Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/41
Nächste Seite
AKAI
Gebruiksaánwijzing
~ IVJ.l~l
Hi-Fi
SaOWVIIW
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  AKAI

  Gebruiksaánwijzing

  ~

  IVJ.l~l Hi-Fi SaOWVIIW • Page 2

  Inhoudsopgave

  Kenmerken

  Hartelijk dank voor de aankoop van AKAI videocassetterecorder. Teneinde optimaal vande mogelijkheden van dit
  toestel te profiteren, dient u deze gebruiksaanwijzing in zin geheel door te nemen.
  Kenmerken
  78
  Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
  79
  Bedieningsorganen en aansluitpunten
  80-81
  Afstandsbediening
  82-84
  Inleggen van de batterijen in de afstandsbediening
  84
  Aansluitingen
  85
  De videoband
  86
  Inleggen/uitwerpen van een videoband......................
  86
  Displays
  87-88
  FL- (fluorescerende) display
  87
  Indikators op het FL-display en TV-scherm
  88
  Videokanaal
  89
  Uitgangsinstelling
  90
  Menustand
  90
  Talenkeuze
  90
  Voorkiezen van TV-zenders
  91-92
  Gelijkzetten van de klok
  93-95
  Functie keuze
  95
  De intelligente-HQ (I-HQ) funktie
  96
  Audio mogelijkheden
  97·
  Opnemen van TV-programma's
  98-99
  Indexkodes
  98
  Instellen audioniveau
  99
  Opsporing van blanko gedeeltes
  99
  Bandteller
  99
  Weergave
  100-102
  Stilbeeld en beeld-voor-beeld
  100
  Sporings/beeld/stabiliteitsinstelling
  100
  Weergave op variabele snelheid
  ..
  .
  101
  Snelle zoeker
  101
  Blank Skip weergave
  101
  Intro-aftasting en indexopsporing
  102
  PDC (Programme Delivery Control) opname
  103
  SHOWVIEW timer-opname
  104-105
  Timeropname
  106-110
  Serie code opname
  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
  11 0
  Kopiëren van videobanden
  111
  Audio opname
  112
  In geval van problemen
  113
  Technische gegevens
  114
  Onderhoud
  114

  SHOWVIEW timer-opname
  PDC-Opname
  HiFi stereo geluid
  4 Videokoppen
  Twee shelheden opname en weergave
  Intelligent HO-systeem
  Blank Skip weergave (BSP)
  Automatische koppen reiniging
  Programmeerbare infrarood afstandsbediening
  Snel responsiesysteem (snel starten/snelle indexopsporing)
  Intro-aftasting
  Meertalen programmeerbare op-scherm display
  Automatische sporing
  Blanko-opsporingssysteem
  Weergave vooruit en achteruit in variabele snelheid
  Snelle zoeker
  Automatisch afstemmen
  Programmeerbare timeropname (8-programma's!1-jaar tuner)

  Automatische kenmerken
  Automatische inschakeling van de spanning
  De spanning naar de videocassetterecorder wordt automatisch
  ingeschakeld wanneer de band wordt ingelegd.
  Automatisch terugspoelen
  De videoband wordt automatisch teruggespoeld wanneer het
  eind van de band wordt bereikt tijdens de weergave-, opnameof snel vooruit zoekerfunktie.
  Automatisch uitwerpen van de band
  Als een videoband met het wispreventienokje eraf gebroken
  wOrdt ingelegd, werpt de videocassetterecorder de band automatisch uit wanneer de opname- of TIMER-toets wordt ingedrukt.
  Automatische weergave
  Als het wispreventienokje van de videoband werd afgebroken,
  wordt de weergave automatisch begonnen wanneer de band in
  de videocassetterecorder wordt ingelegd.
  Uitwerpen bij uitschakelen van de spanning
  Ook als de spanning van de videocassetterecorder uit is kunt u,
  door indrukken van de uitwerptoets de spanning weer inschakelen en de band uitwerpen. Als de band eenmaal is uitgeworpen wordt de spanning automatisch weer uitgeschakeld.
  Automatische tellerdisplay
  Wanneer de displayfunktie aan staat, verschijnt de bandteller
  automatisch op het TV-scherm tijdens snel vooruit- of terugspoelen.
  Automatische koppen reiniging
  Zodra een band wordt geladen of uitgenomen, wordt de koppentrommel van de VCR automatisch schoongemaakt.

  78 • Page 3

  Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
  Wat u dient te weten om uzelf te beschermen

  WAARSCHUWING
  Ter voorkoming van brand of elektrische schokken, dit toestel niet aan regen of vocht blootstellen.
  1-NI
  Spanningsvereisten  Spanningsvereisten voor elektrische apparatuur verschil·
  len per land. Kontroleer derhalve of uw toestel overeenkomt aan de eisen in uw land.
  De werkingsspanning van dit toestel is vastgesteld op 220230 V wisselstroom, 50 Hz.
  2-NI
  Dittoestel komt overeen met EEG-standaard
  en 87/308.


  ,

  Bescherm de videocassette
  recorder ook

  Nr. 82/499
  3A·NI

  Dit toestelis niet voorzien van een hoofdschakelaar. Zelfs
  wanneer het toestel is uitgeschakeld, wordt de spanning
  naar het toestel niet helemaal afgesloten zolang het netsnoer er nog in zit. Trek het netsnoer eruit wanneer u het
  toestel gedurende langere tijd niet gebruikt.
  4-NI  '.
  Backup op de videocassetterecorder
  bij uitvallen van
  de spanning
  Deze videocassetterecorder heeft een vaste back-up kondensator voor het geval dat de spanning uitvalt. De vaste
  back-up kondensator voorkomt stilstaan van de klok en
  verlies van de voorgekozen programmagegevens (voor timer-geregelde opname) indien de spanning langer dan 60
  minuten is uitgevallen. (Wanneer u deze videocassetterecorder voor de eerste maal gebruikt, moet de backup kondensator gedurende ongeveer 60 minuten worden
  opgeladen voor 60 minuten back-up tijd).
  Aanduiding op de videocassetterecorder
  bij uitvallen
  van de spanning
  Als de spanning gedurende meer dan 60 minuten is uitgevallen gaat "--:--" knipperen op de FL-display. In dit geval
  moet de klok worden teruggesteld. Raadpleeg het hoofdstuk "Instellen van de klok".
  Als de spanning korter dan 60 minuten uitvalt tijdens timergeregelde opname, begint de klok op de FL-display te knipperen om aan te geven dat de spanning is uitgevallen en
  dat de opname is onderbroken. Zet de afstandsbediening
  in de VIDEO-stand (zie "Instellen van de afstandsbediening") en druk de DISPLAY-toets in om de klok in zijn
  normale stand terug te zetten (het knipperen stopt nu).

  Vermijd kondensvorming
  Wanneer u de videocassetterecordervan een koude plaats
  naar een warme brengt kan kondens op de trommel en de
  videokoppen binnenin het toestel worden gevormd. Als
  weergave wordt uitgevoerd in deze situatie, kunnen de
  koppen vuil worden en kan de band beschadigd raken.
  Om te voorkomen dat dit gebeurt, moet de stekker gedurende ongeveer één uur op het stopkontakt zijn aangesloten, terwijl de spanningstoets (POWER) uit is, voordat u
  een videocassetteband gaat weergeven of opnemen. Dit is
  vooral van belang wanneer een videocassette voor de eerste keer wordt ingelegd na aankoop van de videocassetterecorder.

  Raak de stekker van het netsnoer nooit met natte handen
  aan.
  Trek nooit aan het snoer maar altijd aan de stekker wanneer
  u het netsnoer uit het stopkontakt haalt.
  Laat de videocassetterecorder alleen door een professional
  repareren of uit elkaar halen. Onvakkundigheid kan ertoe leiden dat u de interne onderdelen per ongeluk aanraakt en zo
  een gevaarlijke elektrische schok oploopt.
  Steek geen voorwerpen, vooral geen metalen, in de videocassetterecorder.


  Maak nooit gebruik van gelijkstroom, maar altijd van wisselstroom.
  .
  Zet geen zware voorwerpen bovenop de videocassetterecorder.
  Trek het netsnoer uit het stopkontakt en neem kontakt op met
  uw dealer, als de videocassetterecorder onverhoopt met water in aanraking zou komen.
  Zorg ervoor dat de videocassetterecorder op een goed geventileerde plaats staat, en zet niets op de ventilatiegaten.
  Om beschadiging van de interne circuits en de buitenkant te
  voorkomen, moet u de videocassetterecorder uit de buurt
  van verwarming (kachels, direkt zonlicht enz.) houden.
  Vermijd het gebruik van spuitbussen in de buurt van de videocassetterecorder, aangezien de afwerking hierdoor kan
  woreen beschadigd. Het zou ook kunnen gebeuren dat de
  spray plotseling tot ontbranding komt.
  Maak nooit gebruik van verfverdunner of andere gelijksoortige chemicaliën om de videocassetterecorder te reinigen. Dit
  om de afwerking te beschermen.
  Zet de videocassetterecorder op een vlak en stevig oppervlak.
  Trek het netsnoer uit het stopkontakt als u de videocassetterecorder de komende tijd niet gaat gebruiken.
  Vermijd het gebruik van de videocassetterecorder op extreem warme, koude, vochtige of stoffige plaatsen.
  Vermijd het gebruik van de videocassetterecorder
  in de
  buurt van apparaten die krachtige magnetische velden opwekken.
  Vermijd het gebruik van de videocassetterecorder
  in de
  buurt van fluorescerende lampen aangezien deze het bereik
  waarbinnen de afstandsbediening werkt kunnen bekorten.

  Wanneer u het toestel gaat vervoeren
  Stel de videocassetterecorder
  niet bloot aan krachtige
  schokken tijdens inpakken en vervoer van de videocassetterecorder.
  Verwijder de videoband uit de videocassetterecorder voordat u het apparaat inpakt.

  Gebruik in deze videocassetterecorder
  banden met het "VHS" teken.

  alleen video-

  79 • Page 4

  80 • Page 5

  Bedieningsorganen & aansluitpunten
  Voorpaneel

  A

  B
  C

  Inleggleuf voor cassette
  Leg de VHS-videoband hier in.
  Ontvanger afstandsbediening
  Voor ontvangst van het afstandsbedieningssignaal.
  FL- (fluorescerende) display
  Visualiseert de in werking zijnde funkties van de videocassetterecorder.

  EJECT-toets
  Om de ingelegde band naar buiten te schuiven. De band kan
  worden uitgeworpen wanneer de netspanning van de videorecorder uitgeschakeld is.
  Spannings- (POWER)/standby-toets
  Voor in- of uitschakelen (standby-stand) van de videocassetterecorder.
  Opname niveau (REC LEVEL)
  Regelt het opname niveau van de HiFi-sporen .

  • Stop
  Stopt de videoband.
  ~ Weergavetoets
  Voor starten van videobandweergave .
  •••• Terugspoeltoets
  Voor terugspoelen van de videoband. Dient eveneens als snelle zoeker achteruit tijdens weergave.
  ~
  Snel vooruitspoeltoets
  Voor snel vooruitspoelen van de videoband. Dient eveneens als
  snelle zoeker vooruit tijdens weergave.
  SPEED-toets
  Kiest de juiste snelheid bij opname.
  I-Ha (intelligente-hogekwaliteits)
  toets
  Om de beeldkwaliteit tijdens opname of weergave te verbeteren.
  Opnametoets (REC)
  Voor starten van de opname.
  Kanaaltoetsen (CHANNEL)
  Voor kiezen van kanalen.
  SYSTEM RESET -toets
  Voor het in de uitgangspositie zetten van de recorder na een
  storing.

  Achterpaneel
  AUDIO/VIDEO IN AUDIO OUT ingangen (AV2)
  Voor het aansluiten van een audiosysteem of tweede VCR.
  Schroef voor instelling kanaal en radiofrekwentie-uitgang
  (RF.OUT CH.ADJ)
  Voor kiezen van het uitgangskanaai (= het videokanaal) van de
  VCR.
  Radiofrekwentie-uitgangsaansluiting
  (RF.OUT)
  Deze aansluiting dient om de VCR op de antenne-ingangsaansluiting (ANTENNA IN) van de TV aan te sluiten.
  VIDEO/AUDIO-konnektor (AV1)
  Voor aansluiting van een TV of een tweede videocassetterecorder bij gebruik van een videolaudio-aansluitsnoer.
  Antenne-ingangsaansluiting
  (ANT.lN)
  Voor aansluiting van de TV-antenne.

  81 • Page 6

  Afstandsbediening
  Deze afstandsbediening beeft aan beide zijden toetsen. De
  kant met de LC-display is voor het programmeren en de andere
  zijde voor de basisfuncties (weergave, directe opname, enz.).

  A

  Zet deze schakelaar in de bovenste stand om de LC-display kant van de afstandsbediening te gebruiken, of in de
  onderste om de andere kant te gebruiken.

  g

  g

  ON~

  CW'  1VNCA

  CHAHNEL

  IC) C) CE)

  mi

  VCR.

  Ic=::>

  I

  ••• I

  CD)

  • Uitwerptoets
  Voor uitwerpen van een videoband uit de VCR.

  (CS

  I ••••I

  CElI

  Spanning/standby-toets
  (POWER ON/STANDBV)
  Voor in· of uit- (standby) schakelen van de spanning van de

  ......- .....,....,l"LAy----.

  I~G~I

  Tellerterugsteltoets
  (COUNTER RESET)
  Voor terugstellen van de bandteller.

  REe

  TV/VCR-toets

  . Om naar een ander TV-programma te kijken dan het programma dat u aan het opnemen bent.
  Kanaaltoetsen (CHANNEL)
  Voor het kiezen van TV-kanalen.
  Toetsen voor kiezen weergavesnelheid

  {MUL TI-SPEED (+/


  Voor het verhogen of verlagen van de weergavesnelheid.

  >.

  •••• Stilbeeldtoets

  Om de VCR in de stilbeeldstand te schakelen vanuit de weergavestand.
  ~
  Toets voor indexopsporing
  achteruit
  Voor starten indexopsporing achteruit.
  I-HQ (intelligente hoge kwaliteits)
  Voor instellen van de I-Ha stand.

  toets

  ~
  Toets voor indexopsporing
  vooruit
  Voor het starten van indexopsporing vooruit.
  •••• Terugspoeltoets
  Voor terugspoelen van de videoband. Wordt tevens gebruikt

  voor starten van snelle zoeker achteruit tijdens weergave.
  ~ Weergavetoets
  Voor starten videobandweergave.
  ~
  Snel vooruitspoeltoets
  Voor snel vooruitspoelen van de videoband. Tevens voor star-

  ten weergave met de snelle zoeker vooruit.
  Opnametoets (REC)
  Voor starten van de opname .
  • Stoptoets
  Voor stopzetten van de videoband.
  Pauzetoets

  (PAUSE)

  Zet de VCR in de opname/pauze-functie bij opname of vanuit
  stop.

  82

  U~
  n~
  ======

  .I~"~.~
  I

  l~

  ----ri • Page 7

  B

  LC (Liquid Crystal) Display
  Geeft de klok- en de programmagegevens

  aan.

  SHOWVIEW toets
  Voor het activeren van de SHOWVIEW timer-opname functie.

  1 - 0 toetsen
  Voor het kiezen van de TV-kanalen. Wordttevens gebruikt voor
  het intoetsen van de klok- en programmagegevens.

  ®

  m~' 88=88-88:88
  tJJ::io8BM
  EVEAV

  81M'r1 MOM

  ps88v ~~ ~

  TUE

  WED

  TIoIU FRI SAT

  AV (externe bron) toets
  Voor het opnemen van een externe bron op de VCR.
  DISPLAY-toets
  Om de klok- en de bandteller op het TV-scherm te laten verschijnen.
  Automatische sporingstoets (AUTO TRACKING)
  Voor automatisch korrigeren van de sporing.
  SP/LP-toets
  Kiest de juiste snelheid bij opname.
  AUDIO MONITOR toets
  Kiest de audio-uitgang.
  MENU/REVIEW-toets
  Om de MENU-lijstscherm te laten verschijnen. Ook voor het
  controleren van gegevens.
  CLOCK/CH (klok) toets
  Gelijkzetten van de klok in de afstandsbediening. Ook voor het
  instellen van de kengetallen voor de SHOWVIEW functie.
  A, v, <, > Multi-bedieningstoetsen
  Voor kiezen van de funktiestand op het MENU-Iijstscherm.
  Annuleertoets (CANCEL) (zomer/winter (SJW)
  Voor het annuleren van voorkeuze-TV-zenders of programma's die zijn geprogrammeerd voor timeropname. Wordt tevens gebruikt voor de instelling van zomertijd.
  OK-toets
  Voor kontroleren van de gekozen funktiestand uit het MENUlijstscherm. Wordt ook gebruikt voor het kontroleren van de ingevoerde gegevens.
  PROG. (Programma) toets
  Om een timer-opname te programmeren via de LC display van
  de afstandsbediening.
  OSD PROG. (Programmeren met in-beeld display) toets
  Programmeren van een timer-opname via het TV beeld.
  PROG. LIST (Progr. overzicht) toets
  Geeft een programma-overzicht in beeld.
  TIMER-toets
  Voor in- of uitschakelen van de timeropnamestand.
  ~ (overdragen) toets
  Voor het overzenden van de klok- en programma-gegevens
  van de afstandsbediening naar de videorecorder.

  SHOWVIEW
  IS EEN HANDELSMERK
  GEBRUIKT
  DOOR GEMSTAR DEVELOPMENTCORP. SHOWVIEW
  WORDT GEFABRICEERD
  ONDER LICENTIE VAN
  GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION.

  83 • Page 8

  Afstandsbediening
  (Liquid Crystal)

  controle display

  Inleggen van de batterijen in de afstandsbediening
  Open het batterijenvak op de achterzijde van de afstandsbediening (zie afbeelding hieronder).
  Leg twee AA, R5, UM-3of gelijkwaardige batterijen in
  (zie afbeelding hieronder).
  Breng het deksel van het batterijenkompartiment
  weer op zijn plaats aan.

  <D Indicatie programma-nummer

  Geeft het programma-nummer aan voor een timer-opname.

  ®

  Zomertijd indicatie
  Geeft aan dat de klok op zomertijd staat ingesteld.

  ®

  Klok/starttijd indicatie
  Geeft de juiste tijd, dan wel de starttijd van een timer-opname aan.

  @

  Stoptijd indicatie
  Geeft de stoptijd van een timer-indicatie aan.

  CID

  Zend-indicatie
  Geeft aan wanneer data in de afstandsbediening worden
  doorgezonden, of gereed zijn voor doorzending, naar de
  VCR.

  ®

  Wanneer de batterijen uit de afstandsbediening worden verwijderd of leeg zijn (U merkt dat aan de slecht of geheel niet werkende afstandsbediening, of aan het feit dat het overdragen van
  gegevens niet meer werkt) stopt de klok en gaan na korte tijd alle gegevens in de afstandsbediening verloren.
  Na het vervangen van de batterijen zet U met de afstandsbediening de tijd en de programma-gegevens weer goed. Vervangt U de batterijen snel, dan zullen klok- en programma-gegevens niet weggevallen zijn.
  Tijd~ns het vervangen van de batterijen geen toetsen op de afslandsbediening indrukken.
  Terugstellen van de afstandsbediening
  Als de afstandsbediening niet naar behoren werkt, kan ze worden teruggesteld door het indrukken van de terugsteltoets, die
  zich in het batterijvak bevindt.
  Drukt U op de resettoets, dan vervallen alle timer- en programma-instellingen.

  Dag-indicatie
  Geeft de dag aan.

  (J) Snelheidsindicatie
  Geeft de opname/weergave snelheid aan.
  SP: Standaard (normale) snelheid.
  LP : Long Play (halve snelheid).

  ®

  Jaar/kanaal/extra indicatie
  Geeft het jaar en voorkeur-kanaal (PS) aan. Tevens wordt
  aangegeven of de recorder in de externe (AV) functie staat.

  ®

  Maand indicatie
  Geeft de maand aan.

  @

  EVERY (elke) indicatie
  Geeft aan dat een timer-opname voor elke week is gekozen.

  QD

  Datum indicatie
  Geeft de datum aan.

  U kunt meehelpen om het milieu te beschermen
  Gebruikte batterijen met het ISO-symbool voor re- (Ji:t.
  cycling evenals kleine accumulators (oplaadbare
  batterijen), minibatterijen (cellen) en opstartbatteÇ7
  rijen mogen niet in de vuilnisbak gegooid worden.
  Lever ze in bij een depot voor chemisch afval.

  16n

  84

  Opmerking:
  -, • Gebruik alleen nieuwe batterijen.
  • Als u de batterijen verwisselt voor nieuwe dient u beide batterijen tegelijk te vervangen. U mag geen oude en nieuwe batterij bij elkaar gebruiken.
  • Verwijder de batterijen wanneer u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.
  • Leg de batterijen in overeenstemming met de polariteitgeleiders (- en +) in het batterijenkompartiment.
  • Gebruik van nikkel cadmium batterijen (Ni-Cd) wordt afgeraden.

 • Page 9

  Aansluitingen
  Deze VCR heeft een ingebouwde tuner voor de ontvangst van
  TV-zenders, en moet dus worden aangesloten op uw TV -antenne (zie hiervoor onderstaande illustratie).

  Sluit de TV-antennekabel
  punt van de VCR.

  aan op het ANT.lN-aansluit·

  Wanneer Uw TV-toestel een 21-pens audio/video aansluiting (SCART) bezit, sluit dan een audio/video kabel aan voor een betere beeld-en geluidskwaliteit.

  Sluit één uiteinde van het bijgeleverde aansluitsnoer
  aan op het RF.OUT-aansluitpunt
  van de VCR.

  Sluit het netsnoer aan op het stopkontakt.

  Sluit het andere uiteinde van het bijgeleverde aansluitsnoer aan op het antenne-aansluitpunt
  van de
  TV.

  Stereo aansluiting
  Deze aansluitingen worden gemaakt naast de in de punten 1 -5
  beschreven aansluitingen .  Sluit AUDIO OUT aan op de ingang TAPE IN (PLAY)
  Sluit AUDIO IN aan op de uitgangen TAPE OUT (REC)
  van het stereosysteem.

  <D.

  Opmerking:

  ®

  • De audio/video en de cinch-kabels (SCART) kunnen gelijktijdig aangesloten blijven.

  Gebruik de AUDIO OUT aansluitingen van de videorecorder
  om het TV-geluid (of het geluidsspoor van de videoband)
  weer te geven via Uw stereosysteem. Gebruik de AUDIO IN
  aansluitingen om van het muzieksysteem op te nemen op de
  videorecorder.

  85 • Page 10

  De videoband
  Inleggen van een videoband
  • Leg de videoband in zoals op de afbeelding wordt geïllustreerd (pagina SO), en duw het centrum van de band
  zachtjes in de videocassetterecorder.
  De VCR wordt automatisch ingeschakeld en de videoband
  wordt automatisch naar binnen getrokken.
  Als een videoband is geladen, verschijnt de" ICJ"O I • indikator
  op de FL-display.
  Opmerking:
  • Indien een videoband waarvan het wispreventienokje is afgebroken wordt ingelegd (bijvoorbeeld een voorbespeelde
  tape), begint de weergave hiervan onmiddellijk.

  Indien een videoband in deze VCR ligt wordt de funktie van
  elke toets die u indrukt onmiddellijk ingeschakeld. Als u
  geen funktietoets indrukt binnen 5 minuten, wordt de snelle
  startfunktie buiten werking gesteld. Als u de weergave- of
  opnametoets indrukt na 5 minuten duurt het even voordat
  de VCR reageert op een kommando.

  Uitwerpen van een videoband
  • Druk op EJECT.
  Staat de netspanning uit, dan schakelt de VCR zichzelf automatisch in, werpt de videoband uit en schakelt zichzelf weer
  uit.
  Tijdens opname drukt U eerst op STOP. en vervolgens op
  EJECT om de band uit te werpen.

  Verwijder het wispreventienokje met een schroevedraaier om
  een opname te beschermen tegen ongewenst wissen.
  Om opnieuw op een band op te nemen, waarvan het wispreventienokje is afgebroken:

  86

  In geval van slechte werking
  Een grote hoeveelheid statische elektriciteit kan ertoe leiden dat de videocassetterecorder slecht werkt of helemaal
  stopt met werken. Als dit gebeurt, moet u de terugsteltoets
  (SYSTEM RESET) indrukken om de mikro-processor terug
  te stellen. De klok- en de programmagegevens zullen worden geannuleerd wanneer de terugsteltoets wordt ingedrukt. • Page 11

  Displays
  FL- (fluorescerende) display

  DD 0
  f1f1

  o

  .f1f1

  OS· 0 0

  Vanuit de stop-positie of wanneer de spanning is uitgeschakeld,
  kan de FL-display worden gedimd met de toetsen A of V op
  de afstandsbediening. V dimt de displayen A maakt de display helderder.

  CD Band is ingelegd-aanduiding
  Licht op wanneer de videoband is ingelegd.

  CID

  I-HQ-indikator
  Licht op als de VCR in de I-Ha stand staat.

  ®

  L/R (links/rechts) audio uitgangsindicatie
  Geeft de functie van de audio uitgang aan.

  @

  Hi-Fi indicatie
  Licht op bij weergave van een band waarop HiFi geluid is·
  geregistreerd. Licht eveneens op bij opname.

  ®

  M1/M2 indicatie
  Licht op wanneer een NICAM meertalen uitzending wordt
  ontvangen.

  (§)

  STEREO indicatie
  Licht op wanneer een stereo-uitzending wordt ontvangen.

  (j) Bandfunktie-aanduidingen
  Geven de funktie van de videoband aan.

  ®

  Kanaal-i,,!dicatie
  Geeft aan welke voorkeur-positie gekozen is.

  ®

  Timeraanduiding
  Licht op wanneer de videocassetterecorder
  namestand staat.

  @)

  in de timerop-

  Multi-functionele display
  De klok verschijnt wanneer de netspanning van de VCR is
  uitgeschakeld. Bij weergave verschijnt de verstreken tijd
  (in uren, minuten en seconden). Ook wordt het indexnummer aangegeven tijdens zoeken en intro-scan.

  (jJ) POC-aanduiding
  Licht op wanneer de PDC-stand aan staat en een PDC-signaai wordt ontvangen.

  @

  Snelheidsindicatie
  Geeft de opname/Weergave snelheid aan.
  SP: Standaard (normale) snelheid.
  LP : Long Play (halve snelheid).

  @

  VCR-funktie-aanduiding
  Licht op wanneer de TVNCR-toets

  op VCR gezet is.

  87 • Page 12

  Bandfunktie-aanduidingen op de FL-display

  0

  -0-,

  DO

  ••

  Opname

  , '

  <J

  <J

  Weergave
  Achteruit weergave

  ~

  ~[>

  Vertraagd (vooruit)

  OO:~-

  Stilstaand beeld

  ~

  "3
  ~

  [>
  -,

  ~

  Snel vooruit
  Snel achteruit

  ~

  ••

  C>
  ~

  ..

  Quick finder vooruit
  (5 en 13 maal de normale snelheid)

  ,

  ,

  I

  ,

  I

  '

  -

  3

  [> 3

  Index zoeken vooruit plus index nummer
  Index zoeken achteruit plus index nummer
  Index zoeken vooruit (met beeld) plus index nummer
  Index zoeken achteruit (met beeld) plus index
  nummer

  -C>,,'

  ,~

  3

  Intro scan vooruit plus index nummer

  ~"-C>-

  3

  Intro scan achteruit plus index nummer

  -C>-

  ,~

  3

  Intro scan vooruit (met beeld) plus index nummer

  -C>-

  3

  Intro scan achteruit (met beeld) plus index nummer

  ' "

  C>
  -

  Quick finder achteruit
  (5 en 13 maal de normale snelheid)

  ~

  Opname-pauze

  , "

  ,
  ~"

  Lege plaats zoeken

  ,"

  Bandfunktie-aanduidingen Op het TV-scherm (op-scherm display)  11-.PS2

  Stop
  Opname/pauze
  en kanaal


  .INDX
  PS2

  Weergave
  Achteruit weergave

  ~

  Uitwerpen
  Opnlime/pauze
  en kanaal

  ...•••• x5
  ...••••• x13

  Quick finder achteruit
  (5 en 13 maal de normale snelheid)

  "~3

  Index zoeken vooruit plus index nummer
  Index zoeken achteruit plus index nummer

  ~

  I~

  Vertraagd (vooruit)

  ~~~H 3

  Index zoeken vooruit (met beeld) plus index nummer

  II)~':-

  Stilstaand beeld

  ~H~~

  3

  Index zoeken achteruit (met beeld) plus index nummer

  Snel vooruit
  Snel achterui

  -'~~
  ,, '

  3

  Intro scan vooruit plus index nummer

  -'~~

  3

  Intro scan acheteuit plus index nummer

  ~
  ~ ~~x5
  ~ ~~~x13
  ,

  I

  Quick finder vooruit
  (5 en 13 maal de normale snelheid)

  ,' ,

  -,~,-~~~3

  Intro scan vooruit (met beeld) plus index nummer

  ,' ,

  ,

  -~M,,,

  ' ,'

  Lege plaats zoeken

  -~-~~~ 3
  ' , '

  Intro scan achteruit (met beeld) plus index nummer

  Opmerking:

  • Andere bandfunktie-aanduidingen die op het TV-scherm verschijnen worden uiteengezet in de desbetreffende hoofdstukken.
  • Als u de bandfunktie-aanduidingen niet wenst kunt u ze wissen (hiervoor verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Wissen van de opscherm displays").

  88 • Page 13

  Videokanaal
  Wanneer al een voorkeur-positie voor het Tv-toestel is ingesteld, dient dat kanaal gebruikt te worden voor een optimale ge·
  luid-en beeldkwaliteit. Raadpleeg de handleiding van Uw TVtoestel om te zien welk kanaal daarvoor wordt gebruikt, daar dit
  kanaal van land tot land verschint.
  Gebruik U bijvoorbeeld kanaal 50 als videokanaal, schakel dan
  de VCR in en zet het TV-toestel op kanaal 50. Gebruik vervolgens de TV-tuner en stem af tot het TV-beeld blauw wordt. Het
  videokanaal is nu afgestemd.

  Gebruik van UHF-kanaal 36 als het
  video kanaal

  Stel de TV in op UHF-kanaal 36.
  Indien de TV is ingesteld op kanaal 36 wordt het TVscherm blauw. Dit is nu uw videokanaal.
  Indien echter kanaal 36 wordt gebruikt voor uitzendingen
  moet u verder gaan met stappen 3 en 4.

  Indien UHF-kanaal 36 wordt gebruikt voor een uitzending
  Indien kanaal 36 wordt gebruikt voor uitzenden, kunt u de vol·
  gende procedure gebruiken om de TV in te stellen op een onge·
  bruikt kanaal tussen UHF-kanaal 30 en 39.
  Zoek tussen UHF-kanalen 30-39totdat het TV-scherm
  leeg is, bij gebruik van de kanaalkiezer van de TV. ,
  Stel de RF.OUTCH.ADJ.-schroef op het achterpaneel
  van de VCR steeds een beetje bij totdat het TVscherm blauw wordt.
  Dit is nu uw videokanaal.

  Deze VCR is vooringesteld op kanaal 36 (UHF) en waneer Uw
  TV eveneens op kanaal 36 (UHF) staaat is geen instelling meer
  nodig.
  Opmerking:
  • Als een video/audio-aansluitsnoer wordt gebruikt voor de
  aansluiting van de VCR en de TV (zie hiervoor het hoofdstuk
  "Aansluitingen"), is het niet nodig om het videokanaal in te
  stellen, en kunt u de TVNCR-schakelaar van de TV gewoon
  in de stand VCR zetten.

  Indien u problemen heeft met de
  voorgaande bewerking moet u dit
  alternatief proberen:
  .
  Leg een voorbespeelde videoband in de VCR en'druk
  de ~ weergavetoets in om de weergave te starten.
  Kies een leeg kanaal op uw TV voor gebruik als het videokanaal. Stem af op het kanaal (m.b.v. de TV-zendertuner op uw TV)totdat u hetweergavebeeld van de
  VCR ontvangt.
  Druk de • stoptoets in om de weergave te stoppen.
  Dit kanaal wordt dan uw videokanaal.

  Om te kontroleren of uw videokanaal korrekt is ingesteld

  START
  1 --:-2 --:-3 --:-4 --:-5-:-6 --:-7 --:-8--;-

  STOP

  DATE PS

  Als het videokanaal goed werd ingesteld, verschijnen het
  programma·, klokscherm op de TV. Als het programma!
  klokscherm niet duidelijk wordt aangegeven is fijnere afstemming van het videokanaal nodig (stappen 3 en 4).
  Druk de toets nogmaals in om de display uit te schakelen.

  89 • Page 14

  Uitgangsinstelling
  Talenkeuze

  TV/VCR functie
  Wanneer de VCR via een SCART audio/video kabel op Uw TVtoestel is aangesloten (zie onder "Aansluitingen") kan deze automatisch schakelen tussen de TV en VIDEO functies van Uw

  TV.
  Deze VCR schakelt automatisch over naar de VCR functie zodra het apparaat wordt ingeschakeld ("VCR" licht op in de FLdisplay) en is klaar voor VCR gebruik (weergave enz.).
  Kijkt U naar een TV programma met uitgeschakelde VCR, dan
  zal het TV beeld omschakelen naar het op de VCR gekozen kanaal, zodra de VCR wordt ingeschakeld.
  Opmerking:
  • Wanneer de VCR en TV uitsluitend via de antenne-aansluiting met elkaarverbonden zijn (RF IN/OUT) wordt niet omgeschakeld bij het aanzetten van de VCR. In dat geval dient U
  zelf om te schakelen om naar videobanden enz. te kijken.
  Wanneer U de VCR zo wilt instellen dat deze in de TV-functie
  blijft staan wanneer de recorder wordt aangezet (zodat het TVkijken niet wordt onderbroken wanneer U de VCR aanzet om
  een band terug te spoelen o.i.d.), handel dan als volgt.


  Druk op de toets CHANNEL A. op de voorzijde (bij uitgeschakelde netspanning) en houd deze vast tot "VCR" in
  de FL-display begint te knipperen en verdwijnt.
  U kunt deze functie weer activeren door deze handeling te
  herhalen tot "VCR" weer in de FL-display verschijnt.

  Menustand
  Dit is een op-scherm display van de verscheidene standen die u
  kunt programmeren via het TV-scherm.

  PS PRESET:
  PS CANCEL:
  CLOCKSET:
  MODE:
  SEARCH:

  Om een taal te kiezen voor de op-scherm
  displays.
  Om TV-zenders voor te kiezen.
  Om voorkeuze-TV-zenders te wissen.
  Om de klok in te stellen.
  Voor kiezen van BSP, SPEED, AV MUTE,
  OSD, PDC, SYST. en STEREO.
  Om
  de
  blanko-opsporings(BLANK
  SEARCH) en intro-aftastfunkties (INTRO
  SCAN) te kiezen.

  In de desbetreffende hoofdstukken verder in deze handleiding
  krijgt u meer gedetailleerde informatie.

  1

  Druk de MENU/REVIEW-toets in.
  De MENU-Iijstscherm verschijnt op het TV-scherm.
  MENU
  LANGUAGE
  ~PSPRESET
  PS CANCEL
  CLOCKSET
  MODE
  SEARCH

  Kies de gewenste stand door het pijltje naar de juiste
  positie te brengen met de A. of V toets.
  Druk de OK-toets in.
  Het gekozen funktiescherm verschijnt op het TV-scherm.


  90

  Druk de MENU/REVIEW-toets opnieuw in om terug te keren naar het normale scherm.

  De gewenste taal kan worden gekozen voor de op-scherm display. U kunt uit de volgende talen kiezen: Engels, Duits,
  Spaans, Frans, Nederlands of Zweeds. Als niet speciaal een
  taal wordt gekozen, kiest de videocassetterecorder automatisch voor Engels.
  Kies de stand "LANGUAGE" aan de hand van de "Menustand" procedure.
  De talenlijst verschijnt op het scherm.
  Zet het pijltje op de gewenste taal met de

  v toets.

  Druk de OK-toets in.
  De talen Iijst verdwijnt van het scherm na een paar sekonden.
  Opmerking:
  • In deze gebruiksaanwijzing,
  plays gebruikt ter illustratie.

  worden de Engelse talendis-

  LANGUAGE

  MENU
  ~LANGUAGE
  PSPRESET
  PS CANCEL
  CLOCKSET
  MODE
  SEARCH

  ••

  ~ENGLISH
  DEUTSCH
  ESPANOL
  FRANCAIS
  NEDERLANDS
  SUOMI
  SVENSKA • Page 15

  Voorkiezen van TV-zenders
  Deze VCR heeft een ingebouwde tuner voor de ontvangst van
  TV-zenders. Om deze tuner te kunnen gebruiken moet de VCR
  worden afgestemd op de plaatselijk beschikbare TV-zenders.
  Deze procedure wordt "voorkiezen" genoemd. U kunt maximaal
  45 zenders voorkiezen.

  Alvorens te beginnen

  Zet de VCR in de "PS PRESET" stand (zie "Menustand").
  De golfband en het kanaalnummer verschijnen op de FLdisplayen het TV-scherm.

  ~II .••••••...•.•••••
  PS 1  11•••••••••••••••••
  PS 1

  EMPTY

  Druk de OK-toets in.
  Als de zender eenmaal is voorgekozen, verdwijnt het teken "EMPTY" en gaat het PS-nummer over naar het volgende hoogste nummer. Als al een zender is voorgekozen op het gekozen kanaalnummer, wordt die zender vervangen door de zender waarop zojuist is afgestemd. Het
  aftasten gaat door om automatisch de volgende zender
  op te zoeken en stopt als op de volgende zender is afgestemd.

  EMPTY

  Wanneer U een ander golfbereik wilt kiezen om in te stel- ~
  len (B-2 bijvoorbeeld), druk dan op de toets A en gebruik de toets>
  om het gewenste bereik te kiezen. Druk
  vervolgens op vom
  naar de afstemfunctie terug te keren.

  ~B-1

  Zet de TV en de VCR aan.
  Kontroleer of de TV is ingesteld op het videokanaal of dat de
  TVJVCR-schakelaar van de TV in de stand VCR staat (zie
  "Videokanaal").
  U kunt TV-zenders alleen voorkiezen met de afstandsbediening.

  ••

  Herhaal stappen 3 en 4 om meer zenders in het geheugen voor te kiezen.
  Druk de MENU/REVIEW-toets
  zenders zijn voorgekozen.

  ~B-2

  in nadat alle gewenste

  11•••••••••••••••••
  PS 1

  EMPTY

  Stem af op de zender door de > toets in te drukken.
  Als geen band is gekozen begint het aftasten van TV-zenders op de VHF-Iageband en loopt verder via de VHF-hoge, hyper en UHF-banden.
  Het afstem streepje en het programma zelfverschijnen op
  het TV-scherm.
  Het aftasten stopt als is afgestemd op een zender. Als u
  die bepaalde zender niet wenst op te slaan drukt u de >
  toets nogmaals in om het aftasten te hervatten.

  Opmerking:
  • Nadat de gewenste zenders zijn voorgekozen, kunt u deze
  gemakkelijk oproepen door de kanaaltoetsen (CHANNEL).

  Band

  TV-scherm

  FL-display

  VHF-lage band

  8-1

  b1

  VHF-hoge band

  8-2

  b2

  Hyperband

  8-2

  b2

  UHF-band

  8-3

  b3

  Wijs een kanaalnummer (bijvoorbeeld
  "PS 11") toe
  aan de afgestemde zender met de kanaaltoetsen
  (CHANNEL).
  Het teken "EMPTY" verschijnt op het TV-scherm als een
  zender nog niet op dat kanaal is voorgekozen.

  91 • Page 16

  Wissen van voorkeuze-TV-zenders
  Zet de VCR in de "PS CANCEL" stand (zie hoofdstuk
  "Menustand").
  Het "PS CANCEL" scherm verschijnt op het TV-scherm.
  Kies het kanaal dat u wenst te wissen met de kanaaltoets (CHANNEL).

  Voor de ontvangst van zwakke TVzenders
  Deze VCR heeft een ingebouwd uitsluitsysteem waarmee
  de ontvangst van zwakke TV-zenders wordt opgeheven
  voor meer plezier bij het kijken en een juiste werking van de
  VCR. Als u echter een zwakke TV-zender wenst voor te kiezen, die door uw TV wordt ontvangen maar niet door de
  VCR, kan de volgende procedure worden gebruikt om het
  uitsluitsysteem buiten werking te stellen.
  Zet de VCR in de MODE-funktie (zie "Menustand").

  Druk de (SfW) CANCEL-toets in om de voorkeuzezender te wissen.
  Het kanaalnummer wordt vervangen door het volgende
  hoogste voorkeuzekanaalnummer.

  ••
  Herhaal stappen 2 en 3 om door te gaan met het wissen van zenders.
  Druk de MENU/REVIEW-toets in als u klaar bent met
  het wissen van zenders.

  92

  Stel in de uitgeschakelde stand, op "OFF", met de
  < of > toets.
  Druk de MENU/REVIEW-toets in.
  • Tijdens normale programma-ontvangst, de AV MUTE-funktie in de ingeschakelde stand, op "ON", zetten .
  Opmerking:
  • Herhaal het bovenstaande proces maar stel in stap 3 in
  de ingeschakelde stand, op "OW, om de dempingsfunktie uit te schakelen. • Page 17

  Gelijkzetten van de klok
  Deze videorecorder heeft een ingebouwde digitale klok die gelijkgezet moet worden. De klok wordt gebruiker voor tijdindicatie
  en voor het maken van timer-opnamen.
  Er zijn twee manieren om de klok van de VCR gelijk te zetten:
  • Gelijkzetten van de klok via de LC (Liquid Crystal) display
  van de afstandsbediening
  • Gelijkzetten van de klok via het TV-beeld.

  Voordat U verder gaat
  • Schakel het TV-toestel en de videorecorder in.
  • Zorg ervoor dat het TV -toestel op het videokanaal staat, of
  dat de TVNCR-schakelaar van de TV op VCR staat (zie de
  paragraaf "Video-kanaal").

  In beide gevallen worden de gegevens ingetoetst via de afstandsbediening. Wij raden U aan de klok van de afstandsbediening gelijk te zetten en vervolgens deze gegevens naar de
  VCR over te dragen, zodat beide klokken gelijk gaan lopen.

  Gelijkzetten van de klok via de LC
  display
  Druk op de toets CLOCK/CH.
  Het menu om de klok gelijk te zetten verschijnt in de LC
  display.
  De punt knippert als teken dat gegevens kunnen worden
  ingetoetst.

  Zomer/winter-tijd
  • Wanneer U de klok gelijk zet in de zomertijd, druk dan op
  de toets SfW CANCEL (SummerfWinter).
  De indicatie ·S· wordt dan in de LC display aangegeven.

  7

  Druk op de OK toets om de klok te starten.
  De klok begint te lopen en het zendersymbool knippert.
  De klokgegevens kunnen nu naar de VCR worden doorgezonden.

  :l..L,--.:-.:---r-----DD:BD
  .....
  1t11'."., 93v

  Stel de uren in met de toetsen A of v.
  A : Druk hierop voor een later uur.
  V : Druk hierop voor een vroeger uur.

  Richt de afstandsbediening op de sensor van de VCR
  en druk op ~ om de gegevens door te geven naar de
  VCR.
  pe klokgegevens in de afstandsbediening worden naar
  - de VCR doorgegeven en het programma/klok menu verschijnt gedurende een paar seconden in het TV-beeld.

  r----:l..LI.:-.:-.:-__ --.

  -D8ilD

  :0 1NI'

  eD'

  93v

  Druk op CLOCKjCH om de afstandsbediening in de
  normale functie terug te zetten.

  Druk op de toets>.
  Nu knipperen de minuten.

  r-----=:l..LI.:---"'I

  3-:DD-

  :0

  IM

  I'
  eD.

  Irlv

  Stel de minuten in met de toetsen A of V.
  Wanneer de toets A of V wordt vastgehouden, lopen
  de minuten door in stappen van 5 minuten.

  :l..L",
  r----~b'=""l:-: 5 ----"I
  10

  IM

  q'j'

  I'
  F'" -

  Opmerking:
  • De stappen 2 tlm 6 kunnen ook worden uitgevoerd met de cijfertoetsen 1 - 0, in plaats van de toetsen A en V.
  Om alleen de eenheden in te stellen drukt U eerst op de 0 en
  dan op het gewenste cijfer.
  Voorbeeld: Om 8:15 in te toetsen drukt U op 0, dan 8, dan 1
  en tenslotte 5. Gebruikt U de cijfertoetsen dan hoeft U niet op
  > te drukken om naar het volgende item bij het instellen te
  gaan.
  • Maakt U bij het instellen van de klok een fout, ga dan met de
  toetsen < of> naar het item dat U wilt corrigeren en voer de
  juiste gegevens in met de toetsen A of V, dan wel met de
  cijfertoetsen 1 - O.

  V

  Druk op de toets>.
  De datum knippert nu.

  8: :5
  93v
  Stel dag, maand en jaar in met de toetsen

  A, V,

  >.

  < of

  De week wordt automatisch ingesteld.
  Î/.

  ,,-

  o·~d
  _ q =tI'

  ,,'

  ,J

  F"...•..• __
  •..•• 'c:. M~Ii'_I_'
  ,

  '0

  y

  ......•

  93 • Page 18

  Herinvoeren van de klokgegevens

  Instellen van de klok via het TVbeeld:

  De klokgegevens blijven in de afstandsbediening opgeslagen
  nadat deze aan de VCR zijn doorgezonden. Wanneer de klokgegevens in de VCR verloren zijn gegaan (dooreen lichtnet-onderbreking o.i.d.), of wanneer de gegevens fout zijn, kunnen de
  klokgegevens opnieuw naar de VCR worden doorgezonden.

  1
  2

  3

  Wanneer U de klok instelt via het lV-beeld, kunnen de klok van
  de videorecorder en die van de afstandsbediening ongelijk lopen.
  Zet de VCR in de "CLOCK SET" functie (zie de paragraaf "Multifunctionele
  menu's").
  De knipperende cursor geeft aan dat gegevens kunnen
  worden ingetoetst. Is de klok al ingesteld, druk dan op >
  om de data te laten knipperen.

  Druk op de toets CLOCKfCH.
  Het jaar verschijnt in de LC display, samen met de klok-instelling.
  Richt de afstandsbediening
  op de sensor van de VCR
  en druk op ~ om de gegevens door te geven naar de
  VCR.
  De zend-indicatie licht op in de LC display om aan te geven dat de gegevens zijn overgebracht.
  Druk op de toets CLOCKfCH
  functie terug te gaan.

  _,
  CLOCKSET
  .:00
  FRI 11 1 (JAN)/93

  om naar de normale

  De klok op het hele uur instellen

  .-.

  HOUR
  YEAR

  < .....-: > MINUTE

  Opmerking:
  • De display in de onderste helft van het scherm, geeft aan
  welke van de A, V,
  of > toetsen U in kunt drukken om
  de gegevens in te toetsen. De + en - indicaties geven het
  punt aan dat geprogrammeerd kan worden (gebruik deze
  toetsen om de gegevens in te toetsen).

  <

  Druk op de toets CLOCK/CH om de klok-gegevens op de
  LC display te krijgen en druk vervolgens op OK.
  Geeft de klok minder dan 30 minuten aan, dan gaan deze
  naar "00" en de uren blijven onveranderd. Geeft de klok 30
  minuten of meer aan, dan gaan deze ook naar "00", maar de
  uren-aanduiding gaat met één omhoog.
  Richt de afstandsbediening
  op de sensor van de VCR en
  druk op ~ om de nieuwe gegevens door te geven naar
  de VCR.

  Zomer/winter-tijd

  -

  Voor het corrigeren voor de zomer/winter-tijd kan de klok van de
  VCR heel gemakkelijk een uur vooruit of achteruit worden gezet.
  Druk op de toets CLOCK/CH.
  Het jaar en de klok-gegevens verschijnen in de LC display.
  Druk op (SfW) CANCEL.
  Staat de klok op wintertijd, dan zal de klok een uur vooruit
  worden gezet en de indicatie "S" verschijnt in de LC display.
  Staat de klok al op zomertijd, dan zal de klok een uur achteruit gaan en de indicatie "s" verdwijnt.
  Richt de afstandsbediening
  op de sensor van de VCR
  en druk op ~ om de nieuwe gegevens door te geven
  naar de VCR.

  94

  Stel de uren, minuten, dag, maand en jaar in met de
  toetsen A of V, < of

  >.

  Opmerking:
  • Wanneer U tijdens het instellen van de klok een fout maakt
  _en<fe gegevens wilt corrigeren, druk dan meermaals op < of
  om naar de data te gaan die gecorrigeerd moet worden en
  toets de juiste gegevens in met de A of V toetsen.

  >

  Zomer/winter-tijd
  • Wanneer U de klok gelijk zet in de zomertijd, druk dan op
  de toets (SfW) CANCEL (SummerfWinter).
  De indicatie "s" wordt dan in het lV-beeld aangegeven.

  3

  Druk op de toets OK nadat alle gegevens zijn ingetoetst.
  De klok start nu en na een paar seconden verdwijnt de
  klok-display. • Page 19

  Functie keuze
  Instellen van het uur op de klok
  • Zet de VCR in de klokinstelstand "CLOCK SET" (zie
  hoofdstuk "Multifunktioneel menu").

  Nadat U de klok gelijk heeft gezet, wordt automatisch MODE
  (functie) gekozen, telkens wanneer U op de MENU/REVIEW
  toets drukt .

  Controleer deze functie altijd voordat U gaat opnemen of
  weergeven.

  • Druk de OK-toets in.

  MENU

  Als minder dan 30 minuten op de klok staan wordt de klok teruggesteld op "00" en verandert het uur niet.
  Als 30 minuten of meer op de klok staan, worden de minuten
  teruggesteld op "00" en wordt het uur verder gezet naar het
  volgende uur.
  CLOCKSET
  10:50
  TUE 21 11 (NOV) 193

  < -:

  --

  > HOUR

  LANGUAGE
  PSPRESET
  PS CANCEL
  CLOCKSET
  ~MODE
  SEARCH

  CLOCKSET
  11 :00

  ••

  Nadat U op MENU/REVIEWheeft gedrukt, drukt U op
  OK.

  TUE 21 11 (NOV) 193

  .-.
  < -:
  --

  Het functie-overzicht

  verschijnt nu .

  >HOUR
  MODE
  ~ BSP
  SPEED
  AV MUTE
  OSD
  SYST.
  STEREO

  Zomertijd

  poe

  De klok van de VCR kan gemakkelijk een uurvooruitworden gezet, voor de instelling op zomertijd, of een uur terug naar de gewone tijd.

  OFF
  SP
  ON
  ON
  PAL
  AUTO
  ON

  1

  Zet de VCR in de klokinstelstand "CLOCK SET" (zie
  hoofdstuk "Multifunktioneel menu").

  Kies de gewenste functie met de A of v toetsen en
  gebruik de < of > toets om de functie ON (in) of OFF
  (uit), enz. te schakelen.

  2

  Druk de annuleer- (CANCEL) (zomer/winter (SfW»
  toets in.

  Druk op MENU/REVIEWom naar normaal gebruik terug te keren.

  Als de klok wordt ingesteld op de normale tijd wordt de
  klok een uur vooruitgezet en verschijnt de indikator "S" op
  het TV-scherm.
  Als de klok al staat ingesteld op zomertijd wordt de. klo~
  een uur teruggezet en verdwijnt de indikator "S".
  CLOCKSET
  S 11 : 00
  TUE 21 11 (NOV) 193
  ..........

  < -:

  --

  >HOUR

  Druk de MENU/REVIEW-toets in om terug te keren
  naar het normale scherm.

  BSP:

  Automatisch terugspoelen en start van weergave
  van banden waarvan de wisbeveiliging is verwijderd.
  SPEED:
  Kiezen van de snelheid voor opname (SP/LP).
  AV MUTE: Kies "ON" voor normale TV-ontvangst en videokijken.
  . OSD:
  Laat in-beeld displays verdwijnen.
  SYST.:
  Kiest het PAL, dan wel het MESECAM kleursysteem voor weergave.
  STEREO: Worat alleen op mono gezet wanneer de ontvangst
  van een stereo- of meertalen uitzending slecht is.
  PDC:
  Voor PDC timer-opname; kies "OFF" voor normale
  opname.

  Opmerking:


  Nadere uitleg over deze functies worden gegeven in de respectievelijke paragrafen in deze handleiding.

  95 • Page 20

  De Intelligente HQ (I-HQ) funktie
  Inleiding
  AKAI is het eerste bedrijf in de wereld dat een VCR heeft gefabriceerd die gebruik maakt van deze unieke funktie tijdens opname en weergave, dus zouden wij u graag een korte inleiding
  geven van de werking van deze funktie.

  Werking van de I-Ha funktie
  Tijdens het opnemen:

  Als u de opnametoets indrukt en de I-Ha toets begint het automatische bandafstemproces: De opname loopt ongeveer twee
  sekonden door, waarna de band automatisch wordt teruggespoeld en deze twee sekonden worden weergegeven, op welk
  Dankzij de recentelijk ontwikkelde "Intelligente-Ha" technolomoment de I-Ha funktie de kenmerken van die bepaalde band
  gie van AKAI geeft deze VCR optimale opname- en weergaverleest en deze in het geheugen vastlegt, waarna de band weer
  esultaten, indien u gebruik maakt van high grade videocassetwordt teruggespoeld naar de startpositie en de VCR in de opnatebanden. De funktie doet dit door een ingebouwd automatisch
  mepauzestand wordt geschakeld (het gehele proces neemt onbandafstemsysteem, zoals dat wordt gebruikt in hoge kwaliteits
  geveer 15 sekonden in beslag). Deze bewerking optimaliseert
  audiocassettedecks.
  Dit is gemaakt, tijdens weergave, om de beeldkwaliteit te verho- -, het volle potentieel van de banden, en de kenmerken van de
  band blijven in het geheugen van de mikroprocessor bewaard
  gen van opnamen die zijn gemaakt op high grade of S-VHS tatotdat de band wordt uitgeworpen, of de spanning van de VCR
  pes, en om de signaal-tot-ruis verhouding (SIN) van banden die
  wordt uitgeschakeld .
  . vaak zijn afgespeeld (normale huurbanden bijv.), waarop veel
  beeld "ruis" kan staan te verbeteren.
  Opmerking:
  Als u gebruik maakt van S-VHS banden (de hoogste kwaliteit vi• Als een band beschadigd is, of defekt, neemt het automadeobanden) voor de opname van TV-uitzendingen, of dubben,
  tische bandafstemproces iets meer tijd in beslag, omdat deis de kwaliteit die met de I-Ha funktie wordt bereikt, vergelijkze de kenmerken nogmaals gaat "lezen".
  baar met opnamen gemaakt op S-VHS VCR's, waardoor u een
  fantastisch verbeterd beeld krijgt vergeleken bij normale VCR's
  (zonder I-Ha).

  Tijdens de weergave:

  De voordelen van I-Ha
  Als u met high grade videobanden opneemt (S-VHS bijvoorbeeld) op een normale (niet I-Ha) VCR, kunt u nietten volle profiteren van het visuele bereik van deze banden. Dit komt doordat de meeste VCR's zijn ingesteld voor een optimale kwaliteit
  met normale banden, aangezien deze het meest worden gebruikt. Nu kunt u de kwaliteit van high grade optimaal benutten
  dankzij onze I-Ha funktie die de kenmerken van de baod die u
  gebruikt "Ieesf (tijdens weergave of opname) en de optimale
  kwaliteit verzekert (binnen de grenzen gesteld door VHS-standaards).
  Natuurlijk geeft gebruik van de I-Ha funktie voor opname en
  weergave met high grade tapes een nog sterkere verbetering in
  de beeldkwaliteit te zien, en voorziet u van een nog gestruktureerder en levendiger beeld.
  Opmerking:
  • Deze VCR is perfekt compatibel met niet I-Ha VCR's.
  • Kies uw tapes met zorg uit, want niet alle tapes gemerkt
  "High Grade" zijn echte hoge-graads tapes. In geval van twijfel kunt u OS-VHS"of "PRO" tapes gebruiken. Ook, omdat
  zelfs tapes die gemaakt zijn door hetzelfde bedrijf verschillende kenmerken vertonen (tussen E-180 en E-240 bijvoorbeeld) raden wij aan gebruik te maken van E-180 tapes voor
  de beste resultaten.

  96

  Als u een band weergeeft met de I-Ha funktie, stelt deze funktie
  automatisch in op de opgenomen konditie van de tape en optimaliseert de ruisonderdrukking en de reproduktie van details.
  Opmerking:
  • Een tape die op S-VHS formaat is opgenomen (op een
  S-VHS VCR) kan niet worden weergegeven op een I-Ha
  VCR en andersom, deze systemen zijn niet onderling ver- wisselbaar.
  • Hoewel u de I-Ha funktie in- of uitgeschakeld kunt houden,
  raden wij aan de funktie altijd ingeschakeld te laten tijdens
  weergave en opname. • Page 21

  Audio mogelijkheden
  Kiezen audiokanaal

  VHS HiFi stereo geluid
  Deze videorecorder kan opnemen en weergeven met HiFi-stereo geluid.
  Om echter ook videobanden te kunnen afspelen die geen HiFisporen bezitten, is de recorder ook uitgerust met standaard
  koppen en een automatische schakelaar die kiest tussen normale en HiFi-weergave. De HiFi-indicatie in de FL-display licht
  dan niet op.

  NICAM/A2 audiosystemen
  Naast de TV-uitzendingen met normale audio, zijn er soms speciale NICAM/A2 audio-uitzendingen die gelijktijdig worden uitgezonden, waarbij twee of drie talen worden meegezonden. Bij
  het ook in Nederland gebruikte A2 systeem kunnen niet meer
  dan twee talen worden meegestuurd.
  Deze videorecorder kan zowel normale als NICAM/A2 uitzendingen ontvangen.

  Tijdens opname of weergave kan het audiokanaal worden gekozen met de AUDIO MONITOR toets op de afstandsbediening.
  Het audiokanaal verandert telkens wanneer U op de toets AUDIO MON ITOR drukt. Het wijzigen van het audiokanaal tijdens
  opname heeft geen invloed op de registratie van stereo- of
  meertalen uitzendingen.
  • Druk op de toets AUDIO MONITOR.
  Telkens wanneer U op de toets AUDIO MONITOR drukt, wisselt het audiokanaal, als aangegeven in onderstaand over-, zicht.

  Wordt een NICAM/A2 stereo-uitzending ontvangen, dan licht
  de stereo-indicatie in de FL-display op. Wordt op dat moment
  opgenomen dan wordt het stereogeluid geregistreerd op de HiFi-sporen en het normale TV-geluid wordt op het randspoor opgenomen.
  Bij ontvangst van een meertalen uitzending (tweetalen uitzending bijvoorbeeld) lichten de M1/M2 indicaties in de FL-display
  op. Wordt die uitzending opgenomen, dan wordt audiokanaal1
  (M1) op het linker kanaal opgenomen en audiokanaal2 (M2) op
  het rechter kanaal van de HiFi-sporen. Het normale TV-geluid
  wordt op het randspoor opgenomen.
  Opmerking:
  • Heeft U een stereo TV-toestel en is dat uitsluitend op de videorecorder aangesloten via de antennekabel, dan hoort U
  alleen mono geluid (linker kanaal) bij stereo-uitzendingen en
  videoweergave. Voor stereoweergave van de recorder is de
  video/audio verbinding noodzakelijk.

  STEREO functie
  Mocht er tijdens een stereo- of meertalen uitzending ruis of vervorming hoorbaar zijn, schakel dan terug op mono ontvangst. In
  die functie worden NICAM/A2 uitzendingen niet weergegeven
  of opgenomen: alles wordt mono opgenomen en weergegeven.

  1

  Zet de VCR in de menu-functie (MODE) (zie "Menustand").

  -

  Hi·Fi

  L

  M1 M2

  Alleen
  rechter
  kanaal

  Alleen
  linker
  kanaal

  Linker en
  rechter
  kanaal

  Hi-Fi

  R

  r--

  M1 M2

  Alleen
  taal 2

  Alleen
  taal 1

  -

  ~

  L R

  Normaal
  TV-geluid

  Hi-Fi

  M1 M2

  Taal
  1 èn 2

  :..e
  M1 M2

  -

  Normaal
  TV-geluid

  Opmerking:
  • Soms bevatten meertalen uitzendingen extra gegevens (teletekst bijvoorbeeld). In dat geval licht alleen de M1 indicatie
  op, daar de recorder niet geschikt is om de extra signalen in
  het M2 kanaal te decoderen.

  ~

  L R

  Hi-Fi
  M1

  ..•

  M1

  -

  Normaal
  TV-geluid

  Tijdens weergave van een band die is opgenomen met HiFi-geluid

  Opmerking:
  • Speelt U een band af waarop geen HiFi-geluid is opgenomen, dan kan alleen het conventionele geluid op het randspoor worden weergegeven. In dat geval lichten de audio en
  HiFi indicaties niet op.
  • Bij opname van een TV-uitzending zonder stereogeluid, licht
  de HiFi indicatie in de FL-display op, omdat het geluid wordt
  geregistreerd op de HiFi-sporen zowel als op het randspoor.

  97 • Page 22

  Opnemen van TV-programma's
  Alleen programma's op voorkeuze- TV-zenders kunnen worden
  opgenomen met de volgende bewerking. Als u nog geen TVzenders heeft voorgekozen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk
  "Voorkiezen van TV-zenders".

  Het gebruik
  len.

  van E-300 cassettes

  wordt niet aanbevo-

  Alvorens te beginnen:


  Alvorens de opname te starten, de VCR in de MODEfunktie zetten (zie "Menustand") en kontroleren of alle
  instellingen in de juiste posities zijn gezet voor de funkties die u wenst te gebruiken.  Schakel de TV en de VCR in.
  Stel de TV in op het videokanaal of zet de TVNCR-schakelaar van de TV in de stand VCR (zie hoofdstuk "Videokanaal").
  Behalve waar anders aangegeven, kan de volgende bewerking worden uitgevoerd met elk van de regelaars op het voorpaneel of die op de afstandsbediening.

  Als de videoband is afgelopen tijdens de opname stopt deze
  en wordt automatisch teruggespoeld.
  De videoband kan niet direkt worden uitgeworpen terwijl de
  opnamestand is ingeschakeld. U moet eerst de stoptoets indrukken.

  Bandsnelheid
  Opmerking:
  • Omdat de I-HO funktie er ongeveer 15 sekonden over doet
  om het automatische bandafstemproces te voltooien (voor
  komplete informatie m.b.t. de I-HO funktie verwijzen wij u
  naar het hoofdstuk I-HO) kunt u stap 5 overslaan als u een
  programma onmiddellijk wenst op te nemen.

  1

  Leg een onbespeelde videoband in.
  Als het wispreventienokje van de videoband is verwijderd, kunt u plakband over de uitsparing plakken voordat
  u de band inlegt.
  Kies de voorkeuzezender
  die u wenst op te nemen
  met de kanaaltoetsen (CHANNEL).
  Kies de juiste bandsnelheid met de toets SP/LP.
  SP of LP licht op in de FL-display.

  SP (Standard Play = normale snelheid)
  Biedt de beste opname/weergave-kwaliteit.
  een E-240 fland is 240 minuten.

  De opnametijd op

  LP (Long Play = halve snelheid)
  Biedt tweemaal zoveelopnametijd als de SP functie. De opnametijd op een E-240 band is 480 minuten.

  Bekijken van een ander TV-programma dan het programma dat
  wordt opgenomen

  Stel het audioniveau in met de regelaar REC LEVEL
  (zie de paragraaf instellen audioniveau").
  Druk de I-Ha toets in en daarna de opnametoets
  (REC), houd beide toetsen ingedrukt totdat de I-Ha indikator op de FL-display verschijnt.
  De I-HO indikator op de FL-display gaat knipperen terwijl
  het automatische bandafstemproces aan de gang is. Als
  het proces kompleet is stopt de indikator met knipperen
  en blijft branden. De VCR staat dan in de opnamepauzestand.
  Om de opname te starten drukt U op REC tot de opname-indicatie in de FL-display oplicht.
  De opnametoets (REC) moet iets langer worden ingedrukt dan de andere toetsen, als ingebouwde funktie om
  ongewenste opname te voorkomen.
  Druk de stoptoets • in om de opname te stoppen.
  Om de opname tijdelijk te onderbreken drukt U op PAUSE/STILL. U kunt de opname hervatten door op REC te
  drukken.
  Opmerking:
  • Wanneer U op POWER drukt tijdens opname blijft de VCR
  opnemen tot het einde van de band, spoelt dan terug en
  schakelt zichzelf automatisch uit, " • ot ~~ ot C!) " verschijnt
  gedurende een par seconden in het TV-beeld.
  • Als u stap 5 overslaat kunt u, om de VCR in de opnamestandbystand te schakelen de pauzetoets (PAUSE) indrukken in
  plaats van de opnametoets (REC). Als u de opname wilt starten drukt u de opnametoets (REC) in.
  • De opnamestandbyfunktie wordt na ongeveer 30 minuten
  uitgeschakeld om de videoband te beschermen.

  98

  Stel de kanaalkiezer van de TV in op het kanaal dat u
  wenst te bekijken.
  Als u wilt terugkeren naar het programma dat wordt opgenomen zet u de TV op het videokanaal.
  Opmerking:
  • Als u een video/audio konnektor met uw TV gebruikt (wij verwijzen u naar het hoofdstuk "Aansluitingen"), kan u de TV/
  VCR toets van de afstandsbediening gebruiken in plaats van
  de TVNCR schakelaar van de TV.

  Iedere keer dat de opname begint, wordt automatisch een
  indexkode toegevoegd aan de videoband. (Als de opname
  wordt gestart vanuit de opnamepauze/standbystand,
  wordt geen indexkode toegevoegd.)
  Deze indexkode wordt later gebruikt tijdens de introaftasting en indexopsporing (hiervoor verwijzen wij u naar het
  hoofdstuk "Intro-aftasting en indexopsporing").
  Terwijl u opneemt kunt u indexkodes op elk gewenst punt
  toevoegen door de opnametoets (REC) in te drukken.
  De index indicatie verschijnt in het TV-beeld. • Page 23

  Instellen audioniveau
  Om een optimale audiokwaliteitte krijgen, kunt U het niveau van
  het opnamesignaal instellen.

  Bandteller, juiste tijd en audio niveaumeter in TV-beeld

  Druk vier maal op de DISPLAY toets.
  Huidige tijd

  De audio niveaumeter verschijnt onderin het TV-beeld.

  1,--1

  Regel het audioniveau met de REC LEVEL regelaar zó
  af dat het niveau slechts sporadisch boven de markering bij de L (van links) van de linker meter komt.

  11 : 21 MON

  Opmerking:


  L

  Wanneer U niet vertrouwd bent met het instellen van het audioniveau, zet de REC LEVEL regelaar dan in de middenpositie.

  Opsporing van blanko gedeeltes
  De blanko opsporingsfunktie spoort automatisch het einde van
  opgenomen gedeeltes op een videoband op. Dit is handig als u
  iets wilt opnemen na een eerder opgenomen stukje.
  De blanko opsporingsfunktie werkt alleen in voorwaartse rich- _
  ting. Als de huidige positie van de tape na het eerder opgenomen gedeelte ligt is het nodig eerst de tape terug te spoelen
  naar een punt voor het eind van het opgenomen gedeelte.

  1

  Zet de VCR in de opsporingsstand (SEARCH) (hiervoor verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Menustand").

  Bandteller

  R

  OHOOMOOs

  tl~~tltllltl~U
  ••••
  ~llll~UtIUt
  •••••

  Druk eenmaal op de toets DISPLAY om de bandteller op te roepen, tweemaal voor de juiste tijd, driemaal voor deze beide te-'
  gelijk en vier maal voor beide voorafgaande plus de audio niveaumeter. Nogmaals indrukken laat de display weer verdwijnen.

  Opname afbreken
  • Wanneer U de opname begint vanuit opname/pauze, en
  U besluit binnen 8 seconden dat U de opname wilt afbreken en terug wilt gaan naar de positie waar de opname
  begon, druk dan op •••••
  De band wordt teruggespoeld naar de oorspronkelijke positie en gaat weer automatisch in de opname/pauze en is opnieuw klaar voor opname.

  De functie BLANK is al gekozen.

  Edit zoeken

  Druk de OK-toets in.
  De VCR spoelt snel vooruit of terug naar het eind van het
  huidige opgenomen gedeelte en stopt daar (de bandteller
  verschijnt op het TV-scherm).

  Druk de weergavetoets ~ in als bevestiging dat u wilt
  opnemen vanaf dit punt.

  Bandteller
  Op de bandteller verschijnt de verstreken weergavetijd (in uren,
  minuten en sekonden) van de videoband. De bandteller werkt
  tijdens opname en weergave. Tijdens weergave telt de bandteIIer de niet-opgenomen ruimtes op de band niet.

  Met deze functie kunt U zien wat U zojuist heeft opgenomen,
  zonder de opname/pauze-functie te verlaten. Zo kunt U al tijdens opname monteren. Wanneer U bijvoorbeeld een film van
  de TV opneemt en ook het begin van reclame is per abuis opgenomen, dan kunt U de band terugnemen (zonder opname te
  . verlaten), weergeven wat U zojuist heeft opgenomen om de
  plaats te zoeken waar de reclame begint, waar U stopt om de
  opname te vervolgen zodra de film weer verder gaat.

  1

  Druk vanuit opname op PAUSE.

  2

  Druk de •••• of~
  toets in om plaats op te sporen van
  waaraf u de opname wil hervatten.

  De VCR gaat nu in de opname/pauze-functie.

  Wanneer u de •••• of ~
  toets niet langer gebruikt, keert
  de videorecorder automatisch terug naar de opnamepauzestand.

  3

  Druk op REC om de opname te vervolgen.

  FL-display

  • Om de teller terug te stellen op nul drukt u de tellerterugsteltoets (COUNTER RESET) in.
  De bandteller wordt ook teruggesteld als een videoband in
  de VCR wordt ingelegd.

  99 • Page 24

  Weergave
  Alvorens te beginnen:  Schakel de TV en de VCR in.
  Zet de TV op het videokanaal of zet de TV-VCR-schakelaar
  van de TV in de stand VCR. (Voor details verwijzen wij u naar
  het hoofdstuk "Videokanaal".)

  BELANGRIJK
  Alvorens de weergave te starten, de VCR in de MODE·
  funktie zetten (zie "Menustand") en kontroleren of alle
  instellingen in de juiste posities zijn gezet voor defunk·
  ties die u wenst te gebruiken.

  Het afspelen
  volen.

  Druk de • stoptoets

  Druk de ~ snel vooruitspoeltoets
  snel vooruit te spoelen.  Druk de •••• terugspoeltoets
  spoelen.  Druk de • stoptoets
  spoelen te stoppen.

  niet aanbe·

  Spori ngsjbeeldjstabiliteitsinstelling
  Om de sporing tijdens de weergave, weergave in variabele
  snelheid, met de sneller zoekerfunktie en in slow-motion, !:lijte
  regelen:


  Druk de automatische
  sporingstoets
  (AUTO TRAC·
  KING). Als de sporing niet bevredigend wordt gekorri·
  geerd drukt u de
  of> toets herhaaldelijk in, totdat het
  beeld helder is.
  Tijdens de handmatige sporingsinstelling wordt de sporingspositie op de TV aangegeven, en deze verdwijnt weer automatisch nadat de sporing is ingesteld.

  <

  in om de weergave te stoppen.  wordt

  Opmerking:
  • Als ·ruisstrepen" op het scherm verschijnen kunt u het stuk
  over sporing in het volgende hoofdstuk raadplegen.
  • Nadat een beeld is stilgelegd gedurende ongeveer 5 minuten, wordt de stilbeeldstand buiten werking gesteld om de videoband te beschermen.

  Leg een voorbespeelde videoband in.
  .
  ALs het wispreventienokje van de videoband IS afgebroken, begint de weergave automatisch.
  Druk de ~ weergavetoets in om de weergave te star·
  ten.
  De I-Ha en [> indikators lichten op op de FL-display, de [>
  indikator gaat knipperen totdat de automatische sporing
  is uitgevoerd. Wij verwijzen u naar het hoofdstuk ·Sporing/beeld/stabiliteif indien er storingen voorkomen in het
  weergavebeeld.

  van E·300 cassettes

  in om de videoband

  in om de videoband

  in om het snel vooruit

  terug te

  of terug te

  Opmerking:
  • De videorecorder kiest bij afspelen automatisch dezelfde
  snelheid als waarmee het programma was opgenomen.
  • Als het eind van de videoband is bereikt tijdens weergave
  stopt de band en wordt deze automatisch teruggespoeld.
  • Voor het afspelen van MESECAM banden (opnamen gemaakt in het Midden Oosten) zet U de VCR in de MODE functie (zie paragraaf over Menustand) en kies MESECAM uit het
  SYST. functie.
  • De I-Ha funktie werkt automatisch tijdens weergave. U kunt
  de funktie uitschakelen ofterugstellen door indrukken van de
  I-Ha toets.

  Korrigeren van de sporing tijdens de stilbeeldstand:


  <

  Druk de
  of > toets herhaaldelijk in totdat het beeld
  duidelijk is.
  De sporingspositie verschijnt niet op de TV.

  Om de beeldscherpte bij te regelen tijdens de weergavestand:


  Stilbeeld en beeld-voor-beeld

  Druk de A toets herhaaldelijk in om het beeld te ver·
  scherpen of druk de v toets in om het beeld te verzachten.
  Tijdens de instelling wordt de beeldregelpositie aangegeven
  op de TV, en verdwijnt weer automatisch nadat de beeldscherpte is ingesteld.

  Tijdens de weergave kan de stilbeeldfunktie worden gebruikt
  om het weergavebeeld stil te leggen. U kunt het beeld dan
  steeds één beeld verder zetten.


  Druk de stilbeeldtoets
  PAUSE in tijdens
  het beeld stil te leggen.  Druk de stilbeeldtoets PAUSE herhaaldelijk in om beeld·
  voor·beeld verder te gaan.
  Iedere keer dat u de toets indrukt wordt één beeld verder gegaan.  100

  Druk de ~ weergavetoets
  ten.

  weergave

  om

  in om de weergave te hervat·

  Om het trillen van het beeld tijdens weergave in slow-motion of
  stil beeld te korrigeren:


  Druk de A of
  geregeld.

  v toets

  in totdat het trillende

  beeld is bij· • Page 25

  Weergave op variabele snelheid
  De "multispeed" weergavefunctie wordt gebruikt om de weergave te versnellen of te vertragen.
  De bandsnelheid kan 3, 5, 9 of 13 maal worden versneld, zowel
  voor- als achteruit. Vooruit kan de snelheid verder tot 1/10 of 1/5
  van de normale snelheid worden vertraagd. Ook kan het beeld
  worden stilgezet.


  e

  Druk de MUL TI-SPEED PLA Y Etl of
  toets herhaaldelijk
  in tijdens weergave totdat u de gewenste snelheid bereikt.
  De snelheid wordt aangegeven op het TV-scherm.

  Snelle zoeker
  .Tijdens weergave kan de snelle zoekerfunktie worden gebruikt
  om elk punt op een opgenomen tape visueel te lokaliseren. Tijdens weergave met de snelle zoekerfunktie gaat het beeld snel
  vooruit of terug.
  Storingen in het snelle zoekerbeeld zijn normaal en duiden niet
  op een probleem met de VCR.


  U kunt vanuit elke weergave-functie
  (weergave, stilstaand, vertraagd, enz.) op de toetsen ~ snel vooruit of
  •••• snel achteruit drukken.
  Druk eenmaal op de toets om op 5-voudige (3-voudig bij
  LP weergave) snelheid afte spelen. Druk tweemaal op de
  toets om op 13-voudige (7-voudig bij LP) snelheid af te
  spelen.
  U kunt de snelzoek functie op twee manieren gebruiken. De
  ene manier is de toets ingedrukt houden tot U de passagedie
  U wilt zein heeft gevonden en dan de toets loslaten, waarop
  de weergave automatisch begint. De tweede methode is de
  toets kort indruken en zodra de gezochte passage is bereikt
  op weergave drukken.

  Opmerking:
  • .Inde langspeel-functie vervalt de 13-voudige weergavesnelheid en de 9-voudige wordt vervangen door een 7-voudige
  (in de afbeelding tussen haakjes).
  • Stilstaand beeld en vertraagde weergave worden na 5 minuten opgeheven om de band te beschermen. De recorder
  gaat dan op stop.

  (

  x13

  e
  (

  + 0
  + <>
  <>

  EB

  + <>
  + <>

  EB

  x9(7)

  e
  (

  (  x3

  e
  (

  1/5

  e

  )

  Vooruit

  x5

  e

  )

  Vooruit

  EB

  )

  Vooruit

  EB

  )

  Vooruit

  )

  Vooruit

  1/10

  Opmerking:
  • De snelle zoekerweergave achteruit kan direkt worden geschakeld vanuit de snelle zoekerweergave vooruit door indrukken van de terugspoeltoets en andersom.

  EB

  Blank Skip weergave
  Deze functie is bijzonder handig bij het afspelen van banden uit
  een videotheek. Wordt bij uitgeschakelde netspanning een
  band ingelegd, dan wordt automatisch naar het begin van de
  band teruggespoeld. De lege band aan het begin wordt overgeslagen en de weergave begint direct bij het opgenomen gedeelte. Is de film afgelopen en wordt het onbespeelde deel aan het
  einde van de band bereikt, dan wordt de band automatisch teruggespoeld, uitgeworpen en de netspanning uitgeschakeld.

  1

  Druk op de MENU/REVIEW toets en kies MODE met de
  toetsen
  A of v en kies ON met de toetsen
  of > en druk
  dan op OK.

  <

  Vooruit

  Kies SSP met de toetsen A of
  toetsen
  of >.

  <

  e
  (

  + <>
  + <>
  + ))

  EB

  <>

  EB

  1

  e

  (

  x3

  e
  (

  x5

  v en

  kies ON met de

  )

  Achteruit

  EB

  )

  Achteruit

  EB

  )

  Achteruit

  e
  (

  x13

  Achteruit

  )

  Etl : Druk op MUL TI-SPEED PLA Y Etl .

  e : Druk

  op MUL TI-SPEED PLA Y

  e.

  101 • Page 26

  De intro-aftast- en indexopsporingsfunkties maken gebruik van
  indexkodes die automatisch worden toegevoegd aan de videoband als programma's hierop, en op andere VCR's, worden opgenomen. (behalve als opnamen zijn begonnen vanuit de opnamestandbystand) .

  Intro-aftasti ng

  Indexopspori ng

  De intro-aftastfunktie gaat snel zoeken naar programma's die u "
  wenst weer te geven, en gebruikt daarvoor indexkodes als gids.
  Met de intro-aftastfunktie spoelt u de tape vooruit naar het begin
  , van een opgenomen programma, u geeft kort ongeveer 8 sekonden van het programma weer, waarna u weer snel vooruitspoelt naar het volgende programma. Deze procedure wordt
  herhaald tot het eind van de tape of totdat een andere stand (zoals de weergave- of stopstand) wordt ingeschakeld.
  Zet de VCR in de opsporingsstand (SEARCH) (zie
  "Menustand") tijdens de stop- of weergavestand.
  Kiest U de SEARCH functie (zoeken) tijdens weergave,
  dan verschijnt een beeld op het TV-scherm; vanuit de
  stop-positie niet.
  De bandteller verschijnt in het TV-beeld.
  Kies de INTRO-stand met de

  A

  of

  v toets.

  Druk de OK-toets in.
  Het aftasten wordt automatisch gestart.
  Druk de ~ weergavetoets in als u de programma's
  vindt die u wenst weer te geven.
  Intro-aftasting achteruit is ook mogelijk:
  • Zet de VCR op terugspoelen, of kies achteruit zoeken
  (zie paragraaf "Weergave") en volg de stappen 1·4 zoals
  hiervoor beschreven.
  Kiest U de SEARCH functie (zoeken) tijdens achteruit spelen
  met beeld, weergave, dan blijft een beeld op het TV-scherm;
  vanuit de terugspoelen niet.
  De bandteller verschijnt in het TV-beeld.

  102

  Opmerking:
  • Deze funkties werken niet bij tapes waarop geen indexkodes
  voorkomen.
  • Tijdens de intro-aftastfunkties en indexopsporingsfunkties,
  verschijnt het indexnummer op het TV-scherm en op de FLdisplay.
  • Er moet meer dan 1 minuut liggen tussen indexkodes om deze funkties korrekt te laten werken.

  Gebruik de indexopsporingsfunktie om direkt naar het begin
  van een opgenomen gedeelte te gaan dat is gemarkeerd door
  een indexkode. U kunt over net zoveel indexkodes springen als
  u wilt, vooruit of achteruit, om het gedeelte dat u wenst te bekijken op te sporen (binnen 99 gedeeltes van uw startpunt). De
  weergave begint automatisch.
  • Druk de ~ indexopsporingstoets vooruit of ~ ach·
  teruit op de afstandsbediening, tijdens de stop- of weergavestand, het aantal keren in van de indexkodes waar u
  overheen wenst te springen.
  Kiest U de index-zoek functie tijdens weergeven, dan verschijnt een beeld op het TV-scherm; vanuit stop niet.
  De band wordt snel naar het gewenste gedeelte vooruit of teruggespoeld en de weergave wordt automatisch begonnen.
  Opmerking:
  • Als u de indexopsporingstoets achteruit eenmaal indrukt in
  het midden van een programma, begint de weergave vanaf
  het begin van dat programma. • Page 27

  PDC (Programme Delivery Control) opname
  In gebieden waar PDC-testprogramma's worden uitgezonden, is het mogelijk dat het programma niet juist
  wordt opgenomen als u de PDC-stand inschakelt (ON).

  Het PDC systeem laat U opnemen aan de hand van PDC signalen die aan het begin en einde van bepaalde programma's worden meegestuurd.
  Daar een programma vroeger of later dan aangekondigd kan
  worden uitgezonden. zorgt het PDC signaal ervoor dat de opname tegelijk met de uitzending begint en eindigt. Dat kan uiteraard alleen bij zenders die een PDC signaal uitzenden.
  Wanneer een programma de PDC code bevat en U wilt deze
  functie gebruiken, dan stelt U de timer-opname in conform de
  PDC tijden die in de lV-gids staan.

  20:15 Film
  21 :00 (PDC 20:50)Nieuws
  21 :30 (PDC 21 :25)Documentaire
  Wanneer U het nieuws wilt opnemen stelt U de starttijd in conform de PDC tijd (20:50); op een andere tijd werkt de PDC-functie niet. De stoptijd wordt op 21 :30 ingesteld.
  Wanneer U de PDC functie wilt gebruiken moet de PDC functie
  op ON (aan) worden gezet voordat U begint.
  Staat de PDC functie niet op ON, dan werkt deze functie niet.


  Druk op MENU/REVIEW.
  De pijl wijst nu naar MODE.  Druk op OK.
  Het functie-overzicht

  MODE verschijnt.  Kies de PDC functie met de A of v toetsen en kies vervolgens ON met de toets < of >.  Ga vervolgens verder met SHOWVIEW of gewone timeropname.

  I.v.m. de
  temen

  poe- en SHOWVIEW-sys-

  Deze videorecorder is uitgerust met zowel een SHOWVIEW-systeem als een PDC-module zonder teletekst.
  Waarschijnlijk zal in de toekomst een kombinatie van de
  twee systemen mogelijk worden en deze videorecorder is
  zodanig ontworpen dat hij op deze mogelijkheid is voorzien. Een kombinatie van de twee systemen is evenwel afhankelijk van de manier waarop omroepen en lV-gidsen
  de beide systemen zullen gebruiken.
  Wij raden u aan om voorlopig geen gebruik te maken van
  het PDC-systeem wanneer het SHOWVIEW-systeem
  wordt gebruikt.

  103 • Page 28

  SHOWVIEW timer-opname
  Eerste instelling

  Timer programmeren

  SHOWVIEW is een snelle en gemakkelijke manier om Uw VCR
  voor timer opname in te stellen. Alles wat U daarvoor moet doen
  is een paar nummers intoetsen (aangegeven naast de TV-programma's in de gids of in de krant) via de afstandsbediening,
  waarop de TV-zenders, datum, start- en stoptijden automatisch
  worden ingevoerd. Het eerste wat U moet doen is het intoetsen
  van de SHOWVIEW kengetallen in de afstandsbediening. Deze
  kengetallen vindt U in Uw TV-gids.

  Opmerking:
  • Denk er aan dat de klokken van de afstandsbediening en die
  van de VCR gelijk worden gezet voordat U gaat programmeren.
  Druk op de SHOWVIEW toets op de afstandsbediening.
  Het eerste voor instelling beschikbare programma (1-8)
  wordt aangegeven in de linker bovenhoek van de LCD
  display.

  Zo kan bijvoorbeeld de zender Nederland 1 in SHOWVIEW
  aangegeven zijn als nummer 8. Heeft U nu Nederland 1 in de _,
  VCR afgestemd op positie 1 (PS1 - zie onder "Voorinstellen TVzenders"), dan moet U nu de afstandsbediening instellen op po, sitie 8 = PS1, als aangegeven in de illustratie hieronder.

  I [- -~
  d

  r- Voorkeur-positie
  Toets het codenummer van het TV-programma dat U
  wilt opnemen in met de cijfertoetsen.
  Druk op de toets> wanneer U het laatst ingetoetste nummer wilt laten vervallen; telkens wanneer U op deze toets
  drukt vervalt vanaf rechts het laatste nummer.
  Maakt U een fout, druk dan op (S/W}CANCEL en toets het
  nummer opnieuw in.

  (PS) nummor

  Kengetal nummer

  Druk tweemaal op CLOCK/CH op de afstandsbediening.
  De display voor het instellen van het kengetal verschijnt

  nu.

  ,1/

  --I

  f; 1- --....,,,

  Druk op OK
  De programmadatum, start/stop tijd en het PS kanaalnummer worden aangegeven.
  "Erf" verschijnt wanneer een onmogelijke code wordt ingetoetst. Toets dan de juiste code in.
  Wordt het programma elke dag of elke week uitgezonden,
  kunt U dat automatisch laten opnemen door op DAILY
  (dagelijks) of WEEKL Y (wekelijks) te drukken.
  Wilt U de bandsnelheid omschakelen, kies dan SP of LP
  met de SP/LP-toets.

  Toets met de cijfertoetsen het SHOWVIEW kengetal
  in (8 = Nederland 1 enz.).
  ,
  ,
  Om een getal van één cijfer in te toetsen drukt U op 0,0, 8
  (008) enz.

  1
  .----~~~--::~~-1

  [0 DB-P- - -

  r

  /1"'1.

  :J :' .,-", _ :J :J. :J P
  ,_,_·uu L L ''''::.)1'

  Net als hiervoor aangegeven toets U 01 in met de cijfertoetsen.
  Nu geeft SHOWVIEW kengetal 8 aan (Nederland 1) =
  voorkeur-positie 1 (PS1) op Uw VCR.

  ;/1'/

  '.: 1 D , I M PS;)
  •••••

  J

  ....J:I.Ii.Il.. __

  -'8'1_

  SP'

  ·~~I..I'

  Richt de afstandsbediening
  op de VCR en druk op ~.
  De gegevens worden nu naar de VCR overgebracht.

  Druk op OK.
  Voor het instellen van de overige kengetallen herhaalt U
  de stappen 2 tot 4.


  5

  104

  Zodra "FULL" in de display verschijnt
  vol.
  Om verder te gaan met het instellen
  zoekt U voor een niet gebruikte positie
  VIEW toets, druk op de (SfW)CANCEL
  vens worden gewist. Ga nu verder met
  Druk op de toets CLOCK/CH
  functie terug te keren.

  is het geheugen
  van kengetallen,
  met de MENU/REtoets en de gegede stappen 2 tot 4.

  om naar de normale

  5


  Om het SHOWVIEW programmeren voort
  U op SHOWVIEW en herhaal de stappen
  niet doorgaan met programmeren,
  druk
  op de toets om naar de normale functie

  te zetten drukt
  2 tot 4. Wilt U
  dan tweemaal
  terug te keren.

  Druk op de TIMER toets .
  De timer en de I-Ha indicaties verschijnen in de FL·display van de VCR. De VCR staat nu in de timer-functie en
  de opname start en stopt automatisch op de geprogrammeerde tijd.
  Druk op de MENU/REVIEW toets om de programma's in
  de LCD display van de afstandsbediening
  te bekijken.
  De programma's verschijnen één voor één telkens wanneer
  U op de toets drukt. Druk op de PROG. toets om de controlefunctie te verlaten.
  De programma's kunnen ook op het TV-beeld worden weergegeven door op de toets PROG.L1ST te drukken. • Page 29

  In stap 1 kan "FULL" in de LCD-display verschijnen,
  wat betekent dat alle 8 programma's bezet zijn (na een
  paar seconden keert de display terug naar de normale
  functie).
  Wanneer U één of meer programma's wilt laten vervallen en nieuwe data wilt intoetsen, zie dan het volgende
  "Laten vervallen van timer-programma's" en begin
  weer bij nummer 1.

  Timer-instellingen laten vervallen
  Druk op de toets PROG.
  Het programma menu verschijnt.
  Kies het programmanummerdat U wilt laten vervallen
  met de toets A of V of met de cijfertoetsen 1 - O.
  Het gekozen programmanummer stopt met knipperen en
  de gegevens voor die instelling verschijnen.

  ~..!..L

  Wanneer het kengetal hoger is dan 046 (142 bijvoorbeeld), verschijnt na het indrukken van de OK toets in stap 3 het volgende
  in de display (wanneer het kengetal nog niet is vooringesteld).
  r--__

  -::-_-::-~_~_I-/.

  [ ; '-l2-P- - - L
  /I{

  • Toets met de cijfertoetsen het VCR PS (voorkeur-positie) nummer dat U heeft toegewezen aan dat TV-kanaal
  (1-45)en druk vervolgens op OK. Begin dan weer bij stap
  1.

  Wanneer U niet zeker bent van het kengetal voor de TVzender waarvan U wilt opnemen.
  • Volg de stappen 1-2 in het voorafgaande timer-programma deel en druk dan op de CLOCK/CH toets in
  stap 3. Het kengetal verschijnt nu automatisch.

  r----~~~~~_I

  [a

  /.

  Dl-P- - - :/Il

  -['234----'-'-·...
  .,--,.,--_-"-0'--.·-'-,,-'.-...•
  '0';)'.'
  -,
  0;678

  'I" "

  l' ,

  ,0

  ,C M

  PS

  LP
  FRI

  Druk op de toets (SfW) CANCEL.
  De geprogrammeerde gegevens van die instelling zijn nu
  gewist.
  4

  - - 0 L.-

  __

  - M

  \_1."

  :

  PS -

  -

  SP

  ~I-

  .L~I'_"

  Richt de afstandsbediening op de sensor van de VCR
  en druk op TRANS.
  Het programma/klok menu verschijnt nu gedurende een
  paar seconden op het TV-beeld. "--:-----:-- --1--- --" knippert op de plaats waar het programma is vervallen.
  START STOP
  114:30-16:45
  2 9:00-10:30
  319 :00- 20: 00
  4--:-----:-S 9:00-10:00
  612:00-12:30
  7 -- :-B -- :-12 : 14 TUE

  • Toets met de cijfertoetsen het voorkeurnummer PS
  (voorkeur-positie) dat U aan de zender waarvan U
  wilt opnemen heeft toegewezen.

  ,;

  '0

  DATE ps
  E·WED 6
  4/NOV 4
  MO-SU 7
  --/----2/DEC 2
  E-SAT 6

  2/ NOV/93

  • Wilt U nog meer instellingen laten vervallen, herhaal dan
  de stappen 2 t/m 4.
  Druk op de toets PROG. om de videorecorder in de
  normale functie terug te zetten.

  • Druk op de OK-toets om het kanaal vast te leggen.
  Druk dan op CLOCK/CH om naar de normale display
  terug te keren. Herhaal nu de stappen 1 - 5.
  Opmerking:
  • De I-Ha funktie werkt automatisch tijdens timeropname.
  • Als het wispreventienokje van de ingelegde videotape is afgebroken, wordt de band automatisch uitgeworpen als u de
  TIMER-toets indrukt.
  • Als de videoband opraakt tijdens timeropname, werpt de
  VCR automatisch de band uit en wordt automatisch uitgeschakeld.

  SHOWVIEW IS EEN HANDELSMERK GEBRUIKT
  DOORGEMSTAR DEVELOPMENTCORP. SHOWVIEW
  WORDT GEFABRICEERD ONDER LICENTIE VAN
  GEMSTAR DEVELOPMENTCORPORATION.

  105 • Page 30

  Timer-opname
  Maximaal acht programma's kunnen voor opname geprogrammeerd worden en dat kan maximaal één jaar tevoren.
  Alleen voorkeuze-programma's kunnen voor timer-opname gekozen worden. Heeft U nog geen voorkeuze-programma's ingesteld, zie dan de paragraaf "Voorkeuze TV-zenders".

  Voordat U verder gaat  Schakel het TV-toestel en de videorecorder in.
  Zorg ervoor dat het TV-toestel op het videokanaal staat, of
  dat de TVJVCR-schakelaar van de TV op VCR staat (zie de
  paragraaf "Video-kanaal").
  Controleer of de klok in de videorecorder èn die in de afstandsbediening gelijk lopen.


  De videorecorder kan geprogrammeerd worden voor timeropname via de LC display, dan wel via het TV-beeld.

  Er zijn drie soorten timer-opnamen waaruit gekozen kan worden:

  Druk op de toets >.
  De minuten knipperen.

  Eenmalige opname
  Voor het opnemen van een TV-programma dat één keer wordt
  ·uitgezonden.

  Stel de minuten van de starttijd en de uren en minuten
  van de stoptijd in met de toetsen <, >, A en V.
  Wanneer de A of V toets wordt vastgehouden lopen de
  minuten voor of achteruit in stappen van 5 minuten.

  ,1/

  Wekelijkse opname
  Wanneer U een serie wilt opnemen die eenmaal per week wordt
  uitgezonden.

  IC· :]n_

  IO'JU
  -

  Dagelijkse opname
  Wanneer U een serie wilt opnemen die dagelijks van maandag
  t/m zondag wordt uitgezonden.

  Programmeren van de timer via de
  LC display van de afstandsbediening
  Wanneer de LC display clock niet gelijk staat of nog niet is ingesteld, zet die dan eerst gelijk. Zie de paragraaf "Gelijkzetten klok".

  1

  Druk op de toets PROG.
  Nu verschijnt de programma-display. De cijfers in de linker bovenhoek zijn de programmanummers.

  "..LL

  -I~g':'"~---.---:
  -------.-.-:-.-.'
  ~ -I-~ - - M

  PS -

  -

  7

  - 0

  -

  - M

  PS -

  ",:...ucl-

  ICJ;-'J~

  -

  SP

  I

  Druk op de toets>.
  De dag knippert nu.

  S

  Stel de dag in voor eenmalig, wekelijks of dagelijks
  opnemen met de toetsen A of v.
  Wanneer de A toets wordt ingedrukt verschuift de dag
  één plaats vanaf de huidige dag tot aan dezelfde dag van
  de volgende maand. Vervolgens gaat de display naar een
  wekelijkse opname en dan naar een dagelijkse, in deze
  volgorde:
  _ ~ EVERY SUN (elke zondag), EVERY MaN (elke maandag), EVERY TUE (elke dinsdag), EVERY WED (elke
  woensdag), EVERY THU (elke donderdag), EVERY FRI
  (elke vrijdag), EVERY SAT (elke zaterdag), SUN MaN
  TUE WED THU FRI SAT (elke zondag t/m maandag).
  Drukt U op de toets V dan verandert de display in omgekeerde volgorde.

  SP

  ,

  r-

  16:3D- 16:'-/5
  I/ps'·

  '-/

  -EVERY-

  -

  SP

  WED -

  / I'
  / I'
  Wekelijkse opname
  Druk op de toets>.
  Het uur van de starttijd knippert.

  ,,'

  Stel het startuur in met de toetsen A of v.
  De gegevens die knipperen kunnen ingesteld worden met
  de toetsen A of v.
  A : Druk hierop voor een later uur,
  V : Druk hierop voor een vroeger uur.
  Gebruik de < of > toetsen om naar de volgende data te
  gaan.

  ..,..---'~IL
  -:6:50-·-:-•

  - 0 -

  /1'PS

  - M

  -

  -

  SP

  Opmerking:
  • De gegevens in de stappen 2-6 kunnen ook worden ingesteld met de cijfertoetsen 1 - 0 in plaats van de toetsen A en
  V. Om alleen de eenheden in te stellen drukt U eerst op de 0
  en dan op het gewenste cijfer. Voorbeeld: Om 8: 15 in te toetsen drukt U op 0, dan 8, dan 1 en tenslotte 5. Gebruikt U de
  cijfertoetsen dan hoeft U niet op > te drukken om naar het
  volgende item bij het instellen te gaan.

  106

  -

  ::5:30- 16:'-:5
  ~s-1- / sI ~

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  -

  .••.
  //1'\'\'
  Dagelijkse opname
  Druk op de toets>.
  Het kanaalnummer knippert.
  Opmerking:
  • Voor een eenmalige opname wordt de maand automatisch
  gekozen zodra de dag wordt gekozen (tot dezelfde dag van
  de volgende maan). Wanneer U de maand zelf wilt kiezen
  drukt U op
  om naar de maand terug te gaan en met de
  toetsen A of V de gewenste maand in te stellen en vervolgens gaat U verder met de stappen 9-15.

  <

  10

  Stel het kanaalnummer

  v.

  in met de toetsen

  A of

  Wanneer U opneemt van een externe bron, druk dan op
  AV tot "A1" of "A2" verschijnt in de LC display.

  1'/0

  L-

  16:],.0- A 6:'-: 5
  I'?M f'S••••
  lov-sp
  L.;..I~'....:.:FR~I_..1 • Page 31

  In stap 1 kan "FULL" in de LCD-clisplay verschijnen,
  wat betekent dat alle 8 programma's bezet zijn (na een
  paar seconden keert de display terug naar de normale
  functie).
  Wanneer U één of meer programma's wilt laten vervallen en nieuwe data wilt intoetsen, zie dan het volgende
  "Laten vervallen van timer-programma's" en begin
  weer bij nummer 1.

  Timer-instellingen laten vervallen
  Druk op de toets PROG.
  Het programma menu verschijnt.
  Kies het programmanummerdat U wilt laten vervallen
  met de toets A of V of met de cijfertoetsen 1 - O.
  Het gekozen programmanummer stopt met knipperen en
  de gegevens voor die instelling verschijnen.

  ~.!.L

  Wanneer het kengetal hoger is dan 046 (142 bijvoorbeeld), verschijnt na het indrukken van de OK toets in stap 3 het volgende
  in de display (wanneer het kengetal nog niet is vooringesteld).

  .--__ ~_~~

  ..•.
  ~_I/.

  , : '-1,:'_,0_ - - L

  L

  _

  /

  1 ~

  • Toets met de cijfertoetsen het VCR PS (voorkeur-positie) nummer dat U heeft toegewezen aan dat TV-kanaal
  (1-45)en druk vervolgens op OK. Begin dan weer bij stap
  1.

  Wanneer U niet zeker bent van het kengetal voor de TVzender waarvan U wilt opnemen.
  • Volg de stappen 1-2 in het voorafgaande timer-programma deel en druk dan op de CLOCK/CH toets in
  stap 3. Het kengetal verschijnt nu automatisch.

  .--__ ~~~~~J.../.
  [a al-p- - - :/11

  _[, 234-_--'-,- ....
  ,...,,,-_-,,-r-.-..-,,,-C;..•
  <;678

  :1'1"
  "
  , '0 'C

  ,Q'JU
  ,I"
  M PS '0

  .••

  LP
  FRI

  Druk op de toets (SfW) CANCEL.
  De geprogrammeerde gegevens van die instelling zijn nu
  gewist.
  4
  -

  --:-----.,-~
  - 0

  -

  - M

  PS -

  1________

  .• ~
  -

  s~

  .•

  1-

  .L~I
  ...•
  '

  Richt de afstandsbediening op de sensor van de VCR
  en druk op TRANS.
  Het programma/klok menu verschijnt nu gedurende een
  paar seconden op het TV-beeld. "--:-----:-- --1--- --" knippert op de plaats waar het programma is vervallen.
  START STOP
  114:30 •..•16:45
  2 9:00 •..•10:30
  319 :00 •..•20: 00
  4 --:-_ •..•--:-5 9:00 •..•10:00
  612:00 •..•12:30
  7 -- :-8 -- :-12 : 14 TUE

  • Toets met de cijfertoetsen het voorkeurnummer PS
  (voorkeur-positie) dat U aan de zender waarvan U
  wilt opnemen heeft toegewezen.

  '-'

  DATE PS
  E-WED 6
  4/NOV 4
  MO•..•SU 7

  --1----2/DEC
  E-SAT

  2
  6

  21 NOV193

  • Wilt U nog meer instellingen laten vervallen, herhaal dan
  de stappen 2 t/m 4.
  Druk op de toets PROG. om de videorecorder in de
  normale functie terug te zetten.

  • Druk op de OK-toets om het kanaal vast te leggen.
  Druk dan op CLOCK/CH om naar de normale display
  terug te keren. Herhaal nu de stappen 1 • 5.
  Opmerking:
  • De I-Ha funktie werkt automatisch tijdens timeropname.
  • Als het wispreventienokje van de ingelegde videotape is afgebroken, wordt de band automatisch uitgeworpen als u de
  TIMER-toets indrukt.
  • Als de videoband opraakt tijdens timeropname, werpt de
  VCR automatisch de band uit en wordt automatisch uitgeschakeld.

  SHOWVIEW IS EEN HANDELSMERK GEBRUIKT
  DOORGEMSTAR DEVELOPMENTCORP. SHOWVIEW
  WORDT GEFABRICEERD ONDER LICENTIE VAN
  GEMSTAR DEVELOPMENTCORPORATION.

  105 • Page 32

  Timer-opname
  Maximaal acht programma's kunnen voor opname geprogrammeerd worden en dat kan maximaal één jaar tevoren.

  Voordat U verder gaat

  Alleen voorkeuze-programma's kunnen voortimer-opname gekozen worden. Heeft U nog geen voorkeuze-programma's ingesteld, zie dan de paragraaf "Voorkeuze TV-zenders".

  • Schakel het TV-toestel en de videorecorder in.
  • Zorg ervoor dat het TV-toestel op het videokanaal staat, of
  dat de TVNCR-schakelaar van de TV op VCR staat (zie de
  paragraaf "Video-kanaalj.
  • Controleer of de klok in de videorecorder èn die in de afstandsbediening gelijk lopen.

  De videorecorder kan geprogrammeerd worden voor timeropname via de LC display, dan wel via het TV-beeld.

  Er zijn drie soorten timer-opnamen waaruit gekozen kan worden:

  Druk op de toets>.
  De minuten knipperen.

  Eenmalige opname
  Voor het opnemen van een TV-programma dat één keer wordt
  .uitgezonden.

  Stel de minuten van de starttijd en de uren en minuten
  van de stoptijd in met de toetsen <, >, A en V.
  Wanneer de A of V toets wordt vastgehouden lopen de
  minuten voor of achteruit in stappen van 5 minuten.

  Wekelijkse opname
  Wanneer U een serie wilt opnemen die eenmaal per week wordt
  uitgezonden.

  'c· ,n

  IIJ·.JU-

  Dagelijkse opname
  Wanneer U een serie wilt opnemen die dagelijks van maandag
  t/m zondag wordt uitgezonden.

  Programmeren van de timer via de
  LC display van de afstandsbediening
  Wanneer de LC display clock niet gelijk staat of nog niet is ingesteld, zet die dan eerst gelijk. Zie de paragraaf "Gelijkzetten klok",

  1

  Druk op de toets PROG.
  Nu verschijnt de programma-display. De cijfers in de linker bovenhoek zijn de programmanummers.

  ,.l.L

  -I~g-~-------:
  -.-.-------:
  ---_
  ..•
  Ir -I -~ - -

  M

  PS -

  -

  7

  - 0 -

  :-o.IL
  ~--_.
  - I,or :-L'~n-- -: - "MI ",•

  PS -

  -

  SP

  Opmerking:
  • De gegevens in de stappen 2-6 kunnen ook worden ingesteld met de cijfertoetsen 1 - 0 in plaats van de toetsen A en
  V. Om alleen de eenheden in te stellen drukt U eerst op de 0
  en dan op het gewenste cijfer. Voorbeeld: Om 8:15 in te toetsen drukt U op 0, dan 8, dan 1 en tenslotte 5. Gebruikt U de
  cijfertoetsen dan hoeft U niet op > te drukken om naar het
  volgende item bij het instellen te gaan.

  106

  -

  a

  Stel de dag in voor eenmalig, wekelijks of dagelijks
  opnemen met de toetsen A of v.
  Wanneer de A toets wordt ingedrukt verschuift de dag
  één plaats vanaf de huidige dag tot aan dezelfde dag van
  de volgende maand. Vervolgens gaat de display naar een
  wekelijkse opname en dan naar een dagelijkse, in deze
  volgorde:
  _ ~ EVERY SUN (elke zondag), EVERY MON (elke maandag), EVERY TUE (elke dinsdag), EVERY WED (elke
  woensdag), EVERY THU (elke donderdag), EVERY FRI
  (elke vrijdag), EVERY SAT (elke zaterdag), SUN MON
  TUE WED THU FRI SAT (elke zondag t/m maandag).
  Drukt U op de toets V dan verandert de display in omgekeerde volgorde.

  SP

  Stel het startuur in met de toetsen A of v.
  De gegevens die knipperen kunnen ingesteld worden met
  de toetsen A of v.
  A : Druk hierop voor een later uur.
  V : Druk hierop voor een vroeger uur.
  Gebruik de < of > toetsen om naar de volgende data te
  gaan.

  - 0 -

  PS -

  Druk op de toets >.
  De dag knippert nu.

  Druk op de toets>.
  Het uur van de starttijd knippert.

  -

  • M

  ,I"
  ,,';..,ïr'_

  'O;1.JI
  SP
  I~

  "
  -

  16:3D- 16:'-/5
  '}S -1- / sI "

  SUN MON TUE weD

  THU FRI SAT

  -

  "//1'"

  Dagelijkse opname
  Druk op de toets>.
  Het kanaalnummer knippert.
  Opmerking:
  • Voor een eenmalige opname wordt de maand automatisch
  gekozen zodra de dag wordt gekozen (tot dezelfde dag van
  de volgende maan). Wanneer U de maand zelf wilt kiezen
  drukt U op < om naar de maand terug te gaan en met de
  toetsen A of V de gewenste maand in te stellen en vervolgens gaat U verder met de stappen 9-15.

  10

  Stel het kanaalnummer in met de toetsen

  v.

  A

  of

  Wanneer U opneemt van een externe bron, druk dan op
  AV tot "A1" of "A2" verschijnt in de LC display.

  16: 1{)- 1'16:'-/5
  Vlo
  L.-

  Ië'M

  f'S

  IEn-sp

  L~I~'~FR~J_ •.•

  •••• • Page 33

  op de toets>.
  11 Druk
  De bandsnelheid knippert.
  de bandsnelheid op (SP of LP) met de toets
  12 Kies
  vofSP/LP.

  Werkwijze voor timeropname
  A

  of

  Alvorens de opname te starten, de VCR in de MODEfunktie zetten (zie "Multifunktioneel menu") en kontroleren of alle instellingen in de juiste posities zijn gezet
  voor de funkties die u wenst te gebruiken.
  op de toets>.
  13 Druk
  De zend-indicatie knippert

  Leg een onbespeelde videoband in.

  nu als teken dat de geprogrammeerde gegevens doorgezonden kunnen worden.

  Als het wispreventienokje van de videoband is afgebroken, dient u plakband over de uitsparing te plakken.

  ff,:3D- ff,:{-{!iY'

  ,n

  "

  1 'D

  ":. M

  ,,-

  PS I IJ

  Druk de TIMER-toets in.

  ..;::;::..1

  LP -; FRI/

  De timer- en I-Ha indikators verschijnen op de FL-display. De VCR blijft in de timerstand totdat iedere timeropname is beëindigd, tenzij de toets in de vrije stand wordt
  gezet.
  Tijdens de timerstand worden alle andere funkties van de
  VCR uitgeschakeld (behalve de klok) totdat de timerstand
  weer wordt uitgeschakeld.

  1-1'

  Opmerking:


  Wanneer U gegevens vóór het overzenden wilt wijzigen,
  druk dan meermaals op
  of > om naar de data te gaan die
  gecorrigeerd moet worden en toets de juiste gegevens in
  met de A of v toetsen, of met de cijfertoetsen 1 - O. Druk
  daarna op de toets OK.

  <

  14

  De TIMER-indikator van de FL-display verdwijnt, de spanning wordt weer ingeschakeld, en timeropname wordt uitgesteld. Als de timerfunktie van de VCR wordt uitgeschakeld
  terwijl timeropname aan de gang is, gaat de VCR door met
  opnemen totdat de stoptoets wordt ingedrukt of de videoband opraakt.

  Richt de afstandsbediening op de sensor van de VCR
  en druk op TRANS.
  START STOP DATE ps
  116:30 •..• 16:45
  17/DEC 16
  2 -- :-3 -- :-4 -- :-5 -- :-6 -- :-7 -- :-8 -- :-12:14

  Opmerking:  FRI 17/DEC/93

  Programma-gegevens worden van de afstandsbediening
  naar de videorecorder doorgezonden en het programma!
  klok menu verschijnt gedurende een paar seconden in
  beeld.

  • Na een paar seconden verschijnen de programmanummers in de linker bovenhoek van de LCD display. Wilt
  U het programmeren met de A of V toetsen, kies dan
  een ander programmanummer. Druk dan op de toets>
  om de starttijdte laten knipperen en herhaal de stappen

  4t/m 14.

  U kunt een timer-instelling ook veranderen door het
  programma-oveizicht in beeld op te roepen.

  De cursor knippert nu op programmanummer

  Wanneer alle programmanummers geprogrammeerd zijn
  verschijnen alle nummers. In dat geval kunt U met de toetsen
  A en veen
  nummer kiezen dat U opnieuw wilt programmeren voor een ander programma. Druk dan op de toets>
  om gegevens in te toetsen als eerder beschreven.

  Druk op de toets PROG. om de afstandsbediening
  15 de
  normale functie terug te zetten.  Oe I-Ha funktie werkt automatisch tijdens timeropname.
  Als het wispreventienokje van de ingelegde videotape is afgebroken, wordt de band automatisch uitgeworpen als u de
  TIMER-toets indrukt.
  Als de videoband opraakt tijdens timeropname, werpt de
  VCR automatisch de band uit en wordt automatisch uitgeschakeld.

  Drukopv.

  Opmerking:


  • Druk de TIMER-toets in om de timerstand uit te schakelen.

  in

  1.

  Kies de instelling die U wilt veranderen met de A
  of V toetsen.
  Druk op OK.
  Het programma-oveizicht

  verschijnt.

  Corrigeer de gegevens met de
  toetsen.

  < ,>

  , A en

  V

  Druk op de toets OSD PROG.om !'laar het normale beeld terug te keren.

  107 • Page 34

  Bevestigen van programma's voor
  timer-opname

  Programmeren van een timer-opname via het TV-beeld
  Druk op de toets OSD PROG.
  Het programma-menu verschijnt in beeld. Is de klok nog
  niet ingesteld, dan verschijnt het menu CLOCK SET. Stel
  eerst de klok in (zie de paragraaf "Gelijkzetten van de
  klok") en druk vervolgens nogmaals op OSD PROG.

  Alle gegevens voor een timer-opname kunnen op het TV-beeld
  zichtbaar gemaakt worden.

  1

  Richt de afstandsbediening
  op de sensor van de VCR
  en druk op PROG.LIST.
  De programma-gegevens verschijnen nu op het TVbeeld.

  PROGRAM.
  START
  STOP
  DATE
  --:-- ....•--:---1-- (---)
  PS -SP

  Druk nogmaals op de toets PROG.L1ST om de gegevens weer te laten verdwijnen.

  PROG.NO.

  Timer-instellingen
  via de LC display

  laten vervallen

  Druk op de toets PROG.
  Het programma menu verschijnt.

  ~..!.."-

  _[1 234~_--,':"':,-:-.-::'~n:-_~,~,-:-.~,
  ,Q':::1I-J

  Opmerking:
  • De display in de onderste helft van het scherm, geeft aan
  welke van de A, V,
  of
  toetsen U in kunt drukken om
  de gegevens in te toetsen. De + en - indicaties geven het
  punt aan dat geprogrammeerd kan worden (gebruik deze
  toetsen om de gegevens in te toetsen).

  ,-=,_:"'1

  2

  'I"

  ,r

  ,"l
  "D,CMPS'O

  Aofv.
  PROGRAM 1
  START
  STOP
  DATE
  --:-- ....•
  --:-- --1--(---)
  PS -SP

  LP
  FRI

  Druk op de toets (SfW) CANCEL.
  De geprogrammeerde gegevens van die instelling zijn nu
  gewist.

  I

  -

  4
  - D -

  ________

  --:-----·'""l~ 1-

  - NI

  PS -

  -

  s~

  PROG.NO.
  PTV < -:

  .••..... > START: H

  >.

  Druk op
  De cursor gaat naar de uren van de starttijd.

  -;

  ""-_1••.•'

  PROGRAM 1
  START
  STOP
  DATE
  .:00 ....•--:-- --1-- (---)
  PS -SP

  Richt de afstandsbediening
  op de sensor van de VCR
  en druk op TRANS.
  Het programma/klok menu verschijnt nu gedurende een
  paar seconden op het TV-beeld. "--:-----:-- --/--- __u knippert op de plaats waar het programma is vervallen.
  START STOP
  114:30"'16:45
  2 9:00"'10:30
  319:00"'20:00
  4 -- :-_ •.• --: -5 9:00"'10:00
  612:00"'12:30
  7 -- :-B -- :-12 : 14 TUE

  (1 t/m 8) met de toetsen

  Kies het programmanummer

  'Q".J

  ';678

  > START: H

  .••.....

  < >

  Kies het programmanummerdat
  U wilt laten vervallen
  met de toets A of V of met de cijfertoetsen 1 - O.
  Het gekozen programmanummer stopt met knipperen en
  de gegevens voor die instelling verschijnen.

  l'

  PTV < -:

  DATE PS
  E-WED 6
  4/NOV 4
  MO"'SU 7
  -- 1--- -2/DEC 2
  E-SAT 6

  START:H
  .•......
  PROG.NO.<

  :.

  .••.....

  > START: M

  Stel de starttijd uren/minuten en de stoptijd
  nuten met de A , V en < of > toetsen.

  uren/mi-

  PROGRAM 1
  START
  STOP
  DATE
  14::11 ....•16:45 --1-- (---)
  PS -SP

  21 NOV193

  STOP:M  Wilt U nog meer instellingen
  de stappen 2 t/m 4.

  laten vervallen,

  herhaal dan

  Druk op de toets PROG. om de videorecorder
  normale functie terug te zetten.

  STOP:H < -:

  .••.....

  in de
  Druk op
  sen.

  > om

  de cursor

  > DAV

  naar de datum te verplaat-

  PROGRAM 1
  START
  STOP
  DATE,
  14::11 ....•16: 45 .111 (NOV)
  PS 4
  SP
  DAV
  STOP:M<

  108

  -:

  .••..... >PS • Page 35

  Stel de datum in voor eenmalige, wekelijkse of dagelijkse opname met de toetsen A of v.
  Wanneer de A toets wordt ingedrukt verschuift de dag
  één plaats vanaf de huidige dag tot aan dezelfde dag van
  de volgende maand. Vervolgens gaat de display naar een
  wekelijkse opname en dan naar een dagelijkse, in deze
  volgorde:
  E-SUN (elke zondag), E-MON (elke maandag), E-TUE
  (elke dinsdag), E-WED (elke woensdag), E-THU (elke
  donderdag), E-FRI (elke vrijdag), E-SAT (elke zaterdag),
  MO-SU (elke maandag t/m zondag).
  Drukt U op de toets v dan verandert de display in omgekeerde volgorde.
  PROGRAM1
  START
  STOP
  14:30 •.••16:45
  PS4
  SP

  DATE
  E·WED

  11 Wanneer
  PLAY.

  U de PDC-functie

  gebruikt, druk dan op DIS-

  Staat de PDC-functie op ON (aan) en wordt een PDC"signaal uitgezonden, dan verschijnt "PDC" in beeld. Deze
  stap kan worden overgeslagen wanneer U de PDC-functie niet gebruikt.
  PROGRAM1
  START
  STOP
  14:30 •.•• 16:45
  PS06
  SP

  DAV <

  PDC
  DATE
  E·WED

  PS
  ...-.
  _ > PROG.NO.

  ---

  Druk op de toets OK.
  12 De
  cursor gaat terug naar de positie PROGRAM

  en is
  klaar voor het ontvangen van de volgende instelling.

  DAV
  STOP:M<

  -:  >PS

  ---

  herhaal dan de

  13 Druk op PROG.LIST

  om alle instellingen tegelijk op te
  roepen.
  Druk nogmaals op deze toets om het normale beeld op te
  roepen.

  Druk op de toets>.
  De cursor beweegt naar het kanaalnummer.
  PROGRAM1
  START
  STOP
  14:30 •.•• 16:45
  PS.
  SP

  Wilt U verder gaan met programmeren,
  stappen 3 t/m 12.

  DATE
  E·WED  Om door te gaan met timer-programmeren,
  graaf "Verdergaan met timer-instellingen".

  zie de para-

  PS
  DAV < -:

  > SPILP

  Laten vervallen van timer-opnamen via het TV-beeld

  Opmerking:
  • Voor een eenmalige opname wordt de maand automatisch
  gekozen zodra de dag wordt gekozen (tot dezelfde dag van
  de volgende maan). Wanneer U de maand zelf wilt kiezen
  drukt U op
  om naar de maand terug te gaan en met de
  toetsen A of v de gewenste maand in te stellen en vervolgens drukt U op > om de cursor naar het kanaalnummer terug te brengen.

  <

  8

  Stel het kanaalnummer

  in met de toetsen

  A of

  v.
  PROGRAM1
  START
  STOP
  14:30 •.••16:45
  PS06
  SP

  DATE
  E·WED

  ~
  Détimer-functie van de videorecorder moet voor de volgende
  instelling worden opgeheven (zie de paragraaf "Verdergaan
  met timer-instellingen".

  1

  Druk op OSD PROG. om het programma-menu
  op te
  roepen.
  Staat dit menu al in beeld, dan is deze stap overbodig.
  PROGRAM.
  START
  STOP
  DATE
  --:-- ..••••:-- --1-- (---)
  PS -.
  SP
  PROG.NO.
  PTV < -:

  > START: H

  PS
  DAV < -:

  ---

  9

  > SPILP

  Druk op >.
  De cursor gaat naar de bandsnelheid.

  de bandsnelheid
  10 Kies
  vofSP/LP.

  op (SP of LP) met de toets A of

  Kies het programmanummer
  met de toets A of v.

  dat U wilt laten vervallen

  PROGRAM4
  START
  STOP
  DATE
  23:00 •.••23:30 20111 (NOV)
  PS 1
  SP
  PROG.NO
  .•••..... .

  PROGRAM1
  START
  STOP
  14:30 •.•• 16:45
  PS 6
  LP

  SPILP <
  DATE
  E·WED

  SPILP
  PS < -:

  ---

  > PROG.NO.

  :.

  ---

  > START: H

  Druk op de toets SJW CANCEL.
  Het gekozen programma is nu gewist.
  PROGRAM4
  START
  STOP
  DATE
  --:-- ...•--:---1-- (---)
  PS -SP
  PROG.NO
  .•••..... .
  PTV <

  :.

  ---

  > START: H

  109 • Page 36

  • Wilt U nog meer instellingen laten vervallen, herhaal dan
  de stappen 2 en 3.

  4

  Druk op OSD PROG.om naar het normale beeld terug
  te keren.

  • U gaat verder met programmeren door op < te drukken
  om naar het volgende vrije timer-nummer te gaan en U
  herhaalt de stappen 2 tot 7.
  Druk op PROG. LIST.
  Druk nogmaals op deze toets om naar het normale beeld
  terug te gaan.

  Opmerking:


  Wanneer U wilt controleren welke programma's zijn gewist,
  of nog beschikbaar zijn voor programmeren, druk dan op
  PROG.L1ST. Druk nogmaals op deze toets om naar het normale beeld terug te gaan.

  START STOP
  1 PTV.ON :12
  2 --:-3 --:-4 --:-5 --:-6 --:-7 --:-8 --:--

  Serie code opname
  Sommige TV-series zijn voorzien van een serie-code (PTV.) die
  900r de zender wordt toegevoegd. In de toekomst wordt deze
  code bij de programma's in de TV-gidsen, kranten, enz., afgedrukt, zodat U de hele serie eenvoudig met één simpel codenummer kunt intoetsen.
  De PDC code moet op ON worden gezet voordat U begint.
  De functie werkt niet, wanneer de PDC code op ON staat.

  • Druk op MENU.
  De pijl wijst naar MODE .

  • Druk op OK.
  Het functie-overzicht

  MODE verschijnt.

  • Kies de poe functie met de A of v toetsen en kies vervolgens ON met de toets <of >.
  • Druk op OK.

  1

  Druk op de toets PROG•.
  Het eerste beschikbare timer-nummer verschijnt. U ku'nt
  andere nummers kiezen met de toets A of v.

  Druk op de toets <.
  De cursor verschijnt naast de serie-code (PTV.).

  poe

  PROGRAM 1
  START
  STOP

  DATE

  -- :-- - --: --

  --I --(---)

  PS1

  SP

  PTV.ON:.

  PTV.
  PS

  < :- > PROG.NO.

  Kies het serie-code nummer met de toets A of v.
  De toets A verhoogt het nummer (vanaf 01) en de toets
  V verlaagt het nummer.
  PROGRAM 1
  START
  STOP
  --:-----:--

  PS1

  poe
  DATE
  --1--(---)

  SP

  PTY.ON:12
  PTV.

  PS

  < :- > PROG.NO.

  Druk op <.
  De cursor gaat naar de bandsnelheid.

  Kies de bandsnelheid op (SP of LP) met de toets A of
  vofSP/LP.
  Druk op de toets <.
  De cursor beweegt naar het kanaalnummer (PS).

  Kies het kanaal met de toets

  110

  A

  of v.

  DATE PS

  Opmerking:


  Op serie-code instellingen op te heffen, kiest U het programma dat U wilt laten vervallen met de A of V toets en druk op
  de (S/W) CANCEL toets. • Page 37

  Kopiëren van videobanden

  -~

  ........

  ~

  ~

  Druk op de REC toets tot de opname-indicatie in de
  FL-displayoplicht.
  Alvorens de opname te starten, de VCR in de MoDEfunktie zetten (zie "Menustand") en kontroleren of alle
  instellingen in de juiste posities zijn gezet voor de funkties die u wenst te gebruiken.
  De onderstaande aanwijzingen zijn bestemd voor gebruik van
  deze VCR als de VCR voor opname.

  Sluit de VCR's voor weergave CD en opname ® aan,
  m.b.v. de bovenstaande aansluiting.
  Sluit de TV aan op deze VCR om het programma dat
  wordt opgenomen te kunnen volgen.

  Schakel beide VCR's en de TV in.
  Leg een onbespeelde tape in deze VCR en de voorbespeelde tape in de weergavekant van de VCR.
  Druk op AV toets tot" A1" in de FL-display verschijnt.

  Als u klaar bent met opnemen, drukt u de CHANNELtoets in om de externe funktie van de VCR uit te schakelen.

  Opmerking:
  • -Mèt deze aansluiting kan deze VCR worden gebruikt als de
  VCR voor opname of weergave (wij raden aan deze te gebruiken voor opnemen).
  • Wanneer de VCR over VIDEO/AUDIO OUT cinch-aansluitingen beschikt, kunnen deze worden verbonden met de
  AV21N aansluitingen van deze VCR voor het kopiëren van
  banden. In dat geval zet U deze VCR op "A2" in stap 4.

  Wissen van de op-scherm displays
  Als u deze VCR gebruikt als weergavedeck tijdens het dubben
  van een tape, worden de op-scherm funktie-indikators die op
  het TV-scherm verschijnen, tijdens werking van de VCR, opgenomen. U kunt deze indikators wissen als u dat wilt.

  Kies de juiste bandsnelheid met de toets SP/LP.
  "LP" licht op in de FL-display wanneer de langspeel snelheid wordt gelozen Voor de standaard snelheid is er geen
  indecatie.

  Druk de I-Ha toets in en daarna de opnametoets
  (REC),houd beide toetsen ingedrukt totdat de I-Ha indikator op de FL-display verschijnt.
  De I-HQ indikator gaat knipperen terwijl het automatisch
  bandafstemproces aan de gang is. Als het proces kompleet is stopt de indikator met knipperen en blijft branden.
  De VCR wordt dan in de opnamepauzestand geschakeld.

  Start de weergave van de brontape met de weergavekant van de VCR.
  Als de weergave-VCR beschikt over de I-HQ funktie dient
  deze tijdens weergave te worden ingeschakeld.

  Stel het audioniveau in met de regelaar REC LEVEL zie de paragraaf instellen audioniveau").

  In de uitgeschakelde stand, op oFF, zetten met de
  of> toets.

  <

  Druk de MENU/REVIEW-toets in.
  • Zet de oSD-funktie terug in de ingeschakelde stand, op
  oN, om de op-scherm indikators terug te krijgen. • Page 38

  Audio opname
  Voordat U verder gaat:
  • Controleer of de videorecorder is aangesloten op de audiobron, als aangegeven in de paragraaf "Aansluitingen".

  Stereo opname
  Deze videorecorder kan ook als stereo audiorecorder worden
  gebruikt (alleen geluid, zonder beeld). Sluit de recorder daarvoor aan op een audiosysteem (CD, tuner, enz.). Op deze manier kan 8 uur muziek op één band worden opgenomen (met
  een E-240 band op LP) afhankelijk van de gebruikte band.
  Schakel de videorecorder

  en de audiobron

  in.

  Kies de gewenste snelheid met de toets SPEED of LPI

  SP.

  Start de weergave van de audiobron en stel het opnameniveau in met REC LEVEL (- zie paragraaf "Opname TV-programma's).
  Druk op REC om de opname te starten.

  112 • Page 39

  In geval van problemen
  Kontroleer of alle regelaars in de juiste standen zijn gezet en of alle kabels goed zijn aangesloten (wij verwijzen u naar deze handleiding voor de juiste procedures), als u problemen mocht krijgen bij het gebruik van deze VCR. Mocht een probleem blijven bestaan,
  volg dan het onderstaande advies op.
  Noteer dan het modelnummer en de serienummers en alle gegevens die van belang zijn m.b.t. de dekking van de garantie, als u het
  probleem niet kunt oplossen aan de hand van onderstaande instrukties. Stel tevens een duidelijke beschrijving van het bestaande
  probleem op schrift. Neem daarna pas kontakt op met uw dichtstbijzijnde Akai servicedienst.

  PROBLEEM

  KONTROLEPUNT

  Geen spanning naar de VCR.

  Zit het netsnoer in het stopkontakt?

  De uitwerptoets werkt niet.

  Werkt de uitwerptoets niet, terwijl de videocassetterecorder in de timeropnamestand staat? Druk de TIMER-toets in om de timeropnamestand uit ~ schakelen.
  Druk de stoptoets en daarna de uitwerptoets in als de VCR in de opnamestand staat.
  ,

  Geen beeld op het TV-scherm.

  Staat de TV ingesteld op het videokanaal?
  Is de antenne goed aangesloten?
  Brandt de "A1 of A2" indikator op de FL-display? Zo ja, druk dan de
  CHANNEL-toets in om deze uit te zetten.
  Staat de VCR in de juiste stand?

  De VCR neemt niet op.

  Werd "hetwispreventienokje verwijderd? Zo ja, plak dan plakband over
  de uitsparing.
  U moet de opnametoets een paar sekonden indrukken om de opname
  te starten.
  Brandt de "A1 of A2"-indikator op de FL-display? Zo ja, druk dan de
  CHANNEL·toets in om deze uit te zetten.

  De VCR werkt niet bij gebruik van de afstandsbediening.

  Vervang de batterijen in de afstandsbediening.

  Slechte kwaliteit van alle TV-zenders.

  Kontroleer orde~TV goed is afgestemd op het videokanaal.
  Kijk de antenne-aansluitingen na.
  Staat de TVNCR-schakelaar

  in de stand VCR?

  De videotape wordt uitgeworpen als u de opnametoets indrukt.

  Werd het wispreventienokje afgebroken?
  Zo ja, plakband over de uitsparing plakken.

  Storingen in het weergavebeeld.

  Gebruik de automatische sporingstoets (AUTO TRACKING) voor bijregelen ..
  Bijregelen met de multi-bedieningstoetsen.

  De FL-display knippert.

  Er is een spanningsuitval geweest (van meer dan 60 minuten).
  De klok- en programmagegevens moeten opnieuw worden ingesteld.

  De snelle zoeker werkt niet.

  Kontroleer of de VCR in de weergavestand staat.

  Timeropname werkt niet.

  Staat de klok op de juiste tijd ingesteld?
  Zijn de datum, de start- en stoptijden korrekt ingesteld?

  Opmerking:

  • Als u klaar bent met gebruik van de VCR werpt u de cassette uit en schakelt u de spanning uit.
  • De VCR kan warm worden tijdens gebruikt; dit is normaal en geen teken van slechte werking. Echter, zorg ervoor dat de videocassetterecorder op een goed geventileerde plaats staat, en zet niets op de ventilatiegaten.

  113 • Page 40

  Technische gegevens
  Formaat
  Video-opnamesysteem

  Roterende koppen
  Radiofrekwentie-ingang

  Radiofrekwentie-uitgang

  Opname (lijningang)
  Weergave (lijnuitgang)

  Video
  Lijningangsniveau
  Lijnuitgangsniveau
  Signaal-tot-ruis verhouding
  Horizontale resolutie

  VHS-standaard
  (PAL, MESECAM)
  Roterend, schuin azimuth spiraalvormig aftastsysteem
  met
  twee koppen
  4 videokoppen en 2 audiokoppen
  Systeem B, G (PAL, SECAM)
  met mono of multiplex 2 kanalen
  geluid (NICAM)
  VHF kan. 2 - 4,5 -12
  UHF kan. 21 - 69
  Kabelkan. S1' - S3', S1 - S41
  .... Systeem G type modulatie
  UHF kan. 30 - 39 instelbaar
  (voorkeuzekanaal 36)
  PAL, SECAM
  (MESECAM-band)
  PAL, SECAM
  (MESECAM-band)

  0,5 - 2,0 Vp-p/75 ohm, asymmetrisch
  1,0 Vp-p/75 ohm, asymmetrisch
  Meer dan 45 dB
  Meer dan 250 lijnen

  Audio
  Lijningangsniveau
  Lijnuitgangsniveau
  SIR-afstand
  Frekwentieresponsie
  Wow & flutter

  -6 dBm/50 kohm, asymmetrisch
  -6 dBm/1 kohm, asymmetrisch
  Beter dan 90 dB (VHS HiFi)
  20 - 20.000 Hz
  0,005% WRMS (VHS HiFi)

  Opname/weergavetijd
  SP functie
  LP functie

  240 min. met E-240 cassette.
  480 min. met E-240 cassette.

  Bandsnelheid·
  SP functie
  LP functie

  23,39 mm/sec
  11,695 mm/sec

  Snelle zoeker
  SP functie
  LP functie

  Snel vooruitspoel-, terugspoeltijd (FF, REW)

  Timer
  Programma
  Klokreferentie
  Display
  Spanningsvereisten
  Spanningsverbruik
  Bedrijfstemperatuur
  Afmetingen
  Gewicht

  Ca. 5 of 13 maal de normale snelheid
  Ca. 3 of 7 maal de normale snelheid

  Ongeveer 5 min. met E-180 cassette

  8 programma's/1 jaar
  Kwarts kristal
  TV-scherm & FL (bandteller, timer, enz.)
  220-230 V wisselstroom, 50 Hz
  28 W
  5° C - 40° C
  425 (B) x 92 (H) x 358 (D) mm
  6,0 kg

  Standaardaccessoires
  Antennekabel
  Afstandsbediening
  Batterijen voor afstandsbediening

  1
  1
  2

  Wanneer een vuile band wordt gebruikt, zal stof worden gevormd op de videokoppen. Dit zal storingen op het TV-scherm
  veroorzaken die niet kunnen worden verholpen met de spoorregelaar van de videocassetterecorder of de fijnafstemregelaar
  van de TV. Mocht dit gebeuren, dienen de koppen evenals de
  andere interne onderdelen te worden gereinigd. Aangezien dit
  apparaat een fijnprecisie-instrument is, mag u dit nooit zelf openen. Breng het voor reiniging naar een goede servicedienst of
  naar een erkende AKAI servicedienst. • Page 41

  AKAI

  AKAI ElECTRIC

  eD., LTD.  AEF
  Printedin France


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai VS-G64SV-EOH-DNV wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai VS-G64SV-EOH-DNV in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,43 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info