalen. Verder kunt u onderbroken streken maken met behulp van de padopties, en u kunt
  gestileerde streken verven met penselen.
  Opmerking: Als u werkt met groepen van Actieve verf, kunt u een penseel alleen op een rand toepassen als u via het deelvenster
  Vorm een streek aan de groep toevoegt.
  De huidige vul- en streekkleuren worden weergegeven in het deelvenster Gereedschappen.

  Instellingen voor vullingen en streken

  Zie ook
  “Toetsen voor het verven van objecten” op pagina 441
  “Kleuren selecteren met de Kleurkiezer” op pagina 98

  Instellingen voor vullingen en streken
  De instellingen voor vulling en streek zijn beschikbaar in het deelvenster Gereedschappen en in het deelvenster Beheer.
  Met een van de volgende instellingen in het deelvenster Gereedschappen kunt u kleur instellen:
  Knop Vulling
  Knop Streek

  Dubbelklik op deze knop om een vulkleur te selecteren met de Kleurkiezer.
  Dubbelklik op deze knop om een streekkleur te selecteren met de Kleurkiezer.

  Knop Vulling en streek omwisselen
  Knop Standaardvulling en -streek

  vulling en zwarte streek).

  Klik op deze knop om de kleuren tussen vulling en streek om te wisselen.
  Klik op deze knop om terug te keren naar de standaardkleurinstellingen (witte • Page 151

  ILLUSTRATOR CS3 145
  Handboek

  Knop Kleur
  Klik op deze knop om de laatst geselecteerde effen kleur toe te passen op een object met een verloopvulling
  of een object zonder streek of vulling.
  Knop Verloop
  Knop Geen

  Klik op deze knop om de huidige geselecteerde vulling te veranderen in het laatst geselecteerde verloop.
  Klik op deze knop om de vulling of streek van een geselecteerd object te verwijderen.

  U kunt ook een kleur en streek voor een geselecteerd object opgeven via de volgende instellingen in het deelvenster Beheer:
  Vulkleur Klik hierop om het deelvenster Stalen te openen. Houd Shift ingedrukt en klik op deze knop om het deelvenster
  Kleur te openen en een kleur te kiezen.
  Streekkleur Klik hierop om het deelvenster Stalen te openen. Houd Shift ingedrukt en klik op deze knop om het
  deelvenster Kleur te openen en een kleur te kiezen.
  Deelvenster Streek Klik op het woord Streek om het deelvenster Streek te openen en opties op te geven.
  Streekdikte Kies een streekdikte in het pop-upmenu.

  Een vulkleur toepassen op een object
  U kunt één kleur, patroon of verloop toepassen op een geheel object, of u kunt groepen van Actieve verf gebruiken en
  verschillende kleuren aanbrengen op verschillende vlakken binnen het object.
  1 Selecteer het object.
  2 Klik op het vak Vulling in het deelvenster Gereedschappen of in het deelvenster Kleur. Hiermee geeft u aan dat u een
  vulling wilt toepassen in plaats van een streek.

  Het vak Vulling

  3 Selecteer een vulkleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op een kleur in het deelvenster Beheer, Kleur, Stalen, Verloop of een staalbibliotheek.
  • Dubbelklik op het vak Vulling en selecteer een kleur via de Kleurkiezer.
  • Selecteer het gereedschap Pipet en houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u klikt op een object om
  de huidige kenmerken toe te passen, waaronder de huidige vulling en streek.

  • Klik op de knop Geen

  om de huidige vulling van het object te verwijderen.

  U kunt een kleur snel op een niet-geselecteerd object toepassen door een kleur vanuit het vak Vulling of het deelvenster
  Kleur, Verloop of Stalen naar het object te slepen. Slepen werkt niet bij groepen van Actieve verf.

  Zie ook
  “Items selecteren in groepen van Actieve verf ” op pagina 153
  “Verven met het gereedschap Emmertje voor Actieve verf ” op pagina 155

  Een object voorzien van een streek
  Met het deelvenster Streek (Venster > Streek) stelt u in of de streek ononderbroken of onderbroken is en bepaalt u het
  streeppatroon van een onderbroken streek, de streekdikte, de streekuitlijning, de afknotlimiet en de stijlen van
  verbindingen en uiteinden van lijnen. • Page 152

  ILLUSTRATOR CS3 146
  Handboek

  Deelvenster Streek

  U kunt streekopties toepassen op een heel object, of u kunt groepen van Actieve verf gebruiken om verschillende streken
  toe te passen op verschillende randen binnen het object.

  Zie ook
  “Overzicht werkgebied” op pagina 13
  “Items selecteren in groepen van Actieve verf ” op pagina 153
  “Verven met het gereedschap Emmertje voor Actieve verf ” op pagina 155
  Een kleur, dikte of uitlijning van een streek toepassen

  1 Selecteer het object. (Als u een rand in een groep van Actieve verf wilt selecteren, gebruik dan het gereedschap Selectie
  van Actieve verf.)
  2 Klik op het vak Streek in het deelvenster Gereedschappen, Kleur of Beheer. Hiermee geeft u aan dat u een streek wilt
  toepassen in plaats van een vulling.

  Het vak Streek

  3 Selecteer een kleur in het deelvenster Kleur of een staal in het deelvenster Stalen of Beheer. Of dubbelklik op het vak
  Streek om met de Kleurkiezer een kleur te selecteren.
  Als u de huidige kleur in het vak Streek wilt gebruiken, kunt u de kleur eenvoudig vanaf het vak Streek naar het object
  slepen. Slepen werkt niet bij groepen van Actieve verf.
  4 Selecteer een dikte in het deelvenster Streek of Beheer.
  5 Als het object een gesloten pad is (en niet een groep van Actieve verf), kies dan in het deelvenster Streek een optie voor
  het uitlijnen van de streek langs het pad:  Streek uitlijnen naar midden  Streek uitlijnen naar binnen  Streek uitlijnen naar buiten

  Opmerking: Als u paden met verschillende streekuitlijningen probeert uit te lijnen, kan het zijn dat de paden niet precies
  uitlijnen. Als de randen na het uitlijnen exact met elkaar overeen moeten komen, controleer dan of de instellingen voor
  paduitlijning gelijk zijn.
  Stippellijnen of onderbroken lijnen maken

  U kunt een stippellijn of een onderbroken lijn maken door de streekkenmerken van een object te bewerken.
  1 Selecteer het object.
  2 Selecteer Onderbroken lijn in het deelvenster Streek. Als de optie Onderbroken lijn niet wordt weergegeven, kies dan
  Opties tonen in het menu van het deelvenster Streek.
  3 Geef een streeppatroon op door de lengte van de streepjes en de ruimte tussen de streepjes in te voeren. • Page 153

  ILLUSTRATOR CS3 147
  Handboek

  De waarden die u invoert, worden herhaald. U hoeft dus niet alle tekstvakken in te vullen wanneer u het patroon hebt
  opgegeven.
  4 Selecteer een optie voor de uiteinden van de streepjes. Met de optie Hoekig
  maakt u strepen met vierkante uiteinden;
  met de optie Rond
  maakt u afgeronde strepen of stippen; met de optie Uitstekend
  steken de streepeinden uit.

  A

  B

  C

  Stippellijnen van 6 pt met tussenruimten van 2, 12, 16, 12
  A. Hoekig B. Rond C. Uitstekend

  De uiteinden of verbindingen van lijnen wijzigen

  Een uiteinde is het einde van een open lijn. Een verbinding is de plaats waar een rechte lijn van richting verandert (een hoek
  omgaat). U kunt de uiteinden en verbindingen van een lijn wijzigen door de streekkenmerken van het object te wijzigen.
  1 Selecteer het object.
  2 Selecteer in het deelvenster Streek een optie voor het uiteinde en een optie voor de verbinding.
  Als de opties niet worden weergegeven, kiest u Opties tonen in het deelvenstermenu.
  Hoekig
  Rond

  Hiermee maakt u streken met vierkante uiteinden.
  Hiermee maakt u streken met halfronde uiteinden.

  Uitstekend
  Hiermee maakt u streken met vierkante uiteinden die de helft van de lijndikte voorbij het einde van de lijn
  uitsteken. Met deze optie wordt de dikte van de lijn in alle richtingen rondom de lijn gelijkmatig verlengd.
  Punt
  Hiermee maakt u streken met puntige uiteinden. Voer een afknotlimiet in tussen 1 en 500. De afknotlimiet
  bepaalt wanneer een afgeknotte (puntige) verbinding overgaat in een schuine (afgekante) verbinding. De
  standaardafknotlimiet is 4. Dat betekent dat er wordt overgeschakeld van een afgeknotte verbinding naar een afgekante
  verbinding, wanneer de lengte van het punt viermaal de dikte van de streek bereikt. Bij de afknotlimiet 1 wordt een
  afgekante verbinding gebruikt.
  Afgerond

  Hiermee maakt u streken met afgeronde hoeken.

  Afgekant

  Hiermee maakt u streken met vierkante hoeken.

  Streken converteren naar samengestelde paden
  Als u een streek naar een samengesteld pad converteert, kunt u de omtrek van de streek wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een
  streek met een variabele dikte maken of de streek in stukken verdelen.
  1 Selecteer het object.
  2 Kies Object > Pad > Omtrekstreek.
  Het samengestelde pad dat ontstaat, wordt met het gevulde object gegroepeerd. Als u het samengestelde pad wilt wijzigen,
  maakt u het pad los van de vulling of selecteert u dit met het gereedschap Groep selecteren.
  Gebruik het deelvenster Lagen om de inhoud van een groep te bepalen. • Page 154

  ILLUSTRATOR CS3 148
  Handboek

  Zie ook
  “Samengestelde paden” op pagina 222
  “Objecten groeperen of degroeperen” op pagina 191

  Pijlpunten toevoegen aan lijnen
  1 Selecteer een object of groep (of selecteer een laag in het deelvenster Lagen).
  Opmerking: U kunt pijlpunten toevoegen aan een groep van Actieve verf als geheel, maar niet aan afzonderlijke paden binnen
  groepen van Actieve verf.
  2 Kies Effect > Stileren > Pijl maken of Filter > Stileren > Pijl maken.
  3 Maak een keuze uit de diverse pijlpuntontwerpen voor het begin en einde van de lijn door heen en terug te bladeren met
  de pijlknoppen onder de vakken Begin en Einde. Het begin en einde van de lijn verwijst naar de volgorde waarin de lijn is
  getekend.
  4 Als u de grootte van een pijlpunt wilt wijzigen, geef dan het gewenste percentage op in het tekstvak Schalen. Hiermee
  wordt de pijlpunt relatief geschaald ten opzichte van de streekdikte van de lijn.
  5 Klik op OK.
  Als u de pijlpunten toepast als een filter, zijn de resulterende pijlpunten afzonderlijke objecten die met de lijn zijn
  gegroepeerd. De pijlpunten kunnen net als elk ander gegroepeerd object worden bewerkt en verplaatst. Als u de pijlpunten
  toepast als een effect, worden de pijlen behandeld als penseelstreken. Dit betekent dat de locatie, richting en kleur van de
  pijlpunten samen met de lijn worden gewijzigd en niet afzonderlijk kunnen worden bewerkt.

  Zie ook
  “Items aanwijzen voor weergavekenmerken” op pagina 330
  “Effecten en filters” op pagina 333

  De vulling of streek van een object verwijderen
  1 Selecteer het object.
  2 Klik op het vak Vulling of het vak Streek in het deelvenster Gereedschappen. Zo geeft u aan of u de vulling of de streek
  van het object wilt verwijderen.
  3 Klik op de knop Geen in het deelvenster Gereedschappen, Kleur of Stalen.
  A
  B
  C

  De vakken Vulling en Streek
  A. Het vak Vulling B. Het vak Streek C. De knop Geen

  Opmerking: U kunt ook op het pictogram Geen klikken in het menu Vulkleur of in het menu Streekkleur in het deelvenster
  Beheer.

  Objecten selecteren met dezelfde vulling en streek
  U kunt objecten selecteren met dezelfde kenmerken, zoals vulkleur, streekkleur en streekdikte. • Page 155

  ILLUSTRATOR CS3 149
  Handboek

  Opmerking: De opdrachten Selecteren > Zelfde > Vulkleur, Streekkleur en Streekdikte werken binnen een groep van Actieve
  verf als u een vlak of rand selecteert met het gereedschap Selectie van Actieve verf. De andere opdrachten binnen Selecteren >
  Zelfde werken niet. Het is niet mogelijk om identieke objecten die zich zowel binnen als buiten een groep van Actieve verf
  bevinden, tegelijkertijd te selecteren.

  • Als u objecten met dezelfde vulling en streek wilt selecteren, selecteert u een van deze objecten, klikt u op de knop
  Vergelijkbare objecten selecteren
  baseren.

  in het deelvenster Beheer en kiest u in het menu de optie waar u uw selectie op wilt

  • Als u alle objecten met dezelfde vul- of streekkleur wilt selecteren, selecteer dan een object met die vul- of streekkleur of
  kies de kleur in het deelvenster Kleur of Stalen. Kies vervolgens Selecteren > Zelfde en klik op Vulkleur, Streekkleur of
  Vulling en streek in het submenu.

  • Als u alle objecten met dezelfde streekdikte wilt selecteren, selecteer dan een object met die streekdikte of kies de
  streekdikte in het deelvenster Streek. Kies vervolgens Selecteren > Zelfde > Streekdikte.

  • Als u dezelfde selectiecriteria wilt toepassen op een ander object (stel bijvoorbeeld dat u alle rode objecten hebt
  geselecteerd met de opdracht Selecteren > Zelfde > Vulkleur en dat u nu alle groene objecten wilt zoeken), selecteer dan
  een nieuw object en kies Selecteren > Opnieuw selecteren.
  Als u rekening wilt houden met de tint van een object bij het selecteren op basis van kleur, kiest u Bewerken > Voorkeuren >
  Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en kiest u vervolgens Zelfde tintpercentage
  selecteren. Als deze optie is ingeschakeld en u selecteert een object dat is gevuld met een 50%-tint van PANTONE Yellow C en
  u kiest Selecteren > Zelfde > Vulkleur, worden alleen de objecten geselecteerd met een 50%-tint van die kleur. Als deze optie is
  uitgeschakeld, worden objecten met alle tinten van PANTONE Yellow C geselecteerd.

  Meerdere vullingen en streken maken
  Met het deelvenster Vorm kunt u meerdere vullingen en streken maken binnen hetzelfde object. Door meerdere vullingen
  en streken aan een object toe te voegen, kunt u veel interessante effecten creëren. U kunt bijvoorbeeld een tweede, smallere
  streek boven op een brede streek maken of een effect toepassen op een bepaalde vulling en niet op andere vullingen.
  1 Selecteer een of meer objecten of groepen (of selecteer een laag in het deelvenster Lagen).
  2 Selecteer Nieuwe vulling toevoegen of Nieuwe streek toevoegen in het menu van het deelvenster Vorm. Of selecteer een
  vulling of streek in het deelvenster Vorm en klik op de knop Geselecteerd item dupliceren
  .
  3 Stel de kleur en andere eigenschappen in voor de nieuwe vulling of streek.
  Opmerking: Het kan zijn dat u de positie van de nieuwe vulling of streek moet aanpassen in het deelvenster Vorm. Als u
  bijvoorbeeld twee streken met verschillende diktes maakt, moet u erop letten dat in het deelvenster Vorm de smallere streek
  boven de bredere streek staat.

  Zie ook
  “Items aanwijzen voor weergavekenmerken” op pagina 330
  “Overzicht van het deelvenster Vorm” op pagina 329

  Groepen van Actieve verf
  Actieve verf
  Als u een illustratie converteert naar groepen van Actieve verf, kunt u deze vrij kleuren, op dezelfde manier als u zou doen
  op canvas of papier. U kunt elk padsegment met een andere kleur verven en u kunt elk ingesloten pad (dus niet alleen
  gesloten paden) vullen met een andere kleur, een ander patroon of een ander verloop.
  Met Actieve verf kunt u op een intuïtieve manier gekleurde tekeningen maken. Hiermee kunt u alle gereedschappen van
  Illustrator voor vectortekeningen gebruiken, maar alle paden die u tekent, worden behandeld alsof ze op hetzelfde vlakke
  oppervlak zijn getekend. Dat wil zeggen dat geen van de paden voor of achter een ander pad ligt. In plaats daarvan verdelen • Page 156

  ILLUSTRATOR CS3 150
  Handboek

  de paden het tekenoppervlak in gebieden die elk afzonderlijk kunnen worden gekleurd, onafhankelijk van het feit of een
  gebied wordt omgeven door een enkel pad of door segmenten van meerdere paden. Het kleuren van objecten gaat daardoor
  net zo als kleuren in een kleurboek of het inkleuren van een potloodtekening met waterverf.
  Wanneer u een groep van Actieve verf hebt gemaakt, blijft elk pad volledig bewerkbaar. Wanneer u de vorm van een pad
  verplaatst of aanpast, blijven de kleuren die u eerder hebt toegepast niet op hun plaats staan, zoals bij het tekenen met
  natuurlijke materialen of in beeldbewerkingsprogramma's. In plaats daarvan worden ze automatisch toegepast op de
  nieuwe gebieden die worden gevormd door de bewerkte paden.

  A

  B

  C

  Paden van Actieve verf aanpassen
  A. Origineel B. Groep van Actieve verf C. Paden en kleuren zijn aangepast

  De delen van groepen van Actieve verf die u kunt verven, worden randen en vlakken genoemd. Een rand is een deel van een
  pad tussen de snijpunten met andere paden. Een vlak is een gebied dat wordt ingesloten door een of meer randen. U kunt
  randen verven en vlakken vullen.
  Neem bijvoorbeeld een cirkel waar een lijn door is getekend. In de groep van Actieve verf worden door de lijn (rand) twee
  vlakken gemaakt in de cirkel. Met het gereedschap Emmertje voor Actieve verf kunt u elk vlak met een andere kleur vullen
  en elke rand met een andere kleur verven.

  Cirkel en lijn (links) vergeleken met cirkel en lijn na conversie naar een groep van Actieve verf en het vullen van de vlakken en het verven van
  de randen (rechts).

  Opmerking: Actieve verf maakt gebruik van multiprocessors, waardoor de bewerkingen sneller kunnen worden uitgevoerd.
  Op www.adobe.com/go/vid0042_nl vindt u een video over het gebruik van Actieve verf.

  Zie ook
  “Verfmethoden” op pagina 143
  “Vullingen en streken” op pagina 144

  Beperkingen bij het gebruik van Actieve verf
  In een groep van Actieve verf zijn vul- en verfkenmerken gekoppeld aan vlakken en randen en niet aan de werkelijke paden
  waardoor deze worden gedefinieerd, zoals in andere Illustrator-objecten. Hierdoor werken sommige functies en
  opdrachten anders of kunnen deze niet worden toegepast op paden in een groep van Actieve verf.
  Functies en opdrachten die u kunt gebruiken voor een groep van Actieve verf als geheel, maar niet voor afzonderlijke
  vlakken en randen

  • Transparantie
  • Effecten • Page 157

  ILLUSTRATOR CS3 151
  Handboek

  • Meerdere vullingen en streken in het deelvenster Vorm
  • Omhulsel vervormen
  • Object > Verbergen
  • Object > Rasteren naar pixels
  • Object > Segment > Hulplijnen maken
  • Dekkingsmasker maken (in het menu van het deelvenster Transparantie)
  • Penselen (U kunt penselen toepassen op een groep van Actieve verf als geheel, als u via het deelvenster Vorm een nieuwe
  streek aan de groep toevoegt.)
  Functies die u niet kunt gebruiken voor groepen van Actieve verf

  • Verloopnetten
  • Grafieken
  • Symbolen in het deelvenster Symbolen
  • Flakkeringen
  • Opties voor Streek uitlijnen in het deelvenster Streek
  • Het gereedschap Toverstaf
  Objectopdrachten die u niet kunt gebruiken voor groepen van Actieve verf

  • Omtrekstreek
  • Uitbreiden (In plaats hiervan kunt u de opdracht Object > Actieve verf > Uitbreiden gebruiken.)
  • Overvloeien
  • Segment
  • Knipmasker > Maken
  • Snijgebied > Maken
  • Verloopnet maken
  Overige opdrachten die u niet kunt gebruiken voor groepen van Actieve verf

  • Pathfinder-opdrachten
  • Bestand > Plaatsen
  • Weergave > Hulplijnen > Hulplijnen maken
  • Selecteren > Zelfde > Overvloeimodus, Vulling en streek, Dekking, Stijl, Symboolexemplaar en Blokreeksen koppelen
  • Object > Tekstomloop > Maken

  Groepen van Actieve verf maken
  Als u objecten wilt kleuren met verschillende kleuren voor elke rand of doorsnede, converteer dan de illustratie naar een
  groep van Actieve verf.
  Bepaalde typen objecten, zoals tekst, bitmapafbeeldingen en penselen, kunnen niet rechtstreeks worden omgezet in
  groepen van Actieve verf. U moet deze objecten eerst converteren naar paden. Als u bijvoorbeeld een object wilt
  converteren waarin penselen of effecten worden gebruikt, gaat de complexe visuele vorm verloren tijdens de conversie naar
  Actieve verf. U kunt echter veel van de weergave behouden door de objecten eerst naar normale paden te converteren en
  deze paden vervolgens naar Actieve verf te converteren.
  Opmerking: Als u een illustratie naar een groep van Actieve verf converteert, kunt u deze niet meer in de oorspronkelijke staat
  terugbrengen. U kunt de groep uitbreiden naar zijn afzonderlijke componenten. Als u de groep opheft, keert de groep terug naar
  zijn oorspronkelijke paden zonder vulling en met een zwarte streek van 0,5 pt.
  Op www.adobe.com/go/vid0042_nl vindt u een video over het gebruik van Actieve verf. • Page 158

  ILLUSTRATOR CS3 152
  Handboek

  Zie ook
  “Toetsen voor het werken met Actieve verf-groepen” op pagina 442
  Een groep van Actieve verf maken

  1 Selecteer een of meer paden en/of samengestelde paden.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Object > Actieve verf > Maken.
  • Selecteer het gereedschap Emmertje voor Actieve verf

  en klik op het geselecteerde object.

  Opmerking: Bepaalde eigenschappen kunnen verloren gaan bij de conversie naar een groep van Actieve verf, zoals
  transparantie en effecten, terwijl andere objecten niet kunnen worden geconverteerd (zoals tekst, bitmapafbeeldingen en
  penselen).
  Objecten converteren naar groepen van Actieve verf
  ❖ Ga op een van de volgende manieren te werk voor objecten die niet rechtstreeks naar groepen van Actieve verf kunnen
  worden geconverteerd:

  • Voor tekstobjecten kiest u Tekst > Letteromtrekken maken. Zet de resulterende paden vervolgens om in een groep van
  Actieve verf.

  • Voor bitmapafbeeldingen kiest u Object > Actief overtrekken > Maken en converteren naar Actieve verf.
  • Voor andere objecten kiest u Object > Uitbreiden. Zet de resulterende paden vervolgens om in een groep van Actieve verf.

  Een groep van Actieve verf uitbreiden of opheffen
  Als u een groep van Actieve verf opheft, ontstaan er een of meer gewone paden zonder vulling en met een zwarte streek van
  0,5 pt. Als u een groep met Actieve verf uitbreidt, ontstaan er een of meer gewone paden die er hetzelfde uitzien als de groep
  van Actieve verf, maar het zijn nu afzonderlijk gevulde en geverfde paden. Met het gereedschap Groep selecteren kunt u
  deze paden afzonderlijk selecteren en wijzigen.

  Groep van Actieve verf voor (links) en na het uitbreiden waarbij de vlakken en randen zijn verplaatst (rechts)

  Groep van Actieve verf voor (links) en na het opheffen van de paden met de opdracht Geen (rechts)

  1 Selecteer de groep van Actieve verf.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Object > Actieve verf > Uitbreiden.
  • Kies Object > Actieve verf > Geen. • Page 159

  ILLUSTRATOR CS3 153
  Handboek

  Items selecteren in groepen van Actieve verf
  Met het gereedschap Selectie van Actieve verf
  kunt u afzonderlijke vlakken en randen in een groep van Actieve verf
  selecteren. Met het gereedschap Selecteren kunt u de gehele groep van Actieve verf selecteren. Met het gereedschap
  Direct selecteren kunt u paden binnen een groep van Actieve verf selecteren. Als u bezig bent met een complex
  document, kunt u een groep van Actieve verf isoleren, zodat u op een eenvoudige manier precies de door u gewenste
  vlakken of randen kunt selecteren.
  De keuze van een selectiegereedschap hangt dus af van wat u wilt bewerken in een groep van Actieve verf. Gebruik
  bijvoorbeeld het gereedschap Selectie van Actieve verf om verschillende verlopen toe te passen op verschillende vlakken in
  een groep van Actieve verf en gebruik het gereedschap Selecteren om hetzelfde verloop toe te passen op de gehele groep van
  Actieve verf.

  Zie ook
  “Groepen en sublagen isoleren” op pagina 184
  Vlakken en randen selecteren

  De aanwijzer van het gereedschap Selectie van Actieve verf verandert in de vlakaanwijzer
  als de aanwijzer op een vlak
  wordt geplaatst, in de randaanwijzer als de aanwijzer op een rand wordt geplaatst, en in de x-aanwijzer
  als de
  aanwijzer buiten een groep van Actieve verf wordt geplaatst.
  ❖ Selecteer het gereedschap Selectie van Actieve verf. Voer daarna een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een afzonderlijk vlak of een afzonderlijke rand wilt selecteren, klik dan op een vlak of een rand.
  • Als u meerdere vlakken en randen wilt selecteren, sleep dan een selectiekader om de items die u wilt selecteren.
  Gedeeltelijke selecties worden in de selectie opgenomen.

  • Als u alle aangrenzende vlakken wilt selecteren die niet door een geverfde rand worden gescheiden, dubbelklik dan op
  een vlak.

  • Als u vlakken of randen met dezelfde vulling of streek wilt selecteren, klik dan driemaal op een item. Of klik eenmaal en
  kies Selecteren > Zelfde en kies vervolgens Vulkleur, Streekkleur of Streekdikte in het submenu.

  • Als u items wilt toevoegen aan of verwijderen uit de huidige selectie, klik dan op het item terwijl u Shift indrukt, of sleep
  een selectiekader om de items terwijl u Shift indrukt.
  Een groep van Actieve verf selecteren
  ❖ Klik met het gereedschap Selecteren op de groep.
  Een origineel pad binnen een groep van Actieve verf selecteren
  ❖ Klik met het gereedschap Direct selecteren op een pad binnen de groep van Actieve verf.
  Een groep van Actieve verf isoleren van de rest van de illustratie
  ❖ Doe het volgende met het gereedschap Selecteren:

  • Dubbelklik op de groep.
  • Selecteer de groep en klik op de knop Geselecteerde groep isoleren

  in deelvenster Beheer.

  Groepen van Actieve verf aanpassen
  Als u een pad in een groep van Actieve verf wijzigt, worden de gewijzigde of nieuwe vlakken en randen gekleurd met
  vullingen en streken van de bestaande groep. Als dit niet het verwachte resultaat oplevert, kunt u de gewenste kleuren
  opnieuw aanbrengen met het gereedschap Emmertje voor Actieve verf. • Page 160

  ILLUSTRATOR CS3 154
  Handboek

  Groep van Actieve verf voor (links) en na het aanpassen van paden (rechts)

  Als u randen verwijdert, vloeien de vullingen over in de zojuist uitgebreide vlakken. Als u bijvoorbeeld een pad verwijdert
  dat een cirkel in twee delen verdeelt, wordt de cirkel gevuld met een van de vullingen in de cirkel. U kunt de resultaten soms
  wel beïnvloeden. Voordat u bijvoorbeeld een pad verwijdert dat een cirkel in twee delen verdeelt, verplaatst u het pad eerst
  zodanig dat de vulling die u wilt behouden groter is dan de vulling die u wilt verwijderen.

  Groep van Actieve verf voor (links) en na het selecteren en verwijderen van een pad (rechts)

  Sla de vul- en streekkleuren die in groepen van Actieve verf worden gebruikt, op in het deelvenster Stalen. Als u een kleur
  kwijtraakt die u wilt behouden, kunt u het gewenste staal selecteren en de vulling of streek opnieuw toepassen met het
  gereedschap Emmertje voor Actieve verf.

  Zie ook
  “Groepen en sublagen isoleren” op pagina 184
  Paden toevoegen aan een groep van Actieve verf

  Wanneer u meer paden toevoegt aan een groep van Actieve verf, kunt u de nieuwe vlakken en randen die worden gemaakt
  vullen en verven.

  Groep van Actieve verf voor (links) en na het toevoegen van een nieuw pad en het verven van de nieuwe vlakken en randen die daardoor zijn
  ontstaan (rechts)

  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik met het gereedschap Selecteren op een groep voor Actieve verf (of klik op de knop Geselecteerde groep
  isoleren in het deelvenster Beheer) om de groep in de isolatiemodus te zetten. Teken vervolgens een ander pad. Het
  nieuwe pad wordt toegevoegd aan de groep van Actieve verf. Klik op de knop Geïsoleerde groep afsluiten
  als u klaar
  bent met het toevoegen van nieuwe paden.

  • Selecteer een groep van Actieve verf en de paden die u aan de groep wilt toevoegen. Kies vervolgens Object > Actieve
  verf > Samenvoegen of klik op Actieve verf samenvoegen in het deelvenster Beheer.

  • Sleep in het deelvenster Lagen een of meer paden naar een groep van Actieve verf. • Page 161

  ILLUSTRATOR CS3 155
  Handboek

  Opmerking: Paden in een groep van Actieve verf worden mogelijk niet exact uitgelijnd met gelijksoortige of identieke paden
  buiten de groep van Actieve verf.
  De grootte van een afzonderlijk object of pad wijzigen
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met het gereedschap Direct selecteren op het pad of object om het te selecteren. Kies vervolgens het gereedschap
  Selecteren en klik nogmaals op het pad of object om het te bewerken.

  • Dubbelklik met het gereedschap Selecteren op de groep van Actieve verf om deze in de isolatiemodus te zetten. Klik
  vervolgens op een pad of object om het te bewerken.

  Verven met het gereedschap Emmertje voor Actieve verf
  Met het gereedschap Emmertje voor Actieve verf kunt u vlakken en randen van groepen van Actieve verf verven met de
  huidige vul- en streekkenmerken. De aanwijzer van het gereedschap wordt weergegeven met een of drie gekleurde
  vierkantjes. Deze vierkantjes vertegenwoordigen de geselecteerde vulling- of streekkleur en, als u kleuren gebruikt van een
  staalbibliotheek, de twee kleuren die in de bibliotheek grenzen aan de geselecteerde kleur. U kunt de aangrenzende kleuren
  en de kleuren daar weer naast, enzovoort, selecteren door op Pijl-links of Pijl-rechts te drukken.
  1 Selecteer het gereedschap Emmertje voor Actieve verf

  .

  2 Geef de gewenste vul- of streekkleur en de gewenste grootte op.
  Opmerking: Als u een kleur selecteert uit het deelvenster Stalen, geeft de aanwijzer drie kleuren weer
  . De geselecteerde
  kleur bevindt zich in het midden met aan weerszijden de twee aangrenzende kleuren. Druk op Pijl-links of Pijl-rechts als u een
  aangrenzende kleur wilt gebruiken.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit om een vlak te verven:

  • Klik op een vlak dat u wilt vullen. (Als de aanwijzer zich op een vlak bevindt, verandert deze in een halfgevuld
  verfemmertje

  en worden er markeringslijnen weergegeven rond de binnenkant van de vulling.)

  • Sleep over meerdere vlakken als u meerdere vlakken tegelijk wilt verven.
  • Dubbelklik op een vlak om door randen zonder streek heen ook aangrenzende vlakken te vullen.
  • Klik driemaal op een vlak als u alle vlakken wilt vullen die momenteel dezelfde vulling hebben.
  Als u wilt overschakelen naar het gereedschap Pipet om vullingen of streken te kopiëren, houd dan Alt (Windows) of Option
  (Mac OS) ingedrukt terwijl u op de gewenste vulling of streek klikt.
  4 Als u een rand wilt verven, dubbelklik dan op het gereedschap Emmertje voor Actieve verf en selecteer Streken verven,
  of schakel tijdelijk over naar de optie Streken verven door op Shift te drukken. Voer vervolgens een van de volgende
  handelingen uit:

  • Klik op een rand om de rand te verven. (Als de aanwijzer zich op een rand bevindt, verandert deze in een verfkwast
  en wordt de rand gemarkeerd.)

  • Sleep over meerdere randen als u meerdere randen tegelijk wilt verven.
  • Dubbelklik op een rand om alle verbonden randen met dezelfde kleur te verven.
  • Klik drie keer op een rand om alle randen met dezelfde kleur te verven.
  Opmerking: Met Shift kunt u snel schakelen tussen het verven van alleen streken en het verven van alleen vullingen. U kunt
  deze wijzigingen ook opgeven in het dialoogvenster Opties van Emmertje voor Actieve verf. Als u de optie Vullingen verven en
  ook de optie Streken verven hebt geselecteerd, schakelt u over naar alleen Vullingen verven als u op Shift drukt. (Dit kan handig
  zijn als u een klein vlak wilt vullen dat is omgeven door geverfde randen.)

  Zie ook
  “Instellingen voor vullingen en streken” op pagina 144
  “Een vulkleur toepassen op een object” op pagina 145
  “Een object voorzien van een streek” op pagina 145 • Page 162

  ILLUSTRATOR CS3 156
  Handboek

  Opties van Emmertje voor Actieve verf

  Met het dialoogvenster Opties van Emmertje voor Actieve verf kunt u opgeven hoe het gereedschap Emmertje voor Actieve
  verf werkt, kiezen of u alleen vullingen, alleen streken of beide wilt verven en hoe vlakken en randen worden gemarkeerd
  wanneer u deze met het gereedschap aanwijst. U kunt deze opties weergeven door te dubbelklikken op het gereedschap
  Emmertje voor Actieve verf.
  Vullingen verven Hiermee verft u de vlakken van groepen van Actieve verf.
  Streken verven Hiermee verft u de randen van groepen van Actieve verf.
  Staalvoorvertoning op cursor Dit wordt weergegeven wanneer u een kleur kiest in het deelvenster Stalen. De aanwijzer van

  het gereedschap Emmertje voor Actieve verf verschijnt met drie kleurstalen: de geselecteerde vulling- of streekkleur plus
  de kleuren die er links en rechts in het deelvenster Stalen aan grenzen.
  Hooglicht Hiermee markeert u het vlak of de rand waarop de cursor is geplaatst. Vlakken worden gemarkeerd met een

  dikke lijn en randen worden gemarkeerd met een dunne lijn.
  Kleur Hiermee stelt u de kleur van de markering in. Kies een kleur in het menu of klik op het verfstaal als u een aangepaste

  kleur wilt opgeven.
  Breedte Hiermee geeft u de breedte van de markeringslijn op.

  Tussenruimten sluiten in groepen van Actieve verf
  Tussenruimten zijn kleine ruimten tussen paden. Als er verf doorstroomt naar vlakken die u niet wilt verven, zit er
  waarschijnlijk een tussenruimte in de illustratie. U kunt een nieuw pad maken of bestaande paden bewerken om de
  tussenruimte te sluiten of de tussenruimteopties in de groep van Actieve verf aanpassen.
  U kunt tussenruimten in illustraties met Actieve verf voorkomen door de paden de verlengen, zodat ze elkaar snijden.
  Vervolgens kunt u overbodige randen die ontstaan, selecteren en verwijderen of de streekoptie Geen erop toepassen.
  Tussenruimten in een groep van Actieve verf markeren
  ❖ Kies Weergave > Tussenruimten van Actieve verf tonen.

  Met deze opdracht worden alle tussenruimten in de geselecteerde groep van Actieve verf gemarkeerd op basis van de
  tussenruimteopties die voor de groep zijn ingesteld.
  Tussenruimteopties voor Actieve verf instellen
  ❖ Kies Object > Actieve verf > Tussenruimteopties en geef de gewenste opties op:
  Detectie van tussenruimten Hiermee worden tussenruimten in paden van Actieve verf gedetecteerd en wordt voorkomen
  dat er verf doorheen loopt. Als u deze optie selecteert, kan Illustrator trager worden als u met grote, complexe groepen van
  Actieve verf werkt. In dat geval kunt u Tussenruimten sluiten met paden kiezen om Illustrator sneller te laten werken.
  Verf stopt bij Hier stelt u de grootte van de tussenruimte in waar verf niet doorheen kan lopen.
  Eigen Hier geeft u een aangepaste grootte op voor Verft stopt bij.
  Kleur van tussenruimtevoorvertoning Hier stelt u de kleur in voor de voorvertoning van tussenruimten in groepen van
  Actieve verf. Kies een kleur in het menu of klik op het kleurstaal naast het menu Kleur van tussenruimtevoorvertoning als
  u een aangepaste kleur wilt opgeven.
  Tussenruimten sluiten met paden Als u deze optie selecteert, worden er ongeverfde paden aan uw groep van Actieve verf

  toegevoegd om tussenruimten te sluiten (in plaats van simpelweg te voorkomen dat er verf door de tussenruimten heen
  loopt). Aangezien deze paden niet zijn geverfd, krijgt u wellicht de indruk dat er nog steeds tussenruimten zijn. Deze
  tussenruimten zijn echter gesloten.
  Voorvertoning Tussenruimten die zijn aangetroffen in groepen van Actieve verf worden weergegeven als gekleurde lijnen,

  met de kleur die u voor de voorvertoning hebt gekozen. • Page 163

  ILLUSTRATOR CS3 157
  Handboek

  Tussenruimteregels voor samengevoegde groepen van Actieve verf

  Als u groepen van Actieve verf samenvoegt met verschillende tussenruimte-instellingen, gelden de volgende regels:

  • Als de detectie van tussenruimten in alle groepen in de selectie is uitgeschakeld, worden de tussenruimten gesloten. De
  detectie van tussenruimten wordt ingeschakeld waarbij Verf stopt bij wordt ingesteld op Kleine tussenruimten.

  • Als de detectie van tussenruimten in alle groepen met dezelfde tussenruimte-instelling is ingeschakeld, worden de
  tussenruimten gesloten en blijft de tussenruimte-instelling behouden.

  • Als de detectie van tussenruimten gemengd is binnen de selectie, worden de tussenruimten gesloten en blijven de
  tussenruimte-instellingen van de onderste groep van Actieve verf behouden (mits voor die groep de
  tussenruimtedetectie is ingeschakeld). Als voor de onderste groep de detectie van tussenruimten is uitgeschakeld, wordt
  de detectie van tussenruimten ingeschakeld waarbij Verf stopt bij wordt ingesteld op Kleine tussenruimten.

  Penselen
  Informatie over penselen
  Met penselen kunt u de vorm van paden stileren. U kunt penseelstreken toepassen op bestaande paden of met het
  gereedschap Penseel een pad tekenen en daarop tegelijkertijd een penseelstreek toepassen.
  Illustrator kent vier typen penselen: kalligrafische, verstrooiings-, kunst- en patroonpenselen. Met deze penselen kunt u de
  volgende effecten bereiken:
  Kalligrafische penselen Hiermee worden streken gemaakt die lijken op de streken die met de hoekige punt van een

  kalligrafische pen worden aangebracht en die over het midden van het pad worden getekend.
  Verstrooiingspenselen Hiermee worden kopieën van een object (bijvoorbeeld een lieveheersbeestje of een blad) verspreid

  langs het pad.
  Kunstpenselen Hiermee wordt een penseelvorm (bijvoorbeeld Houtskool - ruw) of een objectvorm gelijkmatig uitgerekt
  langs de lengte van het pad.
  Patroonpenselen Hiermee verft u een patroon dat bestaat uit afzonderlijke elementen en dat langs het pad wordt herhaald.

  Patroonpenselen kunnen maximaal vijf patroonelementen bevatten: voor de zijden, de binnenhoeken, de buitenhoeken en
  het begin en einde van een pad.

  A

  B

  C

  D

  Voorbeeldpenselen
  A. Kalligrafisch penseel B. Verstrooiingspenseel C. Kunstpenseel D. Patroonpenseel

  Met verstrooiingspenselen en patroonpenselen kunt u vaak hetzelfde effect bereiken. Een punt waarop ze verschillen is
  echter dat patroonpenselen het pad exact volgen, terwijl verstrooiingspenselen dat niet doen. • Page 164

  ILLUSTRATOR CS3 158
  Handboek

  Pijlen in een patroonpenseel buigen met het pad mee (links), maar in een verstrooiingspenseel (rechts) blijven de pijlen recht.

  Op www.adobe.com/go/vid0044_nl vindt u een video over het gebruik van penselen.

  Overzicht van het deelvenster Penselen
  In het deelvenster Penselen (Venster > Penselen) worden de penselen voor het huidige bestand weergegeven. Wanneer u
  een penseel in een penseelbibliotheek selecteert, wordt dit automatisch toegevoegd aan het deelvenster Penselen. Penselen
  die u maakt en opslaat in het deelvenster Penselen, zijn alleen gekoppeld aan het huidige bestand. Dit betekent dat in elk
  Illustrator-bestand het deelvenster Penselen een andere set penselen kan bevatten.

  Zie ook
  “Toetsen voor het deelvenster Penselen” op pagina 445
  Een penseeltype tonen of verbergen
  ❖ Kies een of meer van de volgende opties in het deelvenstermenu: Tonen Kalligrafische penselen, Tonen
  Verstrooiingspenselen, Tonen Kunstpenselen, Tonen Patroonpenselen.
  De weergave van penselen wijzigen
  ❖ Kies Miniaturen of Lijstweergave in het deelvenstermenu.
  De volgorde van penselen in het deelvenster Penselen wijzigen
  ❖ Sleep een penseel naar een nieuwe locatie. U kunt penselen alleen verplaatsen binnen hetzelfde type. U kunt een
  kalligrafisch penseel bijvoorbeeld niet verplaatsen naar het gebied met verstrooiingspenselen.
  Een penseel dupliceren in het deelvenster Penselen
  ❖ Sleep het penseel naar de knop Nieuw penseel

  of kies Penseel dupliceren in het menu van het deelvenster Penselen.

  Penselen verwijderen uit het deelvenster Penselen

  . U kunt alle penselen die niet worden gebruikt in een
  ❖ Selecteer de penselen en klik op de knop Penseel verwijderen
  document selecteren met de opdracht Ongebruikte selecteren in het menu van het deelvenster Penselen.

  Werken met penseelbibliotheken
  Penseelbibliotheken (Venster > Penseelbibliotheken > [bibliotheek]) zijn verzamelingen van vooraf ingestelde penselen die
  bij Illustrator worden meegeleverd. U kunt meerdere penseelbibliotheken openen om de inhoud te bekijken en penselen te
  selecteren. U kunt penseelbibliotheken ook via het menu van het deelvenster Penselen openen.
  Als u een penseelbibliotheek automatisch wilt openen wanneer u Illustrator start, kiest u Blijvend in het deelvenstermenu
  van de penseelbibliotheek.
  Penselen kopiëren van een penseelbibliotheek naar het deelvenster Penselen
  ❖ Sleep de penselen naar het deelvenster Penselen of kies Toevoegen aan penselen in het deelvenstermenu van de
  bibliotheek. • Page 165

  ILLUSTRATOR CS3 159
  Handboek

  Penselen van een ander bestand importeren in het deelvenster Penselen
  ❖ Kies Venster > Penseelbibliotheken > Andere bibliotheek en selecteer het bestand.
  Nieuwe penseelbibliotheken maken

  1 Voeg de gewenste penselen toe aan het deelvenster Penselen en verwijder de penselen die u niet wilt gebruiken.
  2 Kies Penseelbibliotheek opslaan in het menu van het deelvenster Penselen en plaats de nieuwe bibliotheek in een van de
  volgende mappen, zodat de bibliotheek verschijnt in het menu Penseelbibliotheken als u Illustrator opnieuw start.

  • (Windows XP) Documents and Settings/<gebruikersnaam>/Application Data/Adobe/Adobe IllustratorCS3
  Settings/Penselen

  • (Windows Vista) <gebruikersnaam>/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator CS3 Settings/Penselen
  • (Mac OS) <gebruikersnaam>Bibliotheek/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator CS3/Brushes
  Opmerking: Als u het bestand in een andere map plaatst, kunt u deze bibliotheek openen door Venster > Penseelbibliotheken >
  Andere bibliotheek te kiezen en het bibliotheekbestand te selecteren.

  Penseelstreken toepassen
  U kunt penseelstreken toepassen op een lijn die is gemaakt met een willekeurig gereedschap, inclusief het gereedschap Pen,
  het gereedschap Potlood of gereedschappen voor basisvormen.
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de lijn en selecteer een penseel in een penseelbibliotheek, in het deelvenster Penselen of in het deelvenster
  Beheer.

  • Sleep een penseel naar de lijn. Als er op de lijn al penseelstreken zijn toegepast, wordt het oude penseel vervangen door
  het nieuwe.
  Als u de penseelstreekopties die eerder op de lijn zijn toegepast, wilt behouden, houd dan Alt (Windows) of Option
  (Mac OS) ingedrukt als u op een nieuw penseel klikt om penseelstreken te vervangen.

  Lijnen tekenen en tegelijkertijd penseelstreken toepassen
  1 Selecteer een penseel in een penseelbibliotheek of in het deelvenster Penselen.
  2 Selecteer het gereedschap Penseel

  .

  3 Plaats de aanwijzer op de positie waar de penseelstreek moet beginnen en sleep om een lijn te tekenen. Tijdens het slepen
  wordt de aanwijzer gevolgd door een stippellijn.
  4 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een open lijn wilt tekenen, laat u de muisknop los wanneer de lijn de gewenste vorm heeft.
  • Als u een gesloten vorm wilt tekenen, houd dan tijdens het slepen Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt. Het
  gereedschap Penseel heeft een kleine lus
  u de vorm wilt sluiten.

  . Laat de muisknop los (maar niet de Alt-toets of de Option-toets) wanneer

  Terwijl u tekent, worden ankerpunten geplaatst. Het aantal ankerpunten wordt bepaald door de lengte en de complexiteit
  van de lijn en door de tolerantie-instellingen voor het penseel.
  Als u de vorm van een penseellijn wilt aanpassen nadat u de lijn hebt getekend, moet u de lijn eerst selecteren. Plaats
  vervolgens het gereedschap Penseel op de lijn en sleep tot de lijn de gewenste vorm heeft. U kunt de techniek voor het
  verlengen van een penseellijn gebruiken en ook de vorm van de lijn tussen de bestaande eindpunten wijzigen.

  Opties voor het Penseel
  Dubbelklik op het gereedschap Penseel om de volgende opties in te stellen:
  Getrouwheid Hiermee bepaalt u hoe ver u de muis of de pen moet verplaatsen voordat een nieuw ankerpunt aan het pad

  wordt toegevoegd. De waarde 2,5 betekent bijvoorbeeld dat penseelbewegingen van minder dan 2,5 pixels niet worden • Page 166

  ILLUSTRATOR CS3 160
  Handboek

  geregistreerd. De waarde van Getrouwheid ligt in het bereik van 0,5 tot 20 pixels. Hoe hoger de waarde is, des te vloeiender
  en minder complex het pad is.
  Vloeiendheid Hiermee bepaalt u de mate van vloeiendheid die wordt toegepast als u het gereedschap gebruikt. U kunt voor
  Vloeiendheid een percentage van 0% tot 100% instellen. Hoe hoger de waarde is, hoe vloeiender het pad.
  Nieuwe penseelstreken vullen Hiermee voegt u een vulling toe aan het pad. Deze optie is vooral handig bij het tekenen van

  gesloten paden.
  Pad blijft geselecteerd Hiermee bepaalt u of het pad geselecteerd blijft nadat u het hebt getekend.
  Geselecteerde paden bewerken Hiermee bepaalt u of u een bestaand pad al dan niet kunt wijzigen met het gereedschap

  Penseel.
  Binnen: _ pixels Hiermee bepaalt u hoe dicht u de muis of de pen bij een bestaand pad moet plaatsen om het pad te kunnen
  bewerken met het gereedschap Penseel. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Geselecteerde paden bewerken is
  geselecteerd.

  Penseelstreken verwijderen
  1 Selecteer een penseellijn.
  2 Kies Penseelstreek wissen in het menu van het deelvenster Penselen of klik op de knop Penseelstreek wissen

  .

  Penseelstreken converteren naar omtrekken
  U kunt penseelstreken naar padomtrekken converteren, zodat u de afzonderlijke componenten van een penseellijn kunt
  bewerken.
  1 Selecteer een penseellijn.
  2 Kies Object > Vorm uitbreiden.
  De componenten van het uitgebreide pad worden in een groep geplaatst. Binnen de groep bevinden zich een pad en een
  subgroep met daarin de omtrekken van de penseelstreek.

  Penselen maken of wijzigen
  U kunt nieuwe kalligrafische, verstrooiings-, kunst- en patroonpenselen maken op basis van uw eigen instellingen. Voor
  verstrooiings-, kunst- en patroonpenselen moet u eerst de illustratie maken die u wilt gebruiken. Voor het maken van
  illustraties voor penselen gelden de onderstaande richtlijnen:

  • De illustratie mag geen verlopen, overvloeiingen, andere penseelstreken, netobjecten, bitmapafbeeldingen, grafieken,
  geplaatste bestanden of maskers bevatten.

  • Voor kunst- en patroonpenselen mag de illustratie geen tekst bevatten. Voor een penseelstreekeffect met tekst maakt u
  een omtrek van de tekst en maakt u vervolgens een penseel met de omtrek.

  • Voor patroonpenselen maakt u maximaal vijf patroonelementen (afhankelijk van de penseelconfiguratie) en voegt u
  deze elementen toe aan het deelvenster Stalen.

  Zie ook
  “Informatie over patronen” op pagina 177
  “Hoekelementen voor penseelpatronen maken” op pagina 180
  Een penseel maken

  1 Voor verstrooiings- en kunstpenselen selecteert u de illustratie die u wilt gebruiken. Voor patroonpenselen kunt u de
  illustratie voor het zijelement selecteren, maar dat hoeft niet.
  2 Klik op de knop Nieuw penseel
  deelvenster Penselen slepen.

  in het deelvenster Penselen. U kunt ook de geselecteerde illustratie naar het

  3 Selecteer het penseeltype dat u wilt maken en klik op OK. • Page 167

  ILLUSTRATOR CS3 161
  Handboek

  4 Voer in het dialoogvenster voor penseelopties een naam voor het penseel in, stel de penseelopties in en klik op OK.
  Een penseel aanpassen

  • Als u de opties voor een penseel wilt wijzigen, dubbelklik dan op het penseel in het deelvenster Penselen. Stel de
  penseelopties in en klik op OK. Als het huidige document penseelpaden bevat die gebruikmaken van het gewijzigde
  penseel, wordt een bericht weergegeven. Klik op Toepassen op streken als u bestaande streken wilt wijzigen. Klik op
  Streken ongewijzigd laten om bestaande streken ongewijzigd te laten en het gewijzigde penseel alleen toe te passen op
  nieuwe streken.

  • Als u de illustratie wilt wijzigen die door een verstrooiings-, kunst- of patroonpenseel wordt gebruikt, sleept u het penseel
  naar de illustratie en brengt u de gewenste wijzigingen aan. Vervolgens houd u Alt (Windows) of Option (Mac OS)
  ingedrukt terwijl u het aangepaste penseel naar het oorspronkelijke penseel in het deelvenster Penselen sleept.

  • Als u een penseellijn wilt wijzigen zonder het bijbehorende penseel bij te werken, selecteert u de lijn en klikt u op de knop
  Opties van geselecteerd object

  in het deelvenster Penselen.

  Penseelopties
  U kunt verschillende opties opgeven voor de verschillende typen penselen. Als u de opties voor een penseel wilt wijzigen,
  dubbelklik dan op het penseel in het deelvenster Penselen.
  De verstrooiings-, kunst- en patroonpenselen hebben alle dezelfde inkleuringsopties.
  Inkleuringsopties voor penselen

  De kleuren die een verstrooiings-, kunst- of patroonpenseel verft, zijn afhankelijk van de huidige streekkleur en de
  inkleuringsmethode van het penseel. U stelt de inkleuringsmethode in door een van de volgende opties te selecteren in het
  dialoogvenster Penseelopties:
  Geen Kleuren worden net zo weergegeven als in het penseel in het deelvenster Penselen. Kies Geen als u voor het penseel
  dezelfde kleuren wilt gebruiken als in het deelvenster Penselen.
  Tinten De penseelstreek wordt weergegeven met tinten van de streekkleur. Delen van de illustratie die zwart zijn worden
  weergegeven met de streekkleur, delen die niet zwart zijn worden weergegeven met tinten van de streekkleur en wit blijft
  wit. Als u een steunkleur gebruikt als streek, worden met de optie Tinten verschillende tinten van de steunkleur
  gegenereerd. Kies Tinten voor zwart-witte penselen of wanneer u een penseelstreek wilt verven met een steunkleur.
  Tinten en schaduwen De penseelstreek wordt weergegeven met tinten en schaduwen van de streekkleur. Als u Tinten en

  schaduwen kiest, blijven zwart en wit behouden en vloeien alle tussenliggende kleuren over van zwart naar wit via de
  streekkleur. Omdat zwart wordt toegevoegd, kunt u mogelijk niet afdrukken naar een enkelvoudige plaat als u Tinten en
  schaduwen gebruikt met een steunkleur. Kies Tinten en schaduwen voor penselen in grijswaarden.
  Kleurtoonverschuiving Gebruikt de hoofdkleur van de penseelillustratie, deze kleur wordt weergegeven in het vak
  Hoofdkleur. (Standaard is de hoofdkleur de meest prominente kleur in de illustratie.) Alle elementen in de penseelillustratie
  die de hoofdkleur hebben, krijgen de streekkleur. Andere kleuren in de penseelillustratie krijgen kleuren die verwant zijn
  aan de streekkleur. Bij Kleurtoonverschuiving blijven zwart, wit en grijs behouden. Kies Kleurtoonverschuiving voor
  penselen die meerdere kleuren gebruiken. Als u de hoofdkleur wilt wijzigen, klikt u op het pipet Hoofdkleur, verplaatst u
  het pipet naar de voorvertoning in het dialoogvenster en klikt u op de kleur die u als hoofdkleur wilt gebruiken. De kleur
  in het vak Hoofdkleur wordt gewijzigd. Klik nogmaals op het pipet om het uit te schakelen.

  Klik op Tips voor meer informatie en voorbeelden.
  Opties voor kalligrafische penselen
  Hoek Hiermee bepaalt u de rotatiehoek voor het penseel. Sleep de pijlpunt in de voorvertoning of voer in het tekstvak Hoek

  een waarde in.
  Ronding Hiermee bepaalt u de ronding van het penseel. Sleep een van de zwarte stippen in de voorvertoning van of naar

  het midden, of geef een waarde op in het tekstvak Ronding. Hoe hoger de waarde, des te groter de ronding.
  Diameter Hiermee bepaalt u de diameter van het penseel. Gebruik de schuifregelaar Diameter of geef een waarde op in het

  tekstvak Diameter. • Page 168

  ILLUSTRATOR CS3 162
  Handboek

  Met de pop-uplijst rechts van elke optie kunt u variaties aanbrengen in de vorm van het penseel. Kies een van de volgende
  opties:
  Vast Hiermee maakt u een penseel met een vaste hoek, ronding of diameter.
  Willekeurig Hiermee maakt u een penseel met willekeurige variaties in de hoek, ronding of diameter. Typ een waarde in
  het tekstvak Variatie om het bereik op te geven voor de variatie in de penseelkenmerken. Bijvoorbeeld met een diameter
  van 15 en een variatie van 5, kan de diameter variëren van 10 tot en met 20.
  Druk Hiermee maakt u een penseel waarbij de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een tekenpen.

  Deze optie is vooral handig bij Diameter. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt. Typ een waarde
  in het tekstvak Variatie om op te geven hoeveel de penseelkenmerken kunnen variëren ten opzichte van de oorspronkelijke
  waarde. Als de waarde voor Ronding bijvoorbeeld 75% is en de waarde voor Variatie 25%, is de lichtste streek 50% en de
  zwaarste streek 100%. Hoe lichter de druk, des te groter de hoek van de penseelstreek.
  Pendrukschijf Hiermee stelt u in dat de variatie van de diameter wordt aangestuurd met behulp van de pendrukschijf. Deze

  optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat de hellingsrichting van de pen kan detecteren.
  Overhelling Hiermee maakt u een penseel waarbij de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de helling van een
  tekenpen. Deze optie is vooral handig bij Ronding. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat de
  hellingsrichting van de pen kan detecteren.
  Draairichting Hiermee maakt u een penseel waarbij de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een
  tekenpen. Deze optie is vooral handig om de hoek van kalligrafische penselen te variëren, met name waneer u het penseel
  als een verfkwast gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat kan detecteren in welke
  mate de pen verticaal is.
  Rotatie Hiermee maakt u een penseel waarvan de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de rotatiewijze van de

  tekenpenpunt. Deze optie is vooral handig om de hoek van kalligrafische penselen te variëren, met name waneer u het
  penseel als een stift met platte punt gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat dit type
  rotatie kan detecteren.
  Opties voor verstrooiingspenselen
  Grootte Hiermee bepaalt u de grootte van de objecten.
  Tussenruimte Hiermee bepaalt u de hoeveelheid ruimte tussen objecten.
  Verstrooiing Hiermee bepaalt u hoe nauwkeurig objecten het pad volgen aan elke kant van het pad. Hoe hoger de waarde

  is, des te verder de objecten van het pad vandaan worden geplaatst.
  Rotatie Hiermee bepaalt u de rotatiehoek van de objecten.
  Rotatie ten opzichte van Hiermee stelt u de rotatiehoek voor verstrooide objecten in ten opzichte van de pagina of het pad.
  Als u bijvoorbeeld Pagina selecteert bij een rotatie van 0˚, wijzen objecten naar de bovenkant van de pagina. Als u Pad
  selecteert bij een rotatie van 0˚, staan objecten loodrecht op het pad.

  Met de pop-uplijst rechts van elke optie kunt u variaties aanbrengen in de vorm van het penseel. Kies een van de volgende
  opties:
  Vast Hiermee maakt u een penseel met een vaste grootte, tussenruimte, verstrooiing en rotatie.
  Willekeurig Hiermee maakt u een penseel met willekeurige variaties in de grootte, tussenruimte, verstrooiing en rotatie.
  Typ een waarde in het tekstvak Variatie om het bereik op te geven voor de variatie in de penseelkenmerken. Bijvoorbeeld
  met een diameter van 15 en een variatie van 5, kan de diameter variëren van 10 tot en met 20.
  Druk Hiermee maakt u een penseel waarbij de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een tekenpen.

  Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt. Typ een waarde in het meest rechtse tekstvak of gebruik
  de schuifregelaar Maximum. De minimumwaarde wordt gebruikt voor de lichtste druk op het tablet en de
  maximumwaarde voor de zwaarste druk. Hoe zwaarder de streek bij deze instelling voor Diameter, des de groter de
  objecten.
  Pendrukschijf Hiermee stelt u in dat de variatie van de diameter wordt aangestuurd met behulp van de pendrukschijf. Deze

  optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat de hellingsrichting van de pen kan detecteren. • Page 169

  ILLUSTRATOR CS3 163
  Handboek

  Overhelling Hiermee maakt u een penseel waarbij de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de helling van een
  tekenpen. Deze optie is vooral handig bij Ronding. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat de
  hellingsrichting van de pen kan detecteren.
  Draairichting Hiermee maakt u een penseel waarbij de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een
  tekenpen. Deze optie vooral handig om de hoek van penselen te variëren. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch
  tablet gebruikt dat kan bepalen in welke mate de pen verticaal is.
  Rotatie Hiermee maakt u een penseel waarvan de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de rotatiewijze van de

  tekenpenpunt. Deze optie vooral handig om de hoek van penselen te variëren. Deze optie is alleen beschikbaar als u een
  grafisch tablet gebruikt dat dit type rotatie kan detecteren.
  Opties voor kunstpenselen
  Richting Hiermee bepaalt u de richting van de illustratie ten opzichte van de lijn. Klik op een pijl om de richting te

  bepalen:
  als de linkerzijde van de illustratie het einde van de streek moet zijn,
  als de rechterzijde van de illustratie
  het einde van de streek moet zijn,
  als de bovenzijde van de illustratie het einde van de streek moet zijn en
  als de
  onderzijde van de illustratie het einde van de streek moet zijn.
  Breedte Hiermee past u de breedte van de illustratie aan ten opzichte van de oorspronkelijke breedte.
  Proportioneel Hiermee behoudt u de verhoudingen in een geschaalde illustratie.
  Horizontaal omdraaien of Verticaal omdraaien Hiermee wijzigt u de stand van de illustratie ten opzichte van de lijn.

  Opties voor patroonpenselen
  Knoppen voor elementen Hiermee kunt u verschillende patronen toepassen op verschillende delen van de lijn. Klik op de

  knop voor het element dat u wilt definiëren en selecteer een patroonstaal in de lijst. Herhaal deze stap als u patroonstalen
  ook op andere elementen wilt toepassen.
  Opmerking: Voordat u opties voor een patroonpenseel instelt, moet u de patroonelementen die u wilt gebruiken, toevoegen aan
  het deelvenster Stalen. Nadat u een patroonpenseel hebt gemaakt, kunt u de patroonstalen verwijderen uit het deelvenster
  Stalen als u ze niet meer nodig hebt.

  D

  C

  A

  B

  C

  A

  D

  B

  E

  E

  Elementen in een patroonpenseel
  A. Element zijkant B. Element buitenhoek C. Element binnenhoek D. Beginelement E. Eindelement
  Schalen Hiermee past u de grootte van de elementen aan ten opzichte van de oorspronkelijke grootte.
  Tussenruimte Hiermee past u de ruimte tussen de elementen aan.
  Horizontaal omdraaien of Verticaal omdraaien Hiermee wijzigt u de stand van het patroon ten opzichte van de lijn. • Page 170

  ILLUSTRATOR CS3 164
  Handboek

  Passend Hiermee bepaalt u hoe het patroon op de lijn wordt geplaatst. Met Uitrekken wordt het patroonelement verlengd
  of verkort om het aan te passen aan het object. Deze optie kan leiden tot ongelijke elementen. Met Tussenruimte toevoegen
  wordt tussen de patroondelen ruimte toegevoegd, zodat het patroon proportioneel wordt toegepast op het pad. Met Pad
  benaderen worden de elementen op het pad geplaatst dat het oorspronkelijke pad het dichtst benadert zonder de elementen
  te wijzigen. Bij deze optie wordt het patroon niet midden op het pad, maar iets meer aan de binnen- of buitenkant van het
  pad aangebracht om gelijke elementen te behouden.

  A

  B

  C

  Instellingen voor de optie Passend
  A. Uitrekken B. Tussenruimte toevoegen C. Pad benaderen

  Transparantie- en overvloeiingsmodi
  Transparantie
  Transparantie is een integraal onderdeel van Illustrator, zodat het mogelijk is dat transparantie aan illustraties wordt
  toegevoegd zonder dat u het merkt. U kunt op de volgende manieren transparantie aan illustraties toevoegen:

  • U verlaagt de dekking van objecten, zodat de onderliggende illustratie zichtbaar wordt.
  • U gebruikt dekkingsmaskers om variaties in transparantie te maken.
  • U gebruikt een overvloeimodus om de interactie tussen overlappende objecten te wijzigen.
  • U past verlopen en netten toe die transparantie bevatten.
  • U past effecten of grafische stijlen toe die transparantie bevatten, zoals slagschaduwen.
  • U importeert bestanden van Adobe Photoshop die transparantie bevatten.
  Op www.adobe.com/go/vid0054_nl vindt u een video over het werken met transparantie. Op
  www.adobe.com/go/learn_ai_transparency_pdf_nl vindt u meer informatie over het werken met transparantie in de
  diverse Adobe Creative Suite-componenten.

  Zie ook
  “Afdrukken illustraties afdrukken en opslaan” op pagina 396
  “Overvloeimodi” op pagina 170 • Page 171

  ILLUSTRATOR CS3 165
  Handboek

  Overzicht van het deelvenster Transparantie
  Gebruik het deelvenster Transparantie (Venster > Transparantie) om de dekking en de overvloeimodus van objecten in te
  stellen, dekkingsmaskers te maken of om een gedeelte van het ene object af te dekken met het overlappende gedeelte van
  een transparant object.

  Zie ook
  “Overzicht werkgebied” op pagina 13
  Alle opties in het deelvenster Transparantie tonen
  ❖ Kies Opties tonen in het deelvenstermenu.
  Een miniatuur van het geselecteerde object tonen in het deelvenster Transparantie
  ❖ Kies Miniatuur tonen in het deelvenstermenu. U kunt ook op het dubbele driehoekje op de deelvenstertab klikken om
  door de weergavegrootten te bladeren.

  Transparantie in illustraties bekijken
  Het is belangrijk dat u weet of u transparantie gebruikt, omdat u enkele extra opties moet instellen als u transparante
  illustraties wilt afdrukken of opslaan. Als u transparantie in een illustratie wilt zien, kunt u een geblokt achtergrondraster
  weergeven, zodat u kunt zien welke gebieden in de illustratie transparant zijn.
  1 Kies Weergave > Transparantieraster tonen.
  2 (Optioneel) Kies Bestand > Documentinstellingen. Selecteer Transparantie in het menu boven in het dialoogvenster
  Documentinstellingen en stel de rasteropties in.
  Opmerking: U kunt ook de kleur van het tekengebied wijzigen om te simuleren hoe de illustratie eruit ziet wanneer deze op
  gekleurd papier wordt afgedrukt.

  De dekking van illustraties wijzigen
  U kunt de dekking van een enkel object, de dekking van alle objecten in een groep of laag of de dekking van de vulling of
  streek van een object wijzigen.
  1 Selecteer een object of groep (of selecteer een laag in het deelvenster Lagen).
  Als u de dekking van een vulling of streek wilt wijzigen, selecteer dan het object en selecteer vervolgens de vulling of streek
  in het deelvenster Vorm.
  2 Stel de optie Dekking in het deelvenster Transparantie of in het deelvenster Beheer in.
  Als u alle objecten met een bepaalde dekking wilt selecteren, selecteert u een object met die dekking of deselecteert u alles
  en geeft u de dekkingswaarde op in het deelvenster Transparantie. Kies vervolgens Selecteren > Zelfde > Dekking.
  Als u meerdere objecten in een laag selecteert en de dekkingsinstelling wijzigt, verandert de dekking van overlappende
  gebieden van de geselecteerde objecten ten opzichte van de andere objecten. Deze gebieden zullen een hogere
  dekkingswaarde hebben. Als u echter een laag of groep aanwijst en daarna de dekking wijzigt, worden de objecten in de
  laag of groep als één object gezien. Alleen objecten buiten en onder de laag of groep zijn zichtbaar door de transparante
  objecten. Als een object naar de laag of de groep wordt verplaatst, neemt het de dekking van de laag of de groep over en als
  een object buiten de groep wordt geplaatst, blijft de dekking niet behouden. • Page 172

  ILLUSTRATOR CS3 166
  Handboek

  Afzonderlijke objecten die zijn geselecteerd en waarvoor de dekking is ingesteld op 50% (links), vergeleken met een laag die als doel is
  geselecteerd en waarvan de dekking is ingesteld op 50% (rechts)

  Zie ook
  “Items aanwijzen voor weergavekenmerken” op pagina 330
  “Overzicht van het deelvenster Vorm” op pagina 329
  “Afdrukken illustraties afdrukken en opslaan” op pagina 396

  Een transparante afdekgroep maken
  In een transparante afdekgroep schijnen de elementen van een groep niet door elkaar heen.

  Groep waarvoor de optie Afdekgroep is uitgeschakeld (links) en ingeschakeld (rechts).

  1 Wijs in het deelvenster Lagen de groep of laag aan waar u een afdekgroep van wilt maken.
  2 Selecteer in het deelvenster Transparantie de optie Afdekgroep. Als deze optie niet wordt weergegeven, selecteert u
  Opties tonen in het deelvenstermenu.
  Het selectievakje Afdekgroep kent drie standen: aan (vinkje), uit (leeg) en neutraal (gevuld vierkantje). Gebruik de neutrale
  stand als u de illustratie wilt groeperen zonder het afdekgedrag te beïnvloeden zoals dat wordt bepaald door de ingesloten
  laag of groep. Schakel de optie uit als u wilt dat een laag of groep van transparante objecten elkaar nooit afdekken.

  Zie ook
  “Items aanwijzen voor weergavekenmerken” op pagina 330
  “Afdrukken illustraties afdrukken en opslaan” op pagina 396

  Dekkingsmaskers gebruiken om transparantie te maken
  Met een dekkingsmasker en een maskerend object kunt u de transparantie van de onderliggende illustratie wijzigen. Het
  dekkingsmasker (ook wel gemaskeerde illustratie genoemd) biedt een vorm waardoor andere objecten zichtbaar zijn. Het
  maskerende object bepaalt welke gebieden transparant zijn en wat de mate van transparantie is. U kunt elk gekleurd object
  of elke gekleurde rasterafbeelding gebruiken als maskerend object. Voor de dekkingsniveaus in het masker maakt Illustrator
  gebruik van de grijswaarde-equivalenten van de kleuren in het maskerende object. Waar het dekkingsmasker wit is, is de
  illustratie volledig zichtbaar. Waar het dekkingsmasker zwart is, is de illustratie verborgen. Grijstinten in het masker
  resulteren in verschillende transparantieniveaus in de illustratie. • Page 173

  ILLUSTRATOR CS3 167
  Handboek

  A

  B

  C

  D

  Een dekkingsmasker maken
  A. Onderliggende objecten B. Illustratie die als dekkingsmasker fungeert C. Maskerend object gevuld met zwart-witverloop D. C is over
  gebied B geplaatst en maskeert B

  Wanneer het dekkingsmasker is gemaakt, wordt een miniatuur van het maskerende object weergegeven in het deelvenster
  Transparantie rechts van de miniatuur van de gemaskeerde illustratie. (Als deze miniaturen niet worden weergegeven, kiest
  u Miniatuur tonen in het deelvenstermenu.) Standaard zijn de gemaskeerde illustratie en het maskerende object gekoppeld
  (dit wordt weergegeven met een koppeling tussen de miniaturen in het deelvenster). Wanneer u de gemaskeerde illustratie
  verplaatst, wordt ook het maskerende object verplaatst. Wanneer u echter een maskerend object verplaatst, wordt de
  gemaskeerde illustratie niet verplaatst. U kunt de koppeling met het masker in het deelvenster Transparantie verbreken,
  zodat het masker op zijn plaats blijft en u de gemaskeerde illustratie onafhankelijk kunt verplaatsen.

  In het deelvenster Transparantie worden miniaturen van dekkingsmaskers weergegeven: de miniatuur links vertegenwoordigt het
  dekkingsmasker, de miniatuur rechts vertegenwoordigt maskerende objecten.

  U kunt maskers verplaatsen tussen Photoshop en Illustrator. Dekkingsmaskers in Illustrator worden in Photoshop
  geconverteerd naar laagmaskers, en andersom.
  Opmerking: U kunt de isolatiemodus niet activeren als u in de bewerkingsmodus voor maskers werkt, en andersom.
  Op www.adobe.com/go/vid0056_nl vindt u een video over het werken met dekkingsmaskers.

  Zie ook
  “Afdrukken illustraties afdrukken en opslaan” op pagina 396
  “Items aanwijzen voor weergavekenmerken” op pagina 330
  Een dekkingsmasker maken

  1 Selecteer een enkelvoudig object of groep, of selecteer een laag in het deelvenster Lagen.
  2 Dubbelklik direct rechts naast de miniatuur in het deelvenster Transparantie.
  3 Als de miniatuur niet wordt weergegeven, kiest u Miniatuur tonen in het deelvenstermenu. Er wordt een leeg masker
  gemaakt en de bewerkingsmodus voor maskers wordt automatisch geactiveerd.
  4 Gebruik de tekengereedschappen om de vorm van het masker te tekenen.
  5 Klik op de miniatuur van de gemaskeerde illustratie (linkerminiatuur) in het deelvenster Transparantie om de
  bewerkingsmodus voor maskers af te sluiten.
  Opmerking: Met de optie Knippen stelt u een zwarte achtergrond in voor het masker. Als de optie Knippen is geselecteerd, zijn
  zwarte objecten, zoals zwarte tekst die u gebruikt om een dekkingsmasker te maken, daarom niet zichtbaar. Als u de objecten
  wilt zien, gebruikt u een andere kleur of schakelt u de optie Knippen uit. • Page 174

  ILLUSTRATOR CS3 168
  Handboek

  Een bestaand object converteren naar een dekkingsmasker
  ❖ Selecteer ten minste twee objecten of groepen en kies Dekkingsmasker maken in het menu van het deelvenster
  Transparantie. Het bovenste object of de bovenste groep in de selectie wordt gebruikt als masker.
  Een maskerend object bewerken

  U kunt een maskerend object bewerken om de vorm of de transparantie van het masker te wijzigen.
  1 Klik op de miniatuur van het maskerende object (rechterminiatuur) in het deelvenster Transparantie.
  2 Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik op de maskerminiatuur om alle andere illustraties in het
  documentvenster te verbergen. (Als de miniaturen niet worden weergegeven, kiest u Miniatuur tonen in het
  deelvenstermenu.)
  3 Bewerk het masker met de bewerkingsgereedschappen en -technieken van Illustrator.
  4 Klik op de miniatuur van de gemaskeerde illustratie (linkerminiatuur) in het deelvenster Transparantie om de
  bewerkingsmodus voor maskers af te sluiten.
  Een dekkingsmasker ontkoppelen of opnieuw koppelen

  • Als u een masker wilt ontkoppelen, wijs dan de gemaskeerde illustratie aan in het deelvenster Lagen en klik op het
  koppelingssymbool tussen de miniaturen in het deelvenster Transparantie. Of selecteer Dekkingsmasker scheiden in
  het menu van het deelvenster Transparantie.
  De positie en de grootte van het maskerende object worden vergrendeld en u kunt de gemaskeerde objecten onafhankelijk
  van het masker verplaatsen en vergroten of verkleinen.

  • Als u een masker opnieuw wilt koppelen, wijs dan de gemaskeerde illustratie aan in het deelvenster Lagen en klik in het
  gebied tussen de miniaturen in het deelvenster Transparantie. Of selecteer Dekkingsmasker koppelen in het menu van
  het deelvenster Transparantie.
  Een dekkingsmasker deactiveren of opnieuw activeren

  Als u de transparantie wilt verwijderen die door het masker wordt gemaakt, kunt u het masker deactiveren.

  • Als u een masker wilt deactiveren, wijs dan de gemaskeerde illustratie aan in het deelvenster Lagen en klik, terwijl u Shift
  ingedrukt houdt, op de miniatuur van het maskerende object (rechterminiatuur) in het deelvenster Transparantie. Of
  selecteer Dekkingsmasker uitschakelen in het menu van het deelvenster Transparantie. Wanneer het dekkingsmasker is
  gedeactiveerd, wordt er een rood kruis weergegeven door de maskerminiatuur in het deelvenster Transparantie.

  • Als u een masker opnieuw wilt activeren, wijs dan de gemaskeerde illustratie aan in het deelvenster Lagen en klik, terwijl
  u Shift ingedrukt houdt, op de miniatuur van het maskerende object in het deelvenster Transparantie. Of selecteer
  Dekkingsmasker inschakelen in het menu van het deelvenster Transparantie.
  Een dekkingsmasker verwijderen
  ❖ Wijs de gemaskeerde illustratie aan in het deelvenster Lagen en selecteer vervolgens Dekkingsmasker opheffen in het
  deelvenster Transparantie.

  Het maskerende object komt nu weer tevoorschijn boven op de objecten die waren gemaskeerd.
  Een dekkingsmasker omkeren of knippen

  1 Selecteer de gemaskeerde illustratie in het deelvenster Lagen.
  2 Selecteer een van de volgende opties in het deelvenster Transparantie:
  Knippen Het masker krijgt een zwarte achtergrond waardoor de gemaskeerde illustratie wordt uitgeknipt tot de grenzen
  van het maskerende object. Schakel de optie Knippen uit om dit gedrag uit te schakelen. Als nieuwe dekkingsmaskers
  standaard knippend moeten zijn, selecteer dan Nieuwe dekkingsmaskers zijn knippend in het menu van het deelvenster
  Transparantie.
  Mask. omkeren Hiermee worden de lichtsterktewaarden van het maskerende object omgekeerd, waardoor de dekking van

  de gemaskeerde illustratie wordt omgekeerd. Als het masker is omgekeerd, worden gebieden die bijvoorbeeld 90%
  transparant zijn, 10% transparant. Schakel de optie Mask. omkeren uit om de oorspronkelijke toestand van het masker te • Page 175

  ILLUSTRATOR CS3 169
  Handboek

  herstellen. Als u alle maskers standaard wilt omkeren, selecteer dan Nieuwe dekkingsmaskers worden omgekeerd in het
  menu van het deelvenster Transparantie.
  Als deze opties niet worden weergegeven, selecteert u Opties tonen in het deelvenstermenu.

  Transparantie gebruiken om een afdekvorm te maken
  Met de optie Dekking en masker bepalen afdekvorm kunt u een afdekeffect maken dat proportioneel is ten opzichte van de
  dekking van het object. In gebieden van het masker waar de dekking bijna 100% is, is er sprake van een sterk afdekeffect;
  in gebieden met minder dekking, is het afdekeffect zwakker. Als u bijvoorbeeld een object met verloopmaskering gebruikt
  als afdekvorm, wordt het onderliggende object in toenemende mate afgedekt, alsof het door een verloop wordt gearceerd.
  U kunt afdekvormen maken met zowel vectorobjecten als rasterobjecten. Deze techniek is het meest geschikt voor objecten
  die een andere overvloeimodus gebruiken dan de modus Normaal.
  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een dekkingsmasker wilt gebruiken om de afdekvorm te maken, selecteert u de gemaskeerde illustratie en
  groepeert u deze vervolgens met de objecten die u wilt afdekken.

  • Als u het alfakanaal van een bitmapobject wilt gebruiken om de afdekvorm te maken, selecteert u een bitmapobject dat
  transparantie bevat en vervolgens groepeert u dat object met de objecten die u wilt afdekken.
  2 Selecteer de groep.
  3 Klik in het deelvenster Transparantie op de optie Afdekgroep totdat er een vinkje wordt weergegeven.
  4 Selecteer de maskerende objecten of de transparante afbeelding die in het deelvenster Lagen tussen de gegroepeerde
  objecten staan.
  5 Selecteer in het deelvenster Transparantie de optie Dekking en masker bepalen afdekvorm.

  A

  B

  C

  Vormen afdekken met een bitmapobject
  A. Originele illustratie B. De overvloeimodus Donkerder maken toegepast op het woord “PEARS” terwijl de optie Afdekgroep is geselecteerd
  C. De optie Dekking en masker bepalen afdekvorm toegepast op het woord “PEARS”

  Zie ook
  “Afdrukken illustraties afdrukken en opslaan” op pagina 396
  “Items aanwijzen voor weergavekenmerken” op pagina 330 • Page 176

  ILLUSTRATOR CS3 170
  Handboek

  Overvloeimodi
  Met overvloeimodi kunt u kleuren van objecten en de kleuren van onderliggende objecten op verschillende manieren in
  elkaar laten overvloeien. Wanneer u een overvloeimodus toepast op een object, is het effect van de overvloeimodus
  zichtbaar op alle objecten onder de laag of de groep met het object.
  Het is handig om bij het visualiseren van het effect van een overvloeimodus te denken aan de volgende terminologie wat
  betreft kleuren:

  • De overvloeikleur is de oorspronkelijke kleur van het geselecteerde object of van de geselecteerde groep of laag.
  • De basiskleur is de onderliggende kleur in de illustratie.
  • De resulterende kleur is de kleur die ontstaat na het overvloeien.

  A

  B

  C

  Bovenste object met overvloeimodus Normaal (links) in vergelijking met de overvloeimodus Fel licht (rechts)
  A. Basiskleuren in onderliggende objecten met 100% dekking B. Overvloeikleur in het bovenste object C. Resulterende kleuren na toepassing
  van de overvloeimodus Fel licht op het bovenste object

  Op www.adobe.com/go/vid0055_nl vindt u een video over het werken met overvloeimodi.
  In Illustrator kunt u beschikken over de volgende overvloeimodi:
  Normaal Verft de selectie met de overvloeikleur zonder interactie met de basiskleur. Dit is de standaardmodus.
  Donkerder maken Selecteert de basis- of overvloeikleur als resulterende kleur (de donkerste kleur wordt geselecteerd).

  Gebieden die lichter zijn dan de overvloeikleur, worden vervangen. Gebieden die donkerder zijn dan de overvloeikleur,
  blijven ongewijzigd.
  Vermenigvuldigen Vermenigvuldigt de basiskleur met de overvloeikleur. De resulterende kleur is altijd donkerder.

  Vermenigvuldigen met zwart geeft altijd zwart als resultaat. Elke willekeurige kleur die met wit wordt vermenigvuldigd,
  blijft ongewijzigd. U krijgt een vergelijkbaar effect wanneer u tekent op de pagina met meerdere magische markeringen.
  Kleur doordrukken Maakt de basiskleur donkerder waardoor de overvloeikleur zichtbaar wordt. Wit als overvloeikleur

  heeft in deze modus geen effect.
  Lichter maken Selecteert de basis- of overvloeikleur als resulterende kleur (de lichtste kleur wordt geselecteerd). Gebieden
  die donkerder zijn dan de overvloeikleur, worden vervangen. Gebieden die lichter zijn dan de overvloeikleur, blijven
  ongewijzigd.
  Rasteren Vermenigvuldigt de omkering van de overvloeikleur en de basiskleur. De resulterende kleur is altijd lichter.

  Rasteren met zwart heeft geen effect: de originele kleur blijft ongewijzigd. Rasteren met wit geeft altijd wit. U krijgt een
  vergelijkbaar effect wanneer u meerdere dia's bovenop elkaar projecteert.
  Kleur tegenhouden Maakt de basiskleur helderder waardoor de overvloeikleur zichtbaar wordt. Zwart heeft in deze modus

  geen effect.
  Overvloeien In deze modus worden de kleuren vermenigvuldigd of gerasterd, afhankelijk van de basiskleur. Patronen of

  kleuren bedekken de bestaande illustraties. Hierbij blijven de hooglichten en schaduwen van de basiskleur behouden,
  terwijl de overvloeikleur wordt gemengd om de lichtheid en donkerte van de oorspronkelijke kleur weer te geven.
  Zacht licht In deze modus worden de kleuren donkerder of lichter gemaakt, afhankelijk van de overvloeikleur. Dit geeft

  ongeveer hetzelfde effect als diffuus licht op een schilderij. • Page 177

  ILLUSTRATOR CS3 171
  Handboek

  Als de overvloeikleur (lichtbron) lichter is dan 50% grijs, wordt de illustratie lichter, alsof deze is tegengehouden. Als de
  overvloeikleur donkerder is dan 50% grijs, wordt de illustratie donkerder, alsof deze is doorgedrukt. Als u puur zwart of
  puur wit als werkkleur gebruikt, is het resultaat een aanzienlijk donkerder of lichter gebied, maar niet een puur zwart of
  puur wit gebied.
  Fel licht In deze modus worden de kleuren vermenigvuldigd of gerasterd, afhankelijk van de overvloeikleur. Dit geeft

  ongeveer hetzelfde effect als een felle lamp op een schilderij.
  Als de overvloeikleur (lichtbron) lichter is dan 50% grijs, wordt de illustratie lichter, alsof deze is gerasterd. Zo kunt u
  hooglichten toevoegen aan illustraties. Als de overvloeikleur donkerder is dan 50% grijs, wordt de illustratie donkerder,
  alsof deze is vermenigvuldigd. Hiermee kunt u een schaduweffect aan illustraties toevoegen. Als u puur zwart of puur wit
  als werkkleur gebruikt, is het resultaat ook puur zwart of puur wit.
  Verschil Trekt de overvloeikleur van de basiskleur of de basiskleur van de overvloeikleur af, afhankelijk van welke kleur de

  hoogste helderheidswaarde heeft. Als u wit gebruikt als overvloeikleur, worden de kleurwaarden van de basiskleur
  omgekeerd. Zwart heeft in deze modus geen effect.
  Uitsluiting In deze modus wordt een effect gecreëerd dat vergelijkbaar is met dan van de modus Verschil; het contrast is

  alleen minder. Als u wit gebruikt als overvloeikleur, worden de basiskleurcomponenten omgekeerd. Zwart heeft in deze
  modus geen effect.
  Kleurtoon Hiermee wordt een eindkleur gemaakt met de lichtsterkte en verzadiging van de basiskleur, en de kleurtoon van
  de overvloeikleur.
  Verzadiging In deze modus ontstaat een eindkleur met de luminantie en kleurtoon van de basiskleur en de verzadiging van
  de overvloeikleur. Als u met deze modus in een gebied verft zonder verzadiging (grijs), gebeurt er niets.
  Kleur In deze modus ontstaat een eindkleur met de luminantie van de basiskleur en de kleurtoon en verzadiging van de

  overvloeikleur. Op deze manier blijven de grijsniveaus in de illustraties behouden en kunt u heel gemakkelijk monochrome
  illustraties kleuren en gekleurde illustraties tinten geven.
  Lichtsterkte In deze modus ontstaat een eindkleur met de kleurtoon en verzadiging van de basiskleur en de luminantie van

  de overvloeikleur. Het effect van deze modus is het tegenovergestelde van het effect van de modus Kleur.
  Opmerking: In de modi Verschil, Uitsluiting, Kleurtoon, Verzadiging, Kleur en Lichtsterkte vloeien steunkleuren niet over en
  in de meeste overvloeimodi dekt een kleur van 100% zwart de kleur van de onderliggende laag af. Geef in plaats van 100%
  zwart een rijke zwarte kleur op met CMYK-waarden.

  De overvloeimodus van illustraties wijzigen
  1 Selecteer een object of groep (of selecteer een laag in het deelvenster Lagen).
  Als u de overvloeimodus van een vulling of streek wilt wijzigen, selecteer dan het object en selecteer vervolgens de vulling
  of streek in het deelvenster Vorm.
  2 Kies een overvloeimodus in het pop-upmenu van het deelvenster Transparantie.
  U kunt de overvloeimodus in een aangewezen laag of groep isoleren, zodat de onderliggende objecten niet worden
  beïnvloed. Hiervoor selecteert u rechts van een groep of laag in het deelvenster Lagen het doelpictogram dat een object
  bevat dat een overvloeimodus gebruikt. Selecteer Overvloeien isoleren in het deelvenster Transparantie. (Als de optie
  Overvloeien isoleren niet wordt weergegeven, selecteert u Opties tonen in het menu van het deelvenster Transparantie.)

  Groep (ster en cirkel) met uitgeschakelde optie Overvloeien isoleren (links) en groep met ingeschakelde optie Overvloeien isoleren (rechts) • Page 178

  ILLUSTRATOR CS3 172
  Handboek

  Als u alle objecten met dezelfde overvloeimodus wilt selecteren, selecteer dan een object met die overvloeimodus of
  deselecteer alles en kies de overvloeimodus in het deelvenster Transparantie. Kies vervolgens Selecteren > Zelfde >
  Overvloeimodus.
  Op www.adobe.com/go/vid0055_nl vindt u een video over het werken met overvloeimodi.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Transparantie” op pagina 165
  “Overzicht van het deelvenster Vorm” op pagina 329
  “Items aanwijzen voor weergavekenmerken” op pagina 330
  “Afdrukken illustraties afdrukken en opslaan” op pagina 396

  Verlopen, netten en kleurovervloeiingen
  Verlopen en netten
  U kunt op de volgende manieren kleurverlopen toepassen op objecten, afhankelijk van het effect dat u wilt bereiken.
  Verloopvulling Gebruik deze optie als u een geleidelijke overvloeiing van kleuren wilt toepassen op dezelfde manier als met

  andere kleuren. Een verloopvulling maken is een goede manier om een vloeiend kleurverloop over een of meer objecten te
  maken. U kunt een verloop als een staal opslaan, zodat u het verloop eenvoudig kunt toepassen op meerdere objecten.
  Netobject Gebruik deze optie als u een enkelvoudig object met meerdere kleuren wilt maken waarop kleuren in

  verschillende richtingen kunnen verlopen en waarbij de kleuren vloeiend van punt naar punt overgaan. Als u een fijnmazig
  net op een object maakt en de kleurkenmerken op elk punt bewerkt, kunt u de kleuring van het netobject exact in de hand
  houden. Als u kleurwijzigingen voor een groter deel van het object wilt maken, kunt u vier netpunten tegelijk kleuren door
  op het tussenliggende vlak te klikken.
  Als u overvloeiingen van kleuren, dekkingen en vormen tussen objecten wilt maken, gebruik dan de opdracht of het
  gereedschap Overvloeien. Als u de begin- en eindvormen, -dekkingen en -kleuren selecteert, worden de tussenliggende
  stappen voor het maken van een uiteindelijke overvloeiing automatisch uitgevoerd.

  Zie ook
  “Objecten laten overvloeien” op pagina 227
  “Kleuren overvloeien” op pagina 119

  Overzicht van het deelvenster Verloop
  Via het deelvenster Verloop (Venster > Verloop) kunt u verlopen toepassen, maken en wijzigen. Als u met dit deelvenster
  werkt, is het is handig om alle opties weer te geven (kies Opties tonen in het deelvenstermenu).
  Het vak Verloopvulling geeft de huidige verloopkleuren en het huidige verlooptype weer. Als u op dit vak klikt, wordt het
  geselecteerde object met dit verloop gevuld. Het deelvenster bevat standaard een begin- en een eindkleurvak. U kunt echter
  extra kleurvakken toevoegen door elders onder de kleurschuifregelaar te klikken.
  D
  A

  B
  C

  E

  Deelvenster Verloop
  A. Vak Verloopvulling B. Verloopschuifregelaar C. Beginkleur D. Deelvenstermenu E. Eindkleur • Page 179

  ILLUSTRATOR CS3 173
  Handboek

  Zie ook
  “Overzicht werkgebied” op pagina 13

  Verlopen maken of wijzigen
  Verloopkleuren worden gedefinieerd door een aantal stops in de verloopschuifregelaar. Een stop is het punt waarop een
  verloop van de ene kleur in de volgende overgaat. Dit punt wordt aangegeven door een vierkantje onder de
  verloopschuifregelaar. De vierkantjes in het deelvenster Verloop geven de kleur weer die momenteel aan elke verloopstop
  is toegekend. Bij een radiaal verloop bepaalt de meest linkse verloopstop de kleurvulling van het middelpunt. Deze straalt
  naar buiten in de richting van de kleur van de meest rechtse verloopstop.
  Op www.adobe.com/go/vid0050_nl vindt u een video over het verbeteren van uw afbeeldingen door middel van verlopen.
  Informatie over het maken van verlopen vindt u in de handleiding "Unleash the power of gradients" op
  www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_gradients_nl.
  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuw verloop wilt maken, deselecteer dan alle objecten en klik op het vak Verloop onder in het deelvenster
  Gereedschappen.

  • Als u het verloop van een object wilt wijzigen, selecteert u het object.
  • Als u een vooraf ingesteld verloop wilt wijzigen, klik dan op een verloopstaal in het deelvenster Stalen.
  Als u alleen verlopen in het deelvenster Stalen wilt weergeven, klik dan op de knop Menu Staaltypen tonen
  Verloopstalen tonen.

  en kies

  2 Selecteer in het deelvenster Verloop een verlooptype (Lineair of Radiaal).
  3 Als u Lineair selecteert, typt u een waarde voor de hoek van het verloop in het tekstvak Hoek. Of stel de hoek in door
  met het gereedschap Verloop
  in het documentvenster te slepen.
  4 De kleuren voor het verloop selecteren:

  • Als u de begin- en eindkleur van een verloop wilt definiëren, klikt u op de meest linkse of rechtse verloopstop. Geef een
  kleur op in het deelvenster Kleur of houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u op een kleurstaal klikt
  in het deelvenster Stalen. U kunt ook een kleur vanuit het deelvenster Kleur of Stalen naar de verloopstop slepen.
  Opmerking: Als u een verloop tussen steunkleuren maakt, moet u de optie Naar proces converteren in het dialoogvenster
  Kleurscheidingen uitschakelen om het verloop af te drukken in afzonderlijke steunkleurscheidingen.

  • Als u tussenliggende kleuren wilt toevoegen aan een verloop, sleep dan een kleur vanuit het deelvenster Stalen of Kleur
  naar de verloopschuifregelaar. Of klik ergens onder de verloopschuifregelaar en selecteer een kleur op dezelfde manier
  als voor de begin- of eindkleur. Als u een tussenliggende kleur wilt verwijderen, sleept u het vierkantje van de
  schuifregelaar af.

  • Als u de middelpunten van de kleurstops van het verloop wilt aanpassen (het punt waarop de kleurwaarden 50% zijn),
  sleept u het ruitje boven de schuifregelaar. U kunt ook het pictogram selecteren en in het tekstvak Locatie een waarde
  opgeven tussen 0 en 100.

  • Als u de eindpunten van de kleurstops van het verloop wilt wijzigen, sleept u de meest linkse of rechtse verloopstop onder
  de verloopbalk.
  5 Klik op de knop Nieuw staal in het deelvenster Stalen om het nieuwe of gewijzigde verloop als staal op te slaan. Of sleep
  het verloop van het deelvenster Verloop of het deelvenster Gereedschappen naar het deelvenster Stalen.
  Opmerking: In “De verlooprichting wijzigen of toepassen op meerdere objecten” op pagina 174 vindt u informatie over het
  wijzigen van de richting van het verloop.

  Zie ook
  “Verlopen, netten en kleurovervloeiingen afdrukken” op pagina 393 • Page 180

  ILLUSTRATOR CS3 174
  Handboek

  Een bestaand verloop op een object toepassen
  ❖ Selecteer een object en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het laatst gebruikte verloop wilt toepassen, klik dan op het vak Verloop

  in het deelvenster Gereedschappen of

  op het vak Verloopvulling in het deelvenster Verloop.

  • Als u een vooraf ingesteld of eerder opgeslagen verloop wilt toepassen, klik dan op een verloopstaal in het deelvenster
  Stalen.
  Als u alleen verlopen in het deelvenster Stalen wilt weergeven, klik dan op de knop Menu Staaltypen tonen
  Verloopstalen tonen.

  en kies

  Zie ook
  “Verlopen maken of wijzigen” op pagina 173

  De verlooprichting wijzigen of toepassen op meerdere objecten
  Als u eenmaal een object hebt gevuld met een verloop, kunt u met het gereedschap Verloop het verloop aanpassen door een
  nieuw vulpad te “tekenen”. Met dit gereedschap kunt u de richting en het begin- en eindpunt van een verloop wijzigen en
  een verloop op verschillende objecten toepassen.
  1 Vul het object of de objecten met een verloop. Als u een verloop wilt toepassen op meerdere objecten, vult u alle objecten
  met een verloop.
  2 Selecteer een of meer objecten.
  3 Selecteer het gereedschap Verloop

  .

  4 Plaats de aanwijzer op het punt waar het beginpunt van het verloop moet komen en sleep de aanwijzer over het object
  in de richting waarin het verloop moet lopen.
  5 Laat de muisknop los op de plaats waar het eindpunt van het verloop moet komen.

  Netobjecten
  Een netobject is een object met meerdere kleuren die in verschillende richtingen kunnen lopen en vloeiend van een punt
  naar een ander punt kunnen overgaan. Als u een netobject maakt, vormen meerdere lijnen, de zogenaamde netlijnen, een
  net over het object waarmee u de kleurovergangen op het object eenvoudig kunt bewerken. Door punten op de netlijnen te
  verplaatsen en te bewerken, kunt u de intensiteit van een kleurovergang wijzigen, of de omvang van een gekleurd gebied op
  het object wijzigen.
  Op het punt waar twee netlijnen elkaar snijden, bevindt zich een speciaal ankerpunt dat een netpunt wordt genoemd.
  Netpunten worden weergegeven als ruitjes. Deze punten hebben dezelfde eigenschappen als ankerpunten, maar kunnen
  bovendien kleur aannemen. U kunt netpunten toevoegen, verwijderen en bewerken, en u kunt de kleur wijzigen die aan
  elk netpunt is gekoppeld.
  Er worden ook ankerpunten in het net weergegeven (deze worden weergegeven als vierkantjes in plaats van ruitjes). Deze
  kunnen worden toegevoegd, verwijderd, bewerkt en verplaatst, net als alle andere ankerpunten in Illustrator. Ankerpunten
  kunnen op elke netlijn worden geplaatst; u kunt op een ankerpunt klikken en het wijzigen door de bijbehorende
  richtingslijnen te verplaatsen.
  Een gebied tussen vier netpunten wordt een netvlak genoemd. De kleur van een netvlak kunt u met dezelfde technieken
  wijzigen als kleuren op een netpunt. • Page 181

  ILLUSTRATOR CS3 175
  Handboek

  A
  B

  C
  D

  Diagram van een netobject
  A. Netlijn B. Netvlak C. Netpunt D. Ankerpunt

  Netobjecten maken
  U kunt netobjecten maken van vectorobjecten, met uitzondering van samengestelde paden en tekstobjecten. U kunt geen
  netobjecten maken van gekoppelde afbeeldingen.
  Als u de prestaties en opbouwsnelheid op peil wilt houden, dient u de omvang van netobjecten tot een minimum te
  beperken. Complexe netobjecten kunnen de prestaties zeer negatief beïnvloeden. Het is daarom beter om enkele kleine,
  eenvoudige netobjecten te maken in plaats van één complex netobject. Als u complexe objecten converteert, levert de
  opdracht Net maken de beste resultaten op.
  Opmerking: Als u netobjecten afdrukt, blijven steunkleuren behouden voor EPS-, PDF- en PostScript-uitvoer.
  Zie voor informatie over het maken van verloopnetobjecten de handleiding "Achieve photo realism with Gradient Mesh"
  op www.adobe.com/go/learn_ai_tutorial_gradientmesh_nl.

  Zie ook
  “Een bestaand verloop op een object toepassen” op pagina 174
  Een netobject maken met een onregelmatig netpuntpatroon

  1 Selecteer het gereedschap Net

  en selecteer een vulkeur voor de netpunten.

  2 Klik op de plaats voor het eerste netpunt.
  Het object wordt geconverteerd naar een netobject met het minimumaantal netlijnen.
  3 Blijf klikken om extra netpunten toe te voegen. Houd Shift in gedrukt terwijl u klikt om een netpunt toe te voegen zonder
  de huidige vulkleur te wijzigen.
  Een netobject maken met een regelmatig netpuntpatroon

  1 Selecteer het object en kies Object > Verloopnet maken.
  2 Stel het aantal rijen en kommen in en selecteer de richting van het hooglicht in het menu Weergave:
  Plat Hiermee past u de oorspronkelijke kleur van het object gelijkmatig toe op het oppervlak, zodat er geen hooglicht

  ontstaat.
  Naar midden Hiermee maakt u een hooglicht in het midden van het object.
  Naar rand Hiermee maakt u een hooglicht op de randen van het object.

  3 Voer een percentage wit hooglicht in dat op het netobject moet worden toegepast. Met een waarde van 100% wordt de
  maximumhoeveelheid wit hooglicht op het object toegepast; met een waarde van 0% wordt er geen wit hooglicht op het
  object toegepast.
  Een met verloop gevuld object converteren naar een netobject

  1 Selecteer het object en kies Object > Uitbreiden.
  2 Selecteer Verloopnet en klik op OK. • Page 182

  ILLUSTRATOR CS3 176
  Handboek

  Het geselecteerde object wordt geconverteerd naar een netobject dat de vorm aanneemt van het verloop, hetzij cirkelvormig
  (radiaal), hetzij rechthoekig (lineair).

  Netobjecten bewerken
  U kunt een netobject op diverse manieren bewerken, zoals netpunten toevoegen, verwijderen en verplaatsen, de kleur van
  netpunten en netvlakken wijzigen en het netobject converteren naar een normaal object.
  Een netpunt toevoegen
  ❖ Selecteer het gereedschap Net

  en selecteer een vulkeur voor de nieuwe netpunten. Klik vervolgens in het netobject.

  Een netpunt verwijderen
  ❖ Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik met het gereedschap Net op het netpunt.
  Een netpunt verplaatsen
  ❖ Sleep het netpunt met het gereedschap Net of Direct selecteren. Houd Shift ingedrukt terwijl u met het gereedschap Net
  sleept om het netpunt op een netlijn te houden. Dit is een handige manier om een netpunt langs een kromme netlijn te
  verplaatsen zonder de netlijn te vervormen.

  Een netpunt verplaatsen door het te slepen (links), vergeleken met het verplaatsen van een netpunt langs een netlijn door Shift ingedrukt te
  houden terwijl u sleept met het gereedschap Net (rechts)

  Opmerking: Wanneer u het netpunt selecteert met het gereedschap Net of het gereedschap Direct selecteren, worden er
  richtingslijnen weergegeven. U kunt de richtingslijnen slepen om het netpunt te bewerken, zoals bij een ankerpunt. Houd Shift
  ingedrukt terwijl u met het gereedschap Net een richtingslijn sleept om alle richtingslijnen voor het netpunt tegelijk te
  verplaatsen.
  De kleur van een netpunt of -vlak wijzigen
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het netobject en sleep vanuit het deelvenster Kleur of Stalen een kleur naar het punt of vlak.
  • Deselecteer alle objecten en selecteer een vulkleur. Selecteer vervolgens het netobject en pas de vulkleur met het
  gereedschap Pipet toe op de netpunten of -vlakken.

  Kleur toevoegen aan een netpunt (links) en aan een netvlak (rechts)

  Een netobject terugconverteren naar een padobject
  ❖ Selecteer het netobject, kies Object > Pad > Pad verschuiven en geef vervolgens nul op als verschuivingswaarde. • Page 183

  ILLUSTRATOR CS3 177
  Handboek

  Patronen
  Informatie over patronen
  Illustrator beschikt over veel patronen die u kunt vinden in het deelvenster Stalen en in de map met leuke extra's op de cd
  van Illustrator. Met behulp van de gereedschappen van Illustrator kunt u bestaande patronen aanpassen en geheel nieuwe
  patronen ontwerpen. Patronen die zijn bedoeld om objecten te vullen (vulpatronen), verschillen qua ontwerp en verdeling
  van patronen die zijn bedoeld om via het deelvenster Penselen op een pad te worden toegepast (penseelpatronen). Voor de
  beste resultaten dient u vulpatronen te gebruiken om objecten te vullen en penseelpatronen om omtrekken aan objecten
  toe te voegen.
  Wanneer u zelf patronen maakt, is het handig om te weten hoe Illustrator patronen opbouwt:

  • Alle patroonelementen worden van links naar rechts verdeeld vanaf de oorsprong van de liniaal (standaard het
  linkeronderpunt van het tekengebied) naar de tegenoverliggende kant van de illustratie. Als u het beginpunt voor de
  patroonelementen in uw illustratie wilt aanpassen, kunt u de oorsprong van de liniaal van het bestand aanpassen.

  • Vulpatronen bestaan normaal gesproken uit slechts één element.
  • Penseelpatronen kunnen uit maximaal vijf elementen bestaan: voor de zijkanten, de buitenste en binnenste hoeken en
  het begin en einde van het pad. Dankzij de extra hoekelementen is het mogelijk om penseelpatronen bij de hoeken
  vloeiend te krijgen.

  • De elementen van vulpatronen worden loodrecht ten opzichte van de x-as verdeeld.
  • De elementen van penseelpatronen worden loodrecht ten opzichte van het pad verdeeld (waarbij de bovenkant van het
  patroonelement altijd naar buiten is gericht). Hoekelementen worden 90˚ met de klok mee gedraaid wanneer de richting
  van het pad verandert.

  • Vulpatronen worden alleen toegepast op illustraties binnen het omsluitende kader voor patronen, een rechthoek zonder
  vulling en streken (niet-afdrukbaar) die geheel achter aan de illustratie is geplaatst. Voor vulpatronen fungeert het
  omsluitende kader als een masker.

  • Penseelpatronen worden toegepast op illustraties binnen het omsluitende kader en op de delen die eruit steken of ermee
  zijn gegroepeerd.

  Zie ook
  “Vullingen en streken” op pagina 144

  Richtlijnen voor het maken van patroonelementen
  Voor het maken van patroonelementen gelden enkele algemene richtlijnen:

  • Als u een patroon minder complex wilt maken, zodat het afdrukken sneller gaat, kunt u het beste overbodige elementen
  uit de patroonillustratie verwijderen en objecten met dezelfde kleur groeperen, zodat deze in de stapelvolgorde naast
  elkaar komen.

  • Als u een patroonelement maakt, kunt u het beste de illustratie uitvergroten om de onderdelen beter te kunnen uitlijnen.
  Vervolgens kunt u uitzoomen voor de definitieve selectie.

  • Hoe complexer het patroon, des te kleiner zou de selectie moeten zijn die wordt gebruikt om het patroon maken. Echter,
  hoe kleiner de selectie (en het patroonelement dat ermee wordt gemaakt), des te meer exemplaren er nodig zijn om het
  patroon te maken. Een element van 2 bij 2 cm is dus efficiënter dan een element van 0,5 bij 0,5 cm. Als u een eenvoudig
  patroon maakt, kunt u meerdere exemplaren van het object opnemen in de bedoelde selectie voor het patroonelement.

  • Als u eenvoudige lijnpatronen wilt maken, kunt u het beste een patroonelement maken door lijnen van verschillende
  breedten en kleuren in lagen onder te brengen en een omsluitend kader zonder vulling en streek achter de lijnen te
  plaatsen.

  • Als u een organisch patroon of een structuur wilt maken die onregelmatig lijkt, varieert u de elementen enigszins voor
  een realistischer effect. U kunt variaties aanbrengen met het effect Ruw.

  • Sluit de paden voordat u het patroon definieert. Hierdoor lopen de elementen naadloos in elkaar over. • Page 184

  ILLUSTRATOR CS3 178
  Handboek

  • Zoom in op de illustratie en controleer deze op fouten voordat u een patroon definieert.
  • Als u een omsluitend kader rond de illustratie tekent, let er dan op dat het vak een rechthoek is, dat het vak het achterste
  object van het element is en dat het vak geen vulling of streek heeft. Als u het omsluitende kader wilt gebruiken voor een
  penseelpatroon, moet u ervoor zorgen dat er niets uitsteekt.
  Voor het maken van penseelpatronen gelden de onderstaande extra richtlijnen:

  • Houd, indien mogelijk, de illustratie binnen een omsluitend kader zonder vulling en streek, zodat u de opbouw van het
  patroon kunt bepalen.

  • Hoekelementen moeten vierkant zijn en moeten dezelfde hoogte hebben als de zijelementen, omdat ze anders niet goed
  op het pad worden uitgelijnd. Als u hoekelementen wilt maken met uw penseelpatroon, lijn dan de objecten in de
  hoekelementen horizontaal uit met de objecten in de zijelementen, zodat de patroonelementen op de juiste wijze worden
  verdeeld.

  • Met hoekelementen kunt u speciale hoekeffecten bereiken bij penseelpatronen.

  Zie ook
  “Een vulkleur toepassen op een object” op pagina 145

  Patroonstalen maken
  1 Maak een illustratie voor het patroon.
  2 (Optioneel) Als u de tussenruimten tussen de patroonelementen wilt instellen of als u delen van het patroon wilt
  uitknippen, teken dan een omsluitend kader voor patronen (een rechthoek zonder vulling) rond de illustratie die u als
  patroon wilt gebruiken. Kies Object > Ordenen > Naar achtergrond om te zorgen dat de rechthoek het achterste object is.
  Als u de rechthoek wilt gebruiken als omsluitend kader voor een penseel- of vulpatroon, kies dan Geen als vulling en streek.
  3 Selecteer met het gereedschap Selecteren de illustratie (eventueel met omsluitend kader) die als patroonelement gaat
  dienen.
  4 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Bewerken > Patroon definiëren, typ een naam in het dialoogvenster Nieuw staal en klik op OK. Het patroon wordt
  weergegeven in het deelvenster Stalen.

  • Sleep de illustratie naar het deelvenster Stalen.

  Zie ook
  “Richtlijnen voor het maken van patroonelementen” op pagina 177
  “Stalen” op pagina 99

  Naadloze geometrische patronen maken
  1 Zorg ervoor dat de optie Intelligente hulplijnen is ingeschakeld en dat Magnetisch punt in het menu Weergave is
  geselecteerd.
  2 Selecteer het geometrische object. Voor een nauwkeurige plaatsing plaatst u het gereedschap Direct selecteren op een
  van de ankerpunten van het object.
  3 Sleep het object verticaal vanaf een van zijn ankerpunten en druk vervolgens op Alt+Shift (Windows) of Option+Shift
  (Mac OS) om het object te kopiëren en de beweging te beperken.
  4 Als de kopie van het object naar de juiste plaats is gesprongen, laat u eerst de muisknop en vervolgens de toetsen los.
  5 Houd Shift ingedrukt en klik met het gereedschap Groep selecteren op de twee objecten om ze beide te selecteren. Sleep
  beide objecten horizontaal aan een van de ankerpunten en druk vervolgens op Alt+Shift (Windows) of Option+Shift
  (Mac OS) om een kopie te maken en de beweging te beperken. • Page 185

  ILLUSTRATOR CS3 179
  Handboek

  Selecteer beide objecten (links) en sleep ze om een kopie te maken (rechts).

  6 Als de kopie van het object naar de juiste plaats is gesprongen, laat u eerst de muisknop en vervolgens de toetsen los.
  7 Herhaal stap 2 tot en met 6 tot u het gewenste patroon hebt opgebouwd.
  8 Gebruik het gereedschap Rechthoek

  en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Teken voor een vulpatroon een omsluitend kader vanuit het middelpunt van het object linksboven naar het middelpunt
  van het object rechtsonder.

  • Als u een penseelpatroon wilt maken, teken dan een omsluitend kader dat de objecten omsluit en dat samenvalt met de
  buitengrenzen van de objecten. Als het patroon een hoekelement wordt, houd dan tijdens het slepen Shift ingedrukt om
  te zorgen dat het omsluitende kader een vierkant wordt.

  Omsluitend kader voor een vulpatroon (links) en voor een penseelpatroon (rechts)

  9 Geef de geometrische objecten de gewenste kleur.
  10 Sla de geometrische objecten op als een patroonstaal.

  Onregelmatige structuurpatronen maken
  1 Kies Weergave > Magnetisch punt.
  2 Teken een omsluitend kader. Als u een penseelpatroon maakt, gaat u verder met stap 13.
  3 Teken de structuur met de objecten of lijnen die alleen de linkerzijde van de omsluitende rechthoek snijden.
  4 Selecteer met het gereedschap Direct selecteren de structuur en de rechthoek, en plaats de aanwijzer op de
  linkerbenedenhoek van de rechthoek.
  5 Sleep de rechthoek naar rechts en druk vervolgens op Alt+Shift (Windows) of Option+Shift (Mac OS) om een kopie te
  maken en de beweging te beperken.

  Teken een structuur aan de linkerzijde van het omsluitende kader (links) en kopieer vervolgens de structuur en de rechthoek (rechts).

  Als de linkerbovenhoek van de kopie naar de rechterbovenhoek van het omsluitende kader is gesprongen, laat u eerst de
  muisknop los en daarna de toetsen. • Page 186

  ILLUSTRATOR CS3 180
  Handboek

  Als u de precieze afmetingen van het omsluitende kader weet, kunt u de structuren selecteren en kunt u vervolgens de
  opdracht Verplaatsen gebruiken om een horizontale verplaatsing op te geven die overeenkomt met de breedte van de
  rechthoek. Klik in het dialoogvenster Verplaatsen niet op OK, maar op Kopiëren.
  6 Klik buiten de rechthoek om deze te deselecteren.
  7 Selecteer de rechterrechthoek en verwijder deze.
  8 Ga verder met het tekenen van de structuur. Teken alleen de objecten of lijnen die de bovenzijde van de rechthoek
  snijden.
  9 Wanneer u klaar bent met de bovenzijde, selecteer dan het omsluitende kader en alle lijnen of objecten die de bovenzijde
  van het kader snijden. Druk vervolgens op Alt+Shift (Windows) of Option+Shift (Mac OS) en sleep omlaag om een kopie
  te maken en de verplaatsing te beperken.

  Teken een structuur aan de bovenzijde van het omsluitende kader (links) en kopieer vervolgens de structuur en de rechthoek (rechts).

  10 Als de linkerbovenhoek van de kopie van het object naar de linkerbenedenhoek van de rechthoek is gesprongen, laat u
  eerst de muisknop en vervolgens de toetsen los.
  11 Hef alle selecties op.
  12 Selecteer de onderste rechthoek en eventuele objecten die de bovenste rechthoek niet kruisen en verwijder deze.
  13 Vul met behulp van het gereedschap Potlood het midden van de rechthoek met de structuur. Let op dat u hierbij de
  randen van de rechthoek niet kruist. Verf de structuur.
  14 Sla de illustratie en de rechthoek op als een patroonstaal.

  Illustratie en rechthoek definiëren als patroon (links) en een gebied vullen met het patroon (rechts)

  Hoekelementen voor penseelpatronen maken
  Hoekelementen zorgen voor speciale randeffecten bij het toepassen van penseelpatronen. U kunt geheel nieuwe
  hoekelementen maken of een zijelement van een penseelpatroon gebruiken als basis voor het ontwerpen van bijpassende
  elementen voor buiten- en binnenhoeken (–135˚ gespiegeld).
  1 Kies Bestand > Openen, zoek een bestand met een penseelpatroon dat u wilt gebruiken (meegeleverd met Adobe
  Illustrator) en klik op Openen.
  2 Selecteer Venster > Penselen. Selecteer het element dat u wilt gebruiken en sleep het naar het midden van de illustratie.
  3 Als het omsluitende kader van het element niet vierkant is, maak dan een kader waar de illustratie geheel in past en dat
  even hoog is als het zijelement. (Zijelementen mogen rechthoekig zijn.) Stel de vulling en streek van het kader in op Geen
  en kies Object > Ordenen > Naar achtergrond om te zorgen dat de rechthoek het achterste object in de illustratie is. (Het
  omsluitende kader helpt bij het uitlijnen van het nieuwe element.)
  4 Selecteer het element en het omsluitende kader. • Page 187

  ILLUSTRATOR CS3 181
  Handboek

  5 Gebruik voor het maken van een buitenste hoekelement het gereedschap Roteren
  om het element en het
  bijbehorende omsluitende kader 180˚ te roteren. Sla deze stap over als u een element voor een binnenhoek maakt.

  Geplakt element (links) in vergelijking met hetzelfde element, 180˚ geroteerd (rechts)

  6 Houd Alt+Shift (Windows) of Option+Shift (Mac OS) ingedrukt en klik met het gereedschap Roteren op de
  linkeronderhoek van het omsluitende kader. Voer een waarde van 90˚ in en klik op Kopiëren om een kopie van het eerste
  element te maken die 90˚ is gedraaid. Dit element wordt het hoekelement.
  7 Maak een derde element onder het tweede element: sleep met het gereedschap Selecteren het linkerelement aan het
  ankerpunt rechtsboven naar beneden, terwijl u Alt+Shift (Windows) of Option+Shift (Mac OS) ingedrukt houdt om een
  kopie te maken en de verplaatsing te beperken. Wanneer het ankerpunt rechtsboven van de kopie naar het ankerpunt
  rechtsonder van het hoekelement is gesprongen, laat u de muisknop en de toetsen Alt+Shift (Windows) of Option+Shift
  (Mac OS) los.
  De derde kopie kunt u gebruiken voor de uitlijning.

  Roteer 90˚ en kopieer het linkerelement (links) en houd vervolgens Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep een hoekelement om
  eronder een kopie te maken (rechts).

  8 Selecteer de illustratie in het rechterelement. Sleep het element naar links terwijl u op Alt+Shift (Windows) of
  Option+Shift (Mac OS) drukt, zodat de illustratie van het rechterelement de illustratie van het hoekelement overlapt.

  Kopieer (links) en plaats het element rechtsboven op het hoekelement (rechts).

  9 Bewerk het hoekelement zodanig, dat de illustratie verticaal en horizontaal is uitgelijnd met de elementen ernaast.
  Selecteer en verwijder de delen van het element die u niet in de hoek wilt gebruiken en bewerk de rest van de illustratie om
  het definitieve buitenste hoekelement te maken. • Page 188

  ILLUSTRATOR CS3 182
  Handboek

  Verwijder onnodige elementen (links) om het definitieve buitenste hoekelement te maken (rechts).

  10 Selecteer alle delen van het element, inclusief het omsluitende kader.
  11 Sla het nieuwe patroon op als een staal.
  12 Dubbelklik op het nieuwe patroonstaal om het dialoogvenster Staalopties weer te geven. Geef het element een naam
  die is gebaseerd op het origineel (gebruik bijvoorbeeld de toevoeging “buitenkant”) en klik op OK.

  Zie ook
  “Penselen maken of wijzigen” op pagina 160
  “Penseelopties” op pagina 161

  Patronen aanpassen
  1 Zorg ervoor dat er niets is geselecteerd in de illustratie.
  2 Selecteer in het deelvenster Stalen het patroonstaal dat u wilt wijzigen.
  3 Sleep het patroonstaal naar het tekengebied en bewerk daar het patroonelement.
  4 Selecteer het patroonelement en houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u het aangepaste patroon
  boven het oude patroonstaal in het deelvenster Stalen sleept.
  Het patroon wordt vervangen in het deelvenster Stalen en wordt bijgewerkt in het huidige bestand.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Stalen” op pagina 100
  “De patronen van een object transformeren” op pagina 210 • Page 189

  183

  Hoofdstuk 7: Objecten selecteren en
  ordenen
  In Adobe Illustrator kunt u illustraties makkelijk organiseren en indelen dankzij gereedschappen waarmee u objecten
  nauwkeurig kunt selecteren, plaatsen en stapelen. U kunt gebruikmaken van gereedschappen waarmee u objecten kunt
  meten en uitlijnen. U kunt objecten groeperen, zodat u er als enkelvoudige eenheid mee kunt werken. Verder kunt u
  objecten selectief isoleren, vergrendelen of verbergen.

  Objecten selecteren
  Opties voor het selecteren van objecten
  Voordat u een object kunt wijzigen, moet u het onderscheiden van de omliggende objecten. Dit doet u door het object te
  selecteren. Als u een object geheel of gedeeltelijk hebt geselecteerd, kunt u het bewerken.
  In Illustrator kunt u de volgende selectiemethoden en -gereedschappen gebruiken:
  Isolatiemodus Hiermee kunt u een groep objecten of een sublaag snel isoleren van de rest van de illustratie in het

  document. In de isolatiemodus worden alle niet-geïsoleerde objecten in het document grijs weergegeven. Deze objecten
  kunt u niet selecteren of bewerken.
  Deelvenster Lagen Hier kunt u afzonderlijke of meerdere objecten snel en nauwkeurig selecteren. Ook kunt u hier

  enkelvoudige objecten (ook als ze geen deel uitmaken van een groep), alle objecten binnen een laag of complete groepen
  selecteren.
  Gereedschap Selecteren
  Hiermee kunt u objecten en groepen selecteren door erop te klikken of erover te slepen. U
  kunt ook groepen binnen groepen en objecten binnen groepen selecteren.

  Hiermee kunt u afzonderlijke ankerpunten of padsegmenten selecteren door erop te
  klikken. U kunt een geheel pad of een gehele groep selecteren door een ander punt op het item te selecteren. U kunt ook
  een of meer objecten in een groep objecten selecteren.

  Gereedschap Direct selecteren

  Gereedschap Groep selecteren
  Hiermee kunt u een object binnen een groep selecteren, een enkelvoudige groep binnen
  meerdere groepen, of een set groepen binnen de illustratie. Bij elke extra klik voegt u alle objecten toe van de volgende
  groep in de hiërarchie.
  Gereedschap Lasso

  Hiermee kunt u objecten, ankerpunten of padsegmenten selecteren door te slepen rond (een deel

  van) het object.
  Hiermee kunt u een reeks objecten met een gelijke kleur, streekdikte, streekkleur, dekking of
  overvloeimodus selecteren door op het object te klikken.

  Gereedschap Toverstaf

  Hiermee kunt u vlakken (gebieden die door paden worden ingesloten) en randen
  (paddelen tussen snijpunten) van groepen van Actieve verf selecteren.

  Gereedschap Selectie van Actieve verf

  Selectieopdrachten (in het menu Selecteren) Hiermee kunt u snel alle objecten selecteren en deselecteren, en kunt u
  objecten selecteren op basis van hun relatieve positie ten opzichte van andere objecten. Ook kunt u alle objecten selecteren
  van een bepaald type of die bepaalde eigenschappen gemeen hebben. Verder kunt u selecties opslaan of laden.

  Om het laatst gebruikte selectiegereedschap te activeren terwijl u een ander type gereedschap gebruikt, houdt u Ctrl
  (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt.
  Op www.adobe.com/go/vid0034_nl vindt u video over het selecteren en manipuleren van objecten. • Page 190

  ILLUSTRATOR CS3 184
  Handboek

  Zie ook
  “Paden, segmenten en ankerpunten selecteren” op pagina 67

  Selectievoorkeuren opgeven
  Het selecteren van paden en punten in complexe afbeeldingen kan behoorlijk lastig zijn. Met de voorkeuren in Weergave
  selectie en anker kunt u de tolerantie voor pixelselectie opgeven en andere opties instellen waarmee u binnen een bepaald
  document makkelijker kunt selecteren.
  1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Weergave selectie
  en anker (Mac OS).
  2 Geef een van de volgende selectievoorkeuren op:
  Tolerantie Hiermee geeft u het pixelbereik op voor het selecteren van ankerpunten. Hoe hoger de waarde, des te groter het
  gebied rond een ankerpunt waarop u kunt klikken om het te selecteren.
  Objectselectie alleen volgens pad Hiermee geeft u aan of u een gevuld object kunt selecteren door op een willekeurig punt

  in het object te klikken, of dat u op een pad moet klikken.
  Magnetisch punt Hiermee geeft u aan of objecten magnetisch op ankerpunten en hulplijnen moeten worden geplaatst.

  Geef aan tot op welke afstand objecten magnetisch worden geplaatst op ankerpunten en hulplijnen.

  Zie ook
  “Gevulde objecten selecteren” op pagina 187
  “Voorkeuren voor ankerpuntgrootte opgeven” op pagina 54

  Groepen en sublagen isoleren
  In de isolatiemodus worden groepen of sublagen geïsoleerd, zodat u bepaalde objecten of delen van objecten eenvoudig
  kunt selecteren en bewerken. Als u gebruikmaakt van de isolatiemodus, hoeft u geen rekening te houden met de laag waarin
  een object zich bevindt en is het ook niet nodig om de objecten die u niet wilt bewerken, handmatig te vergrendelen of te
  verbergen: alle overige objecten worden automatisch vergrendeld, zodat u alleen de objecten in de geïsoleerde groep kunt
  bewerken.
  Een geïsoleerde groep of sublaag wordt in kleur weergegeven, terwijl de rest van de illustratie in grijs wordt weergegeven.
  Langs de bovenkant van het illustratievenster verschijnt de isolatiemodusbalk. Deze wordt van de rest gescheiden door een
  lijn in de kleur van de laag van de geïsoleerde groep of in de kleur van de geïsoleerde sublaag. De naam en locatie van de
  geïsoleerde groep of sublaag (ook wel kruimelpad genoemd) worden weergegeven in de isolatiemodusbalk.
  Opmerking: Als u de definitie van een symbool bewerkt, wordt het symbool in de isolatiemodus weergegeven. (Zie “Een
  symbool bewerken of opnieuw definiëren” op pagina 84.) • Page 191

  ILLUSTRATOR CS3 185
  Handboek

  De sublaag met de peer isoleren

  Als de isolatiemodus actief is, wordt in het deelvenster Lagen alleen de illustratie in de geïsoleerde sublaag of groep
  weergegeven. Als u de isolatiemodus afsluit, worden de overige lagen en groepen opnieuw in het deelvenster Lagen
  weergegeven.
  Opmerking: Als u bezig bent in de isolatiemodus, kunt u niet naar de bewerkingsmodus voor maskers gaan, en vice versa.
  Op www.adobe.com/go/vid0041_nl vindt u een video over het gebruik van lagen en de isolatiemodus.
  Een groep isoleren
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de groep met het gereedschap Selecteren.
  • Klik in het deelvenster Beheer op de knop Geselecteerde groep isoleren

  .

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op de groep en kies
  Geselecteerde groep isoleren.

  • Selecteer de groep in het deelvenster Lagen en kies Isolatiemodus openen in het menu van het deelvenster Lagen.
  Een sublaag isoleren
  ❖ Selecteer de sublaag in het deelvenster Lagen en kies Isolatiemodus openen in het menu van het deelvenster Lagen.

  Bovenste lagen kunnen niet worden geïsoleerd.
  De isolatiemodus afsluiten
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de knop Geïsoleerde groep afsluiten

  of ergens in de isolatiemodusbalk.

  • Klik in het deelvenster Beheer op de knop Geïsoleerde groep afsluiten

  .

  • Dubbelklik buiten de geïsoleerde groep.
  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) en kies Geïsoleerde groep
  afsluiten. • Page 192

  ILLUSTRATOR CS3 186
  Handboek

  Objecten selecteren via het deelvenster Lagen
  1 Zoek in het deelvenster Lagen het object op dat u wilt selecteren. Soms moet u via het pijltje een laag of groep uitbreiden,
  of moet u in het deelvenster omhoog of omlaag schuiven om het object te vinden.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u afzonderlijke objecten wilt selecteren, klikt u in de selectiekolom van het object (tussen de doelknop en de
  schuifbalk). Als u objecten wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de
  desbetreffende objecten klikt.

  • Als u alle illustraties in een laag of groep wilt selecteren, klikt u in de selectiekolom van die laag of groep.
  • Als u alle illustraties op een laag wilt selecteren op basis van de illustraties die op dat moment zijn geselecteerd, kiest u
  Selecteren > Object > Alles op dezelfde lagen.
  Naast elk geselecteerd item in het deelvenster verschijnt een gekleurd vakje.
  Op www.adobe.com/go/vid0041_nl vindt u een video over het gebruik van lagen en de isolatiemodus.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Lagen” op pagina 200

  Objecten selecteren met het gereedschap Selecteren
  1 Selecteer het gereedschap Selecteren

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een object.
  • Sleep een selectiekader om (een deel van) een of meer objecten.
  3 Als u objecten wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt op of sleept om
  de desbetreffende objecten.

  Sleep over objecten om deze te selecteren

  Als het gereedschap Selecteren zich boven een niet-geselecteerd object of een niet-geselecteerde groep bevindt, verandert de
  aanwijzer in . Als het gereedschap zich boven een geselecteerd object of een geselecteerde groep bevindt, verandert de
  aanwijzer in . Als het gereedschap zich boven een ankerpunt op een niet-geselecteerd object bevindt, verschijnt er een leeg
  vierkantje naast de pijl
  .
  Op www.adobe.com/go/vid0034_nl vindt u een video over het selecteren en manipuleren van objecten.

  Zie ook
  “Toetsen voor selecteren” op pagina 440

  Objecten selecteren met het gereedschap Lasso
  1 Selecteer het gereedschap Lasso

  .

  2 Sleep het gereedschap rond of over de objecten. • Page 193

  ILLUSTRATOR CS3 187
  Handboek

  Objecten selecteren met het gereedschap Toverstaf
  Met het gereedschap Toverstaf kunt u alle objecten in een document met dezelfde of vergelijkbare vullingkenmerken (zoals
  kleur en patroon) selecteren.
  U kunt het gereedschap Toverstaf aanpassen om objecten te selecteren op basis van streekdikte, streekkleur, dekking of
  overvloeimodus. U kunt de tolerantie wijzigen die door de toverstaf wordt gebruikt om vergelijkbare objecten te
  identificeren.

  Zie ook
  “Overzicht werkgebied” op pagina 13
  Objecten selecteren met het gereedschap Toverstaf op basis van vulkleur

  1 Selecteer het gereedschap Toverstaf

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe selectie wilt maken, klikt u op het object met de kenmerken die u wilt selecteren. Alle objecten met
  dezelfde kenmerken als het object waarop is geklikt, worden geselecteerd.

  • Als u iets aan de huidige selectie wilt toevoegen, drukt u op Shift en klikt u op een ander object dat de kenmerken heeft
  die u wilt toevoegen. Alle objecten met dezelfde kenmerken als het object waarop u klikt, worden geselecteerd.

  • Als u iets wilt verwijderen uit de huidige selectie, drukt u op Alt (Windows) of Option (Mac OS) en klikt u op het object
  dat de kenmerken heeft die u wilt verwijderen. Alle objecten met dezelfde kenmerken als het object waarop u klik,
  worden uit de selectie verwijderd.
  De toverstaf aanpassen

  1 Voer een van de onderstaande handelingen uit om het deelvenster Toverstaf te openen:

  • Dubbelklik op het gereedschap Toverstaf in het deelvenster Gereedschappen.
  • Kies Venster > Toverstaf.
  2 Als u objecten wilt selecteren op basis van de vulkleur, selecteert u Vulkleur en geeft u een waarde op voor de tolerantie
  tussen 0 en 255 pixels voor RGB of tussen 0 en 100 pixels voor CMYK.
  Wanneer u een lage tolerantie instelt, worden alleen objecten geselecteerd die erg veel lijken op het object waarop u klikt.
  Bij hogere toleranties worden ook objecten geselecteerd die meer afwijken van de geselecteerde eigenschap.
  3 Kies de optie Penseelstreekopties tonen in het menu van het deelvenster Toverstaf en voer een van de volgende
  handelingen uit:

  • Als u objecten wilt selecteren op basis van hun streekkleur, selecteert u Penseelkleur en geeft u een waarde op voor de
  tolerantie tussen 0 en 255 pixels voor RGB of tussen 0 en 100 pixels voor CMYK.

  • Als u objecten wilt selecteren op basis van de streekdikte, selecteert u Penseeldikte en geeft u een waarde op voor de
  tolerantie tussen 0 en 1000 pixels.
  4 Kies de optie Transparantieopties tonen in het menu van het deelvenster Toverstaf en voer een van de volgende
  handelingen uit:

  • Als u objecten wilt selecteren op basis van de transparantie, selecteert u Dekking en geeft u een waarde op voor de
  tolerantie tussen 0 en 100 %.

  • Als u objecten wilt selecteren op basis van de overvloeimodus, selecteert u Overvloeimodus.

  Gevulde objecten selecteren
  Als de optie Alleen objectselectie op pad is uitgeschakeld, kunt u een gevuld object direct selecteren door met de
  gereedschappen Selecteren of Direct selecteren in het object te klikken. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u een gevuld
  object alleen selecteren door met deze gereedschappen op een padsegment of ankerpunt te klikken. Standaard is deze
  voorkeur uitgeschakeld. In bepaalde gevallen kan het handig zijn om deze voorkeur in te schakelen, bijvoorbeeld als u werkt
  met overlappende gevulde objecten en u onderliggende objecten gemakkelijk wilt kunnen selecteren. • Page 194

  ILLUSTRATOR CS3 188
  Handboek

  Opmerking: De voorkeur Alleen objectselectie op pad is niet van toepassing wanneer u objecten zonder vulling selecteert of
  wanneer u illustraties als omtrekken weergeeft. In deze gevallen kunt u een object niet selecteren door in het pad van het object
  te klikken. (Zie “Illustraties weergeven als omtrekken” op pagina 43.)

  Als Alleen objectselectie op pad is uitgeschakeld, wordt een object geselecteerd en verplaatst wanneer u in het object klikt en sleept.

  Als Alleen objectselectie op pad is ingeschakeld, worden punten en segmenten binnen een selectiekader geselecteerd wanneer u met het
  gereedschap Direct selecteren sleept.

  ❖ Kies Bewerken > Voorkeuren > Weergave selectie en anker (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Weergave selectie
  en anker (Mac OS).

  Groepen en objecten in een groep selecteren
  Als u bij gegroepeerde objecten een deel van de groep selecteert met het gereedschap Selecteren of Lasso, wordt de gehele
  groep geselecteerd. Als u twijfelt of een object deel uitmaakt van een groep, selecteer het dan met het gereedschap
  Selecteren.
  Met de gereedschappen Direct selecteren en Lasso kunt u een enkelvoudig pad of object selecteren dat deel uitmaakt van
  een of meerdere groepen. Als u groepen van objecten binnen andere groepen hebt, kunt u de volgende groep in de
  hiërarchie van groepen selecteren met behulp van het gereedschap Groep selecteren. Met elke volgende klik wordt er een
  volgende subset van gegroepeerde objecten aan de selectie toegevoegd.

  Zie ook
  “Objecten groeperen of degroeperen” op pagina 191
  Een of meer groepen selecteren met het gereedschap Selecteren

  1 Selecteer het gereedschap Selecteren

  .

  2 Voer een van de volgende handelingen uit voor een object dat zich in een groep bevindt:

  • Klik op het object.
  • Sleep rond (een deel van) het object.
  3 Als u een groep wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de groep klikt die
  u wilt toevoegen of verwijderen.
  Objecten en groepen binnen groepen selecteren met het gereedschap Selecteren

  1 Selecteer het gereedschap Selecteren

  .

  2 Dubbelklik op een groep. De groep verschijnt in de isolatiemodus. • Page 195

  ILLUSTRATOR CS3 189
  Handboek

  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik als u elementen wilt selecteren die dieper in de groepsstructuur liggen.
  Dubbelklikken is een handige manier om objecten (en dus geen vlakken of randen) binnen een groep van Actieve verf te
  selecteren.

  • Klik om een object binnen de geselecteerde groep te selecteren.
  • Teken om een object aan de geselecteerde groep toe te voegen.
  4 Dubbelklik buiten de groep om de selectie van de groep op te heffen.
  Eén object in een groep selecteren

  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het gereedschap Groep selecteren
  • Selecteer het gereedschap Lasso

  en klik op het object.

  en sleep rond of over het pad van het object.

  • Selecteer het gereedschap Direct selecteren

  en klik binnen het object of sleep een selectiekader rond (een deel van)

  het pad van het object.
  2 Als u een object of groep wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie (met een willekeurig selectiegereedschap),
  houdt u Shift ingedrukt en selecteert u het object dat u wilt toevoegen of verwijderen.
  Objecten en groepen selecteren met het gereedschap Groep selecteren

  1 Selecteer het gereedschap Groep selecteren
  object wordt geselecteerd.

  en klik op een object dat binnen de groep valt die u wilt selecteren. Het

  2 Als u de hoofdgroep van het object wilt selecteren, klikt u nogmaals op het object.
  3 Klik nogmaals op hetzelfde object om extra groepen te selecteren die met de geselecteerde groep zijn gegroepeerd.
  Herhaal deze handeling totdat u alles hebt geselecteerd wat u wilt opnemen in de selectie.

  Wanneer u de eerste keer klikt met het gereedschap Groep selecteren, wordt een object in een groep geselecteerd (links). Na de tweede keer
  klikken wordt de groep van het object geselecteerd (rechts).

  Met een derde klik voegt u de volgende groep aan de selectie toe (links); met een vierde klik voegt u de derde groep toe (rechts).

  Vlakken en randen selecteren in een groep van Actieve verf
  U kunt vlakken en randen in een groep van Actieve verf selecteren met het gereedschap Selectie van Actieve verf. Als u de
  gehele groep van Actieve verf wilt selecteren, klik er dan op met het gereedschap Selecteren.
  1 Selecteer het gereedschap Selectie van Actieve verf

  . • Page 196

  ILLUSTRATOR CS3 190
  Handboek

  2 Verplaats het gereedschap over de groep van Actieve verf totdat het vlak of de rand die u wilt selecteren, wordt
  gemarkeerd. (Wanneer het gereedschap Selectie van Actieve verf zich op een rand bevindt, verandert het gereedschap in

  .)

  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik om het gemarkeerde vlak of de rand te selecteren.
  • Sleep een selectiekader rond meerdere vlakken of randen. Alle vlakken en randen die geheel of gedeeltelijk door het
  selectiekader worden omsloten, worden in de selectie opgenomen.

  • Dubbelklik op een vlak of rand als u alle vlakken of randen met dezelfde kleur die met het desbetreffende vlak of de rand
  zijn verbonden, wilt selecteren.

  • Klik drie keer op een vlak of rand als u alle vlakken of randen met dezelfde kleur wilt selecteren.
  Als het problemen oplevert om een klein vlak of een kleine rand te selecteren, kunt u de weergave vergroten of via de opties
  voor het gereedschap Selectie van Actieve verf instellen dat alleen vullingen of streken kunnen worden geselecteerd.
  4 Als u vlakken of randen wilt toevoegen aan of verwijderen uit de selectie, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt op de
  vlakken of de randen die u wilt toevoegen of verwijderen.
  Als u wilt overschakelen naar het gereedschap Pipet om vullingen of streken te kopiëren, houdt u Alt (Windows) of Option
  (Mac OS) ingedrukt terwijl u op de gewenste vulling en streek klikt.

  Zie ook
  “Actieve verf ” op pagina 149
  “Toetsen voor het werken met Actieve verf-groepen” op pagina 442

  Gereedschap Selectie van Actieve verf
  U kunt de opties voor het gereedschap Selectie van Actieve verf wijzigen door te dubbelklikken op het gereedschap in het
  deelvenster Gereedschappen.
  Vullingen selecteren Hiermee selecteert u de vlakken (gebieden binnen randen) van groepen van Actieve verf.
  Streken selecteren Hiermee selecteert u de randen van groepen van Actieve verf.
  Hooglicht Hiermee markeert u het vlak of de rand waarop de cursor is geplaatst.
  Kleur Hiermee stelt u de kleur van de markering in. Kies een kleur in het menu of klik op het verfstaal als u een aangepaste

  kleur wilt opgeven.
  Breedte Hiermee geeft u de breedte van de markeringslijn op.

  Het volgende object in de stapelvolgorde selecteren
  U kunt een object boven of onder een geselecteerd object in de stapelvolgorde selecteren. De volgende opdrachten werken
  niet in de isolatiemodus
  ❖ Als u het eerstvolgende object boven of onder het geselecteerde object wilt selecteren, kiest u Selecteren > Volgend object
  boven of Selecteren > Volgend object onder.

  Objecten selecteren op kenmerk
  U kunt objecten selecteren op basis van verschillende groeperingen, bijvoorbeeld op opmaakkenmerk, op laag of op type,
  zoals penseelstreken of knipmaskers.

  • Als u alle objecten in een bestand wilt selecteren, kiest u Selecteren > Alles. (Als u alle objecten wilt deselecteren, kiest u
  Selecteren > Deselecteren.)
  Opmerking: U kunt alle objecten ook deselecteren door op een afstand van minstens twee pixels van een willekeurig object te
  klikken of te slepen met een selectiegereedschap. • Page 197

  ILLUSTRATOR CS3 191
  Handboek

  • Als u alle objecten met dezelfde kenmerken wilt selecteren, selecteert u één object met het gewenste kenmerk. Kies
  Selecteren > Zelfde en kies een kenmerk uit de lijst (Overvloeimodus, Vulling en streek, Vulkleur, Dekking, Streekkleur,
  Streekdikte, Stijl, Symboolexemplaar of Blokreeksen koppelen).
  U kunt ook het gereedschap Toverstaf gebruiken om alle objecten met dezelfde kleur, streekdikte, streekkleur, dekking of
  overvloeimodus te selecteren.

  • Als u alle objecten van een bepaald type wilt selecteren, deselecteert u alle illustraties. Kies Selecteren > Object en kies
  het gewenste objecttype (Penseelstreken, Knipmaskers, Losse ankerpunten of Tekstobjecten).

  Een selectie herhalen of omdraaien
  • Om de laatste selectieopdracht te herhalen kiest u Selecteren > Opnieuw selecteren.
  • Als u alle niet-geselecteerde objecten wilt selecteren en alle geselecteerde objecten wilt deselecteren, kiest u Selecteren >
  Selectie omdraaien.

  Een selectie opslaan
  1 Selecteer een of meer objecten en kies Selecteren > Selectie opslaan.
  2 Typ een naam in het tekstvak Naam van het dialoogvenster Selectie opslaan en klik op OK.
  Een selectie die u hebt opgeslagen, kunt u opnieuw laden door de naam van de selectie onder aan het menu Selecteren te
  kiezen. U kunt een selectie ook verwijderen of de naam ervan wijzigen door Selecteren > Selectie bewerken te kiezen.

  Objecten groeperen en uitbreiden
  Objecten groeperen of degroeperen
  U kunt meerdere objecten samenvoegen tot een groep, zodat de objecten als eenheid worden gezien. Vervolgens kunt u een
  aantal objecten verplaatsen of transformeren zonder daarbij hun kenmerken of relatieve posities te beïnvloeden. Zo kunt u
  bijvoorbeeld de objecten in een logo groeperen, zodat u het logo als eenheid kunt verplaatsen en schalen.
  Gegroepeerde objecten worden binnen dezelfde laag van de illustratie op elkaar gestapeld, achter het voorste object in de
  groep. Hierdoor kan het zijn dat door het groeperen de verdeling van objecten over de lagen en de stapelvolgorde van de
  objecten binnen een bepaalde laag, zijn gewijzigd. Als u objecten in verschillende lagen selecteert en deze vervolgens
  groepeert, worden de objecten gegroepeerd in de laag van het bovenste geselecteerde object.
  Groepen kunnen ook zijn genest, dat wil zeggen dat ze binnen andere objecten of groepen kunnen worden gegroepeerd,
  zodat er grotere groepen ontstaan. Groepen worden gemarkeerd met <Groep> in het deelvenster Lagen. U kunt het
  deelvenster Lagen gebruiken om items in een groep te plaatsen of eruit te halen.
  1 Selecteer de objecten die u wilt groeperen of de groep die u wilt degroeperen.
  2 Kies Object > Groeperen of Object > Degroeperen.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Lagen” op pagina 200

  Objecten uitbreiden
  Als u objecten uitbreidt, kunt u een enkelvoudig object opsplitsen in meerdere objecten die tezamen de weergave bepalen.
  Als u bijvoorbeeld een eenvoudig object uitbreidt, zoals een cirkel met een effen gekleurde vulling en een streek, worden de
  vulling en de streek afzonderlijke objecten. Als u een complexere illustratie uitbreidt, zoals een object met een
  patroonvulling, wordt het patroon opgesplitst in alle afzonderlijke paden waaruit het is opgebouwd. • Page 198

  ILLUSTRATOR CS3 192
  Handboek

  Het uitbreiden van een object doet u doorgaans wanneer u de weergavekenmerken of andere eigenschappen van bepaalde
  samenstellende elementen wilt wijzigen. Verder kan het uitbreiden van objecten handig zijn als u een eigen Illustratorobject (bijvoorbeeld een netobject) wilt gebruiken in een andere toepassing, waarin het object niet wordt herkend.

  Vóór (links) en na (rechts) het uitbreiden van een object met een vulling en een streek

  Uitbreiden is vooral handig als u problemen hebt met het afdrukken van transparantie-effecten, 3D-objecten, patronen,
  verlopen, streken, overvloeiingen, flakkeringen, omhulsels of symbolen.
  1 Selecteer het object.
  2 Kies Object > Vorm uitbreiden.
  Als er weergavekenmerken op een object zijn toegepast, wordt de opdracht Object > Uitbreiden grijs weergegeven. In dat
  geval kiest u eerst Object > Vorm uitbreiden en daarna Object > Uitbreiden.
  3 Stel de opties in en klik op OK:
  Object Hiermee breidt u complexe objecten uit, inclusief actieve overvloeiingen, omhulsels, symboolsets en flakkeringen.
  Vullen Hiermee breidt u vullingen uit.
  Streek Hiermee breidt u streken uit.
  Verloopnet Hiermee breidt u verlopen uit tot één enkel netobject.
  Specificatie Hiermee breidt u verlopen uit tot het door u opgegeven aantal objecten. Als u een hogere waarde opgeeft,

  worden kleurverlopen vloeiender. Bij lagere waarden kunnen banden optreden.
  Als u een verloop wilt uitbreiden met behulp van de instelling die als laatste in het dialoogvenster Uitbreiden is ingevoerd,
  houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u Object > Uitbreiden kiest.

  Objecten verplaatsen uitlijnen en verdelen
  Objecten verplaatsen
  U kunt objecten verplaatsen door deze met bepaalde gereedschappen te slepen, door de pijltoetsen op het toetsenbord te
  gebruiken of door exacte waarden in te voeren in een deelvenster of dialoogvenster.
  U kunt objecten magnetisch op de juiste plaats zetten als u deze verplaatst. U kunt de aanwijzer bijvoorbeeld magnetisch
  plaatsen op hulplijnen en ankerpunten, en objectgrenzen op rasterlijnen. U kunt ook het deelvenster Uitlijnen gebruiken
  om objecten ten opzichte van elkaar te plaatsen.
  U kunt vervolgens Shift gebruiken om de verplaatsing van een of meer objecten te beperken, zodat deze precies in
  horizontale, verticale of diagonale richting worden verplaatst ten opzichte van de huidige richting van de x-as en y-as. U
  kunt Shift ook gebruiken om objecten te roteren met hoeken van 45˚ of veelvouden daarvan. • Page 199

  ILLUSTRATOR CS3 193
  Handboek

  Houd tijdens het slepen of tekenen Shift ingedrukt om de rotatie tot de dichtstbijgelegen hoek van 45˚ te beperken.

  Zie ook
  “Het raster gebruiken” op pagina 46
  “Objecten roteren” op pagina 196
  “Overzicht van het deelvenster Transformeren” op pagina 209
  Een object verplaatsen of dupliceren door te plakken

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Kies Bewerken > Knippen om de selectie te verplaatsen of Bewerken > Kopiëren om de selectie te dupliceren.
  3 Als u een object in een ander bestand wilt plakken, opent u dat bestand. (Zie “Objecten tussen lagen plakken” op
  pagina 195 voor plakken tussen lagen.)
  4 Kies een van de volgende opdrachten:
  Bewerken > Plakken. Hiermee wordt het object in het midden van het actieve venster geplakt.
  Bewerken > Op voorgrond plakken Hiermee wordt het object direct voor het geselecteerde object geplakt.
  Bewerken > Op achtergrond plakken Hiermee wordt het object direct achter het geselecteerde object geplakt.

  Een object verplaatsen door te slepen

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Sleep het object naar een nieuwe positie.
  Als het geselecteerde object gevuld is, kunt u op elk punt van het object klikken om te slepen. Als het geselecteerde object
  niet gevuld is, als u illustraties weergeeft als omtrekken of als de voorkeur Alleen objectselectie op pad is geselecteerd, moet
  u slepen vanuit het pad van het object. (Zie “Selecties dupliceren door te slepen” op pagina 206.)
  Met de opdracht Magnetisch punt in het menu Weergave wordt de aanwijzer naar een ankerpunt of hulplijn toegetrokken
  als u een object sleept binnen een straal van 2 pixels van het ankerpunt of de hulplijn.
  Objecten verplaatsen met de pijltoetsen

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Druk op de pijltjestoets die in de richting wijst waarin u het object wilt verplaatsen. Druk op Shift en een pijltoets om
  het object in de gewenste richting te verplaatsen over een afstand van tien maal de waarde die wordt aangegeven bij de
  voorkeur Toetsenbordstap.
  De afstand waarover het object wordt verplaatst elke keer als u op een pijltoets drukt, wordt bepaald door de
  voorkeursinstelling voor Toetsenbordstap. De standaardafstand is 1 punt (0,3528 millimeter). Om de voorkeur voor
  Toetsenbordstap te wijzigen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren >
  Algemeen (Mac OS).
  Een object over een bepaalde afstand verplaatsen

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Kies Object > Transformeren > Verplaatsen. • Page 200

  ILLUSTRATOR CS3 194
  Handboek

  Als een object is geselecteerd, kunt u ook het dialoogvenster Verplaatsen openen door te dubbelklikken op het gereedschap
  Selecteren, Direct selecteren of Groep selecteren.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het object naar links of rechts wilt verplaatsen, voert u in het tekstvak Horizontaal een negatieve waarde (naar links)
  of een positieve waarde (naar rechts) in.

  • Als u het object naar boven of onder wilt verplaatsen, voert u in het tekstvak Verticaal een negatieve waarde (naar onder)
  of een positieve waarde (naar boven) in.

  • Als u het object wilt verplaatsen over een hoek ten opzichte van de x-as van het object, voert u een positieve hoek (als u
  linksom wilt roteren) of een negatieve hoek (als u rechtsom wilt roteren) in het tekstvak Afstand of het tekstvak Hoek in.
  U kunt ook waarden tussen 180˚ en 360˚ opgeven. Deze waarden worden omgezet in de overeenkomende negatieve
  waarden (270˚ wordt omgezet in –90˚).
  4 Als de objecten een vulpatroon bevatten, selecteert u Patronen om het patroon te verplaatsen. Schakel Objecten uit als
  u wel het patroon en niet de objecten wilt verplaatsen.
  5 Klik op OK of klik op Kopiëren als u een kopie van de objecten wilt verplaatsen.
  90
  45

  135

  0

  180
  –135

  –45
  –90

  Richtingen ten opzichte van de x-as

  Een object verplaatsen via de x- en y-coördinaten

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Voer in het deelvenster Transformeren of het deelvenster Beheer nieuwe waarden in de tekstvakken X, Y of beide in.
  Als u het referentiepunt wilt wijzigen, klikt u op een wit vierkantje op de plaatsbepaler van het referentiepunt
  u de waarden invoert.

  voordat

  Meerdere objecten in één keer verplaatsen

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Kies Object > Transformeren > Alle objecten transformeren.
  3 Stel in het gedeelte Verplaatsen van het dialoogvenster de afstand in waarover de geselecteerde objecten moeten worden
  verplaatst.
  4 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de objecten over de aangegeven afstand wilt verplaatsen, klikt u op OK.
  • Als u de objecten willekeurig maar niet verder dan de aangegeven afstand wilt verplaatsen, selecteert u de optie
  Willekeurig. Als u bijvoorbeeld een bakstenen muur tekent waarbij de bakstenen niet perfect moeten worden uitgelijnd
  maar iets ten opzichte van elkaar moeten worden verschoven, kunt u de optie Willekeurig selecteren. Klik vervolgens
  op OK.

  Een object plakken op een positie ten opzichte van andere objecten
  1 Selecteer het object dat u wilt plakken.
  2 Kies Bewerken > Kopiëren of Bewerken > Knippen.
  3 Selecteer het object waarvoor of waarachter u het item wilt plakken.
  4 Kies Bewerken > Op voorgrond plakken of Bewerken > Op achtergrond plakken. • Page 201

  ILLUSTRATOR CS3 195
  Handboek

  Als u meerdere objecten plakt, komen alle geplakte objecten voor of achter de selecteerde illustratie terecht. De relatieve
  verfvolgorde tussen de afzonderlijke geplakte objecten blijft echter gelijk.

  Objecten tussen lagen plakken
  De instelling van de optie Lagen behouden bij plakken bepaalt waar illustraties in de laaghiërarchie worden geplakt.
  Standaard is de optie Lagen behouden bij plakken uitgeschakeld en worden illustraties geplakt in de laag die actief is in het
  deelvenster Lagen. Als de optie Lagen behouden bij plakken is ingeschakeld, worden illustraties geplakt in de laag waaruit
  ze zijn gekopieerd, ongeacht welke laag actief is in het deelvenster Lagen.
  U kunt deze optie instellen door Lagen behouden bij plakken te selecteren in het menu van het deelvenster Lagen. Een
  vinkje geeft aan dat de optie is ingeschakeld.
  Schakel de optie Lagen behouden bij plakken in als u een illustratie tussen documenten plakt en u wilt deze automatisch
  plakken in een laag met dezelfde naam als de oorspronkelijke laag. Als het doeldocument geen laag heeft met dezelfde naam,
  wordt er een nieuwe laag gemaakt.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Lagen” op pagina 200

  Objecten uitlijnen en verdelen
  Voor het uitlijnen of verdelen van geselecteerde objecten langs de door u opgegeven as, kunt u gebruikmaken van het
  deelvenster Uitlijnen (Venster > Uitlijnen) of van de uitlijnopties in het deelvenster Beheer. U kunt kiezen of u randen of
  ankerpunten gebruikt als referentiepunt van het object.
  Als er een object is geselecteerd worden de uitlijnopties weergegeven in het deelvenster Beheer. Als deze opties niet worden
  weergegeven, kies dan Uitlijnen in het menu van het deelvenster Beheer.
  Op www.adobe.com/go/vid0035_nl vindt u een video over het selecteren en manipuleren van objecten.

  Zie ook
  “Overzicht werkgebied” op pagina 13
  “Snijgebieden maken, bewerken en verwijderen” op pagina 37
  Objecten uitlijnen of verdelen

  1 Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen of verdelen. Als u een ankerpunt op het object wilt uitlijnen, gebruikt u het
  gereedschap Direct selecteren en selecteert u het ankerpunt.
  2 Voer in het deelvenster Uitlijnen of Beheer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt uitlijnen of verdelen ten opzichte van het omsluitende kader van alle geselecteerde objecten, klikt u op de knop
  voor het gewenste type uitlijning of verdeling.

  • Als u wilt uitlijnen of verdelen ten opzichte van een van de geselecteerde objecten, klikt u op nogmaals op dat object (deze
  keer hoeft u tijdens het klikken Shift niet ingedrukt te houden). Klik vervolgens op het gewenste type uitlijning of
  verdeling.
  Opmerking: Als u niet meer wilt uitlijnen of verdelen ten opzichte van een object, kiest u Hoofdobject annuleren in het menu
  van het deelvenster Uitlijnen.

  • Als u wilt uitlijnen ten opzichte van een snijgebied, selecteert u dit snijgebied met behulp van het gereedschap Snijgebied.
  Klik op de knop Uitlijnen op snijgebied
  of klik op het menu Uitlijnen
  vervolgens op het gewenste type uitlijning.

  en kies Uitlijnen op snijgebied. Klik

  • Als u wilt uitlijnen ten opzichte van het tekengebied, klik dan op de knop Uitlijnen op tekengebied
  menu Uitlijnen

  en kies Uitlijnen op tekengebied. Klik vervolgens op het gewenste type uitlijning.

  of klik op het • Page 202

  ILLUSTRATOR CS3 196
  Handboek

  Uitlijning en verdeling worden standaard berekend op basis van de paden van de objecten. Als u echter werkt met objecten
  met verschillende streekdikten, kunt u in plaats daarvan de rand van de streek gebruiken voor het berekenen van de
  uitlijning en de verdeling. Selecteer hiervoor Grenzen van voorvertoning gebruiken in het menu van het deelvenster Uitlijnen.
  Objecten verdelen met specifieke afstanden

  U kunt objecten zo verdelen dat de paden een nauwkeurige afstand hebben.
  1 Selecteer de objecten die u wilt verdelen.
  2 Geef in het deelvenster Uitlijnen in het tekstvak Tussenruimte verdelen de afstand tussen de objecten op.
  Als de opties voor de verdeling van de tussenruimte niet worden weergegeven, selecteert u Opties tonen in het
  deelvenstermenu.
  3 Klik met het gereedschap Selecteren op het pad of object waar u de overige objecten rond wilt verdelen. Het object
  waar u op klikt, blijft op zijn huidige positie staan.
  4 Klik op de knop Tussenruimte verticaal verdelen of de knop Tussenruimte horizontaal verdelen.

  Objecten roteren en spiegelen
  Objecten roteren
  Als u een object roteert, wordt deze rond een door u ingesteld vast punt gedraaid. Het standaardreferentiepunt is het
  middelpunt van het object. Als een selectie meerdere objecten bevat, roteren de objecten om één referentiepunt. Standaard
  is dit het middelpunt van de selectie of het omsluitende kader. Als u elk object om zijn eigen middelpunt wilt roteren,
  gebruikt u de opdracht Elk transformeren.

  Resultaten van het gereedschap Roteren (links) in vergelijking met de opdracht Elk transformeren (rechts)

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Transformeren” op pagina 209
  “Objecten verplaatsen” op pagina 192
  “Objecten schalen” op pagina 211
  Objecten roteren met het omsluitende kader

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Verplaats de aanwijzer met het gereedschap Selecteren buiten het omsluitende kader en plaats de aanwijzer dichtbij
  een handgreep, zodat deze verandert in
  . Vervolgens kunt u slepen.
  Een object roteren met het gereedschap Vrije transformatie

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Selecteer het gereedschap Vrije transformatie

  .

  3 Plaats de aanwijzer op een willekeurige plaats buiten het omsluitende kader, zodat deze verandert in
  kunt u slepen.

  . Vervolgens • Page 203

  ILLUSTRATOR CS3 197
  Handboek

  Een object roteren met het gereedschap Roteren

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Selecteer het gereedschap Roteren

  .

  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een object wilt roteren rond het middelpunt, sleept u in een draaiende beweging op een willekeurige plaats in het
  documentvenster.

  • Als u het object rond een ander referentiepunt wilt roteren, klik dan eenmaal ergens in het documentvenster voor een
  andere plaats van het referentiepunt. Verplaats de aanwijzer vervolgens weg van het referentiepunt en sleep in een
  draaiende beweging.

  • Wanneer u een kopie van het object wilt roteren in plaats van het object zelf, drukt u op Alt (Windows) of Option
  (Mac OS) nadat u bent begonnen met slepen.
  Voor een betere controle sleept u verder van het referentiepunt van het object af.
  Een object roteren met een bepaalde hoek

  Met behulp van de opdracht Roteren kunt u de rotatiehoek heel nauwkeurig bepalen.
  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het object wilt roteren rond het middelpunt, kiest u Object > Transformeren > Roteren of dubbelklikt u op het
  gereedschap Roteren.

  • Als u wilt roteren rond een ander referentiepunt, selecteert u het gereedschap Roteren. Vervolgens houdt u Alt
  (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u klikt op de plaats in het documentvenster waar het referentiepunt
  moet komen.
  3 Voer in het tekstvak Hoek de rotatiehoek in. Voer een negatieve hoek in om het object naar rechts te roteren en een
  positieve hoek om het object naar links te roteren.
  4 Als de objecten een patroonvulling bevatten, selecteert u Patronen om het patroon te roteren. Schakel de selectie
  Objecten uit als u alleen het patroon wilt roteren, maar niet de objecten.
  5 Klik op OK of klik op Kopiëren als u een kopie van de objecten wilt schalen.
  Wanneer u meerdere kopieën van het object in een cirkelpatroon om een referentiepunt wilt plaatsen, verplaatst u het
  referentiepunt weg van het middelpunt van het object, klikt u op Kopiëren en kiest u herhaaldelijk Object >
  Transformeren > Opnieuw transformeren.
  Een object roteren via het deelvenster Transformeren

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het object wilt roteren rond het middelpunt, geeft u in het deelvenster een waarde op voor de optie Hoek.
  • Als u het object rond een ander referentiepunt wilt roteren, selecteert u in het deelvenster een wit vierkantje op de
  plaatsbepaler van het referentiepunt

  en geeft u een waarde op voor de optie Hoek.

  U kunt ook het deelvenster Transformeren openen door in het deelvenster Beheer op X, Y, B of H te klikken.

  Meerdere objecten afzonderlijk roteren

  1 Selecteer de objecten die u wilt roteren.
  2 Kies Object > Transformeren > Alle objecten transformeren.
  3 Voer in het gedeelte Roteren van het dialoogvenster een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het hoekpictogram of sleep de lijn rond het pictogram.
  • Typ in het tekstvak Hoek een waarde tussen –360˚ en 360˚. • Page 204

  ILLUSTRATOR CS3 198
  Handboek

  4 Klik op OK of klik op Kopiëren als u een kopie van elk object wilt roteren.

  De x- en de y-as van een document roteren
  Standaard liggen de x-as en de y-as parallel aan de horizontale en verticale zijden van het documentvenster.
  1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS).
  2 Geef een hoek op in het tekstvak Beperkingshoek. Als u een positieve hoek opgeeft, worden de assen linksom geroteerd.
  Als u een negatieve hoek opgeeft, worden de assen rechtsom geroteerd.
  Het is handig om assen te roteren als de illustratie bestaat uit elementen die met dezelfde hoek zijn geroteerd, bijvoorbeeld
  een logo en een tekst die met een hoek van 20˚ worden weergegeven. Het is niet nodig elk element dat u toevoegt aan het
  logo te roteren. U hoeft alleen maar de assen met 20˚ te roteren. Alles wat u tekent, wordt langs de nieuwe assen gemaakt.
  y

  y

  y

  20
  x

  x

  Object uitgelijnd met standaardassen (links) in vergelijking met uitlijning waarbij de assen 20˚ zijn geroteerd (rechts)

  De volgende objecten en handelingen worden niet door de nieuwe assen beïnvloed:

  • Bestaande objecten
  • Roteren en overvloeien
  • Tekenen met het Potlood of het gereedschap Actief overtrekken

  Objecten spiegelen
  U spiegelt een object ten opzichte van een onzichtbare, door u gespecificeerde as. U kunt objecten spiegelen met het
  gereedschap Vrije transformatie, het gereedschap Spiegelen of de opdracht Spiegelen.
  Als u een spiegelbeeld van een object wilt maken, kunt u kopiëren terwijl u het object spiegelt.

  Een object spiegelen met het gereedschap Vrije transformatie

  1 Selecteer het object dat u wilt spiegelen.
  2 Selecteer het gereedschap Vrije transformatie.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep een handgreep van het omsluitende kader voorbij de tegenoverliggende rand of handgreep tot het object de
  gewenste spiegeling heeft bereikt.

  • Als u de verhoudingen van het object wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u een hoekhandgreep voorbij de
  tegenoverstaande handgreep sleept.
  Een object spiegelen met het gereedschap Spiegelen

  1 Selecteer het object.
  2 Selecteer het gereedschap Spiegelen

  .

  3 Als u de onzichtbare as wilt tekenen waarlangs u het object wilt spiegelen, klikt u op een willekeurige plaats in het
  documentvenster om een van de punten van de as in te stellen. De aanwijzer verandert in een pijlpunt. • Page 205

  ILLUSTRATOR CS3 199
  Handboek

  4 Plaats de aanwijzer op een ander punt om de onzichtbare as te definiëren en kies een van de volgende mogelijkheden:

  • Klik om het tweede punt van de onzichtbare as in te stellen. Als u hebt geklikt, wordt het geselecteerde object over de
  ingestelde as gespiegeld.

  Klik om het eerste punt van de as in te stellen (links). Klik nogmaals om het andere punt van de as in te stellen en het object te spiegelen langs
  deze as (rechts).

  • Als u een kopie van het object wilt spiegelen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u klikt om
  het tweede punt van de onzichtbare as in te stellen.

  • Pas de spiegelas aan door te slepen in plaats van te klikken. Houd tijdens het slepen Shift ingedrukt om de hoek te
  beperken tot 45˚. Tijdens het slepen draait de onzichtbare spiegelas rond het punt dat u in stap 3 hebt ingesteld en wordt
  er een omtrek van het object gespiegeld weergegeven. Laat de muisknop los zodra de omtrek op de gewenste plaats staat.

  Het tweede punt van de spiegelas slepen om de as te roteren

  Voor een betere controle sleept u verder van het referentiepunt van het object af.
  Spiegelen door een as op te geven

  1 Selecteer het object dat u wilt spiegelen.

  • Als u het object wilt spiegelen rond het middelpunt van een object, kiest u Object > Transformeren > Spiegelen of
  dubbelklikt u op het gereedschap Spiegelen.

  • Als u het object wilt spiegelen rond een ander referentiepunt, drukt u op Alt (Windows) of Option (Mac OS) terwijl u
  klikt op een willekeurige plaats in het documentvenster.
  2 Selecteer in het dialoogvenster Spiegelen de as waarin u het object wilt spiegelen. U kunt een object spiegelen in een
  horizontale, verticale of hoekas.
  3 Als het object patronen bevat en u wilt deze patronen spiegelen, selecteer dan de optie Patronen. (Als u alleen de
  patronen wilt spiegelen, schakel dan de optie Objecten uit.)
  4 Wanneer u het effect wilt bekijken voordat u het toepast, selecteert u Voorvertoning.
  5 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Wanneer u het object wilt spiegelen, klikt u op OK.
  • Wanneer u een kopie van het object wilt spiegelen, klikt u op Kopiëren. • Page 206

  ILLUSTRATOR CS3 200
  Handboek

  Lagen gebruiken
  Lagen
  Wanneer u complexe illustraties maakt, kan het een probleem zijn om alle items in het documentvenster in het oog te
  houden. Kleine items raken verborgen onder grotere, en het wordt moeilijk om illustraties te selecteren. Lagen bieden een
  manier om alle items te beheren waaruit de illustraties bestaan. U kunt lagen beschouwen als doorzichtige mappen die
  illustraties bevatten. Als u de mappen herschikt, verandert u de stapelvolgorde van de items in de illustratie. U kunt items
  van de ene map naar de andere verplaatsen en submappen in mappen maken.
  De lagenstructuur in een document kan zo eenvoudig of complex zijn als u maar wilt. Standaard zijn alle items
  ondergebracht in een enkelvoudige hoofdlaag. U kunt echter nieuwe lagen maken en items daar naartoe verplaatsen. Ook
  kunt u op elk gewenst moment elementen tussen de lagen verplaatsen. In het deelvenster Lagen kunt u op eenvoudige wijze
  weergavekenmerken van illustraties selecteren, verbergen, vergrendelen en wijzigen. Het is zelfs mogelijk om sjabloonlagen
  te maken. Deze kunt u gebruiken om illustraties over te trekken en om lagen uit te wisselen met Photoshop.
  Op www.adobe.com/go/vid0041_nl vindt u een video over het gebruik van lagen en de isolatiemodus. Op
  www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_layers_nl vindt u informatie over het gebruik van lagen voor het maken van
  animaties.

  Overzicht van het deelvenster Lagen
  U gebruikt het deelvenster Lagen (Venster > Lagen) om de objecten in een document weer te geven, te organiseren en te
  bewerken. Standaard bevat elk document één laag. Elk document dat u maakt, wordt weergegeven onder die laag. U kunt
  echter nieuwe lagen maken en items naar wens herschikken.
  Standaard wordt aan elke laag in het deelvenster Lagen een unieke kleur (maximaal negen kleuren) toegekend. De kleur
  wordt naast de laagnaam in het deelvenster weergegeven. Dezelfde kleur wordt in het illustratievenster weergegeven in het
  omsluitende kader, het pad, de ankerpunten en het middelpunt van een geselecteerd object. U kunt deze kleur gebruiken
  om in het deelvenster Lagen snel de laag te vinden die hoort bij een bepaald object. Desgewenst kunt u de kleur van de laag
  aanpassen.
  Wanneer een item in het deelvenster Lagen andere items bevat, wordt er links van de naam van het item een driehoek
  weergegeven. Klik op deze driehoek om de inhoud te verbergen of weer te geven. Als er geen driehoek wordt weergegeven,
  bevat het item geen andere items.
  A B

  C D

  Deelvenster Lagen
  A. Zichtbaarheid B. Bewerkbaarheid C. Doel D. Selectie

  In het deelvenster Lagen staan er kolommen links en rechts van de lijsten. Klik op een kolom om de volgende kenmerken
  in te stellen:
  Zichtbaarheid Geeft aan of items in de lagen zichtbaar

  omtreklagen

  of verborgen (leeg vakje) zijn en of het sjabloonlagen

  of

  zijn.

  Bewerkbaarheid Geeft aan of items zijn vergrendeld of ontgrendeld. Het vergrendelingspictogram

  geeft aan dat het
  item is vergrendeld en niet kan worden bewerkt. Een leeg vakje geeft aan dat het item is ontgrendeld en kan worden
  bewerkt. • Page 207

  ILLUSTRATOR CS3 201
  Handboek

  Doel Geeft aan of deze items als doel zijn aangewezen. Dat wil zeggen dat er effecten op worden toegepast en dat deze items

  worden aangepast als kenmerken in het deelvenster Vorm worden bewerkt. Het pictogram met de dubbele ring (
  geeft aan dat het item als doel is aangewezen. Een enkele ring geeft aan dat het item niet als doel is aangewezen.

  of

  )

  Selectie Geeft aan of items zijn geselecteerd. Als een item is geselecteerd, verschijnt er een gekleurd vakje. Als een item,
  bijvoorbeeld een laag of groep, bepaalde objecten bevat die wel zijn geselecteerd en andere objecten die niet zijn
  geselecteerd, staat er een kleiner gekleurd vakje naast het hoofditem. Als alle objecten binnen het hoofditem zijn
  geselecteerd, hebben de gekleurde vakjes dezelfde grootte als de markeringen naast geselecteerde objecten.

  U kunt het deelvenster Lagen gebruiken om bepaalde items weer te geven als omtrekken en andere items zoals deze in de
  uiteindelijke illustratie verschijnen. U kunt gekoppelde afbeeldingen en bitmapobjecten ook dimmen, zodat het
  gemakkelijker is om illustraties boven op de afbeelding te bewerken. Dit is vooral handig als u een bitmapafbeelding
  overtrekt.

  A

  B

  C

  Opties voor gelaagde illustraties weergeven
  A. Object weergegeven in de weergave Omtrek B. Bitmapobject voor 50% gedimd C. Geselecteerde object weergegeven in voorvertoningmodus

  Zie ook
  “Overzicht werkgebied” op pagina 13
  “Illustraties weergeven als omtrekken” op pagina 43
  “Illustraties overtrekken” op pagina 76
  De weergave van het deelvenster Lagen wijzigen

  1 Kies Deelvensteropties in het menu van het deelvenster Lagen.
  2 Selecteer Alleen lagen tonen als u paden, groepen en gemeenschappelijke elementen in het deelvenster Lagen wilt
  verbergen.
  3 Selecteer bij Rijgrootte een optie om de hoogte van de rijen op te geven. (Als u een aangepaste grootte wilt opgeven, voer
  dan een waarde tussen 12 en 100 in.)
  4 Selecteer bij Miniaturen een combinatie van lagen, groepen en objecten waarvoor u miniatuurvoorvertoningen wilt
  weergeven.
  Opmerking: Als u miniaturen weergeeft in het deelvenster Lagen, kan de snelheid van het programma achteruit gaan wanneer
  u werkt met complexe bestanden. Schakel de weergave van miniaturen uit om de prestaties te verbeteren.
  Opties voor lagen en sublagen instellen

  1 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik in het deelvenster Lagen op de naam van het item.
  • Klik op de itemnaam en kies Opties voor <itemnaam> in het menu van het deelvenster Lagen. • Page 208

  ILLUSTRATOR CS3 202
  Handboek

  • Kies Nieuwe laag of Nieuwe sublaag in het menu van het deelvenster Lagen.
  2 Geef de volgende opties op:
  Naam Hier geeft u de itemnaam op die moet worden weergegeven in het deelvenster Lagen.
  Kleur Hier geeft u de kleurinstelling van de laag op. U kunt een kleur uit het menu kiezen of dubbelklikken op het kleurstaal

  om een kleur te selecteren.
  Sjabloon Hiermee maakt u van de laag een sjabloonlaag.
  Vergrendelen Hiermee voorkomt u dat het item kan worden gewijzigd.
  Tonen Hiermee geeft u alle illustraties op de laag in het tekengebied weer.
  Afdrukken Als u deze instelling selecteert, kunnen de illustraties in de laag worden afgedrukt.
  Voorvertoning Hiermee geeft u de illustraties in de laag niet als omtrekken, maar in kleur weer.
  Afbeeldingen dimmen naar Hiermee vermindert u de intensiteit van gekoppelde afbeeldingen en bitmapafbeeldingen in de
  laag tot het opgegeven percentage.

  Een nieuwe laag maken
  1 Klik in het deelvenster Lagen op de naam van de laag waarboven (of waarin) u de nieuwe laag wilt toevoegen.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe laag boven de geselecteerde laag wilt toevoegen, klikt u op de knop Nieuwe laag maken

  in het

  deelvenster Lagen.

  • Als u een nieuwe sublaag binnen de geselecteerde laag wilt maken, klikt u op de knop Nieuwe sublaag maken

  in het

  deelvenster Lagen.
  Als u opties wilt instellen wanneer u een nieuwe laag maakt, kiest u Nieuwe laag of Nieuwe sublaag in het menu van het
  deelvenster Lagen.

  Een object verplaatsen naar een andere laag
  1 Selecteer het object.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de naam van de gewenste laag in het deelvenster Lagen. Kies vervolgens Object > Ordenen > Naar huidige laag.
  • Sleep de indicator voor geselecteerde illustraties

  , die zich aan de rechterkant van de laag in het deelvenster Lagen

  bevindt, naar de gewenste laag.
  U kunt objecten of lagen naar een nieuwe laag verplaatsen door deze te selecteren en door vervolgens Verzamelen op nieuwe
  laag te selecteren in het menu van het deelvenster Lagen. Houd tijdens het klikken Ctrl (Windows) of Command (Mac OS)
  ingedrukt om niet-aangrenzende items te selecteren. Houd tijdens het klikken Shift ingedrukt om aangrenzende items te
  selecteren.

  Items verdelen over afzonderlijke lagen
  Met de opdracht Verdelen over lagen worden alle items van een laag verdeeld over afzonderlijke lagen en kunt u in elke laag
  nieuwe objecten bouwen op basis van de stapelvolgorde van het object. U kunt hier gebruik van maken als bijvoorbeeld
  bestanden wilt voorbereiden voor webanimaties.
  1 Klik in het deelvenster Lagen op de naam van een laag of groep.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u elk item op een nieuwe laag wilt plaatsen, kiest u Verdelen over lagen (volgorde) in het menu van het deelvenster
  Lagen.

  • Als u items wilt verdelen over lagen en objecten wilt dupliceren om een oplopende volgorde te maken, kies dan Verdelen
  over lagen (bouwen) in het menu van het deelvenster Lagen. Het onderste object wordt in elk van de nieuwe lagen
  weergegeven, terwijl het bovenste object alleen in de bovenste laag wordt weergegeven. Laten we bijvoorbeeld aannemen • Page 209

  ILLUSTRATOR CS3 203
  Handboek

  dat zich in Laag 1 een cirkel (onderste object), een vierkant en een driehoek (bovenste object) bevinden. Met deze
  opdracht worden dan drie lagen gemaakt: een met een cirkel, vierkant en rechthoek, een met een cirkel en een vierkant
  en een met alleen een cirkel. Dit is handig bij het maken van oplopende animatiereeksen.

  Met de opdracht Verdelen over lagen (bouwen) worden nieuwe lagen gemaakt.

  Lagen en groepen verenigen
  Samenvoegen en afvlakken van lagen hebben met elkaar gemeen dat objecten, groepen en sublagen worden verenigd tot
  een enkelvoudige laag of groep. Bij samenvoegen kunt u selecteren welke items u wilt verenigen; bij afvlakken worden alle
  zichtbare items in de illustratie verenigd tot een enkelvoudige laag. In beide gevallen blijft de stapelvolgorde van de
  illustratie gelijk, maar andere niveaueigenschappen, zoals knipmaskers, blijven niet behouden.

  • Als u items wilt samenvoegen tot één laag of groep, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt terwijl u
  klikt op de namen van de lagen of groepen die u wilt samenvoegen. U kunt ook Shift ingedrukt houden om alle items te
  selecteren tussen de lagen of groepen waarop u klikt. Kies vervolgens Selectie samenvoegen in het menu van het
  deelvenster Lagen. Items worden samengevoegd in de laag of groep die u het laatst hebt geselecteerd.
  Lagen kunnen alleen met andere lagen worden samengevoegd als deze zich op hetzelfde hiërarchische niveau in het
  deelvenster Lagen bevinden. Evenzo kunnen sublagen alleen met andere sublagen worden samengevoegd als deze zich
  binnen dezelfde laag en op hetzelfde hiërarchische niveau bevinden. Objecten kunnen niet met andere objecten worden
  samengevoegd.

  • Als u lagen wilt afvlakken, klikt u op de naam van de laag waarin u de illustratie wilt verenigen. Kies vervolgens Illustratie
  afvlakken in het menu van het deelvenster Lagen.

  Een item zoeken in het deelvenster Lagen
  Als u een item selecteert in het documentvenster, kunt u het bijbehorende item snel vinden in het deelvenster Lagen met
  behulp van de opdracht Object vinden. Deze opdracht is vooral handig bij het zoeken naar items in samengevouwen lagen.
  1 Selecteer een object in het documentvenster. Als u meerdere objecten selecteert, wordt het voorste object in de
  stapelvolgorde opgezocht.
  2 Kies Object vinden in het menu van het deelvenster Lagen. De opdracht wordt gewijzigd in Laag vinden als u bij de
  deelvensteropties de optie Alleen lagen tonen hebt geselecteerd.

  Objecten vergrendelen, verbergen en verwijderen
  Objecten of lagen vergrendelen of ontgrendelen
  Als objecten zijn vergrendeld, kunt u deze niet selecteren of bewerken. U kunt meerdere paden, groepen en sublagen snel
  vergrendelen door de hoofdlaag ervan te vergrendelen.

  • Als u objecten of lagen wilt vergrendelen, klikt u voor de gewenste objecten of lagen op de knop in de kolom
  Bewerkbaarheid (rechts van het oogpictogram) in het deelvenster Lagen. Sleep met de muisaanwijzer over meerdere • Page 210

  ILLUSTRATOR CS3 204
  Handboek

  knoppen voor bewerken om meerdere items te vergrendelen. Of selecteer de objecten die u wilt vergrendelen en kies
  Object > Vergrendelen > Selectie.

  • Als u objecten of lagen wilt ontgrendelen, klikt u voor de desbetreffende objecten of lagen op het
  vergrendelingspictogram

  in het deelvenster Lagen.

  U kunt objecten ook vergrendelen en ontgrendelen met behulp van de volgende opdrachten:

  • Als u alle objecten wilt vergrendelen die het gebied van het geselecteerde object overlappen en die zich in dezelfde laag
  bevinden, selecteert u het object en kiest u Object > Vergrendelen > Alle illustraties boven.

  • Als u alle lagen wilt vergrendelen die niet het geselecteerde item of de geselecteerde groep bevatten, kiest u Object >
  Vergrendelen > Overige lagen of kiest u Overige lagen vergrendelen in het menu van het deelvenster Lagen.

  • Als u alle lagen wilt vergrendelen, selecteert u alle lagen in het deelvenster Lagen en kiest u vervolgens Alle lagen
  vergrendelen in het deelvenstermenu.

  • Als u alle objecten in het document wilt ontgrendelen, kiest u Object > Alles ontgrendelen.
  • Als u alle objecten in een groep wilt ontgrendelen, selecteert u een ontgrendeld en zichtbaar object in de groep. Houd
  Shift+Alt (Windows) of Shift+Option (Mac OS) ingedrukt en kies Object > Alles ontgrendelen.

  • Als u alle lagen hebt vergrendeld, kunt u deze ontgrendelen door Alle lagen ontgrendelen te kiezen in het menu van het
  deelvenster Lagen.
  Opmerking: In de isolatiemodus zijn de vergrendelingsopties uitgeschakeld.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Lagen” op pagina 200

  Objecten of lagen verbergen of tonen
  Kies uit een van de volgende methoden:

  • Klik in het deelvenster Lagen op het oogpictogram

  naast het item dat u wilt verbergen. Klik nogmaals als u het item
  opnieuw wilt weergeven. Als u een laag of groep verbergt, worden alle items in de laag of groep verborgen.

  • Sleep met de muisaanwijzer over meerdere oogpictogrammen om meerdere items te verbergen.
  • Selecteer het object dat u wilt verbergen en kies Object > Verbergen > Selectie.
  • Als u alle objecten boven een object in een laag wilt verbergen, selecteert u het object en kiest u Object > Verbergen >
  Alle illustraties boven.

  • Als u alle niet-geselecteerde lagen wilt verbergen, kiest u Overige lagen verbergen in het menu van het deelvenster Lagen.
  U kunt ook Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt houden en klikken op het oogpictogram van de laag die u wilt
  weergeven. Als u alle lagen behalve de laag die het geselecteerde object of de groep bevat, wilt verbergen, kiest u Object >
  Verbergen > Overige lagen.

  • Als u alle objecten wilt weergeven, kiest u Object > Alle tonen. Alle verborgen objecten worden weergegeven. Objecten
  die al geselecteerd waren, blijven geselecteerd.

  • Als u alle lagen en sublagen wilt weergeven, selecteert u Alle lagen tonen in het menu van het deelvenster Lagen.
  Verborgen objecten worden niet weergegeven door deze opdracht, alleen verborgen lagen.

  • Als u alle objecten in een groep wilt weergeven, selecteert u een ontgrendeld en zichtbaar object in de groep. Houd
  Shift+Alt (Windows) of Shift+Option (Mac OS) ingedrukt en kies Object > Alle tonen.
  Opmerking: In de isolatiemodus zijn de opties voor tonen en verbergen uitgeschakeld.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Lagen” op pagina 200 • Page 211

  ILLUSTRATOR CS3 205
  Handboek

  Objecten verwijderen
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de objecten en druk op Backspace (Windows) of op Delete.
  • Selecteer de objecten en kies vervolgens Bewerken > Wissen of Bewerken > Knippen.
  • Selecteer in het deelvenster Lagen de items die u wilt verwijderen en klik op het pictogram Selectie verwijderen

  .U

  kunt ook de naam van het item in het deelvenster Lagen naar het pictogram Selectie verwijderen in het deelvenster
  slepen, of “Laagnaam” verwijderen selecteren in het menu van het deelvenster Lagen.
  Als u een laag verwijdert, verwijdert u ook alle illustraties die zich in die laag bevinden. Als u bijvoorbeeld een laag
  verwijdert die sublagen, groepen, paden en knipsets bevat, worden al deze elementen tezamen met de laag verwijderd.
  Opmerking: Een document moet minstens één laag hebben. Als een document maar één laag heeft, zijn het pictogram
  Verwijderen en de opdracht Verwijderen niet beschikbaar.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Lagen” op pagina 200

  Objecten stapelen
  Opgeven waar nieuwe objecten in de stapelvolgorde worden toegevoegd
  Objecten worden gestapeld in de volgorde waarin deze zijn getekend, te beginnen met het object dat als eerste is getekend.
  De stapelvolgorde van de objecten is bepalend voor hoe ze worden weergegeven als ze overlappen. U kunt de stapelvolgorde
  (ook wel de verfvolgorde genoemd) van objecten in de illustratie altijd wijzigen via het deelvenster Lagen of via de
  opdrachten bij Object > Ordenen.
  ❖ Voer in het deelvenster Lagen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de naam van het object waarboven u het nieuwe object wilt toevoegen.
  • Als u het nieuwe object boven aan een laag of groep wilt toevoegen, klikt u op de naam van die laag of groep.
  Houd Alt en Ctrl (Windows) of Option en Command (Mac OS) ingedrukt en klik ergens in de lijst met lagen. Typ
  vervolgens de naam of het nummer van de laag die u wilt selecteren. (U kunt bijvoorbeeld 30 typen om naar laag 30 te
  gaan.)

  De stapelvolgorde wijzigen in het deelvenster Lagen
  De stapelvolgorde van objecten correspondeert met de hiërarchie van items in het deelvenster Lagen. Illustraties die zich
  boven in het deelvenster Lagen bevinden, liggen vooraan in de stapelvolgorde, terwijl illustraties die zich onder in het
  deelvenster Lagen bevinden, achteraan in de stapelvolgorde liggen. Binnen een laag worden objecten ook hiërarchisch
  gestapeld. Door meerdere lagen in de illustratie te maken kunt u bepalen hoe overlappende objecten worden weergegeven.
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de naam van het item en laat de muisknop los wanneer zwarte invoegmarkeringen worden weergegeven op de
  gewenste positie. Er worden zwarte invoegmarkeringen weergegeven tussen twee andere items in het deelvenster of op
  de linker- en rechterrand van een laag of groep. Items die worden losgelaten boven een laag of groep, krijgen een positie
  boven alle andere objecten in het item.

  • Klik in de selectiekolom van het item (tussen de doelknop en de schuifbalk), sleep het gekleurde vakje naar het gekleurde
  vakje van een ander item en laat de muisknop los. Als het gekleurde vakje naar een object wordt gesleept, wordt het item
  boven dat object geplaatst. Als het vakje naar een laag of groep wordt gesleept, wordt het item boven alle andere objecten
  in die laag of groep geplaatst.

  • Als u de volgorde van items in het deelvenster Lagen wilt omkeren, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS)
  ingedrukt en klikt u op de items waarvan u de volgorde wilt omkeren. De items moeten zich in de laaghiërarchie op
  hetzelfde niveau bevinden. U kunt bijvoorbeeld twee lagen van het bovenste niveau selecteren, maar u kunt niet twee • Page 212

  ILLUSTRATOR CS3 206
  Handboek

  paden selecteren die zich in verschillende lagen bevinden. Kies vervolgens Volgorde omkeren in het menu van het
  deelvenster Lagen.
  Opmerking: U kunt in het deelvenster Lagen geen pad, groep of gemeenschappelijk element naar de bovenste positie
  verplaatsen. Alleen lagen kunnen zich helemaal boven in de laaghiërarchie bevinden.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Lagen” op pagina 200

  De stapelvolgorde wijzigen met behulp van opdrachten
  ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een object naar de bovenste of onderste positie in de desbetreffende groep of laag wilt verplaatsen, selecteert u het
  gewenste object en kiest u Object > Ordenen > Naar voorgrond of Object > Ordenen > Naar achtergrond.

  • Als u een object één stap naar voren of naar achteren in een stapel wilt verplaatsen, selecteert u het gewenste object en
  kiest u Object > Ordenen > Naar voren of Object > Ordenen > Naar achteren.

  Objecten dupliceren
  Objecten dupliceren door te slepen
  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Kies het gereedschap Selecteren, Direct selecteren of Groep selecteren.
  3 Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep de selectie. Let op dat u niet sleept met een handgreep van
  het omsluitende kader.

  Objecten dupliceren in het deelvenster Lagen
  In het deelvenster Lagen kunt u objecten, groepen en gehele lagen snel dupliceren.
  1 Selecteer in het deelvenster Lagen de items die u wilt dupliceren.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies “Laagnaam” dupliceren in het menu van het deelvenster Lagen.
  • Sleep het item in het deelvenster Lagen naar de knop Nieuwe laag maken

  onder in het deelvenster.

  • Begin het item te slepen naar een nieuwe positie in het deelvenster Lagen en houd vervolgens Alt (Windows) of Option
  (Mac OS) ingedrukt. Laat de muisknop los als de indicator zich bevindt op de positie waar u het gedupliceerde item wilt
  plaatsen. Als u de muisknop loslaat terwijl de indicator een laag of groep aanwijst, wordt het gedupliceerde item
  bovenaan in de laag- of groepshiërarchie toegevoegd. Als u de muisknop loslaat op het moment dat de indicator zich
  tussen twee items bevindt, wordt het gedupliceerde item op de aangegeven positie ingevoegd.

  Selecties dupliceren door te slepen
  U kunt het Klembord gebruiken om selecties uit te wisselen tussen Illustrator-bestanden en andere Adobe-software, zoals
  Adobe Photoshop, Adobe GoLive en Adobe InDesign. Het Klembord is met name handig bij het importeren van paden,
  omdat paden naar het Klembord worden gekopieerd als PostScript-beschrijvingen. Illustraties die naar het Klembord zijn
  gekopieerd, worden in de meeste toepassingen geplakt in de PICT-indeling. Sommige toepassingen gebruiken echter de
  PDF-versie (bijvoorbeeld InDesign) of de AICB-versie. In de PDF-versie blijft transparantie behouden. In de AICB-versie
  kunt u opgeven of u het algehele uiterlijk van de selectie wilt behouden of dat u de selectie wilt kopiëren als een reeks paden
  (hetgeen nuttig kan zijn in Photoshop). • Page 213

  ILLUSTRATOR CS3 207
  Handboek

  U kunt uw kopieervoorkeuren opgeven via Bewerken > Voorkeuren > Bestandsbeheer en Klembord (Windows) of via
  Illustrator > Voorkeuren > Bestandsbeheer en Klembord (Mac OS). Selecteer PDF, AICB of beide. Als u AICB selecteert,
  selecteert u Paden behouden om transparantie-effecten uit de gekopieerde illustraties te verwijderen. Selecteer Vorm
  behouden en Overdrukken behouden om transparanties af te vlakken, de weergave van de gekopieerde illustratie te
  behouden en overgedrukte objecten te behouden.
  Illustraties naar een Photoshop-document slepen

  1 Selecteer de illustratie die u wilt kopiëren.
  2 Open het Photoshop-document waarin u de selectie wilt kopiëren.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de illustraties als bitmapafbeeldingen naar Photoshop wilt kopiëren, sleep dan de selectie naar het Photoshopvenster en laat de muisknop los als er een zwarte omtrek wordt weergegeven. Als u de selectie in het midden van de
  Photoshop-afbeelding wilt plaatsen, houd dan Shift ingedrukt voordat u de selectie sleept. Geselecteerde objecten
  worden standaard als bitmapafbeeldingen naar de actieve laag gekopieerd.

  • Als u vectorillustraties naar Photoshop wilt kopiëren als paden, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS)
  ingedrukt en sleept u de selectie naar het Photoshop-document. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt de selectie een
  Photoshop-pad.
  Illustraties vanuit Photoshop naar Illustrator slepen

  1 Open het Photoshop-document waaruit u wilt kopiëren.
  2 Selecteer de illustratie die u wilt kopiëren.
  3 Selecteer het gereedschap Verplaatsen

  en sleep de selectie van Photoshop naar het Illustrator-bestand.

  Illustraties naar het bureaublad slepen (alleen Mac OS)

  1 Selecteer de illustratie die u wilt kopiëren.
  2 Sleep de selectie naar het bureaublad.
  Selecties worden naar het bureaublad gekopieerd als een afbeeldingsknipsel dat naar het gewenste document kan worden
  gesleept. Als afbeeldingsknipsels naar het bureaublad worden gesleept, worden deze omgezet in de PICT-indeling.

  Gedupliceerde objecten verschuiven
  Met behulp van de opdracht of het effect Pad verschuiven kunt u een replica van een object maken die zich op een
  opgegeven afstand van het geselecteerde object bevindt. Het verschuiven van objecten is nuttig als u concentrische vormen
  wilt maken of replica's van een object wilt maken met gelijke tussenruimten.
  Met behulp van de opdracht Pad verschuiven in het menu Effect kunt u het pad van een object verschuiven ten opzichte
  van het oorspronkelijke pad. Dit effect is handig als u een netobject wilt omzetten in een normaal pad. Als u bijvoorbeeld
  een omhulling hebt opgeheven of een netvorm wilt omzetten, zodat u deze in een andere toepassing kunt gebruiken, past
  u de opdracht Pad verschuiven toe met een verschuivingswaarde van 0. Vervolgens verwijdert u de netvorm. Het
  overblijvende pad kunt u dan bewerken.

  Zie ook
  “Effecten en filters” op pagina 333
  “Een object voorzien van een streek” op pagina 145
  Objecten verschuiven met behulp van de opdracht Pad verschuiven

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Kies Object > Pad > Pad verschuiven.
  3 Geef de gewenste afstand, het type lijnverbinding en de afknotlimiet op.
  4 Klik op OK. • Page 214

  ILLUSTRATOR CS3 208
  Handboek

  Objecten verschuiven met behulp van het effect Pad verschuiven

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Kies Effect > Pad > Pad verschuiven.
  3 Geef de gewenste afstand, het type lijnverbinding en de afknotlimiet op.
  4 Klik op OK. • Page 215

  209

  Hoofdstuk 8: Objecten omvormen
  In Adobe Illustrator kunt u de grootte of de vorm van een object eenvoudig wijzigen met gereedschappen en opdrachten of
  door het toepassen van filters, effecten en maskers. U kunt ook gemakkelijk 3D-objecten maken.

  Objecten transformeren
  Transformeren
  Transformeren omvat het verplaatsen, roteren, spiegelen, schalen en schuintrekken van objecten. U kunt objecten
  transformeren in het deelvenster Transformeren (Object > Transformeren) en met speciaal daarvoor bestemde
  gereedschappen. U kunt vele typen transformaties uitvoeren door het omsluitende kader voor een selectie te slepen.
  In bepaalde gevallen wilt u dezelfde transformatie mogelijk meerdere malen uitvoeren, vooral bij het kopiëren van objecten.
  Met de opdracht Opnieuw transformeren in het menu Object kunt u een bewerking voor het verplaatsen, schalen, roteren,
  spiegelen of schuintrekken van een object een onbeperkt aantal malen herhalen, totdat u een andere
  transformatiebewerking uitvoert.
  In het deelvenster Info kunt u de huidige afmetingen en positie van het geselecteerde object tijdens het transformeren
  bekijken.
  Op www.adobe.com/go/vid0040_nl vindt u een video over het schalen, schuintrekken en roteren van objecten.

  Zie ook
  “Overzicht van het deelvenster Transformeren” op pagina 209
  “Objecten schalen” op pagina 211
  “Objecten schuintrekken” op pagina 213
  “Objecten verplaatsen” op pagina 192
  “Objecten roteren” op pagina 196
  “Objecten spiegelen” op pagina 198

  Overzicht van het deelvenster Transformeren
  In het deelvenster Transformeren (Venster > Transformeren) staat informatie over de locatie, grootte en stand van een of
  meerdere geselecteerde objecten. U kunt de geselecteerde objecten, de vulpatronen van de objecten of beide wijzigen door
  nieuwe waarden hiervoor in te voeren. U kunt het referentiepunt van de transformatie ook wijzigen en de afmetingen van
  het object vergrendelen.
  Alle waarden in het deelvenster hebben betrekking op de omsluitende kaders van de objecten, met uitzondering van de Xen Y-waarden; deze verwijzen naar het geselecteerde referentiepunt.
  Opmerking: De indicator voor het referentiepunt in het deelvenster Transformeren geeft het referentiepunt van een object alleen
  aan wanneer u het object transformeert door de waarden in het deelvenster te wijzigen. Bij andere transformatiemethoden
  (bijvoorbeeld met het gereedschap Schalen) fungeert het middelpunt van het object of de aanwijzer als referentiepunt. • Page 216

  ILLUSTRATOR CS3 210
  Handboek

  A
  B
  C

  Deelvenster Transformeren
  A. Indicator voor het referentiepunt B. Deelvenstermenu C. Pictogram voor het beperken van de verhoudingen

  De patronen van een object transformeren
  Wanneer u een object dat is gevuld met een patroon verplaatst, roteert, spiegelt, schaalt of schuintrekt, kunt u alleen het
  object, alleen het patroon of zowel het object als het patroon transformeren. Wanneer u het vulpatroon van een object hebt
  getransformeerd, worden alle patronen die u daarna op dat object toepast op dezelfde manier getransformeerd.

  • Als u wilt opgeven hoe u patronen wilt transformeren wanneer u het deelvenster Transformeren gebruikt, selecteert u
  een optie in het deelvenstermenu: Alleen object transformeren, Alleen patroon transformeren of Beide transformeren.

  • Als u wilt opgeven hoe u patronen wilt transformeren wanneer u een transformatieopdracht gebruikt, stelt u de opties
  voor objecten en patronen in het corresponderende dialoogvenster in. Schakel bijvoorbeeld Patronen in en Objecten uit
  als u wel het patroon maar niet het object wilt transformeren.

  • Als u bij het gebruik van een transformatiegereedschap wel patronen maar geen objecten wilt transformeren, houdt u de
  tilde-toets (~) ingedrukt terwijl u sleept. De randen van het object lijken te worden getransformeerd, maar wanneer u de
  muisknop loslaat, worden de randen weer teruggezet op hun originele configuratie en blijft alleen het patroon
  getransformeerd.

  • U voorkomt dat patronen worden getransformeerd bij gebruik van transformatiegereedschappen door Bewerken >
  Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) te selecteren en de optie
  Patroondelen bewerken uit te schakelen.

  • Als u de oorspronkelijke staat van het vulpatroon van een object wilt herstellen, vult u het object met een effen kleur en
  selecteert u vervolgens het gewenste patroon opnieuw.

  Transformeren met het omsluitende kader
  Wanneer u met het gereedschap Selecteren een of meerdere objecten selecteert, worden de objecten in een omsluitend kader
  geplaatst. Met het omsluitende kader kunt u objecten gemakkelijk verplaatsen, roteren, dupliceren en schalen door het
  object of een handgreep (een van de lege vierkantjes langs het omsluitende kader) te slepen.

  • Kies Weergave > Omsluitend kader verbergen als u het omsluitende kader wilt verbergen.
  • Kies Weergave > Omsluitend kader tonen als u het omsluitende kader wilt weergeven.
  • Als u de stand van het omsluitende kader wilt wijzigen nadat u het object hebt geroteerd, kiest u Object >
  Transformeren > Omsluitend kader terugzetten.

  Geselecteerde objecten voor (links) en na (rechts) het schalen met het omsluitende kader • Page 217

  ILLUSTRATOR CS3 211
  Handboek

  Objecten schalen, schuintrekken en vervormen
  Objecten schalen
  Wanneer u een object schaalt, vergroot of verkleint u het object horizontaal (langs de x-as), verticaal (langs de y-as) of in
  beide richtingen. Objecten worden geschaald ten opzichte van een referentiepunt, dat afhankelijk is van de gekozen
  schaalmethode. U kunt het standaardreferentiepunt voor de meeste schaalmethoden aanpassen en de verhoudingen van
  een object vergrendelen.
  Standaard worden streken en effecten niet samen met objecten geschaald. Als u streken en effecten wilt schalen, kiest u
  Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en selecteert u Streken
  en effecten schalen. Als u per geval wilt kiezen of u streken en effecten wilt schalen, schaalt u de objecten met het deelvenster
  Transformeren of de opdracht Schalen.

  Met de optie Streken en effecten schalen worden het object, slagschaduwen en streken geschaald (links). Wanneer deze optie is uitgeschakeld
  (rechts), wordt alleen het object geschaald.

  Zie ook
  “Galerie met omvormingsgereedschappen” op pagina 28
  “Transformeren met het omsluitende kader” op pagina 210
  “Overzicht van het deelvenster Transformeren” op pagina 209
  Objecten schalen met het gereedschap Schalen

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Selecteer het gereedschap Schalen

  .

  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt schalen ten opzichte van het middelpunt van het object, sleept u in het documentvenster totdat het object de
  gewenste grootte heeft.

  • Als u een object wilt schalen ten opzichte van een ander referentiepunt

  , klikt u op de plaats waar het nieuwe
  referentiepunt moet komen in het documentvenster en sleept u de aanwijzer bij het referentiepunt vandaan totdat het
  object de gewenste grootte heeft.

  • Als u de verhoudingen van het object tijdens het schalen wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u diagonaal
  sleept.

  • Als u het object langs een enkele as wilt schalen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u verticaal of horizontaal sleept.
  Hoe verder u van het referentiepunt bent verwijderd als u begint met slepen, hoe nauwkeuriger u kunt schalen.

  Objecten schalen met het omsluitende kader

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Selecteer het gereedschap Selecteren of het gereedschap Vrije transformatie

  .

  3 Sleep een handgreep van het omsluitende kader totdat het object de gewenste afmetingen heeft.
  Objecten worden geschaald ten opzichte van de tegenoverliggende greep van het omsluitende kader. • Page 218

  ILLUSTRATOR CS3 212
  Handboek

  4 Voer een van de volgende handelingen uit om het schalen te besturen:

  • Als u de verhoudingen van het object wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt tijdens het slepen.
  • Als u ten opzichte van het middelpunt van het object wilt schalen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt
  tijdens het slepen.
  Objecten schalen tot een bepaalde breedte en hoogte

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Typ in het deelvenster Transformeren een nieuwe waarde in het vak voor de breedte (B) of de hoogte (H) of in beide
  vakken.
  U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren voordat u een waarde invoert om het schalen te besturen:

  • Als u de verhoudingen van het object wilt behouden, klikt u op de knop voor het beperken van de verhoudingen

  .

  • Als u het referentiepunt voor het schalen wilt wijzigen, klikt u op een wit vierkantje op de indicator voor het
  referentiepunt

  .

  • Als u paden met streken en grootteafhankelijke effecten samen met het object wilt schalen, kiest u Streken en effecten
  schalen in het deelvenstermenu.
  U kunt de verhoudingen ook behouden door een waarde in te voeren in het vak B of H en vervolgens Ctrl (Windows) of
  Command (Mac OS) ingedrukt te houden en op Enter te drukken.
  Objecten schalen met een specifiek percentage

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Object > Transformeren > Schalen of dubbelklik op het gereedschap Schalen

  om vanuit het middelpunt te

  schalen.

  • Als u wilt schalen ten opzichte van een ander referentiepunt, selecteert u het gereedschap Schalen en houdt u Alt
  (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u klikt op de plaats waar het referentiepunt moet komen in het
  documentvenster.
  3 Kies een optie in het dialoogvenster Schalen:

  • Als u de verhoudingen van het object wilt behouden tijdens het schalen, selecteert u Proportioneel en voert u in het
  tekstvak Schalen een percentage in.

  • Als u de hoogte en de breedte afzonderlijk wilt schalen, selecteert u Niet gelijkmatig en voert u in de tekstvakken
  Horizontaal en Verticaal een percentage in.
  De schaalfactoren zijn relatief ten opzichte van het referentiepunt en kunnen negatief of positief zijn.
  4 Als u paden met streken en alle grootteafhankelijke effecten samen met het object wilt schalen, kiest u Streken en effecten
  schalen.
  5 Als de objecten een vulpatroon bevatten, selecteert u Patronen om het patroon te schalen. Schakel Objecten uit als u wel
  het patroon en niet de objecten wilt schalen.
  6 Klik op OK of klik op Kopiëren als u een kopie van de objecten wilt schalen.
  Meerdere objecten schalen

  1 Selecteer de objecten.
  2 Kies Object > Transformeren > Alle objecten transformeren.
  3 Stel in het gedeelte Schalen van het dialoogvenster percentages in voor horizontaal en verticaal schalen.
  4 Als u het referentiepunt wilt wijzigen, klikt u op een wit vierkantje op de indicator voor het referentiepunt
  5 Klik op OK of klik op Kopiëren als u een kopie van elk object wilt schalen.

  . • Page 219

  ILLUSTRATOR CS3 213
  Handboek

  Objecten schuintrekken
  Wanneer u een object schuintrekt, laat u het object hellen of schuin aflopen langs de horizontale of verticale as, of met een
  opgegeven hoek ten opzichte van een opgegeven as. Objecten worden schuingetrokken ten opzichte van een referentiepunt,
  dat afhankelijk is van de gekozen methode voor het schuintrekken en dat bij de meeste methoden kan worden gewijzigd. U
  kunt één afmeting van een object bij het schuintrekken vergrendelen en één object of meerdere objecten tegelijk
  schuintrekken.
  Schuintrekken is handig om slagschaduwen te maken.

  Schuintrekken ten opzichte van het middelpunt (links) vergeleken met schuintrekken ten opzichte van een door de gebruiker gedefinieerd
  referentiepunt (rechts)

  Zie ook
  “Galerie met omvormingsgereedschappen” op pagina 28
  “Overzicht van het deelvenster Transformeren” op pagina 209
  Objecten schuintrekken met het gereedschap Schuintrekken

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Selecteer het gereedschap Schuintrekken

  .

  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een object wilt schuintrekken ten opzichte van het middelpunt, sleept u in het documentvenster.
  • Als u een object wilt schuintrekken ten opzichte van een ander referentiepunt

  , klikt u in het documentvenster om
  het referentiepunt te verplaatsen en sleept u de aanwijzer bij het referentiepunt vandaan totdat het object de gewenste
  helling heeft.

  • Als u het object langs de verticale as wilt schuintrekken, sleept u omhoog of omlaag in het documentvenster. Houd Shift
  ingedrukt als u de oorspronkelijke breedte van het object wilt behouden.

  • Als u het object langs de horizontale as wilt schuintrekken, sleept u naar links of naar rechts in het documentvenster.
  Houd Shift ingedrukt als u de oorspronkelijke hoogte van het object wilt behouden.
  Objecten schuintrekken met de opdracht Schuintrekken

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Object > Transformeren > Schuintrekken of dubbelklik op het gereedschap Schuintrekken om het object vanuit het
  middelpunt schuin te trekken.

  • Als u wilt schuintrekken ten opzichte van een ander referentiepunt, selecteert u het gereedschap Schuintrekken

  en
  houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u klikt op de plaats waar het referentiepunt moet komen
  in het documentvenster.

  3 Typ in het dialoogvenster Schuintrekken een waarde voor de schuintrekhoek tussen -359 en 359. De schuintrekhoek is
  de mate waarin het object naar rechts wordt schuingetrokken en deze hoek is relatief ten opzichte van een lijn die loodrecht
  staat op de schuintrekas.
  4 Selecteer de as waarlangs u het object wilt schuintrekken.
  Als u een geroteerde as kiest, voert u een waarde in tussen –359 en 359 ten opzichte van de horizontale as. • Page 220

  ILLUSTRATOR CS3 214
  Handboek

  5 Als de objecten een vulpatroon bevatten, selecteert u Patronen om het patroon te verplaatsen. Schakel Objecten uit als
  u wel het patroon en niet de objecten wilt verplaatsen.
  6 Klik op OK of klik op Kopiëren als u een kopie van de objecten wilt schuintrekken.
  Objecten schuintrekken met het gereedschap Vrije transformatie

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Selecteer het gereedschap Vrije transformatie

  .

  3 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt schuintrekken langs de verticale as van het object, begint u te slepen vanuit de handgreep links of rechts in het
  midden van het omsluitende kader en houdt u Ctrl+Alt (Windows) of Option+Command (Mac OS) ingedrukt terwijl u
  omhoog of omlaag sleept. U kunt ook Shift ingedrukt houden als u de oorspronkelijke breedte van het object wilt
  behouden.

  • Als u wilt schuintrekken langs de horizontale as van het object, begint u te slepen vanuit de handgreep boven het midden
  of onder het midden van het omsluitende kader en houdt u Ctrl+Alt (Windows) of Option+Command (Mac OS)
  ingedrukt terwijl u naar links of rechts sleept. U kunt ook Shift ingedrukt houden als u de oorspronkelijke hoogte van
  het object wilt behouden.
  Objecten schuintrekken met het deelvenster Transformeren

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Typ in het deelvenster Transformeren een waarde in het tekstvak Schuintrekken.
  Als u het referentiepunt wilt wijzigen, klikt u op een wit vierkantje op de indicator voor het referentiepunt
  waarde invoert.

  voordat u de

  U kunt het deelvenster Transformeren ook openen door in het deelvenster Beheer op X, Y, B of H te klikken.

  Objecten vervormen
  U kunt objecten vervormen met het gereedschap Vrije transformatie of met een uitvloeiingsgereedschap. Gebruik het
  gereedschap Vrije transformatie als u objecten vrij wilt vervormen; kies een uitvloeiingsgereedschap als u gebruik wilt
  maken van specifieke, vooraf ingestelde vervormingen zoals kronkels, plooien of kreukels.

  Zie ook
  “Transformeren met het omsluitende kader” op pagina 210
  “Objecten omvormen met effecten” op pagina 231
  “Galerie met omvormingsgereedschappen” op pagina 28
  Objecten vervormen met het gereedschap Vrije transformatie

  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Selecteer het gereedschap Vrije transformatie

  .

  3 Sleep een handgreep op een hoek (niet op een zijde) van het omsluitende kader en kies een van de volgende
  mogelijkheden:

  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en sleep tot de selectie de gewenste vervorming heeft.
  • Houd Shift+Alt+Ctrl (Windows) of Shift+Option+Command (Mac OS) ingedrukt om met perspectief te vervormen. • Page 221

  ILLUSTRATOR CS3 215
  Handboek

  Vervorming met perspectief

  Objecten vervormen met een uitvloeiingsgereedschap

  U kunt uitvloeiingsgereedschappen niet gebruiken op gekoppelde bestanden of objecten die tekst, grafieken of symbolen
  bevatten.
  1 Selecteer een uitvloeiingsgereedschap en klik op of sleep over de objecten die u wilt vervormen.
  2 (Optioneel) Als u het vervormen wilt beperken tot specifieke objecten, selecteert u de objecten voordat u het
  gereedschap gebruikt.
  3 (Optioneel) Als u het formaat van de cursor van het gereedschap wilt wijzigen en andere gereedschapsopties wilt
  instellen, dubbelklikt u op het uitvloeiingsgereedschap en stelt u een of meerdere van de volgende opties in:
  Breedte en Hoogte Met deze opties bepaalt u de grootte van de cursor van het gereedschap.
  Hoek Met deze optie bepaalt u de richting van de cursor van het gereedschap.
  Intensiteit Hiermee bepaalt u de snelheid van de wijziging voor de vervorming. Hogere waarden produceren snellere
  wijzigingen.
  Drukpen gebruiken Met deze optie gebruikt u de invoer van een tablet of pen in plaats van de waarde Intensiteit. Als er

  geen drukgevoelig tablet is aangesloten, is deze optie niet beschikbaar.
  Complexiteit (gereedschappen Schelp, Kristal en Kreuken) Hiermee bepaalt u hoe dicht de resultaten van het

  desbetreffende penseel worden verdeeld over de omtrek van het object. Deze optie is nauw verbonden met de waarde
  Detail.
  Detail Hiermee bepaalt u de afstand tussen punten die worden geplaatst op de omtrek van het object (hoe hoger deze
  waarde, des te dichter de punten bij elkaar komen te staan).
  Vereenvoudigen (gereedschappen Kromtrekken, Kronkel, Plooi en Bol) Hiermee bepaalt u in welke mate u de overtollige

  punten wilt reduceren die het algehele uiterlijk van de vorm niet waarneembaar beïnvloeden.
  Kronkelsnelheid (alleen gereedschap Kronkel) Hiermee bepaalt u de snelheid waarmee het kronkelen wordt toegepast.

  Voer een waarde in tussen -180˚ en 180˚. Met negatieve waarden laat u het object naar rechts kronkelen en met positieve
  waarden naar links. Het object kronkelt sneller met waarden die dichter bij -180˚ of 180˚ liggen. Geef een waarde dichtbij
  0˚ op als u het object langzaam wilt laten kronkelen.
  Horizontaal en Verticaal (alleen gereedschap Kreuken) Met deze opties bepaalt u hoe ver de regelpunten uit elkaar liggen.
  Penseel beïnvloedt ankerpunten, Penseel beïnvloedt handgrepen inkomende raaklijn of Penseel beïnvloedt handgrepen
  uitgaande raaklijn (gereedschappen Schelp, Kristal, Kreuken) Hiermee kan het gereedschapspenseel wijzigingen

  aanbrengen aan deze eigenschappen.

  Omvormen met omhulsels
  Omhulsels
  Omhulsels zijn objecten waarmee u geselecteerde objecten kunt vervormen of omvormen. U kunt een omhulsel maken van
  een object op het tekengebied of u kunt een vooraf ingestelde vorm voor kromtrekken of een netraster als omhulsel
  gebruiken. Omhulsels kunnen worden gebruikt bij alle objecten, met uitzondering van grafieken, hulplijnen of gekoppelde
  objecten. • Page 222

  ILLUSTRATOR CS3 216
  Handboek

  Netrasteromhulsel

  Omhulsel gemaakt van een ander object

  In het deelvenster Lagen worden omhulsels weergegeven als <Omhulsel>. Nadat u een omhulsel hebt toegepast, kunt u
  doorgaan met het bewerken van de originele objecten. U kunt een omhulsel bovendien op elk gewenst moment bewerken,
  verwijderen of uitbreiden. U kunt de vorm van een omhulsel of het object in het omhulsel bewerken, maar niet beide
  tegelijk.

  Objecten vervormen met een omhulsel
  1 Selecteer een of meer objecten.
  2 Maak het omhulsel op een van de volgende manieren:

  • Kies Object > Omhulsel vervormen > Maken met kromtrekken als u een vooraf ingestelde vorm voor kromtrekken voor
  het omhulsel wilt gebruiken. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor kromtrekken een stijl voor kromtrekken en stel
  opties in.

  • Kies Object > Omhulsel vervormen > Maken met net als u een rechthoekig raster voor het omhulsel wilt instellen. Stel
  in het dialoogvenster Omhulselnet het aantal rijen en kolommen in.

  • Als u een object als de vorm van het omhulsel wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het object zich boven in de
  stapelvolgorde van het geselecteerde object bevindt. Als dat niet het geval is, gebruikt u het deelvenster Lagen of een
  opdracht voor ordenen om het object boven aan de stapelvolgorde te plaatsen en selecteert u alle objecten opnieuw. Kies
  vervolgens Object > Omhulsel vervormen > Maken met bovenste object.
  3 Voer een van de volgende handelingen uit als u de vorm van het omhulsel wilt veranderen:

  • Sleep een ankerpunt op het omhulsel met het gereedschap Direct selecteren of Net.
  • Als u ankerpunten op het netraster wilt verwijderen, selecteert u een ankerpunt met het gereedschap Direct selecteren
  of het gereedschap Net en drukt u op Delete.

  • Als u ankerpunten wilt toevoegen aan het netraster, klikt u op het raster met het gereedschap Net.
  Als u een streek of vulling wilt toepassen op een omhulsel, gebruikt u het deelvenster Vorm.

  Zie ook
  “Objecten omvormen met effecten” op pagina 231
  “Omhulselopties” op pagina 217 • Page 223

  ILLUSTRATOR CS3 217
  Handboek

  De inhoud van een omhulsel bewerken
  1 Selecteer het omhulsel en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de knop Inhoud bewerken

  in het deelvenster Beheer.

  • Kies Object > Omhulsel vervormen > Inhoud bewerken.
  Opmerking: Wanneer uw omhulsel uit gegroepeerde paden bestaat, klikt u op het driehoekje links van de vermelding
  <Omhulsel> in het deelvenster Lagen om het pad dat u wilt bewerken, weer te geven en te selecteren.
  2 Voer de gewenste bewerkingen uit.
  Opmerking: Als u de inhoud van een omhulsel wijzigt, wordt het omhulsel verplaatst zodat de inhoud opnieuw wordt
  gecentreerd.
  3 Ga op een van de volgende manieren te werk om het object weer in het omhulsel op te nemen:

  • Klik op de knop Omhulsel bewerken

  in het deelvenster Beheer.

  • Kies Object > Omhulsel vervormen > Omhulsel bewerken.

  Zie ook
  “Omhulselopties” op pagina 217

  Een omhulsel herstellen
  1 Selecteer het omhulsel.
  2 Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een omhulsel wilt herstellen of wilt overschakelen op een vooraf ingestelde stijl voor kromtrekken, kiest u een
  nieuwe kromtrekstijl en stelt u opties in in het deelvenster Beheer. Klik desgewenst op de knop Omhulselopties
  een dialoogvenster te openen waarin u meer opties kunt instellen.

  om

  • Als u een netrasteromhulsel wilt herstellen of u wilt overschakelen op een netrasteromhulsel, kiest u Object > Omhulsel
  vervormen > Herstellen met net. Geef het aantal rijen en kolommen voor het netraster op. Selecteer Omhulselvorm
  behouden als u de vorm van het kromtrekken intact wilt houden.

  Een omhulsel verwijderen
  U kunt omhulsels verwijderen door deze op te heffen of uit te breiden. Bij het opheffen van een object in een omhulsel
  ontstaan twee afzonderlijke objecten: het object in de oorspronkelijke staat en de omhulselvorm. Bij het uitbreiden van een
  object wordt het omhulsel verwijderd, maar blijft het object vervormd.

  • Als u een omhulsel wilt opheffen, selecteert u het omhulsel en kiest u Object > Omhulsel vervormen > Geen.
  • Als u een omhulsel wilt uitbreiden, selecteert u het omhulsel en kiest u Object > Omhulsel vervormen > Uitbreiden.

  Omhulselopties
  Omhulselopties bepalen hoe illustraties worden vervormd om in het omhulsel te passen. U stelt omhulselopties in door het
  omhulselobject te selecteren en te klikken op de knop Omhulselopties
  in het deelvenster Beheer of door Object >
  Omhulsel vervormen > Omhulselopties te selecteren.
  Anti-alias Hiermee ontstaan vloeiender rasters bij vervorming met een omhulsel. Door Anti-alias uit te schakelen, kunt u

  de tijd die nodig is om rasters te vervormen, mogelijk verkorten.
  Vorm behouden met Hiermee geeft u op hoe rasters hun vorm behouden wanneer ze worden vervormd met nietrechthoekige omhulsels. Selecteer Knipmasker als u een knipmasker voor het raster wilt gebruiken, of Transparantie als u
  een alfakanaal op het raster wilt toepassen.
  Getrouwheid Hiermee bepaalt u hoe nauwkeurig het object in de omhulselvorm moet passen. Wanneer u het percentage

  bij Getrouwheid verhoogt, worden meer punten toegevoegd aan de vervormde paden en neemt het vervormen van
  objecten meer tijd in beslag. • Page 224

  ILLUSTRATOR CS3 218
  Handboek

  Vorm vervormen Met deze optie vervormt u weergavekenmerken (zoals toegepaste effecten of afbeeldingsstijlen) samen
  met de vorm van een object.
  Lineaire verlopen vervormen Met deze optie vervormt u lineaire verlopen langs de vorm van een object.
  Patroonvullingen vervormen Hiermee vervormt u patronen samen met de vorm van een object.

  Opmerking: Als u het omhulsel uitbreidt terwijl een vervormingsoptie is geselecteerd, wordt de desbetreffende eigenschap
  afzonderlijk uitgebreid.

  Objecten combineren
  Methoden voor het combineren van objecten
  In Illustrator kunt u op verschillende manieren vectorobjecten combineren om vormen te maken. De resulterende paden
  of vormen variëren naar gelang de methode waarmee u de paden of objecten hebt gecombineerd.
  Pathfinder-effecten

  Met Pathfinder-effecten kunt u meer objecten combineren met een van de tien interactiemodi. In tegenstelling tot
  samengestelde vormen kunt u de interacties tussen objecten niet bewerken wanneer u een Pathfinder-effect gebruikt.
  Samengestelde vormen

  Met samengestelde vormen kunt u meer objecten combineren en opgeven hoe elk object moet inwerken op de andere
  objecten. Samengestelde vormen zijn flexibeler dan samengestelde paden omdat ze vier soorten inte