Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/69
Nächste Seite
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Benelux Branch
Leuvensesteenweg 510 b6
1930 Zaventem - België
Tel. +32-(0)2-725 13 15
Fax +32-(0)2-725 13 26
E-mail: info@alpine.be
RDS DVD-AUDIO/VIDEO-ontvanger
DVA-9861Ri
R
DIGITAL VIDEO
TM
ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE WAGEN
DVA-9861Ri_Cover 06.7.14 4:42 PM ページ 1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE WAGEN

  R

  RDS DVD-AUDIO/VIDEO-ontvanger

  DVA-9861Ri
  TM

  DIGITAL VIDEO

  • GEBRUIKERSHANDLEIDING
  Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.

  ALPINE ELECTRONICS GmbH
  Benelux Branch
  Leuvensesteenweg 510 b6
  1930 Zaventem - België
  Tel. +32-(0)2-725 13 15
  Fax +32-(0)2-725 13 26
  E-mail: info@alpine.be • Page 2

  CHM-S630
  CHA-S634

  CHA-1214

  • CD-wisselaar voor DVA-9861 Ri

  • CD-wisselaar voor DVA-9861 Ri

  U kunt meer doen met Alpine CD-wisselaars!
  Meer muziekselecties, meer veelzijdigheid, meer comfort.
  De CHA-S634 is een hoogwaardige CD-wisselaar voor 6 CD’s met nieuwe M DAC, CD-R/RW PLAY BACK, MP3
  PLAY BACK en CD TEXT.
  Het CHA-1214 Ai-NET-model is goed voor 12 CD’s, terwijl het CHM-S630 M-Bus-model een supercompacte wisselaar
  is voor 6 CD’s met CD-R/RW PLAY BACK. • Page 3

  NEDERLANDS

  Inhoud
  Gebruiksaanwijzing
  WAARSCHUWING
  WAARSCHUWING................................... 4
  VOORZICHTIG......................................... 4
  VOORZORGSMAATREGELEN ............... 4
  Welke CD’s kunt u afspelen?................. 6

  Aan de slag
  Toestel in- en uitschakelen............................... 8
  Frontpaneel losmaken en bevestigen ............... 8
  Ingebruikneming .............................................. 9
  Volume instellen .............................................. 9
  Instellen van de tijd .......................................... 9

  Radio
  Luisteren naar de radio......................................9
  Handmatig opslaan van voorkeuzezenders .... 10
  Auto memory van voorkeuzezenders............. 10
  Afstemmen op voorkeuzezenders .................. 10
  Frequentiezoekfunctie.................................... 10

  RDS
  RDS-ontvangstmodus instellen en
  RDS-zenders ontvangen ............................ 11
  RDS-voorkeuzezenders oproepen.................. 11
  Regionale (lokale) RDS-zenders ontvangen .... 11
  Instellen van het zoeken volgens
  programma-identificatie (PI SEEK) .......... 12
  PTY31-ontvangst (Nooduitzending)
  instellen...................................................... 12
  Het uur instellen op automatisch aanpassen .. 12
  Verkeersinformatie ontvangen ...................... 12
  Zenders zoeken volgens programmatype
  (PTY)......................................................... 13
  Verkeersinformatie ontvangen tijdens het
  afspelen van een CD of
  een radio-uitzending .................................. 13
  Prioriteitsnieuws ............................................ 13
  Weergave van radiotekst................................ 14

  CD/MP3/WMA
  Afspelen ......................................................... 14
  Herhaald afspelen ........................................... 15
  M.I.X. (functie voor willekeurig afspelen) .... 16
  Zoeken op CD-tekst ....................................... 16
  Zoeken op bestands-/mapnaam
  (voor MP3/WMA) ..................................... 16
  Over MP3/WMA ........................................... 17

  DVD/Video-CD
  Een CD afspelen............................................. 19
  Zoeken op programma.................................... 19
  Zoeken op afspeellijst..................................... 19
  Afspelen stoppen (PRE-STOP) ...................... 20
  Afspelen stoppen ............................................ 20
  Snel vooruit spoelen/Snel achteruit spoelen ... 20
  Begin van hoofdstukken of tracks zoeken ...... 20
  Programma/Afspeellijst kiezen....................... 21
  Stilstaande beelden afspelen (pauzeren) ......... 21
  Beeld per beeld afspelen vooruit/achteruit ..... 21
  Afspelen in slow motion................................. 21
  Zoeken op titelnummer .................................. 21
  Zoeken op groepsnummer .............................. 21
  Zoeken op nummer van het programma
  of de afspeellijst ......................................... 21
  Rechtstreeks zoeken op
  hoofdstuk- of tracknummer........................ 22
  Herhaald afspelen ........................................... 22
  Veranderen van audiotrack............................. 23
  Veranderen van hoek...................................... 23
  Veranderen van ondertitels
  (ondertitelingstaal) ..................................... 23
  De status van de CD weergeven ..................... 24
  Scrol om naar de vorige of volgende
  pagina te gaan ............................................ 24

  1-NL • Page 4

  Instelling van het geluid
  Regeling Bass/Treble/Balance
  (links-rechts)/Fader (voor-achter)/Defeat.. 25
  Regeling van de Bass ..................................... 25
  Regeling van de Treble................................... 26
  In- en uitschakelen van de functie Loudness .. 26

  Andere functies
  Tekst weergeven ............................................ 27
  Tijd weergeven............................................... 28
  Black-outmodus in- en uitschakelen .............. 28
  Wallpaper instellen ........................................ 28

  SETUP
  Aanpassen van het geluid
  Het basisvolume van bronsignalen aanpassen.............. 29
  In- en uitschakelen van de subwoofer .......................... 29
  Subwoofersysteem instellen ......................................... 29

  Scrollfunctie aanpassen
  Verlichtingskleur veranderen........................................ 29
  Dimmerregeling............................................................ 29
  Instellen van het scrolltype........................................... 29
  Instellen van het scrollen (TEXT SCROLL)................ 29
  Demonstratie................................................................. 29

  Extern toestel
  Aansluiten op een MP3-wisselaar (PLAY MODE)...... 29
  Mutemodus in- en uitschakelen (INT MUTE) ............. 29
  AUX-modus instellen (V-Link) ................................... 29
  Aansluiten op een externe versterker ........................... 30
  Digitale uitgang instellen.............................................. 30

  DVD-instelling
  Bediening DVD-instelling ..................................... 30
  De taal instellen ............................................................ 31
  Instelling tv-scherm ..................................................... 31
  Instelling van de landcode ........................................... 31
  Classificatieniveau instellen (oudercontrole) ............... 32

  Audio-instelling
  Bediening Audio-instelling..................................... 33
  Digitale uitgang instellen.............................................. 33
  Downmix-modus instellen............................................ 34

  2-NL

  Standaardinstelling
  Bediening standaardinstelling................................. 35
  DVD-audio afspeelmodus instellen.............................. 35
  CD-afspeelmodus instellen........................................... 35
  Video-CD-afspeelmodus instellen................................ 35
  De bonusgroep afspelen................................................ 35

  Externe audioprocessor (optioneel)
  Instelprocedure voor Dolby Surround............ 36
  Luidsprekers instellen .................................... 37
  MX-modus van de externe audioprocessor
  instellen...................................................... 37
  Scheidingsfilterafstelling ............................... 37
  Tijdcorrectie handmatig uitvoeren
  (TCR)/faseomschakeling........................... 38
  De tijdcorrectie berekenen......................... 38
  De tijdcorrectie invoeren ........................... 38
  De fase omschakelen ................................. 39
  Instellingen grafische equalizer ..................... 39
  Instellingen parametrische equalizer.............. 40
  Bascompressor instellen................................. 40
  Bass Focus instellen ....................................... 41
  Luidsprekerinstelling ..................................... 41
  Instelling van Dolby Digital........................... 41
  Luidsprekerniveaus regelen....................... 41
  Het geluid van de lage tonen mengen
  met het achterkanaal ............................ 42
  Het akoestisch beeld instellen ................... 42
  Krachtig geluid met hoog volume
  verkrijgen ............................................. 43
  DVD-niveau instellen .................................... 43
  Pro Logic II-modus gebruiken ....................... 43
  Lineaire PCM-instelling................................. 44
  Instellingen opslaan in het geheugen ............. 44
  Het voorkeuzegeheugen oproepen ................. 44
  Het huidige voorkeuzenr. / equalizermodus
  bevestigen .................................................. 44
  Werking afstandsbediening............................ 45 • Page 5

  iPod™ (optioneel)
  Afspelen ......................................................... 46
  Een gewenst liedje zoeken ............................. 46
  Zoeken op afspeellijst................................ 46
  Zoeken op artiest ....................................... 46
  Zoeken op album ....................................... 47
  Zoeken op liedje ........................................ 47
  Rechtstreekse zoekfunctie.............................. 47
  Afspeellijst/Artiest/Album kiezen.................. 48
  Snel zoeken .................................................... 48
  Afspelen in willekeurige volgorde (M.I.X.) .. 48
  Herhaald afspelen........................................... 48
  Tekst weergeven ............................................ 48

  Installatie en aansluitingen
  Waarschuwing ...................................... 62
  Voorzichtig ............................................ 62
  Voorzorgsmaatregelen ......................... 62
  Installatie........................................................ 63
  Aansluitingen ................................................. 65
  Voorbeeld van systeem .................................. 67

  Wisselaar (optioneel)
  Bediening van een CD-wisselaar
  (optioneel).................................................. 49
  Snel zoeken .................................................... 49
  MP3-bestanden afspelen met de
  CD-wisselaar (optioneel)........................... 49
  Keuze tussen verschillende CD-wisselaars
  (optioneel).................................................. 49

  Afstandsbediening
  Bedieningstoetsen op de afstandsbediening... 50
  Bij het gebruik van de afstandsbediening ...... 51
  Batterijen vervangen ...................................... 51

  Informatie
  Over DVD’s ................................................... 52
  Terminologie.................................................. 53
  Lijst van taalcodes.......................................... 54
  Lijst van landcodes......................................... 55
  Bij problemen................................................. 57
  Specificaties ................................................... 61

  3-NL • Page 6

  Gebruiksaanwijzing
  WAARSCHUWING
  WAARSCHUWING
  Dit symbool wijst op belangrijke aanwijzingen.
  Niet-naleving van de aanwijzingen kan ernstig
  letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
  VOER GEEN BEDIENINGEN UIT DIE UW AANDACHT
  AFLEIDEN EN ZO HET VEILIG BESTUREN VAN UW
  VOERTUIG IN GEVAAR BRENGEN.
  Functies die langer dan een moment uw aandacht vereisen, mogen
  alleen worden bediend nadat u uw voertuig volledig tot stilstand
  heeft gebracht. Breng uw voertuig altijd tot stilstand op een veilige
  plaats alvorens deze functies te bedienen. Niet-naleving van deze
  aanwijzing kan een ongeval tot gevolg hebben.

  STEL HET GELUIDSVOLUME ZO IN DAT U NOG ALTIJD
  GELUIDEN VAN BUITEN KUNT WAARNEMEN TIJDENS
  HET RIJDEN.
  Niet-naleving van deze aanwijzing kan een ongeval tot gevolg
  hebben.

  HET TOESTEL NIET UIT ELKAAR NEMEN OF WIJZIGEN.
  Niet-naleving van deze aanwijzing kan een ongeval, brand of een
  elektrische schok tot gevolg hebben.

  GEBRUIK HET TOESTEL ALLEEN IN AUTO’S MET EEN 12VOLT-ACCU MET NEGATIEVE AARDING.

  VOORZICHTIG
  Dit symbool wijst op belangrijke aanwijzingen.
  Niet-naleving van de aanwijzingen kan letsel of
  materiële schade tot gevolg hebben.
  STOP ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK INDIEN ER ZICH
  EEN PROBLEEM VOORDOET.
  Niet-naleving van deze aanwijzing kan lichamelijk letsel of
  beschadiging van het toestel veroorzaken. Breng het toestel naar uw
  erkende Alpine-dealer of het dichtstbijzijnde Alpineonderhoudscentrum voor herstelling

  GEBRUIK GEEN NIEUWE EN OUDE BATTERIJEN DOOR
  ELKAAR. PLAATS DE BATTERIJEN VOLGENS DE JUISTE
  POLARITEIT.
  Als u de batterijen plaatst, dient u de juiste polariteit (+ en –) in acht
  te nemen, volgens de aanwijzing. Het scheuren of het uitlekken van
  chemische producten uit de batterij kan brand of lichamelijk letsel
  veroorzaken.

  VOORZORGSMAATREGELEN
  Toestel reinigen
  Gebruik een zachte droge doek om het toestel regelmatig te reinigen.
  Voor hardnekkige vlekken mag u de doek alleen met water
  bevochtigen. Als u andere producten gebruikt, kunnen de lak of de
  kunststof aangetast raken.

  (Als u hier niet zeker van bent, vraag het dan na bij uw dealer.) Nietnaleving van deze aanwijzingen kan brand of andere nare gevolgen
  hebben.

  Temperatuur

  HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS BATTERIJEN
  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

  Vochtcondensatie

  Het inslikken ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Indien dit
  toch gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

  GEBRUIK BIJ HET VERVANGEN VAN ZEKERINGEN
  ALLEEN ZEKERINGEN MET DEZELFDE AMPEREWAARDE.
  Niet-naleving van deze aanwijzing kan brand of een elektrische
  schok tot gevolg hebben.

  VENTILATIEOPENINGEN OF RADIATORPANELEN NIET
  AFSTOPPEN.
  Hierdoor kan binnen in het toestel een zodanig intense hitte ontstaan
  dat er brand uitbreekt.

  GEBRUIK DIT TOESTEL ALLEEN VOOR MOBIELE 12VTOEPASSINGEN.
  Elk ander gebruik dan dat waarvoor het toestel is ontworpen is, kan
  brand, een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.

  RAAK DE INVOERSLEUVEN OF ANDERE OPENINGEN
  NIET AAN EN LEG ER GEEN VREEMDE VOORWERPEN IN.
  Niet-naleving van deze aanwijzing kan letsel of beschadiging van
  het toestel tot gevolg hebben.

  4-NL

  Zorg ervoor dat de temperatuur in het voertuig tussen +60 °C en
  –10 °C bedraagt voor u het toestel inschakelt.
  Ten gevolge van condensatie kan het weergegeven geluid van de CD
  zweven. In dit geval haalt u de CD uit de speler en wacht u ongeveer
  een uur tot het vocht is verdampt.

  Beschadigde CD
  Probeer nooit CD’s af te spelen die gebarsten, verbogen of
  beschadigd zijn. Als u een slechte CD afspeelt, kan het
  weergavemechanisme ernstig beschadigd raken.

  Onderhoud
  Probeer in geval van problemen nooit zelf het toestel te herstellen.
  Breng het toestel naar uw Alpine-dealer of de dichtstbijzijnde
  Alpine-onderhoudsdienst voor onderhoud. • Page 7

  Probeer het volgende nooit

  Correcte hantering

  Neem de CD niet vast of trek er niet aan terwijl hij door het
  automatisch herladingsmechanisme in de speler wordt getrokken.
  Probeer geen CD in het toestel te plaatsen terwijl het toestel is
  uitgeschakeld.

  Laat de CD niet vallen. Houd de CD zo vast dat u geen
  vingerafdrukken achterlaat op het oppervlak. Breng geen kleefband,
  papier of zelfklevend papier op de CD aan. Schrijf niet op de CD.
  JUIST

  ONJUIST

  JUIST

  CD’s plaatsen
  U kunt slechts één CD tegelijk in uw speler plaatsen om af te spelen.
  Probeer nooit meer dan één CD in de speler te steken.
  Zorg ervoor dat de labelzijde naar boven ligt als u de CD plaatst.
  Als u een CD op een onjuiste manier invoert, zal “ERROR” op uw
  speler worden weergegeven. Als “ERROR op het display blijft staan,
  hoewel de CD goed werd ingevoerd, drukt u met een scherp
  voorwerp (bijvoorbeeld een balpen) op de RESET-toets.
  Als u een CD afspeelt terwijl u op een zeer hobbelige weg rijdt, kan
  de weergave verspringen, maar dit veroorzaakt geen krassen op de
  CD of beschadigt de speler niet.

  Nieuwe CD’s
  Om te voorkomen dat de CD blokkeert, werpt de CD-speler
  automatisch CD’s uit met een onregelmatig oppervlak of CD’s die
  verkeerd werden geplaatst. Wanneer een nieuwe CD in de speler
  wordt geplaatst en na het laden weer wordt uitgeworpen, ga dan met
  uw vinger rond de opening in het midden en de buitenrand van de
  CD. Als u kleine bobbeltjes of onregelmatigheden voelt, kan dit de
  oorzaak zijn dat de CD wordt geweigerd. U kunt de bobbeltjes
  verwijderen door langs de binnenzijde van het gat en langs de
  buitenrand van de CD te wrijven met een balpen of een soortgelijk
  voorwerp. Plaats de CD daarna opnieuw in de speler.
  Opening in
  het midden

  Opening in
  het midden

  Bobbeltjes

  Nieuwe CD

  CD reinigen
  Vingerafdrukken, stof of vuil op het oppervlak van de CD kunnen tot
  gevolg hebben dat de CD-speler verspringt. Voor een
  routinereiniging volstaat het het weergaveoppervlak met een schone,
  zachte doek af te vegen van het midden van de CD naar de
  buitenzijde.
  Als het oppervlak zeer vuil is, bevochtigt u een schone, zachte doek
  met een oplossing van zacht neutraal schoonmaakmiddel voor u de
  CD reinigt.

  CD-accessoires
  Er bestaan verschillende accessoires om het CD-oppervlak te
  beschermen en de geluidskwaliteit te verbeteren. De meeste ervan
  beïnvloeden echter de dikte en/of doorsnede van de CD. Wanneer
  dergelijke accessoires worden gebruikt, kan de CD buiten de
  standaardspecificaties vallen, wat bedieningsproblemen kan
  veroorzaken. Het is dus niet aan te bevelen dergelijke accessoires te
  gebruiken voor CD’s die in Alpine CD-spelers worden afgespeeld.

  Buitenkant
  (bobbeltjes)

  CD’s met onregelmatige vorm
  Gebruik in dit toestel alleen CD’s met ronde vorm; gebruik nooit
  CD’s met een speciale vorm.
  Als u CD’s met een speciale vorm gebruikt, kan het mechanisme
  beschadigd raken.

  Doorschijnend vel

  CD-stabilisator

  De plaats van installatie
  Zorg ervoor dat de DVA-9861Ri niet wordt geïnstalleerd op een
  plaats die is blootgesteld aan:

  Rechtstreeks zonlicht en warmte
  Hoge vochtigheid en water
  Overmatig veel stof
  Overmatig veel trillingen

  5-NL • Page 8

  Welke CD’s kunt u afspelen?

  Volgende CD’s kunnen niet worden afgespeeld
  DVD-ROM’s, DVD-RAM’s, CD-ROM’s (behalve MP3/
  WMA-bestanden), foto-CD’s, enz.

  Geschikte CD’s
  De hierna vermelde CD’s kunnen in dit toestel worden afgespeeld.
  Merkteken
  (logo)

  Opgenomen inhoud CD-formaat

  DVD-regionummer (afspeelbaar regionummer)
  Deze DVD-speler kan elke CD afspelen waarvan het regionummer 2
  (of All) is. DVD’s met een regionummer dat hierna niet is
  aangegeven, kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-speler.

  12 cm*
  DVD-audio

  2

  Audio + Video

  ALL

  8 cm
  12 cm*
  DVD-video

  Audio + Video
  8 cm

  12 cm
  DIGITAL VIDEO

  Video-CD

  Deze DVD head-unit is compatibel met de afspeelregeling (PBC) die
  geschikt is voor video-CD’s (versie 2.0).
  Met “PBC” kunt u menuschermen die op de CD werden opgenomen,
  gebruiken om de gewenste scène te zoeken en kunt u verschillende
  soorten informatie in dialoogvorm bekijken.

  Gebruik van compact disks (CD/CD-R/CD-RW)

  Audio + Video
  8 cm

  12 cm

  Muziek-CD

  Video-CD’s

  Als u CD’s gebruikt die niet aan deze voorschriften beantwoorden,
  kan de goede werking niet worden gegarandeerd.
  U kunt CD-R’s (CD Recordable)/CD-RW’s (CD-ReWritable)
  gebruiken die alleen werden opgenomen op audiotoestellen. U kunt
  ook CD-R’s/CD-RW’s afspelen die audiobestanden in MP3/WMAformaat bevatten.


  Audio
  8 cm
  (CD-single)

  * Geschikt voor two-layer DVD-schijven  De volgende CD’s kunnen niet altijd op dit toestel worden
  afgespeeld:
  CD’s met fouten, CD’s met vingerafdrukken, CD’s die werden
  blootgesteld aan extreme temperaturen of zonlicht (bijv.
  achtergelaten in de auto of in dit toestel), CD’s die in onstabiele
  omstandigheden werden opgenomen, CD’s waarop een opname
  is mislukt en waarop men een heropname heeft geprobeerd,
  CD’s die beschermd zijn volgens het auteursrecht en die niet
  voldoen aan de industrienorm voor audio-CD’s.
  Gebruik CD’s met MP3/WMA-bestanden die zijn geschreven in
  een formaat dat compatibel is met ISO9660 niveau 1 of niveau 2.
  Zie pagina’s 17 en 18 voor meer informatie.

  Als u CD-R/CD-RW gebruikt
  • Als een CD-R/CD-RW niet kan worden afgespeeld, dient u na te
  gaan of de laatste schrijfsessie werd afgesloten (beëindigd).
  • Beëindig de CD-R/CD-RW indien nodig en probeer de CD
  opnieuw af te spelen.

  Tips om uw eigen CD’s te maken
  De DVA-9861Ri kan DVD-audio, DVD-video, Video-CD en AudioCD afspelen en beschikt over een ingebouwde MP3/WMA-decoder.
  Volgende informatie kan u helpen om uw eigen muziek-CD’s
  (Audio-CD of CD-R/RW-bestanden met MP3/WMA-codering) te
  maken.
  Wat is het verschil tussen een audio- en een MP3/WMA-CD?
  Een audio-CD heeft hetzelfde formaat als de CD’s die u in de winkel
  koopt (ook wel CD-DA genoemd). MP3 (MPEG-1 Audio Layer
  3)/WMA (Windows Media Audio) is een databestand dat gebruik
  maakt van een comprimeermodel om de grootte van het
  muziekbestand te verkleinen.*

  6-NL • Page 9

  Hybride audio-CD en data- (MP3/WMA) CD-R/RW-CD’s:
  De DVA-9861 Ri kan beide sectoren op de CD lezen. Kies CDDA
  om het audiogedeelte af te spelen of MP3/WMA om het MP3/
  WMA-gedeelte* af te spelen.
  Multisessie CD-R/RW:
  Als een opname werd stopgezet, wordt dit als één sessie beschouwd.
  Als de CD niet wordt afgesloten (beëindigd), kunnen bijkomende
  gegevens worden toegevoegd.
  Als deze bijkomende gegevens worden opgenomen, wordt dit een
  “multisessie”-CD. De DVA-9861Ri kan enkel multisessies met
  gegevensformaat lezen (MP3/WMA-bestanden – geen audio-cdbestanden).
  Degelijk geformatteerde MP3/WMA-CD’s:
  Gebruik ISO9660-formattering om de CD’s goed te kunnen afspelen.
  U kunt ook standaard ISO-benaming Level 1 (8.3 DOS-standaard),
  Level 2 (32 tekens) of Joliet (lange bestandsnamen van Windows of
  Macintosh) gebruiken voor de benoeming van bestanden.*
  *Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor bijkomende informatie.

  Behandeling van compact disks (CD/CD-R/CD-RW)  Raak het oppervlak niet aan.
  Stel de CD niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.
  Breng geen stickers of labels op de CD aan.
  Reinig de CD als er stof op zit.
  Zorg ervoor dat de CD glad en vlak is.
  Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD-accessoires.

  Laat de CD niet gedurende lange tijd in de auto of in het
  toestel achter.
  Stel de CD nooit bloot aan rechtstreeks zonlicht.
  Hitte en vochtigheid kunnen de CD beschadigen, zodat u deze
  mogelijk niet meer kunt afspelen.

  Gebruik van DVD-R’s/DVD-RW’s/DVD+R’s/DVD+RW’s
  • Dit toestel is compatibel met CD’s die werden opgenomen in de
  modus DVD-Video en DVD-VR.
  • Merk op dat deze DVD-speler geen CD’s kan afspelen die niet
  zijn beëindigd (d.w.z. die zijn verwerkt om te worden afgespeeld
  op ‘alleen-afspelen’ DVD-spelers).
  • Het is mogelijk dat sommige CD’s niet worden afgespeeld,
  afhankelijk van het opnameapparaat en het formaat van de CD.
  (CD’s of bestanden met een kopieerbeveiliging, kunnen mogelijk
  niet worden afgespeeld. Bepaalde opnamesystemen kunnen
  mogelijk gekopieerde bestanden niet juist formatteren om het
  goed afspelen mogelijk te maken.)
  • In de volgende gevallen is het mogelijk dat dit toestel de CD niet
  kan afspelen:
  CD’s die werden opgenomen door bepaalde DVD-recorders,
  bepaalde CD’s met onregelmatige vorm, CD’s met fouten, vuile
  CD’s, als de optische lens van de DVD-speler vuil is of wanneer
  er sprake is van vochtcondensatie in het toestel.
  • Neem alle waarschuwingen in acht die bij uw DVD-R’s/DVDRW’s/DVD+R’s/DVD+RW’s-CD’s zijn gevoegd.
  • Bevestig geen stickers, etiketten of tape op de bedrukte zijde van
  de DVD-R’s/DVD-RW’s/DVD+R’s/DVD+RW’s.
  • In vergelijking met gewone CD’s zijn DVD-R’s/DVDRW’s/DVD+R’s/DVD+RW’s gevoeliger voor hitte, vocht en
  rechtstreeks zonlicht. Als u ze achterlaat in een auto, enz., kunnen
  ze beschadigd raken en kan dit toestel ze mogelijk niet meer
  afspelen.
  • Het operationele temperatuurbereik voor het afspelen van een CD
  is:
  DVD-R/DVD-RW: –25 ~ +70°C
  DVD+R/DVD-RW: +5 ~ +55°C

  Diskterminologie
  Titel
  Als titels geprogrammeerd zijn voor de DVD, vormen de titels de
  grootste onderverdeling van de informatie die werd opgenomen op
  de CD.
  Hoofdstuk
  Elke titel kan ook opgesplitst zijn in kleinere onderdelen, die we
  hoofdstukken noemen. Dit kunnen specifieke scènes of
  muziekkeuzes zijn.
  • Dit product bevat beschermingstechnologie op het auteursrecht
  dat wordt beschermd door Amerikaanse octrooien en andere
  intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze
  beschermingstechnologie op het auteursrecht moet worden
  toegestaan door Macrovision en is alleen bedoeld voor
  huishoudelijke en andere beperkte weergavetoepassingen, tenzij
  uitdrukkelijk anders toegestaan door Macrovision. Decompilatie
  of het uit elkaar nemen is verboden.
  • Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
  “Dolby”, “Pro Logic” en het dubbel-D-symbool zijn
  handelsmerken van Dolby Laboratories.
  • “DTS” en “DTS2.0 + Digital Out” zijn handelsmerken van
  Digital Theater Systems, inc.
  • Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of
  gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
  Verenigde Staten en/of andere landen.
  • Apple, het Apple-logo en iPod zijn handelsmerken van Apple
  Computer, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
  • “De licentie voor de codeertechnologie van de MPEG Layer-3
  audio is van Fraunhofer llS en Thomson”
  “De levering van dit product houdt alleen een vergunning in
  voor privégebruik voor niet-commerciële doeleinden. Het geeft
  geen recht om dit product te gebruiken in een commerciële
  (d.w.z. inkomsten opwekkende) real time uitzending (op de
  aarde, via satelliet, kabel en/of een ander medium),
  uitzending/streaming via internet, intranet en/of andere
  netwerken of in andere elektronische systemen voor
  inhoudverspreiding, zoals betaalradio of toepassingen voor
  muziek-op-verzoek. Voor dergelijk gebruik is een aparte licentie
  vereist.
  Raadpleeg http://www.mp3licensing.com voor meer informatie.”

  7-NL • Page 10

  Druk om het frontpaneel te sluiten op de linkerkant tot het
  wordt vergrendeld, zoals op onderstaande afbeelding wordt
  getoond.

  Aan de slag
  (OPEN)

  SOURCE/
  POWER

  Encoder-draaiknop

  3
  MODE

  Pak het frontpaneel stevig vast, schuif naar links
  q, trek vervolgens w om het te verwijderen.

  TITLE

  Toestel in- en uitschakelen
  Druk op SOURCE/POWER om het toestel in te
  schakelen.


  Het toestel kan worden ingeschakeld door op om het even welke
  andere toets te drukken, behalve TITLE, de encoder-draaiknop en
  (OPEN).

  Houd SOURCE/POWER meer dan 2 seconden
  ingedrukt om het toestel uit te schakelen.


  Wanneer het toestel de eerste keer wordt ingeschakeld, begint het
  volume vanaf niveau 12.

  Frontpaneel losmaken en bevestigen
  Zorg ervoor dat u de encoder-draaiknop in het toestel drukt voor u
  het frontpaneel opent, zodat dit volledig opent. Indien u dit niet doet,
  kan het frontpaneel beschadigd raken.

  Druk de encoderdraaiknop in

  • Het frontpaneel kan tijdens normaal gebruik warm worden (in het
  bijzonder de aansluitklemmen aan de achterzijde van het
  frontpaneel). Dit wijst niet op een defect.
  • Plaats het frontpaneel in het meegeleverde draagetui om het te
  beschermen.
  • Trek niet te hard wanneer u het frontpaneel losmaakt. Dit kan
  immers een defect tot gevolg hebben.
  • Laat het frontpaneel niet open of rijd niet met de auto als het
  paneel open staat. Dit kan immers een ongeval of defect tot gevolg
  hebben.

  Aanbrengen

  1

  Plaats de rechterkant van het frontpaneel in het
  ingebouwde toestelgedeelte. Zet de groef op het
  frontpaneel op eenzelfde lijn met het uitstekend
  gedeelte van het toestel.

  2

  Druk op de linkerkant van het frontpaneel tot het
  stevig in het toestel vastzit.

  Als u opnieuw op de encoder-draaiknop drukt, springt deze er terug
  uit.

  De encoder-draaiknop
  springt eruit

  Afnemen

  1
  2

  Schakel het toestel uit.
  Druk op

  8-NL

  (OPEN) om het frontpaneel te openen.

  • Voor u het frontpaneel terugplaatst, dient u na te gaan of er geen
  vuil of stof op de aansluitklemmen ligt en of niets tussen het
  frontpaneel en de hoofdeenheid ligt.
  • Bevestig het frontpaneel zorgvuldig, waarbij u de zijkanten van het
  frontpaneel vasthoudt, zodat u niet per vergissing op een knop
  drukt. • Page 11

  Ingebruikneming

  Radio

  Druk op de RESET-toets als u het toestel voor het eerst gebruikt,
  nadat u de auto-accu heeft vervangen, enz.

  1
  2
  3

  Encoderdraaiknop

  Schakel het toestel uit.

  SOURCE/
  BAND
  POWER

  Druk op
  (OPEN) om het frontpaneel te openen
  en verwijder het vervolgens.
  Druk met een balpen of een ander scherp
  voorwerp op RESET.

  MODE

  RESET-toets

  Volume instellen

  Instellen van de tijd

  2

  Houd de toets TITLE minstens 2 seconden
  ingedrukt terwijl de tijd wordt weergegeven.
  De tijdsindicatie knippert.

  3

  Draai de encoder-draaiknop om de uren in te
  stellen terwijl de tijdsindicatie knippert.

  4
  5

  Druk op MODE als het uur is ingesteld.
  Draai de encoder-draaiknop om de minuten in te
  stellen terwijl de tijdsindicatie knippert.
  De tijd wordt 5 seconden na het instellen van de minuten
  automatisch ingesteld. De tijd kan ook handmatig worden
  ingesteld door op de toets TITLE te drukken.

  • Om de klok gelijk te zetten met een andere klok/horloge of met de
  tijdsaankondiging op de radio, houdt u de MODE-toets minstens 2
  seconden ingedrukt nadat u het “uur” heeft ingesteld. De minuten
  worden teruggezet op 00. Als het display meer dan “30” minuten
  toont, zal de tijd een uur vooruitgaan.

  Voorkeuzetoetsen
  (1 tot en met 6)

  1

  Druk op de SOURCE/POWER-toets tot een
  radiofrequentie op het display verschijnt.

  2

  Druk herhaaldelijk op de BAND-toets tot de
  gewenste radiofrequentieband wordt
  weergegeven.
  FM1 (F1) → FM2 (F2) → FM3 (F3) → MW → LW → FM1 (F1)

  3

  Druk op de TUNE/A.ME-toets om de tunermodus
  te kiezen.
  DX SEEK (afstandsmodus) → SEEK (lokale modus) →
  OFF (handmatige modus) → DX SEEK

  Druk herhaaldelijk op TITLE tot de tijd wordt
  weergegeven.
  Voor meer details zie “Weergave van tekst” (pagina 27).

  FUNC.

  Luisteren naar de radio

  Draai de encoder-draaiknop tot het gewenste geluid
  wordt verkregen.

  1

  TUNE/
  A.ME

  • De beginmodus is de afstandsmodus.
  Afstandsmodus:
  Er wordt automatisch afgestemd op zowel sterke als
  zwakke zenders (automatisch zenders zoeken).
  Lokale modus:
  Er wordt alleen automatisch afgestemd op sterke zenders
  (automatisch zenders zoeken).
  Handmatige modus:
  De frequentie wordt handmatig stapsgewijs afgestemd
  (handmatige afstemming).

  4

  Druk op
  of
  gewenste zender.

  om af te stemmen op de

  Als u
  of
  ingedrukt houdt, verandert de
  frequentie voortdurend.

  9-NL • Page 12

  Handmatig opslaan van voorkeuzezenders

  Frequentiezoekfunctie

  1

  U kunt een radiozender zoeken op basis van zijn frequentie.

  2

  Selecteer de radiofrequentieband en stem af op de
  radiozender die u in het voorkeuzegeheugen wilt
  opslaan.
  Houd een van de voorkeuzetoetsen (1 tot 6)
  waaronder u de zender wenst op te slaan,
  minstens 2 seconden ingedrukt.
  De gekozen zender is nu in het geheugen opgeslagen.
  Het display toont de frequentieband, het
  voorkeuzenummer en de zenderfrequentie die in het
  geheugen zijn opgeslagen.

  • In totaal kunnen 30 zenders worden opgeslagen in het
  voorkeuzegeheugen (6 zenders per frequentieband: FM1, FM2,
  FM3, MW en LW).
  • Als onder een voorkeuzegeheugen reeds een zender werd
  opgeslagen, zal deze gewist worden en door de nieuwe zender
  worden vervangen.
  • Als de indicator “FUNC” aan is, schakelt u de indicator uit door
  op de FUNC.-toets te drukken, waarna u de bewerking kunt
  uitvoeren.

  Auto memory van voorkeuzezenders

  1

  Druk herhaaldelijk op de BAND-toets tot de
  gewenste radiofrequentieband wordt
  weergegeven.

  2

  Houd de TUNE/A.ME-toets minstens 2 seconden
  ingedrukt.
  De frequentie op het display blijft veranderen tijdens de
  auto memory. De tuner zoekt automatisch naar 6 sterke
  zenders in de geselecteerde frequentieband en slaat
  deze op. De zenders worden opgeslagen onder de
  toetsen 1 tot 6 (volgens signaalsterkte).
  Als de auto memory is voltooid, gaat de tuner naar de
  zender die werd opgeslagen onder voorkeuzelocatie nr. 1.

  • Als geen zenders werden opgeslagen, zal de tuner terugkeren naar
  de oorspronkelijke zender waarnaar u luisterde voor de aanvang
  van de automatische geheugenprocedure.

  Afstemmen op voorkeuzezenders

  1

  Druk herhaaldelijk op de BAND-toets tot de
  gewenste frequentieband wordt weergegeven.

  2

  Druk op een van de voorkeuzetoetsen (1 tot 6)
  waaronder de door u gewenste radiozender werd
  opgeslagen.
  Het display geeft de frequentieband, het
  voorkeuzenummer en de frequentie van de gekozen
  zender weer.

  • Als de indicator “FUNC” aan is, schakelt u de indicator uit door
  op de FUNC.-toets te drukken, waarna u de bewerking kunt
  uitvoeren.

  10-NL

  1

  Houd de toets
  in de radiomodus minstens 2
  seconden ingedrukt om de modus zoeken op
  frequentie in te schakelen.

  2

  Draai aan de encoder-draaiknop om de
  gewenste frequentie te kiezen.

  3

  Druk op MODE om de gekozen frequentie te
  ontvangen.

  • Houd
  minstens 2 seconden ingedrukt in de zoekmodus om deze
  te annuleren. De zoekmodus wordt ook geannuleerd als er binnen
  10 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd. • Page 13

  RDS-voorkeuzezenders oproepen

  RDS
  EncoderTA draaiknop MENU

  MODE

  TITLE

  1

  Druk op de FUNC.-toets, zodat de indicator
  “FUNC” oplicht.

  2

  Druk op de 1 AF-toets om de RDS-modus in
  werking te stellen.

  3

  Druk op de FUNC.-toets om de normale modus in
  werking te stellen.
  De indicator “FUNC” dooft.

  4

  Controleer of de indicator “FUNC” gedoofd is,
  druk vervolgens op de voorkeuzetoets waaronder
  de gewenste RDS-zender werd opgeslagen.
  Als het signaal van de voorkeuzezender zwak is, zal het
  toestel automatisch zoeken naar een sterkere zender in
  de AF-lijst en daarop afstemmen.

  FUNC. 1 AF NEWS 2 3 PTY

  RDS-ontvangstmodus instellen en
  RDS-zenders ontvangen

  5

  Als de voorkeuzezender en de zenders in de AFlijst niet kunnen worden ontvangen:
  Als de instelling PI SEEK is ingeschakeld (zie “Instellen
  van het zoeken volgens programma-identificatie (PI
  SEEK)” op pagina 12), zoekt het toestel naar een andere
  zender in de PI-lijst.
  Als er nog geen zenders in het gebied kunnen worden
  ontvangen, geeft het toestel de frequentie van de
  voorkeuzezender weer en verdwijnt het
  voorkeuzenummer.
  Als het signaalniveau van de regionale (lokale) zender
  waarop wordt afgestemd te zwak wordt voor ontvangst,
  drukt u op dezelfde voorkeuzetoets om af te stemmen op
  een lokale zender in een andere regio.

  RDS (Radio Data System) is een radio-informatiesysteem dat gebruik
  maakt van de 57kHz-onderdraaggolf van normale FM-uitzendingen.
  RDS maakt het mogelijk allerhande informatie, waaronder
  verkeersinformatie en zendernamen, te ontvangen en automatisch
  opnieuw af te stemmen op een sterkere zender die hetzelfde
  programma uitzendt.

  1

  Druk op de FUNC.-toets, zodat de indicator
  “FUNC” oplicht.

  2

  Druk op de 1 AF-toets om de RDS-modus in
  werking te stellen.

  3

  Druk op
  of
  om af te stemmen op de
  gewenste RDS-zender.

  • Raadpleeg het hoofdstuk Radiofuncties voor de instelling van de
  RDS-zenders.
  De RDS-zenders kunnen alleen vooraf worden ingesteld in de
  frequentiebanden F1, F2 en F3.

  4

  Druk opnieuw op de 1 AF-toets om de RDS-modus
  uit te schakelen.

  Regionale (lokale) RDS-zenders ontvangen

  5

  Druk op de FUNC.-toets om de normale modus te
  activeren.
  De indicator “FUNC” dooft.

  • Wanneer “PTY31-ontvangst (Nooduitzending) instellen”
  (raadpleeg pagina 12) is ingeschakeld, zal het toestel, indien het
  het PTY31 (Nooduitzending)-signaal ontvangt, automatisch het
  bericht “ALARM” tonen op het display.
  De digitale RDS-gegevens omvatten de volgende
  informatie:
  PI
  Programma-identificatie
  PS
  Programmadienstnaam
  AF
  Lijst met alternatieve frequenties
  TP
  Verkeersprogramma
  TA
  Verkeersmelding
  PTY
  Programmatype
  EON
  Verbeterde andere netwerken

  1

  Druk op de MENU-toets om de modus SETUP te
  kiezen, druk vervolgens op MODE.
  De modus SETUP is in werking gesteld.
  BASS ENGINE ↔ SETUP ↔ RETURN (OFF) ↔
  BASS ENGINE

  2

  Druk op
  of
  om de modus RDS
  REGIONAL te kiezen, druk vervolgens op MODE.

  3

  Draai de encoder-draaiknop naar ON of OFF.

  4

  Druk op de MENU-toets en kies RETURN.

  In de modus OFF blijft het toestel automatisch de
  overeenkomstige lokale RDS-zender ontvangen.
  Na 2 seconden keert het toestel terug naar de normale
  modus.
  Houd de MENU-toets minstens 2 seconden ingedrukt om
  terug te keren naar de normale modus.

  11-NL • Page 14

  Instellen van het zoeken volgens
  programma-identificatie (PI SEEK)

  1

  Druk op de MENU-toets om de modus SETUP te
  kiezen, druk vervolgens op MODE.
  De modus SETUP is in werking gesteld.

  Het uur instellen op automatisch aanpassen
  Wanneer u ON instelt, wordt het uur automatisch aangepast via RDSgegevens.

  1

  De modus SETUP is in werking gesteld.

  BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

  2
  3
  4

  Druk op
  of
  om PI SEEK te kiezen en
  druk vervolgens op MODE.

  Na 2 seconden keert het toestel terug naar de normale
  modus.
  Houd de MENU-toets minstens 2 seconden ingedrukt om
  terug te keren naar de normale modus.

  PTY31-ontvangst (Nooduitzending) instellen
  Draai de PTY31-ontvangst (nooduitzending) naar ON/OFF.

  1

  BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

  2

  Druk op
  of
  om de modus “AUTO
  CLOCK” te kiezen en druk vervolgens op MODE.

  3
  4

  Draai de encoder-draaiknop naar ON of OFF.

  Draai de encoder-draaiknop naar ON of OFF.
  Druk op de MENU-toets en kies RETURN.

  Druk op de MENU-toets om de modus SETUP te
  kiezen en druk vervolgens op MODE.
  De modus SETUP is in werking gesteld.

  3
  4

  Druk op de TA-toets, zodat de indicator “TA”
  oplicht.

  2

  Druk op
  of
  om de gewenste
  verkeersinformatiezender te kiezen.

  Draai de encoder-draaiknop naar ON of OFF.
  Als u ON instelt, worden de nooduitzendingen ontvangen,
  ongeacht de bron.
  Tijdens de ontvangst wordt “ALARM” weergegeven.

  Druk op de MENU-toets en kies RETURN.

  12-NL

  Na 2 seconden keert het toestel terug naar de normale
  modus.
  Houd de MENU-toets minstens 2 seconden ingedrukt om
  terug te keren naar de normale modus.

  1

  Druk op
  of
  om de ALERT PTY31-modus
  te kiezen en druk vervolgens op MODE.

  Na 2 seconden keert het toestel terug naar de normale
  modus.
  Houd de MENU-toets minstens 2 seconden ingedrukt om
  terug te keren naar de normale modus.
  Wanneer een nooduitzending wordt ontvangen, wordt het
  geluidsvolume automatisch veranderd in het volume dat
  in het geheugen van de verkeersinformatiemodus is
  opgeslagen.
  Raadpleeg “Verkeersinformatie ontvangen” op pagina 12
  voor meer informatie.

  Druk op de MENU-toets en kies RETURN.

  Verkeersinformatie ontvangen

  BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

  2

  Druk op de MENU-toets om de modus SETUP te
  kiezen, druk vervolgens op MODE.

  Als wordt afgestemd op een verkeersinformatiezender,
  licht de indicator “TP” op.
  De verkeersinformatie is alleen hoorbaar op het moment
  dat ze wordt uitgezonden.
  Als geen verkeersinformatie wordt uitgezonden, staat het
  toestel in de waakstand. Als verkeersinformatie wordt
  uitgezonden, ontvangt het toestel deze
  verkeersinformatie automatisch en verschijnt gedurende
  5 seconden “TRF-INFO” op het display.
  Aan het einde van de uitzending van de
  verkeersinformatie keert het toestel automatisch terug
  naar de waakstand.
  Als het verkeersinformatiesignaal onder een bepaald niveau daalt,
  blijft het toestel 1 minuut in de ontvangstmodus. Als het signaal
  langer dan 1 minuut onder een bepaald niveau blijft, gaat de
  indicator “TA” knipperen.
  Wilt u niet naar de ontvangen verkeersinformatie luisteren, druk
  dan licht op de TA-toets om die verkeersmelding over te slaan. De
  TA-modus blijft geactiveerd om de volgende verkeersmelding te
  ontvangen.
  Als het geluidsvolume wordt gewijzigd tijdens de ontvangst van
  verkeersinformatie, wordt het gewijzigde volume in het geheugen
  opgeslagen. De volgende maal dat verkeersinformatie wordt
  ontvangen, zal het geluidsvolume automatisch worden aangepast
  aan het opgeslagen niveau.
  In de TA-modus selecteert de automatische zoekfunctie alleen TPzenders. • Page 15

  Zenders zoeken volgens programmatype
  (PTY)

  Verkeersinformatie ontvangen tijdens het
  afspelen van een CD of een radio-uitzending

  1

  Druk op de FUNC.-toets, zodat de indicator
  “FUNC” oplicht.

  1

  Druk op de TA-toets, zodat de indicator “TA”
  oplicht.

  2

  Druk op de 3 PTY-toets om de PTY-modus in
  werking te stellen terwijl het toestel in FMradiomodus staat.

  2

  Druk op
  en
  om desgewenst een
  verkeersinformatiezender te kiezen.
  Aan het begin van de verkeersinformatie dempt het
  toestel automatisch het volume van de CD-speler/wisselaar of van de gewone FM-uitzending.
  Aan het einde van de verkeersinformatie keert het toestel
  automatisch terug naar de oorspronkelijke bron waarnaar
  u luisterde voor de uitzending van de verkeersinformatie.

  Het programmatype van de momenteel ontvangen
  zender wordt 10 seconden lang weergegeven.
  Als er geen programmatype kan worden ontvangen,
  wordt 10 seconden lang “NO PTY” weergegeven.
  Als er geen RDS-zender kan worden ontvangen, staat
  “NO PTY” op het display.
  • Als geen bewerking wordt uitgevoerd binnen 10 seconden nadat u
  op de toets 3 PTY heeft gedrukt, wordt de PTY-modus automatisch
  geannuleerd.

  3

  Wanneer er geen verkeersinformatiezenders kunnen
  worden ontvangen:
  In de tunermodus:
  Als het TP-signaal al meer dan 1 minuut niet meer kan
  worden ontvangen, gaat de indicator “TA” knipperen.

  Druk op
  en
  binnen de 10 seconden
  nadat de PTY-modus in werking werd gesteld om
  het gewenste programmatype te kiezen terwijl PTY
  (programmatype) wordt weergegeven.

  In de CD-modus:
  Als het TP-signaal niet meer kan worden ontvangen,
  wordt automatisch een verkeersinformatiezender van een
  andere frequentie gekozen.

  Telkens als u op deze toets drukt, wordt het volgende
  programmatype weergegeven.
  LIGHT M

  4

  CLASSICS

  OTHER M

  Druk op de 3 PTY-toets binnen de 10 seconden
  nadat u het programmatype heeft gekozen, om een
  zender te zoeken in het gekozen programmatype.
  De indicator voor het gekozen programmatype knippert
  tijdens de zoekbewerking en gaat branden als een
  zender werd gevonden.
  Als er geen PTY-zender wordt gevonden, geeft het
  display gedurende 10 seconden “NO PTY” weer.

  5

  Druk op de FUNC.-toets om de normale modus in
  werking te stellen.
  De indicator “FUNC” dooft.

  • Bedien het toestel terwijl de indicator “FUNC” aan is. Als u
  binnen 10 seconden geen bewerking uitvoert, gaat de indicator
  “FUNC” uit.

  • De ontvanger is uitgerust met de EON-functie (verbeterde andere
  netwerken) teneinde bijkomende alternatieve frequenties bij te
  houden in de AF-lijst. Tijdens de ontvangst van een RDS EONzender licht de indicator “EON” op. Als de ontvangen zender de
  verkeersinformatie niet uitzendt, stemt de ontvanger automatisch
  af op de verwante zender die de verkeersinformatie wel uitzendt.

  3

  Druk op de TA-toets om de modus voor
  verkeersinformatie uit te schakelen.
  De indicator “TA” dooft.

  Prioriteitsnieuws
  Met deze functie kunt u voorrang geven aan het nieuwsprogramma.
  U mist het nieuwsprogramma nooit, want het toestel geeft
  automatisch voorrang aan het nieuwsprogramma als de uitzending
  begint, waarbij het programma dat u op dat moment beluistert, wordt
  onderbroken. Deze functie is operationeel wanneer uw toestel is
  ingesteld op een andere modus dan LW of MW.

  1

  Druk op de FUNC.-toets, zodat de indicator
  “FUNC” oplicht als het toestel in de FMradiomodus staat.

  2

  Druk NEWS 2 om de modus PRIORITY NEWS in
  werking te stellen.
  De indicator “NEWS” verschijnt op het display.
  Om de functie PRIORITY NEWS uit te schakelen, drukt u
  op de toets NEWS 2.

  • In de modus PRIORITY NEWS wordt het volume niet automatisch
  verhoogd, in tegenstelling tot de modus TA.

  3

  Druk op de FUNC.-toets om de normale modus in
  werking te stellen terwijl het toestel in FMradiomodus staat.
  De indicator “FUNC” dooft.

  13-NL • Page 16

  Weergave van radiotekst

  CD/MP3/WMA

  Tekstberichten van een radiozender kunnen worden weergegeven.

  Druk op de TITLE-toets terwijl u een FM-zender in de
  radiomodus ontvangt om de radiotekst weer te geven.

  Encoder- SOURCE/
  (OPEN) draaiknop POWER

  /

  Telkens als u op de toets drukt, verandert het display.
  Als er PS (programmadienstnaam) is
  PS (Programmadienstnaam)* → Klok → Radiotekst →
  PS (Programmadienstnaam)

  * Houd de toets TITLE minstens 2 seconden ingedrukt als PS wordt
  weergegeven in de radiomodus, frequentie wordt gedurende 5
  seconden weergegeven.
  MODE

  Als er geen PS (programmadienstnaam) is

  FUNC.

  4 5

  TITLE

  FREQUENCY → Klok → Radiotekst → FREQUENCY

  Op het display staat gedurende enkele seconden “WAITING”,
  waarna het tekstbericht wordt weergegeven.
  • Als er geen tekstbericht kan worden ontvangen of als het toestel
  een tekstbericht niet goed kan ontvangen, verschijnt “NO TEXT”
  op het display.

  Afspelen

  1

  Druk op

  2

  Plaats een CD met de labelzijde naar boven.

  (OPEN).

  Het frontpaneel zal opengaan.
  De CD wordt automatisch in het toestel getrokken.

  Sluit het frontpaneel handmatig.
  Als er reeds een CD in het toestel zit, drukt u op de
  SOURCE/POWER-toets om naar de CD-modus te gaan.
  Telkens als u op de toets drukt, verandert de modus.
  TUNER → DISC → IPOD*1 → CHANGER*2 → TUNER

  *1 Alleen als een iPod is aangesloten.
  *2 Alleen als de CD-wisselaar is aangesloten

  3

  Terwijl een MP3/WMA wordt afgespeeld, drukt u op
  f of p om de gewenste map te kiezen.
  Door f of p ingedrukt te houden, veranderen de
  mappen voortdurend.

  4

  Druk op
  of
  (bestand) te kiezen.

  om de gewenste track

  Terugkeren naar het begin van de huidige track (bestand):
  Druk op
  .
  Snel achteruit spoelen:
  ingedrukt houden.
  Vooruitgaan naar het begin van de volgende track
  (bestand):
  Druk op
  .
  Snel vooruit spoelen:
  ingedrukt houden.

  14-NL • Page 17

  5
  6

  Om het afspelen te onderbreken, drukt u op de
  / -toets.

  Herhaald afspelen

  Als u nogmaals op de
  afspelen verdergezet.

  Druk op
  spelen.

  /

  -toets drukt, wordt het

  Druk op q om de CD uit te werpen, nadat u op
  (OPEN) hebt gedrukt om het frontpaneel te
  openen.

  • Verwijder een CD niet terwijl hij wordt uitgeworpen. Plaats niet
  meer dan één CD tegelijk. Als u een van beide handelingen toch
  uitvoert, kan er een defect optreden.
  • Als de CD niet wordt uitgeworpen, houdt u q gedurende ten
  minste 2 seconden ingedrukt.
  • De CD-speler kan CD’s met audiogegevens, MP3-bestanden en
  WMA-bestanden afspelen.
  • Een bestand in WMA-formaat dat is beschermd door DRM
  (Digital Rights Management) kan op dit toestel niet worden
  afgespeeld.
  • Het weergegeven tracknummer voor het afspelen van MP3/WMAbestanden is het bestandsnummer dat op de CD is opgenomen.
  • De afspeeltijd wordt mogelijk niet juist weergegeven bij het
  afspelen van een bestand dat is opgenomen met VBR (variabele
  bitsnelheid).
  • Als f wordt ingedrukt terwijl de CD in de M.I.X.-modus wordt
  afgespeeld, wordt het nieuwe bestand in een willekeurige volgorde
  afgespeeld. Als p wordt ingedrukt, zal het begin van het huidige
  bestand worden afgespeeld.

  De track (het bestand) wordt herhaaldelijk afgespeeld.
  Druk opnieuw op
  4 en kies RPT
  afspelen uit te schakelen.

  RPT

  : Slechts één track wordt herhaaldelijk
  afgespeeld

  RPT

  : Een CD wordt herhaaldelijk afgespeeld

  (off)
  *1 Als een CD-wisselaar is aangesloten
  • Als tijdens M.I.X.-weergave (M.I.X. ONE) in de CDwisselaarmodus de functie REPEAT is ingesteld op ON, geldt
  M.I.X. alleen voor de huidige CD.
  MP3/WMA-modus:

  RPT

  : Slechts één bestand wordt herhaaldelijk
  afgespeeld

  RPT

  : Alleen bestanden in een map worden
  herhaaldelijk afgespeeld
  : Een CD wordt herhaaldelijk afgespeeld

  RPT

  F01 T03 10'15
  Weergave
  mapnummer

  Weergave
  Verstreken tijd
  bestandsnummer

  • Druk op de TITLE-toets om de weergave om te schakelen. Zie
  “Weergave van tekst” (pagina 27) voor meer informatie hierover.
  • Als het mapnummer of bestandsnummer uit drie cijfers bestaat,
  worden F of T cijfers om honderdtallen weer te geven.

  om het herhaalde

  CD-modus:

  MP3/WMA-afspeelweergave
  Het mapnummer en het bestandsnummer worden als volgt
  weergegeven.

  4 om de huidige track herhaaldelijk af te

  (off)

  *2 Als een MP3-compatibele CD-wisselaar is aangesloten
  • Als een CD-wisselaar voor 6 CD’s of een MP3-compatibele CDwisselaar is aangesloten:
  In de CD-wisselaarmodus drukt u op de FUNC.-toets om de
  indicator “FUNC” te laten oplichten, waarna u binnen 10
  seconden naar bovenstaande stap gaat.
  • Als een CD-wisselaar voor 12 CD’s is aangesloten:
  In de CD-wisselaarmodus drukt u twee keer op de FUNC.-toets
  om de indicator “FUNC” te laten oplichten, waarna u binnen 10
  seconden naar bovenstaande stap gaat.

  15-NL • Page 18

  M.I.X. (functie voor willekeurig afspelen)

  Zoeken op CD-tekst

  Druk op 5

  Tracks kunnen worden gezocht en afgespeeld met behulp van de CDtekst op de CD. Als de CD of wisselaar geen tekst ondersteunt, kan
  worden gezocht op tracknummers.

  tijdens het afspelen of in pauzemodus.

  De tracks (bestanden) op de CD worden in een willekeurige
  volgorde afgespeeld.
  Om de M.I.X.-afspeelmodus te annuleren, drukt u opnieuw op
  de toets 5
  .
  Interne CD-modus:

  1

  RPT

  : M.I.X. modus uit

  CD-wisselaarmodus:

  M.I.X.

  : Tracks worden in willekeurige volgorde
  afgespeeld.

  M.I.X. : Alle nummers op de CD’s van het
  huidige magazijn worden mee opgenomen
  in de willekeurige afspeelvolgorde.

  tijdens het afspelen.

  Hierdoor wordt de zoekmodus ingesteld.

  2

  Draai de encoder-draaiknop om de gewenste
  track te kiezen en druk dan op MODE.
  Nu wordt de gekozen track afgespeeld.

  M.I.X. : Tracks worden in willekeurige volgorde
  afgespeeld.

  Druk op

  • Houd
  minstens 2 seconden ingedrukt in de zoekmodus om deze
  te annuleren. De zoekmodus wordt ook geannuleerd als er binnen
  10 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd.
  • Het zoeken op CD-tekst is niet mogelijk tijdens het gebruik van de
  M.I.X.-afspeelmodus.

  Zoeken op bestands-/mapnaam
  (voor MP3/WMA)
  U kunt de map- en de bestandsnaam weergeven en zoeken terwijl u
  luistert naar het bestand dat momenteel wordt afgespeeld.

  Bediening ingebouwde toestelgedeelte

  (off)

  • Als tijdens het afspelen met RPT
  (REPEAT ALL) in de CDwisselaarmodus de functie M.I.X. is ingesteld op ON, geldt M.I.X.
  alleen voor de huidige CD.

  1

  Tijdens het afspelen van MP3/WMA-bestanden,
  drukt u op
  om de zoekmodus in werking te
  stellen.

  2

  Draai de encoder-draaiknop om de modus
  Zoeken op mapnaam of Zoeken op bestandsnaam
  te kiezen en druk vervolgens op
  .

  MP3/WMA-modus:

  M.I.X. : Alleen bestanden in een map worden in
  willekeurige volgorde afgespeeld.

  Modus Zoeken op mapnaam

  3

  Draai binnen 10 seconden aan de encoderdraaiknop om de gewenste map te kiezen.

  4

  Druk op de / om het eerste bestand in de
  gekozen map af te spelen.

  M.I.X. : Bestanden worden in willekeurige volgorde
  afgespeeld.
  Als een MP3-compatibele CD-wisselaar is
  aangesloten, worden alle bestanden op een
  CD in willekeurige volgorde afgespeeld,
  waarna de volgende CD wordt afgespeeld.

  RPT
  of
  (off)

  : M.I.X. modus uit

  * Als een MP3-compatibele CD-wisselaar is aangesloten
  • Als een CD-wisselaar voor 6 CD’s of een MP3-compatibele CDwisselaar is aangesloten:
  In de CD-wisselaarmodus drukt u op de FUNC.-toets om de
  indicator “FUNC” te laten oplichten, waarna u binnen 10
  seconden naar bovenstaande stap gaat.
  • Als een CD-wisselaar voor 12 CD’s is aangesloten:
  In de CD-wisselaarmodus drukt u twee keer op de FUNC.-toets
  om de indicator “FUNC” te laten oplichten, waarna u binnen 10
  seconden naar bovenstaande stap gaat.

  16-NL

  • Houd
  minstens 2 seconden ingedrukt in de zoekmodus om deze
  te annuleren. De zoekmodus wordt ook geannuleerd als er binnen
  10 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd.
  • In de modus Zoeken op mapnaam drukt u op
  om naar de
  modus Zoeken op bestandsnaam te gaan.
  • In de modus Zoeken op mapnaam drukt u op de FUNC.-toets om
  terug te keren naar het kiezen van de zoekmodus.
  • Als een CD alleen de bronmap bevat, is Zoeken op mapnaam niet
  mogelijk.
  • “ROOT” wordt weergegeven als de bronmap geen mapnaam
  heeft.
  • Het zoeken op mapnaam is niet mogelijk tijdens het gebruik van de
  M.I.X.-afspeelmodus. • Page 19

  Modus Zoeken op bestandsnaam

  3
  4

  Druk op f of p om een andere map te kiezen.

  5

  Druk op MODE om het gekozen bestand af te
  spelen.

  Selecteer het gewenste bestand door binnen de 10
  seconden aan de encoder-draaiknop te draaien.

  • Houd
  minstens 2 seconden ingedrukt in de zoekmodus om deze
  te annuleren. De zoekmodus wordt ook geannuleerd als er binnen
  10 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd.
  • Druk in de modus Zoeken op bestandsnaam op de FUNC.-toets
  om terug te gaan naar de vorige modus (modus Zoeken op
  mapnaam of het kiezen van de zoekmodus).
  • Het zoeken op bestandsnaam is niet mogelijk tijdens het gebruik
  van de M.I.X.-afspeelmodus.

  Werking afstandsbediening

  1

  Houd / SEARCH minstens 2 seconden
  ingedrukt tijdens het afspelen.
  De lijst met mapnamen wordt weergegeven op het
  optionele monitorscherm.

  2

  Druk op f of p om een mapnaam te kiezen en
  druk vervolgens op ENT.
  De lijst met bestandsnamen van de geselecteerde map
  wordt weergegeven.

  3

  Druk op f of p om een bestandsnaam te kiezen en
  druk vervolgens op ENT.
  Het gekozen bestand wordt afgespeeld.

  • Als er 8 of meer namen in de lijst staan, drukt u op
  of
  om
  van pagina te veranderen.
  • Druk op RETURN om de Zoekmodus uit te schakelen als de
  modus Zoeken op mapnaam is geactiveerd.
  • In de modus Zoeken op bestandsnaam drukt u op RETURN om
  naar de modus Zoeken op bestandsnaam te gaan.
  • In de modus Zoeken op mapnaam/Zoeken op bestandsnaam, houdt
  u / /SEARCH minstens 2 seconden ingedrukt om deze modus
  te annuleren.

  Over MP3/WMA
  VOORZICHTIG
  Behalve voor privé-gebruik is het gratis of tegen vergoeding
  kopiëren van audiogegevens (inclusief MP3/WMA-bestanden)
  of het verspreiden of overdragen ervan, zonder de
  toestemming van de eigenaar van het auteursrecht ten
  strengste verboden door de wet op de auteursrechten en door
  een internationaal verdrag.
  Wat is MP3?
  De officiële naam van MP3 is “MPEG-1 Audio Layer 3”. Dit is
  een compressiestandaard die door de ISO (International
  Standardization Organization) en MPEG (instantie van IEC)
  wordt beschreven.
  MP3-bestanden bevatten gecomprimeerde audiogegevens.
  Met MP3-codering kunnen audiogegevens zeer sterk worden
  gecomprimeerd, waardoor de grootte van de
  muziekbestanden tot één tiende van hun oorspronkelijke
  grootte kan worden teruggebracht. Daarbij wordt bijna geen
  afbreuk gedaan aan de CD-kwaliteit. Het MP3-formaat kan
  dergelijke grote compressieverhoudingen realiseren door
  geluiden te elimineren die onhoorbaar zijn voor het menselijk
  oor of door andere geluiden worden gemaskeerd.

  Wat is WMA?
  WMA, of “Windows Media™ Audio”, zijn gecomprimeerde
  audiogegevens.
  WMA lijkt op MP3-audiogegevens en kan CD-geluidskwaliteit
  verkrijgen op kleine bestandsformaten.

  Methode om MP3/WMA-bestanden te maken
  De audiogegevens worden gecomprimeerd met specifieke
  MP3/WMA-software. Voor meer informatie over het maken van
  MP3/WMA-bestanden verwijzen we naar de handleiding bij
  die software.
  De MP3/WMA-bestanden die met dit toestel kunnen worden
  afgespeeld, hebben de bestandsextensie “mp3” / “wma”.
  Bestanden zonder extensie kunnen niet worden afgespeeld.
  (WMA ver. 7.1, 8 en 9 worden ondersteund)

  Ondersteunde bemonsteringsfrequenties en bitsnelheden
  voor het afspelen
  MP3
  Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz 48 kHz
  Bitsnelheden:
  32 - 320 kbps
  WMA
  Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz 48 kHz
  Bitsnelheden:
  32 - 320 kbps
  Merk op dat voor bemonsteringsfrequenties de
  frameweergave van het toestel (pagina 27) eventueel niet juist
  wordt weergegeven.
  Afhankelijk van de bemonsteringsfrequenties is het mogelijk
  dat dit toestel niet juist kan afspelen.

  ID3-tags/WMA tags
  Als taggegevens in een MP3/WMA-bestand vervat zitten, kan
  dit toestel de titel (titel van de track), de naam van de artiest
  en de naam van het album weergeven op basis van de
  ID3-/WMA taggegevens.
  Dit toestel kan alleen alfanumerieke tekens van één byte en
  het onderstrepingsteken weergeven. Voor niet-ondersteunde
  tekens wordt “NO SUPPORT” weergegeven.
  Het aantal tekens kan beperkt zijn of tekens kunnen onjuist
  worden weergegeven, afhankelijk van de taginformatie.

  MP3/WMA-CD’s maken
  MP3/WMA-bestanden worden voorbereid, waarna ze met
  behulp van CD-R-brandsoftware op een CD-R of CD-RW
  (DVD-R/DVD-RW) worden geschreven. Een CD kan tot 1.024
  bestanden/256 mappen (inclusief bronmappen) bevatten.

  Ondersteunde media
  Dit toestel kan CD-ROM’s, CD-R’s en CD-RW’s afspelen.

  Overeenkomstige bestandssystemen
  Dit toestel ondersteunt CD’s die zijn geformatteerd volgens
  ISO9660 Level 1 of Level 2.
  Binnen de ISO9660-standaard dient men rekening te houden
  met een aantal beperkingen.
  De maximale geneste mapdiepte is 8 (inclusief de
  brondirectory). Het aantal tekens voor een map/bestandsnaam is beperkt.
  Geldige tekens voor de namen van mappen/bestanden zijn
  de letters A-Z (in hoofdletters), de cijfers 0-9 en ‘_’
  (onderstrepingsteken).
  Dit toestel kan ook CD’s in Joliet, Romeo, enz. afspelen en
  andere normen die voldoen aan ISO9660. Het is echter
  mogelijk dat de bestandsnamen, mapnamen enz. niet altijd
  goed worden weergegeven.

  17-NL • Page 20

  Ondersteunde formaten
  Dit toestel ondersteunt CD-ROM, CD-ROM XA, Mixed Mode
  CD, Enhanced CD (CD-Extra) en multisessie.
  Dit toestel kan CD’s die met Track At Once of met
  pakketsoftware werden opgenomen, niet juist afspelen.

  DVD/Video-CD
  In dit gedeelte wordt zowel de werking van de afstandsbediening als
  van het ingebouwde toestelgedeelte beschreven.

  Volgorde van bestanden
  Het toestel speelt de bestanden af in de volgorde waarin ze
  door de software werden geschreven. De afspeelvolgorde
  kan dus verschillend zijn van de volgorde die u heeft
  ingegeven. De afspeelvolgorde van de mappen en
  bestanden is als volgt. De afspeelvolgorde van mappen en
  bestanden verschilt echter van het mapnummer en
  bestandsnummer dat op het display is aangegeven.

  (OPEN)

  Bronmap

  SOURCE/
  POWER

  /

  4

  DN

  UP

  RETURN

  ENT.

  /

  Numeriek
  toetsenbord
  (0 tot 9)

  MENU
  CLR
  DISP./TOP M.
  Map

  ANGLE

  MP3/WMA-bestand

  SUBTITLE

  AUDIO

  Terminologie
  Bitsnelheid
  Dit is de compressieverhouding voor de codering van het
  geluidssignaal. Hoe groter de bitsnelheid, des te beter de
  geluidskwaliteit, maar ook des te groter de bestanden.
  Bemonsteringsfrequentie
  Deze waarde geeft aan hoeveel keer per seconde de gegevens
  worden bemonsterd (opgenomen). Audio-CD’s gebruiken
  bijvoorbeeld een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz, zodat
  het geluid 44.100 keer per seconde wordt bemonsterd
  (opgenomen). Hoe hoger de bemonsteringsfrequentie, des te
  beter de geluidskwaliteit, maar ook des te groter de omvang van
  de gegevens.
  Codering
  Converteren van muziek-CD’s, WAVE- (AIFF) bestanden en
  andere geluidsbestanden naar het opgegeven formaat voor
  audiocompressie.

  • De bediening van DVD/Video-CD kan zowel via de
  afstandsbediening als via het ingebouwde toestelgedeelte worden
  uitgevoerd. In dit gedeelte wordt zowel de bediening van de
  afstandsbediening als van het ingebouwde toestelgedeelte
  beschreven.
  • Om DVD/Video-CD weer te geven, is de optionele TV-monitor
  vereist.
  • DVA-9861Ri wijzigt de video-uitgang automatisch (NTSC of PAL),
  naargelang de CD. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
  monitor om NTSC of PAL in te stellen op de aangesloten monitor.

  CD-types die kunnen worden gebruikt voor elk
  opschrift worden vertegenwoordigd door de volgende
  merken:
  In de handel verkrijgbare DVD-audio-CD’s kunnen
  worden gebruikt.

  Tag
  Songinformatie zoals titels van tracks, namen van artiesten,
  namen van albums enz., die op MP3/WMA-bestanden werden
  geschreven.
  MP3: ID3-tag
  WMA: WMA-tag
  Bronmap
  De bronmap bevindt zich bovenaan het bestandssysteem. De
  bronmap bevat alle mappen en bestanden.

  18-NL

  In de handel verkrijgbare DVD-video-CD’s
  (gebruikt voor het uitzenden van films, enz.) of
  een DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW die werd
  opgenomen in videomodus kan worden gebruikt.
  DVD-R/DVD-RW-CD’s die werden opgenomen
  in de modus DVD-VR kunnen worden gebruikt.
  Video-CD’s kunnen worden gebruikt. • Page 21

  Een CD afspelen
  Voorzichtig
  • Niet alle functies werken voor elke DVD. In de instructies van
  de specifieke DVD’s vindt u meer informatie over de
  ondersteunde functies.
  • Vingerafdrukken op een CD kunnen een ongunstige invloed
  hebben op het afspelen. Als er zich een probleem voordoet,
  verwijdert u de CD en gaat u na of er geen vingerafdrukken op
  de afspeelzijde zitten. Reinig de CD indien nodig.
  • Let bij het gebruik van de afstandsbediening, op dat u maar één
  toets tegelijk indrukt. Door meerdere toetsen tegelijk in te
  drukken, kan een verkeerde bediening worden veroorzaakt.
  • Als u een ongeldige bewerking probeert uit te voeren (op basis
  van het type CD dat wordt afgespeeld), verschijnt volgend
  symbool op het monitorscherm:
  Weergavepositie geheugenfunctie
  Zelfs als u tijdens het afspelen het toestel of de contactsleutel
  uitschakelt of een andere bron kiest, gaat het afspelen verder vanaf
  het punt waar het afspelen werd gestopt zodra het toestel weer wordt
  ingeschakeld.

  1

  Druk op

  2

  Plaats een CD met de labelzijde naar boven.

  (OPEN).

  Het frontpaneel zal opengaan.
  De CD wordt automatisch in het toestel getrokken.

  Als een menuscherm verschijnt
  Op DVD’s en video-CD’s met afspeelregeling (PBC) kunnen
  menuschermen automatisch verschijnen. In dit geval gaat u als volgt
  te werk om het afspelen te starten.
  • Deze bediening wordt bestuurd via de afstandsbediening.
  • Voor veel CD’s kan het menuscherm ook worden weergegeven
  door op de MENU-toets te drukken.

  DVD-menu maaaaaaaaaaaaaaa
  Druk op f, p,
  of
  om het gewenste item te kiezen
  en druk vervolgens op ENT.
  • Voor sommige CD’s kunnen items rechtstreeks in het menuscherm
  worden gekozen met behulp van de cijfertoetsen (“0” tot “9”).
  • Als de DVD-audio-CD is ingesteld op “VCAP”, kan de bewerking
  worden uitgevoerd. (Raadpleeg “De afspeelmodus DVD-audio
  instellen” op pagina 35.)

  Menu Video-CD maaaaaa
  Gebruik het numeriek toetsenbord (“0” tot “9”) om
  het gewenste nummer te kiezen, en druk vervolgens
  op ENT.
  • Het menuscherm verschijnt niet als de PBC-functie is
  uitgeschakeld. Stel in dat geval de afspeelmodus VCD in om de
  PBC-functie in te schakelen.
  Raadpleeg “De afspeelmodus Video-CD instellen” (pagina 35)
  voor meer informatie.

  Zoeken op programma
  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  1
  Sluit het frontpaneel handmatig.
  Als er reeds een CD in het toestel zit, drukt u op de
  SOURCE/POWER-toets op het ingebouwde
  toestelgedeelte om naar de CD-modus te gaan.

  De zoeklijst voor programma’s verschijnt op het scherm.

  2

  *1 Alleen als een iPod is aangesloten
  *2 Alleen als de CD-wisselaar is aangesloten

  3

  Druk op q om de CD uit te werpen, nadat u op
  (OPEN) hebt gedrukt om het frontpaneel te
  openen.

  • Verwijder een CD niet terwijl hij wordt uitgeworpen. Plaats niet
  meer dan één CD tegelijk. Als u een van beide handelingen toch
  uitvoert, kan er een defect optreden.
  • Als de CD niet wordt uitgeworpen, houdt u q gedurende ten
  minste 2 seconden ingedrukt.
  • De achterkant van een dubbelzijdige DVD wordt niet automatisch
  afgespeeld. Verwijder de CD, draai hem om en steek hem weer in
  het toestel.
  • Plaats nooit kaart-CD’s voor navigatiedoeleinden, aangezien deze
  de uitrusting kunnen beschadigen.
  • Zie ook “DVD-instelling” (pagina 30 tot 32).

  Druk op f of p om het gewenste programma te
  kiezen en druk vervolgens op ENT.
  Het gekozen programma wordt afgespeeld.

  Telkens als u op de toets drukt, verandert de modus.
  TUNER → DISC → IPOD*1 → CHANGER*2 → TUNER

  Houd DISP./TOP M. minstens 2 seconden
  ingedrukt terwijl een DVD-VR-CD wordt
  afgespeeld.

  • Als PLAY LIST wordt gekozen, verschijnt de zoeklijst voor
  afspeellijsten op het scherm.

  Zoeken op afspeellijst
  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  1

  Druk op MENU terwijl een DVD-VR-CD wordt
  afgespeeld.
  De zoeklijst voor afspeellijsten verschijnt op het scherm.

  2

  Druk op f of p om de gewenste afspeellijst te
  kiezen en druk vervolgens op ENT.
  De gekozen afspeellijst wordt gespeeld.

  • Alleen CD’s met een afspeellijst kunnen worden gebruikt.
  • Als PROGRAM LIST wordt gekozen, verschijnt de zoeklijst voor
  programma’s op het scherm.

  19-NL • Page 22

  Afspelen stoppen (PRE-STOP)

  DVD-audio (modus VOFF)*

  1

  Druk tijdens het afspelen op ■ om het afspelen te stoppen. Deze
  positie wordt in het geheugen opgeslagen.

  1

  Tijdens het afspelen drukt u op ■ op de
  afstandsbediening.
  Op het display verschijnt “PRE-STOP”.

  2

  Druk op

  /

  in de modus PRE-STOP.

  Het afspelen begint op de plaats waar het voordien werd
  gestopt.

  • Voor sommige CD’s is de positie waarop het afspelen werd
  gestopt mogelijk niet nauwkeurig.
  • Als “VOFF” is ingesteld, is de functie PRE-STOP niet
  beschikbaar voor de DVD-audio-CD. (Raadpleeg “De
  afspeelmodus DVD-audio instellen” op pagina 35.)

  Afspelen stoppen

  Houd
  (snel achteruit spoelen) of
  (snel
  vooruit spoelen) ingedrukt tijdens het afspelen of
  tijdens pauze.
  Als u deze toets langer dan 1 seconde ingedrukt houdt,
  wordt de CD met 21 keer de normale snelheid
  vooruit/achteruit gespoeld.

  2

  Laat
  spelen.

  of

  los om terug gewoon af te

  * Stel “VCAP” (Videocompatibele audiospeler) of “VOFF” (Video
  OFF) in als Standaardinstelling. Raadpleeg “De afspeelmodus
  DVD-audio instellen” (pagina 35) voor meer informatie.
  • Tijdens snel vooruit of achteruit spoelen hoort u geen geluid.
  • Het snel vooruitspoelen/snel achteruitspoelen van maar één
  nummer dat wordt afgespeeld, kan worden uitgevoerd op een
  video-CD die is uitgerust met PBC (afspeelregeling).
  • Bij DVD’s en video-CD’s met afspeelregeling (PBC), kan het
  menuscherm opnieuw verschijnen tijdens het snel vooruit of
  achteruit spoelen.

  Begin van hoofdstukken of tracks zoeken
  Tijdens het afspelen drukt u twee keer op ■ op de
  afstandsbediening.
  “STOP” wordt weergegeven, en het afspelen stopt.
  • Het afspelen stopt eveneens als ■ langer dan 2 seconden wordt
  ingedrukt.
  • Het afspelen start vanaf het begin als / wordt ingedrukt
  terwijl het afspelen gestopt is.
  • Als VOFF wordt ingesteld, drukt u één keer op ■ om het afspelen
  van DVD-audio te stoppen (STOP). (Raadpleeg “De afspeelmodus
  DVD-audio instellen” (pagina 35).

  Snel vooruit spoelen/Snel achteruit spoelen
  DVD-audio (modus VCAP)*/DVD-video/Video-CD

  1

  Houd
  (snel achteruit spoelen) of
  (snel
  vooruit spoelen) ingedrukt tijdens het afspelen.
  Als u deze toets langer dan 1 seconde ingedrukt houdt,
  wordt de CD met dubbele snelheid vooruit/achteruit
  gespoeld.
  Als u de toets nog 5 seconden ingedrukt houdt, wordt de
  CD met 8 keer de normale snelheid vooruit/achteruit
  gespoeld.
  Als u de toets nog 10 seconden ingedrukt houdt, wordt
  de CD met 21 keer de normale snelheid vooruit/achteruit
  gespoeld.

  2

  Laat
  spelen.

  20-NL

  of

  los om terug gewoon af te

  Druk tijdens het afspelen op

  of

  .

  Het hoofdstuk/ de track verandert telkens u de toets indrukt,
  en het gekozen hoofdstuk/de track begint af te spelen.
  : Druk op deze toets om het afspelen te starten
  vanaf het begin van het volgende hoofdstuk of de
  track.
  : Druk op deze toets om het afspelen te starten
  vanaf het begin van het huidige hoofdstuk of de
  track.
  • Sommige DVD’s zijn niet opgesplitst in hoofdstukken.
  • Het begin van een track kan mogelijk niet worden gevonden op
  een video-CD die is uitgerust met PBC (afspeelregeling). Stel de
  afspeelmodus VCD zo in dat de PBC-functie wordt uitgeschakeld.
  Raadpleeg “De afspeelmodus video-CD instellen” (pagina 35).
  • Tijdens de pauzestand kan een bediening worden uitgevoerd op de
  DVD-audio.

  Bijkomende uitleg
  “Hoofdstukken” zijn indelingen van films of
  muziekkeuzes op DVD’s.
  “Tracks” zijn indelingen van films of muziekkeuzes op
  video- en muziek-CD’s.
  “Groepen” verbinden een track (één nummer) met
  andere tracks die op een DVD-audio zijn opgeslagen.
  Het afspelen van groepen verschilt naargelang de CD.
  “Afspeellijsten” bepalen een reeks beelden en hun
  afspeelvolgorde.
  • Alleen CD’s met een afspeellijst kunnen worden gebruikt. • Page 23

  Programma/Afspeellijst kiezen

  Zoeken op titelnummer

  Druk tijdens het afspelen of in de pauzestand op f, p
  op het toestel of UP, DN op de afstandsbediening om
  het/de vorige of volgende programma/afspeellijst te
  kiezen.

  Gebruik deze functie om posities op de DVD snel op te zoeken op
  basis van de titel.

  Het programma/de afspeellijst verandert telkens u de toets
  indrukt, en het/de gekozen programma/de afspeellijst begint.

  1

  Als het afspelen stopt, geeft u het nummer van de
  gewenste titel in met behulp van het numeriek
  toetsenbord (“0” tot “9”).

  2

  Druk op ENT.

  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  f, UP: Druk op deze toets om het afspelen te starten vanaf
  het begin van het volgende programma of de
  afspeellijst.
  p, DN: Druk op deze toets om het afspelen te starten vanaf
  het begin van het vorige programma of de afspeellijst.
  • Alleen als een afspeellijst op de CD wordt beheerd, kan de
  afspeellijst worden gekozen en kan de bewerking worden
  uitgevoerd.

  Stilstaande beelden afspelen (pauzeren)

  1
  2

  Druk tijdens het afspelen op
  Druk nogmaals op de
  verder te zetten.

  /

  /

  Het afspelen start vanaf het gekozen titelnummer.

  • In de modus PRE-STOP zoekt deze functie het begin van het
  hoofdstuk door het nummer ervan.
  • Deze functie kan niet worden gebruikt voor CD’s waarop geen
  titelnummers zijn opgenomen.
  • Druk op CLR om het laatste cijfer van het titelnummer te wissen.
  Houd de CLR-toets minstens 2 seconden ingedrukt om de
  invoermodus te annuleren.
  • De weergave start automatisch voor titelnummers van twee cijfers,
  zelfs als in procedure 2 niet op ENT. werd gedrukt.

  Zoeken op groepsnummer

  .

  -toets om het afspelen

  • Bij de stilstaande beelden wordt geen geluid weergegeven.
  • Het beeld of het geluid kan tijdelijk stoppen als het afspelen vanuit
  de pauzemodus wordt hervat. Dit wijst niet op een defect.

  Beeld per beeld afspelen vooruit/achteruit

  Een groepsnummer op een DVD stelt verscheidene audiogedeeltes
  vast die vergelijkbaar zijn met hoofdstukken voor de video. Gebruik
  deze functie om posities op de DVD snel op te zoeken op basis van
  het groepsnummer.
  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  Als het afspelen stopt, geeft u het nummer van de
  gewenste groep in met behulp van het numeriek
  toetsenbord (“0” tot “9”).
  Het afspelen start vanaf het gekozen groepsnummer.

  1

  In de pauzemodus drukt u op

  2

  Druk op de
  spelen.

  of

  .

  Telkens als u de toets indrukt, gaat het beeld met één
  vooruit of achteruit.
  /

  -toets om terug gewoon af te

  • Tijdens het beeld voor beeld afspelen vooruit/achteruit wordt geen
  geluid weergegeven.
  • Voor DVD-VR en video-CD is het beeld voor beeld afspelen
  achteruit niet beschikbaar.

  Afspelen in slow motion

  1

  Als
  of
  in de pauzemodus wordt ingedrukt
  gehouden, wordt de afspeelmodus slow motion
  ingesteld met 1/8ste van de normale snelheid.
  Als u de toets nog 5 seconden ingedrukt houdt, gaat de
  slow motionsnelheid naar de helft van de normale
  snelheid.

  2

  Laat
  /

  of
  los om te pauzeren, en druk
  om af te spelen.

  • Tijdens het afspelen in slow motion wordt geen geluid
  weergegeven.
  • Het traag afspelen is niet beschikbaar bij het afspelen van een
  diavoorstelling.
  • 1/2 en 1/8 zijn snelheden bij benadering. De effectieve snelheid is
  verschillend van CD tot CD.
  • Voor DVD-VR en video-CD is het achteruit afspelen in slow
  motion niet beschikbaar.

  • In de modus PRE-STOP zoekt deze functie het begin van de track
  door het nummer ervan. Raadpleeg voor de bediening
  “Rechtstreeks zoeken op hoofdstuk- of tracknummer” (pagina 22).
  • Deze functie kan niet worden gebruikt voor CD’s waarop geen
  groepsnummers zijn opgenomen.

  Zoeken op nummer van het programma of
  de afspeellijst
  Gebruik deze functie om posities op de DVD snel op te zoeken op
  basis van de programma’s/afspeellijsten van de DVD.
  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  1

  Als het afspelen stopt, geeft u het nummer van het
  gewenste programma of de afspeellijst in met
  behulp van het numeriek toetsenbord (“0” tot
  “9”).

  2

  Druk op ENT.
  Het afspelen start vanaf het nummer van het gekozen
  programma of de afspeellijst.

  • In de modus PRE-STOP zoekt deze functie het begin van het
  hoofdstuk door het nummer ervan.
  • Deze functie kan niet worden gebruikt voor CD’s waarop geen
  nummers van programma’s of afspeellijsten zijn opgenomen.
  • Druk op CLR om het laatste cijfer van het nummer van het
  programma/de afspeellijst te wissen.
  Houd de CLR-toets minstens 2 seconden ingedrukt om de
  invoermodus te annuleren.
  • Afhankelijk van het aantal ingevoerde cijfers, kan het afspelen
  automatisch starten, zelfs als ENT. niet werd ingedrukt in stap 2.

  21-NL • Page 24

  Rechtstreeks zoeken op hoofdstuk- of
  tracknummer

  DVD-video
  REPEAT CHAPTER

  Het hoofdstuk wordt herhaaldelijk
  afgespeeld.

  Gebruik deze functie om snel naar het begin van de hoofdstukken of
  tracks op de CD te gaan.

  REPEAT TITLE

  De titel wordt herhaaldelijk afgespeeld.

  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  REPEAT OFF

  De modus speelt terug gewoon af.
  (Fabrieksinstelling)

  1
  2

  Tijdens het afspelen, pre-stop of in pauzestand,
  geeft u het nummer van het gewenste hoofdstuk of
  de track in met behulp van het numeriek
  toetsenbord (“0” tot “9”).

  DVD-VR (terwijl het programma wordt afgespeeld)
  REPEAT CHAPTER

  Druk op ENT.
  Het afspelen start vanaf het geselecteerde hoofdstuk of
  de track.

  • Deze functie kan niet worden gebruikt voor CD’s waarop geen
  hoofdstuknummers zijn opgenomen.
  • Als het toestel is gestopt, kan worden gezocht naar een video-CD.
  • Het begin van een tracknummer kan niet onmiddellijk worden
  gevonden op een video-CD die is uitgerust met PBC
  (afspeelregeling). Stel de afspeelmodus VCD zo in dat de PBCfunctie wordt uitgeschakeld. Raadpleeg “De afspeelmodus videoCD instellen” (pagina 35).
  • Afhankelijk van het aantal ingevoerde cijfers, kan het afspelen
  automatisch starten, zelfs als ENT. niet werd ingedrukt in stap 2.
  • Druk op CLR om het laatste cijfer van het hoofdstuk/tracknummer te wissen. Houd de CLR-toets minstens 2 seconden
  ingedrukt om de invoermodus te annuleren.

  REPEAT PROGRAM
  REPEAT DISC

  Het hoofdstuk wordt herhaaldelijk
  afgespeeld.
  Het programma wordt herhaaldelijk
  afgespeeld.
  Alle programma’s worden herhaaldelijk
  afgespeeld. (Fabrieksinstelling)

  DVD-VR (terwijl de afspeellijst wordt afgespeeld)
  REPEAT CHAPTER
  REPEAT PLAYLIST
  REPEAT DISC

  Het hoofdstuk wordt herhaaldelijk
  afgespeeld.
  De afspeellijst wordt herhaaldelijk
  afgespeeld.
  De modus speelt terug gewoon af.
  (Fabrieksinstelling)

  VIDEO CD

  Herhaald afspelen
  Gebruik deze functie om de titels, hoofdstukken, tracks, enz. van een
  CD herhaaldelijk af te spelen.

  Tijdens het afspelen drukt u op
  ingebouwde toestelgedeelte.

  De track wordt herhaaldelijk
  afgespeeld.

  REPEAT DISC

  De volledige CD wordt herhaaldelijk
  afgespeeld. (Fabrieksinstelling)

  REPEAT OFF

  Het afspelen wordt niet herhaald.

  4 op het

  De herhaalmodus verandert telkens de toets wordt ingedrukt.

  DVD-audio (modus VCAP) *1
  REPEAT TRACK

  De track wordt herhaaldelijk afgespeeld.

  REPEAT GROUP

  De groep wordt herhaaldelijk afgespeeld.

  REPEAT OFF

  De modus speelt terug gewoon af.
  (Fabrieksinstelling)

  DVD-audio (modus VOFF) *1
  REPEAT TRACK

  De track wordt herhaaldelijk afgespeeld.

  REPEAT GROUP

  De groep wordt herhaaldelijk afgespeeld.

  REPEAT DISC

  De volledige CD wordt herhaaldelijk
  afgespeeld. (Fabrieksinstelling)

  22-NL

  REPEAT TRACK

  *1 Stel “VCAP” of “VOFF” in als Standaardinstelling. Raadpleeg

  “De afspeelmodus DVD-audio instellen” (pagina 35) voor meer
  informatie.
  *2 Alleen weergegeven in de wisselaarmodus.
  • De modus voor herhaald afspelen van een track/CD kan niet
  worden gebruikt op video-CD’s met afspeelregeling (PBC). Stel de
  afspeelmodus VCD zo in dat de PBC-functie wordt uitgeschakeld.
  Raadpleeg “De afspeelmodus video-CD instellen” (pagina 35).
  • Bij sommige CD’s kunt u de herhaalmodus niet veranderen.
  • Als u tijdens het afpelen van DVD-video
  4 minstens 2
  seconden ingedrukt houdt, zal het toestel overgaan naar REPEAT
  OFF. • Page 25

  Veranderen van audiotrack

  Veranderen van ondertitels
  (ondertitelingstaal)

  Voor CD’s met meervoudige audio of audiotalen, kunt u de audiotaal
  tijdelijk veranderen tijdens het afspelen.

  Bij DVD’s met meerdere ondertitelingstalen, kan de taal worden
  veranderd tijdens het afspelen, of kunnen de ondertitels worden
  verborgen.

  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  Druk tijdens het afspelen op AUDIO.
  Het geluid schakelt tussen de alternatieve audiotracks op de
  CD telkens de toets wordt ingedrukt.
  • De gekozen audiotrack wordt de standaardinstelling telkens als
  het toestel wordt ingeschakeld of als de CD wordt verwisseld. Als
  de CD niet over de taal beschikt die u hebt gekozen als standaard
  audiotrack, wordt de standaardtaal van de CD gekozen als
  vervanging. Raadpleeg “De taal instellen” (pagina 31).
  • Het is niet bij alle CD’s mogelijk om alternatieve audiotracks te
  kiezen tijdens het afspelen. In dit geval kiest u de audiotracks in
  het menu van de DVD.
  • Het kan even duren voordat de gekozen alternatieve track wordt
  afgespeeld.

  DVD-VR/Video-CD’s met veelvoudige audio
  DVD-VR
  Houd AUDIO minstens 2 seconden ingedrukt tijdens
  het afspelen.
  De linker- en rechterkanalen worden als volgt weergegeven
  telkens als u op de toets drukt.
  LR → LL → RR → LR

  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  Druk tijdens het afspelen op SUBTITLE.
  Telkens als u op de toets drukt, worden andere ondertitels
  gekozen uit de verschillende talen die op de CD werden
  opgenomen, of worden de ondertitels uitgeschakeld.
  Tijdens het afspelen van DVD-VR, wordt de weergave van
  ondertitels ingesteld op ON of OFF.
  • Het kan even duren voor de gekozen ondertiteling verschijnt.
  • Het is niet bij alle CD’s mogelijk om de ondertiteling tijdens het
  afspelen te veranderen. In dit geval selecteert u de ondertiteling in
  het menu van de DVD.
  • De gekozen ondertitelingstaal wordt de standaardinstelling telkens
  als het toestel wordt ingeschakeld of als de CD wordt vervangen.
  Als de CD niet over de gewenste taal beschikt, wordt de
  standaardtaal van de CD gekozen als vervanging.
  Raadpleeg “De taal instellen” (pagina 31).
  • Op sommige CD’s kunnen de ondertitels worden weergegeven,
  zelfs als ze uitgeschakeld zijn.
  • Als de DVD-audio-CD is ingesteld op “VCAP”, kan de bewerking
  worden uitgevoerd. (Raadpleeg “De afspeelmodus DVD-audio
  instellen” op pagina 35.)

  Druk tijdens het afspelen op AUDIO.

  Tips
  Veranderen vanuit het diskmenu.
  Op sommige CD’s kunnen de audiotaal, de hoek en de
  ondertitels worden veranderd vanuit het diskmenu.

  De linker- en rechterkanalen worden als volgt weergegeven
  telkens als u op de toets drukt.

  DVD-video

  Video-CD

  LR → LL → RR → LR

  Veranderen van hoek
  Tijdens het afspelen van DVD’s waarop scènes staan die vanuit
  verschillende hoeken werden gefilmd, kunt u van hoek veranderen
  tijdens het afspelen.
  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  Druk tijdens het afspelen op ANGLE.
  Telkens als u op de toets drukt, wordt een andere hoek
  gekozen uit de verschillende hoeken die op de CD werden
  opgenomen.
  • Het kan mogelijk even duren voor de hoek verandert.
  • Afhankelijk van de CD kan de hoek op één of twee manieren
  worden veranderd.
  - Naadloos: de verandering van hoek gebeurt vloeiend.
  - Niet-naadloos: als een andere hoek wordt gekozen, verschijnt
  eerst een stilstaand beeld, waarna van hoek wordt veranderd.
  • Als de DVD-audio-CD is ingesteld op “VCAP”, kan de bewerking
  worden uitgevoerd. (Raadpleeg “De afspeelmodus DVD-audio
  instellen” op pagina 35.)

  1. Druk op MENU, kies het item en druk vervolgens
  op ENT.
  2. Druk op f, p, of
  om de taal of de hoek te
  kiezen en druk vervolgens op ENT.
  (Op sommige CD’s kan de taal of hoek worden
  gekozen met behulp van het numeriek toetsenbord
  (“0” tot “9”) terwijl het menu voor de taal of hoek
  wordt weergegeven.)

  DVD-audio
  1. Houd DISP./TOP M. ingedrukt, kies het item en
  druk vervolgens op ENT.
  2. Druk op f, p, of
  om de taal of de hoek te
  kiezen en druk vervolgens op ENT.
  (Op sommige CD’s kan de taal of hoek worden
  gekozen met behulp van het numeriek toetsenbord
  (“0” tot “9”) terwijl het menu voor de taal of hoek
  wordt weergegeven.)
  • Als de DVD-audio-CD is ingesteld op “VCAP”, kan de
  bewerking worden uitgevoerd. (Raadpleeg “De afspeelmodus
  DVD-audio instellen” op pagina 35.)

  23-NL • Page 26

  Voorbeeld van de DVD-VR-weergave

  De status van de CD weergeven
  Gebruik onderstaande procedure om de status (titelnummer,
  hoofdstuknummer, enz.) van de momenteel afgespeelde DVD weer te
  geven op het monitorscherm.
  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  Druk tijdens het afspelen op DISP./TOP M.
  De afspeelstatus wordt weergegeven.
  De weergave van de afspeelstatus wordt gesloten als
  DISP./TOP M. opnieuw wordt ingedrukt.

  Huidig nummer
  CD afspelen
  van het hoofdstuk
  Weergave van
  tekstinformatie
  DVD–VR
  N T SC
  van de CD
  INFO.
  Huidig programma
  1
  18
  1:23'45"
  of nummer van de
  afspeellijst
  PLAY
  REPEAT D I SC
  AUDIO:1/2
  LR
  DOLBY D 3 / 2.1

  Afspeelstatus
  Instelling voor
  herhaalfunctie
  (standaardinstellingREPEAT DISC)

  TV-systeem
  (NTSC of PAL)
  Afspeeltijd van
  het hoofdstuk
  Huidige uitgang
  audiosignaal

  Huidig audionummer/status

  Voorbeeld van de DVD-audio-weergave

  Huidige groep
  nummer
  Afspeelstatus
  Instelling voor
  herhaalfunctie
  (standaardinstellingREPEAT OFF)
  Huidige audiotaal/
  nummer
  Huidige
  ondertitelingstaal/
  nummer

  Voorbeeld van een video-CD-weergave

  Huidig nummer
  van de track

  CD afspelen

  DVD–A
  1

  TV-systeem
  (NTSC of PAL)
  N T SC

  18

  1:23'45"

  PLAY
  REPEAT OFF
  A UD I O
  1 1
  ML P 9 6 k 2 4 b 6
  SUBT. : JPN 1 / 2
  ANGLE: 1 / 3

  Afspeeltijd van
  de track

  Huidige uitgang
  audiosignaal

  • Als de DVD-audio-CD is ingesteld op “VCAP”, kan de bewerking
  worden uitgevoerd. (Raadpleeg “De afspeelmodus DVD-audio
  instellen” op pagina 35.)

  Voorbeeld van de DVD-video-weergave
  Huidig nummer
  van het hoofdstuk

  Huidig nummer
  van de titel
  Afspeelstatus
  Instelling voor
  herhaalfunctie
  (standaardinstellingREPEAT OFF)
  Huidige audiotaal/
  nummer
  Huidige
  ondertitelingstaal/
  nummer

  24-NL

  DVD–V
  1

  N T SC
  18

  1:23'45"

  PLAY
  REPEAT OFF
  AUDIO:ENG 1/4
  DOLBY D 3 / 2.1
  SUBT. : JPN 1 / 2
  ANGLE: 1 / 3

  Huidig nummer van de hoek

  Huidig nummer
  van de track
  Afspeelstatus
  Instelling voor
  herhaalfunctie
  (standaardinstellingREPEAT DISC)
  Afspeelregeling
  (PBC)

  Huidig nummer van de hoek

  CD afspelen

  CD afspelen

  TV-systeem
  (NTSC of PAL)

  VCD

  1

  1 2 ' 3 4 "

  Afspeeltijd van
  de track

  Huidige audiostatus

  • Als PBC is ingeschakeld, worden het huidige nummer van de track
  en de afspeeltijd van de track niet weergegeven.

  Scrol om naar de vorige of volgende pagina
  te gaan
  “Pagina” is een stilstaand beeld dat op een DVD-audio-CD werd
  opgeslagen.
  • Deze bediening wordt uitgevoerd door de afstandsbediening.

  Afspeeltijd van
  het hoofdstuk

  Huidige uitgang
  audiosignaal

  Houd 1 minstens 2 seconden ingedrukt tijdens het
  afspelen om het vorige stilstaand beeld weer te geven.
  Als u 2 minstens 2 seconden ingedrukt houdt, wordt
  het volgende stilstaand beeld weergegeven. Als u 3
  minstens 2 seconden ingedrukt houdt, wordt de
  homepage weergegeven.
  • Bij DVD-audio-CD’s zonder pagina’s kan de functie “Pagina” ,
  afhankelijk van de DVD-audio-CD, mogelijk niet worden gebruikt
  als de beelden in de vorm van een diavoorstelling staan.
  • Als de DVD-audio-CD is ingesteld op “VCAP”, kan de bewerking
  worden uitgevoerd. (Raadpleeg “De afspeelmodus DVD-audio
  instellen” op pagina 35.) • Page 27

  Instelling van het geluid
  Encoder- SOURCE/
  draaiknop POWER BAND MENU

  Regeling van de Bass
  U kunt de klemtoon van de frequentie voor de lage tonen wijzigen
  om uw eigen klankbeeld te scheppen.

  1

  Druk op de MENU-toets om de modus BASS
  ENGINE te kiezen en druk vervolgens op MODE.
  BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

  2

  Druk op
  of
  om de regelmodus voor de
  lage tonen (lagetonen-middenfrequentie) te kiezen.
  BASS ↔ TREBLE

  De middenfrequentie van de lage tonen instellen
  MODE

  3-1

  Regeling Bass/Treble/Balance
  (links-rechts)/Fader (voor-achter)/Defeat

  1

  80Hz → 100Hz → 120Hz → 60Hz → 80Hz

  Beklemtoont de weergegeven frequentiebereiken van
  de lage tonen.

  Druk herhaaldelijk op de MODE-toets om de
  gewenste modus te kiezen.
  Telkens als u op de toets drukt, verandert de modus als
  volgt:
  BASS → TREBLE → SUBW* → BALANCE → FADER →
  DEFEAT → VOLUME → BASS

  Niveau Bass: –7 ~ +10
  Niveau Treble: –7 ~ +7
  Subwoofer: 0 ~ +15
  Balance: L15 ~ R15
  Fader: R15 ~ F15
  Defeat: ON/OFF
  Volume: 0 ~ 35
  • Als u de MODE-toets niet binnen 5 seconden indrukt nadat u de
  modus BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, DEFEAT of
  SUBWOOFER heeft gekozen, keert het toestel automatisch terug
  naar de normale modus.

  Druk op de SOURCE/POWER-toets om de
  gewenste middenfrequentie van de lage tonen te
  kiezen.

  De bandbreedte voor de lage tonen instellen

  3-2

  Druk op BAND om de gewenste bandbreedte
  voor de lage tonen te kiezen.

  (Smal)

  (Breed)

  Verandert de bandbreedte voor de versterking van de
  lage tonen naar breed of smal. Een brede instelling
  versterkt een ruim frequentiebereik boven en onder de
  middenfrequentie. Een smallere instelling versterkt alleen
  de frequenties nabij de middenfrequentie.

  * Als de subwoofermodus op OFF staat, kan het niveau niet worden
  aangepast.

  2

  Draai aan de encoder-draaiknop tot u in elke
  modus de gewenste klank verkrijgt.
  Door defeat in te schakelen (ON), keren de voordien
  uitgevoerde instellingen voor BASS en TREBLE terug
  naar de fabriekswaarden.

  • Afhankelijk van de aangesloten toestellen kan het zijn dat
  bepaalde functies en indicatoren op het display niet werken.

  25-NL • Page 28

  Het niveau van de lage tonen instellen

  Het niveau van de hoge tonen instellen

  3-3 Draai aan de encoder-draaiknop om het

  3-2 Draai aan de encoder-draaiknop om het

  *

  gewenste niveau voor de lage tonen (–7~+10) te
  kiezen.
  U kunt het niveau van de lage tonen beklemtonen of
  afzwakken.

  4

  Druk op de MENU-toets en kies RETURN.
  Na 2 seconden keert het toestel terug naar de normale
  modus.
  Houd de MENU-toets minstens 2 seconden ingedrukt om
  terug te keren naar de normale modus.

  • Als u binnen 60 seconden niet op een toets drukt, wordt de
  instelling van de lage tonen automatisch uitgeschakeld.
  • De instellingen van het niveau van de lage tonen worden
  afzonderlijk in het geheugen opgeslagen voor elke bron (FM, MW
  (LW), CD, enz.) tot de instelling wordt gewijzigd. De instellingen
  voor de frequentie en de bandbreedte van de lage tonen voor één
  bron, gelden ook voor alle andere bronnen (FM, MW (LW), CD,
  enz.).
  • Afhankelijk van de aangesloten toestellen werken bepaalde
  functies en indicatoren op het display niet. Het niveau van de lage
  tonen kan echter nog wel worden ingesteld als een audioprocessor
  met lagetonenregeling wordt aangesloten.
  • Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie is
  ingeschakeld.
  • In de instelmodus voor lage tonen, kan de instelmodus voor de
  TREBLE CONTROL worden opgeroepen door op
  of
  te drukken.
  * U kunt de instelling ook aanpassen door op MODE te drukken.

  Zie “Regeling (links-rechts)/Fader (voor-achter)/Defeat” (pagina
  25).

  *

  gewenste niveau voor de hoge tonen (–7~+7) te
  kiezen.
  U kunt de hoge tonen beklemtonen.

  4

  Druk op de MENU-toets en kies RETURN.
  Na 2 seconden keert het toestel terug naar de normale
  modus.
  Houd de MENU-toets minstens 2 seconden ingedrukt om
  terug te keren naar de normale modus.

  • Als u binnen 60 seconden niet op een toets drukt, wordt de
  regeling van de hoge tonen automatisch uitgeschakeld.
  • De instellingen van het niveau van de hoge tonen worden
  afzonderlijk opgeslagen voor elke bron (FM, MW (LW) en CD) tot
  de instelling wordt gewijzigd. De instellingen voor de frequentie
  van de hoge tonen voor één bron, gelden ook voor alle andere
  bronnen (FM, MW (LW), CD, enz.).
  • Afhankelijk van de aangesloten toestellen werken bepaalde
  functies en indicatoren op het display niet. De hoge tonen kunnen
  echter nog wel worden ingesteld als een audioprocessor met
  hogetonenregeling wordt aangesloten.
  • Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie is
  ingeschakeld.
  • In de instelmodus voor hoge tonen, kan de instelmodus voor de
  BASS CONTROL worden opgeroepen door op
  of
  te
  drukken.
  * U kunt de instelling ook aanpassen door op MODE te drukken.

  Zie “Regeling (links-rechts)/Fader (voor-achter)/Defeat” (pagina
  25).

  In- en uitschakelen van de functie Loudness

  Display niveau-indicator voor lage tonen
  Meestal wordt het niveau van de lage tonen weergegeven.

  Loudness legt een speciale klemtoon op de lage en hoge frequenties
  bij lage luistervolumes. Dit compenseert de lagere gevoeligheid van
  het menselijk oor voor lage en hoge tonen.

  Houd de MODE-toets minstens 2 seconden ingedrukt
  om de modus LOUDNESS in of uit te schakelen.
  De indicator “LD” licht op.

  Regeling van de hoge tonen
  U kunt de klemtoon van de hogetonenfrequentie wijzigen om uw
  eigen klankbeeld te scheppen.

  1

  Druk op de MENU-toets om de modus BASS
  ENGINE te kiezen en druk vervolgens op MODE.
  BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

  2

  Druk op
  of
  om de regelmodus voor de
  TREBLE (hogetonen-middenfrequentie) te kiezen.
  BASS ↔ TREBLE

  De middenfrequentie van de hoge tonen instellen

  3-1

  Druk op de SOURCE/POWER-toets om de
  gewenste hogetonen-middenfrequentie te kiezen.
  10.0kHz → 12.5kHz → 15.5kHz → 7.5kHz → 10.0kHz
  Beklemtoont de weergegeven frequentiebereiken van de
  hoge tonen.

  26-NL • Page 29

  Weergave indicatoren

  Andere functies

  Als de tekst wordt weergegeven, gaan volgende
  indicatoren aan, overeenkomstig de modus.
  TITLE

  q
  FUNC.

  Tekst weergeven
  Tekstinformatie, zoals de naam van de CD en de track, wordt
  weergegeven als u een CD afspeelt die compatibel is met CD-tekst.
  Het is ook mogelijk om de mapnaam, de bestandsnaam, de tag, enz.
  weer te geven tijdens het afspelen van MP3/WMA-bestanden.

  Druk op TITLE.

  w

  q De stand van een liedje dat wordt afgespeeld, wordt
  opgelicht weergegeven in het totaal aantal
  weergegeven liedjes. Hieronder wordt een voorbeeld
  van het display getoond. De stand licht ook op wanneer
  een bewerking, zoals snel vooruit spoelen, enz. wordt
  uitgevoerd.

  w Licht op wanneer een CD is geplaatst
  Voorbeeld display liedjesstand

  Telkens als u op de toets drukt, verandert het display.
  <Eerste helft>

  <Midden>

  <Laatste helft>

  De weergave in radiomodus:
  Als er PS (programmadienstnaam) is

  • Als bijvoorbeeld het 5de van 10 liedjes op een CD wordt afgespeeld,
  wordt “
  ” weergegeven.

  PS (Programmadienstnaam)*1 → Clock → Radio →
  Text → PS (Programmadienstnaam)

  Als er geen PS (programmadienstnaam) is

  Indicator/
  modus

  CD-modus

  MP3/WMAmodus

  iPod-modus  Terwijl Folder
  Name wordt
  weergegeven

  Terwijl File
  Name wordt
  weergegeven

  Terwijl Artist
  Name* wordt
  weergegeven

  Terwijl Artist
  Name* wordt
  weergegeven

  Terwijl Album
  Name* wordt
  weergegeven

  Terwijl Album
  Name* wordt
  weergegeven

  Terwijl Song
  Name* wordt
  weergegeven

  Terwijl Song
  Name* wordt
  weergegeven

  FREQUENCY → Clock → Radiotekst → FREQUENCY

  De weergave in CD-modus:
  TRACK NO./ELAPSED TIME → TRACK NO./CLOCK →
  TEXT (DISC NAME)*2 → TEXT (TRACK NAME)*2 →
  TRACK NO./ELAPSED TIME

  De weergave in MP3/WMA-modus:
  FOLDER NO./FILE NO./ELAPSED TIME →
  FOLDER NO./FILE NO./CLOCK → FOLDER NAME*3 →
  FILE NAME*3 → ARTIST NAME*4 → ALBUM NAME*4 →
  SONG NAME*4 → FRAME*5 →
  FOLDER NO./FILE NO./ELAPSED TIME

  Terwijl Text
  (Disc Name)
  wordt
  weergegeven

  *1 Als u de toets TITLE minstens 2 seconden ingedrukt houdt in de

  *2

  *3

  *4

  *5

  PS-displaymodus, wordt “FREQUENCY” gedurende 5 seconden
  weergegeven.
  Weergegeven tijdens het afspelen van een CD met CD-tekst.
  Als er geen tekst is (Naam CD of naam track), wordt “DISC
  TEXT”/“TRACK TEXT” weergegeven. Als er een wisselaar is,
  wordt “D TEXT”/“T TEXT” weergegeven.
  “ROOT” wordt weergegeven als mapnaam voor de bronmap die
  geen mapnaam heeft. Als er geen map- of bestandsnaam is, wordt
  “FOLDER”/“FILE” weergegeven.
  ID3-tag/WMA-tag
  Als een MP3/WMA-bestand ID3/WMA-taginformatie bevat, wordt
  de ID3/WMA-taginformatie weergegeven (naam van het liedje,
  artiestennaam en albumnaam). Alle andere taggegevens worden
  genegeerd.
  Als er geen taginformatie is, wordt
  “ARTIST”/“ALBUM”/“SONG” weergegeven.
  Als “SCROLL AUTO” is ingesteld bij “Instellen van het scrollen
  (TEXT SCROLL)” (pagina 29), wordt er automatisch door de
  taginformatie gescrold.
  De bemonsteringsfrequentie van de opname en de bitsnelheid van
  het MP3/WMA-bestand worden weergegeven. Bij een WMAbestand met variabele bitsnelheid wordt de gemiddelde bitsnelheid
  weergegeven.

  Terwijl Text
  (Track Name)
  wordt
  weergegeven

  *Taginformatie
  “Text”
  Tekst:
  Tekstcompatibele CD’s bevatten tekstinformatie, zoals de
  naam van de CD en de naam van de track. Dergelijke
  tekstinformatie wordt “text” genoemd.
  • Afhankelijk van het soort tekens is het mogelijk dat sommige
  tekens met dit toestel niet goed worden weergegeven.
  • Om tekstinformatie te kunnen weergeven, moet de CD-wisselaar
  ook compatibel zijn met CD-tekst.

  • U kunt geen titel- of tekstinformatie weergeven voor DVD of
  video-CD.

  27-NL • Page 30

  • Als de scrollinstelling (pagina 29) op “SCROLL MANU” is
  ingesteld, houdt u de TITLE-toets minstens 2 seconden ingedrukt
  om de tekstinformatie één keer te scrollen (modi TEXT DISPLAY,
  FOLDER NAME DISPLAY, FILE NAME DISPLAY of TAG
  DISPLAY).
  • “NO SUPPORT” verschijnt als de gewenste tekstinformatie niet op
  dit toestel kan worden weergegeven.
  • Afhankelijk van de inhoud is het mogelijk dat de tekst of de
  taginformatie niet goed wordt weergegeven.

  SETUP
  U kunt het toestel gemakkelijk aanpassen aan uw eigen voorkeur en
  gebruik. Kies het menu SETUP bij Aanpassen van het geluid,
  Scrollfunctie aanpassen, enz. om de gewenste instelling te kiezen.
  Encoderdraaiknop

  SOURCE/
  POWER

  BAND

  MENU

  Tijd weergeven
  Druk herhaaldelijk op TITLE tot de tijd wordt
  weergegeven.
  Bij elke druk op de knop verandert het display.
  Voor meer details zie “Weergave van tekst” (pagina 27).
  • Als u in de modus Prioriteit voor de tijdafbeelding een andere
  tuner of CD-functie kiest, wordt de tijdsweergave onmiddellijk
  onderbroken. De gekozen functie wordt ongeveer 5 seconden
  weergegeven, waarna de tijd opnieuw op het display verschijnt.
  • Als het toestel is uitgeschakeld, maar de sleutel in het contactslot
  zit, drukt u op TITLE om de tijd weer te geven.

  Black-outmodus in- en uitschakelen

  MODE

  In stappen 1 tot en met 4 hierna wordt een typische
  SETUP-procedure beschreven. Zie verder voor meer
  informatie over elk SETUP-menu.

  1

  BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS
  ENGINE

  Als de black-outmodus is ingeschakeld, schakelen het display en de
  verlichting van de toetsen uit om energie te sparen. Deze bijkomende
  energie verbetert de geluidskwaliteit.

  Houd de toets FUNC. minstens 2 seconden ingedrukt
  om de black-outmodus in werking te stellen.

  De modus SETUP is in werking gesteld.

  2

  Druk op
  of
  om het gewenste SETUPmenu te kiezen en druk vervolgens op MODE.
  (bijv. SUBWOOFER kiezen)

  Het display en de verlichting van de toetsen worden
  uitgeschakeld.
  • Als u tijdens de black-outmodus op een willekeurige toets op het
  toestel drukt, wordt de functie gedurende 5 seconden weergegeven
  om de bediening te tonen, waarna het toestel terugkeert naar de
  black-outmodus.
  Om de black-outmodus te annuleren, houdt u de toets FUNC.
  minstens 2 seconden ingedrukt.

  Druk op de MENU-toets om de modus SETUP te
  kiezen, druk vervolgens op MODE.

  FM LEVEL ↔ RDS REGIONAL*1 ↔ PI SEEK*2 ↔ ALERT
  PTY31*3 ↔ AUTO CLOCK*4 ↔ ILLUMINATION ↔
  DIMMER ↔ SUBWOOFER ↔ (SUBW SYSTEM)*5 ↔
  PLAY MODE ↔ SCROLL TYPE ↔ TEXT SCROLL ↔
  INT MUTE ↔ AUX IN ↔ (AUX NAME)*6 ↔ POWER IC ↔
  OPT OUTPUT ↔ DEMO ↔ FM LEVEL
  *1 Zie “Regionale (lokale) RDS-zenders ontvangen” (pagina 11).
  *2 Raadpleeg “Instellen van het zoeken volgens programma-

  identificatie (PI SEEK)” (pagina 12).

  Wallpaper instellen

  *3 Raadpleeg “PTY31-ontvangst (nooduitzending) instellen” (pagina

  Een gegevensbestand dat werd gedownload van de gebruikerswebsite
  van ALPINE wordt naar een CD-R/CD-RW-schijf geschreven, en
  automatisch geüpload als de CD in het DVA-9861Ri-toestel wordt
  geplaatst.
  Het wallpaperbestand kan worden opgeslagen en weergegeven
  zolang er geen CD wordt geplaatst, of tijdens het afpselen van een
  CD/MP3/WMA-audio, of als een DVD-schijf wordt stopgezet.

  *4 Zie “Tijd instellen op automatisch aanpassen” (pagina 12).
  *5 Alleen weergegeven als SUBW is ingeschakeld.
  *6 Alleen weergegeven als AUX is ingeschakeld.

  • Als meerdere bestanden zijn opgeslagen op een CD, zal alleen het
  eerste bestand op het toestel worden opgeslagen.

  Plaats een CD-R/CD-RW waarop gegevens staan.
  Nadat de CD werd opgespoord, wordt het gegevensbestand
  geüpdatet.
  • Er kunnen tot 2 bestanden op dit toestel worden opgeslagen. Als
  een derde bestand wordt gedownload, wordt het eerste bestand
  overschreven en wordt het nieuwe in het geheugen opgeslagen.
  • Om de wallpaper te veranderen, houdt u ENT. minstens 2
  seconden ingedrukt op de afstandsbediening als de CD niet is
  geplaatst, of als PRESTOP of STOP werden ingesteld in de CDmodus.
  • De gedownloade gegevens worden zelfs niet gewist als de
  voedingskabel van de accu wordt losgekoppeld.

  28-NL

  12).

  3

  Draai aan de encoder-draaiknop om de
  instelling te wijzigen.
  (bijv. SUBW ON of SUBW OFF kiezen.)

  4

  Druk op de MENU-toets en kies RETURN.
  Na 2 seconden keert het toestel terug naar de normale
  modus.
  Houd de MENU-toets minstens 2 seconden ingedrukt om
  terug te keren naar de normale modus. • Page 31

  Aanpassen van het geluid
  Het basisvolume van bronsignalen aanpassen
  FM-LEVEL HI (basisinstelling) / FM-LEVEL LOW

  Als het verschil in geluidsvolume tussen de CD-speler en FM-radio
  te groot is, past u het FM-signaalniveau aan.

  In- en uitschakelen van de subwoofer
  SUBW ON (basisinstelling) / SUBW OFF

  Als de subwoofer is ingeschakeld, voert u volgende stappen uit om
  het uitgangsniveau van de subwoofer aan te passen.
  1 Druk herhaaldelijk op de MODE-toets om de
  SUBWOOFER-modus te kiezen.

  Instellen van het scrollen (TEXT SCROLL)
  SCROLL AUTO / SCROLL MANU (basisinstelling)

  Deze CD-speler kan de namen van de CD en de tracks, die op CD’s
  met CDTEXT werden opgenomen, scrollen; hetzelfde geldt voor
  tekstinformatie van MP3/WMA-bestanden, mapnamen en tags.
  SCROLL AUTO: De CD-tekstinformatie, de tekstinformatie van
  map- en bestandsnamen en de tags worden
  automatisch gescrold.
  SCROLL MANU: Het display scrolt wanneer een CD wordt
  geladen, van track wordt veranderd enz.

  • Het toestel scrolt CD-tekstnamen, mapnamen, bestandsnamen of
  tags.

  BASS → TREBLE → SUBW → BALANCE → FADER →
  DEFEAT → VOLUME → BASS

  Demonstratie

  2 Regel het niveau met de encoder-draaiknop.

  Het toestel beschikt over een demofunctie voor de weergave.

  Subwoofersysteem instellen

  DEMO ON / DEMO OFF (basisinstelling)

  • Om de demofunctie af te sluiten, kiest u DEMO OFF.

  SUBW SYS1 (basisinstelling) / SUBW SYS2

  Kies SYS1 of SYS2 als het gewenste subwoofereffect.
  SUBW SYS1: Het subwooferniveau verandert afhankelijk van
  de instelling van het hoofdvolume.
  SUBW SYS2: De verandering van het subwooferniveau is niet
  afhankelijk van de instelling van het
  hoofdvolume. De subwoofer is bijvoorbeeld ook
  hoorbaar bij lage volume-instellingen.

  Scrollfunctie aanpassen
  Verlichtingskleur veranderen
  ILLUMI BLUE (basisinstelling) / GREEN / AMBER / RED

  U kunt de verlichtingskleur van de volgende zes toetsen wijzigen:
  SOURCE/POWER, BAND, / /TUNE/A.ME, MENU,
  en
  .
  BLUE ↔ GREEN ↔ AMBER ↔ RED

  • De verlichtingskleur van de bovengenoemde zes toetsen bepaalt
  ook de kleur van de andere toetsen.
  Als de kleur van de zes toetsen BLUE/AMBER/RED is, is de kleur
  van de andere toetsen RED. Als de kleur van de zes toetsen
  GREEN is, zijn de andere toetsen ook GREEN.

  Dimmerregeling
  DIMMER AUTO (basisinstelling) / DIMMER MANU
  Zet de dimmerregeling op AUTO om de helderheid van het toestel te
  verminderen als de koplampen van de auto worden ingeschakeld.
  Deze modus is interessant als u de achterverlichting van het toestel ’s
  nachts te helder vindt.
  • Als uw voertuig is uitgerust met een dimmerregeling voor de
  dashboardverlichting, mag u de DIMMER-kabel (oranje) van de
  radio nooit aansluiten op deze dimmerregeling.

  Instellen van het scrolltype
  SCROLL TYPE1 / SCROLL TYPE2 (basisinstelling)

  U kunt kiezen tussen twee scrollmethoden.
  Kies het gewenste type.

  Extern toestel
  Aansluiten op een MP3-wisselaar (PLAY MODE)
  CD-DA (basisinstelling) / CD-DA/MP3

  Voor deze instelling uit bij het aansluiten op een MP3-wisselaar. De
  MP3-wisselaar kan CD’s met zowel CD- als MP3-bestanden
  afspelen. In sommige situaties (bepaalde verbeterde CD’s) kan het
  afspelen echter moeilijk zijn. Voor deze speciale gevallen kunt u
  alleen het afspelen van CD-gegevens kiezen. Als een CD zowel CDals MP3-bestanden bevat, begint het afspelen vanaf het gedeelte met
  CD-gegevens op de CD.
  CD-DA:

  Alleen CD-gegevens kunnen worden
  afgespeeld.
  CD-DA/MP3: Zowel CD-gegevens als MP3-bestandstracks
  kunnen worden afgespeeld.

  • Verander van CD nadat u deze instelling heeft uitgevoerd.

  Mutemodus in- en uitschakelen (INT MUTE)
  MUTE ON (basisinstelling) / MUTE OFF

  Als een toestel met de onderbrekingsfunctie wordt aangesloten, wordt
  het audiosignaal automatisch gedempt als het onderbrekingssignaal
  van het toestel binnenkomt.

  AUX-modus instellen (V-Link)
  AUX IN ON / AUX IN OFF (basisinstelling)

  U kunt het tv-/videogeluid invoeren door een optionele AiNET/RCA-aansluitkabel (KCA-121B) of Versatile Link-contactdoos
  (KCA-410C) aan te sluiten op deze component.
  U kunt de weergave van de AUX-naam wijzigen als AUX IN is
  ingeschakeld. Selecteer de AUX-naam door op
  of
  te
  drukken. Druk vervolgens op MODE. Draai dan aan de encoderdraaiknop.
  Als de KCA-410C is aangesloten, kunt u twee AUX-namen kiezen.
  • Via de KCA-410C kunt u tot 2 externe toestellen met RCA-uitgang
  aansluiten. In dit geval drukt u op SOURCE/POWER om de
  AUX-modus te selecteren, waarna u op BAND drukt om het
  gewenste toestel te kiezen.

  SCROLL TYPE1: De tekens scrollen ononderbroken en
  verschijnen vanaf de rechterkant van het
  display.
  SCROLL TYPE2: De tekens worden een voor een
  weergegeven en verdwijnen een voor een
  vanaf de linkerkant van het display wanneer
  het scherm vol is.

  29-NL • Page 32

  Aansluiten op een externe versterker
  POWER IC AAN (basisinstelling) / POWER IC OFF

  Als een externe versterker is aangesloten, kunt u de geluidskwaliteit
  verbeteren door de voeding van de ingebouwde eindversterker uit te
  schakelen.

  DVD-instelling

  POWER IC OFF: Gebruik deze modus als de voorversterkers
  vooraan en achteraan het toestel worden
  gebruikt om een externe versterker aan te
  sturen die is aangesloten op de
  luidsprekers.
  In deze instelling voert de inwendige
  versterker van de head-unit geen signaal
  naar de luidsprekers.

  ENT.
  RETURN

  Links
  voor

  Versterker

  Numeriek
  toetsenbord
  (0 tot 9)

  Rechts
  voor

  CLR

  Links
  achter
  Versterker

  SETUP

  Rechts
  achter

  POWER IC ON: De luidsprekers worden aangestuurd door
  de ingebouwde eindversterker.

  Luidsprekers
  LUIDSPREKER
  RECHTS VOOR

  Rechts voor

  Bediening DVD-instelling
  • De bediening van de DVD-instelling wordt uitgevoerd door de
  afstandsbediening.
  Alle DVD-instellingen hebben de volgende 4 stappen gemeen.
  Raadpleeg het specifieke gedeelte voor meer informatie.

  LUIDSPREKER
  RECHTS ACHTER

  Rechts achter

  1

  Druk op SETUP voor u een CD plaatst, of als het
  toestel in stopmodus staat.
  Het instelmenu verschijnt op de monitor.

  LUIDSPREKER
  LINKS ACHTER

  S E T UP

  Links achter

  L
  T
  P
  A
  C

  LUIDSPREKER
  LINKS VOOR

  A
  V
  A
  U
  U

  N G
  S
  R E
  D I
  S T

  U
  C
  N
  O
  O

  A G E
  R E E
  T A L
  S E
  M S

  S
  N

  1 6 9
  O F F

  W I D E
  D E

  T U P
  E T U P

  Links voor

  • Het systeem produceert geen geluid als de stroomuitgang is
  uitgeschakeld.
  • Als een externe versterker alleen voor de subwoofer is
  aangesloten, schakel deze dan in.

  2

  Druk op, f of p om het gewenste instellingsitem
  te kiezen en druk vervolgens op ENT.
  Er zullen meer items worden weergegeven.
  Instelitems:

  Digitale uitgang instellen

  LANGUAGES / TV SCREEN / PARENTAL / AUDIO
  SETUP*1 / CUSTOM SETUP*2

  OPT OUT ON / OPT OUT OFF (Basisinstelling)

  Om digitaal aan te sluiten op een audioprocessor, moet de optische
  digitale uitgang worden ingeschakeld.

  *1 Zie “Audio-instelling” op pagina 33.
  *2 Zie “Standaardinstelling” op pagina 35.

  • Als DVD-audio wordt gebruikt, wordt het geluid voortgebracht via
  Ai-NET, ongeacht deze instelling.

  3

  Druk op f, p,
  of om de instelling te
  veranderen en druk vervolgens op ENT.

  4

  Als de instelling is voltooid, drukt u op SETUP.

  30-NL

  De instelling keert terug naar de normale modus. • Page 33

  • Als instellingen worden gewijzigd, worden oude instellingen
  overschreven. Noteer de huidige instellingen voor u wijzigingen
  aanbrengt. Als de accu van het voertuig is losgekoppeld, worden
  de instellingen gewist en zullen ze teruggaan naar de
  fabrieksinstellingen.

  De taal instellen
  U kunt de taal voor de audio, voor de ondertiteling en voor de menu’s
  instellen volgens uw wensen.
  Zodra de taal is ingesteld, wordt dit de standaardtaal. Deze functie is
  handig als u altijd in het Engels wenst te luisteren. (Niet alle CD’s
  bieden de mogelijkheid om de standaardtaal te wijzigen. Indien dit
  niet mogelijk is, is de fabrieksstandaardtaal van toepassing.)

  Instelitem: LANGUAGES
  Overige instelitems: AUDIO / SUBTITLE/ MENU
  AUDIO:
  Stel de taal van de
  audiotrack in.

  SETUP

  Instelling tv-scherm
  Gebruik onderstaande procedure om het uitvoerscherm in te stellen
  naargelang het type tv-monitor dat wordt gebruikt.

  Instelling item: TV SCREEN
  Instelling inhouden: 16:9 (WIDE) / 4:3 (LETTERBOX) /
  4:3 (PAN SCAN)
  • Bij sommige CD’s wordt het beeld niet ingesteld volgens het
  gekozen schermformaat. (Voor meer informatie verwijzen we naar
  de uitleg op de CD-hoes.)
  • Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm.
  16:9 (WIDE)
  Kies deze optie als een
  breedbeeld-tv is
  aangesloten. Dit wordt
  gekozen van bij verzending
  door de fabriek.

  L A N G U A G E S

  SUBTITLE:
  Stel de taal in van de
  ondertitels die op het
  scherm worden
  weergegeven.

  A U D I O

  A U T O

  S U B T I T L E

  A U T O

  M E N U

  A U T O

  MENU:
  Stel de taal in die wordt
  gebruikt voor de menu’s
  (titelmenu, enz.).

  Instelmogelijkheden:
  AUDIO-modus / MENU-modus:
  AUTO *1 / ENGLISH / JAPANESE / GERMAN / SPANISH
  / FRENCH / ITALIAN / SWEDISH / CHINESE / OTHERS *2
  SUBTITLE-modus:
  AUTO *1 / ENGLISH / JAPANESE / GERMAN / SPANISH
  / OFF / FRENCH / ITALIAN / SWEDISH / CHINESE /
  OTHERS *2
  Druk op f, p,
  of
  om de gewenste taal te kiezen en
  druk vervolgens op ENT.
  *1 AUTO:
  De CD wordt afgespeeld met de audiotaal of
  ondertitelingstaal die is ingesteld als prioriteitstaal voor
  de CD.
  *2 OTHERS:
  Stel deze optie in om de CD af te spelen met een
  andere taal dan één van de weergegeven talen. Druk
  op ENT. en gebruik vervolgens het numeriek
  toetsenbord “0” tot “9” om de gewenste taalcode van 4
  cijfers in te voeren. Druk vervolgens nogmaals op
  ENT. Voor de taalcodes verwijzen we naar “Lijst van
  taalcodes” (pagina 54).
  • Als u de taalinstelling verandert als de CD in het toestel zit, wordt
  over de instelling beslist met een van de volgende bewerkingen.
  - Schakel het ingebouwde toestelgedeelte uit
  - Schakel de bron om op de head-unit.
  • Als u de taal van de huidige CD tijdelijk wenst te wijzigen, kan u
  dit doen in het DVD-menu of met de bediening die wordt
  beschreven in het hoofdstuk “Veranderen van audiotrack”
  (pagina 23).
  • Als de CD niet over de gekozen taal beschikt, wordt de
  standaardtaal van de CD ingesteld.
  • Talen die van bij verzending werden ingesteld door de fabriek:
  Audiotaal: AUTO
  Ondertitelingstaal: AUTO
  Menutaal: AUTO
  • Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm.

  4:3 (LETTER BOX)
  Kies deze optie als u een monitor
  met het klassieke 4:3-formaat
  (normale tv-aspectverhouding) hebt.
  Er kunnen onderaan en bovenaan
  het scherm zwarte randen zichtbaar
  zijn (als een film in 16:9-formaat
  wordt afgespeeld). De breedte van
  deze randen is afhankelijk van de
  originele aspectverhouding van de
  bioscooprelease van de film.
  4:3 (PAN SCAN)
  Kies deze optie als u een
  monitor met het klassieke
  4:3-formaat hebt. Het beeld
  vult het volledige tv-scherm.
  Omdat de
  aspectverhouding echter
  niet overeenkomt, zijn
  bepaalde delen van de film
  uiterst links en rechts niet zichtbaar (als een film in het
  formaat 16:9 wordt afgespeeld).

  Instelling van de landcode
  Stel de landcode in waarvan u het classificatieniveau wenst in te
  stellen (oudercontrole).

  Instelling item: PARENTAL
  Overige instellingsitems: COUNTRY CODE
  Instelling inhouden: CODE
  1 Druk op f of p om “PARENTAL” te kiezen en druk
  vervolgens op ENT.
  De invoermodus voor het wachtwoord is in werking
  gesteld.
  2 Gebruik het numeriek toetsenbord “0” tot “9” om het
  wachtwoord van 4 cijfers in te voeren. Druk vervolgens
  op ENT.
  PASSWORD * * * *
  De ingevoerde nummers worden weergegeven als “*”.
  Het standaard wachtwoord is 1111 bij verzending
  door de fabriek.
  Het display PARENTAL verschijnt.
  • Telkens CLR wordt ingedrukt, kan één cijfer worden gewist. Druk
  CLR minstens 2 seconden in om alle cijfers te verwijderen.
  • Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm.
  • Als het wachtwoord fout is, keert het toestel terug naar het display
  om het wachtwoord in te voeren, nadat gedurende 3 seconden
  “PASSWORD ERROR” werd weergegeven.

  31-NL • Page 34

  3 Druk op f of p om “COUNTRY CODE” te kiezen en
  druk vervolgens op ENT.
  4 Druk op f of p om AUTO of OTHERS te kiezen.
  Druk op ENT. als u AUTO hebt gekozen.
  AUTO: De primaire landcode van de opgenomen
  landcodes wordt afgespeeld.
  OTHERS: De instelling van de inhoud verandert naar
  “OTHERS” als de gewenste landcode wordt
  ingevoerd.
  Als u AUTO hebt gekozen, gaat u naar stap 6. Als u
  OTHERS hebt gekozen, gaat u naar stap 5.
  5 Gebruik het numeriek toetsenbord “0” tot “9” om de
  landcode van 4 cijfers in te voeren. Druk vervolgens
  op ENT.
  Voorbeeld: Duitsland “6869” werd ingevoerd
  6 Als de instelling is voltooid, drukt u op SETUP.
  De instelling keert terug naar de normale modus.
  • Als u het wachtwoord wilt veranderen, selecteert u “CHANGE
  PASSWORD” in stap 3. Voer het nieuwe wachtwoord (4 cijfers) in
  en druk op ENT.
  • Schrijf het wachtwoord op een stukje papier en bewaar dit ergens
  in geval u uw wachtwoord vergeet.
  • Als de ingevoerde code fout is, keert het toestel terug naar het
  display om de landcode in te voeren, nadat gedurende 3 seconden
  “CODE ERROR” werd weergegeven.
  • Voor de landcodes verwijzen we naar “Lijst van landcodes”
  (pagina’s 55 en 56).
  • Telkens CLR wordt ingedrukt, kan één cijfer worden gewist. Druk
  CLR minstens 2 seconden in om alle cijfers te verwijderen.
  • Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm.

  Classificatieniveau instellen (oudercontrole)
  Gebruik deze functie om het bekijken van films te beperken tot
  kinderen die het aangewezen leeftijdsniveau hebben.

  Instelling item: PARENTAL
  Overige instellingsitems: PARENTAL LEVEL
  1 Druk op f of p om “PARENTAL” te kiezen en druk
  vervolgens op ENT.
  De invoermodus voor het wachtwoord is in werking
  gesteld.
  2 Gebruik het numeriek toetsenbord “0” tot “9” om het
  wachtwoord van 4 cijfers in te voeren. Druk vervolgens
  op ENT.
  PASSWORD * * * *
  De ingevoerde nummers worden weergegeven als “*”.
  Het standaard wachtwoord is 1111 bij verzending
  door de fabriek.
  Het display voor de invoer van het beperkingsniveau
  (PARENTAL LEVEL) verschijnt.
  • Telkens CLR wordt ingedrukt, kan één cijfer worden gewist. Druk
  CLR minstens 2 seconden in om alle cijfers te verwijderen.
  • Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm.
  • Als het wachtwoord fout is, keert het toestel terug naar het display
  om het wachtwoord in te voeren, nadat gedurende 3 seconden
  “PASSWORD ERROR” werd weergegeven.

  32-NL

  3 Druk op f of p om “PARENTAL LEVEL” te kiezen en
  druk vervolgens op ENT.
  4 Druk op f, p,
  of
  om het beperkingsniveau te
  kiezen (1 tot 8) en druk vervolgens op ENT.
  SET UP
  PARENTAL >> LEVEL
  OFF
  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  Selecteer “OFF” om de oudercontrole te annuleren of
  als u geen classificatieniveau wenst in te stellen.
  Hoe lager het nummer, hoe hoger het
  classificatieniveau.
  • Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm.
  5 Als de instelling is voltooid, drukt u op SETUP.
  De instelling keert terug naar de normale modus.
  • Als u het wachtwoord wilt veranderen, selecteert u “CHANGE
  PASSWORD” in stap 3. Voer het nieuwe wachtwoord (4 cijfers) in
  en druk op ENT.
  • Schrijf het wachtwoord op een stukje papier en bewaar dit ergens
  in geval u uw wachtwoord vergeet.
  • Op DVD’s zonder classificatie wordt het afspelen niet beperkt,
  zelfs als een classificatieniveau is ingesteld.
  • Als het classificatieniveau is ingesteld, blijft dit in het geheugen
  bewaard tot het niveau wordt gewijzigd. Om het afspelen van
  CD’s met hogere classificatieniveaus mogelijk te maken of om de
  oudercontrole te annuleren, moet de instelling worden gewijzigd.
  • Niet alle DVD’s beschikken over een functie oudercontrole. Als u
  niet zeker bent van een DVD, kunt u hem eerst afspelen om dit na
  te gaan. Laat DVD’s niet rondslingeren in de buurt van jonge
  kinderen als u meent dat ze voor hen niet geschikt zijn.
  Tips
  • Classificatieniveau tijdelijk wijzigen
  Voor sommige CD’s moet u het classificatieniveau dat in
  de standaardinstellingen is gedefinieerd, wijzigen tijdens
  het afspelen. In dit geval verschijnt het bericht
  “PARENTAL LEVEL CHANGE OK?” op het
  monitorscherm
  • Om het niveau van de oudercontrole te wijzigen en af te
  spelen, drukt u op ENT.
  De invoermodus voor het wachtwoord wordt weergegeven.
  Voer het wachtwoord van 4 cijfers in dat u hebt ingesteld
  bij “Classificatieniveau instellen (oudercontrole)” en druk
  vervolgens op ENT.
  • Om af te spelen zonder het niveau van oudercontrole te
  wijzigen, drukt u op ■ .
  (Wanneer u op ■ drukt, zal het afspelen gebeuren volgens
  het niveau van oudercontrole dat werd ingesteld in
  “Classificatieniveau instellen (oudercontrole).”) • Page 35

  5

  Audio-instelling

  Als de instelling is voltooid, drukt u op SETUP.
  De instelling keert terug naar de normale modus.

  • Als instellingen worden gewijzigd, worden oude instellingen
  overschreven. Noteer de huidige instellingen voor u wijzigingen
  aanbrengt. Als de accu van het voertuig is losgekoppeld, worden
  de instellingen gewist en zullen ze teruggaan naar de
  fabrieksinstellingen.

  Digitale uitgang instellen
  ENT.

  Met volgende procedure wordt het digitale audiosignaal ingesteld dat
  afkomstig is van de DVA-9861Ri.

  Instelling item: DIGITAL OUT
  Overige instellingsitems: DOLBY D / DTS

  RETURN

  Druk op f of p om het gewenste instellingsitem te kiezen
  en druk vervolgens op ENT.
  DOLBY D:
  DTS:

  SETUP

  Stelt de digitale uitvoer van Dolby in.
  De basisinstelling is BITSTREAM.
  Stelt de uitvoer van DTS in.
  De basisinstelling is BITSTREAM.

  Instelling inhouden: BITSTREAM / LPCM
  Druk op f of p om BITSTREAM of LPCM te kiezen en druk
  vervolgens op ENT.

  Bediening Audio-instelling
  • De bediening van de audio-instelling wordt uitgevoerd door de
  afstandsbediening.
  Alle audio-instellingen hebben de volgende 5 stappen gemeen:
  Raadpleeg het specifieke gedeelte voor meer informatie.

  1

  Druk op SETUP voor u een CD plaatst, of als het
  toestel in stopmodus staat.
  Het instelmenu verschijnt op de monitor.

  BITSTREAM: De digitale uitgang wordt automatisch
  geschakeld in functie van het soort audiosignaal
  dat wordt afgespeeld.
  Zorg dat u “BITSTREAM” selecteert als u een
  digitale audioprocessor wenst aan te sluiten en
  Dolby Digital-audio wenst weer te geven.
  “BITSTREAM” wordt gekozen van bij verzending
  door de fabriek.
  LPCM:
  Het audiosignaal dat op de CD is opgenomen,
  wordt omgevormd naar 48 kHz/16-bit (voor
  DVD’s) of 44,1 kHz (voor video-CD’s en CD’s)
  lineaire PCM-audiosignalen.

  • Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm.

  S E T UP
  L
  T
  P
  A
  C

  A
  V
  A
  U
  U

  N G
  S
  R E
  D I
  S T

  U
  C
  N
  O
  O

  A G E
  R E E
  T A L
  S E
  M S

  S
  N

  1 6 9
  O F F

  W I D E
  D E

  T U P
  E T U P

  2

  Druk op f of p om “AUDIO SETUP” te kiezen en
  druk vervolgens op ENT.

  3

  Druk op f of p om het gewenste instellingsitem te
  kiezen en druk vervolgens op ENT.
  Items voor AUDIO SETUP:
  DIGITAL OUT/ DOWNMIX MODE
  S E T UP
  A U D I O

  S E T U P

  D I G I T A L
  D OWNM I X

  4

  O U T
  MO D E

  S U R R O U N D

  Druk op f of p om de instelling te veranderen en
  druk vervolgens op ENT.

  33-NL • Page 36

  Audio-uitgang/Optische digitale audio-uitgang

  Format

  Fs

  Q

  Instelling van de
  digitale uitgang
  (DVD SETUP)

  LPCM
  (CD-DA,
  DVD-V, DVD-A,
  DVD-VR)

  44,1/176,4kHz

  16/20/24bit

  48/96/192kHz

  PPCM
  (DVD-A)

  CD

  Audio-opnameformaat

  Optische digitale
  audio-uitgang

  Analoge audio-uitgang
  (Ai-NET, RCA-uitgang)

  BITSTREAM of LPCM

  44,1 kHz, 16 bit, LPCM
  2 kan (2 kan Downmix)*

  OK

  16/20/24bit

  BITSTREAM of LPCM

  48 kHz, 16 bit, LPCM
  2 kan (2 kan Downmix)*

  OK

  44,1/88,2/
  176,4kHz

  16/20/24bit

  BITSTREAM of LPCM

  Geen geluid

  OK

  48/96/192kHz

  16/20/24bit

  Dolby Digital
  (-EX) (DVD-V,
  DVD-A,
  DVD-VR)

  48kHz

  16/18/20bit

  LPCM

  48 kHz, 16 bit, Gedecodeerd
  2 kan (2 kan Downmix)*

  OK

  BITSTREAM

  Bit stream (Max 7.1 kan)*

  OK

  DTS (-ES)
  (CD-DA,
  DVD-V,
  DVD-A)

  44,1kHz

  LPCM

  44,1 kHz, 16 bit, Gedecodeerd
  2 kan (2 kan Downmix)*

  OK

  BITSTREAM

  Bit stream (Max 6.1 kan)*

  OK

  LPCM

  48 kHz, 16 bit, Gedecodeerd
  2 kan (2 kan Downmix)*

  OK

  BITSTREAM

  Bit stream (Max 6.1 kan)*

  OK

  LPCM

  44,1 kHz, 16 bit,
  Gedecodeerd 2 kan*

  OK

  BITSTREAM

  Bit stream*

  OK

  LPCM

  48 kHz, 16 bit, Gedecodeerd
  2 kan (2 kan Downmix)*

  OK

  BITSTREAM

  Bit stream (Max 5.1 kan)*

  OK

  LPCM

  44,1 kHz, 16 bit,
  Gedecodeerd 2 kan*

  OK

  BITSTREAM

  Bit stream*

  OK
  OK

  48/96kHz

  MPEG 1Layer
  II
  (V-CD, DVD-V,
  DVD-A, DVDVR)

  44,1kHz

  48kHz

  16/20/24bit

  16/20/24bit

  16bit

  16bit

  MPEG 2Layer
  II
  (DVD-V,
  DVD-A,
  DVD-VR)

  44,1kHz

  16bit

  48kHz

  16bit

  LPCM

  48 kHz, 16 bit, Gedecodeerd
  2 kan (2 kan Downmix)*

  BITSTREAM

  Bit stream (Max 5.1 kan)*

  OK

  MPEG 1/2/
  2.5 Layer III
  (MP3, WMA)

  32kHz

  16bit

  BITSTREAM of LPCM

  32 kHz, 16 bit,
  gedecodeerd 2 kan

  OK

  44,1kHz

  16bit

  BITSTREAM of LPCM

  44,1 kHz, 16 bit,
  Gedecodeerd 2 kan

  OK

  48kHz

  16bit

  BITSTREAM of LPCM

  48 kHz, 16 bit,
  gedecodeerd 2 kan

  OK

  * Geen geluid bij het afspelen van een DVD-audio.

  Downmix-modus instellen
  Deze functie is van toepassing op Dolby Digital en DTS stream-geluid.
  Instelling item: DOWNMIX MODE
  Instelling inhouden: STEREO/SURROUND ENCODED

  STEREO:
  Stereo downmix
  SURROUND ENCODED: Surround-compatibele downmix
  De basisinstelling in de fabriek is SURROUND ENCODED.

  34-NL • Page 37

  Standaardinstelling

  5

  Als de instelling is voltooid, drukt u op SETUP.
  De instelling keert terug naar de normale modus.

  • Als instellingen worden gewijzigd, worden oude instellingen
  overschreven. Noteer de huidige instellingen voor u wijzigingen
  aanbrengt. Als de accu van het voertuig is losgekoppeld, worden
  de instellingen gewist en zullen ze teruggaan naar de
  fabrieksinstellingen.

  DVD-audio afspeelmodus instellen

  ENT.
  RETURN

  Om de DVD audio-CD af te spelen, heeft u de keuze uit 3
  verschillende instellingen. Als de CD DVD-video en audio bevat,
  stelt u VCAP (Videocompatibele audiospeler) of VOFF (Video OFF)
  in om de DVD-audio af te spelen.

  Instelling item: DVD-A PLAY MODE
  Instelling inhouden: VIDEO/VCAP/VOFF
  Numeriek
  toetsenbord
  (0 tot 9)

  CLR

  VIDEO: Er wordt alleen DVD-video afgespeeld als de CD
  DVD-video en audio bevat.
  VCAP: DVD-audio wordt afgespeeld met video.
  VOFF: DVD-audio wordt afgespeeld zonder video.

  De basisinstelling in de fabriek is VCAP.

  SETUP

  • Kies deze instelling voordat u een CD plaatst. Als reeds een CD
  werd geplaatst, kiest u de instelling na het verwijderen van de CD.

  CD-afspeelmodus instellen

  Bediening standaardinstelling
  • De bediening van de standaardinstelling wordt uitgevoerd door de
  afstandsbediening.
  Alle standaardinstellingen hebben de volgende 5 stappen
  gemeen: Raadpleeg het specifieke gedeelte voor meer
  informatie.

  1

  Druk op SETUP voor u een CD plaatst, of als het
  toestel in stopmodus staat.
  Het instelmenu verschijnt op de monitor.

  A
  V
  A
  U
  U

  N G
  S
  R E
  D I
  S T

  U
  C
  N
  O
  O

  Instelling item: CD PLAY MODE
  Instelling inhouden: CD-DA/COMPRESSED
  CD-DA:

  Alleen CD-gegevens kunnen worden
  afgespeeld.
  COMPRESSED: Alleen MP3/WMA-bestanden kunnen worden
  afgespeeld.

  De basisinstelling in de fabriek is CA-DA.
  • Als er reeds een CD werd geplaatst, voert u de instelling uit nadat
  u de CD heeft verwijderd.

  Video-CD-afspeelmodus instellen
  Als u een video-CD afspeelt met afspeelregeling (PBC), kunt u
  ervoor kiezen om PBC ON of OFF te zetten.

  S E T UP
  L
  T
  P
  A
  C

  Het toestel kan worden ingesteld om alleen de audiogegevens of
  alleen de MP3/WMA-bestanden af te spelen op CD’s die zowel
  audiogegevens als MP3/WMA-bestanden bevatten.

  A G E
  R E E
  T A L
  S E
  M S

  S
  N

  1 6 9
  O F F

  W I D E
  D E

  T U P
  E T U P

  Instelling item: VCD PLAY MODE
  Instelling inhouden: PBC ON/PBC OFF
  PBC ON:
  PBC OFF:

  Het PBC-menu wordt weergegeven.
  Het PBC-menu wordt niet weergegeven.

  De basisinstelling in de fabriek is PBC ON.

  De bonusgroep afspelen

  2

  Druk op f of p om “CUSTOM SETUP” te kiezen en
  druk vervolgens op ENT.

  3

  Druk op f of p om het gewenste instellingsitem te
  kiezen en druk vervolgens op ENT.
  Items voor :
  DVD-A PLAY MODE / CD PLAY MODE / VCD PLAY
  MODE / BONUS CODE
  S E T UP
  C U S T OM
  D
  C
  V
  B

  S E T U P

  V D— A P L A Y M O D E
  V C A P
  D P L A Y MO D E C OM P R E S S
  C D P L A Y MO D E
  P B C O N
  O N U S C O D E

  Naast de gebruikelijke groep, omvat DVD-audio ook een bijkomende
  bonusgroep. Als de bonusgroep werd gekozen, hoewel het
  invoerscherm voor het wachtwoord wordt weergegeven, kunt u een
  wachtwoord van 4 cijfers vooraf invoeren.

  Instelling item: BONUS CODE
  Instelling inhouden: CODE
  1 Druk op f of p om “BONUS CODE” te kiezen en druk
  vervolgens op ENT.
  2 Gebruik het numeriek toetsenbord “0” tot “9” om het
  wachtwoord van 4 cijfers in te voeren. Druk vervolgens
  op ENT.
  • VTelkens CLR wordt ingedrukt, kan één cijfer worden gewist.
  Druk CLR minstens 2 seconden in om alle cijfers te verwijderen.
  • Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm.
  3 Als de instelling is voltooid, drukt u op SETUP.
  De instelling keert terug naar de normale modus.

  4

  Druk op f of p om de instelling te veranderen en
  druk vervolgens op ENT.

  • Als het wachtwoord van de bonusgroep verschilt van het
  wachtwoord in het gedeelte dat u hebt ingesteld, wordt het
  invoerscherm automatisch weergegeven.

  35-NL • Page 38

  Externe
  audioprocessor
  (optioneel)
  TA

  Encoderdraaiknop

  MODE

  Instelprocedure voor Dolby Surround
  Voer volgende instellingen uit om Dolby Digital- en DTS-geluid met
  grotere nauwkeurigheid weer te geven.

  Instelprocedure

  1

  Luidsprekerinstelling (pagina 41)

  2

  Luidsprekerniveaus instellen (pagina 41)

  3

  Lage tonen mengen met het achterkanaal
  (pagina 42)

  4

  Het akoestisch beeld instellen (pagina 42)

  5

  Krachtig geluid verkrijgen met hoog volume
  (pagina 43)

  BAND

  (De te gebruiken luidsprekers in- en uitschakelen
  en hun weerklank instellen)

  (Het signaaluitgangsniveau van de verschillende
  luidsprekers instellen)

  Voorkeuzetoetsen
  (1 tot en met 6)

  Als een externe audioprocessor op dit toestel is aangesloten, kunt u
  hem op dit toestel bedienen. Sommige audioprocessors kunnen
  mogelijk niet worden bediend.
  Als de PXA-H900 is aangesloten, kunnen sommige bedieningen niet
  worden uitgevoerd op dit toestel. In dit geval dient u ze te bedienen
  op het aangesloten toestel. Volgende beschrijving is van toepassing
  als bijvoorbeeld de PXA-H700 of PXA-H701 aangesloten is.
  Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de aangesloten
  audioprocessor.
  • De instellingen of afstellingen die op de aangesloten
  audioprocessor werden uitgevoerd, kunnen niet goed worden
  bediend op dit toestel.
  • De instellingen “Luidsprekers instellen”, “Regeling voor het
  geluid van de lage tonen” en “Instellingen grafische equalizer”
  zijn niet beschikbaar als de MRAD550 is aangesloten. Bovendien
  is de volgende instelling “De MX-modus instellen” niet
  verkrijgbaar als de MRA-F350 is aangesloten. Tevens verschillen
  de inhoud van de instellingen van de PXA-H700 en de PXA-H701.
  • Dit toestel kan niet worden aangesloten op de PXA-H510.
  • Als gedurende ongeveer 15 seconden geen bediening wordt
  uitgevoerd bij het instellen van de externe audioprocessor, wordt
  de regelmodus van de audioprocessor geannuleerd, en keert het
  toestel terug naar de normale modus.

  (Vloeiend geluid op de achterbank verkrijgen door
  de audiosignalen vooraan te mengen met de
  signalen van de luidsprekers achteraan)

  (Het akoestisch beeld instellen om een geluid te
  verkrijgen waarbij het lijkt of de middenluidspreker
  zich recht voor de luisteraar bevindt)

  (Energiek geluid verkrijgen met nog meer vermogen,
  zoals in een bioscoopzaal)

  6

  7

  DVD-niveau instellen (pagina 43)
  (Het volume (signaalniveau) instellen in de modi
  Dolby Digital, Pro Logic II, DTS en PCM.)

  Instellingen opslaan in het geheugen (pagina 44)
  (Alle instellingen en aanpassingen die op de
  DVA-9861Ri werden uitgevoerd (niet alleen de
  hierboven vermelde instellingen/aanpassingen)
  opslaan in het geheugen)

  Bij combinatie van de automatische instellingen e.d.

  is het aan te bevelen de automatische instellingen uit te voeren voor
  de Dolby Surround-instellingen.

  36-NL • Page 39

  MX CD (OFF, CD MX 1 tot 3)

  Luidsprekers instellen

  De CD-modus verwerkt een grote hoeveelheid gegevens. Met
  deze gegevens wordt het geluid zuiver weergegeven dankzij de
  grote hoeveelheid gegevens.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.
  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  Hiermee wordt informatie gecorrigeerd die tijdens het
  comprimeren werd weggelaten.
  Hiermee wordt een erg harmonisch geluid weergegeven dat het
  origineel zeer dicht benadert.

  3

  Kies de selectiemodus SP door herhaaldelijk op
  TA te drukken.

  MX FM (OFF, FM MX 1 tot 3)

  4
  5

  Druk op MODE om de luidspreker te kiezen.
  Kies om het even welk soort luidspreker of stel de
  luidspreker in op ON/OFF met de encoderdraaiknop.
  FRONT1:
  FRONT2:
  REAR:
  CENTER:
  SUBWOOFER:

  OFF/TW (Tweeter)/FULL
  (Volledig bereik)
  OFF/ON
  OFF/ON
  OFF/ON
  OFF/MONO/STEREO

  6

  Herhaal stappen 4 en 5 om alle luidsprekers in te
  stellen.

  7

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  • Zet de luidspreker die niet is aangesloten op OFF.
  • Bovenstaande instellingen kunnen zelfs worden uitgevoerd als de
  luidspreker op OFF is ingesteld in de “Luidsprekerinstelling”
  (pagina 41).
  • Om de subwoofer te gebruiken in MONO met de PXA-H700 of
  PXA-H701 aangesloten, dient u de subwoofer aan te sluiten op de
  klem van de subwooferuitgang van de PXA-H700 of PXA-H701.

  MX COMPRESS MEDIA (OFF, CMPM MX 1 tot 3)

  De midden- tot hoge frequenties worden helderder en u hoort een
  erg harmonisch geluid op alle frequentiebanden.

  MX DVD (OFF, MOVIE MX 1 tot 2)
  Het dialooggedeelte van de video wordt veel duidelijker
  weergegeven.

  (DVD MUSIC)
  De CD bevat een grote hoeveelheid gegevens, zoals een
  muziekclip. MX gebruikt deze gegevens om het geluid nauwkeurig
  weer te geven.

  MX AUX 1 tot 3 (OFF, CMPM MX, MOVIE MX, MUSIC MX)
  Kies de MX-modus (CMPM, MOVIE of MUSIC) die overeenkomt
  met de aangesloten media.

  5

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  • De inhouden van de MX-instelling die hier wordt uitgevoerd,
  wordt weerspiegeld in de PXA-H700 of PXA-H701.
  • Als OFF wordt gekozen, is het MX-effect van elke MX-modus
  uitgeschakeld.
  • Voor elke muziekbron, zoals radio, CD en MP3, kan een eigen
  MX-instelling worden gebruikt.
  • Er is geen MX-modus voor MW- of LW-radio.
  • MX COMPRESS MEDIA wordt toegepast voor MP3/WMA,
  MMD.

  Scheidingsfilterafstelling
  MX-modus van de externe audioprocessor
  instellen
  Voor u volgende bewerkingen uitvoert, dient u de MX-modus (Media
  Xpander) van de PXA-H700 op “AUTO” te zetten als de PXA-H700
  is aangesloten.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.
  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  3

  Kies de modus X-OVER door herhaaldelijk op TA
  te drukken.

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  4

  Kies L+R of L/R door de BAND-toets minstens 2
  seconden ingedrukt te houden.

  3

  Kies MX ON/OFF door op

  De MX-modus van de regelmodus voor de
  audioprocessor is in werking gesteld.

  of

  Als ON werd gekozen, drukt u op MODE.

  OFF: Schakelt het MX-effect van elke muziekbron uit.
  ON: Schakelt de opgegeven MX-modus in.

  4

  L+R: Hanteert gelijke instellingswaarden voor de
  linker- en rechterkanalen.
  L/R: Er kunnen verschillende instellingswaarden
  worden gehanteerd voor de linker- en
  rechterkanalen.

  te drukken.

  Nadat u ON heeft ingesteld, kiest u het gewenste
  MX-niveau met de encoder-draaiknop.

  • Het niveau van de muziekbron (zoals radio-uitzendingen en CD’s,
  behalve MW-, LW-radio) kan worden ingesteld.

  5

  Kies het gewenste kanaal door op
  drukken. Druk vervolgens op MODE.

  of

  te

  Als L+R werd gekozen:

  FRONT 1 → FRONT 2 → REAR → CENTER →
  SUBWOOFER → FRONT 1

  Als L/R werd gekozen:

  FRONT 1L → FRONT 1R → FRONT 2L → FRONT 2R →
  REAR L → REAR R → CENTER → SUBWOOFER →
  FRONT 1L
  • Het display van de luidsprekers verschilt, afhankelijk van de
  aangesloten luidspreker.

  37-NL • Page 40

  6

  Stel de afsnijfrequentie van HPF [filter hoge
  frequenties] (HP FREQ) in met de encoderdraaiknop. Druk vervolgens op MODE.

  Concrete voorbeelden
  De tijdcorrectiewaarde berekenen voor de luidspreker
  links vooraan in onderstaand schema.

  Het instelbare frequentiebereik verschilt afhankelijk van
  de kanalen (luidsprekers).

  7

  Stel de curve van HPF (HP SLOPE) in met de
  encoder-draaiknop. Druk vervolgens op MODE.

  8

  Stel LPF [filter lage frequenties] in door stappen 6
  en 7 uit te voeren.

  9

  Regel het niveau (LEVEL) met de encoderdraaiknop. Druk vervolgens op MODE.

  Omstandigheden:
  Afstand tussen verste luidspreker en luisterpositie:
  2,25 m
  Afstand tussen luidspreker links vooraan en luisterpositie:
  0,5 m
  Berekening:
  L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
  Compensatietijd = 1,75 ÷ 343 x 1000 = 5,1 (ms)
  Met andere woorden: door de tijdcorrectiewaarde voor de
  luidspreker links vooraan in te stellen op 5,1 (ms), wordt
  een virtuele afstand ingesteld overeenkomstig de afstand
  tot de verste luidspreker.

  Druk op de MODE-toets om terug te keren naar stap 6.

  10 Om andere kanalen in te stellen, herhaalt u
  stappen 5 tot 9.

  11 Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.

  Het toestel keert terug naar de normale modus.
  • Als de luidspreker is uitgeschakeld (“OFF”), kan de
  scheidingsfilter voor die luidspreker niet worden ingesteld. Zie
  “Luidsprekers instellen” (pagina 37).
  • Controleer de afspeelfrequenties van de aangesloten luidsprekers
  voor u instellingen uitvoert.
  • Om de luidsprekers te beschermen, is er geen OFF-instelling voor
  de laagdoorlaatfilter van de subwoofer (de curve blijft dezelfde).
  • De HPF-filter kan niet worden ingesteld op OFF (curve OFF) als
  tweeter wordt gekozen voor FRONT1. Of als de subwoofer is
  ingesteld op STEREO, wordt de instelling CENTER beïnvloed
  door de subwooferinstelling.
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  Tijdcorrectie handmatig uitvoeren (TCR)/
  Faseomschakeling
  Wegens de speciale omstandigheden in het voertuig kunnen er grote
  verschillen in afstand zijn tussen de diverse luidsprekers en de
  luisterpositie. Met deze functie kunt u zelf de optimale
  correctiewaarden berekenen en de tijdfout op de luisterpositie
  uitsluiten.

  De tijdcorrectie berekenen

  1
  2

  Ga in de luisterpositie zitten (bijvoorbeeld de
  bestuurderszetel) en meet de afstand (in meter)
  tussen uw hoofd en de verschillende luidsprekers.
  Bereken het verschil in afstand tussen de verste
  luidspreker en de andere luidsprekers.
  L=

  3

  (afstand van verste luidspreker)
  – (afstand van andere luidsprekers)

  Deel de berekende afstanden voor de
  verschillende luidsprekers door de snelheid van
  het geluid (343 m/s bij een temperatuur van 20°C).
  Deze waarde is de tijdcorrectiewaarde voor de
  verschillende luidsprekers.

  38-NL

  5,1ms
  0,5m
  2,25m

  Het geluid is ongelijkmatig
  omdat de afstand tussen de
  luisterpositie en de
  verschillende luidsprekers
  verschillend is. Het verschil in
  afstand tussen de
  luidsprekers links vooraan en
  rechts achteraan bedraagt
  1,75 meter.

  De tijdcorrectie werkt het
  verschil in tijd weg die het
  geluid nodig heeft om vanuit
  de verschillende luidsprekers
  de luisterpositie te bereiken.
  Als de tijdcorrectie van de
  luidspreker links vooraan
  wordt ingesteld op 5,1 ms,
  kan de afstand van de
  luisterpositie naar de
  luidspreker worden
  gecoördineerd.

  De tijdcorrectie invoeren

  4

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  5

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  6

  Kies de TCR/PHASE-modus door herhaaldelijk op
  TA te drukken.

  7

  Kies L+R of L/R door de BAND-toets minstens 2
  seconden ingedrukt te houden.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  L+R: Hanteert gelijke instellingswaarden voor de linkeren rechterkanalen.
  L/R: Er kunnen verschillende instellingswaarden worden
  gehanteerd voor de linker- en rechterkanalen. • Page 41

  8

  Kies het gewenste kanaal door op
  drukken. Druk vervolgens op MODE.

  of

  te

  Als L+R werd gekozen:

  FRONT 1 → FRONT 2 → REAR → CENTER →
  SUBWOOFER → FRONT 1

  Als L/R werd gekozen:

  FRONT 1L → FRONT 1R → FRONT 2L → FRONT 2R →
  REAR L → REAR R → CENTER → SUBWOOFER →
  FRONT 1L
  • Het display van de luidsprekers verschilt, afhankelijk van de
  aangesloten luidspreker.

  9

  Stel de berekende tijdcorrectiewaarde (0,00 tot
  20,00 ms) in met de encoder-draaiknop. Druk
  vervolgens op MODE.

  Instellingen grafische equalizer
  Met de grafische equalizer kunt u het geluid wijzigen door gebruik te
  maken van telkens 31 frequentiebanden voor de luidsprekers vooraan
  (links en rechts), achteraan (links en rechts) en in het midden. Voor
  de subwoofer zijn nog eens 10 frequentiebanden verkrijgbaar. Op die
  manier kunt u het geluid regelen volgens uw eigen smaak.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus G-EQ door herhaaldelijk op TA te
  drukken.

  4

  Kies L+R of L/R door de BAND-toets minstens 2
  seconden ingedrukt te houden.

  De fase omschakelen

  L+R: Hanteert gelijke instellingswaarden voor de linkeren rechterkanalen.
  L/R: Er kunnen verschillende instellingswaarden worden
  gehanteerd voor de linker- en rechterkanalen.

  10 Schakel de fase (PHASE 0° of 180°) om met de

  encoder-draaiknop. Druk vervolgens op MODE.

  11 Om andere kanalen in te stellen, herhaalt u

  Wanneer de parametrische EQ wordt aangepast, wordt
  deze instelling uitgeschakeld.

  stappen 8 tot 10.

  12 Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.

  5

  Het toestel keert terug naar de normale modus.
  • Als de luidspreker is uitgeschakeld (“OFF”), kan de tijdcorrectie
  voor die luidspreker niet worden ingesteld. Zie “Luidsprekers
  instellen” (pagina 37).
  • De instelwaarde voor FRONT2 (luidsprekers) die is ingesteld voor
  de tijdcorrectie, wordt ook toegepast op de voorluidsprekers
  vooraan in “Bass Focus instellen” (pagina 41).
  • De automatische instelling (AUTO TCR) is niet mogelijk op dit
  toestel.
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  Kies het gewenste kanaal door op
  drukken. Druk vervolgens op MODE.

  of

  te

  Als L+R werd gekozen:

  FRONT → REAR → CENTER → SUBWOOFER → FRONT

  Als L/R werd gekozen:

  PFRONT L → FRONT R → REAR L → REAR R →
  CENTER → SUBWOOFER → FRONT L
  • Het display van de luidsprekers verschilt, afhankelijk van de
  aangesloten luidspreker.

  6

  Kies de frequentie met de encoder-draaiknop.
  Druk vervolgens op MODE.
  Instelbare frequentie:
  FRONT/REAR/CENTER: 20 Hz – 20 kHz (in stappen
  SUBWOOFER:

  van 1/3 octaaf)
  20 Hz – 160 Hz (in stappen
  van 1/3 octaaf)

  7

  Regel het niveau (LEVEL) (±9dB 1dB stap) met de
  encoder-draaiknop. Druk vervolgens op MODE.

  8

  Om andere frequenties in te stellen, herhaalt u
  stappen 6 en 7.

  9

  Om andere kanalen in te stellen, herhaalt u
  stappen 5 tot 8.

  10 Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.

  Het toestel keert terug naar de normale modus.
  • Als de luidspreker is uitgeschakeld (“OFF”), kan het niveau van
  de grafische equalizer voor die luidspreker niet worden
  aangepast. Zie “Luidsprekers instellen” (pagina 37).
  • Controleer de speelbare frequentiebereiken van de aangesloten
  luidsprekers voor u de equalizer afstelt. Als het speelbare
  frequentiebereik van de luidspreker bijvoorbeeld 55 Hz tot 30 kHz
  bedraagt, heeft een instelling in de frequentieband van 40 Hz of 20
  Hz geen effect. Bovendien kunt u de luidsprekers overbelasten en
  beschadigen.
  • Als de grafische EQ wordt aangepast, heeft de instelling van de
  parametrische EQ geen effect.
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  39-NL • Page 42

  10 Om andere frequentiebanden in te stellen, herhaalt

  Instellingen parametrische equalizer

  u stappen 6 tot 9.

  De frequentiebanden van de grafische equalizer liggen vast. Daardoor
  is het zeer moeilijk om ongewenste pieken en dalen op specifieke
  frequenties te corrigeren. De middenfrequentie van de parametrische
  equalizer kan worden afgestemd op deze specifieke frequenties.
  Daarna worden de bandbreedte (Q) en het niveau onafhankelijk van
  elkaar afgesteld om de nodige correcties uit te voeren. De functie van
  de parametrische equalizer is een geavanceerd hulpmiddel voor echte
  hifi-liefhebbers.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus P-EQ door herhaaldelijk op TA te
  drukken.

  4

  Kies L+R of L/R door de BAND-toets minstens 2
  seconden ingedrukt te houden.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  L+R: Hanteert gelijke instellingswaarden voor de linkeren rechterkanalen.
  L/R: Er kunnen verschillende instellingswaarden worden
  gehanteerd voor de linker- en rechterkanalen.
  Wanneer de grafische EQ wordt aangepast, wordt deze
  instelling uitgeschakeld.

  5

  Kies het gewenste kanaal door op
  drukken. Druk vervolgens op MODE.

  of

  te

  Als L+R werd gekozen:

  FRONT → REAR → CENTER → SUBWOOFER → FRONT

  11 Om andere kanalen in te stellen, herhaalt u
  stappen 5 tot 10.

  12 Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.

  Het toestel keert terug naar de normale modus.
  • Als de luidspreker is uitgeschakeld (“OFF”), kan de
  parametrische equalizer voor die luidspreker niet worden
  ingesteld. Zie “Luidsprekers instellen” (pagina 37).
  • De frequenties van omliggende frequentiebanden kunnen niet in 7
  stappen worden ingesteld.
  • Controleer de speelbare frequentiebereiken van de aangesloten
  luidsprekers voor u de equalizer afstelt. Als het speelbare
  frequentiebereik van de luidspreker bijvoorbeeld 55 Hz tot 30 kHz
  bedraagt, heeft een instelling in de frequentieband van 40 Hz of 20
  Hz geen effect. Bovendien kunt u de luidsprekers overbelasten en
  beschadigen.
  • Als de parametrische EQ wordt aangepast, heeft de instelling van
  de grafische EQ geen effect.
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  Bascompressor instellen
  U kunt de klank van de lage frequenties naar wens instellen.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus BASS SOUND door herhaaldelijk
  op TA te drukken.

  4

  Kies BASS COMP. door op
  of
  te
  drukken, en druk vervolgens op MODE.

  5

  Kies de gewenste modus met de encoderdraaiknop.

  Als L/R werd gekozen:

  FRONT L → FRONT R → REAR L → REAR R → CENTER
  → SUBWOOFER → FRONT L
  • Het display van de luidsprekers verschilt, afhankelijk van de
  aangesloten luidsprekers.

  6

  Druk op de BAND-toets om de frequentieband te
  kiezen.
  Instelbare frequentiebanden:
  FRONT/REAR/CENTER: 5 frequentiebanden
  SUBWOOFER:
  2 frequentiebanden

  7

  Kies de frequentie door aan de encoderdraaiknop te draaien en hem dan in te drukken.
  Druk vervolgens op MODE.
  De instelbare frequentie verandert naargelang de
  frequentieband.

  8

  Regel de bandbreedte (Q) met de encoderdraaiknop. Druk vervolgens op MODE.
  De bandbreedte kan in 6 stappen worden ingesteld:
  0,5/1/2/3/4/5

  9

  Regel het niveau (LEVEL) (±9dB 1dB stap) met de
  encoder-draaiknop. Druk vervolgens op MODE.

  40-NL

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  Het geluid van de lage tonen wordt meer beklemtoond
  naarmate de modus opeenvolgend wordt veranderd in
  COMP1 → 2 → 3. Dit resulteert in een levendige klank
  van de lage frequenties.
  Selecteer OFF wanneer de instelling niet nodig is.

  6

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus. • Page 43

  Bass Focus instellen

  5

  Met het voordien opgegeven vertragingsnummer (tijdverschil) kunt u
  een tijdverschil instellen tussen de luidsprekers vooraan-achteraan en
  links-rechts.
  Dit maakt namelijk een tijdcorrectie op basis van uw voorkeur
  mogelijk. Bij een oorspronkelijke vertraging van 0,05 ms voor elk
  van de 0 tot 400 stappen, is een waarneembare tijdcorrectie mogelijk.

  1

  Kies het kenmerk van de luidspreker met de
  encoder-draaiknop.
  OFF*1: Als geen luidspreker is aangesloten.
  SMALL: Als een luidspreker is aangesloten die geen
  lage frequenties (80 Hz of minder) kan
  afspelen.
  LARGE*2: Als een luidspreker is aangesloten die lage
  frequenties (80 Hz of minder) kan afspelen.
  (Subwoofer is alleen ingesteld op ON/OFF)

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  *1 De voorste luidsprekers kunnen niet op “OFF” worden
  gezet.
  *2 Als de voorste luidsprekers op “SMALL” worden
  ingesteld, kunnen de achterste en middenluidsprekers
  niet op “LARGE” worden ingesteld.

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus BASS SOUND door herhaaldelijk
  op TA te drukken.

  6

  4

  Herhaal stappen 4 en 5 om elke luidspreker in te
  stellen.

  Kies BASS FOCUS door op
  of
  te
  drukken, en druk vervolgens op MODE.

  7

  5

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.

  Druk op MODE om de luidspreker
  vooraan/achteraan/links/rechts te kiezen.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  6

  Draai aan de encoder-draaiknop om de
  luidsprekers vooraan/achteraan/links/rechts in te
  stellen.

  7

  Als u andere kanalen (luidsprekers) wenst in te
  stellen, herhaalt u stappen 5 en 6.

  8

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  • Elke instelling van Bass Focus wordt ook toegepast in de
  tijdcorrectie.
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  Luidsprekerinstelling
  De PXA-H700 of PXA-H701 kan worden ingesteld naargelang het
  speelbare frequentiebereik van uw luidsprekers.
  Controleer het speelbare frequentiebereik van de luidsprekers (niet
  voor de subwoofer) voor u deze bediening uitvoert, om na te gaan of
  de luidsprekers lage frequenties (ongeveer 80 Hz of minder) kunnen
  afspelen.
  • Tijdens deze afstelling mag u niet stoppen, pauzeren, van CD
  verwisselen, de meeluisterfunctie gebruiken, snel vooruit spoelen
  of het audiokanaal van dit toestel omschakelen. De instelling
  wordt geannuleerd als de decodeermodus wordt veranderd.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus SP SETUP door herhaaldelijk op
  TA te drukken.

  4

  Kies de luidspreker door op de MODE-toets te
  drukken.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  Het toestel keert terug naar de normale modus.
  • Als de middenluidspreker op “OFF” wordt gezet, worden de
  audiosignalen van het middenkanaal toegevoegd aan de
  audiosignalen uit de voorste luidsprekers.
  • Als u de weerklank van de luidspreker instelt op “OFF”, dient u
  ook de luidsprekerinstelling op “OFF” te zetten. (pagina 37)
  • Voer de instelling uit voor alle luidsprekers (“vooraan”,
  “midden”, “achteraan” en “subwoofer”). Als u dit niet doet, kan
  het geluid uit evenwicht zijn.
  • Als de middenluidspreker op “OFF” is ingesteld, heeft de
  instelling geen effect, zelfs niet als de middenluidspreker met deze
  functie wordt ingesteld.
  • Door de instellingen voor elke luidspreker te wijzigen kan de
  weergave uit de andere luidsprekers veranderen ten gevolge van
  de instelvereisten.
  • Als u PRO LOGIC II gebruikt en de achterste luidspreker is
  ingesteld op “LARGE”, komt er geen geluid uit de subwoofer.
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  Instelling van Dolby Digital
  Luidsprekerniveaus regelen
  Met behulp van de testtonen kunt u het volume van de verschillende
  luidsprekers instellen. Als de niveaus gelijk zijn, merkt u op de
  luisterpositie een duidelijk gevoel van aanwezigheid uit de
  verschillende luidsprekers.
  • Tijdens deze afstelling mag u niet stoppen, pauzeren, van CD
  verwisselen, de meeluisterfunctie gebruiken, snel vooruit spoelen
  of het audiokanaal van dit toestel omschakelen. De instelling
  wordt geannuleerd als de decodeermodus wordt veranderd.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus MULTI CH SETUP door
  herhaaldelijk op TA te drukken.

  4

  Kies OUTPUT LEVEL door op
  of
  drukken, en druk vervolgens op MODE.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  te

  41-NL • Page 44

  5

  Druk op MODE om de luidspreker te kiezen die
  moet worden ingesteld.

  7

  De gekozen luidspreker laat een testtoon horen.

  6

  Regel het uitgangsniveau met de encoderdraaiknop.

  7

  Stel elk geluidsvolume in voor een optimale balans
  door stappen 5 en 6 te herhalen.

  • Het instelbereik voor de verschillende luidsprekers bedraagt –10
  dB tot +10 dB.
  • De instelling is gebaseerd op de voorste luidsprekers.

  8

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  • Deze instelling is niet van toepassing als de instelling van de
  achterste luidspreker op “OFF” is gezet.
  • Bij lineaire PCM-signalen komt de stem uit de achterste
  luidspreker, ongeacht de instelling voor REAR FILL en REAR
  MIX.
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  Het akoestisch beeld instellen
  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  • Als een luidspreker is uitgeschakeld, kan het niveau van die
  luidspreker niet worden aangepast. Zie “Luidsprekerinstelling”
  (pagina 41).
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  Het geluid van de lage tonen mengen met
  het achterkanaal
  Deze functie mengt de audiosignalen van het voorkanaal met de
  audiosignalen uit de achterste luidsprekers, waardoor het geluid op de
  achterbank van het voertuig wordt verbeterd.
  • Tijdens deze afstelling mag u niet stoppen, pauzeren, van CD
  verwisselen, de meeluisterfunctie gebruiken, snel vooruit spoelen
  of het audiokanaal van dit toestel omschakelen. De instelling
  wordt geannuleerd als de decodeermodus wordt veranderd.

  Bij de meeste installaties moet de middenluidspreker rechtstreeks
  tussen de voorpassagier en de bestuurder worden geplaatst. Met deze
  functie wordt de informatie van het middenkanaal verdeeld naar de
  linker- en rechterluidsprekers. Dit creëert een akoestisch beeld dat
  een middenluidspreker recht voor elke luisteraar simuleert. Door het
  middenbereik in te stellen in PL II MUSIC (zie “Pro Logic II-modus
  gebruiken”, pagina 43), heeft deze functie geen effect meer.
  • Tijdens deze afstelling mag u niet stoppen, pauzeren, van CD
  verwisselen, de meeluisterfunctie gebruiken, snel vooruit spoelen
  of het audiokanaal van dit toestel omschakelen. De instelling
  wordt geannuleerd als de decodeermodus wordt veranderd.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus MULTI CH SETUP door
  herhaaldelijk op TA te drukken.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  4

  Kies BI-PHANTOM door op
  of
  te
  drukken, en druk vervolgens op MODE.

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  5

  Kies BI-PHANTOM ON/OFF met de encoderdraaiknop.

  3

  Kies de modus MULTI CH SETUP door
  herhaaldelijk op TA te drukken.

  4

  Kies REAR MIX door op
  of
  en druk vervolgens op MODE.

  5

  Kies REAR MIX ON/OFF met de encoderdraaiknop.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  Als ON werd gekozen, drukt u op MODE.
  Als ON is ingesteld, wordt een geluidsfase gecreëerd
  alsof u recht voor de middenluidspreker zit, door het
  geluid van de middenluidspreker links en rechts te
  verspreiden.

  te drukken,

  6

  Het niveau kan worden geregeld binnen het bereik –5 tot
  +5. Hoe
  hoger het niveau, hoe meer de positie van de
  middenluidspreker
  naar de zijkanten wordt verschoven.

  Als ON werd gekozen, drukt u op MODE.
  Als ON is ingesteld, wordt het audiosignaal uit de
  achterste luidspreker gemengd met het audiosignaal
  vooraan.

  6

  Draai nadat u ON heeft ingesteld aan de encoderdraaiknop om het niveau te regelen (LEVEL).
  Het niveau kan in vijf stappen worden geregeld: –6, –3, 0,
  +3 en +6.
  Hoe hoger het niveau, hoe meer lage tonen uit de
  achterste luidsprekers komen. (Het effect is afhankelijk
  van de software (DVD, enz.).)

  42-NL

  Draai nadat u ON heeft ingesteld aan de encoderdraaiknop om
  het niveau te regelen (LEVEL).

  7

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  • Deze instelling is werkzaam als de middenluidspreker op SMALL
  of LARGE werd ingesteld bij de luidsprekerinstellingen.
  • Deze instelling is niet werkzaam als de luidspreker op CENTER
  “OFF” werd ingesteld in “Luidsprekers instellen” (pagina 37).
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan. • Page 45

  Krachtig geluid met hoog volume verkrijgen
  Met Dolby Digital wordt het dynamisch bereik gecomprimeerd, zodat
  een krachtig geluid kan worden verkregen bij gewone
  geluidsvolumes. Deze compressie kan worden geannuleerd, om een
  energiek en nog krachtiger geluid te verkrijgen, zoals in een
  bioscoopzaal.
  Deze functie werkt alleen in de Dolby Digital-modus.

  7

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  Pro Logic II-modus gebruiken

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus MULTI CH SETUP door
  herhaaldelijk op TA te drukken.

  Pro Logic-verwerking kan worden uitgevoerd op de muzieksignalen
  die op twee kanalen zijn opgenomen, om een Dolby Pro Logic II
  surroundgeluid te verkrijgen. Voor tweekanaals Dolby Digital- en
  DTS-signalen is er ook een functie “REAR FILL” om de signalen
  van het voorkanaal weer te geven via het achterkanaal.

  4

  Kies LISTEN MODE door op
  of
  drukken. Druk vervolgens op MODE.

  5

  Kies STANDARD of MAXIMUM met de encoderdraaiknop.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  te

  STANDARD: Voor krachtig geluid bij normale
  geluidsvolumes
  MAXIMUM: Voor krachtig geluid bij hoge volumes

  6

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  • Stel het volume niet te luid in, zodat u geluiden van buiten het
  voertuig nog steeds kunt horen.
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  DVD-niveau instellen
  Het volume (signaalniveau) voor de modi Dolby Digital, Dolby PL
  II, DTS en PCM kan worden ingesteld.
  • Tijdens deze afstelling mag u niet stoppen, pauzeren, van CD
  verwisselen, de meeluisterfunctie gebruiken, snel vooruit spoelen
  of het audiokanaal van dit toestel omschakelen. De instelling
  wordt geannuleerd als de decodeermodus wordt veranderd.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus voor het DVD LEVEL door
  herhaaldelijk op TA te drukken.

  4

  Druk op MODE om de modus te kiezen die moet
  worden ingesteld.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  DOLBY D → PL II → DTS PCM → DOLBY D

  5

  Regel het niveau (LEVEL) met de encoderdraaiknop.
  Het niveau kan worden geregeld binnen het bereik –5 tot
  +5.

  6

  Herhaal stappen 4 en 5 om elk niveau in te stellen.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies de modus D PL II/REAR door herhaaldelijk op
  TA te drukken.

  4

  Selecteer de gewenste modus door op
  te drukken.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  of

  MOVIE MODE:
  Geschikt voor stereo-tv-programma’s en alle
  programma’s die gecodeerd zijn met Dolby
  Surround. Hiermee wordt de
  richtingsgevoeligheid van het geluidsveld
  verbeterd tot bijna die van een afzonderlijk 5.1kanaalgeluid.
  MUSIC MODE:
  Kan worden gebruikt voor alle
  stereomuziekopnames en geeft een breed, diep
  geluidsveld.
  REAR FILL ON:
  Afhankelijk van de ingangssignalen is het
  mogelijk dat het geluid alleen uit de voorste
  luidsprekers komt. In dit geval kan de functie
  “REAR FILL” worden gebruikt om ook signalen uit
  de achterste luidsprekers weer te geven.
  OFF: Zet de functie D PL II/REAR op OFF.
  Als de MUSIC MODE wordt gekozen, kan het middenbereik
  met de volgende bedieningen worden aangepast.
  Deze functie biedt de optimale stempositionering door de
  positie van het middenkanaal in te stellen tussen de
  middenluidspreker en de L/R-luidspreker. (De instellingen
  in “Het akoestisch beeld instellen” (pagina 42) zijn niet
  werkzaam als deze functie in werking is gesteld.)
  1 Nadat u op MODE heeft gedrukt, kiest u MUSIC
  MODE en gebruikt u de encoder-draaiknop om CTW
  CONT ON/OFF te kiezen.
  Als ON werd gekozen, drukt u op MODE.
  Als ON is ingesteld, kunt u genieten van de optimale
  stempositionering door het geluid van het
  middenkanaal te verspreiden over de
  middenluidspreker en de L/R-luidspreker.
  2 Draai nadat u ON heeft ingesteld aan de encoderdraaiknop om het niveau te regelen (LEVEL).
  Het niveau kan worden ingesteld tussen 0 en 7. Als
  het niveau toeneemt, verschuift de positie van het
  middenkanaal van de positie van de
  middenluidspreker naar de twee zijkanten.

  43-NL • Page 46

  5

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.

  1

  Pas de waarde die moet worden opgeslagen aan
  en stel ze in.

  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  2

  Houd een van de voorkeuzetoetsen (1 tot 6)
  waaronder u de ingestelde/aangepaste waarde als
  voorkeuzegeheugen wenst op te slaan (MEMORY 1
  tot MEMORY 6), minstens 2 seconden ingedrukt.

  • Deze instelling is werkzaam als de instelling van de
  middenluidspreker op SMALL of LARGE werd gezet bij de
  luidsprekerinstellingen.
  • Tijdens deze afstelling mag u niet stoppen, pauzeren, van CD
  verwisselen, de meeluisterfunctie gebruiken, snel vooruit spoelen
  of het audiokanaal van dit toestel omschakelen. De instelling
  wordt geannuleerd als de decodeermodus wordt veranderd.
  • Deze instelling is niet werkzaam als de luidspreker op CENTER
  “OFF” werd ingesteld in “Luidsprekers instellen” (pagina 37).
  • Deze functie werkt alleen met tweekanaal-signalen. Deze functie is
  niet werkzaam als 5.1-kanaal DTS- of Dolby Digital-signalen
  worden ingevoerd.
  • Als de instelling van REAR FILL wordt uitgevoerd terwijl REAR
  MIX is ingeschakeld, blijft het geluid in de instelling voor
  achtergrondvulling ongewijzigd, omdat REAR MIX prioriteit krijgt
  tijdens 2-kanaal decodering (behalve lineaire PCM).
  • Bij lineaire PCM-signalen komt de stem uit de achterste
  luidspreker, ongeacht de instelling voor REAR FILL en REAR
  MIX.
  • Als de instelling is voltooid, is het aanbevolen de inhouden van de
  instelling op te slaan. Raadpleeg pagina 44 om de inhouden op te
  slaan.

  • Deze functie kan alleen worden gebruikt als de defeat-functie is
  uitgeschakeld.
  • De opgeslagen inhouden worden zelfs niet verwijderd als de
  accukabel wordt losgekoppeld.

  Het voorkeuzegeheugen oproepen

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Druk op een van de toetsen om het
  voorkeuzegeheugen dat u wilt oproepen (1 tot 6) te
  kiezen.

  Lineaire PCM-instelling

  Het duurt even om het voorkeuzegeheugen te verlaten.

  De uitgang kan worden ingesteld op 2 of 3 kanalen als CD’s worden
  afgespeeld die in lineaire PCM zijn opgenomen.

  1

  Ga na of de defeat-modus is uitgeschakeld (pagina
  25).

  2

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  3

  Kies PCM MODE door herhaaldelijk op TA te
  drukken.

  4

  Kies 2 CH of 3 CH met de encoder-draaiknop.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  Het huidige voorkeuzenr. / equalizermodus
  bevestigen

  1

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt.

  2

  Druk herhaaldelijk op TA om PRESET INFO te
  kiezen.

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  Het huidige voorkeuzenummer en de EQ-modus
  verschijnen op het display.
  Voorkeuzenummer

  2CH: 2-kanaals uitgang (L/R)
  3CH: 3-kanaals uitgang (L/R/CENTER)

  5

  De regelmodus voor de audioprocessor is in werking
  gesteld.

  Als de instelling is voltooid, houdt u TA minstens
  2 seconden ingedrukt.
  Het toestel keert terug naar de normale modus.

  • Deze instelling is niet werkzaam als de luidspreker op CENTER
  “OFF” werd ingesteld in “Luidsprekers instellen” (pagina 37).

  De weergave van de EQ-instelling
  wordt getoond.

  Instellingen opslaan in het geheugen
  Er kunnen tot 6 ingestelde en aangepaste inhouden worden
  opgeslagen op dit toestel.
  Onderstaand worden allemaal instellings- en aanpassingsitems
  beschreven die zijn opgeslagen in één voorkeuzegeheugen.
  Instellings-/aanpassingsitems
  Luidsprekers instellen
  Instellen van Tijdcorrectie/Faseomschakeling/
  Bass focus instellen
  EQ aanpassen
  Scheidingsfilter aanpassen
  MX instellen
  BASS COMP. instellen
  PRO LOGIC II instellen/het middenbereik
  aanpassen*
  Dolby Surround aanpassen*
  Lineaire PCM-instelling*

  Raadpleeg pagina
  37
  38, 39, 41
  39, 40
  37
  37
  40
  43
  41, 42, 43
  44

  * Afhankelijk van het ingangssignaal, wordt het geluidseffect mogelijk
  niet verkregen.

  44-NL

  Geeft weer welke EQ, grafische EQ of parametrische EQ
  op dit moment is ingesteld.
  G: Grafische EQ
  P: Parametrische EQ

  3

  Houd TA minstens 2 seconden ingedrukt om de
  bevestiging te voltooien.
  Het toestel keert terug naar de normale modus. • Page 47

  Werking afstandsbediening

  Functie

  Naam van de toets van de afstandsbediening
  A.PROC.

  Toesteltoets

  Roept de audioprocessormodus op

  TA (meer dan 2 seconden)

  Schakelt de audioprocessormodus om

  TA

  Annuleert de audioprocessormodus

  TA (meer dan 2 seconden)

  Verandert het aanpassingsitem
  Verandert het aanpassingsitem
  BAND (meer dan 2 seconden)

  Gaat over op L+R of L/R

  BAND (meer dan 2
  seconden)

  Past het gekozen instelitem aan en verandert de ingestelde inhouden

  Encoder-draaiknop (Draaien)

  Past het gekozen instelitem aan en verandert de ingestelde inhouden

  Encoder-draaiknop (Draaien)

  ENT.

  Verandert het instelitem in het gekozen instelitem

  MODE

  Numeriek toetsenbord (1 tot 6)

  Slaat de instelwaarde op/roept ze op

  Voorkeuzetoetsen (1 tot 6)

  45-NL • Page 48

  iPod™ (optioneel)
  Encoderdraaiknop

  Een gewenst liedje zoeken
  Een iPod kan honderden liedjes bevatten. Als de liedjes worden
  geordend in afspeellijsten, kan de DVA-9861Ri deze afspeellijsten
  gebruiken om het zoeken naar liedjes te vergemakkelijken.

  SOURCE/
  POWER

  /

  45

  6

  Zoeken op afspeellijst

  1

  Druk op
  te stellen.

  2

  Draai de encoder-draaiknop om de zoekmodus
  PLAYLIST te kiezen en druk dan op
  .

  om de zoekselectiemodus in werking

  PLAYLIST ↔ ARTIST ↔ ALBUM ↔ SONG ↔ PLAYLIST
  MODE

  FUNC.

  Toetsen
  1 tot 6

  TITLE

  3 * Draai aan de encoder-draaiknop om de
  1

  gewenste afspeellijst te kiezen.

  Een iPod kan op de DVA-9861Ri worden aangesloten met behulp
  van de ALPINE FULL SPEED™ bijzondere aansluitkabel
  (meegeleverd).
  Wanneer de DVA-9861Ri is aangesloten met behulp van de kabel,
  werken de bedieningstoetsen van de iPodTM niet.

  4

  Druk op

  1 Druk na het kiezen van de afspeellijst in stap 3*1 op
  om naar de modus voor het zoeken van liedjes in
  de gekozen afspeellijst te gaan.

  Het toestel kan worden gebruikt met iPod™, iPod™ photo, iPod™
  mini of iPod™ nano van de derde generatie of recenter. iPod™
  Shuffle kan echter niet worden gebruikt.

  iPod van de derde generatie: Ver. 2.3
  iPod van de vierde generatie: Ver 3.0.2
  iPod photo: Ver.1.1
  iPod mini: Ver. 1.3
  iPod nano: Ver. 1.0


  Het toestel kan niet worden gebruikt met softwareversies van voor
  22.02.2005. Raadpleeg de handleiding van de iPod voor de
  bijzonderheden over “iPod software-updates”.

  Afspelen

  1

  Druk op de SOURCE/POWER-toets om naar de
  IPOD-modus te gaan.

  2

  Druk op
  kiezen.

  of

  om het gewenste liedje te

  Terugkeren naar het begin van het huidige liedje:
  Druk op
  .

  2 Draai aan de encoder-draaiknop om een liedje te
  kiezen en druk op MODE.
  Het gekozen liedje wordt afgespeeld.
  • Als u in de zoekmodus
  minstens 2 seconden ingedrukt houdt,
  of als gedurende 10 seconden geen bediening wordt uitgevoerd,
  wordt de zoekmodus geannuleerd.
  • Als u in de zoekmodus op FUNC. Drukt, keert u terug naar de
  vorige modus.
  • Alle liedjes op de iPod worden afgespeeld door de opgeslagen
  “iPod-naam” te kiezen in stap 3*1.
  • Het zoeken op afspeellijst is tijdens het gebruik van de M.I.X.afspeelmodus niet mogelijk.
  • In de zoekmodus kunt u naar een aangegeven positie springen
  door op een van de toetsen 1 tot 6 voor het snel zoeken te drukken.
  Raadpleeg “Rechtstreekse zoekfunctie” (pagina 47) voor meer
  informatie.
  • In de zoekmodus PLAYLIST wordt “NO SONG” weergegeven als
  er geen liedjes in de gekozen afspeellijst staan.

  Zoeken op artiest

  1

  Druk op
  om de zoekselectiemodus in werking
  te stellen.

  2

  Draai de encoder-draaiknop om de ARTISTzoekmodus te kiezen en druk dan op
  .

  Snel achteruit spoelen:
  ingedrukt houden.

  PLAYLIST ↔ ARTIST ↔ ALBUM ↔ SONG ↔ PLAYLIST

  Naar het begin van het volgende liedje gaan:
  Druk op
  .

  Druk op de
  /
  onderbreken.

  4

  -toets om het afspelen te

  Als u nogmaals op de
  verdergezet.

  /

  -toets drukt, wordt het afspelen

  • Als een liedje op de iPod wordt afgespeeld wanneer deze op de
  DVA-9861Ri is aangesloten, gaat het afspelen na de aansluiting
  gewoon verder.

  46-NL

  3* Draai aan de encoder-draaiknop om de
  2

  gewenste artiest te kiezen.

  Snel vooruit spoelen:
  ingedrukt houden.

  3

  .

  Zoeken naar een liedje in de gekozen afspeellijst

  iPods™ die met dit toestel kunnen worden gebruikt

  • Aanraak- of scroll-iPods zonder de juiste aansluiting kunnen niet
  op het toestel worden aangesloten.
  • Het toestel kan worden gebruikt met de volgende iPod-versies.
  Voor oudere versies kan een goede werking niet worden
  gegarandeerd.

  /

  De gekozen afspeellijst wordt gespeeld.

  Druk op

  /

  .

  Het gekozen liedje van de artiest wordt afgespeeld. • Page 49

  Zoeken naar een album van de gekozen artiest

  1

  Druk op
  te stellen.

  2*1Draai aan de encoder-draaiknop om een album te
  kiezen.

  2

  Draai de encoder-draaiknop om de SONGzoekmodus te kiezen en druk dan op
  .

  3 Druk op
  /
  af te spelen.

  om alle liedjes van het gekozen album

  Zoeken naar een liedje van het gekozen album
  1 Druk na het kiezen van het album in stap 2*1 op
  om naar de modus voor het zoeken van liedjes in het
  gekozen album te gaan.
  2 Draai aan de encoder-draaiknop om een liedje te
  kiezen en druk op MODE.
  Het gekozen liedje wordt afgespeeld.
  • Als u in de zoekmodus
  minstens 2 seconden ingedrukt houdt,
  of als gedurende 10 seconden geen bediening wordt uitgevoerd,
  wordt de zoekmodus geannuleerd.
  • Als u in de zoekmodus op FUNC. drukt, keert u terug naar de
  vorige modus.
  • Als u ALL kiest in stap 3*2 en op / drukt, worden alle liedjes
  op de iPod afgespeeld. Als u ALL kiest en op
  drukt, wordt de
  ALBUM-zoekmodus voor alle artiesten in
  werking gesteld.
  • Als u ALL kiest in stap 2*1 en op / drukt, worden alle liedjes
  van de gekozen artiest afgespeeld. Als u ALL kiest en u op
  drukt, wordt de SONG-zoekmodus voor de gekozen artiest
  in werking gesteld.
  • Het zoeken op de naam van de artiest is niet mogelijk tijdens het
  gebruik van de M.I.X.-afspeelmodus.
  • In de zoekmodus kunt u naar een aangegeven positie springen
  door op een van de toetsen 1 tot 6 voor het snel zoeken te drukken.
  Raadpleeg “Rechtstreekse zoekfunctie” (pagina 47) voor meer
  informatie.

  Zoeken op album

  1

  Druk op
  te stellen.

  2

  Draai de encoder-draaiknop om de ALBUMzoekmodus te kiezen en druk dan op
  .

  om de zoekselectiemodus in werking

  PLAYLIST ↔ ARTIST ↔ ALBUM ↔ SONG ↔ PLAYLIST

  3* Draai aan de encoder-draaiknop om het
  3

  gewenste album te kiezen.

  4

  Zoeken op liedje

  1 Druk na het kiezen van de artiest in stap 3*2 op
  om
  naar de modus voor het zoeken naar albums van de
  gekozen artiest te gaan.

  Druk op

  /

  .

  Het gekozen album wordt afgespeeld.

  Zoeken naar een liedje van het gekozen album
  1 Druk na het kiezen van het album in stap 3*3 op
  om
  naar de liedjes-zoekmodus in het gekozen album te gaan.

  PLAYLIST ↔ ARTIST ↔ ALBUM ↔ SONG ↔ PLAYLIST

  3

  Draai aan de encoder-draaiknop om het
  gewenste liedje te kiezen.

  4

  Druk op MODE.
  Het gekozen liedje wordt afgespeeld.

  • Als u in de zoekmodus
  minstens 2 seconden ingedrukt houdt,
  of als gedurende 10 seconden geen bediening wordt uitgevoerd,
  wordt de zoekmodus geannuleerd.
  • Als u in de zoekmodus op FUNC. drukt, keert u terug naar de
  vorige modus.
  • Het zoeken op de naam van het liedje is niet mogelijk tijdens het
  gebruik van de M.I.X.-afspeelmodus.
  • In de zoekmodus kunt u naar een aangegeven positie springen
  door op een van de toetsen 1 tot 6 voor het snel zoeken te drukken.
  Raadpleeg “Rechtstreekse zoekfunctie” (pagina 47) voor meer
  informatie.

  Rechtstreekse zoekfunctie
  De rechtstreekse zoekfunctie van het toestel kan worden gebruikt om
  op een efficiëntere manier een album, liedje, enz. te zoeken. In de
  PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG modus kunt u snel elk liedje
  opsporen.

  1

  Druk in de zoekmodus op een van de toetsen 1
  tot 6 om snel een aangegeven percentage van uw
  liedjesinhoud over te slaan.
  Voorbeeld van het zoeken op SONG:
  Als er 100 liedjes op uw iPod staan, zijn deze verdeeld in
  6 groepen, waarbij gebruik wordt gemaakt van
  percentages (zoals hieronder). Deze groepen worden
  toegewezen aan toetsen 1 tot 6 op het toestel.
  Voorbeeld 1:
  Veronderstel dat het liedje dat u zoekt zich ongeveer in
  het midden (50%) van uw bibliotheek bevindt: druk op
  toets 4 om naar het 50ste liedje te springen en draai de
  encoder-draaiknop om het gewenste liedje te zoeken.
  Voorbeeld 2:
  Veronderstel dat het liedje dat u zoekt zich ongeveer
  aan het einde (83%) van uw bibliotheek bevindt: druk op
  toets 6 om naar het 83ste liedje te springen en draai de
  encoder-draaiknop om het gewenste liedje te zoeken.

  2 Draai aan de encoder-draaiknop om een liedje te
  kiezen en druk op MODE.
  Het gekozen liedje wordt afgespeeld.
  • Als u in de zoekmodus
  minstens 2 seconden ingedrukt houdt,
  of als gedurende 10 seconden geen bediening wordt uitgevoerd,
  wordt de zoekmodus geannuleerd.
  • Als u in de zoekmodus op FUNC. drukt, keert u terug naar de
  vorige modus.
  • Als u ALL kiest in stap 3*3 en op / drukt, worden alle liedjes
  op de iPod afgespeeld. Als u ALL kiest en op
  drukt, wordt de
  SONG-zoekmodus voor alle albums in werking gesteld.
  • Het zoeken op de naam van het album is niet mogelijk tijdens het
  gebruik van de M.I.X.-afspeelmodus.
  • In de zoekmodus kunt u naar een aangegeven positie springen
  door op een van de toetsen 1 tot 6 voor het snel zoeken te drukken.
  Raadpleeg “Rechtstreekse zoekfunctie” (pagina 47) voor meer
  informatie.

  om de zoekselectiemodus in werking

  Alle 100 liedjes (100%)
  0%

  17%

  33%

  50%

  67%

  83%

  Voorkeuzetoetsen

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Liedjes

  Eerste
  liedje

  17de
  liedje

  33ste
  liedje

  50ste
  liedje

  67ste
  liedje

  83ste
  liedje

  47-NL • Page 50

  Alles afspelen in willekeurige volgorde:

  Afspeellijst/Artiest/Album kiezen
  Afspeellijst/Artiest/Album kan op een eenvoudige manier worden
  veranderd.
  Wanneer u bijvoorbeeld naar een liedje van een gekozen album
  luistert, kunt u van album veranderen.

  1

  Bij Alles in willekeurige volgorde afspelen worden alle liedjes op de
  iPod in willekeurige volgorde afgespeeld. Elk liedje wordt slechts
  een keer afgespeeld tot alle liedjes aan bod zijn gekomen.

  1

  Snel zoeken

  De liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
  → (off) → M.I.X.
  M.I.X.
  (alles afspelen in
  willekeurige volgorde)

  Druk op f of p om de (het) gewenste
  Afspeellijst/Artiest/Album te kiezen.

  • Als de zoekselectiemodus niet in werking is gesteld, wordt alleen
  op liedje gezocht; deze bewerking is niet mogelijk.
  • Als een album wordt gekozen bij het zoeken op artiest, kan het
  album worden gezocht.
  • Tijdens het afspelen in willekeurige volgorde (M.I.X.) is deze
  bewerking niet mogelijk.

  Druk op 6.

  2

  Om de M.I.X.-afspeelmodus te annuleren, kiest u
  (off) met de bovenstaande procedure.

  • Als Alles afspelen in willekeurige volgorde is gekozen, worden de
  gekozen liedjes die in de zoekmodus worden afgespeeld,
  geannuleerd.

  Herhaald afspelen

  U kunt zoeken naar liedjes.

  1

  Houd
  minstens 2 seconden ingedrukt om de
  snelzoekmodus in werking te stellen.

  2

  Draai aan de encoder-draaiknop om het
  gewenste liedje te kiezen.

  Alleen de functie Eén herhalen is beschikbaar voor de iPod.
  Eén herhalen: Eén liedje wordt herhaaldelijk afgespeeld.

  1

  Druk op

  4.

  Het bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.
  RPT → (off) → RPT
  (Eén herhalen)

  Het gekozen liedje wordt onmiddellijk afgespeeld.
  • Als u in de zoekmodus
  minstens 2 seconden ingedrukt houdt,
  of als gedurende 10 seconden geen bediening wordt uitgevoerd,
  wordt de zoekmodus geannuleerd.
  • Als er veel liedjes op de iPod staan, kan het even duren om liedjes
  te zoeken.

  Afspelen in willekeurige volgorde (M.I.X.)

  2

  Om het herhaald afspelen te annuleren, kiest u
  (off) met de bovenstaande procedure.

  • Tijdens het herhaald afspelen kunnen geen andere liedjes worden
  gekozen door op
  of
  te drukken.

  Tekst weergeven

  De functie voor afspelen in willekeurige volgorde van de iPod wordt
  weergegeven als M.I.X. op de DVA-9861Ri.

  U kunt de taginformatie van een liedje op de iPod weergeven.

  Afspelen van albums in willekeurige volgorde:

  Druk op TITLE.

  Bij het afspelen van albums in willekeurige volgorde worden alle
  liedjes in volgorde afgespeeld en wordt er vervolgens willekeurig een
  volgend album gekozen. Alle liedjes van dat album worden in
  volgorde afgespeeld, enz. Elk album wordt slechts een keer
  afgespeeld.

  Bij elke druk op de knop verandert het display.

  Afspelen van liedjes in willekeurige volgorde:
  Bij het afspelen van liedjes in willekeurige volgorde worden bepaalde
  gekozen liedjes in willekeurige volgorde afgespeeld. Elk liedje wordt
  slechts een keer afgespeeld tot alle liedjes aan bod zijn gekomen.

  1

  Druk op 5

  M.I.X.
  (afspelen van
  albums in
  willekeurige
  volgorde)

  2

  .

  De liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
  M.I.X.
  (afspelen van
  liedjes in
  willekeurige
  volgorde)

  (off)

  M.I.X.

  Om de M.I.X.-afspeelmodus te annuleren, kiest u
  (off) met de bovenstaande procedure.

  • Voor meer informatie over de zoekmodus verwijzen we naar “Een
  gewenst liedje zoeken” (pagina 46).
  • Als u een liedje in de albumzoekmodus heeft gekozen voordat u de
  functie voor het afspelen in willekeurige volgorde (M.I.X.) koos,
  worden de liedjes niet in willekeurige volgorde afgespeeld, zelfs
  niet als de functie voor het afspelen van albums in willekeurige
  volgorde werd gekozen.

  48-NL

  TRACK No./ELAPSED TIME → TRACK No. / CLOCK →
  ARTIST NAME* → ALBUM NAME* → SONG TITLE* →
  TRACK No./ELAPSED TIME

  * Taginformatie
  Als de scrollinstelling (pagina 29) op “SCROLL AUTO” is
  ingesteld, wordt er automatisch door de taginformatie gescrold.
  * “ARTIST”/“ALBUM”/“SONG” wordt weergegeven als er geen
  taginformatie is.
  • Als de scrollinstelling zie (pagina 29) is ingesteld op “SCROLL
  MANU”, houdt u de TITLE-toets minstens 2 seconden ingedrukt
  om de taginformatie slechts één keer te scrollen.
  • Als de naam van de artiest, het album of het liedje die is
  aangemaakt met iTunes te lang is, zullen de liedjes misschien niet
  worden afgespeeld wanneer de iPod wordt aangesloten op de
  adapter. Daarom wordt een maximum van 250 tekens aanbevolen.
  Het maximum aantal tekens voor de head-unit is 128 (128 bytes).
  • Sommige tekens zullen misschien niet juist worden weergegeven.
  • “NO SUPPORT” wordt weergegeven wanneer tekstinformatie niet
  compatibel is met de DVA-9861Ri. • Page 51

  Wisselaar
  (optioneel)
  Encoder- SOURCE/
  draaiknop POWER

  BAND

  Snel zoeken
  U kunt zoeken op tracks (bestanden).

  1

  Houd de toets
  in de wisselaarmodus minstens
  2 seconden ingedrukt om de modus Snel zoeken
  in werking te stellen.

  2

  Draai de encoder-draaiknop binnen de 10
  seconden om een gewenste track (bestand) te
  kiezen.
  De gekozen track wordt onmiddellijk afgespeeld.

  • De modus Snel zoeken wordt geannuleerd door de toets
  minstens 2 seconden ingedrukt te houden.

  /

  FUNC.

  Keuzetoetsen
  (1 tot 6)

  Bediening van een CD-wisselaar (optioneel)
  Een optionele CD-wisselaar voor 6 of 12 CD’s kan worden
  aangesloten op dit toestel als deze compatibel is met Ai-NET. Als
  een CD-wisselaar is aangesloten op de Ai-NET-ingang van dit
  toestel, kan de CD-wisselaar worden bediend op dit toestel.
  Met behulp van de KCA-400C (multiwisselaar-schakeltoestel) of de
  KCA-410C (Versatile Link-klem) kunnen verschillende wisselaars
  door dit toestel worden bestuurd.
  Zie “Keuze tussen verschillende CD-wisselaars” op pagina 49 om de
  CD-wisselaars te kiezen.
  • De bedieningstoetsen op dit toestel voor de bediening van de CDwisselaar zijn alleen actief als een CD-wisselaar is aangesloten.
  • De DVD-wisselaar (optioneel) kan zowel worden bestuurd via dit
  toestel als via de CD-wisselaar.

  1

  Druk op de SOURCE/POWER-toets om de
  wisselaarmodus in werking te stellen.
  Op het display worden het CD-nummer en het
  tracknummer weergegeven.

  • De bronindicator is afhankelijk van de aangesloten bron.
  • Druk op de BAND-toets om de CD-modus om te schakelen naar
  de wisselaarmodus.

  2

  Druk op de diskkeuzetoets (1 tot 6) die
  overeenkomt met een van de CD’s in de CDwisselaar.
  Het geselecteerde CD-nummer verschijnt op het display
  en de CD wordt afgespeeld.

  • Na het kiezen van de gewenste CD kunt u de wisselaar op dezelfde
  manier bedienen als de CD-speler van dit toestel.
  Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk
  CD/MP3/WMA.
  • Als de indicator “FUNC” aan is, werken de diskkeuzetoetsen niet.

  Als een CD-wisselaar voor 12 CD’s is aangesloten:
  Om de CD’s van 1 tot 6 te kiezen, wordt dezelfde procedure
  toegepast als die van de CD-wisselaar voor 6 CD’s. Om de
  CD’s van 7 tot 12 te kiezen, drukt u eerst op de FUNC.-toets
  om naar de CD-selectiemodus te gaan (7 tot 12). Hierdoor
  wijzigt de indicator “D” in “d”. Druk dan op de gewenste
  keuzetoets. De keuzetoetsen 1 tot 6 vertegenwoordigen
  respectievelijk de CD’s 7 tot 12.

  MP3-bestanden afspelen met de CDwisselaar (optioneel)
  Als u een wisselaar aansluit die compatibel is met MP3, kunt u op dit
  toestel CD-ROM’s, CD-R’s en CD-RW’s afspelen waarop MP3bestanden staan.

  1

  Druk op de SOURCE/POWER-toets om naar de
  MP3-wisselaarmodus te gaan.

  2

  Druk op een van de diskkeuzetoetsen (1 tot 6)
  die overeenkomen met de gewenste CD in de CDwisselaar.

  3

  Druk op de /
  onderbreken.

  -toets om het afspelen te

  Als u nogmaals op de
  afspelen verdergezet.

  /

  -toets drukt, wordt het

  • Het toestel kan CD’s afspelen met zowel audiogegevens als MP3bestanden.
  • Om MP3 te gebruiken met een MP3-compatibele CD-wisselaar,
  gaat u naar “CD/MP3/WMA” op pagina 14 tot 18.

  Keuze tussen verschillende CD-wisselaars
  (optioneel)
  Het Ai-NET-systeem van Alpine ondersteunt tot 6 CD-wisselaars. Bij
  gebruik van twee of meer wisselaars dient de KCA-400C
  (multiwisselaar-schakeltoestel) te worden gebruikt. Gebruikt u 1
  schakeltoestel, dan kunt u tot 4 CD-wisselaars aansluiten. Gebruikt u
  2 schakeltoestellen, dan kunt u tot 6 CD-wisselaars aansluiten. Als u
  de KCA-410C (Versatile Link-klem) gebruikt, kunt u twee wisselaars
  en twee externe uitgangen (AUX) aansluiten.

  1

  Druk op de SOURCE/POWER-toets op dit toestel
  om de CD-wisselaarmodus te activeren.

  2

  Druk op de BAND-toets om de selectiemodus voor
  de CD-wisselaar in werking te stellen.
  De selectiemodus voor de CD-wisselaar blijft gedurende
  enkele seconden actief.

  3

  Druk op de BAND-toets tot de indicator voor de
  gewenste CD-wisselaar op het display verschijnt.

  • Als de gekozen CD-wisselaar niet is aangesloten, wordt “NO
  CHGR-No.” op het display weergegeven.
  • Om de gekozen wisselaar te bedienen, zie “CD/MP3/WMA”
  (pagina 14-18).
  • Voor meer details over de externe ingang (AUX) als de KCA-410C
  wordt gebruikt, zie “AUX-modus instellen (V-Link)” op pagina 29.

  49-NL • Page 52

  Afstandsbediening

  y

  toets
  Radiomodus: SEEK- (DN) toets
  CD-wisselaarmodus:
  Druk op de toets om terug te keren naar het
  begin van de huidige track. Houd de toets
  ingedrukt om snel terug te spoelen.
  MP3/WMA/iPod-modus:
  Druk op de toets om terug te keren naar het
  begin van het huidige bestand. Houd de
  toets ingedrukt om snel terug te spoelen.
  DVD/video-cd:
  • Ga naar de gewenste positie op de CD.
  • Houd deze toets tijdens het afspelen meer dan 1
  seconde ingedrukt om de CD met dubbele snelheid
  terug te spoelen. Houd de toets meer dan 5 seconden
  ingedrukt om de CD met 8 maal de normale snelheid
  terug te spoelen. Houd de toets meer dan 10 seconden
  ingedrukt om de CD met 21 maal de normale snelheid
  terug te spoelen. Tijdens het afspelen of in pauzestand
  zal de CD echter met 21 maal de normale snelheid
  (alleen DVD-audio (VOFF modus)) terugspoelen als u
  de toets minstens 1 seconde ingedrukt houdt.
  • Als u deze toets in de pauzemodus ingedrukt houdt,
  wordt de CD in slow motion teruggespoeld met 1/8ste
  van de normale snelheid. Als u de toets nog 5
  seconden ingedrukt houdt, gaat de slow
  motionsnelheid van het terugspoelen naar de helft van
  de normale snelheid (alleen DVD-video).
  • Tijdens de pauzestand gebeurt het afspelen beeld voor
  beeld telkens u de toets indrukt (alleen DVD-video).

  Bedieningstoetsen op de afstandsbediening

  u

  /

  -toets

  Schakelt tussen afspelen en pauze.

  SEARCH-toets
  MP3/WMA-modus: Door deze toets meer dan 2 seconden
  in te drukken, activeert u de modus
  Zoeken op mapnaam/bestandsnaam.

  q PWR-toets
  Zet het toestel ON en OFF.

  w SRC-toets

  i ■-toets
  Stopfunctie.
  DVD/video-CD:

  Kiest de audiobron.

  e DN-toets
  Radiomodus: Kiest in dalende volgorde de zenders die in
  de voorkeuzegeheugens van de radio
  werden geprogrammeerd.
  MP3/WMA-modus:
  Mapselectietoets (DN) om de map te
  kiezen.
  DVD-modus: Kiest een programma of afspeellijst, in
  dalende volgorde (alleen DVD-VR).
  Wisselaarmodus:
  Diskselectietoets (DN) om een CD te kiezen
  in dalende volgorde.
  MP3-compatibele CD-wisselaarmodus:
  Houd de diskselectietoets (DN) ingedrukt
  om een CD te kiezen in dalende volgorde.
  iPod-modus: Kiest een afspeellijst/artiest/album in
  dalende volgorde.

  r VOLUME f / p toets
  Verhoogt of verlaagt het geluidsvolume.

  t RETURN-toets
  DVD-/video-cd- (PBC ON) modus: Keert terug naar het
  vorige scherm. (Niet mogelijk met alle CD’s.)

  Als u een keer drukt, wordt de PRESTOP ingesteld; als u twee keer drukt,
  wordt de stop ingesteld.

  o MENU-toets
  DVD-modus:

  • Toont de menuweergave (alleen
  DVD-video, DVD-audio).
  • Toont de zoeklijst voor afspeellijsten
  op het scherm (alleen DVD-VR).

  !0 CLR-toets
  Verwijdert nummers (één teken per keer) die werden
  gekozen en ingevoerd.
  Houd deze toets minstens 2 seconden ingedrukt. Alle
  tekens die werden gekozen en ingevoerd worden gewist,
  of de invoermodus wordt geannuleerd.

  !1 DISP./TOP M.-toets
  DVD/video-CD/MP3/WMA-modus:
  Toont de afspeelstatus.
  DVD-modus:
  • Als u meer dan 2 seconden drukt,
  wordt de menuweergave getoond
  (alleen DVD-video, DVD-audio).
  • Als u meer dan 2 seconden drukt,
  wordt de zoeklijst voor afspeellijsten
  op het scherm getoond (alleen
  DVD-VR).

  !2 SETUP-toets
  Het display met DVD SETUP-lijst verschijnt.

  !3 AUDIO-toets
  DVD/video-CD-modus: Verandert van audio.

  50-NL • Page 53

  !4 BAND-toets
  Radiomodus: Verandert de frequentieband.
  CD/MP3/WMA/wisselaar-modus:
  Verandert van CD-modus.

  @3 ANGLE-toets
  DVD-modus: Schakelt de hoek van het beeld om.

  @4 SUBTITLE-toets
  DVD-modus: Schakelt de ondertiteling om.

  !5 A.PROC.-toets
  Druk op deze toets om de lijst met audioprocessoren op
  te roepen.

  !6 MUTE-toets
  Verlaagt het volume onmiddellijk met 20 dB. Druk
  opnieuw op de toets om de functie te annuleren.

  !7 UP-toets
  Radiomodus: Kiest in stijgende volgorde de zenders die
  in de voorkeuzegeheugens van de radio
  werden geprogrammeerd.
  MP3/WMA-modus:
  Mapselectietoets (UP) om de map te
  kiezen.
  DVD-modus: Kiest een programma of afspeellijst, in
  stijgende volgorde (alleen DVD-VR).
  Wisselaarmodus:
  Diskselectietoets (UP) om een CD te kiezen
  in stijgende volgorde.
  MP3-compatibele CD-wisselaarmodus:
  Houd de diskselectietoets (UP) ingedrukt
  om een CD te kiezen in stijgende volgorde.
  iPod-modus: Kiest een afspeellijst/artiest/album in
  stijgende volgorde.

  !8 f, p,

  ,

  Kiest een item dat op het scherm wordt weergegeven.

  !9 ENT. -toets

  Bij het gebruik van de afstandsbediening
  • Richt de afstandsbediening binnen ca. 2 meter op de
  afstandsbedieningssensor.
  • Het is mogelijk dat de afstandsbediening niet kan
  worden gebruikt als de afstandsbedieningssensor is
  blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.
  • De afstandsbediening is een klein, licht maar
  precisieapparaat. Om schade, een korte levensduur van
  de batterijen, bedieningsfouten en slechte reacties te
  vermijden, dient u rekening te houden met het
  volgende.
  - Stel de afstandsbediening niet bloot aan overmatig
  veel schokken.
  - Steek ze niet in de zak van uw broek.
  - Houd de afstandsbediening op een veilige afstand van
  voedsel, vocht en vuil.
  - Leg de afstandsbediening niet in rechtstreeks
  zonlicht.

  Batterijen vervangen
  Batterijtype: CR2025-batterij of gelijkwaardig.

  1

  De batterijbehuizing openen

  2

  Batterijen vervangen

  Geeft het gekozen item in.

  @0

  Schuif het batterijdeksel open door stevig in de richting
  van de pijl te drukken.

  -toets
  Radiomodus: SEEK (UP)-toets
  CD/wisselaarmodus:
  Druk op de toets om naar het begin van de
  volgende track te gaan. Houd de toets
  ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
  MP3/WMA/iPod-modus:
  Druk op de toets om naar het begin van het
  volgende bestand te gaan. Houd de toets
  ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
  DVD/video-CD:
  • Ga naar de gewenste positie op de CD.
  • Houd deze toets tijdens het afspelen meer dan 1
  seconde ingedrukt om de CD met dubbele snelheid
  vooruit te spoelen. Houd de toets meer dan 5 seconden
  ingedrukt om de CD met 8 keer de normale snelheid
  vooruit te spoelen.
  Houd de toets meer dan 10 seconden ingedrukt om de
  CD met 21 keer de normale snelheid vooruit te spoelen.
  Tijdens het afspelen of in pauzestand zal de CD echter
  met 21 maal de normale snelheid (alleen DVD-audio
  (VOFF modus)) vooruit spoelen als u de toets minstens
  1 seconde ingedrukt houdt.
  • Als u deze toets in de pauzemodus ingedrukt houdt,
  wordt de CD in slow motion afgespeeld met 1/8ste van
  de normale snelheid.
  Als u de toets nog 5 seconden ingedrukt houdt, gaat de
  slow motionsnelheid naar de helft van de normale
  snelheid (alleen DVD-video, DVD-VR, Video-CD).
  • Het beeld gaat één frame vooruit telkens de toets in de
  pauzemodus wordt ingedrukt (alleen DVD-video, DVDVR, Video-CD).

  @1 Numeriek toetsenbord
  Om cijfers in te geven.

  @2 MONITOR-toets

  Steek de batterij in de behuizing met de (+)-indicatie naar
  boven, zoals op de afbeelding wordt getoond.

  • Als u een batterij omgekeerd plaatst, kan dit een defect
  veroorzaken.

  Niet gebruikt.

  51-NL • Page 54

  3

  Het deksel sluiten
  Schuif het deksel op zijn plaats zoals wordt afgebeeld, tot
  u een klik hoort.

  Informatie
  Over DVD’s
  Muziek-CD’s en DVD’s zijn voorzien van groeven (sporen), waarin
  de digitale gegevens worden opgenomen. De gegevens hebben de
  vorm van microscopisch kleine putjes die in de sporen zijn
  opgenomen. Deze putjes worden gelezen door een laserstraal om de
  CD af te spelen. Op DVD’s is de dichtheid van de sporen en putjes
  twee keer zo hoog als bij CD’s, waardoor DVD’s meer gegevens
  kunnen bevatten op een kleinere ruimte.

  CD’s
  Waarschuwing
  VOER GEEN BEDIENINGEN UIT DIE UW AANDACHT
  AFLEIDEN EN ZO HET VEILIG BESTUREN VAN UW
  VOERTUIG IN GEVAAR BRENGEN.
  Functies die langer dan een moment uw aandacht vereisen, mogen
  alleen worden bediend nadat u uw voertuig volledig tot stilstand
  heeft gebracht. Breng uw voertuig altijd tot stilstand op een
  veilige plaats alvorens deze functies te bedienen. Niet-naleving
  van deze aanwijzing kan een ongeval tot gevolg hebben.

  Minimale lengte
  van de putjes 0,9 µm

  1,2 mm

  Spoorafstand 1,6 µm

  DVD’s
  Bedienbaar met afstandsbediening
  Richt de zender van de afstandsbediening op de
  afstandsbedieningssensor.
  Afstandsbedieningssensor

  Aansluitbaar op de interfacedoos voor de
  afstandsbediening
  U kunt dit toestel bedienen met de stuurwielbediening
  van het voertuig als een Alpine-interfacedoos voor de
  afstandsbediening (optioneel) is aangesloten. Neem
  contact op met uw Alpine-dealer voor meer
  bijzonderheden.

  Minimale lengte
  van de putjes 0,6 mm
  0,9 µm
  0,6 mm

  Spoorafstand 0,74 µm

  Een CD van 12 cm kan één film of ongeveer vier uur muziek
  bevatten.
  Bovendien leveren DVD’s scherpe beeldkwaliteit met levendige
  kleuren, dankzij een horizontale resolutie van meer dan 500 lijnen
  (vergeleken met minder dan 300 lijnen voor een VHS-cassette). Met
  een optionele digitale audioprocessor (PXA-H900/PXA-H701, enz.)
  kunt u met behulp van Dolby Digital 5.1-kanaal Surround de kracht
  en de sfeer van een bioscoopzaal nabootsen.

  Bovendien bieden DVD’s een verscheidenheid aan
  functies.
  • Meervoudige audio* (pagina 23)
  Films kunnen in max. acht talen worden opgenomen. De
  gewenste taal kan op de afstandsbediening worden
  gekozen.
  • Ondertitelingsfunctie* (pagina 23)
  Films kunnen ondertitels bevatten in max. 32 talen. De
  gewenste ondertitelingstaal kan op de afstandsbediening
  worden gekozen.
  • Verschillende hoeken* (pagina 23)
  Als de DVD een film bevat die vanuit verschillende hoeken
  werd opgenomen, kan de gewenste hoek worden gekozen
  op de afstandsbediening.
  • Meervoudige verhalenfunctie*
  Met deze functie bevat één film verschillende verhaallijnen.
  U kunt verschillende verhaallijnen kiezen om verschillende
  versies van dezelfde film te bekijken.
  De bediening verschilt van CD tot CD. Tijdens de film
  verschijnen keuzeschermen met verhaallijnen en
  aanwijzingen. Volg gewoon de aanwijzingen.
  * De functies audiotaal, ondertitelingstaal, hoek, enz. verschillen
  van CD tot CD. Voor meer informatie verwijzen we naar de
  aanwijzingen van de CD.

  52-NL • Page 55

  Dolby Pro Logic

  Terminologie
  Dolby Digital
  Dolby Digital is een compressietechnologie voor digitale audio, die
  werd ontwikkeld door Dolby Laboratories. Met deze techniek kunnen
  grote hoeveelheden audiogegevens efficiënt worden opgenomen op
  CD’s. Dolby Digital is compatibel met audiosignalen van mono (1
  kanaal) tot 5.1-kanaal surround-effect. De signalen voor de
  verschillende kanalen zijn volledig onafhankelijk en, omdat het
  geluid digitaal en kwalitatief hoogstaand is, is er geen verlies van
  geluidskwaliteit.
  * De afzonderlijk verkochte digitale audioprocessor (PXA-H900,
  PXA-H701, enz.) is vereist om te kunnen genieten van het
  volledige 5.1-kanaal surround-effect.
  De DVA-9861Ri voert Dolby Digital-decoding uit als analoge
  audiosignalen worden uitgevoerd; 2-kanaal audio en niet 5.1-kanaal.

  Dolby Pro Logic is de technologie waarmee programma’s worden
  gedecodeerd die in Dolby Surround werden gecodeerd. Pro Logicdecodering biedt u vier geluidskanalen (vooraan links/rechts, midden
  en mono achteraan surround) via een 2-kanaal (stereo)bron.
  * De afzonderlijk verkochte digitale audioprocessor (PXA-H900) is
  vereist om te kunnen genieten het surroundgeluid van Dolby Pro
  Logic.

  Dolby Pro Logic II
  Dolby Pro Logic II geeft 2-kanaal bronnen weer in 5 kanalen over het
  volledige frequentiebereik.
  Daartoe wordt gebruik gemaakt van een geavanceerde, kwalitatief
  hoogstaande matrix surround-decoder, die de ruimtelijke
  eigenschappen van de oorspronkelijke opname opmaakt zonder
  geluiden toe te voegen of de klank van de bron te wijzigen.
  * De afzonderlijk verkochte digitale audioprocessor (PXA-H701,
  enz.) is vereist om te kunnen genieten van Dolby Pro Logic II
  surroundgeluid.

  Lineaire PCM-audio (LPCM)

  Middenluidspreker

  LPCM is een signaalopnameformaat dat wordt gebruikt voor muziekCD’s. Terwijl muziek-CD’s worden opgenomen met 44,1 kHz/16-bit,
  worden DVD’s opgenomen met 48 kHz/16-bit tot 96 kHz/24-bit,
  waardoor een hogere geluidskwaliteit wordt bereikt dan bij muziekCD’s.

  Classificatieniveaus (oudercontrole)
  Voorste
  luidsprekers

  Dit is een functie om de leeftijd voor het bekijken van DVD’s te
  begrenzen, zoals werd bepaald door censuurwetten in verschillende
  landen. De manier waarop het bekijken wordt begrensd, is
  verschillend van DVD tot DVD. Soms kan de DVD helemaal niet
  worden afgespeeld, soms worden bepaalde scènes overgeslagen en
  soms worden bepaalde scènes vervangen door andere scènes.

  Achterste
  luidsprekers

  Subwoofer

  Luidsprekeropstelling om te
  genieten van Dolby
  Digital-geluid/DTS-geluid

  DTS
  Dit is een digitaal geluidsformaat voor thuistoepassingen van het
  DTS-geluidssysteem. Dit is een kwalitatief hoogstaand
  geluidssysteem, dat door Digital Theater Systems, Inc. werd
  ontwikkeld voor gebruik in bioscoopzalen.
  DTS beschikt over zes onafhankelijke geluidssporen. De
  bioscoopweergave wordt volledig thuis, enz. gerealiseerd. DTS is de
  afkorting van Digitaal bioscoopsysteem.
  * Om van DTS surroundgeluid te kunnen genieten, hebt u de
  afzonderlijk verkochte DTS digitale audioprocessor (PXAH900/PXA-H701, enz.) nodig. De DVD-videosoftware moet ook
  over een DTS-geluidsspoor beschikken.
  De DVA-9861Ri beschikt over een ingebouwde DTS 2-kanaal
  audiodecoder. Analoge audio-uitgangen zijn beschikbaar.

  53-NL • Page 56

  Lijst van taalcodes
  (Raadpleeg pagina 31 voor bijzonderheden.)
  Afkorting
  AA
  AB
  AF
  AM
  AR
  AS
  AY
  AZ
  BA
  BE
  BG
  BH
  BI
  BN
  BO
  BR
  CA
  CO
  CS
  CY
  DA
  DE
  DZ
  EL
  EN
  EO
  ES
  ET
  EU
  FA
  FI
  FJ
  FO
  FR
  FY
  GA
  GD
  GL
  GN
  GU
  HA
  HI
  HR
  HU
  HY
  IA

  54-NL

  Code
  6565
  6566
  6570
  6577
  6582
  6583
  6589
  6590
  6665
  6669
  6671
  6672
  6673
  6678
  6679
  6682
  6765
  6779
  6783
  6789
  6865
  6869
  6890
  6976
  6978
  6979
  6983
  6984
  6985
  7065
  7073
  7074
  7079
  7082
  7089
  7165
  7168
  7176
  7178
  7185
  7265
  7273
  7282
  7285
  7289
  7365

  Taal
  Afar
  Abchazisch
  Afrikaans
  Amharisch
  Arabisch
  Assameens
  Aymara
  Azerbeidzjaans
  Basjkiers
  Wit-Russisch
  Bulgaars
  Bihari
  Bislama
  Bengaals, Bangla
  Tibetaans
  Bretons
  Catalaans
  Corsicaans
  Tsjechisch
  Welsh
  Deens
  Duits
  Bhutani
  Grieks
  Engels
  Esperanto
  Spaans
  Estisch
  Baskisch
  Perzisch
  Fins
  Fiji
  Faerøers
  Frans
  Fries
  Iers
  Schots Gaelisch
  Galicisch
  Guarani
  Gujarati
  Hausa
  Hindi
  Kroatisch
  Hongaars
  Armeens
  Interlingua

  Afkorting
  IE
  IK
  IN
  IS
  IT
  IW
  JA
  JI
  JW
  KA
  KK
  KL
  KM
  KN
  KO
  KS
  KU
  KY
  LA
  LN
  LO
  LT
  LV
  MG
  MI
  MK
  ML
  MN
  MO
  MR
  MS
  MT
  MY
  NA
  NE
  NL
  NO
  OC
  OM
  OR
  PA
  PL
  PS
  PT
  QU
  RM

  Code
  7369
  7375
  7378
  7383
  7384
  7387
  7465
  7473
  7487
  7565
  7575
  7576
  7577
  7578
  7579
  7583
  7585
  7589
  7665
  7678
  7679
  7684
  7686
  7771
  7773
  7775
  7776
  7778
  7779
  7782
  7783
  7784
  7789
  7865
  7869
  7876
  7879
  7967
  7977
  7982
  8065
  8076
  8083
  8084
  8185
  8277

  Taal
  Interlingue
  Inupiak
  Indonesisch
  IJslands
  Italiaans
  Hebreeuws
  Japans
  Jiddisch
  Javaans
  Georgisch
  Kazaks
  Groenlands
  Cambodjaans
  Kanarees
  Koreaans
  Kasjmiers
  Koerdisch
  Kirgizisch
  Latijn
  Lingala
  Laotiaans
  Litouws
  Lets
  Malagasi
  Maori
  Macedonisch
  Malayalam
  Mongools
  Moldavisch
  Marathi
  Maleis
  Maltees
  Birmaans
  Nauru
  Nepalees
  Nederlands
  Noors
  Occitaans
  (Afaan) Oromo
  Oriya
  Punjabi
  Pools
  Pashto
  Portugees
  Quechua
  Rhaeto-Romaans

  Afkorting
  RN
  RO
  RU
  RW
  SA
  SD
  SG
  SH
  SI
  SK
  SL
  SM
  SN
  SO
  SQ
  SR
  SS
  ST
  SU
  SV
  SW
  TA
  TE
  TG
  TH
  TI
  TK
  TL
  TN
  TO
  TR
  TS
  TT
  TW
  UK
  UR
  UZ
  VI
  VO
  WO
  XH
  YO
  ZH
  ZU

  Code
  8278
  8279
  8285
  8287
  8365
  8368
  8371
  8372
  8373
  8375
  8376
  8377
  8378
  8379
  8381
  8382
  8383
  8384
  8385
  8386
  8387
  8465
  8469
  8471
  8472
  8473
  8475
  8476
  8478
  8479
  8482
  8483
  8484
  8487
  8575
  8582
  8590
  8673
  8679
  8779
  8872
  8979
  9072
  9085

  Taal
  Kirundi
  Roemeens
  Russisch
  Kinyarwanda
  Sanskriet
  Sindhi
  Sango
  Servo-Kroatisch
  Singalees
  Slovaaks
  Sloveens
  Samoaans
  Shona
  Somalisch
  Albanees
  Servisch
  Siswati
  Sesotho
  Soendanees
  Zweeds
  Swahili
  Tamil
  Telugu
  Tadzjieks
  Thai
  Tigrinya
  Turkmeens
  Tagalog
  Setswana
  Tonga
  Turks
  Tsonga
  Tataars
  Twi
  Oekraïens
  Urdu
  Oezbeeks
  Vietnamees
  Volapuk
  Wolof
  Xhosa
  Yoruba
  Chinees
  Zoeloe • Page 57

  Lijst van landcodes
  (Raadpleeg pagina 31 voor bijzonderheden.)
  Afkorting
  AD
  AE
  AF
  AG
  AI
  AL
  AM
  AN
  AO
  AQ
  AR
  AS
  AT
  AU
  AW
  AZ
  BA
  BB
  BD
  BE
  BF
  BG
  BH
  BI
  BJ
  BM
  BN
  BO
  BR
  BS
  BT
  BV
  BW
  BY
  BZ
  CA
  CC
  CD

  Code
  6568
  6569
  6570
  6571
  6573
  6576
  6577
  6578
  6579
  6581
  6582
  6583
  6584
  6585
  6587
  6590
  6665
  6666
  6668
  6669
  6670
  6671
  6672
  6673
  6674
  6677
  6678
  6679
  6682
  6683
  6684
  6686
  6687
  6689
  6690
  6765
  6767
  6768

  CF
  CG
  CH
  CI
  CK
  CL
  CM
  CN
  CO
  CR
  CU
  CV
  CX
  CY
  CZ
  DE
  DJ
  DK

  6770
  6771
  6772
  6773
  6775
  6776
  6777
  6778
  6779
  6782
  6785
  6786
  6788
  6789
  6790
  6869
  6874
  6875

  Land
  Andorra
  Verenigde Arabische Emiraten
  Afghanistan
  Antigua en Barbuda
  Anguilla
  Albanië
  Armenië
  Nederlandse Antillen
  Angola
  Antarctica
  Argentinië
  Amerikaans-Samoa
  Oostenrijk
  Australië
  Aruba
  Azerbeidzjan
  Bosnië en Herzegovina
  Barbados
  Bangladesh
  België
  Burkina Faso
  Bulgarije
  Bahrein
  Burundi
  Benin
  Bermuda
  Brunei Darussalam
  Bolivië
  Brazilië
  Bahama’s
  Bhutan
  Bouveteiland
  Botswana
  Wit-Rusland
  Belize
  Canada
  Cocoseilanden
  Democratische
  Republiek Congo
  Centraal-Afrikaanse Republiek
  Congo
  Zwitserland
  Ivoorkust
  Cookeilanden
  Chili
  Kameroen
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Cuba
  Kaapverdië
  Christmaseiland
  Cyprus
  Tsjechië
  Duitsland
  Djibouti
  Denemarken

  Afkorting
  DM
  DO
  DZ
  EC
  EE
  EG
  EH
  ER
  ES
  ET
  FI
  FJ
  FK
  FM
  FO
  FR
  GA
  GB
  GD
  GE
  GF
  GH
  GI
  GL
  GM
  GN
  GP
  GQ
  GR
  GS

  Code
  6877
  6879
  6890
  6967
  6969
  6971
  6972
  6982
  6983
  6984
  7073
  7074
  7075
  7077
  7079
  7082
  7165
  7166
  7168
  7169
  7170
  7172
  7173
  7176
  7177
  7178
  7180
  7181
  7182
  7183

  GT
  GU
  GW
  GY
  HK
  HM

  7184
  7185
  7187
  7189
  7275
  7277

  HN
  HR
  HT
  HU
  ID
  IE
  IL
  IN
  IO
  IQ
  IR
  IS
  IT
  JM
  JO
  JP
  KE
  KG
  KH

  7278
  7282
  7284
  7285
  7368
  7369
  7376
  7378
  7379
  7381
  7382
  7383
  7384
  7477
  7479
  7480
  7569
  7571
  7572

  Land
  Dominica
  Dominicaanse Republiek
  Algerije
  Ecuador
  Estland
  Egypte
  Westelijke Sahara
  Eritrea
  Spanje
  Ethiopië
  Finland
  Fiji
  Falklandeilanden
  Federale Staten van Micronesia
  Faerøer
  Frankrijk
  Gabon
  Verenigd Koninkrijk
  Grenada
  Georgië
  Frans-Guyana
  Ghana
  Gibraltar
  Groenland
  Gambia
  Guinee
  Guadeloupe
  Equatoriaal-Guinea
  Griekenland
  Zuid-Georgië en Zuidelijke
  Sandwicheilanden
  Guatemala
  Guam
  Guinee-Bissau
  Guyana
  Hong Kong
  Heard- en
  McDonaldeilanden
  Honduras
  Kroatië
  Haïti
  Hongarije
  Indonesië
  Ierland
  Israël
  India
  Brits Territorium in de Indische Oceaan
  Irak
  Islamitische Republiek Iran
  IJsland
  Italië
  Jamaica
  Jordanië
  Japan
  Kenia
  Kirgizië
  Cambodja

  Afkorting
  KI
  KM
  KN
  KP

  Code
  7573
  7577
  7578
  7580

  KR
  KW
  KY
  KZ
  LA

  7582
  7587
  7589
  7590
  7665

  LB
  LC
  LI
  LK
  LR
  LS
  LT
  LU
  LV
  LY
  MA
  MC
  MD
  MG
  MH
  MK

  7666
  7667
  7673
  7675
  7682
  7683
  7684
  7685
  7686
  7689
  7765
  7767
  7768
  7771
  7772
  7775

  ML
  MM
  MN
  MO
  MP
  MQ
  MR
  MS
  MT
  MU
  MV
  MW
  MX
  MY
  MZ
  NA
  NC
  NE
  NF
  NG
  NI
  NL
  NO
  NP
  NR
  NU
  NZ
  OM
  PA

  7776
  7777
  7778
  7779
  7780
  7781
  7782
  7783
  7784
  7785
  7786
  7787
  7788
  7789
  7790
  7865
  7867
  7869
  7870
  7871
  7873
  7876
  7879
  7880
  7882
  7885
  7890
  7977
  8065

  Land
  Kiribati
  Comoren
  Saint Kitts en Nevis
  Democratische
  Volksrepubliek Korea
  Republiek Korea
  Koeweit
  Caymaneilanden
  Kazachstan
  Democratische
  Volksrepubliek Laos
  Libanon
  Saint Lucia
  Liechtenstein
  Sri Lanka
  Liberia
  Lesotho
  Litouwen
  Luxemburg
  Letland
  Libië
  Marokko
  Monaco
  Moldavië
  Madagascar
  Marshalleilanden
  Voormalige Joegoslavische
  Republiek Macedonië
  Mali
  Myanmar
  Mongolië
  Macau
  Noordelijke Marianen
  Martinique
  Mauritanië
  Montserrat
  Malta
  Mauritius
  Maldiven
  Malawi
  Mexico
  Maleisië
  Mozambique
  Namibië
  Nieuw-Caledonië
  Niger
  Norfolkeiland
  Nigeria
  Nicaragua
  Nederland
  Noorwegen
  Nepal
  Nauru
  Niue
  Nieuw-Zeeland
  Oman
  Panama

  55-NL • Page 58

  Afkorting
  PE
  PF
  PG
  PH
  PK
  PL
  PM
  PN
  PR
  PT
  PW
  PY
  QA
  RE
  RO
  RU
  RW
  SA
  SB
  SC
  SD
  SE
  SG
  SH
  SI

  56-NL

  Code
  8069
  8070
  8071
  8072
  8075
  8076
  8077
  8078
  8082
  8084
  8087
  8089
  8165
  8269
  8279
  8285
  8287
  8365
  8366
  8367
  8368
  8369
  8371
  8372
  8373

  Land
  Afkorting
  SJ
  Peru
  SK
  Frans-Polynesië
  SL
  Papoea-Nieuw-Guinea
  SM
  Filipijnen
  SN
  Pakistan
  SO
  Polen
  SR
  Saint-Pierre en Miquelon
  ST
  Pitcairneilanden
  SV
  Puerto Rico
  SY
  Portugal
  SZ
  Palau
  TC
  Paraguay
  TD
  Qatar
  TF
  Réunion
  TG
  Roemenië
  TH
  Rusland
  Codes_end
  TJ
  Rwanda
  TK
  Saoedi-Arabië
  TM
  Salomonseilanden
  TN
  Seychellen
  TO
  Soedan
  TP
  Zweden
  TR
  Singapore
  TT
  Sint-Helena
  TV
  Slovenië

  Code
  8374
  8375
  8376
  8377
  8378
  8379
  8382
  8384
  8386
  8389
  8390
  8467
  8468
  8470
  8471
  8472
  8474
  8475
  8477
  8478
  8479
  8480
  8482
  8484
  8486

  Land
  Spitsbergen en Jan Mayen
  Slovakije
  Sierra Leone
  San Marino
  Senegal
  Somalië
  Suriname
  Sao Tomé en Principe
  El Salvador
  Arabische Republiek Syrië
  Swaziland
  Turks- en Caicoseilanden
  Tsjaad
  Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan

  Togo
  Thailand
  Tadzjikistan
  Tokelau
  Turkmenistan
  Tunesië
  Tonga
  Oost-Timor
  Turkije
  Trinidad en Tobago
  Tuvalu

  Afkorting
  TW
  TZ
  UA
  UG
  UM

  Code
  8487
  8490
  8565
  8571
  8577

  US
  UY
  UZ
  VA
  VC

  8583
  8589
  8590
  8665
  8667

  VE
  VG
  VI
  VN
  VU
  WF
  WS
  YE
  YT
  YU
  ZA
  ZM
  ZW

  8669
  8671
  8673
  8678
  8685
  8770
  8783
  8969
  8984
  8985
  9065
  9077
  9087

  Land
  Taiwan
  Verenigde Republiek van Tanzania
  Oekraïne
  Oeganda
  Kleine Pacifische eilanden
  van de Verenigde Staten
  Verenigde Staten
  Uruguay
  Oezbekistan
  Heilige Stoel (Vaticaanstad)
  Saint Vincent en de
  Grenadines
  Venezuela
  Britse Maagdeneilanden
  Amerikaanse Maagdeneilanden
  Vietnam
  Vanuatu
  Wallis en Futuna
  Samoa
  Jemen
  Mayotte
  Joegoslavië
  Zuid-Afrika
  Zambia
  Zimbabwe • Page 59

  Bij problemen
  Als u een probleem vaststelt, schakelt u het toestel uit en weer in. Als
  het toestel nog steeds niet normaal werkt, kunt u de items in de
  volgende checklist raadplegen. Met deze gids kunt u een probleem
  gemakkelijker identificeren dat afkomstig is van het toestel. Ligt het
  probleem niet bij het toestel, kijk dan alle aansluitingen van het
  systeem na of wend u tot een erkende Alpine-dealer.

  Algemeen
  Toestel of display werkt niet.
  • Het contactslot van het voertuig is uitgeschakeld.
  - Als het toestel werd aangesloten volgens de instructies, zal het
  niet werken als het contactslot van het voertuig is uitgeschakeld.
  • Verkeerde aansluiting van stroomdraad (rood) en accukabel (geel).
  - Controleer de aansluitingen van de stroomdraad en de
  accukabel.
  • Gesprongen zekering.
  - Controleer de zekering van het toestel; vervang indien nodig
  door een zekering met de juiste stroomsterkte.
  • Defect in de interne microcomputer ten gevolge van
  interferentieruis enz.
  - Druk met een balpen of een ander puntig voorwerp op de
  RESET-toets.

  Radio
  Geen ontvangst van radiozenders.
  • Geen antenneaansluiting ofwel een open aansluiting.
  - Kijk na of de antenne correct is aangesloten; vervang indien
  nodig de antenne of de kabel.

  Onmogelijk om af te stemmen op zenders in de
  zoekmodus.
  • U bevindt zich in een zone waar het signaal zwak is.
  - Controleer of de tuner in de DX-modus staat.
  • Als u zich in een regio met een sterk signaal bevindt, kan het zijn
  dat de antenne niet geaard of verkeerd aangesloten is.
  - Kijk de aansluitingen van de antenne na; zorg ervoor dat de
  antenne degelijk is geaard op de montageplaats.
  • De antenne is misschien niet lang genoeg.
  - Kijk na of de antenne volledig werd uitgetrokken; als de antenne
  stuk is, dient u ze te vervangen door een nieuwe.

  De uitzending is lawaaierig.
  • De antenne is niet lang genoeg.
  - Trek de antenne volledig uit; vervang ze als ze gebroken is.
  • De antenne is slecht geaard.
  - Zorg ervoor dat de antenne degelijk is geaard op de
  montageplaats.

  CD/MP3/WMA/DVD/Video-CD

  Toestel werkt niet.

  CD-speler werkt niet.

  • De stroom van de monitor is niet ingeschakeld.
  - Schakel de stroom van de monitor in.
  • Condensatie.
  - Wacht even (ongeveer 1 uur) tot de condensatie is opgedroogd.

  • Bedrijfstemperatuur van +50 °C voor de CD werd overschreden.
  - Laat de binnenkant van het voertuig (of de kofferruimte)
  afkoelen.

  Er is geen beeld.

  • Vochtcondensatie in het CD-toestel.
  - Wacht lang genoeg tot de condensatie is verdampt (ongeveer 1
  uur).

  • De modus van de monitor staat niet in de modus die u wenst te
  bekijken.
  - Schakel om naar de modus die u wenst te bekijken.
  • De parkeerremdraad van de monitor is niet aangesloten.
  - Sluit de parkeerremdraad van de monitor aan en zet de
  parkeerrem aan. (Voor meer details verwijzen we naar de
  aanwijzingen bij de monitor.)

  Het beeld is onduidelijk of lawaaierig.
  • CD wordt snel vooruit of snel achteruit gespoeld.
  - Het beeld kan onduidelijk zijn, maar dit is normaal.
  • Voertuigaccu is zwak.
  - Controleer de accu en de bedrading.
  (Het toestel kan defecten vertonen als de accu minder dan 11
  volt vermogen levert als een kracht wordt toegepast.)
  • Fluorescentiebuis van de monitor is versleten.
  - Vervang de fluorescentiebuis van de monitor.

  Afgespeelde geluid van de CD zweeft.

  CD kan niet worden geplaatst.
  • Er zit reeds een CD in de DVD-speler.
  - Haal de CD uit de speler.
  • De CD is niet goed geplaatst.
  - Plaats de CD opnieuw volgens de aanwijzingen in het deel
  “CD’s plaatsen en verwijderen”.

  CD kan niet snel vooruit of achteruit worden gespoeld.
  • De CD werd beschadigd.
  - Haal de CD uit het toestel en gooi hem weg. Als u een
  beschadigde CD gebruikt in uw toestel, kan het mechanisme
  beschadigd raken.

  Afgespeelde geluid van de CD verspringt wegens
  trillingen.
  • Toestel verkeerd bevestigd.
  - Zet het toestel opnieuw degelijk vast.
  • De CD is zeer vuil.
  - Reinig de CD.
  • De CD vertoont krassen.
  - Vervang de CD.
  • De optische lens is vuil.
  - Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD om de lens te
  reinigen.
  Raadpleeg uw dichtsbijzijnde Alpine-dealer.

  57-NL • Page 60

  Het afgespeelde geluid van de CD verspringt zonder
  trillingen.
  • De CD is vuil of gekrast.
  - Reinig de CD; als de CD is beschadigd, moet hij worden
  vervangen.

  Afspelen van CD-R/CD-RW onmogelijk.
  • Sessie werd niet degelijk beëindigd (afgesloten).
  - Sluit de sessie af en probeer opnieuw af te spelen.

  Foutmeldingen
  • Mechanische fout
  - Druk op q. Als de foutmelding verdwijnt, plaatst u de CD weer
  in het toestel. Als de hierboven vermelde oplossing het
  probleem niet verhelpt, dient u uw dichtstbijzijnde
  Alpine-dealer te raadplegen.

  MP3 wordt niet afgespeeld.
  • Er heeft zich een schrijffout voorgedaan. Het CD-formaat is niet
  compatibel.
  - Ga na of de CD in een ondersteund formaat is geschreven.
  Zie “Over MP3/WMA” op pagina’s 17-18 en schrijf vervolgens
  de CD opnieuw in een formaat dat door dit apparaat wordt
  ondersteund.

  Het afspelen begint niet.
  • CD is omgekeerd geplaatst.
  - Controleer de CD en laad hem met de bedrukte zijde omhoog.
  • CD is vuil.
  - Reinig de CD.
  • Er werd een CD geplaatst die niet kan worden afgespeeld met dit
  toestel.
  - Ga na of de CD kan worden afgespeeld.
  • Oudercontrole ingesteld.
  - Annuleer de oudercontrole of wijzig het classificatieniveau.

  Beeld stopt soms.
  • CD is gekrast.
  - Vervang door een CD zonder krassen.

  Audio
  Er komt geen geluid uit de luidsprekers.
  • Er komt geen signaal uit de luidsprekeruitgang van de interne
  versterker.
  - POWER-IC is op “ON” gezet (pagina 30).

  Indicatie voor CD-speler

  HI TEMP
  • Beschermingscircuit wordt in werking gesteld door hoge
  temperatuur.
  - De indicator zal verdwijnen als de temperatuur opnieuw binnen
  de bedrijfswaarden ligt.

  NO DISC
  • Geen CD geplaatst.
  - Plaats een CD.
  • Hoewel een CD is geplaatst, verschijnt “NO DISC” en het toestel
  begint niet met afspelen of werpt de CD uit.
  - Verwijder de CD als volgt:
  Druk opnieuw minstens 2 seconden op de q toets.
  Als de CD nog niet wordt uitgeworpen, raadpleegt u uw Alpinedealer.

  ERROR
  • Fout in het mechanisme.
  1) Druk op de q -toets en werp de CD uit.
  Raadpleeg uw Alpine-dealer indien de CD niet wordt uitgeworpen.
  2) Als de foutmelding daarna niet is verdwenen, drukt u nogmaals op
  de q-toets.
  Als de foutmelding nog steeds niet verdwenen is nadat u enkele
  keren op de q-toets heeft gedrukt, dient u uw Alpine-dealer te
  raadplegen.

  • Als “ERROR” wordt weergegeven:
  Als de CD niet kan worden uitgeworpen door op q te drukken,
  drukt u op de RESET-toets (zie pagina 9) en drukt u opnieuw op
  q.
  Als de CD nog steeds niet kan worden uitgeworpen, raadpleegt u
  uw Alpine-dealer.

  PROTECT
  • Er werd een WMA-bestand met auteursrechtelijke bescherming
  afgespeeld.
  - U kunt alleen bestanden afspelen die niet auteursrechtelijk zijn
  beschermd.

  UNSUPPORTED
  • De CD is niet geschreven in een door MP3/WMA ondersteund
  formaat.
  - Gebruik een CD die in het door MP3/WMA ondersteund
  formaat is geschreven.

  58-NL • Page 61

  Indicatie voor DVD/video-CD-speler

  (Audiodisplay)
  (Audiodisplay)
  (Monitordisplay)
  (Monitordisplay)

  • Fout in het mechanisme.
  1) Druk op q om de CD uit te werpen.
  Als de CD niet wordt uitgeworpen, drukt u opnieuw minstens 2
  seconden op q om de CD uit te werpen.
  Als de CD nog niet wordt uitgeworpen, raadpleegt u uw Alpinedealer.
  2) Als de foutmelding daarna niet verdwenen is, drukt u nogmaals op
  q.
  Als de foutmelding nog steeds niet verdwenen is nadat u enkele
  keren op q heeft gedrukt, dient u uw Alpine-dealer te raadplegen.

  • Beschermingscircuit wordt in werking gesteld door hoge
  temperatuur.
  - De indicator zal verdwijnen als de temperatuur opnieuw binnen
  de bedrijfswaarden ligt.
  - Laat het toestel uitgeschakeld tot de temperatuur daalt; schakel
  het toestel daarna weer in.

  (Audiodisplay)

  (Audiodisplay)

  (Monitordisplay)

  (Monitordisplay)

  • Geen CD geplaatst.
  - Plaats een CD.
  • Hoewel een CD is geplaatst, verschijnt “NO DISC” en het toestel
  begint niet met afspelen of werpt de CD uit.
  - Verwijder de CD als volgt:
  Druk opnieuw minstens 2 seconden op q.

  • Fout in het mechanisme.
  1) Druk op q om de CD uit te werpen.
  Als de CD niet wordt uitgeworpen, drukt u opnieuw minstens 2
  seconden op q om de CD uit te werpen.
  Als de CD nog niet wordt uitgeworpen, raadpleegt u uw
  Alpine-dealer.
  2) Als de foutmelding daarna niet verdwenen is, drukt u nogmaals op
  q.
  Als de foutmelding nog steeds niet verdwenen is nadat u enkele
  keren op q heeft gedrukt, dient u uw Alpine-dealer te raadplegen.

  (Monitordisplay)

  • Afstandsbediening kan niet worden gebruikt.
  - Voor sommige CD’s of afspeelmodi zijn bepaalde bedieningen
  niet mogelijk. Dit wijst niet op een defect.

  (Audiodisplay)

  (Monitordisplay)

  • De CD komt niet overeen met het nummer van de regionale code.
  - Plaats een CD die overeenkomt met het nummer van de regionale
  code.

  59-NL • Page 62

  Indicatie voor wisselaar

  HI TEMP
  • Beschermingscircuit wordt in werking gesteld door hoge
  temperatuur.
  - De indicator zal verdwijnen als de temperatuur opnieuw binnen
  de bedrijfswaarden ligt.

  ERROR - 01
  • Defect in de wisselaar.
  - Raadpleeg uw Alpine-dealer. Druk op de magazijnuitwerptoets
  en verwijder het magazijn.
  Controleer de indicatie. Plaats het magazijn opnieuw.
  Raadpleeg uw Alpine-dealer indien het magazijn niet uit het
  toestel kan worden getrokken.
  • Magazijnuitwerping onmogelijk.
  - Druk op de magazijnuitwerptoets. Als het magazijn niet wordt
  uitgeworpen, raadpleegt u uw Alpine-dealer.

  ERROR - 02
  • Er is een CD achtergebleven in de wisselaar.
  - Druk op de uitwerptoets om de uitwerpfunctie in werking te
  stellen. Als de wisselaar de uitwerpfunctie heeft beëindigd,
  plaatst u een leeg magazijn in de wisselaar om de CD te
  recupereren die in de wisselaar is achtergebleven.

  NO MAGZN
  • Er is geen magazijn in de wisselaar aanwezig.
  - Plaats een magazijn.

  NO DISC
  • Geen CD aangegeven.
  - Kies een andere CD.

  60-NL

  Indicatie voor iPod-modus

  NO IPOD
  • De iPod is niet aangesloten.
  - Zorg ervoor dat de iPod correct is aangesloten (zie
  “Aansluitingen”).
  Controleer of de kabel niet te sterk gebogen is.
  • De batterij van de iPod blijft zwak.
  - Raadpleeg de documentatie bij de iPod en laad de batterij op.

  NO SONG
  • Er zijn geen liedjes opgeslagen op de iPod.
  - Download liedjes naar de iPod en sluit hem aan op de adapter.

  ERROR - 01
  • Communicatiefout
  - Zet de contactsleutel uit en dan weer ON.
  - Controleer het display door de iPod opnieuw met de iPodaansluitkabel op de adapter aan te sluiten.

  ERROR - 02
  • Veroorzaakt doordat de iPod-softwareversie niet compatibel is met
  dit toestel.
  - Update de iPod-softwareversie zodat ze compatibel is met dit
  toestel. • Page 63

  ALGEMEEN

  Specificaties

  Spanningsvereiste

  FM-TUNERGEDEELTE
  Afstembereik
  Bruikbare gevoeligheid mono
  Selectie alternatief kanaal
  Signaal/ruisverhouding
  Stereoscheiding
  Vangbereik

  87,5 – 108,0 MHz
  0,7 µV
  80 dB
  65 dB
  35 dB
  2,0 dB

  MW-TUNERGEDEELTE
  Afstembereik
  Gevoeligheid (IEC-norm)

  531 – 1.602 kHz
  25,1 µV/28 dB

  153 – 281 kHz
  31,6 µV/30 dB

  CD-/DVD-GEDEELTE
  Frequentiebereik
  Wow & Flutter (% WRMS)
  Totale harmonische vervorming
  Dynamisch bereik
  Kanaalscheiding
  Signaalsysteem
  Horizontale resolutie
  Video-uitgangsniveau
  Signaal-ruisverhouding video
  Signaal-ruisverhouding audio

  5 – 20.000 Hz (±1 dB)
  Niet meetbaar
  0,008% (bij 1 kHz)
  95 dB (bij 1 kHz)
  85 dB (bij 1 kHz)
  NRSC/PAL
  500 lijnen of meer
  1Vp-p (75 ohm)
  DVD: 60 dB
  105 dB

  PICKUP
  Golflengte
  Laservermogen

  DVD: 665 nm
  CD: 785 nm
  CLASS II

  Breedte
  Hoogte
  Diepte

  178 mm
  50 mm
  166 mm

  Breedte
  Hoogte
  Diepte

  170 mm
  46 mm
  18 mm

  • Ten gevolge van de voortdurende productverbetering kunnen de
  technische gegevens en het ontwerp veranderen zonder
  voorafgaande kennisgeving.

  VOORZICHTIG
  KLASSE 1
  LASERPRODUCT
  (Onderzijde van speler)

  AFSTANDSBEDIENING
  Batterijtype
  Breedte
  Hoogte
  Diepte
  Gewicht

  CHASSISAFMETINGEN

  AFMETINGEN FRONT

  LW-TUNERGEDEELTE
  Afstembereik
  Gevoeligheid (IEC-norm)

  Maximaal vermogen
  Maximale pre-outspanning
  Lage tonen
  Hoge tonen
  Gewicht

  14,4 V DC
  (11 – 16 V toegelaten)
  50 W x 4
  4 V/10k ohm
  +20/–14 dB bij 60 Hz
  ±14 dB bij 10 kHz
  1,6 kg

  CR2025-batterij
  51 mm
  119 mm
  13 mm
  50 g (batterij
  niet inbegrepen)

  VOORZICHTIG-Laserstraling wanneer geopend, NIET IN DE STRAAL KIJKEN
  (Onderzijde van speler)

  61-NL • Page 64

  Installatie en aansluitingen
  Alvorens het toestel te installeren of aan te sluiten
  dient u de volgende informatie en pagina’s 4 en 5 van
  deze gebruiksaanwijzing grondig te lezen voor het
  juiste gebruik.

  Waarschuwing
  SLUIT HET TOESTEL CORRECT AAN.
  Verkeerde aansluitingen kunnen brand of schade aan het toestel tot
  gevolg hebben.

  GEBRUIK HET TOESTEL ALLEEN IN AUTO’S MET EEN 12VOLT-ACCU MET NEGATIEVE AARDING.
  (Als u hier niet zeker van bent, vraag het dan na bij uw dealer.) Nietnaleving van deze aanwijzingen kan brand of andere nare gevolgen
  hebben.

  ALVORENS DE AANSLUITINGEN TE MAKEN DIENT U DE
  KABEL VAN DE NEGATIEVE ACCUPOOL LOS TE MAKEN.
  Niet-naleving van deze aanwijzing kan elektrische schok of letsel
  door elektrische kortsluitingen tot gevolg hebben.

  Voorzichtig
  LAAT DE BEDRADING EN INSTALLATIE UITVOEREN
  DOOR EXPERTS.
  De bedrading en installatie van dit toestel vergen speciale technische
  vaardigheden en ervaring. Met het oog op de veiligheid dient u voor
  dit werk altijd contact op te nemen met de dealer bij wie u dit toestel
  heeft gekocht.

  GEBRUIK ALLEEN DE VERMELDE
  ACCESSOIREONDERDELEN EN INSTALLEER ZE OP EEN
  VEILIGE MANIER.
  Zorg ervoor dat u alleen de vermelde accessoireonderdelen gebruikt.
  Gebruik van andere onderdelen dan de vermelde kan het toestel
  inwendig beschadigen of kan tot gevolg hebben dat het toestel niet
  stevig wordt geïnstalleerd. Hierdoor kunnen onderdelen loskomen,
  wat gevaar of een defect aan het toestel kan veroorzaken.

  BRENG DE BEDRADING ZO AAN DAT ZE NERGENS
  WORDT GEPLOOID OF GEKNELD DOOR EEN SCHERPE
  METALEN RAND.

  Nooit kabelisolatie wegsnijden om andere systemen van stroom te
  voorzien. Hierdoor zou de stroomdoorvoercapaciteit van de draad
  worden overschreden, wat brand of een elektrische schok tot gevolg
  kan hebben.

  Leg de kabels en draden uit de buurt van bewegende onderdelen
  (zoals de stoelrails) of scherpe of puntige randen. Dit voorkomt dat
  de bedrading geplooid en beschadigd wordt. Indien de bedrading
  door een gat in een metalen voorwerp passeert, gebruik dan een
  rubberen doorvoerhuls om te voorkomen dat de metalen rand van het
  gat de draadisolatie kan doorsnijden.

  GEEN LEIDINGEN OF BEDRADING BESCHADIGEN BIJ HET
  BOREN VAN GATEN.

  NIET INSTALLEREN OP PLAATSEN MET VEEL VOCHT OF STOF.

  MAAK GEEN VERBINDINGEN MET ELEKTRISCHE KABELS.

  Wanneer u gaten in het chassis boort voor de installatie, moet u
  voorzorgsmaatregelen nemen om geen leidingen, brandstofleidingen,
  reservoirs of elektrische bedrading te raken, te beschadigen of te
  hinderen. Het niet nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand
  tot gevolg hebben.

  GEBRUIK BOUTEN OF MOEREN IN HET REM- OF
  BESTURINGSSYSTEEM NIET ALS AARDAANSLUITINGEN.
  Bouten of moeren van het rem- of besturingssysteem (of andere
  veiligheidssystemen) of reservoirs mogen NOOIT worden gebruikt
  voor installaties of aardaansluitingen. Het gebruik van deze
  onderdelen kan de controle over het voertuig onmogelijk maken en
  brand enz. veroorzaken.

  HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS BATTERIJEN
  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
  Het inslikken ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
  Indien dit toch gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

  NIET INSTALLEREN OP PLAATSEN WAAR HET TOESTEL DE
  BEDIENING VAN HET VOERTUIG, ZOALS HET STUURWIEL OF
  DE SCHAKELHENDEL, ZOU KUNNEN HINDEREN.
  Als u dat wel doet, kan het zicht vooruit worden belemmerd of
  kunnen bepaalde bewegingen worden gehinderd, wat tot een ernstig
  ongeval kan leiden.

  BELANGRIJK
  Noteer het serienummer van uw toestel in de daartoe voorziene ruimte
  hieronder en houd het bij als referentie. Het serienummer of het
  gegraveerde serienummer vindt u aan de onderzijde van het toestel.

  62-NL

  Vermijd het toestel te installeren op plaatsen waar vaak vocht of stof
  komt. Het toestel kan defect geraken door binnendringend vocht of stof.

  Voorzorgsmaatregelen
  • Vergeet niet de kabel los te koppelen van de (–) accupool voor u
  uw DVA-9861Ri installeert. Hierdoor vermijdt u elke kans op
  beschadiging van het toestel in geval van een kortsluiting.
  • Zorg dat u de kleurgecodeerde stroomdraden aansluit volgens het
  diagram. Verkeerde aansluitingen kunnen een defect aan het
  toestel of beschadiging van het elektrische systeem van het
  voertuig tot gevolg hebben.
  • Als u aansluitingen met het elektrisch systeem van het voertuig
  tot stand brengt, dient u rekening te houden met in de fabriek
  geïnstalleerde componenten (bijv. ingebouwde computer). Maak
  geen aftakkingen van deze draden om stroom te hebben voor dit
  toestel. Als u de DVA-9861Ri aansluit op de zekeringkast, dient u
  na te gaan of de zekering voor de kring waarop de DVA-9861Ri
  wordt aangesloten de juiste ampèrewaarde heeft. Indien de
  zekering een andere ampèrewaarde heeft, kan dit het toestel en/of
  het voertuig beschadigen. Raadpleeg uw Alpine-dealer in geval
  van twijfel.
  • De DVA-9861Ri is uitgerust met vrouwelijke RCA-aansluitingen
  om andere toestellen (bijv. een versterker) aan te sluiten die ook
  over RCA-connectoren beschikken. U heeft misschien een
  adapter nodig om andere toestellen aan te sluiten. Vraag in dat
  geval uw erkende Alpine-dealer om hulp.
  • Zorg ervoor dat u de negatieve luidsprekerdraad (–) aansluit op de
  negatieve luidsprekerklem (–). Verbind de luidsprekerkabels van
  het linker- en rechterkanaal nooit met elkaar of met de carrosserie
  van het voertuig.

  SERIENUMMER:
  INSTALLATIEDATUM:
  INSTALLATIETECHNICUS:
  PLAATS VAN AANKOOP: • Page 65

  2

  Installatie

  Metalen montagebeugel

  Voorzichtig
  Blokkeer de ventilator of de warmteverspreider van het toestel
  niet, want hierdoor wordt de luchtcirculatie gehinderd. In dit
  geval kan de warmte in het toestel zich opstapelen en brand
  veroorzaken.

  Schroef  Luchtventilatiegat

  Sierbout

  Zeskantmoer
  (M5)

  (Achterzijde)

  dit toestel

  Als uw voertuig is uitgerust met de steun, monteert u
  de lange zeskantbout op het achterpaneel van de
  DVA-9861Ri en plaatst u het rubberen deksel op de
  zeskantbout. Als uw voertuig niet over de
  montagesteun beschikt, versterkt u de head-unit met
  de metalen montagebeugel (niet meegeleverd). Sluit
  alle draden van de DVA-9861Ri aan overeenkomstig
  de informatie in het deel “Aansluitingen”.

  Accessoirelijst
  • Head-unit ............................................................................1
  • Voedingskabel ....................................................................1
  • FULL SPEED™-aansluitkabel ..............................................1
  • Montageslede ......................................................................1
  • Draagetui ............................................................................1
  • Rubberen deksel ................................................................1
  • Zeskantbout ........................................................................1
  • Schroef (M5 × 8) ..................................................................4
  • RCA-verlengkabel (video) (2m) ..........................................1
  • Afstandsbediening ..............................................................1
  • Batterij (CR2025) ..................................................................1
  • Gebruikershandleiding ..................................................1 set
  • Het ingebouwde toestelgedeelte moet binnen de 35 graden van het
  horizontale vlak worden gemonteerd, van achter naar voor.

  Minder dan 35°

  • Voor de schroef * dient u een schroef te kiezen die geschikt is voor
  de installatieplaats in het chassis.

  3

  Schuif de DVA-9861Ri in het dashboard. Als het
  toestel op zijn plaats zit, dient u na te gaan of de
  borgpen volledig in de neerwaartse positie zit.
  Daartoe kunt u stevig op het toestel drukken terwijl u
  de borgpen met een kleine schroevendraaier omlaag
  duwt. Op die manier wordt het toestel stevig
  vergrendeld en kan het niet per ongeluk loskomen
  van het dashboard. Plaats het afneembare front.

  Borgpen

  1
  Rubberen deksel
  (meegeleverd)
  Steun
  Zeskantbout
  (meegeleverd)
  Dashboard

  Montageslede
  (meegeleverd)
  dit toestel

  Schuif de montageslede uit het ingebouwde
  toestelgedeelte (zie “Demontage” op pagina 64).
  Schuif de montageslede in het dashboard en zet de
  slede vast met de metalen sluitingen.

  63-NL • Page 66

  Demontage
  1. Verwijder het afneembare front.
  2. Gebruik een kleine schroevendraaier (of gelijkaardig
  gereedschap) om de borgpen naar de opwaartse
  positie te duwen (zie tekening hierboven).
  Als u een pen losmaakt, trekt u voorzichtig aan het
  toestel, zodat de pen niet opnieuw vastklikt vóór u de
  tweede pen losmaakt.
  3. Trek het toestel uit het dashboard en zorg ervoor dat
  het niet meer vastklikt.

  <JAPANESE CAR>

  Front kader

  Schroeven (M5 8)
  (meegeleverd)
  dit toestel

  Bevestigingssteun

  64-NL • Page 67

  Aansluitingen
  Naar voertuigdisplay-interface
  CD-wisselaar
  (Afzonderlijk verkocht)
  Naar iPod
  (Wit/bruin) Invoerdraad afstandsbediening
  (Wit/roze)

  Monitorbesturingsdraad

  Naar uitgangsstroomdraad
  Naar monitorbesturingsdraad
  Naar video-ingang
  klem

  Antenne
  ISO-antenne
  plug

  JASO-antenneplug
  (Roze/Zwart) Ingangsdraad audio-onderbreking (mute)
  (Blauw/Wit)

  Naar autotelefoon

  Inschakeldraad versterker (remote)

  Naar equalizer of versterker
  (Oranje)

  Dimmerdraad

  Naar de stroomdraad voor de verlichting
  van de instrumentengroep

  Geschakelde
  stroomdraad
  (Rood) (contactslot)

  Naar elektrische antenne

  (Zwart) Aardingsdraad
  voor de
  (Blauw) Draad
  elektrische antenne

  Contactsleutel

  (Geel) Accustroomdraad

  (Groen)
  (Groen/Zwart)

  Accu

  Luidsprekers
  Links achteraan

  (Wit)
  (Wit/Zwart)

  Links vooraan

  (Grijs/zwart)
  (Grijs)
  (Violet/Zwart)
  (Violet)

  Rechts vooraan
  Rechts achteraan

  Ai-NET

  Luidsprekers

  EQ/DIV NORM

  Versterker

  Links vooraan
  Rechts vooraan
  Links achteraan

  Versterker
  Rechts achteraan

  Versterker

  Subwoofers

  65-NL • Page 68

  q Aansluiting voertuigdisplay-interface
  Levert controlesignalen voor de voertuigdisplay-interface.
  Sluit deze aan op de optionele voertuigdisplayinterfacedoos.
  Voor meer informatie over de aansluitingen kunt u terecht
  bij uw dichtstbijzijnde Alpine-dealer.

  w Ai-NET-aansluiting
  Verbind deze met de uitgangs- of ingangsaansluiting van
  andere producten (CD-wisselaar, equalizer, enz.) die zijn
  uitgerust met Ai-NET.

  e Ai-NET-kabel (meegeleverd bij CD-wisselaar)
  r Rechtstreekse aansluiting iPod
  Besturing iPod-signalen.
  Sluit deze aan op een iPod met behulp van de FULL
  SPEED™ -aansluitkabel (meegeleverd).

  t FULL SPEED™-aansluitkabel (meegeleverd).
  y Invoerdraad afstandsbediening (Wit/Bruin)
  Sluit het externe Alpine-toestel aan op de uitvoerdraad
  van de afstandsbediening.

  u Monitorbesturingsdraad (Wit/Roze)
  Sluit deze aan op de monitorbesturingsdraad van de
  monitor die compatibel is met een aanraakscherm.

  i Aansluiting video-uitgang
  Deze aansluiting wordt gebruikt in combinatie met de
  video-ingangen van een ander videotoestel. (Monitor die
  compatibel is met een aanraakscherm, enz.)

  o Antennebus
  !0 ISO/JASO-antenneadapter (afzonderlijk verkocht)
  Afhankelijk van het voertuig kan een ISO/JASOantenneadapter vereist zijn.

  !1 Ingangsdraad audio-onderbreking (mute)
  (Roze/Zwart)
  Sluit deze draad aan op de audio-uitgang van een gsm,
  die aardsluiting geeft als een oproep wordt ontvangen.

  !2 Inschakeldraad versterker (remote) (Blauw/Wit)
  Sluit deze draad aan op de inschakeldraad van uw
  versterker of signaalprocessor.

  !3 Dimmerdraad (Oranje)
  Deze draad mag worden aangesloten op de stroomdraad
  voor de verlichting van de instrumentengroep. Hiermee
  kunt u de achtergrondverlichting van het toestel dimmen
  met de dimmerregeling van het voertuig.

  !4 Geschakelde stroomdraad (contactslot) (Rood)
  Sluit deze draad aan op een open klem in de zekeringkast
  van het voertuig of een andere ongebruikte stroombron
  die alleen (+) 12 V levert als het contact wordt
  ingeschakeld of in de accessoirepositie staat.

  !5 Aardingsdraad (Zwart)
  Sluit deze draad aan op een goede chassisaarding in het
  voertuig.
  Zorg ervoor dat de verbinding tot stand wordt gebracht
  met blank metaal en degelijk is vastgezet met de
  meegeleverde plaatmetaalschroef.

  !6 Draad voor de elektrische antenne (Blauw)
  Sluit deze draad aan op de +B-klem van uw elektrische
  antenne, indien van toepassing.
  • Deze draad mag alleen worden gebruikt om de elektrische
  antenne van het voertuig te sturen. Gebruik deze draad niet
  om een versterker, een signaalprocessor, e.d. in te schakelen.

  !7 Accustroomdraad (geel)
  Sluit deze draad aan op de positieve pool (+) van de
  autoaccu.

  !8 ISO-stroomtoevoerconnector
  !9 ISO-aansluiting (luidsprekeruitgang)

  66-NL

  @0 Uitgangsstroomdraad (Groen) luidspreker links
  achteraan (+)
  @1 Uitgangsstroomdraad (Groen/Zwart) luidspreker
  links achteraan (–)
  @2 Uitgangsstroomdraad (Wit) luidspreker links
  vooraan (+)
  @3 Uitgangsstroomdraad (Wit/Zwart) luidspreker links
  vooraan (–)
  @4 Uitgangsstroomdraad (Grijs/Zwart) luidspreker
  rechts vooraan (–)
  @5 Uitgangsstroomdraad (Grijs) luidspreker rechts
  vooraan (+)
  @6 Uitgangsstroomdraad (Violet/Zwart) luidspreker
  rechts achteraan (–)
  @7 Uitgangsstroomdraad (Violet) luidspreker rechts
  achteraan (+)
  @8 Digitale uitgangsaansluiting (optisch)
  Gebruik deze als toestellen worden gecombineerd die
  compatibel zijn met digitale optische ingang.

  @9 Interface-aansluiting voor
  stuurwielafstandsbediening
  Naar interfacedoos voor de stuurwielafstandsbediening.
  • Gebruik indien nodig een verlengkabel voor de
  stuurwielafstandsbediening.

  #0 RCA-uitgangen achteraan
  ROOD is rechts en WIT is links.

  #1 RCA-uitgangen vooraan
  ROOD is rechts en WIT is links.

  #2 RCA-uitgangen subwoofer
  ROOD is rechts en WIT is links.

  #3 Systeemschakelaar
  Als u een processor aansluit met behulp van Ai-NET, zet u
  deze schakelaar in de stand EQ/DIV. Als er geen toestel
  is aangesloten, laat u de schakelaar in de stand NORM
  staan.
  • Vergeet niet het toestel uit te schakelen voor u de stand van
  de schakelaar verandert.

  #4 Voedingsconnector
  #5 RCA-verlengkabel (afzonderlijk verkocht)
  #6 Zekeringhouder (10 A) • Page 69

  Voorbeeld van systeem
  Sluit de Ai-NET-compatibele digitale audioprocessor (compatibel met glasvezel), en de monitor/wisselaar die compatibel is
  met aanraakscherm aan.

  Systeemschakelaar

  EQ/DIV

  Monitor die compatibel
  is met aanraakscherm
  (afzonderlijk verkocht)

  Video-uitgangsstroomdraad
  (Geel)

  Video-ingangsklem
  RCA-verlengkabel (video) (meegeleverd)

  Monitordoos die
  compatibelis met
  aanraakscherm
  (afzonderlijk verkocht)

  Ingangsstroomdraad afstandsbediening

  Ingangsstroomdraad afstandsbediening

  (Wit/bruin)

  (Wit/bruin)

  Monitorbesturingsdraad

  Monitorbesturingsdraad
  (Wit/Roze)

  (Wit/Roze)

  Naar digitale uitgangsklem

  Glasvezelkabel
  Ingangsklem glasvezel (voor head-unit)
  Ai-NET-kabel
  Ai-NET-uitgangsklem

  Ai-NET compatibele
  digitale audioprocessor
  (afzonderlijk verkocht)
  (compatibel met
  glasvezel)

  Ai-NET-kabel

  • Als het toestel dat compatibel is met glasvezel is aangesloten, moet de modus
  van dit toestel worden ingesteld. Raadpleeg “De digitale uitgang instellen”
  (pag. 30) en schakel deze in.

  Ingangsklem
  glasvezel
  (voor wisselaar)

  Gelieve rekening te houden met het volgende wanneer u de
  glasvezelkabel gebruikt.

  *
  Glasvezelkabel

  • Buig de glasvezelkabel niet in een scherpe hoek.
  • Rol de glasvezelkabel niet op zodat de straal kleiner is dan 30 mm.
  • Leg niets bovenop de glasvezelkabel.

  Ai-NET-compatibele
  CD-wisselaar
  (afzonderlijk verkocht)

  * Alleen aansluiting van
  CD-wisselaar die
  compatibel is met glasvezel

  Om te voorkomen dat externe geluiden het audiosysteem binnendringen.
  • Plaats het toestel en de draden minstens 10 cm weg van de bedrading van de auto.
  • Houd de accukabels zo ver mogelijk weg van andere draden.
  • Maak de aardingsdraad stevig vast op een bloot stuk metaal (verwijder lak, vuil of vet indien nodig) van het autochassis.
  • Indien u een aanvullende optionele ruisonderdrukker installeert, sluit deze dan aan zo ver mogelijk van het toestel vandaan. Uw Alpinedealer verkoopt verschillende ruisonderdrukkers; u kunt bij hem terecht voor bijkomende informatie.
  • Raadpleeg uw Alpine-dealer voor verdere informatie, want hij is het best geïnformeerd over het voorkomen van ruis.

  67-NL


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alpine DVA-9861RI wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alpine DVA-9861RI in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info