Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/83
Nächste Seite
ZS660KL
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ZS660KLGebruikershandleiding
 • Page 2

  DU15441November 2019Eerste editieZorg en veiligheidRichtlijnenVeiligheid op de weg is topprioriteit. Wij raden u sterk af het apparaat te gebruikentijdens het besturen of het bedienen van enig type voertuig.Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen met eenomgevingstemperatuur tussen 0C (32F) en 35C (95F).Schakel het apparaat uit in begrensde gebieden waar het gebruik van mobieleapparaten verboden is. Leef altijd regels en voorschriften na binnen deze begrensdegebieden, zoals een vliegtuig, bioscoop, ziekenhuis of in de buurt van medischeapparatuur, gas of benzine, op bouwwerven, op plaatsen waar explosiegevaarbestaat en andere gebieden.Gebruik alleen wisselstroomadapters en kabels die door ASUS zijn goedgekeurdvoor gebruik met dit apparaat. Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkantvan uw apparaat en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met ditvermogen.Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en andere randapparatuurmet uw apparaat.Houd uw apparaat droog. Stel uw apparaat niet bloot aan vloeistoffen, regen ofvocht.U kunt uw apparaat door rntgenmachines voeren (zoals de machines die wordengebruikt voor de transportbanden van de luchthavenbeveiliging), maar stel het nietbloot aan magnetische detectoren en magneetpennen.Het scherm van het apparaat is van glas. Als het glas gebroken is, mag u hetapparaat niet langer gebruiken en mag u de gebroken glazen onderdelen nietaanraken. Stuur het apparaat onmiddellijk voor reparatie naar een door ASUSerkende onderhoudsdienst.Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan eenhoog volumeniveau.Koppel de netstroom los voordat u het apparaat reinigt. Gebruik alleen eenschone cellulose spons of een zeemleer wanneer u het scherm van uw apparaatschoonmaakt.Stuur het apparaat alleen naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel voorreparaties.2
 • Page 3

  Goede verwijderingOntploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi legebatterijen weg in overeenstemming met de instructies.Gooi de ROG Phone NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om eencorrect hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met dedoorgekruiste vuilnisbak geef aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuuren knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen wordenafgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronischeproducten.Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbakgeeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.Gooi de ROG Phone NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteerde ROG Phone NIET.OPMERKING: Meer wettelijke en e-labelinformatie, vindt u op uw apparaat onder Settings >About > Legal information / Regulatory labels (Instellingen > Info > Wettelijke informatie /Regelgevingslabels).ZenTalk-fanforum(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)OPMERKING: De app-omschrijvingen die in deze handleiding worden getoond, zijn alleen bedoeld alsreferentie, en komen wellicht niet exact overeen met wat u op uw apparaat ziet.3
 • Page 4

  Inhoudsopgave1BasisprincipesWelkom!..................................................................................................................................................... 7Uw ROG Phone gebruiksklaar maken!............................................................................................ 8Functies AeroActive-koeler (optioneel)......................................................................................... 9De voet bevestigen aan de AeroActive-koeler..........................................................................10Eerste gebruik........................................................................................................................................19Het aanraakscherm gebruiken........................................................................................................202Nergens is het zo goed als thuisZen beginschermfuncties...........................................................................................23Beginscherm..........................................................................................................................................23Snelle instellingen................................................................................................................................24Meldingen...............................................................................................................................................25Uw startscherm aanpassen.........................................................................................26Widgets .....................................................................................................................26Achtergronden......................................................................................................................................27De datum en tijd instellen.................................................................................................................28Uw beltoon en waarschuwingsgeluiden instellen...................................................................28Scherm vergrendelen..................................................................................................29Uw vergrendelingsscherm aanpassen.........................................................................................29Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id)........................................................30Uw ROG Phone voor de eerste keer opstarten..........................................................................30De vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen)....................................................31Gezichtsontgrendeling...............................................................................................32Gezichtsontgrendeling instellen vanaf Settings (Instellingen). .........................................323Werk hard, speel harderChrome.........................................................................................................................35Chrome starten.....................................................................................................................................35Een pagina delen..................................................................................................................................36Bladwijzers toevoegen aan paginas..............................................................................................36De surfgegevens wissen....................................................................................................................36Gmail.............................................................................................................................37Google Agenda............................................................................................................38Gebeurtenissen maken......................................................................................................................38Gebeurtenis bewerken of verwijderen.........................................................................................38Herinneringen maken.........................................................................................................................39Herinneringen bewerken of verwijderen....................................................................................39Bestandsbeheer...........................................................................................................40Armoury Crate..............................................................................................................414
 • Page 5

  4Contact houdenBel in stijl......................................................................................................................42Dubbele SIM-functie...........................................................................................................................42Bellen........................................................................................................................................................44Oproepen ontvangen.........................................................................................................................46Overige belopties.................................................................................................................................47Een andere oproep beantwoorden...............................................................................................48Gesprekken opnemen........................................................................................................................48Contactpersonen beheren..........................................................................................49Contactinstellingen.............................................................................................................................49Uw profiel instellen..............................................................................................................................49Contactpersonen toevoegen...........................................................................................................50Uw favoriete contacten markeren..................................................................................................51Uw blokkeerlijst beheren..................................................................................................................52Sociaal netwerken met uw contacten..........................................................................................52Berichten versturen en meer......................................................................................53Berichten.................................................................................................................................................535Plezier en amusementDe headset gebruiken.................................................................................................54Een audiostekker aansluiten............................................................................................................54Google Play Music.......................................................................................................556Uw dierbare momentenMomenten vastleggen................................................................................................56De app Camera starten......................................................................................................................56De galerie gebruiken...................................................................................................58Bestanden van de galerie delen......................................................................................................58Bestanden verwijderen uit de galerie...........................................................................................58Een afbeelding bewerken.................................................................................................................587Verbonden blijvenMobiel netwerk............................................................................................................59Het mobiele netwerk inschakelen.................................................................................................59Wifi................................................................................................................................59Wifi inschakelen....................................................................................................................................59Een verbinding maken met een Wifi-netwerk...........................................................................60Wifi uitschakelen...................................................................................................................................60Bluetooth....................................................................................................................60Bluetooth inschakelen......................................................................................................................60Uw ROG Phone koppelen met een Bluetooth-apparaat......................................................61Het koppelen van uw ROG Phone met een Bluetooth-apparaat opheffen..................61Tethering......................................................................................................................62Wifi-hotspot............................................................................................................................................62Bluetooth tethering.............................................................................................................................635
 • Page 6

  8Reizen en kaartenWeer..............................................................................................................................64De app Weer starten............................................................................................................................64Beginscherm Weer...............................................................................................................................65Klok...............................................................................................................................66Wereldklok..............................................................................................................................................66Wekker......................................................................................................................................................67Stopwatch...............................................................................................................................................67Timer.........................................................................................................................................................689Zen OveralSpeciale Zenhulpmiddelen.........................................................................................69Geluids-recorder...................................................................................................................................69AirTriggers...............................................................................................................................................7110Behoud uw ZenUw apparaat up-to-date houden...............................................................................75Uw systeem bijwerken.......................................................................................................................75Opslagruimte.........................................................................................................................................75Back-up maken en opnieuw instellen...........................................................................................75Reset (Opnieuw instellen).................................................................................................................75Uw ROG Phone beveiligen................................................................................................................76BijlagenVeiligheidsinformatie..................................................................................................79Kennisgevingen...........................................................................................................816
 • Page 7

  1BasisprincipesBasisprincipes1Welkom!Verken de intutieve eenvoud van ASUS Zen UI.ASUS Zen UI is een charmante en intutieve interface, exclusief ontworpen voor ROG Phones. Ukunt gebruikmaken van speciale apps die in of bij andere apps zijn gentegreerd zodat ze voldoenaan uw unieke persoonlijke behoeften en ze uw leven vergemakkelijken terwijl u plezier beleeftaan het gebruik van uw ROG Phone.CameraDankzij de PixelMaster-technologie kunt u die waardevolle momenten vastleggen inlevendige en fotos en videos van hoge kwaliteit.BestandsbeheerVia Bestandsbeheer kunt u uw gegevens gemakkelijk zoeken en beheren in het internegeheugen van uw ROG Phone en aangesloten externe opslagapparaten.OPMERKING: De beschikbaarheid van de ASUS Zen UI-apps verschilt afhankelijk van de regio en het ROGPhonemodel. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm om de apps die beschikbaar zijn op uwROG Phone te controleren.Hoofdstuk 1: Basisprincipes7
 • Page 8

  Uw ROG Phone gebruiksklaar maken!Onderdelen en functiesLeer uw apparaat kennen en maak het in een handomdraai gebruiksklaar.MicrofoonCamera achterLED-indicatorOntvanger & LuidsprekerCamera voorBumper RGB-LEDFlitserNabijheidssensoren lichtsensorAanraaksensorAirTriggerVolumetoetsAanraakschermZijmontageaansluitingUitwerpopeningnano SIMkaartsleufNano SIMVingerafdruksensor-kaartsleufLuidsprekerAudioaansluitingMicrofoonVoedings-toetsMicrofoonAanraaksensorAirTriggerAchterklep802.11ad antennegebied (voor ASUS_Aura-verlichtingNFC-detectiegebiedI001D/ ASUS_I001DC)Microfoon USB Type-C poortWAARSCHUWING!Om problemen met de netwerkverbinding en de batterij te vermijden: Plaats GEEN metaalhoudende sticker op het antennegebied. Gebruik GEEN metaalhoudende beschermende lijst/hoes op uw ROG Phone. Dek het antennegebied NIET af met uw handen of andere objecten tijdens het gebruikvan bepaalde functies, zoals het plaatsen van gesprekken of het gebruiken van de mobielegegevensverbinding.Wij raden u aan ASUS-compatibele schermbeschermers te gebruiken. Als u schermbeschermersgebruikt die niet ASUS-compatibel zijn, kan de sensor van de ROG Phone defect raken.OPMERKINGEN:De USB Type-C-poort ondersteunt een USB 2.0 overdrachtsnelheid. De Type C-poort van dezijmontage-aansluiting ondersteunt USB 3.1 Gen1 overdrachtsnelheid.Ga naar Settings (Instellingen) > Advanced (Geavanceerd) > AirTriggers om de AirTriggers in testellen.BELANGRIJK!8Het is niet aanbevolen een schermbescherming te gebruiken, omdat dit de nabijheidssensorkan verstoren. Als u een schermbescherming wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u denabijheidssensor niet blokkeert.Houd het apparaat, vooral het aanraakscherm, altijd droog. Als water of andere vloeistoffen inaanraking komen met het scherm, kan het aanraakscherm schade oplopen.Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 9

  Functies AeroActive-koeler (optioneel)Gebruik de optioneel AeroActive-koeler zodat uw ROG Phone kan blijven werken aan een hogefrequentie tijdens zware werkbelastingen door een betere thermische oplossing en de ultiemegebruikerservaring te bieden.VentilatorAudioaansluiting USB Type-C poortAura-verlichtingOpslagconnectorafdekkingzijmontageOPMERKINGEN:Sluit uw AeroActive-koeler aan op de zijmontageaansluiting van uw ROG Phone.Wij raden u aan de afdekking van de zijmontageconnector in de opslagruimte hiervoor te plaatsenom te vermijden dat u deze mist tijdens het aansluiten van de zijmontageconnector.U kunt uw AeroActive-koeler gebruiken terwijl u de meegeleverde optioneel ROG Phone IIbehuizing gebruikt.AeroActive-koeler installeren:1. Plaats uw smartphone in een horizontale positie.2. Plaats de AeroActive koeler op de achterzijde van uw telefoon met het ROG-logo naar buitengericht.3. Stop de USB-stekker van de AeroActive-koeler in de zijmontageaansluiting van uw telefoon.4. Duw het bovenste deel van de AeroActive-koeler en klik de klem op de bovenkant.Hoofdstuk 1: Basisprincipes9
 • Page 10

  OPMERKINGEN:Het is niet aanbevolen andere apparaten aan te sluiten op uw ROG Phone wanneer u de telefoon opde AeroActive-koeler installeert.Het docken van uw ROG Phone op een accessoire met ventilator(en), zal de audiokwaliteit tijdenstelefoongesprekken en opnames benvloeden.De voet bevestigen aan de AeroActive-koelerMet de voet kunt u de AeroActive-koeler stabiel plaatsen op een oppervlak.De voet bevestigen aan de AeroActive-koeler:1. Verwijder de dubbelzijdig tape van de voet.2. Plak de voet op de onderkant van de AeroActive-koeler.10Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 11

  Een Nano SIM -kaart installerenDe Nano SIM-kaartsleuven ondersteunen de GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, en TDLTE DSDV netwerkbanden.OPMERKING: Om schade aan de aansluiting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u een standaard nano SIMkaart zonder SIM-adapter gebruikt of zonder het gebruik van een mes.OPGELET! Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een nano-SIM-kaart. ASUS is nietverantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan uw nano-SIM-kaarten.Een Nano SIM -kaart installeren:1. Duw een pin in de opening op de Nano SIM -kaartlade om deze uit te werpen. Stop de Nano SIM-kaart(en) in de kaartsleuf of kaartsleuven.M1-SInoNaM2-SInoNa2. Duw tegen de lade om deze te sluiten.OPMERKING: De Nano SIM-kaartsleuven ondersteunen de GSM/GPRS/ EDGE-, WCDMA/HSPA+/DCHSPA+-, FDD-LTE- en TD-LTE DSDV-netwerkbanden. Beide Nano SIM-kaarten kunnen verbinding metde VoLTE 4G belservice. Er kan echter slechts n per keer verbinden met de FDD-LTE- en TD-LTEgegevensservice.VOORZICHTIG!Gebruik geen scherpe gereedschappen of oplosmiddelen op uw apparaat om krassen erop tevoorkomen.Gebruik alleen een standaard Nano-SIM-kaart op uw ROG Phone.Hoofdstuk 1: Basisprincipes11
 • Page 12

  Een nano-SIM-kaart verwijderenOPGELET! Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een nano-SIM-kaart. ASUS is nietverantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan uw nano-SIM-kaarten.Een nano-SIM-kaart verwijderen:1. Duw een pin in de opening op de Nano SIM -kaartlade om deze uit te werpen. Verwijder deNANO SIM-kaart(en) uit de kaartsleuf (kaartsleuven).2. Duw tegen de lade om deze te sluiten.M1-SInoNaM2-SInoNa12Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 13

  Uw ROG Phone opladenUw ROG Phone is bij de levering gedeeltelijk opgeladen. Laad het apparaat volledig op voordat uhet voor de eerste keer gebruikt. Lees de volgende belangrijke opmerkingen en waarschuwingenvoordat u uw apparaat oplaadt.BELANGRIJK!Pel de beschermde film op de wisselstroomadapter en USB-Type-C-kabel los voordat u dezegebruikt met uw apparaat.Zorg dat u de wisselstroomadapter aansluit op een compatibel stopcontact. U kunt dewisselstroomadapter aansluiten op elk compatibel 100~240 V stopcontact.De uitgangsspanning van de wisselstroomadapter voor dit apparaat is +5V-10V 3A, 30W (voorASUS_I001D/ ASUS_I001DC), +9V 2A, 18W (voor ASUS_I001DD/ ASUS_I001DE).Wanneer u de ROG Phone gebruikt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, moet hetstopcontact zich in de buurt van uw apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.Om elektriciteit te sparen, koppelt u de wisselstroomadapter los van het stopcontact wanneer hetniet in gebruik is.Plaats geen zware objecten bovenop uw ROG Phone.OPGELET!Tijdens het opladen kan uw ROG Phone warm worden. Dit is normaal, maar als uw apparaatabnormaal warm wordt, moet u de USB-Type-C-kabel loskoppelen van uw apparaat en hetapparaat, inclusief de wisselstroomadapter en kabel naar door ASUS erkend onderhoudspersoneelsturen.Schade aan uw ROG Phone, wisselstroomadapter of USB-Type-C-kabel vermijden. Controleer ofde USB-Type-C-kabel, wisselstroomadapter en uw apparaat goed zijn aangesloten voordat u hetopladen start.Uw ROG Phone opladen:1. Sluit de USB-Type-C-kabel aan op de voedingsadapter.2. Sluit de USB-Type-C-kabel aan op uw ROG Phone.3. Stop de wisselstroomadapter in een geaard stopcontact.Voor ASUS_I001D/ ASUS_I001DC231Hoofdstuk 1: Basisprincipes13
 • Page 14

  USB Type-C poort23* S top GEEN USB Type-Ckabel in deze poort.1231Voor ASUS_I001DD/ ASUS_I001DE23114Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 15

  USB Type-C poort23* S top GEEN USB Type-Ckabel in deze poort.1231OPMERKINGEN:Wij raden uw aan uw ROG phone op te laden via n USB Type-C-poort per keer.Alleen de zijmontageaansluiting heeft de Display Port-functie.Als u USB Type-C OTG aansluit of apparaten oplaadt op beide USB Type-C-poorten op uw ROGphone, wordt de zijmontageaansluiting de master en wordt de laadstroom of het OTG-apparaat opde onderste poort beperkt.Hoofdstuk 1: Basisprincipes15
 • Page 16

  BELANGRIJK!Wanneer u de ROG Phone gebruikt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, moet hetgeaarde stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.Wanneer u uw ROG Phone oplaadt via de computer, moet u ervoor zorgen dat u de USB-Type-Ckabel aansluit op de USB - poort van de computer.Vermijd het opladen van de ROG Phone in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 35C.Wijzig uw ROG-telefoon NIET onder water of als de USB-aansluiting nat is.Laad uw ROG Phone gedurende acht (8) uur op voordat u het toestel de eerste keer in debatterijmodus gebruikt.De status van de batterijlading wordt aangegeven met de volgende pictogrammen:Laag Niet bezig met laden Bezig met laden VolOPMERKING:Voor veiligheidsdoeleinden mag u ALLEEN de meegeleverde voedingsadapter en -kabel gebruikenom schade aan uw apparaat te voorkomen en het risico op letsels te voorkomen.Voor veiligheidsdoeleinden mag u ALLEEN de meegeleverde voedingsadapter en -kabel gebruikenvoor het opladen van uw ROG Phone.Het bereik van de ingangsspanning tussen het stopcontact en deze adapter is AC 100V - 240V. Hetuitgangsvermogen via de USB Type-C-kabel is +5V-10V 3A, 30W (voor ASUS_I001D/ ASUS_I001DC),+9V 2A, 18W (voor ASUS_I001DD/ ASUS_I001DE).4. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel eerst los van uw ROGPhone voordat u de wisselstroomadapter loskoppelt van het stopcontact.OPMERKINGEN:16U kunt uw apparaat gebruiken tijdens het opladen, maar het kan langer duren om het apparaatvolledig op te laden.Het opladen van het apparaat kan langer duren als u oplaadt via de USB-poort van een computer.Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen via de USB-poort, laadt u de ROGPhone op met de wisselstroomadapter die op een stopcontact is aangesloten.Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 17

  NFC gebruikenOPMERKING: NFC is alleen verkrijgbaar in geselecteerde regios/landen.U kunt NFC gebruik in de volgende drie scenarios:Lezermodus: YUw telefoon leest informatie van een contactloze kaart, een NFC-label of andereNFC-apparaten.Plaats het NFC-gebied van uw telefoon op de contactloze kaart, het NFC-label of het NFC-apparaat.Kaartemulatiemodus: Uw telefoon kan worden gebruikt als een contactloze kaart.Plaats het NFC-gebied van uw telefoon op het NFC-gebied van de NFC-lezer.Peer-to-peer-modus: Draag fotos, contacten of andere gegevens over tussen uw telefoon en eenNFC-smartphone.Breng de NFC-gebieden van beide smartphones samen, zonder ruimte ertussen.Hoofdstuk 1: Basisprincipes17
 • Page 18

  Uw ROG Phone in- of uitschakelenUw apparaat inschakelenOm uw apparaat in te schakelen, houdt u de voedingsknop ingedrukt tot het apparaat trilt enopstart.Uw apparaat uitschakelenUw apparaat uitschakelen:1. Als uw scherm is uitgeschakeld, drukt u op de voedingsknop om het apparaat uit te schakelen.Als uw scherm is vergrendeld, moet u het apparaatscherm ontgrendelen.2. Houd de voedingsknop ingedrukt, tik op Power off (Uitschakelen) wanneer u dat wordtgevraagd en tik dan op OK.SlaapstandOm uw apparaat in de slaapstand te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop tot het schermuitschakelt.Voedingstoets18Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 19

  Eerste gebruikWanneer u de ROG Phone voor de eerste keer inschakelt, zal de Installatiewizard u begeleidendoor het installatieproces. Volg de instructies op het scherm om uw taal te selecteren, uw mobielnetwerk, wifi- en beveiligingsfuncties in te stellen en accounts te synchroniseren.Gebruik uw Google- of ASUS-account om uw apparaat in te stellen. Als u nog geen Google- ofASUS-account hebt, kunt u er nu een maken.Google-accountMet een Google-account kunt u de functies van dit Android-besturingssysteem optimaalgebruiken: Alle informatie ordenen en weergeven vanaf elke locatie. Automatisch back-ups maken van al uw gegevens. Google-services handig gebruiken vanaf elke locatie.ASUS-accountAls u een ASUS-account hebt, kunt u genieten van de volgende voordelen: Gepersonaliseerde ASUS-ondersteuningsservice en garantieverlenging voor geregistreerdeproducten. Ontvang de nieuwste apparaat- en firmware-updates.Tips voor het sparen van batterijvermogenDe batterijlading is de levenslijn van uw ROG Phone. Hier zijn enkele tips waarmee u hetbatterijvermogen van uw ROG Phone kunt sparen.Sluit alle geopende apps die niet in gebruik zijn.Als u het apparaat niet gebruikt, drukt u op de voedingsknop om het apparaat in deslaapstand te zetten.Verlaag de helderheid van het scherm.Houd het luidsprekervolume op een laag niveau.Schakel de wifi-functie uit.Schakel de Bluetooth-functie uit.Schakel de functie voor het automatisch draaien van het scherm uit.Schakel alle functies voor de automatische synchronisatie op uw apparaat uit.Hoofdstuk 1: Basisprincipes19
 • Page 20

  Het aanraakscherm gebruikenGebruik deze gebaren op het aanraakscherm voor het starten van apps, openen van enkeleinstellingen en navigeren door uw ROG Phone.Apps starten of items selecterenVoer een van de volgende bewerkingen uit: Voor het starten van een app tikt u er gewoon op. Voor het selecteren van een item, zoals in de app Bestandsbeheer, tikt u er gewoon op.Items verplaatsen of verwijderenVoer een van de volgende bewerkingen uit: Voor het verplaatsen van een app of widget, tikt u en houdt u het aangeraakt en sleept u hetvervolgens naar de gewenste locatie. Voor het verwijderen van een app of widget van het startscherm, tikken en vasthouden envervolgens tikken Uninstall (Verwijderen).20Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 21

  Door paginas of schermen lopenVoer een van de volgende bewerkingen uit: Veeg met uw vinger naar links of rechts om over te schakelen tussen schermen of om GoogleZoeken te openen. Scroll met uw vinger omhoog of omlaag door webpages of lijst met items.InzoomenSpreid uw twee vingers open op het aanraakscherm om in te zoomen op een afbeelding in Gallery(Galerie) of Maps (Kaarten) of om in te zoomen op een webpagina.Hoofdstuk 1: Basisprincipes21
 • Page 22

  UitzoomenBreng uw twee vingers samen op het aanraakscherm om uit te zoomen op een afbeelding inGallery (Galerie) of Maps (Kaarten) of om uit te zoomen op een webpagina.OPMERKING: Het is mogelijk dat u niet kunt in- of uitzoomen op bepaald webpagina's omdat dezepagina's mogelijk specifiek zijn ontworpen om te passen op het scherm van uw mobiel apparaat.22Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 23

  2Nergens is het zo goed als thuisNergens is het zo goed als thuis2Zen beginschermfunctiesBeginschermOntvang herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen, app- en systeemupdates,weersvoorspellingen en tekstberichten van mensen die belangrijk zijn voor u, direct vanaf uwbeginscherm.Veeg dit gebied omlaag om Systeemmeldingen weer te gevenVeeg dit gebied omlaag om Snelle instellingen weer te gevenTik om de pagina Google Search (Google zoeken) te openenTik om Voice Search (Spraak zoeken) te openenTik om de instellingen Tijdinstellingen en Weer weer te gevenTik om een app te openenAanraaktoetsenVeeg omhoog om het scherm Home (Start) te openenHoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis23
 • Page 24

  Snelle instellingenHet meldingspaneel van Snelle instellingen biedt toegang met n tik tot enkele draadlozefuncties en instellingen van uw ROG Phone. Al deze functies worden voorgesteld door een knop.Om het paneel Quick settings (Snelle instellingen) veegt u twee keer omlaag vanaf de bovenkantvan uw scherm.OPMERKING: Een oranje knop geeft aan dat de functie momenteel is ingeschakeld.Tik op deze knoppen om hun functies in of uit te schakelenSchuif naar links of rechts om de helderheid van het scherm aan te passenTik om items in of uit te schakelen voor weergave in Quick settings(Snelle instellingen)Tik om Instellingen te openenVeeg omhoog om te schakelen naar het paneel System notifications(Systeemmeldingen)Functies toevoegenFuncties toevoegen vanaf het paneel Snelle instellingen:1. Start Snelle instellingen en tik op.2. Veeg omhoog Hold and drag to add tiles (Vasthouden en slepen om titels toe te voegen).3. Tik onder Hold and drag to add tiles (Vasthouden en slepen om titels toe te voegen) op eenpictogram en sleep het omhoog om het toe te voegen aan het paneel Quick Settings (Snelleinstellingen).4. Tik opgeven.om terug te keren en het huidige paneel Quick settings (Snelle instellingen) weer teFuncties verwijderenBestaande functies verwijderen vanaf het paneel Quick Settings (Snelle instellingen):1. Start Snelle instellingen en tik op.2. Tik op een pictogram onder Hold and drag to add tiles (Vasthouden en slepen om titels toe tevoegen) en sleep het om het te verwijderen uit het paneel Quick Settings (Snelle instellingen).24Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 25

  MeldingenVia Meldingen ziet u de nieuwste uitgevoerde updates en systeemwijzigingen die zijn gemaakt opuw ROG Phone. De meeste van deze wijzigingen hebben betrekking op gegevens en het systeem.Om het paneel Meldingen te starten, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm.Veeg omlaag om te schakelen naar het paneelQuick settings (Snelle instellingen)Tik om Settings (Instellingen) te openen Veeg de melding naar links of rechts om deze uit de lijst teverwijderen Tik op de melding om de details ervan weer te gevenTik hierop om alle weergegeven meldingen te verwijderenHoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis25
 • Page 26

  Uw startscherm aanpassenZet uw persoonlijke stempel op uw startscherm. Selecteer een aantrekkelijk design als uwachtergrondafbeelding en voeg widgets toe voor een snelle controle van belangrijke informatie.U kunt ook meer paginas toevoegen zodat u meer apps of widgets kunt toevoegen en snel kuntopenen of controleren op uw beginscherm.Het scherm Manage Home (Startscherm beheren), tik en houd de vinger op een leeg gebied op uwstartscherm.WidgetsU kunt widgets, kleine dynamische apps, op uw startscherm plaatsen. Widgets bieden u snelleweergaven van de weersvoorspelling, informatie over agendagebeurtenissen, de batterijstatus enandere zaken.Widgets toevoegenEen widget toevoegen:1. Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer widgets.2. Tik en houd een widget vast onder Widgets en sleep deze naar een leeg gebied op hetbeginscherm.Een snelkoppeling naar een app verwijderen:Tik en houd een widget vast op het beginscherm en sleep deze naar verwijderen bovenaan op uwscherm.26Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 27

  AchtergrondenPlaats uw apps, pictogrammen en andere Zen-elementen op een aantrekkelijk ontworpenachtergrond. U kunt een doorzichtige achtergrondkleur toevoegen aan uw achtergrond voor eenbetere leesbaarheid en helderheid. U kunt ook een geanimeerde achtergrond selecteren om uwscherm tot leven te brengen.Veeg naar rechts of links om te selecteren waar u deachtergrondafbeelding wilt aanpassenTik om de achtergrondafbeelding bij te snijdenTik om een achtergrondkleur toe te passenTik om een afbeelding uit de Galerie te selecterenAchtergrondafbeelding toepassenAchtergrondafbeeldingen toepassen:1. Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm en selecteer Wallpapers(Achtergrondafbeeldingen).2. Selecteer dit om de achtergrondafbeelding in te stellen op Lock screen (scherm voorvergrendelen) of Home screen (Startscherm).3. Selecteer een achtergrondafbeelding en tik dan op Apply (Toepassen).OPMERKING: U kunt uw achtergrondinstellingen ook configureren via Settings (Instellingen)> Themes & wallpapers (Thema's & achtergrondafbeeldingen) > Wallpapers(Achtergrondafbeeldingen).Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis27
 • Page 28

  Uw startscherm bewerkenU kunt uw startscherm uitbreiden, een scrolleffect selecteren, het pictogram en lettertype wijzigen,de grootte en kleur van het pictogram en lettertype aanpassen en de pictogramman uitlijnen opde bovenkant of onderkant van uw scherm.1. Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm en selecteer Edit Home screen(Startscherm bewerken).2. Tik op een functie voor het bewerken van uw startscherm.De datum en tijd instellenDe datum en tijd die op uw startscherm worden weergegeven, worden standaard automatischgesynchroniseerd met de instellingen van uw mobiele provider.De datum- en tijdsinstellingen wijzigen:1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren: Start Snelle instellingen en tik dan op. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen).2. Schuif omlaag in het scherm System (Systeem) > Date & time (Datum en tijd).3. Hef de selectie op van Automatische tijd en datum en Automatische tijdzone.4. Selecteer de tijdzone en stel de datum en tijd handmatig in.5. Selecteer de tijdzone.6. Als u dat wenst kunt u ook kiezen voor het gebruik van de 24-uurs notatie.OPMERKING: Zie ook Klok.Uw beltoon en waarschuwingsgeluiden instellenStel het geluid in voor de beltoon van uw telefoon, meldingen zoals tekstberichten, e-mailsen gebeurteniswaarschuwingen. U kunt ook kiezen om de aanraaktonen van het toetsenblok,aanraakgeluiden of het geluid van de schermvergendeling in of uit te schakelen of u kunt kiezenom de ROG Phone te laten trillen wanneer u erop tikt.De geluidsinstellingen configureren:1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren: Start Snelle instellingen en tik dan op. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen).2. Selecteer Sound & Vibration (Geluid & trilling) en geef de geluidsinstellingen van uw voorkeurop.28Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 29

  Scherm vergrendelenHet vergrendelingsscherm verschijnt standaard na het inschakelen van uw apparaat en bij hetactiveren uit de slaapstand. Vanaf het vergrendelingsscherm kunt u doorgaan naar het Androidsysteem van uw apparaat door over uw aanraakscherm te vegen.Het vergrendelingsscherm van uw apparaat kan ook worden aangepast om de toegang tot uwmobiele gegevens en apps te regelen.Uw vergrendelingsscherm aanpassenAls u de instellingen voor het vergrendelingsscherm wilt wijzigen via de standaardoptie Vegen,volgt u de onderstaande stappen:1. Start Snelle instellingen en tik op.2. Selecteer Security & lock screen (Beveiliging & vergrendelingsscherm).3. Tik in het volgende scherm op Screen lock (Schermvergrendeling).4. Tik op de schermvergrendelingsfunctie die u wilt gebruiken.OPMERKING: Zie Uw ROG Phone beveiligen voor meer informatie.Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis29
 • Page 30

  Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id)Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id) verhindert dat anderen uw ROG Phone gebruikenzonder uw toestemming. U kunt uw vingerafdruk gebruiken voor het ontgrendelen van uwapparaat, toegang tot uw telefoongesprekken en gegevens. Wanneer u uw vingerafdruk-id instelt,moet u ook de schermvergrendelingsmethode voor het opstarten van het apparaat instellen.Uw ROG Phone voor de eerste keer opstartenUw vingerafdruk-id instellen bij het eerste gebruik van uw ROG Phone:1. Controleer of de module voor vingerafdrukidentificatie en uw vinger schoon en droog zijn.2. Volg vanaf de welkomstpagina de instructies op het scherm op de pagina Protect your phone(Uw telefoon beschermen) en selecteer Set up fingerprint (Vingerafdruk instellen).3. Klik op NEXT (VOLGENDE) om een schermvergrendelingsmethode te kiezen, volg dan deinstructies op de pagina Locate fingerprint sensor (Vingerafdruksensor zoeken) en klik opNEXT (VOLGENDE).4. Zoek de vingerafdrukscanner op de voorkant van uw apparaat, stel uw vinger af en probeer omverschillende gebieden van uw vinger herhaaldelijk af te dekken totdat uw vingerafdruk wordtvastgelegd.Vingerafdruksensor5. Klik op Continue (Doorgaan) om de instelling te voltooien.30Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 31

  De vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen)Uw vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen):1. Controleer of de vingerafdrukscanner en uw vinger schoon en droog zijn.2. Start het scherm Settings (Instellingen) met een van de volgende acties: Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen).3. Scroll omlaag op het scherm Settings (Instellingen) en selecteer Security & lock screen(Beveiliging & vergrendelingsscherm) > Fingerprint (Vingerafdruk).4. Ontgrendel uw telefoon als deze is vergrendeld. Als dat niet zo is, volgt u de instructies voor hetinstellen van de reservemethode voor de schermvergrendeling.OPMERKING: voor meer details, zie Uw ROG Phone beveiligen.5. Tik op de pagina Add fingerprint (Vingerafdruk toevoegen).6. Plaats uw vinger herhaaldelijk op de scanner en til deze telkens opnieuw op tot uw vingerafdrukwordt vastgelegd.7. Klik op Done (Gereed) om de instelling te voltooien.Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis31
 • Page 32

  GezichtsontgrendelingFace Unlock (Gezichtsontgrendeling) verhindert dat anderen probleemloos uw ROG Phonegebruiken zonder uw toestemming. U kunt het scherm van uw ROG Phone verlichtenen ernaar kijken om uw apparaat te ontgrendelen en het startscherm van uw telefoonin n seconde te openen. Wanneer u uw gezichtsontgrendeling instelt, moet u ook deschermvergrendelingsmethode voor het opstarten van het apparaat instellen.Gezichtsontgrendeling instellen vanaf Settings (Instellingen).Gezichtsontgrendeling instellen vanaf Settings (Instellingen):1. Start het scherm Settings (Instellingen) met een van de volgende acties: Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen).2. Scroll omlaag op het scherm Settings (Instellingen) en selecteer Security & lock screen(Beveiliging & vergrendelingsscherm) > Face recognition (Gezichtsherkenning).3. Tik op CONTINUE (DOORGAAN).4. Volg de instructies voor het instellen van de reservemethode voor de schermvergrendeling.32Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 33

  5.Selecteer hoe u uw meldingen wilt weergeven op het vergrendelingsscherm en tik dan opDone (Gereed).Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis33
 • Page 34

  6.Tik op NEXT (VOLGENDE) en volg de instructies voor het registreren van uw gezicht..7.Wanneer u klaar bent, tikt u op Done (Gereed).OPMERKING:34Toon uw mond, neus en geopende ogen terwijl u de gezichtsontgrendelingsfunctie gebruikt.Wearing sunglasses or insufficient light will lead to failure of face unlock.Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 35

  3Werk hard, speel harder3Werk hard, speel harderChromeMet Chrome voor Android` kunt u genieten van dezelfde snelle, veilige en stabiele ervaring bij hetsurfen op het net als bij de bureaubladversie van Chrome. Meld aan bij uw Google-account omtabbladen, bladwijzers en de zoekgeschiedenis te synchroniseren op al uw apparaten. Als u geenGoogle account hebt, registreert u er een.OPMERKING: voor details over het maken van een Google-account, zie Gmail.BELANGRIJK! Voordat u gaat surfen op Internet of met Internet verwante activiteiten uitvoert, moet ucontroleren of uw ROG Phone verbonden is met een wifi- of mobiel netwerk. Zie Verbonden blijvenvoor meer informatie.Chrome startenVoer een van de volgende bewerkingen uit vanaf uw thuisscherm om Chrome te starten: Tik op Chrome. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Chrome.Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder35
 • Page 36

  Een pagina delenDeel interessante paginas vanaf u ROG Phone met anderen via een e-mailaccount, cloudopslagaccount, Bluetooth of andere apps van de ROG Phone.1. Start de Chrome.2. Tik vanaf een webpagina op > Share...(Delen...).3. Tik op de account of app die u wilt gebruiken als medium bij het delen van de pagina.Bladwijzers toevoegen aan paginasGeef uw favoriete paginas of websites een bladwijzer zodat u kunt terugkeren en ze opnieuw kuntbezoeken.Een bladwijzer maken voor een pagina:Tik vanaf de pagina op >. Om uw favoriete paginas weer te geven, tikt u op(Bladwijzers) en selecteert u de pagina die u wit weergeven of openen.> BookmarksDe surfgegevens wissenWis de surfgegevens die tijdelijk worden opgeslagen in uw ROG Phone om de laadprestatiesvan uw Chrome-browser te verbeteren. De surfgegevens omvatten de surfgeschiedenis, hetcachegeheugen, cookies/sitegegevens, opgeslagen wachtwoorden en automatisch ingevuldegegevens.1. Start de browser.2. Tik op > Instellingen > Privacy > De surfgegevens wissen.3. Selecteer de surfgegevens die u wilt verwijderen.4. Klik op CLEAR DATA (GEGEVENS WISSEN) wanneer u klaar bent.36Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder
 • Page 37

  GmailGebruik Gmail voor het instellen van uw Google-account om naar de met Google verwantediensten en apps te gaan en voor het ontvangen, verzenden en zoeken van e-mails, direct vanafuw ROG Phone. U kunt ook andere e-mailaccounts instellen, zoals Yahoo of uw e-mailaccount vooruw werk via Gmail.BELANGRIJK! Uw ROG Phone moet verbonden zijn met een wifi- of mobiel netwerk zodat u eene-mailaccount kunt toevoegen of e-mails kunt verzenden en ontvangen van toegevoegde accounts. ZieVerbonden blijven voor meer details.Uw Google-account instellen:1. Voer een van de volgende bewerkingen uit vanaf uw thuisscherm om Gmail te starten: Tik op Google > Gmail. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Gmail.2. Tik op Add an email address (Een e-mailadres toevoegen).3. Selecteer Google.4. Voer uw e-mailadres in. Om een nieuwe Google-account te maken, tikt u op Create account(Maak account).5. Volg de onderstaande stappen om aan te melden bij uw Google-account.OPMERKING: Als u uw werkaccount wilt instellen op uw ROG Phone, dient u de e-mailinstellingen tevragen aan uw netwerkbeheerder.Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder37
 • Page 38

  Google AgendaBreng uw planning tot leven en houd al uw belangrijke gebeurtenissen of herinneringen bij.Gebeurtenissen die u maakt of bewerkt zullen automatisch synchroniseren met alle versies vanGoogle Agenda waarop u hebt aangemeld.Gebeurtenissen makenEen gebeurtenis maken:1. Tik vanaf het startscherm op Google > Calendar (Agenda).2. Tik open tik dan op Event (Gebeurtenis).3. Voer de naam in van uw gebeurtenis en selecteer de datum en tijd voor de gebeurtenis. U kuntde gebeurtenis instellen als een gebeurtenis voor een volledige dag of als een terugkerendegebeurtenis.Gebeurtenis voor een volledige dag: beweeg de schuifregelaar naar rechts in het veld Allday (Hele dag).Terugkerende gebeurtenis: Tik op More options (Meer opties) >vaak de gebeurtenis moet terugkeren of moet worden herhaald.4. Om de tijdzone in te stellen, tikt u op More options (Meer opties) >waarvan u de tijdzone wilt weergeven.en selecteer dan hoeen voert u het land in5. Voer de plaats of locatie van de gebeurtenis in via het veld Add location (Locatie toevoegen).6. Tik op. Daarna kunt u de tijd of dag selecteren of instellen voor het ontvangen van eenmelding of herinnering voor de gebeurtenis.7. Voer in het veld Invite people (Mensen uitnodigen) de e-mailadressen in van uw gasten voorde gebeurtenis.8. U kunt ook een notitie of bijlage toevoegen vanaf het veld Add note (Notitie toevoegen) ofAdd attachment (Bijlage toevoegen).9. Zodra u klaar bent, tikt u op SAVE (OPSLAAN).Gebeurtenis bewerken of verwijderenEen gebeurtenis bewerken of verwijderen:1. Tik vanaf het startscherm op Google > Calendar (Agenda).2. Tik op de gebeurtenis die u wilt bewerken of verwijderen.3. Om de gebeurtenis te bewerken, tikt u opgebeurtenis te verwijderen, tikt u opom het verwijderen te bevestigen.38Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harderen brengt u de nodige wijzigingen aan. Tom de> Verwijderen en tikt u vervolgens op Verwijderen
 • Page 39

  Herinneringen makenEen herinnering maken:1. Tik vanaf het startscherm op Google > Calendar (Agenda).2. Tik open tik dan op Reminder (Herinnering).3. Voer de naam in van uw herinnering.4. Stel de datum en tijd in voor de herinnering. U kunt de herinnering instellen als een herinneringvoor een volledige dag of als een terugkerende gebeurtenis.Herinnering voor gebeurtenis volledige dag: beweeg de schuifregelaar naar rechts in hetveld All day (Hele dag).Herinnering terugkerende gebeurtenis: Tik open selecteer dan hoe vaak deherinnering moet terugkeren of moet worden herhaald.5. Zodra u klaar bent, tikt u op SAVE (OPSLAAN).Herinneringen bewerken of verwijderenEen herinnering bewerken of verwijderen:1. Tik op Google > Calendar (Agenda).2. Tik op de herinnering die u wilt bewerken of verwijderen.3. Om de herinnering te bewerken, tikt u open brengt u de nodige wijzigingen aan. Om deherinnering te verwijderen, tikt u op> Delete (Verwijderen). Tik vervolgens op Delete(Verwijderen) om het verwijderen te bevestigen.Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder39
 • Page 40

  BestandsbeheerVia Bestandsbeheer kunt u uw gegevens gemakkelijk zoeken en beheren in het interne geheugenvan uw ROG Phone.Om File Manager (Bestandsbeheer) te starten, veeg omhoog vanaf het onderste deel van uwstartscherm en tik op File Manager (Bestandsbeheer).Tik om toegang te krijgen tot de interne, netwerk- en cloudopslagTik om een bestand te zoekenTik om de categorien te bewerken, het helpbestand weer tegeven en meerTik om de bestanden weer te geven onder de categorieToont het gebruik van de interne opslagBELANGRIJK! Voordat u bestanden opent die op de netwerk- en cloudopslag zijn opgeslagen,controleert u of het wifi- of mobiele netwerk is ingeschakeld op uw ROG Phone. Zie Verbonden blijvenvoor details.40Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder
 • Page 41

  Armoury CrateArmoury Crate toont de met games verwante informatie met inbegrip van CPU, GPU, gebruiktgeheugen en opslag en biedt u de mogelijkheid uw gamebehoeften te bedienen op uw ROGtelefoon.Om Armoury Crate te starten, voert u een van de volgende bewerkingen uit: Tik op Armoury Crate vanaf uw startscherm. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Armoury Crate.Tik om Armoury Crate af te sluitenTik om naar Console te gaanTik om uw game toe te voegenaan Armoury CrateTik om naar de Gameslobby te gaanTik om Armoury Crate af te sluitenTik om de veelgestelde vragen weer tegeven en de instellingen te configurerenTik om uw games die aan Armoury Cratezijn toegevoegd, weer te gevenTik om de veelgestelde vragen weer tegeven en de instellingen te configurerenTik om de X-modus in of uit te schakelenToont informatie over CPU,GPU, gebruikt geheugen enopslag, de huidige temperatuurvan uw ROG-telefoon en deresterende bedrijfsduur van uwbatterijTik om de instellingen teconfigureren voor Game Genie,AirTriggers, ventilatorsnelheiden systeemverlichtingHoofdstuk 3: Werk hard, speel harder41
 • Page 42

  4Contact houdenContact houden4Bel in stijlDubbele SIM-functieDe dubbele SIM-functie van uw ROG Phone biedt u de mogelijkheid instellingen van degenstalleerde Nano SIM-kaarten te beheren. Met deze functie kunt u de Nano SIM-kaarten in- enuitschakelen, SIM-namen toewijzen of n ervan instellen als voorkeursnetwerk.De namen van uw Nano SIM-kaarten hernoemenWijzig de namen van uw Nano SIM-kaarten op uw ROG Phone zodat u ze gemakkelijk kuntidentificeren.Om de namen van uw Nano-SIM-kaarten te wijzigen, tikt u op SIM1-naam: SIM1 of SIM2-naam:SIM2 en voert u de namen in voor uw Nano-SIM-kaarten.OPMERKING: Als uw SIM's verschillende mobiele serviceproviders hebben, raden wij u aan de namenvan deze providers te gebruiken voor uw SIM-namen. Als beide SIM's dezelfde mobiele serviceproviderhebben, raden wij u aan de mobiele nummers te gebruiken voor uw SIM-namen.42Hoofdstuk 4: Contact houden
 • Page 43

  Een SIM-kaart van uw voorkeur toewijzenWijs een SIM-kaart toe als uw verkozen SIM voor spraakoproepen, SMS-berichten en dataservices.SIM-kaart voor spraakoproepenWanneer u een nummer kiest, gebruikt uw ROG Phone automatisch de SIM-kaart van uw voorkeurom de verbinding voor het gesprek tot stand te brengen.Om een SIM-kaart voor spraakoproepen toe te wijzen, tikt u op Spraakoproep en tikt u op de SIMdie u wilt gebruiken.BELANGRIJK! U kunt deze functie alleen gebruiken als u belt vanaf uw lijst met contactpersonen.SIM-kaart voor SMS-berichtenVoor het toewijzen van een SIM-kaart voor SMS-berichten, tikt u op SMS-berichten en selecteervervolgens uit SIM1 of SIM2.SIM-kaart voor gegevensserviceOm een SIM-kaart toe te wijzen voor de gegevensservice, tikt u op Gegevensservicenetwerk enselecteert u vervolgens SIM1 of SIM2.Hoofdstuk 4: Contact houden43
 • Page 44

  BellenUw ROG Phone biedt u talrijke manieren om een gesprek te voeren. Bel uw vrienden van uwcontactenlijst, gebruik slim kiezen om snel een nummer te bellen of voer een snelkeuzetoets in omeen vaak gebeld contact te bellen.OPMERKING: Orden uw contacten in de app Personen. Zie Contactpersonen beheren voor details.De app Telefoon startenVoer n van de volgende bewerkingen uit vanaf uw startscherm om de app Telefoon te starten: Tik op. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Telefoon.Een telefoonnummer kiezenGebruik de app Telefoon om direct een telefoonnummer te kiezen.1. Tik vanaf uw startscherm op Telefoon en tik dan op de cijfertoetsen.2. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het nummer te kiezen.OPMERKING: De labels van de beltoetsen kunnen verschillen afhankelijk van de instelling die u hebtopgegeven voor uw micro-SIM-kaarten. Zie Dubbele SIM-functie voor meer details.Een toestelnummer kiezenAls u een toestelnummer moet bellen, kunt u een van deze stappen uitvoeren om despraakopdrachten over te slaan.Vragen naar de bevestiging van een toestelnummerU kunt een bevestigingsvraag voor het toestelnummer invoegen na het kiezen van hethoofdnummer.1. Voer het hoofdnummer in vanaf de app Telefoon.2. Om een bevestigingsvraag in te voegen, tikt en houdt u # vast tot een puntkomma (;) verschijnt.3. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het gesprek te voeren.4. Wanneer u dit wordt gevraagd, tikt u op Ja om te bevestigen.5. Tik op44om het gesprek te beindigen.Hoofdstuk 4: Contact houden
 • Page 45

  Automatisch een toestelnummer kiezenU kunt een korte of lange pauze invoegen na het kiezen van het hoofdnummer. Daarna wordt hettoestelnummer automatisch gekozen.1. Voer het hoofdnummer in vanaf de app Telefoon.2. Om een pauze in te voegen, tikt en houdt u * vast tot een komma (,) verschijnt.3. Voer het toestelnummer in.4. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het nummer te kiezen.5. Tikom het gesprek te beindigen.Slim kiezen van uw contactenWanneer u de eerste cijfers van de naam van uw contact invoert, Intelligent kiezen uwcontactenlijst of gesprekslogboeken en krijgt u mogelijke treffers voorgesteld. U kunt controlerenof het contact dat u probeert te bereiken op de lijst van mogelijke treffers staat en vervolgens sneldat nummer kiezen.1. Start de app Telefoon en voer het nummer of de naam van het contact in.2. Tik in de lijst van mogelijke treffers op het contact dat u wilt bellen. Als het contact niet in de lijststaat, voert u het volledige nummer of de volledige naam van het contact in.3. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het gesprek te voeren.OPMERKING: de labels van de beltoetsen kunnen verschillen afhankelijk van de instelling die u hebtopgegeven op uw SIM-kaarten. Zie ook dubbele SIM-functie voor meer details.Bellen vanaf de app PersonenGebruik de app Personen om een nummer uit uw contactenlijst te bellen.1. Start de app Personen.2. Tik op de naam van het contact en tik dan op het nummer dat u wilt kiezen.3. Als er twee SIM-kaarten zijn genstalleerd, tikt u op de SIM-kaart waarvan u wilt bellen.4. Tikom het gesprek te beindigen.OPMERKING: Om alle contacten van alle contactaccounts weer te geven, tikt u in de vervolgkeuzelijstZichtbare contacten en vinkt u alle accounts aan.Hoofdstuk 4: Contact houden45
 • Page 46

  Uw favoriete contacten bellenAls u een contact toevoegt aan uw Favorietenlijst, kunt u snel dit contact bellen vanaf de appTelefoon.1. Start de app Personen of Telefoon.2. Tik op Groups (Groepen) > Favorites (Favorieten) om uw Favorietenlijst weer te geven en tikdan op uw favoriet contact dat u wilt bellen.3. Tikom het gesprek te beindigen.Oproepen ontvangenHet aanraakscherm van uw ROG Phone licht op wanneer er een oproep binnenkomt. De weergavevan de binnenkomende oproep verschilt ook, afhankelijk van de status van uw ROG Phone.Oproepen beantwoordenSleept unaarom te antwoorden of naarom de oproep te weigeren.Uw gesprekslogboeken beherenVanaf uw gesprekslogboeken kunt u gemiste oproepen terugbellen, oproepen opslaan in uw lijstmet contacten, bellers blokkeren of een recent gebeld nummer of contact opnieuw bellen.Gesprekken opslaan onder ContactenU kunt een oproep van uw gesprekslogboeken toevoegen aan uw contactenlijst.1. Tik vanaf de app Telefoon op Recents (Recent) om uw gesprekslogboeken weer te geven.2. Tiknaast het nummer dat u wilt toevoegen aan uw contactenlijst.3. Tik opnaast het nummer.4. Tik op Nieuw contact maken om een nieuw contact toe te voegen aan uw contactenlijst.Tik op Add to an existing contact (Toevoegen aan een bestaand contact), selecteer eencontact, kies of u het nummer van het contact wilt overschrijven met het nieuwe of als u eennieuw gegeven wilt toevoegen en tik dan op.46Hoofdstuk 4: Contact houden
 • Page 47

  Uw laatst gekozen nummer opnieuw bellenOm uw laatst gekozen nummer opnieuw te bellen:1. Tik vanaf de app Telefoon op Recents (Recent) om uw gesprekslogboeken weer te geven.2. Tik op BELLEN om uw laatst gekozen nummer weer te geven en tik dan opnieuw op BELLEN omhet nummer opnieuw te kiezen.3. Tikom het gesprek te beindigen.Overige beloptiesDruk tijdens een actief gesprek tik vervolgens op n van de mogelijke belopties die beschikbaarzijn wanneer een gesprek bezig is.MicrofoonSchakelt de microfoon in of uit voor het actieve gesprek. Wanneer de microfoon uit of ingedempte modus is, kunt u de beller horen, maar de beller kan u niet horen.LuidsprekertelefoonSchakelt de luidsprekertelefoon in of uit.Telefonische vergaderingAls u een abonnement hebt op een service voor vergaderingsgesprekken met uw mobieleserviceprovider, kunt u via dit pictogram een contact of contacten toevoegen aan een actiefgesprek.OPMERKING: Het aantal deelnemers in het vergaderingsgesprek is afhankelijk van uwabonnement voor vergaderingsgesprekken. U kunt bij uw mobiele serviceprovider adviesvragen over deze service.OpnemenNeemt een actief gesprek op.BELANGRIJK! De meeste lokale wetten bepalen dat u toestemming van de andere persoonof personen aan de andere lijn moet vragen voordat u een actief gesprek kunt opnemen.OPMERKING: Raadpleeg het gedeelte Gesprekken opnemen voor meer informatie.Hoofdstuk 4: Contact houden47
 • Page 48

  Een andere oproep beantwoordenTerwijl u praat via uw ROG Phone, hoort u een pieptoon die aangeeft dat er een andere oproepbinnenkomt. Sleepnaarom een inkomende oproep te ontvangen terwijl een actieveoproep bezig is.Gesprekken opnemenMet uw ROG Phone kunt u een conversatie opnemen als toekomstige referentie of informatie.1. Bel een contact of kies een nummer.2. Tik opom het gesprek op te nemen.BELANGRIJK! Voordat u een gesprek opneemt, moet u hiervoor toestemming vragen van de anderepartij(en).3. Tik opom de opname te stoppen. Ditsysteemmeldingen.pictogram verschijnt in de balk met4. Veeg omlaag vanaf de linkerbovenhoek van het scherm en tik dan op de melding Call recordingsaved (Gespreksopname opgeslagen) om de opgenomen conversatie weer te geven.48Hoofdstuk 4: Contact houden
 • Page 49

  Contactpersonen beherenOrganiseer uw contacten en blijf gemakkelijk in contact met hen via gesprekken, sms-berichten,e-mails of sociale netwerken. Groepeer uw contacten als Favorieten om snel in contact tekomen met hen, of groepeer ze als VIPs om op de hoogte te worden gebracht van komendegebeurtenissen, gemiste oproepen of ongelezen berichten.U kunt uw contacten ook synchroniseren met uw e-mail- of sociale netwerkaccounts, informatievan contacten koppelen voor gemakkelijke toegang op n locatie of de contacten waarmee ucontact wilt houden filteren.Om de app Contacts (Contacten) te starten, veeg omhoog vanaf het onderste deel van uwstartscherm en tik op Contacts (Contacten).ContactinstellingenSelecteer hoe u uw contacten wilt weergeven via de Contactinstellingen. Dergelijkeweergaveopties omvatten het weergeven van alleen contacten met telefoon, sorteerlijsten opvoor-/achternaam of het weergeven van contactnamen met voor-/achternaam eerst. Om uwcontactinstellingen te configureren, tikt u op> Instellingen vanaf de app Personen.Uw profiel instellenGeef uw ROG Phone echt uw eigen accent en voer uw profielinformatie in.1. Start de app Personen en tik dan op Mijn profiel instellen of IK.OPMERKING: ME verschijnt wanneer u uw Google-account hebt ingesteld op uw ROG Phone.2. Vul uw informatie in, zoals uw mobiel of thuisnummer. Om andere informatie toe te voegen, tiktu op Nog een veld toevoegen.3. Als u klaar bent met het invoeren van uw informatie, tikt u op.Hoofdstuk 4: Contact houden49
 • Page 50

  Contactpersonen toevoegenVoeg contacten toe aan uw apparaat-, bedrijfs-, Google- of andere e-mailaccounts en vulmeer belangrijke contactgegevens in, zoals nummers van contacten, e-mailadressen, specialegebeurtenissen voor VIPs en meer.1. Start de app Personen en tik dan op.2. Selecteer Apparaat.OPMERKINGEN:U kunt het contact ook opslaan op uw SIM-kaart of een e-mailaccount.Als u geen e-mailaccount hebt, tikt u op Nieuw account toevoegen en maakt u een nieuweaccount.3. Vul de nodige informatie in, zoals een mobiel of thuisnummer, een e-mailadres of een groepwaarin u het contact wilt plaatsen.4. Als u de informatie hebt ingevuld en meer contactnummers of e-mailadressen wilt toevoegen,tikt u op Add new (Nieuw toevoegen).5. Als u andere contactgegevens wilt toevoegen, tikt u op Add another field (Nog een veldtoevoegen).6. Als u klaar bent met het invoeren van de informatie, tikt u op.Een toestelnummer toevoegen aan een contactnummerU kunt het toestelnummer van een contact toevoegen om de spraakberichten over te slaan als ueen nummer kiest.1. Voer in het informatiescherm van het contact, het hoofdnummer en toestelnummer van hetcontact in op een van deze beide manieren: Voeg een komma (,) in na het hoofdnummer en voer dan het toestelnummer van hetcontact in. Er zal een korte pauze zijn voordat het toestelnummer automatisch wordtgekozen. Om de pauze te verlengen, tikt u op Pause (Pauze) om nog een komma in tevoegen. Voeg een puntkomma (;) in na het hoofdnummer en voer dan het toestelnummer van hetcontact in. Als u het nummer van het contact kiest, wordt u gevraagd het toestelnummerte bevestigen. Tik op Ja op het bevestigingsbericht.2. Als u klaar bent met het invoeren van de informatie, tikt u op50Hoofdstuk 4: Contact houden.
 • Page 51

  Het profiel van uw contact aanpassenBewerk de gegevens van uw contact, voeg een foto toe, stel een beltoon in of maak een foto alsvoorblad voor het profiel van uw contact.1. Start de app Personen en selecteer dan het contact van wie u het profiel wilt bewerken ofaanpassen.2. Breng de wijzigingen aan vanaf de profielpagina van uw contact.Tik om de gegevens van het contact te bewerkenTikken om toe te voegen aan de favorietenlijstUw favoriete contacten markerenStel uw vaak gebelde contacten in als uw favorieten zodat u ze snel kunt bellen vanaf de Phoneapp (Telefoon).1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Contacts (Contacten).2. Selecteer het contact dat u als favoriet wilt markeren.3. Tik op. Het contact wordt toegevoegd aan uw lijst van favorieten in de Phone-app.OPMERKINGEN:Om uw Favorietenlijst weer te geven, tikt u op vanaf het startscherm en ga naar het tabblad Contacts(Contacten) en tik vervolgens op Groups (Groepen) > Favorites (Favorieten).Raadpleeg het gedeelte Uw favoriete contacten bellen voor meer informatie.Hoofdstuk 4: Contact houden51
 • Page 52

  Uw blokkeerlijst beherenContacten of nummers blokkerenMaak uw lijst van geblokkeerde contacten of nummers om het ontvangen van ongewensteoproepen of berichten te voorkomen. Uw geblokkeerde gesprekken en berichten wordenopgeslagen naar het archief van de blokkeerlijst.1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik dan op Contacts (Contacten)en tik dan op> Settings (Instellingen) > Call blocking & block list (Oproepblokkering &Blokkeerlijst)> Block list (Blokkeerlijst).2. Tik open voer dan n van de volgende bewerkingen uit. Om een contact te blokkeren, tikt u op Choose from contacts (Kies uit contacten) enselecteert u vervolgens het contact dat u wilt blokkeren van uw contactenlijst. Tik opwanneer u klaar bent. Om een nummer van de recente oproeplogboeken te blokkeren, tikt u op Choose fromrecent call logs (Kies uit recente oproeplogboeken) en selecteert u het contact dat uwilt blokkeren in uw contactenlijst. Tik opwanneer u klaar bent. Om een nummer te blokkeren, tikt u op Enter a number (Voer een nummer in) en voerdan het nummer in dat u wilt blokkeren. Tik op OK wanneer u klaar bent. Om een SIP-nummer te blokkeren, tikt u op Enter a SIP number (Voer een SIP-nummerin) en voer dan het nummer in dat u wilt blokkeren. Tik op OK wanneer u klaar bent.De blokkering van contacten of nummers opheffenU kunt een geblokkeerd contact of nummer verwijderen uit uw lijst en gesprekken of berichten vanhet contact of nummer opnieuw ontvangen.1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik dan op Contacts (Contacten)en tik dan op> Settings (Instellingen) > Call blocking & block list (Oproepblokkering &Blokkeerlijst)> Block list (Blokkeerlijst).2. Tik op de contactpersoon of het nummer dat u wilt deblokkeren en tik dan op Remove fromblock list (Verwijderen uit blokkeerlijst).Sociaal netwerken met uw contactenHet integreren van de sociale netwerkaccounts van uw contacten maakt het voor u gemakkelijkerhun profielen, nieuws en sociale feeds weer te geven. Blijf in real time op de hoogte van deactiviteiten van uw contacten.BELANGRIJK! Voordat u sociale netwerkaccounts van uw contacten kunt integreren, moet u zichaanmelden bij uw sociale netwerkaccount en de instellingen ervan synchroniseren.52Hoofdstuk 4: Contact houden
 • Page 53

  Uw sociale netwerkaccount synchroniserenSynchroniseer uw sociale netwerkaccount om de sociale netwerkaccounts van uw contacten toe tevoegen aan uw ROG Phone.1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren: Start Snelle instellingen en tik dan op. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen).2. Tik in het scherm Instellingen op uw sociale netwerkaccount onder de sectie Accounts.3. Schuif Automatically sync data (Gegevens automatisch synchroniseren) naar AAN om desociale netwerkaccounts van uw contacten te synchroniseren.4. Start de app Contacts (Contacten) om de lijst met uw contactpersonen te zien. Tik op decontactpersoon en u ziet van welk sociaal netwerk de contactpersoon afkomstig is.Berichten versturen en meerBerichtenMet Berichten, een gebruiksvriendelijke en schitterende app, kunt u SMS-/MMS-berichtenverzenden/ontvangen en groepsteksten, fotos of audioberichten verzenden. U kunt ook emoticonsof stickers toevoegen aan uw berichten, uw locatie delen, uw berichten activeren en gemakkelijkSMS-afzenders blokkeren. Het is ook mogelijk fotos te maken of videos op te nemen en dezebestanden vervolgens gemakkelijk te delen.Berichten verzenden1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Messages (Berichten).2. Tik op Start chat (Chat starten) en selecteer dan het contact naar wie u een bericht wiltverzenden.3. Start met het samenstellen van uw bericht in het berichtenveld.4. Wanneer u klaar bent, selecteert u de SIM-account vanaf waar u uw bericht zult verzenden.Berichten beantwoorden1. Tik op uw berichtwaarschuwing vanaf het startscherm of het vergrendelingsscherm.2. Start met het samenstellen van uw antwoord in het berichtenveld.3. Wanneer u klaar bent, selecteert u de SIM-account vanaf waar u uw antwoord zult verzenden.Hoofdstuk 4: Contact houden53
 • Page 54

  5Plezier en amusementPlezier en amusement5De headset gebruikenWanneer u een headset gebruikt, kunt u genieten van de vrijheid om andere dingen te doen terwijlu een gesprek voert of uw favoriete muziek beluistert.Een audiostekker aansluitenStop de 3,5 mm headsetaansluiting in de audiopoort van uw apparaat.WAARSCHUWING!Stop geen andere objecten in de audio-aansluiting.Stop geen kabel met elektrische stroomuitgang in de audiopoort.Langdurig luisteren met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.OPMERKINGEN:54Wij raden sterk aan om alleen compatibele headsets te gebruiken voor dit apparaat.Als u de audiostekker loskoppelt terwijl u muziek beluistert, wordt de afgespeelde muziekautomatisch gepauzeerd.Als u de audiostekker loskoppelt tijdens het bekijken van een video, wordt de videoweergaveautomatisch gepauzeerd.Hoofdstuk 5: Plezier en amusement
 • Page 55

  Google Play MusicMet Google Play Muziek kunt u uw favoriete muziek streamen, afspeellijsten maken of luisterennaar de radio. U kunt ook gratis tot 50.000 muziekbestanden opslaan in de cloud. U kunt zich ookabonneren op Google Play Muziek voor een onbeperkte en advertentievrije toegang tot miljoenenmuziekbestanden die u kunt toevoegen aan uw eigen muziekbibliotheek.Google Play Muziek instellenMeld aan bij uw Google- of Gmail-account om Google Play Muziek te kunnen gebruiken. Zodrau bent aangemeld bij uw account, worden alle muziekbestanden op uw ROG Phone, inclusief degeploade en aangeschafte bestanden, toegevoegd aan uw bibliotheek.Google Play Muziek instellen:1. Tik vanaf het startscherm op Google > Play Music (Muziek afspelen).2. Tik open tik dan op Settings (Instellingen) > Tap to choose account (Tikken omaccount te kiezen).3. Voer uw account in en tik dan op ADD ACCOUNT (ACCOUNT TOEVOEGEN).4. Volg de onderstaande instructies om aan te melden bij uw account.OPMERKINGEN:Het abonnement voor Google Play Muziek is slechts in bepaalde landen of regio's beschikbaar.Ga voor meer details over het gebruik van Google Play Muziek naar https://support.google.comHoofdstuk 5: Plezier en amusement55
 • Page 56

  6Uw dierbare momentenUw dierbare momenten6Momenten vastleggenDe app Camera startenMaak fotos en neem videos op met de app Camera van de ROG Phone. Raadpleeg deonderstaande stappen om de app Camera te openen.Vanaf het beginschermTik op.De volumetoets gebruikenTerwijl uw ROG Phone in de slaapstand is, dubbelklikt u op de volumetoets om deze te activeren enonmiddellijk de app Camera te starten.OPMERKING: Voordat u de volumetoets gebruikt om de app Camera te starten, schakelt u deze functiein via Camera >en schuift u Instant camera naar AAN.Lang of kort knijpen gebruikenKnijp de virtuele toetsen samen en laat ze los om de Camera-app te starten.OPMERKING: Voordat u Long squeeze (Lang knijpen) of Short squeeze (Kort knijpen) gebruikt om de Camera-appte starten, schakelt u deze functie in onder Settings (Instellingen) > Advanced (Geavanceerd) > AirTriggers. ZieAirTriggers over het gebruik van knijpbewegingen.56Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten
 • Page 57

  Beginscherm CameraDe camera van uw ROG Phone is uitgerust met een automatische scnedetectie en functie voor deautomatische beeldstabilisatie. De camera beschikt ook over een videostabilisatiefunctie die helptbeverige beelden te voorkomen tijdens video-opname.Tik op de pictogrammen om te starten met het gebruik van uw camera en om de videofuncties vanuw ROG Phone.Instellingen aanpassenTik om filters te gebruikenDe flashfunctie in- of uitschakelenSchakelen tussen schermmodiHDR inschakelen of uitschakelenVeeg naar links/rechts om geavanceerdecamera-instellingen te gebruikenRaak dit aan om te schakelen tussen de modus Normal (Normaal)en de modus Wide Angle (Breedhoek)Schakelen tussen de cameras voor en achterFotos vastleggenGallery (Galerie) startenAfbeeldingslocatiesOm de functie voor het taggen van de locatie in te schakelen, raadpleegt u de volgende stappen:1. Schakel de locatietoegang in via Settings (Instellingen) > Security & lock screen(Beveiligings- en vergrendelingsscherm) > Location (Locatie) > App-level permissions(Machtigingen op app-niveau).2. Zorg dat u uw locatie op Google Maps hebt gedeeld.3. Tik vanaf het startscherm van de Camera-app op(Locatieservices) voordat u de foto maakt.en activeer Location servicesHoofdstuk 6: Uw dierbare momenten57
 • Page 58

  De galerie gebruikenBekijk fotos en speel videos af op uw ROG Phone met de app Galerij. Met deze app kunt u ookfoto- en videobestanden die in uw ROG Phone zijn opgeslagen, bewerken, delen of verwijderen.Vanaf Galerij kunt u fotos weergeven in een diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerdefoto- of videobestand weer te geven.Om de galerie te starten, veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik opGallery (Galerie).Bestanden van de galerie delen1. Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt delen..2. Tik na het openen van de map op> Selecteren om de bestandsselectie te activeren.3. Tik op de bestanden die u wilt delen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat uselecteert.4. Tik open selecteer in de lijst waar u de beelden wilt delen.Bestanden verwijderen uit de galerie.1. Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt verwijderen.2. Tik na het openen van de map op> Selecteren om de bestandsselectie te activeren.3. Tik op de bestanden die u wilt verwijderen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat uselecteert.4. Tik op.Een afbeelding bewerkenDe galerie bevat ook zijn eigen gereedschappen voor beeldbewerking die u kunt gebruiken om debeelden die op uw ROG Phone zijn opgeslagen, te verbeteren.1. Tik op het scherm Galerie op de map waarin de bestanden zijn opgeslagen.2. Tik na het openen van de map op de afbeelding die u wilt bewerken.3. Zodra de afbeelding is geopend, tikt u er opnieuw op om de functies ervan weer te geven.4. Tik op Edit (Bewerken) om de werkbalk voor beeldbewerking te openen.5. Tik op een van de pictogrammen in de werkbalk voor beeldbewerking om de wijzigingen toe tepassen op het beeld.58Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten
 • Page 59

  7Verbonden blijven7Verbonden blijvenMobiel netwerkWanneer er geen beschikbaar wifi-netwerk is waarmee u verbinding kunt maken, kunt u degegevenstoegang van uw mobiel netwerk inschakelen voor internetverbinding.Het mobiele netwerk inschakelen1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren: Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen).2. Tik op Network & Internet (Netwerk & internet) > Mobile network (Mobiel netwerk).3. Schuif Mobile data (Mobiele gegevens) naar ON (AAN) en configureer de overige mobielenetwerkinstellingen indien dat nodig is.OPMERKINGEN:Als u een internetverbinding hebt via uw mobiel netwerk, kunnen extra kosten worden aangerekend,afhankelijk van uw gegevensplan.Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor meer informatie over de kosten/bijdragen eninstellingen van uw mobiel netwerk.WifiDe wifi-technologie van uw ROG Phone zorgt dat u verbonden bent met de draadloze wereld. Metuw ROG Phone kunt u uw sociale media-accounts bijwerken, surfen op internet of gegevens enberichten draadloos uitwisselen.Wifi inschakelen1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren: Start Snelle instellingen en tik dan op> Network & Internet (Netwerk & internet). Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen) > Network & Internet (Netwerk & internet).2. Schuif de wifi-schakelaar naar rechts om wifi in te schakelen.OPMERKING: U kunt wifi ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstukSnelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.Hoofdstuk 7: Verbonden blijven59
 • Page 60

  Een verbinding maken met een Wifi-netwerk1. Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi om alle gedetecteerde wifi-netwerken weer te geven.2. Tik op een netwerknaam om een verbinding te maken met dit netwerk. Voor een beveiligdnetwerk kunt u worden gevraagd een wachtwoord of andere beveiligingsgegevens in te voeren.OPMERKINGEN:Uw ROG Phone maakt automatisch opnieuw verbinding met het netwerk waarmee u eerderverbonden was.Schakel de wifi-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.Wifi uitschakelenWifi uitschakelen:1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren: Start Snelle instellingen en tik dan op> Network & Internet (Netwerk & internet). Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen) > Network & Internet (Netwerk & internet).2. Schuif de wifi-schakelaar naar links om wifi uit te schakelen.OPMERKING: U kunt wifi ook uitschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstukSnelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.BluetoothGebruik de Bluetooth-functie van uw ROG Phone om bestanden te verzenden of te ontvangen enom multimediabestanden te streamen met andere slimme apparaten over korte afstanden. MetBluetooth kunt u uw mediabestanden delen met de smartphones van uw vrienden, gegevensverzenden voor afdruk met een Bluetooth-printer of muziekbestanden afspelen via een Bluetoothluidspreker.Bluetooth inschakelen1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren: Start Snelle instellingen en tik dan op> Connected devices(Verbondenapparaten). Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen) > Connected devices(Verbonden apparaten)2. Schuif de Bluetooth-schakelaar naar rechts om Bluetooth in te schakelen.OPMERKING: U kunt Bluetooth ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg hethoofdstuk Snelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.60Hoofdstuk 7: Verbonden blijven
 • Page 61

  Uw ROG Phone koppelen met een Bluetooth-apparaatVoordat u de Bluetooth-functies van uw ROG Phone optimaal kunt gebruiken, moet u deze eerstkoppelen met het Bluetooth-apparaat. De ROG Phone slaat automatisch de koppelingsverbindingvan het Bluetooth-apparaat op.1. Tik op het scherm Connected devices (Aangesloten apparaten) op Bluetooth om allebeschikbare apparaten weer te geven.BELANGRIJK!Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u ervoor zorgen dat de Bluetoothfunctie is ingeschakeld en dat het apparaat detecteerbaar is;Raadpleeg de handleiding die bij uw apparaat is geleverd voor informatie over het inschakelen vanBluetooth en het instellen van het apparaat naar detecteerbaar.2. Tik op> Refresh (Vernieuwen) om meer Bluetooth-apparaten te zoeken.3. In de lijst van beschikbare apparaten, tikt u op het Bluetooth-apparaat waarmee u wilt koppelen.4. Controleer of dezelfde wachtwoordsleutel wordt weergegeven op beide apparaten en tik danop Koppelen.OPMERKING: Schakel de Bluetooth-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.Het koppelen van uw ROG Phone met een Bluetooth-apparaatopheffen1. Tik op het scherm Connected devices (Aangesloten apparaten) op Bluetooth om allebeschikbare en gekoppelde apparaten weer te geven.2. Tik in de lijst van gekoppelde apparaten opvan het Bluetooth-apparaat waarvan u dekoppeling wilt opheffen en tik vervolgens op FORGET (VERGETEN).Hoofdstuk 7: Verbonden blijven61
 • Page 62

  TetheringWanneer er geen wifi-service beschikbaar is, kunt u uw ROG Phone gebruiken als modem ofhet instellen als een wifi-hotspot om internettoegang te krijgen op uw laptop, tablet en anderemobiele apparaten.BELANGRIJK! De meeste mobiele serviceproviders kunnen een data-abonnement vereisen voor hetgebruik van de tetheringfunctie. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor het kiezen vandit data-abonnement.OPMERKINGEN:Internettoegang via tethering kan trager zijn dan de standaard wifi- of mobiele verbinding.Tethering met uw ROG Phone voor internettoegang is slechts voor een beperkt aantal mobieleapparaten mogelijk.Schakel de tethering-functie uit als u deze niet gebruikt om batterijvermogen te sparen.Wifi-hotspotMaak van uw ROG Phone een wifi-hotspot om de internetverbinding te delen met andereapparaten.1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren: Start Snelle instellingen en tik dan op> Network & Internet (Netwerk & internet). Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen) > Network & Internet (Netwerk & internet).2. Tik op Hotspot & Tethering en schuif Wi-Fi hotspot (wifi-hotspot) naar ON (AAN).3. Tik op Wi-Fi hotspot (wifi-hotspot) en wijs dan een unieke SSID of netwerknaam en een sterkwachtwoord van 8 tekens toe voor uw wifi-hotspot.4. Verbind andere apparaten met de hotspotverbinding van uw ROG Phone op dezelfde manier alswanneer u verbindt met een wifi-netwerk.62Hoofdstuk 7: Verbonden blijven
 • Page 63

  USB TetheringSchakel USB tethering in op uw ROG Phone en deel de internetverbinding ervan met andereapparaten.1.Sluit uw ROG Phone aan op een ander apparaat met een USB-kabel.2.Tik vanaf het scherm Settings (Instellingen) op Network & Internet (Netwerk & internet) >Hotspot & Tethering. Schuif dan USB tethering naar ON (AAN) om tethering in te schakelen.Bluetooth tetheringSchakel Bluetooth tethering in op uw ROG Phone om de internetverbinding ervan te delen metandere apparaten.1. Schakel Bluetooth in op uw ROG Phone en op het andere apparaat.2. Koppel beide apparaten.OPMERKING: Zie Uw ROG Phone koppelen met een Bluetooth-apparaat voor details.3. Tik vanaf het scherm Instellingen op Network & Internet (Netwerk & internet) > Hotspot &Tethering, Schuif dan Bluetooth tethering naar ON (AAN).Hoofdstuk 7: Verbonden blijven63
 • Page 64

  8Reizen en kaartenReizen en kaarten8WeerOntvang weerupdates in real time, direct vanaf uw ROG Phone met de weerapp. Met de appWeather kunt u ook andere weerdetails uit de hele wereld controleren.De app Weer startenTik vanaf uw startscherm op het weerpictogram om de Weather-app te starten.64Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten
 • Page 65

  Beginscherm WeerStel de weerupdates voor uw huidige locatie en andere delen van de wereld in of haal ze op.Tik om weerinformatie voor een plaats te zoekenTik om de huidige weerinformatie van het gebied op tehalen, de weerinformatie bij te werken, de locatielijst tebewerken of de weersinstellingen te configurerenVeeg omhoog om andere weerinformatie te zien.Veeg naar links of rechts om weerinformatie van andereplaatsen in uw locatielijst te zienHoofdstuk 8: Reizen en kaarten65
 • Page 66

  KlokPas de tijdzone-instellingen van uw ROG Phone aan, stel een alarm in en gebruik uw ROG Phone alsstopwatch met de app Klok.De klok startenStart de app Klok met een van de volgende opties:Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Klok.Tik op het beginscherm van uw ROG Phone op de digitale klokweergave.WereldklokTik op Wereldklok om de wereldklokinstellingen te openen vanaf uw ROG Phone.Tik hierop om toegang te krijgen tot de instellingen van de app Clock (Klok)Tik hierop voor het toevoegen van een nieuwe plaats die u wilt markeren opde kaart van uw wereldklok66Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten
 • Page 67

  WekkerTik op Wekker om de instellingen voor de wekker van uw ROG Phone te openen.Tik om de alarminstellingen te openenTik hierop om een nieuwe alarmtijd in te stellenStopwatchTik op Stopwatch om uw ROG Phone te gebruiken als een stopwatch.Tik op deze knop om de stopwatchfunctie te startenHoofdstuk 8: Reizen en kaarten67
 • Page 68

  TimerU kunt meerdere timeropties instellen voor uw ROG Phone. Volg hiervoor de onderstaandestappen:De timer instellen1. Tik op Timer om de timerfunctie van uw ROG Phone te openen.Tik op deze knop om de timer te startenTik hierop om een nieuwe timer in te stellen68Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten
 • Page 69

  9Zen Overal9Zen OveralSpeciale ZenhulpmiddelenGeluids-recorderNeem audiobestanden op met uw ROG Phone door de app Sound Recorder in te schakelen.Geluids-recorder startenOm de geluidsopname te starten, veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tikop Geluids-recorder.Tik hierop om de instellingen voor Sound Recorder aan te passenTik hierop om de lijst weer te geven van opgeslagenaudio-opnamebestandenTik hierop om de audio-opname te startenHoofdstuk 9: Zen Overal69
 • Page 70

  Een opname pauzerenTijdens een gepauzeerde opname, kunt u kiezen om de opname te hervatten, te verwijderen of opte slaan.Tik om de opname te verwijderenTik om de opname te hervattenTik om de opname op te slaanOpnamelijstVanaf de opnamelijst kunt u een opgeslagen audio-opnamebestand afspelen, hernoemen, delen ofverwijderen.Om uw opnamelijst weer te geven, tikt u opvanaf het hoofdscherm van Geluids-recorder.Tik om uw geselecteerde opname te delen,hernoemen of verwijderenTik om uw geselecteerde opname af te spelen/te pauzeren70Hoofdstuk 9: Zen Overal
 • Page 71

  AirTriggersDe exclusive AirTriggers-functie biedt twee extra virtuele sneltoetsen wanneer u games speelt opuw ROG-telefoon voor een optimale ervaring.AirTriggers inschakelenAirTriggers inschakelen:1. Start het scherm Settings (Instellingen) met een van de volgende acties: Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings(Instellingen).2. Schuif omlaag in het scherm Settings (Instellingen) en selecteer Advanced (Geavanceerd).3. Schuif de AirTriggers-schakelaar naar rechts om AirTriggers in te schakelen.OPMERKING: U kunt AirTrigger inschakelen vanaf het scherm Quick Settings (Snelle instellingen). ZieQuick Settings (Snelle instellingen) over het starten van het scherm Quick Settings (Snelle instellingen).Hoofdstuk 9: Zen Overal71
 • Page 72

  Een knijpbeweging instellenGebruik Short squeeze (Kort knijpen) of Long squeeze (Lang knijpen) om bepaalde functies in teschakelen of specifieke apps te starten.1. Schakel AirTriggers in.2. Schuif Short squeeze (Kort knijpen) of Long squeeze (Lang knijpen) naar ON (AAN).3. Tik op Short squeeze (Kort knijpen) of Long squeeze (Lang knijpen).4. Selecteer een functie die u wilt inschakelen of een app die u wilt starten met Short squeeze (Kortknijpen) of Long squeeze (Lang knijpen).72Hoofdstuk 9: Zen Overal
 • Page 73

  5. Tik op Squeeze force level (Niveau knijpkracht) en beweeg de schuifregelaar om hetkrachtniveau van uw voorkeur in te stellen en tik dan op Apply (Toepassen).OPMERKING: Het is gemakkelijk om de knijpbeweging te activeren met een laag krachtniveau.Spelkracht instellenDe knop voor het tikkrachtniveau voor gaming in te stellen:1. Schakel AirTriggers in.2. Tik op Button force level (knop Krachtniveau).Hoofdstuk 9: Zen Overal73
 • Page 74

  3. Verplaats de schuifregelaar Force level (Krachtniveau) naar het krachtniveau van uw voorkeurvoor de linkerknop.4. Tik op Next (Volgende) en verplaats de schuifregelaar Force level (Krachtniveau) naar hetkrachtniveau van uw voorkeur voor de rechterknop.5. Tik op Apply (Toepassen) wanneer u klaar bent.OPMERKINGEN:74Het is gemakkelijker om de tikbeweging te activeren met een laag krachtniveau.U kunt de instellingen voor de knop voor het tikkrachtniveau ook aanpassen vanaf Armoury Crate> Console > AirTriggers > Button tap force level (Knop tikkrachtniveau).Hoofdstuk 9: Zen Overal
 • Page 75

  10Behoud uw ZenBehoud uw Zen10Uw apparaat up-to-date houdenHoud uw ROG Phone in de lus van Android-systeemupdates en bijgewerkte apps en functies.Uw systeem bijwerken1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen).2. Schuif omlaag op het scherm Settings (Instellingen) om andere items weer te geven en tikdan op System (Systeem) > System updates (Systeemupdates) om te controleren opsysteemupdates.3. Tik opom het scherm System updates (Systeemupdates) om hat automatisch downloadenvan systeemupdates in te stellen.OPMERKING: U kunt kijken wanneer het systeem van uw ROG Phone de laatste keer werd bijgewerktonder Laatste controle op updates van het venster Systeemupdate.OpslagruimteU kunt gegevens, apps of bestanden op uw ROG Phone (interne opslag) opslaan op een externeopslagruimte of op een online opslagruimte. U hebt een internetverbinding nodig voor hetoverdragen of downloaden van uw bestanden naar een online opslagruimte. Gebruik debijgeleverde USB-kabel voor het kopiren van bestanden tussen de computer en uw ROG Phone.Back-up maken en opnieuw instellenMaak een back-up van gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen op Google-serversmet uw ROG Phone. Ga hiervoor als volgt te werk:1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen) >System (Systeem) > Back-up.2. Vanaf het venster Backup kunt u het volgende:Back up to Google Drive (Back-up maken naar Google Drive): Deze functie maakt eenback-up van uw gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen naar Google Drivewanneer dit is ingeschakeld.Account: Hiermee kunt u de account opgeven waarmee u moet gekoppeld wordenwanneer u uw back-up opslaat.Reset (Opnieuw instellen)Stel de netwerkinstellingen en app-voorkeuren opnieuw in of stel de fabriekswaarden opnieuw.1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen) >System (Systeem) > Reset options (Resetopties).Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen75
 • Page 76

  2. Vanaf het Resetvenster kunt u het volgende: Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Wifi, mobiel & Bluetooth resetten): Deze functieherstelt de wifi-wachtwoorden en andere netwerkinstellingen. Reset app preferences (Appvoorkeuren resetten): Deze functie vergemakkelijkt hetherstel van back-upinstellingen en -gegevens wanneer u een app opnieuw installeert. Erase all data (factory reset) (Alle gegevens wissen (Standaardinstellingen): Wist allegegevens op de telefoon.Uw ROG Phone beveiligenGebruik de beveiligingsfuncties van uw ROG Phone om onbevoegde gesprekken ofgegevenstoegang te voorkomen.Uw scherm ontgrendelenWanneer het scherm is vergrendeld, kunt u het openen met de opties voor debeveiligingsontgrendeling van de ROG Phone.1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen) >Security & lock screen (Beveiligings- en vergrendelingsscherm).2. Tik op Screen lock (Schermvergrendeling) en selecteer vervolgens een optie voor hetontgrendelen van uw ROG Phone.OPMERKINGEN: Raadpleeg de sectie Opties van het ontgrendelingsscherm voor meer informatie. Om de optie die u hebt ingesteld voor het ontgrendelen van het scherm te deactiveren, tikt u opGeen op het scherm Schermvergrendeling kiezen.Opties van het ontgrendelingsschermKies uit deze opties om uw ROG Phone te vergrendelen.VegenVeeg omhoog om uw ROG Phone te ontgrendelen.76Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen
 • Page 77

  PINVoer minstens vier cijfers in om een pincode in te stellen.BELANGRIJK! Zorg dat u de pincode onthoudt die u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uwapparaat.PatroonSchuif uw vinger over de punten en maak een patroon.BELANGRIJK! U kunt een patroon maken met een minimum van vier punten. Zorg dat u het patroononthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen77
 • Page 78

  WachtwoordVoer minstens vier tekens in om een wachtwoord te maken.BELANGRIJK! Zorg dat u het wachtwoord onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uwapparaat.De identiteit van uw ROG Phone instellenZorg dat u de identiteit van uw ROG Phone weet, zoals het serienummer, het IMEI-nummer(International Mobile Equipment Identity) of het modelnummer.Dit is belangrijk, want als u uw ROG Phone verliest, kunt u contact opnemen met uw mobieleprovider en de informatie opgeven om ongemachtigd gebruik van uw ROG Phone te blokkeren viaeen zwarte lijst.De identiteit van uw ROG Phone weergeven:1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen).2. Schuif in het scherm Instellingen omlaag om andere items weer te geven en tik dan opSystem (Systeem) > About phone (Over de telefoon). Het scherm Over toont de status,wettelijke informatie, het modelnummer, de versie van het besturingssysteem, hardware- ensoftwareinformatie van uw ROG Phone.3. Om het serienummer, SIM-contactnummer en IMEI van uw ROG Phone te zien, tikt u op Status.78Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen
 • Page 79

  BijlagenBijlagenVeiligheidsinformatieOPGELET! Gebruik van andere bedieningselementen, aanpassingen of procedures dan diegene die indeze handleiding zijn vermeld, kunnen blootstelling aan schadelijke straling tot gevolg hebben.Onderhoud ROG Phone Gebruik uw ROG Phone-toestel in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 0 C(32 F) en 35 C (95 F).De batterijWAARSCHUWING: Als u de batterij zelf demonteert, wordt de garantie ongeldig en kan er ernstigeschade ontstaan.Uw ROG Phone is uitgerust met een krachtige, niet-verwijderbare Li-ion-batterij.Leef deonderhoudsrichtlijnen na voor een langer levensduur van de batterij. Verwijder de niet-verwijderbare lithiumpolymeerbatterij niet omdat de garantie hierdoor komtte vervallen. Vermijd het opladen bij een extreem hoge of lage temperatuur. De batterij levert optimaleprestaties bij een omgevingstemperatuur van +5C tot +35 C. Verwijder en vervang de batterij niet door een niet-goedgekeurde batterij. Gebruik alleen een ASUS-batterij. Het gebruik van een andere batterij kan lichamelijke schade/letsel veroorzaken en uw apparaat beschadigen. Verwijder en dompel de batterij nooit onder in water of een andere vloeistof. Probeer nooit de batterij te openen omdat het bestanddelen bevat die schadelijk kunnen zijnwanneer ze worden ingeslikt of in contact komen met onbeschermde huid. Verwijderd de batterij niet en voorkom kortsluiting aan de batterij omdat dit oververhitting enbrand kan veroorzaken. Houd de batterij uit de buurt van juwelen en andere metalen objecten. Gooi de batterij niet in vuur na het verwijderen. Hierdoor kan de batterij ontploffen waardoorstoffen die schadelijk zijn voor het milieu, kunnen vrijkomen. Gooi de batterij na het verwijderen nooit weg bij uw gewoon huishoudafval. Breng het naar eeninzamelpunt voor gevaarlijke materialen.79
 • Page 80

  Raak de contacten van de batterij niet aan. Om brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, plooien, plettenof doorprikken.OPMERKINGEN:Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.Gooi de lege batterijen weg volgens de instructies.De lader Gebruik alleen de lader die bij uw ROG Phone-toestel is geleverd. Trek nooit aan de kabel van de lader om deze uit het stopcontact te trekken, maar trek aan delader zelf.WaarschuwingenUw ROG Phone is een toestel met een hoge kwaliteit. Lees vr het gebruik alle instructies enwaarschuwingsmarkeringen op de (1) wisselstroomadapter. Gebruik het ROG Phone-toestel niet in extreme omgevingsomstandigheden met een hogetemperatuur of een hoge vochtigheidsgraad. Het ROG Phone-toestel biedt optimale prestatiesin een omgevingstemperatuur tussen 0 C (32 F) en 35 C (95 F). Demonteer het ROG Phone-toestel of zijn accessoires niet. Als het toestel moet wordenonderhouden of gerepareerd, moet u het terugbrengen naar een erkend onderhoudscentrum.Als het apparaat is gedemonteerd, kan dit leiden tot elektrische schok of brand. Veroorzaak geen kortsluiting op de contacten van de batterij met metalen objecten.Operatortoegang met een gereedschapAls een GEREEDSCHAP nodig is om toegang te krijgen tot een OPERATORTOEGANGSGEBIED,moeten alle overige compartimenten binnen dat gebied die gevaarlijk zijn ontoegankelijk zijn voorde OPERATOR door middel van hetzelfde GEREEDSCHAP of moeten alle dergelijke compartimentenworden gemarkeerd om de OPERATOR-toegang te vermijden.80
 • Page 81

  KennisgevingenNaleving Richtlijn voor Radioapparatuur van de EUVereenvoudigde EU-verklaring van conformiteitASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij de dat de radio-apparatuur [ASUS_I001D / ASUS_I001DC/ASUS_I001DD / ASUS_I001DE] conform Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EUverklaring van conformiteit is beschikbaar op: https://www.asus.com/support. (Zoek ZS660KL)Tabel RF-uitgangenItemsBluetoothWLAN 2.4GHzWLAN 5GHzNFCGSMWCDMALTEMaximale radiofrequentie Tabel uitgangsvermogenBluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)11.63 (dBm)Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)8.13 (dBm)802.11b (2412~2472 MHz)18.03 (dBm)802.11g (2412~2472 MHz)18.03 (dBm)802.11n HT20 (2412~2472MHz)18.03 (dBm)802.11n HT40 (2422~2462MHz)18.03 (dBm)802.11a (5180~5320, 5500~5700 MHz)20.80 (dBm)802.11n HT20 (5180~5320, 5500~5700 MHz)20.80 (dBm)802.11 n HT40 (5190~5310, 5510~5670 MHz)20.80 (dBm)802.11ac-VHT20 (5180~5320, 5500~5700 MHz)20.70 (dBm)802.11ac-VHT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz) 20.70 (dBm)802.11ac VHT80 (5210~5290, 5530~5610 MHz)20.80 (dBm)802.11ad (60G)19.84 (dBm)13.553-13.567MHz-10.89 (dBuA/m@10m)GSM 900 Burst(880~915 ; 925~960 MHz)33.49 (dBm)GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)31.77 (dBm)WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)22.77 (dBm)WCDMA Band III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)24.86 (dBm)WCDMA Band V (824~849 ; 869~894 MHz)24.7 (dBm)WCDMA Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)24.35 (dBm)Band 1 (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)22.83 (dBm)Band 3 (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)23.95 (dBm)Band 5 (824 ~ 849 ; 869 ~ 894 MHz)24.16 (dBm)Band 7 (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)21.58 (dBm)Band 8 (880~915 ; 925~960 MHz)23.84 (dBm)Band 20 (832~862 ; 791~821 MHz)23.80 (dBm)Band 28 (703~748 ; 758~803 MHz)24.27 (dBm)Band 34 (2010~2025 MHz)24.18 (dBm)Band 38 (2570~2620 MHz)23.93 (dBm)Band 40 (2300~2400 MHz)24.43 (dBm)* ROG Phone 4G/LTE bandcompatibiliteit verschilt afhankelijk van de regio. Controleer decompatibiliteit bij uw lokale providers.OPMERKING: Deze RF-uitgangsvoedingskabel is alleen voor EU-lidstaten, EER-staten, EFTA-staten enTurkije. Het frequentiebereik en het RF-uitgangsvermogen kan verschillen van andere niet-EU-landen.81
 • Page 82

  De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:ATDELVNOFIBEISLIPLSEBGIELTPTCHCZITLUROUKDKELHUSIHREEESMTSKAUFRCYNLTRInformatie RF-blootstellingDit ASUS-product is getest en voldoet aan toepasselijke Europese SAR-limieten. De SAR-limiet is2.0 W/kg in landen die de limiet instellen met een gemiddelde over 10 gram weefsel. De specifiekemaximale SAR-waarden voor dit apparaat zijn de volgende:Kop: 1.272 W/KgToestel: 1.452 W/KgBij het meedragen van dit apparaat of het gebruiken bij het dragen op het lichaam, moet u eengoedgekeurde accessoire gebruiken, zoals een holster, of anderszins een afstand van 0.5 cm tot hetlichaam aanhouden om te zorgen voor naleving van RF-blootstellingsvereisten.CE-markeringPreventie van gehoorverliesOm mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan een hoogvolumeniveau.Voor Frankrijk voldoet de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat aan de vereisten voor hetgeluidsdrukniveau zoals bepaald in de toepasselijke standaard EN 50332-1: 2013 en/of EN50332-2:2013 zoals vereist door het Franse artikel L.5232-1.82
 • Page 83

  GPS (Global Positioning System) gebruiken op uw ROG PhoneDe GPS-positioneringsfunctie gebruiken op uw ROG Phone: Controleer of uw apparaat met internet is verbonden voordat u Google Maps of apps met GPSondersteuning gebruikt. Voordat u een app met GPS-ondersteuning voor de eerste keer gebruikt op uw apparaat, moet uzorgen dat u zich buiten bevindt voor de beste positioneringsgegevens. Wanneer u een app met GPS-ondersteuning op uw apparaat binnenin een voertuig gebruikt,kunnen de metalen onderdelen van de autoruit en andere elektronische apparaten de GPSprestaties benvloeden.ASUS-services van recycling/terugbrengenASUS-programmas van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogstenormen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen tebieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaalverantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/Takeback.htm voorgedetailleerde informatie over recycling in verschillende regios.Opmerking coatingBELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, wordt eencoating aangebracht om het apparaat te isoleren, met uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.Kennisgeving green ASUSASUS zet zich in om milieuvriendelijke producten en verpakkingen te maken om de gezondheidvan de consument te beschermen terwijl de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.De vermindering van het aantal paginas van de handleiding is in overeenstemming met devermindering van koolstofuitstoot.Voor de gedetailleerde gebruiksaanwijzing en verwante informatie, kunt u de handleidingraadplegen die bij de ROG Phone is geleverd of kunt u een bezoek brengen aan deondersteuningssite van ASUS op https://www.asus.com/support.TouchSense Technology licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the U.S.Patents found at the following addresswww.immersion.com/patent-marking.html and other patents pending.Modelnaam: ASUS_I001D / ASUS_I001DC/ASUS_I001DD / ASUS_I001DE (ZS660KL)Fabrikant:Adres:Erkende vertegenwoordiger in Europa:Adres:ASUSTeK Computer Inc.4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWANASUS Computer GmbHHARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY83Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für ASUS Rogphone II - ZS660KL wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von ASUS Rogphone II - ZS660KL in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 20.44 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von ASUS Rogphone II - ZS660KL

ASUS Rogphone II - ZS660KL Bedienungsanleitung - Deutsch - 84 seiten

ASUS Rogphone II - ZS660KL Bedienungsanleitung - Französisch - 88 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info