Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/90
Nächste Seite
PowerTel
M6200
Mobiele telefoon
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  M6200
  Mobiele telefoon

  Handleiding • Page 2

  M6200 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  Snelgids...........................................................................6
  Overzicht..........................................................................6
  Verpakkingsinhoud .......................................................8
  SIM-kaart en batterij insteken .....................................8
  Batterij opladen ..........................................................10
  Laden via de mini-USB-laadingang ...........................10
  Laden via het laadstation ..........................................10
  Batterijstand ................................................................11
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen ..............................11
  Het netwerk controleren ............................................12
  Taal instellen ................................................................13
  De datum en tijd instellen .........................................13
  Een oproep beantwoorden ........................................13
  Een oproep afwijzen ...................................................13
  Een gesprek beëindigen ............................................13
  Bellen ...........................................................................13
  Geavanceerde instellingen en functies ....................14
  Vragen en antwoorden ...............................................14

  1 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  De telefoon in detail.....................................................18
  Bedieningselementen...................................................18
  Bijzondere toetsfuncties...............................................18
  Symbolen in de display ...............................................21
  De telefoon gebruiken .................................................23
  Algemene informatie over het gebruik van
  de telefoon ....................................................................23
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen ...............................24
  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren.................25
  Nummer kiezen met geheugentoetsen ......................25
  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer
  kiezen uit de gesprekkenlijst........................................26
  Een oproep aannemen.................................................26
  Het volume instellen ....................................................27
  Handenvrij bellen .........................................................27
  De microfoon uitschakelen ..........................................27
  Een conferentiegesprek voeren...................................28
  Menu "Telefoonboek" ..................................................29
  Het telefoonboek openen.............................................29

  2 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  Bezette geheugenplaatsen testen ...............................29
  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek .....30
  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek ............31
  Een contact in het telefoonboek wijzigen ..................32
  Een contact in het telefoonboek wissen.....................32
  Alle contacten uit het telefoonboek wissen ...............32
  Alle contacten kopiëren ...............................................33
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  geheugentoets ..............................................................33
  Overige opties...............................................................34
  Menu „SMS“ ................................................................37
  Menu „Berichten“ ........................................................37
  SMS-centralenummer/Voiceboxnummer
  controleren/wijzigen .....................................................38
  Een tekstbericht schrijven en verzenden....................40
  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties.............41
  Menu „Oproepcentrum“ .............................................43
  Gesprekkenlijst bekijken ..............................................43
  Gesprekkenlijst wissen.................................................44

  3 • Page 6

  INHOUDSOPGAVE
  Oproepinstellingen .......................................................45
  Menu „SOS“ .................................................................50
  Nummer voor noodoproep selecteren.......................50
  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie
  invoeren.........................................................................50
  Bericht voor noodoproep selecteren ..........................51
  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen .......52
  Verloop van een noodoproep......................................53
  Noodoproepcyclus stopzetten.....................................54
  Menu „Instellingen“.....................................................55
  Tooninstellingen ...........................................................55
  Telefooninstellingen .....................................................57
  Netwerkinstellingen......................................................59
  Veiligheidsinstellingen .................................................59
  Fabrieksinstellingen herstellen....................................60
  Menu „Organisator“ ....................................................61
  Kalender ........................................................................61
  Wekker ...........................................................................61

  4 • Page 7

  INHOUDSOPGAVE
  Taken..............................................................................62
  Stopwatch .....................................................................62
  Menu „Diensten“ .........................................................64
  Bijlage ............................................................................65
  Technische gegevens ...................................................65
  Garantie .........................................................................66
  Vragen en antwoorden.................................................66
  Tips voor de omgang met de accu .............................69
  Bedoeld gebruik ...........................................................69
  Toepassingsgebied ......................................................70
  Veiligheidsinstructies ..................................................70
  Netadapter.....................................................................73
  Gescheiden inzameling................................................74
  Verklaring van overeenstemming ..............................75
  Apparaat reinigen ........................................................76
  Garantie ........................................................................76
  Kenwoordenlijst ...........................................................79
  Menuboom....................................................................83

  5 • Page 8

  SNELGIDS
  Snelgids
  Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 70.

  Overzicht
  1 Display
  2 Linker softkey

  13 Ingang headset (headset
  niet meegeleverd)

  3 Beltoets

  14 Microfoon

  4 Toetsenblok

  15 Laadingang micro-USB

  5 Sterretje

  16 Luidspreker

  6 Noodknop

  17 Deksel van het batterijvak

  7 Hoorn
  8 Rechter softkey
  9 Pijltoetsen ▲/▼
  10 Oplegtoets /
  Aan/uit-toets
  11 Hekje
  12 Laadcontact

  6 • Page 9

  SNELGIDS

  7 • Page 10

  SNELGIDS
  Verpakkingsinhoud
  In de verpakking zit het volgende:
  1 mobiele telefoon

  1 lader

  1 Li-Ionen-batterij

  1 handleiding

  1 basisstation

  SIM-kaart en batterij insteken
  Gevaar voor inslikken van kleine delen!
  De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kleine kinderen
  kunnen deze per ongeluk inslikken.
  Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of
  bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt
  met water, vuil of elektrische ladingen.
  Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart,
  niet in de telefoon. Als u dus een SIM-kaart uit een
  vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw
  telefoonnummer.


  Schakel de telefoon uit.  Druk op het deksel van het batterijvak en trek het naar
  onderen.

  8 • Page 11

  SNELGIDS


  Als er een batterij aanwezig is, neemt u deze eruit.  Schuif de SIM-kaart met de
  gouden contacten naar beneden gericht in de voorgevormde SIM-kaarthouder. De
  SIM-kaart moet daarbij onder
  het metalen plaatje liggen.  Plaats de batterij erin. De
  contacten van de batterij
  moeten daarbij naar linksboven wijzen. Druk licht op de
  onderkant van de batterij tot
  die vastklikt.  Schuif het deksel terug op
  het batterijvak en zorg ervoor
  dat het vastklikt.

  9 • Page 12

  SNELGIDS
  Batterij opladen


  Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.  Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal
  gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige
  cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.

  Laden via de mini-USB-laadingang


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang.  Sluit de lader aan. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen enkel de meegeleverde lader.

  Laden via het laadstation


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang van het
  laadstation. Zet de telefoon in het laadstation om hem
  te laden.

  10 • Page 13

  SNELGIDS


  Het kan enkele seconden duren voordat uw telefoon
  het laadproces weergeeft met het led-lampje.

  Batterijstand
  De huidige voortgang van het laden wordt als volgt in de
  display weergegeven:
  Vol - - > - - > - - > - - > - Leeg
  Bij een lage batterij verschijnt een desbetreffend bericht in
  de display. Laad dan de batterij op.
  Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt de telefoon automatisch uit.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon in te schakelen. Om de beltoon uit te schakelen, drukt u
  op de oplegtoets.

  11 • Page 14

  SNELGIDS
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon uit te schakelen
  Bij sommige SIM-kaarten moet een PIN worden ingevoerd. Volg de instructies op de display.
  De SIM-code (de PIN van de SIM-kaart), die u samen met
  de SIM-kaart hebt ontvangen, beveiligt de SIM-kaart tegen
  gebruik door onbevoegden. De PIN2-code, die u samen
  met sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor
  toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de PIN- of
  PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u
  gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u
  deze codes niet kent, neem dan contact op met uw telecomaanbieder.

  Het netwerk controleren
  Niet alle netwerken zijn overal evengoed bereikbaar. Het
  symbool

  duidt aan of een signaal en een netwerk

  beschikbaar zijn. Ook de naam van het netwerk wordt
  weergegeven.

  12 • Page 15

  SNELGIDS
  Taal instellen
  Om de taal in te stellen, raadpleegt u pagina 58. Er staan
  verschillende talen ter beschikking.

  De datum en tijd instellen
  Raadpleeg pagina 57.

  Een oproep beantwoorden
  Een oproep beantwoorden

  Een oproep afwijzen
  Een oproep afwijzen

  Een gesprek beëindigen
  Een gesprek beëindigen

  Bellen
  Telefoonnummer invoeren

  Wissen

  Bij fout ingevoerd nummer het laatste cijfer
  wissen
  Telefoonnummer kiezen

  13 • Page 16

  SNELGIDS
  Geavanceerde instellingen en functies
  Meer details over de instellingen en functies van uw
  Amplicomms M6200 vindt u in deze handleiding. Voorbeelden:  Tijd en datum instellen -> pagina 57.  Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek ->
  pagina 30.

  Vragen en antwoorden
  De M6200 wordt meestal zonder SIM−kaart geleverd. De
  onderstaande ˆVragen en Antwoorden˜ (V & A) bevatten
  praktische aanwijzingen.
  Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIM−kaart
  geleverd?
  Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon
  en willen graag hun SIM−kaart in de nieuwe telefoon blijven gebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummer geldig blijft. Als de oude kaart een Prepaid−SIM
  betreft, blijft ook het tegoed op de kaart bewaard.

  14 • Page 17

  SNELGIDS
  Waar koop ik een SIM−kaart?
  SIM−kaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook
  grotere supermarkten bieden telefoondiensten en
  SIM−kaarten aan. Bij uw keuze van een bepaalde
  SIM−kaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op
  voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in
  zeer afgelegen gebieden geen netwerkontvangst hebben.
  Waarom heeft de mobiele telefoon geen eigen telefoonnummer?
  Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder.
  Het wordt op de SIM−kaart opgeslagen.
  Kan ik de SIM−kaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?
  Ja, de SIM−kaart is overdraagbaar. Hij mag echter niet
  ouder dan drie jaar zijn. Sommige oudere SIM−kaarten
  zijn nog van een vroegere kaartgeneratie en zijn daarom
  niet compatibel met de M6200.

  15 • Page 18

  SNELGIDS
  Kan ik SIM−kaarten van willekeurige netwerkaanbieders
  van een mobiel netwerk gebruiken?
  Ja. De mobiele telefoon van Amplicomms is een zogeheten ’open’ SIM−kaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet
  aan een bepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een
  mobiel netwerk gebonden.
  Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?
  Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aanbieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De
  ene is een abonnement − hierbij gaat u een overeenkomst
  aan voor een overeengekomen looptijd van meerdere
  maanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant
  die hun mobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk
  gebruiken. De andere vorm is de prepaidtelefoon, soms
  ook Pay−As−You−Go (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de
  kaart de eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem
  telkens bij als dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig

  16 • Page 19

  SNELGIDS
  direct via de telefoon of online of in veel winkels of ook
  op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder
  geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.
  Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?
  De netwerkaanbieders leveren hun SIM−kaarten normaal
  gesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt u
  ook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kunt
  opvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heeft
  een eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder.
  Voer het nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo
  wordt vervolgens genoemd.

  17 • Page 20

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  De telefoon in detail
  Bedieningselementen
  De uitleg over de bedieningselementen vindt u op pagina's 6 en 3.

  Bijzondere toetsfuncties
  Softkey links

  In ruststand -> Weergave van het
  hoofdmenu; Elk menu beschikt over
  andere functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. OK, Select.).

  Softkey rechts

  In ruststand -> Weergave van het
  telefoonboek; Elk menu beschikt
  over andere functies, die boven de
  softkeys in de display worden weergegeven (bv. Terug).

  Beltoets

  - Voor het kiezen van een nummer
  en om een gesprek aan te nemen.

  18 • Page 21

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  - Voor het openen van de gesprekkenlijst/Kiesherhaling.
  Oplegtoets

  - Om een gesprek te beëindigen of
  af te wijzen.
  - Terugkeren naar beginstand (bij
  programmering).
  - Voor het in-/uitschakelen van het
  toestel.

  Pijltoetsen

  Om in het menu te navigeren.
  In rusttoestand hebben de toetsen de volgende functies:
  ▲-

  Geluidsinstellingen: Instelopties voor
  beltoon, wekker etc.

  ▼Cijfertoets 1

  Kalender: Opent de kalender
  Lang drukken (ca. 3 sec) om het
  telefoonnummer van uw mailbox te
  bellen (om het nummer van de mailbox te wijzigen, zie pagina 39).

  19 • Page 22

  DE TELEFOON

  IN DETAIL
  Tip: Als er geen telefoonnummer is
  opgeslagen, wordt u gevraagd eerst
  het telefoonnummer van uw mailbox
  in te voeren. Raadpleeg in dat geval
  de documentatie van uw SIM-kaart of
  raadpleeg uw telefoonaanbieder.

  Sterretje

  - Bij het invoeren van een internationaal kengetal „+“ (2 x kort drukken) of het invoeren van P / W
  (eventueel nodig voor toestelnummers of het van op afstand beluisteren van het antwoordapparaat).
  - door lang op de toets te drukken
  (ca. 3 seconden) schakelt u tussen
  de beltooninstelling en geluidsdemping.
  - Bij het invoeren van tekst: Weergave van de tabel met speciale tekens.

  20 • Page 23

  DE TELEFOON
  Hekje

  IN DETAIL

  - In ruststand: door lang op de toets
  te drukken (ca. 3 seconden) schakelt
  u de toetsenvergrendeling aan/uit.
  - Bij het invoeren van tekst: De
  invoermodus omschakelen
  (grote/kleine letters/cijfers).

  Noodknop

  Activeert het noodoproep. Meer
  details daarover op pagina 53.

  Symbolen in de display
  Netwerk beschikbaar/Signaalsterkte
  Laadstand van de batterij (zie ook pagina 11)
  Ongelezen tekstberichten
  Onbeantwoorde oproep
  Alarm/wekker ingesteld en geactiveerd
  Beltoon ingeschakeld
  Beltoon en trilling

  21 • Page 24

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  Trilling en dan beltoon
  Enkel trilling
  Geluidsdemping
  Toetsen vergrendeld
  Gebruik met headset
  USB aangesloten
  Een chronometer loopt in de achtergrond
  Doorverbinding geactiveerd
  Het "roaming"-symbool verschijnt wanneer de telefoon bij een andere telecom is aangemeld. Dit kan
  bv. gebeuren wanneer u naar het buitenland reist. De
  "roaming" is afhankelijk van uw telecomaanbieder.
  Voor meer informatie neemt u contact op met uw
  telecomaanbieder.

  22 • Page 25

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  De telefoon gebruiken
  Algemene informatie over het gebruik van de
  telefoon
  Het gebruiken en programmeren van de mobiele telefoon
  gebeurt via menu's.


  Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼ om in menu's en lijsten
  (bv. in het telefoonboek) naar boven en onderen te bladeren (te scrollen).
  Druk op Terug om naar de vorige stap te gaan.
  Druk op OK of Select. om naar de volgende stap te
  gaan.  Bij het invoeren van tekst (bv. in het telefoonboek of in
  een sms) schakelt u met de toets # tussen grote en
  kleine letters, grote beginletters of cijfers (grote letters:
  ABC/NL, kleine letters: abc/nl; grote beginletter: Abc/Nl;
  cijfers: 123). Met de sterretjestoets open u een tabel
  met speciale tekens.

  23 • Page 26

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼ om de cursor te bewegen  en Wissen om tekens te wissen.
  Belangrijke opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van de display uitgeschakeld is, kunt u op om
  het even welke toets drukken om de verlichting
  opnieuw in te schakelen. Als u een tweede maal op
  dezelfde toets drukt, wordt de specifieke functie uitgevoerd.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  Uitschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt. Beantwoord de bevestigingsvraag met Ja. Als u op geen enkele
  toets drukt, wordt de telefoon na 30 seconden uitgeschakeld.
  Inschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt tot de
  achtergrondverlichting van de display is ingeschakeld.
  Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in en druk op OK. U
  dient de PIN-code niet in te voeren wanneer deze is gedeactiveerd op uw SIM-kaart (zie ook pagina 60 "SIM-blokkering"; niet bij alle telecomaanbieders beschikbaar).

  24 • Page 27

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren


  De telefoon moet in ruststand staan (SIM-kaart ingestoken en toestel ingeschakeld).  Voer het telefoonnummer in, met inbegrip van het
  land- en regionummer. Om een + in te voeren voor een
  landnummer, drukt u tweemaal snel na elkaar op de
  toets .  Druk op de groene beltoets om het nummer te kiezen.  Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de rode
  oplegtoets.

  Nummer kiezen met geheugentoetsen


  Druk langere tijd (ca. 3 sec) op de vooraf geprogrammeerde cijfertoets . Het opgeslagen telefoonnummer
  wordt nu gekozen. Om de geheugentoetsen te programmeren, zie "Een contact uit het telefoonboek
  opslaan in een geheugentoets", pagina 33.

  25 • Page 28

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer
  kiezen uit de gesprekkenlijst


  Druk in ruststand op de groene beltoets. Nu verschijnt
  een lijst met de laatste buitengaande, binnenkomende
  en afgewezen gesprekken. Selecteer met de pijltoetsen
  ▲ /▼ een van de gesprekken.  Druk op de groene beltoets om het geselecteerde nummer te bellen.

  Een oproep aannemen


  Wanneer uw telefoon rinkelt, drukt u op de groene beltoets.


  Druk op de rode oplegtoets om de oproep af te wijzen. De oproeper hoort dan een bezettoon (afhankelijk van de telecomaanbieder).
  Met de rechter softkey kunt u de beltoon uitschakelen („Stil“). Daarna kunt u met de rechter softkey de
  oproep afwijzen („Verwe.“).

  26 • Page 29

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Met de linker softkey of met de groene opneemtoets kunt u het gesprek beantwoorden.

  Het volume instellen


  Tijdens een gesprek kunt u met de pijltoetsen ▲ /▼ het
  volume instellen. De instelling wordt opgeslagen.

  Handenvrij bellen


  Druk tijdens een gesprek op H-vrij. Het gesprek is dan
  via de luidspreker te horen.  Om de luidspreker uit te schakelen drukt u op H-in d..
  De luidspreker wordt nu uitgeschakeld.

  De microfoon uitschakelen
  (mute/geluidsdemping)


  Druk tijdens een gesprek op Opties, selecteer vervolgens Dempen -> Aan. De microfoon wordt nu uitgeschakeld.  Om de microfoon opnieuw in te schakelen, drukt u op
  Opties, kies vervolgens Dempen -> Uit.

  27 • Page 30

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Een conferentiegesprek voeren
  Een "conferentiegesprek" is een optie van uw telecomnetwerk, waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd met
  elkaar kunnen telefoneren (afhankelijk van de telecomaanbieder).


  Bel de eerste deelnemer.  Druk op Opties, selecteer vervolgens Nieuw gesprek.  Voer het telefoonnummer van de tweede deelnemer in
  of selecteer Opties en Telefoonboek om een nummer
  ut het telefoonboek te kiezen.  Druk op Opties en selecteer Oproepen.  Wanneer de tweede deelnemer zich meldt, drukt u op
  Opties en selecteert u Conferentie om alle partijen met
  elkaar te verbinden.

  28 • Page 31

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Menu "Telefoonboek"
  U kunt (max. 300) namen en telefoonnummers opslaan in
  het interne telefoonboek en op de SIM-kaart.

  Het telefoonboek openen


  Druk in de ruststand op Namen

  ofwel


  Tijdens een gesprek drukt u op Opties en selecteer vervolgens Telefoonboek.

  Bezette geheugenplaatsen testen
  Om vast te stellen hoeveel namen en telefoonnummers
  opgeslagen zijn, drukt u op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> Geheugentoestand. Nu verschijnt
  informatie over de nog beschikbare plaatsen in de mobiele telefoon en op de SIM-kaart.

  29 • Page 32

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek


  Druk op Namen -> Opties -> Contact toevoegen.  Selecteer of u het nieuwe contact wilt opslaan op de
  mobiele telefoon of op de SIM-kaart. Tip: Als u „Naar
  SIM“ selecteert, kunt u enkel de naam en een telefoon-

  nummer opslaan.


  Voer een naam in en druk op ▼.  Voer een (eerste) telefoonnummer in en druk op ▼.  Voer indien gewenst aanvullende telefoonnummers in
  (privénummer/kantoornummer).
  Druk erna telkens op ▼.  Selecteer een beltoon voor dit contact. Kies daarvoor
  met de cijfertoetsen 4 en 6 een melodie. Als u Rec Ring
  selecteert, kunt u een eigen beltoon opnemen of de naam
  van deze persoon inspreken in de microfoon van de telefoon. De eigen opname wordt als "beltoon" gebruikt. Druk
  daarvoor op cijfertoets 5, druk vervolgens op Opties ->
  Nieuwe opname. Met Stoppen wordt de nieuwe beltoon

  30 • Page 33

  MENU "TELEFOONBOEK"
  opgeslagen.
  Overige opties:
  -

  Lijst -> Om de lijst met beltonen te openen. Selecteer
  met de pijltoetsen ▲ /▼ een optie.  Om af te sluiten drukt u op Opties -> Opslaan.
  Tip voor „Eigen beltoon“:
  U kunt bv. „Peter belt“ opnemen als beltoon. Als u
  deze beltoon dan toewijst aan Peter, hoort u „Peter
  belt“ wanneer u een oproep van Peter ontvangt.

  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer met de pijltoetsen een contact, of voer de  Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.

  eerste letter van een naam in.

  31 • Page 34

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Een contact in het telefoonboek wijzigen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer het contact, druk op Opties en selecteer
  Bewerken.  Voer de gewenste wijzigingen door.  Druk op Opties -> Gereed.

  Een contact in het telefoonboek wissen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer een contact, druk op Opties en selecteer Verwijderen. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Alle contacten uit het telefoonboek wissen


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> Alle contacten verwijderen. Selecteer of u een contact in het telefoontoestel of op de SIM-kaart wilt wissen, en bevestig uw keuze.

  32 • Page 35

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Opmerking:
  • Om alle contacten in de mobiele telefoon te wissen
  hebt u de veiligheidscode van de telefoon nodig.
  Deze is fabrieksmatig ingesteld als 1122.
  • Om alle contacten op de SIM-kaart te wissen moet
  u de PIN-code van de SIM-kaart invoeren.

  Alle contacten kopiëren


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> Contacten kopiëren. Selecteer of u een contact uit
  het telefoontoestel wilt kopiëren op de telefoon of een
  contact van op de telefoon wilt kopiëren naar de SIMkaart, en bevestig uw keuze.

  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  geheugentoets


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> Snelkiezen.  Controleer eerst of de snelkiesfunctie is ingeschakeld.

  33 • Page 36

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Tip: Als onder Toestand de optie "Uit" staat, drukt u
  op de linker softkey om de functie in te schakelen.


  Selecteer Nummer instellen.  Selecteer een toets uit de lijst (2…9) en druk op Bewerken.  Selecteer Van telefoonboek, markeer een contact en
  druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.
  ofwel
  Selecteer Nummer bewerken, voer een telefoonnummer in en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht
  met Ja.

  Overige opties
  Als u het telefoonboek hebt geopende en een contact
  hebt geselecteerd, drukt u op Opties om een van de volgende opties te selecteren:


  34

  Bekijken: Een contact wordt weergegeven. • Page 37

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Contact toevoegen  Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer te
  verzenden.  Oproepen: De nummers bellen.  Bewerken: U kunt de gegevens van een contact wijzigen.  Verwijderen: Om een contact te wissen;  Kopiëren: U kunt een contact in de telefoon of op de
  SIM-kaart kopiëren.  Verplaatsen: U kunt een contact naar de telefoon of
  naar de SIM-kaart verplaatsen. Daarbij wordt het contact gewist uit het oorspronkelijke geheugen.  Toevoegen aan zwarte lijst: Om het contact toe te voe-  Oproepgroepen: U kunt groepen van contactpersonen

  gen aan de lijst van geblokkeerde contacten.
  definiëren. In deze groepen kunt u contacten uit het
  telefoonboek groeperen.  Telefoonboekinstellingen

  35 • Page 38

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Aanbevolen opslag: Selecteer waar de nieuwe namen  Snelkiezen: De functie inschakelen en de snelkiestoet-

  moeten worden opgeslagen (SIM-kaart, telefoon).
  sen bewerken.


  Nummer van eigenaar: Uw eigen telefoonnummer.  Geheugentoestand: Toont het aantal contacten op de
  SIM-kaart en op de telefoon.  Contacten kopiëren: U kunt alle contacten vanuit de
  SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd kopiëren.  Contacten verplaatsen: U kunt alle contacten vanuit
  de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd verplaatsen.  36

  Alle contacten verwijderen: Alle contacten wissen. • Page 39

  MENU „SMS“
  Menu „SMS“
  U kunt tekstberichten (SMS: Short Message Service) verzenden en ontvangen. De ontvangen tekstberichten worden ofwel in de telefoon ofwel op de SIM-kaart opgeslagen. Ongelezen tekstberichten worden in de inbox opgeslagen. Wanneer u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen, verschijnt een bericht daarover in de display.
  Als het geheugen vol is, ontvangt u daarover een waarschuwing. Om nieuwe tekstberichten te kunnen ontvangen, moeten alle tekstberichten worden gewist.

  Menu „Berichten“
  Nadat u op Menu -> Berichten hebt gedrukt, hebt u de
  volgende mogelijkheden:


  Bericht schrijven: Een nieuwe sms schrijven.  Postvan in: Opent de lijst van ontvangen tekstberichten.  Concepten: Opent de lijst met ontwerpen.

  37 • Page 40

  MENU „SMS“


  Postvak uit: Opent de lijst van tekstberichten die nog
  moeten worden verzonden.  Verzonden bericht: Opent de lijst van de verzonden
  tekstberichten.  Uitgezonden bericht: Als uw telecomaanbieder deze  SMS-Sjablonen: Opent de lijst met sjablonen.  SMS-instellingen: Hier kunt u diverse instellingen voor

  dienst ondersteunt, kunt u deze functie instellen.

  tekstberichten aanpassen.

  SMS-centralenummer/Voiceboxnummer controleren/wijzigen
  Deze speciale telefoonnummers zijn correct op de SIMkaart opgeslagen. In bepaalde gevallen is het nodig dit
  nummer te testen of ook te wijzigen.


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> SMS-instellingen -> SIM-kaart.  38

  U hebt de volgende opties. • Page 41

  MENU „SMS“
  -

  SMSC-adres: (telefoonnummer van de sms-centrale
  van uw telefoonaanbieder. Raadpleeg uw telefoonaanbieder bij vragen hierover).
  Verwijder indien nodig met Wissen het weergegeven telefoonnummer, en voer met de cijfertoetsen
  het nieuwe nummer in en druk op OK.

  -

  Geldigheidsduur: Selecteer de gewenste geldigheidsduur met de tasten 4 en 6.

  -

  Berichttype: Laat deze instelling bij de M6200 op
  tekst staan.

  -

  Afleveringsverslag: U kunt een bevestigingsbericht
  voor verzonden sms'jes aanvragen (afhankelijk van
  de telefoonaanbieder).

  -

  Antwoordpad: Laat deze instelling bij de M6200 op
  Uit staan.

  -

  Voicemailserver: U kunt het telefoonnummer van uw
  voicemail wijzigen. Raadpleeg uw telefoonaanbieder bij vragen hierover.

  39 • Page 42

  MENU „SMS“
  Een tekstbericht schrijven en verzenden


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Bericht schrijven.  Schrijf uw tekstbericht met behulp van de cijfertoetsen.
  Meer details over het invoeren van tekst vindt u in
  hoofdstuk "Algemene informatie over het gebruik van
  de telefoon", pagina 23.  Wanneer u de tekst hebt ingevoerd, drukt u op Opties,
  selecteer vervolgens Verzenden naar.  Selecteer Geef nummer op, voer het telefoonnummer
  van de ontvanger in, met inbegrip van het land- of
  regionummer, en druk op OK.  Het ingevoerde nummer wordt weergegeven.  Druk op Opties en selecteer Zenden.

  ofwel


  Selecteer Van telefoonboek toevoegen, selecteer een
  contact en druk op OK.  Het geselecteerde contact wordt weergegeven.  Druk op Opties en selecteer Zenden.

  40 • Page 43

  MENU „SMS“
  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Postvan in.  Selecteer een binnengekomen bericht.  Druk op Opties -> Bekijken om het bericht te lezen.  U kunt zowel de tekst als de datum en het uur van ont-  Druk op Opties. U hebt de volgende mogelijkheden:

  vangst lezen.
  -

  Antwoorden: U kunt direct een antwoord schrijven
  naar het telefoonnummer van de afzender.

  -

  Verzender opbellen: U kunt de afzender opbellen.

  -

  Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar een
  ander telefoonnummer.

  -

  Verwijderen: U kunt het tekstbericht wissen.

  -

  Geavanceerd
  -

  Nummer gebruiken: U kunt het telefoonnummer
  van de afzender bellen, in het telefoonboek
  opslaan of een tekstbericht zenden.

  -

  Kopiëren naar telefoon: U kunt het tekstbericht

  41 • Page 44

  MENU „SMS“
  vanuit de SIM-kaart kopiëren naar de telefoon
  -

  Verplaatsen naar telefoon: U kunt het tekstbericht vanuit de SIM-kaart verplaatsen naar de
  telefoon.

  42 • Page 45

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  Menu „Oproepcentrum“
  Wanneer u een nieuwe oproep hebt ontvangen, verschijnt
  een bericht daarover in de display.


  Druk op Terug om de weergave te wissen. Er verschijnt
  een symbool in de display om de nieuwe oproep weer
  te geven. Deze oproep is bovendien als "normaal" te
  zien in de lijst Gemiste gesprekken.  Druk op Bekijken om het telefoonnummer/de naam
  van de beller te zien.  Druk op Opties. De overige opties zijn hieronder
  beschreven onder "Gesprekkenlijst bekijken".

  Gesprekkenlijst bekijken


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gespreks-  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande

  geschiedenis.
  gesprekken of Inkomende gesprekken wilt openen.

  43 • Page 46

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  Druk op Opties en maak uw keuze uit de volgende
  opties:
  -

  Bekijken: De details worden weergegeven.

  -

  Oproepen: De nummers bellen.

  -

  Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer te
  verzenden.

  -

  Opslaan in telefoonboek: Het contact wordt opgeslagen in het telefoonboek (deze optie wordt enkel weergegeven wanneer dit telefoonnummer nog niet is
  opgeslagen).

  -

  Aan zwarte lijst toevoegen: Om het contact toe te
  voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.

  -

  Voor oproep bewerken: Om het telefoonnummer te
  bewerken voordat u het terugbelt.

  -

  Verwijderen: Om het contact te wissen.

  Gesprekkenlijst wissen


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gespreksgeschiedenis.

  44 • Page 47

  MENU „OPROEPCENTRUM“  Selecteer Verslag wissen.
  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande
  gesprekken of Inkomende gesprekken of Alle gesprekken wilt, en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Oproepinstellingen


  Als u op Menu-> Oproepcentrum -> Oproepinstellingen drukt, hebt u de volgende opties:


  Gesprek in den wacht: Om de gewenste actie bij
  een tweede oproep tijdens een gesprek in te stellen.
  -

  Activeren: Het tweede gesprek wordt aangeduid
  met een waarschuwingstoon in de hoorn.

  -

  Inactiveren: De tweede beller hoort een bezettoon.

  -

  Toestand van aanvraag: Informatie over de huidige instelling.  Gesprek doorverbinden: Om het doorverbinden van
  gesprekken in te stellen.

  45 • Page 48

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  -

  Gespreksoproepen doorverbinden voor alles: U
  kunt de functie om een oproep door te verbinden Activeren (voer vervolgens het doeltelefoonnummer in of selecteer Naar voicemail wanneer
  de oproepen moeten worden doorverbonden
  naar uw mailbox), Inactiveren of u kunt met de
  optie Toestand van aanvraag de huidige instelling opvragen.

  -

  Indien onbereikbaar: Doorverbinding van oproepen als uw mobiele telefoon buiten bereik is (uitgeschakeld of "geen netwerk"). Instellingsopties,
  zie „Gespreksoproepen doorverbinden voor
  alles“.

  -

  Indien geen antwoord: Doorverbinding van
  oproepen als u een oproep niet aanneemt.
  Instellingsopties, zie „Gespreksoproepen doorverbinden voor alles“.

  -

  Indien bezet: Doorverbinding van oproepen als
  uw mobiele telefoon bezet is. Instellingsopties,

  46 • Page 49

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  zie „Gespreksoproepen doorverbinden voor
  alles“.
  -

  Alle gegevensverbindingen: Doorverbinding van
  alle tekstberichten. Instellingsopties, zie
  „Gespreksoproepen doorverbinden voor alles“.

  -

  Alle doorverbindingen annuleren: Alle doorverbindingen uitschakelen.  Gesprek blokkeren: Om inkomende en uitgaande
  oproepen te blokkeren. Het in te voeren wachtwoord daarvoor is fabrieksmatig ingesteld op 1234.
  U kunt dit wijzigen in een persoonlijk wachtwoord (> Wachtwoord om blokkade te veranderen).
  -

  Uitgaande gesprekken: Als u All voice calls blokkeert, kunt u geen oproep meer maken. Als u
  Internationale telefoongesprekken blokkeert,
  kunnen geen oproepen naar buitenlandse netwerken worden gemaakt. Als u Internationale
  telefoongesprekken behalve kiest, kunnen enkel
  nog oproepen vanuit het netwerk van uw tele-

  47 • Page 50

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  comaanbieder (van wie u de SIM-kaart hebt)
  worden uitgevoerd.
  -

  Inkomende gesprekken: Als u de optie All voice
  calls activeert, worden geen inkomende oproepen meer weergegeven - u bent niet meer
  bereikbaar. De instelling Telefoongesprekken
  tijdens roaming blokkeert alle inkomende oproepen wanneer u zich buiten het netwerk van uw
  thuisland bevindt (bv. tijdens een vakantie in het
  buitenland).

  -

  Alles annuleren: Alle blokkeringen verwijderen.

  -

  Wachtwoord om blokkade te veranderen: Om
  het wachtwoord voor het in-/uitschakelen van de
  oproepblokkering te wijzigen. Fabrieksmatig is
  dit wachtwoord ingesteld als 1234.  Van lijn wisselen: Functie afhankelijk van de telefoonaanbieder.  Geavanceerde instellingen:
  -

  48

  Zwarte lijst: U kunt een lijst met telefoonnum- • Page 51

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  mers invoeren die zullen worden geblokkeerd.
  Als u deze optie hebt ingeschakeld, worden alle
  oproepen vanuit dit telefoonnummer niet meer
  weergegeven.
  -

  Automatich herhalen: Als deze functie is ingeschakeld, worden telefoonnummers die de eerste maal "bezet" waren, automatisch opnieuw
  gekozen (met een interval van 5 minuten, max. 5
  pogingen).

  -

  Weergave van gespreksduur: Als deze functie is
  ingeschakeld, wordt in de display de duur van
  het huidige gesprek weergegeven.

  -

  Herinneren aan gespreksduur: U kunt instellen
  of u tijdens een gesprek na een bepaalde tijd
  een waarschuwingstoon hoort om u op de duur
  van het gesprek te wijzen. Bij Enkel kunt u een
  tijdsduur tot max. 3000 sec (= 50 min) instellen,
  bij Periodiek een tijdsduur tussen 30 en 60
  seconden.

  49 • Page 52

  MENU „SOS“
  Menu „SOS“
  Deze telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie. U
  kunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of een telefoonnummer van een alarmcentrale
  invoeren.

  Nummer voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling ->
  SOS-instelling en druk op OK.  Selecteer Set 5 nummers wanneer de noodoproep
  naar 5 opgeslagen telefoonnummers (zie onder) moeten gaan of selecteer Stel bell centum wanneer de
  noodoproep naar een alarmcentrale moet gaan. Als u
  Uit selecteert, wordt de noodoproepfunctie gedeactiveerd.

  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling en druk
  op OK.

  50 • Page 53

  MENU „SOS“


  Selecteer Stel SOS-nummers, markeer een van de 5
  beschikbare geheugenplaatsen en druk op Bewerken.  Selecteer Van telefoonboek om de telefoonnummers
  uit het telefoonboek over te nemen, of selecteer Nummer bewerken om het telefoonnummer direct in te
  voeren.

  ofwel


  Selecteer Bell centraal nummer en voer het gewenste
  telefoonnummer in.
  Opmerking: Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie,
  brandweer of ambulance in te voeren. U dient een
  "privé" noodnummer te gebruiken.

  Bericht voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling -> Stel
  uitgaande stem MSG.

  51 • Page 54

  MENU „SOS“


  Selecteer Standaard, wanneer een standaard gesproken bericht moet worden verzonden.

  ofwel


  Selecteer Gebruikers opgenomen wanneer een door
  uzelf ingesproken bericht moet worden verzonden. Om
  deze instelling te kunnen gebruiken, moet u vooraf een
  gesproken bericht opnemen (zie onder).

  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen


  Druk op Menu, selecteer SOS -> Record SOS MSG.  Druk op Opties, selecteer vervolgens Nieuwe opname
  en druk op OK.  Spreek nu uw persoonlijke bericht in in de microfoon
  van de telefoon.  Om de opname te beëindigen, drukt u op Stoppen. De
  opname wordt opgeslagen.

  52 • Page 55

  MENU „SOS“
  Verloop van een noodoproep
  Druk minstens 2 seconden lang op de noodknop op de
  bovenkant van de telefoon. Zodra de automatische noodoproep begint, hoort u enkele seconden lang een 'sirene'toon.
  Bij het instellen van "enkelvoudige noodnummers":


  Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.  Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt,
  wordt het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers (max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u
  slechts één noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit
  nummer steeds herhaald. Deze cyclus wordt zo lang
  herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg
  is. De cyclus stopt zodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodbericht wordt dan afgespeeld. Als de
  gebelde persoon tijdens of minstens 10 seconden na
  het einde van uw noodbericht op de toets "0" van zijn
  telefoon drukt, wordt op uw telefoon de luidspreker

  53 • Page 56

  MENU „SOS“
  geactiveerd en kunt u persoonlijk met de gebelde persoon spreken.
  • Opgelet: Vermeld in uw noodbericht uitdrukkelijk dat
  de gebelde persoon op de knop "0" moet drukken
  om met u te kunnen spreken. Als dat niet gebeurt,
  wordt de oproepcyclus voortgezet. Hiermee wordt
  voorkomen dat de oproepcyclus wordt stopgezet bv.
  wanneer een antwoordapparaat de noodoproep
  beantwoordt.

  Noodoproepcyclus stopzetten
  De noodoproep wordt voortgezet totdat de batterij van de
  telefoon leeg is, of tot u de noodoproep zelf hebt afgebroken door op de oplegknop te drukken of tot de noodoproep is beantwoord door een van de gebelde personen
  doordat deze op de knop 0 heeft gedrukt en met u
  gesproken heeft.

  54 • Page 57

  MENU „INSTELLINGEN“
  Menu „Instellingen“
  Tooninstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Tooninstellingen.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Inkomend gesprek - Selectie van de beltoon

  -

  Beltoonvolume - Selectie van het volume bij een
  oproep.

  -

  Bericht - Toon bij ontvangst van een tekstbericht
  Berichtvolume - Volume voor het ontvangen van
  een sms.

  -

  Alarmtoon - Selectie van de toon van de wekker/het
  alarm

  -

  Alarm volume - Volume van de wekker.

  -

  Toetsenbord - Stel de toon voor het kiezen van een
  nummer in: een Klik, een Toon, de weergave van
  het cijfer met een Menselijk stemgeluid 1 of Stil

  55 • Page 58

  MENU „INSTELLINGEN“
  (het menselijke stemgeluid is niet in alle talen
  beschikbaar).
  -

  Geluidssterkte van toetstoon - Volume van het
  toetsgeluid.

  -

  Inschakelen - Selectie van de toon voor het inschakelen van de mobiele telefoon

  -

  Uitschakelen - Selectie van de toon voor het uitschakelen van de mobiele telefoon

  -

  Systeemwarschuwing - Toon bij een systeembericht.

  -

  Meldingstype: Selecteer of een oproep moet worden gemeld door Bellen, Alleen trillen, Trillen en
  bellen of eerst Trillen daarna bellen.

  -

  Beltype: U kunt kiezen tussen Eenmaal piepen en
  Herhalen.

  56 • Page 59

  MENU „INSTELLINGEN“
  Telefooninstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Telefooninstellingen.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Tijd en datum
  -

  Woonplaats instellen: Selecteer een stad uti de
  lijst (voor Nederland bv. “Amsterdam“).

  -

  Tijd en datum instellen: In dit menu kunt u de
  tijd en datum instellen.

  -

  In- en uitschakelen plannen: U kunt 2 automatische
  in- en uitschakeltijden voor uw telefoon instellen.
  Selecteer een optie en druk op Bewerken. Selecteer
  onder Toestand met behulp van de cijfertoetsen 4
  en 6 Activeren om de functie in te schakelen. Selecteer vervolgens of de telefoon automatisch moet
  worden ingeschakeld („Inschakelen“) of worden uitgeschakeld („Uitschakelen“). Voer nu de gewenste
  tijd in en druk ten slotte op OK.

  57 • Page 60

  MENU „INSTELLINGEN“
  Opmerking: Houd er rekening mee dat bij het
  inschakelen van de telefoon eventueel de PINcode van de SIM-kaart moet worden ingevoerd.
  Zie ook -> Veiligheidsinstellingen /SIM-lock,
  pagina 60.
  -

  Taal: Stel de weergave taal in.

  -

  Voorkeursmethode voor invoer: Stel in welke instelling u wilt gebruiken voor het invoeren van tekst
  (invoer in het telefoonboek/tekstberichten).

  -

  Behang: Selecteer de achtergrond voor de display
  in ruststand.

  -

  lcd-verlichtin: Stel de gewenste helderheid en de verlichtingstijd van de display in.

  58 • Page 61

  MENU „INSTELLINGEN“
  Netwerkinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Netwerkinstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Opnieuw zoeken: Start het zoeken naar een
  beschikbaar netwerk.

  -

  Netwerk selecteren: Selecteer een netwerk uit de
  lijst.

  -

  Selectiestand: Selecteer of u het netwerk automatisch of handmatig wilt kiezen. Bij de instelling
  Automatisch probeert de telefoon verbinding te
  maken met het netwerk van de telecomaanbieder
  van wie uw SIM-kaart is.

  Veiligheidsinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Veiligheidsinstellingen.  U hebt de volgende mogelijkheden:

  59 • Page 62

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  SIM beveiliging
  -

  SIM-lock: U kunt het opvragen van de PIN-code
  van de SIM-kaart bij het inschakelen van de telefoon activeren of deactiveren. Bij sommige SIMkaarten is dit niet mogelijk.

  -

  Wachtwoord veranderen: U kunt de PIN van de
  SIM-kaart wijzigen.

  -

  Toetsenbord automatisch blokkeren: Als de automatische toetsenvergrendeling is ingeschakeld,
  worden de toetsen na een instelbare tijd (5 s, 30 s, 1
  min, 5 min.) automatisch vergrendeld.

  Fabrieksinstellingen herstellen
  U kunt de telefoon terugschakelen naar de fabrieksinstellingen. Daartoe dient u het wachtwoord van de telefoon in
  te voeren. Deze is fabrieksmatig ingesteld als 1122.

  60 • Page 63

  MENU „ORGANISATOR“
  Menu „Organisator“
  Kalender
  De kalender kan worden ingesteld tussen januari 1970 tot
  december 2030. Met Opties bereikt u diverse functies
  zoals


  Bekijken  Alles bekijken  Taak toevoegen  Gebeurtenis verwijderen  Naar datum springen  Ga naar vandaag

  Wekker
  U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen, die eenmaal, elke dag of op bepaalde dagen worden geactiveerd.  Selecteer een optie en druk op Bewerken.
  Schakel met behulp van de toetsen 4 en 6 de wekker in
  (Aan) of uit (Uit), druk op ▼ en voer de wektijd in.  Selecteer of de wekker Een keer, Elke dag of Dagen.
  Markeer de gewenste dagen met behulp van de linker
  softkey. De dagen waarop de wekker zal afgaan, zijn

  61 • Page 64

  MENU „ORGANISATOR“
  met een vinkje gemarkeerd. Verlaat de instelling met
  Terug.


  Stel met behulp van de cijfertoetsen 4 en 6 de sluimertijd in na welke het alarm opnieuw moet afgaan.  Stel onder Meldingstype het wekkertype in (Bellen /
  Alleen trillen / Trillen en bellen).  U kunt de toon van de wekker stoppen met Stoppen.

  Taken
  Druk op Toevoegen om herinneringsberichten voor
  afspraken toe te voegen. Daarvoor staan meerdere opties
  ter beschikking.

  Stopwatch
  Er is een chronometer met diverse functies voorzien.


  Splittijden: Chromometer met tussentijdmeting en
  optelling van totale tijd. Starten start de functie, Split
  neemt de tussentijd op (de totale tijd wordt later weer-

  62 • Page 65

  MENU „ORGANISATOR“
  gegeven), Pauze of de rode knop in het midden van de
  navigatietoets stopt de functie met geheugenoptie, en
  met Opties kunt u de chronometer terug op nul zetten
  (Reset) of doorgaan (Doorgaan).


  Rondetijden: Chromometer met meting van rondetijden zonder optelling van de totale tijd. Starten start de
  functie, Ronde neemt de rondetijden op (de tijd die is
  verstreken sinds de laatste meting), Pauze of de rode
  knop in het midden van de navigatietoets stopt de
  functie met geheugenoptie, en met Opties kunt u de
  chromometer op nul zetten (Reset) of u kunt Doorgaan.  Verslag bekijken: Lijst van opgeslagen tijden.

  63 • Page 66

  MENU „DIENSTEN“
  Menu „Diensten“
  De in dit menu weergegeven opties zijn afhankelijk van
  uw telecomaanbieder. Voor meer details kunt u contact
  opnemen met uw telecomaanbieder.

  64 • Page 67

  BIJLAGE
  Bijlage
  Technische gegevens
  Dual-band

  GSM 900 / DCS 1800

  Overige functies

  Noodoproepfunctie

  Batterij

  Li-Ionen, 3.7V, 800 mAh

  Beltijd

  ca. 4 uur

  Standby-tijd

  tot 330 uur

  Afmetingen

  114 x 51 x 15 mm

  USB-aansluiting

  Micro-USB, EU-standaard

  Headset-aansluiting

  2,5 mm audiostekker

  SAR-waarden

  GSM 900

  Head 0,532 W/kg
  Body 0,500 W/kg

  DCS 1800

  Head 0,129 W/kg
  Body 0,267 W/kg

  65 • Page 68

  BIJLAGE
  Garantie
  Controleer eerst de volgende zaken als u problemen
  hebt met uw telefoon. Neem voor garantie contact op
  met de leverancier van uw telefoon. De garantieperiode
  bedraagt 2 jaar.

  Vragen en antwoorden
  Vragen

  Antwoorden

  De telefoon kan niet

  − Er is geen accu geplaatst.

  worden ingeschakeld.

  − De accu is niet opgeladen.

  Het display is bij inscha- Gebruik de PUK voor ontgrenkeling van de telefoon

  deling van de SIM−kaart. Neem

  ’geblokkeerd’.

  contact op met uw netwerkaanbieder.

  Het toetsenbord werkt

  Een koud display werkt trager.

  helemaal niet of slechts

  Dit is normaal. Zoek een warme-

  zeer traag.

  re plaats op.

  66 • Page 69

  BIJLAGE
  Geen verbinding met

  Neem contact op met

  netwerk.

  uw netwerkaanbieder.

  Er wordt geen signaal- Geen netwerkverbinding. De telesterkte

  foon bevindt zich mogelijkerwijs

  weergegeven.

  op een plaats zonder
  netwerkverbinding. Ga naar een
  plaats waar u wel netwerkverbinding hebt of neem contact op
  met uw netwerkaanbieder.

  Bij sommige functies

  Veel functies kunnen pas worden

  wordt op het display

  gebruikt nadat de dienst aange-

  een melding weergege- vraagd is. Neem voor nadere
  ven dat de uitvoering/

  details contact op met uw net-

  het gebruik niet moge- werkaanbieder.
  lijk is.

  67 • Page 70

  BIJLAGE
  Het display is bevroren

  Neem de accu voor 3 minuten

  of het toestel reageert

  uit het toestel en probeer

  op geen enkele toets.

  opnieuw.

  Op het display verschijnt Zorg ervoor dat de SIM−kaart
  de melding ’SIM plaat-

  op de juiste manier geplaatst is.

  sen’.

  Neem indien nodig contact op
  met uw netwerkaanbieder.

  De accu kan niet worden − De accu is defect.
  opgeladen of is binnen
  de kortste tijd leeg.

  − Plaats de telefoon op de juiste manier op het oplaadstation c.q. sluit de oplader op de
  juiste manier aan. Reinig de
  contactpunten van de telefoon en van het oplaadstation
  met een zachte, droge doek.
  − Laad de telefoon 4 uur op.

  68 • Page 71

  BIJLAGE
  Tips voor de omgang met de accu


  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu’s,
  kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd
  kan raken.
  Sluit de accu nooit kort.
  Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde
  kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.  Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.  De accu kan honderden malen worden opgeladen en  Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar

  ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.
  gedaald is.

  Bedoeld gebruik
  Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen
  zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw
  zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf
  open en probeer het niet zelf te repareren.

  69 • Page 72

  BIJLAGE
  Toepassingsgebied


  Gebruik de telefoon niet in verboden zones.  Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische
  apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).  Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabij-  Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan

  heid van brandstoffen of chemicaliën.
  de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon
  mag gebruiken.

  Veiligheidsinstructies


  Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte
  en directe zonnestraling.  De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.  Gebruik alleen originele accessoires en originele
  accu’s. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.  Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten,
  leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om
  gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Pro-

  70 • Page 73

  BIJLAGE
  beer nooit incompatibele producten aan te sluiten.


  Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.  Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen
  beïnvloeden.  Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van
  kinderen.  De SIM−kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig!
  Kleuters kunnen hem inslikken.  De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven.
  Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.  Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen
  voor handenvrij telefoneren en met houders die op de
  juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat

  71 • Page 74

  BIJLAGE
  door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.


  Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van
  geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om
  eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen− of borstzak. Bij
  gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de
  tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon
  moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt of vermoedt.  Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als
  u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij
  uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat
  informeren naar eventuele schade door apparaten
  voor mobiele telefonie.  Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit
  alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische

  72 • Page 75

  BIJLAGE
  oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

  Netadapter
  De bijgeleverde netadapter voldoet
  aan de Ecodesign−eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit
  betekent dat zowel gedurende het
  bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager
  is.

  73 • Page 76

  BIJLAGE
  Gescheiden inzameling
  Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het
  naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld
  KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en
  elektronische apparaten zijn eigenaars van
  oude apparaten verplicht om oude elektrische
  en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen
  geval bij het huisvuil mag plaatsen!
  Gevaar voor de gezondheid en het milieu
  door accu’s en batterijen!
  Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet
  in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige
  zware metalen bevatten die schadelijk zijn
  voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om
  accu’s en batterijen naar verkooppunten van

  74 • Page 77

  BIJLAGE
  deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar
  staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu’s en batterijen in geen
  geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via
  inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.
  Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

  Verklaring van overeenstemming
  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU−richtlijn:
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de
  Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
  telecommunicatie−eindapparatuur en de wederzijdse
  erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming
  met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door
  het CE−merk op het apparaat.

  75 • Page 78

  BIJLAGE
  Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website
  www.amplicomms.com

  Apparaat reinigen


  Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

  Garantie
  AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange
  levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg
  is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu’s of accupacks
  die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode
  bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.

  76 • Page 79

  BIJLAGE
  Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het
  gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten, kosteloos
  verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen
  door de koper of derden.
  Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of
  bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt
  evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht
  voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten
  worden ons eigendom.
  Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of
  grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS
  apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont,
  breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.

  77 • Page 80

  BIJLAGE
  De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens
  de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na
  aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

  78 • Page 81

  KENWOORDENLIJST
  Kenwoordenlijst
  A

  D

  Apparaat reinigen . . . . . 76

  Datum en tijd . . . . . . . . . 13

  B

  E

  Batterij insteken . . . . . . . . 8
  Batterij opladen . . . . . . . 10
  Batterijstand . . . . . . . . . . 11
  Bedoeld gebruik. . . . . . . 69
  Bellen. . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 51
  Berichten. . . . . . . . . . . . . 37
  Bezette geheugenplaatsen
  testen. . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Bijzondere toetsfuncties 18

  Een gesprek beëindigen 13
  Een oproep afwijzen . . . 13
  Een oproep
  beantwoorden . . . . . . . . 13

  C
  Conferentiegesprek . . . . 28

  F
  Fabrieksinstellingen
  herstellen . . . . . . . . . . . . 60

  G
  Garantie . . . . . . . . . . 66, 76
  Gebruik van de telefoon 23
  Geheugentoestand . . . . 29
  Geheugentoetsen . . 25, 33

  79 • Page 82

  KENWOORDENLIJST
  Geluidsdemping . . . . . . 27
  Gescheiden inzameling. 74
  Gesprek blokkeren. . . . . 47
  Gesprek doorverbinden 45
  Gesprek voeren . . . . . . . 25
  Gesprekkenlijst. . . . . 26, 43

  H
  Handenvrij bellen. . . . . . 27
  Het netwerk controleren 12

  K
  Kalender . . . . . . . . . . . . . 61
  Kiesherhaling . . . . . . . . . 26

  L
  Laadstation . . . . . . . . . . . 10
  Laden via de mini-USBlaadingang . . . . . . . . . . . 10

  80

  Laden via het
  laadstation . . . . . . . . . . . 10

  M
  Microfoon uitschakelen. 27
  Mini-USB-laadingang . . 10
  Mobiele telefoon in-/
  uitschakelen . . . . . . . 11, 24
  Mute . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  N
  Netwerkinstellingen . . . 59
  Nieuw contact . . . . . . . . 30
  Noodoproepcyclus
  stopzetten . . . . . . . . . . . . 54
  Nummer voor
  noodoproep selecteren. 50 • Page 83

  KENWOORDENLIJST

  KENWOORDENLIJST

  O

  T

  Oproep aannemen. . . . . 26
  Oproepinstellingen . . . . 45
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . 6

  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Taal instellen. . . . . . . . . . 13
  Taken . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Technische gegevens . . 65
  Telefoonboek . . . . . . . . . 29
  Telefooninstellingen . . . 57
  Telefoonnummers
  kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Tijd en datum . . . . . . . . . 57
  Tips voor de omgang
  met de accu . . . . . . . . . . 69
  Toepassingsgebied . . . . 70
  Tooninstellingen . . . . . . 55

  P
  Persoonlijk bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 52

  S
  SIM-kaart en batterij
  insteken. . . . . . . . . . . . . . . 8
  SMS-centralenummer. . 38
  Snelgids . . . . . . . . . . . . . . 6
  SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Stopwatch. . . . . . . . . . . . 62
  Symbolen in de display 21

  V
  Veiligheidsinstellingen . 59

  81 • Page 84

  KENWOORDENLIJST
  Veiligheidsinstructies . . 70
  Verklaring van
  overeenstemming . . . . . 75
  Verloop van een
  noodoproep . . . . . . . . . . 53
  Verpakkingsinhoud . . . . . 8
  Voiceboxnummer . . . . . 38
  Volume . . . . . . . . . . . . . . 27
  Vragen en
  antwoorden . . . . . . . 14, 66

  W
  Wekker. . . . . . . . . . . . . . . 61

  82 • Page 85

  MENUBOOM
  Menuboom
  Berichten

  Bericht schrijven
  Postvan in
  Concepten
  Postvak uit
  Verzonden berichten
  Uitgezonden bericht
  SMS sjablonen
  SMS-instellingen
  SIM-kaart
  Geheugentoestand
  Verzonden bericht opslaan
  Aanbevolen opslag

  Telefoonboek (Opties)

  Bekijken
  Contact toevoegen
  Bericht verzenden
  Oproepen
  Bewerken
  Verwijderen
  Kopiëren
  Verplaatsen
  Toevoegen aan zwarte lijst
  Oproepgroepen
  Telefoonboekinstellingen
  Aanbevolen opslag
  Snelkiezen

  83 • Page 86

  MENUBOOM
  Nummer van eigenaar
  Geheugentoestand
  Contacten kopiëren
  Contacten verplaatsen
  Alle contacten verwijderen
  Oproepcentrum

  84

  Gespreksgeschiedenis
  Gemiste gesprekken
  Uitgaande gesprekken
  Inkomende gesprekken
  Verslag wissen
  Oproepinstellingen
  Oproepinstellingen
  Gesprek in den wacht
  Gesprek doorverbinden
  Gesprek blokkeren
  Van lijn wisselen
  Geavanceerde instellingen
  Zwarte lijst
  Automatich herhalen
  Weergave van gespreksduur
  Herinneren aan gespreksduur • Page 87

  MENUBOOM

  MENUBOOM

  SOS

  SOS-instelling
  SOS-instelling
  Stel SOS-nummers
  Bell centraal nummer
  Stel uitgaande stem MSG
  Record SOS MSG

  Instellingen

  Tooninstellingen
  Inkomend gesprek
  Beltoonvolume
  Bericht
  Berichtvolume
  Alarmtoon
  Alarm volume
  Toetsenbord
  Geluidssterkte
  Inschakelen
  Uitschakelen
  Systeemwarschuwing
  Meldingstype
  Beltype
  Telefooninstellingen
  Tijd en datum
  In- en uitschakelen plannen
  Taal
  Voorkeursmethode voor invoer
  Behang
  lcd-verlichting

  85 • Page 88

  MENUBOOM
  g
  Netwerkinstellingen
  Opnieuw zoeken
  Netwerk selecteren
  Selectiestand
  Veiligheidsinstellingen
  SIM beveiliging
  SIM-lock
  Wachtwoord veranderen
  Toetsenbord automatisch blokkeren
  Fabrieksinstellingen herstellen
  Organisator

  Diensten

  86

  Kalender
  Wekker
  Taken
  Stopwatch • Page 89

  ANHANG

  87 • Page 90

  4 250711 990916

  Verdeler: Audioline GmbH
  D-41460 Neuss
  08/2012 – Editie 1.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel M6500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel M6500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel M6500

Amplicomms PowerTel M6500 Bedienungsanleitung - Deutsch - 96 seiten

Amplicomms PowerTel M6500 Bedienungsanleitung - Englisch - 90 seiten

Amplicomms PowerTel M6500 Bedienungsanleitung - Französisch - 98 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info