Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/85
Nächste Seite
ZE620KL
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ZE620KL

  Gebruikershandleiding • Page 2

  DU13753
  Mei 2018
  Eerste editie

  Zorg en veiligheid
  Richtlijnen
  Veiligheid op de weg is topprioriteit. Wij raden u sterk af het apparaat te gebruiken
  tijdens het besturen of het bedienen van enig type voertuig.
  Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen met een
  omgevingstemperatuur tussen 0°C (32°F) en 35°C (95°F).
  Schakel het apparaat uit in begrensde gebieden waar het gebruik van mobiele
  apparaten verboden is. Leef altijd regels en voorschriften na binnen deze begrensde
  gebieden, zoals een vliegtuig, bioscoop, ziekenhuis of in de buurt van medische
  apparatuur, gas of benzine, op bouwwerven, op plaatsen waar explosiegevaar
  bestaat en andere gebieden.
  Gebruik alleen wisselstroomadapters en kabels die door ASUS zijn goedgekeurd
  voor gebruik met dit apparaat. Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkant
  van uw apparaat en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met dit
  vermogen.
  Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en andere randapparatuur
  met uw apparaat.
  Houd uw apparaat droog. Stel uw apparaat niet bloot aan vloeistoffen, regen of
  vocht.
  U kunt uw apparaat door röntgenmachines voeren (zoals de machines die worden
  gebruikt voor de transportbanden van de luchthavenbeveiliging), maar stel het niet
  bloot aan magnetische detectoren en magneetpennen.
  Het scherm van het apparaat is van glas. Als het glas gebroken is, mag u het
  apparaat niet langer gebruiken en mag u de gebroken glazen onderdelen niet
  aanraken. Stuur het apparaat onmiddellijk voor reparatie naar een door ASUS
  erkende onderhoudsdienst.
  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan een
  hoog volumeniveau.
  Koppel de netstroom los voordat u het apparaat reinigt. Gebruik alleen een
  schone cellulose spons of een zeemleer wanneer u het scherm van uw apparaat
  schoonmaakt.
  Stuur het apparaat alleen naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel voor
  reparaties.
  2 • Page 3

  Goede verwijdering
  Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege
  batterijen weg in overeenstemming met de instructies.
  Gooi de ASUS Phone NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een
  correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de
  doorgekruiste vuilnisbak geef aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur
  en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden
  afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische
  producten.
  Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak
  geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.

  Gooi de ASUS Phone NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteer
  de ASUS Phone NIET.

  ZenTalk-fanforum
  (http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)

  OPMERKING: Meer wettelijke en e-labelinformatie, vindt u op uw apparaat onder Settings
  (Instellingen) > System (Systeem) > About phone (Over telefoon) > Legal information (Wettelijke
  informatie).
  NB: De app-omschrijvingen die in deze handleiding worden getoond, zijn alleen bedoeld als referentie,
  en komen wellicht niet exact overeen met wat u op uw apparaat ziet.

  3 • Page 4

  Inhoudsopgave
  1 Basisprincipes
  Welkom!..................................................................................................................................................... 7
  Uw ASUS Phone gebruiksklaar maken!.......................................................................................... 8
  Een nano SIM-kaart installeren.......................................................................................................... 9
  Eerste gebruik........................................................................................................................................15
  Het aanraakscherm gebruiken........................................................................................................16

  2

  Nergens is het zo goed als thuis
  Zen beginschermfuncties...........................................................................................19
  Beginscherm..........................................................................................................................................19
  Snelle instellingen................................................................................................................................20
  Meldingen...............................................................................................................................................21
  Uw startscherm aanpassen.........................................................................................22
  Widgets .....................................................................................................................22
  Achtergronden......................................................................................................................................23
  Eenvoudige modus..............................................................................................................................24
  Kindermodus.........................................................................................................................................27
  De datum en tijd instellen.................................................................................................................29
  Uw beltoon en waarschuwingsgeluiden instellen...................................................................29
  Scherm vergrendelen..................................................................................................30
  Uw vergrendelingsscherm aanpassen.........................................................................................30
  Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id)........................................................31
  Uw ASUS phone voor de eerste keer opstarten........................................................................31
  De vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen)....................................................32
  Gezichtsontgrendeling...............................................................................................33
  Gezichtsontgrendeling instellen vanaf Settings (Instellingen). .........................................33

  3

  Werk hard, speel harder
  Chrome.........................................................................................................................36
  Chrome starten.....................................................................................................................................36
  Een pagina delen..................................................................................................................................37
  Bladwijzers toevoegen aan pagina’s..............................................................................................37
  De surfgegevens wissen....................................................................................................................37
  Gmail.............................................................................................................................38
  Google Agenda............................................................................................................39
  Gebeurtenissen maken......................................................................................................................39
  Gebeurtenis bewerken of verwijderen.........................................................................................39
  Herinneringen maken.........................................................................................................................40
  Herinneringen bewerken of verwijderen....................................................................................40
  Bestandsbeheer...........................................................................................................41
  De cloud........................................................................................................................42
  ASUS WebStorage................................................................................................................................42

  4 • Page 5

  4

  Contact houden
  Bel in stijl......................................................................................................................43
  Dubbele SIM-functie...........................................................................................................................43
  Bellen........................................................................................................................................................45
  Oproepen ontvangen.........................................................................................................................47
  Overige belopties.................................................................................................................................48
  Meerdere oproepen beheren..........................................................................................................49
  Gesprekken opnemen........................................................................................................................49
  Contactpersonen beheren..........................................................................................50
  Contactinstellingen.............................................................................................................................50
  Uw profiel instellen..............................................................................................................................50
  Contactpersonen toevoegen...........................................................................................................51
  Uw favoriete contacten markeren..................................................................................................52
  Uw blokkeerlijst beheren..................................................................................................................53
  Sociaal netwerken met uw contacten..........................................................................................53
  Berichten versturen en meer......................................................................................54
  Google Messenger...............................................................................................................................54

  5

  Plezier en amusement
  De headset gebruiken.................................................................................................55
  Een audiostekker aansluiten............................................................................................................55
  Google Play Music.......................................................................................................56

  6

  Uw dierbare momenten
  Momenten vastleggen................................................................................................57
  De app Camera starten......................................................................................................................57
  De galerie gebruiken...................................................................................................61
  De fotolocatie bekijken......................................................................................................................61
  Bestanden van de galerie delen......................................................................................................61
  Bestanden verwijderen uit de galerie...........................................................................................61
  Een afbeelding bewerken.................................................................................................................62

  7

  Verbonden blijven
  Mobiel netwerk............................................................................................................63
  Het mobiele netwerk inschakelen.................................................................................................63
  Wifi................................................................................................................................63
  Wifi inschakelen....................................................................................................................................63
  Een verbinding maken met een Wifi-netwerk...........................................................................64
  Wifi uitschakelen...................................................................................................................................64
  Bluetooth®....................................................................................................................64
  Bluetooth® inschakelen......................................................................................................................64
  Uw ASUS Phone koppelen met een Bluetooth®-apparaat....................................................65
  Het koppelen van uw ASUS Phone met een Bluetooth®-apparaat opheffen................65
  Tethering......................................................................................................................66
  Wifi-hotspot............................................................................................................................................66
  Bluetooth tethering.............................................................................................................................67

  5 • Page 6

  8

  Reizen en kaarten
  Weer..............................................................................................................................68
  De app Weer starten............................................................................................................................68
  Beginscherm Weer...............................................................................................................................69
  Klok...............................................................................................................................70
  Wereldklok..............................................................................................................................................70
  Wekker......................................................................................................................................................71
  Stopwatch...............................................................................................................................................71
  Timer.........................................................................................................................................................72

  9

  Zen Overal
  Speciale Zenhulpmiddelen.........................................................................................73
  Geluids-recorder...................................................................................................................................73
  Mobile Manager....................................................................................................................................75
  Bluelight Filter (Blauwlichtfilter).....................................................................................................76

  10

  Behoud uw Zen
  Uw apparaat up-to-date houden...............................................................................77
  Uw systeem bijwerken.......................................................................................................................77
  Opslagruimte.........................................................................................................................................77
  Back-up maken en opnieuw instellen...........................................................................................77
  Reset (Opnieuw instellen).................................................................................................................77
  Uw ASUS Phone beveiligen..............................................................................................................78

  Bijlagen
  Veiligheidsinformatie..................................................................................................81
  Kennisgevingen...........................................................................................................83

  6 • Page 7

  1 Basisprincipes
  Basisprincipes

  1

  Welkom!
  Verken de intuïtieve eenvoud van ASUS Zen UI.
  ASUS Zen UI is een charmante en intuïtieve interface, exclusief ontworpen voor ASUS Phones. U
  kunt gebruikmaken van speciale apps die in of bij andere apps zijn geïntegreerd zodat ze voldoen
  aan uw unieke persoonlijke behoeften en ze uw leven vergemakkelijken terwijl u plezier beleeft
  aan het gebruik van uw ASUS Phone.
  Camera
  Dankzij de PixelMaster-technologie kunt u die waardevolle momenten vastleggen in
  levendige en foto’s en video’s van hoge kwaliteit.
  Mobile Manager
  Mobile Manager biedt een geïntegreerde interface voor meerdere apps die zijn
  ontworpen voor het optimaliseren van de apparaatprestaties, het beheer van
  telefoonvermogen, opslaggebruik en systeemmeldingen.
  Bestandsbeheer
  Via Bestandsbeheer kunt u uw gegevens gemakkelijk zoeken en beheren in het interne geheugen
  van uw ASUS Phone en aangesloten externe opslagapparaten.
  OPMERKING: De beschikbaarheid van de ASUS Zen UI-apps verschilt afhankelijk van de regio en het ASUS
  Phonemodel. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm om de apps die beschikbaar zijn op uw
  ASUS Phone te controleren.

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes

  7 • Page 8

  Uw ASUS Phone gebruiksklaar maken!
  Onderdelen en functies
  Leer uw apparaat kennen en maak het in een handomdraai gebruiksklaar.
  Microfoon
  Camera achter
  Flitser

  LED-indicator
  Ontvanger
  Camera voor
  Nabijheidssensor
  en lichtsensor
  Nano SIM /
  microSD-kaartsleuf

  Volumetoets
  Voedingstoets

  Aanraakscherm

  Luidspreker

  Audioaansluiting

  Microfoon
  USB Type-C poort

  Vingerafdruksensor
  NFC-detectiegebied

  WAARSCHUWING!

  Om problemen met de netwerkverbinding en de batterij te vermijden:
  • Plaats GEEN metaalhoudende sticker op het antennegebied.
  • Gebruik GEEN metaalhoudende beschermende lijst/hoes op uw ASUS Phone.
  • Dek het antennegebied NIET af met uw handen of andere objecten tijdens het gebruik
  van bepaalde functies, zoals het plaatsen van gesprekken of het gebruiken van de mobiele
  gegevensverbinding.
  • Wij raden u aan ASUS-compatibele schermbeschermers te gebruiken. Als u schermbeschermers
  gebruikt die niet ASUS-compatibel zijn, kan de sensor van de ASUS Phone defect raken.
  OPMERKING: De MicroSD-kaartsleuf ondersteunt MicroSD-, MicroSDXC-kaartformaten.
  BELANGRIJK!
  • Het is niet aanbevolen een schermbescherming te gebruiken, omdat dit de nabijheidssensor
  kan verstoren. Als u een schermbescherming wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u de
  nabijheidssensor niet blokkeert.
  • Houd het apparaat, vooral het aanraakscherm, altijd droog. Als water of andere vloeistoffen in
  aanraking komen met het scherm, kan het aanraakscherm schade oplopen.

  8

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes • Page 9

  Een nano SIM-kaart installeren
  De Nano SIM-kaartsleuven ondersteunen de GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, en TDLTE DSDV netwerkbanden.
  OPMERKING: om schade aan de aansluiting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u een standaard nano SIMkaart zonder SIM-adapter gebruikt of zonder het gebruik van een mes.

  Uw ASUS Phone ondersteunt een microSD en microSDXC geheugenkaart met een capaciteit tot 2TB.
  OPMERKING:
  • Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw ASUS Phone. Zorg dat u alleen compatibele
  geheugenkaarten gebruikt om gegevensverlies, schade aan uw apparaat of geheugenkaart, of beide te
  voorkomen.
  • De microSD-kaart is afzonderlijk verkrijgbaar.
  OPGELET! Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een nano-SIM-kaart/geheugenkaart. ASUS is
  niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of -schade aan uw nano-SIM-kaarten/geheugenkaart.

  Een nano SIM-kaart / geheugenkaart installeren:
  1. Duw een pin in de opening op de Nano SIM / MicroSD-kaartlade om deze uit te werpen.
  OPGELET!
  • Zorg dat u de afdekking van de kaartsleuf niet beschadigt of dat u geen letsels oploopt aan uw vingernagels
  wanneer u de klep verwijdert.
  • Zorg dat u de afdekking van de kaartsleuf niet geforceerd verwijderd, snijdt of vervormt.
  • Gebruik geen scherpe gereedschappen of oplosmiddelen op uw apparaat om krassen erop te
  voorkomen.

  2. Stop de Nano SIM- of MicroSD-kaart(en) in de kaartsleuf of kaartsleuven.

  M1

  M2
  -SI

  SD

  no
  Na

  cro

  Mi

  M1
  -SI

  -SI
  no

  Na

  no
  Na

  BELANGRIJK! U kunt alleen de Nano SIM2-kaart of alleen de microSD-kaart gebruiken.

  3. Duw de lade voorzichtig terug naar binnen tot deze stevig is gesloten.

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes

  9 • Page 10

  Een nano SIM-kaart/geheugenkaart verwijderen
  OPGELET!
  • Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een nano-SIM-kaart/geheugenkaart. ASUS is niet
  verantwoordelijk voor gegevensverlies of -schade aan uw nano-SIM-kaarten/geheugenkaart.
  • Werp de geheugenkaart op de juiste wijze uit het apparaat. Om de geheugenkaart uit te werpen,
  veegt u omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm en tikt u op
  > Storage & memory
  (Opslag & geheugen), en klikt u onder Portable storage (Draagbare opslag) op
  naast micro SD
  card (micro SD-kaart).

  Een nano SIM-kaart / geheugenkaart verwijderen:
  1. Duw een pin in de opening op de Nano SIM / MicroSD-kaartlade oM deze uit te werpen.
  OPGELET!
  • Zorg dat u de afdekking van de kaartsleuf niet beschadigt of dat u geen letsels oploopt aan uw vingernagels
  wanneer u de klep verwijdert.
  • Zorg dat u de afdekking van de kaartsleuf niet geforceerd verwijderd, snijdt of vervormt.
  • Gebruik geen scherpe gereedschappen of oplosmiddelen op uw apparaat om krassen erop te
  voorkomen.

  2. Verwijder de nano SIM-/ Micro SIM-kaart uit de sleuf.

  1
  M2

  SD

  -SI
  no

  Na

  cro

  Mi

  M1

  IM

  -SI
  no

  Na

  -S
  no
  Na

  3. Duw de lade voorzichtig terug naar binnen tot deze stevig is gesloten.

  10

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes • Page 11

  Uw ASUS Phone opladen
  Uw ASUS Phone is bij de levering gedeeltelijk opgeladen. Laad het apparaat volledig op voordat u
  het voor de eerste keer gebruikt. Lees de volgende belangrijke opmerkingen en waarschuwingen
  voordat u uw apparaat oplaadt.
  BELANGRIJK!
  • Pel de beschermde film op de wisselstroomadapter en USB-Type-C-kabel los voordat u deze
  gebruikt met uw apparaat.
  • Zorg dat u de wisselstroomadapter aansluit op een compatibel stopcontact. U kunt de
  wisselstroomadapter aansluiten op elk compatibel 100~240 V stopcontact.
  • De uitgangsspanning van de wisselstroomadapter voor dit apparaat is +5V 2A, 10W of +9V 2A,
  18W.
  • Wanneer u de ASUS Phone gebruikt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, moet het
  stopcontact zich in de buurt van uw apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
  • Om elektriciteit te sparen, koppelt u de wisselstroomadapter los van het stopcontact wanneer het
  niet in gebruik is.
  • Plaats geen zware objecten bovenop uw ASUS Phone.
  OPGELET!
  • Tijdens het opladen kan uw ASUS Phone warm worden. Dit is normaal, maar als uw apparaat
  abnormaal warm wordt, moet u de USB-Type-C-kabel loskoppelen van uw apparaat en het apparaat,
  inclusief de wisselstroomadapter en kabel naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel sturen.
  • Schade aan uw ASUS Phone, wisselstroomadapter of USB-Type-C-kabel vermijden. Controleer of
  de USB-Type-C-kabel, wisselstroomadapter en uw apparaat goed zijn aangesloten voordat u het
  opladen start.

  Uw ASUS Phone opladen:
  1. Sluit de USB-Type-C-kabel aan op de voedingsadapter.
  2. Sluit de USB-Type-C-kabel aan op uw ASUS Phone.
  3. Stop de wisselstroomadapter in een geaard stopcontact.

  3

  2

  1

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes

  11 • Page 12

  BELANGRIJK!
  • Wanneer u de ASUS Phone gebruikt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, moet het
  geaarde stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
  • Wanneer u uw ASUS Phone oplaadt via de computer, moet u ervoor zorgen dat u de USB-Type-Ckabel aansluit op de USB - poort van de computer.
  • Vermijd het opladen van de ASUS Phone in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 35°C.
  • Laad uw ASUS Phone gedurende acht (8) uur op voordat u het toestel de eerste keer in de
  batterijmodus gebruikt.
  • De status van de batterijlading wordt aangegeven met de volgende pictogrammen:


  Laag Niet bezig met laden Bezig met laden Vol

   
  OPMERKING:
  • Voor veiligheidsdoeleinden mag u ALLEEN de meegeleverde voedingsadapter en -kabel gebruiken
  om schade aan uw apparaat te voorkomen en het risico op letsels te voorkomen.
  • Voor veiligheidsdoeleinden mag u ALLEEN de meegeleverde voedingsadapter en -kabel gebruiken
  voor het opladen van uw ASUS Phone.
  • Het bereik van de ingangsspanning tussen het stopcontact en deze adapter is AC 100V - 240V. Het
  uitgangsvermogen via de USB Type-C-kabel is +5V 2A, 10W of +9V 2A, 18W.

  4. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel eerst los van uw ASUS
  Phone voordat u de wisselstroomadapter loskoppelt van het stopcontact.
  OPMERKINGEN:
  • U kunt uw apparaat gebruiken tijdens het opladen, maar het kan langer duren om het apparaat
  volledig op te laden.
  • Het opladen van het apparaat kan langer duren als u oplaadt via de USB-poort van een computer.
  • Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen via de USB-poort, laadt u de ASUS
  Phone op met de wisselstroomadapter die op een stopcontact is aangesloten.

  12

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes • Page 13

  NFC gebruiken
  OPMERKING: NFC is alleen verkrijgbaar in geselecteerde regio’s/landen.

  U kunt NFC gebruik in de volgende drie scenario’s:
  Lezermodus: YUw telefoon leest informatie van een contactloze kaart, een NFC-label of andere
  NFC-apparaten.
  Plaats het NFC-gebied van uw telefoon op de contactloze kaart, het NFC-label of het NFC-apparaat.

  Kaartemulatiemodus: Uw telefoon kan worden gebruikt als een contactloze kaart.
  Plaats het NFC-gebied van uw telefoon op het NFC-gebied van de NFC-lezer.

  Peer-to-peer-modus: Draag foto’s, contacten of andere gegevens over tussen uw telefoon en een
  NFC-smartphone.
  Breng de NFC-gebieden van beide smartphones samen, zonder ruimte ertussen.

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes

  13 • Page 14

  Uw ASUS Phone in- of uitschakelen
  Uw apparaat inschakelen
  Om uw apparaat in te schakelen, houdt u de voedingsknop ingedrukt tot het apparaat trilt en
  opstart.

  Uw apparaat uitschakelen
  Uw apparaat uitschakelen:
  1. Als uw scherm is uitgeschakeld, drukt u op de voedingsknop om het apparaat uit te schakelen.
  Als uw scherm is vergrendeld, moet u het apparaatscherm ontgrendelen.
  2. Houd de voedingsknop ingedrukt, tik op Power off (Uitschakelen) wanneer u dat wordt
  gevraagd en tik dan op OK.

  Slaapstand
  Om uw apparaat in de slaapstand te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop tot het scherm
  uitschakelt.

  Voedingstoets

  14

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes • Page 15

  Eerste gebruik
  Wanneer u de ASUS Phone voor de eerste keer inschakelt, zal de Installatiewizard u begeleiden
  door het installatieproces. Volg de instructies op het scherm om uw taal te selecteren, uw mobiel
  netwerk, wifi- en beveiligingsfuncties in te stellen en accounts te synchroniseren.
  Gebruik uw Google- of ASUS-account om uw apparaat in te stellen. Als u nog geen Google- of
  ASUS-account hebt, kunt u er nu een maken.

  Google-account
  Met een Google-account kunt u de functies van dit Android-besturingssysteem optimaal
  gebruiken:
  • Alle informatie ordenen en weergeven vanaf elke locatie.
  • Automatisch back-ups maken van al uw gegevens.
  • Google-services handig gebruiken vanaf elke locatie.

  ASUS-account
  Als u een ASUS-account hebt, kunt u genieten van de volgende voordelen:
  • Gepersonaliseerde ASUS-ondersteuningsservice en garantieverlenging voor geregistreerde
  producten.
  • 5 GB gratis cloud-opslagruimte.
  • Ontvang de nieuwste apparaat- en firmware-updates.

  Tips voor het sparen van batterijvermogen
  De batterijlading is de levenslijn van uw ASUS Phone. Hier zijn enkele tips waarmee u het
  batterijvermogen van uw ASUS Phone kunt sparen.


  Sluit alle geopende apps die niet in gebruik zijn.

  – Als u het apparaat niet gebruikt, drukt u op de voedingsknop om het apparaat in de
  slaapstand te zetten.


  Verlaag de helderheid van het scherm.  Houd het luidsprekervolume op een laag niveau.  Schakel de wifi-functie uit.  Schakel de Bluetooth-functie uit.  Schakel de functie voor het automatisch draaien van het scherm uit.  Schakel alle functies voor de automatische synchronisatie op uw apparaat uit.

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes

  15 • Page 16

  Het aanraakscherm gebruiken
  Gebruik deze gebaren op het aanraakscherm voor het starten van apps, openen van enkele
  instellingen en navigeren door uw ASUS Phone.

  Apps starten of items selecteren
  Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Voor het starten van een app tikt u er gewoon op.
  • Voor het selecteren van een item, zoals in de app Bestandsbeheer, tikt u er gewoon op.

  Items verplaatsen of verwijderen
  Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Voor het verplaatsen van een app of widget, tikt u en houdt u het aangeraakt en sleept u het
  vervolgens naar de gewenste locatie.
  • Voor het verwijderen van een app of widget van het startscherm, tikken en vasthouden en
  vervolgens tikken

  16

  .

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes • Page 17

  Door pagina’s of schermen lopen
  Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Veeg met uw vinger naar links of rechts om over te schakelen tussen schermen of om door een
  Galerie met afbeeldingen te bladeren.
  • Scroll met uw vinger omhoog of omlaag door webpages of lijst met items.

  Inzoomen
  Spreid uw twee vingers open op het aanraakscherm om in te zoomen op een afbeelding in Gallery
  (Galerie) of Maps (Kaarten) of om in te zoomen op een webpagina.

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes

  17 • Page 18

  Uitzoomen
  Breng uw twee vingers samen op het aanraakscherm om uit te zoomen op een afbeelding in
  Gallery (Galerie) of Maps (Kaarten) of om uit te zoomen op een webpagina.

  OPMERKING: het is mogelijk dat u niet kunt in- of uitzoomen op bepaald webpagina's omdat deze
  pagina's mogelijk specifiek zijn ontworpen om te passen op het scherm van uw mobiel apparaat.

  18

  Hoofdstuk 1: Basisprincipes • Page 19

  2

  Nergens is het zo goed als thuis

  Nergens is het zo goed als thuis

  2

  Zen beginschermfuncties
  Beginscherm
  Ontvang herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen, app- en systeemupdates,
  weersvoorspellingen en tekstberichten van mensen die belangrijk zijn voor u, direct vanaf uw
  beginscherm.
  Veeg dit gebied omlaag om Systeemmeldingen weer te geven
  Veeg dit gebied omlaag om Snelle instellingen weer te geven

  Tik om de pagina Google Search (Google zoeken) te openen
  Tik om Voice Search (Spraak zoeken) te openen

  Tik om de instellingen Tijdinstellingen en Weer weer te geven

  Tik om een app te openen

  Aanraaktoetsen
  Veeg omhoog om het scherm All Apps (Alle apps) te openen

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  19 • Page 20

  Snelle instellingen
  Het meldingspaneel van Snelle instellingen biedt toegang met één tik tot enkele draadloze
  functies en instellingen van uw ASUS Phone. Al deze functies worden voorgesteld door een knop.
  Om het paneel Quick settings (Snelle instellingen) veegt u twee keer omlaag vanaf de bovenkant
  van uw scherm.
  OPMERKING: Een blauwe knop geeft aan dat de functie momenteel is ingeschakeld.
  Tik om de huidige systeemmeldingen weer te geven.
  Tik om items in of uit te schakelen voor weergave in Quick settings
  (Snelle instellingen)
  Tik om Instellingen te openen.
  Schuif naar links of rechts om de automatische aanpassing van de
  schermhelderheid in of uit te schakelen

  Tik op deze knoppen om hun functies in of uit te schakelen.

  Veeg omhoog om te schakelen naar het paneel System notifications
  (Systeemmeldingen)

  Functies toevoegen
  Functies toevoegen vanaf het paneel Snelle instellingen:
  1. Start Snelle instellingen en tik op

  .

  2. Veeg omhoog Drag to add tiles (Sleep om tegels toe te voegen).
  3. Tik onder Drag to add tiles (Sleep om tegels toe te voegen) op een pictogram en sleep het
  omhoog om het toe te voegen aan het paneel Quick Settings (Snelle instellingen).
  4. Tik op
  geven.

  om terug te keren en het huidige paneel Quick settings (Snelle instellingen) weer te

  Functies verwijderen
  Bestaande functies verwijderen vanaf het paneel Quick Settings (Snelle instellingen):
  1. Start Snelle instellingen en tik op

  .

  2. Tik op een pictogram onder Drag to add tiles (Sleep om tegels toe te voegen) en sleep het
  om het te verwijderen uit het paneel Quick Settings (Snelle instellingen).
  20

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis • Page 21

  Meldingen
  Via Meldingen ziet u de nieuwste uitgevoerde updates en systeemwijzigingen die zijn gemaakt
  op uw ASUS-telefoon. De meeste van deze wijzigingen hebben betrekking op gegevens en het
  systeem.
  Om het paneel Meldingen te starten, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm.

  Tik om Settings (Instellingen) te openen
  Veeg omlaag om te schakelen naar het paneel
  Quick settings (Snelle instellingen)

  • Veeg de melding naar links of rechts om deze uit de lijst te
  verwijderen.
  • Tik op de melding om de details ervan weer te geven.

  Tik hierop om alle weergegeven meldingen te verwijderen.

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  21 • Page 22

  Uw startscherm aanpassen
  Zet uw persoonlijke stempel op uw startscherm. Selecteer een aantrekkelijk design als uw
  achtergrondafbeelding en voeg widgets toe voor een snelle controle van belangrijke informatie.
  U kunt ook meer pagina’s toevoegen zodat u meer apps of widgets kunt toevoegen en snel kunt
  openen of controleren op uw beginscherm.
  Het scherm Manage Home (Startscherm beheren), tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw
  startscherm.

  Widgets
  U kunt widgets, kleine dynamische apps, op uw startscherm plaatsen. Widgets bieden u snelle
  weergaven van de weersvoorspelling, informatie over agendagebeurtenissen, de batterijstatus en
  andere zaken.

  Widgets toevoegen
  Een widget toevoegen:
  1. Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer widgets.
  2. Tik en houd een widget vast onder Widgets en sleep deze naar een leeg gebied op het
  beginscherm.

  Een snelkoppeling naar een app verwijderen:
  Tik en houd een widget vast op het beginscherm en sleep deze naar verwijderen bovenaan op uw
  scherm.
  22

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis • Page 23

  Achtergronden
  Plaats uw apps, pictogrammen en andere Zen-elementen op een aantrekkelijk ontworpen
  achtergrond. U kunt een doorzichtige achtergrondkleur toevoegen aan uw achtergrond voor een
  betere leesbaarheid en helderheid. U kunt ook een geanimeerde achtergrond selecteren om uw
  scherm tot leven te brengen.

  Tik om te selecteren waar u de achtergrondafbeelding wilt aanpassen

  Tik om de achtergrondafbeelding te bewerken
  Tik om een afbeelding uit de Galerie te selecteren
  Tik om een achtergrondkleur toe te passen
  Tik om de online achtergrondafbeeldingen weer te geven

  Achtergrondafbeelding toepassen
  Achtergrondafbeeldingen toepassen:
  1. Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm en selecteer Wallpapers
  (Achtergrondafbeeldingen).
  2. Selecteer dit om de achtergrondafbeelding in te stellen op Lock screen (scherm voor
  vergrendelen) of Home screen (Startscherm).
  3. Selecteer een achtergrondafbeelding en tik dan op Apply (Toepassen).

  Een geanimeerde achtergrond toepassen
  Een geanimeerde achtergrond toepassen:
  1. Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer Achtergronden.
  2. Tik op Live Wallpaper (Live achtergrondafbeelding).
  3. Selecteer een geanimeerde achtergrondafbeelding en tik dan op Set Wallpaper
  (Achtergrondafbeelding instellen).
  OPMERKING: U kunt uw achtergrondinstellingen ook configureren via Settings (Instellingen)
  > Wallpaper & Themes (Achtergrondafbeelding & thema's) > Change Wallpaper
  (Achtergrondafbeelding wijzigen).
  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  23 • Page 24

  Uw startscherm bewerken
  U kunt uw startscherm uitbreiden, een scrolleffect selecteren, het pictogram en lettertype wijzigen,
  de grootte en kleur van het pictogram en lettertype aanpassen en de pictogramman uitlijnen op
  de bovenkant of onderkant van uw scherm.
  1. Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm en selecteer Edit Home screen
  (Startscherm bewerken).
  2. Tik op een functie voor het bewerken van uw startscherm.

  Eenvoudige modus
  Navigeer beter met uw ASUS Phone dankzij de Easy Mode (Eenvoudige modus), een eenvoudige
  interface met grote pictogrammen, knoppen en tekengrootte voor een betere leesbaarheid en een
  gemakkelijkere gebruikerservaring. In de Easy Mode kunt u ook uw hoofdtaken, zoals telefoneren,
  berichten verzenden en meer, snel uitvoeren.

  Easy Mode (Eenvoudige modus) inschakelen
  Easy Mode (Eenvoudige modus) inschakelen:
  1. Open het scherm Settings (Instellingen) door een van de volgende bewerkingen uit te voeren:
  •• Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op
  .
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen).
  2. Tik dan op Advanced (Geavanceerd).
  3. Schuif Easy Mode (Eenvoudige modus) naar ON (AAN).

  24

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis • Page 25

  Snelkoppelingen toevoegen
  In de Easy Mode (Gemakkelijke modus) kunt u maximaal zesendertig (36) app-snelkoppelingen
  toevoegen aan het startscherm.
  1. Veeg naar rechts op het startscherm en tik dan op

  .

  2. Selecteer in het scherm All apps (Alle apps) de app die u wilt toevoegen aan de lijst.

  Snelkoppelingen verwijderen
  Doe het volgende:
  1. Tik op

  .

  2. Selecteer de app of apps die u wilt verwijderen uit de lijst en tik dan op Delete (Verwijderen).

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  25 • Page 26

  Contacten toevoegen
  In de Easy Mode (Gemakkelijke modus) kunt u vaak gebruikte contacten toevoegen op het
  startscherm.
  1. Veeg naar de linkerzijde van het startscherm en tik dan op

  .

  2. Selecteer op het scherm Contacten het contact dat u wilt toevoegen aan de lijst.

  Contacten verwijderen
  Doe het volgende:
  1. Veeg naar de linkerzijde van het startscherm en tik dan op Edit contacts (Contacten
  bewerken).
  2. Selecteer het contact of de contacten die u uit de lijst wilt verwijderen en tik dan op Delete
  (Verwijderen).

  De Easy Mode (Gemakkelijke modus) uitschakelen
  De Easy Mode (Gemakkelijke modus) uitschakelen:
  1. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm en tik dan op
  2. Tik dan op Advanced (Geavanceerd).
  3. Schuif Easy Mode (Gemakkelijke modus) naar OFF (UIT).

  26

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  . • Page 27

  Kindermodus
  De Kindermodus is een functie voor ouderlijk toezicht waarmee u het gebruik van de telefoon door
  uw kinderen kunt beperken. Hierbij horen ook apptoegang, beperkingen op de gebruikstijd en het
  blokkeren van binnenkomende oproepen.

  Kindermodus gebruiken
  De Kindermodus gebruiken:
  1. Start het scherm Settings (Instellingen) met een van de volgende acties:
  •• Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op
  .
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen).
  2. Tik dan op Advanced (Geavanceerd) > Kids Mode (Kindermodus).
  3. Maak uw pincode, selecteer een beveiligingsvraag en typ uw antwoord.
  4. Selecteer de apps die u wilt weergeven onder de Kindermodus en tik dan op Next (Volgende).

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  27 • Page 28

  5. Configureer de binnenkomende oproepinstellingen en tik dan op Finish (Voltooien).

  6. Tik op

  om meer instellingen voor de Kindermodus te configureren.

  7. Tik op

  om de Kindermodus uit te schakelen.

  28

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis • Page 29

  De datum en tijd instellen
  De datum en tijd die op uw startscherm worden weergegeven, worden standaard automatisch
  gesynchroniseerd met de instellingen van uw mobiele provider.
  De datum- en tijdsinstellingen wijzigen:
  1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
  •• Start Snelle instellingen en tik dan op
  .
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen).
  2. Schuif omlaag in het scherm System (Systeem) > Date & time (Datum en tijd).
  3. Hef de selectie op van Automatische tijd en datum en Automatische tijdzone.
  4. Selecteer de tijdzone en stel de datum en tijd handmatig in.
  5. Selecteer de tijdzone.
  6. Als u dat wenst kunt u ook kiezen voor het gebruik van de 24-uurs notatie.
  OPMERKING: Zie ook Klok.

  Uw beltoon en waarschuwingsgeluiden instellen
  Stel het geluid in voor de beltoon van uw telefoon, meldingen zoals tekstberichten, e-mails
  en gebeurteniswaarschuwingen. U kunt ook kiezen om de aanraaktonen van het toetsenblok,
  aanraakgeluiden of het geluid van de schermvergendeling in of uit te schakelen of u kunt kiezen
  om de ASUS Phone te laten trillen wanneer u erop tikt.
  De geluidsinstellingen configureren:
  1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
  •• Start Snelle instellingen en tik dan op
  .
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen).
  2. Selecteer Sound & Vibration (Geluid & trilling) en geef de geluidsinstellingen van uw voorkeur
  op.

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  29 • Page 30

  Scherm vergrendelen
  Het vergrendelingsscherm verschijnt standaard na het inschakelen van uw apparaat en bij het
  activeren uit de slaapstand. Vanaf het vergrendelingsscherm kunt u doorgaan naar het Android®systeem van uw apparaat door over uw aanraakscherm te vegen.
  Het vergrendelingsscherm van uw apparaat kan ook worden aangepast om de toegang tot uw
  mobiele gegevens en apps te regelen.

  Uw vergrendelingsscherm aanpassen
  Als u de instellingen voor het vergrendelingsscherm wilt wijzigen via de standaardoptie Vegen,
  volgt u de onderstaande stappen:
  1. Start Snelle instellingen en tik op

  .

  2. Selecteer Security & lock screen (Beveiliging & vergrendelingsscherm).

  3. Tik in het volgende scherm op lock screen (Vergrendelingsscherm).

  4. Tik op de schermvergrendelingsfunctie die u wilt gebruiken.
  OPMERKING: Zie Uw ASUS Phone beveiligen voor meer informatie.

  30

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis • Page 31

  Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id)
  Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id) verhindert dat anderen uw ASUS phone gebruiken
  zonder uw toestemming. U kunt uw vingerafdruk gebruiken voor het ontgrendelen van uw
  apparaat, toegang tot uw telefoongesprekken en gegevens. Wanneer u uw vingerafdruk-id instelt,
  moet u ook de schermvergrendelingsmethode voor het opstarten van het apparaat instellen.

  Uw ASUS phone voor de eerste keer opstarten
  Uw vingerafdruk-id instellen bij het eerste gebruik van uw ASUS Phone:
  1. Controleer of de module voor vingerafdrukidentificatie en uw vinger schoon en droog zijn.
  2. Volg vanaf de welkomstpagina de instructies op het scherm op de pagina Protect your phone
  (Uw telefoon beschermen) en selecteer Set up fingerprint (Vingerafdruk instellen).
  3. Klik op NEXT (VOLGENDE) om een schermvergrendelingsmethode te kiezen, volg dan de
  instructies op de pagina Locate fingerprint sensor (Vingerafdruksensor zoeken) en klik op
  NEXT (VOLGENDE).
  4. Zoek de vingerafdrukscanner achterop het apparaat, stel uw vinger af en probeer om
  verschillende gebieden van uw vinger herhaaldelijk af te dekken totdat uw vingerafdruk wordt
  vastgelegd.

  5. Klik op Continue (Doorgaan) om de instelling te voltooien.

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  31 • Page 32

  De vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen)
  Uw vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen):
  1. Controleer of de vingerafdrukscanner en uw vinger schoon en droog zijn.
  2. Start het scherm Settings (Instellingen) met een van de volgende acties:
  •• Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op
  .
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen).
  3. Scroll omlaag op het scherm Settings (Instellingen) en selecteer Security & lock screen
  (Beveiliging & vergrendelingsscherm) > Fingerprint (Vingerafdruk)

  4. Ontgrendel uw telefoon als deze is vergrendeld. Als dat niet zo is, volgt u de instructies voor het
  instellen van de reservemethode voor de schermvergrendeling.
  OPMERKING: voor meer details, zie Uw ASUS Phone beveiligen.

  5. Tik op de pagina Add fingerprint (Vingerafdruk toevoegen).

  6. Plaats uw vinger herhaaldelijk op de scanner en til deze telkens opnieuw op tot uw vingerafdruk
  wordt vastgelegd.
  7. Klik op DONE (GEREED) om de instelling te voltooien.

  32

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis • Page 33

  Gezichtsontgrendeling
  Face Unlock (Gezichtsontgrendeling) verhindert dat anderen probleemloos uw ASUS phone
  gebruiken zonder uw toestemming. U kunt het scherm van uw ASUS Phone verlichten
  en ernaar kijken om uw apparaat te ontgrendelen en het startscherm van uw telefoon
  in één seconde te openen. Wanneer u uw gezichtsontgrendeling instelt, moet u ook de
  schermvergrendelingsmethode voor het opstarten van het apparaat instellen.

  Gezichtsontgrendeling instellen vanaf Settings (Instellingen).
  Gezichtsontgrendeling instellen vanaf Settings (Instellingen):
  1. Start het scherm Settings (Instellingen) met een van de volgende acties:
  •• Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op
  .
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen).
  2. Scroll omlaag op het scherm Settings (Instellingen) en selecteer Security & lock screen
  (Beveiliging & vergrendelingsscherm) > Face recognition (Gezichtsherkenning).

  3. Tik op CONTINUE (DOORGAAN).
  4. Volg de instructies voor het instellen van de reservemethode voor de schermvergrendeling.

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  33 • Page 34

  5. Selecteer hoe u uw meldingen wilt weergeven op het vergrendelingsscherm en tik dan op
  DONE (GEREED).

  34

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis • Page 35

  6. Tik op NEXT (VOLGENDE) en volg de instructies voor het registreren van uw gezicht..

  7. Wanneer u klaar bent, tikt u op Done (Gereed).
  OPMERKING:


  Toon uw mond, neus en geopende ogen terwijl u de gezichtsontgrendelingsfunctie gebruikt.  Wearing sunglasses or insufficient light will lead to failure of face unlock.

  Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis

  35 • Page 36

  3

  Werk hard, speel harder

  Werk hard, speel harder

  3

  Chrome
  Met Chrome voor Android` kunt u genieten van dezelfde snelle, veilige en stabiele ervaring bij het
  surfen op het net als bij de bureaubladversie van Chrome. Meld aan bij uw Google-account om
  tabbladen, bladwijzers en de zoekgeschiedenis te synchroniseren op al uw apparaten. Als u geen
  Google account hebt, registreert u er een.
  OPMERKING: voor details over het maken van een Google-account, zie Gmail.
  BELANGRIJK! Voordat u gaat surfen op Internet of met Internet verwante activiteiten uitvoert, moet u
  controleren of uw ASUS Phone verbonden is met een wifi- of mobiel netwerk. Zie Verbonden blijven
  voor meer informatie.

  Chrome starten
  Voer een van de volgende bewerkingen uit vanaf uw thuisscherm om Chrome te starten:
  • Tik op Chrome.
  • Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Google > Chrome.

  36

  Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder • Page 37

  Een pagina delen
  Deel interessante pagina’s vanaf u ASUS Phone met anderen via een e-mailaccount, cloudopslagaccount, Bluetooth of andere apps van de ASUS Phone.
  1. Start de Chrome.
  2. Tik vanaf een webpagina op > Share...(Delen...).
  3. Tik op de account of app die u wilt gebruiken als medium bij het delen van de pagina.

  Bladwijzers toevoegen aan pagina’s
  Geef uw favoriete pagina’s of websites een bladwijzer zodat u kunt terugkeren en ze opnieuw kunt
  bezoeken.
  Een bladwijzer maken voor een pagina:
  Tik vanaf de pagina op >
  . Om uw favoriete pagina’s weer te geven, tikt u op
  (Bladwijzers) en selecteert u de pagina die u wit weergeven of openen.

  > Bookmarks

  De surfgegevens wissen
  Wis de surfgegevens die tijdelijk worden opgeslagen in uw ASUS Phone om de laadprestaties
  van uw Chrome-browser te verbeteren. De surfgegevens omvatten de surfgeschiedenis, het
  cachegeheugen, cookies/sitegegevens, opgeslagen wachtwoorden en automatisch ingevulde
  gegevens.
  1. Start de browser.
  2. Tik op > Instellingen > Privacy > De surfgegevens wissen.
  3. Selecteer de surfgegevens die u wilt verwijderen.
  4. Klik op CLEAR DATA (GEGEVENS WISSEN) wanneer u klaar bent.

  Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder

  37 • Page 38

  Gmail
  Gebruik Gmail voor het instellen van uw Google-account om naar de met Google verwante
  diensten en apps te gaan en voor het ontvangen, verzenden en zoeken van e-mails, direct vanaf
  uw ASUS Phone. U kunt ook andere e-mailaccounts instellen, zoals Yahoo of uw e-mailaccount voor
  uw werk via Gmail.
  BELANGRIJK! Uw ASUS Phone moet verbonden zijn met een wifi- of mobiel netwerk zodat u een
  e-mailaccount kunt toevoegen of e-mails kunt verzenden en ontvangen van toegevoegde accounts. Zie
  Verbonden blijven voor meer details.

  Uw Google-account instellen:
  1. Voer een van de volgende bewerkingen uit vanaf uw thuisscherm om Gmail te starten:
  • Tik op Google > Gmail.
  • Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Google > Gmail.
  2. Tik op Add an email address (Een e-mailadres toevoegen).
  3. Selecteer Google.
  4. Voer uw e-mailadres in. Om een nieuwe Google-account te maken, tikt u op More options
  (Meer opties) > Create a new account (Maak een nieuwe account).
  5. Volg de onderstaande stappen om aan te melden bij uw Google-account.
  OPMERKING: Als u uw werkaccount wilt instellen op uw ASUS Phone, dient u de e-mailinstellingen te
  vragen aan uw netwerkbeheerder.

  38

  Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder • Page 39

  Google Agenda
  Breng uw planning tot leven en houd al uw belangrijke gebeurtenissen of herinneringen bij.
  Gebeurtenissen die u maakt of bewerkt zullen automatisch synchroniseren met alle versies van
  Google Agenda waarop u hebt aangemeld.

  Gebeurtenissen maken
  Een gebeurtenis maken:
  1. Tik vanaf het startscherm op Google > Calendar (Agenda).
  2. Tik op

  en tik dan op Event (Gebeurtenis).

  3. Voer de naam in van uw gebeurtenis en selecteer de datum en tijd voor de gebeurtenis. U kunt
  de gebeurtenis instellen als een gebeurtenis voor een volledige dag of als een terugkerende
  gebeurtenis.
  • Gebeurtenis voor een volledige dag: beweeg de schuifregelaar naar rechts in het veld All
  day (Hele dag).
  • Terugkerende gebeurtenis: Tik op More options (Meer opties) >
  vaak de gebeurtenis moet terugkeren of moet worden herhaald.
  4. Om de tijdzone in te stellen, tikt u op More options (Meer opties) >
  waarvan u de tijdzone wilt weergeven.

  en selecteer dan hoe

  en voert u het land in

  5. Voer de plaats of locatie van de gebeurtenis in via het veld Add location (Locatie toevoegen).
  6. Tik op
  . Daarna kunt u de tijd of dag selecteren of instellen voor het ontvangen van een
  melding of herinnering voor de gebeurtenis.
  7. Voer in het veld Invite people (Mensen uitnodigen) de e-mailadressen in van uw gasten voor
  de gebeurtenis.
  8. U kunt ook een notitie of bijlage toevoegen vanaf het veld Add note (Notitie toevoegen) of
  Add attachment (Bijlage toevoegen).
  9. Zodra u klaar bent, tikt u op SAVE (OPSLAAN).

  Gebeurtenis bewerken of verwijderen
  Een gebeurtenis bewerken of verwijderen:
  1. Tik vanaf het startscherm op Google > Calendar (Agenda).
  2. Tik op de gebeurtenis die u wilt bewerken of verwijderen.
  3. Om de gebeurtenis te bewerken, tikt u op
  gebeurtenis te verwijderen, tikt u op

  en brengt u de nodige wijzigingen aan. Tom de

  > Verwijderen en tikt u vervolgens op Verwijderen om

  het verwijderen te bevestigen.
  Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder

  39 • Page 40

  Herinneringen maken
  Een herinnering maken:
  1. Tik vanaf het startscherm op Google > Calendar (Agenda).
  2. Tik op

  en tik dan op Reminder (Herinnering).

  3. Voer de naam in van uw herinnering en tik op DONE (GEREED).
  4. Stel de datum en tijd in voor de herinnering. U kunt de herinnering instellen als een herinnering
  voor een volledige dag of als een terugkerende gebeurtenis.
  • Herinnering voor gebeurtenis volledige dag: beweeg de schuifregelaar naar rechts in het
  veld All day (Hele dag).
  • Herinnering terugkerende gebeurtenis: Tik op
  en selecteer dan hoe vaak de
  herinnering moet terugkeren of moet worden herhaald.
  5. Zodra u klaar bent, tikt u op SAVE (OPSLAAN).

  Herinneringen bewerken of verwijderen
  Een herinnering bewerken of verwijderen:
  1. Tik op Google > Calendar (Agenda).
  2. Tik op de herinnering die u wilt bewerken of verwijderen.
  3. Om de herinnering te bewerken, tikt u op
  herinnering te verwijderen, tikt u op
  om het verwijderen te bevestigen.

  40

  Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder

  en brengt u de nodige wijzigingen aan. Om de

  > Delete (Verwijderen). Tik vervolgens op Verwijderen • Page 41

  Bestandsbeheer
  Via Bestandsbeheer kunt u uw gegevens gemakkelijk zoeken en beheren in het interne geheugen
  van uw ASUS Phone en aangesloten externe opslagapparaten.
  Om File Manager (Bestandsbeheer) te starten, veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw
  startscherm en tik op File Manager (Bestandsbeheer).
  Tik om toegang te krijgen tot de interne,
  externe, netwerk- en cloudopslag
  Tik om een bestand te zoeken
  Tik om de categorieën te bewerken, de zoekgeschiedenis te
  wissen, het helpbestand weer te geven en meer

  Tik om de bestanden weer te geven onder de categorie

  Toont het gebruik van de interne en externe opslag

  BELANGRIJK! Voordat u bestanden opent die op de netwerk- en cloudopslag zijn opgeslagen,
  controleert u of het wifi- of mobiele netwerk is ingeschakeld op uw ASUS Phone. Zie Verbonden
  blijven voor details.

  Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder

  41 • Page 42

  De cloud
  Maak een back-up van uw gegevens, synchroniseer bestanden tussen verschillende apparaten
  en deel bestanden veilig en persoonlijke via een cloud-account, zoals ASUS WebStorage, Drive,
  OneDrive en Dropbox.

  ASUS WebStorage
  Registreer of meld u aan bij ASUS WebStorage en ontvang gratis cloud-opslagruimte. Upload
  automatisch nieuw gemaakte foto’s om ze onmiddellijk te delen, synchroniseer bestanden tussen
  verschillende apparaten of deel bestanden via uw ASUS WebStorage-account.
  BELANGRIJK! Controleer of het wifi- of mobiel netwerk is ingeschakeld op uw ASUS Phone. Zie
  Verbonden blijven voor meer informatie.

  42

  Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder • Page 43

  4

  Contact houden

  Contact houden

  4

  Bel in stijl
  Dubbele SIM-functie
  De dubbele SIM-functie van uw ASUS Phone biedt u de mogelijkheid instellingen van de
  geïnstalleerde Nano SIM-kaarten te beheren. Met deze functie kunt u de Nano SIM-kaarten in- en
  uitschakelen, SIM-namen toewijzen of één ervan instellen als voorkeursnetwerk.

  De namen van uw Nano SIM-kaarten hernoemen
  Wijzig de namen van uw Nano SIM-kaarten op uw ASUS Phone zodat u ze gemakkelijk kunt
  identificeren.
  Om de namen van uw Nano-SIM-kaarten te wijzigen, tikt u op SIM1-naam: SIM1 of SIM2-naam:
  SIM2 en voert u de namen in voor uw Nano-SIM-kaarten.
  OPMERKING: Als uw SIM's verschillende mobiele serviceproviders hebben, raden wij u aan de namen
  van deze providers te gebruiken voor uw SIM-namen. Als beide SIM's dezelfde mobiele serviceprovider
  hebben, raden wij u aan de mobiele nummers te gebruiken voor uw SIM-namen.

  Hoofdstuk 4: Contact houden

  43 • Page 44

  Een SIM-kaart van uw voorkeur toewijzen
  Wijs een SIM-kaart toe als uw verkozen SIM voor spraakoproepen, SMS-berichten en dataservices.

  SIM-kaart voor spraakoproepen
  Wanneer u een nummer kiest, gebruikt uw ASUS Phone automatisch de SIM-kaart van uw voorkeur
  om de verbinding voor het gesprek tot stand te brengen.
  Om een SIM-kaart voor spraakoproepen toe te wijzen, tikt u op Spraakoproep en tikt u op de SIM
  die u wilt gebruiken.

  BELANGRIJK! U kunt deze functie alleen gebruiken als u belt vanaf uw lijst met contactpersonen.

  SIM-kaart voor SMS-berichten
  Voor het toewijzen van een SIM-kaart voor SMS-berichten, tikt u op SMS-berichten en selecteer
  vervolgens uit SIM1 of SIM2.

  SIM-kaart voor gegevensservice
  Om een SIM-kaart toe te wijzen voor de gegevensservice, tikt u op Gegevensservicenetwerk en
  selecteert u vervolgens SIM1 of SIM2.

  44

  Hoofdstuk 4: Contact houden • Page 45

  Bellen
  Uw ASUS Phone biedt u talrijke manieren om een gesprek te voeren. Bel uw vrienden van uw
  contactenlijst, gebruik slim kiezen om snel een nummer te bellen of voer een snelkeuzetoets in om
  een vaak gebeld contact te bellen.
  OPMERKING: Orden uw contacten in de app Personen. Zie Contactpersonen beheren voor details.

  De app Telefoon starten
  Voer één van de volgende bewerkingen uit vanaf uw startscherm om de app Telefoon te starten:
  • Tik op

  .

  • Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Telefoon.

  Een telefoonnummer kiezen
  Gebruik de app Telefoon om direct een telefoonnummer te kiezen.
  1. Tik vanaf uw startscherm op Telefoon en tik dan op de cijfertoetsen.
  2. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het nummer te kiezen.
  OPMERKING: De labels van de beltoetsen kunnen verschillen afhankelijk van de instelling die u hebt
  opgegeven voor uw micro-SIM-kaarten. Zie Dubbele SIM-functie voor meer details.

  Een toestelnummer kiezen
  Als u een toestelnummer moet bellen, kunt u een van deze stappen uitvoeren om de
  spraakopdrachten over te slaan.

  Vragen naar de bevestiging van een toestelnummer
  U kunt een bevestigingsvraag voor het toestelnummer invoegen na het kiezen van het
  hoofdnummer.
  1. Voer het hoofdnummer in vanaf de app Telefoon.
  2. Om een bevestigingsvraag in te voegen, tikt en houdt u # vast tot een puntkomma (;) verschijnt.
  3. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het gesprek te voeren.
  4. Wanneer u dit wordt gevraagd, tikt u op Ja om te bevestigen.
  5. Tik op

  om het gesprek te beëindigen.

  Hoofdstuk 4: Contact houden

  45 • Page 46

  Automatisch een toestelnummer kiezen
  U kunt een korte of lange pauze invoegen na het kiezen van het hoofdnummer. Daarna wordt het
  toestelnummer automatisch gekozen.
  1. Voer het hoofdnummer in vanaf de app Telefoon.
  2. Om een pauze in te voegen, tikt en houdt u * vast tot een komma (,) verschijnt.
  3. Voer het toestelnummer in.
  4. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het nummer te kiezen.
  5. Tik

  om het gesprek te beëindigen.

  Slim kiezen van uw contacten
  Wanneer u de eerste cijfers van de naam van uw contact invoert, Intelligent kiezen uw
  contactenlijst of gesprekslogboeken en krijgt u mogelijke treffers voorgesteld. U kunt controleren
  of het contact dat u probeert te bereiken op de lijst van mogelijke treffers staat en vervolgens snel
  dat nummer kiezen.
  1. Start de app Telefoon en voer het nummer of de naam van het contact in.
  2. Tik in de lijst van mogelijke treffers op het contact dat u wilt bellen. Als het contact niet in de lijst
  staat, voert u het volledige nummer of de volledige naam van het contact in.
  3. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het gesprek te voeren.
  OPMERKING: de labels van de beltoetsen kunnen verschillen afhankelijk van de instelling die u hebt
  opgegeven op uw SIM-kaarten. Zie ook dubbele SIM-functie voor meer details.

  Bellen vanaf de app Personen
  Gebruik de app Personen om een nummer uit uw contactenlijst te bellen.
  1. Start de app Personen.
  2. Tik op de naam van het contact en tik dan op het nummer dat u wilt kiezen.
  3. Als er twee SIM-kaarten zijn geïnstalleerd, tikt u op de SIM-kaart waarvan u wilt bellen.
  4. Tik

  om het gesprek te beëindigen.

  OPMERKING: Om alle contacten van alle contactaccounts weer te geven, tikt u in de vervolgkeuzelijst
  Zichtbare contacten en vinkt u alle accounts aan.

  46

  Hoofdstuk 4: Contact houden • Page 47

  Uw favoriete contacten bellen
  Als u een contact toevoegt aan uw Favorietenlijst, kunt u snel dit contact bellen vanaf de app
  Telefoon.
  1. Start de app Personen of Telefoon.
  2. Tik op Groups (Groepen) > Favorites (Favorieten) om uw Favorietenlijst weer te geven en tik
  dan op uw favoriet contact dat u wilt bellen.
  3. Tik

  om het gesprek te beëindigen.

  Oproepen ontvangen
  Het aanraakscherm van uw ASUS Phone licht op wanneer er een oproep binnenkomt. De weergave
  van de binnenkomende oproep verschilt ook, afhankelijk van de status van uw ASUS Phone.

  Oproepen beantwoorden
  Afhankelijk van de status van uw ASUS Phone, zijn er twee manieren om een oproep te
  beantwoorden:
  • Als uw apparaat actief is, tikt u op Answer (Antwoorden). Om een oproep te weigeren, tikt u op
  Dismiss (Negeren).
  • Als uw apparaat vergrendeld is, sleept u
  oproep te weigeren.

  naar

  om te antwoorden of naar

  om de

  Uw gesprekslogboeken beheren
  Vanaf uw gesprekslogboeken kunt u gemiste oproepen terugbellen, oproepen opslaan in uw lijst
  met contacten, bellers blokkeren of een recent gebeld nummer of contact opnieuw bellen.

  Gesprekken opslaan onder Contacten
  U kunt een oproep van uw gesprekslogboeken toevoegen aan uw contactenlijst.
  1. Tik vanaf de app Telefoon op Recents (Recent) om uw gesprekslogboeken weer te geven.
  2. Tik
  3. Tik op

  naast het nummer dat u wilt toevoegen aan uw contactenlijst.
  naast het nummer.

  4. Tik op Nieuw contact maken om een nieuw contact toe te voegen aan uw contactenlijst.
  Tik op Add to an existing contact (Toevoegen aan een bestaand contact), selecteer een
  contact, kies of u het nummer van het contact wilt overschrijven met het nieuwe of als u een
  nieuw gegeven wilt toevoegen en tik dan op
  .

  Hoofdstuk 4: Contact houden

  47 • Page 48

  Uw laatst gekozen nummer opnieuw bellen
  Om uw laatst gekozen nummer opnieuw te bellen:
  1. Tik vanaf de app Telefoon op Recents (Recent) om uw gesprekslogboeken weer te geven.
  2. Tik op BELLEN om uw laatst gekozen nummer weer te geven en tik dan opnieuw op BELLEN
  om het nummer opnieuw te kiezen.
  3. Tik

  om het gesprek te beëindigen.

  Overige belopties
  Druk tijdens een actief gesprek tik vervolgens op één van de mogelijke belopties die beschikbaar
  zijn wanneer een gesprek bezig is.
  Microfoon
  Schakelt de microfoon in of uit voor het actieve gesprek. Wanneer de microfoon uit of in
  gedempte modus is, kunt u de beller horen, maar de beller kan u niet horen.
  Luidsprekertelefoon
  Schakelt de luidsprekertelefoon in of uit.
  Gesprek in de wacht
  Plaatst een actief gesprek in de wacht.
  Telefonische vergadering
  Als u een abonnement hebt op een service voor vergaderingsgesprekken met uw mobiele
  serviceprovider, kunt u via dit pictogram een contact of contacten toevoegen aan een actief
  gesprek.
  OPMERKINGEN:
  • Het aantal deelnemers in het vergaderingsgesprek is afhankelijk van uw abonnement
  voor vergaderingsgesprekken. U kunt bij uw mobiele serviceprovider advies vragen
  over deze service.
  • Meer informatie over vergaderingsgesprekken, vindt u onder Meerdere oproepen
  beheren.

  Opnemen
  Neemt een actief gesprek op.
  BELANGRIJK! De meeste lokale wetten bepalen dat u toestemming van de andere persoon
  of personen aan de andere lijn moet vragen voordat u een actief gesprek kunt opnemen.
  OPMERKING: Raadpleeg het gedeelte Gesprekken opnemen voor meer informatie.

  48

  Hoofdstuk 4: Contact houden • Page 49

  Meerdere oproepen beheren
  Uw ASUS Phone biedt u het gemak om twee gesprekken te voeren of aan te nemen. U kunt
  ook een vergaderingsgesprek instellen voor uw bedrijfsvergaderingen, partylijnen en andere
  groepsgesprekken.

  Een andere oproep beantwoorden
  Terwijl u praat via uw ASUS Phone, hoort u een pieptoon die aangeeft dat er een andere oproep
  binnenkomt. Tik op het aanraakscherm op Answer (Antwoorden) om een binnenkomende
  oproep te ontvangen terwijl u een actief gesprek voert.

  Gesprekken opnemen
  Met uw ASUS Phone kunt u een conversatie opnemen als toekomstige referentie of informatie.
  1. Bel een contact of kies een nummer.
  2. Tik op

  om het gesprek op te nemen.

  BELANGRIJK! Voordat u een gesprek opneemt, moet u hiervoor toestemming vragen van de andere
  partij(en).

  3. Tik op
  om de opname te stoppen. Dit
  systeemmeldingen.

  pictogram verschijnt in de balk met

  4. Veeg omlaag vanaf de linkerbovenhoek van het scherm en tik dan op de melding Call recording
  saved (Gespreksopname opgeslagen) om de opgenomen conversatie weer te geven.

  Hoofdstuk 4: Contact houden

  49 • Page 50

  Contactpersonen beheren
  Organiseer uw contacten en blijf gemakkelijk in contact met hen via gesprekken, sms-berichten,
  e-mails of sociale netwerken. Groepeer uw contacten als Favorieten om snel in contact te
  komen met hen, of groepeer ze als VIP’s om op de hoogte te worden gebracht van komende
  gebeurtenissen, gemiste oproepen of ongelezen berichten.
  U kunt uw contacten ook synchroniseren met uw e-mail- of sociale netwerkaccounts, informatie
  van contacten koppelen voor gemakkelijke toegang op één locatie of de contacten waarmee u
  contact wilt houden filteren.
  Om de app Contacts (Contacten) te starten, veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw
  startscherm en tik op ASUS > Contacts (Contacten).

  Contactinstellingen
  Selecteer hoe u uw contacten wilt weergeven via de Contactinstellingen. Dergelijke
  weergaveopties omvatten het weergeven van alleen contacten met telefoon, sorteerlijsten op
  voor-/achternaam of het weergeven van contactnamen met voor-/achternaam eerst. Om uw
  contactinstellingen te configureren, tikt u op
  > Instellingen vanaf de app Personen.

  Uw profiel instellen
  Geef uw ASUS Phone echt uw eigen accent en voer uw profielinformatie in.
  1. Start de app Personen en tik dan op Mijn profiel instellen of IK.
  OPMERKING: ME verschijnt wanneer u uw Google-account hebt ingesteld op uw ASUS Phone.

  2. Vul uw informatie in, zoals uw mobiel of thuisnummer. Om andere informatie toe te voegen, tikt
  u op Nog een veld toevoegen.
  3. Als u klaar bent met het invoeren van uw informatie, tikt u op

  50

  Hoofdstuk 4: Contact houden

  . • Page 51

  Contactpersonen toevoegen
  Voeg contacten toe aan uw apparaat-, bedrijfs-, Google- of andere e-mailaccounts en vul
  meer belangrijke contactgegevens in, zoals nummers van contacten, e-mailadressen, speciale
  gebeurtenissen voor VIP’s en meer.
  1. Start de app Personen en tik dan op

  .

  2. Selecteer Apparaat.
  OPMERKINGEN:
  • U kunt het contact ook opslaan op uw SIM-kaart of een e-mailaccount.
  • Als u geen e-mailaccount hebt, tikt u op Nieuw account toevoegen en maakt u een nieuwe
  account.

  3. Vul de nodige informatie in, zoals een mobiel of thuisnummer, een e-mailadres of een groep
  waarin u het contact wilt plaatsen.
  4. Als u de informatie hebt ingevuld en meer contactnummers of e-mailadressen wilt toevoegen,
  tikt u op Add new (Nieuw toevoegen).
  5. Als u andere contactgegevens wilt toevoegen, tikt u op Nog een veld toevoegen.
  6. Als u klaar bent met het invoeren van de informatie, tikt u op

  .

  Een toestelnummer toevoegen aan een contactnummer
  U kunt het toestelnummer van een contact toevoegen om de spraakberichten over te slaan als u
  een nummer kiest.
  1. Voer in het informatiescherm van het contact, het hoofdnummer en toestelnummer van het
  contact in op een van deze beide manieren:
  •• Voeg een komma (,) in na het hoofdnummer en voer dan het toestelnummer van het
  contact in. Er zal een korte pauze zijn voordat het toestelnummer automatisch wordt
  gekozen. Om de pauze te verlengen, tikt u op Pause (Pauze) om nog een komma in te
  voegen.
  •• Voeg een puntkomma (;) in na het hoofdnummer en voer dan het toestelnummer van het
  contact in. Als u het nummer van het contact kiest, wordt u gevraagd het toestelnummer
  te bevestigen. Tik op Ja op het bevestigingsbericht.
  2. Als u klaar bent met het invoeren van de informatie, tikt u op

  .

  Hoofdstuk 4: Contact houden

  51 • Page 52

  Het profiel van uw contact aanpassen
  Bewerk de gegevens van uw contact, voeg een foto toe, stel een beltoon in of maak een foto als
  voorblad voor het profiel van uw contact.
  1. Start de app Personen en selecteer dan het contact van wie u het profiel wilt bewerken of
  aanpassen.
  2. Breng de wijzigingen aan vanaf de profielpagina van uw contact.
  Tik om de gegevens van het contact te bewerken

  Tikken om toe te voegen aan de favorietenlijst

  Uw favoriete contacten markeren
  Stel uw vaak gebelde contacten in als uw favorieten zodat u ze snel kunt bellen vanaf de Phoneapp (Telefoon).
  1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op ASUS > Contacts
  (Contacten).
  2. Selecteer het contact dat u als favoriet wilt markeren.
  3. Tik op

  . Het contact wordt toegevoegd aan uw lijst van favorieten in de Phone-app.

  OPMERKINGEN:
  • Om uw Favorietenlijst weer te geven, tikt u op
  (Groepen) > Favorites (Favorieten).

  vanaf het startscherm en tikt u vervolgens op Groups

  • Raadpleeg het gedeelte Uw favoriete contacten bellen voor meer informatie.

  52

  Hoofdstuk 4: Contact houden • Page 53

  Uw blokkeerlijst beheren
  Contacten of nummers blokkeren
  Maak uw lijst van geblokkeerde contacten of nummers om het ontvangen van ongewenste
  oproepen of berichten te voorkomen. Uw geblokkeerde gesprekken en berichten worden
  opgeslagen naar het archief van de blokkeerlijst.
  1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik dan op ASUS > Contacts
  (Contacten) en tik dan op
  > Settings (Instellingen) > Call blocking & block list
  (Oproepblokkering & Blokkeerlijst)> Block list (Blokkeerlijst).
  2. Tik op

  en voer dan één van de volgende bewerkingen uit.

  •• Om een contact te blokkeren, tikt u op Choose from contacts (Kies uit contacten) en
  selecteert u vervolgens het contact dat u wilt blokkeren van uw contactenlijst.
  •• Om een nummer van de recente oproeplogboeken te blokkeren, tikt u op Choose from
  recent call logs (Kies uit recente oproeplogboeken) en selecteert u het contact dat u
  wilt blokkeren in uw contactenlijst.
  •• Om een nummer te blokkeren, tikt u op Enter a number (Voer een nummer in) en voer
  dan het nummer in dat u wilt blokkeren.
  •• Om een SIP-nummer te blokkeren, tikt u op Enter a SIP number (Voer een SIP-nummer
  in) en voer dan het nummer in dat u wilt blokkeren.
  3. Tik op

  wanneer u klaar bent.

  De blokkering van contacten of nummers opheffen
  U kunt een geblokkeerd contact of nummer verwijderen uit uw lijst en gesprekken of berichten van
  het contact of nummer opnieuw ontvangen.
  1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik dan op ASUS > Contacts
  (Contacten) en tik dan op
  > Settings (Instellingen) > Call blocking & block list
  (Oproepblokkering & Blokkeerlijst)> Block list (Blokkeerlijst).
  2. Tik op de contactpersoon of het nummer dat u wilt deblokkeren en tik dan op Remove from
  block list (Verwijderen uit blokkeerlijst).

  Sociaal netwerken met uw contacten
  Het integreren van de sociale netwerkaccounts van uw contacten maakt het voor u gemakkelijker
  hun profielen, nieuws en sociale feeds weer te geven. Blijf in real time op de hoogte van de
  activiteiten van uw contacten.
  BELANGRIJK! Voordat u sociale netwerkaccounts van uw contacten kunt integreren, moet u zich
  aanmelden bij uw sociale netwerkaccount en de instellingen ervan synchroniseren.

  Hoofdstuk 4: Contact houden

  53 • Page 54

  Uw sociale netwerkaccount synchroniseren
  Synchroniseer uw sociale netwerkaccount om de sociale netwerkaccounts van uw contacten toe te
  voegen aan uw ASUS Phone.
  1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
  •• Start Snelle instellingen en tik dan op
  .
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen).
  2. Tik in het scherm Instellingen op uw sociale netwerkaccount onder de sectie Accounts.
  3. Schuif Automatically sync data (Gegevens automatisch synchroniseren) naar AAN om de
  sociale netwerkaccounts van uw contacten te synchroniseren.
  4. Start de app Contacts (Contacten) om de lijst met uw contactpersonen te zien. Tik op de
  contactpersoon en u ziet van welk sociaal netwerk de contactpersoon afkomstig is.

  Berichten versturen en meer
  Google Messenger
  Met Google Messenger, een gebruiksvriendelijke en schitterende app, kunt u SMS-/MMS-berichten
  verzenden/ontvangen en groepsteksten, foto’s of audioberichten verzenden. U kunt ook emoticons
  of stickers toevoegen aan uw berichten, uw locatie delen, uw berichten activeren en gemakkelijk
  SMS-afzenders blokkeren. Het is ook mogelijk foto’s te maken of video’s op te nemen en deze
  bestanden vervolgens gemakkelijk te delen.

  Berichten verzenden
  1. Tik vanaf het startscherm op Google > Messenger.
  2. Tik op

  , en selecteer dan de contactpersoon naar wie u een bericht wilt sturen.

  3. Start met het samenstellen van uw bericht in het berichtenveld.
  4. Wanneer u klaar bent, selecteert u de SIM-account vanaf waar u uw bericht zult verzenden.

  Berichten beantwoorden
  1. Tik op uw berichtwaarschuwing vanaf het startscherm of het vergrendelingsscherm.
  2. Start met het samenstellen van uw antwoord in het berichtenveld.
  3. Wanneer u klaar bent, selecteert u de SIM-account vanaf waar u uw antwoord zult verzenden.

  54

  Hoofdstuk 4: Contact houden • Page 55

  5
  Plezier en amusement
  Plezier en amusement

  5

  De headset gebruiken
  Wanneer u een headset gebruikt, kunt u genieten van de vrijheid om andere dingen te doen terwijl
  u een gesprek voert of uw favoriete muziek beluistert.

  Een audiostekker aansluiten
  Stop de 3,5 mm headsetaansluiting in de audiopoort van uw apparaat.

  WAARSCHUWING!
  • Stop geen andere objecten in de audio-aansluiting.
  • Stop geen kabel met elektrische stroomuitgang in de audiopoort.
  • Langdurig luisteren met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
  OPMERKINGEN:
  • Wij raden sterk aan om alleen compatibele headsets te gebruiken voor dit apparaat.
  • Als u de audiostekker loskoppelt terwijl u muziek beluistert, wordt de afgespeelde muziek
  automatisch gepauzeerd.
  • Als u de audiostekker loskoppelt tijdens het bekijken van een video, wordt de videoweergave
  automatisch gepauzeerd.

  Hoofdstuk 5: Plezier en amusement

  55 • Page 56

  Google Play Music
  Met Google Play Muziek kunt u uw favoriete muziek streamen, afspeellijsten maken of luisteren
  naar de radio. U kunt ook gratis tot 50.000 muziekbestanden opslaan in de cloud. U kunt zich ook
  abonneren op Google Play Muziek voor een onbeperkte en advertentievrije toegang tot miljoenen
  muziekbestanden die u kunt toevoegen aan uw eigen muziekbibliotheek.

  Google Play Muziek instellen
  Meld aan bij uw Google- of Gmail-account om Google Play Muziek te kunnen gebruiken. Zodra u
  bent aangemeld bij uw account, worden alle muziekbestanden op uw ASUS Phone, inclusief de
  geüploade en aangeschafte bestanden, toegevoegd aan uw bibliotheek.
  Google Play Muziek instellen:
  1. Tik vanaf het startscherm op Google > Play Music (Muziek afspelen).
  2. Tik op
  en tik dan op Settings (Instellingen) > Tap to choose account (Tikken om account
  te kiezen).
  3. Voer uw account in en tik dan op ADD ACCOUNT (ACCOUNT TOEVOEGEN).
  4. Volg de onderstaande instructies om aan te melden bij uw account.

  OPMERKINGEN:
  • Het abonnement voor Google Play Muziek is slechts in bepaalde landen of regio's beschikbaar.
  • Ga voor meer details over het gebruik van Google Play Muziek naar https://support.google.com

  56

  Hoofdstuk 5: Plezier en amusement • Page 57

  6

  Uw dierbare momenten

  6

  Uw dierbare momenten

  Momenten vastleggen
  De app Camera starten
  Maak foto’s en neem video’s op met de app Camera van de ASUS Phone. Raadpleeg de
  onderstaande stappen om de app Camera te openen.

  Vanaf het beginscherm
  Tik op

  .

  De volumetoets gebruiken
  Terwijl uw ASUS Phone in de slaapstand is, dubbelklikt u op de volumetoets om deze te activeren
  en onmiddellijk de app Camera te starten.
  OPMERKING: Voordat u de volumetoets gebruikt om de app Camera te starten, schakelt u deze functie
  in via Setting (Instellingen) > Advanced (Geavanceerd) en schuift u Instant camera naar AAN.

  Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten

  57 • Page 58

  Beginscherm Camera
  De camera van uw ASUS Phone is uitgerust met een automatische scènedetectie en functie voor de
  automatische beeldstabilisatie. De camera beschikt ook over een videostabilisatiefunctie die helpt
  beverige beelden te voorkomen tijdens video-opname.
  Tik op de pictogrammen om te starten met het gebruik van uw camera en om de videofuncties van
  uw ASUS Phone.
  Instellingen aanpassen
  De flashfunctie in- of uitschakelen
  Stel de tijd in (in seconden) voordat u de foto’s vastlegt
  Schakel tussen de modus Normal (Normaal) en Portrait (Staand)
  Schakelen tussen schermmodi
  HDR inschakelen of uitschakelen

  Veeg naar rechts om geavanceerde camera-instellingen te gebruiken
  Veeg naar links om effecten te gebruiken

  Raak aan om te schakelen tussen de modus Automatisch en de
  modus Handmatig
  Raak dit aan om te schakelen tussen de modus Normal (Normaal)
  en de modus Wide Angle (Breedhoek)
  Gallery (Galerie) starten
  Schakelen tussen de camera’s voor en achter
  Foto’s vastleggen
  Video's opnemen

  Afbeeldingslocaties
  Om de functie voor het taggen van de locatie in te schakelen, raadpleegt u de volgende stappen:
  1. Schakel de locatietoegang in via Settings (Instellingen) > Security & lock screen
  (Beveiligings- en vergrendelingsscherm) > Location (Locatie) > App-level permissions
  (Machtigingen op app-niveau).
  2. Zorg dat u uw locatie op Google Maps hebt gedeeld.
  3. Tik vanaf het startscherm van de Camera-app op
  (Locatieservices) voordat u de foto maakt.

  58

  Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten

  en activeer Location services • Page 59

  Geavanceerde camerafuncties
  Verken nieuwe manieren voor het vastleggen van beelden of video’s en leg speciale momenten
  vast met behulp van de geavanceerde camerafuncties van uw ASUS Phone.
  BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt. De beschikbare functies kunnen
  verschillen afhankelijk van het model.

  Schoonheid
  Maak plezier tijdens en na het maken van foto’s van uw gezin en vrienden met de functie Beauty (Schoonheid)
  va uw ASUS-telefoon. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u live schoonheidsaanpassingen aanbrengen aan
  het gezicht van het onderwerp voordat u op de ontspanknop drukt.

  Schoonheidfoto’s vastleggen
  1. Veeg vanaf het startscherm van de Camera-app naar rechts en tik dan op Beauty (Schoonheid).
  2. Tik op

  om de schoonheidsinstellingen toe te passen op de foto.

  3. Tik op

  om de foto vast te leggen.

  OPMERKING: sleep

  naar het midden van het scherm om een afteltimer in te stellen.

  Schoonheid toepassen op foto’s
  1. Tik op de miniatuur om de foto te selecteren.
  2. Tik op de foto en tik op Edit (Bewerken) >
  om de schoonheidsfunctie van uw voorkeur te
  selecteren en tik dan op Save (Opslaan) om de foto op te slaan.

  GIF-animatie
  Maak GIF-afbeeldingen (Graphics Interchange Format) direct vanaf de camera van uw ASUS Phone
  met de GIF-animatiefunctie.

  GIF-animatiefoto’s vastleggen
  1. Veeg vanaf het startscherm van de Camera-app naar rechts en tik dan op GIF Animation (GIFanimatie).
  2. Houd de ontspanknop ingedrukt om het vastleggen van burst-foto’s vast te leggen voor GIFanimatie.
  3. Breng uw voorkeursaanpassingen aan de GIF-animatie-instellingen aan.
  4. Tik op

  wanneer u klaar bent.

  Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten

  59 • Page 60

  Panorama
  Leg beelden vanuit verschillende hoeken vast met Panorama. Beelden die zijn opgenomen
  vanuit een groothoekperspectief worden met deze functie automatisch samengevoegd tot één
  panoramafoto.

  Panoramafoto’s vastleggen
  1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op Panorama.
  2. Tik op de ontspanknop en pan dan uw ASUS-telefoon horizontaal (naar links of rechts) of verticaal
  (omhoog of omlaag) om het landschap vast te leggen.
  OPMERKING: Tijdens het pannen van uw ASUS Phone verschijnt een tijdlijn van miniaturen in het
  onderste deel van uw scherm wanneer het landschap wordt vastgelegd.

  3. Tik op

  wanneer u klaar bent.

  Slow motion
  Met de videofunctie slow-motion kunt u video’s opnemen voor weergave in slow motion.

  Slow motion-video’s opnemen
  1. Veeg vanaf het startscherm van de Camera-app naar rechts en tik dan op Slow motion.
  2. Tik op

  om te starten met het maken van slow motion-video’s.

  Tijdvertraging
  Dankzij de videofunctie Time lapse (Tijdvertraging) van uw ASUS Phone kunt u stilstaande beelden
  vastleggen voor automatische tijdvertragingsweergave. In dit geval lijken de gebeurtenissen snel
  vooruit te bewegen, terwijl ze zich echter met lange tussenpozen hebben voorgedaan en zijn
  opgenomen.

  Tijdvertragingsvideo’s opnemen
  1. Veeg vanaf het startscherm van de Camera-app naar rechts en tik dan op Time lapse
  (Tijdverschuiving).
  2. Tik op

  en selecteer dan het tijdvertragingsinterval.

  3. Tik op de ontspanknop om Timelapse-video’s te beginnen maken.

  60

  Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten • Page 61

  De galerie gebruiken
  Bekijk foto’s en speel video’s af op uw ASUS Phone met de app Galerij. Met deze app kunt u ook
  foto- en videobestanden die in uw ASUS Phone zijn opgeslagen, bewerken, delen of verwijderen.
  Vanaf Galerij kunt u foto’s weergeven in een diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerde
  foto- of videobestand weer te geven.
  Om de galerie te starten, veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op
  Galerie.

  De fotolocatie bekijken
  Schakel de locatietoegang op uw ASUS Phone in en verkrijg de locatiegegevens op uw foto’s. De
  locatiegegevens van uw foto bevatten het gebied waar de foto’s zijn gemaakt, evenals een kaart
  van de locatie via Google Maps of Baidu (alleen in China).
  De gegevens van een foto weergeven:
  1. Schakel de locatietoegang in via Settings (Instellingen) > Security & lock screen
  (Beveiligings- en vergrendelingsscherm) > Location (Locatie) > App-level permissions
  (Machtigingen op app-niveau).
  2. Controleer of u uw locatie hebt gedeeld met Google Maps of Baidu.
  3. Start de Gallery-app en selecteer de foto waarvan u de details wilt weergeven.
  4. Tik op de foto en tik vervolgens op Details.

  Bestanden van de galerie delen
  1. Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt delen..
  2. Tik na het openen van de map op

  > Selecteren om de bestandsselectie te activeren.

  3. Tik op de bestanden die u wilt delen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat u
  selecteert.
  4. Tik op

  en selecteer in de lijst waar u de beelden wilt delen.

  Bestanden verwijderen uit de galerie.
  1. Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt verwijderen.
  2. Tik na het openen van de map op

  > Selecteren om de bestandsselectie te activeren.

  3. Tik op de bestanden die u wilt verwijderen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat u
  selecteert.
  4. Tik op

  .

  Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten

  61 • Page 62

  Een afbeelding bewerken
  De galerie bevat ook zijn eigen gereedschappen voor beeldbewerking die u kunt gebruiken om de
  beelden die op uw ASUS Phone zijn opgeslagen, te verbeteren.
  1. Tik op het scherm Galerie op de map waarin de bestanden zijn opgeslagen.
  2. Tik na het openen van de map op de afbeelding die u wilt bewerken.
  3. Zodra de afbeelding is geopend, tikt u er opnieuw op om de functies ervan weer te geven.
  4. Tik op Edit (Bewerken) om de werkbalk voor beeldbewerking te openen.
  5. Tik op een van de pictogrammen in de werkbalk voor beeldbewerking om de wijzigingen toe te
  passen op het beeld.

  62

  Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten • Page 63

  7

  Verbonden blijven

  7

  Verbonden blijven
  Mobiel netwerk

  Wanneer er geen beschikbaar wifi-netwerk is waarmee u verbinding kunt maken, kunt u de
  gegevenstoegang van uw mobiel netwerk inschakelen voor internetverbinding.

  Het mobiele netwerk inschakelen
  1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
  •• Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op
  .
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen).
  2. Tik op Connections (Verbindingen) > Mobile network (Mobiel netwerk).
  3. Selecteer Gegevenstoegang aan en configureer de overige mobiele netwerkinstellingen indien
  dat nodig is.
  OPMERKINGEN:
  • Als u een internetverbinding hebt via uw mobiel netwerk, kunnen extra kosten worden aangerekend,
  afhankelijk van uw gegevensplan.
  • Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor meer informatie over de kosten/bijdragen en
  instellingen van uw mobiel netwerk.

  Wifi
  De wifi-technologie van uw ASUS Phone zorgt dat u verbonden bent met de draadloze wereld. Met
  uw ASUS Phone kunt u uw sociale media-accounts bijwerken, surfen op internet of gegevens en
  berichten draadloos uitwisselen.

  Wifi inschakelen
  1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
  •• Start Snelle instellingen en tik dan op
  > Connections (Verbindingen).
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen) > Connections (Verbindingen).
  2. Schuif de wifi-schakelaar naar rechts om wifi in te schakelen.
  OPMERKING: U kunt wifi ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk
  Snelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.
  Hoofdstuk 7: Verbonden blijven

  63 • Page 64

  Een verbinding maken met een Wifi-netwerk
  1. Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi om alle gedetecteerde wifi-netwerken weer te geven.
  2. Tik op een netwerknaam om een verbinding te maken met dit netwerk. Voor een beveiligd
  netwerk kunt u worden gevraagd een wachtwoord of andere beveiligingsgegevens in te voeren.
  OPMERKINGEN:
  • Uw ASUS Phone maakt automatisch opnieuw verbinding met het netwerk waarmee u eerder
  verbonden was.
  • Schakel de wifi-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.

  Wifi uitschakelen
  Wifi uitschakelen:
  1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
  •• Start Snelle instellingen en tik dan op
  > Connections (Verbindingen).
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen) > Connections (Verbindingen).
  2. Schuif de wifi-schakelaar naar links om wifi uit te schakelen.
  OPMERKING: U kunt wifi ook uitschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk
  Snelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.

  Bluetooth®
  Gebruik de Bluetooth-functie van uw ASUS Phone om bestanden te verzenden of te ontvangen
  en om multimediabestanden te streamen met andere slimme apparaten over korte afstanden.
  Met Bluetooth kunt u uw mediabestanden delen met de smartphones van uw vrienden, gegevens
  verzenden voor afdruk met een Bluetooth-printer of muziekbestanden afspelen via een Bluetoothluidspreker.

  Bluetooth® inschakelen
  1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
  •• Start Snelle instellingen en tik dan op
  > Connections (Verbindingen).
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen) > Connections (Verbindingen).
  2. Schuif de Bluetooth-schakelaar naar rechts om Bluetooth in te schakelen.
  OPMERKING: U kunt Bluetooth ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het
  hoofdstuk Snelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.

  64

  Hoofdstuk 7: Verbonden blijven • Page 65

  Uw ASUS Phone koppelen met een Bluetooth®-apparaat
  Voordat u de Bluetooth-functies van uw ASUS Phone optimaal kunt gebruiken, moet u deze eerst
  koppelen met het Bluetooth-apparaat. De ASUS Phone slaat automatisch de koppelingsverbinding
  van het Bluetooth-apparaat op.
  1. Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth om alle beschikbare apparaten weer te geven.
  BELANGRIJK!
  • Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u ervoor zorgen dat de Bluetoothfunctie is ingeschakeld en dat het apparaat detecteerbaar is;
  • Raadpleeg de handleiding die bij uw apparaat is geleverd voor informatie over het inschakelen van
  Bluetooth en het instellen van het apparaat naar detecteerbaar.

  2. Tik op

  > Refresh (Vernieuwen) om meer Bluetooth-apparaten te zoeken.

  3. In de lijst van beschikbare apparaten, tikt u op het Bluetooth-apparaat waarmee u wilt koppelen.
  4. Controleer of dezelfde wachtwoordsleutel wordt weergegeven op beide apparaten en tik dan
  op Koppelen.
  OPMERKING: Schakel de Bluetooth-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.

  Het koppelen van uw ASUS Phone met een Bluetooth®-apparaat
  opheffen
  1. Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth om alle beschikbare en gekoppelde apparaten weer
  te geven.
  2. Tik in de lijst van gekoppelde apparaten op
  van het Bluetooth-apparaat waarvan u de
  koppeling wilt opheffen en tik vervolgens op FORGET (VERGETEN).

  Hoofdstuk 7: Verbonden blijven

  65 • Page 66

  Tethering
  Wanneer er geen wifi-service beschikbaar is, kunt u uw ASUS Phone gebruiken als modem of
  het instellen als een wifi-hotspot om internettoegang te krijgen op uw laptop, tablet en andere
  mobiele apparaten.
  BELANGRIJK! De meeste mobiele serviceproviders kunnen een data-abonnement vereisen voor het
  gebruik van de tetheringfunctie. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor het kiezen van
  dit data-abonnement.
  OPMERKINGEN:
  • Internettoegang via tethering kan trager zijn dan de standaard wifi- of mobiele verbinding.
  • Tethering met uw ASUS Phone voor internettoegang is slechts voor een beperkt aantal mobiele
  apparaten mogelijk.
  • Schakel de tethering-functie uit als u deze niet gebruikt om batterijvermogen te sparen.

  Wifi-hotspot
  Maak van uw ASUS Phone een wifi-hotspot om de internetverbinding te delen met andere
  apparaten.
  1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
  •• Start Snelle instellingen en tik dan op
  > Connections (Verbindingen).
  •• Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen) > Connections (Verbindingen).
  2. Tik op Hotspot & Tethering en schuif Portable Wi-Fi hotspot (Draagbare wifi-hotspot) naar
  ON (AAN).
  3. Tik op Portable Wi-Fi hotspot (Draagbare wifi-hotspot) en wijs dan een unieke SSID of
  netwerknaam en een sterk wachtwoord van 8 tekens toe voor uw wifi-hotspot. Tik op Opslaan
  wanneer u klaar bent.

  4. Verbind andere apparaten met de hotspotverbinding van uw ASUS Phone op dezelfde manier
  als wanneer u verbindt met een wifi-netwerk.
  66

  Hoofdstuk 7: Verbonden blijven • Page 67

  USB Tethering
  Schakel USB tethering in op uw ASUS Phone en deel de internetverbinding ervan met andere apparaten.
  1. Sluit uw ASUS Phone aan op een ander apparaat met een USB-kabel.
  2. Tik vanaf het scherm Settings (Instellingen) op Connections (Verbindingen) > Hotspot &
  Tethering. Schuif dan USB tethering naar ON (AAN) om tethering in te schakelen.

  Bluetooth tethering
  Schakel Bluetooth tethering in op uw ASUS Phone om de internetverbinding ervan te delen met andere
  apparaten.
  1. Schakel Bluetooth in op uw ASUS Phone en op het andere apparaat.
  2. Koppel beide apparaten.
  OPMERKING: Zie Uw ASUS Phone koppelen met een Bluetooth®-apparaat voor details.

  3. Tik vanaf het scherm Instellingen op Connections (Verbindingen) > Hotspot & Tethering,
  Schuif dan Bluetooth tethering naar ON (AAN).

  Hoofdstuk 7: Verbonden blijven

  67 • Page 68

  8

  Reizen en kaarten

  Reizen en kaarten

  8

  Weer
  Ontvang weerupdates in real time, direct vanaf uw ASUS Phone met de weerapp. Met de app
  Weather kunt u ook andere weerdetails uit de hele wereld controleren.

  De app Weer starten
  Tik vanaf uw startscherm op het weerpictogram om de Weather-app te starten.

  68

  Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten • Page 69

  Beginscherm Weer
  Stel de weerupdates voor uw huidige locatie en andere delen van de wereld in of haal ze op.
  Tik om weerinformatie voor een plaats te zoeken
  Tik om de huidige weerinformatie van het gebied op te
  halen, de weerinformatie bij te werken, de locatielijst te
  bewerken of de weersinstellingen te configureren.

  Veeg omhoog om andere weerinformatie te zien.
  Veeg naar links of rechts om weerinformatie van andere
  plaatsen in uw locatielijst te zien.

  Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten

  69 • Page 70

  Klok
  Pas de tijdzone-instellingen van uw ASUS Phone aan, stel een alarm in en gebruik uw ASUS Phone
  als stopwatch met de app Klok.

  De klok starten
  Start de app Klok met een van de volgende opties:


  Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Klok.  Tik op het beginscherm van uw ASUS Phone op de digitale klokweergave.

  Wereldklok
  Tik op Klok om de wereldklokinstellingen te openen vanaf uw ASUS Phone.
  Tik hierop om toegang te krijgen tot de instellingen van de app Clock (Klok).

  Tik hierop voor het toevoegen van een nieuwe plaats die u wilt markeren op
  de kaart van uw wereldklok.

  70

  Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten • Page 71

  Wekker
  Tik op Wekker om de instellingen voor de wekker van uw ASUS Phone te openen.

  Tik om de alarminstellingen te openen.

  Tik hierop om een nieuwe alarmtijd in te stellen.

  Stopwatch
  Tik op Stopwatch om uw ASUS Phone te gebruiken als een stopwatch.

  Tik op deze knop om de stopwatchfunctie te starten.

  Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten

  71 • Page 72

  Timer
  U kunt meerdere timeropties instellen voor uw ASUS Phone. Volg hiervoor de onderstaande
  stappen:

  De timer instellen
  1. Tik op Timer om de timerfunctie van uw ASUS Phone te openen.

  Tik hierop om de tijd voor de timer in te voeren.

  Tik op deze knop om de timer te starten.

  72

  Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten • Page 73

  9

  Zen Overal

  9

  Zen Overal

  Speciale Zenhulpmiddelen
  Geluids-recorder
  Neem audiobestanden op met uw ASUS Phone door de app Sound Recorder in te schakelen.

  Geluids-recorder starten
  Om de geluidsopname te starten, veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik
  op ASUS > Geluids-recorder.
  Tik hierop om de instellingen voor Sound Recorder aan te passen.

  Tik hierop om de lijst weer te geven van opgeslagen
  audio-opnamebestanden.

  Tik hierop om de audio-opname te starten.

  Hoofdstuk 9: Zen Overal

  73 • Page 74

  Een opname pauzeren
  Tijdens een gepauzeerde opname, kunt u kiezen om de opname te hervatten, te verwijderen of op
  te slaan.

  Tik om de opname te verwijderen

  Tik om de opname te hervatten
  Tik om de opname op te slaan

  Opnamelijst
  Vanaf de opnamelijst kunt u een opgeslagen audio-opnamebestand afspelen, hernoemen, delen of
  verwijderen.
  Om uw opnamelijst weer te geven, tikt u op

  vanaf het hoofdscherm van Geluids-recorder.

  Tik om uw geselecteerde opname te delen,
  hernoemen of verwijderen

  Tik om uw geselecteerde opname af te spelen/te pauzeren

  74

  Hoofdstuk 9: Zen Overal • Page 75

  Mobile Manager
  Mobile Manager biedt een geïntegreerde interface voor meerdere apps die zijn ontworpen voor
  het optimaliseren van de apparaatprestaties, het beheer van telefoonvermogen, opslaggebruik en
  systeemmeldingen.
  Om de app ASUS Mobile Manager te starten, veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw
  startscherm en tik op Mobile Manager.

  Tik hierop om de PowerMaster app te starten
  Tik hierop om het systeemgeheugen te versterken
  Tik hierop om het mobiele gegevensgebruik te zien, een
  maandelijkse limiet voor het gebruik van mobiele gegevens
  in te stellen en apps te beheren om alleen via wifi, alleen
  via een mobiel netwerk, via geen van beiden of via beide
  internettoegang te krijgen.
  Tik hierop om de privacy- en beveiligingsscan uit te voeren en om
  te verhinderen dat apps gevaarlijke machtigingen gebruiken en
  automatisch starten
  Tik hierop om de geselecteerde ongebruikte apps te verwijderen
  om wat opslagruimte vrij te maken
  Tik hierop om meldingen van een individuele app toe te staan
  of te blokkeren

  Hoofdstuk 9: Zen Overal

  75 • Page 76

  Bluelight Filter (Blauwlichtfilter)
  Bluelight Filter (Blauwlichtfilter) biedt een zacht papierachtig scherm dat de oogbelasting
  vermindert voor een comfortabele leeservaring op uw ASUS Phone.
  Bluelight Filter (Blauwlichtfilter) inschakelen:
  •• Tik vanaf het paneel Quick settings (Snelle instellingen) op het pictogram Bluelight Filter
  (Blauwlichtfilter).

  Tik om de blauwlichtfilter in te schakelen

  76

  Hoofdstuk 9: Zen Overal • Page 77

  10

  Behoud uw Zen

  Behoud uw Zen

  10

  Uw apparaat up-to-date houden
  Houd uw ASUS Phone in de lus van Android-systeemupdates en bijgewerkte apps en functies.

  Uw systeem bijwerken
  1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen).
  2. Schuif omlaag op het scherm Settings (Instellingen) om andere items weer te geven en tik
  dan op System (Systeem) > System updates (Systeemupdates) om te controleren op
  systeemupdates.
  3. Tik op om het scherm System updates (Systeemupdates) om hat automatisch downloaden
  van systeemupdates in te stellen.
  OPMERKING: U kunt kijken wanneer het systeem van uw ASUS Phone de laatste keer werd bijgewerkt
  onder Laatste controle op updates van het venster Systeemupdate.

  Opslagruimte
  U kunt gegevens, apps of bestanden op uw ASUS Phone (interne opslag) opslaan op een
  externe opslagruimte of op een online opslagruimte. U hebt een internetverbinding nodig voor
  het overdragen of downloaden van uw bestanden naar een online opslagruimte. Gebruik de
  bijgeleverde USB-kabel voor het kopiëren van bestanden tussen de computer en uw ASUS Phone.

  Back-up maken en opnieuw instellen
  Maak een back-up van gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen op Google-servers
  met uw ASUS Phone. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen) >
  System (Systeem) > Back-up.
  2. Vanaf het venster Back-up maken en opnieuw instellen, kunt u het volgende doen:


  Back up to Google Drive (Back-up maken naar Google Drive): Deze functie maakt een backup van uw gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen naar Google Drive wanneer dit is
  ingeschakeld.  Back-up account: Hiermee kunt u de account opgeven waarmee u moet gekoppeld worden
  wanneer u uw back-up opslaat.

  Reset (Opnieuw instellen)
  Stel de netwerkinstellingen en app-voorkeuren opnieuw in of stel de fabriekswaarden opnieuw.
  1. 1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings
  (Instellingen) > System (Systeem) > Reset (Opnieuw instellen).
  Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen

  77 • Page 78

  2. Vanaf het Resetvenster kunt u het volgende:
  •• Network settings reset (Reset netwerkinstellingen): Deze functie herstelt de wifiwachtwoorden en andere netwerkinstellingen.
  •• App preferences reset (Reset app-voorkeuren): Deze functie vergemakkelijkt het
  herstel van back-upinstellingen en -gegevens wanneer u een app opnieuw installeert.
  •• Factory data reset (Reset fabrieksgegevens): Wist alle gegevens op de telefoon.

  Uw ASUS Phone beveiligen
  Gebruik de beveiligingsfuncties van uw ASUS Phone om onbevoegde gesprekken of
  gegevenstoegang te voorkomen.

  Uw scherm ontgrendelen
  Wanneer het scherm is vergrendeld, kunt u het openen met de opties voor de
  beveiligingsontgrendeling van de ASUS Phone.
  1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen) >
  Security & lock screen (Beveiligings- en vergrendelingsscherm).
  2. Tik op lock screen (Vergrendelingsscherm) en selecteer vervolgens een optie voor het
  ontgrendelen van uw ASUS Phone.
  OPMERKINGEN:
  • Raadpleeg de sectie Opties van het ontgrendelingsscherm voor meer informatie.
  • Om de optie die u hebt ingesteld voor het ontgrendelen van het scherm te deactiveren, tikt u op
  Geen op het scherm Schermvergrendeling kiezen.

  Opties van het ontgrendelingsscherm
  Kies uit deze opties om uw ASUS Phone te vergrendelen.
  Vegen
  Veeg omhoog om uw ASUS Phone te ontgrendelen.

  78

  Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen • Page 79

  PIN
  Voer minstens vier cijfers in om een pincode in te stellen.

  BELANGRIJK! Zorg dat u de pincode onthoudt die u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw
  apparaat.

  Patroon
  Schuif uw vinger over de punten en maak een patroon.

  BELANGRIJK! U kunt een patroon maken met een minimum van vier punten. Zorg dat u het patroon
  onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.
  Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen

  79 • Page 80

  Wachtwoord
  Voer minstens vier tekens in om een wachtwoord te maken.

  BELANGRIJK! Zorg dat u het wachtwoord onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw
  apparaat.

  De identiteit van uw ASUS Phone instellen
  Zorg dat u de identiteit van uw ASUS Phone weet, zoals het serienummer, het IMEI-nummer
  (International Mobile Equipment Identity) of het modelnummer.
  Dit is belangrijk, want als u uw ASUS Phone verliest, kunt u contact opnemen met uw mobiele
  provider en de informatie opgeven om ongemachtigd gebruik van uw ASUS Phone te blokkeren
  via een zwarte lijst.
  De identiteit van uw ASUS Phone weergeven:
  1. Veeg omhoog vanaf het onderste deel van uw startscherm en tik op Settings (Instellingen).
  2. Schuif in het scherm Instellingen omlaag om andere items weer te geven en tik dan op System
  (Systeem) > About (Over). Het scherm Over toont de status, wettelijke informatie, het
  modelnummer, de versie van het besturingssysteem, hardware- en softwareinformatie van uw
  ASUS Phone.
  3. Om het serienummer, SIM-contactnummer en IMEI van uw ASUS Phone te zien, tikt u op Status.

  80

  Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen • Page 81

  Bijlagen
  Bijlagen
  Veiligheidsinformatie
  OPGELET! Gebruik van andere bedieningselementen, aanpassingen of procedures dan diegene die in
  deze handleiding zijn vermeld, kunnen blootstelling aan schadelijke straling tot gevolg hebben.

  Onderhoud ASUS Phone
  • Gebruik uw ASUS Phone-toestel in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 0 °C
  (32 °F) en 35 °C (95 °F).

  De batterij
  WAARSCHUWING: Als u de batterij zelf demonteert, wordt de garantie ongeldig en kan er ernstige
  schade ontstaan.

  Uw ASUS Phone is uitgerust met een krachtige, niet-verwijderbare Li-ion-batterij.Leef de
  onderhoudsrichtlijnen na voor een langer levensduur van de batterij.
  • Verwijder de niet-verwijderbare lithiumpolymeerbatterij niet omdat de garantie hierdoor komt
  te vervallen.
  • Vermijd het opladen bij een extreem hoge of lage temperatuur. De batterij levert optimale
  prestaties bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +35 °C.
  • Verwijder en vervang de batterij niet door een niet-goedgekeurde batterij.
  • Gebruik alleen een ASUS-batterij. Het gebruik van een andere batterij kan lichamelijke schade/
  letsel veroorzaken en uw apparaat beschadigen.
  • Verwijder en dompel de batterij nooit onder in water of een andere vloeistof.
  • Probeer nooit de batterij te openen omdat het bestanddelen bevat die schadelijk kunnen zijn
  wanneer ze worden ingeslikt of in contact komen met onbeschermde huid.
  • Verwijderd de batterij niet en voorkom kortsluiting aan de batterij omdat dit oververhitting en
  brand kan veroorzaken. Houd de batterij uit de buurt van juwelen en andere metalen objecten.
  • Gooi de batterij niet in vuur na het verwijderen. Hierdoor kan de batterij ontploffen waardoor
  stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, kunnen vrijkomen.
  • Gooi de batterij na het verwijderen nooit weg bij uw gewoon huishoudafval. Breng het naar een
  inzamelpunt voor gevaarlijke materialen.

  81 • Page 82

  • Raak de contacten van de batterij niet aan.
  • Om brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, plooien, pletten
  of doorprikken.
  OPMERKINGEN:
  • Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
  • Gooi de lege batterijen weg volgens de instructies.

  De lader
  • Gebruik alleen de lader die bij uw ASUS Phone-toestel is geleverd.
  • Trek nooit aan de kabel van de lader om deze uit het stopcontact te trekken, maar trek aan de
  lader zelf.

  Waarschuwingen
  Uw ASUS Phone is een toestel met een hoge kwaliteit. Lees vóór het gebruik alle instructies en
  waarschuwingsmarkeringen op de (1) wisselstroomadapter.
  • Gebruik het ASUS Phone-toestel niet in extreme omgevingsomstandigheden met een hoge
  temperatuur of een hoge vochtigheidsgraad. Het ASUS Phone-toestel biedt optimale prestaties
  in een omgevingstemperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 35 °C (95 °F).
  • Demonteer het ASUS Phone-toestel of zijn accessoires niet. Als het toestel moet worden
  onderhouden of gerepareerd, moet u het terugbrengen naar een erkend onderhoudscentrum.
  Als het apparaat is gedemonteerd, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.
  • Veroorzaak geen kortsluiting op de contacten van de batterij met metalen objecten.

  Operatortoegang met een gereedschap
  Als een GEREEDSCHAP nodig is om toegang te krijgen tot een OPERATORTOEGANGSGEBIED,
  moeten alle overige compartimenten binnen dat gebied die gevaarlijk zijn ontoegankelijk zijn voor
  de OPERATOR door middel van hetzelfde GEREEDSCHAP of moeten alle dergelijke compartimenten
  worden gemarkeerd om de OPERATOR-toegang te vermijden.

  82

  Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen • Page 83

  Kennisgevingen
  Naleving Richtlijn voor Radioapparatuur van de EU
  Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit
  ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij de dat de radio-apparatuur [ASUS_X00QD] conform
  Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op:
  https://www.asus.com/support (Zoek ZE620KL)

  Tabel RF-uitgangen
  Items

  Maximale radiofrequentie Tabel uitgangsvermogen
  Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)
  Bluetooth
  Bluetooth LE (2402~2480 MHz)
  2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)
  2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)
  2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)
  2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462 MHz)
  5GHz 802.11a (5180~5320, 5500~5700 MHz)
  WLAN
  5GHz 802.11n HT20 (5180~5320, 5500~5700 MHz)
  5GHz 802.11n HT40 (5190~5310, 5510~5670 MHz)
  5GHz 802.11ac-VHT20 (5180~5320, 5500~5700 MHz)
  5GHz 802.11ac-VHT40 (5190~5310, 5510~5670 MHz)
  5GHz 802.11ac VHT80 (5210~5290, 5530~5610 MHz)
  NFC
  13.553~13.567 MHz
  GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)
  GSM
  GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)
  WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)
  WCDMA
  WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)
  LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)
  LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)
  LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)
  LTE
  LTE Band VIII (880~915; 925~960 MHz)
  LTE Band XX (832~862; 791~821 MHz)
  LTE Band XL (2300~2400 MHz)

  9.90 dBm
  1.00 dBm
  18.90 dBm
  17.90 dBm
  16.90 dBm
  16.90 dBm
  17.99 dBm
  17.99 dBm
  17.99 dBm
  16.99 dBm
  16.99 dBm
  16.99 dBm
  -10.52 dBuA/m
  33.20 dBm
  29.86 dBm
  23.99 dBm
  23.89 dBm
  23.09 dBm
  23.35 dBm
  22.95 dBm
  23.56 dBm
  23.19 dBm
  22.95 dBm

  OPMERKING: Deze RF-uitgangsvoedingskabel is alleen voor EU-lidstaten, EER-staten, EFTA-staten en
  Turkije. Het frequentiebereik en het RF-uitgangsvermogen kan verschillen van andere niet-EU-landen.

  De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:
  AT
  DE
  LV
  NO
  FI
  83

  BE
  IS
  LI
  PL
  SE

  BG
  IE
  LT
  PT
  CH

  CZ
  IT
  LU
  RO
  UK

  DK
  EL
  HU
  SI
  HR

  EE
  ES
  MT
  SK

  FR
  CY
  NL
  TR • Page 84

  Informatie RF-blootstelling
  Dit ASUS-product is getest en voldoet aan toepasselijke Europese SAR-limieten. De SAR-limiet is
  2.0 W/kg in landen die de limiet instellen met een gemiddelde over 10 gram weefsel. De specifieke
  maximale SAR-waarden voor dit apparaat zijn de volgende:


  Kop: 1.200 W/Kg  Toestel: 1.477 W/Kg

  Bij het meedragen van dit apparaat of het gebruiken bij het dragen op het lichaam, moet u een
  goedgekeurde accessoire gebruiken, zoals een holster, of anderszins een afstand van 0.5 cm tot het
  lichaam aanhouden om te zorgen voor naleving van RF-blootstellingsvereisten.

  CE-markering

  GPS (Global Positioning System) gebruiken op uw ASUS Phone
  De GPS-positioneringsfunctie gebruiken op uw ASUS Phone:
  • Controleer of uw apparaat met internet is verbonden voordat u Google Maps of apps met GPSondersteuning gebruikt.
  • Voordat u een app met GPS-ondersteuning voor de eerste keer gebruikt op uw apparaat, moet u
  zorgen dat u zich buiten bevindt voor de beste positioneringsgegevens.
  • Wanneer u een app met GPS-ondersteuning op uw apparaat binnenin een voertuig gebruikt,
  kunnen de metalen onderdelen van de autoruit en andere elektronische apparaten de GPSprestaties beïnvloeden.

  Preventie van gehoorverlies
  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan een hoog
  volumeniveau.

  Voor Frankrijk voldoet de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat aan de vereisten voor het
  geluidsdrukniveau zoals bepaald in de toepasselijke standaard EN 50332-1: 2013 en/of EN50332-2:
  2013 zoals vereist door het Franse artikel L.5232-1.

  84 • Page 85

  Opmerking coating
  BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, wordt een
  coating aangebracht om het apparaat te isoleren, met uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.

  Kennisgeving green ASUS
  ASUS zet zich in om milieuvriendelijke producten en verpakkingen te maken om de gezondheid
  van de consument te beschermen terwijl de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.
  De vermindering van het aantal pagina’s van de handleiding is in overeenstemming met de
  vermindering van koolstofuitstoot.
  Voor de gedetailleerde gebruiksaanwijzing en verwante informatie, kunt u de handleiding
  raadplegen die bij de ASUS Phone is geleverd of kunt u een bezoek brengen aan de
  ondersteuningssite van ASUS op http://support.asus.com/.

  ASUS-services van recycling/terugbrengen
  ASUS-programma’s van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste
  normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te
  bieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal
  verantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/Takeback.htm voor
  gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio’s.

  Modelnaam: ASUS_X00QD (ZE620KL)

  Fabrikant:
  Adres:
  Erkende vertegenwoordiger in Europa:
  Adres:

  85

  ASUSTeK Computer Inc.
  4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
  ASUS Computer GmbH
  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für ASUS ZenFone 5 - ZE620KL wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von ASUS ZenFone 5 - ZE620KL in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 28,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von ASUS ZenFone 5 - ZE620KL

ASUS ZenFone 5 - ZE620KL Bedienungsanleitung - Deutsch - 86 seiten

ASUS ZenFone 5 - ZE620KL Bedienungsanleitung - Englisch - 89 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info