Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/96
Nächste Seite
use maintenance+ book
RS
250
aprilia part# 8102855
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  RS 250

  use+maintenancebook
  aprilia part# 8102855 • Page 2

  © 1997 aprilia s.p.a. - Noale (VE)
  Eerste editie: november 1997
  Herdruk: februari 1999, december 2000
  U herkent de officiële aprilia-motorfietsdealer aan dit logo op de deur of etalage:

  7!!23#(57).'3"//$

  3#(!00%.
  De volgende waarschuwingen worden in
  heel deze handleiding gebruikt om de volgende boodschappen over te brengen:

  a

  Veiligheidswaarschuwing. Wanneer u dit symbool aantreft op de
  motorfiets of in de handleiding,
  dient u rekening te houden met potentieel gevaar voor persoonlijk letsel.
  Niet-naleving van de aanwijzingen die
  worden gegeven in de boodschappen
  voorafgegaan door dit symbool kan resulteren in ernstige risico’s voor de veiligheid van uzelf en anderen en voor de
  motorfiets!

  c

  Aanwijzingen om handelingen te
  vergemakkelijken. Technische
  informatie.

  Deze raamsticker wordt elk jaar verstrekt
  en dient daarom actueel te zijn.

  Vervaardigd en gedrukt door:
  editing division
  Soave (VERONA) - Italië
  Tel. +39 - 045 76 11 911
  Fax +39 - 045 76 12 241
  E-mail: customer@stp.it
  www.stp.it
  In opdracht van:
  aprilia s.p.a.
  via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) - Italië
  Tel. +39 - 041 58 29 111
  Fax +39 - 041 44 10 54
  www.aprilia.com

  2

  gebruik en onderhoud RS 250

  ).&/2-!4)%  Bewerkingen voorafgegaan door
  dit symbool dienen aan de andere
  kant van de motorfiets te worden herhaald.
  Indien niet expliciet anders vermeld, moet
  u voor de montage van de onderdelen de
  stappen voor demontage in omgekeerde
  volgorde herhalen.
  Daar waar de termen “rechts” en “links”
  worden gebruikt, wordt ervan uitgegaan
  dat de rijder in normale rijhouding op de
  motorfiets zit.

  7!!23#(57).'%.

  6//2:/2'3-!!42%'%,%.

  !,'%-%.% /0-%2+).'%.
  Voordat u de motor start, dient u aandachtig dit boekje te lezen, in het bijzonder het
  gedeelte “VEILIG RIJDEN”.
  Uw veiligheid en die van anderen hangt
  niet alleen af van de snelheid van uw reflexen en uw behendigheid, maar ook van
  de kennis van de motorfiets, van de staat
  van onderhoud en van de basisregels voor
  VEILIG RIJDEN.
  Daarom is het belangrijk de motorfiets goed
  te leren kennen, zodat u er zich veilig mee
  in het verkeer kunt begeven. • Page 3

  a

  Dit boekje hoort onlosmakelijk bij
  de motorfiets en moet in geval van
  verkoop worden overgedragen.
  aprilia heeft bij de samenstelling van dit
  boekje de grootste zorg aan de dag gelegd, teneinde de gebruiker correcte en actuele informatie te verschaffen. Daar aprilia
  echter voortdurend het ontwerp van zijn
  producten verbetert, kunnen de kenmerken van uw motorfiets lichtjes afwijken van
  de in dit boekje beschreven kenmerken.
  Indien u vragen heeft met betrekking tot de
  informatie in dit boekje, aarzel dan niet om
  contact op te nemen met uw Concessionario Ufficiale aprilia.
  Voor controles en reparaties die niet expliciet in deze publicatie staan beschreven,
  de aanschaf van originele aprilia-reserveonderdelen, accessoires en andere producten, alsook specifieke adviezen, dient u
  zich uitsluitend te wenden tot de officiële
  aprilia-dealers en onderhoudscentra, die
  een betrouwbare en snelle service garanderen.
  Wij danken u omdat u voor aprilia heeft
  gekozen en wensen u veel rijplezier.
  Alle rechten voor wat betreft elektronische
  opslag, reproductie en volledige of gedeeltelijke aanpassing, op welke manier ook,
  zijn voorbehouden voor alle landen.
  In sommige landen vereisen de
  van kracht zijnde milieuwetgeving
  en geluidsvoorschriften periodieke
  inspecties.

  a

  In deze landen moet de gebruiker van het
  voertuig:
  – contact opnemen met een Concessionario Ufficiale aprilia om de niet-goedgekeurde onderdelen te laten vervangen
  door onderdelen die goedgekeurd zijn in
  het betreffende land;
  – voer de vereiste periodieke inspecties
  uit.
  Bij aankoop van deze motorfiets
  dient u in de navolgende figuur de
  identificatiegegevens te vermelden
  die op het IDENTIFICATIE-ETIKET VERVANGINGSONDERDELEN STAAN. Het
  etiket bevindt zich onder het zadel van de
  rijder, zie pag. 60 (DEMONTEREN VAN
  HET ZADEL VAN DE RIJDER).

  a

  Dit zijn identificatiegegevens van:
  – YEAR = bouwjaar (Y, 1, 2, ...);
  – I.M. = wijzigingscode (A, B, C, ...);
  – LANDENCODES = land van homologatie (I, UK, A, ...).
  Ze dienen te worden doorgegeven aan de
  Concessionario Ufficiale aprilia bij de aankoop van vervangingsonderdelen of acces-

  soires die specifiek zijn voor uw model.
  In deze handleiding worden de volgende
  symbolen gebruikt om de verschillende
  versies aan te duiden:
  e versie automatische lichtschakelaar
  (Automatic Switch-on Device)

  m optie
  o versie met katalysator
  VERSIE VOOR:

  I Italië

  S Singapore

  U Verenigd

  s Slovenië

  a Oostenrijk

  i Israël

  p Portugal

  ¬ Zuid-Korea

  F

  M Maleisië

  Koninkrijk

  Finland

  B België

  c Chili

  d Duitsland

  H Kroatië

  f Frankrijk

  A Australië

  E

  u Verenigde Staten

  Spanje

  G Griekenland

  Ä Brazilië

  O Nederland

  R Zuid-Afrika

  Y Zwitserland

  n Nieuw-Zeeland

  D

  C Canada

  Denemarken

  J Japan

  gebruik en onderhoud RS 250

  3 • Page 4

  !,'%-%.% ).(/5$
  VEILIG RIJDEN ..................................................................................................5
  BASISREGELS VOOR DE VEILIGHEID......................................................6
  KLEDING......................................................................................................9
  ACCESSOIRES..........................................................................................10
  LADING ......................................................................................................10
  PLAATSING VAN DE HOOFDELEMENTEN ...................................................12
  PLAATSING VAN DE INSTRUMENTEN/BEDIENINGSELEMENTEN ............14
  INSTRUMENTEN EN CONTROLELAMPJES..................................................15
  TABEL INSTRUMENTEN EN CONTROLELAMPJES ...............................16
  MULTIFUNCTIONELE COMPUTER..........................................................18
  BELANGRIJKSTE ONAFHANKELIJKE BEDIENINGSELEMENTEN ............24
  BEDIENINGSELEMENTEN OP DE LINKERSTUURHELFT .....................24
  BEDIENINGSELEMENTEN OP DE RECHTERSTUURHELFT .................25
  CONTACTSCHAKELAAR ..........................................................................26
  STUURSLOT..............................................................................................26
  HULPUITRUSTING...........................................................................................27
  DEMONTEREN VAN HET PASSAGIERSZADEL......................................27
  VALHELMHAAK .........................................................................................27
  HANDSCHOEN-/GEREEDSCHAPSSETKASTJE .....................................28
  SPECIAAL GEREEDSCHAP
  ..............................................................28
  VERLENGSTUK VOOR ACHTERSPATBORD
  ..................................28
  BELANGRIJKSTE ONDERDELEN ..................................................................29
  BRANDSTOF .............................................................................................29
  TRANSMISSIEOLIE ...................................................................................29
  REMVLOEISTOF (aanbevelingen).............................................................30
  SCHIJFREMMEN .......................................................................................30
  VOORREM .................................................................................................31
  ACHTERREM .............................................................................................32
  OLIERESERVOIR ......................................................................................33
  AFSTELLEN VAN DE VOORREMHENDEL ..............................................34
  AFSTELLEN VAN DE ACHTERREM .........................................................34
  AFSTELLEN VAN DE KOPPELING...........................................................35
  KOELVLOEISTOF......................................................................................36
  BANDEN.....................................................................................................38
  KATALYTISCHE GELUIDDEMPERS
  (enkel voor versie met katalysator).............................................................38
  RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK .....................................................................39
  CONTROLES VOORAF .............................................................................39
  STARTEN...................................................................................................40
  VERTREKKEN EN RIJDEN .......................................................................42
  INRIJDEN ...................................................................................................45
  STOPPEN ..................................................................................................45
  PARKEREN................................................................................................46
  RAADGEVINGEN TER VOORKOMING VAN DIEFSTAL..........................46
  ONDERHOUD ...................................................................................................47
  ONDERHOUDSSCHEMA ..........................................................................48
  IDENTIFICATIEGEGEVENS......................................................................50

  &

  &

  2

  4

  gebruik en onderhoud RS 250

  &
  &

  DE MOTORFIETS
  OP DE ACHTERSTE STANDAARD ZETTEN
  ................................... 51
  DE MOTORFIETS
  ....................................... 51
  OP DE VOORSTE STANDAARD ZETTEN
  CONTROLEREN
  VAN HET TRANSMISSIEOLIEPEIL EN BIJVULLEN................................ 52
  VERVERSEN VAN DE TRANSMISSIEOLIE ............................................. 53
  VOORWIEL................................................................................................ 54
  ACHTERWIEL ........................................................................................... 56
  TRANSMISSIEKETTING ........................................................................... 58
  DEMONTEREN VAN HET ZADEL VAN DE RIJDER................................ 60
  DEMONTAGE VAN DE BRANDSTOFTANK............................................. 61
  LUCHTFILTER........................................................................................... 62
  ONTLUCHTEN VAN DE OLIE................................................................... 63
  CONTROLEREN
  VAN DE VOOR- EN DE ACHTEROPHANGING ....................................... 64
  VOOROPHANGING .................................................................................. 64
  ACHTEROPHANGING .............................................................................. 66
  CONTROLEREN VAN DE SLIJTAGE VAN DE REMBLOKJES ............... 68
  AFSTELLING VAN HET STATIONAIRE TOERENTAL............................. 69
  AFSTELLEN VAN DE GASHENDEL......................................................... 69
  AFSTELLEN VAN DE CHOKE-HENDEL (e) ........................................... 69
  BOUGIES................................................................................................... 70
  ACCU......................................................................................................... 71
  DEMONTEREN VAN DE ACCU................................................................ 72
  CONTROLEREN VAN HET ELEKTROLYTPEIL....................................... 72
  OPLADEN VAN DE ACCU ........................................................................ 73
  MONTEREN VAN DE ACCU..................................................................... 73
  NA LANGE INACTIVITEIT VAN DE ACCU ............................................... 73
  VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN...................................................... 74
  CONTROLEREN VAN DE ZIJSTANDAARD
  EN DE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR ........................................................ 75
  CONTROLEREN VAN DE SCHAKELAARS ............................................. 76
  AFSTELLEN VAN DE VERTICALE LICHTBUNDEL
  VAN DE KOPLAMP ................................................................................... 77
  GLOEILAMPEN ......................................................................................... 77
  VERVANGEN VAN DE GLOEILAMPEN VAN DE KOPLAMP .................. 78
  VERVANGEN VAN DE GLOEILAMPEN VAN DE
  VOORSTE/ACHTERSTE RICHTINGAANWIJZERS ................................. 79
  VERVANGEN VAN DE GLOEILAMP VAN HET ACHTERLICHT ............. 80
  VERVOER ........................................................................................................ 81
  LEDIGEN VAN DE BRANDSTOFTANK .................................................... 81
  REINIGING ....................................................................................................... 82
  LANGE PERIODE VAN STILSTAND ........................................................ 83
  TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................................. 84
  SMEERMIDDELENTABEL ........................................................................ 88
  Importeurs ............................................................................................ 90-91
  ELEKTRISCH SCHEMA - RS 250............................................................. 92
  LEGENDA ELEKTRISCH SCHEMA - RS 250........................................... 93 • Page 5

  veilig rijden • Page 6

  "!3)32%'%,3
  6//2 $% 6%),)'(%)$
  Om de motorfiets te mogen besturen is het
  nodig dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet (rijbewijs, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verzekering, wegenbelasting, registratie motorfiets, nummerplaat, enz.).
  U wordt aangeraden zich de motorfiets geleidelijk eigen te maken, daar waar weinig
  verkeer is of op terreinen die privé-eigendom zijn.

  6

  gebruik en onderhoud RS 250

  Het gebruik van bepaalde medicijnen, alcohol en verdovende middelen benadeelt
  in aanzienlijke mate de rijveiligheid.
  Verzekert u zich ervan dat u geestelijk en
  lichamelijk goed in staat bent te rijden, en
  rijd vooral niet bij vermoeidheid en slaperigheid.

  Het merendeel van de ongelukken is te wijten aan onervarenheid van de rijder.
  Leen de motorfiets NOOIT uit aan beginners en overtuigt u zich er in ieder geval
  van dat de rijder in het bezit is van de wettelijke vereisten voor het rijden. • Page 7

  Volg nauwgezet de verkeersaanwijzingen
  en houd u aan de nationale en plaatselijke
  verkeersregels.
  Vermijd plotselinge manoeuvres die gevaar opleveren voor uzelf en voor anderen
  (bijvoorbeeld: steigeren, te hard rijden
  enz.), en houd altijd rekening met de toestand van het wegdek, het zicht, enz.

  Bots niet tegen obstakels die schade aan
  het voertuig kunnen toebrengen of de controle over het voertuig kunnen doen verliezen.
  Rijd niet vlak achter andere voertuigen om
  u mee te laten "zuigen".

  Houd altijd beide handen aan het stuur en
  de voeten op de pedalen (of de voetplanken) en neem een correcte rijhouding aan.
  Vermijd absoluut rechtop te gaan staan tijdens het rijden, of uw ledematen te strekken.

  gebruik en onderhoud RS 250

  7 • Page 8

  OIL

  De rijder moet zich nooit af laten leiden of
  laten beïnvloeden door personen of handelingen (niet roken, eten, drinken, lezen,
  enz.) tijdens het rijden.

  8

  gebruik en onderhoud RS 250

  COOLER

  Gebruik de voorgeschreven koelvloeistof
  en olie, zoals beschreven in het "SMEER SCHEMA"; controleer regelmatig of de olie
  en de koelvloeistof de voorgeschreven niveaus hebben.

  Controleer, als de motorfiets bij een ongeluk betrokken is geweest, of de bedieningsknoppen, -kabels, -slangen, het remsysteem en de vitale delen niet beschadigd
  zijn.
  Laat de motorfiets eventueel nakijken door
  een officiële aprilia dealer, met speciale
  aandacht voor het frame, het stuur, de vering, de veiligheidsonderdelen en de onderdelen waarvan de gebruiker zelf niet in staat
  is te beoordelen of ze beschadigd zijn.
  Meld elk mankement bij het functioneren
  aan de technici/mecaniciens opdat de reparatiewerkzaamheden vergemakkelijkt
  worden.
  Rijd absoluut niet met de motorfiets wanneer de beschadiging de rijveiligheid in gevaar brengt. • Page 9

  ONLY ORIGINALS
  A12
  345

  Verander nooit de plaats, de stand of de
  kleur van: de kentekenplaat, de richtingaanwijzers, de lichten en de claxon.

  Elke eventuele verandering die aangebracht wordt aan de motorfiets of de verwijdering van originele delen kunnen de prestaties negatief beïnvloeden en de
  veiligheid in gevaar brengen of zelfs de
  motorfiets onwettig maken.
  U wordt geadviseerd om zich altijd te houden aan alle nationale en plaatselijke wettelijke voorschriften en regels op het punt
  van de uitrusting van de motorfiets.
  In het bijzonder moeten technische veranderingen vermeden worden die de prestaties beïnvloeden of in ieder geval de oorspronkelijke eigensc happen van de
  motorfiets veranderen.
  Houd absoluut geen snelheidswedstrijden
  met andere voertuigen.
  Vermijd het rijden op een andere ondergrond dan het wegdek.

  +,%$).'
  Voordat u gaat rijden dient u eraan te denken
  dat u altijd de helm op hebt; deze moet op de
  juiste wijze gedragen worden. Controleer of
  de helm gekeurd is, niet-beschadigd is, de
  juiste maat heeft en of het vizier schoon is.
  Draag beschermende kleding; mogelijkerwijs
  met een heldere en/of reflecterende kleur. Zodoende bent u goed zichtbaar voor de andere
  weggebruikers en beperkt u hiermee het risico aangereden te worden. Bij een val hebt u
  zodoende ook een betere bescherming.
  De kleding moet goed passen en aan de
  uiteinden gesloten zijn. Koorden, ceintuur
  en das mogen niet los hangen; voorkom
  dat deze of andere objecten het rijden kunnen beïnvloeden doordat ze verstrikt raken
  in bewegende delen of bedieningselementen.
  Zorg ervoor dat u geen voorwerpen in uw
  gebruik en onderhoud RS 250

  9 • Page 10

  zakken hebt die mogelijk gevaar opleveren
  bij een val, zoals puntige objecten als sleutels, pennen, glazen voorwerpen (hetzelfde geldt voor de eventuele passagier).
  !##%33/)2%3
  De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de keuze van de installatie en het
  gebruik van de accessoires.
  Denkt u er tijdens de montage aan dat geen
  onderdelen zoals de lichten of onderdelen
  die dienen voor het aangeven van de richting
  of voor geluidssignalen bedekt worden,
  waardoor deze onderdelen geheel of
  gedeeltelijk hun functie verliezen; belemmer
  ook niet de uitslag van de vering en de stuurhoek en de werking van de bedieningselementen.
  Vermijd het gebruik van accessoires die de
  toegang tot de bedieningselementen be10

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  lemmeren, omdat zo de reactietijd in noodgevallen langer kan worden.
  De gestroomlijnde accessoires en de grotere windschermen kunnen als ze op
  de motorfiets gemonteerd zijn de windgevoeligheid ervan vergroten en zodoende
  de stabiliteit tijdens het rijden verminderen.
  Controleer of de accessoires op degelijke
  wijze bevestigd zijn aan de motorfiets en
  geen gevaar opleveren tijdens het rijden.
  Niets toevoegen aan de elektrische installatie of hier iets aan veranderen, waardoor het
  maximale vermogen van de motorfiets overschreden zou kunnen worden. Hierdoor zou
  de motorfiets tijdens het rijden plotseling kunnen stoppen of er zou zich een gevaarlijk
  stroomtekort kunnen voordoen, zodat de
  claxon en de lichten niet meer functioneren.
  aprilia raadt het gebruik van originele accessoires aan (originele aprilia accessoires).

  ,!$).'
  Wees voorzichtig bij het opladen van bagage en vervoer niet te veel lading.
  De bagage moet zich zo dicht mogelijk bij
  het zwaartepunt van de motorfiets bevinden en evenwichtig verdeeld zijn naar beide zijden van de motorfiets zodat er een
  optimale balans is.
  Zorg er verder voor dat de lading goed is
  vastgemaakt aan de motorfiets, vooral
  voor een lange rit. • Page 11

  KG!

  Bevestig absoluut geen grote, zware en/of
  gevaarlijke voorwerpen aan het stuur, de
  spatborden en de vorken; dit vertraagt de
  reactiesnelheid van de motorfiets in de
  bochten en hindert de controle tijdens het
  rijden.
  Bevestig niet teveel ruimte innemende bagage aan de zijkant van de motorfiets en
  voer ook niet de helm aan de daarvoor bestemde haak mee. Deze zaken zouden tegen personen of voorwerpen kunnen stoten, waardoor de rijder de controle over de
  motorfiets zou kunnen verliezen.

  Vervoer geen bagage die niet goed bevestigd is aan de motorfiets.
  Vervoer geen bagage die te ver uit de bagagedrager steekt of die de lichten, de
  claxon of de controlelampjes bedekt.
  Vervoer geen dieren of kinderen op het
  handschoenkastje of op de bagagedrager.

  Overschrijd niet de limiet voor vervoer die
  geldt voor iedere zijtas.
  Teveel lading beïnvloedt de stabiliteit en
  de manoeuvreerbaarheid van de motorfiets.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  11 • Page 12

  0,!!43).' 6!. $% (//&$%,%-%.4%.

  ,%'%.$!
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  12

  Dashboard
  Linker achteruitkijkspiegel
  Contactschakelaar
  Dop 2-takt olie reservoir
  Brandstofkraan
  Accu
  Zekeringen
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  8) Slot handschoen-/gereedschapssetkastje
  9) Passagierszadel
  10) Valhelmkabel
  11) Linker voetsteun duopassagier (klikwerking, ingeklapt/uitgeklapt)
  12) Transmissieketting

  13) Linker voetsteun rijder (met veer, altijd
  uitgeklapt)
  14) Schakelpedaal
  15) Zijstandaard
  16) Claxon • Page 13

  ,%'%.$!
  1) Rechter voetsteun duopassagier (klikwerking, ingeklapt/uitgeklapt)
  2) Handschoen-/gereedschapssetkastje
  3) Riem duopassagier
  4) Elektronische eenheid
  5) Zadel van rijder
  6) Achterremvloeistofreservoir

  7)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)
  13)

  Luchtfilter
  Tankdop
  Dop koelvloeistofreservoir
  Rechter achteruitkijkspiegel
  Voorremvloeistofreservoir
  Kickstarter
  Rempedaal achterrem

  14) Achterrempomp
  15) Rechter voetsteun rijder (met veer, altijd uitgeklapt)

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  13 • Page 14

  0,!!43).' 6!. $% ).3425-%.4%."%$)%.).'3%,%-%.4%.

  ,%'%.$!
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  14

  Contactschakelaar/stuurslot (n - m - s)
  Choke-hendel (e)
  Schakelaar richtingaanwijzers (c)
  Drukknop claxon (f)
  Dimlichtschakelaar (b - a)
  LAP-drukknop (multifunctioneel)
  Koppelingshendel
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  8)
  9)
  10)
  11)
  12)

  Instrumenten en controlelampjes
  Voorremhendel
  Gashendel
  Drukknop grootlichtsignaal (a)
  Lichtschakelaar (o - p - •)
  (niet voorzien op _ versie)
  13) Motorstopschakelaar (n - m) • Page 15

  ).3425-%.4%. %. #/.42/,%,!-0*%3

  ,%'%.$!
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)

  Groen waarschuwingslampje richtingaanwijzer (c)
  Blauw waarschuwingslampje grootlicht (a)
  Toerenteller
  Rood LED-waarschuwingslampje overtoerental (max)
  Groen waarschuwingslampje “dimlicht en parkeerlicht” (p)
  Oranje waarschuwingslampje “zijstandaard omlaag” (\)

  7) Rechter multifunctionele digitale display (koelvloeistoftemperatuur - klok - accuspanning - chronometer)
  8) Rood LED-waarschuwingslampje oliereserve (j)
  9) Groen waarschuwingslampje neutraalstand (q)
  10) Programmeerknoppen van multifunctionele computer
  11) Linker multifunctionele digitale display
  (snelheidsmeter - dagteller)
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  15 • Page 16

  4!"%, ).3425-%.4%. %. #/.42/,%,!-0*%3
  Beschrijving

  Functie

  Waarschuwingslampje
  richtingaanwijzers

  ( c)

  Knippert wanneer de richtingaanwijzers in werking zijn.

  Waarschuwingslampje grootlicht

  (a)

  Licht op wanneer de koplamp in de stand voor het “grootlicht” staat of wanneer het grootlichtsignaal wordt gebruikt.
  Geeft het aantal toeren per minuut van de motor aan.

  a

  Toerenteller (tpm/rpm)

  Overschrijd nooit het maximale toerental van de motor, zie pag. 45 (INRIJDEN).

  LED-waarschuwingslampje
  overtoerental

  (max)

  Waarschuwingslampje
  parkeerlicht en dimlicht

  (p)

  Waarschuwingslampje
  zijstandaard omlaag

  (\)

  LED-waarschuwingslampje oliereserve ( j )

  Knippert wanneer het door de gebruiker ingestelde max. toerental is bereikt, zie pag. 20 (INSTELLEN VAN DE OVERTOERENTALGRENS (ALLEEN BIJ AFGEZETTE MOTOR)).
  Licht op wanneer de maximumgrens van het motortoerental wordt bevestigd en telkens wanneer
  de contactschakelaar gedurende ongeveer drie seconden in de stand “n“ wordt gedraaid, zie
  pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Licht op wanneer de lichten branden.
  Licht op wanneer de zijstandaard is uitgeklapt.
  Licht op, gedurende ongeveer 0,5 seconde, zodra de contactschakelaar in de stand “n“ wordt
  gedraaid, ter controle van de juiste werking van het lampje.
  Als het lampje niet oplicht onder deze omstandigheden, neem dan contact op met uw officiële
  aprilia-dealer.

  a

  Als het waarschuwingslampje oplicht terwijl de motor normaal draait, betekent dit
  dat de oliereserve wordt gebruikt; vul in dit geval onmiddellijk olie bij, zie pag. 33
  (OLIERESERVOIR).

  Waarschuwingslampje neutraalstand

  16

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  (q)

  Licht op wanneer de versnelling in neutraal staat. • Page 17

  Beschrijving
  Multifunctionele
  digitale display
  (linkerzijde)

  Functie
  Snelheidsmeter
  (km/h - mph)

  Geeft de momentele, gemiddelde of maximale rijsnelheid aan, afhankelijk
  van de voorinstelling, zie pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  Dagteller (km - mi)

  Geeft het aantal kilometers van een traject aan of het totale aantal kilometers.

  Koelvloeistoftemperatuur
  (°C / °F)
  (h)

  Geeft de temperatuur van de koelvloeistof in de motor aan,
  zie pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Wanneer een temperatuur van 115°C ÷ 130°C (239°F ÷ 266°F) wordt aangegeven, moet u de motor afzetten en het koelvloeistofpeil controleren, zie
  pag. 36 (KOELVLOEISTOF).
  Wanneer de aanduiding “///” verschijnt, moet u de motor afzetten en
  het koelvloeistofpeil controleren, zie pag. 36 (KOELVLOEISTOF).

  a

  Multifunctionele
  digitale display
  (rechterzijde)

  Voor het afwisselen tussen de
  getoonde gegevens, zie
  pag. 18 (MULTI-

  Als de maximum toegelaten temperatuur wordt overschreden FUNCTIONELE
  COMPUTER).
  (130°C - 266°F), kan de motor ernstige schade oplopen.

  Klok

  Geeft het uur en de minuten aan, afhankelijk van de voorinstelling,
  zie pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  Accuspanning
  (V BATT)

  Geeft de accuspanning aan in volt,
  zie pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  Chronometer

  Geeft de diverse tijden aan, afhankelijk van de voorinstelling,
  zie pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  17 • Page 18

  -5,4)&5.#4)/.%,% #/-054%2
  Wanneer de contactschakelaar (1) in de
  stand “n“ wordt gedraaid, gaan de volgende waarschuwingslampjes op het dashboard branden:
  – (rood) LED-waarschuwingslampje overtoerental “max” (2);
  – (rood) LED-waarschuwingslampje oliereserve (j) (3) - gedurende ongeveer
  0,5 seconde.
  De wijzer (4) van de toerenteller verplaatst
  zich naar de door de gebruiker ingestelde
  maximumwaarde (tpm). Na ongeveer 3 seconden gaat het rode LED-waarschuwingslampje van het overtoerental “max” (2) uit;
  de wijzer (4) van de toerenteller keert naar
  zijn beginpositie terug. Op die manier wordt
  de werking van de onderdelen getest.
  Na de eerste 1000 km (625 mi) en
  daarna telkens om de 4000 km
  (2500 mi) verschijnt de aanduiding
  “SERVICE” (5) op de rechterdisplay.
  Neem in dat geval contact op met een officiële APRILIA-dealer, die de onder-

  a

  18

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  houdswerken zal verrichten die zijn aangegeven in het onderhoudsschema, zie
  pag. 48 (ONDERHOUDSSCHEMA) . Om de
  aanduiding “SERVICE” te doen verdwijnen, moet u op de “LAP”-drukknop (6)
  drukken en daarna op de drukknop R
  en beide knoppen ongeveer 5 seconden
  lang ingedrukt houden.
  Met de contactschakelaar (1) in de stand
  “n“ gedraaid, zijn de standaardinstellingen
  op het dashboard de volgende:
  Rechterdisplay: Klok (7), koelvloeistoftemperatuur in °C (8).
  Linkerdisplay: Momentele snelheid in
  km/h (9), traject 1 (dagteller) (10), kilometertotaalteller (11).
  Bij installatie van de accu of van de zekering van 20 A:
  – De wijzer van de toerenteller (4) draait 12
  maal rechtsom (klikt 12 maal) om de werking van de toerenteller zelf te controleren.
  – De momentele, maximale en gemiddelde snelheid is ingesteld in “km/h”.
  – De koelvloeistoftemperatuur is ingesteld
  in °C.

  – De digitale klok is ingesteld op nul.
  – De rode lijn is ingesteld op 6000 rpm
  (tpm) en wordt aangegeven door het oplichten van het rode-lijn LED-waarschuwingslampje “max ” (rood) (2).
  Voer indien nodig de gewenste
  afstellingen uit.

  c

  CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE
  SEGMENTEN
  ◆ Druk de drukknoppen A en B gelijktijdig in.
  ◆ Draai de contactsleutel (1) van de stand
  “m“ in de stand “n“.
  Alle segmenten blijven ingeschakeld tot de
  drukknoppen A en B worden losgelaten.
  OVERSCHAKELEN van km op mi (van
  km/h op MPH) EN OMGEKEERD (LINKERDISPLAY).
  ◆ Druk op de drukknop A tot na ongeveer
  5 seconden alle aanduidingen (12) op de
  linkerdisplay beginnen te knipperen.
  ◆ Laat drukknop A los. • Page 19

  Druk op drukknop B om de maateenheid
  te veranderen van “km” in “mi” (van
  “km/h” in “MPH”) en omgekeerd.
  Druk, om de instelling te bevestigen, op
  drukknop A gedurende ongeveer 5 seconden.

  INSTELLEN VAN DE MOMENTELE,
  MAXIMALE EN GEMIDDELDE SNELHEID (LINKERDISPLAY)
  Twee seconden nadat de motorfiets is beginnen te rijden, verschijnt automatisch de momentele snelheid op de display, ook als een andere
  functie is ingesteld.
  Wanneer de contactsleutel in de stand “n“
  wordt gedraaid, verschijnen de momentele
  snelheid (1) en het deelaantal afgelegde
  kilometers/mi (traject 1) (2) op de linkerdisplay. Terugstellen van “traject 1” (2): druk
  terwijl de dagteller is ingesteld op de momentele snelheid drukknop R ongeveer 2
  seconden lang in.

  c  Om de maximale snelheid (3) en de afstand van “traject 1” (2) weer te geven,
  moet u drukknop B ongeveer 1 seconde
  lang indrukken.
  De aanduiding “V max” (4), de maximale
  snelheid (3) en de afstand van “traject 1”
  (2) worden getoond.
  Terugstellen van de maximale snelheid (3):
  druk terwijl de dagteller is ingesteld op de
  “V max” functie drukknop R ongeveer 2
  seconden lang in.
  De maximale snelheid wordt berekend op basis van de afstand
  die is afgelegd sinds de teller werd teruggesteld op nul voor de maximale snelheid zelf. De afstand van “traject 1” (2)
  die op de display verschijnt, is het aantal
  afgelegde kilometers/mijl sinds de teller
  de laatste keer werd teruggesteld op nul.

  c  Om de gemiddelde snelheid (5) en de afstand van “traject 2” (6) weer te geven,
  moet u de drukknop B ongeveer 1 secon-

  de lang indrukken. De aanduiding “AVS”
  (7), de gemiddelde snelheid (5) en de afstand van “traject 2” (6) worden getoond.
  Terugstellen van de gemiddelde snelheid
  (5) en de afstand van “traject 2” (6): druk
  terwijl de dagteller is ingesteld op de “AVS”
  functie de drukknop R in gedurende ongeveer 1 seconde.
  De gemiddelde snelheid wordt
  berekend op basis van de afstand van “traject 2” (dagteller).
  De afstand van “traject 2” (6) die op de
  display verschijnt is het aantal afgelegde kilometers/mijl sinds de teller de
  laatste keer werd teruggesteld op nul.
  Als meer dan 1000 km (625 mi) zijn afgelegd zonder dat “traject 2” is teruggesteld op nul, zal de meting van de gemiddelde snelheid verkeerd zijn.

  c  Om de momentele snelheid (1) en de afstand van “traject 1” (2) weer te geven, moet
  u nogmaals de drukknop B indrukken.
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  19 • Page 20

  INSTELLEN VAN DE OVERTOERENTALGRENS (ALLEEN BIJ AFGEZETTE
  MOTOR)
  Wanneer het ingestelde maximale toerental is overschreden, begint het rode
  LED-waarschuwingslampje “max” van
  het overtoerental (2) op het dashboard
  te knipperen.
  Wanneer de drukknop C gedurende minder dan één seconde wordt ingedrukt, verplaatst de wijzer (1) van de toerenteller
  zich naar het ingestelde overtoerental en
  blijft 3 seconden in die positie staan, waarna hij terugkeert naar zijn beginpositie.

  20

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Het instellen gebeurt als volgt:
  ◆ Druk knop C in, laat hem los en druk
  hem nogmaals in binnen de 3 seconden.
  De wijzer (1) gaat bij elke stap met
  1000 rpm (tpm) omhoog zolang C ingedrukt blijft; wanneer de wijzer de maximumwaarde heeft bereikt, begint hij
  weer van voor af aan.
  ◆ Druk de drukknop C in tot het gewenste
  toerental is ingesteld.
  ◆ Wanneer de drukknop C wordt losgelaten en binnen de 3 seconden opnieuw
  wordt ingedrukt in fasen, gaat de wijzer
  (1) per puls met 100 rpm (tpm) omhoog;
  wanneer de wijzer de maximumwaarde
  heeft bereikt, begint hij weer van voor af
  aan.  Laat drukknop C los om te bevestigen.
  Na 3 seconden wordt de instelling van
  de overtoerentalgrens bewaard.

  c

  De instelling wordt bevestigd
  door het oplichten van het rode
  LED-waarschuwingslampje “max” van
  het overtoerental (2). • Page 21

  MULTIFUNCTIONELE COMPUTER
  (RECHTERDISPLAY)
  De rechter (multifunctionele) display geeft
  standaard de koelvloeistoftemperatuur in
  °C (of °F) (1) en de digitale klok (2) weer.

  c

  Wanneer de motor koud is, knippert de aanduiding “&2/'”.

  Door het indrukken van knop D kunnen
  achtereenvolgens de volgende functies
  worden ingesteld:
  Standaardinstelling:
  temperatuur in °C en digitale klok

  D
  Accuspanning (V BATT)

  D
  Uurinstelling

  D
  Minuteninstelling

  D
  °C of °F instelling

  STANDAARDINSTELLING:
  KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR EN
  DIGITALE KLOK
  De koelvloeistoftemperatuur (1) wordt getoond in de bovenste helft van de rechterdisplay.
  Het is mogelijk om over te schakelen van
  °C op °F en omgekeerd, zie pag. 22 (INSTELLING VAN °C OF °F).
  ◆ Wanneer de temperatuur onder 35°C
  (9 5°F ) is, k n ippe rt de a andu iding
  “&2/'” (1) op de rechterdisplay.
  ◆ Wanneer de temperatuur boven 115°C
  (239°F) is, knippert de waarde (1) op de
  rechterdisplay, ook als een andere dan
  de standaardinstelling is ingesteld.
  ◆ Wanneer de temperatuur boven 130°C
  (266°F) is, verschijnt de aanduiding
  “///” (1) op de rechterdisplay.
  ◆ Bereik van de thermometer:
  0 - 130°C (32 - 266°F).

  De digitale klok (2) verschijnt in de onderste helft van de rechterdisplay.
  Voor het instellen en veranderen van uur
  en minuten, zie pag. 22 (INSTELLEN VAN
  HET UUR) en pag. 22 (INSTELLEN VAN
  DE MINUTEN).
  ACCUSPANNING - V BATT
  Wanneer de druktoets D eenmaal wordt
  ingedrukt, verschijnt de accuspanning
  uitgedrukt in volt (3) op de onderste helft
  van de rechterdisplay, terwijl de koelvloeistoftemperatuur (1) op de bovenste
  helft wordt aangegeven.
  De aanduiding “V BATT” (4)
  wordt getoond.
  Het oplaadcircuit werkt zoals het hoort
  als bij 4000 rpm (tpm) de accuspanning
  met ingeschakeld dimlicht tussen 13 en
  15 V ligt.  gebruik en onderhoud

  RS 250

  21 • Page 22

  2

  INSTELLEN VAN HET UUR
  ◆ Wanneer de drukknop D voor de tweede maal wordt ingedrukt, beginnen de
  uursegmenten (1) te knipperen op de onderste helft van de rechterdisplay (digitale klok).
  ◆ Om de uurinstelling te veranderen, moet
  u de “LAP” drukknop (2) op de linkerstuurhelft indrukken.
  ◆ Druk knop D in om de uurinstelling te
  bevestigen.

  22

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  INSTELLEN VAN DE MINUTEN
  Wanneer de drukknop D voor de derde
  maal wordt ingedrukt, beginnen de minutensegmenten (3) te knipperen op de onderste helft van de rechterdisplay (digitale klok).
  ◆ Om de minuteninstelling te veranderen,
  moet u de “LAP” drukknop (2) op de linkerstuurhelft indrukken.
  ◆ Druk knop D in om de minuteninstelling
  te bevestigen.


  INSTELLING VAN °C OF °F
  ◆ Wanneer de drukknop D voor de vierde
  maal wordt ingedrukt, beginnen de segmenten van de koelvloeistoftemperatuur
  in °C of °F (4) te knipperen op de bovenste helft van de display.
  ◆ Om de instelling °C met °F en omgekeerd te veranderen, moet u de “LAP”
  drukknop (2) op de linkerstuurhelft indrukken.
  ◆ Druk knop D in om de instelling te bevestigen. • Page 23

  1

  CHRONOMETER (RECHTERDISPLAY)
  Met de chronometer kan u de tijd per ronde
  opmeten wanneer u met de motorfiets op
  een circuit rijdt en de gegevens zo opslaan, dat u ze nadien na elkaar kan raadplegen.
  Wanneer de “CHRONOMETER” functie is
  ingesteld, kunnen de volgende functies
  niet worden opgeroepen:
  ◆ Maximale snelheid “V max”
  ◆ Gemiddelde snelheid “AVS”
  ◆ Afstand “traject 2”.
  ◆ Om de chronometer in werking te stellen,
  moet u de “LAP” drukknop (1) en vervolgens binnen de 0,7 seconden de drukknop D indrukken.

  Om de tijdopname te starten, moet u de
  “LAP” drukknop (1) indrukken en onmiddellijk loslaten.
  Om de geregistreerde tijd op te slaan,
  moet u de “LAP” drukknop (1) indrukken.

  De “LAP” drukknop (1) is niet bruikbaar gedurende 10 seconden en de laatst opgeslagen tijd (2) wordt getoond op de display.
  Daarna wordt de chronometer met de huidige tijdopname (3) getoond, beginnend
  vanaf 10 seconden.
  ◆ Om de eerst opgeslagen tijd (4) weer te
  geven, moet u drukknop B indrukken.
  ◆ Om de andere opgeslagen tijden in volgorde te bekijken, moet u de “LAP” drukknop (1) indrukken. De aanduidingen
  /, /, /, /, enz. (5) worden getoond.
  ◆ Druk de drukknop B in om de tijdopname opnieuw te starten.

  c

  U kan max. 40 tijden opslaan.
  Daarna is de “LAP” drukknop (1)
  niet langer bruikbaar.
  Om het geheugen op nul te zetten, moet
  u de drukknop A en de “LAP” drukknop
  (1) tegelijk indrukken gedurende 2 seconden.
  Om de chronometerfunctie te annuleren,
  moet u de “LAP” drukknop (1) en de
  drukknop D indrukken.

  De koelvloeistoftemperatuur (6) en de digitale klok (7) verschijnen op de rechter
  (multifunctionele) display.

  c

  Wanneer de motor koud i s,
  wordt de aanduiding “&2/'”
  getoond.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  23 • Page 24

  "%,!.'2)*+34% /.!&(!.+%,)*+% "%$)%.).'3%,%-%.4%.
  5

  3
  4

  3) DIMLICHTSCHAKELAAR (b - a) _
  In de stand “ b“ branden de parkeerlichten, de dashboardverlichting en het dimlicht altijd.
  In de stand “ a“ brandt het grootlicht.
  2
  1

  "%$)%.).'3%,%-%.4%. /0 $%
  ,).+%234552(%,&4

  c

  De elektrische onderdelen werken enkel wanneer de
  contactschakelaar in de stand "n" staat.

  1) DRUKKNOP CLAXON ( f)
  De claxon treedt in werking wanneer de drukknop wordt ingedrukt.
  2) SCHAKELAAR RICHTINGAANWIJZERS (c)
  De schakelaar naar links zetten om aan te geven dat u links
  gaat afslaan; de schakelaar naar rechts drukken om aan te
  geven dat u rechts gaat afslaan. Op het midden van de schakelaar drukken om de richtingaanwijzer uit te zetten.
  24

  3) DIMLICHTSCHAKELAAR (b - a)
  Wanneer de lichtschakelaar in de stand “ o “ staat, zie
  pag. 25 (BEDIENINGSELEMENTEN OP DE RECHTERSTUURHELFT): als de dimlichtschakelaar in de stand “a”
  staat, brandt het grootlicht; als hij in de stand “b ” staat,
  brandt het dimlicht.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  4) “LAP” DRUKKNOP (multifunctioneel)
  Met deze drukknop kunnen de volgende functies afwisselend
  worden weergegeven op de rechter multifunctionele display:
  – uren en minuten;
  – koelvloeistoftemperatuur (°C of °F);
  – chronometer.

  c

  Voor het instellen van de functies, zie pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  5) CHOKE-HENDEL (e)
  De choke voor het koud starten van de motor wordt in werking gesteld door de hendel "e" omlaag te draaien.
  Breng de hendel "e" weer in zijn oorspronkelijke stand om de
  choke uit te schakelen. • Page 25

  "%$)%.).'3%,%-%.4%. /0 $%
  2%#(4%234552(%,&4

  c

  De elektrische onderdelen werken enkel wanneer de
  contactschakelaar in de stand "n" staat.
  1

  1) MOTORSTOPSCHAKELAAR (n - m)

  a

  Bedien de motorstopschakelaar “n dens gewoon rijden.

  m” niet tij-

  Dit is een veiligheids- of noodschakelaar.
  Met de schakelaar in de stand "n" kan de motor worden gestart;
  de motor wordt gestopt door de schakelaar in de stand "m" te
  zetten.

  2
  3

  a

  Bij gestopte motor en met de contactschakelaar
  in de stand "n", kan de accu ontladen worden.
  Wanneer de motorfiets tot stilstand is gekomen
  nadat de motor is gestopt, moet u de contactschakelaar
  in de stand "m" zetten.
  2) KOPLAMPSCHAKELAAR (o - p - •)
  (niet voorzien op de _ versie)
  Wanneer de lichtschakelaar in de stand “•” staat, zijn de lichten uit; wanneer de schakelaar in de stand “p” staat, branden de parkeerlichten en de dashboardverlichting; wanneer
  de schakelaar in de stand “o” staat, branden de parkeerlichten, de dashboardverlichting en het dimlicht.
  Het grootlicht kan wordt bediend met de dimlichtschakelaar,
  zie pag. 24 (BEDIENINGSELEMENTEN OP DE LINKERSTUURHELFT).

  3) DRUKKNOP GROOTLICHTSIGNAAL (a)
  U kan het grootlicht gebruiken om tegenliggers te verwittigen
  wanneer u inhaalt, bij gevaar of in een noodsituatie.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  25 • Page 26

  Stand

  Functie

  I

  93

  3

  PU
  SH

  PU
  SH

  1

  Z AD I

  #/.4!#43#(!+%,!!2
  De contactschakelaar (1) bevindt zich op
  de stuurkolomplaat.

  c

  De sleutel bedient de contactschakelaar/het stuurslot, het
  brandstoftankslot en het slot van het
  handschoen-/gereedschapssetkastje.
  Bij de motorfiets worden twee sleutels
  geleverd (één reservesleutel).

  26

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Het stuur is
  vergrendeld. Het is
  onmogelijk
  de motor te
  starten en
  de lichten te
  ontsteken.

  De sleutel
  kan uit het
  contact worden getrokken.

  m

  De motor
  kan niet
  worden
  gestart en
  de lichten
  kunnen niet
  worden ontstoken.

  De sleutel
  kan uit het
  contact worden getrokken.

  n

  De motor
  kan worden
  gestart en
  de lichten
  kunnen worden ontstoken.

  De sleutel
  kan niet uit
  het contact
  worden
  getrokken.

  s
  Stuurslot

  Q

  345523,/4

  a

  Draai de sleutel nooit in de stand
  "s" terwijl u rijdt, om te vermijden dat u de controle over de
  motorfiets verliest.
  BEDIENING
  Om het stuur te vergrendelen:
  ◆ Draai het stuur volledig naar links.
  ◆ Draai de sleutel in de stand "m".
  ◆ Druk de sleutel in en draai hem in de
  stand “ s “.
  ◆ Trek de sleutel uit het contact.

  Uittrekken
  sleutel • Page 27

  (5,05)42534).'

  $%-/.4%2%. 6!. (%4
  0!33!')%23:!$%,
  Verwijder het deksel van het handschoen-/gereedschapssetkastje, zie
  pag. 28 (HANDSCHOEN-/GEREEDSCHAPSSETKASTJE).
  ★ Draai de schroef (1) los en verwijder ze.

  Aanhaalkoppel van schroef (1):
  12 Nm (1,2 kgm).
  G e b r u ik g e en g e r e ed s ch a p
  (schroevendraaier, enz.) voor
  het verwijderen en installeren van de
  grijpriemlus (2).
  ◆ ★ Trek de passagiersgrijpriem (3) weg,
  duw hem weg vanaf de binnenkant van
  het vak en verwijder de grijpriemlus (2).
  ◆ Draai de schroef (4) los, neem de ring en
  de moer weg en verwijder ze.

  c

  Aanhaalkoppel van schroef (4):
  7 Nm (0,7 kgm)  Schroef vanaf de binnenzijde van het
  vak de moer (5) los en verwijder ze. Let
  op dat u ze niet verliest.
  ◆ Zet het passagierszadel (6) omhoog en
  demonteer het.
  ◆ Breng de pluggen (7) en (8) aan op het
  achterste stuk van de kuip en zet ze vast
  met de juiste schroeven en de bijbehorende moeren.
  ◆ Steek de schroeven (1), de schroef (4)
  met de bijbehorende ringen en moer, en
  de moer (5) in het gereedschapstasje.
  Op de binnenkant van de rechtse
  (9) en de linkse (10) plug zijn de
  codes “DX” (rechts) of “SX” (links)
  (montagezijde) en “UP” met een pijl
  (montagerichting) aangebracht.

  c
  Steek de pluggen (9) en (10) correct in
  de riemdoorvoerpunten.
  Steek de passagierszitting (6) en de passagiersgrijpriem (3) in het vak.

  6!,(%,-(!!+
  Dankzij de valhelmhaak hoeft u niet langer uw
  helm of andere zaken met u mee te nemen telkens wanneer u de motorfiets achterlaat.

  a

  Rijd niet terwijl de helm aan de haak
  hangt, want dit kan uw veiligheid
  ernstig in het gedrang brengen.

  Ga als volgt te werk om de helm op te hangen:
  ◆ Verwijder het deksel van het handschoen-/gereedschapssetkastje, zie
  pag. 28 (HANDSCHOEN-/GEREEDSCHAPSSETKASTJE).
  ◆ Trek het oogje (11) van de kabel (12) uit
  de haak (13).
  ◆ Steek de kabel (12) door de vizieropening
  of door een lus die is voorzien op de helm.
  ◆ Steek het oogje (11) volledig in de haak (13).
  ◆ Plaats het deksel terug en vergrendel
  het.
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  27 • Page 28

  4

  (!.$3#(/%.

  '%2%%$3#(!033%4+!34*%
  Het handschoen-/gereedschapssetkastje
  bevindt zich onder het passagierszadel; u
  kunt er als volgt bij komen:
  ◆ Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  ◆ Steek de sleutel (1) in het slot (2).
  ◆ Draai de sleutel (1) rechtsom.
  ◆ Verwijder het deksel van het kastje (3).
  De gereedschapsset (4) bevat:
  – Inbussleutels van 3, 4, 5, 6 mm
  – Steeksleutel van 8-10 mm
  – Steeksleutel van 11-13 mm
  – Pijpsleutel van 6-7 mm
  – Bougiesleutel van 21 mm
  – Kruiskopschroevendraaier
  – Gereedschapstasje
  Max. toegestaan gewicht: 1,5 kg
  28

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  30%#)!!, '%2%%$3#(!0 m
  Voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden is het raadzaam het volgende
  speciaal gereedschap te gebruiken (verkrijgbaar bij een officiële aprilia-dealer):
  Gereedschap

  Werkzaamheden

  Achterste
  standaard

  Verversen van de
  transmissieolie.
  Demonteren van
  achterwiel.
  Afstellen van de
  transmissieketting.

  Voorste
  standaard

  Demonteren van
  voorwiel.

  Pag.
  49
  52
  54
  50

  6%2,%.'345+ 6//2
  !#(4%230!4"/2$ m
  Het verlengstuk van het achterspatbord (5)
  is bijzonder nuttig wanneer het wegdek nat
  is; het beperkt de hoeveelheid opspattend
  water van het achterwiel.

  c

  Het verlengstuk van het achterspatbord (5) wordt standaard geleverd in landen waar dit onderdeel wettelijk verplicht is. • Page 29

  42!.3-)33)%/,)%

  "%,!.'2)*+34% /.$%2$%,%.

  Controleer het transmissieoliepeil om de
  4000 km (2500 mi), zie pag. 52 (CONTROLEREN VAN HET TRANSMISSIEOLIEPEIL EN BIJVULLEN).
  Ververs de transmissieolie na de eerste
  1000 km (625 mi) en daarna telkens om de
  12000 km (7500 mi), zie pag. 53 (VERVERSEN VAN DE TRANSMISSIEOLIE).

  "2!.$34/&

  a

  De brandstof die gebruikt wordt
  voor verbrandingsmotoren is uiterst ontvlambaar en kan in bepaalde omstandigheden explosief worden. Het is belangrijk dat het tanken en de
  onderhoudswerkzaamheden in een goed
  geventileerde ruimte gebeuren en met afgezette motor. Niet roken gedurende het
  tanken of in de nabijheid van benzinedampen; in elk geval absoluut contact
  mijden met open vlammen, vonken en
  elke andere warmtebron, om te voorkomen dat de brandstof vlam vat of explodeert. Verder moet u ook voorkomen dat
  er benzine uit de tankopening stroomt,
  aangezien ze vlam kan vatten bij contact
  met de gloeiende delen van de motor.
  Voor het geval per ongeluk benzine buiten de tank terechtkomt, moet u controleren of de plek waar de benzine is terechtgekomen geheel droog is en voor u gaat
  rijden moet u er zich van vergewissen dat
  er geen benzine op de hals van de benzinemond is achtergebleven.
  Loodvrije benzine zet uit onder invloed
  van zonnewarmte en zonnestraling. Vul de
  tank daarom nooit tot de rand. Mijd contact van benzine met de huid en inademing
  van dampen; zuig geen benzine op en
  breng de benzine niet over van één vat in
  een ander met behulp van een slang.

  2

  1

  LOOS BRANDSTOF NIET IN HET MILIEU.
  BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
  Gebruik uitsluitend loodvrije benzine, in
  ov ereens tem ming m et de norm DIN
  51607, min. octaangetal 95 (N.O.R.M.) en
  85 (N.O.M.M.).
  INHOUD BRANDSTOFTANK
  (reserve inbegrepen): 19,5 L
  TANKRESERVE: 3,6 L (mechanische reserve).
  Ga als volgt te werk om te tanken:
  ◆ Steek de sleutel (1) in het slot op de
  brandstofklep (2).
  ◆ Draai de sleutel rechtsom, trek eraan en
  open de brandstofklep.

  c

  Gebruik 75W-90 olie van hoge
  kwaliteit, zie pag. 88 (SMEERMIDDELENTABEL).

  a

  Olie kan leiden tot ernstige beschadiging van de huid bij dagelijkse en langdurige aanraking.
  Na gebruik van olie uw handen goed
  wassen.
  Loos de olie niet in het milieu.
  Bewaar de olie in een afgesloten vat en
  breng afgewerkte olie naar het benzinestation of naar een gemeentelijk verzamelpunt.
  Het is aangeraden latex handschoenen
  te gebruiken om onderhoudswerken uit
  te voeren.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  29 • Page 30

  a

  Zie er goed op toe dat de remschijven niet vettig of smerig
  zijn, in het bijzonder na uitvoering van onderhoudswerkzaamheden of
  controles.
  Controleer of de remleidingen niet gedraaid of versleten zijn.
  Let op dat geen water of stof per ongeluk in het remcircuit terechtkomt.
  Het is aangeraden latex handschoenen
  te gebruiken om onderhoudswerken uit
  te voeren.
  2%-6,/%)34/& AANBEVELINGEN

  c

  Deze motorfiets is uitgerust met
  schijfremmen vooraan en
  achteraan, met afzonderlijke hydraulische circuits.
  De volgende informatie heeft betrekking
  op slechts één remsysteem, maar geldt
  voor beide.

  a

  Plotselinge weerstand of verschillen in speling op de remhendel kunnen te wijten zijn aan
  onregelmatigheden in het hydraulische
  systeem.
  In geval van twijfel met betrekking tot
  het goed functioneren van het remsysteem en als u niet in staat bent de normale controles zelf uit te voeren, moet u
  te rade gaan bij uw officiële APRILIAdealer.

  30

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Als de remvloeistof in contact komt met
  de huid of de ogen, kan dit leiden tot
  ernstige irritatie.
  Was zeer grondig de delen van het
  lichaam die in contact zijn gekomen met
  de vloeistof. Raadpleeg een arts of een
  oogarts als de vloeistof in contact is gekomen met uw ogen.
  Loos remvloeistof niet in het milieu.
  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
  HOUDEN

  a

  Wanneer u de remvloeistof gebruikt, moet u erop letten dat u
  er niet mee morst op de plastic
  of gelakte delen, omdat deze door de
  vloeistof kunnen worden aangetast.

  3#()*&2%--%.

  a

  De remmen zijn de belangrijkste
  onderdelen voor uw veiligheid,
  dus moeten zij te allen tijde in
  perfecte staat verkeren; controleer ze
  voor elke rit.
  Laat de remvloeistof om de twee jaar
  vervangen worden door een officiële
  APRILIA-dealer.
  Gebruik remvloeistof van het type dat is
  aangegeven in het smeerschema, zie
  pag. 88 (SMEERMIDDELENTABEL).
  Deze motorfiets is uitgerust met hydraulische schijfremmen vooraan en achteraan.
  Naarmate de remblokjes afslijten, neemt
  het vloeistofpeil af om de slijtage automatisch te compenseren.
  Het voorremvloeistofreservoir bevindt zich
  op de rechterstuurhelft, naast de bevestiging van de voorremhendel.
  Het achterremvloeistofreservoir bevindt
  zich onder het bovenste stuk van de kuip,
  op de rechterzijde van de motorfiets.
  Controleer regelmatig het remvloeistofpeil
  in de reservoirs, zie pag. 31 (VOORREM),
  pag. 32 (ACHTERREM), en de slijtage van
  de remblokjes, zie pag. 68 (CONTROLEREN VAN DE SLIJTAGE VAN DE REMBLOKJES). • Page 31

  3

  a

  Vul nooit bij tot boven het “MAX”niveau.
  Enkel wanneer nieuwe remblokjes worden gebruikt, is het aangeraden
  het reservoir tot het “MAX”-niveau te
  vullen.

  1
  3

  4
  2

  6//22%-

  Bijvullen:

  Controle

  De remvloeistof kan uit het reservoir lopen. Bedien de voorr em han del nie t w an nee r de
  schroeven (1) los zijn en zeker niet wanneer het deksel van het remvloeistofreservoir is verwijderd.

  c

  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.


  Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN) en draai het
  stuur volledig naar rechts.
  Controleer of het vloeistofpeil boven het
  "MIN"-streepje staat.
  Als de vloeistof niet tot aan het "MIN"streepje reikt, moet u bijvullen.

  a
  Draai de twee schroeven (1) van het
  remvloeistofreservoir (2) los.
  Zet het deksel (3) omhoog en verwijder
  het samen met de schroeven en de pakking (4).

  c

  Schud niet met de motorfiets terwijl u het remvloeistofreservoir
  vult, om te vermijden dat vloeistof wordt
  gemorst.


  Naarmate de remblokjes afslijten,
  neemt het vloeistofpeil af om de slijtage
  automatisch te compenseren.
  Vul het reservoir niet tot het “MAX”-niveau wanneer de remblokjes versleten
  zijn, om te vermijden dat de vloeistof
  naar buiten stroomt wanneer de remblokjes worden vervangen.


  Monteer de onderdelen opnieuw in omgekeerde volgorde.

  a

  Controleer de werking van de
  remmen. Neem zo nodig contact
  op met uw officiële APRILIA-

  dealer.

  Ingeval er teveel speling in de remhendel zit, u teveel elastische weerstand
  voelt of er lucht in het circuit is terechtgekomen, moet u contact opnemen met
  uw officiële APRILIA-dealer, omdat kan
  blijken dat het remsysteem ontlucht
  moet worden.

  Vul het reservoir (2) met remvloeistof, zie
  pag. 88 (SMEERMIDDELENTABEL), tot
  het voorgeschreven niveau tussen het
  “MIN”- en het “MAX”-streepje is bereikt.
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  31 • Page 32
  2

  1

  2
  1

  3

  !#(4%22%-

  Bijvullen:

  Controle

  De remvloeistof kan uit het reservoir lopen. Bedien de achterremhendel als de dop van het
  remvloeistofreservoir los is of is verwijderd.

  c

  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.


  Laat de motorfiets rechtop staan, zodat
  de vloeistof in het reservoir (1) evenwijdig blijft met de dop (2).
  Controleer of het vloeistofpeil boven het
  "MIN"-streepje staat.
  Als de vloeistof niet tot aan het "MIN"streepje reikt, moet u bijvullen.

  32

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  a
  Demonteer de accu, zie pag. 72 (DEMONTEREN VAN DE ACCU).
  Draai vanaf de binnenkant van de accuhouder de plug (2) los en verwijder ze.

  c

  Zorg dat de vloeistof in het reservoir evenwijdig met de rand
  blijft staan (in horizontale stand), zodat
  tijdens het bijvullen geen remvloeistof
  wordt gemorst.

  Verwijder de afdichting (3).
  Vul met behulp van een spuit het remvloeistofr eservoir (1), zie pag. 88
  (SMEERMIDDELENTABEL) tot het
  voorgeschreven niveau tussen het
  “MIN”- en het “MAX”-streepje is bereikt.

  a

  Enkel wanneer nieuwe remblokjes worden gebruikt, is het aangeraden het reservoir tot het
  “MAX”-niveau te vullen.
  Naarmate de remblokjes afslijten,
  neemt het vloeistofpeil af om de slijtage
  automatisch te compenseren.
  Vul het reservoir niet tot het “MAX”-niveau wanneer de remblokjes versleten
  zijn, om te vermijden dat de vloeistof
  naar buiten stroomt wanneer de remblokjes worden vervangen.


  Monteer de onderdelen opnieuw in omgekeerde volgorde.

  a

  Controleer de werking van de
  remmen. Neem zo nodig contact
  op met uw officiële APRILIA-

  dealer.

  Ingeval er teveel speling in de remhendel zit, u teveel elastische weerstand
  voelt of er lucht in het circuit is terechtgekomen, moet u contact opnemen met
  uw officiële APRILIA-dealer, omdat kan
  blijken dat het remsysteem ontlucht
  moet worden. • Page 33

  /,)%2%3%26/)2
  De motorfiets is uitgerust met een afzonderlijke menginrichting waarin de benzine
  en de olie voor het smeren van de motor
  worden gemengd, zie pag. 88 (SMEERMIDDELENTABEL).
  De olievoorraad wordt aangegeven door
  het oplichten van het LED-waarschuwingslampje van de oliereserve “ j “ op het
  dashboard, zie pag. 15 (INSTRUMENTEN
  EN CONTROLELAMPJES).

  a

  Controleer het oliepeil om de
  500 km (312 mi).
  Gebruik van de motorfiets zonder olie kan ernstige schade aan de motor veroorzaken.
  Als de olie in het oliereservoir is opgebruikt of als de olieleiding is verwijderd,
  neem dan contact op met een officiële
  aprilia-dealer, die het systeem zal ontluchten.
  Dit is noodzakelijk, want als de motor
  draait terwijl er lucht in het oliecircuit
  aanwezig is, kan dit ernstige schade
  aan de motor veroorzaken.

  3

  2

  1

  Vul het oliereservoir als volgt:
  Draai de schroef (1) los en verwijder ze.
  Verwijder de klem (2).
  Verwijder de plug (3).

  INHOUD OLIERESERVOIR: 1,6 L
  RESERVE: 0,3 L

  a

  Na gebruik van olie uw handen
  goed wassen. Loos de olie niet
  in het milieu.

  BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  33 • Page 34

  1

  7

  3

  3
  4

  2
  1

  6

  1

  2
  4

  3
  4

  5
  2

  !&34%,,%. 6!. $%
  6//22%-(%.$%,
  De afstand tussen het uiteinde van de hendel (1) en het handvat (2) kan worden afgesteld door de stelmoer te verdraaien (3).
  De standen “1” en “4” komen respectievelijk overeen met een afstand van ongeveer
  136 en 103 mm tussen het uiteinde van de
  hendel en het handvat.
  De standen “2” en “3” zijn tussenafstanden.
  ◆ Duw de hendel (1) naar voren en verdraai de stelmoer (3) tot het gewenste
  cijfer tegenover het pijlmerkteken staat.

  34

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  8

  !&34%,,%. 6!. $% !#(4%22%Het rempedaal is ergonomisch geplaatst
  tijdens de assemblage van de motorfiets.
  Zo nodig kan de hoogte van het rempedaal
  worden bijgeregeld:
  ◆ Draai de borgmoer (4) los.
  ◆ Schroef de remstelmoer (5) volledig
  vast.
  ◆ Schroef de borgmoer (6) volledig tegen
  de pompregelstang (7).
  ◆ Draai de pompregelstang (7) volledig
  vast en daarna 3-4 slagen losser.
  ◆ Schroef de remstelmoer (5) los tot het
  rempedaal (8) op de gewenste hoogte
  staat.
  ◆ Vergrendel de remstelmoer (5) met de
  borgmoer (4).
  ◆ Draai de pompregelstang (7) los en laat
  hem contact maken met de pompzuiger.
  ◆ Draai de stang vast zodanig dat een minimale speling ontstaat van 0,5  1 mm
  tussen de pompregelstang (7) en de
  pompzuiger.

  a

  Zorg dat er een zekere speling is
  tussen de remstelmoer (5) en het
  contactpunt, om te voorkomen
  dat de rem in werking blijft en zodoende
  vroegtijdige slijtage van de remdelen
  veroorzaakt.
  Speling tussen de remstelmoer en het
  contactpunt: 0,5  1 mm.


  Vergrendel de pompregelstang met de
  borgmoer (6).

  a

  Controleer de werking van de
  rem.
  Neem zo nodig contact op met
  uw officiële APRILIA-dealer.
  Controleer na het afstellen of het wiel
  vrij draait met de rem onbediend. • Page 35

  2
  4

  7
  5
  1

  3

  !&34%,,%. 6!. $% +/00%,).'
  Stel de koppeling als de motor stopt of de
  neiging vertoont te versnellen wanneer de
  koppelingshendel wordt aangetrokken en
  de versnellingen worden ingeschakeld of
  als de koppeling slipt, wat leidt tot een vertraging in de versnelling in vergelijking met
  het toerental van de motor.
  Kleine afstellingen zijn mogelijk met de
  stelmoer (1):
  ◆ Trek het beschermingselement (2) weg.
  ◆ Draai de borgmoer (3) los.
  ◆ Draai aan de stelmoer (1) tot de stationaire speling op het uiteinde van de koppelingshendel ongeveer 10 mm bedraagt (zie afbeelding).
  ◆ Draai de borgmoer (3) vast en controleer
  de afstelling opnieuw.

  6

  Doe het volgende als de stelmoer volledig
  is vast- of losgeschroefd of als u er niet in
  slaagt de juiste stationaire speling in te
  stellen:
  ◆ Trek het beschermingselement (2) weg.
  ◆ Draai de borgmoer (3) los en draai de
  stelmoer (1) volledig vast.
  ◆ Draai de borgmoer (3) vast.
  ◆ Verwijder de splitpen (4).
  ◆ Zet de rechtse kuip (5) lichtjes naar buiten.
  ◆ Draai de borgmoer los op het onderste
  deel van de koppelingskabel (6), op de
  rechterzijde van de motor.
  ◆ Draai aan de stelmoer (7) tot de voorgeschreven stationaire speling is bereikt.
  ◆ Draai de borgmoer (6) vast en controleer
  de afstelling opnieuw.
  ◆ Plaats de kuip (5) terug.
  ◆ Steek de splitpen (4) in.

  Start de motor, zie pag. 40 (STARTEN).
  Trek de koppelingshendel volledig aan
  en schakel in eerste versnelling.
  Controleer of de motor niet stopt, of de
  motorfiets niet de neiging vertoont te versnellen en of de koppeling niet slipt tijdens het versnellen of tijdens het rijden.

  a
  c

  Neem contact op met uw officiële APRILIA-dealer als u er niet
  in slaagt de koppeling correct af
  te stellen of als de koppeling niet werkt
  zoals het hoort.
  Controleer of de koppelingskabel intact is: hij mag nergens geplet zijn en de isolatie mag nergens versleten zijn.


  Smeer de koppelingskabel regelmatig
  met een geschikt smeermiddel, zie
  pag. 88 (SMEERMIDDELENTABEL), om
  vroegtijdige slijtage en corrosie te vermijden.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  35 • Page 36

  a

  De koelvloeistof is giftig: slik ze
  niet in; als de koelvloeistof in
  contact komt met de huid of de
  ogen, kan dit leiden tot ernstige irritatie.
  Als de koelvloeistof in contact komt met
  de huid of de ogen, overvloedig spoelen
  met water en een arts raadplegen. Als
  de koelvloeistof wordt ingeslikt, het braken opwekken, mond en keel overvloedig spoelen met water en onmiddellijk
  een arts raadplegen.
  +/%,6,/%)34/&

  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
  HOUDEN.

  a

  Let op dat u geen koelvloeistof morst
  op de hete onderdelen van de motor: de
  vloeistof kan vlam vatten en onzichtbare vlammen veroorzaken.

  Gebruik de motorfiets niet als
  het koelvloeistofpeil onder het
  voorgeschreven minimum ligt.

  Controleer het koelvloeistofpeil om de
  2000 km (1250 mi) en na lange ritten; vervang de koelvloeistof om de 24 maanden.

  Het is aangeraden latex handschoenen
  te gebruiken om onderhoudswerken uit
  te voeren.

  a

  Laat de koelvloeistof verversen
  door een officiële APRILIA-dealer.

  36

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  De koelvloeistof is samengesteld uit 50%
  water en 50% antivries. Dit mengsel is ideaal voor de meeste motortemperaturen en
  garandeert een goede bescherming tegen
  roest.
  Het is handig hetzelfde mengsel ook in de
  zomer te gebruiken, aangezien zo het verlies ten gevolge van verdamping tot een
  minimum wordt beperkt, zodat het niet nodig is zeer regelmatig bij te vullen.
  Op die manier neemt de aanwezigheid van
  minerale zoutresten in de radiator veroorzaakt door verdampt water af en is de goede werking van het koelsysteem verzekerd.
  Als de buitentemperatuur minder dan 0°C
  bedraagt, moet u het koelcircuit regelmatig
  controleren en zo nodig de concentratie
  van antivries verhogen (tot maximum
  60%).
  Gebruik voor de koeloplossing gedistilleerd
  water, om schade aan de motor te voorkomen.

  a

  Verwijder de dop van de expansietank niet als de motor nog
  heet is, aangezien de koelvloeistof onder druk staat en zeer warm is. • Page 37

  3
  1

  Controleren en bijvullen  Controleer het koelvloeistofpeil
  en vul de expansietank bij koude
  motor.

  a

  Zet de motor af en wacht tot hij is afgekoeld.  c  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.  Laat de motorfiets rechtop staan met de
  twee wielen op de grond.
  Het koelvloeistofpeil in de expansietank
  (1) moet tussen het “MIN”- en het
  “MAX”-streepje op de doorzichtige buis
  (2) staan (zie afbeelding).
  Indien dit niet het geval is, de vulplug (3)
  losdraaien en verwijderen.
  Vul bij met koelvloeistof, zie pag. 88
  (SMEERMIDDELENTABEL) tot het koelvloeistofpeil tussen het “MIN”- en het
  “MAX”-streepje op de doorzichtige buis
  (2) staat.
  De vloeistof mag dit peil niet overschrijden; anders zal de vloeistof tijdens het
  draaien van de motor naar buiten stromen.
  Breng de vuldop (3) opnieuw aan.

  a

  In geval van overmatig verbruik
  van koelvloeistof of wanneer de
  tank leeg blijft, moet u controleren of er geen lekken zijn in het circuit.
  Laat eventuele lekken herstellen door
  een officiële APRILIA-dealer.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  37 • Page 38

  "!.$%.
  Deze motorfiets is uitgerust met banden
  zonder binnenband.

  a

  Controleer regelmatig de bandenspanning bij kamertemperatuur, zie pag. 84 (TECHNISCHE
  GEGEVENS).
  Als de banden warm zijn, is de meting
  niet correct.
  In het bijzonder moet de bandenspanning vóór en na iedere lange rit gemeten worden.
  Als de bandenspanning te hoog is, worden de oneffenheden in de weg waarop
  u rijdt niet opgevangen en daardoor
  overgebracht op het stuur, waardoor
  het rijcomfort in het gedrang komt en de
  wegligging in bochten afneemt.
  Als daarentegen de bandenspanning te
  laag is, komen de zijkanten van de banden onder grotere druk te staan en bestaat het gevaar dat de band over de
  rand van de velg glijdt of loskomt, waardoor u de controle over de motorfiets
  verliest. Ingeval u plots remt zouden de
  banden van de velg kunnen afschuiven.
  Bovendien zou de motorfiets uit de
  bocht kunnen schuiven.
  Controleer de staat van het bandenoppervlak en de slijtage, want als de
  banden in slechte staat zijn, hebben ze
  minder grip en neemt de bestuurbaarheid van de motorfiets af.
  38

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Vervang de band wanneer hij versleten
  is of als er in het loopvlak een gat zit
  van meer dan 5 mm. Na het vervangen
  van een band, moeten de wielen uitgebalanceerd worden. Gebruik enkel het
  door APRILIA aanbevolen bandenformaat, zie pag. 84 (TECHNISCHE GEGEVENS).
  Zorg dat de banden altijd voorzien zijn
  van hun ventieldoppen, om te vermijden
  dat ze plots leeglopen. Vervanging, reparatie, onderhoud en uitbalanceren
  zijn zeer belangrijk en moeten worden
  uitgevoerd door bekwame technici met
  het juiste gereedschap.
  Om die reden is het raadzaam bovenstaande handelingen te laten uitvoeren
  door een officiële APRILIA-dealer.
  Nieuwe banden zijn mogelijk bedekt
  met een gladde laag: rijd voorzichtig tijdens de eerste kilometers. Smeer de
  banden niet in met vloeistoffen die daarvoor ongeschikt zijn.
  Als de banden oud zijn, kunnen ze zelfs
  als ze niet volledig afgesleten zijn hard
  worden en is het mogelijk dat een goede wegligging niet langer is verzekerd.
  In dit geval moet u de banden vervangen.
  MINIMALE DIEPTE BANDENPROFIEL
  voor:.................................................. 2 mm
  achter:............................................... 2 mm

  +!4!,94)3#(% '%,5)$$%-0%23

  ENKEL VOOR VERSIE MET
  2
  KATALYSATOR

  a

  Parkeer de motorfiets met katalysator niet in de nabijheid van droge struiken of op plaatsen waar
  kinderen kunnen komen, aangezien de
  katalytische geluiddemper tijdens het gebruik zeer heet wordt; kijk dus heel goed
  uit en vermijd elke vorm van contact
  voordat hij volledig is afgekoeld.
  De motorfiets met katalysator is voorzien
  van twee geluiddempers met metallic “platina-rhodium”-tweewegkatalysator.
  Deze uitrusting dient voor de oxidatie van
  de CO (koolmonoxide) en van de HC (onverbrande koolwaterstoffen) die zich in het
  uitlaatgas bevinden, waarbij de genoemde
  verbindingen respectievelijk worden omgezet in kooldioxide en waterdamp.

  a

  Gebruik geen loodhoudende
  benzine, aangezien deze de katalysator vernietigt. • Page 39

  2)#(4,)*.%. 6//2 '%"25)+

  a

  Voer voor het vertrek steeds een
  voorafgaande controle uit om na
  te gaan of de motorfiets juist en
  veilig functioneert (zie de tabel met
  “CONTROLES VOORAF” hierna). Het
  niet uitvoeren van deze controles kan
  leiden tot ernstige letsels of schade aan
  de motorfiets.
  Aarzel niet raad te vragen aan uw officiële APRILIA-dealer ingeval u iets niet
  begrijpt i.v.m. de werking van bepaalde
  bedieningselementen of als u bepaalde
  onregelmatigheden vermoedt of vaststelt.
  Een controle vergt weinig tijd en verhoogt de veiligheid aanzienlijk.

  #/.42/,%3 6//2!&
  Controle

  Pagina

  Voorste en achterste schijfremmen

  Onderdeel

  Controleer de werking, de stationaire speling van de
  bedieningshendels en het vloeistofpeil en kijk of er geen
  lekken zijn. Vul zo nodig het vloeistofreservoir bij.

  30-3132-68

  Gashendel

  Controleer of hij soepel werkt en of hij volledig kan worden open- en dichtgedraaid, bij alle standen van het
  stuur. Zo nodig bijstellen en/of smeren.

  69

  Motorolie/transmissieolie

  Controleren en/of zo nodig bijvullen.

  Wielen/banden

  Controleer het loopvlak van de banden, de bandenspanning, slijtage en eventuele beschadiging.

  38

  Remhendels

  Controleer of ze goed werken. Zonodig de scharnierpunten smeren en de speling bijstellen.

  34

  Koppeling

  De stationaire speling op het uiteinde van de koppelingshendel moet ongeveer 10 mm bedragen; de koppeling moet werken zonder haperen en/of slippen.

  35

  Controleer of dit goed werkt en of de veerspanning hen
  weer in de normale stand brengt. Zo nodig scharnierpunten en draaiende delen smeren. Controleer of de veiligheidsschakelaar op de zijstandaard correct werkt.

  75-76

  Bevestigingselementen

  Controleer of de bevestigingselementen niet loszitten.
  Stel ze zo nodig af of draai ze aan.  Transmissieketting

  Controleer de speling.

  Brandstoftank

  Controleer het brandstofpeil en vul zonodig bij. Controleer het circuit op lekken of verstopping.

  29-61-81

  Koelvloeistof

  Het koelvloeistofpeil in de expansietank moet tussen het
  "MIN"- en het "MAX"-streepje liggen.

  36-37

  Lichten, waarschuwingslampjes,
  claxon en elektrische onderdelen

  Controleer de goede werking van akoestische en visuele
  voorzieningen. In geval van defect de lampjes vervangen
  of het defect repareren.

  71÷80

  Zijstandaard

  33-52-53

  58-59

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  39 • Page 40

  2

  ON
  RES
  PU
  SH

  O FF

  1

  34!24%.

  a

  Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, dat uiterst giftig is bij inademing. Start de motorfiets niet
  in een gesloten of slecht geventileerde
  ruimte.
  Het niet opvolgen van deze raadgevingen kan leiden tot bewusteloosheid of
  zelfs tot de dood door verstikking.

  c

  Met de motorfiets op de zijstandaard kan de motor enkel worden gestart als de versnelling in neutraal staat; als u in dit geval de
  versnellingen probeert in te schakelen,
  stopt de motor.
  Met de zijstandaard opgetrokken kan de
  motor worden gestart met de versnelling in neutraal of met de versnelling ingeschakeld en de koppelingshendel
  aangetrokken.

  40

  gebruik en onderhoud

  RS 250


  Laat de standaard opgetrokken.
  Ga op de motorfiets zitten.
  Zet de hendel van het brandstofkraantje
  (1) in de stand "ON".
  Verdraai de sleutel (2) en zet de contactschakelaar in de stand "n".
  Op dit moment:
  – gaat het rode LED-waarschuwingslampje van de oliereserve branden op
  het dashboard;
  – licht het LED-waarschuwingslampje
  “max” van het overtoerental op gedurende ongeveer drie seconden en verplaatst
  de wijzer van de toerenteller zich naar de
  vooringestelde overtoerentalgrens.

  c

  Het is mogelijk om de maateenheid van de snelheidsmeter (km
  of mi) en van de koelvloeistoftemperatuur (°C of °F), de overtoerentalgrens,
  de klokfuncties en zo nodig de chronometer in te stellen, zie pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  a

  Stel in het begin de overtoerentalgrens in op een lage waarde.
  Verhoog de grens geleidelijk
  naarmate u beter vertrouwd wordt met
  de motorfiets.
  Overschrijd tijdens de inrijperiode nooit
  het voorgeschreven maximale toerental, zie pag. 45 (INRIJDEN).  Blokkeer minstens één wiel door een van
  de remhendels aan te trekken.
  Zet de motor in neutraal (groen waarschuwingslampje "q" licht op).
  Zet de motorstopschakelaar (3) in de
  stand "n".
  Zorg dat de lichtschakelaar (4) in de
  stand “•“ staat.
  _ Zorg dat de dimlichtschakelaar (5) in
  de stand “b“ staat.
  Als de motorfiets wordt gestart met koude motor, draai dan de choke-hendel
  "e" (6) omlaag. • Page 41

  Starten met koude motor
  Wanneer de omgevingstemperatuur laag
  is (ongeveer 0°C / 32°F), is het soms moeilijk de motor bij de eerste poging aan de
  gang te krijgen.
  In dit geval:
  ◆ Draai de choke-hendel "e" (6) naar omlaag.
  ◆ Druk het startpedaal (7) enkele keren
  krachtig in en draai tegelijk de gashendel
  (8) lichtjes open.
  Draai de kickstarter (7) naar buiten.
  Druk de kickstarter (7) in zonder gas te
  geven.

  a

  Zodra de motor is gestart, moet
  het rode waarschuwingslampje
  “j“ van de oliereserve uitgaan.
  Als dit niet het geval is of als het waarschuwingslampje oplicht terwijl de motor normaal draait, moet u het oliereservoir bijvullen, zie pag. 33 (OLIERESERVOIR).


  Houd minstens één remhendel aangetrokken en geef geen gas vóór u vertrekt.

  a

  Rijd niet weg met een koude motor.
  Om de uitstoot van vervuilende
  stoffen en het brandstofverbruik te beperken, moet u de motor eerst laten
  warm draaien door gedurende de eerste
  kilometers met lage snelheid te rijden.  Draai de choke-hendel "e" (6) omhoog
  wanneer de motor is opgewarmd.

  Starten met een ’verzopen’ motor
  Als de startprocedure niet correct wordt uitgevoerd of als er teveel brandstof in de
  aanzuigleidingen en in de carburateur zit,
  kan de motor verzuipen.
  Een verzopen motor moet als volgt gereinigd worden:
  ◆ Voer de eerste negen stappen van de
  startprocedure uit.
  ◆ Draai de choke-hendel "e" (6) omlaag.
  ◆ Druk het startpedaal (7) enkele keren
  krachtig in (zodat de motor snel ronddraait) en draai de gashendel volledig
  open (8) (Pos. B).

  Op het moment dat de motor start
  De gashendel (8) loslaten.
  Draai de choke-hendel "e" (6) naar omhoog.
  Als het stationaire toerental onstabiel
  is, moet u regelmatig zachtjes aan de
  gashendel (8) draaien.
  Als de motor niet start
  Wacht enkele seconden en herhaal de
  startprocedure.
  STARTEN NA EEN LANGE PERIODE
  VAN STILSTAND
  Na een lange periode van stilstand, moet u
  het startpedaal (7) enkele keren krachtig
  indrukken zonder gas te geven, zodat het
  brandstofcircuit kan vollopen.
  Om de motor te starten, draait u de
  gashendel zachtjes wat open en voert u de
  startprocedure uit.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  41 • Page 42

  6%242%++%. %. 2)*$%.
  2

  a

  Deze motorfiets is een bijzonder
  krachtige machine en moet geleidelijk aan en met de grootste
  zorg worden ingereden.
  Plaats geen voorwerpen voor het voorste stuk van de kuip.

  ON
  RES

  c

  Lees voor u vertrekt aandachtig
  het hoofdstuk "veilig rijden", zie
  pag. 5 (VEILIG RIJDEN).
  Als de "normale" hoeveelheid brandstof
  is opgebruikt tijdens het rijden, zet dan
  de hendel van het brandstofkraantje (1)
  in de stand "RES" om de brandstofreserve aan te spreken.
  Brandstofreserve: 3,6 L (mechanische
  reserve).

  a

  Wanneer u zonder duopassagier
  rijdt, moeten de voetsteunen van
  de passagier ingeklapt zijn.
  Houd tijdens het rijden uw handen aan
  de handvatten en uw voeten op de voetsteunen.
  NEEM NOOIT EEN ANDERE DAN DE
  AANGEGEVEN RIJHOUDINGEN AAN.

  1

  Vertrekken:
  Stel de hoek van de achteruitkijkspiegels
  juist in.

  42

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  B
  a

  Tracht uzelf vertrouwd te maken
  met het gebruik van de achteruitkijkspiegels met de motorfiets in
  rusttoestand. De spiegel is convex,
  waardoor voorwerpen verder weg lijken
  dan ze in werkelijkheid zijn. De spiegels
  geven een “breedhoekbeeld” en enkel
  door ervaring kan u de afstand tot achteropkomende voertuigen correct inschatten.


  Als u een duopassagier meeneemt, zeg
  hem/haar dan dat hij/zij niet in de weg
  gaat zitten tijdens het manoeuvreren.

  A

  O FF

  Rijd de eerste kilometers met gematigde
  snelheid, zodat de motor kan opwarmen.
  Laat de gashendel (2) los (Pos. A) en
  trek bij stationaire motor de koppelingshendel (3) volledig aan.
  Schakel in eerste versnelling door het
  schakelpedaal (4) omlaag te drukken.
  Laat de remhendel los (aangetrokken tijdens het starten).

  a

  Bij het vertrek kan het abrupt
  loslaten van de koppelingshendel ertoe leiden dat de motor stilvalt of dat de motorfiets gaat schokken.
  Nooit plots of te sterk versnellen wanneer u de koppelingshendel loslaat, om
  te voorkomen dat de koppeling gaat
  "slippen" (trage ontkoppeling) of dat
  het voorwiel van de grond komt (steigeren) (snelle ontkoppeling). • Page 43

  6a
  5a
  4a
  3a
  2a

  3

  4

  4

  1a


  Laat de koppelingshendel (3) langzaam
  los en geef tegelijk gas door zachtjes aan
  de gashendel (2) te draaien (Pos. B).
  De motorfiets zet zich in beweging.

  a

  Overschrijd nooit het aanbevolen toerental, zie pag. 45 (INRIJDEN).  Verhoog de snelheid door zachtjes aan
  de gashendel (2) te draaien (Pos. B),
  zonder het aanbevolen toerental te overschrijden, zie pag. 45 (INRIJDEN).

  Schakel als volgt de tweede versnelling in:

  a

  Ga snel te werk.
  Rijd nooit met een te laag toerental.  Laat de gashendel (2) (Pos. A) los, trek
  de koppelingshendel (3) aan en zet de
  schakelhendel (4) omhoog. Laat de
  koppelingshendel (3) los en versnel.  Herhaal de laatste twee handelingen en
  schakel in hogere versnellingen.

  a

  Als het LED-waarschuwingslampje “j” van de oliereserve
  oplicht terwijl de motor normaal
  draait, betekent dit dat de oliereserve
  wordt gebruikt; vul in dit geval onmiddellijk olie bij, zie pag. 33 (OLIERESERVOIR).
  Terugschakelen moet gebeuren in de volgende situaties:
  ◆ Wanneer u een helling afrijdt of wanneer
  u remt, om het remeffect te versterken
  door de compressie van de motor.
  ◆ Wanneer u een helling oprijdt, als de ingeschakelde versnelling niet is aangepast aan de snelheid (hoge versnelling,
  gematigde snelheid) en het toerental van
  de motor daalt.

  a

  Schakel de versnellingen één
  voor één in; wanneer met meer
  dan één versnelling tegelijk
  wordt teruggeschakeld, is het mogelijk
  dat het maximale toerental (wegrijsnelheid) wordt overschreden.
  Laat vóór en tijdens het terugschakelen
  de gashendel los.
  Schakel als volgt terug:
  Laat de gashendel (2) (Pos. A) los.
  Trek zo nodig de remhendels geleidelijk
  aan en vertraag de snelheid van de motorfiets.
  ◆ Trek de koppelingshendel (3) aan en
  druk de schakelpedaal (4) omlaag om terug te schakelen.
  ◆ Laat de remhendels los indien u ze heeft
  aangetrokken.
  ◆ Laat de koppelingshendel los en versnel
  geleidelijk.  gebruik en onderhoud

  RS 250

  43 • Page 44

  Als de aanduiding “/// ” verschijnt op de rechterhelft van de
  multifunctionele display, moet u
  de motor afzetten en het koelvloeistofpeil controleren, zie pag. 36 (KOELVLOEISTOF).

  a

  Draai de gashendel niet herhaaldelijk en
  zonder onderbreking open en dicht om
  te vermijden dat u per ongeluk de controle over de motorfiets verliest.
  Als u moet remmen, laat u de gashendel
  los trekt u beide remmen aan, zodat de
  druk op de remdelen gelijkmatig wordt
  verdeelt en de snelheid zonder stoten
  vermindert.
  Door enkel de voorrem of enkel de achterrem aan te trekken neemt de remkracht gevoelig af en bestaat het gevaar
  dat één wiel blokkeert, waardoor de motorfiets zijn grip op de baan verliest.
  Als u op een helling stopt, moet u de
  gashendel volledig loslaten en enkel de
  remmen gebruiken om de motorfiets
  stabiel te houden.
  Als u de motor gebruikt om de motorfiets stabiel te houden, bestaat het risico dat de koppeling oververhit raakt.

  44

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  a

  Voor u een bocht neemt, snelheid minderen of remmen en de
  bocht met matige en constante
  snelheid nemen of lichtjes versnellen;
  rem niet op het laatste moment: de motorfiets raakt dan heel waarschijnlijk
  aan het slippen.
  Door voortdurend gebruik van de remmen in afdalingen, kunnen de wrijvingsvlakken oververhit raken, waardoor de
  remkracht afneemt.
  Maak gebruik van de motorcompressie
  en schakel terug door beide remmen afwisselend te gebruiken.
  Nooit een helling met afgezette motor
  afrijden!
  Bij onvoldoende zichtbaarheid moet u
  de dimlichten ook overdag ontsteken
  om uw motorfiets beter zichtbaar te maken.
  Bij nat wegdek of een slechte grip
  (sneeuw, ijs, modder, enz.) moet u met
  matige snelheid rijden en plots remmen
  of manoeuvres die kunnen leiden tot het
  verlies van de grip op de weg of tot een
  val vermijden.

  a

  Let zeer goed op ieder obstakel
  of een verandering in het wegdek.
  Oneffen wegen, wielsporen, putdeksels,
  wegmarkeringen, metalen platen ter
  aanduiding van wegenwerken kunnen
  bij regen uiterst glad worden.
  Om die reden moeten al deze obstakels
  zeer voorzichtig worden omzeild, ervoor zorgend dat u zonder schokken
  rijdt en de motorfiets niet onnodig laat
  overhellen.
  Gebruik bij verandering van rijstrook of
  rijrichting altijd tijdig de richtingaanwijzers, en vermijd bruuske en gevaarlijke
  manoeuvres.
  Schakel de richtingaanwijzers uit zodra
  u van richting bent veranderd.
  Wees uiterst voorzichtig wanneer u andere voertuigen inhaalt of zelf ingehaald
  wordt.
  Bij regenval kan het watergordijn veroorzaakt door grote voertuigen de zichtbaarheid verminderen; door de luchtverplaatsing kan u de controle over de
  motorfiets verliezen. • Page 45

  ).2)*$%.
  Het inrijden van de motor is van het grootste belang met het oog op een correcte
  werking van de motorfiets.
  Rijd zoveel mogelijk op hellingen en/of
  bochtige wegen, zodat de motor, de ophanging en de remmen een doelmatige inrijperiode ondergaan.
  Rij tijdens het inrijden met wisselende snelheid. Op die manier worden de onderdelen
  eerst “belast” en dan “ontlast” en kunnen
  de motoronderdelen afkoelen. Hoewel het
  belangrijk is dat tijdens het inrijden de motoronderdelen worden belast, mag u hierin
  niet overdrijven.

  c

  Pas na een inrijperiode van
  1500 km (937 mi) mag u optimale
  prestaties verwachten van de motorfiets.
  Houd u aan de volgende regels:
  ◆ De gashendel niet plots volledig opendraaien bij lage snelheid; dit geldt zowel
  tijdens als na de inrijperiode.
  ◆ Rem tijdens de eerste 100 km (62 mi)
  voorzichtig en vermijd bruusk en langdurig remmen. Op die manier kunnen de
  blokjes op de remschijf rustig inlopen.
  ◆ Tijdens de eerste 800 km (500 mi) nooit
  met een toerental van meer dan
  6000 tpm (rpm) rijden.

  a

  Na de eerste 1000 km (625 mi)
  moeten de controles aangeduid in
  de kolom "Na het inrijden" van het
  ONDERHOUDSSCHEMA worden uitgevoerd, zie pag. 48 (ONDERHOUDSSCHEMA), om letsels bij uzelf of andere personen en/of schade aan de motorfiets te
  vermijden.
  Tussen de eerste 800 km (500 mi) en
  1600 km (1000 mi) mag u sportiever rijden, de snelheid variëren en slechts enkele seconden de maximale acceleratie
  gebruiken, om zo een beter inlopen van
  de onderdelen te verzekeren; nooit met
  een toerental van meer dan 9000 tpm
  (rpm) rijden (zie tabel).
  Na de eerste 1600 km (1000 mi) mag u
  betere prestaties verwachten van de motor; evenwel nooit het maximale toerental van 12000 tpm (rpm) overschrijden.
  Maximaal toerental tijdens
  de inrijperiode
  Aantal km (mi)

  tpm (rpm)

  0÷800 (0÷500)

  6000

  800÷1600 (500÷1000)

  9000

  meer dan1600 (1000)

  12000

  1

  A

  2

  34/00%.

  a

  Vermijd indien mogelijk bruusk
  stoppen, plots vertragen en remmen op het laatste moment.  Laat de gashendel los (1) (Pos. A), trek
  de remmen geleidelijk aan en schakel tegelijk terug om snelheid te minderen, zie
  pag. 42 (VERTREKKEN EN RIJDEN).
  Ga, zodra de snelheid is geminderd, als
  volgt te werk vóór u de motorfiets stopt:
  ◆ Trek de koppelingshendel (2) aan om te
  voorkomen dat de motor stilvalt.
  Wanneer de motorfiets tot stilstand is gekomen:
  ◆ Zet de motor in neutraal (groen waarschuwingslampje "q" licht op).
  ◆ Laat de koppelingshendel los.
  ◆ Houd in geval van kortstondig halt houden minstens één rem aangetrokken.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  45 • Page 46

  2!!$'%6).'%. 4%2
  6//2+/-).' 6!. $)%&34!,

  1

  2
  PU
  SH

  ON
  3

  O FF

  4

  RES

  0!2+%2%.  a

  Parkeer de motorfiets op een
  stevige en effen ondergrond om
  te voorkomen dat hij omvalt.
  De motorfiets niet tegen een muur zetten of plat op de grond leggen.
  Zorg dat de motorfiets en in het bijzonder de gloeiende delen ervan geen gevaar vormen voor personen en kinderen. Laat de motorfiets niet onbeheerd
  achter met de motor aan of met het
  sleuteltje nog in de contactschakelaar.
  Ga niet op de motorfiets zitten terwijl hij
  op de standaard staat.

  Stop de motorfiets, zie pag. 45 (STOPPEN).
  Zet de motorstopschakelaar (1) in de
  stand "m".
  Draai de sleutel (2) en zet de contactschakelaar (3) in de stand "m".
  Zet de hendel van het brandstofkraantje
  (4) in de stand "OFF".

  46

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).

  a

  Laat de sleutel nooit in het contact steken.

  Laat het sleuteltje NOOIT in het contact zitten en gebruik altijd het stuurslot.
  Parkeer de motorfiets op een veilige
  plaats, indien mogelijk in een garage of op
  een bewaakte plaats.
  Gebruik indien mogelijk een extra anti-diefstalvoorziening.
  Zorg dat alle documenten in orde zijn en
  dat u uw kentekenbewijs op zak heeft.
  Noteer uw persoonlijke gegevens en uw
  telefoonnummer op dit blad, om de identificatie van de eigenaar te vergemakkelijken
  ingeval de motorfiets na diefstal wordt
  teruggevonden.
  FAMILIENAAM: .........................................

  Vergrendel het stuur, zie pag. 26
  (STUURSLOT) en trek de sleutel uit het
  contact.

  NAAM: .......................................................

  DE MOTORFIETS OP DE STANDAARD
  ZETTEN
  ◆ Neem het linker handvat (5) en de passagiersriem (6) vast.
  ◆ Druk tegen de zijstandaard met uw rechtervoet en klap hem volledig uit (7).
  ◆ Kantel de motorfiets tot de standaard op
  de grond rust.
  ◆ Draai het stuur volledig naar links.

  ...................................................................  c

  Zorg dat de motorfiets stabiel
  staat.

  ADRES: .....................................................

  TELEFOONNR.: .......................................

  c

  In vele gevallen worden gestolen
  motorfietsen geïdentificeerd aan
  de hand van de gegevens in het gebruik
  en onderhoudsboekje. • Page 47

  /.$%2(/5$

  a

  Brandgevaar.
  Houd brandstof en andere ontvlambare substanties uit de
  buurt van de elektrische onderdelen.
  Voor u begint met om het even welke
  vorm van onderhoud of inspectie van
  de motorfiets, moet u de motor afzetten,
  de sleutel uit het contact trekken, wachten tot de motor en de uitlaat zijn afgekoeld en indien mogelijk de motorfiets
  op een stevige en effen ondergrond optillen met speciaal daartoe bestemd gereedschap.
  Controleer vóór u begint of de ruimte
  waarin u werkt goed geventileerd is.
  Blijf uit de buurt van de gloeiende delen
  van de motor en van het uitlaatsysteem,
  om brandwonden te vermijden.
  Ondersteun geen mechanische onderdelen of ander onderdeel van de motorfiets met de mond: geen van de onderdelen is voor consumptie geschikt;
  sommige zijn schadelijk voor de gezondheid of zelfs giftig.

  a

  Indien niet expliciet anders vermeld, moet u voor de montage
  van de onderdelen de stappen
  voor demontage in omgekeerde volgorde herhalen.
  Het is aangeraden latex handschoenen
  te gebruiken om onderhoudswerken uit
  te voeren.
  Routineonderhoud kan gewoonlijk worden
  uitgevoerd door de gebruiker, maar vereist
  soms specifiek gereedschap en specifieke
  technische kennis.
  Neem voor periodiek onderhoud, hulp of
  technisch advies contact op met een Concessionario Ufficiale aprilia, die u een
  snelle en degelijke service garandeert.
  Vraag uw Concessionario Ufficiale aprilia
  om de motorfiets op de weg te testen na
  een reparatie of periodiek onderhoud.
  Voer in ieder geval zelf de “Controles vooraf” uit na een onderhoudsbeurt, zie pag.
  pag. 39 (CONTROLES VOORAF).

  a

  Elke onregelmatigheid wordt
  door de elektronische eenheid
  van deze motorfiets direct herkend en opgeslagen.

  A
  max

  DIAG SERVICE V BATT
  rpm
  X1000

  3

  2

  1

  N
  1
  3

  2

  a

  Na de eerste 1000 km (625 mi) en
  vervolgens om de 4000 km (2500
  mi) verschijnt op het rechterdisplay de tekst "SERVICE" (1).
  Neem in dat geval contact op met een
  Concessionario Ufficiale APRILIA, die de
  onderhoudswerken zal verrichten die
  zijn aangegeven in het onderhoudsschema, zie pag. pag. 48 (ONDERHOUDSSCHEMA). Om de aanduiding “SERVICE” te doen verdwijnen,
  moet u op de “LAP”-drukknop (2) drukken en daarna op de drukknop r (3) en
  beide knoppen ongeveer 5 seconden
  lang ingedruktl houden.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  47 • Page 48

  /.$%2(/5$33#(%-!
  WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN
  DOOR DE Concessionario Ufficiale
  APRILIA (DIE OOK KUNNEN WORDEN
  UITGEVOERD DOOR DE GEBRUIKER).
  Legenda
  = controleren en schoonmaken, afstellen, smeren of indien nodig vervangen;
  = schoonmaken;
  = vervangen;
  = afstellen.

  
  
  
  

  a

  Voer de onderhoudswerkzaamheden vaker uit als u de motorfiets gebruikt in regenachtige en
  stoffige gebieden of op geaccidenteerd
  terrein.

  Na het inrijden
  1000 km (625 mi)

  Om de 4000 km
  (2500 mi)
  of 12 maanden

  Om de 8000 km
  (5000 mi)
  of 24 maanden

  Accu - klembevestiging elektrolytpeil

  

    Bougies

  

  

  om de 6000 km
  (3700 mi): 

  Carburateur - stationair
  toerental

  

    Carburateurs

  

    Wielcentrering    Luchtfilter  

  

  Vork

  

  Werking gashendel

  

    Werking/richting
  van de lampen    Koppelingspeling

  

    Lichtsysteem

  

    Remvloeistof

  

    Onderdeel

  Koelvloeistof

  om de 2000 km (1250 mi): 

  Smeeroliepeil

  om de 500 km (312 mi): 

  Transmissieolie

  

  Wielen/banden en
  bandenspanning

  48

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  om de 12000 km
  (7500 mi): 

  maandelijks: 

  Spanning en smering van
  transmissieketting
  Slijtage van de voorste en
  achterste remblokjes

  

  om de 500 km (312 mi): 

  

  om de 2000 km (1250 mi):  • Page 49

  WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN
  DOOR DE Concessionario Ufficiale
  APRILIA.
  Legenda
  = controleren en schoonmaken, afstellen, smeren of indien nodig vervangen;
  = schoonmaken;
  = vervangen;
  = afstellen.

  
  
  
  

  a

  Voer de onderhoudswerkzaamheden vaker uit als u de motorfiets gebruikt in regenachtige en
  stoffige gebieden of op geaccidenteerd
  terrein.
  (*) = Gebruik MOLYCOTE 6 Rapidplus
  smeervet.

  Onderdeel
  Achterste schokdemper
  Carburateurs
  Bedieningskabels en
  bedieningselementen
  Wielcentrering
  Lagers stuurstang en stuurspeling
  Wiellagers
  Remschijven
  Algemene werking van de motorfiets
  Remsystemen
  Koelsysteem
  Remvloeistof
  Koelvloeistof
  Vorkolie
  Oliepakking
  Choke-hendel
  Zuigers en veren
  Mengpomp en ontluchting
  Reiniging kop, cilinder en geluiddemper
  Reiniging kop, cilinder en geluiddemper
  Wielen/banden en bandenspanning
  Aanhaalkoppel moeren, bouten,
  schroeven
  Uitlaatdempers (behalve versie met
  katalysator)
  LED-waarschuwingslampje oliereserve
  Eindoverbrenging (ketting, kroonwiel,
  pignon)
  Brandstofleiding
  Leiding remsysteem
  Radiateurleidingen
  Koppelingslijtage

  Om de 8000 km
  (5000 mi) of 24
  maanden  Om de 4000 km
  (2500 mi) of 12
  maanden


  

    

    Na het inrijden
  1000 km (625 mi)

    


  
  

  
  

  
  

  
  

  om de 4000 km (2500 mi): À/ om de 2 jaar: 
  om de 2 jaar: 
  om de 2 jaar 4000 km (2500 mi): /
  om de 20000 km (12500 mi): 
  na de eerste 24000 km (15000 mi): /
  daarna telkens om 20000 km (12500 mi): 
  om de 8000 km (5000 mi): (met waterafstotend smeervet) (*)


  

  

  

  om de 12000 km (7500 mi):   

  

    

    

    

    
  
  
    

  om de 4 jaar: 
  
  om de 4 jaar: 
  om de 12000 km (7500 mi): À/
  om de 4 jaar: 

  
  

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  49 • Page 50

  )$%.4)&)#!4)%'%'%6%.3
  Het is aan te raden het frame- en het motornummer te noteren in de daarvoor bestemde ruimte in dit boekje.
  Het framenummer kan van pas komen bij
  de aankoop van reserveonderdelen.

  c

  Het veranderen van de identificatienummers kan leiden tot
  zware straffen en administratieve sancties. Met name het veranderen van het
  framenummer leidt tot een onmiddellijke nietigverklaring van het kenteken.

  50

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  MOTORNUMMER
  Het motornummer is op het achterste deel
  van de motor, naast de oliepomp, ingeslagen.

  FRAMENUMMER
  Het framenummer is op de rechterkant van
  het balhoofd ingeslagen.
  Framenr.

  Motornr. • Page 51

  $% -/4/2&)%43 /0 $%
  !#(4%234% 34!.$!!2$ :%44%.

  &

  c

  Roep de hulp in van een andere
  persoon om de motorfiets in verticale stand te houden met de twee wielen op de grond.

  Lijn de twee huizen op de standaard (1)
  uit met de twee pennen (2) op de motorfiets.
  Steun met één voet op de achterkant
  van de standaard (1).
  Druk de standaard (1) omlaag tot het
  einde van zijn slag (zie afbeelding).

  $% -/4/2&)%43 /0 $% 6//234%
  34!.$!!2$ :%44%.

  &
  Zet de motorfiets op de achterste standaard OPT, zie pag. 51 (DE MOTORFIETS OP DE ACHTERSTE STANDAARD ZETTEN &).
  Lijn de twee uiteinden van de standaard
  (3) uit met de twee gaten (4) in de onderste stukken van de voorvork.
  Steun met één voet op de voorkant van
  de standaard (3).
  Druk de standaard (3) omlaag tot het
  einde van zijn slag (zie afbeelding).

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  51 • Page 52  2


  1


  #/.42/,%2%. 6!. (%4
  42!.3-)33)%/,)%0%), %.
  ")*65,,%.
  Lees aandachtig pag. 29 (TRANSMISSIEOLIE) en pag. 47 (ONDERHOUD).
  Controleer het transmissieoliepeil om de
  4000 km (2500 mi), vervang de olie na de
  eerste 1000 km (625 mi) en daarna telkens
  om de 12000 km (7500 mi), zie pag. 53
  (VERVERSEN VAN DE TRANSMISSIEOLIE).

  52

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Ga als volgt te werk:

  c

  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.

  Zet de motor af en laat hem minstens
  tien minuten afkoelen, zodat de olie naar
  het carter kan terugstromen en afkoelen.
  Laat de motorfiets rechtop staan, met
  beide wielen op de grond.

  c

  Als u nalaat bovenstaande stappen uit te voeren, bestaat de
  kans op een verkeerde meting van het
  peil.
  Houd een doek onder de niveauschroef
  (1) om te vermijden dat de olie naar buiten stroomt en op de uitlaatpijpen terechtkomt.
  Draai de niveauschroef (1) (kruiskopschroef) op de rechterzijde los en verwijder ze.
  Met deze schroef kan u controleren of er
  voldoende olie in het motorblock zit.
  Controleer of de olie uit de opening (1)
  stroomt, ook al is het maar langzaam; indien dit niet het geval is, zit er onvoldoende olie in het motorblock.
  Giet in dit geval kleine hoeveelheden olie
  door het vulgat, nadat eerst de plug (2) is
  verwijderd.
  Wacht ongeveer twee minuten om de
  olie de tijd te geven gelijkmatig in het
  oliecarter te stromen; herhaal de procedure tot de olie uit de opening (1) begint
  te stromen.
  Draai de niveauschroef (1) vast.
  Draai de vulplug (2) vast. • Page 53  3  1

  2
  6%26%23%. 6!. $%
  42!.3-)33)%/,)%
  Lees aandachtig pag. 29 (TRANSMISSIEOLIE) en pag. 47 (ONDERHOUD).
  Controleer het transmissieoliepeil om de
  4000 km (2500 mi), ververs de olie na de
  eerste 1000 km (625 mi) en daarna telkens
  om de 12000 km (7500 mi).

  Ga voor het verversen van de olie als
  volgt te werk:


  Start de motor, zie pag. 40 (STARTEN) en
  laat hem gedurende enkele minuten stationair draaien, om de wegstroming van olie
  tijdens het aftappen te vergemakkelijken.

  c

  Zet de motorfiets op een stevige
  en effen ondergrond.  Zet de motor af en laat hem minstens
  tien minuten afkoelen, zodat de olie naar
  het carter kan terugstromen en afkoelen.

  a

  Wa nneer de moto r is o pgewarmd, bevat hij hete olie; daarom moet u, om brandwonden te
  vermijden, zeer voorzichtig zijn tijdens
  het uitvoeren van de hierna beschreven
  stappen.

  Laat de motorfiets rechtop staan, met
  beide wielen op de grond.
  Plaats een maatbeker (1) met een inhoud van minimum 700 cm# onder de aftapplug (2).
  Draai de aftapplug (2) los en verwijder
  ze.
  Draai de vulplug (3) los en verwijder ze.
  Laat de olie af en laat hem gedurende
  enkele minuten in de maatbeker (1)
  druppelen.
  Verwijder de metaalresten van de magneet van de aftapplug (2).
  Schroef de aftapplug (2) in en draai ze
  vast.

  Aanhaalkoppel voor aftapplug (2):
  27 Nm (2,7 kgm).

  Giet ongeveer 700 cm# transmissieolie
  door de vulopening (3), zie pag. 88
  (SMEERMIDDELENTABEL).
  Draai de vulplug (3) vast.
  Start de motor, zie pag. 40 (STARTEN)
  en laat hem gedurende ongeveer één
  minuut stationair draaien, zodat het
  transmissieoliecircuit zich kan vullen.

  Controleer het oliepeil en vul zo nodig bij,
  zie pag. 52 (CONTROLEREN VAN HET
  TRANSMISSIEOLIEPEIL EN BIJVULLEN).

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  53 • Page 54

  3
  4

  1

  8

  5
  7

  2

  6

  5

  6//27)%,

  a

  Het demonteren en opnieuw
  monteren van het voorwiel kan
  een probleem zijn voor personen
  zonder enige ervaring terzake. Neem zo
  nodig contact op met een officiële
  APRILIA-dealer.
  Als u deze handelingen zelf wilt verrichten, moet u zich aan de volgende richtlijnen houden.
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).
  Let op dat u tijdens het demonteren en
  monteren van het wiel de remleidingen,
  de schijven en de remblokjes niet beschadigt.

  c

  Gebruik voor het demonteren
  van het voorwiel de daarvoor bestemde voorste en achterste standaard
  &.
  54

  gebruik en onderhoud

  DEMONTEREN
  Zet de motorfiets op de achterste standaard, zie pag. 51 (DE MOTORFIETS
  OP DE ACHTERSTE STANDAARD
  ZETTEN &).
  ◆ Zet de motorfiets op de voorste standaard,
  zie pag. 51 (DE MOTORFIETS OP DE
  VOORSTE STANDAARD ZETTEN &).


  RS 250

  a

  Controleer of de motorfiets stabiel staat.  Vraag aan iemand om het stuur recht te
  houden in rijpositie, zodat het stuur geblokkeerd is.

  Aanhaalkoppel voor remklauwschroef
  (1): 50 Nm (5 kgm).
  ◆★  Draai de twee schroeven (1) waarmee
  de voorremklauw (2) is bevestigd los en
  verwijder ze.
  ★ Trek de remklauw (2) los van de schijf,
  maar laat ze op de leiding (3) zitten.

  a

  Trek nooit de voorremhendel aan
  nadat de remklauwen zijn gedemonteerd. De zuigers zouden immers uit hun houders kunnen schieten,
  waardoor de remvloeistof zou wegstromen. Neem als dit gebeurt contact op
  met uw officiële APRILIA-dealer, die het
  nodige onderhoud zal verrichten.
  Aanhaalkoppel voor wielmoer (4):
  80 Nm (8 kgm).  Draai de moer (4) los en verwijder ze door
  eerst de afstandsring weg te nemen.
  ★ Draai de twee schroeven (5) van de
  wielasklem iets losser.
  Plaats een steun (6) onder de band, zodat het wiel in positie blijft nadat het is
  losgemaakt.
  Trek de wielas (7) uit vanaf de linkerzijde.
  Verwijder het wiel door het langs voren
  uit te trekken en neem de afstandsring
  (8) weg. • Page 55

  c

  a

  De afstandsring (8) moet zo worden aangebracht dat de zijde
  met de grootste diameter naar de rechter vorkpoot wijst.

  Bij het hermonteren van de remtang moet u de borgschroeven
  van de tang vervangen door
  twee schroeven (1) van hetzelfde type.  ◆★
  Plaats de afstandsring (8) in de houder
  op het wiel.
  Plaats het wiel tussen de vorkpoten op
  de steun (6).
  Verplaats het wiel zodanig dat het gat in
  het midden van het wiel op één lijn staat
  met de gaten in de vork.

  Schroef de twee bevestigingsschroeven (1) van de remklauw in en draai ze
  vast.

  Aanhaalkoppel voor remklauwschroef
  (1): 50 Nm (5 kgm).


  MONTEREN
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).

  a

  Let op dat u tijdens het monteren
  van het wiel de remleidingen, de
  schijven en de remblokjes niet
  beschadigt.
  De pijl op het wiel geeft de rotatierichting aan. Plaats bij het hermonteren het
  wiel correct terug: de pijl moet zichtbaar
  zijn aan de linkerzijde van de motorfiets.


  Breng een laag smeervet aan over de
  volledige lengte van de wielas (7), zie
  pag. 88 (SMEERMIDDELENTABEL).

  a

  Gevaar voor letsel. Gebruik
  nooit uw vingers om de gaten uit
  te lijnen.


  Steek de wielas (7) volledig in.
  Breng de afdichtingsring aan en draai de
  moer (4) met de hand vast.
  Blokkeer de rotatie van de wielas (7).
  Draai de moer (4) volledig vast.

  Aanhaalkoppel voor wielmoer (4):
  80 Nm (8 kgm).

  a
  ◆★

  Ga voorzichtig te werk, om beschadiging van de remblokjes te
  voorkomen.

  Breng de remklauw (2) in de schijf en
  plaats hem zodanig dat de bevestigingsgaten van de remklauw en de gaten op
  de steun op één lijn staan.

  Druk met aangetrokken voorrem herhaaldelijk op het stuur, om zo de vork
  naar beneden te drukken. Op die manier
  worden de vorkpoten gelijnd.
  ★ Draai de twee schroeven (5) van de
  wielasklem vast.

  Aanhaalkoppel voor wielasklemschroef
  (5): 10 Nm (1 kgm).

  a

  Knijp na het monteren de voorrem herhaaldelijk dicht om te
  zien of het remsysteem goed
  werkt.

  Controleer de uitlijning van het wiel.
  Laat het aanhaalmoment, de uitlijning
  en de uitbalancering van het wiel nakijken door uw officiële APRILIA-dealer, om
  ongelukken te voorkomen die ernstige
  letsels bij uzelf of bij anderen zouden
  kunnen veroorzaken.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  55 • Page 56

  7
  4
  8
  1

  5
  2

  !#(4%27)%,

  a

  Het demonteren en opnieuw
  monteren van het achterwiel kan
  een probleem zijn voor personen
  zonder enige ervaring terzake. Neem zo
  nodig contact op met een officiële
  APRILIA-dealer.
  Als u deze handelingen zelf wilt verrichten, moet u zich aan de volgende richtlijnen houden.
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).
  Laat vóór het uitvoeren van onderstaande handelingen de motor en de uitlaatdemper afkoelen tot kamertemperatuur, om brandwonden te vermijden.

  a

  Let op dat u tijdens het demonteren en opnieuw monteren van
  het wiel de remleiding, de schijf
  en de remblokjes niet beschadigt.
  56

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  6

  3

  c

  Gebruik voor het demonteren
  van het achterwiel de daarvoor
  bestemde achterste standaard &.
  DEMONTEREN
  ◆ Zet de motorfiets op de achterste standaard, zie pag. 51 (DE MOTORFIETS
  OP DE ACHTERSTE STANDAARD
  ZETTEN &).
  Aanhaalkoppel voor wielmoer (1):
  100 Nm (10 kgm).


  Draai de moer (1) los en verwijder ze
  door eerst de afdichtingsring weg te nemen.
  Plaats een steun (2) onder de band, zodat het wiel in positie blijft nadat het is
  losgemaakt.
  Trek de wielas (3) uit vanaf de rechterzijde.  Draai het wiel door en haal de transmissieketting (4) van het kroonwiel (5).

  a

  Let op de positie van de afstandsring (6) en de kettingspanners (7-8), zodat u ze nadien
  opnieuw correct kan monteren.


  Demonteer het wiel door het langs achteren uit te trekken en neem zo nodig de
  linker afstandsring (6) en de twee rechter
  en linker kettingspanners (7-8) weg.

  a

  Trek nooit de achterrem aan nadat het wiel is gedemonteerd;
  anders kunnen de remklauwzuigers uit hun houders schieten, waardoor de remvloeistof zou wegstromen.
  Neem als dit gebeurt contact op met uw
  officiële APRILIA-dealer, die het nodige
  onderhoud zal verrichten. • Page 57

  OPNIEUW MONTEREN

  a

  Controleer alvorens het wiel opnieuw te monteren of de steunplaat (9) van de remklauw (10)
  correct geplaatst is; de gleuf van de
  plaat moet in de voorziene aanslagpen
  (11) aan de binnenkant van de rechterpoot van de achtervork passen.
  Breng de schijf voorzichtig in de remklauw.


  Breng een laag smeervet aan over de
  volledige lengte van de wielas (3), zie
  pag. 88 (SMEERMIDDELENTABEL).

  c

  De linker afstandsring (6) moet
  zo worden aangebracht dat de
  zijde met de grootste diameter naar de
  linkerpoot van de achtervork wijst.


  Plaats, als ze zijn verwijderd, de twee
  rechter en linker kettingspanners (7-8) in
  hun zitting op de achtervorkpoten en
  breng de linker afstandsring (6) aan op
  het wiel.
  Plaats het wiel tussen de achtervorkpoten op de steun (2).
  Draai het wiel door en leg de transmissieketting (4) rond het kroonwiel (5).
  Beweeg het wiel naar achteren tot het
  gat in het midden van het wiel en de gaten op de achtervork op één lijn staan.

  9
  11
  10

  a
  Gevaar voor letsel.
  Gebruik nooit uw vingers om de
  gaten uit te lijnen.

  Draai de steunplaat (9), met de remklauw (10) en de draaipen op de aanslagpen (11), tot ze is uitgelijnd met de
  gaten.
  Steek de wielas (3) volledig in vanaf de
  rechterzijde.

  c

  Controleer of de wielas (3) volledig in het wiel steekt, met de kop
  in de voorziene houder op de rechter
  kettingspanner (7).

  Breng de afdichtingsring aan en draai de
  moer (1) met de hand vast.
  Controleer de kettingspanning, zie
  pag. 58 (TRANSMISSIEKETTING).
  Draai de moer (1) vast.

  Aanhaalkoppel voor wielmoer (1):
  100 Nm (10 kgm).

  a

  Controleer de uitlijning van het
  wiel.
  Laat het aanhaalmoment, de uitlijning en de uitbalancering van het wiel
  nakijken door uw officiële APRILIAdealer, om ongelukken te voorkomen
  die ernstige letsels bij uzelf of bij anderen zouden kunnen veroorzaken.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  57 • Page 58

  Voer het onderhoud vaker uit als u de motorfiets in veeleisende omstandigheden
  of op stoffige en/of modderige wegen gebruikt.

  42!.3-)33)%+%44).'
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).
  De motorfiets is voorzien van een ketting
  uit één stuk, waarin de hoofdschakel niet
  wordt gebruikt.

  a

  Als de ketting te slap staat, kan
  ze van het kettingwiel aflopen,
  wat vaak leidt tot ongevallen of
  zware schade aan de motorfiets.
  Controleer regelmatig de speling en regel eventueel bij, zie pag. 58 (REGELEN). Laat indien nodig de ketting vervangen door een officiële APRILIAdealer, die zal zorgen voor een degelijke
  en snelle service.

  a

  Als de onderhoudswerkzaamheden niet correct worden uitgevoerd, kan dit leiden tot voortijdige slijtage van de ketting en/of schade
  aan de tandwielen.
  58

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  CONTROLEREN VAN DE SPELING
  Controleer de speling als volgt:
  ◆ Zet de motor af.
  ◆ Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  ◆ Zet de schakelhendel in neutraal.
  ◆ Controleer of de verticale speling, op een
  punt in het midden tussen het voor - en
  achtertandwiel in het onderste deel van
  de ketting, ongeveer 25  35 mm bedraagt.
  ◆ Verrijd de motorfiets, om de verticale
  speling van de ketting ook te kunnen
  controleren wanneer het wiel draait; de
  speling moet constant blijven tijdens alle
  draaibewegingen van het wiel.

  a

  Als er op bepaalde delen van de
  ketting een grotere speling is,
  wijst dit erop dat sommige schakels beschadigd of vastgevreten zijn;
  neem in dit geval contact op met een officiële APRILIA-dealer. Om het risico op
  vastgevreten schakels te vermijden, moet
  de ketting regelmatig worden gesmeerd,
  zie pag. 59 (SMERING EN REINIGING).
  Als de speling overal even groot is, maar
  meer of minder dan 25  35 mm bedraagt,
  moet u ze afstellen, zie pag. 58 (REGELEN).

  REGELEN

  c&

  Gebruik voor het afstellen van
  de ketting de achterste standaard
  .
  Als na controle blijkt dat de kettingspanning moet worden geregeld, doe dit dan als
  volgt:
  ◆ Zet de motorfiets op de achterste standaard & , zie pag. 51 (DE MOTORFIETS OP DE ACHTERSTE STANDAARD ZETTEN &).
  ◆ Draai de moer (1) volledig los.

  c

  Voor de wielcentrering zijn vaste
  merktekens (2-3) voorzien, die
  zichtbaar zijn in de houders van de kettingspanners op de achtervorkpoten,
  voor de wielas. • Page 59

  3

  5  4

  Draai de twee borgmoeren (4) los.
  Draai aan de stelmoeren (5) en regel de
  kettingspanning, ervoor zorgend dat de
  merktekens (2-3) correct geplaatst zijn
  op beide zijden van de motorfiets.
  Draai de twee borgmoeren (4) vast.
  Draai de moer (1) vast.

  Aanhaalkoppel voor wielmoer:
  100 Nm (10 kgm).


  Controleer de speling van de ketting, zie
  pag. 58 (CONTROLEREN VAN DE
  SPELING).

  CONTROLEREN VAN DE SLIJTAGE
  VAN DE KETTING, HET VOOR - EN
  ACHTERTANDWIEL
  Controleer vervolgens de ketting, het voor
  - en achtertandwiel en ga na of ze geen
  van de volgende mankementen vertonen:
  ◆ Beschadigde rollen.
  ◆ Losse bouten.
  ◆ Droge, verroeste, afgeplatte of vastgevreten schakels.
  ◆ Extreme slijtage.
  ◆ Ontbrekende O-ringen.
  ◆ Extreme slijtage of beschadiging van de
  tanden van de tandwielen

  SMERING EN REINIGING

  a

  De in de handel verkrijgbare
  smeermiddelen voor kettingen
  kunnen substanties bevatten die
  gevaarlijk zijn voor de rubberen afdichtringen van de ketting.

  Indien de kettingrollen beschadigd zijn, de bouten loszitten
  en/of de O-ringen beschadigd
  zijn of ontbreken, moet het volledige
  kettingelement worden vervangen (voor
  - en achtertandwiel en ketting).

  a

  Smeer de ketting regelmatig,
  vooral als bepaalde delen droog
  of roestig zijn. De beschadigde
  of vastgevreten schakels moeten gesmeerd en gerepareerd worden.
  Als dat niet mogelijk is, moet u contact
  opnemen met een officiële APRILIAdealer, die de ketting zal vervangen.


  a

  De transmissieketting is voorzien van O-ringen tussen de
  schakels, die dienen om het vet
  vast te houden. Wees uiterst voorzichtig bij het afstellen, smeren, reinigen en
  vervangen van de ketting.
  Smeer de ketting om de 500 km (312 mi)
  en telkens wanneer nodig.
  Smeer de ketting met een vetspray voor
  kettingen met afdichtringen, of met SAE
  80W-90 olie.

  a

  Reinig de ketting nooit met een waterspuit,
  stoom, water onder druk en licht ontvlambare oplosmiddelen.

  Controleer tot slot de slijtage van de beschermschoen van de achtervork.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  59 • Page 60

  $%-/.4%2%. 6!. (%4 :!$%,
  6!. $% 2)*$%2


  1

  Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  Hef de voorkant van het zadel gedeeltelijk op (zie afbeelding).
  Draai de schroef (1) los en verwijder ze
  en neem de ring weg.
  Hef het zadel (2) op en demonteer het.

  c

  Schuif bij het opnieuw monteren
  de tongetjes op de achterkant
  van het zadel (2) in de voorziene geleiders (zie afbeelding).

  a

  60

  Controleer alvorens te vertrekken of het zadel (2) goed op zijn
  plaats zit en is vergrendeld.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  2 • Page 61

  ON

  O FF

  3
  5

  6

  RES
  2
  4

  1

  $%-/.4!'% 6!. $%
  "2!.$34/&4!.+
  Lees aandachtig pag. 29 (BRANDSTOF)
  en pag. 47 (ONDERHOUD).

  a

  Brandgevaar.
  wacht tot de motor en de uitlaatdemper volledig zijn afgekoeld.

  a

  Brandstofdampen zijn schadelijk
  voor uw gezondheid.
  Controleer vóór u begint of de
  ruimte waarin u werkt goed geventileerd
  is.
  Adem geen brandstofdampen in.
  Rook niet en gebruik geen open vuur.
  Laat brandstof niet in het milieu terechtkomen.

  Zet de hendel van het brandstofkraantje
  (1) in de stand “OFF”.
  Laat de brandstoftank leeg lopen, zie
  pag. 81 (LEDIGEN VAN DE BRANDSTOFTANK).
  Demonteer het zadel van de rijder, zie
  pag. 60 (DEMONTEREN VAN HET ZADEL VAN DE RIJDER).
  Grijp vanaf de linkerzijde van de motorfiets de brandstoftank (2) stevig met beide handen vast, trek ze langs achteren
  weg en hef ze op.
  Kantel de brandstoftank (2) lichtjes naar
  links (zie afbeelding).
  Maak de brandstofleiding (4) los van de
  kraan (3).
  Maak de waterafvoerleiding (5) los van
  de brandstoftankdop.
  Verwijder de brandstoftank (2) volledig.

  c

  Let bij het opnieuw monteren op
  dat het uitstekende element (6)
  correct in de voorziene houder wordt
  gepast (zie afbeelding).
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  61 • Page 62

  2

  3

  1

  ,5#(4&),4%2
  Reinig het luchtfilter om de 4000 km
  (2500 mi) of om de 12 maanden en vervang het om de 8000 km (5000 mi) of vaker als de motorfiets wordt gebruikt op stoffige of natte wegen.
  Het luchtfilter kan gedeeltelijk worden gereinigd nadat met de motorfiets op dergelijke wegen is gereden.

  a

  Een gedeeltelijke reiniging van
  het filter betekent niet dat de vervanging van het filter zelf kan
  worden overgeslagen of uitgesteld.

  4

  DEMONTAGE
  ◆ Demonteer de brandstoftank, zie pag. 61
  (DEMONTAGE VAN DE BRANDSTOFTANK).
  ◆ ★ Draai de vier schroeven (1) waarmee
  het luchtfilterdeksel (2) is vastgemaakt
  los en verwijder ze.
  ◆ Verwijder het luchtfilterdeksel (2).
  ◆ Verwijder het luchtfilterelement (3) en
  het rooster (4).  a  Dicht de opening af met een
  schone doek om te voorkomen
  dat vreemd materiaal via de aanzuigleidingen binnendringt.
  Reiniging
  Reinig het filterelement (3) met zuivere,
  niet-ontvlambare oplosmiddelen of met
  oplosmiddelen met een hoog verdampingspunt en laat het goed drogen.  62

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  5

  Breng een filterolie of een dikke olie
  (SAE 80W-90) aan over het volledige oppervlak van het filterelement en knijp het
  vervolgens samen om de overtollige olie
  te laten weglopen.

  c

  Het filterelement (3) moet goed
  doordrenkt zijn, maar mag niet
  druipen.
  Vervangen
  Vervang het filterelement (3) door een
  nieuw element van hetzelfde type.
  ◆ Controleer of de pakking van het deksel
  (2) intact is; vervang de pakking als ze
  beschadigd is.
  ◆ Druk om de 4000 km (2500 mi) de uitstoter (5) met twee vingers samen om eventuele onzuiverheden die zich in het filterhuis hebben opgehoopt te verwijderen. • Page 63

  1

  4
  2

  3

  /.4,5#(4%. 6!. $% /,)%  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).  a

  Ontlucht het oliesysteem telkens
  wanneer de olie in het oliereservoir is opgebruikt.


  Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  Vul het oliereservoir, zie pag. 33 (OLIERESERVOIR).
  Verwijder de splitpen (1).
  Beweeg het linkerdeel van de kuip (2)
  lichtjes naar buiten.
  Plaats een opvangbak (3) onder de aftapschroef (4).
  Draai de aftapschroef (4) (kruiskopschroef) los en verwijder ze en wacht tot
  de olie uit de opening stroomt.

  a

  Het is belangrijk te wachten tot
  er geen lucht meer in het systeem aanwezig is, want wanneer
  de motor draait met lucht in het oliesysteem, kan dit leiden tot ernstige schade
  aan de motor zelf.


  Wanneer geen luchtbellen meer zichtbaar zijn in de olie die uit de opening
  stroomt, schroef dan de aftapschroef (4)
  in en draai ze vast.
  Plaats de kuip (2) terug.
  Steek de splitpen (1) in.
  Controleer het oliepeil en vul zo nodig
  bij, zie pag. 33 (OLIERESERVOIR).

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  63 • Page 64

  #/.42/,%2%. 6!. $% 6//2
  %.
  $% !#(4%2/0(!.').'

  1

  a

  Laat het vervangen van de olie
  van de voorvork over aan een officiële APRILIA-dealer, die een
  snelle en degelijke service garandeert.
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).
  Laat de vorkolie verversen na de eerste
  4000 km (2500 mi) en daarna telkens om
  de 20000 km (12500 mi).
  Om de 8000 km (5000 mi) voer de volgende controles uit:
  Voer daarnaast de volgende controles uit:
  ◆ Pomp de vork herhaaldelijk op en neer
  door met dichtgeknepen voorrem op het
  stuur te drukken.
  De vering moet soepel zijn en er mogen
  geen oliesporen op de vorkpoten te zien
  zijn.
  ◆ Controleer de bevestiging van alle delen
  en de goede staat van de verbindingen
  van de voor- en de achterophanging.

  a

  Neem in geval van mankementen of als u de hulp van een specialist wenst, contact op met uw
  officiële APRILIA-dealer.

  64

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  3

  6//2/0(!.').'
  De voorophanging bestaat uit een hydraulische vork die is verbonden met de stuurkolom door middel van twee platen.
  Voor het afstellen van het weggedrag van
  de motorfiets is elke poot van de vork voorzien van een bovenste schroef (1), voor
  het afstellen van de uitgaande demping,
  een onderste schroef (2), voor het afstellen
  van de ingaande demping, en een bovenste moer (3), voor het afstellen van de
  voorbelasting van de veer.
  AFSTELLEN VAN DE VOORVORK
  De standaardinstelling van de voorvork is
  geschikt voor de meeste rijcondities bij
  lage en hoge snelheid, met beperkte of
  met maximale belasting. De instelling kan
  evenwel ook worden aangepast aan het
  specifieke gebruik van de motorfiets.

  2

  a

  Gebruik de twee inkepingen (1-2)
  op de stelmoeren als merktekens voor het afstellen van ingaande en uitgaande demping.
  Verdraai de stelschroeven (1-2) met 1/8
  slag per keer en verdraai de stelmoer (3)
  met één inkeping per keer. Test de motorfiets herhaaldelijk op de weg tot de
  optimale afstelling is verkregen.
  Stel voor beide poten dezelfde veerbelasting en hydraulische demping af: in
  geval van een verschillende instelling
  voor elke vork vermindert de stabiliteit
  van de motorfiets tijdens het rijden.
  Wanneer de voorbelasting van de veer
  wordt verhoogd, moet ook de hydraulische demping worden verhoogd, om
  plotse schokken tijdens het rijden te
  voorkomen. • Page 65

  Onderste stelschroeven (1)
  (2,5 slagen in totaal)

  Rechtsom draaien (H)

  Linksom draaien (S)

  Functie

  Verhoging van de uitgaande demping

  Verlaging van de uitgaande demping

  Aanbevolen wegdek

  Effen of normale wegen

  Oneffen wegen

  Opmerkingen

  Rijder en passagier

  Rijder alleen

  Bovenste stelschroeven (2)
  (3 slagen in totaal)

  Rechtsom draaien (H)

  Linksom draaien (S)

  Functie

  Verhoging van de ingaande demping

  Verlaging van de ingaande demping

  Aanbevolen wegdek

  Effen of normale wegen

  Oneffen wegen

  Opmerkingen

  Rijder en passagier

  Rijder alleen

  Bovenste stelmoeren (3)
  (8 inkepingen in totaal)

  Rechtsom draaien
  (vaster draaien)

  Linksom draaien
  (losser draaien)

  Functie

  Verhoging van de voorbelasting van de veer

  Verlaging van de voorbelasting van de veer

  Weggedrag

  De motorfiets is harder afgeveerd

  De motorfiets is zachter afgeveerd

  Aanbevolen wegdek

  Effen of normale wegen

  Oneffen wegen

  Opmerkingen

  Rijder en passagier

  Rijder alleen

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  65 • Page 66

  c

  AFSTELLEN VAN DE A CHTERSTE
  SCHOKBREKER
  De standaardinstelling van de achterste
  schokbreker is geschikt voor de meeste rijcondities bij lage of hoge snelheid, met een
  beperkte of een maximale belasting. De instelling kan evenwel ook worden aangepast
  aan het specifieke gebruik van de motorfiets.

  a

  De stelmoer mag niet verder dan
  25 mm vanaf het begin van de
  draad worden geschroefd (zie afbeelding). Als deze grens wordt overschreden, zal zelfs de geringste oneffenheid in het wegdek plotse schokken
  veroorzaken en is de afstelling van de
  schroef (1) nutteloos.
  ◆ Draai de borgringmoer (4) lichtjes los
  met de juiste sleutel.
  66

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  2

  mm

  De achterophanging bestaat uit een schokbreker met veer, die is vastgemaakt op het
  frame door middel van dempingsblokken
  en op de achtervork door middel van hefboomsystemen. Voor het instellen van het
  weggedrag van de motorfiets, is de schokbreker voorzien van een stelschroef (1),
  voor het afstellen van de uitgaande demping, een afstelknop (2), voor het afstellen
  van de ingaande demping, een ringmoer,
  voor het afstellen van de voorbelasting van
  de veer (3), en een borgringmoer (4).
  De lengte van de schokbreker
  kan eveneens worden afgesteld
  afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Neem voor deze afstelling contact
  op met een officiële APRILIA-dealer.

  25
  MAX

  !#(4%2/0(!.').'

  4
  3
  5
  1  Draai de stelringmoer (3) aan (afstelling
  van de voorbelasting van de veer van de
  schokbreker) (zie tabel).
  Regel zo nodig de schroef (1) bij (afstelling van de uitgaande demping) (zie tabel).
  Draai de borgringmoer (4) volledig vast
  zodra het optimale weggedrag van de
  motorfiets is verkregen.

  a

  Stel de voorbelasting van de
  veer en de hydraulische demping af overeenkomstig de gebruiksomstandigheden van de motorfiets. Wanneer de voorbelasting van de
  veer wordt verhoogd, moet ook de uitgaande demping worden verhoogd, om
  plotse schokken tijdens het rijden te
  voorkomen.

  a

  Als het weggedrag van de motorfiets is afgesteld voor rijden
  met maximale belasting, is het
  aangeraden de schroef (1) niet naar
  links te draaien, om plotse schokken tijdens het rijden te vermijden. Neem zo
  nodig contact op met een officiële
  APRILIA-dealer.

  a

  Om het juiste weggedrag van de
  motorfiets niet in het gedrang te
  brengen, mag u de kleine plug
  (5) niet verwijderen, noch de onderliggende klep afstellen. Anders zal stikstof
  naar buiten stromen.

  a

  Verdraai de stelschroef (1) met
  2-3 klikken per keer en de afstelknop (2) met 5-6 klikken per keer.
  Verdraai de stelringmoer (3) met één
  slag per keer.
  Test de motorfiets herhaaldelijk op de
  weg tot de optimale afstelling is verkregen. • Page 67

  Stelschroef (1) (ongeveer 18 klikken)

  Rechtsom draaien (H)

  Linksom draaien (S)

  Functie

  Verhoging van de uitgaande demping

  Verlaging van de uitgaande demping

  Aanbevolen wegdek

  Effen of normale wegen

  Oneffen wegen

  Opmerkingen

  Rijder en passagier

  Rijder alleen

  Stelknop (2) (ongeveer 42 klikken)

  Rechtsom draaien (+)

  Linksom draaien (–)

  Functie

  Verhoging van de ingaande demping

  Verlaging van de ingaande demping

  Aanbevolen wegdek

  Effen of normale wegen

  Oneffen wegen

  Opmerkingen

  Rijder en passagier

  Rijder alleen

  Stelringmoer (3)

  Vaster draaien

  Losser draaien

  Functie

  Verhoging van de voorbelasting van de
  veer

  Verlaging van de voorbelasting van de
  veer

  Weggedrag

  De motorfiets is harder afgeveerd

  De motorfiets is zachter afgeveerd

  Aanbevolen wegdek

  Effen of normale wegen

  Oneffen wegen

  Opmerkingen

  Rijder en passagier

  Rijder alleen

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  67 • Page 68

  2
  1

  3

  1m
  m
  #/.42/,%2%. 6!. $% 3,)*4!'%
  6!. $% 2%-",/+*%3
  Lees aandachtig pag. 30 (REMVLOEISTOF (aanbevelingen)), pag. 30
  (SCHIJFREMMEN), pag. 47 (ONDERHOUD).
  De volgende informatie heeft betrekking
  op één remsysteem, maar geldt voor
  beide.
  Controleer de slijtage van de remblokjes
  na de eerste 1000 km (625 mi) en daarna
  om de 2000 km (1250 mi).
  De slijtage van de remblokjes hangt af van
  het gebruik, de rijstijl en de staat van het
  wegdek.

  a

  Controleer de slijtage van de
  remblokjes in het bijzonder voor
  elke rit.

  68

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Voor een snelle controle van de slijtage
  van de remblokjes gaat u als volgt te werk:
  ◆ Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  ◆ Voer een visuele controle van de dikte
  van het wrijvingsmateriaal uit door tussen de remklauw en de blokjes te kijken.
  Kijk:
  – vanaf de onderzijde, op de voorkant,
  voor de voorremklauwen (1);
  – vanaf de onderzijde, op de achterkant,
  voor de achterremklauw (2).  1m
  m

  4

  Als de dikte van het wrijvingsmateriaal
  (zelfs maar van één remblokje) ongeveer
  tot 1 mm is afgenomen, moet u beide
  blokjes vervangen.
  – Voorremblokje (3).
  – Achterremblokje (4).

  a

  Laat de remblokjes vervangen
  door uw officiële APRILIA-dealer. • Page 69

  ..

  m
  _3m

  2

  3

  4

  2

  7

  5

  6

  1

  !&34%,,).' 6!. (%4
  34!4)/.!)2% 4/%2%.4!,  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).

  c

  Stel het stationaire toerental af telkens
  wanneer er onregelmatigheden optreden.
  Ga hiervoor als volgt te werk:
  ◆ Rijd enkele kilometers tot de normale rijtemperatuur is bereikt, zie pag. 17
  (Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur “h”).
  ◆ Controleer het stationaire toerental van
  de motor op de toerenteller.
  De stationaire snelheid van de motor moet
  ongeveer 1300 – 100 tpm (rpm) bedragen.
  Indien nodig:
  ◆ Stel de knop (1) in.
  Door hem AAN TE DRAAIEN (rechtsom),
  verhoogt u het toerental van de motor.
  Door hem LOSSER TE DRAAIEN (linksom), verlaagt u het toerental van de motor.

  Draai de gashendel een paar maal open
  en dicht om de juiste werking te controleren en om na te gaan of het stationaire
  toerental constant is.
  Neem zo nodig contact op met
  uw officiële APRILIA-dealer.

  !&34%,,%. 6!. $% '!3(%.$%,
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).
  De ideale speling van de gashendel is ongeveer 2 ÷ 3 mm en kan worden gemeten
  op het uiteinde van het handvat (zie afbeelding).
  Ga voor het afstellen van de speling als
  volgt te werk:
  ◆ Verwijder het beschermingselement (2).
  ◆ Zet de moer (3) los (door aan te schroeven).
  ◆ Draai aan de stelschroef (4) op het begin
  van de stuurkabel van de gashendel.

  Zet na het afstellen de moer (3) vast (door
  los te schroeven), waardoor de stelschroef
  (4) wordt vergrendeld, en plaats het beschermingselement (2) terug.
  !&34%,,%.
  6!. $% #(/+%
  (%.$%,

  e

  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).
  De ideale speling van de choke-hendel is
  ongeveer 2 ÷ 3 mm.
  Ga voor het afstellen van de speling als
  volgt te werk:
  ◆ Verwijder het beschermingselement (5).
  ◆ Zet de moer (6) los (door aan te schroeven).
  ◆ Draai aan de stelschroef (7) op het begin
  van de stuurkabel van de choke-hendel.
  Zet na het afstellen de moer (6) vast (door
  los te schroeven), waardoor de stelschroef
  (7) wordt vergrendeld, en plaats het beschermingselement (5) terug.
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  69 • Page 70  1

  3

  0,7

  0,8mm


  2

  Controleer of de sluitring in goede staat is.
  De bougie en de sluitring met de hand
  aandraaien om beschadiging van de
  schroefdraad te voorkomen.
  Zet de bougie vast door deze met de
  bougiesleutel in de gereedschapsset
  een halve slag aan te draaien om de
  sluitring aan te drukken.

  Aanhaalmoment bougie: 20 Nm (2 kgm).

  a

  4  "/5')%3
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).
  Controleer de bougies om de 6000 km
  (3700 mi).
  Verwijder af en toe de bougies en maak ze
  grondig schoon, zodat geen koolstofresten
  meer zichtbaar zijn; zo nodig vervangen.
  Om bij de bougies te komen:
  ◆ Demonteer de brandstoftank, zie pag. 61
  (DEMONTAGE VAN DE BRANDSTOFTANK).
  Verwijder en reinig de bougies als volgt:
  Verwijder de dop (1) van de bougie (2)
  van de achterste cilinder en de dop (3)
  van de bougie (4) van de voorste cilinder.  c

  De procedure geldt evenwel
  voor beide bougies.

  70

  gebruik en onderhoud

  RS 250  Haal al het vuil van de voet van de bougie, schroef ze vervolgens los met de
  sleutel in de gereedschapsset en haal ze
  uit de zitting. Let hierbij goed op dat er
  geen stof of andere voorwerpen in de cilinder terechtkomen.
  Controleer of de elektrode en het middengedeelte uit porselein geen koolstofaanslag of roestvlekken vertonen; maak
  zo nodig de onderdelen schoon met een
  speciaal schoonmaakproduct voor bougies, met een ijzerdraad en/of een metaalborstel.
  Blaas krachtig de eventuele resten weg,
  om te voorkomen dat ze in de motor terechtkomen.
  Als de bougie scheurtjes vertoont in het
  isolatiemateriaal, als de elektroden verroest zijn of als er teveel koolstof op zit,
  moet de bougie vervangen worden.
  Controleer de elektrodenafstand met een
  diktemeter. De afstand moet 0,7  0,8 mm
  zijn; stel zo nodig bij door voorzichtig de
  aardelektrode te verbuigen.

  De bougie moet goed aangedraaid zijn, anders kan de motor
  oververhit raken en ernstig beschadigd worden. Gebruik enkel het aanbevolen type bougies, om de lange levensduur en de goede prestaties van de
  motor niet in het gedrang te brengen.
  AANBEVOLEN BOUGIES
  NGK
  BR8 ECM

  BR9 ECM
  BR10 ECM

  OPMERKINGEN
  Als de standaardbougies de
  neiging hebben zwart te worden, vervang ze dan door
  deze bougies, die een lagere
  warmtegraad hebben.
  Standaardbougies.
  Als de standaardbougies de
  neiging hebben oververhit te
  raken en wit te worden, vervang ze dan door deze bougies, die een hogere warmtegraad hebben.

  Breng de bougiedop (1 en 3) goed aan,
  zodat hij niet kan loskomen ten gevolge
  van motortrillingen.
  Monteer de brandstoftank. • Page 71

  Als de elektrolyt per ongeluk wordt ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden
  water of melk en drink daarna magnesiumhoudende melk of plantaardige
  olie en roep onmiddellijk de hulp van
  een arts in.

  !##5
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).
  Controleer het elektrolytpeil en de bevestiging van de accuklemmen na de eerste
  1000 km (625 mi) en daarna om de
  4000 km (2500 mi) of 12 maanden.

  a

  De elektrolyt in de accu is giftig
  en bijtend en in contact met de
  huid kan hij brandwonden veroorzaken, doordat hij zwavelzuur bevat.
  Draag beschermende kleding, een gezichtsmasker en/of een veiligheidsbril
  tijdens onderhoudswerkzaamheden.

  De accu scheidt explosieve gassen af
  en moet daarom uit de buurt van vlammen, vonken, sigaretten en iedere andere warmtebron worden gehouden.

  a

  Tijdens opladen of gebruik van
  de accu moet de ruimte goed geventileerd zijn en moet u inademing van de tijdens het opladen vrijgekomen gassen vermijden.

  PU
  SH

  In geval van contact met de ogen, moet
  u de ogen goed uitspoelen gedurende
  15 minuten en daarna onmiddellijk een
  oogarts raadplegen.

  Koppel de accu aan of los met de contactschakelaar in de stand "m".
  Sluit eerst de positieve kabel (+) aan,
  daarna de negatieve (–).
  Loskoppelen gebeurt in omgekeerde
  volgorde.

  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
  HOUDEN
  Laat de motorfiets niet teveel overhellen, om te vermijden dat het accuzuur
  uit de accu loopt, met alle gevaarlijke
  gevolgen van dien.
  Draai nooit de aansluiting van de accukabels om.

  Indien de elektrolyt in contact komt met
  de huid, moet u de aangetaste huid
  overvloedig afspoelen met water.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  71 • Page 72

  3

  4

  MA

  7

  X

  6

  MI
  PU
  SH

  1

  $%-/.4%2%. 6!. $% !##5  Alvorens de accu te demonteren, moeten de digitale klok en
  de instelling van het overtoerental op
  nul worden gezet. Voor het terugstellen
  van deze functies, zie pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).  c

  Lees aandachtig pag. 71 (ACCU).  Zorg dat de contactschakelaar in de
  stand “m“ staat.
  Demonteer het zadel van de rijder, zie
  pag. 60 (DEMONTEREN VAN HET ZADEL VAN DE RIJDER).  2

  Draai de schroef (1) van de negatieve
  klem (–) los en verwijder ze.
  Beweeg de negatieve kabel (2) zijwaarts.
  Draai de schroef (3) van de positieve
  klem (+) los en verwijder ze.
  Beweeg de positieve kabel (4) zijwaarts.
  Maak de rubberband (5) los.
  Trek de ontluchtingspijp (6) weg.
  Neem de accu (7) stevig vast en verwijder hem uit de accuhouder door hem op
  te tillen.

  a

  Zodra de accu is gedemonteerd,
  moet hij op een veilige plaats
  buiten het bereik van kinderen
  worden bewaard.

  #/.42/,%2%. 6!. (%4
  %,%+42/,940%),
  Lees aandachtig pag. 71 (ACCU).
  Controleer het elektrolytpeil als volgt:
  Demonteer de accu, zie pag. 72 (DEMONTEREN VAN DE ACCU).
  ◆ Controleer of het vloeistofniveau zich
  tussen de twee “MIN”- en “MAX”-streepjes op de zijkant van de accu bevindt. Zo
  niet:
  ◆ Verwijder de doppen.


  a


  72

  gebruik en onderhoud

  N

  5

  RS 250

  V u l n o o i t b i j t o t b o v en h e t
  “MAX”-streepje, aangezien het
  peil stijgt tijdens het opladen.

  Vul enkel bij met gedistilleerd water. • Page 73

  /0,!$%. 6!. $% !##5

  -/.4%2%. 6!. $% !##5

  Lees aandachtig pag. 71 (ACCU).

  Lees aandachtig pag. 71 (ACCU).

  Demonteer de accu, zie pag. 72 (DEMONTEREN VAN DE ACCU).
  Verwijder de doppen.
  Sluit de accu aan op een acculader.
  Opladen met een amperage gelijk aan
  1/10 van de accucapaciteit wordt aanbevolen.
  Controleer na het opladen nogmaals het
  elektrolytpeil en vul zo nodig bij met gedistilleerd water.
  Plaats de doppen terug.

  a

  Wacht 5-10 minuten na het loskoppelen van de lader alvorens
  de accu opnieuw te monteren,
  aangezien de accu nog een korte tijd
  gas blijft produceren.

  Zorg dat de contactschakelaar in de
  stand “m“ staat.
  Demonteer het zadel van de rijder, zie
  pag. 60 (DEMONTEREN VAN HET ZADEL VAN DE RIJDER).
  Steek de accu (1) in de accuhouder.

  a

  Sluit bij het hermonteren eerst
  de positieve (+) en dan de negatieve kabel (-) aan.
  Sluit bij het hermonteren altijd de ontluchtingspijp van de accu aan om te
  vermijden dat de zwavelzuurdampen
  het elektrische systeem, de gelakte delen, de rubberen elementen of de pakkingen aantasten wanneer deze uit de
  ontluchtingspijp komen.

  Breng de ontluchtingspijp (2) aan.
  Maak de rubberband (3) vast.
  Sluit de positieve klem (+) aan met de
  schroef (4).
  Sluit de negatieve klem (–) aan met de
  schroef (5).

  1

  4

  2

  3

  5

  .! ,!.'% ).!#4)6)4%)4 6!. $%
  !##5

  c

  Als de motorfiets langer dan 20
  dagen niet wordt gebruikt, moet u
  de zekering van 20 A uittrekken, om kwaliteitsverlies van de accu - als gevolg van
  het stroomverbruik van de multifunctionele computer - te voorkomen.
  Als de motorfiets lange tijd niet wordt gebruikt:
  ◆ Demonteer de accu, zie pag. 72 (DEMONTEREN VAN DE ACCU) en bewaar
  hem op een koele en droge plaats.
  ◆ Laat hem volledig op met een druppellader, zie pag. 73 (OPLADEN VAN DE
  ACCU).
  Als de accu op de motorfiets blijft zitten,
  moet u kabels van de klemmen loskoppelen. Het is belangrijk de lading van tijd tot
  tijd te controleren (ongeveer één keer per
  maand) in de winter of wanneer de motorfiets niet gebruikt wordt om kwaliteitsverlies van de accu te voorkomen.
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  73 • Page 74

  1

  2

  3

  6%26!.'%. 6!. $%
  :%+%2).'%.

  a

  Tracht geen defecte zekeringen
  te herstellen.
  Gebruik nooit andere dan de
  aanbevolen zekeringen.
  Het gebruik van ongeschikte zekeringen kan schade aan het elektrische systeem of, in geval van een kortsluiting,
  zelfs brand veroorzaken.

  c

  Als een zekering regelmatig
  doorbrandt, is er waarschijnlijk
  een kortsluiting of een overbelasting in
  het elektrische systeem. In dit geval
  wordt aangeraden een officiële APRILIAdealer te raadplegen.

  Als een elektrisch onderdeel niet werkt of
  onregelmatigheden vertoont of als de motor niet start, moeten de zekeringen gecontroleerd worden.
  ◆ Draai de contactschakelaar naar "m" om
  kortsluiting te vermijden.
  ◆ Demonteer het zadel van de rijder, zie
  pag. 60 (DEMONTEREN VAN HET ZADEL VAN DE RIJDER).

  c

  Door de zekering van 20 A te verwijderen, zet u de digitale klok
  en de instelling van het overtoerental op
  nul. Voor het terugstellen van deze
  functies, zie pag. 18 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).


  74

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Trek de zekeringen één voor één uit en
  controleer of de smeltdraad niet is doorgebrand, (zie afbeelding).
  Probeer voor u een zekering vervangt te
  achterhalen wat de oorzaak van het probleem was.
  Vervang de beschadigde zekering door
  een nieuwe met hetzelfde amperage.

  c

  Als u een van de reservezekeringen gebruikt, moet u een nieuwe
  zekering in de juiste houder steken.
  FUNCTIE VAN DE ZEKERINGEN
  1) Zekering van 20 A
  Van de accu naar contactschakelaar,
  spanningsregelaar, klok.
  2) Zekering van 15 A
  Van de contactschakelaar naar alle
  lichtgroepen en de claxon.
  3) Zekering van 7,5 A
  Van de contactschakelaar naar de ontsteking, elektromagnetische kleppen,
  RAVE-motor, startveiligheid, gashendelsensor. • Page 75

  4
  6
  3

  A

  2

  1

  1a

  5

  #/.42/,%2%. 6!. $%
  :)*34!.$!!2$ %. $%
  6%),)'(%)$33#(!+%,!!2
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD) en pag. 76 (CONTROLEREN
  VAN DE SCHAKELAARS).
  De zijstandaard (1) moet zonder beletsel
  kunnen draaien.
  Voer de volgende controles uit:
  ◆ De veren (2) mogen niet beschadigd,
  versleten, verroest of zwak zijn.
  ◆ De zijstandaard moet ongehinderd kunnen draaien; smeer zo nodig de geleiding met vet in, zie pag. 88 (SMEERMIDDELENTABEL).

  De zijstandaard (1) is voorzien van een
  veiligheidsschakelaar (3) die dient om de
  rotatie van de motor te beletten of te onderbreken bij ingeschakelde versnelling en
  met de zijstandaard (1) omlaag.
  Ga als volgt te werk om te controleren of
  de veiligheidsschakelaar (3) werkt zoals
  het hoort:
  ◆ Ga in rijhouding op de motorfiets zitten.
  ◆ Klap de zijstandaard (1) uit.
  ◆ Start de motor, zie pag. 40 (STARTEN).
  ◆ Trek, met losgelaten gashendel (Pos. A)
  en bij stationaire motor, de koppelingshendel (4) volledig aan.
  Schakel in eerste versnelling door de
  schakelhendel (6) omlaag te duwen.
  Laat de zijstandaard (1) zakken, zodat
  de veiligheidsschakelaar (3) in werking
  treedt.
  Op dat moment moet de motor stoppen.

  a

  Wanneer de motor niet stopt,
  neem dan contact op met een officiële APRILIA-dealer.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  75 • Page 76

  1
  3
  2

  #/.42/,%2%. 6!. $% 3#(!+%

  ,!!23
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).
  De motorfiets is uitgerust met drie schakelaars:
  1) Schakelaar op de achterremhendel
  2) Stoplichtschakelaar op de voorremhendel
  3) Veiligheidsschakelaar op de zijstandaard

  76

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Controleer of de schakelaar vrij is van
  vuil of modder; de pen moet onbelemmerd kunnen bewegen en automatisch
  terugkeren naar de beginpositie.
  Controleer of de kabels correct zijn aangesloten. • Page 77

  10 m

  PU
  SH

  H

  9/10 H

  1

  !&34%,,%. 6!. $% 6%24)#!,%
  ,)#(4"5.$%, 6!. $% +/0,!-0
  Voor een snelle controle van de juiste richting van de lichtbundel moet u de motorfiets op een effen ondergrond zetten, op
  tien meter afstand van een muur.
  Zet het dimlicht aan, ga op de motorfiets
  zitten en kijk of de bundel van de koplamp
  die op de muur wordt geprojecteerd zich
  net onder de horizontale lijn van de koplamp bevindt (ongeveer 9/10 van de totale
  hoogte).

  De afstelling van de lichtbundel van de
  koplamp gebeurt als volgt:
  ◆ Regel vanaf de linker achterzijde van het
  voorste stuk van de kuip de betreffende
  schroef (1) met behulp van een korte
  kruiskopschroevendraaier.
  Door ze AAN TE DRAAIEN (rechtsom),
  richt u de bundel omhoog.
  Door ze LOSSER TE DRAAIEN (linksom), richt u de bundel omlaag.

  ',/%),!-0%.
  Lees aandachtig pag. 47 (ONDERHOUD).

  a

  Draai vóór het vervangen van
  een gloeilamp de contactschakelaar in de stand "m".
  Vervang de lampen met schone handschoenen of met behulp van een schone droge doek.
  Laat geen vingerafdrukken achter op de
  lampen, want daardoor kunnen de lampen oververhit raken en kapot gaan.
  Als u een lamp met de blote hand aanraakt, moet u vingerafdrukken wegvegen met alcohol, om te vermijden dat de
  lamp regelmatig uitvalt.
  WEES VOORZICHTIG DAT U DE ELEKTRISCHE KABELS NIET BESCHADIGT

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  77 • Page 78

  9

  1

  3

  8
  10
  6

  7
  2

  6%26!.'%. 6!. $% ',/%),!-

  0%. 6!. $% +/0,!-0

  4

  GLOEILAMP VAN HET PARKEERLICHT

  Lees aandachtig pag. 77 (GLOEILAMPEN).

  a  Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).  Controleer de zekeringen voor u
  een gloeilamp vervangt, zie
  pag. 74 (VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN).  c

  In de koplamp zitten:
  Eén gloeilamp voor het grootlicht (1)
  (rechts).
  ◆ Eén gloeilamp voor het parkeerlicht (2)
  (onderaan).
  ◆ Eén gloeilamp voor het dimlicht (3)
  (links).
  Vervang de gloeilampen als volgt:


  78

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  5

  Trek niet aan de elektrische draden om de lampfitting uit te trekken.

  Neem vanaf de achterzijde van het voorste stuk van de kuip de lampfitting (4)
  vast, trek eraan en neem hem uit zijn
  houder.
  Trek de gloeilamp van het parkeerlicht
  (5) uit en vervang ze door een lamp van
  hetzelfde type.

  GLOEILAMP VAN HET GROOTLICHT
  ◆ Verwijder vanaf de rechter achterzijde
  van het voorste stuk van de kuip het beschermingselement (6) met uw handen.
  ◆ Trek de elektrische aansluiting (7) los.
  ◆ Maak de borgveer (8) op de achterkant
  van de lampfitting (9) los.
  ◆ Trek de gloeilamp (10) uit en vervang ze.

  c

  Steek de lamp in de fitting, ervoor zorgend dat de pennen perfect in de geleiders worden gepast. • Page 79

  3

  2

  5
  4
  7

  1

  GLOEILAMP VAN HET DIMLICHT
  ◆ Verwijder vanaf de linker achterzijde van
  het voorste stuk van de kuip het beschermingselement (1) met uw handen.
  ◆ Trek de aansluiting (2) los.
  ◆ Maak de borgveer (3) op de achterkant
  van de lampfitting (4) los.
  ◆ Trek de lamp (5) uit haar houder en vervang ze.

  c

  Steek de lamp in de fitting, ervoor zorgend dat de pennen perfect in de geleiders worden gepast.

  8

  9

  6

  6%26!.'%. 6!. $% ',/%),!-

  0%. 6!. $% 6//234%!#(4%2

  34% 2)#(4).'!!.7)*:%23
  Lees aandachtig pag. 77 (GLOEILAMPEN).

  c

  Controleer de zekeringen voor u
  een gloeilamp vervangt, zie
  pag. 74 (VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN).

  Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  Draai de schroef (6) los en verwijder ze.
  Verwijder het beschermingsglas (7).

  a

  Draai bij het monteren de
  schroef (6) voorzichtig en niet te
  vast aan, om te vermijden dat u
  het beschermingsglas beschadigt.  Druk lichtjes op de gloeilamp (8) en draai
  ze linksom.
  Trek de gloeilamp uit haar houder.

  c

  Steek de lamp in de fitting, ervoor zorgend dat de twee pennen op de gloeilamp mooi in de geleiders op de fitting worden gepast.


  Installeer een nieuwe gloeilamp van hetzelfde type op de juiste manier.

  c

  Als de lampfitting (9) uit zijn houder komt, moet u hem correct insteken, door de opening van de fitting
  uit te lijnen met de zitting van de
  schroef.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  79 • Page 80

  1

  3

  2
  1

  6%26!.'%. 6!. $% ',/%),!-0
  6!. (%4 !#(4%2,)#(4  Controleer de zekeringen voor u
  een gloeilamp vervangt, zie
  pag. 74 (VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN), alsook de goede werking van
  de stoplichtschakelaars, zie pag. 76
  (CONTROLEREN VAN DE SCHAKELAARS).  c

  Lees aandachtig pag. 77 (GLOEILAMPEN).

  80

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  Draai de twee schroeven (1) los en verwijder ze.
  Neem het beschermingsglas (2) vast en
  verwijder het.
  Druk lichtjes op de gloeilamp (3) en draai
  ze linksom.
  Trek de gloeilamp uit haar houder.

  c

  Steek de lamp in de fitting, ervoor zorgend dat de twee pennen op de gloeilamp mooi in de geleiders op de fitting worden gepast.


  Installeer een nieuwe gloeilamp van hetzelfde type op de juiste manier.

  a

  Draai bij het monteren de
  schroeven (1) voorzichtig en niet
  te vast aan, om te vermijden dat
  u het beschermingsglas beschadigt. • Page 81

  6%26/%2

  c

  Voor u de motorfiets gaat vervoeren, moeten de brandstoftank en de carburateurs helemaal worden geledigd, zie pag. 81 (LEDIGEN
  VAN DE BRANDSTOFTANK), ervoor
  zorgend dat beide volledig droog zijn.
  Tijdens het vervoer moet de motorfiets
  rechtop blijven staan om lekkage van
  olie, koelvloeistof en accuvloeistof te
  voorkomen, en moet hij stevig verankerd zijn met de 1ste versnelling ingeschakeld.

  a

  In geval van pech, het voertuig
  niet slepen, maar laten opladen
  op door een onderhoudsvoertuig.

  2

  ,%$)'%. 6!. $%
  "2!.$34/&4!.+  Lees aandachtig pag. 29 (BRANDSTOF).

  a

  Gevaar voor brand.
  Wacht tot de motor en de uitlaatdempers volledig zijn afgekoeld.
  Brandstofdampen zijn schadelijk voor
  uw gezondheid. Controleer alvorens de
  tank leeg te maken of de ruimte waarin
  u werkt goed geventileerd is. Adem
  geen brandstofdampen in. Rook niet en
  gebruik geen open vlammen. Loos
  brandstof niet in het milieu.

  3

  1
  Zet de motorfiets op de standaard, zie
  pag. 46 (DE MOTORFIETS OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  Zet de motor af en wacht tot hij is afgekoeld.
  Neem een opvangbak met een capaciteit
  die groter is dan de hoeveelheid brandstof aanwezig in de tank en plaats hem
  op de grond aan de linkerzijde van de
  motorfiets.
  Maak de brandstoftank leeg met een
  handpomp of een soortgelijk systeem.
  Plaats voor het leegmaken van de vlotterkamers een opvangbak (1) onder het
  vrije uiteinde van de leidingen (2).  Zet de ontluchter van de carburateur
  open door de aftapschroef (3) los te
  draaien.

  Wanneer alle brandstof is weggestroomd:

  a

  Draai de aftapschroef (3) voorzichtig aan om brandstoflekkage
  uit de carburateur tijdens het
  vullen te voorkomen.
  Neem zo nodig contact op met een officiële APRILIA-dealer.

  c

  De motorfiets is uitgerust met
  twee carburateurs. Ledig beide
  vlotterkamers.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  81 • Page 82

  2%).)').'
  Reinig de motorfiets regelmatig als hij in
  bepaalde gebieden of onder bijzondere
  omstandigheden wordt gebruikt, namelijk:
  – In vervuilde gebieden (steden en industriezones).
  – In gebieden gekenmerkt door een hoog
  percentage zout en vocht (zeegebieden,
  hete en vochtige klimaten).
  – In speciale omstandigheden (gebruik van
  zout en chemische producten tegen ijsvorming op de wegen in de winter).
  – Laat geen resten van industriële en vervuilende poeders, teervlekken, dode insecten,
  vogeluitwerpselen, enz. op de carrosserie
  zitten.
  – Parkeer de motorfiets niet onder een boom,
  aangezien in sommige seizoenen bepaalde
  stoffen, hars, fruit of bladeren uit de bomen
  kunnen vallen, die bestanddelen bevatten
  die de lak mogelijk aantasten.

  a

  Na het reinigen van de motorfiets, is het mogelijk dat de werking van de remmen tijdelijk te
  wensen overlaat omwille van de aanwezigheid van water op de greepoppervlakken.
  Bijgevolg moet u, om ongevallen te vermijden, er rekening mee houden dat de
  remafstanden langer kunnen zijn.
  Rem veelvuldig om dit euvel zo snel
  mogelijk te verhelpen.
  Voer de controles vooraf uit, zie pag. 49
  (CONTROLES VOORAF).
  82

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  Voor het verwijderen van vuil en modder
  van de gelakte delen moet u een lagedrukwaterspuit gebruiken; maak de vuile delen
  goed nat, veeg modder en vuil weg met
  een zachte autospons die in een oplossing
  van water en shampoo is gedrenkt (2 ÷ 4%
  shampoo in water).
  Vervolgens de delen afspoelen met veel
  water en afdrogen met een zeemlap.
  Voor het reinigen van de buitenkant van de
  motor moet u een ontvettingsmiddel,
  kwastjes en stoflappen gebruiken.
  Poets de motorfiets pas op met siliconenwas nadat hij zorgvuldig is gereinigd.
  Doe na het reinigen van de motorfiets
  steeds het volgende:
  ◆ Knijp de uitstoter (1) samen met twee
  vingers, om onzuiverheden of water die
  zich mogelijk in het luchtfilterhuis hebben
  opgehoopt af te voeren.

  a

  Gebruik voor het reinigen van de
  koplampen een spons gedrenkt
  in een oplossing van een neutraal
  reinigingsmiddel en water. Poets de oppervlakken zachtjes en spoel veelvuldig
  af met veel water. Poets de motorfiets
  pas op met siliconenwas nadat hij zorgvuldig is gereinigd. Maak dof geworden
  lak nooit glanzend met polijstpasta. Reinig de motorfiets niet in de zon, vooral
  niet in de zomer, als de carrosserie nog
  warm is, want als de shampoo opdroogt
  voor hij wordt weggespoeld, kan hij de
  lak aantasten. Gebruik geen of andere
  vloeistoffen met een temperatuur van

  1

  40°C om de plastic onderdelen van de
  motorfiets te reinigen.

  a

  Gebruik geen water- of luchtspuiten onder hoge druk en
  evenmin stoom om de volgende
  onderdelen te reinigen: wielnaven, bedieningselementen op de rechter- en de
  linkerhelft van het stuur, lagers, rempompen, instrumenten en controlelampjes, uitlaatdempers, handschoen/gereedschapssetkastje, contactschakelaar/stuurslot, radiateurribben, brandstoftankdop, koplampen en elektrische
  verbindingen. Reinig onderdelen van
  rubber en kunststof en het zadel niet
  met alcohol, benzine of oplosmiddelen,
  maar gebruik uitsluitend water en een
  neutrale zeep.

  a

  Breng geen beschermende was
  aan op het zadel om te vermijden
  dat het glibberig wordt. • Page 83

  ,!.'% 0%2)/$% 6!. 34),34!.$

  c

  Als de motorfiets langer dan 20
  dagen niet wordt gebruikt, moet u
  de zekering van 20 A uittrekken, om kwaliteitsverlies van de accu - als gevolg van
  het stroomverbruik van de multifunctionele computer - te voorkomen.

  1

  PU
  SH

  Nadat de motorfiets gedurende een lange
  periode heeft stilgestaan, dienen enkele
  maatregelen te worden getroffen om problemen te vermijden.
  Verder is het ook belangrijk de nodige reparaties en een groot onderhoud te laten
  uitvoeren vóór een periode van stilstand,
  om te vermijden dat u dit later vergeet.
  Ga als volgt te werk:
  ◆ Maak de brandstoftank en de carburateurs volledig leeg, zie pag. 81 (LEDIGEN VAN DE BRANDSTOFTANK).
  ◆ Verwijder de bougie van elke cilinder, zie
  pag. 68 (BOUGIES).
  ◆ Giet een koffielepel (5÷10 cm#) motorolie
  in de cilinder (gebruik een spuit voor de
  voorste cilinder).
  ◆ Draai de contactschakelaar (1) in de
  stand “m”.
  ◆ Druk de kickstarter (2) enkele keren in
  om de olie gelijkmatig te verdelen over
  de cilinderoppervlakken.
  ◆ Plaats de bougies terug.

  2  Demonteer de accu, zie pag. 72 (DEMONTEREN VAN DE ACCU).
  Reinig de motorfiets en laat hem drogen,
  zie pag. 80 (REINIGING).
  Poets de gelakte delen op met was.
  Pomp de banden op, zie pag. 38 (BANDEN).
  Plaats met behulp van een geschikte
  steun de motorfiets zodanig dat beide
  banden van de grond geheven zijn.
  Plaats de motorfiets in een onverwarmde, niet-vochtige ruimte, beschermd tegen zonlicht en met een minimum aan
  temperatuurschommelingen.
  Dek de motorfiets af, maar bij voorkeur
  niet met plastic of waterdichte materialen.

  NA EEN LANGE PERIODE VAN STILSTAND
  ◆ Haal de motorfiets onder de afdekking
  vandaan en maak hem schoon, zie
  pag. 82 (REINIGING).
  ◆ Controleer de laadtoestand van de accu,
  zie pag. 73 (OPLADEN VAN DE ACCU)
  en monteer hem.
  ◆ Vul de brandstoftank, zie pag. 29
  (BRANDSTOF).
  ◆ Voer de controles vooraf uit, zie pag. 39
  (CONTROLES VOORAF).

  a

  Maak een testrit met een lage
  snelheid bij weinig verkeer.

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  83 • Page 84

  4%#(.)3#(% '%'%6%.3
  AFMETINGEN

  Max. lengte ...................................................... 1975 mm
  Max. breedte.................................................... 690 mm
  Max. hoogte
  (voorste deel van de stuurkap inbegrepen) ..... 1180 mm
  Hoogte zadel ................................................... 810 mm
  Wielbasis ......................................................... 1360 mm
  Min. grondspeling ............................................ 135 mm
  Gewicht zonder rijder (klaar om te starten) ..... 167 kg

  MOTOR

  Type................................................................. 90° V twee-cilinder membraan gestuurd en kleppen op de uitlaatpoort. Afzonderlijke smering met automatische, variabele menginrichting (0,9-2%).
  Aantal cilinders ................................................ 2
  Totaal slagvolume............................................ 249,25 cm#
  Boring / slag..................................................... 56 mm / 50,6 mm
  Compressieverhouding.................................... 12 – 0,7 : 1
  Starten ............................................................. kickstarter
  Stationair toerental .......................................... 1300 – 100 tpm (rpm)
  Koppeling......................................................... meervoudige natte platen, met manuele regeling op de linkerstuurhelft.

  INHOUD

  84

  gebruik en onderhoud

  Koeling.............................................................
  Brandstof (reserve inbegrepen).......................
  Brandstofreserve .............................................
  Transmissieolie................................................
  Koelvloeistof ....................................................
  Olie (reserve inbegrepen)................................
  Oliereserve ......................................................
  Voorvorkolie.....................................................
  Zitplaatsen .......................................................
  Maximaal toelaatbare last
  (rijder + passagier + bagage) ..........................

  RS 250

  vloeistofgekoeld
  19,5 L
  3,6 L (mechanische reserve)
  700 cm#
  1,9 L (50% water + 50% antivries met ethylglycol)
  1,6 L
  0,3 L
  431 cm# (voor elke poot)
  2
  160 kg • Page 85

  TRANSMISSIE

  Type ................................................................ mechanisch, 6 versnellingen met voetbediening op de linkerzijde
  van de motor.

  VERHOUDINGEN

  Verhouding Primair

  23/59 = 1 : 2,565


  CARBURATEURS

  Model .............................................................. 2 carburateurs van het type Mikuni TM 34

  BRANDSTOFTOEVOER

  Brandstof......................................................... loodvrije benzine in overeenstemming met de norm DIN 51607,
  min. octaangetal 95 (N.O.R.M.) en 85 (N.O.M.M.)

  FRAME

  Type ................................................................ twee balken, met gegoten en gestampte platen
  Balhoofdhoek .................................................. 25° 30'
  Naloop............................................................. 102 mm

  OPHANGING

  Voor.................................................................
  Veerweg ..........................................................
  Achter..............................................................
  Veerweg ..........................................................

  REMMEN

  Voor................................................................. Dubbele schijfrem - Ø 298 mm - met hydraulische overbrenging
  Achter.............................................................. schijfrem, Ø 220 mm - met hydraulische overbrenging

  Secundair
  11 / 27 = 1: 2,454
  16 / 26 = 1: 1,625
  17 / 21 = 1: 1,235
  22 / 23 = 1: 1,045
  24 / 22 = 1: 0,916
  25 / 21 = 1: 0,840

  Eindoverbrenging
  14 / 42 = 1 : 3,00 (14/43 = 1 : 3,071)

  Totaalverhouding
  1 : 18,889 (1 : 19,330)
  1 : 12,505 (1 : 12,803)
  1 : 9,506
  (1 : 9,728)
  1 : 8,045
  (1 : 8,231)
  1 : 7,054
  (1 : 7,215)
  1 : 6,464
  (1 : 6,617)

  Hydraulische instelbare telescoopvork
  120 mm
  Hydraulische mono-schokbreker
  64 mm

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  85 • Page 86

  WIELVELGEN

  Type................................................................. lichtmetaallegering
  Voor ................................................................. 3,5 x 17”
  Achter .............................................................. 4,5 x 17”

  BANDEN

  VOOR .............................................................. 120 / 60 ZR x 17”
  - Bandenspanning bij rijder alleen
  - niet-geasfalteerd wegdek ............................ 190 kPa (1,9 bar)
  - geasfalteerd wegdek ................................... 190 ± 10 kPa (1,9 ± 0,1 bar)
  ACHTER.......................................................... 150 / 60 ZRx 17”
  - Bandenspanning bij rijder alleen
  - niet-geasfalteerd wegdek ............................ 220 kPa (2,2 bar)
  - geasfalteerd wegdek ................................... 240 ± 10 kPa (2,4 ± 0,1 bar)

  ONTSTEKING

  Type................................................................. CDI
  Vonkvervroeging.............................................. 10° ± 2° voor BDP

  BOUGIES

  Standaard ........................................................ NGK BR9 ECM
  Alternatief (lagere warmtegraad) ..................... NGK BR8 ECM
  Alternatief (hogere warmtegraad).................... NGK BR10 ECM
  Elektrodenafstand............................................ 0,7  0,8 mm

  86

  gebruik en onderhoud

  RS 250 • Page 87

  ELEKTRISCH
  SYSTEEM

  Accu ................................................................ 12 V - 4 Ah
  Zekeringen ...................................................... 20 - 15 - 7,5 A
  Dynamo........................................................... 12 V - 180 W

  GLOEILAMPEN

  Dimlicht (halogeen) .........................................
  Grootlicht (halogeen) .....................................
  Parkeerlicht .....................................................
  Richtingaanwijzers ..........................................
  Achterste parkeerlicht /
  Kentekenplaatverlichting / stoplicht.................
  Toerenteller .....................................................
  Linker multifunctionele display ........................
  Rechter multifunctionele display .....................

  12 V - 55 W H1
  12 V - 55 W H3
  12 V - 5 W
  12 V - 10 W

  Neutraalstand..................................................
  Richtingaanwijzers ..........................................
  Grootlicht.........................................................
  Standaard omlaag...........................................
  Oliereserve .....................................................
  Overtoerental ..................................................

  12 V - 3 W
  12 V - 3 W
  12 V - 3 W
  12 V - 3 W
  LED
  LED

  WA A R S C H U WINGSLAMPJES

  12 V - 5 / 21 W
  12 V - 2 W
  12 V - 2 W
  12 V - 2 W

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  87 • Page 88

  3-%%2-)$$%,%.4!"%,

  0

  Versnellingsbakolie (aanbevolen):
  F.C., SAE 75W - 90 of
  GEAR SYNTH, SAE 75W - 90.
  Als alternatief voor de aanbevolen olie kunt u oliemerken van hoge kwaliteit gebruiken met dezelfde of betere prestaties dan A.P.I. GL-4.

  0

  MAX 2T COMPETITION of
  SPEED 2T.
  Smeerolie (aanbevolen):
  Als alternatief voor de aanbevolen olie kunt u oliemerken van hoge kwaliteit gebruiken met dezelfde of betere prestaties dan
  ISO-L-ETC++, A.P.I. TC++.

  0

  0

  F.A. 5W of
  F.A. 20 W;
  Vorkolie (aanbevolen): vorkolie
  als alternatief
  FORK 5W of

  0

  FORK 20W.

  Als u een olie wenst die qua prestaties het midden houdt tussen
  F.A. 5W en
  20W, dan kunt u deze twee soorten in de volgende verhoudingen mengen:
  SAE 10W =
  SAE 15W =

  0 F.A. 20W of

  FORK 5W en

  FORK

  0 F.A. 5W 67% van het volume, + 0 F.A. 20W 33% van het volume of
  FORK 5W 67% van het volume, +

  FORK 20W 33% van het volume.

  FORK 5W 33% van het volume, +

  FORK 20W 67% van het volume.

  0 F.A. 5W 33% van het volume, + 0 F.A. 20W 67% van het volume of
  0

  Lagers en andere smeerpunten (aanbevolen):
  AUTOGREASE MP of
  GREASE 30.
  Als alternatief voor de aanbevolen olie kunt u smeervet van hoge kwaliteit voor rollagers gebruiken, werktemperatuur -30°C…+140°C,
  druppelpunt 150°C…230°C, verhoogde anti-corrosiebescherming, goede weerstand tegen water en oxidatie.
  Bescherming accupolen: Neutraal vet of vaseline.
  Kettingspray (aanbevolen):

  0 CHAIN SPRAY of

  CHAIN LUBE.

  aWAARSCHUWING
  Gebruik uitsluitend nieuwe remvloeistof.

  Remvloeistof (aanbevolen):

  0 F.F., DOT 5 (compatibel met DOT 4) of

  BRAKE 5.1, DOT 5 (compatibel met DOT 4).

  aWAARSCHUWING
  Gebruik uitsluitend antivries en anti-corrosiemiddelen zonder nitriet, die een bescherming tot minstens -35°C bieden.
  Motorkoelvloeistof (aanbevolen):

  88

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  0 ECOBLU - 40°C of

  COOL. • Page 89

  /0-%2+).'%.

  62!!' !,4)*$ /2)').%,% /.$%2$%,%.
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  89 • Page 90

  Aw€y‚„i…‚ƒÀ

  90

  gebruik en onderhoud

  RS 250 • Page 91

  )MPORTEURS

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  91 • Page 92

  7D7CRPAQ5@ÀQ5@7E3ÀÀPQÀ!

  92

  gebruik en onderhoud

  RS 250 • Page 93

  ,%'%.$! %,%+42)3#( 3#(%-!
  23 
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)
  13)
  14)
  15)
  16)
  17)
  18)
  19)
  20)
  21)
  22)
  23)
  24)
  25)
  26)
  27)
  28)
  29)
  30)
  32)
  33)
  34)

  Dynamo
  CDI
  Bobine voorste cilinder
  Bobine achterste cilinder
  Bougies
  Thermistor koelvloeistoftemperatuur
  Elektronische regeleenheid
  Max. 1 elektromagnetische klep
  Min. elektromagnetische klep
  Max. 2 elektromagnetische klep
  Motor uitlaatkleppen
  Gashendelsensor
  Spanningsregelaar
  Neutraalschakelaar
  Zijstandaardschakelaar
  Zekeringen
  Accu
  Koplamp
  Dashboard
  Achterlicht
  Knipperlicht
  Richtingaanwijzer rechts achter
  Richtingaanwijzer links achter
  Claxon
  Rechter dimlichtschakelaar
  Linker dimlichtschakelaar
  Oliereservesensor
  Voorste stoplichtschakelaar
  Achterste stoplichtschakelaar
  Contactschakelaar
  Multifunctionele display (rechterzijde)
  CHECK-aansluiting van uitlaatkleppen motor
  Voorste parkeerlicht

  35)
  36)
  37)
  38)
  39)
  40)
  41)
  42)
  43)
  44)
  45)
  46)
  47)
  48)
  49)
  50)
  51)
  52)
  53)
  54)

  Gloeilamp grootlicht
  Gloeilamp dimlicht
  Richtingaanwijzer rechts voor
  Richtingaanwijzer links voor
  Toerenteller
  Snelheidssensor
  LED-waarschuwingslampje oliereserve
  Waarschuwingslampje zijstandaard omlaag
  Dashboardverlichting
  Multifunctionele display (linkerzijde)
  Waarschuwingslampje grootlicht
  Waarschuwingslampje neutraalstand
  Waarschuwingslampje richtingaanwijzer
  Pick-up spoel voorste cilinder
  Pick-up spoel achterste cilinder
  Multi-stekker
  LED-waarschuwingslampje overtoerental
  Lichtrelais
  Waarschuwingslampje lichten aan
  Voorziening voor installatie van anti-diefstalsysteem

  +,%52%. +!"%,3
  Ar Oranje
  Az Lichtblauw
  B Blauw
  Bl Wit
  G Geel
  Gr Grijs
  M Bruin
  N Zwart
  R Rood
  V Groen
  Vi Paars

  gebruik en onderhoud

  RS 250

  93 • Page 94

  /0-%2+).'%.

  62!!' !,4)*$ /2)').%,% /.$%2$%,%.
  94

  gebruik en onderhoud

  RS 250 • Page 95

  /0-%2+).'%.

  62!!' !,4)*$ /2)').%,% /.$%2$%,%.
  gebruik en onderhoud

  RS 250

  95 • Page 96

  aprilia s.p.a. bedankt haar klanten voor de aanschaf van deze bromfiets:
  – Laat geen olie, brandstof, vervuilende stoffen en onderdelen in het milieu terechtkomen.
  – Laat de motor niet onnodig draaien.
  – Veroorzaak geen geluidsoverlast.
  – Heb eerbied voor de natuur.

  96

  gebruik en onderhoud

  RS 250


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Aprilia RS250 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Aprilia RS250 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info