Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/116
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
notebook
December 2011
DU6944
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  DU6944

  Gebruikershandleiding
  notebook

  December 2011 • Page 2

  Inhoudsopgave
  Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook
  Over deze gebruiksaanwijzing....................................................................... 6
  Opmerkingen over deze handleiding......................................................... 6
  Veiligheidsmaatregelen.................................................................................... 7
  Uw notebook voorbereiden..........................................................................11

  Hoofdstuk 2:: Kennismaken met de onderdelen
  Bovenkant............................................................................................................14
  Onderkant............................................................................................................17
  Rechterkant.........................................................................................................20
  Linkerkant............................................................................................................22
  Achterkant...........................................................................................................24
  Voorkant...............................................................................................................24

  Hoofdstuk 3:: Aan de Slag
  Voedingssysteem..............................................................................................26
  Wisselstroomvoeding gebruiken...............................................................26
  Batterijvoeding gebruiken...........................................................................28
  Batterijonderhoud..........................................................................................29
  De notebook INSCHAKELEN........................................................................30
  De zelftest bij inschakelen (Power-On Self Test, POST)......................30
  Het batterijvermogen controleren............................................................32
  De batterijdoos opladen...............................................................................33
  Voedingsopties.................................................................................................34
  Energiebeheerstanden..................................................................................36
  De slaapstand en Sluimerstand..................................................................36
  Beheer thermische energie..........................................................................38

  Speciale toetsenbordfuncties.......................................................................39
  Gekleurde sneltoetsen .................................................................................39
  Microsoft Windows-toetsen........................................................................41
  Multimediabedieningstoetsen (bij sommige modellen)..................43

  Schakelaars en statusindicators...................................................................44
  Schakelaars........................................................................................................44
  Statusindicators...............................................................................................45

  

  Gebruikershandleiding notebook • Page 3

  Hoofdstuk 4: De notebook gebruiken
  Aanwijsapparaat................................................................................................48
  Het aanraakpad gebruiken..........................................................................49
  Afbeeldingen gebruik aanraakpad...........................................................50
  Onderhoud van het aanraakpad...............................................................53
  Aanraakpad automatisch uitschakelen...................................................53

  Opslagapparaten...............................................................................................55
  Optisch station (bij sommige modellen)................................................55
  Flashgeheugenkaartlezer.............................................................................59
  Harde schijf........................................................................................................60
  Geheugen (RAM).............................................................................................63

  Aansluitingen.....................................................................................................64
  Netwerkverbinding.........................................................................................64
  Draadloze LAN-verbinding (bij sommige modellen).........................66
  Draadloze netwerkverbinding Windows................................................68
  Draadloze Bluetooth-verbinding Connection (bij sommige
  modellen)...........................................................................................................70

  Bijlage
  Optionele accessoires.................................................................................... B-2
  Optionele aansluitingen............................................................................. B-2

  Besturingssysteem en software................................................................. B-3
  Instellingen van systeem-BIOS................................................................. B-4
  Veelvoorkomende problemen en oplossingen................................B-10

  Uw notebook herstellen.............................................................................B-16
  De herstelpartitie gebruiken . ................................................................B-16

  Informatie dvd-romstation........................................................................B-20
  Blu-ray ROM-stationsinformatie (bij sommige modellen).............B-22
  Naleving interne modem...........................................................................B-23
  Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen....................................B-27
  FCC-verklaring (Federal Communications Commission)..............B-27
  Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties
  (RF)
  .........................................................................................................B-28
  Verklaring van conformiteit(R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)..............B-28
  CE-markering................................................................................................B-29

  Gebruikershandleiding notebook

   • Page 4

  Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada............................B-29
  Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen............B-30
  Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk.............................B-30
  UL-veiligheidsrichtlijnen...........................................................................B-32
  Vereiste spanningsveiligheid..................................................................B-33
  Mededelingen tv-tuner.............................................................................B-33
  REACH .........................................................................................................B-33
  Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithiumionbatterijen)................................................................................................B-34
  Veiligheidsinformatie optisch station..................................................B-35
  Informatie laserveiligheid.........................................................................B-35
  Onderhoudswaarschuwingslabel.........................................................B-35
  CDRH Regulations.......................................................................................B-35
  Productmededeling Macrovision Corporation.................................B-36
  CTR 21-goedkeuring(voor notebook met geïntegreerde
  modem) .........................................................................................................B-37
  Eco-label Europese Unie ..........................................................................B-39
  Product dat voldoet aan ENERGY STAR...............................................B-39
  Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften ...B-40
  ASUS-recycling/Diensten voor terugname........................................B-40

  Copyright-informatie...................................................................................B-41
  Beperkte aansprakelijkheid.......................................................................B-42
  Service en ondersteuning..........................................................................B-42

  

  Gebruikershandleiding notebook • Page 5

  1  Kennismaken met de
  notebook

  Hoofdstuk 1: • Page 6

  Over deze gebruiksaanwijzing
  U hebt nu de gebruiksaanwijzing van de notebook voor u. Deze
  gebruiksaanwijzing biedt informatie over de verschillende componenten
  van de notebook en het gebruik van deze componenten. Dit zijn de
  hoofdsecties van deze gebruiksaanwijzing:

  1. Kennismaken met de notebook

  Hier maakt u kennis met de notebook en deze
  gebruiksaanwijzing.
  2. Kennismaken met de onderdelen

  Biedt u informatie over de componenten van de notebook.
  3. Aan de Slag

  Maakt u wegwijs bij het eerste gebruik van de notebook.
  4. De notebook gebruiken

  Biedt u informatie over het gebruik van de componenten van
  de notebook.
  5. Bijlage

  Leert u de optionele accessoires kennen en biedt aanvullende
  informatie.
  De daadwerkelijk bijgeleverde toepassingen verschillen
  afhankelijk van het model en de regio. Er kunnen verschillen zijn
  tussen uw notebook en de afbeeldingen in deze handleiding. U
  kunt uw notebook beschouwen als de juiste voorstelling.

  Opmerkingen over deze handleiding
  Doorheen deze handleiding worden opmerkingen en waarschuwingen in
  vet lettertype aangegeven. Houd rekening met deze zaken om bepaalde
  taken veilig en volledig te voltooien. Het belang van deze opmerkingen is
  verschillend afhankelijk van het type, zoals hieronder beschreven:
  OPMERKING: Tips en informatie voor speciale situaties.
  TIP: Tips en nuttige informatie voor het voltooien van taken.
  BELANGRIJK! Vitale informatie die moet worden opgevolgd om
  schade aan gegevens, onderdelen of personen te vermijden.
  WAARSCHUWING! Belangrijke informatie die moet worden
  opgevolgd voor een veilig gebruik.
  

  Gebruikershandleiding notebook • Page 7

  Veiligheidsmaatregelen
  De volgende veiligheidsmaatregelen zullen de levensduur van de
  notebook verlengen. Volg alle voorzorgsmaatregelen en instructies.
  Laat elk onderhoud en elke reparatie over aan bevoegd personeel,
  tenzij anders beschreven in deze handleiding.
  Koppel de wisselstroomvoeding los en verwijder de batterijdoos/
  -dozen voordat u het toestel reinigt. Veeg de notebook schoon
  met een propere cellulose doek of een zeemleer die met een
  oplossing van niet bijtend schoonmaakmiddel en enkele
  druppels warm water is bevochtigd en verwijder extra vocht met
  een droge doek.

  NIET op een oneffen of
  onstabiel werkoppervlak
  plaatsen. Neem
  contact op met de
  onderhoudsdienst als de
  behuizing beschadigd is.

  Plaats GEEN objecten
  op de notebook, laat er
  niets op vallen en stop
  geen vreemde objecten
  in het apparaat.

  NIET blootstellen aan vuil
  of stofrijke omgevingen.
  NIET gebruiken bij
  gaslekken.

  NIET blootstellen aan
  krachtige magnetische
  of elektrische velden.

  Duw NIET op het
  beeldscherm of raak het
  niet aan. Niet installeren
  samen met andere kleine
  items die krassen kunnen
  maken of in de notebook
  kunnen vallen.

  NIET blootstellen aan
  of gebruiken in de
  nabijheid van vloeistof,
  regen of vocht. De
  modem NIET gebruiken
  tijdens een onweer.

  Zet de notebook NIET
  op schoot of een ander
  lichaamsdeel, want het
  kan ongemak of letsel
  veroorzaken door de
  warmte.

  Veiligheidswaarschuwing
  voor de batterij: Gooi
  de batterij NIET in het
  vuur. Sluit de contacten
  NIET kort. Demonteer de
  batterij NIET.

  Gebruikershandleiding notebook

   • Page 8

  VEILIGE TEMP: Deze
  notebook mag alleen
  worden gebruikt op
  plaatsen met een
  omgevingstemperatuur
  tussen 5°C (41°F) en
  35°C (95°F).

  INGANGSVERMOGEN:
  zie het vermogenslabel
  op de onderkant van de
  notebook en zorg ervoor
  dat de voedingsadapter
  overeenkomt met dit
  vermogen.

  Draag of bedek een
  ingeschakelde notebook
  NIET met materiaal, zoals
  een draagtas, waardoor
  de luchtcirculatie
  verhinderd wordt.

  Gebruik GEEN krachtig
  oplosmiddelen zoals
  thinners, benzeen of
  andere chemische
  producten op of in
  de nabijheid van het
  oppervlak.

  Gebruik GEEN
  beschadigde
  voedingskabels,
  accessoires of andere
  randapparatuur.

  Onjuiste installatie
  van de accu kan een
  ontploffing veroorzaken
  en de Notebook PC
  beschadigen.

  Gooi de notebook NIET bij het huisvuil. Dit product werd
  ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het
  recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste
  afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische
  apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het
  huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Informeer
  naar de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van
  elektronica.
  Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de
  doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet
  bij het huisvuil mag worden gegooid.

  

  Gebruikershandleiding notebook • Page 9

  Waarschuwing geluidsdruk
  Waarschuwing: Een hoge geluidssterkte uit de oortelefoon of
  hoofdtelefoon kan tot gehoorschade- of verlies leiden. Wanneer u de
  geluidssterkte en de equaliser aanpast tot boven de centrale positie,
  kan het uitvoervolume van de oor- of hoofdtelefoon verhogen en
  bijgevolg ook het niveau van de geluidsdruk.

  Waarchuwing DC-ventilator
  Waarschuwing: De DC-ventilator is een bewegend onderdeel dat
  gevaarlijk kan zijn. Zorg dat u niet in de buurt van de bewegende
  ventilatorbladen gaat staan.

  Adapterinformatie
  Ingangsspanning: 100–240Vac
  Ingangsfrequentie: 50–60Hz
  Nominale uitvoerstroom: 3.42A(65W); 4.74A(90W); 6.3A(120W)
  Nominale uitvoerspanning: 19Vdc

  Voorzorgsmaatregelen voor vervoer
  Om de notebook voor te bereiden voor transport, moet u het apparaat
  UITSCHAKELEN en alle externe randapparatuur loskoppelen
  om schade aan de aansluitingen te voorkomen. De kop van het
  harde schijfstation wordt ingetrokken wanneer de voeding wordt
  UITGESCHAKELD om krassen op het harde schijfoppervlak tijdens het
  transport te vermijden. U mag de notebook daarom niet vervoeren
  terwijl de voeding nog is INGESCHAKELD. Sluit het beeldschermpaneel
  en controleer of het veilig in de gesloten positie is vergrendeld om het
  toetsenbord en het beeldscherm te beschermen.
  BELANGRIJK! het oppervlak van de notebook wordt snel dof als het
  niet goed behandeld wordt. Wrijf of kras niet over het oppervlak
  van de notebook.

  Gebruikershandleiding notebook

   • Page 10

  Bedek uw notebook
  Koop een draagtas om de notebook te beschermen tegen vuil, water,
  schokken en krassen.

  Uw batterijen opladen
  Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat
  de batterijdoos volledig is opgeladen en dat u over extra optionele
  batterijdozen beschikt voordat u op een lange reis gaat. Onthoud
  dat de voedingsadapter de batterijdoos oplaadt zolang deze op de
  notebook en een wisselstroombron is aangesloten. Houd ermee
  rekening dat het opladen van de batterij veel langer duurt wanneer
  de notebook in gebruik is.

  Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen
  Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u de notebook
  in het vliegtuig wilt gebruiken. De meeste luchtvaartmaatschappijen
  leggen beperkingen op voor het gebruik van elektronische apparatuur.
  De meeste luchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik van
  elektronische apparatuur alleen toestaan tijdens de vlucht en niet
  tijdens het opstijgen en de landing.
  BELANGRIJK! Er zijn drie hoofdtypes veiligheidsapparaten op de
  luchthaven: Röntgenapparaten (worden gebruikt op items die op
  de transportbanden worden geplaatst), magnetische detectors
  (worden gebruikt op mensen die door de veiligheidscontrole gaan)
  en magnetische staven (handbediende apparaten die op mensen
  of individuele items worden gebruikt). U kunt uw notebook en
  diskettes door de röntgenapparaten van de luchthaven laten
  passeren. Het is echter AF TE RADEN uw notebook of diskettes door
  de magnetische detectors op de luchthaven mee te nemen of uw
  apparatuur bloot te stellen aan de magnetische staven.

  10

  Gebruikershandleiding notebook • Page 11

  Uw notebook voorbereiden
  Dit zijn enkele beknopte instructies voor het gebruik van uw
  notebook.
  IInstalleer de batterij

  3
  1

  2

  Sluit de voedingsadapter aan

  1

  Gebruikershandleiding notebook

  3
  2

  110V
  -2

  20V

  11 • Page 12

  Het LCD-scherm openen
  1. Til het beeldschermpaneel voorzichtig op met uw duim.
  2. Kantel het beeldschermpaneel langzaam naar voor of naar
  achter voor een comfortabele kijkhoek.

  De voeding inschakelen
  1. Druk de voedingsknop op de onderkant van het LCD-scherm in
  en laat de knop opnieuw los.
  2. Gebruik [Fn]+[F5] of [Fn]+[F6] om de LCD-helderheid aan te
  passen.

  12

  Gebruikershandleiding notebook • Page 13

  2  Kennismaken met de
  onderdelen

  Hoofdstuk 2: • Page 14

  Bovenkant
  Het toetsenbord zal verschillen afhankelijk van de regio.

  1
  2
  3

  4

  5
  6

  7

  8

  9

  14

  Gebruikershandleiding notebook • Page 15

  1

  2

  Microfoon (Ingebouwd)

  De ingebouwde mono microfoon kan worden gebruikt
  voor videoconferenties, gesproken verhalen of eenvoudige
  geluidsopnamen.
  Camera

  Met de ingebouwde camera kunt u foto’s maken of
  video’s opnemen. Deze camera kan worden gebruikt bij
  videoconferenties en andere interactieve toepassingen.

  3

  Camera-indicator


  4

  De camera-indicator geeft aan wanneer de ingebouwde
  camera in gebruik is.
  Beeldschermpaneel

  De functies van het beeldschermpaneel zijn dezelfde als
  bij een desktopbeeldscherm. De notebook maakt gebruik
  van een actief matrix TFT LCD-scherm dat een uitstekende
  beeldweergave biedt zoals bij desktopbeeldschermen.
  In tegenstelling tot desktopbeeldschermen produceert
  het LCD-scherm geen straling of flikkering, zodat de ogen
  minder worden belast. Gebruik een zachte doek zonder
  chemische vloeistoffen (gebruik indien nodig gewoon
  water) om het beeldschermpaneel te reinigen.

  5

  Voedingsindicator


  6

  De voedingsindicator licht op wanneer de notebook
  wordt INGESCHAKELD en knippert langzaam wanneer de
  notebook in de “Suspend-to-Ram”-modus (Slaapmodus)
  is. Deze indicator is UIT wanneer de notebook is
  UITGESCHAKELD of in de modus Suspend-to-disk (standbymodus) is.
  Hoofdschakelaar  Met de voedingsschakelaar kunt u de notebook IN- en
  UITSCHAKELEN en herstellen vanaf STD. Gebruik de schakelaar
  eenmaal om de notebook IN te schakelen en eenmaal om
  de notebook UIT te schakelen. De voedingsschakelaar werkt
  alleen als het beeldscherm is geopend.

  Gebruikershandleiding notebook

  15 • Page 16

  7

  Verlicht toetsenbord

  Het verlichte toetsenbord is voorzien van toetsen op
  normale grootte met een comfortabele loopdiepte (diepte
  tot waar de toetsen kunnen worden ingedrukt) en een
  polssteun voor beide handen. Er zijn twee Windows –
  functietoetsen voorzien die de navigatie in het Windows –
  besturingssysteem helpen vergemakkelijken.

  8

  Verlicht interactief touchpad en verlichte knoppen


  9

  Statusindicators (voorzijde)


  16

  Het verlichte interactieve touchpad met zijn knoppen
  is een aanwijsapparaat dat dezelfde functies biedt als
  een desktopmuis. Een scrollfunctie die door de software
  wordt bestuurd is beschikbaar nadat u het touchpad heb
  ingesteld voor een gemakkelijke Windows- of webnavigatie.
  Statusindicators geven de verschillende hardware- en
  softwarecondities aan. Ze worden beschreven in paragraaf 3.

  Gebruikershandleiding notebook • Page 17

  Onderkant
  Afhankelijk van het model kan het uiterlijk van de onderkant
  verschillen.
  De grootte van de batterij is afhankelijk van het model.

  WAARSCHUWING! De onderkant van de notebook kan zeer
  warm worden. Wees voorzichtig wanneer het notebook
  hanteert terwijl deze in gebruik is of recent werd gebruikt.
  Hoge temperaturen zijn normaal tijdens het opladen of
  het gebruik. LEG DE NOTEBOOK NIET OP UW SCHOOT OF
  ANDERE DELEN VAN HET LICHAAM OM LETSELS DOOR DE
  WARMTE TE VOORKOMEN.

  Gebruikershandleiding notebook

  17 • Page 18

  1

  Batterijvergrendeling - Veer


  Het veerslot van de batterij wordt gebruikt om de
  batterijdoos stevig te bevestigen. Wanneer de batterijdoos
  wordt geïnstalleerd, wordt dit veerslot automatisch
  vergrendeld. Om de batterijdoos te verwijderen, moet u dit
  veerslot in de ontgrendelde positie houden.
  Batterijdoos  De batterijdoos wordt automatisch opgeladen wanneer u de
  notebook aansluit op een wisselstroomvoedingsbron en biedt
  voeding aan de notebook wanneer deze niet op de wisselstroom
  is aangesloten. Hierdoor kunt u het apparaat verder gebruiken
  wanneer u zich tijdelijk verplaatst tussen locaties. De levensduur
  van de batterij varieert afhankelijk van het gebruik en volgens
  de specificaties voor deze notebook. De batterijdoos kan niet
  gedemonteerd worden en moet als één eenheid worden
  aangeschaft.

  2

  Batterijvergrendeling - Handmatig

  3


  4

  Geheugen (RAM)-compartiment


  18

  De handmatige batterijvergrendeling wordt gebruikt om
  de batterijdoos stevig te bevestigen. Schuif de handmatige
  vergrendeling naar de ontgrendelde positie om de batterijdoos te
  plaatsen of te verwijderen. Schuif de handmatige vergrendeling
  naar de vergrendelde positie nadat u de batterijdoos hebt
  geïnstalleerd.
  Het geheugencompartiment biedt uitbreidingsmogelijkheden
  voor extra geheugen. Het extra geheugen zal de prestaties
  van de toepassing verhogen door de harde schijftoegang te
  verlagen. De BIOS detecteert automatisch de geheugengrootte
  in het systeem en configureert dit overeenkomstig. Er is geen
  instelling van de hardware of software (inclusief de BIOS)
  vereist nadat het geheugen is geïnstalleerd. Neem contact
  op met een erkend onderhoudscentrum of verkoper voor
  informatie over de geheugenupgrade van uw notebook. Koop de
  uitbreidingmodules uitsluitend bij erkende verkopers van deze
  notebook zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit
  en betrouwbaarheid.

  Gebruikershandleiding notebook • Page 19

  5

  Harde schijfcompartiment


  De harde schijf is veilig ingesloten in een compartiment.
  Raadpleeg een bevoegd onderhoudscentrum of een verkoper
  voor informatie over het upgraden van de harde schijf van
  de notebook. Koop uitsluitend harde schijven bij bevoegde
  verkopers van deze notebook om zeker te zijn van de maximale
  compatibiliteit en betrouwbaarheid.

  Gebruikershandleiding notebook

  19 • Page 20

  Rechterkant

  1 2
  1

  3

  4

  5 6

  7

  Aansluiting hoofdtelefoonuitgang


  2

  3

  20

  De aansluiting voor de hoofdtelefoon (1/8 inch) wordt
  gebruikt om het audio-uitgangssignaal van de notebook
  aan te sluiten op luidsprekers met versterkers of een
  hoofdtelefoon. Wanneer u deze aansluiting gebruikt,
  worden de ingebouwde luidsprekers automatisch
  uitgeschakeld.
  Aansluiting microfooningang

  De aansluiting voor de mono microfoon (1/8 inch) kan
  worden gebruikt om een externe microfoon of het
  uitgangssignaal van geluidsapparatuur aan te sluiten.
  Wanneer u deze aansluiting gebruikt, wordt de ingebouwde
  microfoon automatisch uitgeschakeld. Gebruik deze functie
  voor videoconferenties, gesproken verhalen of eenvoudige
  geluidsopnamen.
  USB-poort (2.0)

  De Universele Seriële Bus is compatibel met USB 2.0- of
  USB 1.1-apparaten zoals toetsenborden, aanwijsapparaten,
  camera’s, harde schijven, printers en scanners die serieel zijn
  aangesloten tot 12 Mbits/sec (USB 1.1) en 480Mbits/sec (USB
  2.0). Met USB kunt u veel apparaten tegelijk op een enkele
  computer laten werken, waarbij sommige randapparaten
  werken als extra invoegtoepassing of hub. USB ondersteunt
  hot swapping (omschakelen) van apparaten zodat de
  meeste randapparaten kunnen worden aangesloten of
  losgekoppeld zonder dat de computer opnieuw moet
  worden opgestart.
  Gebruikershandleiding notebook • Page 21

  4

  Optisch station

  De notebook wordt in diverse modellen met verschillende
  optische stations geleverd. Het optische station van de
  notebook kan compact discs (CD) en/of digitale videodiscs
  (DVD) ondersteunen en kan over capaciteiten beschikken
  voor het schrijven (R) of herschrijven (RW) van schijven.
  Raadpleeg de marketingspecificaties voor details over elk
  model.

  5

  Elektronische uitwerpknop optisch station

  Het optische station is voorzien van een elektronische
  uitwerpknop voor het openen van de lade. U kunt de
  lade van de optische schijf openen via een willekeurige
  softwarespeler of door met de rechterknop op het optische
  station te klikken in de map "Computer" van Windows en
  Uitwerpen te selecteren.

  6
  7


  Nooduitwerpopening optisch station
  (locatie is van het model afhankelijk)
  De nooduitwerpopening wordt gebruikt om de lade van
  het optische station uit te werpen als het elektronisch
  uitwerpen niet werkt. Gebruik de nooduitwerpopening
  niet in de plaats van het elektronisch uitwerpen.
  Gelijkstroomingang (DC)
  De meegeleverde voedingsadapter converteert
  wisselstroom naar gelijkstroom voor gebruik met deze
  aansluiting. De voeding die via deze aansluiting wordt
  geleverd, biedt stroom aan de notebook en laadt de
  interne batterijdoos op. Gebruik altijd de meegeleverde
  voedingsadapter om schade aan de notebook en de
  batterijdoos te voorkomen.
  TKAN TIJDENS GEBRUIK WARM TOT HEET WORDEN. DENK ERAAN
  DAT U DE VOEDINGSADAPTER NIET AFDEKT EN UIT DE BUURT VAN
  UW LICHAAM HOUDT.

  Gebruikershandleiding notebook

  21 • Page 22

  HDMI

  Linkerkant

  1
  1


  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Kensington® Lock-poort
  Dankzij de Kensington® lock-poort kan de notebook worden
  beveiligd door middel van Kensington®-compatibele
  beveiligingsproducten van. De beveiligingsproducten
  omvatten een metalen kabel en een slot die voorkomen dat
  de notebook van een vast object wordt verwijderd. Sommige
  beveiligingsproducten kunnen ook een bewegingsdetector
  bevatten die een alarmsignaal weergeven wanneer de
  notebook wordt verplaatst.

  2

  LAN-poort

  De RJ-45 8-pins LAN-poort is groter dan de RJ-11 modempoort
  en ondersteunt een standaard ethernetkabel voor aansluiting
  op een lokaal netwerk. De ingebouwde connector maakt
  handig gebruik mogelijk zonder extra adapters.

  3

  �����������������������������
  Beeldscherm (monitor)-uitgang

  De 15-pins D-sub monitorpoort ondersteunt een standaard
  VGA-compatibel apparaat zoals een monitor of een projector
  voor weergave op een groter extern beeldscherm.

  4
  Ventilatieopeningen
  De ventilatieopeningen zorgen ervoor dat er koele lucht in
  en warme lucht uit de notebook kan stromen.
  Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden
  door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders
  kan de notebook oververhitten.

  22

  Gebruikershandleiding notebook • Page 23

  5

  HDMI

  6


  7

  HDMI-poort
  HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een niet
  gecomprimeerde, volledig digitale audio/video-interface
  tussen elke audio/videobron, zoals een set-top box,
  dvd-speler of een A/V-ontvanger en een audio- en/of
  videomonitor zoals een digitale televisie (DTV). Ondersteunt
  standaard verbeterde of hoge definitie video en meerkanaals
  digitale audio op één kabel.
  Deze poort verzendt alle ATSC HDTV-standaarden en
  ondersteunt 8-kanaals digitale audio met overschot aan
  bandbreedte om toekomstige verbeteringen of vereisten te
  ondersteunen.
  USB-poort (3.0, voor bepaalde modellen / 2.0)
  De Universele Seriële Bus is compatibel met USB 3.0-, USB 2.0of USB 1.1-apparaten zoals toetsenborden, aanwijsapparaten,
  camera’s, harde schijven, printers en scanners die serieel zijn
  aangesloten tot 4.8 Gbits/sec (USB 3.0), 480Mbits/sec (USB
  2.0) en 12 Mbits/sec (USB 1.1). Met USB kunt u veel apparaten
  tegelijk op een enkele computer laten werken, waarbij
  sommige randapparaten werken als extra invoegtoepassing
  of hub. USB ondersteunt hot swapping (omschakelen) van
  apparaten zodat de meeste randapparaten kunnen worden
  aangesloten of losgekoppeld zonder dat de computer
  opnieuw moet worden opgestart.
  USB Port (3.0, voor bepaalde modellen / 2.0)
  USB Charge+ (voor bepaalde modellen)
  Hiermee kunt u mobiele telefoons of digitale audiospelers
  opladen terwijl uw Eee PC in de slaapstand, in stand-by of
  uitgeschakeld is.

  Gebruikershandleiding notebook

  23 • Page 24

  Achterkant

  1

  1


  Batterijdoos
  De batterijdoos wordt automatisch opgeladen wanneer u
  de notebook aansluit op een wisselstroomvoedingsbron en
  biedt voeding aan de notebook wanneer deze niet op de
  wisselstroom is aangesloten. Hierdoor kunt u het apparaat
  verder gebruiken wanneer u zich tijdelijk verplaatst tussen
  locaties. De levensduur van de batterij varieert afhankelijk
  van het gebruik en volgens de specificaties voor deze
  notebook. De batterijdoos kan niet gedemonteerd worden
  en moet als één eenheid worden aangeschaft.

  Voorkant

  1

  1

  Sleuf Flashgeheugen


  24

  Normaliter moet een externe geheugenkaartlezer apart
  worden aangeschaft om geheugenkaarten te gebruiken
  zoals van een digitale camera, mp3-speler, mobiele telefoon
  of PDA. Deze notebook heeft een ingebouwde kaartlezer
  met hoge snelheid waarmee u gemakkelijk kunt lezen van
  en schrijven naar verschillende flashgeheugenkaarten,
  zoals verder in deze handleiding is beschreven.
  Gebruikershandleiding notebook • Page 25  Hoofdstuk 3:

  3

  Aan de Slag

 • Page 26

  Voedingssysteem
  Wisselstroomvoeding gebruiken
  De voeding van de notebook bestaat uit twee delen: de
  voedingsadapter en de batterijvoeding. De voedingsadapter
  converteert de wisselstroomvoeding van een wandcontactdoos naar
  de gelijkstroom die vereist is voor de notebook. Uw notebook wordt
  geleverd met een universele wisselstroom/gelijkstroomadapter. Dit
  betekent dat u de voedingskabel kunt aansluiten op elk 100V-120V
  stopcontact en elk 220V-240V stopcontact zonder dat u schakelaars
  hoeft in te stellen of stroomomvormers te gebruiken. Verschillende
  landen kunnen een adapter vereisen die moet worden gebruikt om
  de meegeleverde VS-standaard wisselstroomkabel aan te sluiten
  op een andere standaard. De meeste hotels voorzien universele
  stekkers om de verschillende voedingskabels en stroomspanningen
  te ondersteunen. We raden u aan een ervaren reiziger te raadplegen
  over de wisselstroomspanningen wanneer u voedingsadapters wilt
  meenemen naar een ander land.

  1

  3
  2

  110V
  -2

  20V

  De feiltelijke plek van de voedingsingang verschilt per model.
  Raadpleeg het voorgaande hoofdstuk voor de locatie van de
  LAN-poort.
  U kunt reissets voor de notebook kopen die voedings- en
  modemadapters voor bijna elk land bevatten.
  WAARSCHUWING! Sluit de wisselstroomkabel NIET aan op een
  wisselstroomuitgang voordat u de gelijkstroomstekker op de
  notebook hebt aangesloten. Hierdoor kunt u de wisselstroom/
  gelijkstroomadapter beschadigen.
  26

  Gebruikershandleiding notebook • Page 27

  BELANGRIJK! De notebook kan beschadigd worden als u een
  andere adapter gebruikt om de notebook in te schakelen of als
  u de adapter van de notebook gebruikt om voeding te leveren
  aan andere elektrische apparaten. Als er rook, een brandgeur of
  extreme hitte uit de wisselstroom/gelijkstroomadapter komt,
  neem dan contact op met een reparatiedienst. Raadpleeg
  altijd een reparatiedienst als u vermoedt dat de wisselstroom/
  gelijkstroomadapter defect is. U kunt uw batterijdoos en
  de notebook beschadigen als u een defecte wisselstroom/
  gelijkstroomadapter gebruikt.
  Deze notebook kan, afhankelijk van de regio, met een stekker met
  twee of met drie polen worden geleverd. Als een stekker met drie
  polen is geleverd, moet u een geaard wisselstroomstopcontact
  of een correct geaarde adapter gebruiken om een veilige
  werking van de notebook te garanderen.
  WAARSCHUWING! DE VOEDINGSADAPTER KAN TIJDENS GEBRUIK
  WARM TOT HEET WORDEN. DENK ERAAN DAT U DE ADAPTER
  NIET AFDEKT EN UIT DE BUURT VAN UW LICHAAM HOUDT.
  Koppel de voedingsadapter los of schakel de contactdoos uit om
  het energieverbruik te minimaliseren wanneer de notebook niet
  in gebruik is.

  Gebruikershandleiding notebook

  27 • Page 28

  Batterijvoeding gebruiken
  De notebook is ontwikkeld voor gebruik met een verwisselbare
  batterijdoos. De batterijdoos bestaat uit een set batterijcellen die
  samen in één behuizing zijn ondergebracht. Een volledig opgeladen
  batterij biedt meerdere uren batterijgebruik. Deze duur kan verder
  worden uitgebreid door de energiebeheerfuncties te gebruiken
  via de BIOS-instelling. Extra batterijdozen zijn optioneel en kunnen
  afzonderlijk worden aangeschaft bij een verkoper van notebooks.
  1

  De batterijdoos installeren en verwijderen
  De batterijdoos van de notebook kan al dan niet zijn geïnstalleerd
  bij de levering. Als
  1 de batterijdoos nog niet is geïnstalleerd in uw
  notebook, gaat u als volgt te werk om deze te installeren.
  2

  BELANGRIJK! Probeer nooit de batterijdoos te verwijderen
  terwijl de notebook is INGESCHAKELD aangezien dit kan
  resulteren in het verlies van uw werkgegevens.

  De batterijdoos monteren:

  3
  1

  28

  2

  Gebruikershandleiding notebook • Page 29

  De batterijdoos verwijderen:
  1

  1
  2

  BELANGRIJK! Gebruik uitsluitend batterijdozen en
  voedingsadapter die met deze notebook zijn geleverd of specifiek
  zijn goedgekeurd door de fabrikant of de verkoper voor gebruik
  met dit middel, anders kan uw notebook beschadigd worden.

  Batterijonderhoud
  3

  De batterijdoos
  van de notebook kan, net als alle andere oplaadbare
  1
  2 maal opnieuw worden
  batterijen, slechts een beperkt aantal
  opgeladen. Als de batterij elke dag eenmaal volledig wordt
  opgebruikt en opnieuw opgeladen, zal deze een levensduur
  hebben van minstens één jaar. De levensduur van de batterijdoos
  is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid en
  het gebruik van de notebook. Een ideale situatie is dat de batterij
  wordt gebruikt in een temperatuurbereik tussen 5°C en 35°C (41
  °F en 95°F). U moet er ook rekening mee houden dat de interne
  temperatuur van de notebook hoger is dan de externe temperatuur.
  Elke temperatuur boven of onder dit bereik zal de levensduur van
  de batterij korter maken. De gebruiksduur van de batterijdoos zal
  echter altijd afnemen na verloop van tijd. Daarna zult u een nieuwe
  batterijdoos moeten aanschaffen bij een erkende verkoper van
  notebooks. Omdat batterijen ook een opslaglevensduur hebben, is
  het niet aanbevolen voorraad op te slaan van extra batterijen.
  WAARSCHUWING! Om veiligheidsredenen mag de batterij NIET
  in het vuur worden gegooid, mogen de contacten NIET worden
  kortgesloten en mag de batterij NIET worden gedemonteerd.
  Werkt de batterij niet goed meer, zet dan de notebook UIT en
  neem contact op met een bevoegd reparatiecentrum.
  Gebruikershandleiding notebook

  29 • Page 30

  De notebook INSCHAKELEN
  Wanneer u de notebook INSCHAKELT verschijnt het bericht voor het
  INSCHAKELEN op het scherm. Indien nodig, kunt u de helderheid met
  behulp van de sneltoetsen aanpassen. Als u de BIOS-instelling moet
  uitvoeren om de systeemconfiguratie in te stellen of te wijzigen,
  drukt u tijdens het opstarten op [F2] om de BIOS Setup te openen.
  Als u tijdens de weergave van het splash-scherm op de toets [Tab]
  drukt, kunt u de standaard opstartinformatie zoals de BIOS-versie,
  weergeven. Druk op [ESC] en een opstartmenu met de selecties
  van de beschikbare stations waarvan kan worden opgestart, wordt
  weergegeven.
  Vóór het opstarten zal het beeldschermpaneel knipperen
  wanneer de voeding is INGESCHAKELD. Dit maakt deel uit van de
  testroutine van de notebook en wijst niet op een probleem met
  het beeldscherm.
  BELANGRIJK! Om de harde schijf te beschermen moet u altijd
  minstens 5 seconden wachten nadat u uw notebook hebt
  UITGESCHAKELD voordat u het apparaat opnieuw INSCHAKELT.
  WAARSCHUWING! Draag of bedek een ingeschakelde
  notebook NIET met materiaal, zoals een draagtas, waardoor de
  luchtcirculatie verhinderd wordt.

  De zelftest bij inschakelen (Power-On Self Test,
  POST)
  Wanneer u de notebook INSCHAKELT, worden eerst een reeks
  softwarematig bestuurde diagnostische tests uitgevoerd. Dit proces
  wordt POST (Power-On Self Test) genoemd. De software die de POST
  bestuurd wordt geïnstalleerd als een permanent onderdeel van de
  architectuur van de notebook. De POST bevat een record van de
  hardwareconfiguratie van de notebook. Deze record wordt gebruikt
  om een diagnostische controle van het systeem uit te voeren. Deze
  record wordt gemaakt door gebruik te maken van het programma
  BIOS Setup. Als de POST een verschil tussen de record en de bestaande
  hardware ontdekt, wordt een bericht weergegeven op het scherm met
  de vraag het conflict op te lossen door BIOS Setup uit te voeren.
  30

  Gebruikershandleiding notebook • Page 31

  In de meest gevallen zou deze record correct moeten zijn op
  het ogenblik dat u de notebook ontvangt. Wanneer de test
  voltooid is, kunt u een bericht krijgen met de melding “Geen
  besturingssysteem gevonden”. Dit kan zich voordoen als er vooraf
  geen besturingssysteem werd geïnstalleerd op de harde schijf. Dit
  geeft aan dat de harde schijf correct is gedetecteerd en klaar is voor
  de installatie van een nieuw besturingssysteem.

  Technologie voor zelfcontrole en rapportering
  S.M.A.R.T. (Self Monitoring
  and Reporting Technology
  = zelfbewakende en
  rapporteringstechnologie)
  controleer het harde schijfstation
  tijdens de POST en toont een
  waarschuwingsbericht als de
  harde schijf onderhoud of
  reparatie nodig heeft. Als een
  kritieke waarschuwing over de
  harde schijf wordt weergegeven
  tijdens het opstarten, maak dan
  onmiddellijk een back-up en voer
  de schijfcontrole van Windows uit.
  Om het schijfcontroleprogramma
  van Windows uit te voeren, doet u het volgende: Klik op Starten
  > selecteer Computer > klik met de rechtermuisknop op het
  pictogram van een harde schijf > kies Eigenschappen > klik op
  het tabblad Extra > klik op Nu controleren > klik op Start. U kunt
  ook “Sectoren scannen” selecteren voor een effectievere scan en
  reparatie, maar dat proces is veel trager.
  BELANGRIJK! Als er nog steeds waarschuwingen verschijnen
  tijdens het opstarten, nadat u het hulpprogramma voor
  de schijfcontrole hebt uitgevoerd, moet u uw notebook
  terugbrengen voor reparatie. Als u de notebook toch verder blijft
  gebruiken, kan dit resulteren in gegevensverlies.

  Gebruikershandleiding notebook

  31 • Page 32

  Het batterijvermogen controleren
  Het batterijsysteem implementeert de Smart Battery-standaard
  onder de Windows-omgeving, waarmee de batterij nauwkeurig
  het resterende vermogenspercentage in de batterij nauwgezet
  weergeeft. Een volledig opgeladen batterijdoos levert enkele
  uren werkvermogen voor de notebook. Het werkelijke cijfer
  kan achter variëren afhankelijk van de manier waarop u de
  energiebesparingsfuncties gebruikt, uw algemene werkgewoonten,
  de CPU, de grootte van het systeemgeheugen en de grootte van het
  beeldschermpaneel.
  De onderstaande schermafbeeldingen zijn slechts voorbeelden
  die wellicht verschillen van wat u in uw systeem ziet.
  U ziet een waarschuwing als het batterijvermogen laag
  is. Negeert u deze waarschuwingen, dan zal de notebook
  uiteindelijk uitschakelen (De standaard van Windows gebruikt
  STR).

  Klik met de rechtermuisknop op het
  batterijpictogram.

  Beweeg de cursor over het batterijpictogram zonder
  voedingsadapter.

  Klik met de linkermuisknop op het
  batterijpictogram.

  Beweeg de cursor over het
  batterijpictogram met voedingsadapter.

  WAARSCHUWING! Stand-by naar RAM (Suspend-to-RAM,
  STR) duurt niet lang als de batterij leeg is. Stand-by naar
  schijf (Suspend-to-Disk,STD) is niet hetzelfde als voeding
  UITSCHAKELEN. STD vereist een kleine hoeveelheid stroom en
  zal mislukken als er geen stroom beschikbaar is door het feit dat
  de batterij volledig leeg is of dat er geen voeding is (bijv. door
  zowel de voedingsadapter als de batterijdoos te verwijderen).
  32

  Gebruikershandleiding notebook • Page 33

  De batterijdoos opladen
  U moet de batterijdoos opladen voordat u uw notebook onderweg
  kunt gebruiken. Zodra de notebook op een externe voedingsbron
  is aangesloten via de voedingsadapter, wordt het opladen van de
  batterijdoos gestart. Laat de batterijdoos volledig opladen voordat
  u deze voor de eerste maal gebruikt. Een nieuwe batterijdoos moet
  volledig worden opgeladen voordat u de notebook loskoppelt van
  de externe voeding. Het volledig opladen van de batterij duur enkele
  uren wanneer de notebook is UITGESCHAKELD en kan tweemaal zo
  lang duren wanneer de notebook is INGESCHAKELD. Het laadlampje
  van de batterij wordt UITGESCHAKELD wanneer de batterijdoos is
  opgeladen.
  De batterij begint met opladen wanneer het resterende
  vermogen van de batterij onder 95% daalt. Dit voorkomt dat
  de batterij vaak wordt opgeladen. Door de oplaadcycli tot een
  minimum te beperken, worden de levensduur van de batterij
  verlengd.
  Het opladen van de batterij wordt gestopt als de temperatuur of
  de batterijspanning te hoog is.
  WAARSCHUWING! Laat de batterijdoos niet ontladen achter.
  Op de duur zal deze zijn lading verliezen. Als u de batterijdoos
  niet gebruikt, moet u deze eens in de drie maanden opladen
  om de levensduur te verlengen. Doet u dat niet, dan zult u de
  batterijdoos in de toekomst niet meer kunnen opladen.

  Gebruikershandleiding notebook

  33 • Page 34

  Voedingsopties
  Met de hoofdschakelaar kunt u
  de notebook AAN- en UITZETTEN
  en de notebook in de slaapstand
  of op Sluimerstand zetten. Het
  werkelijke gedrag van deze
  schakelaar kunt u instellen in de
  opties voor “Energiebeheer” in het
  Configuratiescherm van Windows.
  Voor andere opties “Andere gebruiker, Opnieuw opstarten,
  Slaapstand of Afsluiten” klikt u op het pijltje naast het slotpictogram.

  Hardwarematig of softwarematig opnieuw opstarten
  Nadat u wijzigingen hebt aangebracht aan uw besturingssysteem,
  kunt u worden gevraagd het systeem opnieuw op te starten.
  Sommige installatieprocessen zullen een dialoogvenster weergeven
  dat kan worden gebruikt om opnieuw op te starten. Om het systeem
  handmatig te opnieuw opstarten, kiest u Opnieuw opstarten.
  BELANGRIJK! Om de harde schijf te beschermen moet u altijd
  minstens 5 seconden wachten nadat u uw notebook hebt
  UITGESCHAKELD voordat u het apparaat opnieuw INSCHAKELT.

  34

  Gebruikershandleiding notebook • Page 35

  ENooduitschakeling
  Als uw besturingssysteem niet correct kan worden UITGESCHAKELD
  of niet opnieuw kan worden opgestart, is er een andere manier om
  uw notebook uit te schakelen:
  • De voedingsknop
  gedurende 4 seconden ingedrukt
  houden.

  BELANGRIJK! Gebruik de nooduitschakeling niet terwijl gegevens
  worden geschreven aangezien dit kan resulteren in verlies of
  vernietiging van uw gegevens.

  Gebruikershandleiding notebook

  35 • Page 36

  Energiebeheerstanden
  De notebook heeft een aantal automatische of aanpasbare
  energiebesparingsfuncties waarmee u de maximale levensduur
  van de batterij kunt benutten en de totale eigendomskosten (TCO)
  kunt verlagen. Sommige van deze functies kunnen via het menu
  Power in de BIOS Setup worden beheerd. De instellingen voor het
  ACPI-energiebeheer kunnen via het besturingssysteem worden
  aangepast. De functies voor het energiebeheer zijn ontwikkeld om
  zoveel mogelijk stroom te besparen door de componenten zo vaak
  mogelijk in een lage verbruiksstand te plaatsen maar op aanvraag
  de volledige werking toe te staan.

  De slaapstand en Sluimerstand
  De instellingen voor het
  energiebeheer vindt u in
  Windows > Configuratiescherm
  > Energiebeheer. Onder
  Systeeminstellingen vindt u
  “Slaapstand/Sluimerstand” of
  “Afsluiten” voor het afsluiten van
  het beeldscherm of het indrukken
  van de hoofdschakelaar.
  “Slaapstand” en “Sluimerstand” besparen energie als de
  notebook niet in gebruik is doordat sommige onderdelen worden
  uitgeschakeld. Wanneer u uw werk hervat, zal uw laatste status (zoals
  een document dat halverwege omlaag werd gescrolld of een e-mail
  die half is ingevoerd) opnieuw verschijnen alsof u het scherm nooit
  hebt verlaten. “Afsluiten” zal alle toepassingen sluiten en u vragen of
  u uw werk wilt opslaan als dat nog niet gebeurd is.

  36

  Gebruikershandleiding notebook • Page 37

  “Slaapstand” is hetzelfde als
  Stand-by naar RAM (STR). Deze
  functie slaat uw huidige gegevens
  en status op in het RAM-geheugen
  terwijl meerdere onderdelen zijn
  UITGESCHAKELD. Omdat RAM
  een vluchtig geheugen is, is er
  voeding nodig om de gegevens
  te behouden (vernieuwen). Klik
  op Windows en op het pijltje naast het slotpictogram om deze optie
  te zien. U kunt ook de sneltoets [Fn F1] gebruiken om deze modus
  te activeren. U herstelt met een willekeurige toets behalve [Fn].
  (OPMERKING: de voedingsindicator knippert in deze stand.)
  “Sluimerstand” is hetzelfde als Stand-by naar schijf (STD) en slaat
  uw huidige gegevens en status op naar de harde schijf. Hierdoor
  hoeft het RAM-geheugen niet periodiek worden vernieuwd en
  wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd, maar niet volledig
  uitgeschakeld omdat bepaalde activeringselementen zoals
  LAN, voeding moeten blijven krijgen. “Sluimerstand” bespaart
  meer energie in vergelijk met “Slaapstand”. Klik op Windows en
  op het pijltje naast het slotpictogram om deze optie te zien. U
  herstelt door de hoofdschakelaar in te drukken. (OPMERKING: de
  voedingsindicator is UIT in deze modus.)

  Gebruikershandleiding notebook

  37 • Page 38

  Beheer thermische energie
  Er zijn drie methoden voor energiebeheer om de thermische status
  van de notebook te beheren. Dit energiebeheer kan niet door de
  gebruiker worden gedefinieerd en moet bekend zijn in het geval
  de notebook naar een van deze statussen gaat. De volgende
  temperaturen staan voor de temperatuur van de behuizing (niet van
  de CPU).
  • De ventilator wordt INGESCHAKELD voor een actieve koeling wanneer de temperatuur de hoogste veiligheidslimiet bereikt.
  • De CPU-snelheid neemt af voor passieve koeling wanneer de temperatuur de hoogste veiligheidslimiet overschrijdt.
  • Het systeem wordt uitgeschakeld voor kritieke koeling wanneer de
  temperatuur de maximale hoogste veiligheidslimiet overschrijdt.

  38

  Gebruikershandleiding notebook • Page 39

  Speciale toetsenbordfuncties
  Gekleurde sneltoetsen
  Hieronder vindt u de omschrijving
  van de gekleurde sneltoetsen op het
  toetsenbord van de notebook. De gekleurde
  opdrachttoetsen zijn alleen toegankelijk door
  de functietoets ingedrukt te houden terwijl
  u op een toets met een gekleurde opdracht
  drukt.
  De locaties van de sneltoetsen op de functietoetsen kunnen
  variëren afhankelijk van het model, maar de functies moeten
  dezelfde blijven. Volg de pictogrammen in de plaats van de
  functietoetsen.

  Pictogram “Zz” (F1): Plaatst de notebook in stand-by
  (Opslaan-naar-RAM of Opslaan-naar-schijf afhankelijk van
  de instelling van de slaapstandknop in de instelling van
  het energiebeheer).
  Radiotoren (F2): Alleen draadloze modellen: Schakelt het
  interne draadloze LAN of de Bluetooth (op geselecteerde
  modellen) AAN of UIT met een OSD-scherm. Wanneer
  deze functie is ingeschakeld, licht de overeenkomstige
  draadloze indicator op. De software-instellingen van
  Windows zijn nodig om het draadloos LAN of Bluetooth
  te gebruiken.
  Pictogram zonsondergang (F5):Verlaagt de helderheid
  van het beeldscherm
  Pictogram zonsopgang (F6):Verhoogt de helderheid
  van het beeldscherm
  LCD-pictogram (F7): Schakelt het beeldschermpaneel
  AAN en UIT. (Bij sommige modellen wordt het venster
  uitgerekt zodat het hele scherm wordt gebruikt als er een
  lage resolutie is ingesteld.)

  Gebruikershandleiding notebook

  39 • Page 40

  Pictogrammen LCD/Monitor (F8): Schakelt tussen het
  LCD-scherm van de notebook en een externe monitor
  in deze volgorde: LCD Alleen -> Alleen CRT (externe
  monitor) -> LCD + CRT-kloon -> LCD + CRT-uitbreiding.
  (Deze functie werkt niet in 256 kleuren. Selecteer hoge
  kleuren in de instellingen voor de beeldschermeigenscha
  ppen.) OPMERKING: vóór het opstarten is een verbinding
  met een externe monitor nodig.
  Doorgestreept aanraakpad (F9) (bij sommige
  modellen): hiermee wordt het aanraakpad
  VERGRENDELD (uitgeschakeld) en ONTGRENDELD
  (ingeschakeld). Door het aanraakpad te vergrendelen
  kunt u niet onopzettelijk de cursor tijdens het typen
  verplaatsen. U kunt dit het beste gebruiken als u een
  extern aanwijsapparaat als muis gebruikt. OPMERKING:
  sommige modellen hebben een indicator tussen de
  touchpad-knoppen die oplichten wanneer het touchpad
  is ONTGRENDELD (ingeschakeld) en niet oplichten
  wanneer het touchpad is VERGRENDELD (uitgeschakeld).
  Luidsprekerpictogrammen (F10): Schakelt de
  luidsprekers AAN en UIT (alleen bij Windows
  besturingssystemen)
  Pictogram Luidspreker stiller (F11): Verlaagt
  het luidsprekervolume (alleen bij Windows
  besturingssystemen
  Pictogram Luidspreker luider (F12): Verhoogt
  het luidsprekervolume (alleen bij Windows
  besturingssystemen)
  Num Lk (Ins): Schakelt het numerieke toetsenblok
  (NumLock) AAN en UIT. Hiermee kunt u een groter
  gedeelte van het toetsenbord gebruiken voor het
  invoeren van numerieke toetsen. (bij sommige
  modellen)
  Scr Lk (Del): Schakelt de “Scroll Lock” AAN en UIT.
  Hiermee kunt u een groter gedeelte van het toetsenbord
  gebruiken voor het navigeren door de verschillende
  cellen. (bij sommige modellen)
  40

  Gebruikershandleiding notebook • Page 41

  Fn+C: Schakelt de functie “Splendid Video Intelligent
  Technology” IN en UIT. Hiermee kunt u schakelen tussen
  de verschillende kleurverbeteringsstanden van het
  beeldscherm om het contrast, de helderheid, de tint van
  de skin en de kleurverzadiging voor rood, groen en blauw
  onafhankelijk aan te passen. U ziet de huidige modus in
  het OSD (on-screen display).
  Fn+V (bij
  ������������������������
  sommige modellen)��: Schakelt naar de
  softwaretoepassing “Life Frame”.
  Voor sommige modellen is deze functie alleen beschikbaar
  wanneer u de camera inschakelt.

  Fn+A (bij
  �����������������������
  sommige modellen)�:
  Schakelt de sensor voor de omgevingsbelichting IN/UIT.
  Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar): met deze
  toets schakelt u tussen de verschillende standen voor
  energiebesparing. Dit heeft invloed op veel aspecten
  van de notebook waar het gaat om het beste compromis
  tussen prestaties en levensduur van de batterij. Door
  het voedingsadapater aan te sluiten of te verwijderen,
  schakelt het systeem automatisch tussen wisselstroomen batterijvoeding. U ziet de huidige modus in het OSD
  (on-screen display).
  Fn+Enter: (uitgebreid toetsenbord): Schakelt naar
  “Rekenmachine”. (bij sommige modellen)

  Gebruikershandleiding notebook

  41 • Page 42

  Microsoft Windows-toetsen
  Het toetsenbord bevat twee speciale Windows-toetsen, zoals hieronder
  beschreven.
  De toets met het Windows-logo activeert het menu Start
  dat zich onderaan links op het bureaublad van Windows
  bevindt.
  De andere toets die eruitziet als een Windows-menu met een
  kleine cursor, activeert het menu Eigenschappen en heeft
  hetzelfde effect als het klikken met de rechtermuisknop op
  een Windows-object.

  Uitgebreid toetsenbord (bij sommige modellen)
  Voor bepaalde modellen
  is een uitgebreid
  toetsenbord beschikbaar.
  Het uitgebreide
  toetsenbord heeft
  een speciaal numeriek
  toetsenblok voor het
  gemakkelijk invoeren van
  cijfers. Gebruik [Num Lk /
  Scr Lk] om de toetsen op het
  uitgebreide toetsenbord te
  schakelen tussen cijfers en
  cursorrichtingen. De toetsen
  voor de cursorrichting zijn bedoeld om te navigeren tussen velden
  of cellen zoals in rekenbladen of tabellen.

  42

  Gebruikershandleiding notebook • Page 43

  Multimediabedieningstoetsen
  (bij sommige modellen)
  Met de multimediabedieningstoetsen kunt u de
  multimediatoepassing probleemloos besturen. Hieronder vindt u een
  omschrijving van de betekenis van elke multimediabedieningstoets
  op de notebook.
  Sommige functies van de bedieningstoetsen kunnen verschillen
  afhankelijk van het notebookmodel.

  Gebruik de [Fn]-toets in combinatie met de pijltoetsen voor de
  cd-bedieningsfuncties.

  CD afspelen/pauzeren
  Als cd gestopt is, afspelen van cd begint.
  Als cd afspeelt, afspelen van cd wordt gepauzeerd
  CD stoppen
  Als cd afspeelt: Stopt het afspelen van de cd.
  Cd terugspoelen naar vorig nummer (Terugspoelen)
  Keert tijdens het afspelen van de cd terug naar het
  previous (vorige) audionummer/filmhoofdstuk.
  Cd vooruitspoelen naar volgend nummer (Snel
  vooruitspoelen)
  Gaat tijdens het afspelen van de cd verder naar het
  next (volgende) audionummer/filmhoofdstuk.

  Gebruikershandleiding notebook

  43 • Page 44

  Schakelaars en statusindicators
  Schakelaars

  Hoofdschakelaar


  44

  Met de voedingsschakelaar kunt u de notebook IN- en
  UITSCHAKELEN en herstellen vanaf STD. Gebruik de schakelaar
  eenmaal om de notebook IN te schakelen en eenmaal om de
  notebook UIT te schakelen. De voedingsschakelaar werkt alleen
  als het beeldscherm is geopend.

  Gebruikershandleiding notebook • Page 45

  Statusindicators

  Voedingsindicator


  De voedingsindicator licht op wanneer de notebook wordt
  INGESCHAKELD en knippert langzaam wanneer de notebook
  in de “Suspend-to-Ram”-modus (Slaapmodus) is. Deze indicator
  is UIT wanneer de notebook is UITGESCHAKELD of in de modus
  Suspend-to-disk (stand-bymodus) is.
  Indicator batterijvermogen (twee kleuren)

  De tweekleurige indicator voor de batterijlading geeft de status
  van het batterijvermogen als volgt aan:

  Groen AAN: Het batterijvermogen ligt tussen 95% en 100% (met
  wisselstroom).

  Oranje AAN: Het batterijvermogen is lager dan 95% (met
  wisselstroom).

  Oranje knipperend: Het batterijvermogen is lager dan 10%
  (zonder wisselstroom).

  Uit: het batterijvermogen ligt tussen 10% en 100% (zonder
  wisselstroom).
  Gebruikershandleiding notebook

  45 • Page 46

  Indicator schijfactiviteit

  Geeft aan dat de notebook toegang heeft tot een of meer
  opslagapparaten, zoals de harde schijf. De lamp knippert
  evenredig met de toegangsduur.
  Bluetooth-indicator / Indicator Draadloos


  Dit is alleen van toepassing voor modellen met ingebouwde
  Bluetooth (BT) en een ingebouwd draadloos LAN. De
  �������������
  indicator
  zal oplichten om aan te geven dat de geïntegreerde Bluetoothfunctie (BT) van de notebook is geactiveerd. Wanneer het
  ingebouwde draadloze LAN is ingeschakeld, zal deze indicator
  oplichten. (De instellingen van de Windows-software is vereist.)
  Num-Lock-indicator  Wanneer deze indicator is opgelicht, geeft dit aan dat
  de cijfervergrendeling [Num Lk] geactiveerd is. Met de
  cijfervergrendeling kunnen bepaalde letters op het toetsenbord
  worden gebruikt als cijfertoetsen zodat het invoeren van
  numerieke gegevens gemakkelijker verloopt.
  Caps-Lock-indicator  46

  Wanneer deze indicator is opgelicht, geeft dit aan dat de
  hoofdlettervergrendeling [Caps Lock] geactiveerd is. Met
  de hoofdlettervergrendeling kunnen sommige letters op
  het toetsenbord in hoofdletters worden getypt (bijv. A, B, C).
  Wanneer de indicator van de hoofdlettervergrendeling UIT is,
  zullen de getypte letters in kleine letters worden weergegeven
  (bijv. a, b, c).

  Gebruikershandleiding notebook • Page 47

  Hoofdstuk 4:

  4

  De notebook gebruiken

 • Page 48

  Aanwijsapparaat
  Het geïntegreerde aanraakpad van de notebook is volledig
  compatibel met alle PS2-muizen met twee/drie knoppen en
  een scrollwieltje. Het aanraakpad is drukgevoelig en bevat geen
  bewegende delen. Hierdoor kunnen mechanische defecten worden
  vermeden. Voor het werken met bepaalde toepassingen, is echter
  nog steeds een apparaatstuurprogramma vereist.

  Aanwijzer Beweging

  Rechts klikken

  Links klikken

  BELANGRIJK! Gebruik geen objecten in plaats van uw vinger om
  het aanraakpad te gebruiken, anders kan er schade optreden
  aan het oppervlak van het aanraakpad.

  48

  Gebruikershandleiding notebook • Page 49

  Het aanraakpad gebruiken
  U hoeft alleen een lichte druk uit te oefenen met uw vinger om het
  aanraakpad te gebruiken. Omdat het aanraakpad elektrostatisch
  gevoelig is, mag u geen objecten gebruiken in de plaats van uw
  vingers. De primaire functie van het aanraakpad is het bewegen
  van de cursor of het selecteren van de items die op het scherm zijn
  weergegeven door middel van uw vingertoppen in plaats van een
  standaard computermuis. De volgende afbeeldingen tonen het
  correcte gebruik van het aanraakpad.

  De cursor verplaatsen
  Plaats uw vinger in
  het midden van het
  aanraakpad en schuif
  uw vinger in een
  richting om de cursor
  te verplaatsen.

  Vinger naar
  voor schuiven
  Vinger naar links
  schuiven

  Vinger naar
  rechts schuiven

  Vinger naar achter
  schuiven

  Gebruikershandleiding notebook

  49 • Page 50

  Afbeeldingen gebruik aanraakpad
  Klikken/tikken - Druk, terwijl de cursor op een item staat, op de
  linkerknop of gebruik uw vingertop om het aanraakpad licht aan
  te raken en houd uw vinger op het aanraakpad tot het item is
  geselecteerd. De kleur van het geselecteerde item zal veranderen. De
  volgende 2 voorbeelden leveren hetzelfde resultaat op.
  Klikken

  Druk op de linkercursorknop
  en laat deze los.

  Tikken

  Tik licht, maar snel op het
  aanraakpad.

  Dubbelklikken/dubbeltikken - Dit is een gebruikelijke manier om
  een programma rechtstreeks via het overeenkomstige pictogram dat
  u hebt geselecteerd, te starten. Plaats de cursor op het pictogram dat
  u wilt uitvoeren, druk op de linkerknop of tik snel achtereenvolgens
  tweemaal op het pad. Het systeem zal het overeenkomstige
  programma starten. Als het interval tussen het klikken of tikken
  te lang is, zal de bewerking niet worden uitgevoerd. U kunt de
  dubbelkliksnelheid instellen via het Configuratiescherm van
  Windows onder “Muis”. De volgende 2 voorbeelden leveren hetzelfde
  resultaat op.
  Dubbel-klikken

  Druk tweemaal op de
  linkerknop en laat deze los.
  50

  Dubbel-tikken

  Tik tweemaal licht, maar
  snel op het aanraakpad.
  Gebruikershandleiding notebook • Page 51

  Slepen - Slepen betekent dat u een item opneemt en het op een
  willekeurige plaats op het scherm neerzet. Plaats de cursor op
  het item dat u hebt geselecteerd. Verplaats de cursor, terwijl u de
  linkerknop ingedrukt houdt, naar de gewenste locatie. Laat de knop
  los. U kunt ook gewoon dubbeltikken op het item en uw vinger op
  het aanraakpad houden terwijl u het item met uw vingertop sleept.
  De volgende afbeeldingen leveren hetzelfde resultaat op.
  Slepen-klikken

  Houd de linkerknop ingedrukt
  en schuif uw vinger op het
  aanraakpad.

  Slepen-tikken

  Tik tweemaal licht op het aanraakpad
  en schuif uw vinger over het
  aanraakpad tijdens de tweede tik.

  Scrollen twee vingers - Gebruik twee vingertoppen om omhoog/
  omlaag/naar links/rechts te schuiven op het touchpad om een venster
  omhoog/omlaag/naar links/rechts te schuiven. Als uw weergavevenster
  meerdere subvensters bevat, verplaatst u de aanwijzer naar dat
  deelvenster voordat u scrollt. (bij sommige modellen)
  Verticaal schuiven

  Gebruikershandleiding notebook

  Horizontaal schuiven

  51 • Page 52

  Tikken met twee vingers - Gebruik twee vingers om op de touchpad
  te tikken. Deze actie simuleert het klikken op het scrollwiel van een
  muis.

  Schuiven met drie vingers - schuif met drie vingers omhoog over het
  touchpad om alle toepassingen weer te geven. Schuif omlaag om het
  bureaublad weer te geven. Schuif naar links of rechts om van pagina te
  veranderen. Veeg van links naar rechts om de volgende pagina weer
  te geven of naar links om terug te keren naar de vorige pagina's.

  52

  Gebruikershandleiding notebook • Page 53

  Onderhoud van het aanraakpad
  Het aanraakpad is drukgevoelig. Als u het niet met voldoende zorg
  gebruikt, kan het gemakkelijk schade oplopen. Houd rekening met
  de volgende voorzorgsmaatregelen.
  • Zorg ervoor dat het aanraakpad niet in contact komt met vuil, vloeistoffen of vet.
  • Raak het aanraakpad niet aan als uw vingers vuil of nat zijn.
  • Plaats geen zware objecten op het aanraakpad of op de knoppen
  van het aanraakpad.
  • Zorg ervoor dat u met uw vingernagels of harde objecten geen
  krassen maakt op het aanraakpad.
  Het aanraakpad reageert op beweging en niet op kracht. Het
  is niet nodig hard te tikken op het oppervlak. Als u te hard
  tikt, zal dit de reactie van het aanraakpad niet verbeteren. Het
  aanraakpad reageert het beste op lichte druk.

  Aanraakpad automatisch uitschakelen
  Windows kan het aanraakpad van de notebook automatisch
  uitschakelen als er een externe USB-muis wordt aangesloten.
  Deze mogelijkheid is gewoonlijk UIT. Om de functie IN te schakelen:
  1.

  Selecteert u in Windows de optie Configuratiescherm >
  Hardware en geluiden > Muis.

  Gebruikershandleiding notebook

  53 • Page 54

  2. Klik bovenaan op Device Settings (Apparaatinstellinge)
  en schakel het selectievakje Disable internal pointing
  device when external USB pointing device plug in (Intern
  aanwijsapparaat uitschakelen bij aansluiting USBaanwijsapparaat) in.

  3. Klik op Voltooien om de configuratie te voltooien.

  54

  Gebruikershandleiding notebook • Page 55

  Opslagapparaten
  Dankzij de opslagapparaten kan de notebook documenten, foto’
  s en andere bestanden lezen van of schrijven naar verschillende
  gegevensopslagapparaten.

  Optisch station (bij sommige modellen)
  Een optische schijf plaatsen
  1. Druk op de uitwerpknop van het station terwijl de notebook
  is INGESCHAKELD. De schijflade zal gedeeltelijk worden
  uitgeworpen.

  2. Trek voorzichtig aan het voorpaneel van het station en schuif
  de lade volledig uit. Zorg ervoor dat u de lens en andere
  mechanismen van het cd-station niet aanraakt. Controleer of
  er geen zaken zijn die onder de lade van het station kunnen
  geblokkeerd raken.

  Gebruikershandleiding notebook

  55 • Page 56

  3. Houd de schijf vast bij de rand met de bedrukte zijde van de
  schijf omhoog gericht. Duw aan beide zijden van het midden
  van de schijf tot deze op de hub klikt. Wanneer de schijf
  correct geplaatst is, moet de hub hoger zijn dan de schijf.

  4. Duw de lade opnieuw naar binnen. Het station zal beginnen
  met het lezen van de inhoudsopgave (TOC) van de schijf.
  Wanneer het station stopt, is de schijf klaar voor gebruik.

  Het is normaal dat u hoort en voelt dat de cd aan hoge snelheid
  in het cd-station draait terwijl de gegevens worden gelezen.

  56

  Gebruikershandleiding notebook • Page 57

  Een optische schijf verwijderen
  Werp de lade uit en duw de rand van de schijf voorzichtig omhoog
  in een kleine hoek om de schijf los te maken van de hub.

  Nooduitwerpknop
  De nooduitwerpknop bevindt zich in een gaatje in het optisch
  station en wordt gebruikt om de optische schijflade uit te
  werpen als het elektronisch uitwerpen niet werkt. Gebruik de
  nooduitwerpopening niet in de plaats van het elektronisch
  uitwerpen.
  Zorg ervoor dat u niet prikt in de activiteitenindicator die zich in
  hetzelfde gebied bevindt.

  Werkelijke locatie zal
  variëren afhankelijk van
  het model.

  Gebruikershandleiding notebook

  57 • Page 58

  Het optische station gebruiken
  Optische schijven en apparatuur moeten voorzichtig worden
  behandeld omwille van de precieze mechanische elementen.
  Houd rekening met de belangrijke veiligheidsinstructies van
  uw cd-leveranciers. In tegenstelling tot optische stations van
  desktopcomputer, gebruikt de notebook een hub om de cd,
  ongeacht de hoek waarin deze is geplaatst, op zijn plaats te houden.
  Wanneer u een cd plaatst, is het belangrijk dat de cd op de centrale
  hub is gedrukt, anders zal de optische schijflade de cd krassen.
  WAARSCHUWING! Als de cd-schijf niet correct op de centrale
  hub is vergrendeld, kan de cd worden beschadigd wanneer de
  lade wordt gesloten. Houd de cd altijd nauwkeurig in het oog
  terwijl u de lade langzaam sluit om schade te voorkomen.

  Er moet altijd een stationsletter voor het cd-station beschikbaar zijn,
  ongeacht of er al dan niet een cd in het station aanwezig is. Nadat
  de cd correct is geplaatst, zijn de gegevens op dezelfde manier
  toegankelijk als bij harde schijven. In dit geval kan er echter niets op
  de cd worden geschreven of kunnen er geen wijzigingen worden
  aangebracht. Met de geschikte sofware kunt u met een CD-RW- of
  DVD+CD-RW-station CD-RW-schijven gebruiken als een harde schijf
  voor het schrijven, verwijderen en bewerken van bestanden.
  Alle optische stations met hoge snelheid kunnen trillen door cd’s
  die niet volledig recht zijn of door de bedrukking op de cd. Om het
  trillen te verminderen, is het aangeraden de notebook op een effen
  oppervlak te gebruiken en geen labels op de cd aan te brengen.

  Audio-cd’s beluisteren
  De optische stations kunnen audio-cd’s afspelen, maar audio-dvd’s
  kunnen alleen door dvd-romstations worden afgespeeld. Plaats de
  audio-cd. Windows zal automatisch een audiospeler openen en het
  afspelen starten. Afhankelijk van de audio-dvd en de geïnstalleerde
  software, is het mogelijk dat u een dvd-speler zult moeten openen
  om dvd-audio te beluisteren. U kunt het volume aanpassen met
  de sneltoetsen of via het luidsprekerpictogram van Windows in de
  taakbalk.
  58

  Gebruikershandleiding notebook • Page 59

  Flashgeheugenkaartlezer
  Een PCMCIA-geheugenkaartlezer moet normaal afzonderlijk worden
  aangeschaft om geheugenkaarten van apparaten zoals digitale
  camera’s, MP3-speler, mobiele telefoons en PDA’s te gebruiken.
  Deze notebook heeft een ingebouwde geheugenkaartlezer die veel
  verschillende soorten flashkaarten kan lezen, zoals in onderstaand
  voorbeeld. De ingebouwde geheugenkaartlezer is niet alleen handig,
  maar ook sneller dan de meeste andere typen geheugenkaartlezers
  omdat dit type de PCI-bus met hoge bandbreedte gebruikt.
  BELANGRIJK! De compatibiliteit van de flashgeheugenkaarten is
  afhankelijk van het model van de notebook en de specificaties
  van de flashgeheugenkaart. Deze specificaties veranderen
  voortdurend zodat de compatibiliteit zonder kennisgeving kan
  veranderen.

  SD / MMC
  MS / MS Pro

  BELANGRIJK! Verwijder de kaarten nooit tijdens of onmiddellijk
  na het lezen, kopiëren, formatteren of verwijderen van gegevens
  op de kaart, anders kunnen de gegevens verloren gaan.
  WAARSCHUWING! Om verlies van gegevens te vermijden, gebruikt
  u “Safely Remove Hardware and Eject
  Media” op de taakbalk voordat u de
  flashgeheugenkaart verwijdert.
  Gebruikershandleiding notebook

  59 • Page 60

  Harde schijf
  Harde schijven hebben een veel grotere capaciteit en werken veel
  sneller dan diskette- en optische stations. De notebook is voorzien
  van een verwisselbare harde schijf. Moderne harde schijven
  ondersteunen S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology)
  om fouten of defecten aan de harde schijf te detecteren voordat
  ze optreden. Wordt een harde schijf vervangen of opgewaardeerd,
  raadpleeg dan steeds een bevoegd servicecentrum of een
  wederverkoper voor deze notebook.
  BELANGRIJK! Als u de notebook niet met zorg behandeld, kan
  uw harde schijf schade oplopen. Ga voorzichtig om met de
  notebook en houdt het apparaat uit de buurt van statische
  elektriciteit en krachtige trillingen of schokken. De harde schijf
  is de meest delicate component en zal zeer waarschijnlijk het
  eerste en enige onderdeel zijn dat wordt beschadigd als u de
  notebook hebt laten vallen.
  BELANGRIJK! Wordt een harde schijf vervangen of
  opgewaardeerd, raadpleeg dan steeds een bevoegd
  servicecentrum of een wederverkoper voor deze notebook.
  WAARSCHUWING! Koppel alle aangesloten randapparaten, alle
  telefoon- of communicatielijnen en de voedingsaansluiting los
  (zoals een externe voeding, batterijdoos, enz.) voordat u de klep
  van de harde schijf verwijdert.
  Het nummer van de drive van de harde schijf varieert met uw
  aangeschafte model. De secundaire drivecompartiment van de
  harde schijf kan leeg zijn

  60

  Gebruikershandleiding notebook • Page 61

  De harde schijven zoeken:

  1

  De harde schijf verwijderen:
  1
  1
  1

  2

  1
  2

  1

  2

  2

  1

  2

  1
  2

  1

  1

  2

  2

  Gebruikershandleiding notebook

  61 • Page 62

  De harde schijf installeren:

  2
  2
  1

  1

  2
  2

  2

  1

  2
  2
  1

  62

  Gebruikershandleiding notebook • Page 63

  Geheugen (RAM)
  Extra geheugen verbetert de prestaties van uw toepassingen
  door het gebruik van de harde schijf te verminderen. Neem
  contact op met een erkend onderhoudscentrum of verkoper voor
  informatie over de geheugenupgrade van uw notebook. Koop de
  uitbreidingmodules uitsluitend bij erkende verkopers van deze
  notebook zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en
  betrouwbaarheid.
  Het BIOS detecteert de hoeveelheid geheugen in uw systeem
  automatisch en configureert het CMOS tijdens het POST-proces
  (Power-On-Self-Test). Nadat er geheugen is toegevoegd, is er geen
  hardware- of software-instelling nodig, ook niet in het BIOS.
  WAARSCHUWING!
  Koppel alle aangesloten
  randapparaten, alle telefoonof communicatielijnen en
  de voedingsaansluiting los
  (zoals een externe voeding,
  batterijdoos, enz.) voordat u
  een geheugen installeert of
  verwijdert.

  Een geheugenkaart
  installeren:

  Een geheugenkaart
  verwijderen:

  33

  (Dit is slechts een voorbeeld.)

  Gebruikershandleiding notebook

  (Dit is slechts een voorbeeld.)

  63 • Page 64

  Aansluitingen
  Het geïntegreerde netwerk kan niet achteraf als een upgrade
  worden geïnstalleerd. Na de aankoop kan het netwerk worden
  geïnstalleerd als een uitbreidingskaart.

  Netwerkverbinding
  Sluit een netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ-45-connectors
  aan op de modem-/netwerkpoort van de notebook en sluit het
  andere uiteinde aan op een hub of switch. Voor 100 BASE-TX /
  1000 BASE-T-snelheden moet uw netwerkkabel van categorie 5 of
  hoger zijn (niet categorie 3) met dubbel getwiste draden. Als u de
  interface wilt starten aan 100/1000Mbps moet deze aangesloten
  zijn op een 100 BASE-TX / 1000 BASE-T-hub (geen BASE-T4-hub).
  Gebruik getwiste draden van categorie 3, 4 of 5 voor 10Base-T.
  10/100 Mbps Full-Duplex wordt door deze notebook ondersteund,
  maar vereist een aansluiting op een switching hub voor netwerken
  met “duplex” ingeschakeld. De softwarestandaard bestaat eruit de
  snelste instellingen te gebruiken zodat er geen tussenkomst van de
  gebruiker is vereist.
  1000BASE-t (of Gigabit) wordt slechts ondersteund op
  geselecteerde modellen.

  64

  Gebruikershandleiding notebook • Page 65

  Getwiste kabel
  De kabel die wordt gebruikt om een Ethernetkaart te verbinden
  met een host (doorgaans een hub of switch) wordt een recht
  getwiste ethernetkabel (twisted pair ethernet, TPE) genoemd. De
  eindaansluitingen worden RJ-45-connectors genoemd. Deze zijn niet
  compatibel met RJ-11-telefoonaansluitingen. Als u twee computers
  samen verbindt zonder een hub tussen de computers, is een
  crossover LAN-kabel vereist (Snel-ethernetmodel). (Gigabit-modellen
  ondersteunen automatisch kruisen, zodat een gekruiste LAN-kabel
  optioneel is.)

  HDMI

  Voorbeeld van de notebook die is aangesloten op een netwerkhub
  of –switch voor gebruik met de ingebouwde ethernetcontroller.

  Netwerkhub of -switch

  Netwerkkabels met RJ45-connectors

  Gebruikershandleiding notebook

  65 • Page 66

  Draadloze LAN-verbinding
  (bij sommige modellen)
  Het optionele ingebouwde draadloze LAN is een compacte
  en gemakkelijk te gebruiken draadloze ethernetadapter. Met
  de standaard IEEE 802.11 voor draadloos LAN (WLAN), is het
  ingebouwde draadloze LAN geschikt voor snelle overdracht
  DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) en OFDM (Orthogonal
  Frequency Division Multiplexing) bij frequenties van 2,4GHz/
  5GHz. Het optionele ingebouwde draadloze LAN is achterwaarts
  compatibel met oudere IEEE 802.11-standaarden zodat er een
  naadloze koppeling mogelijk is van draadloze LAN-standaarden.
  Het optionele ingebouwde draadloze LAN is een clientadapter die
  Infrastructuur- en Adhocmodi ondersteunt zodat u flexibiliteit krijgt
  op uw bestaande of toekomstige draadloze netwerkconfiguraties
  voor afstanden tot 40 meter tussen de client en het toegangspunt.
  Voor een efficiënte beveiliging van de draadloze communicatie
  wordt het optionele ingebouwde draadloze LAN geleverd met een
  64-bits/128-bits WEP-codering (Wired Equivalent Privacy) en WPA
  (Wi-Fi Protected Access).
  Vanwege beveiligingsredenen mag u GEEN verbinding
  maken met een onbeveiligd netwerk, anders kan de
  gegevensverzending zonder codering zichtbaar zijn voor
  anderen.

  66

  Gebruikershandleiding notebook • Page 67

  Ad hocmodus
  Met de ad hocmodus maakt de notebook verbinding met een ander
  draadloos apparaat. Er is geen toegangspunt (AP) nodig in deze
  draadloze omgeving.
  (Alle apparaten moeten
  zijn voorzien van
  optionele draadloze
  LAN-adapters volgens
  802.11.)

  Desktopcomputer

  Notebook PC

  PDA

  Infrastructuurmodus
  Met de infrastructuurmodus kunnen de notebook en andere
  draadloze apparaten toetreden tot een draadloos netwerk dat wordt
  gevormd door een toegangspunt (AP) (afzonderlijk verkrijgbaar)
  dat het centrale
  Desktopcomputer
  koppelpunt biedt voor Notebook PC
  draadloze clients om
  met elkaar of met een
  bekabeld netwerk te
  communiceren.
  (Alle apparaten moeten
  zijn voorzien van
  optionele draadloze
  LAN-adapters volgens
  802.11.)

  Toegangspunt

  PDA

  Gebruikershandleiding notebook

  67 • Page 68

  Draadloze netwerkverbinding Windows
  Een verbinding maken met een netwerk
  1. Schakel de draadloze switch IN als dat voor uw model nodig is
  (zie switches in paragraaf 3).
  2. Druk herhaaldelijk
  op [FN+F2] tot de
  pictogrammen voor
  Draadloos LAN en Bluetooth
  worden weergegeven.


  Of dubbelklik op het pictogram
  van de draadloze console in het
  systeemvak van Windows en
  selecteer het pictogram van het
  draadloos LAN.

  3. Klik op het pictogram van het draadloos netwerk met een
  oranje ster
  in het systeemvak van Windows®.
  4. Selecteer het draadloze
  toegangspunt waarmee
  u een verbinding wilt
  maken in de lijst en klik
  op Verbinding maken om
  de verbinding tot stand te
  brengen.
  Als u het gewenste
  toegangspunt niet
  kunt vinden, klikt u
  op het pictogram
  Vernieuwen IN de
  rechterbovenhoek om
  de lijst te vernieuwen
  en deze opnieuw te
  doorzoeken.
  68

  Gebruikershandleiding notebook • Page 69

  5. Wanneer u een verbinding maakt, is het mogelijk dat u een
  wachtwoord moet invoeren.
  6. Nadat een verbinding is gemaakt, wordt deze weergegeven in
  de lijst.
  7. U ziet het pictogram voor draadloze netwerken
  in het
  systeemvak.
  Het doorkruiste pictogram voor het draadloos netwerk
  verschijnt wanneer u op <Fn> + <F2> drukt om de WLANfunctie uit te schakelen.

  Gebruikershandleiding notebook

  69 • Page 70

  Draadloze Bluetooth-verbinding Connection
  (bij sommige modellen)
  Dankzij notebooks met Bluetooth-technologie hebt u niet langer
  kabels nodig om Bluetooth-apparaten te verbinden.Voorbeelden
  van apparaten met Bluetooth-ondersteuning kunnen notebooks,
  desktopcomputers, mobiele telefoons en PDA's zijn.
  Als uw notebook niet met de ingebouwde Bluetooth is geleverd,
  moet u een USB of ExpressCard Bluetooth-module aansluiten
  om Bluetooth te kunnen gebruiken.

  Mobiele Bluetooth-telefoons
  U kunt een draadloze verbinding maken met uw mobiele telefoon.
  Afhankelijk van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon, kunt u
  de telefoonboekgegevens, foto's, geluidsbestanden, enz. overdragen
  of u kunt de telefoon gebruiken als een modem om een verbinding
  te maken met internet. U kunt het toestel ook gebruiken voor SMSberichten.
  Bluetooth-computers of PDA's
  U kunt een draadloze verbinding maken met een andere computer
  of PDA, bestanden uitwisselen, randapparaten delen of internetof netwerkverbindingen delen. U kunt ook een draadloos USBtoetsenbord of een draadloze USB-muis gebruiken.

  Het Bluetooth-hulpprogramma inschakelen en starten
  Dit proces kan worden gebruikt om de meeste Bluetooth-apparaten
  toe te voegen.
  1. Schakel de draadloze switch IN als dat voor uw model nodig is
  (zie switches in paragraaf 3).
  2. Druk herhaaldelijk
  op [FN+F2] tot de
  pictogrammen voor
  Draadloos LAN en Bluetooth
  worden (bij sommige
  modellen) weergegeven.

  70

  Gebruikershandleiding notebook • Page 71  Of dubbelklik op het
  pictogram van de draadloze
  console in het systeemvak
  van Windows en selecteer
  het pictogram van het
  Bluetooth.

  3. Ga in het
  Configuratiescherm naar
  Netwerk en internet
  > Netwerkcentrum
  en klik vervolgens op
  Adapterinstellingen
  wijzigen in het blauwe
  paneel aan de linkerzijde.
  4. ����������������������������
  Klik met de rechtermuisknop
  op Bluetoothnetwerkverbinding en
  selecteer Bluetoothnetwerkapparaten
  weergeven.

  5. Klik op Een apparaat
  toevoegen om nieuwe
  apparaten te zoeken.

  Gebruikershandleiding notebook

  71 • Page 72

  6. Selecteer een Bluetoothapparaat in de lijst en klik op
  Volgende.

  7. ������������������
  Voer de Bluetoothbeveiligingscode in uw
  apparaat in en start het
  koppelen.

  8. De gekoppelde relatie is
  tot stand gebracht. Klik op
  Sluiten om de instelling te
  voltooien.

  72

  Gebruikershandleiding notebook • Page 73

  B


  Bijlage • Page 74

  Optionele accessoires
  Indien gewenst, kunt u deze optionele items aanschaffen als
  aanvulling van uw notebook.
  USB-hub (optioneel)
  Wanneer u een optionele USB-hub aansluit, wordt het aantal USBpoorten verhoogd en kunt u snel verschillende USB-randapparaten
  aansluiten of loskoppelen via één enkele kabel.
  USB-flashgeheugenschijf
  Een USB-flashgeheugenschijf is een optioneel item dat opslagruimte
  voor honderden megabytes, hogere overdrachtsnelheden en een
  hogere duurzaamheid kan bieden. Wanneer deze in de huidige
  besturingssystemen worden gebruikt, zijn er geen stuurprogramma’
  s nodig.
  USB-diskettestation
  Een optioneel diskettestation met USB-interface kan worden
  gebruikt voor een standaarddiskette van 3,5 inch en 1,44MB (of
  720kB).
  WAARSCHUWING! Om systeemstoringen te voorkomen, gebruikt
  u de functie “Hardware veilig verwijderen” op de taakbalk van
  Windows voordat u het USB-diskettestation loskoppelt. Werp
  de diskette uit voordat u de notebook vervoert om schade door
  schokken te voorkomen.

  Optionele aansluitingen
  Indien gewenst, kunt u deze items aankopen van derden.
  USB-toetsenbord en -muis
  Wanneer u een extern USB-toetsenbord aansluit, kunt u uw
  gegevens op een comfortabelere manier invoeren. Wanneer u een
  externe USB-muis aansluit, zal de Windows-navigatie comfortabeler
  zijn. Zowel het externe USB-toetsenbord als de muis zullen simultaan
  werken met het geïntegreerde toetsenbord en het aanraakpad van
  de notebook werken.
  Printeraansluiting
  U kunt een of meer USB-printers tegelijk gebruiken op elke USBpoort of USB-hub.
  B-2

  Gebruikershandleiding notebook • Page 75

  Besturingssysteem en software
  Deze notebook kan zijn klanten (afhankelijk van de regio) de
  mogelijkheid bieden een notebook met een vooraf geïnstalleerd
  besturingssysteem, zoals Microsoft Windows, te ontvangen. De
  selecties en talen zullen afhankelijk zijn van de regio. De niveaus
  van de hardware- en softwareondersteuning kunnen variëren
  afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem. De stabiliteit
  en compatibiliteit van andere besturingssystemen kunnen niet
  worden gegarandeerd.

  Ondersteuningssoftware
  Deze notebook wordt geleverd met een ondersteunings-cd
  die de BIOS, stuurprogramma’s en toepassingen bevat om de
  hardwarefuncties in te schakelen, de functionaliteit uit te breiden,
  hulp bieden bij het beheer van uw notebook of functionaliteiten
  toevoegen die niet door het oorspronkelijke besturingssysteem
  worden geleverd. Als de ondersteunings-cd moet worden bijgewerkt
  of vervangen, neem dan contact op met uw leverancier voor
  websites waar u individuele stuur- en hulpprogramma’s voor de
  software kunt downloaden.
  De ondersteunings-cd bevat alle stuurprogramma’s, hulpprogramma’
  s en software voor alle populaire besturingssystemen, met
  inbegrip van de systemen die vooraf werden geïnstalleerd.
  Het besturingssysteem zelf staat niet op deze ondersteuningscd. Zelfs als uw notebook vooraf werd geconfigureerd, hebt u
  deze ondersteunings-cd nodig om extra software die niet in de
  voorinstallatie af fabriek is opgenomen, te gebruiken.
  Een herstel-cd is optioneel en bevat een image van het originele
  besturingssysteem dat in de fabriek op de harde schijf werd
  geïnstalleerd. De herstel-cd bevat een uitgebreide hersteloplossing
  waarmee het besturingssysteem van de notebook snel naar zijn
  originele werkstatus wordt hersteld, op voorwaarde dat uw harde
  schijf correct werkt. Neem contact op met uw handelaar als u een
  dergelijke oplossing nodig hebt.
  Sommige onderdelen en functies van de notebook zullen
  mogelijk pas werken nadat de apparaatstuurprogramma’s en
  hulpprogramma’s zijn geïnstalleerd.
  Gebruikershandleiding notebook

  B-3 • Page 76

  Instellingen van systeem-BIOS
  De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte zijn slechts
  informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen
  afhankelijk van het model en de regio.

  Opstartapparaat
  1. Selecteer Boot Option #1 (Opstartoptie 1) op het scherm
  Boot (Opstarten).
  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Main
  �������������������������������
  Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
  Boot Configuration
  UEFI Boot
  PXE ROM

  [Disabled]
  [Disabled]

  Boot
  Boot
  Boot
  Boot
  Boot

  [P0: Hitachi HTS545...]
  [P1: Hitachi HTS545...]
  [Generic-Multi-Card......]
  [P0: SlimTypeDVD A....]

  Option
  Option
  Option
  Option
  Option

  Priorities
  #1
  #2
  #3
  #4

  Enables/Disables UEFI boot from
  disks.

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  Hard Drive BBS Priorities
  CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
  Network Device BBS Priorities
  Floppy Drive BBS Priorities
  Delete Boot Option

  Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  2. Druk op [Enter] en selecteer een apparaat als Boot Option #1
  (Opstartoptie 1).
  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Main
  �������������������������������
  Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
  Boot Configuration
  UEFI Boot
  PXE ROM
  Boot
  Boot
  Boot
  Boot
  Boot

  Option
  Option
  Option
  Option
  Option

  Enables/Disables Quiet Boot
  option.

  [Disabled]
  [Disabled]

  Priorities
  #1
  #2
  #3
  #4

  [P0: Hitachi HTS545...]
  [P1: Hitachi HTS545...]
  [Generic-Multi-Card......]
  [P0: SlimTypeDVD A....]
  Boot Option #1
  P0: Hitachi HTS545050B9A300
  Hard Drive BBS Priorities
  P1: Hitachi HTS545050B9A400
  CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
  Generic-Multi-Card 1.00
  Network Device BBS Priorities
  SlimTypeDVD A ...
  Floppy Drive BBS Priorities
  Disabled
  Delete Boot Option

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  B-4

  Gebruikershandleiding notebook • Page 77

  Beveiligingsinstelling
  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Main
  ������������������������
  Advanced Boot Security Save & Exit
  Password Description

  Set the system boot order.

  If ONLY the Administrator ’s password is set,
  then this only limits access to Setup and is
  only asked for when entering Setup.
  If ONLY the user ’s password is set, then this
  is a power on password and must be entered to
  boot or enter Setup. In Setup, the User will
  have Administrator rights.
  Administrator Password
  User Password Status

  NOT INSTALLED
  NOT INSTALLED

  Setup administrator password
  User Password
  HDD User Pwd Status :
  HDD User Pwd Status :
  Set
  Set
  Set
  Set

  Master Password
  Master Password
  User Password
  User Password

  NOT INSTALLED
  NOT INSTALLED

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F2: Previous Values
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  I/O Inter face Security
  Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  Het wachtwoord instellen:
  1. Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
  Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)
  of User Password (Gebruikerswachtwoord).
  2. Geef een wachtwoord op en druk op [Enter].
  3. Typ het wachtwoord opnieuw en druk op [Enter].
  4. Het wachtwoord is ingesteld.
  Het wachtwoord wissen:
  1. Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
  Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)
  of User Password (Gebruikerswachtwoord).
  2. Voer het huidige wachtwoord in en druk op [Enter].
  3. Laat het veld Create New Password (Nieuw wachtwoord
  maken) leeg en druk op [Enter].
  4. Laat het veld Confirm New Password (Nieuw wachtwoord
  bevestigen) leeg en druk op [Enter].
  5. Het wachtwoord wordt verwijderd.
  Telkens wanneer u de notebook inschakelt (naar BIOS of OS
  gaat), wordt u gevraagd Gebruikerswachtwoord in te voeren.
  Beheerderwachtwoord wordt alleen gevraagd wanneer u de
  BIOS-instellingen wilt openen en configureren.
  Gebruikershandleiding notebook

  B-5 • Page 78

  I/O-interfacebeveiliging
  �������������������������������������

  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Security
  If Locked, 2nd SATA HDD will be
  disabled.

  I/O Inter face Security
  LAN Network Inter face
  Wireless Network Inter face
  HD AUDIO Inter face
  SATA 2nd HDD Inter face
  SATA ODD Inter face
  USB Inter face Security

  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  SATA 2nd HDD Inter face
  UNLOCKED
  LOCKED

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  De I/O-interface vergrendelen:
  1. Kies op het scherm Security (Beveiliging) de optie I/O
  Interface Security (I/O-interfacebeveiliging).
  2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op Lock
  (Vergrendelen).
  De instellingen voor I/O Interface Security (I/Ointerfacebeveiliging) kunnen alleen worden gewijzigd
  wanneer u zich aanmeldt met beheerdersmachtigingen.

  B-6

  Gebruikershandleiding notebook • Page 79

  USB-interfacebeveiliging
  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Security

  �������������������������������������

  If Locked, all USB device will
  be disabled.

  USB Inter face Security
  USB Inter face

  [UNLOCKED]

  External Ports
  Bluetooth
  CMOS Camera
  Card Reader

  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  USB Inter face
  UNLOCKED
  LOCKED

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  De USB-interface vergrendelen:
  1. Kies op het scherm Security (Beveiliging) de optie I/O
  Interface Security (I/O-interfacebeveiliging) > USB Interface
  Security (USB-interfacebeveiliging).
  2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op Lock
  (Vergrendelen).
  Als u USB Interface (USB-interface) instelt op [Lock]
  ([Vergrendelen]), worden External Ports (Externe poorten)
  en CMOS Camera (CMOS-camera) simultaan vergrendeld en
  verborgen.
  De instellingen voor USB Interface Security (USBinterfacebeveiliging) kunnen alleen worden gewijzigd
  wanneer u zich aanmeldt met beheerdersmachtigingen.

  Gebruikershandleiding notebook

  B-7 • Page 80

  HDD-wachtwoord
  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Main
  ������������������������
  Advanced Boot Security Save & Exit
  Password Description

  Set the system boot order.

  If ONLY the Administrator ’s password is set,
  then this only limits access to Setup and is
  only asked for when entering Setup.
  If ONLY the user ’s password is set, then this
  is a power on password and must be entered to
  boot or enter Setup. In Setup, the User will
  have Administrator rights.
  Administrator Password
  User Password Status

  Create
  New Password
  NOT
  INSTALLED
  NOT INSTALLED

  Setup administrator password
  User Password
  HDD User Pwd Status :
  HDD User Pwd Status :
  Set
  Set
  Set
  Set

  Master Password
  Master Password
  User Password
  User Password

  NOT INSTALLED
  NOT INSTALLED

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F2: Previous Values
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  I/O Inter face Security
  Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  Het HDD-wachtwoord instellen:
  1. Klik op het scherm Security (Beveiliging) om Set Master
  Password (Masterwachtwoord instellen), voer een
  wachtwoord in en druk op [Enter].
  2. Voer het wachtwoord opnieuw in als bevestiging en druk op
  [Enter].
  3. Klik op Set User Password (Gebruikerswachtwoord instellen)
  en herhaal de vorige stappen om het gebruikerswachtwoord in
  te stellen.
  4. Het wachtwoord is ingesteld.
  • Het HDD-wachtwoord kan alleen worden gewijzigd wanneer
  u zich aanmeldt met beheerdersmachtigingen.
  • U moet het Master Password (Masterwachtwoord)
  instellen voordat u het User Password
  (Gebruikerswachtwoord) kunt instellen.
  Wanneer u de notebook inschakelt, wordt u eerst gevraagd het
  gebruikerswachtwoord in te voeren (als er een is) en daarna
  het HDD-gebruikerswachtwoord. Als beide wachtwoorden
  niet correct zijn ingevoerd, kunt u het besturingssysteem niet
  starten.

  B-8

  Gebruikershandleiding notebook • Page 81

  Wijzigingen opslaan
  Wilt u de instellingen bewaren, dan moet u ze opslaan voordat u het
  setup-programma van het BIOS afsluit.
  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Main
  �����������������������������������
  Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
  Save Changes and Exit
  Discard Changes and Exit

  Exit system setup after saving
  the changes.

  Save Options
  Save Changes
  Discard Changes
  Restore Defaults
  Boot Override
  P0: ST9500420AS
  P1: HL-DT-STBDDVDRW CA21N
  P2: SlimTypeDVD A DS8A5SH
  Generic-Multi-Card 1.00
  Launch EFI Shell from filesystem device

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  Gebruikershandleiding notebook

  B-9 • Page 82

  Veelvoorkomende problemen en oplossingen
  Hardwareprobleem – Optisch station
  Het optische station kan geen schijven lezen of schrijven.
  1. Werk het BIOS bij met de laatste versie en probeer het opnieuw.
  2. Heeft dit geen effect, neem dan schijven van een betere
  kwaliteit en probeer het opnieuw.
  3. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met
  een servicecentrum en vraag een technicus om hulp.

  Onbekende oorzaak - Systeem instabiel
  Kan niet uit de slaapstand worden geactiveerd.
  1. Verwijder de uitbreidingen (RAM, HDD, WLAN, BT) als ze na
  aankoop zijn toegevoegd.
  2. Heeft dit geen effect, probeer dan MS Systeemherstel naar een
  eerdere datum.
  3. Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan het systeem
  te herstellen met de herstelpartitie of -dvd.
  (OPMERKING: maak altijd een back-up van al uw gegevens naar
  een andere locatie voordat u het herstel uitvoert.)

  4. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met
  een servicecentrum en vraag een technicus om hulp.

  Hardwareprobleem - Toetsenbord / Sneltoets
  De sneltoets (FN) werkt niet.
  A. Installeer het stuurprogramma “ATK0100” opnieuw vanaf de cd
  of download het van de website van ASUS.

  B-10

  Gebruikershandleiding notebook • Page 83

  Hardwareprobleem – Ingebouwde camera
  De ingebouwde camera werkt niet goed.
  1. Kijk in “Apparaatbeheer” om te controleren of er problemen zijn.
  2. Installeer het stuurprogramma van de webcam opnieuw.
  3. Lost dit het probleem niet op, werk dan het BIOS bij met de
  laatste versie en probeer het opnieuw.
  4. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met
  een servicecentrum en vraag een technicus om hulp.

  Hardwareprobleem - Batterij
  Onderhoud van de batterij.
  1. Registreer de Notebook voor een garantie van een jaar via de
  volgende website:

  http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
  2. Verwijder de batterijdoos niet terwijl u de notebook gebruikt
  met de voedingsadapter om schade te voorkomen die kan
  worden veroorzaakt wanneer de stroom uitvalt. De batterijdoos
  van ASUS bevat een beveiligingscircuit om overladen te
  voorkomen zodat de batterijdoos niet wordt beschadigd als
  deze in de computer blijft.

  Hardwareprobleem – Fout bij in- en uitschakelen
  Ik kan de notebook niet inschakelen.
  Diagnostische gegevens:
  1. Allen op batterij inschakelen? (J = 2, N = 4)
  2. BIOS zichtbaar (ASUS-logo)? (J = 3, N = A)
  3. Kan het besturingssysteem worden geladen? (J = B, N = A)
  4. Brand de LED van de voedingsadapter? (J = 5, N = C)
  5. Alleen op voedingsadapter inschakelen? (J = 6, N = A)
  6. BIOS zichtbaar (ASUS-logo)? (J = 7, N = A)
  7. Kan het besturingssysteem worden geladen? (J = D, N = A)

  Gebruikershandleiding notebook

  B-11 • Page 84

  Symptomen en oplossingen:
  A. Het probleem bevindt zich in de MB, harde schijf of NB; vraag
  een plaatselijk servicecentrum om hulp.
  B. Probleem veroorzaakt door besturingssysteem. Probeer het
  systeem te herstellen met de herstelpartitie of -schijf.
  BELANGRIJK: maak altijd een back-up van alle gegevens op een
  andere locatie voordat u het herstelproces start.

  C. Probleem met adapter; controleer de
  voedingskabelaansluitingen of ga naar een plaatselijk
  servicecentrum voor een vervanging.
  D. Probleem met batterij; controleer de contacten van de batterij
  of ga naar een plaatselijk servicecentrum voor een reparatie.

  Hardwareprobleem - Draadloze netwerkkaart
  Hoe stelt u vast of een notebook voorzien is van een draadloze
  netwerkkaart?
  A. Ga naar Configuratiescherm -> Apparaatbeheer. Onder
  "Netwerkadapters" ziet u of de notebook over een WLAN-kaart
  beschikt.

  Mechanisch probleem - ventilator / thermisch
  Waarom loopt de ventilator altijd en is de temperatuur hoog?
  1. Controleer of de ventilator draait wanneer de CPUtemperatuur hoog is en controleer of er luchtstroom is door de
  ventilatieopeningen.
  2. Zijn er veel toepassingen actief (zie taakbalk), sluit ze dan om de
  systeembelasting te verminderen.
  3. Het probleem kan ook worden veroorzaakt door sommige
  virussen. Gebruik antivirussoftware om ze op te sporen.
  4. Heeft dit alles geen effect, probeer dan het systeem te herstellen
  met de herstelpartitie of -dvd.
  IBELANGRIJK: maak altijd een backup van al uw gegevens op een
  andere locatie voordat u het systeemherstel uitvoert.

  B-12

  Gebruikershandleiding notebook • Page 85

  LET OP: maak geen verbinding met het internet zonder dat
  er antivirussoftware en een firewall zijn geïnstalleerd, zodat u
  beschermd bent tegen virussen.

  Softwareprobleem – door ASUS geleverde software
  Als ik de notebook inschakel, verschijnt de melding “Fout bij openen
  beleidsbestand”.
  A. Installeer de laatste versie van het hulpprogramma “Power4
  Gear” om het probleem op te lossen. U vindt deze op de website
  van ASUS.

  Onbekende oorzaak – Blauw scherm met witte tekst
  Een blauw scherm met witte tekst verschijnt na het opstarten.
  1. Verwijder extra geheugen. Als u na de aankoop extra geheugen
  hebt geïnstalleerd, schakel dan de computer uit, verwijder het
  geheugen en schakel het systeem opnieuw in om te zien of het
  probleem door incompatibel geheugen werd veroorzaakt.
  2. Verwijder softwaretoepassingen. Zijn er onlangs toepassingen
  geïnstalleerd, dan zijn ze mogelijk niet compatibel met uw
  systeem. Probeer ze te verwijderen in de Veilige Modus van
  Windows.
  3. Controleer het systeem op virussen.
  4. Werk het systeem bij met het laatste BIOS met WINFLASH
  in Windows-modus of AFLASH in DOS-modus. Deze
  hulpprogramma’s en BIOS-bestanden kunnen worden
  gedownload van de website van ASUS. (WAARSCHUWING: zorg
  dat de voeding van de notebook tijdens het flashen van de BIOS
  niet wegvalt.)
  WAARSCHUWING: zorg dat de voeding van de notebook tijdens
  het flashen van de BIOS niet wegvalt.

  Gebruikershandleiding notebook

  B-13 • Page 86

  5. Is het probleem nog steeds niet opgelost, gebruik dan het
  herstelproces om het volledige systeem opnieuw te installeren.
  BELANGRIJK: maak altijd een back-up van al uw gegevens op een
  andere locatie voordat u het systeemherstel uitvoert.
  LET OP: maak geen verbinding met het internet zonder dat
  er antivirussoftware en een firewall zijn geïnstalleerd, zodat u
  beschermd bent tegen virussen.
  OPMERKING: zorg ervoor dat u eerst de stuurprogramma's “Intel
  INF Update” en “ATKACPI” installeert, zodat de hardwareapparaten
  kunnen worden herkend.

  6. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met
  een servicecentrum en vraag een technicus om hulp.

  B-14

  Gebruikershandleiding notebook • Page 87

  Softwareprobleem - BIOS
  Het BIOS opwaarderen.
  1. Controleer het exacte model van de notebook en download het
  nieuwste BIOS-bestand voor uw model vanaf de ASUS-website.
  Sla dit bestand op uw flashdisk op.
  2. Sluit uw flashdisk aan op de notebook en schakel de notebook
  in.
  3. Gebruik de functie “Start Easy Flash” op de pagina
  Geavanceerd van het BIOS Setup-hulpprogramma. Volg de
  instructies op het scherm.
  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Advanced Chipset Boot Security Save & Exit

  Main
  ��������

  Start Easy Flash
  ASUS FancyStart
  POST Logo Type
  Play POST Sound
  Speaker Volume
  ASUS EASY OVER-CLOCK
  Internal Pointing Device

  [Disabled]
  [Static]
  [No]
  [4]
  [ Turbo]
  [Enabled]

  SVM Mode
  Legacy USB Support
  SATA Configuration

  [Enabled]
  [Enabled]

  Press ENTER to run the utility
  to select and update BIOS.

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  4. Zoek het nieuwste BIOS-bestand en start het bijwerken (flashen)
  van de BIOS.
  ASUS Tek. Easy Flash Utility
  FLASH T YPE: Generic Flash Type
  Current Platform
  Platform: K75
  Version:
  200
  Build Date: Dec 6 2010

  New Platform
  Platform: Unkown
  Version:
  Unkown
  Build Date: Unkown

  FS0
  FS1

  [

  ]: Switch [

  ] : Choose [q] : Exit

  5. U moet “Restore Defaults” (Standaardinstellingen herstellen)
  selecteren op de pagina Exit (Afsluiten) nadat u de BIOS hebt
  bijgewerkt (geflasht).
  Gebruikershandleiding notebook

  B-15 • Page 88

  Uw notebook herstellen
  De herstelpartitie gebruiken
  De herstelpartitie stelt de software van uw notebook snel terug
  naar de originele werkstatus. Voordat u de herstelpartitie gebruikt,
  kopieert u uw gegevens (zoals de PST-bestanden van Outlook) naar
  diskettes of een netwerkstation en noteert u eventuele aangepaste
  configuratie-instellingen (zoals netwerkinstellingen).

  Over de Herstelpartitie
  De Herstelpartitie is een ruimte op uw harde schijf die wordt
  voorbehouden om het besturingssysteem, de stuurprogramma’s en
  hulpprogramma’s die op de notebook zijn geïnstalleerd, te herstellen
  naar de toestand zoals die door de fabriek is ingesteld.
  BELANGRIJK: verwijder de partitie met de naam “RECOVERY” niet.
  Deze partitie is in de fabriek gemaakt en kan door de gebruiker
  niet meer worden hersteld.
  Breng de notebook naar een
  bevoegd servicecentrum
  van ASUS als er problemen
  zijn met het herstelproces.

  Gebruik van de Recovery-partitie:
  1. Druk tijdens het opstarten op [F9] (hiervoor is de Recoverypartitie nodig).
  2. Druk op [Enter] om Windows Setup [EMS Enabled] te selecteren.
  3. Selecteer de taal die u wilt herstellen en klik op Volgende.
  4. Lees het scherm “ASUS Preload Wizard” en klik op Volgende.
  5. Selecteer een partitie-optie en klik op Volgende. Partitieopties
  zijn:

  Windows alleen herstellen naar de eerste partitie.

  Deze optie verwijdert alleen de eerste partitie, zodat de overige
  partities intact blijven. Er wordt een nieuwe systeempartitie
  gemaakt als station “C”.

  Windows herstellen naar de hele harde schijfD.

  Deze optie verwijdert alle partities van de harde schijf en maakt
  een nieuwe systeempartitie als station “C”.
  B-16

  Gebruikershandleiding notebook • Page 89
  Windows herstellen naar de hele harde schijf met 2 partities.
  Deze optie verwijdert alle partities van de harde schijf en maakt
  twee nieuwe partities “C” (40%) en “D” (60%).
  6. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te
  voltooien.
  Ga naar www.asus.com voor bijgewerkte stuurprogramma’s en
  hulpprogramma’s.

  Gebruik van de Recovery-dvd
  (bij sommige modellen)
  De secundaire harde schijf vergrendelen:
  Voor modellen waarop twee harde schijven zijn geïnstalleerd, moet
  u de tweede harde schijf vergrendelen voordat u het systeemherstel
  uitvoert met de herstel-dvd.
  1. Druk tijdens het opstarten op [F2] om de BIOS setup te openen.
  2. Selecteer op het scherm Security (Beveiliging) de optie I/O
  Interface Security (I/O-interfacebeveiliging) en druk op [Enter].
  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Main
  ������������������������
  Advanced Boot Security Save & Exit
  Password Description

  Set the system boot order.

  If ONLY the Administrator ’s password is set,
  then this only limits access to Setup and is
  only asked for when entering Setup.
  If ONLY the user ’s password is set, then this
  is a power on password and must be entered to
  boot or enter Setup. In Setup, the User will
  have Administrator rights.
  Administrator Password
  User Password Status

  NOT INSTALLED
  NOT INSTALLED

  Setup administrator password
  User Password
  HDD User Pwd Status :
  HDD User Pwd Status :
  Set
  Set
  Set
  Set

  Master Password
  Master Password
  User Password
  User Password

  NOT INSTALLED
  NOT INSTALLED

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F2: Previous Values
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  I/O Inter face Security
  Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  Gebruikershandleiding notebook

  B-17 • Page 90

  3. Selecteer SATA 2nd HDD Interface (SATA 2de HDD-interface)
  en stel dit in op Lock (Vergrendelen).
  �������������������������������������

  Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
  Security
  If Locked, 2nd SATA HDD will be
  disabled.

  I/O Inter face Security
  LAN Network Inter face
  Wireless Network Inter face
  HD AUDIO Inter face
  SATA 2nd HDD Inter face
  SATA ODD Inter face
  USB Inter face Security

  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  [UNLOCKED]
  SATA 2nd HDD Inter face
  UNLOCKED
  LOCKED

  : Select Screen
  : Select Item
  Enter: Select
  +/—: Change Opt.
  F1: General Help
  F9: Optimized Defaults
  F10: Save ESC: Exit

  Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

  4. Druk op [F10] om de configuratie op te slaan en af te sluiten.
  De herstel-dvd maken:
  1. Dubbelklik op het pictogram AI Recovery Burner op het
  bureaublad van Windows.
  2. Plaats een lege
  beschrijfbare
  dvd in het
  optische station
  en klik op Start
  om het maken van de herstel-dvd te starten.
  3. Volg de instructies op het scherm om het maken van de hersteldvd te voltooien.
  Zorg dat u voldoende lege beschrijfbare dvd’s voorbereid zoals
  geïnstrueerd om de herstel-dvd te maken.
  BELANGRIJK! Verwijder het externe harde schijfstation voordat u
  het systeemherstel op uw notebook uitvoert. Volgens Microsoft
  kunt u belangrijke gegevens verliezen wanneer u Windows
  op het verkeerde schijfstation installeert of een verkeerde
  schijfpartitie formatteert.

  B-18

  Gebruikershandleiding notebook • Page 91

  Gebruik van de Recovery-dvd:
  1. Leg de Recovery-dvd in het optische station. De notebook moet
  ingeschakeld zijn.
  2. Herstart de notebook en druk bij het opstarten op <Esc>.
  Selecteer het optische station (dat kan “CD/DVD” zijn) met de
  pijltjes en druk op <Enter> om op te starten vanaf de Recoverydvd.
  3. Selecteer OK om het herstel van de image te starten.
  4. Selecteer OK om het systeemherstel te bevestigen.
  Het herstellen zal uw harde schijf overschrijven. Zorg dat u een
  back-up maakt van al uw belangrijke gegevens voordat u het
  systeemherstel start.

  5. Volg de richtlijnen op het scherm om het herstelproces te
  voltooien.
  WAARSCHUWING: Verwijder de herstel-schijf niet tijdens het
  herstelproces (tenzij u wordt gevraagd dit te doen), anders zullen
  uw partities onbruikbaar zijn.
  Zorg dat u de voedingsadapter aansluit op uw notebook
  wanneer u het systeemherstel uitvoert. Een onstabiele voeding
  kan fouten bij het herstel veroorzaken.
  Ga naar www.asus.com voor bijgewerkte stuurprogramma’s en
  hulpprogramma’s.

  6. Volg de instructies in het vorige deel om de secundaire harde
  schijf te ontgrendelen.
  De secundaire harde schijf is alleen beschikbaar op bepaalde
  modellen.

  Gebruikershandleiding notebook

  B-19 • Page 92

  Informatie dvd-romstation
  De notebook wordt geleverd met een optioneel dvd-romstation
  of een cd-romstation. Om dvd-titels te kunnen bekijken, moet u
  uw eigen dvd-weergavesoftware installeren. U kunt optioneel dvdweergavesoftware aankopen bij deze notebook. Met het dvdromstation kunt u zowel cd- als dvd-schijven gebruiken.

  Regionale weergave-informatie
  De weergave van dvd-filmtitels omvat het decoderen van MPEG2video, digitale AC3-audio en door CSS beveiligde inhoud. CSS (soms
  kopieerbeveiliging genoemd) is de naam die werd gegeven aan
  het schema voor de inhoudsbescherming dat door de filmindustrie
  wordt toegepast om te voldoen aan de behoefte aan een
  bescherming tegen het illegaal kopiëren van inhoud.
  Hoewel er talrijke regels zijn die aan CSS-licentiehouders worden
  opgelegd, is er één regel die het meeste betrekking heeft op
  de weergavebeperkingen op de in regio’s ingedeelde inhoud.
  Om de geografische opgesplitste releasedatums van films te
  vergemakkelijken, worden dvd-videotitels uitgegeven voor
  specifiek geografische regio’s zoals hieronder omschreven onder
  “Regiodefinities”. De wetten op het auteursrecht vereisen dat alle
  dvd-films worden beperkt tot een specifieke regio (doorgaans
  gecodeerd volgens de regio waar de dvd wordt verkocht). Terwijl
  de inhoud van een dvd-film kan worden uitgegeven voor meerdere
  regio’s, vereisen de CSS-regels dat elk systeem dat in staat is CSSgecodeerde inhoud af te spelen, alleen in staat mag zijn om één
  regio af te spelen.
  De instelling van de regio kan maximaal vijf maal worden
  gewijzigd via de weergavesoftware. Daarna kan de speler
  alleen dvd-films van de laatste regio-instelling afspelen. Als u
  de regiocode daarna opnieuw aanpast, zal het toestel opnieuw
  moeten worden ingesteld naar de fabrieksinstelling. Deze
  bewerking valt niet onder de garantie. Als een reset nodig
  is, zullen de verzend- en resetkosten voor rekening van de
  gebruiker zijn.

  B-20

  Gebruikershandleiding notebook • Page 93

  Regiodefinities
  Regio 1
  Canada, VS, Amerikaanse territoria
  Regio 2
  Tsjechië, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, de Golfstaten,
  Hongarije, IJsland, Iran, Irak, Ierland, Italië, Japan, Nederland,
  Noorwegen, Polen, Portugal, Saoedi-Arabië, Schotland, ZuidAfrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Syrië, Turkije, UK, Griekenland,
  Voormalige Joegoslavische Republiek, Slowakije
  Regio 3
  Birma, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Taiwan,
  Thailand, Vietnam
  Regio 4
  Australië, Caraïben (behalve Amerikaanse Territoria), CentraalAmerika, Nieuw-Zeeland, Pacifische eilanden, Zuid-Amerika
  Regio 5
  GOS, India, Pakistan, Rest van Afrika, Rusland, Noord-Korea
  Regio 6
  China

  Gebruikershandleiding notebook

  B-21 • Page 94

  Blu-ray ROM-stationsinformatie
  (bij sommige modellen)
  Regiodefinities
  Regio A

  Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen en hun territoria;
  Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Zuid en Noord), landen
  in Zuidoost-Azië en hun territoria.
  Regio B
  Europese en Afrikaanse landen, landen uit Zuidwest-Azië en hun
  territoria; Australië en Nieuw-Zeeland.
  Regio C
  Landen uit Centraal- en Zuid-Azie en Oost-Europea en hun territoria;
  China en Mongolië.
  Raadpleeg de Blu-ray Disc-website op www.blu-raydisc.
  com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html voor meer
  informatie.

  B-22

  Gebruikershandleiding notebook • Page 95

  Naleving interne modem
  De notebook met interne modem voldoet aan JATE (Japan), FCC
  (VS, Canada, Korea, Taiwan) en CTR21. De interne modem werd
  goedgekeurd in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad
  98/482/EC voor pan-Europese enkelvoudige aansluitingen op een
  openbaar telefoonnet (PSTN= public switched telephone network)
  Door verschillen tussen de afzonderlijke PSTN’s die in verschillende
  landen worden aangeboden, biedt de goedkeuring niet zelfstandig
  een onvoorwaardelijke garantie van succesvol gebruik op elk
  eindpunt van een PSTN-net. Als er problemen optreden, dient u in
  de eerste plaats contact op te nemen met de leverancier van uw
  apparatuur.

  Overzicht
  Op 4 augustus 1998 werd het besluit van de Europese raad met
  betrekking tot de CTR 21 gepubliceerd in het officiële tijdschrift
  van de EG. De CTR 21 is van toepassing op alle eindapparatuur
  zonder spraak met DTMF-kiesmogelijkheden, die bedoeld is om op
  de analoge PSTN (Public Switched Telephone Network) te worden
  aangesloten.
  CTR 21 (Common Technical Regulation) voor de vereisten van
  de randapparaten voor verbinding met analoge openbare
  telefoonnetwerken (PSTN) (behalve eindapparatuur die
  spraaktelefonie ondersteunt) waarin netwerkadressering, indien
  voorzien, gebeurt via een signaal van twee tonen op meerdere
  frequenties.

  Verklaring van netwerkcompatibiliteit
  Verklaring die door de fabrikant moet worden gegeven aan de
  aangemelde instantie (Notified Body) en de verkoper: “Deze
  verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor deze apparatuur
  werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken waarmee de
  apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan ondervinden."

  Gebruikershandleiding notebook

  B-23 • Page 96

  Verklaring van netwerkcompatibiliteit
  Verklaring die door de fabrikant aan de gebruiker moet worden
  gegeven: “Deze verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor
  deze apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken
  waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan
  ondervinden. De fabrikant zal ook een verklaring koppelen om
  duidelijk te maken op welk vlak de netwerkcompatibiliteit afhankelijk
  is van de instellingen van fysieke en softwareschakelopties. Deze
  verklaring zal de gebruiker ook de raad geven contact op te nemen
  met de verkoper als deze de apparatuur op een ander netwerk wil
  gebruiken."
  Tot op heden heeft de Notified Body van CETECOM verschillende panEuropese goedkeuringen verleend voor het gebruik van CTR21. De
  resultaten zijn de eerste modems in Europa die geen regelgevende
  goedkeuring vereisen in elk afzonderlijk Europees land.

  Non-voice apparatuur
  Naast antwoordapparaten en luidsprekertelefoons, kunnen
  ook modems, faxapparaten, automatische kiesapparaten en
  alarmsystemen in aanmerking komen. Apparatuur waarvoor de endto-end kwaliteit van de spraak door voorschriften worden beheerd
  (bijv. telefoons met handsets en in sommige landen ook draadloze
  telefoons), is uitgesloten.

  B-24

  Gebruikershandleiding notebook • Page 97

  Deze tabel toont de landen die momenteel onder de
  CTR21-standaard vallen.
  Land
  Oostenrijk1

  België
  Tsjechië
  Denemarken1
  Finland
  Frankrijk
  Duitsland
  Griekenland
  Hongarije
  IJsland
  Ierland
  Italië
  Israël
  Liechtenstein
  Luxemburg
  Nederland1
  Noorwegen
  Polen
  Portugal
  Spanje
  Zweden
  Zwitserland
  Verenigd Koninkrijk

  Toegepast
  Ja
  Ja
  Nee
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja
  Nee
  Ja
  Ja
  In behandeling
  Nee
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja
  Nee
  Nee
  Nee
  Ja
  Ja
  Ja

  Gebruikershandleiding notebook

  Meer tests
  Nee
  Nee
  Niet van toepassing
  Ja
  Nee
  Nee
  Nee
  Nee
  Niet van toepassing
  Nee
  Nee
  In behandeling
  Nee
  Nee
  Nee
  Ja
  Nee
  Niet van toepassing
  Niet van toepassing
  Niet van toepassing
  Nee
  Nee
  Nee

  B-25 • Page 98

  Deze informatie werd gekopieerd van CETECOM wordt geleverd
  zonder enige verantwoordelijkheid. Updates van deze tabel kunt u
  vinden op http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.
  1 De nationale vereisten zullen alleen van toepassing zijn als het
  apparaat pulskiezen mag gebruiken (fabrikanten kunnen in de
  gebruiksaanwijzing vermelden dat het apparaat allee bedoeld is om
  DTMF-signalen te ondersteunen, zodat alle extra tests overbodig
  worden).
  In Nederland zijn extra tests vereist voor aansluiting in serie en
  faciliteiten voor de beller-ID.

  B-26

  Gebruikershandleiding notebook • Page 99

  Bekendmakingen en
  veiligheidsverklaringen
  FCC-verklaring (Federal Communications
  Commission)
  Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het
  gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
  • Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
  • Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met
  inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.
  Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor
  een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van
  de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een
  redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in
  een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt
  radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en
  niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken
  in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing
  zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch
  schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst,
  wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen,
  moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of
  meer van de volgende maatregelen te nemen:
  • Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de
  antenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  • Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit
  dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus
  voor hulp.
  Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde type
  is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om
  storingen in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen.
  Het is van essentieel belang dat alleen de meegeleverde
  voedingskabel wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermde
  kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze uitrusting.
  Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn
  goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de
  naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het
  apparaat te bedienen nietig verklaren.
  Gebruikershandleiding notebook

  B-27 • Page 100

  (Afgedrukt van de Code van Federale Voorschriften nr. 47, deel
  15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National
  Archives en Records Administration, U.S. Government Printing
  Office.)

  Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan
  radiofrequenties (RF)
  Aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn
  goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de
  naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit
  apparaat te gebruiken, vernietigen. “De fabrikant verklaart dat
  het apparaat is beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11 in het
  frequentiebereik van 2,4 GHz door de firmware die onder beheer
  staat van de Verenigde Staten.”

  Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende
  blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een nietgecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de FCCvereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact
  met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers
  moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met
  betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

  Verklaring van conformiteit
  (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)
  De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en
  toereikend beschouwd:  B-28

  Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]
  Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in
  [Artikel 3.1a]
  Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]
  Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit
  in [Artikel 3.1b]
  Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1]
  & [EN 301 489-17]
  Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]
  Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]
  Gebruikershandleiding notebook • Page 101

  CE-markering

  CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth
  De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van
  de EEG-richtlijnen 2004/108/EG “Elektromagnetische compatibiliteit”
  en 2006/95/EG “Laagspanningsrichtlijn”.

  CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth
  Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG
  van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart
  1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de
  wederzijdse erkenning van conformiteit.

  Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada
  Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende
  blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een nietgecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten
  met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de
  zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten
  de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking
  tot RF-blootstelling na te leven.
  Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
  • Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
  • Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip
  van storing die ongewenste werking van het apparaat kan
  veroorzaken.
  Om radiostoring in een service met een vergunning (bijv. mobiele
  satellietsystemen op gedeelde kanalen) te voorkomen, is dit
  apparaat bedoeld voor gebruik binnenshuis en uit de buurt van
  venster om een maximale bescherming te bieden. Voor apparatuur
  (of de zendantenne) die buitenshuis wordt geïnstalleerd, is een
  vergunning vereist.
  Gebruikershandleiding notebook

  B-29 • Page 102

  Draadloos gebruikskanaal voor verschillende
  domeinen
  N. Amerika

  2,412-2.462 GHz

  Kanalen 01 tot 11

  Japan

  2,412-2.484 GHz

  Kanalen 01 tot 14

  Europa (ETSI)

  2,412-2,472 GHz

  Kanalen 01 tot 13

  Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk
  Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In
  het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis:  10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
  100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz
  Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot
  2483,5 MHz.

  Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op
  privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het
  gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringsprocedure
  door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegelaten
  vermogen van 100mW in de 2446,5–2483,5 MHz-band. Het gebruik
  buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten.
  In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:  Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW
  Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mW

  Departementen waar het gebruik van de 2400–2483,5 MHz-band is
  toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en
  minder dan 10mW buitenshuis:


  B-30

  01
  05
  11
  24
  32
  41

  Ain
  Hautes Alpes
  Aude
  Dordogne
  Gers
  Loir et Cher

  02
  08
  12
  25
  36
  45

  Aisne
  Ardennes
  Aveyron
  Doubs
  Indre
  Loiret

  03
  09
  16
  26
  37
  50

  Allier
  Ariège
  Charente
  Drôme
  Indre et Loire
  Manche

  Gebruikershandleiding notebook • Page 103


  55
  60
  64
  67
  71
  82
  89
  94

  Meuse
  58 Nièvre
  59 Nord
  Oise
  61 Orne
  63 Puy du Dôme
  Pyrénées Atlantique
  66 Pyrénées Orientales
  Bas Rhin��������������������������������
  �������������������������������

  68 Haut Rhin 70 Haute Saône
  Saône et Loire
  75 Paris
  Tarn et Garonne
  84 Vaucluse
  88 Vosges
  Yonne
  90 Territoire de Belfort
  Val de Marne

  Deze vereiste zal mogelijk na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat
  u uw draadloze LAN-kaart in meer gebieden in Frankrijk zult kunnen
  gebruiken. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie (http://
  www.arcep.fr).
  Uw WLAN-kaart zendt minder dan 100mW maar meer dan 10mW uit.

  Gebruikershandleiding notebook

  B-31 • Page 104

  UL-veiligheidsrichtlijnen
  Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur
  (telefoon) die bedoeld is voor elektrische aansluiting op een
  telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding
  heeft die de 200V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet
  overschrijdt, en in overeenstemming met de Nationale Elektrische
  Code (NFPA 70) wordt geïnstalleerd of gebruikt.
  Wanneer u de modem van de notebook gebruikt, dient u altijd
  de standaard veiligheidsmaatregelen op te volgen om het risico
  op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel, inclusief de
  volgende voorschriften, te voorkomen:

  Gebruik de notebook niet in de nabijheid van water, zoals bij
  een badkuip, een wastafel, een gootsteen of een wasmachine, in
  een vochtige kelder of bij een zwembad.
  Gebruik de notebook niet tijdens een onweer. Er kan een klein
  risico bestaan op elektrische schok door bliksem.
  Gebruik de notebook niet in de buurt van een gaslek.

  Vereist voor UL 1642-dekkende primaire (niet oplaadbare)
  en secundaire (oplaadbare) lithiumbatterijen voor gebruik
  als voedingsbron in de producten. Deze batterijen bevatten
  metaallithium, een lithiumlegering of een lithium-ion en kunnen
  samengesteld zijn uit één elektrochemische cel of uit twee of meer
  cellen die serieel, parallel of op beide manieren aangesloten zijn, en
  die de chemische energie converteren naar elektrische energie door
  een onomkeerbare of omkeerbare chemische reactie.
  B-32

  Gooi de batterij van de notebook niet in het vuur, aangezien
  de batterij kan ontploffen. Raadpleeg de lokale richtlijnen
  voor mogelijke speciale voorschriften op het vlak van
  afvalverwijdering om het risico op lichamelijke letsels door
  brand of explosie te voorkomen.
  Gebruik geen voedingsadapters of batterijen van andere
  apparaten om het risico op lichamelijke letsels door brand
  of explosie te vermijden. Gebruik alleen UL-gecertificeerde
  voedingsadapters of batterijen die door de fabrikant of een
  erkende verdeler zijn geleverd.
  Gebruikershandleiding notebook • Page 105

  Vereiste spanningsveiligheid
  Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van
  meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die
  groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 of H05VV-F, 2G,
  0.75mm2.

  Mededelingen tv-tuner
  Opmerking voor de installateur van het kabeltv-systeem - Het
  kabeldistributiesysteem moet geaard zijn in overeenstemming
  met ANSI/NFPA 70, de NEC (National Electrical Code = nationale
  elektrische code), in het bijzonder met Sectie 820.93, Aarding van
  buitenste geleidende schild van een coaxiale kabel. De installatie
  moet een aansluiting bevatten van de afscherming van de coaxiale
  kabel met de aarding bij de ingang van het gebouw.

  REACH
  In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie,
  Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de
  chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op
  de ASUS REACH-website op http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

  Gebruikershandleiding notebook

  B-33 • Page 106

  Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa
  (voor lithium-ionbatterijen)
  CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
  Replace only with the same or equivalent type recommended
  by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
  manufacturer’s instructions. (English)
  ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
  modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
  equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
  nell’ambiente. (Italian)
  VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
  Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
  empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
  nach Angaben des Herstellers. (German)
  ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
  Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
  det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
  VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
  samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
  av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
  instruktion. (Swedish)
  VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
  paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
  käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
  ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
  de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
  type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
  Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
  du fabricant. (French)
  ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
  Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
  av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
  fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
  (Japanese)
  ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
  типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
  соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
  B-34

  Gebruikershandleiding notebook • Page 107

  Veiligheidsinformatie optisch station
  Informatie laserveiligheid
  Interne of externe optische stations die met deze notebook worden
  verkocht bevatten een LASERPRODUCT VAN KLASSE 1. U kunt de
  laserclassificatie terugvinden in de woordenlijst aan het einde van
  deze gebruiksaanwijzing.
  WAARSCHUWING: Wanneer u andere aanpassingen of
  procedures uitvoert dan deze die in de gebruiksaanwijzing
  zijn opgegeven, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke
  laserstraling. Probeer het optisch station niet te demonteren.
  Voor uw veiligheid raden wij u aan het optische station alleen
  door een erkende serviceverlener te laten onderhouden of
  repareren.

  Onderhoudswaarschuwingslabel
  OPGELET: ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER GEOPEND.
  KIJK NIET IN DE STRAAL OF KIJK NIET RECHTSTREEKS MET
  OPTISCHE INSTRUMENTEN.

  CDRH Regulations
  The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the
  U.S. Food and Drug Administration implemented regulations
  for laser products on August 2, 1976. These regulations apply to
  laser products manufactured from August 1, 1976. Compliance is
  mandatory for products marketed in the United States.
  WAARSCHUWING: Het gebruik van bedieningselementen of
  aanpassing van de prestaties van procedures die niet in dit
  document of in de installatiegids van het laserproduct zijn
  vermeld, kunnen een gevaarlijke blootstelling aan straling
  veroorzaken.

  Gebruikershandleiding notebook

  B-35 • Page 108

  Productmededeling Macrovision Corporation
  In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat
  wordt beschermd door methodeclaims van sommige Amerikaanse
  patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom
  zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten.
  Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door
  Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld voor
  huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethodes, tenzij
  anders toegelaten door Macrovision Corporation. Reverse engineering
  of demontage is verboden.

  B-36

  Gebruikershandleiding notebook • Page 109

  CTR 21-goedkeuring
  (voor notebook met geïntegreerde modem)
  Danish

  Dutch

  English

  Finnish

  French

  German

  Greek

  Italian

  Portuguese

  Gebruikershandleiding notebook

  B-37 • Page 110

  Spanish

  Swedish

  B-38

  Gebruikershandleiding notebook • Page 111

  Eco-label Europese Unie
  Deze notebook werd bekroond met het Bloemenlabel van de EU,
  wat betekent dat dit product de volgende kenmerken heeft:
  1. Lager energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-bymodus.
  2. Beperkt gebruik van giftige zware metalen.
  3. Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het
  milieu en de gezondheid.
  4. Beperkt gebruik van natuurlijke bronnen door het aanmoedigen
  van recycling.
  5. Ontworpen voor gemakkelijke upgrades en een langere
  levensduur door middel van het voorzien in compatibele
  reserveonderdelen zoals batterijen, voedingsbronnen, het
  toetsenbord, het geheugen en, indien beschikbaar, de CD-drive
  of DVD-drive.
  6. Minder vast afval door terugnamebeleid.
  Bezoek de startpagina van het Eco-label van de Europese Unie voor
  meer informatie over het bloemenlabel van de EU: http://www.
  ecolabel.eu.

  Product dat voldoet aan ENERGY STAR
  ENERGY STAR is een gezamenlijk programma van het the U.S.
  Environmental Protection Agency en het U.S.
  Department of Energy dat ons allen helpt bij het
  besparen van geld en het beschermen van het milieu
  door energie-efficiënte producten en praktijken.
  Alle producten van ASUS met het ENERGY STAR-logo
  voldoen aan de ENERGY STAR-standaard en de optie
  voor energiebeheer is standaard ingeschakeld. De
  monitor en de computer gaan automatisch naar de
  slaapstand als er 15 en 30 minuten geen gebruikersactiviteit is. Voor
  het wekken van uw computer, klikt u met de muis of drukt u op enige
  toets op het toetsenbord.
  Bezoek http://www.energy.gov/powermanagement voor gedetailleerde
  informatie over energiebeheer en de voordelen daarvan voor het milieu.
  Bezoek eveneens http://www.energystar.gov voor gedetailleerde
  informatie over het gezamenlijke ENERGY STAR-programma.
  WAARSCHUWING: Energy Star wordt NIET ondersteund op
  producten op basis van Freedos of Linux.
  Gebruikershandleiding notebook

  B-39 • Page 112

  Naleving en verklaring van wereldwijde
  milieuvoorschriften
  ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te
  ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van
  de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde
  milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie
  op basis van de vereisten voor de voorschriften.
  Raadpleeg http://csr.asus.com/english/Compliance.htm voor de
  bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de
  voorschriften waaraan ASUS voldoet:
  Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950
  EU REACH SVHC
  Korea RoHS
  Zwitserse energiewetten

  ASUS-recycling/Diensten voor terugname
  De recyling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid
  uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming.
  Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten, batterijen,
  andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk
  te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/Takeback.htm voor
  gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

  B-40

  Gebruikershandleiding notebook • Page 113

  Copyright-informatie
  Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de
  producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de
  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER
  INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd,
  opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald
  in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door
  de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.
  ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE
  GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP
  VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF
  VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR
  EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS,
  FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK
  ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF
  GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES
  VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING
  VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE
  WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE
  DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN
  AAN HET PRODUCT.
  Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld,
  zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van
  hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor
  identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder
  de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.
  DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING
  ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD
  EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG
  AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD
  ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN
  VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN
  OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING
  ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN
  ZIJN BESCHREVEN.
  Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten
  voorbehouden.
  Gebruikershandleiding notebook

  B-41 • Page 114

  Beperkte aansprakelijkheid
  Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van
  ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen
  hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van
  dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd
  bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal
  aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief
  overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere
  eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating
  of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze
  Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.
  ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van
  uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig
  gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
  Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en
  wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor
  ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk
  aansprakelijk zijn.
  IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET
  VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE;
  (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS
  OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE
  ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF
  VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS
  OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE
  MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  Service en ondersteuning
  Bezoek onze meertalige website op http://support.asus.com

  B-42

  Gebruikershandleiding notebook • Page 115

  EC Declaration of Conformity
  We, the undersigned,
  Manufacturer:

  ASUSTek COMPUTER INC.

  Address, City:

  No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.

  Country:

  TAIWAN

  Authorized representative in Europe:

  ASUS COMPUTER GmbH

  Address, City:

  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

  Country:

  GERMANY

  declare the following apparatus:
  Product name :

  Notebook PC

  Model name :

  K75A, K75V, K75D, R700A, R700V, R700D, A75V, A75A, A75D

  conform with the essential requirements of the following directives:
  2004/108/EC-EMC Directive
  EN 55022:2006+A1:2007
  EN 61000-3-2:2006
  EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

  EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
  EN 61000-3-3:2008
  EN 55020:2007

  EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
  EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
  EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
  EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
  EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
  EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
  EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
  EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
  EN 50360:2001
  EN 50371:2002
  EN 50385:2002
  EN 62311: 2008

  EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
  EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
  EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
  EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
  EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
  EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
  EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
  EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
  EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
  EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
  EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

  EN 60950-1 / A11:2009

  EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

  EN 60950-1 / A12:2011

  EN 60065:2002 / A12:2011

  1999/5/EC-R &TTE Directive

  2006/95/EC-LVD Directive

  2009/125/EC-ErP Directive
  Regulation (EC) No. 1275/2008

  Regulation (EC) No. 278/2009

  EN 62301:2005

  EN 62301:2005

  Regulation (EC) No. 642/2009
  EN 62301:2005

  Ver. 111121

  CE marking
  (EC conformity marking)
  Position : CEO
  Name :
  Jerry Shen

  Declaration Date: Mar. 23, 2012
  Year to begin affixing CE marking:2012

  Gebruikershandleiding notebook

  Signature : __________

  B-43 • Page 116

  B-44

  Gebruikershandleiding notebook


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für ASUS K75A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von ASUS K75A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,62 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info