Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/96
Nächste Seite
PowerTel
M6300
Mobiele telefoon
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie stellt man die Ansage ab? Wo kann man die Klingeltöne einstellen? Eingereicht am 14-9-2020 08:36

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  M6300
  Mobiele telefoon

  Handleiding • Page 2

  M6300 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  Snelgids...........................................................................6
  Overzicht..........................................................................6
  Verpakkingsinhoud .......................................................8
  SIM-kaart en batterij insteken .....................................8
  Batterij opladen ..........................................................10
  Laden via de mini-USB-laadingang ...........................10
  Laden via het laadstation ..........................................10
  Batterijstand ................................................................11
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen ..............................11
  Het netwerk controleren ............................................12
  Taal instellen ................................................................13
  De datum en tijd instellen .........................................13
  Een oproep beantwoorden ........................................13
  Een oproep afwijzen ...................................................13
  Een gesprek beëindigen ............................................13
  Bellen ...........................................................................13
  Geavanceerde instellingen en functies ....................14
  Vragen en antwoorden ...............................................14

  1 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  De telefoon in detail.....................................................18
  Bedieningselementen...................................................18
  Bijzondere toetsfuncties...............................................18
  Symbolen in de display ...............................................21
  De telefoon gebruiken .................................................23
  Algemene informatie over het gebruik van
  de telefoon ....................................................................23
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen ...............................24
  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren.................25
  Nummer kiezen met geheugentoetsen ......................25
  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer kiezen
  uit de gesprekkenlijst ...................................................26
  Een oproep aannemen.................................................26
  Het volume instellen ....................................................27
  Handenvrij bellen .........................................................27
  De microfoon uitschakelen ..........................................27
  Een conferentiegesprek voeren...................................28
  Menu "Telefoonboek" ..................................................29
  Het telefoonboek openen.............................................29
  Bezette geheugenplaatsen testen ...............................29

  2 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek .....30
  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek ............31
  Een contact in het telefoonboek wijzigen ..................31
  Een contact in het telefoonboek wissen.....................31
  Alle contacten uit het telefoonboek wissen ...............32
  Alle contacten kopiëren/verplaatsen...........................32
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  geheugentoets ..............................................................32
  Overige opties...............................................................33
  Menu „Berichten“ ........................................................36
  Menu „Berichten“ ........................................................36
  SMS-centralenummer/Voiceboxnummer
  controleren/wijzigen .....................................................37
  Een tekstbericht schrijven en verzenden....................38
  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties.............39
  SMS-instellingen ..........................................................41
  Menu „Oproepcentrum“ .............................................42
  Gesprekkenlijst bekijken ..............................................42
  Gesprekkenlijst wissen.................................................43
  Oproepinstellingen .......................................................44

  3 • Page 6

  INHOUDSOPGAVE
  Menu „SOS“ .................................................................50
  Nummer voor noodoproep selecteren.......................50
  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie
  invoeren.........................................................................50
  Bericht voor noodoproep selecteren ..........................51
  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen .......52
  Verloop van een noodoproep......................................53
  Noodoproepcyclus stopzetten.....................................54
  Menu „Instellingen“.....................................................55
  Tooninstellingen ...........................................................55
  Telefooninstellingen .....................................................57
  Netwerkinstellingen......................................................59
  Veiligheidsinstellingen .................................................59
  Bluetooth .......................................................................61
  Fabrieksinstellingen herstellen....................................64
  Menu „Organisator“ ....................................................65
  Kalender ........................................................................65
  Wekker ...........................................................................65
  Rekenmachine...............................................................67

  4 • Page 7

  INHOUDSOPGAVE
  Taken..............................................................................67
  Stopwatch .....................................................................68
  Menu „Diensten“ .........................................................70
  Bijlage ............................................................................71
  Technische gegevens ...................................................71
  Garantie .........................................................................72
  Vragen en antwoorden.................................................72
  Tips voor de omgang met de accu .............................75
  Bedoeld gebruik ...........................................................75
  Toepassingsgebied ......................................................76
  Veiligheidsinstructies ..................................................76
  Netadapter.....................................................................79
  Gescheiden inzameling................................................80
  Verklaring van overeenstemming ..............................81
  Apparaat reinigen ........................................................82
  Garantie ........................................................................82
  Kenwoordenlijst ...........................................................85
  Menuboom....................................................................89

  5 • Page 8

  SNELGIDS
  Snelgids
  Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 76.

  Overzicht
  1 Display
  2 Linker softkey

  13 Ingang headset (headset
  niet meegeleverd)

  3 Beltoets

  14 Microfoon

  4 Toetsenblok

  15 Laadingang micro-USB

  5 Sterretje

  16 Luidspreker

  6 Noodknop

  17 Deksel van het batterijvak

  7 Hoorn
  8 Rechter softkey

  9a Details navigatietoets: druk

  9 Navigatietoets

  op de gekleurde rand om

  10 Oplegtoets /

  bv. De cursor tijdens het

  Aan/uit-toets
  11 Hekje
  12 Laadcontact

  6

  typen in de gewenste richting te verplaatsen. • Page 9

  SNELGIDS

  7 • Page 10

  SNELGIDS
  Verpakkingsinhoud
  In de verpakking zit het volgende:
  1 mobiele telefoon

  1 lader

  1 Li-Ionen-batterij

  1 handleiding

  1 basisstation

  SIM-kaart en batterij insteken
  Gevaar voor inslikken van kleine delen!
  De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kleine kinderen
  kunnen deze per ongeluk inslikken.
  Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of
  bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt
  met water, vuil of elektrische ladingen.
  Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart,
  niet in de telefoon. Als u dus een SIM-kaart uit een
  vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw
  telefoonnummer.


  Schakel de telefoon uit.  Druk op het deksel van het batterijvak en trek het naar
  onderen.

  8 • Page 11

  SNELGIDS


  Als er een batterij aanwezig is, neemt u deze eruit.  Schuif de SIM-kaart met de
  gouden contacten naar beneden gericht in de voorgevormde SIM-kaarthouder. De
  SIM-kaart moet daarbij onder
  het metalen plaatje liggen.  Plaats de batterij erin. De
  contacten van de batterij
  moeten daarbij naar linksboven wijzen. Druk licht op de
  onderkant van de batterij tot
  die vastklikt.  Schuif het deksel terug op
  het batterijvak en zorg ervoor
  dat het vastklikt.

  9 • Page 12

  SNELGIDS
  Batterij opladen


  Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.  Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal
  gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige
  cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.

  Laden via de mini-USB-laadingang


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang.  Sluit de lader aan. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen enkel de meegeleverde lader.

  Laden via het laadstation


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang van het
  laadstation. Zet de telefoon in het laadstation om hem
  te laden.

  10 • Page 13

  SNELGIDS


  Het kan enkele seconden duren voordat uw telefoon
  het laadproces weergeeft met het led-lampje.

  Batterijstand
  De huidige voortgang van het laden wordt als volgt in de
  display weergegeven:
  Vol - - > - - > - - > - - > - Leeg
  Bij een lage batterij verschijnt een desbetreffend bericht in
  de display. Laad dan de batterij op.
  Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt de telefoon automatisch uit.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon in te schakelen.
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon uit te schakelen.

  11 • Page 14

  SNELGIDS
  Bij sommige SIM-kaarten moet een PIN worden ingevoerd. Volg de instructies op de display.
  De SIM-code (de PIN van de SIM-kaart), die u samen met
  de SIM-kaart hebt ontvangen, beveiligt de SIM-kaart tegen
  gebruik door onbevoegden. De PIN2-code, die u samen
  met sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor
  toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de PIN- of
  PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u
  gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u
  deze codes niet kent, neem dan contact op met uw telecomaanbieder.

  Het netwerk controleren
  Niet alle netwerken zijn overal evengoed bereikbaar. Het
  symbool

  duidt aan of een signaal en een netwerk

  beschikbaar zijn. Ook de naam van het netwerk wordt
  weergegeven.

  12 • Page 15

  SNELGIDS
  Taal instellen
  Via het menu “Telefooninstellingen“ kunt u de taal instellen, zie vanaf pagina 57.

  De datum en tijd instellen
  De datum en tijd stelt u in via het menu “Telefooninstellingen“, zie vanaf pagina 57.

  Een oproep beantwoorden
  Een oproep beantwoorden

  Een oproep afwijzen
  Een oproep afwijzen

  Een gesprek beëindigen
  Een gesprek beëindigen

  Bellen
  Telefoonnummer invoeren

  Wissen

  Bij fout ingevoerd nummer het laatste cijfer
  wissen
  Telefoonnummer kiezen

  13 • Page 16

  SNELGIDS
  Geavanceerde instellingen en functies
  Meer details over de instellingen en functies van uw
  Amplicomms M6300 vindt u in deze handleiding. Voorbeelden:  Tijd en datum instellen -> pagina 57.  Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek ->
  pagina 30.

  Vragen en antwoorden
  De M6300 wordt meestal zonder SIM−kaart geleverd. De
  onderstaande ˆVragen en Antwoorden˜ (V & A) bevatten
  praktische aanwijzingen.
  Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIM−kaart
  geleverd?
  Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon
  en willen graag hun SIM−kaart in de nieuwe telefoon blijven gebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummer geldig blijft. Als de oude kaart een Prepaid−SIM
  betreft, blijft ook het tegoed op de kaart bewaard.

  14 • Page 17

  SNELGIDS
  Waar koop ik een SIM−kaart?
  SIM−kaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook
  grotere supermarkten bieden telefoondiensten en
  SIM−kaarten aan. Bij uw keuze van een bepaalde
  SIM−kaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op
  voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in
  zeer afgelegen gebieden geen netwerkontvangst hebben.
  Waarom heeft de mobiele telefoon geen eigen telefoonnummer?
  Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder.
  Het wordt op de SIM−kaart opgeslagen.
  Kan ik de SIM−kaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?
  Ja, de SIM−kaart is overdraagbaar. Sommige oudere SIMkaarten van een verouderde technologische generatie
  kunnen echter niet worden gebruikt in de Amplicomms
  M6300.

  15 • Page 18

  SNELGIDS
  Kan ik SIM−kaarten van willekeurige netwerkaanbieders
  van een mobiel netwerk gebruiken?
  Ja. De mobiele telefoon van Amplicomms is een zogeheten ’open’ SIM−kaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet
  aan een bepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een
  mobiel netwerk gebonden.
  Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?
  Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aanbieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De
  ene is een abonnement − hierbij gaat u een overeenkomst
  aan voor een overeengekomen looptijd van meerdere
  maanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant
  die hun mobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk
  gebruiken. De andere vorm is de prepaidtelefoon, soms
  ook Pay−As−You−Go (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de
  kaart de eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem
  telkens bij als dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig

  16 • Page 19

  SNELGIDS
  direct via de telefoon of online of in veel winkels of ook
  op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder
  geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.
  Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?
  De netwerkaanbieders leveren hun SIM−kaarten normaal
  gesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt u
  ook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kunt
  opvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heeft
  een eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder.
  Voer het nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo
  wordt vervolgens genoemd.

  17 • Page 20

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  De telefoon in detail
  Bedieningselementen
  De uitleg over de bedieningselementen vindt u op pagina's 6 en 7.

  Bijzondere toetsfuncties
  Softkey links

  In ruststand -> Weergave van het
  hoofdmenu; Elk menu beschikt over
  andere functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. OK, Select.).

  Softkey rechts

  In ruststand -> Weergave van het
  telefoonboek; Elk menu beschikt
  over andere functies, die boven de
  softkeys in de display worden weergegeven (bv. Terug).

  Beltoets

  - Voor het kiezen van een nummer
  en om een gesprek aan te nemen.

  18 • Page 21

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  - Voor het openen van de gesprekkenlijst/Kiesherhaling.
  Oplegtoets

  - Om een gesprek te beëindigen of
  af te wijzen.
  - Terugkeren naar beginstand (bij
  programmering).
  - Voor het in-/uitschakelen van het
  toestel.

  Navigatietoets

  Om in het menu te navigeren (zie ook pag.
  6). In ruststand kunt u de toets als volgt
  gebruiken:

  ▲ - Berichten schrijven, sms-menu openen, nieuw contact toevoegen,
  alarm-menu openen.

  ◄ - Kalender openen.

  ► - Menu Klankinstellingen openen.
  ▼ - Alarm-menu openen.
  Cijfertoets 1

  Lang drukken (ca. 3 sec) om het

  19 • Page 22

  DE TELEFOON

  IN DETAIL
  telefoonnummer van uw mailbox te
  bellen (om het nummer van de mailbox te wijzigen, zie pagina 38).
  Tip: Als er geen telefoonnummer is
  opgeslagen, wordt u gevraagd eerst
  het telefoonnummer van uw mailbox
  in te voeren. Raadpleeg in dat geval
  de documentatie van uw SIM-kaart of
  raadpleeg uw telefoonaanbieder.

  Sterretje

  - Bij het invoeren van een internationaal kengetal „+“ (2 x kort drukken) of het invoeren van P / W
  (eventueel nodig voor toestelnummers of het van op afstand beluisteren van het antwoordapparaat).
  - door lang op de toets te drukken
  (ca. 3 seconden) schakelt u tussen
  de beltooninstelling en geluidsdemping.

  20 • Page 23

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  - Bij het invoeren van tekst: Weergave van de tabel met speciale tekens.
  Hekje

  - In ruststand: door lang op de toets
  te drukken (ca. 3 seconden) schakelt
  u de toetsenvergrendeling aan/uit.
  - Bij het invoeren van tekst: De
  invoermodus omschakelen
  (grote/kleine letters/cijfers).

  Noodknop

  Activeert het noodoproep. Meer
  details daarover op pagina 53.

  Symbolen in de display
  Netwerk beschikbaar/Signaalsterkte
  Laadstand van de batterij (zie ook pagina 11)
  Ongelezen tekstberichten
  Onbeantwoorde oproep
  Alarm/wekker ingesteld en geactiveerd

  21 • Page 24

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  Beltoon ingeschakeld
  Beltoon en trilling
  Trilling en dan beltoon
  Enkel trilling
  Geluidsdemping
  Toetsen vergrendeld
  Gebruik met headset
  USB aangesloten
  Een chronometer loopt in de achtergrond
  Doorverbinding geactiveerd
  Het "roaming"-symbool verschijnt wanneer de telefoon bij een andere telecom is aangemeld. Dit kan
  bv. gebeuren wanneer u naar het buitenland reist. De
  "roaming" is afhankelijk van uw telecomaanbieder.
  Voor meer informatie neemt u contact op met uw
  telecomaanbieder.

  22 • Page 25

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  De telefoon gebruiken
  Algemene informatie over het gebruik van de
  telefoon
  Het gebruiken en programmeren van de mobiele telefoon
  gebeurt via menu's.


  Gebruik de navigatietoets ▲ /▼ om in menu's en lijsten

  (bv. in het telefoonboek) naar boven en onderen te bladeren (te scrollen).


  Druk op Terug om naar de vorige stap te gaan.  Druk op OK of Select. om naar de volgende stap te
  gaan.  Bij het invoeren van tekst (bv. in het telefoonboek of in
  een sms) schakelt u met de toets # tussen grote en
  kleine letters, grote beginletters of cijfers (grote letters:
  ABC/NL, kleine letters: abc/nl; grote beginletter: Abc/Nl;
  cijfers: 123). Met de sterretjestoets open u een tabel
  met speciale tekens.

  23 • Page 26

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Gebruik de navigatietoetsen ▲ /▼/◄/► om de cursor te  bewegen en Wissen om tekens te wissen.
  Belangrijke opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van de display uitgeschakeld is, kunt u op om
  het even welke toets drukken om de verlichting
  opnieuw in te schakelen. Als u een tweede maal op
  dezelfde toets drukt, wordt de specifieke functie uitgevoerd.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  Uitschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt.
  Inschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt tot de
  achtergrondverlichting van de display is ingeschakeld.
  Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in en druk op OK. U
  dient de PIN-code niet in te voeren wanneer deze is gedeactiveerd op uw SIM-kaart (zie ook pagina 59 "SIM-blokkering"; niet bij alle telecomaanbieders beschikbaar).

  24 • Page 27

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren


  De telefoon moet in ruststand staan (SIM-kaart ingestoken en toestel ingeschakeld).  Voer het telefoonnummer in, met inbegrip van het
  land- en regionummer. Om een + in te voeren voor een
  landnummer, drukt u tweemaal snel na elkaar op de
  toets ›.  Druk op de groene beltoets om het nummer te kiezen.  Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de rode
  oplegtoets.

  Nummer kiezen met geheugentoetsen


  Druk langere tijd (ca. 3 sec) op de vooraf geprogrammeerde cijfertoets . Het opgeslagen telefoonnummer
  wordt nu gekozen. Om de geheugentoetsen te programmeren, zie "Een contact uit het telefoonboek
  opslaan in een geheugentoets", pagina 32.

  25 • Page 28

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer
  kiezen uit de gesprekkenlijst


  Druk in ruststand op de groene beltoets. Nu verschijnt
  een lijst met de laatste buitengaande, binnenkomende
  en afgewezen gesprekken. Selecteer met de navigatie-

  toetsen ▲ /▼ een van de gesprekken.


  Druk op de groene beltoets om het geselecteerde nummer te bellen.

  Een oproep aannemen


  Wanneer uw telefoon rinkelt, drukt u op de groene beltoets.


  Druk op de rode oplegtoets om de oproep af te wijzen. De oproeper hoort dan een bezettoon (afhankelijk van de telecomaanbieder).
  Met de rechter softkey kunt u de oproep afwijzen
  („Verwe.“).
  Met de linker softkey of met de groene opneemtoets kunt u het gesprek beantwoorden.

  26 • Page 29

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Het volume instellen


  Tijdens een gesprek kunt u met de navigatietoetsen ▲ /
  ▼ het volume instellen. De instelling wordt opgesla-

  gen.

  Handenvrij bellen


  Druk tijdens een gesprek op H-vrij. Het gesprek is dan
  via de luidspreker te horen.  Om de luidspreker uit te schakelen drukt u op H-in ...
  De luidspreker wordt nu uitgeschakeld.

  De microfoon uitschakelen
  (mute/geluidsdemping)


  Druk tijdens een gesprek op Opties, selecteer vervolgens Dempen -> Selec.. De microfoon wordt nu uitgeschakeld.  Om de microfoon opnieuw in te schakelen, drukt u op
  Opties, kies vervolgens Niet dempen -> Selec..

  27 • Page 30

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Een conferentiegesprek voeren
  Een "conferentiegesprek" is een optie van uw telecomnetwerk, waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd met
  elkaar kunnen telefoneren (afhankelijk van de telecomaanbieder).


  Bel de eerste deelnemer.  Druk op Opties, selecteer vervolgens Nieuw gesprek.  Voer het telefoonnummer van de tweede deelnemer in
  of selecteer Opties en Telefoonboek om een nummer
  ut het telefoonboek te kiezen.  Druk op Opties en selecteer Oproepen.  Wanneer de tweede deelnemer zich meldt, drukt u op
  Opties en selecteert u Conferentie om alle partijen met
  elkaar te verbinden.

  28 • Page 31

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Menu "Telefoonboek"
  U kunt (max. 100) namen en telefoonnummers opslaan in
  het interne telefoonboek en op de SIM-kaart.

  Het telefoonboek openen


  Druk in de ruststand op Namen

  ofwel


  Tijdens een gesprek drukt u op Opties en selecteer vervolgens Telefoonboek.

  Bezette geheugenplaatsen testen
  Om vast te stellen hoeveel namen en telefoonnummers
  opgeslagen zijn, drukt u op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> Geheugentoestand. Nu verschijnt
  informatie over de nog beschikbare plaatsen in de mobiele telefoon en op de SIM-kaart.

  29 • Page 32

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek


  Druk op Namen en selecteer met ▲ -> Contact toevoe-

  gen.
  Druk op Opties en selecteer Selecteren.
  Afhankelijk van de ingestelde optie (Telefoonboekinstellingen -> Aanbevolen opslag) wordt het nieuwe
  contact opgeslagen op uw telefoon of op uw SIMkaart. Tip: Als u „SIM“ selecteert, kunt u enkel de naam
  en een telefoonnummer opslaan.

  Voer een naam in en druk op ▼.

  Voer een (eerste) telefoonnummer in en druk op ▼.

  Voer eventueel aanvullende gegevens (u bereikt nieuwe
  gegevensvakken via Opties -> Detail toevoegen).  met de navigatietoetsen ◄ /► een melodie.  Om af te sluiten drukt u op Opties -> Opslaan.

  30

  Selecteer een beltoon voor dit contact. Kies daarvoor • Page 33

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.

  Selecteer met de navigatietoetsen ▲ /▼ een contact, of

  voer de eerste letter van een naam in.


  Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.

  Een contact in het telefoonboek wijzigen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer het contact, druk op Opties en selecteer
  Bewerken.  Voer de gewenste wijzigingen door.  Druk op Opties en selecteer Opslaan.

  Een contact in het telefoonboek wissen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer een contact, druk op Opties en selecteer Verwijderen. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  31 • Page 34

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Alle contacten uit het telefoonboek wissen


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> Alle contacten verwijderen. Selecteer of u een contact in het telefoontoestel of op de SIM-kaart wilt wissen, en bevestig uw keuze.

  Alle contacten kopiëren/verplaatsen


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> Contacten kopiëren/Contacten verplaatsen. Selecteer of u contacten van op de SIM-kaart wilt kopiëren/
  verplaatsen naar de telefoon of contacten van op de
  telefoon wilt kopiëren/verplaatsen naar de SIM-kaart,
  en bevestig uw keuze.

  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  geheugentoets


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> Snelkiezen.  32

  Controleer eerst of de snelkiesfunctie is ingeschakeld. • Page 35

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Tip: Als onder Toestand de optie "Uit" staat, drukt u
  OK, selecteer Aan en druk OK.


  Selecteer Nummer instellen.  Selecteer een toets uit de lijst (2…9) en druk op Bewerken.  Markeer een contact en druk op OK.

  Overige opties
  Als u het telefoonboek hebt geopende en een contact
  hebt geselecteerd, drukt u op Opties om een van de volgende opties te selecteren:


  Bekijken: Een contact wordt weergegeven.  Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer te
  verzenden.  Oproepen: De nummers bellen.  Bewerken: U kunt de gegevens van een contact wijzigen.  Verwijderen: Om een contact te wissen.

  33 • Page 36

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Kopiëren: U kunt een contact in de telefoon of op de
  SIM-kaart kopiëren.  Aan zwarte lijst toevoegen: Om het contact toe te voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.  Groep van oproepers: U kunt groepen van contactpersonen definiëren. In deze groepen kunt u contacten uit
  het telefoonboek groeperen.  Telefoonboekinstellingen


  Aanbevolen opslag: Selecteer waar de nieuwe namen  Snelkiezen: De functie inschakelen en de snelkiestoet-

  moeten worden opgeslagen (SIM-kaart, telefoon).
  sen bewerken.  Extra nummers: Uw eigen telefoonnummer.
  Geheugentoestand: Toont het aantal contacten op de
  SIM-kaart en op de telefoon.  Contacten kopiëren: U kunt alle contacten vanuit de
  SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd kopiëren.

  34 • Page 37

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Contacten verplaatsen: U kunt alle contacten vanuit
  de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd verplaatsen.  Alle contacten verwijderen: Alle contacten wissen.

  35 • Page 38

  MENU „BERICHTEN“
  Menu „Berichten“
  U kunt tekstberichten (SMS: Short Message Service) verzenden en ontvangen. De ontvangen tekstberichten worden ofwel in de telefoon ofwel op de SIM-kaart opgeslagen. Ongelezen tekstberichten worden in de inbox opgeslagen. Wanneer u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen, verschijnt een bericht daarover in de display.
  Als het geheugen vol is, ontvangt u daarover een waarschuwing. Om nieuwe tekstberichten te kunnen ontvangen, moeten alle tekstberichten worden gewist.

  Menu „Berichten“
  Nadat u op Menu -> Berichten hebt gedrukt, hebt u de
  volgende mogelijkheden:


  Bericht schrijven: Een nieuwe sms schrijven.  Postvak in: Opent de lijst van ontvangen tekstberichten.  Concepten: Opent de lijst met ontwerpen.  Postvak uit: Opent de lijst van tekstberichten die nog

  36 • Page 39

  MENU „BERICHTEN“
  moeten worden verzonden.


  Verzonden berichten: Opent de lijst van de verzonden
  tekstberichten.  SMS-sjablonen: Opent de lijst met sjablonen.  SMS-instellingen: Hier kunt u diverse instellingen voor
  tekstberichten aanpassen.

  SMS-centralenummer/Voiceboxnummer controleren/wijzigen
  Deze speciale telefoonnummers zijn correct op de SIMkaart opgeslagen. In bepaalde gevallen is het nodig dit
  nummer te testen of ook te wijzigen.


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> SMS-instellingen -> SIM.  U hebt de volgende opties.
  -

  SMSC-adres: (telefoonnummer van de sms-centrale
  van uw telefoonaanbieder. Raadpleeg uw telefoonaanbieder bij vragen hierover).

  37 • Page 40

  MENU „BERICHTEN“
  Verwijder indien nodig met Wissen het weergegeven telefoonnummer, en voer met de cijfertoetsen
  het nieuwe nummer in en druk op OK.
  -

  Afleveringsverslag: U kunt een bevestigingsbericht
  voor verzonden sms'jes aanvragen (afhankelijk van
  de telefoonaanbieder).

  -

  Antwoordpad: Laat deze instelling bij de M6300 op
  Uit staan.

  -

  Voicemailserver: U kunt het telefoonnummer van uw
  voicemail wijzigen. Raadpleeg uw telefoonaanbieder bij vragen hierover.

  Een tekstbericht schrijven en verzenden


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Bericht schrijven.  Schrijf uw tekstbericht met behulp van de cijfertoetsen.
  Meer details over het invoeren van tekst vindt u in
  hoofdstuk "Algemene informatie over het gebruik van
  de telefoon", pagina 23.

  38 • Page 41

  MENU „BERICHTEN“


  Wanneer u de tekst hebt ingevoerd, drukt u op Opties,  Selecteer Nummer bewerken, voer het telefoonnum-

  selecteer vervolgens Verzenden naar.
  mer van de ontvanger in, met inbegrip van het land- of
  regionummer, en druk op OK.


  Het ingevoerde nummer wordt weergegeven.  Druk op Opties en selecteer Zenden.

  ofwel


  Selecteer Van telefoonboek toevoegen, selecteer een
  contact en druk op OK.  Het geselecteerde contact wordt weergegeven.  Druk op Opties en selecteer Zenden.

  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Postvak in.  Selecteer een binnengekomen bericht.  Druk op Opties -> Bekijken om het bericht te lezen.  U kunt zowel de tekst als de datum en het uur van ontvangst lezen.

  39 • Page 42

  MENU „BERICHTEN“


  Druk op Opties. U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Antwoorden: U kunt direct een antwoord schrijven
  naar het telefoonnummer van de afzender.

  -

  Verzender opbellen: U kunt de afzender opbellen.

  -

  Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar een
  ander telefoonnummer.

  -

  Verwijderen: U kunt het tekstbericht wissen.

  -

  Geavanceerd
  -

  Nummer gebruiken: U kunt het telefoonnummer
  van de afzender bellen, in het telefoonboek
  opslaan of een tekstbericht zenden.

  -

  E-mail gebruiken: Wanneer het sms-bericht een emailadres bevat, wordt dit gebruikt om een nieuw
  contact aan te maken.

  -

  Kopiëren naar telefoon/SIM: U kunt het tekstbericht vanuit de SIM-kaart kopiëren naar de telefoon of omgekeerd.

  40 • Page 43

  MENU „BERICHTEN“
  -

  Verplaatsen naar telefoon/SIM: U kunt het tekstbericht vanuit de SIM-kaart verplaatsen naar de
  telefoon of omgekeerd.

  SMS-instellingen


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> SMS-instellingen  U hebt de volgende opties.
  -

  SIM: (zie „SMS-centralenummer/Voiceboxnummer
  controleren/wijzigen“).

  -

  Geheugentoestand: Aantal opgeslagen sms-berichten
  (SIM-kaart/telefoon).

  -

  SMS-teller: Aantal verzonden en ontvangen smsberichten.

  -

  Verzonden b...: Selecteer of verzonden sms-berichten
  moeten worden opgeslagen.

  -

  Aanbevolen ...: Kies waar de sms-berichten moeten
  worden opgeslagen (Telefoon/SIM-kaart).

  41 • Page 44

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  Menu „Oproepcentrum“
  Wanneer u een nieuwe oproep hebt ontvangen, verschijnt
  een bericht daarover in de display.


  Druk op Terug om de weergave te wissen. Er verschijnt
  een symbool in de display om de nieuwe oproep weer
  te geven. Deze oproep is bovendien als "normaal" te
  zien in de lijst Gemiste gesprekken.  Druk op Bekijken om het telefoonnummer/de naam
  van de beller te zien.  Druk op Opties. De overige opties zijn hieronder
  beschreven onder "Gesprekkenlijst bekijken".

  Gesprekkenlijst bekijken


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis.  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande
  gesprekken, Inkomende gesprekken of Alle gesprekken wilt openen.

  42 • Page 45

  MENU „OPROEPCENTRUM“


  Selecteer een gesprek, druk op Opties en maak uw
  keuze uit de volgende opties:
  -

  Bekijken: De details worden weergegeven.

  -

  Oproepen: De nummers bellen.

  -

  Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer te
  verzenden.

  -

  Opslaan in telefoonboek: Het contact wordt opgeslagen in het telefoonboek (deze optie wordt enkel weergegeven wanneer dit telefoonnummer nog niet is
  opgeslagen).

  -

  Voeg toe in bloklijst: Om het contact toe te voegen
  aan de lijst van geblokkeerde contacten.

  -

  Verwijderen: Om het contact te wissen.

  Gesprekkenlijst wissen


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis.  Selecteer Verslag wissen.

  43 • Page 46

  MENU „OPROEPCENTRUM“


  Selecteer of u de lijst Uitgaande gesprekken, Gemiste
  gesprekken, Inkomende gesprekken of Alle gesprekken wissen wilt, en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Oproepinstellingen


  Als u op Menu-> Oproepcentrum -> Oproepinstellingen drukt, hebt u de volgende opties:


  Gesprek in den wacht: Om de gewenste actie bij
  een tweede oproep tijdens een gesprek in te stellen.
  -

  Activeren: Het tweede gesprek wordt aangeduid
  met een waarschuwingstoon in de hoorn.

  -

  Inactiveren: De tweede beller hoort een bezettoon.

  -

  Opvraagtoestand: Informatie over de huidige
  instelling.  Gesprek doorverbinden: Om het doorverbinden van
  gesprekken in te stellen.
  -

  44

  Alle spraakverbindingen: U kunt de functie om • Page 47

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  een oproep door te verbinden Activeren (selecteer Naar nieuw nummer en voer vervolgens het
  doeltelefoonnummer in of selecteer Naar voicemail wanneer de oproepen moeten worden
  doorverbonden naar uw mailbox), Inactiveren of
  u kunt met de optie Opvraagtoestand de huidige
  instelling opvragen.
  -

  Indien onbereikbaar: Doorverbinding van oproepen als uw mobiele telefoon buiten bereik is (uitgeschakeld of "geen netwerk"). Instellingsopties,
  zie „Alle spraakverbindingen“.

  -

  Indien geen antwoord: Doorverbinding van
  oproepen als u een oproep niet aanneemt.
  Instellingsopties, zie „Alle spraakverbindingen“.

  -

  Indien bezet: Doorverbinding van oproepen als
  uw mobiele telefoon bezet is. Instellingsopties,
  zie „Alle spraakverbindingen“.

  45 • Page 48

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  -

  Alle gegevensverbindingen: Doorverbinding van
  alle tekstberichten. Instellingsopties, zie „Alle
  spraakverbindingen“.

  -

  Alle doorverbindingen annuleren: Alle doorverbindingen uitschakelen.  Gesprek blokkeren: Om inkomende en uitgaande
  oproepen te blokkeren. Het wachtwoord hiertoe
  dient u aan te vragen bij uw telecomaanbieder. U
  kunt dit wijzigen in een persoonlijk wachtwoord (->
  Wachtwoord om blokkade te veranderen).
  -

  Uitgaande gesprekken: Als u Alle spraakverbindingen blokkeert, kunt u geen oproep meer
  maken. Als u Internationale telefoongesprekken
  blokkeert, kunnen geen oproepen naar buitenlandse netwerken worden gemaakt. Als u Internationale telefoongesprekken behalve kiest,
  kunnen enkel nog oproepen vanuit het netwerk
  van uw telecomaanbieder (van wie u de SIMkaart hebt) worden uitgevoerd.

  46 • Page 49

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  -

  Inkomende gesprekken: Als u de optie Alle
  spraakverbindingen activeert, worden geen inkomende oproepen meer weergegeven - u bent
  niet meer bereikbaar. De instelling Telefoongesprekken tijdens roaming blokkeert alle inkomende oproepen wanneer u zich buiten het netwerk van uw thuisland bevindt (bv. tijdens een
  vakantie in het buitenland).

  -

  Alles annuleren: Alle blokkeringen verwijderen.

  -

  Wachtwoord om blokkade te veranderen: Om
  het wachtwoord voor het in-/uitschakelen van de
  oproepblokkering te wijzigen. Het wachtwoord
  hiertoe dient u aan te vragen bij uw telecomaanbieder.  Geavanceerde instellingen:
  -

  Bloklijst: U kunt een lijst met telefoonnummers
  invoeren die zullen worden geblokkeerd. Als u
  deze optie hebt ingeschakeld, worden alle

  47 • Page 50

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  oproepen vanuit dit telefoonnummer niet meer
  weergegeven.
  -

  Automatich herhalen: Als deze functie is ingeschakeld, worden telefoonnummers die de eerste maal "bezet" waren, automatisch opnieuw
  gekozen (met een interval van 5 minuten, max. 5
  pogingen).

  -

  Herinneren aan gespreksduur: U kunt instellen
  of u tijdens een gesprek na een bepaalde tijd
  een waarschuwingstoon hoort om u op de duur
  van het gesprek te wijzen. Bij Enkel kunt u een
  tijdsduur tot max. 3000 sec (= 50 min) instellen,
  bij Periodiek een tijdsduur tussen 30 en 60
  seconden.

  -

  Antwoordstand: Wanneer de optie Willekeurige
  toets geactiveerd is, kunt u binnenkomende
  oproepen beantwoorden met behulp van om het
  even welke toets (behalve de rechter softkey en

  48 • Page 51

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  de rode oplegtoets). Als u de optie Automatisch
  beantwoorden in headset-modus hebt geactiveerd, dan wordt een oproep automatische beantwoord wanneer u een headset hebt aangesloten.
  Als geen optie gekozen is, dan kunt u een oproep
  alleen beantwoorden met behulp van de groene
  telefoontoets.

  49 • Page 52

  MENU „SOS“
  Menu „SOS“
  Deze telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie. U
  kunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of een telefoonnummer van een alarmcentrale
  invoeren.

  Nummer voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling ->
  SOS-instelling en druk op OK.  Selecteer Set 5 nummers wanneer de noodoproep
  naar 5 opgeslagen telefoonnummers (zie onder) moeten gaan of selecteer Stel bell centum wanneer de
  noodoproep naar een alarmcentrale moet gaan. Als u
  Uit selecteert, wordt de noodoproepfunctie gedeactiveerd.

  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling en druk
  op OK.

  50 • Page 53

  MENU „SOS“


  Selecteer Alarmnummer, markeer een van de 5
  beschikbare geheugenplaatsen en druk op Bewerken.  Selecteer Van telefoonboek om de telefoonnummers
  uit het telefoonboek over te nemen, of selecteer Nummer bewerken om het telefoonnummer direct in te
  voeren.

  ofwel


  Selecteer Bell centraal nummer en voer het gewenste
  telefoonnummer in.
  Opmerking: Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie,
  brandweer of ambulance in te voeren. U dient een
  "privé" noodnummer te gebruiken.

  Bericht voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling -> Stel
  uitgaande stem MSG.

  51 • Page 54

  MENU „SOS“


  Selecteer Standaard, wanneer een standaard gesproken bericht moet worden verzonden.

  ofwel


  Selecteer Door gebruiker gedefinieerd wanneer een
  door uzelf ingesproken bericht moet worden verzonden. Om deze instelling te kunnen gebruiken, moet u
  vooraf een gesproken bericht opnemen (zie onder).

  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen


  Druk op Menu, selecteer SOS -> Record SOS MSG.  Druk op OK.  Spreek nu uw persoonlijke bericht in in de microfoon
  van de telefoon.  Om de opname te beëindigen, drukt u op Stop... De
  opname wordt opgeslagen.

  52 • Page 55

  MENU „SOS“
  Verloop van een noodoproep
  Druk minstens 2 seconden lang op de noodknop op de
  bovenkant van de telefoon. Zodra de automatische noodoproep begint, hoort u enkele seconden lang een 'sirene'toon.
  Bij het instellen van "enkelvoudige noodnummers":


  Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.  Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt,
  wordt het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers (max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u
  slechts één noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit
  nummer steeds herhaald. Deze cyclus wordt zo lang
  herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg
  is. De cyclus stopt zodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodbericht wordt dan afgespeeld. Als de
  gebelde persoon tijdens of minstens 10 seconden na
  het einde van uw noodbericht op de toets "0" van zijn
  telefoon drukt, wordt op uw telefoon de luidspreker

  53 • Page 56

  MENU „SOS“
  geactiveerd en kunt u persoonlijk met de gebelde persoon spreken.
  • Opgelet: Vermeld in uw noodbericht uitdrukkelijk dat
  de gebelde persoon op de knop "0" moet drukken
  om met u te kunnen spreken. Als dat niet gebeurt,
  wordt de oproepcyclus voortgezet. Hiermee wordt
  voorkomen dat de oproepcyclus wordt stopgezet bv.
  wanneer een antwoordapparaat de noodoproep
  beantwoordt.

  Noodoproepcyclus stopzetten
  De noodoproep wordt voortgezet totdat de batterij van de
  telefoon leeg is, of tot u de noodoproep zelf hebt afgebroken door op de noodknop opnieuw te drukken of tot de
  noodoproep is beantwoord door een van de gebelde personen doordat deze op de knop 0 heeft gedrukt en met u
  gesproken heeft.

  54 • Page 57

  MENU „INSTELLINGEN“
  Menu „Instellingen“
  Tooninstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Tooninstellingen.  Selecteer een beschikbaar profiel en druk op Opties.  U kunt het geselecteerd profiel Activeren, Naar wens
  instellen (wijzigen) of Reset (standaardinstellingen
  opnieuw instellen).
  Tip: Het profiel „Stil“ kan niet worden veranderd.  Om een profiel te wijzigen, hebt u de volgende mogelijkheden. Druk telkens op Opties -> Veranderen,
  selecteer een optie en druk op OK. Wanneer u alle opties
  hebt ingesteld, drukt u op Opties -> Opslaan -> Selec....
  -

  Meldingstype: Selecteer of een oproep moet worden
  gemeld door Bellen, Alleen trillen, Trillen en bellen of
  Trillen daarna bellen.

  -

  Beltype: U kunt kiezen tussen Eenmaal piepen en
  Herhalen.

  55 • Page 58

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Ringtone - Selecteer een melodie en druk op OK.

  -

  Beltoonvolume - Stel het volume van de beltoon in.

  -

  Bericht - Selecteer een melodie en druk op OK.

  -

  Berichtvolume - Stel het volume voor berichtmeldingen in.

  -

  Toetsenbord - Stel in of u nummers wilt intikken met
  een Klik, met een Toon, door het cijfer uit te spreken
  (Menselijk stemgeluid) of Stil.

  -

  Geluidssterkt... - Stel het volume van het toetsenbordgeluid in.

  -

  Inschakelen - Selecteer de toon voor het inschakelen
  van de telefoon.

  -

  Uitschakelen - Selecteer de toon voor het uitschakelen van de telefoon.

  -

  Systeemwaa.. - Stel in of systeemberichten akoestisch moeten worden gemeld.

  56 • Page 59

  MENU „INSTELLINGEN“
  Telefooninstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Telefooninstellingen.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Tijd en datum
  -

  Woonplaats instellen: Selecteer een stad uti de
  lijst (voor Nederland bv. “Amsterdam“).

  -

  Tijd en datum instellen: In dit menu kunt u de
  tijd en datum instellen.

  -

  Indeling instellen: Stel het formaat voor de tijd
  en datum in.

  -

  In- en uitschakelen plannen: U kunt 2 automatische
  in- en uitschakeltijden voor uw telefoon instellen.


  Selecteer Inschakelen of Uitschakelen en druk op
  OK.  Selecteer een optie en druk op OK.  Selecteer onder Status met de navigatietoetsen

  ◄/► „Activeren“ om de functie in te schakelen en

  57 • Page 60

  MENU „INSTELLINGEN“
  druk op ▼.


  Voer de gewenste tij din en druk op OK.

  Opmerking: Houd er rekening mee dat bij het
  inschakelen van de telefoon eventueel de PINcode van de SIM-kaart moet worden ingevoerd.
  Zie ook -> Veiligheidsinstellingen / PIN-vergrendeling, pagina 59.
  -

  Taal: Stel de weergave taal in.

  -

  Voorkeursmethode voor invoer: Stel in welke instelling u wilt gebruiken voor het invoeren van tekst
  (invoer in het telefoonboek/tekstberichten).

  -

  Achtergrond: Selecteer de achtergrond voor de display in ruststand.

  -

  LCD-verlichting: Stel de gewenste helderheid van de
  display in.

  58 • Page 61

  MENU „INSTELLINGEN“
  Netwerkinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Netwerkinstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Netwerkselectie: Selecteer of u het netwerk automatisch of handmatig wilt kiezen. Bij de instelling
  Automatisch probeert de telefoon verbinding te
  maken met het netwerk van de telecomaanbieder
  van wie uw SIM-kaart is.

  Veiligheidsinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Veiligheidsinstellingen.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  SIM-beveiliging
  -

  PIN-vergrendeling: U kunt het opvragen van de
  PIN-code van de SIM-kaart bij het inschakelen
  van de telefoon activeren of deactiveren. Bij

  59 • Page 62

  MENU „INSTELLINGEN“
  sommige SIM-kaarten is dit niet mogelijk.
  -

  PIN veranderen: U kunt de PIN van de SIM-kaart
  wijzigen.

  -

  PIN2 veranderen: U kunt de PIN van SIM2 wijzigen.

  -

  Beveiliging telefoon:
  -

  Telefoon blokkeren: U kunt de telefoon blokkeren.
  Voer daartoe een wachtwoord in (fabrieksmatig
  ingesteld op 0000).

  -

  Wachtwoord veranderen: U kunt het wachtwoord
  wijzigen (fabrieksmatig ingesteld op 0000).

  -

  Autom. vergrendelen: Als de automatische toetsenvergrendeling is ingeschakeld, worden de toetsen
  na een instelbare tijd (5 s, 30 s, 1 min, 5 min.) automatisch vergrendeld.

  60 • Page 63

  MENU „INSTELLINGEN“
  Bluetooth


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Bluetooth en
  druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Voeding: De Bluetooth-functie in-/uitschakelen.
  Schakel deze functie in en uit met de linker softkey.

  -

  Zichtbaarheid: Stel in of uw telefoon bij ingeschakelde Bluetooth-functie al dan niet zichtbaar is voor
  andere Bluetooth-apparaten. Schakel deze functie in
  en uit met de linker softkey.

  -

  Mijn apparaat: Voor het maken van een verbinding
  met een toestel met audioprofiel (bv. headset of
  voorziening voor handenvrij bellen).
  Eerst moet de optie „Nieuw apparaat opvragen“ en
  het „Paren“ met het desbetreffende toesel zijn uitgevoerd. Nadat u het toestel en Opties hebt geselecteerd, hebt u de volgende mogelijkheden:
  -

  Verbinden (met het gekoppelde toestel)

  61 • Page 64

  MENU „INSTELLINGEN“

  -

  -

  Dienstenlijst weergeven

  -

  Naam van koppeling wijzigen

  -

  Dit toestel wissen

  -

  Alle toestellen wissen

  Audioapparaat opvragen: Met OK wordt het zoeken
  naar een Bluetooth-toestel gestart. Zodra het apparaat is gevonden en weergegeven, moet het worden gekoppeld (linker softkey: Paren).

  -

  Apparaatnaam veranderen: Weergave van de eigen
  Bluetooth-naam met optie tot wijziging.

  -

  Geavanceerd: Na OK hebt u de volgende mogelijkheden:
  -

  Audiopad: Stel in of de audio via de telefoon
  of via een Bluetooth-headset moet worden
  weergegeven.

  -

  Mijn adres: Om het Bluetooth-adres van de
  telefoon weer te geven.

  62 • Page 65

  MENU „INSTELLINGEN“
  Opmerking: Als uw telefoon via Bluetooth is verbonden met een handsfree-apparaat, dan moeten de contactpersonen vanuit de SIM-kaart naar de telefoon
  worden gekopieerd (zie pagina 32) om deze met het
  handsfree-apparaat te kunnen gebruiken of om bij een
  oproep de naam van de beller in plaats van het telefoonnummer te kunnen zien op het handsfree-apparaat.

  63 • Page 66

  MENU „INSTELLINGEN“
  Fabrieksinstellingen herstellen
  U kunt de telefoon terugschakelen naar de fabrieksinstellingen.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Instellingen
  herstellen en druk op OK.
  64

  Voer het wachtwoord voor het blokkeren van de telefoon in 1122) en druk op OK.
  Beantwoord de veiligheidsvraag met Ja. • Page 67

  MENU „ORGANISATOR“
  Menu „Organisator“
  Kalender
  De kalender kan worden ingesteld tussen januari 1970 tot
  december 2030. Met Opties bereikt u diverse functies
  zoals


  Bekijken  Alles bekijken  Taak toevoegen  Gebeurtenis verwijderen  Naar datum springen  Ga naar vandaag  Ga naar weekweergave/maandweergave

  Wekker
  U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen, die eenmaal, elke dag of op bepaalde dagen worden geactiveerd.


  Selecteer een optie en druk op Bewerken.  Schakel met behulp van de navigatietoetsen ◄/► de  Druk op ▼ en voer de wektijd in.
  wekker in (Aan) of uit (Uit)  Druk op ▼ en selecteer (Opties -> Selecteren) of de

  65 • Page 68

  MENU „ORGANISATOR“
  wekker Een keer, Elke dag of Dagen. Markeer de
  gewenste dagen met behulp van de linker softkey. De
  dagen waarop de wekker zal afgaan, zijn met een vinkje gemarkeerd. Druk ten slotte op Opties -> Gereed.


  Selecteer onder Wekkertoon de wekmelodie uit.  Stel onder Meldingstype het wekkertype in (Bellen /
  Alleen trillen / Trillen en bellen).  Druk ten slotte op Opsl...

  U kunt de toon van de wekker stoppen met Stoppen.

  66 • Page 69

  MENU „ORGANISATOR“
  Rekenmachine
  Met de ingebouwde rekenmachine kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.


  Voer het eerste cijfer van uw berekening in. Een
  komma kunt u invoeren met het hekje.  Druk op de navigatietoetsen ▲ /▼/ ◄/► om het wiskundige symbool te selecteren (+ - x ÷).  Voer nu het volgende nummer in.  Druk op de knop in het midden van de navigatietoets
  om de berekening uit te voeren.

  Taken
  Druk op Toev.. om herinneringsberichten voor afspraken
  toe te voegen. Daarvoor staan meerdere opties ter
  beschikking.

  67 • Page 70

  MENU „ORGANISATOR“
  Stopwatch
  Er is een chronometer met diverse functies voorzien.


  Typische stopwatch


  Splittijden: Chromometer met tussentijdmeting en
  optelling van totale tijd. Starten start de functie,
  Split neemt de tussentijd op (de totale tijd wordt
  later weergegeven), Pauze of de knop in het midden van de navigatietoets stopt de functie met
  geheugenoptie, en met Opties kunt u de chronometer terug op nul zetten (Reset) of doorgaan (Doorgaan).  Rondetijden: Chromometer met meting van rondetijden zonder optelling van de totale tijd. Starten
  start de functie, Ronde neemt de rondetijden op (de
  tijd die is verstreken sinds de laatste meting), Pauze
  of de knop in het midden van de navigatietoets
  stopt de functie met geheugenoptie, en met Opties
  kunt u de chromometer op nul zetten (Reset) of u

  68 • Page 71

  MENU „ORGANISATOR“
  kunt Doorgaan.  Verslag bekijken: Lijst van opgeslagen tijden.

  n-wegs stopwatch
  De 4-voudige chromometer bestaat uit 4 parallelle
  navigatietoetsen ▲ /▼/ ◄/►.

  chromometers, die u individueel kunt opstarten met de
  De actieve chromometer kunt u met de knop in het
  midden van de navigatietoets of met de linker softkey
  starten (Starten), onderbreken (Pauze) en voortzetten
  (Doorgaan).
  Met de rechter softkey Reset worden alle vier chromometers terugzetten.

  69 • Page 72

  MENU „DIENSTEN“
  Menu „Diensten“
  De in dit menu weergegeven opties zijn afhankelijk van
  uw telecomaanbieder. Voor meer details kunt u contact
  opnemen met uw telecomaanbieder.

  70 • Page 73

  BIJLAGE
  Bijlage
  Technische gegevens
  Quad-Band

  850/900/1800/1900 MHz

  Overige functies

  Noodoproepfunctie

  Batterij

  Li-Ionen, 3.7V, 800 mAh

  Beltijd

  ca. 5 uur

  Standby-tijd

  tot 8 dagen

  Afmetingen

  114 x 51 x 15 mm

  USB-aansluiting

  Micro-USB, EU-standaard

  Headset-aansluiting

  3,5 mm audiostekker

  SAR-waarden

  GSM 900

  Head 0,290 W/kg
  Body 0,290 W/kg

  DCS 1800

  Head 0,149 W/kg
  Body 0,134 W/kg

  71 • Page 74

  BIJLAGE
  Garantie
  Controleer eerst de volgende zaken als u problemen
  hebt met uw telefoon. Neem voor garantie contact op
  met de leverancier van uw telefoon. De garantieperiode
  bedraagt 2 jaar.

  Vragen en antwoorden
  Vragen

  Antwoorden

  De telefoon kan niet

  − Er is geen accu geplaatst.

  worden ingeschakeld.

  − De accu is niet opgeladen.

  Het display is bij inscha- Gebruik de PUK voor ontgrenkeling van de telefoon

  deling van de SIM−kaart. Neem

  ’geblokkeerd’.

  contact op met uw netwerkaanbieder.

  Het toetsenbord werkt

  Een koud display werkt trager.

  helemaal niet of slechts

  Dit is normaal. Zoek een warme-

  zeer traag.

  re plaats op.

  72 • Page 75

  BIJLAGE
  Geen verbinding met

  Neem contact op met

  netwerk.

  uw netwerkaanbieder.

  Er wordt geen signaal- Geen netwerkverbinding. De telesterkte

  foon bevindt zich mogelijkerwijs

  weergegeven.

  op een plaats zonder
  netwerkverbinding. Ga naar een
  plaats waar u wel netwerkverbinding hebt of neem contact op
  met uw netwerkaanbieder.

  Bij sommige functies

  Veel functies kunnen pas worden

  wordt op het display

  gebruikt nadat de dienst aange-

  een melding weergege- vraagd is. Neem voor nadere
  ven dat de uitvoering/

  details contact op met uw net-

  het gebruik niet moge- werkaanbieder.
  lijk is.

  73 • Page 76

  BIJLAGE
  Het display is bevroren

  Neem de accu voor 3 minuten

  of het toestel reageert

  uit het toestel en probeer

  op geen enkele toets.

  opnieuw.

  Op het display verschijnt Zorg ervoor dat de SIM−kaart
  de melding ’SIM plaat-

  op de juiste manier geplaatst is.

  sen’.

  Neem indien nodig contact op
  met uw netwerkaanbieder.

  De accu kan niet worden − De accu is defect.
  opgeladen of is binnen
  de kortste tijd leeg.

  − Plaats de telefoon op de juiste manier op het oplaadstation c.q. sluit de oplader op de
  juiste manier aan. Reinig de
  contactpunten van de telefoon en van het oplaadstation
  met een zachte, droge doek.
  − Laad de telefoon 4 uur op.

  74 • Page 77

  BIJLAGE
  Tips voor de omgang met de accu


  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu’s,
  kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd
  kan raken.  Sluit de accu nooit kort.  Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde
  kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.  Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.  De accu kan honderden malen worden opgeladen en
  ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.  Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar
  gedaald is.

  Bedoeld gebruik
  Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen
  zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw
  zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf
  open en probeer het niet zelf te repareren.

  75 • Page 78

  BIJLAGE
  Toepassingsgebied


  Gebruik de telefoon niet in verboden zones.  Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische
  apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).  Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.  Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan
  de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon
  mag gebruiken.

  Veiligheidsinstructies


  Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte
  en directe zonnestraling.  De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.  Gebruik alleen originele accessoires en originele
  accu’s. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.  Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten,
  leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om
  gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Pro-

  76 • Page 79

  BIJLAGE
  beer nooit incompatibele producten aan te sluiten.


  Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.  Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen
  beïnvloeden.  Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van
  kinderen.  De SIM−kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig!
  Kleuters kunnen hem inslikken.  De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven.
  Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.  Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen
  voor handenvrij telefoneren en met houders die op de
  juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat

  77 • Page 80

  BIJLAGE
  door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.


  Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van
  geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om
  eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen− of borstzak. Bij
  gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de
  tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon
  moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt of vermoedt.  Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als
  u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij
  uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat
  informeren naar eventuele schade door apparaten
  voor mobiele telefonie.  Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit
  alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische

  78 • Page 81

  BIJLAGE
  oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

  Netadapter
  De bijgeleverde netadapter voldoet
  aan de Ecodesign−eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit
  betekent dat zowel gedurende het
  bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager
  is.

  79 • Page 82

  BIJLAGE
  Gescheiden inzameling
  Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het
  naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld
  KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en
  elektronische apparaten zijn eigenaars van
  oude apparaten verplicht om oude elektrische
  en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen
  geval bij het huisvuil mag plaatsen!
  Gevaar voor de gezondheid en het milieu
  door accu’s en batterijen!
  Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet
  in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige
  zware metalen bevatten die schadelijk zijn
  voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om
  accu’s en batterijen naar verkooppunten van

  80 • Page 83

  BIJLAGE
  deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar
  staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu’s en batterijen in geen
  geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via
  inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.
  Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

  Verklaring van overeenstemming
  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU−richtlijn:
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de
  Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
  telecommunicatie−eindapparatuur en de wederzijdse
  erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming
  met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door
  het CE−merk op het apparaat.

  81 • Page 84

  BIJLAGE
  Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website
  www.amplicomms.com

  Apparaat reinigen


  Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

  Garantie
  AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange
  levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg
  is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu’s of accupacks
  die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode
  bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.

  82 • Page 85

  BIJLAGE
  Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het
  gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten, kosteloos
  verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen
  door de koper of derden.
  Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of
  bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt
  evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht
  voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten
  worden ons eigendom.
  Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of
  grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS
  apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont,
  breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.

  83 • Page 86

  BIJLAGE
  De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens
  de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na
  aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

  84 • Page 87

  KENWOORDENLIJST
  Kenwoordenlijst
  A
  Antwoordstand . . . . . . . 48
  Apparaat reinigen . . . . . 82
  Autom. vergrendelen . . 60
  Automatich herhalen. . . 48

  B
  Batterij insteken . . . . . . . . 8
  Batterij opladen . . . . . . . 10
  Batterijstand . . . . . . . . . . 11
  Bedoeld gebruik. . . . . . . 75
  Bellen. . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 51
  Berichten. . . . . . . . . . . . . 36
  Bezette geheugenplaatsen
  testen. . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Bijzondere toetsfuncties 18

  Bloklijst . . . . . . . . . . . . . . 47
  Bluetooth . . . . . . . . . . . . 61

  C
  Conferentiegesprek . . . . 28

  D
  Datum en tijd . . . . . . . . . 13
  Diensten . . . . . . . . . . . . . 70

  E
  Een gesprek beëindigen 13
  Een oproep afwijzen . . . 13
  Een oproep
  beantwoorden . . . . . . . . 13

  F
  Fabrieksinstellingen
  herstellen . . . . . . . . . . . . 64

  85 • Page 88

  KENWOORDENLIJST
  G

  I

  Garantie . . . . . . . . . . 72, 82
  Gebruik van de telefoon 23
  Geheugentoestand . . . . 29
  Geheugentoetsen . . 25, 32
  Geluidsdemping . . . . . . 27
  Gescheiden inzameling. 80
  Gesprek blokkeren. . . . . 46
  Gesprek doorverbinden 44
  Gesprek in den wacht . . 44
  Gesprek voeren . . . . . . . 25
  Gesprekkenlijst. . . . . 26, 42

  In- en uitschakelen
  plannen . . . . . . . . . . . . . . 57

  H
  Handenvrij bellen. . . . . . 27
  Herinneren aan
  gespreksduur . . . . . . . . . 48
  Het netwerk controleren 12

  86

  K
  Kalender . . . . . . . . . . . . . 65
  Kiesherhaling . . . . . . . . . 26

  L
  Laadstation . . . . . . . . . . . 10
  Laden via de mini-USBlaadingang . . . . . . . . . . . 10
  Laden via het
  laadstation . . . . . . . . . . . 10

  M
  Microfoon uitschakelen. 27
  Mini-USB-laadingang . . 10
  Mobiele telefoon in-/
  uitschakelen . . . . . . . 11, 24 • Page 89

  KENWOORDENLIJST
  Mute . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  N
  Netwerkinstellingen . . . 59
  Nieuw contact . . . . . . . . 30
  Noodoproepcyclus
  stopzetten . . . . . . . . . . . . 54
  Nummer voor noodoproep selecteren . . . . . 50

  O
  Oproep aannemen. . . . . 26
  Oproepinstellingen . . . . 44
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . 6

  P
  Persoonlijk bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 52
  PIN-vergrendeling . . . . . 59

  KENWOORDENLIJST
  R
  Rekenmachine . . . . . . . . 67

  S
  SIM-kaart en batterij
  insteken. . . . . . . . . . . . . . . 8
  SMS. . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  SMS-centralenummer. . 37
  SMS-instellingen . . . . . . 41
  Snelgids . . . . . . . . . . . . . . 6
  SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Stopwatch. . . . . . . . . . . . 68
  Symbolen in de display 21

  T
  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Taal instellen. . . . . . . . . . 13
  Taken . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  87 • Page 90

  KENWOORDENLIJST
  Technische gegevens . . 71
  Telefoon blokkeren . . . . 60
  Telefoonboek . . . . . . . . . 29
  Telefooninstellingen . . . 57
  Telefoonnummers
  kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Tijd en datum . . . . . . . . . 57
  Tips voor de omgang
  met de accu . . . . . . . . . . 75
  Toepassingsgebied . . . . 76
  Tooninstellingen . . . . . . 55

  V
  Veiligheidsinstellingen . 59
  Veiligheidsinstructies . . 76
  Verklaring van
  overeenstemming . . . . . 81
  Verloop van een
  noodoproep . . . . . . . . . . 53

  88

  Verpakkingsinhoud . . . . . 8
  Voiceboxnummer . . . . . 37
  Volume . . . . . . . . . . . . . . 27
  Vragen en
  antwoorden . . . . . . . 14, 72

  W
  Wekker. . . . . . . . . . . . . . . 65 • Page 91

  MENUBOOM
  Menuboom
  Berichten

  Bericht schrijven
  Postvak in
  Concepten
  Postvak uit
  Verzonden berichten
  SMS-sjablonen
  SMS-instellingen
  SIM
  Geheugentoestand
  SMS-teller
  Verzonden bericht opslaan
  Aanbevolen opslag

  Telefoonboek (Opties)

  Bekijken
  Bericht verzenden
  Oproepen
  Bewerken
  Verwijderen
  Kopiëren
  Verplaatsen
  Aan zwarte lijst toevoegen
  Groep van oproepers
  Telefoonboekinstellingen
  Aanbevolen opslag
  Snelkiezen
  Extra nummers

  89 • Page 92

  MENUBOOM
  Geheugentoestand
  Contacten kopiëren
  Contacten verplaatsen
  Alle contacten verwijderen
  Oproepcentrum

  Gesprekgeschiedenis
  Gemiste gesprekken
  Uitgaande gesprekken
  Inkomende gesprekken
  Alle gesprekken
  Verslag wissen
  Oproepinstellingen
  Gesprek in den wacht
  Gesprek doorverbinden
  Gesprek blokkeren
  Geavanceerde instellingen
  Bloklijst
  Automatich herhalen
  Herinneren aan gespreksduur
  Antwoordstand

  SOS

  SOS-instelling
  SOS-instelling
  Alarmnummer
  Bell centraal nummer
  Stel uitgaande stem MSG
  Record SOS MSG

  90 • Page 93

  MENUBOOM
  Instellingen

  MENUBOOM

  Tooninstellingen
  Telefooninstellingen
  Tijd en datum
  In- en uitschakelen plannen
  Taal
  Voorkeursmethode voor invoer
  Achtergrond
  lcd-verlichting
  Netwerkinstellingen
  Netwerkselectie
  Veiligheidsinstellingen
  SIM beveiliging
  PIN-vergrendeling
  PIN veranderen
  PIN2 veranderen
  Beveiliging telefoon
  Telefoon blokkeren
  Wachtwoord veranderen
  Autom. vergrendelen
  Bluetooth
  Voeding
  Zichtbaarheid
  Mijn apparaat
  Audioapparaat opvragen
  Apparaatnaam veranderen
  Geavanceerd
  Audiopad
  Mijn adres
  Instellingen herstellen

  91 • Page 94

  MENUBOOM
  Organisator

  Diensten

  92

  Kalender
  Wekker
  Rekenmachine
  Taken
  Stopwatch • Page 95

  ANHANG

  93 • Page 96

  4 250711 993030


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel M6300 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel M6300 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel M6300

Amplicomms PowerTel M6300 Bedienungsanleitung - Deutsch - 96 seiten

Amplicomms PowerTel M6300 Bedienungsanleitung - Englisch - 92 seiten

Amplicomms PowerTel M6300 Bedienungsanleitung - Französisch - 96 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info