Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/96
Nächste Seite
PowerTel
M6700i
Mobiele telefoon
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Bei meinem amplicomms PowerTel M6700 funktioniert SMS nicht mehr. Wenn ich SMS öffnen will, erscheint: Derzeit nicht verfügbar. Was kann ich tun?
  MfG Renate Eingereicht am 6-8-2018 11:37

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  M6700i
  Mobiele telefoon

  Handleiding • Page 2

  M6700i • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  Snelgids.............................................................................6
  Overzicht......................................................................................6
  Verpakkingsinhoud ..................................................................8
  SIM-kaart en batterij insteken .................................................8
  Batterij opladen ......................................................................10
  Laden via de mini-USB-laadingang ......................................10
  Batterijstand ............................................................................11
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen .........................................11
  Het netwerk controleren ........................................................12
  Taal instellen ............................................................................12
  De datum en tijd instellen .....................................................13
  Een oproep beantwoorden ...................................................13
  Een oproep afwijzen ..............................................................13
  Een gesprek beëindigen ........................................................13
  Bellen .......................................................................................13
  Geavanceerde instellingen en functies ...............................14
  Vragen en antwoorden ...........................................................14
  De telefoon in detail.......................................................18
  Bedieningselementen ..............................................................18
  Bijzondere toetsfuncties ..........................................................18
  Symbolen in de display...........................................................22

  1 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  De telefoon gebruiken ...................................................24
  Algemene informatie over het gebruik van de telefoon.....24
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen ..........................................25
  Zaklamp gebruiken ..................................................................26
  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren ...........................27
  Nummer kiezen met geheugentoetsen.................................27
  Nummer kiezen met snelkiestoetsen ....................................28
  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer kiezen uit de
  gesprekkenlijst ..........................................................................28
  Een oproep aannemen ............................................................28
  Het volume instellen ................................................................29
  Handenvrij bellen .....................................................................29
  De microfoon uitschakelen (mute/geluidsdemping) ...........29
  Een conferentiegesprek voeren..............................................30
  Menu "Telefoonboek" ....................................................31
  Het telefoonboek openen........................................................31
  Bezette geheugenplaatsen testen ..........................................31
  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek................31
  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek.......................33
  Een contact in het telefoonboek wijzigen .............................34
  Een contact in het telefoonboek wissen ...............................34

  2 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  Alle contacten uit het telefoonboek wissen..........................34
  Alle contacten kopiëren...........................................................35
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  geheugentoets..........................................................................35
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  snelkiestoets..............................................................................36
  Menu „SMS“ ..................................................................39
  Menu „Berichten“ ....................................................................39
  SMS-centralenummer/Voiceboxnummer
  controleren/wijzigen.................................................................40
  Een tekstbericht schrijven en verzenden...............................42
  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties .......................43
  Menu „Oproepcentrum“ ...............................................45
  Gesprekkenlijst bekijken..........................................................45
  Gesprekkenlijst wissen ............................................................46
  Oproepinstellingen...................................................................47
  Menu „SOS“ ...................................................................52
  Nummer voor noodoproep selecteren .................................52
  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren........52
  Bericht voor noodoproep selecteren.....................................53

  3 • Page 6

  INHOUDSOPGAVE
  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen..................54
  Verloop van een noodoproep.................................................54
  Noodoproepcyclus stopzetten................................................56
  Menu „Instellingen“.......................................................57
  Gebruikersprofielen .................................................................57
  Snelkiestoetsen.........................................................................59
  Klankinstelling ..........................................................................60
  Telefooninstellingen.................................................................60
  Netwerkinstellingen .................................................................62
  Veiligheidsinstellingen.............................................................63
  Bluetooth ...................................................................................64
  Fabrieksinstellingen herstellen...............................................66
  Menu „Organisator“ ......................................................67
  Kalender ....................................................................................67
  Rekenmachine ..........................................................................67
  Wekker .......................................................................................68
  Taken ..........................................................................................69
  Stopwatch .................................................................................69
  Menu „Diensten“ ...........................................................71

  4 • Page 7

  INHOUDSOPGAVE
  Bijlage ..............................................................................72
  Technische gegevens...............................................................72
  Garantie .....................................................................................73
  Vragen en antwoorden............................................................73
  Tips voor de omgang met de accu ........................................76
  Bedoeld gebruik ......................................................................76
  Toepassingsgebied .................................................................77
  Veiligheidsinstructies ..............................................................77
  Netadapter.................................................................................80
  Gescheiden inzameling ...........................................................81
  Verklaring van overeenstemming .........................................82
  Apparaat reinigen ...................................................................83
  Garantie ....................................................................................83
  Kenwoordenlijst .............................................................86
  Menuboom......................................................................90

  5 • Page 8

  SNELGIDS
  Snelgids
  Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 77.

  Overzicht
  1 Display
  2 Snelkiestoetsen
  M1, M2, M3
  3 Linker softkey
  4 Beltoets
  5 Toetsenblok

  13 Volumeschakelaar
  14 Led-lampje zaklamp
  15 Led-lampje indicatie laadproces/batterij zwak
  16 Ingang headset (headset
  niet meegeleverd)

  6 Sterretje

  17 Noodoproep

  7 Hoorn

  18 Deksel van het batterijvak

  8 Rechter softkey

  19 Luidspreker

  9 Oplegtoets /

  20 Navigatietoets

  Aan/uit-toets
  10 Microfoon
  11 Hekje
  12 Laadingang micro-USB

  6 • Page 9

  SNELGIDS
  7
  12
  1

  14

  13
  15

  2
  3

  8

  4

  9

  5

  10

  6

  11

  16

  17

  18

  19
  20

  7 • Page 10

  SNELGIDS
  Verpakkingsinhoud
  In de verpakking zit het volgende:
  1 mobiele telefoon

  1 lader

  1 Li-Ionen-batterij

  1 handleiding

  SIM-kaart en batterij insteken
  Gevaar voor inslikken van kleine delen!
  De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kleine kinderen
  kunnen deze per ongeluk inslikken.
  Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of
  bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt
  met water, vuil of elektrische ladingen.
  Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart,
  niet in de telefoon. Als u dus een SIM-kaart uit een
  vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw
  telefoonnummer.


  Schakel de telefoon uit.  Om het deksel van het batterijvakje te verwijderen, drukt u
  in de buurt van de SOS-knop lichtjes op de behuizing en

  8 • Page 11

  SNELGIDS
  schuift u het deksel naar onderen eraf.


  Als er een batterij aanwezig is,
  neemt u deze eruit.  Schuif de SIM-kaart met de
  gouden contacten naar beneden gericht in de voorgevormde SIM-kaarthouder. De SIMkaart moet daarbij onder het
  metalen plaatje liggen.  Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij moeten
  daarbij naar rechtsonder wijzen. Druk licht op de bovenkant van de batterij tot die vastklikt.  Zet het achterste deel van de behuizing terug op de telefoon en druk hem goed aan, zodat hij vastklikt.

  9 • Page 12

  SNELGIDS
  Batterij opladen


  Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij
  correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de
  telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.  Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal gebruikt,
  de batterij gedurende minstens 4 uur. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige cycli van laden en
  ontladen hun volle capaciteit.

  Laden via de mini-USB-laadingang


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang.  Sluit de lader aan. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen
  enkel de meegeleverde lader.  Het kan enkele seconden duren voordat uw telefoon het
  laadproces weergeeft met het led-lampje.

  10 • Page 13

  SNELGIDS
  Batterijstand
  De huidige voortgang van het laden wordt als volgt in de
  display weergegeven:
  Leeg - - > - - > - - > - - > - - > - - > - - Vol
  Bij een lage batterij verschijnt een desbetreffend bericht in
  de display. Laad dan de batterij op.
  Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt
  de telefoon automatisch uit.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  3 sec.

  indrukken om mobiele telefoon in te schakelen.
  Om de beltoon uit te schakelen, drukt u op de
  oplegtoets.

  3 sec.

  indrukken om mobiele telefoon uit te schakelen.
  Om de beltoon uit te schakelen, drukt u op de
  oplegtoets.

  Opmerking: de in-/uitschakelmelodieën kunnen worden uitgeschakeld via de instellingen, zie pagina 58.

  11 • Page 14

  SNELGIDS
  Bij sommige SIM-kaarten moet een PIN worden ingevoerd.
  Volg de instructies op de display.
  De SIM-code (de PIN van de SIM-kaart), die u samen met de
  SIM-kaart hebt ontvangen, beveiligt de SIM-kaart tegen
  gebruik door onbevoegden. De PIN2-code, die u samen met
  sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor toegang
  tot bijzondere diensten. Wanneer u de PIN- of PIN2-code
  driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u gevraagd de
  PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u deze codes niet
  kent, neem dan contact op met uw telecomaanbieder.

  Het netwerk controleren
  Niet alle netwerken zijn overal evengoed bereikbaar. Het
  symbool

  duidt aan of een signaal en een netwerk

  beschikbaar zijn. Ook de naam van het netwerk wordt weergegeven.

  Taal instellen
  Om de taal in te stellen, raadpleegt u pagina 61. Er staan
  verschillende talen ter beschikking.

  12 • Page 15

  SNELGIDS
  De datum en tijd instellen
  Raadpleeg pagina 61.

  Een oproep beantwoorden
  Een oproep beantwoorden

  Een oproep afwijzen
  Een oproep afwijzen

  Een gesprek beëindigen
  Een gesprek beëindigen

  Bellen
  Telefoonnummer invoeren

  Wissen

  Bij fout ingevoerd nummer het laatste cijfer
  wissen
  Telefoonnummer kiezen

  13 • Page 16

  SNELGIDS
  Geavanceerde instellingen en functies
  Meer details over de instellingen en functies van uw Amplicomms M6700i vindt u in deze handleiding. Voorbeelden:


  De snelkiestoetsen instellen -> pagina 36.  Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek ->
  pagina 31.

  Vragen en antwoorden
  De M6700i wordt meestal zonder SIM−kaart geleverd. De
  onderstaande ˆVragen en Antwoorden˜ (V & A) bevatten
  praktische aanwijzingen.
  Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIM−kaart geleverd?
  Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon en
  willen graag hun SIM−kaart in de nieuwe telefoon blijven
  gebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummer
  geldig blijft. Als de oude kaart een Prepaid−SIM betreft, blijft
  ook het tegoed op de kaart bewaard.

  14 • Page 17

  SNELGIDS
  Waar koop ik een SIM−kaart?
  SIM−kaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook grotere supermarkten bieden telefoondiensten en SIM−kaarten
  aan. Bij uw keuze van een bepaalde SIM−kaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in zeer afgelegen gebieden
  geen netwerkontvangst hebben.
  Waarom heeft de mobiele telefoon geen eigen telefoonnummer?
  Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder.
  Het wordt op de SIM−kaart opgeslagen.
  Kan ik de SIM−kaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?
  Ja, de SIM-kaart is normaal gezien overdraagbaar. Er bestaan
  echter oudere SIM-kaarten van vroegere generaties, die niet
  compatibel zijn met Amplicomms M6700i.

  15 • Page 18

  SNELGIDS
  Kan ik SIM−kaarten van willekeurige netwerkaanbieders
  van een mobiel netwerk gebruiken?
  Ja. De mobiele telefoon van Amplicomms is een zogeheten
  ’open’ SIM−kaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet aan een
  bepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een mobiel
  netwerk gebonden.
  Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?
  Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aanbieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De ene is
  een abonnement − hierbij gaat u een overeenkomst aan
  voor een overeengekomen looptijd van meerdere
  maanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant die hun
  mobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk gebruiken. De
  andere vorm is de prepaidtelefoon, soms ook
  Pay−As−You−Go (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de kaart
  de eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem telkens bij
  als dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig direct via de

  16 • Page 19

  SNELGIDS
  telefoon of online of in veel winkels of ook op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.
  Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?
  De netwerkaanbieders leveren hun SIM−kaarten normaal
  gesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt u
  ook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kunt
  opvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heeft
  een eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder. Voer
  het nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo wordt
  vervolgens genoemd.

  17 • Page 20

  DE

  TELEFOON IN DETAIL

  De telefoon in detail
  Bedieningselementen
  De uitleg over de bedieningselementen vindt u op pagina's
  6 en 7.

  Bijzondere toetsfuncties
  Softkey links

  In ruststand -> Weergave van het hoofdmenu; Elk menu beschikt over andere
  functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. OK).

  Softkey rechts

  In ruststand -> Weergave van het telefoonboek; Elk menu beschikt over andere functies, die boven de softkeys in de display
  worden weergegeven (bv. Terug).

  Snelkiestoetsen M1, M2, M3: Met een korte druk op de
  toets wordt het opgeslagen telefoonnummer gebeld. U kunt telefoonnummers uit
  het telefoonboek opslagen in deze toetsen
  (zie "Een contact uit het telefoonboek

  18 • Page 21

  DE

  TELEFOON IN DETAIL

  opslaan in een snelkiestoets", pagina 36).
  Opmerking: Omdat het telefoonnummer
  gewoon met een korte druk op de toets
  wordt uitgevoerd, kan het soms gebeuren
  dat het nummer per abuis wordt gekozen.
  Beltoets

  - Voor het kiezen van een nummer en om
  een gesprek aan te nemen.
  - Voor het openen van de
  gesprekkenlijst/Kiesherhaling.

  Oplegtoets

  - Om een gesprek te beëindigen of af te
  wijzen.
  - Terugkeren naar beginstand (bij programmering).
  - Voor het in-/uitschakelen van het toestel.

  Navigatietoets

  Met de navigatietoets navigeert u door
  het menu. In ruststand biedt de navigatietoets snelle toegang tot bepaalde menuopties. Fabrieksmatig zijn de toetsen als

  19 • Page 22

  DE

  TELEFOON IN DETAIL
  ◄ - Rekenmachine: Snelle toegang tot

  volgt ingesteld:

  ► - Instelling wekker: Programmering
  de rekenmachine.

  ▲-

  ▼-

  ◉-

  van de wekker.

  Instelling profiel: Selectie/definitie
  van een gebruikersprofiel.
  Kalender: Snelle toegang tot de
  kalender.
  Rode knop in het midden van de
  navigatietoets
  In het menu: Functie „OK“.

  Cijfertoets 0

  Lang indrukken (ca. 3 sec.) in ruststand om
  tussen de verschillende klankinstellingen te
  schakelen (voor details, zie pagina 60).

  Cijfertoets 1

  Lang drukken (ca. 3 sec) om het telefoonnummer van uw mailbox te bellen (om het
  nummer van de mailbox te wijzigen, zie
  pagina 41).

  20 • Page 23

  DE
  Sterretje

  TELEFOON IN DETAIL

  - Lang indrukken bij het invoeren van een
  nummer: internationaal kengetal „+“ of P /
  W (eventueel nodig voor toestelnummers
  of het van op afstand beluisteren van het
  antwoordapparaat).
  - Bij het invoeren van tekst: Weergave van
  de tabel met speciale tekens.

  Hekje

  - Lang indrukken in ruststand (ca. 3 sec.):
  Schakelen tussen geluidsdemping (geen
  beltoon) en het geselecteerde profiel.
  - Bij het invoeren van tekst: De invoermodus omschakelen (grote/kleine letters/cijfers).

  +/- toets

  - In ruststand: He volume van de toetsentoon instellen
  - Tijdens een gesprek: Om het volume van
  de hoorn in te stellen.
  - +-toets bij gesloten telefoon: in-/uitschake-

  21 • Page 24

  DE

  TELEFOON IN DETAIL
  len van de zaklamp (wordt automatisch na
  30 seconden uitgeschakeld).

  Alarmnummer-schakelaar Activeert het alarmnummer. Meer
  details daarover op pagina 54.

  Symbolen in de display
  Netwerk beschikbaar/Signaalsterkte
  Laadstand van de batterij (zie ook pagina 11)
  Ongelezen tekstberichten
  Onbeantwoorde oproep
  Doorverbinding geactiveerd
  Alarm/wekker ingesteld en geactiveerd
  Versterker ingeschakeld
  Beltoon ingeschakeld
  Beltoon en trilling

  22 • Page 25

  DE

  TELEFOON IN DETAIL

  Trilling en dan beltoon
  Enkel trilling
  Gebruik met headset
  Geluidsdemping
  USB aangesloten
  Een chronometer loopt in de achtergrond
  Het "roaming"-symbool verschijnt wanneer de telefoon
  bij een andere telecom is aangemeld. Dit kan bv.
  gebeuren wanneer u naar het buitenland reist. De "roaming" is afhankelijk van uw telecomaanbieder. Voor
  meer informatie neemt u contact op met uw telecomaanbieder.

  23 • Page 26

  DE

  TELEFOON GEBRUIKEN

  De telefoon gebruiken
  Algemene informatie over het gebruik van de
  telefoon
  Het gebruiken en programmeren van de mobiele telefoon
  Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼ om in menu's en lijsten (bv.

  gebeurt via menu's.


  in het telefoonboek) naar boven en onderen te bladeren
  (te scrollen).


  Druk op Terug om naar de vorige stap te gaan.  Druk op OK / Select om naar de volgende stap te gaan.  Bij het invoeren van tekst (bv. in het telefoonboek of in
  een sms) schakelt u met de toets # tussen grote en kleine
  letters, grote beginletters of cijfers (grote letters: ABC,
  kleine letters: abc; grote beginletter: Abc; cijfers: 123).
  Met de sterretjes-knop kunt u een tabel met speciale
  tekens openen.
  - Om een tekst in te voeren, drukt u op die knoppen waarop de gewenste letters staan. Als u de eerste letter van
  deze groep wilt schrijven, drukt u eenmaal op de knop,

  24 • Page 27

  DE

  TELEFOON GEBRUIKEN

  voor de tweede letter drukt u tweemaal op de knop etc.
  Om twee letters op dezelfde knop in te voeren, drukt u
  eerst zo vaak op de knop als nodig is om de eerste letter
  in te voeren, vervolgens wacht u ongeveer 2 seconden
  Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼/ ◄/► om de cursor te beween dan voert u de tweede letter in.  gen en Wissen om tekens te wissen.

  Belangrijke opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van de display uitgeschakeld is, kunt u op om
  het even welke toets drukken om de verlichting
  opnieuw in te schakelen. Als u een tweede maal op
  dezelfde toets drukt, wordt de specifieke functie uitgevoerd.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  Uitschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt. Na enkele
  seconden wordt de telefoon uitgeschakeld (donkere display).
  Inschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt tot de achtergrondverlichting van de display is ingeschakeld. Voer de

  25 • Page 28

  DE

  TELEFOON GEBRUIKEN

  PIN-code van uw SIM-kaart in en druk op OK. U dient de
  PIN-code niet in te voeren wanneer deze is gedeactiveerd op
  uw SIM-kaart (zie ook pagina 63 "SIM-blokkering"; niet bij
  alle telecomaanbieders beschikbaar).

  Zaklamp gebruiken
  Inschakelen: Druk Menu -> Instellingen -> Telefooninstellingen -> Electric torch -> Aan.
  Uitschakelen: Druk Menu -> Instellingen -> Telefooninstellingen -> Electric torch -> Uit.
  De zaklamp kan ook bij dichtgeklapte telefoon worden inen uitgeschakeld door op de +-knop te drukken. Na 30
  seconden schakelt hij automatisch uit.
  Opmerking:
  - Het licht wordt geproduceerd door een krachtige
  led-lamp. Richt de lamp nooit direct op de ogen of
  op optische apparaten.
  - Houd er rekening mee dat het gebruik van de
  zaklamp de duur van de batterij erg verkort.

  26 • Page 29

  DE

  TELEFOON GEBRUIKEN

  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren


  De telefoon moet in ruststand staan (SIM-kaart ingestoken en toestel ingeschakeld).  Voer het telefoonnummer in, met inbegrip van het landen regionummer. Om een + in te voeren voor een land-

  nummer, drukt u tweemaal snel na elkaar op de toets ›.


  Druk op de groene beltoets om het nummer te kiezen.  Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de rode
  oplegtoets.

  Nummer kiezen met geheugentoetsen


  Druk langere tijd (ca. 3 sec) op de vooraf geprogrammeerde cijfertoets . Het opgeslagen telefoonnummer
  wordt nu gekozen. Om de geheugentoetsen te programmeren, zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in
  een geheugentoets", pagina 35.

  27 • Page 30

  DE

  TELEFOON GEBRUIKEN

  Nummer kiezen met snelkiestoetsen


  Druk kort op de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets.
  Het opgeslagen telefoonnummer wordt nu gekozen. Voor
  het programmeren van de snelkiestoetsen, zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in een snelkiestoets",
  pagina 36.

  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer
  kiezen uit de gesprekkenlijst


  Druk in ruststand op de groene beltoets. Nu verschijnt
  afgewezen gesprekken. Selecteer met de pijltoetsen ▲ /▼

  een lijst met de laatste buitengaande, binnenkomende en
  een van de gesprekken.  Druk op de groene beltoets om het geselecteerde nummer te bellen.

  Een oproep aannemen


  Wanneer uw telefoon rinkelt, drukt u op de groene beltoets.


  Druk op de rode oplegtoets om de oproep af te wijzen. De oproeper hoort dan een bezettoon (afhankelijk

  28 • Page 31

  DE

  TELEFOON GEBRUIKEN

  van de telecomaanbieder).
  Met de rechter softkey kunt u de beltoon uitschakelen
  („Stil“). Daarna kunt u met de rechter softkey de
  oproep afwijzen („Verwe.“).
  Met de linker softkey of met de groene opneemtoets
  kunt u het gesprek beantwoorden.

  Het volume instellen


  Tijdens een gesprek kunt u met de toetsen + / - op de
  rechterkant van het toestel het volume instellen. De
  instelling wordt opgeslagen.

  Handenvrij bellen


  Druk tijdens een gesprek op H-vrij. Het gesprek is dan via  Om de luidspreker uit te schakelen drukt u op H-in d.. De

  de luidspreker te horen.
  luidspreker wordt nu uitgeschakeld.

  De microfoon uitschakelen


  (mute/geluidsdemping)

  Druk tijdens een gesprek op Opties, selecteer vervolgens

  29 • Page 32

  DE

  TELEFOON GEBRUIKEN

  Dempen en druk op Aan. De microfoon wordt nu uitgeschakeld.


  Om de microfoon opnieuw in te schakelen, drukt u op
  Opties, kies vervolgens Dempen en druk op Uit.

  Een conferentiegesprek voeren
  Een "conferentiegesprek" is een optie van uw telecomnetwerk, waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd met elkaar
  kunnen telefoneren (afhankelijk van de telecomaanbieder).  Bel de eerste deelnemer.
  Druk op Opties, selecteer vervolgens Nieuw gesprek en
  druk op OK.  Voer het telefoonnummer van de tweede deelnemer in of
  selecteer Opties en Telefoonboek om een nummer ut het
  telefoonboek te kiezen.  Druk op Opties en selecteer Oproepen - OK.  Wanneer de tweede deelnemer zich meldt, drukt u op
  Opties en selecteert u Conferentie - OK om alle partijen
  met elkaar te verbinden.

  30 • Page 33

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Menu "Telefoonboek"
  U kunt (max. 300) namen en telefoonnummers opslaan in
  het interne telefoonboek en op de SIM-kaart.

  Het telefoonboek openen


  Druk in de ruststand op Namen

  ofwel


  Tijdens een gesprek drukt u op Opties, selecteer vervolgens Telefoonboek en druk op OK.

  Bezette geheugenplaatsen testen
  Om vast te stellen hoeveel namen en telefoonnummers
  opgeslagen zijn, drukt u op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> Geheugentoestand. Nu verschijnt informatie over de nog beschikbare plaatsen in de mobiele telefoon en op de SIM-kaart.

  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek


  Druk op Namen -> Opties -> Contact toevoegen.  Selecteer of u het nieuwe contact wilt opslaan op de

  31 • Page 34

  MENU "TELEFOONBOEK"
  mobiele telefoon of op de SIM-kaart en druk op OK. Tip:

  Als u „Naar SIM“ selecteert, kunt u enkel de naam en
  een telefoonnummer opslaan. De overige opties zijn
  alleen beschikbaar tijdens het opslaan van gegevens in de
  Voer een naam in en druk op ▼.

  telefoon.
  Voer een (eerste) telefoonnummer in en druk op ▼.

  Voer indien gewenst aanvullende telefoonnummers in

  Druk erna telkens op ▼.

  (privénummer/kantoornummer).  ◄ en ► om de beltoon te selecteren. Als u Rec Ring

  Selecteer een beltoon voor dit contact. Gebruik de pijlen

  selecteert kunt u een eigen beltoon opnemen of een tekst
  inspreke via de microfoon van de telefoon. Deze eigen
  opname wordt als “Beltoon” weergegeven. Druk daarvoor op de rode knop in het midden van de navigatietoets,
  druk vervolgens op Opties -> Nieuwe opname -> OK of
  opnieuw op de rode knop in het midden van de navigatietoets.

  32 • Page 35

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Overige opties:
  - Lijst -> Om de lijst met beltonen te openen. Met
  Opties kunt u nieuwe beltonen weergeven en wissen.


  Druk op Opties -> Gereed.
  Tip voor „Eigen beltoon“:
  U kunt bv. „Peter belt“ opnemen als beltoon. Als u
  deze beltoon dan toewijst aan Peter, hoort u „Peter
  belt“ wanneer u een oproep van Peter ontvangt.

  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer met de pijltoetsen een contact, of voer de eerste letter van een naam in.  Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.

  33 • Page 36

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Een contact in het telefoonboek wijzigen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer het contact, druk op Opties, selecteer Bewerken.  Voer de gewenste wijzigingen door.  Druk op Opties -> Gereed.

  Een contact in het telefoonboek wissen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer een contact, druk op Opties en selecteer Verwijderen. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Alle contacten uit het telefoonboek wissen


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen ->
  Alle contacten verwijderen. Selecteer of u een contact in
  het telefoontoestel of op de SIM-kaart wilt wissen, en
  bevestig uw keuze.

  34 • Page 37

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Opmerking:
  • Om alle contacten in de mobiele telefoon te wissen
  hebt u de veiligheidscode van de telefoon nodig.
  Deze is fabrieksmatig ingesteld als 1122.
  • Om alle contacten op de SIM-kaart te wissen moet
  u de PIN-code van de SIM-kaart invoeren.

  Alle contacten kopiëren


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen ->
  Contacten kopiëren. Selecteer of u een contact uit het
  telefoontoestel wilt kopiëren op de telefoon of een contact van op de telefoon wilt kopiëren naar de SIM-kaart,
  en bevestig uw keuze.

  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  geheugentoets


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen ->
  Snelkiezen en druk op OK.  Controleer eerst of de snelkiesfunctie is ingeschakeld.

  35 • Page 38

  MENU "TELEFOONBOEK"  Selecteer Nummer instellen en druk op OK.
  Selecteer een toets uit de lijst (2…9) en druk op Bewerken.  Selecteer Van telefoonboek -> OK, markeer een contact
  en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  ofwel
  Selecteer Nummer bewerken, voer een telefoonnummer
  in en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Een contact uit het telefoonboek opslagen op
  een snelkiestoets


  Druk op Menu -> Instellingen -> Family Nummer  Wijzig indien nodig de naam van de toets en druk op ▼.
  Selecteer een snelkiestoets (M1, M2, M3) en druk op OK.
  Druk op Bewerken -> Van telefoonboek, selecteer een

  contact en druk op OK.
  ofwel
  Druk op Bewerken -> Nummer bewerken, voer een telefoonnummer in en druk op OK.

  36 • Page 39

  MENU "TELEFOONBOEK"
  ofwel
  Druk op Bewerken -> Verwijderen om de ingevoerde
  gegevens te wissen.
  Overige opties
  Als u het telefoonboek hebt geopende en een contact hebt
  geselecteerd, drukt u op Opties om een van de volgende
  opties te selecteren:


  Bekijken: Een contact wordt weergegeven.  Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer te verzenden.  Oproepen: De nummers bellen.  Bewerken: U kunt de gegevens van een contact wijzigen.  Verwijderen: Om een contact te wissen;  Kopiëren: U kunt een contact in de telefoon of op de
  SIM-kaart kopiëren.  Verplaatsen: U kunt een contact naar de telefoon of naar
  de SIM-kaart verplaatsen. Daarbij wordt het contact
  gewist uit het oorspronkelijke geheugen.

  37 • Page 40

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Toevoegen aan zwarte lijst: Om het contact toe te voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.  Oproepgroepen: U kunt groepen van contactpersonen
  definiëren. In deze groepen kunt u contacten uit het telefoonboek groeperen.  Telefoonboekinstellingen:


  Aanbevolen opslag: Selecteer waar de nieuwe namen
  moeten worden opgeslagen (SIM-kaart, telefoon).  Snelkiezen: De functie inschakelen en de snelkiestoetsen bewerken.  Nummer van eigenaar: Uw eigen telefoonnummer.  Geheugentoestand: Toont het aantal contacten op de
  SIM-kaart en op de telefoon.  Contacten kopiëren: U kunt alle contacten vanuit de
  SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd kopiëren.  Contacten verplaatsen: U kunt alle contacten vanuit
  de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd verplaatsen.  38

  Alle contacten verwijderen: Alle contacten wissen. • Page 41

  MENU „SMS“
  Menu „SMS“
  U kunt tekstberichten (SMS:Short Message Service) verzenden en ontvangen. De ontvangen tekstberichten worden
  ofwel in de telefoon ofwel op de SIM-kaart opgeslagen.
  Ongelezen tekstberichten worden in de inbox opgeslagen.
  Wanneer u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen, verschijnt een bericht daarover in de display.
  Als het geheugen vol is, ontvangt u daarover een waarschuwing. Om nieuwe tekstberichten te kunnen ontvangen, moeten alle tekstberichten worden gewist.

  Menu „Berichten“
  Nadat u op Menu -> Berichten hebt gedrukt, hebt u de volgende mogelijkheden:


  Bericht schrijven: Een nieuwe sms schrijven.  Postvan in: Opent de lijst van ontvangen tekstberichten.  Concepten: Opent de lijst met ontwerpen.  Postvak uit: Opent de lijst van tekstberichten die nog
  moeten worden verzonden.

  39 • Page 42

  MENU „SMS“


  Verzonden berichten: Opent de lijst van de verzonden
  tekstberichten.  Briadcast-bericht: Als uw telecomaanbieder deze dienst
  ondersteunt, kunt u deze functie instellen.
  SMS-sjablonen: Opent de lijst met sjablonen.
  SMS-instellingen: Hier kunt u diverse instellingen voor
  tekstberichten aanpassen.

  SMS-centralenummer/Voiceboxnummer controleren/wijzigen
  Deze speciale telefoonnummers zijn correct op de SIM-kaart
  opgeslagen. In bepaalde gevallen is het nodig dit nummer te
  testen of ook te wijzigen.


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> SMS instellingen
  -> SIM card.  U hebt de volgende opties.
  -

  SMSC-adres: (telefoonnummer van de sms-centrale
  van uw telefoonaanbieder. Raadpleeg uw telefoon-

  40 • Page 43

  MENU „SMS“
  aanbieder bij vragen hierover).
  Verwijder indien nodig met Wissen het weergegeven
  telefoonnummer, en voer met de cijfertoetsen het
  nieuwe nummer in en druk op OK.
  -

  duur met de toets ◄ en ►.

  Geldigheidsduur: Selecteer de gewenste geldigheidsBerichttype: Laat deze instelling bij de M6700i op

  tekst staan.
  -

  Afleveringsverslag: U kunt een bevestigingsbericht
  voor verzonden sms'jes aanvragen (afhankelijk van de
  telefoonaanbieder).

  -

  Antwoordpad: Laat deze instelling bij de M6700i op
  Uit staan.

  -

  Voicemailserver: U kunt het telefoonnummer van uw
  voicemail wijzigen. Raadpleeg uw telefoonaanbieder
  bij vragen hierover.

  41 • Page 44

  MENU „SMS“
  Een tekstbericht schrijven en verzenden


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Bericht schrijven  Schrijf uw tekstbericht met behulp van de cijfertoetsen.
  Meer details over het invoeren van tekst vindt u in hoofdstuk "Algemene informatie over het gebruik van de telefoon", pagina 24.  Wanneer u de tekst hebt ingevoerd, drukt u op Opties en
  selecteer vervolgens Verzenden naar.  Selecteer Nummer invoeren, druk op OK, voer het telefoonnummer van de ontvanger in, met inbegrip van het
  land- of regionummer, en druk op OK.  Het ingevoerde nummer wordt weergegeven.  Druk op Opties en selecteer Zenden.

  ofwel


  Selecteer Van telefoonboek toevoegen en druk op OK.  Selecteer een contact en druk op OK.  Het geselecteerde contact wordt weergegeven.  Druk op Opties en selecteer Zenden.

  42 • Page 45

  MENU „SMS“
  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Postvan in en druk
  op OK.  Selecteer een binnengekomen bericht.  Druk op Opties -> Bekijken om het bericht te lezen.  U kunt zowel de tekst als de datum en het uur van ontvangst lezen.  Druk op Opties. U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Antwoorden: U kunt direct een antwoord schrijven

  -

  Verzender opbellen: U kunt de afzender opbellen.

  -

  Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar een

  naar het telefoonnummer van de afzender.

  ander telefoonnummer.
  -

  Verwijderen: U kunt het tekstbericht wissen.

  -

  Alles verwijderen: U kunt alle tekstberichten wissen.

  -

  Geavanceerd
  -

  Nummer gebruiken: U kunt het telefoonnummer
  van de afzender bellen, in het telefoonboek

  43 • Page 46

  MENU „SMS“
  opslaan of een tekstbericht zenden.
  -

  Kopiëren naar telefoon/SIM: U kunt de sms vanuit
  de SIM-kaart naar de telefoon, of vanuit de telefoon
  naar de SIM-kaart, kopiëren.

  -

  Verplaatsen naar telefoon/SIM: U kunt de sms
  vanuit de SIM-kaart naar de telefoon, of vanuit de
  telefoon naar de SIM-kaart, verplaatsen.

  44 • Page 47

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  Menu „Oproepcentrum“
  Wanneer u een nieuwe oproep hebt ontvangen, verschijnt
  een bericht daarover in de display.


  Druk op Terug om de weergave te wissen. Er verschijnt
  een symbool in de display om de nieuwe oproep weer te
  geven. Deze oproep is bovendien als "normaal" te zien in
  de lijst Gemiste gesprekken.  Druk op Bekijken om het telefoonnummer/de naam van
  de beller te zien.  Druk op Opties. De overige opties zijn hieronder beschreven onder "Gesprekkenlijst bekijken".

  Gesprekkenlijst bekijken


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis.  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande
  gesprekken of Inkomende gesprekken wilt openen.
  Druk op Opties en maak uw keuze uit de volgende
  opties:

  45 • Page 48

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  -

  Bekijken: De details worden weergegeven.

  -

  Oproepen: De nummers bellen.

  -

  Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer te
  verzenden.

  -

  Opslaan in telefoonboek: Het contact wordt opgesla-

  -

  Aan zwarte lijst toevoegen: Om het contact toe te

  gen in het telefoonboek.
  voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.
  -

  Voor oproep bewerken: Om het telefoonnummer te

  -

  Verwijderen: Om het contact te wissen.

  bewerken voordat u het terugbelt.

  Gesprekkenlijst wissen


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gespreksgeschiedenis.  Selecteer Verslag wissen en druk op OK.  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande
  gesprekken of Inkomende gesprekken of Alles verwijde-

  46 • Page 49

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  ren wilt, en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht
  met Ja.

  Oproepinstellingen


  Als u op Menu-> Oproepcentrum -> Oproepinstellingen
  drukt, hebt u de volgende opties:


  Oproepinstellingen


  Gesprek in den wacht: Om de gewenste actie bij
  een tweede oproep tijdens een gesprek in te stellen.
  -

  Activeren: Het tweede gesprek wordt aangeduid

  -

  Inactiveren: De tweede beller hoort een bezet-

  met een waarschuwingstoon in de hoorn.
  toon.
  -

  Opvraagtoestand: Informatie over de huidige
  instelling.  Gesprek doorverbinden: Om het doorverbinden
  van gesprekken in te stellen.
  -

  Gespreksoproepen doorverbinden voor alles: U
  kunt de functie om een oproep door te verbin-

  47 • Page 50

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  den Activeren (voer vervolgens het doeltelefoonnummer in of selecteer Naar voicemail
  wanneer de oproepen moeten worden doorverbonden naar uw mailbox), Inactiveren of u kunt
  met de optie Toestand van aanvraag de huidige instelling opvragen.
  -

  Indien onbereikbaar: Doorverbinding van
  oproepen als uw mobiele telefoon buiten
  bereik is (uitgeschakeld of "geen netwerk").
  Instellingsopties, zie „Gespreksoproepen doorverbinden voor alles“.

  -

  Indien geen antwoord: Doorverbinding van
  oproepen als u een oproep niet aanneemt.
  Instellingsopties, zie „Gespreksoproepen doorverbinden voor alles“.

  -

  Indien bezet: Doorverbinding van oproepen als
  uw mobiele telefoon bezet is. Instellingsopties,
  zie „Gespreksoproepen doorverbinden voor
  alles“.

  48 • Page 51

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  -

  Alle gegevensverbindingen: Doorverbinding
  van alle tekstberichten. Instellingsopties, zie
  „Gespreksoproepen doorverbinden voor alles“.

  -

  Alle doorverbindingen annuleren: Alle doorverbindingen uitschakelen.  Gesprek blokkeren: Om inkomende en uitgaande
  oproepen te blokkeren. Het in te voeren wachtwoord hangt af van de telefoonaanbieder. U kunt
  dit wijzigen in een persoonlijk wachtwoord
  (-> Wachtwoord om blokkade te veranderen). Raadpleeg uw telefoonaanbieder bij vragen hierover.
  -

  Uitgaande gesprekken: Als u All voice calls
  blokkeert, kunt u geen oproep meer maken. Als
  u Internationale telefoongesprekken blokkeert,
  kunnen geen oproepen naar buitenlandse netwerken worden gemaakt. Als u Internationaale
  telefoongesprekken behalve kiest, kunnen
  enkel nog oproepen vanuit het netwerk van uw

  49 • Page 52

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  telecomaanbieder (van wie u de SIM-kaart
  hebt) worden uitgevoerd.
  -

  Inkomende gesprekken: Als u de optie All voice
  calls activeert, worden geen inkomende oproepen meer weergegeven - u bent niet meer
  bereikbaar. De instelling Telefoongesprekken
  tijdens roaming blokkeert alle inkomende
  oproepen wanneer u zich buiten het netwerk
  van uw thuisland bevindt (bv. tijdens een
  vakantie in het buitenland).

  -

  Alles annuleren: Alle blokkeringen verwijderen.

  -

  Wachtwoord om blokkade te veranderen: Om
  het wachtwoord voor het in-/uitschakelen van
  de oproepblokkering te wijzigen.  Geavanceerde instellingen:
  -

  Zwarte lijst: U kunt een lijst met telefoonnummers
  invoeren die zullen worden geblokkeerd. Als u
  deze optie hebt ingeschakeld, worden alle oproe-

  50 • Page 53

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  pen vanuit dit telefoonnummer niet meer weergegeven.
  -

  Automatich herhalen: Als deze functie is ingeschakeld, worden telefoonnummers die de eerste maal
  "bezet" waren, automatisch opnieuw gekozen (met
  een interval van 5 minuten, max. 5 pogingen).

  -

  Weergave van gespreksduur: Als deze functie is
  ingeschakeld, wordt in de display de duur van het
  huidige gesprek weergegeven.

  -

  Herinneren aan gespreksduur: U kunt instellen of
  u tijdens een gesprek na een bepaalde tijd een
  waarschuwingstoon hoort om u op de duur van
  het gesprek te wijzen. Bij Enkel kunt u een tijdsduur tot max. 3000 sec (= 50 min) instellen, bij
  Periodiek een tijdsduur tussen 30 en 60 seconden.

  51 • Page 54

  MENU „SOS“
  Menu „SOS“
  Deze telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie. U
  kunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of een telefoonnummer van een alarmcentrale invoeren.

  Nummer voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling -> SOSinstelling.  Selecteer Set 5 nummers wanneer de noodoproep naar 5
  opgeslagen telefoonnummers (zie onder) moeten gaan
  of selecteer Stel bell centum wanneer de noodoproep
  naar een alarmcentrale moet gaan. Als u Uit selecteert,
  wordt de noodoproepfunctie gedeactiveerd.

  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling.  Selecteer Stel SOS-nummers, markeer een van de 5
  beschikbare geheugenplaatsen en druk op Bewerken.

  52 • Page 55

  MENU „SOS“


  Selecteer Van telefoonboek om de telefoonnummers uit
  het telefoonboek over te nemen, of selecteer Nummer
  bewerken om het telefoonnummer direct in te voeren.

  ofwel


  Selecteer Bell centraal nummer en voer het gewenste
  telefoonnummer in.
  Opmerking: Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie,
  brandweer of ambulance in te voeren. U dient een
  "privé" noodnummer te gebruiken.

  Bericht voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling -> Stel  Selecteer Standaard, wanneer een standaard gesproken

  uitgaande stem MSG.
  bericht moet worden verzonden.
  ofwel


  Selecteer Gebruikers opgenomen wanneer een door

  53 • Page 56

  MENU „SOS“
  uzelf ingesproken bericht moet worden verzonden. Om
  deze instelling te kunnen gebruiken, moet u vooraf een
  gesproken bericht opnemen (zie onder).

  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen  Druk op Menu, selecteer SOS -> Record SOS MSG.
  Druk op Opties, selecteer vervolgens Nieuwe opname en
  druk op OK.  Spreek nu uw persoonlijke bericht in in de microfoon van
  de telefoon.  Om de opname te beëindigen, drukt u op Stoppen.

  Verloop van een noodoproep
  Schuif de noodoproepschakelaar op de achterkant van het
  toestel in de bovenste stand. Zodra de automatische noodoproep begint, hoort u enkele seconden lang een 'sirene'toon.

  54 • Page 57

  MENU „SOS“
  Bij het instellen van "enkelvoudige noodnummers":


  Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.  Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt, wordt
  het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers
  (max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u slechts één
  noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit nummer steeds
  herhaald. Deze cyclus wordt zo lang herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. De cyclus stopt
  zodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodbericht
  wordt dan afgespeeld. Als de gebelde persoon tijdens of
  minstens 10 seconden na het einde van uw noodbericht
  op de toets "0" van zijn telefoon drukt, wordt op uw telefoon de luidspreker geactiveerd en kunt u persoonlijk
  met de gebelde persoon spreken.

  55 • Page 58

  MENU „SOS“
  • Opgelet: Vermeld in uw noodbericht uitdrukkelijk dat
  de gebelde persoon op de knop "0" moet drukken
  om met u te kunnen spreken. Als dat niet gebeurt,
  wordt de oproepcyclus voortgezet. Hiermee wordt
  voorkomen dat de oproepcyclus wordt stopgezet bv.
  wanneer een antwoordapparaat de noodoproep
  beantwoordt.
  • De oproepcyclus wordt na het beëindigen van een
  beantwoorde noodoproep voortgezet tot u de cyclus
  stopzet (de noodoproepschakelaar terug naar onderen schuiven).

  Noodoproepcyclus stopzetten
  Schuif de noodoproepschakelaar terug in de onderste positie.

  56 • Page 59

  MENU „INSTELLINGEN“
  Menu „Instellingen“
  Gebruikersprofielen
  U kunt meerdere profielen (speciale instellingen naargelang
  gebruiker of omgeving) opslaan, die u wanneer nodig snel
  kunt activeren.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Gebruikersprofielen.  Selecteer een van de profielen en druk op Opties.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Activeren: Het profiel en de verwante instellingen
  wordt geactiveerd.

  -

  Naar wens instellen: Pas de instellingen van het geselecteerde profiel aan.
  -

  Inkomend gesprek - Selectie van de beltoon

  -

  Beltoonvolume - Selectie van het volume bij een
  oproep.

  -

  Bericht - Toon bij ontvangst van een tekstbericht

  57 • Page 60

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Berichtvolume - Volume voor het ontvangen van

  -

  Alarmtoon - Selectie van de toon van de

  een sms.
  wekker/het alarm
  -

  Alarm volume - Volume van de wekker.
  Toetsenbord - Stel de toon voor het kiezen van een
  nummer in: een Klik, een Toon, de weergave van
  het cijfer met een Menselijk stemgeluid 1 of Stil
  (het menselijke stemgeluid is niet in alle talen
  beschikbaar).

  -

  Geluidssterkte van toetstoon - Volume van het
  toetsgeluid.

  -

  Inschakelen - Selectie van de toon voor het inschakelen van de mobiele telefoon.

  -

  Uitschakelen - Selectie van de toon voor het uitschakelen van de mobiele telefoon.

  -

  Klep open - Toon bij het openklappen van de telefoon.

  58 • Page 61

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Klep gesloten - Toon bij het dichtklappen van de
  telefoon.
  Opmerking: De tonen voor Inschakelen/Uitscha-

  kelen en Klep open/gesloten kunnen algemeen
  worden uitgeschakeld.
  -

  Systemwaarschuwing - Toon bij een systeembericht.

  -

  Meldingstype: Selecteer of een oproep moet worden gemeld door Bellen, Alleen trillen, Trillen en
  bellen of eerst Trillen daarna bellen.

  -

  Beltype: U kunt kiezen tussen Eenmaal pieper en
  Herhalen.

  Snelkiestoetsen
  U kunt in de snelkiestoetsen M1, M2 en M3 uw meest
  gebruikte telefoonnummers opslaan.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Family Nummer.  Selecteer een snelkiestoets en druk op OK.

  59 • Page 62

  MENU „INSTELLINGEN“
  vervolgens op ▼.  Wijzig indien gewenst de naam (max. 4 tekens) en druk  Druk op Bewerken en selecteer een contact uit het telefoonboek, voer het telefoonnummer handmatig is of wis
  het weergegeven telefoonnummer.

  Klankinstelling
  Stel de gewenste klank voor uw hoorn/luidspreker in.  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Toonregeling.
  Selecteer Normale frequentie, Lage frequentie of Hoogfrequentie en druk op OK.

  Telefooninstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Telefooninstellingen en druk op OK.  60

  U hebt de volgende mogelijkheden: • Page 63

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Tijd en datum: In dit menu kunt u de tijdzone selecteren (Woonplaats instellen) en de tijd en datum instellen.

  -

  In- en uitschakelen plannen: U kunt tot vier automatische in- en uitschakeltijden voor uw telefoon instellen.
  Kies Inschakelen of Uitschakelen, selecteer een optie,
  wijzig indien nodig de status (Activeren of Inactive-

  ren) en voer de gewenste tijd in. Druk op Opslag.
  Opmerking: Houd er rekening mee dat bij het
  inschakelen van de telefoon eventueel de PINcode van de SIM-kaart moet worden ingevoerd.
  Zie ook -> Veiligheidsinstellingen /SIM-lock,
  pagina 63.
  -

  Taal: Stel de weergave taal in.

  -

  Voorkeursmethode voor invoer: Stel in welke instelling u wilt gebruiken voor het invoeren van tekst
  (invoer in het telefoonboek/tekstberichten).

  61 • Page 64

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Behang: Selecteer de achtergrond voor de display in

  -

  Electric torch: Schakel de zaklamp aan of uit. De

  ruststand.
  zaklamp kan ook bij dichtgeklapte telefoon worden inen uitgeschakeld door op de +-knop te drukken.
  -

  LED Modus: Stel in of het indicatielampje voor de laadvoortgang altijd ingeschakeld (Aan), tussen 20.00 uur
  en 08.00 uur uitgeschakeld (Nachtmodus) of volledig
  uitgeschakeld (Sluiten) moet zijn.

  -

  lcd-verlichtin: Stel de gewenste helderheid en de verlichtingstijd van de display in.

  Netwerkinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Netwerkinstellingen.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Opnieuw zoeken: Start het zoeken naar een beschikbaar netwerk.

  62 • Page 65

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Netwerk selecteren: Selecteer een netwerk uit de lijst.

  -

  Selectiestand: Selecteer of u het netwerk automatisch
  of handmatig wilt kiezen. Bij de instelling Automatisch probeert de telefoon verbinding te maken met
  het netwerk van de telecomaanbieder van wie uw
  SIM-kaart is.

  Veiligheidsinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Veiligheidsinstel-  U hebt de volgende mogelijkheden:

  lingen en druk op OK.
  -

  SIM beveiliging:
  -

  SIM-lock: U kunt het opvragen van de PIN-code
  van de SIM-kaart bij het inschakelen van de telefoon activeren of deactiveren. Bij sommige SIMkaarten is dit niet mogelijk.

  -

  Wachtwoord veranderen: U kunt de PIN van de
  SIM-kaart wijzigen.

  63 • Page 66

  MENU „INSTELLINGEN“
  Bluetooth


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Bluetooth.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Voeding: De Bluetooth-functie in-/uitschakelen

  -

  Zichtbaarheid: Stel in of uw telefoon bij ingeschakelde Bluetooth-functie al dan niet zichtbaar is voor
  andere Bluetooth-apparaten.

  -

  Mijn apparaat: Voor het maken van een verbinding
  met een toestel met audioprofiel (bv. headset of
  voorziening voor handenvrij bellen).
  Eerst moet de optie „ Audioapparaat opvragen“ en
  het „Paren“ met het desbetreffende toesel zijn uitgevoerd. Nadat u het toestel en Opties hebt geselecteerd, hebt u de volgende mogelijkheden:

  64

  -

  Verbinden (met het gekoppelde toestel)

  -

  Dienstenlijst weergeven

  -

  Naam van koppeling wijzigen

  -

  Dit toestel wissen • Page 67

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Alle toestellen wissen

  Audioapparaat opvragen: Met OK wordt het zoeken
  naar een Bluetooth-toestel gestart. Zodra het apparaat is gevonden en weergegeven, moet het worden gekoppeld (linker softkey: Paren).

  -

  Apparaatnaam veranderen: Weergave van de eigen
  Bluetooth-naam met optie tot wijziging.

  -

  Geavanceerd: Na OK hebt u de volgende mogelijkheden:
  -

  Audiopad: Stel in of de audio via de telefoon of
  via een Bluetooth-headset moet worden weergegeven.

  -

  Mijn adres: Weergave van het Bluetooth-adres
  van de telefoon.

  65 • Page 68

  MENU „INSTELLINGEN“
  Opmerking: Als uw telefoon via Bluetooth is verbonden met een handsfree-apparaat, dan moeten de contactpersonen vanuit de SIM-kaart naar de telefoon
  worden gekopieerd (zie pagina 35) om deze met het
  handsfree-apparaat te kunnen gebruiken of om bij een
  oproep de naam van de beller in plaats van het telefoonnummer te kunnen zien op het handsfree-apparaat.

  Fabrieksinstellingen herstellen
  U kunt de telefoon terugschakelen naar de fabrieksinstellingen. Daartoe dient u het wachtwoord van de telefoon in te
  voeren. Deze is fabrieksmatig ingesteld als 1122.

  Tip: De in de telefoon opgeslagen contactpersonen worden
  niet gewist.

  66 • Page 69

  MENU „ORGANISATOR“
  Menu „Organisator“
  Kalender
  De kalender kan worden ingesteld tussen januari 1970 tot
  december 2030. Met Opties bereikt u diverse functies zoals


  Bekijken  Alles bekijken  Gebeurtenis toevoegen  Gebeurtenis verwijderen  Naar datum springen  Ga naar vandaag

  Rekenmachine
  Met de ingebouwde rekenmachine kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.


  Voer het eerste cijfer van uw berekening in. Een komma  Druk op de navigatietoetsen ▲ /▼/ ◄/► om het wiskundikunt u invoeren met het hekje.

  ge symbool te selecteren (+ - x ÷).

  67 • Page 70

  MENU „ORGANISATOR“  Voer nu het volgende nummer in.
  Druk op gelijk of op de rode knop in het midden van de
  navigatietoets om de berekening uit te voeren.

  Wekker
  U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen, die eenmaal,
  elke dag of op bepaalde dagen worden geactiveerd.
  Schakel met ◄ en ► de wekker Aan of Uit en druk op ▼.
  Selecteer een optie en druk op Bewerken.

  Selecteer of de wekker Enkel, Elke dag of op bepaalde

  teren met ▲ /▼, net in- en uitschakelen doet u met de lindagen moet worden geactiveerd. De dagen kunt u selecker softkey Aan / Uit. De dagen waarop de wekker zal

  Stel met behulp van de toetsen ◄ en ► de sluimertijd in

  afgaan, zijn met een vinkje gemarkeerd.


  na welke het alarm opnieuw moet afgaan.


  Stel onder Meldingstype het wekkertype in (Bellen /
  Alleen trillen / Trillen en bellen).

  68 • Page 71

  MENU „ORGANISATOR“


  U kunt de toon van de wekker stoppen met Stoppen.

  Taken
  Druk op Toevoegen om herinneringsberichten voor afspraken toe te voegen. Daarvoor staan meerdere opties ter
  beschikking.

  Stopwatch
  Er is een chronometer met diverse functies voorzien.


  Typische stopwatch


  Splittijden: Chromometer met tussentijdmeting en
  optelling van totale tijd. Starten start de functie, Split
  neemt de tussentijd op (de totale tijd wordt later
  weergegeven), Pauze of de rode knop in het midden
  van de navigatietoets stopt de functie met geheugenoptie, en met Opties kunt u de chronometer terug op
  nul zetten (Reset) of doorgaan (Doorgaan).  Rondetijden: Chromometer met meting van rondetijden zonder optelling van de totale tijd. Starten start

  69 • Page 72

  MENU „ORGANISATOR“
  de functie, Ronde neemt de rondetijden op (de tijd die
  is verstreken sinds de laatste meting), Pauze of de
  rode knop in het midden van de navigatietoets stopt de
  functie met geheugenoptie, en met Opties kunt u de
  chromometer op nul zetten (Reset) of u kunt Doorgaan.  Verslag bekijken: Lijst van opgeslagen tijden.

  n-wegs stopwatch
  De 4-voudige chromometer bestaat uit 4 parallelle chrogatietoetsen ▲ /▼/ ◄/►.

  mometers, die u individueel kunt opstarten met de naviDe actieve chromometer kunt u met de rode knop in het

  midden van de navigatietoets of met de linker softkey
  starten (Starten), onderbreken (Pauze) en voortzetten
  (Doorgaan).
  Met de rechter softkey Reset worden alle vier chromometers terugzetten.

  70 • Page 73

  MENU „ORGANISATOR“
  Menu „Diensten“
  De in dit menu weergegeven opties zijn afhankelijk van uw
  telecomaanbieder. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw telecomaanbieder.

  71 • Page 74

  BIJLAGE
  Bijlage
  Technische gegevens
  Dual-band

  GSM 900 / DCS 1800

  Overige functies

  Zaklamp,
  Noodoproepfunctie

  Batterij

  Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh

  Maximaal
  hoornvolume

  +24dB (vervorming < 5 %)

  Beltijd

  ca. 7 uur

  Standby-tijd

  tot 8 dagen

  Afmetingen

  101 x 51 x 21 mm (gesloten)
  185 x 51 x 12 mm (geopend)

  USB-aansluiting

  Micro-USB, EU-standaard

  Headset-aansluiting

  3,5 mm audiostekker

  SAR-waarden

  GSM 900 MHz 0,191 W/kg
  DCS 1800 MHz 0,199 W/kg

  72 • Page 75

  BIJLAGE
  Garantie
  Controleer eerst de volgende zaken als u problemen hebt
  met uw telefoon. In geval van technische problemen kunt u
  contact opnemen met onze service-hotline.
  Het telefoonnummer daarvan vind u op onze website

  www.amplicomms.com
  Neem voor garantie contact op met de leverancier van uw
  telefoon. De garantieperiode bedraagt 2 jaar.

  Vragen en antwoorden
  Vragen

  Antwoorden

  De telefoon kan niet

  − Er is geen accu geplaatst.

  worden ingeschakeld.

  − De accu is niet opgeladen.

  Het display is bij inschake- Gebruik de PUK voor ontgrendeling van de telefoon

  ling van de SIM−kaart. Neem

  ’geblokkeerd’.

  contact op met uw netwerkaanbieder.

  73 • Page 76

  BIJLAGE
  Het toetsenbord werkt

  Een koud display werkt trager. Dit

  helemaal niet of slechts is normaal. Zoek een warmere
  zeer traag.

  plaats op.

  Geen verbinding met

  Neem contact op met

  netwerk.

  uw netwerkaanbieder.

  Er wordt geen signaal-

  Geen netwerkverbinding. De tele-

  sterkte weergegeven.

  foon bevindt zich mogelijkerwijs
  op een plaats zonder
  netwerkverbinding. Ga naar een
  plaats waar u wel netwerkverbinding hebt of neem contact op met
  uw netwerkaanbieder.

  Bij sommige functies

  Veel functies kunnen pas worden

  wordt op het display

  gebruikt nadat de dienst aange-

  een melding weergegeven vraagd is. Neem voor nadere
  dat de uitvoering/het

  details contact op met uw netwerk-

  gebruik niet mogelijk is.

  aanbieder.

  74 • Page 77

  BIJLAGE
  Het display is bevroren

  Neem de accu voor 3 minuten

  of het toestel reageert

  uit het toestel en probeer

  op geen enkele toets.

  opnieuw.

  Op het display verschijnt

  Zorg ervoor dat de SIM−kaart op

  de melding ’SIM plaatsen’. de juiste manier geplaatst is.
  Neem indien nodig contact op
  met uw netwerkaanbieder.
  De accu kan niet worden

  − De accu is defect.

  opgeladen of is binnen

  − Sluit de oplader op de juiste

  de kortste tijd leeg.

  manier aan.
  − Laad de telefoon 4 uur op.

  75 • Page 78

  BIJLAGE
  Tips voor de omgang met de accu


  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu’s,
  kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd
  kan raken.
  Sluit de accu nooit kort.
  Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde
  kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.  Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.  De accu kan honderden malen worden opgeladen en ont-  Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaald

  laden; zijn levensduur is echter begrensd.
  is.

  Bedoeld gebruik
  Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen zijn
  niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn
  niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf open
  en probeer het niet zelf te repareren.

  76 • Page 79

  BIJLAGE
  Toepassingsgebied


  Gebruik de telefoon niet in verboden zones.  Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische
  apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).  Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabij-  Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan de

  heid van brandstoffen of chemicaliën.
  luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon mag
  gebruiken.

  Veiligheidsinstructies


  Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte
  en directe zonnestraling.
  De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.
  Gebruik alleen originele accessoires en originele accu’s.
  Probeer nooit andere producten aan te sluiten.  Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten,
  leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Probeer

  77 • Page 80

  BIJLAGE
  nooit incompatibele producten aan te sluiten.


  Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische
  dienst.  Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.  Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.  De SIM−kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig!
  Kleuters kunnen hem inslikken.  De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neem
  eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw
  oor.  Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen
  of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen voor
  handenvrij telefoneren en met houders die op de juiste
  manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat door het

  78 • Page 81

  BIJLAGE
  gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.


  Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde
  telefoon nooit in uw binnen− of borstzak. Bij gesprekken
  houd u de telefoon aan het oor aan de tegengestelde
  kant van de pacemaker. De telefoon moet direct worden
  uitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt of vermoedt.  Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als u
  een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij uw
  arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor mobiele
  telefonie.  Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen
  op de mobiele telefoon. Door diverse technische oorza-

  79 • Page 82

  BIJLAGE
  ken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden
  een veilige verbinding te waarborgen.

  Netadapter
  De bijgeleverde netadapter voldoet aan
  de Ecodesign−eisen van de Europese
  Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent
  dat zowel gedurende het bedrijf als in
  rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager is.

  80 • Page 83

  BIJLAGE
  Gescheiden inzameling
  Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het
  naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld
  KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en
  elektronische apparaten zijn eigenaars van oude
  apparaten verplicht om oude elektrische en
  elektronische apparaten naar een gescheiden
  afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het
  huisvuil mag plaatsen!
  Gevaar voor de gezondheid en het milieu door
  accu’s en batterijen!
  Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom
  beschadiging en inslikken en laat ze niet in het
  milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige zware
  metalen bevatten die schadelijk zijn voor het
  milieu. U bent wettelijk verplicht om accu’s en
  batterijen naar verkooppunten van deze produc-

  81 • Page 84

  BIJLAGE
  ten of naar officiële inzamelingspunten te brengen,
  waar inzamelingsbakken klaar staan en kosteloze
  en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu’s
  en batterijen in geen geval in het huisvuil mag
  gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten
  worden afgevoerd.
  Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

  Verklaring van overeenstemming
  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU−richtlijn:
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad
  van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie−eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van
  hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE−merk op het
  apparaat.

  82 • Page 85

  BIJLAGE
  Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website
  www.amplicomms.com

  Apparaat reinigen


  Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen
  und fusselfreien Tuch.

  Garantie
  AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig
  gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange levensduur.
  De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie
  geldt niet voor de accu’s of accupacks die in de producten
  worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden,
  gerekend vanaf de datum van aankoop.
  Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het

  83 • Page 86

  BIJLAGE
  gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door
  de koper of derden.
  Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd
  opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals
  schade door overmacht of overige externe invloeden niet
  onder de garantie. Wij behouden ons het recht voor om bij
  reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten worden ons eigendom.
  Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of
  grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS
  apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont,
  breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.
  De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens

  84 • Page 87

  BIJLAGE
  de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na
  aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

  85 • Page 88

  KENWOORDENLIJST
  Kenwoordenlijst
  A

  C

  Apparaat reinigen . . . . . 83

  Conferentiegesprek . . . . 30

  B

  D

  Batterij insteken . . . . . . . . 8
  Batterij opladen . . . . . . . 10
  Batterijstand . . . . . . . . . . 11
  Bedoeld gebruik. . . . . . . 76
  Bellen. . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Beltoon . . . . . . . . . . . . . . 57
  Bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 53
  Berichten. . . . . . . . . . . . . 39
  Bezette geheugenplaatsen
  testen. . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Bijzondere toetsfuncties 18
  Bluetooth . . . . . . . . . . . . 64

  Datum en tijd . . . . . . . . . 13

  86

  E
  Een gesprek beëindigen 13
  Een oproep afwijzen . . . 13
  Een oproep
  beantwoorden . . . . . . . . 13

  F
  Fabrieksinstellingen
  herstellen . . . . . . . . . . . . 66

  G
  Garantie . . . . . . . . . . 73, 83 • Page 89

  KENWOORDENLIJST
  Gebruik van de telefoon 24
  Gebruikersprofielen. . . . 57
  Geheugentoestand . . . . 31
  Geheugentoetsen . . 27, 35
  Geluidsdemping . . . . . . 29
  Gescheiden inzameling. 81
  Gesprek blokkeren. . . . . 49
  Gesprek doorverbinden 47
  Gesprek voeren . . . . . . . 27
  Gesprekkenlijst. . . . . 28, 45

  H
  Handenvrij bellen. . . . . . 29
  Het netwerk controleren 12

  K
  Kalender . . . . . . . . . . . . . 67
  Kiesherhaling . . . . . . . . . 28
  Klankinstelling . . . . . . . . 60

  L
  Laden via de mini-USBlaadingang . . . . . . . . . . . 10

  M
  Menselijk stemgeluid . . 58
  Microfoon uitschakelen. 29
  Mini-USB-laadingang . . 10
  Mobiele telefoon in/uitschakelen. . . . . . . 11, 25
  Mute . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  N
  Netwerkinstellingen . . . 62
  Nieuw contact . . . . . . . . 31
  Noodoproepcyclus
  stopzetten . . . . . . . . . . . . 56
  Nummer voor
  noodoproep selecteren. 52

  87 • Page 90

  KENWOORDENLIJST
  O
  Oproep aannemen. . . . . 28
  Oproepinstellingen . . . . 47
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . 6

  P
  Persoonlijk bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 54

  R
  Rekenmachine . . . . . . . . 67

  S
  SIM-kaart en batterij
  insteken. . . . . . . . . . . . . . . 8
  SMS-centralenummer. . 40
  Snelgids . . . . . . . . . . . . . . 6
  Snelkiestoetsen . 28, 36, 59
  SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Stopwatch. . . . . . . . . . . . 69

  88

  Symbolen in de display 22

  T
  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Taal instellen. . . . . . . . . . 12
  Taken . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Technische gegevens . . 72
  Telefoonboek . . . . . . . . . 31
  Telefooninstellingen . . . 60
  Telefoonnummers
  kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Tijd en datum . . . . . . . . . 61
  Tips voor de omgang
  met de accu . . . . . . . . . . 76
  Toepassingsgebied . . . . 77

  V
  Veiligheidsinstellingen . 63
  Veiligheidsinstructies . . 77 • Page 91

  KENWOORDENLIJST
  Verklaring van
  overeenstemming . . . . . 82
  Verloop van een
  noodoproep . . . . . . . . . . 54
  Verpakkingsinhoud . . . . . 8
  Voiceboxnummer . . . . . 40
  Voicemailserver . . . . . . . 41
  Volume . . . . . . . . . . . . . . 29
  Vragen en
  antwoorden . . . . . . . 14, 73

  W
  Wekker. . . . . . . . . . . . . . . 68

  Z
  Zaklamp . . . . . . . . . . . . . 26

  89 • Page 92

  MENUBOOM
  Menuboom
  Berichten

  Bericht schrijven
  Postvan in
  Concepten
  Postvak uit
  Verzonden berichten
  SMS-sjablonen
  SMS-instellingen
  SIM card
  Geheugentoestand
  Verzonden Bericht opslaan
  Aanbevolen opslag

  Telefoonboek (Opties)

  90

  Bekijken
  Contact toevoegen
  Bericht verzenden
  Oproepen
  Bewerken
  Verwijderen
  Kopiëren
  Verplaatsen
  Toevoegen aan zwarte lijst
  Oproepgroepen
  Telefoonboekinstellingen
  Aanbevolen opslag
  Snelkiezen • Page 93

  MENUBOOM
  Nummer van eigenaar
  Geheugentoestand
  Contacten kopiëren
  Contacten verplaatsen
  Alle contacten verwijderen
  Oproepcentrum

  Gesprekgeschiedenis
  Gemiste gesprekken
  Uitgaande gesprekken
  Inkomende gesprekken
  Verslag wissen
  Oproepinstellingen
  Oproepinstellingen
  Gesprek in den wacht
  Gesprek doorverbinden
  Gesprek blokkeren
  Geavanceerde instellingen
  Zwarte lijst
  Automatich herhalen
  Weergave van gespreksduur
  Herinneren aan gespreksduur

  SOS

  SOS-instelling
  SOS-instelling
  Stel SOS-nummers
  Bell centraal nummer
  Stel uitgaande stem MSG
  Record SOS MSG

  91 • Page 94

  MENUBOOM
  Instellingen

  92

  Gebruikersprofielen
  Family Nummer
  Toonregeling
  Telefooninstellingen
  Tijd en datum
  In- en uitschakelen plannen
  Taal
  Voorkeursmethode voor invoer
  Behang
  Electric torch
  LED Modus
  lcd-verlichting
  Netwerkinstellingen
  Opnieuw zoeken
  Netwerk selecteren
  Selectiestand
  Veiligheidsinstellingen
  SIM beveiliging
  SIM-lock
  Wachtwoord veranderen
  Bluetooth
  Voeding
  Zichtbaarheid
  Mijn apparaat
  Audioapparaat opvragen
  Apparaatnaam veranderen • Page 95

  MENUBOOM
  Geavanceerd
  Audiopad
  Mijn adres
  Fabrieksinstellingen herstellen
  Organisator

  Kalender
  Rekenmachine
  Wekker
  Taken
  Stopwatch

  Diensten

  93 • Page 96

  4 250711 992729

  Audioline GmbH
  D-41460 Neuss
  09/2014 – Editie 1.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel M6700i wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel M6700i in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel M6700i

Amplicomms PowerTel M6700i Bedienungsanleitung - Deutsch - 96 seiten

Amplicomms PowerTel M6700i Bedienungsanleitung - Englisch - 90 seiten

Amplicomms PowerTel M6700i Bedienungsanleitung - Französisch - 96 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info