Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/38
Nächste Seite
PowerTel
M9500
Mobiele telefoon
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  M9500
  Mobiele telefoon

  Handleiding • Page 2

  M9500
  Overzicht
  De M9500 is voorzien van een uiterst gebruiksvriendelijke interface en is
  toch een volwaardige smartphone, met camera, internetverbinding (via wifi
  of via een databundel van uw mobiele provider) en alle andere functies van
  een conventionele mobiele telefoon.

  Compatibiliteit met gehoorapparaten
  Deze telefoon is met een T-spoelkoppeling uitgerust, die ervoor zorgt
  dat de telefoon met de meeste bekende gehoorapparaten compatibel is. Op basis van het uitgebreide assortiment verkrijgbare gehoorapparaten kunnen we geen garantie geven of de telefoon daadwerkelijk met
  alle modellen gehoorapparaten werkt. Controleer of de immuniteit hoger
  ligt dan M2. Deze waardering wordt door de fabrikant van het gehoorapparaat toegewezen. Apparaten met een waardering lager dan M2 zijn mogelijkerwijs niet compatibel met deze telefoon. Druk, bij het gebruik van deze
  telefoon, op de “T“-toets op uw gehoorapparaat voor de telespoelenmodus, die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en een heldere
  klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk maakt. Test of uw gehoorapparaat over de “T“-functie beschikt en of deze automatisch of handmatig in
  werking treedt. Gehoorapparaten met een hogere immuniteit en automatische T-modus moeten de telefoon automatisch kunnen detecteren en naar
  de T-positie kunnen omschakelen. Gehoorapparaten met een handmatige Tfunctie moeten deze functie handmatig op hun gehoorapparaat activeren. • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  1

  Aan de slag met uw M9500 ......................................................................4

  1.1

  Overzicht .....................................................................................................4

  1.2

  Inhoud ........................................................................................................5

  1.3

  SIM-kaart(en), geheugenkaart en batterij plaatsen.................................5

  1.4

  De batterij opladen ...................................................................................7

  1.5

  Batterijstand ..............................................................................................7

  1.6

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen.............................................................8

  1.7

  Slaapmodus................................................................................................9

  1.8

  Inbedrijfstelling...........................................................................................9

  2

  Basisinstructies ........................................................................................10

  3

  Eerste gebruik ..........................................................................................11

  3.1

  Het touchscreen verkennen.....................................................................11

  3.2

  Home-schermtoets...................................................................................11

  3.3

  Aan/uit-knop .............................................................................................11

  3.4

  Technische ondersteuning ......................................................................11

  3.5

  Contacten (telefoonboek) ........................................................................12

  3.6

  Sneltoetsen ...............................................................................................13

  3.7

  Internettoegang controleren ...................................................................13

  4

  Basisfuncties verkennen .........................................................................14

  4.1

  Rinkelmodus: standaard/stil/alleen trilling.............................................14

  4.2

  Interne handleiding ..................................................................................14

  4.3

  Telefoneren ...............................................................................................15

  4.4

  Toetsenbord ..............................................................................................16

  4.5

  Berichten ..................................................................................................16

  4.6

  Foto's ........................................................................................................17

  4.7

  SOS-toets ..................................................................................................18

  4.8

  De smartphone laden ..............................................................................18

  1 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  5

  Andere functies verkennen ....................................................................19

  5.1

  WhatsApp .................................................................................................19

  5.2

  Internet ......................................................................................................19

  5.3

  Fun.............................................................................................................19

  5.4

  Camera ......................................................................................................20

  5.5

  Selfie..........................................................................................................20

  5.6

  Zaklamp.....................................................................................................20

  5.7

  Pillen..........................................................................................................20

  5.8

  Apps ..........................................................................................................20

  5.9

  Instellingen ...............................................................................................21

  6

  Handleiding voor vertrouwenspersonen...............................................23

  6.1

  Een persoon als vertrouwenspersoon instellen....................................23

  6.2

  Bediening van M9500 op afstand door vertrouwenspersoon .............25

  2 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  7

  Bijlage........................................................................................................26

  7.1

  Technische gegevens...............................................................................26

  7.2

  Service-Hotline .........................................................................................27

  7.3

  Tips voor de omgang met de accu.........................................................27

  7.4

  Bedoeld gebruik .......................................................................................27

  7.5

  Toepassingsgebied .................................................................................27

  7.6

  Veiligheidsinstructies ..............................................................................28

  7.7

  Gescheiden inzameling ...........................................................................29

  7.8

  Netadapter ................................................................................................30

  7.9

  Apparaat reinigen ...................................................................................30

  7.10 Verklaring van overeenstemming...........................................................30
  7.11 Merken ......................................................................................................30
  7.12 Garantie ....................................................................................................31
  8

  Kenwoordenlijst .......................................................................................32

  3 • Page 6

  AAN
  1

  DE SLAG MET UW

  M9500

  Aan de slag met uw M9500

  Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina
  28.

  1.1

  Overzicht
  3
  4
  5

  11
  14

  1
  2

  6

  15
  16

  7

  17
  18
  19
  20

  8
  9
  10
  12

  21
  22

  13

  1
  2

  3
  4
  5
  6
  7
  8

  9

  4

  Zaklamp-knop (lang drukken)
  Versterker-knop
  (tijdens een gesprek ingedrukt
  houden om de geluidsversterking
  in te schakelen)
  Camera vooraan
  Hoorn
  Gedempt/Alleen trilling/
  Normale beltoon
  Bellen: Telefoonboek/Snelkiezen/
  Oproeplijst
  Berichten: sms, WhatsApp,
  e-mail etc. alles op één plek
  Foto's: foto's bekijken die u
  per WhatsApp, e-mail etc.
  ontvangen hebt
  Meer . . .
  Zaklamp/Camera/Apps
  (programma's)/Instellingen etc.

  10 Hulp: technische ondersteuning
  door een familielid/
  vertrouwenspersoon.
  11 Gebruiksinstructies
  12 Terug-toets
  13 Home-toets
  14 Display aan/uit
  15 Volumetoets (luider)
  16 Volumetoets (stiller)
  16 Ingang voor headset
  17 Hoofdcamera
  18 Zaklamp/flitser
  19 Noodhulp-knop (SOS)
  (lang indrukken)
  20 Luidspreker
  21 Micro-USB-ingang (laden) • Page 7

  AAN
  1.2

  M9500

  Inhoud

  1 mobiele telefoon
  1 headset
  1 sneldgids

  1.3

  DE SLAG MET UW

  1 lader
  1 USB-kabel

  1 lithium-ionbatterij
  1 SIM-kaartadapter

  SIM-kaart(en), geheugenkaart en batterij plaatsen

  Gevaar voor inslikken van kleine delen! De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kinderen zouden deze per ongeluk kunnen inslikken.
  Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of bekrast. Zorg
  ervoor dat ze niet in aanraking komt met water, vuil of elektrische ladingen.
  Wanneer u dus een SIM-kaart uit een vorige telefoon gebruikt, behoudt
  u daarom ook uw telefoonnummer. Vergeet niet uw contacten uit uw
  vorige telefoon op de SIM-kaart te kopiëren voordat u de SIM-kaart uit
  uw vorige telefoon verwijderd en in de M9500 steekt.


  De telefoon moet uitgeschakeld zijn!  Verwijder het deksel van de achterkant door met een vingernagel in de
  kleine gleuf onderaan de telefoon te steken en het deksel naar boven te
  heffen.

  5 • Page 8

  AAN

  DE SLAG MET UW

  M9500  Als er een batterij in het vak ligt, neemt u deze eruit.  De M9500 is voorzien van 2 gelijkwaardige SIM-kaarthouders van
  verschillend formaat (gleuf 1 voor standaard SIM-kaarten die in oudere
  mobiele telefoon worden gebruikt, en gleuf 2 voor micro-SIM-kaarten die
  meestal in smartphones worden gebruikt). Afhankelijk van het formaat
  van uw SIM-kaart kunt u kiezen welke SIM-kaarthouder u wilt gebruiken.
  Steek de SIM-kaart(en) met de gouden contacten naar onderen in de SIMkaarthouder(s), zoals afgebeeld Let daarbij op de positie van de
  afgesneden hoek.
  U kunt twee SIM-kaart tegelijkertijd in het toestel gebruiken. Zo kunt u
  kaarten van twee verschillende netwerken en/of landen gebruiken.
  Wanneer u twee SIM-kaarten tegelijkertijd gebruikt, dan zal, afhankelijk
  van de instelling (Android: Instellingen-> Geavanceerde instellingen ->
  SIM-kaarten), de telefoon u vragen welke SIM-kaart u wilt gebruiken
  voordat u telefoneert, een sms'je verzendt of het internet gebruikt.
  OPGELET: Beide kaartgleuven (1=standaard SIM, 2=micro-SIM)
  ondersteunen LTE (4G). Wanneer u echter beide kaartgleuven gebruikt,

  SD
  SIM1
  SIM2

  6 • Page 9

  AAN

  M9500

  kan de kaart in kaartgleuf 2 slechts worden gebruikt voor UMTS/GSM
  (3G/2G).
  Om over meer geheugen te beschikken, kunt u een micro-SD-kaart
  plaatsen (max. 32 GB). Steek de geheugenkaart met de gouden contacten
  naar onderen gericht in de daarvoor voorziene ruimte, tot aan de aanslag.
  Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij moeten daarbij naar
  linksboven gericht zijn. Druk voorzichtig op de onderkant van de batterij
  tot die vastklikt.
  Zet het deksel terug op de telefoon en druk het goed aan, zodat het overal
  vastklikt.

  1.4


  DE SLAG MET UW

  De batterij opladen

  Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst
  is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan
  namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.
  Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal gebruikt, de batterij
  gedurende minstens 4 uur op. Sommige batterijen bereiken pas na
  meerdere volledige cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.
  Steek de kleine stekker van de lader in de mini-USB-ingang. Zorg ervoor
  dat u de stekker er correct insteekt. Gebruik geen kracht om de
  aansluiting te maken.
  Sluit de lader aan. Gebruik, uit veiligheidsoverwegingen, uitsluitend de
  meegeleverde lader.

  1.5

  Batterijstand

  De huidige voortgang van het laden wordt als volgt in de display
  weergegeve.
  Bij een lage batterij verschijnt een desbetreffend bericht in de display. Laad
  dan de batterij op.
  Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt de telefoon
  automatisch uit.

  7 • Page 10

  AAN
  1.6

  DE SLAG MET UW

  M9500

  Mobiele telefoon in-/uitschakelen

  Om de telefoon in te schakelen, houdt u de aan/uit-toets (punt 14 in de
  afbeelding) op de zijkant van de telefoon ingedrukt totdat de display
  inschakelt. Afhankelijk van de instelling van uw SIM-kaart zal de telefoon u
  vragen de pincode van de SIM-kaart in te voeren (afhankelijk van uw
  mobiele provider).
  Voer de pincode van uw SIM-kaart in en tik vervolgens op
  . De telefoon meldt zich nu aan in het mobiele
  netwerk.
  Opmerking: De SIM-code (de pincode van de SIM-kaart)
  die uw samen met uw SIM-kaart hebt ontvangen,
  beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegde
  personen. De PIN2-code, die u samen met sommige SIMkaarten ontvangt, hebt u nodig voor toegang tot
  bijzondere diensten. Wanneer u de SIM- of PIN2-code
  driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u gevraagd de
  PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u deze codes niet
  kent, neem dan contact op met uw telecom-aanbieder.
  Om de telefoon uit te schakelen, drukt u in het beginscherm op “Meer...“ ->
  “3“ -> “Uitschakelen“ en bevestigt u de veiligheidsvraag.

  8 • Page 11

  AAN
  1.7

  DE SLAG MET UW

  M9500

  Slaapmodus

  Als u de telefoon ongeveer 1 minuut niet gebruikt, dan schakelt de display
  van de M9500 automatisch in "slaapmodus" en wordt de display
  uitgeschakeld, om energie te besparen.
  Om de telefoon "wakker te maken", drukt u kort op de aan/uit-toets (14 in de
  afbeelding) op de zijkant van de telefoon.

  1.8

  1

  2

  Inbedrijfstelling
  Wanneer u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt,
  ziet u in het scherm de nodige instructies.
  Selecteer in het beginscherm de gewenste taal door met
  uw vinger naar boven of naar onderen (1) over de
  display te vegen en tik dan op de pijl (2) om verder te
  gaan.
  Volg de verdere instructies in het scherm.

  Opmerking: We raden aan om, wanneer u de telefoon voor het eerst in
  gebruik neemt, te beschikken over een wifi-verbinding. Hebt u geen wifiverbinding, sla dan deze stap over.
  Belangrijke opmerking: Als u de SIMPLE-smartphone-software gebruikt,
  gebruik dan geen schermvergrendeling, zelfs niet als dit door de instructies
  in het scherm aanbevolen wordt. Sla deze stap over.

  9 • Page 12

  BASISINSTRUCTIES
  2

  10

  Basisinstructies
  Uw mobiele telefoon is voorzien van een aanraakscherm (een
  'touchscreen') om de telefoon te kunnen bedienen.
  Voorkom krassen op de touchscreen. Raak de touchscreen niet aan met
  scherpe voorwerpen en zorg ervoor dat de touchscreen niet in contact
  komt met water. Raak de touchscreen niet aan wanneer het glas gebroken
  is.
  Om een menuoptie te selecteren, een cijfer van een telefoonnummer te
  kiezen of een letter in te voeren om een sms-bericht te schrijven, en ook
  voor alle andere handelingen, drukt u op de desbetreffende plek van het
  touchscreen, totdat u een trilling voelt (ongeveer 1 seconde). Deze
  vertraging voorkomt dat u een knop per abuis indrukt.
  Om vanuit om het even welk scherm terug te keren naar het
  beginscherm, drukt u op de Home-schermtoets onderaan in het midden
  van het beeldscherm (13 in de afbeelding).
  Om een stap terug te gaan, drukt u op de Terug-schermtoets onderaan
  rechts in het beeldscherm (12 in de afbeelding).
  Tijdens een telefoongesprek kunt u met de volumetoetsen op de zijkant
  van de telefoon het volume in de hoorn aanpassen (15/16 in de
  afbeelding).
  Met de versterkertoets (2 in de afbeelding) kunt u tijdens een gesprek de
  geluidsversterking in- of uitschakelen. OPGELET: Deze telefoon kan een
  heel luid geluid produceren.
  Met de zaklamptoets (1 in de afbeelding) kunt u de zaklamp (18 in de
  afbeelding) in- of uitschakelen. Om deze functie te kunnen gebruiken,
  moet het beeldscherm ingeschakeld zijn (dus niet in slaapmodus).
  OPGELET: Het licht wordt geproduceerd door een krachtige led-lamp.
  Richt de lamp nooit direct op de ogen of op optische apparaten. • Page 13

  EERSTE
  3

  GEBRUIK

  Eerste gebruik

  3.1 Het touchscreen verkennen


  Als dit uw eerste ervaring met een smartphone is, dan vindt u het
  misschien moeilijk om een touchscreen te bedienen. Daarom maakt de
  M9500 gebruikt van "lange drukbewegingen" (waarvoor een octrooi is
  aangevraagd) waarbij u een schermtoets ingedrukt houdt tot u een trilling
  voelt. Dit voorkomt dat u ongewild op een knop drukt. Als u dit proces te
  langzaam vindt, dan kunt u op elk moment deze functie aanpassen in de
  geavanceerde instellingen. U hebt de keuze om alleen het toetsenbord of
  het hele systeem te wijzigen

  3.2 Home-schermtoets


  Maak u vertrouwd met de Home-schermtoets. Met een druk op de Homeschermtoets schakelt u terug naar het beginscherm.

  3.3 Aan/uit-knop


  Als u de telefoon ongeveer 1 minuut niet gebruikt, dan schakelt de
  display van de M9500 automatisch in "slaapmodus" en wordt de display
  uitgeschakeld, om energie te besparen.
  Om de telefoon "wakker te maken", drukt u kort op de aan/uit-toets (14 in
  de afbeelding) op de zijkant van de telefoon.

  3.4 Technische ondersteuning


  Hebt u technische hulp bij uw smartphone nodig? U kunt de inhoud van
  het beeldscherm naar een familielid of vriend sturen om hulp te vragen.
  Uw vertrouwenspersoon zal dan uw probleem op zijn/haar eigen telefoon
  zien en het probleem voor u kunnen oplossen. Dit kan bv. erg handig zijn
  wanneer uw vertrouwenspersoon niet fysiek aan uw zijde is.
  Om gebruik te kunnen maken van deze technische ondersteuning, hebt u
  een Google-account nodig. Als u dit account niet hebt ingesteld wanneer
  u uw telefoon voor de eerste keer gebruikte, dan krijgt u daartoe
  nogmaals de kans in de onderstaande stappen 3 en 4.

  11 • Page 14

  EERSTE

  GEBRUIK

  Zo verstuurt u een verzoek om technische ondersteuning:
  1. Spreek met uw vertrouwenspersoon een gepaste tijd af om de sessie
  te starten.
  Vanuit het beginscherm:
  2. Druk op “Hulp“.
  3. Druk op “Volgen“.
  4. Druk op “Start“.
  5. Selecteer in de lijst die contactpersoon naar wie u een bericht (sms'je)
  wilt sturen met het verzoek een verbinding met uw telefoon te maken.
  6. Wacht even tot u in een bericht wordt gevraagd de sessie te beginnen.
  7. Druk op "OK".
  8. U kunt nu genieten van de technische ondersteuning van uw
  vertrouwenspersoon. U kunt op de display exact volgen wat uw
  vertrouwenspersoon doet.

  3.5 Contacten (Telefoonboek)


  Kopieer de contacten uit uw oude telefoon.
  Dat gaat meestal het snelst wanneer u alle contacten in uw oude telefoon
  op uw SIM-kaart kopieert. Neem daarna de SIM-kaart uit uw oude
  telefoon en steek de SIM-kaart in uw M9500. Kopieer vervolgens alle
  contacten vanuit uw SIM-kaart naar de M9500. Wanneer u niet veel
  contacten in uw oude telefoon hebt, kunt u deze ook simpelweg
  handmatig invoeren op de M9500.  Een nieuw contact aanmaken:
  1. Druk in het hoofdscherm op "Bellen".
  2. Druk op
  bovenaan rechts in de display.
  3. Voer de naam en het telefoonnummer in (u kunt ook een e-mailadres
  invoeren) en druk op "Opslaan".

  12 • Page 15

  EERSTE

  GEBRUIK

  3.6 Sneltoetsen
  Er bestaat een eenvoudige manier om de volgorde van uw contacten in de
  lijst naar wens aan te passen. Zorg ervoor dat de contactpersoon die u het
  meest belt, als eerste op de lijst staat.
  Stel de sneltoetsen als volgt in:
  1. Druk op in het hoofdscherm op “Meer...“ -> “3“ -> “Instellingen" ->
  “Snelkiezen“
  2. In het bovenste vak verschijnt de tekst “Hier drukken om te . .“.
  3. Druk hierop.
  4. Selecteer het gewenste contact en druk op de groene knop.
  5. Doe hetzelfde met andere contacten.

  3.7 Internettoegang controleren


  Om van alle voordelen van de M9500 te kunnen genieten, hebt u een
  internetverbinding nodig. U kunt thuis uw WiFi/WLAN-netwerk gebruiken
  en het mobiele internet (3G/4G) overal.
  De simpelste manier om te testen of het internet werkt:
  1. Druk in het hoofdscherm op “Meer...“ -> “Internet“ ->
  “Voorpaginanieuws“.
  2. Controleer of u de nieuwsberichten kunt lezen. Verschijnt het bericht
  "Geen netwerk beschikbaar" (of dergelijke), dan is er geen
  internetverbinding.
  In dat geval kunt u contact opnemen met uw vertrouwenspersoon of
  met uw telecom-aanbieden om het probleem op te lossen.

  13 • Page 16

  BASISFUNCTIES
  4

  VERKENNEN

  Basisfuncties verkennen

  4.1 Rinkelmodus: standaard/stil/alleen trilling
  Stille modus activeren (beltoon uitgeschakeld)
  1. Druk links boven in het hoofdscherm op het pictogram van de
  luidspreker.
  2. Druk op de rode schermtoets om de stille modus in te schakelen.
  De stille modus deactiveren (terug naar normale beltoon)
  1. Druk links boven in het hoofdscherm op het pictogram van de
  luidspreker.
  2. Druk op de groene schermtoets om de stille modus uit te schakelen.
  Hoe kunt u zien of de telefoon in stille modus geschakeld is?
  1. In het hoofdscherm, onder de klok, staat "Stil".
  2. Het pictogram van de luidspreker is de linkerbovenhoek staat als "Uit"
  gemarkeerd.
  Op dezelfde manier kunt u ook "Alleen trilling" instellen.

  4.2 Interne handleiding
  De ingebouwde handleiding omvat uitgebreide informatie over de werking
  van uw M9500.
  1. Klik rechtsboven in het hoofdscherm op de schermtoets "?".
  2. Blader door de verschillende onderwerpen door op de schermtoets
  "Volgende" onder in het beeldscherm te drukken.
  3. Selecteer het gewenste onderwerp door op de desbetreffende titel te
  drukken totdat u een trilling opmerkt.
  4. Bij elk onderwerp horen veelgestelde vragen. Selecteer de gewenste
  vraag door op de vraag te drukken totdat u een trilling opmerkt.
  5. Er verschijnt nu een gedetailleerd antwoord met instructies.

  14 • Page 17

  BASISFUNCTIES

  VERKENNEN

  4.3 Telefoneren
  Een persoon bellen
  1. Druk in het hoofdscherm op "Bellen".
  2. Selecteer een contact, zoek een contact of druk op "Nummer draaien"
  en voer het telefoonnummer in.
  Een oproep aannemen
  1. Om een binnenkomende oproep aan te nemen, drukt u op de
  schermtoets "Aannemen" (of op "Weigeren" wanneer u niet wilt
  antwoorden).
  Ontvangen oproepen weergeven (Oproeplijst)
  1. Druk in het hoofdscherm op "Bellen".
  2. Druk op "Oproepen overzicht" (links onderaan).
  3. Om een van deze telefoonnummers te bellen, drukt u op het
  desbetreffende nummer.
  Handsfree-functie (Luidspreker)
  1. Druk tijdens een gesprek op het pictogram van de luidspreker
  (onderaan links).
  2. Om de luidspreker terug uit te schakelen, drukt u opnieuw op dit
  pictogram.
  Toetsenbord verbergen
  1. Druk tijdens een gesprek op het pictogram van het toetsenbord
  (onderaan links).
  2. Houd er rekening mee dat het toetsenbord met een korte druk op de
  toetsen wordt bediend.

  15 • Page 18

  BASISFUNCTIES

  VERKENNEN

  4.4 Toetsenbord
  Opmerking: Houd er rekening mee dat het toetsenbord altijd liggend wordt
  weergegeven, zodat de toetsen groter kunnen worden weergegeven.
  U kunt de duur van de klik op het toetsenbord inkorten. Zie "Geavanceerde
  instellingen" hieronder.
  Toetsenbord omschakelen naar cijfers/symbolen
  1. Druk op de toets "123" (onderaan links van het toetsenbord)
  2. Voor meer opties/symbolen drukt u op "..."
  3. Om terug naar het normale toetsenbord te schakelen, drukt u op de
  gesprekstoets (onderaan rechts).

  4.5 Berichten
  Voor een nieuw bericht verschijnt de schermtoets "Berichten" en de melding
  "NEW":

  Alle soorten berichten bv. sms'jes, WhatsApp, gemiste oproepen,
  voicemails, e-mails, medicatieherinneringen en alle berichten van andere
  apps) worden op één plek verzameld, ongeacht de aard van het bericht. Om
  het bericht te openen, drukt u op de desbetreffende schermtoets..
  Een nieuw bericht schrijven
  1. Druk in het hoofdscherm op "Berichten".
  2. Druk op “Een nieuw bericht schrijven“.
  3. Selecteer de ontvanger van het bericht (of voer het telefoonnummer
  in).
  4. Om een van de kant-en-klare berichten te gebruiken, drukt u op het
  desbetreffende bericht. Dit bericht wordt direct verzonden.
  - ofwel Om een eigen bericht aan te maken, drukt u op “Toetsenbord“, schrijf
  vervolgens het bericht en druk op “Verzen..“.

  16 • Page 19

  BASISFUNCTIES

  VERKENNEN

  Oude berichten lezen
  1. Druk in het hoofdscherm op "Berichten".
  2. Druk op “Oude berichten lezen“ (wanneer nieuwe maar nog niet
  gelezen berichten aanwezig zijn, moeten die eerst gelezen worden).
  3. Druk op het bericht dat u wilt lezen (om meer berichten te lezen, drukt
  u op "Volgende".)

  4.6 Foto's
  Foto's/video's bekijken
  1. Als een nieuwe foto beschikbaar is, dan verschijnt de schermtoets
  “Foto’s“ en de melding “NEW“:

  2. Druk in het hoofdscherm op “Foto’s“.
  3. Om een video af te spelen, drukt u op de afspeeltoets (een pijl in het
  midden van het beeldscherm).
  Tussen foto's navigeren
  1. Druk op de pijltoetsen onder aan het beeldscherm (met de rechterpijl
  gaat u naar de volgende foto, met de linkerpijl gaat u naar de vorige
  foto).
  2. U kunt ook over het beeldscherm "vegen" om tussen de foto's te
  schakelen.
  Een foto versturen
  1. Ga naar de foto die u wilt versturen (gebruik de pijltoetsen of "veeg"
  over het beeldscherm).
  2. Druk onderaan op “Gegevens weergeven“.
  3. Druk op “Verzend“.
  4. Selecteer in het volgende beeldscherm hoe u de foto wilt versturen bv.
  per WhatsApp“, e-mail of met een andere app, die u onder "Apps"
  kunt selecteren) en selecteer de bestemmeling.

  17 • Page 20

  BASISFUNCTIES

  VERKENNEN

  Een foto verwijderen
  1. Ga naar de foto die u wilt versturen (gebruik de pijltoetsen of "veeg"
  over het beeldscherm).
  2. Druk onderaan op “Gegevens weergeven“.
  3. Druk op "Wissen".

  4.7 SOS-toets
  Sla de telefoonnummers op van die familieleden of vertrouwenspersonen
  die het SOS-bericht moeten ontvangen. Zorg ervoor dat u de SOS-toets
  alleen gebruik wanneer het werkelijk nodig is. Meer informatie vindt u in het
  hoofdstuk "SMS-codes".

  4.8 De smartphone laden
  U kunt uw M9500 weliswaar elke nacht opladen, maar om levensduur van de
  batterij te verlengen, raden we aan de telefoon alleen op te laden wanneer
  dit nodig is.

  18 • Page 21

  ANDERE
  5

  FUNCTIES VERKENNEN

  Andere functies verkennen

  Druk op “Meer...“. Hier vindt u meer functies en apps
  (softwareprogramma's). Sommige apps zijn reeds geïnstalleerd en zijn
  onmiddellijk klaar voor gebruik. Die apps die nog niet geïnstalleerd zijn,
  openen automatisch in "Google PlayStore". Vervolgens wordt de app van op
  het internet gedownload, geïnstalleerd en is dan klaar voor gebruik. Voor
  toegang tot "Google PlayStore" dient u zich te registreren.
  Houd rekening met het volgende: Om functies te gebruiken zoals WhatsApp,
  internet, video zoeken, Facebook enz. is internettoegang (via WiFi of mobiele
  data) nodig.

  5.1 WhatsApp
  U kunt met WhatsApp telefoneren en ook tekstberichten, foto's, video's,
  audiobestanden, locatiegegevens, documenten en contactgegevens met
  andere personen of binnen een groep uitwisselen.

  5.2 Internet
  In de rubriek “Internet“ vindt u Google Search (zoekmachine) en berichten
  volgens verschillende categorieën gesorteerd.
  Druk op een optie en dan op “Hele artikel“ om het hele artikel te lezen.

  5.3 Fun
  5.3.1 Video zoeken
  De eenvoudigste manier om een video te zoeken:
  1. Voer met het toetsenbord een trefwoord in.
  2. Selecteer een van de zoekresultaten.
  5.3.2 Games
  Hier vindt u enkele spellen.
  5.3.3 Facebook
  Elk lid van Facebook beschikt over een profielpagina waarop hij of zij zichzelf
  voorstelt, met inbegrip van foto's en video's. Facebook is echter vooral
  bekend geworden wegens zijn "Like"-knop ("Vind ik leuk"), waarmee
  gebruikers met slechts één klik kunnen tonen wat ze leuk en minder leuk

  19 • Page 22

  ANDERE

  FUNCTIES VERKENNEN

  vinden.
  Naast die berichten die op de profielpagina voor elke bezoeker zichtbaar zijn,
  kunnen gebruikers ook persoonlijke berichten versturen of met elkaar
  chatten.

  5.4 Camera
  1. Om een foto te maken, drukt u op “Vastleggen“
  ofwel
  om een video op te nemen, drukt u op “Opnemen“.
  2. Na 3 seconden wordt de foto of video automatisch opgenomen (de
  maximale opnamelengte voor een video is 10 seconden. U kunt deze
  instelling in "Geavanceerde instellingen" wijzigen).
  3. Na de opname kunt u selecteren of u de foto/video onder “Foto’s“ wilt
  opslaan, naar een contact wilt sturen of wilt verwijderen.
  U kunt de foto/video per WhatsApp, e-mail of een andere gepaste app
  verzenden.

  5.5 Selfie
  Een “selfie" is een portret dat u van zichzelf neemt. Daartoe wordt de
  voorste camera gebruikt.

  5.6 Zaklamp
  U kunt de zaklamp in- of uitschakelen door de knop op de zijkant van de
  smartphone (1 in de afbeelding) of op “Zaklamp“ te drukken.

  5.7 Pillen
  Deze app helpt u te herinneren wanneer u uw medicatie in moet nemen.

  5.8 Apps
  Lijst van de geïnstalleerde Android-apps. U kunt aanvullende apps
  downloaden vanuit Google PlayStore. Deze apps worden dan aan deze lijst
  toegevoegd.

  20 • Page 23

  ANDERE

  FUNCTIES VERKENNEN

  5.9 Instellingen
  5.9.1 Nieuwe contactpersoon
  Een nieuw contact toevoegen aan uw contactenlijst (telefoonboek).
  5.9.2 Contactpersoon bewerken
  Een bestaand contact in uw contactenlijst (telefoonboek) bewerken.
  5.9.3 Snelkiezen
  De volgorde van uw contacten in uw contactenlijst (telefoonboek) bewerken.
  5.9.4 Geavanceerde instellingen
  Hier kunt u verandering aanbrengen aan talrijke instellingen, zoals de duur
  van een klik, menu-opties, de SOS-functie, enz.
  Om naar de geavanceerde instellingen te gaan, moet u in de richting van de
  wijzers van de klok na elkaar op alle 4 hoeken van het beeldscherm tikken. U
  kunt op om het even welke hoek beginnen.
  Onder “SOS en assistentie“ kunt u instellen wie ingelicht wordt wanneer de
  batterij van uw apparaat bijna leeg is (nog 15% capaciteit over), wie gebeld
  moet worden wanneer de SOS-toets (op de achterkant van de telefoon)
  wordt ingedrukt, of wie een SMS met de locatie van uw telefoon moet
  ontvangen.
  Elke van de contacten die u hier invoert, wordt als "vertrouwenspersoon"
  ingesteld en kan de voor deze personen voorbehouden SMS-codes
  gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk "7 Handleiding
  voor vertrouwenspersonen".
  Onder “Scherm- en geluidsinstellingen“ kunt u de taal instellen, de volgorde
  van de menu-schermtoetsen instellen, de duur van een klik op het
  toetsenbord instellen of het hele systeem wijzigen, een ander toetsenbord
  kiezen enz.
  Onder “Persoonlijke gegevens“ kunt u onder andere een e-mailaccount
  invoeren waarvan de binnenkomende berichten direct in het
  berichtencentrum van uw smartphone worden weergegeven en die moet
  worden gebruikt voor het verzenden van bv. foto's vanuit uw M9500.

  21 • Page 24

  ANDERE

  FUNCTIES VERKENNEN

  5.9.5 Apparaatniveau wijzigen
  Uw M9500 beschikt over drie gebruikersniveaus: Basis, Geavanceerd en
  Ervaren.
  De M9500 is fabrieksmatig ingesteld op “Basis“, en vanuit dit niveau kunt u
  overstappen naar het niveau “Geavanceerd“. Op dit niveau kunt u door de
  lijsten (bv. de contactenlijst) scrollen in plaats van met de linker/rechterpijlen
  te gebruiken. Vanuit dit niveau kunt u dan overstappen naar het niveau
  “Ervaren“ waarin u in het hele systeem een handeling kunt uitvoeren met
  een korte klik in plaats van met een lange klik.

  22 • Page 25

  HANDLEIDING
  6

  VOOR VERTROUWENSPERSONEN

  Handleiding voor vertrouwenspersonen

  De M9500 biedt niet alleen nuttige functies voor de gebruiker maar ook voor
  familieleden of vrienden die de gebruiker willen ondersteunen of helpen.
  Daartoe hoeft geen speciale app of programma op de smartphone of
  computer worden geïnstalleerd. U kunt als vertrouwenspersonen
  bijvoorbeeld een speciaal sms'je versturen om een handeling op de M9500
  te activeren of om de M9500 op afstand te bedienen, alsof u hem zelf in
  handen hebt. En de gebruiker kan al deze handelingen op uw M9500 "live"
  volgen. Dit soort besturing op afstand kan vanuit elke smartphone of Mac of
  Windows-pc worden uitgevoerd.

  6.1 Een persoon als vertrouwenspersoon instellen
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Druk in het hoofdscherm op “Meer...“.
  Druk op “3“.
  Druk op “Instellingen“.
  Druk op “Geavanceerde instellingen“.
  Om de geavanceerde instellingen te bereiken, drukt u tegen de wijzers
  van de klok in op alle 4 de hoeken van het beeldscherm (u kunt bij om het
  even welke hoek beginnen). Deze handeling dient als "sleutel" tussen het
  basisgebruikersniveau en het complexere instellingsniveau, en voorkomt
  dat ongewild belangrijke instellingen worden gewijzigd.
  6. Tik in de “Geavanceerde instellingen“ op “SOS en assistentie“.
  Tik vervolgens op een van de invoervakken en selecteer de gewenste
  naam uit de contactenlijst. Als de gewenste persoon niet in de lijst staat,
  moet u hem als "Nieuw contact" toevoegen aan het telefoonboek van de
  M9500.
  Alle onder “SOS en assistentie“ ingevoerde contacten hebben het recht
  om, door het versturen van de desbetreffende SMS-code, de volgende
  handelingen uit te voeren op uw M9500:

  23 • Page 26

  HANDLEIDING

  VOOR VERTROUWENSPERSONEN

  SMS-inhoud Beschrijving

  24

  1213

  Noodoproep: Na het ontvangen van dit sms'je geeft de
  M9500 enkele seconden lang een sirenegeluid en wordt de
  vertrouwenspersoon teruggebeld met ingeschakelde
  handsfree-functie.

  1214

  Smartphone vinden: Na ontvangst van dit sms'je stuurt de
  M9500 een sms'je terug met een locatiegegevens van de
  smartphone en een link naar Google Maps.

  1310

  Status van smartphone: Na ontvangst van dit sms'je stuurt
  de M9500 een sms'je terug met de toestand van de
  smartphone (instelling beltonen, batterijpeil, etc.).

  1311

  Stille modus uitschakelen: Na ontvangst van dit sms'je
  wordt de 'standaard' beltoon op de M9500 ingeschakeld.

  1325

  Besturing op afstand inschakelen: Na ontvangst van dit
  sms'je kan de M9500 door een vertrouwenspersoon op
  afstand worden bediend (zie -> Bediening van M9500 op
  afstand door vertrouwenspersoon).

  1666

  Opnieuw opstarten: Na ontvangst van dit sms'je wordt
  de M9500 opnieuw opgestart. • Page 27

  HANDLEIDING

  VOOR VERTROUWENSPERSONEN

  6.2 Bediening van M9500 op afstand door vertrouwenspersoon
  1. Om de bediening op afstand te starten, hebt u twee opties:
  Optie 1: De gebruiker drukt in het hoofdscherm op “Hulp“ en “Volgen“
  - ofwel Optie 2: Stuur een sms'je met de tekst “1325“ naar de M9500.
  2. De gebruiker drukt dan op “Start“ en kiest uw naam in zijn contactenlijst.
  3. U ontvangt een sms'je met een tijdelijke link (deze link is 20 minuten
  geldig).
  4. Tik of klik op deze link. Uw browser gaat open en maakt verbinding met
  de M9500.
  5. Op de M9500 moet het verzoek voor bediening op afstand goedgekeurd
  worden (drukken op “OK“).
  6. U ziet het bedieningspaneel van de M9500 op uw display/monitor en kunt
  het op afstand bedienen (vergeet niet de "lange klik", ongeveer 1
  seconde), markeringen tekenen op het beeldscherm van de M9500 (tik op
  het potlood-pictogram onderaan rechts) enz.
  Houd rekening met het volgende: De hier beschreven functies worden
  uitsluitend geactiveerd wanneer u als vertrouwenspersoon geautoriseerd
  bent!
  Zorg ervoor dat de toegang tot het internet werkt. Als u geen toegang tot het
  internet hebt, controleer dan of de M9500 over mobiele data beschikt en of
  deze ingeschakeld zijn. Houd indien nodig (bv. wanneer u in het buitenland
  bent) aan het activeren van "data roaming". Bij vragen over de omvang van
  het mobiele-datapakket van de in de M9500 gebruikte SIM-kaart, kunt u
  contact opnemen met de telecom-aanbieder.
  Wanneer u WhatsApp gebruikt, zorg er dan voor dat de functie Automatisch
  Downloaden ook bij mobiele data geactiveerd is.

  25 • Page 28

  BIJLAGE
  7

  Bijlage

  7.1

  Technische gegevens

  Band

  GSM (850/900/1800/1900 MHz) , WCDMA (2100/850 MHz) ,
  4G Band-FDD LTE (800/1800/2100/2600 MHz)
  Dual cards
  SIM + 4G USIM; dual standby
  HAC
  M4/T4
  Processor
  MTK 6735M Quad-cortex 1GHz CPU
  Besturingssysteem
  Android 5.1
  Geheugen
  RAM 1 GB DDR2, ROM 8 GB,
  ondersteunt een TF-geheugenkaart tot 32 GB (optioneel)
  Camera
  vooraan 2 M pixel, achteraan 8 M pixel, autofocus
  Wifi/WLAN / Mobiele data IEEE 802.11b/g/n, 2G GPRS, 3G: WCDMA/HSPA, 4G:FDD-LTE
  Batterij
  Lithium-ion, 3.7V, 3200 mAh
  Max. volume in hoorn
  tot +40dB
  Gesprekstijd
  tot 6 uur
  Stand-by
  tot 210 uur
  Afmetingen / Gewicht
  ca. 144 x 72 x 11 mm / ca. 177 g met batterij,
  ca. 118 g zonder batterij
  USB-ingang
  Micro-USB, standaard EU
  Aansluiting voor headsets 3,5 mm telefooningang
  SAR
  GSM 900 - Head: 0.133 W/kg Body: 0.518 W/kg
  DCS 1800 - Head: 0.265 W/kg Body: 0.928 W/kg
  WCDMA Band I - Head: 0.161 W/kg Body: 0.626 W/kg
  WCDMA Band VIII - Head: 0.223 W/kg Body: 0.599 W/kg
  LTE Band 1- Head: 0.211 W/kg Body: 0.657 W/kg
  LTE Band 3 - Head: 0.492 W/kg Body: 1.269 W/kg
  LTE Band 7 - Head: 0.269 W/kg Body: 0.850 W/kg
  LTE Band 20 - Head: 0.171 W/kg Body: 0.342 W/kg
  WIFI 2.4G - Head: 0.067 W/kg Body: 0.162 W/kg

  26 • Page 29

  BIJLAGE
  7.2

  Service-Hotline

  Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline.
  Het telefoonnummer vindt u op onze website www.amplicomms.com
  Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier. De garantie is 2
  jaar geldig.

  7.3
  Tips voor de omgang met de accu

  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu’s, kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd kan raken.
  Werp de batterijen nooit in vuur of water.
  Sluit de accu nooit kort.
  Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde kortsluiting van
  de accucontacten te voorkomen.
  Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.
  De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen; zijn
  levensduur is echter begrensd.
  Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaald is.

  7.4

  Bedoeld gebruik

  Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele
  telefonie. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan. Probeer het apparaat niet zelf te
  repareren.

  7.5

  Toepassingsgebied

  Gebruik de telefoon niet in verboden zones.
  Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur (bijv. in
  ziekenhuizen).
  Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.
  Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon mag gebruiken.

  27 • Page 30

  BIJLAGE
  7.6

  28

  Veiligheidsinstructies

  Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte en directe zonnestraling.
  De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog. Vloeistoffen beschadigen het toestel en doen de garantie van de fabrikant vervallen. Vocht in
  het toestel wordt aangeduid doordat een etiket binnen in de telefoon van
  kleur verandert.
  Gebruik alleen originele accessoires en originele accu’s. Probeer nooit
  andere producten aan te sluiten.
  Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten, leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te
  verkrijgen. Probeer nooit incompatibele producten aan te sluiten.
  Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.
  Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden,
  die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.
  Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.
  De SIM−kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig! Kleuters kunnen
  hem inslikken.
  De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.
  Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen
  alleen met goedgekeurde inrichtingen voor handenvrij telefoneren en
  met houders die op de juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan
  dat door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies
  worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.
  Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om eventuele storingen te voorkomen.
  Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen− of borstzak. Bij
  gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de tegengestelde kant
  van de pacemaker. De telefoon moet direct worden uitgeschakeld als u
  nadelige effecten opmerkt of vermoedt.
  Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij uw arts of bij de fabrikant van het • Page 31

  BIJLAGE

  gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor
  mobiele telefonie.
  Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen op de mobiele
  telefoon. Door diverse technische oorzaken is het niet mogelijk om onder
  alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.
  De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of
  andere voorwerpen.

  7.7

  Gescheiden inzameling

  Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten
  naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram
  betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag
  plaatsen!
  Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu’s en batterijen!
  Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en
  inslikken en laat ze niet in het milieu terechtkomen. Ze kunnen
  giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu.
  Om accu's en batterijen veilig af te voeren en te voorkomen dat u
  ze bij het huisvuil deponeert, bent u wettelijk verplicht om accu's
  en batterijen in te leveren bij winkels die batterijen verkopen of
  bij verzamelpunten die daartoe speciale containers beschikbaar
  stellen. De afvoer is kosteloos.
  Lithiumbatterijen en accupacks van welke aard ook moeten in
  lege toestand ingeleverd worden. Neem altijd voorzorgsmaatregelen tegen kortsluiting, bv. door de polen te isoleren met tape,
  omdat anders risico op brand bestaat.
  Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

  29 • Page 32

  BIJLAGE
  7.8

  Netadapter

  De bijgeleverde netadapter voldoet aan de
  Ecodesign−eisen van de Europese Unie (richtlijn
  2005/32/EG). Dit betekent dat zowel gedurende het bedrijf
  als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met
  netadapters van een ouder type duidelijk lager is.

  7.9


  Apparaat reinigen

  Reinig de behuizing met een zacht, pluisvrij doek.

  7.10

  Verklaring van overeenstemming

  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU−richtlijn:
  RED 2014/53/EU.
  De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd
  door het CE−merk op het apparaat.
  Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website www.amplicomms.com

  7.11

  30

  Merken

  Het Android-logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™,
  Google Play™ Store en Google Talk™ zijn merken van Google, Inc.
  Bluetooth® is een wereldwijd gedeponeerd merk van Bluetooth SIG, Inc.
  Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ en het
  Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.
  Alle andere merken en copyrights zijn eigendom van hun respectieve
  eigenaars. • Page 33

  BIJLAGE
  7.12

  Garantie

  AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de
  modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange
  levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij
  de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de
  accu’s of accupacks die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.
  Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het gevolg zijn van
  materiaal− of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of derden.
  Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke
  slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting
  of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het
  complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen
  apparaten worden ons eigendom.
  Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont, breng het dan terug naar de leverancier en
  neem de aankoopbon mee.
  De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na aankoop en overgave van onze
  producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

  31 • Page 34

  KENWOORDENLIJST
  8

  Kenwoordenlijst

  A
  Aan/uit-knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Apparaat reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Apparaatniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  B
  Basisinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Batterijstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Bediening van M9500 op afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Bedoeld gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  C
  Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  D
  De batterij opladen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  De smartphone laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  F
  Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Foto's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  G
  Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Geavanceerde instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Gescheiden inzameling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  H
  Handleiding voor vertrouwenspersonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Handsfree-functie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Home-schermtoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  32 • Page 35

  KENWOORDENLIJST
  I
  Inbedrijfstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Interne handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 19

  L
  Luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  M
  Mobiele telefoon in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  O
  Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  P
  Pillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  S
  Selfie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Service-Hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  SIM-kaart(en), geheugenkaart en batterij plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Slaapmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Sneltoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  SOS-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Stille modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  T
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Technische ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Tips voor de omgang met de accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Touchscreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11

  33 • Page 36

  KENWOORDENLIJST
  V
  Veiligheidsinstructies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Verklaring van overeenstemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Versterkertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Video zoeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Video's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  W
  WhatsApp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Z
  Zaklamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Zaklamptoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  34 • Page 37 • Page 38

  4 250711 994525

  Audioline GmbH
  D-41460 Neuss
  12/2016 – Editie 1.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel M9500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel M9500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel M9500

Amplicomms PowerTel M9500 Bedienungsanleitung - Deutsch - 38 seiten

Amplicomms PowerTel M9500 Bedienungsanleitung - Englisch - 38 seiten

Amplicomms PowerTel M9500 Bedienungsanleitung - Französisch - 38 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info