Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
LAVAMAT 86810
Wasautomaat
Informatie voor de gebruiker
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  LAVAMAT 86810
  Wasautomaat
  Informatie voor de gebruiker • Page 2

  Geachte klant,
  Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het
  boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen.
  Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door.

  1
  3
  2

  2

  De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
  Veiligheidsaanwijzingen
  Waarschuwing! Aanwijzingen die voor uw eigen veiligheid dienen.
  Let op! Aanwijzingen die ter voorkoming van schade aan het apparaat
  dienen.
  Aanwijzingen en praktische tips
  Milieu-informatie • Page 3

  Inhoud
  Gebruiksaanwijzing

  ........................................

  5

  Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5

  Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Indicaties in het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7
  7
  7

  Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8

  Voor de eerste ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De eerste keer inschakelen - taal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Timer instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Reiniging vóór het in gebruik nemen uitvoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  10
  10
  11
  11

  Wasgoed voorbereiden en sorteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Wasprogramma uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Was-/nabehandelingsmiddel doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Apparaat inschakelen/programma kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Temperatuur wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Centrifugetoerental veranderen/spoelstop kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opties instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Voorwas, Behoedzaam, Vlekken, Nachtprogramma . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tijden instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tijd besparen: KORT of EXTRA KORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Startuitstel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Programma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verloop van het programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Programma onderbreken/wasgoed toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Einde van het programma/wasgoed uit de machine nemen . . . . . . . . . . . .

  12
  12
  12
  13
  14
  14
  14
  15
  16
  17
  17
  18
  18
  19
  19

  Extra’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugen 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geluidsvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Extra spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Taalkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Contrast en helderheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20
  20
  22
  22
  23
  23
  24

  Kinderbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  3 • Page 4

  Wat u moet doen als… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kleine storingen zelf oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Als het wasresultaat niet bevredigend is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Water aftappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afvoerpomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  27
  27
  30
  31
  32

  Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Verbruikswaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Opstel- en aansluitaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  35

  Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Opstelling van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het apparaat transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het apparaat juist afstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  36
  36
  36
  38
  38

  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  42

  Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  44

  Service

  4

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 • Page 5

  Gebruiksaanwijzing
  1 Veiligheid
  Voor de eerste ingebruikname
  • Volg de “Opstel- en aansluitinstructies” op.
  • Als het apparaat in de wintermaanden wordt geleverd bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren.

  Gebruik volgens de voorschriften
  • De wasautomaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor
  het wassen van wasgoed.
  • Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het apparaat zijn
  niet toegestaan.
  • Alleen was- en nabehandelingsmiddelen gebruiken die voor huishoudelijke wasautomaten geschikt zijn.
  • Het wasgoed mag geen ontvlambare oplosmiddelen bevatten.
  Explosiegevaar!
  • De wasautomaat niet voor chemische reiniging gebruiken.
  • Kleur- en ontkleurmiddelen mogen alleen in de wasautomaat worden
  gebruikt als de fabrikant van dit product dit uitdrukkelijk vermeldt.
  Voor eventuele schade zijn wij niet aansprakelijk.

  Veiligheid van kinderen
  • Verpakkingsonderdelen buiten bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
  • Kinderen kunnen de gevaren die aan het omgaan met elektrische apparaten verbonden zijn, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat.
  • Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klauteren. Levensgevaar!

  5 • Page 6

  Algemene veiligheid
  • Reparaties aan wasautomaten mogen alleen door vakmensen worden
  uitgevoerd.
  • Neem de wasautomaat nooit in gebruik als het aansluitsnoer beschadigd is of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel van
  het apparaat dermate beschadigd zijn dat de binnenzijde van het apparaat open toegankelijk is.
  • Voor reiniging, onderhoud en reparatiewerkzaamheden dient de wasautomaat uitgeschakeld te worden. Bovendien de stekker uit het
  stopcontact trekken of bij een vaste aansluiting de beveiligingsschakelaar in de zekeringkast uitschakelen of de schroefzekering geheel
  uitdraaien.
  • Als het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt zal
  gaan worden, dient het apparaat van de stroomvoorziening gescheiden te worden en dient de waterkraan gesloten te worden.
  • De netstekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar
  aan de stekker.
  • Meerwegstekkers, koppelingen en verlengingsnoeren mogen niet
  worden gebruikt. Brandgevaar door oververhitting!
  • De wasautomaat niet met een waterstraal afspuiten. Risico op elektrische schokken!
  • Bij wasprogrammaís op hoge temperaturen wordt het glas van de
  vuldeur heet. Niet aanraken!
  • Voor het aftappen van water, het reinigen van de afvoerpomp of
  noodontgrendeling van de vuldeur dient het sop eerst af te koelen.
  • Huisdieren kunnen snoeren en waterslangen doorbijten. Risico op
  elektrische schokken en gevaar voor wateroverlast! Huisdieren uit de
  buurt van de wasautomaat houden.

  6 • Page 7

  Beschrijving van het apparaat

  Bedieningspaneel

  Wasmiddellade
  Typeplaatje
  (achter de vuldeur)

  Drie schroefvoeten
  in hoogte verstelbaar;
  links achter:
  automatische stelvoet

  Sokkelklepje/
  Afvoerpomp

  Bedieningspaneel
  Programmakiezer en
  aan-/uitschakelaar

  Display

  Functietoetsen

  Toets START/PAUZE

  Indicaties in het display
  Informatieveld geeft de actuele instellingen aan.

  KOOK WAS
  Einde progr. om
  Temperatuur

  12.45

  Actuele tijd

  15.05

  Programma-einde

  95C1000 NýýýýýVýSýFýLýBýaýaýKýT
  Centrifugetoerental/
  Spoelstop

  Opties

  Tijden

  7 • Page 8

  Programmaoverzicht

  WITTE WAS

  7kg

  7kg
  resp.
  3,5kg

  •4)  7kg

  3,5kg  •4)  BONTE WAS/KREUKHERST.
  60°, 50°, 40°, 30°, koud

  40 - 60 MIX

  FIJNE WAS
  40°, 30°, koud

  SPOELSTOP  0  1200/1000/
  800/600/400  1600/1400

  NACHTPROGRAMMA  Centrifugetoerental
  STARTUITSTEL

  VLEKKEN

  7kg

  EXTRA KORT

  BEHOEDZAAM

  ECO 2)

  Programma  •3) •3)  •3) •3)

  KORT

  VOORWAS

  Tijden

  Max. vulgewicht 1)
  (droog wasgoed)

  Opties  WOL/ (HANDWAS)
  40°, 30°, koud

  2kg

  ZIJDE/

  1kg

  (HANDWAS)

  CENTRIFUGEREN
  FIJNSPOELEN

  7kg

  3,5kg

  3,5kg

  POMPEN
  20 MIN.
  STRIJKVRIJ 40°

  8

  1kg  1) Een 10-liter emmer kan ongeveer 2,5 kg droge was bevatten (katoen).
  2) Programma-instellingen voor tests conform EN 60 456 en IEC 60 456 zijn beschreven in het hoofdstuk "Verbruikswaarden".
  3) Aanbevolen vulgewicht bij korte programma's 3,5kg; een volle belading is mogelijk, echter met een iets minder
  reinigingsresultaat.
  4) VLEKKEN kan alleen worden ingesteld bij wastemperaturen vanaf 40°C, aangezien vlekkenmiddelen pas bij hogere temperaturen werkzaam zijn. • Page 9

  Toepassing/eigenschappen

  Waslabelsymbolen1)

  Energiebesparend programma bij 60 °C voor licht tot normaal vervuilde witte/bonte
  was van katoen/linnen.

  MO

  Programma bij 95 °C voor normaal tot sterk vervuilde witte/bonte was van katoen/
  linnen.

  O

  Universeel programma voor witte/bonte was van katoen/linnen, evenals voor kreukherstellende mengweefsels en synthetische stoffen. Het programma past zich automatisch aan de verschillende soorten weefsels en vulgewichten aan. Voor een
  belading met kreukherstellend wasgoed, max. 3,5kg wasgoed in de machine doen.

  JM
  IKN

  Programma voor witte/bonte was waarvoor verschillende wastemperaturen zijn aangegeven. Wasgoed dat volgens het behandelingsetiket normaal gesproken bij 40 °C
  of 60 °C afzonderlijk moet worden gewassen, kan met dit programma samen worden
  gewassen. Het wasresultaat van een normaal programma op 60 °C wordt bereikt.
  Kort programma voor fijne weefsels zoals mengvezels, microvezels, synthetische
  stoffen, gordijnen (max. 20 tot 25m2 gordijnen in de machine doen). Met
  SPOELSTOP ook geschikt voor textiel met speciaal ademend membraan, bijvoorBijzonder behoedzaam programma voor in de machine en met de hand wasbare wol
  of gemengde wollen weefsels.

  JM

  IK
  QLH

  Zeer kort programma op 30 °C voor in de machine en met de hand wasbare zijde. Bijzonder kwetsbare stukken afzonderlijk wassen.

  QLH

  Wegpompen en centrifugeren, bijvoorbeeld na een
  SPOELSTOP/ NACHTPROGRAMMA, resp. afzonderlijk centrifugeren van met de hand gewassen witte/bonte
  was en kreukherstellend wasgoed.

  JMO
  IKN

  Afzonderlijk voorzichtig spoelen (3 spoelgangen, vloeibaar nabehandelingsmiddel uit
  het inspoelvakje wordt in de machine gespoeld, centrifugeren).

  JMO

  Wegpompen na een

  SPOELSTOP.

  Speciaal programma bij 30 °C, ca. 20 minuten, voor het kort wassen van bij voorbeeld een keer gedragen, licht vervuilde sportkleding of nieuw linnengoed.
  Speciaal programma bij 40 °C voor kreukherstellend textiel, dat na dit programma
  nog slechts licht of zelfs helemaal niet hoeft te worden gestreken.

  JMO
  IKN
  KN

  1) Het getal in het waslabelsymbool geeft de maximale temperatuur aan.

  9 • Page 10

  Voor de eerste ingebruikname
  De eerste keer inschakelen - taal instellen

  3

  De display-indicatie is in de fabriek standaard in het Nederlands ingesteld.
  Belangrijk! Als het display na het inschakelen van de wasautomaat niet
  het menu voor de taalkeuze aangeeft, is de wasautomaat reeds eerder
  ingeschakeld. Zie in dit geval hoofdstuk hoofdstuk “Extra’s/Taalkeuze“.
  Voor het inschakelen van de wasautomaat de programmakiezer op een
  willekeurig programma draaien, bijv. WITTE WAS.
  Het display licht op en moet
  Taal:
  er als de afbeelding hierNEDERLANDS
  naast uitzien.
  aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa
  Bovendien geeft het display
  het volgende aan:
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  – „Bevestigen, druk toets
  OK“
  – „Wijzigen, druk toets OPTIES“
  Als u deze taal wilt behouden:
  De toets OK indrukken.
  Als u de taal wilt wijzigen:
  Language
  1. Zo vaak op de toets OPTIES
  drukken tot de gewenste taal ENGLISH
  aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa
  in het display verschijnt,
  bijv. ENGLISH.
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  2. De toets OK indrukken.
  De indicatie ENGLISH knippert een aantal keren en het
  display moet er vervolgens
  als de afbeelding hiernaast
  uitzien.
  3. Om het apparaat uit te schakelen, draait u de programmakiezer op UIT.

  10

  12.45

  COTTON
  Cycle end at

  15.05

  95C1600 aýýýýýaýaýaýaýaýaýaýaýa
  TEMP.

  TPM

  OPTIES

  OK

  TIJD • Page 11

  Timer instellen
  Opdat de dagtijd en het einde van het programma op de juiste wijze
  worden aangegeven, adviseren wij u de indicatie in het display te controleren en indien nodig de actuele tijd in te stellen. Zie in dat geval
  hoofdstuk hoofdstuk “Extra’s/Tijd“.

  Reiniging vóór het in gebruik nemen uitvoeren
  Om eventuele restanten van de fabricage te verwijderen uit de trommel
  en het sopreservoir, moet de eerste wasgang zonder wasgoed worden
  uitgevoerd. Programma: BONTE WAS/KREUKHERST. 60 °C, extra functie
  TIJD BESPAREN: EXTRA KORT, ca. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen.

  Wasgoed voorbereiden en sorteren
  Wasgoed voorbereiden
  • Zakken leegmaken. Vreemde voorwerpen (bijv. muntstukken, paperclips, spijkers, enz.) verwijderen.
  • Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen, dit om schade aan
  wasgoed te voorkomen.
  • Gordijnrolletjes verwijderen of in een net/waszak binden.
  • Kwetsbare delen en klein wasgoed in een net/kussensloop wassen,
  bijv. vitrage, nylonkousen, sokjes, zakdoeken, beha’s.
  Let op! Behaís en ander wasgoed met beugels uitsluitend in een net
  wassen. Beugels kunnen losraken en het apparaat beschadigen.
  Wasgoed sorteren
  • Op kleur: Wit en gekleurd wasgoed apart wassen. Wasgoed kan kleurstof afgeven.
  • Op temperatuur, soort wasgoed en behandelingsetiket.
  Let op! Wasgoed met het behandelingsetiket G (= niet wassen!) niet
  in de wasautomaat wassen.

  11 • Page 12

  Wasprogramma uitvoeren
  Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen
  1. Vuldeur openen: aan de deurgreep trekken.
  2. Wasgoed uiteenvouwen en losjes in
  de machine doen. Grote en kleine
  stukken wasgoed door elkaar door
  elkaar.
  Let op! Zorg ervoor dat er geen
  wasgoed klem komt te zitten tussen
  de deur en de rubberen dichting.
  3. De vuldeur goed dichtdrukken. De
  sluiting moet hierbij hoorbaar vastklikken.

  Was-/nabehandelingsmiddel doseren
  Let op! Alleen was- en nabehandelingsmiddel gebruiken die voor huishoudelijke wasautomaten geschikt zijn.
  Was-/nabehandelingsmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant
  van het was-/nabehandelingsmiddel doseren. Volg de aanwijzingen op
  de verpakkingen op.
  De dosering is afhankelijk van:
  – de mate van vervuiling van het wasgoed,
  – de hoeveelheid wasgoed
  – en de hardheid van het leidingwater.
  • Als de fabrikant geen aanwijzingen voor kleine hoeveelheden wasgoed op de verpakking geeft: bij een halve lading een derde minder
  wasmiddel, bij de laagste belading slechts de helft van het wasmiddel
  dat bij een volledige belading wordt geadviseerd.
  • Vanaf waterhardheid 2 (=middel) dient waterontharder gebruikt te
  worden. Het wasmiddel kan dan voor waterhardheid 1 (=zacht) worden gedoseerd. Informatie over de plaatselijke waterhardheid kunt u
  bij het betreffende waterleidingbedrijf verkrijgen.
  1. De wasmiddellade zo ver mogelijk uittrekken.
  2. Was-/nabehandelingsmiddel doseren.
  3. De wasmiddellade geheel inschuiven.

  12 • Page 13

  Waspoeder/-tabletten
  voor de hoofdwas
  Wasverzachter/
  stijfsel

  Vlekkenzout/-tabletten
  Waspoeder/-tabletten
  voor de voorwas
  of waterontharder

  Waspoeder/-tabletten voor de hoofdwas
  Als u gebruik maakt van een waterontharder en het rechtervakje voor
  voorwasmiddel nodig heeft, de waterontharder op het hoofdwasmiddel
  in het linkervakje doseren.
  Wasverzachter, stijfsel
  Het vakje ten hoogste tot de markering MAX vullen. Dikvloeibaar concentraat voor het doseren volgens de aanwijzingen van de fabrikant
  verdunnen. Poedervormig stijfsel oplossen.
  Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt:
  Vloeibaar wasmiddel met de door de wasmiddelfabrikant aangeboden
  doseerhouder doseren.

  Apparaat inschakelen/programma kiezen

  3

  Het programma met de programmakeuzeknop kiezen,
  bijv. BONTE WAS/KREUKHERST.
  Als u een programma kiest,
  schakelt u hiermee tevens het
  apparaat in.
  – Het display licht op en geeft
  het ingestelde programma,
  de actuele tijd evenals het verwachte einde van het programma aan.
  – Afhankelijk van het programma stelt de wasautomaat de temperatuur
  en het centrifugetoerental voor. Deze voorstellen kunt u wijzigen.
  – De verlichting van het display schakelt automatisch aan het eind van
  het programma uit of als er geen instelling van een programma werd
  gekozen schakelt het automatisch na 10 min. uit. Om de verlichting
  weer in te schakelen kan op een willekeurige toets worden gedrukt of
  kan aan de programmakeuzeknop worden gedraaid.
  13 • Page 14

  Temperatuur wijzigen
  Druk net zo vaak op de toets
  TEMP. tot de gewenste temperatuur wordt aangegeven.

  12.45

  KATOEN/SYNTH
  Einde progr. om

  14.37

  50C1600 aýýýýýaýaýaýaýaýaýaýaýa
  TEMP.

  TPM

  OPTIES

  OK

  TIJD

  Centrifugetoerental veranderen/spoelstop kiezen

  3

  Druk net zo vaak op de
  toets TPM tot het gewenste
  centrifugetoerental of
  SPOELSTOP verschijnt.

  KATOEN/SYNTH
  Einde progr. om

  12.45
  14.37

  50C 800 aýýýýýaýaýaýaýaýaýaýaýa

  TEMP.
  OPTIES
  OK
  TIJD
  TPM
  • Bij het centrifugetoerental
  “0“ wordt aan het einde
  van het programma het
  laatste spoelwater weggepompt, maar wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd.
  • Bij
  SPOELSTOP blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen. Aan het einde van het programma wordt niet gecentrifugeerd, er
  wordt wel tussendoor gecentrifugeerd. Het tussendoor centrifugeren
  is afhankelijk van het programma en kan niet worden gewijzigd.

  Opties instellen
  Opties kunnen bij een eerder geselecteerd wasprogramma worden gekozen.
  Druk op de toets OPTIES. Het display geeft de symbolen voor de opties
  aan.

  Voorwas
  Voorwassen bij ca. 30 °C voor de automatisch volgende hoofdwasgang.

  14 • Page 15

  Behoedzaam
  Verbeterde spoelwerking door extra spoelgang bij een gelijktijdig
  geringere trommelbeweging (weefsels worden ontzien). Ideaal
  wanneer er vaak moet worden gewassen, bijvoorbeeld bij een
  overgevoelige huid.
  Een extra spoelgang kan tevens als vaste instelling worden gekozen (zie hoofdstuk "Extra's").

  } Vlekken
  Voor sterk vervuilde of bevlekte was. Het vlekkenmiddel wordt op
  het optimale tijdstip tijdens het verloop van het programma in de
  machine gespoeld.

  L Nachtprogramma
  Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater staan. Aan het einde
  van het programma wordt niet gecentrifugeerd en er wordt niet
  tussendoor gecentrifugeerd. Het programma verloopt daarom zeer
  geruisloos. NACHTPROGRAMMA is daarom uiterst geschikt als u
  nachts wilt wassen.

  Extra’ s

  3

  De onder Extra’s instelbare speciale functies blijven voortdurend
  in de wasautomaat opgeslagen, bijv. tijd, taalkeuze, enz. (zie
  hoofdstuk “Extra’s“), tot deze functies gewijzigd of uitgeschakeld
  worden.
  Er worden steeds alleen die opties in het display aangegeven die met
  het vooraf gekozen programma te combineren zijn.

  Voorwas, Behoedzaam, Vlekken, Nachtprogramma
  1. Zo vaak op de toets OPTIES
  drukken tot het gewenste
  symbool knippert, bijv.
  VOORWAS. (Iedere keer nadat op de toets is gedrukt,
  knippert het volgende symbool – van links naar rechts
  gezien.)

  12.45

  KATOEN/SYNTH
  Voorwas

  14.37
  aýýýýýVýSýFýLýBýaýaýaýa

  TEMP.

  TPM

  OPTIES

  OK

  TIJD

  15 • Page 16

  3

  2. De toets OK indrukken. Het
  12.45
  KATOEN/SYNTH
  symbool stopt met knippe14.56
  ren. Onder het symbool ver- Behoedzaam
  aýýýýýV_
  ý
  SýFýLýBýaýaýaýa
  schijnt een zwarte balk. De
  extra functie is ingesteld. De
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  indicatie gaat naar de volgende optie.
  Om de extra functie uit te
  schakelen moet u zo vaak de toets OPTIES indrukken, tot het symbool
  van de extra functie knippert en moet u vervolgens de toets OK indrukken. De zwarte balk onder het symbool verdwijnt.
  Als er nog meer extra functies gekozen moeten worden: Zo vaak op de
  toets OPTIES drukken tot het gewenste symbool knippert. Steeds met
  de toets OK bevestigen.
  3. De toets OPTIES zo vaak in12.45
  KATOEN/SYNTH
  drukken tot de uitgangsindi14.56
  Einde progr. om
  catie verschijnt. Het display
  50C 800 aýýýýýVýaýaýaýaýaýaýaýa
  geeft het symbool van de
  gekozen extra functie aan.
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD

  Tijden instellen
  Verkorte programma’s en het uitstellen van de starttijd kunnen voor
  een vooraf gekozen wasprogramma worden ingesteld.
  Druk op de toets TIJD. Het display geeft de symbolen voor het tijd besparen en de starttijdkeuze aan.

  Tijd besparen: KORT of EXTRA KORT
  Verkort wasprogramma voor licht vervuilde was.
  – KORT: alleen mogelijk bij het programma KOOKWAS, KATOEN/
  SYNTHETISCH en STRIJKVRIJ
  – EXTRA KORT: alleen mogelijk bij het programma KOOKWAS,
  KATOEN/SYNTHETISCH, STRIJKVRIJ en FIJNE WAS.

  Starttijdkeuze
  Om het starten van een programma van 30 minuten tot max.
  20 uur uit te stellen.

  16 • Page 17

  Tijd besparen: KORT of EXTRA KORT

  3

  1. Druk net zo vaak op de toets
  TIJD tot het symbool
  TIJD
  BESPAREN knippert.
  2. Druk op de toets OK.
  3. Druk op de toets TIJD. Onder
  het symbool
  verschijnt
  een zwarte balk, in het display verschijnt KORT of
  EXTRA KORT.

  Tijd besparen
  NORMAAL

  4. Om van KORT naar EXTRA
  KORT te wisselen, moet nogmaals op de toets TIJD worden gedrukt.

  Tijd besparen
  EXTRA KORT

  12.45

  14.37
  aýýýýýaýaýaýaýaýaýaýKýT

  TEMP.

  TPM

  OPTIES

  OK

  TIJD

  12.45
  14.12

  aýýýýýaýaýaýaýaýaýaýK_ýT

  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  Met de toets TIJD kan tussen
  NORMAAL, KORT en EXTRA
  KORT worden gewisseld.
  5. Druk op de toets OK om de keuze te bevestigen. De indicatie wisselt
  naar het symbool voor de starttijdkeuze, d.w.z. de starttijdkeuze kan nu
  worden ingesteld.
  6. Druk op de toets TIJD, als er geen starttijdkeuze ingesteld hoeft te worden. Het display geeft het symbool
  TIJD BESPAREN evenals de tijd
  van het einde van het programma aan.

  Startuitstel
  1. Druk net zo vaak op de toets TIJD tot het symbool STARTUITSTEL
  knippert.
  2. Druk op de toets OK. In het display wordt “Start om 0 min.” aangegeven.
  3. Zo vaak op de toets TIJD
  12.45
  Startuitstel
  drukken tot het display de
  18.37
  Start om 4h
  gewenste startuitstelling
  aangeeft, bijv. “Start om 4 h”
  aýýýýýaýaýaýaýaýaýaýKýT_
  (=4 uur). Onder het
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  symbool verschijnt een
  zwarte balk.

  3

  Als 20 h wordt aangegeven en u drukt nogmaals op de toets, dan is de
  starttijdkeuze weer opgeheven.
  17 • Page 18

  4. Druk op de toets OK. Het display geeft het symbool STARTUITSTEL
  evenals de tijd van het einde van het programma aan (uitstellen van het
  starten).
  5. Druk voor het activeren van
  12.45
  de starttijdkeuze op de toets KATOEN/SYNTH
  4.00
  Start om
  START/PAUZE. Het display
  geeft nu bijv. “Start om 4.00” 50C 800 aýýýýýaýaýaýaýaýaýaýaýT
  (=4 uur) aan. De indicatie
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  van de resterende tijd tot het
  programma start, verlaagt
  per 30 minuten (bijv. 4.00,
  3.30, 3.00, ... 0.30, 0).

  Programma starten

  3

  1. Controleer of de waterkraan is geopend.
  2. Toets START/PAUZE indrukken.
  Het programma wordt gestart resp. start na afloop van de ingestelde
  starttijdkeuze.
  Als na het drukken op de toets START/PAUZE het display “Deur open“
  aangeeft, dan is de vuldeur niet goed gesloten. Druk de deur goed dicht
  en druk de toets START/PAUZE opnieuw in.

  Verloop van het programma

  3

  18

  Het display van het programmaverloop geeft de
  programmafase aan die momenteel wordt uitgevoerd,
  evenals het tijdstip van het
  einde van het programma.

  12.45

  KATOEN/SYNTH
  Wassen

  14.37
  50C 800 aýýýýýaýaýaýaýaýaýaýaýa
  TEMP.

  TPM

  OPTIES

  OK

  TIJD

  Het tijdstip van het einde
  van het programma kan tijdens het wassen wijzigen. Dit wordt veroorzaakt doordat het programma zich bij het wassen aan verschillende omstandigheden aanpast
  (bijvoorbeeld soort en hoeveelheid wasgoed, onbalansherkenning bij
  het centrifugeren, speciale spoelgang, enzovoort). • Page 19

  Programma onderbreken/wasgoed toevoegen
  Programma onderbreken
  • Met toets START/PAUZE kunt u het programma op elk moment onderbreken. Wanneer u toets START/PAUZE nog een keer indrukt, gaat
  de wasautomaat weer door met het programma.
  • Om een programma voortijdig te stoppen draait u de programmakeuzeknop naar UIT.
  Let op! Houd rekening met het feit dat er zich water in het apparaat
  kan bevinden!
  Wasgoed toevoegen
  1. Op de toets START/PAUZE drukken.
  • Als het display afwisselend “Deur gesloten“ en “Pauze“ aangeeft, is
  het niet meer mogelijk om wasgoed toe te voegen, bijv. bij een te
  hoge waterstand.
  • Geeft het display afwisselend “Deur te openen“ en “Pauze“ aan, kunt
  u nog wasgoed toevoegen:
  2. Deur openen.
  3. Wasgoed toevoegen en vuldeur weer sluiten.
  4. Druk opnieuw op de toets START/PAUZE. Het programma gaat door.

  Einde van het programma/wasgoed uit de machine
  nemen
  Aan het einde van het programma klinkt 3x een lange zoemtoon (bij de
  instelling SIGNAALVOLUME NORMAAL of LAAG) en in de display verschijnt de indicatie “Einde“ en “Deur te openen“.
  1. De deur openen en de was uit de machine nemen.
  2. Programmakeuzeknop op UIT zetten.
  3. Trek na het wassen de wasmiddellade iets naar buiten, zodat deze kan
  drogen. De deur op een kier laten staan, zodat de wasautomaat kan
  luchten.

  19 • Page 20

  Wanneer u SPOELSTOP
  of NACHTPROGRAMMA L hebt
  gekozen:
  Na een spoelstop af na het einde van een programma met NACHTPROGRAMMA knippert de indicatie START/PAUZE. In het display verschijnt
  afwisselend “Einde“ en “Deur gesloten“
  Eerst moet het water worden weggepompt.
  – De programmakeuzeknop naar UIT en vervolgens naar POMPEN
  draaien en de toets START/PAUZE indrukken (het water wordt zonder
  centrifugeren weggepompt),
  of
  – de programmakeuzeknop naar UIT draaien en vervolgens naar CENTRIFUGEREN. Indien gewenst het toerental aanpassen en de toets
  START/PAUZE indrukken (het water wordt weggepompt en aansluitend wordt gecentrifugeerd).

  Extra’s
  De onder Extra’s instelbare speciale functies blijven onafhankelijk van
  het gekozen wasprogramma opgeslagen, ook na het uitschakelen van
  de wasautomaat en als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.

  Geheugen 1, 2, 3
  Op de stand GEHEUGEN 1, 2, 3 kunnen programmacombinaties worden
  opgeslagen en vervolgens direct met de programmakeuzeknop worden
  gekozen. Daarvoor wordt allereerst de gewenste programmacombinatie
  samengesteld en aansluitend opgeslagen.
  Het geheugen instellen
  Voorbeeld: Aan de stand van
  12.45
  KATOEN/SYNTH
  het programma GEHEUGEN 1
  14.37
  moet de volgende program- Einde progr. om
  40C 800 aýýýýýVýaýaýaýaýaýaýaýa
  macombinatie worden toegekend: KATOEN/
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  SYNTHETISCH 40 °C, 800 T/
  MIN., met optie VOORWAS.
  1. Programmakeuzeknop op
  BONTE WAS/KREUKHERST. zetten.
  2. Druk net zo vaak op de toets TEMP. tot 40 °C in het display verschijnt.
  3. Druk net zo vaak op de toets TPM tot 800 in het display verschijnt.

  20 • Page 21

  4. Met de toets OPTIES de functie
  VOORWAS instellen en op de toets
  OK drukken. Onder het symbool
  VOORWAS verschijnt een zwarte
  balk.
  5. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot het symbool EXTRA’S knippert.

  3

  3

  6. Druk op de toets OK. Het display wisselt naar het niveau
  voor de speciale functies. Als
  eerste wordt de programmaopslag GEHEUGEN 1 aangeboden.

  Geheugen 1:
  Progr. opslaan?
  aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa
  TEMP.

  TPM

  OPTIES

  OK

  TIJD

  Druk op OPTIES om naar een
  andere geheugen- of opslagplaats te wisselen.
  7. Druk op de toets OK.
  De programmacombinatie is nu in de stand GEHEUGEN 1 van de programmakeuzeknop opgeslagen en kan voortaan direct met de programmakeuzeknop worden gekozen.
  Het geheugen kan op ieder gewenst moment met een nieuwe programmacombinatie overschreven worden (zie “Geheugen wijzigen“), maar
  niet worden verwijderd.
  Geheugen wijzigen
  1. Nieuwe programmacombinaties naar keuze samenstellen (Zie voor
  voorbeelden “Geheugen instellen“, stap 1 tot 4).
  2. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot het symbool EXTRA’S knippert.
  3. Druk op de toets OK.
  4. Met de toets OPTIES de te wijzigen programmaplaats kiezen, bijv. GEHEUGEN 1.
  5. Met de toets OK, nieuwe programmacombinaties opslaan.

  21 • Page 22

  Geluidsvolume
  Het volume van het geluidssignaal kan worden gekozen.
  1. De programmakeuzeknop op een willekeurig programma draaien en zo
  vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA’S knippert.
  2. De toets OK indrukken.
  3. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display SIGNAALVOLUME verschijnt.
  4. De toets OK indrukken.
  5. Zo vaak op de toets OPTIES
  Signaalvolume:
  drukken, tot het gewenste
  NORMAAL
  geluidsvolume (NORMAAL,
  aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa
  LAAG, UIT) in het display
  wordt aangegeven.
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  6. De toets OK indrukken om de
  instelling te bevestigen. De
  indicatie gaat naar de volgende speciale functie.
  7. De toets OPTIES zo vaak indrukken tot de uitgangsindicatie verschijnt.

  Extra spoelen
  1. De programmakiezer op een willekeurig programma draaien en zo vaak
  op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA’S knippert.
  2. De toets OK indrukken.
  3. Zo vaak op de toets OPTIES
  Spoelen+:
  drukken, tot op het display
  UIT
  SPOELEN + wordt aangegeaýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa
  ven.
  4. De toets OK indrukken. Het
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  symbool
  SPOELEN +
  verschijnt. De indicatie gaat
  naar de volgende speciale
  functie.
  5. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de uitgangsindicatie verschijnt.

  22 • Page 23

  Taalkeuze
  1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo
  vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool INSTELLINGEN
  knippert.
  2. Druk op de toets OK.
  3. Zo vaak op de toets OPTIES
  Language
  drukken, tot op het display
  ENGLISH
  TAAL verschijnt.
  aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa
  4. Druk op de toets OK.
  5. Zo vaak op de toets OPTIES
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  drukken tot de gewenste
  taalkeuze in het display verschijnt, bijv. ENGLISH.
  6. Druk op de toets OK. De indicatie wisselt naar de volgende speciale
  functie.
  7. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt.

  Tijd
  1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo
  vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA’S knippert.
  2. Druk op de toets OK.
  3. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display KLOK wordt
  aangegeven.
  4. Druk op de toets OK.
  5. Met de toets OPTIES de ge11.17
  Klok:
  wenste tijd instellen. Iedere
  Tijd instellen
  keer dat op de toets wordt
  gedrukt, telt de indicatie per
  aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa
  minuut door. Bij een ingeTEMP.
  OPTIES
  OK
  TIJD
  TPM
  drukte toets wisselt de indicatie in stappen van 10
  minuten.
  6. Druk op de toets OK. De indicatie wisselt naar de volgende speciale
  functie.
  7. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt.

  23 • Page 24

  Contrast en helderheid
  1. De programmakiezer op een willekeurig programma draaien en zo vaak
  op de toets OPTIES drukken tot het symbool EXTRA’S knippert.
  2. De toets OK indrukken.
  3. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display CONTRAST of
  HELDERHEID verschijnt.
  4. De toets OK indrukken.
  Contrast:
  5. Met de toets OPTIES de geƒ………………™………………‡
  wenste instelling kiezen. IeaýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa
  dere keer nadat op een toets
  is gedrukt of terwijl een
  TEMP.
  TPM
  OPTIES
  OK
  TIJD
  toets is ingedrukt, gaat de
  zwarte driehoek in het diagram verder naar rechts,
  voor meer contrast of helderheid. Als de driehoek aan het rechtereinde
  van het diagram is gekomen, start hij weer aan de linkerzijde.
  6. De toets OK indrukken. De indicatie gaat display wisselt naar de volgende speciale functie of terug naar de uitgangsindicatie.
  7. De toets OPTIES zo vaak indrukken tot de uitgangsindicatie verschijnt.

  24 • Page 25

  Kinderbeveiliging
  Bij een geactiveerde kinderbeveiliging kan de vuldeur niet meer gesloten worden.
  Kinderbeveiliging instellen:
  De draaiknop (aan de binnenkant
  van de vuldeur) met een muntstuk
  zover mogelijk rechtsom draaien.

  1

  Waarschuwing! De draaiknop mag
  zich na het instellen niet in ingedrukte positie bevinden omdat anders de kinderbeveiliging niet
  functioneert! De draaiknop moet
  volgens de afbeelding uitgetrokken
  zijn.
  Kinderbeveiliging opheffen:
  De draaiknop met een muntstuk zover mogelijk linksom draaien.

  25 • Page 26

  Reiniging en onderhoud
  Let op! Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen reinigingsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen.
  Neem het bedieningspaneel en de behuizing met een vochtige doek af.

  Reinigingswasgang
  Als er overwegend bij lage temperaturen wordt gewassen dient af en
  toe een kookprogramma te worden gedraaid. Zo wordt eventuele afzetting verminderd. Bovendien wordt het apparaat zo van binnen gereinigd.

  Wasmiddellade
  De wasmiddellade dient regelmatig gereinigd te worden.
  1. Trek de wasmiddellade met een krachtige ruk uit het apparaat.
  2. Neem het inzetstuk voor de wasverzachter uit het middelste vak.
  3. Reinig alle delen met water.
  4. Het inzetstuk voor de wasverzachter
  zo ver mogelijk insteken, zodat het
  vast zit.

  5. Maak ook het gehele inspoelgedeelte
  van de wasautomaat en vooral ook
  de sproeiers aan de bovenkant van de
  inspoelvakjes met een borstel
  schoon.
  6. De wasmiddellade in de geleidingsrails plaatsen en naar binnen schuiven.

  Wastrommel

  26

  Als gevolg van roestende voorwerpen in het wasgoed of ijzerhoudend
  leidingwater kan roestvorming op de trommel ontstaan.
  Let op! De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen,
  chloor of ijzer bevattende schuurmiddelen of staalwol reinigen.
  1. Eventuele roestafzettingen op de trommel met een reinigingsmiddel
  voor roestvrij staal verwijderen.
  2. Wasprogramma zonder wasgoed uitvoeren, om wasmiddelrestanten uit
  te spoelen. Programma: BONTE WAS/KREUKHERST. 60°, extra functie
  TIJD BESPAREN: EXTRA KORT, ca. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen. • Page 27

  Vuldeur en rubberen ring
  Regelmatig controleren, of afzettingen of vreemde voorwerpen zich in
  de naden van de rubberen ring of aan de binnenkant van het deurvenster hebben afgezet. Deurvenster en rubberen ring regelmatig reinigen.

  Wat u moet doen als…
  Kleine storingen zelf oplossen
  Als u tijdens de werking 3x een korte zoemer klinkt en een van de volgende indicaties in het display verschijnt:
  – “Geen watertoevoer/Controle kraan“,
  – “Pomp niet: check Afvoerslng/filter“ of “Pomp geblokkeerd“,
  – “Deur open“,
  raadpleeg dan de volgende tabel.
  Nadat de fout opgelost is, de toets START/PAUZE indrukken.
  Bij de indicatie van de “Foutcode: E en een cijfer of letter“: apparaat
  uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Programma opnieuw instellen. Op de toets START/PAUZE drukken.
  Als de foutcode opnieuw wordt weergegeven, dient u contact op te nemen met de klantenservice om de foutcode door te geven.
  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  De stekker zit niet in het
  stopcontact of er is een De stekker in het stopcontact
  probleem met de zeke- steken. Zekering controleren.
  ring.
  Deur is niet goed gesloten.

  Deur goed sluiten, zodat de
  vergrendeling hoorbaar vastklikt.

  Toets START/PAUZE is
  niet lang genoeg ingedrukt.

  Toets START/PAUZE langer indrukken.

  Deur gaat niet dicht.

  Kinderbeveiliging is ingesteld.

  Kinderbeveiliging opheffen.

  Display geeft aan:
  “Selectiefout“.

  De gekozen functie kan
  niet met andere programma-instellingen
  worden gecombineerd.

  Maak een andere keuze.

  Wasautomaat werkt niet.

  27 • Page 28

  Storing
  Display geeft aan: “Deur
  open/Controleren aub“.

  Display geeft aan: “Geen
  watertoevoer/Controle
  kraan“.

  Wasautomaat trilt tijdens
  het wassen of staat niet
  stil.

  Was is niet gecentrifugeerd.

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Deur is niet goed gesloten.

  Deur goed sluiten, zodat de
  vergrendeling hoorbaar vastklikt.
  Programma opnieuw starten.

  Waterkraan is gesloten.

  Open de kraan.

  Zeef in schroefkoppeDe waterkraan dichtdraaien.
  ling van de toevoerslang Slang losschroeven, zeef veris verstopt.
  wijderen en schoonmaken.
  Waterkraan zit vol met
  kalkaanslag of is defect.

  Controleer de kraan, indien
  nodig laten repareren.

  De transportbeveiliging
  is niet verwijderd.

  De transportbeveiliging verwijderen.

  De schroefvoeten zijn
  niet goed ingesteld.

  De voeten volgens de opstelen aansluitaanwijzing afstellen.

  Slechts een paar grote
  stukken wasgoed in de
  trommel.

  Trommel altijd zo vol mogelijk beladen. Grote en kleine
  delen door elkaar mengen.

  Schroefkoppeling van de
  Toevoerslang vastschroeven.
  toevoerslang lekt.
  Afvoerslang is lek.

  Afvoerslang vervangen.

  Deksel van de afvoerWater loopt onder de was- pomp is niet goed geslo- Deksel goed sluiten.
  ten.
  automaat uit.
  Er zat wasgoed tussen de De wasautomaat de volgendeur geklemd.
  de keer zorgvuldig vullen.
  Noodafvoerslang is lek.

  28

  Noodafvoerslang goed aansluiten.

  Display geeft aan:
  “Foutcode: EF3“.
  Afvoerpomp blijft voortdurend lopen - ook wanneer
  het apparaat is uitgeschakeld.

  Waterkraan dichtdraaien,
  De beveiliging tegen wavervolgens de stekker uit het
  teroverlast, aqua-constopcontact trekken en
  trol, is in werking
  contact met de service-afdegetreden.
  ling opnemen.

  Display geeft aan: “Overdosering“.

  Waarschijnlijk hebt u te
  veel wasmiddel in de
  machine gedaan.

  Wasmiddel nauwkeurig volgens de aanwijzingen van de
  fabrikant doseren. • Page 29

  Storing

  Display geeft aan:
  – “Pomp niet: check Afvoerslng/filter“ of
  – “Pomp geblokkeerd“.

  Wasverzachter wordt niet
  ingespoeld, vak voor
  nabehandelingsmiddel
  is met water gevuld.

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Knik in de afvoerslang.

  Knik uit de slang halen.

  Maximale pomphoogte
  van 1m is overschreden.

  Neem contact op met de
  klantenservice.

  Afvoerpomp is verstopt.

  Wasautomaat uitzetten.
  Stekker uit het stopcontact
  trekken.
  Afvoerpomp schoonmaken.
  Vreemde voorwerpen uit het
  pomphuis verwijderen.

  Bij een sifonaansluiting:
  De sifon is verstopt.

  De sifon reinigen.

  Het wasverzachter-inzetbakje is niet goed in Wasmiddelschuiflade reinihet vak voor nabehande- gen, inzetstuk voor wasverlingsmiddel gezet of is
  zachter goed bevestigen.
  verstopt.
  Deur is vergrendeld.

  Wacht tot het display afwisselend “Deur te openen“ en
  “Einde programma“ aangeeft.

  Het programma gaat verder
  wanneer de stroomuitval
  Deur kan bij ingeschakeld Stroomuitval! (Alle indivoorbij is.
  apparaat niet worden geo- caties zijn uit.) De vulpend.
  Wasgoed uit de wasautomaat
  deur blijft om
  veiligheidsredenen ca. 4 halen:
  tot 10 minuten vergren- wanneer er water in de wasautomaat zichtbaar is, vóór het
  deld.
  openen van de deur eerst het
  water aftappen.
  Was is erg gekreukt.

  Mogelijk teveel wasLet op de maximale belading.
  goed in de wasautomaat.

  29 • Page 30

  Als het wasresultaat niet bevredigend is
  Het wasgoed is grauw en kalk heeft zich in de trommel vastgezet.
  • Er is onvoldoende wasmiddel gebruikt.
  • Niet het juiste wasmiddel is gebruikt.
  • Speciale vervuilingen zijn niet voorbehandeld.
  • Programma of temperatuur zijn niet correct ingesteld.
  Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig
  • Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen.
  • Er is op te lage temperatuur gewassen.
  • De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in
  geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden.
  Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar
  • Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog
  schuim veroorzaken. Het wasgoed is echter voldoende gespoeld.
  Witte restanten op het wasgoed
  • Het betreft niet opgeloste bestanddelen van moderne wasmiddelen.
  Dit is niet het gevolg van onvoldoende spoelen.
  Wasgoed uitschudden of afborstelen. Eventueel het wasgoed in de
  toekomst voor het wassen binnenste buiten keren. Wasmiddelkeuze
  controleren. Met name bij donker wasgoed is het gebruik van een
  vloeibaar wasmiddel aan te bevelen.

  30 • Page 31

  Water aftappen

  1

  Waarschuwing! Voor het aftappen de wasautomaat uitschakelen en de
  stekker uit het stopcontact trekken!
  Waarschuwing! Het sop dat uit de aftapslang komt kan heet zijn. Verbrandingsgevaar! Voor het aftappen het sop laten afkoelen!
  1. Het klepje van de sokkel open klappen en lostrekken.

  2. De aftapslang uitnemen.

  3. Een vlakke opvangbak onder de
  slang plaatsen. Aansluitend de afsluitstoppen linksom draaien en
  lostrekken.
  4. Het sop loopt weg. Indien noodzakelijk de opvangbak meerdere keren
  legen en de aftapslang tussentijds
  met de afsluitstoppen sluiten.
  Als het sop afgetapt is:
  5. De afsluitstoppen goed in de aftapslang plaatsen en rechtsom vastdraaien.
  6. De aftapslang weer in de houder terug plaatsen.
  7. Het klepje van de sokkel inzetten en sluiten.

  31 • Page 32

  Afvoerpomp

  1

  De afvoerpomp is onderhoudsvrij. Het openen van de pompdeksel is alleen in geval van een storing vereist, als er geen water weg wordt gepompt, bijv. bij een geblokkeerd pompwiel.
  Controleer altijd voor het vullen met wasgoed of er geen vreemde
  voorwerpen in de zakken zitten of tussen het wasgoed aanwezig zijn.
  Paperclips, spijkers, enz. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terechtkomen blijven in het pomphuis liggen (filter voor vreemde
  voorwerpen dat het pompwiel beschermt).

  Waarschuwing! Voor het openen van de pompdeksel de wasautomaat
  uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!
  1. Tap eerst het water uit de wasautomaat af.
  2. Leg een doek op de vloer voor het deksel van de afvoerpomp.
  Er kan restwater uitlopen.
  3. Het pompdeksel linksom losschroeven en uitnemen.

  4. Eventuele vreemde voorwerpen en
  textielpluizen uit het pomphuis en
  van het pompwiel verwijderen.

  5. Controleer of het pompwiel helemaal achter in het pomphuis rond
  kan worden gedraaid. (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs
  draait.) Als het pompwiel niet kan
  worden gedraaid dient u contact op
  te nemen met de service-afdeling.
  6. Pompdeksel weer terugplaatsen.
  Lipjes van de deksel zijdelings in de
  geleidingssleuven inschuiven en de
  deksel rechtsom vastdraaien.
  7. De aftapslang sluiten en in de houder plaatsen.
  8. Klepje van de sokkel sluiten.
  32 • Page 33

  Afvalverwerking
  2

  2

  Verpakkingsmateriaal
  De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
  >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
  daarvoor bestemde containers.
  Oud apparaat verwijderen

  W

  1

  Het symbool
  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
  product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
  apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
  correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
  milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
  van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
  recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
  huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
  Waarschuwing! Bij afgedankte apparatuur dient de stroomstekker uit
  het stopcontact genomen te worden. De voedingskabel afsnijden en
  met de stekker verwijderen.
  Het slot van de vuldeur onklaar maken. Als gevolg kunnen kinderen
  zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.

  33 • Page 34

  Technische gegevens
  5

  Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
  – 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
  – 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
  – 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
  hoogte x breedte x diepte

  850 x 598 x 640 mm

  Diepte bij geopende vuldeur.

  1017 mm

  In hoogte verstelbaar:

  ca. +10/-5mm

  Vulhoeveelheid (programmaafhankelijk)

  max. 7 kg

  Toepassingsgebied

  Huishouden

  Trommeltoerental centrifugeren

  zie kenplaatje

  Waterdruk

  1-10bar (=10–100N/cm2=0,1–1,0MPa)

  Verbruikswaarden
  De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Deze
  waarden kunnen in het dagelijks gebruik afwijken.
  Wasprogramma/
  temperatuur

  Type textiel

  Vulgewicht Water Energie
  in kg1)
  in liters in kWh

  ECO 2)

  Katoen

  7

  45

  1,19

  WITTE WAS 95

  Katoen

  7

  58

  2,30

  BONTE WAS/KREUKHERST. 40
  VLEKKEN 2)

  Katoen

  7

  55

  0,80

  BONTE WAS/KREUKHERST. 40 2)

  Synthetische
  stoffen

  3,5

  55

  0,55

  FIJNE WAS 30

  Synthetische
  stoffen

  3,5

  58

  0,45

  Wol

  2

  50

  0,35

  WOL

  (HANDWAS) 30

  1) De bepaling van het vulgewicht geschiedt volgens EN 60.456 Standard load.
  2) Aanwijzing: programma-instelling voor tests volgens EN 60 456 en IEC 60 456.
  De verbruikswaarden kunnen van de aangegeven waarden afwijken, afhankelijk van
  de druk, de hardheid en de toevoertemperatuur van het water, de omgevingstemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen extra functies.

  34 • Page 35

  Opstel- en aansluitaanwijzing
  1 Veiligheidsaanwijzingen voor de
  installatie
  • Deze wasautomaat is niet geschikt voor onderbouw.
  • Voor de ingebruikname dient het apparaat op transportschade gecontroleerd te worden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier.
  • Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging
  verwijderd te zijn. Anders kan er bij het centrifugeren schade aan het
  apparaat of aan naburige meubels ontstaan.
  • Voor de inbedrijfname dient de spatwaterbeveiliging op het apparaat
  tot stand gebracht te zijn (zie “Transportbeveiliging verwijderen”).
  • De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard
  stopcontact steken.
  • Bij een vaste aansluiting: Een vaste aansluiting mag uitsluitend door
  een erkend vakman worden uitgevoerd.
  • Controleer voor de ingebruikname of de op het typeplaatje van het
  apparaat vermelde nominale spanning en stroomsoort met netspanning en stroomsoort op de plaats van de opstelling overeenkomen.
  Ook de elektrische zekering die nodig is kunt u van het typeplaatje
  aflezen.
  • Zijn voor de juiste wateraansluiting van de wasautomaat werkzaamheden aan de waterinstallatie noodzakelijk, dan moeten deze door
  een erkend installateur worden uitgevoerd.
  • Zijn voor de juiste elektrische aansluiting van de wasautomaat werkzaamheden aan het stroomnet noodzakelijk, dan moeten deze door
  een erkend installateur worden uitgevoerd.
  • Het aansluitsnoer van de wasautomaat mag uitsluitend door de service-afdeling of een erkend vakman worden vervangen.

  35 • Page 36

  Opstelling van het apparaat
  Het apparaat transporteren

  1

  Waarschuwing! De wasautomaat heeft een hoog gewicht. Kans op verwonding! Voorzichtig bij het optillen.
  • Het apparaat niet op de voorzijde en niet op de rechter zijkant (vanaf
  de voorzijde gezien) neerleggen. De elektrische componenten kunnen
  nat worden.
  • Het apparaat nooit zonder transportbeveiliging transporteren. De
  transportbeveiliging dient pas op de plaats van de opstelling verwijderd te worden! Het transporteren zonder transportbeveiliging kan
  tot beschadigingen aan het apparaat leiden.
  • Het apparaat niet aan de geopende vuldeur en ook niet aan de sokkel
  optillen.
  Bij het transporteren met een steekwagen:
  • De steekwagen alleen vanaf de zijkant onder het apparaat plaatsen.
  Het blad van de steekwagen mag niet langer dan 24 cm zijn omdat
  anders delen van het waterbeveiligingssysteem kunnen worden beschadigd.

  Transportbeveiliging verwijderen
  Let op! Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging verwijderd te worden!
  Transportbeveiliging voor een mogelijk later transport (verhuizing)
  bewaren.
  1. Op de achterzijde van het apparaat
  de beide slanghouders openen en de
  slangen en het aansluitsnoer
  uitnemen.

  36 • Page 37

  2. De beide slanghouders met een
  krachtige ruk van het apparaat
  aftrekken.

  3. Beide kunststof kappen zijdelings
  eraf trekken.

  3

  De speciale sleutel A en de afsluitdoppen B (2 stuks) en C (1 stuk) zijn
  bij het apparaat gevoegd.
  4. Schroef D incl. drukveer met de speciale sleutel A verwijderen.
  5. Afsluitdop C volgens afbeelding omkeren.
  6. Opening met de afsluitdop C
  afsluiten.

  7. De twee schroeven E met de speciale
  sleutel A losschroeven.
  8. De vier schroeven F met de speciale
  sleutel A losschroeven.
  9. Transportrail G afnemen.
  10. De vier schroeven F weer indraaien.
  11. De twee grote openingen met de afsluitdoppen B afsluiten.
  Let op! Alle afsluitdoppen B
  (2 stuks) en C (1 stuk) zo krachtig indrukken dat deze in de achterwand
  vastklikken (spatwaterbescherming!).

  37 • Page 38

  Plaats van opstelling
  Let op! Het apparaat mag niet in ruimte waar het kan vriezen worden
  gebruikt. Vorstschade of negatieve invloed op de functies! Vorstschade
  valt niet onder de garantie!
  • De vloer dient stevig en egaal te zijn. Het apparaat niet op tapijt of
  zachte vloerbedekking opstellen.
  • De vloer dient schoon en droog te zijn en vrij te zijn van vettige aanslag zodat het apparaat niet weg kan glijden.
  • Bij opstellingsplaatsen op een vloer voorzien van een klein formaat
  tegels dient een in de handel verkrijgbare en daarvoor geschikte rubbermat onder het apparaat geplaatst te worden.
  Als het apparaat op een sokkel
  moet staan:
  opdat het apparaat veilig op de sokkel staat, moeten borgplaten*) worden gemonteerd waarin het
  apparaat wordt geplaatst.

  Als het apparaat op een zwevende vloer moet staan, bijv. een vloer
  van houten balken en houten vloerdelen:
  het apparaat indien mogelijk in een hoek van de ruimte plaatsen.
  1. Een waterbestendige houten plaat (minimale dikte: 15 mm) op ten
  minste twee vloerbalken vastschroeven.
  2. Borgplaten*) op de houten plaat monteren, waarin het apparaat wordt
  geplaatst.
  *) De borgplaten zijn bij de service-afdeling verkrijgbaar.

  Het apparaat juist afstellen

  3

  38

  Automatische stelvoet: De voet links achter is een soort veer. Daardoor staat het apparaat stabiel en geeft het bij belasting iets naar de
  linkerachterhoek mee. De automatische stelvoet garandeert een stabiele stand van het apparaat, ook bij hoge centrifugetoerentallen. In principe hoeft de automatische stelvoet niet ingesteld te worden. • Page 39

  De vier voeten van het apparaat zijn
  vooraf ingesteld.
  Grove oneffenheden kunnen door
  het individueel instellen van de in
  hoogte verstelbare schroefvoeten
  worden gecompenseerd.
  Hiervoor dient de bijgeleverde speciale sleutel gebruikt te worden.
  Let op! Oneffenheden van het
  grondoppervlak niet met behulp van
  stukjes hout, karton of soortgelijke
  materialen compenseren, maar door
  het afstellen van de in hoogte verstelbare schroefvoeten.

  Elektrische aansluiting
  Gegevens over de netspanning, stroomsoort en de vereiste zekering zijn
  op het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vulopening
  aangebracht.

  Wateraansluiting
  Let op!
  • Dit apparaat mag niet aan de warmwatervoorziening worden aangesloten!
  • Bij het aansluiten dient uitsluitend een nieuwe slangenset gebruikt te
  worden.
  • Het apparaat uitsluitend aan de drinkwaterleiding aansluiten. Regenwater alleen dan gebruiken als het aan de eisen volgens DIN1986 en
  DIN1988 voldoet.
  • Toevoer- en afvoerslang niet in een knik leggen of platdrukken!

  Toegestane waterdruk
  De waterdruk dient ten minste 1 bar (=10 N/cm2 = 0,1 MPa) te zijn en
  mag ten hoogste 10 bar (= 100 N/cm2 =1 MPa) bedragen.
  – Bij een druk hoger dan 10bar: een drukverlagingsventiel plaatsen.
  – Bij een druk lager dan 1bar: de toevoerslang aan de kant van het apparaat bij de magneetinlaatklep losschroeven en de doorstroomregelaar uitnemen (daarvoor de zeef met een spitse tang verwijderen en
  de daarachter gelegen rubberen ring uitnemen). De zeef weer terugplaatsen.
  39 • Page 40

  Watertoevoer

  3

  Een drukslang met een lengte van 1,5meter is meegeleverd.
  Indien een langere toevoerslang vereist is, dient uitsluitend een originele slang gebruikt te worden. De klantendienst heeft slangensets in diverse lengtes beschikbaar.
  De afdichtringen treft u in de moeren van de schroefverbinding van de
  slang aan of in de verpakking. Gebruik geen andere afdichtringen!
  Let op! Alle slangverbindingen mogen uitsluitend met de hand vastgedraaid worden.
  1. De slang met de afgewikkelde aansluiting aan de machine aansluiten.
  Let op! De toevoerslang niet
  loodrecht naar beneden, maar volgens de afbeelding naar rechts of
  naar links leggen.

  2. De slang met de rechte aansluiting
  aan de waterkraan met schroefdraad
  R 3/4 (duim) aansluiten.
  3. Voor het vast- en losdraaien van de
  schroefverbinding van de slang, mag
  alleen aan de metalen moer worden
  gedraaid. De behuizing van de veiligheidsklep dient u hierbij met een
  hand vast te houden, zodat deze niet
  meedraait.
  Let op! Voor het vast- en losdraaien
  van de schroefverbinding van de
  slang dient u nooit aan de behuizing
  van de veiligheidsklep te draaien,
  daar anders de binnenslang wordt beschadigd.
  4. De kraan geleidelijk openen en controleren of alle aansluitingen dicht
  zijn.

  40 • Page 41

  Waterafvoer
  Het hoogteverschil tussen de onderkant van de wasautomaat en de waterafvoer mag ten hoogste 1 meter zijn.
  Voor een verlenging mogen uitsluitend originele slangen worden gebruikt. (max. 3 meter, op de vloer gelegd en tot een hoogte van 80 cm).
  De service-afdeling heeft afvoerslangen in diverse lengtes beschikbaar.
  Waterafvoer in een sifon
  Het verbindingspunt tuit/sifon met
  een slangklem (in de vakhandel verkrijgbaar) vastzetten.

  1

  Waterafvoer in een wastafel/badkuip
  Let op!
  – Kleine wastafels zijn hier niet voor
  geschikt. Het water kan overlopen!
  – Het uiteinde van de afvoerslang
  mag niet in het uitgepompte water ondergedompeld zijn. Anders
  kan het water in het apparaat teruggezogen worden!
  – Bij afvoer in een wastafel of een
  badkuip dient de afvoerslang met
  het meegeleverde bochtstuk tegen
  wegglijden geblokkeerd te worden.
  Het uitlopende water kan anders
  de slang uit de wastafel duwen.
  – Bij het wegpompen controleren of
  het water voldoende snel wegloopt.

  Afvoerhoogtes van meer dan 1 meter
  De afvoerpomp van de wasautomaat voert het sop tot op een hoogte
  van 1meter af, dit gerekend vanaf de onderkant van het apparaat.
  Let op! Bij afvoerhoogtes van meer dan 1 meter kunnen storingen en
  beschadigingen aan het apparaat optreden.
  Voor afvoerhoogtes van meer dan 1 meter is een ombouwset verkrijgbaar. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de service-afdeling.

  41 • Page 42

  Garantievoorwaarden
  Nederland
  Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
  het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
  binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief
  beïnvloed.
  Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
  Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
  Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
  Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
  1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
  product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12
  maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
  2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
  het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
  vervangen onderdelen worden ons eigendom.
  3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
  4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
  5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
  glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
  6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
  waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
  7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
  a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
  b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
  c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
  d. contact met agressieve stoffen.
  8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
  9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
  door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van
  toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
  10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
  11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor
  ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
  in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
  12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
  herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
  rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
  13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een
  nieuwe garantietermijn tot gevolg.
  14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
  15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
  16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
  Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten.
  Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften,
  gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte

  42 • Page 43

  producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke
  of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
  Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
  Adres Servicedienst:
  Electrolux Service
  Vennootsweg 1
  2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN

  Reparatievoorwaarden
  Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
  Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
  Art. 2
  a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke,
  gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
  b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren
  toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit
  is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op
  basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
  Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
  a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen
  het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
  b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
  In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
  Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het
  toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
  a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de
  technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
  b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
  c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
  tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
  Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de
  rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
  Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een
  garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument
  op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
  Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs
  een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal
  aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
  Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
  Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
  volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten
  terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door
  de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
  *) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland

  43 • Page 44

  Adres service-afdeling
  Nederland
  AEG fabrieksservice
  Postbus 120
  2400 AC Alphen aan den Rijn
  Service-informatielijn
  (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)

  tel.

  0172-468 300

  Consumentenbelangen
  (voor algemene, product- of
  gebruiksinformatie)

  tel.

  0172-468 172

  www.aeg.nl

  44 • Page 45

  45 • Page 46

  46 • Page 47

  Service
  Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
  zelf kunt oplossen.
  Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
  onze service-afdeling.
  Om u snel te kunnen helpen, hebben
  wij de volgende gegevens nodig:
  – Modelaanduiding
  – Productnummer (PNC)
  – Serienummer (S-No.)
  (u vindt deze nummers op het
  typeplaatje)
  – Soort storing
  – Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
  Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
  de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
  Modelaanduiding:

  .....................................

  PNC:

  .....................................

  S-No:

  .....................................

  47 • Page 48

  From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
  De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
  reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
  ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
  kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.

  AEG Hausgeräte GmbH
  Postfach 1036
  D-90327 Nürnberg
  http://www.aeg-electrolux.de
  © Copyright by AEG
  105 176 353-00-211105-03

  Wijzigingen voorbehouden


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG Lavamat 86810 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG Lavamat 86810 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AEG Lavamat 86810

AEG Lavamat 86810 Häufig gestellte Fragen - Holländisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info