Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
TELEFAXTOESTEL
BELGAFAX
®
152T MULTICOM
Bedieningshandleiding
COUV 23228065-4 A (P).book Page 1 Mardi, 20. juillet 1999 9:28 09
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  COUV 23228065-4 A (P).book Page 1 Mardi, 20. juillet 1999 9:28 09

  TELEFAXTOESTEL

  BELGAFAX® 152T MULTICOM

  Bedieningshandleiding • Page 2

  COUV 23228065-4 A (P).book Page 2 Mardi, 20. juillet 1999 9:28 09

  UITZICHT
  2
  3

  1

  4

  7
  8
  10 9

  11

  6

  5

  BEDIENINGSPANEEL

  44 43

  42

  41 40
  36
  37

  C
  Erase

  Menu

  R

  OK

  38
  39
  Hold

  45

  46
  13 14

  21
  15

  12
  R
  Fine Photo

  Memory

  Tel.

  Fax TAD

  19
  C
  Erase

  Menu

  22

  23

  24 25

  16 17 18 20

  OK
  Hold

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  *

  0

  #

  Z

  E

  R

  T

  Y

  U

  I

  O

  P

  S

  D

  F

  G

  H

  J

  K

  L

  M

  @

  Ctrl

  W

  X

  C

  V

  B

  N

  .

  fax

  35

  A
  Q

  33

  34

  voice

  @

  +

  Messages

  31
  32 30

  28
  29

  Internet

  27

  26

  A • Page 3

  COUV 23228065-4 A (P).book Page 3 Mardi, 20. juillet 1999 9:28 09

  1

  Achterste kap

  2

  Toegangsluik telefax

  3

  Telefoonhoorn

  4

  Toegangsluikje tot de hulpverbindingsklemmen

  5

  Verbindingsklem radiomodule

  6

  Verbindingsklem PC

  7

  Bedieningspaneel

  8

  Voorste kap

  28 Controlelampje Voice Messages: aanwezigheid
  van vocale berichten op het vocale
  antwoordapparaat
  29 Toets

  Voice Messages: om de vocale

  berichten af te luisteren
  30 Toets

  Fax Messages: om de in het

  geheugen ontvangen faxberichten af te drukken

  9

  Connector telefoonhoorn

  10

  Connector telefoonlijn

  11

  Connector voeding

  12 LCD displayscherm gevormd door 2 regels met 16
  tekens en 10 iconen
  13 Mode analyse bij verzending faxbericht
  - normaal: 2 iconen uit
  - einde:

  icoon einde brandt

  - foto:

  icoon foto brandt

  14 Icoon lijn :
  - Brand: communicatie fax loopt
  - Knippert: totstandbrenging communicatie of
  telefoongesprek loopt
  15 Vullen van het geheugen (0 tot 100 %)

  31 Controlelampje Fax Messages: aanwezigheid van
  faxberichten op het faxantwoordapparaat
  32 Toets
  (Stop): stopzetten van de lopende
  operatie of telefoon op geheim instellen
  33 Toets

  (Luidspreker): gesprek aannemen

  zonder op te nemen of versterkt luisteren
  34 Toets + : verhogen van het geluidsniveau van
  de luidspreker
  35 Toets
  : verlaging van het geluidsniveau van
  de luidspreker
  36 Toets
  : automatisch herhalen van het laatste
  gevormde nummer en toegang tot een van de laatste
  10 gevraagde nummers

  16 Icoon Tel: telefoon in bedrijf

  37 Toets R: invoegen van een pauze (/) in de kiezen of
  herhalen van de recorder (PABX

  17 Icoon Fax: automatische ontvangst
  antwoordapparaat

  38 Toets
  : toegang tot de afgekorte nummers van
  het repertorium

  18 Icoon TAD: automatische vocaal antwoord- en
  registratieapparaat in bedrijf
  19 Keus van de mode analyse bij verzending
  faxbericht
  20 Keus van de mode ontvangst
  21 Toetsenbord numerieke toetsen
  22 Toets
  (shift): samen met een toets, maakt de
  toegang tot de hoofdletters mogelijk

  39 Toets
  (Hold): overdragen van een
  telefoongesprek naar een parallel aangesloten
  telefoontoestel
  40 Toets OK : validatie van de op het scherm
  aangegeven selectie
  41 Toets
  42 Toets

  : verplaatsing naar rechts
  : verplaatsing naar boven

  23 Alfabetisch toetsenbord
  24 Toets @: opnemen van het teken @ dat in het
  Internet adres voorkomt

  43 Toets

  25 Toets Ctrl: samen met een toets, maakt de toegang
  tot de specifieke tekens mogelijk boven de toetsen

  44 Toets C : terug naar het vorige op het scherm
  aangegeven bericht

  26

  Toets

  (Start): verzending van

  : verplaatsing naar links

  45 Toets Menu : toegang tot de verschillende

  faxberichten of plaatselijke kopie
  functies
  27 Toets
  Internet

  (Internet): verzending via het
  46 Toets

  : verplaatsing naar volgende regel

  BELGACOM is niet verantwoordelÿk voor eventuele fouten in deze handleiding.

  A • Page 4

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 1 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  INHOUD

  HOOFDSTUK 1: INBEDRIJFSTELLING........................................................................................1
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Uitpakken......................................................................................................................... 1
  Opstellingsvoorwaarden................................................................................................. 1
  Afdrukpapier................................................................................................................... 2
  Aansluitingen .................................................................................................................. 3
  Inbedrijfstelling............................................................................................................... 4

  HOOFDSTUK 2: HET REPERTORIUM ..........................................................................................7
  1.
  2.
  3.
  4.

  Invoeren van een correspondent in het repertorium................................................... 7
  Raadplegen en wijzigen van een correspondent........................................................... 8
  Opheffen van een correspondent ................................................................................... 9
  Drukken van het repertorium........................................................................................ 9

  HOOFDSTUK 3: TELEFOON..........................................................................................................10
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Telefoneren met behulp van de telefoonhoorn ........................................................... 10
  Bellen zonder de telefoonhoorn op te nemen.............................................................. 10
  Bellen vanaf het repertorium ....................................................................................... 10
  Een oproep beantwoorden............................................................................................ 11
  Herhalen van een van de laatste tien gevormde nummers........................................ 11
  Geheime mode ............................................................................................................... 11
  Gebruik van de toetsen R, # en * ................................................................................. 11
  Overdragen van een gesprek........................................................................................ 12
  Duur van de communicatie .......................................................................................... 12

  HOOFDSTUK 4: FAXBERICHT .....................................................................................................13
  1.
  2.
  3.

  Verzending van een faxbericht .................................................................................... 13
  Ontvangst faxbericht .................................................................................................... 15
  Bellen met de telefoon tijdens een fax communicatie ................................................ 16

  HOOFDSTUK 5: INTERNET ...........................................................................................................17
  1.
  2.
  3.

  Abonnement internet en leverancier toegang............................................................. 17
  Verzenden/ontvangen op internet................................................................................ 18
  Instellingen..................................................................................................................... 19

  HOOFDSTUK 6: VOCAAL ANTWOORDAPPARAAT ...............................................................22
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Inbedrijfstelling............................................................................................................. 22
  Selecteren van het type antwoordapparaat ................................................................ 22
  Aankondigingen ............................................................................................................ 22
  Berichten ........................................................................................................................ 23
  Registreren van het telefoongesprek ........................................................................... 24
  Plaatselijk bericht (memo) ........................................................................................... 24
  Filtreren van een oproep .............................................................................................. 24
  Ondervraging op afstand van het vocale antwoordapparaat ................................... 24
  Bevoorrechte toegang ................................................................................................... 25

  A • Page 5

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 2 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 7: DIENST WEERGAVE VAN HET OPROEP NUMMER................................27
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Een oproep ontvangen .................................................................................................. 27
  Uw gesprekspartners raadplegen en opbellen............................................................ 27
  Het antwoordapparaat gebruiken ............................................................................... 28
  Automatisch gelijkzetten .............................................................................................. 28
  Andere functies.............................................................................................................. 28

  HOOFDSTUK 8: ONTVANGSTMODE ..........................................................................................29
  1.
  2.
  3.
  4.

  Manuele mode ............................................................................................................... 29
  Automatische mode met antwoordapparaat .............................................................. 29
  Automatische mode zonder antwoordapparaat ......................................................... 29
  Kiezen van de taal van de onthaalboodschap............................................................. 30

  HOOFDSTUK 9: BIJKOMENDE FUNCTIES VOOR GESPREKKEN......................................31
  1.
  2.
  3.
  4.

  Deponeren en opnemen ................................................................................................ 31
  Wachtrij verzenden....................................................................................................... 32
  Opdrachten op afstand vanaf een parallel geschakeld toestel .................................. 33
  Mailbox .......................................................................................................................... 33

  HOOFDSTUK 10:ANDERE FUNCTIES .........................................................................................35
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Plaatselijke kopie........................................................................................................... 35
  Drukken ......................................................................................................................... 35
  Visualisatie bandmeter ................................................................................................. 35
  Bescherming tegen een ongewenst raadpleging van de vocale berichten en van de
  faxberichten ................................................................................................................... 35
  Wekker........................................................................................................................... 36
  Besparen van papier bij het drukken.......................................................................... 36
  PC interface ................................................................................................................... 36

  HOOFDSTUK 11:BIJLAGEN ...........................................................................................................37
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Vervanging van de verbruiksaktikelen ....................................................................... 37
  Technische parameters ................................................................................................. 40
  Technische kenmerken ................................................................................................. 41
  Codes van het verslag van verzending ........................................................................ 41
  Verhelpen van storingen............................................................................................... 43
  verzekering .................................................................................................................... 44
  Verbruiksgoederen........................................................................................................ 45
  Technische bijstand ..................................................................................................... 45
  Woordenlijst .................................................................................................................. 45

  TAAL
  De berichten op het scherm komen in een van deze 4 talen op : Engels (bij de levering),
  Nederlands, Frans en Duits.
  Om de taal van uw keus te selecteren, raadpleeg bladzij 4 van deze handleiding.

  A • Page 6

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 3 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  NOTE POUR
  L’IMPRIMEUR :
  VOIR BAT • Page 7

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 4 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09 • Page 8

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 1 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 1: INBEDRIJFSTELLING
  1. UITPAKKEN
  Controleer de aanwezigheid van de volgende elementen :

  Apparaat
  Voedingsblok
  Telefoonhoorn

  Snoer telefoonlijn
  Afdrukpapier
  Bedieningshandleiding

  De verbruiksproducten inktfilm en chipkaart zijn reeds in de machine geïnstalleerd. Het kan gebeuren dat
  u deze verbruiksgoederen moet vervangen wanneer ze opgebruikt zijn (zie hoofdstuk BIJLAGEN, §
  Vervanging van de verbruiksaktikelen).

  2. OPSTELLINGSVOORWAARDEN
  Bij het kiezen van een plaats voor uw toestel moet u met de volgende punten rekening houden :
  Er moet een telefoonaansluiting in de buurt zijn.
  Er moet een stopcontact in de buurt zijn.
  Om het toestel gemakkelijk te kunnen gebruiken, moet aan weerszijden en achteraan een ruimte van
  ongeveer 10 cm beschikbaar zijn. De voorkant van het toestel moet vrij blijven.
  Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in de nabijheid van radiatoren of airconditioning. Het toestel mag
  niet opgesteld worden in stofrijke, warme of vochtige omgevingen.
  Vermijd plaatsen waar het toestel trillingen of schokken kan ondergaan.
  Vermijd plaatsen waar het toestel in aanraking zou kunnen komen met water of andere vloeibare produkten.

  1

  A • Page 9

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 2 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  3. AFDRUKPAPIER
  U kunt normaal papier gebruiken : formaat A4, circa 80 g/m2 (type fotocopie).

  !
  1

  2
  3

  1

  2

  Open het toegangsdeurtje fax (1) door het aan de
  zijkant (2) op te lichten.
  3
  4

  7

  6

  Doe de arm papiersteun omhoog (3).

  Maak een bundel normaal papier gereed (maximum
  30 vellen).
  Plaats de bundel paier tussen de papiergeleidingen
  (4 en 6).
  Stel de linker papiergeleider (4) in op de breedte van
  het papier.
  Duw de klem (5) om de bundel papier in de
  papierreserve van het apparaat in te voegen.

  5

  !

  !

  Doe de steunarm (7) omhoog waardoor het
  opstapelen van de vellen gedrukt papier zal
  worden vergemakkelijkt.

  Het in de printer van uw fax gebruikte papier moet volkomen nieuw zijn en mag geen omgevouwen hoeken vertonen of opgerold zijn.
  De bak mag tijdens het drukken niet bijgeladen worden.
  Alle in de bak van de printer aanwezige bladzijden moeten systematisch verwijderd worden alvorens
  opnieuw papier bij te laden.

  Om de ontvangen documenten, fotokopieën, communicatierapporten, journaals, enz. te kunnen afdrukken moet
  het toestel van papier worden voorzien.
  Het toestel kan eventueel telefaxen ontvangen zonder papier. Deze worden dan in het geheugen opgeslagen.

  2

  A • Page 10

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 3 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  4. AANSLUITINGEN

  !

  1

  Raadpleeg de Veiligheidsvoorschriften in het
  begin van deze handleiding.

  2

  2

  1

  Sluit het snoer van de telefoonhoorn aan op de
  verbindingsklem (1) van het apparaat.

  Sluit de stekker van het snoer van de telefoonlijn aan
  op de verbindingsklem (2) van het apparaat en sluit het
  andere uiteinde aan op het muurstopcontact van de
  telefoon.

  3
  3

  !

  4

  Controleer of het stopcontact waarop u uw
  apparaat gaat aansluiten conform de aanduidingen is die op het etiket onder het voedingsblok
  aangegeven staan..

  Sluit de stekker van het voedingsblok aan op de
  verbindingsklem (4) van het apparaat : de stekker met het
  lipje (3) naar boven gericht.
  Sluit de stekker van het netsnoer van het voedingsblok
  aan op het stopcontact.

  Wanneer het netsnoer aangesloten is, staat het toestel onder spanning.
  Na enkele seconden verschijnen de datum en het uur op het scherm.
  Het toestel vraagt u om datum en uur te controleren en eventueel juist te stellen.


  !

  Uw toestel kan communiceren in verschillende talen. Om de boodschappen in het Nederlands te laten
  verschijnen, drukt u achtereenvolgens op de toetsen MENU, 2, 9, 1, 4 en START.
  Uw toestel moet permanent onder spanning blijven om op elk moment faxen te kunnen ontvangen.

  3

  A • Page 11

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 4 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  5. INBEDRIJFSTELLING
  Wanneer u uw apparaat voor de eerste maal onder spanning brengt, zal het u vragen de datum en het tijdstip in
  te stellen.
  Na de datum en het tijdstip geregistreerd te hebben, kunt u alle basisfuncties van uw apparaat gebruiken.
  Het wordt echter aangeraden verder te gaan met het tot stand brengen van de eerste instellingen van de machine.

  TOEGANG TOT DE MENU’S
  IN HET HOOFDMENU GAAN :
  Druk op de toets MENU.

  Menu

  VERPLAATSEN IN DE MENU’S :
  Druk op de pijl

  of

  om in het menu de volgende of voorgaande regel te

  Menu

  selecteren.
  Druk op de toets OK om te valideren en naar het volgende menu overgaan.
  Druk op de toets C (ERASE) om naar het voorgaande menu terug te keren.
  Druk op de toets

  (START) om te valideren en het lopende menu te verlaten.

  Druk op de toets

  (STOP) om het lopende menu te verlaten.

  VERPLAATSEN IN HET OPNAMEVELD :
  Druk op de pijl
  of
  om het laatste teken op te heffen of om een ruimte in
  te voegen of om u in een opnameveld te verplaatsen (bijvoorbeeld, registratie van
  de datum).

  OK

  C

  Menu

  Druk op de toets C om uw opname op te geven en naar de beginwaarde terug te
  keren.

  C

  Druk op de toets OK om de ingevoerde gegevens te bevestigen.

  OK

  Druk op de toets

  (START) om uw opname te bevestigen en het lopende menu

  te verlaten.

  DRUKKEN VAN DE MENU'S
  U kunt alle menu’s afdrukken en zodoende alle functies van uw machine te weten komen. Met het oog hierop :
  Druk op de toetsen MENU, 5, 1 en OK.  KEUZE VAN DE TAAL
  De schermboodschappen verschijnen in één van de volgende 4 talen : Engels (bij de levering), Nederlands, Frans,
  Duits.
  Om de taal van uw keuze te selecteren, gaat u als volgt te werk :
  Druk achtereenvolgens op de toetsen MENU, 2, 9, 1 en OK.
  Op het schernm verschijnt :  4  Selecteer uw taal met behulp van de toetsen  DUTCH).
  Druk op START om uw keuze te bevestigen.

  en

  van de navigator (FRENCH, ENGLISH, GERMAN, • Page 12

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 5 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  INSTELLINGEN
  INGEVEN OF WIJZIGEN VAN DE DATUM OF HET TIJDSTIP
  Druk op MENU, 2, 1 en OK.
  Geef de datum en het tijdstip in met de numerieke toetsen van het toetsenbord.
  Druk op OK om te valideren.
  Bijvoorbeeld : 7 mei 1999, 9h15 : druk op de toetsen 0 7 0 5 9 9 0 9 1 5 en OK.

  REGISTRATIE VAN UW NUMMER EN UW NAAM
  Uw nummer en uw naam worden op de uitgezonden faxberichten gedrukt wanneer de instelling KOPREGEL
  actief is. Om uw nummer en uw naam te registreren :
  Druk op de toetsen MENU, 2, 2 en OK.
  Geef met behulp van het numerieke toetsenbord het telefoonnummer in van uw faxapparaat.
  Druk op OK om te valideren.
  Geef uw naam in met behulp van het alfabetische toetsenbord.
  Druk op OK om te valideren.  BELMELODIE
  U kunt uit 4 melodieën kiezen of ZONDER MELODIE en het geluidsniveau van de gekozen melodie instellen.
  Druk op de toetsen MENU, 2, 3 en OK.


  Selecteer de gewenste melodie (Nr 1 tot en met 4 of ZONDER) met behulp van de toetsen

  en

  van de

  surfer.
  Voor het instellen van het geluidsniveau, druk op de toetsen +
  Druk op OK om te valideren.

  of

  .

  Opmerking: wanneer u ZONDER MELODIE instelt, zal de icoon TEL permanent knipperen.
  TYPE NET
  De telefoonlijn van uw apparaat kan aangesloten worden hetzij op het openbare net, hetzij op een privé net
  (bijvoorbeeld, achter een automatische bedrijfstelefooncentrale).
  Om uw faxapparaat rechtstreeks op het privé net aan te sluiten, druk op de toetsen MENU, 2, 4, 1 en OK.
  Om uw faxapparaat rechtstreeks op het openbare net aan te sluiten, druk op de toetsen MENU, 2, 4, 2 en
  OK.
  KENGETAL
  Indien uw apparaat op een automatische privé centrale (PABX) aangesloten wordt, het kengetal (0 in het
  algemeen) registreren in uw apparaat. Zodoende kunt u een nummer in de telefoonklapper zonder dit kengetal
  kiezen of registreren : het zal automatisch door uw machine toegevoegd worden.
  Druk op de toetsen MENU en daarna op 2, 5 en OK.  Selecteer de optie MET met behulp van de toetsen

  of

  en

  valideer met de toets OK.

  Geef het kengetal in (voor uw PABX gebruikt nummer om toegang tot het telefoonnet te krijgen,
  bijvoorbeeld 0), gevolgd door een / (of pauze, toegang door het drukken op de toets R) en valideer met de
  toets OK.
  Geef de lengte van de telefoonnummers in waarvan de toevoeging van het kengetal automatisch gedaan moet
  worden (in de meeste gevallen is de waarde 10).
  Druk op OK om te valideren.

  Opmerking: Met de keus of niet van een kengetal kunt u van een aansluiting op een privé PABX (MET
  kengetal) overgaan naar het openbare net (ZONDER kengetal) : de in het geheugen opgeslagen
  nummers zonder kengetal in het repertorium blijven ongewijzigd.

  5

  A • Page 13

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 6 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  AANTAL MALEN BELLEN
  Met deze instelling kunt u het aantal malen bellen aangeven tot uw apparaat automatisch de oproepen aanmeemt.
  Om het aantal malen bellen in te stellen, druk op de toetsen MENU, 2, 6 en OK.
  Wijzig het aantal malen bellen.
  Druk op OK om te valideren.

  ONDERVRAAGCODE OP AFSTAND
  Met deze functie kunt u de exploitatiecode op afstand van de ontvangen vocale of faxberichten bepalen.
  Druk op de toetsen MENU, 2, 7 en OK.
  Neem uw code op.
  Druk op OK om te valideren.

  VERSLAG VERZENDING
  In aansluiting op elk uitgezonden faxbericht, kan uw fax een verslag verzending drukken volgens de voorwaarden
  van uw keus.
  Druk op de toetsen MENU, 2, 8 en OK.

  6
  Kies met behulp van de toetsen  • MET : een verslag verzending wordt gedrukt wanneer de verzending correct verlopen is of wanneer deze
  definitief opgegeven werd. Er is dus slechts één enkel verslag per verzoek om verzending.
  • ZONDER : de verzonden documenten staan niet hetop een verslag verzending (zie het journaal
  verzending om een spoor van de communicaties te bewaren).
  • BIJ FOUT : een verslag verzending wordt alleen gedrukt wanneer alle pogingen om te verzenden mislukt
  zijn en wanneer het verzoek om verzending definitief opgegeven is.
  Valideer door op OK te drukken.

  of

  :

  A • Page 14

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 7 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 2: HET REPERTORIUM
  1. INVOEREN VAN EEN CORRESPONDENT IN HET
  REPERTORIUM
  Om toegang tot dit menu te krijgen, druk op de toets MENU, 1, 1 en OK.
  Uw faxapparaat vormt een nieuwe correspondent; u kunt nu de gegevens van uw gesprekspartner registreren.
  Opmerking: Maximum 100 correspondent.
  U kunt op elk ogenblik afzien van het invoeren van de correspondent door op de toets

  . te

  drukken.

  DE NAAM VAN UW GESPREKSPARTNER INGEVEN
  Geef met behulp van het alfabetische toetsenbord de naam van uw gesprekspartner in. Eventueel kunt u uw
  opname corrigeren door de toets
  te gebruiken
  Druk op de toets OK om te bevestigen.

  HET NUMMER VAN UW GESPREKSPARTNER INGEVEN
  Geef met het behulp van het numerieke toetsenbord het telefoon- en / of het faxnummer in van uw
  gesprekspartner.
  Druk op de toets OK om te bevestigen.

  Opmerking: indien u een wachttoon in het kiezen wilt ingeven (bijvoorbeeld, om een privé bedrijfsnet te
  verlaten) : druk op de toets R. Het teken I wordt in de display van het kiezen ingevoegd.

  HET INTERNET ADRES VAN UW GESPREKSPARTNER INGEVEN
  Wanneer uw gesprekspartner een Internet adres bezit, geef dit dan in het repertorium in.
  Geef met behulp van het toetsenbord, het E-MAIL adres van uw gesprekspartner in.
  Druk op de toets OK om te bevestigen.
  @

  Opmerking: de opname van het teken @ gebeurt met behulp van de toets
  De opname van de punt gebeurt door op de toets

  .

  .

  te drukken.

  INGEVEN VAN DE VOCALE MEMO VAN UW GESPREKSPARTNER
  Deze memo wordt uitgezonden wanneer u met uw gesprekspartner belt.
  Wanneer u abonnee op de Dienst weergavb van het Nummer bent, wordt deze memo, van het type "Hier DE
  BOER", uitgezonden bij de ontvangst van een oproep en hiermee kunt u weten met wie u belt indien deze
  gesprekspartner in het repertorium staat.  Kies met behulp van de toetsen

  of

  :

  • GESPR. MEMO : hiermee kunt een memo vormen die bij het repertorium van uw gesprekspartner past :
  - valideer door OK,
  - neem de telefoonhoorn op,
  - registreer de vocale memo (maximum 5 s),
  - hang de telefoonhoorn weer op,
  • ZONDER MEMO : geen enkele memo wordt bij de kaart gevoegd. Valideer door OK.

  7

  A • Page 15

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 8 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  2. RAADPLEGEN EN WIJZIGEN VAN EEN CORRESPONDENT
  EEN CORRESPONDENT SELECTEREN
  Druk op de toetsen MENU, 1, 3 en OK.
  U heeft twee mogelijkheden om de te raadplegen of te wijzigen correspondent te selecteren :
  • Stop voor stop met behulp van de toetsen  of

  .

  • Door geleidelijk aan de letters van de naam van uw gesprekspartner in te geven.
  Bewaar de correspondent door op de toets OK te drukken.

  Opmerking: de geregistreerde gesprekspartners in het repertorium zijn ingedeeld in alfafabetische volgorde.

  WIJZIGEN VAN EEN CORRESPONDENT
  Wanneer u een correspondent geselecteerd heeft :
  Kunt u de naam corrigeren door de toets
  te gebruiken en de naam te wijzigen met behulp van het
  alfabetische toetsenbord (zoals voor het toevoegen van een correspondent).
  Druk op de toets OK om te bevestigen.
  U kunt het telefoon- en/of faxnummer van uw gesprekspartner corrigeren door de toets
  te gebruiken en
  het nummer te wijzigen met behulp van het numerieke toetsenbord (zoals voor het toevoegen van een
  correspondent).
  Druk op de toets OK om te bevestigen.
  U kunt het E-mail adres van uw gesprekspartner wijzigen door de toets
  te gebruiken en met behulp
  van het alfabetische toetsenbord.
  Druk op de toets OK om te bevestigen.
  U kunt het afgekorte nummer wijzigen dat automatisch aan uw gesprekspartner toegekend werd door de
  toets
  te gebruiken en met behulp van het numerieke toetsenbord.
  Druk op de toets OK om te bevestigen.  Kies met behulp van de toetsen  • GESPR. MEMO :
  - indien er geen vocaal bericht is samen met de correspondent, moet u er een registreren :
  * neem de telefoonhoorn op,
  * registreer het nummer,
  * hang de telefoonhoorn weer op.
  - indien er reeds een vocaal bericht is samen met de correspondent, kunt u kiezen :
  * MEMO OPSLAAN : om deze memo te bewaren,
  * NIEUWE MEMO : om een nieuwe memo te registreren :
  . neem de telefoonhoorn op,
  . registreer het nieuwe nummer,
  . hang de telefoonhoorn weer op.
  • ZONDER MEMO : indien er een bij de correspondent gevoegde memo was, dan zal deze gewist worden.
  Druk op de toets OK om te valideren.

  of

  :

  Indien u abonnee op de dienst Weergave van het Nummer bent (zie hoofdstuk DIENST Weergave VAN HET
  oproep NUMMER), heeft u de mogelijkheid bepaalde gesprekspartners die u herhaaldelijk bellen te
  "bevoorrechten" door hun oproep een persoonlijk karakter te geven :
  • door een andere belmelodie,
  • door het kiezen van een speciaal brievenbusnummer.

  8  Verplaats de indicator > op de gekozen optie met behulp van de toetsen  • Kies TEL OPR. indien het bij de correspondent gevoegde nummer een telefoonnummer is.
  • Kies FAXOPROEP indien het bij de correspondent gevoegde nummer een faxnummer is.
  Druk op OK.

  of

  :

  A • Page 16

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 9 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09  Indien u TEL OPR. gekozen heeft, selecteer met behulp van de toetsen

  oproepen van uw gesprekspartner wilt voegen.
  Druk op OK.
  Kies het nummer van de brievenbus dat u bij de oproepen van uw gesprekspartner wilt voegen.
  Druk op OK.

  of

  de melodie die u bij de

  3. OPHEFFEN VAN EEN CORRESPONDENT

  Druk op de toetsen MENU, 1, 4 en OK.
  Selecteer de op te heffen correspondent met behulp van de toetsen

  of

  of door geleidelijk aan de letters

  van de naam van uw gesprekspartner in te geven.
  Valideer door op OK te drukken om andere correspondenten te wijzigen of op

  om te valideren.

  4. DRUKKEN VAN HET REPERTORIUM  Druk op de toetsen MENU, 1, 2 en OK.

  9

  A • Page 17

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 10 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 3: TELEFOON
  Uw apparaat is in de fabriek geprogrammeerd om te functioneren op de elektronische telefooncentrales met
  "muzikaal" kiezen (ook wel genoemd "vocale frequenties").
  Om het "decimale" kiezen te activeren (zie hoofdstuk BIJLAGEN, § Technische parameters).

  1. TELEFONEREN MET BEHULP VAN DE TELEFOONHOORN

  Neem de telefoonhoorn op.
  Vorm het nummer van uw gesprekspartner.
  Het scherm geeft het gevormde nummer aan.

  Opmerkingen: u kunt het nummer vormen alvorens de microtelefoon op te nemen.

  2. BELLEN ZONDER DE TELEFOONHOORN OP TE NEMEN
  U kunt met uw gesprekspartner bellen zonder de telefoonhoorn op te nemen :

  Vorm het nummer van uw gesprekspartner (of gebruik het repertorium). Het scherm geeft het
  telefoonnummer aan.
  Druk op de toets

  : het apparaat gaat automatisch tot het kiezen over.

  Wanneer u uw gesprekspartner hoort, de telefoonhoorn opnemen om met hem te spreken of kom dichter bij
  het bedieningspaneel van het apparaat.

  U kunt ook bellen door eerst de lijn te nemen :
  Druk op de toets

  .

  Vorm het nummer van uw gesprekspartner zodra de kiestoon uitgezonden wordt.

  Opmerking: u kunt op elk ogenblik de telefoonhoorn opnemen en uw gesprek voortzetten (de LUIDSPREKER
  en de meeluistermicrofoon worden dan automatisch uitgezet).

  U heeft ook de mogelijkheid van de mode spreken via de telefoonhoorn over te gaan naar de mode
  spreken handenvrij :
  • druk op de toets

  en houd deze ingedrukt;

  • hang de telefoon weer op;
  • laat de toets

  weer los.

  Het gesprek gaat dan verder volgens de mode handenvrij.

  3. BELLEN VANAF HET REPERTORIUM
  Uw faxapparaat biedt u de mogelijkheid uw gesprekspartner volgens verscheidene procedures op te bellen :

  BELLEN VIA DE NAAM

  10

  Geef de eerste letters van de naam van uw gesprekspartner in.
  Indien verscheidene gesprekspartners met dezelfde letters beginnen, kunt u uw opzoeken verfijnen door
  extra letters van zijn naam in te tikken of door de toetsen
  Druk op de toets

  en

  te gebruiken.

  of neem uw telefoonhoorn op.

  A • Page 18

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 11 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  BELLEN VIA EEN TOT 2 CIJFERS VERKORT NUMMER

  Druk op de toets
  .
  Geef het vekorte nummer van uw gesprekspartner in.
  Druk op de toets

  of neem uw telefoonhoorn op.

  4. EEN OPROEP BEANTWOORDEN

  Uw telefoontoestel belt en de icoon LIJN knippert.
  Neem uw telefoon op en spreek.
  Om het gesprek te beëindigen, de telefoon weer ophangen.

  5. HERHALEN VAN EEN VAN DE LAATSTE TIEN GEVORMDE
  NUMMERS
  Uw faxapparaat biedt u de mogelijkheid een nummer te herhalen van de laatste tien nummers die u gevormd
  heeft.
  Druk op de toets
  .
  Selecteer eventueel het nummer van de gesprekspartner dat u wilt herhalen met behulp van de toetsen  Om het aangegeven nummer te bellen, moet u op de toets

  en

  van de surfer van de laatste tien opgeroepen overeenkomende nummers.

  Opmerking: u kunt op elk ogenblik de met de toets
  de toetsen C,
  en OK te drukken.

  drukken of uw telefoonhoorn opnemen.

  in het geheugen opgeslagen nummers wissen door op

  6. GEHEIME MODE
  Tijdens het telefoongesprek, wilt u dat uw gesprekspartner u niet hoort :
  Druk op de toets

  .

  Druk opnieuw op de toets

  om het gesprek te hervatten.

  7. GEBRUIK VAN DE TOETSEN R, # EN *
  TOEGANG KRIJGEN TOT DE DIENSTEN BELGACOM
  De toetsen R, # en * verlenen toegang tot de comfort diensten van BELGACOM. Neem contact met uw
  BELGACOM teleboutiek die u alle voor deze diensten nuttige inlichtingen zal verstrekken.

  COMMUNICEREN MET EEN SERVER EN AFSTANDSBEDIENING
  Wanneer uw apparaat in de mode decimaal kiezen staat, kunt u tijdens het bellen naar muzikaal kiezen overgaan
  door op de toets * te drukken; u kunt alsdan een multifrequentie sequentie (muzikaal) aan een server verzenden
  of een apparaat op afstand bedienen (bijvoorbeeld, een antwoordapparaat).

  TOETS R
  Wanneer uw apparaat op een privé net (PABX) aangesloten is, kunt u met deze toets in het algemeen een oproep
  overdragen (zie de documentatie van de automatische omschakelaar).

  11

  A • Page 19

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 12 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  8. OVERDRAGEN VAN EEN GESPREK
  Deze functie is nuttig in het geval waarin u uw gesprek op een ander telefoontoestel dat op dezelfde lijn
  aangesloten is, wenst voort te zetten.
  Voorbeeld : u bent via de telefoonhoorn in gesprek met uw gesprekspartner. U wenst dit gesprek voort te zetten
  met behulp van een telefoontoestel dat zich in een ander vertrek bevindt :


  Waarschuw uw gesprekspartner.
  Druk op de toets
  .
  Hang de telefoon weer op (in plaats van de lijn vrij te geven, zal uw apparaat de lijn "houden").
  Ga naar het andere vertrek, neem de telefoon op en zet uw gesprek voort.

  Opmerking: het indrukken van de toets
  heeft geen enkel gevolg indien de telefoon niet binnen een termijn
  van 4 seconden weer opgehangen wordt. U heeft de beschikking over een termijn van circa 25
  seconden om het toestel op te nemen dat zich in het andere vertrek bevindt. Wanneer deze termijn
  verstreken is, wordt het gesprek verbroken.

  9. DUUR VAN DE COMMUNICATIE
  Voor de oproepen, geeft de teller, 10 seconden na het laatste gevormde cijfer, de duur van de communicatie aan.
  Deze teller geeft een gespreksduur bij benadering aan, berekend vanaf het laatste gevormde cijfer.

  12

  A • Page 20

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 13 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 4: FAXBERICHT
  1. VERZENDING VAN EEN FAXBERICHT
  ANALYSEMODUS
  U beschikt over 3 analysemodi om uw documenten te verzenden :
  • De modus STANDAARD is nuttig wanneer het document van goede kwaliteit is en wanneer het geen kleine
  details bevat.
  • De modus FIJN wordt gebruikt wanneer het document kleine tekens of tekeningen bevat.
  • De modus FOTO wordt gebruikt wanneer uw document een foto is.
  De geselecteerde resolutiemodus wordt door de staat van de iconen FINE en PHOTO gevisualiseerd.
  Om de resolutiemodus te veranderen, druk op de toets FINE PHOTO.

  ONMIDDELLIJKE VERZENDING

  Voer het document (maximum 15 bladzijden), over te dragen kant naar onder gericht, in de documentenlader
  in.
  Vorm het Faxnummer van uw gesprekspartner.
  Druk op

  .

  Opmerkingen: u kunt eventueel uw opname corrigeren door de toets
  te gebruiken.
  Uw apparaat registreert het document, belt met uw gesprekspartner en verzendt daarna het
  document.
  Wanneer dit mislukt (bijvoorbeeld, gesprekspartner bezet), zal de machine de oproep na enkele
  minuten gewacht te hebben, herhalen.

  EEN DOCUMENT VANAF HET REPERTORIUM VERZENDEN  Voer het document in de lader in.

  U kunt een gesprekspartner in het repertorium op verschillende manieren opzoeken :
  VIA DE NAAM
  Voer de eerste letters van de naam van uw gesprekspartner in.
  Indien verscheidene gesprekspartners met dezelfde letters beginnen, kunt u het opzoeken vergemakkelijken

  door extra letters van zijn naam in te tikken of door de toetsen
  Druk op de toets

  of

  te gebruiken.

  .

  VIA HET TOT 2 CIJFERS VEKORTE NUMMER
  Druk op de toets .
  Voer het vekorte nummer van de kaart van uw gesprekspartner in.

  Druk op

  .

  VERZENDEN MET GELUIDSTOEZICHT
  Met deze manier van verzenden van een faxbericht kunt u met het oor het verloop van uw communicatie volgen.
  Voer het document in de documentenlader in.


  Druk op de toets

  . U hoort dan de door de LUIDSPREKER uitgezonden kiestoon.

  Vorm het nummer van uw gesprekspartner.
  Wanneer u een scherpe kiestoon hoort, druk op

  .

  13

  A • Page 21

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 14 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  VERZENDEN VANAF HET GEHEUGEN OF DE LADER


  Druk op de toetsen MENU, 3, 4 en OK.
  Kies met behulp van de toetsen

  of

  de gewenste optie :

  • GEHEUGEN :
  Het document wordt eerst in het geheugen van uw faxapparaat geregistreerd en daarna verzonden.
  • LADER :
  De analyse van het document en het verzenden hebben tegelijkertijd plaats. Indien het faxapparaat van de
  geadresseerde niet antwoordt, blijft het document in de lader.
  Valideer door op OK te drukken.

  VERZENDEN NAAR VERSCHEIDENE GEADRESSEERDEN  Plaats het document in de lader van het faxapparaat.
  Vorm op het toetsenbord de naam of het nummer van uw eerste gesprekspartner.
  Druk op de toets
  om het nummer van de volgende gesprekspartner op te nemen.
  Herhaal de procedure voor alle gesprekspartners voor wie u het bericht bestemt (maximum 10).
  Druk op de toets

  .

  Opmerkingen: Door op de toets
  Door op de toets

  te drukken, kunt u snel een gesprekspartner bereiken.
  te drukken, kunt u de laatste gevormde nummers nogmaals bellen.

  UITGESTELDE VERZENDING
  Met de uitgestelde verzending kunt u automatisch een faxbericht verzenden op het tijdstip dat u kiest.
  Voer het document in de lader van het faxapparaat in.
  Druk op de toetsen MENU, 3, 1 en OK.
  Voer het nummer van uw gesprekspartner in en druk op de toets OK.
  Neem het tijdstip op waarop u het document wenst te verzenden.  Druk op
  .
  Het document zal op het geprogrammeerde tijdstip verzonden worden.
  Opmerkingen: alvorens op de toets
  te drukken, kunt u door op de toets OK te drukken, kiezen of u wenst :
  • een verzending vanaf de lader,
  • het aantal bladen van het document,
  • het invoegen van een schutblad.
  om een uitgestelde verzending te annuleren :
  • verwijder het document uit de lader indien dit zich in de lader bevindt,
  • indien het document in het geheugen is, gebruikt u de procedure opheffen van een verzoek om
  verzending (zie hoofdstuk Bijkomende FUNCTIES Voor GESPREKKEN, § Opheffen van
  een opdracht).
  om onmiddellijk te verzenden : druk op

  .

  VERZENDEN VAN EEN KORT OP HET TOETSENBORD OPGENOMEN BERICHT
  U kunt een faxbericht verzenden in de vorm van een kort document dat rechtstreeks op het alfabetische
  toetsenbord opgenomen is.
  Druk op de toetsen MENU, 3, 1 en OK.
  Voer het nummer van uw gesprekspartner in en druk op de toets OK.
  Voer het tijdstip van VERTREK in (voor een uitgestelde verzending) en druk op de toets OK.
  14

  Verplaats de cursor op DOC TOETSENBORD met behulp van de toetsen

  of

  .

  Druk op de toets
  .
  (Door op de toets OK te drukken, wordt het verzoek om verzending vervolgd (schutblad, …)).
  Voer met behulp van het alfabetische toetsenbord het te verzenden bericht in en druk op de toets OK.
  Het document zal op het geprogrammeerde tijdstip verzonden worden.

  A • Page 22

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 15 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  SCHUTBLAD
  Het schutblad is een A4 document. Dit schutblad wordt als eerste verzonden bij de verzending van een document.
  Het document zal alsdan noodgedwongen vanaf het geheugen verzonden worden (de keus "LADER" zal alsdan
  niet gekend zijn).
  Het schutblad kan op verzoek van de gebruiker ingevoerd worden elke keer wanneer vanaf het geheugen
  verzonden wordt.
  OM EEN SCHUTBLAD TOE TE VOEGEN
  Druk op de toetsen MENU, 3, 1 en OK. Registreer het nummer van uw gesprekspartner, het tijdstip van
  vertrek, het type doc (geheugen of lader) en het aantal bladen.


  Verplaats de indicator MET VOORBLAD met behulp van de toetsen
  of .
  Druk op de toets OK. Met behulp van het alfabetische toetsenbord, het bericht invoeren dat u onderaan het
  schutblad wilt doen voorkomen.
  Druk op de toets OK.

  STOPZETTEN VAN HET VERZENDEN VAN EEN FAXBERICHT
  Druk op de toets

  .

  Druk opnieuw op de toets

  om het stopzetten van de lopende verzending te bevestigen.

  2. ONTVANGST FAXBERICHT
  Uw faxapparaat beschikt over een ontvangstgeheugen waarmee het uw faxberichten of e-mails kan ontvangen,
  zelfs indien er geen papier meer is.
  Om de faxberichten of de e-mails automatisch te ontvangen, moet de icoon FAX branden. Wanneer dit niet het
  geval is, moet u op de toets TEL. FAX TAD drukken.

  ONTVANGST VANAF HET GEHEUGEN OF VANAF DE LADER
  Met deze functie kunt u vragen dat de ontvangen faxberichten of e-mails niet onmiddellijk gedrukt maar in het
  geheugen bewaard worden.
  Druk op de toetsen MENU, 3, 5 en daarna op OK.

  Kies met behulp van de toetsen
  of
  vervolgens de gewenste optie :
  • MET : de ontvangen documenten worden in het geheugen bewaard,
  • ZONDER : de ontvangen documenten worden onmiddellijk gedrukt (er is papier in de lader),
  Valideer door op OK te drukken.

  AANWEZIGHEID VAN FAXBERICHTEN
  De staat van het controlelampje "FAX MESSAGES" licht u in over de eventuele aanwezigheid van in het
  geheugen ontvangen faxberichten of e-mails :
  • "FAX MESSAGES" uit : geen berichten.
  • "FAX MESSAGES" knippert : ten minste één bericht in het geheugen ontvangen.

  DRUKKEN VAN DE ONTVANGEN FAXBERICHTEN OF E-MAILS
  Papier aanbrengen.
  Druk op de toets

  .

  Opmerking: u kunt de toegang tot uw faxberichten door een code beveiligen (zie hoofdstuk ANDERE
  FUNCTIES, § Bescherming tegen een ongewenst raadpleging van de vocale berichten en van
  de faxberichten).

  15

  A • Page 23

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 16 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  VERZADIGING VAN HET ONTVANGSTGEHEUGEN
  Wanneer er teveel in het geheugen ontvangen faxberichten of e-mails zijn, is het apparaat verzadigd en het kan
  niet meer extra faxberichten registreren.
  De icoon FAX knippert en het bericht GEHEUGEN VOL komt op.
  U moet de ontvangen faxberichten drukken en/of de geregistreerde vocale berichten wissen om het geheugen te
  ledigen.

  WISSEN VAN DE GEREGISTREERDE FAXBERICHTEN

  De bladen van de faxdocumenten worden automatisch gewist zodra ze gedrukt worden.
  Het vermelden van de aanwezigheid van een document wordt gewist wanneer alle bladen gedrukt zijn.
  Een opgeschort afdrukken wegens gebrek aan papier, zal op het eerste niet gedrukte blad teruggenomen
  worden.

  ONDERVRAGING OP AFSTAND VAN HET FAX ANTWOORDAPPARAAT
  Wanneer u van uw apparaat verwijderd bent en wanneer u plaatselijk over een faxapparaat de beschikking heeft,
  kunt u op laatstgenoemd apparaat de in het geheugen in uw apparaat ontvangen faxberichten drukken.
  Bij de aflevering is het fax antwoordapparaat niet in staat op afstand ondervraagd te worden. Om dit apparaat op
  afstand "ondervraagbaar" te maken, moet u een code ondervraging op afstand van 4 verschillende cijfers (andere
  dan 0000) invoeren (zie hoofdstuk INBEDRIJFSTELLING, § Ondervraagcode op afstand). Deze code
  ondervraging op afstand is gemeenschappelijk met het vocale antwoordapparaat; u kunt dus tevens, bij een
  communicatie, uw vocale berichten afluisteren.

  Om op afstand tot de faxberichten toegang te krijgen :  Vorm vanaf het faxapparaat op afstand, voorzien van een telefoon, uw telefoonnummer.
  Druk op de toets * tijdens de aankondiging; voer daarna de 4 cijfers van uw code ondervraging in : het
  apparaat levert de vocale berichten. Aan het eind van het afluisteren en tijdens de bips :
  Druk op de toetsen 8 en daarna 0.
  Uw apparaat gaat nu alle in het geheugen ontvangen faxberichten opnieuw verzenden.
  Activeer het faxapparaat door op de toets

  te drukken zodra u de kiestoon faxapparaat hoort.

  Opmerking: wanneer u op afstand uw fax antwoordapparaat ondervraagt, worden de opnieuw verzonden
  faxberichten automatisch uit het geheugen gewist.

  !

  Wil het bellen op afstand goed functioneren, moet u dit doen vanaf een telefoon, geconfigureerd in
  de mode kiezen vocale frequenties.

  3. BELLEN MET DE TELEFOON TIJDENS EEN FAX
  COMMUNICATIE
  U kunt, indien u dit wenst, de gesprekspartner in een telefoon communicatie overnemen met wie u in
  communicatie faxapparaat staat.

  U BELT MET UW GESPREKSPARTNER
  Tijdens de overdracht van documenten (verzenden of ontvangen) :  Druk op de toets

  ; uw machine geeft alsdan in plaats van "ZENDEN" of "ONTVANGST", TELEFOON

  aan.
  Zodra het blad is overgebracht, wordt uw gesprekspartner (indien zijn machine compatibel is) verwittigd van uw
  verzoek via het belwerk van het telefoontoestel dat bij zijn apparaat gevoegd is. Indien het gunstig op uw oproep
  reageert, begint uw apparaat te bellen en verzoekt u de hoorn op te nemen om naar telefoon communicatie over
  te gaan.

  UW GESPREKSPARTNER BELT MET U
  Uw gesprekspartner wenst u op te bellen om de communicatie in de mode telefoon voort te zetten; uw
  telefoontoestel begint alsdan te bellen. U moet de hoorn opnemen om uw gesprekspartner te antwoorden.

  16

  A • Page 24

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 17 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 5: INTERNET
  1. ABONNEMENT INTERNET EN LEVERANCIER TOEGANG
  ABONNEMENT
  Uw machine kan E-Mails versturen en ontvangen.
  Wanneer u van dit aanbod gebruikt wenst te maken en uw eigen E-Mail adres wilt vormen :
  Moet u het formulier Internet abonnement invullen dat met uw machine geleverd is.
  Voer dit formulier in de lader in (zoals voor een verzending van documenten).
  Druk op MENU, 9, 9, 1 en daarna op OK : de verzending van het formulier aan de Internet leverancier. De
  toegang (voor het opstellen van uw abonnement) verloopt automatisch. Uw Internet leverancier zal u
  vervolgens uw toegang tot Internet leveren.
  Wanneer u snel uw E-Mail adres wilt wijzigen, moet u als volgt te werk gaan :
  Druk op MENU, 9, 9, 2 en daarna op OK.
  Voer uw nieuwe E-Mail adres in.
  Valideer door OK.
  KIEZEN VAN EEN LEVERANCIER TOEGANG

  Druk op de toetsen MENU, 9, 1 en OK.
  Kies, met behulp van de toetsen

  of

  , de Internet leverancier. Wanneer uw leverancier niet in de

  voorgestelde lijst voorkomt,kies een OVERIGE.
  Valideer door op OK te drukken.

  Vervolgens moet u alle Internet parameters bepalen die niet reeds vermeld zijn (ze worden u door uw leverancier
  toegang geleverd) :
  • telefoonnummer,
  • identificatie verbinding (login),
  • wachtwoord verbinding,
  • identificatie berichtendienst,
  • wachtwoord berichtendienst,
  • E-Mail adres,
  • server SMTP : geeft automatisch het adres van de server aan voor alle verzendingen op Internet,
  • server POP3 : geeft automatisch het adres van de server aan voor elke ontvangst van documenten in uw Internet brievenbus,
  • DNS principal : vervoert de berichten op Internet (het adres van de server wordt gevormd door 4 groepen van
  maximum 3 cijfers, van elkaar gescheiden door punten),
  • DNS SECUNDAIRE.
  Opmerking: wanneer uw leverancier u voor de DNS secundaire geen gegevens verstrekt heeft, moet u de
  gegevens van DNS principal invoeren.

  DE INTERNET FUNCTIES NIET GEBRUIKEN
  Wanneer u de Internet functies niet wenst te gebruiken :
  Druk op MENU, 9 en 1 en daarna op OK.

  Gebruik de toetsen

  of

  om GEEN TOEG te selecteren.

  Valideer door OK.

  17

  A • Page 25

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 18 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  2. VERZENDEN/ONTVANGEN OP INTERNET
  AANSLUITING OP INTERNET
  Een fax-Internet aansluiting via een Internet leverancier, gaat als volgt :
  - verzending naar de Internet Mailbox van uw gesprekspartner van alle fax-Internet berichten in afwachting van
  verzending.
  - ontvangst van alle in uw persoonlijke Internet Mailbox gedeponeerde fax-Internet berichten.
  Opmerking: het eigenlijk fax-Internet document wordt overgebracht als "bijgevoegd stuk" van de E-mail.
  De aansluiting wordt op twee verschillende manieren ingeschakeld volgens de programmering van uw machine
  (zie § Aansluiting (Menu 951)) :
  • automatisch één of verscheidene malen per dag (volgens uw keus),
  • handmatig en onmiddellijk door de volgende toetsen in te drukken :
  , TWEEMAAL,
  - of MENU, 9, 2 en OK (INTERNET/ONMIDDELLIJKE TOEGANG).

  VERZENDEN OP INTERNET
  Ongeacht het te verzenden document (fax, E-mail of vocaal bericht), wordt het document in het geheugen
  gedaan. Het zal via het Internet bij de volgende aansluiting verzonden worden.
  Opmerkingen: Wanneer de geadresseerde van uw verzending een computer is, zal het verzonden document als
  bijgevoegd stuk van een E-mail ontvangen worden.
  Versturen en ontvangen van vocale berichten via Internet zijn enkel mogelijk tussen Belgacom
  toestellen die over deze faciliteit beschikken.
  VERZENDEN VAN EEN FAXBERICHT OP INTERNET
  Plaats het document in de lader.

  Druk op de toets
  .
  Voer het E-mail adres van uw geadresseerde in (of gebruik de toets repertorium of de toets

  ).

  Opmerking: voor het teken @ gebruikt u de overeenkomende toets van het alfabetische toetsenbord,
  • om een punt op te nemen, drukt u op de toets • van het alfabetische toetsenbord,  • voor de hoofdletters, gebruikt u de toets
  Druk op de toets

  .

  .

  VERZENDEN VAN EEN E-MAIL OP INTERNET
  U kunt een op het toetsenbord opgenomen bericht naar een E-mail Mailbox verzenden :  Druk op de toets

  van het alfabetische toetsenbord,

  of

  Druk op MENU, 9, 3 en daarna op OK.
  Voer het E-mail adres in en valideer door OK.
  Voer het voorwerp van de zending in en valideer door OK.
  Voer de tekst in en valideer door OK.

  VERZENDEN VAN EEN VOCAAL BERICHT OP INTERNET
  U kunt een vocaal bericht naar een brievenbus E-mail verzenden:


  Druk op de toets

  van het alfabetische toetsenbord,

  of

  18

  Druk op MENU, 9, 4 en daarna op OK.
  Voer het E-mail adres in.
  Druk op de toets

  .

  A • Page 26

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 19 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09
  Neem de telefoonhoorn op en registreer uw vocaal bericht.
  Hang de telefoonhoorn weer op aan het einde van de registratie van het vocale bericht zend/ontvangst op
  Internet.

  ONTVANGEN OP INTERNET
  Ongeacht het ontvangen document (fax, E-mail of vocaal bericht), de ontvangst gebeurt automatisch bij elke
  aansluiting op Internet.
  Opmerking: een andere bestand dan een fax (bestand Tekstverwerking, CAO, enz.) kan door uw fax niet
  geëxploiteerd worden. U kunt deze documenten in uw Internet Mailbox bewaren om ze te bekijken
  met een computer (zie § Sorteren van de ontvangen mails (Menu 96)).
  AFDRUKKEN VAN FAX EN E-MAIL OP INTERNET
  Om uw faxberichten of e-mails te drukken, doet u betrelfde u als bij een faxapparaat : door op de toets
  drukken.

  te

  LUISTEREN NAAR EEN VOCAAL BERICHT OP INTERNET
  Het luisteren naar dit bericht gebeurt op dezelfde wijze als voor een bericht van het vocale antwoordapparaat :
  door op de toets

  te drukken.

  3. INSTELLINGEN
  DRUKKEN VAN DE INTERNET INSTELLINGEN
  Het drukken van de Internet instellingen is via twee menu’s toegankelijk :
  Via het MENU, 9, 5, 4 en daarna op OK.
  of
  Via het MENU, 5, 4 en OK (drukken van alle instellingen).
  GEWONE INSTELLINGEN
  AANSLUITING (MENU 951)
  Met dit menu kunt u de aansluiting mode op het Internet kiezen :  Druk op MENU, 9, 5, 1 en daarna op OK en kies een optie met behulp van de toetsen
  of
  :
  • HANDMATIG
  De aansluiting op Internet komt slechts uw op verzoek tot stand door TWEEMAAL te drukken op
  of op MENU 9, 2 en op OK (INTERNET / ONMIDDELLIJKE TOEGANG).
  • AUTOMATISCH
  De aansluiting komt tot stand bij uw keus van een bepaald aantal malen per dag.
  Hiervoor moet u bepalen :
  - DE EERSTE OPROEP : dit is het tijdstip van de eerste aansluiting.
  - HET AANTAL OPROEPEN : dit is het aantal gewenste aansluitingen per dag.
  - DE LAATSTE OPROEP : dit is het tijdstip van de laatste aansluiting (deze parameter komt slechts op
  indien u een aantal oproepen heeft gekozen dat minstens gelijk is aan 2).

  Opmerking: de automatische aansluiting op Internet heeft in werkelijkheid plaats tussen plus minus 15
  minuten in vergelijking met het gekozen tijdstip om de verzadiging tot Internet te voorkomen.  Valideer door op OK te drukken.

  19

  A • Page 27

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 20 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  VERZENDEN (MENU 952)
  Met dit menu kunt u de verzending mode via het Internet kiezen :

  Druk op MENU, 9, 5, 2 en daarna op OK met behulp van de toetsen
  of
  :
  • DIRECT
  De verzendingen / ontvangsten van de fax-Internet berichten vinden onmiddellijk plaats (de aansluiting
  wordt uitgeschakeld vanaf het eind van de programmering van de verzending).
  • TIJD VERB.
  De verzendingen / ontvangsten van de fax-Internet berichten vinden pas plaats bij de (automatische of
  handmatige aansluitingen).
  Valideer door op OK te drukken.

  SERVERS (MENU 953)
  Met sommige Internet leveranciers, krijgt u toegang tot de server parameters :
  Druk op MENU, 9, 5, 3 en daarna op OK.
  Wijzig indien u een van de volgende servers wenst :
  • Server SMTP : geeft automatisch het adres van de server aan voor elke verzending op Internet. U kunt
  deze parameter wijzigen en valideren door OK.
  • Server POP3 : geeft automatisch het adres van de server aan voor elke ontvangst van een document dat in
  de Internet Mailbox teruggekregen moet worden. U kunt deze parameter wijzigen en valideren door OK.
  • Servers DNS PRINCIPAL en daarna DNS SECONDAIRE : voor het vervoeren van de berichten op
  Internet.
  Valideer door OK.


  SORTEREN VAN DE ONTVANGEN MAILS (MENU 96)
  Met dit menu kunt u de bestemming van de op uw faxapparaat ontvangen E-mails kiezen : u kunt ze bewaren in
  uw Internet Mailbox voor een later gebruik met een computer.  Druk op MENU, 9, 6 en daarna op OK; kies een optie met behulp van de toetsen
  of
  :
  • ENKEL F@X : alle mails komen op uw faxapparaat.
  • ENKEL PC : alle mails worden in de Mailbox bewaard om door de PC gelezen te worden.
  • PC DELEN : de documenten die door uw faxapparaat geëxploiteerd kunnen worden (faxberichten, Emails en vocale berichten) kunnen gedrukt of beluisterd worden. De andere worden in de Mailbox
  bewaard om door de PC gelezen te worden.
  - Kies met behulp van de toetsen
  of
  :
  * VIA PC ZENDEN : voer het E-mail adres van de PC in die de bijgevoegde stukken zal ontvangen
  die niet geëxploiteerd kunnen worden (deze keus verondersteld dat het abonnement @ van de PC
  verschilt van dat van uw faxapparaat). Valideer door OK en kies het type op de PC te verzenden
  Mails :
  . alle mails,
  . alleen de Mails met bijgevoegde stukken die niet geëxploiteerd kunnen worden.
  * ZENDZOND.PC (de PC en het faxapparaat delen seconden hetzelfde E-mail adres) en kies :
  . met wissen van de reeds op het faxapparaat geëxploiteerde E-mails,
  . zonder wissen van de reeds op het faxapparaat geëxploiteerde E-mails (om ze op de PC terug te
  krijgen).

  Opmerking: indien u PC DELEN of ENKEL PC gekozen heeft, geeft uw faxapparaat u aan aan het eind van de
  aansluiting het aantal in uw Mailbox aanwezige mails aan.  20

  Valideer door op de toets OK te drukken.

  A • Page 28

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 21 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  OVERDRACHT (MENU 98)
  Wanneer u automatisch alle ontvangen berichten (fax, E-mails of vocale berichten) wenst over te dragen naar een
  ander faxapparaat en / of telefoon of naar een computer :
  Druk op de toetsen MENU, 9, 8 en OK.


  Kies een optie met behulp van de toetsen
  of
  :
  • ACTIVEREN
  - NAAR TEL/FAX : al uw berichten worden naar een telefoon / fax overgedragen :
  * Voer het nummer van de telefoon/fax geadresseerde in en valideer door OK.
  * Kies het type berichten dat u opnieuw wenst te verspreiden (VOCALE, FAX of FAX/VOCALE)
  en valideer door OK.
  * Voer de code ondervraging op afstand in van het antwoordapparaat fax/vocaal en valideer door OK
  (indien u VOCALE OF FAX/VOCALE gekozen heeft).
  * Kies MET of ZONDER AANKONDIGING en valideer door OK.
  Indien u MET AANKONDIGING heeft gekozen : een aankondiging waarschuwt u op de telefoon /
  fax geadresseerde dat de opnieuw verspreide documenten aangekomen zijn.
  Om uw aankondiging te registreren, moet u :
  . De telefoonhoorn opnemen.
  . De aankondiging registreren.
  . De telefoonhoorn weer ophangen.
  * Kies MET of ZONDER BESCHERMING en valideer door OK.
  Indien u OPNIEUW VERSPREIDEN BESCHERMD kiest, moet u, bij de ontvangst van uw
  opnieuw verspreide documenten op de telefoon/fax geadresseerde :
  . De telefoonhoorn opnemen.
  . De code ondervraging op afstand invoeren vanaf het uitzenden van bips of de aankondiging van
  het opnieuw verspreiden.
  . Te werk gaan zoals voor een ondervraging op afstand om de vocale berichten af te luisteren of om
  de berichten fax of E-mails te ontvangen.
  * Indien u FAX en MET BESCHERMING heeft gekozen, moet u de code ondervraging op afstand
  van het antwoordapparaat fax / vocaal invoeren en door OK valideren.
  NAAR INTERNET : al uw berichten worden naar een E-mail adres overgedragen :
  • Kies met behulp van de toetsen
  of
  :
  - NAAR INTERNET om al uw berichten naar uw E-mail adres over te dragen (gedeeld met,
  bijvoorbeeld, een computer).
  - OVERIGE ADRES : voer het E-Mail adres in om opnieuw te verspreiden.
  De aansluiting zal, volgens uw keus, een bepaald aantal keren per dag tot stand komen.
  Hiervoor moet u bepalen :
  * DE EERSTE OPROEP : het tijdstip van de eerste aansluiting.
  * HET AANTAL OPROEPEN : het aantal gewenste aansluitingen per dag.
  * DE LAATSTE OPROEP : het tijdstip van de laatste aansluiting (deze parameter komt pas op indien
  u een aantal oproepen gekozen heeft dat minstens gelijk is aan 2).
  DESACTIVEREN : al uw berichten worden op uw fax bewaard.
  INSTELLING
  Indien u reeds een keer de overdracht geactiveerd heeft, kunt u met dit menu de parameters wijzigen
  (telefoon / fax nummer geadresseerde, type opnieuw te verspreiden berichten, code ondervraging op afstand,
  aankondiging).
  Valideer door op OK te drukken.

  21

  A • Page 29

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 22 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 6: VOCAAL ANTWOORDAPPARAAT
  1. INBEDRIJFSTELLING
  INWERKINGSTELLING VAN HET ANTWOORDAPPARAAT
  De icoon REP moet branden. Indien dit niet het geval is, druk op de toets TEL FAX TAD.

  STOPZETTEN VAN HET ANTWOORDAPPARAAT
  De icoon REP moet uit zijn. Indien dit niet het geval is, druk op de toets TEL FAX TAD.
  Opmerking: De icoon REP knippert in de volgende gevallen :
  • geen aankondiging geregistreerd,
  • het geheugen van het antwoordapparaat is verzadigd: ga dan over tot het wissen van de vocale
  berichten.
  De duur van het registreren van een bericht is tot 90 seconden beperkt.

  2. SELECTEREN VAN HET TYPE ANTWOORDAPPARAAT
  Uw faxapparaat beschikt over twee typen antwoordapparaat :
  • antwoord-registreerapparaat : uw gesprekspartners kunnen u een bericht achterlaten na de aankondiging.
  • enkel antwoordapparaat : uw gesprekspartners kunnen u geen bericht achterlaten na de aankondiging.

  HET ANTWOORD-REGISTREERAPPARAAT SELECTEREN  Druk op de toetsen MENU, 4, 5, 1 en OK.

  HET ENKELVOUDIG ANTWOORDAPPARAAT SELECTEREN  Druk op de toetsen MENU, 4, 5, 2 en OK.

  3. AANKONDIGINGEN
  De machine beschikt over 2 aankondigingen die met de 2 functies van antwoordapparaat overeenkomen.
  • aankondiging van het antwoord-registreerapparaat (u beschikt over een voorgeregistreerde aankondiging die
  u kunt vervangen door een verpersoonlijkte aankondiging te registreren),
  • aankondiging voor het enkelvoudig antwoordapparaat.

  AANKONDIGING VAN HET ANTWOORD-REGISTREERAPPARAAT
  REGISTRATIE VAN DE AANKONDIGING
  Druk achtereenvolgens op de toetsen MENU, 4, 1, 1 en OK.
  Neem uw telefoonhoorn op, u kunt beginnen met het dicteren van de aankondiging. Tijdens het registreren,
  vertoont het scherm het aftellen van de seconden (de aankondiging is namelijk tot 20 seconden beperkt).
  Leg uw telefoonhoorn weer op om het registreren stop te zetten. Het afluisteren van uw aankondiging wordt
  dan ingeschakeld. Bij het eind van het afluisteren, kan het antwoordapparaat worden geactiveerd.

  LUISTEREN NAAR DE AANKONDIGING VAN HET ANTWOORDAPPARAAT-RECORDER
  Druk op de toetsen MENU, 4, 2, 1 en OK.
  Uw faxapparaat verspreidt de aankondiging die u geregistreerd heeft.  22

  A • Page 30

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 23 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  AANKONDIGING VAN HET ENKELVOUDIE ANTWOORDAPPARAAT
  REGISTRATIE VAN DE AANKONDIGING
  Druk op de toetsen MENU, 4, 1, 2 en OK.
  Ga op dezelfde manier te werk als voor het registreren van de eerste aankondiging (hier is de aankondiging
  beperkt tot 90 seconden).
  LUISTEREN NAAR DE AANKONDIGING VAN HET ENKELVOUDIG ANTWOORDAPPARAAT
  Druk op de toetsen MENU, 4, 2, 2 en OK. Uw faxapparaat verspreidt de enkele aankondiging die u
  geregistreerd heeft.  4. BERICHTEN
  AANWEZIGHEID VAN BERICHTEN
  De staat van het controlelampje "VOICE MESSAGES" geeft u inlichtingen over de eventuele aanwezigheid van
  berichten :
  • "VOICE MESSAGES" uit : geen berichten.
  • "VOICE MESSAGES" knippert : ten minste één niet geluisterd bericht.
  • "VOICE MESSAGES" brandt : aanwezigheid van berichten. Alle berichten zijn beluisterd.
  Opmerking: Het aantal berichten wordt op het scherm aangegeven.

  LUISTEREN NAAR DE BERICHTEN  Druk op

  .

  Voor elk bericht dat deluisterd wordt, worden het volgordenummer en de datum en het tijdstip van ontvangst op
  het scherm aangegeven.

  Tijdens het luisteren naar de berichten kunt u naar keuze :


  Op de toets

  drukken om naar het begin van het bericht terug te keren.

  Tweemaal op de toets
  Op de toets
  Op de toets

  drukken om naar het vorige bericht terug te keren.

  drukken om met het aflezen van het volgende bericht te beginnen.
  drukken om een pauze in te lassen. Druk opnieuw op deze toets om het aflezen te hervatten.

  WISSEN VAN DE BERICHTEN
  Om alle berichten te wissen :  Druk op de toetsen MENU, 4, 4 en OK.

  Om een bericht te wissen :  Druk op de toets ERASE tijdens het afluisteren van het op te heffen bericht.

  Opmerking: de berichten kunnen niet gewist worden wanneer ze niet begeluisterd zijn.

  VERZADIGING VAN HET ANTWOORDAPPARAAT
  Wanneer er teveel berichten in het geheugen van het antwoordapparaat zijn, is het antwoordapparaat verzadigd
  en kan het geen extra berichten meer registreren. De icoon REP knippert en het scherm laat het bericht
  "GEHEUGEN VOL" zien.
  De geregistreerde berichten moeten dan gewist worden om het geheugen leeg te maken.

  23

  A • Page 31

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 24 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  5. REGISTREREN VAN HET TELEFOONGESPREK
  Tijdens een telefoongesprek met de telefoonhoorn, moet u op de toets MENU en vervolgens op de toets VOICE
  MESSAGES drukken.
  Uw telefoongesprek wordt alsdan geregistreerd. Indien u het registreren van het gesprek wilt stopzetten, moet u
  op
  drukken.

  6. PLAATSELIJK BERICHT (MEMO)
  Een memo is een bericht dat u zelf plaatselijk op uw antwoordapparaat registreert.

  REGISTREREN VAN HET PLAATSELIJKE BERICHT  Druk op de toetsen MENU en daarna op

  .

  of

  Druk op de toetsen MENU, 4, 3 en daarna op OK.
  Neem uw telefoonhoorn op en spreek.
  Hang uw telefoonhoorn weer op om het registreren stop te zetten.

  AFLUISTEREN VAN HET PLAATSELIJK BERICHT
  Om een plaatselijk bericht af te luisteren, op dezelfde manier te werk gaan als voor het luisteren naar een bericht.

  7. FILTREREN VAN EEN OPROEP
  Met de functie filtreren van een oproep, kunt u een bericht beluisteren dat geregistreerd wordt.
  • in de modus "met filtreren van een oproep", kunt u de berichten horen die op uw antwoordapparaat geregistreerd worden :
  - u kunt het gesprek aannemen door op te nemen,
  - u kunt het geluidsniveau instellen van de LUIDSPREKER door de toetsen + en - te gebruiken.
  • in de modus "zonder filtreren van een oproep", worden de berichten in stilte geregistreerd :
  - u kunt evenwel het gesprek aannemen door op te nemen,
  - u kunt het geluidsniveau instellen van de LUIDSPREKER door de toetsen + en - te gebruiken om het bericht
  af te luisteren dat geregistreerd wordt.

  Om de modus FILTREREN VAN EEN OPROEP te activeren :  Druk op de toetsen MENU, 4, 6, 1 en OK.

  Om de modus FILTREREN VAN EEN OPROEP te desactiveren :  Druk pp de toetsen MENU, 4, 6, 2 en OK.

  Opmerking: Zelfs wanneer het filtreren geactiveerd is, functioneert het niet indien de bevoorrechte toegang
  actief is.

  8. ONDERVRAGING OP AFSTAND VAN HET VOCALE
  ANTWOORDAPPARAAT
  Het antwoordapparaat van het toetsel is bij de aflevering niet in staat om op afstand ondervraagd te worden. Om
  het apparaat op afstand "ondervraagbaar" te maken, moet u een code ondervraging op afstand met 4 andere cijfers
  dan 0000 invoeren. Deze code ondervraging op afstand is gemeenschappelijk met het antwoordapparaat fax; u
  kunt dus tevens bij de ondervraging op afstand van uw fax vanaf een ander faxapparaat, de in het het geheugen
  ontvangen faxberichten en E-mails terugkrijgen (voir chapitre INBEDRIJFSTELLING, § Ondervraagcode op
  afstand).

  24

  A • Page 32

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 25 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  Om op afstand tot de vocale berichten toegang te krijgen :

  Vorm, vanaf een telefoon op afstand, uw telefoonnummer.
  Tik in op de toets * tijdens de aankondiging (of tijdens de bips indien de aankondiging niet geregistreerd
  werd).
  Tik de 4 cijfers van uw code ondervraging op afstand in. Het luisteren naar alle vocale berichten wordt nu
  automatisch ingeschakeld.
  Aan het eind van het luisteren of indien er geen berichten zijn, laat het apparaat bip-geluiden horen.

  !

  Voor de ondervraging op aftand heeft U een telefoon vodig die in kiest met vocale frequenties is
  (DTMF-mode).

  Via een telefoon op afstand, kunt u de volgende operaties uitvoeren :

  Tijdens het luisteren :
  • Las een pauze in of hervat het beluisteren van de berichten
  door op

  te drukken.
  te drukken.

  • Ga over naar het volgend bericht door op
  1

  2

  3

  Wissen

  4

  Aankondiging

  5

  6

  Vorig

  Bericht/

  Volgend

  bericht

  lezen/pauze

  bericht

  7

  8
  Opstarten

  *

  • Keer terug naar het vorige bericht door tweemaal op
  drukken.

  te

  Na het beluisteren :
  en daarna op

  Stopzetten
  antwoordapparaat

  0

  te

  • Wis de ontvangen berichten door op
  te drukken.

  9

  Registreren

  antwoordapparaat

  • Hervat het beluisteren van het bericht door op
  drukken.

  #

  • Registreer uw aankondiging door op
  en daarna op
  te drukken en het registreren van uw aankondiging stop te
  zetten door op ongeacht welke toets te drukken.
  • Luister naar uw aankondiging door op

  te drukken.

  • Schakel uw antwoordapparaat in door op
  • Zet uw antwoordapparaat af door op

  te drukken.
  te drukken.

  • Hervat het luisteren naar de berichten door op
  drukken.

  te

  9. BEVOORRECHTE TOEGANG
  BEVOORRECHTE TOEGANGS-CODE
  Indien u slechts wenst gestoord te worden door uw bevoorrechte gesprekspartners (code bevoorrechte toegang),
  moet het apparaat in de mode ontvangen met antwoordapparaat staan en moet u een code bevoorrechte toegang
  invoeren :
  Druk op MENU, 4, 7 en OK.
  Voer een code bevoorrechte toegang met andere cijfers dan 0000 in en dan de code ondervraging op afstand.

  Druk op

  om te valideren.

  Opmerking: u moet de bevoorrechte toegang in bedrijf stellen door MENU 48 (positie : MET).

  25

  A • Page 33

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 26 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  BEVOORRECHTE OPROEPEN
  Alleen degenen aan wie u deze code ter kennis heeft gebracht, kunnen u opbellen. Hiervoor moeten zij :
  Uw telefoonnummer vormen.
  Wachten tot u opneemt.
  Op de toets * drukken en daarna de 4 cijfers van uw code bevoorrechte toegang invoeren.

  Opmerking: wanneer u niet antwoordt, kan uw gesprekspartner een bericht op uw antwoordapparaat voor u
  achterlaten.

  26

  A • Page 34

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 27 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 7: DIENST WEERGAVE VAN HET
  OPROEP NUMMER
  Wanneer u op de Dienst Weergave van het nummer van BELGACOM geabonneerd bent, kunt u op het scherm
  van uw toestel het telefoonnummer van de gesprekspartner aflezen die u met u belt.

  1. EEN OPROEP ONTVANGEN
  Wanneer u op de Dienst Weergave van het Nummer geabonneerd bent en wanneer uw toestel belt, geeft het
  scherm het nummer van uw gesprekspartner aan.
  Wanneer uw gesprekspartner in het repertorium geregistreerd is : zijn naam komt op het scherm en u hoort de
  hierbij behorende vocale memo indien u er een voor deze gesprekspartner gevormd heeft (zie hoofdstuk HET
  REPERTORIUM, § Raadplegen en wijzigen van een correspondent).
  Het nummer van uw gesprekspartner komt in de volgende beide gevallen niet op :
  • Indien uw gesprekspartner niet wenst u zijn telefoonnummer ter kennis te brengen : het scherm toont sterren.
  • Indien het nummer van uw gesprekspartner niet bij de telefoon-centrale bekend is (oproepen afkomstig uit bepaalde vreemde landen, bijvoorbeeld), laat het scherm (#…) zien.
  Opmerking: Let erop dat het toestel op Type "openbaar net" staat (zie hoofdstuk INBEDRIJFSTELLING).

  2. UW GESPREKSPARTNERS RAADPLEGEN EN OPBELLEN
  Indien u op de dienst Weergave van het Nummer geabonneerd bent, kunt u de laatste 10 nummers van
  gesprekspartners raadplegen en opnieuw bellen die met u gebeld hebben. Het scherm laat het aantal tijdens uw
  afwezigheid ontvangen oproepen zien.

  DE OPROEPEN RAADPLEGEN

  Druk achtereenvolgens op de toetsen MENU en
  .
  Het scherm laat het type oproep zien (T : Telefoon, F : Fax, A : Antwoordapparaat), de datum en het tijdstip
  van de oproep alsmede het nummer (of de naam indien deze in het repertorium staat).
  Loop de lijst door met behulp van de toetsen

  en

  (het eerste of de eerste getoonde nummer of naam is

  dat of die van de laatste gesprekspartner die getracht heeft u op te bellen).
  Opmerking: wanneer u een oproep raadpleegt, wordt deze niet meer in aanmerking genomen in het bericht dat
  het aantal oproepen aangeeft dat u ontvangen heeft.

  EEN GESPREKSPARTNER OPNIEUW BELLEN  Indien u de gesprekspartner die op het scherm aangegeven staat wenst te bellen, moet u gewoon op de toets
  drukken of de telefoonhoorn opnemen.
  Het nummer van de gesprekspartner wordt automatisch gevormd.

  EEN GESPREKSPARTNER WISSEN  Indien u een nummer van de lijst wilt wissen, moet u dit op het scherm laten opkomen; daarna drukt u op
  C. Het gewiste nummer zal niet meer in de lijst van de gesprekspartners verschijnen.

  Opmerking: u heeft de mogelijkheid alle nummers van de gesprekspartners te wissen die u gebeld hebben of
  die u heeft gebeld door achtereenvolgens op de toetsen C,

  en

  te drukken.

  27

  A • Page 35

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 28 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  3. HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN
  Uw apparaat heeft vocale oproepen ontvangen en geregistreerd. U gaat alsdan over tot het beluisteren van de
  berichten. Aan het begin van elk bericht, indien u op de dienst Weergave van het Nummer geabonneerd bent,
  geeft het apparaat u het nummer van het bericht aan, de datum, het tijdstip van de oproep en het nummer (of de
  naam indien deze in het repertorium geregistreerd staat) van uw gesprekspartner.
  Indien u uw gesprekspartner opnieuw wenst te bellen :
  Keer terug naar het begin van zijn bericht met behulp van de toets
  Druk op de toets

  .

  of neem uw telefoonhoorn op : het nummer van uw gesprekspartner wordt automatisch

  weer gebeld.

  4. AUTOMATISCH GELIJKZETTEN
  Indien u op de dienst Weergave van het Nummer geabonneerd bent, kunt u met deze dienst het juiste tijdstip
  en de juiste datum op elk ogenblik op het scherm zien verschijnen.
  Bij elk gesprek, gaat de telefooncentrale namelijk over tot het automatisch gelijkzetten van het tijdstip en de
  datum.

  5. ANDERE FUNCTIES
  Indien u op de dienst Weergave van het Nummer geabonneerd bent, heeft u tevens de mogelijkheid op een
  persoonlijke manier de oproepen van bepaalde gesprekspartners tot een resultaat te doen brengen :
  • door een speciale beltoon,
  • door het kiezen van een speciaal Mailbox nummer,
  • de nummers van deze gesprekspartners in het repertorium opnemen (zie hoofdstuk HET REPERTORIUM,
  § Invoeren van een correspondent in het repertorium).

  28

  A • Page 36

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 29 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 8: ONTVANGSTMODE
  ‡ Druk één of verscheidene malen op de toets TEL FAX TAD om u te configureren op de gewenste
  ontvangstmodus.

  1. MANUELE MODE
  Icoon TEL brandt, iconen FAX en TAD uit :
  Uw apparaat gedraagt zich als een telefoon. U plaatst zich in deze mode indien uw faxverkeer niet groot is.
  Wanneer een oproep binnenkomt, belt het apparaat; het neemt nooit automatisch op (behalve na verloop van
  10 maal gebeld te hebben indien de ondervraging op afstand toegestaan is; in zo'n geval zendt het apparaat de
  aankondiging uit.
  Indien u opneemt, kunt u, hetzij op vocaal gesprek verdergaan, hetzij een fax ontvangen door op de toets
  drukken.

  te

  2. AUTOMATISCHE MODE MET ANTWOORDAPPARAAT
  Iconen TEL, FAX en TAD branden :
  Uw apparaat gedraagt zich als een telefoon met een telefoonbeantwoorder, samen met een fax. U plaatst zich
  in deze mode wanneer u afwezig bent of indien u geen telefoongesprekken, en/of faxberichten wilt aannemen.
  Wanneer een oproep binnenkomt, neemt het apparaat op na enkele malen gebeld te hebben en zendt de
  aankondiging van uw antwoordapparaat uit :
  • indien het een fax oproep is, gaat uw apparaat op de ontvangst mode van het faxbericht staan,
  • indien het een vocale oproep is, zal uw gesprekspartner een bericht voor u achterlaten.
  Indien u opneemt, kunt u, hetzij op vocaal gesprek verdergaan, hetzij een fax ontvangen door op de toets
  drukken.

  te

  Opmerking: u kunt het aantal malen dat gebeld wordt instellen voordat uw apparaat opneemt.

  3. AUTOMATISCHE MODE ZONDER ANTWOORDAPPARAAT
  Iconen TEL en FAX branden, icoon TAD is uit.
  Uw appparaat zal automatisch de oproepen sorteren alvorens ze aan u aan te bieden. U plaatst zich in deze
  mode indien uw faxverkeer aanzienlijk is en wanneer u niet door de ontvangst van een faxbericht gestoord wilt
  worden.
  Wanneer een oproep binnenkomt, neemt het apparaat eerst automatisch op zonder u te storen(*) en verzendt
  aan uw gesprekspartner een ontvangstbericht waarmee hij verzocht wordt geduld te hebben (bijvoorbeeld : "Een
  ogenblikje, a.u.b."). Daarna :
  • indien het een fax oproep is, ontvangt uw apparaat het faxbericht,
  • indien het een vocale oproep is, belt uw apparaat (alarm bellen) gedurende 30 seconden om u te waarschuwen(**). Gedurende deze tijd, hoort uw gesprekspartner een beltoon.
  Indien u opneemt, kunt u, hetzij op vocaal gesprek verdergaan, hetzij een faxbericht ontvangen door op de toets
  te drukken.

  (*)
  (**)

  Hiervoor laat het apparaat de beltoon niet horen die door het telefoonnet geproduceerd wordt. Indien u daarentegen op uw installatie tegelijkertijd telefoontoestellen heeft, zullen deze normaal bellen.
  Indien u op uw installatie tegelijkertijd telefoontoestellen heeft, zullen deze niet bellen.

  29

  A • Page 37

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 30 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  4. KIEZEN VAN DE TAAL VAN DE ONTHAALBOODSCHAP
  De onthaalboodschap wordt in twee talen uitgesproken:
  • eerst in de taal die u hebt gekozen voor de schermboodschappen (zie hoofdstuk INBEDRIJFSTELLING, §
  Keuze van de taal),
  • vervolgens in een tweede taal van uw keuze:
  - NEDERLANDS: druk op de toetsen MENU, 2, 9, 2, 4 en START,
  - DUITS: druk op de toetsen MENU, 2, 9, 2, 3 en START,
  - ENGELS: druk op de toetsen MENU, 2, 9, 2, 2 en START,
  - FRANS: druk op de toetsen MENU, 2, 9, 2, 1 en START,
  Voorbeeld: als u Nederlands hebt gekozen (1ste taal) en Frans (2de taal) zal uw faxtoestel, wanneer het een
  oproep beantwoordt, de twee onthaalboodschappen laten horen:
  "Goedendag, een ogenblik alstublieft" en daarna "Un moment s’il vous plaît".
  Opmerking: de onthaalboodschappen luiden:
  • in het Frans:
  "Un moment s’il vous plaît"
  • in het Nederlands: "Goedendag, een ogenblik alstublieft"
  • in het Duits:
  "Einen Moment, bitte"
  • in het Engels:
  "Please, hold the line"

  30

  A • Page 38

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 31 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 9: BIJKOMENDE FUNCTIES VOOR
  GESPREKKEN
  1. DEPONEREN EN OPNEMEN
  EEN DOCUMENT OPNEMEN
  U wenst een document op te nemen dat in een faxapparaat op afstand gedeponeerd is. U kunt ermee volstaan met
  dit faxapparaat te bellen om het document te ontvangen dat naar uw faxapparaat in de automatische mode
  verzonden zal worden.
  Opmerking: uw lader mag geen documenten bevatten.
  Om een bij uw gesprekspartner gedeponeerd document op te nemen:
  Druk op de toetsen MENU, 3, 2 en OK.
  Vorm het faxnummer van uw gesprekspartner (of gebruik het repertorium) en druk op OK.
  Om een onmiddellijk opnemen te lanceren :  Druk op de toets

  .

  Om het tijdstip van het opnemen te programmeren :  Voer het voor het opnemen gewenste tijdstip in en druk op de toets

  .

  EEN DOCUMENT DEPONEREN
  Een document is in uw faxapparaat achtergelaten ter beschikking van één of meerdere gesprekspartners die een
  fax van dit document kunnen krijgen door met uw faxapparaat te bellen door de functie AFROEPEN RX. Dit
  document wordt alsdan naar het faxapparaat van de aanvrager verzonden.
  U kunt uw document in de lader of in het geheugen deponeren. Deze tweede oplossing verdient de voorkeur want
  zij maakt uw faxapparaat vrij en maakt het opnemen door meerdere gesprekspartners mogelijk.
  Om het deponeren van het document gereed te maken, moet u als volgt te werk gaan :
  Controleer of uw apparaat in de automatische mode staat (icoon FAX brandt),
  Voer het document in de lader in.
  Druk op de toetsen MENU, 3, 3 en OK.

  Kies met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer :

  • MEERDERE : het document zal verplicht in het geheugen geregistreerd en kan door verscheidene
  gesprekspartners opgenomen worden.
  • ENKELV : het document zal uit het geheugen gewist worden zodra het opgenomen zal zijn.
  Druk op OK om te valideren.
  Kies LADER, GEHEUGEN of TOETSENBORD met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer en druk

  op de toets OK om te valideren.
  Druk op de toets

  om het deponeren te lanceren.

  Opmerking: een bericht op het scherm geeft u de aanwezigheid van een document in depot in uw fax te kennen.
  Wanneer u dit document wenst op te heffen, moet u het MENU 843 gebruiken (zie Wachtrij
  verzenden in dit hoofdstuk).

  31

  A • Page 39

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 32 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  2. WACHTRIJ VERZENDEN
  Met deze functie kunt u de wachtende operaties beheren (uitgestelde verzending, deponeren, opnemen).

  ONMIDDELLIJK EEN WACHTENDE OPDRACHT UITVOEREN
  Met deze functie kunt u, zodra dit mogelijk is, een verzoek om verzending behandelen :
  Druk op de toetsen MENU, 8, 4, 1 en OK.

  U kunt een opdracht van de wachtrij selecteren met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer (of vanaf

  hun volgordenummer).
  Druk op de toets OK om onmiddellijk het geselecteerde verzoek uit te voeren. De wachtende operatie wordt
  alsdan uitgevoerd.

  WIJZIGEN OF RAADPLEGEN VAN DE WACHTRIJ

  Druk op de toetsen MENU, 8, 4, 2 en OK.
  Verplaats de cursor op de operatie die u wenst te wijzigen of te raadplegen met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer.

  Druk op de toets OK.
  Uw faxapparaat geeft u de status van de documenten aan die zich in de wachtrij bevinden :
  DEP : IN DEPOT
  AFR : OPNEMEN
  ZND : UITGESTELDE VERZENDING
  NET : VERZENDING INTERNET (fax of E-mail)
  VERD : AANSLUITING INTERNET

  Wanneer u een van de operaties van de wachtrij wenst te wijzigen (met uitzondering van de
  Internet opdrachten) :

  Kunt u de operatie van de wachtrij selecteren met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer (of vanaf

  hun volgordenummer).
  Druk op de toets OK. U kunt alsdan de parameters van het aangegeven verzoek om verzending wijzigen.
  Druk op de toets

  om te verlaten.

  OPHEFFEN VAN EEN OPDRACHT


  Druk op de toetsen MENU, 8, 4, 3 en OK.
  Selecteer de op te heffen opdracht met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer.

  Druk op de toets OK om het verzoek van de wachtrij op te heffen.
  Druk op de toets OK om te bevestigen.

  DRUKKEN VAN EEN DOCUMENT IN AFWACHTING VAN VERZENDING
  Met deze functie kunt u de inhoud van een document in afwachting van verzending te weten komen.
  Druk op de toetsen MENU, 8, 4, 4 en OK.

  Selecteer het wachtende document met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer.

  Druk op de toets OK, het geselecteerde document wordt gedrukt.

  DRUKKEN VAN DE LIJST MET DE WACHTENDE OPERATIES
  Het drukken van de lijst met de wachtende operaties is nuttig voorafgaande aan elke tussenkomst op de
  wachtende documenten (opheffen, uitvoeren, wijzigen). Deze lijst geeft voor elk wachtend document aan : het
  nummer van de wachtende operatie, de naam van de gesprekspartner, het voorziene tijdstip van de verzending,
  het type wachtende operatie en het aantal bladen van het document en zijn omvang (percentage van het door dit
  document in beslag genomen geheugen).
  Om rechtstreeks de wachtrij te drukken, moet u op de toetsen MENU, 8, 4, 5 en OK drukken.


  32

  A • Page 40

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 33 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  3. OPDRACHTEN OP AFSTAND VANAF EEN PARALLEL
  GESCHAKELD TOESTEL
  Verscheidene opdrachten op afstand zijn mogelijk vanaf een telefoontoestel (met kiezen met vocale frequenties)
  dat parallel op de installatie geschakeld staat (opmerking : indien het parallel geschakelde toestel met decimaal
  kiezen geconfigueerd is, moet op * ingetikt worden teneinde naar de modus kiezen met vocale frequenties over
  te gaan).

  OPDRACHT OP AFSTAND STOPPEN VAN HET ANTWOORDAPPARAAT
  Wanneer u vanaf een parallel geschakeld toestel opneemt, wanneer de machine eveneens opgenomen heeft en
  wanneer de machine de aankondiging (of het ontvangstbericht) verzendt, kunt u de verzending van deze
  aankondiging stopzetten door op uw telefoontoetsenbord de sequentie : # 0 in te tikken.

  OPDRACHT OP AFSTAND DOORGEVEN OP ONTVANGST FAX
  Wanneer u vanaf een parallel geschakeld toestel opneemt en wanneer u de gesprekspartner niet herkent, kunt u
  uw machine op afstand de opdracht geven dat zij naar de modus ontvangst fax overgaat door op uw
  telefoontoetsenbord de sequentie : # 7 in te tikken.

  4. MAILBOX
  Uw apparaat kan tot 5 mailboxen bevatten. Deze dienen voor het ontvangen van de fax- of de vocale berichten
  die tot verschillende personen gericht zijn.
  Uw gesprekspartner draagt met behulp van zijn numerieke toetsenbord (codes DTMF) het nummer van uw
  mailbox over waarin hij zijn bericht wil deponeren.
  U moet alsdan op het toetsenbord van het apparaat het nummer van uw mailbox invoeren om het ontvangen
  faxbericht te drukken of het ontvangen vocale bericht af te luisteren.

  VORMEN VAN EEN MAILBOX

  Druk op de toetsen MENU, 7, 1 en OK.
  Voer op het toetsenbord een cijfer tussen 1 en 5 in en druk tweemaal op de toets OK.
  Voer op het toetsenbord een code met 4 cijfers van uw keus in (andere cijfers dan 0000), van uw code
  ondervraging op afstand en van uw code bevoorrechte toegang en druk tweemaal op de toets OK.

  Opmerking: met de code met 4 cijfers kunt u op afstand ondervragen en/of de mailbox vergrendelen.  Gebruik de toets


  keus te bevestigen.
  Kies "AANKONDIGING" zodat een bericht naar de gesprekspartner verzonden wordt die een bericht in uw
  mailbox wenst te deponeren.
  Druk op de toets OK.
  Neem uw telefoonhoorn op en registreer een aankondiging.
  Hang de telefoonhoorn weer op: u luistert uw aankondiging af. Uw mailbox is nu gevormd.

  om de bescherming van uw mailbox (MET) te kiezen en druk op de toets OK om uw

  WISSEN VAN EEN MAILBOX

  Druk op de toetsen MENU, 7, 2 en OK.
  Voer op het toetsenbord het nummer van de op te heffen mailbox in en druk op de toets OK.
  Bevestig het opheffen van uw mailbox door op de toets OK te drukken.

  33

  A • Page 41

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 34 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOE MOET U UW MAILBOX BEREIKEN

  Wanneer u een vocaal bericht ontvangen heeft, druk op de toets

  .

  Wanneer u een faxbericht ontvangen heeft, druk op de toets
  .
  Voer het nummer (tussen 1 en 5) van uw Mailbox in en druk op de toets OK.
  • Wanneer u geen grendel geplaatst heeft (TOEG. BER. = ZONDER), luistert u uw vocaal bericht af of uw
  faxbericht wordt afgedrukt.
  • Wanneer u een grendel geplaatst heeft (TOEG. BER. = MET) moet u de code met 4 cijfers van uw MBX
  invoeren.

  Opmerking: na een MBX gevormd te hebben moet u, om elk bericht af te luisteren of om elk ontvangen
  faxbericht te drukken, de MBX 0 aanwijzen.

  HOE DEPONEERT UW GESPREKSPARTNER ZIJN BERICHT IN UW MAILBOX
  EEN VOCAAL BERICHT OF EEN FAXBERICHT DEPONEREN
  Uw apparaat moet in de modus ontvangst TEL FAX TAD staan.
  Uw gesprekspartner kan als volgt te werk gaan om een vocaal bericht of een faxbericht in uw mailbox te
  deponeren :
  Voert het te verzenden document in de lader in (wanneer hij een faxbericht wenst te deponeren).
  Vormt uw telefoonnummer : hij hoort de aankondiging van uw vocaal antwoordapparaat.
  Druk op de toetsen # en 1 en voer het nummer (tussen 1 en 5) van uw mailbox in : hij hoort de aankondiging
  van uw mailbox.
  Na de bip, zijn vocaal bericht of zijn faxbericht overdragen (toets
  ).


  EEN FAXBERICHT DEPONEREN (RECHTSTREEKSE TOEGANG)
  Uw gesprekspartner die een compatibele machine moet bezitten, kan als volgt te werk gaan om een faxbericht in
  uw mailbox te deponeren :
  Het te verzenden document in de lader invoeren.
  Druk op MENU, 7, 3 en daarna op OK.
  Vorm uw telefoonnummer en valideer door OK.
  Voer het nummer (tussen 1 en 5) van uw brievenbus in en valideer door OK.
  Druk op
  om de verzending te valideren.  HOE NEEMT UW GESPREKSPARTNER EEN DOCUMENT OP UIT UW MAILBOX
  Uw gesprekspartner kan een van tevoren gedeponeerd document uit uw mailbox opnemen. Hiervoor moet hij :
  Op MENU, 7, 4 en daarna op OK drukken.
  Uw telefoonnummer vormen en valideren door OK.
  Voer het nummer (tussen 1 en 5) van uw mailbox in en valideer door OK.
  Op
  drukken om het opnemen van het document te valideren.  Op

  drukken zodra het controlelampje "FAX MESSAGES" knippert, om het document af te drukken.

  ONDERVRAGING VAN OP AFSTAND VAN UW MAILBOX

  34

  Vorm, vanaf een telefoon of een faxapparaat op afstand, uw telefoonnummer; u hoort de aankondiging van
  uw vocaal antwoord-apparaat.
  Druk op de toetsen #, 1 en het nummer van uw mailbox (tussen 1 en 5).
  Voer de 4 cijfers van de geheime code van uw mailbox in :
  • U luistert (eventueel) de vocale berichten af die in uw mailbox gedeponeerd zijn.
  • Wanneer u vanaf een faxapparaat opbelt, moet u op de toetsen 8 en 0 drukken bij het uitzenden van bips
  van het faxapparaat om kennis te nemen van uw eventuele faxberichten.

  A • Page 42

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 35 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 10: ANDERE FUNCTIES
  1. PLAATSELIJKE KOPIE
  FOTOKOPIE
  Het apparaat kan als een kopieerapparaat gebruikt worden :
  Voer het te fotokopiëren document in de lader in als voor een verzending.
  Kies de resolutiemodus voor de plaatselijke kopie van fotodocumenten door op de toets FINE PHOTO te
  drukken. Wanneer u niet de modus FOTO selecteert, worden de fotokopieën in de FIJN modus genomen.
  Druk op de toets
  .

  MULTIKOPIE
  U kunt 1 tot 99 kopieën van een document maken.
  Druk op de toetsen MENU, 5, 8 en OK.
  Wijzig het aantal kopieën dat u wenst te drukken met behulp van het numerieke toetsenbord.
  Druk op de toets OK, het document wordt nu in het geheugen gebracht en daarna gedrukt.

  2. DRUKKEN
  DE GIDS VAN DE FUNCTIES DRUKKEN
  Door het drukken van de gids, kunt u toegang krijgen tot de lijst met de functies en de overeenkomende nummers.
  Druk op de toetsen MENU, 5, 1 en OK.  DRUKKEN VAN DE JOURNAALS
  De laatste 30 communicaties worden in de verzendings- en ontvangstjournaals opgenomen waarvan men het op
  elk ogenblik kan vragen dat ze gedrukt worden.
  Druk op de toetsen MENU, 5, 2 en OK.  DRUKKEN VAN HET REPERTORIUM
  Om de telefoonklapper te drukken :
  Druk op de toetsen MENU, 5, 3 en OK.  DRUKKEN VAN DE INSTELLINGEN
  De lijst met de instellingen geeft de configuratie van de machine op een gegeven ogenblik.
  Om de lijst met de instellingen te drukken :
  Druk op de toetsen MENU, 5, 4 en OK.  3. VISUALISATIE BANDMETER
  De bandmeter geeft (in percentages) de hoeveelheid inktfilm die beschikbaar blijft :
  Druk op de toetsen MENU, 5, 9 en OK.  4. BESCHERMING TEGEN EEN ONGEWENST RAADPLEGING
  VAN DE VOCALE BERICHTEN EN VAN DE FAXBERICHTEN
  U kunt u beschermen tegen de plaatselijke ongewenste raadpleging van uw eigen berichten door niet daartoe
  gemachtigde personen.
  Hiervoor moet u :
  • de grendel voor de toegang tot uw berichten aanbrengen.
  • een code ondervraging aanbrengen die anders is dan 0000 (zie vorige §).

  35

  A • Page 43

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 36 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  GRENDEL VOOR TOEGANG TOT DE BERICHTEN
  Druk op de toetsen MENU, 8, 2 en OK.
  Selecteer de gewenste optie (ZONDER of MET) met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer en druk

  op de toets OK om uw keus te bevestigen.
  ZONDER : De plaatselijke toegang tot de berichten gebeurt zonder de code ondervraging in te voeren.
  MET : De plaatselijke toegang tot de berichten is slechts mogelijk nadat de code ondervraging ingevoerd is.

  TOEGANG TOT DE VERGRENDELDE BERICHTEN
  Naargelang het geval, drukt u op de toetsen VOICE MESSAGES of FAX MESSAGES. Wanneer u een
  persoonlijke mailbox heeft (Nr 1 tot en met 5), moet u uw nummer invoeren; anders moet u 0 invoeren en
  op de toets OK drukken.
  Voer de code ondervraging of de code MBX in wanneer u toegang moet krijgen tot een persoonlijke mailbox.

  5. WEKKER
  De machine schakelt een geluidsalarm uit op het ogenblik van uw keus. U kunt dit alarm gebruiken als een
  ochtendwekker, een "memoblok" of een herinnering aan een afspraak.

  OM DE WEKKER TE ACTIVEREN

  Druk op de toetsen MENU, 8, 1 en OK.
  Selecteer de gewenste optie (LOPEN of STOPPEN) met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer.

  LOPEN : activering van de wekker.
  STOPPEN : desactivering van de wekker.
  Druk op de toets OK om uw keus te bevestigen.

  OM HET TIJDSTIP VAN DE WEKKER IN TE STELLEN
  Wanneer u LOPEN geselecteerd heeft :
  Voer het tijdstip van het uitschakelen van het alarm in.
  Druk op de toets
  om het gekozen tijdstip te bevestigen.
  Het scherm geeft rechts van het tijdstip een symbool aan dat het in bedrijf stellen van de wekker signaleert.
  Om het belwerk stop te zetten, moet u op een of andere toets van het toetsenbord drukken. Anders zal het
  alarm na 30 seconden stoppen.


  6. BESPAREN VAN PAPIER BIJ HET DRUKKEN
  Voor elk document dat in het geheugen ontvangen werd,, kunt u papier en inktlint bezuinigen door op een enkel
  blad formaat A4, 2 bladen A4 verminderd met 50 % in de verticale richtig te drukken.

  Om deze functie in bedrijf te stellen :

  Druk op de toetsen MENU, 5, 7 en OK.
  Selecteer de gewenste optie met behulp van de toetsen

  of

  van de surfer en druk op de toets OK.

  Het apparaat drukt de ontvangen documenten.

  Opmerking: wanneer u uw berichten beschermd heeft, moet u het nummer van uw brievenbus invoeren en
  daarna de code ondervraging zodat het apparaat de ontvangen documenten drukt.

  7. PC INTERFACE
  Met het apparaat, wanneer het op een microcomputer PC aangesloten is, kunnen bestanden gedrukt worden die
  afkomstig zijn van de PC (Interface GDI). Hiervoor moet u zich de "kit interface PC" bij uw wederverkoper
  aanschaffen.
  Het apparaat dient alsdan als hulpprinter voor uw microcomputer.

  36

  A • Page 44

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 37 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  HOOFDSTUK 11: BIJLAGEN
  1. VERVANGING VAN DE VERBRUIKSAKTIKELEN
  De verbruiksgoederen (inktlint en chipkaart lintmeter) zijn reeds in uw machine geïnstalleerd. Het kan gebeuren
  dat u deze verbruiksgoederen moet vervangen wanneer ze opgebruikt zijn. Hiervoor moet u de instructies van
  onderstaande paragrafen raadplegen.

  INKTLINT
  Met het inktlint kunt u op normaal papier drukken.

  !

  Gebruik uitsluitend het inktlint dat met de specificaties van de constructeur overeenkomt. Het gebruiken
  van andere typen inktlint zou het apparaat kunnen beschadigen en de garantie anuleren. De door uw
  apparaat gedrukte documenten kunnen leesbaar worden door transparantie op het opgebruikte inktlint.
  Wanneer documenten een vertrouwelijk karakter hebben, moet u eraan denken het inktlint in bedrijf te
  verwijderen indien u uw apparaat onbewaakt moet achterlaten.

  1

  2
  1

  1

  Open de voorste kap : laat de kap naar u toe zwenken
  tot hij alleen open blijft staan.

  Open de achterste kap : ontgrendel de klinken (1)
  alvorens de kap naar achter te laten zwenken.

  37

  A • Page 45

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 38 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  3

  4

  2

  2

  Verwijder het opgebruikte inktlint uit zijn lager.

  Trek en verwijder het kleeflint (2) van het inktlint.

  Breng het inktlint boven zijn lager onder de achterste
  kap.
  Plaats het inktlint in zijn lader zonder het kleeflint te
  verwijderen (2):
  • Breng het rechteruiteinde van de dikke rol op de
  verende as.
  • Plaats het linkeruiteinde van de dikke rol op de
  linkeras.
  5
  6

  5

  3

  4
  Breng de kleine rol in zijn lager aan.
  Controleer of het getande opzetstuk (3) correct in zijn
  lager (4) aangebracht is en het opzetstuk (5) in zijn
  lager (6).

  38 • Page 46

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 39 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  LINTMETER
  Met de chipkaart lintmeter kan op het scherm, na een drukoperatie, het percentage inktlint vermeld worden dat
  nog beschikbaar is.
  6

  7

  Verwijder de kap van het lager van de meter (7) :
  • schuif de kap naar achter toe,
  • licht vervolgens het voorste gedeelte van de kap op
  om deze uit het apparaat te trekken.
  Verwijder de opgebruikte chipkaart lintmeter uit zijn
  lager.
  7
  8
  9

  Maak de (vooraf uitgesneden) meter (9) van de
  chipkaart lintmeter los (8).
  8
  7
  9

  10

  Voeg de meter (9) in de gleuf (10) van het lager van
  de meter in waarbij u op zijn richting moet letten ; de
  chip moet naar u toe gericht zijn en de afgesneden
  hoek naar boven rechts.
  Breng de kap (7) weer op zijn plaats.

  39

  A • Page 47

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 40 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  9

  11
  1

  11

  Sluit de achterste kap : gelijktijdig op de 2 zijden van
  de kap drukken (11) tot de 2 klinken (1) vergrendeld
  zijn.

  !

  Wanneer de chipkaart niet geïnstalleerd of verkeerd aangebracht is, geeft het apparaat :
  GEEN METER te zien.

  2. TECHNISCHE PARAMETERS
  Om tot de technische parameters toegang te krijgen, moet u op de toetsen MENU, 8, 3 en
  drukken.
  De technische parameters zijn aanwezig in de vorm van een lijst waarin de gebruiker zich kan verplaatsen met
  behulp van de toetsen

  40

  of

  van de surfer.

  01 KIESMETHODE :

  keus van het type kiezen (muzikaal of decimaal).

  02 ZENDEN KOP :

  verzending naar de geadresseerde van uw naam, uw faxnummer, de datum en
  het tijdstip : deze informatie komt voor bovenaan het faxbericht dat hij
  ontvangt.

  03 ZENDSNELHEID :

  beperken van de snelheid van verzending.

  04 GEEN ECHO :

  deze parameter vertraagt de satelliet-echo bij het versturen, van faxberichten
  op de lange afstands in geval van problemen.

  10 KOP OPNEMEN :

  drukken bovenaan de faxberichten die u ontvangt, het faxnummer van uw
  gesprekspartner alsmede de datum en het tijdstip van ontvangst.

  11 ONTV SNELH :

  beperken van de ontvangstsnelheid van de ontvangen faxberichten.

  20 MODE VERKL :

  verminderingsmodus bij het drukken (ontvangen faxberichten, lokale kopieën)
  : automatisch of handmatig.

  21 REDUC COEF :

  deze parameter bepaalt het verminderings-percentage bij het drukken.

  22 TELLER :

  deze parameter geeft het aantal gedrukte bladen (ontvangen faxberichten en
  lokale kopieën) sinds de inbedrijfstelling van het apparaat.

  40 DUUR FLASH :

  onderbrekingsduur on line (lang of kort) van het signaal "Flash" van de toets R.

  50 GESOR AFDRUK :

  drukken van de documenten in de omgekeerde volgorde van ontvangst (of van
  de analyse voor een plaatselijke kopie).

  60 BERICHT EX :

  parameter Aankondiging in "Hoge Kwaliteit" waarmee muziek in de
  aankondiging geregistreerd kan worden. Daar het mechanisme meer ruimte in
  het geheugen nodig heeft, kan het uitgeschakeld worden.

  73 E-MAIL VERBET :

  parameter waarmee automatisch in het repertorium het Internet adres van een
  gespreks-partner fax geregistreerd kan worden.

  A • Page 48

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 41 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  74 POSTB. WIS :

  bij de eerstvolgende aansluiting, zal het eerste bericht in de Mailbox worden
  opgeheven

  75 COMPRESS. PPP :

  voor aansluiting op bepaalde toegangs-leveranciers.

  3. TECHNISCHE KENMERKEN
  De kenmerken van de Internet leverancier die door de machine gesteund worden.
  Uw faxapparaat functionneert met iedere Internet leverancier die alle onderstaande kenmerken in acht neemt :
  • toegang modem :
  • protocollen :
  • berichtendienst :

  V 32bis (14400 b/s) of (9600 b/s) - V42
  TCP / IP / PPP
  SMTP-POP3

  4. CODES VAN HET VERSLAG VAN VERZENDING
  Het resultaat van elke communicatie wordt gegeven door de journaals (verzending / ontvangst) en door het
  verslag communicatie.
  Bij een probleem, is het resultaat een code waarvan de betekenis hierna gegeven wordt :

  CODES INCIDENT VAN DE FAX
  Code 01 - Uw gesprekspartner antwoordt niet
  Later terugbellen.
  Code 02 - Het opgeroepen nummer is verdacht omdat geen enkele fax antwoordt
  Controleer het nummer van uw gesprekspartner.
  Code 03 - STOP
  U heeft op STOP tijdens het gesprek gedrukt.
  Code 04 - Afgekort nummer niet geldig
  Controleer het nummer
  Code 05 - Incident lader document tijdens het gesprek
  Teveel documenten of storing van de lader document.
  Code 07 - Incident in het functionneren van de terminal op afstand of van de lijn
  Begin het gesprek opnieuw.
  Code 08 - Het document dat u verzonden heeft, kan verkeerd ontvangen zijn
  Verstuur het opnieuw. Controleer met uw gesprekspartner.
  Code 0A - Opnemen
  U heeft geprobeerd een document op te nemen toen de terminal op afstand geen document in depot had.
  Code 0B - Verschil tussen het aantal voorziene bladen bij de verzending en het aantal verzonden bladen
  Controleer het aantal bladen.
  Code 13 - Verzadiging geheugen
  Ontvangst van een faxbericht onmogelijk gemaakt.

  41

  A • Page 49

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 42 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  Code 17 - Beschermde toegang
  Uw apparaat staat op beschermde toegang; een gesprekspartner heeft geprobeerd u te bellen terwijl hij niet uw
  wachtwoord heeft.
  Code 23 - MBX nummer onbekend
  Het nummer van de mailbox dat u aangegeven heeft, is in de machine van uw gesprekspartner niet bekend.

  CODES INTERNET COMMUNICATIE PROBLEMEN
  Codes 40 en 41 - Geen antwoord van de leverancier toegang
  Onmogelijk de modem aansluiting met de leverancier tot stand te brengen. Indien de fout systematisch is,
  controleer het telefoonnummer van de leverancier.
  Code 42 - Aansluiting onmogelijk met de leverancier toegang
  De leverancier weigert de aansluiting; de dienst is tijdelijk niet beschikbaar. Indien de fout systematisch is;
  controleer de parameters van de Internet aansluiting.
  Code 43 - Aansluiting onmogelijk met de server SMTP
  Onmogelijk zich op de server SMTP, voor het overhandigen van de post, aan te sluiten; de dienst is tijdelijk niet
  beschikbaar.
  Indien de fout systematisch is, controleer de parameters van de Internet berichtendienst en de servers.
  Code 44 - Aansluiting onmogelijk met de server POP 3
  Onmogelijk zich op de server POP 3, voor het verkrijgen van de post, aan te sluiten; de dienst is tijdelijk niet
  beschikbaar.
  Indien de fout systematisch is, controleer de parameters van de Internet berichtendienst en de servers.
  Code 45 - Afschakeling van de leverancier toegang
  De dienst is tijdelijk niet beschikbaar; de operatie later opnieuw proberen.
  Code 46 - Afschakeling van de server SMTP
  Afschakeling van de server SMTP voor het overhandigen van de post. De dienst is tijdelijk niet beschikbaar; de
  operatie later opnieuw proberen.
  Code 47 - Afschakeling van de server POP 3
  Afschakeling van de server POP 3 voor het verkrijgen van de post. De dienst is tijdelijk niet beschikbaar; de
  operatie later opnieuw proberen.
  Code 48 - Afschakeling Internet
  De dienst is tijdelijk niet beschikbaar; de operatie later opnieuw proberen.

  42

  A • Page 50

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 43 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  5. VERHELPEN VAN STORINGEN
  PROBLEMEN
  • Het scherm laat niets zien.

  HOE ERAAN TE VERHELPEN
  • Controleer of het netsnoer en het voedingssnoer van de voeding correct
  zijn aangesloten.

  • Het apparaat antwoordt niet op de • De icoon FAX is misschien uit, controleer de modus ontvangen
  oproep na enkele malen bellen.
  (handmatig / automatisch).
  • Controleer
  het
  aantal
  malen
  bellen
  (zie
  hoofdstuk
  INBEDRIJFSTELLING, § Aantal malen bellen).
  • Configureer het apparaat op "privé net" (zie hoofdstuk
  INBEDRIJFSTELLING, § Type net).
  • De gedrukte fotokopie is wit.

  • Het document in de lader werd er omgekeerd ingelegd.

  • De telefooncentrale herkent niet
  het nummer dat u gebeld heeft.

  • Controleer of het telefoonsnoer correct aangesloten is.
  • Controleer het lijnsnoer en de telefoonstekker.

  • Het apparaat belt niet.

  • De icoon TEL knippert : herstel het belwerk (zie hoofdstuk
  INBEDRIJFSTELLING, § Beltoon).

  • De telefoon werkt niet.

  • Controleer of het netsnoer en het voedingssnoer van de voeding correct
  zijn aangesloten.
  • Er is misschien een onderbreking in de netstroom.
  • Controleer het netsnoer en de telefoonstekker.

  • Aanwezigheid van een of meer • Open de voorste kap en reinig de leesinrichting (analyse) tegenover de
  verticale zwarte strepen op de
  witte rol met behulp van een niet pluizende zachte doek die met alcohol
  gekopieerde documenten of die bij
  doordrenkt is. Na het reinigen, de voorste kap weer sluiten en een kopie
  uw gesprekspartner ontvangen zijn.
  maken om u ervan te vergewissen dat de strepen verdwenen zijn.
  PAPIER PLAATSEN

  • Leg papier in de papierlader.

  PRINTERDEKSEL

  • Sluit de achterste kap.

  PAPIER OPSTOPPING

  • Open de achterste kap om toegang te krijgen tot de papierbaan en maak
  het blad vrij. Controleer de goede vergrendeling van de achterste kap
  nadat deze gesloten is.

  OVERVERHITTING

  • De laatste gedrukte documenten bevatten te veel zwart; de temperatuur
  van de printer is te hoog. Enkele ogenblikken wachten tot de printer
  afgekoeld is.

  CHIPKRT WISSELEN

  • U heeft waarschijnlijk vergeten de chipkaart tegelijkertijd met het
  inktlint te vervangen.

  GEEN CHIPKAART

  • Open de kap van de chipkaart en ga na of de chip aanwezig is en of hij
  correct is aangebracht.

  VERV INKTFILM

  • Het inktlint is op; breng een nieuw lint aan alsmede een nieuwe
  chipkaart.

  43

  A • Page 51

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 44 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  PROBLEMEN

  HOE ERAAN TE VERHELPEN

  VERWIJDEREN DOCUMENT

  • Open de voorste kap en controleer de baan van het document.

  GEHEUGEN VOL

  • De ontvangen faxberichten drukken en/of de geregistreerde vocale
  berichten beluisteren.

  • Andere gevallen

  • Uw dienst na verkoop contacteren.

  OPSPOREN VAN STORINGEN
  In geval van aanhoudende problemen, tracht u best eerst zelf om de oorzaak op te sporen.
  Ga als volgt te werk :
  Trek de stekker van uw toestel uit de wandcontactdoos.
  Sluit daarna de stekker van een gewoon telefoontoestel (als u er een bezit) aan op de wandcontactdoos.
  Probeer een gewone telefoonverbinding tot stand te brengen.
  Indien u met een gewoon telefoontoestel geen telefoonverbinding tot stand kunt brengen, neemt u contact op met
  de storingsdienst von Belgacom: (0800 22 400).
  Vermeld dat het ook om een telefaxaansluiting gaat en dat u geen telefoonverbinding tot stand kunt brengen.
  Indien u wel een gewone telefoonverbinding tot stand kunt brengen, maar geen telefaxcommunicatie, neemt u
  contact op met dezelfde storingsdienst op het nummer 0800 22 400, net als voor alle andere problemen op uw
  faxtoestel.

  6. VERZEKERING
  Indien u een toestel huurt van BELGACOM; of tijdens de garantieperiode en inzake het contract van technische
  bijstand bij aankoop, dekt het abonnement in geen geval de tussenkomsten van BELGACOM in geval van
  schade, gebreken of storingen die niet het gevolg zijn van een normaal gebruik van het toestel:
  blikseminslag op het elektrisch net of het telecommunicatienet, waterschade, brand ;
  het gebruik van verbruiksgoederen of toebehoren die niet door BELGACOM werden geleverd;
  de plaatsing van het toestel door de klant in een onaangepaste omgeving ;
  handelingen die in strijd zijn met de contractuele voorwaarden van de verbintenis;
  onjuiste installatie of aansluiting die niet werden uitgevoerd door onze technische diensten ;
  ingrepen door derden aan het toestel ;
  een val van het toestel ;
  het transport van het toestel zonder de vereiste voorzorgsmaatregelen om het tegen beschadigingen te
  beschermen ;
  de gebrekkige werking van het toestel als gevolg van externe verschijnselen, zoals onjuiste handelingen,
  verkeerd gebruik, elektrische stroomtoevoer, statische elektriciteit, stralingen of radiogolven ;
  blootstelling aan elektromagnetische velden of ioniserende stralingen ;
  incompatibiliteit met het opgeroepen toestel ;

  U hebt er alle belang bij contact op te nemen met de commerciële afgevaardigde van BELGACOM voor
  alle inlichtingen hieromtrent (groen nummer 0800 22 500).
  Rekening houdend met de waarde van het telefaxtoestel, is het raadzaam om een privé-verzekering af te
  sluiten en in het contract een passende clausule te voorzien.

  44

  A • Page 52

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 45 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  7. VERBRUIKSGOEDEREN
  De levering en/of de vervanging van verbruiksgoederen, batterijen, toebehoren en onderhoudsprodukten, alsook
  de reiniging van de behuizing van het toestel, vallen niet onder enige verbintenis (huurstelsel, noch
  garantieperiode, noch verbintenis van technische assistentie).

  WIST U DAT U ALLE BENODIGDHEDEN VOOR UW TELEFAXTOESTEL TEGEN ZEER
  VOORDELIGE PRIJZEN KUNT BEKOMEN BIJ BELGACOM ?
  Voor bijkomende informatie kunt u terecht op uw verkooppunt of bij onze commerciële afgevaardigde op
  het groene nummer 0800 22 500.

  8. TECHNISCHE BIJSTAND
  Belgacom biedt u bij de aankoop in optie een contract van technische assistentie aan, met inbegrip van uurloon,
  onderdelen en verplaatsingskosten.
  Een goede raad : onderschrijf een dergelijke verbintenis.

  Voor bijkomende informatie kunt u terecht op uw verkooppunt of bij onze commerciële afgevaardigde op het
  groene nummer 0800 22 500.

  9. WOORDENLIJST


  CCITT :
  ITU/UIT :
  LOKALE KOPIE :
  ONTVANGSTPOLLING :
  PHOTO :
  NAAM :

  JOURNAALS :
  VERKORTE NUMMERS :
  HERHAALFUNCTIE :
  OVERSEININGSRAPPORT :
  ZENDPOLLING :
  RESOLUTIE :

  "Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique", belast
  met het vastleggen van de internationale telecommunicatienormen.
  International Telecommunication Union.
  fotokopie van uw document met uw faxtoestel.
  om vanaf een toestel de overseining te vragen (afroepen) van een
  document dat op een ander toestel voor polling werd klaargelegd.
  resolutiemode voor het inscannen van foto's (16 verschillende
  grijswaarden).
  uw identiteit die moet worden ingevoerd bij de ingebruikname van het
  faxtoestel. Deze gegevens verschijnen op de fax die bij uw
  correspondenten toekomt. Zo kan hij u gemakkelijk identificeren.
  overzicht van de op uw faxtoestel gedurende de dag uitgevoerde
  communicaties.
  een geheugen waarin u de telefoon- en faxnummers van uw gebruikelijke
  correspondenten kan bewaren.
  automatische herhaling van de oproep wanneer uw correspondent niet
  antwoordt.
  gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde overseining. Kan na elke
  overseining worden afgedrukt.
  klaarleggen van een document dat moet worden afgeroepen
  (ontvangstpolling) door een ander toestel.
  de fijnheid waarmee uw toestel het document inscant.
  • Mode standaard : geschikt voor een gewone getypte tekst (het is de
  snelste overseiningsmethode).
  • Mode fijn : voor een handgeschreven tekst of een tekst met kleine
  letters.
  • Mode foto : voor grijsschakeringen.

  45

  A • Page 53

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 46 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  46 • Page 54

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 47 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  LOS GEHEUGENSTEUNTJE

  Memo voor de
  afstandsbediening van uw
  antwoordapparaat

  Uw password : *

  1

  2
  Wissen

  4

  • Ga over naar het volgend bericht door op
  drukken.

  3
  Aankondiging

  5

  6

  Vorig

  Bericht/

  Volgend

  bericht

  lezen/pauze

  bericht

  • Hervat het luisteren naar het bericht door op
  te
  drukken.
  • Keer terug naar het vorige bericht door tweemaal op
  te drukken.
  • Wis de ontvangen berichten door op

  7

  8
  Opstarten

  Registreren

  antwoordapparaat

  *

  9
  Stopzetten
  antwoordapparaat

  0

  #

  te

  op

  en daarna

  te drukken.

  • Registreer uw aankondiging door op

  en daarna

  op
  te drukken en het registreren van uw
  aankondiging stop te zetten door op ongeacht welke
  toets te drukken.
  • Luister naar uw aankondiging door op
  drukken.

  te

  • Schakel uw antwoordapparaat in door op
  drukken.

  te

  • Zet uw antwoordapparaat af door op

  te drukken.

  • Hervat het luisteren naar berichten door op
  drukken.

  te

  47

  A • Page 55

  LIASSE 23228064-6A

  LIASSE 23228064-6 A (P).book Page 48 Mardi, 20. juillet 1999 9:29 09

  48

  A • Page 56

  COUV 23228065-4 A (P).book Page 49 Mardi, 20. juillet 1999 9:28 09

  *23228066*

  SPEC. DEPT 23 310 859-6

  BEDIENINGSHANDLEIDING 23228063-3 IND A

  GEEN CONTRACTUEEL DOCUMENT

  A


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Belgacom belgafax 152 t wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Belgacom belgafax 152 t in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info