Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Portable DVD-player (9”)
with USB-port and Cardreader
ACVDS950
GB 2
NL 23
FR 46
ES 68
DA 137
DE 90
EL 114
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Portable DVD-player (9”)
  with USB-port and Cardreader
  ACVDS950

  User manual
  Gebruiksaanwijzing
  Manuel de l’utilisateur
  Manual de instrucciones
  Gebrauchsanleitung
  Οδηγίες χρήσεως
  Brugsanvisning

  GB 2
  NL 23
  FR 46
  ES 68
  DE 90
  EL 114
  DA 137 • Page 2

  Inhoudsopgave
  1.

  2.
  3.

  4.
  5.

  6.

  Veiligheid.................................................................... 24

  1.1
  1.2
  1.3

  Beoogd gebruik...............................................................24
  Pictogrammen in deze handleiding.................................24
  Algemene veiligheidsvoorschriften.................................25

  2.1
  2.2

  Uitpakken........................................................................25
  Inhoud van de verpakking...............................................26

  3.1
  3.2
  3.3

  Aansluiten op het lichtnet................................................27
  Draadloos gebruik...........................................................27
  Afstandsbediening..........................................................27

  4.1
  4.2

  DVD-speler.....................................................................28
  Afstandsbediening..........................................................29

  5.1
  5.2
  5.3
  5.4
  5.5
  5.6
  5.7

  Roterend scherm............................................................30
  Randapparatuur aansluiten............................................30
  Verkorte handleiding.......................................................30
  DVD/CD-functies............................................................32
  USB-functies...................................................................36
  SD/MMC-functies............................................................36
  Werking van het DVD-instellingenmenu.........................37

  6.1

  Behandeling en verzorging van disks.............................40

  Voorbereidingen voor gebruik.................................. 25
  Installatie.................................................................... 26

  Functies...................................................................... 28
  Bediening................................................................... 30

  Reiniging en onderhoud........................................... 40

  7.
  Problemen oplossen................................................. 40
  8.
  Technische gegevens................................................ 43
  9. Afvoer van gebruikte elektrische
  en elektronische apparatuur..................................... 45

  Verklaring met betrekking tot auteursrechten
  Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden
  gewijzigd. • Page 3

  1.

  Veiligheid

  1.1

  Beoogd gebruik

  De DVD-speler speelt film, muziek en foto's af van DVD, USB en
  geheugenkaarten. Het apparaat speelt tevens muziek af van CD.
  Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

  2  DVD's en DVD-apparaten worden geproduceerd volgens het
  wereldwijd overeengekomen regiocodesysteem voor DVD's, zodat
  het apparaat alleen werkt met de bijbehorende disk met dezelfde
  regiocode. Indien het codenummer op het label van een DVD niet
  overeenkomt met dat op het label hiernaast, zal de DVD niet op dit
  apparaat afspelen

  i  Het apparaat bevat technologie die onder bescherming van
  auteursrechten valt om te voorkomen dat de disk naar een
  willekeurig ander medium wordt gekopieerd. Als een videorecorder
  op het apparaat is aangesloten, kan tijdens het opnemen het
  videobeeld gestoord zijn.

  i  Gezien de grote variatie in producten met extern-geheugenpoorten
  (USB, SD/MMC, enz.) en hun soms zeer fabrikant-specifieke
  functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten worden
  herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedienings­
  mogelijkheden ook daadwerkelijk zullen werken.

  1.2


  WAARSCHUWING
  Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien
  de instructies niet worden opgevolgd.  VOORZICHTIG
  ‘Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.

  !
  !
  i
  24

  Pictogrammen in deze handleiding  Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure. • Page 4

  ACVDS950

  1.3

  Algemene veiligheidsvoorschriften  WAARSCHUWING
  Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en
  ernstig letsel veroorzaken.  VOORZICHTIG
  Mors geen vloeistoffen op het apparaat.  WAARSCHUWING
  Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.  VOORZICHTIG
  Blokkeer de ventilatiegaten niet.  Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden
  geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt
  met de spanning aangegeven op het typeplaatje. Probeer nooit om
  een adapterstekker door een reguliere netstekker te vervangen.

  !
  !
  !
  !
  i

  L  Dit apparaat bevat een lasersysteem. Open het apparaat niet om
  directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen.
  Zichtbare laserstraal indien open en ontgrendeld.

  2.

  Voorbereidingen voor gebruik

  2.1

  Uitpakken

  ● Pak het apparaat voorzichtig uit.
  ● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven.
  Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
  ● Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.

  i  Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te
  bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet
  retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen
  transportschade te beschermen. Indien u de doos en de
  verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te
  recyclen ter bescherming van het milieu.
  25 • Page 5

  2.2

  Inhoud van de verpakking

  De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
  1 Draagbare DVD-speler
  1 Draagzak / montagekit
  1 AC/DC-adapter + kabel
  1 Afstandsbediening
  1 Batterijcel (CR2025)
  1 Bedieningshandleiding

  i  3.

  Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

  Installatie

  ● Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
  ● Sluit het apparaat direct aan op een voedingsbron.
  Lees het hoofdstuk "Aansluiten op een voedingsbron".
  ● Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
  Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".


  !

  VOORZICHTIG

  ● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
  ● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.

  i

  26  Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te
  voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend
  materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken
  op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish,
  houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een
  reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en
  sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak
  mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te
  voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes
  op de rubberen voetjes plaatst. • Page 6

  ACVDS950

  3.1

  Aansluiten op het lichtnet

  ● Sluit de adapterstekker van de adapterkabel aan op
  de DC IN 12 V-aansluiting.
  ● Sluit de netstekker aan op het stopcontact.

  3.2

  Draadloos gebruik

  Het apparaat kan tevens draadloos worden gebruikt. Hiervoor maakt het
  apparaat gebruik van een interne accu. De accu moet eerst worden
  opgeladen.

  i  3.3

  Zolang het apparaat op de voedingsbron is aangesloten, wordt de
  accu automatisch opgeladen. Als de batterij volledig is opgeladen,
  is het laadproces voltooid.

  Afstandsbediening

  Installeren van de batterij

  ● Druk de pal in en trek gelijktijdig de
  batterijhouder uit.
  ● Plaats 1 lithiumbatterij, type CR2025
  3V, met de '+'-markering naar
  boven.
  ● Plaats de batterijhouder in de
  afstandsbediening.

  1

  2

  27 • Page 7

  4.

  Functies

  4.1

  DVD-speler

  16 17 18

  1 2 3 4

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  28

  Toets SOURCE
  Toets DVD/USB/SD
  Toets PREV
  Toets NEXT
  Toets PLAY/PAUSE
  Toets STOP
  Toets REV
  Toets FWD
  Toets OPEN
  Schijfstation

  5 6 7 8 9

  11
  12
  13
  14
  15

  10 11 12 13 14 15

  Draaiknop VOLUME
  Koptelefoonaansluiting
  AV OUT-aansluiting
  AV IN-aansluiting
  ON/OFF-schakelaar

  Achterpaneel

  16 SD/MMC-aansluiting
  17 USB-aansluiting
  18 DC IN 12 V-aansluiting • Page 8

  ACVDS950

  4.2
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45

  Afstandsbediening

  Toets ANGLE
  Toets FUNCTION
  Toets SETUP
  Toets REPEAT
  Toets TITLE
  Toets PREV
  Toets REV
  Toets SUBTITLE
  Toets PLAY
  Toets PAUSE
  Cijfertoetsen (0-10+)
  Toets SOURCE
  Toets VOL Toets VOL +
  Toets USB
  Toets OSD
  Toets ZOOM
  Toets STOP
  Toets STEP
  Toets NEXT
  Toets FWD
  Toets ENTER
  Toets MENU
  Toets A-B REPEAT
  Toets AUDIO
  Toets MUTE
  Toets GOTO

  i  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31

  De toetsen PREV/NEXT en FDW/REV zijn toetsen voor navigatie
  in het DVD-menu.

  29 • Page 9

  5.

  Bediening

  Alle functies van het apparaat zijn toegankelijk met behulp van de
  afstandsbediening. Alle instructies hebben, tenzij anders vermeld,
  betrekking op bediening met de afstandsbediening.

  5.1

  Roterend scherm

  Het LCD-scherm kan in beide richtingen van 0 tot 270° rond de horizontale
  as worden geroteerd.
  ● Zet het scherm rechtop.
  ● Roteer het scherm in de gewenste positie.


  !

  5.2

  VOORZICHTIG
  Indien het scherm het maximale rotatiebereik heeft bereikt, kan het
  scherm niet verder worden geroteerd. Oefen geen kracht uit.
  Hierdoor kan het apparaat worden beschadigd.

  Randapparatuur aansluiten

  AV IN

  De aansluiting biedt de mogelijkheid om audio- en videosignalen vanaf een
  aangesloten DVD- of CD-speler te ontvangen.
  ● Sluit een geschikte kabel aan op de AV IN-aansluiting (14).

  AV OUT

  De aansluiting biedt de mogelijkheid om audio- en videosignalen naar een
  aangesloten TV te sturen.
  ● Sluit een geschikte kabel aan op de AV OUT-aansluiting (13).

  5.3

  Verkorte handleiding

  Algemene functies

  ● Schuif de schakelaar ON/OFF (15) naar de positie ON om het apparaat in
  te schakelen. Schuif de schakelaar naar de positie OFF om het apparaat
  uit te schakelen.

  30 • Page 10

  ACVDS950
  ● Druk op de toets FUNCTION (20) om de aspect ratio (16:9, 4:3) te
  selecteren.
  ● Druk op de toets VOL + (32) of de toets VOL - (31) om het volume te
  wijzigen.
  ● Druk op de toets MUTE (44) om het geluid te dempen of te herstellen.
  ● Plaats de stekker van de kabel in de koptelefoonaansluiting (12) om een
  koptelefoon aan te sluiten. Stel het volume af op een aangenaam niveau
  om beschadiging van het gehoor te voorkomen.
  ● Druk op de toets SOURCE (30) om de bronmodus (DVD, AV IN) te
  selecteren.
  ● Druk op de toets USB (33) om een extra signaalbron (USB, SD/MMC) te
  selecteren. Gebruik de pijltjestoets (38) om de markering te verplaatsen
  naar "MEDIA" en druk op de toets ENTER (40).
  Kies een optie (USB, SD/MMC) en druk op ENTER.

  i
  ● Wees er bij het selecteren van een extra signaalbron zeker van dat het
  externe geheugenapparaat op de juiste wijze is geïnstalleerd.
  ● Indien geen extern geheugenapparaat is geïnstalleerd, geeft de display
  de melding "NO MEDIA".

  DVD/CD-functies

  ● Schakel het apparaat in. Selecteer de DVD-modus.
  ● Een schijf plaatsen:
  • Druk op de toets OPEN (9) om het schijfstation te openen.
  • Plaats de schijf met het etiket naar voven.
  • Sluit het schijfstation (10).
  De display toont het hoofdmenu van de DVD of het totale aantal tracks op de
  CD.
  ● Druk eenmaal op de toets PLAY (27) om het afspelen te starten.
  ● Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "DVD/CD-functies"
  verderop in deze handleiding.

  USB-functies

  ● Schakel het apparaat in.
  ● Sluit het USB-apparaat aan op de aansluiting (17). Het apparaat kan
  slechts op één manier worden aangesloten.
  ● Selecteer de modus MEDIA en vervolgens de optie USB.
  31 • Page 11

  ● Druk eenmaal op de toets PLAY (27) om het afspelen te starten.
  ● Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "USB-functies" verderop
  in deze handleiding.

  SD/MMC-functies

  ● Schakel het apparaat in.
  ● Sluit het SD/MMC-apparaat aan op de aansluiting (16). Het apparaat kan
  slechts op één manier worden aangesloten.
  ● Selecteer de modus MEDIA en vervolgens de optie CARD.
  ● Druk eenmaal op de toets PLAY (27) om het afspelen te starten.
  ● Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "SD/MMC-functies"
  verderop in deze handleiding.

  5.4

  DVD/CD-functies

  Na het plaatsen van de schijf verschijnt een inhoudsmenu op het TV-scherm.
  ● Druk op de pijltjestoetsen (24/25/38/39) om een menuonderdeel te
  selecteren.
  ● Druk op de toets ENTER (40) om het geselecteerde menuonderdeel te
  openen.
  Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
  ● Druk op de cijfertoetsen (29) om een hoofdstuk (DVD) of een track (CD)
  te selecteren.
  ● Druk op de toets PREV (24) of de toets NEXT (38) om een volgend of
  vorig hoofdstuk (DVD) of een volgende of vorige track (CD) te selecteren.
  ● Druk op de toets FWD (39) of de toets REV (25) om een DVD vooruit of
  terug te spoelen. De beschikbare snelheden zijn: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
  ● Druk eenmaal op de toets PAUSE (28) om het afspelen te pauzeren.
  Druk op de toets PLAY (27) om het afspelen te hervatten.
  ● Druk eenmaal op de toets STOP (36) om het afspelen tijdelijk te stoppen.
  Druk nogmaals op de toets om het afspelen volledig te stoppen.
  Druk op de toets PLAY (27) om het afspelen te hervatten.
  ● Een hoofdstuk (DVD) of één of alle tracks (CD) herhalen:
  • Druk eenmaal op de toets REPEAT (22) om het huidige hoofdstuk of de
  huidige track te herhalen.
  • Druk nogmaals op de toets om de huidige titel te herhalen.
  • Druk nogmaals op de toets om alle hoofdstukken of tracks te herhalen.
  • Druk nogmaals op de toets om de functie te annuleren.
  32 • Page 12

  ACVDS950
  ● Druk op de toets STEP (37) om de DVD beeld voor beeld af te spelen.
  Druk op de toets PLAY (27) om normaal afspelen te hervatten.
  ● Druk op de toets TITLE (23) om een specifieke titel van een DVD te
  bekijken. Gebruik de pijltjestoetsen om de titel te selecteren.
  ● Druk voor het selecteren van de audiotaal van een DVD herhaaldelijk op
  de toets AUDIO (43) tot de gewenste taal is ingesteld.
  ● Druk op de toets SUBTITLE (26) om de ondertiteling van een DVD in te
  schakelen. Druk nogmaals op de toets om de ondertiteling uit te
  schakelen.
  ● Druk op de toets OSD (34) voor extra informatie over een DVD of CD
  (resterende tijd/verstreken afspeeltijd/tracknummer/hoofdstuknummer).
  ● Druk op de toets ANGLE (19) om de camerahoek te selecteren.
  ● Druk op de toets MENU (41) om terug te keren naar het hoofdmenu.

  i  ● Normaliter heeft het apparaat bij een MP3-schijf meer tijd nodig om de
  eerste gegevens te lezen.
  ● Het apparaat is niet in staat om een DVD met een andere regiocode te
  lezen.
  ● Indien de schijf een gemengde inhoud heeft (bijv. MP3- en
  videobestanden), herkent het apparaat slechts één type inhoud,
  maakt hier een lijst van en speelt deze af.
  ● De schermbeveiliging wordt actief indien gedurende 3 minuten geen schijf
  is geplaatst of indien het apparaat gedurende 3 minuten in de
  STOP-modus staat.

  De functie GOTO

  De GOTO-functie kan worden gebruikt om een bepaald beginpunt op een
  DVD of CD te kiezen.
  ● Druk op de toets GOTO (45).
  ● Kies een onderdeel met behulp van de pijltjestoetsen (24/25/38/39).
  De mogelijke onderdelen voor DVD zijn:
  - Schijftijd
  - Hoofdstuk
  - Titel
  - Hoofdstuktijd
  - Titeltijd

  33 • Page 13

  De mogelijke onderdelen voor een CD zijn:
  - Tracktijd
  - Specifieke track
  ● Stel met de cijfertoetsen een keuze in.

  De functie ZOOM

  Deze functie kan worden gebruikt voor het in- en uitzoomen op foto's en
  DVD's. De beschikbare zoomverhoudingen zijn: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.
  ● Druk op de ZOOM-toets (35).
  ● Druk nogmaals op de ZOOM-toets om de juiste grootte in te stellen.
  ● Druk op de pijltjestoetsen om door de afbeelding te bewegen.

  De functie A-B REPEAT

  De A-B REPEAT-functie kan worden gebruikt om een specifiek deel van een
  DVD te herhalen.
  ● Druk eenmaal op de toets A-B REPEAT (42) om het beginpunt (A) te kiezen.
  ● Druk nogmaals op de toets A-B REPEAT om het eindpunt (B) te kiezen.
  Het apparaat speelt het deel herhaaldelijk af.
  ● Druk nog eenmaal op de toets om de functie af te sluiten. Het apparaat
  zal weer normaal gaan afspelen.

  De MP3/MPEG4-afspeelfunctie

  ● Plaats een MP3/MPEG4-schijf. Een inhoudsmenu verschijnt op het
  TV-scherm.
  ● Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (24/38) om een map of een
  bestand te selecteren.
  ● Druk op de toets ENTER (40) om de geselecteerde map of het
  geselecteerde bestand te openen.
  ● Druk op de toets AUDIO (43) om tussen mappen en bestanden te
  schakelen. Druk op ENTER (40) om te bevestigen.

  De JPEG-afspeelfunctie

  ● Plaats een JPEG-schijf. Een inhoudsmenu verschijnt op het TV-scherm.
  ● Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (24/38) om een map of een
  bestand te selecteren. Druk op de toets ENTER (40) om de diapresentatie
  starten.
  ● Druk op de toets PAUSE (28) om de diapresentatie op de huidige
  afbeelding stop te zetten.
  ● Druk op de toets PLAY (27) om de diapresentatie te hervatten.
  34 • Page 14

  ACVDS950
  ● Druk op de toets PREV (24) of de toets NEXT (38) om de vorige of
  volgende afbeelding te selecteren.
  ● Druk op de toets ZOOM (35) om de afbeelding te vergroten. Druk op de
  FastForward-toets (39) of de FastRewind-toets (25) om in of uit te zoomen
  op de afbeelding. Druk op de pijltjestoetsen (24/25/38/39) om de
  afbeelding te verplaatsen.

  De Kodak Picture CD-afspeelfunctie

  ● Plaats een Kodak Picture CD.
  ● Druk op de toets STOP (36) om de modus voor miniatuurweergaven te
  openen. Kies een optie (Diapresentatie/Menu/vorige-volgende) en druk op
  ENTER (40).
  ● Druk op de toets PAUSE (28) om de diapresentatie op de huidige
  afbeelding stop te zetten.
  ● Druk op de toets PREV (24) of de toets NEXT (38) om de vorige of
  volgende afbeelding te selecteren.
  ● Druk op de toets PLAY (27) om de diapresentatie te hervatten.
  ● Druk op de toets ZOOM (35) om de afbeelding te vergroten. Druk op de
  FastForward-toets (39) of de FastRewind-toets (25) om in of uit te zoomen
  op de afbeelding. Druk op de pijltjestoetsen (24/25/38/39) om de
  afbeelding te verplaatsen.
  ● Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (24/38) om het beeld verticaal
  of horizontaal te kantelen.
  ● Druk op de pijltjestoetsen links/rechts (25/39) om het beeld naar links of
  naar rechts te draaien.

  i  De diapresentatie wordt gepauzeerd in de zoommodus. De functies
  voor het draaien en 'uitvegen' van het beeld zijn niet beschikbaar in
  de zoommodus.

  De video-CD-afspeelfunctie

  ● Druk op de toets AUDIOMENU (43)(41) om de afspeelfunctie in te
  schakelen.
  ● Plaats een video-CD.
  ● Druk eenmaal op de toets PLAY (27) om het afspelen te starten.
  ● Druk op de toets AUDIO (43) om het audiokanaal tijdens het afspelen van
  een video-CD te selecteren.
  ● Druk op de toets AUDIOMENU (43)(41) om het afspelen te beëindigen en
  terug te keren naar het hoofdmenu.
  35 • Page 15

  5.5

  USB-functies

  Na het aansluiten en selecteren van het apparaat verschijnt een
  inhoudsmenu op het TV-scherm.
  ● Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (24/38) om een map of een
  bestand te selecteren.
  ● Druk op de toets ENTER (40) om de geselecteerde map of het
  geselecteerde bestand te openen. U kunt tevens de cijfertoetsen (29)
  gebruiken om een map te selecteren of een bestand af te spelen.
  ● Druk op de pijltjestoetsen (24/25/38/39) om tussen mappen en bestanden
  te schakelen. Druk op ENTER (40) om te bevestigen.
  ● Druk op de toets MENU (41) om tijdens het afspelen naar het
  inhoudsmenu terug te keren.
  Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
  ● Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (24) of de toets
  NEXT (38) tot de gewenste track is ingesteld.
  ● Druk eenmaal op de toets PAUSE (28) om het afspelen te pauzeren.
  Druk op de toets PLAY (27) om het afspelen te hervatten.
  ● Druk op de toets STOP (36) om het afspelen te stoppen.
  ● Trek het apparaat voorzichtig uit de aansluiting (17) om het te verwijderen.

  i  5.6

  Wegens de grote variatie aan producten met USB-poorten en hun
  soms zeer fabrikantspecifieke functies kunnen we niet garanderen
  dat alle apparaten zullen worden herkend, noch dat alle theoretisch
  mogelijke bedieningsmogelijkheden daadwerkelijk zullen werken.

  SD/MMC-functies

  Na het aansluiten en selecteren van het apparaat verschijnt een
  inhoudsmenu op het TV-scherm.
  ● Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (24/38) om een map of een
  bestand te selecteren.
  ● Druk op de toets ENTER (40) om de geselecteerde map of het
  geselecteerde bestand te openen. U kunt tevens de cijfertoetsen (29)
  gebruiken om een map te selecteren of een bestand af te spelen.
  ● Druk op de pijltjestoetsen (24/25/38/39) om tussen mappen en bestanden
  te schakelen. Druk op ENTER (40) om te bevestigen.
  ● Druk op de toets MENU (41) om tijdens het afspelen naar het
  inhoudsmenu terug te keren.
  36 • Page 16

  ACVDS950
  Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
  ● Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (24) of de toets
  NEXT (38) tot de gewenste track is ingesteld.
  ● Druk eenmaal op de toets PAUSE (28) om het afspelen te pauzeren.
  Druk op de toets PLAY (27) om het afspelen te hervatten.
  ● Druk op de toets STOP (36) om het afspelen te stoppen.
  ● Trek het apparaat voorzichtig uit de aansluiting (16) om het te verwijderen.

  5.7

  i  Werking van het DVD-instellingenmenu
  Dit menu werkt uitsluitend in de DVD-modus.

  De begininstellingen wijzigen

  De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd met de afstandsbediening.
  ● Druk op de toets SETUP (21).
  ● Druk op de pijltjestoetsen (links en rechts) (25/39) om een menu te
  selecteren. Het submenu verschijnt onmiddellijk.
  ● Druk op de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) (24/38) om het submenu
  te openen.
  ● Druk op de toets ENTER (40) om een instelling te selecteren of op de
  pijltjestoets links om de selectie te annuleren. Indien de selectie een
  volgend submenu oproept, herhaal dan de vorige stappen om een
  instelling te selecteren.
  ● Druk op de toets ENTER (40) om de instelling op te slaan.
  ● Druk op de toets SETUP (21) om het menu te verlaten.

  Algemene instellingenpagina

  ● Druk in het deel TV DISPLAY op de pijltjestoetsen om 4:3 PANSCAN of
  4:3 LETTERBOX voor een conventionele TV te selecteren.
  Selecteer 16:9 of WIDE SQUEEZE voor een breedbeeld-TV.
  ● Druk in het deel ANGLE MARK op de pijltjestoetsen om deze functie in of
  uit te schakelen. Indien ingeschakeld toont het apparaat de
  hoekmarkering wanneer meerdere camerahoeken beschikbaar zijn.
  ● Druk in het deel OSD LANG op de pijltjestoetsen om de taal te kiezen.
  ● Druk in het deel CLOSED CAPTIONS op de pijltjestoetsen om deze
  functie in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld toont het apparaat
  eventueel aanwezige verborgen tekst.
  37 • Page 17

  ● Druk in het deel SCREEN SAVER op de pijltjestoetsen om de
  schermbeveiliging in of uit te schakelen.
  ● Druk in het deel LAST MEMORY op de pijltjestoetsen om deze functie in
  of uit te schakelen. Indien ingeschakeld onthoudt het apparaat de laatste
  afspeeltijd van de schijf.

  Geluidsinstellingenpagina
  Analoge geluidsinstelling
  DOWNMIX
  ● Selecteer LT/RT om 5,1-kanaals audio in het linkse en rechtse kanaal te
  mixen.
  ● Selecteer STEREO om 5,1-kanaals audio in stereosignaal te mixen.

  i  Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor 5,1-kanaals schijven
  met Dolby AC-3-codering.

  Beeldinstellingenpagina
  Kleureninstelling
  Deze functie wordt gebruikt om de beeldkwaliteit van de aangesloten TV
  te selecteren.
  ● SHARPNESS: De beeldscherpte wijzigen (HIGH, MEDIUM, LOW).
  ● BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE & SATURATION: De beeldinstellingen
  wijzigen.
  ● GAMMA: De kleurintensiteit wijzigen (HIGH, MEDIUM, LOW, NONE).
  ● LUMA DELAY: De vertraging in het kleurensignaal compenseren (0T, 1T).
  Beeldkwaliteit
  Deze functie wordt gebruikt om de beeldkwaliteit van het LCD-scherm te
  selecteren.
  Zie het kleureninstellingenmenu.

  Voorkeursinstellingenpagina

  i

  38  Het menu PREFERENCE werkt uitsluitend met een lege
  DVD-speler. • Page 18

  ACVDS950
  TV TYPE
  ● Selecteer het bij de TV behorende video-uitgangsformaat voor het
  apparaat: PAL, MULTI of NTSC.
  PBC (Playback Control)
  ● Schakel deze functie in of uit.

  i  Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor VCD 2,0, SVCD, etc.

  AUDIO, SUBTITLE & DISC MENU
  ● Kies in het deel AUDIO de audiotaal.
  ● Kies in het deel SUBTITLE de taal voor de ondertiteling.
  ● Kies in het deel DISC MENU de taal voor het schijfmenu.
  PARENTAL
  ● Stel een classificatie in voor met het apparaat afgespeelde films.
  ● Het wachtwoord voor het resetten van de classificatie is 136900.

  i  Deze functie is uitsluitend beschikbaar bij schijven met een
  gecodeerde classificatie voor ouderlijk toezicht.

  DEFAULT
  ● Herstel alle standaardinstellingen van het apparaat, behalve de
  instellingen voor de menuonderdelen PARENTAL en PASSWORD.

  Wachtwoordinstellingenpagina

  ● PASSWORD MODE: Schakel de wachtwoordfunctie in of uit.
  Voer het juiste wachtwoord in om de modus in of uit te schakelen.
  ● PASSWORD: Wijzig het standaardwachtwoord. Voer in het eerste veld het
  huidige wachtwoord in. Voer in het tweede veld het nieuwe wachtwoord
  in. Voer ter bevestiging in het derde veld nogmaals het nieuwe
  wachtwoord in.

  39 • Page 19

  6.


  !

  Reiniging en onderhoud
  WAARSCHUWING
  Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerk­
  zaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het
  stopcontact.

  ● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het
  apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal
  reinigingsmiddel.

  6.1

  Behandeling en verzorging van disks

  ● Houd de disk met de vingers vast. Houd de disk aan de buitenrand en/of
  het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de disk niet aan.
  ● Buig de disk niet en oefen er geen druk op uit. Stel de disk niet bloot aan
  direct zonlicht of warmtebronnen.
  ● Reinig het oppervlak van de disk met een zachte, droge doek. Veeg het
  oppervlak van de disk zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
  ● Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen
  voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak
  van de disk blijvend beschadigen.

  7.
  i  Problemen oplossen
  Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
  Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

  Probleem
  Handeling
  Geen geluid of onvolledige audio Controleer of de randapparatuur is ingeschakeld
  en op de juiste wijze is ingesteld.
  Controleer of de kabels op de juiste wijze zijn
  aangesloten.

  Controleer of de juiste bron is geselecteerd.

  Controleer het volume of de dempinstelling.
  Geen stroom Controleer of de stekker van de voedingskabel op
  de juiste wijze in het stopcontact zit.
  40 • Page 20

  ACVDS950
  Controleer of de hoofdvoedingsschakelaar op het
  zijpaneel in de ON-positie staat.
  Storing Houd bij een ernstige storing de stekker van het
  apparaat gedurende 30 minuten uit het stopcontact.
  Plaats vervolgens de stekker van het apparaat in
  het stopcontact en herstel de fabrieksinstellingen.

  DVD/CD

  Probleem
  Handeling
  Speelt niet af Er is geen schijf geplaatst. Plaats een schijf in het
  apparaat.
  Schijf is ondersteboven geplaatst. Plaats de schijf
  met het etiket naar boven.
  Het classificatieniveau van de schijf is hoger dan
  de classificatieniveau-instelling van het apparaat.

  Ongeldige regiocode.

  Verkeerde type schijf.
  De schijf kan beschadigd of vuil zijn. Reinig de
  schijf of probeer een andere schijf.
  In het apparaat kan condensatie hebben
  plaatsgevonden. Verwijder de schijf en laat het
  apparaat gedurende één of twee uur met de
  voeding ingeschakeld staan.
  Geen geluid of onvolledige audio Selecteer een andere geluidstrack.
  Tijdens SCAN, SLOW MOTION of SINGLE STEP
  is het geluid gedempt.
  Controleer of de schijf op snel vooruitspoelen of
  snel terugspoelen staat. Druk op de toets PLAY
  (27).
  Scannen of overslaan niet mogelijk Sommige schijven zijn zodanig geprogrammeerd
  dat ze in bepaalde delen handelingen van
  gebruikers weigeren. Dit is geen storing.
  Een enkel hoofdstuk of een enkele track op de
  schijf staat de functie voor overslaan niet toe.
  Beeld verstoord of lawaai De schijf kan beschadigd of vuil zijn.
  Reinig de schijf of probeer een andere schijf.
  Controleer de instelling van het TV-systeem
  (PAL/NTSC).

  Reinig de schijf.
  41 • Page 21

  Het beeld vult niet
  Kies het beeldformaat uit het instellingenmenu
  het volledige scherm
  van het apparaat.
  Selecteer het beeldformaat in het startmenu van
  de schijf.

  MP3 afspelen

  Probleem
  Handeling
  Geen geluid of onvolledig geluid Als MP3-gegevens met andere bestanden op een
  CD staan, kan het apparaat de niet-MP3bestanden afspelen als lawaai of zonder geluid of
  de disk weigeren.
  Controleer of het afgespeelde bestand in
  MP3-format is of kies een ander bestand om af te
  spelen.

  USB afspelen

  Probleem
  Handeling
  Speelt niet af USB-apparaat is niet geïnstalleerd of is niet juist
  geïnstalleerd. Steek USB-apparaat in aansluiting.
  Incompatibel USB-apparaat gebruikt. Er kan geen
  garantie worden gegeven dat alle USB-apparaten
  kunnen worden afgespeeld. Probeer een ander
  USB-apparaat.

  Afstandsbediening (AB)

  Probleem
  Handeling
  De AB werkt niet
  Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst.

  Richt de AB op de sensor voor de AB.
  Blijf binnen een afstand van 8 meter van het
  apparaat.

  42 • Page 22

  ACVDS950

  8.

  Technische gegevens

  DVD-speler

  Parameter
  Spanning
  Ingangstroom
  Energieverbruik
  Max. uitgangsvermogen
  USB-aansluiting
  Flashgeheugenaansluiting
  Afmetingen (B x H x D)
  Gewicht

  Schijfuitgang

  Parameter
  Lasertype
  Signaal/ruis-verhouding
  Wow en flutter
  Dynamisch bereik audio
  Frequentierespons
  TV-systeem
  Regiocode

  Uitgangsaansluitingen

  Parameter
  Uitgangsimpedantie koptelefoon
  Video (analoog)
  Audio (analoog)

  Accu

  Parameter
  Spanning
  Oplaadduur

  Waarde
  12 VDC
  100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz
  10 W
  2 x 0,8 W
  Compatibel met USB 2,0
  SD/MMC/MS
  242 x 184,3 x 44,5 mm
  950 g
  Waarde
  Halfgeleider
  > 75 dB
  Onder de limiet van het apparaat.
  > 75 dB
  20 Hz - 20 kHz (1 dB)
  PAL/NTSC
  2
  Waarde
  32 Ω
  1 Vpp, 75 Ω
  1,8 V (+/- 0,2 V) RMS/10 kΩ
  Waarde
  7,4 VDC
  3 - 4 hr

  43 • Page 23

  Afstandsbediening
  Parameter
  Energieverbruik
  Batterijmaat

  Waarde
  3V
  CR2025

  Ondersteunde mediaformaten

  Parameter
  Waarde
  Schijftypen DVD / DVD+R(W) / DVD-R(W) / (S)VCD / CD /
  CD-R(W)
  Beeldformaten
  JPEG / Kodak Picture CD
  Videoformaten
  MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvid
  Audioformaten
  MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

  Werkomgeving

  Parameter
  Bedrijfstemperatuur
  Relatieve vochtigheid

  44

  Waarde
  0 - 35 °C
  65 +/- 20% • Page 24

  ACVDS950

  9.

   fvoer van gebruikte
  A
  elektrische en elektronische
  apparatuur

  Z
  Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
  product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat
  af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en
  elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die
  aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische
  apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt
  u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen
  die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden
  worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud
  van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en
  elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
  Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met
  het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u
  het product heeft gekocht.
  Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
  www.akai.eu

  h  Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als
  klein chemisch afval.

  45


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai ACVDS950 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai ACVDS950 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,84 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info