Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/78
Nächste Seite
PowerTel
000
User Guide
PowerTel
58plus
Gebruikers-
handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  PowerTel
  000

  58plus

  Gebruikershandleiding
  User
  Guide • Page 2

  Overzicht

  Ga naar deze pagina voor een beknopte handleiding voor de PowerTel 58plus • Page 3

  OVERZICHT

  1 Menu/OK
  1

  19 18 17 16 15 14

  2 Afspelen/
  pauze
  3 Stop
  4 Ant woordapparaat in-/
  uitschakelen

  2
  +40

  3
  4

  13

  5
  6

  12

  4
  40dB

  11
  A

  a

  7
  8

  10

  PowerTel 58plus

  9

  5 Dempen/
  wissen
  6 40dB verst.
  (onder hoorn)
  7 Volume +

  13 Snelkiestoetsen/
  gebruikersprofielen
  14 Telefoon-boek
  15 Snel vooruit/
  memo
  16 +/herkiezen/
  pauze
  17 Lampje ink.
  telef./nieuw
  ink. bericht

  8 Volume -

  18 -/lijst ink.
  telef./terugb.

  9 Toetsen

  19 Terugsp./OGM

  10 Handenvrij
  11 Headset
  12 Equaliser • Page 4 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  De telefoon aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  De inhoud van de doos controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  Uw telefoonsysteem opzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
  Het telefoontoestel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
  Uitleg over de schermpictogrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  Toelichting telefoonmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
  De menuschermen op uw telefoon gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
  Basisaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
  Bellen en telefoontjes ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
  Bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
  Een gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
  Een telefoongeprek voeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
  Nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
  Een voorgaande beller terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
  Een nummer uit het telefoonboek draaien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
  Een nummer kiezen met de snelkiestoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
  Het volume van het luidsprekertje instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
  Het volume van het luidsprekertje versterken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
  De toon instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
  De handenvrije functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
  De duur van het telefoongesprek aflezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
  Een headset (niet meegeleverd) gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
  1 • Page 6

  INHOUDSOPGAVE
  Dempen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
  Wat te doen bij een stroomstoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
  Het menu gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
  Gebruikersprofielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
  De profielnaam veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
  Het hoornvolume van een profiel veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
  De boostinstelling van een profiel veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
  De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . .26
  Kiezen welk profiel u wilt gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
  Beltoon veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
  Eigen beltoon opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
  Beltoonvolume veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
  Versterking opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
  De toetstoon in- of uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
  Schermcontrast veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
  Schermtaal veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
  Nummer voorlezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
  Tekencombinatie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
  Datum / tijd veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
  Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
  Terugstellen op de standaard instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  2 • Page 7

  xxx

  INHOUDSOPGAVE

  Het telefoonboek gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
  Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
  Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
  Een telefoonboekitem bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
  Telefoonboekitems verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
  De snelkieslijst gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
  De naam en het snelkiesnummer opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
  Een snelkiesnummer bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
  Een snelkiesnummer verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
  De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
  Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan . . . . . . . . . . . . . . . .40
  in het telefoonboek of de snelkieslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
  Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
  Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen . . . . . . . . . . . . .41
  Het antwoordapparaat gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
  Het antwoordapparaat in- of uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
  Gesprek overnemen van antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
  De taal voor het antwoordapparaat selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
  Het luidsprekervolume van het basisstation instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
  De antwoordmethode instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
  Het bericht opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

  3 • Page 8

  INHOUDSOPGAVE
  Het bericht controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
  De antwoordvertraging instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
  Een memo opneme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
  Naar berichten of memo’s luisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
  Een bericht of memo wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
  Alle oud berichten en memo’s verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
  Geheugen vol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
  Externe toegang tot het antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
  De PIN-code veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
  Inbellen om berichten te controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
  Instructies voor externe toegang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
  Gebruik op een bedrijfscentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
  De herkiestijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
  Een kiespauze invoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
  Aanvullende diensten gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
  De kiesmethode instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
  Help en ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
  Servicehotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
  Helpgids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

  4 • Page 9

  xxx

  INHOUDSOPGAVE

  Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
  Bedoeld gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
  Plaats van de telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
  Stroomtoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
  Compatabiliteit met gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
  Afvalverwijdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
  Technische details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
  Standaard instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
  Onderhoud en garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
  Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
  Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
  Conformiteitverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

  5 • Page 10

  Ixxx
  NHOUDSOPGAVEInhoudsopgave

  6 • Page 11

  xxx

  De telefoon
  aansluiten

  7

  7 • Page 12

  xxx
  D
  E TELEFOON AANSLUITEN

  De telefoon aansluiten
  Belangrijk: u moet beslist de veiligheidsinformatie op pagina 62 hebben gelezen voordat u uw telefoonsysteem instelt.

  De inhoud van de doos controleren
  Wanneer u een PowerTel 58plus hebt gekocht, moet u ontvangen:
  • 1 telefoontoestel
  • 1 hoorn
  • 1 hoornsnoer
  • 1 stroomadapter
  • 1 telefoonkabel

  Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter en telefoonlijn die u bij uw
  PowerTel 58plus hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet.

  8 • Page 13

  DE TELEFOON AANSLUITEN

  xxx

  Uw telefoonsysteem opzetten
  Het telefoontoestel aansluiten
  1. Steek de stroomadapter in de met
  gemarkeerde contrastekker aan de
  onderzijde van het telefoontoestel en het andere einde in een stopcontact.
  Schakel het toestel in.
  2. Steek de telefoonkabel in de met
  gemarkeerde contrastekker aan de onderzijde van het telefoontoestel en het andere einde in een stopcontact.
  3. Steek het ene einde van de hoornsnoer in de handtelefoon en het andere
  einde in de zijkant van het toestel.

  Bus voor trilkussen (PTV100)
  dat als accessoire
  leverbaar is
  Stopcontact

  Bus voor headset
  (niet meegeleverd)
  9 • Page 14

  D
  E TELEFOON AANSLUITEN
  xxx
  Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter en telefoonlijn die u bij uw
  PowerTel 58plus hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet.
  De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of
  andere voorwerpen.

  Eigen telefooncentrales: wanneer uw telefoon is aangesloten op een eigen
  telefooncentrale (wanneer u bijvoorbeeld een 9 moet draaien voor een buitenlijn), volg dan de stappen op pagina 54).

  Uw PowerTel 58plus is nu klaar voor gebruik!

  10 • Page 15

  DE TELEFOON AANSLUITEN

  xxx

  Uitleg over de schermpictogrammen
  De volgende pictogrammen verschijnen in het scherm van de handtelefoon om
  aan te geven:
  Telefoonboekmodus
  Bel uit
  Handenvrije modus
  Telefoongesprek gaande
  Versterking ontvangstvolume ingeschakeld (pictogram knippert)
  Microfoon van hoorn dempen
  U hebt nieuwe telefoontjes

  11 • Page 16

  xxx
  D
  E TELEFOON AANSLUITEN

  Toelichting telefoonmenu
  In dit gedeelte leert u de menuschermen op uw telefoon gebruiken.

  De menuschermen op uw telefoon gebruiken
  Wanneer u uw telefoon hebt ingesteld en alle aansluitingen zijn gemaakt,
  gebruik dan het menuscherm om met uw telefoons te werken, van telefoontjes
  plegen en ontvangen tot gebruikersprofielen opstellen en telefoonnummers
  opslaan.

  Basisaanwijzingen
  Open het hoofdmenu: druk op

  .

  Blader door het submenu: open het hoofdmenu en druk op

  of

  Selecteer een onderdeel uit het submenu: blader met behulp van
  tot het gewenste onderdeel is gemarkeerd en druk dan op
  Blader naar een functie: open het submenu en druk op

  12

  of

  of
  .
  . • Page 17

  DE TELEFOON AANSLUITEN
  Een functie selecteren: blader met behulp van
  functie is gemarkeerd en druk dan op
  .

  of

  tot de gewenste

  Voer cijfers of letters in: gebruik het toetsenpaneeltje.
  Bevestig een invoer of actie of sla deze op: druk op
  Annuleren en terugkeren naar standby: druk op

  .
  .

  Opmerking: wanneer u niets doet, gaat uw telefoon na 30 seconden automatisch op standby.

  13 • Page 18

  D
  E TELEFOON AANSLUITEN
  xxx

  14 • Page 19

  xxx

  Bellen en
  telefoontjes
  ontvangen

  15 15 • Page 20

  B
  ELLEN EN TELEFOONTJES ONTVANGEN
  xxx

  Bellen en telefoontjes ontvangen
  Bellen
  Ieder nummer dat u intoetst, wordt voorgelezen. Daartoe moet u echter wel de
  functie Nummer voorlezen aanzetten, zie pagina 31).
  1. Voer het te draaien nummer in met behulp van het toetsenpaneeltje.
  2. Wanneer u een vergissing maakt, drukt u op

  om het laatste cijfer te wis-

  sen.
  3. U draait het nummer door de hoorn op te nemen of op

  te drukken.

  4. U beëindigt het gesprek door de hoorn weer op de haak te leggen.

  Een gesprek beëindigen
  Leg de hoorn weer op de haak.

  Een telefoongeprek voeren
  Neem de hoorn op of druk op

  16

  . • Page 21

  BELLEN EN TELEFOONTJES ONTVANGEN

  xxx

  Nummerherhaling
  Uw telefoon slaat de laatste vijf nummers op die u hebt gedraaid
  (maximaal 24 cijfers per nummer).
  1. Open de herkieslijst door op
  2. Blader met de knoppen

  te drukken.
  of

  door de herkieslijst tot het nummer

  dat u wilt draaien, wordt gemarkeerd. U draait het nummer door gewoon de
  hoorn van de haak te nemen of in de handenvrije modus op

  te drukken.

  Opmerking: wanneer u de functie Nr. lezen hebt ingeschakeld, leest het
  apparaat ieder nummer voor wanneer u door de herkieslijst bladert. Zie
  pagina 31, Nummer voorlezen, voor details.

  Een voorgaande beller terugbellen
  De telefoon slaat de laatste 30 inkomende telefoontjes op.
  1. U opent de lijst van inkomende telefoontjes met de knoppen
  2. Blader met

  of

  .

  naar het nummer dat u wilt terugbellen. U draait

  het nummer door gewoon de hoorn van de haak te nemen of in de handenvrije modus op

  te drukken.

  17 • Page 22

  B
  ELLEN EN TELEFOONTJES ONTVANGEN
  xxx
  Opmerking: wanneer u de functie Nummer voorlezen hebt ingeschakeld,
  leest het apparaat ieder nummer voor wanneer u door de lijst van
  inkomende telefoontjes bladert.
  Zie pagina 31, Nummer voorlezen, voor details.

  Een nummer uit het telefoonboek draaien
  Wanneer u een nummer wilt opslaan in het telefoonboek, kijk dan op pagina 35.
  1. U opent het telefoonboek met de knoppen
  2. Blader met behulp van

  of

  hoorn van de haak of druk op

  .

  om het item te vinden en neem de
  .

  of
  voer de eerste letter in met behulp van de cijfertoetsen (bv. "m" voor "Muller"). Als er meerdere opties zijn die met een "m" beginnen, kiest u de juiste
  met

  of

  en neem de hoorn van de haak of druk op

  .

  Een nummer kiezen met de snelkiestoetsen
  Wanneer u een nummer wilt opslaan onder een snelkiestoets, kijk dan op pagina 37.
  1. U kiest het snelkiesnummer met

  ,

  2. Neem de hoorn van de haak of druk op
  18

  of
  .

  . • Page 23

  xxx

  BELLEN EN TELEFOONTJES ONTVANGEN

  Opmerking: wanneer u de functie Nr. lezen hebt ingeschakeld en u drukt op
  een snelkiestoets, zal het apparaat het nummer voorlezen. Zie pagina 31,
  Nummer voorlezen, voor details.

  Het volume van het luidsprekertje instellen
  Wanneer u tijdens een telefoongesprek het volume wilt veranderen, drukt u op
  of
  .

  Het volume van het luidsprekertje versterken
  Wanneer u tijdens een telefoongesprek het volume wilt veranderen, drukt u op
  de toets
  . In het scherm knippert een oorpictogram om aan te geven dat de
  versterker aan staat.
  Tip: Bij handenvrij bellen is de versterker niet beschikbaar.

  De toon instellen
  Wanneer u tijdens een telefoongesprek de toon wilt veranderen, drukt u op
  en
  of
  tot u de juiste toon hebt gevonden.
  Opmerking: het veranderen van de toon kan invloed hebben op het volume;
  misschien moet u bij een andere toon ook het volume aanpassen.

  19 • Page 24

  B
  ELLEN EN TELEFOONTJES ONTVANGEN
  xxx

  De handenvrije functie
  Gebruik de handenvrije functie om een telefoongesprek te voeren zonder de
  hoorn vast te houden of om andere mensen in de kamer te mee te laten luisteren naar het telefoongesprek.
  1. Met
  schakelt u de handenvrije modus aan of uit.
  2. Met
  of
  (5 niveaus) stelt u het volume voor handenvrij bellen in.
  Tip: Bij handenvrij bellen is de versterker niet beschikbaar.

  De duur van het telefoongesprek aflezen
  Op het scherm kunt u de duur van het telefoongesprek lezen.

  Een headset (niet meegeleverd) gebruiken
  Steek de headset gewoon in de contactbus voor de headset (symbool
  ) aan
  de rechterzijde van de telefoon. U kunt deze bus ook gebruiken met een inductie-neklus NL100 (niet meegeleverd).

  20 • Page 25

  BELLEN EN TELEFOONTJES ONTVANGEN

  xxx

  Dempen
  Tijdens een gesprek kunt u de microfoon dempen zodat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.
  Met

  schakelt u de microfoon uit.

  Wanneer u opnieuw op

  drukt, schakelt u de microfoon weer in.

  21 • Page 26

  B
  ELLEN EN TELEFOONTJES ONTVANGEN
  xxx

  Wat te doen bij een stroomstoring
  Wanneer de stroom uitvalt, kunt u de telefoon wel blijven gebruiken om
  te bellen en telefoontjes aan te nemen, hoewel het lampje voor inkomende
  telefoontjes niet brandt, de gegevens van de beller niet worden opgeslagen en
  het scherm uitsluitend oplicht wanneer u de hoorn van de haak neemt.
  Tevens kunt u:
  • nummers bekijken en kiezen met behulp van het telefoonboek of de toetsen
  ,
  en
  • naar buiten bellen met behulp Recall (Flash) en pauzeren
  • het volume van het luidsprekertje in de hoorn instellen
  • de microfoon dempen

  22 • Page 27

  Het menu
  gebruiken

  23 • Page 28

  HET MENU GEBRUIKEN

  Het menu gebruiken
  Voor informatie over het telefoonboek gaat u naar pagina 34.
  Voor informatie over het antwoordapparaat gaat u naar pagina 44.

  Gebruikersprofielen
  U kunt drie verschillende gebruikersprofielen opslaan, ieder met verschillende
  instellingen voor de variabelen Volume, Boost en Equalizer. Teven kunt u ieder
  profiel persoonlijker maken door het een naam te geven (maximaal 10 letters).
  Prioriteitsinstelling / standaardinstelling
  Wanneer u de hoofdgebruiker van deze telefoon bent, moet u in het menu de
  ideale instellingen voor uzelf kiezen. Deze instellingen worden automatisch
  opgeroepen wanneer u wilt bellen of een telefoontje wilt aannemen.
  Anderen in uw huishouden kunnen de functie voor het gebruikersprofiel
  gebruiken en hun voorkeursinstellingen voor volume, versterking en equalizer
  blijven ook bewaard en toegepast zoals hieronder aangegeven.

  De profielnaam veranderen
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Profiel is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  24

  of

  of

  .

  tot het gewenste profiel is geselecteerd • Page 29

  HET MENU GEBRUIKEN
  en druk op

  .

  3. Blader met behulp van

  of

  tot Naam is geselecteerd en druk op

  .
  4. Wis de huidige naam door op

  te drukken.

  5. Voer een nieuwe naam in (maximaal 10 letters) en druk op

  .

  Het hoornvolume van een profiel veranderen
  U kunt vijf volumeniveaus kiezen.
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Profiel is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  en druk op

  of

  .

  of

  tot het gewenste profiel is geselecteerd

  of

  tot Volume is geselecteerd en druk op

  .

  3. Blader met behulp van
  .

  4. U ziet het huidige volumeniveau (bijvoorbeeld 3).
  5. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  25 • Page 30

  HET MENU GEBRUIKEN

  De boostinstelling van een profiel veranderen
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Profiel is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  en druk op

  of

  of

  .

  tot het gewenste profiel is geselecteerd

  .

  3. Blader met behulp van

  of

  tot Luider is geselecteerd en druk op

  .

  4. U ziet de huidige versterkerinstelling (dat wil zeggen Aan of Uit).
  5. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Profiel is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  en druk op

  of

  .

  of

  tot het gewenste profiel is geselecteerd

  of

  tot Equalizer is geselecteerd en druk op

  .

  3. Blader met behulp van
  .

  4. U ziet de huidige tooninstelling.
  5. Verander het instelling met behulp van
  26

  of

  en druk op

  . • Page 31

  HET MENU GEBRUIKEN
  Opmerking: wanneer u klaar bent met het veranderen van profielinstellingen, drukt u op
  om het toestel weer gebruiksgereed te maken.

  Kiezen welk profiel u wilt gebruiken
  U moet de hoorn gebruiken om een profiel te kiezen voor een telefoontje.
  Een profiel kunt u niet handenvrij kiezen.
  Voordat u een inkomend telefoontje beantwoordt, drukt u op
  ,
  of
  ,
  afhankelijk van het profiel dat u wilt gebruiken. Het scherm geeft uw keuze
  weer.
  Wanneer u wilt bellen, houdt u voordat u het nummer draait
  ,
  of
  ingedrukt, afhankelijk van het profiel dat u wilt gebruiken. Het scherm geeft uw
  keuze weer.
  Opmerking: wanneer u het profiel hebt gekozen dat u wilt gebruiken, hebt
  u ongeveer 30 seconden de tijd om onder dat profiel het nummer te draaien
  voordat het systeem terugkeert naar de standaard instellingen.

  Beltoon veranderen
  Voor externe oproepen kunt u kiezen uit 10 (+ max. 5 eigen) beltonen.
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Beltoon is geselecteerd en druk op

  of

  .

  27 • Page 32

  HET MENU GEBRUIKEN
  2. Blader met behulp van

  of

  tot Extern is geselecteerd en druk op

  .
  3. U ziet de huidige instellingen.
  4. Blader met behulp van
  gebruiken en druk op

  of

  tot de beltoon is geselecteerd die u wilt

  .

  Eigen beltoon opnemen
  U kunt eigen beltonen opnemen en ze een naam geven. Deze verschijnen dan in
  de lijst van beltonen voor externe oproepen. U kunt 5 beltonen opnemen.
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Beltoon is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  op

  .

  of

  tot Toon opn. is geselecteerd en druk

  of

  tot Nieuw opn. is geselecteerd en druk

  .

  3. Blader met behulp van
  op

  .

  4. U kunt na de pieptoon een eigen beltoon opnemen.
  5. Op de opname te beëindigen, drukt u op

  .

  6. Voer de naam van de nieuwe beltoon in en druk op
  28

  of

  . • Page 33

  HET MENU GEBRUIKEN
  In het menu "Beltoonopname" kunt u de eigen beltonen een naam geven,
  en ook individuele of alle opnames wissen.

  Beltoonvolume veranderen
  U kunt kiezen uit vijf volumeniveaus en Uit.
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Beltoon is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  op

  of

  of

  .

  tot Belvolume is geselecteerd en druk

  .

  3. U ziet de huidige instellingen (bijvoorbeeld Belvolume 5).
  4. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  Versterking opslaan
  Wanneer deze functie op "Aan" staat, is de versterker continu ingeschakeld. In
  het scherm verschijnt het symbool
  .
  Tijdens een gesprek wordt de versterkertoets verlicht en verschijnt in het
  scherm het symbool
  .
  Met de knop
  kunt u de versterker voor het huidige gesprek uitschakelen. Bij
  het volgende gesprek wordt hij dan opnieuw ingeschakeld.
  Wanneer de versterker uitgeschakeld is, kunt u hem met de knop
  inschakelen. Bij het volgende gesprek wordt hij dan opnieuw uitgeschakeld. .
  29 • Page 34

  HET MENU GEBRUIKEN
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Instell. is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  op

  of

  of

  .

  tot Geh. boost is geselecteerd en druk

  .

  3. U ziet de huidige instellingen.
  4. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  De toetstoon in- of uitschakelen
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Toetstoon is geselecteerd en druk op

  of

  .

  2. U ziet de huidige instellingen.
  3. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  Schermcontrast veranderen
  U kunt kiezen uit vijf contrastniveaus voor het scherm.
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Display is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  .
  30

  of

  of

  .

  tot Contrast is geselecteerd en druk op • Page 35

  HET MENU GEBRUIKEN
  3. U ziet de huidige instellingen.
  4. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  Schermtaal veranderen
  U kunt kiezen uit 6 talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Nederlands.
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Display is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van

  of

  of

  .

  tot Taal is geselecteerd en druk op

  .
  3. U ziet de huidige instellingen.
  4. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  Nummer voorlezen
  Wanneer deze functie is ingesteld op Aan: iedere keer wanneer u een nummer
  invoert of een snelkiestoets indrukt om te bellen, of wanneer u door het
  telefoonboek bladert, leest de telefoon de nummers uit de nummerherhalinglijst of lijst van inkomende telefoontjes (wanneer u bent geabonneerd op een
  nummerweergave-/nummerherkenningdienst) voor u op.

  31 • Page 36

  HET MENU GEBRUIKEN
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Instell. is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van

  of

  of

  .

  tot Nr. lezen is geselecteerd en druk op

  .
  3. U ziet de huidige instellingen.
  4. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  Tekencombinatie wijzigen
  Kies een tekencombinatie (ABC = zonder umlaut / AÀÁÂÃÄÅ = met umlaut /
  ABΓ = Grieks / AБBΓ = Cyrillisch). Deze tekencombinatie wordt dan gebruikt voor
  het invoeren van gegevens in het telefoonboek.
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Instell. is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  op

  of

  of

  .

  tot Hfdl.op/af is geselecteerd en druk

  .

  3. De huidige instelling wordt gemarkeerd (bv. ® ABC).
  4. Verander het instelling met behulp van

  32

  of

  en druk op

  . • Page 37

  HET MENU GEBRUIKEN

  Datum / tijd veranderen
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Alarm/Klok is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  op

  of

  of

  .

  tot Dag & Tijd is geselecteerd en druk

  .

  3. Voer de dag, maand en jaar in en druk op
  4. Voer de uren in en druk op

  .

  .

  Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Alarm/Klok is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  op

  of

  of

  .

  tot Tijdformaat is geselecteerd en druk

  .

  3. U ziet de huidige instellingen.
  4. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  Voor informatie over de kiesmethode gaat u naar pagina 54.
  Voor informatie over herkiezen gaat u naar pagina 54.

  33 • Page 38

  HET TELEFOONBOEK GEBRUIKEN

  Terugstellen op de standaard instellingen
  Tip: Wanneer u de standaardwaarden terug instelt, worden de gegevens in
  het telefoonboek, in de oproep- en herhalingslijst en alle berichten op het
  antwoordapparaat gewist.
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Reset is geselecteerd en druk op

  of

  .

  2. Voer de pincode in (standaardwaarde = 0000) en druk op

  . Het telefoon

  wordt teruggezet naar de standaardinstellingen.

  Het telefoonboek gebruiken
  U kunt (in alfabetische volgorde) maximaal 200 namen en hun telefoonummers
  opslaan in het telefoonboek. Wanneer u een nummer snel wilt terugvinden,
  voert u gewoon de eerste letter van de naam in die u hebt opgeslagen.
  Opmerking: iedere naam in het telefoonboek kan maximaal 16 letters lang
  zijn en het bijbehorende nummer maximaal 24 cijfers lang.
  Belangrijk: vergeet niet voor ieder nummer ook het netnummer in te voeren.

  Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek
  U ziet dat de toetsen zowel letters als cijfers hebben. Wanneer u een
  toets indrukt, toont deze een aantal maal alle cijfers en letters die hij
  vertegenwoordigt.
  34 • Page 39

  HET TELEFOONBOEK GEBRUIKEN
  Hier zijn een paar toetsen die misschien handig voor u zijn bij het invoeren van
  namen en telefoonnummers.
  • Druk op

  voor een spatie.

  • Druk op

  of

  • Druk op

  om een ingevoerd(e) cijfer of letter te verwijderen.

  • Druk op

  om te schakelen tussen hoofdletters (bv. ABC) en kleine letters

  voor bepaalde speciale tekens.

  (bv. abc).

  Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren
  1. Druk op

  .

  2. Als het telefoonboek leeg is, wordt Telefonb Leeg weergegeven.
  Als er gegevens zijn, dan wordt de eerste weergegeven.
  Druk op

  , blader met behulp van

  lecteerd en druk op

  of

  tot Nieuwe is gese-

  .

  3. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op
  4. Voer het telefoonnummer in en druk op
  5. Blader met behulp van
  zen en druk op

  of

  .

  .

  om een beltoon voor deze naam te kie-

  .

  35 • Page 40

  HET TELEFOONBOEK GEBRUIKEN

  Een telefoonboekitem bewerken
  1. Druk op

  .

  2. Blader met behulp van
  ken en druk op

  of

  om het item te vinden dat u wilt bewer-

  of

  tot Bewerk is geselecteerd en druk op

  .

  3. Blader met behulp van
  .
  4. Wis de tekens met
  op

  , voer via het toetsenbord de nieuwe tekens in en druk

  .

  5. Wis de cijfers met
  op

  , voer via het toetsenbord de nieuwe cijfers in en druk

  .

  6. Blader met behulp van
  zen en druk op

  of

  om een beltoon voor deze naam te kie-

  .

  Telefoonboekitems verwijderen
  1. Druk op

  .

  2. Blader met behulp van
  wijderen en druk op
  3. Blader met behulp van
  36

  of

  om het item te vinden dat u wilt ver-

  of

  tot Wis Invoer of Wis Alles is gese-

  . • Page 41

  DE SNELKIESLIJST GEBRUIKEN
  lecteerd en druk op
  4. Druk op

  .

  om het wissen te bevestigen of op

  om te annuleren.

  De snelkieslijst gebruiken
  Onder iedere snelkiestoets kunt u een naam (maximaal 16 tekens) en
  telefoonnummer (maximaal 24 cijfers) opslaan:
  ,
  en
  .

  De naam en het snelkiesnummer opslaan
  1. Druk op één van de snelkiestoets

  ,

  of

  waaronder u de naam en

  het snelkiesnummer wilt opslaan.
  2. Druk tweemaal op

  .

  3. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op
  4. Voer het telefoonnummer in en druk op
  5. Blader met behulp van

  of

  nummer te kiezen en druk op

  .

  .

  om een beltoon voor deze naam / dit
  .

  Een snelkiesnummer bewerken
  1. Druk op één van de snelkiestoets
  2. Druk op

  ,

  of

  dat u wilt bewerken.

  .
  37 • Page 42

  DE SNELKIESLIJST GEBRUIKEN
  3. Blader met behulp van
  op

  , voer via het toetsenbord de nieuwe tekens in en druk

  .

  5. Wis de cijfers met
  op

  tot Bewerken is geselecteerd en druk

  .

  4. Wis de tekens met
  op

  of

  , voer via het toetsenbord de nieuwe cijfers in en druk

  .

  6. Blader met behulp van
  zen en druk op

  of

  om een beltoon voor deze naam te kie-

  .

  Een snelkiesnummer verwijderen
  1. Druk op één van de snelkiestoets
  2. Druk op

  of

  dat u wilt verwijderen.

  tot Wis Invoer is geselecteerd en druk

  .

  4. Op het scherm leest u Wis invoer?. Druk op
  gen of op

  38

  of

  .

  3. Blader met behulp van
  op

  ,

  om te annuleren.

  om het wissen te bevesti- • Page 43

  DE LIJST VAN INKOMENDE TELEFOONTJES GEBRUIKEN

  De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken
  Tip: Deze functie staat enkel ter beschikking wanneer de netbeheerder de
  functie CLIP (weergave van telefoonnummer van de beller) heeft geactiveerd.
  Voor meer informatie raadpleegt u uw netbeheerder.
  De nummers van inkomende telefoontjes moeten dan in de lijst van
  inkomende telefoontjes verschijnen. Wanneer u het nummer van de beller
  in uw telefoonboek opslaat, ziet u de naam in plaats van het nummer. U
  kunt maximaal 30 inkomende telefoontjes opslaan in de lijst van inkomende
  telefoontjes (16 letters per naam en 23 cijfers per nummer). Het aantal nieuw
  ontvangen telefoontjes verschijnt in het scherm met het knipperende
  pictogram. Wanneer het nummer niet verschijnt, komt dat omdat degene die u
  belt zijn identificatie (ID voor nummerweergave) niet will vrijgeven.
  Met
  kunt u de lijst van inkomende telefoontjes openen en bekijken. U kunt
  gewoon met
  of
  door de lijst bladeren.

  39 • Page 44

  DE LIJST VAN INKOMENDE TELEFOONTJES GEBRUIKEN

  Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan
  in het telefoonboek of de snelkieslijst
  U kunt de nummers van inkomende telefoontjes gemakkelijk opslaan in het
  telefoonboek of de snelkieslijst M1, M2 und M3.
  1. Druk op

  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.

  2. Blader met behulp van
  opslaan en druk op

  of

  om het item te vinden dat u wilt

  of

  tot Opsl. in TB, Opsl. in M1, Opsl. in M2

  .

  3. Blader met behulp van

  of Opsl. in M3 is geselecteerd en druk op

  .

  4. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam voor dit opgeslagen nummer in en druk op

  .

  5. Bewerk de nummer wanneer dat nodig mocht zijn en druk op
  6. Blader met behulp van
  zen en druk op

  40

  .

  of

  .

  om een beltoon voor deze naam te kie- • Page 45

  DE LIJST VAN INKOMENDE TELEFOONTJES GEBRUIKEN

  Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen
  1. Druk op

  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.

  2. Blader met behulp van
  wijderen en druk op
  3. Blader met behulp van
  op

  of

  om het item te vinden dat u wilt ver-

  of

  tot Wis Invoer is geselecteerd en druk

  .

  .

  4. Druk op

  om het wissen te bevestigen of op

  om te annuleren.

  Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes
  verwijderen
  1. Druk op
  op

  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen en druk
  .

  2. Blader met behulp van

  of

  tot Wis Alles is geselecteerd en druk op

  .
  4. Druk op

  om het wissen te bevestigen of op

  om te annuleren.

  41 • Page 46

  DE LIJST VAN INKOMENDE TELEFOONTJES GEBRUIKEN

  42 • Page 47

  xxx

  Het
  antwoordapparaat
  gebruiken

  43 43 • Page 48

  HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN

  Het antwoordapparaat gebruiken
  Na het opzetten van het telefoonsysteem kunt u met behulp van deze eenvoudige stappen het antwoordapparaat instellen.

  Het antwoordapparaat in- of uitschakelen
  Voor het in- of uitschakelen van het antwoordapparaat, drukt u gewoon op de
  knop

  . De huidige AB-modus wordt weergegeven.

  Wanneer nieuwe berichten worden ingesproken, knippert het led-lampje.
  Bovendien wordt in het scherm weergegeven hoeveel berichten zijn achtergelaten.

  Gesprek overnemen van antwoordapparaat
  Als het antwoordapparaat al een oproep heeft beantwoord en u hoort het
  bericht van de beller, dan kunt u het gesprek overnemen.
  Hef aan het telefoon de hoorn op om met de beller te spreken.

  De taal voor het antwoordapparaat selecteren
  Voor het antwoordapparaat kunt u kiezen uit 6 talen:
  Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

  44 • Page 49

  HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Beantw. is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van

  of

  of

  .

  tot Taal is geselecteerd en druk op

  .
  3. U ziet de huidige instellingen.
  4. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  Het luidsprekervolume van het basisstation instellen
  U kunt het luidsprekervolume hoger of lager instellen met behulp van de knoppen
  .

  De antwoordmethode instellen
  Wanneer u het antwoordapparaat hebt ingeschakeld, kunt u kiezen tussen
  "Beantw. + Opn" (begroetingstekst 1) en "Enkel Beant" (begroetingstekst 2).
  Wanneer u de AB-modus instelt op "Enkel Beant", dan kan de beller geen
  bericht achterlaten.
  1. Schakel het antwoordapparaat in met
  .
  2. Om te schakelen tussen de standen Beantw. +Opn en Enkel Beant houdt u
  toets

  enkele seconden ingedrukt.

  3. Schakel het antwoordapparaat uit door kort op de knop

  te drukken.
  45 • Page 50

  HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN

  Het bericht opnemen
  U kunt het standaard antwoordbericht veranderen in een eigen bericht. Het bericht
  moet korter dan twee minuten zijn.
  1. Houd
  een aantal seconden ingedrukt en neem na de pieptoon uw
  bericht op.
  2. Met

  stopt u het opnemen. Uw boodschap wordt afgespeeld voor u.

  Opmerking: wanneer u weer wilt terugkeren naar het standaard bericht,
  houdt u gewoon
  ingedrukt terwijl u het bericht afluistert.

  Het bericht controleren
  1. Druk op

  en uw bericht wordt voorgelezen.

  De antwoordvertraging instellen
  U kiest óf het aantal maal dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat het telefoontje beantwoordt (2-15 keer overgaan) óf Time Saver. Time Saver
  bespaart u de gesprekskosten wanneer u van elders belt om eventuele
  berichten af te luisteren: wanneer het antwoordapparaat antwoordt nadat de
  telefoon tweemaal is overgegaan, hebt u nieuwe berichten en wanneer het
  antwoordt nadat de telefoon vijfmaal is overgegaan, hebt u geen nieuwe
  berichten. Wanneer de telefoon drie keer is overgegaan, hebt u geen nieuwe
  46 • Page 51

  HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN
  berichten en kunt u dus ophangen om telefoonkosten te besparen.
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Beantw. is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  op

  of

  of

  .

  tot Vertr Antw. is geselecteerd en druk

  .

  3. Verander het instelling met behulp van

  of

  en druk op

  .

  Een memo opneme
  U kunt memoberichten voor uzelf of voor andere mensen uit het huishouden
  opnemen die kunnen worden afgespeeld als normale berichten.
  1. Houd

  een aantal seconden ingedrukt.

  2. Na de pieptoon kunt u de memo opnemen.
  3. Druk op

  om het opnemen te stoppen.

  Naar berichten of memo’s luisteren
  Het afspelen gebeurt in omgekeerde volgorde als dat de berichten of memo’s
  zijn opgenomen. Nieuwe berichten worden eerder afgespeeld dan oudere.
  Voorafgaand aan het afspelen van een bericht of memo worden opnamedatum
  47 • Page 52

  HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN
  en –tijd voorgelezen.
  Hier zijn een paar functiens die handig kunnen zijn voor u:


  druk op

  om af te spelen of te onderbreken  druk op

  om te stoppen  druk op

  om terug te spoelen  druk op

  om snel vooruit te spoelen

  Een bericht of memo wissen
  1. Speel het bericht of de memo die u wilt wissen af met behulp van
  2. Houd

  .

  een paar seconden ingedrukt tijdens het afspelen van het bericht

  of de memo om deze te wissen.

  Alle oud berichten en memo’s verwijderen
  1. Houd

  een aantal seconden ingedrukt wanneer er geen berichten worden

  afgespeeld.
  2. Druk op

  48

  om uw keuze te bevestigen. • Page 53

  HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN

  Geheugen vol
  Het antwoordapparaat geeft een bericht wanneer het vol is, neemt dan automatisch geen berichten meer op en schakelt over naar Alleen antw. U moet een
  paar berichten of memo‘s wissen voordat u nieuwe berichten kunt opnemen.

  Externe toegang tot het antwoordapparaat
  Wanneer u van huis bent, kunt u met de meeste moderne telefoons (inclusief
  mobiele telefoons) het antwoordapparaat bellen om de berichten te beluisteren.
  U moet een PIN-code gebruiken om toegang te krijgen tot het antwoordapparaat. De standaard code is 000. We adviseren u om veiligheidsredenen een andere code te kiezen.

  De PIN-code veranderen
  1. Open het menu door op

  te drukken en blader met behulp van

  Beantw. is geselecteerd en druk op
  2. Blader met behulp van
  op

  of

  of

  .

  tot afstand PIN is geselecteerd en druk

  .

  3. Voer de oude PIN-code in en druk op
  4. Voer de nieuwe PIN-code in en druk op

  .
  .

  5. Voer de nieuwe pincode nogmaals in en druk op

  .
  49 • Page 54

  HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN
  Tip: Wanneer u de gewijzigde pincode voor afstandsbediening bent vergeten,
  kunt u met de reset-functie het toestel terugschakelen naar de fabrieksinstellingen (zie pagina 34). Daarbij worden alle instellingen gereset.

  Inbellen om berichten te controleren
  Tip: Wanneer u bent vergeten uw antwoordapparaat in te schakelen, kunt u dit
  ook van op afstand doen. Kies uw eigen telefoonnummer en wacht tot u het
  antwoordapparaat na 20 beltonen het bericht "Alleen berichten" geeft. Volg dan
  de hieronder beschreven stappen, om het antwoordapparaat in te schakelen.
  1. Draai vanaf de externe telefoon uw eigen telefoonnummer en wacht tot het
  antwoordapparaat het gesprek oppakt.
  2. Druk twee keer op

  en voer na de oproep uw driecijferige PIN-code in.

  3. U kunt de berichten beheren met behulp van het toetsenpaneeltje (verder
  naar onderen vindt u de instructies voor afstandsbediening).
  Opmerking: wanneer u driemaal een verkeerde PIN-code invoert, verbreekt
  het antwoordapparaat de verbinding en moet u opnieuw bellen om het weer
  te kunnen proberen.

  50 • Page 55

  HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN

  Instructies voor externe toegang
  Wanneer u onderweg naar de berichten thuis wilt luisteren, kunt u de berichten
  beheren met de volgende cijfers.
  Om...
  berichten terug te spoelen, drukt u op 1.
  berichten af te spelen of te onderbreken, drukt u op 2.
  snel door de berichten te spoelen, drukt u op 3.
  het bericht te horen (Outgoing Message = OGM), drukt u op 4.
  het bericht op te nemen (OGM), drukt u op 5. U beëindigt het bericht met 6.
  berichten te stoppen, drukt u op 6.
  het huidige bericht te wissen, drukt u op 7.
  het antwoordapparaat uit te schakelen, drukt u op 8.
  het antwoordapparaat in te schakelen om berichten op te nemen, drukt u op 9.
  oude berichten te wissen, drukt u op 0.
  een memo op te nemen, drukt u op #. Om het bericht te beëindigen, drukt u op 6.

  51 • Page 56

  HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN

  52 • Page 57

  xxx

  Gebruik op een
  bedrijfscentrale

  53 53 • Page 58

  GEBRUIK OP EEN BEDRIJFSCENTRALE

  Gebruik op een bedrijfscentrale
  Wanneer uw telefoons zijn verbonden met een centrale (bijvoorbeeld wanneer
  u een 9 moet draaien om een buitenlijn te krijgen), kunt u telefoontjes doorzenden en tergubellen gebruiken met behulp van de R-knop. In de handleiding van
  de bedrijfscentrale leest u welke tijden u moet gebruiken voor gebruik op de
  centrale. U kunt kiezen uit twee herkiestijden: 100 ms (Kort) en 300 ms (Lang).
  U kunt kiezen uit twee kiesmethoden: toon en puls. Tonen is de standaardinstelling en dit is de correcte instelling voor gebruik binnen Europa.

  De herkiestijd instellen
  1. Open het menu door op
  te drukken en blader met behulp van
  of
  tot Instell. is geselecteerd en druk op
  .
  2. Blader met behulp van
  of
  tot Recall is geselecteerd en druk op
  .
  3. U ziet de huidige herkiesinstelling (bijvoorbeeld Kort).
  4. Kies met behulp van
  of
  de gewenste instelling voor de herkiestijd
  (Kort of Lang) en druk op
  .

  54 • Page 59

  GEBRUIK OP EEN BEDRIJFSCENTRALE

  Een kiespauze invoegen
  Wanneer u een nummer voor een buitenlijn moet draaien en en het duurt even
  voordat de verbinding plaatsvindt, kunt u een pauze invoegen zodat u niet hoeft
  te wachten om de kiestoon te horen.
  Wanneer u een kiespauze wilt invoegen, voert u gewoon het nummer in dat u
  altijd draait voor een buitenlijn en drukt u vervolgens 2 seconden op
  . Een P
  op het scherm toont dat een kiespauze actief is.
  Opmerking: u kunt ook een kiespauze invoegen bij een telefoonnummer in
  het telefoonboek.

  Aanvullende diensten gebruiken
  Uw telefoon moet diensten kunnen ondersteunen zoals wisselgesprek en telefonische vergadering. U moet contact opnemen met de netbeheerder voor meer
  informatie over deze diensten.

  55 • Page 60

  G
  EBRUIK OP EEN BEDRIJFSCENTRALE
  xxx

  De kiesmethode instellen
  1. Open het menu door op
  te drukken en blader met behulp van
  of
  tot Instell. is geselecteerd en druk op
  .
  2. Blader met behulp van
  of
  tot Kiesmode is geselecteerd en druk
  op
  .
  3. U ziet de huidige kiesmodus-instelling (bijvoorbeeld Tonen).
  4. Kies met behulp van
  of
  de gewenste kiesmodus (Tonen of Puls)
  en druk op
  .

  56 • Page 61

  xxx

  Help en
  ondersteuning

  57 57 • Page 62

  H
  ELP EN ONDERSTEUNING
  xxx

  Help en ondersteuning
  Servicehotline
  Als u problemen hebt met uw telefoon, controleert u eerst de volgende aanwijzingen. In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met onze
  servicehotline.
  Het telefoonnummer daarvan vindt u op onze website www.amplicomms.com
  Bij garantieaanspraken neemt u contact op met uw handelaar. De garantieperiode bedraagt 2 jaar.
  Sommige problemen kunt u eenvoudig oplossen door de stroomtoevoer te
  verbreken. In dergelijke gevallen moet u de stroomtoevoer naar de telefoon
  20 minuten uitschakelen. Vervolgens herstelt u de stroomtoevoer weer en
  plaatst u de batterijen terug.

  Helpgids
  Ik kan niet bellen
  1. Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten. Als dat zo is, kan er een
  storing zijn. Controleer of u de meegeleverde telefoonkabel gebruikt.
  2. Controleer dat alle voedingen zijn aangesloten, zijn ingeschakeld en werken.
  3. Test de telefoonlijn en het telefoonstopcontact met een andere telefoon.

  58 • Page 63

  xxx

  HELP EN ONDERSTEUNING

  Wanneer ik bij het bellen van een automatische service (hotline/telefonisch
  bankieren) wordt gevraagd om een cijfer in te voeren, lukt dit niet.
  Het kan zijn dat het kiesproces ingesteld staat op "Puls" in plaats van op "Toon".
  Controleer de instelling, zie pagina 54.
  Het telefoonsysteem reageert niet
  Misschien moet u het terugstellen op de standaardinstellingen. Zie pagina 34.
  Nummerweergave (identificatie van de beller) werkt niet.
  1. Controleer dat uw netbeheerder deze dienst biedt. Bel uw netbeheerder.
  2. De beller heeft misschien een geheim nummer.
  De telefoon rinkelt niet
  Controleer of de beltoon is ingeschakeld. Raadpleeg hiervoor pagina 29.
  U gebruikt de telefoon en er treedt interferentie op in het ‚luidsprekertje en / of
  de internetverbinding is erg langzaam
  Wanneer u breedbandinternet op de telefoonlijn hebt, moet u een ADSL-filter
  tussen de telefoon en het wandstopcontact plaatsen.
  Mijn antwoordapparaat wil geen berichten of memo’s opnemen.
  1. Controleer of het antwoordapparaat is aangesloten en ingeschakeld.
  2. Het geheugen van het antwoordapparaat kan vol zijn. Zie pagina 49.

  59 • Page 64

  H
  ELP EN ONDERSTEUNING
  xxx
  Mijn externe toegang werkt niet.
  1. Controleer of u de juiste PIN-code gebruikt. Zie pagina 49.
  2. Controleer dat u een toetstelefoon gebruikt.
  Het witte lampje knippert constant.
  U hebt (een) nieuwe bericht(en) op het antwoordapparaat. Druk op
  te beluisteren; dan stopt het knipperen.

  om ze

  1. Een beller heeft me laten weten dat hij/zij een bericht op mijn antwoordapparaat heeft achtergelaten, maar er is geen bericht geregistreerd.
  2. Een beller heeft met laten weten dat hij/zij het bericht "Mailbox vol" (of
  gelijksoortig) te horen kreeg.
  Controleer of het antwoordapparaat bij uw netbeheerder is geactiveerd, en
  vraag de beheerder het te deactiveren.

  60 • Page 65

  xxx

  Algemene
  informatie

  61 61 • Page 66

  ALGEMENE INFORMATIE

  Veiligheidsinformatie
  Lees beslist deze gebruikershandleiding zorgvuldig.

  Bedoeld gebruik
  Deze analoge telefoon is bedoeld voor aansluiting op een openbaar telefoonnetwerk of een goedgekeurd privé-telefoonsysteem. Ieder ander gebruik wordt
  beschouwd als onjuist gebruik. Onbevoegde aanpassing of constructieveranderingen zijn niet toegestaan. Open het toestel niet en probeer zelf geen reparatiewerkzaamheden te verrichten.

  Plaats van de telefoon
  Zorg dat de telefoon:
  • zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
  • samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
  • niet wordt gehinderd door meubels
  • zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt
  • niet is blootgesteld aan rook, stof, trillingen, chemische stoffen, vocht,
  warmte en direct zonlicht.

  62 • Page 67

  ALGEMENE INFORMATIE

  Stroomtoevoer
  Belangrijk: Gebruik alleen de met de PowerTel 58plus meegeleverde adapter.
  Bij een stroomstoring kunt u slechts beperkt telefoneren (zie pagina 22).
  Energie-efficiënte stroomadapter
  De meegeleverde hoofdadapter voldoet aan de ecoontwerpeisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Het
  stroomgebruik is dus aanzienlijk lager (zowel indien gebruikt
  als indien in ruststand) dan de hoofdadapter van het vorige ontwerp.

  Compatabiliteit met gehoorapparaten
  De telefoon werkt met de meest gangbare gehoorapparaten. Gezien het grote
  scala aan beschikbare gehoorapparaten kunnen we niet garanderen dat de telefoon volledig werkt bij ieder gehoorapparaat.
  Belangrijk: de telefoon kan een heel hoog geluid produceren wanneer Luider
  is ingeschakeld. Ga behoedzaam te werk wanneer anderen de telefoon gebruiken.

  63 • Page 68

  ALGEMENE INFORMATIE

  Afvalverwijdering
  Wanneer u het apparaat wilt afvoeren, brengt u het naar een verzamelpunt van uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf (bv. een containerpark). Krachtens de wetgeving betreffende afgedankte elektrische
  en elektronische apparaten zijn eigenaars van afgedankte apparaten
  wettelijk verplicht oude elektrische en elektronische apparaten apart af
  te voeren. Het symbool hiernaast betekent dat het apparaat in geen
  geval bij het huisvuil mag worden geworpen!
  De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.

  64 • Page 69

  ALGEMENE INFORMATIE

  Technische details
  Stroomtoevoer

  Toevoer: 100-240V 50/60Hz
  Uitvoer: 6VDC 800mA
  Kiesmodus
  Toon (DTMF) / Puls
  Flash tijd (Terugbellen)
  Kort (100 ms) / Lang (300 ms)
  Optimale omgevingstemperatuur 0 ˚C tot 45 ˚C
  Optimale relatieve vochtigheid
  20% tot 80%

  65 • Page 70

  ALGEMENE INFORMATIE

  Standaard instellingen
  Voor het terugstellen naar de standaardinstellingen raadpleegt u pagina 34.
  Taal
  Antwoordmodus
  PIN-code voor externe toegang
  Antwoordvertraging
  Tijdformaat
  Beltoon
  Beltoonvolume
  Pieptoon toetsenpaneeltje
  Contrast
  Versterkergeheugen
  Herkiestijd (Terugbellen)
  Kiesmodus

  66

  Nederlands
  Antwoorden en opnemen
  000
  3
  24-uurs
  8
  5
  Aan
  4
  Uit
  Kort (100 ms)
  Toon • Page 71

  ALGEMENE INFORMATIE

  Onderhoud en garantie
  Onderhoud  Reinig de buitenzijde van de apparatuur met een zachte, pluisvrije doek.
  Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

  Garantie
  AMPLICOMMS-apparatuur is vervaardigd en getest volgens de laatste productiemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en hoogontwikkelde technologieën garanderen een storingsvrij functioneren en een lange levensduur. De
  garantievoorwaarden gelden niet wanneer een fout van de netbeheerder of een
  eventuele bedrijfscentrale de oorzaak is voor de apparaatstoring. De garantievoorwaarden gelden niet voor oplaadbare batterijen of accupakketten die in de
  producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de
  aankoopdatum.
  Alle gebreken tengevolge van materiaal- of productfouten die tijdens de garantieperiode ontstaan, verhelpen we gratis. Het aanspraakrecht volgens de garantievoorwaarden vervalt na interventie van de koper of derde partijen. De
  garantie dekt geen schade tengevolge van onvakkundige hantering of gebruik,
  onjuiste plaatsing of opslag, ondeskundige aansluiting of installatie, overmacht
  of andere externe invloeden.

  67 • Page 72

  ALGEMENE INFORMATIE
  Bij klachten behouden we ons het recht voor defecte onderdelen te repareren of
  te vervangen, of een vervangend apparaat te leveren. Vervangen onderdelen of
  apparaten worden ons eigendom.
  Restitutierechten zijn in schadegevallen uitgesloten, wanneer er geen bewijzen
  van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de fabrikant aanwezig zijn.
  Wanneer uw AMPLICOMMS-apparaat binnen de garantieperiode een defect laat
  zien, brengt u het samen met het aankoopbewijs terug naar de winkelier waar u
  het hebt gekocht. Alle aanspraakrechten op garantie volgens deze overeenkomst mag u uitsluitend doen gelden tegenover uw leverancier.
  Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten kunt u geen aanspraakrechten op garantie meer doen gelden.

  Conformiteitverklaring
  Dit toestel voldoet aan de eisen uit de volgende EU-richtlijnen:
  1999/5 EU-richtlijnen over draadloze installaties en telecommunicatie-zendinrichtingen en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.
  Het CE-symbool op het toestel bevestigt de conformiteit met de bovengenoemde richtlijn.
  De volledige conformiteitverklaring kunt u gratis van onze website
  www.amplicomms.com halen.

  68 • Page 73

  xxx

  Index

  69 69 • Page 74

  Ixxx
  NDEX
  A

  Dempen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Duur van het telefoongesprek . . . . . . . . . . . 20

  Aanvullende diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  E

  Afvalverwijdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  Eigen beltoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Alle oud berichten en memo’s verwijderen 48

  Equalizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Antwoordapparaat in- of uitschakelen . . . . 44

  Externe toegang tot het antwoordapparaat 49

  Antwoordmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  G

  Antwoordvertraging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  B

  Gebruikersprofielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Basisaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Geheugen vol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Bedoeld gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  Bedrijfscentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  Gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  H

  Beltoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 29

  Handenvrije functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Bericht of memo wissen . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Bericht opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Helpgids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Berichten of memo’s luisteren . . . . . . . . . . . 47

  Herkiestijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  C

  Hoornvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Conformiteitverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  I

  D

  Inbellen om berichten te controleren . . . . . 50

  Datum / tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Inhoud van de doos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  De toon instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Instructies voor externe toegang . . . . . . . . . 51

  70 • Page 75

  INDEX

  xxx
  K

  Schermtaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Kiesmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  Servicehotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Kiespauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  Snelkies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 37

  L

  Standaard instellingen . . . . . . . . . . . . . . 34, 66

  Lijst van inkomende telefoontjes . . . . . . . . . 39

  Stroomstoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Luidsprekervolume van het basisstation . . 45

  Stroomtoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  M

  T

  Memo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Taal voor het antwoordapparaat . . . . . . . . . 44

  Menuschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Technische details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  N
  Nummer voorlezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  O
  Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  P
  Pictogrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  PIN-code veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Plaats van de telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Profiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Tekencombinatie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . 32
  Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 34
  Telefoongeprek voeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Telefoonmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Telefoontoestel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Toetstoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  V
  Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Versterking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Volume van het luidsprekertje . . . . . . . . . . . 19

  S
  Schermcontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Schermpictogrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  71 • Page 76

  Ixxx
  NDEX

  72 • Page 77 • Page 78

  4 250711 991692

  Distributeur: Audioline GmbH, D-41460 Neuss, Duitsland
  04/2013 – Uitgave 1.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel 58 Plus wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel 58 Plus in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,57 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel 58 Plus

Amplicomms PowerTel 58 Plus Bedienungsanleitung - Deutsch - 78 seiten

Amplicomms PowerTel 58 Plus Bedienungsanleitung - Englisch - 78 seiten

Amplicomms PowerTel 58 Plus Bedienungsanleitung - Französisch - 78 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info