Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
User manual GB
2
Gebruiksaanwijzing NL 20
Manual de l’utilisateur FR 40
portable
dvd-speler (9”)
met usb-poort & omdraaischerm
ACVDS9DD
© Disney
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  portable
  dvd-speler (9”)
  met usb-poort & omdraaischerm

  © Disney

  ACVDS9DD

  User manual GB

  2

  Gebruiksaanwijzing NL

  20

  Manual de l’utilisateur FR

  40 • Page 2

  Inhoudsopgave
  1.

  2.
  3.

  4.
  5.

  6.

  Veiligheid.................................................................... 21

  1.1
  1.2
  1.3

  Beoogd gebruik...............................................................21
  Pictogrammen in deze handleiding.................................21
  Algemene veiligheidsvoorschriften.................................22

  2.1
  2.2

  Uitpakken........................................................................22
  Inhoud van de verpakking...............................................23

  3.1
  3.2
  3.3
  3.4

  Randapparatuur aansluiten............................................24
  Aansluiten op een voedingsbron....................................25
  Draadloos gebruik...........................................................25
  Afstandsbediening..........................................................25

  4.1
  4.2

  DVD-speler.....................................................................26
  Afstandsbediening..........................................................27

  5.1
  5.2
  5.3

  Verkorte handleiding.......................................................28
  DVD/CD-functies............................................................29
  Werking van het DVD-instellingenmenu.........................32

  6.1

  Behandeling en verzorging van schijven........................34

  Voorbereidingen voor gebruik.................................. 22
  Installatie.................................................................... 23

  Functies...................................................................... 26

  Bediening................................................................... 28

  Reiniging en onderhoud........................................... 34

  7.
  Problemen oplossen................................................. 34
  8.
  Technische gegevens................................................ 37
  9. Afvoer van gebruikte elektrische
  en elektronische apparatuur..................................... 39

  Verklaring met betrekking tot auteursrechten
  Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden
  gewijzigd. • Page 3

  1.

  Veiligheid

  1.1

  Beoogd gebruik

  De DVD-speler speelt film, muziek en foto's af van DVD, USB en
  geheugenkaarten. Het apparaat speelt tevens muziek af van CD.
  Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

  2  DVD's en DVD-apparaten worden geproduceerd volgens het
  wereldwijd overeengekomen regiocodesysteem voor DVD's, zodat
  het apparaat alleen werkt met de bijbehorende disk met dezelfde
  regiocode. Indien het codenummer op het label van een DVD niet
  overeenkomt met dat op het label hiernaast, zal de DVD niet op dit
  apparaat afspelen

  i  Het apparaat bevat technologie die onder bescherming van
  auteursrechten valt om te voorkomen dat de disk naar een
  willekeurig ander medium wordt gekopieerd. Als een videorecorder
  op het apparaat is aangesloten, kan tijdens het opnemen het
  videobeeld gestoord zijn.

  i  Gezien de grote variatie in producten met extern-geheugenpoorten
  (USB, SD/MMC, enz.) en hun soms zeer fabrikant-specifieke
  functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten worden
  herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke
  bedieningsmogelijkheden ook daadwerkelijk zullen werken.

  1.2


  WAARSCHUWING
  Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien
  de instructies niet worden opgevolgd.  VOORZICHTIG
  ‘Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.

  !
  !
  i

  Pictogrammen in deze handleiding  Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.
  21 • Page 4

  1.3

  Algemene veiligheidsvoorschriften  WAARSCHUWING
  Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen
  en ernstig letsel veroorzaken.  VOORZICHTIG
  Mors geen vloeistoffen op het apparaat.  WAARSCHUWING
  Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.  VOORZICHTIG
  Blokkeer de ventilatiegaten niet.  Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden
  geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet
  overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
  Probeer nooit om een adapterstekker door een reguliere netstekker
  te vervangen.

  !
  !
  !
  !
  i

  L  Dit apparaat bevat een lasersysteem. Open het apparaat niet om
  directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. Zichtbare
  laserstraal wanneer open en ontgrendeld.

  2.

  Voorbereidingen voor gebruik

  2.1

  Uitpakken

  ● Pak het apparaat voorzichtig uit.
  ● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven.
  Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
  ● Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.

  22 • Page 5

  i  2.2

  Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te
  bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet
  retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen
  transportschade te beschermen. Indien u de doos en de
  verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te
  recyclen ter bescherming van het milieu.

  Inhoud van de verpakking

  De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
  1 Draagbare DVD-speler
  1 AC/DC-adapter + kabel
  1 Afstandsbediening
  1 Batterijcel (CR2025)
  1 Bedieningshandleiding

  i  3.

  Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

  Installatie

  ● Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
  ● Sluit het apparaat aan op een voedingsbron.
  Lees het hoofdstuk "Aansluiten op een voedingsbron".
  ● Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
  Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".


  !

  VOORZICHTIG

  ● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
  ● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.

  23 • Page 6

  i  3.1

  Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te
  voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend
  materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken
  op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish,
  houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een
  reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en
  sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak
  mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te
  voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes
  op de rubberen voetjes plaatst.

  Randapparatuur aansluiten

  AV OUT COAXIAL DC IN 9-12V
  Het apparaat biedt verscheidene opties voor permanente aansluiting van
  randapparatuur. Geschikte kabels zijn verkrijgbaar bij uw verkooppunt.

  Audio/video-aansluitingen (uitgang)

  Deze aansluitingen bieden de mogelijkheid om een audio/video-signaal naar
  een aangesloten TV of versterker te sturen.
  ● AUDIO/VIDEO OUT: Sluit een geschikte kabel aan op de
  AV OUT-aansluiting.

  Coaxiale aansluiting (uitgang)

  Deze aansluiting biedt de mogelijkheid om een digitaal audiosignaal naar
  een aangesloten digitale versterker te sturen.
  ● COAXIAL: Sluit een geschikte kabel aan op de COAXIAL-aansluiting.

  24 • Page 7

  3.2

  Aansluiten op een voedingsbron

  Aansluiten op het lichtnet

  Voor deze aansluiting moet de AC/DC-adapter + kabel worden gebruikt.
  ● Sluit de adapterstekker van de adapterkabel aan op de
  DC IN 9-12 V-aansluiting.
  ● Sluit de netstekker aan op het stopcontact.

  3.3

  Draadloos gebruik

  Het apparaat kan tevens draadloos worden gebruikt. Hiervoor maakt het
  apparaat gebruik van een interne accu. De accu moet eerst worden opgeladen.

  i  3.4

  Zolang het apparaat op de voedingsbron is aangesloten, wordt de
  accu automatisch opgeladen. Het oplaadproces is voltooid
  wanneer de batterij volledig is opgeladen.

  Afstandsbediening

  Installeren van de batterij

  ● Druk de pal in en trek gelijktijdig de
  batterijhouder uit.
  ● Plaats 1 lithiumbatterij, type CR2025
  3V, met de '+'-markering naar
  boven.
  ● Plaats de batterijhouder in de
  afstandsbediening.

  25 • Page 8

  4.

  Functies

  4.1

  DVD-speler

  1
  2
  3
  4
  5

  11

  6
  7
  8
  9

  10

  12 13 14 15 16 17 18
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  26

  Toets MENU
  Toets SOURCE
  Toets VOLToets VOL+
  Toets ENTER
  Pijltjestoetsen
  Toets STOP
  Toets SETUP
  Toets PLAY/PAUSE

  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18

  Klepontgrendelingsschakelaar
  Schijfstation
  SD/MS/MMC-kaartsleuf
  USB-aansluiting
  Koptelefoonaansluiting
  AV OUT-aansluiting
  COAXIAL-aansluiting
  Schakelaar ON/OFF
  DC IN 9-12 V-aansluiting • Page 9

  4.2

  Afstandsbediening
  45

  19
  STEP

  MUTE

  SOURCE

  20

  1

  2

  3

  4

  21

  44

  5

  6

  7

  8

  22

  9

  0

  10+

  DISPLAY

  43
  42

  AUDIO

  MENU
  /PBC

  SUBTITLE

  23
  24

  41
  40

  TITLE

  25
  26
  27
  28

  ENTER

  VOL-

  SETUP

  REPEAT

  39
  38
  37
  36
  35

  MODE

  VOL+

  SLOW

  ZOOM

  29
  30

  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32

  Toets STEP
  Toets SEARCH
  Cijfertoetsen (0-10+)
  Toets SUBTITLE
  Toets ANGLE
  Toets TITLE
  Pijltjestoetsen
  Toets ENTER
  Toets SETUP
  Toets REPEAT
  Toets SLOW
  Toets PROGRAM
  Toets ZOOM
  Toets REV

  34
  31

  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45

  33

  Toets FWD
  Toets PREV
  Toets NEXT
  Toets VOLToets VOL+
  Toets MODE
  Toets STOP
  Toets PLAY/PAUSE
  Toets AUDIO
  Toets MENU/PBC
  Toets DISPLAY
  Toets MUTE
  Toets SOURCE

  27 • Page 10

  i  5.

  De pijltjestoetsen zijn toetsen voor navigatie in het DVD-menu.

  Bediening

  Alle functies van het apparaat zijn toegankelijk met behulp van de
  afstandsbediening. Alle instructies hebben, tenzij anders vermeld, betrekking
  op bediening met de afstandsbediening.

  5.1

  Verkorte handleiding

  Algemene functies

  ● Schuif de schakelaar ON/OFF (17) naar de positie ON om het apparaat
  in te schakelen. Schuif de schakelaar ON/OFF (17) naar de positie OFF
  om het apparaat uit te schakelen.
  ● Druk op de toets VOL+ (37) of de toets VOL- (36) om het volume te
  wijzigen.
  ● Druk op de toets MUTE (44) om het geluid te dempen of te herstellen.
  ● Druk op de toets SOURCE (45) om de bronmodus
  (DVD/CD, USB, SD/MMC) te selecteren.
  ● Druk op de toets MODE (38) om de beeldinstellingen
  (BRIGHTNESS/CONTRAST/SATURATION) te wijzigen.
  ● Plaats de stekker van de kabel in de koptelefoonaansluiting (14) om een
  koptelefoon aan te sluiten. Stel het volume af op een aangenaam niveau
  om beschadiging van het gehoor te voorkomen.

  DVD/CD-functies

  ● Schakel het apparaat in.
  ● Selecteer de DVD-modus.
  ● Een schijf plaatsen:
  • Beweeg de klepontgrendelingsschakelaar (10) naar de open positie en
  breng de klep omhoog om de klep te openen.
  • Plaats de schijf met het etiket naar boven.
  • Breng de klep omlaag totdat de klepontgrendelingsschakelaar (10) op
  haar plaats klikt om de klep te sluiten.
  De display toont het totale aantal tracks op de CD.
  ● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (40) om het afspelen te starten.
  ● Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "DVD/CD-functies"
  verderop in deze handleiding.
  28 • Page 11

  USB-functies (geen schijf in speler)

  ● Schakel het apparaat in.
  ● Sluit het USB-apparaat aan op de aansluiting (13). Het apparaat kan
  slechts op één manier worden aangesloten.
  ● Selecteer de USB-modus.
  ● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (40) om het afspelen te starten.
  ● Gebruik de pijltjestoetsen (25) om een map of een bestand te selecteren.

  SD/MMC-functies (geen schijf in speler)

  ● Schakel het apparaat in.
  ● Sluit het SD/MMC-apparaat aan op de aansluiting (12). Het apparaat kan
  slechts op één manier worden aangesloten.
  ● Selecteer de geheugenkaartmodus.
  ● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (40) om het afspelen te starten.
  ● Gebruik de pijltjestoetsen (25) om een map of een bestand te selecteren.

  5.2

  DVD/CD-functies

  Na het plaatsen van de schijf verschijnt een inhoudsmenu op het scherm.
  ● Druk op de pijltjestoetsen (25) om een menuonderdeel te selecteren.
  ● Druk op de toets ENTER (26) om het geselecteerde menuonderdeel te
  openen.
  Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
  ● Druk op de cijfertoetsen (21) om een hoofdstuk (DVD) of een track (CD)
  te selecteren.
  ● Druk op de toets PREV (34) of de toets NEXT (35) om een volgend of
  vorig hoofdstuk (DVD) of een volgende of vorige track (CD) te selecteren.
  ● Druk op de toets FWD (33) of de toets REV (32) om een DVD vooruit of
  terug te spoelen. De beschikbare snelheden zijn: 2x, 4x, 8x, 20x.
  ● Druk op de toets PLAY/PAUSE (40) om het afspelen te pauzeren. Druk
  nogmaals op de toets PLAY/PAUSE (40) om het afspelen te hervatten.
  ● Druk op de toets STOP (39) om het afspelen tijdelijk te stoppen. Druk
  nogmaals op de toets STOP (39) om het afspelen volledig te stoppen.
  Druk op de toets PLAY/PAUSE (40) om het afspelen te hervatten.
  ● Druk herhaaldelijk op de toets SLOW (29) om vooruit of achteruit in slow
  motion af te spelen. De beschikbare snelheden zijn: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
  ● Een hoofdstuk (DVD) of één of alle tracks (CD) herhalen:
  • Druk op de toets REPEAT (28) om het huidige hoofdstuk of de huidige
  track te herhalen.
  29 • Page 12

  • Druk nogmaals op de toets REPEAT (28) om de huidige titel te herhalen.
  • Druk nogmaals op de toets REPEAT (28) om alle hoofdstukken of tracks
  te herhalen.
  • Druk nogmaals op de toets REPEAT (28) om de functie te annuleren.
  ● Druk op de toets TITLE (24) om een specifieke titel van een DVD te
  bekijken. Gebruik de pijltjestoetsen om de titel te selecteren.
  ● Druk voor het selecteren van de audiotaal van een DVD herhaaldelijk op
  de toets AUDIO (41) totdat de gewenste taal is ingesteld.
  ● Druk op de toets SUBTITLE (22) om de ondertiteling van een DVD in te
  schakelen. Druk nogmaals op de toets SUBTITLE (22) om de ondertiteling
  van een DVD uit te schakelen.
  ● Druk op de toets DISPLAY (43) voor extra informatie over een DVD of CD
  (resterende tijd/verstreken afspeeltijd/tracknummer/hoofdstuknummer).
  ● Druk op de toets ANGLE (23) om de camerahoek te selecteren.
  ● Druk op de toets MENU (42) om terug te keren naar het hoofdmenu.

  i  ● Normaliter heeft de unit bij een MP3-schijf meer tijd nodig om de eerste
  gegevens te lezen.
  ● Het apparaat is niet in staat om een DVD met een andere regiocode te
  lezen.
  ● Indien de schijf een gemengde inhoud heeft (bijv. MP3- en
  videobestanden), herkent het apparaat slechts één type inhoud, maakt
  hier een lijst van en speelt deze af.
  ● De schermbeveiliging wordt actief indien gedurende 3 minuten geen schijf
  is geplaatst of indien het apparaat gedurende 3 minuten in de STOP-modus
  staat.

  De functie PROGRAM

  ● Druk op de toets PROGRAM (30) om de functie PROGRAM te openen.
  ● Druk op de cijfertoetsen (21) om de gewenste track te selecteren. Gebruik
  de pijltjestoets omlaag (25) om het volgende onderdeel te markeren.
  ● Verplaats het gemarkeerde onderdeel naar "START" en druk op de toets
  ENTER (26) om de selectie te bevestigen en het programma te starten.
  ● Druk op de toets PROGRAM (30) en de toets ENTER (26) om het
  programma te stoppen.

  30 • Page 13

  De functie ZOOM

  Deze functie kan worden gebruikt voor het in- en uitzoomen op foto's en
  DVD's. De beschikbare zoomverhoudingen zijn: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.
  ● Druk op de toets ZOOM (31).
  ● Druk nogmaals op de toets ZOOM (31) om de juiste grootte in te stellen.
  ● Druk op de pijltjestoetsen om door de afbeelding te bewegen.

  De MP3/MPEG4-afspeelfunctie

  ● Plaats een MP3/MPEG4-schijf. Een inhoudsmenu verschijnt op het
  TV-scherm.
  ● Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (25) om een map of een
  bestand te selecteren.
  ● Druk op de toets ENTER (26) om de geselecteerde map of het
  geselecteerde bestand te openen.
  ● Druk op de toets PROGRAM (30) om tussen mappen en bestanden te
  schakelen. Druk op de toets ENTER (26) om te bevestigen.

  De JPEG-afspeelfunctie

  ● Plaats een JPEG-schijf. Een inhoudsmenu verschijnt op het TV-scherm.
  ● Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (25) om een map of een
  bestand te selecteren. Druk op de toets ENTER (26) om de diapresentatie
  starten.
  ● Druk op de toets PLAY/PAUSE (40) om de diapresentatie op de huidige
  afbeelding stop te zetten.
  ● Druk op de toets PLAY/PAUSE (40) om de diapresentatie te hervatten.
  ● Druk op de toets PREV (34) of de toets NEXT (35) om de vorige of
  volgende afbeelding te selecteren.

  De video-CD-afspeelfunctie

  ● Druk op de toets PBC (42) om de afspeelfunctie in te schakelen.
  ● Plaats een video-CD.
  ● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (40) om het afspelen te starten.
  ● Druk op de toets AUDIO (41) om het audiokanaal tijdens het afspelen van
  een video-CD te selecteren.
  ● Druk op de toets PBC (42) om het afspelen te beëindigen en terug te
  keren naar het hoofdmenu.

  31 • Page 14

  5.3

  i  Werking van het DVD-instellingenmenu
  Dit menu werkt uitsluitend in de DVD-modus.

  De begininstellingen wijzigen

  De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd met de
  afstandsbediening.
  ● Druk op de toets SETUP (27).
  ● Druk op de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) (25) om een menu te
  selecteren. Het submenu verschijnt onmiddellijk.
  ● Druk op de pijltjestoetsen (links en rechts) (25) om het submenu te openen.
  ● Druk op de toets ENTER (26) om een instelling te selecteren of op de
  pijltjestoets links om de selectie te annuleren. Indien de selectie een
  volgend submenu oproept, herhaal dan de vorige stappen om een
  instelling te selecteren.
  ● Druk op de toets ENTER (26) om de instelling op te slaan.
  ● Druk op de toets SETUP (27) om het menu te verlaten.

  Algemene instellingenpagina

  ● TV DISPLAY voor het instellen van de aspect ratio. De volgende instellingen
  zijn beschikbaar: 16:9 (breedbeeld), 4:3 (‘letterbox'), 4:3 ('pan-and-scan').
  ● ANGLE MARK voor het weergeven van de hoekinstellingen. De volgende
  instellingen zijn beschikbaar: AAN, UIT.
  ● OSD LANGUAGE voor het wijzigen van de taal. De volgende instellingen
  zijn beschikbaar: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Spaans,
  Portugees.
  ● CLOSED CAPTIONS voor het weergeven van verborgen informatie.
  De volgende instellingen zijn beschikbaar: AAN, UIT.
  ● SCREEN SAVER voor het activeren van de schermbeveiliging.
  De volgende instellingen zijn beschikbaar: AAN, UIT.

  Geluidsinstellingenpagina

  ● DOWNMIX: om de analoge stereo-uitgang in te stellen
  (LT/RT, STEREO, MIX-MONO).

  32 • Page 15

  Luidsprekerinstellingenpagina

  ● DOWNMIX
  • Selecteer LT/RT om 5.1-kanaals audio in het linkse en rechtse kanaal
  te mixen.
  • Selecteer STEREO om 5,1-kanaals audio in stereosignaal te mixen.

  Dolby Digital-instellingenpagina

  ● DUAL MONO: om de luidsprekers in te stellen
  (LT/RT, STEREO, MIX-MONO).
  ● DYNAMIC: om het dynamische geluid te optimaliseren
  (FULL, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8, OFF).

  Beeldinstellingenpagina

  ● SHARPNESS: om de beeldscherpte te wijzigen.
  ● BRIGHTNESS: om de beeldhelderheid te wijzigen.
  ● CONTRAST: om het beeldcontrast te wijzigen.
  ● HUE: om de beeldtint te wijzigen.
  ● SATURATION: om de beeldverzadiging te wijzigen.

  Voorkeursinstellingenpagina (alleen zonder DVD/CD)

  ● TV TYPE om het kleursysteem te in te stellen. De volgende instellingen
  zijn beschikbaar: PAL, AUTO, NTSC.
  ● AUDIO voor het instellen van de audiotaal.
  ● SUBTITLE voor het instellen van de taal voor de ondertiteling.
  ● DISC MENU voor het instellen van de taal voor het schijfmenu.
  ● DEFAULT: Herstel alle standaardinstellingen van de unit.

  Classificatie-instellingenpagina

  ● PARENTAL: Stel een classificatie in voor met het apparaat afgespeelde
  films. Het wachtwoord voor het resetten van de classificatie is 1369.

  i  Deze functie is uitsluitend beschikbaar bij schijven met een
  gecodeerde classificatie voor ouderlijk toezicht.

  ● PASSWORD: Wijzig het standaardwachtwoord. Voer in het eerste veld het
  huidige wachtwoord in. Voer in het tweede veld het nieuwe wachtwoord in.
  Voer ter bevestiging in het derde veld nogmaals het nieuwe wachtwoord in.

  33 • Page 16

  6.


  !

  Reiniging en onderhoud
  WAARSCHUWING
  Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het
  apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

  ● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak in geval
  van een uiterst vuil apparaat de doek een beetje vochtig met water en een
  neutraal reinigingsmiddel.

  6.1

  Behandeling en verzorging van schijven

  ● Houd de schijf met de vingers vast. Houd de schijf aan de buitenrand en/
  of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de schijf niet aan.
  ● Buig de schijf niet en oefen er geen druk op uit. Stel de schijf niet bloot
  aan direct zonlicht of warmtebronnen.
  ● Reinig het oppervlak van de schijf met een zachte, droge doek. Veeg het
  oppervlak van de schijf zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
  ● Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen
  voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak
  van de schijf blijvend beschadigen.

  7.
  i  Problemen oplossen
  Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
  Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

  Probleem
  Handeling
  Geen geluid of onvolledige audio Controleer of de randapparatuur is ingeschakeld
  en op de juiste wijze is ingesteld.
  Controleer of de kabels op de juiste wijze zijn
  aangesloten.

  Controleer of de juiste bron is geselecteerd.

  Controleer het volume of de dempinstelling.
  Geen stroom Controleer of de stekker van de voedingskabel
  zich op de juiste wijze in het stopcontact bevindt.
  Controleer of de hoofdvoedingsschakelaar op het
  zijpaneel in de ON-positie staat.
  34 • Page 17

  Storing Houd bij een ernstige storing de stekker van het
  apparaat gedurende 30 minuten uit het
  stopcontact. Plaats vervolgens de stekker van het
  apparaat in het stopcontact en herstel de
  fabrieksinstellingen.

  DVD/CD

  Probleem
  Handeling
  Speelt niet af Er is geen schijf geplaatst. Plaats een schijf in het
  apparaat.
  Schijf is ondersteboven geplaatst. Plaats de schijf
  met het etiket naar boven.
  Het classificatieniveau van de schijf is hoger dan
  de classificatieniveau-instelling van het apparaat.

  Ongeldige regiocode.

  Verkeerde type schijf.
  De schijf kan beschadigd of vuil zijn. Reinig de
  schijf of probeer een andere schijf.
  In het apparaat kan condensatie hebben
  plaatsgevonden. Verwijder de schijf en laat het
  apparaat gedurende één of twee uur met de
  voeding ingeschakeld staan.
  Geen geluid of onvolledige audio Selecteer een andere geluidstrack.
  Tijdens SCAN, SLOW MOTION of SINGLE STEP
  is het geluid gedempt.
  Controleer of de schijf op snel vooruitspoelen of
  snel terugspoelen staat. Druk op de toets
  PLAY/PAUSE (40).
  Scannen of overslaan niet mogelijk Sommige schijven zijn zodanig geprogrammeerd
  dat ze in bepaalde delen handelingen van
  gebruikers weigeren. Dit is geen storing. Een
  enkel hoofdstuk of een enkele track op de schijf
  staat de functie voor overslaan niet toe.
  Beeld verstoord of lawaai De schijf kan beschadigd of vuil zijn. Reinig de
  schijf of probeer een andere schijf.
  Controleer de instelling van het TV-systeem
  (PAL/NTSC).

  Reinig de schijf.

  35 • Page 18

  Het beeld vult niet het
  Kies het beeldformaat uit het instellingenmenu
  volledige scherm
  van het apparaat.
  Selecteer het beeldformaat in het startmenu van
  de schijf.

  USB afspelen

  Probleem
  Handeling
  Speelt niet af USB-apparaat is niet geïnstalleerd of is niet juist
  geïnstalleerd. Plaats USB-apparaat in aansluiting.
  Incompatibel USB-apparaat gebruikt. Er kan geen
  garantie worden gegeven dat alle USB-apparaten
  kunnen worden afgespeeld. Probeer een ander
  USB-apparaat.
  DVD/CD in schijfstation.
  Verwijder DVD/CD uit schijfstation.

  Geheugenkaart afspelen

  Probleem
  Handeling
  Speelt niet af Geheugenkaart is niet geïnstalleerd of is niet juist
  geïnstalleerd. Plaats geheugenkaart in
  aansluiting.
  DVD/CD in schijfstation.
  Verwijder DVD/CD uit schijfstation.

  Afstandsbediening (AB)

  Probleem
  Handeling
  De afstandsbediening werkt niet Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn
  geplaatst.
  Richt de afstandsbediening op de
  afstandsbedieningssensor.
  Blijf binnen een afstand van 6 meter van het
  apparaat.

  36 • Page 19

  8.

  Technische gegevens

  DVD-speler

  Parameter
  Spanning
  Ingangsspanning
  Energieverbruik
  Max. uitgangsvermogen
  USB-aansluiting
  Flashgeheugenaansluiting
  Afmetingen (B x H x D)
  Gewicht

  Schijfuitgang

  Parameter
  Lasertype
  Signaal/ruis-verhouding
  Wow en flutter
  Frequentierespons
  TV-systeem
  Regiocode

  Uitgangsaansluitingen
  Parameter
  Audio (analoog)

  Accu

  Parameter
  Spanning
  Oplaadduur

  Afstandsbediening
  Parameter
  Batterijmaat

  Waarde
  12 VDC
  100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz
  < 10 W
  2 x 1 W (RMS)
  Compatibel met USB 2.0
  SD/MMC/MS
  190 x 39 x 250 mm
  940 g
  Waarde
  Halfgeleider
  > 80 dB
  Onder de limiet van het apparaat.
  20 Hz - 20 kHz (1 dB)
  PAL/NTSC
  2
  Waarde
  1,4 Vrms (1 kHz, 0 dB)
  Waarde
  7,4 VDC, 900 mAh
  3-4h
  Waarde
  CR2025

  37 • Page 20

  Ondersteunde mediaformaten

  Parameter
  Waarde
  Schijftypen DVD / DVD+R(W) / DVD-R(W) / (S)VCD / CD /
  CD-R(W)
  Beeldformaten
  JPEG / Kodak Picture CD
  MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, Xvid
  Videoformaten
  Audioformaten
  MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

  Werkomgeving

  Parameter
  Bedrijfstemperatuur
  Relatieve vochtigheid

  38

  Waarde
  5 - 35 °C
  5 - 90 % • Page 21

  9.

   fvoer van gebruikte
  A
  elektrische en elektronische
  apparatuur

  Z
  Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
  product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat
  af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en
  elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die
  aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische
  apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt
  u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen
  die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden
  worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud
  van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en
  elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
  Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op
  met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar
  u het product heeft gekocht.
  Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
  www.akai.eu

  h  Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als
  klein chemisch afval.

  39 • Page 22

  Voor meer
  informatie:

  For more
  information:

  www.akai.eu

  Pour plus
  d’information:


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai ACVDS9DD wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai ACVDS9DD in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,14 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info