Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/96
Nächste Seite
PowerTel
M7000
Mobiele telefoon
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  M7000
  Mobiele telefoon

  Handleiding • Page 2

  M7000
  Compatibel met gehoorapparaten
  (HAC Hearing Aid Compatible to M4 / T4 Rating)
  De mobiele telefoon M7000 heeft een geïntegreerde
  inductiespoel en is compatibel met gehoorapparaten.
  Voor een optimaal gebruik in combinatie met uw gehoorapparaat, moet u dit op de juiste manier instellen.
  Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw gehoorapparaat. • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  De telefoon in detail...........................................................14
  De telefoon gebruiken .......................................................20
  Menu "Telefoonboek" ........................................................27
  Menu „SMS“ ......................................................................35
  Menu „Oproepcentrum“ ...................................................41
  Menu „SOS“ .......................................................................49
  Menu „Instellingen“...........................................................54
  Menu „Organisator“ ..........................................................66
  Menu „Diensten“ ...............................................................71
  Bijlage ..................................................................................72
  Kenwoordenlijst .................................................................86
  Menuboom..........................................................................90

  1 • Page 4

  SNELGIDS
  Snelgids
  Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 77.

  Overzicht
  1 Hoorn
  2 Display

  13 Volumeversterking/
  Zaklampje

  3 Linker softkey

  14 Volumeschakelaar

  4 Navigatietoets

  15 Led-lampje indicatie laad-

  5 Beltoets
  6 Snelkiestoetsen
  M1, M2, M3
  7 Toetsenblok
  8 Sterretje

  proces/batterij zwak
  16 Led-lampje nieuwe oproepen/nieuwe sms
  17 Led-lampje zaklamp/oproepen

  9 Hekje

  18 Noodoproep

  10 Microfoon

  19 Luidspreker

  11 Oplegtoets /

  20 Ingang headset (headset

  Aan/uit-toets
  12 Rechter softkey

  2

  niet meegeleverd)
  21 Laadingang micro-USB • Page 5

  SNELGIDS

  1

  15

  2

  16

  17

  3
  4
  5

  12
  11

  6

  7

  8

  18
  13

  20

  21

  14

  10
  9

  19

  3 • Page 6

  SNELGIDS
  Verpakkingsinhoud
  In de verpakking zit het volgende:
  1 mobiele telefoon

  1 lader

  1 Li-Ionen-batterij

  1 handleiding

  1 basisstation

  SIM-kaart en batterij insteken
  Gevaar voor inslikken van kleine delen!
  De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kleine kinderen
  kunnen deze per ongeluk inslikken.
  Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of
  bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt
  met water, vuil of elektrische ladingen.
  Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart,
  niet in de telefoon. Als u dus een SIM-kaart uit een
  vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw
  telefoonnummer.


  Schakel de telefoon uit.  Verwijder het deksel van het batterijvak door in de kleine uitsparing in de behuizing (nabij de luidsprekers) te

  4 • Page 7

  SNELGIDS
  grijpen en het achterste deel van de behuizing te verwijderen.


  Als er een batterij aanwezig is,
  neemt u deze eruit.  Schuif de SIM-kaart met de
  gouden contacten naar beneden gericht in de voorgevorm-

  metalen plaatje liggen.


  Plaats de batterij erin. De con-

  rt

  kaart moet daarbij onder het

  a
  Ka

  de SIM-kaarthouder. De SIM-

  Batterij
  kontakten

  tacten van de batterij moeten
  daarbij naar rechtsonder wijzen. Druk licht op de
  bovenkant van de batterij tot die vastklikt.


  Zet het achterste deel van de behuizing terug op de
  telefoon en druk hem goed aan, zodat hij overal vastklikt.

  5 • Page 8

  SNELGIDS
  Batterij opladen


  Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.  Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal
  gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige
  cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.

  Laden via de mini-USB-laadingang


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang.  Sluit de lader aan. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen enkel de meegeleverde lader.

  Laden via het laadstation


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang van het
  laadstation. Zet de telefoon in het laadstation om hem
  te laden.

  6 • Page 9

  SNELGIDS


  Het kan enkele seconden duren voordat uw telefoon
  het laadproces weergeeft met het led-lampje.

  Batterijstand
  De huidige voortgang van het laden wordt als volgt in de
  display weergegeven:

  Vol - - > - - > - - > - - > - - > - - > - - Leeg
  Bij een lage batterij verschijnt een desbetreffend bericht in
  de display. Laad dan de batterij op.
  Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt de telefoon automatisch uit.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon in te schakelen. Om de beltoon uit te schakelen, drukt u
  op de oplegtoets.

  7 • Page 10

  SNELGIDS
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon uit te schakelen
  Bij sommige SIM-kaarten moet een PIN worden ingevoerd. Volg de instructies op de display.
  De SIM-code (de PIN van de SIM-kaart), die u samen met
  de SIM-kaart hebt ontvangen, beveiligt de SIM-kaart tegen
  gebruik door onbevoegden. De PIN2-code, die u samen
  met sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor
  toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de PIN- of
  PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u
  gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u
  deze codes niet kent, neem dan contact op met uw telecomaanbieder.

  Het netwerk controleren
  Niet alle netwerken zijn overal evengoed bereikbaar. Het
  symbool

  duidt aan of een signaal en een netwerk

  beschikbaar zijn. Ook de naam van het netwerk wordt
  weergegeven.

  8 • Page 11

  SNELGIDS
  Taal instellen
  Om de taal in te stellen, raadpleegt u pagina 60. Er staan
  verschillende talen ter beschikking.

  De datum en tijd instellen
  Raadpleeg pagina 58.

  Een oproep beantwoorden
  Een oproep beantwoorden

  Een oproep afwijzen
  Een oproep afwijzen

  Een gesprek beëindigen
  Een gesprek beëindigen

  Bellen
  Telefoonnummer invoeren

  Wissen

  Bij fout ingevoerd nummer het laatste cijfer
  wissen
  Telefoonnummer kiezen

  9 • Page 12

  SNELGIDS
  Geavanceerde instellingen en functies
  Meer details over de instellingen en functies van uw
  Amplicomms M7000 vindt u in deze handleiding. Voorbeelden:


  De snelkiestoetsen instellen -> pagina 32.  Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek ->
  pagina 27.

  Vragen en antwoorden
  De M7000 wordt meestal zonder SIM−kaart geleverd. De
  onderstaande ˆVragen en Antwoorden˜ (V & A) bevatten
  praktische aanwijzingen.
  Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIM−kaart
  geleverd?
  Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon
  en willen graag hun SIM−kaart in de nieuwe telefoon
  blijven gebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummer geldig blijft. Als de oude kaart een Prepaid−SIM
  betreft, blijft ook het tegoed op de kaart bewaard.

  10 • Page 13

  SNELGIDS
  Waar koop ik een SIM−kaart?
  SIM−kaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook
  grotere supermarkten bieden telefoondiensten en
  SIM−kaarten aan. Bij uw keuze van een bepaalde
  SIM−kaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op
  voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in
  zeer afgelegen gebieden geen netwerkontvangst hebben.
  Waarom heeft de mobiele telefoon geen eigen telefoonnummer?
  Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder.
  Het wordt op de SIM−kaart opgeslagen.
  Kan ik de SIM−kaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?
  Ja, de SIM−kaart is overdraagbaar. Hij mag echter niet
  ouder dan drie jaar zijn. Sommige oudere SIM−kaarten
  zijn nog van een vroegere kaartgeneratie en zijn daarom
  niet compatibel met de M7000.

  11 • Page 14

  SNELGIDS
  Kan ik SIM−kaarten van willekeurige netwerkaanbieders
  van een mobiel netwerk gebruiken?
  Ja. De mobiele telefoon van Amplicomms is een zogeheten ’open’ SIM−kaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet
  aan een bepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een
  mobiel netwerk gebonden.
  Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?
  Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aanbieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De
  ene is een abonnement − hierbij gaat u een overeenkomst
  aan voor een overeengekomen looptijd van meerdere
  maanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant
  die hun mobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk
  gebruiken. De andere vorm is de prepaidtelefoon, soms
  ook Pay−As−You−Go (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de
  kaart de eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem
  telkens bij als dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig

  12 • Page 15

  SNELGIDS
  direct via de telefoon of online of in veel winkels of ook
  op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder
  geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.
  Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?
  De netwerkaanbieders leveren hun SIM−kaarten normaal
  gesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt u
  ook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kunt
  opvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heeft
  een eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder.
  Voer het nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo
  wordt vervolgens genoemd.

  13 • Page 16

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  De telefoon in detail
  Bedieningselementen
  De uitleg over de bedieningselementen vindt u op pagina's 2 en 3.

  Bijzondere toetsfuncties
  Softkey links

  In ruststand -> Weergave van het
  hoofdmenu; Elk menu beschikt over
  andere functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. OK).

  Softkey rechts

  In ruststand -> Weergave van het
  telefoonboek; Elk menu beschikt
  over andere functies, die boven de
  softkeys in de display worden weergegeven (bv. Terug).

  Snelkiestoetsen

  M1, M2, M3: Met een korte druk op
  de toets wordt het opgeslagen telefoonnummer gebeld. U kunt tele-

  14 • Page 17

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  foonnummers uit het telefoonboek
  opslagen in deze toetsen (zie "Een
  contact uit het telefoonboek opslaan
  in een snelkiestoets", pagina 32).
  Opmerking: Omdat het telefoonnummer gewoon met een korte
  druk op de toets wordt uitgevoerd,
  kan het soms gebeuren dat het
  nummer per abuis wordt gekozen.
  Beltoets

  - Voor het kiezen van een nummer
  en om een gesprek aan te nemen.
  - Voor het openen van de gesprekkenlijst/Kiesherhaling.

  Oplegtoets

  - Om een gesprek te beëindigen of
  af te wijzen.
  - Terugkeren naar beginstand (bij
  programmering).
  - Voor het in-/uitschakelen van het
  toestel.

  15 • Page 18

  DE TELEFOON
  Navigatietoets

  IN DETAIL
  Met de navigatietoets navigeert u
  door het menu. In ruststand biedt
  de navigatietoets snelle toegang tot
  bepaalde menu-opties, die u zelf
  kunt instellen (zie pagina 61).
  Fabrieksmatig zijn de toetsen als
  volgt ingesteld:
  ▲ - Snelfuncties: Snelle toegang
  tot de belangrijkste instellingen.
  ▼ - Instelling wekker: Programmering van de wekker.
  ◄ - Instelling profiel: Selectie/definitie van een gebruikersprofiel.
  ► - Geluidsinstellingen: Instelopties voor beltoon, wekker etc.
  ◉ - Rode knop in het midden van
  de navigatietoets

  16 • Page 19

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  In ruststand: Weergave van het
  menu
  In het menu: Functie „OK “.
  Cijfertoets 1

  Lang drukken (ca. 3 sec) om het
  telefoonnummer van uw mailbox te
  bellen (indien opgeslagen).

  Sterretje

  - Bij het invoeren van een internationaal kengetal „+“ (2 x kort drukken) of het invoeren van P / W
  (eventueel nodig voor toestelnummers of het van op afstand beluisteren van het antwoordapparaat).
  - Bij het invoeren van tekst: Weergave van de tabel met speciale tekens.

  Hekje

  - In ruststand: Lang drukken schakelt heen en terug tussen het geselecteerde profiel en de geluidloze
  stand.
  - Bij het invoeren van tekst: De invo-

  17 • Page 20

  DE TELEFOON

  IN DETAIL
  ermodus omschakelen (grote/kleine
  letters/cijfers).

  +/- toets

  - In ruststand: He volume van de
  toetsentoon instellen
  - Tijdens een gesprek: Om het volume van de hoorn in te stellen.

  Versterkertoets

  (BOOST) In ruststand: ca. 2 sec drukken schakelt de zaklamp aan/uit.
  Tijdens een gesprek: Kort drukken
  schakelt de volumeversterking van
  de hoorn aan/uit.

  Alarmnummer-schakelaar Activeert het alarmnummer.
  Meer details daarover op pagina 52.

  Symbolen in de display
  Netwerk beschikbaar/Signaalsterkte
  Laadstand van de batterij (zie ook pagina 7)
  Ongelezen tekstberichten

  18 • Page 21

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  Onbeantwoorde oproep
  Doorverbinding geactiveerd
  Alarm/wekker ingesteld en geactiveerd
  Versterker ingeschakeld
  Profiel "Buiten" ingesteld
  Profiel "Binnen" ingesteldt
  Gebruik met headset
  Bluetooth geactiveerd
  Het "roaming"-symbool verschijnt wanneer de telefoon bij een andere telecom is aangemeld. Dit kan
  bv. gebeuren wanneer u naar het buitenland reist. De
  "roaming" is afhankelijk van uw telecomaanbieder.
  Voor meer informatie neemt u contact op met uw
  telecomaanbieder.

  19 • Page 22

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  De telefoon gebruiken
  Algemene informatie over het gebruik van de
  telefoon
  Het gebruiken en programmeren van de mobiele telefoon
  gebeurt via menu's.


  Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼ om in menu's en lijsten
  (bv. in het telefoonboek) naar boven en onderen te bladeren (te scrollen).  Druk op Terug om naar de vorige stap te gaan.  Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.  Bij het invoeren van tekst (bv. in het telefoonboek of in
  een sms) schakelt u met de toets # tussen grote en
  kleine letters, grote beginletters of cijfers (grote letters:
  ABC, kleine letters: abc; grote beginletter: Abc; cijfers:
  123).  Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼/ ◄/► om de cursor te
  bewegen en Wissen om tekens te wissen.

  20 • Page 23

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Belangrijke opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van de display uitgeschakeld is, kunt u op om
  het even welke toets drukken om de verlichting
  opnieuw in te schakelen. Als u een tweede maal op
  dezelfde toets drukt, wordt de specifieke functie uitgevoerd.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  Uitschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt. Na
  enkele seconden wordt de telefoon uitgeschakeld (donkere display).
  Inschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt tot de
  achtergrondverlichting van de display is ingeschakeld.
  Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in en druk op OK. U
  dient de PIN-code niet in te voeren wanneer deze is gedeactiveerd op uw SIM-kaart (zie ook pagina 63 "SIM-blokkering"; niet bij alle telecomaanbieders beschikbaar).

  Zaklamp gebruiken
  Inschakelen: Druk in ruststand gedurende 2 seconden op

  21 • Page 24

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  de versterkertoets (BOOST).
  Uitschakelen: Druk in ruststand gedurende 2 seconden op
  de versterkertoets (BOOST).
  Opmerking:
  - Het licht wordt geproduceerd door een krachtige
  led-lamp. Richt de lamp nooit direct op de ogen of
  op optische apparaten.
  - Houd er rekening mee dat het gebruik van de
  zaklamp de duur van de batterij erg verkort.

  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren


  De telefoon moet in ruststand staan (SIM-kaart ingestoken en toestel ingeschakeld).  Voer het telefoonnummer in, met inbegrip van het
  land- en regionummer. Om een + in te voeren voor een
  landnummer, drukt u tweemaal snel na elkaar op de
  toets .
  Druk op de groene beltoets om het nummer te kiezen.
  Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de rode
  oplegtoets.

  22 • Page 25

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Nummer kiezen met geheugentoetsen


  Druk langere tijd (ca. 3 sec) op de vooraf geprogrammeerde cijfertoets . Het opgeslagen telefoonnummer
  wordt nu gekozen. Om de geheugentoetsen te programmeren, zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in een geheugentoets", pagina 31.

  Nummer kiezen met snelkiestoetsen


  Druk kort op de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets. Het opgeslagen telefoonnummer wordt nu gekozen. Voor het programmeren van de snelkiestoetsen,
  zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in een
  snelkiestoets", pagina 32.

  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer
  kiezen uit de gesprekkenlijst


  Druk in ruststand op de groene beltoets. Nu verschijnt
  een lijst met de laatste buitengaande, binnenkomende

  23 • Page 26

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  en afgewezen gesprekken. Selecteer met de pijltoetsen
  ▲ /▼ een van de gesprekken.


  Druk op de groene beltoets om het geselecteerde nummer te bellen.

  Een oproep aannemen


  Wanneer uw telefoon rinkelt, drukt u op de groene beltoets.


  Druk op de rode oplegtoets om de oproep af te
  wijzen. De oproeper hoort dan een bezettoon
  (afhankelijk van de telecomaanbieder).
  Met de rechter softkey kunt u de beltoon uitschakelen („Stil“). Daarna kunt u met de rechter softkey de
  oproep afwijzen („Verwe.“).
  Met de linker softkey kunt u de volgende opties
  selecteren:

  -

  Beantwoorden -> Gesprek aannemen

  -

  Afbuigen -> De oproep doorverbinden naar een
  ander telefoonnummer.

  24 • Page 27

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Het volume instellen


  Tijdens een gesprek kunt u met de toetsen + / - op de
  rechterkant van het toestel het volume instellen. De
  instelling wordt opgeslagen.

  Handenvrij bellen


  Druk tijdens een gesprek op H-vrij. Het gesprek is dan
  via de luidspreker te horen.  Om de luidspreker uit te schakelen drukt u op H-in d..
  De luidspreker wordt nu uitgeschakeld.

  De microfoon uitschakelen
  (mute/geluidsdemping)


  Druk tijdens een gesprek op Opties, selecteer vervolgens Dempen en druk op Aan. De microfoon wordt nu
  uitgeschakeld.  Om de microfoon opnieuw in te schakelen, drukt u op
  Opties, kies vervolgens Dempen en druk op Uit.

  25 • Page 28

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Een conferentiegesprek voeren
  Een "conferentiegesprek" is een optie van uw telecomnetwerk, waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd met
  elkaar kunnen telefoneren (afhankelijk van de telecomaanbieder).


  Bel de eerste deelnemer.  Druk op Opties, selecteer vervolgens Nieuw gesprek
  en druk op OK.  Voer het telefoonnummer van de tweede deelnemer in
  of selecteer Opties en Telefoonboek om een nummer
  ut het telefoonboek te kiezen.  Druk op Opties en selecteer Oproepen - OK.  Wanneer de tweede deelnemer zich meldt, drukt u op
  Opties en selecteert u Conferentie - OK om alle partijen met elkaar te verbinden.

  26 • Page 29

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Menu "Telefoonboek"
  U kunt (max. 500) namen en telefoonnummers opslaan in
  het interne telefoonboek en op de SIM-kaart.

  Het telefoonboek openen


  Druk in de ruststand op Namen

  ofwel


  Tijdens een gesprek drukt u op Opties, selecteer vervolgens Telefoonboek en druk op OK.

  Bezette geheugenplaatsen testen
  Om vast te stellen hoeveel namen en telefoonnummers
  opgeslagen zijn, drukt u op Namen -> Opties, -> Telefoonboekinstellingen -> OK -> Geheugentoestand -> OK . Nu
  verschijnt informatie over de nog beschikbare plaatsen in
  de mobiele telefoon en op de SIM-kaart.

  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek


  Druk op Namen -> Opties, -> Contact toevoegen -> OK.

  27 • Page 30

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Selecteer of u het nieuwe contact wilt opslaan op de
  mobiele telefoon of op de SIM-kaart en druk op OK.
  Tip: Als u „Naar SIM“ selecteert, kunt u enkel de

  naam en een telefoonnummer opslaan.


  Voer een naam in en druk op ▼.  Voer een (eerste) telefoonnummer in en druk op ▼.  Voer indien gewenst aanvullende telefoonnummers in
  (privénummer/kantoornummer).
  Druk erna telkens op ▼.  Selecteer een beltoon voor dit contact. Gebruik de
  pijlen ◄ en ► om de beltoon te selecteren. Als u Rec
  Ring selecteert kunt u een eigen beltoon opnemen of
  een tekst inspreke via de microfoon van de telefoon.
  Deze eigen opname wordt als “Belgtoon” weergegeven. Druk daarvoor op de rode knop in het midden van
  de navigatietoets, druk vervolgens op Opties -> Nieuwe opname -> OK of nogmaals op de rode knop in het
  midden van de navigatietoets.
  Overige opties:

  28 • Page 31

  MENU "TELEFOONBOEK"
  - Lijst -> Om de lijst met beltonen te openen. Met
  Opties kunt u nieuwe beltonen weergeven en wissen.


  Druk op Opties, -> Gereed -> OK. Beantwoord het volgende bevestigingsbericht met Ja.
  Tip voor „Eigen beltoon“:
  U kunt bv. „Peter belt“ opnemen als beltoon. Als u
  deze beltoon dan toewijst aan Peter, hoort u „Peter
  belt“ wanneer u een oproep van Peter ontvangt.

  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer met de pijltoetsen een contact, of voer de  Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.

  eerste letter van een naam in.

  Een contact in het telefoonboek wijzigen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.

  29 • Page 32

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Selecteer het contact, druk op Opties, selecteer Bewer-  Voer de gewenste wijzigingen door.  Druk op Opties, -> Gereed -> OK. Beantwoord het vol-

  ken en druk op OK.

  gende bevestigingsbericht met Ja.

  Een contact in het telefoonboek wissen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer een contact, druk op Opties, selecteer Verwijderen en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Alle contacten uit het telefoonboek wissen


  Druk op Namen -> Opties, -> Telefoonboekinstellingen
  -> OK -> Alle contacten verwijderen. Selecteer of u een
  contact in het telefoontoestel of op de SIM-kaart wilt
  wissen, en bevestig uw keuze.

  30 • Page 33

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Opmerking:
  • Om alle contacten in de mobiele telefoon te wissen
  hebt u de veiligheidscode van de telefoon nodig.
  Deze is fabrieksmatig ingesteld als 1122.
  • Om alle contacten op de SIM-kaart te wissen moet
  u de PIN-code van de SIM-kaart invoeren.

  Alle contacten kopiëren


  Druk op Namen -> Opties, -> Telefoonboekinstellingen
  -> OK -> Contacten kopiëren. Selecteer of u een contact uit het telefoontoestel wilt kopiëren op de telefoon
  of een contact van op de telefoon wilt kopiëren naar de
  SIM-kaart, en bevestig uw keuze.

  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  geheugentoets


  Druk op Namen -> Opties, -> Telefoonboekinstellingen
  -> OK -> Snelkiezen en druk op OK.  Controleer eerst of de snelkiesfunctie is ingeschakeld.

  31 • Page 34

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Opmerking: Als onder Toestand de optie "Uit" staat,
  drukt u op de linker softkey (Aan) om de functie in te
  schakelen.


  Selecteer Nummer instellen en druk op OK.  Selecteer een toets uit de lijst (2…9) en druk op Bewerken.  Selecteer Van telefoonboek -> OK, markeer een contact
  en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.
  ofwel
  Selecteer Nummer bewerken -> OK, voer een telefoonnummer in en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Een contact uit het telefoonboek opslagen op
  een snelkiestoets


  Druk op Menu -> Instellingen -> Family Nummer -> OK  Selecteer een snelkiestoets (M1, M2, M3) en druk op
  OK.

  32 • Page 35

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Wijzig indien nodig de naam van de toets en druk op ▼  Druk op Bewerken -> Van telefoonboek -> OK,

  .
  selecteer een contact en druk op OK.
  ofwel
  Druk op Bewerken -> Nummer bewerken -> OK, voer
  een telefoonnummer in en druk op OK.
  Opmerking: Om een contact te wijzigen of te wissen,
  drukt u op Opties, -> Nummer bewerken

  Overige opties
  Als u het telefoonboek hebt geopende en een contact
  hebt geselecteerd, drukt u op Opties om een van de volgende opties te selecteren:


  Bekijken: Een contact wordt weergegeven.  Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer te
  verzenden.

  33 • Page 36

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Bewerken: U kunt de gegevens van een contact wijzigen.  Verwijderen: Om een contact te wissen;  Kopiëren: U kunt een contact in de telefoon of op de
  SIM-kaart kopiëren.  Verplaatsen: U kunt een contact naar de telefoon of
  naar de SIM-kaart verplaatsen. Daarbij wordt het contact gewist uit het oorspronkelijke geheugen.  Contact verzenden: U kunt contactgegevens als tekstbericht verzenden.  Aan zwarte lijst toevoegen: Om het contact toe te voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.  Oproepgroepen: U kunt groepen van contactpersonen
  definiëren. In deze groepen kunt u contacten uit het
  telefoonboek groeperen.

  34 • Page 37

  MENU „SMS“
  Menu „SMS“
  U kunt tekstberichten (SMS:Short Message Service) verzenden en ontvangen. De ontvangen tekstberichten worden ofwel in de telefoon ofwel op de SIM-kaart opgeslagen. Ongelezen tekstberichten worden in de inbox opgeslagen. Wanneer u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen,
  verschijnt een bericht daarover in de display.
  Als het geheugen vol is, ontvangt u daarover een waarschuwing. Om nieuwe tekstberichten te kunnen ontvangen, moeten alle tekstberichten worden gewist.

  Menu „Berichten“
  Nadat u op Menu -> Berichten -> OK hebt gedrukt, hebt u
  de volgende mogelijkheden:


  Bericht schrijven: Een nieuwe sms schrijven.  Postvan in: Opent de lijst van ontvangen tekstberichten.  Concepten: Opent de lijst met ontwerpen.

  35 • Page 38

  MENU „SMS“


  Postvak uit: Opent de lijst van tekstberichten die nog
  moeten worden verzonden.  Verzonden berichten: Opent de lijst van de verzonden
  tekstberichten.
  Berichten verwijderen: U kunt het tekstbericht wissen.
  Uitgezonden bericht: Als uw telecomaanbieder deze
  dienst ondersteunt, kunt u deze functie instellen.  Sjablonen: Opent de lijst met sjablonen.  SMS-instellingen: Hier kunt u diverse instellingen voor
  tekstberichten aanpassen.

  Nummer sms-centrale testen/wijzigen
  Dit speciale nummer is nodig voor het verzenden en ontvangen van tekstberichten. Het nummer staat correct
  opgeslagen op de SIM-kaart. In bepaalde gevallen is het
  nodig dit nummer te testen of ook te wijzigen.


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> OK -> SMSinstellingen en druk op OK.  36

  Selecteer Profielinstellingen en selecteer het actieve • Page 39

  MENU „SMS“
  profiel (groen vinkje ervoor).


  Druk op Opties, selecteer Bewerken en druk op OK.  Selecteer het SMSC-adres (het telefoonnummer van de
  sms-centrale van uw telecomaanbieder) en druk op
  OK.  Verwijder indien nodig met Wissen het weergegeven
  telefoonnummer, en voer met de cijfertoetsen het nieuwe nummer in en druk op OK.

  Een tekstbericht schrijven en verzenden


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Bericht schrijven
  en druk op OK.  Schrijf uw tekstbericht met behulp van de cijfertoetsen.
  Meer details over het invoeren van tekst vindt u in
  hoofdstuk "Algemene informatie over het gebruik van
  de telefoon", pagina 20.  Wanneer u de tekst hebt ingevoerd, drukt u op Opties,
  selecteer vervolgens Verzenden naar en druk op OK.  Selecteer Nummer invoeren, druk op OK, voer het tele-

  37 • Page 40

  MENU „SMS“
  foonnummer van de ontvanger in, met inbegrip van
  het land- of regionummer, en druk op OK.


  Het ingevoerde nummer wordt weergegeven.  Druk op Opties, selecteer Zenden en druk op OK.

  ofwel


  Selecteer Van telefoonboek toevoegen en druk op OK.  Selecteer een contact en druk op OK.  Het geselecteerde contact wordt weergegeven.  Druk op Opties, selecteer Zenden en druk op OK.

  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Postvan in en
  druk op OK.  Selecteer een binnengekomen bericht.  Druk op OK om het bericht te lezen.  U kunt zowel de tekst als de datum en het uur van ontvangst lezen.  38

  Druk op Opties. U hebt de volgende mogelijkheden: • Page 41

  MENU „SMS“
  -

  Antwoorden: U kunt direct een antwoord schrijven
  naar het telefoonnummer van de afzender.

  -

  Verzender opbellen: U kunt de afzender opbellen.

  -

  Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar een
  ander telefoonnummer.

  -

  Verwijderen: U kunt het tekstbericht wissen.

  -

  Alles verwijderen: U kunt alle tekstberichten wissen.

  -

  Geavanceerd
  -

  Nummer gebruiken: U kunt het telefoonnummer
  van de afzender bellen, in het telefoonboek opslaan of een tekstbericht zenden.

  -

  Kopiëren naar telefoon: U kunt het tekstbericht

  -

  Verplaatsen naar telefoon: U kunt het tekstbe-

  vanuit de SIM-kaart kopiëren naar de telefoon
  richt vanuit de SIM-kaart verplaatsen naar de
  telefoon.

  39 • Page 42

  MENU „SMS“
  -

  Alles kopiëren: U kunt alle tekstberichten vanuit
  de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd
  kopiëren.

  -

  Alles verplaatsen: U kunt alle tekstberichten
  vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd verplaatsen.

  40 • Page 43

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  Menu „Oproepcentrum“
  Wanneer u een nieuwe oproep hebt ontvangen, verschijnt
  een bericht daarover in de display.


  Druk op Terug om de weergave te wissen. Er verschijnt
  een symbool in de display om de nieuwe oproep weer
  te geven. Deze oproep is bovendien als "normaal" te
  zien in de lijst Gemiste gesprekken.  Druk op Bekijken om het telefoonnummer/de naam
  van de beller te zien.  Druk op Opties. De overige opties zijn hieronder
  beschreven onder "Gesprekkenlijst bekijken".

  Gesprekkenlijst bekijken


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gespreksgeschiedenis en druk op OK.  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande
  gesprekken of Inkomende gesprekken wilt openen en
  druk op OK.

  41 • Page 44

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  Binnen de lijsten hebt u meerdere opties:
  Druk op Opties en maak uw keuze uit de volgende
  opties:
  -

  Bekijken: De details worden weergegeven.

  -

  Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer te
  verzenden.

  -

  Opslaan in telefoonboek: Het contact wordt opgeslagen in het telefoonboek.

  -

  Aan zwarte lijst toevoegen: Om het contact toe te
  voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.

  -

  Voor oproep bewerken: Om het telefoonnummer te
  bewerken voordat u het terugbelt.

  -

  Verwijderen: Om het contact te wissen.

  Gesprekkenlijst wissen


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gespreksgeschiedenis en druk op OK.  42

  Selecteer Verslag wissen en druk op OK. • Page 45

  MENU „OPROEPCENTRUM“


  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande
  gesprekken of Inkomende gesprekken of Alles verwijderen wilt, en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Overige opties


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gespreksgeschiedenis en druk op OK.  Selecteer Gesprektijden en druk op OK. U ziet de tijden
  van het Laatste gesprek, de Uitgaande gesprekken en
  Inkomende gesprekken.
  Selecteer Alles resetten op de gesprekstijden te wissen. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.  Selecteer SMS-teller en druk op OK. U ziet het aantal
  Verzonden en Ontvangen berichten. Selecteer Reset.
  (linker softkey) op de teller te wissen. Bevestig het
  bevestigingsbericht met Ja.

  43 • Page 46

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  Oproepinstellingen


  Als u op Menu-> Oproepcentrum -> Oproepinstellingen -> OK drukt, hebt u de volgende opties:


  ID van oproeper: Om de weergave van uw telefoonnummer aan het gebelde nummer in te stellen.
  -

  Door netwerk ingesteld: Standaardinstelling van
  het telecomnetwerk gebruiken.  -

  ID verbergen: Uw telefoonnummer niet tonen.

  -

  ID verzenden: Uw telefoonnummer tonen.

  Gesprek in den wacht: Om de gewenste actie bij
  een tweede oproep tijdens een gesprek in te stellen.
  -

  Activeren: Het tweede gesprek wordt aangeduid
  met een waarschuwingstoon in de hoorn.

  -

  Inactiveren: De tweede beller hoort een bezettoon.

  -

  Opvraagtoestand: Informatie over de huidige
  instelling.  Gesprek doorverbinden: Om het doorverbinden van
  gesprekken in te stellen.

  44 • Page 47

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  -

  Alle sprakverbindingen: U kunt de functie om
  een oproep door te verbinden Activeren (voer
  vervolgens het doeltelefoonnummer in of
  selecteer Naar voicemail wanneer de oproepen
  moeten worden doorverbonden naar uw mailbox), Inactiveren of u kunt met de optie
  Opvraagtoestand de huidige instelling opvragen.

  -

  Indien onbereikbaar: Doorverbinding van oproepen als uw mobiele telefoon buiten bereik is (uitgeschakeld of "geen netwerk"). Instellingsopties,
  zie „Alle sprakverbindingen“.

  -

  Indien geen antwoord: Doorverbinding van
  oproepen als u een oproep niet aanneemt.
  Instellingsopties, zie „Alle sprakverbindingen“.

  -

  Indien bezet: Doorverbinding van oproepen als
  uw mobiele telefoon bezet is. Instellingsopties,
  zie „Alle sprakverbindingen“.

  45 • Page 48

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  -

  Alle gegevensverbindingen: Doorverbinding van
  alle tekstberichten. Instellingsopties, zie „Alle
  sprakverbindingen“.

  -

  Alle doorverbindingen annuleren: Alle doorverbindingen uitschakelen.  Gesprek blokkeren: Om inkomende en uitgaande
  oproepen te blokkeren. Het in te voeren wachtwoord daarvoor is fabrieksmatig ingesteld op 1234.
  U kunt dit wijzigen in een persoonlijk wachtwoord (> Wachtwoord om blokkade te veranderen).
  -

  Uitgaande gesprekken: Als u Alle gesprekken
  blokkeert, kunt u geen oproep meer maken. Als
  u Internationale gesprekken blokkeert, kunnen
  geen oproepen naar buitenlandse netwerken
  worden gemaakt. Als u Internationaal behalve
  thuis kiest, kunnen enkel nog oproepen vanuit
  het netwerk van uw telecomaanbieder (van wie
  u de SIM-kaart hebt) worden uitgevoerd.

  46 • Page 49

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  -

  Inkomende gesprekken: Als u de optie Alle
  gesprekken activeert, worden geen inkomende
  oproepen meer weergegeven - u bent niet meer
  bereikbaar. De instelling Bij roaming blokkeert
  alle inkomende oproepen wanneer u zich buiten
  het netwerk van uw thuisland bevindt (bv.
  tijdens een vakantie in het buitenland).

  -

  Alles annuleren: Alle blokkeringen verwijderen.

  -

  Wachtwoord om blokkade te veranderen: Om
  het wachtwoord voor het in-/uitschakelen van de
  oproepblokkering te wijzigen. Fabrieksmatig is
  dit wachtwoord ingesteld als 1234.  Gesloten gebruikersgroep: Deze functie is afhankelijk van uw telecomaanbieder. Vraag bij uw telecomaanbieder meer details over de beschikbaarheid
  en de nodige instellingen ervan.  Geavanceerde instellingen:
  -

  Zwarte lijst: U kunt een lijst met telefoonnum-

  47 • Page 50

  MENU „OPROEPCENTRUM“
  mers invoeren die zullen worden geblokkeerd.
  Als u deze optie hebt ingeschakeld, worden alle
  oproepen vanuit dit telefoonnummer niet meer
  weergegeven.
  -

  Automatich herhalen: Als deze functie is ingeschakeld, worden telefoonnummers die de eerste maal "bezet" waren, automatisch opnieuw
  gekozen (met een interval van 5 minuten, max. 5
  pogingen).

  -

  Weergave van gespreksduur: Als deze functie is
  ingeschakeld, wordt in de display de duur van
  het huidige gesprek weergegeven.

  -

  Herinneren aan gespreksduur: U kunt instellen
  of u tijdens een gesprek na een bepaalde tijd
  een waarschuwingstoon hoort om u op de duur
  van het gesprek te wijzen. Bij Enkel kunt u een
  tijdsduur tot max. 3000 sec (= 50 min) instellen,
  bij Periodiek een tijdsduur tussen 30 en 60
  seconden.

  48 • Page 51

  MENU „SOS“
  Menu „SOS“
  Deze telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie. U
  kunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of een telefoonnummer van een alarmcentrale
  invoeren.

  Nummer voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling ->
  SOS-instelling en druk op OK.  Selecteer Set 5 nummers wanneer de noodoproep
  naar 5 opgeslagen telefoonnummers (zie onder) moeten gaan of selecteer Stel bell centum wanneer de
  noodoproep naar een alarmcentrale moet gaan. Als u
  Uit selecteert, wordt de noodoproepfunctie gedeactiveerd.

  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling en druk
  op OK.

  49 • Page 52

  MENU „SOS“


  Selecteer Stel SOS-nummers -> OK, markeer een van
  de 5 beschikbare geheugenplaatsen en druk op Bewerken.  Selecteer Van telefoonboek om de telefoonnummers
  uit het telefoonboek over te nemen, of selecteer Nummer bewerken om het telefoonnummer direct in te
  voeren.

  ofwel


  Selecteer Bell centraal nummer -> OK en voer het
  gewenste telefoonnummer in.
  Opmerking: Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie,
  brandweer of ambulance in te voeren. U dient een
  "privé" noodnummer te gebruiken.

  Bericht voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling -> Stel
  uitgaande stem MSG en druk op OK.

  50 • Page 53

  MENU „SOS“


  Selecteer Standaard, wanneer een standaard gesproken bericht moet worden verzonden.

  ofwel


  Selecteer Gebruikers opgenomen wanneer een door
  uzelf ingesproken bericht moet worden verzonden. Om
  deze instelling te kunnen gebruiken, moet u vooraf een
  gesproken bericht opnemen (zie onder).

  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen


  Druk op Menu, selecteer SOS -> Gebruikers opgeno-  Druk op Opties, selecteer vervolgens Nieuwe opname

  men en druk op OK.
  en druk op OK.


  Spreek nu uw persoonlijke bericht in in de microfoon
  van de telefoon.  Om de opname te beëindigen, drukt u op Stoppen.  Beantwoord nu het bevestigingsbericht met Ja.

  51 • Page 54

  MENU „SOS“
  Verloop van een noodoproep
  Schuif de noodoproepschakelaar op de achterkant van het
  toestel in de bovenste stand - SOS wordt nu zichtbaar.
  Zodra de automatische noodoproep begint, hoort u enkele seconden lang een 'sirene'-toon.
  Bij het instellen van "enkelvoudige noodnummers":


  Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.  Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt,
  wordt het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers (max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u
  slechts één noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit
  nummer steeds herhaald. Deze cyclus wordt zo lang
  herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg
  is. De cyclus stopt zodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodbericht wordt dan afgespeeld. Als de
  gebelde persoon tijdens of minstens 10 seconden na
  het einde van uw noodbericht op de toets "0" van zijn
  telefoon drukt, wordt op uw telefoon de luidspreker

  52 • Page 55

  MENU „SOS“
  geactiveerd en kunt u persoonlijk met de gebelde persoon spreken.
  • Opgelet: Vermeld in uw noodbericht uitdrukkelijk dat
  de gebelde persoon op de knop "0" moet drukken
  om met u te kunnen spreken. Als dat niet gebeurt,
  wordt de oproepcyclus voortgezet. Hiermee wordt
  voorkomen dat de oproepcyclus wordt stopgezet bv.
  wanneer een antwoordapparaat de noodoproep
  beantwoordt.
  • De oproepcyclus wordt na het beëindigen van een
  beantwoorde noodoproep voortgezet tot u de cyclus
  stopzet (de noodoproepschakelaar terug naar onderen schuiven).

  Noodoproepcyclus stopzetten
  Schuif de noodoproepschakelaar terug in de onderste
  positie.

  53 • Page 56

  MENU „INSTELLINGEN“
  Menu „Instellingen“
  Gebruikersprofielen
  U kunt meerdere profielen (speciale instellingen naargelang gebruiker of omgeving) opslaan, die u wanneer
  nodig snel kunt activeren.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Gebruikersprofielen en druk op OK.  Selecteer een van de profielen en druk op Opties.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Activeren: Het profiel en de verwante instellingen
  wordt geactiveerd.

  -

  Naar wens instellen: Pas de instellingen van het
  geselecteerde profiel aan.
  -

  Tooninstellingen
  -

  Inkomend gesprek - Selectie van de beltoon

  -

  Wekker - Selectie van de toon van de wekker/het alarm

  -

  54

  Inschakelen - Selectie van de toon voor het • Page 57

  MENU „INSTELLINGEN“
  inschakelen van de mobiele telefoon
  -

  Uitschakelen - Selectie van de toon voor het
  uitschakelen van de mobiele telefoon

  -

  Deksel open - Toon bij het openklappen van
  de telefoon

  -

  Deksel dicht - Toon bij het dichtklappen van
  de telefoon

  -

  Bericht - Toon bij ontvangst van een tekstbericht

  -

  Toetsenbord - Stel de toon voor het kiezen
  van een nummer in: een Klik, een Toon, de
  weergave van het cijfer met een Menselijk
  stemgeluid 1 of Stil.

  -

  Geluidssterkte: Selecteer het volume van de
  Ringtone, de Toetstoon en de Alarmtoon.

  -

  Meldingstype: Selecteer of een oproep moet
  worden gemeld door Bellen, Alleen trillen, Trillen en bellen of eerst Trillen daarna bellen.

  55 • Page 58

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Ringtone: U kunt kiezen tussen Enkel, Herhalen

  -

  Extra toon: U kunt individuele alarmtonen voor

  en Stijgend.
  diverse toestanden in- of uitschakelen (Waarschuwing / Fout / Kamp aan / Verbinden).
  -

  Antwoordstand: Als u de optie Antwoord
  bedekken selecteert, kunt u een oproep beantwoorden door de telefoon open te klappen.
  Wanneer de optie Willekeurige toets is geactiveerd, kunnen inkomende oproepen worden
  beantwoord met om het even welke toets
  (behalve de rechter softkey en de rode oplegtoets.
  Als geen enkele optie is geselecteerd, kunt u een
  oproep enkel beantwoorden door op de groene
  beltoets te drukken.

  56 • Page 59

  MENU „INSTELLINGEN“
  Snelkiestoetsen
  U kunt in de snelkiestoetsen M1, M2 en M3 uw meest
  gebruikte telefoonnummers opslaan.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Family Nummer en druk op OK.  Selecteer een snelkiestoets en druk op OK.  Wijzig indien gewenst de naam (max. 4 tekens) en
  druk vervolgens op ▼.  Druk op Bewerken en selecteer een contact uit het
  telefoonboek, voer het telefoonnummer handmatig is
  of wis het weergegeven telefoonnummer.

  Klankinstelling
  Stel de gewenste klank voor uw hoorn/luidspreker in.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Toonregeling
  en druk op OK.  Selecteer Normale frequentie, Lage frequentie of
  Hoogfrequentie en druk op OK.

  57 • Page 60

  MENU „INSTELLINGEN“
  Geluidsversterking in-/uitschakelen


  Druk op Menu, selecteer Instelllingen -> BOOST en
  druk op OK.  Selecteer Boost Aan om te geluidsversterking algemeen uit te schakelen of Boost Uit om de geluidsversteking algemeen uit te schakelen.
  Als u de geluidsversterking algemeen hebt uitgeschakeld, kunt u toch tijdens een gesprek het volume van
  de hoorn verhogen met behulp van de versterkertoets
  (zie pagina 2).

  Langdurig gebruik van het maximale hoornvolume kan
  gehoorschade veroorzaken.

  Telefooninstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Telefooninstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  58

  Tijd en datum: In dit menu kunt u de tijdzone • Page 61

  MENU „INSTELLINGEN“
  selecteren (Woonplaats instellen), de tijd en datum
  en ook het formaat instellen (tijd: 24/12u; datum:DD
  MM JJJJ / MM DD JJJJ / JJJJ MM DD / Scheidingsteken in datum).
  -

  In- en uitschakelen plannen: U kunt tot vier automatische in- en uitschakeltijden voor uw telefoon
  instellen. Selecteer een optie en druk op Bewerken.
  Selecteer onder Status met de pijltoetsen ◄/►
  „Activeren“ om de functie in te schakelen. Selecteer
  vervolgens of de telefoon automatisch moet worden ingeschakeld („Inschakelen“) of worden uitgeschakeld („Uitschakelen“). Voer nu de gewenste tijd
  in en druk ten slotte op OK.
  Opmerking: Houd er rekening mee dat bij het
  inschakelen van de telefoon eventueel de PINcode van de SIM-kaart moet worden ingevoerd.
  Zie ook -> Veiligheidsinstellingen /SIM-lock,
  pagina 63.

  59 • Page 62

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Taal: Stel de weergave taal in.

  -

  Voorkeursmethode voor invoer: Stel in welke instelling u wilt gebruiken voor het invoeren van tekst
  (invoer in het telefoonboek/tekstberichten).

  -

  Weergave
  -

  Behang: Selecteer de achtergrond voor de display in ruststand.

  -

  Schermbeveiliging: Selecteer onder Instellingen
  /Toestand of de screensaver algemeen in- of uitgeschakeld moet zijn, en stel een wachttijd in
  voor het inschakelen van de screensaver (wanneer de functie „Aan“ staat). Onder Selecteren
  vindt u een aantal motieven voor de screensaver.

  -

  Weergave bij inschakelen / Weergave bij uitschakelen: Selecteer een animatie dat bij het inof uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

  60 • Page 63

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Toegekende toets: U kunt de navigatietoetsen ▲ /▼/
  ◄/► snelkoppelen aan diverse menupunten. Wanneer u dan in ruststand op deze toets drukt, wordt
  onmiddellijk het desbetreffende menupunt geopend.


  Selecteer een toets (Omhoog, Omlaag, Links of
  Rechts), druk op Bewerken en selecteer een
  functie uit de lijst. Om dit op te slaan, drukt u op
  OK.

  -

  Diverse instellingen
  -

  lcd-verlichtin: Stel de gewenste helderheid en de
  verlichtingstijd van de display in.

  -

  Inkomende en SMS-LED: Stel in of het indicatielampje voor oproepen en nieuwe tekstberichten
  altijd ingeschakeld (Aan), tussen 20.00 uur en
  08.00 uur uitgeschakeld (Nachtmodus) of volledig
  uitgeschakeld (Uit) moet zijn.

  -

  Charge LED: Stel in of het indicatielampje voor de

  61 • Page 64

  MENU „INSTELLINGEN“
  laadvoortgang altijd ingeschakeld (Aan), tussen
  20.00 uur en 08.00 uur uitgeschakeld (Nachtmodus) of volledig uitgeschakeld (Uit) moet zijn.

  Netwerkinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Netwerkinstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Netwerkselectie: Selecteer of het kiezen van het
  mobiele netwerk automatisch of handmatig moet
  gebeuren (Selectiestand), zoek een nieuw netwerk
  (Opnieuw zoeken) of selecteer het gewenste netwerk uit de lijst (Netwerk selecteren). Bij de instelling Automatisch probeert de telefoon verbinding te
  maken met het netwerk van de telecomaanbieder
  van wie uw SIM-kaart is.

  -

  Voorkeursnetwerken: In de lijst van voorkeursnetwerken kunt u de prioriteit van individuele netwerken wijzigen of netwerken wissen.

  62 • Page 65

  MENU „INSTELLINGEN“
  Veiligheidsinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Veiligheidsinstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  SIM-lock: U kunt het opvragen van de PIN-code van
  de SIM-kaart bij het inschakelen van de telefoon
  activeren of deactiveren. Bij sommige SIM-kaarten
  is dit niet mogelijk.

  -

  Wachtwoord veranderen: U kunt de volgende
  wachtwoorden wijzigen:
  - PIN (van de SIM-kaart)
  - PIN2 (van de SIM-kaart)

  Bluetooth


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Bluetooth en
  druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Voeding: De Bluetooth-functie in-/uitschakelen

  63 • Page 66

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Zichtbaarheid: Stel in of uw telefoon bij ingeschakelde Bluetooth-functie al dan niet zichtbaar is voor
  andere Bluetooth-apparaten.

  -

  Mijn apparaat: Voor het maken van een verbinding
  met een toestel met audioprofiel (bv. headset of
  voorziening voor handenvrij bellen).
  Eerst moet de optie „ Audioapparaat opvragen“ en
  het „Paren“ met het desbetreffende toesel zijn uitgevoerd. Nadat u het toestel en Opties hebt geselecteerd, hebt u de volgende mogelijkheden:

  -

  -

  Verbinden (met het gekoppelde toestel)

  -

  Dienstenlijst weergeven

  -

  Naam van koppeling wijzigen

  -

  Dit toestel wissen

  -

  Alle toestellen wissen

  Audioapparaat opvragen: Met OK wordt het zoeken
  naar een Bluetooth-toestel gestart. Zodra het apparaat is gevonden en weergegeven, moet het worden gekoppeld (linker softkey: Paren).

  64 • Page 67

  MENU „INSTELLINGEN“
  -

  Apparaatnaam veranderen: Weergave van de eigen
  Bluetooth-naam met optie tot wijziging.

  -

  Geavanceerd: Na Opties hebt u de volgende mogelijkheden:
  -

  Audiopad: Stel in of de audio via de telefoon of
  via een Bluetooth-headset moet worden weergegeven.

  -

  Mijn adres: Weergave van het Bluetooth-adres
  van de telefoon.

  Opmerking: Als uw telefoon via Bluetooth is verbonden met een handsfree-apparaat, dan moeten de contactpersonen vanuit de SIM-kaart naar de telefoon
  worden gekopieerd (zie pagina 31) om deze met het
  handsfree-apparaat te kunnen gebruiken of om bij een
  oproep de naam van de beller in plaats van het telefoonnummer te kunnen zien op het handsfree-apparaat.

  65 • Page 68

  MENU „INSTELLINGEN“
  Fabrieksinstellingen herstellen
  U kunt de telefoon terugschakelen naar de fabrieksinstellingen. Daartoe dient u het wachtwoord van de telefoon in
  te voeren. Deze is fabrieksmatig ingesteld als 1122.

  66 • Page 69

  MENU „ORGANISATOR“
  Menu „Organisator“
  Kalender
  De kalender kan worden ingesteld tussen januari 1970 tot
  december 2030. Met Opties bereikt u diverse functies
  zoals


  Bekijken  Alles bekijken  Gebeurtenis toevoegen  Gebeurtenis verwijderen  Naar datum springen

  Rekenmachine
  Met de ingebouwde rekenmachine kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.


  Voer het eerste cijfer van uw berekening in. Een
  komma kunt u invoeren met het hekje.  Druk op de navigatietoetsen ▲ /▼/ ◄/► om het wiskundige symbool te selecteren (+ - x ÷).

  67 • Page 70

  MENU „ORGANISATOR“


  Voer nu het volgende nummer in.  Druk op OK of op de rode knop in het midden van de
  navigatietoets om de berekening uit te voeren.

  Wekker
  U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen, die eenmaal, elke dag of op bepaalde dagen worden geactiveerd.


  Selecteer een optie en druk op Bewerken.  Schakel met ◄/► de wekker Aan of Uit en druk op ▼.  Selecteer of de wekker Enkel, Elke dag of op bepaalde
  dagen moet worden geactiveerd. De dagen kunt u
  selecteren met ◄/►, net in- en uitschakelen doet u met
  de linker softkey Aan / Uit. Die dagen waarop de wekker is geactiveerd, zijn rood omkaderd.  Stel onder Meldingstype het wekkertype in (Bellen /
  Alleen trillen / Trillen en bellen).  68

  U kunt de toon van de wekker stoppen met Stoppen. • Page 71

  MENU „ORGANISATOR“
  Taken
  Druk op Toevoegen om herinneringsberichten voor
  afspraken toe te voegen. Daarvoor staan meerdere opties
  ter beschikking.

  Stopwatch
  Er is een chronometer met diverse functies voorzien.


  Typische stopwatch


  Splittijden: Chromometer met tussentijdmeting en
  optelling van totale tijd. Starten start de functie,
  Split neemt de tussentijd op (de totale tijd wordt
  later weergegeven), Pauze of de rode knop in het
  midden van de navigatietoets stopt de functie met
  geheugenoptie, en met Opties kunt u de chronometer terug op nul zetten (Reset) of doorgaan (Doorgaan).  Rondetijden: Chromometer met meting van rondetijden zonder optelling van de totale tijd. Starten
  start de functie, Ronde neemt de rondetijden op (de

  69 • Page 72

  MENU „ORGANISATOR“
  tijd die is verstreken sinds de laatste meting), Pauze
  of de rode knop in het midden van de navigatietoets stopt de functie met geheugenoptie, en met
  Opties kunt u de chromometer op nul zetten (Reset)
  of u kunt Doorgaan.  Verslag bekijken: Lijst van opgeslagen tijden.

  n-wegs stopwatch
  De 4-voudige chromometer bestaat uit 4 parallelle
  chromometers, die u individueel kunt opstarten met de
  navigatietoetsen ▲ /▼/ ◄/►.
  De actieve chromometer kunt u met de rode knop in
  het midden van de navigatietoets of met de linker softkey starten (Starten), onderbreken (Pauze) en voortzetten (Doorgaan).
  Met de rechter softkey Reset worden alle vier chromometers terugzetten.

  70 • Page 73

  MENU „DIENSTEN“
  Menu „Diensten“
  De in dit menu weergegeven opties zijn afhankelijk van
  uw telecomaanbieder. Voor meer details kunt u contact
  opnemen met uw telecomaanbieder.

  71 • Page 74

  BIJLAGE
  Bijlage
  Technische gegevens
  Dual-band

  GSM 900 / DCS 1800

  Overige functies

  Bluetooth, zaklamp
  Noodoproepfunctie

  Batterij

  Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh

  Maximaal
  hoornvolume

  +40dB (vervorming < 5 %)

  Beltijd

  ca. 7 uur

  Standby-tijd

  tot 8 dagen

  Afmetingen

  102 x 51 x 17 mm (gesloten)
  195 x 51 x 11 mm (geopend)

  USB-aansluiting

  Micro-USB, EU-standaard

  Headset-aansluiting

  2,5 mm audiostekker

  SAR-waarden

  GSM 900 MHz 0,512 W/kg
  DCS 1800 MHz 0,582 W/kg

  72 • Page 75

  BIJLAGE
  Garantie
  Controleer eerst de volgende zaken als u problemen
  hebt met uw telefoon. Neem voor garantie contact op
  met de leverancier van uw telefoon. De garantieperiode
  bedraagt 2 jaar.

  Vragen en antwoorden
  Vragen

  Antwoorden

  De telefoon kan niet

  − Er is geen accu geplaatst.

  worden ingeschakeld.

  − De accu is niet opgeladen.

  Het display is bij inscha- Gebruik de PUK voor ontgrenkeling van de telefoon

  deling van de SIM−kaart. Neem

  ’geblokkeerd’.

  contact op met uw netwerkaanbieder.

  Het toetsenbord werkt

  Een koud display werkt trager.

  helemaal niet of slechts

  Dit is normaal. Zoek een warme-

  zeer traag.

  re plaats op.

  73 • Page 76

  BIJLAGE
  Geen verbinding met

  Neem contact op met

  netwerk.

  uw netwerkaanbieder.

  Er wordt geen signaals- Geen netwerkverbinding. De teleterkte

  foon bevindt zich mogelijkerwijs

  weergegeven.

  op een plaats zonder
  netwerkverbinding. Ga naar een
  plaats waar u wel netwerkverbinding hebt of neem contact op
  met uw netwerkaanbieder.

  Bij sommige functies

  Veel functies kunnen pas worden

  wordt op het display

  gebruikt nadat de dienst aangev-

  een melding weergege- raagd is. Neem voor nadere
  ven dat de uitvoering/

  details contact op met uw net-

  het gebruik niet moge- werkaanbieder.
  lijk is.

  74 • Page 77

  BIJLAGE
  Het display is bevroren

  Neem de accu voor 3 minuten

  of het toestel reageert

  uit het toestel en probeer

  op geen enkele toets.

  opnieuw.

  Op het display verschijnt Zorg ervoor dat de SIM−kaart
  de melding ’SIM plaat-

  op de juiste manier geplaatst is.

  sen’.

  Neem indien nodig contact op
  met uw netwerkaanbieder.

  De accu kan niet worden − De accu is defect.
  opgeladen of is binnen
  de kortste tijd leeg.

  − Plaats de telefoon op de juiste manier op het oplaadstation c.q. sluit de oplader op de
  juiste manier aan. Reinig de
  contactpunten van de telefoon en van het oplaadstation
  met een zachte, droge doek.
  − Laad de telefoon 4 uur op.

  75 • Page 78

  BIJLAGE
  Tips voor de omgang met de accu


  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu’s,
  kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd
  kan raken.
  Sluit de accu nooit kort.
  Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde
  kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.  Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.  De accu kan honderden malen worden opgeladen en
  ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.  Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar
  gedaald is.

  Bedoeld gebruik
  Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen
  zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw
  zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf
  open en probeer het niet zelf te repareren.

  76 • Page 79

  BIJLAGE
  Toepassingsgebied


  Gebruik de telefoon niet in verboden zones.  Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische
  apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).  Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de  Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan

  nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.
  de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon
  mag gebruiken.

  Veiligheidsinstructies


  Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte
  en directe zonnestraling.  De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.  Gebruik alleen originele accessoires en originele
  accu’s. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.  Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten,
  leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om
  gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Pro-

  77 • Page 80

  BIJLAGE
  beer nooit incompatibele producten aan te sluiten.


  Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.  Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen
  beïnvloeden.  Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van
  kinderen.  De SIM−kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig!
  Kleuters kunnen hem inslikken.  De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven.
  Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.  Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen
  voor handenvrij telefoneren en met houders die op de
  juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat

  78 • Page 81

  BIJLAGE
  door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.


  Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van
  geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om
  eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen− of borstzak. Bij
  gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de
  tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon
  moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige
  effecten opmerkt of vermoedt.  Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als
  u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij
  uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat
  informeren naar eventuele schade door apparaten
  voor mobiele telefonie.  Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit
  alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische

  79 • Page 82

  BIJLAGE
  oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

  Netadapter
  De bijgeleverde netadapter voldoet
  aan de Ecodesign−eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit
  betekent dat zowel gedurende het
  bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager
  is.

  80 • Page 83

  BIJLAGE
  Gescheiden inzameling
  Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het
  naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld
  KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en
  elektronische apparaten zijn eigenaars van
  oude apparaten verplicht om oude elektrische
  en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen
  geval bij het huisvuil mag plaatsen!
  Gevaar voor de gezondheid en het milieu
  door accu’s en batterijen!
  Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet
  in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige
  zware metalen bevatten die schadelijk zijn
  voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om
  accu’s en batterijen naar verkooppunten van

  81 • Page 84

  BIJLAGE
  deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar
  staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu’s en batterijen in geen
  geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via
  inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.
  Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

  Verklaring van overeenstemming
  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU−richtlijn:
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de
  Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
  telecommunicatie−eindapparatuur en de wederzijdse
  erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming
  met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door
  het CE−merk op het apparaat.

  82 • Page 85

  BIJLAGE
  Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website
  www.amplicomms.com

  Apparaat reinigen


  Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

  Garantie
  AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange
  levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg
  is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu’s of accupacks
  die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode
  bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.

  83 • Page 86

  BIJLAGE
  Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het
  gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten, kosteloos
  verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen
  door de koper of derden.
  Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of
  bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt
  evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht
  voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten
  worden ons eigendom.
  Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of
  grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS
  apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont,
  breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.

  84 • Page 87

  BIJLAGE
  De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens
  de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na
  aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

  85 • Page 88

  KENWOORDENLIJST
  Kenwoordenlijst
  A

  C

  Apparaat reinigen . . . . . 83

  Conferentiegesprek . . . . 26

  B

  D

  Batterij insteken . . . . . . . . 4
  Batterij opladen . . . . . . . . 6
  Batterijstand . . . . . . . . . . . 7
  Bedoeld gebruik. . . . . . . 76
  Bellen. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 50
  Berichten. . . . . . . . . . . . . 35
  Bezette geheugenplaatsen
  testen. . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Bijzondere toetsfuncties 14
  Bluetooth . . . . . . . . . . . . 63

  Datum en tijd . . . . . . . . . . 9

  86

  E
  Een gesprek beëindigen . 9
  Een oproep afwijzen . . . . 9
  Een oproep
  beantwoorden . . . . . . . . . 9

  F
  Fabrieksinstellingen
  herstellen . . . . . . . . . . . . 66

  G
  Garantie . . . . . . . . . . 73, 83 • Page 89

  KENWOORDENLIJST
  Gebruik van de telefoon 20
  Gebruikersprofielen. . . . 54
  Geheugentoestand . . . . 27
  Geheugentoetsen . . 23, 31
  Geluidsdemping . . . . . . 25
  Geluidsversterking. . . . . 58
  Gescheiden inzameling. 81
  Gesprek blokkeren. . . . . 46
  Gesprek doorverbinden 44
  Gesprek voeren . . . . . . . 22
  Gesprekkenlijst. . . . . 23, 41

  H
  Handenvrij bellen. . . . . . 25
  Het netwerk controleren . 8

  K
  Kalender . . . . . . . . . . . . . 67
  Kiesherhaling . . . . . . . . . 23

  Klankinstelling . . . . . . . . 57

  L
  Laadstation . . . . . . . . . . . . 6
  Laden via de mini-USBlaadingang . . . . . . . . . . . . 6
  Laden via het laadstation 6

  M
  Microfoon uitschakelen. 25
  Mini-USB-laadingang . . . 6
  Mobiele telefoon in/uitschakelen. . . . . . . . 7, 21
  Mute . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  N
  Netwerkinstellingen . . . 62
  Nieuw contact . . . . . . . . 27
  Noodoproepcyclus
  stopzetten . . . . . . . . . . . . 53

  87 • Page 90

  KENWOORDENLIJST
  Nummer voor
  noodoproep selecteren. 49

  O
  Oproep aannemen. . . . . 24
  Oproepinstellingen . . . . 44
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . 2

  P
  Persoonlijk bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 51

  R
  Rekenmachine . . . . . . . . 67

  S
  SIM-kaart en batterij
  insteken. . . . . . . . . . . . . . . 4
  Snelgids . . . . . . . . . . . . . . 2
  Snelkiestoetsen . 23, 32, 57

  88

  SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Stopwatch. . . . . . . . . . . . 69
  Symbolen in de display 18

  T
  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Taal instellen. . . . . . . . . . . 9
  Taken . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Technische gegevens . . 72
  Telefoonboek . . . . . . . . . 27
  Telefooninstellingen . . . 58
  Telefoonnummers
  kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Tijd en datum . . . . . . . . . 58
  Tips voor de omgang
  met de accu . . . . . . . . . . 76
  Toegekende toets. . . . . . 61
  Toepassingsgebied . . . . 77 • Page 91

  KENWOORDENLIJST
  V
  Veiligheidsinstellingen . 63
  Veiligheidsinstructies . . 77
  Verklaring van
  overeenstemming . . . . . 82
  Verloop van een
  noodoproep . . . . . . . . . . 52
  Verpakkingsinhoud . . . . . 4
  Volume . . . . . . . . . . . . . . 25
  Vragen en
  antwoorden . . . . . . . 10, 73

  W
  Weergave . . . . . . . . . . . . 60
  Wekker. . . . . . . . . . . . . . . 68

  Z
  Zaklamp gebruiken . . . . 21

  89 • Page 92

  MENUBOOM
  Menuboom
  Berichten

  Bericht schrijven
  Postvan in
  Concepten
  Postvak uit
  Verzonden berichten
  Berichten verwijderen
  Uitgezonden bericht
  Sjablonen
  SMS-instellingen
  Profielinstellingen
  Voicemailserver
  Gemeenschappelijke instellingen
  Afleveringsverslag
  Antwoordpad
  Verzonden bericht opslaan
  Geheugentoestand
  Aanbevolen opslag

  Telefoonboek (Opties)

  90

  Bekijken
  Contact toevoegen
  Bericht verzenden
  Bewerken
  Verwijderen
  Kopiëren
  Verplaatsen
  Contact verzenden • Page 93

  MENUBOOM
  Toevoegen aan zwarte lijst
  Oproepgroepen
  Telefoonboekinstellingen
  Aanbevolen opslag
  Snelkiezen
  Geheugentoestand
  Contacten kopiëren
  Contacten verplaatsen
  Alle contacten verwijderen
  Oproepcentrum

  Gespreksgeschiedenis
  Gemiste gesprekken
  Uitgaande gesprekken
  Inkomende gesprekken
  Verslag wissen
  Gesprektijden
  SMS-teller
  Oproepinstellingen
  ID van oproeper
  Gesprek in den wacht
  Gesprek doorverbinden
  Gesprek blokkeren
  Gesloten gebruikersgroep
  Geavanceerde instellingen
  Zwarte lijst
  Automatich herhalen

  91 • Page 94

  MENUBOOM
  Weergave van gespreksduur
  Herinneren aan gespreksduur
  SOS

  SOS-instelling
  SOS-instelling
  Stel SOS-nummers
  Bell centraal nummer
  Stel uitgaande stem MSG
  Record SOS MSG

  Instellingen

  Gebruikersprofielen
  Family Nummer
  Toonregeling
  Boost
  Telefooninstellingen
  Tijd en datum
  In- en uitschakelen plannen
  Taal
  Voorkeursmethode voor invoer
  Weergave
  Behang
  Schermbeveiliging
  Weergave bij inschakelen
  Weergave bij uitschakelen
  Toegekende toets
  Diverse instellingen
  lcd-verlichting

  92 • Page 95

  MENUBOOM
  Inkomende en SMS-LED
  Charge LED
  Netwerkinstellingen
  Netwerkselectie
  Voorkeursnetwerken
  Veiligheidsinstellingen
  SIM-lock
  Wachtwoord veranderen
  Bluetooth
  Voeding
  Zichtbaarheid
  Mijn apparaat
  Audioapparaat opvragen
  Apparaatnaam veranderen
  Geavanceerd
  Audiopad
  Mijn adres
  Fabrieksinstellingen herstellen
  Organisator

  Kalender
  Rekenmachine
  Wekker
  Taken
  Stopwatch

  Diensten

  93 • Page 96

  4 250711 989583

  Verdeler: Audioline GmbH
  D-41460 Neuss
  03/2013 – Editie 1.3


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel M7000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel M7000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel M7000

Amplicomms PowerTel M7000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 96 seiten

Amplicomms PowerTel M7000 Bedienungsanleitung - Englisch - 92 seiten

Amplicomms PowerTel M7000 Bedienungsanleitung - Französisch - 96 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info