Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/110
Nächste Seite
PowerTel
M7500
Mobiele telefoon
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  M7500
  Mobiele telefoon

  Handleiding • Page 2

  M7500
  Compatibiliteit met gehoorapparaten
  Deze telefoon is met een T-spoelkoppeling uitgerust, die
  ervoor zorgt dat de telefoon met de meeste bekende gehoorapparaten compatibel is. Op basis van het uitgebreide assortiment verkrijgbare gehoorapparaten kunnen we geen garantie geven of de telefoon daadwerkelijk met alle modellen
  gehoorapparaten werkt. Controleer of de immuniteit hoger
  ligt dan M2. Deze waardering wordt door de fabrikant van
  het gehoorapparaat toegewezen. Apparaten met een waardering lager dan M2 zijn mogelijkerwijs niet compatibel met
  deze telefoon. Druk, bij het gebruik van deze telefoon, op de
  “T“-toets op uw gehoorapparaat voor de telespoelenmodus, die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en
  een heldere klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk
  maakt. Test of uw gehoorapparaat over de “T“-functie
  beschikt en of deze automatisch of handmatig in werking
  treedt. Gehoorapparaten met een hogere immuniteit en
  automatische T-modus moeten de telefoon automatisch kunnen detecteren en naar de T-positie kunnen omschakelen.
  Gehoorapparaten met een handmatige T-functie moeten deze
  functie handmatig op hun gehoorapparaat activeren. • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  Snelgids.............................................................................6
  Overzicht ...........................................................................................6
  Verpakkingsinhoud ........................................................................8
  SIM-kaart, geheugenkaart en batterij insteken ..........................8
  Batterij opladen ............................................................................10
  Laden via de mini-USB-laadingang ...........................................10
  Laden via het laadstation ...........................................................11
  Batterijstand .................................................................................11
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen ..............................................12
  Taal instellen ..................................................................................13
  De datum en tijd instellen ..........................................................13
  Een oproep beantwoorden ........................................................13
  Een oproep afwijzen ....................................................................13
  Een gesprek beëindigen .............................................................13
  Bellen .............................................................................................13
  Geavanceerde instellingen en functies .....................................14
  Vragen en antwoorden ................................................................14

  De telefoon in detail.......................................................18
  Bedieningselementen....................................................................18
  Bijzondere toetsfuncties................................................................18
  Symbolen in de display ................................................................22

  1 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  De telefoon gebruiken ...................................................24
  Algemene informatie over het gebruik van de telefoon ..........24
  Het externe display........................................................................25
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen................................................26
  Zaklamp gebruiken........................................................................26
  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren.................................27
  Nummer kiezen met geheugentoetsen ......................................28
  Nummer kiezen met snelkiestoetsen..........................................28
  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer kiezen uit de
  gesprekkenlijst................................................................................28
  Een oproep aannemen..................................................................29
  Het volume instellen .....................................................................29
  Handenvrij bellen...........................................................................30
  Opties tijdens het gesprek ............................................................30
  Een conferentiegesprek voeren ...................................................31

  Menu "Telefoonboek" ....................................................32
  Het telefoonboek openen .............................................................32
  Bezette geheugenplaatsen testen................................................32
  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek .....................33
  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek ............................34
  Een contact in het telefoonboek wijzigen...................................35
  Een contact in het telefoonboek wissen .....................................35

  2 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  Alle contacten uit het telefoonboek wissen ...............................36
  Alle contacten kopiëren/verplaatsen ...........................................36
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op
  een geheugentoets ........................................................................37
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op
  een snelkiestoets............................................................................37

  Menu “Berichten“ ..........................................................41
  Menu “Berichten“..........................................................................41
  Instellingen tekstbericht................................................................42
  Instellingen multimedia-berichten...............................................45
  Instellingen dienstberichten .........................................................46
  Een tekstbericht schrijven en verzenden ....................................47
  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties.............................48

  Menu “Oproepcentrum“ ...............................................51
  Gesprekkenlijst bekijken ...............................................................51
  Gesprekkenlijst wissen..................................................................52
  Overige opties ................................................................................53

  Menu “SOS“ ...................................................................55
  Nummer voor noodoproep selecteren .......................................55
  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren .............55
  Bericht voor noodoproep selecteren ..........................................56
  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen .......................57

  3 • Page 6

  INHOUDSOPGAVE
  Verloop van een noodoproep ......................................................58
  Noodoproepcyclus stopzetten .....................................................59

  Menu “Instellingen“.......................................................60
  Tooninstellingen.............................................................................60
  Snelkiestoetsen ..............................................................................62
  Geluidsversterking in-/uitschakelen ............................................63
  Telefooninstellingen ......................................................................64
  Netwerkinstellingen.......................................................................68
  Veiligheidsinstellingen ..................................................................68
  Bluetooth.........................................................................................70
  Fabrieksinstellingen herstellen ....................................................72

  Menu “Organisator“ ......................................................73
  Kalender ..........................................................................................73
  Rekenmachine................................................................................73
  Wekker.............................................................................................74
  Taken ...............................................................................................75
  Stopwatch.......................................................................................75

  Menu “Diensten“ ...........................................................77
  Menu “Multimedia“ .......................................................78
  Camcorder/Camera........................................................................78
  Beeldviewer ....................................................................................80

  4 • Page 7

  INHOUDSOPGAVE
  Videospeler.....................................................................................82
  Geluidsrecorder .............................................................................83

  Menu “Bestandsbeheer“ ...............................................85
  Bijlage ..............................................................................86
  Technische gegevens ....................................................................86
  Service-Hotline...............................................................................87
  Vragen en antwoorden .................................................................87
  Tips voor de omgang met de accu..............................................90
  Bedoeld gebruik ............................................................................90
  Toepassingsgebied .......................................................................91
  Veiligheidsinstructies ...................................................................91
  Netadapter ......................................................................................94
  Gescheiden inzameling.................................................................95
  Verklaring van overeenstemming ..............................................96
  Apparaat reinigen .........................................................................97
  Garantie ..........................................................................................97

  Kenwoordenlijst ...........................................................100
  Menuboom....................................................................104

  5 • Page 8

  SNELGIDS
  Snelgids
  Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 91.

  Overzicht
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  6

  Hoorn
  Display
  Linker softkey
  Navigatietoets
  Beltoets
  Snelkiestoetsen
  M1, M2, M3
  Toetsenblok
  Sterretje
  Hekje
  Microfoon
  Oplegtoets /
  Aan/uit-toets
  Rechter softkey

  13 Camera-objectief
  14 Voorste display
  15 Indicatorlampjes
  16
  17
  18
  19
  20

  Laadcontacten
  Led-lampje zaklamp
  Noodoproep
  Luidspreker
  Ingang headset (headset
  niet meegeleverd)
  21 Laadingang micro-USB
  22 Volumeversterking/
  Zaklampje
  23 Volumeschakelaar • Page 9

  SNELGIDS
  1

  13

  20

  21

  2
  14

  15

  16
  17
  3
  4
  5

  12
  11

  18
  22

  6
  23
  7
  10

  8

  9
  19

  7 • Page 10

  SNELGIDS
  Verpakkingsinhoud
  In de verpakking zit het volgende:
  1 mobiele telefoon

  1 lader

  1 Li-Ionen-batterij

  1 handleiding

  1 basisstation

  SIM-kaart, geheugenkaart en batterij insteken
  Gevaar voor inslikken van kleine delen!
  De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kleine kinderen
  kunnen deze per ongeluk inslikken.
  Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of
  bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt
  met water, vuil of elektrische ladingen.
  Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart,
  niet in de telefoon. Als u dus een SIM-kaart uit een
  vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw
  telefoonnummer.


  Schakel de telefoon uit.  Om het deksel van het batterijvakje te verwijderen, drukt
  u in de buurt van de SOS-knop lichtjes op de behuizing

  8 • Page 11

  SNELGIDS
  en schuift u het deksel naar onderen eraf.


  Als er een batterij aanwezig is,
  neemt u deze eruit.  Schuif de SIM-kaart met de gouden
  contacten naar beneden gericht in
  de voorgevormde SIM-kaarthouder. De SIM-kaart moet daarbij
  M  SI

  onder het metalen plaatje liggen.
  Om het geheugen uit te breiden
  kunt u een micro-SD-geheugenkaart plaatsen (max. 32 GB / niet-

  Batt
  Ba
  tterij
  tteri
  erij
  kontakten
  k
  ontakten

  meegeleverd). Steek de geheugenkaartin de voorziene ruimte, zoals afgebeeld.


  Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij
  moeten daarbij naar rechtsonder wijzen. Druk licht op
  de bovenkant van de batterij tot die vastklikt.  Zet het achterste deel van de behuizing terug op de telefoon en druk hem goed aan, zodat hij vastklikt.

  9 • Page 12

  SNELGIDS
  Batterij opladen


  Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl
  de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade
  veroorzaken aan de telefoon.  Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal
  gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige
  cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.

  Laden via de mini-USB-laadingang


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang.  Sluit de lader aan. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen enkel de meegeleverde lader.

  10 • Page 13

  SNELGIDS
  Laden via het laadstation


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang van het
  laadstation. Zet de telefoon in het laadstation om hem
  te laden.  Het kan enkele seconden duren voordat uw telefoon
  het laadproces weergeeft met het led-lampje.

  Batterijstand
  De huidige voortgang van het laden wordt als volgt in de
  display weergegeven:

  Vol - - > - - > - - > - - > - - > - - > - - Leeg
  Bij een lage batterij verschijnt een desbetreffend bericht in
  de display. Laad dan de batterij op.
  Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt de telefoon automatisch uit.

  11 • Page 14

  SNELGIDS
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon in te schakelen. Om de beltoon uit te schakelen, drukt u
  op de oplegtoets.
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon uit te schakelen
  Bij sommige SIM-kaarten moet een PIN worden ingevoerd. Volg de instructies op de display.
  De SIM-code (de PIN van de SIM-kaart), die u samen met
  de SIM-kaart hebt ontvangen, beveiligt de SIM-kaart tegen
  gebruik door onbevoegden. De PIN2-code, die u samen
  met sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor
  toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de PIN- of
  PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u
  gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u
  deze codes niet kent, neem dan contact op met uw telecomaanbieder.

  12 • Page 15

  SNELGIDS
  Taal instellen
  Via het menu “Telefooninstellingen“ kunt u de taal instellen, zie vanaf pagina 64.

  De datum en tijd instellen
  De datum en tijd stelt u in via het menu “Telefooninstellingen“, zie vanaf pagina 64.

  Een oproep beantwoorden
  Een oproep beantwoorden

  Een oproep afwijzen
  Een oproep afwijzen

  Een gesprek beëindigen
  Een gesprek beëindigen

  Bellen
  Telefoonnummer invoeren

  Wissen

  Bij fout ingevoerd nummer het laatste cijfer wissen
  Telefoonnummer kiezen

  13 • Page 16

  SNELGIDS
  Geavanceerde instellingen en functies
  Meer details over de instellingen en functies van uw
  Amplicomms M7500 vindt u in deze handleiding. Voorbeelden:


  De snelkiestoetsen instellen -> pagina 37.  Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek ->
  pagina 33.

  Vragen en antwoorden
  De M7500 wordt meestal zonder SIM−kaart geleverd. De
  onderstaande ˆVragen en Antwoorden˜ (V & A) bevatten
  praktische aanwijzingen.
  Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIM−kaart
  geleverd?
  Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon
  en willen graag hun SIM−kaart in de nieuwe telefoon
  blijven gebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummer geldig blijft. Als de oude kaart een Prepaid−SIM
  betreft, blijft ook het tegoed op de kaart bewaard.

  14 • Page 17

  SNELGIDS
  Waar koop ik een SIM−kaart?
  SIM−kaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook
  grotere supermarkten bieden telefoondiensten en
  SIM−kaarten aan. Bij uw keuze van een bepaalde
  SIM−kaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op
  voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in
  zeer afgelegen gebieden geen netwerkontvangst hebben.
  Waarom heeft de mobiele telefoon geen eigen telefoonnummer?
  Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder.
  Het wordt op de SIM−kaart opgeslagen.
  Kan ik de SIM−kaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?
  Ja, de SIM−kaart is overdraagbaar. Omdat sommige SIMkaarten van een oudere generatie zijn, kan het zijn dat ze
  niet compatibel zijn met de Amplicomms M7500.

  15 • Page 18

  SNELGIDS
  Kan ik SIM−kaarten van willekeurige netwerkaanbieders
  van een mobiel netwerk gebruiken?
  Ja. De mobiele telefoon van Amplicomms is een zogeheten ’open’ SIM−kaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet
  aan een bepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een
  mobiel netwerk gebonden.
  Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?
  Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aanbieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De
  ene is een abonnement − hierbij gaat u een overeenkomst
  aan voor een overeengekomen looptijd van meerdere
  maanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant
  die hun mobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk
  gebruiken. De andere vorm is de prepaidtelefoon, soms
  ook Pay−As−You−Go (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de
  kaart de eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem
  telkens bij als dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig

  16 • Page 19

  SNELGIDS
  direct via de telefoon of online of in veel winkels of ook
  op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder
  geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.
  Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?
  De netwerkaanbieders leveren hun SIM−kaarten normaal
  gesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt u
  ook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kunt
  opvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heeft
  een eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder.
  Voer het nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo
  wordt vervolgens genoemd.

  17 • Page 20

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  De telefoon in detail
  Bedieningselementen
  De uitleg over de bedieningselementen vindt u op pagina's 6 en 7.

  Bijzondere toetsfuncties
  Softkey links

  In ruststand -> Weergave van het
  hoofdmenu; Elk menu beschikt over
  andere functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. OK).

  Softkey rechts

  In ruststand -> Weergave van het
  telefoonboek; Elk menu beschikt
  over andere functies, die boven de
  softkeys in de display worden weergegeven (bv. Terug).

  Snelkiestoetsen

  M1, M2, M3: Met een korte druk op
  de toets wordt het opgeslagen telefoonnummer gebeld. U kunt tele-

  18 • Page 21

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  foonnummers uit het telefoonboek
  opslagen in deze toetsen (zie "Een
  contact uit het telefoonboek opslaan
  in een snelkiestoets", pagina 37).
  Opmerking: Omdat het telefoonnummer gewoon met een korte
  druk op de toets wordt uitgevoerd,
  kan het soms gebeuren dat het
  nummer per abuis wordt gekozen.
  Beltoets

  - Voor het kiezen van een nummer
  en om een gesprek aan te nemen.
  - Voor het openen van de gesprekkenlijst/Kiesherhaling.

  Oplegtoets

  - Om een gesprek te beëindigen of
  af te wijzen.
  - Terugkeren naar beginstand (bij
  programmering).
  - Voor het in-/uitschakelen van het
  toestel.

  19 • Page 22

  DE TELEFOON
  Navigatietoets

  IN DETAIL
  Met de navigatietoets navigeert u
  door het menu. In ruststand biedt
  de navigatietoets snelle toegang tot
  bepaalde menu-opties, die u zelf
  kunt instellen (zie pagina 66).
  Fabrieksmatig zijn de toetsen als
  ▲ - Klankinstellingen; selectie/defivolgt ingesteld:

  ▼ - Camera inschakelen

  nitie van een gebruikersprofiel.

  ◀ - SMS/MMS-menu openen
  ▶ - Rekenmachine

  ■ - Midden van de navigatietoetse

  In ruststand: Weergave van het
  menu
  In het menu: Functie “OK “.

  20 • Page 23

  DE TELEFOON
  Cijfertoets 1

  IN DETAIL

  Lang drukken (ca. 3 sec) om het
  telefoonnummer van uw mailbox te
  bellen (indien opgeslagen).

  Sterretje

  - Bij het invoeren van een internationaal kengetal “+“ (2 x kort drukken) of het invoeren van P / W
  (eventueel nodig voor toestelnummers of het van op afstand beluisteren van het antwoordapparaat).
  - Bij het invoeren van tekst: Weergave van de tabel met speciale tekens.

  Hekje

  - In ruststand: Lang drukken schakelt heen en terug tussen het geselecteerde profiel en de geluidloze
  stand.
  - Bij het invoeren van tekst: De invoermodus omschakelen (grote/kleine
  letters/cijfers).

  21 • Page 24

  DE TELEFOON
  +/- toets

  IN DETAIL
  - In ruststand: He volume van de
  toetsentoon instellen
  - Tijdens een gesprek: Om het volume van de hoorn in te stellen.

  Versterkertoets/zaklamp-toets
  In ruststand: ca. 2 sec drukken schakelt de zaklamp aan/uit.
  Tijdens een gesprek: Kort drukken
  schakelt de volumeversterking van
  de hoorn aan/uit.
  Alarmnummer-schakelaar Activeert het alarmnummer.
  Meer details daarover vanaf pagina
  58.

  Symbolen in de display
  Netwerk beschikbaar/Signaalsterkte
  Laadstand van de batterij (zie ook pagina 11)
  Ongelezen tekstberichten

  22 • Page 25

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  Onbeantwoorde oproep
  Doorverbinding geactiveerd
  Alarm/wekker ingesteld en geactiveerd
  Versterker ingeschakeld
  Profiel "Buitenhui" of “Algemeen“ ingesteld
  Profiel “Vergadering“ ingesteld
  Profiel “Stil“ ingesteld
  Gebruik met headset
  Bluetooth geactiveerd
  Het "roaming"-symbool verschijnt wanneer de telefoon bij een andere telecom is aangemeld. Dit kan
  bv. gebeuren wanneer u naar het buitenland reist. De
  "roaming" is afhankelijk van uw telecomaanbieder.
  Voor meer informatie neemt u contact op met uw
  telecomaanbieder.

  23 • Page 26

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  De telefoon gebruiken
  Algemene informatie over het gebruik van de
  telefoon
  Het gebruiken en programmeren van de mobiele telefoon
  Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼ om in menu's en lijsten

  gebeurt via menu's.


  (bv. in het telefoonboek) naar boven en onderen te bladeren (te scrollen).


  Druk op Terug om naar de vorige stap te gaan.  Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.  Bij het invoeren van tekst (bv. in het telefoonboek of in
  een sms) schakelt u met de toets # tussen grote en
  kleine letters, grote beginletters of cijfers (grote letters:
  ABC, kleine letters: abc; grote beginletter: Abc; cijfers:
  123).
  - Om een tekst in te voeren, drukt u op de knop met
  de gewenste letters/tekens. Om de eerst vermelde
  letter in te voeren, drukt u eenmaal op de knop. Voor
  de tweede letter, drukt u tweemaal op de knop. Wilt

  24 • Page 27

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  u twee letters invoeren, voer dan eerste de eerste
  leeter in, wacht twee seconden en voer dan de tweeGebruik de pijltoetsen ▲ /▼/ ◀/▶ om de cursor te
  de letter in.  bewegen en Wissen om tekens te wissen.

  Belangrijke opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van de display uitgeschakeld is, kunt u op om het
  even welke toets drukken om de verlichting opnieuw in
  te schakelen. Als u een tweede maal op dezelfde toets
  drukt, wordt de specifieke functie uitgevoerd.

  Het externe display
  Het externe display toont binnenkomende oproepen, smsberichten, de signaalsterke en de batterijstand.

  25 • Page 28

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  Uitschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt. Na
  enkele seconden wordt de telefoon uitgeschakeld (donkere display).
  Inschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt tot de
  achtergrondverlichting van de display is ingeschakeld.
  Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in en druk op OK. U
  dient de PIN-code niet in te voeren wanneer deze is gedeactiveerd op uw SIM-kaart (zie ook pagina 69 "SIM-blokkering"; niet bij alle telecomaanbieders beschikbaar).

  Zaklamp gebruiken
  Inschakelen: Druk in ruststand gedurende 2 seconden op
  de versterker-/zaklamp-knop.
  Uitschakelen: Druk in ruststand gedurende 2 seconden op
  de versterker-/zaklamp-knop.

  26 • Page 29

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Opmerking:
  - Het licht wordt geproduceerd door een krachtige
  led-lamp. Richt de lamp nooit direct op de ogen of
  op optische apparaten.
  - Houd er rekening mee dat het gebruik van de
  zaklamp de duur van de batterij erg verkort.

  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren


  De telefoon moet in ruststand staan (SIM-kaart ingestoken en toestel ingeschakeld).  Voer het telefoonnummer in, met inbegrip van het
  land- en regionummer. Om een + in te voeren voor
  een landnummer, drukt u tweemaal snel na elkaar op
  de toets ›.  Druk op de groene beltoets om het nummer te kiezen.  Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de rode
  oplegtoets.

  27 • Page 30

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Nummer kiezen met geheugentoetsen


  Druk langere tijd (ca. 3 sec) op de vooraf geprogrammeerde cijfertoets . Het opgeslagen telefoonnummer
  wordt nu gekozen. Om de geheugentoetsen te programmeren, zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in een geheugentoets", pagina 37.

  Nummer kiezen met snelkiestoetsen


  Druk kort op de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets. Het opgeslagen telefoonnummer wordt nu gekozen. Voor het programmeren van de snelkiestoetsen,
  zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in een
  snelkiestoets", pagina 37.

  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer
  kiezen uit de gesprekkenlijst


  Druk in ruststand op de groene beltoets. Nu verschijnt
  een lijst met de laatste buitengaande, binnenkomende
  en afgewezen gesprekken. Selecteer met de pijltoetsen

  28 • Page 31

  DE TELEFOON


  GEBRUIKEN

  ▲ /▼ een van de gesprekken.

  Druk op de groene beltoets om het geselecteerde
  nummer te bellen.

  Een oproep aannemen


  Wanneer uw telefoon rinkelt, drukt u op de groene beltoets.


  Druk op de rode oplegtoets om de oproep af te
  wijzen. De oproeper hoort dan een bezettoon
  (afhankelijk van de telecomaanbieder).
  Met de rechter softkey kunt u de beltoon uitschakelen
  (“Stil“). Daarna kunt u met de rechter softkey de
  oproep afwijzen (“Verwe.“).
  Met de linker softkey of met de groene opneemtoets
  kunt u het gesprek beantwoorden.

  Het volume instellen


  Tijdens een gesprek kunt u met de toetsen + / - op de
  rechterkant van het toestel het volume instellen. De
  instelling wordt opgeslagen.

  29 • Page 32

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Handenvrij bellen


  Druk tijdens een gesprek op H-vrij. Het gesprek is dan
  via de luidspreker te horen.  Om de luidspreker uit te schakelen drukt u op H-in de..
  De luidspreker wordt nu uitgeschakeld.

  Opties tijdens het gesprek
  Met de linker softkey kunt u de volgende opties selecteren:
  -

  In de wacht zetten -> De oproep wordt in wachtstand gezet. Om het gesprek te activeren, drukt u
  op Opties/Ophalen

  -

  Einde van enkel gesprek -> Beëindigt het gesprek
  (zoals oplegtoets).

  -

  Telefoonboek -> Opent het telefoonboek.

  -

  Gesprekgeschiedenis -> Opent de gespreklijst.

  -

  Berichten -> Opent het sms-menu.

  -

  Geluidsrecorder -> Opent de audiorecorder om een
  gesprek op te nemen.

  30 • Page 33

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Een conferentiegesprek voeren
  Een "conferentiegesprek" is een optie van uw telecomnetwerk, waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd met
  elkaar kunnen telefoneren (afhankelijk van de telecomaanbieder).


  Bel de eerste deelnemer.  Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in en druk op de groene telefoonknop
  of
  druk op Opties -> Telefoonboek of Gesprekgeschiedenis, om een nummer te zoeken. Druk op Opties en
  selecteer Oproepen - Selecte...  Wanneer de tweede deelnemer zich meldt, drukt u op
  Opties en selecteert u Conferentie - Selecte..., om alle
  partijen samen te schakelen. Met Opties -> Verwisselen kunt u tussen de beide gesprekspartners schakelen.

  31 • Page 34

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Menu "Telefoonboek"
  U kunt (max. 300) namen en telefoonnummers opslaan in
  het interne telefoonboek en op de SIM-kaart.

  Het telefoonboek openen


  Druk in de ruststand op Namen

  ofwel


  Tijdens een gesprek drukt u op Opties, selecteer vervolgens Telefoonboek en druk op OK.

  Bezette geheugenplaatsen testen
  Om vast te stellen hoeveel namen en telefoonnummers
  opgeslagen zijn, drukt u op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> Geheugentoestand -> OK . Nu verschijnt informatie over de nog beschikbare plaatsen in de
  mobiele telefoon en op de SIM-kaart.

  32 • Page 35

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek


  Druk op Namen, selecteer bovenaan Contact toevoegen -> Opties -> Selecteren.  Selecteer of u het nieuwe contact wilt opslaan op de
  mobiele telefoon of op de SIM-kaart en druk op OK.

  Tip: Als u “Naar SIM“ selecteert, kunt u enkel de
  naam en een telefoonnummer opslaan.

  Voer een naam in en druk op ▼.

  Voer een (eerste) telefoonnummer in en druk op ▼.

  Voer indien gewenst aanvullende telefoonnummers in
  Druk erna telkens op ▼.

  (privénummer/kantoornummer).


  pijlen ◀ en ▶ om de beltoon te selecteren. Bij het

  Selecteer een beltoon voor dit contact. Gebruik de
  selecteren van Standaard wordt de standaard beltoon
  (zoals ingesteld in het profiel) gebruikt. Als u Nieuwe
  opname selecteert kunt u een eigen beltoon opnemen

  33 • Page 36

  MENU "TELEFOONBOEK"
  of een tekst inspreke via de microfoon van de telefoon.
  Deze eigen opname wordt als “Beltoon” weergegeven.
  Druk daartoe op Opties en spreek een persoonlijk
  bericht als beltoon in.


  Via Opties - Detail toevoegen kunt u aanvullende telefoonnummers voor deze persoon (kantoor, mobiele
  telefoon,...), een e-mailadres of een bedrijfsnaam
  invoeren.  Bent u klaar met het invoeren van de gegevens,
  selecteer dan Opties -> Opslaan.
  Tip voor “Eigen beltoon“:
  U kunt bv. “Peter belt“ opnemen als beltoon. Als u
  deze beltoon dan toewijst aan Peter, hoort u “Peter
  belt“ wanneer u een oproep van Peter ontvangt.

  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek


  34

  Druk op Namen om het telefoonboek te openen. • Page 37

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Selecteer met de pijltoetsen een contact, of voer de
  eerste letter van een naam in.  Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.

  Een contact in het telefoonboek wijzigen  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.
  Selecteer het contact, druk op Opties, selecteer Bewerken en druk op OK.  Voer de gewenste wijzigingen door.  Druk op Opties -> Opslaan.

  Een contact in het telefoonboek wissen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer een contact, druk op Opties, selecteer Verwijderen en druk op Selecte... Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  35 • Page 38

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Alle contacten uit het telefoonboek wissen


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> OK -> Alle contacten verwijderen. Selecteer of u een
  contact in het telefoontoestel of op de SIM-kaart wilt
  wissen, en bevestig uw keuze.

  Alle contacten kopiëren/verplaatsen


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> OK -> Contacten kopiëren/Contacten verplaatsen.
  Selecteer of u de contacten uit het telefoontoestel wilt
  kopiëren of verplaatsen op de telefoon of de contacten
  van op de telefoon wilt kopiëren of verplaatsen naar
  de SIM-kaart, en bevestig uw keuze.
  Tip: na het verslepen worden de contacten verwijderd uit de oorspronkelijke locatie.

  36 • Page 39

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  geheugentoets


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> Snelkiezen en druk op OK.  Controleer eerst of de snelkiesfunctie is ingeschakeld.
  Opmerking: Als onder Toestand de optie "Uit" staat,
  drukt u op de linker softkey (OK) en schakel de functie
  in.  Selecteer Nummer instellen en druk op OK.  Selecteer een toets uit de lijst (2…9) en druk op Bewerken.  Het telefoonboek gaat open. Markeer een contact en
  druk op OK.

  Een contact uit het telefoonboek opslagen op
  een snelkiestoets


  Druk op Menu -> Instellingen -> Sneltoetsen -> OK  Selecteer een snelkiestoets (M1, M2, M3) en druk op

  37 • Page 40

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Wijzig indien nodig de naam van de toets en druk op ▼.

  OK.  Druk op Opties -> Toevoegen uit telefoonboek -> OK,
  selecteer een contact en druk op OK.

  ofwel
  Druk op Opties -> Nummer bewerken -> OK, voer een
  telefoonnummer in en druk op OK.
  Opmerking: Om een contact te wijzigen of te wissen,
  drukt u op Opties -> Bewerken of Verwijderen.

  Overige opties
  Als u het telefoonboek hebt geopende en een contact
  hebt geselecteerd, drukt u op Opties om een van de volgende opties te selecteren:


  Bekijken: Een contact wordt weergegeven.  Bericht verzenden: Om een SMS naar dit nummer te
  verzenden.

  38 • Page 41

  MENU "TELEFOONBOEK"


  MMS versturen: Om een MMS naar dit nummer te verzenden.  Oproepen: De nummers bellen.  Bewerken: U kunt de gegevens van een contact wijzigen.  Verwijderen: Om een contact te wissen;  Kopiëren: U kunt een contact in de telefoon of op de
  SIM-kaart kopiëren.  Toevoegen aan zwarte lijst: Om het contact toe te voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.  Groep van oproepers: U kunt groepen van contactpersonen definiëren. In deze groepen kunt u contacten uit
  het telefoonboek groeperen.  Telefoonboekinstellingen:


  Aanbevolen opslag: Selecteer waar de nieuwe namen
  moeten worden opgeslagen (SIM-kaart, telefoon).  Snelkiezen: De functie inschakelen en de snelkiestoetsen bewerken.

  39 • Page 42

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Geheugentoestand: Toont het aantal contacten op de
  SIM-kaart en op de telefoon.  Contacten kopiëren: U kunt alle contacten vanuit de
  SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd kopiëren.  Contacten verplaatsen: U kunt alle contacten vanuit
  de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd verplaatsen.  40

  Alle contacten verwijderen: Alle contacten wissen. • Page 43

  MENU “BERICHTEN“
  Menu “Berichten“
  U kunt tekstberichten (SMS) en multimedia-berichten
  (MMS) verzenden en ontvangen. Ontvangen berichten
  worden ofwel in de telefoon ofwel op de SIM-kaart (SIM)
  of geheugenkaart (MMS) opgeslagen. Niet-gelezen berichten worden in de inbox opgeslagen. Wanneer u een nieuw
  bericht ontvangt, verschijnt een melding in het display.
  Als het geheugen vol is, ontvangt u een melding. Om
  nieuwe berichten te kunnen ontvangen, moeten oude
  berichten worden gewist.

  Menu “Berichten“
  Nadat u op Menu -> Berichten -> OK hebt gedrukt, hebt u
  de volgende mogelijkheden:


  Bericht schrijven: Een nieuwe SMS/MMS schrijven.  Postvak in: Opent de lijst van ontvangen tekstberichten.  Concepten: Opent de lijst met ontwerpen.  Postvak uit: Opent de lijst van berichten die nog moe-

  41 • Page 44

  MENU “BERICHTEN“
  ten worden verzonden.


  Verzonden berichten: Opent de lijst van de verzonden
  berichten.  Broadcast-bericht: Als uw telecomaanbieder deze
  dienst ondersteunt, kunt u deze functie instellen.  Berichtinstellingen: Hier kunt u diverse instellingen
  voor berichten aanpassen.

  Instellingen tekstbericht
  Tip voor het telefoonnummer van het SMS-centrum: Dit
  speciale nummer is nodig voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Het nummer staat correct opgeslagen op de SIM-kaart. In bepaalde gevallen kan het echter nodig zijn om het nummer te controleren of te wijzigen.


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Berichtinstellingen -> Tekstbericht en druk op OK.
  U hebt de volgende opties:
  - SIM

  42 • Page 45

  MENU “BERICHTEN“
  - Profielinstellingen (het actieve profiel is met een
  groen vinkje aangeduid).
  • Kies het gewenste profiel, druk op Opties,
  selecteer Activeren of Bewerken en druk op
  Select...
  • Bewerkingsopteis zijn: wijzigen van de Profielnaam en het SMSC-adres (het telefoonnummer
  van het SMS-centrum van uw telecomaanbie- Geldigheitsduur (wijzigen met ◀ en ▶).
  der).

  - Berichttype (wijzigen met ◀ en ▶. Laat deze instel-

  - Afleveringsverslag (wijzigen met ◀ en ▶).
  ling op tekst staan).

  - Antwoordpad (wijzigen met ◀ en ▶. Laat deze
  instelling op Uit staan).

  - Voorkeursverbinding: Om het type verbinding dat
  u wilt gebruiken, te selecteren. Opmerking: Houd
  er rekening mee dat voor het verzenden van multi-

  43 • Page 46

  MENU “BERICHTEN“
  media-berichten (MMS) GPRS nodig is. Selecteer
  daarom de optie "Alleen GSM" niet wanneer u
  MMS-berichten wilt versturen.
  - Voicemailserver: U kunt het telefoonnummer van uw
  voicemail wijzigen. Raadpleeg uw telefoonaanbieder
  bij vragen hierover.
  Verlaat het menu met Terug of Opslaan.
  - Geheugentoestand: Om het verbruikte geheugen van
  de SIM-kaart en telefoon te zien.
  - SMS-teller: Aantal verzonden en ontvangen SMSberichten.
  - Verzonden berichten opslaan: Selecteer of de verzonden SMS-berichten moeten worden opgeslagen.
  - Aanbevolen opslag: Om te selecteren waar u uw
  berichten wilt opslaan (SIM of Telefoon).

  44 • Page 47

  MENU “BERICHTEN“
  Instellingen multimedia-berichten
  Opmerking over MMS: Zowel u als de ontvanger moeten
  beschikken over een abonnement dat het aamaken en verzenden van multimedia-berichten ondersteunt. Een dergelijk profiel of account is meestal vooraf reeds geïnstalleerd. Zo niet, kunt u hierover inlichtingen inwinnen bij
  uw telecom-aanbieder.


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Berichtinstellingen -> Multimediabericht en druk op OK.  U hebt de volgende opties:
  - Gegevensaccount: Selecteer Primaire of Secundaire
  account en druk op Bewe... Selecteer een optie uit de
  lijst en druk op OK.
  - Gemeenschappelijke instellingen
  - Samenstellen: Instellingen voor het aanmaken van
  MMS-berichten zoals Diatijd, Creatiestand, Automatisch.., Handtekening.
  - Bezig met verzenden: Instellingen voor het verzen-

  45 • Page 48

  MENU “BERICHTEN“
  den van een MMS-bericht zoals Afleveringsv..,
  Leesverslag, Prioriteit, Afleveringstijd, Verzenden..
  - Ophalen: Instellingen voor het behandelen van een
  MMS-bericht zoals Huisnetwerk., Roaming, Filters,
  Leesverslag, Afleveringsv...
  - Voorkeursopslag: Om de plek waar u de berichten
  wilt opslaanm te selecteren (Geheugenkaart of
  Telefoon).
  - Geheugentoestand: Om gebruikt geheugen op
  geheugenkaart en telefoon te zien.

  Instellingen dienstberichten


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Berichtinstellingen -> Dienstbericht en druk op OK.  U hebt de volgende opties:
  - Duwen activeren: Druk op OK, selecteer een van de
  opties en druk op OK.
  - Laden van diensten activeren: Druk op OK, selecteer
  een van de opties en druk op OK.

  46 • Page 49

  MENU “BERICHTEN“
  Een tekstbericht schrijven en verzenden


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Bericht schrijven
  -> Textbericht/Multimediabericht en druk op OK.  Schrijf uw tekstbericht met behulp van de cijfertoetsen.
  Meer details over het invoeren van tekst vindt u in
  hoofdstuk "Algemene informatie over het gebruik van
  de telefoon", pagina 24.  Wanneer u de tekst hebt ingevoerd, drukt u op Opties,
  selecteer vervolgens Verzenden naar en druk op OK.
  Tip: Bij een MMS hebt via Opties de mogelijkheid om
  foto’s, audiobestanden of andere bijlagen te selecteren.  Selecteer Ontvanger invoeren, druk op Selecte.., voer
  het telefoonnummer van de ontvanger in, met inbegrip
  van het land- of regionummer, en druk op Selecte.. ->
  Gereed.  Het ingevoerde nummer wordt weergegeven.  Druk op Opties, selecteer Verzenden en druk op OK.

  47 • Page 50

  MENU “BERICHTEN“
  ofwel


  Selecteer Van telefoonboek toevoegen en druk op
  Selecte...  Selecteer een contact en druk op OK.  Het geselecteerde contact wordt weergegeven.  Druk op Opties, selecteer Verzenden en druk op OK.

  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Postvak in en
  druk op OK.  Selecteer een binnengekomen bericht.  Druk in de lijst op Opties. U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Bekijken: Het bericht wordt weergegeven.
  Antwoorden per SMS: U kunt direct een antwoord
  schrijven naar het telefoonnummer van de afzender.

  -

  Antwoorden met MMS: U kunt direct een antwoord
  schrijven naar het telefoonnummer van de afzender.

  48 • Page 51

  MENU “BERICHTEN“
  -

  Verzender opbellen: U kunt de afzender opbellen.

  -

  Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar een
  ander telefoonnummer.

  -

  Verwijderen: U kunt het tekstbericht wissen.

  -

  Alles verwijderen: U kunt alle tekstberichten wissen.

  -

  Opslaan in telefoonboek: (Alleen wanneer het telefoonnummer nog niet opgeslagen is) Om het telefoonnummer van de afzender op te slaan.

  -

  Diverse verwijderen: Markering om meerdere
  berichten tegelijkertijd te wissen.

  Druk bij het weergeven van het SMS-bericht op Opties
  voor de volgende opties:
  -

  Antwoorden per SMS/Antwoorden met MMS:
  U kunt direct een antwoord schrijven naar het
  telefoonnummer van de afzender.

  -

  Verzender opbellen: U kunt de afzender opbellen.

  49 • Page 52

  MENU “BERICHTEN“
  -

  Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar
  een ander telefoonnummer.

  -

  Verwijderen: U kunt het bericht wissen.

  -

  Geavanceerd: Hier vindt u de opties: Nummer
  gebruiken / URL gebruiken / E-mail gebruiken /
  USSD gebruiken / Kopiëren naar telefoon/SIM /
  Verplaatsen naar telefoon/SIM.

  50 • Page 53

  MENU “OPROEPCENTRUM“
  Menu “Oproepcentrum“
  Wanneer u een nieuwe oproep hebt ontvangen, verschijnt
  een bericht daarover in de display.


  Druk op Terug om de weergave te wissen. Er verschijnt
  een symbool in de display om de nieuwe oproep weer
  te geven. Deze oproep is bovendien als "normaal" te
  zien in de lijst Gemiste gesprekken.  Druk op Bekijken om het telefoonnummer/de naam
  van de beller te zien.  Druk op Opties. De overige opties zijn hieronder
  beschreven onder "Gesprekkenlijst bekijken".

  Gesprekkenlijst bekijken


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis en druk op OK.  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande
  gesprekken of Inkomende gesprekken wilt openen en
  druk op OK.
  Binnen de lijsten hebt u meerdere opties:

  51 • Page 54

  MENU “OPROEPCENTRUM“
  Druk op Opties en maak uw keuze uit de volgende
  opties:
  -

  Bekijken: De details worden weergegeven.

  -

  Oproepen: De nummers bellen.

  -

  Bericht verzenden: Om een SMS naar dit nummer
  te verzenden.

  -

  MMS versturen: Om een MMS naar dit nummer te
  verzenden.

  -

  Opslaan in telefoonboek: (Alleen wanneer het telefoonnummer nog niet opgeslagen is) Om het contact in het telefoonboek op te slaan.

  -

  Aan zwarte lijst toevoegen: Om het contact toe te
  voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.

  -

  Verwijderen: Om het contact te wissen.

  Gesprekkenlijst wissen


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis en druk op OK.  52

  Selecteer Verslag wissen en druk op OK. • Page 55

  MENU “OPROEPCENTRUM“


  Selecteer of u de lijst Uitgaande gesprekken, Gemiste
  gesprekken, Inkomende gesprekken of Alle gesprekken
  wissen wilt, en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Overige opties


  Druk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis en druk op OK.
  • Zwarte lijst: U kunt een lijst met telefoonnummers
  invoeren die zullen worden geblokkeerd. Als u deze
  optie hebt ingeschakeld, worden alle oproepen vanuit
  dit telefoonnummer niet meer weergegeven.
  • Automatisch opnieuw kiezen: Als deze functie is ingeschakeld, worden telefoonnummers die de eerste maal
  "bezet" waren, automatisch opnieuw gekozen (met een
  interval van 5 minuten, max. 5 pogingen).
  • Weergave van gespreksduur: Als deze functie is ingeschakeld, wordt in de display de duur van het huidige
  gesprek weergegeven.

  53 • Page 56

  MENU “OPROEPCENTRUM“
  • Herinneren aan gespreksduur: U kunt instellen of u tijdens een gesprek na een bepaalde tijd een waarschuwingstoon hoort om u op de duur van het gesprek te
  wijzen. Bij Enkel kunt u een tijdsduur tot max. 3000 sec
  (= 50 min) instellen, bij Periodiek een tijdsduur tussen
  30 en 60 seconden.
  • Antwoordstand: Als u de optie Antwoord bedekken
  selecteert, kunt u een oproep beantwoorden door de
  telefoon open te klappen. Wanneer de optie Willekeurige toets is geactiveerd, kunnen inkomende oproepen worden beantwoord met om het even welke toets
  (behalve de rechter softkey en de rode oplegtoets.
  Hebt u Automatisch beantwoorden in headsetmodus geselecteerd en een headset op uw telefoon
  aangesloten, dan worden binnenkomende oproepen
  automatische aangenomen. Als geen enkele optie is
  geselecteerd, kunt u een oproep enkel beantwoorden
  door op de groene beltoets te drukken.

  54 • Page 57

  MENU “SOS“
  Menu “SOS“
  Deze telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie. U
  kunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of een telefoonnummer van een alarmcentrale
  invoeren.

  Nummer voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling en druk
  op OK.  Selecteer Set 5 nummers wanneer de noodoproep
  naar 5 opgeslagen telefoonnummers (zie onder) moeten gaan of selecteer Stel bell centum wanneer de
  noodoproep naar een alarmcentrale moet gaan. Als u
  Uit selecteert, wordt de noodoproepfunctie gedeactiveerd.

  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren


  Druk op Menu, selecteer SOS en druk op OK.

  55 • Page 58

  MENU “SOS“


  Selecteer Stel SOS-nummers -> OK, markeer een van
  de 5 beschikbare geheugenplaatsen en druk op
  Bewerk...  Selecteer Van telefoonboek om de telefoonnummers
  uit het telefoonboek over te nemen, of selecteer Geef
  nummer op om het telefoonnummer direct in te voeren.

  ofwel


  Selecteer Bell centraal nummer -> OK en voer het
  gewenste telefoonnummer in.
  Opmerking: Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie,
  brandweer of ambulance in te voeren. U dient een
  "privé" noodnummer te gebruiken.

  Bericht voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> Stel uitgaande stem
  MSG en druk op OK.  56

  Selecteer Standaard, wanneer een standaard gespro- • Page 59

  MENU “SOS“
  ken bericht moet worden verzonden.
  ofwel


  Selecteer Door gebruiker gedefinieerd wanneer een
  door uzelf ingesproken bericht moet worden verzonden. Om deze instelling te kunnen gebruiken, moet u
  vooraf een gesproken bericht opnemen (zie onder).

  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen


  Druk op Menu, selecteer SOS -> Stel uitgaande stem
  MSG en druk op OK.  Selecteer Door gebruiker gedefinieerd en druk op OK.  Selecteer Record en druk op OK.  Spreek nu uw persoonlijke bericht in in de microfoon
  van de telefoon.  Om de opname te beëindigen, drukt u op Stoppen.  Selecteer vervolgens Selecteren en druk op OK, om
  uw persoonlijke noodbericht te activeren. Met Afspelen kunt u het bericht opnieuw beluisteren.

  57 • Page 60

  MENU “INSTELLINGEN“
  Verloop van een noodoproep
  Houd de noodoproep-knop op de achterkant van het toestel ongeveer 2-3 seconden ingedrukt. Zodra de automatische noodoproep begint, hoort u enkele seconden lang
  een 'sirene'-toon.
  Bij het instellen van "enkelvoudige noodnummers":


  Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.  Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt,
  wordt het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers (max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u
  slechts één noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit
  nummer steeds herhaald. Deze cyclus wordt zo lang
  herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg
  is. De cyclus stopt zodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodbericht wordt dan afgespeeld. Als de
  gebelde persoon tijdens of minstens 10 seconden na
  het einde van uw noodbericht op de toets "0" van zijn
  telefoon drukt, wordt op uw telefoon de luidspreker

  58 • Page 61

  MENU “INSTELLINGEN“
  geactiveerd en kunt u persoonlijk met de gebelde persoon spreken.
  • Opgelet: Vermeld in uw noodbericht uitdrukkelijk dat
  de gebelde persoon op de knop "0" moet drukken
  om met u te kunnen spreken. Als dat niet gebeurt,
  wordt de oproepcyclus voortgezet. Hiermee wordt
  voorkomen dat de oproepcyclus wordt stopgezet bv.
  wanneer een antwoordapparaat de noodoproep
  beantwoordt.
  • De oproepcyclus wordt na het beëindigen van een
  beantwoorde noodoproep voortgezet tot u de cyclus
  stopzet (druk opnieuw op de noodoproep-toets).

  Noodoproepcyclus stopzetten
  Druk opnieuw op de noodoproep-toets.

  59 • Page 62

  MENU “INSTELLINGEN“
  Menu “Instellingen“
  Tooninstellingen
  U kunt meerdere profielen (speciale instellingen naargelang gebruiker of omgeving) opslaan, die u wanneer
  nodig snel kunt activeren.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Profielen en
  druk op OK.  Selecteer een van de profielen en druk op Opties.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Activeren: Het profiel en de verwante instellingen
  wordt geactiveerd.

  -

  Naar wens instellen: Pas de instellingen van het
  geselecteerde profiel aan (“Stil“ kan niet worden
  bewerkt).
  -

  Meldingstype: Selecteer of een oproep moet
  worden gemeld door Bellen, Alleen trillen, Toon
  en trillen of eerst Trillen daarna bellen.

  60 • Page 63

  MENU “INSTELLINGEN“
  -

  Beltype: U kunt kiezen tussen Eenmaal piepen en Herhalen.

  -

  Beltoon - Selectie van de beltoon.

  -

  Beltoonvolume - Selectie van het volume bij
  een oproep.

  -

  Bericht - Toon bij ontvangst van een bericht.

  -

  Berichtvolume - Volume voor het ontvangen
  van een bericht.

  -

  Toetsenbord - Stel de toon voor het kiezen van
  een nummer in: een Klik, een Toon, de weergave van het cijfer met een Toon menselijke stem
  of Stil.

  -

  Geluidssterkte van toetstoon - Volume van het
  toetsgeluid.

  -

  Inschakelen - Selectie van de toon voor het
  inschakelen van de mobiele telefoon.

  -

  Uitschakelen - Selectie van de toon voor het
  uitschakelen van de mobiele telefoon.

  61 • Page 64

  MENU “INSTELLINGEN“
  -

  Deksel open - Toon bij het openklappen van de

  -

  Deksel dicht - Toon bij het dichtklappen van de

  telefoon.
  telefoon.
  -

  Systeemmelding - Toon bij een systeembericht.

  De gewijzigde instellingen worden pas van kracht
  wanneer u na de wijzigingen opnieuw op Opties en
  Opslaan drukt.

  Snelkiestoetsen
  U kunt in de snelkiestoetsen M1, M2 en M3 uw meest
  gebruikte telefoonnummers opslaan.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Sneltoetsen en
  druk op OK.  Selecteer een snelkiestoets en druk op OK.  Druk op Opties - Bewerken, wijzig indien gewenst de
  naam (max. 9 tekens) en druk vervolgens Opties - Opslaan.

  62 • Page 65

  MENU “INSTELLINGEN“


  Ga naar het invoerveld voor nummers en druk op
  Opties - Toevoegen uit telefoonboek, selecteer de contactpersoon in het telefoonboek of selecteer Nummer
  bewerken en voer het nummer handmatig in.

  Geluidsversterking in-/uitschakelen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Super Hearing
  en druk op OK.  Selecteer Aan om te geluidsversterking algemeen uit
  te schakelen of Uit om de geluidsversteking algemeen
  uit te schakelen.
  Als u de geluidsversterking algemeen hebt uitgeschakeld, kunt u toch tijdens een gesprek het volume van
  de hoorn verhogen met behulp van de versterkertoets
  (zie pagina 6).

  Langdurig gebruik van het maximale hoornvolume kan
  gehoorschade veroorzaken.

  63 • Page 66

  MENU “INSTELLINGEN“
  Telefooninstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Telefooninstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Tijd en datum: In dit menu kunt u de tijd en datum
  en ook het formaat instellen (tijd: 24/12u; datum:
  DD MM JJJJ / MM DD JJJJ / JJJJ MM DD).

  -

  In- en uitschakelen plannen: U kunt tot 2 automatische in- en uitschakeltijden voor uw telefoon instellen.


  Selecteer Inschakelen of Uitschakelen en druk
  op OK.
  Selecteer onder Status met de pijltoetsen ◀/▶
  Selecteer een vermelding en druk op OK.

  “Activeren“ om de functie uit te schakelen.


  64

  Voer de gewenste tijd in en druk op Opslaan. • Page 67

  MENU “INSTELLINGEN“
  Opmerking: Houd er rekening mee dat bij het
  inschakelen van de telefoon eventueel de PINcode van de SIM-kaart moet worden ingevoerd.
  Zie ook -> Veiligheidsinstellingen /SIM-lock, pagina 69.
  -

  Taal: Stel de weergave taal in.

  -

  Voorkeursmethode voor invoer: Stel in welke instelling u wilt gebruiken voor het invoeren van tekst
  (invoer in het telefoonboek/tekstberichten).

  -

  Weergave
  -

  Achtergrond: Selecteer de achtergrond voor de
  display in ruststand.

  -

  Weergave bij inschakelen / Weergave bij uitschakelen: Selecteer een animatie dat bij het in- of
  uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

  -

  Sub-scherm kloktype: Selecteer een type voor
  de klok in het externe display.

  65 • Page 68

  MENU “INSTELLINGEN“
  -

  Toegekende toets: U kunt de navigatietoetsen ▲ /▼/

  ◀/▶ snelkoppelen aan diverse menupunten. Wan-

  neer u dan in ruststand op deze toets drukt, wordt
  onmiddellijk het desbetreffende menupunt geopend.


  Selecteer een toets (Omhoog, Omlaag, Links of
  Rechts), druk op Bewerken en selecteer een
  functie uit de lijst. Om dit op te slaan, drukt u op
  OK.

  -

  Diverse instellingen
  -

  LCD-verlichting: Stel de gewenste helderheid en
  de verlichtingstijd van de display in.

  -

  Nachtmodus: Stel de tijd voor de nachtmodus in.
  In de nachtmodus worden de led-lampjes uitgeschakeld.

  -

  Schakelaar lamp array-instellingen te: Als deze
  functie is ingeschakeld, knipperen drie lampjes
  onder het externe display kort bij het in-/uitschakelen van de telefoon.

  66 • Page 69

  MENU “INSTELLINGEN“
  -

  Open het deksel lamp array-instellingen t: Als
  deze functie is ingeschakeld, knipperen drie lampjes onder het externe display kort bij het
  openen/sluiten van de telefoon.

  -

  SMS lamp array wordt ingesteld: Stel in of de
  melding van nieuwe SMS/MMS (rechterlampje)
  in- of uitgeschakeld moet zijn.

  -

  Om de lamp matrix ingesteld: Stel in of het
  lampje voor een binnenkomende oproep (linkerlampje) in- of uitgeschakeld moet zijn.

  -

  Ongelezen berichten lamp array-instelling: Stel in
  of he lampje voor ongelezen SMS/MMS (rechterlampje) in- of uitgeschakeld moet zijn.

  -

  Gemiste lamp array-instellingen te: Stel in of het
  lampje voor gemiste oproepen (linkerlampje) inof uitgeschakeld moet zijn.

  67 • Page 70

  MENU “INSTELLINGEN“
  Netwerkinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Netwerkinstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Netwerkselectie: Selecteer of het kiezen van het
  mobiele netwerk automatisch of handmatig moet
  gebeuren (Selectiestand), zoek een nieuw netwerk
  (Opnieuw zoeken) of selecteer het gewenste netwerk uit de lijst (Netwerk selecteren). Bij de instelling Automatisch probeert de telefoon verbinding
  te maken met het netwerk van de telecomaanbieder
  van wie uw SIM-kaart is.

  -

  GPRS-verbinding: Selecteer Indien nodig of Altijd.

  -

  Voorkeur voor GPRS-overdracht: Selecteer Gegevens of Gesprek.

  Veiligheidsinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Veiligheidsinstellingen en druk op OK.

  68 • Page 71

  MENU “INSTELLINGEN“


  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  SIM-beveiliging:
  -

  PIN-vergrendeling: U kunt het opvragen van de
  PIN-code van de SIM-kaart bij het inschakelen
  van de telefoon activeren of deactiveren. Bij
  sommige SIM-kaarten is dit niet mogelijk.

  -

  PIN veranderen: Om de pincode van de SIMkaart te wijzigen.

  -

  PIN2 veranderen: Om PIN2 voor de SIM-kaart te
  wijzigen.

  -

  Beveiliging telefoon:
  -

  Telefoon blokkeren: Om de telefoon te vergrendelen. Daartoe dient u het wachtwoord van de telefoon in te voeren (standaard is dat 0000).

  -

  Wachtwoord veranderen: Om het wachtwoord te
  wijzigen (standaard is dat 0000).

  69 • Page 72

  MENU “INSTELLINGEN“
  Bluetooth


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Bluetooth en
  druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Voeding: De Bluetooth-functie in-/uitschakelen

  -

  Zichtbaarheid: Stel in of uw telefoon bij ingeschakelde Bluetooth-functie al dan niet zichtbaar is voor
  andere Bluetooth-apparaten.

  -

  Mijn apparaat: Voor het maken van een verbinding
  met een toestel met audioprofiel (bv. headset of
  voorziening voor handenvrij bellen).
  Eerst moet de optie “ Audioapparaat opvragen“ en
  het “Paren“ met het desbetreffende toesel zijn uitgevoerd. Nadat u het toestel en Opties hebt geselecteerd, hebt u de volgende mogelijkheden:

  70

  -

  Verbinden (met het gekoppelde toestel)

  -

  Naam van koppeling wijzigen

  -

  Dit toestel wissen

  -

  Alle toestellen wissen • Page 73

  MENU “INSTELLINGEN“
  -

  Apparaatnaam veranderen: Weergave van de eigen
  Bluetooth-naam met optie tot wijziging.

  -

  Aanbevolen opslag: Selecteer het gewenste geheugen (Telefoon/Geheugenkaart).

  Opmerking: Als uw telefoon via Bluetooth is verbonden
  met een handsfree-apparaat, dan moeten de contactpersonen vanuit de SIM-kaart naar de telefoon worden
  gekopieerd (zie pagina 36) om deze met het handsfreeapparaat te kunnen gebruiken of om bij een oproep de
  naam van de beller in plaats van het telefoonnummer
  te kunnen zien op het handsfree-apparaat.

  71 • Page 74

  MENU “INSTELLINGEN“
  Fabrieksinstellingen herstellen
  U kunt de telefoon terugschakelen naar de fabrieksinstellingen.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Instellingen
  herstellen en druk op OK.  Voer de pincode van uw telefoon in (standaard 0000)
  en druk op OK.  72

  Selecteer het antwoord Ja op de veiligheidsvraag. • Page 75

  MENU “ORGANISATOR“
  Menu “Organisator“
  Kalender
  De kalender kan worden ingesteld tussen januari 1970 tot
  december 2030. Met Opties bereikt u diverse functies
  zoals


  Bekijken  Alles bekijken  Gebeurtenis toevoegen  Gebeurtenis verwijderen  Springen naar datum  Ga naar vandaag  Ga naar weekweergave/maandweergave  Begin van de week (Zondag / Maandag)

  Rekenmachine
  Met de ingebouwde rekenmachine kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

  73 • Page 76

  MENU “ORGANISATOR“


  Voer het eerste cijfer van uw berekening in. Een
  Druk op de navigatietoetsen ▲/▼/◀/▶ om het wiskundikomma kunt u invoeren met het hekje.  ge symbool te selecteren (+ - x ÷).  Voer nu het volgende nummer in.  Druk op OK of op de knop in het midden van de navigatietoets om de berekening uit te voeren.

  Wekker
  U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen, die eenmaal, elke dag of op bepaalde dagen worden geactiveerd.
  Schakel met ◀/▶ de wekker Aan of Uit en druk op ▼.
  Selecteer een optie en druk op Bewerken.

  Selecteer of de wekker Een keer, Elke dag of op

  bepaalde Dagen moet worden geactiveerd (Opties Aan/Uit, om af te sluiten: Opties - Gereed).


  Stel onder Meldingstype het wekkertype in (Bellen /
  Alleen trillen / Toon en trillen).

  74 • Page 77

  MENU “ORGANISATOR“


  Druk ten slotte op Opslaan.

  U kunt de toon van de wekker stoppen met Stoppen.

  Taken
  Druk op Toevoegen om herinneringsberichten voor afspraken toe te voegen. Daarvoor staan meerdere opties ter
  beschikking.

  Stopwatch
  Er is een chronometer met diverse functies voorzien.


  Typische stopwatch


  Splittijden: Chromometer met tussentijdmeting en
  optelling van totale tijd. Starten start de functie,
  Split neemt de tussentijd op (de totale tijd wordt
  later weergegeven), Pauze of de knop in het midden van de navigatietoets stopt de functie met
  geheugenoptie, en met Opties kunt u de chronometer terug op nul zetten (Reset) of doorgaan (Doorgaan).

  75 • Page 78

  MENU “ORGANISATOR“


  Rondetijden: Chromometer met meting van rondetijden zonder optelling van de totale tijd. Starten
  start de functie, Ronde neemt de rondetijden op (de
  tijd die is verstreken sinds de laatste meting), Pauze
  of de knop in het midden van de navigatietoets
  stopt de functie met geheugenoptie, en met Opties
  kunt u de chromometer op nul zetten (Reset) of u
  kunt Doorgaan.
  Verslag bekijken: Lijst van opgeslagen tijden.

  n-wegs stopwatch
  De 4-voudige chromometer bestaat uit 4 parallelle
  navigatietoetsen ▲ /▼/ ◀/▶.

  chromometers, die u individueel kunt opstarten met de
  De actieve chromometer kunt u met de knop in het
  midden van de navigatietoets of met de linker softkey
  starten (Starten), onderbreken (Pauze) en voortzetten
  (Doorgaan).
  Met de rechter softkey Reset worden alle vier chromometers terugzetten.

  76 • Page 79

  MENU “DIENSTEN“
  Menu “Diensten“
  De in dit menu weergegeven opties zijn afhankelijk van
  uw telecomaanbieder. Voor meer details kunt u contact
  opnemen met uw telecomaanbieder.

  77 • Page 80

  MENU "MULTIMEDIA"
  Menu “Multimedia“
  Camcorder/Camera


  Druk op Menu, selecteer Multimedia -> Camera en
  druk op OK. Schakel de foto-modus in om de ingebouwde camera in te schakelen. In de display verschijnt het actuele beeld.  Druk Opties in het menu van de camera om de volgende opties weer te geven:
  -

  Omschakelen naar videorecorder: Omschakelen
  naar videorecorder.

  -

  Foto’s: Weergave van beschikbare foto’s. Met Opties
  kunt u verdere actie uitvoeren (details zie Fotobewerking).

  -

  Camera-instellingen
  -

  Geluid van s..: Om het geluid van het indrukken
  van de sluiter te selecteren.

  78

  -

  EV: Instellen van de lichtwaarde.

  -

  Contrast: Om het contrast in te stellen. • Page 81

  MENU "MULTIMEDIA"
  -

  Antiflikker: Om trillingen te vooorkomen.

  -

  Vertragingsti..: Instellen van de timer.

  Druk ten slotte op Opslaan.
  -

  Foto-instellingen
  -

  Beeldgrootte: Om de beeldgrootte van de opname in te stellen.

  -

  Beeldkwaliteit: Om de beeldkwaliteit te selecteren (beste kwaliteit: Goed).

  Druk ten slotte op Opslaan.
  -

  Witbalans: Instellen van witbalans.

  -

  Scènestand: Selecteer Automatisch of Nacht.

  -

  Effectinstellingen: Selecteer verschillende
  (kleuren)effecten.

  -

  Opslag: Om te selecteren of u de afbeeldingen wilt
  opslaan in de telefoon op of de geheugenkaart.

  -

  Standaard herstellen: Om alle opties terug in de
  standaardwaarden in te stellen.  Druk Opties in het menu van de videorecorder om de
  volgende opties weer te geven:

  79 • Page 82

  MENU "MULTIMEDIA"
  -

  Omschakelen naar camera: Omschakelen naar
  camera.

  -

  Camcorderinstellingen: Om trillingen te voorkomen.

  -

  Video-instellingen: Om de kwaliteit van de video in
  te stellen.

  -

  Opslag: Om te selecteren of u de videos wilt opslaan in de telefoon op of de geheugenkaart.

  Beeldviewer


  Druk op Menu, selecteer Multimedia -> Beeldviewer en
  druk op OK. Er verschijnt een galerij met beschibare
  beelden.  Druk op Opties om de volgende opties te zien:
  -

  Bekijken: Om de afbeelding weer te geven, met de
  volgende extra opties:
  -

  Afspelen: Om een diavoorstelling van de afbeeldingen te starten.

  -

  80

  Weergave draaien: Draaien van de foto. • Page 83

  MENU "MULTIMEDIA"
  -

  Gebruiken als: Om de afbeeldingen te gebruiken als achtergrondbeeld, screensaver, etc.

  -

  Verzenden: Om de afbeelding als MMS-bericht
  of via Bluetooth te verzenden.

  -

  Beeldinformatie: Weergave van fotogegevens.

  Bladerstijl: Om de weergave in te stellen (lijstvorm/matrix-vorm).

  -

  Verzenden: Om de afbeelding te verzenden als
  MMS-bericht of via Bluetooth.

  -

  Gebruiken als: Om de afbeeldingen te gebruiken als
  achtergrondbeeld, screensaver, etc.

  -

  Hernoemen: Om de naam van de afbeelding te
  wijzigen.

  -

  Verwijderen: Om de afbeelding te wissen.

  -

  Sorteren op: Om de afbeeldingen te sorteren.

  -

  Opslag: Om het geheugen voor de afbeeldingen te
  selecteren (telefoon/geheugenkaart).

  -

  Beeldinformatie: Weergave van fotogegevens.

  81 • Page 84

  MENU "MULTIMEDIA"
  Videospeler


  Druk op Menu, selecteer Multimedia -> Videospeler en
  druk op OK. Er verschijnt een lijst met beschikbare
  video's.  Druk op Opties om de volgende opties te zien:
  -

  Afspelen: Om de video's af te spelen, met de volStart/Pause met ■.

  gende extra opties (navigatietoetsen):
  -

  Stop met ▼.

  Terug naar begin met ◀.

  Doorspoelen ▶.

  Weergave vergroten/draaien ▲.

  Volume regelen met volumetoetsen + / -.

  Verzenden: Om de video te verzenden als MMSbericht of via Bluetooth.

  82

  -

  Hernoemen: Om de naam van de video te wijzigen.

  -

  Verwijderen: Om de video te wissen.

  -

  Sorteren op: Om de videos te sorteren. • Page 85

  MENU "MULTIMEDIA"
  -

  Opslag: Om het geheugen voor de videos te
  selecteren (telefoon/geheugenkaart).

  Geluidsrecorder


  Druk op Menu, selecteer Multimedia -> Geluidsrecorder en druk op OK.  Druk op Opties om de volgende opties te zien:
  -

  Nieuwe opname: Om een audiobestand op te
  nemen.

  -

  Lijst: Een lijst met beschikbare audiobestanden
  weergeven, met de volgende extra opties:
  -

  Afspelen: Om een audiobestand af te spelen.

  -

  Hernoemen: Om de naam van een audiobestand
  te wijzigen.

  -

  Verwijderen: Om een audiobestand te wissen.

  -

  Verzenden: Om het audiobestand te verzenden
  als MMS-bericht of via Bluetooth.

  83 • Page 86

  MENU "MULTIMEDIA"
  -

  Instellingen: Om de opties voor opnames in te stellen, zoals geheugen (telefoon/geheugenkaart) en
  audiokwaliteit.

  84 • Page 87

  MENU "BESTANDBEHEER"
  Menu “Bestandsbeheer“
  In dit menu kunt u het opslagmedium (telefoon/geheugenkaart) bewerken. Druk op Openen om het overzicht te
  openen en de bewerkingsopties weer te geven.
  Druk op Formatteren om het geheugen te formateren.
  OPGELET: Alle inhoud wordt onherroepelijk gewist!

  85 • Page 88

  BIJLAGE
  Bijlage
  Technische gegevens
  Quad-Band

  850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

  Overige functies

  Bluetooth, zaklamp
  Noodoproepfunctie

  Batterij

  Li-Ionen, 3.7 V, 900 mAh

  Maximaal
  hoornvolume

  +35dB

  Beltijd

  ca. 7 uur

  Standby-tijd

  tot 8 dagen

  Afmetingen

  102 x 51 x 20 mm (gesloten)
  190 x 51 x 12 mm (geopend)

  USB-aansluiting

  Micro-USB, EU-standaard

  Headset-aansluiting

  3,5 mm audiostekker

  SAR-waarden

  GSM 900

  Head: 0,550
  Body: 0,970

  DCS 1800

  Head: 0,062
  Body: 0,716

  86 • Page 89

  BIJLAGE
  Service-Hotline
  Hebt u problemen met uw telefoon, lees dan eerste de volgende tips. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline.
  Het telefoonnummer vindt u op onze website
  www.amplicomms.com
  Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier.
  De garantie is 2 jaar geldig.

  Vragen en antwoorden
  Vragen

  Antwoorden

  De telefoon kan niet

  − Er is geen accu geplaatst.

  worden ingeschakeld.

  − De accu is niet opgeladen.

  Het display is bij inscha- Gebruik de PUK voor ontgrenkeling van de telefoon

  deling van de SIM−kaart. Neem

  ’geblokkeerd’.

  contact op met uw netwerkaanbieder.

  87 • Page 90

  BIJLAGE
  Het toetsenbord werkt

  Een koud display werkt trager.

  helemaal niet of slechts Dit is normaal. Zoek een warmezeer traag.

  re plaats op.

  Geen verbinding met

  Neem contact op met uw net-

  netwerk.

  werkaanbieder.

  Er wordt geen signaals- Geen netwerkverbinding. De
  terkte weergegeven.

  telefoon bevindt zich mogelijkerwijs op een plaats zonder
  netwerkverbinding. Ga naar een
  plaats waar u wel netwerkverbinding hebt of neem contact op
  met uw netwerkaanbieder.

  Bij sommige functies

  Veel functies kunnen pas wor-

  wordt op het display een

  den gebruikt nadat de dienst

  melding weergegeven dat aangevraagd is. Neem voor
  de uitvoering/het gebruik

  nadere details contact op met

  niet mogelijk is.

  uw netwerkaanbieder.

  88 • Page 91

  BIJLAGE
  Het display is bevroren

  Neem de accu voor 3 minuten

  of het toestel reageert

  uit het toestel en probeer

  op geen enkele toets.

  opnieuw.

  Op het display verschijnt Zorg ervoor dat de SIM−kaart
  de melding ’SIM plaat-

  op de juiste manier geplaatst is.

  sen’.

  Neem indien nodig contact op
  met uw netwerkaanbieder.

  De accu kan niet worden − De accu is defect.
  opgeladen of is binnen
  de kortste tijd leeg.

  − Plaats de telefoon op de juiste manier op het oplaadstation c.q. sluit de oplader op de
  juiste manier aan. Reinig de
  contactpunten van de telefoon en van het oplaadstation
  met een zachte, droge doek.
  − Laad de telefoon 4 uur op.

  89 • Page 92

  BIJLAGE
  Tips voor de omgang met de accu


  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu’s,
  kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd
  kan raken.  Sluit de accu nooit kort.  Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde
  kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.  Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.  De accu kan honderden malen worden opgeladen en
  ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.  Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar
  gedaald is.

  Bedoeld gebruik
  Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen
  zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw
  zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf
  open en probeer het niet zelf te repareren.

  90 • Page 93

  BIJLAGE
  Toepassingsgebied


  Gebruik de telefoon niet in verboden zones.  Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische
  apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).  Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de
  nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.  Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan
  de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon
  mag gebruiken.

  Veiligheidsinstructies


  Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte
  en directe zonnestraling.  De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.  Gebruik alleen originele accessoires en originele
  accu’s. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.  Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten,
  leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om
  gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Pro-

  91 • Page 94

  BIJLAGE
  beer nooit incompatibele producten aan te sluiten.


  Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.  Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen
  beïnvloeden.  Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van
  kinderen.  De SIM−kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig!
  Kleuters kunnen hem inslikken.  De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven.
  Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.  Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen
  voor handenvrij telefoneren en met houders die op de
  juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat

  92 • Page 95

  BIJLAGE
  door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.


  Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van
  geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om
  eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen− of borstzak. Bij
  gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de
  tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon
  moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige
  effecten opmerkt of vermoedt.  Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als
  u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij
  uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat
  informeren naar eventuele schade door apparaten
  voor mobiele telefonie.  Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit
  alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische

  93 • Page 96

  BIJLAGE
  oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

  Netadapter
  De bijgeleverde netadapter voldoet
  aan de Ecodesign−eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit
  betekent dat zowel gedurende het
  bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager
  is.

  94 • Page 97

  BIJLAGE
  Gescheiden inzameling
  Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het
  naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld
  KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en
  elektronische apparaten zijn eigenaars van
  oude apparaten verplicht om oude elektrische
  en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen
  geval bij het huisvuil mag plaatsen!
  Gevaar voor de gezondheid en het milieu
  door accu’s en batterijen!
  Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet
  in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige
  zware metalen bevatten die schadelijk zijn
  voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om
  accu’s en batterijen naar verkooppunten van

  95 • Page 98

  BIJLAGE
  deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar
  staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu’s en batterijen in geen
  geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via
  inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.
  Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

  Verklaring van overeenstemming
  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU−richtlijn:
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de
  Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
  telecommunicatie−eindapparatuur en de wederzijdse
  erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming
  met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het
  CE−merk op het apparaat.

  96 • Page 99

  BIJLAGE
  Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website
  www.amplicomms.com

  Apparaat reinigen


  Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

  Garantie
  AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange
  levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg
  is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu’s of accupacks
  die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode
  bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.

  97 • Page 100

  BIJLAGE
  Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het
  gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten, kosteloos
  verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen
  door de koper of derden.
  Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of
  bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt
  evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht
  voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten
  worden ons eigendom.
  Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of
  grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS
  apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont,
  breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.

  98 • Page 101

  BIJLAGE
  De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens
  de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na
  aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

  99 • Page 102

  KENWOORDENLIJST
  Kenwoordenlijst
  A
  Apparaat reinigen . . . . . 97
  Automatisch opnieuw
  kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . 53

  B
  Batterij insteken . . . . . . . . 8
  Batterij opladen . . . . . . . 10
  Batterijstand . . . . . . . . . . 11
  Bedoeld gebruik. . . . . . . 90
  Beeldviewer . . . . . . . . . . 80
  Bellen. . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Beltoon . . . . . . . . . . . . . . 61
  Beltoonvolume. . . . . . . . 61
  Beltype . . . . . . . . . . . . . . 61
  Bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 56
  Berichten. . . . . . . . . . . . . 41
  Bestandsbeheer . . . . . . . 85
  Bezette geheugenplaatsen
  testen. . . . . . . . . . . . . . . . 32

  100

  Bijzondere toetsfuncties 18
  Bluetooth . . . . . . . . . . . . 70

  C
  Camcorder . . . . . . . . . . . 78
  Camera . . . . . . . . . . . . . . 78
  Conferentiegesprek . . . . 31
  Contacten
  kopiëren/verplaatsen. . . 36

  D
  Datum en tijd . . . . . . . . . 13
  Diensten . . . . . . . . . . . . . 77

  E
  Een gesprek beëindigen 13
  Een oproep afwijzen . . . 13
  Een oproep
  beantwoorden . . . . . . . . 13
  Externe display. . . . . . . . 25 • Page 103

  KENWOORDENLIJST
  F
  Fabrieksinstellingen
  herstellen . . . . . . . . . . . . 72

  G
  Garantie . . . . . . . . . . . . . 97
  Gebruik van de telefoon 24
  Geheugentoestand . . . . 32
  Geheugentoetsen . . 28, 37
  Geluidsrecorder . . . . . . . 83
  Geluidsversterking. . . . . 63
  Gescheiden inzameling. 95
  Gesprek voeren . . . . . . . 27
  Gesprekkenlijst. . . . . 28, 51

  H
  Handenvrij bellen. . . . . . 30
  Herinneren aan
  gespreksduur . . . . . . . . . 54

  I
  In- en uitschakelen
  plannen . . . . . . . . . . . . . . 64

  Instellingen
  dienstberichten . . . . . . . 46
  Instellingen multimediaberichten . . . . . . . . . . . . . 45
  Instellingen tekstbericht 42

  K
  Kalender . . . . . . . . . . . . . 73
  Kiesherhaling . . . . . . . . . 28

  L
  Laadstation . . . . . . . . . . . 11
  Laden via de mini-USBlaadingang . . . . . . . . . . . 10
  Laden via het
  laadstation . . . . . . . . . . . 11

  M
  Mini-USB-laadingang . . 10
  Mobiele telefoon in/uitschakelen. . . . . . . 12, 26
  Multimedia . . . . . . . . . . . 78

  101 • Page 104

  KENWOORDENLIJST
  N

  S

  Netwerkinstellingen . . . 68
  Netwerkselectie . . . . . . . 68
  Nieuw contact . . . . . . . . 33
  Noodoproepcyclus
  stopzetten . . . . . . . . . . . . 59
  Nummer voor
  noodoproep selecteren. 55

  Service-Hotline. . . . . . . . 87
  SIM-kaart, geheugenkaart
  en batterij insteken . . . . . 8
  SMS-centrum . . . . . . . . . 42
  SMS/MMS . . . . . . . . . . . 41
  Snelgids . . . . . . . . . . . . . . 6
  Snelkiestoetsen . 28, 37, 62
  SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Stopwatch. . . . . . . . . . . . 75
  Symbolen in de display 22

  O
  Oproep aannemen. . . . . 29
  Opties tijdens het
  gesprek . . . . . . . . . . . . . . 30
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . 6

  P
  Persoonlijk bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . 57
  PIN veranderen . . . . . . . 69
  PIN-vergrendeling . . . . . 69

  R
  Rekenmachine . . . . . . . . 73

  102

  T
  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Taal instellen. . . . . . . . . . 13
  Taken . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  Technische gegevens . . 86
  Telefoon blokkeren . . . . 69
  Telefoonboek . . . . . . . . . 32
  Telefooninstellingen . . . 64
  Telefoonnummer van
  het SMS-centrum . . . . . 42 • Page 105

  KENWOORDENLIJST
  Telefoonnummers
  kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Tijd en datum . . . . . . . . . 64
  Tips voor de omgang
  met de accu . . . . . . . . . . 90
  Toegekende toets. . . . . . 66
  Toepassingsgebied . . . . 91
  Toetsenbord . . . . . . . . . . 61
  Tooninstellingen . . . . . . 60

  W
  Weergave . . . . . . . . . . . . 65
  Weergave van
  gespreksduur . . . . . . . . . 53
  Wekker. . . . . . . . . . . . . . . 74

  Z
  Zaklamp gebruiken . . . . 26
  Zwarte lijst . . . . . . . . . . . 53

  V
  Veiligheidsinstellingen . 68
  Veiligheidsinstructies . . 91
  Verklaring van
  overeenstemming . . . . . 96
  Verloop van een
  noodoproep . . . . . . . . . . 58
  Verpakkingsinhoud . . . . . 8
  Videospeler. . . . . . . . . . . 82
  Voicemailserver . . . . . . . 44
  Volume . . . . . . . . . . . . . . 29
  Vragen en
  antwoorden . . . . . . . 14, 87

  103 • Page 106

  MENUBOOM
  Menuboom
  Berichten

  Bericht schrijven
  Postvak in
  Concepten
  Postvak uit
  Verzonden berichten
  Broadcast-bericht
  Berichtinstellingen
  Tekstbericht
  SIM
  Geheugentoestand
  SMS-teller
  Verzonden bericht opslaan
  Aanbevolen opslag
  Multimediabericht
  Gegevensaccount
  Gemeenschappelijke instellingen
  Dienstbericht

  Telefoonboek (Opties)

  104

  Bekijken
  Bericht verzenden
  MMS versturen
  Oproepen
  Bewerken
  Verwijderen
  Kopiëren
  Toevoegen aan zwarte lijst • Page 107

  MENUBOOM
  Group van oproepers
  Telefoonboekinstellingen
  Aanbevolen opslag
  Snelkiezen
  Geheugentoestand
  Contacten kopiëren
  Contacten verplaatsen
  Alle contacten verwijderen
  Oproepcentrum

  Gesprekgeschiedenis
  Gemiste gesprekken
  Uitgaande gesprekken
  Inkomende gesprekken
  Verslag wissen
  Zwarte lijst
  Automatisch opnieuw kiezen
  Weergave van gespreksduur
  Herinneren aan gespreksduur
  Antwoordstand

  SOS

  SOS-instelling
  Stel SOS-nummers
  Bell centraal nummer
  Stel uitgaande stem MSG

  Instellingen

  Profielen
  Sneltoetsen

  105 • Page 108

  MENUBOOM
  Super Hearing
  Telefooninstellingen
  Tijd en datum
  In- en uitschakelen plannen
  Taal
  Voorkeursmethode voor invoer
  Weergave
  Achtergrond
  Weergave bij inschakelen
  Weergave bij uitschakelen
  Sub-scherm kloktype
  Toegekende toets
  Diverse instellingen
  lcd-verlichting
  Nachtmodus
  Schakelaar lamp array-instellingen te
  Open het deksel lamp array-instellinge
  SMS lamp array wordt ingesteldt
  Om de lamp matrix ingesteld
  Ongelezen berichten lamp array-instel
  Gemiste lamp array-instellingen te
  Netwerkinstellingen
  Netwerkselectie
  GPRS-verbinding
  Voorkeur voor GPRS-overdracht
  Veiligheidsinstellingen
  SIM-beveiliging
  PIN-vergrendeling

  106 • Page 109

  MENUBOOM
  g
  g
  PIN veranderen
  PIN2 veranderen
  Beveiliging telefoon
  Telefoon blokkeren
  Wachtwoord veranderen
  Bluetooth
  Voeding
  Zichtbaarheid
  Mijn apparaat
  Apparaatnaam veranderen
  Aanbevolen opslag
  Instellingen herstellen
  Organisator

  Kalender
  Rekenmachine
  Wekker
  Taken
  Stopwatch

  Diensten
  Multimedia

  Camera
  Beeldviewer
  Videospeler
  Geluidsrecorder

  Bestandsbeheer

  107 • Page 110

  4 250711 992637

  Audioline GmbH
  D-41460 Neuss
  01/2015 – Editie 1.01


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel M7500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel M7500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel M7500

Amplicomms PowerTel M7500 Bedienungsanleitung - Deutsch - 110 seiten

Amplicomms PowerTel M7500 Bedienungsanleitung - Englisch - 106 seiten

Amplicomms PowerTel M7500 Bedienungsanleitung - Französisch - 110 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info