Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/88
Nächste Seite
PowerTel
M9000
Mobiele telefoon
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • moochan-hady@gmx.de
  Amplicomms powertel M9000
  preis bitte, nur neue ware versiegelt Eingereicht am 24-9-2018 20:04

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  M9000
  Mobiele telefoon

  Handleiding • Page 2

  M9000
  Inleiding
  De Amplicomms M9000 is een voor speciale behoeften aangepaste
  smartphone met het besturingssysteem Android 4.2.2. De telefoon biedt,
  naast de gebruikelijke functies van een smartphone, een speciale display
  met grote, overzichtelijke menu's, extra grote letters, een versterkt hoornvolume en een SOS-toets.

  Compatibiliteit met gehoorapparaten
  Deze telefoon is voorzien van een Telelus-verbinding, die ervoor
  zorgt dat de telefoon compatibel is met de meeste gebruikelijke gehoorapparaten. Wegens het grote aanbod aan gehoorapparaten kunnen we echter
  geen garantie bieden dat de telefoon inderdaad met alle gehoor-apparaten
  werkt. Controleer daarom of de interferentie bestendigheid van uw gehoorapparaat hoger dan M2 is. Deze kwalificatie wordt door de fabrikant van het
  gehoorapparaat vermeld. Gehoorapparaten met een kwalificatie van lager
  dan M2 zijn mogelijk niet compatibel met deze telefoon. Druk op de knop
  "T" op uw gehoorapparaat voor de telelus-modus die uw gehoorapparaat
  met de telefoon verbindt en een duidelijke klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk maakt. Controleer of uw gehoorapparaat over de "T"-functie
  beschikt en of de instelling ervan automatisch of handmatig gebeurt.
  Gehoorapparaten met een hoge interferentiebestendigheid en automatische
  T-modus kunnen automatisch uw telefoon vinden en in de T-stand schakelen. Bij gehoorapparaten met handmatige T-functie is een handmatige activering op uw gehoorapparaat nodig. • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  1

  Aan de slag met uw M9000 ......................................................................4

  1.1

  Een overzicht ..............................................................................................4

  1.2

  Inhoud ........................................................................................................6

  1.3

  SIM-kaart en batterij plaatsen ..................................................................6

  1.4

  De batterij opladen ...................................................................................8

  1.5

  Laadstand van de batterij .........................................................................8

  1.6

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen ...........................................................9

  1.7

  Beschikbaarheid van netwerk controleren ...........................................10

  1.8

  De taal instellen .......................................................................................10

  1.9

  De datum en tijd instellen ......................................................................10

  2

  Basisinstructies ........................................................................................11

  2.1

  Algemene informatie over het gebruik van de telefoon ......................11

  2.2

  Opties selecteren/openen........................................................................11

  2.3

  Scrollen/vegen..........................................................................................11

  2.4

  Weergave vergroten ................................................................................11

  2.5

  Het beginscherm ......................................................................................12

  2.6

  De display vergrendelen..........................................................................13

  2.7

  De toetsen .................................................................................................13

  2.8

  De volumetoetsen ....................................................................................13

  2.9

  De display roteren....................................................................................14

  2.10 Tekst invoeren ..........................................................................................14
  2.11 De telefoon aansluiten op een computer ..............................................15
  3

  Telefoneren ...............................................................................................17

  3.1

  Telefoonnummer handmatig invoeren ..................................................17

  3.2

  Een contact uit het telefoonboek kiezen ................................................18

  3.3

  Een contact uit de gesprekkenlijst kiezen ..............................................19

  3.4

  Binnenkomende gesprekken...................................................................20

  3.5

  Opties tijdens een gesprek......................................................................21

  3.6

  Noodoproep activeren .............................................................................22

  1 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  4

  Gespreksprotocollen................................................................................23

  4.1

  Algemeen..................................................................................................23

  4.2

  Instellingen ...............................................................................................24

  5

  SMS/MMS ................................................................................................29

  5.1

  Binnengekomen berichten lezen ............................................................29

  5.2

  Een bericht schrijven ...............................................................................30

  5.3

  Instellingen ...............................................................................................31

  6

  Contacten..................................................................................................35

  6.1

  Een nieuw contact aanmaken .................................................................35

  6.2

  Opties voor alle contacten ......................................................................36

  6.3

  Opties voor individuele contacten..........................................................38

  7

  Galerij ........................................................................................................43

  8

  Camera ......................................................................................................45

  9

  Browser.....................................................................................................47

  10

  Muziek.......................................................................................................53

  11

  Wekker ......................................................................................................54

  11.1 Basisinstellingen ......................................................................................55
  12

  Kalender ....................................................................................................56

  13

  SOS-oproep ..............................................................................................58

  13.1 Verloop van een SOS-oproep .................................................................58
  13.2 SOS-functie annuleren ............................................................................58
  13.3 Instellingen ...............................................................................................59
  14

  2

  Instellingen ...............................................................................................62 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  Bijlage..................................................................................................................76
  Technische gegevens .........................................................................................76
  Service-Hotline ...................................................................................................76
  Tips voor de omgang met de accu ...................................................................77
  Bedoeld gebruik ................................................................................................77
  Toepassingsgebied ............................................................................................77
  Veiligheidsinstructies ........................................................................................77
  Netadapter ..........................................................................................................79
  Gescheiden inzameling......................................................................................79
  Apparaat reinigen ..............................................................................................79
  Verklaring van overeenstemming ....................................................................80
  Garantie ..............................................................................................................80
  Kenwoordenlijst .................................................................................................82

  3 • Page 6

  AAN
  1

  DE SLAG MET UW

  M9000

  Aan de slag met uw M9000

  Belangrijk: lees eerst de veiligheidsaanwijzingen op
  pagina 77.

  1.1

  Een overzicht

  Hoorn

  Aan/uitschakelaar

  Micro-USB-ingang
  (laden/pc-aansluiting)

  Camera
  vooraan

  Touchscreen
  (display)

  Volumetoetsen
  +/-

  Optietoets
  Microfoon

  Terugtoets
  Home-toets

  4 • Page 7

  AAN

  Camera
  achteraan

  DE SLAG MET UW

  M9000

  Luidspreker

  SOS-toets

  5 • Page 8

  AAN
  1.2

  DE SLAG MET UW

  M9000

  Inhoud

  In de verpakking zit het volgende:
  1 mobiele telefoon

  1 lader

  1 lithium-ion-batterij

  1 USB-kabel

  1 handleiding

  1.3

  SIM-kaart en batterij plaatsen

  Gevaar voor inslikken van kleine delen!
  De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kinderen zouden deze per ongeluk
  kunnen inslikken.
  Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of bekrast. Zorg ervoor
  dat ze niet in aanraking komt met water, vuil of elektrische ladingen.
  Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart, niet in de telefoon.
  Wanneer u dus een SIM-kaart uit een vorige telefoon gebruikt, behoudt u
  daarom ook uw telefoonnummer.  De telefoon moet uitgeschakeld zijn!  Verwijder het deksel van de achterkant door met een vingernagel in de kleine
  gleuf onderaan de telefoon te steken en het deksel naar boven te heffen.  6

  Als er een batterij in het vak ligt, neemt u deze eruit. • Page 9

  AAN


  DE SLAG MET UW

  M9000

  Uw telefoon werkt met twee SIM-kaarten. U kunt bijvoorbeeld uw "oude"
  SIM-kaart verder blijven gebruiken en daarnaast een prepaid SIM-kaart
  voor gegevensoverdracht gebruiken. Zo behoudt u uw vertrouwde telefoonnummer en hoeft u uw telefooncontract niet te annuleren of te
  veranderen. De kaartgleuf 1 is geschikt voor UMTS/GSM (3G), de kaartgleuf 2 is alleen geschikt voor GSM (2G). Om slechts één kaart te gebruiken voor alle diensten, moet u de kaart in kaartgleuf 1 leggen.

  Schuif de SIM-kaart(en) met de gouden contacten naar beneden gericht
  in de voorgevormde SIM-kaarthouder(s).  Om over meer geheugen te beschikken, kunt u een micro-SD-kaart plaatsen (max. 32 GB). Steek de geheugenkaart met de gouden contacten
  naar onderen gericht in de daarvoor voorziene ruimte, tot aan de aanslag.

  7 • Page 10

  AAN

  DE SLAG MET UW

  M9000
  Kontakten  Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij moeten daarbij naar linksboven gericht zijn (zoals hierboven). Druk voorzichtig op de onderkant van
  de batterij tot die vastklikt.  Zet het deksel terug op de telefoon en druk het goed aan, zodat het overal
  vastklikt.

  1.4


  De batterij opladen

  Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is.
  Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk
  schade veroorzaken aan de telefoon.  Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur op. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.  Steek de kleine stekker van de lader in de mini-USB-ingang. Zorg ervoor dat
  u de stekker er correct insteekt. Gebruik geen kracht om de aansluiting te
  maken.  Sluit de lader aan. Gebruik, uit veiligheidsoverwegingen, uitsluitend de meegeleverde lader.

  1.5

  Laadstand van de batterij

  De laadstand van de batterij wordt in de display weergegeven.
  Bij een bijna lege batterij verschijnt een desbetreffend bericht in de display.
  Laad dan de batterij op.
  Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt de telefoon automatisch uit.

  8 • Page 11

  AAN
  1.6

  DE SLAG MET UW

  M9000

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen

  Om de telefoon in te schakelen, houdt u de aan/uit-toets links boven ingedrukt
  totdat de display inschakelt. Afhankelijk van de instelling van de SIM-kaart
  wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren.
  Voer de pincode van uw SIM-kaart in en tik vervolgens
  op

  . De telefoon meldt zich nu aan in het mobiele

  netwerk.

  Opmerking: De SIM-code (de pincode van de SIM-kaart)
  die uw samen met uw SIM-kaart hebt ontvangen,
  beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegde personen. De PIN2-code, die u samen met sommige
  SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor toegang tot
  bijzondere diensten. Wanneer u de SIM- of PIN2-code
  driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u gevraagd
  de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u deze codes
  niet kent, neem dan contact op met uw telecom-aanbieder.
  Wanneer u op een uitgeschakelde telefoon de aan/uit-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt houdt, verschijnt in de display een dialoogvak.

  Selecteer een van de opties door erop te tikken:
  - Uitschakelen: de telefoon uitschakelen
  - Reboot: opnieuw opstarten
  - Vliegmodus: Om de vliegmodus in of uit te
  schakelen.
  Selecteer (met een blauw streepje) een icoontje in de
  onderste regel om te kiezen tussen de volgende
  opties (van links naar rechts): Gedempt, Trilling en
  Luidspreker.

  9 • Page 12

  AAN
  1.7

  DE SLAG MET UW

  M9000

  Beschikbaarheid van netwerk controleren

  Niet alle netwerken zijn overal even goed bereikbaar. Het icoontje

  duidt aan

  of een signaal en een netwerk beschikbaar zijn.

  1.8

  De taal instellen

  Als de taal niet automatisch op basis van de SIM-kaart wordt herkend, lees
  dan eerst het volgende hoofdstuk Basisinstructies en maakt u zich vertrouwd met de telefoon.
  U kunt de taal instellen in menuoptie Instellingen->Taal en gegevensinvoer
  zoals de bovenste menuoptie. Tik op Taal en tik vervolgens in de lijst op de
  gewenste taal.

  1.9

  De datum en tijd instellen

  Als de datum en tijd niet automatisch bij het inschakelen van het netwerk is
  gebeurd (dit hangt af van de netwerkprovider), lees dat het volgende
  hoofdstuk, Basisinstructies en maakt u zich vertrouwd met de telefoon.
  U kunt de datum en het uur instellen in de menuoptie Instellingen -> Datum
  en tijd. Tik op Datum instellen. Selecteer de correcte instelling voor de dag,
  de maand en het jaar door naar omhoog/omlaag te vegen tussen de blauwe
  streepjes. Tik ten slotte op OK. Om de tijd en het uur in te stellen (Uur
  instellen) doet u hetzelfde.

  10 • Page 13

  BASISINSTRUCTIES
  2

  Basisinstructies

  2.1

  Algemene informatie over het gebruik van de telefoon

  Uw mobiele telefoon is voorzien van een aanraakscherm (een 'touchscreen')
  om de telefoon te kunnen bedienen.
  Voorkom krassen op de touchscreen. Raak de touchscreen niet aan met
  scherpe voorwerpen en zorg ervoor dat de touchscreen niet in contact komt
  met water. Raak de touchscreen niet aan wanneer het glas gebroken is.

  2.2


  Tik op een optie om de optie te openen.

  2.3


  Scrollen/vegen

  Veeg met een vinger op de display in de richting waarin u
  wilt scrollen.

  2.4


  Opties selecteren/openen

  Weergave vergroten

  In veel toepassingen (websites, afbeeldingen, etc.) kunt u de
  weergave vergroten door hem met de vinger uit elkaar te
  trekken. Om de weergave terug kleiner te maken, trekt u de
  weergave met de vingers terug samen.

  U kunt ook een weergave groter/kleiner maken door er tweemaal op te tikken.

  11 • Page 14

  BASISINSTRUCTIES
  2.5

  Het beginscherm

  De statusbalk boven in de display toont de signaalsterkte, de actuele
  toestand van het netwerkje en de laadstand van de batterij. Bovendien toont
  de balk de tijd en de datum en eventueel andere informatie.  Door naar links te vegen bereikt u de individuele menu's.  U kunt op elk moment terugkeren naar dit beginscherm door op de Hometoets te drukken.  Als u de statusbalk naar onderen trekt, verschijnen de systeemberichten van
  uw telefoon. Voor toegang tot het snelmenu, tikt u op het icoontje

  boven

  rechts in de hoek.
  In het snelmenu kunt u, zonder veel te hoeven zoeken, belangrijke opties instellen zoals wifi, Bluetooth
  of vliegmodus, of u kunt informatie over de batterij
  zien, of u kunt de display instellen.
  Om het volledige instellingsmenu te openen, tikt u op
  het icoontje
  Met

  12

  .

  gaat u terug naar de systeemberichten. • Page 15

  BASISINSTRUCTIES
  2.6

  De display vergrendelen

  Na een vooraf ingestelde tijd wordt de display vergrendeld, om onopzettelijke bediening te voorkomen.
  Opmerking: U kunt de display ook vergrendelen door kort op de aan/uittoets te drukken.

  Om de display terug te ontgrendelen en te activeren,
  drukt u opnieuw kort op de aan/uit-toets. Druk op het
  hangslot-icoontje, trek het in om het even welke richting tot een geopend hangslot verschijnt en laat los.

  2.7

  De toetsen

  Onder de display bevinden zich drie toetsen. Wanneer u op een toets drukt,
  merkt u een korte trilling, die aangeeft dat u correct op de toets hebt gedrukt.
  Opties: Weergave van de beschikbare opties
  Home: Terug naar het beginscherm
  Terug: Bladert één venster terug (weergave van het laatste venster).

  2.8

  De volumetoetsen

  In ruststand: Om het volume van de akoestische signalen in te stellen.
  Tijdens een gesprek: Om het volume van de hoorn/luidspreker in te stellen.

  Opgelet: Deze telefoon kan een heel luid geluid produceren. Wanneer het volume van de hoorn heel hoog is ingesteld, wordt dit in de statusbalk

  aangege-

  ven.
  Ook het telefoon-icoontje geeft dit aan met

  .

  13 • Page 16

  BASISINSTRUCTIES
  2.9

  De display roteren

  U kunt bij het bekijken van foto's, bij het internetten of bij het schrijven van een
  SMS- of MMS-bericht de display horizontaal draaien om een groter beeld te
  krijgen. Houd er rekening mee dat dit niet bij alle functies mogelijk is.

  (Voorbeeld: SMS-bericht invoeren)

  2.10

  Tekst invoeren

  Voor het invoeren van uw contacten (in het telefoonboek), het schrijven van een
  SMS- of MMS-bericht of het invoeren van een adres in de browser, verschijnt
  een venster met een toetsenbord. Tik op de gewenste letters om uw tekst te
  schrijven.

  14

  Met de toets
  schakelt u tussen grote en kleine letters (Om "Alleen
  hoofdletters" in te stellen, houdt u
  ingedrukt).
  Om spaties in te voegen, drukt u op
  .
  Om een punt in te voeren, tikt u op
  (rechts van de spatiebalk).
  Houd deze toets even ingedrukt om een tabel met alle speciale tekens te
  zien. Ga met de vinger naar het gewenste icoontje en hef vervolgens uw • Page 17

  BASISINSTRUCTIES

  vinger terug op. Het icoontje is nu ingevoegd.
  Om een komma in te voeren, tikt u op
  (links van de spatiebalk).
  Als u deze toets even ingedrukt houdt, dan verschijnen de invoeropties
  (instellen van invoertalen/Android-toetsenbord), zie ook pagina 72.
  Om tekens te wissen, drukt u op .
  Om de cursor te verschuiven, tikt u op de tekst en trekt u met de vinger
  de markering naar de gewenste plek.
  Met de toets
  schakelt u het toetsenbord naar cijfers om en met de
  toets
  schakelt u naar symbolen.
  Met de toets
  voegt u een regel toe.
  Een lijst met smiley's en andere symbolen is te zien via Opties-Toetsenbord -> Smiley invoegen.

  2.11

  De telefoon aansluiten op een computer

  U kunt uw telefoon aansluiten op een computer om bestanden tussen beiden apparaten te kopiëren. Wanneer u beide apparaten met een USB-kabel
  verbindt, verschijnt op de telefoon een vraag of u verbinding wilt maken.

  Bevestig met USB-opslag inschakelen.

  Opmerking: Met een USB-verbinding zijn sommige functies van de telefoon
  die gebruik maken van het geheugen zoals de camera, de media-speler etc.
  niet beschikbaar. Wanneer u de telefoon alleen wilt opladen, tikt u op de
  Home- of op de Terug-toets. Op die manier worden noch het telefoongeheugen noch de SD-kaart als externe apparaten met de computer verbonden.

  15 • Page 18

  BASISINSTRUCTIES
  Opgelet: Voordat u de USB-kabel wegtrekt, dient u eerst die geheugens van
  de telefoon die op de computer staan aangegeven als externe apparaten, uit
  te werpen met behulp van de betreffende computerfunctie, om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan.
  Schakel de USB-verbinding ook op de telefoon uit door de statusbalk naar
  onderen te trekken en op de betreffende optie te tikken.
  Pas dan kunt u veilig de kabel lostrekken.

  16 • Page 19

  TELEFONEREN
  3

  Telefoneren

  3.1

  Telefoonnummer handmatig invoeren
  Tik op het icoontje.

  Het toetsenbord verschijnt.
  Voer het telefoonnummer is en tik vervolgens op de
  groene toets. Het telefoonnummer wordt gebeld.
  Met
  verschijnt de lijst van alle oproepen die u
  hebt ontvangen, of die u zelf hebt uitgevoerd of die
  u hebt gemist.
  Met

  verschijnt het telefoonboek.

  Met
  können Sie aus der von Hand eingegebenen Rufnummer einen neuen Telefonbucheintrag
  erstellen.
  Tijdens een gesprek wordt de tijd weergegeven.
  Met
  verschijnt het toetsenbord opnieuw, als u
  bv. gegevens voor het antwoordapparaat wilt invoeren.
  Met

  schakelt de luidspreker in.

  Met

  verschijnt het telefoonboek.

  Tik op

  om de oproep te beëindigen.

  17 • Page 20

  TELEFONEREN
  3.2

  Een contact uit het telefoonboek kiezen
  Tik op het icoontje.

  Het telefoonboek verschijnt.
  Tik in het invoervak en voer de eerste letters van het
  gewenste contact in
  of
  Blader door het telefoonboek om het gewenste contact te vinden.
  Met
  verschijnt de lijst van alle oproepen die u
  hebt ontvangen, of die u zelf hebt uitgevoerd of die
  u hebt gemist.
  Met

  18

  kunt u een nieuw contact aanmaken.

  Met

  belt u het nummer.

  Met
  dit contact sturen.

  kunt u een SMS-bericht naar

  Met
  contact bewerken.

  kunt u de gegevens van het

  Met

  verwijdert u het contact. • Page 21

  TELEFONEREN
  3.3

  Een contact uit de gesprekkenlijst kiezen
  Tik op het icoontje.

  De gesprekkenlijst verschijnt.
  Blader door de gesprekkenlijst tot u het gewenste
  contact vindt.
  Tik op
  om
  Tik op
  om
  te zien.
  Tik op
  om
  ken te zien.
  Tik op
  om

  Met

  alle gesprekken te zien.
  alleen de geselecteerde gesprekken
  alleen de binnengekomen gesprekalleen de gemiste gesprekken te zien.

  belt u het nummer.

  Met
  kunt u een videogesprek beginnen (alleen wanneer de aansluiting dit ondersteunt).
  Met
  begint u een gesprek met vast
  netnummer (zie ook pagina 24).
  Met
  sturen.

  kunt u een SMS-bericht naar dit contact

  19 • Page 22

  TELEFONEREN
  3.4

  Binnenkomende gesprekken

  Een binnenkomend gesprek wordt aangeduid met de ingestelde beltoon
  (het actieve audio-profiel) en met een bericht in de display.
  Als de beller een contact in het telefoonboek is, verschijnt de naam en
  (indien beschikbaar) een foto en hoort u een speciaal ingestelde beltoon.
  Deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer het contact op de telefoon is
  opgeslagen en niet op de SIM-kaart.

  20

  Tik op

  om het gesprek te beantwoorden.

  Tik op

  om het gesprek af te wijzen. • Page 23

  TELEFONEREN
  3.5

  Opties tijdens een gesprek

  Tik tijdens een gesprek op de toets Opties.
  U kunt het gesprek opnemen. Vergeet niet dat u
  wettelijk verplicht bent om uw gesprekspartner
  ervan op de hoogte te stellen dat u het gesprek
  opneemt.
  Tik op

  .

  Op de opname te beëindigen, tikt u op Opties en
  vervolgens op "Opname stoppen".

  Als u een tweede verbinding hebt geselecteerd,
  wordt het eerste gesprek in wachtstand geschakeld.
  Om tussen het huidige gesprek en het gesprek in
  wachtstand te schakelen, tikt u op het icoontje van
  het gesprek in wachtstand.
  Overige opties
  - Een gesprek opnemen.
  - Alle gesprekken beëindigen.
  - Het gesprek in wachtstand beëindigen.
  - Een gesprek doorschakelen; dit
  moet door de provider worden ondersteund.

  21 • Page 24

  TELEFONEREN
  3.6

  Noodoproep activeren

  Houd de SOS-knop ongeveer 3 seconden lang ingedrukt. U hoort nu een
  sirene en het noodbericht wordt naar alle ingevoerde telefoonnummers verzonden.
  De SOS-knop werkt ook wanneer de display vergrendeld is.
  Om de telefoonnummers voor noodberichten en andere opties in te stellen,
  raadpleegt u de informatie vanaf pagina 58.

  22 • Page 25

  GESPREKSPROTOCOLLEN
  4

  Gespreksprotocollen

  4.1

  Algemeen

  In het menu "Gespreksprotocollen" worden alle gesprekken opgeslagen.
  Tik op het icoontje.

  De gesprekkenlijst verschijnt.
  Blader door de gesprekkenlijst tot u het gewenste
  contact vindt.
  Tik op
  om
  Tik op
  om
  te zien.
  Tik op
  om
  ken te zien.
  Tik op
  om

  alle gesprekken te zien.
  alleen de geselecteerde gesprekken
  alleen de binnengekomen gesprekalleen de gemiste gesprekken te zien.

  Tik op de toets Opties.

  1
  2
  3
  4

  1
  2
  3
  4

  -

  Zoek een contact in het telefoonboek.
  Kies de bron van het contact.
  Het contact wordt verwijderd.
  Instellingen openen (zie volgende pagina).

  23 • Page 26

  GESPREKSPROTOCOLLEN
  4.2

  1
  2
  3

  Instellingen

  1 - Instellingen voor audio-gesprekken, zie (1)
  2 - Instellingen voor video-gesprekken (2)
  3 - Andere instellingen, zie (3)
  Tik op een contact.

  (1) Instellingen voor audio-gesprekken
  11
  2

  2-

  3

  3-

  4
  5

  45-

  Instellingen voor audio-berichten (antwoordapparaat), zie (1.1)
  Instellingen voor gesprekken met vast netnummer, zie (1.2)
  Instellingen voor het doorschakelen van
  gesprekken, zie (1.3)
  Instellingen voor het blokkeren van gesprekken,
  zie (1.4)
  Andere instellingen, zie (1.5)

  (1.1) Instellingen voor audio-berichten
  11
  2

  24

  2-

  Kies de dienst voor het antwoordapparaat van
  uw telecom-aanbieder (mailbox).
  Voer het telefoonnummer van uw mailbox in.
  Neem voor meer informatie contact op met uw
  telecom-aanbieder. • Page 27

  GESPREKSPROTOCOLLEN
  (1.2) Instellingen voor IP-gesprekken
  11

  Voer het netnummer van het IP-gesprek in. Dit
  netnummer wordt vóór het eigenlijke abonneenummer ingevoerd wanneer u een IP-gesprek
  opstart.

  (1.3) Instellingen voor het doorschakelen van gesprekken

  1

  1-4 De actuele stand wordt weergegeven. Kies een
  van de opties en voer het telefoonnummer in.

  2
  3
  4

  (1.4) Instellingen voor het blokkeren van gesprekken
  Om gesprekken te blokkeren/deblokkeren, dient u
  het betreffende wachtwoord in te voeren. Dit dient u
  1
  bij uw telecom-aanbieder aan te vragen. Onder
  optie 7 kunt u het wachtwoord wijzigen.
  2
  3
  4

  1-

  5
  6

  2-

  7
  3-

  Als u alle binnenkomende oproepen blokkeert,
  dan kunnen geen gesprekken meer worden
  gestart.
  Als u alle internationale buitengaande gesprekken blokkeert, kunnen geen gesprekken meer
  worden opgestart in buitenlandse netwerken.
  Als u alle internationale buitengaande gesprekken behalve die van het thuisnetwerk blokkeert,
  kunnen alleen gesprekken in het netwerk van
  uw telecom-aanbieder (waarvan u de SIM-kaart
  hebt) wordt gevoerd.

  25 • Page 28

  GESPREKSPROTOCOLLEN
  4-

  5-

  67-

  Als u alle binnenkomende gesprekken blokkeert, dan worden geen gesprekken meer
  gemeld. U bent dan niet meer bereikbaar.
  Als u alle binnenkomende gesprekken tijdens
  roaming blokkeert, worden geen gesprekken
  meer gesignaleerd wanneer u zich buiten het
  thuisnetwerk bevindt (bv. tijdens een vakantie
  in het buitenland).
  Om alle blokkeringen te verwijderen.
  Om het wachtwoord voor de blokkeerfunctie te
  verwijderen.

  (1.5) Andere instellingen
  11
  2
  2-

  26

  Selecteer of de weergave van uw telefoonnummer moet worden ingeschakeld, uitgeschakeld
  of volgens de instellingen van uw netwerk
  moet worden ingesteld.
  Zet een vinkje in het aanvinkvakje  als een
  akoestisch signaal in de hoorn moet aangeven
  wanneer er tijdens een gesprek een ander
  gesprek binnenkomt. • Page 29

  GESPREKSPROTOCOLLEN
  (2) Instellingen voor video-gesprekken
  11
  2
  23
  4
  5

  34-

  6
  57
  8

  6-

  9
  10

  7-

  11
  89-

  10 -

  11 -

  U kunt een foto selecteren om tijdens het
  video-gesprek te tonen als u de ingebouwde
  camera niet gebruikt.
  Als deze functie geactiveerd is (), dan verschijnt onder (3) opgeslagen beeld wanneer de
  video van de beller niet beschikbaar is.
  Selecteer een foto om weer te geven wanneer
  de video van de beller niet beschikbaar is.
  U kunt tussen de camera vooraan en achteraan
  schakelen.
  Als deze functie geactiveerd is (), dan verschijnt tijdens een video-gesprek bij u het beeld
  groter dan bij uw gesprekspartner.
  Stel in of een niet beschikbaar video-gesprek
  moet worden omgeschakeld naar een audiogesprek.
  Als deze functie geactiveerd is (), dan wordt
  de lokale video weergegeven.
  Stel in of bij een binnenkomend gesprek de
  lokale video moet worden weergegeven.
  Instellingen voor het doorschakelen van videogesprekken. Meer informatie vindt u onder
  punt 1.3.
  Instellingen voor het blokkeren van videogesprekken. Meer informatie vindt u onder punt
  1.4.
  Instellingen voor het weergeven van het telefoonnummer en het aankoppen bij videogesprekken.

  27 • Page 30

  GESPREKSPROTOCOLLEN
  (3) Andere instellingen
  11
  2

  2-

  3
  4

  3-

  5
  4-

  5-

  Instellingen voor het begrenzen van gesprekken, zie (3.1)
  Als de functie geactiveerd is (), hoort u
  tijdens een gesprek elke 50 seconden een akoestisch signaal.
  Een lijst met vooraf ingestelde korte antwoorden, die kunnen veranderd worden.
  Instellingen voor TTY-modus (tekst-telefoon).
  Schakel de TTY-modus in wanneer u een
  gesprek wilt voeren met een TTY-toestel. Deze
  toestellen zijn speciale telecommunicatietoestellen voor mensen met spraak- of gehoorstoornissen.
  Als deze functie geactiveerd is (), kunt u internationale gesprekken voeren.

  (3.1) Instellingen voor het begrenzen van gesprekken
  11
  2
  3

  28

  De gesprekbegrenzing in/uit-schakelen. Om dit
  te wijzigen, dient u PIN2 die u met uw SIMkaart hebt gekregen, invoeren.
  2 - Om PIN2 te wijzigen.
  3 - Lijst van toegelaten telefoonnummers als de
  gesprekbegrenzing is ingeschakeld. Tik op
  Opties om contacten toe te voegen. • Page 31

  SMS/MMS
  5

  SMS/MMS

  5.1

  Binnengekomen berichten lezen
  Tik op het icoontje.

  De lijst met beschikbare berichten verschijnt.

  Tik op een bericht om het hele bericht te lezen.

  Tik op de optie-toets. De volgende opties verschijnen:
  11
  2
  3

  2-

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  345678910 -

  11 -

  Selecteer het bericht om het te bewerken
  (wijzigen/doorschakelen/wissen).
  Om een link toe te voegen in het beginscherm
  (alleen bij Android-toestellen)
  De zender bellen.
  Een videogesprek met de beller beginnen.
  Een sneltekst invoegen (zie pagina 32).
  Een contact invoegen.
  Een onderwerp invoegen.
  De afzender toevoegen aan de contacten.
  Opties voor het chatten instellen.
  Een media-bestand invoegen (foto, video of
  audio direct opnemen of uit beschikbare
  bestanden kiezen).
  (Niet zichtbaar op de foto) Een smiley invoegen.

  29 • Page 32

  SMS/MMS
  5.2

  Een bericht schrijven
  Open SMS/MMS en tik op de optie„Nieuw bericht“.

  Tik op de optie „Contacten“.

  Voer de eerste letters van het gewenste contact in.
  Na het markeren van het contact verschijnt een
  tekstvak waarin u het bericht kunt schrijven.

  Schrijf uw bericht (voor hulp bij het invoeren van
  het bericht, zie pagina 14).

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  30

  Tik op de optie-toets. U ontvangt de volgende
  opties:
  1Een sneltekst invoegen (zie pagina 32).
  2Een contact invoegen.
  3Een onderwerp invoegen.
  4Het begonnen bericht verwijderen.
  5Een mediabestand invoegen (foto, video of
  audio direct opnemen of uit de beschikbare
  bestanden kiezen).
  6Een smiley invoegen. • Page 33

  SMS/MMS
  U kunt de telefoon ook horizontaal draaien om het toetsenbord te vergroten.

  Tik na het invoeren van de tekst op
  "Gereed".

  Tik op het icoontje
  te verzenden.

  5.3

  1
  2
  3

  om het bericht

  Instellingen
  Open de SMS/MMS en tik op de optie-toetsen. De
  volgende opties verschijnen:
  1Voer een trefwoord in. Alle SMS- of MMSberichten die dit trefwoord bevatten, verschijnen in een lijst.
  2Alle berichten verwijderen.
  3Instellingen voor SMS-/MMS-berichten, zie
  (1).
  4De lijst van ontvangen WAP-push-berichten
  weergeven.

  4

  31 • Page 34

  SMS/MMS
  (1) Instellingen voor SMS-/MMS-berichten

  1
  2
  3

  1234-

  Instellingen voor SMS-/MMS-berichten, zie (1.1)
  Instellingen voor SMS-/MMS-berichten, zie (1.2)
  Instellingen voor berichten, zie (1.3)
  Algemene instellingen, zie (1.4)

  4
  (1.1) Instellingen voor SMS-berichten
  11
  22
  3
  4

  3-

  5
  4-

  5-

  Instellingen voor te verzenden berichten (=
  geactiveerd)
  Weergeven van de op de SIM-kaart opgeslagen
  berichten. Opties: Wissen, capaciteit weergeven.
  Bewerken/opnieuw instellen van tekstbouwstenen om snel in een bericht te voegen, zie
  (1.1.1).
  Weergeven van het telefoonnummer van het
  SMS-centrum. U kunt dit telefoonnummer
  wijzigen, indien nodig.
  Selecteren van het geheugen voor SMS-/MMSberichten (telefoon/SIM-kaart).

  (1.1.1) Sneltekst bewerken
  In uw telefoon zijn al enkele tekstbouwstenen ingesteld. U kunt deze bewerken/wijzigen of ook nieuwe
  bouwstenen toevoegen.
  Tik op de knipperende cursor, voer uw tekst in en tik
  op Toevoegen.

  32 • Page 35

  SMS/MMS
  (1.2) Instellingen voor MMS-berichten
  11
  2

  2-

  3

  3-

  4
  45
  6

  5-

  7

  6-

  8
  9
  789-

  Instellingen voor het verzenden van een MMSbericht aan een groep/meerdere ontvangers
  (= geactiveerd)
  Instelling voor leveringsbevestiging (=
  geactiveerd).
  Instellingen voor de leesbevestiging van verzonden MMS-berichten (= geactiveerd).
  Instellingen voor de leesbevestiging bij ontvangen MMS-berichten (= geactiveerd).
  Instellingen voor het ontvangen van een MMSbericht ( = geactiveerd).
  Instellingen voor het weergeven van een MMSbericht tijdens roaming, m.a.w. wanneer u zich
  niet in uw thuisnetwerk bevindt maar bv. op
  vakantie in het buitenland (= geactiveerd).
  Instellingen voor de aanmaakmodus van een
  MMS-bericht.
  Instellingen voor de maximale grootte van een
  MMS-bericht.
  Instellingen voor de prioriteit van een MMSbericht.

  (1.3) Instellingen voor meldingen
  11
  22
  3
  4

  34-

  5
  5-

  Instellingen voor meldingen bij binnenkomende berichten (= geactiveerd)
  Instellingen voor de beltoon bij binnenkomende berichten.
  Selectie van de beltoon bij binnenkomende
  berichten.
  Instellingen voor de trilling bij binnenkomende
  berichten (= geactiveerd).
  Instellingen voor het verschijnen van binnenkomende berichten (= geactiveerd).

  33 • Page 36

  SMS/MMS
  (1.4) Algemene instellingen
  11
  2

  23-

  3
  44
  5-

  5
  66

  34

  Selectie van het achtergrondbeeld bij chatgesprekken
  Instelling van de lettergrootte van berichten
  E-mailadres in contacten invoegen (= geactiveerd)
  Oude berichten (SMS en MMS) verwijderen bij
  het bereiken van het ingestelde maximumaantal. Apart in te stellen voor SMS/MMS
  Broadcast-instellingen (broadcast moet door
  uw telecom-aanbieder worden ondersteund.
  Voor meer informatie neemt u contact op met
  uw telecomaanbieder).
  WAP-push-service activeren (= geactiveerd).
  Voor meer informatie over deze service, neemt
  u contact op met uw telecom-aanbieder. • Page 37

  CONTACTEN
  6

  Contacten
  Tik op het icoontje.
  Uw contacten verschijnen.

  11
  2
  233
  4

  6.1

  5

  45-

  Tik op het tekstvak en voer de eerste letters van
  het gewenste contact in.
  of
  Blader door het telefoonboek om het gewenste
  contact te vinden.
  U kunt informatie over uzelf invoeren.
  Tik op het gewenste contact om dit contact te
  bellen, een SMS te sturen, te bewerken of te
  verwijderen (zie ook pagina 18).
  De gespreksprotocollen verschijnen.
  Een nieuw contact aanmaken.

  Een nieuw contact aanmaken
  Selecteer waar het nieuwe contact moet worden
  aangemaakt.

  35 • Page 38

  CONTACTEN
  Voer de gegevens van het nieuwe contact in.
  Tik na elke ingevoerde gegeven op Verder om, naar
  het volgende invoervak te gaan.

  Tik op Gereed om de gegevens op te slaan.

  6.2

  Opties voor alle contacten
  Tik op de optie-toets.
  1 - Wissen van alle contacten, zie (1.1)
  2 - Instellen van de weergave (SIM-kaart, telefoon
  etc.). Stel hier in welke contacten in de lijst verschijnen.
  3 - Kopiëren van contacten, zie (1.2)
  Veel handsfree-systemen die via Bluetooth verbonden worden, kunnen alleen gebruik maken
  van de contacten op de telefoon (en niet die op
  de SIM-kaart).

  1
  2
  3

  (1.1) Contacten verwijderen
  2

  3

  123-

  1

  36

  Tik op een contact om het contact te markeren
  (= geselecteerd) of
  Tik op geselecteerd en vervolgens op Alles
  selecteren om alle contacten te markeren.
  Tik op OK en antwoord Ja op de veiligheidsvraag om de geselecteerde contacten te
  verwijderen. • Page 39

  CONTACTEN
  (1.2) Contacten kopiëren
  Selecteer de bron van waaruit de contacten moeten
  worden gekopieerd en tik op Verder.

  Selecteer het doelbestand waarin de contacten
  moeten worden gekopieerd en tik op Volgende.

  2

  3

  1

  1-

  Tik op een contact om het contact te markeren
  (= geselecteerd) of
  2 - Tik op geselecteerd en vervolgens op Alles
  selecteren om alle contacten te markeren.
  3 - Tik op OK, om de contacten te beginnen kopiëren.

  37 • Page 40

  CONTACTEN
  6.3

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Opties voor individuele contacten
  Selecteer een contact en tik op de optie-toets.
  1 - Het contact wordt aan de favorieten toegevoegd.
  2 - U kunt het contact bewerken.
  3 - U kunt de contacten delen met anderen, zie
  (1.1)
  4 - Het contact wordt verwijderd.
  5 - U kunt het contact een eigen beltoon toekennen, zie (1.2)
  6 - Als een binnenkomend gesprek van dit contact
  moet worden geblokkeerd, m.a.w. niet worden
  gemeld, zet dan een vinkje in het aanvinkvak
  (= geactiveerd)
  7 - Tik op deze optie om in het beginscherm een
  koppeling naar dit contact weer te geven
  (alleen beschikbaar bij Android-toestellen, zie
  Instellingen / Overzicht, pagina 75)
  De volledige reeks opties is alleen beschikbaar
  voor contacten die op de telefoon zijn opgeslagen. Voor contacten die op de SIM-kaart zijn
  opgeslagen, zijn alleen de opties "Bewerken",
  "Verzenden" en "Verwijderen" beschikbaar.

  38 • Page 41

  CONTACTEN
  (1.1) Contacten verzenden
  U kunt het geselecteerde contact als .vcf-bestand
  verzenden. Geef aan of u het bestand over Bluetooth, e-mail etc. wilt verzenden en volg de verdere
  instructies.

  (1.2) Eigen beltoon voor een contact instellen
  U kunt voor het geselecteerde contact een eigen beltoon instellen. U kunt
  een reeds beschikbare beltoon selecteren, of een eigen beltoon opnemen of
  een tekst inspreken met de microfoon van de telefoon. U kunt tot 10 eigen
  beltonen aanmaken.
  Tip bij het aanmaken van een eigen beltoon
  U kunt zoals de zin "Peter aan de telefoon" opnemen als beltoon.
  Als u deze beltoon hebt toegewezen aan Peter, dan meldt uw telefoon elk
  binnenkomend gesprek van Peter met: „Peter aan de telefoon“.

  1e stap: De eigen beltoon opnemen
  Open onder "Meer applicaties" de optie "Geluidsrecorder".

  39 • Page 42

  CONTACTEN

  Tik op de rode stip en spreek in de microfoon.

  Beëindig de opname door op het witte vierkant te
  tikken.

  Tik op "Opslaan".

  40 • Page 43

  CONTACTEN

  Tik op de beltoon in de lijst en houd uw vinger
  ongeveer 2 seconden op de beltoon, totdat de markering voor de beltoon verschijnt.

  Tik op het muzieksleutel-icoontje en beantwoord de
  vraag met OK.

  41 • Page 44

  CONTACTEN
  2e stap: De eigen beltoon selecteren

  Uw nieuwe beltoon wordt toegevoegd aan de lijst
  en kan worden toegewezen aan uw contacten.

  42 • Page 45

  AGNHANG
  ALERIJ
  7

  Galerij

  In de galerij worden alle foto- en video-albums weergegeven.
  Tik op het icoontje.

  1

  2

  123-

  Tik op de optie-toets om een album of meerdere
  albums te markeren (het album wordt omrand). U
  hebt de volgende opties:

  3

  2
  1

  Tik op "Albums" om de volgorde te wijzigen
  (albums/locaties/tijden).
  Tik op het camera-icoontje om naar de camera
  te schakelen.
  Tik op een album om hem te openen, zie (1).

  3

  4
  1
  2
  3
  4

  -

  Selectie annuleren.
  Album verzenden per SMS/MMS of e-mail etc.
  Album per Bluetooth verzenden.
  Album verwijderen/Details weergeven.

  43 • Page 46

  GALERIJ
  (1) Foto's/video's bekijken
  In het geopende album verschijnen de foto's in een rooster of in een strook
  (instelling boven links).
  Tik op een foto om hem te openen:
  2 3
  1
  2
  3
  4
  5

  - Terug naar overzicht
  - Foto verzenden per SMS/MMS of e-mail etc.
  - Foto per Bluetooth verzenden.
  - Opties voor het bewerken van foto's
  - Andere opties, zie (1.1). Deze opties zijn te
  bereiken via de optie-toetsen.
  6 - Naar de camera schakelen
  7 - Foto verwijderen

  1

  4

  5

  6

  7

  (1.1) Overige opties
  121
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  44

  3
  4
  5
  6

  -

  7-

  Foto verwijderen
  Diavoorstelling van alle foto's in geselecteerde
  album
  Opties voor het bewerken van foto's
  Foto naar rechts/links roteren
  Foto bijsnijden
  Foto als achtergrondbeeld of als foto van contact instellen
  Details van foto weergeven (grootte, datum,
  opslaglocatie) • Page 47

  A
  CNHANG
  AMERA
  8

  Camera

  Met de ingebouwde camera kunt u foto's en video's opnemen.
  Er is ook een camera vooraan, die u kunt gebruiken voor bv. telefoongesprekken met video.
  Tik op het icoontje. De camera wordt ingeschakeld.

  1

  2

  3

  4
  5

  6

  7

  8

  Hier hebt u de volgende opties
  1 - De foto wordt automatisch genomen wanneer
  een lach wordt herkend.
  2 - Panorama-foto: zwenk de camera zoals in de
  display is weergegeven.
  3 - Instellingen voor een standaard-foto
  4 - Omschakeling naar camera vooraan
  5 - Instellingen, zie (1.1), (1.2) en (1.3)
  6 - Zelfontspanner voor video-camera (film)
  7 - Zelfontspanner voor camera (enkele foto)
  8 - Laatste gemaakte foto, tikken om weer te
  geven

  (1.1) Algemene instellingen

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  123456-

  7-

  GPS-locatiegegevens in-uitschakelen
  Verlichtingsinstellingen
  Kleureffecten: selectie van verschillende kleureffecten
  Scènemodus: instellingen voor speciale opnamesituaties (nacht, zonsondergang etc.)
  Witbalans
  Eigenschappen van afbeelding: instellen van
  verzadiging, helderheid en contrast. Tik op
  Standaard om de standaardwaarden opnieuw
  in te stellen.
  (Niet zichtbaar op de foto) Instellen van antiflikkering van beeldschermfoto's.

  45 • Page 48

  CAMERA
  (1.2) Instellingen camera
  1-

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  2
  3
  4
  5
  6

  -

  7-

  Opnamevertraging (ZSD=Zero Shutter Delay),
  heeft een invloed op het automatische scherpstellen van het onderwerp
  De gezichtsherkenning in-/uitschakelen
  Instellen van de zelfontspanner
  Instellen van de snelheid van de fotoreeks
  Instellen van de beeldgrootte/resolutie
  Instellen van de grootte van het weergavevoorbeeld
  (Niet zichtbaar op de foto) Instellen van de
  gevoeligheid

  (1.3) Video instellen
  121
  2
  3
  4

  34-

  46

  In-/uitschakelen van de microfoon tijdens de
  video-opname
  Selecteren van de audiomodus (alleen wanneer
  microfoon ingeschakeld is)
  Instellen van de interval bij versnelde weergave
  van video's
  Selecteren van de videokwaliteit • Page 49

  BAROWSER
  NHANG
  9

  Browser

  Voor toegang tot internet hebt u een SIM-kaart die deze dienst ondersteunt
  of een draadloos netwerk (wifi) waarin u zich kunt aanmelden, nodig. Zie
  ook "Instellen van wifi", zie pagina 64.
  Tik op het icoontje.

  Tik in het invoervak en voer het gewenste internetadres in. Selecteer indien nodig een netnummer uit
  de lijst.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  Tik
  1234567-

  op de optie-toets voor de volgende opties:
  Huidige pagina opnieuw laden
  Het laden van de pagina stoppen
  Beginpagina weergeven
  Bladwijzer voor huidige pagina opslaan
  Browser sluiten
  Huidige pagina opslaan om offline te lezen
  Link naar huidige pagina verzenden (Bluetooth,
  e-Mail, SMS etc.)
  8 - Voer een tekenreeks in om deze tekens te zoeken/markeren in een website
  9 - Website weergeven zoals op een pc
  10 - Invoegen van opgeslagen leestekens, historiek

  47 • Page 50

  BROWSER
  en opgeslagen pagina's.
  11 - Instellingen: zie onderstaande toelichting
  (1) Instellingen browser (overzicht)

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  -

  zie
  zie
  zie
  zie
  zie
  zie

  (1.1)
  (1.2)
  (1.3)
  (1.4)
  (1.6)
  (1.6)

  (1.1) Instellingen browser (algemeen)
  11
  2
  3

  48

  23-

  De beginpagina vastleggen door ingave van
  URL-adres.
  Activeren van invulhulp bij online-formulieren
  (= geactiveerd)
  Invoeren van de tekst voor invulhulp • Page 51

  BAROWSER
  NHANG
  (1.2) Instellen van browser (privacy en beveiliging)
  1-

  1
  2
  3

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  De inhoud van het cache-geheugen verwijderen. Een cache is een geheugen voor tijdelijke
  opslag van gegevens. Wanneer u vertrouwelijke gegevens die met een wachtwoord
  beschermd zijn of een beveiligde service hebt
  geopend of proberen openen, maak dan daarna het cache-geheugen leeg.
  2 - Wissen van de historiek van bezochte websites
  3 - Tijd veiligheidswaarschuwingen aan (=
  geactiveerd)
  4 - Cookies accepteren (= geactiveerd)
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetservers in uw browser opslaan en later
  terug kunnen opvragen. Websiteaanbieders
  gebruiken cookies voor talrijke functies, van
  specifieke instellingen voor websites tot het
  volgen van uw internetgedrag.
  5 - Verwijderen van opgeslagen cookies
  6 - Gegevens zoals naam, voornaam, adres, etc.
  die u in formulieren invult, kunnen worden
  opgeslagen zodat u deze niet opnieuw hoeft in
  te voeren (= geactiveerd)
  7 - Wissen van de opgeslagen formuliergegevens
  8 - Websites kunnen uw locatiegegevens lezen
  (= geactiveerd)
  9 - Annuleren van de toegang tot locatiegegevens
  10 - Opslaan van wachtwoorden (= geactiveerd).
  Ga voorzichtig met deze instelling om, want
  als u uw telefoon verliest, kunnen onbevoegde
  personen met deze functie toegang krijgen tot
  uw persoonlijke gegevens.
  11 - Verwijderen van alle opgeslagen wachtwoorden.

  49 • Page 52

  BROWSER
  12 - Selecteer een van de volgende opties voor de
  automatische ontvangst van door websites verzonden berichten: Altijd aan, Individueel instelbaar of Uit .
  13 - Verwijderen van alle berichten van website
  (1.3) Instellen van browser (Toegankelijkheid)

  1

  12-

  2
  343
  4

  56-

  5
  6
  7
  788
  9

  50

  9-

  Past de weergave van de website aan de zoominstellingen aan (= geactiveerd)
  Voorbeeldweergave van de tekstgrootte, aanpasbaar met (3)
  Instellen van het automatisch aanpassen van
  de tekstgrootte van websites.
  Instellen van de zoom-factor van een websiteweergave tweemaal tikken op de weergave
  Instellen van de minimale lettergrootte
  Vastleggen van het font bij weergave van een
  website. U kunt kiezen tussen Serifenlos, Serifen, Monospace (niet proportioneel). Deze
  instelling wordt niet door alle websites ondersteund.
  Voorbeeldweergave van negatief contrast, instelbaar met (8) en (9)
  De weergave van de browser wijzigen. De website wordt als 'negatief' weergegeven (=
  geactiveerd)
  Instellen van contrast bij negatieve weergave,
  zie (8) • Page 53

  BAROWSER
  NHANG
  (1.4) Instellen van browser (geavanceerd)

  1

  12-

  2
  3

  3-

  4
  5
  6
  7
  8

  456-

  9
  710
  11

  8-

  12

  910 -

  11 -

  12 -

  Selecteren van zoekmachine
  Nieuwe tabs (bv. andere websites die via een
  link worden geopend), worden achter de huidige tab weergegeven) (= geactiveerd)
  JavaScript maakt dynamische wijziging van
  inhoud en interactie met gebruikers mogelijk
  (= geactiveerd)
  Openen van meerdere website en schakelen
  tussen deze tabs.
  Activering van plug-ins (hulpprogramma's van
  een browser, = geactiveerd)
  Geavanceerde instellingen voor specifieke websites
  Instellen van de zoomweergave van een website
  Nieuwe website in het overzicht tonen (=
  geactiveerd)
  Websites automatisch aanpassen aan beeldscherm (= geactiveerd)
  Pop-ups zijn automatisch verschijnende vensters met instructies of berichten (vaak ook
  reclame). Werkt niet in alle situaties (=
  geactiveerd)
  Selecteren van de tekstcodering voor correcte
  weergave van umlauten/speciale tekens op een
  website
  Standaardwaarden voor "Geavanceerde"
  browser-instellingen opnieuw instellen

  51 • Page 54

  BROWSER
  (1.5) Instellen van browser (Beheren van bandbreedte)
  11
  2

  2-

  3
  3-

  Instellen van automatisch downloaden van zoekresultaten (Nooit, Alleen bij wifi, Altijd)
  Instellen van automatisch downloaden van
  gekoppelde websites (Nooit, Alleen bij wifi,
  Altijd)
  Instellen van weergave van afbeeldingen op
  websites (= geactiveerd)

  (1.6) Instellen van browser (Labs)
  11
  2
  2-

  52

  Invoegen van bedieningselementen in browser
  (leestekens/Vooruit/Terug, etc.) met duim-/vingerbeweging vanaf de rechter-/linkerrand (=
  geactiveerd)
  Volledig scherm: bedieningselementen verschijnen alleen bij het tikken op de display
  (= geactiveerd). Alleen nuttig bij het tegelijkertijd activeren van (1) • Page 55

  AM
  NHANG
  UZIEK
  10

  Muziek

  U kunt met uw telefoon opgeslagen nummers en andere klankbestanden
  beluisteren.
  Tik op het icoontje.

  1

  2

  3

  4
  1
  2
  3
  4

  -

  5-

  Lijst van opgeslagen nummers (volgens artiest)
  Lijst van opgeslagen nummers (volgens album)
  Lijst van opgeslagen nummers (volgens titel)
  Weergeven van opgeslagen afspeellijsten
  (samengestelde bestanden)
  Zoeken naar specifieke titels

  5

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Tik tijdens het beluisteren op de optie-toets
  1 - Willekeurige afspeelvolgorde van opgeslagen
  titels
  2 - Toevoegen van de huidige titel aan een afspeellijst; samenstellen van een nieuwe afspeellijst
  3 - Gebruiken als beltoon (wordt in de lijst van beltonen opgeslagen)
  4 - Titel verwijderen
  5 - Equalizer openen om de klank aan te passen
  6 - Terug naar lijst van opgeslagen titels

  53 • Page 56

  WEKKER
  11

  Wekker

  U kunt op uw telefoon meerdere, onafhankelijke wekkers programmeren.
  Tik op het icoontje.

  3

  12-

  2

  3-

  1

  12-

  1

  2
  3-

  3
  4

  54

  5

  45-

  Schuif de schakelaar in de stand „Aan“
  Tik op het icoontje om de instellingsopties te
  zien
  Toevoegen van extra wekkers

  Tik op de klok en voer de gewenste wektijd in.
  Wanneer de wekker niet slechts eenmaal maar
  telkens op een bepaalde dag moet afgaan (=
  geactiveerd)
  Die dagen waarop de wekker geactiveerd is
  (onderstreept = geactiveerd)
  Selecteren van de wektoon
  Naast de wektoon ook trilling inschakelen • Page 57

  WEKKER
  11.1

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Basisinstellingen
  Tik op de optie-toets.
  1 - Instellen van het formaat (analoge/digitale klok)
  2 - Toevoegen van tijd in thuisland tijdens verblijf
  in andere tijdszone (= geactiveerd)
  3 - Instellen van lokale tijdszone
  4 - Instellen van het automatisch stoppen van de
  wektoon
  5 - Instellen van de sluimertijd (tijd totdat de wekker opnieuw afgaat)
  6 - Instellen van het volume van de wekker
  7 - Instellen van de volumetoetsen bij het afgaan
  van de wekker

  55 • Page 58

  KALENDER
  12

  Kalender

  Uw telefoon is uitgerust met een kalender. U kunt afspraken/gebeurtenissen
  invoeren, die vervolgens door uw telefoon ter herinnering worden gemeld.
  Tik op het icoontje.
  De actuele kalender verschijnt.

  1

  1-

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  56

  Tik
  1234-

  Tik hier en selecteer de weergaveoptie (dag,
  week, maand, overzicht van afspraken)

  op de optie-toets.
  Invoeren van een nieuwe afspraak/gebeurtenis
  Bijwerken van de kalenderweergave
  Zoeken van gebeurtenissen (afspraken)
  Selectie van de te synchroniseren kalenders
  (afhankelijk van uw bestaande accounts)
  5 - Verwijderen van afspraken
  6 - Naar een bepaalde datum springen
  7 - Instellen van de kalender, zie (1) • Page 59

  KALENDER
  (1) Instellen van de kalender
  Tik op "Algemene instellingen". Er zijn mogelijk
  andere accounts beschikbaar (bv. Gmail-account)
  die kunnen worden gesynchroniseerd.
  1
  1 - Verbergen van afgewezen afspraken (=
  2
  geactiveerd)
  2 - Weeknummer weergeven (= geactiveerd)
  3
  3 - De eerste dag van de week instellen.
  4
  4 - Eigen tijdszone behouden (= geactiveerd)
  5 - Wanneer optie 4 geactiveerd is, kunt u hier uw
  5
  tijdszone activeren
  6
  6 - Verwijderen van zoekhistoriek
  7 - In- of uitschakelen van meldingen voor afspra7
  ken (= ingeschakeld)
  8
  8 - Selecteren van meldingstoon (alleen mogelijk
  wanneer optie 7 ingeschakeld is)
  9
  9 - Inschakelen van trilling voor meldingen (alleen
  10
  mogelijk wanneer optie 7 ingeschakeld is)
  11
  10 - Pop-up-venster voor meldingen inschakelen
  (alleen mogelijk wanneer optie 7 ingeschakeld
  12
  is)
  11 - Instellen hoeveel tijd vóór een gebeurtenis u
  een melding wilt ontvangen
  12 - Bewerken van standaardantwoorden voor emails aan gasten

  57 • Page 60

  SOS-OPROEP
  13

  SOS-oproep

  Uw telefoon is uitgerust met een SOS-functie. U kunt tot 5 persoonlijke,
  automatisch gebelde telefoonnummers of het telefoonnummer van een
  alarmcentrale invoeren.

  13.1

  Verloop van een SOS-oproep

  Houd de SOS-knop op de achterkant van de telefoon 2 tot 3 seconden ingedrukt. Zodra de automatische SOS-oproep begint, hoort u enkele seconden lang
  een 'sirene'.
  Bij het instellen van "privé- noodnummers":


  Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.  Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt, wordt het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers (max. 5) worden na elkaar gebeld.
  Als u slechts één noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit nummer steeds
  herhaald. Deze cyclus wordt zo lang herhaald, tot de batterij van uw mobiele
  telefoon leeg is. De cyclus stopt zodra iemand de oproep beantwoordt. Het
  noodbericht wordt dan afgespeeld. De handsfree-functie op uw telefoon
  wordt automatisch ingeschakeld, zodat u met de gebelde persoon persoonlijk kunt spreken.


  13.2

  De oproepcyclus wordt ook na het beëindigen van een beantwoorde
  noodoproep voortgezet totdat u de cyclus stopzet (de SOS-knop
  opnieuw indrukken).

  SOS-functie annuleren

  Drücken Sie den Notrufschalter erneut.

  58 • Page 61

  SOS-OPROEP
  13.3

  Instellingen
  Tik op het icoontje.

  1

  123-

  2
  3
  4

  456-

  5

  Instellen van de SOS-modus, zie (1.1)
  SOS-nummers invoeren, zie (1.2)
  Telefoonnummer van een hulpcentrale invoeren, zoals in punt (1.2)
  Gesproken SOS-bericht instellen, zie (1.3)
  SOS-tekstbericht (SMS) invoeren, zie (1.4)
  SIM-kaart voor SOS-oproep selecteren (alleen
  wanneer twee SIM-kaarten worden gebruikt),
  zie (1.5)

  6

  (1.1) SOS-Modus
  11
  2-

  Selecteer of de SOS-oproep naar privé-noodnummers (max. 5) of naar een hulpcentrale
  moet worden verzonden (= geactiveerd)
  De SOS-functie in-/uitschakelen (hier afgebeeld:
  ingeschakeld)

  2

  59 • Page 62

  SOS-OPROEP
  (1.2) SOS-nummers invoeren
  121

  Voer de gewenste telefoonnummers in
  Tik na het invoeren van elk telefoonnummer op
  Verder
  Het is niet toegestaan het telefoonnummer
  van een openbare dienst zoals de politie,
  brandweer of ambulance in te voeren. U dient
  een "privé"-noodnummer te gebruiken.

  2

  3-

  Na het invoeren van alle telefoonnummers tikt
  u op Opslaan

  3

  (1.3) Gesproken SOS-bericht

  1

  2

  60

  3

  3

  In plaats van het reeds opgeslagen standaard SOSbericht kunt u een persoonlijk bericht opnemen dat
  in noodsituaties wordt verzonden.
  1 - Selecteer het gewenste bericht (= ingeschakeld)
  2 - Tik op de rode stip om te beginnen met de
  opname van een eigen SOS-bericht (max. 20
  seconden). Beëindig de opname door op het
  rode vierkant te tikken.
  3 - Beluister en controleer het bericht. Tik daartoe
  op
  . • Page 63

  SOS-OPROEP
  (1.4) SOS-tekstbericht
  11
  2-

  Tik op het tekstvak en voer een persoonlijk
  SMS-bericht voor noodgevallen in.
  Tik vervolgens op Opslaan.

  2

  (1.5) SIM-kaart selecteren
  Wanneer u twee SIM-kaarten gebruikt, kunt u kiezen
  via welke kaart het SOS-bericht moet worden verzonden (= geactiveerd)

  61 • Page 64

  INSTELLINGEN
  14

  Instellingen

  In dit menu vindt u verschillende instellingen voor uw telefoon.
  Tik op het icoontje.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  12-

  34
  5
  6
  7
  8

  -

  910 11 -

  15

  16
  17
  18
  19
  20
  21

  62

  12 13 14 15 16 -

  Instellingen voor de SIM-kaart(en), zie (1.1)
  Wifi in-/uitschakelen, weergeven van beschikbare netwerken, aanmelden op wifi-netwerken,
  zie (1.2)
  Bluetooth in-/uitschakelen, nieuwe verbindingen zoeken, etc, zie (1.3)
  Informatie over dataverbruik, zie (1.4)
  Diverse instellingen, zie (1.5)
  Profielen instellen en selecteren, zie (1.6)
  Instellingen van de display, zie (1.7)
  Informatie over het verbruikte/beschikbare
  geheugen, zie (1.8)
  Informatie over het batterijvermogen en de resterende tijd, zie (1.9)
  Informatie over de opgeslagen apps met extra
  opties, zie (1.10)
  Standaard toegang via GPS of wifi en mobiele
  telefonie in-/uitschakelen, zie (1.11)
  Veiligheidsinstellingen, zie (1.12)
  Instellen van taal, toetsenbord, etc., zie (1.13)
  Gegevensbeveiliging, fabrieksinstellingen
  opnieuw instellen, zie (1.14)
  Account-instellingen, zie (1.15)
  Datum en tijd, tijdszone en tijdsformaat instellen, zie (1.16) • Page 65

  INSTELLINGEN
  17 - Tijden voor automatische in-/uitschakelen instellen, zie (1.17)
  18 - Instellingen van bedieningselementen, zie (1.18)
  19 - Instellingen van het beginscherm, zie (1.19)
  20 - Opties voor ontwikkelaars: wijzigingen in dit
  menu mogen alleen worden uitgevoerd wanneer u precies weet wat de gevolgen van de
  wijziging zijn. In het ergste geval kan de wijziging uw telefoon permanent beschadigen.
  21 - Informatie over de huidige softwareversie met
  update-optie (draadloze update), juridische verklaringen etc.

  63 • Page 66

  INSTELLINGEN
  (1.1) SIM-beheer
  11

  2-

  3-

  2
  3
  4

  4-

  Informatie over de gebruikte SIM-kaart (telecom-aanbieder, telefoonnummer, etc.)
  In-/uitschakelen van de gegevensoverdracht via
  GSM. Houd er bij het activeren van deze optie
  rekening mee dat dit extra kosten kan inhouden, afhankelijk van uw telefooncontract. Alternatief: gegevensoverdracht via wifi, zie (1.2).
  Instellingen voor roaming (gebruik van buitenlandse mobiele netwerken, bv tijdens een
  vakantie in het buitenland). Raadpleeg uw telecomaanbieder om de geldende voorwaarden te
  kennen, want bij verbindingen in 'buitenlandse
  netwerken' kunnen hogere tarieven van toepassing zijn.
  Instellen van toewijzing van contacten bij
  gebruik van twee SIM-kaarten

  (1.2) Wifi
  1

  123-

  2

  4-

  3

  64

  4

  In-/uitschakelen van wifi-functie
  Lijst van beschikbare netwerken
  Aantikvak voor het starten van WPS-aanmelding
  Optie om handmatig een netwerk toe te voegen, bv. bij niet-zichtbare SSID • Page 67

  INSTELLINGEN
  (1.2.1) Wifi-opties
  1
  2

  Tik op de optie-toets voor meer opties.
  1 - Om beschikbare netwerken te zoeken
  2 - Pincode van wifi-netwerk invoeren (voor aanmelden bij wifi-netwerk)
  3 - Wifi-verbinding direct op een pc (zonder
  router). De pc moet deze functie ondersteunen.
  4 - Geavanceerde opties, zie (1.2.2)

  3
  4

  (1.2.2) Geavanceerde wifi-instellingen
  11
  2-

  2
  3

  345-

  4
  5

  Melding bij beschikbare netwerken (= geactiveerd)
  Instelling om wifi ook in rusttoestand te activeren.
  Wifi-optimalisering (= geactiveerd)
  MAC-adres van toestel
  Huidig IP-adres

  (1.3) Bluetooth
  11
  22
  3-

  Tik hier om de zichtbaarheid van uw telefoon
  voor andere Bluetooth-toestellen in te stellen
  Lijst van gekoppelde toestellen met geavanceerde instelopties (naam wijzigen, verbinding
  annuleren, etc.)
  Om beschikbare toestellen te zoeken

  3

  65 • Page 68

  INSTELLINGEN
  (1.3.1) Bluetooth-opties
  1
  2

  Tik op de optie-toets om meer opties te zien
  1 - Naam van telefoon wijzigen
  2 - Zichtbaarheid van Bluetooth-toestellen beperken in tijd
  3 - Weergeven van de via Bluetooth gedownloade
  of geüploade bestanden, met optie om een
  bestand te verwijderen (tikken op bestand -> )
  of om de volledige lijst te wissen (via optietoets)

  3

  Belangrijke opmerking bij het gebruiken van een handsfree-systeem:
  Als u het telefoonboek niet kunt openen, voer dan de volgende stappen uit.
  1. Schakel Bluetooth in (op het handsfree-systeem en op de M9000) en
  verbind beide toestellen met elkaar.
  2. Trek de statusbalk naar onderen om de systeemberichten te zien. Tik op
  het desbetreffende bericht en sta toegang tot het telefoonboek toe.
  Houd er rekening mee dat uw contacten in uw telefoon opgeslagen
  moeten zijn (zie pagina 36).
  (1.4) Dataverbruik

  1
  2

  2

  66

  Met deze optie kunt u uw dataverbruik bijhouden
  (bv. bij volumetarieven).
  1 - Dataverkeer via wifi in-/uitschakelen. Bij het
  inschakelen van deze optie kunt u een maximumwaarde aangeven.
  2 - Stel de gewenste periode in door de gegevens
  in te voeren of door de indicatorlijn te verschuiven. • Page 69

  INSTELLINGEN
  (1.5) Meer ...
  11
  2
  2-

  3
  4
  5

  3-

  4-

  5-

  In-/uitschakelen van de vliegtuigmodus (verzendingsfuncties zijn uitgeschakeld, = geactiveerd)
  Inrichten van een VPN (Virtual Private Network); eerst dient u een ontgrendelcode voor
  de display in te stellen (pin, wachtwoord, etc.),
  zie ook „Veiligheid/display-vergrendeling“,
  pagina 71).
  U kunt uw telefoon gebruiken als internetpoort
  via USB, Bluetooth (Tethering) of als wifi-hotspot.
  Instellingen voor mobiele netwerken, zoals:
  - Dataoverdracht (aan/uit)
  - 3G-service instellen
  - Voorkeursinstellingen voor telecom-aanbieder
  etc.
  Internetverbinding met een pc via USB-kabel
  (Windows-pc vanaf XP vereist)

  (1.6) Audioprofielen

  1

  2

  3
  4
  5

  6

  7

  Selectie van actief audioprofiel.
  1 - Algemeen profiel
  2 - Diverse instellingsopties voor profiel „Algemeen“: alleen dit profiel kan worden gewijzigd.
  3 - Bij dit profiel worden ALLE tonen en trilling uitgeschakeld.
  4 - Bij dit profiel worden binnenkomende gesprekken/SMS=-berichten alleen via trilling gemeld
  5 - Profiel voor gebruik in luide omgevingen
  6 - Maak een eigen profiel aan en stel de gewenste
  opties in

  67 • Page 70

  INSTELLINGEN
  7-

  Alle audioprofielen terugschakelen naar standaardinstelling

  1-

  Instelling voor meldingen in vergrendelde display (= geactiveerd)
  Selectie van het achtergrondbeeld
  Display bij het roteren van de telefoon automatisch meedraaien (= geactiveerd)
  Instellen van de helderheid van de display
  Instellen van een screensaver
  Instellen van de lettergrootte
  Instellen van de tijdsspanne voordat de telefoon in ruststand schakelt

  (1.7) Display

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  234
  5
  6
  7

  -

  (1.8) Geheugen

  1

  2

  68

  Informatie over het geheugen in de telefoon en op
  de SD-kaart. De afbeelding toont slechts het bovenste deel van het menu. Blader naar onderen om meer
  informatie weer te geven.
  1 - Selecteer het preferente geheugen. Het ingestelde geheugen (telefoon/SD-kaart) is gemarkeerd (met een punt achter de optie)
  2 - Informatie over het verbruikte en vrije geheugen; meer informatie bereikbaar door naar
  onderen te bladeren • Page 71

  INSTELLINGEN
  (1.9) Batterij
  5
  1
  2
  3

  4

  Informatie over de batterij
  1 - Weergave in procent van de toestand van de
  batterij naast symbool (= geactiveerd)
  2 - Huidige toestand van de batterij
  3 - Maximale geschatte bedrijfstijd bij huidige
  gebruiksvoorwaarden
  4 - Huidig energieverbruik van diverse functies
  5 - Vernieuwen van de weergave

  (1.10) Apps

  1
  2

  Informatie over de programma's (apps) die zich op
  de telefoon bevinden
  1 - Selecteer door naar links/rechts te bladeren een
  lijst met apps volgens verschillende criteria
  (gedownload, SD-kaart, actief, alle)
  2 - Tik op een optie om meer informatie over de
  app weer te geven (grootte, toestemmingen,
  etc.)
  3 - Weergave van verbruikt/beschikbaar geheugen

  3
  Via de optie-toets kunt u de weergaveopties wijzigen (volgens grootte, naam) en uw instellingen van
  de app terug in de standaardinstellingen schakelen
  (persoonlijke instellingen zijn niet bij alle apps
  beschikbaar)

  69 • Page 72

  INSTELLINGEN
  (1.11) Locatiegegevens
  11

  2
  3

  2-

  3-

  70

  Activeer de GPS-functie van uw telefoon (=
  geactiveerd). Veel apps werken alleen wanneer
  de GPS-functie ingeschakeld is. Wanneer de
  GPS-functie ingeschakeld is, kunt u het type
  lokalisatie instellen, zie hieronder
  Locatiebepaling via GPS-satellieten (heel
  nauwkeurig, werkt meestal allen buitenshuis).
  Tik op de optie om GPS EPO-assistentie en AGPS in te stellen (versnelde locatiebepaling per
  GPS-dataoverdracht vereist)
  Locatiebepaling per wifi of via het mobiele netwerk (minder nauwkeurig; wifi of mobiel netwerk moet beschikbaar zijn, = geactiveerd) • Page 73

  INSTELLINGEN
  (1.12) Veiligheid
  11
  2

  2-

  3

  3-

  4
  5

  4-

  6
  7

  8

  56-

  9
  10

  7-

  89-

  10 -

  Stel in of u voor het inschakelen van de telefoon vanuit de ruststand een pincode, een
  wachtwoord of dergelijke nodig is
  U kunt een eigendomsmerkteken invoeren dat
  op de vergrendelde display verschijnt.
  Als de SIM-kaart vergrendeld is (= ), moet u
  bij het inschakelen van de telefoon de pincode
  van de SIM-kaart invoeren. Bovendien kunt u
  hier de pincode van de SIM-kaart wijzigen.
  Als deze optie geactiveerd is (= ), zijn bij het
  invoeren van het wachtwoord de tekens tijdelijk zichtbaar in de display
  Instellen van de administratorrechten voor het
  toestel en/of de geïnstalleerde apps
  Wanneer geactiveerd (= ) kunnen geen apps
  uit onbekende bronnen worden geïnstalleerd.
  Wanneer de installatie van een app geblokkeerd is, of wanneer u weet dat de app uit een
  betrouwbare bron komt, dan kunt u deze instelling tijdelijke wijzigen. Vergeet niet om de
  beveiliging terug in te schakelen nadat de app
  geïnstalleerd is
  Wanneer geactiveerd (= ), worden 'schadelijke' app niet geïnstalleerd of ontvangt u een
  waarschuwingsbericht van het systeem
  Lijst met 'betrouwbare inloggegevens'
  Als op de SD-kaart certificaten beschikbaar zijn
  (bv. gedownload), dan worden deze aan de
  betrouwbare inloggegevens toegevoegd.
  Alle inloggegevens/certificaten worden verwijderd

  71 • Page 74

  INSTELLINGEN
  (1.13) Taal en gegevensinvoer
  12-

  1
  2

  3
  3-

  4
  5
  6

  7
  4-

  8
  9

  56-

  789-

  72

  Stel de gewenste taal in
  U kunt de spellingscontrole activeren ( =
  geactiveerd)
  Als de spellingscontrole geactiveerd is, ziet u
  de selectie- of instellingsopties (selectie alleen
  bij meerdere geïnstalleerde spellingscontroles.
  Stel de gebruikte taal in (tik op de optie
  en
  selecteer de taal)
  De persoonlijke woordenboeken worden weergegeven. U kunt woorden toevoegen door
  tijdens het schrijven van een SMS/MMS-bericht
  op het „onbekende“ woord te tikken en het in
  het woordenboek op te slaan. U kunt ook in het
  geopende woordenboek op het symbool + tikken en een nieuw woord invoeren.
  Instellen van het standaard-toetsenbord
  (opstelling van toetsen)
  Stel in welke talen voor het toetsenbord
  beschikbaar zijn (om tussen talen te schakelen
  tikt u op het icoontje
  in de bewerkingsfunctie)
  Geavanceerde instellingen voor toetsenbord
  (invoertaal, grote/kleine letters etc.)
  Instellingen voor tekst-naar-spraak-functie.
  Om de cursor-snelheid in te stellen bij het
  aansluiten van een Bluetooth-muis. • Page 75

  INSTELLINGEN
  (1.14) Back-up maken en opnieuw instellen
  11
  2

  2-

  3

  3-

  4
  5

  45-

  Uw gegevens (apps/wifi-wachtwoorden en
  andere instellingen) opslaan op Google-servers
  (= geactiveerd).
  Informatie via het veiligheidsaccount (zie hieronder)
  Wanneer u uw gegevens beveiligd hebt, kunt u
  de gegevens automatisch opnieuw laten instellen als u een app opnieuw installeert
  Alle DRM-vergunningen verwijderen
  De telefoon terugschakelen naar de standaardinstellingen. Let op de tekst in de veiligheidsvraag.

  (1.15) Accounts
  1
  2

  1-

  2-

  Hebt u al een account of meerdere accounts
  aangemaakt, dan verschijnen die hier. Tik op
  een account en stel de gewenste opties in. De
  instellingsopties hangen af van het type
  account.
  U kunt andere accounts toevoegen, bv. voor email, Google of Microsoft Exchange. Afhankelijk van het type account, worden andere gegevens ingevuld.

  73 • Page 76

  INSTELLINGEN
  (1.16) Datum en tijd
  1-

  1
  2

  2-

  3
  4
  5

  3-

  6

  4-

  7
  5-

  67-

  Selecteer of de via het netwerk of GPS beschikbare datum/tijd moet worden overgenomen
  (niet altijd mogelijk)
  Selecteer of de door het netwerk ingestelde
  tijdszone moet worden behouden (= geactiveerd)
  Handmatig datum invoeren (alleen mogelijk
  wanneer Autom. Datum/tijd niet geactiveerd is)
  Handmatig tijd invoeren (alleen mogelijk wanneer Autom. Datum/tijd niet geactiveerd is)
  Handmatig de tijdszone selecteren (alleen
  mogelijk wanneer Automatische tijdszone niet
  geactiveerd is)
  Tijdsformaat 24 uur (= geactiveerd), anders
  12 uur.
  Datumformaat instellen.

  (1.17) In/-aanschakelen op basis van timer
  11

  3

  2

  2-

  3-

  74

  Stel een tijd in voor het automatisch inschakelen van uw telefoon en markeer de weekdagen
  waarop dit moet gebeuren. Tik vervolgens op
  OK. Houd er rekening mee dat na het de pincode van de SIM-kaart mogelijk moet worden
  ingevoerd!
  Stel een tijd in voor het automatisch uitschakelen van uw telefoon en markeer op welke
  dagen dit moet gebeuren. Tik vervolgens op
  OK.
  De markering geeft aan dat de instelling actief
  is (= geactiveerd) • Page 77

  INSTELLINGEN
  (1.18) Toegankelijkheid

  1

  2
  3

  1234-

  4
  5

  5-

  6
  7

  6-

  8
  78-

  Bij een software-update kunt u indien gewenst
  een service uit de Google Playstore installeren.
  Opties voor het vergroten van de weergave
  Beëindigen van een gesprek door op de
  aan/uit-knop te drukken (= geactiveerd)
  Uitspreken van wachtwoorden tijdens het
  invoeren (= geactiveerd)
  In-/uitschakelen van de snelkoppeling naar toegankelijkheidsopties. Meer informatie vindt u in
  de weergegeven tekst.
  Tekst-naar-spraak-versie met verschillende
  instellingsopties.
  Instellen van de reactietijd voor het
  aanraken/ingedrukt houden
  Instellingen voor het installeren van scriptgegevens

  (1.19) Systeem (Startprogramma)
  11
  2

  2-

  Het besturingssysteem van de telefoon is „Original Android"
  Het besturingssysteem van de telefoon is een
  speciaal systeem voor Amplicomms-M9000

  75 • Page 78

  BIJLAGE
  Bijlage
  Technische gegevens
  Quadband GSM/DCS

  850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

  Dubbele kaarten

  SIM / UIM

  HAC

  M4/T4

  Processor

  Dual Core 1.2 GHz

  Besturingssysteem

  Android 4.2.2

  Geheugen

  512 MB RAM, 4 GB ROM,
  ondersteunt een TF-geheugenkaart tot 32 GB (optioneel)

  Camera

  Vooraan 300 K pixel, achteraan 5 M pixel, Autozoom

  Wifi/WLAN

  IEEE 802.11b/g, 2G GPRS/EDGE, 3G:WCDMA/HSPA

  Batterij

  lithium-ion, 3.7V, 1650 mAh

  Maximaal
  volume in hoorn

  tot +40dB

  gesprekstijd

  tot 6 uur

  stand-by

  tot 8 dagen

  Afmetingen

  126 x 66,3 x 11,9 mm

  USB-ingang

  Micro-USB, standaard EU

  Aansluiting voor
  headsets

  3,5 mm telefooningang

  SAR

  GSM 900 - Hoofd: 0,123 W/kg

  Lichaam: 0,231 W/kg

  DCS 1800 - Hoofd: 0,378 W/kg Lichaam: 0,595 W/kg
  WCDMA - Hoofd: 0,266 W/kg

  Lichaam: 0,278 W/kg

  Service-Hotline
  Hebt u problemen met uw telefoon, lees dan eerste de volgende tips. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline.
  Het telefoonnummer vindt u op onze website
  www.amplicomms.com
  Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier. De garantie is 2 jaar
  geldig.

  76 • Page 79

  BIJLAGE
  Tips voor de omgang met de accu


  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu’s, kabels en opladers
  omdat de accu anders beschadigd kan raken.  Sluit de accu nooit kort.  Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde kortsluiting van de
  accucontacten te voorkomen.  Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.  De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.  Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaald is.

  Bedoeld gebruik
  Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele
  telefonie. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf open
  en probeer het niet zelf te repareren.

  Toepassingsgebied


  Gebruik de telefoon niet in verboden zones.  Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).  Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabijheid van brandstoffen
  of chemicaliën.  Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon mag gebruiken.

  Veiligheidsinstructies


  Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte en directe zonnestraling.  De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog. Vloeistoffen beschadigen
  het toestel en doen de garantie van de fabrikant vervallen. Vocht in het toestel wordt aangeduid doordat een etiket binnen in de telefoon van kleur
  verandert.  Gebruik alleen originele accessoires en originele accu’s. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.  Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten, leest u de gebruik-

  77 • Page 80

  BIJLAGE
  saanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Probeer nooit incompatibele producten aan te sluiten.


  Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.  Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die
  de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.  Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.  De SIM−kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig! Kleuters kunnen hem
  inslikken.  De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neem eerst de oproep
  aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.  Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen
  met goedgekeurde inrichtingen voor handenvrij telefoneren en met houders
  die op de juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat door het
  gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord.
  Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.  Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om eventuele storingen te voorkomen. Draag een
  ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen− of borstzak. Bij gesprekken houd
  u de telefoon aan het oor aan de tegengestelde kant van de pacemaker. De
  telefoon moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt
  of vermoedt.  Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als u een gehoorapparaat
  draagt, moet u desondanks bij uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor mobiele telefonie.  Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen op de mobiele
  telefoon. Door diverse technische oorzaken is het niet mogelijk om onder alle
  omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

  78 • Page 81

  BIJLAGE
  Netadapter
  De bijgeleverde netadapter voldoet aan de Ecodesign−eisen
  van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat
  zowel gedurende het bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type
  duidelijk lager is.

  Gescheiden inzameling
  Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en
  elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht
  om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden
  afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!
  Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu’s en batterijen!
  Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige
  zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U bent
  wettelijk verplicht om accu’s en batterijen naar verkooppunten van
  deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar
  inzamelingsbakken klaar staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u
  accu’s en batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en dat
  ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.
  Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften
  af.

  Apparaat reinigen


  Reinig de oppervlakken van de behuizing met een zacht, pluisvrij doek.

  79 • Page 82

  BIJLAGE
  Verklaring van overeenstemming
  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU−richtlijn:
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999
  betreffende radioapparatuur en telecommunicatie−eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE−merk op het apparaat.
  Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos
  downloaden op onze website www.amplicomms.com

  Garantie
  AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de
  modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu’s of accupacks die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24
  maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.
  Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt
  bij ingrepen door de koper of derden.
  Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke
  slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of
  installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet
  onder de garantie. Wij behouden ons het recht voor om bij reclamaties de
  defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat
  te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten worden ons
  eigendom.
  Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid
  van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS apparaat binnen de garantieperiode
  een defect vertoont, breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.
  De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens de hier genoemde
  bepalingen. Na afloop van twee jaar na aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

  80 • Page 83

  BIJLAGE

  81 • Page 84

  KENWOORDENLIJST
  Kenwoordenlijst
  A

  D

  Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Algemene informatie over
  het gebruik van de telefoon . . . . . . 11
  Apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Audioprofielen . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Dataverbruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Datum en tijd . . . . . . . . . . . . . . . 10, 74
  De batterij opladen . . . . . . . . . . . . . . 8
  De display roteren . . . . . . . . . . . . . . 14
  De display vergrendelen. . . . . . . . . 13
  De eigen beltoon opnemen . . . . . . 39
  De eigen beltoon selecteren. . . . . . 42
  De telefoon aansluiten op een
  computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Doorschakelen van gesprekken. . . 25

  B
  Back-up maken en opnieuw
  instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Basisinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Batterij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 69
  Beginscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Begrenzen van gesprekken . . . . . . 28
  Beheren van bandbreedte . . . . . . . 52
  Belangrijke opmerking bij het
  gebruiken van een
  handsfree-systeem . . . . . . . . . . . . . 66
  Bericht schrijven . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Berichten lezen. . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Beschikbaarheid van netwerk . . . . 10
  Binnenkomende gesprekken . . . . . 20
  Blokkeren van gesprekken . . . . . . . 25
  Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Browser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  C
  Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Contacten kopiëren . . . . . . . . . . . . . 37
  Contacten verwijderen . . . . . . . . . . 36
  Contacten verzenden . . . . . . . . . . . 39

  82

  E
  Een overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  Eigen beltoon voor een contact
  instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  F
  Foto- en video-albums . . . . . . . . . . 43
  Foto's/video's bekijken . . . . . . . . . . 44

  G
  Galerij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Gesprekkenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Gespreksprotocollen . . . . . . . . . . . . 23
  Gesproken SOS-bericht . . . . . . . . . 60

  H
  Handsfree-systeem . . . . . . . . . . . . . 66

  I
  In/-aanschakelen op basis
  van timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 • Page 85

  KENWOORDENLIJST
  Inhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Instellen van
  browser (geavanceerd). . . . . . . . . . 51
  Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Instellingen browser . . . . . . . . . . . . 48
  Instellingen camera . . . . . . . . . . . . . 46
  Instellingen voor audio-berichten . 24
  Instellingen voor
  audio-gesprekken . . . . . . . . . . . . . . 24
  Instellingen voor IP-gesprekken . . 25
  Instellingen voor meldingen . . . . . 33
  Instellingen voor MMS-berichten . 33
  Instellingen voor SMS-berichten. . 32
  Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  K
  Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  L
  Labs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Locatiegegevens . . . . . . . . . . . . . . . 70

  M
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen . . 9
  Muziek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  N
  Noodoproep activeren . . . . . . . . . . 22

  O
  Opties tijdens een gesprek . . . . . . . 21
  Opties voor individuele contacten. 38

  P

  SIM-kaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  SMS/MMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Sneltekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  SOS-functie annuleren . . . . . . . . . . 58
  SOS-Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  SOS-nummers invoeren. . . . . . . . . 60
  SOS-oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  SOS-tekstbericht . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Startprogramma . . . . . . . . . . . . . . . 75
  Systeem (Startprogramma) . . . . . . 75

  T
  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Telefoneren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Telefoonnummer handmatig
  invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Toegankelijkheid . . . . . . . . . . . . 50, 75
  Toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  U
  Uit de gesprekkenlijst kiezen . . . . . 19
  Uit het telefoonboek kiezen . . . . . . 18

  V
  Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Verloop van een SOS-oproep . . . . 58
  Video instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Video-gesprekken . . . . . . . . . . . . . . 27
  Volumetoetsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  W
  Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  Privacy en beveiliging. . . . . . . . . . . 49

  S
  SIM-beheer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  83 • Page 86

  KENWOORDENLIJST

  84 • Page 87 • Page 88

  4 250711 992576

  Audioline GmbH
  D-41460 Neuss
  09/2014 – Editie 1.1


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel M9000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel M9000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel M9000

Amplicomms PowerTel M9000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 88 seiten

Amplicomms PowerTel M9000 Bedienungsanleitung - Englisch - 88 seiten

Amplicomms PowerTel M9000 Bedienungsanleitung - Französisch - 88 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info