Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/79
Nächste Seite
ZS672KSZS672KS
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ZS672KSGebruikershandleiding
 • Page 2

  DU17585Augustus 2021Eerste editieZorg en veiligheidRichtlijnenVeiligheid op de weg is topprioriteit. Wij raden u sterk af het apparaat te gebruikentijdens het besturen of het bedienen van enig type voertuig.Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen met eenomgevingstemperatuur tussen 0C (32F) en 35C (95F).Schakel het apparaat uit in begrensde gebieden waar het gebruik van mobieleapparaten verboden is. Leef altijd regels en voorschriften na binnen deze begrensdegebieden, zoals een vliegtuig, bioscoop, ziekenhuis of in de buurt van medischeapparatuur, gas of benzine, op bouwwerven, op plaatsen waar explosiegevaarbestaat en andere gebieden.Gebruik alleen wisselstroomadapters en kabels die door ASUS zijn goedgekeurdvoor gebruik met dit apparaat. Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkantvan uw apparaat en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met ditvermogen.Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en andere randapparatuurmet uw apparaat.Houd uw apparaat droog. Stel uw apparaat niet bloot aan vloeistoffen, regen ofvocht.U kunt uw apparaat door rntgenmachines voeren (zoals de machines die wordengebruikt voor de transportbanden van de luchthavenbeveiliging), maar stel het nietbloot aan magnetische detectoren en magneetpennen.Het scherm van het apparaat is van glas. Als het glas gebroken is, mag u hetapparaat niet langer gebruiken en mag u de gebroken glazen onderdelen nietaanraken. Stuur het apparaat onmiddellijk voor reparatie naar een door ASUSerkende onderhoudsdienst.Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan eenhoog volumeniveau.Koppel de netstroom los voordat u het apparaat reinigt. Gebruik alleen eenschone cellulose spons of een zeemleer wanneer u het scherm van uw apparaatschoonmaakt.Stuur het apparaat alleen naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel voorreparaties.2
 • Page 3

  Goede verwijderingOntploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi legebatterijen weg in overeenstemming met de instructies.Gooi de ASUS Phone NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om eencorrect hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met dedoorgekruiste vuilnisbak geef aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuuren knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen wordenafgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronischeproducten.Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbakgeeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.Gooi de ASUS Phone NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteerde ASUS Phone NIET.ZenTalk-fanforum(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)OPMERKING:Voor meer wettelijke en e-labelinformatie, controleert u dit op uw apparaat in Settings(Instellingen) > System (Systeem) > Regulatory labels (Regelgevende labels) en Settings(Instellingen) > System (Systeem) > About Phone (Over phone) > Legal Information(Wettelijke informatie).De app-omschrijvingen die in deze handleiding worden getoond, zijn alleen bedoeld als referentie,en komen wellicht niet exact overeen met wat u op uw apparaat ziet.3
 • Page 4

  Inhoudsopgave1BasisprincipesWelkom!..................................................................................................................................................... 7Uw ASUS Phone gebruiksklaar maken!.......................................................................................... 8Eerste gebruik........................................................................................................................................14Het aanraakscherm gebruiken........................................................................................................152Nergens is het zo goed als thuisZen beginschermfuncties...........................................................................................18Beginscherm..........................................................................................................................................18Snelle instellingen................................................................................................................................19Meldingen...............................................................................................................................................20Uw startscherm aanpassen.........................................................................................21Widgets....................................................................................................................................................21Achtergronden......................................................................................................................................22De datum en tijd instellen.................................................................................................................23Uw beltoon en waarschuwingsgeluiden instellen...................................................................23Scherm vergrendelen..................................................................................................24Uw vergrendelingsscherm aanpassen.........................................................................................24Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id)........................................................25Uw ASUS Phone voor de eerste keer opstarten........................................................................25De vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen)....................................................26Gezichtsontgrendeling...............................................................................................27Gezichtsontgrendeling instellen vanaf Settings (Instellingen). .........................................273Werk hard, speel harderChrome.........................................................................................................................30Chrome starten.....................................................................................................................................30Een pagina delen..................................................................................................................................31Bladwijzers toevoegen aan paginas..............................................................................................31De surfgegevens wissen....................................................................................................................31Gmail.............................................................................................................................32Google Agenda............................................................................................................33Gebeurtenissen maken......................................................................................................................33Gebeurtenis bewerken of verwijderen.........................................................................................33Herinneringen maken.........................................................................................................................34Herinneringen bewerken of verwijderen....................................................................................34Bestandsbeheer...........................................................................................................35ASUS-gegevensoverdracht.........................................................................................364Contact houdenBel in stijl......................................................................................................................37Dubbele SIM-functie...........................................................................................................................37Bellen........................................................................................................................................................39Uw favoriete contacten bellen........................................................................................................41Oproepen ontvangen.........................................................................................................................414
 • Page 5

  Overige belopties.................................................................................................................................42Gesprekken opnemen........................................................................................................................43Contactpersonen beheren..........................................................................................44Contactinstellingen.............................................................................................................................44Uw profiel instellen..............................................................................................................................44Contactpersonen toevoegen...........................................................................................................45Uw favoriete contacten markeren..................................................................................................46Uw blokkeerlijst beheren..................................................................................................................47Berichten versturen en meer......................................................................................48Berichten.................................................................................................................................................485Plezier en amusementDe headset gebruiken.................................................................................................49Een audiostekker aansluiten............................................................................................................49YT Muziek.....................................................................................................................506Uw dierbare momentenMomenten vastleggen................................................................................................51De app Camera starten......................................................................................................................51Afbeeldingslocaties.............................................................................................................................52Geavanceerde camerafuncties........................................................................................................52Tijdvertraging........................................................................................................................................53De galerie gebruiken...................................................................................................54De fotolocatie bekijken......................................................................................................................54Een afbeelding bewerken.................................................................................................................54Bestanden van de galerie delen......................................................................................................54Bestanden verwijderen uit de galerie...........................................................................................557Verbonden blijvenMobiel netwerk............................................................................................................56Het mobiele netwerk inschakelen.................................................................................................56Wifi................................................................................................................................56Wifi inschakelen....................................................................................................................................56Een verbinding maken met een Wifi-netwerk...........................................................................57Wifi uitschakelen...................................................................................................................................57Bluetooth....................................................................................................................57Bluetooth inschakelen......................................................................................................................57Uw ASUS Phone koppelen met een Bluetooth-apparaat....................................................58Het koppelen van uw ASUS Phone met een Bluetooth-apparaat opheffen................58Tethering......................................................................................................................59Wifi-hotspot............................................................................................................................................59USB Tethering........................................................................................................................................60Bluetooth tethering.............................................................................................................................608Reizen en kaartenWeer..............................................................................................................................61De app Weer starten............................................................................................................................61Beginscherm Weer...............................................................................................................................625
 • Page 6

  Klok...............................................................................................................................63Wekker......................................................................................................................................................63Wereldklok..............................................................................................................................................64Stopwatch...............................................................................................................................................64Timer.........................................................................................................................................................659Zen OveralSpeciale Zenhulpmiddelen.........................................................................................66Calculator................................................................................................................................................66Geluids-recorder...................................................................................................................................67Mobile Manager...........................................................................................................6910Behoud uw ZenUw apparaat up-to-date houden...............................................................................70Uw systeem bijwerken.......................................................................................................................70Opslagruimte.........................................................................................................................................70Back-up maken en opnieuw instellen...........................................................................................70Reset (Opnieuw instellen).................................................................................................................70Uw ASUS Phone beveiligen..............................................................................................................71Bijlagen6
 • Page 7

  1BasisprincipesBasisprincipes1Welkom!Verken de intutieve eenvoud van ASUS Zen UI.ASUS Zen UI is een charmante en intutieve interface, exclusief ontworpen voor ASUS Phones. Ukunt gebruikmaken van speciale apps die in of bij andere apps zijn gentegreerd zodat ze voldoenaan uw unieke persoonlijke behoeften en ze uw leven vergemakkelijken terwijl u plezier beleeftaan het gebruik van uw ASUS Phone.CameraDankzij de PixelMaster-technologie kunt u die waardevolle momenten vastleggen inlevendige en fotos en videos van hoge kwaliteit.BerichtenMet Berichten, een gebruiksvriendelijke en schitterende app, kunt u SMS-/MMSberichten verzenden/ontvangen en groepsteksten, fotos of audioberichten verzenden.U kunt ook emoticons of stickers toevoegen aan uw berichten, uw locatie delen, uwberichten activeren en gemakkelijk SMS-afzenders blokkeren. Het is ook mogelijk fotoste maken of videos op te nemen en deze bestanden vervolgens gemakkelijk te delen.BestandsbeheerVia Bestandsbeheer kunt u uw gegevens gemakkelijk zoeken en beheren in het internegeheugen van uw ASUS Phone en de verbonden externe opslagapparaten.OPMERKING: De beschikbaarheid van de ASUS Zen UI-apps verschilt afhankelijk van de regio en hetASUS Phonemodel. Veeg omhoog op het startscherm om de apps te bekijken die beschikbaar zijn opuw ASUS Phone.Hoofdstuk 1: Basisprincipes7
 • Page 8

  Uw ASUS Phone gebruiksklaar maken!Onderdelen en functiesLeer uw apparaat kennen en maak het in een handomdraai gebruiksklaar.MicrofoonFlitserOntvangerCamera achterMicrofoonVolumetoetsAanraakschermVoedings-toetsVingerafdruksensorMicrofoonLED-indicatorLuidsprekerNFC-detectiegebiedUitwerpopeningNano SIM1, Nano SIM2, microSD-kaartsleufUSB Type-C-poortWAARSCHUWING!Om problemen met de netwerkverbinding en de batterij te vermijden: Plaats GEEN metaalhoudende sticker op het antennegebied. Gebruik GEEN metaalhoudende beschermende lijst/hoes op uw ASUS Phone.Dek het antennegebied NIET af met uw handen of andere objecten tijdens het gebruikvan bepaalde functies, zoals het plaatsen van gesprekken of het gebruiken van de mobielegegevensverbinding.Wij raden u aan ASUS-compatibele schermbeschermers te gebruiken. Als u schermbeschermersgebruikt die niet ASUS-compatibel zijn, kan de sensor van de ASUS Phone defect raken.OPMERKING: De MicroSD-kaartsleuf ondersteunt MicroSD-, MicroSDXC-kaartformaten.BELANGRIJK!8Het is niet aanbevolen een schermbescherming te gebruiken, omdat dit de nabijheidssensorkan verstoren. Als u een schermbescherming wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u denabijheidssensor niet blokkeert.Houd het apparaat, vooral het aanraakscherm, altijd droog. Als water of andere vloeistoffen inaanraking komen met het scherm, kan het aanraakscherm schade oplopen.Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 9

  Een nano SIM-kaart /geheugenkaart installerenBeide nano SIM-kaartsleuven ondersteunen GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDDLTE, TD-LTE en 5G NR Sub-6 netwerkbanden.BELANGRIJK! Beide Nano SIM-kaarten kunnen verbinding met de VoLTE 4G belservice. Er kan echterslechts n per keer verbinden met de 5G NR Sub-6-gegevensservice.OPMERKING:Om schade aan de aansluiting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u een standaard nano SIMkaart zonder SIM-adapter gebruikt of zonder het gebruik van een mes.Het actuele netwerk- en frequentiebandgebruik is afhankelijk van de netwerkimplementatie in uwgebied. Neem contact op met uw telecomaanbieder als 5G NR Sub-6-ondersteuning en de VoLTE4G-belservice beschikbaar zijn in uw gebied.Uw ASUS Phone ondersteunt een microSD- en micro SDXC-geheugenkaart met tot 2 TB capaciteit.OPMERKING:Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw ASUS Phone. Zorg dat ualleen compatibele geheugenkaarten gebruikt om gegevensverlies, schade aan uw apparaat ofgeheugenkaart, of beide te voorkomen.De microSD-kaart wordt afzonderlijk verkocht.VOORZICHTIG! Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een nano-SIM-kaart /geheugenkaartinstalleren. ASUS is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan uw nano-SIM-kaarten /geheugenkaart installeren.Een nano SIM-kaart/geheugenkaart installeren:1. Duw de meegeleverde uitwerp-pen in de opening op de kaartsleuf om de lade uit te werpen.VOORZICHTIG!Zorg dat u de kaartsleuf of uw vingernagels niet beschadigt.Gebruik geen scherpe gereedschappen of oplosmiddelen op uw apparaat om krassen erop tevoorkomen.2. Stop de Nano SIM- of MicroSD-kaart(en) in de kaartsleuf of kaartsleuven.3. Duw tegen de lade om deze te sluiten.Hoofdstuk 1: Basisprincipes9
 • Page 10

  Een nano SIM-kaart / geheugenkaart verwijderenOPGELET!Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een nano-SIM-kaart /geheugenkaart. ASUS is nietverantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan uw nano-SIM-kaarten / geheugenkaart.Werp de geheugenkaart op de juiste manier uit om deze veilig te verwijderen uit het apparaat. Omde geheugenkaart uit te werpen, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm en tikt u op> Storage (Geheugen) en tik dan onder Portable storage (Draagbaar geheugen) opMicro SD.naastEen nano SIM-kaart/geheugenkaart verwijderen:1. Duw de meegeleverde uitwerp-pen in de opening op de kaartsleuf om de lade uit te werpen.VOORZICHTIG!Zorg dat u de kaartsleuf of uw vingernagels niet beschadigt.Gebruik geen scherpe gereedschappen of oplosmiddelen op uw apparaat om krassen erop tevoorkomen.2. Verwijder de nano SIM-kaart / geheugenkaartuit de kaartsleuf.3. Duw de lade voorzichtig terug naar binnen tot deze stevig is gesloten.10Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 11

  Uw ASUS Phone opladenUw ASUS Phone is bij de levering gedeeltelijk opgeladen. Laad het apparaat volledig op voordat uhet voor de eerste keer gebruikt. Lees de volgende belangrijke opmerkingen en waarschuwingenvoordat u uw apparaat oplaadt.BELANGRIJK!Pel de beschermende film van de wisselstroomadapter en het USB Type-C kabel voordat u zegebruikt met uw apparaat.Zorg dat u de wisselstroomadapter aansluit op een compatibel stopcontact. U kunt dewisselstroomadapter aansluiten op elk compatibel 100~240 V stopcontact.De uitgangsspanning van de wisselstroomadapter voor dit apparaat is +5V-10V 3A, 30W.Wanneer u de ASUS Phone gebruikt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, moet hetstopcontact zich in de buurt van uw apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.Om elektriciteit te sparen, koppelt u de wisselstroomadapter los van het stopcontact wanneer hetniet in gebruik is.Plaats geen zware objecten bovenop uw ASUS Phone.OPGELET!Tijdens het opladen kan uw ASUS Phone warm worden. Dit is normaal, maar als uw apparaatabnormaal warm wordt, moet u de USB-Type-C-kabel loskoppelen van uw apparaat en het apparaat,inclusief de wisselstroomadapter en kabel naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel sturen.Schade aan uw ASUS Phone, wisselstroomadapter of USB-Type-C-kabel vermijden. Controleer of deUSB-Type-C-kabel, wisselstroomadapter en uw apparaat goed zijn aangesloten voordat u het opladenstart.Uw ASUS Phone opladen:1. Sluit de USB-kabel aan op de voedingsadapter.2. Sluit de USB-kabel aan op uw ASUS Phone.3. Stop de wisselstroomadapter in een geaard stopcontact.321Hoofdstuk 1: Basisprincipes11
 • Page 12

  BELANGRIJK!Wanneer u de ASUS Phone gebruikt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, moet hetgeaarde stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.Wanneer u uw ASUS Phone oplaadt via de computer, moet u ervoor zorgen dat u de USB-Type-Ckabel aansluit op de USB - poort van de computer.Vermijd het opladen van de ASUS Phone in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 35C.Laad uw ASUS Phone gedurende acht (8) uur op voordat u het toestel de eerste keer in debatterijmodus gebruikt.De status van de batterijlading wordt aangegeven met de volgende pictogrammen:LaagNiet bezig met laden Bezig met laden VolOPMERKINGEN:Voor veiligheidsdoeleinden mag u ALLEEN de meegeleverde voedingsadapter en -kabel gebruikenom schade aan uw apparaat te voorkomen en het risico op letsels te voorkomen.Voor veiligheidsdoeleinden mag u ALLEEN de meegeleverde voedingsadapter en -kabel gebruikenvoor het opladen van uw ASUS Phone.4. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel eerst los van uw ASUSPhone voordat u de wisselstroomadapter loskoppelt van het stopcontact.OPMERKINGEN:12U kunt uw apparaat gebruiken tijdens het opladen, maar het kan langer duren om het apparaatvolledig op te laden.Het opladen van het apparaat kan langer duren als u oplaadt via de USB-poort van een computer.Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen via de USB-poort, laadt u de ASUSPhone op met de wisselstroomadapter die op een stopcontact is aangesloten.Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 13

  Uw ASUS Phone in- of uitschakelenUw apparaat inschakelenOm uw apparaat in te schakelen, houdt u de voedingsknop ingedrukt tot het apparaat trilt enopstart.Uw apparaat uitschakelenUw apparaat uitschakelen:1. Als uw scherm is uitgeschakeld, drukt u op de voedingsknop om het apparaat uit te schakelen.Als uw scherm is vergrendeld, moet u het apparaatscherm ontgrendelen.2. Houd de voedingsknop ingedrukt, tik op Power off (Uitschakelen) wanneer u dat wordtgevraagd.SlaapstandOm uw apparaat in de slaapstand te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop tot het schermuitschakelt.VoedingstoetsOPMERKINGEN:Wanneer uw systeem is uitgeschakeld, houdt u de toets Volume lager +Voedingsknop tegelijkertijd 8 seconden ingedrukt om uw telefoon opnieuw te starten. Als dat nietwerkt, probeert u het opnieuw door de sleutels opnieuw gedurende 12 seconden ingedrukt te houden.Hoofdstuk 1: Basisprincipes13
 • Page 14

  Eerste gebruikWanneer u de ASUS Phone voor de eerste keer inschakelt, zal de Installatiewizard u begeleidendoor het installatieproces. Volg de instructies op het scherm om uw taal te selecteren, uw mobielnetwerk, wifi- en beveiligingsfuncties in te stellen en accounts te synchroniseren.Gebruik uw Google- of ASUS-account om uw apparaat in te stellen. Als u nog geen Google- ofASUS-account hebt, kunt u er nu een maken.Google-accountMet een Google-account kunt u de functies van dit Android-besturingssysteem optimaalgebruiken: Alle informatie ordenen en weergeven vanaf elke locatie. Automatisch back-ups maken van al uw gegevens. Google-services handig gebruiken vanaf elke locatie.ASUS-accountAls u een ASUS-account hebt, kunt u genieten van de volgende voordelen: Gepersonaliseerde ASUS-ondersteuningsservice en garantieverlenging voor geregistreerdeproducten. Ontvang de nieuwste apparaat- en firmware-updates.Tips voor het sparen van batterijvermogenDe batterijlading is de levenslijn van uw ASUS Phone. Hier zijn enkele tips waarmee u hetbatterijvermogen van uw ASUS Phone kunt sparen.Sluit alle geopende apps die niet in gebruik zijn.Als u het apparaat niet gebruikt, drukt u op de voedingsknop om het apparaat in deslaapstand te zetten.14Verlaag de helderheid van het scherm.Houd het luidsprekervolume op een laag niveau.Schakel de wifi-functie uit.Schakel de Bluetooth-functie uit.Schakel de functie voor het automatisch draaien van het scherm uit.Schakel alle functies voor de automatische synchronisatie op uw apparaat uit.Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 15

  Het aanraakscherm gebruikenGebruik deze gebaren op het aanraakscherm voor het starten van apps, openen van enkeleinstellingen en navigeren door uw ASUS Phone.Apps starten of items selecterenVoor het starten van een app tikt u er gewoon op.Items verplaatsen of verwijderenVoer een van de volgende bewerkingen uit: Voor het verplaatsen van een app of widget, tikt u en houdt u het aangeraakt en sleept u hetvervolgens naar de gewenste locatie. Om een app of widget te verwijderen, tikt en houdt Uninstall (Verwijderen) vast.Hoofdstuk 1: Basisprincipes15
 • Page 16

  Door paginas of schermen lopenVoer een van de volgende bewerkingen uit: Veeg met uw vinger naar links of rechts om over te schakelen tussen schermen of om GoogleZoeken te openen. Scroll met uw vinger omhoog of omlaag door webpages of lijst met items.InzoomenSpreid uw twee vingers open op het aanraakscherm om in te zoomen op een afbeelding in Photos(Fotos) of Maps (Kaarten) of om in te zoomen op een webpagina.16Hoofdstuk 1: Basisprincipes
 • Page 17

  UitzoomenBreng uw twee vingers samen op het aanraakscherm om uit te zoomen op een afbeelding inPhotos (Fotos) of Maps (Kaarten) of om uit te zoomen op een webpagina.OPMERKING: Het is mogelijk dat u niet kunt in- of uitzoomen op bepaald webpagina's omdat dezepagina's mogelijk specifiek zijn ontworpen om te passen op het scherm van uw mobiel apparaat.Hoofdstuk 1: Basisprincipes17
 • Page 18

  2Nergens is het zo goed als thuisNergens is het zo goed als thuis2Zen beginschermfunctiesBeginschermOntvang herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen, app- en systeemupdates,weersvoorspellingen en tekstberichten van mensen die belangrijk zijn voor u, direct vanaf uwbeginscherm.Veeg dit gebied omlaag om Systeemmeldingen weer te gevenVeeg dit gebied omlaag om Snelle instellingen weer te gevenTik om de pagina Google Search (Google zoeken) te openenTik om Voice Search (Spraak zoeken) te openenVeeg omhoog om het scherm All Apps (Alle apps) te openenTik om een app te openenAanraaktoetsen18Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 19

  Snelle instellingenHet meldingspaneel van Snelle instellingen biedt toegang met n tik tot enkele draadlozefuncties en instellingen van uw ASUS Phone. Al deze functies worden voorgesteld door een knop.Om het paneel Quick settings (Snelle instellingen) veegt u twee keer omlaag vanaf de bovenkantvan uw scherm.OPMERKING: Een blauw knop geeft aan dat de functie momenteel is ingeschakeld.Tik op deze knoppen om hun functies in of uit te schakelenSchuif naar links of rechts om de helderheid van het scherm aan te passenTik om Settings (Instellingen) te openenTik om uit te schakelen, uw ASUS Phone opnieuw op te starten of denoodfunctie te gebruikenTik om items in of uit te schakelen voor weergave in Quick settings(Snelle instellingen)Functies toevoegenFuncties toevoegen vanaf het paneel Snelle instellingen:1. Start Snelle instellingen en tik op.2. Veeg omhoog HOLD AND DRAG TO ADD TILES (VASTHOUDEN EN SLEPEN OM TITELS TOETE VOEGEN).3. Tik onder HOLD AND DRAG TO ADD TILES (VASTHOUDEN EN SLEPEN OM TITELS TOE TEVOEGEN) op een pictogram en sleep het omhoog om het toe te voegen aan het paneel QuickSettings (Snelle instellingen).4. Tik opgeven.om terug te keren en het huidige paneel Quick settings (Snelle instellingen) weer teFuncties verwijderenBestaande functies verwijderen vanaf het paneel Quick Settings (Snelle instellingen):1. Start Snelle instellingen en tik op.2. Tik op een pictogram onder HOLD AND DRAG TO REARRANGE TILES (VASTHOUDEN ENSLEPEN OM TITELS OPNIEUW TE ORDENEN) en sleep het om het te verwijderen uit het paneelQuick Settings (Snelle instellingen).Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis19
 • Page 20

  MeldingenVia Meldingen ziet u de nieuwste uitgevoerde updates en systeemwijzigingen die zijn gemaakt opuw ASUS Phone. De meeste van deze wijzigingen hebben betrekking op gegevens en het systeem.Om het paneel Meldingen te starten, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm.Schuif naar links of rechts om de helderheid van het scherm aan te passen.Tik om Settings (Instellingen) te openen eeg de melding van links naar rechts om deze uit de lijst teVverwijderenT ik op de melding om de details ervan weer te gevenTik hierop om alle weergegeven meldingen te verwijderen20Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 21

  Uw startscherm aanpassenZet uw persoonlijke stempel op uw startscherm. Selecteer een aantrekkelijk design als uwachtergrondafbeelding en voeg widgets toe voor een snelle controle van belangrijke informatie.U kunt ook meer paginas toevoegen zodat u meer apps of widgets kunt toevoegen en snel kuntopenen of controleren op uw beginscherm.Het scherm Manage Home (Startscherm beheren), tik en houd de vinger op een leeg gebied op uwstartscherm.WidgetsU kunt widgets, kleine dynamische apps, op uw startscherm plaatsen. Widgets bieden u snelleweergaven van de weersvoorspelling, informatie over agendagebeurtenissen, de batterijstatus enandere zaken.Widgets toevoegenEen widget toevoegen:1. Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer Widgets.2. Tik en houd een widget vast onder Widgets en sleep deze naar een leeg gebied op hetbeginscherm.Een snelkoppeling naar een app verwijderen:Tik en houd een widget vast op het beginscherm en sleep deze naar Remove (Verwijderen)bovenaan op uw scherm.Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis21
 • Page 22

  AchtergrondenPlaats uw apps, pictogrammen en andere Zen elementen op een aantrekkelijk ontworpenachtergrond. U kunt een doorzichtige achtergrondkleur toevoegen aan uw achtergrond voor eenbetere leesbaarheid en helderheid. U kunt ook een geanimeerde achtergrond selecteren om uwscherm tot leven te brengen.Veeg naar rechts of links om te selecteren waar u deachtergrondafbeelding wilt aanpassenTik om een afbeelding uit de Galerie te selecterenTik om de achtergrondafbeelding bij te snijdenVeeg naar rechts of links om een achtergrondafbeelding te selecterenAchtergrondafbeelding toepassenAchtergrondafbeeldingen toepassen:1. Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm en selecteer Wallpapers(Achtergrondafbeeldingen).2. Selecteer dit om de achtergrondafbeelding in te stellen op Lock screen (scherm voorvergrendelen) of Home screen (Startscherm).3. Selecteer een achtergrondafbeelding en tik dan op Apply (Toepassen).OPMERKING: U kunt uw achtergrondinstellingen ook configureren via Settings (Instellingen) >Display > Wallpapers (Achtergrondafbeeldingen).22Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 23

  Uw startscherm bewerkenU kunt uw startscherm uitbreiden, een scroll-effect selecteren, de kleur van het pictogramlabelwijzigen en het mapthema selecteren.1. Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm en selecteer Edit Home screen(Startscherm bewerken).2. Tik op een functie voor het bewerken van uw startscherm.De datum en tijd instellenDe datum en tijd die op uw startscherm worden weergegeven, worden standaard automatischgesynchroniseerd met de instellingen van uw mobiele provider.De datum- en tijdsinstellingen wijzigen:1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren:Start Snelle instellingen en tik dan op.Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen).2. Schuif omlaag in het scherm System (Systeem) > Date & time (Datum en tijd).3. Schuif Use network-provided time (Door netwerk opgegeven tijd gebruiken) en Usenetwork-provided time zone (Door netwerk opgegeven tijdzone gebruiken) naar uit.4. Tik op Date (Datum) en Time (Tijd) om de datum en tijd aan te passen.5. Tik op Time Zone (Tijdzone) om de tijdzone te selecteren.6. Als u dat wenst kunt u ook kiezen voor het gebruik van de 24-uurs notatie.OPMERKING: Zie ook Klok.Uw beltoon en waarschuwingsgeluiden instellenStel het geluid in voor de beltoon van uw telefoon, meldingen zoals tekstberichten, e-mailsen gebeurteniswaarschuwingen. U kunt ook kiezen om de aanraaktonen van het toetsenblok,aanraakgeluiden of het geluid van de schermvergendeling in of uit te schakelen of u kunt kiezenom de ASUS Phone te laten trillen wanneer u erop tikt.De geluidsinstellingen configureren:1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren:Start Snelle instellingen en tik dan op.Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen).2. Selecteer Sound & Vibration (Geluid & trilling) en geef de geluidsinstellingen van uw voorkeurop.Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis23
 • Page 24

  Scherm vergrendelenHet vergrendelingsscherm verschijnt standaard na het inschakelen van uw apparaat en bij hetactiveren uit de slaapstand. Vanaf het vergrendelingsscherm kunt u doorgaan naar het Androidsysteem van uw apparaat door over uw aanraakscherm te vegen.Het vergrendelingsscherm van uw apparaat kan ook worden aangepast om de toegang tot uwmobiele gegevens en apps te regelen.Uw vergrendelingsscherm aanpassenAls u de instellingen voor het vergrendelingsscherm wilt wijzigen via de standaardoptie Swipe(Vegen), volgt u de onderstaande stappen:1. Start Snelle instellingen en tik op.2. Selecteer Security & lock screen (Beveiliging & vergrendelingsscherm).3. Tik in het volgende scherm op Screen lock (Schermvergrendeling).4. Tik op de schermvergrendelingsfunctie die u wilt gebruiken.OPMERKING: Zie Uw ASUS Phone beveiligen voor meer informatie.24Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 25

  Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id)Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id) verhindert dat anderen uw ASUS Phone gebruikenzonder uw toestemming. U kunt uw vingerafdruk gebruiken voor het ontgrendelen van uwapparaat, toegang tot uw telefoongesprekken en gegevens. Wanneer u uw vingerafdruk-id instelt,moet u ook de schermvergrendelingsmethode voor het opstarten van het apparaat instellen.Uw ASUS Phone voor de eerste keer opstartenUw vingerafdruk-id instellen bij het eerste gebruik van uw ASUS Phone:1. Controleer of de module voor vingerafdrukidentificatie en uw vinger schoon en droog zijn.2. Volg vanaf de welkomstpagina de instructies op het scherm op de pagina Protect your phone(Uw telefoon beschermen) en selecteer Set up fingerprint (Vingerafdruk instellen).3. Klik op Continue (Doorgaan) om een schermvergrendelingsmethode te kiezen, volg dan deinstructies op de pagina Locate fingerprint sensor (Vingerafdruksensor zoeken) en klik opNext (Volgende).4. Zoek de vingerafdrukscanner op de voor van uw apparaat, stel uw vinger af en probeer omverschillende gebieden van uw vinger herhaaldelijk af te dekken totdat uw vingerafdruk wordtvastgelegd.5. Klik op Next (Volgende) om de instelling te voltooien.Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis25
 • Page 26

  De vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen)Uw vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen):1. Controleer of de vingerafdrukscanner en uw vinger schoon en droog zijn.2. Start het scherm Settings (Instellingen) met een van de volgende acties:.Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan opVeeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen).3. Scroll omlaag op het scherm Settings (Instellingen) en selecteer Security & lock screen(Beveiliging & vergrendelingsscherm) > Fingerprint (Vingerafdruk).4. Ontgrendel uw telefoon als deze is vergrendeld. Als dat niet zo is, volgt u de instructies voor hetinstellen van de reservemethode voor de schermvergrendeling.OPMERKING: voor meer details, zie Uw ASUS Phone beveiligen.5. Tik op de pagina Add fingerprint (Vingerafdruk toevoegen).6. Plaats uw vinger herhaaldelijk op de scanner en til deze telkens opnieuw op tot uw vingerafdrukwordt vastgelegd.7. Klik op Done (Gereed) om de instelling te voltooien.26Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 27

  GezichtsontgrendelingFace Unlock (Gezichtsontgrendeling) verhindert dat anderen probleemloos uw ASUS Phonegebruiken zonder uw toestemming. U kunt het scherm van uw ASUS Phone verlichtenen ernaar kijken om uw apparaat te ontgrendelen en het startscherm van uw telefoonin n seconde te openen. Wanneer u uw gezichtsontgrendeling instelt, moet u ook deschermvergrendelingsmethode voor het opstarten van het apparaat instellen.Gezichtsontgrendeling instellen vanaf Settings (Instellingen).Gezichtsontgrendeling instellen vanaf Settings (Instellingen):1. Start het scherm Settings (Instellingen) met een van de volgende acties:Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op.Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen).2. Scroll omlaag op het scherm Settings (Instellingen) en selecteer Security & lock screen(Beveiliging & vergrendelingsscherm) > Face recognition (Gezichtsherkenning).3. Tik op Continue (Doorgaan).Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis27
 • Page 28

  4. Volg de instructies voor het instellen van de reservemethode voor de schermvergrendeling.5. Tik op Next (Volgende) en volg de instructies voor het registreren van uw gezicht..28Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis
 • Page 29

  6. Selecteer hoe u uw meldingen wilt weergeven op het vergrendelingsscherm en tik dan op Done (Gereed).7. Wanneer u klaar bent, tikt u op Turn On(Inschakelen) om de gezichtsherkenning in teschakelen voor het ontgrendelen van uw telefoon.OPMERKINGEN:Toon uw mond, neus en geopende ogen terwijl u de gezichtsontgrendelingsfunctie gebruikt.Wearing sunglasses or insufficient light will lead to failure of face unlock.Hoofdstuk 2: Nergens is het zo goed als thuis29
 • Page 30

  3Werk hard, speel harderWerk hard, speel harder3ChromeMet Chrome voor Android` kunt u genieten van dezelfde snelle, veilige en stabiele ervaring bij hetsurfen op het net als bij de bureaubladversie van Chrome. Meld aan bij uw Google-account omtabbladen, bladwijzers en de zoekgeschiedenis te synchroniseren op al uw apparaten. Als u geenGoogle account hebt, registreert u er een.OPMERKING: Voor details over het maken van een Google-account, zie Gmail.BELANGRIJK! Voordat u gaat surfen op Internet of met Internet verwante activiteiten uitvoert, moet ucontroleren of uw ASUS Phone verbonden is met een wifi- of mobiel netwerk. Zie Verbonden blijvenvoor meer informatie.Chrome startenVoer een van de volgende bewerkingen uit vanaf uw thuisscherm om Chrome te starten: Tik op. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Chrome.30Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder
 • Page 31

  Een pagina delenDeel interessante paginas vanaf u ASUS Phone met anderen via een e-mailaccount, cloudopslagaccount, Bluetooth of andere apps van de ASUS Phone.1. Start de Chrome.2. Tik vanaf een webpagina op > Share...(Delen...).3. Tik om een manier te selecteren voor het delen van de pagina.Bladwijzers toevoegen aan paginasGeef uw favoriete paginas of websites een bladwijzer zodat u kunt terugkeren en ze opnieuw kuntbezoeken.Een bladwijzer maken voor een pagina:Tik vanaf de pagina op >. Om uw favoriete paginas weer te geven, tikt u op > Bookmarks(Bladwijzers) en selecteert u de pagina die u wit weergeven of openen.De surfgegevens wissenWis de surfgegevens die tijdelijk worden opgeslagen in uw ASUS Phone om de laadprestatiesvan uw Chrome-browser te verbeteren. De surfgegevens omvatten de surfgeschiedenis, hetcachegeheugen, cookies/sitegegevens, opgeslagen wachtwoorden en automatisch ingevuldegegevens.1. Start de browser.2. Tik op > Instellingen > Privacy en beveiliging > De surfgegevens wissen.3. Selecteer de surfgegevens die u wilt verwijderen.4. Klik op Clear data (Gegevens wissen) wanneer u klaar bent.Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder31
 • Page 32

  GmailGebruik Gmail voor het instellen van uw Google-account om naar de met Google verwantediensten en apps te gaan en voor het ontvangen, verzenden en zoeken van e-mails, direct vanafuw ASUS Phone. U kunt ook andere e-mailaccounts instellen, zoals Yahoo of uw e-mailaccount vooruw werk via Gmail.BELANGRIJK! Uw ASUS Phone moet verbonden zijn met een wifi- of mobiel netwerk zodat u eene-mailaccount kunt toevoegen of e-mails kunt verzenden en ontvangen van toegevoegde accounts. ZieVerbonden blijven voor meer details.Uw Google-account instellen:1. Voer een van de volgende bewerkingen uit vanaf uw thuisscherm om Gmail te starten:Tik op Google > Gmail.Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Gmail.2. Tik op GOT IT (IK BEGRIJP HET) en dan op Add an email address (Een e-mailadrestoevoegen).3. Selecteer Google.4. Voer uw e-mailadres in. Om een nieuwe Google-account te maken, tikt u op Create account(Maak account).5. Volg de onderstaande stappen om aan te melden bij uw Google-account.OPMERKING: Als u uw werkaccount wilt instellen op uw ASUS Phone, dient u de e-mailinstellingen tevragen aan uw netwerkbeheerder.32Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder
 • Page 33

  Google AgendaBreng uw planning tot leven en houd al uw belangrijke gebeurtenissen of herinneringen bij.Gebeurtenissen die u maakt of bewerkt zullen automatisch synchroniseren met alle versies vanGoogle Agenda waarop u hebt aangemeld.Gebeurtenissen makenEen gebeurtenis maken:1. Voer een van de volgende bewerkingen uit vanaf uw thuisscherm om Gmail te starten:Tik op Google > Calendar (Agenda).Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Calendar (Agenda).2. Tik open tik dan op Event (Gebeurtenis).3. Voer de naam in van uw gebeurtenis en selecteer de datum en tijd voor de gebeurtenis. U kuntde gebeurtenis instellen als een gebeurtenis voor een volledige dag of als een terugkerendegebeurtenis.Gebeurtenis voor een volledige dag: beweeg de schuifregelaar naar rechts in het veld Allday (Hele dag).Terugkerende gebeurtenis: Tik op More options (Meer opties) >vaak de gebeurtenis moet terugkeren of moet worden herhaald.4. Om de tijdzone in te stellen, tikt u op More options (Meer opties) >waarvan u de tijdzone wilt weergeven.en selecteer dan hoeen voert u het land in5. Voer de plaats of locatie van de gebeurtenis in via het veld Add location (Locatie toevoegen).6. Tik op. Daarna kunt u de tijd of dag selecteren of instellen voor het ontvangen van eenmelding of herinnering voor de gebeurtenis.7. Voer in het veld Invite people (Mensen uitnodigen) de e-mailadressen in van uw gasten voorde gebeurtenis.8. U kunt ook een notitie of bijlage toevoegen vanaf het veld Add note (Notitie toevoegen) ofAdd attachment (Bijlage toevoegen).9. Zodra u klaar bent, tikt u op Save (Opslaan).Gebeurtenis bewerken of verwijderenEen gebeurtenis bewerken of verwijderen:1. Tik vanaf het startscherm op Google > Calendar (Agenda).2. Tik op de gebeurtenis die u wilt bewerken of verwijderen.3. Om de gebeurtenis te bewerken, tikt u opgebeurtenis te verwijderen, tikt u open brengt u de nodige wijzigingen aan. Tom de> Verwijderen en tikt u vervolgens op Verwijderen omhet verwijderen te bevestigen.Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder33
 • Page 34

  Herinneringen makenEen herinnering maken:1. Tik vanaf het startscherm op Google > Calendar (Agenda).2. Tik open tik dan op Reminder (Herinnering).3. Voer de naam in van uw herinnering.4. Stel de datum en tijd in voor de herinnering. U kunt de herinnering instellen als een herinneringvoor een volledige dag of als een terugkerende gebeurtenis.Herinnering voor gebeurtenis volledige dag: beweeg de schuifregelaar naar rechts in hetveld All day (Hele dag).Herinnering terugkerende gebeurtenis: Tik open selecteer dan hoe vaak deherinnering moet terugkeren of moet worden herhaald.5. Zodra u klaar bent, tikt u op Save (Opslaan).Herinneringen bewerken of verwijderenEen herinnering bewerken of verwijderen:1. Tik op Google > Calendar (Agenda).2. Tik op de herinnering die u wilt bewerken of verwijderen.3. Om de herinnering te bewerken, tikt u open brengt u de nodige wijzigingen aan. Om deherinnering te verwijderen, tikt u op > Delete (Verwijderen). Tik vervolgens op Delete(Verwijderen) om het verwijderen te bevestigen.34Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder
 • Page 35

  BestandsbeheerVia Bestandsbeheer kunt u uw gegevens gemakkelijk zoeken en beheren in het interne geheugenvan uw ASUS Phone en de verbonden externe opslagapparaten.Om File Manager (Bestandsbeheer) te starten, veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op FileManager (Bestandsbeheer).Tik om toegang te krijgen tot de interne, extern, netwerk- encloudopslagTik om een bestand te zoekenTik om de categorien te bewerken en de instellingen teconfigurerenTik om de bestanden weer te geven onder de categorieToont het gebruik van het interne en externe geheugenBELANGRIJK! Voordat u bestanden opent die op de netwerk- en cloudopslag zijn opgeslagen,controleert u of het wifi- of mobiele netwerk is ingeschakeld op uw ASUS Phone. Zie Verbondenblijven voor details.Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder35
 • Page 36

  ASUS-gegevensoverdrachtDraag uw gegevens, zoals contacten, oproeplogboeken of fotos, draadloos over van uw oudmobiel apparaat naar uw ASUS Phone.ASUS-gegevensoverdracht gebruiken:1. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op ASUS Data Transfer (ASUSgegevensoverdracht).2. Tik op Get Started (Aan de slag) en volg dan de instructies op het scherm om degegevensoverdracht te voltooien.36Hoofdstuk 3: Werk hard, speel harder
 • Page 37

  4Contact houdenContact houden4Bel in stijlDubbele SIM-functieDe dubbele SIM-functie van uw ASUS Phone biedt u de mogelijkheid instellingen van degenstalleerde Nano SIM-kaarten te beheren. Met deze functie kunt u de Nano SIM-kaarten in- enuitschakelen, SIM-namen toewijzen of n ervan instellen als voorkeursnetwerk.De namen van uw Nano SIM-kaarten hernoemenWijzig de namen van uw Nano SIM-kaarten op uw ASUS Phone zodat u ze gemakkelijk kuntidentificeren.Om de namen van uw Nano-SIM-kaarten te wijzigen, tikt u op SIM1 of SIM2 en voert u de namenin voor uw Nano-SIM-kaarten.OPMERKING: Als uw SIM's verschillende mobiele serviceproviders hebben, raden wij u aan de namenvan deze providers te gebruiken voor uw SIM-namen. Als beide SIM's dezelfde mobiele serviceproviderhebben, raden wij u aan de mobiele nummers te gebruiken voor uw SIM-namen.Hoofdstuk 4: Contact houden37
 • Page 38

  Een SIM-kaart van uw voorkeur toewijzenWijs een SIM-kaart toe als uw verkozen SIM voor spraakoproepen, SMS-berichten en dataservices.SIM-kaart voor spraakoproepenWanneer u een nummer kiest, gebruikt uw ASUS Phone automatisch de SIM-kaart van uw voorkeurom de verbinding voor het gesprek tot stand te brengen.Om een SIM-kaart voor spraakoproepen toe te wijzen, tikt u op Spraakoproep en tikt u op de SIMdie u wilt gebruiken.BELANGRIJK! U kunt deze functie alleen gebruiken als u belt vanaf uw lijst met contactpersonen.SIM-kaart voor SMS-berichtenVoor het toewijzen van een SIM-kaart voor SMS-berichten, tikt u op SMS-berichten en selecteervervolgens uit SIM1 of SIM2.SIM-kaart voor gegevensserviceOm een SIM-kaart toe te wijzen voor de gegevensservice, tikt u op Gegevensservicenetwerk enselecteert u vervolgens SIM1 of SIM2.38Hoofdstuk 4: Contact houden
 • Page 39

  BellenUw ASUS Phone biedt u talrijke manieren om een gesprek te voeren. Bel uw vrienden van uwcontactenlijst, gebruik slim kiezen om snel een nummer te bellen of voer een snelkeuzetoets in omeen vaak gebeld contact te bellen.OPMERKING: Orden uw contacten in de app Personen. Zie Contactpersonen beheren voor details.De app Telefoon startenVoer n van de volgende bewerkingen uit vanaf uw startscherm om de app Telefoon te starten: Tik op. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Phone (Telefoon).Een telefoonnummer kiezenGebruik de app Telefoon om direct een telefoonnummer te kiezen.1. Tik vanaf uw startscherm open tik dan op de cijfertoetsen.2. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het nummer te kiezen.OPMERKING: De labels van de beltoetsen kunnen verschillen afhankelijk van de instelling die u hebtopgegeven voor uw micro-SIM-kaarten. Zie Dubbele SIM-functie voor meer details.Een toestelnummer kiezenAls u een toestelnummer moet bellen, kunt u een van deze stappen uitvoeren om despraakopdrachten over te slaan.Vragen naar de bevestiging van een toestelnummerU kunt een bevestigingsvraag voor het toestelnummer invoegen na het kiezen van hethoofdnummer.1. Voer het hoofdnummer in vanaf de app Telefoon.2. Om een bevestigingsvraag in te voegen, tikt en houdt u # vast tot een puntkomma (;) verschijnt.3. Voer het toestelnummer in.4. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het gesprek te voeren.5. Wanneer u dit wordt gevraagd, tikt u op Yes (Ja) om te bevestigen.6. Tik opom het gesprek te beindigen.Hoofdstuk 4: Contact houden39
 • Page 40

  Automatisch een toestelnummer kiezenU kunt een korte of lange pauze invoegen na het kiezen van het hoofdnummer. Daarna wordt hettoestelnummer automatisch gekozen.1. Voer het hoofdnummer in vanaf de app Telefoon.2. Om een pauze in te voegen, tikt en houdt u * vast tot een komma (,) verschijnt.3. Voer het toestelnummer in.4. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het nummer te kiezen.5. Tikom het gesprek te beindigen.Slim kiezen van uw contactenWanneer u de eerste cijfers van de naam van uw contact invoert, Intelligent kiezen uwcontactenlijst of gesprekslogboeken en krijgt u mogelijke treffers voorgesteld. U kunt controlerenof het contact dat u probeert te bereiken op de lijst van mogelijke treffers staat en vervolgens sneldat nummer kiezen.1. Start de app Telefoon en voer het nummer of de naam van het contact in.2. Tik in de lijst van mogelijke treffers op het contact dat u wilt bellen. Als het contact niet in de lijststaat, voert u het volledige nummer of de volledige naam van het contact in.3. Selecteer de beltoets SIM1 of SIM2 om het gesprek te voeren.OPMERKING: de labels van de beltoetsen kunnen verschillen afhankelijk van de instelling die u hebtopgegeven op uw SIM-kaarten. Zie ook dubbele SIM-functie voor meer details.Bellen vanaf de app PersonenGebruik de app Personen om een nummer uit uw contactenlijst te bellen.1. Start de app Personen.2. Tik op de naam van het contact en tik dan op het nummer dat u wilt kiezen.3. Als er twee SIM-kaarten zijn genstalleerd, tikt u op de SIM-kaart waarvan u wilt bellen.4. Tik40om het gesprek te beindigen.Hoofdstuk 4: Contact houden
 • Page 41

  Uw favoriete contacten bellenAls u een contact toevoegt aan uw Favorietenlijst, kunt u snel dit contact bellen vanaf de appContacten.1. Start de app Contacten.2. Tik op Groups (Groepen) > Favorites (Favorieten) om uw Favorietenlijst weer te geven en tikdan op uw favoriet contact dat u wilt bellen.3. Tikom het gesprek te beindigen.Oproepen ontvangenHet aanraakscherm van uw ASUS Phone licht op wanneer er een oproep binnenkomt. De weergavevan de binnenkomende oproep verschilt ook, afhankelijk van de status van uw ASUS Phone.Oproepen beantwoordenSleept unaarom te antwoorden of naarom de oproep te weigeren.Uw gesprekslogboeken beherenVanaf uw gesprekslogboeken kunt u gemiste oproepen terugbellen, oproepen opslaan in uw lijstmet contacten, bellers blokkeren of een recent gebeld nummer of contact opnieuw bellen.Gesprekken opslaan onder ContactenU kunt een oproep van uw gesprekslogboeken toevoegen aan uw contactenlijst.1. Tik vanaf de app Telefoon op Recents (Recent) om uw gesprekslogboeken weer te geven.2. Tiknaast het nummer dat u wilt toevoegen aan uw contactenlijst.3. Tik opin de rechterbovenhoek van uw scherm en tik dan op Add to contacts (Toevoegenaan contacten).4. Tik op Nieuw contact maken om een nieuw contact toe te voegen aan uw contactenlijst.Tik op Add to an existing contact (Toevoegen aan een bestaand contact), selecteer eencontact, kies of u het nummer van het contact wilt overschrijven met het nieuwe of als u eennieuw gegeven wilt toevoegen en tik dan op.Hoofdstuk 4: Contact houden41
 • Page 42

  Uw laatst gekozen nummer opnieuw bellenOm uw laatst gekozen nummer opnieuw te bellen:1. Tik vanaf de app Telefoon op Recents (Recent) om uw gesprekslogboeken weer te geven.2. Tik op uw laatst gekozen nummer om het nummer opnieuw te kiezen.3. Als er twee SIM-kaarten zijn genstalleerd, tikt u op de SIM-kaart waarvan u het nummeropnieuw wilt kiezen.4. Tikom het gesprek te beindigen.Overige beloptiesDruk tijdens een actief gesprek tik vervolgens op n van de mogelijke belopties die beschikbaarzijn wanneer een gesprek bezig is.ContactenOpent het programma Contactpersonen.Telefonische vergaderingAls u een abonnement hebt op een service voor vergaderingsgesprekken met uw mobieleserviceprovider, kunt u via dit pictogram een contact of contacten toevoegen aan een actiefgesprek.OPMERKING: Het aantal deelnemers in het vergaderingsgesprek is afhankelijk van uwabonnement voor vergaderingsgesprekken. U kunt bij uw mobiele serviceprovider adviesvragen over deze service.OpnemenNeemt een actief gesprek op.BELANGRIJK! De meeste lokale wetten bepalen dat u toestemming van de andere persoonof personen aan de andere lijn moet vragen voordat u een actief gesprek kunt opnemen.OPMERKING: Raadpleeg het gedeelte Gesprekken opnemen voor meer informatie.LuidsprekertelefoonSchakelt de luidsprekertelefoon in of uit.MicrofoonSchakelt de microfoon in of uit voor het actieve gesprek. Wanneer de microfoon uit of ingedempte modus is, kunt u de beller horen, maar de beller kan u niet horen.Gesprek aanhoudenPlaatst een actief gesprek in de wacht.ToetsenblokOpent het toetsenblok.42Hoofdstuk 4: Contact houden
 • Page 43

  Gesprekken opnemenMet uw ASUS Phone kunt u een conversatie opnemen als toekomstige referentie of informatie.1. Bel een contact of kies een nummer.2. Tik opom het gesprek op te nemen.BELANGRIJK! Voordat u een gesprek opneemt, moet u hiervoor toestemming vragen van de anderepartij(en).3. Tik opom de opname te stoppen. Ditsysteemmeldingen.ipictogram verschijnt in de balk met4. Veeg omlaag vanaf de linkerbovenhoek van het scherm en tik dan op de melding Call recordingsaved (Gespreksopname opgeslagen) om de opgenomen conversatie weer te geven.Hoofdstuk 4: Contact houden43
 • Page 44

  Contactpersonen beherenOrganiseer uw contacten en blijf gemakkelijk in contact met hen via gesprekken, sms-berichten,e-mails of sociale netwerken. Groepeer uw contacten als Favorieten om snel in contact tekomen met hen, of groepeer ze als VIPs om op de hoogte te worden gebracht van komendegebeurtenissen, gemiste oproepen of ongelezen berichten.U kunt uw contacten ook synchroniseren met uw e-mail- of sociale netwerkaccounts, informatievan contacten koppelen voor gemakkelijke toegang op n locatie of de contacten waarmee ucontact wilt houden filteren.Om de app Contacts (Contacten) te starten, veeg omhoog op uw startscherm en tik dan opContacts (Contacten).ContactinstellingenSelecteer hoe u uw contacten wilt weergeven via de Contactinstellingen. Dergelijkeweergaveopties omvatten het weergeven van alleen contacten met telefoon, sorteerlijsten opvoor-/achternaam of het weergeven van contactnamen met voor-/achternaam eerst. Om uwcontactinstellingen te configureren, tikt u op > Settings (Instellingen) vanaf de app Personen.Uw profiel instellenGeef uw ASUS Phone echt uw eigen accent en voer uw profielinformatie in.1. Start de app Personen en tik dan op Set up my profile (Mijn profiel instellen) of Me (Ik).OPMERKING: Me (Ik) verschijnt wanneer u uw Google-account hebt ingesteld op uw ASUS Phone.2. Vul uw informatie in, zoals uw mobiel of thuisnummer. Om andere informatie toe te voegen, tiktu op Add another field (Nog een veld toevoegen).3. Als u klaar bent met het invoeren van uw informatie, tikt u op44Hoofdstuk 4: Contact houden.
 • Page 45

  Contactpersonen toevoegenVoeg contacten toe aan uw apparaat-, bedrijfs-, Google- of andere e-mailaccounts en vulmeer belangrijke contactgegevens in, zoals nummers van contacten, e-mailadressen, specialegebeurtenissen voor VIPs en meer.1. Start de app Personen en tik dan op.2. Selecteer Device (Apparaat).OPMERKINGEN:U kunt het contact ook opslaan op uw SIM-kaart of een e-mailaccount.Als u geen e-mailaccount hebt, tikt u op Add account (Nieuw account toevoegen) en maakt u eennieuwe account.3. Vul de benodigde informatie in, zoals de naam, het mobiele of thuistelefoonnummer en hete-mailadres.4. Als u andere contactgegevens wilt toevoegen, tikt u op Add another field(Nog een veldtoevoegen).5. Als u klaar bent met het invoeren van de informatie, tikt u op.Een toestelnummer toevoegen aan een contactnummerU kunt het toestelnummer van een contact toevoegen om de spraakberichten over te slaan als ueen nummer kiest.1. Voer in het informatiescherm van het contact, het hoofdnummer en toestelnummer van hetcontact in op een van deze beide manieren:Voeg een komma (,) in na het hoofdnummer en voer dan het toestelnummer van hetcontact in. Er zal een korte pauze zijn voordat het toestelnummer automatisch wordtgekozen. Om de pauze te verlengen, tikt u op Pause (Pauze) om nog een komma in tevoegen.Voeg een puntkomma (;) in na het hoofdnummer en voer dan het toestelnummer van hetcontact in. Als u het nummer van het contact kiest, wordt u gevraagd het toestelnummerte bevestigen. Tik op Yes (Ja) op het bevestigingsbericht.2. Als u klaar bent met het invoeren van de informatie, tikt u op.Hoofdstuk 4: Contact houden45
 • Page 46

  Het profiel van uw contact aanpassenBewerk de gegevens van uw contact, voeg een foto toe, stel een beltoon in of maak een foto alsvoorblad voor het profiel van uw contact.1. Start de app Personen en selecteer dan het contact van wie u het profiel wilt bewerken ofaanpassen.2. Breng de wijzigingen aan vanaf de profielpagina van uw contact.Tik om de gegevens van het contact te bewerkenTikken om toe te voegen aan de favorietenlijstUw favoriete contacten markerenStel uw vaak gebelde contacten in als uw favorieten zodat u ze snel kunt bellen vanaf de Phoneapp (Telefoon).1. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Contacts (Contacten).2. Selecteer het contact dat u als favoriet wilt markeren.3. Tik opapp.. Het contact wordt toegevoegd aan uw lijst van favorieten in de Contacts (Contacten)OPMERKINGEN:46Om uw Favorietenlijst weer te geven, veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Contacts(Contacten) > Groups (Groepen) > Favorites (Favorieten).Raadpleeg het gedeelte Uw favoriete contacten bellen voor meer informatie.Hoofdstuk 4: Contact houden
 • Page 47

  Uw blokkeerlijst beherenNummers blokkerenMaak uw lijst van geblokkeerde nummers om te voorkomen dat u ongewenste oproepen ofberichten ontvangt. Uw geblokkeerde gesprekken en berichten worden opgeslagen naar hetarchief van de blokkeerlijst.1. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Phone (Telefoon) en tik dan op > Settings(Instellingen) > Call blocking & block list (Oproepblokkering & Blokkeerlijst) > Block list(Blokkeerlijst).2. Tik open voer dan n van de volgende bewerkingen uit.Om een contact te blokkeren, tikt u op Choose from contacts (Kies uit contacten) enselecteert u vervolgens het contact dat u wilt blokkeren van uw contactenlijst. Tik opwanneer u klaar bent.Om een nummer van de recente oproeplogboeken te blokkeren, tikt u op Choose fromrecent call logs (Kies uit recente oproeplogboeken) en selecteert u het contact dat uwilt blokkeren in uw contactenlijst. Tik opwanneer u klaar bent.Om een nummer te blokkeren, tikt u op Enter a number (Voer een nummer in) en voerdan het nummer in dat u wilt blokkeren. Tik op OK wanneer u klaar bent.Om een SIP-nummer te blokkeren, tikt u op Enter a SIP number (Voer een SIP-nummerin) en voer dan het nummer in dat u wilt blokkeren. Tik op OK wanneer u klaar bent.Nummers deblokkerenU kunt een geblokkeerd nummer verwijderen uit de lijst en opnieuw oproepen of berichten vanhet nummer ontvangen.1. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Phone (Telefoon) en tik dan op > Settings(Instellingen) > Call blocking & block list (Oproepblokkering & Blokkeerlijst) > Block list(Blokkeerlijst).2. Tik op de contactpersoon of het nummer dat u wilt deblokkeren en tik dan op Remove fromblock list (Verwijderen uit blokkeerlijst). Tik op OK wanneer u klaar bent.Sociaal netwerken met uw contactenHet integreren van de sociale netwerkaccounts van uw contacten maakt het voor u gemakkelijkerhun profielen, nieuws en sociale feeds weer te geven. Blijf in real time op de hoogte van deactiviteiten van uw contacten.BELANGRIJK! Voordat u sociale netwerkaccounts van uw contacten kunt integreren, moet u zichaanmelden bij uw sociale netwerkaccount en de instellingen ervan synchroniseren.Hoofdstuk 4: Contact houden47
 • Page 48

  Uw sociale netwerkaccount synchroniserenSynchroniseer uw sociale netwerkaccount om de sociale netwerkaccounts van uw contacten toe tevoegen aan uw ASUS Phone.1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren:Start Snelle instellingen en tik dan op.Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen).2. Tik in het scherm Instellingen op uw sociale netwerkaccount onder de sectie Accounts.3. Schuif Automatically sync data (Gegevens automatisch synchroniseren) naar ON (AAN) omde sociale netwerkaccounts van uw contacten te synchroniseren.4. Start de app Contacts (Contacten) om de lijst met uw contactpersonen te zien. Tik op decontactpersoon en u ziet van welk sociaal netwerk de contactpersoon afkomstig is.Berichten versturen en meerBerichtenMet Berichten, een gebruiksvriendelijke en schitterende app, kunt u SMS-/MMS-berichtenverzenden/ontvangen en groepsteksten, fotos of audioberichten verzenden. U kunt ook emoticonsof stickers toevoegen aan uw berichten, uw locatie delen, uw berichten activeren en gemakkelijkSMS-afzenders blokkeren. Het is ook mogelijk fotos te maken of videos op te nemen en dezebestanden vervolgens gemakkelijk te delen.Berichten verzenden1. Tik vanaf het beginscherm op.2. Tik op Start chat (Chat starten) en selecteer dan het contact naar wie u een bericht wiltverzenden.3. Selecteer de SIM-account waarvan u het bericht zult verzenden.4. Start met het samenstellen van uw bericht in het berichtenveld.5. Wanneer u klaar bent, tikt u opom uw bericht te verzenden.Berichten beantwoorden1. Tik op uw berichtwaarschuwing vanaf het startscherm of het vergrendelingsscherm.2. Selecteer de SIM-account waarvan u het antwoord zult verzenden.3. Start met het samenstellen van uw antwoord in het berichtenveld.4. Wanneer u klaar bent, tikt u op48Hoofdstuk 4: Contact houdenom uw antwoord te verzenden.
 • Page 49

  5Plezier en amusementPlezier en amusement5De headset gebruikenWanneer u een headset gebruikt, kunt u genieten van de vrijheid om andere dingen te doen terwijlu een gesprek voert of uw favoriete muziek beluistert.Een audiostekker aansluitenSluit de 3,5 mm audiostekker van de headset aan op uw apparaat met de meegeleverde USBType-C naar 3,5 mm hoofdtelefoonadapter.WAARSCHUWING! Langdurig luisteren met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.OPMERKINGEN:De headset en de adapter USB Type-C naar 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting zijn afzonderlijkverkrijgbaar.Wij raden u sterk aan alleen compatibele headsets te gebruiken.Als u de audiostekker loskoppelt terwijl u muziek beluistert, wordt de afgespeelde muziekautomatisch gepauzeerd.Als u de audiostekker loskoppelt tijdens het bekijken van een video, wordt de videoweergaveautomatisch gepauzeerd.Hoofdstuk 5: Plezier en amusement49
 • Page 50

  YT MuziekMet YT Muziek kunt u uw favoriete muziek streamen, afspeellijsten maken of luisteren naar deradio. U kunt zich ook abonneren op YT Muziek voor een onbeperkte en advertentievrije toegangtot miljoenen muziekbestanden die u kunt toevoegen aan uw eigen muziekbibliotheek.YT Muziek instellenMeld aan bij uw Google- of Gmail-account om YT Muziek te kunnen gebruiken. Zodra u bentaangemeld bij uw account, worden alle muziekbestanden op uw ASUS Phone, inclusief degeploade en aangeschafte bestanden, toegevoegd aan uw bibliotheek.YT Muziek instellen:1. Tik vanaf het startscherm op Google > YT Music (YT Muziek).2. Tik op SIGN IN (AANMELDEN) > Add account (Account toevoegen).3. Volg de onderstaande instructies om aan te melden bij uw account.OPMERKINGEN: Het abonnement voor YT Muziek is slechts in bepaalde landen of regio's beschikbaar.50Hoofdstuk 5: Plezier en amusement
 • Page 51

  6Uw dierbare momenten6Uw dierbare momentenMomenten vastleggenDe app Camera startenMaak fotos en neem videos op met de app Camera van de ASUS Phone. Raadpleeg deonderstaande stappen om de app Camera te openen.Vanaf het vergrendelingsschermVeegomhoog om de camera-app te starten.Vanaf het beginschermTik op.Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten51
 • Page 52

  Beginscherm CameraDe camera van uw ASUS Phone is uitgerust met een automatische scnedetectie en functie voor deautomatische beeldstabilisatie. De camera beschikt ook over een videostabilisatiefunctie die helptbeverige beelden te voorkomen tijdens video-opname.Tik op de pictogrammen om te starten met het gebruik van uw camera en om de videofuncties vanuw ASUS Phone.De camera-instellingen aanpassenTik om de Google-lens te gebruikenSchakelen tussen flashfunctiesSchakelen tussen schermmodiSchakelen tussen HDR-functiesTik om de camera te draaien naar een vooringestelde hoekDruk hierop om te schakelen tussen de modus Normal (Normaal),de modus Wide Angle (Groothoek) en 3.0x optische zoomDe functie Beauty (Schoonheid) in- of uitschakelenVeeg naar links/rechts om geavanceerde camerainstellingen te gebruiken Tik om te schakelen tussen de cameras voor en achter Schuif omhoog/omlaag en houd lang ingedrukt om de camera tedraaien naar een gewenste hoek Ontspanknop Schuif omhoog om een aftelling in te stellen voordat u fotos maaktGallery (Galerie) startenAfbeeldingslocatiesOm de functie voor het taggen van de locatie in te schakelen, raadpleegt u de volgende stappen:1. Zet de locatietoegang aan onder Settings (Instellingen) > Location (Locatie) en schuif Uselocation (Locatie gebruiken) naar aan.2. Zorg dat u uw locatie op Google Maps hebt gedeeld.3. Tik vanaf het startscherm van de Camera-app op(Locatieservices) voordat u de foto maakt.en activeer Location servicesGeavanceerde camerafunctiesVerken nieuwe manieren voor het vastleggen van beelden of videos en leg extra specialemomenten vast met de geavanceerde camerafuncties van uw ASUS Phone.BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u beelden vastlegt. De beschikbare functies kunnenverschillen, afhankelijk van het model.52Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten
 • Page 53

  TijdvertragingDankzij de videofunctie Time lapse (Tijdvertraging) van uw ASUS Phone kunt u stilstaande beeldenvastleggen voor automatische tijdvertragingsweergave. In dit geval lijken de gebeurtenissen snelvooruit te bewegen, terwijl ze zich echter met lange tussenpozen hebben voorgedaan en zijnopgenomen.Tijdvertragingsvideos opnemen1. Veeg vanaf het startscherm van de Camera-app naar rechts, veeg naar rechts voor Time lapse(Tijdvertraging).2. Tik op de ontspanknop en selecteer dan het vertragingsinterval.3. Tik op de ontspanknop en start met het opnemen van time lapse-videos.Slow motionMet de videofunctie slow-motion kunt u videos opnemen voor weergave in slow motion.Slow motion-videos opnemen1. Veeg vanaf het startscherm van de Camera-app naar rechts en tik dan op SLO-MO.2. Tik op de ontspanknop om slow motion-videos te beginnen maken.NachtNeem goed verlichte fotos, zelfs s avonds of in lage belichtingsomstandigheden met de functieNacht op uw ASUS Phone.OPMERKING:Houd uw handen stil voor en nadat de ASUS Phone het beeld vastlegt, om wazigeresultaten te voorkomen.Nachtfotos maken1. Veeg op het startscherm van de Camera- naar links naar MORE (MEER) > NIGHT (NACHT).2. Tik op de ontspanknop om het vastleggen van nachtfotos te starten.PanoramaLeg beelden vanuit verschillende hoeken vast met Panorama. Beelden die zijn opgenomenvanuit een groothoekperspectief worden met deze functie automatisch samengevoegd tot npanoramafoto.Panoramafotos vastleggen1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera, veeg naar links naar PANO.2. Houd de telefoon stil en tik op de ontspanknop om automatisch panorama te starten.Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten53
 • Page 54

  De galerie gebruikenBekijk fotos en speel videos af op uw ASUS Phone met de app Galerij. Met deze app kunt u ookfoto- en videobestanden die in uw ASUS Phone zijn opgeslagen, bewerken, delen of verwijderen.Vanaf Galerij kunt u fotos weergeven in een diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerdefoto- of videobestand weer te geven.Om de galerie te starten, veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Gallery (Galerie).De fotolocatie bekijkenSchakel de locatietoegang op uw ASUS Phone in en verkrijg de locatiegegevens op uw fotos. Delocatiegegevens van uw foto bevatten het gebied waar de fotos zijn gemaakt, evenals een kaartvan de locatie via Google Maps of Baidu (alleen in China).De gegevens van een foto weergeven:1. Zet de locatietoegang aan onder Settings > Location (Instellingen > Locatie) en schuif Uselocation (Locatie gebruiken) naar aan.2. Controleer of u uw locatie hebt gedeeld met Google Maps of Baidu.3. Start de Gallery-app en selecteer de foto waarvan u de details wilt weergeven.4. Tik op de foto en tik vervolgens op Details.Een afbeelding bewerkenDe galerie bevat ook zijn eigen gereedschappen voor beeldbewerking die u kunt gebruiken om debeelden die op uw ASUS Phone zijn opgeslagen, te verbeteren.1. Doe een van het volgende:Tik vanaf het scherm Gallery (Galerie) > Photos (Fotos) op het beeld dat u wilt bewerken.Tik vanaf het scherm Gallery (Galerie) > Albums (Albums) op de map die de bestandenbevat. Na het openen van de map tikt u op het beeld dat u wilt bewerken.2. Tik op Edit (Bewerken) om de werkbalk voor beeldbewerking te openen.3. Tik op een van de pictogrammen in de werkbalk voor beeldbewerking om de wijzigingen toe tepassen op het beeld.Bestanden van de galerie delen1. Doe een van het volgende:Tik vanaf het scherm Gallery (Galerie) > Photos (Fotos) op> Select (Selecteren) omde bestandsselectie te activeren.Tik vanaf het scherm Gallery (Galerie) > Albums op de map die de bestanden bevatdie u wilt delen. Na het openen van de map, tikt u opbestandsselectie te activeren.> Select (Selecteren) om de2. Tik op de bestanden die u wilt delen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat uselecteert.3. Tik op54en selecteer in de lijst waar u de beelden wilt delen.Hoofdstuk 6: Uw dierbare momenten
 • Page 55

  Bestanden verwijderen uit de galerie.1. Doe een van het volgende:Tik vanaf het scherm Gallery (Galerie) > Photos (Fotos) op> Select (Selecteren) omde bestandsselectie te activeren.Tik vanaf het scherm Gallery (Galerie) > Albums (Albums) tik op de map die de bestandenbevat die u wilt verwijderen. Na het openen van de map, tikt u op(Selecteren) om de bestandsselectie te activeren.> Select2. Tik op de bestanden die u wilt verwijderen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat uselecteert.3. Tik op.Hoofdstuk 7: Verbonden blijven55
 • Page 56

  7Verbonden blijvenVerbonden blijven7Mobiel netwerkWanneer er geen beschikbaar wifi-netwerk is waarmee u verbinding kunt maken, kunt u degegevenstoegang van uw mobiel netwerk inschakelen voor internetverbinding.Het mobiele netwerk inschakelen1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren:.Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan opVeeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen).2. Tik op Network & Internet (Netwerk & internet) > Mobile network (Mobiel netwerk).3. Schuif Mobiel date (Mobiele gegevens) naar Aan en configureer de ander mobielenetwerkinstellingen indien nodig.OPMERKINGEN:Als u een internetverbinding hebt via uw mobiel netwerk, kunnen extra kosten wordenaangerekend, afhankelijk van uw gegevensplan.Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor meer informatie over de kosten/bijdragenen instellingen van uw mobiel netwerk.WifiDe wifi-technologie van uw ASUS Phone zorgt dat u verbonden bent met de draadloze wereld. Metuw ASUS Phone kunt u uw sociale media-accounts bijwerken, surfen op internet of gegevens enberichten draadloos uitwisselen.Wifi inschakelen1. Open het scherm Instellingen door n van de volgende bewerkingen uit te voeren:> Network & Internet (Netwerk & internet).Start Snelle instellingen en tik dan opVeeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen) > Network &Internet (Netwerk & internet).2. Schuif de wifi-schakelaar naar rechts om wifi in te schakelen.OPMERKING: U kunt wifi ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstukSnelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.56Hoofdstuk 7: Verbonden blijven
 • Page 57

  Een verbinding maken met een Wifi-netwerk1. Tik op het scherm Instellingen op Network & Internet (Netwerk & internet) om allegedetecteerde wifi-netwerken weer te geven.2. Tik op een netwerknaam om een verbinding te maken met dit netwerk. Voor een beveiligdnetwerk kunt u worden gevraagd een wachtwoord of andere beveiligingsgegevens in te voeren.OPMERKINGEN:Uw ASUS Phone maakt automatisch opnieuw verbinding met het netwerk waarmee u eerderverbonden was.Schakel de wifi-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.Wifi uitschakelenWifi uitschakelen:1. Doe een van het volgende:Start Snelle instellingen en tik dan op> Network & internet (Netwerk & internet).Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen) > Network &internet (Netwerk & internet).2. Schuif de wifi-schakelaar naar links om wifi uit te schakelen.OPMERKING: U kunt wifi ook uitschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstukSnelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.BluetoothGebruik de Bluetooth-functie van uw ASUS Phone om bestanden te verzenden of te ontvangenen om multimediabestanden te streamen met andere slimme apparaten over korte afstanden.Met Bluetooth kunt u uw mediabestanden delen met de smartphones van uw vrienden, gegevensverzenden voor afdruk met een Bluetooth-printer of muziekbestanden afspelen via een Bluetoothluidspreker.Bluetooth inschakelen1. Doe een van het volgende:> Connected devices (VerbondenStart Snelle instellingen en tik dan opapparaten).Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen) > Connecteddevices (Verbonden apparaten).2. Tik op Pair new device (Nieuw apparaat koppelen) of Connection preferences(Verbindingsvoorkeuren).3. Schuif de Bluetooth-schakelaar naar rechts om Bluetooth in te schakelen.OPMERKING: U kunt Bluetooth ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg hethoofdstuk Snelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.Hoofdstuk 7: Verbonden blijven57
 • Page 58

  Uw ASUS Phone koppelen met een Bluetooth-apparaatVoordat u de Bluetooth-functies van uw ASUS Phone optimaal kunt gebruiken, moet u deze eerstkoppelen met het Bluetooth-apparaat. De ASUS Phone slaat automatisch de koppelingsverbindingvan het Bluetooth-apparaat op.1. Tik op het scherm Instellingen op Connected devices (Verbonden apparaten) > Connectionpreferences (Verbindingsvoorkeuren) > Bluetooth om alle beschikbare apparaten weer tegeven.BELANGRIJK!Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u ervoor zorgen dat de Bluetoothfunctie is ingeschakeld en dat het apparaat detecteerbaar is;Raadpleeg de handleiding die bij uw apparaat is geleverd voor informatie over het inschakelen vanBluetooth en het instellen van het apparaat naar detecteerbaar.2. Tik op> Refresh (Vernieuwen) om meer Bluetooth-apparaten te zoeken.3. In de lijst van beschikbare apparaten, tikt u op het Bluetooth-apparaat waarmee u wilt koppelen.4. Controleer of dezelfde wachtwoordsleutel wordt weergegeven op beide apparaten en tik danop Koppelen.OPMERKING: Schakel de Bluetooth-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.Het koppelen van uw ASUS Phone met een Bluetooth-apparaatopheffen1. Tik op het scherm Connected devices (Verbonden apparaten) > Connection preferences(Verbindingsvoorkeuren) > Bluetooth om alle beschikbare en gekoppelde apparaten weer tegeven.van het Bluetooth-apparaat waarvan u de2. Tik in de lijst van gekoppelde apparaten opkoppeling wilt opheffen en tik vervolgens op FORGET (VERGETEN).58Hoofdstuk 7: Verbonden blijven
 • Page 59

  TetheringWanneer er geen wifi-service beschikbaar is, kunt u uw ASUS Phone gebruiken als modem ofhet instellen als een wifi-hotspot om internettoegang te krijgen op uw laptop, tablet en anderemobiele apparaten.BELANGRIJK! De meeste mobiele serviceproviders kunnen een data-abonnement vereisen voor hetgebruik van de tetheringfunctie. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor het kiezen vandit data-abonnement.OPMERKINGEN:Internettoegang via tethering kan trager zijn dan de standaard wifi- of mobiele verbinding.Tethering met uw ASUS Phone voor internettoegang is slechts voor een beperkt aantal mobieleapparaten mogelijk.Schakel de tethering-functie uit als u deze niet gebruikt om batterijvermogen te sparen.Wifi-hotspotMaak van uw ASUS Phone een wifi-hotspot om de internetverbinding te delen met andereapparaten.1. Doe een van het volgende:Start Snelle instellingen en tik dan op> Network & Internet (Netwerk & internet).Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen) > Network &Internet (Netwerk & internet).2. Tik op Hotspot & tethering en schuif dan naar Wi-Fi hotspot.3. Tik op Wi-Fi hotspot > Hotspot name (Wi-Fi hotspot > Hotspotnaam) om een unieke SSID ofnetwerknaam toe te wijzen en tik op Hotspot password (Hotspot-wachtwoord) om een sterkwachtwoord van 8 tekens toe te wijzen voor uw Wi-Fi-hotspot. Tik op OK wanneer u klaar bent.4. Verbind andere apparaten met de hotspotverbinding van uw ASUS Phone op dezelfde manierals wanneer u verbindt met een wifi-netwerk.Hoofdstuk 7: Verbonden blijven59
 • Page 60

  USB TetheringSchakel USB tethering in op uw ASUS Phone en deel de internetverbinding ervan met andereapparaten.1. Sluit uw ASUS Phone aan op een ander apparaat met een USB-kabel.2. Tik vanaf het scherm Settings (Instellingen) op Network & Internet (Netwerk & internet) >Hotspot & Tethering. Schuif dan USB tethering naar ON (AAN) om tethering in te schakelen.Bluetooth tetheringSchakel Bluetooth tethering in op uw ASUS Phone om de internetverbinding ervan te delen metandere apparaten.1. Schakel Bluetooth in op uw ASUS Phone en op het andere apparaat.2. Koppel beide apparaten.OPMERKING: Zie Uw ASUS Phone koppelen met een Bluetooth-apparaat voor details.3. Tik vanaf het scherm Instellingen op Network & Internet (Netwerk & internet) > Hotspot &Tethering, Schuif dan Bluetooth tethering naar ON (AAN).60Hoofdstuk 7: Verbonden blijven
 • Page 61

  8Reizen en kaarten8Reizen en kaartenWeerOntvang weerupdates in real time, direct vanaf uw ASUS Phone met de weerapp. Met de appWeather kunt u ook andere weerdetails uit de hele wereld controleren.De app Weer startenTik vanaf uw startscherm op het weerpictogram om de Weather-app te starten.Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten61
 • Page 62

  Beginscherm WeerStel de weerupdates voor uw huidige locatie en andere delen van de wereld in of haal ze op.Tik om de locatielijst weer te gevenTik om de weersinfo te vernieuwen, voeg een plaats toeaan de locatielijst, or configure the weather settingsVeeg omhoog om andere weerinformatie te zien.Veeg naar links of rechts om weerinformatie van andereplaatsen in uw locatielijst te zien62Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten
 • Page 63

  KlokPas de tijdzone-instellingen van uw ASUS Phone aan, stel een alarm in en gebruik uw ASUS Phoneals stopwatch met de app Klok.De klok startenStart de app Klok met een van de volgende opties:Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Clock (Klok).Tik op het beginscherm van uw ASUS Phone op de digitale klokweergave.WekkerTik op Wekker om de instellingen voor de wekker van uw ASUS Phone te openen.Tik hierop om de instellingen voor de wekkerfunctie te openenSchuif dit om het alarm in/uit te schakelenTik hierop om een nieuwe alarmtijd in te stellenHoofdstuk 8: Reizen en kaarten63
 • Page 64

  WereldklokTik op Wereldklok om de wereldklokinstellingen te openen vanaf uw ASUS Phone.Tik hierop om de plaatsen die op uw wereldklok zijn gemarkeerd, tebewerkenTik hierop voor het toevoegen van een nieuwe plaats die u wiltmarkeren op de kaart van uw wereldklokStopwatchTik op Stopwatch om uw ASUS Phone te gebruiken als een stopwatch.Tik op deze knop om de stopwatchfunctie te starten64Hoofdstuk 8: Reizen en kaarten
 • Page 65

  TimerU kunt meerdere timeropties instellen voor uw ASUS Phone. Volg hiervoor de onderstaandestappen:De timer instellenTik op Timer om de timerfunctie van uw ASUS Phone te openen.Tik op deze knop om de timer te startenTik hierop om een nieuwe timer in te stellenHoofdstuk 8: Reizen en kaarten65
 • Page 66

  9Zen Overal9Zen OveralSpeciale ZenhulpmiddelenCalculatorMaak berekeningen met uw ASUS Phone door de app Calculator in te schakelen.Calculator startenStart Calculator met een van de volgende opties:Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Calculator.Open het paneel Quick settings (Snelle instellingen). Het pictogram voor Calculator isdaar zichtbaar in de lijst. Tik erop om aan te slag te gaan met uw berekeningen.CalculatorschermTik hierop om decalculator in teschakelen66Hoofdstuk 9: Zen Overal
 • Page 67

  Geluids-recorderNeem audiobestanden op met uw ASUS Phone door de app Sound Recorder in te schakelen.Geluids-recorder startenOm de geluidsopname te starten, veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Sound Recorder(Geluids-recorder).Tik hierop om de instellingen voor Sound Recorder aan te passenTik hierop om de lijst weer te geven van opgeslagenaudio-opnamebestandenTik hierop om de audio-opname te startenHoofdstuk 9: Zen Overal67
 • Page 68

  Een opname pauzerenTijdens een gepauzeerde opname, kunt u kiezen om de opname te hervatten, te verwijderen of op te slaan.Tik om de opname te verwijderenTik om de opname te hervattenTik om de opname op te slaanOpnamelijstVanaf de opnamelijst kunt u een opgeslagen audio-opnamebestand afspelen, hernoemen, delen ofverwijderen.Om uw opnamelijst weer te geven, tikt u opvanaf het hoofdscherm van Geluids-recorder.Tik om uw geselecteerde opname te delen,hernoemen of verwijderenTik om uw geselecteerde opname af te spelen/te pauzeren68Hoofdstuk 9: Zen Overal
 • Page 69

  Mobile ManagerMobile Manager biedt een gentegreerde interface voor meerdere apps die zijn ontworpen voorhet optimaliseren van de apparaatprestaties, het beheer van telefoonvermogen, en opslaggebruik.Om Mobile Manager te starten, veegt u omhoog op uw startscherm en tikt u vervolgens opSettings (Instellingen) > Advanced (Geavanceerd) > Mobile Manager (Mobiel beheer).Sluit ongebruikte processen die op de achtergrond wordenuitgevoerd voor het ophalen van meer systeemgeheugenTik hierop om het mobiele gegevensgebruik te zien, eenmaandelijkse limiet voor het gebruik van mobiele gegevens in testellen en apps te beheren om alleen via wifi, alleen via een mobielnetwerk, via geen van beiden of via beide internettoegang tekrijgen.Tik hierop om de privacy- en beveiligingsscan uit te voeren en omte verhinderen dat apps gevaarlijke machtigingen gebruiken enautomatisch startenTik hierop om de geselecteerde ongebruikte apps te verwijderenom wat opslagruimte vrij te makenHoofdstuk 9: Zen Overal69
 • Page 70

  10Behoud uw ZenBehoud uw Zen10Uw apparaat up-to-date houdenHoud uw ASUS Phone in de lus van Android-systeemupdates en bijgewerkte apps en functies.Uw systeem bijwerken1. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen).2. Schuif omlaag op het scherm Settings (Instellingen) om andere items weer te geven en tikdan op System (Systeem) > System updates (Systeemupdates) om te controleren opsysteemupdates.3. Tik opom het scherm System updates (Systeemupdates) om hat automatisch downloadenvan systeemupdates in te stellen.OPMERKING: U kunt kijken wanneer het systeem van uw ASUS Phone de laatste keer werd bijgewerktonder Laatste controle op updates van het venster Systeemupdate.OpslagruimteU kunt gegevens, apps of bestanden opslaan op uw ASUS Phone (interne opslag) of op eenonline opslag. U hebt een internetverbinding nodig voor het overdragen of downloaden van uwbestanden naar een online opslagruimte. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel voor het kopiren vanbestanden tussen de computer en uw ASUS Phone.Back-up maken en opnieuw instellenMaak een back-up van gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen op Google-serversmet uw ASUS Phone. Ga hiervoor als volgt te werk:1. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen) > System (Systeem) >Back-up.2. Vanaf het venster Backup kunt u het volgende:Back up to Google Drive (Back-up maken naar Google Drive): Deze functie maakt eenback-up van uw gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen naar Google Drivewanneer dit is ingeschakeld.Reset (Opnieuw instellen)Stel de netwerkinstellingen en app-voorkeuren opnieuw in of stel de fabriekswaarden opnieuw.1. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen) > System (Systeem) >Reset options (Resetopties).70Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen
 • Page 71

  2. Vanaf het Resetvenster kunt u het volgende:Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Wifi, mobiel & Bluetooth resetten): Deze functieherstelt de wifi-wachtwoorden en andere netwerkinstellingen.Erase all data (factory reset) (Alle gegevens wissen (Standaardinstellingen): Wist allegegevens op de telefoon.Uw ASUS Phone beveiligenGebruik de beveiligingsfuncties van uw ASUS Phone om onbevoegde gesprekken ofgegevenstoegang te voorkomen.Uw scherm ontgrendelenWanneer het scherm is vergrendeld, kunt u het openen met de opties voor debeveiligingsontgrendeling van de ASUS Phone.1. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen) > Security & lockscreen (Beveiligings- en vergrendelingsscherm).2. Tik op Screen lock (Schermvergrendeling) en selecteer vervolgens een optie voor hetontgrendelen van uw ASUS Phone.OPMERKINGEN: Raadpleeg de sectie Opties van het ontgrendelingsscherm voor meer informatie. Om de optie die u hebt ingesteld voor het ontgrendelen van het scherm te deactiveren, tikt u opGeen op het scherm Schermvergrendeling kiezen.Opties van het ontgrendelingsschermKies uit deze opties om uw ASUS Phone te vergrendelen.VegenVeeg omhoog om uw ASUS Phone te ontgrendelen.Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen71
 • Page 72

  PINVoer minstens vier cijfers in om een pincode in te stellen.BELANGRIJK! Zorg dat u de pincode onthoudt die u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uwapparaat.PatroonSchuif uw vinger over de punten en maak een patroon.BELANGRIJK! U kunt een patroon maken met een minimum van vier punten. Zorg dat u het patroononthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.72Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen
 • Page 73

  WachtwoordVoer minstens vier tekens in om een wachtwoord te maken.BELANGRIJK! Zorg dat u het wachtwoord onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uwapparaat.De identiteit van uw ASUS Phone instellenZorg dat u de identiteit van de ASUS Phone kent, zoals het serienummer of het, IMEI-nummer(International Mobile Equipment Identity = Identiteit internationale mobiele apparatuur), of hetmodelnummer.Dit is belangrijk, want als u uw ASUS Phone verliest, kunt u contact opnemen met uw mobieleprovider en de informatie opgeven om ongemachtigd gebruik van uw ASUS Phone te blokkerenvia een zwarte lijst.De identiteit van uw ASUS Phone weergeven:1. Veeg omhoog op uw startscherm en tik dan op Settings (Instellingen).2. Schuif in het scherm Instellingen omlaag om andere items weer te geven en tik dan opSystem (Systeem) > About phone (Over de telefoon). Het telefoonscherm About (Info)toont de apparaatnaam, de status, noodgegevens, wettelijke informatie, versie van hetbesturingssysteem, hardware- en software-informatie van uw ASUS Phone.3. Tik op Status om het serienummer, de SIM-status en de IMEI van uw ASUS Phone te zien.Hoofdstuk 10: Behoud uw Zen73
 • Page 74

  BijlagenBijlagenVeiligheidsinformatieOPGELET! Gebruik van andere bedieningselementen, aanpassingen of procedures dan diegene die indeze handleiding zijn vermeld, kunnen blootstelling aan schadelijke straling tot gevolg hebben.Onderhoud ASUS Phone Gebruik uw ASUS Phone-toestel in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 0 C(32 F) en 35 C (95 F).De batterijWAARSCHUWING: Als u de batterij zelf demonteert, wordt de garantie ongeldig en kan er ernstigeschade ontstaan.Uw ASUS Phone is uitgerust met een krachtige, niet-verwijderbare Li-ion-batterij.Leef deonderhoudsrichtlijnen na voor een langer levensduur van de batterij. Verwijder de niet-verwijderbare lithiumpolymeerbatterij niet omdat de garantie hierdoor komtte vervallen. Vermijd het opladen bij een extreem hoge of lage temperatuur. De batterij levert optimaleprestaties bij een omgevingstemperatuur van +5C tot +35 C. Verwijder en vervang de batterij niet door een niet-goedgekeurde batterij. Gebruik alleen een ASUS-batterij. Het gebruik van een andere batterij kan lichamelijke schade/letsel veroorzaken en uw apparaat beschadigen. Verwijder en dompel de batterij nooit onder in water of een andere vloeistof. Probeer nooit de batterij te openen omdat het bestanddelen bevat die schadelijk kunnen zijnwanneer ze worden ingeslikt of in contact komen met onbeschermde huid. Verwijderd de batterij niet en voorkom kortsluiting aan de batterij omdat dit oververhitting enbrand kan veroorzaken. Houd de batterij uit de buurt van juwelen en andere metalen objecten. Gooi de batterij niet in vuur na het verwijderen. Hierdoor kan de batterij ontploffen waardoorstoffen die schadelijk zijn voor het milieu, kunnen vrijkomen. Gooi de batterij na het verwijderen nooit weg bij uw gewoon huishoudafval. Breng het naar eeninzamelpunt voor gevaarlijke materialen.74
 • Page 75

  Raak de contacten van de batterij niet aan. Om brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, plooien, plettenof doorprikken.OPMERKINGEN:Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.Gooi de lege batterijen weg volgens de instructies.De lader Gebruik alleen de lader die bij uw ASUS Phone-toestel is geleverd. Trek nooit aan de kabel van de lader om deze uit het stopcontact te trekken, maar trek aan delader zelf.WaarschuwingenUw ASUS Phone is een toestel met een hoge kwaliteit. Lees vr het gebruik alle instructies enwaarschuwingsmarkeringen op de (1) wisselstroomadapter. Gebruik het ASUS Phone-toestel niet in extreme omgevingsomstandigheden met een hogetemperatuur of een hoge vochtigheidsgraad. Het ASUS Phone-toestel biedt optimale prestatiesin een omgevingstemperatuur tussen 0 C (32 F) en 35 C (95 F). Demonteer het ASUS Phone-toestel of zijn accessoires niet. Als het toestel moet wordenonderhouden of gerepareerd, moet u het terugbrengen naar een erkend onderhoudscentrum.Als het apparaat is gedemonteerd, kan dit leiden tot elektrische schok of brand. Veroorzaak geen kortsluiting op de contacten van de batterij met metalen objecten.Operatortoegang met een gereedschapAls een GEREEDSCHAP nodig is om toegang te krijgen tot een OPERATORTOEGANGSGEBIED,moeten alle overige compartimenten binnen dat gebied die gevaarlijk zijn ontoegankelijk zijn voorde OPERATOR door middel van hetzelfde GEREEDSCHAP of moeten alle dergelijke compartimentenworden gemarkeerd om de OPERATOR-toegang te vermijden.75
 • Page 76

  KennisgevingenNaleving Richtlijn voor Radioapparatuur van de EUVereenvoudigde EU-verklaring van conformiteitASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij de dat de radio-apparatuur ASUS_I004D conform Richtlijn2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: https://www.asus.com/support. (Zoek ZS672KS)Tabel RF-uitgangenItemsBluetoothWLANNFCGSMWCDMALTE5G NR76Maximale radiofrequentie Tabel uitgangsvermogenBluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)18.5 (dBm)Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)9 (dBm)2.4GHz 802.11b (2412~2472MHz)16 (dBm)2.4GHz 802.11g (2412~2472MHz)18.5 (dBm)2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472MHz)18.5 (dBm)2.4GHz 802.11ax HE20 (2412~2472MHz)18 (dBm)2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462MHz)18.5 (dBm)2.4GHz 802.11ax HE40 (2422~2462MHz)18 (dBm)5GHz 802.11a (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825MHz)18.5 (dBm)5GHz 802.11n HT20 (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825MHz)18.5 (dBm)5GHz 802.11ac-VHT20 (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825MHz)18.5 (dBm)5GHz 802.11ax-HE20 (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825MHz)14 (dBm)5GHz 802.11n HT40 (5190-5310, 5510-5670, 5755-5795MHz)18.5 (dBm)5GHz 802.11ac-VHT40 (5190-5310,5510-5670,5755-5795MHz)18.5 (dBm)5GHz 802.11ax-HE40 (5190-5310,5510-5670,5755-5795MHz)14 (dBm)5GHz 802.11ac VHT80 (5210-5290,5530-5610,5775MHz)18 (dBm)5GHz 802.11ax-HE80 (5210-5290,5530-5610,5775MHz)14 (dBm)5GHz 802.11ax-HE160 (5170-5330,5490-5650MHz)13 (dBm)13.553-13.567MHz-18.25 (dBuA/m@10m)GSM 900 Burst (880~915, 925~960MHz)33.5 (dBm)GSM 1800 Burst (1710~1785, 1805~1880MHz)30.5 (dBm)WCDMA Band I (1920~1980, 2110~2170MHz)24 (dBm)WCDMA Band III (1710~1785, 1805~1880MHz)24 (dBm)WCDMA Band VIII (880~915, 925~960MHz)24 (dBm)LTE Band 1 (1920~1980, 2110~2170MHz)24 (dBm)LTE Band 3 (1710~1785, 1805~1880MHz)24 (dBm)LTE Band 7 (2502.5-2567.5, 2622.5-2687.5MHz)24 (dBm)LTE Band 8 (880~915, 925~960MHz)24 (dBm)LTE Band 20 (832-862, 791-821MHz)24 (dBm)LTE Band 28 (703~748, 758~803MHz)24 (dBm)LTE Band 34 (2010-2025MHz)24 (dBm)LTE Band 38 (2570-2620MHz)24 (dBm)LTE Band 40 (2300-2400MHz)24 (dBm)LTE Band 42 (3400-3600MHz)24 (dBm)NR n1 (1922.5-1977.5, 2112.5-2167.5MHz)24 (dBm)NR n3 (1852.5-1907.5, 1932.5-1987.5MHz)24 (dBm)NR n7 (2502.5-2567.5, 2622.5-2687.5MHz)24 (dBm)NR n8 (882.5-912.5, 927.5-957.5MHz)24 (dBm)NR n20 (832-862, 791-821MHz)24 (dBm)NR n28 (705.5-745.5, 760.5-800.5MHz)24 (dBm)NR n38 (2570-2620MHz)24 (dBm)NR n77 (3305.1-4194.99MHz)24 (dBm)NR n78 (3305.01-3794.88MHz)24 (dBm)
 • Page 77

  * ASUS Phone 5G NR Sub-6/4G LTE bandcompatibiliteit verschilt afhankelijk van de regio. Controleerde compatibiliteit bij uw lokale providers.OPMERKING: Deze tabellen met RF-uitgangsvermogen zijn alleen voor EU-lidstaten, de EER-staten, deEVA-staten en Turkije. Het frequentiebereik en het RF-uitgangsvermogen kan verschillen van andereniet-EU-landen.De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:ATDELVNOFIBEISLIPLSEBGIELTPTCHCZITLUROUK (NI)DKELHUSIHREEESMTSKFRCYNLTRInformatie RF-blootstellingDit ASUS-product is getest en voldoet aan toepasselijke Europese SAR-limieten. De SAR-limiet is2.0 W/kg in landen die de limiet instellen met een gemiddelde over 10 gram weefsel. De specifiekemaximale SAR-waarden voor dit apparaat zijn de volgende:Kop: 1.43 W/KgToestel: 1.335 W/KgBij het meedragen van dit apparaat of het gebruiken bij het dragen op het lichaam, moet u eengoedgekeurde accessoire gebruiken, zoals een holster, of anderszins een afstand van 0.5 cm tot hetlichaam aanhouden om te zorgen voor naleving van RF-blootstellingsvereisten.CE-markering77
 • Page 78

  Certificaat LaagblauwlichtASUS Phone vermindert het blauw licht dat wordt uitgestraald door zijn schermen biedt u zo een kijkervaring met nog meer comfort.De schermhelderheid is standaard ingesteld op Maximum en de telefoonvoldoet aan de certificering voor Laagblauwlicht van TV Rheinland.Verlichting van oogbelastingOm de belasting van de ogen te verlichten: Neem frequente pauzes wanneer u uw ASUS Phone gebruikt (minstens 10 minuten pauze perhalf uur). Kijk regelmatig objecten in de verte om uw ogen te ontspannen. Doe vaak oogoefeningen, inclusief:(1) Kijk omhoog en omlaag zonder uw hoofd te bewegen(2) Beweeg uw ogen van links naar rechts zonder uw hoofd te bewegen(3) Rol langzaam met uw ogen(4) Beweeg uw ogen diagonaalWAARSCHUWING: Houd het scherm van de ASUS Phone weg van kleine kinderen en peuters jongerdan 2 jaar. Kinderen vanaf 2 jaar mogen niet meer dan een uur schermtijd per dag krijgen.GPS (Global Positioning System) gebruiken op uw ASUS PhoneDe GPS-positioneringsfunctie gebruiken op uw ASUS Phone: Controleer of uw apparaat met internet is verbonden voordat u Google Maps of apps met GPSondersteuning gebruikt. Voordat u een app met GPS-ondersteuning voor de eerste keer gebruikt op uw apparaat, moet uzorgen dat u zich buiten bevindt voor de beste positioneringsgegevens. Wanneer u een app met GPS-ondersteuning op uw apparaat binnenin een voertuig gebruikt,kunnen de metalen onderdelen van de autoruit en andere elektronische apparaten de GPSprestaties benvloeden.Preventie van gehoorverliesOm mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan een hoogvolumeniveau.Voor Frankrijk voldoet de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat aan de vereisten voor hetgeluidsdrukniveau zoals bepaald in de toepasselijke standaard EN 50332-1: 2013 en/of EN50332-2:2013 zoals vereist door het Franse artikel L.5232-1.78
 • Page 79

  Opmerking coatingBELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, wordt eencoating aangebracht om het apparaat te isoleren, met uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.Kennisgeving green ASUSASUS zet zich in om milieuvriendelijke producten en verpakkingen te maken om de gezondheidvan de consument te beschermen terwijl de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.De vermindering van het aantal paginas van de handleiding is in overeenstemming met devermindering van koolstofuitstoot.Voor de gedetailleerde gebruiksaanwijzing en verwante informatie, kunt u de handleidingraadplegen die bij de ASUS Phone is geleverd of kunt u een bezoek brengen aan deondersteuningssite van ASUS op https://www.asus.com/support.ASUS-services van recycling/terugbrengenASUS-programmas van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogstenormen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen tebieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaalverantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/Takeback.htm voorgedetailleerde informatie over recycling in verschillende regios.ASUSTEK (UK) LIMITED.1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BLEnglandUnited KingdomModelnaam: ASUS_I004D (ZS672KS)Fabrikant:Adres:Erkende vertegenwoordiger in Europa:Adres:ASUSTeK Computer Inc.1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112,TaiwanASUS Computer GmbHHARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY79Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für ASUS Zenfone 8 Flip - ZS672KS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von ASUS Zenfone 8 Flip - ZS672KS in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 9.74 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von ASUS Zenfone 8 Flip - ZS672KS

ASUS Zenfone 8 Flip - ZS672KS Bedienungsanleitung - Deutsch - 79 seiten

ASUS Zenfone 8 Flip - ZS672KS Bedienungsanleitung - Englisch - 81 seiten

ASUS Zenfone 8 Flip - ZS672KS Bedienungsanleitung - Französisch - 79 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info