Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
PowerTel
M8000
Mobiele telefoon
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  M8000
  Mobiele telefoon

  Handleiding • Page 2

  M8000
  Compatibiliteit met gehoorapparaten
  Deze telefoon is voorzien van een Telelus-verbinding, die ervoor
  zorgt dat de telefoon compatibel is met de meeste gebruikelijke
  gehoorapparaten. Wegens het grote aanbod aan gehoorapparaten kunnen we echter geen garantie bieden dat de telefoon
  inderdaad met alle gehoor-apparaten werkt. Controleer daarom
  of de interferentie bestendigheid van uw gehoorapparaat hoger
  dan M2 is. Deze kwalificatie wordt door de fabrikant van het
  gehoorapparaat vermeld. Gehoorapparaten met een kwalificatie
  van lager dan M2 zijn mogelijk niet compatibel met deze telefoon. Druk op de knop "T" op uw gehoorapparaat voor de telelus-modus die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en
  een duidelijke klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk
  maakt. Controleer of uw gehoorapparaat over de "T"-functie
  beschikt en of de instelling ervan automatisch of handmatig
  gebeurt. Gehoorapparaten met een hoge interferentiebestendigheid en automatische T-modus kunnen automatisch uw telefoon
  vinden en in de T-stand schakelen. Bij gehoorapparaten met
  handmatige T-functie is een handmatige activering op uw
  gehoorapparaat nodig. • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  Snelgids.............................................................................6
  Overzicht ...........................................................................................6
  Verpakkingsinhoud ........................................................................8
  SIM-kaart, SD-kaart en batterij plaatsen ......................................8
  Batterij opladen ............................................................................11
  Laden via de mini-USB-laadingang ...........................................11
  Laden via het laadstation .............................................................11
  Batterijstand ..................................................................................12
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen................................................12
  Het netwerk controleren .............................................................14
  Taal instellen ..................................................................................14
  De datum en tijd instellen ..........................................................14
  Een oproep beantwoorden ..........................................................14
  Een oproep afwijzen .....................................................................14
  Een gesprek beëindigen ..............................................................14
  Bellen .............................................................................................15
  Geavanceerde instellingen en functies .....................................15
  Vragen en antwoorden ................................................................16

  De telefoon in detail.......................................................20
  Bedieningselementen....................................................................20
  Bijzondere toetsfuncties................................................................20
  Symbolen in de display ................................................................24

  1 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  De telefoon gebruiken ...................................................26
  Algemene informatie over het gebruik van de telefoon ..........26
  Tekst invoeren ................................................................................26
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen................................................29
  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren.................................30
  Telefoonnummer kiezen met sneltoetsen ..................................30
  Nummer kiezen met snelkiestoetsen (A,B,C).............................31
  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer kiezen uit de
  gesprekkenlijst................................................................................31
  Een oproep aannemen..................................................................32
  Opties tijdens het gesprek ............................................................33
  Het volume instellen .....................................................................34
  De klank instellen...........................................................................34
  Handenvrij bellen...........................................................................34
  De Microfoon uitschakelen...........................................................35
  Een conferentiegesprek voeren ...................................................35

  Menu "Telefoonboek" ....................................................37
  Het telefoonboek openen .............................................................37
  Bezette geheugenplaatsen testen................................................37
  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek .....................38
  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek ............................40
  Een contact in het telefoonboek wijzigen...................................40
  Een contact in het telefoonboek wissen .....................................40

  2 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  Alle contacten uit het telefoonboek wissen ...............................41
  Alle contacten kopiëren ................................................................41
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op
  een geheugentoets ........................................................................42
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op
  een snelkiestoets............................................................................42

  Menu “Berichten“ ..........................................................46
  Menu Berichten..............................................................................46
  Instellingen tekstbericht ................................................................48
  Instellingen multimedia-berichten...............................................51
  Instellingen serviceberichten........................................................52
  Een tekstbericht schrijven en verzenden ....................................54
  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties.............................55

  Menu “Gesprekgeschiedenis“ ......................................59
  Gesprekkenlijst bekijken ...............................................................59
  Gesprekkenlijst wissen..................................................................60
  Overige opties ................................................................................61

  Menu “Instellingen“.......................................................62
  Toonregeling...................................................................................62
  Geluidsversterking in-/uitschakelen ............................................62
  Snelkiestoetsen ..............................................................................63
  Gebruikersprofielen.......................................................................64

  3 • Page 6

  INHOUDSOPGAVE
  Oproepinstellingen ........................................................................66
  Telefooninstellingen ......................................................................72
  Netwerkinstellingen.......................................................................74
  Beveiligingsinstellingen ................................................................75
  Verbindingen ..................................................................................76
  Fabrieksinstellingen herstellen ....................................................80

  Menu “Multimedia“ .......................................................81
  Camcorder/Camera........................................................................81
  Beeldviewer ....................................................................................84
  Videospeler.....................................................................................86
  Geluidsrecorder .............................................................................87

  Menu “Organisator“ ......................................................89
  Wekker.............................................................................................89
  Opmerkingen..................................................................................90

  Menu “Bestandsbeheer“ ...............................................91
  Menu “Diensten“ ...........................................................92
  Menu “SOS“ ...................................................................93
  Nummer voor noodoproep selecteren .......................................93
  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren .............93
  Bericht voor noodoproep selecteren ..........................................94
  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen .......................95

  4 • Page 7

  INHOUDSOPGAVE
  Verloop van een noodoproep ......................................................96
  Noodoproepcyclus stopzetten .....................................................97

  Bijlage ..............................................................................98
  Technische gegevens ....................................................................98
  Service-Hotline...............................................................................98
  Vragen en antwoorden .................................................................99
  Tips voor de omgang met de accu............................................101
  Bedoeld gebruik ..........................................................................102
  Toepassingsgebied .....................................................................103
  Veiligheidsinstructies .................................................................103
  Netadapter ....................................................................................106
  Gescheiden inzameling...............................................................107
  Verklaring van overeenstemming ............................................108
  Apparaat reinigen .......................................................................109
  Garantie .......................................................................................109

  Kenwoordenlijst ...........................................................112
  Menuboom....................................................................116

  5 • Page 8

  SNELGIDS
  Snelgids
  Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 103.

  Overzicht
  1 Indicatorlamp

  11 Oplegtoets / Aan/uit-toets

  2 Hoorn

  12 Hekje

  3 Display

  13 Volumetoetsen +/-

  4 Softkeys (A/C) /

  14 Ingang headset

  Sneltoetsen A/B/C
  5

  Navigatietoets

  (headset niet meegeleverd)
  15 Camera-lens

  6 Knop voor oproepen

  16 Luidspreker

  7 Toetsenblok

  17 Noodknop

  8

  Sterretje

  18 Klankinstelling

  9

  Microfoon

  19 Versterkertoets/ Sneltoets

  10 Laadingang micro-USB

  6

  camera • Page 9

  SNELGIDS

  1
  2

  10

  13
  3

  14

  4
  5
  6

  11

  15
  16
  17

  18
  19

  7

  8

  12

  9

  7 • Page 10

  SNELGIDS
  Verpakkingsinhoud
  In de verpakking zit het volgende:
  1 mobiele telefoon

  1 lader

  1 Li-Ionen-batterij

  1 handleiding

  1 basisstation

  SIM-kaart, SD-kaart en batterij plaatsen
  Gevaar voor inslikken van kleine delen!
  De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kleine kinderen
  kunnen deze per ongeluk inslikken.
  Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of
  bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt
  met water, vuil of elektrische ladingen.
  Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart,
  niet in de telefoon. Als u dus een SIM-kaart uit een
  vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw
  telefoonnummer.


  Schakel de telefoon uit.  Om het deksel van het batterijvak te verwijderen, drukt u
  onder de noodschakelaar voorzichtig op de behuizing en

  8 • Page 11

  SNELGIDS
  schuift u het deksel naar onderen.


  Als er een batterij aanwezig is, neemt u deze eruit.  Schuif de SIM-kaart met de gouden contacten naar
  beneden gericht in de voorgevormde SIM-kaarthouder.
  De SIM-kaart moet daarbij onder het metalen plaatje
  liggen. De telefoon ondersteunt de mobiele-telefonienormen van zowel de 2e als de 3e generatie (zie blz. 19,

  SIM

  “Toelichting bij het 2G- en 3G-netwerk”).

  9 • Page 12

  SNELGIDS


  U kunt optioneel ook een micro-SD-kaart gebruiken.
  Druk voorzichtig op de kaarthouder en schuif deze in
  de richting van de bovenkant van de behuizing. De
  geheugenkaarthouder kan nu omhoog geklapt worden.
  Plaats de geheugenkaart in de houder. Zorg ervoor dat
  de contacten van de geheugenkaart naar onderen
  gericht zijn en dat de "neus" in de gemarkeerde plek
  zit. De contacten van de geheugenkaart mogen niet
  gekrast of gebogen raken. Klap de houder terug naar
  onderen en schuif de houder in de richting van de
  onderkant van de behuizing tot hij vastklikt.  Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij
  moeten daarbij naar rechtsonder wijzen. Druk voorzichtig op de bovenkant van de batterij tot die vastklikt.  Zet het achterste deksel van de behuizing terug op de
  telefoon en schuif het omhoog tot het vastklikt.

  10 • Page 13

  SNELGIDS
  Batterij opladen


  Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.  Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal
  gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige
  cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.

  Laden via de mini-USB-laadingang


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang.  Sluit de lader aan. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen enkel de meegeleverde lader.

  Laden via het laadstation


  Steek de lader in de mini-USB-laadingang van het
  laadstation. Zet de telefoon in het laadstation om hem
  te laden.

  11 • Page 14

  SNELGIDS


  Het kan enkele seconden duren voordat uw telefoon
  het laadproces weergeeft.

  Batterijstand
  De huidige voortgang van het laden wordt als volgt in de
  display weergegeven:

  Vol - - > - - > - - > - - > - - > - - > - - Leeg
  Bij een lage batterij verschijnt een desbetreffend bericht in
  de display. Laad dan de batterij op.
  Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt de telefoon automatisch uit.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon in te schakelen.

  12 • Page 15

  SNELGIDS
  3 sec. indrukken om mobiele telefoon uit te schakelen. Beantwoord de veiligheidsvraag met Ja.
  Bij sommige SIM-kaarten moet een PIN worden ingevoerd. Volg de instructies op de display.
  De SIM-code (de PIN van de SIM-kaart), die u samen met
  de SIM-kaart hebt ontvangen, beveiligt de SIM-kaart tegen
  gebruik door onbevoegden. De PIN2-code, die u samen
  met sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor
  toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de PIN- of
  PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u
  gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u
  deze codes niet kent, neem dan contact op met uw telecomaanbieder.

  13 • Page 16

  SNELGIDS
  Het netwerk controleren
  Niet alle netwerken zijn overal evengoed bereikbaar. Het
  symbool

  duidt aan of een signaal en een netwerk

  beschikbaar zijn. Ook de naam van het netwerk wordt
  weergegeven.

  Taal instellen
  Om de taal in te stellen, raadpleegt u pagina 72. Er staan
  verschillende talen ter beschikking.

  De datum en tijd instellen
  Raadpleeg pagina 72.

  Een oproep beantwoorden
  Een oproep beantwoorden

  Een oproep afwijzen
  Een oproep afwijzen

  Een gesprek beëindigen
  Een gesprek beëindigen

  14 • Page 17

  SNELGIDS
  Bellen
  Telefoonnummer invoeren

  Wissen

  Bij fout ingevoerd nummer het laatste cijfer
  wissen
  Telefoonnummer kiezen

  Geavanceerde instellingen en functies
  Meer details over de instellingen en functies van uw
  Amplicomms M8000 vindt u in deze handleiding. Voorbeelden:


  De snelkiestoetsen instellen -> Pagina 42.  Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek ->
  Pagina 38.

  Bij vragen kunt u contact opnemen met de service-hotline: u vindt het telefoonnummer ook op onze website
  www.amplicomms.com

  15 • Page 18

  SNELGIDS
  Vragen en antwoorden
  De M8000 wordt meestal zonder SIM−kaart geleverd. De
  onderstaande ˆVragen en Antwoorden˜ (V & A) bevatten
  praktische aanwijzingen.
  Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIM−kaart
  geleverd?
  Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon
  en willen graag hun SIM−kaart in de nieuwe telefoon
  blijven gebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummer geldig blijft. Als de oude kaart een Prepaid−SIM
  betreft, blijft ook het tegoed op de kaart bewaard.
  Waar koop ik een SIM−kaart?
  SIM−kaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook
  grotere supermarkten bieden telefoondiensten en
  SIM−kaarten aan. Bij uw keuze van een bepaalde
  SIM−kaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op
  voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in
  zeer afgelegen gebieden geen netwerkontvangst hebben.

  16 • Page 19

  SNELGIDS
  Waarom heeft de mobiele telefoon geen eigen telefoonnummer?
  Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder.
  Het wordt op de SIM−kaart opgeslagen.
  Kan ik de SIM−kaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?
  Ja, de SIM−kaart is overdraagbaar. Hij mag echter niet
  ouder dan drie jaar zijn. Sommige oudere SIM−kaarten
  zijn nog van een vroegere kaartgeneratie en zijn daarom
  niet compatibel met de M8000.
  Kan ik SIM−kaarten van willekeurige netwerkaanbieders
  van een mobiel netwerk gebruiken?
  Ja. De mobiele telefoon van Amplicomms is een zogeheten ’open’ SIM−kaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet
  aan een bepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een
  mobiel netwerk gebonden.
  Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?
  Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aan-

  17 • Page 20

  SNELGIDS
  bieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De
  ene is een abonnement − hierbij gaat u een overeenkomst
  aan voor een overeengekomen looptijd van meerdere
  maanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant
  die hun mobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk
  gebruiken. De andere vorm is de prepaidtelefoon, soms
  ook Pay−As−You−Go (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de
  kaart de eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem
  telkens bij als dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig
  direct via de telefoon of online of in veel winkels of ook
  op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder
  geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.
  Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?
  De netwerkaanbieders leveren hun SIM−kaarten normaal
  gesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt u
  ook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kunt
  opvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heeft

  18 • Page 21

  SNELGIDS
  een eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder.
  Voer het nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo
  wordt vervolgens genoemd.
  Wat betekent 2G- en 3G-netwerk?
  3G is een standaard voor mobiele telefoon van de derde
  generatie (UMTS, Universal Mobile Telecommunications
  System), met een duidelijk hogere snelheid op het vlak
  van gegevensoverdracht dan met de tweede generatie
  (2G) (GPS, Global System for Mobile Communications)
  mogelijk is.
  Voor een normaal telefoongesprek is het echter niet
  belangrijk welke standaard beschikbaar is: de voordelen
  van de snellere gegevensoverdracht zijn alleen te merken
  bij toepassingen met gegevensoverdracht.

  19 • Page 22

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  De telefoon in detail
  Bedieningselementen
  De uitleg over de bedieningselementen vindt u op pagina's 6 en 7.

  Bijzondere toetsfuncties
  Softkey links (A)

  In ruststand -> Weergave van het
  hoofdmenu; Elk menu beschikt over
  andere functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. OK).

  Softkey rechts (C)

  In ruststand -> Weergave van het
  telefoonboek; Elk menu beschikt
  over andere functies, die boven de
  softkeys in de display worden weergegeven (bv. Terug).

  Snelkiestoetsen

  A, B, C - Langer ingedrukt houden
  (ca. 3 sec.) om direct het op die
  knop opgeslagen noodnummer te

  20 • Page 23

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  kiezen. U kunt telefoonnummers uit
  het telefoonboek opslaan in deze
  toetsen (zie "Een telefoonnummer
  opslaan in een snelkiestoets", pagina 42).
  Beltoets

  - Voor het kiezen van een nummer
  en om een gesprek aan te nemen.
  - Voor het openen van de gesprekkenlijst/Kiesherhaling.

  Oplegtoets

  - Om een gesprek te beëindigen of
  af te wijzen.
  - Terugkeren naar beginstand (bij
  programmering).
  - Voor het in-/uitschakelen van het
  toestel.

  Navigatietoets

  Met de navigatietoets navigeert u
  door het menu. In ruststand biedt
  de navigatietoets snelle toegang tot
  bepaalde menu-opties.

  21 • Page 24

  DE TELEFOON

  IN DETAIL
  ▲ - Instellen van profiel: definitie
  van het gebruikersprofiel (beltoon etc.).
  ▼ - Snelle toegang tot de belangrijkste instellingen/ menupunten.

  Cijfertoets 1

  Lang drukken (ca. 3 sec) om het
  telefoonnummer van uw mailbox te
  bellen (indien opgeslagen).

  Sterretje

  - In ruststand: lang ingedrukt houden om te schakelen tussen het
  gebruikersprofiel en de geluidloze
  stand.
  - Bij het invoeren van een internationaal kengetal „+“ (2 x kort drukken) of het invoeren van P / W
  (eventueel nodig voor toestelnummers of het van op afstand beluisteren van het antwoordapparaat).

  22 • Page 25

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  - Bij het invoeren van tekst: Weergave van de tabel met speciale tekens.
  Hekje

  - In ruststand: lang ingedrukt houden om de toetsenvergrendeling
  aan/uit te schakelen.
  - Bij het invoeren van tekst: De
  invoermodus omschakelen
  (grote/kleine letters/cijfers).

  Klank +/- knoppen

  - In ruststand/tijdens gesprek: om
  de klank in te stellen (hoge tonen
  versterkt/normale klant/bastonen
  versterkt)

  Volume +/- knoppen - Tijdens een gesprek: Om het volume van de hoorn in te stellen.
  Versterkertoest/Cameratoets
  In ruststand: kort ingedrukt houden
  om de camera in te schakelen. Lang
  ingedrukt houden (ca. 3 sec.) om de

  23 • Page 26

  DE TELEFOON

  IN DETAIL
  volumeversterking van de hoorn
  aan/uit te schakelen.
  Tijdens een gesprek: Kort ingedrukt
  houden om de volumeversterking
  van de hoorn aan/uit te schakelen.

  Noodoproep-toets

  Activeert de noodoproep-reeks.
  Meer details op pagina 96.

  Symbolen in de display
  Netwerk beschikbaar/Signaalsterkte
  Laadstand van de batterij (zie ook pagina 12)
  2G-netwerk (GSM-standaard)
  3G-netwerk (UMTS-standaard)
  Ongelezen tekstberichten
  Onbeantwoorde oproep
  Doorverbinding geactiveerd

  24 • Page 27

  DE TELEFOON

  IN DETAIL

  Alarm/wekker ingesteld en geactiveerd
  Versterker ingeschakeld
  Beltoon uitgeschakeld (geluidloze modus)
  Beltoon ingeschakeld
  Trilling ingeschakeld
  Eerst trilling, dan beltoon
  Trilling en beltoon
  Gebruik met headset
  Bluetooth geactiveerd
  Het "roaming"-symbool verschijnt wanneer de telefoon bij een andere telecom is aangemeld. Dit kan
  bv. gebeuren wanneer u naar het buitenland reist. De
  "roaming" is afhankelijk van uw telecomaanbieder.
  Voor meer informatie neemt u contact op met uw
  telecomaanbieder.

  25 • Page 28

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  De telefoon gebruiken
  Algemene informatie over het gebruik van de
  telefoon
  Het gebruiken en programmeren van de mobiele telefoon
  gebeurt via menu's.


  Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼ om in menu's en lijsten
  (bv. in het telefoonboek) naar boven en onderen te bladeren (te scrollen).  Druk op Terug om naar de vorige stap te gaan.  Druk op OK of Select... om naar de volgende stap te
  gaan.

  Tekst invoeren


  Bij het invoeren van tekst (zoals in het telefoonboek of
  een sms) schakelt u met de knop # zwischen verschiedenen Eingabemethoden um (Symbol oben links im
  Display):
  -

  met woordherkenning eZi: hoofdletters (NL), kleine
  letters (nl).

  26 • Page 29

  DE TELEFOON
  -

  GEBRUIKEN

  zonder woordherkenning: hoofdletters (NL), kleine
  letters (nl), eerste woord na een punt en spatie
  groot (Abc) of cijfers (123).

  Handmatig tekst invoeren
  -

  Tekens selecteren: Druk meermaals op een numerieke toets tot het gewenste teken verschijnt. Wacht
  enkele seconden voordat u het volgende teken
  invoert.

  -

  Interpunctie: Met de cijfertoets 1 kunt u leestekens
  selecteren.

  -

  Bijzondere tekens: Met * verschijnt een lijst met
  bijzondere tekens. Selecteer het gewenste teken
  met behulp van ▲ /▼/4/6 en druk op OK.

  -

  Cursor verplaatsen: Gebruik de zijtoetsen Volume
  +/– om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.

  -

  Invoertaal wijzigen: Houd # ingedrukt (ca. 3 sec.)
  om een lijst van de beschikbare talen weer te
  geven. Selecteer een optie en druk op OK.

  27 • Page 30

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Automatische woordherkenning
  -

  Als de woordherkenning eZi is ingeschakeld, hoeft
  u de toest van een letter slechts eenmaal in te drukken. Wees niet bezorgd als in de display een volledig verkeerd woord verschijnt. In sommige gevallen
  vult de telefoon uw ingevoerde tekst automatisch
  aan.

  -

  Als meerdere mogelijkheden beschikbaar zijn, dan
  kunt u met de Volumetoetsen +/- het gewenste
  woord selecteren. Bevestig het gemarkeerde woord
  met Kiezen.

  -

  Als u problemen ondervindt met de woordherkenning, schakel deze functie dan gewoon uit en voer
  uw bericht handmatig in (tijdelijk uitschakelen gaat
  door de knop * ingedrukt te houden).  Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼ en de volumetoetsen +/om de cursor te verplaatsen en gebruik Wissen om
  een teken te wissen.

  28 • Page 31

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Belangrijke opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van de display uitgeschakeld is, kunt u op om
  het even welke toets drukken om de verlichting
  opnieuw in te schakelen. Als u een tweede maal op
  dezelfde toets drukt, wordt de specifieke functie uitgevoerd.

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen
  Uitschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt. Na
  enkele seconden wordt de telefoon uitgeschakeld (donkere display).
  Inschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt tot de
  achtergrondverlichting van de display is ingeschakeld.
  Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in en druk op OK. U
  dient de PIN-code niet in te voeren wanneer deze is gedeactiveerd op uw SIM-kaart (zie ook pagina 75 "SIM-blokkering"; niet bij alle telecomaanbieders beschikbaar).

  29 • Page 32

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren


  De telefoon moet in ruststand staan (SIM-kaart ingestoken en toestel ingeschakeld).  Voer het telefoonnummer in, met inbegrip van het
  land- en regionummer. Om een + in te voeren voor een
  landnummer, drukt u tweemaal snel na elkaar op de
  toets *.  Druk op de groene beltoets om het nummer te kiezen.  Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de rode
  oplegtoets.

  Telefoonnummer kiezen met sneltoetsen


  Druk langere tijd (ca. 3 sec) op de vooraf geprogrammeerde cijfertoets. Het opgeslagen telefoonnummer
  wordt nu gekozen. Om de geheugentoetsen te programmeren, zie "Een contact uit het telefoonboek opslagen op een geheugentoets", pagina 42.

  30 • Page 33

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Nummer kiezen met snelkiestoetsen (A,B,C)


  Houd de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets ingedrukt (ca. 3 sec.). Het opgeslagen telefoonnummer
  wordt nu gekozen. Voor het programmeren van de
  snelkiestoetsen, zie „Telefoonnummers opslaan in
  snelkiestoetsen“, pagina 42.

  Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer
  kiezen uit de gesprekkenlijst


  Druk in ruststand op de groene beltoets. Nu verschijnt
  een lijst met de laatste buitengaande, binnenkomende
  en afgewezen gesprekken. Selecteer met de pijltoetsen
  ▲ /▼ een van de gesprekken.  Druk op de groene beltoets om het geselecteerde nummer te bellen.

  31 • Page 34

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Een oproep aannemen


  Wanneer uw telefoon rinkelt, drukt u op de groene beltoets.


  Druk op de rode oplegtoets of de rechter softkey (C)
  om de oproep af te wijzen. De oproeper hoort dan
  een bezettoon (afhankelijk van de telecom-aanbieder).
  Met de linker softkey (A) schakelt u de beltoon uit.
  U kunt het gesprek aannemen met de groene
  hoorntoets of met de linker softkey (A) (Antw...)
  zolang de beller niet heeft opgelegd.

  32 • Page 35

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  Opties tijdens het gesprek
  Met de linker softkey (A) kunt u de volgende opties
  selecteren:
  -

  Enkel gesprek in de wacht zetten -> De oproep
  wordt in wachtstand gezet. Om het gesprek te activeren, drukt u op Opties/Enkel gesprek ophalen

  -

  Einde van enkel gesprek -> Beëindigt het gesprek
  (zoals oplegtoets).

  -

  Nieuw gesprek -> Selecteert een andere gesprekspartner (zie Conferentiegesprek, pagina 35).

  -

  Telefoonboek -> Opent het telefoonboek.

  -

  Gesprekgeschiedenis -> Opent de gespreklijst.

  -

  Berichten -> Opent het sms-menu.

  -

  Geluidsrecorder -> Opent de audiorecorder om een
  gesprek op te nemen.

  -

  Dempen -> Schakelt de microfoon uit (zie De microfoon uitschakelen, pagina 35).

  33 • Page 36

  DE TELEFOON
  -

  GEBRUIKEN

  DTMF -> Selecteer deze optie wanneer u gebruikersgegevens/pincodes bv. voor het beluisteren van
  een antwoordapparaat, wilt invoeren.

  Het volume instellen


  Stel tijdens een gesprek het volume in met behulp van
  de volumetoetsen + / - op de zijkant van het toestel.
  De instelling wordt opgeslagen.

  De klank instellen


  Selecteer met de klank (bastonen versterk/normale
  klank/hoge tonen versterkt) met behulp van de klanktoetsen + / - op de zijkant van het toestel. De instelling wordt opgeslagen.

  Handenvrij bellen


  Druk tijdens een gesprek op H-vrij. Het gesprek is dan
  via de luidspreker te horen.  Om de handsfree-functie uit te schakelen, drukt u op
  H-in.... . De luidspreker wordt dan uitgeschakeld.

  34 • Page 37

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN

  De Microfoon uitschakelen
  (mute/geluidsdemping)


  Druk tijdens een gesprek op Opties, selecteer vervolgens Dempen en selecteer Aan. De microfoon wordt
  nu uitgeschakeld.  Om de microfoon terug in te schakelen, drukt u op
  Opties, selecteer Dempen en vervolgens Uit.

  Een conferentiegesprek voeren
  Een "conferentiegesprek" is een optie van uw telecomnetwerk, waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd met
  elkaar kunnen telefoneren (afhankelijk van de telecomaanbieder).


  Bel de eerste deelnemer.  Druk op Opties, selecteer vervolgens Nieuw gesprek
  en druk op OK.  Voer het telefoonnummer van de tweede deelnemer in
  of selecteer Opties en Telefoonboek om een nummer
  uit het telefoonboek te selecteren.

  35 • Page 38

  DE TELEFOON

  GEBRUIKEN  Druk op Opties en selecteer Oproepen - OK.  Wanneer de tweede deelnemer zich meldt, drukt u op
  Opties en selecteert u Conferentie - OK om alle partijen met elkaar te verbinden.

  36 • Page 39

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Menu "Telefoonboek"
  U kunt (op tot 300) namen en telefoonnummers opslaan
  in het interne telefoonboek en op de SIM-kaart.

  Het telefoonboek openen


  Druk in de ruststand op Namen

  ofwel


  Tijdens een gesprek drukt u op Opties, selecteer vervolgens Telefoonboek en druk op OK.

  Bezette geheugenplaatsen testen
  Om vast te stellen hoeveel namen en telefoonnummers
  opgeslagen zijn, drukt u op Namen -> Opties, -> Telefoonboekinstellingen -> OK -> Geheugentoestand -> OK . Nu
  verschijnt informatie over de nog beschikbare plaatsen in
  de mobiele telefoon en op de SIM-kaart.

  37 • Page 40

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek


  Druk op Namen -> Opties -> Contact toevoegen ->
  Select...  Selecteer of u het nieuwe contact wilt opslaan op de
  mobiele telefoon of op de SIM-kaart en druk op OK.
  Tip: Als u „Naar SIM“ selecteert, kunt u enkel de

  naam en een telefoonnummer opslaan.


  Voer een naam in en druk op ▼.  Voer een (eerste) telefoonnummer in en druk op ▼.  Voer waar nodig een e-mailadres in. Druk vervolgens
  op ▼.  Selecteer een foto voor het contact (selecteren met 4
  en 6).  Selecteer een beltoon voor dit contact. Gebruik de 4
  en 6 om de beltoon te selecteren. Als u Geen
  selecteert, wordt de standaard beltoon gebruikt (die in
  uw profiel is ingesteld). Als u Record voice selecteert,
  kunt u een eigen beltoon opnemen of de naam van
  deze persoon in de microfoon van de telefoon inspre-

  38 • Page 41

  MENU "TELEFOONBOEK"
  ken. De eigen opname wordt als "beltoon" gebruikt.
  Druk op Opties -> Record voice -> Select... Om de
  opname te stoppen, drukt u op Stopp en bevestigt u
  de veiligheidsvraag met Ja.
  Overige opties:
  -

  Detail toevoegen -> Opent een lijst met extra invoeropties (privénummer, kantoornummer, faxnummer, etc.).  Als u klaar bent met het invoeren van alle gegevens,
  drukt u op Opties -> Opslaan -> Select... Beantwoord
  de volgende veiligheidsvraag met Ja.
  Tip voor „Eigen beltoon“:
  U kunt bv. „Peter belt“ opnemen als beltoon. Als u
  deze beltoon dan toewijst aan Peter, hoort u „Peter
  belt“ wanneer u een oproep van Peter ontvangt.

  39 • Page 42

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Een nummer bellen vanuit het telefoonboek


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer met de pijltoetsen een contact, of voer de
  eerste letter van een naam in.  Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.

  Een contact in het telefoonboek wijzigen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer het contact, druk op Opties, selecteer Bewerken en druk op Select...  Voer de gewenste wijzigingen door.  Druk op Opties -> Opslaan -> Select... Beantwoord het
  volgende bevestigingsbericht met Ja.

  Een contact in het telefoonboek wissen


  Druk op Namen om het telefoonboek te openen.  Selecteer een contact, druk op Opties, selecteer Verwijderen en druk op Select... Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  40 • Page 43

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Alle contacten uit het telefoonboek wissen


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> Alle contacten verwijderen. Selecteer of u een contact in het telefoontoestel of op de SIM-kaart wilt wissen, en bevestig uw keuze.
  Opmerking:
  • Om alle contacten in de mobiele telefoon te wissen
  hebt u de veiligheidscode van de telefoon nodig.
  Deze is fabrieksmatig ingesteld als 1122.
  • Om alle contacten op de SIM-kaart te wissen moet
  u de PIN-code van de SIM-kaart invoeren.

  Alle contacten kopiëren


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen
  -> Contacten kopiëren. Selecteer of u een contact uit
  het telefoontoestel wilt kopiëren op de telefoon of een
  contact van op de telefoon wilt kopiëren naar de SIMkaart, en bevestig uw keuze.

  41 • Page 44

  MENU "TELEFOONBOEK"
  Een contact uit het telefoonboek opslagen op een
  geheugentoets


  Druk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen > Snelkiezen en druk op Select...  Controleer eerst of de snelkiesfunctie is ingeschakeld  Selecteer Nummer instellen en druk op OK.  Selecteer een toets uit de lijst (2…9) en druk op Bewer-

  (Toestand: Aan).

  ken.


  Selecteer een optie en druk op OK.
  Beantwoord het bevestigingsbericht met Ja.

  Een contact uit het telefoonboek opslagen op
  een snelkiestoets


  Druk op Menu -> Instellingen -> ICE-contact -> OK  Selecteer een snelkiestoets (A, B, C) en druk op OK.  Druk op Bewerken -> Van telefoonboek -> OK,
  selecteer een contact en druk op OK.

  42 • Page 45

  MENU "TELEFOONBOEK"
  ofwel
  Druk op Bewerken -> Nummer bewerken -> OK, voer
  een telefoonnummer in en druk op OK.
  Overige opties
  Als u het telefoonboek hebt geopende en een contact
  hebt geselecteerd, drukt u op Opties om een van de volgende opties te selecteren:  Bekijken: Een contact wordt weergegeven.
  Kontakt toevoegen: Om een nieuw contact aan te
  maken.  Bericht versturen: Om een sms naar dit nummer te
  verzenden.  Oproepen: Om het nummer te bellen.  Bewerken: U kunt de gegevens van een contact wijzigen.  Verwijderen: Om een contact te wissen;  Kopiëren: U kunt een contact in de telefoon of op de

  43 • Page 46

  MENU "TELEFOONBOEK"
  SIM-kaart kopiëren.


  Verplaatsen: U kunt een contact naar de telefoon of
  naar de SIM-kaart verplaatsen. Daarbij wordt het contact gewist uit het oorspronkelijke geheugen.  Toevoegen aan zwarte lijst: Om het contact toe te voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.  Diverse selecteren: Om meerdere contacten teselecteren en ze tegelijkertijd te verwerken.  Oproepgroepen: U kunt groepen van contactpersonen
  definiëren. In deze groepen kunt u contacten uit het
  telefoonboek groeperen.  Telefoonboekinstellingen


  Aanbevolen opslag: Om te selecteren waar de nieuwe namen moeten worden opgeslagen (SIM-kaart,
  telefoon)  Snelkiezen: Om deze functie in te schakelen en de
  snelkiestoetsen te bewerken.  44

  Mijn nummer:Uw eigen telefoonnummer. • Page 47

  MENU "TELEFOONBOEK"


  Extra nummer: Om een optioneel mobiel nummer
  van de telefooneigenaar of een vast telefoonnummer in te voeren.  Geheugentoestand: Om het aantal contacten op de
  SIM-kaart en op de telefoon weer te geven.  Kontakten kopiëren: Om alle contacten vanuit de
  SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd te kopiëren.  Kontakten verplaatsen: Om alle contacten vanuit de
  SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd te verplaatsen.  Alle Kontakten verwijderen: Om alle contacten te
  wissen.

  45 • Page 48

  MENU "BERICHTEN"
  Menu “Berichten“
  U kunt tekstberichten (SMS) en multimedia-berichten
  (MMS) verzenden en ontvangen. Een bericht wordt als
  SMS behandeld totdat een afbeelding, een beltoon of dergelijk bijgevoegd wordt. Dan wordt het bericht een MMS.
  In dat geval zijn andere opties beschikbaar.
  De ontvangen tekstberichten worden ofwel in de telefoon
  ofwel op de SIM-kaart opgeslagen. Ongelezen tekstberichten worden in de inbox opgeslagen. Wanneer u een
  nieuw tekstbericht hebt ontvangen, verschijnt een bericht
  daarover in de display.
  Als het geheugen vol is, ontvangt u daarover een waarschuwing. Om nieuwe berichten te kunnen ontvangen,
  moeten oude berichten worden gewist.

  Menu Berichten
  Nadat u op Menu -> Berichten -> OK hebt gedrukt, hebt u
  de volgende mogelijkheden:


  46

  Bericht schrijven: Een nieuwe bericht schrijven. • Page 49

  MENU "BERICHTEN"


  Postvan in: Opent de lijst van ontvangen berichten.  Concepten: Opent de lijst met ontwerpen.  Postvak uit: Opent de lijst van berichten die nog moeten worden verzonden.  Verzonden berichten: Opent de lijst van de verzonden
  berichten.  Archief: Om het archief te openen.  Berichten verwijderen: U kunt het bericht wissen.  Broadcast-bericht: Als uw telecom-aanbieder deze
  dienst ondersteunt, kunt u hier de nodige opties instellen.  Sjablonen: Opent de lijst met sjablonen.  Berichtinstellingen: Hier kunt u verschillende instellingen voor tekstberichten (SMS), multimedia-berichten
  (MMS) en serviceberichten selecteren (meer details
  hieronder).

  47 • Page 50

  MENU "BERICHTEN"
  Instellingen tekstbericht
  Tip voor het telefoonnummer van het SMS-centrum: Dit
  speciale nummer is nodig voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Het nummer staat correct opgeslagen op de SIM-kaart. In bepaalde gevallen kan het echter nodig zijn om het nummer te controleren of te wijzigen.


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Berichtinstellingen -> Tekstbericht en druk op OK.
  U hebt de volgende opties:
  - Profielinstellingen (het actieve profiel is met een
  groen vinkje aangeduid).
  • Kies het gewenste profiel, druk op Opties, selecteer
  Activeren of Bewerken en druk op Select...
  • De volgende bewerkingen zijn mogelijk: profielnaam wijzigen, SMSC-adres wijzigen (het telefoonnummer van het SMS-centrum van uw telecom-aanbieder), geldigheidsduur (wijzigen met 4

  48 • Page 51

  MENU "BERICHTEN"
  en 6) en type berichten (wijzigen met 4 en 6
  laten deze instelling op „Text“ staan). Sluit het
  menu af met Terug of Gereed (Gereed is alleen
  beschikbaar wanneer u wijzigingen hebt uitgevoerd).
  - Voicemailserver: Om het telefoonnummer van uw
  voicemail te wijzigen. Raadpleeg uw telecom-aanbieder bij vragen hierover.
  - Gemeenschappelijke instellingen: Om de opties Afleveringsverslag, Antwoordpad en Verzonden berichten opslaan in te stellen. Geactiveerde instellingen
  zijn aangeduid met een vinkje. Met de linker softkey
  schakelt u tussen Aan en Uit.
  Opmerking: Laat de optie Antwoordpad op uw telefoon op Uit staan.
  - Geheugentoestand: Om het verbruikte geheugen van
  de SIM-kaart en telefoon te zien.
  - Aanbevolen opslag: Om te selecteren waar u uw

  49 • Page 52

  MENU "BERICHTEN"
  berichten wilt opslaan (SIM of Telefoon).
  - Voorkeursverbinding: Om het type verbinding dat u
  wilt gebruiken, te selecteren. Opmerking: Houd er
  rekening mee dat voor het verzenden van multimedia-berichten (MMS) GPRS nodig is. Selecteer daarom de optie "Alleen GSM" niet wanneer u MMSberichten wilt versturen.

  50 • Page 53

  MENU "BERICHTEN"
  Instellingen multimedia-berichten
  Opmerking over MMS: Zowel u als de ontvanger moeten
  beschikken over een abonnement dat het aamaken en verzenden van multimedia-berichten ondersteunt. Een dergelijk profiel of account is meestal vooraf reeds geïnstalleerd. Zo niet, kunt u hierover inlichtingen inwinnen bij
  uw telecom-aanbieder. In de M8000 bevinden zich in het
  menu "Connectiviteit" de instellingen voor het account.


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Berichtinstellin-  U hebt de volgende opties:

  gen -> Multimediabericht en druk op OK.
  - Gegevensaccount: Selecteer Primaire of Secundaire
  account en druk op Bewe... Selecteer een optie uit de
  lijst en druk op OK.
  - Gemeenschappelijke instellingen
  - Samenstellen: Instellingen voor het aanmaken van
  MMS-berichten zoals Diatijd, Creatiesta..., Grootte
  va, Automatis.., Handtekening.

  51 • Page 54

  MENU "BERICHTEN"
  - Bezig met verzenden: Instellingen voor het verzenden van een MMS-bericht zoals Geldigheid..., Aflevering.., Leesverslag, Prioriteit, Aflevering.., Verzenden..
  - Ophalen: Instellingen voor het behandelen van een
  MMS-bericht zoals Huisnetwe..., Roaming, Filters,
  Leesverslag, Aflevering...
  - Aanbevolen opslag: Om de plek waar u de berichten wilt opslaanm te selecteren (Geheugenkaart of
  Telefoon).
  - Geheugentoestand: Om gebruikt geheugen op
  SIM-kaart en telefoon te zien.

  Instellingen serviceberichten


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Berichtinstellingen -> Dienstbericht en druk op OK.  U hebt de volgende opties:
  - Duwen activeren: Druk op OK, selecteer een van de
  opties en druk op OK.

  52 • Page 55

  MENU "BERICHTEN"
  - Laden van diensten activeren: Druk op OK, selecteer
  een van de opties en druk op OK.
  - Witte lijst activeren: Druk op OK, selecteer een van
  de opties en druk op OK.
  - Zwarte lijst activeren: Druk op OK, selecteer een van
  de opties en druk op OK.
  - Witte lijst: Antwoord Ja op de veiligheidsvraag,
  selecteer Nieuwe toevoegen en bewerk de lijst.
  - Zwarte lijst: Antwoord Ja op de veiligheidsvraag,
  selecteer Nieuwe toevoegen en bewerk de lijst.

  53 • Page 56

  MENU "BERICHTEN"
  Een tekstbericht schrijven en verzenden


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Bericht schrijven
  en druk op OK.  Schrijf uw tekstbericht met behulp van de cijfertoetsen.
  Meer details over het invoeren van tekst vindt u in
  hoofdstuk "Algemene informatie over het gebruik van
  de telefoon", pagina 26.  Wanneer u de tekst hebt ingevoerd, drukt u op Opties,
  selecteer vervolgens Zenden naar en druk op Select...  Selecteer Ontvanger invoeren, druk op Select.. en voor
  het telefoonnummer van de ontvanger samen met het
  land- en regionummer in, en druk op Opties -> Gereed.  Het ingevoerde nummer wordt weergegeven.  Druk op Opties, selecteer Zenden en druk op Select...

  ofwel


  Selecteer Uit telefoonboek toevoegen en druk op
  Select...  54

  Selecteer een contact en druk op OK. • Page 57

  MENU "BERICHTEN"


  Het geselecteerde contact wordt weergegeven.  Druk op Opties, selecteer Zenden en druk op Select...

  Tekstbericht lezen, wissen en overige opties


  Druk op Menu, selecteer Berichten -> Postvak in en  Selecteer een binnengekomen bericht.  Druk op Opties. U hebt de volgende opties:

  druk op OK.

  -

  Bekijken: Het bericht wordt weergegeven.
  Druk op Opties en u ziet de volgende opties:
  -

  Antwoorden: U kunt direct een antwoord
  schrijven naar het telefoonnummer van de
  afzender.

  -

  Verzender opbellen: U kunt de afzender opbellen.

  -

  Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar
  een ander telefoonnummer.

  55 • Page 58

  MENU "BERICHTEN"
  -

  Verwijderen: U kunt het bericht wissen.

  -

  Geavanceerd: Hier vindt u de volgende opties:
  Nummer gebruiken / Kopiëren naar
  telefoon/naar SIM / Verplaatsen naar
  telefoon/naar SIM / Verplaatsen naar archief.

  -

  Bewerkopties: Selecteer Tekst markeren of Alles
  kopiëren om deze tekst in een nieuw bericht te
  kleven (opnieuw met het menu "Bewerkopties”)

  -

  Details: Om de details van het bericht
  (datum/tijd/afzender etc.) te zien.

  -

  Antwoorden: U kunt direct een antwoord schrijven
  naar het telefoonnummer van de afzender.

  -

  Verzender opbellen: U kunt de afzender opbellen.

  -

  Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar een
  ander telefoonnummer.

  56

  -

  Verwijderen: U kunt het bericht wissen.

  -

  Alles verwijderen: U kunt alle berichten wissen. • Page 59

  MENU "BERICHTEN"
  -

  Opslaan in telefoonboek: (Alleen wanneer het telefoonnummer nog niet opgeslagen is) Om het telefoonnummer van de afzender op te slaan.

  -

  Verplaatsen naar archief: Om het bericht naar het
  archief te verplaatsen.

  -

  Diverse markeren: Om meerdere berichten te markeren.

  -

  Als ongelezen markeren: Om een bericht als nietgelezen te markeren.

  -

  Geavanceerd
  -

  Kopiëren naar telefoon/naar SIM: Om het tekstbericht te kopiëren vanuit de SIM-kaart naar de
  telefoon of omgekeerd.

  -

  Verplaatsen naar telefoon/naar SIM: Om het
  bericht vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of
  omgekeerd te verplaatsen.

  -

  Alles kopiëren: Om alle berichten vanuit de SIMkaart naar de telefoon of omgekeerd te kopiëren.

  57 • Page 60

  MENU "BERICHTEN"
  -

  Alles verplaatsen: Om alle berichten vanuit de
  SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd te verplaatsen.

  -

  Details: Om de details van het bericht (datum/tijd/
  afzender etc.) weer te geven.

  58 • Page 61

  MENU "GESPREKGESCHIEDENIS"
  Menu “Gesprekgeschiedenis“
  Wanneer u een nieuwe oproep hebt ontvangen, verschijnt
  een bericht daarover in de display.


  Druk op Terug om de weergave te wissen. Er verschijnt
  een symbool in de display om de nieuwe oproep weer
  te geven. Deze oproep is bovendien als "normaal" te
  zien in de lijst Gemiste gesprekken.  Druk op Opties/Bekijken om het telefoonnummer/de
  naam van de beller te zien.  Druk op Opties. De overige opties zijn hieronder
  beschreven onder "Gesprekkenlijst bekijken".

  Gesprekkenlijst bekijken


  Druk op Menu, selecteer Gesprekgeschiedenis en druk  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande

  op OK.
  gesprekken of Inkomende gesprekken wilt openen en
  druk op OK.

  59 • Page 62

  MENU "GESPREKGESCHIEDENIS"
  Binnen de lijsten hebt u meerdere opties:
  Druk op Opties en maak uw keuze uit de volgende
  opties:
  -

  Bekijken: De details worden weergegeven.

  -

  Oproepen: Om het nummer te bellen.

  -

  Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer te
  verzenden.

  -

  Opslaan in telefoonboek: (Alleen wanneer het telefoonnummer nog niet opgeslagen is) Om het contact in het telefoonboek op te slaan.

  -

  Aan zwarte lijst toevoegen: Om het contact toe te
  voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.

  -

  Voor oproep bewerken: Om het telefoonnummer te
  bewerken voordat u het terugbelt.

  -

  Verwijderen: Om het contact te wissen.

  Gesprekkenlijst wissen


  Druk op Menu, selecteer Gesprekgeschiedenis en druk
  op OK.

  60 • Page 63

  MENU "GESPREKGESCHIEDENIS"


  Selecteer Verslag wissen en druk op OK.  Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaande
  gesprekken of Inkomende gesprekken of Alle gespreken wilt, en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.

  Overige opties


  Druk op Menu, selecteer Gesprekgeschiedenis en druk
  op OK.  Selecteer Gesprektijden en druk op OK. U ziet de tijden
  van het Laatste gesprek, de Gebeld en Inkomende
  gesprekken.
  Selecteer Alles resetten op de gesprekstijden te wissen. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.  Selecteer SMS-teller en druk op OK. U ziet het aantal
  Verzonden en Ontvangen berichten. Selecteer Reset.
  (linker softkey) op de teller te wissen. Bevestig het
  bevestigingsbericht met Ja.

  61 • Page 64

  MENU "INSTELLINGEN"
  Menu “Instellingen“
  Toonregeling
  Stel de gewenste klank voor uw hoorn/luidspreker in.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Toonregeling
  en druk op OK.  Selecteer Normale frequentie, Lage frequentie of
  Hoogfrequentie en druk op OK.

  Geluidsversterking in-/uitschakelen


  Druk op Menu, selecteer Instelllingen -> Boost en druk
  op OK.  Selecteer Boost Aan om te geluidsversterking algemeen uit te schakelen of Boost Uit om de geluidsversteking algemeen uit te schakelen.
  Als u de geluidsversterking algemeen hebt uitgeschakeld, kunt u toch tijdens een gesprek het volume van
  de hoorn verhogen met behulp van de versterkertoets
  (zie pagina 6).

  62 • Page 65

  MENU "INSTELLINGEN"
  Langdurig gebruik van het maximale hoornvolume kan
  gehoorschade veroorzaken.

  Snelkiestoetsen
  U kunt in de snelkiestoetsen A, B en C uw meest gebruikte telefoonnummers opslaan.
  Druk op Menu, selecteer Instelllingen -> ICE-contact en
  druk op OK.  Selecteer een snelkiestoets en druk op Bewe..
  Selecteer Van telefoonboek toevoegen om een contact
  in het telefoonboek te zoeken of Nummer bewerken
  om een telefoonnummer in te voeren of een contact te
  bewerken.  Druk op OK om de gegevens op te slaan.

  63 • Page 66

  MENU "INSTELLINGEN"
  Gebruikersprofielen
  In het gebruikersprofiel stelt u de algemene beltoon, het
  volume van de beltoon en andere opties in.


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Gebruikersprofielen en druk op OK.  Selecteer Naar wens instellen om het profiel te bewerken. Wanneer u klaar bent, drukt u op Opties -> Opslaan -> Select..
  -

  Meldingstype: Selecteer met 4 en 6 of een
  oproep moet worden gemeld door Bellen, Alleen
  trillen, Trillen en bellen of eerst Trillen daarna
  bellen.

  -

  Beltype: U kunt met 4 en 6 kiezen tussen Een-

  -

  Inkomend gesprek - Selectie van de beltoon.

  mal piepen, Herhalen en Stijgend.
  Druk op Opties -> Wijzigen, selecteer een melodie en druk op Select...
  -

  64

  Beltoonvol... - Stel met behulp van 4 en 6 het • Page 67

  MENU "INSTELLINGEN"
  gewenste volume van de beltoon in.
  -

  Bericht - Om de melodie voor het melden van
  een binnenkomend bericht te selecteren. Druk
  op Opties -> Wijzigen, selecteer een melodie en
  druk op Select...

  -

  Berichtvol... - Stel met behulp van 4 en 6 het
  gewenste volume van de melodie in.

  -

  Toetsenbord - Stel met behulp van 4 en 6 de
  toon voor het kiezen van een nummer in: een
  Klik, een Toon of de weergave van het cijfer met
  een Menselijke stem toon 2.

  -

  Geluidsste.. - Stel met behulp van 4 en 6 het
  gewenste volume van de toon in.

  -

  Inschakelen - Selectie van de toon voor het
  inschakelen van de mobiele telefoon.

  -

  Uitschakelen - Selectie van de toon voor het uitschakelen van de mobiele telefoon.

  -

  Systeemw... - Stel met behulp van 4 en 6 in of

  65 • Page 68

  MENU "INSTELLINGEN"
  u een melodie wilt horen bij het binnenkomen
  van systeemberichten.


  Selecteer Reset om de standaardwaarden opnieuw in
  te stellen.

  Oproepinstellingen


  Als u op Menu-> Instellingen -> Oproepinstellingen ->
  OK drukt, hebt u de volgende opties:


  Oproeper ID: Om de weergave van uw telefoonnummer aan het gebelde nummer in te stellen.
  -

  Door netwerk ingesteld: Standaardinstelling van
  het telecomnetwerk gebruiken.  -

  ID verbergen: Uw telefoonnummer niet tonen.

  -

  ID verzenden: Uw telefoonnummer tonen.

  Gesprek in den wacht: Om de gewenste actie bij
  een tweede oproep tijdens een gesprek in te stellen.
  -

  Activeren: Het tweede gesprek wordt aangeduid
  met een waarschuwingstoon in de hoorn.

  66 • Page 69

  MENU "INSTELLINGEN"
  -

  Inactiveren: De tweede beller hoort een bezettoon.

  -

  Opvraagtoestand: Informatie over de huidige
  instelling.  Gesprek doorverbinden: Om het doorverbinden van
  gesprekken in te stellen.
  -

  Alle sprakverbindingen: U kunt de functie om
  een oproep door te verbinden Activeren (voer
  vervolgens het doeltelefoonnummer in of
  selecteer Naar voicemail wanneer de oproepen
  moeten worden doorverbonden naar uw mailbox), Inactiveren of u kunt met de optie
  Opvraagtoestand de huidige instelling opvragen.

  -

  Indien onbereikbaar: Doorverbinding van oproepen als uw mobiele telefoon buiten bereik is (uitgeschakeld of "geen netwerk"). Instellingsopties,
  zie „Alle sprakverbindingen“.

  67 • Page 70

  MENU "INSTELLINGEN"
  -

  Indien geen antwoord: Doorverbinding van
  oproepen als u een oproep niet aanneemt.
  Instellingsopties, zie „Alle sprakverbindingen“.

  -

  Indien bezet: Doorverbinding van oproepen als
  uw mobiele telefoon bezet is. Instellingsopties,
  zie „Alle sprakverbindingen“.

  -

  Alle gegevensverbindingen: Doorverbinding van
  alle tekstberichten. Instellingsopties, zie „Alle
  sprakverbindingen“.

  -

  Alle doorverbindingen annuleren: Alle doorverbindingen uitschakelen.  Gesprek blokkeren: Om inkomende en uitgaande
  oproepen te blokkeren. Het wachtwoord hiervoor
  kunt u opvragen bij uw telecom-aanbieder.
  -

  Uitgaande gesprekken: Als u Alle telefoongesprekken blokkeert, kunt u geen oproep meer
  maken. Als u Internationale telefoongesprekken
  blokkeert, kunnen geen oproepen naar buiten-

  68 • Page 71

  MENU "INSTELLINGEN"
  landse netwerken worden gemaakt. Als u Internationaale telefoongesprekken behalve kiest,
  kunnen enkel nog oproepen vanuit het netwerk
  van uw telecomaanbieder (van wie u de SIMkaart hebt) worden uitgevoerd.
  -

  Inkomende gesprekken: Als u de optie Alle telefoongesprekken activeert, worden geen inkomende oproepen meer weergegeven - u bent
  niet meer bereikbaar. De instelling Telefoongesprekken tijdens roamen blokkeert alle inkomende oproepen wanneer u zich buiten het netwerk
  van uw thuisland bevindt (bv. tijdens een vakantie in het buitenland).

  -

  Alles annuleren: Alle blokkeringen verwijderen.

  -

  Wachtwoord om blokkade te veranderen: Om
  het wachtwoord voor het in-/uitschakelen van de
  oproepblokkering te wijzigen. Het wachtwoord
  hiervoor kunt u opvragen bij uw telecom-aanbieder.

  69 • Page 72

  MENU "INSTELLINGEN"


  Geavanceerde instellingen:
  -

  Zwarte lijst: U kunt een lijst met telefoonnummers invoeren die zullen worden geblokkeerd.
  Als u deze optie hebt ingeschakeld, worden alle
  oproepen vanuit dit telefoonnummer niet meer
  weergegeven.

  -

  Automatich herhalen: Als deze functie is ingeschakeld, worden telefoonnummers die de eerste maal "bezet" waren, automatisch opnieuw
  gekozen (met een interval van 5 minuten, max. 5
  pogingen).

  -

  Herinneren aan gespreksduur: U kunt instellen
  of u tijdens een gesprek na een bepaalde tijd
  een waarschuwingstoon hoort om u op de duur
  van het gesprek te wijzen. Bij Enkel kunt u een
  tijdsduur tot max. 3000 sec (= 50 min) instellen,
  bij Periodiek een tijdsduur tussen 30 en 60
  seconden.

  70 • Page 73

  MENU "INSTELLINGEN"
  -

  Verwerpen door SMS: Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een binnenkomende oproep
  afwijzen met behulp van een SMS (bij een inkomende oproep doet u: Opties -> Verwerpen door
  SMS -> Sjabloon selecteren).

  -

  Antwoordstand: Wanneer de optie Willekeurige
  toets is ingeschakeld, kunt u binnenkomende
  oproepen aannemen met om het even welke
  toets (behalve de rechter softkey en de rode
  oplegtoets). Hebt u Automatisch beantwoorden
  in headset-modus geselecteerd en een headset
  op uw telefoon aangesloten, dan worden binnenkomende oproepen automatische aangenomen. Als geen enkele optie is geselecteerd, kunt
  u een oproep alleen beantwoorden door op de
  groene beltoets te drukken.

  71 • Page 74

  MENU "INSTELLINGEN"
  Telefooninstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Telefooninstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Tijd en datum: Voor het selecteren van de tijdszone
  (Tijdzone instellen), Tijd en datum en Indeling (tijd
  24/12u / datum (DD MM JJJJ/ MM DD JJJJ / YYYY
  MM DD) / datumkoppelteken). Als Bijwerken met
  tijdzone is ingeschakeld, wordt bij het veranderen
  van tijdszone (zie hieronder: Tijdszone instellen) de
  tijdszone automatisch bijgewerkt.

  -

  Taal: Stel de weergave taal in.

  -

  Weergave
  -

  Achtergrond: Selecteer de achtergrond voor de
  display in ruststand.

  -

  Schermbeveiliging: Selecteer onder Instellingen
  /Toestand of de screensaver algemeen in- of uitgeschakeld moet zijn, en stel een wachttijd in

  72 • Page 75

  MENU "INSTELLINGEN"
  voor het inschakelen van de screensaver (wanneer de functie „Aan“ staat). Onder Selecteren
  vindt u een aantal motieven voor de screensaver.
  -

  Weergave bij inschakelen / Weergave bij uitschakelen: Selecteer een animatie dat bij het inof uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

  -

  Datum en tijd tonen: Om in ruststand de datum
  en tijd weer te geven.

  -

  Vluchtstand: Om de vliegtuigmodus in of uit te
  schakelen. Bij ingeschakelde vliegtuigmodus is de
  verzendingsfunctie van de telefoon uitgeschakeld.

  -

  Signaal-led: Om in te stellen of het indicatorlampje
  voor de batterijstand, oproepen of nieuwe berichten
  hetzij altijd (Aan), hetzij tussen 20.00 uur en 08.00
  uur uit (Nachtmodus) of volledig uit (Uit) moet
  staan.

  73 • Page 76

  MENU "INSTELLINGEN"
  -

  lcd-verlichting: Om de gewenste helderheid en verlichtingstijd van de display in te stellen.

  Netwerkinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Netwerkinstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  Netwerkselectie: Selecteer of het kiezen van het
  mobiele netwerk automatisch of handmatig moet
  gebeuren (Selectiestand), zoek een nieuw netwerk
  (Opnieuw zoeken) of selecteer het gewenste netwerk uit de lijst (Netwerk selecteren). Bij de instelling Automatisch probeert de telefoon verbinding te
  maken met het netwerk van de telecomaanbieder
  van wie uw SIM-kaart is.

  -

  Voorkeursnetwerken: In de lijst van voorkeursnetwerken kunt u de prioriteit van individuele netwerken wijzigen of netwerken wissen.

  -

  74

  Dienstselectie: Selecteer GSM (2G), WCDMA (3G) • Page 77

  MENU "INSTELLINGEN"
  of Automatisch (aanbevolen). Zie ook instructies op
  pagina 19.
  -

  Netwerkinformatie: Informatie over het gebruikte
  netwerk/telecom-aanbieder.

  -

  GPRS-verbinding: Selecteer Indien nodig of Altijd.
  Voorkeur voor GPRS-overdracht: Selecteer Gegevens of Gesprek.

  Beveiligingsinstellingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Beveiligingsinstellingen en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  SIM-beveiliging:
  -

  PIN-vergrendeling: U kunt het opvragen van de
  PIN-code van de SIM-kaart bij het inschakelen
  van de telefoon activeren of deactiveren. Bij
  sommige SIM-kaarten is dit niet mogelijk.

  -

  PIN wijzigen: Om de pincode van de SIM-kaart
  te wijzigen.

  75 • Page 78

  MENU "INSTELLINGEN"
  -

  PIN2 veranderen: Om PIN2 voor de SIM-kaart te
  wijzigen.

  -

  Beveiliging telefoon:
  -

  Telefoonslot: Om de telefoon te vergrendelen.
  Daartoe dient u het wachtwoord van de telefoon
  in te voeren (standaard is dat 0000).

  -

  Wachtwoord anderen: Om het wachtwoord te
  wijzigen (standaard is dat 0000).

  -

  Automatische toetsenbordvergrendeling: Als de
  automatische toetsenvergrendeling is ingeschakeld,
  worden de toetsen vergrendeld na een instelbare tijd
  (5 sec., 30 sec., 1 min, 5 min.) nadat voor het laatst
  op een toets is gedrukt.

  Verbindingen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Verbindingen
  en druk op OK.  U hebt de volgende mogelijkheden:
  -

  76

  Bluetooth: • Page 79

  MENU "INSTELLINGEN"
  -

  Voeding: De Bluetooth-functie in-/uitschakelen.
  Schakel deze functie in en uit met de linker softkey.

  -

  Zichtbaarheid: Stel in of uw telefoon bij ingeschakelde Bluetooth-functie al dan niet zichtbaar
  is voor andere Bluetooth-apparaten. Schakel
  deze functie in en uit met de linker softkey.

  -

  Mijn apparaat: Voor het maken van een verbinding met een toestel met audioprofiel (bv. headset of voorziening voor handenvrij bellen).
  Eerst moet de optie „ Audioapparaat opvragen“
  en het „Paren“ met het desbetreffende toesel
  zijn uitgevoerd. Nadat u het toestel en Opties
  hebt geselecteerd, hebt u de volgende mogelijkheden:
  -

  Verbinden (met het gekoppelde toestel)

  -

  Dienstenlijst weergeven

  -

  Naam van koppeling wijzigen

  77 • Page 80

  MENU "INSTELLINGEN"
  -

  Autoriseren: Om een Bluetooth-apparaat te
  autoriseren.
  Dit is handig bv. bij een handsfree-systeem in
  een auto, om te voorkomen dat het systeem
  steeds opnieuw om verbinding moet vragen.
  Zet de optie Autoriseren daartoe op "Altijd
  verbinding maken".

  -

  -

  Dit toestel wissen

  -

  Alle toestellen wissen

  Audioapparaat opvragen: Met OK wordt het zoeken naar een Bluetooth-toestel gestart. Zodra het
  apparaat is gevonden en weergegeven, moet het
  worden gekoppeld (linker softkey: Paren).

  -

  Apparaatnaam veranderen: Weergave van de
  eigen Bluetooth-naam met optie tot wijziging.

  -

  Geavanceerd: Na OK hebt u de volgende mogelijkheden:
  -

  Audiopad: Stel in of de audio via de telefoon
  of via een Bluetooth-headset moet worden

  78 • Page 81

  MENU "INSTELLINGEN"
  weergegeven.
  -

  Opslag: Selecteer het gewenste geheugen
  (Telefoon/Geheugenkaart/Altijd vragen).

  -

  Toestemming delen: Selecteer Volledige
  beheersing of Alleen lezen.

  -

  Mijn adres: Om het Bluetooth-adres van de
  telefoon weer te geven.

  Opmerking: Als uw telefoon via Bluetooth is verbonden met een handsfree-apparaat, dan moeten de contactpersonen vanuit de SIM-kaart naar de telefoon
  worden gekopieerd (zie pagina 41) om deze met het
  handsfree-apparaat te kunnen gebruiken of om bij een
  oproep de naam van de beller in plaats van het telefoonnummer te kunnen zien op het handsfree-apparaat.

  -

  Gegevensaccount: Om tot twee gegevensaccounts
  voor MMS-berichten te beheren. In principe worden
  noodzakelijke contacten automatisch aangemaakt op

  79 • Page 82

  MENU "INSTELLINGEN"
  basis van de SIM-kaart. Voor wijzigingen kunt u contact opnemen met uw telecom-aanbieder.

  Fabrieksinstellingen herstellen


  Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Fabrieksinstellingen herstellen en druk op OK.  Voer de pincode van uw telefoon in (standaard 0000)
  en druk op OK. Selecteer het antwoord Ja op de veiligheidsvraag.

  80 • Page 83

  MENU "MULTIMEDIA"
  Menu “Multimedia“
  Camcorder/Camera


  Druk op Menu, selecteer Multimedia -> Camcorder en
  druk op OK. Schakel de foto-modus in om de ingebouwde camera in te schakelen. In de display verschijnt het actuele beeld.
  Tip: Schakel de camera in door op de
  volumetoetsen/sneltoetsen op de zijkant van de telefoon te drukken. Linker Softkey = Optiemenu
  Toets B = Foto maken (bij camcorder: opname starten)
  Rechter Softkey = „Camera“ verlassen.

  In het optiemenu bladert u naar de de opties met behulp
  van de toetsten ▲ /▼ (links/rechts). Druk op A o, met ▲ /▼
  of 2 en 8 de opties in te stellen en druk op A om de
  instelling te bevestigen en druk op toets C om het menu
  af te sluiten.

  81 • Page 84

  MENU "MULTIMEDIA"


  Druk op A in het menu van de camera om de volgende
  opties weer te geven:
  -

  Omschakelen naar: Om naar een ander type
  gebruik te schakelen.

  -

  Beeldgrootte: Om de beeldgrootte van de opname

  -

  Geavanceerde inst.

  in te stellen (beste beeld: 2 MP).
  -

  Opslag: Om te selecteren of u de afbeeldingen
  wilt opslaan in de telefoon op of de geheugenkaart.

  -

  Beeldkwaliteit: Om de beeldkwaliteit te selecteren (beste kwaliteit: fijn).

  -

  Contrast: Om het contrast in te stellen.

  -

  Tijdstempel: Om de datum en tijd op een afbeelding te zetten.

  -

  Sluitergeluid: Om het geluid van het indrukken
  van de sluiter te selecteren.

  -

  Flikker verwijderen: Om trillingen te vooorkomen.

  82 • Page 85

  MENU "MULTIMEDIA"
  -

  Standaardinstellin...: Om alle opties terug in de
  standaardwaarden in te stellen.  Druk op A in het menu van de videorecorder om de
  volgende opties weer te geven:
  -

  Omschakelen naar: Om naar een ander type
  gebruik te schakelen.

  -

  Opnamegrootte: Om de beeldgrootte voor de
  videoopname in te stellen (beste opname: 480x320
  (HVGA).

  -

  Opnamelimiet: Om de maximale duur van een
  opname in te stellen.

  -

  Geavanceerde inst.
  -

  Opslag: Om te selecteren of u de afbeeldingen
  wilt opslaan in de telefoon op of de geheugenkaart.

  -

  Videokwaliteit: Om de kwaliteit van de video in
  te stellen (beste kwaliteit: fijn).

  -

  Contrast: Om het contrast in te stellen.

  83 • Page 86

  MENU "MULTIMEDIA"
  -

  Audio opnemen: Om de originale klank bij de
  videobeelden op te nemen.

  -

  Flikker verwijderen: Om trillingen te voorkomen.

  -

  Standaardinstellin...: Om alle opties terug in de
  standaardwaarden in te stellen.

  Beeldviewer


  Druk op Menu, selecteer Multimedia -> Beeldviewer en
  druk op OK. Er verschijnt een galerij met beschibare
  beelden.  Druk op Opties om de volgende opties te zien:
  -

  Bekijken: Om de afbeelding weer te geven, met de
  volgende extra opties:
  -

  Een afbeelding draaien (met 1 of 3).

  -

  Een afbeelding vergroten met 9 of met de volumetoets + / verkleinen met 7 of met de volumetoets -.
  Wanneer de afbeelding vergroot is, kunt u met
  4/6/2/8 een uitgesneden vak verplaatsen.

  84 • Page 87

  MENU "MULTIMEDIA"
  -

  Met A kunt u extra opties selecteren:
  -

  Afspelen: Om een diavoorstelling van de
  afbeeldingen te starten.

  -

  Gebruiken als: Om de afbeeldingen te
  gebruiken als achtergrondbeeld, screensaver,
  etc.

  -

  Zenden: Om de afbeelding als MMS-bericht
  of via Bluetooth te verzenden.

  -

  Instellingen: Om de snelheid van de diavoorstelling in te stellen.

  -

  Help: Informatieteksten.

  Bladerstijl: Om de weergave in te stellen (lijstvorm/matrix-vorm).

  -

  Zenden: Om de afbeelding te verzenden als MMSbericht of via Bluetooth.

  -

  Gebruiken als: Om de afbeeldingen te gebruiken als
  achtergrondbeeld, screensaver, etc.

  -

  Hernoemen: Om de naam van de afbeelding te

  85 • Page 88

  MENU "MULTIMEDIA"
  wijzigen.
  -

  Verwijderen: Om de afbeelding te wissen.

  -

  Sorteren op: Om de afbeeldingen te sorteren.

  -

  Alle bestanden verwijderen: Om alle afbeeldingen
  te wissen.

  -

  Opslag: Om het geheugen voor de afbeeldingen te
  selecteren (telefoon/geheugenkaart).

  Videospeler


  Druk op Menu, selecteer Multimedia -> Videospeler en
  druk op OK. Er verschijnt een lijst met beschikbare
  video's.  Druk op Opties om de volgende opties te zien:
  -

  Afspelen: Om de video's af te spelen, met de volgende extra opties:

  86

  -

  Starten/stoppen met B.

  -

  Terug naar begin met mit C.

  -

  Vooruit/achteruit spoelen met 4 en 6.

  -

  Weergave draaien met *. • Page 89

  MENU "MULTIMEDIA"
  -

  Volume regelen met volumetoetsen + / -.

  Geluidsrecorder


  Druk op Menu, selecteer Multimedia -> Geluidsrecorder en druk op OK.  Druk op Opties om de volgende opties te zien:
  -

  Nieuwe opname: Om een audiobestand op te
  nemen.

  -

  Lijst: Een lijst met beschikbare audiobestanden
  weergeven, met de volgende extra opties:
  -

  Afspelen: Om een audiobestand af te spelen.

  -

  Toevoegen: Om een opname toe te voegen aan
  het huidige audiobestand.

  -

  Hernoemen: Om de naam van een audiobestand
  te wijzigen.

  -

  Verwijderen: Om een audiobestand te wissen.

  -

  Alle bestanden verwijderen: Om alle audiobestanden te wissen.

  -

  Gebruiken als: Om deze audio te gebruiken om

  87 • Page 90

  MENU "MULTIMEDIA"
  binnenkomende oproepen te melden.
  -

  Zenden: Om het audiobestand te verzenden als
  MMS-bericht of via Bluetooth.

  -

  Instellingen: Om de opties voor opnames in te stellen, zoals geheugen (telefoon/geheugenkaart),
  bestandsformaat en audiokwaliteit.

  88 • Page 91

  MENU "ORGANISATOR"
  Menu “Organisator“
  Wekker
  U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen, die eenmaal, elke dag of op bepaalde dagen worden geactiveerd.


  Selecteer een optie en druk op Bewe...  Schakel met 4 of 6 de wekker Aan of Uit en druk op
  ▼.  Voer de wektijd in en druk op ▼.  Selecteer of de wekker Een keer, Elke dag of Door
  gebruiker gedefinieerd (op bepaalde dagen) moet aflopen. U kunt de dagen selecteren met 4 of 6, en de
  wekker in- en uitschakelen met de linker softkey (Aan /
  Uit). Die dagen waarop de wekker is geactiveerd, hebben een rode rand.  Selecteer onder Sluimeren..., de interval voor de sluimerfunctie (herhaling van de wekker).  Selecteer in Meldingst.. het type wekker (Bellen /
  Alleen trillen / Trillen en Bellen).

  89 • Page 92

  MENU "ORGANISATOR"


  Sla de gegevens op met Gereed.  U kunt de toon van de wekker stoppen met Stop.

  Opmerkingen
  Hier kunt u notities invoeren.

  90 • Page 93

  MENU "BESTANDBEHEER"
  Menu “Bestandsbeheer“
  In dit menu kunt u het opslagmedium (telefoon/geheugenkaart) bewerken. Druk op Openen om het overzicht te
  openen en de bewerkingsopties weer te geven.
  Druk op Formatteren om het geheugen te formateren.
  OPGELET: Alle inhoud wordt onherroepelijk gewist!

  91 • Page 94

  MENU “DIENSTEN“
  Menu “Diensten“
  De in dit menu weergegeven opties zijn afhankelijk van
  uw telecomaanbieder. Voor meer details kunt u contact
  opnemen met uw telecomaanbieder.

  92 • Page 95

  MENU “SOS“
  Menu “SOS“
  Deze telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie. U
  kunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of een telefoonnummer van een alarmcentrale
  invoeren.

  Nummer voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling ->
  SOS-instelling en druk op OK.  Selecteer Set 5 nummers wanneer de noodoproep
  naar 5 opgeslagen telefoonnummers (zie onder) moeten gaan of selecteer Stel bell centum wanneer de
  noodoproep naar een alarmcentrale moet gaan. Als u
  Uit selecteert, wordt de noodoproepfunctie gedeactiveerd.

  Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling en druk
  op OK.

  93 • Page 96

  MENU “SOS“


  Selecteer Stel SOS-nummers -> OK, markeer een van
  de 5 beschikbare geheugenplaatsen en druk op Bewe...  Selecteer Van telefoonboek om de telefoonnummers
  uit het telefoonboek over te nemen, of selecteer Nummer bewerken om het telefoonnummer direct in te
  voeren.

  ofwel


  Selecteer Bell centraal nummer -> OK en voer het
  gewenste telefoonnummer in.
  Opmerking: Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie,
  brandweer of ambulance in te voeren. U dient een
  "privé" noodnummer te gebruiken.

  Bericht voor noodoproep selecteren


  Druk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling -> Stel
  uitgaande stem MSG en druk op OK.  94

  Selecteer Standaard, wanneer een standaard gespro- • Page 97

  MENU “SOS“
  ken bericht moet worden verzonden.
  ofwel


  Selecteer Gebruikers opgenomen wanneer een door
  uzelf ingesproken bericht moet worden verzonden. Om
  deze instelling te kunnen gebruiken, moet u vooraf een
  gesproken bericht opnemen (zie onder).

  Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen


  Druk op Menu, selecteer SOS -> Record SOS MSG en
  druk op OK.  Druk op Opties, selecteer vervolgens Nieuwe opname
  en druk op OK.  Spreek nu uw persoonlijke bericht in in de microfoon
  van de telefoon.  Om de opname te beëindigen, drukt u op Stoppen.  Beantwoord nu het bevestigingsbericht met Ja.

  95 • Page 98

  MENU “SOS“
  Verloop van een noodoproep
  Houd de noodoproep-knop op de achterkant van het toestel ongeveer 2-3 seconden ingedrukt. Zodra de automatische noodoproep begint, hoort u enkele seconden lang
  een 'sirene'-toon.
  Bij het instellen van "enkelvoudige noodnummers":


  Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.  Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt,
  wordt het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers (max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u
  slechts één noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit
  nummer steeds herhaald. Deze cyclus wordt zo lang
  herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg
  is. De cyclus stopt zodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodbericht wordt dan afgespeeld. Als de
  gebelde persoon tijdens of minstens 10 seconden na
  het einde van uw noodbericht op de toets "0" van zijn
  telefoon drukt, wordt op uw telefoon de luidspreker

  96 • Page 99

  MENU “SOS“
  geactiveerd en kunt u persoonlijk met de gebelde persoon spreken.
  • Opgelet: Vermeld in uw noodbericht uitdrukkelijk dat
  de gebelde persoon op de knop "0" moet drukken
  om met u te kunnen spreken. Als dat niet gebeurt,
  wordt de oproepcyclus voortgezet. Hiermee wordt
  voorkomen dat de oproepcyclus wordt stopgezet bv.
  wanneer een antwoordapparaat de noodoproep
  beantwoordt.
  • De oproepcyclus wordt na het beëindigen van een
  beantwoorde noodoproep voortgezet tot u de cyclus
  stopzet (de noodoproepschakelaar terug naar onderen schuiven).

  Noodoproepcyclus stopzetten
  Druk opnieuw op de noodoproep-toets.

  97 • Page 100

  BIJLAGE
  Bijlage
  Technische gegevens
  Quadband GSM

  850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

  Overige functies

  Bluetooth, Noodoproepfunctie

  Batterij

  Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh

  Maximaal
  hoornvolume

  +35dB

  Beltijd

  ca. 3 uur

  Standby-tijd

  tot 150 uur

  Afmetingen

  126 x 55 x 16 mm

  USB-aansluiting

  Micro USB, EU Standard

  Headset-aansluiting

  3,5 mm audiostekker

  SAR-waarden

  Head 0.325 W/kg
  Body 0.756 W/kg

  98 • Page 101

  BIJLAGE
  Service-Hotline
  Hebt u problemen met uw telefoon, lees dan eerste de volgende tips. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline.
  Het telefoonnummer vindt u op onze website
  www.amplicomms.com
  Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier.
  De garantie is 2 jaar geldig.

  Vragen en antwoorden
  Vragen

  Antwoorden

  De telefoon kan niet

  − Er is geen accu geplaatst.

  worden ingeschakeld.

  − De accu is niet opgeladen.

  Het display is bij inscha- Gebruik de PUK voor ontgrenkeling van de telefoon

  deling van de SIM−kaart. Neem

  ’geblokkeerd’.

  contact op met uw netwerkaanbieder.

  99 • Page 102

  BIJLAGE
  Het toetsenbord werkt

  Een koud display werkt tra-

  helemaal niet of slechts

  ger. Dit is normaal. Zoek een

  zeer traag.

  warmere plaats op.

  Geen verbinding met

  Neem contact op met

  netwerk.

  uw netwerkaanbieder.

  Er wordt geen signaalsterk- Geen netwerkverbinding. De
  te weergegeven.

  telefoon bevindt zich mogelijkerwijs op een plaats zonder netwerkverbinding. Ga
  naar een plaats waar u wel
  netwerkverbinding hebt of
  neem contact op met uw netwerkaanbieder.

  Bij sommige functies

  Veel functies kunnen pas wor-

  wordt op het display

  den gebruikt nadat de dienst

  een melding weergegeven aangevraagd is. Neem voor
  dat de uitvoering/

  100

  nadere details contact op met • Page 103

  BIJLAGE
  het gebruik niet mogelijk uw netwerkaanbieder.
  is.
  Het display is bevroren

  Neem de accu voor 3 minuten

  of het toestel reageert

  uit het toestel en probeer

  op geen enkele toets.

  opnieuw.

  Op het display verschijnt Zorg ervoor dat de SIM−kaart
  de melding ’SIM plaat-

  op de juiste manier geplaatst is.

  sen’.

  Neem indien nodig contact op
  met uw netwerkaanbieder.

  De accu kan niet worden − De accu is defect.
  opgeladen of is binnen
  de kortste tijd leeg.

  − Plaats de telefoon op de juiste manier op het oplaadstation c.q. sluit de oplader op de
  juiste manier aan. Reinig de
  contactpunten van de telefoon en van het oplaadstation

  101 • Page 104

  BIJLAGE
  met een zachte, droge doek.
  − Laad de telefoon 4 uur op.

  Tips voor de omgang met de accu


  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu’s,
  kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd
  kan raken.  Sluit de accu nooit kort.  Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde
  kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.  Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.  De accu kan honderden malen worden opgeladen en
  ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.  Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar
  gedaald is.

  Bedoeld gebruik
  Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een net-

  102 • Page 105

  BIJLAGE
  werk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen
  zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw
  zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf
  open en probeer het niet zelf te repareren.

  Toepassingsgebied


  Gebruik de telefoon niet in verboden zones.  Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische
  apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).  Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de  Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan

  nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.
  de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon
  mag gebruiken.

  Veiligheidsinstructies


  Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte
  en directe zonnestraling.  De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog. Vloei-

  103 • Page 106

  BIJLAGE
  stoffen beschadigen het toestel en doen de garantie
  van de fabrikant vervallen. Vocht in het toestel wordt
  aangeduid doordat een etiket binnen in de telefoon
  van kleur verandert.


  Gebruik alleen originele accessoires en originele  Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten,

  accu’s. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.
  leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om
  gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Probeer nooit incompatibele producten aan te sluiten.


  Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.  Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen
  beïnvloeden.  Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van
  kinderen.

  104 • Page 107

  BIJLAGE


  De SIM−kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig!  De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven.

  Kleuters kunnen hem inslikken.
  Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.


  Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen
  voor handenvrij telefoneren en met houders die op de
  juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat
  door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.  Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van
  geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om
  eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen− of borstzak. Bij
  gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de
  tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon

  105 • Page 108

  BIJLAGE
  moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige
  effecten opmerkt of vermoedt.


  Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als
  u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij
  uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat
  informeren naar eventuele schade door apparaten
  voor mobiele telefonie.  Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit
  alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische
  oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

  106 • Page 109

  BIJLAGE
  Netadapter
  De bijgeleverde netadapter voldoet
  aan de Ecodesign−eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit
  betekent dat zowel gedurende het
  bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager
  is.

  Gescheiden inzameling
  Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het
  naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld
  KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en
  elektronische apparaten zijn eigenaars van
  oude apparaten verplicht om oude elektrische
  en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram
  betekent dat u het apparaat in geen geval bij
  het huisvuil mag plaatsen!

  107 • Page 110

  BIJLAGE
  Gevaar voor de gezondheid en het milieu door
  accu’s en batterijen!
  Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom
  beschadiging en inslikken en laat ze niet in het
  milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige zware
  metalen bevatten die schadelijk zijn voor het
  milieu. U bent wettelijk verplicht om accu’s en
  batterijen naar verkooppunten van deze producten of naar officiële inzamelingspunten te
  brengen, waar inzamelingsbakken klaar staan en
  kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De
  afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen
  dat u accu’s en batterijen in geen geval in het
  huisvuil mag gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.
  Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

  108 • Page 111

  BIJLAGE
  Verklaring van overeenstemming
  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU−richtlijn:
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de
  Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
  telecommunicatie−eindapparatuur en de wederzijdse
  erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming
  met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door
  het CE−merk op het apparaat.
  Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website
  www.amplicomms.com

  Apparaat reinigen


  Reinig de oppervlakken van de behuizing met een
  zacht, pluisvrij doek.

  Garantie
  AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorg-

  109 • Page 112

  BIJLAGE
  vuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange
  levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg
  is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu’s of accupacks
  die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode
  bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.
  Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het
  gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten, kosteloos
  verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen
  door de koper of derden.
  Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of
  bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt
  evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht
  voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repare-

  110 • Page 113

  BIJLAGE
  ren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten
  worden ons eigendom.
  Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of
  grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS
  apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont,
  breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.
  De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens
  de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na
  aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

  111 • Page 114

  KENWOORDENLIJST
  Kenwoordenlijst
  A
  Antwoordstand. . . . . . . . . 71
  Apparaat reinigen . . . . . 109
  Automatich herhalen . . . . 70
  Automatische
  woordherkenning. . . . . . . 28
  B
  Batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Batterijstand . . . . . . . . . . . 12
  Bedieningselementen . . . 20
  Bedoeld gebruik . . . . . . . 102
  Beeldviewer . . . . . . . . . . . 84
  Bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Beltoon . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Bericht schrijven en
  verzenden . . . . . . . . . . . . . 54
  Bericht voor noodoproep 94
  Berichten . . . . . . . . . . . . . . 46
  Bestandsbeheer . . . . . . . . 91
  Beveiligingsinstellingen . 75

  112

  Bezette geheugenplaatsen
  testen . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Bijzondere toetsfuncties . 20
  Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . 76
  C
  Camcorder . . . . . . . . . . . . 81
  Camera . . . . . . . . . . . . . . . 81
  Conferentiegesprek . . . . . 35
  D
  Datum en tijd . . . . . . . . . . 14
  De Microfoon
  uitschakelen . . . . . . . . . . . 35
  Diensten . . . . . . . . . . . . . . 92
  E
  Een gesprek beëindigen . 14
  Een oproep afwijzen . . . . 14
  Een oproep
  beantwoorden . . . . . . . . . 14 • Page 115

  KENWOORDENLIJST
  F
  Fabrieksinstellingen
  herstellen. . . . . . . . . . . . . . 80
  G
  Garantie. . . . . . . . . . . . . . 109
  Gebruik van de telefoon . 26
  Gebruikersprofielen . . . . . 64
  Gegevensaccount. . . . . . . 79
  Geheugentoets . . . . . . . . . 42
  Geluidsdemping. . . . . . . . 35
  Geluidsversterking . . . . . . 62
  Gescheiden inzameling . 107
  Gesprek blokkeren . . . . . . 68
  Gesprek doorverbinden . 67
  Gesprek in den wacht . . . 66
  Gesprek voeren . . . . . . . . 30
  Gesprekkenlijst . . . . . . 31, 59
  H
  Handenvrij. . . . . . . . . . . . . 34
  Handmatig tekst invoeren27
  Herinneren aan
  gespreksduur . . . . . . . . . . 70

  Het netwerk controleren . 14
  I
  Instellingen . . . . . . . . . . . . 62
  Instellingen multimediaberichten . . . . . . . . . . . . . . 51
  Instellingen
  serviceberichten . . . . . . . . 52
  Instellingen tekstbericht . 48
  K
  Kiesherhaling . . . . . . . . . . 31
  Klank . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  L
  Laadstation . . . . . . . . . . . . 11
  Laden via de mini-USBlaadingang . . . . . . . . . . . . 11
  Laden via het laadstation 11
  lcd-verlichting . . . . . . . . . . 74
  M
  Menu “Berichten“ . . . . . . 46
  Menu “Bestandsbeheer“ 91
  Menu “Diensten“ . . . . . . . 92

  113 • Page 116

  KENWOORDENLIJST
  Menu
  “Gesprekgeschiedenis“ . 59
  Menu “Instellingen“ . . . . 62
  Menu “Multimedia“. . . . . 81
  Menu “Organisator“ . . . . 89
  Menu “SOS“. . . . . . . . . . . 93
  Mini-USB-laadingang . . . 11
  Mobiele telefoon in-/
  uitschakelen . . . . . . . . 12, 29
  Multimedia . . . . . . . . . . . . 81
  Mute. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  N
  Netadapter . . . . . . . . . . . 107
  Netwerkinstellingen. . . . . 74
  Netwerkselectie . . . . . . . . 74
  Nieuw contact opslagen . 38
  Noodoproepcyclus
  stopzetten . . . . . . . . . . . . . 97
  Nummer voor noodoproep
  selecteren . . . . . . . . . . . . . 93
  O
  Oproep aannemen . . . . . . 32

  114

  Oproepinstellingen . . . . . 66
  Opties tijdens het
  gesprek . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Organisator . . . . . . . . . . . . 89
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . 6
  P
  Persoonlijk bericht voor
  noodoproep . . . . . . . . . . . 95
  PIN wijzigen . . . . . . . . . . . 75
  PIN-vergrendeling . . . . . . 75
  S
  SD-kaart. . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Service-Hotline . . . . . . . . . 99
  Signaal-led . . . . . . . . . . . . 73
  SIM-kaart . . . . . . . . . . . . . . . 8
  SMS-centrum . . . . . . . . . . 48
  Snelgids. . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Snelkiestoets. . . . . . . . 42, 63
  Snelkiestoetsen . . . . . . . . 31
  Sneltoetsen . . . . . . . . . . . . 30
  SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  Symbolen in de display. . 24 • Page 117

  KENWOORDENLIJST
  T
  Taal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  Taal instellen . . . . . . . . . . . 14
  Technische gegevens. . . . 98
  Tekst invoeren. . . . . . . . . . 26
  Tekstbericht. . . . . . . . . . . . 48
  Tekstbericht lezen. . . . . . . 55
  Telefoonboek . . . . . . . . . . 37
  Telefooninstellingen. . . . . 72
  Telefoonnummer van het
  SMS-centrum . . . . . . . . . . 48
  Telefoonnummers kiezen 30
  Telefoonnummers voor
  noodoproepfunctie . . . . . 93
  Tijd en datum . . . . . . . . . . 72
  Tips voor de omgang
  met de accu. . . . . . . . . . . 102
  Toepassingsgebied . . . . 103
  Toonregeling. . . . . . . . . . . 62

  Verklaring van
  overeenstemming . . . . . 109
  Verloop van een
  noodoproep . . . . . . . . . . . 96
  Verpakkingsinhoud . . . . . . 8
  Videospeler . . . . . . . . . . . . 86
  Vluchtstand . . . . . . . . . . . . 73
  Voicemailserver . . . . . . . . 49
  Volume . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Volume van de beltoon . . 64
  Vragen en antwoorden16, 99
  W
  Weergave . . . . . . . . . . . . . 72
  Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Z
  Zwarte lijst. . . . . . . . . . . . . 70

  V
  Veiligheidsinstructies. . . 103
  Verbindingen . . . . . . . . . . 76

  115 • Page 118

  MENUBOOM
  Menuboom
  Berichten

  116

  Bericht schrijven
  Postvak in
  Concepten
  Postvak uit
  Verzonden berichten
  Archief
  Berichten verwijderen
  Broadcast-bericht
  Sjablonen
  Berichtinstellingen
  Tekstbericht
  Profielinstellingen
  Voicemailserver
  Gemeenschappelijke instellingen
  Afleveringsverslag
  Antwoordpad
  Verzonden bericht opslaan
  Geheugentoestand
  Aanbevolen opslag
  Voorkeursverbinding
  Multimediabericht
  Gegevensaccount
  Primaire account
  Secundaire account • Page 119

  MENUBOOM
  Gemeenschappelijke instellingen
  Samenstellen
  Bezig met verzenden
  Ophalen
  Aanbevolen opslag
  Geheugentoestand
  Dienstbericht
  Duwen activeren
  Laden van diensten activeren
  Witte lijst activeren
  Zwarte lijst activeren
  Witte lijst
  Zwarte lijst
  Telefoonboek (Opties)

  Bekijken
  Contact toevoegen
  Bericht versturen
  Oproepen
  Bewerken
  Verwijderen
  Kopiëren
  Verplaatsen
  Contact verzenden
  Toevoegen aan zwarte lijst
  Diverse selecteren
  Oproepgroepen
  Telefoonboekinstellingen
  Aanbevolen opslag
  Snelkiezen

  117 • Page 120

  MENUBOOM
  Mijn nummer
  Extra nummers
  Geheugentoestand
  Contacten kopiëren
  Contacten verplaatsen
  Alle contacten verwijderen
  Gesprekgeschiedenis

  Instellingen

  118

  Gemiste gesprekken
  Uitgaande gesprekken
  Inkomende gesprekken
  Verslag wissen
  Gesprektijden
  SMS-teller

  Toonregeling
  Boost
  ICE-contact
  Gebruikersprofielen
  Oproepinstellingen
  Oproeper-ID
  Gesprek in den wacht
  Gesprek doorverbinden
  Gesprek blokkeren
  Geavanceerde instellingen
  Zwarte lijst
  Automatich herhalen
  Herinneren aan gespreksduur
  Verwerpen door SMS
  Antwoordstand • Page 121

  MENUBOOM
  Telefooninstellingen
  Tijd en datum
  Taal
  Weergave
  Achtergrond
  Schermbeveiliging
  Weergave bij inschakelen
  Weergave bij uitschakelen
  Vluchtstand
  Signaal-led
  lcd-verlichting
  Netwerkinstellingen
  Netwerkselectie
  Voorkeursnetwerken
  Dienstselectie
  Netwerksinformatie
  GPRS-verbinding
  Voorkeur voor GPRS-overdracht
  Beveiligingsinstellingen
  SIM-beveiliging
  PIN-vergrendeling
  PIN wijzigen
  PIN2 veranderen
  Beveiliging telefoon
  Telefoonslot
  Wachtwoord veranderen
  Automatische toetsenbordvergrendeling

  119 • Page 122

  MENUBOOM
  Verbindingen
  Bluetooth
  Voeding
  Zichtbaarheid
  Mijn apparaat
  Audioapparaat opvragen
  Apparaatnaam veranderen
  Geavanceerd
  Audiopad
  Opslag
  Toestemming delen
  Mijn adres
  Gegevensaccount
  Fabrieksinstellingen herstellen
  Multimedia

  Camcorder
  Beeldviewer
  Videospeler
  Geluidsrecorder

  Organisator

  Wekker
  Opmerkingen

  Bestandsbeheer

  Telefoon
  Geheugenkaart

  120 • Page 123

  MENUBOOM
  Diensten
  SOS

  SOS-instelling
  SOS-instelling
  Stel SOS-nummers
  Bell centraal nummer
  Stel uitgaande stem MSG
  Record SOS MSG

  121 • Page 124

  4 250711 992101

  Audioline GmbH
  D-41460 Neuss
  08/2014 – Editie 1.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel M8000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel M8000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel M8000

Amplicomms PowerTel M8000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 124 seiten

Amplicomms PowerTel M8000 Bedienungsanleitung - Englisch - 120 seiten

Amplicomms PowerTel M8000 Bedienungsanleitung - Französisch - 124 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info