Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/88
Nächste Seite
use maintenance+ book
RS 125
aprilia part# 8102938
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • für was steht das Dreieck im display über dem neutralen Gang Eingereicht am 26-5-2019 16:39

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  RS 125

  use+maintenancebook
  aprilia part# 8102938 • Page 2

  © 1998 aprilia s.p.a. - Noale (VE)
  Eerste editie: oktober 1998
  Herdruk: juni 1999, maart 2000, junuari 2001
  U herkent de officiële aprilia-motorfietsdealer aan dit logo op de deur of etalage:

  7!!23#(57).'3"//$

  3#(!00%.
  De volgende waarschuwingen worden in
  heel deze handleiding gebruikt om de volgende boodschappen over te brengen:

  a

  Veiligheidswaarschuwing. Wanneer u dit symbool aantreft op de
  motorfiets of in de handleiding,
  dient u rekening te houden met potentieel gevaar voor persoonlijk letsel.
  Niet-naleving van de aanwijzingen die
  worden gegeven in de boodschappen
  voorafgegaan door dit symbool kan resulteren in ernstige risico’s voor de veiligheid van uzelf en anderen en voor de
  motorfiets!

  c

  Aanwijzingen om handelingen te
  vergemakkelijken. Technische
  informatie.

  Deze raamsticker wordt elk jaar verstrekt
  en dient daarom actueel te zijn.

  Vervaardigd en gedrukt door:
  editing division
  Soave (VERONA) - Italië
  Tel. +39 - 045 76 11 911
  Fax +39 - 045 76 12 241
  E-mail: customer@stp.it
  www.stp.it
  In opdracht van:
  aprilia s.p.a.
  via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) - Italië
  Tel. +39 - 041 58 29 111
  Fax +39 - 041 44 10 54
  www.aprilia.com

  2

  gebruik en onderhoud RS 125

  ).&/2-!4)%  Bewerkingen voorafgegaan door
  dit symbool dienen aan de andere
  kant van de motorfiets te worden herhaald.
  Indien niet expliciet anders vermeld, moet
  u voor de montage van de onderdelen de
  stappen voor demontage in omgekeerde
  volgorde herhalen.
  Daar waar de termen “rechts” en “links”
  worden gebruikt, wordt ervan uitgegaan
  dat de rijder in normale rijhouding op de
  motorfiets zit.

  7!!23#(57).'%.

  6//2:/2'3-!!42%'%,%.

  !,'%-%.% /0-%2+).'%.
  Voordat u de motor start, dient u aandachtig dit boekje te lezen, in het bijzonder het
  gedeelte “VEILIG RIJDEN”.
  Uw veiligheid en die van anderen hangt
  niet alleen af van de snelheid van uw reflexen en uw behendigheid, maar ook van
  de kennis van de motorfiets, van de staat
  van onderhoud en van de basisregels voor
  VEILIG RIJDEN.
  Daarom is het belangrijk de motorfiets
  goed te leren kennen, zodat u er zich veilig
  mee in het verkeer kunt begeven. • Page 3

  a

  Dit boekje hoort onlosmakelijk bij
  de motorfiets en moet in geval van
  verkoop worden overgedragen.
  aprilia heeft bij de samenstelling van dit
  boekje de grootste zorg aan de dag gelegd, teneinde de gebruiker correcte en actuele informatie te verschaffen. Daar aprilia
  echter voortdurend het ontwerp van zijn
  producten verbetert, kunnen de kenmerken van uw motorfiets lichtjes afwijken van
  de in dit boekje beschreven kenmerken.
  Indien u vragen heeft met betrekking tot de
  informatie in dit boekje, aarzel dan niet om
  contact op te nemen met uw Concessionario Ufficiale aprilia.
  Voor controles en reparaties die niet expliciet in deze publicatie staan beschreven,
  de aanschaf van originele aprilia-reserveonderdelen, accessoires en andere producten, alsook specifieke adviezen, dient u
  zich uitsluitend te wenden tot de officiële
  aprilia-dealers en onderhoudscentra, die
  een betrouwbare en snelle service garanderen.
  Wij danken u omdat u voor aprilia heeft
  gekozen en wensen u veel rijplezier.
  Alle rechten voor wat betreft elektronische
  opslag, reproductie en volledige of gedeeltelijke aanpassing, op welke manier ook,
  zijn voorbehouden voor alle landen.
  In sommige landen vereisen de
  van kracht zijnde milieuwetgeving
  en geluidsvoorschriften periodieke
  inspecties.

  a

  In deze landen moet de gebruiker van het
  voertuig:
  – contact opnemen met een Concessionario Ufficiale aprilia om de niet-goedgekeurde onderdelen te laten vervangen
  door onderdelen die goedgekeurd zijn in
  het betreffende land;
  – voer de vereiste periodieke inspecties
  uit.
  Bij aankoop van deze motorfiets
  dient u in de navolgende figuur de
  identificatiegegevens te vermelden
  die op het IDENTIFICATIE-ETIKET VERVANGINGSONDERDELEN STAAN. Het
  etiket bevindt zich onder het zadel van de
  rijder, zie pag. 56 (DEMONTEREN VAN
  HET ZADEL VAN DE RIJDER).

  a

  Dit zijn identificatiegegevens van:
  – YEAR = bouwjaar (Y, 1, 2, ...);
  – I.M. = wijzigingscode (A, B, C, ...);
  – LANDENCODES = land van homologatie (I, UK, A, ...).
  Ze dienen te worden doorgegeven aan de
  Concessionario Ufficiale aprilia bij de aankoop van vervangingsonderdelen of acces-

  soires die specifiek zijn voor uw model.
  In deze handleiding worden de volgende
  symbolen gebruikt om de verschillende
  versies aan te duiden:
  e versie automatische lichtschakelaar
  (Automatic Switch-on Device)

  _

  Free Power versie

  m optie
  o versie met katalysator
  VERSIE VOOR:

  I Italië

  S Singapore

  U Verenigd

  s Slovenië

  a Oostenrijk

  i Israël

  p Portugal

  ¬ Zuid-Korea

  F Finland

  M Maleisië

  B

  c Chili

  Koninkrijk

  België

  d Duitsland

  H Kroatië

  f Frankrijk

  A Australië

  E Spanje

  u Verenigde Staten

  G

  Ä Brazilië

  Griekenland

  O Nederland

  R Zuid-Afrika

  Y Zwitserland

  n Nieuw-Zeeland

  D Denemarken

  C Canada

  J Japan

  gebruik en onderhoud RS 125

  3 • Page 4

  !,'%-%.% ).(/5$
  VEILIG RIJDEN..................................................... 5
  BASISREGELS
  VOOR DE VEILIGHEID ................................ 6
  KLEDING ...................................................... 9
  ACCESSOIRES .......................................... 10
  LADING ...................................................... 10
  PLAATSING VAN DE HOOFDELEMENTEN ... 12
  PLAATSING VAN DE INSTRUMENTEN/
  BEDIENINGSELEMENTEN .............................. 14
  INSTRUMENTEN EN CONTROLELAMPJES .. 15
  TABEL INSTRUMENTEN
  EN CONTROLELAMPJES ......................... 16
  MULTIFUNCTIONELE COMPUTER .......... 17
  BELANGRIJKSTE ONAFHANKELIJKE
  BEDIENINGSELEMENTEN .............................. 20
  BEDIENINGSELEMENTEN
  OP DE LINKERSTUURHELFT ................... 20
  BEDIENINGSELEMENTEN
  OP DE RECHTERSTUURHELFT .............. 21
  CONTACTSCHAKELAAR .......................... 22
  STUURSLOT .............................................. 22
  HULPUITRUSTING ........................................... 23
  VALHELMHAAK ......................................... 23
  HANDSCHOEN-/
  GEREEDSCHAPSSETKASTJE ................. 23
  VERLENGSTUK VOOR
  ACHTERSPATBORD ................................. 23
  SPECIAAL GEREEDSCHAP
  ............... 24
  BELANGRIJKSTE ONDERDELEN .................. 25
  BRANDSTOF .............................................. 25
  TRANSMISSIEOLIE ................................... 25
  REMVLOEISTOF - aanbevelingen ............. 26
  SCHIJFREMMEN ....................................... 26
  VOORREM ................................................. 27
  ACHTERREM ............................................. 28
  OLIERESERVOIR ...................................... 29
  AFSTELLEN VAN DE SCHAKELHENDEL 29
  AFSTELLEN VAN DE ACHTERREM ......... 30
  AFSTELLEN VAN DE KOPPELING ........... 30
  KOELVLOEISTOF ...................................... 32
  BANDEN ..................................................... 33
  VERSIE MET AUTOMATISCHE
  LICHTONTSTEKING
  ........................... 34
  KATALYTISCHE
  GELUIDDEMPER
  ......................... 34

  m

  e
  oA

  4

  gebruik en onderhoud RS 125

  RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK ...................... 35
  CONTROLES VOORAF .............................. 35
  STARTEN .................................................... 36
  VERTREKKEN EN RIJDEN ........................ 38
  INRIJDEN .................................................... 41
  STOPPEN ................................................... 41
  PARKEREN ................................................. 42
  RAADGEVINGEN TER VOORKOMING
  VAN DIEFSTAL ........................................... 42
  ONDERHOUD .................................................... 43
  ONDERHOUDSSCHEMA ........................... 44
  IDENTIFICATIEGEGEVENS ....................... 46
  DE MOTORFIETS OP DE
  .. 47
  ACHTERSTE STANDAARD ZETTEN
  DE MOTORFIETS OP DE
  VOORSTE STANDAARD ZETTEN
  ...... 47
  CONTROLEREN VAN HET
  TRANSMISSIEOLIEPEIL EN BIJVULLEN .. 48
  VERVERSEN VAN DE
  TRANSMISSIEOLIE .................................... 49
  VOORWIEL ................................................. 50
  ACHTERWIEL ............................................. 52
  TRANSMISSIEKETTING ............................ 54
  DEMONTEREN VAN HET ZADEL
  VAN DE RIJDER ......................................... 56
  VERWIJDEREN
  VAN DE ZIJMOTORSCHERMEN ............... 56
  OMHOOG ZETTEN
  VAN DE BRANDSTOFTANK ...................... 57
  LUCHTFILTER ............................................ 58
  CONTROLEREN VAN DE VOOREN DE ACHTEROPHANGING .................... 59
  ACHTEROPHANGING ................................ 60
  CONTROLEREN VAN DE SLIJTAGE
  VAN DE REMBLOKJES .............................. 61
  AFSTELLING VAN HET
  STATIONAIRE TOERENTAL ...................... 62
  AFSTELLEN VAN DE GASHENDEL .......... 62
  AFSTELLEN
  VAN DE CHOKEHENDEL ( ) .................... 63
  BOUGIE ...................................................... 64
  ACCU .......................................................... 65
  NA LANGE INACTIVITEIT VAN DE ACCU . 65
  CONTROLEREN EN REINIGEN
  VAN DE ACCU-AANSLUITINGEN .............. 66
  DEMONTEREN VAN DE ACCU ................. 66

  m
  m

  0

  CONTROLEREN VAN HET
  ELEKTROLYTPEIL ..................................... 67
  OPLADEN VAN DE ACCU ......................... 67
  MONTEREN VAN DE ACCU ...................... 67
  VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN ....... 68
  CONTROLEREN VAN
  DE ZIJSTANDAARD EN
  DE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR ............... 69
  CONTROLEREN
  VAN DE SCHAKELAARS ........................... 70
  AFSTELLEN VAN DE VERTICALE
  LICHTBUNDEL VAN DE KOPLAMP .......... 71
  GLOEILAMPEN .......................................... 71
  VERVANGEN VAN DE
  GLOEILAMPEN VAN DE KOPLAMP ......... 72
  VERVANGEN VAN DE GLOEILAMPEN
  VAN DE VOORSTE EN ACHTERSTE
  RICHTINGAANWIJZERS ........................... 73
  VERVANGEN VAN DE GLOEILAMP
  VAN HET ACHTERLICHT .......................... 74
  VERVOER ......................................................... 75
  LEDIGEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK .................................... 75
  REINIGING ........................................................ 76
  LANGE PERIODE VAN STILSTAND ......... 77
  TECHNISCHE GEGEVENS .............................. 78
  SMEERMIDDELENTABEL ......................... 81
  Importeurs .............................................. 84-85
  ELEKTRISCH SCHEMA - RS 125 .............. 86 • Page 5

  veilig rijden • Page 6

  "!3)32%'%,3
  6//2 $% 6%),)'(%)$
  Om de motorfiets te mogen besturen is het
  nodig dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet (rijbewijs, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verzekering, wegenbelasting, registratie motorfiets, nummerplaat, enz.).
  U wordt aangeraden zich de motorfiets geleidelijk eigen te maken, daar waar weinig
  verkeer is of op terreinen die privé-eigendom zijn.

  6

  gebruik en onderhoud RS 125

  Het gebruik van bepaalde medicijnen, alcohol en verdovende middelen benadeelt
  in aanzienlijke mate de rijveiligheid.
  Verzekert u zich ervan dat u geestelijk en
  lichamelijk goed in staat bent te rijden, en
  rijd vooral niet bij vermoeidheid en slaperigheid.

  Het merendeel van de ongelukken is te wijten aan onervarenheid van de rijder.
  Leen de motorfiets NOOIT uit aan beginners en overtuigt u zich er in ieder geval
  van dat de rijder in het bezit is van de wettelijke vereisten voor het rijden. • Page 7

  Volg nauwgezet de verkeersaanwijzingen
  en houd u aan de nationale en plaatselijke
  verkeersregels.
  Vermijd plotselinge manoeuvres die gevaar opleveren voor uzelf en voor anderen
  (bijvoorbeeld: steigeren, te hard rijden
  enz.), en houd altijd rekening met de toestand van het wegdek, het zicht, enz.

  Bots niet tegen obstakels die schade aan
  het voertuig kunnen toebrengen of de controle over het voertuig kunnen doen verliezen.
  Rijd niet vlak achter andere voertuigen om
  u mee te laten “zuigen”.

  Houd altijd beide handen aan het stuur en
  de voeten op de pedalen (of de voetplanken) en neem een correcte rijhouding aan.
  Vermijd absoluut rechtop te gaan staan tijdens het rijden of uw ledematen te strekken.

  gebruik en onderhoud RS 125

  7 • Page 8

  OIL

  De rijder moet zich nooit af laten leiden of
  laten beïnvloeden door personen of handelingen (niet roken, eten, drinken, lezen,
  enz.) tijdens het rijden.

  8

  gebruik en onderhoud RS 125

  COOLER

  Gebruik de voorgeschreven koelvloeistof
  en olie, zoals beschreven in het “SMEER SCHEMA”; controleer regelmatig of de olie
  en de koelvloeistof de voorgeschreven niveaus hebben.

  Controleer, als de motorfiets bij een ongeluk betrokken is geweest, of de bedieningsknoppen, -kabels, -slangen, het remsysteem en de vitale delen niet beschadigd
  zijn.
  Laat de motorfiets eventueel nakijken door
  een officiële aprilia dealer, met speciale
  aandacht voor het frame, het stuur, de vering, de veiligheidsonderdelen en de onderdelen waarvan de gebruiker zelf niet in staat
  is te beoordelen of ze beschadigd zijn.
  Meld elk mankement bij het functioneren
  aan de technici/mecaniciens opdat de reparatiewerkzaamheden vergemakkelijkt
  worden.
  Rijd absoluut niet met de motorfiets wanneer de beschadiging de rijveiligheid in gevaar brengt. • Page 9

  ONLY ORIGINALS
  A12
  345

  Verander nooit de plaats, de stand of de
  kleur van: de kentekenplaat, de richtingaanwijzers, de lichten en de claxon.
  Modificaties aan de motorfiets doen de garantie onherroepelijk vervallen.

  Elke eventuele verandering die aangebracht wordt aan de motorfiets of de verwijdering van originele delen kunnen de prestaties negatief beïnvloeden en de
  veiligheid in gevaar brengen of zelfs de
  motorfiets onwettig maken.
  U wordt geadviseerd om zich altijd te houden aan alle nationale en plaatselijke wettelijke voorschriften en regels op het punt
  van de uitrusting van de motorfiets.
  In het bijzonder moeten technische veranderingen vermeden worden die de prestaties beïnvloeden of in ieder geval de oorspronkelijke eigenschappen van de
  motorfiets veranderen.
  Houd absoluut geen snelheidswedstrijden
  met andere voertuigen.
  Vermijd het rijden op een andere ondergrond dan het wegdek.

  +,%$).'
  Voordat u gaat rijden dient u eraan te denken
  dat u altijd de helm op hebt; deze moet op de
  juiste wijze gedragen worden. Controleer of
  de helm gekeurd is, niet-beschadigd is, de
  juiste maat heeft en of het vizier schoon is.
  Draag beschermende kleding; mogelijkerwijs
  met een heldere en/of reflecterende kleur. Zodoende bent u goed zichtbaar voor de andere
  weggebruikers en beperkt u hiermee het risico aangereden te worden. Bij een val hebt u
  zodoende ook een betere bescherming.
  De kleding moet goed passen en aan de
  uiteinden gesloten zijn. Koorden, ceintuur
  en das mogen niet los hangen; voorkom
  dat deze of andere objecten het rijden kunnen beïnvloeden doordat ze verstrikt raken
  in bewegende delen of bedieningselementen.

  gebruik en onderhoud RS 125

  9 • Page 10

  Zorg ervoor dat u geen voorwerpen in uw
  zakken hebt die mogelijk gevaar opleveren
  bij een val, zoals puntige objecten als sleutels, pennen, glazen voorwerpen (hetzelfde geldt voor de eventuele passagier).
  !##%33/)2%3
  De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de keuze van de installatie en het
  gebruik van de accessoires.
  Denkt u er tijdens de montage aan dat geen
  onderdelen zoals de lichten of onderdelen
  die dienen voor het aangeven van de richting
  of voor geluidssignalen bedekt worden,
  waardoor deze onderdelen geheel of
  gedeeltelijk hun functie verliezen; belemmer
  ook niet de uitslag van de vering en de stuurhoek en de werking van de bedieningselementen.
  Vermijd het gebruik van accessoires die de
  10

  gebruik en onderhoud RS 125

  toegang tot de bedieningselementen belemmeren, omdat zo de reactietijd in noodgevallen langer kan worden.
  De gestroomlijnde accessoires en de grotere windschermen kunnen als ze op
  de motorfiets gemonteerd zijn de windgevoeligheid ervan vergroten en zodoende
  de stabiliteit tijdens het rijden verminderen.
  Controleer of de accessoires op degelijke
  wijze bevestigd zijn aan de motorfiets en
  geen gevaar opleveren tijdens het rijden.
  Niets toevoegen aan de elektrische installatie of hier iets aan veranderen, waardoor het
  maximale vermogen van de motorfiets overschreden zou kunnen worden. Hierdoor zou
  de motorfiets tijdens het rijden plotseling kunnen stoppen of er zou zich een gevaarlijk
  stroomtekort kunnen voordoen, zodat de
  claxon en de lichten niet meer functioneren.
  aprilia raadt het gebruik van originele accessoires aan (originele aprilia accessoires).

  ,!$).'
  Wees voorzichtig bij het opladen van bagage en vervoer niet te veel lading.
  De bagage moet zich zo dicht mogelijk bij
  het zwaartepunt van de motorfiets bevinden en evenwichtig verdeeld zijn naar beide zijden van de motorfiets zodat er een
  optimale balans is.
  Zorg er verder voor dat de lading goed is
  vastgemaakt op de motorfiets, vooral voor
  een lange rit. • Page 11

  KG!

  Bevestig absoluut geen grote, zware en/of
  gevaarlijke voorwerpen aan het stuur, de
  spatborden en de vorken; dit vertraagt de
  reactiesnelheid van de motorfiets in de
  bochten en hindert de controle tijdens het
  rijden.
  Bevestig niet teveel ruimte innemende bagage aan de zijkant van de motorfiets en
  voer ook niet de helm aan de daarvoor bestemde haak mee. Deze zaken zouden tegen personen of voorwerpen kunnen stoten, waardoor de rijder de controle over de
  motorfiets zou kunnen verliezen.

  Vervoer geen bagage die niet goed bevestigd is aan de motorfiets.
  Vervoer geen bagage die te ver uit de bagagedrager steekt of die de lichten, de
  claxon of de controlelampjes bedekt.
  Vervoer geen dieren of kinderen op het
  handschoenkastje of op de bagagedrager.

  Overschrijd niet de limiet voor vervoer die
  geldt voor iedere zijtas.
  Teveel lading beïnvloedt de stabiliteit en
  de manoeuvreerbaarheid van de motorfiets.

  gebruik en onderhoud RS 125

  11 • Page 12

  0,!!43).' 6!. $% (//&$%,%-%.4%.

  ,%'%.$!
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  12

  Dashboard
  Linker achteruitkijkspiegel
  Contactslot/stuurslot
  Accu
  Zekeringkastje
  Brandstofkraan
  Zadelslot
  gebruik en onderhoud RS 125

  8)
  9)
  10)
  11)

  Oliereservoir
  Dop oliereservoir
  Handschoen-/gereedschapssetkastje
  Linker voetsteun duopassagier (klikwerking, ingeklapt/uitgeklapt)
  12) Linker voetsteun rijder (met veer, altijd
  uitgeklapt)

  13)
  14)
  15)
  16)

  Schakelpedaal
  Zijstandaard
  Linker motorscherm
  Claxon • Page 13

  ,%'%.$!
  1) Rechter voetsteun duopassagier
  (klikwerking, ingeklapt/uitgeklapt)
  2) Valhelmkabel
  3) Zadel van rijder
  4) Luchtfilter
  5) Achterremvloeistofreservoir
  6) Tankdop

  7)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)

  Expansietank
  Dop expansietank koelvloeistof
  Rechter achteruitkijkspiegel
  Voorremvloeistofreservoir
  Achterrempomp
  Rempedaal achterrem

  13) Rechter voetsteun rijder
  (met veer, altijd uitgeklapt)
  14) Transmissieketting

  gebruik en onderhoud RS 125

  13 • Page 14

  0,!!43).' 6!. $% ).3425-%.4%."%$)%.).'3%,%-%.4%.

  ,%'%.$!
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  14

  Contactschakelaar/stuurslot (n - m - s)
  Choke-hendel (e)
  Schakelaar richtingaanwijzers (c)
  Drukknop claxon (f)
  LAP-drukknop (chronometer)
  Dimlichtschakelaar (b - a)
  Drukknop grootlichtsignaal (a)
  gebruik en onderhoud RS 125

  8)
  9)
  10)
  11)
  12)
  13)
  14)

  Koppelingshendel
  Instrumenten en controlelampjes
  Voorremhendel
  Gashendel
  Startknop (r)
  Lichtschakelaar (o - p - •) (niet voorzien op _ versie)
  Motorstopschakelaar (n - m) • Page 15

  ).3425-%.4%. %. #/.42/,%,!-0*%3

  ,%'%.$!
  1) Programmeerknoppen van multifunctionele computer
  2) Multifunctionele digitale display
  (koelvloeistoftemperatuur - klok - accuspanning - chronometer)
  3) Toerenteller
  4) Rood LED-waarschuwingslampje oliereserve (j)
  5) Groen waarschuwingslampje richtingaanwijzer (c)
  6) Groen waarschuwingslampje neutraalstand (q)

  7)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)

  Blauw waarschuwingslampje grootlicht (a)
  Oranje waarschuwingslampje “zijstandaard omlaag” (\)
  Dagteller
  Terugstelknop dagteller
  Kilometertotaalteller
  Snelheidsmeter

  gebruik en onderhoud RS 125

  15 • Page 16

  4!"%, ).3425-%.4%. %. #/.42/,%,!-0*%3
  Beschrijving

  Functie

  Waarschuwingslampje
  richtingaanwijzers
  Waarschuwingslampje grootlicht

  ( c)
  (a)

  Toerenteller (tpm/rpm)
  Waarschuwingslampje
  zijstandaard omlaag

  Koelvloeistoftemperatuur (°C)
  Multifunctionele
  digitale display

  Klok
  Accuspanning
  (V BAT)
  Chronometer

  16

  gebruik en onderhoud RS 125

  Licht op wanneer de koplamp in de stand voor het “grootlicht” staat of wanneer het grootlichtsignaal
  wordt gebruikt.
  Geeft het aantal toeren per minuut van de motor aan.

  a

  Overschrijd nooit het maximale toerental van de motor, zie pag. 41 (INRIJDEN).

  (\)

  LED-waarschuwingslampje oliereserve ( j )
  Waarschuwingslampje neutraalstand
  Dagteller
  Terugstelknop dagteller
  Kilometertotaalteller
  Snelheidsmeter

  Knippert wanneer de richtingaanwijzers in werking zijn.

  (q)

  (h)

  Licht op wanneer de zijstandaard is uitgeklapt.
  Licht op wanneer de hoeveelheid resterende olie in het reservoir 0,35 L bedraagt.
  Als het waarschuwingslampje oplicht, betekent dit dat de oliereserve wordt gebruikt;
  vul in dit geval onmiddellijk olie bij, zie pag. 29 (OLIERESERVOIR).

  a

  Licht op wanneer de versnelling in neutraal staat.
  Geeft het aantal kilometers van een bepaald traject aan. Zet hem op nul met de terugstelknop.
  Linksom draaien om de dagteller op nul te zetten.
  Geeft het totaal aantal gereden kilometers aan.
  Geeft de rijsnelheid aan.

  Geeft de temperatuur van de koelvloeistof in de motor aan,
  zie pag. 17 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Wanneer een temperatuur van 115°C ÷ 130°C (239°F ÷ 266°F) wordt aangegeven, moet u de motor afzetten en het koelvloeistofpeil controleren, zie
  pag. 32 (KOELVLOEISTOF).
  Voor het
  Als de maximum toegelaten temperatuur wordt overschreden afwisselen
  tussen de
  (130°C), kan de motor ernstige schade oplopen.

  a

  Als de aanduiding “///” op de display verschijnt, raadpleeg dan
  een officiële aprilia-dealer om de koelvloeistofthermistor en/of het elektrisch circuit te laten nakijken.
  Geeft het uur en de minuten aan, afhankelijk van de voorinstelling,
  zie pag. 17 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Geeft de accuspanning aan in volt,
  zie pag. 17 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Geeft de diverse tijden aan, afhankelijk van de voorinstelling,
  zie pag. 17 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  getoonde
  gegevens, zie
  pag. 17 (MULTIFUNCTIONELE
  COMPUTER). • Page 17

  -5,4)&5.#4)/.%,% #/-054%2
  LEGENDA
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)

  LAP toets
  )
  MODE toets (
  LOCK toets ( )
  START toets (
  )
  Bovenste afleeskader
  Onderste afleeskader

  BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
  ◆ Draai de contactschakelaar (7) in de
  stand “n”.
  ◆ Door steeds de
  -toets in te drukken
  verschijnen respectievelijk de volgende
  functies:

  TH2O
  Koelvloeistoftemperatuur in °C

  VBAT
  Accuspanning

  TIME
  Digitale klok

  LAP TIME
  Chronometer

  zien, en in het onderste kader de tijd (9).
  – Het kader knippert bij een temperatuur
  boven de 100°C, ook al is er een andere functie dan “TH2O” zichtbaar.
  – Beneden de 30°C geeft het afleeskader “×” af te lezen.
  Meetbereik 0 ÷ 130°C.

  a

  Als de maximum toegelaten temperatuur wordt overschreden
  (130°C), kan de motor ernstige
  schade oplopen.
  Als de aanduiding “///” op de display
  verschijnt, raadpleeg dan een officiële
  APRILIA-dealer om de koelvloeistofthermistor en/of het elektrisch circuit te laten nakijken.

  TH2O (temperatuur van de koelvloeistof)
  ◆ Als u één keer de
  -toets indrukt, dan
  krijgt u in het bovenste kader de temperatuur van het koelvloeistof (8) in °C te
  gebruik en onderhoud RS 125

  17 • Page 18

  VBAT (accuspanning)
  ◆ Als u de
  -toets twee maal indrukt, krijgt
  u de accuspanning (10) (in volt) te zien.
  Bij 4000 tpm en ingeschakeld dimlicht
  moet de spanning tussen 13 en 15 V liggen.
  In het onderste kader kunt u de tijd (11) aflezen.

  TIME (instellen van uren / minuten)
  Als u de -toets drie maal indrukt, verschijnen de uren en de minuten (12).  Om de gewenste tijd te programmeren,
  moet u als volgt te werk gaan:
  ◆ Druk toets in: de uren beginnen te
  knipperen.
  ◆ Druk toets
  in: het getal dat de uren
  aangeeft gaat omhoog.
  ◆ Om de minuten in te stellen, drukt u op
  de -toets. De cijfers van de minuten
  beginnen te knipperen.
  ◆ Door op toets
  te drukken, gaat het getal dat de minuten aangeeft omhoog
  U legt de ingestelde tijd vast door
  De middelste toets in te drukken.  18

  gebruik en onderhoud RS 125

  LAP TIME (chronometer)
  ◆ Als de
  -toets voor de vierde maal ingedrukt wordt, verschijnt de “LAP TIME”
  (13)-functie, waarmee de rondetijden
  vastgelegd en in het geheugen opgeslagen kunnen worden, om naar believen
  opgeroepen te worden. • Page 19

  Het gebruik van de “LAP TIME”-functie
  (alleen als de motorfiets wordt gebruikt
  op plaatsen waar geen verkeer is).
  ◆ Als u de chronometerfunctie wilt gebruiken, druk dan de -toets in.
  De “/” (LAP) verschijnt nu.
  ◆ Wilt u de chronometer in werking zetten,
  druk dan de “LAP” (1)-toets in op de linkerstuurhelft.
  ◆ Als u de rondetijd af wilt lezen, druk dan
  opnieuw de “LAP” (1)-toets in: de rondetijd blijft 15 seconden lang zichtbaar;
  daarna verschijnt de kloktijd weer.
  ◆ Als u de chronometerfunctie niet meer
  wilt gebruiken, druk dan de -toets in.

  Oproepen rondetijden (LAP MEMORY).
  ◆ Voor het afzonderlijk oproepen van de
  rondetijden drukt u de -toets in, waarna “ ” in beeld komt.
  ◆ Druk, als u de rondetijden wilt nakijken
  die in het geheugen zijn opgeslagen, de
  “LAP” (1)-toets in.
  De eerste rondetijd wordt dan aangegeven door “ ” , de tweede door “
   ”, enz.

  Het uitwissen van de gegevens die in
  het geheugen zijn opgeslagen.
  ◆ Druk voor het uitwissen van de gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen de -toets in, waarna “/ ” of
  “/ ” of “/ ”, enz. verschijnen.
  ◆ Houd nu de
  -toets ingedrukt en druk
  tegelijkertijd de “LAP” (1)-toets op de linkerstuurhelft in.
  Nu zijn de gegevens uitgewist.

  c

  U kunt maximaal 10 rondetijden
  aflezen. De laatste rondetijd verschijnt als “/ ”.

  gebruik en onderhoud RS 125

  19 • Page 20

  "%,!.'2)*+34% /.!&(!.+%,)*+% "%$)%.).'3%,%-%.4%.
  3) DIMLICHTSCHAKELAAR (b - a)
  Wanneer de lichtschakelaar in de stand “o” staat, zie pag. 21
  (BEDIENINGSELEMENTEN OP DE RECHTERSTUURHELFT): als de dimlichtschakelaar in de stand “a” staat,
  brandt het grootlicht; als hij in de stand “b” staat, brandt het
  dimlicht.
  3) DIMLICHTSCHAKELAAR (b - a) _
  In de stand “ b” branden de parkeerlichten, de dashboardverlichting en het dimlicht altijd.
  In de stand “ a” brandt het grootlicht.
  4) “LAP” DRUKKNOP (chronometer)
  Druk op deze knop om de chronometer van de multifunctionele computer te gebruiken.

  c

  Voor het instellen van de functies, zie pag. 17 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  "%$)%.).'3%,%-%.4%. /0 $%
  ,).+%234552(%,&4

  c

  De elektrische onderdelen werken enkel wanneer de
  contactschakelaar in de stand “n” staat.

  1) DRUKKNOP CLAXON ( f)
  De claxon treedt in werking wanneer de drukknop wordt ingedrukt.
  2) SCHAKELAAR RICHTINGAANWIJZERS (c)
  De schakelaar naar links zetten om aan te geven dat u links
  gaat afslaan; de schakelaar naar rechts drukken om aan te
  geven dat u rechts gaat afslaan. Op het midden van de schakelaar drukken om de richtingaanwijzer uit te zetten.

  20

  gebruik en onderhoud RS 125

  5) CHOKE-HENDEL (e)
  De choke voor het koud starten van de motor wordt in werking gesteld door de hendel “e” omlaag te draaien.
  Breng de hendel “e” weer in zijn oorspronkelijke stand om de
  choke uit te schakelen.
  6) DRUKKNOP GROOTLICHTSIGNAAL (a)
  U kan het grootlicht gebruiken om tegenliggers te verwittigen
  wanneer u inhaalt, bij gevaar of in een noodsituatie. • Page 21

  "%$)%.).'3%,%-%.4%. /0 $%
  2%#(4%234552(%,&4

  c

  De elektrische onderdelen werken enkel wanneer de
  contactschakelaar in de stand “n” staat.

  1) MOTORSTOPSCHAKELAAR (n - m)

  a

  Bedien de motorstopschakelaar “n dens gewoon rijden.

  m” niet tij-

  Dit is een veiligheids- of noodschakelaar.
  Met de schakelaar in de stand “n” kan de motor worden gestart;
  de motor wordt gestopt door de schakelaar in de stand “m” te
  zetten.
  Bij gestopte motor en met de contactschakelaar
  in de stand “n”, kan de accu ontladen worden.
  Wanneer de motorfiets tot stilstand is gekomen
  nadat de motor is gestopt, moet u de contactschakelaar
  in de stand “m” zetten.

  a

  2) KOPLAMPSCHAKELAAR (o - p - •)
  (niet voorzien op de _ versie)
  Wanneer de lichtschakelaar in de stand “•” staat, zijn de lichten uit; wanneer de schakelaar in de stand “p” staat, branden de parkeerlichten en de dashboardverlichting; wanneer
  de schakelaar in de stand “o” staat, branden de parkeerlichten, de dashboardverlichting en het dimlicht.
  Het grootlicht kan worden bediend met de dimlichtschakelaar,
  zie pag. 20 (BEDIENINGSELEMENTEN OP DE LINKERSTUURHELFT).
  3) STARTKNOP (r)
  Wanneer de startknop “r” wordt ingedrukt, doet de startmotor de motor draaien. Voor het starten, zie pag. 36 (STARTEN).
  gebruik en onderhoud RS 125

  21 • Page 22

  Stand

  De sleutel
  kan uit het
  contact worden getrokken.

  m

  De motor
  kan niet
  worden
  gestart en
  de lichten
  kunnen niet
  worden ontstoken.

  De sleutel
  kan uit het
  contact worden getrokken.

  n

  De motor
  kan worden
  gestart en
  de lichten
  kunnen worden ontstoken.

  De sleutel
  kan niet uit
  het contact
  worden
  getrokken.

  Stuurslot

  345523,/4

  De contactschakelaar (1) bevindt zich op
  de stuurkolomplaat.

  Draai de sleutel nooit in de stand
  “s” terwijl u rijdt, om te vermijden dat u de controle over de
  motorfiets verliest.

  c

  De sleutel bedient de contactschakelaar/het stuurslot, het zadelslot en het brandstoftankslot.
  Bij de motorfiets worden twee sleutels
  geleverd (één reservesleutel).

  22

  gebruik en onderhoud RS 125

  a

  BEDIENING
  Om het stuur te vergrendelen:
  ◆ Draai het stuur volledig naar links.
  ◆ Draai de sleutel in de stand “m”.
  ◆ Druk de sleutel in en draai hem in de
  stand “ s”.
  ◆ Trek de sleutel uit het contact.

  Uittrekken
  sleutel

  Het stuur is
  vergrendeld. Het is
  onmogelijk
  de motor te
  starten en
  de lichten te
  ontsteken.

  s
  #/.4!#43#(!+%,!!2

  Functie • Page 23

  (5,05)42534).'

  6!,(%,-(!!+
  Dankzij de valhelmhaak hoeft u niet langer uw
  helm of andere zaken met u mee te nemen
  telkens wanneer u de motorfiets achterlaat.

  a

  Rijd niet terwijl de helm aan de haak
  hangt, want dit kan uw veiligheid
  ernstig in het gedrang brengen.

  Ga als volgt te werk om de helm op te hangen:
  ◆ Demonteer het zadel van de rijder, zie
  pag. 56 (DEMONTEREN VAN HET ZADEL VAN DE RIJDER).
  ◆ Trek het oogje (1) van de kabel (2) uit de
  haak (3).
  ◆ Steek de kabel (2) door de vizieropening of
  door een lus die is voorzien op de helm.
  ◆ Steek het oogje (1) volledig in de haak (3).
  ◆ Plaats het zadel van de rijder terug en
  vergrendel het.

  (!.$3#(/%.

  '%2%%$3#(!033%4+!34*%
  Het handschoen-/gereedschapssetkastje
  bevindt zich onder het zadel van de rijder;
  u kunt er als volgt bij komen:
  ◆ Zet de motorfiets op de standaard.
  ◆ Demonteer het zadel van de rijder, zie
  pag. 56 (DEMONTEREN VAN HET ZADEL VAN DE RIJDER).
  De gereedschapsset (4) bevat:
  – Inbussleutels van 3, 5 mm
  – Steeksleutel van 10-13 mm
  – Bougiesleutel van 17-21 mm
  – Dubbele kruiskop-/4 mm inbussleutel
  – Gereedschapstasje

  6%2,%.'345+ 6//2
  !#(4%230!4"/2$
  (in de landen waar dit is vereist)
  Het verlengstuk van het achterspatbord (5)
  is bijzonder nuttig wanneer het wegdek nat
  is; het beperkt de hoeveelheid opspattend
  water van het achterwiel.

  c

  Het verlengstuk van het achterspatbord (5) wordt standaard geleverd in landen waar dit onderdeel wettelijk verplicht is.

  Max. toegestaan gewicht: 1,5 kg

  gebruik en onderhoud RS 125

  23 • Page 24

  30%#)!!, '%2%%$3#(!0 m
  Voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden is het raadzaam het volgende
  speciaal gereedschap te gebruiken (verkrijgbaar bij een officiële aprilia-dealer):

  Gereedschap

  Werkzaamheden

  Pag.

  Speciale
  dopsleutel (1)

  Afstelling van de
  koppelingspeling.

  30

  Demonteren van
  achterwiel.

  50

  Afstellen van de
  transmissieketting.

  52

  Demonteren van
  voorwiel.

  48

  Achterste
  standaard (2)
  Voorste
  standaard (3)

  Koppelingspennen De motorfiets op de
  achterstandaard
  achterstandaard zetten.
  (4)

  24

  gebruik en onderhoud RS 125

  45 • Page 25

  42!.3-)33)%/,)%

  "%,!.'2)*+34% /.$%2$%,%.

  Controleer het transmissieoliepeil om de
  4000 km (2500 mi), zie pag. 48 (CONTROLEREN VAN HET TRANSMISSIEOLIEPEIL EN BIJVULLEN).
  Ververs de transmissieolie na de eerste
  1000 km (625 mi) en daarna telkens om de
  12000 km (7500 mi), zie pag. 49 (VERVERSEN VAN DE TRANSMISSIEOLIE).

  "2!.$34/&

  a

  De brandstof die gebruikt wordt
  voor verbrandingsmotoren is uiterst ontvlambaar en kan in bepaalde omstandigheden explosief worden. Het is belangrijk dat het tanken en de
  onderhoudswerkzaamheden in een goed
  geventileerde ruimte gebeuren en met afgezette motor. Niet roken gedurende het
  tanken of in de nabijheid van benzinedampen; in elk geval absoluut contact
  mijden met open vlammen, vonken en
  elke andere warmtebron, om te voorkomen dat de brandstof vlam vat of explodeert. Verder moet u ook voorkomen dat
  er benzine uit de tankopening stroomt,
  aangezien ze vlam kan vatten bij contact
  met de gloeiende delen van de motor.
  Voor het geval per ongeluk benzine buiten de tank terechtkomt, moet u controleren of de plek waar de benzine is terechtgekomen geheel droog is en voor u gaat
  rijden moet u er zich van vergewissen dat
  er geen benzine op de hals van de benzinemond is achtergebleven.
  Loodvrije benzine zet uit onder invloed
  van zonnewarmte en zonnestraling. Vul de
  tank daarom nooit tot de rand. Mijd contact van benzine met de huid en inademing
  van dampen; zuig geen benzine op en
  breng de benzine niet over van één vat in
  een ander met behulp van een slang.

  c
  a

  Gebruik 75W-90 olie van hoge
  kwaliteit, zie pag. 81 (SMEERMIDDELENTABEL).
  LOOS BRANDSTOF NIET IN HET MILIEU.
  BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
  Gebruik uitsluitend superbenzine (4 Stars
  U), in overeenstemming met de norm
  DIN 51600, min. octaangetal 98
  (N.O.R.M.) en 88 (N.O.M.M.).
  2 ^ Gebruik uitsluitend loodvrije benzine, in overeenstemming met de norm DIN
  51607, min. octaangetal 95 (N.O.R.M.) en
  85 (N.O.M.M.).
  INHOUD BRANDSTOFTANK
  (reserve inbegrepen): 13 L
  TANKRESERVE: 3,5 L (mechanische reserve).
  Ga als volgt te werk om te tanken:
  ◆ Steek de sleutel (1) in het slot op de
  brandstofklep (2).
  ◆ Draai de sleutel rechtsom, trek eraan en
  open de brandstofklep.

  Olie kan leiden tot ernstige beschadiging van de huid bij dagelijkse en langdurige aanraking.
  Na gebruik van olie uw handen goed
  wassen.
  Loos de olie niet in het milieu.
  Bewaar de olie in een afgesloten vat en
  breng afgewerkte olie naar het benzinestation of naar een gemeentelijk verzamelpunt.
  Het is aangeraden latex handschoenen
  te gebruiken om onderhoudswerken uit
  te voeren.

  gebruik en onderhoud RS 125

  25 • Page 26

  a

  Zie er goed op toe dat de remschijven niet vettig of smerig
  zijn, in het bijzonder na uitvoering van onderhoudswerkzaamheden of
  controles.
  Controleer of de remleidingen niet gedraaid of versleten zijn.
  Let op dat geen water of stof per ongeluk in het remcircuit terechtkomt.
  Het is aangeraden latex handschoenen
  te gebruiken om onderhoudswerken uit
  te voeren.
  2%-6,/%)34/&
  AANBEVELINGEN

  c

  Deze motorfiets is uitgerust met
  schijfremmen vooraan en
  achteraan, met afzonderlijke hydraulische circuits.
  De volgende informatie heeft betrekking
  op slechts één remsysteem, maar geldt
  voor beide.

  a

  Plotselinge weerstand of verschillen in speling op de remhendel kunnen te wijten zijn aan
  onregelmatigheden in het hydraulische
  systeem.
  In geval van twijfel met betrekking tot
  het goed functioneren van het remsysteem en als u niet in staat bent de normale controles zelf uit te voeren, moet u
  te rade gaan bij uw officiële APRILIAdealer.

  26

  gebruik en onderhoud RS 125

  Als de remvloeistof in contact komt met
  de huid of de ogen, kan dit leiden tot
  ernstige irritatie.
  Was zeer grondig de delen van het
  lichaam die in contact zijn gekomen met
  de vloeistof. Raadpleeg een arts of een
  oogarts als de vloeistof in contact is gekomen met uw ogen.
  Loos remvloeistof niet in het milieu.
  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
  HOUDEN

  a

  Wanneer u de remvloeistof gebruikt, moet u erop letten dat u
  er niet mee morst op de plastic
  of gelakte delen, omdat deze door de
  vloeistof kunnen worden aangetast.

  3#()*&2%--%.

  a

  De remmen zijn de belangrijkste
  onderdelen voor uw veiligheid,
  dus moeten zij te allen tijde in
  perfecte staat verkeren; controleer ze
  voor elke rit.
  De remvloeistof moet eenmaal per jaar
  vervangen worden door een officiële
  APRILIA-dealer.
  Gebruik remvloeistof van het type dat is
  aangegeven in het smeerschema, zie
  pag. 81 (SMEERMIDDELENTABEL).
  Deze motorfiets is uitgerust met hydraulische schijfremmen vooraan en achteraan.
  Naarmate de remblokjes afslijten, neemt
  het vloeistofpeil af om de slijtage automatisch te compenseren.
  Het voorremvloeistofreservoir bevindt zich
  op de rechterstuurhelft, naast de bevestiging van de voorremhendel.
  Het achterremvloeistofreservoir bevindt
  zich onder het bovenste stuk van de kuip,
  op de rechterzijde van de motorfiets.
  Controleer regelmatig het remvloeistofpeil
  in de reservoirs, zie pag. 27 (VOORREM),
  pag. 28 (ACHTERREM), en de slijtage van
  de remblokjes, zie pag. 61 (CONTROLEREN VAN DE SLIJTAGE VAN DE REMBLOKJES). • Page 27

  a

  Vul nooit bij tot boven het “MAX”niveau.
  Enkel wanneer nieuwe remblokjes worden gebruikt, is het aangeraden
  het reservoir tot het “MAX”-niveau te
  vullen.
  Naarmate de remblokjes afslijten,
  neemt het vloeistofpeil af om de slijtage
  automatisch te compenseren.

  6//22%-  c

  Vermijd langdurige blootstelling
  van de remvloeistof aan lucht.
  De remvloeistof is hygroscopisch, d.w.z. het neemt bij contact met
  lucht het in de lucht aanwezige vocht
  op.
  Laat de remvloeistofhouder niet langer
  openstaan dan nodig tijdens het bijvullen.

  CONTROLE
  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.

  Zet de motorfiets op de standaard en
  draai het stuur volledig naar rechts.
  Controleer of het vloeistofpeil boven het
  “MIN”-streepje staat.
  Als de vloeistof niet tot aan het “MIN”streepje reikt, moet u bijvullen.

  BIJVULLEN

  a

  De remvloeistof kan uit het reservoir lopen. Bedien de voorremhendel niet als de dop van
  het remvloeistofreservoir los is of is
  verwijderd.

  Schroef de dop (1) los en verwijder hem.

  a  Verwijder de afdichting (2).

  c

  Schud niet met de motorfiets terwijl u het remvloeistofreservoir
  vult, om te vermijden dat vloeistof wordt
  gemorst.


  Vul het reservoir niet tot het “MAX”-niveau wanneer de remblokjes versleten
  zijn, om te vermijden dat de vloeistof
  naar buiten stroomt wanneer de remblokjes worden vervangen.


  Monteer de onderdelen opnieuw in omgekeerde volgorde.

  a

  Controleer de werking van de
  remmen. Neem zo nodig contact
  op met uw officiële APRILIA-

  dealer.

  Ingeval er teveel speling in de remhendel zit, u teveel elastische weerstand
  voelt of er lucht in het circuit is terechtgekomen, moet u contact opnemen met
  uw officiële APRILIA-dealer, omdat kan
  blijken dat het remsysteem ontlucht
  moet worden.

  Vul het reservoir (3) met remvloeistof, zie
  pag. 81 (SMEERMIDDELENTABEL), tot
  het voorgeschreven niveau tussen het
  “MIN”- en het “MAX”-streepje is bereikt.

  gebruik en onderhoud RS 125

  27 • Page 28
  Verwijder de afdichting (3).
  Vul met behulp van een spuit het remvloeistofr eservoir (1), z ie pag. 81
  (SMEERMIDDELENTABEL) tot het
  voorgeschreven niveau tussen het
  “MIN”- en het “MAX”-streepje is bereikt.

  a

  !#(4%22%-

  BIJVULLEN

  c

  De remvloeistof kan uit het reservoir lopen. Bedien de achterremhendel niet als de dop van
  het remvloeistofreservoir los is of is
  verwijderd.

  CONTROLE
  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.


  Laat de motorfiets rechtop staan, zodat
  de vloeistof in het reservoir (1) evenwijdig blijft met de dop (2).
  Controleer of het vloeistofpeil boven het
  “MIN”-streepje staat.
  Als de vloeistof niet tot aan het “MIN”streepje reikt, moet u bijvullen.

  a  Schroef de dop (2) los en verwijder hem.

  a

  Vermijd langdurige blootstelling
  van de remvloeistof aan lucht.
  De remvloeistof is hygroscopisch, d.w.z. het neemt bij contact met
  lucht het in de lucht aanwezige vocht
  op.
  Laat de remvloeistofhouder niet langer
  openstaan dan nodig tijdens het bijvullen.

  c

  Zorg dat de vloeistof in het reservoir evenwijdig met de rand
  blijft staan (in horizontale stand), zodat
  tijdens het bijvullen geen remvloeistof
  wordt gemorst.
  28

  gebruik en onderhoud RS 125

  Enkel wanneer nieuwe remblokjes worden gebruikt, is het aangeraden het reservoir tot het
  “MAX”-niveau te vullen.
  Naarmate de remblokjes afslijten,
  neemt het vloeistofpeil af om de slijtage
  automatisch te compenseren.
  Vul het reservoir niet tot het “MAX”-niveau wanneer de remblokjes versleten
  zijn, om te vermijden dat de vloeistof
  naar buiten stroomt wanneer de remblokjes worden vervangen.


  Monteer de onderdelen opnieuw in omgekeerde volgorde.

  a

  Controleer de werking van de
  remmen. Neem zo nodig contact
  op met uw officiële APRILIA-

  dealer.

  Ingeval er teveel speling in de remhendel zit, u teveel elastische weerstand
  voelt of er lucht in het circuit is terechtgekomen, moet u contact opnemen met
  uw officiële APRILIA-dealer, omdat kan
  blijken dat het remsysteem ontlucht
  moet worden. • Page 29

  /,)%2%3%26/)2
  Vul het oliereservoir elke 500 km (312 mi).
  De motorfiets is uitgerust met een afzonderlijke menginrichting waarin de benzine
  en de olie voor het smeren van de motor
  worden gemengd, zie pag. 81 (SMEERMIDDELENTABEL).
  De olievoorraad wordt aangegeven door
  het oplichten van het LED-waarschuwingslampje van de oliereserve “ j ” op het
  dashboard, zie pag. 15 (INSTRUMENTEN
  EN CONTROLELAMPJES).

  a

  Wanneer u de motorfiets zonder
  olie gebruikt, wordt er zware
  schade aan de motor toege-

  bracht.

  Als de olie in het oliereservoir is opgebruikt of als de olieleiding is verwijderd,
  neem dan contact op met een officiële
  APRILIA-dealer, die het systeem zal ontluchten.
  Dit is noodzakelijk, want als de motor
  draait terwijl er lucht in het oliecircuit
  aanwezig is, kan dit ernstige schade
  aan de motor veroorzaken.

  Vul het oliereservoir als volgt:
  Demonteer het zadel van de rijder, zie
  pag. 56 (DEMONTEREN VAN HET ZADEL VAN DE RIJDER).
  ◆ Verwijder de plug (1).


  INHOUD OLIERESERVOIR: 1,4 L
  RESERVE: 0,35 L

  a

  Na gebruik van olie uw handen
  goed wassen. Loos de olie niet
  in het milieu.

  BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

  !&34%,,%. 6!. $%
  3#(!+%,(%.$%,
  De positie van de schakelhendel kan worden afgesteld door middel van de stang
  (2). Ga hiervoor als volgt te werk:
  ◆ Draai de moeren (3, 4) los.
  ◆ Draai de stang en stel de hoogte van de
  schakelhendel af.
  ◆ Draai de moeren (3, 4) vast.
  De pen van de schakelhendel blijft gesmeerd dankzij de uitsparing en de twee
  keerringen.
  Bij het demonteren, de keerringen smeren
  en opletten dat ze niet worden beschadigd.

  gebruik en onderhoud RS 125

  29 • Page 30

  !&34%,,%. 6!. $% !#(4%22%Het rempedaal is ergonomisch geplaatst
  tijdens de assemblage van de motorfiets.
  Zo nodig kan de hoogte van het rempedaal
  worden bijgeregeld:
  ◆ Draai de borgmoer (1) los.
  ◆ Schroef de remstelmoer (2) volledig los.
  ◆ Schroef de borgmoer (3) volledig tegen
  de pompregelstang (4).
  ◆ Draai de pompregelstang (4) volledig
  vast en daarna 3-4 slagen losser.
  ◆ Schroef de remstelmoer (2) vast tot het
  rempedaal (5) op de gewenste hoogte
  staat.
  ◆ Vergrendel de remstelmoer (2) met de
  borgmoer (1).
  ◆ Draai de pompregelstang (4) los en laat
  hem contact maken met de pompzuiger.
  ◆ Draai de stang vast zodanig dat een minimale speling ontstaat van 0,5  1 mm
  tussen de pompregelstang (4) en de
  pompzuiger.
  30

  gebruik en onderhoud RS 125

  a

  Zorg dat er een zekere speling is
  tussen de remstelmoer en het
  contactpunt, om te voorkomen
  dat de rem in werking blijft en zodoende
  vroegtijdige slijtage van de remdelen
  veroorzaakt.
  Speling tussen de remstelmoer en het
  contactpunt: 0,5  1 mm.


  Vergrendel de pompregelstang met de
  borgmoer (3).

  a

  Controleer de werking van de
  rem.
  Neem zo nodig contact op met
  uw officiële APRILIA-dealer.
  Controleer na het afstellen of het wiel
  vrij draait met de rem onbediend.

  !&34%,,%. 6!. $% +/00%,).'
  Stel de koppeling af als de motor stopt of
  de neiging vertoont te versnellen wanneer
  de koppelingshendel wordt aangetrokken
  en de versnellingen worden ingeschakeld
  of als de koppeling slipt, wat leidt tot een
  vertraging in de versnelling in vergelijking
  met het toerental van de motor.
  Kleine afstellingen zijn mogelijk met de
  stelmoer (6):
  ◆ Trek het beschermingselement (7) weg.
  ◆ Zet de moer (8) los (door ze rechtsom te
  draaien).
  ◆ Draai aan de stelschroef (6) tot de speling op het uiteinde van de koppelingshendel ca. 10÷15 mm is (zie afbeelding).
  ◆ Zet de moer (8) vast (door ze linksom te
  draaien) en vergrendel de stelschroef (6).
  ◆ Controleer de speling op het uiteinde van
  de koppelingshendel.
  ◆ Plaats het beschermingselement terug • Page 31

  a
  c

  Neem contact op met uw officiële APRILIA-dealer als u er niet
  in slaagt de koppeling correct af
  te stellen of als de koppeling niet werkt
  zoals het hoort.
  Controleer of de koppelingskabel intact is: hij mag nergens geplet zijn en de isolatie mag nergens versleten zijn.


  (7).
  Als de stelschroef (6) volledig is vast- of
  losgeschroefd of als het niet mogelijk is om
  de speling correct af te stellen:
  ◆ Verwijder het beschermingselement (7).
  ◆ Draai de moer (8) volledig op de stelschroef (6).
  ◆ Draai de stelschroef (6) volledig vast.
  ◆ Verwijder het linker motorscherm, zie
  pag. 56 (VERWIJDEREN VAN DE ZIJMOTORSCHERMEN).
  ◆ Schroef de plug (9) los met een schroevendraaier (of een muntstuk) en verwijder ze.

  c

  De speciale sleutel (10) is verkrijgbaar bij elke officiële aprila-

  dealer.

  Draai de stelschroef (13) een halve slag
  losser; dit komt overeen met een speling
  van ca. 3÷4 mm van de hendel (14).
  Blokkeer de stelschroef (13) met de
  schroevendraaier (12) en draai met de
  speciale sleutel (10) de binnenste moer
  (11) vast.
  Draai de plug (9) opnieuw vast.
  Controleer de speling op het uiteinde van
  de koppelingshendel (10 ÷ 15 mm).
  Hermonteer het linker motorscherm.
  Start de motor, zie pag. 36 (STARTEN).
  Trek de koppelingshendel volledig aan
  en schakel in eerste versnelling.
  Controleer of de motor niet stopt, of de
  motorfiets niet de neiging vertoont te versnellen en of de koppeling niet slipt tijdens het versnellen of tijdens het rijden.

  Smeer de koppelingskabel regelmatig
  met een geschikt smeermiddel, zie
  pag. 81 (SMEERMIDDELENTABEL), om
  vroegtijdige slijtage en corrosie te vermijden.

  Steek de speciale sleutel (19) in en draai
  de binnenste moer (11) los.
  Steek een min-schroevendraaier (12) in
  de speciale sleutel (19) en draai de stelschroef (13) volledig vast.
  gebruik en onderhoud RS 125

  31 • Page 32

  +/%,6,/%)34/&

  a

  Gebruik de motorfiets niet als
  het koelvloeistofpeil onder het
  voorgeschreven minimum ligt.

  Controleer het koelvloeistofpeil om de
  1500 km (935 mi) en na lange ritten; vervang de koelvloeistof om de 24 maanden.

  a

  De koelvloeistof is giftig: slik ze
  niet in; als de koelvloeistof in
  contact komt met de huid of de
  ogen, kan dit leiden tot ernstige irritatie.
  Als de koelvloeistof in contact komt met
  de huid of de ogen, overvloedig spoelen
  met water en een arts raadplegen. Als
  de koelvloeistof wordt ingeslikt, het braken opwekken, mond en keel overvloedig spoelen met water en onmiddellijk
  een arts raadplegen.
  LOOS REMVLOEISTOF NIET IN HET MILIEU.
  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
  HOUDEN.
  Let op dat u geen koelvloeistof morst
  op de hete onderdelen van de motor: de
  vloeistof kan vlam vatten en onzichtbare vlammen veroorzaken.
  Het is aangeraden latex handschoenen
  te gebruiken om onderhoudswerken uit
  te voeren.

  32

  gebruik en onderhoud RS 125

  a

  Laat de koelvloeistof verversen
  door een officiële APRILIA-dealer.

  De koelvloeistof is samengesteld uit 50%
  water en 50% antivries. Dit mengsel is ideaal voor de meeste motortemperaturen en
  garandeert een goede bescherming tegen
  roest.
  Het is handig hetzelfde mengsel ook in de
  zomer te gebruiken, aangezien zo het verlies ten gevolge van verdamping tot een
  minimum wordt beperkt, zodat het niet nodig is zeer regelmatig bij te vullen.
  Op die manier neemt de aanwezigheid van
  minerale zoutresten in de radiator veroorzaakt door verdampt water af en is de goede werking van het koelsysteem verzekerd.
  Als de buitentemperatuur minder dan 0°C
  bedraagt, moet u het koelcircuit regelmatig
  controleren en zo nodig de concentratie
  van antivries verhogen (tot maximum
  60%).
  Gebruik voor de koeloplossing gedistilleerd
  water, om schade aan de motor te voorkomen.

  a

  Verwijder de dop van de expansietank niet als de motor nog
  heet is, aangezien de koelvloeistof onder druk staat en zeer warm is.

  CONTROLEREN EN BIJVULLEN

  a
  c

  Controleer het koelvloeistofpeil
  en vul de expansietank bij koude
  motor.  Zet de motor af en wacht tot hij is afgekoeld.
  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.

  Zet de brandstoftank omhoog, zie
  pag. 57 (OMHOOG ZETTEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK).
  Laat de motorfiets rechtop staan met de
  twee wielen op de grond. • Page 33

  "!.$%.
  Deze motorfiets is uitgerust met banden
  zonder binnenband.

  a

  Controleer regelmatig de bandenspanning bij kamertemperatuur, zie pag. 78 (TECHNISCHE
  GEGEVENS).
  Als de banden warm zijn, is de meting
  niet correct.
  In het bijzonder moet de bandenspanning vóór en na iedere lange rit gemeten worden.  Controleer of het vloeistofpeil in de expansietank (1) zich tussen de “MIN”- en
  “MAX”-streepjes bevindt (zie afbeelding).
  Indien dit niet het geval is, de vulplug (2)
  losdraaien en verwijderen.
  Vul de expansietank bij met koelvloeistof, zie pag. 81 (SMEERMIDDELENTABEL), tot het “MAX”-niveau bijna is bereikt. Vul niet bij tot boven dit niveau,
  anders kan de koelvloeistof naar buiten
  stromen terwijl de motor draait.
  Breng de vuldop (2) opnieuw aan.

  a

  In geval van overmatig verbruik
  van koelvloeistof of wanneer de
  tank leeg blijft, moet u controleren of er geen lekken zijn in het circuit.
  Laat eventuele lekken herstellen door
  een officiële APRILIA-dealer.

  Als de bandenspanning te hoog is, worden de oneffenheden in de weg waarop
  u rijdt niet opgevangen en daardoor
  overgebracht op het stuur, waardoor
  het rijcomfort in het gedrang komt en de
  wegligging in bochten afneemt.
  Als daarentegen de bandenspanning te
  laag is, komen de zijkanten van de banden onder grotere druk te staan en bestaat het gevaar dat de band over de
  rand van de velg glijdt of loskomt, waardoor u de controle over de motorfiets
  verliest. Ingeval u plots remt zouden de
  banden van de velg kunnen afschuiven.
  Bovendien zou de motorfiets uit de
  bocht kunnen schuiven.
  Controleer de staat van het bandenoppervlak en de slijtage, want als de
  banden in slechte staat zijn, hebben ze
  minder grip en neemt de bestuurbaarheid van de motorfiets af.

  Vervang de band wanneer hij versleten
  is of als er in het loopvlak een gat zit
  van meer dan 5 mm. Na het vervangen
  van een band, moeten de wielen uitgebalanceerd worden. Gebruik enkel het
  door APRILIA aanbevolen bandenformaat, zie pag. 78 (TECHNISCHE GEGEVENS).
  Zorg dat de banden altijd voorzien zijn
  van hun ventieldoppen, om te vermijden
  dat ze plots leeglopen. Vervanging, reparatie, onderhoud en uitbalanceren
  zijn zeer belangrijk en moeten worden
  uitgevoerd door bekwame technici met
  het juiste gereedschap.
  Om die reden is het raadzaam bovenstaande handelingen te laten uitvoeren
  door een officiële APRILIA-dealer.
  Nieuwe banden zijn mogelijk bedekt
  met een gladde laag: rijd voorzichtig tijdens de eerste kilometers. Smeer de
  banden niet in met vloeistoffen die daarvoor ongeschikt zijn.
  Als de banden oud zijn, kunnen ze zelfs
  als ze niet volledig afgesleten zijn hard
  worden en is het mogelijk dat een goede wegligging niet langer is verzekerd.
  In dit geval moet u de banden vervangen.
  MINIMALE DIEPTE BANDENPROFIEL
  voor: ..................................................2 mm
  achter: ...............................................2 mm

  gebruik en onderhoud RS 125

  33 • Page 34

  6%23)% -%4 !54/-!4)3#(%
  ,)#(4/.434%+).' e

  +!4!,94)3#(%
  '%,5)$$%-0%2 o A

  Motorfietsen die met dit systeem zijn uitgerust, zijn onmiddellijk herkenbaar, aangezien de lichten automatisch worden ontstoken zodra de contactschakelaar in de
  stand “n” wordt gedraaid.
  Daarom is geen lichtschakelaar voorzien.
  De lichten kunnen alleen worden gedoofd
  door de contactschakelaar in de stand “m”
  te draaien.
  Controleer voor u de motorfiets start of de
  dimlichtschakelaar in de stand “b” (voorste dimlicht) staat.

  Parkeer de motorfiets met katalysator niet in de nabijheid van
  droge struiken of op plaatsen
  waar kinderen kunnen komen, aangezien de katalysator tijdens het gebruik
  zeer hoge temperaturen bereikt; wees
  dus uiterst voorzichtig en vermijd elk
  contact totdat hij geheel is afgekoeld.

  a

  Het motorfiets met katalysator is voorzien
  van een geluiddemper met metalen katalysator van het type “platinum-rhodium tweeweg”.
  Deze dient voor de oxidatie van de CO
  (koolmonoxide) en van de HC (onverbrande koolwaterstoffen) die zich in de uitlaatgassen bevinden.
  Deze verbindingen worden omgezet in respectievelijk kooldioxide en stoom.
  Gebruik geen loodhoudende
  benzine, want deze vernietigt de
  katalysator.

  a

  34

  gebruik en onderhoud RS 125 • Page 35

  2)#(4,)*.%. 6//2 '%"25)+

  a

  Voer voor het vertrek steeds een
  voorafgaande controle uit om na
  te gaan of de motorfiets juist en
  veilig functioneert (zie de tabel met
  “CONTROLES VOORAF” hierna). Het
  niet uitvoeren van deze controles kan
  leiden tot ernstige letsels of schade aan
  de motorfiets.
  Aarzel niet raad te vragen aan uw officiële APRILIA-dealer ingeval u iets niet
  begrijpt i.v.m. de werking van bepaalde
  bedieningselementen of als u bepaalde
  onregelmatigheden vermoedt of vaststelt.
  Een controle vergt weinig tijd en verhoogt de veiligheid aanzienlijk.

  #/.42/,%3 6//2!&
  Controle

  Pagina

  Voorste en achterste schijfremmen

  Onderdeel

  Controleer de werking, de stationaire speling van de
  bedieningshendels en het vloeistofpeil en kijk of er geen
  lekken zijn. Vul zo nodig het vloeistofreservoir bij.

  26, 27
  28, 59

  Gashendel

  Controleer of hij soepel werkt en of hij volledig kan worden open- en dichtgedraaid, bij alle standen van het
  stuur. Zo nodig bijstellen en/of smeren.

  60

  Smeerolie/transmissieolie

  Controleren en/of zo nodig bijvullen.

  Wielen/banden

  Controleer het loopvlak van de banden, de bandenspanning, slijtage en eventuele beschadiging.

  33

  Remhendels

  Controleer of ze goed werken. Zonodig de scharnierpunten smeren en de speling bijstellen.

  30

  Stuur

  Controleer of het stuur soepel draait, zonder speling.  Koppeling

  De stationaire speling op het uiteinde van de koppelingshendel moet ongeveer 10÷15 mm bedragen; de
  koppeling moet werken zonder haperen en/of slippen.

  30, 31

  Zijstandaard

  Controleer of hij goed werkt en of de veerspanning hem
  weer in de normale stand brengt. Zo nodig scharnierpunten en draaiende delen smeren. Controleer of de veiligheidsschakelaar op de zijstandaard correct werkt.

  67, 68

  Bevestigingselementen

  Controleer of de bevestigingselementen niet loszitten.
  Stel ze zo nodig af of draai ze aan.  Transmissieketting

  Controleer de speling.

  Brandstoftank

  Controleer het brandstofpeil en vul zonodig bij. Controleer het circuit op lekken en verstopping.

  25, 55, 73

  Koelvloeistof

  Het koelvloeistofpeil in de expansietank moet tussen het
  “MIN”- en het “MAX”-streepje liggen.

  32, 33

  Lichten, waarschuwingslampjes,
  claxon en elektrische onderdelen

  Controleer de goede werking van akoestische en visuele
  voorzieningen. In geval van defect de lampjes vervangen
  of het defect repareren.

  63÷72

  29, 46, 47

  52, 53

  gebruik en onderhoud RS 125

  35 • Page 36

  34!24%.

  a

  Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, dat uiterst giftig is bij inademing. Start de motorfiets niet
  in een gesloten of slecht geventileerde
  ruimte.
  Het niet opvolgen van deze raadgevingen kan leiden tot bewusteloosheid of
  zelfs tot de dood door verstikking.

  c

  Met de motorfiets op de zijstandaard kan de motor enkel worden gestart als de versnelling in neutraal staat; als u in dit geval de
  versnellingen probeert in te schakelen,
  stopt de motor.
  Met de zijstandaard opgetrokken kan de
  motor worden gestart met de versnelling in neutraal of met de versnelling ingeschakeld en de koppelingshendel
  aangetrokken.

  36

  gebruik en onderhoud RS 125
  Laat de standaard opgetrokken.
  Ga op de motorfiets zitten.
  Zet de hendel van het brandstofkraantje
  (1) in de stand “ON”.
  Verdraai de sleutel (2) en zet de contactschakelaar in de stand “n”.
  Blokkeer minstens één wiel door een van
  de remhendels aan te trekken.
  Zet de motor in neutraal (groen waarschuwingslampje “q” licht op).
  Zet de motorstopschakelaar (3) in de
  stand “n”.
  Zorg dat de lichtschakelaar (4) in de
  stand “•” staat.
  _ Zorg dat de dimlichtschakelaar (5) in
  de stand “b” staat.
  Als de motorfiets wordt gestart met koude motor, draai dan de choke-hendel
  “e” (6) omlaag.

  c

  Om de accu niet nodeloos te belasten, mag u de startknop “r”
  niet langer dan vijftien seconden ingedrukt houden.
  Als de motor binnen deze tijdspanne
  niet start, wacht dan tien seconden en
  druk de startknop “r” nogmaals in.


  Druk de startknop “r” (7) in zonder gas
  te geven en laat hem los zodra de motor
  start.

  a

  Als het LED-waarschuwingslampje oliereserve “j” oplicht,
  betekent dit dat de oliereserve
  wordt gebruikt; vul in dit geval onmiddellijk olie bij, zie pag. 29 (OLIERESERVOIR).
  Druk de startknop “r” (7) niet in
  terwijl de motor draait, want zo
  kunt u de startmotor beschadigen.

  a • Page 37

  STARTEN MET KOUDE MOTOR
  Wanneer de omgevingstemperatuur laag
  is (ongeveer 0°C), is het soms moeilijk de
  motor bij de eerste poging aan de gang te
  krijgen.
  In dit geval:
  ◆ Draai de choke-hendel “e” (6) naar omlaag.
  ◆ Blijf minstens tien seconden lang op de
  startknop “r” (7) drukken en draai tegelijk zachtjes aan de gashendel.  Houd minstens één remhendel aangetrokken en geef geen gas vóór u vertrekt.

  a

  Rijd niet weg met een koude motor.
  Om de uitstoot van vervuilende
  stoffen en het brandstofverbruik te beperken, moet u de motor eerst laten
  warm draaien door gedurende de eerste
  kilometers met lage snelheid te rijden.


  Draai de choke-hendel “e” (6) omhoog
  wanneer de motor is opgewarmd.

  STARTEN MET EEN ’VERZOPEN’
  MOTOR
  Als de startprocedure niet correct wordt uitgevoerd of als er teveel brandstof in de
  aanzuigleidingen en in de carburateur zit,
  kan de motor verzuipen.
  Een verzopen motor moet als volgt gereinigd worden:
  ◆ Voer de eerste negen stappen van de
  startprocedure uit.
  ◆ Draai de choke-hendel “e” (6) omlaag.
  ◆ Druk gedurende enkele seconden op de
  startknop “ r” (7) (waardoor de motor
  stationair draait) met de gashendel volledig open (Pos. A).

  Op het moment dat de motor start
  De gashendel (8) loslaten.
  Draai de choke-hendel “e” (6) naar omhoog.
  Als het stationaire toerental onstabiel
  is, moet u regelmatig zachtjes aan de
  gashendel (8) draaien.
  Als de motor niet start
  Wacht enkele seconden en herhaal de
  startprocedure.
  STARTEN NA EEN LANGE PERIODE
  VAN STILSTAND
  Laat na een lange periode van stilstand de
  startmotor ongeveer tien seconden lang
  draaien zonder gas te geven, zodat de
  vlotterkamer zich kan vullen.
  Om de motor te starten, draait u de
  gashendel zachtjes wat open en voert u de
  startprocedure uit.

  gebruik en onderhoud RS 125

  37 • Page 38

  6%242%++%. %. 2)*$%.

  a

  Deze motorfiets is een bijzonder
  krachtige machine en moet geleidelijk aan en met de grootste
  zorg worden ingereden.
  Plaats geen voorwerpen voor het voorste stuk van de kuip.

  c

  Lees voor u vertrekt aandachtig
  het hoofdstuk “veilig rijden”, zie
  pag. 5 (VEILIG RIJDEN).
  Als de “normale” hoeveelheid brandstof is opgebruikt tijdens het rijden, zet
  dan de hendel van het brandstofkraantje (1) in de stand “RES” om de brandstofreserve te gebruiken.
  Brandstofreserve: 3,5 L (mechanische
  reserve).

  a

  Wanneer u zonder duopassagier
  rijdt, moeten de voetsteunen van
  de passagier ingeklapt zijn.
  Houd tijdens het rijden uw handen aan
  de handvatten en uw voeten op de voetsteunen.
  NEEM NOOIT EEN ANDERE DAN DE
  AANGEGEVEN RIJHOUDINGEN AAN.
  Als u een duopassagier meeneemt, zeg
  hem/haar dan dat hij/zij niet in de weg
  gaat zitten tijdens het manoeuvreren.

  38

  gebruik en onderhoud RS 125

  Vertrekken:
  Stel de hoek van de achteruitkijkspiegels
  juist in.  a

  Tracht uzelf vertrouwd te maken
  met het gebruik van de achteruitkijkspiegels met de motorfiets in
  rusttoestand. De spiegel is convex,
  waardoor voorwerpen verder weg lijken
  dan ze in werkelijkheid zijn. De spiegels
  geven een “breedhoekbeeld” en enkel
  door ervaring kan u de afstand tot achteropkomende voertuigen correct inschatten.


  Rijd de eerste kilometers met gematigde
  snelheid, zodat de motor kan opwarmen.  Laat de gashendel (2) los (Pos. A) en
  trek bij stationaire motor de koppelingshendel (3) volledig aan.
  Schakel in eerste versnelling door het
  schakelpedaal (4) omlaag te drukken.
  Laat de remhendel los (aangetrokken tijdens het starten).

  a

  Bij het vertrek kan het abrupt
  loslaten van de koppelingshendel ertoe leiden dat de motor stilvalt of dat de motorfiets gaat schokken.
  Nooit plots of te sterk versnellen wanneer u de koppelingshendel loslaat, om
  te voorkomen dat de koppeling gaat
  “slippen” (trage ontkoppeling) of dat
  het voorwiel van de grond komt (steigeren) (snelle ontkoppeling). • Page 39

  Terugschakelen moet gebeuren in de volgende situaties:
  ◆ Wanneer u een helling afrijdt of wanneer
  u remt, om het remeffect te versterken
  door de compressie van de motor.
  ◆ Wanneer u een helling oprijdt, als de ingeschakelde versnelling niet is aangepast aan de snelheid (hoge versnelling,
  gematigde snelheid) en het toerental van
  de motor daalt.  Laat de koppelingshendel (3) langzaam
  los en geef tegelijk gas door zachtjes aan
  de gashendel (2) te draaien (Pos. B).
  De motorfiets zet zich in beweging.

  a

  Overschrijd nooit het aanbevolen toerental, zie pag. 41 (INRIJDEN).  Verhoog de snelheid door zachtjes aan
  de gashendel (2) te draaien (Pos. B),
  zonder het aanbevolen toerental te overschrijden, zie pag. 41 (INRIJDEN).

  Schakel als volgt de tweede versnelling in:

  a

  Ga snel te werk.
  Rijd nooit met een te laag toerental.

  Laat de gashendel (2) (Pos. A) los, trek
  de koppelingshendel (3) aan en zet de
  schakelhendel (4) omhoog. Laat de
  koppelingshendel (3) los en versnel.
  Herhaal de laatste twee handelingen en
  schakel in hogere versnellingen.

  a

  Als het LED-waarschuwingslampje oliereserve “j” oplicht,
  betekent dit dat de oliereserve
  wordt gebruikt; vul in dit geval onmiddellijk olie bij, zie pag. 29 (OLIERESERVOIR).

  a

  Schakel de versnellingen één
  voor één in; wanneer met meer
  dan één versnelling tegelijk
  wordt teruggeschakeld, is het mogelijk
  dat het maximale toerental (wegrijsnelheid) wordt overschreden.
  Laat vóór en tijdens het terugschakelen
  de gashendel los.
  Schakel als volgt terug:
  Laat de gashendel (2) (Pos. A) los.
  Trek zo nodig de remhendels geleidelijk
  aan en vertraag de snelheid van de motorfiets.
  ◆ Trek de koppelingshendel (3) aan en
  druk de schakelpedaal (4) omlaag om terug te schakelen.
  ◆ Laat de remhendels los indien u ze heeft
  aangetrokken.
  ◆ Laat de koppelingshendel los en versnel
  geleidelijk.  gebruik en onderhoud RS 125

  39 • Page 40

  a

  Draai de gashendel niet herhaaldelijk en zonder onderbreking
  open en dicht om te vermijden
  dat u per ongeluk de controle over de
  motorfiets verliest.
  Als u moet remmen, laat u de gashendel
  los en trekt u beide remmen aan, zodat
  de druk op de remdelen gelijkmatig
  wordt verdeeld en de snelheid zonder
  stoten vermindert.
  Door enkel de voorrem of enkel de achterrem aan te trekken neemt de remkracht gevoelig af en bestaat het gevaar
  dat één wiel blokkeert, waardoor de motorfiets zijn grip op de baan verliest.
  Als u op een helling stopt, moet u de
  gashendel volledig loslaten en enkel de
  remmen gebruiken om de motorfiets
  stabiel te houden.
  Als u de motor gebruikt om de motorfiets stabiel te houden, bestaat het risico dat de koppeling oververhit raakt.

  40

  gebruik en onderhoud RS 125

  a

  Voor u een bocht neemt, snelheid minderen of remmen en de
  bocht met matige en constante
  snelheid nemen of lichtjes versnellen;
  rem niet op het laatste moment: de motorfiets raakt dan heel waarschijnlijk
  aan het slippen.
  Door voortdurend gebruik van de remmen in afdalingen kunnen de wrijvingsvlakken oververhit raken, waardoor de
  remkracht afneemt.
  Maak gebruik van de motorcompressie
  en schakel terug door beide remmen afwisselend te gebruiken.
  Nooit een helling met afgezette motor
  afrijden!
  Bij nat wegdek of een slechte grip
  (sneeuw, ijs, modder, enz.) moet u met
  matige snelheid rijden en plots remmen
  of manoeuvres die kunnen leiden tot het
  verlies van de grip op de weg of tot een
  val vermijden.

  a

  Let zeer goed op ieder obstakel
  of een verandering in het wegdek.
  Oneffen wegen, wielsporen, putdeksels,
  wegmarkeringen, metalen platen ter
  aanduiding van wegenwerken kunnen
  bij regen uiterst glad worden.
  Om die reden moeten al deze obstakels
  zeer voorzichtig worden omzeild, ervoor zorgend dat u zonder schokken
  rijdt en de motorfiets niet onnodig laat
  overhellen.
  Gebruik bij verandering van rijstrook of
  rijrichting altijd tijdig de richtingaanwijzers en vermijd bruuske en gevaarlijke
  manoeuvres.
  Schakel de richtingaanwijzers uit zodra
  u van richting bent veranderd.
  Wees uiterst voorzichtig wanneer u andere voertuigen inhaalt of zelf ingehaald
  wordt.
  Bij regenval kan het watergordijn veroorzaakt door grote voertuigen de zichtbaarheid verminderen; door de luchtverplaatsing kan u de controle over de
  motorfiets verliezen. • Page 41

  ).2)*$%.
  Het inrijden van de motor is van het grootste belang met het oog op een correcte
  werking van de motorfiets.
  Rijd zoveel mogelijk op hellingen en/of
  bochtige wegen, zodat de motor, de ophanging en de remmen een doelmatige inrijperiode ondergaan.
  Rij tijdens het inrijden met wisselende snelheid. Op die manier worden de onderdelen
  eerst “belast” en dan “ontlast” en kunnen
  de motoronderdelen afkoelen. Hoewel het
  belangrijk is dat tijdens het inrijden de motoronderdelen worden belast, mag u hierin
  niet overdrijven.

  c

  Pas na een inrijperiode van
  1500 km (937 mi) mag u optimale
  prestaties verwachten van de motorfiets.
  Houd u aan de volgende regels:
  ◆ De gashendel niet plots volledig opendraaien bij lage snelheid; dit geldt zowel
  tijdens als na de inrijperiode.
  ◆ Rem tijdens de eerste 100 km (62 mi)
  voorzichtig en vermijd bruusk en langdurig remmen. Op die manier kunnen de
  blokjes op de remschijf rustig inlopen.
  ◆ Tijdens de eerste 800 km (500 mi) nooit
  met een toerental van meer dan
  6000 tpm (rpm) rijden.

  a

  Na de eerste 1000 km (625 mi)
  moeten de controles aangeduid in
  de kolom “Na het inrijden” van het
  ONDERHOUDSSCHEMA worden uitgevoerd, zie pag. 44 (ONDERHOUDSSCHEMA), om letsels bij uzelf of andere personen en/of schade aan de motorfiets te
  vermijden.
  Tussen de eerste 800 km (500 mi) en
  1600 km (1000 mi) mag u sportiever rijden, de snelheid variëren en slechts enkele seconden de maximale acceleratie
  gebruiken, om zo een beter inlopen van
  de onderdelen te verzekeren; nooit met
  een toerental van meer dan 9000 tpm
  (rpm) rijden (zie tabel).
  Na de eerste 1600 km (1000 mi) mag u
  betere prestaties verwachten van de motor; evenwel nooit het maximale toerental van 11000 tpm (rpm) overschrijden.
  Maximaal toerental tijdens
  de inrijperiode
  Aantal km (mi)

  tpm (rpm)

  0÷800 (0÷500)

  6000

  800÷1600 (500÷1000)

  9000

  meer dan1600 (1000)

  11000

  34/00%.

  a

  Vermijd indien mogelijk bruusk
  stoppen, plots vertragen en remmen op het laatste moment.  Laat de gashendel los (1) (Pos. A), trek
  de remmen geleidelijk aan en schakel tegelijk terug om snelheid te minderen, zie
  pag. 38 (VERTREKKEN EN RIJDEN).
  Ga, zodra de snelheid is geminderd, als
  volgt te werk vóór u de motorfiets stopt:
  ◆ Trek de koppelingshendel (2) aan om te
  voorkomen dat de motor stilvalt.
  Wanneer de motorfiets tot stilstand is gekomen:
  ◆ Zet de motor in neutraal (groen waarschuwingslampje “q” licht op).
  ◆ Laat de koppelingshendel los.
  ◆ Houd in geval van kortstondig halt houden minstens één rem aangetrokken.

  gebruik en onderhoud RS 125

  41 • Page 42

  2!!$'%6).'%. 4%2
  6//2+/-).' 6!. $)%&34!,

  0!2+%2%.

  a

  Parkeer de motorfiets op een
  stevige en effen ondergrond om
  te voorkomen dat hij omvalt.
  De motorfiets niet tegen een muur zetten of plat op de grond leggen.
  Zorg dat de motorfiets en in het bijzonder de gloeiende delen ervan geen gevaar vormen voor personen en kinderen. Laat de motorfiets niet onbeheerd
  achter met de motor aan of met het
  sleuteltje nog in de contactschakelaar.
  Ga niet op de motorfiets zitten terwijl hij
  op de standaard staat.

  Stop de motorfiets, zie pag. 41 (STOPPEN).
  Zet de motorstopschakelaar (1) in de
  stand “m”.
  Draai de sleutel (2) en zet de contactschakelaar (3) in de stand “m”.
  Zet de hendel van het brandstofkraantje
  (4) in de stand “OFF”.

  42

  gebruik en onderhoud RS 125  Zet de motorfiets op de standaard, zie
  onder (DE MOTORFIETS OP DE STANDAARD ZETTEN).

  a

  Laat de sleutel nooit in het contact steken.  Laat het sleuteltje NOOIT in het contact zitten en gebruik altijd het stuurslot.
  Parkeer de motorfiets op een veilige
  plaats, indien mogelijk in een garage of op
  een bewaakte plaats.
  Gebruik indien mogelijk een extra anti-diefstalvoorziening.
  Zorg dat alle documenten in orde zijn en
  dat u uw kentekenbewijs op zak heeft.
  Noteer uw persoonlijke gegevens en uw
  telefoonnummer op dit blad, om de identificatie van de eigenaar te vergemakkelijken
  ingeval de motorfiets na diefstal wordt
  teruggevonden.
  FAMILIENAAM: .........................................

  Vergrendel het stuur, zie pag. 22
  (STUURSLOT) en trek de sleutel uit het
  contact.

  NAAM: .......................................................

  DE MOTORFIETS OP DE STANDAARD
  ZETTEN
  ◆ Neem het linker handvat (5) en de passagiersriem (6) vast.
  ◆ Druk tegen de zijstandaard met uw rechtervoet en klap hem volledig uit (7).
  ◆ Kantel de motorfiets tot de standaard op
  de grond rust.
  ◆ Draai het stuur volledig naar links.

  ...................................................................

  c

  Zorg dat de motorfiets stabiel
  staat.

  ADRES: .....................................................

  c

  TELEFOONNR.: .......................................
  In vele gevallen worden gestolen
  motorfietsen geïdentificeerd aan
  de hand van de gegevens in het gebruik
  en onderhoudsboekje. • Page 43

  /.$%2(/5$

  a

  Brandgevaar.
  Houd brandstof en andere ontvlambare substanties uit de
  buurt van de elektrische onderdelen.
  Voor u begint met om het even welke
  vorm van onderhoud of inspectie van de
  motorfiets, moet u de motor afzetten, de
  sleutel uit het contact trekken, wachten
  tot de motor en de uitlaat zijn afgekoeld
  en indien mogelijk de motorfiets op een
  stevige en effen ondergrond optillen met
  speciaal daartoe bestemd gereedschap.
  Controleer vóór u begint of de ruimte
  waarin u werkt goed geventileerd is.
  Blijf uit de buurt van de gloeiende delen
  van de motor en van het uitlaatsysteem,
  om brandwonden te vermijden.

  a

  Ondersteun geen mechanische
  onderdelen of ander onderdeel
  van de motorfiets met de mond:
  geen van de onderdelen is voor consumptie geschikt; sommige zijn schadelijk voor de gezondheid of zelfs giftig.

  a

  Indien niet expliciet anders vermeld, moet u voor de montage
  van de onderdelen de stappen
  voor demontage in omgekeerde volgorde herhalen.
  Het is aangeraden latex handschoenen
  te gebruiken om onderhoudswerken uit
  te voeren.

  Routineonderhoud kan gewoonlijk worden
  uitgevoerd door de gebruiker, maar vereist
  soms specifiek gereedschap en specifieke
  technische kennis.
  Neem voor periodiek onderhoud, hulp of
  technisch advies contact op met een officiële aprilia-dealer, die u een snelle en degelijke service garandeert.
  Vraag uw officiële aprilia-dealer om de
  motorfiets op de weg te testen na een reparatie of periodiek onderhoud.
  Voer in ieder geval zelf de “Controles vooraf” uit na een onderhoudsbeurt, zie pag. 35
  (CONTROLES VOORAF).

  gebruik en onderhoud RS 125

  43 • Page 44

  /.$%2(/5$33#(%-!
  WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN
  DOOR DE officiële APRILIA-dealer (DIE
  OOK KUNNEN WORDEN UITGEVOERD
  DOOR DE GEBRUIKER).
  Legenda
  = controleren en schoonmaken, afstellen, smeren of indien nodig vervangen;
  = schoonmaken;
  = vervangen;
  = afstellen.

  
  
  
  

  c

  Voer de onderhoudswerkzaamheden vaker uit als u de motorfiets gebruikt in regenachtige en stoffige gebieden of op geaccidenteerd
  terrein.

  44

  gebruik en onderhoud RS 125

  Onderdeel

  Om de 4000
  Na het inrijden
  km (2500 mi) of
  [1000 km (625 mi)]
  12 maanden

  Accu - Klembevestiging Elektrolytpeil
  Bougie
  Luchtfilter
  Koppelingspeling
  Lichtsysteem
  Remvloeistof
  Koelvloeistof
  Smeeroliepeil

  

  Transmissieolie

  

  Koplamp richten - werking
  Stationair motortoerental
  Wielen/banden en
  bandenspanning
  Spanning en smering
  aandrijfketting
  Slijtage van de voorste en
  achterste remblokjes


  

  

  
  
  

  Om de 8000 km
  (5000 mi) of 24
  maanden

    
  
  
  
  

  

  

  om de 1500 km (935 mi): 
  om de 500 km (312 mi): 
  om de 12000 km
  
  (7500 mi): 
  

  

  om de 1000 km (625 mi): 
  om de 500 km (312 mi): 

  

  om de 2000 km (1250 mi):  • Page 45

  WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN
  DOOR DE officiële APRILIA-dealer.
  Legenda
  = controleren en schoonmaken, afstellen, smeren of indien nodig vervangen;
  = schoonmaken;
  = vervangen;
  = afstellen.

  
  
  
  

  c

  Voer de onderhoudswerkzaamheden vaker uit als u de motorfiets gebruikt in regenachtige en stoffige gebieden of op geaccidenteerd
  terrein.

  Onderdeel
  Achterste schokdemper
  Carburateur
  Bedieningskabels en
  bedieningselementen
  Eenheid RAVE _
  Wielcentrering
  Stuurlagers en stuurspeling
  Wiellagers
  Remschijven
  Algemene werking van de motorfiets
  Remsystemen
  Koelsysteem
  Remvloeistof
  Koelvloeistof
  Vorkolie en oliepakking
  Zuiger en voeringen
  Kilometertellerbesturing
  Wielen/banden en bandenspanning
  Aanhaalkoppel moeren, bouten,
  schroeven
  Uitlaatpijp (behalve versie met
  katalysator)
  LED-waarschuwingslampje oliereserve
  Eindoverbrenging (ketting, kroonwiel,
  pignon)
  Brandstofleiding
  Leiding remsysteem
  Olieleiding menger
  Koppelingslijtage
  Uitlaatklep _

  Na het inrij- Om de 4000
  Om de 8000
  den [1000 km km (2500 mi) km (5000 mi)
  (625 mi)] of 12 maanden of 24 maanden


  
  
  

  

    

  

  
  
  
  


  
  

  

  

  

  

  

  

  jaarlijks: 
  om de 2 jaar: 
  om de 12000 km (7500 mi): 
  om de 8000 km (5000 mi): / om de 16000 km
  (10000 mi): 


  
  
  

  

    

    

  

    

  
  
  
  
  +

  om de 4 jaar: 
  om de 4 jaar: 
  om de 4 jaar:   gebruik en onderhoud RS 125

  45 • Page 46

  )$%.4)&)#!4)%'%'%6%.3
  Het is aan te raden het frame- en het motornummer te noteren in de daarvoor bestemde ruimte in dit boekje.
  Het framenummer kan van pas komen bij
  de aankoop van reserveonderdelen.

  c

  Het veranderen van de identificatienummers kan leiden tot
  zware straffen en administratieve sancties. Met name het veranderen van het
  framenummer leidt tot een onmiddellijke nietigverklaring van het kenteken.

  46

  gebruik en onderhoud RS 125

  MOTORNUMMER
  Het motornummer is links op de bovenkant
  van het carter ingeslagen.

  FRAMENUMMER
  Het framenummer is op de rechterkant van
  het balhoofd ingeslagen.

  Motornr.

  Framenr. • Page 47

  $% -/4/2&)%43 /0 $%
  !#(4%234% 34!.$!!2$ :%44%.
  m


  ★ Schroef de pen (1) & in de daarvoor

  bestemde zitting op de achtervork en
  draai ze vast.

  c

  Roep de hulp in van een andere
  persoon om de motorfiets in verticale stand te houden met de twee wielen op de grond.

  Lijn de twee huizen op de standaard (2)
  uit met de twee pennen (1) op de motorfiets.
  Steun met één voet op de achterkant
  van de standaard (3).
  Druk de standaard (3) omlaag tot het
  einde van zijn slag (zie afbeelding).

  $% -/4/2&)%43 /0 $% 6//234%
  34!.$!!2$ :%44%. m  Zet de motorfiets op de achterste standaard OPT, zie pag. 47 (DE MOTORFIETS OP DE ACHTERSTE STANDAARD ZETTEN m).
  Lijn de twee uiteinden van de standaard
  (4) uit met de twee gaten (5) in de onderste stukken van de voorvork.
  Steun met één voet op de voorkant van
  de standaard (6).
  Druk de standaard (6) omlaag tot het
  einde van zijn slag (zie afbeelding).

  gebruik en onderhoud RS 125

  47 • Page 48

  GA ALS VOLGT TE WERK

  c

  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.  #/.42/,%2%. 6!. (%4
  42!.3-)33)%/,)%0%), %.
  ")*65,,%.
  Lees aandachtig pag. 25 (TRANSMISSIEOLIE) en pag. 43 (ONDERHOUD).
  Controleer het transmissieoliepeil om de
  4000 km (2500 mi), vervang de olie na de
  eerste 1000 km (625 mi) en daarna telkens
  om de 12000 km (7500 mi), zie pag. 49
  (VERVERSEN VAN DE TRANSMISSIEOLIE).

  48

  gebruik en onderhoud RS 125

  Zet de motor af en laat hem minstens
  tien minuten afkoelen, zodat de olie naar
  het carter kan terugstromen en afkoelen.
  Verwijder het linker motorscherm, zie
  pag. 56 (VERWIJDEREN VAN DE ZIJMOTORSCHERMEN).
  Laat de motorfiets rechtop staan, met
  beide wielen op de grond.

  c

  Als u nalaat bovenstaande stappen uit te voeren, bestaat de
  kans op een verkeerde meting van het
  peil.


  Controleer of het oliepeil zich tussen één
  vierde (MIN) en de helft (MAX) van de
  hoogte van het glas (1) bevindt.

  c

  Het oliepeil mag nooit de helft
  van de hoogte van het glas overschrijden of onder één vierde zakken. In
  het eerste geval zal de overtollige olie
  uit het carter stromen; in het tweede geval kan de motor ernstige schade oplopen.

  BIJVULLEN
  Als bijvullen nodig is, ga dan als volgt te
  werk:
  ◆ Schroef de vuldop (2) los en verwijder
  hem.
  ◆ Giet een kleine hoeveelheid olie in het
  carter en wacht ongeveer één minuut,
  zodat de olie gelijkmatig in het carter kan
  stromen.
  ◆ Controleer of het oliepeil zich tussen één
  vierde (MIN) en de helft (MAX) van de
  hoogte van het glas (1) bevindt.
  ◆ Is dit niet het geval, voeg dan opnieuw
  kleine hoeveelheden olie toe en controleer het peil opnieuw door het glas (1),
  tot het voorgeschreven niveau (MAX) is
  bereikt.
  ◆ Schroef na het bijvullen de vuldop (2)
  weer op het carter en draai hem vast.

  a

  Draai de vulplug stevig vast en
  controleer of er geen lekken zijn.

  Controleer regelmatig of er geen
  olieverlies is ten gevolge van een lekkende pakking van het carterdeksel.
  Bij de eerste beurt dienen de schroeven
  van dit deksel te worden gecontroleerd.
  Gebruik de motorfiets niet met onvoldoende smering of met vervuilde of verkeerde olie, aangezien dit de slijtage
  van de bewegende delen zal versnellen
  en onherstelbare defecten kan veroorzaken. • Page 49  6%26%23%. 6!. $%
  42!.3-)33)%/,)%
  Lees aandachtig pag. 25 (TRANSMISSIEOLIE) en pag. 43 (ONDERHOUD).
  Controleer het transmissieoliepeil om de
  4000 km (2500 mi), ververs de olie na de
  eerste 1000 km (625 mi) en daarna telkens
  om de 12000 km (7500 mi).
  ◆ Start de motor, zie pag. 36 (STARTEN) en
  laat hem gedurende enkele minuten stationair draaien, om de wegstroming van olie
  tijdens het aftappen te vergemakkelijken.

  c

  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.  Zet de motor af en laat hem minstens
  tien minuten afkoelen, zodat de olie naar
  het carter kan terugstromen en afkoelen.

  a

  Wa nneer de moto r is o pgewarmd, bevat hij hete olie; daarom moet u, om brandwonden te
  vermijden, zeer voorzichtig zijn tijdens
  het uitvoeren van de hierna beschreven
  stappen.  Verwijder het linker motorscherm, zie
  pag. 56 (VERWIJDEREN VAN DE ZIJMOTORSCHERMEN).
  Laat de motorfiets rechtop staan, met
  beide wielen op de grond.
  Plaats een maatbeker (1) met een inhoud van minimum 700 cm# onder de aftapplug (2).
  Draai de aftapplug (2) los en verwijder
  ze.
  Draai de vulplug (3) los en verwijder ze.
  Laat de olie af en laat hem gedurende
  enkele minuten in de maatbeker (1)
  druppelen.
  Verwijder de metaalresten van de magneet van de aftapplug (2).

  Controleer de afdichtring van de aftapplug (2) en vervang hem indien nodig.
  ◆ Schroef de aftapplug (2) in en draai ze
  vast.
  Aanhaalkoppel voor aftapplug (2):
  27 Nm (2,7 kgm).
  ◆ Giet ongeveer 600 cm# transmissieolie
  door de vulopening (3), zie pag. 81
  (SMEERMIDDELENTABEL).
  ◆ Draai de vulplug (3) vast.
  ◆ Start de motor, zie pag. 36 (STARTEN)
  en laat hem gedurende ongeveer één
  minuut stationair draaien, zodat het
  transmissieoliecircuit zich kan vullen.
  Controleer het oliepeil en vul zo nodig bij,
  zie pag. 48 (CONTROLEREN VAN HET
  TRANSMISSIEOLIEPEIL EN BIJVULLEN).

  a

  Draai de vulplug en de aftapplug
  stevig vast en controleer of er
  geen lekken zijn.

  Controleer regelmatig of er geen olieverlies is ten gevolge van een lekkende
  pakking van het carterdeksel.
  Bij de eerste beurt dienen de schroeven
  van dit deksel te worden gecontroleerd.
  Gebruik de motorfiets niet met onvoldoende smering of met vervuilde of verkeerde olie, aangezien dit de slijtage
  van de bewegende delen zal versnellen
  en onherstelbare defecten kan veroorzaken.

  gebruik en onderhoud RS 125

  49 • Page 50

  6//27)%,

  a

  Het demonteren en opnieuw
  monteren van het voorwiel kan
  een probleem zijn voor personen
  zonder enige ervaring terzake. Neem zo
  nodig contact op met een officiële APRI

  LIA-dealer.
  Als u deze handelingen zelf wilt verrichten, moet u zich aan de volgende richtlijnen houden.
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).
  Let op dat u tijdens het demonteren en
  monteren van het wiel de remleidingen,
  de schijven en de remblokjes niet beschadigt.

  c

  Gebruik voor het demonteren
  van het voorwiel de daarvoor bestemde voorste en achterste standaard
  &.
  50

  gebruik en onderhoud RS 125

  DEMONTEREN
  Zet de motorfiets op de achterste standaard, zie pag. 47 (DE MOTORFIETS
  OP DE ACHTERSTE STANDAARD
  ZETTEN m).
  ◆ Zet de motorfiets op de voorste standaard,
  zie pag. 47 (DE MOTORFIETS OP DE
  VOORSTE STANDAARD ZETTEN m).


  a

  Controleer of de motorfiets stabiel staat.  Vraag aan iemand om het stuur recht te
  houden in rijpositie, zodat het stuur geblokkeerd is.

  Aanhaalkoppel voor remklauwschroef
  (1): 22 Nm (2,2 kgm).
  Draai de twee schroeven (1) waarmee
  de voorremklauw (2) is bevestigd los en
  verwijder ze.
  Trek de remklauw (2) los van de schijf,
  maar laat ze op de leiding (3) zitten.

  a

  Trek nooit de voorremhendel aan
  nadat de remklauw is gedemonteerd; anders kunnen de remklauwzuigers uit hun houders schieten,
  waardoor de remvloeistof zou wegstromen. Neem als dit gebeurt contact op
  met uw officiële APRILIA-dealer, die het
  nodige onderhoud zal verrichten.
  Aanhaalkoppel voor schroef (4):
  80 Nm (8 kgm).

  Draai de schroef (4) los en verwijder ze
  door eerst de afstandsring weg te nemen.
  ★ Draai de twee schroeven (5) van de
  wielasklem iets losser.
  Plaats een steun (6) onder de band, zodat het wiel in positie blijft nadat het is
  losgemaakt.
  Trek de wielas (7) uit vanaf de linkerzijde.
  Verwijder het wiel door het langs voren
  uit te trekken en neem de afstandsring
  (8) weg.
  Maak de kilometertellerbesturing (9) los. • Page 51  Plaats het wiel tussen de vorkpoten op
  de steun (6).

  a

  Gevaar voor letsel. Gebruik
  nooit uw vingers om de gaten uit
  te lijnen.  MONTEREN
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).


  Breng een laag smeervet aan over de
  volledige lengte van de wielas (7), zie
  pag. 81 (SMEERMIDDELENTABEL).

  a

  Let tijdens het monteren op dat u
  de remleiding, de schijf en de
  remblokjes niet beschadigt.  Plaats het lipje (10) van de kilometertellerbesturing (9) in de daarvoor bestemde
  zitting op de wielnaaf.

  c

  De afstandsring (8) moet zo worden aangebracht dat de zijde
  met de grootste diameter naar de rechter vorkpoot wijst.


  Plaats de afstandsring (8) in de houder
  op het wiel.

  Verplaats het wiel zodanig dat het gat in
  het midden van het wiel op één lijn staat
  met de gaten in de vork.
  ◆ Steek de wielas (7) volledig in.
  ◆ Breng de afdichtingsring aan en draai de
  schroef (4) met de hand vast.
  ◆ Houd de wielas (7) in positie.
  ◆ Draai de schroef (4) goed vast.
  Aanhaalkoppel voor schroef (4):
  80 Nm (8 kgm).

  a


  Ga voorzichtig te werk, om beschadiging van de remblokjes te
  voorkomen.

  Breng de remklauw (2) in de schijf en
  plaats hem zodanig dat de bevestigingsgaten van de remklauw en de gaten op
  de steun op één lijn staan.

  a

  Bij het hermonteren van de remtang moet u de borgschroeven
  van de tang vervangen door
  twee schroeven (1) van hetzelfde type.

  Druk met aangetrokken voorrem herhaaldelijk op het stuur, om zo de vork
  naar beneden te drukken. Op die manier
  worden de vorkpoten gelijnd.
  ★ Draai de twee schroeven (5) van de
  wielasklem vast.

  Aanhaalkoppel voor wielasklemschroef
  (5): 12 Nm (1,2 kgm).
  Verwijder de voorstandaard &, zie
  pag. 47 (DE MOTORFIETS OP DE
  VOORSTE STANDAARD ZETTEN m).
  Verwijder de achterstandaard &, zie
  pag. 47 (DE MOTORFIETS OP DE
  ACHTERSTE STANDAARD ZETTEN
  m).

  a

  Knijp na het monteren de voorrem herhaaldelijk dicht om te
  zien of het remsysteem goed
  werkt.

  Controleer de uitlijning van het wiel.
  Laat het aanhaalmoment, de uitlijning
  en de uitbalancering van het wiel nakijken door uw officiële APRILIA-dealer, om
  ongelukken te voorkomen die ernstige
  letsels bij uzelf of bij anderen zouden
  kunnen veroorzaken.  Schroef de twee bevestigingsschroeven
  (1) van de remklauw in en draai ze vast.
  Aanhaalkoppel voor remklauwschroef
  (1): 22 Nm (2,2 kgm).

  gebruik en onderhoud RS 125

  51 • Page 52

  !#(4%27)%,

  a

  Het demonteren en opnieuw
  monteren van het achterwiel kan
  een probleem zijn voor personen
  zonder enige ervaring terzake. Neem zo
  nodig contact op met een officiële
  APRILIA-dealer.

  c

  Gebruik voor het demonteren
  van het achterwiel de daarvoor
  bestemde achterste standaard &.

  Laat vóór het uitvoeren van onderstaande handelingen de motor en de uitlaatdemper afkoelen tot kamertemperatuur, om brandwonden te vermijden.

  DEMONTEREN
  ◆ Zet de motorfiets op de achterste standaard, zie pag. 47 (DE MOTORFIETS
  OP DE ACHTERSTE STANDAARD
  ZETTEN m).
  Aanhaalkoppel voor wielmoer (1):
  100 Nm (10 kgm).
  ◆ Draai de moer (1) los en verwijder ze door
  eerst de afdichtingsring weg te nemen.
  ◆ Plaats een steun (2) onder de band, zodat het wiel in positie blijft nadat het is
  losgemaakt.
  ◆ Trek de wielas (3) uit vanaf de rechterzijde.

  a

  Controleer de positie van de
  rechter (4) en linker (5) kettingspanners, om ze nadien correct te
  kunnen hermonteren.

  Als u deze handelingen zelf wilt verrichten, moet u zich aan de volgende richtlijnen houden.
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).

  Let op dat u tijdens het demonteren en opnieuw monteren van
  het wiel de remleiding, de schijf
  en de remblokjes niet beschadigt.
  52

  gebruik en onderhoud RS 125

  c  Neem de rechter (4) en linker (5) kettingspanners los.

  c

  Haal de aandrijfketting (6) van
  het kettingwiel (7).
  Draai het wiel door en haal de transmissieketting (6) van het kettingwiel (7).
  Trek het wiel langs achteren uit de achtervork, hierbij voorzichtig de schijf uit de
  remklauw trekkend.

  a

  Trek nooit de achterrem aan nadat het wiel is gedemonteerd;
  anders kunnen de remklauwzuigers uit hun houders schieten, waardoor de remvloeistof zou wegstromen.
  Neem als dit gebeurt contact op met uw
  officiële APRILIA-dealer, die het nodige
  onderhoud zal verrichten.

  c

  Controleer de positie van de afstandsringen (8) en (9), om ze
  nadien correct te kunnen hermonteren. • Page 53


  Plaats de linker (5) en rechter (4) kettingspanners in de juiste positie in hun zittingen op de vork.
  Smeer de wielas (3) gelijkmatig in met
  een laagje smeervet.
  Steek de wielas (3) volledig in vanaf de
  linkerzijde.

  c

  Controleer of de wielas (3) volledig in het wiel steekt, met de kop
  in de voorziene houder op de linker kettingspanner (5).
  Neem de linker afstandsring (8) uit.
  Neem de rechter afstandsring (9) uit.

  OPNIEUW MONTEREN
  De buitenste zittingen van de wielnaaf
  lichtjes smeren.  c

  De linker en rechter afstandsringen (8, 9) niet verwisselen.  Plaats de linker (8) en rechter (9) afstandsring in hun juiste houders op het
  wiel.

  a

  Controleer alvorens het wiel opnieuw te monteren of de steunplaat (10) van de remklauw (11)
  correct geplaatst is; de gleuf van de
  plaat moet in de voorziene aanslagpen
  (12) aan de binnenkant van de linkerpoot van de achtervork passen.
  Breng de schijf voorzichtig in de remklauw.  Plaats het wiel tussen de achtervorkpoten op de steun (2).

  a

  Uw vingers niet tussen de ketting en het kettingwiel steken.

  a

  Gevaar voor letsel.
  Gebruik nooit uw vingers om de
  gaten uit te lijnen.  Draai het wiel door en leg de transmissieketting (6) rond het kettingwiel (7).

  Beweeg het wiel naar achteren tot het
  gat in het midden van het wiel en de gaten op de achtervork op één lijn staan.
  Draai de steunplaat (10), met de remklauw (11) en de draaipen op de aanslagpen (12), tot ze is uitgelijnd met de
  gaten.

  c

  De linker en rechter kettingspanners (4, 5) niet verwisselen.
  Breng de afdichtingsring aan en draai de
  moer (1) met de hand vast.
  Controleer de kettingspanning, zie pag. 54
  (TRANSMISSIEKETTING).
  Draai de moer (1) vast.

  Aanhaalkoppel voor wielmoer (1):
  100 Nm (10 kgm).

  a

  Trek na het hermonteren enkele
  malen de achterremhendel aan
  en controleer of het remsysteem
  goed werkt.
  Controleer de uitlijning van het wiel.
  Laat het aanhaalmoment, de uitlijning
  en de uitbalancering van het wiel nakijken door uw officiële APRILIA-dealer, om
  ongelukken te voorkomen die ernstige
  letsels bij uzelf of bij anderen zouden
  kunnen veroorzaken.

  gebruik en onderhoud RS 125

  53 • Page 54

  42!.3-)33)%+%44).'
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).
  De motorfiets is uitgerust met een ketting
  met ringschalm.
  Zorg bij het demonteren en hermonteren
  van de ketting dat de klem (1) van de ringschalm met de open zijde tegenovergesteld aan de rijrichting is gericht (zie afbeelding).

  a

  Als de ketting te slap staat, kan
  ze van het kettingwiel aflopen,
  wat vaak leidt tot ongevallen of
  zware schade aan de motorfiets.
  Controleer regelmatig de speling en regel eventueel bij, zie hiernaast (REGELEN). Laat indien nodig de ketting vervangen door een officiële APRILIAdealer, die zal zorgen voor een degelijke
  en snelle service.

  54

  gebruik en onderhoud RS 125

  a

  Als de onderhoudswerkzaamheden niet correct worden uitgevoerd, kan dit leiden tot voortijdige slijtage van de ketting en/of schade
  aan de tandwielen. Voer het onderhoud
  vaker uit als u de motorfiets in veeleisende omstandigheden of op stoffige en/of
  modderige wegen gebruikt.
  CONTROLEREN VAN DE SPELING
  Controleer de speling als volgt:
  ◆ Zet de motor af.
  ◆ Zet de motorfiets op de standaard.
  ◆ Zet de schakelhendel in neutraal.
  ◆ Controleer of de verticale speling, op een
  punt in het midden tussen het voor - en
  achtertandwiel in het onderste deel van de
  ketting, ongeveer 25  35 mm bedraagt.
  ◆ Verrijd de motorfiets, om de verticale
  speling van de ketting ook te kunnen
  controleren wanneer het wiel draait; de
  speling moet constant blijven tijdens alle
  draaibewegingen van het wiel.

  a

  Als er op bepaalde delen van de
  ketting een grotere speling is,
  wijst dit erop dat sommige schakels beschadigd of vastgevreten zijn;
  neem in dit geval contact op met een officiële APRILIA-dealer. Om het risico op
  vastgevreten schakels te vermijden, moet
  de ketting regelmatig worden gesmeerd,
  zie pag. 55 (REINIGING EN SMERING).
  Als de speling overal even groot is, maar
  meer of minder dan 25  35 mm bedraagt,
  moet u ze afstellen, zie onder (REGELEN).

  c

  REGELEN
  Gebruik voor het afstellen van
  de ketting de achterste standaard &.
  Als na controle blijkt dat de kettingspanning moet worden geregeld, doe dit dan als
  volgt:
  ◆ Zet de motorfiets op de achterste standaard & , zie pag. 47 (DE MOTOR- • Page 55

  a

  Smeer de ketting regelmatig,
  vooral als bepaalde delen droog
  of roestig zijn. De beschadigde
  of vastgevreten schakels moeten gesmeerd en gerepareerd worden.
  Als dat niet mogelijk is, moet u contact
  opnemen met een officiële APRILIAdealer, die de ketting zal vervangen.

  FIETS OP DE ACHTERSTE STANDAARD ZETTEN m).
  Draai de moer (2) volledig los.

  c

  Voor de wielcentrering zijn vaste
  merktekens (3-4) voorzien, die
  zichtbaar zijn in de houders van de kettingspanners op de achtervorkpoten,
  voor de wielas.  Draai de twee borgmoeren (5) los.
  Draai aan de stelmoeren (6) en regel de
  kettingspanning, ervoor zorgend dat de
  merktekens (3-4) correct geplaatst zijn
  op beide zijden van de motorfiets.
  ◆ Draai de twee borgmoeren (5) vast.
  ◆ Draai de moer (2) vast.
  Aanhaalkoppel voor wielmoer:
  100 Nm (10 kgm).
  ◆ Controleer de speling van de ketting, zie
  pag. 54 (CONTROLEREN VAN DE
  SPELING).

  CONTROLEREN VAN DE SLIJTAGE
  VAN DE KETTING, HET VOOR - EN
  ACHTERTANDWIEL
  Controleer vervolgens de ketting, het voor
  - en achtertandwiel en ga na of ze geen
  van de volgende mankementen vertonen:
  ◆ Beschadigde rollen.
  ◆ Losse bouten.
  ◆ Droge, verroeste, afgeplatte of vastgevreten schakels.
  ◆ Extreme slijtage.
  ◆ Extreme slijtage of beschadiging van de
  tanden van de tandwielen

  a

  Controleer de kettingspanrol (7) op slijtage.
  Controleer tot slot de slijtage van de beschermschoen van de achtervork.

  REINIGING EN SMERING

  a

  Wees uiterst voorzichtig bij het
  afstellen, smeren, reinigen en
  vervangen van de ketting.

  Smeer de ketting om de 500 km (312 mi)
  en telkens wanneer nodig.
  Smeer de ketting met een vetspray voor
  kettingen of met SAE 80W-90 olie.
  Reinig de ketting nooit met een waterspuit,
  stoom, water onder druk en licht ontvlambare oplosmiddelen.

  Indien de kettingrollen beschadigd zijn en/of de bouten loszitten moet het volledige kettingelement worden vervangen (voor - en
  achtertandwiel en ketting).

  gebruik en onderhoud RS 125

  55 • Page 56

  $%-/.4%2%. 6!. (%4 :!$%,
  6!. $% 2)*$%2


  Zet de motorfiets op de standaard.
  Steek de sleutel (1) in het slot (2).
  Draai de sleutel (1) linksom.
  Zet het zadel (3) omhoog en verwijder het.
  Verwijder de flap (4).

  c

  Bij het hermonteren:
  Controleer voor het omlaag zetten en vergrendelen van het zadel of u de sleutel niet in het handschoenen-/gereedschapssetkastje hebt
  laten liggen.

  Plaats de flap (4) correct.
  Steek de achterste lipjes (6) van het zadel in de daarvoor bestemde zittingen
  (zie afbeelding).
  Plaats de koppeling (5) in haar zitting,
  zet het zadel omlaag en druk er op tot
  het slot vastklikt.

  56

  gebruik en onderhoud RS 125

  a

  Controleer alvorens te vertrekken of het zadel (3) goed op zijn
  plaats zit en is vergrendeld.

  6%27)*$%2%.
  6!. $% :)*-/4/23#(%2-%.
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).

  a

  Wacht tot de motor en de uitlaatdemper volledig zijn afgekoeld.


  Zet de motorfiets op de standaard.
  Schroef de vier schroeven (7) los en verwijder ze.
  Maak de twee elektrische aansluitingen
  (8) van de richtingaanwijzer los.
  Schroef de twee onderste schroeven (9)
  los en verwijder ze.  Voor het linker motorscherm: schroef
  de twee achterste schroeven (10) los en
  verwijder ze.
  Voor het rechter motorscherm: schroef
  de achterste schroef (11) los en verwijder
  ze.
  Schroef de vier schroeven (12) los en
  verwijder ze.

  a

  Behandel de plastic en gelakte
  delen voorzichtig, om te vermijden dat deze worden bekrast of
  beschadigd.


  Verwijder het zijmotorscherm (13). • Page 57

  /-(//' :%44%.
  6!. $% "2!.$34/&4!.+
  Lees aandachtig pag. 25 (BRANDSTOF)
  en pag. 43 (ONDERHOUD).

  a

  Brandgevaar.
  Wacht tot de motor en de uitlaatdemper volledig zijn afgekoeld.

  Brandstofdampen zijn schadelijk voor
  uw gezondheid.
  Controleer vóór u begint of de ruimte
  waarin u werkt goed geventileerd is.
  Adem geen brandstofdampen in.
  Rook niet en gebruik geen open vuur.
  Zet de hendel van het brandstofkraantje
  (1) in de stand “OFF”.
  Demonteer het zadel van de rijder, zie
  pag. 56 (DEMONTEREN VAN HET ZADEL VAN DE RIJDER).
  Schroef de schroef (2) los en verwijder
  ze en neem de ring weg.
  Verwijder de steunstang van de brandstoftank (3) uit zijn verankeringszittingen.
  Zet het voorste deel van de brandstoftank (4) omhoog en steek de stang
  (3) in zoals getoond op de afbeelding.

  LAAT BRANDSTOF NIET IN HET MILIEU
  TERECHTKOMEN.

  gebruik en onderhoud RS 125

  57 • Page 58

  ,5#(4&),4%2
  Reinig het luchtfilter om de 4000 km
  (2500 mi) of om de 12 maanden en vervang het om de 8000 km (5000 mi) of vaker als de motorfiets wordt gebruikt op stoffige of natte wegen.
  Het luchtfilter kan gedeeltelijk worden gereinigd nadat met de motorfiets op dergelijke wegen is gereden.

  a

  Een gedeeltelijke reiniging van
  het filter betekent niet dat de vervanging van het filter zelf kan
  worden overgeslagen of uitgesteld.

  DEMONTAGE
  Zet de brandstoftank omhoog, zie
  pag. 57 (OMHOOG ZETTEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK).
  ◆ Schroef de twee schroeven (1) los en
  verwijder ze.
  ◆ Schroef de twee schroeven (2) los en
  verwijder ze en neem de moeren onder
  de schroeven weg.
  ◆ Verwijder het filterhuisdeksel (3).
  ◆ Verwijder het filterelement (4) samen
  met de roosters (5).


  a

  Dek de opening af met een schone doek om te voorkomen dat
  vreemd materiaal via de aanzuigleidingen binnendringt.

  REINIGING
  Reinig het filterelement (4) met zuivere,
  niet-ontvlambare oplosmiddelen of met
  oplosmiddelen met een hoog verdampingspunt en laat het goed drogen.
  ◆ Breng een filterolie of een dikke olie
  (SAE 80W-90) aan over het volledige oppervlak van het filterelement en knijp het
  vervolgens samen om de overtollige olie
  te laten weglopen.


  c

  Het filterelement (4) moet goed
  doordrenkt zijn, maar mag niet
  druipen.
  VERVANGEN
  Vervang het filterelement (4) door een
  nieuw element van hetzelfde type.  58

  gebruik en onderhoud RS 125 • Page 59

  #/.42/,%2%. 6!. $% 6//2
  %.
  $% !#(4%2/0(!.').'

  a

  Laat het vervangen van de olie
  van de voorvork over aan een officiële APRILIA-dealer, die een
  snelle en degelijke service garandeert.
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).

  Laat de vorkolie verversen om de
  12000 km (7500 mi).
  Voer om de 8000 km (5000 mi) de volgende controles uit:
  ◆ Pomp de vork herhaaldelijk op en neer
  door met dichtgeknepen voorrem op het
  stuur te drukken.
  De vering moet soepel zijn en er mogen
  geen oliesporen op de vorkpoten te zien
  zijn.
  ◆ Controleer de bevestiging van alle delen
  en de goede staat van de verbindingen
  van de voor- en de achterophanging.

  a

  Neem in geval van mankementen of als u de hulp van een specialist wenst, contact op met uw
  officiële APRILIA-dealer.

  gebruik en onderhoud RS 125

  59 • Page 60

  a

  Verdraai de stelmoer (1) met één
  slag per keer.
  Test de motorfiets herhaaldelijk
  op de weg tot de optimale afstelling is
  verkregen.
  Stelmoer (1) Vastschroe- Losschroeven
  ven

  !#(4%2/0(!.').'
  De achterophanging bestaat uit een schokdemper met veer, die is vastgemaakt op
  het frame door middel van dempingsblokken en op de achtervork door middel van
  hefboomsystemen. Voor het instellen van
  het weggedrag van de motorfiets, is de
  schokdemper voorzien van een moer (1),
  voor het afstellen van de voorbelasting van
  de veer (2).

  c

  Het rijgedrag van de motorfiets
  kan worden aangepast door de
  hoogte van het voorste deel te verstellen.
  Neem voor dit soort afstelling contact
  op met een officiële APRILIA-dealer.

  60

  gebruik en onderhoud RS 125

  AFSTELLEN VAN DE ACHTERSTE
  SCHOKDEMPER
  De standaardinstelling van de achterste
  schokbreker is geschikt voor de meeste rijcondities bij lage of hoge snelheid, met een
  beperkte of een maximale belasting. De instelling kan evenwel ook worden aangepast
  aan het specifieke gebruik van de motorfiets.

  a

  De moer mag niet verder dan 25
  mm vanaf het begi n van de
  draad worden geschroefd (zie afbeelding). Als deze grens wordt overschreden, zal zelfs de geringste oneffenheid in het wegdek plotse schokken
  veroorzaken.
  ◆ Draai de stelmoer (1) aan (afstelling van
  de voorbelasting van de veer van de
  schokdemper) (zie tabel).

  Functie

  Verhoging
  van de
  voorbelasting
  van de veer

  Weggedrag

  De motorfiets De motorfiets
  is harder
  is zachter
  afgeveerd
  afgeveerd

  Aanbevolen
  wegdek

  Effen of
  normale
  wegen

  Opmerkingen Rijder en
  passagier

  Verlaging
  van de
  voorbelasting
  van de veer

  Oneffen
  wegen
  Rijder alleen • Page 61

  #/.42/,%2%. 6!. $% 3,)*4!'%
  6!. $% 2%-",/+*%3
  Lees aandachtig pag. 26 (REMVLOEISTOF - aanbevelingen), pag. 26
  (SCHIJFREMMEN), pag. 43 (ONDERHOUD).
  De volgende informatie heeft betrekking
  op één remsysteem, maar geldt voor
  beide.
  Controleer de slijtage van de remblokjes
  na de eerste 1000 km (625 mi) en daarna
  om de 2000 km (1250 mi).
  De slijtage van de remblokjes hangt af van
  het gebruik, de rijstijl en de staat van het
  wegdek.

  a

  Controleer de slijtage van de
  remblokjes in het bijzonder voor
  elke rit.

  Voor een snelle controle van de slijtage
  van de remblokjes gaat u als volgt te werk:
  ◆ Zet de motorfiets op de standaard.
  ◆ Voer een visuele controle van de dikte
  van het wrijvingsmateriaal uit door tussen de remklauw en de blokjes te kijken.
  Kijk:
  – vanaf de onderzijde, op de voorkant,
  voor de voorremklauwen (1);
  – vanaf de onderzijde, op de achterkant,
  voor de achterremklauw (2).

  a

  Overmatige slijtage van de remvoering zou contact van het metalen steunvlak van de remblokjes met de schijf veroorzaken, met een
  metaalachtig geluid en vonkvorming
  door de remklauw als gevolg; de efficiëntie van de remmen, de veiligheid en
  de staat van de remschijf zouden daardoor negatief worden beïnvloed.


  Als de dikte van het wrijvingsmateriaal
  (zelfs maar van één remblokje) ongeveer
  tot 1 mm is afgenomen, moet u beide
  blokjes vervangen.
  – Voorremblokje (3).
  – Achterremblokje (4).

  a

  Laat de remblokjes vervangen
  door uw officiële APRILIA-dealer.

  gebruik en onderhoud RS 125

  61 • Page 62

  !&34%,,%. 6!. $% '!3(%.$%,
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).
  De speling van de gashendel moet 2÷3
  mm zijn, gemeten op het uiteinde van de
  greep.

  !&34%,,).' 6!. (%4
  34!4)/.!)2% 4/%2%.4!,
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).
  Stel het stationaire toerental af telkens
  wanneer er onregelmatigheden optreden.
  Ga hiervoor als volgt te werk:
  ◆ Rijd enkele kilometers tot de normale rijtemperatuur is bereikt, zie pag. 17
  (Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur “h”).
  ◆ Zet de motor in de neutrale stand (groen
  waarschuwingslampje “q” licht op).
  ◆ Controleer het stationaire toerental van
  de motor op de toerenteller.
  De stationaire snelheid van de motor moet
  1250 – 100 tpm (rpm) bedragen.

  62

  gebruik en onderhoud RS 125

  Indien nodig:
  Zet de motorfiets op de standaard.
  Stel de knop (1) in.
  Door hem AAN TE DRAAIEN (rechtsom), verhoogt u het toerental van de motor.
  Door hem LOSSER TE DRAAIEN (linksom), verlaagt u het toerental van de motor.
  ◆ Draai de gashendel een paar maal open
  en dicht om de juiste werking te controleren en om na te gaan of het stationaire
  toerental constant is.  c

  Neem zo nodig contact op met
  uw officiële APRILIA-dealer.

  Als dit niet het geval is, ga dan als volgt te
  werk:
  ◆ Zet de motorfiets op de standaard.
  ◆ Trek het beschermingselement (2) weg.
  ◆ Draai de borgmoer (3) los.
  ◆ Verdraai de stelschroef (4) zo dat de
  voorgeschreven waarde wordt bereikt.
  ◆ Draai na het afstellen de borgmoer (3)
  vast en controleer de speling opnieuw.
  ◆ Plaats het beschermingselement (2) terug.

  a

  Controleer na het afstellen of
  draaien van het stuur geen verandering van het stationair toerental tot gevolg heeft en of de gashendel vlot en aut omatisch n aar zijn
  beginpositie terugkeert wanneer hij
  wordt losgelaten. • Page 63

  !&34%,,%.
  6!. $% #(/+%(%.$%, 0
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).

  Na het afstellen:
  ◆ Zet de moer vast (3) om de stelschroef
  (4) te vergrendelen en plaats het beschermingselement (2) terug.

  De ideale speling van de chokehendel is
  2 ÷ 3 mm.
  Stel de speling als volgt af:
  ◆ Zet de motorfiets op de standaard.
  ◆ Zet de brandstoftank omhoog, zie
  pag. 57 (OMHOOG ZETTEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK).
  ◆ Ga aan de linkerzijde van de motorfiets
  staan.

  c

  Trek het beschermingselement
  (1) van de gaskabel NIET weg.

  Trek het beschermingselement (2) weg.
  Zet de moer (3) los.
  Verdraai de stelschroef (4) op de carburateur.

  gebruik en onderhoud RS 125

  63 • Page 64  Controleer de elektrodenafstand met een
  diktemeter. De afstand moet 0,70,8 mm
  zijn; stel zo nodig bij door voorzichtig de
  aardelektrode te verbuigen.
  Controleer of de sluitring in goede staat is.
  De bougie en de sluitring met de hand
  aandraaien om beschadiging van de
  schroefdraad te voorkomen.
  Zet de bougie vast door deze met de
  bougiesleutel in de gereedschapsset
  een halve slag aan te draaien om de
  sluitring aan te drukken.

  Aanhaalmoment bougie: 20 Nm (2 kgm).
  "/5')%
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).
  Controleer de bougie na de eerste 1000
  km (625 mi) en daarna om de 4000 km
  (2500 mi); vervang ze om de 8000 km
  (5000 mi).
  Draai de bougie van tijd tot tijd los, verwijder zorgvuldig koolstofresten en vervang
  ze zo nodig.
  U komt als volgt bij de bougie:
  ◆ Zet de brandstoftank omhoog, zie
  pag. 57 (OMHOOG ZETTEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK).

  64

  gebruik en onderhoud RS 125

  Verwijder en reinig de bougie als volgt:
  Trek de bougiedop (1) van de bougie.
  Haal al het vuil van de voet van de bougie, schroef ze vervolgens los met de
  sleutel in de gereedschapsset en haal ze
  uit de zitting. Let hierbij goed op dat er
  geen stof of andere voorwerpen in de cilinder terechtkomen.
  ◆ Controleer of de elektrode en het middengedeelte uit porselein geen koolstofaanslag of roestvlekken vertonen; maak
  zo nodig de onderdelen schoon met een
  speciaal schoonmaakproduct voor bougies, met een ijzerdraad en/of een metaalborstel.
  ◆ Blaas krachtig de eventuele resten weg,
  om te voorkomen dat ze in de motor terechtkomen.
  Als de bougie scheurtjes vertoont in het
  isolatiemateriaal, als de elektroden verroest zijn of als er teveel koolstof op zit,
  moet de bougie vervangen worden.  a

  De bougie moet goed aangedraaid zijn, anders kan de motor
  oververhit raken en beschadigd
  worden.
  Gebruik uitsluitend het aanbevolen type
  van bougie, zie pag. 78 (TECHNISCHE
  GEGEVENS) om de prestaties en de levensduur van de motor niet in het gedrang te brengen.
  Breng de bougiedop goed aan, zodat hij
  niet kan loskomen ten gevolge van motortrillingen.
  Monteer de brandstoftank. • Page 65

  !##5

  .! ,!.'% ).!#4)6)4%)4
  6!. $% !##5

  c

  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).

  Als de motorfiets langer dan 20
  dagen niet wordt gebruikt, moet u
  de zekering van 20 A uittrekken, om kwaliteitsverlies van de accu - als gevolg van
  het stroomverbruik van de multifunctionele computer - te voorkomen.

  Controleer het elektrolytpeil en de bevestiging van de accuklemmen na de eerste
  1000 km (625 mi) en daarna om de
  4000 km (2500 mi) of 12 maanden.

  a

  De elektrolyt in de accu is giftig
  en bijtend en in contact met de
  huid kan het brandwonden veroorzaken, doordat het zwavelzuur bevat.
  Draag beschermende kleding, een gezichtsmasker en/of een veiligheidsbril
  tijdens onderhoudswerkzaamheden.
  Indien de elektrolyt in contact komt met
  de huid, moet u de aangetaste huid
  overvloedig afspoelen met water.
  In geval van contact met de ogen, moet
  u de ogen goed uitspoelen gedurende
  15 minuten en daarna onmiddellijk een
  oogarts raadplegen.
  Als de elektrolyt per ongeluk wordt ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden
  water of melk en drink daarna magnesiumhoudende melk of plantaardige
  olie en roep onmiddellijk de hulp van
  een arts in.
  De accu scheidt explosieve gassen af
  en moet daarom uit de buurt van vlammen, vonken, sigaretten en iedere andere warmtebron worden gehouden.

  Tijdens opladen of gebruik van de accu
  moet de ruimte goed geventileerd zijn
  en moet u inademing van de tijdens het
  opladen vrijgekomen gassen vermijden.
  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
  HOUDEN
  Laat de motorfiets niet teveel overhellen, om te vermijden dat het accuzuur
  uit de accu loopt, met alle gevaarlijke
  gevolgen van dien.

  a

  Draai nooit de aansluiting van de
  accukabels om.

  Koppel de accu aan of los met de contactschakelaar in de stand “m”.
  Sluit eerst de positieve kabel (+) aan,
  daarna de negatieve (–).
  Loskoppelen gebeurt in omgekeerde
  volgorde.

  Om de zekering van 20 A te verwijderen,
  dient de digitale klok op nul te worden
  gezet. Voor het terugstellen van de digitale klok, zie pag. 17 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Als de motorfiets langer dan vijftien dagen
  ongebruikt blijft, moet de accu worden opgeladen, om sulfatering van de accu te
  voorkomen, zie pag. 67 (OPLADEN VAN
  DE ACCU):
  ◆ Demonteer de accu, zie pag. 66 (DEMONTEREN VAN DE ACCU) en bewaar
  hem op een koele en droge plaats.
  Het is belangrijk de lading van tijd tot tijd te
  controleren (ongeveer één k eer per
  maand) in de winter of wanneer de motorfiets niet gebruikt wordt om kwaliteitsverlies van de accu te voorkomen.
  ◆ Laad de accu volledig op door middel
  van een normale oplading, zie pag. 67
  (OPLADEN VAN DE ACCU).
  Als de accu op de motorfiets blijft zitten,
  moet u de kabels van de klemmen loskoppelen.

  gebruik en onderhoud RS 125

  65 • Page 66

  $%-/.4%2%. 6!. $% !##5

  c

  Om de accu te verwijderen, dient
  de digitale klok op nul te worden
  gezet. Voor het terugstellen van de digitale klok, zie pag. 17 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Lees aandachtig pag. 65 (ACCU).  #/.42/,%2%. %. 2%).)'%.
  6!. $% !##5
  !!.3,5)4).'%.
  Lees aandachtig pag. 65 (ACCU).


  Zet de brandstoftank omhoog, zie
  pag. 57 (OMHOOG ZETTEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK).
  ◆ Controleer of de kabelaansluitingen (1)
  en de accupolen (2):
  – in goede staat zijn (niet verroest of bedekt met koolresten);
  – ingesmeerd zijn met neutraal vet of vaseline.

  66

  gebruik en onderhoud RS 125

  Indien nodig:
  Controleer of het contactslot in de stand
  “m” staat.
  ◆ Maak eerst de negatieve (–) en dan de
  positieve kabel (+) los.
  ◆ Veeg roest weg met een staalborstel.
  ◆ Sluit eerst de positieve (+) en dan de negatieve kabel (–) aan.
  ◆ Smeer de aansluitklemmen van de kabels en van de accu in met neutraal vet
  of vaseline.
  Zorg dat de contactschakelaar in de
  stand “m” staat.
  Zet de brandstoftank omhoog, zie
  pag. 57 (OMHOOG ZETTEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK).
  Maak eerst de negatieve (–) en dan de
  positieve kabel (+) los.
  Verwijder de ontluchtingsleiding van de
  accu (3).
  Schroef de schroef (4) los en verwijder
  ze.
  Verplaats de expansietank (5).
  Verwijder de accu en bewaar hem op
  een effen oppervlak in een koele en droge ruimte.

  a

  Zodra de accu is gedemonteerd,
  moet hij op een veilige plaats
  buiten het bereik van kinderen
  worden bewaard. • Page 67

  #/.42/,%2%. 6!. (%4
  %,%+42/,940%),

  -/.4%2%. 6!. $% !##5
  Lees aandachtig pag. 65 (ACCU).

  Lees aandachtig pag. 65 (ACCU).
  Controleer het elektrolytpeil als volgt:
  ◆ Zet de brandstoftank omhoog, zie
  pag. 57 (OMHOOG ZETTEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK).
  ◆ Laat de motorfiets rechtop staan met de
  twee wielen op de grond.
  ◆ Controleer of het vloeistofniveau zich
  tussen de twee “MIN”- en “MAX”-streepjes op de zijkant van de accu bevindt.
  Zo niet:
  ◆ Demonteer de accu, zie pag. 66 (DEMONTEREN VAN DE ACCU).
  ◆ Verwijder de doppen.

  a
  Gebruik uitsluitend gedistilleerd
  water voor het bijvullen van het
  elektrolytpeil. Vul nooit tot boven het “MAX”- streepje, want het elektrolytpeil stijgt tijdens het opladen.  Vul enkel bij met gedistilleerd water.

  /0,!$%. 6!. $% !##5
  Lees aandachtig pag. 65 (ACCU).  Controleer het peil van het accuzuur, zie
  hiernaast (CONTROLEREN VAN HET
  ELEKTROLYTPEIL).
  Sluit de accu aan op een acculader.
  Opladen met een amperage gelijk aan
  1/10 van de accucapaciteit wordt aanbevolen.
  Controleer na het opladen nogmaals het
  elektrolytpeil en vul zo nodig bij met gedistilleerd water.
  Plaats de doppen terug.

  a

  Wacht 5-10 minuten na het loskoppelen van de lader alvorens
  de accu opnieuw te monteren,
  aangezien de accu nog een korte tijd
  gas blijft produceren.

  Zorg dat de contactschakelaar in de
  stand “m” staat.
  Zet de brandstoftank omhoog, zie
  pag. 57 (OMHOOG ZETTEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK).
  Plaats de accu in zijn behuizing.
  Sluit de ontluchtingsleiding (1) aan.

  a

  Sluit bij het hermonteren altijd
  de ontluchtingsleiding van de
  accu aan om te vermijden dat de
  zwavelzuurdampen het elektrische systeem, de gelakte delen, de rubberen elementen of de pakkingen aantasten wanneer ze uit de ontluchtingsleiding
  komen.  Sluit de positieve kabel (+) en daarna de
  negatieve kabel (–) aan.
  Smeer de aansluitklemmen van de kabels en van de accu in met neutraal vet
  of vaseline.
  Zet de expansietank (2) in de correcte
  positie.
  Zet de schroef (3) vast.
  Zet de brandstoftank omlaag en vergrendel ze.

  Demonteer de accu, zie pag. 66 (DEMONTEREN VAN DE ACCU).
  Verwijder de doppen.

  gebruik en onderhoud RS 125

  67 • Page 68

  6%26!.'%. 6!. $%
  :%+%2).'%.
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).

  a

  Tracht geen defecte zekeringen
  te herstellen.
  Gebruik nooit andere dan de
  aanbevolen zekeringen.
  Het gebruik van ongeschikte zekeringen kan schade aan het elektrische systeem of, in geval van een kortsluiting,
  zelfs brand veroorzaken.

  c

  Als een zekering regelmatig
  doorbrandt, is er waarschijnlijk
  een kortsluiting of een overbelasting in
  het elektrische systeem. In dit geval
  wordt aangeraden een officiële APRILIAdealer te raadplegen.

  68

  gebruik en onderhoud RS 125

  Als een elektrisch onderdeel niet werkt of
  onregelmatigheden vertoont of als de motor niet start, moeten de zekeringen gecontroleerd worden.
  ◆ Draai de contactschakelaar naar “m” om
  kortsluiting te vermijden.
  ◆ Zet de brandstoftank omhoog, zie
  pag. 57 (OMHOOG ZETTEN VAN DE
  BRANDSTOFTANK).  Om de zekering van 20 A te verwijderen, dient de digitale klok
  op nul te worden gezet. Voor het terugstellen van de digitale klok, zie pag. 17
  (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  1) Zekering van 20 A
  Van de accu naar contactschakelaar,
  spanningsregelaar, klok.

  c

  Trek de zekeringen één voor één uit en
  controleer of de smeltdraad niet is doorgebrand.
  Probeer voor u een zekering vervangt te
  achterhalen wat de oorzaak van het probleem was.

  Vervang de beschadigde zekering door
  een nieuwe met hetzelfde amperage.

  c

  Als u een van de reservezekeringen gebruikt, moet u een nieuwe
  zekering in de juiste houder steken.
  FUNCTIE VAN DE ZEKERINGEN

  2) Zekering van 15 A
  Van de contactschakelaar naar alle
  lichtgroepen en de claxon, elektromagnetische kleppen ­, RAVE-motor ­.
  3) Zekering van 7,5 A
  Van de contactschakelaar naar de ontsteking, startveiligheid. • Page 69

  #/.42/,%2%. 6!. $%
  :)*34!.$!!2$ %. $%
  6%),)'(%)$33#(!+%,!!2
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD) en pag. 70 (CONTROLEREN
  VAN DE SCHAKELAARS).
  De zijstandaard (1) moet zonder beletsel
  kunnen draaien.
  Voer de volgende controles uit:
  ◆ De veren (2) mogen niet beschadigd,
  versleten, verroest of zwak zijn.
  ◆ De zijstandaard moet ongehinderd kunnen draaien; smeer zo nodig de geleiding met vet in, zie pag. 81 (SMEERMIDDELENTABEL).

  De zijstandaard (1) is voorzien van een
  veiligheidsschakelaar (3) die dient om de
  rotatie van de motor te beletten of te onderbreken bij ingeschakelde versnelling en
  met de zijstandaard (1) omlaag.
  Ga als volgt te werk om te controleren of
  de veiligheidsschakelaar (3) werkt zoals
  het hoort:
  ◆ Ga in rijhouding op de motorfiets zitten.
  ◆ Klap de zijstandaard (1) omhoog.
  ◆ Start de motor, zie pag. 36 (STARTEN).
  ◆ Trek, met losgelaten gashendel (Pos. A)
  en bij stationaire motor, de koppelingshendel (4) volledig aan.
  Schakel in eerste versnelling door de
  schakelhendel (6) omlaag te duwen.
  Laat de zijstandaard (1) zakken, zodat
  de veiligheidsschakelaar (3) in werking
  treedt.

  Op dat moment:
  – moet de motor stoppen;
  – moet het waarschuwingslampje zijstandaard neer “\” oplichten.

  a

  Wanneer de motor niet stopt,
  neem dan contact op met een officiële APRILIA-dealer.

  gebruik en onderhoud RS 125

  69 • Page 70

  #/.42/,%2%.
  6!. $% 3#(!+%,!!23
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).
  De motorfiets is uitgerust met drie schakelaars:
  – Remlichtschakelaar op de achterrempedaal (1).
  – Stoplichtschakelaar op de voorremhendel (2).
  – Veiligheidsschakelaar op de zijstandaard (3).

  70

  gebruik en onderhoud RS 125


  Controleer of de schakelaar vrij is van
  vuil of modder; de pen moet onbelemmerd kunnen bewegen en automatisch
  terugkeren naar de beginpositie.
  Controleer of de kabels correct zijn aangesloten.
  Controleer de veer (4): ze mag niet beschadigd, versleten of verzwakt zijn. • Page 71

  !&34%,,%. 6!. $% 6%24)#!,%
  ,)#(4"5.$%, 6!. $% +/0,!-0
  Voor een snelle controle van de juiste richting van de lichtbundel moet u de motorfiets op een effen ondergrond zetten, op
  tien meter afstand van een muur.
  Zet het dimlicht aan, ga op de motorfiets
  zitten en kijk of de bundel van de koplamp
  die op de muur wordt geprojecteerd zich
  net onder de horizontale lijn van de koplamp bevindt (ongeveer 9/10 van de totale
  hoogte).

  De afstelling van de lichtbundel van de
  koplamp gebeurt als volgt:
  ◆ Regel vanaf de linker achterzijde van het
  voorste stuk van de kuip de betreffende
  schroef (1) met behulp van een korte
  kruiskopschroevendraaier.
  Door ze AAN TE DRAAIEN (rechtsom),
  richt u de bundel omhoog.
  Door ze LOSSER TE DRAAIEN (linksom), richt u de bundel omlaag.

  ',/%),!-0%.
  Lees aandachtig pag. 43 (ONDERHOUD).

  a

  Draai vóór het vervangen van
  een gloeilamp de contactschakelaar in de stand “m”.
  Vervang de lampen met schone handschoenen of met behulp van een schone droge doek.
  Laat geen vingerafdrukken achter op de
  lampen, want daardoor kunnen de lampen oververhit raken en kapot gaan.
  Als u een lamp met de blote hand aanraakt, moet u vingerafdrukken wegvegen met alcohol, om te vermijden dat de
  lamp regelmatig uitvalt.
  WEES VOORZICHTIG DAT U DE ELEKTRISCHE KABELS NIET BESCHADIGT.

  gebruik en onderhoud RS 125

  71 • Page 72

  6%26!.'%.
  6!. $% ',/%),!-0%.
  6!. $% +/0,!-0

  Vervang de gloeilampen als volgt:

  Lees aandachtig pag. 71 (GLOEILAMPEN).

  a  Zet de motorfiets op de standaard.

  c

  Controleer de zekeringen voor u
  een gloeilamp vervangt, zie
  pag. 68 (VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN).
  In de koplamp zitten:
  ◆ Eén gloeilamp voor het grootlicht (1)
  (rechts).
  ◆ Eén gloeilamp voor het parkeerlicht (2)
  (onderaan).
  ◆ Eén gloeilamp voor het dimlicht (3)
  (links).

  72

  gebruik en onderhoud RS 125

  GLOEILAMP VAN HET PARKEERLICHT
  Trek niet aan de elektrische draden om de lampfitting uit te trekken.

  Neem vanaf de achterzijde van het voorste stuk van de kuip de lampfitting (4)
  vast, trek eraan en neem hem uit zijn
  houder.
  Trek de gloeilamp van het parkeerlicht
  (5) uit en vervang ze door een lamp van
  hetzelfde type.

  GLOEILAMPEN VAN HET GROOTLICHT
  ◆ Verwijder vanaf de rechter achterzijde
  van het voorste stuk van de kuip het beschermingselement (6) met uw handen.
  ◆ Trek de elektrische aansluiting (7) los.
  ◆ Maak de borgveer (8) op de achterkant
  van de lampfitting (9) los.
  ◆ Trek de gloeilamp (10) uit en vervang ze.

  c

  Steek de lamp in de fitting, ervoor zorgend dat de pennen perfect in de geleiders worden gepast.


  Installeer een nieuwe gloeilamp van hetzelfde type op de juiste manier. • Page 73

  GLOEILAMP VAN HET DIMLICHT
  ◆ Verwijder vanaf de linker achterzijde van
  het voorste stuk van de kuip het beschermingselement (11) met uw handen.
  ◆ Trek de aansluiting (12) los.
  ◆ Maak de borgveer (13) op de achterkant
  van de lampfitting (14) los.
  ◆ Trek de lamp (15) uit haar houder en vervang ze.

  c

  Steek de lamp in de fitting, ervoor zorgend dat de pennen perfect in de geleiders worden gepast.


  Installeer een nieuwe gloeilamp van hetzelfde type op de juiste manier.

  6%26!.'%. 6!. $% ',/%),!-0%.
  6!. $% 6//234% %. !#(4%234%
  2)#(4).'!!.7)*:%23
  Lees aandachtig pag. 71 (GLOEILAMPEN).

  c

  Controleer de zekeringen voor u
  een gloeilamp vervangt, zie
  pag. 68 (VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN).  Zet de motorfiets op de standaard.
  Draai de schroef (16) los en verwijder ze.

  c

  Let op dat u bij het verwijderen
  van het beschermingsglas het
  pennetje niet beschadigt.


  Verwijder het beschermingsglas (17).

  c

  Plaats bij het hermonteren het
  beschermingsglas weer correct
  in zijn zitting.
  Draai de schroef (16) niet te stevig en
  voorzichtig aan om beschadiging van
  het beschermingsglas te vermijden.  Druk lichtjes op de gloeilamp (18) en
  draai ze linksom.
  Trek de gloeilamp uit haar houder.

  c

  Steek de lamp in de fitting, ervoor zorgend dat de twee pennen op de gloeilamp mooi in de geleiders op de fitting worden gepast.


  Installeer een nieuwe gloeilamp van hetzelfde type op de juiste manier.

  c

  Als de lampfitting (19) uit zijn
  houder komt, moet u hem correct insteken, door de opening van de
  fitting uit te lijnen met de zitting van de
  schroef.

  gebruik en onderhoud RS 125

  73 • Page 74

  6%26!.'%. 6!. $% ',/%),!-0
  6!. (%4 !#(4%2,)#(4
  Lees aandachtig pag. 71 (GLOEILAMPEN).  c

  Controleer de zekeringen voor u
  een gloeilamp vervangt, zie
  pag. 68 (VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN), alsook de goede werking van
  de stoplichtschakelaars, zie pag. 70
  (CONTROLEREN VAN DE SCHAKELAARS).

  c

  Plaats bij het hermonteren het
  beschermingsglas correct in zijn
  houder.
  Draai de schroef (1) voorzichtig vast
  zonder te veel druk uit te oefenen, om te
  voorkomen dat het beschermingsglas
  wordt beschadigd.
  74

  gebruik en onderhoud RS 125

  Zet de motorfiets op de standaard.
  Draai de twee schroeven (1) los en verwijder ze.
  Verwijder het beschermingsglas (2).

  Druk lichtjes op de gloeilamp (3) en draai
  ze linksom.
  Trek de gloeilamp uit haar houder.

  c

  Steek de lamp in de fitting, ervoor zorgend dat de twee pennen op de gloeilamp mooi in de geleiders op de fitting worden gepast.


  Installeer een nieuwe gloeilamp van hetzelfde type op de juiste manier.

  a

  Draai bij het monteren de
  schroeven (1) voorzichtig en niet
  te vast aan, om te vermijden dat
  u het beschermingsglas beschadigt. • Page 75

  6%26/%2
  ,%$)'%. 6!. $%
  "2!.$34/&4!.+
  Lees aandachtig pag. 25 (BRANDSTOF).

  a

  c

  Voor u de motorfiets gaat vervoeren, moeten de benzinetank
  en de carburateur volledig leeg zijn, zie
  hiernaast (LEDIGEN VAN DE BRANDSTOFTANK); controleer na het leegmaken of alles volkomen droog is.
  Tijdens transport moet de motorfiets in
  verticale positie blijven staan, moet hij
  goed vastgemaakt zijn en moet de 1ste
  versnelling ingeschakeld zijn, om lekkage van brandstof, olie of koelvloeistof te
  vermijden.

  a

  In geval van pech mag de motorfiets niet worden gesleept, maar
  moet u hulp inroepen.

  Gevaar voor brand.
  Wacht tot de motor en de uitlaatdemper volledig zijn afgekoeld.
  Brandstofdampen zijn schadelijk voor
  uw gezondheid. Controleer alvorens de
  tank leeg te maken of de ruimte waarin
  u werkt goed geventileerd is.
  Adem geen brandstofdampen in.
  Rook niet en gebruik geen open vlammen.
  LOOS BRANDSTOF NIET IN HET MILIEU.  Zet de motorfiets op de standaard.
  Zet de motor af en wacht tot hij is afgekoeld.
  Neem een opvangbak met een capaciteit
  die groter is dan de hoeveelheid brandstof aanwezig in de tank en plaats hem
  op de grond aan de linkerzijde van de
  motorfiets.
  Verwijder de vuldop.
  Gebruik voor het aftappen van de brandstof uit de tank een handpomp of een
  dergelijk gereedschap.

  a

  Draai na het aftappen van de
  tank de vuldop vast.

  Ga als volgt te werk om de carburateur volledig af te tappen:
  ◆ Zet de brandstofkraan (1) op “RES”.
  ◆ Start de motorfiets, zie pag. 36 (STARTEN).
  ◆ Geef enkele malen gas tot de motor stilvalt bij gebrek aan brandstof.
  Neem zo nodig contact op met een officiële APRILIA-dealer.

  gebruik en onderhoud RS 125

  75 • Page 76

  2%).)').'  a

  Na het reinigen van de motorfiets, is het mogelijk dat de werking van de remmen tijdelijk te
  wensen overlaat omwille van de aanwezigheid van water op de greepoppervlakken. Bijgevolg moet u, om ongevallen te vermijden, er rekening mee
  houden dat de remafstanden langer
  kunnen zijn. Rem veelvuldig om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen.
  Reinig de motorfiets regelmatig als hij in
  bepaalde gebieden of onder bijzondere
  omstandigheden wordt gebruikt, namelijk:
  ◆ In vervuilde gebieden (steden en industriezones).
  ◆ In gebieden gekenmerkt door een hoog
  percentage zout en vocht (zeegebieden,
  hete en vochtige klimaten).
  ◆ In speciale omstandigheden (gebruik
  van zout en chemische producten tegen
  ijsvorming op de wegen in de winter).
  ◆ Laat geen resten van industriële en vervuilende poeders, teervlekken, dode insecten, vogeluitwerpselen, enz. op de
  carrosserie zitten.
  ◆ Parkeer de motorfiets niet onder een
  boom, aangezien in sommige seizoenen
  bepaalde stoffen, hars, fruit of bladeren
  uit de bomen kunnen vallen, die bestanddelen bevatten die de lak mogelijk
  aantasten.

  76

  gebruik en onderhoud RS 125

  Voer de controles vooraf uit, zie pag. 35
  (CONTROLES VOORAF).
  Voor het verwijderen van vuil en modder
  van de gelakte delen moet u een lagedrukwaterspuit gebruiken; maak de vuile delen
  goed nat, veeg modder en vuil weg met
  een zachte autospons die in een oplossing
  van water en shampoo is gedrenkt (2 ÷ 4%
  shampoo in water).
  Vervolgens de delen afspoelen met veel
  water en afdrogen met een zeemlap.
  Voor het reinigen van de buitenkant van de
  motor moet u een ontvettingsmiddel,
  kwastjes en stoflappen gebruiken.
  Poets de motorfiets pas op met siliconenwas nadat hij zorgvuldig is gereinigd.

  c

  Reinig de bromfiets niet in de
  zon, vooral niet in de zomer, als
  de carrosserie nog warm is, want als de
  shampoo opdroogt voor hij wordt weggespoeld, kan hij de lak aantasten.
  Maak dof geworden lak nooit glanzend
  met polijstpasta.
  Gebruik geen water (of andere vloeistoffen) met een temperatuur van 40°C om
  de plastic onderdelen van de bromfiets
  te reinigen.
  Gebruik geen water- of luchtspuiten onder hoge druk en evenmin stoom om de
  volgende onderdelen te reinigen: wielnaven, bedieningselementen op de rechteren de linkerhelft van het stuur, lagers,
  rempomp, instrumenten en controlelampjes, uitlaatdemper, handschoenkastje, contactschakelaar/stuurslot.
  Reinig onderdelen van rubber en kunststof en het zadel niet met alcohol, benzine of oplosmiddelen, maar gebruik uitsluitend water en een neutrale zeep.

  a

  Breng geen beschermende was
  aan op het zadel om te vermijden
  dat het glibberig wordt. • Page 77

  ,!.'% 0%2)/$% 6!. 34),34!.$

  c

  Als de motorfiets langer dan 20
  dagen niet wordt gebruikt, moet u
  de zekering van 20 A uittrekken, om kwaliteitsverlies van de accu - als gevolg van
  het stroomverbruik van de multifunctionele computer - te voorkomen.
  Nadat de motorfiets gedurende een lange
  periode heeft stilgestaan, dienen enkele
  maatregelen te worden getroffen om problemen te vermijden.
  Verder is het ook belangrijk de nodige reparaties en een groot onderhoud te laten
  uitvoeren vóór een periode van stilstand,
  om te vermijden dat u dit later vergeet.
  Ga als volgt te werk:
  ◆ Maak de brandstoftank en de carburateur leeg, zie pag. 75 (LEDIGEN VAN
  DE BRANDSTOFTANK).
  ◆ Trek de bougie uit en giet een koffielepel
  (5-10 cm#) tweetaktolie in de cilinder.
  Zet de contactschakelaar in de stand
  “n”; druk gedurende enkele seconden
  op de startknop “r” om de olie gelijkmatig over het cilinderoppervlak te verdelen. Monteer de bougie.
  Demonteer de accu, zie pag. 66 (DEMONTEREN VAN DE ACCU) en pag. 65
  (NA LANGE INACTIVITEIT VAN DE ACCU).
  Reinig de motorfiets en laat hem drogen,
  zie pag. 76 (REINIGING).
  Poets de gelakte delen op met was.
  Pomp de banden op, zie pag. 33 (BANDEN).
  Plaats met behulp van een geschikte
  steun de motorfiets zodanig dat beide
  banden van de grond geheven zijn.
  Plaats de motorfiets in een onverwarmde, niet-vochtige ruimte, beschermd tegen zonlicht en met een minimum aan
  temperatuurschommelingen.
  Dek de motorfiets af, maar bij voorkeur
  niet met plastic of waterdichte materialen.

  NA EEN LANGE PERIODE VAN STILSTAND
  ◆ Haal de motorfiets onder de afdekking
  vandaan en maak hem schoon, zie
  pag. 76 (REINIGING).
  ◆ Controleer de laadtoestand van de accu,
  zie pag. 67 (OPLADEN VAN DE ACCU)
  en monteer hem, zie pag. 67 (MONTEREN VAN DE ACCU).
  ◆ Vul de brandstoftank, zie pag. 25
  (BRANDSTOF).
  ◆ Voer de controles vooraf uit, zie pag. 35
  (CONTROLES VOORAF).

  a

  Maak een testrit met een lage
  snelheid bij weinig verkeer.

  gebruik en onderhoud RS 125

  77 • Page 78

  4%#(.)3#(% '%'%6%.3
  AFMETINGEN

  Max. lengte ...................................................... 1950 mm
  Maximale lengte
  (inclusief verlengstuk achterspatbord &) ....... 2005 mm
  Max. breedte.................................................... 720 mm
  Max. hoogte
  (voorste deel van de stuurkap inbegrepen) ..... 1135 mm
  Hoogte zadel ................................................... 805 mm
  Wielbasis ......................................................... 1345 mm
  Min. grondspeling ............................................ 163 mm
  Gewicht zonder rijder (klaar om te starten) ..... 139 kg

  MOTOR

  Type................................................................. één cilinder, 2-takt met membraan inlaat. Afzonderlijke smering
  door middel van automatische menginrichting met variabele
  opbrengst (1,0 - 3,0 %).
  Aantal cilinders ................................................ 1
  Totaal slagvolume............................................ 124,82 cm#
  Boring / slag..................................................... 54 mm / 54,5 mm
  Compressieverhouding.................................... 12,5 – 0,5 : 1
  Starten ............................................................. elektrisch
  Stationair toerental .......................................... 1250 – 100 tpm (rpm)
  Koppeling......................................................... meervoudige natte platen, handbediening op de linkerstuurhelft.
  Koeling............................................................. vloeistofgekoeld

  INHOUD

  Brandstof (reserve inbegrepen).......................
  Brandstofreserve .............................................
  Transmissieolie................................................
  Transmissieolie ­ ........................................
  Koelvloeistof ....................................................
  Olie (reserve inbegrepen)................................
  Oliereserve ......................................................
  Voorvorkolie.....................................................
  Zitplaatsen .......................................................
  Maximaal toelaatbare last
  (rijder + passagier + bagage) ..........................

  78

  gebruik en onderhoud RS 125

  13 L
  3,5 L (mechanische reserve)
  600 cm#
  600 cm#
  0,8 L (50% water + 50% antivries met ethylglycol)
  1,4 L
  0,35 L
  430 cm# (voor elke poot)
  2
  180 kg • Page 79

  TRANSMISSIE

  Type ................................................................ mechanisch, 6 versnellingen met voetbediening op de linkerzijde
  van de motor.

  VERHOUDINGEN

  Verhouding
  1ste
  2de
  3de
  4de
  5de
  6de

  CARBURATEUR

  Aantal .............................................................. 1
  Model .............................................................. DELL’ORTO PHBH 28

  BRANDSTOFTOEVOER

  Primair
  19/63 = 1 : 3,315

  Secundair
  10 / 30 = 1: 3,000
  14 / 29 = 1: 2,071
  17 / 27 = 1: 1,588
  19 / 25 = 1: 1,316
  21 / 24 = 1: 1,143
  22 / 23 = 1: 1,045

  Eindoverbrenging
  17 / 40 = 1 : 2,353

  Totaalverhouding
  1 : 23,406
  1 : 16,161
  1 : 12,391
  1 : 10,266
  1 : 8,916
  1 : 8,156

  Brandstof......................................................... superbenzine overeenkomstig DIN 51600 (4 Stars U), min. octaangetal 98 (N.O.R.M.) en 88 (N.O.M.M.) (loodvrij)
  Brandstof 2 ^ ............................................ loodvrije benzine overeenkomstig DIN 51607, min. octaangetal 95
  (N.O.R.M.) en 85 (N.O.M.M.)

  FRAME

  Type ................................................................ twee balken, met gegoten en gestampte platen
  Balhoofdhoek .................................................. 25° 30'
  Naloop............................................................. 102 mm

  OPHANGING

  Voor.................................................................
  Veerweg ..........................................................
  Achter..............................................................
  Veerweg ..........................................................

  REMMEN

  Voor................................................................. schijfrem - Ø 320 mm - met hydraulische overbrenging
  Achter.............................................................. schijfrem, Ø 220 mm - met hydraulische overbrenging

  WIELVELGEN

  Type ................................................................ lichtmetaallegering
  Voor................................................................. 3,00 x 17”
  Achter.............................................................. 4,00 x 17”

  hydraulisch werkende telescoopvork
  120 mm
  Hydraulische mono-schokdemper
  44,5 mm

  gebruik en onderhoud RS 125

  79 • Page 80

  BANDEN

  VOOR .............................................................. 100/80 17” 52S; 110/70 R 17” 54T;
  - Bandenspanning voor rijder alleen ............... 180 kPa (1,8 bar)
  - Bandenspanning voor rijder met passagier... 180 ± 10 kPa (1,8 ± 0,1 bar)
  ACHTER.......................................................... 130/70 17” 62S; 140/60 ZR 17”;
  - Bandenspanning voor rijder alleen ............... 200 kPa (2,0 bar)
  - Bandenspanning voor rijder met passagier... 230 ± 10 kPa (2,3 ± 0,1 bar)

  ONTSTEKING

  Type................................................................. CDI
  Vonkvervroeging.............................................. 12° ± 2° bij 2000 tpm (rpm)

  BOUGIE

  Standaard ........................................................ NGK R BR8ES
  Standaard ­ ................................................. NGK R BR10EG
  Elektrodenafstand............................................ 0,7  0,8 mm

  ELEKTRISCH
  SYSTEEM

  Accu................................................................. 12 V - 9 Ah
  Zekeringen....................................................... 20 - 15 - 7,5 A
  Dynamo ........................................................... 12 V - 180 W

  GLOEILAMPEN

  Dimlicht (halogeen).......................................... 12 V - 55 W H1
  Grootlicht (halogeen) ...................................... 12 V - 55 W H3
  Parkeerlicht...................................................... 12 V - 5 W
  Richtingaanwijzers........................................... 12 V - 10 W
  Achterste parkeerlicht /
  Kentekenplaatverlichting / stoplicht ................. 12 V - 5 / 21 W
  Toerenteller...................................................... 12 V - 2 W
  Snelheidsmeter display ................................... 12 V - 2 W
  Multifunctionele displayverlichting ................... 12 V - 3 W

  WA A R S C H U WINGSLAMPJES

  Neutraalstand .................................................. 12 V - 2 W
  Richtingaanwijzers........................................... 12 V - 2 W
  Grootlicht ......................................................... 12 V - 2 W
  Standaard omlaag ........................................... 12 V - 2 W
  Oliereserve ..................................................... LED

  80

  gebruik en onderhoud RS 125

  100/80 ZR 17”

  150 / 60 ZR 17” • Page 81

  3-%%2-)$$%,%.4!"%,

  0

  Versnellingsbakolie (aanbevolen):
  F.C., SAE 75W - 90 of
  GEAR SYNTH, SAE 75W - 90.
  Als alternatief voor de aanbevolen olie kunt u oliemerken van hoge kwaliteit gebruiken met dezelfde of betere prestaties dan A.P.I. GL-4.

  0

  MAX 2T COMPETITION of
  SPEED 2T.
  Smeerolie (aanbevolen):
  Als alternatief voor de aanbevolen olie kunt u oliemerken van hoge kwaliteit gebruiken met dezelfde of betere prestaties dan
  ISO-L-ETC++, A.P.I. TC++.

  0

  0

  F.A. 5W of
  F.A. 20 W;
  Vorkolie (aanbevolen): vorkolie
  als alternatief
  FORK 5W of

  0

  FORK 20W.

  Als u een olie wenst die qua prestaties het midden houdt tussen
  F.A. 5W en
  20W, dan kunt u deze twee soorten in de volgende verhoudingen mengen:
  SAE 10W =

  0 F.A. 20W of

  FORK 5W en

  FORK

  0 F.A. 5W 67% van het volume, + 0 F.A. 20W 33% van het volume of
  FORK 5W 67% van het volume, +

  FORK 20W 33% van het volume.

  0 F.A. 5W 33% van het volume, + 0 F.A. 20W 67% van het volume of
  FORK 5W 33% van het volume, +
  FORK 20W 67% van het volume.
  Lagers en andere smeerpunten (aanbevolen): 0 AUTOGREASE MP of
  GREASE 30.
  SAE 15W =

  Als alternatief voor de aanbevolen olie kunt u smeervet van hoge kwaliteit voor rollagers gebruiken, werktemperatuur -30°C…+140°C,
  druppelpunt 150°C…230°C, verhoogde anti-corrosiebescherming, goede weerstand tegen water en oxidatie.
  Bescherming accupolen: Neutraal vet of vaseline.
  Kettingspray (aanbevolen):

  0 CHAIN SPRAY of

  CHAIN LUBE.

  aWAARSCHUWING
  Gebruik uitsluitend nieuwe remvloeistof.

  Remvloeistof (aanbevolen):

  0 F.F., DOT 5 (compatibel met DOT 4) of

  BRAKE 5.1, DOT 5 (compatibel met DOT 4).

  aWAARSCHUWING
  Gebruik uitsluitend antivries en anti-corrosiemiddelen zonder nitriet, die een bescherming tot minstens -35°C bieden.
  Motorkoelvloeistof (aanbevolen):

  0 ECOBLU - 40°C of

  COOL.
  gebruik en onderhoud RS 125

  81 • Page 82

  /0-%2+).'%.

  62!!' !,4)*$ /2)').%,% /.$%2$%,%.
  82

  gebruik en onderhoud RS 125 • Page 83

  /0-%2+).'%.

  62!!' !,4)*$ /2)').%,% /.$%2$%,%.
  gebruik en onderhoud RS 125

  83 • Page 84

  Aw€y‚„i…‚ƒÀ

  84

  gebruik en onderhoud RS 125 • Page 85

  Aw€y‚„i…‚ƒÀ

  gebruik en onderhoud RS 125

  85 • Page 86

  7D7CRPAQ5@ÀQ5@7E3ÀÀPQÀ!

  86

  gebruik en onderhoud RS 125 • Page 87

  ,%'%.$! %,%+42)3#( 3#(%-!
  23 
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)
  13)
  14)
  15)
  16)
  17)
  18)
  19)
  20)
  21)
  22)
  23)
  24)
  25)
  26)
  27)
  28)
  29)
  30)
  31)
  32)
  33)
  34)
  35)

  Dynamo
  Bobine
  Startmotor
  Spanningsregelaar
  Zekeringen
  Accu
  Startrelais
  Voorste stoplichtschakelaar
  Achterste stoplichtschakelaar
  Thermistor koelvloeistoftemperatuur
  Oliereservesensor
  Neutraalschakelaar sensor
  Zijstandaardschakelaar
  Richtingaanwijzer links achter
  Achterlicht
  Richtingaanwijzer rechts achter
  Knipperlicht
  Contactschakelaar
  Rechter dimlichtschakelaar
  Linker dimlichtschakelaar
  Compleet dashboard
  Multifunctionele display
  Dashboardgloeilampen
  Waarschuwingslampje zijstandaard omlaag
  Solenoïde ­
  Waarschuwingslampje neutraalstand
  LED-waarschuwingslampje oliereserve
  Waarschuwingslampje grootlicht
  Waarschuwingslampje richtingaanwijzer
  Claxon
  Richtingaanwijzer rechts voor
  Gloeilamp dimlicht
  Voorste parkeerlicht
  Richtingaanwijzer links voor
  RAVE-eenheid ­

  36)
  37)
  38)
  39)
  40)
  41)
  42)
  44)
  45)
  46)

  Multi-stekker
  Bougie
  Gloeilamp grootlicht
  Koplamp
  Toerenteller
  LAP-drukknop (chronometer)
  CDI
  Opneemspoel
  Rechter dimlichtschakelaar _
  Diode

  +,%52%. +!"%,3
  Ar Oranje
  Az Lichtblauw
  B Blauw
  Bl Wit
  G Geel
  Gr Grijs
  M Bruin
  N Zwart
  R Rood
  V Groen
  Vi Paars

  gebruik en onderhoud RS 125

  87 • Page 88

  aprilia s.p.a. bedankt haar klanten voor de aanschaf van deze bromfiets:
  – Laat geen olie, brandstof, vervuilende stoffen en onderdelen in het milieu terechtkomen.
  – Laat de motor niet onnodig draaien.
  – Veroorzaak geen geluidsoverlast.
  – Heb eerbied voor de natuur.

  88

  gebruik en onderhoud RS 125


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Aprilia RS 125 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Aprilia RS 125 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info