Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/66
Nächste Seite
gebruiksaanwijzing
instructions for use
mode d’emploi
Gebrauchsanweisung
MC311E
art.nr. 3930|6910|9927
postbus 8 - 7070 AA Ulft - Nederland
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  gebruiksaanwijzing
  instructions for use
  mode d’emploi
  Gebrauchsanweisung

  MC311E

  postbus 8 - 7070 AA Ulft - Nederland

  art.nr. 3930|6910|9927

 • Page 2

  nederlands

  NL

  BE

  blz. NL 1 - NL 30

  english

  GB

  IE

  page GB 1 - GB 30

  français

  BE

  FR

  CH

  LU

  Deutsch

  DE

  CH

  AT

  LU

  bedieningspaneel / control panel / tableau de commande /
  Bedienungsblende

  page FR 1 - FR 30
  BE

  Seite DE 1 - DE 30

  waar vindt u ATAG
  Nederland:
  ATAG keukentechniek b.v.
  bezoekadres
  Nijverheidsweg 1, 7071 CH Ulft
  postadres

  toebehoren / accessories / les accessoires / Zubehör

  Postbus 8, 7070 AA Ulft
  Telefax: 0315 687 888

  België:
  ATAG België n.v.

  ATAG consumenteninformatie

  bezoekadres

  0315 687 887

  Keerstraat 1
  postadres

  ATAG Service

  Industriezone Erpe-Mere

  0544 393944

  9420 ERPE-MERE

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Telex: 12467 ATAG B
  ATAG Onderdelen

  Telefax: 053 - 80.60.57

  0544 393955
  ServicedienstATAG fax

  consumenteninformatie

  0800 0222636 (gratis)

  053-80.62.08
  7
  d

 • Page 3

  toestelbeschrijving

  woord vooraf

  inleiding

  inhoudsopgave

  bedieningspaneel

  In deze handleiding vindt u informatie over

  Koken in uw nieuwe magnetron is veilig en

  1. tijdsinstelling (10 sec.)

  de installatie, veiligheid, bediening en

  comfortabel. U zet binnen een handomdraai de

  2. tijdsinstelling (1 min.)

  onderhoud van uw toestel.

  lekkerste gerechten op tafel.

  4. automatisch grillprogramma met gewichtsinstelling

  Als u de informatie doorleest, bent u snel

  Het toestel is uiterst simpel te bedienen, mede

  5. klok

  op de hoogte van alle mogelijkheden van

  dankzij de automatische kook- en

  6. automatisch kookprogramma met gewichtsinstelling

  het toestel.

  ontdooiprogramma's.

  8. magnetronfunctie

  Bewaar dit boekje. Een eventueel

  De magnetron laat zich bovendien eenvoudig

  9. grillfunctie

  volgende gebruiker van dit toestel kan

  reinigen.

  inleiding
  voor uw veiligheid
  plaatsen
  elektrische aansluiting
  algemeen
  vóór het eerste gebruik
  waar u op moet letten
  bediening
  – klok
  – magnetron - koken
  – magnetron - snelstart
  – magnetron - koken in twee fasen
  – magnetron - automatisch koken
  – magnetron - automatisch ontdooien
  – magnetron - “+” en “-” toetsen
  – grillen - grillstand
  – hetelucht - bakken
  – gecombineerd koken - magnetron
  en grill
  – gecombineerd koken - magnetron
  en grill automatisch
  – gecombineerd koken - magnetron
  en hetelucht
  – op slot - kinderslot
  toebehoren
  – de grillset
  houd uw toestel mooi
  storingen
  verpakking en toestel afvoeren
  technische gegevens
  wat garandeert ATAG
  buiten de garantie vallen

  3. tijdsinstelling (10 min.)

  7. automatisch ontdooiprogramma met gewichtsinstelling

  10. display

  daar zijn voordeel mee doen.

  11. heteluchtfunctie
  12. combifunctie

  Veel plezier.

  13. automatisch ontdooiprogramma met gewichtsinstelling
  14. automatisch kookprogramma met gewichtsinstelling
  15. gewichtsinstelling
  16. -/+ toetsen temperatuurinstelling / tijd bij/af
  17. stop / clear
  18. start
  19. deurontgrendeling
  toebehoren en gebruik

  interactief display

  1. rooster hoog: bij combinatiestand en voor grillen van
  vlakke gerechten.

  Dit toestel is uitgerust met een interactief

  2. rooster laag: bij combinatiestand, grill en hetelucht.

  display. Nadat u een functie hebt gekozen

  3. metalen bakplaat: lekbak tijdens het grillen; bakplaat op

  vertelt het display welke handelingen u

  het lage rooster bij hetelucht.
  4. draaispit: bij grill, hetelucht, automatische

  vervolgens moet verrichten. De met deze
  handelingen corresponderende

  grillprogramma's en combinatiestand. Altijd samen

  toetssymbolen lichten op.

  gebruiken met de metalen bakplaat (zie ook pag. 25

  U kunt dan diè toetsen bedienen waarvan

  "toebehoren – de grillset").

  het symbool in het display zichtbaar is. De

  5. handgreep: voor draaispit

  andere toetsen reageren niet wanneer u

  6. glazen draaiplateau: bij magnetronstand; om de roosters

  er op drukt. Alleen de stoptoets (

  en bakplaat op te plaatsen.
  7. geleidering: altijd gebruiken onder glazen draaiplateau

  1
  2
  3
  3
  4
  5
  6
  8
  8
  9
  10
  11
  12
  14
  16
  17
  18
  20
  21
  23
  24
  25
  25
  27
  28
  29
  29
  30
  30

  ) is

  dan nog te bedienen.
  Met de stoptoets worden alle gekozen
  instellingen gewist.
  NL 1

 • Page 4

  voor uw veiligheid

  plaatsen
  Maak het toestel spanningsloos voordat met

  Plaats de magnetron op een stevige en vlakke

  reparatie of schoonmaken wordt gestart. Bij

  ondergrond.

  voorkeur door de stekker uit het stopcontact te
  Zorg voor voldoende ventilatie rondom de

  halen.

  magnetron. Houd aan de bovenzijde 30 cm ruimte
  Dit toestel mag uitsluitend worden gebruikt voor het

  vrij. Houd aan de achterzijde en zijkanten minimaal

  doel waartoe het werd ontworpen, namelijk het

  10 cm ruimte vrij.

  bereiden van eetwaren.

  Dek de ventilatieopeningen niet af.

  Al het andere gebruik dient te worden beschouwd
  De stelvoetjes mogen niet verwijderd worden.

  als oneigenlijk en gevaarlijk.
  Wij wijzen elke aansprakelijkheid van de hand in
  geval van schade wegens onjuist, verkeerd of

  Plaats de magnetron niet in de buurt van

  irrationeel gebruik van het toestel.

  warmtebronnen.

  let op:

  Zend- en ontvangstapparatuur zoals radio’s en

  Kinderen zien de gevaren niet die kunnen ontstaan

  televisietoestellen kunnen de werking van de

  bij het bedienen van elektrische apparatuur. Laat de

  magnetron beïnvloeden.

  magnetron derhalve niet door kinderen bedienen.
  Het toestel kan ook ingebouwd worden. Hiervoor is
  het inbouwframe RM3..E verkrijgbaar.

  Uw magnetron is alleen veilig als de deur goed sluit!
  Plaats nooit een voorwerp tussen de deur van de
  oven en zorg dat de deur en de afdichting altijd
  schoon zijn.

  elektrische aansluiting

  Gebruik de magnetron niet als er beschadigingen

  Voor dit apparaat is een netvoeding vereist van

  zijn aan de deur (verbogen), het hang- en sluitwerk

  230 V, 50 Hz wisselstroom.

  (defect of los) of de afdichting.
  Het toestel dient altijd geaard te zijn en mag onder
  Gebruik de magnetron alleen voor het ontdooien en

  geen beding aangesloten worden op een

  bereiden van voedsel en niet voor bijvoorbeeld het

  gelijkstroomvoeding.

  drogen van kleding of papier. Deze kunnen
  vlamvatten.

  Plaats het toestel in de buurt van een
  wandcontactdoos met randaarde.

  Schakel de magnetron uit en haal de stekker uit het
  stopcontact indien iets in de oven vlam vat. Houd de
  ovendeur dicht.
  NL 2

  NL 3

 • Page 5

  algemeen

  vóór het eerste gebruik
  hoe werkt de magnetron

  Open de deur en verwijder het verpakkingsmateriaal.

  Een magnetron is een kooktoestel dat door
  middel van micro-golven voedsel verhit.

  Reinig de ovenruimte en het toebehoren met een

  Micro-golven zijn elektromagnetische golven,

  vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddel of sterk

  net zoals radio- en tv-golven. Een radio zet deze

  geurende schoonmaakmiddelen.

  golven om in geluid. In een magnetron worden
  de golven omgezet in warmte.

  Plaats de geleidering in het midden van de
  ovenruimte. Leg het glazen draaiplateau op de

  De warmte ontstaat doordat de micro-golven

  geleidering.

  water- en vetmoleculen, die altijd in voedsel
  aanwezig zijn, snel laten bewegen. Hierdoor

  De magnetron mag niet gebruikt worden zonder

  schuren de moleculen snel langs elkaar heen

  geleidering en draaiplateau.

  en ontstaat er wrijving. En wrijving veroorzaakt
  warmte (wrijf maar eens snel met uw handen

  Schakel de magnetron niet in als deze leeg is. De

  langs elkaar).

  oven kan beschadigd raken.

  De magnetron verhit voedsel zeer intensief,

  Test de magnetron op juiste werking. Plaats een

  omdat de golven direct het voedsel

  glas water in de ovenruimte. Schakel de magnetron

  binnendringen. De golven verwarmen dus niet

  één minuut in op de hoogste stand (zie pagina 9,

  alleen de buitenkant van het gerecht, zoals bij

  koken). Het water moet na afloop heet zijn.

  de traditionele manier van koken het geval is,
  maar dringen er in door. Ten opzichte van de

  let op:

  conventionele manier van koken is de

  Als u vloeistof (bijvoorbeeld water) wilt koken zet

  bereidingstijd bij kleine hoeveelheden veel

  dan een kunststof lepeltje in het kopje.

  korter.

  Het kan gebeuren dat de vloeistof kookt zonder dat
  u belletjes ziet. Zodra u het kopje uit de oven haalt,
  kan de vloeistof opeens heftig gaan koken en uit het
  kopje spatten met het risico dat u zich brandt.
  Als u kleine hoeveelheden poedervormige
  producten in de magnetron verwarmt (zoals bij het
  drogen van kruiden) bestaat de kans op
  zelfontbranding. Mocht er brand in de magnetron
  ontstaan, houd dan de deur gesloten, schakel de
  magnetron uit en maak het toestel stroomloos.

  NL 4

  NL 5

 • Page 6

  waar u op moet letten

  waar u op moet letten
  De magnetron is niet geschikt voor:

  Gerechten afdekken voorkomt spetteren, verkort de

  – Inmaken van voedsel.

  gaartijd en helpt de vochtigheidsgraad te behouden.

  – Eieren in de schaal koken, deze spatten uit
  Als de magnetron ingeschakeld is, mag de deur

  elkaar door de druktoename.

  geopend worden; de magnetron schakelt

  – Verhitten van frituurolie.

  automatisch uit en de ingestelde tijd wordt stilgezet.
  Verwijder metalen sluitstrips van plastic zakken
  en gebruik schalen en schotels die geschikt zijn

  Niet alle materialen kunnen in de combi-magnetron.

  voor de magnetron.

  In de onderstaande tabel is aangegeven welke
  materialen u wel en niet kunt gebruiken.

  Vloeistoffen in luchtdichte verpakking mag u
  alleen opwarmen indien u een paar gaatjes in

  materiaal

  magnetron

  hetelucht

  combinatie

  grill

  de verpakking prikt. Dit in verband met toename

  papier

  ja

  nee

  nee

  nee

  van de druk tijdens het opwarmen.

  aluminium folie

  om af te dekken* ja

  om af te dekken* ja

  Verwarm nooit langer dan noodzakelijk is, houdt

  huishoudfolie

  ja

  nee

  nee

  nee

  rekening met het “nagaren”.

  aluminium bakjes

  nee

  ja

  nee

  ja

  diepvries / magnetron servies

  ja

  nee

  nee

  nee

  Gebruik zo weinig mogelijk water bij de

  hittebestendig plastic

  ja

  nee

  nee

  nee

  voedselbereiding en wees zuinig met zout.

  ongeglazuurd aardewerk

  nee

  ja

  nee

  ja

  metalen kookgerei

  nee

  ja

  nee

  ja

  Gerechten halverwege de bereidingstijd roeren

  normaal glas

  ja

  nee

  nee

  nee

  of keren.

  Pyrex en ander ovenvast glas
  ja

  ja

  ja

  Prik met een vork of ander puntig voorwerp

  en keramiek

  borden met metaalhoudende sierrand nee

  ja

  **

  nee

  **

  even in het vel van vlees, kip of vis. Hiermee

  metalen sluitstrip

  nee

  ja

  nee

  nvt

  voorkomt u dat deze gerechten gaan spetteren.

  kwikthermometer

  nee

  ja

  nee

  ja

  afgesloten pot

  nee

  nvt

  nvt

  nvt

  Houd als stelregel aan dat bij gebruik van de

  fles met een nauwe hals

  nee

  nvt

  nvt

  nvt

  magnetron een verdubbeling van de

  braadzakken

  ja

  ja

  ja

  nee

  hoeveelheid een verdubbeling van de kooktijd
  inhoudt.

  NL 6

  *
  **

  Door dunnere gedeelten van gerechten (zoals kippenpoten) af te dekken voorkomt u dat ze te snel garen.
  Raadpleeg bij twijfel de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking van het kookgerei.

  NL 7

 • Page 7

  bediening – algemeen

  bediening – magnetron
  klok

  koken

  De klok loopt zolang de oven op de netspanning

  vermogen

  is aangesloten. Wanneer er geen tijd is

  Hoog (100%)

  druk op
  1x

  U kunt kiezen uit 5 vermogens. U activeert de
  vermogensfunctie door op

  ingesteld, geeft het display "0" weer.

  Midden-hoog (80%)

  2x

  Hierdoor wordt automatisch het maximale

  U kunt de klok op een 12-uurs of een 24-uurs

  Midden (60%)

  3x

  vermogen ingesteld. Vervolgens kunt u het

  instelling afstellen. Tijdens het instellen van de

  Ontdooien (40%)

  4x

  gewenste vermogen kiezen door meermalen op

  klok knippert er een dubbele punt. De dubbele

  Ontdooien gevoelig (20%)

  5x

  punt stopt met knipperen als de klok is

  Hoog (100%)

  6x

  te drukken.

  te drukken.

  ingesteld.
  voorbeeld:

  voorbeeld:
  U wilt de klok instellen op 13:25 uur.

  2

  U wilt vis koken op midden vermogen (60%)

  2/3

  gedurende 5 minuten en 30 seconden.
  1/4

  klok instellen
  1. Druk op

  3

  2. Druk op

  1. Druk op

  .

  2. Druk op

  .

  Het display geeft "24 H" weer.
  Druk nogmaals op

  3. Druk 2x op

  12-uurs instelling wilt afstellen.

  Houd de

  1

  toets.

  toets ingedrukt tot "13" in

  het display verschijnt.

  om midden vermogen (60%)

  in te stellen.
  4. Druk 5x op

  4

  5

  en 3x op

  om een

  kooktijd van 5 minuten en 30 seconden in te
  stellen.

  Stel de minuten in met de

  en

  toetsen.
  Houd de

  om de magnetronfunctie te

  selecteren.

  als u de klok op de

  3. Stel het uur in met de

  .

  5. Druk op

  .

  De magnetron is ingeschakeld.
  toets ingedrukt tot "2" in het

  display verschijnt.
  Houd vervolgens de

  toets ingedrukt

  tot "5" in het display verschijnt.
  opmerking
  Trek de stekker uit de wandcontactdoos als het

  4. Druk nogmaals op

  display vreemde tekens vertoont.

  De klok begint te lopen.

  NL 8

  .

  NL 9

 • Page 8

  bediening – magnetron

  bediening – magnetron
  snelstart

  koken in 2 fasen

  Met één druk op de starttoets kunt u

  Gedurende het 2-fasen kookprogramma mag de

  30 seconden op maximaal vermogen koken.

  ovendeur geopend worden om het gerecht te

  Door herhaaldelijk op de toets te drukken kunt u

  controleren. Nadat u de deur hebt gesloten en

  de kooktijd in stappen van 30 seconden

  op start hebt gedrukt, vervolgt het toestel het

  verlengen.

  kookprogramma.

  U kunt tot maximaal 10 minuten kooktijd
  voorbeeld:

  instellen.

  U wilt 5 minuten koken op hoog vermogen (1ste

  2/3

  1

  voorbeeld:

  fase) en daarna 13 minuten op midden-laag

  U wilt een gerecht gedurende 2 minuten koken

  (40%) vermogen (2de fase):

  op hoog vermogen.
  1ste fase:
  2/3

  1. Druk op
  2. Druk op 4x op

  .
  om een bereidingstijd

  1. Druk op

  .

  2. Druk 1x op

  om de magnetronfunctie te

  van 2 minuten op hoog vermogen te in te

  selecteren

  stellen.
  1

  Druk 5x op

  3. U kunt de kooktijd tussentijds verlengen
  door één of meerdere keren op

  te

  om een kooktijd van

  5 minuten in te stellen.
  4

  2/3

  2de fase:

  drukken.

  3.

  De magnetron is ingeschakeld.

  Druk 4x op

  om een magnetronvermogen

  van 40% in te stellen.
  Druk 1x op

  en 3x op

  om een

  kooktijd van 13 minuten in te stellen.
  opmerking
  U kunt het kookprogramma onderbreken door 1x

  4. Druk op

  op

  De magnetron is ingeschakeld.

  te drukken.

  .

  De instellingen voor fase 1 verschijnen in het
  Sluit de deur en druk op

  om verder te

  gaan.
  Druk 2x op
  NL 10

  display, totdat programma 2 begint.
  Er klinken 2 pieptonen tussen de 2 fasen.

  om het programma te wissen.
  NL 11

 • Page 9

  bediening – magnetron

  bediening – magnetron
  automatisch koken

  kooktabel automatisch koken

  Automatisch koken (auto cook) biedt u de

  programma

  keukengerei

  bereidingswijze

  1.

  gepofte
  aardappels

  glazen
  (oven)schaal
  +
  keukenrol

  2.

  rijst/pasta

  diepe glazen
  (oven)schaal

  3.

  verse groente/
  geschilde
  aardappelen

  glazen
  (oven)schaal

  4.

  bevroren groente glazen
  (oven)schaal

  Was en droog de aardappels. Leg ze in
  de ovenschaal. Prik een aantal keren met
  een vork in de aardappels. Na afloop van
  het programma de aardappels - bedekt
  met aluminiumfolie - 5 minuten
  laten staan.
  Strooi rijst of pasta* in een diepe ovenschaal. Voeg water** en 1/4 tot 1 theelepel
  zout toe. Zet een deksel op de ovenschaal
  of bedek deze met magnetronfolie.
  Leg de groente of aardappels in de ovenschaal. Voeg 30 cc water toe per 0,2 kg.
  Bedek de schaal met magnetronfolie of
  deksel. Na afloop van het programma het
  gerechtafgieten en 2 tot 3 minuten afgedekt
  laten staan.
  Leg de groente in de ovenschaal.
  Bedek de schaal met magnetronfolie.
  Na afloop van het programma het gerecht
  2 tot 3 minuten afgedekt laten staan.

  mogelijkheid uw favoriete gerechten simpel te
  bereiden. U kunt kiezen uit 4 kookprogramma's.
  U hoeft alleen maar het soort gerecht en het
  gewicht te selecteren. De magnetron doet de
  rest.
  voorbeeld:
  U wilt 0,6 kg gepofte aardappels bereiden.

  2
  3

  1. Druk op

  .

  2. Druk 1x op

  om het kookprogramma

  voor gepofte aardappels te selecteren.
  1

  Het display geeft "AC-1" weer.

  4

  3. Stel het gewicht in met

  om een gewicht van

  600 gram in te stellen.

  1x

  0,2 / 1,0 kg

  2x

  0,1 / 0,3 kg

  1x

  0,2 / 0,8 kg

  2x

  0,2 / 0,8 kg

  .

  De programmaduur verschijnt in het display.
  De magnetron is ingeschakeld.

  ** Verhouding rijst/pasta en water:

  doorroeren en 5 tot 10 minuten afgedekt laten
  staan.
  Pasta na afloop van het programma afspoelen

  4. Druk op

  min./max.
  gewicht

  .
  * Rijst na afloop van het programma goed

  Druk 6x op

  aantal x drukken
  op toets

  met koud water.

  hoeveelheid
  (rijst / pasta)

  water
  rijst

  water
  pasta

  1/2 kopje (100 g / 50 g)
  1 kopje (200 g / 100 g)
  1 1/2 kopje (300 g / 150 g)

  240 ml
  480 ml
  720 ml

  360 ml
  600 ml
  840 ml

  (240 ml = 1 kopje water)

  In de tabel op de volgende pagina leest u welke
  kookprogramma's u kunt kiezen. U kunt ook
  lezen hoe en voor welke gerechten u deze
  programma's selecteert.
  opmerking
  Als u

  of

  ingedrukt houdt telt de

  gewichtsweergave in het display snel door.
  NL 12

  NL 13

 • Page 10

  bediening – magnetron

  bediening – magnetron
  automatisch ontdooien

  ontdooitabel

  Voor het ontdooien van bevroren voedsel kunt u

  programma

  soort
  gerecht

  1.

  vlees

  2.

  gevogelte

  rundvlees:
  varkensvlees:
  kalfsvlees:
  kip:

  3.

  vis

  4.

  brood

  gebruik maken van 4 ontdooiprogramma’s (auto
  defrost), waarbij u alleen het gewicht van het te
  ontdooien voedsel hoeft in te stellen.
  voorbeeld:
  U wilt 1,4 kg kip ontdooien.

  2

  1. Druk op

  kalkoen:
  vis:
  schaaldieren:

  .

  aantal x drukken
  op toets
  gehakt, blokjes vlees, lapjes, rollade
  gehakt, blokjes vlees, lapjes, rollade
  gehakt, blokjes vlees, lapjes, rollade
  hele kip (< 2 kg), kippenborst,
  kippenpoten
  kalkoenborst (< 2 kg), kalkoenpoten
  filets, moten, hele vis
  krabvlees, kreeft, garnalen, mosselen
  gesneden bruin/wit, kadetjes,
  stokbrood, croissants

  min./max.
  gewicht

  1x

  0,1 / 4,0 kg

  2x

  0,1 / 4,0 kg

  1x

  0,1 / 4,0 kg

  2x

  0,1 / 0,5 kg

  tips
  3

  2. Druk 2x op

  om het ontdooi-

  programma voor gevogelte te selecteren.

  Verwijder, voor het beste resultaat, eerst de

  De kern van het gerecht moet nog wat bevroren

  verpakking om vlees en vis. Verpakkingen

  aanvoelen als u het uit de magnetron haalt.

  kunnen het ontdooiproces negatief beïnvloeden.
  3. Stel het gewicht in met

  .

  1

  Druk 1x op
  4

  en 4x

  op om een

  gewicht van 1400 gram in te stellen.
  4. Druk op

  .

  De magnetron is ingeschakeld.

  Door de aanwezigheid van vis- of vleesvocht

  Leg sneetjes brood tussen vellen keukenrol.

  kan stoomvorming optreden. Hierdoor wordt,

  Snijd broodjes eerst half door.

  ongewild, de buitenkant van het gerecht aan de
  kook gebracht.
  Als de verpakking moeilijk te verwijderen is kunt
  u het gerecht het best gedurende een kwart van
  de ontdooitijd, die aan het begin van het
  ontdooiprogramma in het display weergegeven

  In de tabel op de volgende pagina leest u welke

  wordt, laten ontdooien. Haal het gerecht uit de

  ontdooiprogramma's u kunt kiezen. U kunt ook

  magnetron, verwijder de verpakking en plaats

  lezen hoe en voor welke gerechten u deze

  het gerecht weer terug.

  programma's selecteert.
  Leg het gerecht in een ondiepe glazen
  ovenschaal om eventueel vrijkomend vocht op
  te vangen.
  opmerking
  Halverwege de ontdooitijd klinkt er een signaal.
  Het gerecht kan nu omgedraaid worden.
  Verwijder de reeds ontdooide delen. Druk op
  om verder te gaan.
  NL 14

  NL 15

 • Page 11

  bediening – magnetron

  bediening – grill
  “-” en “+” toetsen

  grillstand

  De automatische kookprogramma’s werken met

  Dit toestel is uitgerust met een kwartsgrill.

  een vast ingestelde tijd. U kunt deze tijd tijdens

  Hierdoor hoeft u niet voor te verwarmen en zijn

  het programma langer of korter maken met de

  gerechten snel bruin en knapperig.

  “-” of “+” toets. Ook bij handbediend koken (zie
  voorbeeld:

  pagina 9) kunt u deze toetsen gebruiken om de
  2

  bereidingstijd bij te stellen.

  U wilt 12 minuten en 30 seconden grillen.

  Een kortere kooktijd:
  2

  2

  3

  1. Druk op
  2.

  .

  2. Druk 1x op

  om de grillfunctie te

  selecteren.

  Selecteer een automatisch
  kookprogramma. met

  5

  1. Druk op

  .

  .
  3. Stel de grilltijd in.

  3. Stel het gewicht in met

  .

  1
  1

  4. Druk op

  .

  4

  Druk 1x op

  en 3x op
  , 2x op
  om een grilltijd van 12 minuten en

  30 seconden in te stellen.
  5. Druk op

  3

  .

  4

  Bij iedere druk op de toets wordt de kooktijd

  4. Druk op

  .

  met 10 seconden verkort.

  De grill is ingeschakeld.

  Een langere kooktijd:
  1. Druk op
  2.

  .

  Selecteer een automatisch kookprogramma
  met

  .

  3. Stel het gewicht in met

  .

  opmerkingen
  Voorverwarmen van de oven is niet nodig.

  opmerking
  Stel de kooktijd naar wens bij met de

  4. Druk op

  .
  Gebruik het (hoge) rooster om het beste

  en

  resultaat te krijgen.

  toetsen als het gerecht korter of langer in de oven

  5. Druk op

  moet staan bij gecombineerd koken of gebruik van

  Bij iedere druk op de toets wordt de kooktijd

  Plaats het rooster op het glazen draaiplateau

  de automatische kookprogramma's.

  met 10 seconden verlengd.

  (zie ook "omschrijving en gebruik accessoires").

  NL 16

  .

  NL 17

 • Page 12

  bediening – hetelucht

  bediening – hetelucht
  bakken

  bakken met voorverwarmen

  Bij de heteluchtoven kunt u temperaturen

  Bij de heteluchtoven kunt u automatisch

  kiezen tussen de 100 °C en 250 °C. Daarnaast

  voorverwarmen en vervolgens bakken.

  kunt u een temperatuur van 40 °C kiezen voor
  het rijzen van deeg.

  voorbeeld:

  Als u de heteluchtfunctie kiest schakelt de oven

  U verwarmt de oven eerst voor en bakt

  automatisch in op 180 °C.

  vervolgens een gerecht gedurende 50 minuten
  op een temperatuur van 200 °C.

  voorbeeld:
  2

  voorverwarmen:

  U bakt een gerecht gedurende 50 minuten op
  een temperatuur van 200 °C.
  1. Druk op

  .

  2. Druk 1x op

  om de heteluchtfunctie te

  2

  1. Druk op

  .

  2. Druk 1x op

  om de heteluchtfunctie te

  selecteren.
  3. Druk 2x op

  selecteren.
  3

  3. Druk 2x op
  1

  om een temperatuur van

  5

  3

  4. Druk op

  200 °C in te stellen.

  .

  De oven begint met voorverwarmen en in het
  4. Druk 5x op

  4

  om een temperatuur van

  200 °C in te stellen.

  1

  om een baktijd van

  display verschijnt de melding "Pr-H".

  50 minuten in te stellen.
  5

  5. Druk op

  4/6

  Na het vooverwarmen hoort u een pieptoon. De
  oven is nu op temperatuur.

  .

  De oven is ingeschakeld.
  bakken:
  Zet het gerecht in de oven.
  opmerkingen
  Op het moment dat de oven de ingestelde

  5. Druk 5x op

  om een baktijd van

  50 minuten in te stellen.

  temperatuur heeft bereikt hoort u een korte
  pieptoon.
  opmerking

  .

  De heteluchtoven is ingeschakeld.

  Gebruik het lage rooster (zie ook "omschrijving

  Gebruik het lage rooster (zie ook "omschrijving

  en gebruik accessoires").

  en gebruik accessoires").

  NL 18

  6. Druk op

  NL 19

 • Page 13

  bediening – gecombineerd koken

  bediening – gecombineerd koken
  magnetron en grill

  magnetron en grill automatisch

  Bij deze combinatie wordt gebruik gemaakt van

  Met deze functie kunt u uw uw favoriete

  de grill- en de magnetronfunctie. De magnetron

  grillgerechten simpel bereiden. U kunt kiezen uit

  kunt u hierbij instellen op 3 vermogens: 20%,

  3 gecombineerde grill-/magnetronprogramma's

  40% en 60%.

  (auto roast).
  Het toestel kiest hierbij zelf het gewenste

  3
  4

  2

  voorbeeld:

  magnetronvermogen. U hoeft alleen maar het

  U wilt met de grill en een magnetronvermogen

  soort gerecht en het gewicht te selecteren.

  van 40% gedurende 25 minuten grillen.
  3

  1. Druk op

  .

  2. Druk 1x op

  U wilt 1,4 kg kip grillen.
  om de combistand te

  1. Druk op
  2

  selecteren.

  2. Druk 3x op
  U kunt nu de gewenste combinatie kiezen.

  4

  om het automatische

  grill-/magnetronprogramma voor kip te
  selecteren.

  1

  3. Druk 1x op
  6

  .

  1

  7

  5

  voorbeeld:

  om de grillfunctie te

  selecteren.
  4. Druk 2x op

  3. Stel het gewicht met
  om een magnetronvermogen

  van 40% in te stellen.
  5. Druk 2x op

  en 5x op

  Druk 1x op

  en 4x op

  .
  om een

  gewicht van 1400 gram in te stellen.
  om een

  4. Druk op

  .

  grilltijd van 25 minuten in te stellen.
  6. Druk op

  .

  De magnetron- en grillfunctie zijn ingeschakeld.

  In de tabel op de volgende pagina leest u welke
  grill-/magnetronprogramma's u kunt kiezen. U
  kunt ook lezen hoe en voor welke gerechten u

  7. Tijdens het koken kunt u de kooktijd van het
  opmerkingen
  Combinatiestanden verkorten de kooktijd.

  kookproces wordt hierdoor niet onderbroken.
  Druk op

  om de kooktijd te verkorten.

  Wees voorzichtig wanneer u het gerecht uit de

  Druk op

  om de kooktijd te verlengen

  oven haalt. Het ovengerei is heet!

  (zie voor meer informatie pag. 16).

  NL 20

  deze programma's selecteert.

  programma verlengen of verkorten. Het

  NL 21

 • Page 14

  bediening – gecombineerd koken

  bediening – gecombineerd koken

  grilltabel

  magnetron en hetelucht

  programma

  keukengerei

  1.

  glazen
  draaiplateau +
  metalen bakplaat
  + laag rooster
  of spit

  2.

  3.

  rundvlees

  varkensvlees

  hele kip

  bereidingswijze

  aantal x drukken
  op toets

  Wrijf het vlees in met gesmolten margarine,
  boter, bakolie of kruiden. Plaats de glazen
  bakplaatmet daarop de metalen bakplaat in
  de oven.Leg het vlees op het lage rooster en
  plaats dit rooster op de metalen bakplaat.
  Na afloop van het programma het gerecht
  - bedekt met magnetronfolie - 10 minuten
  laten staan.
  glazen
  Wrijf het vlees in met gesmolten margarine,
  draaiplateau +
  boter, bakolie of kruiden. Plaats de glazen
  metalen bakplaat bakplaat met daarop de metalen bakplaat in
  + laag rooster
  de oven. Leg het vlees op het lage rooster en
  of spit
  plaats dit rooster op de metalen bakplaat.
  Na afloop van het programma het gerecht
  - bedekt metmagnetronfolie - 10 minuten
  laten staan.
  glazen
  Wrijf het vlees in met gesmolten margarine,
  draaiplateau +
  boter, bakolie of kruiden. Leg de kip op
  metalen bakplaat de metalen bakplaat. Plaats deze bakplaat op
  of spit
  de glazen bakplaat in de oven.
  Als het geluidssignaal klinkt de kip omdraaien
  en bedruipen met het eigen braadvet. Na afloop
  van het programma het gerecht - bedekt met
  magnetronfolie - 10 minuten laten staan.

  1x

  Bij deze combinatie wordt gebruik gemaakt van de

  min./max.
  gewicht

  hetelucht- en de magnetronfunctie. De magnetron

  0,5 / 1,5 kg

  kunt u hierbij instellen op 3 vermogens: 20%, 40%
  en 60%.
  3
  5

  2

  voorbeeld:
  U wilt bakken met een magnetronvermogen van 40%
  en een oventemperatuur van 200 °C gedurende

  2x

  0,5 / 1,5 kg

  25 minuten.
  1. Druk op

  .

  2. Druk 1x op
  3x

  om de combistand te selecteren.

  4/8

  0,8 / 1,5 kg

  U kunt nu de gewenste combinatie kiezen.
  1

  3. Druk 1x op
  6

  om hetelucht te selecteren.

  7

  4. Druk 2x op

  om een oventemperatuur van

  200 °C in te stellen.
  5. Druk 2x op

  om een magnetronvermogen van

  40% in te stellen.
  6. Druk 2x op
  opmerkingen

  en 5x op

  om een

  kooktijd van 25 minuten in te stellen.

  Indien er eerst voorverwarmd moet worden
  moet u de oven voorverwarmen zoals

  7. Druk op

  beschreven op pagina 19. Schakel hierna de

  De magnetron- en heteluchtfunctie zijn ingeschakeld.

  .

  magnetron/heteluchtcombinatie in.
  8. Tijdens het koken kunt u de kooktijd van het
  Combinatiestanden verkorten de kooktijd.

  programma verlengen of verkorten. Het
  kookproces wordt hierdoor niet onderbroken.

  NL 22

  Wees voorzichtig wanneer u het gerecht uit

  Druk op

  om de kooktijd te verkorten.

  de oven haalt. Het ovengerei is heet!

  Druk op

  om de kooktijd te verlengen

  (zie voor meer informatie pag. 16).

  NL 23

 • Page 15

  bediening – op slot

  toebehoren – de grillset
  kinderslot

  gebruik van de grillset

  U kunt uw magnetron “op slot” zetten, waardoor het
  starten van de magnetron niet meer mogelijk is.

  voorbeeld:

  C

  U wilt een hele kip grillen.
  E

  in werking stellen van het kinderslot
  1. Druk op

  1. Plaats, voorzichtig, de metalen bakplaat onder

  A

  en houd deze toets vast totdat l

  de kip bovenop het glazen draaiplateau.

  links in het display verschijnt en er twee korte
  piepjes klinken. Als l in het display verschijnt
  1

  verdwijnt de tijdweergave gedurende enkele

  D

  B

  2. Rijg de geheel ontdooide kip aan het spit (A). Let
  er hierbij op dat het spit van voor naar achter
  recht door het midden van de kip heen gestoken

  seconden.
  Alle bedieningsfuncties zijn buiten werking gesteld.

  wordt. Bind, indien noodzakelijk, de poten en

  G

  vleugels van de kip met touw tegen het lichaam
  Druk op een willekeurige toets en l verschijnt

  van de kip vast.

  in het display.
  F
  uitschakelen van het kinderslot
  1. Druk op

  belangrijk:
  De kip moet geheel ontdooid zijn. Bij niet geheel

  en houd deze toets vast totdat l

  ontdooid voedsel loopt u het risico dat dit aan

  uit het display verdwijnt en er twee korte

  het eind van het grillprogramma nog niet geheel

  piepjes klinken.

  gaar is.

  De magnetron kan weer normaal worden gebruikt.
  3. Druk de achterkant (B) van het spit naar links in
  de houder (C) die zich in de linker ovenwand
  bevindt. Het kan hierbij noodzakelijk zijn dat u
  de achterkant van het spit iets heen en weer
  beweegt totdat deze in de houder klikt.
  4. Bevestig de voorkant (D) van het spit in de
  uitsparing (E) aan de rechter ovenwand.
  opmerking:

  5. Start het programma.

  Bij gebruik van de grillset, in combinatie met

  Volg de instructies zoals beschreven op

  de magnetron, kan vonkvorming in de

  pagina 21: "magnetron en grill automatisch" (auto

  ovenruimte optreden. Schuif in dat geval het

  roast).

  gerecht naar achteren, zodat de uiteinden
  van de klemmen afgedekt zijn.
  NL 24

  NL 25

 • Page 16

  toebehoren – de grillset

  houd uw toestel mooi
  6. Steek, na afloop van het programma, de

  Neem de stekker uit de contactdoos of draai de

  handgreep (F) in de uitsparingen (G) op het spit.

  schakelaar in de meterkast op nul voordat u begint

  Til het spit iets omhoog en verwijder het, met de

  met het reinigen van de magnetron.

  rechterkant iets naar u toe, uit de oven.
  Maak de binnenzijde direct na gebruik schoon.
  let op:

  Gebruik een vochtige doek om condens,

  De grillset is handig bij het grillen van vlees en

  overgekookt vocht en voedselresten te verwijderen.

  gevogelte. Het vlees kleurt rondom mooi bruin

  Achtergebleven kruimels en vocht absorberen

  zonder dat u het tijdens het programma hoeft te

  magnetronenergie en verlengen de kooktijden.

  keren.
  Reinig de binnen- en buitenzijde regelmatig; gebruik
  De grillset kan worden gebruikt in combinatie met

  een sopje van afwasmiddel en maak de oven met

  de grillinstelling, de gecombineerde magnetron /

  een droge doek goed droog.

  grillinstelling, magnetron en automatisch grillen
  (auto roast).

  Zorg dat de afdekking van de microgolfverdeler
  (rechterzijde van de ovenruimte) schoon is.

  De grillset is uitsluitend bedoeld om in combinatie

  Vervuiling van de afdekking kan leiden tot

  met bovenstaande programma's te gebruiken.

  vonkvorming.

  Verwijder de set na gebruik en bewaar deze bij het
  andere toebehoren.

  Reinig het toebehoren regelmatig; gebruik een sopje
  van afwasmiddel met een borstel en maak het

  attentie:

  toebehoren met een droge doek goed droog.

  1. Het kookgerei wordt zeer heet.

  Het toebehoren mag ook afgewassen worden in de

  2. Maak het draaiplateau altijd schoon na gebruik.

  vaatwasmachine.

  Heet vet kan rook en stank veroorzaken.
  Geurtjes verdwijnen als u een glas azijn of water
  met citroen in de ovenruimte zet. Schakel de
  magnetron gedurende twee minuten in op vol
  vermogen. Daarna afnemen met een vochtige doek.
  Controleer de deursluiting en het deurrubber
  regelmatig op beschadigingen.
  Gebruik de oven niet als de deur of deursluiting
  beschadigd zijn.
  NL 26

  NL 27

 • Page 17

  storingen

  verpakking en toestel afvoeren
  Als de kookresultaten niet naar wens zijn, er

  Afgedankte apparaten direct onbruikbaar maken. Dat wil

  vonken overspringen in de magnetron, de

  zeggen stekker uit het stopcontact trekken en de

  magnetron niet start etc., probeer dan eerst zelf

  aansluitkabel doorknippen.

  de oorzaak van de storing te vinden voordat u
  de servicedienst belt.

  Het is belangrijk dat een oude magnetron op verantwoorde

  Dit kunt u doen aan de hand van onderstaande

  wijze en conform de overheidsbepalingen wordt afgevoerd.

  punten.
  Ook de verpakking van uw nieuwe magnetron dient op
  – Zit de stekker in het stopcontact?

  verantwoorde wijze afgevoerd te worden.

  – Is de deur goed dicht?

  De overheid kan u informatie verschaffen over het op
  verantwoorde wijze afvoeren van afgedankte toestellen.

  – Zijn het vermogen en de bereidingsduur
  goed ingesteld?
  – Staan er voorwerpen in de magnetron die
  er niet thuishoren?
  – Heeft u het juiste keukengerei gebruikt?

  technische gegevens
  Voeding
  Aansluitwaarde

  – Zijn de geleidering en het draaiplateau in
  de magnetron?

  Frequentie microgolven
  Magnetron output (IEC 705)
  Vermogensstanden

  – Zijn de ventilatieopeningen niet
  geblokkeerd?
  – Is het voedsel voldoende ontdooid?

  230 V - 50 Hz
  2650 W
  2450 MHz
  850 W
  5

  – stand 1

  170 W

  – stand 2

  340 W

  – stand 3

  510 W

  – stand 4

  680 W

  – stand 5

  850 W

  – Heeft u het voedsel tijdens de bereiding
  gekeerd of geroerd?

  Vermogen
  – magnetron

  – Is het kinderslot ingeschakeld?

  – grill
  – hetelucht
  – combinatie
  Afmetingen (bxhxd)

  NL 28

  1350 W
  1250 W
  1350 W (max. 2550 W)
  2650 W
  530 x 322 x 500 mm
  NL 29

 • Page 18

  wat garandeert ATAG

  buiten de garantie vallen

  omvang van de garantie

  transportschade

  ◆ Op dit apparaat geeft ATAG u:

  ◆ Controleer uw nieuwe apparatuur voordat u

  – 5 jaar onderdelengarantie;
  – 1 jaar gratis service.
  ◆ De garantie op ATAG keukenapparatuur is

  deze in gebruik neemt.
  ◆ Als u beschadigingen aantreft, neem dan
  contact op met uw leverancier.

  alleen geldig indien het toestel voor
  huishoudelijk gebruik is geïnstalleerd en in

  installatiefouten

  gebruik is voor doeleinden waarvoor het is

  ◆ Defecten en schaden die het gevolg zijn van

  geconstrueerd.
  ◆ De garantieperiode gaat in op de datum van
  aflevering. Deze datum moet u op verzoek
  kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een
  afleveringsbon of aankoopnota. Onderdelen

  een installatiefout vallen buiten de garantie.
  ◆ Schade ontstaan door onvoldoende
  ventilatie van het toestel of een foutieve
  elektrische aansluiting wordt niet vergoed.
  ◆ Ook gebreken die ontstaan omdat er

  die defect zijn geraakt door materiaal-,

  wijzigingen aan de apparatuur zijn

  constructie- of fabricagefouten, worden

  aangebracht, zijn van garantie uitgesloten.

  gedurende een periode van 5 jaar gratis
  geruild.
  ◆ Tijdens het eerste jaar ontvangt u ook gratis
  service. Dat wil zeggen dat bij reparaties

  gebruiksfouten en verkeerd of
  onvoldoende onderhoud
  ◆ Dit geldt bijvoorbeeld voor glasbreuk en

  geen administratiekosten, voorrijkosten en

  emaillebeschadigingen, ontstaan door

  arbeidsloon in rekening worden gebracht.

  stoten of vallen van voorwerpen op of tegen

  Bij het verzenden van gratis onderdelen

  de apparatuur.

  worden gedurende het eerste jaar geen
  verzendkosten in rekening gebracht.

  ◆ Door onvoldoende of verkeerd onderhoud
  kunnen verkleuringen aan oppervlakten
  ontstaan en rubbers en kunststoffen snel

  tot wie kunt u zich wenden

  verouderen. Ook dit valt niet onder de

  ◆ In de landen waar ATAG een

  garantie.

  vertegenwoordiging heeft, kunt u zich tot
  deze wenden als u een beroep wilt doen op

  gebruiksslijtage of veroudering

  de ATAG Servicedienst.

  ◆ Voorbeelden hiervan zijn defect geraakte

  ◆ In de overige landen neemt u contact op
  met uw leverancier.

  NL 30

  lampen, verkleuringen van kunststof of
  gelakte delen en krassen op de apparatuur.

 • Page 19

  appliance description

  preface

  introduction

  contents

  control panel

  You will find information about the

  Cooking with your new microwave oven is safe

  introduction

  1

  1. time setting (10 sec)

  installation, safety, operation and

  and relaxing. You can have the tastiest dishes

  for your safety

  2

  2. time setting (1 min.)

  maintenance of your appliance in this

  on the table in no time at all.

  positioning

  3

  3. time setting (10 min.)

  instruction booklet.

  3

  The appliance is extremely easy to use, partly

  5. clock

  By reading this information, you will

  thanks to the automatic cooking and defrost

  electrical connection
  general
  – how the microwave works

  6. automatic cooking program with weight setting

  quickly learn all about the facilities the

  programs.

  before first use

  5

  7. automatic defrost program with weight setting

  appliance offers.

  points for your attention

  6

  4. automatic grilling program with weight setting

  The microwave oven is also very easy to clean.

  8. microwave function
  9. grill function
  10. display

  Keep this booklet safely. Anyone using the
  appliance after you will find it very useful.

  11. hot-air function
  12. combination function

  We wish you much pleasure using your

  13. automatic defrost by entering the weight

  microwave oven.

  where to find ATAG

  14. automatic baking and roasting by entering
  United Kingdom

  the weight
  15. weight setting

  interactive display

  ATAG (UK) Limited
  19-20 Hither Green

  16. -/+ buttons for temperature setting / time
  added/subtracted

  This appliance is equipped with an

  Clevedon, Somerset BS21 6XU

  17. stop / clear

  interactive display. Once you have chosen

  18. start

  a function, the display tells you what

  The Technical

  19. door release

  action you should then carry out.

  and Service Department

  The button symbols corresponding to

  Tel: 01275 - 870606

  these actions light up.

  Fax: 01275 - 871371

  accessories and use

  1. high grid: for combination setting and for grilling flat dishes. You can then press the buttons whose
  2. low grid: for combination setting, grill and hot-air function.

  symbols are visible in the display.

  If you need to contact the ATAG Service

  3. metal baking tray: drip-tray during grilling; baking tray on

  The other buttons do not respond if you

  Department, please supply us with the model

  the low grid with hot-air function.

  press them. Only the stop button (

  )

  number of the appliance in question together

  will still respond.

  with as many details as possible regarding the

  programs and combination setting. Always use with the

  All of the settings selected can be

  problem.

  metal baking tray (see also page 25 "accessories – the

  cancelled using the stop button.

  4. rotating spit: for grill, hot-air function, automatic grill

  rotisserie set").

  8
  8
  9
  10
  11
  12
  14
  16
  17
  18
  20
  21
  23
  24
  25
  25
  27
  28
  29
  29

  the ATAG guarantee

  30

  exclusions from the guarantee

  30

  This guarantee in no way affects your statutory

  5. handle: for rotating spit.

  rights. ATAG UK is a member of the Dutch ATAG

  6. glass turntable: for microwave setting; for placing the grids

  Group of companies with sister companies in

  and baking tray on.

  operation
  – clock
  – cooking
  – quick start
  – tcooking in 2 stages
  – automatic cooking
  – automatic defrost
  – "+" and "-" buttons
  – grill setting
  – hot-air setting
  – combination setting
  – combined cooking - microwave
  and grill automatic
  – combined cooking - microwave
  and hot-air function
  – childproof lock
  accessories
  – the rotisserie set
  keep your appliance looking good
  faults
  disposal of packaging and appliance
  technical information

  4

  Holland, Belgium and Germany.

  7. roller stay: always use underneath the glass turntable.
  GB 1

 • Page 20

  for your safety

  positioning
  Turn the power supply off before cleaning or

  Place the microwave oven on a firm, flat surface.

  repairing the appliance, preferably by removing the
  Make sure that there is sufficient ventilation around

  plug from the socket.

  the microwave oven. Keep a 30 cm space free at
  This appliance may only be used for the purpose

  the top. At the rear and sides keep at least 10 cm

  for which it was designed, namely cooking food.

  free. Do not cover the air vents.

  All other uses should be considered improper and
  The adjustable feet should not be removed.

  dangerous. We do not accept responsibility in the
  event of damage due to improper, incorrect or

  Do not place the microwave oven near a heat

  irrational use of the appliance.

  source.
  NB:
  Children are not aware of the dangers that can

  Transmitting and receiving equipment such as

  arise when operating electrical equipment.

  radios and televisions can affect the operation of

  For this reason do not allow children to use the

  the microwave oven.

  microwave oven.
  The appliance can also be built in. Trim frame
  RM3..E is available for this purpose.

  Your microwave oven is only safe if the door closes
  properly!
  Never place an object in the door opening of the
  oven and make sure that the seal is always clean.

  electrical connection

  Do not use the microwave oven if there is any

  This appliance requires a mains power supply of

  damage to the door (bent), the hinges and catch

  230 V, 50 Hz alternating current.

  (defective or loose) or the seal.
  The appliance must be grounded and under no
  Only use the microwave oven for defrosting and

  circumstances should it be connected to a direct

  cooking food and not, for example, for drying

  current supply.

  clothes or paper. These can catch fire.
  Place the appliance near to a grounded wall socket.
  Switch the microwave oven off and remove the
  plug from the socket if something in the oven
  catches fire. Keep the oven door closed.

  GB 2

  GB 3

 • Page 21

  general

  before first use
  how the microwave works

  Open the door and remove the packaging material.

  A microwave oven is a cooking appliance that
  uses microwaves to heat food. Microwaves are

  Clean the inside of the oven and the accessories

  electromagnetic waves, just like radio and

  with a damp cloth. Do not use an abrasive cleaner

  television waves. A radio converts these waves

  or any strongly-smelling detergents.

  into sound, whereas a microwave oven
  converts them into heat.

  Place the roller stay in the middle of the oven.
  Place the turntable on top of the roller stay.

  The heat arises because the microwaves cause
  water and fat molecules, which are always

  The microwave oven may not be used without the

  present in food, to move quickly. The molecules

  roller stay or turntable.

  slide past each other quickly and friction
  occurs. And friction causes heat (just try

  Check that the microwave oven is working correctly.

  rubbing your hands together quickly).

  Put a glass of water inside it. Switch the microwave
  oven on for one minute on its highest setting (see

  The microwave oven heats food very

  page 9, cooking). At the end of this time, the water

  intensively, because the waves penetrate the

  should be hot.

  food directly. The waves do not just heat the
  outside of the food, as in traditional methods of

  NB:

  cooking, but get right inside the food. Compared

  If you want to boil a liquid (e.g. water), put a plastic

  to conventional methods of cooking, with small

  spoon in the cup.

  quantities cooking time is much shorter.

  It is possible that the liquid will boil without you
  seeing any bubbles. When you remove the cup from
  the oven, the liquid may start to boil violently and
  splash out of the cup, with the risk of scalding.
  If you heat small amounts of powdery products in the
  microwave oven (for example, when drying herbs),
  there is a chance that they will spontaneously
  combust. Should a fire start in the microwave oven,
  keep the door closed, switch the microwave oven off
  and disconnect the appliance from the power supply.

  GB 4

  GB 5

 • Page 22

  points for your attention

  points for your attention
  The microwave oven is not suitable for:

  Covering the food prevents it spattering, shortens the

  – Making preserves.

  cooking time and helps to retain moisture.

  – Cooking eggs in their shells, because
  these burst due to the increase in

  The door may be opened if the microwave oven is

  pressure.

  switched on: the microwave oven then switches itself
  off automatically and the cooking time is stopped.

  – Heating oil for deep-frying.
  Remove metal closures from plastic bags and

  Not all materials are suitable for use in the combi-

  use dishes and plates which are suitable for

  microwave oven. The table below shows which

  the microwave oven.

  materials you can use and which you cannot.

  You may only heat liquids in airtight packaging
  if you first prick the packaging.

  material

  microwave

  hot-air function

  combination

  grill

  This is because of the increase in pressure

  paper

  yes

  no

  no

  no

  which occurs during heating.

  aluminium foil

  to cover*

  yes

  to cover*

  yes

  Never heat things for longer than is necessary;

  cling film

  yes

  no

  no

  no

  take the "standing time" into account.

  aluminium trays

  no

  yes

  no

  yes
  no

  freezer / microwave dishes

  yes

  no

  no

  Use as little water as possible when cooking

  heat-resistant plastic

  yes

  no

  no

  no

  food and be sparing with salt.

  unglazed earthenware

  no

  yes

  no

  yes

  metal cooking utensils

  no

  yes

  no

  yes

  Stir or turn dishes halfway through the cooking

  normal glass

  yes

  no

  no

  no

  time.

  Pyrex and other ovenproof
  glass and ceramics

  yes

  yes

  yes

  yes

  Prick the packaging of meat, chicken and fish

  dishes with metallic decoration

  no

  **

  no

  **

  with a fork or any other pointed object.

  metallic twists

  no

  yes

  no

  n/a

  This prevents these foods bursting.

  mercury thermometer

  no

  yes

  no

  yes

  sealed pots

  no

  n/a

  n/a

  n/a

  A useful rule when using the microwave oven

  bottle with narrow neck

  no

  n/a

  n/a

  n/a

  is: doubling the quantity of food means doubling

  roasting bags

  yes

  yes

  yes

  no

  the cooking time.
  * By covering thinner pieces of food (such as chicken legs) you prevent them cooking too quickly.
  ** If in doubt, consult the manufacturer’s instructions on the packaging of the cooking utensil.

  GB 6

  GB 7

 • Page 23

  operation – general

  operation – microwave
  clock

  cooking

  The clock will work as long as the oven is

  power level

  connected to the mains. If the time has not been

  High (100%)

  press
  1x

  You can choose from five power levels.
  You activate the power function by pressing

  set, the display will show "0". You can choose a

  Medium-high (80%)

  2x

  12-hour or 24-hour display for the clock.

  Medium (60%)

  3x

  . This automatically sets the power level to
  maximum. You can then select the power level

  While the clock is being set, a colon flashes.

  Defrost (40%)

  4x

  you require by pressing

  The colon stops flashing when the clock has

  Defrost delicate (20%)

  5x

  been set.

  High (100%)

  6x

  several times.

  for example:
  for example:

  You want to cook fish on the medium power

  You want to set the clock to 13:25.

  level (60%) for 5 minutes 30 seconds.
  2/3

  2

  setting the clock
  1/4

  1. Press
  2. Press

  3

  1. Press

  .

  .
  2. Press

  to select the microwave function.

  3. Press

  twice to set the power level to

  .

  The display shows "24 H".

  medium (60%).
  Press

  again if you want to set the clock

  to the 12-hour setting.

  4. Press
  1

  3. Set the hour using the
  Keep the

  button.

  5 times and

  3 times

  to set the cooking time to 5 minutes
  30 seconds.

  button depressed until "13"
  4

  appears in the display.

  5

  5. Press

  .

  The microwave oven is switched on.
  Set the minutes using the

  and

  buttons.
  Keep the

  button depressed until "2"

  appears in the display.
  Then keep the

  button depressed until

  "5" appears in the display.
  note

  4. Press

  Pull the plug out of the wall socket if any

  The clock begins working.

  again.

  strange signs appear in the display.
  GB 8

  GB 9

 • Page 24

  operation – microwave

  operation – microwave
  quick start

  cooking in 2 stages

  With just one press on the start button you

  The oven door may be opened during the

  can cook for 30 seconds on maximum power.

  2-stage cooking program to check the food.

  By pressing the button repeatedly you can

  After you have closed the door again and

  increase the cooking time in steps of

  pressed start, the appliance will continue with

  30 seconds. You can set the cooking time to a

  the cooking program.

  maximum of 10 minutes.
  for example:
  You want to cook on high power for 5 minutes

  2/3

  1

  for example:

  (1st stage) and then on medium-low power

  You want to cook a dish for 2 minutes on high

  (40%) for 13 minutes (2nd stage).

  power.
  1st stage
  2/3

  1. Press

  .

  1. Press

  2. Press

  4 times to set the cooking time

  2. Press

  to 2 minutes on high power.
  1

  one or more time.

  The microwave oven is switched on.

  once to select the microwave

  function.

  3. You can increase the cooking time in the
  interim by pressing

  .

  Press

  5 times to set the cooking time

  to 5 minutes.
  4

  2/3

  2nd stage
  3. Press

  4 times to set the microwave

  power level to 40%.
  Press

  once and

  3 times

  to set the cooking time to 13 minutes.
  notes

  4. Press

  .

  You can interrupt the cooking program by

  The microwave is switched on.

  pressing

  The settings for stage 1 are shown in the

  once.

  display until program 2 starts.
  Close the door and press

  to continue.

  The appliance beeps twice between the two
  stages.

  Press
  GB 10

  twice to cancel the program.
  GB 11

 • Page 25

  operation – microwave

  operation – microwave
  automatic cooking

  cooking table – automatic cooking

  Automatic cooking (auto cook) enables you to

  Program

  utensils

  preparation

  1.

  jacket potatoes

  glass
  (oven) dish
  +
  kitchen roll

  2.

  rice/pasta

  deep glass
  (oven) dish

  3.

  fresh vegetables/ glass
  peeled
  (oven) dish
  potatoes

  4.

  frozen
  vegetables

  Wash and dry the potatoes.
  Put them in the oven dish. Prick the
  potatoes a few times with a fork.
  When the program has finished, wrap
  the potatoes in aluminium foil and allow
  them to stand for 5 minutes.
  Pour rice or pasta* into a deep oven dish.
  Add water** and 1/4 to 1 teaspoonful of salt.
  Put a lid on the oven dish or cover it with
  microwave cling film.
  Put the vegetables or potatoes in the oven
  dish. Add 30 cc water per 0.2 kg. Cover the
  dish with microwave cling film or a lid.
  When the program has finished, drain the
  vegetables and allow them to stand for
  2 to 3 minutes covered.
  Put the vegetables in the oven dish. Cover the
  dish with microwave cling film. When the
  program has finished, allow the vegetables to
  stand for 2 to 3 minutes covered.

  cook your favourite foods easily. You can
  choose from 4 cooking programs. You only have
  to select the type of food and the weight.
  The microwave does the rest.
  for example:
  You want to cook 0.6 kg of jacket potatoes.
  2

  1. Press

  .

  2. Press

  once to select the cooking

  3

  program for jacket potatoes.
  The display shows "AC-1".
  1

  3. Enter the weight using

  glass
  (oven) dish

  .

  no. of times
  to press button

  min./max.
  weight

  1x

  0.2 / 1.0 kg

  2x

  0.1 / 0.3 kg

  1x

  0.2 / 0.8 kg

  2x

  0.2 / 0.8 kg

  4

  Press

  6 times to enter a weight of

  * Stir the rice well when the program has
  5 to 10 minutes covered. Rinse the pasta

  4. Press

  **Proportions of rice/pasta and water:

  finished and allow it to stand for

  600 grams.
  .

  The program time appears in the display.
  The microwave is switched on.

  with cold water when the program has
  finished.

  quantity
  (rice/pasta)

  water
  rice

  water
  pasta

  1/2 cup (100 g / 50 g)
  1 cup (200 g / 100 g)
  1 1/2 cups (300 g / 150 g)

  240 ml
  480 ml
  720 ml

  360 ml
  600 ml
  840 ml

  (240 ml = 1 cup of water)
  In the table on the following page you can see
  which cooking programs you can select.
  You can also read how to select the programs
  and for which dishes.

  note
  If you keep

  or

  depressed, the

  display runs through the weights quickly.
  GB 12

  GB 13

 • Page 26

  operation – microwave

  operation – microwave
  automatic defrost

  defrost table

  There are 4 defrost programs (auto defrost) you

  program

  type of food

  1.

  meat

  2.

  poultry

  beef:
  pork:
  veal:
  chicken:

  3.

  fish

  4.

  bread

  can use to defrost frozen food; all you have to
  do is enter the weight of the food to be
  defrosted.
  for example:
  You want to defrost 1.4 kg of chicken.

  2

  1. Press

  .

  2. Press

  twice to select the defrost

  turkey:
  fish:
  shellfish:

  no. of times to
  press button

  mince, cubes of meat, steaks, rolled meat
  mince, cubes of meat, escalopes, rolled meat
  mince, cubes of meat, escalopes, rolled meat
  whole chicken (< 2 kg), chicken breast,
  chicken legs
  turkey breast (< 2 kg), turkey legs
  fillets, steaks, whole fish
  crabmeat, lobster, prawns, mussels
  cut brown/white, rolls,
  French stick, croissants

  min./max.
  weight

  1x

  0.1 / 4.0 kg

  2x

  0.1 / 4.0 kg

  1x

  0.1 / 4.0 kg

  2x

  0.1 / 0.5 kg

  tips
  3

  program for poultry.
  3. Enter the weight using

  .

  1

  Press
  4

  once and

  4 times to enter

  For best results, first remove the packaging

  The centre of the food should still feel slightly

  from meat and fish. Packaging can have an

  frozen when you take it out of the microwave

  adverse effect on the defrosting process.

  oven.

  The presence of liquid from the fish or meat can
  lead to the formation of steam, which then

  Place slices of bread between sheets of kitchen

  cooks the outside of the food.

  paper. Cut rolls in half first.

  a weight of 1400 grams.
  If the packaging is difficult to remove, it is best
  4. Press

  .

  The microwave is now switched on.

  to defrost the food for one quarter of the
  defrosting time, which is shown in the display at
  the start of the defrosting program. Then take
  the food out of the microwave oven, remove the

  In the table on the following page you can see

  packaging and put the food back.

  which defrost programs you can select.
  You can also read how to select the programs

  Put the food in a shallow glass oven dish to

  and for which dishes.

  catch any liquid that comes out of it.

  note
  Halfway through the defrosting time, a signal
  can be heard. The dish can now be turned.
  Remove any parts already defrosted.
  Press
  GB 14

  to continue.
  GB 15

 • Page 27

  operation – microwave

  controls – grill
  "-" and "+" buttons

  grill setting

  The automatic cooking programs operate on a

  This appliance is fitted with a quartz grill, and so

  fixed set time. You can shorten or increase this

  you do not need to preheat it and food quickly

  time during the program using the "-" or "+"

  becomes brown and crispy.

  buttons. You can use these buttons to adjust the
  for example:

  cooking time for manually operated cooking as
  2

  well (see page 9).

  You want to grill for 12 minutes and 30 seconds.
  1. Press

  A shorter cooking time:
  2

  2

  1. Press

  2. Press
  3

  2.

  once to select the grill function.

  Select an automatic
  cooking program using

  5

  .

  .

  3. Set the grilling time.

  .

  3. Enter the weight using

  Press

  .

  1

  twice and

  3 times to set the grilling time to

  1

  4. Press

  once,

  12 minutes and 30 seconds.

  .

  4

  5. Press

  3

  .

  4

  4. Press

  .

  The grill is switched on.

  Each time the button is pressed,
  the cooking time is decreased by 10 seconds.
  A longer cooking time:
  1. Press
  2.

  .

  Select an automatic cooking
  program using

  .

  3. Enter the weight using

  .

  note

  notes

  If the dish needs to be in the oven for a longer or

  4. Press

  .

  It is not necessary to preheat the oven.

  shorter time in combined cooking or when using the
  automatic cooking programs, adjust the cooking
  and

  GB 16

  buttons.

  5. Press

  .

  Use the (high) grid for the best results.

  Each time the button is pressed,

  Place the grid on the glass turntable (see also

  the cooking time is increased by 10 seconds.

  "description and use of accessories").
  GB 17

 • Page 28

  controls – hot-air function

  controls – hot-air function
  baking

  baking with preheating

  With the hot-air function, you can select

  You can automatically preheat the hot-air oven

  temperatures between 100 °C and 250 °C.

  and then bake in it.

  You can also select a temperature of 40 °C for

  2

  letting dough prove.

  for example:

  When you select the hot-air function, the oven

  You first preheat the oven and then bake a dish

  automatically switches on at 180 °C.

  for 50 minutes at a temperature of 200 °C.

  for example:

  preheating

  You want to bake a dish for 50 minutes at a

  1. Press

  temperature of 200 °C.
  1. Press

  3

  2

  2. Press

  once to select the hot-air function.

  once to select the hot-air function.

  3. Press

  twice to set the temperature to

  3. Press

  twice to set the temperature to

  200 °C.
  4. Press
  3

  .

  The oven begins to preheat and the message
  "Pr-H" appears in the display.

  4. Press

  5 times to set the baking time

  1

  to 50 minutes.
  4

  2. Press
  .

  200 °C.
  1

  .

  5

  After the preheating you will hear a beep.
  The oven is now at the temperature set.

  5. Press

  .

  5

  4/6

  baking

  The oven is switched on.

  Put the dish in the oven.
  5. Press

  five times to set the baking

  time to 50 minutes.
  notes

  6. Press

  When the oven reaches the temperature set,

  The hot-air oven is switched on.

  .

  you will hear a short beep.
  note
  Use the low grid (see also "description and use

  Use the low grid (see also "description and use

  of accessories").

  of accessories").

  GB 18

  GB 19

 • Page 29

  controls – combined cooking

  controls – combined cooking
  microwave oven and grill

  microwave and grill automatic

  This combination makes use of the grill and

  Using this function you can prepare your

  microwave functions. The microwave can be

  favourite grilled foods very easily. You can

  set to three power levels: 20%, 40% and 60%.

  choose from 3 combined grill/microwave
  programs (auto roast).

  3
  4

  2

  for example:

  The appliance selects the microwave power

  You want to grill for 25 minutes using the grill and

  level required itself. You only have to select the

  the microwave function at a power level of 40%.

  type of food and the weight.

  1. Press

  3

  .

  for example:
  You want to grill chicken weighing 1.4 kg.

  2. Press

  once to select the combination

  setting.

  1. Press
  2

  7

  You can now select the combination you want.

  1

  3. Press

  once to select the grill function.

  4. Press

  twice to set the microwave

  2. Press
  4

  5

  6

  .

  1

  3 times to select the

  automatic grill/microwave program for
  chicken.
  3. Enter the weight using

  .

  function to a power level of 40%.
  Press
  5. Press

  twice and

  5 times

  once and

  4 times to enter

  a weight of 1400 grams.

  to set the grilling time to 25 minutes.
  4. Press
  6. Press

  .

  .

  The microwave and grill functions are
  switched on.

  In the table on the following page, you can see
  which grill/microwave programs you can select.

  7. During cooking, you can increase or
  decrease the cooking time of the program.
  notes
  Combination settings shorten the cooking time.

  and for which foods.

  This does not interrupt the cooking process.
  Press
  and press

  Take care when taking the dish out of the oven.

  You can also read how to select the programs

  to decrease the cooking time
  to increase it (see page 16

  for more information).

  The oven utensils are hot!
  GB 20

  GB 21

 • Page 30

  controls – combined cooking

  controls – combined cooking

  grilling table

  microwave and hot-air function

  program

  cooking
  utensils

  preparation

  1.

  glass
  turntable +
  metal baking tray
  + low grid or
  spit

  Rub the meat with melted margarine, butter,
  oil or seasoning. Place the metal baking
  tray on the glass turntable in the oven.
  Put the meat on the low grid and place this
  grid on the metal baking tray. When the
  program has finished, allow the food to stand
  for 10 minutes, covered with microwave
  cling film.
  Rub the meat with melted margarine, butter,
  oil or seasoning. Place the metal baking
  tray on the glass turntable in the oven.
  Put the meat on the low grid and place this
  grid on the metal baking tray. When the
  program has finished, allow the food to stand
  for 10 minutes, covered with microwave
  cling film.
  Rub the meat with melted margarine, butter,
  oil or seasoning. Put the chicken on the metal
  baking tray. Place this baking tray on
  the glass turntable in the oven.
  When you hear the audio signal, turn the chicken
  over and baste it with its own fat. When the
  program has finished, allow the food to stand for
  10 minutes, covered with microwave cling film.

  2.

  3.

  beef

  pork

  whole
  chicken

  glass
  turntable +
  metal baking tray
  + low grid or
  spit

  glass
  turntable +
  metal baking tray
  or spit

  No. of times to
  press button
  1x

  This combination makes use of the hot-air and

  min./max.
  weight

  microwave functions. The microwave can be set

  0.5 / 1.5 kg

  to 3 power levels: 20%, 40% and 60%.

  3
  5

  2x

  2

  0.5 / 1.5 kg

  for example:
  You want to bake at a microwave power level of 40%
  and an oven temperature of 200 °C for 25 minutes.
  1. Press
  2. Press

  .
  once to select the combination setting.

  You can now select the combination required.
  3x

  4/8

  0.8 / 1.5 kg

  3. Press

  once to select the hot-air function.

  1

  4. Press
  6

  7

  twice to set the oven temperature

  to 200 °C.
  5. Press

  twice to set the microwave power

  level to 40%.
  6. Press
  notes

  twice and

  5 times to set the

  cooking time to 25 minutes.

  If the oven first has to be preheated, you
  should do this as described on page 19.

  7. Press

  Then switch the microwave/hot-air

  The microwave and hot-air functions are switched on.

  .

  combination on.
  8. During cooking, you can increase or decrease
  Combination settings shorten the

  the cooking time of the program. This does not

  cooking time.

  interrupt the cooking process. Press
  decrease the cooking time and

  Take care when you take the food out of the

  to
  to increase

  it (see page 16 for more information).

  oven. The oven utensil is hot!
  GB 22

  GB 23

 • Page 31

  controls – locked

  accessories – the rotisserie set
  childproof lock

  use of the rotisserie set

  You can "lock" your microwave oven, so that it is no

  for example:

  C

  longer possible to start it.

  You want to grill a whole chicken.
  E

  activating the childproof lock
  1. Press

  1. Carefully place the metal baking tray under the

  A

  and keep it depressed until l

  chicken on top of the glass turntable.

  appears in the left of the display and two short
  beeps are heard. When l appears in the
  1

  D

  B

  display, the time disappears for a few seconds.

  the spit (A). The spit should be pushed straight
  through the middle of the chicken from front to

  All of the controls have been made inoperative.

  back. If necessary, bind the chicken’s legs and

  G
  Press any button and l appears in the display.

  wings to its body with string.

  turning the childproof lock off
  1. Press

  2. Thread the completely defrosted chicken onto

  important

  and keep it depressed until l

  F

  The chicken should be completely defrosted.

  disappears from the display and two short

  If food is not completely defrosted, there is a risk

  beeps are heard.

  that it will not be completely cooked at the end

  The microwave can be used normally again.

  of the grilling program.
  3. Push the rear (B) of the spit to the left in the
  holder (C), which is in the left wall of the oven.
  It may be necessary to move the rear of the spit
  around a bit, until it clicks into the holder.
  4. Fasten the front (D) of the spit into the notch (E)
  on the right wall of the oven.
  5. Start the program.
  Follow the instructions as given on page 21:
  note

  "microwave and grill automatic" (auto roast).

  When using the rotisserie set in
  combination with the microwave, sparks
  may form in the oven space. If this happens,
  slide the food towards the back so that the
  ends of the clips are covered.
  GB 24

  GB 25

 • Page 32

  accessories – the rotisserie set

  keep your appliance looking good
  6. When the program has finished, push the

  Before starting to clean the microwave oven,

  handle (F) into the notches (G) on the spit.

  remove the plug from the socket or turn the switch

  Lift the spit upwards slightly and remove it from

  in the meter cupboard to zero.

  the oven, with the right side angled somewhat
  towards you.

  Clean the inside immediately after use. Use a damp
  cloth to remove any condensation, liquid that has

  NB:

  boiled over and food remains. Crumbs and liquid

  The rotisserie set is useful for grilling meat and

  that remain behind absorb microwave energy and

  poultry. The meat gets a nice brown colour on all

  lengthen cooking times.

  sides, without you having to turn it during the
  program.

  Clean the inside and outside of the oven regularly
  using soapy water and dry it thoroughly with a dry

  The rotisserie set can be used in combination with

  cloth.

  the grill setting, the combined microwave/grill
  setting, and microwave and automatic grilling

  Make sure that the microwave distributer cover

  (auto roast).

  (inside the oven on the right) is clean. A cover
  which is not clean may cause sparking.

  The rotisserie set is only intended for use with the
  programs mentioned above. Remove the set after

  Clean the accessories regularly; use soapy water

  use and keep it with the other accessories.

  and a brush and dry the accessories thoroughly
  with a dry cloth. The accessories may also be

  Attention:

  washed in a dishwasher.

  1. The cooking utensils become very hot.
  2. Always clean the glass turntable after use.
  Hot fat can produce smoke and odours.

  Odours will disappear if you put a glass of vinegar
  or water - with lemon juice added - in the oven
  space. Switch the microwave on for two minutes on
  full power. Then wipe with a damp cloth.
  Check the door closure and the door seal regularly
  for damage.
  Do not use the oven if the door or the door closure
  is damaged.

  GB 26

  GB 27

 • Page 33

  faults

  disposal of packaging and appliance
  If the microwave oven does not cook as well as

  Render discarded appliances unusable immediately by

  it should do, if there is sparking inside it, or if it

  removing the plug from the socket and cutting the cable.

  does not start, etc., first try to find the reason
  for the problem yourself before phoning the

  It is important that an old microwave oven is disposed of in a

  service department.

  responsible manner and in accordance with the regulations.

  You can do this by referring to the points listed
  below.

  The packaging materials used for your new microwave oven
  should also be disposed of in a responsible way.

  – Is the plug in the socket?
  You can obtain information about the responsible disposal of
  – Is the door closed properly?

  discarded household appliances from the relevant
  authorities.

  – Have the power level and the cooking time
  been set properly?
  – Are there any objects in the microwave
  oven which shouldn't be there?
  – Are you using the correct cooking
  utensils?

  technical information
  Power supply
  Connected load
  Frequency of microwaves

  – Are both the roller stay and the turntable
  in the microwave oven?
  – Are the ventilation openings blocked?
  – Has the food been defrosted sufficiently?

  Microwave output (IEC 705)
  Power levels

  230 V – 50 Hz
  2650 W
  2450 MHz
  850 W
  5

  - level 1

  170 W

  - level 2

  340 W

  - level 3

  510 W

  - level 4

  680 W

  - level 5

  850 W

  – Did you stir or turn the food during
  cooking?

  Power
  - microwave

  – Is the childproof lock turned on?

  - grill
  - hot-air
  - combination
  Dimensions (wxhxd)

  GB 28

  1350 W
  1250 W
  1350 W (max. 2550 W)
  2650 W
  530 x 322 x 500 mm
  GB 29

 • Page 34

  ATAG’s guarantee

  excluded from the guarantee

  scope of the terms of guarantee

  transport damage:

  ◆ ATAG warrants this appliance for the

  ◆ Check your new appliance before using it.

  following guarantee periods:
  – 5-year guarantee on parts;

  ◆ Contact your supplier if you discover any
  damage.

  – 1-year service guarantee.
  ◆ The guarantee on ATAG kitchen appliances
  is valid only if the appliance has been

  installation errors
  ◆ Defects or damage resulting from installation

  installed for household use and is used only

  errors (for example, insufficient ventilation or

  for the purposes for which it was designed.

  faulty electrical connections) are exclude

  ◆ The guarantee period is effective from the
  date of delivery of the appliance. Evidence of

  from the guarantee.
  ◆ Complaints resulting from changes to the

  the date of delivery must be provided upon

  appliance are also excluded from the

  request - for example with a delivery slip or

  guarantee.

  sales receipt.
  material, construction or factory errors will

  improper use and incorrect or
  insufficient maintenance

  be replaced free of charge for a period of

  ◆ Examples include broken glass or damage to

  ◆ Parts which malfunction as a result of

  five years effective from the date of delivery.
  ◆ During the first year starting from the date of
  delivery, ATAG also provides free service.

  the enamel finishing caused by bumps or by
  dropping objects on or against the appliance.
  ◆ Insufficient or improper maintenance may

  This means that, in the event of repairs,

  also result in discolouration of surfaces or

  there will be no charges for costs such as

  rapid ageing of rubber and plastic parts.

  handling charges, travel expenses or labour

  These complaints are also excluded from the

  costs. In addition, no shipping or handling

  guarantee.

  costs will be charged for free parts sent to
  you during this year.

  wear due to use or ageing
  ◆ Examples include broken light bulbs,

  whom to contact

  discolouration of synthetic or enamelled

  ◆ In countries with an ATAG establishment,

  parts, and scratches.

  please contact the ATAG Service
  Department.
  ◆ In all other countries, please contact your
  supplier or your ATAG importer.

  GB 30

 • Page 35

  description de l’appareil

  4. tournebroche : en cas de grillade, de cuisson à

  introduction

  table des matières

  La cuisson qui va se produire dans votre

  introduction

  chaleur pulsée, de programmes automatiques pour
  tableau de commande

  les grillades et position combinée. S'utilise tou-

  1

  1. réglage du temps (10 sec.)

  jours avec la plaque de four en métal (voir aussi

  nouveau four à micro-ondes est sans danger et

  à propos de votre sécurité

  2

  2. programmation du temps (1 mn)

  page 25 "accessoires – équipement pour le gril").

  confortable. En un rien de temps, vous pouvez

  emplacement

  3

  servir les mets les plus succulents.

  branchement électrique
  généralités

  3
  4

  La commande de l'appareil est très simple,

  avant la première utilisation

  5

  3. programmation du temps (10 mn)

  5. poignée : pour tournebroche.

  4. programme gril automatique avec programmation

  6. plateau pivotant en verre : en cas de position four

  du poids

  à micro-ondes ; pour placer les grilles et la plaque

  5. horloge

  de four.

  6. programme cuisson automatique avec

  7. anneau conducteur : s'utilise toujours sous le

  programmation du poids

  De plus, le four à micro-ondes se nettoie très

  préambule

  8. fonction du four à micro-ondes

  Ce mode d'emploi détient une information sur

  9. fonction gril

  l'installation, la sécurité, la commande et

  10. écran

  l'entretien de votre appareil.

  11. fonction chaleur pulsée

  La lecture de cette information vous permettra

  12. fonction combi

  d'être rapidement informé sur les possibilités que

  13. décongélation automatique par programmation

  détient votre appareil.

  du poids
  14. réchauffage automatique par programmation
  du poids
  15. programmation du poids

  les points qui méritent votre attention
  commande
  – horloge
  – cuisson
  – démarrage rapide
  – cuire en deux phases
  – cuisson automatique
  – décongélation automatique
  – touches "-" et "+"
  – position gril
  – chaleur pulsée - cuisson au four
  – chaleur pulsée - cuire avec préchauffage
  – cuisson combinée - four à
  micro-ondes et gril
  – cuisson combinée - programme automatique micro-ondes et gril
  – cuisson combinée - micro-ondes et
  chaleur pulsée
  – sécurité enfants
  accessoires
  – l’équipement du gril
  conservez la beauté de votre apppareil
  pannes
  que faire de l'emballage et de l'appareil
  données techniques
  garantie ATAG
  sont exclus de la garantie

  plateau pivotant.

  7. programme décongélation automatique avec
  programmation du poids

  également grâce aux programmes
  automatiques de cuisson et de décongélation.

  facilement.

  Conservez ce manuel. Il pourrait être utile à un
  prochain utilisateur.
  Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en
  utilisant cet appareil.

  16. touches -/+ pour la programmation du poids /
  temps en plus/en moins
  17. stop/clear ou stop/effacement

  ecran interactif

  où trouver ATAG

  Cet appareil est équipé d'un écran interactif.

  18. start pour la mise en service

  Après avoir choisi une fonction, l'écran vous

  Belgique:

  19. déverrouillage de la porte

  énoncera les opérations que vous devez suivre.

  ATAG België n.v.

  Les symboles des touches correspondant à ces

  adresse de visite

  opérations s'allument.

  Keerstraat 1

  Vous pouvez utiliser les touches dont le symbole

  adresse postale

  est affiché sur l'écran. Les autres touches ne

  Zone industrielle Erpe-Mere

  réagiront pas lorsque vous allez appuyer dessus.

  B 9420 ERPE-MERE

  accessoires et utilisation
  1. grille pour position élevée : en cas de position
  combinée et pour faire gratiner des plats plats.
  2. grille pour position basse : en cas de position
  combinée, de gril et de chaleur pulsée.

  20
  21
  23
  24
  25
  25
  27
  28
  29
  29
  30
  30

  Il est seulement possible d'utiliser la touche stop
  ).
  Avec la touche stop, vous effacez tous les

  service dépannage

  la cuisson de la grillade ; plaque de four sur la
  grille basse en cas de chaleur pulsée.

  programmes sélectionnés.

  053-80.62.08

  3. plaque de four en métal : bac collecteur pendant

  6
  8
  8
  9
  10
  11
  12
  14
  16
  17
  18
  19

  (

  information consommateur

  FR 1

 • Page 36

  à propos de votre sécurité

  emplacement
  Mettez l'appareil toujours hors tension avant

  Mettez le four micro-ondes sur une surface solide et

  d'accomplir des réparations ou un nettoyage.

  plate.

  De préférence, débranchez l'appareil.
  Veillez à une aération suffisante autour du four à
  Cet appareil ne doit être utilisé que pour répondre à

  micro-ondes. Observez un espace de 30 cm en

  l'objectif pour lequel il a été créé, c'est-à-dire pour

  hauteur et de 10 cm à l'arrière et sur les côtés.

  préparer des denrées. Toute autre utilisation doit être

  Ne couvrez pas les volets d'aération.

  considérée comme impropre et dangereuse.
  Les pieds de réglage ne doivent pas être enlevés.

  Nous déclinons toute responsabilité en cas de
  dommage provenant d'une utilisation incorrecte,

  Ne mettez pas le four micro-ondes à proximité de

  erronée ou irrationnelle de l'appareil.

  sources de chaleur.
  attention :
  Les enfants ne voient pas le danger qui peut se

  Des émetteurs ou des récepteurs tels que radios et

  présenter lors de l'utilisation d'un appareil électrique.

  téléviseurs peuvent influencer le fonctionnement du

  Par conséquent, ne laissez pas l'appareil entre les

  four micro-ondes.

  mains des enfants.
  L'appareil peut être encastré. A cet effet, vous
  Votre four micro-ondes n'est sûr que si la porte est

  pouvez vous procurer le cadre d'encastrement

  bien fermée!

  RM3..E.

  Ne placez jamais un objet entre la porte du four et le
  four. Veillez à une propreté toujours correcte de la
  porte et du joint.

  branchement électrique

  N'utilisez pas le four micro-ondes en cas de

  Cet appareil exige un branchement sur le réseau de

  dommages à la porte (tordue), à l'armature, à la

  230 V, 50 Hz courant alternatif.

  fermeture (cassées ou détachées) ou au joint.
  L'appareil doit toujours être mis à la terre et il ne faut
  Utilisez le four micro-ondes seulement pour la

  en aucun cas le brancher sur une alimentation à

  décongélation ou la cuisson de denrées alimentaires

  courant continu.

  et non, par exemple, pour sécher des vêtements ou
  du papier. Ces derniers risquent de prendre feu.

  Placez l'appareil à proximité d'une prise de terre fixe.

  Arrêtez et débranchez l'appareil si un produit prend
  feu dans l'enceinte. N'ouvrez pas la porte.
  FR 2

  FR 3

 • Page 37

  généralités

  avant la première utilisation
  comment fonctionne
  le four à micro-ondes

  Ouvrez la porte. Enlevez l'emballage.

  Un four à micro-ondes est un appareil de cuisson

  Nettoyez l'enceinte du four et les accessoires avec

  qui chauffe l'aliment par le truchement de micro-

  un chiffon humide. N'utilisez pas d'abrasif ou de

  ondes.

  produits d'entretien dégageant une forte odeur.

  Les micro-ondes sont des ondes
  électromagnétiques, tout comme les ondes

  Placez l'anneau de guidage au centre de l'enceinte

  radiophoniques et télévisées. Une radio

  du four. Mettez le plateau pivotant sur l'anneau de

  transforme ces ondes en son. Dans un four à

  guidage.

  micro-ondes, ces ondes sont converties en
  chaleur.

  Le four micro-ondes ne doit pas être utilisé sans
  l'anneau de guidage et le plateau pivotant.

  La chaleur se déploie en raison du mouvement
  oscillatoire que les micro-ondes font subir aux

  N'enclenchez pas le four micro-ondes à vide.

  molécules de graisse et d'eau qui se trouvent

  Vous risquez d'endommager le four.

  toujours dans les aliments. Les molécules sont
  donc amenées à se frotter les unes contre les
  autres. Et c'est ce frottement qui produit de la
  chaleur (frottez, par exemple, rapidement vos
  mains l'une contre l'autre).

  Testez le four à micro-ondes pour savoir s'il fonctionne correctement. Placez un verre d'eau dans l'enceinte du four. Enclenchez le four sur la position la
  plus élevée pour qu'il fonctionne une minute (voir
  page 9, cuisson). A terme, l'eau doit être chaude.

  Le four à micro-ondes réchauffe l'aliment d'une
  manière très intensive du fait que les ondes

  attention :

  s'introduisent directement dans l'aliment.

  Si vous souhaitez faire bouillir un liquide (par exem-

  Les ondes ne réchauffent donc pas seulement

  ple, de l'eau), mettez une petite cuiller synthétique

  l'extérieur du produit, comme c'est le cas dans la

  dans la tasse. Le liquide peut bouillir sans que vous

  cuisine traditionnelle, mais s'infiltre à l'intérieur.

  puissiez voir une formation de bulles. A sa sortie du

  Par rapport à la méthode conventionnelle de

  four, le liquide peut brusquement se mettre à bouillir

  cuisson, le temps de préparation est beaucoup

  et gicler, risquant ainsi de vous brûler.

  plus court en cas de petites quantités.
  Si vous devez réchauffer dans le four à micro-ondes
  des petites quantités de poudre (séchage des herbes), sachez que ces produits risquent de s'enflammer. En cas d'incendie dans le four, n'ouvrez pas la
  porte. Arrêtez le fonctionnement du four et
  débranchez-le.
  FR 4

  FR 5

 • Page 38

  les points qui méritent votre attention

  les points qui méritent votre attention

  Le four micro-ondes n'est pas approprié pour :

  Si vous couvrez les plats, les éclaboussures seront

  – Faire des conserves.

  évitées, le temps de cuisson sera plus rapide, le

  – Cuire des oeufs dans leur coquille, ils volent

  degré d'humidité sera préservé.

  en éclats en raison de l'élévation de
  Si le four micro-ondes est en fonction, vous pouvez

  pression.

  ouvrir la porte. L'appareil s'arrête automatiquement et

  – Chauffer de l'huile pour friteuse.

  le temps programmé est mis à l'arrêt.
  Débarrassez les sacs en plastique de leur
  fermeture en métal. Utilisez des plats et des

  Certains matériaux ne sont pas admis dans le four à

  assiettes qui sont appropriés pour le four

  micro-ondes. Le tableau ci-dessous indique quels

  micro-ondes.

  sont les matériaux que vous pouvez utiliser ou non.

  Vous ne pouvez réchauffer des liquides dans des
  emballages hermétiques qu'après avoir fait des

  matériaux

  micro-ondes

  chaleur pulsée

  combi

  gril

  petits trous dans l'emballage. Ceci en rapport

  papier

  oui

  non

  non

  non

  avec la prise de pression pendant la chauffe.

  alu

  pour couvrir*

  oui

  pour couvrir* oui

  Ne cuisez pas plus qu'il n'est nécessaire, tenez

  film étirable

  oui

  non

  non

  compte de l'après cuisson.

  bacs en alu

  non

  oui

  non

  oui

  service congélateur/ micro-ondes

  oui

  non

  non

  non

  Utilisez une très petite quantité d'eau pour la

  plastique thermorésistant

  oui

  non

  non

  non

  cuisson des aliments et n'abusez pas du sel.

  poterie brute

  non

  oui

  non

  oui

  ustensiles de cuisine en métal

  non

  oui

  non

  oui

  non

  Mélangez ou retournez les aliments à mi-temps

  verre normal

  oui

  non

  non

  non

  de la cuisson.

  Pyrex, autre plat à four et céramique

  oui

  oui

  oui

  oui

  assiettes avec bord décoratif en métal non

  **

  non

  **

  En utilisant une fourchette ou autre objet pointu,

  bande de fermeture en métal

  non

  oui

  non

  -

  piquez un petit peu le morceau de viande, de

  thermomètre

  non

  oui

  non

  oui

  poulet ou de poisson pour éviter tout risque

  pot fermé

  non

  -

  -

  -

  d'éclatement.

  bouteille à goulet étroit

  non

  -

  -

  -

  sacs de cuisson

  oui

  oui

  oui

  non

  Lors de l'utilisation du four à micro-ondes,
  adoptez la règle de conduite suivante : si vous
  doublez la quantité, doublez le temps de cuisson.

  FR 6

  * Si vous couvrez les parties plus petites des produits (pattes de poulet), leur cuisson sera moins rapide.
  ** En cas de doute, consultez les recommandations du fabricant sur l'emballage des ustensiles de cuisine.

  FR 7

 • Page 39

  commande – généralités

  commande – four à micro-ondes

  horloge

  cuisson

  L'horloge fonctionnera tant que l'horloge sera

  exemple :

  puissances

  branchée sur le réseau. Si l'heure n'est pas

  Vous voulez que l'horloge soit réglée sur

  Forte (100%)

  1x

  Pour actionner la fonction puissance, appuyez

  programmée, l'écran affichera "O". Vous pouvez

  13:25 heures.

  Moyennement forte (80%)

  2x

  sur

  Moyenne (60%)

  3x

  maximale est ainsi programmée. Vous pouvez

  Décongélation (40%)

  4x

  ensuite programmer la puissance souhaitée en

  Décongélation sensible (20%)

  5x

  appuyant à plusieurs reprises sur

  Forte (100%)

  6x

  programmer l'horloge sur une programmation de
  12 heures ou de 24 heures. Pendant la program-

  programmation de l'horloge

  mation de l'horloge, les deux points se mettront

  1. Appuyez sur

  .

  à clignoter. Les deux points s'arrêteront de
  2. Appuyez sur

  clignoter lorsque l'horloge sera programmée.

  appuyez sur

  Vous pouvez choisir entre 5 puissances.
  De cette manière, la puissance

  .

  .

  L'écran affichera "24 H".
  exemple :
  Appuyez de nouveau sur

  si vous sou-

  Vous souhaitez faire cuire du poisson à une

  2/3

  haitez avoir la programmation 12 heures.

  puissance moyenne (60%) pendant 5 minutes
  et 30 secondes.

  3. Réglez l'heure en utilisant la touche
  2

  Maintenez la pression sur la touche

  1. Appuyez sur

  .

  jusqu'à ce que le chiffre "13" apparaisse à
  1/4

  l'écran.

  2. Appuyez sur

  Réglez les minutes en utilisant les touches
  3

  et
  touche

  . Maintenez la pression sur la
  jusqu'à ce que "2" s'affiche sur

  1

  l'écran. Maintenez ensuite la pression sur la
  touche

  pour sélectionner la

  fonction four à micro-ondes.
  3. Appuyez 2x sur

  pour programmer la

  puissance moyenne (60%).

  jusqu'à ce que "5" s'affiche sur
  4

  l'écran.

  5

  4. Appuyez 5x sur

  et 3 x sur

  pour programmer un temps de cuisson
  4. Appuyez de nouveau sur

  .

  de 5 minutes et 30 secondes.

  L'horloge va entrer en fonction.
  5. Appuyez sur

  .

  Le four à micro-ondes est enclenché.

  remarque
  débranchez l'appareil si l'écran affiche
  d'étranges symboles.
  FR 8

  FR 9

 • Page 40

  commande – four à micro-ondes

  commande – four à micro-ondes
  démarrage rapide

  cuire en 2 phases

  En effectuant une simple pression sur la touche

  Pendant le programme de cuisson à 2 phases, la

  rapide, vous pouvez cuire en 30 secondes à une

  porte du four peut rester ouverte pour contrôler le

  puissance maximale. En appuyant à plusieurs

  plat. Après avoir fermé la porte et avoir appuyé

  reprises sur la touche, vous pouvez prolonger la

  sur start, l'appareil va poursuivre son programme

  cuisson par étapes de 30 secondes.

  de cuisson.

  Vous pouvez programmer un temps de cuisson de
  exemple :

  10 minutes au maximum.

  Vous souhaitez cuire pendant 5 minutes à une

  2/3

  forte puissance (1ère phase) et ensuite
  1

  exemple :

  13 minutes à une puissance moyennement

  Vous souhaitez cuire un mets pendant 2 minutes

  basse (40%) (2ème phase).

  en utilisant une forte puissance.
  2/3

  1ère phase :
  1. Appuyez sur
  2. Appuyez 4x sur

  .
  pour programmer un

  1. Appuyez sur

  .

  2. Appuyez 1x sur

  pour sélectionner la

  fonction micro-ondes.

  temps de préparation de 2 minutes sur une
  1

  forte puissance.

  Appuyez 5x sur
  3. Entre-temps, vous pouvez programmer le

  2/3

  pour programmer un

  temps de cuisson de 5 minutes.

  4

  temps de cuisson en appuyant une ou
  plusieurs fois sur

  2ème phase :

  .

  3.

  Le four à micro-ondes est enclenché.

  Appuyez 4x sur

  pour programmer une

  puissance micro-ondes de 40%.
  Appuyez 1x sur

  et 3x sur

  remarque

  pour programmer un temps de cuisson de

  Vous pouvez interrompre le programme de

  13 minutes.

  cuisson en appuyant 1x sur

  .
  4. Appuyez sur

  Fermez la porte et appuyez sur

  pour que le

  programme se poursuive.

  .

  Le four à micro-ondes est enclenché. L'écran
  affiche les réglages pour la phase 1 jusqu'à ce
  que le programme 2 commence. Vous devez

  Appuyez 2x sur
  FR 10

  pour effacer le programme.

  entendre deux bips entre les deux phases.
  FR 11

 • Page 41

  commande – four à micro-ondes

  commande – four à micro-ondes
  cuisson automatique

  tableau de cuisson : cuisson automatique

  La cuisson automatique (auto cook) vous offre

  programme

  la possibilité de préparer simplement vos plats
  préférés. Vous avez le choix entre 4 program-

  ustensiles
  de cuisine

  1.

  pommes de terre
  plat (four)
  en robe des champs (en verre
  +
  essuie-tout

  2.

  riz/pâtes

  plat (four)
  en verre
  profond

  3.

  légumes frais /
  pommes de terre
  épluchés

  plat (four)
  en verre

  4.

  légumes congelés

  plat (four)
  en verre

  mes de cuisson. Il vous suffit de sélectionner le
  type de plat et le poids. Le four à micro-ondes
  fera le reste.
  exemple :
  Vous souhaitez préparer 0,6 kg de pommes de

  2

  terre.
  3

  1. Appuyez sur

  .

  2. Appuyez 1x sur
  1

  pour sélectionner le

  programme de cuisson pour les pommes de
  terre en robe des champs.

  4

  L'écran affiche "AC-1".
  3. Programmez le poids à l'aide de

  mode de préparation

  Lavez et nettoyez les pommes de terre.
  Mettez-les dans le plat allant au four.
  A l'aide d'une fourchette, piquez les
  pommes de terre à plusieurs endroits. Dès
  que le programme est terminé, laissez reposer
  5 minutes les pommes de terre. Couvrez-les
  avec de l'alu.
  Mettez du riz ou des pâtes* dans un plat allant
  au four. Ajoutez de l'eau** et 1/4 – 1 cuillère à
  thé de sel. Couvrez le plat d'un couvercle ou
  d'un film pour four à micro-ondes.
  Déposez les légumes ou les pommes de terre
  dans un plat allant au four. Ajoutez 30 cc
  d'eau par 0,2 kg. Couvrez le plat d'un
  couvercle ou d'un film à micro-ondes. Dès que
  le programme est terminé, égouttez le contenu.
  Couvrez. Laissez reposer 2-3 minutes.
  Mettez les légumes dans un plat allant au four.
  Couvrez le plat d'un film à micro-ondes. Lorsque
  le programme est terminé, attendez 2-3 minutes
  avant d'enlever le film qui se trouve sur le plat.

  pour programmer un

  poids de 600 grammes.

  0,2 / 1,0 kg

  2x

  0,1 / 0,3 kg

  1x

  0,2 / 0,8 kg

  2x

  0,2 / 0,8 kg

  .

  La durée de programmation s'affiche sur
  l'écran. Le four à micro-ondes est actionné.

  ** Rapport riz/pâtes et eau :

  est terminé. Couvrez. Laissez reposer
  5-10 minutes.
  Lorsque le programme est terminé, rincez

  4. Appuyez sur

  1x

  .
  * Mélangez bien le riz lorsque le programme

  Appuyez 6x sur

  nombre de fois qu'il poids
  faut appuyer sur
  min./max.
  la touche

  correctement les pâtes à l'eau froide.

  quantité
  (riz / pâtes)

  eau
  riz

  1/2 tasse (100 g / 50 g)
  1 tasse (200 g / 100 g)
  1 1/2 tasse (300 g / 150 g)

  240 ml
  480 ml
  720 ml

  eau
  pâtes
  360 ml
  600 ml
  840 ml

  (240 ml = 1 tasse d'eau)

  Le tableau qui se trouve à la page suivante vous
  remarque

  indiquera les programmes de cuisson que vous

  Si vous maintenez votre pression sur

  pourrez choisir. Vous pourrez aussi y lire

  ou sur

  comment sélectionner ces programmes et

  le calcul du poids se fera très

  rapidement à l'écran.

  FR 12

  savoir à quels produits ceux-ci correspondent.

  FR 13

 • Page 42

  commande – four à micro-ondes

  commande – four à micro-ondes
  décongélation automatique

  tableau de décongélation

  Pour décongeler l'aliment congelé, vous pouvez

  programmes

  type de
  produits

  1.

  viande

  2.

  volaille

  3.

  poisson

  boeuf:
  porc:
  veau:
  poulet:
  dinde:
  poisson:
  crustacés:

  4.

  pain

  utiliser 4 programmes de décongélation (auto
  defrost). Il vous suffit pour cela de programmer
  le poids de l'aliment à décongeler.
  exemple :
  Vous voulez décongeler un poulet de 1,4 kg.

  2

  1. Appuyez sur
  3

  1

  4

  .

  2. Appuyez 2x sur

  pour sélectionner le

  nombre de fois qu'il poids
  faut appuyer sur min./max.
  la touche
  viande hachée, morceaux de viande, tranches, roulade
  viande hachée, morceaux de viande, tranches, roulade
  viande hachée, morceaux de viande, tranches, roulade
  poulet entier (< 2kg), blanc de poulet, cuisses de poulet
  blanc de dinde (< 2 kg), cuisses de dinde
  filets, tranches, poisson entier
  crabe, homard, crevettes, moules
  pain blanc/bis en tranche, petits pains,
  baguette, croissants

  1x

  0,1 / 4,0 kg

  2x

  0,1 / 4,0 kg

  1x

  0,1 / 4,0 kg

  2x

  0,1 / 0,5 kg

  conseils

  programme de décongélation pour les

  Vous obtiendrez un très bon résultat si vous

  Le centre du produit doit être encore quelque

  volailles.

  commencez par enlever l'emballage qui

  peu congelé lorsque vous le sortez du four à

  recouvre la viande et le poisson.

  micro-ondes.

  3. Programmez le poids avec
  Appuyez 1x sur

  .

  et 4x sur

  Les emballages peuvent influencer
  négativement le processus de décongélation.

  Déposez les tranches de pain entre des feuilles

  Une production de vapeur peut se présenter

  d'essuie-tout. Coupez d'abord le pain en deux.

  pour pouvoir programmer un poids de

  en raison de l'eau contenue dans le poisson ou

  1400 grammes.

  la viande. En raison de cela, il se peut que la
  partie externe de l'aliment subisse

  4. Appuyez sur

  .

  involontairement une cuisson.

  Le four à micro-ondes est enclenché.
  S'il est difficile d'enlever l'emballage, vous
  pouvez faire décongeler le produit pendant un

  remarque

  Le tableau qui se trouve à la page suivante vous

  quart du temps de décongélation qui est indiqué

  indiquera les programmes de décongélation que

  au commencement du programme de

  vous pourrez choisir. Vous pourrez aussi y lire

  décongélation sur l'écran. Enlevez le produit du

  comment sélectionner ces programmes et

  four à micro-ondes, éliminez l'emballage,

  savoir à quels produits ceux-ci correspondent.

  remettez ensuite le produit.

  A mi-chemin du temps de décongélation, un
  signal sonore se fera entendre. Vous pouvez

  Déposez le produit dans un plat en verre allant

  maintenant retourner le produit. Retirez les

  au four pouvant recueillir l'eau qui se libère

  éléments qui sont déjà décongelés. Appuyez sur

  éventuellement.

  pour que l'opération se poursuive.
  FR 14

  FR 15

 • Page 43

  commande – four à micro-ondes

  commande – gril

  touches “-” et “+”

  position gril

  Les programmes automatiques de cuisson utili-

  Un temps de cuisson plus court :

  Cet appareil est équipé d'un gril quartz. Il est

  sent un temps de programmation définie. Il vous

  1. Appuyez sur

  donc inutile de préchauffer. Les aliments seront

  .

  est possible de prolonger ou de réduire ce temps
  pendant le programme en utilisant les touches

  vite dorés et croustillants.
  2.

  “-” ou“+”. Si vous programmez la cuisson

  Sélectionnez un programme de cuisson
  automatique, avec

  exemple :

  .
  2

  manuellement (voir page 9), vous pouvez
  programmer ces touches en réglant le temps de

  3. Réglez le poids avec

  Vous souhaitez utiliser le gril 12 minutes et
  30 secondes.

  .

  préparation.
  4. Appuyez sur
  5. Appuyez sur

  .
  .

  2

  .

  2. Appuyez 1x sur

  pour sélectionner la

  fonction gril.

  A chaque fois que vous appuyez sur la touche, le
  2

  1. Appuyez sur

  temps de cuisson sera réduit de 10 secondes.
  3. Programmez le temps pour le gril.

  3

  Un temps de cuisson plus long :
  1. Appuyez sur

  1

  Pour programmer un temps pour le gril de

  .

  5

  12 minutes et de 30 secondes, appuyez
  2.

  1

  Sélectionnez un programme de cuisson
  automatique, avec

  3

  4

  1x sur

  , 2x sur

  4. Appuyez sur
  4

  3. Réglez le poids avec
  4. Appuyez sur
  5. Appuyez sur

  et 3x sur

  .

  .
  .

  Le gril est enclenché.

  .

  .
  .

  A chaque fois que vous appuyez sur la touche, le
  temps de cuisson sera prolongé de 10 secondes.

  remarques
  Il est inutile de préchauffer le four.

  remarque
  Si en cas de cuisson combinée ou d'utilisation des

  Utilisez la grille (élevée) pour obtenir les

  programmes de cuisson automatiques, le produit

  meilleurs résultats.

  devait rester plus longtemps ou moins longtemps

  Placez la grille sur le plateau pivotant en verre

  dans le four, réglez le temps de cuisson selon vos

  (voir aussi "description et utilisation des

  souhaits avec les touches

  accessoires").

  FR 16

  et

  .

  FR 17

 • Page 44

  commande – chaleur pulsée

  commande – chaleur pulsée
  cuisson au four

  cuire avec préchauffage

  En cas de four à chaleur pulsée, vous pouvez

  En cas de four à chaleur pulsée, vous pouvez

  sélectionner des températures entre 100 °C et

  préchauffer automatiquement et cuire ensuite.

  250 °C. Vous pouvez ensuite sélectionner une

  2

  température de 40 °C pour faire lever la pâte.

  exemple :

  Si vous sélectionnez la fonction à chaleur

  Préchauffez d'abord le four. Faites cuire ensuite

  pulsée, le four passera automatiquement à

  votre plat pendant 50 minutes à une

  180 °C.

  température de 220 °C.

  exemple :

  préchauffer :

  Vous souhaitez faire cuire au four un plat pen-

  2

  1. Appuyez sur

  .

  dant 50 minutes à une température de 200 °C.
  2. Appuyez 1x sur
  1. Appuyez sur
  2. Appuyez 1x sur
  3

  pour sélectionner la

  fonction chaleur pulsée.

  .

  3. Appuyez 2x sur

  pour sélectionner la

  pour programmer une

  température de 200 °C.

  fonction chaleur pulsée.
  3

  1

  3. Appuyez 2x sur

  4. Appuyez sur

  pour programmer une
  1

  4

  5

  4. Appuyez 5x sur

  .

  Le four commence le préchauffage.

  température de 200 °C.

  L'écran affiche la mention "Pr-H".

  pour programmer un

  temps de cuisson de 50 minutes.

  5

  4/6

  Après préchauffage, vous devez entendre un
  bip. Le four a atteint la température voulue.

  5. Appuyez sur

  .
  cuire :

  Le four est enclenché.

  Mettez le plat dans le four.
  remarques
  Au moment où le four aura atteint la

  5. Appuyez 5x sur

  pour programmer un

  temps de cuisson de 50 minutes.

  température souhaitée, vous devez entendre un
  bip court.
  remarque

  .

  Le four à chaleur pulsée est enclenché.

  Utilisez la grille basse (voir aussi "description et

  Utilisez la grille basse (voir aussi "description et

  utilisation accessoires").

  utilisation des accessoires").

  FR 18

  6. Appuyez sur

  FR 19

 • Page 45

  commande – cuisson combinée

  commande – cuisson combinée

  four à micro-ondes et gril

  exemple :

  Concernant cette combinaison, il est fait emploi

  Vous souhaitez griller pendant 25 minutes en

  programme automatique
  micro-ondes et gril

  de la fonction gril et micro-ondes. Dans ce cas,

  utilisant le gril et une puissance micro-ondes

  Cette fonction vous permet de préparer simple-

  vous pouvez programmer le micro-ondes sur

  de 40%.

  ment les aliments à griller. Vous avez le choix
  entre 3 programmes combinant gril/micro-ondes

  3 positions : 20 %, 40% et 60%.
  1. Appuyez sur

  .

  (auto-roast).
  Dans ce cas, l'appareil choisit lui-même la

  2. Appuyez 1x sur

  pour sélectionner la

  puissance souhaitée du four à micro-ondes.

  position combi.

  Il vous suffit de sélectionner le type de plat et
  3

  le poids.

  Vous pouvez sélectionner maintenant la
  3
  4

  combinaison souhaitée.

  exemple :
  Vous souhaitez faire griller un poulet de 1,4 kg.

  2

  3. Appuyez 1x sur

  2

  pour sélectionner la

  1

  fonction gril.

  1. Appuyez sur

  .

  4

  4. Appuyez 2x sur

  pour programmer la

  puissance micro-ondes de 40%.

  2. Appuyez 3x sur

  pour sélectionner

  le programme automatique gril/micro-ondes
  pour le poulet.

  7

  5. Appuyez 2x sur

  et 5x sur

  pour

  programmer un temps de 25 minutes pour le
  1

  3. Programmez le poids avec
  Appuyez 1x sur

  6. Appuyez sur
  5

  6

  .

  gril.
  .

  et 4x sur

  pour

  programmer un poids de 1400 grammes.

  La fonction micro-ondes et gril est enclenchée.
  4. Appuyez sur

  .

  7. Pendant la cuisson, vous pouvez prolonger ou
  réduire le temps de cuisson du programme.

  Le tableau qui se trouve à la page suivante vous

  Le processus de cuisson ne sera pas ainsi

  indiquera les programmes gril/micro-ondes que

  remarques

  interrompu.

  vous pourrez choisir. Vous pourrez aussi y lire

  Les positions combinées réduisent le temps

  Appuyez sur

  de cuisson.

  cuisson.
  Appuyez sur

  pour réduire le temps de

  savoir à quels produits ceux-ci correspondent.
  pour prolonger le temps de

  Soyez prudent en retirant le plat du four.

  cuisson.

  Le plat est chaud !

  (voir informations supplémentaires page 16).

  FR 20

  comment sélectionner ces programmes et

  FR 21

 • Page 46

  commande – cuisson combinée

  commande – cuisson combinée

  tableau pour le gril

  micro-ondes et chaleur pulsée

  exemple :

  En ce qui concerne cette combinaison, il est fait

  Vous souhaitez cuire à une puissance de 40%

  programme

  1.

  2.

  3.

  boeuf

  plats à
  utiliser
  plateau pivotant
  en verre + plaque
  de four en métal
  + grille basse ou
  broche

  mode de préparation

  nombre de fois poids
  qu'il faut appuyer min./max.
  sur la touche

  Frottez la viande avec des épices, de l'huile
  de cuisson, de la margarine ou du beurre fondu.
  Placez dans le four la plaque de four en métal
  sur le plateau pivotant en verre. Mettez la viande
  sur la grille basse. Placez ensuite cette
  grille sur la plaque de four en métal. Lorsque
  le programme est terminé, laissez reposer le
  produit (couvert d'un film micro-ondes) pendant
  10 minutes.
  porc
  plateau pivotant Frottez la viande avec des épices, de l'huile
  en verre + plaque de cuisson, de la margarine ou du beurre fondu.
  de four en métal Placez dans le four la plaque de four en métal
  + grille basse ou sur le plateau pivotant en verre. Mettez la viande
  broche
  sur la grille basse. Placez ensuite cette grille
  sur la plaque de four en métal. Lorsque
  le programme est terminé, laissez reposer le
  produit (couvert d'un film micro-ondes) pendant
  10 minutes.
  poulet entier plateau pivotant Frottez le poulet avec des épices, de l'huile de
  en verre + plaque cuisson, de la margarine ou du beurre fondu.
  de four en métal Déposez le poulet sur la plaque de four en
  ou broche
  métal. Placez dans le four cette plaque de four
  sur le plateau pivotant en verre. Lorsque le
  signal sonore se déclenchera, retournez le poulet
  et arrosez-le en utilisant la graisse de cuisson.
  Lorsque le programme est terminé, laissez reposer
  le produit (couvert d'un film micro-ondes) pendant
  10 minutes.

  1x

  0,5 / 1,5 kg

  usage de la fonction chaleur pulsée et micro-

  pour le micro-ondes et à une température de

  ondes. Dans ce cas, vous pouvez programmer le

  200 °C pour le four pendant 25 minutes.

  micro-ondes sur 3 puissances : 20%, 40% et 60%.
  1. Appuyez sur
  3
  5

  2

  .

  2. Appuyez 1x sur

  pour sélectionner la

  position combinée. Vous pouvez sélectionner
  maintenant la combinaison souhaitée.

  2x

  0,5 / 1,5 kg

  3. Appuyez 1x sur

  pour sélectionner la

  chaleur pulsée.
  4. Appuyez 2x sur
  4/8

  3x

  pour programmer une

  température de 200 °C pour le four.

  0,8 / 1,5 kg
  1

  5. Appuyez 2x sur

  pour programmer une

  puissance micro-ondes de 40%.
  6

  7

  6. Appuyez 2x sur

  et 5x sur

  pour

  programmer un temps de cuisson de
  25 minutes.
  remarques

  7. Appuyez sur

  Dans le cas où il faudrait d'abord préchauffer,

  La fonction micro-ondes et chaleur pulsée est

  préchauffez le four comme indiqué à la

  enclenchée.

  .

  page 19. Enclenchez ensuite la combinaison
  micro-ondes / chaleur pulsée.

  8. Pendant la cuisson, vous pouvez prolonger ou
  réduire le temps de cuisson du programme.

  Les positions combinées réduisent le temps de
  cuisson.

  Le processus de cuisson ne sera pas ainsi
  interrompu. Appuyez sur

  pour réduire le

  temps de cuisson. Appuyez sur

  FR 22

  pour

  Soyez prudent lorsque vous retirez le produit

  prolonger le temps de cuisson.

  du four. Il est chaud !

  (voir informations supplémentaires page 16).
  FR 23

 • Page 47

  commande – verrouillage

  accessoires – l'équipement du gril
  sécurité enfants

  utilisation de l'équipement du gril

  Vous pouvez verrouiller votre micro-ondes pour éviter
  toute mise en service.

  exemple :

  C

  Vous souhaitez faire griller un poulet entier.
  E

  mise en service de la sécurité enfants
  1. Appuyez sur

  1. Placez doucement la plaque de four en métal

  A

  et maintenez la pression sur

  sous le poulet et sur le plateau pivotant en verre.

  cette touche jusqu'à ce que l s'affiche sur
  l'écran. Vous devez entendre deux bips courts.
  1

  Au moment où l s'affiche sur l'écran, l'indication

  D

  B

  2. Embrochez le poulet entièrement décongelé (A).
  La broche doit traverser le poulet au milieu et
  aller de l'avant vers l'arrière. Liez, si nécessaire,

  de temps va disparaître pendant quelques
  secondes.

  les pattes et les ailes du poulet avec de la ficelle

  G

  contre le corps du poulet.

  Toutes les fonctions de commande sont mises hors
  service.

  important :
  Appuyez sur une touche quelconque et l va

  F

  Le poulet doit être entièrement décongelé.
  Si ce n'est pas le cas, il se peut que la viande ne

  s'afficher sur l'écran.

  soit pas tout à fait bien cuite à la fin du
  programme gril.

  mise hors service de la sécurité enfants
  1. Appuyez sur

  et maintenez la pression sur

  cette touche jusqu'à ce que l disparaisse de

  3. Exercez une pression vers la gauche sur la partie

  l'écran. Deux petits bips sonores vont se

  arrière (B) de la broche pour l'enfoncer dans le

  déclencher.

  support (C) qui se trouve dans la paroi de gauche
  du four. A ce sujet, il est nécessaire que vous

  Il est possible d'utiliser normalement le micro-ondes.

  exerciez quelque peu un mouvement de va-etvient sur l'arrière de la broche jusqu'à ce que
  celle-ci s'adapte dans le support (clic).
  4. Fixez l'avant (D) de la broche dans le trou (E) qui
  remarque

  se trouve dans la paroi de droite du four.

  Si vous utilisez l'équipement du gril avec
  le micro-ondes, des étincelles peuvent se

  5. Lancez le programme. Observez les instructions

  présenter dans l'enceinte du four.

  décrites à la page 21 "programme automatique

  Glissez dans ce cas le produit vers l'arrière

  micro-ondes et gril" (autoroast).

  pour que les extrémités des pinces soient
  couvertes.
  FR 24

  FR 25

 • Page 48

  accessoires – l'équipement du gril

  Conservez la beauté de votre appareil

  6. Lorsque le programme est terminé, enfoncez la

  Débranchez l'appareil ou mettez l'interrupteur dans le

  poignée (F) dans les trous (G) qui se trouvent

  placard à compteurs sur zéro avant de commencer

  sur la broche. Soulevez quelque peu la broche

  l'entretien de votre four micro-ondes.

  pour l'enlever du four, côté droit étant orienté
  quelque peu vers vous.

  Nettoyez directement l'intérieur après usage. Utilisez
  un chiffon humide pour éliminer la condensation, le

  attention :

  liquide qui a débordé et les restes d'aliments.

  L'équipement du gril est pratique pour griller de la

  Les miettes et le liquide restant absorbent l'énergie

  viande et de la volaille. La viande va prendre une

  du micro-ondes et prolongent les temps de cuisson.

  jolie couleur dorée sans que vous ayez besoin de
  la retourner pendant le programme.

  Nettoyez régulièrement les faces intérieures et
  extérieures ; utilisez de l'eau mélangée à un produit

  L'équipement du gril peut s'utiliser avec la program-

  de vaisselle. Séchez ensuite correctement le four

  mation gril, la programmation combinée gril/micro-

  avec un torchon sec.

  ondes, le micro-ondes et le gril automatique (autoroast).

  Le recouvrement du distributeur à micro-ondes doit
  être propre. Vérifiez son état de propreté (à droite de

  L'équipement du gril est seulement prévu pour être

  l'enceinte du four). Un risque d'étincelle peut se

  utilisé avec les programmes nommés ci-dessus.

  présenter en cas d'encrassement du recouvrement.

  Enlevez l'équipement après utilisation. Conservez-le
  avec les autres accessoires.

  Nettoyez régulièrement les accessoires ; utilisez une
  brosse avec de l'eau mélangée à un produit de
  vaisselle. Séchez ensuite correctement les acces-

  attention :

  soires avec un chiffon sec.

  1. L'ustensile de cuisine est très chaud.
  2. Nettoyez toujours le plateau pivotant après

  Les odeurs vont disparaître si vous mettez un verre

  usage. La graisse chaude peut dégager de la

  de vinaigre ou d'eau avec du citron dans l'enceinte

  fumée et des odeurs.

  du four. Enclenchez le four pendant 2 minutes à
  pleine puissance. Essuyez ensuite à l'aide d'un
  chiffon humide.
  Contrôlez régulièrement l'état de la fermeture de la
  porte et le caoutchouc de la porte.
  N'utilisez pas le four si la porte ou la fermeture de la
  porte ne sont pas en bon état.

  FR 26

  FR 27

 • Page 49

  pannes

  que faire de l'emballage et de l'appareil
  Si les résultats de cuisson ne vous satisfont pas,

  Un appareil usé doit être mis sans attendre dans un état ne

  si des étincelles se produisent dans le four micro-

  permettant pas son utilisation. Dans ce cas, débranchez

  ondes, si l'appareil ne fonctionne pas, etc.,

  l'appareil, puis coupez le cordon d'alimentation.

  essayez d'abord de chercher les causes de la
  panne avant d'appeler le service après-vente.

  Ne vous débarrassez pas n'importe comment d'un four micro-

  Vous pouvez faire cela en vous aidant des points

  ondes usé, observez également les directives établies par les

  suivants :

  pouvoirs publics.

  – L'appareil est-il branché ?

  Vous ne devez pas non plus vous débarrasser n'importe
  comment de l'emballage qui a servi à votre four micro-ondes.

  – La porte est-elle bien fermée ?
  L'administration peut vous fournir des informations sur la
  – La puissance et la durée de cuisson sont-

  manière de vous débarrasser correctement de vos appareils

  elles bien programmées ?

  usés.

  – Y-a-t-il des objets dans le four à microondes qui ne doivent pas s'y trouver ?
  – Avez-vous utilisé l'ustensile de cuisine
  correct ?

  données techniques
  Alimentation
  Puissance connectée
  Fréquence micro-ondes

  – L'anneau conducteur et le plateau pivotant
  sont-ils dans le four micro-ondes ?
  – Les points d'aération ne sont-ils pas
  bloqués ?
  – L'aliment est-il suffisamment décongelé ?
  – Avez-vous retourné ou mélangé les
  aliments pendant l'opération ?

  Micro-ondes sortie (IEC 705)
  Positions puissance

  enclenchée ?

  FR 28

  2650 W
  2450 MHz
  850 W
  5

  – position 1

  170 W

  – position 2

  340 W

  – position 3

  510 W

  – position 4

  680 W

  – position 5

  850 W

  Puissance
  – micro-ondes
  – gril

  – Est-ce que la sécurité enfants a été

  230 V – 50 Hz

  – chaleur pulsée

  1350 W
  1250 W
  1350 W (max. 2550 W)

  – combinaison

  2650 W

  Dimensions (lxhxp)

  530 x 322 x 500 mm
  FR 29

 • Page 50

  garantie ATAG

  sont exclus de la garantie

  portée de la garantie

  les avaries de transport

  ◆ Pour cet appareil, ATAG vous offre :

  ◆ Vérifiez l’état de votre nouvel appareil avant

  – 5 ans de garantie sur les pièces ;
  – 1 an de service gratuit.
  ◆ La garantie sur les appareils ménagers de

  de le rendre opérationnel.
  ◆ Si vous découvrez des vices, contactez
  votre fournisseur.

  ATAG n’est valable que si l’appareil est
  installé et utilisé pour les tâches auxquelles

  les erreurs d’installation

  il est destiné.

  ◆ Les erreurs d’installation sont exclues de la

  ◆ La garantie entre en vigueur à la date de
  livraison. Si on vous le demande, vous

  garantie.
  ◆ Le dommage provenant d'une aération

  devez pouvoir fournir une preuve de la

  insuffisante de l'appareil ou d'un

  date d’achat, par exemple, en présentant

  branchement électrique erroné ne sera pas

  le bon de livraison ou la facture d’achat.
  Les pièces défectueuses à la suite de

  dédommagé.
  ◆ Si des anomalies se présentent en raison de

  vices de fabrication, de construction ou

  modifications apportées à l'appareil, la

  des matériaux seront remplacées gra-

  garantie ne couvre pas non plus ces

  tuitement pendant une période de 5 ans.

  anomalies.

  ◆ Au cours de la première année, le service
  qu’aucun frais d’administration, de

  la mauvaise utilisation et un entretien
  inadéquat ou insuffisant

  déplacement, ni de main-d’oeuvre ne vous

  ◆ Les bris de verre occasionnés par des

  sera également gratuit. C’est-à-dire

  sera réclamé au cours de cette période.
  Pour l’envoi de pièces gratuites, les frais

  coups ou des objets tombés sur l’appareil.
  ◆ Un entretien insuffisant ou incorrect peut

  d’expédition ne seront pas réclamés

  être la cause d’une décoloration des

  pendant la première année.

  surfaces et du vieillissement précoce des
  pièces en caoutchouc et en matériau

  à qui vous adresser

  synthétique. Ceci n'est pas non plus couvert

  ◆ Dans les pays où ATAG est représenté, vous

  par la garantie.

  pouvez vous adresser directement au
  préposé si vous désirez faire appel aux

  l’usure ou le vieillissement

  Services après-vente de ATAG.

  ◆ Ainsi, les ampoules usées, la décoloration

  ◆ Dans les autres pays, veuillez prendre

  du plastique ou des pièces émaillées ou

  contact avec votre fournisseur ou

  encore les éraflures sont inévitables avec le

  importateur ATAG.

  temps et ne sont pas couverts par la
  garantie.

  FR 30

 • Page 51

  Gerätebeschreibung

  Vorwort

  Einleitung

  Inhaltsangabe

  Bedienungsblende

  In diesem Handbuch finden Sie Infor-

  Garen in Ihrer neuen Mikrowelle ist sicher und

  Einleitung

  1

  1. Zeiteinstellung (10 Sek.)

  mationen über die Installation, Sicherheit,

  komfortabel. Sie servieren im Handumdrehen

  Zu Ihrer Sicherheit

  2

  2. Zeiteinstellung (1 Min.)

  Bedienung und Pflege Ihres Gerätes.

  die köstlichsten Gerichte.

  Aufstellen

  3
  3
  4
  5

  3. Zeiteinstellung (10 Min.)
  4. Grillautomatik mit Gewichtseinstellung

  Wenn Sie die Informationen durchgelesen

  Das Gerät läßt sich durch die Gar- und Auf-

  Elektrischer Anschluß
  Allgemein

  5. Uhr

  haben, sind Sie schnell mit allen Möglich-

  tauautomatik-Programme äußerst einfach

  Vor der ersten Benutzung

  6. Garautomatik mit Gewichtseinstellung

  keiten des Gerätes vertraut.

  bedienen.

  Worauf Sie achten müssen
  Bedienung
  – Zeitschaltuhr
  – Garen
  – Schnellstart
  – Garen in zwei Phasen
  – Gaarautomatik
  – Auftauautomatik
  – "-" und "+" Tasten
  – Grillstufe
  – Heißluftstufe
  – Heißluft - backen mit Vorheizen
  – Kombiniertes Garen - Mikrowelle
  und Grill
  – Kombiniertes Garen - Mikrowellenund Grillautomatik
  – Kombiniertes Garen - Mikrowelle
  und Heißluft
  – Kindersicherung
  Zubehören
  – Grillset
  Pflege Ihres Gerätes
  Störungen
  Entsorgen von Verpackung und Gerät
  Technische Daten
  Umfang der ATAG-Garantieleistungen
  Garantieausschluß

  7. Auftauautomatik mit Gewichtseinstellung
  8. Mikrowellenfunktion

  Heben Sie dieses Buch sorgfältig auf.

  Das Mikrowellengerät läßt sich außerdem

  9. Grillfunktion

  Auch für einen Nachbesitzer des Gerätes

  einfach reinigen.

  10. Display

  kann es von Nutzen sein.

  11. Heißluftfunktion
  12. Kombifunktion
  13. Auftauautomatik durch Gewichtseinstellung
  14. Garautomatik durch Gewichtseinstellung
  15. Gewichtseinstellung
  16. -/+Tasten Temperatureinstellung/Zeit mehr/weniger
  17. Stop / clear
  18. Start
  19. Türverriegelung
  Zubehör und Benutzung

  Interaktives Anzeigefeld

  1. Grillrost hoch bei Kombinationsstufe und zum Grillen von
  flachen Gerichten.

  Dieses Gerät ist mit einem interaktiven An-

  2. Grillrost niedrig bei Kombinationsstufe Grill und Heißluft.

  zeigefeld ausgestattet. Nach Wahl einer

  3. Metallbackblech: Fettauffang beim Grillen; Backblech auf

  Funktion wird auf dem Anzeigefeld ange-

  dem niedrigen Rost bei Heißluft.

  Wo finden Sie ATAG

  zeigt, was zu tun ist. Die entsprechenden
  Tastensymbole leuchten dann auf.

  Österreich

  und Kombinationsstufe. Immer mit dem Backblech

  Sie können dann die Tasten betätigen,

  ATAG Österreich

  zusammen benutzen (siehe auch Seite 25 "Zubehör –

  deren Symbol im Anzeigefeld sichtbar ist.

  Schopenhauerstraße 28

  Grillset").

  Die anderen Tasten reagieren bei Betätig-

  1180 Wien

  4. Drehspieß bei Grill, Heißluft, Grillautomatik-Programmen

  5. Griff für Drehspieß.

  ung nicht. Nur die (

  6. Glasdrehteller: bei Mikrowellenstufe, um die Roste und

  dann noch betätigt werden.

  Telefon

  1-4037328

  Mit der Stop-Taste werden alle gewählten

  Telefax

  1-4037329

  Einstellungen gelöscht.

  Service

  0660-6467

  das Backblech auf den Glasdrehteller zu stellen.
  7. Immer den Führungsring unter dem Drehteller benutzen.

  6
  8
  8
  9
  10
  11
  12
  14
  16
  17
  18
  18
  20
  21
  23
  24
  25
  25
  27
  28
  29
  29
  30
  30

  ) Taste kann

  DE 1

 • Page 52

  Zu Ihrer Sicherheit

  Aufstellen
  Das Gerät ist spannungslos zu machen, bevor mit

  Stellen Sie das Mikrowellengerät auf einem stabilen

  Reparatur- oder Reinigungsarbeiten angefangen wird.

  und flachen Untergrund auf.

  Empfohlen wird, hierfür den Netzstecker zu ziehen.
  Sorgen Sie für ausreichende Lüftung rund um das
  Dieses Gerät ist ausschließlich für den gedachten

  Mikrowellengerät. Oben ist für 30 cm Freiraum zu

  Zweck zu benutzen, nämlich zur Zubereitung von Ge-

  sorgen. Das Gerät muß an der Rückwand und an

  richten. Jede andere Benutzung ist als unsachgemäß

  den Seiten mindestens 10 cm Freiraum haben.

  und gefährlich zu betrachten. Wir übernehmen keiner-

  Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab.

  lei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße,
  Die Stellfüße dürfen nicht entfernt werden.

  falsche oder sinnlose Benutzung verursacht werden.
  Achtung:

  Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von

  Kinder sehen die Gefahren nicht, die bei der Bedie-

  Wärmequellen auf.

  nung von Elektrogeräten entstehen können. Lassen
  Sie darum Kinder nicht das Mikrowellengerät

  Sender und Empfänger wie Radios und Fernseher

  bedienen.

  können die Funktion des Gerätes beeinflussen.

  Ihr Mikrowellengerät ist nur sicher, wenn die Tür gut

  Das Gerät kann auch eingebaut werden. Hierfür ist

  schließt. Niemals einen Gegenstand zwischen der

  der Einbaurahmen RM3..E erhältlich

  Backofentür abstellen. Und sorgen Sie dafür, daß die
  Tür und die Gummidichtung immer sauber sind.
  Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht, wenn die
  Tür verbogen ist, Schlösser defekt oder lose sind

  Elektrischer Anschluß

  Für dieses Gerät ist eine Netzspannung von 230 V,
  50 Hz Wechselstrom erforderlich.

  oder wenn die Abdichtung Beschädigungen
  aufweist.

  Das Gerät muß immer geerdet sein und darf unter
  keinen Umständen an ein Gleichstromnetz

  Benutzen Sie das Mikrowellengerät nur zum

  angeschlossen werden.

  Auftauen und Zubereiten von Gerichten und nicht
  zum Trocknen von Kleidung oder Papier

  Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer

  beispielsweise. Sie können sich entzünden.

  Schutzkontakt-Steckdose auf.

  Schalten Sie das Mikrowellengerät aus und ziehen
  Sie den Netzstecker, wenn sich etwas im Backofen
  entzündet. Halten Sie die Backofentür dann
  geschlossen.
  DE 2

  DE 3

 • Page 53

  Allgemein

  Vor der ersten Benutzung
  Wie funktioniert das Mikrowellengerät

  Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie das

  Ein Mikrowellengerät ist ein Kochgerät, das mit Mikrowellen

  Verpackungsmaterial.

  Speisen erhitzt. Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen, die
  mit Radio- und Fernsehwellen zu vergleichen sind. Ein Radio

  Reinigen Sie den Backofenraum und das Zubehör mit einem

  setzt diese Wellen in einen Ton um. In einem Mikrowellengerät

  feuchten Tuch. Keine Scheuermittel oder stark riechende

  werden die Wellen in Wärme umgesetzt.

  Reinigungsmittel verwenden.

  Die Wärme entsteht dadurch, daß die Mikrowellen die in allen

  Legen Sie den Führungsring in die Mitte des Garraums. Legen Sie

  Speisen vorhandenen Wasser- und Fettmoleküle beschleunigen.

  den Drehteller auf den Führungsring.

  Die Moleküle berühren sich in hohem Tempo, wodurch Reibung
  entsteht. Und Reibung erzeugt Wärme. (Sie merken es, wenn Sie

  Das Mikrowellengerät darf nicht ohne Führungsring und Drehteller

  schnell Ihre Hände reiben).

  benutzt werden.

  Das Mikrowellengerät erwärmt Speisen sehr intensiv, da die

  Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist. Dies kann zur

  Wellen direkt in die Speisen eindringen. Die Mikrowellen

  Beschädigung des Backofens führen.

  erwärmen somit nicht nur die Außenseite, wie dies beim
  konventionellen Garen der Fall ist, sondern dringen tief in die

  Testen Sie die richtige Funktion des Mikrowellengerätes. Stellen

  Speisen ein. Deshalb ist die Zubereitungszeit bei kleinen Mengen

  Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Schalten Sie das Gerät eine

  gegenüber dem herkömmlichen Garen viel kürzer.

  Minute auf der höchsten Stufe ein (siehe Seite 9 Garen), das
  Wasser muß nach Ablauf heiß sein.
  Achtung:
  Zum Kochen von Flüssigkeit (Wasser z.B.) einen Plastiklöffel in die
  Tasse geben.
  Flüssigkeiten, die im Mikrowellengerät zum Kochen gebracht
  werden, können den Siedepunkt ohne sichtbare Luftbläschen in
  der Flüssigkeit erreichen. Dies kann zur Folge haben, daß die
  Flüssigkeit beim Herausnehmen aus dem Mikrowellengerät
  plötzlich überkocht, so daß Verbrennungsgefahr besteht.
  Wenn Sie kleine Mengen pulverförmiger Produkte im
  Mikrowellengerät erwärmen (z.B. beim Trocknen von Kräutern)
  besteht die Gefahr der Selbstentzündung. Sollte im Gerät Brand
  entstehen, ist die Tür geschlossen zu halten. Schalten Sie das
  Gerät dann aus und ziehen Sie den Netzstecker.

  DE 4

  DE 5

 • Page 54

  Worauf Sie achten müssen

  Worauf Sie achten müssen
  Das Mikrowellengerät ist nicht geeignet zum:

  Durch Abdecken der Gerichte wird Spritzen ver-

  – Einmachen.

  mieden, die Garzeit verkürzt, und der Feuchtig-

  – Kochen von Eiern in der Schale, da diese

  keitsgrad bleibt erhalten.

  durch die Druckzunahme platzen.
  Wenn die Tür bei eingeschaltetem Mikrowellen-

  – Erhitzen von Fritieröl.

  gerät geöffnet wird, schaltet sich das Gerät
  Entfernen Sie Metallverschlußlaschen von

  automatisch aus und die eingestellte Zeit wird

  Plastikbeuteln und benutzen Sie Schalen und

  angehalten.

  Schüsseln, die für Mikrowellengeräte geeignet
  Nicht alle Materialien können in der Kombi-Mikro-

  sind.

  welle benutzt werden. In nachstehender Tabelle ist
  Flüssigkeit in Vakuumverpackung darf nur auf-

  angegeben, welche Materialien benutzt und nicht

  gewärmt werden, wenn die Packung an meh-

  benutzt werden können.

  reren Stellen eingestochen wird. Der Druck
  nimmt nämlich beim Erwärmen zu.

  Material

  Mikrowelle

  Heißluft

  Kombination

  Grill

  Erwärmen Sie nie länger als unbedingt nötig.

  Papier

  Berücksichtigen Sie Nachgarzeit.

  Alufolie

  Ja

  Nein

  Nein

  Nein

  Zum Abdecken*

  Ja

  Zum Abdecken* Ja

  Frischhaltefolie

  Ja

  Nein

  Nein

  Verwenden Sie möglichst wenig Wasser bei der

  Alubehälter

  Nein

  Ja

  Nein

  Nein
  Ja

  Essenszubereitung. Und seien Sie sparsam mit

  Tiefkühl-/Mikrowellengeschirr Ja

  Nein

  Nein

  Nein

  Salz.

  Hitzebeständiger Kunststoff

  Ja

  Nein

  Nein

  Nein

  Unglasiertes Steingut

  Nein

  Ja

  Nein

  Ja

  Gerichte nach der Hälfte der Garzeit rühren

  Metallkochgerät

  Nein

  Ja

  Nein

  Ja

  oder wenden.

  Normalglas

  Ja

  Nein

  Nein

  Nein

  Pyrex und sonstiges feuerMit einer Gabel oder einem anderen spitzen

  festes Glas und Keramik

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Gegenstand leicht in die Fleisch-, Fisch- oder

  Teller mit Metalldekor

  Nein

  **

  Nein

  **

  Hühnerhaut stechen. Damit wird vermieden,

  Metallverschlüsse

  Nein

  Ja

  Nein

  nicht zutreffend

  daß diese Gerichte spritzen.

  Quecksilberthermometer

  Nein

  Ja

  Nein

  Ja

  Verschlossener Topf

  Nein

  nicht zutreffend

  nicht zutreffend

  nicht zutreffend

  Nehmen Sie als Faustregel, daß eine doppelte

  Flasche mit schmalem Hals

  Nein

  nicht zutreffend

  nicht zutreffend

  nicht zutreffend

  Menge bei Benutzung des Mikrowellengerätes

  Bratbeutel

  Ja

  Ja

  Ja

  Nein

  eine doppelte Garzeit beinhaltet.
  *
  **

  DE 6

  Durch Abdecken von dünneren Teilen der Speisen (z.B. Hähnchenkeulen) wird zu schnelles Garen vermieden.
  Lesen Sie bei Zweifeln die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung des Kochgeräts.

  DE 7

 • Page 55

  Bedienung – Allgemein

  Bedienung – Mikrowelle
  Zeitschaltuhr

  Garen

  Die Zeitschaltuhr geht so lange, wie Netz-

  Leistung

  spannung besteht. Wenn keine Zeit eingestellt

  Hoch(100%)

  Drücken Sie
  1x

  Sie aktivieren die Leistungsfunktion, indem

  Sie können aus 5 Leistungsstufen wählen.

  wurde, wird auf dem Anzeigefeld "0" angezeigt.

  Mittelhoch (80%)

  2x

  Sie

  Die Uhr kann auf 12- oder 24-Stunden-Zeitangabe

  Mittel (60%)

  3x

  die maximale Leistungsstufe eingestellt.

  eingestellt werden. Beim Einstellen der Uhr blinkt

  Auftauen (40%)

  4x

  Sie können dann die gewünschte Leistungsstufe

  ein Doppelpunkt. Nach erfolgter Einstellung der

  Auftauen empfindlich (20%)

  5x

  wählen, indem Sie mehrmals

  Uhr hört das Blinken auf.

  Hoch (100%)

  6x

  drücken. Dadurch wird automatisch

  drücken.

  Beispiel:
  Beispiel:

  Sie möchten die Uhr auf 13:25 Uhr einstellen.

  Sie möchten Fisch 5 Minuten und 30 Sekunden

  2/3

  2

  Uhr einstellen
  1/4

  1.

  bei mittlerer Leistungsstufe garen (60%).

  drücken.
  1. Drücken Sie

  2.
  3

  .

  drücken.
  2. Drücken Sie

  , um die Mikrowellenfunktion zu wählen.

  Das Anzeigefeld zeigt "24 H" an.
  Nochmals

  drücken, wenn Sie die Uhr auf
  3. Drücken Sie 2x

  12 Stunden-Zeitangabe einstellen wollen.
  1

  , um die mittlere
  Leistungsstufe (60%) einzustellen.

  3. Stellen Sie die Tageszeit mit der Taste
  ein. Halten Sie die Taste

  4. Drücken Sie 5x

  gedrückt, bis
  4

  "13" im Anzeigefeld erscheint.

  5

  und 3x

  , um

  eine Garzeit von 5 Minuten und 30 Sekunden
  einzustellen.

  Stellen Sie die Minuten mit den Tasten
  und

  5. Drücken Sie

  ein.

  Halten Sie die Taste

  gedrückt, bis "2" im

  .

  Das Mikrowellengerät ist eingeschaltet.

  Anzeigefeld erscheint.
  Halten Sie dann die Taste

  gedrückt,

  bis "5" im Anzeigefeld erscheint.
  Hinweis:
  Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose,

  4. Drücken Sie nochmals

  wenn im Anzeigefeld unbekannte Zeichen

  Die Uhr läuft jetzt.

  .

  erscheinen.
  DE 8

  DE 9

 • Page 56

  Bedienung – Mikrowelle

  Bedienung – Mikrowelle
  Schnellstart

  Garen in 2 Phasen

  Durch Druck der Starttaste können Sie

  Beim 2-Phasen-Garprogramm darf die Mikro-

  30 Sekunden lang bei maximaler Leistungs-

  wellentür geöffnet werden, um das Gericht zu

  stufe garen. Durch wiederholten Druck der

  überprüfen. Nachdem Sie die Tür wieder

  Taste kann die Garzeit in Stufen von 30 Sekun-

  geschlossen und Start gedrückt haben, wird das

  den verlängert werden.

  Garprogramm fortgesetzt.

  Eine maximale Garzeit von 10 Minuten kann
  Beispiel:

  eingestellt werden.

  Sie möchten 5 Minuten lang bei hoher Leistungs-

  2/3

  stufe (1. Phase) und dann 13 Minuten bei mittel1

  Beispiel:

  niedriger (40%) Leistungsstufe (2. Phase) garen.

  Sie möchten 2 Minuten lang ein Gericht bei
  1. Phase:

  hoher Leistungsstufe garen.
  2/3

  1. Drücken Sie
  1. Drücken Sie

  .

  .
  2. Drücken Sie 1x

  2. Drücken Sie 4x

  , um die Mikrowellen-

  funktion zu wählen.

  zur Einstellung einer

  Zubereitungszeit von 2 Minuten bei hoher
  1

  Leistungsstufe.

  Drücken Sie 5x

  , um eine Garzeit von

  5 Minuten einzustellen.
  3. Sie können die Garzeit zwischenzeitlich

  4

  2/3

  verlängern, indem Sie einmal oder mehrere

  2. Phase:

  Male

  3.

  drücken.

  Drücken Sie 4x

  , um eine

  Mikrowellenleistung von 40% einzustellen.

  Das Mikrowellengerät ist eingeschaltet.

  Drücken Sie 1x
  Hinweise

  und 3x

  , um

  eine Garzeit von 13 Minuten einzustellen.

  Das Garprogramm kann unterbrochen werden,
  wenn Sie 1x

  drücken.

  4. Drücken Sie

  .

  Das Mikrowellengerät ist eingeschaltet.
  Schließen Sie die Tür und drücken Sie
  um den Garvorgang fortzusetzen.

  ,

  Die Einstellungen für Phase 1 erscheinen im
  Anzeigefeld, bis das 2. Programm beginnt.
  Zwischen den 2 Phasen ertönen zwei Signaltöne.

  Drücken Sie 2x

  , um das Programm zu

  löschen.
  DE 10

  DE 11

 • Page 57

  Bedienung – Mikrowelle

  Bedienung – Mikrowelle
  Garautomatik

  Gartabelle Garautomatik

  Die Garautomatik (auto cook) bietet Ihnen die

  Programm

  Küchengerät

  Zubereitungsweise

  1.

  Röstkartoffeln

  Gläser
  Auflaufform
  +
  Küchenpapier

  2.

  Reis/Nudeln

  tiefe Gläser Auflaufform/Schale

  3.

  Frischgemüse/
  Geschälte
  Kartoffeln

  Gläser Auflaufform/Schale

  4.

  Tiefkühlgemüse

  Gläser Auflaufform/Schale

  Kartoffeln waschen und trocknen. In eine
  Auflaufform/Schale legen. Ein paar Mal mit
  einer Gabel in die Kartoffeln stechen. Nach
  Ablauf des Programmes die Kartoffeln mit
  Alufolie zugedeckt 5 Minuten stehenlassen.
  Reis oder Nudeln* in eine tiefe Auflaufform
  geben. Wasser** und 1/4 bis 1 Tl. Salz beigeben.
  Einen Deckel oder Mikrowellenfolie auf die
  Auflaufform legen.
  Das Gemüse oder die Kartoffeln in die Auflaufform geben. 30 cc Wasser je 0,2 kg
  Gewicht beigeben. Die Form oder Schale mit
  Mikrowellenfolie oder einem Deckel zudecken.
  Nach Ablauf des Programmes das Gericht
  abgießen und 2-3 Minuten zugedeckt stehenlassen.
  Das Gemüse in die Auflaufform legen.
  Die Form/Schale mit Mikrowellenfolie zudecken.
  Nach Ablauf des Programmes das
  Gericht 2-3 Minuten zugedeckt stehenlassen.

  Möglichkeit, Ihre Lieblingsgerichte einfach zuzubereiten. Sie können aus vier Garprogrammen
  wählen. Sie brauchen nur die Art des Gerichtes
  und das Gewicht zu wählen. Alles Weitere macht
  das Gerät.
  Beispiel:
  Sie möchten 0,6 kg Röstkartoffeln zubereiten.

  2
  3

  1. Drücken Sie

  .

  2. Drücken Sie 1x

  , um das Garprogramm
  für Röstkartoffeln zu wählen.

  1

  Im Anzeigefeld erscheint "AC-1".

  4

  3. Stellen Sie das Gewicht mit
  Drücken Sie 6x

  Mind./Höchst
  gewicht

  1x

  0,2 / 1,0 kg

  2x

  0,1 / 0,3 kg

  1x

  0,2 / 0,8 kg

  2x

  0,2 / 0,8 kg

  ein.

  , um das Gewicht von

  * Reis nach Ablauf des Programmes gut

  ** Verhältnis Reis/Nudeln und Wasser:

  durchrühren und 5-10 Minuten zugedeckt

  600 g einzustellen.

  stehenlassen.
  4. Drücken Sie

  Tastendruck

  .

  Die Programmdauer erscheint im Anzeigefeld.
  Das Mikrowellengerät ist eingeschaltet.

  Nudeln nach Ablauf des Programms mit
  kaltem Wasser abspülen.

  Menge
  (Reis/Nudeln)

  Wasser
  Reis

  1/2 Tasse (100 g / 50 g)
  1 Tasse (200 g / 100 g)
  1 1/2 Tasse (300 g / 150 g)

  240 ml
  480 ml
  720 ml

  Wasser
  Nudeln
  360 ml
  600 ml
  840 ml

  (240 ml = 1 Tasse water)
  In der Tabelle auf der nächsten Seite lesen Sie,
  welche Garprogramme gewählt werden können.
  Sie können auch lesen, wie und für welche
  Gerichte Sie diese Programme wählen.
  Hinweis
  Wenn Sie

  oder

  gedrückt halten,

  läuft die Gewichtsanzeige im Anzeigefeld
  schnell weiter.
  DE 12

  DE 13

 • Page 58

  Bedienung – Mikrowelle

  Bedienung – Mikrowelle
  Auftauautomatik

  Auftautabelle

  Zum Auftauen von gefrorenen Lebensmitteln

  Programm

  Speisenart

  1.

  Fleisch

  2.

  Geflügel

  Rindfleisch:
  Lammfleisch:
  Schweinefleisch:
  Huhn/Hähnchen:

  3.

  Fisch

  4.

  Brot

  stehen 4 Auftauprogramme (auto defrost) zur
  Verfügung. Sie brauchen nur das Gewicht der
  aufzutauenden Speise einzustellen.
  Beispiel:
  Sie möchten 1,4 kg Huhn auftauen.

  2

  1. Drücken Sie

  .

  Tastendruck

  Hackfleisch, Fleischwürfel, Stück, Rollbraten
  Hackfleisch, Fleischwürfel, Stück, Rollbraten
  Hackfleisch, Fleischwürfel, Stück, Rollbraten
  Ganzes Hähnchen (< 2kg), Hähnchenbrust,
  Hähnchenkeulen
  Pute:
  Putenbrust (<2 kg) Putenkeulen
  Fisch:
  Filets, Scheiben, ganzer Fisch
  Schalen-/Krustentiere: Krabben, Krebse, Garnelen, Muscheln
  Geschnittenes Grau-/Weißbrot, Brötchen
  Stangenbrot, Croissants

  Mind.-/Höchst
  gewicht

  1x

  0,1 / 4,0 kg

  2x

  0,1 / 4,0 kg

  1x

  0,1 / 4,0 kg

  2x

  0,1 / 0,5 kg

  Tips
  3

  2. Drücken Sie 2x

  , um das

  Auftauprogramm für Geflügel zu wählen.
  3. Stellen Sie das Gewicht mit

  ein.

  1

  Drücken Sie
  4

  und 4x

  , um ein

  Gewicht von 1400 g einzustellen.
  4. Drücken Sie

  .

  Das Mikrowellengerät ist eingeschaltet.

  Zur Erzielung des besten Ergebnisses erst die

  Das Gericht muß im Inneren noch leicht

  Verpackung von Fleisch und Fisch entfernen.

  gefroren sein, wenn Sie es aus dem Gerät

  Verpackungen können den Auftauvorgang

  nehmen.

  ungünstig beeinflussen. Durch vorhandene
  Fisch- oder Fleischfeuchtigkeit kann Dampf-

  Legen Sie Küchenpapier zwischen

  bildung auftreten. Dadurch wird die Außenseite

  Brotscheiben.

  des Gerichts ungewollt zum Kochen gebracht.

  Schneiden Sie Brötchen erst auf.

  Wenn die Verpackung schwer zu entfernen ist,
  können Sie die zu Beginn des Auftauprogramms
  im Anzeigefeld angegebene Auftauzeit des
  Gerichts am besten auf ein Viertel der Zeit

  In der Tabelle auf der nächsten Seite lesen Sie,

  senken. Nehmen Sie das Gericht aus dem Gerät

  welche Auftauprogramme gewählt werden

  heraus, entfernen Sie die Verpackung und

  können. Sie können auch lesen, wie und für

  stellen Sie das Gericht wieder in das Gerät.

  welche Gerichte Sie diese Programme wählen.
  Legen Sie das Gericht in eine flache
  Auflaufform aus Glas, um eventuell frei
  Hinweis

  werdende Feuchtigkeit aufzufangen.

  Nach Ablauf der halben Auftauzeit ertönt ein
  Signal. Das Gericht kann jetzt gewendet werden.
  Nehmen Sie die bereits aufgetauten Teile heraus.
  Drücken Sie

  , um das Programm

  fortzusetzen.
  DE 14

  DE 15

 • Page 59

  Bedienung – Mikrowelle

  Bedienung – Grill
  "-" und "+" Tasten

  Grillstufe

  Die Garautomatik-Programme arbeiten mit einer

  Dieses Gerät ist mit einem Quarzgrill ausge-

  fest eingestellten Zeit. Sie können diese Zeit

  rüstet. Dadurch ist ein Vorheizen nicht

  während des Programmes mit der "-" oder "+"

  erforderlich. Die Gerichte sind schnell braun

  können Sie diese Gerätetasten zum Garen

  und knusprig.

  benutzen, wenn die Zeit nachgestellt werden
  2

  soll.

  Beispiel:
  Sie möchten 12 Minuten und 30 Sekunden

  Eine kürzere Garzeit:
  2

  2

  grillen.

  1. Drücken Sie

  .
  1. Drücken Sie

  3

  .

  2. Wählen Sie ein Garautomatik-Programm
  mit

  5

  2. Drücken Sie einmal

  .

  , um die Grillfunktion

  zu wählen.
  3. Stellen Sie das Gewicht ein mit

  .

  1
  1

  4. Drücken Sie

  3. Stellen Sie die Grillzeit ein.

  .

  4

  Drücken Sie 1x
  5. Drücken Sie

  3

  .

  4

  Bei jedem Tastendruck wird die Garzeit um

  , 2x

  und

  3x

  , um eine Grillzeit von 12 Minuten
  und 30 Sekunden einzustellen.

  10 Sekunden verkürzt.
  4. Drücken Sie

  Der Grill ist eingeschaltet.

  Eine längere Garzeit:
  1. Drücken Sie
  2.

  .

  .

  Wählen Sie ein Garautomatik-Programm
  mit

  .
  Hinweise

  3. Stellen Sie das Gewicht ein mit

  .

  Vorheizen des Gerätes ist nicht nötig.

  Hinweis
  Stellen Sie die Garzeit nach Wunsch nach mit den
  und

  4. Drücken Sie

  .

  Benutzen Sie den (hohen) Rost zur Erzielung des
  besten Ergebnisses.

  Tasten, wenn die Garzeit bei

  Stellen Sie den Rost auf den Glasdrehteller

  kombiniertem Garen oder bei Benutzung der

  5. Drücken Sie

  Garautomatik-Programme verkürzt oder verlängert

  Bei jedem Tastendruck wird die Garzeit um

  (siehe auch "Beschreibung und Benutzung von

  werden muß.

  10 Sekunden verlängert.

  Zubehör").

  DE 16

  .

  DE 17

 • Page 60

  Bedienung – Heißluft

  Bedienung – Heißluft
  Backen

  Backen mit Vorheizen

  Bei dem Heißluftofen können Sie Temperaturen

  Bei dem Heißluftofen können Sie automatisch

  zwischen 100 °C und 250 °C wählen. Zum Auf-

  vorheizen und dann backen.

  gehen eines Teigs können Sie außerdem eine
  Temperatur von 40 °C wählen.

  Beispiel:

  Bei Wahl der Heißluftfunktion schaltet sich der

  Sie heizen den Backofen erst vor und backen

  Ofen automatisch auf 180 °C ein.

  dann 50 Minuten bei einer Temperatur von
  200 °C.

  2

  Vorheizen:

  Beispiel:
  Sie backen 50 Minuten lang bei einer

  2

  1. Drücken Sie

  .

  Temperatur von 200 °C.
  2. Drücken Sie
  1. Drücken Sie
  2. Drücken Sie 1x
  3

  , um die Heißluftfunktion zu

  wählen.

  .

  3. Drücken Sie 2x

  , um die Temperatur
  von 200 °C einzustellen.

  , um die Heißluftfunktion

  zu wählen.
  3

  1

  4. Drücken Sie

  3. Drücken Sie 2x

  , um eine Temperatur
  von 200 °C einzustellen.
  1

  4

  5

  4. Drücken Sie 5x

  .

  Der Backofen heizt vor und im Anzeigefeld
  erscheint die Meldung "Pr-H".

  , um eine Backzeit

  von 50 Minuten einzustellen.

  5

  4/6

  Nach dem Vorheizen hören Sie einen Signalton.
  Der Backofen hat jetzt seine Temperatur

  5. Drücken Sie

  .

  erreicht.

  Der Ofen ist eingeschaltet.
  Backen:
  Stellen Sie das Gericht in den Backofen.
  Hinweise
  Sobald der Backofen die eingestellte Tempera-

  5. Drücken Sie 5x

  , um eine Backzeit

  von 50 Minuten einzustellen.

  tur erreicht hat, ertönt ein kurzes Signal.
  Hinweis

  6. Drücken Sie

  Benutzen Sie den niedrigen Rost (siehe auch

  Benutzen Sie den niedrigen Rost (siehe auch

  "Beschreibung und Benutzung von Zubehör").

  "Beschreibung und Benutzung von Zubehör").

  DE 18

  .

  Der Heißluftofen ist eingeschaltet.

  DE 19

 • Page 61

  Bedienung – kombiniertes Garen

  Bedienung – kombiniertes Garen

  Mikrowelle und Grill

  Mikrowellen- und Grillautomatik

  Bei dieser Kombination wird die Grill- und

  Beispiel:

  Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblings-

  Mikrowellenfunktion benutzt. Das Mikrowellen-

  Sie wollen mit dem Grill und einer Mikrowellen-

  gerichte einfach zubereiten. Sie können aus

  gerät können Sie dabei auf 3 Leistungsstufen

  leistung von 40% 25 Minuten grillen.

  3 kombinierten Grill-/Mikrowellenprogrammen

  einstellen: 20%, 40% und 60%.

  (auto roast) wählen.
  1. Drücken Sie

  .

  Das Gerät wählt hier selbst die gewünschte
  Mikrowellenleistung. Sie brauchen nur die Art

  2. Drücken Sie 1x

  , um die Kombistufe zu

  des Gerichtes und das Gewicht zu wählen.

  wählen.
  3
  3

  Sie können jetzt die gewünschte Kombination

  4

  wählen.

  2

  Beispiel:
  Sie möchten 1,4 kg Hähnchen grillen.
  1. Drücken Sie

  3. Drücken Sie 1x

  , um die Grillfunktion zu

  2

  wählen.

  2. Drücken Sie 3x
  4

  4. Drücken Sie 2x

  .

  1

  , um eine Mikrowellen-

  , um das Grill-/
  Mikrowellen-Automatikprogramm für
  Hähnchen zu wählen.

  leistung von 40% einzustellen.
  3. Stellen Sie das Gewicht ein mit
  7

  5. Drücken Sie 2x

  und 5x

  eine Grillzeit von 25 Minuten einzustellen.
  1

  6

  Drücken Sie 1x

  und 4x

  , um ein

  Gewicht von 1400 g einzustellen.
  6. Drücken Sie

  5

  .

  , um

  .

  Die Mikrowellen- und Grillfunktion sind

  4. Drücken Sie

  .

  eingeschaltet.
  In der Tabelle auf der nächsten Seite lesen sie,
  7. Beim Garen können Sie die Garzeit des

  welche Grill-/Mikrowellenprogramme Sie

  Programms verlängern oder verkürzen.

  wählen können. Sie können dort auch lesen,

  Der Garvorgang wird dadurch nicht

  wie und für welche Gerichte Sie diese

  Hinweise

  unterbrochen.

  Programme wählen.

  Kombinationsstufen verkürzen die Garzeit.

  Drücken Sie

  , um die Garzeit zu

  verkürzen.
  dem Backofen herausnehmen. Das Gargut ist

  Drücken Sie
  , um die Garzeit zu
  verlängern (siehe für weitere Informationen

  heiß!

  Seite 16).

  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gericht aus

  DE 20

  DE 21

 • Page 62

  Bedienung – kombiniertes Garen

  Bedienung – kombiniertes Garen

  Grilltabelle

  Mikrowelle und Heißluft

  Beispiel:

  Bei dieser Kombination wird die Heißluft- und

  Sie möchten mit einer Leistung von 40% und

  Mikrowellenfunktion benutzt.

  einer Backofentemperatur von 200 °C

  Das Mikrowellengerät können Sie dabei auf

  25 Minuten lang backen.

  Programm

  Küchengerät

  Zubereitungsweise

  1.

  Glasdrehteller
  + Metallbackblech + niedriger
  Rost oder Spieß

  Reiben Sie das Fleisch mit geschmolzener
  Margarine, Butter, Backöl oder Gewürzen
  ein. Stellen Sie das Metallbackblech auf
  den Glasdrehteller im Backofen. Legen
  Sie das Fleisch auf den niedrigen Rost
  und stellen Sie diesen Rost auf das Metallbackblech. Nach Ablauf des Programmes
  das Gericht zugedeckt mit Mikrowellenfolie
  10 Minuten stehenlassen.
  Reiben Sie das Fleisch mit geschmolzener
  Margarine, Butter, Backöl oder Gewürzen
  ein. Stellen Sie das Metallbackblech auf
  den Glasdrehteller im Backofen. Legen
  Sie das Fleisch auf den niedrigen Rost
  und stellen Sie diesen Rost auf das Metallbackblech. Nach Ablauf des Programmes
  das Gericht zugedeckt mit Mikrowellenfolie
  10 Minuten stehenlassen.
  Reiben Sie das Fleisch mit geschmolzener
  Margarine, Butter, Backöl oder Gewürzen
  ein. Stellen Sie das Metallbackblech auf
  auf den Glasdrehteller im Backofen. Wenn
  das akustische Signal ertönt, das Hähnchen
  wenden und mit dem eigenen Bratfett
  begießen. Nach Ablauf des Programmes das
  Gericht zugedeckt mit Mikrowellenfolie
  10 Minuten stehenlassen.

  2.

  3.

  Rindfleisch

  Schweinefleisch

  Ganzes
  Hähnchen

  Glasdrehteller
  + Metallbackblech + niedriger
  Rost oder Spieß

  Glasdrehteller
  + Metallbackblech oder Spieß

  Tastendruck

  Mind./Höchstgewicht
  1x

  0,5 / 1,5 kg

  3 Leistungsstufen einstellen: 20%, 40% und 60%.
  1. Drücken Sie

  .

  2. Drücken Sie 1x
  3

  2x

  0,5 / 1,5 kg

  5

  , um die Kombistufe zu

  wählen.

  2

  Sie können jetzt die gewünschte Kombination
  wählen.
  3. Drücken Sie 1x

  , um Heißluft zu wählen.

  4. Drücken Sie 2x
  3x

  0,8 / 1,5 kg
  4/8

  1

  6

  7

  , um eine Backofentemperatur von 200 °C einzustellen.

  5. Drücken Sie 2x

  , um eine Mikrowellenleistung von 40% einzustellen.

  6. Drücken Sie 2x

  , um
  eine Garzeit von 25 Minuten einzustellen.

  7. Drücken Sie

  und 5x

  .

  Hinweise

  Die Mikrowellen- und Heißluftfunktion sind einge-

  Lesen Sie die Anweisungen auf Seite 19, wenn

  schaltet.

  vorgeheizt werden muß. Schalten Sie dann die
  Mikrowellen-/Heißluftkombination ein.

  8. Beim Garen können Sie die Garzeit des
  Programms verlängern oder verkürzen.

  Kombinationsstufen verkürzen die Garzeit.

  Der Garvorgang wird dadurch nicht
  unterbrochen. Drücken Sie

  DE 22

  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gericht

  , um die
  Garzeit zu verkürzen. Drücken Sie
  , um

  aus dem Backofen herausnehmen. Das Gargut

  die Garzeit zu verlängern (siehe für weitere

  ist heiß!

  Informationen Seite 16).
  DE 23

 • Page 63

  Bedienung – Türverriegelung

  Zubehör – Grillset
  Kindersicherung

  Benutzung des Grillsets

  Sie können Ihr Mikrowellengerät "verriegeln", so

  Beispiel:

  C

  daß das Gerät nicht mehr in Betrieb gesetzt werden

  Sie möchten ein ganzes Hähnchen grillen.

  kann.

  E
  1. Schieben Sie das Metallbackblech mit dem

  A
  Inbetriebsetzung der Kindersicherung
  1. Drücken Sie

  Hähnchen vorsichtig auf den Glasdrehteller.

  und halten Sie diese Taste

  gedrückt, bis l links im Anzeigefeld erscheint
  1

  D

  B

  und zwei kurze Signaltöne ertönen. Wenn l im

  2. Schieben Sie das ganze Hähnchen auf den
  Spieß (A). Achten Sie dabei darauf, daß der
  Spieß von vorne nach hinten gerade durch das

  Anzeigefeld erscheint, verschwindet die Zeitanzeige ein paar Sekunden lang.

  Hähnchen gesteckt wird. Wenn nötig, die Flügel

  G

  und Keulen am Rumpf mit Bindfaden festbinden.

  Alle Bedienungsfunktionen sind außer Betrieb
  gesetzt.

  Wichtig:
  Drücken Sie auf eine beliebige Taste.

  F

  l erscheint im Anzeigefeld.

  Das Hähnchen muß völlig aufgetaut sein. Wenn
  das Hähnchen noch nicht ganz aufgetaut ist,
  besteht das Risiko, daß es am Ende des Grillprogramms noch nicht ganz gar ist.

  Ausschalten der Kindersicherung
  1. Drücken Sie

  und halten Sie diese Taste

  gedrückt, bis l aus dem Anzeigefeld

  3. Drücken Sie die Rückseite (B) des Spießes nach

  verschwindet und zwei kurze Signaltöne

  links in die Halterung (C), die sich in der linken

  ertönen.

  Backofenwand befindet. Es kann dabei nötig

  Das Mikrowellengerät kann wieder normal benutzt

  sein, daß Sie die Rückseite des Spießes etwas

  werden.

  hin und her bewegen müssen, bis er in die
  Halterung einrastet.
  4. Befestigen Sie die Vorderseite (D) des Spießes
  in der Aussparung (E) an der rechten
  Hinweis

  Backofenwand.

  Bei Benutzung des Grillsets in Kombination
  mit dem Mikrowellengerät kann es im

  4. Starten Sie das Programm.

  Backofenraum zu Funkenbildung kommen.

  Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 21:

  Schieben Sie dann das Gericht nach hinten,

  "Mikrowellen- und Grillautomatik" (auto roast).

  so daß die Enden der Klemmen abgedeckt
  sind.
  DE 24

  DE 25

 • Page 64

  Zubehör – Grillset

  Pflege Ihres Gerätes
  5. Starten Sie das Programm.

  Ziehen Sie den Netzstecker oder drehen Sie den

  Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 21:

  Schalter im Zählerschrank auf Null, bevor Sie mit der

  "Mikrowellen- und Grillautomatik" (auto roast).

  Reinigung des Mikrowellengerätes beginnen.

  6. Stecken Sie nach Ablauf des Programmes den

  Reinigen Sie die Innenseite gleich nach Gebrauch.

  Griff (F) in die Aussparungen (G) am Spieß.

  Benutzen Sie dazu ein feuchtes Tuch, um Kondens-

  Heben Sie den Spieß etwas an und nehmen Sie

  wasser, übergekochte Feuchtigkeit und Lebensmittel-

  ihn mit der rechten Seite etwas zu Ihnen hin aus

  reste zu entfernen. Zurückgebliebene Krümel und

  dem Backofen heraus.

  Feuchtigkeit absorbieren Mikrowellenenergie und
  verlängern die Garzeiten.

  Achtung:

  Reinigen Sie die Innen- und Außenseite regelmäßig

  Das Grillset ist praktisch zum Grillen von Fleisch und

  mit Wasser und etwas Spülmittel. Trocknen Sie den

  Geflügel. Das Fleisch bräunt rundherum

  Innenraum mit einem trocknen Tuch gut aus.

  gleichmäßig, ohne daß es beim Programmverlauf
  gewendet werden muß.

  Sorgen Sie dafür, daß die Abdeckung des Mikrowellenverteilers (im Garraum rechts) sauber ist. Eine

  Das Grillset kann in Kombination mit der

  Verschmutzung der Abdeckung kann zu Funken-

  Grilleinstellung, der kombinierten Mikrowellen-/

  bildung führen.

  Grilleinstellung, Mikrowellen- und Grillautomatik
  (auto roast) benutzt werden.

  Reinigen Sie das Zubehör regelmäßig. Benutzen Sie

  Das Grillset ist ausschließlich zur Benutzung für

  Trocknen Sie das Zubehör mit einem trocknen Tuch

  obige Programme gedacht. Nehmen Sie das Grillset

  gut ab. Das Zubehör kann auch im Geschirrspüler

  nach Benutzung aus dem Gerät und bewahren Sie

  gereinigt werden.

  es bei dem restlichen Zubehör.

  Gerüche verschwinden, wenn Sie ein Glas Essig oder

  dazu Wasser mit etwas Spülmittel und eine Bürste.

  Wasser mit Zitrone in den Garraum stellen. Schalten
  Sie das Mikrowellengerät zwei Minuten bei voller
  Vorsicht:

  Leistung ein. Dann mit einem feuchten Tuch

  1. Das Kochgerät wird sehr heiß.

  abwischen.

  2. Reinigen Sie den Drehteller nach jedem
  Gebrauch.

  Kontrollieren Sie den Türverschluß und die Tür-

  Heißes Fett kann auch zu Rauch-

  gummidichtung regelmäßig auf Beschädigungen.

  und Geruchsbildung führen.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Tür oder der
  Türverschluß beschädigt ist.
  DE 26

  DE 27

 • Page 65

  Entsorgen von Verpackung und Gerät

  Störungen
  Wenn die Garergebnisse nicht den Wünschen

  Ausgediente Geräte sind sofort unbrauchbar zu machen.

  entsprechen, im Gerät Funken überspringen,

  Das heißt, Stecker aus der Steckdose und Anschlußkabel

  das Gerät nicht startet usw., versuchen Sie

  durchtrennen.

  dann erst, selbst die Störungsursache zu finden,
  bevor Sie den Kundendienst anrufen.

  Es ist wichtig, daß ein altes Mikrowellengerät einer

  Nachstehende Punkte sind zu kontrollieren:

  ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird.

  – Ist der Stecker ganz in der Steckdose?

  Auch die Verpackung Ihres neuen Mikrowellengerätes ist
  ordnungsgemäß zu entsorgen.

  – Ist die Tür gut geschlossen?
  Die behördlichen Vorschriften über die ordnungsgemäße
  – Sind Leistungsstufe und

  Entsorgung von ausgedienten Geräten können angefordert

  Zubereitungsdauer gut eingestellt?

  werden.

  – Sind Gegenstände im Gerät, die dort
  nichts zu suchen haben?

  Technische Daten
  – Haben Sie das richtige Küchengerät
  benutzt?
  – Sind der Führungsring und der Drehteller
  im Gerät?

  Netzspannung

  230 V - 50 Hz

  Anschlußwert

  2650 W

  Mikrowellenfrequenz

  2450 MHz

  Mikrowelle (IEC 705)

  850 W

  Leistungsstufen
  – Sind die Lüftungsöffnungen nicht
  versperrt?
  – Ist das Gericht genug aufgetaut?

  5

  – Stufe 1

  170 W

  – Stufe 2

  340 W

  – Stufe 3

  510 W

  – Stufe 4

  680 W

  – Stufe 5

  850 W

  – Haben Sie das Gericht während der
  Zubereitung gewendet oder gerührt?

  Leistung
  – Mikrowelle

  – Ist die Kindersicherung eingeschaltet?

  – Grill
  – Heißluft
  – Kombination
  Abmessungen (BxHxT)

  DE 28

  1350 W
  1250 W
  1350 W (max. 2550 W)
  2650 W
  530 x 322 x 500 mm
  DE 29

 • Page 66

  Umfang der ATAG
  Garantieleistungen

  Von der Garantie
  ausgeschlossen sind

  Garantiebedingungen

  Transportschaden

  ◆ Auf dieses Gerät gibt ATAG Ihnen:

  ◆ Kontrollieren Sie das neue Gerät, bevor Sie

  – 5 Jahre Garantie auf die Einzelteile;
  – 1 Jahr kostenlosen Kundendienst.
  ◆ Die ATAG Küchenapparatur-Garantie ist nur

  es in Betrieb nehmen.
  ◆ Wenn Sie Schäden feststellen, nehmen Sie
  dann Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

  gültig, wenn das Gerät zu haushaltlichen
  Zwecken installiert wurde und

  Installationsfehler

  zweckgerecht verwendet wird.

  ◆ Installationsfehler sind von der Garantie

  ◆ Die Garantiezeit beginnt am Liefertag.
  Dieses Datum ist auf Wunsch nachzuweisen, etwa mittels eines Lieferscheins
  oder einer Quittung. Einzelteile, die durch
  Material-, Konstruktions- oder

  ausgeschlossen.
  ◆ Schaden durch unzureichende Belüftung
  des Gerätes oder durch falschen
  elektrischen Anschluß wird nicht erstattet.
  ◆ Auch Mängel, die aufgrund von am Gerät

  Herstellungsfehler beschädigt wurden,

  vorgenommenen Änderungen auftreten,

  werden während eines Zeitraumes von

  sind von der Garantie ausgeschlossen.

  5 Jahren kostenlos ausgewechselt.
  bieten wir ebenfalls einen kostenlosen

  Benutzungsfehler und falsche oder
  unzureichende Wartung

  Kundendienst an. Das heißt, daß Ihnen bei

  ◆ Dazu gehören etwa gebrochenes Glas oder

  ◆ Während des ersten Jahres nach Ankauf

  Reparaturen weder Verwaltungskosten,

  Emaillieschäden, die durch Stoßen oder

  Anfahrtskosten noch Arbeitslohn in

  Fallen von Gegenständen auf oder gegen

  Rechnung gestellt werden. Der Versand von

  das Gerät verursacht wurden.

  kostenlosen Einzelteilen erfolgt im ersten
  Jahr portofrei.

  ◆ Durch unzureichende oder
  unsachgemäßige Wartung können
  Oberflächenverfärbungen entstehen sowie

  Wer ist für Sie zuständig

  Gummi und Kunststoffe schnell

  ◆ In den Ländern mit einer ATAG-

  verschließen. Dies fällt ebenfalls nicht in

  Niederlassung können Sie sich an diese

  den Garantieumfang.

  wenden, wenn Sie den ATAG Kundendienst
  in Anspruch nehmen möchten.
  ◆ In den anderen Ländern nehmen Sie bitte

  Verschleiß oder Überalterung
  ◆ Beispiele hierfür sind defekte Lampen,

  Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder ATAG-

  Kunststoffverfärbungen, Verfärbungen von

  Importeur auf.

  Lackflächen und Kratzer auf dem Gerät.

  DE 30
Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für ATAG MC311E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von ATAG MC311E in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,45 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info