Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/127
Nächste Seite
8104692
RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  8104692 • Page 2

  © 2003 aprilia s.p.a. - Noale (VE)

  Eerste uitgave: juni 2003

  WAARSCHUWING
  Dit symbool wijst op zeer gevaarlijke situaties met mogelijke ernstige verwondingen of de dood als gevolg.

  Herdruk: september 2003

  OPGELET
  Dit symbool waarschuwt voor gevaar
  voor lichte verwondingen of schade aan
  het voertuig.

  Opgesteld en gedrukt door:
  DECA s.r.l.
  Via Risorgimento, 23/1 - Lugo (RA) - Italia
  Tel. +39 - 0545 35235
  Fax +39 - 0545 32844
  E-mail: deca@decaweb.it
  www.decaweb.it
  in opdracht van :
  aprilia s.p.a.
  via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) - Italia
  Tel. +39 - 041 58 29 111
  Fax +39 - 041 44 10 54
  www.aprilia.com

  VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
  De hierna opgesomde waarschuwingen
  worden in de hele handleiding gebruikt:
  Dit symbool, dat op het voertuig of
  in de handleiding staat, wijst op gevaarlijke situaties die verwondingen
  kunnen veroorzaken. Als u het voorschrift dat bij het symbool hoort niet naleeft, kunt u uw eigen veiligheid, die van
  anderen en die van het voertuig in gevaar brengen!
  2

  BELANGRIJK Het woord "BELANGRIJK" staat in deze handleiding bij
  belangrijke informatie of instructies.
  TECHNISCHE INFORMATIE
  De handelingen waarbij dit symbool staat, dienen ook aan de andere kant van het voertuig te worden herhaald.
  Indien niet expliciet vermeld, dienen de demontagehandelingen in de omgekeerde
  volgorde te worden uitgevoerd om het geheel opnieuw te monteren.
  De woorden "rechts" en "links " gaan altijd
  uit van de bestuurder die in een normale
  rijhouding op het voertuig zit.
  Als een vergrendeling van het handschoenenvak/gereedschapskit is geïnstalleerd
  (in de plaats van het passagierszadel), is
  het verboden een passagier, bagage of
  voorwerpen te vervoeren.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY  WAARSCHUWING
  De motor mag alleen voor sportief rijden worden afgesteld voor georganiseerde wedstrijden of sportevenementen die georganiseerd zijn op gesloten
  circuits en niet in het verkeer en de hiervoor benodigde vergunningen hebben
  verkregen.
  Het is ten strengste verboden te motor
  af te stellen voor sportief rijden en er
  dan mee te rijden op wegen of autowegen.

  WAARSCHUWINGEN - VOORZORGEN -ALGEMENE RAADGEVINGEN
  Voordat u het voertuig aanzet, dient u deze
  handleiding aandachtig te lezen, en in het
  bijzonder het hoofdstuk over "VEILIG RIJDEN".
  Uw eigen veiligheid en die van de anderen
  hangt niet alleen af van uw snelle reflexen
  of behendigheid, maar ook van uw kennis
  van het voertuig, het onderhoud en uw
  kennis van de basisvoorschriften voor VEILIG RIJDEN .
  Wij raden u dus aan vertrouwd te raken
  met het voertuig zodat u zich veilig en zeker in het verkeer kunt begeven. • Page 3

  BELANGRIJK De onderhavige gebruiksaanwijzingen (handleiding) maken
  integraal deel uit van het voertuig en dienen het voertuig altijd te vergezellen, ook
  als het aan derden wordt overgedragen.
  aprilia heeft bij het opstellen van deze
  gebruiksaanwijzingen zo veel mogelijk ernaar gestreefd correcte en actuele informatie te verstrekken. Omdat de producten
  van aprilia echter voortdurend worden
  verbeterd, kan het toch gebeuren dat u
  kleine verschillen aantreft tussen de kenmerken van het voertuig dat u bezit en het
  voertuig dat in deze gebruiksaanwijzingen
  wordt beschreven.
  Contacteer uw erkende aprilia dealer als
  u uitleg nodig hebt omtrent de informatie in
  deze handleiding.
  Contacteer uitsluitend aprilia dealer of
  erkende servicecentra voor controles en
  reparaties die niet in deze handleiding zijn
  beschreven of voor originele onderdelen,
  accessoires en andere producten of specifieke raadgevingen. Alleen onze aprilia
  dealer en erkende centra staan borg voor
  een snelle en accurate service.
  Wij zijn van mening dat u een goede keuze
  hebt gemaakt en wensen u veel rijgenot.
  De rechten om de onderhavige documentatie elektronisch op te slaan, te verveelvoudigen en geheel of gedeeltelijk aan te
  passen, zijn voorbehouden voor alle landen.

  BELANGRIJK In sommige landen
  heersen milieuvoorschriften, voorschriften
  met betrekking tot het geproduceerde geluid en verplichte regelmatige controles.
  De gebruiker die het voertuig in een van
  deze landen gebruikt, dient:
  √ zich tot een aprilia dealer te wenden
  om de betrokken componenten te laten
  vervangen door nieuwe die in het land
  van gebruik zijn goedgekeurd;
  √ de verplichte controles te laten uitvoeren.

  BELANGRIJK

  Bij de aankoop van
  het voertuig noteert u de nummers die op
  het PLAATJE MET DE ONDERDELENNUMMERS staan
  . Dit plaatje zit op de
  linkerkant van het frame; om het te lezen
  dient men het bestuurderszadel te verwijderen, zie pag. 81 (HET ZADEL VAN DE
  BESTUURDER VERWIJDEREN).

  Deze gegevens identificeren:
  √ YEAR = productiejaar (Y, 1, 2, ...);
  √ I.M. = modificatiecode (A, B, C, ...);
  √ LANDENAFKORTINGEN = land van homologatie (I, UK, A, ...).

  en dienen aan de dealer van aprilia te
  worden vermeld als referentie voor de aankoop van details van reserveonderdelen of
  specifieke accessoires van het model dat u
  bezit.
  In deze handleiding worden de verschillende uitvoeringen met de volgende symbolen
  aangeduid:
  T RSV 1000 R
  RSV 1000 R FACTORY

  J optioneel
  L gekatalyseerde uitvoering
  UITVOERING:

  + Italië

  2 Singapore

  4 Verenigd

  P Slovenië

  >

  F Israël

  Oostenrijk

  M Portugal

  e Zuid-Korea

  (

  - Maleisië

  Finland

  $ België

  @ Chili

  A

  * Kroatië

  Duitsland

  C Frankrijk

  # Australië

  '

  Spanje

  R Verenigde Staten

  )

  Griekenland

  g Brazilië

  van Amerika

  / Nederland

  1 Republiek van

  6 Zwitserland

  K Nieuw Zeeland

  & Denemarken

  % Canada

  Zuid-Afrika

  , Japan

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  3 • Page 4

  ALGEMENE INHOUD
  VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ......................... 2
  TECHNISCHE INFORMATIE ..................................... 2
  WAARSCHUWINGEN - VOORZORGEN ALGEMENE RAADGEVINGEN ................................. 2
  BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 6
  KLEDING................................................................ 9
  ACCESSOIRES ................................................... 10
  LADING ................................................................ 10
  PLAATS VAN DE BELANGRIJKSTE
  ELEMENTEN T ..................................................... 12
  PLAATS VAN DE BELANGRIJKSTE
  ELEMENTEN
  .................................................... 14
  PLAATS VAN DE BEDIENINGEN/
  INSTRUMENTEN ..................................................... 16
  INSTRUMENTEN EN CONTROLELAMPJES ......... 17
  TABEL VAN DE INSTRUMENTEN EN
  CONTROLELAMPJES ......................................... 18
  MULTIFUNCTIONELE COMPUTER.................... 20
  DE BELANGRIJKSTE ONAFHANKELIJKE
  BEDIENINGSELEMENTEN ..................................... 27
  BEDIENINGEN OP DE RECHTERKANT VAN HET
  STUUR ................................................................. 27
  OP DE LINKERKANT VAN HET STUUR............. 27
  STARTSCHAKELAAR.......................................... 28
  STUURSLOT........................................................ 29
  EXTRA UITRUSTINGEN.......................................... 30
  PASSAGIERSZADEL
  VERGRENDELEN/LOSMAKEN........................... 30
  VERGRENDELING HANDSCHOENVAK/
  GEREEDSCHAPSKIT BLOKKEREN/LOSMAKEN.. 30
  HANDSCHOENVAK/GEREEDSCHAPSKIT ........ 32
  BAGAGEVERGRENDELING ............................... 32
  SPECIAAL GEREEDSCHAP J.......................... 33
  ACCESSOIRES ................................................... 33
  BELANGRIJKSTE COMPONENTEN ...................... 34
  BRANDSTOF ....................................................... 34
  REMVLOEISTOF - AANBEVELINGEN................ 35
  SCHIJFREMMEN ................................................. 36
  VOORSTE REM ................................................... 37
  ACHTERSTE REM............................................... 39
  KOPPELINSVLOEISTOF - AANBEVELINGEN ... 40
  KOPPELING......................................................... 41
  KOELVLOEISTOF................................................ 42
  BANDEN .............................................................. 45
  MOTOROLIE ........................................................ 46
  DE HENDEL VAN DE VOORREM EN DE
  KOPPELINGSHENDEL AFSTELLEN .................. 47
  DE SPELING OP DE ACHTERREMPEDAAL...... 47
  DE STAND VAN DE KOPPELINGSPEDAAL EN
  DE ACHTERREMPEDAAL................................... 48

  4

  uso e manutenzione Scarabeo 500

  UITLAAT / UITLAATDEMPER .............................. 48
  GEBRUIKSAANWIJZINGEN .................................. 49
  HET VOERTUIG BESTIJGEN EN VERLATEN .... 49
  VOORAF CONTROLEREN .................................. 51
  CONTROLES VOOR HET VERTREK.................. 52
  STARTEN ............................................................. 53
  STARTEN EN RIJDEN ......................................... 55
  HET VOERTUIG INRIJDEN ................................. 58
  STOPPEN............................................................. 59
  PARKEREN .......................................................... 59
  HET VOERTUIG OP DE STANDAARD ZETTEN. 60
  AANBEVELINGEN TEGEN DIEFSTAL ................ 60
  ONDERHOUD ......................................................... 61
  HET ROUTINE-ONDERHOUD: SCHEMA ........... 63
  IDENTIFICATIEGEGEVENS ................................ 65
  VERBINDINGEN MET SLUITBANDJES EN
  SCHROEFBUISKLEMMEN .................................. 65
  MOTOROLIE CONTROLEREN EN BIJVULLEN.. 65
  DE MOTOROLIE VERVERSEN EN DE
  OLIEFILTER VERVANGEN.................................. 67
  LUCHTFILTER ..................................................... 69
  DE PINNEN VOOR DE ACHTERSTE STANDAARD
  MONTEREN J ................................................... 70
  HET VOERTUIG OP DE ACHTERSTE STANDAARD
  ZETTEN J .......................................................... 70
  HET VOERTUIG OP DE VOORSTE STANDAARD
  ZETTEN J ......................................................... 71
  VOORWIEL .......................................................... 71
  KLAUW VOORSTE REM T ............................... 74
  KLAUW VOORSTE REM
  .............................. 75
  ACHTERWIEL ...................................................... 76
  KETTING .............................................................. 79
  HET ZADEL VAN DE BESTUURDER
  VERWIJDEREN.................................................... 81
  DE BRANDSTOFTANK OPTILLEN...................... 81
  DE ZIJBEKLEDINGEN VERWIJDEREN .............. 82
  DE KLEINE ZIJBEKLEDINGEN DEMONTEREN . 82
  DE VERGRENDELINGEN BOVENAAN EN
  VOORAAN VAN DE BEKLEDING
  VERWIJDEREN.................................................... 83
  DE ACHTERUITKIJKSPIEGELTJES
  DEMONTEREN .................................................... 83
  HET KUIPJE DEMONTEREN............................... 84
  DE ZIJSTANDAARD VERWIJDEREN.................. 85
  DE OPHANGINGEN VAN HET VOOR- EN
  ACHTERWIEL ...................................................... 87
  VOORSTE OPHANGING ..................................... 87
  STUURSCHOKDEMPER ..................................... 90
  ACHTERSTE OPHANGING ................................. 91
  DE SLIJTAGE VAN DE REMBLOKKEN
  CONTROLEREN .................................................. 93
  DE GASHENDEL AFSTELLEN ............................ 94

  BOUGIES .............................................................. 95
  DE ZIJSTANDAARD CONTROLEREN................. 97
  ACCU .................................................................... 98
  DE AANSLUITINGEN EN KLEMMEN VAN DE
  ACCU CONTROLEREN EN SCHOONMAKEN .... 98
  DE ACCU DEMONTEREN ................................... 99
  HET PEIL VAN DE ACCUVLOEISTOF
  CONTROLEREN................................................. 100
  DE ACCU OPLADEN .......................................... 100
  DE ACCU MONTEREN ...................................... 101
  NIET GEBRUIKTE ACCU ................................... 102
  DE SCHAKELAARS CONTROLEREN ............... 102
  DE ZEKERINGEN VERVANGEN ....................... 103
  DE LICHTBUNDEL VERTICAAL AFSTELLEN... 105
  LAMPJES ............................................................ 106
  DE LAMPJES IN HET INSTRUMENTENPANEEL
  VERVANGEN...................................................... 106
  DE LAMPJES IN DE KOPLAMP VERVANGEN . 107
  DE LAMPJES VAN DE RICHTINGAANWIJZERS
  VOORAAN EN ACHTERAAN VERVANGEN...... 108
  HET LAMPJE IN DE NUMMERPLAAT
  VERVANGEN...................................................... 109
  VERVOER.............................................................. 110
  REINIGEN.............................................................. 110
  WINTERSTALLING............................................. 112
  TECHNISCHE GEGEVENS................................... 113
  BANDEN ............................................................. 115
  SMEERMIDDELENTABEL ................................. 117
  OFFICI⁄LE DEALERS EN SERVICECENTRA .. 118
  IMPORTEURS .................................................... 119
  IMPORTEURS .................................................... 120
  IMPORTEURS .................................................... 121
  IMPORTEURS .................................................... 122
  BEDRADINGSCHEMA - RSV 1000 R RSV 1000 R FACTORY ...................................... 123
  LEGENDA BEDRADINGSCHEMA RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY ............... 124
  KLEUREN VAN DE KABELS: ............................. 124 • Page 5

  BELANGRIJKSTE
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Om met dit voertuig te rijden, dient te zijn
  voldaan aan alle wettelijke voorschriften
  (rijbewijs, minimumleeftijd , fysieke en psychische geschiktheid , verzekering, wegenbelasting, inschrijving in het rijksregister,
  nummerplaat enz.).
  Wij raden aan eerst vertrouwd te raken met
  het voertuig op wegen met weinig verkeer
  en/of op een privé-domein.

  6

  Bepaalde geneesmiddelen, alcohol en
  drugs verhogen het risico voor ongevallen.
  Zorg ervoor dat u in goede fysieke condities bent om te rijden en vermijd te rijden
  als u erg moe of slaperig bent.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  De meeste ongevallen zijn te wijten aan
  onervarenheid van de bestuurder.
  Leen uw voertuig NOOIT uit aan beginners
  en controleer in elk geval ALTIJD of de bestuurder voldoet aan alle wettelijke voorschriften. • Page 6

  Respecteer stipt alle nationale en plaatselijke verkeersregels en verkeersborden.
  Maak geen bruuske manoeuvres die gevaarlijk kunnen zijn voor uzelf en voor anderen (bijvoorbeeld: steigeren met het
  voertuig, de snelheidsvoorschriften overtreden enz.)Houd bovendien altijd voldoende rekening met de conditie van het wegdek, de zichtbaarheid enz.

  Rijd niet tegen voorwerpen die het voertuig
  kunnen beschadigen of waardoor u de
  controle over het voertuig kunt verliezen.
  Blijf niet achter andere voertuigen "hangen" om uw eigen snelheid op te drijven.

  WAARSCHUWING
  Houd altijd beide handen op het stuur
  en beide voeten op de voetsteunen (van
  passagier of bestuurder) en neem een
  correcte houding aan op het voertuig.
  Ga nooit recht staan tijdens het rijden,
  en rek u ook niet uit.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  7 • Page 7

  OIL

  De bestuurder mag nooit zijn concentratie
  verliezen en mag zich niet laten afleiden of
  beïnvloeden door personen, voorwerpen,
  gebeurtenissen (niet roken, eten, drinken,
  lezen enz.)tijdens het rijden.

  8

  COOLER

  Gebruik brandstof en smeermiddelen die
  specifiek voor dit voertuig zijn bedoeld en
  die in de "SMEERMIDDELENTABEL"
  staan; controleer regelmatig de peilstand
  van brandstof, olie en koelvloeistof.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Als uw voertuig bij een ongeval betrokken
  is geweest, er is tegen gestoten of het is
  gevallen, dient u te controleren of de hendels, pedalen, de slangen, de kabels, de
  remleiding en de vitale delen van het voertuig niet beschadigd zijn.
  Laat dit eventueel controleren door een
  aprilia dealer en besteed vooral aandacht aan het frame, het stuur, de ophangingen, de veiligheidsorganen en alle andere mechanismen die u niet zelf kunt
  controleren.
  Signaleer alle onregelmatigheden aan de
  technici en mechanici, zodat deze het
  voertuig nauwgezetter kunnen controleren.
  Rijd in geen geval met het voertuig als het
  zodanig is beschadigd dat het niet meer
  veilig is . • Page 8

  ONLY ORIGINALS
  A12
  345

  Verplaats, verbuig en verander de kleur
  niet van: nummerplaat, richtingaanwijzers,
  verlichtingen en claxon.
  Elke wijziging die aan het voertuig wordt
  aangebracht, maakt de garantie ongeldig.

  Bovendien brengen wijzigingen of het verwijderen van originele componenten, de
  prestaties van het voertuig in gevaar,
  waardoor het ook minder veilig en zelfs onwettig kan worden.
  Wij raden aan altijd alle wettelijke voorschriften en nationale en/of plaatselijke regelingen inzake de uitrusting van het voertuig na te leven.
  Met name dienen technische modificaties
  te worden vermeden die de prestaties van
  het voertuig zouden verhogen of in elk geval de originele kenmerken ervan wijzigen.
  Wedijver nooit met voertuigen.
  Rijd alleen op de daarvoor bestemde wegen en vermijd off-road rijden.

  KLEDING
  Zet altijd uw helm op en maak deze goed
  vast voordat u begint te rijden. De valhelm
  dient goedgekeurd te zijn, niet beschadigd,
  de juiste maat te hebben en een schone
  (klep) te hebben.
  Draag beschermende kleding, zo mogelijk
  in lichte of reflecterende kleuren. Zo bent u
  immers goed zichtbaar voor de andere
  weggebruikers en loopt u minder kans te
  worden aangereden. Bovendien doet u
  zich minder pijn als u valt.
  Draag nauwsluitende kleding, met nauwsluitende polsen en enkels; touwtjes, ceintuurs en dassen mogen nergens loshangen; zorg ervoor dat deze en andere
  voorwerpen u niet kunnen hinderen tijdens
  het rijden en dat ze niet achter delen van
  het voertuig of van het stuur kunnen blijven
  hangen.
  Laat geen voorwerpen in uw zakken zitten
  die gevaarlijk kunnen zijn als u valt, zoals
  bijvoorbeeld: puntige voorwerpen zoals

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  9 • Page 9

  sleutels, pennen, glazen flesjes enz. (deze
  regel geldt ook voor de eventuele passagier).

  10

  ACCESSOIRES
  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor
  de keuze, het installeren en gebruiken van
  accessoires.
  Wij raden aan ervoor op te letten tijdens
  het monteren dat accessoires nooit de
  claxon of de lichtsignalen bedekken of de
  bediening ervan beletten; dat ze de beweging van de ophangingen of van het stuur
  niet belemmeren of beperken en dat ze
  niet in de weg zitten van bedieningen, noch
  de afstand tussen het wegdek en het voertuig en de hoek in de bochten verkleinen .
  Gebruik geen accessoires waarmee u niet
  meer bij de bedieningen kunt. In noodgevallen verkort dit uw reactietijd.
  Grote aankledingen en windschermen kunnen aërodynamische krachten ontwikkelen
  die de stabiliteit van het voertuig in gevaar
  brengen tijdens het rijden, vooral als u snel
  rijdt.
  Controleer of het accessoire stevig aan het
  voertuig is vastgemaakt en niet gevaarlijk

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  is tijdens het rijden.
  Installeer of wijzig geen elektrische apparatuur die het vermogen van het voertuig
  overschrijden. Het voertuig kan hierdoor
  plotseling stilvallen of plotseling geen
  stroom meer hebben voor de licht- en geluidsignalen, wat gevaarlijk is.
  aprilia raadt u aan originele accessoires te
  gebruiken (aprilia genuine accessories).
  LADING
  Maak bagage stevig vast en laad het voertuig niet te zwaar. De bagage dient zoveel
  mogelijk op het zwaartepunt van het voertuig te zitten en moet evenredig verdeeld
  worden op beide kanten om het voertuig
  niet uit zijn evenwicht te brengen. Controleer bovendien of de bagage stevig op het
  voertuig is vastgemaakt, vooral als u lange
  reizen maakt.
  Maak zeker geen grote, volumineuze, zware en/of gevaarlijke ladingen vast aan het
  stuur, de spatborden of de veringelemen- • Page 10

  KG!

  ten: dit maakt het voertuig langzamer in de
  bochten en brengt de handelbaarheid ervan onvermijdelijk in gevaar .
  Maak geen te grote bagage vast aan de zijkanten van het voertuig. U loopt het risico
  hiermee personen of voorwerpen te raken,
  waardoor u de controle over het voertuig
  verliest.

  Vervoer nooit bagage die niet stevig aan
  het voertuig is vastgemaakt.
  Vervoer geen bagage die ver uit het bagagerek steekt of die lichten en/of claxon bedekt.
  Vervoer geen dieren of kinderen op de
  bergruimte of op het bagagerek.

  Overschrijd het maximum toelaatbare gewicht per bagagerek niet.
  Een te zwaar geladen voertuig is minder
  stabiel en handelbaar.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  11 • Page 11

  PLAATS VAN DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN T

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  5
  4
  3

  12

  2

  13

  1

  14

  21
  LEGENDA
  1) Bekleding linkerzijkant
  2) Instelbare stuurschokdemper T J
  3) Koplamp links
  4) Kuipje vooraan
  5) Linker achteruitkijkspiegeltje
  6) Tank koppelingsvloeistof
  7) Motoroliefilter
  12

  20

  19

  18

  8) Kleine bekleding linker zijkant
  9) Berijderszadel
  10) Accu
  11) Hoofdzekeringendoos (30A)
  12) Vergrendeling passagierszadel - handschoenvak/gereedschapset

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  17

  16

  15

  13) Linker passagiervoetsteun
  (klapt open/dicht)
  14) Ketting
  15) Achtervork
  16) Linker voetsteun berijder
  17) Zijstandaard
  18) De koppelingshendel
  19) Motorolietank

  20) Motoroliepeil
  21) Dop op motorolietank • Page 12

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  3

  14
  2

  15

  1

  16

  22
  LEGENDA
  1) Achterste schokdemper
  2) Rechter passagiervoetsteun
  (klapt open/dicht)
  3) Achterlicht
  4) Handschoenvak/gereedscha
  pskit
  5) Passagierszadel (vergrendeling van handschoenvak/

  21

  gereedschapskit)
  6) Riem van de passagier
  7) Elektronische besturing
  8) Kleine zijkantbekleding
  rechts
  9) Brandstoftank
  10) Dop op het expansievat van
  de koelvloeistof

  20

  11)
  12)
  13)
  14)
  15)

  19

  18

  17

  Brandstoftankdop
  Luchtfilter
  Rechter achteruitkijkspiegeltje
  Remvloeistoftank voorste rem
  Secundaire zekeringendoos (15A)
  16) Claxon
  17) Rechter zijkantbekleding

  18) Expansievat
  19) Remvloeistoftank achterste
  rem
  20) Pomp van de achterrem
  21) Het pedaal voor de achterrem
  22) Rechter bestuurdervoetsteun

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  13 • Page 13

  PLAATS VAN DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

  6

  7

  RFACT

  8

  9

  10

  11

  5
  4
  3

  12

  2

  13

  1

  14

  21
  LEGENDA
  1) Linker zijkantbekleding
  2) Instelbare stuurschokdemper
  3) Koplamp links
  4) Kuipje vooraan
  5) Linker achteruitkijkspiegeltje
  6) Tank koppelingsvloeistof
  7) Motoroliefilter
  14

  20

  19

  18

  8) Kleine bekleding linker zijkant
  9) Berijderszadel
  10) Accu
  11) Hoofdzekeringendoos (30A)
  12) Vergrendeling passagierszadel - handschoenvak/gereedschapset

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  17

  13)
  14)
  15)
  16)
  17)
  18)
  19)
  20)

  16

  15

  Linkse passagiervoetsteun
  Ketting
  Achtervork
  Linker voetsteun berijder
  Zijstandaard
  De koppelingshendel
  Motorolietank
  Motoroliepeil

  21) Dop op motorolietank • Page 14

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  3

  14
  2

  15

  1

  16

  22

  21

  LEGENDA
  1) Achterste schokdemper
  6) Riem van de passagier
  2) Rechter passagiervoetsteun
  7) Elektronische besturing
  (klapt open/dicht)
  8) Kleine zijkantbekleding
  3) Achterlicht
  rechts
  4) Handschoenvak/gereedschapskit 9) Brandstoftank
  5) Passagierszadel (vergrende- 10) Dop op het expansievat van
  de koelvloeistof
  ling van handschoenvak/ge11) Dop op benzinetank
  reedschapskit)

  20

  12)
  13)
  14)
  15)

  19

  18

  17

  Luchtfilter
  Rechter achteruitkijkspiegeltje
  Remvloeistoftank voorrem
  Secundaire zekeringendoos (15A)
  16) Claxon.
  17) Rechter zijkantbekleding
  18) Expansievat van de koelvloeistof

  19) Remvloeistoftank achterrem
  20) Rempomp achterrem
  21) Het pedaal voor de achterrem
  22) Rechter berijdervoetsteun

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  15 • Page 15

  PLAATS VAN DE BEDIENINGEN/INSTRUMENTEN

  4
  1

  3

  2

  5

  6

  9

  8

  7

  LEGENDA
  1) De koppelingshendel
  2) Contactschakelaar/ stuurslot ( - - )
  3) Instrumenten en controlelampjes
  4) Remhendel rem vooraan
  5) Gashendel
  6) Knop signaalfunctie groot licht ( )/LAP (multifunctioneel)
  7) Lichtkeuzeschakelaar (

 • Page 16

  INSTRUMENTEN EN CONTROLELAMPJES

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8
  11
  9

  10

  LEGENDA
  1) Toerenteller
  2) Rood controlelampje toerental
  3) Controlelampje richtingaanwijzers () groen.
  4) Controlelampje groot licht () blauw
  5) Controlelampje zijstandaard (h) amberkleurig
  6) Controlelampje brandstofreserve ( ) ambergeel
  7) Controlelampje antidiefstal (
  ) rood
  (indien een antidiefstalsysteem is gemonteerd)

  8) Controlelampje neutrale stand versnelling () groen
  9) Digitaal multifunctioneel display (temperatuur van de koelvloeistof-klok-accuspanning -chronometer-diagnostica motoroliedruk ()
  10) Controlelampje antidiefstal ( ) rood
  11) Programmeertoetsen multifunctionele computer (+, Trip V, -)

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  17 • Page 17

  TABEL VAN DE INSTRUMENTEN EN CONTROLELAMPJES
  Alle controlampjes gaan ongeveer 3 seconden aan telkens als de startschakelaar op "" wordt gezet en de motor niet draait om de controlelampjes zelf te testen. Als een van deze lampjes of geen enkel lampje gaat branden, dient u een dealer van aprilia te raadplegen.
  Beschrijving
  Functie
  duidt het aantal toeren per minuut van de motor aan.
  Toerenteller (toeren/min - rpm)
  Het maximale toerental van de motor niet overschrijden, zie pag.
  OPGELET
  58 (HET VOERTUIG INRIJDEN).

  Controlelampje toerental

  Controlelampje richtingaanwijzer
  Controlelampje groot licht
  Controlelampje
  zijstandaard

  uitgeklapte

  Controlelampje brandstofreserve
  Controlelampje antidiefstal
  (indien een antidiefstalsysteem is
  gemonteerd)
  Controlelampje versnelling in
  neutrale stand

  Controlelampje foutsignalering

  18

  Knippert als het door de gebruiker geprogrammeerde toerental wordt overschreden, zie pag. 25
  (TOERENTALLIMIET INSTELLEN (ALLEEN ALS DE MOTOR UIT STAAT)).
  Dit gaat drie seconden branden als de toerentallimiet tijdens het programmeren wordt bevestigd,
  zie pag. 25 (TOERENTALLIMIET INSTELLEN (ALLEEN ALS DE MOTOR UIT STAAT)) en drie
  seconden telkens als de startschakelaar op "" wordt gezet, zie pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE
  COMPUTER).
   Knippert zodra de richtingaanwijzer wordt gebruikt.
  gaat branden als het grote licht van de koplamp wordt gebruikt of als de lamp wordt
   Dit
  gebruikt om te signaleren.
  h Gaat branden als de zijstandaard uitgeklapt is.
  

  Gaat branden zodra in de tank 4 Ø 1 liter brandstof zit.

  Tank in dit geval zo snel mogelijk; zie pag. 34 (BRANDSTOF).

  Als de motor niet aan staat, knippert dit controlelampje om diefstal te voorkomen. Betekent
  dat het antidiefstalsysteem is ingeschakeld.
  Nadat de motor 10 dagen lang niet is aangezet, gaat dit lampje uit
  OPGELET
  maar blijft het antidiefstalsysteem actief ( energiebesparingsfunctie)

   Gaat branden als de motor in zijn vrij staat
  Gaat branden telkens als de startschakelaar op "" wordt gezet en de motor niet aan staat
  om de controlelampjes te testen. Als een van deze lampjes of geen enkel lampje gaat
  branden, dient u een dealer van aprilia te raadplegen.
  Als dit lampje blijft branden of gaat branden tijdens het rijden,
  OPGELET
  samen met een van de volgende drie symbolen op het display:
  "efi","", " ", betekent dit dat er een fout in het injectiesysteem is gesignaleerd
  (efi), onvoldoende druk in de motorolieleiding () of een te hoge temperatuur van
  de koelvloeistof ( ). Zet in dit geval onmiddellijk de motor uit en raadpleeg een
  aprilia dealer.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 18

  Beschrijving
  Snelheidsmeter
  (km/h - MPH)
  Kilometerteller
  Mijlenteller (km mijl)

  Temperatuur van
  de koelvloeistof
  (°C/°F)
  Multifunctione
  el display

  Functie
  Geeft de rijsnelheid weer, de gemiddelde rijsnelheid of de maximale
  rijsnelheid, afhankelijk van de manier waarop de tachometer is
  geprogrammeerd, zie pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Duidt het dagtotaal of het totaal aantal gereden kilometers of mijlen aan

  Geeft bij benadering de temperatuur weer van de koelvloeistof in de
  motor, zie pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Laat de startschakelaar niet op "" staan
  OPGELET
  omdat de koelventilatoren stoppen met draaien
  zonder rekening te houden met de vloeistoftemperatuur, wat in dit
  geval deze temperatuur nog zou verhogen.
  de temperatuur te hoog wordt, stopt u de motor, draait u de sleutel op
  Als
  "" en wacht u totdat de koelventilator stopt.
  Zet nu de sleutel op "" en controleer het peil van de koelvloeistof, zie
  pag. 42 (KOELVLOEISTOF).
  Raadpleeg een dealer van aprilia
  Als de maximale toelaatbare temperatuur wordt
  OPGELET
  overschreden, (115 °C - 239 °F), kunt u de
  motor ernstig beschadigen.

  Geeft de accuspanning weer,
  uitgedrukt in
  Volt, zie pag.
  20 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  Klok

  Geeft het uur en de minuten weer volgens de geprogrammeerde
  weergave, zie pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  Accuspanning V
  BATT

  Geeft de verschillende tijdmetingen afhankelijk van de programmering,
  zie pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  Chronometer

  Geeft de verschillende tijdmetingen afhankelijk van de programmering,
  zie pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  Diagnostica

  Telkens als de startknop op "" wordt gezet, verschijnt ongeveer drie seconden lang op
  het display de melding ≈EFI∆.
  Als deze melding “EFI ” verschijnt tijdens het rijden, betekent dit
  OPGELET

  dat de elektronische besturing een storing heeft gesignaleerd. In
  de meeste gevallen blijft de motor draaien maar met verminderde prestaties; raadpleeg
  meteen een dealer van aprilia

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  19 • Page 19

  2

  1
  MULTIFUNCTIONELE COMPUTER
  Als de startsleutel in de stand "" wordt
  gezet, branden op het instrumentenbord 3
  seconden lang:
  √ alle segmenten van het multifunctioneel
  display
  √ alle controlelampjes
  √ de verlichting van het display
  Het wijzertje van de toerenteller (1) gaat op
  de maximumwaarde staan (rpm) die door
  de gebruiker is geprogrammeerd. Na drie
  seconden gaat het controlelampje van de
  toerenlimiet (2) (rood) uit; het wijzertje (1)
  keert terug in de beginstand.
  Na deze controle duiden alle instrumenten
  tegelijkertijd de waarden aan die op dat
  ogenblik worden gemeten.

  OPGELET

  Als op het display "ERR " verschijnt en
  knippert in de plaats van de watertemperatuur en als de lampjes van de standaard en de toerenlimiet blijven branden , betekent dit dat er een
  20

  communicatieprobleem is op de CANlijn tussen instrumentenpaneel en de
  elektronische ebsturing. Een dealer
  raadplegen.

  OPGELET
  Na de eerste 1000 km verschijnt het pictogram "SERVICE" op het display. Dit
  verschijnt een tweede keer na 10.000
  km, dus verschijnt het na de tweede
  keer telkens om de 10.000 km.
  Wend u in dit geval tot een aprilia dealer
  om het in het onderhoudsschema voorgeschreven onderhoud uit te laten voeren, zie pag. 63 (HET ROUTINE-ONDERHOUD: SCHEMA) Om de melding
  "SERVICE" op het display uit te schakelen, drukt u met de sleutel in het contact
  op on, de toetsen "+" en "-" minstens 15
  seconden in.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Met de startschakelaar op "" verschijnen
  de volgende standaardinstellingen op het
  display:
  √ rijsnelheid
  √ klok
  √ koelvloeistoftemperatuur
  √ hodometer
  METRISCH SYSTEEM KIEZEN
  (km-mijl, km/h-MPH, °C-°F)
  ◆ Om de meeteenheden te kiezen km, mijl,
  km/h en MPH drukt u tegelijkertijd de
  toetsen "TRIP/V" en "-" voor iets meer
  dan 15 seconden in.
  ◆ Om van °C over te schakelen naar °F en
  vice versa, drukt u tegelijkertijd de toetsen "TRIP/V" en "+" in, voor iets meer
  dan 15 seconden. • Page 20

  Om de maximale snelheid (V max) en de
  gemiddelde snelheid (AVS) te resetten,
  dient men deze eerst weer te geven en dan
  de toets "-" minstens 3 seconden lang in te
  drukken.

  OPMERKING De maximale en de
  gemiddelde snelheid worden gemeten
  vanaf de laatste reset.

  RIJSNELHEID WEERGEVEN, MAXIMALE SNELHEID, GEMIDDELDE SNELHEID EN ACCUSPANNING

  OPMERKING de gemiddelde snelheid, de maximumsnelheid en de accuspanning kunnen alleen worden weergegeven als het voertuig stil staat. Tijdens het
  rijden wordt alleen de op dat ogenblik geldende rijsnelheid weergegeven.
  Als de startsleutel op "2" wordt gezet, verschijnt op het display de actuele rijsnelheid. Om over te schakelen naar de maximumsnelheid (V max), de gemiddelde
  snelheid (AVS) en de accuspanning, drukt
  u op de toets "+"  +

  Rijsnelheid  +

  Maximale snelheid  +

  Gemiddelde snelheid  +

  Accuspanning  +

  De accuspanning, uitgedrukt in volt, kan
  niet worden gewijzigd maar geeft een idee
  van de lading van de accu.
  Het oplaadcircuit werkt correct als de accuspanning bij een toerental van 4000 toeren/min (rpm) en het dimlicht aan, tussen
  13 en 15 Volt bedraagt.
  ◆ De verlichting van het instrumentenpaneel regelen: men kan de intensiteit van
  de verlichting op 3 niveaus regelen (30,
  70 en 100%). Men kan deze intensiteit
  echter alleen wijzigen tijdens de eerste 5
  seconden nadat de sleutel op "" is gezet met de toets "-".  -

  30% verlichting  -

  70% verlichting  -

  100% verlichting  -

  TOTAAL AANTAL KILOMETERS (HOgebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  21 • Page 21

  DOMETER) EN DAGTELLERS (TRIP 1
  EN TRIP 2) WEERGEVEN
  Als de startsleutel op "" wordt gezet, verschijnt op het display de totale kilometerstand (HODOMETER. Om over te schakelen van totaalkilometerteller naar dagteller
  (TRIP 1 en TRIP 2), druk u op de toets
  Trip/V.

  ↓ TRIP/V
  HODOMETER

  ↓ TRIP/V
  TRIP 1

  ↓ TRIP/V
  TRIP 2

  ↓ TRIP/V

  Om de dagtellers van de kilometers/mijlen
  1 (TRIP 1) te resetten, dient men deze
  eerst weer te geven en dan de toets
  "Trip/V" minstens 3 seconden lang in te
  drukken.
  Om de dagtellers van de kilometers/mijlen
  2 (TRIP 2) te resetten, dient men deze
  eerst weer te geven en dan de toets
  "Trip/V" minstens seconden lang in te
  drukken.

  OPMERKING De waarden van de
  dagtellers gelden voor het stuk dat is gereden sinds de laatste reset.
  ◆ De afstanden die zijn opgeslagen door

  de twee dagtellers Trip 1 en Trip 2 gaan
  verloren zodra de accu wordt losgemaakt.

  22

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 22

  ◆ Tegelijkertijd de toetsen "+" en "-" indruk-

  ken, minstens 3 seconden lang totdat de
  uren knipperen.
  ◆ Met de toetsen+" en "-" de cijfers van het
  gewenste uur invoeren.
  ◆ Als een regeltoets ingedrukt wordt gehouden, wordt het cijfer van het uur telkens met 1 uur per seconde verhoogd.
  ◆ Druk de toets "TRIP/V" minstens drie seconden lang in om het uur te bevestigen.
  De klok gaat nu automatisch op de minuten staan.
  WEERGAVE: KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR
  √ Het display met de temperatuur van de
  koelvloeistof duidt "---" aan als de sensor een temperatuur meet onder 34°C
  (93°F).
  √ Op dit display staat met een vaste waarde de reële temperatuur als de sensor
  een temperatuur meet tussen 35°C
  (95°F) en 114°C (237°F);
  √ De waarde op het display knippert vanaf
  115° C (239° F) tot 135°C (275°F). Bovendien gaat het waarschuwingslampje
  branden om te signaleren dat de
  temperatuur de gevarenzone heeft bereikt.
  √ Op het display knippert de temperatuur
  als deze hoger is dan 135° (275° F) en
  blijft het waarschuwingslampje branden).

  DE MINUTEN PROGRAMMEREN
  ◆ Met de toetsen+" en "-" vermeerderen de

  OPGELET
  Als de temperatuursensor van de koelvloeistof los of beschadigd raakt, gaat
  op het instrumentenpaneel het lampje
  branden dat waarschuwt voor een fout
  ( ) en kan de temperatuur niet meer
  worden gemeten. In dit geval dient u
  zich tot een aprilia dealer te wenden.
  Thermometerbereik op het display: 35135°C (95-275 °F).

  cijfers telkens met één minuut.
  Als een regeltoets ingedrukt wordt gehouden, wordt het cijfer telkens met 1
  minuut per seconde verhoogd.
  ◆ De toets "TRIP/V" minstens 3 seconden
  lang ingedrukt houden totdat de cijfers
  van de minuten ophouden met knipperen
  en dus bevestigd zijn.
  ◆ Als de accu wordt ontkoppeld, gaan alle
  klokgegevens verloren.

  DE DIGITALE KLOK PROGRAMMEREN:
  De digitale klok staat op de bovenkant van
  het display.
  De klok is alleen weergegeven als de sleutel op "
  " staat

  OPMERKING De klok kan alleen
  worden geprogrammeerd als de sleutel op
  "
  " staat en de motor uit is.
  DE UREN PROGRAMMEREN
  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  23 • Page 23

  OPMERKING Men kant tot maximaal 40 ritten tellen waarna een druk op
  de toets "LAP" (1) geen effect meer heeft
  en automatisch de 40 opgeslagen tijden
  worden weergegeven.

  6

  CHRONOMETER
  Met de chronometer wordt de tijd per toer
  gemeten op de piste. De gegevens worden
  opgeslagen en kunnen achteraf worden
  opgevraagd.
  Als de computer op "CHRONOMETER"
  staat, kan de klok niet worden gebruikt:
  Om de chronometer aan te zetten:
  ◆ de toets "LAP" ingedrukt houden en
  "TRIP/V" meer dan 3 seconden lang indrukken. De klok verdwijnt en het opschrift "01 LAP 00'00 "00 " verschijnt.
  Om de chronometer uit te zetten:
  ◆ De toets "LAP∆ ingedrukt houden en
  "TRIP/V" meer dan 3 seconden lang indrukken. De klok verschijnt weer.

  24

  Om te tellen met de chronometer
  ◆ de toets "LAP" (1) indrukken en meteen
  loslaten.
  Een eerste druk op de toets zet de teller
  aan. Als de toets "LAP" meer dan 10 seconden wordt ingedrukt na de start, vertrekt de chronometer telkens weer van
  nul.
  Als vervolgens de toets "LAP" wordt ingedrukt terwijl een nieuwe toer begint,
  zal de gereden tijd 10 seconden lang
  worden weergegeven en opgeslagen en
  verschijnt bovenaan links het nummer
  van de rit.
  Na afloop van deze 10 seconden zal de
  chronometer de tijd van de tweede toer
  weergeven en het nummer.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Om opnieuw de chronometer te gebruiken,
  dienen de 40 metingen te worden gereset.
  Om te resetten, dient men eerst de chronometerfunctie te kiezen.
  De toets "LAP" ingedrukt houden en
  "TRIP/V" meer dan 3 seconden lang indrukken.
  De weergave van het opschrift " Ø1 LAP
  ØØ'ØØ "ØØ " betekent dat de 40 opgeslagen
  gegevens gereset zijn .
  De metingen gaan verloren als de accu
  wordt ontkoppeld.
  De metingen weergeven:
  ◆ De functie chronometer aanzetten en
  dan "TRIP/V" meer dan 3 seconden lang
  indrukken. U kunt de gegevens overlopen met de toetsen "+" (vooruit) en "-"
  (achteruit).
  Om de chronometer weer te gebruiken,
  opnieuw "TRIP/V" meer dan 3 seconden
  lang indrukken. • Page 24

  1

  2
  DIAGNOSTICA
  1) Diagnostica Telkens als de startknop op
  "" wordt gezet, verschijnt ongeveer
  drie seconden lang op het display de
  melding "efi " .

  MOTOROLIEDRUK
  Telkens als de startschakelaar op ""
  wordt gezet, gaat drie seconden lang het
  controlelampje van de oliedruk branden.

  OPGELET
  OPGELET
  Als op het instrumentenpaneel de melding "efi " verschijnt tijdens het rijden
  en tegelijkertijd het waarschuwingslampje ( ) gaat branden, betekent dit
  dat de elektronische besturing een storing heeft gesignaleerd.
  In de meeste gevallen blijft de motor
  draaien maar met verminderde prestaties; raadpleeg meteen een dealer van
  aprilia

  Als het controlelampje van de motorolie
  ( ) blijft branden en tegelijkertijd het
  waarschuwingslampje gaat branden tijdens het rijden, betekent dit dat er niet
  genoeg druk is in de olieleiding.
  Zet in dit geval onmiddellijk de motor uit
  en raadpleeg een aprilia dealer.

  TOERENTALLIMIET INSTELLEN (ALLEEN ALS DE MOTOR UIT STAAT)
  Als het geprogrammeerde maximale
  toerental wordt overschreden, gaat op
  het instrumentenpaneel het rode lampje
  (1) branden.

  OPMERKING Alleen als de motor
  uit staat en de hodometer weergegeven is,
  kan men de toerentallimiet instellen waarboven het lampje gaat branden, in een bereik dat gaat van 2000 tot 12000 toeren/min (rpm).
  De default ingestelde waarde bedraagt
  6000 toeren/min (rpm).
  Om de toerentallimiet weer te geven, dient
  men de toets "Trip/v" minstens 3 seconden
  lang in te drukken. De wijzer van de toerenteller (2) zal drie seconden lang om op
  de toerentallimietwaarde gaan staan.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  25 • Page 25

  1

  2

  2

  1
  Instellen:
  ◆ Draai de startsleutel in de stand "".
  ◆ Wacht tot de lampjes gecontroleerd zijn.
  ◆ Druk de toets "TRIP/V" minstens drie se-

  conden lang in. De wijzer van de toerenteller (2) zal drie seconden lang om op
  de toerentallimietwaarde gaan staan.
  ◆ Terwijl de wijzer op de limietwaarde staat
  (2) kan deze limiet worden gewijzigd.
  ◆ Wijzig de limietwaarde met de toets "+":
  een druk op de toets verhoogt het toerental met 100 toeren/min (rpm); een langere druk op de toets verhoogt het toerental met 1000 toeren/min (rpm);
  ◆ Als de wijzer aan het einde van de
  schaal komt (12000 toeren/min), gaat
  deze automatisch op nul staan.

  26

  ◆ Drie seconden na de laatste instelling

  met de toets "+" wordt de nieuwe limietwaarde in het geheugen opgeslagen en
  bevestigd met het lampje voor de toerentallimiet (1) dat drie seconden lang zal
  branden terwijl de wijzer (2) weer op nul
  gaat staan.
  ◆ Als tijdens het programmeren de motor
  wordt gestart, blijft de laatst ingestelde limietwaarde gelden. De ingestelde waarde gaat verloren als de accu wordt losgekoppeld tijdens het instellen; in dit
  geval blijft de laatst ingestelde limiet gelden.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 26

  DE BELANGRIJKSTE ONAFHANKELIJKE BEDIENINGSELEMENTEN
  BEDIENINGEN OP DE
  RECHTERKANT VAN HET STUUR

  OP DE LINKERKANT VAN HET
  STUUR

  1

  OPMERKING De elektrische componenten werken alleen als de contactschakelaar op "" staat.

  OPMERKING De elektrische componenten werken alleen als de contactschakelaar op "" staat.

  1) MOTORSTOPSCHAKELAAR
  (-)

  3) CLAXONKNOP ( )
  Als deze wordt ingedrukt, gaat de
  claxon aan.

  OPGELET
  Gebruik de motorstopschakelaar "" nooit om de motor uit te zetten
  nooit tijdens het rijden.
  Deze schakelaar is een veiligheidschakelaar die in geval van nood wordt gebruikt.
  Als de schakelaar op "" staat, kan
  de motor worden gestart; als deze in de
  stand "" wordt gedrukt, stopt de
  motor.

  2

  OPGELET
  Als de motor uit staat en de startschakelaar blijft in de stand "" staan,
  kan de accu ontladen.
  Zodra het voertuig stil staat en de motor
  uit, dient de startschakelaar op ""
  te worden gezet.
  2) STARTTOETS (
  )
  Als de toets "
  " wordt ingedrukt, zet de
  startmotor de motor aan. Voor de startprocedure leest u pag. 53 (STARTEN).

  4) SCHAKELAAR RICHTINGAANWIJZERS ()
  Zet de schakelaar naar links als u linksaf wil slaan; Zet de schakelaar naar
  rechts om rechtsaf te gaan;
  Druk de schakelaar in om de richtingaanwijzer uit te zetten.
  5) LICHTKEUZESCHAKELAAR
  (-)
  In de stand "" branden altijd de
  standlichten, de instrumentenpaneelverlichting en het dimlicht.
  Op "" gaat het groot licht branden.
  Voordat u de motor start, controleren of
  de standenschakelaar op "" staat.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  27 • Page 27

  6
  3

  4

  5

  6) KNIPPERFUNCTIEKNOP GROOT
  LICHT ()/LAP (multifunctioneel)

  OPMERKING

  Raadpleeg voor het
  programmeren van de functies pag. 20
  (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  OPMERKING Als de knop wordt
  losgelaten, knippert het groot licht niet
  meer.

  Om met het groot licht te signaleren in
  geval van gevaar of nood of om de
  chronometerfunctie te activeren (samen
  met de toets TRIP/V).

  STARTSCHAKELAAR
  De contactschakelaar (1) zit op de bovenste plaat van het stuurbalhoofd.

  OPMERKING Met de contactsleutel bedient u het sleutelcontact / stuurslot,
  het slot op de benzinetank en de vergrendeling van het handschoenvak/gereedschapskit.
  Samen met het voertuig worden twee sleutels geleverd (een reservesleutel).

  OPMERKING Bewaar de reservesleutel niet in het voertuig zelf.
  OPMERKING Als de startschakelaar op "" wordt gezet, gaan de lichten
  automatisch aan.
  Om de lichten uit te zetten, moet de schakelaar op "" gezet worden.

  28

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 28

  Stand

  
  Stuurslot

  Functie
  Het stuur is
  geblokkeer.
  U kunt de
  motor niet
  starten en
  de lichten
  niet
  aanzetten.

  U kunt wel de
  sleutel eruit
  halen.
  Als de sleutel
  nu uit het
  contact wordt
  gehaald, is
  het
  antidiefstalsy
  steem
  ingeschakeld.
  (indien
  aanwezig)

  De motor en
  de lichten
  kunnen niet
  worden
  aangezet.

  U kunt wel de
  sleutel eruit
  halen.
  Als de sleutel
  uit het contact
  wordt
  gehaald, is
  het
  antidiefstalsy
  steem
  ingeschakeld.
  (indien
  aanwezig)

  STUURSLOT

  WAARSCHUWING
  Draai deze sleutel nooit in de stand ""
  tijdens het rijden om de controle over
  het voertuig niet te verliezen.
  WERKING
  Om het stuur te blokkeren:
  ◆ Draai het stuur helemaal naar links.
  ◆ Draai de sleutel in de stand "".
  ◆ De sleutel in het contact duwen en vervolgens in de stand "" draaien.
  ◆ Haal de sleutel uit het contact.

  

  

  Sleutel
  verwijderen

  

  Het stuur is
  vergrendeld.
  De motor
  kan niet
  worden
  aangezet.
  Het
  standlicht
  vooraan en
  de
  standlichten
  achteraan
  gaan aan.

  De sleutel
  kan uit het
  contact
  worden
  gehaald.
  Als de sleutel
  uit het contact
  wordt
  gehaald, is
  het
  antidiefstalsy
  steem
  ingeschakeld.
  (indien
  aanwezig)

  De motor en U kunt de
  sleutel er niet
  de lichten
  uit halen.
  kunnen
  worden
  aangezet.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  29 • Page 29

  EXTRA UITRUSTINGEN

  3

  2

  Om het zadel (2) te vergrendelen:
  ◆ De haken (4) van het achterste deel van
  het zadel onder het dwarsbalkje (5) van
  het achterste framegedeelte steken.
  ◆ De riem van de passagier (3) naar voor
  verplaatsen en het voorste gedeelte laten zakken. Ervoor zorgen dat de riem
  goed zit.
  ◆ Op de voorkant duwen om het zadel in
  het slot te laten klikken.

  2
  5
  3

  4

  1

  WAARSCHUWING
  PASSAGIERSZADEL
  VERGRENDELEN/LOSMAKEN

  Voordat u begint te rijden, dient u te
  controleren of het zadel (2) goed gesloten is.

  ◆ Zet het voertuig op de standaard. Zie

  OPMERKING

  pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE STANDAARD ZETTEN)
  ◆ De sleutel (1) in het zadelslot steken.
  ◆ Het passagierzadeltje (2) uit de passagiersriem halen (3).
  ◆ De sleutel (1) naar links draaien.
  ◆ Het voorste deel van het passagierszadel (2) optillen.
  ◆ Het passagierzadeltje (2) verwijderen.

  Op de R markt is
  de uitvoering
  alleen te gebruiken
  zonder passagierszadel. Bij de uitrustingen
  van het voertuig hoort dus geen passagierszadel.

  OPMERKING Voordat u het zadeltje (2) laat zakken en vastzet, dient u te
  controleren of u de sleutel niet in het handschoenvak/gereedschapsruimte hebt laten
  zitten.

  Onder het achterste gedeelte van het zadel zit een ruimte die dienst kan doen als
  handschoenvak en ruimte voor een gereedschapskit. Men moet alleen de vergrendeling losmaken om erbij te kunnen.

  OPMERKING Deze vergrendeling
  voor het handschoenvak/gereedschapskit
  kan worden gebruikt in de plaats van het
  passagierszadel (2).
  Om het voertuig te gebruiken met een
  bergruimte moet het passagierszadel worden verwijderd zoals hierboven beschreven.
  Voor de installatie raadpleegt u pag. 30
  (VERGRENDELING HANDSCHOENVAK/
  GEREEDSCHAPSKIT BLOKKEREN/LOSMAKEN)

  VERGRENDELING
  30

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 30

  2

  2

  1

  HANDSCHOENVAK/
  GEREEDSCHAPSKIT
  BLOKKEREN/LOSMAKEN
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.

  Zie pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  ◆ De sleutel (1) in het zadelslot steken.
  ◆ De sleutel (1) naar links draaien, de vergrendeling (2) optillen en naar voor eraf
  schuiven.

  Onder het achterste gedeelte van het zadel zit een ruimte die dienst kan doen als
  handschoenvak en gereedschapskit. Men
  moet alleen de vergrendeling (2) losmaken
  om erbij te kunnen.

  OPMERKING Voordat u de vergrendeling van de bergruimte (2) laat zakken en vastzet, dient u te controleren of u
  de sleutel niet in het handschoenvak/gereedschapsruimte hebt laten zitten.

  Om de vergrendeling van de bergruimte
  (2) te blokkeren:
  ◆ De twee voorste punten onderaan onder
  het dwarsbalkje van het achterste framegedeelte steken.
  ◆ De vergrendeling op de bergruimte aanbrengen en duwen tot het slot klikt.

  WAARSCHUWING
  Voordat u begint te rijden, dient u te
  controleren of deze vergrendeling (2)
  goed gesloten is.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  31 • Page 31

  3

  2

  5
  9
  4
  6
  BAGAGEVERGRENDELING

  HANDSCHOENVAK/GEREEDSCHA
  PSKIT
  Om deze ruimte te openen:
  ◆ Het passagierzadeltje verwijderen, zie
  pag. 30 (PASSAGIERSZADEL VERGRENDELEN/LOSMAKEN) of de vergrendeling op de bergruimte blokkeren/losmaken,
  zie
  pag.
  30
  (VERGRENDELING HANDSCHOENVAK/ GEREEDSCHAPSKIT BLOKKEREN/LOSMAKEN)
  De kit (1) bestaat uit:
  √ l-vormige inbussleutels van 3, 5, 6 mm
  (2);
  √ dubbelzijdige steeksleutel 11 - 13 mm
  (3);
  √ dubbelzijdige pijpsleutel 8 - 10 mm (4);
  √ steeksleutel 17 mm (5)
  √ bougiesleutel 16 mm (6);

  32

  7
  8

  Op het passagierszadel kan een kleine bagage worden vastgemaakt met elastieken
  die worden vastgemaakt aan twee punten
  (9).
  Maximaal toelaatbaar gewicht: 9 kg.

  WAARSCHUWING
  De bagage mag niet te groot zijn en
  dient stevig te worden vastgemaakt.

  OPMERKING
  √ een schroevendraaier met twee punten
  kruis/zeskant 4 mm (7)
  √ zakje (8).
  Maximaal toelaatbaar gewicht: 1,5 kg

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Op de R markt is
  de uitvoering
  alleen te gebruiken
  zonder passagierszadel. Bij de uitrustingen
  van het voertuig hoort dus geen passagierszadel. • Page 32

  SPECIAAL GEREEDSCHAP J

  ACCESSOIRES

  Voor enkele specifieke werkzaamheden
  dient het volgende speciale gereedschap
  te worden aangeschaft (bij de aprilia
  dealer):

  De volgende accessoires:
  √ Vorkolie van het type "R FACTORY":
  √ Achterste schokdemper type "R FACTORY"
  √ Instelbare stuurschokdemper;
  waarmee de RSV 1000 R FACTORY standaard is uitgerust, kunnen ook op de RSV
  1000 R worden gemonteerd (raadpleeg
  een aprilia dealer).

  Gereedschap

  Werkzaamheden

  Pinnen (1) voor de standaard
  achteraan, zie pag. 68
  Het voertuig op
  (PINNEN VOOR DE
  de achterste
  ACHTERSTE STANDAARD standaard zetten.
  MONTEREN J).
  De motorolie
  verversen en de
  oliefilter
  De standaard (2) achteraan, vervangen.
  Het achterwiel
  zie pag. 68 (HET
  demonteren.
  VOERTUIG OP DE
  ACHTERSTE STANDAARD De ketting
  ZETTEN J).
  spannen.
  De onderste
  ombouw
  verwijderen.
  Standaard vooraan (3), zie
  pag. 69 (HET VOERTUIG
  OP DE VOORSTE
  STANDAARD ZETTEN
  J).

  Het voorwiel
  demonteren.

  Klem om de sluitbandjes (4) Sluitbandjes
  te monteren, zie pag. 63
  monteren.
  (SLUITBANDJES).

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  33 • Page 33

  BELANGRIJKSTE COMPONENTEN
  BRANDSTOF

  WAARSCHUWING
  De brandstof die wordt gebruikt voor
  verbrandingsmotoren is bijzonder sterk
  ontvlambaar en kan in bepaalde omstandigheden zelfs explosief worden.
  Benzine tanken en het voertuig onderhouden, doet u liefst in een goed geventileerde ruimte terwijl de motor uit
  staat.
  Rook niet tijdens het tanken of als er
  benzinedampen in de buurt zijn en vermijd absoluut elk contact met vrije
  vlammen, vonken en andere bronnen
  die de benzine in brand kunnen steken
  of doen exploderen.
  Zorg er ook voor dat er geen benzine uit
  de vulpijp lekt omdat de benzine vlam
  kan vatten als deze in aanraking komt
  met hete motoroppervlakken.
  Als u toch benzine op het voertuig
  morst, contraleer dan eerst of het voertuig helemaal droog is voordat u het
  weer aanzet.
  Benzine zet uit bij warmte en onder invloed van zonnestralen. Vul de tank dus
  nooit helemaal tot aan de rand.
  Sluit de benzinedop goed nadat u hebt
  getankt. Zorg ervoor dat er geen benzine op uw huid komt. Adem geen benzinedampen in, slik geen benzine in en
  vermijd benzine van het ene in het andere vat over te gieten met een slang.
  VERVUIL HET MILIEU NIET MET
  34

  BRANDSTOF
  HOUD BRANDSTOF UIT DE BUURT
  VAN KINDEREN.
  Gebruik alleen loodvrije superbenzine, met
  een minimum octaangetal van 95
  (N.O.R.M.) en 85 (N.O.M.M.)
  Brandstof tanken:
  ◆ Het dekseltje optillen (1).
  ◆ De sleutel (2) in de benzinedop (3) steken.
  ◆ De sleutel naar rechts draaien, trekken
  en de brandstofdop openen.
  TANKINHOUD (inclusief de reserve):
  17,5 l
  TANKRESERVE: 4,5 Ø 1 l

  OPGELET
  Geen additieven of andere stoffen aan
  de brandstof toevoegen.
  Als u een trechter of iets dergelijks gebruikt, dient deze perfect schoon te zijn.

  WAARSCHUWING
  Vul de tank niet tot aan de rand; de
  brandstof moet onder de onderste rand
  van de vulpijp blijven (zie afbeelding).
  ◆ Tanken.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Na het tanken:

  OPMERKING De dop kan alleen
  worden gesloten als de sleutel (2) in het
  slot steekt.
  ◆ Druk op de dop terwijl de sleutel (2) in

  het slot steekt.

  WAARSCHUWING
  Controleren of de dop perfect op zijn
  plaats zit en gesloten is.
  ◆ De sleutel (2) uit het slot halen.
  ◆ Het dekseltje er weer op doen (1). • Page 34

  REMVLOEISTOF - aanbevelingen

  OPMERKING Dit voertuig is uitgerust met schijfremmen voor- en achteraan,
  met afzonderlijke hydraulische leidingen.
  De volgende inlichtingen betreffen slechts
  één remvloeistofleiding, maar zijn geldig
  voor beide.

  WAARSCHUWING
  Plotselinge veranderingen in de speling
  of vering van de remhendel zijn te wijten aan problemen in de vloeistofleiding.
  Raadpleeg een aprilia dealer als u twijfelt aan de goede werking van de remleiding en als u de gewone controles
  niet zelf kunt uitvoeren.

  WAARSCHUWING

  WAARSCHUWING

  Besteed in het bijzonder aandacht aan
  de remschijf en het frictiemateriaal: er
  mag geen vet of olie op zitten, ook niet
  nadat u het voertuig hebt onderhouden
  of gecontroleerd.
  Controleren of de remslangen niet opgerold zitten of versleten zijn.
  Zorg ervoor dat er geen water of stof in
  het remcircuit komen.
  Voor onderhoudswerkzaamheden aan
  het vloeistofcircuit, raden wij aan gummi handschoenen te dragen.
  Als de remvloeistof in aanraking komt
  met uw huid of ogen, kan dit irritatie
  veroorzaken.

  Was zorgvuldig alle lichaamsdelen die
  met remvloeistof in aanraking komen en
  wend u tot een oogarts of een arts als
  de vloeistof in uw ogen komt.
  VERVUIL HET MILIEU NIET MET REMVLOEISTOF
  HOUD REMVLOEISTOF UIT DE BUURT
  VAN KINDEREN.

  OPGELET
  Zorg ervoor dat er nooit remvloeistof op
  gelakte of kunststof delen komt: remvloeistof beschadigt deze materialen.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  35 • Page 35

  SCHIJFREMMEN

  WAARSCHUWING
  De remmen zijn de belangrijkste organen voor uw veiligheid. Daarom moeten
  remmen altijd perfect in orde worden
  gehouden.
  Een vuile schijf vervuilt ook de remblokken, wat het remvermogen vermindert.
  Vuile remblokken dienen te worden vervangen, maar een vuile schijf kan worden gereinigd met een hoogwaardig
  ontvettingsmiddel.
  Remvloeistof dient om de twee jaar te
  worden ververst door een aprilia
  dealer.
  Gebruik de remvloeistof die in de tabel
  van de smeermiddelen staat, zie pag.
  117 (SMEERMIDDELENTABEL).

  OPMERKING Dit voertuig is uitgerust met schijfremmen voor- en achteraan,
  met afzonderlijke hydraulische leidingen.
  Het voorste remsysteem heeft twee schijven (links en rechts).
  De achterrem heeft slechts één schijf(rechts).
  De volgende inlichtingen betreffen slechts
  één remvloeistofleiding, maar zijn geldig
  voor beide.
  Als de remblokken slijten, vermindert het
  peil van de remvloeistof in het reservoir om
  de slijtage automatisch te compenseren.
  De tank met de remvloeistof van de voorste rem zit vlak bij het punt waarop de hendel van de voorste rem zit.
  De tank met de remvloeistof van de achterste rem zit onder de linker zijbekleding die
  dient te worden verwijderd om erbij te kunnen, zie pag. 82 (DE ZIJBEKLEDINGEN
  VERWIJDEREN).

  OPMERKING
  36

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Deze

  onder-

  houdswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  Na de eerste 1000 km (625 mijl) en vervolgens om de 10.000 km (6250 mijl) dient u
  de remschijven te laten controleren door
  een dealer van aprilia.
  Controleer telkens voordat u vertrekt het
  peil van de remvloeistof in de tanken, zie
  pag. 37 (VOORSTE REM), pag. 39 (ACHTERSTE REM), en de slijtage van de blokjes, zie pag. 93 (DE SLIJTAGE VAN DE
  REMBLOKKEN CONTROLEREN). • Page 36

  1
  2

  Remvloeistof dient om de twee jaar te worden ververst door een aprilia dealer.

  WAARSCHUWING
  Rijd niet met het voertuig niet als u lekken in de remleiding vindt.

  VOORSTE REM
  CONTROLEREN
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard
  houd het stuur recht.
  ◆ Controlleer nu of de vloeistof boven het
  minimumstreepje komt.
  MIN = minimumpeil
  Rijd niet met het voertuig als de vloeistof
  onder het minimumstreepje komt.

  OPGELET
  De vloeistof vermindert naarmate de
  remblokken slijten.

  ◆ Controleer de slijtage van de remblokken,

  zie pag. 93 (DE SLIJTAGE VAN DE
  REMBLOKKEN CONTROLEREN) en
  van de remschijf.

  Als de remblokken en/of de schijf niet dienen te worden vervangen, dient u remvloeistof bij te vullen.
  REMVLOEISTOF BIJVULLEN
  Lees aandachtig pag. 35 (REMVLOEISTOF - aanbevelingen)

  OPGELET
  Let op voor remvloeistof die uit het voertuig kan komen. Kom niet aan de hendel
  van de voorste ren als de schroeven (1) los
  zitten of, nog gevaarlijker, als er geen deksel op de vloeistoftank zit.
  ◆ Draai met een korte kruisschroevendraaier
  de twee schroeven (1) van de remvloeistoftank (2) los.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  37 • Page 37

  1

  OPGELET
  Vul de tank niet helemaal;

  4

  3

  2

  WAARSCHUWING
  Remvloeistof mag niet te lang in aanraking met lucht komen.
  Remvloeistof is een hygroscopische
  stof en kan in aanraking met lucht,
  vocht opnemen.
  Laat de tank net lang genoeg open om
  de vloeistof bij te vullen.
  ◆ Til het deksel (3) samen met de schroeven (1) en de pakking (4) op en verwijder
  het.

  38

  OPGELET
  Om geen remvloeistof te morsen, is het
  raadzaam niet aan het voertuig te
  schudden tijdens het vullen.
  Geen additieven of andere stoffen aan
  de vloeistof toevoegen.
  Als u een trechter of iets dergelijks gebruikt, dient deze perfect schoon te zijn.
  ◆ Vul de tank (2) met remvloeistof, zie pag.
  117 (SMEERMIDDELENTABEL), tot boven de MIN-aanduiding.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  U mag de tank alleen helemaal vullen
  als u nieuwe remschijven hebt gemonteerd.
  Vul de tank niet helemaal als u met gebruikte remblokken rijdt, omdat de
  vloeistof uit de tank zal komen als u de
  remblokken moet vervangen.
  Controleer het remeffect.
  Als de remhendel te soepel is of als de
  remleiding niet goed werkt, dient u een
  aprilia dealer te raadplegen omdat de
  remleiding waarschijnlijk moet worden
  ontlucht. • Page 38

  ◆ Draai de schroef (3) helemaal los.
  ◆ Verzet de hele tank (1) een beetje naar

  buiten.

  2

  ◆ Draai de dop los en verwijder deze (2).

  4

  OPGELET
  Om geen remolie te morsen tijdens het
  bijvullen, raden wij aan de vloeistof in
  de tank parallel met de rand van de tank
  te laten staan (horizontaal).
  Geen additieven of andere stoffen aan
  de remolie toevoegen.
  Als u een trechter of iets dergelijks gebruikt, dient deze perfect schoon te zijn.

  3
  1

  ACHTERSTE REM
  CONTROLEREN
  ◆ Het voertuig recht houden zodat de
  vloeistof in de tank (1) parallel zit met de
  dop (2).
  ◆ Controleer nu of de vloeistof boven het
  minimumstreepje komt. (via de spleet in
  de rechter bekleding)
  MIN= minimumpeil
  MAX = maximumpeil.
  Rijd niet met het voertuig als de vloeistof
  onder het minimumstreepje komt.

  OPGELET
  De vloeistof vermindert naarmate de
  remblokken slijten.
  ◆ Controleer de slijtage van de remblokken,
  zie pag. 93 (DE SLIJTAGE VAN DE REMBLOKKEN CONTROLEREN) en van de
  remschijf.
  Als de remblokken en/of de schijf niet dienen te worden vervangen, dient u remvloeistof bij te vullen.

  REMVLOEISTOF BIJVULLEN
  Lees aandachtig pag. 35 (REMVLOEISTOF - aanbevelingen).
  ◆ De rechter bekleding verwijderen.Zie
  pag. 80 (DE ZIJBEKLEDINGEN VERWIJDEREN).

  OPGELET
  Let op voor remvloeistof die uit het voertuig kan komen. Kom niet aan de hendel
  van de achterste rem als de dop los zit op
  de tank of als deze er niet op zit.

  ◆ De pakking verwijderen (4).
  ◆ Vul de tank (1) met remvloeistof, zie pag.

  117 (SMEERMIDDELENTABEL), tot
  aan het juiste peil tussen de twee "MIN"
  en "MAX" aanduidingen.

  OPGELET
  De tank (1) niet omkeren, ook niet als de
  dop (2) erop zit. Er zou lucht in het circuit kunnen komen, wat problemen in
  de remleiding veroorzaakt.

  WAARSCHUWING
  Remvloeistof mag niet te lang in aanraking met lucht komen.
  Remvloeistof is een hygroscopische
  stof en kan in aanraking met lucht,
  vocht opnemen.
  Laat de tank net lang genoeg open om
  de vloeistof bij te vullen.
  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  39 • Page 39

  KOPPELINSVLOEISTOF aanbevelingen

  OPMERKING

  1

  Dit voertuig is uitgerust met schijfremmen voor- en achteraan,
  met afzonderlijke hydraulische leidingen.

  OPGELET
  Plotselinge veranderingen in de speling
  of vering van de remhendel zijn te wijten aan problemen in de vloeistofleiding.

  OPGELET
  U mag de tank alleen vullen tot aan het
  "MAX" streepje als u nieuwe remschijven
  hebt gemonteerd. Vul de tank niet tot aan
  het maximumstreepje met remvloeistof als
  u met gebruikte remblokken rijdt, omdat
  de vloeistof uit de tank zal komen als u de
  remblokken moet vervangen. Controleer
  het remeffect. Als de remhendel te soepel
  is of als de remleiding niet goed werkt,
  dient u een aprilia dealer te raadplegen
  omdat de remleiding waarschijnlijk moet
  worden ontlucht.

  40

  Raadpleeg een aprilia dealer als u twijfelt aan de goede werking van de remleiding en als u de gewone controles
  niet zelf kunt uitvoeren.

  OPGELET
  Controleer of de remslang nergens opgerold zit of versleten is.
  Zorg ervoor dat er geen water of stof in
  het remcircuit komen.
  Voor onderhoudswerkzaamheden aan
  het vloeistofcircuit, raden wij aan gummi handschoenen te dragen.
  Als de remvloeistof in aanraking komt
  met uw huid of ogen, kan dit irritatie
  veroorzaken.
  Was zorgvuldig alle lichaamsdelen die
  in aanraking komen met de vloeistof; en
  wend u tot een oogarts of een arts als
  de vloeistof in uw ogen komt.
  VERVUIL HET MILIEU NIET MET REMVLOEISTOF
  HOUD DE REMVLOEISTOF UIT DE

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  BUURT VAN KINDEREN.
  Zorg ervoor dat er nooit remvloeistof op
  gelakte of kunststof delen komt: remvloeistof beschadigt deze materialen.
  Remvloeistof dient om de twee jaar te
  worden ververst door een aprilia
  dealer.
  Gebruik de remvloeistof die in de tabel
  van de smeermiddelen staat, zie pag.
  117 (SMEERMIDDELENTABEL).
  De tank met de koppelingsvloeistof (1) zit
  vlak bij het punt waarop de koppelingshendel is bevestigd. • Page 40

  1

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  Controleer telkens voordat u vertrekt het
  peil van de vloeistof in de tank, zie pag. 40
  (KOPPELING), om de twee jaar laten verversen door een aprilia dealer.

  WAARSCHUWING
  Rijd niet met het voertuig niet als u lekken in de leiding van de koppelingsvloeistof vindt.

  KOPPELING

  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard

  OPMERKING

  ◆ Controlleer nu of de vloeistof boven het

  houd het stuur recht.

  Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  Na de eerste 10000 km (6250 mijl) en vervolgens om de 7500 km (4687 mijl) dient u
  de koppeling te laten controleren door een
  dealer van aprilia.
  Voor sportief rijden:
  om de 5000 km (3120 mijl) de koppeling
  door een aprilia dealer laten controleren.

  OPMERKING Op deze motor zit
  een hydraulische koppeling en een exclusief gepatenteerd systeem PPC (Pneumatic Power Clutch) om te voorkomen dat het
  achterwiel naar boven komt tijdens het
  remmen.

  minimumstreepje komt.
  MIN = minimumpeil
  MAX = maximumpeil.
  ◆ Als de vloeistof niet tot aan het
  "MIN"streepje komt, vloeistof bijvullen.
  BIJVULLEN
  Lees aandachtig pag. 35 (REMVLOEISTOF - aanbevelingen).

  OPGELET
  Let op voor koppelingsvloeistof die uit
  het voertuig kan komen. Kom niet aan
  de koppelingshendel als de dop los zit
  op de tank of als deze er niet op zit.

  CONTROLEREN
  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  41 • Page 41

  1

  1

  4
  3

  3

  2

  2

  WAARSCHUWING
  Koppelingsvloeistof mag niet te lang in
  aanraking met lucht komen.
  Koppelingsvloeistof is een hygroscopische stof en kan in aanraking met lucht,
  vocht opnemen.
  Laat de tank NET lang genoeg open om
  de vloeistof bij te vullen.
  ◆ Draai met een korte kruisschroevendraaier
  de drie schroeven (1) van de koppelingsvloeistoftank (2) los.
  ◆ Til het deksel (3) samen met de schroeven (1) en de dichting (4) op en verwijder
  het.

  OPGELET

  ◆ Vul de tank (1) met vloeistof, zie pag.

  115 (SMEERMIDDELENTABEL), tot op
  het juiste peil tussen de twee "MIN" en
  "MAX" aanduidingen.

  OPGELET
  Als u de vloeistof bijvult, vul dan nooit
  meer bij dan de MAX aanduiding;
  Controleer de koppeling.
  Als de koppelingshendel te soepel is of
  de leiding niet goed werkt, dient u een
  aprilia dealer te raadplegen omdat de
  leiding waarschijnlijk moet worden ontlucht.

  Om geen koppelingsvloeistof te morsen, is het raadzaam niet aan het voertuig te schudden tijdens het vullen.
  Geen additieven of andere stoffen aan
  de vloeistof toevoegen.
  Als u een trechter of iets dergelijks gebruikt, dient deze perfect schoon te zijn.
  42

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  KOELVLOEISTOF

  OPGELET
  Rijd niet met het voertuig als de koelvloeistof onder het minimumstreepje
  komt (LOW).

  OPMERKING Om bij de koelvloeistof te kunnen, moet de rechter bekleding
  worden verwijderd.
  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  Controleer telkens voordat u vertrekt het
  peil van de koelvloeistof in de tank, zie
  pag. 44 (CONTROLEREN EN BIJVULLEN), om de twee jaar laten verversen
  door een aprilia dealer. • Page 42

  1

  WAARSCHUWING

  OPGELET

  Als de koelvloeistof in aanraking komt
  met uw huid of ogen, kan dit irritatie
  veroorzaken.

  Om de koelvloeistof te laten verversen
  dient u zich tot een aprilia dealer te
  wenden.

  Als er koelvloeistof op uw huid of in uw
  ogen komt, was deze dan overvloedig af
  met water en contacteer een arts. Als u
  koelvloeistof inslikt, dient u te braken,
  uw keel en mond overvloedig met water
  te spoelen en onmiddellijk de hulp van
  een arts in te roepen.
  HOUD KOELVLOEISTOF UIT DE BUURT
  VAN KINDEREN.
  VERVUIL HET MILIEU NIET MET REMVLOEISTOF
  Wees voorzichtig en mors geen koelvloeistof op hete motordelen die in
  brand kunnen schieten met onzichtbare
  vlammen.
  Voor onderhoudswerkzaamheden raden wij aan gummi handschoenen te
  dragen.

  Koelvloeistof is een oplossing die voor
  50% uit water en 50% uit antivriesmiddel
  bestaat.
  Dit mengsel is ideaal voor de meeste temperaturen en vormt een goede beveiliging
  tegen corrosie.
  Het is aangewezen hetzelfde mengsel in
  de warme maanden te gebruiken: het verdampt niet zo snel en u zult niet zo vaak
  vloeistof moeten bijvullen.
  Op deze manier vermindert ook de aanslag van mineraalzouten die door het verdampte water in de koelinstallatie worden
  achtergelaten en blijft de koelinstallatie altijd goed werken.

  Als de buitentemperatuur lager dan nul
  graden is, dient u het koelsysteem vaak te
  controleren en eventueel een hogere concentratie antivriesmiddel bij te vullen (tot
  een maximum van 60%).
  Gebruik gedistilleerd water voor deze oplossing, om de motor niet te beschadigen.

  WAARSCHUWING
  Haal de dop (1) niet van het expansievat
  terwijl de motor heet is: koelvloeistof
  zet uit bij hoge temperaturen.
  Koelvloeistof die op huid of kleren
  komt, kan ernstige brandwonden en/of
  schade veroorzaken.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  43 • Page 43

  2

  1

  CONTROLEREN EN BIJVULLEN

  WAARSCHUWING
  Om de koelvloeistof te controleren en
  eventueel bij te vullen, moet de motor
  koud zijn.

  Is dit niet het geval:
  ◆ De rechter bekleding verwijderen. Zie
  pag. 80 (DE SLIJTAGE VAN DE KETTING, HET KLEIN TANDWIEL EN HET
  GROOTTANDWIEL CONTROLEREN).
  ◆ De vulplug (2) losdraaien en verwijderen.

  ◆ Zet de motor uit en wacht totdat deze is

  afgekoeld.
  ◆ Houd het voertuig verticaal met beide
  wielen op de grond.
  ◆ Controleren of het vloeistofpeil in het expansievat tussen de minimum- en maximumstreepjes staat (FULL en LOW), via
  de spleet in de rechter bekleding.
  FULL = maximumpeil.
  LOW = minimumpeil

  WAARSCHUWING
  Als de koelvloeistof in aanraking komt
  met uw huid of ogen, kan dit irritatie
  veroorzaken.
  Controleer nooit koelvloeistof met uw
  vingers of met andere voorwerpen.
  Geen additieven of andere stoffen aan
  de vloeistof toevoegen.

  OPGELET
  Als u een trechter of iets dergelijks gebruikt, dient deze perfect schoon te zijn.

  44

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  ◆ Vul eventueel de vloeistof bij (zie pag.

  117 (SMEERMIDDELENTABEL), ongeveer tot aan de FULL-aanduiding. Giet
  er niet meer vloeistof in omdat er anders
  vloeistof uit ontsnapt tijdens het rijden.
  ◆ Zet de vuldop (2) er weer op.

  OPGELET
  Als het voertuig te veel koelvloeistof gebruikt of als de tank leeg raakt, dient u
  te controleren of er geen lekken in de
  leiding zijn. Om de leiding te laten repareren, dient u zich tot een aprilia dealer
  te wenden. • Page 44

  Laat de oude band vervangen als deze
  slijtage vertoont of als er een gaatje in
  het profiel zit dat groter is dan 5 mm.

  BANDEN
  Dit voertuig is uitgerust met banden zonder
  binnenbanden (tubeless).

  Nadat u een band hebt laten repareren,
  dienen de wielen te worden uitgebalanceerd .

  OPMERKING

  Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.

  WAARSCHUWING

  WAARSCHUWING
  Controleer om de veertien dagen de
  bandenspanning bij omgevingstemperatuur.
  Na de eerste 1000 km (625 mijl) en vervolgens om de twee weken, dient u de
  banden en de spanning te controleren
  bij omgevingstemperatuur, zie pag. 113
  (TECHNISCHE GEGEVENS).
  Als de banden warm zijn meet u de
  spanning verkeerd.
  Meet de bandenspanning voor en na
  elke lange reis.
  Als de spanning te hoog is , worden de
  oneffenheden van het wegdek niet goed
  opgevangen en vangt het stuur de
  schokken op, wat het rijcomfort en de
  ligging in de bochten aanzienlijk vermindert .
  Als de bandenspanning te laag is, slijten de zijkanten van de banden (1) meer
  en kan de rubber op de velg gaan wrijven, of er juist afgaan, waardoor u gemakkelijk de controle over het voertuig
  verliest.
  Bij bruusk remmen kunnen de banden

  van de velgen schieten.
  In de bochten kan het voertuig bovendien gaan slippen.

  WAARSCHUWING
  Controleer de slijtage: slechte banden
  brengen de ligging op het wegdek en de
  handelbaarheid van het voertuig ernstig
  in gevaar.
  Op sommige banden die voor dit voertuig zijn goedgekeurd zitten slijtagecontrolesystemen.
  Er bestaan verschillende systemen die
  de slijtage aanduiden. Raadpleeg de
  bandenverkoper om te weten hoe u de
  slijtage van de banden dient te controleren.
  Controleer op zicht de slijtage van de
  banden. Laat versleten banden vervangen.

  Oude banden dienen te worden vervangen door nieuwe van het type en model
  dat door de constructeur van het voertuig is voorgeschreven, zie pag. 113
  (TECHNISCHE GEGEVENS). andere
  banden kunnen de handelbaarheid van
  het voertuig ernstig in gevaar brengen.
  Monteer geen banden met binnenbanden op velgen voor tubeless banden of
  vice versa.
  Controleer altijd of de dopjes op de ventielen (2) zitten om te voorkomen dat de
  banden onverwacht leeglopen.
  Banden vervangen, repareren, onderhouden en uitbalanceren, is heel belangrijk en dient met het juiste gereedschap en voldoende ervaring te worden
  gedaan.
  Daarom raden wij aan deze werkzaamheden altijd aan een aprilia dealer of
  een gespecialiseerde bandentechnicus
  over te laten.
  Op nieuwe banden kan een glad laagje
  zitten: rijd de eerste kilometers voorzichtig. Smeer geen vloeistof op de banden die hiervoor niet geschikt is. Oude

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  45 • Page 45

  MOTOROLIE

  WAARSCHUWING
  Olie kan de huid ernstig verwonden als
  u er langdurig of dagelijks mee in aanraking komt.
  Wij raden aan uw handen zorgvuldig te
  wassen als u met olie heeft gewerkt.
  HOUD MOTOROLIE UIT DE BUURT VAN
  KINDEREN.

  banden kunnen hard worden, ook al zijn
  ze niet echt versleten. Deze banden liggen niet goed op de weg.
  Laat in dit geval de banden vervangen.
  MINIMUMDIKTE VAN HET LOOPVLAK
  (3):
  vooraan en achteraan 2 mm (R 3 mm) en
  in elk geval niet minder dan voorgeschreven door de wetten in het land van gebruik.

  VERVUIL HET MILIEU NIET MET MOTOROLIE
  Breng de olie in een hermetisch gesloten vat naar het benzinestation waar u
  de olie meestal koopt of naar een centrum dat verbruikte olie verwerkt.
  Voor onderhoudswerkzaamheden raden wij aan gummi handschoenen te
  dragen.

  OPGELET
  Als het lampje
  van de motorolie ""
  blijft branden of gaat branden tijdens
  het rijden, betekent dit dat er niet genoeg druk is in de olieleiding .
  Vul in dit geval zo snel mogelijk de motorolie bij; zie pag. 65 (MOTOROLIE
  CONTROLEREN EN BIJVULLEN), als
  het peil niet correct is, dient u de motor
  onmiddellijk te stoppen en een dealer
  van aprilia te raadplegen.

  46

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  OPGELET
  Ga voorzichtig te werk. Mors geen olie!
  Mors geen olie op componenten en
  houd het gedeelte waaraan u werkt en
  de ruimte eromheen schoon. Droog
  zorgvuldig elk oliespoor op.
  Als u olielekken vindt of storingen,
  dient u een aprilia dealer te raadplegen.
  Controleer regelmatig het peil van de motorolie, zie pag. 65 (MOTOROLIE CONTROLEREN EN BIJVULLEN).
  Raadpleeg om de olie te verversen pag. 63
  (HET ROUTINE-ONDERHOUD: SCHEMA) en pag. 67 (DE MOTOROLIE VERVERSEN EN DE OLIEFILTER VERVANGEN)

  OPMERKING Olie van een goede
  kwaliteit gebruiken , met een graad van
  - 15W, zie pag. 117 (SMEERMIDDELENTABEL). • Page 46

  6

  5

  3
  2
  4
  1
  DE HENDEL VAN DE VOORREM EN
  DE KOPPELINGSHENDEL
  AFSTELLEN
  De afstand tussen het uiteinde van de
  hendel (1) en de hendel (2) kan worden
  aangepast met de regelknop (3).
  De MAX en MIN standen stemmen bij benadering overeen met een afstand tussen
  de twee hendels van 126 en 83 mm.
  ◆ ★ De koppelingshendel (1) naar voor duwen en aan de regelaar (3) draaien totdat de hendel (1) in de gewenste stand
  staat.

  DE SPELING OP DE
  ACHTERREMPEDAAL

  OPGELET

  De remhendel wordt op het ogenblik van
  de assemblage van het voertuig in een ergonomisch verantwoorde stand gezet.
  Indien dit nodig is, kunt u de speling op de
  pedaal aan uw eigen behoeften aanpassen:
  ◆ De contramoer (4) losdraaien.
  ◆ Het pompstangetje (5) losdraaien voor
  een speling van minimum 0,5 - 1 mm
  tussen het stangetje en de pompzuiger.

  Ervoor zorgen dat de pedaal (6) een
  vrije slag blijft hebben, om te voorkomen dat de rem ingeduwd blijft en het
  wrijvingsmateriaal te snel slijt.
  Vrije slag van de pedaal (6): 4 mm (gemeten op het uiteinde van de hendel).
  ◆ Het pompstangetje (5) vastzetten met de
  contramoer (4).

  OPGELET
  Na het afstellen controleren of het wiel
  vrij ronddraait als de rem wordt losgelaten.
  Controleer het remeffect.
  In geval van nood, raadpleegt u een
  aprilia dealer.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  47 • Page 47

  OPGELET
  Voor eventuele bijstellingen van de versnellingshendel dient u zich tot een
  dealer van aprilia te wenden.
  UITLAAT / UITLAATDEMPER

  WAARSCHUWING
  Het is verboden de uitlaatdemper te wijzigen of eraan te sleutelen.
  DE STAND VAN DE
  KOPPELINGSPEDAAL EN DE
  ACHTERREMPEDAAL
  De remhendel wordt op het ogenblik van
  de assemblage van het voertuig in een ergonomisch verantwoorde stand gezet.
  Indien dit nodig is, kunt u de hoogte van de
  rempedaal aan uw eigen behoeften aanpassen:
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.Zie pag. 60 (HET VOERTUIG OP
  DE STANDAARD ZETTEN)
  ◆ Draai de schroef (1) gedeeltelijk los.
  ◆ Draai aan de excentrische moer(2) voor
  een optimale stand van het pedaaltje (3).
  ◆ De schroef (1) aandraaien en controleren of de excentrische moer goed in zijn
  stand blijft zitten.

  48

  Wij waarschuwen de eigenaar van het
  voertuig ervoor dat de wet wat volgt kan
  verbieden:
  √ mechanismen of elementen die gemonteerd zijn op een nieuw voertuig en bedoeld zijn om de geluidsemissie te beperken, voor de verkoop of levering of
  tijdens het gebruik van het voertuig te
  verwijderen of op een andere manier
  onbruikbaar te maken, tenzij voor onderhoudswerkzaamheden, reparaties of
  vervangingen;
  √ het voertuig te gebruiken nadat het desbetreffende geluidsbeperkende mechanisme of element is verwijderd of onbruikbaar gemaakt..

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Controleer de uitlaat en de uitlaatdemper
  op tekens van roest of gaatjes en controleer of het uitlaatsysteem goed werkt.
  Als de uitlaat van het voertuig meer lawaai
  begint te maken, dient u onmiddellijk een
  aprilia dealer te raadplegen.

  WAARSCHUWING
  Op beide geluidsdempers van de uitlaat
  zit een katalysator.
  Deze worden dus heel heet, pas op voor
  verbranden. • Page 48

  GEBRUIKSAANWIJZINGEN

  HET VOERTUIG BESTIJGEN EN
  VERLATEN
  De hierna volgende aanwijzingen dienen
  aandachtig te worden gelezen omdat deze
  de veiligheid betreffen en schade aan personen, voorwerpen en het voertuig zelf
  kunnen voorkomen die te wijten is aan het
  vallen van de berijder of van de passagier,
  of aan het omkantelen van de motor zelf.

  WAARSCHUWING
  Gevaar voor vallen of omvallen. Ga
  voorzichtig te werk.
  Om op de motor te gaan zitten en eraf te
  kom,en, dient u volledig vrij te kunnen bewegen en uw handen vrij te hebben (geen
  voorwerpen, valhelm of bril in uw handden
  houden).
  De motor alleen bestijgen en verlaten aan
  de linkerkant en alleen als de zijstandaard
  is uitgeklapt.

  OPGELET
  Niet met uw eigen lichaamsgewicht of
  dat van de passagier op de zijstandaard
  steunen.
  De zijstandaard is ontworpen om het gewicht van het voertuig te dragen en een minimum aan bagage, zonder berijder en
  passagier.
  De motor bestijgen terwijl deze op de zijstandaard staat mag alleen als dit dient om
  de motor niet te laten omvallen. Rust niet
  met uw eigen gewicht en dat van de passagier op de zijstandaard.
  Tijdens het bestijgen en verlaten van de
  motor kan deze uit evenwicht raken en vallen of omkantelen.

  OPMERKING De berijder dient als
  eerste het voertuig te bestijden en als laatste het voertuig te verlaten. Het is dus de
  taak van de berijder te zorgen voor het
  evenwicht als de passagier het voertuig
  bestijgt of verlaat .

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  49 • Page 49

  De passagier dient overigens het voertuig
  voorzichtig te bestijgen en te verlaten en
  op te passen dat hij het voertuig en de berijder niet uit evenwicht brengt.

  OPMERKING Het is de taak van de
  berijder de passagier in te lichten omtrent
  het bestijgen en verlaten van het voertuig.
  Voor de passagier is het voertuig uitgerust
  met speciale voetsteunen die hij kan gebruiken tijdens het bestijgen en verlaten
  van het voertuig. De passagier dient altijd
  de linker voetsteun te gebruiken om het
  voertuig te bestijgen en te verlaten.
  Verlaat het voertuig niet, en probeer het
  ook niet verlaten, door te springen of een
  been op de grond te zetten. In beide gevallen brengt u het evenwicht van het voertuig
  in gevaar.

  OPMERKING De bagage en de
  voorwerpen die aan de achterkant van het
  voertuig zijn vastgemaakt kunnen het bestijgen en verlaten ervan belemmeren.
  50

  Controleer in elk geval de bewegingen van
  uw rechterbeen goed waarmee u over de
  achterkant van het voertuig moet raken
  (staart en bagage) zonder dit uit evenwicht
  te brengen.
  BESTIJGEN
  ◆ Het stuur goed vastnemen en het voertuig bestijgen zonder druk op de zijstandaard uit te oefenen.
  OPMERKING Als u er niet in slaagt
  beide voeten op de grond te zetten, zet u uw
  rechtervoet op de grond (als het voertuig
  kantelt, is dit aan de linkerkant "beveiligd"
  door de zijstandaard en houd u uw linkervoet
  klaar om op de grond neer te zetten.
  ◆ Zet beide voeten op de grond en zet het
  voertuig nu recht en in evenwicht.
  OPMERKING De berijder mag niet
  trachten de voetsteunen van de passagier
  uit te klappen terwijl hij op het voertuig zit
  omdat hij het evenwicht van het voertuig
  hiermee in gevaar brengt.
  ◆ De passagier dient de twee voetsteunen

  uit te klappen.
  ◆ De passagier inlichten over de manier

  waarop hij op het voertuig kan gaan zitten.
  ◆ Duw de zijstandaard helemaal met uw
  linkervoet in.
  HET VOERTUIG VERLATEN
  ◆ Kies een parkeerzone, zie pag. 59 (PAR-

  KEREN).
  voertuig stoppen, zie pag. 59
  (STOPPEN).

  ◆ Het

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  WAARSCHUWING
  Controleer of de parkeerzone vrij, stevig
  en vlak is.
  ◆ Met de hiel van uw linkervoet tegen het

  hendeltje van de zijstandaard duwen en
  deze helemaal uitklappen.
  OPMERKING Als u er niet in slaagt
  beide voeten op de grond te zetten, zet u
  uw rechtervoet op de grond (als het voertuig kantelt, is dit aan de linkerkant "beveiligd" door de zijstandaard en houd u uw linkervoet klaar om op de grond neer te
  zetten.
  ◆ Zet beide voeten op de grond en zet het
  voertuig nu recht en in evenwicht.
  ◆ De passagier inlichten over de manier
  waarop hij op het voertuig moet verlaten.

  OPGELET
  Gevaar voor vallen of omvallen.
  Controleren of de passagier het voertuig helemaal heeft verlaten.
  Niet met uw eigen lichaamsgewicht of
  dat van de passagier op de zijstandaard
  steunen.
  ◆ Laat de motorfiets naar links overhellen
  om de standaard op de grond te zetten.
  ◆ Neem het stuur goed vast en verlaat het
  voertuig
  ◆ Het stuur volledig naar links draaien.
  ◆ De passagiervoetsteunen inklappen.

  OPGELET
  De stabiliteit van het voertuig controleren. • Page 50

  N

  2
  1
  VOORAF CONTROLEREN

  WAARSCHUWING
  Controleer het voertuig altijd voordat u
  vertrekt. Het moet goed rijden en veilig
  zijn. Raadpleeg de tabel hiernaast
  (CONTROLES VOOR HET VERTREK).
  Doet u dit niet, dan kunt u ernstige persoonlijke verwondingen of zware schade aan het voertuig veroorzaken.
  Aarzel niet om een aprilia dealer te contacteren als u een bediening niet goed hebt
  begrepen of als u onregelmatigheden vaststelt of meent vast te stellen.
  U verliest niet zo veel tijd met een controle,
  terwijl uw veiligheid veel meer waard is.

  OPMERKING Dit voertuig is uitgerust met een systeem dat eventuele storingen onmiddellijk opspoort en opslaat in het
  elektronisch geheugen.
  Telkens als de startknop op "" wordt gezet, verschijnt ongeveer drie seconden
  lang op het display aan de rechterkant de
  melding "efi " (1).

  OPGELET

  Als de melding "efi " verschijnt tijdens
  het rijden, betekent dit dat de elektronische besturing een storing heeft gesignaleerd.
  In de meeste gevallen blijft de motor
  draaien maar met verminderde prestaties; raadpleeg meteen een dealer van
  aprilia.

  OPGELET
  Na de eerste 1000 Km (625 mijl) en vervolgens om de 10.000 Km (6250 mijl),
  verschijnt op het display de melding
  SERVICE. (2)
  Wend u in dit geval tot een aprilia
  dealer om het in het onderhoudsschema voorgeschreven onderhoud uit te laten voeren, zie pag. 63 (HET ROUTINEONDERHOUD: SCHEMA). Om de melding "SERVICE" op het display uit te
  schakelen, drukt u met de sleutel in het
  contact op ON, de toetsen ""+ en "-"
  minstens 15 seconden in.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  51 • Page 51

  CONTROLES VOOR HET VERTREK
  Element

  Controle

  Pag.

  Voor- en achterschijfremmen

  Werking, vrije slag van de remhendels, remvloeistof en eventuele lekken controleren.
  Controleer dus de slijtage van de remblokjes. Indien nodig, remvloeistof bijvullen.

  35, 36, 37,
  39, 93

  Gashendel

  Controleren of deze soepel draait en of u hem helemaal open en dicht kan draaien, in alle
  stuurstanden. Eventueel afstellen en/of smeren.

  Motorolie

  Controleren en eventueel bijvullen.

  Wielen/banden

  Profiel op zicht controleren, bandenspanning, slijtage en eventuele schade. Eventuele
  voorwerpen die in de groeven in het profiel zijn blijven steken, verwijderen.

  45

  Remhendels

  Controleren of ze soepel intrekken. De scharnierpunten eventueel smeren en de slag
  corrigeren indien nodig.

  47

  Koppeling

  Werking, vrije slag van hendel, koppelingsvloeistof en eventuele lekken controleren. Indien
  nodig de koppelingsvloeistof bijvullen; De koppeling moet soepel en zonder slipbewegingen
  werken.

  94
  46, 65

  40, 41

  Stuur

  Controleren of het overal even vlot draait, zonder spelingen en of het nergens los zit .

  Zijstandaard

  Controleren of deze werkt. Controleren of deze goed in- en uitklappen en of de veer waarmee
  de standaard in zijn ruststand blijft zitten, goed werkt. Eventueel scharnierpunten en
  koppelingen smeren. De werking van de veiligheidsschakelaar controleren.

  97, 102

  Bevestigingen

  Controleren of er nergens bevestigingen los zijn geraakt. Eventueel afstellen of vastdraaien.

  -

  Ketting

  Speling controleren.

  79, 80

  Brandstoftank

  Het peil controleren en eventueel benzine tanken. Eventuele lekken in de leiding controleren.
  Controleren of de dop goed op de tank zit.

  34, 81

  Koelvloeistof

  Het peil van de koelvloeistof moet tussen de "FULL" en "LOW" aanduidingen staan.

  42, 44

  Motorstopschakelaar
  ( - )

  Controleren of deze goed werkt.

  Lichten, controlelampjes,
  claxon en elektrische
  apparatuur

  Controleren of deze mechanismen allemaal goed werken.Lampjes eventueel vervangen of
  beschadigde mechanismen repareren.

  52

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  -

  27

  98, 109 • Page 52

  Als de zijstandaard ingeklapt is, kunt u de
  motor aanzetten met de versnelling in de
  neutrale stand of met ingeschakelde versn ell ing, maa r inge knep en ve rsn ellingshendel.
  ◆ Ga op het voertuig zitten, zie pag. 49
  (HET VOERTUIG BESTIJGEN EN VERLATEN)
  ◆ Controleren of de standaard volledig is
  ingeklapt.
  ◆ Controleren of de stuurschakelaar (1) in
  de stand "

 • Page 53

  nisch bestuurd wordt en automatisch in
  werking treedt als dit nodig is (koud starten).

  9

  OPGELET
  8
  7

  Om de accu niet over te belasten, dient
  u de startknop "
  " niet langer dan vijftien seconden ingedrukt te houden.
  Als de motor in deze tijdspanne niet
  aanslaat, wacht u tien seconden en
  drukt u opnieuw de startknop "
  " in.

  11

  10

  ◆ Druk de startknop "
  "(10) in zonder gas

  te geven en laat de knop los zodra de
  motor aanslaat.

  OPMERKING

  Men kan de maateenheden van de snelheidsmeter (km of
  mijlen), temperatuur van de koelvloeistof
  (°C of °F), toerentallimiet, klok en eventuele chronometer programmeren, zie pag. 20
  (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  WAARSCHUWING
  De toerentallimiet is door aprilia op
  6000 toeren/min (rpm) ingesteld. Verhoog deze limiet geleidelijk aan naarmate u het voertuig beter kent.
  Het maximale toerental van de motor tijdens het inrijden niet overschrijden, zie
  pag. 58 (HET VOERTUIG INRIJDEN).

  OPGELET
  Druk de startknop "
  " (10) niet meer in
  als de motor draait: u kunt hiermee de
  startmotor beschadigen.
  Als het controlelampje van de motorolie
  ""(11) blijft branden of gaat branden
  tijdens het rijden, betekent dit dat er
  niet genoeg druk is in de olieleiding.
  Zet in dit geval onmiddellijk de motor uit
  en raadpleeg een aprilia dealer.
  ◆ Gebruik minstens een rem en geef geen

  ◆ Blokkeer minstens een wiel met een rem.
  ◆ De koppelingshendel (7) helemaal in-

  trekken en de versnellingshendel (8) in
  neutraal zetten (groen controlelampje
  "" (9) brandt).
  ◆ Op het voertuig zit een choke die elektro54

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  gas voordat u vertrekt.

  OPGELET
  Niet bruusk starten met een koude motor.
  Om luchtvervuiling en benzineverbruik
  te vermijden, is het raadzaam de motor
  warm te laten lopen door de eerste kilometers langzaam te rijden.

  OPGELET

  Als op het display de melding "efi " verschijnt tijdens het rijden, betekent dit
  dat de elektronische besturing een storing heeft gevonden.
  In de meeste gevallen blijft de motor
  draaien maar met verminderde prestaties; raadpleeg meteen een dealer van
  aprilia. • Page 54

  1

  STARTEN EN RIJDEN

  WAARSCHUWING
  Dit voertuig heeft een krachtige motor
  die geleidelijk aan en voorzichtig dient
  te worden gebruikt
  Steek geen voorwerpen tussen het
  stuur en het instrumentenpaneel, aan
  de binnenkant van het kuipje, om geen
  hindernissen te vormen voor het stuur
  en uw zicht op het instrumentenpaneel.

  OPMERKING Voordat u de motor
  aanzet, dient u het hoofdstuk "veilig rijden"
  aandachtig te lezen, zie pag. 5 (VEILIG
  RIJDEN)

  OPGELET
  Als tijdens het rijden het controlelampje
  van de benzinereserve "" (1) gaat branden, betekent dit dat u de reserve aanspreekt en dat er nog 4,5 ± 1 l benzine in
  de tank zit. Tank in dit geval zo snel mogelijk, zie pag. 34 (BRANDSTOF).

  WAARSCHUWING
  Als u rijdt zonder passagier, dient u te
  controleren of de voetsteunen van de
  passagier zijn ingeklapt.
  Houd tijdens het rijden uw handen stevig op het stuur en uw voeten op de
  voetsteunen.
  NEEM NOOIT EEN ANDERE HOUDING
  AAN TIJDENS HET RIJDEN.

  WAARSCHUWING
  Als u een passagier vervoert, dient u
  deze over het rijden in te lichten, zodat
  hij geen problemen veroorzaakt tijdens
  uw bewegingen.
  Voordat u vertrekt dient u te controleren
  of de hoofd- en de zijstandaard helemaal zijn ingeklapt

  Om te vertrekken:
  ◆ De motor starten, zie pag. 53 (STARTEN).
  ◆ Zet de achteruitkijkspiegeltjes goed.

  OPGELET
  Probeer de stand van de spiegeltjes uit
  terwijl het voertuig nog stil staat. Het
  spiegeltje is bol, waardoor de voorwerpen verder schijnen dan in werkelijkheid. De spiegeltjes geven u dus een
  "groothoekperspectief" en alleen de ervaring leert u de afstand van de andere
  voertuigen in te schatten.
  ◆ Met de gashendel (2) in stand A en de

  motor op het stationair toerental, trekt u
  de koppelingshendel (3) helemaal in.
  ◆ Het voertuig in de 1e versnelling zetten:
  versnellingshendel (4) naar onder.
  ◆ De remhendel loslaten (ingeknepen tijdens het starten).

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  55 • Page 55

  ◆ Deze laatste twee handelingen herhalen

  om naar de volgende versnellingen over
  te schakelen.

  OPGELET
  Als het controlelampje van de motorolie
  "" (5) blijft branden of gaat branden
  tijdens het rijden, betekent dit dat er
  niet genoeg druk is in de olieleiding.

  3
  2

  WAARSCHUWING
  Als u de versnellingshendel te snel of te
  bruusk loslaat tijdens het vertrek, kan
  de motor uitslaan en het voertuig steigeren.
  Geef niet te hard of te veel gas als u de
  versnellingshendel loslaat om te voorkomen dat de versnelling "slipt" (te
  traag loslaten) of dat het voorste wiel
  omhoog komt (te snel loslaten).
  ◆ De koppelingshendel (3) langzaam losla-

  OPGELET
  Het maximale toerental van de motor
  niet overschrijden, zie pag. 56 (HET
  VOERTUIG INRIJDEN).
  ◆ Verhoog de snelheid geleidelijk aan met
  de gashendel (2) (stand B) en zonder
  het maximale toerental te overschrijden,
  zie pag. 58 (HET VOERTUIG INRIJDEN).
  Om over te schakelen naar de tweede
  versnelling:

  ten en tegelijkertijd de gashendel (2) een
  beetje opendraaien (stand B).
  Het voertuig begint te rijden.
  ◆ Rijd enkele kilometers lang niet te snel

  om de motor warm te laten lopen.

  56

  OPGELET
  Tamelijk snel handelen.
  Niet rijden met een te laag toerental van
  de motor.
  ◆ De gashendel (2) (stand A) loslaten, de
  koppelingshendel intrekken (3), de versnellingshendel optrekken (4), de koppelingshendel (3) loslaten en versnellen.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Zet in dit geval onmiddellijk de motor uit
  en raadpleeg een aprilia dealer.
  Terugschakelen naar een lagere versnelling, doet u:
  ◆ Tijdens het dalen en het remmen, om de
  remkracht van de motor te gebruiken.
  ◆ Op hellingen als de versnelling die u
  hebt ingeschakeld niet past bij uw snelheid (hoge versnelling, lage snelheid) en
  het toerental van de motor afneemt.

  OPGELET
  Een versnelling tegelijkertijd terugschakelen; meerdere versnellingen tegelijkertijd terugschakelen kan de toeren
  van de motor boven het maximum toegelaten toerental brengen.
  Voor en tijdens het terugschakelen naar
  een lagere versnelling, dient u te vertragen door de gashendel los te laten om
  een te hoog toerental te voorkomen. • Page 56

  de motorstartknop op "" en controleer het peil van de koelvloeistof, zie
  pag. 42 (KOELVLOEISTOF).

  Om terug te schakelen:
  ◆ Laat de gashendel (2) los (stand A)
  ◆ Indien nodig lichtjes remmen met de

  remhendels om de snelheid van het
  voertuig te minderen.
  ◆ De koppelingshendel (3) intrekken en de
  versnellingshendel indrukken (4) om terug te schakelen naar een lagere versnelling.
  ◆ Als u een rem hebt gebruikt, deze loslaten.
  ◆ De versnellingshendel helemaal loslaten
  en gas geven.

  OPGELET
  Als de koelvloeistof volgens het display
  een temperatuur tussen 115°C ( 239°F)
  en 135°C (275°F) heeft, zie pag. 20
  (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER),
  stopt u het voertuig en laat u de motor
  ongeveer 2 minuten op 3000 toeren/min
  (rpm) draaien om de koelvloeistof door
  het hele circuit te laten vloeien; zet dan

  Als na de controle van het vloeistofpeil
  de temperatuursignalering nog steeds
  blijft knipperen, raadpleegt u een aprilia dealer.
  Laat de startschakelaar niet op ""
  staan omdat de koelventilatoren stoppen met draaien zonder rekening te
  houden met de vloeistoftemperatuur,
  wat in dit geval deze temperatuur nog
  zou verhogen.
  Als op het display rechts de melding
  "efi " verschijnt tijdens het rijden, betekent dit dat de elektronische besturing
  een storing heeft gevonden.
  In de meeste gevallen blijft de motor
  draaien maar met verminderde prestaties; raadpleeg meteen een dealer van
  aprilia.
  Om oververhitting van de koppeling te
  voorkomen, dient u zo weinig mogelijk
  de motor stil te laten staan met draaiende motor, ingeschakelde versnelling en
  ingetrokken koppelingshendel.

  WAARSCHUWING
  Niet afwisselend en voortdurend versnellen en vertragen, u kunt hierdoor
  plotseling de controle over het voertuig
  verliezen. Om te remmen dient u eerst
  te vertragen en dan met beide remmen
  te remmen om geleidelijk aan te vertragen en op beide remmen dezelfde
  kracht uit te oefenen
  Als u alleen de voor- of de achterrem

  gebruikt, reduceert u de remkracht aanzienlijk en loopt u het risico één wiel
  volledig te blokkeren, waardoor het
  voertuig onhandelbaar wordt.
  Als u op een helling moet stoppen, vertraagt u alleen en gebruikt u de remmen
  alleen op het laatste ogenblik om het
  voertuig helemaal stil te zetten.
  De motor gebruiken om het voertuig stil
  te laten staan, kan de koppeling oververhitten.
  Voordat u een bocht neemt, vertraagt u
  of remt u, waarna u in de bocht zelf dezelfde gematigde of lichtjes verhoogde
  snelheid aanhoudt; rem niet op het laatste nippertje: de kans dat u slipt is zeer
  hoog.
  Voortdurend remmen op dalingen kan
  oververhitting van de schijven veroorzaken, waardoor de remkracht vermindert. Gebruik de motorrem en wissel
  deze af met beide wielremmen.
  Zet nooit de motor uit terwijl u afdaalt.
  Als de zichtbaarheid slecht is, dient u
  zichzelf beter zichtbaar te maken door
  de dimlichten aan te zetten, ook overdag; Rijd met een gematigde snelheid
  op natte of gladde wegen (sneeuw, ijs,
  modder, enz.)en vermijd bruusk remmen of manoeuvres waardoor het voertuig gaat slippen en u kunt vallen.

  WAARSCHUWING
  Let op elk obstakel op de weg, en op
  elke wijziging in de vorm van het weg-

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  57 • Page 57

  dek.

  HET VOERTUIG INRIJDEN

  Oneffenheden, treinsporen, riooldeksels, op de weg geschilderde verkeerstekens, metalen platen worden glad als
  het regent: rijd er heel voorzichtig op,
  zonder bruuske bewegingen en houd
  het voertuig zo recht mogelijk.

  Het voertuig inrijden is van fundamenteel
  belang voor de levensduur en het perfect
  functioneren van de motor.
  Rijd in het begin vooral op wegen met veel
  bochten en hellingen om de ophangingen
  en de remmen goed in te rijden.
  Wissel uw snelheid af tijdens het inrijden.
  U verhoogt hiermee de arbeid van alle
  componenten, om deze vervolgens te verminderen en de motordelen te laten afkoelen.
  Ook al is het belangrijk om tijdens het inrijden alle motordelen te laten werken, dient
  u hierin niet te overdrijven.

  Gebruik altijd en op tijd uw richtingaanwijzers om te signaleren dat u een andere baan of richting gaat nemen en vermijd bruuske en gevaarlijke
  manoeuvres.
  Schakel de richtingaanwijzers meteen
  uit nadat u van richting hebt veranderd.
  Wees uiterst voorzichtig als u inhaalt of
  door anderen wordt ingehaald.
  Als het regent, vermindert de "waterwolk" van grote voertuigen die voor u
  rijden, de zichtbaarheid; door de plotselinge luchtverplaatsing kunt u de controle over het voertuig verliezen .

  58

  OPMERKING Alleen na de eerste
  1500 km (937 mijl) kunt u de beste rij- en
  snelheidsprestaties uit het voertuig. halen.
  Leef in elk geval de volgende voorschriften na:
  ◆ Geef nooit volledig gas in de laagste versnellingen, zowel tijdens als na het inrijden.
  ◆ Gebruik de remmen tijdens de eerste
  100 km (62 mijl) voorzichtig en rem niet
  bruusk of langdurig. Het wrijvingsmateriaal van de remblokken past zich op deze
  manier beter aan de schijven aan .
  ◆ Voer tijdens de eerste 1000 km (625 mijl)
  het toerental niet hoger op dan 6000 toeren/min (rpm).

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  WAARSCHUWING
  Na de eerste 1000 km (625 mijl) rijden
  dient u een dealer van aprilia de voorgeschreven controles te laten uitvoeren
  die zijn beschreven in de tabel "na het
  inrijden" van het onderhoudschema, zie
  pag. 63 (HET ROUTINE-ONDERHOUD:
  SCHEMA), om schade aan het voertuig,
  uzelf en de anderen te voorkomen.
  ◆ Tussen de eerste 1000 km (625 mijl) en

  voor dat u 1500 km (937 mijl) hebt gereden, dient u de prestaties op te voeren,
  de snelheid af te wisselen en slechts korte ogenblikken tot een max. snelheid op
  te voeren om alle componenten goed op
  elkaar af te stemmen; nooit het maximum aantal van 7500 toeren/min (rpm)
  van de motor overschrijden (zie tabel).
  ◆ Na 1500 km (937 mijl) kunt u hogere
  prestaties van de motor verlangen, zonder evenwel het maximaal toegestane
  toerental te overschrijden [11.000 toeren/min (rpm)].
  Aanbevolen maximale toerentallen
  Gereden km (mijl)

  toeren/min
  (rpm)

  0 - 1000 (0 - 625)

  6000

  1000 - 1500 (625 - 937)

  7500

  meer dan 1500 (937)

  11000 • Page 58

  3

  WAARSCHUWING

  4

  Als het voertuig omvalt of te schuin
  staat, kan er brandstof uit de tank lopen.
  De brandstof die wordt gebruikt voor
  verbrandingsmotoren is bijzonder sterk
  ontvlambaar en kan in bepaalde omstandigheden zelfs explosief worden.

  5

  2

  OPGELET

  1

  STOPPEN

  WAARSCHUWING
  Vermijd zo veel mogelijk bruusk te stoppen, plotseling te vertragen en op het
  laatste ogenblikje remmen.
  ◆ De gashendel (1) (stand A) loslaten, gelei-

  delijk aan remmen en tegelijkertijd terugschakelen naar de lagere versnellingen
  om de snelheid te minderen, zie pag. 55
  (STARTEN EN RIJDEN).
  Bij verminderde snelheid, voordat het voertuig helemaal stopt:
  ◆ De koppelingshendel (2) dichtknijpen zodat de motor niet uitslaat.
  Als het voertuig stil staat:
  ◆ De versnelling in neutraal zetten (groen
  lampje "" aan).
  ◆ De koppelingshendel (2) loslaten.
  ◆ Houd als u even moet stoppen altijd één
  rem gebruiken.

  PARKEREN
  De keuze van de plaats waar u parkeert
  met inachtneming van de verkeersborden
  en de aanwijzingen die hierna volgen, is
  bijzonder belangrijk.

  WAARSCHUWING
  Parkeer op een stevige en vlakke ondergrond zodat het voertuig niet kan omvallen.
  Parkeer het voertuig niet tegen een
  muur en leg het niet op de grond.
  Controleer of het geparkeerde voertuig,
  en in het bijzonder de hete delen van
  het voertuig, geen gevaar voor anderen
  kunnen vormen, vooral voor kinderen .
  Laat de motor niet aan staan als u het
  voertuig onbewaakt achterlaat, en laat
  de contactsleutel er niet op steken.
  Niet aan de koelventilatoren komen, ook
  niet als deze niet draaien omdat deze
  zouden kunnen beginnen draaien en
  bijv. kleren of harem opzuigen.

  Niet met uw eigen lichaamsgewicht of
  dat van de passagier op de zijstandaard
  steunen.
  Om het voertuig te parkeren:
  ◆ Een parkeerzone kiezen.
  ◆ Het voertuig stoppen, zie pag. 59
  (STOPPEN)
  ◆ De motorstopschakelaar op "" (3)
  zetten.
  ◆ Draai aan de sleutel (4) en zet de startschakelaar (5) op "" .

  WAARSCHUWING
  Aandachtig de aanwijzingen volgen met
  betrekking tot het bestijgen en het verlaten
  van het voertuig, zie pag. 49 (HET VOERTUIG BESTIJGEN EN VERLATEN)
  ◆ Volgens de aanwijzingen laat u eerst de
  passagier van het voertuig af stappen
  (indien aanwezig) en verlaat u vervolgens zelf het voertuig.
  ◆ Vergrendel het stuur, zie pag. 29
  (STUURSLOT) en haal de sleutel (4) eruit.

  WAARSCHUWING
  De stabiliteit van het voertuig controleren.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  59 • Page 59

  1

  AANBEVELINGEN TEGEN
  DIEFSTAL

  2

  OPGELET

  3
  HET VOERTUIG OP DE
  STANDAARD ZETTEN
  ZIJSTANDAARD
  Om het voertuig op de zijstandaard te zetten terwijl u erop zit, zie pag. 49 (HET
  VOERTUIG BESTIJGEN EN VERLATEN)
  Als u om de ene of de andere reden (bijvoorbeeld om het voertuig te verplaatsen)
  de zijstandaard hebt ingeklapt, en u wenst
  het voertuig weer op de standaard te zetten, gaat u als volgt te werk:

  WAARSCHUWING
  Controleer of de parkeerzone vrij, stevig
  en vlak is.
  ◆ Kies een parkeerzone, zie pag. 59 (PAR-

  KEREN).
  ◆ De linkerstuurhelft (1) vasthouden en uw

  rechterhand op bovenkant achteraan
  van het voertuig leggen (2).
  ◆ Met uw rechtervoet de zijstandaard helemaal uitduwen (3).
  ◆ Laat de motorfiets naar links overhellen
  om de standaard op de grond te zetten.
  ◆ Draai het stuur helemaal naar links.

  WAARSCHUWING
  De stabiliteit van het voertuig controleren.

  60

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Gebruik geen blokkeerinrichtingen voor
  de remschijven. Als u zich niet aan deze
  waarschuwing houdt, kan het remsysteem ernstig beschadigen en kunt u ongelukken veroorzaken met verwondingen of zelfs de dood tot gevolg.
  Laat de sleutel NOOIT in een onbewaakt
  voertuig zitten en vergrendel het stuur altijd. Parkeer op een veilige plaats, liefst in
  een garage of op een bewaakte parking.
  Gebruik indien mogelijk een extra antidiefstalsysteem. Controleer of al uw documenten en wegenbelasting in orde zijn.
  Noteer uw naam, adres en telefoonnummer op deze pagina zodat men u gemakkelijk kan bereiken als het voertuig wordt
  teruggevonden na een diefstal.
  ACHTERNAAM:.........................................
  NAAM: .......................................................
  ADRES: .....................................................
  ...................................................................
  TELEFOONNUMMER: ..............................

  OPMERKING Heel vaak worden
  gestolen voertuigen terugbezorgd dankzij
  de gegevens die in het boekje met gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen staan. • Page 60

  ANTIDIEFSTALSYSTEEM (indien aanwezig)
  Voor een betere beveiliging tegen diefstal
  is het voertuig uitgerust met een elektronisch antidiefstalsysteem dat de motor
  blokkeert
  en
  dat automatisch wordt ingeschakeld telkens als de
  sleutel uit het contact wordt getrokken.
  Bewaar de tweede sleutel op een veilige
  plaats want als u de tweede sleutel ook verliest, kan er geen duplicaat meer van worden gemaakt. Dit betekent dat er talrijke
  componenten van het voertuig moeten worden vervangen (behalve de sloten).
  In elke sleutelhandgreep zit hiervoor een
  elektronisch mechanisme - transponderdat het signaal verwerkt dat wordt uitgezonden telkens als het voertuig wordt aangezet door een speciale antenne in de
  stuurschakelaar. Dit signaal is een "wachtwoord" dat wijzigt telkens als de motor
  wordt aangezet en dat wordt herkend door
  de computer om de motor aan te zetten.

  OPMERKING Er kunnen vier sleutels in het antidiefstalsysteem worden opgeslagen.
  U kunt dit alleen bij een dealer laten doen,
  met een master key.
  De opslagprocedure wist alle vorige codenummers, dus zal de klant die nieuwe sleutels in het geheugen wenst op te slaan, al
  deze sleutels aan de dealer moeten overhandigen.

  ONDERHOUD

  1

  WAARSCHUWING
  Gevaar voor brand.

  De werking van het antidiefstalsysteem
  wordt gesignaleerd door een controlelampje (1) op het instrumentenpaneel:
  √ Controlelampje uit: systeem niet actief.
  √ Systeem actief: lampje knippert om de 3
  seconden om diefstal te beletten.
  √ Als de sleutel niet wordt herkend, knippert het lampje elke seconde.

  Benzine en andere ontvlambare stoffen
  mogen niet in de buurt van elektrische
  componenten komen.
  Zet de motor uit en haal de sleutel uit
  het contact, wacht totdat de motor en de
  uitlaat afgekoeld zijn voordat u het voertuig onderhoudt of controleert. Til het
  voertuig op met een geschikt hefmiddel
  en zet het op een vlakke en stevige ondergrond.
  Controleer voor elke handeling of de
  ruimte waarin u zich bevindt voldoende
  geventileerd is.
  Pas vooral op voor de nog hete delen
  van de motor en de uitlaat, zodat u zich
  niet kunt verbranden.
  Steek geen enkel mechanisch of ander
  deel van het voertuig in uw mond: geen
  enkel component is eetbaar; de meeste
  zijn integendeel schadelijk of zelfs giftig.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  61 • Page 61

  OPGELET
  Indien niet expliciet vermeld, dienen de
  demontagehandelingen in de omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd
  om het geheel opnieuw te monteren.
  Voor onderhoudswerkzaamheden raden wij aan gummi handschoenen te
  dragen.
  De meeste onderhoudswerkzaamheden
  kunnen door de gebruiker zelf worden gedaan; voor andere is speciaal gereedschap
  nodig of een bijzondere technische kennis.
  Als u hulp of technische raad nodig hebt en
  voor elk periodiek onderhoud, wendt u zich
  tot een dealer van aprilia die een accurate en snelle service waarborgt.
  Wij raden aan de dealer van aprilia te
  verzoeken het voertuig op de weg te testen
  na een reparatie of onderhoudsbeurt.
  Voer in elk geval alle controles uit die zijn
  beschreven in de paragraaf "Vooraf controleren" na elke onderhoudsbeurt, zie
  pag. 52 (CONTROLES VOOR HET VERTREK).

  62

  OPMERKING Dit voertuig is uitgerust met een systeem dat eventuele storingen onmiddellijk opspoort en opslaat in het
  elektronisch geheugen.
  Telkens als de startknop op "" wordt gezet, verschijnt ongeveer drie seconden
  lang op het display aan de rechterkant de
  melding "efi " (1).

  OPGELET

  Als de melding "efi " (1) verschijnt tijdens het rijden, betekent dit dat de elektronische besturing een storing heeft
  gevonden.
  In de meeste gevallen blijft de motor
  draaien maar met verminderde prestaties; raadpleeg meteen een dealer van
  aprilia.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  2
  1

  OPGELET
  Na de eerste 1000 Km (625 mijl) en vervolgens om de 10.000 Km (6250 mijl),
  verschijnt op het display de melding
  SERVICE. (2)
  Wend u in dit geval tot een aprilia
  dealer om het in het onderhoudsschema voorgeschreven onderhoud uit te laten voeren, zie pag. 63 (HET ROUTINEONDERHOUD: SCHEMA) Om de melding "SERVICE" op het display uit te
  schakelen, drukt u met de sleutel in het
  contact op ON, de toetsen "+" en "-"
  minstens 15 seconden in. • Page 62

  HET ROUTINE-ONDERHOUD:
  SCHEMA
  Taken voor de aprilia dealer (EN DIE
  DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN UITGEVOERD)
  LEGENDA
  c = controleren en reinigen, afstellen,
  smeren of eventueel vervangen.
  d = reinigen;
  e = vervangen;
  f = afstellen.

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  (*) = Om de veertien dagen controleren of
  op de voorgeschreven tijdstippen.

  Componenten

  Om de 5000 km
  Om de 20.000
  (3125 mijl)
  Na het inrijden
  Om de 10.000
  km (12500
  (alleen voor
  [1000 km (625
  km (6250 mijl)
  mijl) of 24
  intens rijden op of 12 maanden
  mijl)]
  maanden
  piste

  Bougie

  e

  c

  e

  Luchtfilter

  e

  c

  e

  e

  Motoroliefilter

  e

  e

  Motoroliefilter (op olietank)

  d

  d

  d
  c

  Stand van de lichten - werking
  Lichten

  c

  c

  Veiligheidsschakelaars
  Koppelingsvloeistof

  c

  c

  c

  Remvloeistof

  c

  c

  c

  Koelvloeistof

  c

  c

  Motorolie

  e

  e

  Banden

  c

  c

  Bandenspanning (*)

  f

  f

  Foutsignalering

  e

  bij elke start: c

  (op het instrumentenpaneel)

  om de 1000 km (625 mijl): c

  Ketting spannen en smeren
  Remblokkenslijtage

  c

  c

  om de 1000 km
  (625 mijl): c

  voor elke reis en om de
  2000 Km (1250 mijl): c

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  63 • Page 63

  ONDERHOUD DAT AAN DE dealer van
  aprilia dient te worden overgelaten
  LEGENDA
  c = controleren en reinigen, afstellen, smeren of vervangen en verversen indien
  noodzakelijk (volgens de voorschriften
  van de Technische handleiding).
  d = reinigen;
  e = vervangen;
  f = afstellen.
  (*) = alleen voor de uitvoeringen met magnesiumwielen: controleren of de lak op de
  velgen in perfecte staat is.

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.

  Componenten

  Na het inrijden
  [1000 km (625
  mijl)]

  Achterste schokdemper
  Verversen om de
  Bedieningskabels en bedieningen
  Lagers, drijfstangen, ophanging
  vooraan
  Kussenlagers en balhoofdspeling
  Wiellagers
  Remschijven
  Algemene voertuigconditie
  Kleppenspeling
  Remleidingen
  Koelsysteem
  Remvloeistof
  Koelvloeistof

  c

  Om de 5000 km
  (3125 mijl) (alleen
  voor intens rijden
  op piste
  c
  om de 10000 km
  (6250 mi): c
  c

  Om de 10.000
  km (6250 mijl)
  of om de 12
  maanden

  c
  c
  c
  c

  c
  c
  c
  c

  c
  c

  c
  c

  c

  c
  c

  c
  c
  c
  f
  c

  f

  om de 12 mesi: e

  om de 24 mesi: e

  Koppelingsvloeistof
  Vorkolie (T)
  Vorkolie (

  e

  )

  Olieringen vork (

  c

  )

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  c

  ndien verbruikt: e

  Remblokken
  Wielen/banden (*)
  Bouten en schroeven aanhalen
  Synchronisatie van de cilinders
  Ophangingen en demping
  Hoofdoverbrenging
  (ketting, groot- en klein tandwiel)
  Brandstofleiding
  Koppelingsvoering: slijtage
  Zuigers

  Na de eerste 30.000 km (18650 mijl)
  en vervolgens om de 20.000 km
  (12500 mijl): e
  18.650
  e
  Na de eerste 30.000 km (18650 mijl)
  en vervolgens om de 20.000 km
  (12500 mijl): e

  Olieringen vork (T)

  64

  Om de 20.000
  km (12500 mijl)
  of 24 maanden

  c

  c

  c
  c

  c

  c
  c

  c

  c
  c
  c

  c
  c

  om de 4 anni: e • Page 64

  VERBINDINGEN MET
  SLUITBANDJES EN
  SCHROEFBUISKLEMMEN

  OPGELET
  ALLEEN de klemmen verwijderen die
  zijn aangeduid in de onderhoudsinstructies.
  Deze tekst staat het willekeurig verwijderen van de schroefbuisklemmen die op
  het voertuig zitten, niet toe.

  WAARSCHUWING
  IDENTIFICATIEGEGEVENS
  Het is aangeraden het framenummer en
  het motornummer op de daarvoor bestemde plaats in dit boekje te noteren.
  Het framenummer kan worden gebruikt om
  onderdelen te bestellen.

  OPMERKING Op het knoeien aan
  identificatienummers van een voertuig
  staan zware administratieve en strafrechterlijke sancties. Het wijzigen van het framenummer heeft het onmiddellijke verval
  van de garantie tot gevolg.
  FRAMENUMMER
  Het framenummer (1) zit rechts op het balhoofd.
  Framenummer _____________________
  MOTORNUMMER
  Het motornummer (2) is in de achterkant
  geslagen, bij het kleine tandwiel.
  Motornummer______________________

  Voordat u een buisklem verwijdert,
  dient u te controleren of hierdoor geen
  vloeistof uit de buizen kan lopen. Sluit
  het lek en bedek de onderdelen rondom.
  SLUITBANDJES
  Om deze te monteren hebt u alleen een
  tang nodig, om ze te monteren hebt u speciaal gereedschap nodig (zie hieronder).
  Zorg eerst voor het speciale gereedschap
  en demonteer dan pas sluitbandjes.

  OPMERKING U hebt het volgende
  speciale gereedschap nodig J:
  - tang om sluitbandjes te monteren, zie pag.
  33 (SPECIAAL GEREEDSCHAP J)

  OPGELET
  Monteer in de plaats van het oude sluitbandje een nieuw van hetzelfde type en
  dezelfde afmetingen die u bij een dealer
  van aprilia kunt vinden.

  Probeer nooit een gedemonteerd sluitbandje opnieuw te monteren, het is onbruikbaar.
  Vervang het gedemonteerde sluitbandje
  niet door een schroefbuisklem of een
  bandje van een ander type.

  OPGELET
  Voorzichtig handelen om de verbindingselementen niet te beschadigen.
  ◆ Forceer de kop van het sluitbandje tot
  het los komt.
  SCHROEFBUISKLEMMEN
  Voor het demonteren en monteren hebt u
  alleen een schroevendraaier nodig.

  OPGELET
  Controleer de bandjes en vervang deze
  indien nodig door een nieuwe van hetzelfde type en dezelfde afmetingen die u bij
  een dealer van aprilia kunt vinden.
  Controleer nadat u de klem hebt aangeschroefd of de verbinding stevig is.
  MOTOROLIE CONTROLEREN EN
  BIJVULLEN
  Lees aandachtig pag. 46 (MOTOROLIE)
  en pag. 61 (ONDERHOUD).

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  65 • Page 65

  2

  3

  Het verschil tussen "MAX" en "MIN" bedraagt ongeveer 500 cm3.
  ◆ Er zit genoeg olie in als het peil ongeveer
  bij de MAX-aanduiding komt.

  OPGELET
  Giet niet meer olie in de bak dan het
  maximumstreepje en niet minder dan
  het minimumstreepje omdat u anders
  de motor ernstig beschadigt.

  1
  A
  Controleer regelmatig het peil van de motorolie en ververs deze na de eerste 1000
  km (625 mijl) en vervolgens om de 10.000
  km (6250 mijl). zie pag. 67 (DE MOTOROLIE VERVERSEN EN DE OLIEFILTER
  VERVANGEN).

  OPGELET
  Bij sportief rijden verversen om de 5000
  km (3125 mijl).
  Als u het voertuig in erg stoffige omgevingen gebruikt, dient u de olie vaker te
  verversen .
  Voor de controle:

  OPGELET
  Om het peil van de motorolie te controleren dient de motor warm te zijn. Als de
  motor koud is, kan de olie tijdelijk onder
  het minimumstreepje dalen.
  Dit vormt geen probleem voor de motor,
  tenzij bij het starten het controlelampje
  van de motoroliedruk "" (A) gaat
  66

  branden, zie pag. 18 (TABEL VAN DE INSTRUMENTEN EN CONTROLELAMPJES).

  OPMERKING Laat de motor niet op
  het stationair toerental draaien terwijl deze
  stil staat om de motor op te warmen en de
  olie op temperatuur te brengen. Volgens
  de correcte procedure dient u de olie te
  controleren na een reis of nadat u ong. 15
  km (10 mijl) off road hebt gereden (voldoende afstand om de motorolie op temperatuur te brengen).
  ◆ Het

  voertuig stoppen, zie pag. 59
  (STOPPEN)
  ◆ Houd het voertuig verticaal met beide
  wielen op de grond.
  ◆ Het oliepeil op de transparante buis (2)
  controleren via de spleet (1) in de linker
  bekleding.
  MAX = maximumpeil.
  MIN = minimumpeil.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Indien nodig motorolie bijvullen:
  ◆ De linker zijbekleding verwijderen, zie
  pag. 82 (DE ZIJBEKLEDINGEN VERWIJDEREN).
  ◆ De vulplug (3) losdraaien en verwijderen.

  OPGELET
  Geen additieven of andere stoffen aan
  de olie toevoegen.
  Als u een trechter of iets dergelijks gebruikt, dient deze perfect schoon te zijn.

  OPMERKING Olie van een goede
  kwaliteit gebruiken , met een graad van
  15W - 50, zie pag. 117 (SMEERMIDDELENTABEL).
  ◆ Vul olie bij tot aan het juiste peil, zie pag.

  pag. 117 (SMEERMIDDELENTABEL). • Page 66

  DE MOTOROLIE VERVERSEN EN
  DE OLIEFILTER VERVANGEN

  OPGELET
  Voor mensen zonder ervaring kan het
  verversen van de motorolie en het vervangen van het oliefilter moeilijk en ingewikkeld zijn.
  In geval van nood, raadpleegt u een
  aprilia dealer.
  Als u het toch zelf doet, dient u in elk geval
  de volgende voorschriften na te leven.
  Lees aandachtig pag. 46 (MOTOROLIE)
  en pag. 61 (ONDERHOUD).

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  Controleer regelmatig het peil van de motorolie, zie pag. 65 (MOTOROLIE CONTROLEREN EN BIJVULLEN), verversen na
  de eerste 1000 km (625 mijl) en vervolgens
  om de 10.000 km (6250 mijl).

  OPGELET
  Bij sportief rijden verversen om de 5000
  km (3120 mijl).
  Als u het voertuig in erg stoffige omgevingen gebruikt, dient u de olie vaker te
  verversen.
  Verversen:
  OPMERKING Om de olie goed uit de
  bak te laten lopen, dient deze warm te zijn,
  vloeibaar dus, wat u bereikt nadat de motor
  ongeveer twintig minuten heeft gedraaid .

  OPGELET
  Een warme motor bevat hete olie. Pas
  op voor brandwonden tijdens de volgende handelingen.
  ◆ De linker zijbekleding verwijderen, zie

  pag. 82 (DE ZIJBEKLEDINGEN VERWIJDEREN).
  ◆ Met een doek zorgvuldig de ruimte rondom de vulplug (3) schoonmaken.
  ◆ Een vat (1) met een inhoud van meer
  dan 4000 cm3 onder de aftapplug (2) op
  de tank zetten.
  ◆ De aftapplug (2) op de tank losdraaien
  en verwijderen.
  ◆ De vulplug (3) losdraaien en verwijderen.
  ◆ De olie aftappen en enkele minuten in
  het vat (1) laten uitdruppelen totdat de
  tank leeg is.
  ◆ Het dichtingsringetje op de aftapplug (2)
  op de tank controleren en eventueel vervangen.
  ◆ Draai de aftapdop van de motorolie (2)
  dicht en schroef deze vast aan.
  Aanhaalmoment van de aftapplug (2) op
  de tank: 15 Nm (1,5 kgm).
  ◆ het vat (1) verplaatsen onder het motorblok, ter hoogte van de aftapplug op de
  motor (4).
  ◆ De aftapplug (4) op de motor losdraaien
  en verwijderen.
  ◆ De olie aftappen en enkele minuten in
  het vat (1) laten uitdruppelen totdat de
  tank leeg is.

  OPGELET
  Vervuil het milieu niet met motorolie.
  Breng de olie in een hermetisch gesloten vat naar het benzinestation waar u
  de olie meestal koopt of naar een centrum dat verbruikte olie verwerkt.
  ◆ Eventuele metalen deeltjes die aan de
  magneet van de aftapplug (4) zitten, verwijderen.
  ◆ Draai de aftapplug van de motorolie (4)
  dicht en schroef deze vast aan.
  Aanhaalmoment van de aftapplug (4) op
  de motor: 12 Nm (1,2 kgm).
  OLIEFILTER VERVANGEN

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  67 • Page 67

  ◆ De oliefilter (9) losschroeven en verwij-

  deren en reinigen met perslucht.
  ◆ Het dichtingsringetje op de aftapplug (9)

  op de tank controleren en vast aanschroeven.
  Aanhaalmoment van de oliefilter (9) op
  de tank: 30 Nm (3 kgm).
  ◆ De buis (12) vastmaken en een nieuw
  spanbandje monteren.

  OPGELET
  Het oliefilter om de 10000 km (6250 mijl)
  vervangen (of telkens als de motorolie
  wordt ververst).
  ◆ twee schroeven (5) losdraaien en het filterdeksel eraf halen (6).
  ◆ Verwijder het oliefilter (7).

  OPGELET
  Gebruik nooit oude filters nooit opnieuw.
  ◆ Een dun laagje olie op de dichtingsring
  (8) van de nieuwe filter aanbrengen.
  ◆ De nieuwe oliefilter erin steken.
  ◆ Het deksel (6) monteren en de twee
  schroeven (5) vastdraaien.
  DE OLIEFILTER OP DE TANK SCHOONMAKEN

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  Reinig de oliefilter (7) op de tank na de
  68

  eerste 1000 km (625 mijl) en vervolgens
  om de 20.000 km (12427 mijl) (om de
  twee olieverversingen).

  OPMERKING U hebt het volgende
  speciale gereedschap nodig J:
  √ klem om de sluitbandjes te monteren,
  zie pag. 33 (SPECIAAL GEREEDSCHAP J)

  OPGELET
  Monteer in de plaats van het oude sluitbandje een nieuw van hetzelfde type en
  dezelfde afmetingen die u bij een dealer
  van apriliakunt vinden.
  Probeer nooit een gedemonteerd sluitbandje opnieuw te monteren, het is onbruikbaar.
  Vervang het gedemonteerde sluitbandje
  niet door een schroefbuisklem (10) of
  een bandje van een ander type.
  ◆ Het spanbandje (11) losmaken.
  ◆ De buis (12) losmaken.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Geen additieven of andere stoffen aan
  de olie toevoegen.
  Als u een trechter of iets dergelijks gebruikt, dient deze perfect schoon te zijn.

  OPMERKING Olie van een goede
  kwaliteit gebruiken , met een graad van
  15W - 50, zie pag. pag. 117 (SMEERMIDDELENTABEL).
  ◆ Giet via de vulopening(13) ongeveer

  3500 cm3 olie in de tank, zie pag. 117
  (SMEERMIDDELENTABEL).
  ◆ De vulplug (3) vastschroeven.
  ◆ De motor starten, zie pag. 53 (STARTEN) en ongeveer een minuut op het
  stationair toerental laten draaien om de
  hele olieleiding te vullen.
  ◆ Het oliepeil controleren en eventueel bijvullen, zie pag. 65 (MOTOROLIE CONTROLEREN EN BIJVULLEN). • Page 68

  2

  2

  2

  3
  4

  5

  7
  6

  2

  1

  LUCHTFILTER

  OPMERKING

  Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  De luchtfilter om de 10. 000 km (6250 mijl)
  of 12 maanden controleren en vervangen
  om de 20.000 km (12500 mijl) of vaker als
  het voertuig op zandwegen of natte wegen
  wordt gebruikt.
  In dit geval kan de filter ook tussentijds worden gereinigd na elke rit op deze wegen.

  OPGELET
  Het tussentijds reinigen van de luchtfilter sluit de vervanging van de filter niet
  uit en mag hiervan ook geen uitstel zijn.
  De motor niet aanzetten als de filter gedemonteerd is. Geen benzine of oplosproducten gebruiken om het filterelement te reinigen. Deze middelen kunnen
  brand in het ontstekingssysteem veroor-

  2

  2

  2

  zaken met ernstig gevaar voor de personen en het voertuig.
  VERVUIL HET MILIEU NIET VERONTREINIGENDE MIDDELEN OF COMPONENTEN
  ◆ Om de 10.000 km (6250 mijl), de plug
  (1) eraf halen, de inhoud in een vat laten
  vloeien en naar een olie-inzamelpunt
  brengen.
  HET FILTER DEMONTEREN
  ◆ De brandstoftank optillen, zie pag. 81
  (DE BRANDSTOFTANK OPTILLEN).
  ◆ De zeven schroeven (2) losdraaien en
  verwijderen.
  ◆ Het deksel (3) op het filterhuis verwijderen.
  ◆ De twee schroeven (4) losdraaien en
  verwijderen.
  ◆ De filterbevestigingsbeugel verwijderen (5).
  ◆ Het luchtfilter eruit halen(6).
  ◆ De pakking (7) controleren en indien beschadigd, vervangen.

  OPGELET
  De aanzuigpijpjes met een schone doek
  afdekken om te vermijden dat vreemde
  voorwerpen in het aanzuigkanaal komen. Tijdens het monteren en voordat u
  het deksel op het filterhuis (3) monteert,
  controleren of er niets in het filterhuis is
  blijven zitten. Controleren of het filterelement goed zit zodat er geen ongefilterde lucht door kan gaan. Niet vergeten
  dat een vroegtijdige slijtage van de zuiger en de cilinder te wijten kan zijn aan
  een defect of slecht geplaatst filterelement.
  TUSSENTIJDS REINIGEN

  OPGELET
  Niet op het metalen gaas van het luchtfilter (6) kloppen of duwen. Niet met een
  schroevendraaier of dergelijke voorwerpen aan het filter komen.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  69 • Page 69

  6

  ◆ Het luchtfilter (6) verticaal houden en op

  een schone doek uitkloppen.
  ◆ Indien nodig, het luchtfilter (6) reinigen
  met perslucht (van de binnen- naar de
  buitenkant van het filter).

  OPGELET
  Tijdens het reinigen van het filterelement, controleren of er geen scheurtjes
  in zitten. Is dit toch het geval, dan dient
  het element te worden vervangen.
  ◆ De buitenkant van het luchtfilter (6) reini-

  gen met een schone doek.
  VERVANGEN

  DE PINNEN VOOR DE ACHTERSTE
  STANDAARD MONTEREN J
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.

  Zie pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  ◆ ★ De pin (7) in de ruimte op de vork
  plaatsen.
  ◆ ★ De schroef (8) in de schroefopening in
  de vork steken en vastdraaien.
  HET VOERTUIG OP DE
  ACHTERSTE STANDAARD ZETTEN
  J
  ◆ De twee pinnen (7) monteren, zie pag.

  70 (DE PINNEN VOOR DE ACHTERSTE STANDAARD MONTEREN J)

  OPGELET
  Gebruik nooit oude filters nooit opnieuw.
  ◆ Het luchtfilter (6) vervangen door een
  nieuw filter van hetzelfde type.

  OPMERKING Hulp vragen aan een
  tweede persoon om het voertuig recht te
  houden en met de twee wielen op de grond.
  ◆ ★ De knop (9) losdraaien.

  70

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  ◆ ★De gaffel (10) zodanig verzetten dat de

  breedte ervan overeenstemt met de
  breedte van de pinnen (7) op de vork.
  ◆ ★ De knop vastdraaien (9).
  ◆ Tegelijkertijd de twee gaffelopeningen
  (10) van de standaard (11) onder de pinnen (7) op het voertuig steken.
  ◆ Een voet op de achterkant van de standaard (11) zetten.
  ◆ De standaard (11) naar onder duwen, tot
  aan de eindaanslag.

  OPGELET
  Controleren of het voertuig niet kan omvallen. • Page 70

  1

  HET VOERTUIG OP DE VOORSTE
  STANDAARD ZETTEN J
  ◆ Het voertuig op de speciale achterste

  standaard zetten, zie pag. 70 (DE PINNEN VOOR DE ACHTERSTE STANDAARD MONTEREN J).
  ◆ Tegelijkertijd de twee uiteinden van de
  standaard (12) in de twee openingen
  (13) in de onderkanten van de voorvork
  steken.
  ◆ Een voet op de voorkant van de standaard (14) zetten.
  ◆ De standaard (14) naar onder duwen, tot
  aan de eindaanslag.

  OPGELET
  Controleren of het voertuig niet kan omvallen.

  VOORWIEL

  OPGELET
  Voor mensen zonder ervaring kan het
  demonteren en monteren van het voorwiel moeilijk en ingewikkeld zijn.
  In geval van nood, raadpleegt u een
  aprilia dealer.
  Als u het toch zelf doet, dient u in elk
  geval de volgende voorschriften na te
  leven:
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).
  Beschadig tijdens het demonteren en
  monteren geen buizen, schijven en remblokken.

  WAARSCHUWING
  Rijden met beschadigde wielvelgen
  brengt uw eigenveiligheid, die van anderen en die van het voertuig in gevaar.

  Controleer de wielvelg; indien deze beschadigd is, laat u de velg vervangen.
  DEMONTEREN
  ◆ De klauwen van de voorste rem demonteren, zie pag. 74 (KLAUW VOORSTE
  REM T) en pag. 75 (KLAUW VOORSTE REM)
  .
  ◆ Een steun onder de band (1) steken om
  het wiel vast te zetten nadat u het hebt
  losgemaakt.

  OPGELET
  Controleren of het voertuig niet kan omvallen.
  ◆ Het stuur in de rijstand laten staan en
  blokkeren.
  Aanhaalmoment van de wielmoer (2): 80
  Nm (8 kgm).
  ◆ De wielmoer (2) losdraaien en verwijderen en het ringetje(3) wegleggen.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  71 • Page 71

  Aanhaalmoment schroeven op wielnaaf: 22 Nm (2,2 kgm) T; 12 Nm (1,2
  kgm)
  .
  ◆ De twee schroeven op de wielnaaf (4)
  (rechterkant) gedeeltelijk losdraaien.
  ◆ De twee schroeven op de wielnaaf (5)
  (linkerkant) gedeeltelijk losdraaien.

  OPMERKING

  De stand van de afstandhouder (6) (rechterkant) controleren
  om deze later correct opnieuw te monteren.

  OPMERKING Om de steekas gemakkelijker te demonteren, het wiel lichtjes
  optillen.

  OPNIEUW MONTEREN
  ◆ Een dun laagje smeervet op de hele
  lengte van de steekas (7) uitsmeren, zie
  pag. 117 (SMEERMIDDELENTABEL).

  OPGELET
  Beschadig tijdens het opnieuw monteren geen buizen, schijven en remblokken.

  OPMERKING De volgende handeling geldt alleen als de afstandhouder (6)
  uit het voertuig is gekomen.
  ◆ De afstandhouder (6) met de dikste kant

  naar buiten in het voertuig steken.

  ◆ Voorzichtig

  tegen het uiteinde met
  schroefdraad van de steekas (7) duwen,
  indien nodig ertegen kloppen met een
  rubberen hamer gebruiken.
  ◆ Het voorwiel ondersteunen en met de
  hand de steekas (7) eruit halen.
  ◆ Het wiel naar voor eraf halen.

  OPGELET
  De afstandhouder (6) blijft in de wielruimte zitten; als deze eruit komt, dient
  deze er weer op de juiste manier te worden ingestoken (zie OPNIEUW MONTEREN).

  OPGELET
  De pijl op de kant van het wiel wijst in de
  draairichting.
  Tijdens het opnieuw monteren, goed
  letten op de correcte montage van het
  wiel zelf: de pijl moet aan de linkerkant
  van het voertuig zitten.
  ◆ Het wiel tussen de poten van de vork boven de steun (1) steken.

  WAARSCHUWING
  Gevaar voor verwondingen. Steek uw
  vingers niet tussen wiel en poten om
  openingen recht tegenover elkaar te
  plaatsen.
  ◆ Verdraai het wiel totdat de opening in het

  midden recht tegenover de openingen in
  de voorvork staat.
  ◆ De steekas (7) er volledig van links induwen.

  OPMERKING Controleer
  steekas (7) er helemaal in zit.

  of

  de

  ◆ Het ringetje (3) monteren en de wielmoer

  (2) met de hand aanschroeven.

  OPMERKING In deze fase van het
  voorlopig aanschroeven van de twee
  schroeven van de wielnaaf (5) (linkerkant),
  is geen aanhaalmoment voorzien.
  72

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 72

  ◆ De twee schroeven op de wielnaaf (5)

  (linkerkant) gedeeltelijk losdraaien.
  ◆ De klauwen van de voorste rem weer

  ◆ De twee schroeven op de naaf (5) (lin-

  kerkant) net genoeg aandraaien totdat
  de steekas (7) niet meer loszit.
  ◆ De wielmoer (2) volledig vastdraaien.
  Aanhaalmoment van de wielmoer (2): 80
  Nm (8 kgm).
  ◆ De twee schroeven op de wielnaaf (4)
  (rechterkant) gedeeltelijk vastdraaien.
  Aanhaalmoment schroeven op wielnaaf: 22 Nm (2,2 kgm) T; 12 Nm (1,2
  kgm)
  .

  monteren, ziepag. 74 (KLAUW VOORSTE REM T).
  ◆ Met ingeknepen voorrem herhaaldelijk
  op het stuur duwen, om de voorvork helemaal in te duwen. Op deze manier
  gaan de vorkpoten in de goede stand
  staan.
  ◆ Zet het voertuig op de zijstandaard.Zie
  pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE STANDAARD ZETTEN)
  ◆ De twee schroeven op de wielnaaf (5)
  (linkerkant) vastdraaien.
  Aanhaalmoment schroeven op wielnaaf: 22 Nm (2,2 kgm) T; 12 Nm (1,2
  kgm)
  .
  ◆ Controleren of de volgende componenten niet met vet zijn besmeurd:
  √ band;
  √ wiel;
  √ remschijven.

  WAARSCHUWING
  Na de montagewerkzaamheden herhaaldelijk remmen met de voorrem en
  controleren of het remsysteem correct
  functioneert.
  Wij raden aan de wielcentrering, de aanhaalmomenten en de uitbalancering van
  het wiel te laten controleren door een
  dealer van aprilia om problemen te
  voorkomen die uzelf en de anderen ernstige schade kunnen berokkenen.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  73 • Page 73

  DEMONTEREN
  ◆ Het voertuig op de speciale voorste standaard zetten, zie pag. 71 (HET VOERTUIG OP DE VOORSTE STANDAARD
  ZETTEN J)

  OPGELET
  Controleren of het voertuig niet kan omvallen.
  ◆ met een hand aan het wiel draaien zodat

  KLAUW VOORSTE REM T
  Lees aandachtig pag. 59 (ONDERHOUD).

  WAARSCHUWING
  Een vuile schijf vervuilt ook de remblokken, wat het remvermogen vermindert.
  Vuile remblokken dienen te worden vervangen, maar een vuile schijf kan worden gereinigd met een hoogwaardig
  ontvettingsmiddel.

  OPGELET
  Beschadig tijdens het demonteren en
  monteren geen buizen, schijven en remblokken.

  OPMERKING Om de klauw van de
  voorrem te demonteren, heeft men de speciale standaards vooraan m. en achteraan
  m. nodig m.
  74

  de ruimte tussen een ruimte tussen twee
  spaken voor de remklauw zit.
  ◆ Het stuur recht houden en blokkeren.
  Aanhaalmoment van de schroeven op
  de remklauw (1): 50 Nm (5 kgm).
  ◆ ★ de twee schroeven op de klauw (1)
  losdraaien en verwijderen.

  OPGELET
  De rem niet gebruiken nadat u de klauw
  hebt gedemonteerd, omdat de zuigertjes eruit kunnen komen, zodat u remvloeistof verliest.
  Als dit toch gebeurt, dient u zich tot een
  dealer van aprilia te wenden die voor
  het onderhoud zal zorgen.
  ◆ ★De klauw (2) van de schijf halen en de

  deze op de buis (3) laten zitten.
  Voor de tweede klauw:
  ◆ De handelingen met de letter ★ opnieuw
  herhalen.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  OPNIEUW MONTEREN

  OPGELET
  Voorzichtig handelen om de remblokken niet te beschadigen
  ◆ ★De remklauw (2) op de schijf steken

  zodat de bevestigingsopeningen tegenover elkaar zitten.

  WAARSCHUWING
  Tijdens het monteren van de remklauw
  dient u de schroeven (1) waarmee de
  remklauw is vastgemaakt, te vervangen
  door nieuwe van hetzelfde type.
  ◆ ★ De twee schroeven op de klauw (1)

  vastdraaien.
  Aanhaalmoment van de schroeven op
  de remklauw: 50 Nm (5 kgm).
  Voor de tweede klauw:
  ◆ De handelingen met de letter ★ opnieuw
  herhalen.
  ◆ De speciale voorste standaard verwijderen J, zie pag. 71 (HET VOERTUIG
  OP DE VOORSTE STANDAARD ZETTEN J).

  OPGELET
  Na de montagewerkzaamheden herhaaldelijk remmen met de voorrem en
  controleren of het remsysteem correct
  functioneert. • Page 74

  DEMONTEREN

  OPNIEUW MONTEREN

  ◆ Het voertuig op de speciale voorste stan-

  daard zetten, zie pag. 71 (HET VOERTUIG OP DE VOORSTE STANDAARD
  ZETTEN J)

  OPGELET
  Controleren of het voertuig niet kan omvallen.
  ◆ met een hand aan het wiel draaien zodat

  KLAUW VOORSTE REM
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).

  WAARSCHUWING
  Een vuile schijf vervuilt ook de remblokken, wat het remvermogen vermindert.
  Vuile remblokken dienen te worden vervangen, maar een vuile schijf kan worden gereinigd met een hoogwaardig
  ontvettingsmiddel.

  OPGELET
  Beschadig tijdens het demonteren en
  monteren geen buizen, schijven en remblokken.

  OPMERKING

  Om de klauw van de
  voorrem te demonteren, heeft men de speciale standaards vooraan J en achteraan
  J nodig .

  de ruimte tussen een ruimte tussen twee
  spaken voor de remklauw zit.
  ◆ Het stuur in de rijstand laten staan en
  blokkeren.
  Aanhaalmoment van de schroeven op
  de remklauw (1): 50 Nm (5 kgm).
  ◆ ★ De twee schroeven op de klauw (1)
  losdraaien en verwijderen.

  OPGELET
  De rem niet gebruiken nadat u de klauw
  hebt gedemonteerd, omdat de zuigertjes eruit kunnen komen, zodat u remvloeistof verliest.
  Als dit toch gebeurt, dient u zich tot een
  dealer van aprilia te wenden die voor
  het onderhoud zal zorgen.
  ◆ ★ De klauw (2) van de schijf halen en de

  deze op de buis (3) laten zitten.
  Voor de tweede klauw:
  ◆ De handelingen met de letter ★ opnieuw
  herhalen.

  OPGELET
  Voorzichtig handelen om de remblokken niet te beschadigen
  ◆ ★ De remklauw (2) op de schijf steken zodat de bevestigingsopeningen tegenover
  elkaar zitten.

  WAARSCHUWING
  Tijdens het monteren van de remklauw
  dient u de schroeven (1) waarmee de
  remklauw is vastgemaakt, te vervangen
  door nieuwe van hetzelfde type.
  ◆ ★De twee schroeven op de klauw (1)

  vastdraaien.

  ◆ ★Even remmen om de klauw goed op de

  schijf te laten pakken.

  ◆ ★Blijven remmen en de 2 schroeven (1)

  op het aanhaalmoment aanschroeven.
  Aanhaalmoment van de schroeven op
  de remklauw: 50 Nm (5 kgm).
  Voor de tweede klauw:
  ◆ De handelingen met de letter ★ opnieuw
  herhalen.
  ◆ De speciale voorste standaard verwijderen J, zie pag. 71 (HET VOERTUIG
  OP DE VOORSTE STANDAARD ZETTEN J).

  OPGELET
  Na de montagewerkzaamheden herhaaldelijk remmen met de voorrem en
  controleren of het remsysteem correct
  functioneert.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  75 • Page 75

  5

  9

  8

  18
  1
  3

  6

  2

  7

  ACHTERWIEL

  WAARSCHUWING
  OPGELET
  Voor mensen zonder ervaring kan het
  demonteren en monteren van het achterwiel moeilijk en ingewikkeld zijn.
  In geval van nood, raadpleegt u een
  aprilia dealer.
  Als u het toch zelf doet, dient u in elk
  geval de volgende voorschriften na te
  leven:
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).
  Voordat u de hierna beschreven handelingen uitvoert, dient u de motor en de
  uitlaat te laten afkoelen tot op omgevingstemperatuur om brandwonden te
  voorkomen.
  Beschadig tijdens het demonteren en
  monteren geen buizen, schijven en remblokken.
  76

  Rijden met beschadigde wielvelgen
  brengt uw eigenveiligheid, die van anderen en die van het voertuig in gevaar.
  Controleer de wielvelg; indien deze beschadigd is, laat u de velg vervangen.

  OPMERKING Om het achterwiel te
  demonteren, heeft men de speciale standaard achteraan J nodig.
  DEMONTEREN
  ◆ Het voertuig op de speciale achterste

  standaard (1) zetten, zie pag. 70 (HET
  VOERTUIG OP DE ACHTERSTE
  STANDAARD ZETTEN J).
  ◆ Een steun onder de band (2) steken om
  het wiel vast te zetten nadat u het hebt
  losgemaakt.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Aanhaalmoment van de wielmoer (3):
  120 Nm (12 kgm).
  ◆ De wielmoer (3) losdraaien en verwijderen
  en het ringetje (4) wegleggen.
  OPMERKING Om de steekas gemakkelijker te demonteren, het wiel lichtjes
  optillen.
  ◆ De steekas (5) er volledig van rechts uitduwen.
  OPMERKING De stand van de kettingspanners rechts (6) en links (7) controleren om deze later correct opnieuw te
  monteren.
  ◆ De rechter (6) en linker (7) kettingspanner wegleggen.
  OPMERKING De ketting (8) aan de
  buitenkant van het kroontandwiel (9) laten
  zakken.
  ◆ Het wiel vooruit draaien en de ketting (8)
  van het kroontandwiel (9) halen.
  ◆ Het wiel naar achter uit de achtervork
  halen en opletten als u de schijf uit de
  remklauw haalt. • Page 76

  18

  OPGELET
  De rem niet gebruiken nadat u het wiel
  hebt gedemonteerd, omdat de zuigertjes eruit kunnen komen, zodat u remvloeistof verliest. Als dit toch gebeurt,
  dient u zich tot een dealer van aprilia te
  wenden die voor het onderhoud zal zorgen.

  OPGELET
  De linker afstandhouder (10) en de rechter afstandhouder (11) blijven op hun
  plaatsen in het wiel steken; als deze eruit komt, dient deze er weer op de juiste
  manier te worden ingestoken (zie OPNIEUW MONTEREN).

  OPMERKING

  Aan de rechterzijde
  van de vork blijft de plaat (12) waarop de
  remklauw (13) zit, gemonteerd.

  Ga voorzichtig te werk. Als de eindtransmissie (14) op de houder van de schokdemper (15) is gemonteerd, dient u het
  achterwiel niet om te keren of de kroontandwielzijde horizontaal te draaien (A)
  omdat de eindtransmissie eraf kan vallen
  en het tandwiel (9) kan beschadigd raken.
  OPMERKING De eindtransmissie
  hoeft niet te worden gedemonteerd als het
  wiel in de rijstand wordt gezet (verticaal) of
  horizontaal met het tandwiel naar boven en
  in beide gevallen wordt ondersteund zodat
  het niet kan vallen .
  OPMERKING De vijf moeren (16)
  om geen enkele reden losdraaien. De
  eindtransmissie kan volledig van de schokdemperhouders worden gehaald.
  ◆ Met beide handen (B) op de buitendiameter van het tandwiel (9) de eindtransmissie parallel met de wielas eraf schuiven.
  OPNIEUW MONTEREN

  Indien de eindtransmissie (14) gedemonteerd is:
  OPMERKING De eindtransmissie
  parallel met de wielas erop steken en de
  rubberen transmissieschokdempers op
  hun plaats in de houder (15) steken.
  ◆ Met beide handen (C) op de buitendiameter van het tandwiel (9) de eindtransmissie in de transmissieschokdemper
  (15) steken.

  OPGELET
  Tijdens het opnieuw monteren van de
  eindtransmissie, opletten dat de afstandhouder (18) niet uit de transmissie
  komt.

  OPMERKING De volgende handeling geldt alleen als de linker afstandhouder (10) en/of rechter afstandhouder (11)
  uit de transmissie zijn gekomen.
  ◆ De linker afstandhouder (10) en/of de

  rechter afstandhouder (11) met de dikste

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  77 • Page 77

  OPMERKING De steekas (5) moet
  er helemaal insteken, met de kop in de
  ruimte op de linker kettingspanner (7).
  ◆ Het ringetje aanbrengen en de wielmoer

  (3) met de hand aandraaien.
  ◆ De spanning van de ketting controleren,

  zie pag. 79 (KETTING).
  ◆ De wielmoer (3) volledig vastdraaien.

  kant naar buiten in het voertuig steken.

  OPGELET
  Voordat u verder gaat met monteren,
  controleren of de plaat (12) waarop de
  remklauw (13) zit, goed zit; de gleuf in
  de plaat moet op de pin worden gestoken (17), aan de binnenkant van de
  rechter vorkpoot.
  Ga voorzichtig te werk als u de schijf in
  de remklauw steekt.
  ◆ Het wiel tussen de poten van de vork bo-

  ven de steun (2) steken.

  WAARSCHUWING
  Steek uw vingers niet tussen de ketting
  en het tandwiel.
  ◆ Het wiel vooruit draaien en de ketting (8)

  op het kroontandwiel (9) steken.

  78

  ◆ De rechter en linker kettingspanners (6)

  en (7) correct op hun plaats op de vork
  steken.
  ◆ Een dun laagje smeervet op de hele
  lengte van de steekas (5) uitsmeren, zie
  pag. 117 (SMEERMIDDELENTABEL).

  WAARSCHUWING
  Gevaar voor verwondingen.
  Steek uw vingers niet tussen wiel en poten om openingen recht tegenover elkaar te plaatsen.
  ◆ Verdraai het wiel naar achter totdat de

  opening in het midden recht tegenover
  de openingen in de vork staat.
  ◆ De steunplaat (12) samen met de remklauw (13), op het draaipunt op de pin
  (17) draaien, totdat deze recht tegenover
  de openingen staat.
  ◆ De steekas (5) er volledig van rechts induwen.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Aanhaalmoment van de wielmoer (3):
  120 Nm (12 kgm).
  ◆ Controleren of de volgende componenten niet met vet zijn besmeurd:
  √ band;
  √ wiel;
  √ remschijf

  OPGELET
  Na de montagewerkzaamheden herhaaldelijk remmen met de voorrem en
  controleren of het remsysteem correct
  functioneert.
  Wij raden aan de wielcentrering, de aanhaalmomenten en de uitbalancering van
  het wiel te laten controleren door een
  dealer van aprilia om problemen te
  voorkomen die uzelf en de anderen ernstige schade kunnen berokkenen. • Page 78

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.

  KETTING
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).
  Op dit voertuig wordt een ketting zonder
  verbindingsschakelaar gebruikt.

  OPGELET
  Als de ketting te los gaat zitten, kan dit
  lawaai veroorzaken van de ketting die
  op de glijschoen en de kettinggeleider
  "tikt" wat vroegtijdige slijtage van de ze
  elementen veroorzaakt.
  Controleer regelmatig de speling en
  span de ketting indien nodig, zie pag. 77
  (DE KETTING SPANNEN).
  Om de ketting te laten vervangen dient
  u zich uitsluitend te wenden tot een
  aprilia dealer die een accurate en snelle service waarborgt.
  Verkeerd of onvoldoende onderhoud
  kan vroegtijdige slijtage veroorzaken
  van de ketting en/of de tandwielen beschadigen.

  DE SPELING CONTROLEREN
  Om de speling te controleren:
  ◆ De motor stoppen.
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard. Zie
  pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE STANDAARD ZETTEN).
  ◆ De versnelling in neutraal zetten.
  ◆ Controleren of in de onderkant van de
  ketting, op het punt tussen het kleine
  tandwiel en het kroontandwiel, een verticale speling is van circa 25 mm.
  ◆ Het voertuig naar voor verplaatsen om
  de verticale speling van de ketting ook in
  andere standen te controleren; de speling moet in alle wieldraaifasen dezelfde
  zijn.

  OPGELET
  Als er meer speling is in bepaalde standen, betekent dit dat er schakels geplet
  of vastgelopen zijn. Wend u in dit geval
  tot een aprilia dealer. Om vastlopen te
  voorkomen, dient de ketting regelmatig
  te worden gesmeerd, zie pag. 78 (REINIGEN EN SMEREN).
  Als de speling overal constant is maar minder of meer dan 25 mm bedraagt, dient de
  ketting te worden gespannen, zie pag. 79
  (KETTING).
  SPANNEN

  5
  1
  4
  2

  OPMERKING Om de ketting te
  spannen, heeft men de speciale standaard
  achteraan J nodig.
  Als na de controle de ketting moet worden
  gespannen:
  ◆ Het voertuig op de speciale achterste
  standaard zetten, zie pag. 70 (HET
  VOERTUIG OP DE ACHTERSTE
  STANDAARD ZETTEN J).
  ◆ De moer (1) volledig losdraaien.

  OPMERKING Om het wiel te centreren zijn vaste aanduidingen (2-3) aangebracht in de kettingspannerschoenen op de
  vorkarmen, voor de steekas.
  ◆ De twee contramoeren (4) losdraaien.
  ◆ Met de regelaars (5) de speling op de

  ketting aanpassen en controleren of aan
  beide zijden van het voertuig dezelfde
  aanduidingen staan (2-3).
  ◆ De twee contramoeren (4) vastdraaien.
  ◆ De moer (1) vastdraaien.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  79 • Page 79

  5

  4

  3

  schadigd zijn of ontbreken, dient het
  hele kettinggedeelte te worden vervangen (klein en groot tandwiel en ketting).
  De ketting regelmatig smeren vooral als
  er droge of geroeste delen zijn.
  Platgedrukte of vastgelopen schakels
  moeten worden gesmeerd en weer arbeidsklaar worden gemaakt.
  Als dit niet mogelijk is, dient u de ketting door een dealer van aprilia te laten
  vervangen.
  REINIGEN EN SMEREN

  Aanhaalmoment van de wielmoer (1):
  120 Nm (12 kgm).
  ◆ De speling van de ketting controleren,
  zie pag. 79 (DE SPELING CONTROLEREN)
  DE SLIJTAGE VAN DE KETTING, HET
  KLEIN TANDWIEL EN HET GROOTTANDWIEL CONTROLEREN
  Om de 10.000 km (6250 mijl), dienen de
  volgende delen, ketting en tandwielen te
  worden gecontroleerd op:
  √ beschadigde rollen;
  √ losgeraakte spillen en assen;
  √ droge, verroeste, platgedrukte of vastgelopen schakels;
  √ te veel slijtage;
  √ ontbrekende dichtingsringen;
  √ tanden met te veel slijtage of schade.

  OPGELET
  Tussen de schakels van de ketting zitten dichtingsringen die het smeervet in
  de schakels moeten houden.
  Smeer, span, was en vervang de ketting
  heel voorzichtig.
  Was de ketting nooit met water of stoom
  onder hoge druk of met sterk ontvlambare
  oplosmiddelen.

  OPGELET
  Als de kettingrollen beschadigd zijn, assen loszitten en/of dichtingsringen be80

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  ◆ Was de ketting met nafta of kerosine. Als

  de ketting te snel roest, dient u deze vaker te onderhouden.
  Smeer de ketting om de 1000 km (625 mijl)
  en telkens als het nodig is.
  ◆ Nadat u de ketting gewassen en gedroogd hebt, smeert u deze met vetspray
  voor afgedichte kettingen, zie pag. 117
  (SMEERMIDDELENTABEL).

  OPGELET
  In de handel verkrijgbare kettingsmeermiddelen kunnen bestanddelen bevatten die schadelijk zijn voor de rubberen
  dichtingsringen.

  OPMERKING Rijd niet meteen met
  het voertuig nadat u de ketting hebt gesmeerd omdat het smeermiddel dan uit het
  voertuig wordt gespoten en op het voertuig
  zelf terecht komt. • Page 80

  5

  8
  4

  5

  HET ZADEL VAN DE BESTUURDER
  VERWIJDEREN
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.Zie
  pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE STANDAARD ZETTEN)
  ◆ ★ De achterste zijkant van het zadel een
  beetje optillen.
  ◆ ★ De schroef (1) losdraaien en verwijderen en de bus 2 bewaren.
  Aanhaalmoment van de schroef (1): 12
  Nm (1,2 kgm).
  ◆ ★De handelingen met de letter ★ dienen
  aan beide zijden van het voertuig te worden herhaald.
  ◆ Het zadel optillen en verwijderen (3).
  OPMERKING Tijdens het monteren het voorste lipje van het zadel in de
  ruimte voor het lipje steken.

  OPGELET

  8

  7

  6

  DE BRANDSTOFTANK OPTILLEN

  ◆ Het zadel van de berijder verwijderen,

  Lees aandachtig pag. 34 (BRANDSTOF)
  en pag. 61 (ONDERHOUD)

  zie pag. 81 (HET ZADEL VAN DE BESTUURDER VERWIJDEREN)
  ◆ De zijkanten verwijderen, zie pag. 82
  (DE KLEINE ZIJBEKLEDINGEN DEMONTEREN).
  ◆ De twee schroeven (4) waarmee de
  brandstoftank (5) vooraan is vastgemaakt, losdraaien en verwijderen.
  ◆ Het stangetje (8) waarop de tank steunt
  uit de ruimtes (6-7) waarin het vastzit,
  halen.

  WAARSCHUWING
  Gevaar voor brand.
  Wacht tot de motor en de uitlaat volledig zijn afgekoeld.
  Benzinedampen zijn gevaarlijk voor de
  gezondheid.
  Controleer voor elke handeling of de
  ruimte waarin u zich bevindt voldoende
  geventileerd is.
  Adem geen benzinedampen in.
  Rook niet en vermijd vrije vlammen.
  VERVUIL HET MILIEU NIET MET
  BRANDSTOF

  OPMERKING Het met rubber beklede uiteinde van het stangetje moet in de
  middelste opening van het stuurbalhoofd
  worden gestoken.
  ◆ De brandstoftank (5) vooraan optillen en

  het stangetje (8) eronder steken zoals op
  de afbeelding.

  Voordat u begint te rijden, dient u te
  controleren of het zadel (3) goed zit en
  goed geblokkeerd is.
  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  81 • Page 81

  4

  2

  1

  2

  2

  5

  4
  3
  2

  4

  1
  DE ZIJBEKLEDINGEN
  VERWIJDEREN
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).

  WAARSCHUWING
  Wacht tot de motor en de uitlaat volledig zijn afgekoeld.
  ◆ Zet

  het voertuig op de hoofdstandaard.Zie pag. 60 (HET VOERTUIG OP
  DE STANDAARD ZETTEN)
  ◆ De schroeven (1) losdraaien en verwijderen.
  ◆ De twee schroeven (2) losdraaien en
  verwijderen.
  ◆ De schroeven met snelsluiting (3) losmaken.
  ◆ De schroeven met snelsluiting (4) losmaken en verwijderen.

  82

  3

  OPGELET
  Behandel de kunststofdelen en de gelakte delen voorzichtig, maak er geen
  krassen op.
  De zijbekleding verwijderen (2).
  OPMERKING Dezelfde handelingen herhalen om de andere zijbekleding te
  demonteren.
  OPMERKING Tijdens het opnieuw
  monteren moeten de buizen (3) en (4) in
  de opening (5) in de linker zijbekleding
  worden gestoken.
  DE KLEINE ZIJBEKLEDINGEN
  DEMONTEREN
  ◆ Het zadel van de berijder verwijderen,
  zie pag. 81 (HET ZADEL VAN DE BESTUURDER VERWIJDEREN)
  ◆ Draai de schroef (1) los en haal deze weg.
  ◆ Maak het plastic rivet (3) los met een gewone schroevendraaier.
  ◆ De twee schroeven (2) losdraaien en
  verwijderen.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  3

  OPGELET
  Behandel de kunststofdelen en de gelakte delen voorzichtig, maak er geen
  krassen op.
  ◆ De kleine zijbekleding (3) verwijderen.

  OPMERKING let er bij het opnieuw
  monteren op dat u de achterste vergrendelingen goed steekt.
  Dezelfde handelingen herhalen om de andere kleine zijbekleding te demonteren.

  OPMERKING De zadelvergrendeling of de bedekking van het passagierszadel zit parallel met de kleine zijbekleding.
  Maak voor een complete demontage eventueel de flexibele kabel los die in de binnenkant van de zijbekleding is vastgemaakt. • Page 82

  2

  1

  5

  4
  3
  DE VERGRENDELINGEN
  BOVENAAN EN VOORAAN VAN DE
  BEKLEDING VERWIJDEREN
  ◆ ★ Draai de twee schroeven (1) los en

  verwijder deze.
  ◆ ★ De bevestigingsschroef (2) losdraaien
  en verwijderen;
  ◆ ★ Trek de zijbekleding voorzichtig open
  om de vergrendeling los te maken.

  OPGELET
  Behandel de kunststofdelen en de gelakte delen voorzichtig, maak er geen
  krassen op.

  DE ACHTERUITKIJKSPIEGELTJES
  DEMONTEREN

  OPGELET

  ◆ Maak de kabels van de richtingaanwij-

  zers los.
  de twee moeren (3) los en
  verwijder deze maar houd de ringetjes
  (4) bij.
  ◆ Haal het achteruitkijkspiegeltje (5) eraf
  zonder de elektrische aansluiting te beschadigen.
  ◆ Draai

  Na het monteren de stand van de achteruitkijkspiegeltjes aanpassen en de
  moeren aanschroeven om ze vast te
  zetten.
  Na het monteren:
  ◆ Zet de achteruitkijkspiegeltjes goed.

  OPGELET
  Behandel kunststofdelen en gelakte delen voorzichtig, maak er geen krassen
  op.
  ◆ Verwijder het achteruitkijkspiegeltje (5).

  OPMERKING Dezelfde handelingen herhalen om de andere spiegeltje te
  demonteren.
  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  83 • Page 83

  1
  5

  4
  2
  3
  6
  HET KUIPJE DEMONTEREN
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.

  Zie pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  ◆ Zet de startschakelaar op "".
  ◆ De spiegeltjes demonteren, zie pag. 85
  (DE ZIJSTANDAARD VERWIJDEREN).
  ◆ Maak de 4 plastic rivetten (1) los met een
  gewone schroevendraaier.
  ◆ Draai de middelste schroef (2) los en
  verwijder deze.

  OPGELET
  Niet te hard aan de schroef (2) draaien
  bij het opnieuw monteren want deze
  draait op kunststof.

  ◆ ★ De snelsluitingen (3) waarmee het

  kuipje aan de zijbekledingen is vastgemaakt, losmaken en verwijderen.
  ◆ ★ De twee pluggen (4) aan beide zijden
  van het kuipje losmaken.
  ◆ ★ De plug (5) op beide zijden van het
  kuipje losmaken.
  ◆ Het kuipje (6) samen met de koplamp
  verwijderen.

  OPGELET
  Tijdens het opnieuw monteren ervoor
  zorgen dat de elektrische pluggen (4) en
  (5) goed aan elkaar worden gekoppeld.

  OPGELET
  Behandel de kunststofdelen en de gelakte delen voorzichtig, maak er geen
  krassen op.

  84

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Na het monteren:
  ◆ Zet de achteruitkijkspiegeltjes goed. • Page 84

  4

  3

  2

  1

  10

  6

  7

  9

  5

  6
  5
  DE ZIJSTANDAARD
  VERWIJDEREN
  Lees aandachtig pag. 59 (ONDERHOUD).
  Alleen voor sportief rijden mag de zijstandaard (1) worden verwijderd samen met:
  √ veren (2);
  √ support (3);
  √ veiligheidsschakelaar 4.

  OPMERKING

  Als de veiligheidsschakelaar (4) weg wordt gehaald, wordt
  het elektrisch circuit onderbroken. Om dit
  te herstellen dient men de kabels (6) J
  (aprilia part # 8127544 ) die verkrijgbaar
  zijn bij aprilia, aan te sluiten op de plug 5.
  Voor rijden op de piste kunnen in de plaats
  van de standaard de veiligheidspallen(7)
  op de voetsteunen van de bestuurder worden gemonteerd.

  WAARSCHUWING
  De veiligheidspallen (7) mogen pas van
  de voetsteun worden verwijderd nadat
  de zijstandaard is gedemonteerd.

  Voor het verwijderen:
  ◆ De linker zijbekleding verwijderen, zie
  pag. 82 (DE ZIJBEKLEDINGEN VERWIJDEREN).

  OPGELET

  OPGELET
  Parkeer het voertuig niet tegen een
  muur en leg het niet op de grond. Om
  het voertuig zonder standaard te parkeren (verwijdering alleen toegestaan
  voor sportief rijden) dient altijd en alleen de achterste standaard te worden
  gebruikt J.

  Niet trekken of duwen aan kabels, buizen, connectoren en elektrische draden.
  ◆ De elektrische plug (10) uit de aanslui-

  ting (5) halen.
  ◆ Ter vervanging van de plug (10) de ka-

  bels (6) (aprilia part # 8127544) aansluiten.

  OPGELET
  Het is verboden de veiligheidsschakelaar
  los te maken of te verwijderen (4) zonder
  de hele standaard te demonteren.
  Als alleen de veiligheidsschakelaar (4)
  wordt losgemaakt of verwijderd, kan de
  motor starten en beginnen te rijden terwijl
  de standaard nog uitgeklapt is, wat bijzonder gevaarlijk is voor het voertuig en
  de berijders.
  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  85 • Page 85

  9
  15
  ◆ De kabel (9) er helemaal uithalen.
  ◆ De brandstoftank positioneren, zie pag.

  81 (DE BRANDSTOFTANK OPTILLEN).

  OPMERKING De standaard ondersteunen zodat deze niet kan vallen.

  86

  14

  13

  12

  11

  Aanhaalmoment van de schroeven (11)
  en (13): 40 Nm (4 kgm).
  ◆ Draai de schroef (1) los en haal deze
  weg, houd het ringetje (12) bij.
  ◆ De schroef (13) losdraaien en verwijderen maar met een sleutel de moer aan
  de achterkant (15) tegenhouden.
  ◆ De standaard (1) volledig verwijderen,
  inclusief:
  √ veren (2);
  √ support (3);
  √ veiligheidsschakelaar (4).
  ◆ Monteer de schroef (13), het ringetje (14)
  en de moer (15) weer met het voorgeschreven aanhaalmoment.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  OPMERKING Leg de volgende
  componenten samen weg: volledige standaard, schroeven (11), ringetje (12) om
  deze correct opnieuw te kunnen monteren
  voor rijden in het verkeer.
  ◆ De linker zijbekleding opnieuw monte-

  ren, zie pag. 82 (DE ZIJBEKLEDINGEN
  VERWIJDEREN). • Page 86

  DE OPHANGINGEN VAN HET
  VOOR- EN ACHTERWIEL
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).

  OPMERKING Voor het verversen
  van de olie in de voorvork, dient u zich te
  wenden tot een dealer van aprilia die
  een accurate en snelle service waarborgt.
  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in
  stoffige of regenachtige omgevingen of op
  slechte wegen wordt gebruikt. De olie van de
  voorvork laten verversen na de eerste 10.000
  Km (6250 mijl) en vervolgens om de 20.000
  Km (12.500 mijl); als het een voorvork van het
  type "R"
  (TJ) is, laten verversen
  om de 10.000 Km (6250 mijl). Na de eerste
  1000 km (625 mijl) en vervolgens om de
  10.000 km (6250 mijl) dient u bovendien de
  volgende controleverrichtingen te laten uitvoeren:

  ◆ Met ingeknepen voorrem herhaaldelijk

  op het stuur duwen, om de voorvork helemaal in te duwen. Dit moet vlot gaan
  en er mogen geen oliesporen op de
  veerpoten te zien zijn.
  ◆ Controleer of alle delen goed zijn aangeschroefd en of alle scharnieren voor- en
  achteraan goed werken.

  OPGELET

  De voorste ophanging bestaat uit een hydraulische vork die met twee platen aan het
  stuurbalhoofd is bevestigd. Om de demping
  van het voertuig te regelen zit op elke vorkpoot bovenaan een regelschroef (1) om de
  uitgaande beweging te corrigeren en een
  regelschroef onderaan (2) voor de ingaande
  beweging, naast een moer (3) bovenaan
  voor de veervoorspanning.

  Indien u onregelmatigheden vaststelt of de
  hulp van gespecialiseerde technici nodig
  hebt, contacteert u een aprilia dealer.

  DE VOORVORKDEMPING REGELEN

  VOORSTE OPHANGING

  Draai niet te hard aan de schroefring (12), in beide richtingen, om deze niet te
  beschadigen. De veervoorspanning en
  de demping dienen dezelfde te zijn voor
  elke vorkpoot: als elke vorkpoot anders
  is afgesteld, maakt u het voertuig onstabiel. Als u de veervoorspanning verhoogt, dient u ook de demping van de
  uitgaande beweging te verhogen om

  ◆ TNa de eerste 30.000 km (18750 mijl)

  en vervolgens om de 20.000 km (12500
  mijl) de olieringen in de vork laten vervangen door een aprilia dealer.

  Om de 10.000 km (6250 mijl) de
  olieringen in de vork laten controleren,
  reinigen, smeren en eventueel laten vervangen door een dealer van aprilia.

  OPGELET

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  87 • Page 87

  plotselinge schokken tijdens het rijden
  te voorkomen.
  Afstellen van de demping:
  - T zie pag. 88 (VORK T);
  (TJ) zie pag. 89 [VORK VAN
  HET TYPE "R FACTORY"
  (T
  J)].
  VORK T
  De standaard instelling van de voorvork
  voldoet aan het merendeel van de rijvereisten, zowel bij traag als bij snel rijden, zonder bepakking en bepakt.
  Men kan voor eigen gebruik evenwel de
  demping aanpassen.

  Het is ten strengste verboden te motor
  af te stellen voor sportief rijden en er

  OPGELET

  Voorste ophanging

  Standaard afstelling
  sportief rijden
  Afstelling voor
  Uitgaande hydraulische demp- van helemaal gesloten (*) van helemaal gesloten (*)
  ing, schroef (1)
  openen (**) 1,25 slagen
  openen (**) 0,5 - 1 slag
  Ingaande hydraulische dempvan helemaal gesloten (*) van helemaal gesloten (*)
  ing, schroef (2)
  (H) openen (**) (S)
  (H) openen (**) (S)
  1 slag
  0,5 - 1 slag
  Veervoorspanning, de moer (3)
  van helemaal gesloten (*) openen (**)
  4 - 5 uitstekende aanduidingen
  Uitsteking poten (A) (***) van
  4 uitstekende
  5 uitstekende
  bovenste plaat (uitgezonderd
  aanduidingen
  aanduidingen
  dop)

  Vertrek voor het regelen altijd van de
  stijfste stand [de regelknoppen (1-2)
  volledig naar rechts gedraaid]. Er zitten
  aanduidingen op de regelschroeven (12) die u helpen bij het afstellen. Draai
  geleidelijk aan de knoppen (1-2), met 1/8
  slag tegelijk.

  WAARSCHUWING
  Afstellingen voor sportief rijden met de
  motor mogen alleen worden gedaan
  voor georganiseerde wedstrijden of
  sportevenementen die georganiseerd
  zijn op gesloten circuits en niet in het
  verkeer en de hiervoor benodigde vergunningen hebben verkregen.

  88

  dan mee te rijden op wegen of autowegen.

  (*) = naar rechts
  (**) =naar links

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  (***) = Voor deze afstelling dient u zich uitsluitend tot een aprilia dealer te wenden. • Page 88

  VORK TYPE "R FACTORY"
  (TJ)
  Deze voorvork is standaard voor sportief
  rijden afgesteld.
  Men kan voor eigen gebruik evenwel de
  demping aanpassen.

  OPGELET
  Om de klikken van de regelaars(1-2) te
  tellen, altijd vertrekken uit de stijfste
  stand (regelaar helemaal naar rechts gedraaid).
  Gebruik als referentie voor de hydraulische in- en uitgaande vering de regelaars (1-2).
  Draai geleidelijk aan de knoppen (1-2),
  met 1 aanduiding tegelijk.

  WAARSCHUWING
  Afstellingen voor sportief rijden met de
  motor mogen alleen worden gedaan
  voor georganiseerde wedstrijden of
  sportevenementen die georganiseerd
  zijn op gesloten circuits en niet in het
  verkeer en de hiervoor benodigde vergunningen hebben verkregen.
  Het is ten strengste verboden te motor
  af te stellen voor sportief rijden en er
  dan mee te rijden op wegen of autowegen.

  Voorste ophanging
  Uitgaande hydraulische demping,
  schroef (1)
  De ingaande hydraulische
  schokdemping regelen, schroef (2)
  Veervoorspanning, de moer (3)
  Uitsteking poten (A) (***) van
  bovenste plaat (uitgezonderd dop)
  (*) = naar rechts
  (**) =naar links

  Standaard afstelling
  Afstelling voor

  sportief rijden

  van helemaal gesloten
  (*) openen (**) 12 klikken

  van helemaal gesloten
  (*) opendraaien (**) 8 10 klikken

  van helemaal gesloten
  (**) openen (*) 8 slagen

  van helemaal open (**)
  dichtdraaien (*) 6 - 9
  slagen

  4 uitstekende
  aanduidingen

  5 uitstekende
  aanduidingen

  (***) = Voor deze afstelling dient u zich uitsluitend tot een aprilia dealer te wenden.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  89 • Page 89

  INSTELBARE STUURSCHOKDEMPER
  Op de instelbare stuurschokdemper (1) zit
  een knop (2) om de demping te regelen
  (zie tabel).
  Afstellen:
  ◆ Het stuur volledig naar links draaien.

  1

  OPGELET
  1
  STUURSCHOKDEMPER

  Vertrek voor het regelen altijd van de
  stijfste stand (knop volledig naar rechts
  gedraaid).
  ◆ Aan de regelknop (2) draaien om de hy-

  draulische demping te regelen, (zie tabel)

  Het voertuig T is een serieproduct zonder stuurdemping. Als optional kan een instelbare stuurdemper worden gemonteerd, verkrijgbaar bij een dealer van
  aprilia .
  Het voertuig
  is een serieproduct met
  instelbare stuurdemping (1).

  Instelbare
  stuurschokdemper

  Afstelling

  (*) =naar links draaien.
  (**) = naar rechts draaien

  90

  2

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Standaard
  afstelling

  .

  Afstelling voor
  sportief rijden

  van helemaal gesloten (**) openen (*)
  15 klikken

  Mogelijke
  afstellingen
  van helemaal
  gesloten (**)
  openen (*)
  2 - 17 klikken • Page 90

  OPGELET

  ACHTERSTE OPHANGING
  De achterste schokdemper bestaat uit een
  veer-schokdemper die met een uni-ball
  met het frame is verbonden en met lichterstangen aan de achtervork.
  Voor de afstelling zit op de schokdemper
  een schroefring (1) voor de uitgaande beweging, een regelknop (2) voor de ingaande beweging, een schroefring voor de
  veervoorspanning(3) en een blokkeringschroefring (4).

  OPMERKING u kunt de achterkant
  van het voertuig in de hoogte verstellen
  volgens uw eigen rijcondities.

  DE ACHTERSTE SCHOKDEMPER AFSTELLEN

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  Om de 20.000 km (12.500 mijl) de achterste schokdemper laten controleren en
  eventueel afstellen.
  Deze achtervork is standaard voor sportief
  rijden afgesteld.
  Men kan voor eigen gebruik evenwel de
  vering aanpassen.

  Om de klikken van de regelaars(1-2) te
  tellen, altijd vertrekken uit de stijfste
  stand (regelaar helemaal naar rechts
  gedraaid).
  Draai niet te hard aan de regelaars (1-2),
  in beide richtingen, om deze niet te beschadigen.
  ◆ Draai met de speciale sleutel aan de
  blokkeringsring (4).
  ◆ Aan de regelschroef (3) draaien om de
  veervoorspanning (B) te wijzigen, (zie tabel)
  ◆ De schroefring (4) na afloop aanschroeven.
  ◆ Aan de regelschroef (1) draaien om de
  hydraulische uitgaande beweging te wijzigen, (zie tabel)
  Aan de regelknop (2) voor
  draaien
  om de hydraulische ingaande beweging te
  regelen; aan de schroef (2) voor T (zie
  tabel).
  Om de ligging van het voertuig te wijzigen:
  ◆ De contramoer (5) een beetje losdraaien.
  ◆ Met de regelaar (6) de afstand tussen
  de assen van de schokdemper (A) wijzigen (zie tabel).

  OPGELET
  Blokkeer de moer (5) met de voorgeschreven koppelwaarde;
  ◆ De contramoer (5) na afloop aanschroeven.
  Aanhaalmoment van de contramoer 5:
  40 Nm (4 kgm).

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  91 • Page 91

  WAARSCHUWING

  OPGELET
  De voorspanning van de veer en de
  schokdemping in de uitgaande beweging aanpassen aan de rijcondities van
  het voertuig.
  Als u de veervoorspanning verhoogt,
  dient u ook de demping van de uitgaande beweging te verhogen om plotselinge schokken tijdens het rijden te voorkomen.
  In geval van nood, raadpleegt u een
  aprilia dealer.

  Afstellingen voor sportief rijden met de
  motor mogen alleen worden gedaan
  voor georganiseerde wedstrijden of
  sportevenementen die georganiseerd
  zijn op gesloten circuits en niet in het
  verkeer en de hiervoor benodigde vergunningen hebben verkregen.
  Het is ten strengste verboden te motor
  af te stellen voor sportief rijden en er
  dan mee te rijden op wegen of autowegen.

  OPGELET
  (T J) Om de werking van de
  schokdemper niet in gevaar te brengen,
  mag u de schroef (8) niet losdraaien en
  niet aan het membraan eronder komen
  omdat er anders stikstof uit ontsnapt en
  u ongevallen kunt veroorzaken.
  Achterste vering
  Affstand schokdemper (A)
  Veerlengte (voorgespannen) (B)
  Uitgaande hydraulische demping,
  schroefring (1)

  Standaard afstelling
  313 Ø1,5 mm
  - T149 mm
  145 mm
  van helemaal gesloten (*)
  openen (**)
  20 klikken

  De ingaande hydraulische
  van helemaal gesloten (*)
  schokdemping regelen, met de schroef
  openen (**)
  (2) voor T of met de knop (2) voor
  T1,5 slagen
  1,2 klikken
  .
  (*) = naar rechts draaien

  92

  Afstelling voor sportief
  rijden
  tot 310 a 317 mm
  - T151 mm
  147 mm
  van helemaal gesloten (*)
  openen (**)
  - T 12 - 16 klikken
  13 - 16 klikken
  van helemaal gesloten (*)
  openen (**)
  T1-2 slagen
  8-14 klikken

  (**) =naar links draaien.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 92

  1

  1
  2
  DE SLIJTAGE VAN DE
  REMBLOKKEN CONTROLEREN
  Lees aandachtig pag. 35 (REMVLOEISTOF - aanbevelingen), pag. 36
  (SCHIJFREMMEN) en pag. 61 (ONDERHOUD).

  OPMERKING De volgende inlichtingen betreffen slechts één remleiding,
  maar zijn geldig voor beide.
  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  Controleer de slijtage van de remblokken
  na de eerste 1000 km ( 625 mijl), en vervolgens om de 2000 km (1250 mijl) en voor
  elk vertrek.
  Hoe hard remblokken slijten, hangt af van
  de manier waarop de remmen worden gebruikt, de rijstijl en het wegdek.

  WAARSCHUWING

  WAARSCHUWING
  Controleer de slijtage van de remblokjes, vooral telkens voordat u vertrekt.
  Voor een snelle controle van de slijtage
  van de remblokjes:
  ◆ Zet het voertuig op de standaard. Zie
  pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE STANDAARD ZETTEN).

  OPMERKING Op de remklauw van
  de voorste rem (links en rechts) zitten 4
  remblokken. Op de achterrem zitten twee
  remblokken.
  ◆ Controleer op zicht de remschijf en de

  blokken en de ruimte ertussen:
  √ van boven achteraan voor de klauw van
  de voorrem (1);
  √ van onder naar boven achteraan voor de
  klauw van de achterrem (2);

  Als het frictiemateriaal te veel verslijt,
  kan dit contact veroorzaken tussen het
  metalen gedeelte van het remblok en de
  schijf, wat een metalen geluid en vonken veroorzaakt; u brengt hiermee de
  remefficiëntie, de veiligheid en de remschijf in gevaar.
  Als het wrijvingsmateriaal [ook van een enkel blok vooraan (3) of achteraan (4)] è nog
  slechts 1,5 mm dik is (of als een van de
  slijtagegroeven niet meer zichtbaar is),
  dient u alle blokken van de remklauwen te
  laten vervangen.
  √ voor de klauwgedeelten van de voorrem (links en rechts), alle blokken laten
  vervangen.
  √ voor de achterrem beide de blokken
  laten vervangen.

  WAARSCHUWING
  Om de blokken te vervangen dient u
  zich tot een aprilia dealer te wenden.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  93 • Page 93

  DE GASHENDEL AFSTELLEN
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.
  Na de eerste 1000 km (625 mijl) en vervolgens om de 10.000 km (6250 mijl) dient u
  de gaskabels te laten controleren door een
  dealer van aprilia.
  De speling van de gashendel moet 2-3 mm
  bedragen, gemeten vanaf de rand van de
  hendel.

  94

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Is dit niet het geval:
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.
  Zie pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  ◆ Verwijder het kapje (2).
  ◆ De contramoer (3) losdraaien.
  ◆ Aan de regelaar (4) draaien tot u de
  voorgeschreven speling hebt.
  ◆ Draai na het afstellen de contramoer (3)
  weer vast en controleer opnieuw de speling.
  ◆ Monteer het kapje weer (2).

  OPGELET
  Na het afstellen controleert u of het
  draaien aan het stuur het minimumtoerental van de motor niet wijzigt en of de
  gashendel, zodra deze wordt losgelaten, automatisch en vlot in de ruststand
  terugkeert. • Page 94

  OPGELET
  1

  Als slechts een bougie niet meer in goede conditie is, dient u ze allemaal te vervangen.

  3

  Om bij de bougies te kunnen:

  WAARSCHUWING
  2

  BOUGIES

  Voordat u de hierna beschreven handelingen uitvoert, dient u de motor en de
  uitlaat te laten afkoelen tot op omgevingstemperatuur om brandwonden te
  voorkomen.
  ◆ De brandstoftank optillen, zie pag. 81

  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).

  (DE BRANDSTOFTANK OPTILLEN).

  OPMERKING Deze
  onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
  verdubbeld als het voertuig voor sportief rijden, in stoffige of regenachtige omgevingen of op slechte wegen wordt gebruikt.

  OPMERKING het voertuig is uitgerust met een bougie voor elke cilinder.

  OPGELET
  Alle bougies controleren, reinigen of
  vervangen.

  De volgende inlichtingen betreffen slechts
  één cilinder, maar zijn geldig voor beide.

  4

  Voor het verwijderen:
  ◆ Het pipetje (1) van de bougie (2) halen.
  ◆ Maak de voet van de bougie zorgvuldig
  schoon; er mogen geen sporen van vuil
  achterblijven.
  ◆ Steek de bougiesleutel die in de kit zit op
  de bougie.
  ◆ In de zeskant van de bougiesleutel (3)
  de steeksleutel (4) van 13 mm die in de
  gereedschapskit zit, steken.
  ◆ De bougie losdraaien en uit het tapgat
  halen en zorgen dat er niets in de cilinder
  valt.

  De bougies controleren om de 10.000 km
  (6250 mijl), en vervangen om de 20.000
  km (12500 mijl).
  Bij sportief rijden vervangen om de 5000
  km (3125 mijl).
  Demonteer de bougie regelmatig om deze
  te reinigen, koolstofresten te verwijderen
  en eventueel te vervangen.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  95 • Page 95

  OPGELET
  Probeer op geen enkele wijze de afstand tussen de elektroden te corrigeren.
  De afstand tussen de elektrodes moet
  0,6 - 0,7 mm bedragen; als dit niet het
  geval is, vervangt u de bougie.
  ◆ Controleer of het sluitringetje (8) nog in
  goede staat is.
  Voor de installatie:
  ◆ Monteer het sluitringetje (8) en draai dan

  Voor de controle en het reinigen:

  OPGELET
  Op dit voertuig zitten bougies met platina elektroden.
  Gebruik geen metalen of schurende
  borstels om ze te reinigen, gebruik alleen perslucht.
  Legenda:
  √ middelste elektrode (3);
  √ isolering (4);
  √ elektrode op de zijkant (5).
  ◆ Controleer of er geen tekens van corro-

  sie of koolresten op de elektrode of de
  isolering zitten en reinig deze eventueel
  met perslucht.
  Als er barsten in de isolering zitten, als de
  elektrodes aangetast zijn, als er te veel
  aanslag opzit of de punt van de middelste
  elektrode (3) is te stomp (6), dient de bougie te worden vervangen.
  96

  OPGELET
  Controleer de steek en de lengte van de
  schroefdraad als u de bougie vervangt.
  Als het schroefdraadgedeelte te kort is,
  zal er koolstof in het tapgat gaan zitten
  zodat de motor kan worden beschadigd
  als u de goede weer monteert.
  Gebruik alleen de bougies die wij aanbevelen, zie pag. 113 (TECHNISCHE GEGEVENS) omdat de prestaties en de levensduur van de motor anders in
  gevaar komen.
  Gebruik een draaddiktemeter (7) om de
  afstand tussen de elektroden te meten
  om de platina bekleding niet te beschadigen.
  ◆ Controleer de afstand tussen de elektrodes met een draaddiktemeter (7).

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  pas de bougie met de hand vast om de
  schroefdraad niet te beschadigen.
  ◆ Draai de bougie vast met de sleutel die
  in de kit zit: draai een halve slag met de
  sleutel aan de bougie om het sluitringetje
  aan te drukken.
  Aanhaalmoment van de bougie: 20 Nm
  (2 kgm).

  OPGELET
  De bougie moet stevig vastzitten omdat
  de motor anders oververhit kan raken
  en ernstig wordt beschadigd.
  ◆ Steek het pipetje (1) correct in de bougie

  (2) zodat het niet los kan raken door het
  trillen van de motor.

  OPMERKING Dezelfde handelingen herhalen om de andere bougie te controleren.
  ◆ De brandstoftank positioneren, zie pag.

  81 (DE BRANDSTOFTANK OPTILLEN). • Page 96

  DE ZIJSTANDAARD
  CONTROLEREN
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD)
  en pag. 102 (DE SCHAKELAARS CONTROLEREN).
  De zijstandaard (1) heeft twee standen:
  √ -normaal of ingeklapt (ruststand) (stand A);
  √ -uitgeklapt (arbeidstand) (stand B).
  Alleen de berijder mag de zijstandaard inen uitklappen.
  De standaard (1) moet vrij kunnen bewegen.
  De veren (2) zorgen ervoor dat de zijstandaard in- of uitgeklapt blijft.
  De volgende controles zijn aanbevolen:
  ◆ Het voertuig op de speciale achterste
  standaard zetten, zie pag. 70 (HET
  VOERTUIG OP DE ACHTERSTE
  STANDAARD ZETTEN J)
  ◆ De veren (2) mogen niet beschadigd zijn,
  versleten, verroest of verzwakt.

  ◆ In beide standen controleren of er geen

  speling op de standaard zit.
  ◆ Duw de standaard in de uitgeklapte
  stand en controleer of de veren helemaal
  uitrekken.
  ◆ Duw de standaard nu weer naar de ingeklapte stand en laat hem in de helft los
  om te controleren of de veren de standaard helemaal inklappen.
  ◆ De standaard moet vrij kunnen draaien;
  smeer eventueel het scharnierpunt in
  met vet, zie pag. 117 (SMEERMIDDELENTABEL).
  Op de zijstandaard (1) zit een veiligheidsschakelaar (3) die ervoor zorgt dat de motor niet kan worden aangezet of uitslaat als
  deze wordt gestart met ingeschakelde versnelling en uitgeklapte zijstandaard (1).
  De werking van de veiligheidsschakelaar
  controleren (3),
  ◆ De speciale standaard achteraan verwijderen, zie pag. 70 (HET VOERTUIG OP DE
  ACHTERSTE STANDAARD ZETTEN

  J).

  ◆ Op het voertuig in rijhouding gaan zitten.
  ◆ De zijstandaard (1) inklappen.
  ◆ De motor starten, zie pag. 53 (STAR-

  TEN).

  ◆ Met de gashendel (4) in stand C (los) en

  de motor op het stationair toerental, trekt
  u de koppelingshendel (5) helemaal in.
  ◆ Het voertuig in de 1e versnelling zetten:
  versnellingshendel (6) naar onder.
  ◆ De zijstandaard (1) uitklappen zodat de
  veiligheidsschakelaar(3) in werking treedt.
  Nu:
  √ de motor moet stoppen;
  √ op het instrumentenpaneel dient het
  controlelampje te gaan branden dat signaleert dat de zijstandaard uitgeklapt is
  "h".

  OPGELET
  Als de motor nier stopt, raadpleegt u
  een dealer van aprilia.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  97 • Page 97

  2

  1

  3

  3

  2

  2

  3
  ACCU
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).

  WAARSCHUWING
  Gevaar voor brand.
  Benzine en andere ontvlambare stoffen
  mogen niet in de buurt van elektrische
  componenten komen.
  Keer de kabelaansluitingen op de accu
  nooit om.
  Voor het aansluiten en losmaken van de
  kabels dient de startschakelaar op ""
  te staan omdat anders sommige componenten kunnen worden beschadigd.
  Sluit eerst de kabel met de positieve
  pool aan (+) en dan de kabel met de negatieve pool (-).
  Losmaken in de omgekeerde volgorde.

  98

  OPMERKING Op dit voertuig zit
  een onderhoudsvrije accu die alleen af en
  toe dient te worden gecontroleerd en
  eventueel opgeladen.
  DE AANSLUITINGEN EN
  KLEMMEN VAN DE ACCU
  CONTROLEREN EN
  SCHOONMAKEN
  Lees aandachtig pag. 98 (ACCU).
  ◆ Controleren of de motorstopschakelaar
  in de stand "" staat.
  ◆ Het zadel van de berijder verwijderen,
  zie pag. 81 (HET ZADEL VAN DE BESTUURDER VERWIJDEREN).
  ◆ Verwijder het rode kapje (1).
  ◆ Controleren of de kabelaansluitingen (2)
  en de klemmen (3) van de accu:
  √ in goede staat zijn (niet aangetast of bedekt met vuil of aanslag);
  √ bedekt zijn met een neutraal vet of vaseline.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  2

  Indien nodig:
  ◆ De accu demonteren, zie pag. 99 (DE
  ACCU DEMONTEREN).
  ◆ De aansluitingen (2) en de klemmen (3)
  schoonmaken met een metalen borstel
  en elk spoor van corrosie verwijderen.
  ◆ De accu monteren, zie pag. 99 (DE
  ACCU DEMONTEREN). • Page 98

  4

  6

  7

  1

  3

  2

  5

  DE ACCU DEMONTEREN

  OPGELET
  Als u de accu volledig demonteert, annuleert u de instellingen van: de digitale
  klok en de toerentallimiet Om deze opnieuw te programmeren, raadpleegt u
  pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Lees aandachtig pag. 98 (ACCU).
  ◆ Controleren of de startschakelaar () in de
  stand "" staat.
  ◆ Het zadel van de berijder verwijderen,
  zie pag. 81 (HET ZADEL VAN DE BESTUURDER VERWIJDEREN).
  ◆ De schroef (1) van de negatieve pool (-)
  losdraaien en eraf draaien.
  ◆ De negatieve kabel zijdelings verplaatsen (2).
  ◆ Het rode kapje (3) verplaatsen.

  8

  ◆ De schroef () van de positieve pool (4)

  ◆ Het zadel van de berijder monteren, zie

  losdraaien en eraf draaien.
  ◆ De positieve kabel zijdelings verplaatsen
  (5).
  ◆ De twee schroeven (6) losdraaien en
  verwijderen.
  ◆ De accubevestigingsbeugel verwijderen
  (7).
  ◆ De accu (8) stevig beetpakken en uit de
  motor tillen.

  pag. 81 (HET ZADEL VAN DE BESTUURDER VERWIJDEREN).

  OPMERKING Raadpleeg voor het
  monteren van de accu pag. 99 (DE ACCU
  DEMONTEREN).

  WAARSCHUWING
  De accu moet op een veilige plaats liggen, ver uit het bereik van kinderen.
  ◆ De accu op een vlakke ondergrond zet-

  ten, in een koele en droge ruimte.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  99 • Page 99

  DE ACCU OPLADEN
  Lees aandachtig pag. 98 (ACCU).

  OPGELET
  Haal de accusluitingen er niet af, u kunt
  de accu ermee beschadigen.
  ◆ De accu demonteren, zie pag. 99 (DE

  ACCU DEMONTEREN).
  ◆ Een geschikte acculader klaarzetten.
  ◆ De accu klaarmaken voor het gewenste

  type lading (zie tabel).
  ◆ De accu aansluiten op een acculader.

  HET PEIL VAN DE
  ACCUVLOEISTOF CONTROLEREN
  Lees aandachtig pag. 96 (ACCU).
  Op dit voertuig zit een accu zonder accuvloeistof (onderhoudsvrij).

  WAARSCHUWING
  Zorg tijdens het opladen of andere verrichtingen met de accu voor een goede
  ventilering van de ruimte en adem de
  gassen niet in die vrijkomen uit de accu
  terwijl deze oplaadt.
  ◆ De acculader aanzetten.

  Type
  lading
  Normaal
  Snel

  100

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Volt
  (V)
  12
  12

  Spanning
  (A)
  1,0
  1,0

  Tijd
  (uren)
  8 - 10
  0,5

  WAARSCHUWING
  5-10 minuten wachten voordat u de
  accu weer monteert nadat u deze hebt
  opgeladen omdat de accu nog een tijdje
  lang gas blijft produceren. • Page 100

  1

  2

  6

  4

  5

  2

  3
  DE ACCU MONTEREN
  Lees aandachtig pag. 96 (ACCU).
  ◆ Controleren of de startschakelaar in de
  stand "" staat.1
  ◆ Het zadel van de berijder verwijderen,
  zie pag. 81 (HET ZADEL VAN DE BESTUURDER VERWIJDEREN).

  OPMERKING De accu (1) dient in
  de accuruimte te worden geplaatst met de
  polen in de richting van de achterkant van
  het voertuig.
  ◆ De accu (1) in de accuruimte plaatsen.
  ◆ De accubevestigingsbeugel (2) monte-

  ren.
  ◆ De schroeven (3) vastdraaien.

  ◆ Draai de schroef (4) van de positieve

  pool (+) vast.
  ◆ Draai de schroef (5) van de negatieve

  pool (-) vast.
  ◆ Aansluitingen en klemmetjes insmeren

  met neutraal vet of vaseline.
  ◆ Monteer het rode kapje (6).
  ◆ Het zadel van de berijder monteren, zie

  pag. 81 (HET ZADEL VAN DE BESTUURDER VERWIJDEREN).

  WAARSCHUWING
  Sluit eerst de kabel met de positieve
  pool aan (+) en dan de kabel met de negatieve pool (-).

  OPGELET
  Als u de accu volledig demonteert, annuleert u de instellingen van: de digitale
  klok en de toerentallimiet Om deze opnieuw te programmeren, raadpleegt u
  pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  101 • Page 101

  NIET GEBRUIKTE ACCU

  2
  Als het voertuig meer dan 20 dagen
  lang niet wordt gebruikt, dienen de zekeringen van 30 A te worden verwijderd
  om beschadiging van de accu te voorkomen.

  OPMERKING Als u de zekeringen
  van 30 Ag demonteert, annuleert u de instellingen van:
  de digitale klok en
  de toerentallimiet Om deze opnieuw te programmeren, raadpleegt u pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Als het voertuig meer dan 14 dagen lang
  niet wordt gebruikt, dient de accu opnieuw
  te worden geladen, zie pag. 100 (DE
  ACCU OPLADEN):
  ◆ Demonteer de accu, zie pag. 99 (DE
  ACCU DEMONTEREN) en in een koele
  en droge ruimte onderbrengen.
  In de winter of als het voertuig niet wordt
  gebruikt, dient u regelmatig de accu te controleren (ong. 1 keer per maand) om te
  voorkomen dat deze onbruikbaar wordt.
  ◆ Laad de accu volledig op met een normale acculader, zie pag. 100 (DE ACCU
  OPLADEN):
  Als u de accu op het voertuig laat zitten,
  dient u de kabeltjes los te maken.

  102

  4

  1

  OPGELET

  5
  5
  3

  DE SCHAKELAARS
  CONTROLEREN
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).
  Op het voertuig zitten vier schakelaars:
  1) De schakelaar van de remlichten op de
  achterremhendel ;
  2) De schakelaar van de remlichten op de
  voorremhendel ;
  3) Veiligheidsschakelaar op de zijstandaard
  4) Schakelaar van de koppeling.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  ◆ Controleren of er op de schakelaar geen

  vuil of modder is blijven zitten; het palletje moet vrij kunnen bewegen en automatisch terugkeren naar zijn beginstand.
  ◆ Controleren of de kabels goed zijn aangesloten.
  ◆ Controleren of de veer (5) niet beschadigd is, versleten of niet sterk genoeg
  meer is. • Page 102

  1
  2

  DE ZEKERINGEN VERVANGEN
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).

  OPGELET
  Repareer nooit defecte zekeringen.
  Gebruik nooit andere dan de voorgeschreven zekeringen
  U kunt hierdoor kortsluiting veroorzaken en het elektrisch systeem beschadigen of zelfs brand veroorzaken.

  OPMERKING Als een zekering
  vaak doorbrandt, is er waarschijnlijk een
  kortsluiting of een overbelasting.
  In dit geval dient u zich tot een aprilia
  dealer te wenden.
  Als een elektrisch component niet of slecht
  werkt, of de motor niet start, dient u de zekeringen te controleren.
  Controleer eerst de secundaire van 15 A
  en dan de hoofdzekeringen van 30 A.
  Voor de controle:

  ◆ De startschakelaar op ""

  zetten om
  een toevallige kortsluiting te voorkomen.
  ◆ Het deksel op de doos (1) van de secundaire zekeringen openen.
  ◆ Haal de zekeringen er één voor één uit
  en controleer of de gloeidraad (2) doorgebrand is.
  ◆ Voordat u een zekering vervangt, dient u
  indien mogelijk, eerst de oorzaak op te
  sporen.
  ◆ Vervang de eventueel doorgebrande zekering door een nieuwe zekering met
  hetzelfde ampèrage.

  ◆ Het zadel van de berijder verwijderen,

  zie pag. 81 (HET ZADEL VAN DE BESTUURDER VERWIJDEREN).
  ◆ Herhaal dezelfde handelingen voor de
  hoofdzekeringen.

  OPMERKING Als u de zekeringen
  van 30 A demonteert, annuleert u de instellingen van: de digitale klok en de toerentallimiet
  Om deze opnieuw te programmeren, raadpleegt u pag. 20 (MULTIFUNCTIONELE
  COMPUTER).

  OPMERKING Als u een reservezekering gebruikt, vervang deze dan zo snel
  mogelijk door een nieuwe!

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  103 • Page 103

  H

  G

  I

  A
  B

  E
  F

  C

  DE PLAATS VAN DE SECUNDAIRE ZEKERINGEN VAN 5 A
  A) Van de sleutel naar:
  lichten en remlichtrelais, claxon, standlichten.
  B) Van de sleutel naar:
  richtingaanwijzers,instrumentenpaneel
  C) Van de accu naar:
  Positief onder de sleutel naar, elektronische besturing, antidiefstalsysteem
  E.C.U.
  DE PLAATS VAN DE SECUNDAIRE ZEKERINGEN VAN 15 A
  D) Van accu naar:
  snelheidssensor, benzinepomp, starterrelais, starter, lambda.
  E) Van de accu naar:
  relais ventilatoren, bobines, injectie,
  ventilatie, sensor voor de nokkenstand.
  104

  L

  D

  DE PLAATS VAN DE SECUNDAIRE ZEKERINGEN VAN 20 A
  F) Van startschakelaar naar:
  dimlichten, groot licht.

  OPMERKING

  Er zijn drie reserve-

  zekeringen (G)
  DE PLAATS VAN DE HOOFDZEKERINGEN VAN 30A
  H) Acculader en voertuigbelasting (rode
  kabel en rood/witte kabel).
  I) Injectiebelasting (rode en rood/witte kabels).

  OPMERKING
  reservezekering (L).

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Een zekering is een • Page 104

  DE LICHTBUNDEL VERTICAAL
  AFSTELLEN

  OPMERKING Voor de controle van
  de richting van de koplamp dient u de procedure te volgen die is voorgeschreven
  door het land van gebruik.

  2

  Om de lichtbundel bij te stellen:
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.
  Zie pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  ◆ Draai met een korte kruisschroevendraaier links achteraan op het kuipje aan
  de schroef (1).
  - Als u NAAR RECHTS draait, verzet u
  de lichtbundel naar boven.
  - Als u NAAR LINKS draait, zakt de
  lichtbundel.
  ◆ De handeling herhalen voor de koplamp
  rechts.

  1

  Na afloop:

  WAARSCHUWING
  De hoogte van de koplamp controleren.

  OPGELET
  De koplampen kunnen ook horizontaal
  worden afgesteld met de schroeven (2);
  wij raden aan dit niet te doen, omdat
  deze afstelling alleen in bepaalde landen verplicht is.
  De lampen worden correct afgesteld
  door de constructeur.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  105 • Page 105

  LAMPJES
  Lees aandachtig pag. 61 (ONDERHOUD).

  WAARSCHUWING
  Gevaar voor brand.
  Benzine en andere ontvlambare stoffen
  mogen niet in de buurt van elektrische
  componenten komen.

  OPGELET
  Voordat u een lampje vervangt dient u
  de contactschakelaar van het voertuig
  op "" te zetten en enkele minuten te
  wachten tot het lampje is afgekoeld.
  Draag om het lampje te vervangen
  schone handschoenen of gebruik een
  schone en droge doek.
  Maak geen vingerafdrukken op het nieuwe lampje die oververhitting kunnen
  veroorzaken en het lampje dus kunnen
  beschadigen.
  Als u het lampje toch aanraakt met blote
  handen, maak het dan schoon met alcohol
  om te voorkomen dat het stuk gaat.
  TREK NIET AAN ELEKTRISCHE KABELS.

  OPMERKING Controleer voordat u
  een lampje vervangt de zekeringen, zie
  pag. 103 (DE ZEKERINGEN VERVANGEN).
  106

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  DE LAMPJES IN HET
  INSTRUMENTENPANEEL
  VERVANGEN
  Als u hulp of technische raad nodig hebt,
  wendt u zich tot een aprilia dealer die
  een accurate en snelle service waarborgt. • Page 106

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  5
  1
  2

  4

  3

  DE LAMPJES IN DE KOPLAMP
  VERVANGEN
  Lees aandachtig pag. 106 (LAMPJES).
  Voor meer duidelijkheid beelden wij een
  gedemonteerde koplamp af. Om de lampjes van de dimlichten en grote lichten te
  vervangen, is het niet nodig het kuipje te
  verwijderen.
  In de koplamp zitten:
  √ Twee lampjes voor de grote lichten (1).
  √ Twee lampjes voor de dimlichten (2).
  √ Twee lampjes voor de standlichten (3).
  Het lampje van het dimlicht en het grote
  licht, is hetzelfde.
  Als een van de twee lampjes (2) stuk gaat
  en u heeft geen nieuw lampje, kunt u er
  een van de lampjes(3) voor gebruiken.

  U doet dit alleen bij wijze van voorlopige
  oplossing en om de tijd te hebben om een
  nieuw lampje te gaan kopen.
  Vervangen:
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.
  pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE STANDAARD ZETTEN).
  LAMPJES GROOT LICHT EN DIMLICHT

  OPMERKING Een connector tegelijk eraf halen om deze niet verkeerd te
  monteren achteraf.
  Als u tegelijkertijd de lampjes van het groot
  licht en van het dimlicht verwijdert, dient u
  de plaats aan te duiden en na het aansluiten te controleren of ze goed zijn aangesloten.
  ◆ De linker zijbekleding verwijderen, zie
  pag. 83 (DE VERGRENDELINGEN BOVENAAN EN VOORAAN VAN DE BEKLEDING VERWIJDEREN).

  OPGELET
  Trek niet aan de elektrische draden om
  de aansluiting van het lampje los te maken.
  ◆ De connector (4) losmaken.

  De stopring van de lamp (5) naar links losdraaien en het stukke lampje eruit halen.
  ◆ Door een nieuw van hetzelfde type vervangen
  ◆ Monteer de lamp in de ruimte en draai
  deze naar rechts tot de lamp vastzit.
  ◆ De connector (4) weer correct monteren.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  107 • Page 107

  1

  2

  6

  OPGELET
  Trek niet aan de elektrische draden om
  de aansluiting van het lampje los te maken.
  LAMPJE VAN HET STANDLICHT
  ◆ Het kuipje verwijderen zie pag. 84 (HET
  KUIPJE DEMONTEREN).

  OPGELET
  Trek niet aan de elektrische draden om
  de lampenhouder te demonteren.
  ◆ Pak de lampenhouder (6) vast en trek

  hem weg.
  ◆ Haal het lampje van het standlicht eruit

  en vervang het door een lampje van hetzelfde type.

  OPMERKING Controleer
  lampje goed in de houder zit.

  of

  DE LAMPJES VAN DE
  RICHTINGAANWIJZERS VOORAAN
  EN ACHTERAAN VERVANGEN
  Lees aandachtig pag. 106 (LAMPJES).
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.
  Zie pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE
  STANDAARD ZETTEN)
  ◆ Draai de schroef (1) los en verwijder deze.

  het

  OPGELET
  Pas er bij het verwijderen van het beveiligingsschermpje voor op dat u de sluittand niet breekt.
  ◆ Het glas demonteren (2).

  108

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 108

  1
  4

  3
  5

  OPGELET
  Steek tijdens het monteren het glas op
  de goede plaats. Draai de schroef (1)
  voorzichtig en lichtjes aan om het
  schermpje niet te beschadigen.
  ◆ Druk lichtjes op het lampje (3) en draai

  het naar links.
  ◆ Verwijder het lampje (3) uit de houder.

  OPGELET
  Steek het nieuwe lampje in de houder
  en zorg ervoor dat de twee geleiderpinnetjes op de geleiders in de houder steken.
  ◆ Steek een nieuw lampje van het zelfde

  OPGELET

  OPGELET
  Als de parabool (4) eruit komt, steekt u
  deze er weer op de goede manier in.
  HET LAMPJE IN DE
  NUMMERPLAAT VERVANGEN

  Trek niet aan de elektrische draden om
  de lampenhouder te demonteren.
  ◆ De lampenhouder (5) eruit halen;
  ◆ Haal het lampje eruit en vervang het

  door een lampje van hetzelfde type.

  Lees aandachtig pag. 106 (LAMPJES).
  ◆ Zet het voertuig op de hoofdstandaard.
  Zie pag. 60 (HET VOERTUIG OP DE
  STANDAARD ZETTEN).
  ◆ Het passagierszadel of de vergrendeling
  op de bergruimte blokkeren/losmaken,
  zie pag. 30 (VERGRENDELING HANDSCHOENVAK/ GEREEDSCHAPSKIT
  BLOKKEREN/LOSMAKEN).

  OPMERKING Controleer
  lampje goed in de houder zit.

  of

  het

  type in de houder.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  109 • Page 109

  VERVOER

  REINIGEN

  Tijdens het vervoer moet het voertuig recht
  staan en stevig worden vastgemaakt en
  moet men het voertuig in de eerste versnelling zetten zodat er geen benzine, olie
  of koelvloeistof uit kan lekken.

  OPGELET
  Als u wegenpech hebt, sleept u het
  voertuig niet zelf, maar roept u de hulp
  in van een sleepwagen.

  110

  Reinig het voertuig vaak als u het gebruikt in de volgende omgeving of omstandigheden:
  √ Luchtvervuiling (steden en industriegebieden)
  √ Hoog zout- en vochtgehalte in de lucht
  (zeegebieden, warm en vochtig klimaat).
  √ Bijzondere milieu/seizoenomstandigheden (gebruik van zout, chemische antivriesproducten op de wegen in de winterperiode).
  √ U dient er bijzonder goed op te letten dat
  er op het frame geen industrieel stof of
  andere vervuilende stoffen achterblijven
  zoals teervlekken, dode insecten, vogeluitwerpselen enz.
  √ In sommige seizoenen vallen er uit de
  bomen hars, vruchten of bladeren en
  dergelijke die chemische stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het lakwerk.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  WAARSCHUWING
  Nadat u het voertuig hebt gewassen,
  kunnen de remmen minder goed werken omdat er water op de wrijvingsoppervlakken van het remsysteem zit.
  Gebruik lange remafstanden om ongevallen te voorkomen.
  Gebruik de remmen enkele keren om
  deze schoon te maken zodat ze weer
  normaal werken.
  Voer alle controleverrichtingen uit, zie
  pag. 52 (CONTROLES VOOR HET VERTREK). • Page 110

  Verwijder vuil en modder van de gelakte
  delen met een zachte waterstraal. Maak de
  vuile delen goed nat, haal vuil en modder
  eraf met een zachte spons voor carrosserieën die u onderdompelt in een grote hoeveelheid water met shampoo (2 … 4% delen shampoo in water).
  Vervolgens afspoelen met veel water en
  afdrogen met een zeem.
  Om de buitenste delen van de motor te reinigen, dient u een ontvettend reinigingsmiddel te gebruiken, verfborsteltjes en
  oude doeken.
  Telkens als u het voertuig hebt gewassen:
  ◆ Haal de dop weg (1) weg.
  ◆ Laat de inhoud in een vat vloeien en
  breng dit vat naar een inzamelaar.

  OPGELET

  OPGELET

  Gebruik een in sop gedrenkte spons om
  de lampen te wassen; wrijf zachtjes en
  spoel de lampen vaak en met veel water
  af.
  Boen het voertuig met siliconenwas pas
  nadat u het eerst helemaal grondig hebt
  gewassen.
  Boen glanzende lak nooit met schurende middelen.
  Was het voertuig niet in de zon, vooral
  niet in de zomer, als het frame nog
  warm is, omdat wasproduct dat al opdroogt nog voordat u het heeft weggespoeld, de lak kan beschadigen.
  Gebruik geen vloeistoffen die warmer
  zijn dan 40° °C om de componenten in
  kunststof van het voertuig te reinigen.

  Gebruik geen water- of luchtstralen onder hoge druk op de volgende delen:
  steekassen, bedieningen op de rechteren linkerkant van het stuur, lagers, rempompen, instrumenten en wijzers, uitlaatdemper, ordnerbergruimte/gereedschapskit, startschakelaar/stuurslot.
  Gebruik geen alcohol, benzine of oplosmiddelen om delen in rubber, kunststof
  of het zadel te reinigen. Was deze alleen
  met water en neutrale zeep.

  WAARSCHUWING
  Boen het zadel niet met beschermende
  was, omdat het te glad wordt.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  111 • Page 111

  ◆ Het voertuig op de speciale voorste stan-

  daard zetten, zie pag. 71 (HET VOERTUIG OP DE VOORSTE STANDAARD
  ZETTEN J).
  ◆ Het voertuig op de speciale achterste
  standaard zetten, zie pag. 70 (HET
  VOERTUIG OP DE ACHTERSTE
  STANDAARD ZETTEN J).
  ◆ Bedek het voertuig, maar gebruik hiervoor geen kunststof of waterdichte materialen.

  WINTERSTALLING

  OPGELET
  Als het voertuig meer dan twintig dagen
  lang niet wordt gebruikt, dienen de zekeringen van 30 A te worden verwijderd
  om beschadiging van de accu te voorkomen.

  OPMERKING Als u de zekeringen
  van 30 A demonteert, annuleert u de instellingen van: de digitale klok en de toerentallimiet Om deze opnieuw te programmeren,
  raadpleegt
  u
  pag.
  20
  (MULTIFUNCTIONELE COMPUTER).
  Om de gevolgen van lange periodes van
  stilstand van het voertuig te voorkomen,
  dient u enkele maatregelen te treffen.
  Voordat u het voertuig wegzet, dient u bovendien eerst alle nodige reparaties en
  controles uit te voeren omdat u riskeert
  deze later te vergeten.
  112

  Ga als volgt te werk:
  ◆ De accu demonteren, zie pag. 99 (DE
  ACCU DEMONTEREN) en pag. 102
  (NIET GEBRUIKTE ACCU).
  ◆ Was en droog het voertuig, zie pag. 110
  (REINIGEN).
  ◆ Boen de gelakte delen met was.
  ◆ Blaas de banden op, zie pag. 45 (BANDEN).
  ◆ Zet het voertuig in een niet verwarmde,
  vochtvrije ruimte, uit de buurt van zonnestralen en met minimale temperatuurverschillen.
  ◆ Bind het uiteinde van de uitlaatdemper af
  met een plastic zakje zodat er geen
  vocht in kan komen.

  OPMERKING

  Zet het voertuig op
  beide standaards vooraan J en achteraan J zodat geen enkele band de vloer
  raakt.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  HET VOERTUIG WEER IN GEBRUIK NEMEN

  OPMERKING

  Plastic zakjes van de

  uitlaatpijpen halen.
  ◆ Neem de bedekking weg en maak het

  voertuig schoon, zie pag. 110 (REINIGEN).
  ◆ Controleer de accu, zie pag. 100 (DE
  ACCU OPLADEN) en installeren, zie
  pag. 101 (DE ACCU MONTEREN).
  ◆ Vul de tank met brandstof, zie pag. 34
  (BRANDSTOF).
  ◆ Voer alle controleverrichtingen uit, zie
  pag. 52 (CONTROLES VOOR HET
  VERTREK).

  WAARSCHUWING
  Maak een proefrit van enkele kilometers
  en rijd niet te snel, ver uit de buurt van
  het verkeer. • Page 112

  TECHNISCHE GEGEVENS
  AFMETINGEN

  Max. lengte .............................................................
  Max. breedte...........................................................
  Max. hoogte (op kuipje) ..........................................
  Hoogte bij het zadel ................................................
  Wielbasis ................................................................
  Minimum vrije hoogte vanaf de grond ...................
  Gewicht tijdens rijden ............................................

  2025 mm
  730 mm
  1135 mm
  820 mm
  1410 mm
  130 mm
  T 215 kg-

  209 kg

  MOTOR

  Model ...................................................................... V990 NG
  Type........................................................................ viertaktcilinder V 60° in de lengte met 4 kleppen per cilinder, 2 frontale
  nokkenassen
  Cilinders.................................................................. 2
  Totale cilinderinhoud ............................................. 997,6 cm3
  Boring/slag.............................................................. 97 mm/67,5 mm
  Compressieverhouding .......................................... Ø 11,8:0,4 1
  Starten .................................................................... Elektrisch
  Aantal toeren op stationair toerental....................... 1280 Ø 100 toeren/min (rpm)
  Koppelingsschijven in oliebad ................................ met hydraulische bediening op linkerkant van het stuur en PPC
  Droog cartersmeersysteem ................................... met gescheiden olietank en koelradiator
  Luchtfilter met droog filterpatroon ...........................
  Waterkoeling...........................................................

  VERSNELLING

  Type........................................................................ mechanisch met 6 verhoudingen, pedaalbediening linkerkant van de motor

  INHOUD

  Benzine (inclusief reserve) .....................................
  Brandstofreserve ...................................................
  Motorolie .................................................................
  Vorkolie voor T...................................................
  Vorkolie type "R FACTORY"
  (TJ) ...
  Koelvloeistof ...........................................................
  Zadels .....................................................................
  Max lading voertuig ...............................................

  18 l
  4,5 Ø 1 l
  verversen 3700 cm3 - olie verversen en filter vervangen 3900 cm3
  520 Ø 2,5 cm3 (voor elke poot)
  500 Ø 2,5 cm3 (voor elke poot)
  2,2 l (50% water + 50% antivries met ethyleenglycol)
  2 (1 alleen voor
  USA)
  T 180 kg (piloot + passagier + bagage) USA 105 kg
  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  113 • Page 113

  TRANSMISSIEVERHO Verhouding
  UDINGEN
  1≤
  2≤
  3≤
  4≤
  5≤
  6≤
  KETTING

  Primaire tr.
  31/60 = 1: 1,935

  Secundaire tr. ...
  15/34 = 1: 2,267
  19/31 = 1: 1,632
  20/26 = 1: 1,300
  22/24 = 1: 1,091
  25/24 = 1: 0,960
  26/23 = 1: 0,885

  Type....................................................................
  Model ..................................................................

  BRANDSTOFSYSType....................................................................
  TEEM
  Verstuiver............................................................

  Eindverhouding
  16/40 = 1: 2,500

  Totale verhouding
  1:10,986
  1:7,895
  1:6,290
  1:5,279
  1:4,645
  1:4,280

  zonder verbindingsschakel en met hermetisch afgedichte schakels
  525
  elektronische injectie (Multipoint)
  Æ 57 mm

  ENERGIE

  Brandstof ............................................................

  loodvrije super benzine, minimum octaangetal 95N.O.R.M (85.) en N.O.M.M
  (N.O.M.M.)

  FRAME

  Type....................................................................
  Stuurwending .....................................................
  Vooruitloop..........................................................

  twee stangen met lichtmetalen elementen en extrusieprofielen
  25°
  100 mm (met voorband 120/70)

  OPHANGINGEN

  Vooraan ..............................................................

  Wielbaan.............................................................

  telescopische instelbare upside-down en hydraulische voorvork, poten
  Æ 43 mm
  T 127 mm (TJ) 120 mm
  verende achtervork in lichte legering met profielafwerking en
  hydropneumatische instelbare schokdemper
  135 mm

  REMMEN

  Vooraan ..............................................................
  Achteraan ...........................................................

  drijvende schijven - Æ 320 mm, klauw met 4 zuigertjes - Æ 34 mm
  schijf- Æ 220 mm, klauw met twee zuigertjes - Æ 32 mm

  WIELVELGEN

  Type....................................................................
  Vooraan ..............................................................
  Achteraan ...........................................................

  in lichte legering met demontabele steekas
  3,50 x 17"
  6,00 x 17"

  Vorkbaan ............................................................
  Achteraan ...........................................................

  114

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 114  BANDEN

  = standaard

  ▲=Normal rijden;

  ; ✱✱ = standaard T

  = Sportief rijeden
  Spanning kPa (bar)

  Wiel

  Merk

  Model

  Type

  Maat

  Aanbevolen  Alternatief
  Alleen
  berijder

  Berijder en
  passagier

  Alleen
  berijder

  ✱✱ Vooraan

  PIRELLI

  DIABLO

  CORSA

  120/70–ZR 17"  +

  230 (2,3)

  250 (2,5)

  210 (2,1)

  ✱✱ Achteraan

  PIRELLI

  DIABLO

  CORSA

  190/50–ZR 17"  +

  250 (2,5)

  280 (2,8)

  200 (2,0)

  ✱ Vooraan

  PIRELLI  120/70√ZR 17"  +

  230 (2,3)

  250 (2,5)

  210 (2,1)

  ✱ Achteraan

  PIRELLI  180/55√ZR 17"  +

  250 (2,5)

  280 (2,8)

  200 (2,0)

  DRAGON SUPERCORSA
  DRAGON SUPERCORSA

  ✱✱ Vooraan

  METZELER

  SPORTTEC

  M1

  120/70–ZR 17"  +

  230 (2,3)

  250 (2,5)

  210 (2,1)

  Achteraan

  METZELER

  SPORTTEC

  M1

  180/55√ZR 17"  +

  250 (2,5)

  280 (2,8)

  200 (2,0)

  ✱✱ Achteraan

  METZELER

  SPORTTEC

  M1

  190/50–ZR 17"  +

  250 (2,5)

  280 (2,8)

  200 (2,0)

  Vooraan

  METZELER

  RENNSPORT  120/70√ZR 17"  +

  210 (2,1)

  Achteraan

  METZELER

  RENNSPORT  180/55√ZR 17"  +

  200 (2,0)  230 (2,3)

  250 (2,5)

  250 (2,5)

  280 (2,8)  ✱✱ Vooraan

  MICHELIN

  PILOT SPORT

  E

  120/70–ZR 17" TL  ✱✱ Achteraan

  MICHELIN

  E

  190/50–ZR 17" TL  Vooraan

  MICHELIN  120/70√ZR 17"  210 (2,1)

  Vooraan

  MICHELIN

  PILOT SPORT
  PILOT SPORT
  CUP
  PILOT SPORT
  CUP  180/55√ZR 17"  190 (1,9)

  Vooraan

  MICHELIN

  PILOT RACE

  H2

  120/70√ZR 17"  210 (2,1)

  Achteraan

  MICHELIN

  PILOT RACE

  H2

  180/55√ZR 17"  190 (1,9)

  230 (2,3)
  250 (2,5)

  250 (2,5)
  280 (2,8)  ✱✱ Vooraan

  DUNLOP

  SPORTMAX

  D 208

  120/70–ZR 17"  ✱✱ Achteraan

  DUNLOP

  SPORTMAX

  D 208

  190/50–ZR 17"  Vooraan

  DUNLOP

  SPORTMAX

  D 208 RR

  120/70√ZR 17"

  210 (2,1)

  Posteriore

  DUNLOP

  SPORTMAX

  D 208 RR

  180/55√ZR 17"

  190 (1,9)

  ✱✱ Anteriore

  PIRELLI

  DIABLO

  CORSA

  120/70–ZR 17"

  230 (2,3)

  250 (2,5)

  210 (2,1)


  +
  +

  +  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  115 • Page 115

  BOUGIES

  ELEKTRISCH
  SYSTEEM

  LAMPJES

  Standaard ...............................................................
  Afstand tussen elektroden ......................................
  Weerstand ..............................................................

  NGK R DCPR9E
  0,8 mm
  5 kW

  Accu........................................................................

  12 V - 10 Ah

  Hoofdzekeringen.....................................................
  Secundaire zekeringen ...........................................
  Dynamo (met permanente magneet)......................

  30 A
  5 A - 15 A - 20 A
  12V 500 W

  Dimlicht (halogeen).................................................
  Groot licht (halogeen) .............................................
  Standlicht vooraan ..................................................
  Richtingaanwijzers..................................................
  Nummerplaatverlichting ..........................................
  Standlicht achteraan Remlicht ................................
  Verlichting toerentalteller ........................................
  Verlichting linker multifunctioneel display ...............

  12 V - / 55 W H7U x 2
  12 V - 55 W H7U x 2
  12 V - 5 W
  12 V - 10 W
  12 V - 5 W
  LED
  LED
  LED

  CONTROLELAMPJES In neutraal...............................................................
  Richtingaanwijzers..................................................
  Brandstofreserve ....................................................
  Groot licht ...............................................................
  Uitgeklapte standaard.............................................
  Controlelampje warning ..........................................
  Toerentallimiet ........................................................
  Antidiefstal ..............................................................

  116

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  LED
  LED
  LED
  LED
  LED
  LED
  LED
  LED • Page 116

  SMEERMIDDELENTABEL
  Motorolie (aanbevolen):
  EXTRA RAID 4, SAE 15W - 50 of
  TEC 4T, SAE 15W - 50.
  In plaats van de aanbevolen olie, kunt u ook merkolies gebruiken die voldoen aan de voorschriften CCMC G-4, A.P.I. SG of hoger.

  TVorkolie (aanbevolen):

  F.A. 5W of
  F.A. 20W; ofwel
  Als u een product wenst dat het midden houdt tussen
  F.A 5W. en
  kunt u de producten als volgt mengen:

  FORK 5W of
  F.A 20W of ,

  FORK 20W.
  FORK 5W en

  SAE 10W =

  F.A. 5W 67% van het volume +
  F.A. 20W 33% van het volume, of
  FORK 5W 67% van het volume +
  FORK 20W 33% van het volume.

  SAE 15W =

  F.A. 5W 33% van het volume +
  F.A. 20W 67% van het volume, of
  FORK 5W 33% van het volume +
  FORK 20W 67% van het volume.

  FORK 20W.

  (TJ) Vorkolie van het type "R FACTORY": OHLINS 5W

  Lagers en andere smeerpunten (aanbevolen):
  Bimol Grease 481,
  AUTOGREASE MP of
  GREASE 30.
  Gebruik als alternatief voor het aanbevolen product een kwaliteitsvet voor wentellagers, nuttig temperatuurbereik -30 °C ... +140 °C, druppelpunt
  150 °C ...230 °C, hoge corrosiefactor, goede water- en oxidatiebestendigheid.
  Accupolenbeveiliging: Neutraal vet of vaseline.
  Vet spray voor kettingen (aanbevolen):

  CHAIN SPRAY of

  CHAIN LUBE.

  WAARSCHUWING
  Gebruik alleen nieuwe remvloeistof. Meng geen verschillende merken of soorten olie met elkaar zonder te controleren of ze
  compatibel zijn.
  Remvloeistof (aanbevolen): In de remleiding zit

  Autofluid FR. DOT 4 (Compatibel DOT 5) of

  BRAKE 5.1, DOT 4 (Compatibel DOT 5).

  WAARSCHUWING
  Gebruik alleen nieuwe koppelingsvloeistof.
  Koppelingsvloeistof (aanbevolen):

  F.F., DOT 4 (Compatibel DOT 5) of

  BRAKE 5.1, DOT 4 (Compatibel DOT 5).

  WAARSCHUWING
  Gebruik alleen antivries- en antiroestmiddelen die geen nitriet bevatten en bestand zijn tegen een temperatuur van -35 ° C
  Motorkoelvloeistof (aanbevolen):

  ECOBLU - 40°C of

  COOL.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  117 • Page 117

  OFFICI⁄LE DEALERS EN SERVICECENTRA

  DE WAARDE VAN DE APRILIA SERVICE
  Dankzij constante technische updates en aanpassingen van de speciale opleidingsprogramma»s ten aanzien van de aprilia producten,
  kennen alleen de monteurs van het Officiële aprilia Netwerk dit voertuig door en door en beschikken zij over het benodigde speciale
  gereedschap om de onderhoudswerkzaamheden en reparaties op de juiste manier uit te voeren.
  De betrouwbaarheid van de motorfiets is ook afhankelijk van de mechanische staat ervan. Controle vóór het rijden, regelmatig onderhoud en gebruik van uitsluitend originele aprilia onderdelen zijn bijzonder belangrijke factoren!
  Kijk voor informatie over de officiële dealer en/of het dichtstbijzijnde servicecentrum in de Gouden Gids of zoek rechtstreeks op de landkaart die u op onze officiële Internetsite aantreft:

  www.aprilia.com
  Alleen als er originele aprilia onderdelen gebruikt worden heeft men een product dat reeds tijdens de ontwerpfase van de motorfiets
  ontwikkeld en getest is. De originele aprilia reserveonderdelen worden stelselmatig onderworpen aan kwaliteitscontroleprocedures, om
  volledige betrouwbaarheid en duurzaamheid ervan te garanderen.

  118

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 118

  IMPORTEURS
  I

  UK

  APRILIA

  APRILIA WORLD SERVICE UK branch
  D

  NL

  APRILIA MOTORRAD

  APRILIA WORLD SERVICE B.V.

  Am Seestern 3 - D-40547 - Dusseldorf
  Tel. 0049-211-59018-00 - Fax 0049-211-5901819 - Email: Ralf_kemper@aprilia.de
  Nikkelstraat 1 - 4823 - Ae Breda
  Tel. 0031-76-5431640 - Fax 0031-76-5431649 - Email: Dennis_Opstal@nl.aprilia.com

  APRILIA WORLD SERVICE
  Succursale en Espana

  Edificio América, Av.da de Arangòn, 334 - 28022 Madrid
  Tel. 0034-91-7460066 - Fax 0034-91-7460065- Email: Paco_Montes@aprilia.es

  F

  APRILIA WORLD SERVICE
  Succursale en France

  z.a. Central Parc - 255 Blv. R. Ballanger B.P. 77 - 93421- Villepinte
  Tel. 0033-1-49634747 - Fax 0033-1-49638750 - Email: bschweitzer@aprilia.fr

  A. SPIRIT A.S.
  A. SPIRIT A.S. (Sede operativa)
  SLO

  AVTO TRIGLAV d.o.o.

  GINZINGER IMPORT GmbH & CO.
  HR

  IRL

  15 Gregory Way - SK5 7ST Stockport - Cheshire
  Tel. 0044-161 475 1800 - Fax 0044-161 475 1825 - Email: massimo_granata@aprilia.com

  E

  CZ

  A

  via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) Italy
  Tel. +39(0)41 5829111 - Fax +39(0)41 441054 - Servizio Clienti aprilia +39(0)41 5079821

  ING-KART d.o.o.

  K.D.I. Kawasaki Distributor IRL. LTD:
  N

  HARO SKANDINAVIA A.S.

  Saldova 38 - 180 00 - Praha 8 - Karlin
  Bubenska 43 - 170 00 - Praha 7
  Tel. 0042-02-96547142 - Fax 0042-02-96547145 - Email: pistek@aspirit.cz
  Baragova 5 - 1113 - Ljubljana
  Tel. 00386-1-5883 421 - Fax. 00386-1-5883465 - Email: ziga.martincic@avto-triglav.si
  Frankenburgerstrasse 19 - 4910 - Ried im Innkreis
  Tel. 0043-7752-88077 - Fax. 0043-7752-70684 - Email: office@aprilia.at
  Samoborska cesta 258 - 10000 - Zagreb
  Tel. 00385-1-3498000 - Fax. 00385-1-3499111 - Email: mario.petrusa@aprilia.hr
  no. 1 Long Mile Road - Dublin 12
  Tel. 00353-1-4566222 - Fax. 00353-1-4756461 - Email:sales@bikeworld.ie
  Kjorbekkdalen 6 - 3735- Skien
  Tel. 0047-35506780 - Fax. 0047-35506781 - E-mail:tore@aprilia.no

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  119 • Page 119

  IMPORTEURS

  TR

  H

  P

  MOTOMAX MOTORLU ARACLAR
  SAN. VE TIC. A.S.

  MILLE MOTOR KFT. (sede operativa)

  MILFA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LDA.
  GR

  CSI

  CH

  Bernerstrasse Nord 202 - 8064 - Zurigo
  Tel. 0041-1-4348686 - Fax 0041-1-434 8606 - Email: agonser@mohag.ch

  MOHAG A.G.

  N.V./S.A. RAD

  AUS

  120

  T.M.P.

  TUONTI NAKKILA OY

  RO GROUP INT.(sede operativa)

  Z.A.O. ITALMOTO (sede operativa)
  USA

  Av. Da Republica 692 - 4450 - Matosinhos
  Tel. 00351-229382450 - Fax. 00351-229371305 - Email: milfa@milfa.pt
  Rizareiou 4 - 15233 - Halandri
  Tel. 0030-210-6898290 - Fax. 0030-210-6898056

  DK

  R

  Hold utca 23 - H-1054 - Budapest
  Tel. 0036-1-3329938 - Fax. 0036-1-2693044 - Email: Zsoldos.lajos@elender.hu

  APRILIA HELLAS

  B

  SF

  Kore Sehitleri Cad. No. 42 - 80300 - Zincirlikuyu - Istanbul
  Tel. 0090-212-3360058 - Fax. 0090-212-3360057- Email: aincili@motomax.com.tr

  Landegemstraat 4 - Industriegebied - B-9031 - Drongen-Baarle
  Tel. 0032-9-2829410 - Fax. 0032-9-2810012 - Email: Kurt_Derynck@rad.be
  Hammervej 32 - 7900 - Nikobing Mors
  Tel. 0045-97-722233 - Fax. 0045-97-722143/33 - Email: thomas@aprilia.dk
  P.o.B. 18 - 29250 - Nakkila
  Tel. 00358-2-5352500 - Fax. 00358-2-5372793 - Email: satu.saarinen@aprilia.fi
  Str. Depozitelor 41-43 Jud. Arges - Pitesti
  Tel. 0040-248211004 -Fax. 0040-248211004 - Email: marian.ion@rogroup.ro
  Ul. Preobragenskaya 5/7 - 107076 - Mo - Moscow
  Tel. 007-095-780 4294 - Fax. 007-095-964 4001 - Email: italmoto@mtu-net.ru

  APRILIA WORLD SERVICE
  U.S.A., INC.

  109 Smoke Hill Lane Suite 190 - GA 30188 - Woodstock
  Tel. 001-770-592-2261 - Fax. 001-770-592-4878

  J

  SHINYOKOHAMAMEGURO BLDG. 3-22-5 SHINYOKOHAMA KOUHOKU-KU 222-0033
  YOKOHAMA-SHI KANAGAWA -Tel. 0081-454772632 - Fax 0081-454772605 - Email: m-okuyama@apriliajapan.co.jp

  APRILIA JAPAN CORP.

  JOHN SAMPLE GROUP PTY LTD.

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  8 Sheridan Close - NSW 2214 - Milperra - Sydney
  Tel. 0061-2-97722666 - Fax. 0061-2-97742321 - Email: doreilly@jsg.com.au • Page 120

  IMPORTEURS
  NZ MOTORCYCLING DOWNUNDER LTD.

  RSA MOTOVELO S.A.

  MEX

  APRILIA DE MEXICO, SA. de CV.
  ROK

  RP

  BIKE KOREA CO. LTD.

  ULTRA BIKERS NETWORK INC.
  SGP CYCLENET PTE TLD

  HK

  RC

  AH LAM MOTORCYCLE CO. LTD.

  PERFECT MOTORS COMPANY LIMITED
  KWT

  ZED MOTORZ - Div. Of AL-RADWAN
  INTERNATIONAL GROUP
  RL

  RI

  CDN

  ACCESS INTERNATIONAL FOR
  TRADING SARL.
  PT. MOTOR MEGA PERFORMA

  BARRETT MARKETING GROUP ltd.

  35, Manchester Street - P.o.B. 22416 - Christchurch
  Tel. 0064-3-3660129 - Fax. 0064-3-3667580 - Email: j.horne@xtra.co.nz
  Old Pretoria Road - Wynberg - Johannesburg
  Tel. 0027-11-7868486 - Fax. 0027-11-7868482 - Email: motovelo@betech.co.za
  San Jeromino - 64640 - 552 Monterrey N.L.
  Tel. 0052-818333-4493 - Fax. 0052-818348-9398 - sbertu Email: javier@aprilia.com.mx
  YeungSoo Bldg. 302 #206-25, Ohjang-Dong, Chung-Ku Seoul
  Tel. 0082-2-22756130 - Fax 0082-2-22756132 - Email: kukbike@yahoo.co.kr
  Bldg. 7294 cn Recto Highway - Pampanga
  Tel. 00632-7524450 - Fax 00632-7505764 - Email: ultracar@info.com.ph
  1179 Serangoon Road - 328232 - Singapore
  Tel. 0065 6299 6251 - Fax. 0065 6297 5684 - Email: jeorj@mah.com.sg
  29 Hak Po Street - Mongkok Kowloon - Hong Kong
  Tel. 00852-23859229 - Fax. 00852-23857920 - Email: garyyip@ahlam.com.hk
  No. 256, Sec. 2, Jhonghan Road, Taishan Township, Taipei County - 243 R.O.C Taipei
  Tel. 00886-222970511 - Fax. 00886-222970569 - Email: twintwin2@hotmail.com
  Block 1, Street 13, Bldg 107, Shuwaikh Industrial 45703
  Tel. 00965-4828072 - Fax. 00965-4828073 - Email: zed@zedmotorz.com

  Diamond Tower, 10th Floor P.O.B. 13 - Verdun, near Mandarine Beirut
  Tel. 00961-1797333 - Fax. 00961-1798333 - Email: access_in@hotmail.com
  JI. Keutamaan no. 75 - Jakarta Barat
  Tel. 0062 21 63333929 - Fax. 0062 21 6337889 - Email: purity@cbn.net.id
  9060 300 Lockhart Mill Road - E7M 5C3 - Woodstock
  Tel. 001-5063281315 - Fax. 001-5063281582 - Email: joseeb@barrettcorp.com

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  121 • Page 121

  IMPORTEURS

  BERMUDA INTERNATIONAL LTD.
  IND

  MAJESTIC AUTO LIMITED
  GCA

  AZG

  MOTOMANIA, S.A.

  DUARTE BASTOS & CASTENDO, LDA

  235, Middle Road - Southampton
  Tel. 001-4412385050 - Email: eurospice@ibl.bm
  10th KM Stone - G.T. Road - P.O.Dujana - 203207 Dadri - Ghaziabad UP
  Tel. 0091-98100-19315 - Fax. 0091-98100-19300
  BOULEVARD LIBERACION 4-19, ZONA 9 - 1009 - GUATEMALA CITY
  Tel. 0050-2-3622868 /69 - Fax. 0050-2-3622877 - Email: roberto.alvarado@motomania.tv
  Rua Dr.António José de Almeida n˚238- Benguela
  Tel. 00244-7-232669 - Fax 00244-7-235106 - Email: castendo@nexus.ao

  CR

  EUROBIKE BZ S.A.
  BG

  H.W.A.K. CO. LTD

  Curridabat De Municipalidad Mts. Sur. Aprtado Postal 2733 - 1000 San Jose
  Tel. 00506-272-6680 - Fax 00506-272-0460 - Email: motobrey@racsa.co.cr
  61 Cyril amd Metody Str. Sofia
  Tel. 0035929887320 - Fax 0035929887321 - Email: hwak@tecno-link.com

  PL

  T.W. CONSULTING Sp. Z.o.o.
  MAL

  122

  TOTAL TITANIUM SDN BHD

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  Ul. Zakliki z Mydlnik 16 30-198 Krakow
  Tel. 0048-126232680 - Fax 0048-124253366 - Email: lukasz.wicher@ktm.info
  Lot 7B Jalan Bersatu 13/4 - Section 13 46200 Petaling Jaya Selangor
  Tel. 0060326983500 - Fax 0060326981195 - Email: ajackso@attglobal.net • Page 122

  BEDRADINGSCHEMA - RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  G
  G

  M
  Gr

  V
  G/V

  1

  V
  G/V

  G
  G/Gr
  Bi/R
  V/N
  Bi/G
  R/N

  1

  G
  G/Gr
  R/Bi
  V/N
  Bi/G
  R/N

  1

  B/V
  G/R
  B/V
  Ro

  Ar/N
  Bi/G

  R
  Az

  Vi
  Ar
  Bi/N

  B/V
  G/R
  B/V
  Gr/Az

  1

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20

  1

  B
  R/Bi
  V/R
  Bi
  G
  Vi/N
  Az/Bi
  Bi/B

  R/Bi
  Az/Bi
  V/N

  1

  Vi/N
  Az/Bi
  V/R

  M
  Gr

  Gr
  V
  G
  N
  Bi
  Bi/B
  Gr
  V
  G
  N
  Bi
  Bi/B

  Bi/B
  Bi

  B/V
  M/Vi

  B
  Gr

  Bi/B
  Bi/V
  B
  N

  Bi/N
  Bi/V
  B
  Bi

  1 1

  H L

  14

  R
  B
  B

  R
  B
  Bi/N
  Bi/B
  G/Gr
  Az
  B

  Bi/N
  B

  16

  Az
  B

  B

  N
  B

  15

  1

  1
  B

  1

  B/V
  B/V
  M
  V/R
  Gr/Bi

  Ro/Bi
  Az/Gr
  V/Bi
  B/V
  B/N
  M/N

  B/Ar
  G/R
  M/V
  Bi/B
  M/Vi
  Ro/M
  Bi/N
  Ar
  Gr/B

  64

  G/V
  B/V

  17

  Bi/G
  Gr

  V/N
  V/N
  Ar
  Ar
  Ar
  Bi/V

  Gr/N
  B/V

  Az/Ar

  B/Ar
  Gr/Bi
  V

  18

  Bi
  V
  X1

  A
  B
  C
  D
  E
  F

  V
  V/R
  Az/Gr
  R/M
  Ar/V
  R/Bi

  N
  N

  1

  B/Ar
  Gr/Bi
  R/M

  S
  +

  Ro
  Bi/G
  R/Bi

  1

  R/N

  B
  Vi
  Ro/M

  N
  Ro/N
  B

  1
  2

  N
  N

  1
  2
  3
  4

  B/V
  Ro
  Bi/G
  R/Bi

  1
  2
  3
  4

  63

  B
  Vi
  N/Ro
  Bi/B

  B

  R
  X2
  Ar/Bi
  Vi/N

  61
  S + 1 2 3
  Bi/B
  R/N
  B/V

  M/Bi
  M/G
  Vi/Bi
  G/Gr

  65

  H2O

  AIR

  31

  30

  V
  V
  N
  R/Bi
  R/Bi
  N

  28
  29

  26
  27

  25

  24

  22

  1

  G
  G
  G

  G
  G
  G

  1

  1

  G
  G
  G

  R
  R

  M/N
  R/N
  R/N
  Ar

  N

  1

  N

  P

  34
  42 41 40 39 3837
  49 48 4746
  3635 33
  4544

  Gr/N

  1

  R

  - + S S

  B
  G/N

  1

  B
  G/N

  1

  N
  R

  INTAKE
  FLAP

  1
  23

  G/N
  Ar/V

  1 2

  M
  Ar/V
  R/Bi
  G/N

  1

  V/R
  R/M
  Gr
  V/Bi

  1 2

  M/V
  B/V

  1 2

  MAP

  M
  N

  AMB.
  PRESS.

  N
  R

  A B C D

  B/N
  Ar/V

  1

  R/M
  Gr/B
  Ar/N
  Bi/G

  1 2 3
  + - S

  V
  B
  Ar
  N

  1 2 3
  + - S

  Vi/N
  R/N

  1 2 3 4

  FARFALLA

  N

  BOBINE

  Az
  G
  Vi
  Ro

  B/R
  M/Bi

  M/G

  Az/Ar
  Ar/V
  Az/V

  1 2 3

  43

  Vi/Bi
  Ro/N

  1 2
  INJ.
  CIL.
  ANT.

  Bi
  Bi
  Gr
  N

  CAMME

  Bi/R
  G/Gr
  B

  1 2
  INJ.
  CIL.
  POST.

  P M A

  PICK
  UP

  Bi
  V
  R

  1 2 3

  Gr/V
  Ar/V

  1

  1 2 3

  G
  G
  G

  30A R/N
  30A R/Bi

  R/N
  R/Bi

  Gr/R
  G/B
  Ro
  Az
  Vi
  G
  B/R
  Bi/R
  Az/V

  Gr/R
  Ar/V

  CONNETTORE "A"

  1

  G/N
  Gr/V

  X1
  X2
  B/V

  CONNETTORE "B"

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41

  62

  G
  B

  G
  B

  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  L 27
  H 28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41

  B

  G
  B

  B
  G/V
  G/Gr

  B
  G/V
  G/Gr

  G/V
  R/M

  B
  Bi/B

  R/Bi
  B/Bi
  R
  R

  B
  Bi/N

  ANTIDIEFSTALSYSTEEM E.C.U.

  7

  B

  1

  Bi/B
  B

  50

  12 13

  LOCK
  P

  B
  B
  V/N
  R/Bi
  R/Bi

  N
  B

  G
  B

  Ar/Bi
  G/B
  Ar/V

  60
  59
  53 58
  57
  56
  52 55
  54
  51

  B/V
  Ro/Bi

  1
  1

  5

  11

  10

  9

  LAP

  6

  87
  30
  85
  86

  2

  8

  4

  87
  30
  85
  86

  3

  M

  21

  REGOLATORE

  20

  19

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  123 • Page 123

  LEGENDA BEDRADINGSCHEMA - RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY
  1) Meervoudige connectoren
  2) Valsensor
  3) Relais grote lichten.
  4) Dimlichtrelais.
  5) Claxon
  6) Schak. KOPPELING
  7) Lichten/lap diode
  8) Linker keuzeschakelaar
  9) Instrumentenpaneel
  10) Rechter keuzeschakelaar
  11) Sleutelcontactschakelaar
  12) Schakelaar remlicht vooraan
  13) Schakelaar remlicht achteraan
  14) Richtingaanwijzers achteraan RE
  15) Achterlicht (met led)
  16) Richtingaanwijzer achteraan LI.
  17) Secundaire zekeringen
  18) Snelheidsensor
  19) vliegwiel
  20) Spanningregelaar
  21) Startmotor
  22) Startrelais
  23) Hoofdzekeringen
  24) Accu
  25) Injectierelais
  26) Oliedruksensor
  27) Purge-klep (alleen California)
  28) Schakelaar versnelling in neutraal.
  29) Ventilator
  30) Ventilatorrrelais
  31) Lambda-sonde
  32) 33) Schakelaar zijstandaard
  34) Intake flap
  35) Brandstofpeilsensor
  124

  36)
  37)
  38)
  39)
  40)
  41)
  42)
  43)
  44)
  45)
  46)
  47)
  48)
  49)
  50)
  51)
  52)
  53)
  54)
  55)
  56)
  57)
  58)
  59)
  60)
  61)
  62)
  63)

  Benzinepomp
  Luchtthermistor
  Waterthermistor
  Automatische choke
  Afzuigdruksensor
  Omgevingsdruksensor
  Gassensor
  Dubbele bobine
  Bougie cilinder voor
  Bougie cilinder achter
  Injectie cilinder voor
  Injectie cilinder achter
  Sensor nokkenas
  Pick up
  E.C.U
  Voorste richtingaanwijzer links
  Koplamp links
  Koplamp vooraan rechts
  Standlicht links
  Dimlicht links
  Lamp groot licht links
  Lamp groot licht rechts
  Lamp dimlicht rechts
  Standlicht rechts
  Voorste richtingaanwijzer rechts
  Aansluiting diagnosesysteem
  Nummerplaatverlichting
  Antidiefstalsysteem (indien een antidiefstalsysteem is gemonteerd)
  64) Antidiefstalantenne(indien een antidiefstalsysteem is gemonteerd)
  65) Scherm van de Pick-upkabels

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  KLEUREN VAN DE KABELS:
  Or
  Az
  B
  Wi
  G
  Gr
  Br
  Zw
  R
  G
  Pa
  Ro

  oranje
  azuurblauw
  blauw
  wit
  geel
  grijs
  bruin
  zwart
  rood
  groen
  paars
  rose • Page 124

  OPMERKINGEN

  VERZOEK UITSLUITEND OM ORIGINELE ONDERDELEN
  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  125 • Page 125

  OPMERKINGEN

  VERZOEK UITSLUITEND OM ORIGINELE ONDERDELEN
  126

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY • Page 126

  OPMERKINGEN

  VERZOEK UITSLUITEND OM ORIGINELE ONDERDELEN
  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

  127 • Page 127

  aprilia s.p.a. is van mening dat u een goede keuze hebt gemaakt en verzoekt haar klanten:
  - Het milieu niet te vervuilen met olie, brandstof, vervuilende stoffen en componenten.
  -De motor niet onnodig aan te laten staan.
  -Geen lawaaihinder te veroorzaken.
  -De natuur te respecteren.

  128

  gebruik en onderhoud RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Aprilia RSV 1000R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Aprilia RSV 1000R in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info