Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
PE3811-M
PE4511-M
PE
4512-M
SE Bruksanvisning
DK Brugervejledning
NO Instruksjonsveiledning
SF Käyttöopas
GB Instructions
DE Bedienungsanleitung
FR Mode d’emploi
IT Istruzioni per l’uso
NL Gebruiksaanwijzingen
ES Instrucciones para el uso
PT Instruções de utilização
GR Οδηγίες χρήσης
CZ Návod k použití
PL Instrukcja obsługi
HU Használati kézikönyv
SK Návod na použitie
SI
Uporabniški priročnik
HR Priručnik sa uputstvima
RS Priručnik sa uputstvima
RO Manual instrucţiuni
LV
Instrukciju rokasgrāmata
LT Naudotojo vadovas
EE Kasutusjuhend
TR Kullanım talimatları
BG
Наръчник с инструкции
RU
Инструкции по эксплуатации
UA УКР Довідник користувача
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SE
  DK
  NO
  SF
  GB
  DE
  FR
  IT
  NL

  Bruksanvisning
  Brugervejledning
  Instruksjonsveiledning
  Käyttöopas
  Instructions
  Bedienungsanleitung
  Mode d’emploi
  Istruzioni per l’uso
  Gebruiksaanwijzingen

  PE3811-M
  PE4511-M
  PE4512-M

  ES
  PT
  GR
  CZ
  PL
  HU
  SK
  SI
  HR

  Instrucciones para el uso
  Instruções de utilização
  Οδηγίες χρήσης
  Návod k použití
  Instrukcja obsługi
  Használati kézikönyv
  Návod na použitie
  Uporabniški priročnik
  Priručnik sa uputstvima

  RS Priručnik sa uputstvima
  RO Manual instrucţiuni
  LV Instrukciju rokasgrāmata
  LT Naudotojo vadovas
  EE Kasutusjuhend
  TR Kullanım talimatları
  BG Наръчник с инструкции
  RU Инструкции по эксплуатации
  UA УКР Довідник користувача • Page 2 • Page 3

  A7 A6 A8

  A
  A4

  A3

  A5

  A10

  A11

  A2

  A14

  A1

  A18 A13

  A12
  A19

  A15
  A20

  A16
  A17

  A21

  A26
  A22
  A9

  A25

  A23
  A24

  B

  B1
  B2

  B3

  B4

  B5

  B6

  B7

  B8

  B9

  B10

  B11

  B12

  B13

  B14 • Page 4

  2

  1
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16 • Page 5

  17

  18

  19

  20

  1
  21

  22

  25

  26

  27

  29

  30

  31

  23

  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1

  2
  24

  28 • Page 6

  NL
  VOOR PERFECTE RESULTATEN

  Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die
  gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
  om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

  ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

  In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten
  van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u
  hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei
  tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…

  Bezoek onze webshop op:
  www.aeg electrlux.com/shop • Page 7

  NL
  MEERDERE KOPPEN KOFFIE ZETTEN
  MET DE KAN-FUNCTIE ................17
  DE PARAMETERS VAN DE KANFUNCTIE WIJZIGEN ...................18
  REINIGING ..............................19

  INHOUDSOPGAVE
  INLEIDING................................7
  In deze aanwijzingen gebruikte symbolen .7
  Letters tussen haakjes................................7
  Problemen en reparaties ............................7

  Reiniging van het apparaat .......................19
  Reiniging van het koffiedikreservoir .........19
  Reiniging van het drupbakje .....................19
  Reiniging van de watertank ......................20
  Reiniging van de spuitmonden .................20
  Reiniging van de trechter voor het inbrengen van de voorgemalen koffie.................20
  Reiniging van de binnenkant van het apparaat...........................................................20
  Reiniging van de koffiezeteenheid ............20
  Reiniging van de koffiekan .......................21

  VEILIGHEID ..............................7
  Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid ..........................................................7
  Gebruik conform de bestemming ...............8
  Gebruiksaanwijzingen.................................8

  BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT.8
  Beschrijving van het apparaat ...................8
  Beschrijving van het bedieningspaneel.......8

  VOORBEREIDENDE
  WERKZAAMHEDEN .....................9
  Controle van het transport..........................9
  Installatie van het apparaat.........................9
  Aansluiting van het apparaat ......................9

  DE MENUPARAMETERS WIJZIGEN EN
  INSTELLEN .............................21
  Instelling van de taal ................................21
  Spoelen ....................................................21
  Wijziging van de uitschakeltijd .................22
  Instelling van de klok................................22
  Instelling van het tijdstip van automatische
  inschakeling .............................................22
  Wijziging van de koffietemperatuur ..........22
  Programmering van de hardheid van het
  water ........................................................23
  Programmering koffie ..............................23
  Programmering kan .................................23
  Programmering water ..............................23
  Ontkalking ................................................23
  Herstellen van de fabrieksinstellingen
  (reset) ......................................................24
  Statistiek-modus ......................................24
  Zoemer.....................................................24
  Contrastregeling.......................................25
  Waterfilter ................................................25

  VERWERKING............................9
  INSTALLATIE (INBOUW) ..............10
  EERSTE GEBRUIK VAN HET
  APPARAAT ..............................12
  Installatie van het filter .............................12
  Vervanging van het filter ..........................13
  Verwijdering van het filter ........................13

  INSCHAKELING EN OPWARMING ...13
  KOFFIE ZETTEN (MET KOFFIEBONEN) 14
  DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET
  KOPJE WIJZIGEN ......................15
  DE MAALGRAAD REGELEN ..........15
  ESPRESSOKOFFIE ZETTEN MET
  VOORGEMALEN KOFFIE (IN PLAATS
  VAN KOFFIEBONEN) ...................16
  AFGIFTE VAN HEET WATER ..........16
  DE HOEVEELHEID HEET WATER
  WIJZIGEN ...............................16
  CAPPUCCINO BEREIDEN (MET DE
  STOOMFUNCTIE) ......................17

  UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT25
  TECHNISCHE GEGEVENS .............25
  MELDINGEN OP HET DISPLAY ......26
  OPLOSSING VAN PROBLEMEN ......28
  6 • Page 8

  NL
  in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien:
  • ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones
  • vakantieboerderijen
  • hotels, motels en andere logiesgelegenheden
  • kamerverhuurders

  INLEIDING
  In deze aanwijzingen gebruikte
  symbolen
  De belangrijke waarschuwingen gaan van deze
  symbolen vergezeld. Veronachtzaming van de
  vermelde aanwijzingen kan elektrische schokken,
  ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan
  het apparaat veroorzaken.

  Gevaar! Aangezien het apparaat met
  elektrische stroom werkt, dient men zich aan de
  volgende veiligheidsvoorschriften te houden:
  • Raak het apparaat nooit met vochtige of natte
  handen aan.
  • Raak de stekker nooit met vochtige of natte
  handen aan.
  • Controleer of het gebruikte stopcontact altijd
  vrij toegankelijk is, want alleen op die manier
  kan de stekker indien nodig meteen verwijderd worden.
  • Probeer de defecten van het apparaat niet eigenhandig te repareren. Schakel het apparaat
  uit met de hoofdschakelaar (A23), verwijder
  de stekker uit het stopcontact en wendt u zich
  tot de Technische Service.

  Gevaar!
  Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de
  oorzaak van letsels door elektrische schokken
  met gevaar voor het leven.
  Attentie!
  Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de
  oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.
  Gevaar brandwonden!
  Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de
  oorzaak van brandwonden of verbrandingen.
  Nota Bene:
  Belangrijke informatie voor de gebruiker.

  Attentie!
  Bewaar
  het
  verpakkingsmateriaal
  (plastic
  zakjes,
  piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen.

  Letters tussen haakjes
  De letters tussen haakjes komen overeen met de legenda in de Beschrijving van het apparaat (pag. 3).

  Attentie! Sta het gebruik van dit apparaat
  niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte
  mentale, fysieke of sensoriële capaciteiten, of met
  onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand
  die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze
  niet met het apparaat spelen.

  Problemen en reparaties
  Volg, in geval van problemen, de aanwijzingen op
  in de paragrafen “Meldingen op het display” en
  “Oplossing van problemen”. Als deze ondoeltreffend mochten blijken, wordt geadviseerd om de
  klantenservice te raadplegen. Wendt u zich voor
  reparaties uitsluitend tot de Technische Service.

  Gevaar brandwonden! Dit apparaat produceert heet water en wanneer het werkt kan er
  waterdamp gevormd worden. Let op dat u niet in
  contact komt met waterspatten of hete stoom.
  Gebruik de knoppen of handgrepen.

  VEILIGHEID
  Belangrijke waarschuwingen
  betreffende de veiligheid

  Attentie! Steunt u niet op het apparaat
  wanneer het uit het meubel is getrokken. Plaats
  geen voorwerpen op het apparaat die vloeistoffen,

  Attentie! Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Gebruik
  7 • Page 9

  NL
  ontvlambare of corrosieve materialen bevatten, gebruik het accessoirevak voor het opbergen van de
  accessoires die nodig zijn voor het zetten van koffie (bijvoorbeeld het maatschepje). Plaats geen
  grote voorwerpen die bewegingen kunnen verhinderen of instabiele voorwerpen op het apparaat.

  BESCHRIJVING VAN HET
  APPARAAT
  Beschrijving van het apparaat
  (pag. 3 - A)
  A1. Opzetvlak kopjes
  A2. Servicedeurtje
  A3. Koffietoevoerlaatje
  A4. Koffiedikreservoir
  A5. Koffiezeteenheid
  A6. Verlichting opzetvlak kopjes
  A7. Inschakel-/standbyknop
  A8. Bedieningspaneel
  A9. Kan
  A10. Uitneembaar cappuccinomondstuk
  A11. Spuitmond cappuccinomondstuk
  A12. Watertank
  A13. Afgiftegroep koffie (verstelbaar in de hoogte)
  A14. Drupbakje
  A15. Deksel van koffiebonenreservoir
  A16. Koffiebonenreservoir
  A17. Regelknop maalgraad
  A18. Klepje van trechter voor gemalen koffie
  A19. Maatschepje
  A20. Opbergruimte maatschepje
  A21. Trechter voor inbrengen voorgemalen koffie
  A22. Netsnoer
  A23. ON/OFF hoofdschakelaar
  A24. Accessoirevak
  A25. Klemmenblok
  A26. Waterfilter

  Attentie! Gebruik het huishoudelijke apparaat niet wanneer het uit zijn nis is getrokken:
  wacht altijd tot het apparaat inactief is alvorens
  het uit te trekken. Het regelen van de maalgraad
  vormt hierop een uitzondering, wat namelijk bij uitgetrokken apparaat moet gebeuren (zie hoofdstuk
  “De maalgraad regelen”).
  Nota Bene: Gebruik uitsluitend originele of
  door de fabrikant aanbevolen accessoires en reserveonderdelen.

  Gebruik conform de bestemming
  Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie
  en het verwarmen van drankjes. Elk ander gebruik
  moet als oneigenlijk beschouwd worden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
  De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
  schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van
  het apparaat. Dit apparaat kan geïnstalleerd worden boven een inbouwmagnetron, als deze aan de
  bovenkant voorzien is van een koelventilator (maximumvermogen van de magnetron 3 kW).

  Gebruiksaanwijzingen
  Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens
  het apparaat te gebruiken.
  • Bewaar deze aanwijzingen zorgvuldig.
  • Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan
  leiden tot letsel aan personen en schade aan
  het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen
  aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
  door veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzingen.

  Beschrijving van het
  bedieningspaneel

  Nota Bene: Het apparaat is voorzien van
  een koelventilator. Deze treedt in werking wanneer koffie, stoom of heet water wordt afgegeven. Na enkele minuten gaat de ventilator
  automatisch uit.

  Nota Bene: Om de pictogrammen te activeren, is een lichte aanraking voldoende.
  B1. Display: helpt de gebruiker bij het gebruik
  van het apparaat.
  B2. Pictogram
  voor het activeren of inac-

  (pag. 3 - B)

  Nota Bene: Wanneer een functie wordt gebruikt, worden op het bedieningspaneel alleen die
  pictogrammen verlicht waarvan de commando’s
  beschikbaar zijn.

  8 • Page 10

  NL
  tiveren van de instelmodus van de menuparameters
  B3. Pictogram
  voor het in-/uitschakelen van
  de verlichting A6
  B4. Pictogram
  voor de selectie van de
  smaak van de koffie
  B5. Pictogram
  voor de selectie van de gewenste soort koffie (espressokopje, klein
  kopje, kopje medium, grote kop, beker)
  B6. Pictogram ESC om de geselecteerde
  modus af te sluiten
  B7-B8. Pictogrammen
  om het menu in
  beide richtingen te doorlopen en de verschillende werkwijzen weer te geven.
  B9. Pictogram OK om de geselecteerde functie
  te bevestigen
  B10. Pictogram
  voor de afgifte van een kop
  koffie
  B11. Pictogram
  voor de afgifte van twee koppen koffie
  B12. Pictogram
  voor de afgifte van stoom
  B13. Pictogram voor de afgifte van heet water.
  B14. Pictogram
  “Kan” om meerdere koppen
  koffie rechtstreeks in de kan te zetten (bijgevoegd)  VOORBEREIDENDE
  WERKZAAMHEDEN

  Attentie! Er moeten uitschakelvoorzieningen in het stroomnet aanwezig zijn die voldoen aan de nationale installatievoorschriften.  Aansluiting van het apparaat
  Gevaar! Controleer of de netspanning
  overeenkomt met de spanning aangeduid op het
  gegevensplaatje aan de onderkant van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een volgens
  de regels geïnstalleerd stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een
  doeltreffende aarding. Indien de stekker niet in
  het stopcontact past, het stopcontact door een
  vakman laten vervangen door een stopcontact
  van het geschikte type. Voor het in acht nemen
  van de veiligheidsrichtlijnen, moet tijdens de installatie een meerpolige schakelaar met een minimumafstand tussen de contacten van 3 mm
  worden gebruikt. Gebruik geen meervoudige
  contactdozen of verlengsnoeren.

  Controle van het transport

  VERWERKING

  Controleer, na de verpakking te hebben verwijderd, of het apparaat intact is en alle accessoires
  aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet indien
  schade wordt geconstateerd. Wendt u zich tot
  de Technische Service.

  Elektrische apparaten mogen niet samen met
  het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. De apparaten die van dit symbool zijn
  voorzien, vallen onder de Europese richtlijn
  2002/96/EG. Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten apart van het huishoudelijke
  afval worden verwerkt, door ze naar speciale door de
  overheid aangewezen centra te brengen. Door het afgedankte apparaat op de juiste manier te verwerken,
  worden schade aan het milieu en risico’s voor de gezondheid voorkomen. Wendt u zich voor meer informatie over de verwerking van het apparaat tot uw
  gemeente, tot de afdeling gescheiden afvalinzameling,
  of tot de winkel waar het apparaat is gekocht.

  Installatie van het apparaat
  Installeer het huishoudelijke apparaat nooit
  in vertrekken waar de temperatuur tot 0° C
  kan zakken.
  Pas zo snel mogelijk de waarden van de hardheid van het water aan volgens de aanwijzingen in “Programmering van de hardheid
  van het water”.

  Attentie!
  De installatie moet verricht worden door een
  vakkundig technicus overeenkomstig de geldende plaatselijke voorschriften (zie par. “Installatie (inbouw)”).
  De verpakkingselementen (plastic zakken,
  polyester, e.d.) moeten buiten het bereik van
  kinderen gehouden worden.
  9 • Page 11

  NL
  INSTALLATIE (INBOUW)

  m

  15 m
  372 mm

  Controleer de benodigde minimumafmetingen
  voor de correcte installatie van het apparaat. Het
  koffiezetapparaat moet geïnstalleerd worden in
  een kolom en deze kolom moet stevig aan de
  muur bevestigd zijn m.b.v. beugels die in de handel verkrijgbaar zijn.

  528 m

  m

  Attentie:

  h 378 mm

  m

  20 m

  398

  594 m

  m

  h 455 mm

  m

  20 m

  45 m

  560 +
  m

  45 m

  850 mm Min 380 + 2 mm

  m

  8 mm

  m
  45 m

  m
  45 m
  m
  m
  0
  50
  Min.
  mm
  545

  m
  45 m
  m
  m
  0
  50
  Min.
  mm
  545

  m
  45 m

  45 m

  560 +

  m
  45 m

  200 cm2

  10

  m

  8 mm
  450 + 2 mm

  8 mm

  m

  200 cm2

  Min

  560 +

  mm

  m
  45 m

  m

  m
  398

  594 m

  mm

  378 mm  850 mm Min 450 + 2 mm  Belangrijk: Alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten verricht worden terwijl
  het apparaat van het elektriciteitsnet is afgekoppeld.
  De keukenmeubels die rechtstreeks contact
  maken met het apparaat moeten hittebestendig zijn (min. 65°C).
  Laat, om een correcte ventilatie te garanderen,
  een opening aan de onderkant van het meubel
  vrij (zie afmetingen op afbeelding).

  455 mm  361

  m
  45 m
  m
  m
  500
  Min.
  mm
  545 • Page 12

  NL
  x4

  x8

  x2

  x 16

  Plaats de rails op de zijoppervlakken van het
  meubel, zoals getoond in de figuur. Bevestig de
  rails met hun schroeven en trek ze vervolgens
  volledig uit. Indien het koffiezetapparaat boven
  een “warmhoudlade” geïnstalleerd wordt, gebruik dan het bovenste oppervlak van deze warmhoudlade als referentie voor het plaatsen van
  de rails. In dat geval zal er geen opzetvlak zijn.

  Plaats het apparaat op de rails en controleer of
  de pennen goed in hun zittingen zijn ingebracht,
  en bevestig daarna het apparaat met de bijgevoegde schroeven. Gebruik voor de aanpassing
  van de hoogte van het apparaat de bijgevoegde
  cirkelvormige afstandsstukken.

  x1
  x1

  appro

  mm
  x. 350

  Bevestig het netsnoer met de hiervoor
  bestemde clip.
  Het netsnoer moet lang genoeg zijn om toe te
  staan dat het apparaat uit het meubel kan
  worden
  geschoven
  wanneer
  het
  koffiebonenreservoir gevuld moet worden.
  De aarding van het apparaat is wettelijk
  verplicht.
  De elektrische aansluiting moet door een
  gekwalificeerd technicus overeenkomstig de
  aanwijzingen uitgevoerd worden.

  Breng indien nodig de sierstaaf aan de onderkant
  van de lijst aan om eventuele uitlijningsverschillen met andere huishoudelijke apparaten te compenseren.

  x4

  560 +

  1 mm

  Als het apparaat niet perfect waterpas mocht
  staan, kunnen de bijgevoegde afstandsstukken
  onder of opzij van de steun worden geplaatst.
  11 • Page 13

  NL
  EERSTE GEBRUIK VAN HET
  APPARAAT
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.
  6.

  binnen.
  Nu is het apparaat klaar voor het normale gebruik.

  Op de fabriek is er koffie gebruikt tijdens de
  controle van de machine; het is dus normaal
  als u sporen van koffie in de koffiemolen aantreft.
  Pas zo snel mogelijk de waarden van de hardheid van het water aan volgens de procedure “Programmering van de hardheid van
  het water”.
  Sluit het apparaat op het elektriciteitsnet aan.
  Stel de gewenste taal in.
  Gebruik voor het instellen van de taal de pictogrammen
  (B7 en B8) tot de gewenste taal wordt verkregen (fig. 2). Wanneer op
  het display de volgende melding verschijnt:
  “DRUK OK VOOR NEDERLANDS”, houd dan
  minstens 3 seconden het pictogram OK (B9)
  (fig. 3) ingedrukt tot de melding “NEDERLANDS INGESTELD” verschijnt. Als een niet
  gewenste taal wordt geselecteerd, volg dan
  de aanwijzingen in hoofdstuk “Wijziging van
  de taal”. Als uw taal niet beschikbaar is, kiest
  u dan een andere taal die vermeld is op het
  display. In de aanwijzingen wordt de Engelse
  taal als uitgangspunt genomen. Volg hierna
  de aanwijzingen die op het display worden
  aangegeven:
  Na 5 seconden geeft het apparaat weer “VUL
  TANK”: verwijder de tank (fig. 4), spoel hem
  en vul hem met schoon water zonder de
  streep MAX te overschrijden. Plaats de tank
  terug en duw hem goed aan. In de tank kan
  een waterfilter geïnstalleerd worden (fig. 29).
  Plaats vervolgens een kopje onder het cappuccinomondstuk (fig. 5). Het apparaat toont
  “HEET WATER DRUK OK”. Druk op het pictogram OK (B9) (fig. 3) en na enkele seconden loopt een beetje water uit het
  cappuccinomondstuk.
  Het apparaat toont “UITZETTEN WACHT
  AUB” en het apparaat gaat uit.
  Trek het apparaat naar buiten bij de hiervoor
  bestemde handgrepen (fig. 6): open het deksel en vul het koffiebonenreservoir, sluit hetdeksel en duw het apparaat weer naar

  Attentie! Gebruik nooit voorgemalen koffie, oploskoffie, gekarameliseerde koffiebonen of
  andere voorwerpen die het apparaat kunnen beschadigen.
  Nota Bene: Bij het eerste gebruik, is het
  noodzakelijk 4-5 kopjes koffie en 4-5 cappuccino’s te zetten voordat een bevredigend resultaat
  wordt verkregen.
  Nota Bene: Bij elke inschakeling m.b.v. de
  ON/OFF hoofdschakelaar (A23), zal het apparaat
  de functie “AUTO-DIAGNOSE” starten om vervolgens uit te schakelen; om het apparaat opnieuw in te schakelen, moet op de
  inschakel-/standbyknop (A7) gedrukt worden
  (fig. 1).

  Installatie van het filter
  Sommige modellen zijn van een waterfilter voorzien: dit verbetert de kwaliteit van het water en garandeert een langere levensduur van het apparaat.
  Ga als volgt te werk om het filter te installeren:
  1. Verwijder het filter uit de verpakking;
  2. Verplaats het schuifje van de datumaanduiding (zie fig. 29) tot de gebruiksmaanden
  worden weergegeven.

  Nota Bene: het filter duurt twee maanden
  als het apparaat op normale wijze wordt gebruikt, als het apparaat echter niet gebruikt
  wordt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft
  het filter een duur van maximaal 3 weken.
  3. Vul de tank met een beetje water tot het in de
  figuur aangegeven niveau wordt bereikt.

  4. Doe het filter in de watertank en druk aan tot
  het de bodem van de tank raakt (zie figuur
  12 • Page 14

  NL
  29);
  5. Vul de tank en breng hem in het apparaat
  aan;
  6. Plaats een kan onder het cappuccinomondstuk (inhoud: minimaal 100 ml).
  7. Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen;
  8. Druk op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) totdat op het display het opschrift “INSTALLEER FILTER” verschijnt;
  9. Druk op het pictogram OK (B9);
  10. Op het display verschijnt nu de melding: “INSTALLEER FILTER BEVESTIG AUB”.
  11. Druk op het pictogram OK (B9) om de selectie te bevestigen (of op ESC (B6) om te annuleren); het display toont “HEET WATER
  DRUK OK”.
  12. Druk op het pictogram OK (B9): op het display verschijnt het opschrift “WACHT
  AUB…”, terwijl het apparaat met de afgifte
  van heet water begint. Na afgifte geeft het apparaat automatisch weer de ingestelde basiswerkwijzen weer.

  100 ml).
  7. Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen;
  8. Druk op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) totdat op het display het opschrift
  “RESET FILTER” verschijnt;
  9. Druk op het pictogram OK (B9);
  10. Op het display verschijnt nu de melding:
  “RESET FILTER BEVESTIG AUB”.
  11. Druk op het pictogram OK (B9) om de selectie te bevestigen (of op ESC (B6) om te annuleren); het display toont “HEET WATER
  DRUK OK”.
  12. Druk op het pictogram OK (B9): op het display verschijnt het opschrift WACHT
  AUB…”, terwijl het apparaat met de afgifte
  van heet water begint. Na afgifte geeft het apparaat automatisch weer de ingestelde basiswerkwijzen weer.

  Verwijdering van het filter
  Om het apparaat zonder filter te gebruiken, moet
  het verwijderd worden en de verwijdering gemeld
  worden; ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen;
  2. Druk op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) totdat op het display het opschrift “INSTALLEER FILTER*” verschijnt;
  3. Druk op het pictogram OK (B9);
  4. Op het display verschijnt nu de melding: “INSTALLEER FILTER BEVESTIG AUB”;
  5. Druk op het pictogram ESC (B6);
  6. Druk, nadat de asterisk rechts boven op het
  display is verdwenen, op ESC (B6) om het
  menu af te sluiten.

  Nota Bene: Het apparaat kan vragen om
  de handeling meerdere malen te herhalen, namelijk totdat alle lucht uit het hydraulische circuit
  is verwijderd.

  Vervanging van het filter (“RESET
  FILTER”)
  Wanneer het display “VERVANG FILTER” toont, of
  wanneer twee maanden zijn verstreken (zie datumaanduiding), moet het filter vervangen worden:
  1. Verwijder het uitgewerkte filter;
  2. Verwijder het nieuwe filter uit de verpakking;
  3. Verplaats het schuifje van de datumaanduiding (zie fig. 29) tot de gebruiksmaanden
  worden weergegeven (het filter heeft een
  duur van twee maanden);
  4. Doe het filter in de watertank en druk aan tot
  het de bodem van de tank raakt (zie figuur
  29);
  5. Vul de tank en breng hem in het apparaat
  aan;
  6. Draai het cappuccinomondstuk naar buiten
  en plaats er een kan onder (inhoud: minimaal

  Nota Bene! Gebruik uitsluitend filters die
  door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van ongeschikte filters kan schade aan het
  apparaat veroorzaken.

  INSCHAKELING EN
  OPWARMING
  Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld,
  13 • Page 15

  NL
  wordt automatisch een opwarmings- en spoelcyclus uitgevoerd die niet onderbroken kan worden. Het apparaat is alleen na uitvoering van deze
  cyclus klaar voor gebruik.

  (B10) (fig. 12) als u één koffie wilt zetten en op het pictogram
  (B11) (fig. 13)
  als u 2 koffie wilt zetten. Het apparaat maalt
  nu de koffiebonen en geeft de koffie af in het
  kopje. Zodra de vooraf ingestelde hoeveelheid koffie is verkregen, onderbreekt het apparaat de automatische afgifte en voert het
  koffiedik af naar het koffiedikreservoir.
  4. Na enkele seconden is het apparaat opnieuw
  klaar voor gebruik.
  5. Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de
  inschakel-/standbyknop (A7) (fig. 1): (Vóór
  het uitschakelen, voert het apparaat automatisch een spoeling uit: let op dat u zich niet
  verbrandt).
  OPMERKING 1: Als de koffie druppelsgewijs of
  helemaal niet afgegeven wordt, raadpleeg dan het
  hoofdstuk “Regeling van de maalgraad”.
  OPMERKING 2: Als de koffie te snel afgegeven
  wordt en de crème niet bevredigend is, raadpleeg
  dan het hoofdstuk “Regeling van de maalgraad”.
  OPMERKING 3: Tips om warmere koffie te verkrijgen:
  • Ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk
  “De menuparameters wijzigen en instellen”,
  functie “Spoeling”.
  • Gebruik geen te dikke kopjes, omdat deze te
  veel warmte aan de koffie onttrekken, tenzij
  ze voorverwarmd worden.
  • Gebruik kopjes die zijn voorverwarmd door
  ze met warm water af te spoelen.
  OPMERKING 4: Op elk moment kan de afgifte van
  koffie onderbroken worden door opnieuw op het
  eerder geselecteerde pictogram te drukken, dat
  verlicht blijft tijdens de werking.
  OPMERKING 5: Als u, zodra de afgifte is beëindigd, de hoeveelheid koffie in de kop wilt verhogen, moet u het eerder geselecteerde pictogram
  binnen 3 seconden na afloop van de afgifte ingedrukt houden).
  OPMERKING 6: wanneer op het display de volgende melding verschijnt: “VUL TANK” moet de
  watertank worden gevuld, want anders geeft het
  apparaat geen koffie af. (Het is normaal dat er
  nog wat water in het reservoir staat).
  OPMERKING 7: na elke 14 enkele kopjes koffie
  (of 7 dubbele), toont het apparaat de melding:

  Gevaar brandwonden! Tijdens het spoelen loopt een beetje warm water uit de spuitmonden van de afgiftegroep van de koffie.
  Druk, om het apparaat in te schakelen op de inschakel-/standbyknop (fig. 1): op het display verschijnt de melding “VERWARMEN WACHT AUB”.
  Na het opwarmen toont het apparaat een andere
  melding: “SPOELEN”; Het apparaat is op temperatuur wanneer op het display “KOPJE MEDIUM
  NORMAAL” verschijnt. Als na circa 2 minuten
  op geen enkel pictogram is gedrukt, verschijnt op
  het display de tijd (indien ingesteld) (zie paragraaf “Instelling van de klok”). Als de tijd niet is
  ingesteld, toont het apparaat de laatst ingestelde
  functies. Als op een willekeurig pictogram wordt
  gedrukt, verschijnt opnieuw “KOPJE MEDIUM
  NORMAAL”; het apparaat is opnieuw gereed om
  koffie te zetten.

  KOFFIE ZETTEN (MET
  KOFFIEBONEN)
  1. Het apparaat is in de fabriek ingesteld om
  koffie met een normaal aroma af te geven.
  Het is mogelijk koffie met extra mild, mild,
  sterk of extra sterk aroma te zetten, met de
  optie van voorgemalen koffie. Druk, om het
  gewenste aroma te selecteren, op het pictogram
  (B4) (fig. 7): het gewenste aroma
  verschijnt op het display.
  2. Zet één kopje onder de afgiftegroep om 1
  koffie te zetten (fig. 8) of 2 kopjes om 2 koffie te zetten (fig. 9). Om een smeuïger crème
  te verkrijgen, de afgiftegroep zo dicht mogelijk bij de kopjes brengen, door hem omlaag
  te zetten (fig. 10).
  3. Druk op het pictogram
  (B5) (fig. 11) om
  het gewenste soort koffie te selecteren:
  espressokopje, klein kopje, kopje medium,
  grote kop, beker). Druk nu op het pictogram
  14 • Page 16

  NL
  apparaat wordt uitgezet, kan het display weer de
  ingestelde basisfuncties weergeven, ook al is het
  probleem feitelijk nog aanwezig.

  “LEEG KOFFIEDIKRESERVOIR”. Open, voor de
  reiniging, het deurtje vooraan door aan de afgiftegroep te trekken (fig. 16), neem vervolgens het
  drupbakje uit (fig. 17) en maak het schoon.

  DE HOEVEELHEID KOFFIE IN
  HET KOPJE WIJZIGEN
  Het apparaat is vooraf ingesteld in de fabriek om
  automatisch de volgende soorten koffie af te
  geven:
  • espressokopje
  • klein kopje
  • kopje medium
  • grote kop
  • beker
  Ga als volgt te werk om de hoeveelheid te wijzigen:
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen (fig. 15), druk op de pictogrammen
  (B7) en (B8) (fig. 2) totdat
  de volgende melding verschijnt: “KOFFIEPROGRAMMA”.
  • Druk op het pictogram OK (B9).
  • Selecteer het soort koffie dat gewijzigd moet
  worden m.b.v. de pictogrammen
  (B7)
  en (B8).
  • Druk op het pictogram OK (B9) om het soort
  koffie dat gewijzigd moet worden te bevestigen.
  • Gebruik de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) om de gewenste hoeveelheid koffie te
  wijzigen. De voortgangsbalk geeft de geselecteerde hoeveelheid koffie aan.
  • Druk opnieuw op het pictogram OK (B9) om
  te bevestigen (of op het pictogram ESC (B6)
  om te annuleren).
  • Druk twee maal op het pictogram ESC (B6)
  (fig. 18) om het menu af te sluiten.
  Nu is het apparaat volgens de nieuwe instellingen geprogrammeerd en klaar voor gebruik.

  Wanneer gereinigd wordt, moet het drupbakje
  altijd volledig verwijderd worden.

  Attentie! wanneer het drupbakje wordt
  verwijderd, moet het koffiedikreservoir VERPLICHT geledigd worden. Als deze handeling niet
  wordt verricht, kan het apparaat verstopt raken.
  OPMERKING 8: wanneer het apparaat koffie afgeeft, mag de watertank nooit verwijderd worden.
  _Mocht dit toch gebeuren, dan slaagt het apparaat er niet meer in koffie te zetten en verschijnt
  de melding: “MAALT TE FIJN MAALGRAAD INSTELLEN EN DRUK OK” en vervolgens “VUL
  TANK”. Controleer vervolgens het niveau van het
  water in de tank en breng de tank in.Druk, om het
  apparaat weer op te starten, op het pictogram OK
  (B9) en het display toont “HEET WATER DRUK
  OK". Druk binnen enkele seconden op het pictogram OK (B9) en laat het water gedurende circa
  30 seconden uit het cappuccinomondstuk weglopen. Na afgifte geeft het apparaat automatisch
  weer de ingestelde basiswerkwijzen weer.

  Nota Bene: Het apparaat kan vragen om
  de handeling meerdere malen te herhalen, namelijk totdat alle lucht uit het hydraulische circuit
  is verwijderd.

  DE MAALGRAAD REGELEN
  De koffiemolen hoeft niet te worden geregeld,
  omdat dit reeds in de fabriek is gebeurd; indien u
  evenwel na de eerste kopjes vaststelt dat te kof-

  Nota Bene: Als de hierboven beschreven
  handeling niet correct wordt uitgevoerd of als het
  15 • Page 17

  NL
  fie te snel of te langzaam (druppelsgewijs) wordt
  afgegeven, moet de maalgraad worden geregeld
  met behulp van de regelknop van de maalgraad
  (fig. 14).

  schepje in, want anders zet het apparaat geen
  koffie.
  OPMERKING 3: Gebruik uitsluitend het bijgevoegde maatschepje.
  OPMERKING 4: Doe in de trechter uitsluitend voorgemalen koffie voor espressoapparaten.
  OPMERKING 5: Indien meer dan één maatschepje voorgemalen koffie ingebracht wordt en
  de trechter verstopt raakt, gebruik dan een mes
  om de koffie te doen zakken (fig. 21), en verwijder en reinig vervolgens de zetgroep en het apparaat zoals beschreven in de paragraaf
  “Reiniging van de koffiezeteenheid”.

  Attentie! De regelknop van de maalgraad mag alleen verdraaid worden wanneer
  de koffiemolen in werking is.
  Om een langzamere koffieafgifte en een betere
  crème te verkrijgen, één
  klik linksom draaien
  (=koffiebonen fijner gemalen).
  Om een snellere koffieafgifte te verkrijgen (niet
  druppelsgewijs), één klik
  rechtsom draaien (=koffiebonen grover gemalen).

  AFGIFTE VAN HEET WATER
  KOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE


  Druk op het pictogram (B4) (fig. 7) en selecteer de functie voorgemalen koffie.
  • Trek het apparaat naar buiten bij de hiervoor
  bestemde handgrepen.
  • Til het dekseltje in het midden op, breng in
  de trechter een maatschepje voorgemalen
  koffie in (fig. 19); duw het apparaat naar binnen en ga te werk zoals beschreven in “Koffie zetten (met koffiebonen).”
  NB: Er kan telkens 1 koffie gezet worden door
  te drukken op het pictogram
  (B10) (fig.
  12).
  • Als men na het zetten van koffie met voorgemalen koffie, weer koffie wil zetten met koffiebonen, moet de functie voorgemalen koffie
  uitgeschakeld worden door nogmaals te
  drukken op het pictogram (B4) (fig. 7).
  OPMERKING 1: Doe nooit voorgemalen koffie in
  het apparaat wanneer dit uitgeschakeld is, om te
  voorkomen dat de koffie verloren gaat in het apparaat.
  OPMERKING 2: Breng nooit meer dan 1 maat-

  Controleer altijd of het apparaat klaar is voor
  gebruik.
  Plaats het cappuccinomondstuk in het midden en plaats er een kan onder (fig. 5).
  Druk op het pictogram (B13) (fig. 20).
  Het apparaat toont de melding ”HEET WATER
  DRUK OK”. Druk op het pictogram OK (B9)
  en het hete water zal uit het cappuccinomondstuk in de kan lopen. (Laat niet langer dan 2
  minuten achter elkaar heet water afgeven).
  Druk op het pictogram
  (B13) of het pictogram ESC (B6) om te onderbreken.
  Het apparaat onderbreekt de afgifte zodra de
  vooraf ingestelde hoeveelheid is bereikt.

  DE HOEVEELHEID HEET
  WATER WIJZIGEN
  Het apparaat is in de fabriek ingesteld om automatisch 200 ml heet water af te geven.
  Indien u deze hoeveelheden wenst te wijzigen, als
  volgt te werk gaan:
  • Plaats een kan onder het cappuccinomondstuk (fig.3).
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen (fig. 15), druk op de pictogrammen
  (B7) en (B8) (fig. 2) totdat
  de volgende melding verschijnt: “HEETWATER PROGRAMMA”.
  • Druk op het pictogram OK (B9) om te beve16 • Page 18

  NL  stigen.
  Selecteer de gewenste hoeveelheid water
  m.b.v. de pictogrammen
  (B7) en (B8).
  De voortgangsbalk geeft de geselecteerde
  hoeveelheid water aan.
  Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen (of op het pictogram ESC (B6) om te
  annuleren).
  Druk twee maal op het pictogram ESC (B6)
  (fig. 18) om het menu af te sluiten.
  Nu is het apparaat volgens de nieuwe instellingen geprogrammeerd en klaar voor gebruik.

  CAPPUCCINO BEREIDEN
  (MET DE STOOMFUNCTIE)  Draai het cappuccinomondstuk naar het midden (fig. 5).
  Neem een kan en vul hem met circa 100 gram
  melk voor elke cappuccino die u wilt bereiden
  en plaats hem onder het cappuccinomondstuk.
  Houd bij de keuze van de grootte van de kan er
  rekening mee dat het melkvolume kan verdubbelen of verdriedubbelen. Men raadt het gebruik
  van magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur aan.
  Druk op het pictogram
  (B12) (fig. 22). Het
  display toont “STOOM DRUK OK”.
  Druk op het pictogram OK (B9).
  Druk opnieuw op het pictogram
  (B12) of
  het pictogram ESC (B6) om de stoomafgifte te
  onderbreken.
  Dompel het cappuccinomondstuk onder in het
  kannetje met melk (fig. 23) en let hierbij op dat
  het niet voor meer dan de helft van zijn lengte
  ondergedompeld wordt. Druk op het pictogram
  (B12) (let op u niet te verbranden) en druk
  op het pictogram OK (B9). De stoom komt uit
  het cappuccinomondstuk. Om een romiger
  schuim te verkrijgen, dompelt u het cappuccinomondstuk onder in de melk en beweegt u het
  kannetje met langzame op- en neergaande bewegingen. (Laat niet langer dan 2 minuten
  achter elkaar stoom afgeven).
  Druk, zodra het gewenste schuim is verkregen,
  opnieuw op het pictogram
  (B12) of het
  pictogram ESC (B6) om de stoomafgifte te onderbreken.
  Zet de koffie zoals hierboven beschreven, door
  voldoende grote koppen te gebruiken die vervolgens met de eerder bereide opgeschuimde
  melk worden gevuld. BELANGRIJK: reinig het
  cappuccinosysteem altijd onmiddellijk na het
  gebruik. Ga hiervoor als volgt te werk:
  Druk op het pictogram
  (B12) en vervolgens
  op het pictogram OK (B9) om gedurende enkele seconden een kleine hoeveelheid stoom af
  te geven. Dit zal het cappuccinomondstuk van
  eventuele melkresten ontdoen.
  BELANGRIJK: om de hygiëne te waarborgen, wordt aanbevolen om deze procedure
  elke keer dat een cappuccino wordt gezet
  te volgen, om ophoping van melk in het circuit te voorkomen.
  Wacht tot het cappuccinomondstuk is afgekoeld, houd met één hand de hendel van het
  cappuccinomondstuk vast en draai met de
  andere hand het cappuccinomondstuk los
  door het linksom te draaien en naar beneden
  toe weg te trekken (fig. 24).
  Verwijder de spuitmond van het cappuccinomondstuk door hem naar beneden toe weg
  te trekken.
  Was het cappuccinomondstuk en de spuitmond zorgvuldig met warm water.
  Controleer of de twee gaatjes aangegeven in
  figuur 25 niet verstopt zijn. Reinig ze indien
  nodig met behulp van een naald.
  Breng de spuitmond weer aan door hem naar
  boven toe in het cappuccinomondstuk te steken.
  Plaats het cappuccinomondstuk door het
  omhoog te duwen en rechtsom te draaien.

  MEERDERE KOPPEN KOFFIE
  ZETTEN MET DE KAN-FUNCTIE
  Deze functie zorgt voor het automatisch zetten
  van meerdere koppen koffie (4, 6) in een kan (A9)
  17 • Page 19

  NL
  waarin de koffie warm wordt gehouden.
  • Draai het deksel van de kan totdat de pijl samenvalt met het opschrift OPEN en verwijder
  het deksel. Spoel de kan en het deksel uit.
  • Sluit de kan door het deksel naar het opschrift “CLOSE” te draaien, zodat het deksel
  goed gesloten is, en zet de kan onder de afgiftegroep van de koffie. Breng de kan aan
  met de handgreep altijd naar rechts of links
  gericht, zoals getoond in de figuur.

  CLOSE om de koffie lang warm te houden.
  Draai het deksel linksom tot de pijl samenvalt met het tuitje van de kan om de koffie uit
  te schenken.

  Attentie! Wanneer de hoeveelheid koffiebonen niet voldoende is om de gewenste functie
  te beëindigen, onderbreekt het apparaat het proces en wacht tot het koffiebonenreservoir opnieuw gevuld wordt en op het pictogram (B14)
  wordt gedrukt. Wanneer er bijvoorbeeld 4 koppen
  moeten worden gezet, terwijl de koffiebonen niet
  voldoende zijn, zet het apparaat 2 koppen en stopt
  vervolgens het koffiezetten. Vul het koffiebonenreservoir en druk op het pictogram
  (B14).
  Zodra het reservoir is gevuld, zet het apparaat uitsluitend de 2 resterende koppen, om het gewenste aantal van 4 koppen te bereiken. Wanneer het
  water niet voldoende is om de gewenste functie
  te beëindigen, of wanneer het koffiedikreservoir
  vol is, onderbreekt het apparaat het proces. Om
  de watertank te vullen of het koffiedikreservoir te
  legen, moet de kan weggenomen worden; op die
  manier wordt het programma onderbroken.
  Nadat de fout is hersteld, moet het programma
  opnieuw gestart worden. In dat geval moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid koffie die reeds in de kan aanwezig is, om de kan niet
  te laten overlopen.

  De afgiftegroep koffie (A13) moet altijd volledig omhoog zijn gezet, om de kan te kunnen inbrengen. Het display toont: “VUL
  KOFFIEBONEN EN WATERTANK-LEEG KOFFIEDIKRESERV. -DRUK OK”; dus controleer
  of de watertank vol is, of het koffiebonenreservoir voldoende gevuld is en of het koffiedikreservoir geleegd is.
  Druk op het pictogram OK (B9). Het display
  toont de geselecteerde soort koffie, bijvoorbeeld “KAN EXTRA MILD” en het aantal koppen dat men wil zetten met de kan,
  bijvoorbeeld “KAN 4 KOPJES”.
  Bevestig door te drukken het pictogram
  (B14). Het display toont een voortgangsbalk
  die het verloop van het koffiezetproces aangeeft. Wanneer deze balk voltooid is, beëindigt het apparaat het proces en keert het
  automatisch terug naar de kan-functie. Als
  het display echter een onvoltooide balk toont,
  betekent dit dat de cylus niet correct voltooid
  is. Verwijder de kan en bekijk het type melding dat op het display is verschenen, en raadpleeg het hoofdstuk "MELDINGEN OP HET
  DISPLAY".
  Neem de kan weg, laat het deksel in de stand

  DE PARAMETERS VAN DE
  KAN-FUNCTIE WIJZIGEN
  Het programma voor de kan is in de fabriek op
  standaardwaarden ingesteld.
  Deze waarden kunnen aan uw voorkeuren worden aangepast en worden opgeslagen.
  Er kunnen met behulp van een grafische balk 5
  verschillende soorten koffie worden geselecteerd,
  van extra mild tot extra sterk, en 10 hoeveelheden
  koffie. Deze instellingen kunnen als volgt gewijzigd worden:
  • Druk op de toets
  (B2) om het menu te
  openen. Druk op de pictogrammen
  (B7)
  en (B8) totdat op het display het volgende
  opschrift verschijnt “KAN PROGRAMMA”.
  18 • Page 20

  NL
  Geen enkel onderdeel van het apparaat mag in de
  vaatwasser afgewassen worden.
  De volgende onderdelen van het apparaat moeten
  periodiek gereinigd worden:
  • Koffiedikreservoir (A4).
  • Drupbakje (A14).
  • Watertank (A12).
  • Spuitmonden van de afgiftegroep koffie
  (A13), de spuitmond heet water (A11) en het
  cappuccinomondstuk (A10).
  • Trechter voor inbrengen van voorgemalen
  koffie (A21).
  • Binnenkant van het apparaat, alleen toegankelijk nadat het deurtje is geopend (A2).
  • Koffiezeteenheid (A5).
  • Koffiekan.

  Druk op het pictogram OK (B9) en vervolgens op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) totdat op het display het volgende opschrift verschijnt “KAN KOFFIESTERKTE”.
  Druk op het pictogram OK (B9).
  Druk op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) om een ander koffiearoma te selecteren,
  van extra licht t/m extra sterk.
  Bevestig het gewenste aroma door op het
  pictogram OK (B9) te drukken.
  Druk, om de hoeveelheid koffie te wijzigen,
  op de pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat op het display het opschrift “KAN OF KOP
  NIVEAU” verschijnt.
  Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  Op het display verschijnt een balk die langer
  of korter kan worden; deze stelt de hoeveelheid koffie voor die voor elke kop wordt afgegeven. Wanneer de balk volledig vol is,
  komt dit overeen met de maximum hoeveelheid koffie voor een kop.
  Druk, wanneer de gewenste hoeveelheid koffie wordt aangegeven, op het pictogram OK
  (B9) om te bevestigen.
  Druk, om het aantal kopjes te wijzigen, op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat op
  het display het volgende opschrift verschijnt
  “AANTAL KOPJES".
  Druk op het pictogram OK (B9) en vervolgens op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) om het gewenste aantal koppen te selecteren (4, 6). Het display toont “KAN 4
  KOPJES" of “KAN 6 KOPJES”.
  Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  Druk op het pictogram ESC (B6) om de programmeermodus af te sluiten.

  Reiniging van het
  koffiedikreservoir
  Wanneer op het display het opschrift “LEEG KOFFIEDIKRESERVOIR” verschijnt, moet dit geleegd
  en gereinigd worden. Om de reiniging uit te voeren:
  • open het deurtje vooraan (fig. 16), neem vervolgens het drupbakje uit (fig.14) en maak
  het schoon.
  • Reinig zorgvuldig het koffiedikreservoir.

  Attentie! wanneer het drupbakje wordt
  verwijderd, moet het koffiedikreservoir verplicht
  geledigd worden.

  Reiniging van het drupbakje
  Attentie! Als het drupbakje niet geleegd
  wordt, kan het water overlopen.
  Dit kan het apparaat beschadigen.
  Het drupbakje is voorzien van een drijvende indicator (rood) van het waterniveau in het bakje zelf
  (fig. 27).
  Voordat deze indicator uit het opzetvlak voor de
  kopjes steekt, moet het bakje geledigd en gereinigd worden.
  Om het bakje te verwijderen:
  1. Open het servicedeurtje (fig. 16).
  2. Verwijder het drupbakje en het koffiedikre-

  REINIGING
  Reiniging van het apparaat
  Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen
  oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
  Het is voldoende om een vochtige en zachte doek
  te gebruiken.
  19 • Page 21

  NL
  servoir (fig. 17).
  3. Reinig het drupbakje en het koffiedikreservoir
  (A4).
  4. Breng het drupbakje met het koffiedikreservoir (A4) in.
  5. Sluit het servicedeurtje.

  Reiniging van de koffiezeteenheid
  De koffiezeteenheid moet minstens eens per
  maand gereinigd worden.

  Attentie! De koffiezeteenheid (A5) kan
  niet verwijderd worden wanneer het apparaat is
  ingeschakeld. Probeer de koffiezeteenheid niet op
  krachtige wijze te verwijderen.

  Reiniging van de watertank
  1. Reinig periodiek (circa eens per maand) de
  watertank (A12) met een vochtige doek en
  een beetje mild reinigingsmiddel.
  2. Verwijder zorgvuldig eventuele resten reinigingsmiddel.

  1. Controleer of het apparaat zich correct heeft
  uitgeschakeld (zie “Uitschakeling”).
  2. Open het servicedeurtje (fig. 16).
  3. Verwijder het drupbakje en het koffiedikreservoir (fig. 17).
  4. Druk de twee rode ontgrendeltoetsen naar
  binnen en verwijder tegelijkertijd de koffiezeteenheid (fig. 31).

  Reiniging van de spuitmonden
  1. Reinig de spuitmonden regelmatig met een
  sponsje (fig. 28).
  2. Controleer periodiek of de gaatjes van de koffieafgiftegroep niet verstopt zijn.
  Verwijder indien nodig de aangekoekte koffieresten met een tandenstoker (fig. 26).

  Attentie! Reinig de koffiezeteenheid zonder reinigingsmiddelen te gebruiken, want de binnenkant van de zuiger is behandeld met een
  smeermiddel dat door het reinigingsmiddel verwijderd zou kunnen worden

  Reiniging van de trechter voor het
  inbrengen van de voorgemalen
  koffie


  5. Dompel de koffiezeteenheid circa 5 minuten
  in water onder en spoel hem vervolgens af.
  6. Breng de koffiezeteenheid (A5) na reiniging
  weer aan door hem in de steun en de onderste pen te steken;

  Controleer periodiek (circa eens per maand)
  of de trechter voor het inbrengen van voorgemalen koffie niet verstopt is (fig. 21).

  Houder

  Gevaar! Voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient men het apparaat
  uit te schakelen door op de hoofdschakelaar
  (A23) te drukken en het los te koppelen van het
  elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder
  in water.

  Reiniging van de binnenkant van
  het apparaat

  Pen

  1. Controleer periodiek (circa eens per week) of
  de binnenkant van het apparaat niet vuil is.
  Verwijder indien nodig de aangekoekte koffieresten met een sponsje.
  2. Zuig de resten op met een stofzuiger (fig.
  30).

  druk vervolgens op het opschrift PUSH totdat
  de “klik” van vergrendeling wordt gehoord.

  Nota Bene! Indien de koffiezeteenheid moeilijk in te brengen is, is het noodzakelijk (alvorens hem te plaatsen) hem op de juiste maat te
  20 • Page 22

  NL
  brengen door tegelijk krachtig te drukken op de
  onder- en bovenkant, zoals aangegeven in figuur.

  7. Controleer of na het inbrengen de twee rode
  toetsen naar buiten zijn gesprongen.

  Ontkalken
  Reset fabrieksinst.
  Statistiek-modus
  Installeer filter
  Reset filter
  Zoemer
  Contrast

  Instelling van de taal
  Ga als volgt te werk om de taal op het display te
  wijzigen:
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het menu
  te openen; op het display verschijnt “KIES
  TAAL”.
  • Druk op het pictogram OK (B9).
  • Gebruik de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) tot de gewenste taal wordt getoond.
  • Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  • Druk op het pictogram ESC (B6) om het
  menu af te sluiten.

  8. Breng het drupbakje met het koffiedikreservoir weer in.
  9. Sluit het servicedeurtje.

  Reiniging van de koffiekan

  Nota Bene! Als per ongeluk de verkeerde
  taal wordt gekozen, kan het menu rechtstreeks
  worden geopend om deze parameter te wijzigen:
  • Houd het pictogram
  (B2) minstens 7 seconden ingedrukt totdat het apparaat de diverse talen weergeeft.
  • Kies de gewenste taal door te werk te gaan
  zoals beschreven in de paragraaf “Eerste gebruik van het apapraat”.

  Reinig de kan met een vochtige doek en een mild
  reinigingsmiddel.

  Nota Bene! Om esthetische beschadiging
  van de kan te voorkomen, mag hij niet in de afwasmachine worden gereinigd.

  DE MENUPARAMETERS
  WIJZIGEN EN INSTELLEN

  Spoelen

  Wanneer het apparaat klaar is voor gebruik, kunnen binnen het menu de volgende parameters of
  functies gewijzigd worden:
  • Kies taal
  • Spoelen
  • Uitschakeltijd
  • Instellen Klok
  • Starttijd
  • Autostart
  • Temperatuur
  • Waterhardheid
  • Koffieprogramma
  • Kan programma
  • Heetwater programma

  Deze functie dient om warmere koffie te verkrijgen. Ga als volgt te werk:
  • Wanneer u, meteen nadat u het apparaat ingeschakeld hebt, een klein kopje koffie wilt
  zetten (minder dan 60 cc), gebruik dan het
  warme spoelwater om het kopje voor te verwarmen.
  • Indien evenwel na de laatst gezette kop koffie meer dan 2/3 minuten zijn verstreken,
  wordt aangeraden de koffiezeteenheid, alvorens een nieuw kopje te zetten, voor te verwarmen door te drukken op het pictogram
  (B2) om het menu te openen en ver21 • Page 23

  NL
  volgens op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) tot de functie “SPOELEN” wordt geselecteerd. Druk op het pictogram OK (B9).
  Het display toont “SPOELEN BEVESTIG
  AUB”. Druk nogmaals op het pictogram OK
  (B9). Laat het water in het onderstaande
  drupbakje lopen of gebruik dit water om het
  kopje waaruit de koffie gedronken wordt te
  vullen (en vervolgens te ledigen), met de bedoeling het voor te verwarmen.

  Instelling van het tijdstip van
  automatische inschakeling
  Met deze functie wordt het tijdstip geprogrammeerd waarop het apparaat automatisch inschakelt.
  • Controleer of de klok van het apparaat ingesteld is.
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “STARTTIJD”.
  • Druk op het pictogram OK (B9).
  • Gebruik de pictogrammen (B7) en (B8) om
  de starttijd in te stellen en druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  • Gebruik de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) om de minuten in te stellen en druk op
  het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  • Druk, om de functie “automatische start” te
  activeren, op de pictogrammen
  (B7)
  en (B8) tot het apparaat de melding “AUTOSTART” toont.
  • Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  Op het display verschijnt het symbool
  .
  • Druk op het pictogram ESC (B6) om het
  menu af te sluiten.
  • Om de functie automatisch inschakelen te
  deactiveren, druk op het icoon
  (B2) en
  daarna op de iconen
  (B7) en (B8) tot
  de machine het bericht “AUTO INSCHAKELING” weergeeft.
  Druk op het icoon OK (B9). Op het display
  verschijnt "BEVESTIGEN" Druk op "ESC" om
  te deactiveren en het symbool
  verdwijnt.

  Wijziging van de uitschakeltijd
  Het apparaat is in de fabriek ingesteld om 30 minuten na het laatste gebruik automatisch uit te
  schakelen. Ga als volgt te werk om dit tijdsinterval te wijzigen (max. 120 min.):
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “UITSCHAKELTIJD”.
  • Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  • Druk op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) om te bepalen na hoeveel tijd het apparaat uitgeschakeld moet worden (1/2 uur, 1
  uur, 2 uur).
  • Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  • Druk op het pictogram ESC (B6) om af te
  sluiten.

  Instelling van de klok  Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “INSTELLEN
  KLOK”.
  Druk op het pictogram OK (B9).
  Gebruik de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) om de uren in te stellen en druk op het
  pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  Gebruik de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) om de minuten in te stellen en druk op
  het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  Druk op het pictogram ESC (B6) om het
  menu af te sluiten.

  Wijziging van de
  koffietemperatuur
  Om de temperatuur van de gezette koffie te wijzigen, als volgt te werk gaan:
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “TEMPERATUUR”.
  • Druk op het pictogram OK (B9).
  22 • Page 24

  NL

  Gebruik de pictogrammen
  (B7) en (B8)
  om de gewenste koffietemperatuur te wijzigen. laag, gemiddeld, hoog.
  Druk op het pictogram OK (B9) om de gekozen temperatuur te bevestigen.
  Druk op het pictogram ESC (B6) om het
  menu af te sluiten.

  Programmering koffie
  Zie voor de aanwijzingen voor de programmering
  van de koffie het hoofdstuk “DE HOEVEELHEID
  KOFFIE IN HET KOPJE WIJZIGEN”.

  Programmering kan
  Zie voor de aanwijzingen voor de programmering
  van de kan het hoofdstuk “DE PARAMETERS VAN
  DE KAN-FUNCTIE WIJZIGEN”.

  Programmering van de hardheid
  van het water

  Programmering heet water

  Deze werkingsperiode kan worden verlengd, waardoor de ontkalking minder frequent wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door het apparaat op basis
  van het werkelijke kalkgehalte in het gebruikte
  water te programmeren.
  Ga als volgt te werk:
  • verwijder het reageerstrookje “Total hardness
  test uit zijn verpakking (bijgevoegd op pag.
  2) en dompel het enige seconden volledig
  onder in een glas water. Neem het uit het
  water en wacht circa 30 seconden (totdat het
  van kleur verandert en rode vierkantjes verschijnen).
  • schakel het apparaat in door op de inschakel/standbyknop (A7) te drukken.
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “WATERHARDHEID”.
  • Druk op het pictogram OK (B9).
  • Druk op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) totdat het nummer is geselecteerd dat
  overeenkomt met het aantal rode vierkantjes
  dat op het reageerstrookje is verschenen (als
  er bijvoorbeeld 3 rode vierkantjes op het reageerstrookje zijn verschenen, moet de melding “WATERHARDHEID 3” geselecteerd
  worden);
  • Druk op het pictogram OK (B9) om het gegeven te bevestigen.
  Nu is het apparaat geprogrammeerd om de
  ontkalkingswaarschuwing te geven wanneer
  dit daadwerkelijk nodig is.

  Zie voor de aanwijzingen het hoofdstuk “DE HOEVEELHEID HEET WATER WIJZIGEN”.

  Ontkalking
  Attentie! Het ontkalkingsproduct bevat
  zuren. Neem de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant die op de verpakking van het ontkalkingsproduct zijn aangegeven in acht.
  Nota Bene! Gebruik uitsluitend een ontkalkingsproduct dat door de fabrikant wordt aanbevolen. In tegengesteld geval is de garantie niet
  geldig. Bovendien is de garantie niet geldig als de
  ontkalking niet regelmatig wordt uitgevoerd.
  Attentie! Controleer, voordat u met het
  ontkalken begint, of het waterfilter verwijderd is.
  Wanneer de melding “GRAAG ONTKALKEN” verschijnt, is het moment aangebroken om de ontkalking van het apparaat uit te voeren.
  Ga als volgt te werk:
  • controleer of het apparaat klaar is voor gebruik;
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “ONTKALKEN”.
  • Druk op het pictogram OK (B9) en de volgende melding verschijnt: “ONTKALKEN BEVESTIG AUB”;
  • Druk op het pictogram OK (B9).
  Op het display verschijnt het opschrift “VOEG
  ONTKALKER TOE BEVESTIG AUB”.
  • Ledig de watertank, giet de inhoud van een
  23 • Page 25

  NL


  flacon ontkalkingsmiddel in de tank met inachtneming van de aanwijzingen op de verpakking. Voeg water toe tot het MAX.
  niveauteken dat op de tank is gedrukt.
  Plaats een bak met een inhoud van ongeveer
  2 liter onder het waterpijpje.
  Druk op het pictogram OK (B9), waarna de
  oplossing met ontkalkingsmiddel uit het waterpijpje begint te lopen en de onderstaande
  kan vult.
  Op het display verschijnt de melding “ONTKALKEN”.
  Het ontkalkingsprogramma voert automatisch een aantal keren afgifte en pauzes uit.
  Na circa 30 minuten verschijnt de melding
  “ONTKALKING AFGEROND BEVESTIG AUB”.
  Druk op het pictogram OK (B9) en de volgende melding verschijnt: “SPOELEN BEVESTIG AUB”.
  Leeg de watertank, spoel hem om resten ontkalkingmiddel te verwijderen, en vul hem
  met schoon water.
  Breng de tank vol met schoon water weer
  aan. Op het display verschijnt het opschrift
  “SPOELEN BEVESTIG AUB”.
  Druk opnieuw op het pictogram OK (B9).
  Het hete water komt uit het pijpje, vult de onderstaande kan en de volgende melding verschijnt: “SPOELEN”;
  Wacht op de melding “SPOELEN AFGEROND
  BEVESTIG AUB”.
  Druk op het pictogram OK (B9). Op het display verschijnt het opschrift “ONTKALKING
  AFGEROND” en vervolgens “VUL TANK”.
  Vul de watertank opnieuw met schoon water.
  Het ontkalkingsprogramma is nu afgelopen
  en het apparaat is klaar om opnieuw koffie te
  zetten.
  OPMERKING: Als men het ontkalkingsprogramma vóór het einde onderbreekt, moet
  men weer van voren af aan beginnen.

  Herstellen van de
  fabrieksinstellingen (reset)
  Het is mogelijk om terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen van het apparaat (zelfs
  nadat de gebruiker ze gewijzigd heeft), en wel als
  volgt:
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “RESET FABRIEKSINST.”.
  • Druk op het pictogram OK (B9) en de volgende melding verschijnt: “RESET FABRIEKSINST. BEVESTIG AUB”;
  • Druk op het pictogram OK (B9) om terug te
  gaan naar de fabrieksinstellingen.

  Statistiek-modus
  Met deze functie worden de statistische gegevens
  van het apparaat weergegeven.
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “STATISTIEKMODUS”.
  • Druk op het pictogram OK (B9).
  • Door op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) te drukken, kan het volgende gecontroleerd worden:
  - Hoeveel kopjes koffie gezet zijn.
  - Hoeveel ontkalkingen uitgevoerd zijn.
  - Hoeveel liter water in totaal afgegeven is.
  • Druk één maal op het pictogram ESC (B6)
  om deze functie af te sluiten of druk twee
  maal op het pictogram ESC (B6) om het
  menu af te sluiten.

  Zoemer
  Met deze functie wordt de zoemer in- of uitgeschakeld die het apparaat inschakelt wanneer op
  één van de pictogrammen wordt gedrukt en wanneer accessoires worden aangebracht/verwijderd.

  Attentie! DE GARANTIE VERVALT INDIEN
  DE ONTKALKING NIET REGELMATIG WORDT
  UITGEVOERD.

  Nota Bene! Het apparaat is met geactiveerde zoemer ingesteld.
  24 • Page 26

  NL
  monden van de afgiftegroep van de koffie.
  Let op dat u niet wordt geraakt door waterspatten. Druk, om het apparaat uit te schakelen, op
  de inschakel-/standbyknop (A7): Het apparaat
  voert het spoelen uit en schakelt zich vervolgens
  uit.

  Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “ZOEMER”.
  Druk op het pictogram OK (B9). Op het display verschijnt het opschrift “ZOEMER BEVESTIG AUB”.
  Druk op het pictogram ESC (B6) om het geluidssignaal uit te schakelen of op het pictogram OK (B9) om het in te schakelen.
  Druk op het pictogram ESC (B6) om het
  menu af te sluiten.

  Nota Bene! Als het apparaat gedurende
  langere tijd niet gebruikt zal worden, zet dan ook
  de ON/OFF hoofdschakelaar (A23) aan de achterkant van het apparaat in de stand 0.

  Contrastregeling

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Ga als volgt te werk om het contrast van het display te verhogen of te verlagen:
  • Druk op het pictogram
  (B2) om het
  menu te openen en druk vervolgens op de
  pictogrammen
  (B7) en (B8) totdat de
  volgende melding verschijnt: “CONTRAST”.
  • Druk op het pictogram OK (B9).
  • Druk op de pictogrammen
  (B7) en
  (B8) totdat het gewenste contrast op het display verschijnt: de voortgangsbalk geeft het
  geselecteerde contrastniveau aan.
  • Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen.
  • Druk één maal op het pictogram ESC (B6)
  om deze functie af te sluiten of druk twee
  maal op het pictogram ESC (B6) om het
  menu af te sluiten.

  Spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
  Vermogensverbruik: 1350W
  Druk: 15 bar
  Inhoud waterreservoir: 1,8 liter
  Afmetingen LxHxD: 594x 378/460x398 mm
  Gewicht: 23/24 kg
  Het apparaat voldoet aan de volgende
  EG-richtlijnen:


  Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere
  wijzigingen.
  • EMC-richtlijn 2004/108/EG en latere wijzigingen.
  De materialen en voorwerpen die bestemd zijn
  om met levensmiddelen in contact te komen
  zijn conform de voorschriften van de Europese
  verordening nr. 1935/2004.

  Waterfilter
  Zie voor de aanwijzingen over het waterfilter het
  hoofdstuk “INSTALLATIE VAN HET FILTER”.

  UITSCHAKELING VAN HET
  APPARAAT
  Elke keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld,
  vindt een automatische spoeling plaats die niet
  onderbroken kan worden.

  Gevaar brandwonden! Tijdens het spoelen loopt een beetje warm water uit de spuit25 • Page 27

  NL
  MELDINGEN OP HET DISPLAY
  WEERGEGEVEN MELDING

  MOGELIJKE OORZAAK

  OPLOSSING

  VUL TANK  De watertank is leeg of
  verkeerd geplaatst.  Vul de watertank en/of
  breng hem correct aan
  door hem volledig aan te
  duwen.

  MAALT TE FIJN MAALGRAAD INSTELLEN
  (en afwisselend)
  DRUK OK  De maalgraad is te fijn en
  de koffie komt dus te langzaam naar buiten.
  Het apparaat slaagt er niet
  in koffie te zetten omdat er
  lucht in het hydraulische
  circuit aanwezig is.ì Mogelijke oorzaak de installatieprocedure van het filter
  is niet correct uitgevoerd.  Draai de regelknop van de
  maalgraad één klik richting nummer 7.
  Controleer of het filter
  (A26) goed geïnstalleerd
  is en of de installatieprocedure correct uitgevoerd
  is.

  MAALT TE FIJN MAALGRAAD INSTELLEN
  (afgewisseld door)
  DRUK OK
  (en vervolgens)
  VUL TANK  De tank is tijdens de afgifte verwijderd.  Breng de tank aan en druk
  op het pictogram OK (B9).Het display toont “HEET
  WATER DRUK OK”. Druk
  nogmaals op het pictogram
  OK (B9). Het apparaat keert
  terug naar de werkwijze
  “klaar voor gebruik”.

  LEEG KOFFIEDIKRESERVOIR  Het koffiedikreservoir (A4)
  is vol of er zijn meer dan
  drie dagen sinds de laatste afgifte verstreken
  (deze handeling garandeert een correcte hygiëne
  van het apparaat).  Ledig het reservoir, reinig
  het en breng het weer aan.
  Belangrijk: wanneer het
  drupbakje wordt verwijderd, moet het koffiedikreservoir VERPLICHT
  geledigd worden, ook al is
  het niet vol. Doet u dit
  niet, dan kan het gebeuren
  dat bij het zetten van de
  volgende kopjes koffie,
  het koffiedikreservoir te
  vol raakt en het apparaat
  verstopt raakt.

  PLAATS KOFFIEDIKRESERVOIR  Na de reiniging is het koffiedikreservoir niet aangebracht.
  26  Open het deurtje en breng
  het koffiedikreservoir aan. • Page 28

  NL
  WEERGEGEVEN MELDING
  VOEG VOORGEMALEN
  KOFFIE TOE

  MOGELIJKE OORZAAK
  OPLOSSING

  De functie “voorgemalen
  koffie” is geselecteerd,
  maar er is geen voorgemalen koffie in de trechter
  gedaan.
  De trechter (A21) is verstopt.  Trek het apparaat uit en
  doe de voorgemalen koffie in de trechter.  Ledig de trechter met behulp van een mes zoals beschreven in de paragraaf
  ”Reiniging van de trechter
  voor het inbrengen van voorgemalen koffie”.

  GRAAG ONTKALKEN!  Geeft aan dat het apparaat
  ontkalkt moet worden.  Het
  ontkalkingsprogramma beschreven in de
  paragraaf “Ontkalking”
  moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

  MINDER KOFFIE  Er is te veel koffie gebruikt.  Kies een lichter aroma of
  gebruik minder voorgemalen koffie en zet opnieuw
  koffie.

  VUL KOFFIEBONENRESERV.  De koffiebonen zijn op.  Vul het reservoir met koffiebonen.

  PLAATS KOFFIEZETEENHEID  Na het reinigen is de zeteenheid niet aangebracht.  Breng de zeteenheid aan
  zoals beschreven in de paragraaf “Reiniging van de
  koffiezeteenheid”.

  DOE DEUR DICHT  Het deurtje is open  Sluit het deurtje.

  ALGEMEEN ALARM!  De binnenkant van het apparaat is zeer vuil.  Reinig het apparaat zorgvuldig zoals beschreven
  in de paragraaf “Reiniging
  en onderhoud”. Als het
  apparaat na de reiniging
  nog steeds de melding
  laat zien, zich tot een servicecentrum wenden.

  VERVANG FILTER!  Geeft aan dat het waterfilter (A26) vervangen moet
  worden.  Vervang meteen het filter
  volgens de aanwijzingen
  in de paragraaf “Vervanging van het filter”.

  27 • Page 29

  NL
  OPLOSSING VAN PROBLEMEN
  Hieronder zijn enkele mogelijke storingen opgesomd. Als het probleem niet op de beschreven manier
  opgelost kan worden, moet contact worden opgenomen met de Technische Service.

  PROBLEEM
  De koffie is niet warm.

  MOGELIJKE OORZAAK


  De kopjes zijn niet voorverwarmd

  De koffiezeteenheid is
  koud geworden omdat er
  2/3 minuten sinds de laatste koffie zijn verstreken.
  De ingestelde temperatuur is te laag.

  De koffiebonen zijn te grof
  gemalen

  De koffiemelange die gebruikt wordt is niet geschikt.

  De koffiebonen zijn te fijn
  gemalen

  De koffie heeft weinig crème.

  De koffie wordt te langzaam
  of druppelsgewijs afgegeven.

  OPLOSSING

  28  Verwarm de kopjes door
  ze met warm water af te
  spoelen.
  Alvorens koffie te zetten,
  de zetgroep verwarmen
  met de functie SPOELEN
  binnen het menu.
  Wijzig de ingestelde temperatuur (zie de paragraaf
  “Wijziging van de koffietemperatuur”).

  Draai de regelknop van de
  maalgraad één klik linksom richting nummer 1
  terwijl de koffiemolen
  werkt (fig. 11).
  Gebruik een koffiemelange voor espressoapparaten.

  Draai de regelknop van de
  maalgraad één klik rechtsom richting nummer
  7 terwijl de koffiemolen
  werkt (fig. 11). Ga steeds
  één klik verder, totdat de
  gewenste afgifte wordt
  verkregen. Het effect is
  pas duidelijk na de afgifte
  van 2 kopjes koffie. • Page 30

  NL
  PROBLEEM

  MOGELIJKE OORZAAK

  OPLOSSING

  De koffie wordt te snel afgegeven.  De koffiebonen zijn te grof
  gemalen  Draai de regelknop van de
  maalgraad één klik linksom richting nummer 1
  terwijl de koffiemolen
  werkt (fig. 11).
  Let erop dat de regelknop
  van de maalgraad niet te
  veel wordt verdraaid, want
  anders kan de afgifte
  druppelsgewijs gebeuren
  als er twee kopjes koffie
  worden gezet.
  Het effect is pas duidelijk
  na de afgifte van 2 kopjes
  koffie.

  De koffie loopt niet uit een of
  beide spuitmonden van de
  afgiftegroep.  De spuitmonden zijn verstopt.  Reinig de spuitmonden
  met een tandenstoker (fig.
  23).

  De koffie loopt niet uit de
  spuitmonden van de afgiftegroep, maar langs het deurtje
  (A2).  De gaatjes in de spuitmonden zijn verstopt door
  opgedroogde koffieresten.

  Het koffietoevoerlaatje
  (A3) in het deurtje is geblokkeerd.  Reinig de spuitmonden
  met een tandenstoker, een
  sponsje of een keukenborstel met harde haren
  (fig. 23).
  Reinig het koffietoevoerlaatje (A3) zorgvuldig, vooral in de buurt van de
  scharnieren.  De voorgemalen koffie is
  in de trechter (A21) blijven vastzitten.  Uit de afgiftegroep komt
  geen koffie maar water.

  29

  Reinig de trechter (A21)
  met een houten of plastic
  vork, reinig de binnenkant
  van het apparaat. • Page 31

  5713214821/09.10

  10


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Aeg-electrolux PE4511-M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Aeg-electrolux PE4511-M in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info