Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/51
Nächste Seite
Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5
1
Inhoud Bladzijde
Kennismaking met uw Forum I12S/I18S systeem 4
Over uw Interact toestel 5
gebruik van het display en de
DISPLAY
toetsen 5
gebruik van de
ICOON
toetsen 5
lijnstatus / programmeerbare toetsen 7
gebruik van de
VOLUME
toets 7
gebruik van de
MICROFOON
toets 7
gebruik van de
HANDSFREE
toets 7
gebruik van de
WIJZIGEN
toetsen 7
oproep/berichtenverklikker 7
illustratie van het Interact toestel Interact 8
Gebruik van het Interact toestel 9
Basisprocedure 9
Handsfree telefoneren en beantwoorden op het Interact toestel 10
Een externe oproep maken met het Interact toestel 10
Een interne oproep maken met het Interact toestel 10
Een oproep beantwoorden met het Interact toestel 11
Een externe oproep in wachtstand plaatsen met het Interact toestel 11
Een oproep doorverbinden met het Interact toestel 11
Een lijn terugnemen 11
Ruggespraak houden met het Interact toestel 12
Een toets programmeren van het Interact toestel 12
Een faciliteit gebruiken d.m.v. een toets 12
Een faciliteit gebruiken d.m.v. de display-opties en de
DISPLAY
toetsen 12
De toepassingen van het display 13
Letters invoeren via het Interact klavier 13
Gebruik van een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Een externe oproep maken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Een interne oproep maken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Een oproep beantwoorden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Een oproep in wachtstand plaatsen met een standaard telefoon
of een ISDN telefoon 14
Een oproep doorverbinden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Ruggespraak houden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 15
Faciliteiten gebruiken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon - codelijst 16
Gebruik van de faciliteiten 17
Afspraak alarm
Algemene oproep
Algemene richtlijnen
Berichtenscherm
Bezette lijn vasthouden
Blok-mode
Call Center
Conferentiegesprek
De deur openen
De deurtelefoon beantwoorden en de deur
openen
De telefoon terugstellen
Een gesprek parkeren
Een oproep beantwoorden
Gedwongen wachttoon
Indicatie van taxatie per toestel
Inbreken verboden
Laatstgekozen nummer herhalen
Nachtstand
Niet Storen
Omroepen
PABX netlijncode
Pick up groepen
Toon protectie
Terugbellen
Tijd en datum
Toestelslot
Vaste bestemming
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Inhoud

  Bladzijde

  Kennismaking met uw Forum I12S/I18S systeem

  4

  Over uw Interact toestel
  • gebruik van het display en de DISPLAY toetsen
  • gebruik van de ICOON toetsen
  • lijnstatus / programmeerbare toetsen
  • gebruik van de VOLUME toets
  • gebruik van de MICROFOON toets
  • gebruik van de HANDSFREE toets
  • gebruik van de WIJZIGEN toetsen
  • oproep/berichtenverklikker
  • illustratie van het Interact toestel Interact

  5
  5
  5
  7
  7
  7
  7
  7
  7
  8

  Gebruik van het Interact toestel
  • Basisprocedure
  • Handsfree telefoneren en beantwoorden op het Interact toestel
  • Een externe oproep maken met het Interact toestel
  • Een interne oproep maken met het Interact toestel
  • Een oproep beantwoorden met het Interact toestel
  • Een externe oproep in wachtstand plaatsen met het Interact toestel
  • Een oproep doorverbinden met het Interact toestel
  • Een lijn terugnemen
  • Ruggespraak houden met het Interact toestel
  • Een toets programmeren van het Interact toestel
  • Een faciliteit gebruiken d.m.v. een toets
  • Een faciliteit gebruiken d.m.v. de display-opties en de DISPLAY toetsen
  • De toepassingen van het display
  • Letters invoeren via het Interact klavier

  9
  9
  10
  10
  10
  11
  11
  11
  11
  12
  12
  12
  12
  13
  13

  Gebruik van een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Een externe oproep maken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Een interne oproep maken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Een oproep beantwoorden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Een oproep in wachtstand plaatsen met een standaard telefoon
  of een ISDN telefoon
  • Een oproep doorverbinden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Ruggespraak houden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Faciliteiten gebruiken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon - codelijst

  14
  14
  14
  14

  Gebruik van de faciliteiten
  Afspraak alarm
  Algemene oproep
  Algemene richtlijnen
  Berichtenscherm
  Bezette lijn vasthouden
  Blok-mode
  Call Center
  Conferentiegesprek
  De deur openen
  De deurtelefoon beantwoorden en de deur
  openen
  − De telefoon terugstellen
  − Een gesprek parkeren
  − Een oproep beantwoorden

  17

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5
  14
  14
  15
  16

  Gedwongen wachttoon
  Indicatie van taxatie per toestel
  Inbreken verboden
  Laatstgekozen nummer herhalen
  Nachtstand
  Niet Storen
  Omroepen
  PABX netlijncode
  Pick up groepen
  Toon protectie
  Terugbellen
  Tijd en datum
  Toestelslot
  Vaste bestemming

  1 • Page 2

  − Een oproep doorschakelen
  − Een oproep omleiden
  − Externe wachttoon/ van wachtstand afnemen

  − Verkortkiezen nummers
  − Wachtende oproep

  Hoofdprogrammeringstoestel
  Primaire Positie
  Verkeersklassen
  Muziek in wachtstand
  Gebruik van de algemene begroeting
  Voice Module
  Gebruik van de Voice Module en van Voice Mail
  Identiteit van de oproeper (CLID)
  Interne belgroepen
  Rechtstreeks bellen naar een toestel met de Multiple Subscriber
  Nummering (MSN) en Rechtstreeks Intern Bellende (DDI) diensten
  MSN/DDI nachtdienst
  Te Negeren MSN
  Uitgaand bellen met een bepaalde MSN/DDI
  Telesecretaresse
  Gebruik van de BELGACOM DIENSTEN toets en de bijkomende ISDN diensten
  Gebruik van de kostenregistratie met de V24 Module
  Gebruik van een fax of een analoge modem met de Forum I12S
  Onderhoud en programmering op afstand
  • Programmering
  − Basisprogrammeringsprocedure


  Systeem programmeren
  Paswoord wijzigen
  Toestel programmeren
  Algemene verkortkiezen-lijst
  Tijden Datum
  Taal
  Nachtstand
  Muziek in wachtstand
  Netlijn led

  28
  28
  28
  29
  29
  30
  31
  36
  37
  38
  38
  38
  38
  38
  39
  41
  42
  42
  42


  Begroetingen wijzigen
  Kostenregistratie
  Timers
  Deurtelefoon
  Omroep installatie
  Nummer opslag (CLI-lijst)
  Verkeersklasse codes
  Herprogrammering van Voice module poorten

  • Toestellen programmeren

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  2 • Page 3
  Netlijnen programmeren
  Signalering Dag
  Signalering Nacht
  Toegang voor toestellen tot buitenlijn
  Aangesloten lijnen
  Lijngroepen (buitenlijnen)
  PABX toegangscode
  Lijnen bestemd voor enkel inkomende
  gesprekken
  Point to Point of Point to Multipoint
  Centrale bel - Dag
  T of S interface
  Lijnen beantwoord door antwoordapparaat
  (systeem voicemail box)
  Centrale bel - Nacht
  Voicemail lijn (alg.)

  Trefwoordenregister
  Bijlage - PC / Printer aansluitingen

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5


  Netlijntoegang
  Lijnen beantwoord door Algemene begroeting
  Aangesloten ISDN lijnen
  Auto attendant lijnen
  Uitgaande lijnbundels
  CLI-nummers en namen programmeren voor
  automatische routing
  PABX-bundels
  MSN hoofdnummer programmeren
  ISDN PABX lijnen
  Verlengde S0-bus
  Te Negeren MSN
  Call Center

  48
  51

  3 • Page 4

  Kennismaking met uw Forum I12S/I18S systeem
  Wat u eerst en vooral hoort te weten is dat uw Forum I12S/I18S systeem gebruiksvriendelijk is. Het is
  uitgerust met een ruime reeks faciliteiten die tijd besparen en voor een beter rendement zorgen.
  De Forum I12S wordt aangeboden met een basiscapaciteit van 1 T0, 1 S0 en 6 hybride toestellen. Deze
  capaciteit kan verder uitgebreid worden, d.m.v. een uitbreidingskaart, tot 2 T0, 1 S0 en 9 hybride toestellen.
  Door een tweede uitbreidingskaart toe te voegen, kan men een maximum capaciteit bereiken van 3 T0, 1 S0
  en 12 hybride toestellen. De maximum capaciteit kan ook geconfigureerd worden als 2 T0, 2 S0 en 12
  hybride toestellen. U kunt desgewenst ook enkel de capaciteit van de toestellen uitbreiden, zodat u een totale
  capaciteit verkrijgt van 1 T0, 1 S0 en 9 of 12 toestellen.
  De Forum I18S wordt aangeboden met een basiscapaciteit van 2 T0, 1 S0 en 9 hybride toestellen. Deze
  capaciteit kan verder uitgebreid worden, d.m.v. een uitbreidingskaart, tot 5 T0, 1 S0 en 18 hybride toestellen.
  De maximum capaciteit kan ook geconfigureerd worden als 4 T0, 2 S0 en 18 hybride toestellen. U kunt
  desgewenst ook enkel de capaciteit van de toestellen uitbreiden, zodat u een totale capaciteit verkrijgt van 2
  T0, 1 S0 en 12, 15 of 18 toestellen. U merkt het, Forum I12S is een heus flexibel systeem.
  Uw Forum I12S/I18S is een hybride centrale die aangesloten wordt op het ISDN netwerk. U kunt er om het
  even welke combinatie van systeemtelefoons, gewone telefoontoestellen en ISDN telefoons op aansluiten en uiteraard kunt u die combinatie te allen tijde wijzigen.
  Uw Forum I12S/I18S biedt u een hele waaier van moderne faciliteiten. U kunt opties selecteren, zoals de
  V24 module, voor kostenregistratie, of de Voice Module, indien u oproepers met een persoonlijke of een
  algemene begroeting wilt verwelkomen, voicemail boxes voor de toestellen. Er is ook een TAPI-applicatie
  voorhanden indien u uw pc wilt aansluiten op uw telefoon. Alle informatie over het gebruik van de TAPI
  Module vindt u in het Forum I12S TAPI Module Naslagwerk.
  Deze Gebruikershandleiding is uw leidraad voor het gebruik van uw Forum I12S/I18S systeem en het
  Interact toestel, een gewoon telefoontoestel of een ISDN telefoontoestel.
  De sectie Programmering toont u hoe u de systeemfaciliteiten, de lijnen en de toestellen dient te
  programmeren - zoals bijvoorbeeld, de algemene verkorte nummers waar alle gebruikers toegang tot
  hebben, de werking van de nachtstand of de verkeersklassen. Deze sectie Programmering vertelt u
  eveneens hoe u namen kunt programmeren bij toestellen, zodat ze op het display van het Interact toestel
  verschijnen; hoe u kunt kiezen welke toestellen moeten bellen bij een inkomende oproep; welke toestellen
  een voicemail box hebben indien de Voice Module beschikbaar is, enz.…
  Het Interact toestel beschikt over een display wat het gebruik van uw telefoon en van de faciliteiten ervan
  vergemakkelijkt. Door op de toetsen te drukken die naast het display op het Interact toestel staan, krijgt u te
  lezen wat u moet doen, zodat u niet altijd de Gebruikershandleiding of het Naslagwerk dient te raadplegen. U
  kunt deze faciliteit zelfs gebruiken tijdens een telefoongesprek.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  4 • Page 5

  Over uw Interact toestel
  Uw Interact toestel is een rijkelijk uitgerust telefoontoestel met display, dat bestemd is voor gebruik met de
  Forum I12S/I18S. Het biedt u niet alleen een hele waaier van faciliteiten, maar bovendien is het heel
  gebruiksvriendelijk. De Interact is volledig handsfree, zodat u kunt opbellen en opgebeld worden zonder de
  hoorn van de haak te nemen.

  Gebruik van het display en de DISPLAY toetsen
  Het Interact toestel is voorzien van een groot display met 4 regels die gestuurd wordt met behulp van de zes
  DISPLAY toetsen (links en rechts van het display) en de BLADER toetsen, zodat de faciliteiten in alle eenvoud
  gebruikt kunnen worden.
  Enkel de faciliteiten die van belang zijn voor wat u aan het doen bent worden op het display getoond.
  Naargelang van de gebruikssituatie, verschillen de beschikbare opties.
  De DISPLAY toetsen dienen om de faciliteit of de actie te gebruiken die op het display naast de toets wordt
  afgebeeld. De BLADER toetsen dienen dan weer om de optielijst te overlopen tot de gewenste faciliteit of
  actie afgebeeld wordt op het display. Vervolgens drukt u op de DISPLAY toets ernaast.
  De bovenste regel van het display toont andere nuttige informatie, zoals de datum en het uur of het nummer
  dat u gekozen heeft. Er kunnen ook instructies afgebeeld worden zoals Kies het toestel.
  Voor meer details over de rest van de informatie die op het display van uw Interact toestel kan
  afgebeeld worden, raadpleegt u de sectie Toepassingen van het display verder in deze Handleiding.

  Gebruik van de ICOON toetsen
  Er zijn vier ICOON toetsen die gebruikt worden in combinatie met de zes DISPLAY toetsen (links en rechts
  van het display) en de BLADER toetsen, om het gebruik van bepaalde groepen van faciliteiten te
  vergemakkelijken. De vier ICOON toetsen zijn de volgende:
  PROGRAMMEREN
  BERICHTEN
  LIJST
  BELGACOM DIENSTEN

  U drukt op een ICOON toets om toegang te krijgen tot een groep van faciliteiten. Hierdoor roept u een reeks
  opties op die op het display afgebeeld worden. Vervolgens drukt u een DISPLAY toets in om de faciliteit of
  actie te gebruiken die op het display naast de toets afgebeeld wordt. U kunt de BLADER toetsen gebruiken
  om de lijst met opties te overlopen tot de gewenste faciliteit of actie op het display afgebeeld wordt.
  Vervolgens drukt u op de DISPLAY toets ernaast.

  PROGRAMMEREN - Opties voor het programmeren van de telefoon
  Met deze toets krijgt u toegang tot de groep van opties voor de configuratie van de telefoon. Als u op deze
  toets drukt, krijgt u een menu te zien met de beschikbare programmeringopties. Het menu biedt de volgende
  keuzemogelijkheden:
  Persoonlijke verkorte nummers programmeren
  Er wordt u stapsgewijs gevraagd om uw persoonlijke lijst van namen en nummers te programmeren. U kunt
  max. 12 nummers programmeren.
  Handsfree beantwoorden
  U kunt uw telefoon zo programmeren dat u handenvrij kan opgebeld worden. Dit betekent dat u de hoorn niet
  van de haak dient te nemen om een interne oproep te beantwoorden.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  5 • Page 6

  Programmering van de toetsen
  U kunt alle 8 programmeerbare toetsen herprogrammeren. Dit zijn de toetsen die zich bovenaan op de
  telefoon bevinden. Bij deze toetsen kunt u lijnen, toestellen, faciliteiten of verkorte nummers programmeren.
  U wordt gevraagd om de toets te selecteren die u wilt programmeren Indien u op de gewenste toets drukt,
  wordt u gevraagd de faciliteit te selecteren die u bij die toets wilt programmeren.
  Taal
  U kunt de taal kiezen waarin alle instructies en teksten zullen afgebeeld worden.
  Hoofdtelefoon/Hoorn gebruiken
  U kunt kiezen uit gewoon werken met de hoorn of werken met een hoofdtelefoon.
  Met deze faciliteit kunt u uw Interact systeemtelefoon programmeren voor gebruik van een hoofdtelefoon.
  Indien u het toestel uitrust met een hoofdtelefoon wordt de haak wordt niet meer gebruikt. Door de
  handenvrij-toets in te drukken beantwoordt u de oproep of beëindigt u een oproep.. Het lampje naast de
  handenvrij-toets brandt wanneer het toestel van de haak is.
  Opties voor de beltoon
  U kunt de beltoon bij het bellen selecteren.
  Contrastopties
  U heeft de keuze uit 4 contrastniveaus voor het display.
  Systeemprogrammering
  Indien uw toestel het programmeringtoestel is ( standaard is dit toestel 20), dan heeft u toegang tot de
  systeemprogrammering. Indien u deze optie selecteert, wordt u gevraagd om een paswoord in te geven.
  Voor meer informatie over de systeemprogrammering, raadpleegt u de desbetreffende secties in deze
  Handleiding.

  BERICHTEN - Vocale berichten nakijken

  Van zodra u op de toets BERICHTEN drukt, ziet u de prompts Berichtenscherm en Spraak Berichten.
  Berichtenscherm
  Met deze faciliteit kunt u een boodschap nalaten, die verschijnt op elke Interact telefoon die uw toestel belt. U
  heeft de keuze uit 8 voorgeprogrammeerde boodschappen. Bericht 9 is blanco en laat u toe uw eigen
  boodschap in te voeren. Om een bericht op uw toestel in te stellen, drukt u op de Berichtentoets, selecteer
  Berichtenscherm en kies dan een van de berichten.
  Gesproken berichten
  Indien een Voice Module aangesloten werd en een voicemail box toegewezen werd aan uw toestel, heeft u
  toegang tot de bedieningsmenu’s voor de vocale berichten. U wordt gevraagd uw mailboxnummer ( = uw
  toestelnummer) en uw paswoord in vier cijfers (standaardinstelling is 1111) in te geven, gevolgd door #. U
  bent nu in het bedieningsmenu voor de vocale berichten en u kunt volgende opties selecteren op het display.
  Afspelen
  Alle berichten wissen
  Begroetingen

  Paswoord wijzigen
  Monitor
  Opheffen

  LIJST - Gebruik van de verkorte nummer-lijsten
  Indien u op de toets LIJST drukt, wordt u gevraagd een lijst te selecteren. Deze lijst kan uw persoonlijke
  verkorte nummerlijst zijn of de algemene verkorte nummerlijst. U kunt dan het gewenste nummer of de
  gewenste naam selecteren binnen in die lijst; er zal automatisch een lijn gekozen worden en het nummer zal
  gevormd worden.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  6 • Page 7

  BELGACOM DIENSTEN - Toegang tot de ISDN netwerkdiensten
  Opmerking: De ISDN netwerkdiensten zijn ook gekend als de Bijkomende Diensten. Opdat deze diensten voor u
  beschikbaar zouden zijn, dient u hierop geabonneerd te zijn.. Voor meer informatie hierover neemt u best contact
  op met uw Belgacom agent.
  Van zodra u op de toets BELGACOM DIENSTEN drukt, krijgt u de vooraf geprogrammeerde ISDNnetwerkdiensten te zien. Gebruik de gewenste dienst door op de DISPLAY toets te drukken naast de naam
  van de dienst. Afhankelijk van de dienst die u geselecteerd heeft, zal u gevraagd worden de dienst Aan te
  zetten, Uit te zetten of de status ervan uit te vragen
  De beschikbare diensten in het menu van uw Interact toestel zijn:
  - CLIR
  - Algemeen onderzoek/Uitzetten
  - Doorschakelen openbaar
  - Alle gesprekken
  - Doorschakelen openbaar
  - Als bezet
  - Doorschakelen openbaar
  - Als geen antwoord
  Het is tevens mogelijk toegang te krijgen tot de meeste Bijkomende Diensten van Belgacom, door de juiste
  dienstcode te kiezen in de blok-mode. De dienstcodes worden u door Belgacom verschaft indien u op de
  diensten geabonneerd bent.

  Programmeerbare toetsen voor lijnstatus en verkortkiezen
  Helemaal boven op uw telefoon ziet u 8 programmeerbare toetsen en lampjes. Deze zijn
  voorgeprogrammeerd zoals aangegeven op de illustratie van uw Interact toestel.
  U kunt deze toetsen makkelijk herprogrammeren afhankelijk van uw persoonlijke noden. De toetsen kunnen
  geprogrammeerd worden als netlijntoetsen, verkortkiezen toetsen of faciliteittoetsen.
  Om te programmeren maakt u gebruik van de PROGRAMMEREN toets, zoals omschreven wordt in de sectie
  Een Interact toets programmeren in deze Handleiding.

  Gebruik van de VOLUME toets
  Om het luidsprekervolume te regelen, drukt u op de VOLUME toets in handsfree modus.
  Om het microfoonvolume te regelen, drukt u op de VOLUME toets in handset modus (gebruik van de hoorn).
  Om het belvolume te regelen, drukt u op de VOLUME toets terwijl de telefoon belt.

  Gebruik van de MICROFOON toets
  Druk op de MICROFOON toets zodat uw correspondent niet hoort wat u zegt (bijvoorbeeld, als u een
  persoonlijk gesprek wilt voeren met iemand die bij u is).

  Gebruik van de HANDSFREE toets
  Dankzij de handsfree toets kunt u een gesprek voeren zonder de hoorn van de haak te nemen. U gebruikt
  de handsfree toets om in en uit te haken.
  Drukt u op deze toets met afgehaakte hoorn dan wordt de telefoon in monitormode geplaatst. De luidspreker
  wordt aangezet zodat mensen bij u in het vertrek het gesprek kunnen volgen.

  Gebruik van de WIJZIGEN toetsen
  De twee toetsen onder het cijferklavier worden de WIJZIGEN toetsen genoemd. Ze dienen om cijfers te
  wijzigen in de blok-mode of nog om letters in te geven bij de programmering van namen of berichten. Blokmode betekent dat u alle cijfers ingeeft (en kunt wijzigen) voor u de hoorn afhaakt en ze zo naar de netlijn
  verstuurt.

  Oproep/berichtenverklikker
  In de rechter bovenhoek van het Interact toestel bevindt zich een lampje. Dat lampje gaat knipperen wanneer
  uw telefoon belt. Het gaat ook branden om aan te geven dat er een bericht in uw voicemail box werd
  nagelaten.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  7 • Page 8

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  8 • Page 9

  Gebruik van een Interact toestel
  Basisprocedure
  Toepassingen van het display
  • Uw Interact toestel is voorzien van een groot display van 4 regels dat gebruikt wordt met de zes DISPLAY
  toetsen (links en rechts van het display) en de BLADER toetsen, zodat alle faciliteiten in alle eenvoud
  gebruikt kunnen worden.
  • De display faciliteit vervangt gedeeltelijk de traditionele documentatie. Gebruik het menu en volg de
  instructies, zodat u de Gebruikershandleiding of het Naslagwerk niet hoeft te raadplegen.
  • Enkel de faciliteiten die van belang zijn voor wat u aan het doen bent worden op het display getoond.
  Naargelang van de gebruikssituatie, verschillen de beschikbare opties.
  • U gebruikt de DISPLAY toetsen om de faciliteiten of de acties te activeren die op het display naast de
  toetsen afgebeeld worden.

  • Indien u twee seconden lang op de BLADER toets drukt, keert u terug naar het vorige menu. Een
  displaytoets aan de rechterzijde van het scherm die niet geassocieerd is met een optie heeft hetzelfde
  effect.
  • Gebruik de BLADER toetsen om op of neer te gaan in de optielijst, tot de gewenste faciliteit of actie
  afgebeeld wordt op het display. Druk vervolgens op de DISPLAY toets ernaast. Indien u in dit Naslagwerk
  een instructie ziet om Een optie te selecteren, dan betekent dit dat u op de toets moet drukken die zich
  naast de optie bevindt die u wilt gebruiken.
  • Indien er verschillende stappen nodig zijn, worden de instructies stapsgewijs op het display afgebeeld.
  • De vier ICOON toetsen verlenen toegang tot verschillende functiegroepen (PROGRAMMEREN,
  BERICHTEN, LIJST en BELGACOM DIENSTEN). U gebruikt dan de DISPLAY en de BLADER toetsen zoals
  hierboven beschreven.
  • Op de bovenste regel van het display kunnen ook instructies afgebeeld worden. Zo bijvoorbeeld kan er
  tekst verschijnen als Kies het toestel of Kies het nummer.
  • Naargelang de situatie zullen, in de programmeermodus of bij normaal gebruik, optie-indicators
  (ruitvormige tekens) u informeren over de status van het geselecteerde menu, zwart betekent
  geactiveerd, transparant betekent niet geactiveerd. Indien u bijvoorbeeld een interne oproep wenst te
  maken, ziet u in een oogopslag welke toestellen vrij zijn en welke bezet.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  9 • Page 10

  Handenvrij telefoneren en handenvrij oproepen beantwoorden op uw Interact
  Systeemtelefoon
  • Om uw telefoon handenvrij te gebruiken drukt u op de HANDSFREE toets.
  • Om handenvrij opgebeld te worden op uw telefoon drukt u op de PROGRAMMEREN toets.
  • Selecteer de optie “Automatisch beantw.” op het display.
  • Selecteer vervolgens de optie “Automatisch beantw. aan.” Het lampje naast de HANDSFREE toets
  knippert om aan te geven dat u uw telefoon in de modus Automatische beantwoording staat.


  Bij interne oproepen wordt de oproep onmiddellijk beantwoord. U kunt met uw correspondent praten
  zonder uw telefoon aan te raken. Een oproep wordt gemeld door een beltoon van 2 seconden. Het
  lampje naast de HANDSFREE toets blijft branden zolang u in gesprek bent.  Alle externe oproepen bellen zoals gewoonlijk.  Om de handsfree modus te annuleren selecteert u de optie “Automatisch beantw.” op het display en
  vervolgens de optie “Automatisch beantw. Uit”

  Een externe oproep maken met een Interact Systeemtelefoon


  Selecteer een buitenlijn zonder de hoorn van de haak te nemen (zie Opmerking)  Kies het nummer

  U kunt het nummer wijzigen aan de hand van de BEWERK toetsen.
  Opmerking: Een nummer kan slechts gewijzigd worden als de lijn nog niet werd genomen.
  • Verzend het nummer naar de netlijn door de hoorn van de haak te nemen, door op de LIJN toets te
  drukken of door de optie “cijfers zenden” op het display.  Opmerking: U kunt een netlijn selecteren door:
  1 De optie “Netlijn oproep” te selecteren op het display
  2 Door 0 te kiezen (bundel 1 - alle lijnen)
  3 Door 50 - 59 te kiezen om een bijzondere lijn te selecteren voor de Forum I12S/I18
  4 Door 81, 82 of 83 te kiezen om een toegang te selecteren vanuit een geprogrammeerde bundel (2, 3 of
  4) voor de Forum I12S/I18S
  5 Door 50/51 te kiezen om een bijzondere lijn te selecteren voor de Forum I6S
  Indien u de hoorn van de haak neemt of op de HANDSFREE toets drukt alvorens een lijn te selecteren,
  of nog als u een lijn selecteert door op een geprogrammeerde lijntoets te drukken, dan kunt u
  onmogelijk het nummer wijzigen alvorens het naar de netlijn te verzenden.

  Een interne oproep maken met een Interact Systeemtelefoon
  • Voor de Forum I6S: kies het toestelnummer (20-25) of kies het prefix 161, 162 voor een interne groep of
  kies 11 voor de Operator.
  • Voor de Forum I12S/I18S: kies het toestelnummer (20-37), 120-127 voor de eerste S0, of 130-137 voor de
  tweede S0, of 140-147 voor de derde S0, kies het prefix 161, 162, 163 of 164 voor een interne groep of kies
  11 voor de Operator.
  • Selecteer de optie “Interne Oproep” op het display en selecteer vervolgens het toestel dat u wilt oproepen
  Opmerking: Het S0 toestel kan enkel vanaf het klavier gekozen worden (alleen voor Forum I12S en Forum
  I18S).

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  10 • Page 11

  Een oproep beantwoorden met een Interact Systeemtelefoon


  Neem de hoorn van de haak of druk op de HANDSFREE toets of nog, selecteer de optie“Beantwoord oproep”
  op het display. Indien een externe oproep belt op een lijn die geprogrammeerd is op een bepaalde toets, dan
  gaat het lampje knipperen en kunt u de oproep beantwoorden door op die toets te drukken.

  Een externe oproep in wachtstand plaatsen met een Interact Systeemtelefoon


  Een oproep kan in wachtstand geplaatst worden door de optie “Systeem Wachtstand” te selecteren op
  het display. Uw Interact wordt inactief en als de oproep niet binnen de 30 seconden hervat wordt, gaat uw
  telefoon opnieuw bellen.  Om de oproep uit wachtstand te halen selecteert u de optie “Terug naar lijn”.

  • Indien u een lijn in wachtstand heeft geplaatst, kunt u opnieuw op de toets drukken om terug te keren naar
  de oproep.


  Een oproep wordt automatisch in wachtstand geplaatst van zodra u op een vrije lijntoets drukt.

  Een oproep doorverbinden met een Interact Systeemtelefoon
  Selecteer de optie “Doorverbinden intern” of “Doorverbinden extern” op het display om een oproep door
  te verbinden hetzij naar een toestel, hetzij naar een extern nummer.
  • Volg de instructies op het display
  • U kunt dan de optie “Doorverbinden” selecteren wanneer het toestel (of een externe correspondent)
  antwoordt (met aankondiging doorverbinden) of als de telefoon bezet is of niet antwoordt (zonder
  aankondiging doorverbinden).
  • Om terug te keren naar de eerste oproep (bv. als het toestel of nummer bezet is of niet antwoordt),
  selecteert u de optie“Terug”op het display.
  Opmerking: Indien een zonder aankondiging doorverbonden oproep gedurende 30 seconden onbeantwoord blijft,
  komt deze terug bij u. Indien u binnen de 30 seconden niet antwoordt, belt de oproep gedurende 60 seconden
  als een inkomende oproep; als daarna nog niet geantwoord wordt, wordt de oproep geannuleerd.

  Een lijn terugnemen


  Tijdens een extern gesprek of in de kiesfase kunt u een lijn terugnemen door de optie
  “Lijn Terugnemen” te selecteren op het display, zonder in- of uit te haken.  Indien u tijdens een extern gesprek, de optie “Lijn terugnemen” kiest, wordt de oproep verbroken en
  wordt een lijn genomen uit dezelfde lijngroep.  Indien u in de kiesfase (met een genomen lijn) de optie “Lijn terugnemen” kiest, wordt de kiesfase
  beëindigd en wordt een lijn genomen uit dezelfde lijngroep.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  11 • Page 12

  Ruggespraak houden via een Interact Systeemtelefoon
  Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak houden met gelijk welk ander toestel of met een extern nummer.
  • Selecteer de optie“Ruggespraak Intern” of “Ruggespraak Extern” op het display
  • Kies het toestelnummer of het externe nummer wanneer u daarom gevraagd wordt.  Van zodra u het nummer gekozen heeft, verschijnt een reeks van opties op het display, deze laten u toe om:
  te pendelen tussen de oproepen
  de oproep door te verbinden
  een conferentiegesprek te houden
  terug te keren naar de vorige oproep en de huidige oproep in wachtstand te plaatsen
  de oproep te beëindigen en terug te keren naar de vorige oproep.

  • Volg gewoon de instructies op het display.

  Een toets programmeren op een Interact Systeemtelefoon
  U kunt de 8 toetsen bovenaan op uw Interact Systeemtelefoon zodanig programmeren dat ze andere functies
  bieden dan die welke voorgeprogrammeerd werden bij de installatie.
  Om een toets te programmeren:
  • Druk op de PROGRAMMEREN toets
  • Selecteer de optie “Toetsen programmeren”
  • Druk op de te programmeren toets.
  • Selecteer de faciliteit die u bij de toets wilt programmeren.
  • Volg de instructies op het display
  • Selecteer de optie “Bevestigen” om de programmering te vervolledigen
  • Schrijf een functienaam bij de toets
  Opmerking 1: U kunt geen toets programmeren indien de faciliteit “toestelslot aan” ingesteld is.
  Opmerking 2: Voor u een faciliteit bij een toets programmeert, moet u controleren of deze faciliteit nog niet
  geprogrammeerd staat bij een andere toets. Wij raden u aan eenzelfde faciliteit niet op meerdere
  toetsen te programmeren.
  Om na te kijken welke faciliteiten al geprogrammeerd zijn zonder de faciliteit zelf te activeren:
  • Druk op de PROGRAMMEREN toets
  • Selecteer de optie“Toetsen programmeren” op het display
  • Druk op de te programmeren toets
  • Het display toont de naam van de faciliteit die bij de toets geprogrammeerd staat.

  Een faciliteit gebruiken d.m.v. een toets
  Eens een faciliteit geprogrammeerd is bij een toets, wordt die faciliteit automatisch ingesteld of geannuleerd als
  op de betreffende toets wordt gedrukt.

  Een faciliteit gebruiken d.m.v. de display-opties en de DISPLAY toetsen
  U krijgt stapsgewijs instructies op het display van uw telefoon. Raadpleeg de sectie Basisrichtlijnen voor meer
  informatie.
  Raadpleeg de sectie Basisrichtlijnen voor meer informatie.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  12 • Page 13

  Toepassingen van het display
  Tijd en datum
  De datum en de tijd worden automatisch geüpdatet vanuit het Belgacom netwerk bij een uitgaande oproep de.
  U kunt de datum en de tijd als volgt handmatig wijzigen vanuit het hoofdprogrammeringstoestel (toestel 20),
  aan de hand van een Interact Systeemtelefoon:
  • Druk op de PROGRAMMEREN toets.
  • Selecteer de optie“Systeem Programmeren”.
  • Selecteer vervolgens de optie “Systeem”
  • Selecteer dan de optie“Tijd en datum”.
  Volg de instructies op het display en geef de tijd in 24-uur formaat.
  Gekozen cijfers
  Terwijl u een nummer kiest, ziet u het nummer op het display verschijnen.
  Gespreksduur en -kosten
  Het display toont de gesprekskosten indien u een de optie Kostenindicatie onderschreven heeft.
  Toestelnummer of -naam bij oproepen
  Indien u een interne oproep maakt of ontvangt, wordt het toestelnummer afgebeeld. Heeft u bij het nummer in
  de centrale geprogrammeerd, dan wordt die naam in de plaats van het nummer afgebeeld.
  Identiteit van de oproeper (CLID)
  Indien het netwerk zulks toelaat, wordt het nummer of (indien geprogrammeerd) de naam van de externe
  oproeper afgebeeld op uw Interact toestel. Raadpleeg de Sectie Identiteit van de oproeper (CLID) voor meer
  informatie.
  Faciliteiten
  Indien bepaalde faciliteiten, zoals Niet Storen, Toestelslot en Doorschakelen ingesteld zijn, dan wordt de optie
  om ze te annuleren afgebeeld op het eerste scherm van het display.
  Instructies en bijstand
  Indien u een oproep maakt of een faciliteit gebruikt, kunt u gewoon de instructies volgen op het display.
  Raadpleeg de overeenstemmende secties voor meer informatie.

  Letters invoeren via het Interact klavier
  Bij het programmeren van tekst (bv. namen van toestellen), kunt u tot 24 karakters invoeren (spaties incluis).
  Gebruik het klavier zoals aangegeven. Bijvoorbeeld, druk één maal op toets (2) ( voor A, twee maal voor B,
  drie maal voor C, vier maal voor a, enz.

  Blanco 1
  ABCabc2
  DEFdef3
  GHIghi4
  JKLjkl5
  M N O mn o 6
  PQRSpqrs7
  TUVtuv8
  WXYZwxyz9
  Blanco 0
  • Bij het selecteren van een letter, last u een pauze van 2 seconden in. De letter is dan aanvaard en de cursor
  gaat verder naar de volgende spatie.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  13 • Page 14

  • Gebruik de WIJZIGEN toetsen om de cursor voor- en achterwaarts te verplaatsen om uw bericht te kunnen
  wijzigen.

  Gebruik van een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  Opmerking: Om tijdens een gesprek toegang te krijgen tot faciliteiten vanaf een standaard of een ISDN
  telefoon, dient u de oproep in wachtstand te plaatsen alvorens een faciliteitcode te kiezen. Om een oproep in
  wachtstand te plaatsen, wordt u in deze handleiding gevraagd om de R-toets (Recall) te gebruiken. Indien uw
  telefoon geen R-toets heeft, kan ook een Wachttoets of een Ruggespraaktoets gebruikt worden. Als geen van
  deze toetsen op uw telefoon voorkomt, dan verkrijgt u op een analoog toestel hetzelfde resultaat met een hookflash.

  Een externe oproep maken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Selecteer een buitenlijn (zie Opmerking)
  • Kies het nummer
  Opmerking: Met een standaard of een ISDN telefoon kunt u een netlijn op drie manieren selecteren.
  1 Kies 0 (bundel 1 - alle lijnen)
  2 Kies 50 - 59 om een bepaalde lijn te selecteren
  3 Kies 81, 82 of 83 om een lijn uit een geprogrammeerde bundel te selecteren (2, 3 of 4)

  Een interne oproep maken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Kies het toestelnummer (20-37, 120-127 voor de eerste S0, 130 - 137 voor de tweede S0, 140-147 voor de
  derde S0), kies het prefix 161, 162, 163 of 164 voor een interne belgroep of kies 11 voor de Operator.

  Een oproep beantwoorden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • U neemt de hoorn van de haak van het bellende toestel.
  Een oproep in wachtstand plaatsen met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Druk op de toets Recall (R)
  - Indien de oproep in wachtstand een interne oproep is laat u de hoorn afgehaakt. Indien u de hoorn weer
  inhaakt, zal de oproep in wachtstand verbroken worden.
  - Indien de oproep in wacht een externe oproep is kan u inhaken, indien u de oproep vergeet zal hij na 30
  sec terugbellen.
  De oproep uit wacht halen:
  • (R) als het om een interne oproep gaat en 48 indien het een buitenlijn is. Indien de oproep in wachtstand
  • niet binnen de 30 seconden beantwoord worden, zal hij terugbellen. Als u een externe oproep aanvaard
  heeft en u wilt terugkeren naar de externe oproep in wachtstand, druk op Recall (R) en dan 48. U kunt nu
  van de ene oproep naar de andere overschakelen door op Recall (R) en 2 te drukken of de huidige
  oproep loslaten en terugkeren naar de oproep in wachtstand door op Recall (R) en 1 te drukken. Indien
  het twee externe oproepen zijn kunt deze oproepen met elkaar verbinden door R4 te drukken.

  Een oproep doorverbinden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  • Tijdens een gesprek, drukt u op Recall (R)
  • Kies het toestelnummer of het externe nummer.
  • Leg de hoorn op de haak.
  • Om terug te keren naar de eerste oproep (bv. als het toestel of het nummer bezet is of niet antwoordt) drukt
  u op Recall (R).

  Opmerking: Op een aantal specifieke ISDN telefoons, kan het zijn dat u een bepaalde toets of een menuelement moet indrukken op de telefoon om een doorverbinding tot stand te brengen.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  14 • Page 15

  Ruggespraak houden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon
  Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak houden met een ander toestel of met een extern nummer.
  • Druk tijdens het gesprek op Recall (R)
  • Kies het toestelnummer of het extern nummer.
  • Druk op Recall (R) en kies 2 om te pendelen tussen de twee oproepen.
  • Druk op Recall (R) en kies 1 om de huidige oproep te verbreken en terug te keren naar de correspondent in
  wachtstand.
  • Indien de eerste oproep een externe oproep is en de tweede een interne oproep kan u deze met elkaar
  verbinden door in te haken. Indien het twee externe oproepen betreft kan u de twee oproepen met elkaar
  verbinden door R4 te vormen.
  Opmerking: Op een aantal specifieke ISDN telefoons, kan het zijn dat u een bepaalde toets of een menuelement moet indrukken op de telefoon om een doorverbinding tot stand te brengen.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  15 • Page 16

  Faciliteiten gebruiken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon - codelijst
  U kunt de ruime waaier van Forum I12S systeemfaciliteiten gebruiken met een standaard telefoon of een ISDN
  telefoon.
  • Om een faciliteit te gebruiken kiest u de overeenstemmende code.
  • Voer indien nodig bijkomende gegevens in, zoals bv. een toestel, een extern nummer of een paswoord.
  • Indien uw telefoon uitgerust is met Geheugentoetsen, kunt u bij deze toetsen een faciliteitcode
  programmeren (raadpleeg de instructies bij het gebruik van uw telefoon.)

  Faciliteit

  Code

  Faciliteit

  Code

  Afspraak alarm
  Algemene oproep – intern
  Algemene verkortkiezen-lijst
  Alle Interact toestellen omroepen
  MSN/DDI op een toets voor
  uitgaande gesprekken
  Antwoordapparaat aan / uit
  Call Pick Up – extern
  Call Pick Up – groep

  46
  65
  7001-7200
  44
  44

  Lijntoegang - bundel 3
  Lijntoegang - bundel 4
  Lijntoegang - individuele lijnen
  Nachtstand aan / uit (enkel
  vanaf een primaire positie)

  82
  83
  50-59
  156

  155
  67
  68

  150
  45
  47

  CLIR op een individuele oproep
  voor een standaard telefoon
  Conferentiegesprek

  64

  Niet Storen Instellen/Opheffen
  Omroepbeantwoording – extern
  Omroepen over een omroep
  installatie
  Operator

  R3

  De deur openen

  86

  Doorschakelen - Geen
  antwoord

  153

  Doorschakelen - Altijd naar
  Doorschakelen - Altijd van Volgstand
  Doorschakelen - Bij bezet
  Een oproep parkeren

  151
  154
  152
  40

  Externe wachtoon/
  Van wachtstand
  Heroproep doorschakelen
  Inbreken verboden
  Intercom
  Interne belgroep 1
  Interne belgroep 2
  Interne belgroep 3
  Interne belgroep 4
  Laatstgekozen nummer herhalen
  Lijntoegang - bundel 1

  48
  R4
  66
  43
  161
  162
  163
  164
  60
  0

  Lijntoegang - bundel 2

  81

  Oproep deurtelefoon
  Makelen
  Persoonlijk verkortkiezen gebruik
  Persoonlijk verkortkiezen –
  programmeren (Enkel standaard
  telefoon)
  S0 bus nummering - Eerste S0
  S0 bus nummering – Tweede S0
  S0 bus nummering - Derde S0
  Spraak berichten beluisteren
  Terugbellen (Enkel standaard
  telefoon)
  Terugkeren en verbreken bij
  twee oproepen
  Toestel terugstellen
  Toestelcode - uw code wijzigen
  Toestellen

  Toestelslot aan / uit
  Wachtende oproep – intern
  (Enkel standaard telefoon)
  Wachtstand

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  11
  85
  R2
  61
  62
  120- 127
  130- 137
  120-127
  88
  R5
  R1
  157
  42
  20-31

  41
  R8
  R, Wachtstand
  of Ruggespraak

  16 • Page 17

  Gebruik van de faciliteiten
  Afspraak alarm
  Met deze faciliteit kunt u uw telefoon zo instellen dat hij op een gegeven tijdstip belt. Een Afspraak alarm heft
  de faciliteit “Niet storen” op.
  Om een afspraak alarm in te stellen:
  • Selecteer de optie “Afspraak alarm” op uw Interact toestel
  • Volg de instructies op het display. Geef een tijdstip in een 24-uur formaat. Geef bijvoorbeeld 0730 in als u
  7.30 ‘s ochtends wilt instellen als tijdstip.
  • Selecteer vervolgens de optie “Bevestigen” .
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 46 en geeft u het tijdstip in zoals hierboven
  aangegeven.
  • Haak de hoorn in.
  Om het tijdstip van het afspraak alarm na te kijken:
  Indien u een afspraak alarm heeft ingesteld kunt u het ingestelde tijdstip nakijken.
  • Selecteer de optie “Afspraak alarm”.Het geprogrammeerde tijdstip wordt aangegeven.
  • Selecteer de optie “Bevestigen” om het geprogrammeerde tijdstip ongewijzigd te laten.
  • Indien u inhaakt verandert dit niets aan het ingestelde tijdstip en zal het afspraak alarm op dat tijdtip
  uitgevoerd worden.
  Opmerking 1: Op het geprogrammeerde tijdstip belt de telefoon 10 maal. Indien er niet geantwoord wordt, belt
  de telefoon nog twee maal met een interval van 2 minuten en nadien wordt het gewist.
  Opmerking 2: Een afspraak alarm dient dagelijks ingesteld te worden.
  Om een afspraak alarm te annuleren:
  • Selecteer de optie“Afspraak alarm” op uw Interact Systeemtelefoon.
  • Selecteer vervolgens de optie “Wissen”..
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 46*.

  Algemene oproep
  Indien u een algemene oproep maakt zullen alle toestellen bellen die daartoe geprogrammeerd werden.  Op een Interact toestel selecteert u de optie “Algemene oproep” op het display.
  Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 65.

  Algemene richtlijnen
  ⇒ Indien u gebruik maakt van een Interact toestel, gelieve de secties Een faciliteit gebruiken d.m.v. een toets
  en Een faciliteit gebruiken d.m.v. de displayopties en de DISPLAY toetsen door te nemen.
  ⇒ Indien u gebruik maakt van een standaard telefoon of een ISDN telefoon, gelieve de sectie Faciliteiten
  gebruiken met een standaard telefoon of en ISDN telefoon - codelijst.door te nemen.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  17 • Page 18

  Berichtenscherm
  Met deze faciliteit kunt u een boodschap nalaten, die verschijnt op elke Interact telefoon die uw toestel belt. U
  heeft de keuze uit 8 voorgeprogrammeerde boodschappen. Bericht 9 is blanco en laat u toe uw eigen
  boodschap in te voeren. Om een bericht op uw toestel in te stellen, drukt u op de Berichtentoets, selecteer
  Berichtenscherm en kies dan een van de berichten.

  Bezette lijn vasthouden
  • Indien u een bezettoon te horen krijgt wanneer u een toestel oproept, kan u de hoorn afgehaakt laten, van
  zodra het toestel vrijkomt, roept uw telefoon het toestel op.

  Blok-mode
  Blok-mode kiezen laat u toe alle cijfers in te geven en na te kijken of te wijzigen alvorens u ze naar de netlijn stuurt.
  Deze kiesmethode is enkel mogelijk bij gebruik van een Interact Systeemtelefoon.
  • Selecteer een netlijn door 0 of 50/51 te kiezen voor de Forum I6S en 0 of 50-55 of 81-83 voor de Forum
  I12S/I18S geef vervolgens het nummer in alvorens de hoorn van de haak te nemen. Het nummer wordt
  doorgestuurd in blok-mode van zodra u de hoorn van de haak neemt.
  of
  • Geef het nummer in terwijl de telefoon in rust is. Druk vervolgens op een lijntoets. Het nummer wordt
  doorgestuurd in blok-mode.
  In alle andere gevallen wordt het nummer op de gewone manier doorgestuurd (handmatig kiezen).

  Call Center
  Met “Call Center” kunt u groepen toestellen vormen die verschillende lijnen beantwoorden. De oproepen voor
  de groep bereiken de toestellen in cyclische volgorde. De eerste oproep wordt doorgeschakeld naar de
  eerste beschikbare telefoon. De tweede naar het tweede toestel, enz... Er kunnen tot 4 groepen
  geprogrammeerd worden.
  Om Call Center te programmeren, zie de paragraaf Programmering Netlijn.
  Doorschakeling naar Call Center
  Toestel 20 kan doorschakelingen programmeren voor oproepen die het Call Center bereiken. Individuele
  toestellen in een Call Center kunnen geen oproepen aan het Call Center doorschakelen.
  Van toestel 20:
  • Selecteer de optie “Call Center Divert”
  • Selecteer de optie “Call Center” (1,2,3 of 4)
  • Selecteer de optie met het type doorschakeling “Doorschakelen altijd”, “Doorschakelen bij bezet”,
  “Doorschakelen geen antwoord”
  • Voer het nummer van de bestemmeling in
  • Selecteer de optie “Bevestigen”

  Conferentiegesprek
  Tijdens een gesprek kunt u een conferentie opzetten met een derde persoon, deze persoon kan zowel via
  een intern als extern nummer bereikt worden.
  • Om een conferentie op te zetten met een intern toestel selecteert u de optie
  “Conferentie Intern” op het display terwijl u in gesprek bent met de eerste persoon.
  • Om een conferentie op te zetten met een extern nummer selecteert u de optie
  “Conferentie extern” op het display terwijl u in gesprek bent.
  • Volg daarna de instructies op het display. Van zodra alle partijen in gesprek zijn hoort u een toon.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  18 • Page 19

  Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon:
  • Om een conferentie op te zetten met twee toestellen, kiest u het eerste nummer en plaatst u het in
  wachtstand door op Recall (R) te drukken. Kies vervolgens het tweede toestel, druk op Recall (R) en kies 3.
  • Om een conferentie op te zetten met een toestel en een extern nummer, kiest u het toestel en plaatst u het
  in wachtstand door op Recall (R) te drukken. Kies vervolgens het extern nummer, druk op Recall (R) en kies
  3.
  • Om een conferentie op te zetten met twee externe nummers, kiest u het eerste externe nummer en plaatst u
  het in wachtstand door op Recall (R) te drukken. Kies vervolgens het tweede extern nummer, druk op Recall
  (R) en kies 3.
  • Van zodra de drie partijen aangesloten zijn hoort u een toon.

  De deur openen
  Indien u een deuropener geïnstalleerd heeft, kunt u deze faciliteit gebruiken om de deur te openen.
  • Selecteer de optie“Open de deur”.
  Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 86 indien u niet in gesprek bent, of drukt u op Recall (
  R) en kiest u 86 indien u wel in gesprek bent.

  De deurtelefoon beantwoorden en de deur openen
  Een telefoon of een groep van telefoons kan zodanig geprogrammeerd worden dat ze gaan bellen wanneer
  iemand aan de deurtelefoon aanbelt.
  • Neem de hoorn van de haak op een van de bellende toestellen en u bent in gesprek met de persoon aan
  de deur.
  • Om de deur te openen selecteert u de optie “Open de deur”.

  De telefoon terugstellen
  U kunt uw telefoon terugstellen om volgende faciliteiten te wissen indien deze geprogrammeerd werden: Niet
  storen, Afleiden, Nummerherhaling, Afspraak alarm.
  • Op een Interact Systeemtelefoon selecteert u de optie “Reset toestelprog”.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 157 en haakt u in als u de kiestoon hoort.

  Een gesprek parkeren
  De faciliteit Parkeren laat u toe een externe oproep in het systeem te “parkeren”. U kunt vervolgens de oproep
  uit parkeren halen vanaf gelijk welk toestel.
  Om een gesprek te parkeren:
  • Selecteer de optie“Parkeren”.
  Om een geparkeerd gesprek terug te halen:
  • Selecteer de optie “Oproep uit wacht halen”.
  • Opmerking : Een gesprek dat niet werd teruggehaald belt na 3 minuten terug.
  Opmerking 1: Er kan maar één oproep tegelijk geparkeerd worden.
  Opmerking 2: Een gesprek dat niet werd teruggehaald belt na 3 minuten terug.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  19 • Page 20

  Een oproep beantwoorden
  Een oproep in wachtstand beantwoorden vanop een Interact toestel
  • Indien een oproep in wachtstand werd gezet kan deze beantwoord worden vanaf gelijk welke Interact toestel
  waar de oproep aangegeven staat op een lijntoets.
  Opmerking: U kunt programmeren of het lampje moet knipperen op alle telefoons, of enkel op de telefoon die
  de oproep in wachtstand heeft geplaatst. In dit laatste geval brandt het lampje zonder te knipperen op de
  andere telefoons. Raadpleeg de sectie Programmering.


  U kunt de optie “Terug” naar lijn selecteren om terug te keren naar de oproep die u in wachtstand heeft
  geplaatst.

  Opmerking: Indien u inhaakt terwijl een oproep in wachtstand staat, belt deze na 30 seconden terug.
  Een externe oproep beantwoorden
  U kunt gelijk welke externe bellende oproep beantwoorden vanaf een ander toestel.
  • Selecteer de optie “Call pickup (extern)”.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 67.

  Een oproep afleiden
  U kunt uw oproepen afleiden zodat ze op een ander toestel of een extern nummer bellen. U kunt uw oproepen
  ook afleiden naar uw voice mailbox indien deze aanwezig is.
  Opmerking over extern afleiden:
  - Enkel externe oproepen kunnen afgeleid worden naar een extern nummer; interne oproepen worden niet
  afgeleid en bellen op het toestel.
  - Afleiden altijd en afleiden naar een extern nummer werken niet bij een inkomende oproep naar een toestel dat
  deel uitmaakt van een groep, ongeacht of het een normale of een MSN/DDI groep is.
  - Elk toestel kan zodanig geprogrammeerd worden dat het zijn oproepen al dan niet kan afleiden naar een
  extern nummer. Raadpleeg de sectie Programmering.
  Alle oproepen afleiden naar
  Voor u uw toestel verlaat, kunt u al uw oproepen afleiden en laten bellen op een ander toestel, op een extern
  nummer of naar uw voice mailbox doorsturen.
  • Selecteer de optie“Afleiden”.
  • Selecteer vervolgens de optie“Afleiden altijd” en volg de instructies op het display.
  • Om te annuleren, selecteert u de optie “Afleiden opheffen”.
  • U kunt ook een toets programmeren met de faciliteit Afleiden altijd en een toestelnummer. Van zodra u op
  die toets drukt, worden al uw oproepen doorgeschakeld naar dat toestel. Voor meer details raadpleegt u de
  sectie Een toets programmeren.
  Volgstand (alle oproepen afleiden van)
  Indien u zich niet in de buurt van uw toestel bevindt, kunt u al uw oproepen afleiden naar het toestel dat zich het
  dichtst bij u bevindt.
  • Selecteer de optie“Afleiden”.
  • Selecteer vervolgens de optie “Volgstand” en volg de instructies op het display.
  • Om te annuleren, selecteert u de optie“Afleiden opheffen”.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon, kies 154, gevolgd door het toestel vanaf hetwelk de oproepen
  dienen doorgeschakeld te worden en geeft het paswoord van het toestel in.
  • Om te annuleren kiest u 154 en vorm het toestelnummer gevolgd door het paswoord.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  20 • Page 21

  Afleiden bij geen antwoord
  U kunt uw oproepen afleiden naar een ander toestel, een extern nummer of naar uw voice mailbox indien u uw
  oproepen niet beantwoordt.
  • Selecteer de optie“Afleiden”.
  • Selecteer vervolgens de optie“Afleiden bij geen antwoord” en volg de instructies op het display.
  • Om te annuleren selecteert u de optie“Afleiden opheffen”
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 153, gevolgd door het toestel waarnaar alle
  oproepen dienen doorgeschakeld te worden (+ #).
  • Om te annuleren kiest u 153.
  Afleiden bij bezet
  U kunt al uw oproepen afleiden naar een ander toestel, een extern nummer of naar uw voice mailbox als uw
  toestel bezet is.
  • Selecteer de optie “Afleiden”.
  • Selecteer vervolgens de optie “Afleiden bij bezet en volg” de instructies op het display.
  • Om te annuleren selecteert u de optie “Afleiden opheffen”.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 152, gevolgd door het toestel waarnaar de
  oproepen dienen doorgeschakeld te worden (+ #).
  • Om te annuleren kiest u 152.
  Opmerking: Een externe doorschakeling kan ook worden geactiveerd op het netwerk via de Belgacom
  diensten toets. Zie Gebruik van de BELGACOM DIENSTEN toets en bijkomende ISDN-diensten voor meer
  details.

  Een oproep omleiden (niet beschikbaar op een standaard telefoon of een ISDN
  telefoon)


  Van zodra u een oproep ontvangt ziet u de optie “Omleiden” op het display. Indien u deze optie
  selecteert en u een toestel ingeeft zoals gevraagd, zal dat toestel bellen.

  Opmerking: Een oproep kan niet omgeleid worden naar een toestel dat is ingesteld op Niet
  Storen, bezet is of zelf doorgeschakeld is naar een extern nummer.
  Externe wachttoon/ Van wachtstand afnemen
  Van zodra een tweede oproep op uw Interact systeemtoestel aangemeld wordt hoort u een verwittigingtoon.
  Op het scherm van uw Interact systeemtelefoon ziet u de identiteit van de oproeper. Indien u de oproep wil
  beantwoorden drukt u op de overeenkomstige lijntoets.
  Indien u een standaard telefoon heeft, zal u ook een verwittigingtoon horen. Om de wachtende oproep te
  beantwoorden, kiest u R67. Indien het om een intern gesprek gaat, wordt de actieve oproep verbroken en
  wordt de tweede oproep beantwoord. Indien het om een externe oproep gaat, wordt de huidige oproep in
  wachtstand geplaatst en wordt de tweede oproep beantwoord. Om de geparkeerde oproep te beantwoorden,
  drukt u op Recall (R) + 48. U kunt nu van de ene oproep naar de andere overschakelen met de code R2
  zoals beschreven in Faciliteiten gebruiken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon – codelijst
  op bladzijde 17.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  21 • Page 22

  Gedwongen wachttoon
  Van zodra u op de Interact Systemphone de bezettoon hoort wanneer u een intern toestel belt, kunt u de
  bestemmeling laten weten dat er een oproep wacht door de optie WAITING TONE te selecteren op het
  scherm.
  * Indien u op een standaardtoestel de bezettoon hoort wanneer u een intern toestel belt, kunt u de
  bestemmeling laten weten dat er een oproep wacht door op Recall (R) te drukken, te wachten op de kiestoon
  en dan op 8 te drukken.
  * Indien het gebelde toestel een Interact Systemphone is, verschijnt een CALL WAITING bericht met de
  identiteit van het toestel dat opbelt, en hoort u de wachttoon.
  * Indien u een externe oproep doorschakelt naar een toestel in gesprek, toont het scherm van dat toestel een
  CALL WAITING bericht met de identiteit van degene die opbelt.

  Kostenindicatie per toestel
  Met deze faciliteit kunt u de gesprekskosten per toestel controleren, afdrukken en terug op nul instellen. Dit is
  vooral nuttig voor Hotels en pensions. Deze functie is beschikbaar vanop toestel 20.

  Laatst gekozen nummer herhalen
  U kunt deze faciliteit gebruiken om het laatstgekozen externe nummer te herhalen. Er wordt automatisch een
  lijn geselecteerd.
  • Selecteer de optie “Laatstgekozen nummer herhalen”.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 60.

  Nachtstand
  U kunt verschillende groepen van telefoons programmeren die bellen bij een inkomende oproep of
  verschillende verkeersklassen programmeren die in werking treden van zodra de Nachtstand is ingesteld
  (raadpleeg de sectie Programmering van de Gebruikershandleiding).
  U kunt de nachtstand en de dagstand handmatig programmeren, zoals hier wordt beschreven. U kunt tevens
  een tijdstip programmeren waarop het systeem automatisch in dag- of nachtstand overschakelt. Volg hiertoe de
  instructies in de sectie Programmering van de Gebruikershandleiding.
  Om op het hoofdprogrammeringstoestel (toestel 20) de Nachtstand in te stellen of op te heffen:
  • Selecteer de optie “Nachtstand”.
  • Wanneer de optie “Nachtstand Opheffen” wordt geselecteerd, zal het systeem uw vragen het
  systeempaswoord in te geven (standaard ingesteld op 1111).
  • Opmerking: Het systeem zal alleen overschakelen op de dagstand als het juiste paswoord wordt ingegeven.
  • Op een standaard telefoon kiest u 156.
  Opmerking: Het toestel zal alleen overschakelen op de dagstand als het juiste toestelpaswoord wordt
  ingevoerd.
  Weekendstand
  U kunt eveneens een weekendstand programmeren. Raadpleeg hiertoe de sectie Programmering . Dit betekent
  dat indien de nachtstand ingesteld is op een vrijdagnamiddag, het systeem in nachtstand zal blijven tot
  maandagmorgen.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  22 • Page 23

  Niet storen
  Indien u deze faciliteit instelt op uw telefoon zal elke correspondent die u tracht te bereiken de bezettoon te
  horen krijgen. Als de correspondent die u tracht te bereiken een Interact Systeemtelefoon heeft, verschijnt
  “Niet storen” op zijn display.
  • Selecteer de optie “Niet storen”.
  • Om te annuleren selecteert u de optie “Niet storen opheffen”.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 150.
  • Om te annuleren kiest u 150.

  Omroepen
  U kunt een bericht omroepen via één of alle Systeemtelefoons. Dit bericht kan eveneens over een omroep
  installatie omgeroepen worden indien deze aangesloten is op uw systeem.
  Opmerking: Indien een Interact Systeemtelefoon beschermd is tegen omroepen kan deze nog altijd
  gecontacteerd worden door een Intercom.
  Interne omroep ( van Interact Systeemtelefoons)
  Gelijk welk toestel kan via alle Systeemtelefoons omroepen, tenzij ze bezet zijn of geprogrammeerd werden om
  beschermd te zijn tegen het ontvangen van omroepen.
  • Selecteer de optie “Omroep”.
  • Selecteer vervolgens de optie “Omroepen”.
  • Maak uw omroep. Om de 10 seconden hoort u een toon die er u op wijst dat andere toestellen kunnen
  horen wat u zegt.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 44 om alle Interact toestellen om te roepen of 43
  gevolgd door het toestelnummer als u een enkel Interact toestel wilt omroepen (Intercom).
  Een interne omroep beantwoorden
  • Interacts die via de “interne omroep” opgeroepen worden kunnen deze slechts beantwoorden door het
  interne nummer dat op het scherm te zien is, terug te bellen.
  Intercom (Een enkel Interact toestel omroepen)

  Op een Interact toestel selecteert u de optie “Intercom” .
  Vervolgens kiest u of selecteert u het toestelnummer dat u wilt omroepen.
  Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 43, gevolgd door het toestelnummer.
  Maak uw omroep. Om de 10 seconden hoort u een toon die er u op wijst dat andere toestellen kunnen
  horen wat u zegt.

  Een intercomoproep beantwoorden
  • Om een intercomoproep te beantwoorden drukt u op de MICROFOON toets of neemt u de hoorn van de
  haak.
  Extern omroepen (omroep installatie aangesloten)
  Indien een omroep installatie is aangesloten op het systeem kunt u uw omroep maken via deze versterker.
  • Selecteer de optie “Omroep”.
  • Vervolgens selecteert u de optie “Openbare bestemming”.
  • Volg de instructies op het display.
  • Maak uw omroep. Deze mag max. 15 seconden lang zijn.
  • Haak niet in indien u wilt dat het omgeroepen toestel automatisch naar u wordt doorverbonden (dit is de
  faciliteit Beantwoorden omroep).
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 47.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  23 • Page 24

  Opmerking: Een toestel kan zodanig geprogrammeerd worden dat het de omroep installatie niet mag
  gebruiken. Raadpleeg de sectie Toestellen Programmeren voor meer details.
  Een omroep beantwoorden
  Indien u werd omgeroepen, via de omroep installatie, wordt u met deze faciliteit rechtstreeks in contact
  gebracht met het omroepend toestel, op voorwaarde dat de persoon die u heeft omgeroepen niet heeft
  ingehaakt.
  • Op een Interact toestel selecteert u de optie “Beantwoorden omroep”.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 45.

  PABX netlijncode
  Uw Forum-systeem kan aangesloten worden op een bedrijfstelefooncentrale (PABX). Indien u een externe
  oproep wilt maken, dient u voor het externe nummer eerst de toegangscode te kiezen om een PABX-lijn te
  selecteren. Als u een toestelnummer kiest buiten de PABX dient u de netlijncode niet te kiezen.

  Pick-up groepen
  Er kunnen maximum vier pick-up groepen geprogrammeerd worden (raadpleeg de sectie Programmering van
  de Gebruikershandleiding voor meer details). Indien u deel uitmaakt van een pick-up groep kunt u gelijk welke
  bellende oproep beantwoorden vanaf een ander toestel in de groep.
  • Selecteer de optie “Call pick-up”.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 68.

  Terugbellen
  U kunt de terugbelfaciliteit gebruiken in twee situaties:
  1. Indien u een bezet toestel oproept of een toestel dat niet antwoordt, kunt u de faciliteit terugbellen gebruiken
  zodat het toestel u terugbelt zodra het vrijkomt
  2. Indien u een netlijn kiest en er geen enkele vrij is kunt de faciliteit terugbellen gebruiken om een lijn te bekomen
  zodra er een vrijkomt. Terugbellen kan ook gebruikt worden voor een bepaalde lijn.
  • Selecteer de optie “Terugbellen”.
  • Op een standaard telefoon drukt u op Recall ( R) en kiest u 5.

  Tijd en datum
  De datum en de tijd worden automatisch geüpdatet vanuit het Belgacom netwerk bij een uitgaande oproep de.
  U kunt de datum en de tijd als volgt handmatig wijzigen vanuit het hoofdprogrammeringstoestel (toestel 20),
  aan de hand van een Interact Systeemtelefoon:
  • Druk op de PROGRAMMEREN toets.
  • Selecteer de optie“Systeem Programmeren”.
  • Selecteer vervolgens de optie “Systeem”
  • Selecteer dan de optie“Tijd en datum”.
  • Volg de instructies op het display en geef de tijd in 24-uur formaat.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  24 • Page 25

  Toonprotectie
  Tijdens een gesprek kunt u een oproep beschermen tegen onderbrekingen door tonen, zoals bv. het signaal
  2de oproep. Een permanente bescherming kan geprogrammeerd worden, zoals aangegeven in de sectie
  Programmering.
  • Op een Interact toestel selecteert u de optie “Inbreken verboden”.
  • Op een standaard telefoon kiest u 66 voor u een oproep maakt, of drukt u op Recall ( R) en kiest u 66
  tijdens een oproep.
  • Alle ISDN oproepen zijn automatisch toon-beveiligd.

  Toestelslot
  U kunt uw toestel vergrendelen zodat er geen externe oproepen mogelijk zijn. De code om uw toestel te
  vergrendelen werd voorgeprogrammeerd als 123. U kunt deze code wijzigen.
  Het toestelpaswoord wijzigen
  • Op een Interact toestel selecteert u de optie “Toestelslot”.
  • Vervolgens selecteert u de optie “Wijzig toestelpaswoord” en volgt u de instructies op het display om uw
  paswoord te wijzigen.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 42, gevolgd door het bestaande toestelpaswoord
  (123 bij de configuratie) en gevolgd door uw nieuwe toestelpaswoord in 3 cijfers.
  Toestelslot aan
  • Op een Interact toestel selecteert u de optie “Toestelslot”
  • Selecteer de optie “Toestelslot aan” en volg de instructies op het display om uw toestel te vergrendelen.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 41, gevolgd door uw toestelpaswoord.
  Toestelslot uit
  • Op een Interact toestel selecteert u de optie “Toestelslot uit” en volgt u de instructies op het display om
  uw toestel te ontgrendelen.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 41 gevolgd door uw toestelpaswoord.
  Een oproep maken met het toestelslot aan
  • Selecteer een netlijn.
  • Kies uw toestelpaswoord (123 bij de configuratie) gevolgd door het gewenste externe nummer.

  Verkorte nummering
  Er zijn drie verschillende faciliteiten voor verkorte nummering voorhanden. U kunt de algemene lijst voor
  verkorte nummering gebruiken, alsook uw persoonlijke lijst voor verkorte nummers, of nummers programmeren
  bij toetsen op uw telefoon.
  Verkorte nummering - de algemene lijst programmeren
  Vanaf het hoofdprogrammeringstoestel (toestel 20) kunt u tot 50 algemene verkorte nummers opslaan voor de
  Forum I6S en 200 nummers voor de Forum I12S/I18S. Dit wordt de algemene verkortkiezen-lijst genoemd.
  • Druk op de PROGRAMMEREN toets.
  • Selecteer de optie“Systeem Programmeren”,
  • Selecteer vervolgens de optie “Systeem”.
  • Selecteer vervolgens de optie “Algemene vk-lijst”.
  • Volg de instructies op het display.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  25 • Page 26

  • Om een naam te programmeren, gebruikt u het klavier zoals aangegeven in de sectie Letters ingeven aan
  de hand van het Interact klavier. Er kunnen max. 10 karakters geprogrammeerd worden voor de naam en in
  totaal kunnen 30 karakters geprogrammeerd worden voor de naam en het nummer.

  Verkortkiezen nummers - de algemene lijst gebruiken
  Verkorte nummering - de algemene lijst gebruiken
  U heeft toegang tot de externe nummers die in het systeem geprogrammeerd zijn, op voorwaarde dat uw
  toestel tot een verkeersklasse behoort die deze toegang toelaat.
  • Druk op de LIJST toets
  • Selecteer de optie “Algemene vk-lijst”.
  • Indien u de Forum I6S gebruikt, selecteert u de optie Systeem
  • Selecteer vervolgens de optie “Algemene vk-lijst”
  • Volg de instructies op het display
  • Om een naam te programmeren, gebruikt u het klavier zoals aangegeven in de sectie Letters ingeven aan
  de hand van het Interact klavier. Maximaal 10 lettertekens kunnen worden geprogrammeerd voor de naam
  en in totaal 30 lettertekens kunnen worden geprogrammeerd voor de naam en het nummer samen.
  • Indien u de Forum I12S/I18S gebruikt, bevindt u zich nu in de algemene lijst. Om een naam te kiezen, geeft
  u de eerste letter in van de naam waarnaar u zoekt. Indien u de letter via het klavier ingeeft (zoals
  aangegeven in de sectie Letters ingeven aan de hand van het Interact klavier) worden drie namen in
  alfabetische volgorde afgebeeld. Druk op een BLADER toets om de volgende drie namen af te beelden.
  • Om een nummer te kiezen, drukt u op de DISPLAY toets naast de gewenste naam.
  Verkorte toegang: (Voor alle Forum-systemen)
  Kies 7 op de Interact om direct toegang te krijgen tot de algemene lijst.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u de locatie 7001-7200.
  Verkorte nummering - uw persoonlijke lijst programmeren
  U kunt maximum 12 persoonlijke nummers opslaan in uw Interact Systeemtelefoon.
  • Druk op de PROGRAMMEREN toets.
  • Selecteer de optie “Persoonlijke vk-lijst”.
  • Volg de instructies op het display.
  • U kunt een naam programmeren via het klavier, zoals aangegeven in de sectie Letters ingeven aan de and
  van het Interact klavier. Er kunnen maximum 10 karakters ingegeven worden voor de naam en in totaal 30
  karakters voor de naam en het nummer.
  • Op een standaard telefoon kiest u 62.
  • Kies de locatie 0-9 gevolgd door het externe nummer dat dient opgeslagen te worden en kies #.
  Verkortkiezen nummers - uw persoonlijke lijst gebruiken
  • Druk op de LIJST toets
  • Selecteer de optie “Persoonlijke vk-lijst”.
  • De eerste drie namen worden afgebeeld. Druk op een BLADER toets om de volgende drie namen af te
  beelden.
  • Om een nummer te kiezen, drukt u op de DISPLAY toets naast de gewenste naam.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  26 • Page 27

  Verkorte toegang:
  • Kies 61 om direct toegang te krijgen tot de persoonlijke lijst. De code 61 kan ook worden
  geprogrammeerd op een programmeerbare toets, die u dan direct toegang geeft tot de lijst (zie Een nummer
  op een toets programmeren hierna).
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon kiest u 61 gevolgd door de locatie 0-9.
  Verkorte nummering bij een toets programmeren
  U kunt een extern nummer op gelijk welke toets bovenaan op uw telefoon opslaan. Zo kunt u het
  geprogrammeerde nummer gewoon kiezen door op die toets te drukken.
  • Druk op de PROGRAMMEREN toets.
  • Selecteer de optie“Toetsen programmeren”
  • Selecteer de te programmeren toets.
  • Selecteer de optie“Macro”.
  • Geef het gewenste nummer in.
  • Selecteer de optie“Bevestigen” om de programmering te vervolledigen.
  • Schrijf een naam bij de toets.
  Om het nummer te kiezen, drukt u gewoon op die toets.

  Vaste bestemming
  Telefoontoestellen kunnen zo geprogrammeerd worden dat ze automatisch een nummer vormen wanneer u
  de hoorn opneemt. De bestemming kan zowel intern als extern zijn.
  Om een toestel als Vaste bestemming te programmeren, zie paragraaf Programmering Toestel.
  Opmerking: van zodra een toestel geprogrammeerd is met Vaste bestemming, kunnen geen andere
  faciliteiten gebruikt worden. Van zodra u de hoorn opneemt, vormt het toestel het nummer.

  Wachtende oproep
  • Indien u een bezettoon te horen krijgt wanneer u een intern toestel oproept, kunt u de persoon laten weten
  dat er een oproep op hem wacht door de optie “Maantoon” te selecteren op het display.
  Indien het opgeroepen toestel een andere Interact Systeemtelefoon is, verschijnt
  “Wachtende Oproep” op het display en hoort u de maantoon.
  • Indien u een oproep doorverbindt naar een bezet Interact toestel, beeldt het display het bericht
  “Wachtende Oproep af”.
  • Indien u op uw Interact telefoon een bericht van wachtende oproep ziet, of een maantoon hoort op uw
  telefoon, kunt u hetzij de oproep aannemen en de huidige oproep in wachtstand plaatsen, hetzij de oproep
  aannemen en de huidige oproep verbreken. Selecteer de gewenste optie op het display.
  Om een wachtende oproep aan te nemen of te weigeren:
  Indien u op uw Interact toestel een bericht van wachtende oproep ziet, of een Signaal 2de oproep hoort op uw
  telefoon, kunt u hetzij de oproep aannemen en de huidige oproep in wachtstand plaatsen, hetzij de oproep
  aannemen en de huidige oproep verbreken.
  • Op een Interact toestel selecteert u de gewenste optie op het display.
  • Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon, drukt u op Recall ( R) om de oproep aan te nemen en de
  huidige oproep in wachtstand te plaatsen. Druk op Recall ( R) en kies 1 om de nieuwe oproep aan te nemen
  en de huidige oproep te verbreken.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  27 • Page 28

  Hoofdprogrammeringstoestel
  De standaardinstelling voor het hoofdprogrammeringstoestel is toestel 20. Het systeem kan enkel
  geprogrammeerd worden door dit hoofdprogrammeringstoestel.

  Primaire Positie
  Dit toestel wordt doorgaans beschouwd als de belangrijkste beantwoordingpositie. Bij dit toestel kunnen
  bepaalde systeemfaciliteiten gebruikt worden:
  • Dag- en nachtstand instellen
  • Het antwoordapparaat aan- en uitschakelen
  • De berichten beluisteren die op het antwoordapparaat werden ingesproken (algemene voice mailbox)
  • De algemene CLI-lijst nakijken

  Verkeersklassen
  Voor de oproepbeperking bestaan er vier verschillende verkeersklassen:
  Klasse 1 Geen beperkingen
  Klasse 2 Alle internationale oproepen geblokkeerd (00)
  Klasse 3 Alle nationale oproepen geblokkeerd (0)
  Klasse 4 Alle externe oproepen geblokkeerd (behalve noodoproepen 100, 101, 105, 112)
  Er zijn ook twee tabellen die u extra flexibiliteit bieden. Deze worden gebruikt met de klassen 1-4.
  Tabel 5 Codes die mogen gekozen worden. Deze tabel wordt gebruikt met Klasse 2 of Klasse 3.
  U kunt een lijst programmeren van 50 nummers.
  Bijvoorbeeld, een toestel in Klasse 2 mag geen internationale oproepen maken. Als dit toestel echter
  naar Spanje moet kunnen bellen, dan wordt de internationale toegangscode voor Spanje (00 34) in
  Tabel 5 geplaatst. Het toestel staat in Klasse 2 en Tabel 5 zodat het wel internationale gesprekken
  naar Spanje kan maken.
  Tabel 6 Nummers en codes die geblokkeerd zijn. Deze tabel kan geprogrammeerd worden in combinatie met
  klassen 1, 2, 3 en per toestel.
  U kunt een lijst van 50 nummers programmeren.
  Deze tabel wordt doorgaans gebruikt voor 0900-nummers en andere koopnummers.
  De standaardinstelling is dat alle toestellen in Klasse 1 staan.
  U dient toestellen te programmeren in de geschikte klasse volgens het type van oproep dat ze mogen maken.
  De instructies voor deze programmering worden aangegeven in de sectie Programmering.
  Indien het toestel alle nummers mag kiezen, wordt dat in Klasse 1 geplaatst. Indien toestellen geen
  internationale oproepen mogen maken, dienen ze in Klasse 2 geplaatst te worden. Indien een toestel enkel
  lokale oproepen mag maken, wordt dat in Klasse 3 ondergebracht. Klasse 4 beperkt het toestel tot interne
  oproepen - als externe oproepen zijn enkel de noodnummers toegestaan.
  Indien u vindt dat de beperkingen van Klasse 2 en Klasse 3 te beperkend zijn, dan kunnen ook specifieke
  codes toegekend worden binnen elke Klasse. Deze uitzonderingen op de algemene beperkingen van de
  Klassen worden geprogrammeerd zoals aangegeven in de sectie Programmering.
  In tabel 6 worden bijkomende beperkingen geprogrammeerd. Deze tabel kan geprogrammeerd worden in
  combinatie met klassen 1, 2, 3 en per toestel.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  28 • Page 29

  Muziek in wacht
  Uw Forum I12S wordt standaard geleverd met Interne muziek in wacht. Oproepers die in wacht geplaatst
  worden krijgen deze muziek te horen.
  Via de systeemprogrammering kan u deze muziek vervangen door een toon, uitschakelen, of vervangen door
  de muziek van bv CD-speler, cassette etc.(indien aangesloten).
  Indien de interne Algemene Begroeting geprogrammeerd is, krijgen oproepers in wacht overdag de
  algemene begroeting van de dagstand te horen, ’s nachts krijgen ze de toon te horen.

  Gebruik van de algemene begroeting
  Indien de algemene begroeting geactiveerd is zal het systeem automatisch alle oproepers verwelkomen met
  een begroeting. Indien een oproeper in wacht wordt geplaatst, krijgt hij geregeld een begroeting te horen. De
  algemene begroeting kan geactiveerd worden per ISDN lijn.
  De algemene begroeting kan van twee bronnen komen:
  ⇒ De algemene EPROM begroeting, indien geïnstalleerd. Voor meer details, raadpleeg de sectie Algemene
  begroeting (EPROM).
  ⇒ De Voice Module begroeting, indien geïnstalleerd. Voor meer details, raadpleeg de sectie Algemene
  begroeting (Voice Module).
  De vooraf opgenomen Voice Module begroeting kan vervangen worden door uw eigen opname. Raadpleeg
  de sectie Systeemprogrammering voor meer details.

  Algemene begroeting (EPROM)
  De standaard EPROM wachtmuziek kan vervangen worden door een Algemene EPROM begroeting. Vraag uw
  lokale Belgacom agent naar meer details hierover. De Algemene EPROM begroeting biedt een vooraf
  opgenomen verwelkoming in een van volgende talencombinaties:
  - Enkel Frans
  - Enkel Nederlands
  - Enkel Duits
  - Enkel Engels
  - Frans/Nederlands
  - Engels/Duits
  - Frans/Nederlands/Engels/Duits
  Om de Algemene begroeting te activeren:
  • Op het hoofdprogrammeringstoestel drukt u op de PROGRAMMEREN toets.
  • Selecteer de optie “Systeem Programmeren”.
  • Selecteer vervolgens de optie “Lijn”.
  • Selecteer dan de optie “Begroeting Lijn”.
  • Selecteer dan de optie “Interne bron 1ste taal” of “Interne bron meertalen”.
  • Volg de instructies op het display.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  29 • Page 30

  Algemene begroeting (Voice Module)
  Indien een Voice Module geïnstalleerd is, kan de Algemene Voice Module begroeting geactiveerd worden.
  Om de Algemene begroeting te activeren:
  • Op het hoofdprogrammeringstoestel drukt u op de PROGRAMMEREN toets.
  • Selecteer de optie “Systeem Programmeren”.
  • Selecteer vervolgens de optie “Lijn”.
  • Selecteer dan de optie “Begroeting Lijn”.
  • Selecteer dan de optie “Bron Voice Module”.
  • Volg de instructies op het display.
  Van zodra de Algemene begroeting geactiveerd is, worden oproepers automatisch verwelkomd door het
  systeem met een begroeting in bv. het Nederlands die luidt:”Gelieve aan het toestel te blijven. Uw oproep wordt
  behandeld”.
  U kunt een gepersonaliseerde begroeting opnemen voor de dag- en de nachtstand. Raadpleeg de sectie Een
  begroeting opnemen in de sectie Gebruik van de Voice Module en van Voice Mail voor meer details.
  Opmerking: Een Begroetings-chip kan geïnstalleerd en geprogrammeerd worden voor een algemene
  begroeting in het Nederlands, Frans en Duits. Contacteer uw Belgacom agent.
  Opmerking: Wij raden eerder het gebruik aan van de Algemene EPROM begroeting dan van de Voice
  Module begroeting, tenzij een Voice Module met dubbele poort werd geïnstalleerd. Contacteer uw
  Belgacom agent inzake de beschikbaarheid van deze Voice Module met dubbele poort.

  Voice Modules
  Er zijn twee soorten voice modules beschikbaar:
  • Een mono-poort voice module
  Ideaal om een Systeem antwoordfaciliteit en/of een beperkt aantal voicemail boxen te ondersteunen
  • Een twee-poort voice module
  Voorziet in de behoeften van de Systeem antwoordfaciliteit, waaronder voicemail boxen en diensten zoals de
  Auto-attendant of Algemene Begroeting.
  Opmerking: Om de Voice Box poorten te programmeren, zie de paragraaf Systeem programmeren.
  Beide voice modules ondersteunen de volgende faciliteiten:
  • Systeem antwoordapparaat
  • Voicemail box voor elk toestel ( niet voor ISDN toestellen)
  • Vooraf opgenomen aankondigingen voor de uitgaande lijn
  • Personalisering van aankondigingen
  • Tijd en datum markering
  • Toegang vanop afstand
  • Meeluisteren met gesprekken, zodat de gebruiker de oproepen ongemerkt kan ‘doorlichten’
  • Gepersonaliseerde Algemene Begroeting
  • Gepersonaliseerde Auto-attendant
  • Onmiddellijke en visuele aanwijzer op het gamma faciliteiten

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  30 • Page 31

  Gebruik van de Voice Module en van Voice Mail
  Indien een Voice Module werd geïnstalleerd kan deze geprogrammeerd worden als een voicemail box voor het
  systeem, u kan individuele mailboxen ( antwoordapparaten) toewijzen aan de toestellen of u kan de voice
  module ook gebruiken als algemeen antwoordapparaat. Raadpleeg de sectie Programmering voor meer
  details.
  De antwoordapparaatfaciliteit kan geactiveerd worden per ISDN-lijn. Alle gewone oproepen (niet MSN/DDI) op
  deze ISDN-lijn worden dan beantwoord door de voicemail box van het systeem.
  Alle berichten die nagelaten worden, worden automatisch voorzien van datum en uur, zodat u bij het beluisteren
  van de berichten weet wanneer ze werden ontvangen. Het is mogelijk de datummarkering over te slaan bij het
  beluisteren van de berichten door de optie "Vooruit 10 seconden" te kiezen op het Interact scherm of door op 8
  te drukken.
  Nagelaten berichten kunnen beluisterd worden op uw toestel of op afstand. Berichten in de voice module
  worden nog 8 dagen bewaard nadat beluisterd werden en 15 dagen indien ze nog niet beluisterd werden.
  De auto-attendant faciliteit betekent dat alle oproepen beantwoord worden door het systeem waarna de
  oproeper gevraagd wordt een toestel te kiezen.

  Voicemail boxen
  Indien u een voicemail box werd toegewezen, dan kunt u deze activeren zodat alle oproepen naar uw toestel
  beantwoord worden door uw voicemail box.
  Oproepers worden dan verwelkomd door een begroeting en er wordt hen gevraagd een bericht na te laten. Dit
  bericht mag maximum 1 minuut lang zijn.
  Opmerking: De opslagcapaciteit van elke voicemail box hangt af van het type Voice Module dat werd
  geïnstalleerd en van het aantal geprogrammeerde voicemail boxes. Daarom mogen enkel die voicemail boxes
  geprogrammeerd worden welke echt noodzakelijk zijn. Hoe meer voicemail boxes geprogrammeerd zijn, hoe
  minder opslagcapaciteit voor elke voicemail box.
  Paswoord
  Elk toestel heeft een standaard paswoord: 1111. Dit paswoord is nodig om de berichten te kunnen beluiteren.
  Om toegang te hebben tot de berichten op het algemene antwoordapparaat, moet u het paswoord kennen van
  het hoofdtoestel. U kunt de standaardinstelling voor het paswoord wijzigen in een nieuw paswoord van max. 8
  cijfers.
  Om uw paswoord te wijzigen:
  Vanop een Interact toestel:
  • Druk op de BERICHTEN toets.
  • Selecteer de optie “Spraak berichten”
  • Volg de instructies en selecteer de optie “Wijzig paswoord”.
  • Volg de instructies op het display.
  Vanop een standaard telefoon of een ISDN telefoon:
  • Kies 88
  • Kies uw toestelnummer
  • Geef uw huidig paswoord in.
  • Kies 0
  • Voer uw nieuw paswoord in.
  • Druk op #

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  31 • Page 32

  Uw voicemail box in- en uitschakelen
  U activeert uw voicemail box met de optie Doorschakelen.
  Vanop een Interact toestel
  • Selecteer de optie “Doorschakelen”.
  • Selecteer het type van doorschakeling dat u wenst in te stellen. Bijvoorbeeld, doorschakelen altijd,
  doorschakelen bij bezet of doorschakelen bij geen antwoord.
  • Selecteer de optie “Doorschakelen naar Voice Mail”
  Vanop een standaard telefoon
  • Geef de code voor doorschakeling in (raadpleeg de lijst van faciliteitcodes in deze Handleiding) gevolgd
  door 38.
  • U kunt ook alle oproepen doorschakelen naar uw voicemail box, of de opties Doorschakelen bij geen
  antwoord of Doorschakelen bij bezet gebruiken.
  • Om uw voicemail box uit te schakelen, annuleert u de doorschakeling door de optie
  “Doorschakelen opheffen” te selecteren.
  Opmerking: Misschien wilt u wel de faciliteit Doorschakelen naar voicemail box programmeren bij een toets
  zodat u uw voicemail box aan- en uit kunt zetten door gewoon op de toets te drukken. Raadpleeg de sectie Een
  toets programmeren voor meer instructies hierover.
  Indien u gebruik maakt van de faciliteiten Doorschakelen altijd en Doorschakelen naar voicemail box, zullen
  volgende types van oproepen automatisch beantwoord worden door de voicemail box indien u uw voicemail
  box activeert:
  − Alle interne oproepen, met inbegrip van de doorgeschakelde oproepen zonder aankondiging.
  − Externe oproepen rechtstreeks naar het toestel. Dit betekent (1) DDI- of MSN-oproepen waar het toestel de
  enige telefoon is die geprogrammeerd werd om te bellen (2) oproepen via de auto-attendant dienst waar het
  toestel geselecteerd is.
  Indien meer dan een toestel geprogrammeerd werd om te bellen bij een inkomende oproep, in het geval
  van DDI- of MSN-nummers, wordt de doorschakeling naar de voicemail box genegeerd en belt de telefoon
  als gewoonlijk. Indien de telefoon deel uitmaakt van een belgroep bij inkomende oproepen, wordt de
  doorschakeling naar de voicemail box eveneens genegeerd voor inkomende oproepen naar de belgroep.
  Opmerking: Als Doorschakelen bij geen antwoord is ingesteld worden alle types van oproepen
  doorgeschakeld naar de voicemail box na de time-out periode. Dus ook inkomende oproepen naar een
  belgroep. Indien meer dan één toestel in de belgroep de faciliteit Doorschakelen bij geen antwoord heeft
  geactiveerd, wordt het laagste toestelnummer geselecteerd en worden de oproepen naar die box
  doorgeschakeld.

  Monitor functie.
  Deze faciliteit betekent dat, indien uw telefoon niet bezet is en er een oproep binnenkomt, u de oproep hoort via
  de luidspreker van uw telefoon terwijl de voicemodule deze oproep beantwoord. U kunt dan beslissen de
  oproep al dan niet beantwoorden.


  Schakel uw oproepen door naar uw voicemail box.
  Druk op BERICHTEN toets.
  Geef het nummer in van uw mailbox alsook uw paswoord.
  Selecteer de optie “Monitor” .
  Selecteer vervolgens de optie “Monitor aan” .

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  32 • Page 33

  De faciliteit Antwoordapparaat
  U kunt uw Voice Module als antwoordapparaat voor het ganse systeem gebruiken zodat oproepers een bericht
  kunnen nalaten. De opslagcapaciteit van het antwoordapparaat hangt af van het type van Voice Module dat
  geïnstalleerd werd alsook van het aantal geprogrammeerde voicemail boxes.
  Via de sectie programmering kan u bepalen voor welke lijnen het antwoordapparaat de oproepen moet
  beantwoorden.
  Om het antwoordapparaat aan- en uit te schakelen:
  Op het hoofdtoestel:
  • Selecteer de optie “Antw. Apparaat”.

  Begroetingen
  De standaardbegroeting die de oproeper hoort bij oproepen naar de voicemail box of naar het
  antwoordapparaat luidt: “Wij danken u voor uw oproep. Niemand kan momenteel uw oproep behandelen.
  Gelieve een bericht na te laten na de toon”.
  De standaardbegroeting vervangen
  Vanop het hoofdtoestel kan u de standaardbegroeting vervangen door uw eigen boodschap. Dit bericht mag
  max. 1 min. lang zijn.
  Om een begroeting op te nemen
  Vanop een Interact toestel:
  • Druk op de BERICHTEN toets
  • Selecteer de optie “Spraak berichten”.
  • Volg de instructies op het display en geef 0 in als nummer van de voicemail box.
  Om de begroeting te wijzigen:
  • Selecteer de optie “Begroeting”
  • Selecteer vervolgens de optie “Begroeting opnemen”.
  Om de begroeting te wijzigen vanop een standaardtelefoon of een ISDN telefoon:


  Kies 88 gevolgd door 0, het voicemail boxpaswoord en de code 91.
  U hoort dan de melding “Gelieve te praten na de toon”
  Neem uw begroeting op en kies #.
  U kunt de begroeting nakijken door 92 te kiezen.
  Om de begroeting te wissen kiest u 93.

  Geheugen vol
  Indien een oproep wordt ontvangen en er geen berichten meer kunnen opgeslagen worden in het geheugen,
  krijgt de oproeper volgende melding te horen: “Wij danken u voor uw oproep. Niemand kan momenteel uw
  oproep behandelen. Om een bepaald toestel te bereiken, gelieve het nummer te kiezen”.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  33 • Page 34

  Opgenomen berichten beluisteren
  Indien in uw voicemail box berichten werden nagelaten wordt dit gemeld op het display van uw Interact
  systeemtoestel en brandt de berichtenverklikker. Indien enkel een voicemail box voor het systeem werd
  geprogrammeerd, wordt dit gemeld op het hoofdtoestel.
  Opmerking: Indien een bericht niet beluisterd wordt binnen de vijftien dagen, wordt het automatisch gewist.
  Berichten die beluisterd werden, worden automatisch gewist na acht dagen.
  Op een Interact toestel:
  • Druk op de BERICHTEN toets.
  • Selecteer de optie “Spraak berichten”.
  • Volg de instructies om uw toestelnummer en uw paswoord in te geven (of geef 0 in voor het
  antwoordapparaat van het systeem), en druk dan op #.
  • Selecteer de optie “Afspelen”.
  • Kies dan uit de verschillende opties om te pauzeren, verder te gaan, terug te gaan, enz.
  Op een standaard telefoon of een ISDN telefoon:
  Kies 88
  Kies uw toestelnummer en uw paswoord, en dan #
  Gebruik volgende codes om uw berichten te beluisteren, te bewaren, opnieuw te beluisteren en te wissen:
  Kies 1
  De weergave starten bij het eerste bericht.
  Kies #
  De weergave pauzeren.
  Kies 2
  Dit bericht bewaren en doorgaan naar het volgende bericht.
  Kies 3
  Dit bericht wissen en doorgaan naar het volgende bericht.
  Kies 4
  Terugkeren naar het begin van het bericht.
  Kies 5
  Terugkeren naar het vorige bericht.
  Kies 6
  Alle berichten wissen.
  Kies 7
  10 seconden achteruit.
  Kies 8
  10 seconden vooruit, of sla tijd en datum markering over
  Kies 91
  De uitgaande begroeting wijzigen.
  Kies 92
  De uitgaande begroeting nakijken
  Kies 93
  De uitgaande begroeting wissen.
  Kies 0
  Het paswoord wijzigen.
  Kies *
  Uw opgenomen begroeting wissen.

  Opmerking: U kunt de optie “Spraak Berichten” programmeren op een toets om direct toegang te hebben tot
  uw voicemail box en ingekomen berichten automatisch te beluisteren met een druk op de toets.
  Hiervoor programmeert u de volgende code op een toets zoals beschreven in de sectie “Een toets
  programmeren”. De code is 88 <extn> <pswd>, waarbij <extn> uw toestelnummer is en <pswd> het paswoord
  van uw voicemail box.
  Om berichten op afstand te beluisteren
  • Maak een inkomende oproep.
  • Tijdens of na het horen van uw begroeting kiest u 88 gevolgd door uw toestelnummer en uw paswoord,
  gevolgd door #.
  • Een spraakbericht vertelt u hoeveel berichten werden nagelaten. Gebruik bovenstaande codes voor
  standaard telefoons om uw berichten te beluisteren, te wissen of te bewaren.
  • Bij de melding “Einde berichten”, haakt u in.
  Opmerking: Terwijl u uw berichten beluistert kunt u geen oproepen ontvangen op uw telefoon.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  34 • Page 35

  Bellen via Voicemail boxen
  Tijdens het beluisteren van de berichten van uw voicemail box of de systeembox kan u op de * toets drukken
  en vervolgens een intern toestelnummer. U wordt dan doorgeschakeld naar dit toestel. Indien u een foutief of
  onvolledig nummer vormt gaat de oproep door naar de groep van de netlijn als een inkomend gesprek.

  Auto-attendant
  Wanneer de faciliteit auto-attendant geprogrammeerd en geactiveerd is zoals aangegeven in de sectie
  Programmering, verwelkomt het systeem automatisch alle oproepers met een begroeting. Deze faciliteit kan
  zowel in de dag als in de nachtstand van het systeem geprogrammeerd worden.
  De standaardbegroeting die door het systeem weergegeven wordt in dagstand luidt als volgt: “Wij danken u
  voor uw oproep. Als u het nummer kent van het toestel dat u wilt contacteren, kies dan het nummer. Als u
  bijstand wenst, gelieve even te wachten of 11 te kiezen”.
  U kunt een alternatieve begroeting programmeren, zoals aangegeven in de sectie Een begroeting opnemen.
  De oproeper kiest dan het gewenste toestelnummer. Indien het gekozen nummer onbestaande is, het toestel
  bezet is of de oproeper kiest geen nummer binnen de 5 sec., dan wordt de oproep aangeboden als een
  gewone inkomende oproep voor deze lijn.Indien het gekozen toestel de oproep niet binnen de 30 sec
  beantwoord wordt de oproep eveneens aangeboden als een gewone inkomende oproep.

  Programmering van de Algemene begroeting/ Auto-attendant
  De algemene begroeting en de Auto-attendant kunnen niet gelijktijdig geprogrammeerd worden. Het is wel
  mogelijk de Algemene Begroeting overdag in te stellen en de Auto-attendant ’s nachts, of omgekeerd.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  35 • Page 36

  Identiteit van de oproeper (CLID)
  Calling Line Identity is een netwerkdienst die gebruikt wordt met uw Forum I12S/I18S systeem.
  CLID betekent dat bij een inkomende oproep, het nummer van de oproeper verschijnt op het display van alle
  Interact toestellen die bellen op deze oproep. Zo weet u meteen wie u oproept voor u antwoordt.
  Indien een naam werd gekoppeld aan een extern nummer in de vk-lijst, verschijnt deze naam op het display.
  Indien een oproeper zijn identiteit liever niet bekend maakt of indien de informatie niet beschikbaar is op het
  netwerk, verschijnt op het display de melding
  “Lijn x” in plaats van het nummer of de naam van de oproeper.
  Indien meer dan één oproep tezelfdertijd aangemeld wordt, wordt steeds het nummer afgebeeld van de eerste
  oproep in de wachtrij. Van zodra deze oproep beantwoord wordt door een van de telefoons, wordt het nummer
  van de volgende oproep in de wachtrij getoond op de displays van de andere bellende toestellen.
  Ook al belt uw telefoon niet bij de oproep, toch kunt u de identiteit van de oproeper nakijken door de optie
  “Controle Oproepende lijn” te selecteren. Op het display van uw toestel verschijnt nu het nummer van de
  opbeller.

  Automatische CLI routing van inkomende gesprekken
  U kan uw telefooncentrale zo programmeren dat oproepen van bepaalde personen onmiddellijk naar een
  bepaald toestel geleid worden. De selectie wordt gedaan aan de hand van het nummer van de oproeper. U kan
  tot 30 nummers en namen programmeren en bepalen op welk toestel de oproepen moeten bellen. Bij een
  inkomende oproep wordt nagekeken of het nummer van de oproeper zich in de lijst bevindt, indien ja wordt de
  oproep onmiddellijk doorgeschakeld naar het geprogrammeerde toestel. Zie ook paragraaf ‘Programmering
  van de netlijn’ voor instructies.
  Vanaf het hoofdtoestel:
  • Druk op de SET UP toets
  • Selecteer de optie "Systeem Programmeren"
  • Selecteer vervolgens de optie "Netlijnen programmeren"
  • Selecteer dan de optie "CLI nummer programmeren"
  Voer een index nummer in van 01 tot 30 en volg de instructies op het scherm.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  36 • Page 37

  Geheugen voor de identiteit van de oproeper
  De informatie over de 65 laatste oproepen naar uw systeem wordt automatisch opgeslagen. De informatie die
  opgeslagen wordt is het nummer van de oproepende lijn alsook de datum en het tijdstip van de oproep. Indien
  het nummer niet gekend is kan het uiteraard niet opgeslagen worden.
  De informatie wordt opgeslagen in het hoofdtoestel, alle toestellen kunnen de lijst raadplegen en de nummers
  opnieuw uitsturen. Ieder toestel dat een MSN/DDI nummer heeft kan eveneens informatie over de laatste 5
  oproepen bewaren.
  Van zodra het geheugen vol is wordt het oudste nummer uit het geheugen verwijderd bij iedere nieuwe oproep
  volgens het principe ‘first in, first out’.
  Het nummer, de datum en het tijdstip van zowel de beantwoorde als de onbeantwoorde oproepen worden
  opgeslagen, tenzij het systeem zo geprogrammeerd werd dat enkel onbeantwoorde oproepen opgeslagen
  worden. Raadpleeg de sectie Programmering.
  Opgeslagen oproepen overlopen
  Op het display van het hoofdtoestel verschijnt “Lijst (systeem)” wanneer nieuwe oproepen werden
  opgeslagen in de centrale lijst. Op het display op de Interact toestellen waaraan individuele lijsten werden
  toegewezen, verschijnt “Lijst (persoonlijk)” wanneer nieuwe oproepen werden ontvangen door het toestel.
  De meldingen “Lijst (systeem)” en “Lijst (persoonlijk)” verdwijnen wanneer de opgeslagen informatie werd
  geraadpleegd.
  Ieder Interact toestel kan de centrale lijst raadplegen door deze optie op het display te selecteren. Een toestel
  met een persoonlijke lijst kan zijn lijst raadplegen door de optie te selecteren op het display.
  Indien de oproep beantwoord werd, wordt een A (Answered) afgebeeld na het nummer of de naam.
  Bijvoorbeeld “234123 A”.
  Indien u een gemiste oproep beantwoord vanuit de lijst verschijnt R na het nummer ( Replied)
  Ook de informatie over het tijdstip en de datum waarop de oproep werd ontvangen wordt afgebeeld. Om de
  datum te zien, druk ->.
  • Gebruik de BLADER toetsen om de opgeslagen nummers en namen te overlopen. Druk 2 seconden lang op
  de toets BLADER om terug te keren naar de rustpositie van het toestel.
  Nummer uitsturen
  • Druk op de toets naast een opgeslagen nummer op het display om dit nummer uit te sturen. Bij het uitsturen
  van het nummer wordt er rekening gehouden met de eventuele beperkingen van het toestel.

  Interne belgroepen
  U kunt vier interne belgroepen programmeren. Elke groep heeft zijn eigen nummer, namelijk:
  Interne belgroep 1:
  Interne belgroep 2:
  Interne belgroep 3:
  Interne belgroep 4:

  nummer 161
  nummer 162
  nummer 163
  nummer 164

  In elke groep kunnen maximaal 18 toestelnummers worden geprogrammeerd. Wanneer een nummer wordt
  gekozen, gaan de toestellen uit deze interne groep bellen. Deze groepsnummers kunnen vanop ieder toestel
  gebeld worden, men kan er oproepen naar doorschakelen, naar afleiden of bereiken vanuit de Auto
  Attendant.
  Raadpleeg de sectie Programmering voor meer informatie over het programmeren.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  37 • Page 38

  Direct Inkiezen MSN en DDI
  Indien u wenst dat bepaalde toestellen rechtstreeks bereikbaar gemaakt worden voor oproepen van buitenaf kan
  dit aan de hand van MSN- en DDI-nummers.
  MSN/DDI nummers zijn nummers die toegekend worden aan eenzelfde lijn, maw een ISDN lijn kan beschikken
  over meerdere nummers.
  Raadpleeg de sectie Programmering voor meer informatie over het programmeren.

  MSN/DDI Nachtdienst
  Het is mogelijk 18 bestaande MSN/DDI indexen te koppelen aan een groep van toestelnummers die verschillend
  is voor dag en nacht-dienst.
  Dit is alleen voor inkomende oproepen. De netwerkdiensten blijven de MSN-dagtabel gebruiken voor de
  automatische lijnkeuze.

  Te Negeren MSN
  Om de Negeren MSN te programmeren, zie de paragraaf Programmering.

  Uitgaande oproepen met een bepaald MSN/DDI nummer.
  Met deze faciliteit kunt u een uitgaande oproep maken met een ander dan het u toegewezen MSN/DDI nummer.
  Dit wordt voornamelijk gebruikt voor kostenregistratie; alle oproepen die met deze identiteit gemaakt werden,
  komen allemaal op dezelfde Belgacom rekening te staan.
  Deze faciliteit kan ingesteld worden door een toets van uw Interact telefoon te programmeren met het MSN/DDI
  nummer naar keuze, waarbij u de faciliteit ‘MSN/DDI nummer’ gebruikt.
  • Druk op de SET UP toets
  • Selecteer de optie “Toetsen programmeren”
  • Selecteer de toets die geprogrammeerd moet worden
  • Selecteer de optie “Call on specific DDI”
  • Selecteer “Gevens invoeren”
  • Voer de MSN/DDI “index” in
  • Selecteer de optie “Bevestigen” om de programmering te voltooien
  Een analoog toestel of ISDN terminal kan deze faciliteit ook gebruiken door de code 159 te vormen, gevolgd door
  de MSN/DDI “index”.

  Telesecretaresse
  Met deze faciliteit weten Interact gebruikers voor wie de oproep bestemd is nog voor die te beantwoorden. Er kan
  een naam gekoppeld worden aan een MSN/DDI nummer of aan een basisnummer. Deze naam wordt getoond
  op de rinkelende Interact telefoon die als Telesecretaresse geactiveerd is (bijvoorbeeld Telefoon voor Mr
  Dupond). Verscheidene MSN/DDI nummers kunnen gekoppeld worden aan een enkel toestel, dat dan dienst zal
  doen als Secretaris/ Telefonist.
  Om de faciliteit in te stellen, namen te programmeren gekoppeld aan de MSN/DDI nummers of basisnummers en
  de faciliteit te activeren, zie de paragraaf ProgrammeringToestel.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  38 • Page 39

  Gebruik van de Belgacom DIENSTEN toets en van de bijkomende ISDN
  diensten
  U kunt gebruik maken van de netwerkdiensten die verleend worden op het Belgacom netwerk via de toets
  BELGACOM DIENSTEN.
  Opmerking: ISDN netwerkdiensten zijn ook gekend als Comfort Diensten. Opdat deze diensten voor u
  beschikbaar zouden zijn, dient u zich hierop te abonneren. Voor meer informatie, contacteer u uw Belgacom
  agent.
  • Druk op de BELGACOM DIENSTEN toets.
  • Selecteer de gewenste optie.
  Bepaalde netwerkdiensten zijn eveneens beschikbaar op uw telefooncentrale. Zo bijvoorbeeld kan het
  doorschakelen van een oproep naar een externe bestemming zowel aan de hand van een netwerkdienst als via
  een systeemfaciliteit gebeuren.
  De volgende netwerkdiensten zijn beschikbaar via de BELGACOM DIENSTEN toets:
  Blokkering weergave oproepend nummer (CLIR)
  Indien u een oproep maakt nadat u de CLIR-optie heeft geselecteerd, wordt uw nummer niet bekend gemaakt
  aan de persoon die u oproept.
  • Selecteer de optie “Activeer CLIR”.
  • U wordt gevraagd het bestemmingsnummer in te geven dat u wilt oproepen terwijl u CLIR gebruikt.
  Opmerking: CLIR kan geprogrammeerd worden op een permanente basis, zoals aangegeven in de sectie
  Programmering.
  Doorschakelen op het netwerk (oproepdoorschakeling, enkel met MSN nummers)
  • Selecteer de optie “Doorschak. (openbaar)” .
  • U wordt gevraagd de gewenste doorschakeling in te stellen. U heeft de keuze uit volgende opties:
  “Doorschakelen altijd (CFU)”, “Doorschakelen bij bezet (CFB)”,
  “Doorschakelen bij geen antwoord (CFNR)”, “Doorschakelen van een basisnummer” en
  “Doorschakelen van een MSN Index”
  Opmerking: Wanneer u een optie selecteert op het eerste scherm ( ‘Doorschakelen altijd’, ‘Doorschakelen bij
  bezet’ of ‘Doorschakelen bij geen antwoord’), geeft het menu u de keuze uit ‘Activeren’, ‘Deactiveren’ of
  ‘Ondervragen’ en het toestel kiest automatisch de lijn waarop dit netwerkverzoek moet worden verzonden.
  Indien de lijn bezet is, hoort u een bezettoon en verschijnt ‘Bezet’ op de Interact. Indien aan het toestel
  meerdere nummers toegekend zijn wordt het laagste indexnummer gebruikt.
  Doorschakelen van een basisnummer
  • Indien u “Doorschak. Basisnummer” selecteert, wordt u gevraagd het toestelpaswoord in te geven
  Nadat het juiste toestelpaswoord is ingegeven, wordt u gevraagd de gewenste oproepdoorschakeling in te
  stellen. De opties zijn: Doorschakelen altijd (CFU), Doorschakelen bij bezet (CFB), Doorschakelen bij geen
  antwoord (CFNR),
  • Wanneer u een doorschakeloptie hebt gekozen, wordt u gevraagd de doorschakeling te Activeren,
  Deactiveren of Ondervragen

  Als u Activeren selecteert, wordt u gevraagd het nummer van de bestemming in te geven en te
  “Bevestigen”. Het volgende scherm vraagt u een lijn te kiezen.
  • Indien u eerst ‘Deactiveren’ of ‘Ondervragen’ hebt geselecteerd, vraagt het volgende scherm u eveneens
  een lijn te kiezen.
  Opmerking: Indien de lijn bezet is, hoort u een bezettoon en verschijnt ‘Bezet’ op het Interact toestel.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  39 • Page 40

  Doorschakeling van een MSN-indexnummer

  Deze functie stelt u in staat een andere MSN door te schakelen dan de MSN die is geprogrammeerd voor
  dat toestelnummer.
  Indien u “Doorschakelen van een MSN-index” selecteert, wordt u gevraagd het “Toestelpaswoord” in
  te geven
  Nadat het juiste toestelpaswoord is ingegeven, wordt u gevraagd een MSN-index van 01 tot 50 te kiezen
  Na het kiezen van een geldige index wordt u gevraagd de gewenste oproepdoorschakeling in te stellen.
  De opties zijn:
  Doorschakelen altijd (CFU), Doorschakelen bij bezet (CFB), Doorschakelen bij geen antwoord (CFNR).
  Indien één van deze opties wordt geselecteerd, is de bediening identiek aan deze voor een normale MSNdoorschakeling. Het volgende scherm geeft u de keuze uit de opties ‘Activeren’, ‘Deactiveren’ en
  ‘Ondervragen’ en het toestel kiest automatisch de lijn waarop dit netwerkverzoek moet worden
  verzonden.
  Doorschakelen op het netwerk (Oproepdoorschakeling) wanneer het toestel niet geprogrammeerd
  is met een MSN in de MSN-hoofdtabel
  Kies de optie “Doorschak. (openbaar)”
  U wordt gevraagd het toestelpaswoord in te geven.
  Nadat het juiste paswoord is ingegeven, wordt u gevraagd één van de volgende opties te selecteren:
  Doorschakelen van een basisnummer, Doorschakelen van een MSN-index.
  Indien u één van deze opties selecteert, volgt u de bovenstaande instructies.

  Algemene deactivering (GD)
  • Selecteer de optie “Algemene deact”.
  • U wordt gevraagd de optie “Nummer zenden” te selecteren als bevestiging of de optie
  “Algemene deact”.
  Blokkering weergave bereikt nummer (COLR)
  Indien u de optie“COLR” selecteert, wordt nadat u de oproep beantwoord heeft geen nummerinformatie getoond
  aan de oproeper. COLR wordt op het display van een Interact toestel voorgesteld tijdens de eerste fase van een
  inkomende oproep.
  Opmerking: COLR kan ook op een permanente basis geprogrammeerd worden, zoals aangegeven in de sectie
  Programmering.
  Opgelet: U dient volgende informatie door te nemen.
  Point-to-point werking van de Bijkomende Netwerkdiensten
  Indien U de toets BELGACOM SERVICES op uw Interact selecteert en uw hoofdnummer is een DDI nummer,
  dan zal u gevraagd worden het Systeem passwoord in te voeren.
  LET OP: Alle oproepen bestemd voor uw telefooncentrale worden nu afgeleid.
  Bijkomende Netwerkdiensten activeren voor een specifieke MSN (PTMP modus)
  Het is mogelijk een Bijkomende Dienst te activeren voor een MSN-nummer dat niet het hoofd MSN-nummer is
  van het toestel dat de dienst inroept.

  Kies 84.

  Geef het MSN-indexnummer in (“00-50”).

  Geef de Bijkomende Service-informatie in.
  Bijvoorbeeld, om een “Doorschakeling altijd” van de MSN index 27 in te stellen naar het nummer 02 202 4545
  moet u het volgende ingeven: 8427*21*022024545#.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  40 • Page 41

  Gebruik van de kostenregistratie met de V24 Module
  Om gebruik te maken van de kostenregistratie dient u een V24 Module geïnstalleerd te hebben en moet de
  faciliteit Kostenregistratie geactiveerd zijn. Raadpleeg de sectie Programmering voor meer details.
  Via deV24 Module kan een printer of een pc aangesloten worden op uw Forum I12S systeem. De faciliteit
  Kostenregistratie laat u toe inkomende en uitgaande oproepen op het systeem te registreren. Details worden
  afgedrukt van zodra de oproepen beëindigd zijn.
  De kost bij uitgaande oproepen zal enkel afgebeeld worden indien u op deze dienst geabonneerd bent.
  Contacteer uw Belgacom agent voor meer informatie (de Forum I12S/I18S ondersteunt de AOC ETSI
  standaard).
  Oproepen worden in volgend formaat afgedrukt naarmate.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  O/G 31-07-97
  12:00:01 0:00:03 L01 S21
  S21
  O/G 31-07-97
  12:00:10 0:01:05 L01 S25
  S25
  I/C
  31-07-97
  12:01:45 0:06:03 L02 S23
  S27

  8
  06.05
  18.15

  9
  022134560
  056678567

  De gegevens die op de afdruk getoond worden zijn:
  Kolom
  1
  I/C of O/G
  Inkomende of Uitgaande oproep
  2
  DD-MM-YY
  Datum
  3
  HH:MM:SS
  Begintijd
  4
  HH:MM:SS
  Duur van de oproep
  5
  L
  Gebruikte lijn
  6
  S
  Toestel dat oproep activeerde
  7
  S
  Toestel dat oproep beëindigde
  8
  00.00
  Gesprekkosten (externe oproep)
  9
  Xxxxxx
  Extern nummer (max. 18 cijfers)
  De totale kosten van alle uitgaande oproepen door een toestel gemaakt, kunnen ook afgedrukt worden (zie de
  paragraaf Faciliteiten voor meer details).
  Het afdrukformaat is als volgt:

  voorbeeld:

  Datum
  31-07-97

  Toestelnummer
  23

  Munteenheid
  BEF

  Kosten
  24

  Uw Forum I12S/I18S systeem, ondersteund seriële printers met V24 / RS232-C aansluiting met volgende
  specificaties:
  Snelheid
  4800 BPS
  Data
  8 bits
  Pariteit
  None

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  41 • Page 42

  Gebruik van een fax of een analoge modem met de Forum I12S
  De standaardinstelling voor alle toestellen is: Audio 3.1 kHz. Er is geen speciale programmering vereist om een
  analoge fax of modem aan te sluiten op een uitbreidingspoort.

  Onderhoud en programmering op afstand
  Uw Forum I12S/I18S is toegankelijk voor bevoegd personeel van Belgacom met het oog op programmering en
  onderhoud vanop afstand.
  Van zodra Belgacom nieuwe software begint te downloaden, zullen alle Systemphone schermen de code
  “Belgacom maintenance” tonen.

  Basisprogrammerings procedure
  De programmering wordt standaard uitgevoerd vanop toestel 20 aan de hand van een Interact toestel.
  De programmering wordt als volgt uitgevoerd:

  Druk op de PROGRAMMEREN toets
  Selecteer de optie “Systeem programmeren”
  Geef het programmmeringspaswoord in (vooraf ingesteld op 1111).
  Het hoofdprogrammeringsmenu wordt afgebeeld..
  Selecteer de optie “Systeem”, “Netlijn” of “Toestel programmeren”.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  42 • Page 43

  De optie“Systeem programmeren” laat u toe het volgende te programmeren:
  Standaardinstelling
  Paswoord wijzigen

  Een nieuw paswoord voor de programmering ingeven.

  1111

  Toestel programmeren

  Het hoofdtoestel wijzigen

  Toestel 20

  Algemene vk-lijst

  De verkorte nummering en overeenstemmende namen
  Ingeven of wijzigen.

  Geen nummers
  geprogrammeerd

  Tijd en Datum

  “Gebruik van het systeem wijzigen”

  Taal

  De taal van het systeem wijzigen

  Engels

  Nachtstand

  De tijden voor de automatische dag- en nachtstand ingeven (Automatische stand).
  U kunt ook de Weekendstand programmeren. Dit betekent dat als de nachtstand
  geactiveerd wordt op vrijdagavond, deze stand actief blijft tot maandagmorgen. De tijden
  moeten ingegeven worden in 24-uur formaat.

  Geen tijden
  geprogrammeerd

  Muziek in wachtstand

  Selecteren of oproepers muziek van een externe of interne muziekbron moeten horen, een Interne muziek
  toon of een stilte. Opmerking: als externe muziek in wachtstand werd geselecteerd, moet wel
  een externe muziekbron aangesloten zijn.

  Netlijn led

  Selecteren of het netlijnlampje knippert of gewoon brandt om aan te geven dat een lijn in
  wachtstand staat. Keuze: het lampje knippert op alle telefoons of het knippert enkel op de
  telefoon die de oproep in wachtstand heeft geplaatst en het brandt gewoon op de andere
  toestellen.

  Knipperen op alle
  telefoons

  Begroetingen wijzigen

  (1) De auto attendant begroeting wijzigen voor de dag- en de nachtstand (2) de algemene
  begroeting wijzigen voor de dag- en de nachtstand

  Standaard
  begroetingen

  Kostenregistratie

  De faciliteit kostenregistratie aan- en uitschakelen

  Timers

  De terugbeltijden wijzigen voor oproepen in wachtstand of doorschakelingen zonder
  aankondiging. U kunt ook de timer voor doorschakelen bij geen antwoord en die voor de
  beantwoording door de algemene begroeting wijzigen.

  De 4 timers
  Ingesteld op 30
  seconden

  Deurtelefoon

  Programmeren of de deurtelefoon van het Flash-type (Vivaldi Doorphone) of het
  DTMF-type (Access Doorphone) is. Er is ook een hardwareaanpassing vereist.
  Gelieve uw installateur te contacteren.
  Wanneer u “Deurtelefoon voorzien” selecteert in het Flash deurtelefoonmenu,
  wordt u gevraagd te kiezen tusse “Externe Doorschak. Ingesch”.
  Of “Externe Doorschak. Uitgesch”.
  Indien een omroep installatie is aangesloten, dient u het toestel te programmeren waarop
  het is aangesloten
  Programmeren of alle oproepen of enkel de onbeantwoorde oproepen opgeslagen worden
  in de nummeropslag-lijst (CLI-lijst).
  De codes of nummers in de verkeersklassetabellen 5 en 6
  Ingeven of wijzigen.b

  Niet geprograMmeerd

  Omroep installatie
  CLI-lijst
  (nummeropslag)
  Verkeersklasse codes

  Herprogrammering van Deze optie laat toe toestellen toe te wijzen aan verschillende poorten. Het is de bedoeling
  Voice Module Poorten dat deze programmering enkel gebruikt wordt als er een duidelijk onevenwicht is
  opgetreden in het gebruik van de poorten.
  U kunt de poorten herprogrammeren, indien nodig. Als u deze optie selecteert, hoort u de
  Voice box poorten
  volgende boodschap: “Opgelet. Programmering van deze dienst zal alle berichten en
  begroetingen uitwissen”.
  Selecteer poort 1 of poort 2
  Wijs de toestellen toe.

  Niet geprogrammeerd
  Enkel onbeantwoorde oproepen
  Geen codes
  geprogrammeerd

  Toestel 20 aan
  poort 1, toestel 21
  aan poort 2, t
  oestel 22 aan
  poort 1, enz.

  Opgelet:
  Indien u twijfels hebt bij de programmering van het systeem raadpleegt u best uw installateur. Een
  onjuiste programmering van bepaalde faciliteiten kan de goede werking van het systeem in het
  gedrang brengen.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  43 • Page 44

  De optie“Toestel programmeren” laat u toe het volgende te programmeren:
  Standaardinstelling
  Namen programmeren

  Namen ingeven voor toestellen aan de hand van het klavier. Namen kunnen
  max. 10 karakters lang zijn, spaties inbegrepen.

  Verkeersklassen

  De verkeersklasse ingeven (1-6) voor elk toestel voor de dag- en de nachtstand. 1 zowel voor dag-als
  voor nachtstand

  Inbreken verboden

  De toestellen ingeven die het Signaal 2de oproep niet moeten horen

  Omroepbescherming

  De toestellen ingeven die niet moeten omgeroepen worden bij een omroep naar Geen bescherming
  alle Interact toestellen

  Oproepbescherming

  De toestellen ingeven die niet moeten bellen bij een algemene oproep

  Pick-up groepen

  Toestellen programmeren in vier pickup groepen
  Toestelnummers programmeren in vier interne belgroepen

  Interne belgroepen


  Druk op de SET-UP toets van de Systemphone
  Selecteer de “Systeemprogrammering optie”,
  Selecteer vervolgens de optie “Toestelnr”
  Blader omlaag en selecteer “Interne belgroepen”
  U wordt nu gevraagd om één van de volgende groepen te kiezen. De
  opties zijn:
  Interne belgroep 1, Interne belgroep 2, Interne belgroep 3, Interne
  belgroep 4, annuleren.

  Geen namen
  geprogrammeerd

  Geen bescherming

  Geen bescherming
  Geen groepen
  Interne belgroep1:
  X20, X21 en X22
  Interne belgroep2:
  X23, X24 en X25
  Interne belgroep3:
  X26, X27 en X28
  Interne belgroep 4:
  X29, X30 en X31

  Zodra een interne belgroep is geselecteerd, verschijnt de normale lijst van
  toestelnummers, met de ruiten. De ruit verandert wanneer een toestelnummer
  wordt toegevoegd aan of verwijderd uit een groep.
  3.1 kHz toestellen

  Toestellen programmeren met “speech” of “3.1 kHz”
  Dienstenkenmerk

  3.1 kHz

  CLI-lijst persoonlijk

  Persoonlijke CLI-lijsten toewijzen aan toestellen

  Geen

  Algemene verkeersklasse

  Toestellen invoeren die alle algemene vk-lijsten mogen gebruiken, ook indien
  geblokkeerd door eigen verkeersklasse

  Geen

  Voicemail boxen

  Voicemail boxen toewijzen aan individuele toestellen

  Geen

  Toestel buiten dienst stellen

  De toestelnummers selecteren waarop geen telefoons aangesloten zijn om ze
  Alle aangesloten
  buiten dienst te stellen. Zo vermijdt u dat mensen oproepen doorschakelen naar
  toestellen die niet bestaan.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  44 • Page 45

  MSN/DDI toewijzen

  Geprogrammeerde MSN / DDI nummers worden gebruikt om inkomende
  oproepen rechtstreeks te verbinden met toestellen of groepen van
  toestellen.

  Geprogrammeerd

  Het nummer wordt ook bij uitgaande oproepen doorgestuurd voor CLIR en
  CLIP en voor aktivatie van supplementaire diensten.
  Het opgegeven nummer in de MSN/DDI tabel moet overeenkomen met wat
  gevraagd wordt door het netwerk als CLI (vb. als prefix en zonenummer zijn
  geprogrammeerd zal dit ook worden doorgestuurd naar het netwerk)
  Een maximum van 10 nummers kunnen per ISDN-basistoegang worden
  toegewezen met een maximum van 50 nummers voor het systeem
  De toewijzing van de nummers is als volgt:
  ISDN basistoegang T1: Index 01 to 10
  ISDN basistoegang T2: Index 11 tot 20
  ISDN basistoegang T3: Index 21 to 30
  ISDN basistoegang T4: Index 31 tot 40
  ISDN basistoegang T5: Index 41 tot 50
  Voor meer info zie hoofdstuk: Toestellen rechtstreeks kiesbaar maken met
  MSN / DDI.
  Het is in dit menu dat het overeenstemmend accesnummer van elk MSN of
  DDI nummer is geprogrammeerd.
  Om een reeds geprogrammeerd nummer te wissen: selecteer terug en
  daarna de bevestigen optie in de display

  Alle inkomende oproepen voorzien van een ‘Opgeroepen nummer’ welke
  overeenkomt met een van de nummers geprogrammeerd in de index
  posities 10,20,30,40 en 50 van de MSN/DDI tabel zullen de
  overeenstemmende toestellen doen bellen met de ‘deurparlofoon’ belcadans
  Toestellen ingeven die CLIR vereisen op permanente basis
  Toestellen ingeven die COLR vereisen op permanente basis

  Geen
  Geen

  Geen kostenregistratie

  Toestellen ingeven die niet mogen voorkomen op de print-out van de
  kostenregistratie

  Allemaal
  vermeld

  Externe doorschakeling

  Selecteer één van de volgende opties:

  Geen

  Tweede oproep cadans

  CLIR altijd
  COLR altijd

  a.

  het toestel mag niet doorschakelen of doorverbinden naar externe
  nummers

  b.

  het toestel kan externe inkomende oproepen doorschakelen naar een
  extern nummer

  c.

  het toestel kan zowel interne als externe oproepen doorschakelen naar
  een extern nummer

  Selecteer vervolgens de gewenste bijbehorende toestelnummers
  Controle Passwoord

  Controleer Voice Box en extensie paswoord

  Beperkt gebruik van omroep
  installatie

  Toestellen ingeven die de omroep installatie niet mogen gebruiken

  Geen

  Telesecretaresse

  De faciliteit Telesecretaresse activeren of afsluiten over het hele systeem

  OFF

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  45 • Page 46

  Hotlijn

  Een voorgeprogrammeerd nummer of code toewijzen aan een toestel, dit
  nummer wordt gevormd zodra het toestel uithaakt.

  Geen

  MSN/DDI Nachtdienst

  Selecteer “MSN/DDI Nachtdienst” op het einde van het Toestellen
  programmeringmenu.
  U wordt gevraagd een nummer in te geven van 0 tot 18
  Zodra een nummer is ingegeven, wordt u gevraagd een MSN Index
  01-50 in te geven
  Na bevestiging wordt u gevraagd toestellen te selecteren (in het getoonde
  Toestellen menu)
  Opmerking: Maximaal 18 toestelnummers (analoog en/of ISDN)
  kunnen aan een index worden gekoppeld

  Niets
  geprogrammeerd

  Opgelet:
  Indien u twijfels hebt bij de programmering van het systeem raadpleegt u best uw
  installateur. Een onjuiste programmering van bepaalde faciliteiten kan de goede werking
  van het systeem in het gedrang brengen.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  46 • Page 47

  De optie“Netlijn programmeren” laat u toe het volgende te programmeren:
  Standaardinstelling
  Signalering (dag)
  Signalering (nacht)
  Centrale bel (dag)
  Centrale bel (nacht)

  De toestellen ingeven die in dagstand moeten bellen bij inkomende oproepen.
  U geeft de toestellen in op lijn-bij-lijn basis.
  De toestellen ingeven die in nachtstand moeten bellen bij inkomende oproepen.
  U geeft de toestellen in op lijn-bij-lijn basis.

  20-25
  20-25

  De lijnen ingeven voor welke de centrale bel in dagstand moet bellen (indien geïnstalleerd) Niet geprogrammeerd
  Niet
  geprograDe lijnen ingeven voor welke de centrale bel in nachtstand moet bellen (indien
  mmeerd
  geïnstalleerd)

  Netlijntoegang

  Programmeren welke toestellen via welke netlijnen oproepen mogen maken.
  Geef de toestellen in op lijn-bij-lijn basis.

  Alle

  ISDN lijnen aangesloten

  Ingeven welke netlijnen zijn aangesloten.

  Alle

  Uitgaande lijnbundels

  De lijnen in bundels programmeren

  1

  PABX bundels

  Indien het systeem is aangesloten op een PABX, programmeert u hier de
  lijntoegangscode. Programmeer ook het aantal cijfers in het PABX nummerplan

  ISDN PABX lijnen

  Bij werking op ISDN PABX S0 toestellen waar geen 40 volt wordt aangeleverd, wordt de
  werkmodus hier geprogrammeerd

  Niet geprogrameerd
  Niet geprogrammeerd

  Netlijn alleen inkomend

  Indien een of meer lijnen enkel moeten gebruikt worden voor inkomende oproepen,
  dient u die lijn(en) hier te programmeren

  Niet geprogrammerd

  Voicemail lijn (alg.)

  De lijnen programmeren die moeten beantwoord worden door de algemene voicemail box Geen

  Algemene begroeting

  (1)

  de lijnen programmeren die de algemene begroeting moeten weergeven bij een
  inkomende oproep. (2) de bron van de algemene begroeting programmeren (Voice
  Module of Begroetings-Chip.

  (2)

  De juiste hardware dient geïnstalleerd te zijn. Raadpleeg uw installateur

  De lijnen programmeren die moeten beantwoord worden door de auto attend
  ant.
  CLI nummers
  30 nummers programmeren die moeten gekoppeld worden aan namen en toestellen
  Automatische routing van zodat een oproep van een van de geprogrammeerde nummers zal doorgestuurd worden
  inkomende
  naar het overeenstemmende toestel. Volg de instructies
  Oproepen
  op het display om een nummer, een naam en een toestel in te geven.
  Auto attendant lijnen

  Geen

  Geen
  Niet geprogrammeerd

  T of S interface

  Programmeren of een ISDN interface van de uitbreidingskaart geconfigureerd is als een
  T0- of S0-bus. Er is ook een hardwareaanpassing nodig. Gelieve uw installateur te
  contacteren.

  T interface

  P

  De verschillende ISDN interfaces van het systeem programmeren in point-to-point (PTP)
  of point-to-multipoint (PTMP) modus.

  Alle T0’s in
  PTP.
  De permanente
  S0 in PTMP.
  Geen nummer
  geprogrammeerd

  T of P

  MP

  Hoofdnummer
  programmeren

  Het basisnummer dat gekoppeld is aan een ISDN basistoegang ingeven of wijzigen.

  Verlengde S0-Bus

  De verschillende S0-bussen in korte of verlengde configuratie configureren.

  Negerende MSN

  In PTMP configuratie kan de ISDN terminal verbonden zijn met de T0 zijde
  (netwerk zijde) van de Forum I12S/I18S. Met deze faciliteit kunt u het MSNnummer dat voorbehouden is voor deze terminal zodanig programmeren dat de Forum
  I12S/I18S geen enkele oproep op dit nummer beantwoordt. Er kunnen tot
  5 nummers in geprogrammeerd worden.
  Laat toe tot 4 Call Centers te programmeren, toestellen toe te wijzen en de
  toegang tot elk daarvan in te stellen.

  Call Center

  Geen

  Geen Call
  Center

  Opgelet:
  Indien u twijfels hebt bij de programmering van het systeem raadpleegt u best uw
  installateur. Een onjuiste programmering van bepaalde faciliteiten kan de goede werking
  van het systeem in het gedrang brengen.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  47 • Page 48

  Trefwoordenregister
  3.1 kHz werking
  Deze faciliteit moet
  geprogrammeerd zijn voor gelijk
  welk toestel waarop een fax of een
  modem is aangesloten.

  WIJZIGEN toetsen
  Gebruik deze toetsen om u links en
  rechts te verplaatsen in de tekst op
  het display en zo nummers of letters
  te wijzigen die u heeft ingegeven via
  het klavier.

  CLID
  Calling Line Identity. Deze ISDN
  netwerkdienst toont op het display van
  een Interact toestel het nummer of de
  naam af van de oproeper. Een lijst van
  ontvangen oproepen kan opgeslagen
  worden in het systeem of bij de
  toestellen. U kunt het nummer opnieuw
  kiezen vanuit deze opgeslagen lijst.

  Afspraak alarm
  Stelt uw toestel zo in dat het op
  een ingegeven tijdstip zal bellen.

  Bezette lijn vasthouden
  Indien u een bezettoon hoort bij een
  interne oproep, haakt u niet in. Van
  zodra het toestel vrij is hoort u
  beltoon

  CLIR
  Met deze ISDN netwerkdienst kunt u
  vermijden dat uw naam of uw nummer
  getoond wordt wanneer u een oproep
  maakt.

  Algemene oproep
  U kunt een oproep maken waarbij
  alle toestellen bellen die
  geprogrammeerd zijn voor bellen
  bij inkomende oproep.

  Comfort diensten
  Dit zijn op het netwerk beschikbare
  ISDN diensten.

  COLP
  Deze ISDN netwerkdienst toont op het
  display van een Interact toestel het
  nummer of de naam af van het toestel
  dat de oproep beantwoordt.

  Antwoordapparaat
  Een Voice Module is vereist.
  Indien geprogrammeerd als een
  voicemail box voor het hele
  systeem, zullen alle oproepen door
  het systeem beantwoord worden,
  wat dus dezelfde functie biedt als
  een antwoordapparaat.

  BLADER toetsen
  Deze toets drukt u in om een lijst
  van opties op het display opwaarts
  of neerwaarts te overlopen.

  COLR
  Connected Line Identity Restriction.
  Deze ISDN netwerkdienst laat u toe te
  vermijden dat uw nummer of uw naam
  getoond wordt wanneer u een oproep
  beantwoordt.

  Auto attendant
  Een Voice Module is vereist.
  Indien geprogrammeerd zullen alle
  oproepen beantwoord worden met
  een begroeting. De standaard
  begroeting vraagt de oproeper om
  een toestel te kiezen. Deze
  begroeting kan gewijzigd worden.

  Blokkeringtabellen
  Deze twee tabellen kunnen gebruikt
  worden met de verkeersklassen om
  te bepalen welk type van oproepen
  een toestel mag maken. Zie
  Oproepbeperkingen en
  Verkeersklassen.

  Conferentie
  Ook wel drieweggesprek genoemd. Een
  oproep waarbij drie mensen betrokken
  zijn; twee interne en een externe, of een
  interne en twee externe.

  Begroeting
  Hiervoor is een Voice Module of
  een Begroetings-Chip vereist.
  Indien geïnstalleerd zal de
  standaard begroeting bij een
  externe oproep luiden: “Gelieve
  aan het toestel te blijven. Uw
  oproep wordt behandeld”

  Blokmode
  U kunt alle cijfers van een nummer
  ingeven (en wijzigen met de
  WIJZIGEN toetsen) alvorens de
  hoorn van de haak te nemen en de
  cijfers naar de netlijn te zenden.

  DISPLAY toetsen
  De zes toetsen naast het display
  waarop u drukt om de faciliteit te
  gebruiken die naast die toets wordt
  afgebeeld.

  Doorschakelen
  U kunt uw oproepen doorschakelen
  naar een ander toestel. U kunt alle
  oproepen doorschakelen, of enkel
  oproepen doorschakelen indien uw
  toestel bezet is of niet antwoordt.
  Drieweggesprek
  Zie Conferentie

  ISDN
  Integrated Services Digital Network.
  Een digitaal netwerk van lijnen voor
  spraak- en data-oproepen.

  Netwerkdiensten
  Dit zijn de ISDN diensten die op
  het Belgacom telecom netwerk
  verschaft worden.

  Kostenregistratie
  Met een V24 module en een printer
  of pc aangesloten, kunt u een lijst
  bijhouden van alle gemaakte
  oproepen.

  Netwerk tekstberichten
  Indien deze netwerkdienst
  geïnstalleerd is, kunnen
  tekstberichten afgebeeld worden
  die door externe oproepers
  kunnen afgelezen worden

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  48 • Page 49

  Extern doorverbinden
  Indien uw Forum I12S/I18S
  geprogrammeerd is om zulks toe te
  laten, kunnen oproepen
  doorverbonden worden naar een
  extern nummer.

  Lijst
  Lijst van verkortkiezen nummers.
  Ook de naam van de ICOON toets
  voor toegang tot de verkortkiezen
  nummers.

  Niet storen
  U kunt de faciliteit Niet storen
  instellen op uw telefoon zodat u
  geen oproepen ontvangt..

  Handsfree
  Indien u een Interact toestel in
  handsfree plaatst, kunt u oproepen
  maken zonder de hoorn van de
  haak te nemen.

  MICROFOON toets
  Ook wel de discretietoets genoemd.
  Als u op deze toets drukt kan uw
  correspondent niet meer horen wat u
  zegt, zodat u een vertrouwelijk
  gesprek kunt houden met iemand die
  bij u staat.

  Omleiden
  Deze faciliteit is enkel
  voorhanden op een Interact
  toestel en laat u toe een oproep
  door te verbinden naar een
  ander toestel zonder de oproep
  eerst te beantwoorden.

  Handsfree beantwoorden
  Wanneer u een Interact toestel in de
  modus handsfree beantwoorden
  plaatst, hoeft u de hoorn niet van de
  haak te nemen om interne oproepen
  te beantwoorden.

  MSN
  Multiple Subscriber Numbering is
  een ISDN dienst. Aan eenzelfde lijn
  worden verschillende nummers
  toegewezen zodat verschillende
  toestellen rechtsreeks bereikbaar zijn
  over dezelfde lijn.

  Onderhoud op afstand
  Met uw toestemming kan
  Belgacom uw systeem op
  afstand nakijken, onderhouden
  en programmeren zonder ter
  plaatse te komen.

  Hoofdprogrammeringspositie
  De hoofdprogrammeringspositie is
  vooringesteld op toestel 20. Vanop
  dit toestel gebeurt de
  programmering .

  Muziek in wacht
  Indien als dusdanig geselecteerd in
  de systeemprogrammering, zullen
  oproepers in wacht muziek te horen
  krijgen van de interne of de externe
  bron.

  Opties
  Het keuzemenu op het display
  van uw Interact toestel wanneer
  u de telefoon gebruikt (voor
  oproepen, voor gebruik van
  faciliteiten of om te
  programmeren).

  Inbreken verboden
  Een faciliteit waarmee u kunt
  vermijden het Signaal 2de oproep te
  horen. Kan permanent
  geprogrammeerd worden of voor de
  duur van een enkele oproep.

  Nachtstand
  U kunt uw Forum I12S/I18S zo
  programmeren dat afhankelijk van de
  dag of nachtdienst er andere
  toestellen bellen en de toestellen een
  andere verkeersklasse hebben. Zie
  ook Weekendstand..

  Oproepblokkering
  Ook gekend als
  oproepbeperking. Laat u toe te
  beletten dat toestellen bepaalde
  types van oproepen maken.
  Bijvoorbeeld, internationale
  oproepen of koopnummers. De
  blokkeringen worden ingesteld
  door de toestellen te
  programmeren in de correcte
  verkeersklasse. Twee
  programmeerbare
  blokkeringtabellen bieden
  verdere flexibiliteit. Zie
  Blokkeringtabellen.

  Interact
  Zie Interact toestel

  PABX toegangscode
  Indien het systeem aangesloten is
  op een grotere pabx, kan u een
  toegangscode programmeren en
  gebruiken om toegang te krijgen
  tot de lijnen op de PABX.

  Netlijnbundels
  U kunt vier netlijnbundels
  programmeren.

  SMDR
  Ook Kostenregistratie genoemd. Zie
  Kostenregistratie.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  Oproep parkeren
  U kunt een oproep in het
  systeem parkeren en dan een
  oproep beantwoorden op een
  ander toestel.
  Voicemail box
  Er is een Voice Module vereist.
  Indien geactiveerd, krijgen de
  oproepers op uw toestel een
  begroeting te horen en kunnen
  ze een bericht voor u nalaten.

  49 • Page 50

  Pick up
  U kunt een oproep “oppikken”
  (beantwoorden) die op een ander
  toestel belt.

  Interact toestel
  Een rijkelijk uitgeruste, handsfree
  telefoon met display die gebruikt
  wordt met het Forum I12S/I18S
  systeem. Het Interact toestel laat u
  toe makkelijk gebruik te maken van
  alle faciliteiten en biedt tevens
  faciliteiten die niet beschikbaar zijn
  voor gebruikers van standaard
  telefoontoestellen.

  Voice Module
  Dit is een module die vereist is
  als u over voice mail wilt
  beschikken. Deze module kan
  tevens een begroeting inhouden.

  Pick-up groepen
  Een pick-up groep laat gelijk welke
  telefoon in de groep toe een
  oproep te beantwoorden die belt
  op een andere telefoon in de
  groep.

  TAPI Module
  Dit is een module waarmee uw
  Interact toestel kan aangesloten
  worden op uw pc voor CTI applicaties

  Wachtende oproep
  Terwijl u in gesprek bent geeft
  een toon (en een melding op een
  Interact toestel) u aan dat een
  tweede oproeper u tracht te
  bereiken.

  Point to Multi-Point
  En werkingsmodus waarbij 8 ISDN
  terminals op dezelfde bus
  aangesloten kunnen worden.

  Terugbellen
  Wanneer u een bezettoon te horen
  krijgt bij een interne oproep of het
  nemen van een buitenlijn kan u deze
  faciliteit activeren zodat u verwittigd
  wordt van zodra het toestel of de lijn
  vrijkomt

  Weekendstand
  Weekendstand betekent dat als
  u de nachtstand instelt op
  vrijdagnamiddag, het systeem in
  nachtstand blijft tot
  maandagmorgen. Zie
  Nachtstand.

  Point to Point
  Een werkingsmodus waarbij
  slechts één ISDN terminal kan
  aangesloten worden op een S0bus.

  T0 / S0 Interface
  Een T0 interface is een ISDN
  netwerkverbinding.

  Primaire beantwoordingpositie
  Standaard ingesteld op toestel 20.
  Bepaalde faciliteiten kunnen
  slechts vanuit deze positie gebruikt
  worden.

  V24 module
  Dit is een module die nodig is om
  een pc of een printer aan te sluiten
  op uw Forum I12S/I18S voor de
  kostenregistratie.

  Ruggespraak
  Terwijl u in gesprek bent, kunt u
  een tweede persoon contacteren,
  met hem praten en dan terugkeren
  naar de eerste correspondent.

  Verkeersklasse
  Elk toestel is geprogrammeerd met
  een verkeersklasse die bepaalt welke
  oproepen een toestel kan maken. Zie
  Oproepblokkering.

  Signalering inkomende oproep
  De toestellen die bellen bij een
  inkomende oproep. Dit is
  programmeerbaar.

  Verkortkiezen
  U kunt snel toegang krijgen tot
  frequent gebruikte externe nummers
  door verkort codes te kiezen of
  gebruik te maken van de opties op
  een Interact toestel. Er zijn twee
  types van verkortkiezen nummers:
  persoonlijke en algemene.

  Een S0 interface is een interne ISDN
  verbinding binnen in het systeem.

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  50 • Page 51

  Bijlage
  PC / Printer-aansluitingen
  Uw Forum I12S/I18S systeem, ondersteund seriële printers met V24 / RS232-C aansluiting met volgende
  specificaties:
  Snelheid
  4800 BPS
  Data
  8 bits
  Pariteit
  None

  Aansluiting op een printer / PC die uitloopt op een 9-pens connector

  Aansluitingen op een printer met een a 25-pens connector

  Forum I12S/I18S
  9 Pens
  1

  Printer
  -

  25 Pens
  8

  2

  -

  3

  3

  -

  2

  4

  -

  20

  5

  -

  7

  6

  -

  6

  7

  -

  4

  8

  -

  5

  9

  -

  22

  Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5

  51


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Belgacom Forum i12S wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Belgacom Forum i12S in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Belgacom Forum i12S

Belgacom Forum i12S Bedienungsanleitung - Holländisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info