Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant: ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V. www.anssems.eu
Versie: GT-2
1
Gebruiksaanwijzing
Attentie:
Voor ingebruikname eerst deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften goed
doorlezen!
Bedienungsanleitung
Achtung:
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!
Operating instructions
Caution:
Before starting, please read and note the operating and safety instructions!
Mode d’emploi
Attention:
Avant la mise en route, veuillez lire attentivement la
notice d’utilisation!
Gebruiksaanwijzing voor aanhangwagens van het merk: ANSSEMS
Produktlijn: GT
NL
D
GB
F
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


  • Page 1

    1

    NL

    Gebruiksaanwijzing

    Attentie: Voor ingebruikname eerst deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften goed
    doorlezen!

    D

    Bedienungsanleitung

    Achtung: Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!

    GB

    Operating instructions

    Caution: Before starting, please read and note the operating and safety instructions!

    F

    Mode d’emploi

    Attention: Avant la mise en route, veuillez lire attentivement la
    notice d’utilisation!

    Gebruiksaanwijzing voor aanhangwagens van het merk: ANSSEMS
    Produktlijn: GT

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 2

    2
    Inhoudsopgave
    Pagina
    2

    1. Inleiding
    2. Veiligheidsinstructies, bediening, onderhoud en reiniging (algemeen)
    2.1 Aanhangwagen (algemeen)
    2.2 Koppeling
    2.3 Oplooprem (indien het een geremde aanhangwagen betreft)
    2.4 As(sen)
    2.5 Electrische aansluiting van de verlichting
    2.6 Velg en band
    2.7 Neuswiel
    2.8 Openen en sluiten van de kleppen/borden
    2.9 Beladen van de aanhangwagen
    2.10 Gesloten wagen / HT-en VT-uitvoeringen

    2
    2
    3
    4
    6
    7
    8
    8
    8
    8
    9

    3. Montage van de spatschermen

    10

    4. Montage van een reservewiel
    4.1 Voor een centrale dissel
    4.2 Voor een V-dissel
    4.3 Voor een bevestiging op het voorbord m.b.v. separate steun

    10
    10
    11
    11

    5. Montage van een huif

    13

    6. Montage van een vlakzeil

    13

    7. Montage van een voorrek

    16

    8. Montage van een stalen reling

    17

    9. Montage van een schokbreker (t.b.v. de geremde uitvoeringen)

    18

    10. Montage van een deksel (zijdelings scharnierbaar)

    18

    11. Montage van zijdelingse afscherming

    25

    12. Montage van opzetborden

    25

    13. Reserve- en vervangingsdelen

    28

    1 Inleiding
    Geachte klant,
    Wij feliciteren u met uw aanhangwagen van met merk ANSSEMS. Voordat u zich met auto en aanhangwagen op de openbare weg begeeft, is het om
    veiligheidsredenen absoluut noodzakelijk, dat u goed vertrouwd raakt met de bediening van de aanhangwagen.
    Bij vragen of onduidelijkheden in deze handleiding dient u contact op te nemen met uw dealer. Ook voor onderhoud en verkoop van bijv. accessoires
    kunt u zich tot hem wenden. U kunt voor meer informatie het vragenformulier op www.anssems.eu invullen.
    Noot
    De in deze handleiding getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de geleverde uitvoering.
    Wanneer links, rechts, voor en/of achter wordt vermeld, wordt bedoeld dat u, als het ware, achter de aanhangwagen staat.

    2 Veiligheidsinstructies, bediening, onderhoud en reiniging (algemeen)
    2.1 Aanhangwagen (algemeen)


    Aan de stalen (thermisch verzinkte) delen/chassis mag niet worden gelast.
    Andere materialen (zoals aluminium en kabels) kunnen namelijk door de warmte beïnvloed raken waardoor blijvende beschadiging of vervorming
    kan optreden.
    De aanhangwagen is in uw land toegelaten tot de weg. Dit betekent dat het voertuig aan de keuringsinstantie is aangeboden zoals uw
    aanhangwagen geproduceerd is in onze fabriek. Elke wijziging (bijv. andere verlichting, velgen/banden of koppeling of een toevoeging van een
    accessoire dat niet van de fabriek komt en waardoor de afmetingen en massa’s wijzigen) is niet geoorloofd.
    Onderhoud en reiniging van thermisch verzinkte delen van het voertuig:
    Vorming van witte roest is alleen een schoonheidsfoutje. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:

    Bij het parkeren en tijdens opslag van de thermisch verzinkte onderdelen voor voldoende luchtcirculatie zorgen.

    Na ritten in de winter moeten de thermisch verzinkte oppervlakken met schoon water worden gereinigd in verband met zout/pekel (bijv.
    stoomstralen).
    Voor de veiligheidsinstructies, bediening, onderhoud en reiniging van de aanhangwagen-componenten verwijzen wij naar de hier verder
    besproken items welke van toepassing zijn op uw aanhangwagen.
    Controleer of het geoorloofd is om met de aanhangwagen te rijden. Laat het trekkende voertuig het rijden met deze aanhangwagen toe en is de
    combinatie in overeenstemming met uw rijbewijs?
    Houd met geldende regelgeving rekening m.b.t. datgene wat u mag laden (zoals gevaarlijke stoffen, personen, etc.).

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 3

    3
    2.2 Koppeling
    Veiligheidsinstructies:

    Telkens na het vastkoppelen dient u te controleren dat de kogelkoppeling goed op de trekhaakkogel van de trekauto zit. Wanneer het
    vastkoppelen niet goed gebeurt, kan de aanhangwagen van het voertuig loskomen en bestaat er gevaar voor ongevallen.

    Zwenkbereik van verticaal ±25° en horizontaal ±20° aanhouden. Bij overschrijding worden de onderdelen overbelast. De juiste werking is niet
    meer gewaarborgd!
    Bediening:
    Bediening van de koppelingen met het merk AL-KO en type AK7 op ongeremde aanhangwagens en AK75 / AK160 / AK300 / AK 350 op geremde
    aanhangwagens:

    Zwenkbereik:
    Zwenkbereik van verticaal ±25° (afb. 1) en horizontaal ±20° (afb. 1) aanhouden.
    LET OP: Bij overschrijding wordt de constructie overbelast. De juiste werking is niet meer gewaarborgd!

    Vastkoppelen ( AK 7):
    Vergrendelingshendel (afb. 4/1) met wijsvinger naar boven drukken en de handgreep naar voren omhoog tillen (geopend).
    Geopende koppeling met omhooggetrokken handgreep op de kogelknop zetten en ook met de hand naar beneden drukken, totdat de borgpal (afb. 4/3)
    naar buiten schiet. Is de aanhangwagen uitgerust met een kogelkoppeling met vergrendelingsindicatie (afb. 2/2) dan is de kogelkoppeling goed
    vastgekoppeld wanneer de groene rand van de vergrendelingsindicatie zichtbaar is (afb. 4/2).
    LET OP: Er moet in ieder geval worden gecontroleerd of de kogelkoppeling goed op de kogel zit.

    Vastkoppelen (AK75 / AK160 / AK 300 / AK 350):
    Kogelkoppeling openen – hiervoor koppelingshendel in de richting van de pijl naar boven trekken (afb. 2/1). Het koppelmechanisme heeft een “open”
    stand, d.w.z. zo lang de kogelkoppeling niet op de trekhaakkogel wordt geplaatst, blijft de koppelingshendel geopend.
    De geopende kogelkoppeling op de trekhaakkogel van de trekauto plaatsen.
    Door de kogeldruk wordt de kogelkoppeling vanzelf, hoorbaar, in de uitgangspositie vergrendeld.
    Om veiligheidsredenen moet de hendel ook met de hand naar beneden worden gedrukt (afb. 2/1). Sluiten en vastzetten gebeurt automatisch.
    De trekhaakkogel is goed vastgekoppeld wanneer aan de voorzijde van de koppeling de groene cilinder van de vergrendelingsindicatie door de
    trekhaakkogel naar buiten wordt gedrukt en zichtbaar wordt (afb. 2/2). Het koppelingsmechanisme is goed vergrendeld wanneer de koppelingshendel
    ook met de hand niet verder naar beneden kan worden gedrukt.
    LET OP: Wanneer de kogelkoppeling niet goed op de trekhaakkogel wordt vastgekoppeld, kan de aanhangwagen van de trekauto losraken.

    Loskoppelen:
    Koppelingshendel openen en de kogelkoppeling van de trekhaakkokgel van de trekauto aftillen, Het op- en aftillen kan bij hogere kogeldrukken door
    gebruik van een neuswiel worden vergemakkelijkt.

    Slijtage-indicatie (AK 7):
    Indien bij vastgekoppelde kogelkoppeling de handgreep bij de uitsparing in het huis naar achteren (tegen het huis) staat (afb. 5), dan heeft de
    trekhaakkogel speling in de kogelkoppeling!
    Automatische bijstelling is niet meer mogelijk. Dit dient te worden gecontroleerd.
    LET OP: De kogelkoppeling kan losschieten – de aanhanger kan van de trekauto losraken!
    Kogelkoppeling en trekhaakkogel ONMIDDELLIJK laten controleren!
    Het versleten onderdeel onmiddellijk laten vervangen!
    Alle onderhoudswerkzaamheden dienen in geautoriseerde werkplaatsen te worden uitgevoerd.
    Onderhoud en reiniging:
    De kogelkoppeling reinigen.
    De kogelpan, draaipunten en lagers invetten resp. oliën (Afb. 6).
    Universeel vet volgens DIN 51825 KTA 3K.
    Schema voor het oplossen van storingen
    Oorzaak
    Oplossing
    Kogeldiameter groter dan Ø50
    mm.
    Trekhaakkogel vervangen
    Koppeling vergrendelt niet na
    Inwendige delen van de
    het plaatsen op de
    Koppeling reinigen en
    koppeling zijn vuil of niet
    trekhaakkogel.
    gangbaar.
    smeren, zo nodig vervangen.
    Voorzichtig bij ijs/sneeuw
    Aanhanger en auto in
    dezelfde richting brengen en
    Aanhanger kan niet worden
    Trekhaakkogel niet rond
    loskoppelen.
    losgekoppeld.
    Koppelingsmechanisme
    invetten resp. oliën.
    Overmatige speling tussen
    Koppeling versleten
    Koppeling laten vervangen/
    koppeling en trekhaakkogel,
    Zwenkbereik overschreden
    Trekhaakkogel laten
    gevaar voor losschieten.
    Klinknagel verbogen.
    vervangen.
    Storing

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 4

    4
    Afbeeldingen horende bij paragraaf: 2.2 Koppeling

    2.3 Oplooprem (indien het een geremde aanhangwagen betreft)
    Veiligheidsinstructies:

    Bij het parkeren of stoppen van de combinatie trekt u de parkeerrem van de aanhangwagen aan. Wanneer de aanhangwagen van de trekauto
    wordt losgekoppeld, moet de aanhangwagen met de twee wielkeggen worden beveiligd. LET OP: Voordat de volledige remkracht wordt benut,
    kan de aanhangwagen ca. 25 cm terugrollen! Houd dus voldoende afstand bij het parkeren.

    Bediening:
    AL-KO oploopremmen zijn mechanische oploopremmen die voorzien zijn van een hydraulische demper.

    Vastkoppelen
    Trekauto resp. aanhangwagen naar het koppelpunt manoeuvreren.
    Open de kogelkoppeling en plaats deze op de trekhaakkogel van de auto (zie: bedieningsinstructies van de “koppeling”).
    Breekkabel door de aanwezige breekkabelgeleiding rijgen (afb. 2) en karabijnhaak door het aanwezige oog lussen (afb. 1) resp. vastklikken (afb. 1a).
    Deze variant (afb. 1a) is uitsluitend in Scandinavië toegelaten.
    Indien geen oog (breekkabelgeleiding) aanwezig (afb. 2) is, dient u op de kogelhals een zogenaamde autoconstructie te plaatsen. Bij onbedoeld
    ontkoppelen van de aanhangwagen van de trekauto activeert de breekkabel de handrem (noodrem). Om deze probleemloos te laten functioneren, is
    het inrijgen door de betreffende breekkabelgeleiding absoluut vereist
    LET OP: Er dient op te worden gelet dat de lengte van de breekkabel, tijdens het rijden van bochten, toereikend is.
    Stekker uit de stekkerhouder nemen en in de stekkerdoos van de auto steken.
    Neuswiel helemaal omhoog draaien en vastklemmen (zie: paragraaf “neuswiel”).
    Handrem helemaal naar beneden drukken en vrijzetten (afb. 3 t/m 6).
    LET OP: Indien dit niet wordt gedaan, bestaat het gevaar dat de wielrem oververhit raakt!
    Voor bijzonderheden m.b.t. de handrem, zie “Loskoppelen”.
    Wielkeggen verwijderen en opbergen.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 5

    5


    Loskoppelen
    Aanhangwagen met de twee wielkeggen vastzetten (zie: paragraaf “wielkeggen”).
    Handrem aantrekken. Het betreft een handrem met gasveer (afb. 3): De handrem over het voelbare dode punt (zie aangegeven gebied) aantrekken. Bij
    het achteruitrijden drukt de gasveer de wielrem automatisch aan.
    Vrijzetten van de handrem:
    Drukknop van de handrem indrukken en hendel met kracht in uitgangspositie (tot aanslag) terugdrukken.
    LET OP: De remstang mag bij geopende stand van de handremhendel (OPEN) niet onder spanning of geknikt staan, omdat in dat geval de
    losbreekrem of parkeerrem niet functioneert.

    Onderhoud en reiniging:
    Iedere 10.000-15.000 km of om de 12 maanden:
    Glijvlakken en draaipunten van de oplooprem smeren en/of oliën (Smeerpunten zie: Afb. 7).
    Type smeermiddel: universeel vet volgens DIN 51825 KTA 3K4.

    Storing

    Schema voor het oplossen van storingen
    Oorzaak
    Oplossing

    Te weinig remwerking

    Te groot wrijvingsverlies in de
    oplooprem, corrosie van de trekstang,
    schade door geweld bij het
    manoeuvreren.
    Handrem niet vrijgezet

    Oververhitting van de remmen bij
    vooruit rijden
    Het neuswiel blokkeert het
    remgarnituur
    Te weinig werking van de
    handrem
    Onrustig rijgedrag en/of remmen
    met schokken
    Aanhangwagen remt al bij het
    loslaten van het gaspedaal

    Overbrengingsmechanisme
    inclusief remgarnituur gangbaar
    maken
    Handrem vrijzetten;
    Overbrengingsmechanisme
    controleren (op gangbaarheid)
    Overbrenghevel van de
    oplooprem controleren (op
    gangbaarheid)
    Kleminrichtng losdraaien en het
    neuswiel in de juiste positie
    brengen.

    Gasveer defect

    Gasveer laten vervangen

    Schokdemper defect

    Schokdemper laten vervangen

    Schokdemper defect

    Schokdemper laten vervangen

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 6

    6
    2.4 As(sen)
    Veiligheidsinstructies:

    Aan de as mag niet worden gelast.

    De gegevens van de velg moeten (bij vervanging) met de gegevens van de as overeenstemmen (wielaansluiting, inpersdiepte (ET / bolling) van
    de velg en wielboutgegevens).
    Bediening:
    Functie:
    - Bedrijfsrem:
    Als het trekkend voertuig remt of bergaf rijdt, dan schuift de trekstang (Afb. 1/1) van de oplooprem, al naar gelang de trekkracht, naar binnen en drukt
    tegen de overbrengingshevel (Afb. 1 /2). Deze trekt via het stangenstelsel van de oplooprem (Afb. 1/3) aan de remkabel (Afb. (1/4) en aan het
    spreidslot (Afb. 1/5). Dit slot drukt de remschoenen (Afb. 1/6) uit elkaar en de aanhangwagen wordt afgeremd.
    - Achteruitrijden:
    Als het trekkend voertuig achteruit rijdt dan drukt de trekstang van de oplooprem in tot de eindaanslag. Via de overbrengingshevel, het stangenstelsel
    van de oplooprem, de remkabel en het spreidslot worden de remschoenen tegen de remtrommel gedrukt (Afb. 1/7). De remtrommel draait dan
    achteruit en neemt de aflopende remschoen mee. Hierbij zwenkt de overbrengingshevel terug en compenseert de gehele bedieningsweg, waardoor de
    remwerking praktisch wegvalt en de combinatie zonder problemen achteruit kan rijden.
    - Handrem:
    De handremhefboom over het dode punt trekken.
    De aanhangwagen is geremd.
    Er moet rekening mee worden gehouden, dat het voertuig nog ca. 25 cm achteruit kan rijden, voordat via het aantrekken van de handrem de maximale
    remkracht is bereikt!
    Onderhoud en reiniging:
    Geremde as:
    De wiellagering is onderhoudsvrij – de speciale HUB UNIT-lagers hebben een levensduursmering en zijn afgedicht. LET OP: De HUB UNIT lagers zijn
    niet waterdicht!
    Geen afstelling – axiale speling!
    Om de 10.000 kilometer of om de 12 maanden de slijtage van de voering van de wielremmen via het kijkgat (Afb. 2/1) controleren. Zo nodig laten
    bijstellen. Wanneer de aanhangwagen permanent in bergachtig gebied wordt gebruikt, is de aanhangwagenrem aan grotere slijtage onderhevig. Bij
    bedrijfsaanhangwagens bestaat de kans dat er eerder moet worden bijgesteld.
    Ongeremde as:
    Na 1500 km of 6 maanden de axiale speling van de wielnaaflagers controleren en eventueel bijstellen.
    LET OP: Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door daarvoor opgeleid personeel in geautoriseerde werkplaatsen of
    servicecentra worden uitgevoerd.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 7

    7

    Storing

    Schema voor het oplossen van storingen
    Oorzaak
    Oplossing

    Te geringe remwerking

    Voering niet ingelopen
    Voering beschadigd of vervuild
    Te grote wrijvingsverliezen
    Corrosie aan de trekstang

    Aanhangwagen loopt zwaar bij
    het achteruit rijden of is
    geblokkeerd

    Het remsysteem is te strak afgesteld
    Rückmatis-hefboom zit vast

    Oververhitting van de remmen bij
    vooruitrijden

    Verkeerde afstelling
    Remsysteem wordt bij vooruitrijden
    niet volledig gelicht
    Overbrengingshevel zit vast
    Remstanggeleider verbogen
    Wielrem vervuild
    Kabel resp. remkabel geknikt
    Trekveren zijn slap of gebroken
    Roestaanslag in de remtrommel

    Te geringe handremwerking

    Verkeerde remafstelling – te grote vrije
    slag
    Voering niet ingelopen
    Te grote wrijvingsverliezen

    Onrustig rijgedrag of schokkend
    remmen

    Te veel speling in het remsysteem
    Schokdemper defect

    Enkele keren remmen
    Remschoenenset laten
    vervangen
    Overbrengingsinrichting inclusief
    remkabel gangbaar maken
    Remsysteem opnieuw laten
    afstellen
    Gangbaar maken en smeren
    Opnieuw laten afstellen
    Handrem lichten
    Overbrengingsinrichting
    controleren (gangbaarheid)
    Overbrengingshevel van de
    oplooprem controleren
    (gangbaarheid)
    Reinigen
    Remkabel laten vernieuwen
    Veren laten vervangen
    Remtrommel vervangen, zo nodig
    samen met de remschoenen
    Laten afstellen
    Enkele keren aan de handrem
    trekken
    Overbrengingsinrichting inclusief
    remkabel gangbaar maken (met
    olie insmeren)
    Laten afstellen
    Schokdemper laten vervangen

    2.5 Electrische aansluiting van de verlichting


    Bij aankoppelen van de aanhangwagen dient, na het insteken van de stekker in de voertuig-stekker, de juiste werking van de verlichting
    gecontroleerd te worden. Bij onjuiste werking dient eerst het probleem opgespoord en verholpen te worden alvorens met de combinatie de
    openbare weg op te gaan.
    Uw aanhangwagen is uitgerust met een 7-polige stekker volgens ISO 1724. Is het trekkend voertuig niet van zo’n stekkerdoos (maar bijv. van een
    13-polige stekker volgens ISO 11446) voorzien, dan functioneert de verlichting niet juist. Dit kan worden verholpen door het toepassen van een
    adapter voor de verbinding van een 13-polige voertuigstekkerdoos met een 7-polige aanhangwagenstekker.
    Deze adapters zijn in de handel te verkrijgen. Deze adapter wordt geplaatst tussen de stekker van het trekkend voertuig en de stekker van de
    aanhangwagen.
    Op de volgende wijze kunt u controleren of het trekkend voertuig is voorzien van een zelfde (7-polige) stekker:

    Is de stekker voorzien van de opdruk “ISO 1724” dan betreft het een 7-polige stekker; bij de opdruk “ISO 11446“ betreft het een 13-polige
    stekker.

    Navraag bij uw leverancier van het trekkend voertuig.
    Er mogen geen extra verlichtingsornamenten worden toegevoegd.
    Bij het vervangen van (gloei-)lampen dient er op gelet te worden dat de vervangende (gloei-) lamp overeenkomstig is (12V / 5,10,21W).
    Controleer hiervoor de gegevens op de te vervangen (gloei-)lamp.
    De aanhangwagen is in uw land toegelaten tot de weg. Dit betekent dat het voertuig aan de daarvoor verantwoordelijke instantie ter keuring is
    aangeboden zoals uw aanhangwagen geproduceerd is in onze fabriek en voldoet hiermee aan de geldende toelatingseisen. Elke wijziging en
    toevoeging hieraan (extra verlichting en toevoeging van bijv. zogenaamde “verlichtings-beschermingsroosters”) is niet geoorloofd.
    Na het aankoppelen dient meteen de 7-polige stekker van de aanhangwagen in de stekker van het trekkend voertuig te worden gestoken. Dit is
    slechts op één manier mogelijk.
    De stekkeraansluiting is als volgt (met achtereenvolgens aansluitnummer / code, kleur v/d bedrading en functie):

    1/L
    geel
    Richtingaanwijzer links

    2 / 54G
    blauw
    Mistlamp

    3 / 31
    wit
    Massa

    4/R
    groen
    Richtingaanwijzer rechts

    5 / 58R
    bruin
    Achterlicht rechts

    6 / 54
    rood
    Stoplicht links en rechts

    7 / 58L
    zwart
    Achterlicht links

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 8

    8
    2.6 Velg en band


    Zorg er voor dat de banden op de juiste bandenspanning staan en voldoende profiel hebben (i.v.m. veiligheid en gelijkmatige slijtage). De
    bandenspanning dient, in onbeladen toestand en met “koude” banden, toegepast te worden.
    Band
    175/70 R13
    185/70 R13
    145 R13
    145/80 R13
    155 R13
    155/80 R13    Bandenspanning
    [bar]
    2.5

    2.5

    LET OP: Banden met een bandenspanning onder de in de tabel vermelde druk (bandenspanning), geeft kans op klapbanden. De bandenspanning dient regelmatig gecontroleerd te worden.
    Voor de minimale profielgegevens vragen wij u de geldende regelgeving in acht te nemen.
    Voor een nieuwe aanhangwagen geldt: Na 50 km wielbouten natrekken met passend gereedschap. Dit dient te gebeuren met een
    aanhaalmoment van 90-120 Nm.
    Bij regelmatig gebruik van de aanhangwagen dient dit ook naderhand regelmatig gecontroleerd te worden.

    2.7 Neuswiel    Het neuswiel is bedoeld voor het aan- en afkoppelen en het rangeren van de aanhangwagen.
    Zorg ervoor dat door het beladen van de aanhangwagen niet de maximaal toegestane koppelingsdruk wordt overschreden. Bij deze belasting
    treedt er, bij het gebruik van het neuswiel, een geoorloofde belasting van het neuswiel op.
    Bediening van het neuswiel uitvoering 1 (ongeremde aanhangwagen)
    Afkoppelen van ongeremde aanhangwagen:

    Door het losdraaien van de klemhendel (1), neuswielhouder openen, neuswiel zo ver
    mogelijk laten zakken en de klemhendel (1) weer aandraaien.

    Hulpkoppeling en verlichtingsstekker van het trekkende voertuig losmaken. Bij de
    ongeremde aanhangwagen de wielkeggen gebruiken.

    Kogelkoppeling openen, tegelijkertijd door het naar links draaien van de slinger (2) het
    neuswiel uitdraaien tot de koppeling van de trekhaakkogel van het trekkende voertuig is
    losgekomen.
    Aankoppelen van ongeremde aanhangwagen:

    Het aankoppelen gebeurt in omgekeerde volgorde:

    Het neuswiel zover opdraaien dat de wielflenzen in de uitsparing van de buitenbuis (3)
    gefixeerd zijn. De klemhendel (1) moet vast aangedraaid worden. Het neuswiel is daardoor
    tegen ongewenst uitdraaien tijdens het rijden geborgd.

    Het neuswiel zo ver mogelijk door de klembeugel omhoog trekken. Laat daarbij het wiel
    ongeveer parallel aan de dissel lopen.

    Klemhendel (1) zo vast aandraaien dat het neuswiel tegen het naar beneden schuiven
    gezekerd is.

    2.8 Openen en sluiten van de kleppen/borden


    Bij het openen en sluiten van de borden dient er op gelet te worden dat er geen gevaar bestaat dat personen die zich in de nabijheid van de
    borden bevinden, zich kunnen klemmen of op welke wijze dan ook kunnen verwonden.
    Bij het openen van achterborden op de openbare weg dient de geldende regelgeving in acht te worden genomen. Gebruik, indien de geldende
    regelgeving dit eist, de op de aanhangwagen aanwezige uittrekkokers. Wanneer de aanhangwagen is voorzien van zg. klepkabels kan de
    achterklep d.m.v. de sluiting aan de klepkabel opgehangen worden en zijn de verlichtingsornamenten zichtbaar. Wanneer de aanhangwagen is
    voorzien van uitneembare scharnierpennen aan de onderzijde van de achterklep dan kunnen, na het uitnemen van de haarspeldveren, de
    scharnierpennen naar de zijkanten eruit geschoven worden waardoor de achterklep uitneembaar is geworden. Ook in deze situatie zijn de
    verlichtingsornamenenten zichtbaar. LET OP: Zorg dat u bij laden/lossen aan de openbare weg gezien wordt. Dit voor de veiligheid van u
    en uw mede weggebruikers.
    Er mag NOOIT met geopende borden gereden worden.
    Zorg voor een regelmatige smering van het mechanisme van de sluitingen. Dit is mogelijk vanaf de grendel- en onderzijde d.m.v. een teflon- of
    siliconespray.

    2.9 Beladen van de aanhangwagen


    De lading moet deugdelijk worden vastgemaakt. Dit om verlies en verschuiving ervan tijdens het rijden te voorkomen. Het verschuiven van de
    lading kan tot een plotselinge weggedragwijziging leiden.
    Verder dient u bij het beladen van het voertuig, wanneer u zich op de openbare weg bevindt, rekening te houden met de geldende regelgeving
    (o.a. het zichtbaar blijven van verlichting en max. lengte van uitstekende lading)
    Controleer of het geoorloofd is om met de aanhangwagen te rijden:

    Laat het trekkende voertuig het rijden met deze aanhangwagen toe?

    Is de combinatie in overeenstemming met uw rijbewijs?
    Belaad en los uw aanhangwagen bij voorkeur in aangekoppelde toestand. Wanneer dit niet het geval is controleer dan of het tijdens het beladen
    of lossen niet mogelijk is dat de aanhangwagen achterover kan “kantelen” (het neuswiel kan loskomen van de grond).
    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 9

    9    Houd rekening met geldende regelgeving m.b.t. datgene wat u mag laden (zoals gevaarlijke stoffen, personen, etc.)
    Let bij het beladen van de aanhangwagen op het netto laadvermogen voor de as(sen) en koppeling. Verdeel de belading op die wijze over de
    laadvloer dat een juiste koppelingsdruk wordt bereikt. Deze koppelingsdruk mag nooit de maximaal toelaatbare overschreiden en moet tevens in
    overeenstemming zijn met de mogelijke koppelingsdruk voor het trekkend voertuig. Informeer voor de juiste gegevens bij uw (trekkend-)
    voertuigleverancier of raadpleeg de gebruikshandleiding van het trekkende voertuig.

    LET OP: De koppelingsdruk mag nooit negatief zijn (dit betekent dat de koppeling vertikaal trekt aan de trekhaakkogel van het
    trekkend voertuig). Voor de minimale koppelingsdruk dient tevens de geldende regelgeving in acht te worden genomen.

    LET OP: uw aanhangwagen is geconstrueerd, berekend en getest (d.m.v. een duurproef) voor de belastingen zoals deze zijn
    vermeld in de bij uw aanhangwagen behorende documenten en voor de maximale snelheid die voor de openbare weg geldt voor
    een trekkend voertuig met aanhangwagen. De toegestane belastingen kunt u tevens terugvinden op de constructieplaat (ofwel
    typeplaat) welke op de aanhangwagen is gemonteerd. Overbelading kan blijvende schade tot gevolg hebben aan wat voor
    onderdeel ook. Hierop kunnen wij als fabrikant niet worden aangesproken.

    2.10 Gesloten wagen/ HT- en VT-uitvoeringen
    De GT-aanhangwagen is tevens in een gesloten uitvoering leverbaar. Hieronder staan schematisch de verschillende uitvoeringen afgebeeld.

    HT:
    De standaard aanhangwagen is voorzien van een deksel welke aan voorzijde scharnierend is. De
    inwendige hoogte van het laadcompartiment wordt daarmee 48 cm. Het deksel wordt in geopende
    stand gehouden d.m.v. een gasveermechanisme. Het laden wordt hiermee vereenvoudigd.

    VT1:
    De zij- en voorwandhoogte is 65 cm. De achterklep is gelijk aan de achterklep van de standaard –
    open- uitvoering. Een uitneembare achterklep is toegevoegd. De inwendige hoogte van het
    laadcompartiment wordt daarmee 83 cm. Het deksel wordt in geopende stand gehouden d.m.v.
    een gasveermechanisme. Het laden wordt hiermee vereenvoudigd.

    VT2:
    De zij- en voorwandhoogte is 100 cm. De achterklep is één complete klep welke aan onderzijde
    scharnierend is. De lengte van deze klep is ca. 100 cm. In combinatie met het aan voorzijde
    scharnierende deksel wordt de inwendige hoogte van het laadcompartiment 118 cm. Het deksel
    wordt in geopende stand gehouden d.m.v. een gasveermechanisme. Het laden wordt hiermee
    vereenvoudigd.

    VT3:
    De zij- en voorwandhoogte is 135 cm. De achterklep is één complete klep welke aan onderzijde
    scharnierend is. De lengte van deze klep is ca. 135 cm. In combinatie met het aan voorzijde
    scharnierende deksel wordt de inwendige hoogte van het laadcompartiment 153 cm. Het deksel
    wordt in geopende stand gehouden d.m.v. een gasveermechanisme. Het laden wordt hiermee
    vereenvoudigd.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 10

    10
    Aanvullend op de in deze handleiding vernoemde zaken zijn de volgende punten op deze (HT- en VT-)uitvoeringen van toepassing.
    Bij het openen en sluiten van de kleppen dient erop gelet te worden dat er geen gevaar bestaat dat personen die zich in de nabijheid van de
    klep(pen) en/of het deksel bevinden, zich kunnen klemmen of op welke wijze dan ook kunnen verwonden.
    Het deksel is uitgerust met een gasveer. LET OP: Door het mechanisme moet het deksel bij openen door een "nulpunt heen getild"
    worden. De drukkracht van de gasveer is bepaald op een "leeg" deksel. Wanneer er zich belading bevindt op het deksel kan de werking
    (het geopend laten van het deksel) van de gasveer minder zijn. Tevens zorgt de gasveer in gesloten toestand voor een extra sluitkracht.
    Bij het openen van achterborden op de openbare weg dient de geldende regelgeving in acht te worden genomen. Gebruik, indien de geldende
    regelgeving dit eist, de op de aanhangwagen aanwezige uittrekkokers. Wanneer de aanhangwagen is voorzien van zg. klepkabels kan de
    achterklep d.m.v. de sluiting aan de klepkabel opgehangen word en zijn de verlichtingsornamenten zichtbaar. Wanneer de aanhangwagen is
    voorzien van uitneembare scharnierpennen aan de onderzijde van de achterklep dan kunnen, na het uitnemen van de haarspeldveren, de
    scharnierpennen naar de zijkanten eruit geschoven worden waardoor de achterklep uitneembaar is geworden. Ook in deze situatie zijn de
    verlichtingsornamenenten zichtbaar. LET OP: Zorg dat u bij laden/lossen aan de openbare weg gezien wordt. Dit voor de veiligheid van u
    en uw mede weggebruikers.
    Er mag NOOIT met geopende klep en/of deksel gereden worden.
    Zorg voor een regelmatige smering van het mechanisme van de sluitingen. Dit is mogelijk vanaf de grendel- en onderzijde d.m.v. een teflon- of
    siliconespray.

    3. Montage van de spatschermen
    Uw aanhangwagen wordt af fabriek, om logistieke redenen, zonder spatschermen geleverd. In veel gevallen zullen deze spatschermen door uw
    erkende leverancier van uw aanhangwagen, volgens de hierna volgende beschrijving, gemonteerd zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan dient u dit
    alsnog te doen, d.m.v. de meegeleverde bevestigingsmaterialen, voordat u zich op de openbare weg gaat begeven met uw aanhangwagen. De gaten
    in de zijwand en in de spatschermen zijn aangebracht. U hoeft dus niet te boren.
    De afbeelding toont de montage van een enkel-as spatscherm. Voor een tandem-as uitvoering geldt dezelfde werkwijze.

    4. Montage van een reservewiel
    4.1 Voor een centrale dissel (laadvloerbreedte 101 cm)
    Uw aanhangwagen kan uitgerust worden met een reservewiel. De
    voorbereiding in het centrale profiel is aanwezig. Indien dit niet het
    geval is kan uw leverancier dit aanbrengen. De bijgeleverde
    veerstroppen kunnen geplaatst worden en het wiel wordt, met de
    buitenzijde van de velg boven, in de stroppen opgehangen.
    Vastzetten met de moeren waaronder een onderlegring moet
    worden geplaatst. De benodigde onderdelen worden met het
    reservewiel meegeleverd. Zie voor de montage de tekening
    hiernaast.

    Schematische weergave van de bevestiging bij een centrale dissel
    (laadvloerbreedte 101 cm).
    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 11

    11
    4.2 Voor een V-dissel (laadvloerbreedte 126/151 cm)
    Uw aanhangwagen kan uitgerust worden met een reservewiel. Het dragende
    rechtse stalen profiel is voorbereid. Indien dit niet het geval is kan uw
    leverancier dit aanbrengen. de bijgeleverde veerstroppen kunnen geplaatst
    worden en het wiel wordt, met de buitenzijde van de velg boven, in de
    stroppen opgehangen. Vastzetten met de moeren waaronder een
    onderlegring moet worden geplaatst. De benodigde onderdelen worden met
    het reservewiel meegeleverd. Zie voor de montage de tekening hiernaast.

    Schematische weergave van de bevestiging bij een centrale dissel (laadvloerbreedte 126 cm).

    4.3 Voor een bevestiging op het voorbord m.b.v. een separate steun
    LET OP: Deze methode is niet mogelijk bij de HT-uitvoering (het deksel scharniert naar aan voorzijde)

    Bij aanschaf van een reservewiel inclusief de separate steun is de hierbij gevoegde montagebeschrijving bijgevoegd. Hiermee is het reservewiel en de
    steun op de aanhangwagen te monteren.

    Meegeleverde bevestigingsmaterialen en schematische weergave van de bevestiging van het reservewiel op de steun.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 12

    12

    Plaatsing van de reservewielbouten op de steun voor 4-gaats velg (145/80 R13 / 145 R13)

    Plaatsing van de reservewielbouten op de steun voo 5-gaats velg (175/70 R13 / 185/70 R13)

    Het monteren van de steun op het voorbord. De plaats van de boring is aangegeven.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 13

    13
    5. Montage van een huif
    Bij aanschaf van een huif is de hierbij gevoegde montagebeschrijving bijgevoegd. Hiermee is de huif op de aanhangwagen te monteren. Één
    specifieke afmeting is vermeld. Andere afmetingen zijn mogelijk.

    Opgave van de meeverpakte onderdelen:

    Opgave van de hoofdonderdelen:

    6. Montage van een vlakzeil
    Uw aanhangwagen kan uitgerust worden met een vlakzeil. Het aangeleverde vlakzeil wordt op de wijze zoals op de afbeeldingen hieronder
    gespannen. Afhankelijk van de lengte en de breedte van de aanhangwagen is het mogelijk dat er extra beugels tegen de zij-, kopwand en/of achterklep
    moeten worden gemonteerd. Voor de plaatsbepaling daarvan moet het vlakzeil eerst aangebracht worden waarna de exacte plaats van de beugel kan
    worden bepaald en, na het boren van de gaten, met de meegeleverde blindklinknagels gemonteerd worden. Zie de bijgevoegde afbeelding.

    Montage vlakzeil oude uitvoering

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 14

    14
    Montage vlakzeil nieuwe uitvoering

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 15

    15

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 16

    16
    7. Montage van een voorrek
    Uw aanhangwagen kan uitgerust worden met een voorrek.

    Wegnemen van de kunststof stoppen in de hoekstukken.

    Boren van de gaten in het linkse en rechtse hoekstuk zoals hieronder omschreven.
    1 x Links en 1 x Rechts.

    Het monteren van het voorrek zoals hiernonder op de afbeelding aangegeven.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 17

    17
    8. Montage van een stalen reling
    Uw aanhangwagen kan uitgerust worden met een stalen reling.

    De set wordt geleverd met de op de afbeelding aangegeven onderdelen.
    1. 2x reling profiel
    2. 8x relingstaander
    3. 32x blindklinknagels
    4. 4x kunststof afdekdop
    Montagevolgorde:
    1.
    2.
    3.

    De gaten in de reling en relingstaanders opboren met ø6.5mm. De onderdelen zijn thermisch verzinkt. Het achtergebleven zink wordt
    hiermee verwijdert.
    De relingstaanders met de blindklinknagels bevestigen aan de reling. Let hierbij op dat deze haaks gemonteerd worden.
    De complete reling op het zijbord tussen het voorste hoekstuk en de staander aan achterzijde plaatsen. Nu het gatenpatroon van de
    relingstaanders overnemen en de gaten in de zijwand boren. De reling monteren met de blindklinknagels en de kunststof afdekdoppen
    monteren.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 18

    18
    9. Montage van een schokbreker (t.b.v. de gerende uitvoering)
    Uw aanhangwagen kan uitgerust worden met schokbrekers (alleen voor de geremde uitvoeringen mogelijk).

    T.o.v. het eerste asgat moeten op vermelde afstand de twee gaten ø11mm geboord worden. Verder moet de montageplaat en schokbreker
    gemonteerd worden volgens de afbeeldingen.
    LET OP: Boutkoppen moeten altijd richting band wijzen en enkel bij het type de aanhangwagens met de 750 kg as uitvoeringen wordt de
    asschokbreker aan de “binnenzijde” gemonteerd. Zie hiervoor de voorgaande pagina’s.
    Controleer na montage op voldoende vrijloop van de banden (min. 16 mm).

    10. Montage van een deksel (zijdelings scharnierbaar)
    Uw aanhangwagen kan uitgerust worden met deksel voorzien van aluminium reling.
    Bij aanschaf van een deksel is de hierbij gevoegde montagebeschrijving bijgevoegd. Hiermee is het deksel op de aanhangwagen te monteren.
    De op de handleiding aangegeven openingszijde is gebaseerd op het openen van het deksel aan trottoirzijde. Door de montage/boorbeelden aan te
    passen kan de openingszijde ook aan de andere zijde gekozen worden.
    LET OP:
    Het deksel is uitgerust met een gasveer. Door het mechanisme moet het deksel bij openen door een "nulpunt heen getild" worden. De drukkracht van
    de gasveer is bepaald op een "leeg" deksel. Wanneer er zich belading bevindt op het deksel kan de werking (het geopend laten van het deksel) van de
    gasveer minder zijn.
    Tevens zorgt de gasveer in gesloten toestand voor een extra sluitkracht.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 19

    19
    Openen en sluiten van het deksel

    Bij het openen en sluiten van het deksel dient erop gelet te worden dat er geen gevaar bestaat dat personen die zich in de nabijheid van de
    borden bevinden, zich kunnen klemmen of op welke wijze dan ook kunnen verwonden.

    Bij het openen van de achterklep (kan alleen met geopend deksel) op de openbare weg dient de geldende regelgeving in acht te worden
    genomen. LET OP: Zorg dat u bij laden/lossen aan de openbare weg gezien wordt. Dit voor de veiligheid van u en uw mede
    weggebruikers.

    Er mag NOOIT met geopende klep en/of deksel gereden worden.

    Zorg voor een regelmatige smering van het mechanisme van het slot. Dit is mogelijk vanaf bovenzijde d.m.v. een teflon- of siliconespray.
    Het deksel kan tot 100 kg gelijkmatig worden belast. Wanneer er lading op het deksel wordt vervoerd moet dit voldoende vastgezet worden.
    LET OP: De werking van de gasveer kan bij het openen minder zijn!

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 20

    20

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 21

    21

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 22

    22

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 23

    23

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 24

    24

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 25

    25
    11. Montage van zijdelingse afscherming
    Uw aanhangwagen kan uitgerust worden met zijdelingse afscherming.

    De zijdelingse afscherming wordt geleverd met de benodigde bevestigingsbouten. Alvorens de afscherming gemonteerd kan worden moet de juiste
    plaats bepaald worden. Dit is tegen de staande strip aan de onderzijde van de zijwand en daarnaast moet rekening gehouden worden met de maat
    max. 300 mm vanaf voorzijde band. De te boren gaten kunnen overgenomen worden van de afscherming. De diameter van de te boren gaten bedraagt
    11 mm.
    LET OP: de reflektor die door de afschemring onzichtbaar wordt dient overgezet te worden naar de afscherming (zie afbeelding). Er kan ook voor
    gekozen worden om een extra reflector op de afscherming aan te brengen.

    12. Montage van opzetborden
    Uw aanhangwagen kan uitgerust worden met opzetborden. De hoogte hiervan is 35 cm. I.c.m. de uitneembare achterklep wordt de hoogte van de
    zijwand 65 cm.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 26

    26
    Voor de montage van een dergelijk set kunnen de hierna volgende afbeeldingen gevolgd worden.

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 27

    27

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2  • Page 28

    28
    13. Reserve-/vervangingsdelen
    Reserve-/vervangingsdelen zijn onderdelen die bepalend zijn voor de veiligheid. Indien andere dan de originele reserve-/vervangingsdelen worden
    gebruikt, dan vervalt de garantie en produktaansprakelijkheid, d.w.z. dat wij als fabrikant niet langer aansprakelijk zijn voor eventueel optredende
    fouten en de gevolgen daarvan.
    Gevolgschade tot en met lichamelijk letsel op de openbare weg mag niet worden onderschat, houdt u daar rekening mee bij het gebruik van reserve/vervangingsdelen!

    Fabrikant – Hersteller – Manufacturer – Fabrikant:

    ANSSEMS AANHANGWAGENS B.V.

    www.anssems.eu
    Versie: GT-2


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Anssems GT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Anssems GT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Anssems GT

Anssems GT Bedienungsanleitung - Deutsch - 28 seiten

Anssems GT Bedienungsanleitung - Englisch - 29 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info