Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
Forum 300 Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Forum 300 Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320 • Page 2

  .

  1. ALGEMEEN.........................................................................................................................4
  1.1 Over deze gebruiksaanwijzing.......................................................................... 4
  1.2 De labels van het Forum Phone 320............................................................... 4
  1.3 De muistoetsen........................................................................................................ 4
  1.4 De vaste functietoetsen....................................................................................... 5
  1.5 De programmeerbare functietoetsen............................................................. 6
  1.6 De tonen in de Forum 300Forum 300 ............................................................ 7
  2. GEBRUIKSKLAAR MAKEN...............................................................................................8
  2.1 Uw privé telefoonboek programmeren ......................................................... 8
  2.2 Automatische Telefoniste/Voice Response (alléén toestel 11) ....... 10
  2.3 Toestelinstellingen............................................................................................... 12
  2.3.1 VOLUME BELSIGNAAL................................................................................................................................12
  2.3.2 VOLUME HOORN.........................................................................................................................................13
  2.3.3 VOLUME SPEAKER (LUIDSPREKER)........................................................................................................13
  2.3.4 VOLUME HEADSET......................................................................................................................................13
  2.3.5 CONTRAST DISPLAY...................................................................................................................................13
  2.3.6 T AAL WIJZIGEN...........................................................................................................................................14
  2.3.7 FUNCTIETOETSEN (WIJZIGEN)...............................................................................................................14
  2.3.8 T OETSSIGNALEN.........................................................................................................................................16
  2.3.9 SOFTWAREVERSIE......................................................................................................................................17
  2.3.10 OMROEPEN ONTVANGEN........................................................................................................................17
  2.3.11 NUMMERWEERGAVE...............................................................................................................................17
  2.3.12 WIJZIGEN PINCODE................................................................................................................................17

  3. BESCHRIJVING FACILITEITEN ....................................................................................19
  3.1 Volume aanpassen tijdens een gesprek ..................................................... 19
  3.2 Kiezen uit het telefoonboek ............................................................................. 19
  3.3 Zoekfunctie in het telefoonboek .................................................................... 20
  3.4 Gemiste oproepen ................................................................................................ 20
  3.5 Gekozen nummer.................................................................................................. 21
  3.6 Groepen..................................................................................................................... 21
  3.7 Wachtstand ............................................................................................................. 22
  3.8 Doorverbinden ....................................................................................................... 23
  3.9 Gesprekken parkeren.......................................................................................... 25
  3.10 CallPickUp en CallPickOff .................................................................................. 25
  3.11 Conferentiegesprek ............................................................................................. 26
  3.12 Intrusie ..................................................................................................................... 28
  3.13 Terugbellen bij bezet (intern) ......................................................................... 29
  3.14 2e oproepen (ontvangen/blokkeren) ........................................................... 29
  3.15 Dagstand/ Nachtstand ....................................................................................... 31
  3.16 Mobiele verkeersklasse...................................................................................... 32
  3.17 Afleiden (direct/bezet/vertraagd/voicemail) ......................................... 32
  3.18 VoiceMail (afleiden/uitluisteren) .................................................................. 35
  3.19 Omroepen ................................................................................................................ 39
  3.20 Niet Storen .............................................................................................................. 41
  3.21 Nummerherhalen.................................................................................................. 41
  3.22 Deurtelefoon/deuropener................................................................................. 41
  3.23 NummerWeergave ............................................................................................... 42
  3.24 Op afstand uw afleiding wijzigen .................................................................. 43
  3.25 Op afstand uw VoiceMail uitluisteren/wijzigen ...................................... 44
  4.

  VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING ..........................................................................45

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  2 • Page 3

  5.

  WANDMONTAGE.............................................................................................................46

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  3 • Page 4

  1.

  Algemeen

  1.1

  Over deze gebruiksaanwijzing
  Bij de Forum Phone 320 wordt een “Snel aan de slag” handleiding meegeleverd.
  In de meeste gevallen is deze verkorte handleiding voldoende. In onderstaande
  gebruiksaanwijzing staan alle mogelijkheden uitgebreid beschreven. Onderstaande
  gebruiksaanwijzing wordt standaard alléén meegeleverd op de bij de Forum 300
  meegeleverde cd-rom. Het digitale formaat van de gebruiksaanwijzing is PDF. Met
  behulp van het op de cd-rom meegeleverde programma “Adobe”, kunt u deze
  gebruiksaanwijzing lezen en eventueel uitprinten.
  De Forum Phone 320 is een digitaal systeemtoestel en is volledig ‘handsfree’
  uitgevoerd met luidspreker en microfoon. U heeft de beschikking over 16
  programmeerbare en 6 vaste functietoetsen. Via het display kunnen de
  geavanceerde functionaliteiten van de Forum 300 eenvoudig worden gebruikt. De
  opties in het display zijn makkelijk op te zoeken en te wijzigen via de muistoetsen
  onder het display.
  De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen,
  genummerd 1,2,3 enzovoort. Als u gevraagd wordt een actie uit te voeren, staat
  deze tekst cursief geschreven.
  Bij de verwijzingen “zie Hfdst. x.x” kunt u gebruik maken van de hyperlinkfunktie.
  Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben, dan kunt u
  contact opnemen met Belgacom via telefoonnummer 0800 22 400.
  Voor productinformatie over de Forum 300 kunt u ook kijken op de internetsite
  van Belgacom. Het adres is: Forum 300 www.Belgacom.be/pabx

  1.2

  De labels van het Forum Phone 320
  De labels die zich onder de programmeerbare toetsen bevinden, zijn voorzien van
  een standaard tekst. Als u andere labels en of teksten wilt gebruiken, vraag dan
  uw systeembeheerder om de bij de Forum 300 meegeleverde cd-rom. Op deze cdrom treft u een Word-document aan met een sjabloon van de labels die zich onder
  de toetsen van de Forum Phone 320 bevinden. U kunt in dit document via Word
  de gewenste teksten intypen en de labels uitprinten.

  De muistoetsen

  Omhoog

  Linker muistoets

  Rechter muistoets
  Omlaag

  De 4 toetsen, die direct onder het display zijn geplaatst, worden in deze
  handleiding muistoetsen genoemd. De pijltjestoetsen (∧
  ∧ ∨ ) maken het mogelijk
  om door de opties (4 regels display) heen te bladeren.
  Enkele opties hebben meerdere niveaus. D.m.v de pijltjestoetsen kunt u zien of er
  meerdere niveaus beschikbaar zijn.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  4 • Page 5

  De linker- en rechtertoetsen, ook wel softkeys genoemd, zijn voor het selecteren
  van de erboven vermelde optie. In de meeste gevallen geeft het display de meest
  logische, voor de hand liggende optie weer.

  1.4

  De vaste functietoetsen
  De Forum Phone 320Forum Phone 320 beschikt over 6 vaste functietoetsen die
  niet kunnen worden aangepast. Met deze functietoetsen heeft u altijd snel en
  gemakkelijk toegang tot de meest gebruikte functies van de Forum 300.

  HOLD
  (WACHT)

  MESSAGE
  (BERICHT)
  DIVERT
  (VOLGSTAND)
  DND
  (NIET STOREN)
  MUTE
  (MICROFOON)

  SPEAKER
  (LUIDSPREKER)

  HOLD

  MESSAGE

  DIVERT

  DND

  MUTE

  SPEAKER

  Met de functietoets wacht kunt u gesprekken in wacht
  plaatsen voordat u deze doorverbind. Na het kiezen van het
  gewenste interne of externe (toestel-)nummer kunt u de
  hoorn neerleggen of het gesprek dat in wacht staat
  terugnemen.
  Met de functietoets bericht heeft u direct toegang tot uw
  Voicemailbox. Als u nieuwe berichten heeft, dan knippert het
  lampje.
  Met de functietoets volgstand kunt u aangeven waarnaar
  gesprekken moeten worden afgeleid. Als u volgstand
  ingeschakeld heeft, dan brandt het lampje.
  Met de functietoets niet storen kunt u aangeven dat u geen
  gesprekken wilt ontvangen. Als u niet storen ingeschakeld
  heeft dan brandt het lampje.
  Met behulp van de functietoets microfoon kunt u de
  microfoon uitschakelen. Bijvoorbeeld als u even met een
  collega wilt overleggen. Als u de microfoon uitgeschakeld
  heeft brandt dan het lampje.
  Met behulp van de functietoets ‘luidspreker’ kunt u volledig
  ‘handsfree’ telefoneren. Als u de speaker ingeschakeld heeft
  dan brandt het lampje.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  5 • Page 6

  1.5

  De programmeerbare functietoetsen
  De Forum Phone 320 heeft 16 programmeerbare functietoetsen met lampje. Deze
  functietoetsen zijn standaard (fabrieksinstelling) al voorzien van de meest
  gebruikte faciliteiten, maar zijn eenvoudig aan te passen aan uw persoonlijke
  wensen.
  L1

  L2

  Ext 1

  Ext 2

  Ext 3

  Ext 4

  Ext 5

  Ext 6

  CONF

  REDIAL

  PICK UP

  PARK

  FREE

  FREE

  FREE

  FREE

  Lijntoetsen:

  Toesteltoetsen:

  Herhaal
  Confer
  pickup

  parkeren

  Met een lijntoets kunt u direct een buitenlijn nemen. De
  lampjes geven een overzicht van het aantal ISDNkanalen dat bezet, in wacht, of geparkeerd is.
  Met de toesteltoetsen kunt u uw collega’s met één druk
  op de knop bellen en eenvoudig zien of collega’s in
  gesprek zijn.
  Met de faciliteit ‘herhaal’ kunt u eenvoudig de laatste
  10 gekozen externe nummers opnieuw kiezen.
  Met de functietoets ‘conferentie’ kunt u gesprekken in
  conferentie plaatsen, of weer uit conferentie halen.
  Met de functietoets ‘PickUp’ kunt u gesprekken die
  binnenkomen op het toestel van een collega, vanaf uw
  eigen werkplek beantwoorden.
  Met de functietoets ‘parkeren’ kunt u gesprekken
  parkeren en vanaf ieder ander toestel binnen het
  bedrijf weer aannemen.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  6 • Page 7

  1.6

  De tonen in de Forum 300Forum 300
  Tijdens het programmeren en gebruik van faciliteiten komen diverse tonen in uw
  toestel voor nl:
  Kiestoon

  Bezettoon
  Vrijtoon

  Acceptatietoon
  Congestietoon
  Alerttoon

  Speciale
  kiestoon
  (afleidingtoon)
  Terugbeltoon

  Kiestoon hoort u als u de hoorn van uw toestel
  opneemt. Na het kiezen van een netlijn hoort u
  kiestoon van de buitenlijn.
  Bezettoon hoort u als u een nummer kiest dat in
  gesprek is.
  Vrijtoon hoort u als u een
  toestelnummer/telefoonnummer kiest dat niet in
  gesprek is en waarvan de bel overgaat.
  Acceptatietoon hoort u als u een programmering goed
  ingevoerd heeft.
  Congestietoon hoort u als u een programmering
  uitvoert die niet geslaagd is.
  Alerttoon hoort u als een tweede oproep achter uw
  bestaande gesprek wacht of als een collega op uw
  gesprek inbreekt
  Als u uw toestel heeft afgeleid, hoort u als u de hoorn
  van uw toestel opneemt een onderbroken kiestoon.
  Als uw toestel wordt teruggebeld omdat u “het vijfje”
  heeft ingedrukt, hoort u een afwijkend belsignaal.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  7 • Page 8

  2.

  Gebruiksklaar maken
  In dit hoofdstuk worden alle belangrijke instellingen besproken en is uw toestel
  gereed voor dagelijks gebruik. Ook weet u na het doornemen van dit hoofdstuk
  hoe u uw toestel kunt aanpassen aan uw specifieke wensen.
  Met behulp van de muistoetsen en het display van de Forum Phone 320Forum
  Phone 320 kunt u op snelle en eenvoudige wijze programmeringen wijzigen. De
  meeste programmeringen spreken voor zich en zult u geen uitleg voor nodig
  hebben. Bij ieder programmeervoorbeeld worden de stappen, om in de gewenste
  programmering te komen, verkort weergegeven. Vervolgens wordt op de
  programmering ingegaan. In onderstaand voorbeeld wordt uitgelegd hoe u, in de
  rest van dit hoofdstuk, de voorbeelden moet gebruiken:

  Omhoog

  Linker muistoets

  Rechter muistoets
  Omlaag

  Aan de linker- en rechteronderzijde van het display verschijnt, afhankelijk van de
  situatie, een te kiezen optie. u ziet bijvoorbeeld in de ruststand van het toestel de
  teksten:
  Menu (linksonder) en Tel.boek (rechtsonder). Onder de optie menu vind u de
  mogelijke programmeringen van uw toestel. Onder de toetsen ↑↓ vind u de
  mogelijke faciliteiten. Het aantal faciliteiten is afhankelijk van de situatie van uw
  toestel.
  Als het nodig is om op de linkermuistoets te drukken om in het Menu te komen,
  wordt dit beschreven als: Druk op “Menu”.
  Als het nodig is om op de rechtermuistoets te drukken om in het Tel.boek te
  komen, wordt dit beschreven als: Druk op “Tel.boek”. De uit te voeren
  opdrachten staan direct onder het display en cursief gedrukt. Kijk voordat u een
  handeling uitvoert steeds eerst op het display!
  Ruststand display:
  0 9 : 3 0
  Ma
  T o e s t e l
  1 1
  Me n u
  De
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  ↑ ↓

  0 1 / 0 7 / 0 2
  T e l . b o e k

  instellingen (programmeringen) die u onder de optie Menu vind zijn:
  Prive tel boek,
  Afleiden
  Voicemail (alléén indien aanwezig)
  Automatische Telefoniste (alléén toestel 11)
  Toestel instellingen
  Dag-/Nachtstand (alléén indien toegewezen)
  Gemiste oproepen
  Mobiele verkeersklasse

  Uw privé telefoonboek programmeren
  In uw prive telefoonboek, ook wel individuele verkorte kiesnummers genoemd,
  kunt u veel gebruikte telefoonnummers vastleggen. U kunt ook interne nummers

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  8 • Page 9

  Tip!

  en veelgebruikte codes vastleggen zoals afleiden naar een extern nummer. Als u
  een intern nummer of code wilt vastleggen, let dan op de geavanceerde opties
  tijdens het programmeren!
  Uw systeembeheerder kan uw privé-telefoonboek, indien gewenst, snel via de pc
  programmeren.

  Nieuw snelkiesnummer programmeren
  Om in de onderstaande programmering te komen handelt u als volgt:
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met ”↑
  ↑↓” naar Prive tel.boek en druk op “Kies”
  3. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “Nieuwe invoer” en druk op “Kies”.
  8 0 0 : L e e g
  8 0 1 : L e e g
  8 0 2 : L e e g
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  4. Blader met ”↑
  ↑↓” naar een snelkiescode en druk op “Kies”.
  V o e r
  _

  n u mm e r

  i n

  T e r u g
  5. Toets vervolgens het telefoonnummer in zonder extra voorloopnul.
  V o e r
  n u mm e r
  0 6 2 0 4 1 2 3 4 5

  i n

  V o l g e n d e
  ↑ ↓
  Wi s s e n
  6. Druk na het invullen van het nummer op ‘Volgende’.
  V o e r
  _

  n a a m

  i n

  V o l g e n d e
  ↑ ↓
  Wi s s e n
  7. Druk na het invullen van de naam op ‘Volgende’.
  Wi l t
  u
  d e
  g e a v a n c e e r d e
  o p t i e s
  w i j z i g e n
  ?
  Ne e
  J a
  8. Geef in het bovenstaande menu aan of de geavanceerde opties nog moeten
  worden aangepast. Als u kiest voor de optie ‘Nee’ dan is het snelkiesnummer
  toegevoegd.
  9. Als u kiest voor de optie ‘Ja’, dan verschijnt onderstaand menu met de
  overige opties.

  L
  N
  F
  K i

  i
  u
  u
  e

  j n :
  V r i j e
  l
  mm e r w e e r g a v e :
  n c t i e t o e t s :
  s
  ↑ ↓
  T e

  i
  N
  N
  r

  j
  e
  e
  u

  n
  e
  e
  g

  Optie: Lijn
  Als u een intern nummer of code als telefoonnummer heeft geprogrammeerd,
  geef dan bij de optie “Lijn” de volgende keuze op: “Geen lijn”
  Optie: NummerWeergave
  Met deze optie kunt u bepalen of uw telefoonnummer meegestuurd mag worden
  of niet.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  9 • Page 10

  Standaard staat deze optie op “Nee”
  Optie: Functietoets
  Met deze optie kunt u bepalen of u dit snelkiesnummer onder één van de
  programmeerbare functietoetsen wilt hebben.
  Standaard is geen functietoets toegewezen “Nee”.
  Snelkiesnummer wijzigen
  Met behulp van de optie ‘wijzig invoer’ kunnen bestaande snelkiesnummer uit het
  persoonlijk telefoonboek worden aangepast.
  Om in de onderstaande programmering te komen handelt u als volgt:
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “Privé tel.boek” en druk op “Kies”
  3. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “Wijzig invoer” en druk op “Kies”
  8 0 0 :
  8 0 1 :
  8 0 2 :
  K i e s
  4. Blader
  N
  N
  L
  K i

  a
  u
  i
  e

  J a n
  S mi t
  J a n
  A l l e ma n
  P i e t e r s e n
  ↑ ↓
  T e r u g
  met ”↑
  ↑↓” naar een snelkiescode en druk op “Kies”.

  a m:
  mm e r :
  j n :
  s

  J a n
  0 6 2 0 4 2
  V r i j e
  ↑ ↓
  T

  S
  3
  l
  e

  m i
  4 5
  i j
  r u

  t
  6
  n
  g

  Vervolgens kunt u voor het wijzigen van de snelkiesnummers dezelfde procedure
  volgen als bij het programmeren van nieuwe snelkiesnummers.
  Snelkiesnummer wissen
  Om in de onderstaande programmering te komen handelt u als volgt:
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “Prive tel.boek” en druk op “Kies”
  3. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “Wissen invoer” en druk op “Kies”
  8 0 0 : J a n
  Smi t
  8 0 1 : J a n
  A l l e ma n
  8 0 2 : P i e t e r s e n
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  4. Blader met ”↑
  ↑↓” naar een snelkiescode en druk op “Wissen”.
  Wi s s e n
  i n v o e r ?
  P i e t e r s e n
  0 7 0 1 2 3 4 5 6 7
  Ne e
  J a
  5. Vervolgens wordt gevraagd of u er zeker van bent dat u het snelkiesnummer
  wilt verwijderen en kunt u kiezen voor Ja of Nee

  2.2

  Automatische Telefoniste/Voice Response (alléén toestel 11)
  Met de automatische telefoniste (optionele voicemailkaart) kunnen inkomende
  gesprekken automatisch worden beantwoord. Bellers horen een boodschap die u
  zelf kunt inspreken. U kunt voor de automatische telefoniste 3 berichten
  opnemen:
  1. Bericht voor beantwoorden in de dagstand, bijvoorbeeld:
  “Alle medewerkers zijn in gesprek, U wordt zo spoedig mogelijk geholpen.”.
  2. Bericht voor beantwoorden in de nachtstand, bijvoorbeeld:
  “Het bedrijf is momenteel gesloten, we zijn geopend van maandag tot en met
  vrijdag van 9:00 tot 17:00.”

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  10 • Page 11

  3. Bericht voor tijdens de wachtstand, dit bericht horen oproepers die in wacht
  staan en wordt om de 30 seconden (instelbaar) herhaald bijvoorbeeld:
  “Onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek. Blijft u aan de lijn? U wordt zo
  spoedig mogelijk geholpen”.
  Met Voice Response (optionele voicemailkaart) kunt u gesprekken automatisch
  beantwoorden en de oproeper de keuze geven om een cijfer in te toetsen (max.
  10). De hiervoor noodzakelijke teksten kunt u zelf eenvoudig inspreken. U maakt
  hiervoor gebruik van de berichten die in het menu van de automatische telefoniste
  kunnen worden ingesproken.U kunt Voice Response bijvoorbeeld inzetten om
  oproepers de keuze te geven direct bij een betreffende groep toestellen of een
  bepaald toestel terecht te komen
  De systeembeheerder kan een aantal instellingen programmeren zoals de tijd
  voordat de automatische telefoniste het gesprek beantwoord, de tijd wanneer het
  wachtstandbericht wordt herhaald en voor welke lijnen de automatische
  telefoniste de oproep moet beantwoorden. Met onderstaande programmering kunt
  u de berichten opnemen en wijzigen.
  Voor een uitgebreide beschrijving kunt u kijken in de gebruiksaanwijzing Forum
  300Forum 300.
  Om in de programmering te komen handelt u als volgt:
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met “↑
  ↑↓” naar “Autom. Telefoniste” en druk op “Kies”
  A u t om . Te l e f
  4D a g - b e g r o e
  He r h a a l b e r
  K i e s
  ↑ ↓
  3. Blader met ”↑
  ↑↓” naar

  o n i s t e
  t i n g
  i c h t
  T e r u g
  de gewenste begroeting en druk op “Kies”.

  U ziet nu onderstaand display:
  4O p n e me n
  K i e s
  4. Druk op “Kies”

  ↑ ↓

  T e r u g

  D a g - b e g r o e t i n g
  0 0 : 0 0 : 0 0
  O p n e me n
  5. Druk op “Opnemen”

  T e r u g

  Nu wordt uw begroeting opgenomen. U ziet de timer lopen en kunt uw begroeting
  inspreken. Als u klaar bent met opnemen druk dan op “Stop” Als u de opname
  wilt onderbreken, druk dan op “Terug”
  D a g - b e g r o e t i n g
  0 0 : 0 0 : 2 3
  S t o p
  T e r u g
  6. U heeft op “stop” gedrukt en ziet nu onderstaand display:
  D a g - b e g r o e t i n g
  0 0 : 0 0 : 2 3
  A f s p e l e n
  7. Druk op “Afpelen”.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  T e r u g

  11 • Page 12

  De timer loopt terug en u hoort de opgenomen begroeting. Als de begroeting
  naar wens is opgenomen drukt u op “Opslaan”. Als de begroeting niet naar wens
  is opgenomen drukt u op “Afwijzen”, u komt terug in het keuzemenu om de
  begroeting opnieuw op te nemen.
  B e g r o e t i n g
  0 0 : 0 0 : 1 9
  Op s l a a n
  ↑ ↓
  8. Druk op “Opslaan”

  A f w i j z e n

  Let op! Let u er op dat u de begroeting heeft opgeslagen! De optie “Opslaan” krijgt u
  alléén als u drukt op “Afspelen”!

  2.3

  Toestelinstellingen
  U kunt in uw Forum Phone 320 diverse instellingen wijzigen/bekijken:
  • Volume belsignaal
  • Volume hoorn
  • Volume speaker
  • Volume headset
  • Contrast display
  • Taal wijzigen
  • Functietoetsen
  • Toetssignalen
  • Softwareversie
  • Omroepen ontvangen
  • NummerWeergave
  • Wijzigen pincode
  Het wijzigen van uw toestelinstellingen:
  Startdisplay:
  1 0 : 0 0
  Ma
  T o e s t e l
  1 5

  0 1 . 0 7 . 0 2

  Me n u
  ↑ ↓
  Druk op ‘menu’.
  P r i v e
  t e l
  D o o r s c h a k
  T o e s t e l
  i
  K i e s

  Blader met ”↑
  ↑↓” naar

  T e l . b o e k

  . b o e k
  e l e n
  n s t .

  T e r u g
  ‘ Toestel inst.’en druk op “Kies”

  U bent in het keuzemenu “toestelinstellingen”
  V o l u me
  b e l s i g n a a l
  V o l u me
  h o o r n
  V o l u me
  s p e a k e r
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Blader met ”↑
  ↑↓” naar ‘Volume belsignaal’ en druk op “Kies”

  2.3.1 Volume belsignaal
  U bent nu in het menu van de toestelinstellingen en gaat het volume van het
  belsignaal instellen. De instelling wordt grafisch weergegeven zoals in het
  onderstaande display:
  V o l u me
  b e l s i g n a a l 2 0 %
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  12 • Page 13

  TIP!

  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Blader met “↑
  ↑↓” om het volume aan te passen en
  Druk op ‘Kies’ om de nieuwe instelling op te slaan of
  Druk op ‘Terug’ om de oude instelling te bewaren.
  U kunt het volume testen door de nieuw ingestelde waarde één seconde te laten
  staan.

  2.3.2 Volume hoorn
  U bent nu in het menu van de toestelinstellingen en gaat het volume van de hoorn
  instellen. De instelling wordt grafisch weergegeven zoals in het onderstaande
  display:
  V o l u me
  h o o r n
  5 0%

  TIP!

  K i e s
  ↑ ↓
  T e r ug
  Blader met “↑
  ↑↓” om het volume aan te passen en
  Druk op ‘Kies’ om de nieuwe instelling op te slaan of
  Druk op ‘Terug’ om de oude instelling te bewaren
  U kunt het volume testen door de nieuw ingestelde waarde één seconde te laten
  staan.

  2.3.3 Volume speaker (luidspreker)
  U bent nu in het menu van de toestelinstellingen en gaat het volume van de
  luidspreker instellen. De instelling wordt grafisch weergegeven zoals in het
  onderstaande display:
  V o l u me
  s p e a k e r
  5 0%
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r ug
  Blader met “↑
  ↑↓” om het volume aan te passen en
  Druk op ‘Kies’ om de nieuwe instelling op te slaan of
  Druk op ‘Terug’ om de oude instelling te bewaren.

  2.3.4 Volume headset
  U bent nu in het menu van de toestelinstellingen en gaat het volume van de
  luidspreker instellen. De instelling wordt grafisch weergegeven zoals in het
  onderstaande display:

  V o l u me

  h e a ds e t

  5 0%

  K i e s
  ↑ ↓
  T e r ug
  Blader met “↑
  ↑↓” om het volume aan te passen en
  Druk op ‘Kies’ om de nieuwe instelling op te slaan of
  Druk op ‘Terug’ om de oude instelling te bewaren.

  2.3.5 Contrast display
  U bent nu in het menu van de toestelinstellingen en gaat het contrast van het
  display instellen. De instelling wordt grafisch weergegeven zoals in het
  onderstaande display:

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  13 • Page 14

  C o n t r a s t

  d i s p l a y

  5 0%

  K i e s
  ↑ ↓
  T e r ug
  Blader met “↑
  ↑↓” om het contrast aan te passen en
  Druk op ‘Kies’ om de nieuwe instelling op te slaan of
  Druk op ‘Terug’ om de oude instelling te bewaren.

  2.3.6 Taal wijzigen
  U bent nu in het menu van de toestelinstellingen en kunt de taal die in het display
  ziet instellen. U heeft de keuze uit onder andere Engels en Nederlands.
  T a a l
  wi j z i g e n
  Ne d e r l a n d s

  E n g l i s h
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Maak uw keuze en druk op ‘Kies’ om de nieuwe instelling op te slaan of
  Druk op ‘Terug’ om de oude instelling te bewaren.

  2.3.7 Functietoetsen (wijzigen)
  Om in de onderstaande programmering te komen gaat u als volgt te werk:
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met “↑
  ↑↓” naar “Toestel inst.” en druk op “Kies”
  3. Blader met “↑
  ↑↓”naar “Functietoetsen” en druk op “Kies”
  U bent nu in het menu om functietoetsen te gaan wijzigen.
  F u n c t i e t o e t s e n
  T o e t s e n
  w i j z i g e n
  T o e t s e n
  r e s e t t e n
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  4. Blader met “↑
  ↑↓”naar “Toetsen wijzigen” en druk op “Kies”
  Vanuit het onderstaande display zal het indicatie lampje van de eerst
  programmeerbare functietoets knipperen. In dit voorbeeld dus het lampje van lijn
  1!

  T o e t s e n
  w i j z i g e n
  0 1 : L i j n
  0 1
  0 2 : T s t
  1 1
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  5.Blader met “↑
  ↑↓” naar de te programmeren toets of druk direct op de te
  programmeren functietoets ( In onderstaand voorbeeld toets “07”.)
  T o
  0
  0
  K i

  e
  7
  8
  e

  t s e n
  w i
  . L i j n
  0
  . J a n
  A l
  s


  j z i g e n
  4
  l e ma n

  T e r u g

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  14 • Page 15

  6. Bevestig het programmeren van de toets met “Kies”

  F u
  N
  C
  K i

  n
  u
  o
  e

  U ziet
  nl:

  c t i e t o e
  mme r h e r
  n f e r e n t
  s


  t s
  07
  h a l i n g
  i e

  T e r u g

  nu een lijst met faciliteiten die kan worden toegekend aan functietoets “07”
  Nummerherhaling
  Dag-/Nachtstand (Standaard alléén toestel 11)
  Conferentie
  Intrusie
  CallPickUp
  Parkeren
  Telefoonboek
  Omroepen
  Doorverbinden
  Terugbellen
  Mobiele verkeersklasse
  Toesteltoets
  Lijntoets
  Snelkiestoets
  Tel nr. blokkeren
  VK nummer

  Van bovenstaande functies hebben er 4 functies meerdere mogelijkheden:
  § Toesteltoets
  § Lijnen
  § Snelkiestoets
  § VK nummer (Verkort Kiezen)
  Als u één van deze functies selecteert, dan verschijnt er een submenu met
  bijvoorbeeld een lijst met interne toestelnummers, lijnen, snelkiesnummers of het
  algemene telefoonboek.
  Opmerking!
  Als u een faciliteit selecteert die al is toegekend aan een andere functietoets, dan wordt
  de faciliteit op de eerste functietoets verwijderd. De faciliteit wordt dus aan de laatst
  gewijzigde functietoets toegekend. De andere functietoets wordt gezet op ‘leeg’.
  Toesteltoets
  Als u kiest voor de functie ‘toesteltoets’ dan verschijnt, als u de toestellen een
  naam heeft gegeven, een alfabetische lijst met de interne toestelnummers. Heeft
  u de toestellen geen naam gegeven, dan krijgt u een lijst met toestelnummers.
  Na het kiezen van het gewenste toestelnummer keert u terug naar het vorige
  menu.
  T o
  J
  T
  K i

  e
  a
  o
  e

  s t e l t o e t s
  n
  Smi t
  e s t e l
  ma g a z i j n
  s
  ↑ ↓
  T e r u g

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  15 • Page 16

  Lijntoets
  Als u kiest voor de functie ‘lijntoets’ dan verschijnt een lijst met buitenlijnen. Na
  het kiezen van de gewenste buitenlijn, keert u terug naar het vorige menu.
  L i
  L
  L
  K i

  j
  i
  i
  e

  n t oe t s
  j n
  0 1
  j n
  0 2
  s
  ↑ ↓

  T e r u g

  Snelkiestoets
  Als u kiest voor de functie ‘snelkiestoets’, dan verschijnt de lijst van uw privésnelkiesnummers van 800 t/m 819. Na het kiezen van het gewenste
  snelkiesnummer, keert u terug naar het eerste menu.
  S n
  8
  8
  K i

  e
  0
  0
  e

  l k i e s t o e t s
  0 : 8 1 6 0 0 0 0
  1 : J a n
  mo b i e l
  s
  ↑ ↓
  T e r u g

  VK nummer
  Als u kiest voor de functie ‘snelkiestoets’, dan verschijnt de lijst van uw VK
  nummers (Verkort Kiezen) uit het algemene telefoonboek van 4000 t/m 4199. Na
  het kiezen van het gewenste VK nummer, keert u terug naar het eerste menu.
  V K n u mm e r
  * 4 0 0 0 : Ka r e l
  J a n s e n
  * 4 0 0 1 : P i e t
  De k k e r
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Overige functies:
  Het programmeren van de overige functies gaat allemaal op dezelfde wijze. In
  onderstaand voorbeeld staat de mogelijkheid aangegeven voor het programmeren
  van Functietoets 07 als conferentietoets.
  F u nc t i e t o e t s
  0 7
  N u mme r h e r h a l i n g
  C o n f e r e n t i e
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Blader met “↑
  ↑↓” naar ”Conferentie” en op “Kies” om functietoets 07 te
  programmeren als “Conferentietoets”
  Alle functietoetsen resetten
  Met behulp van deze functie is het mogelijk om alle functietoetsen te resetten
  naar de fabrieksinstellingen. Indien u kiest voor deze functie verschijnt in het
  display de vraag of u dit zeker weet. Al uw instellingen gaan immers verloren!
  Wi l t
  u
  a l l e
  f u n c t i e t o e t s e n
  r e s e t t e n ?
  Ne e
  J a
  Voor de fabrieksinstellingen Zie Hfdst. 1.5

  2.3.8 Toetssignalen
  Middels het menu van de toestelinstellingen kunt de toetssignalen in of
  uitschakelen. De toetssignalen zijn pieptonen die u hoort als u op de toetsen van
  de Forum Phone 320 drukt.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  16 • Page 17

  T o e t s - s i g n a l e n
  I n g e s c h a k e l d

  U i t g e s c h a k e l d
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Blader met “↑
  ↑↓”naar de gewenste keuze en druk op ‘Kies’ om de nieuwe
  instelling op te slaan of druk op ‘Terug’ om de oude instelling te bewaren.

  2.3.9 Softwareversie
  U bent kunt hier de softwareversie van de Forum Phone 320 bekijken (Deze
  software is verschillend met de systeemsoftware).
  S o f t wa r e v e r s i e
  V e r s i e
  2. 2
  T e r u g
  Druk op ‘Terug’ om naar het menu terug te keren.

  2.3.10 Omroepen ontvangen
  U bent nu in het menu van de toestelinstellingen en kunt aangeven of u omroepen
  via de luidspreker van uw toestel wilt ontvangen of niet.
  Omr o e p e n
  o nt v a n g e n
  I n ge s c h a k e l d

  U i t g e s c h a k e l d
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r ug
  Blader met “↑
  ↑↓”naar de gewenste keuze en druk op ‘Kies’ om de nieuwe
  instelling op te slaan of druk op ‘Terug’ om de oude instelling te bewaren.

  2.3.11 NummerWeergave
  U bent nu in het menu van NummerWeergave en kunt aangeven of u uw
  telefoonnummer wilt versturen aan anderen of niet.
  N u mm e r W e e r g a v e
  I n ge s c h a k e l d

  U i t g e s c h a k e l d
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r ug
  Blader met “↑
  ↑↓”naar de gewenste keuze en druk op ‘Kies’ om de nieuwe
  instelling op te slaan of druk op ‘Terug’ om de oude instelling te bewaren.

  2.3.12 Wijzigen pincode
  U bent nu in het menu van de toestelinstellingen en kunt aangeven of u uw
  pincode, die u gebruikt voor het op afstand uitluisteren van uw voicemail, wilt
  wijzigen.
  N i e u we
  p i n c o d e :
  * * * *
  Op s l a a n .
  Wi s s e n
  Toets een nieuwe 4-cijferige pincode in en druk op ‘Opslaan’ Om de oude
  instelling te bewaren verbreekt u de verbinding. Standaard is géén pincode
  aanwezig.
  Tip!

  Als u uw pincode bent vergeten, kunt u deze door uw systeembeheerder laten
  resetten of u kunt kontact opnemen met Service On Line van KPN Telecom.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  17 • Page 18

  Uw Forum Phone 320 is nu gereed om te gebruiken en u weet nu
  hoe u uw toestel kunt programmeren In het volgende hoofdstuk
  staan de faciliteiten van uw toestel beschreven.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  18 • Page 19

  3.

  Beschrijving Faciliteiten
  In dit hoofdstuk staan de faciliteiten (mogelijkheden) beschreven die u kunt
  gebruiken met uw Forum Phone 320. Voor het gebruiken van de faciliteiten kunt u
  ook gebruik maken van dezelfde codes als de standaard toestellen. U vindt een
  tabel met de faciliteitencodes in Hfdst.4 van deze gebruiksaanwijzing.

  3.1

  Volume aanpassen tijdens een gesprek
  Het is mogelijk om tijdens een gesprek het volume aan te passen.
  07 0 1 2 34 5 6 7
  0 0 : 0 0 : 3 3
  Me n u

  ↑ ↓

  B e e i n d i g

  De verandering van het volume is afhankelijk of het gesprek via de hoorn, of
  handsfree (microfoon en luidspreker) wordt gevoerd. Als u het volume wilt
  aanpassen terwijl u via de hoorn spreekt, dan wordt het volume van de hoorn
  aangepast. Wordt het gesprek handsfree gevoerd, dan wordt het volume van de
  luidspreker aangepast.
  Opmerking!
  Als de luidspreker actief is en de hoorn is ook van de haak (omdat iemand
  bijvoorbeeld meeluistert), dan wordt het luidsprekervolume aangepast.
  1. Druk tijdens een gesprek op “Menu”
  2. Blader met ” ↑↓” naar “Volume”
  3. Druk op “Kies”
  V o l u me
  h o o r n
  5 0 %
  Ki e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Selecteer met ” ↑↓” het gewenste volume.
  Als u op “Terug” drukt, wordt de vorige waarde ingesteld.
  Als u op “Kies” drukt, wordt het gekozen volume vastgelegd.

  3.2

  Kiezen uit het telefoonboek
  Door één druk op de rechter muistoets (zie onderstaande afbeelding) onder het
  display kan het telefoonboek worden geopend.
  1 0 : 0 0
  Ma
  T o e s t e l
  1 5

  0 1 . 0 7 . 0 2

  Me n u

  T e l . b o e k

  ↑ ↓

  Druk op “Tel.boek”
  U krijgt drie opties:
  1. Privé tel.boek (Individuele Verkort kiezennummers)
  2. Algemeen tel.boek (Algemene Verkort kiezennummers)
  3. Toestellijst

  P r i v e
  t e l . b o e k
  A l g e me e n
  t e l . b o e k
  T o e s t e l l i j s t
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Blader met “↑
  ↑↓” naar de verschillende telefoonboeken.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  19 • Page 20

  "Privé tel.boek": Met behulp van dit telefoonboek heeft u toegang tot eigen
  verkort kiezennummers. U heeft de mogelijkheid om maximaal 20 nummers te
  programmeren.
  "Algemeen tel.boek": Met behulp van dit telefoonboek heeft u toegang tot
  algemene snelkiesnummers die door de beheerder voor algemeen gebruik zijn
  aangemaakt. Het algemene telefoonboek heeft de mogelijkheid om maximaal 200
  nummers op te slaan.
  "Toestellijst": In deze lijst staan alle interne toestellen van de Forum 300.
  Maak uw keuze en volg de aanwijzingen op het display.

  3.3

  Zoekfunctie in het telefoonboek
  Door één klik op de linker muistoets in het onderstaande menu, kan de met ‘ ’
  gemarkeerde contactpersoon worden geselecteerd. Door het invullen van de
  eerste letter(s) van de naam van de contactpersoon in het zoekveld, kan snel
  worden gezocht.
  Z o e k : J a
  J a n
  A l e ma n
  J a n
  Smi t
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g

  Mogelijkheid 1:
  Kies het eerste karakter van de naam van de contactpersoon. Voor de
  contactpersoon Jan Smit, moet dus voor de ‘J’ een ‘5’ op het toestel worden
  gekozen.
  Z o e k : J a
  J a n
  A l l e ma n
  J a n
  Smi t
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  U kunt er voor kiezen om meerdere letters van de naam in te toetsen. Voor Jan
  Smit kan bijvoorbeeld ‘JAN’ (5, 2 en twee maal 6) worden ingetoetst om de
  contactpersoon sneller te kunnen vinden.
  Opmerking!
  Het is ook mogelijk om de bovenstaande contactpersonen in te voeren als
  ‘Alleman, Jan’ en ‘Smit, Jan’. Dit kan de snelheid bij het zoeken ten goede komen.
  J
  J
  J
  K i

  a
  a
  a
  e

  a p
  J a n s e n s
  n
  A l l e ma n
  n
  Smi t
  s
  ↑ ↓

  T e r u g

  Mogelijkheid 2:
  Blader met “↑
  ↑↓” door de lijst en druk op “Kies” om in de bovenstaande
  afbeelding, Jan Alleman te bellen.
  Opmerking!
  Het is mogelijk dat een contactpersoon meerdere nummers heeft. Bijvoorbeeld
  een vast toestelnummer en een mobiel toestelnummer. Deze twee nummers
  moeten afzonderlijk worden aangemaakt (Jan Smit Vast, Jan Smit Mobiel).

  3.4

  Gemiste oproepen
  Uw Forum Phone 320 toestel onthoudt voor u de laatste 10 inkomende oproepen
  die u niet heeft beantwoord.
  Uw display geeft aan dat u één of meer inkomende oproepen heeft gemist.
  0 9 : 3 0
  Ma
  0 1 / 0 7 / 0 2
  T o e s t e l
  1 1
  G e mi s t e
  o p r o e p e n
  =0 1
  Me n u
  ↑ ↓
  T e l . b o e k

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  20 • Page 21

  Het lampje bij de toets “Bericht” knippert, het teken dat u één of meer oproepen
  heeft gemist.
  Druk op de
  G e mi s
  0 1 . 0
  0 2 . 0
  K i e s

  toets “Bericht”
  t e
  o p r o e p e n
  6 20 4 1 2 3 4 5
  7 0 1 2 3 4 5 6 7
  ↑ ↓
  T e r u g

  Blader met “↑
  ↑↓” door de lijst en druk op “Kies”.
  U heeft de volgende mogelijkheden
  B e l l e n
  T i j d s t i p
  Op s l a a n
  Wi s s e n
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Met
  Met
  Met
  Met

  3.5

  “Bellen” wordt de oproeper direct bellen.
  “Tijdstip” kunt u het tijdstip van de oproep aflezen.
  “Opslaan” kunt u het telefoonnummer opslaan in uw privé telefoonboek.
  “Wissen” kunt u het telefoonnummer wissen uit de lijst “Gemiste oproepen”

  Gekozen nummer
  U kunt afhankelijk van de programmeringen van de systeembeheerder, bij
  inkomende oproepen zien welke lijn binnenkomt. Dit kan handig zijn als u
  bijvoorbeeld een zakelijk telefoonnummer heeft en een Privé nummer. Bij een
  inkomende oproep wordt het telefoonnummer van de oproeper getoond (indien
  aanwezig) en u ziet voor welk MSN-nummer er wordt gebeld. In de
  programmeringen van de Forum 300 heeft de systeembeheerder in de tabel met
  MSN-nummers de binnenkomende telefoonnummers geprogrammeerd.
  Desgewenst kunt u een naam van 8 karakters toekennen om het MSN-nummer
  eenvoudiger te herkennen.

  .

  Voorbeeld voor een binnenkomende oproep op MSN-03 (3e telefoonnummer in de
  tabel).
  0 62 0 4 1 2 34 5
  G e s p r e k
  v i a
  MSN
  0 3
  Me n u

  ↑ ↓

  A n t wo o r d

  Als u een naam (verkoop) heeft gegeven aan de derde lijn, dan ziet het display er
  als volgt uit.
  0 62 0 4 1 2 34 5
  G e s p r e k
  v i a
  V e r k o o p
  Me n u

  3.6

  ↑ ↓

  A n t wo o r d

  Groepen
  U kunt afhankelijk van de programmeringen van de systeembeheerder gebruik
  maken van groepen. Deze groepen bestaan uit meerdere individuele toestellen en
  kunnen zo een afdeling vormen zoals bijvoorbeeld verkoop of administratie.
  Groepen hebben vervolgens weer eigen eigenschappen en
  doorschakelmogelijkheden.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  21 • Page 22

  3.7

  Wachtstand

  Een gesprek in wacht zetten
  Als u in gesprek bent, dan ziet het display eruit als de onderstaande afbeelding.
  Actief gesprek:
  07 0 1 2 34 5 6 7
  0 0 : 0 0 : 3 3
  Me n u
  ↑ ↓
  B e e i n d i g
  Blader met ”↑
  ↑↓” naar de optie ‘wacht’ of druk op de functietoets “wacht” of
  druk nogmaals op de “lijntoets”.
  Een gesprek uit wacht halen
  U kunt een gesprek op verschillende manieren uit wacht halen:
  I n t e r n
  k i e z e n
  07 0 12 3 4 5 6 7
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  U i t Wa c h t
  1. Door het kiezen van de optie “UitWacht” vanuit het display.
  2. Door het kiezen van de” lijntoets” (lijn die in wacht staat)
  3. Door het kiezen van de functietoets ” wacht”
  4. Door de verbinding te “verbreken”. Hierdoor komt het gesprek automatisch
  bij u terug.
  Meerdere gesprekken in wacht zetten
  U krijgt na het in wacht plaatsen van het eerste gesprek, interne kiestoon. Na
  het opzetten van een tweede gesprek kan deze ook in wacht worden geplaatst.
  07 0 1 2 34 5 6 7
  0 0 : 0 0 : 3 3
  07 0 76 5 4 3 2 1
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  B e e i n d i g
  U kunt een gesprek op verschillende manieren uit wacht halen:
  1. Door het kiezen van de optie “UitWacht” vanuit het display.
  2. Door het kiezen van de” lijntoets” (lijn die in wacht staat)
  3. Door het kiezen van de functietoets ”wacht”
  4. Door de verbinding te “verbreken”. Hierdoor komt het gesprek automatisch
  bij u terug.
  Als u meer dan één gesprek in wacht heeft staan, dan geeft de derde regel van
  het display aan hoeveel gesprekken in wacht staan.
  I n t e r n
  2
  i n
  Me n u

  k i e z e n

  _
  wa c h t
  ↑ ↓
  U i t Wa c h t

  U kunt meerdere gesprekken opzetten. Als de limiet is bereikt, dan kan het
  volgende gesprek niet meer in wacht worden geplaatst. Met behulp van de
  ‘wacht’ toets (of corresponderende lijn- of toesteltoetsen) kan dan gewisseld
  worden tussen de afzonderlijke gesprekken.
  Meerdere gesprekken uit wacht oppakken
  Als u meerdere gesprekken in wacht heeft staan dan gelden de volgende regels.
  Bij interne kiestoon wordt het gesprek dat het langst in wacht staat, als eerste
  opgepakt.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  22 • Page 23

  Als u na interne kiestoon de verbinding verbreekt, dan wordt u weer verbonden
  met het laatst gevoerde gesprek. Met andere woorden, zodra de hoorn op het
  toestel wordt gelegd, dan belt het toestel met het laatste gesprek dat in wacht is
  geplaatst.
  Als u gebruik maakt van de opties in het display, dan verschijnt een lijst met alle
  gesprekken die in wacht staan. Uit deze lijst kan vervolgens worden gekozen welk
  gesprek moet worden opgepakt.
  Wa
  0
  0
  K i

  c
  7
  7
  e

  h t l i j s t
  0 1 2 3 4 5 67
  0 7 6 5 4 3 21
  s
  ↑ ↓

  S t o p

  Het is ook mogelijk dat u gebruik maakt van de lijntoetsen van de in wacht
  staande gesprekken. Met andere woorden door te kiezen uit lijntoets één, twee
  etc, kan gekozen worden welk gesprek uit wacht moet worden gehaald.
  Opmerking! Toestelgebruikers die bij een intern gesprek in wacht worden
  geplaatst, krijgen muziek in wachtstand (afhankelijk van de programmering) te
  horen. Als u een Forum Phone 320 heeft, en in wachtstand wordt geplaatst,
  verandert het display niet.
  T s t
  1 2
  0 0: 0 7 : 41
  Me n u

  3.8

  ↑ ↓

  B e e i n d i g

  Doorverbinden
  Er zijn twee manieren om gesprekken door te verbinden, met en zonder
  aankondiging. Ook kunt u een extern gesprek doorverbinden naar de voicemail
  van een toestelgebruiker die voicemail niet heeft ingeschakeld! U kunt de
  gesprekken doorverbinden door het gesprek eerst in wacht te plaatsen (met de
  ‘wacht’-toets) of door de hoorn neer te leggen.

  Doorverbinden met of zonder aankondiging
  U plaatst de eerste partij in wacht en belt vervolgens de tweede partij waarnaar
  moet worden doorverbonden. Het display ziet er dan als volgt uit:
  Voorbeeld intern doorverbinden
  07 0 1 2 34 5 6 7
  0 0 : 0 0 : 3 3
  Ts t
  1 2
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  B e e i n d i g
  Leg de hoorn op het toestel
  of
  Blader met ↑↓ naar “Transfer” en druk op “Transfer” en beide partijen zijn
  met elkaar verbonden.
  Voorbeeld extern doorverbinden
  0 6 2 0 4 5 6 7 89
  44 0 7 0 1 2 3 4 5 6 7
  Me n u

  ↑ ↓

  Nwe

  o p r

  Als bij extern doorverbinden één van beide personen de verbinding verbreekt,
  zullen beide lijnen van de Forum 300 automatisch worden verbroken.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  23 • Page 24

  Meerdere gesprekken in wacht
  Als u meerdere gesprekken in wacht heeft en één actief gesprek, en u bladert met
  de toetsen ↑ ↓ , dan ziet u een overzicht van alle gesprekken die u in wacht heeft
  staan.
  06 2 04 5 6 7 89
  0 1 8 0 7 6 5 4 32
  Ka nt o o r
  U t r e c h t
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  U kunt uit deze lijst selecteren welk gesprek met het actieve gesprek
  doorverbonden moet worden. Na het succesvol doorverbinden verschijnt het
  onderstaande display.
  0 1 8 0 7 6 5 4 32
  44 K a n t o o r
  Me n u

  Ut r e c h t

  ↑ ↓

  Nwe

  o p r

  Doorverbinden niet mogelijk
  Er zijn een aantal mogelijke redenen waarom het doorverbinden van een gesprek
  mislukt.
  Mogelijke oorzaken bij het mislukken van doorverbinden zijn:
  1. U probeert extern door te verbinden terwijl de beheerder deze faciliteit heeft
  uitgeschakeld.
  2. U probeert door te verbinden naar een gebruiker die niet bestaat.
  Als het doorverbinden mislukt, dan komt het gesprek altijd terug op uw eigen
  toestel.
  Doorverbinden naar de voicemail van een toestel
  Als u een gesprek wilt doorverbinden naar een toestel dat geen antwoord geeft,
  kunt u dit gesprek ook doorverbinden naar de voicemail van het betreffende
  toestel.
  Voorbeeld doorverbinden naar voicemail
  U heeft een extern gesprek (0701234567) en probeert dit door te verbinden met
  toestel 12.
  Toestel 12 geeft geen antwoord.
  Ts l
  1 2
  Wo r d t
  g e be l d
  07 0 12 3 4 5 6 7
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  S t o p
  Kies tijdens het overgaan (bellen) van toestel 12 “# 9 9”.

  Onderstaand display verschijnt en u krijgt de persoonlijke voicemailboodschap
  van toestel 12 te horen.
  V o i c e ma i l
  0 0 : 0 0 : 0 0
  07 0 12 3 4 5 6 7
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  V o l u me
  U heeft nu 2 mogelijkheden:
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  24 • Page 25

  1. U spreekt zelf een voicemailbericht voor toestel 12 in en gaat terug naar de
  externe partij
  of
  2. U verbind tijdens de aankondiging het externe gesprek door zodat de
  externe oproeper zelf een bericht kan inspreken.
  >. De externe oproeper hoort de aankondiging opnieuw!
  Als u het gesprek doorverbindt verschijnt onderstaand display:
  0 7 0 1 2 34 5 6 7
  - - >
  - - >
  V o i c e ma i l
  Me n u

  3.9

  T e l . B o e k

  ↑ ↓

  Gesprekken parkeren

  Parkeren via het display

  Tip!

  Op het moment dat u een gesprek heeft, kunt u kiezen voor de optie ‘parkeer’.
  Met deze optie plaatst u de lijn in een open wachtveld, zodat u vanaf ieder ander
  toestel de geparkeerde lijn weer kunt oppakken. Als u de lijn parkeert, geeft de
  Forum 300 aan op welke lijn uw gesprek is geparkeerd. Dit lijnnummer heeft u
  nodig als u de lijn uit de parkeerstand wilt nemen en er meerdere lijnen
  geparkeerd zijn.
  U kunt ook een code gebruiken (zie de verkorte gebruiksaanwijzing hfdst. 4)
  Blader tijdens het gesprek met ”↑
  ↑↓” naar “parkeer” en druk op “Parkeer”
  Na het succesvol parkeren van een gesprek, krijgt u acceptatietoon te horen.
  J a n
  S mi t
  G e p a r k e e r d
  Me n u

  o p

  ↑ ↓

  L

  0 1
  Ki e s

  Parkeren via de functietoets
  Op uw toestel is één van de zestien (toets 16) programmeerbare functietoetsen,
  voorgeprogrammeerd met de faciliteit ‘parkeren’. Druk tijdens het gesprek op de
  functietoets “Parkeren”. Na het succesvol parkeren van een gesprek, krijgt u
  acceptatietoon te horen. en het bijbehorende lampje op de functietoets gaat aan.
  Een geparkeerd gesprek oppakken via uw display.
  Blader met ”↑
  ↑↓” naar “UitPark” en druk op “UitPark”
  In uw display verschijnen één of meer geparkeerde lijnen (álle geparkeerde
  lijnen).
  Blader met “↑
  ↑↓”naar de lijn die u wilt oppakken en druk op “Kies”.
  Een geparkeerd gesprek oppakken via de functietoets.
  Druk op de functietoets “Parkeren”.
  In uw display verschijnen één of meer geparkeerde lijnen.
  Blader met “↑
  ↑↓”naar de lijn die u wilt oppakken en druk op “Kies”.
  Als er meerdere gesprekken geparkeerd staan dan gaat het lampje uit als het
  laatste gesprek uit de parkeerstand is opgepakt.
  Een geparkeerd gesprek oppakken via de lijn- of toesteltoets.
  Druk op de gewenste “lijntoets” (het lampje knippert).

  3.10 CallPickUp en CallPickOff
  Algemeen:
  Als een intern of extern gesprek binnenkomt op een willekeurig toestel, dan kunt
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  25 • Page 26

  Tip!

  u dit gesprek aannemen via CallPickUp. Om externe gesprekken via CallPickUp te
  kunnen oppakken moet u ook toegang hebben tot de buitenlijn. De bediening voor
  CallPickUp is hetzelfde als voor CallPickOff.
  Als CallPickOff wordt geactiveerd op een toestel (antwoordapparaat), dan kunnen
  gebruikers (mits zij géén gesprek in de wacht hebben) het gesprek oppakken
  nadat dit gesprek al is aangenomen. U moet wel toegang hebben op de lijn
  waarop het gesprek is binnengekomen. De handeling voor CallPickUp is dezelfde
  afhandeling als voor CallPickOff.
  U kunt ook een code gebruiken (zie de verkorte gebruiksaanwijzing hfdst. 4)

  CallPickUp met de functietoets
  U hoort één of meer toestellen bellen en wilt deze externe oproep beantwoorden:
  Druk op de functietoets “PickUp”
  In het display verschijnt een lijst met alle eventueel bellrende toestellen.
  T s t
  T s t

  1 1
  1 2

  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Blader met ”↑
  ↑↓” naar de oproep die u wilt oppakken en druk op “Kies”
  CallPickUp met de lijntoetsen
  U hoort één of meer toestellen bellen en de lijntoets op uw toestel knippert. U
  hoeft u de CallPickUp-functie niet te gebruiken, maar kunt de oproep
  beantwoorden door op de knipperende lijntoets te drukken.
  CallPickUp met code
  U hoort één of meer toestellen bellen en wilt deze oproep beantwoorden:
  Kies * 7 1 0 (universele CallPickUp)
  U wilt een oproep op één toestel beantwoorden:
  Kies * 7 1 + toestelnummer

  3.11 Conferentiegesprek

  Tip!

  Conferentiegesprekken kunnen worden gehouden met maximaal 3 partijen. U
  kunt dus kiezen voor 1 of 2 interne toestellen en uzelf, of 1 of 2 externe partijen
  en uzelf. Iedere combinatie is mogelijk met als maximum 3 partijen inclusief
  uzelf..
  Er zijn een aantal methoden om een conferentie op te zetten nl;
  § Via het display
  § Met een functietoets
  U kunt ook een code gebruiken (zie de verkorte gebruiksaanwijzing hfdst. 4)

  Conferentie via uw display
  U kunt een functietoets programmeren met de faciliteit conferentie. Zie voor het
  programmeren van een functietoets Hfdst.2.3.7. Met deze functietoets hoeft het
  tweede gesprek niet in de wacht te worden geplaatst. Na het opzetten van dit
  tweede gesprek kan direct de conferentietoets worden gebruikt.

  Uitgangssituatie:
  U heeft één externe lijn in wacht staan en één actief gesprek.
  07 0 1 2 34 5 6 7
  0 0 : 0 0 : 3 3
  06 2 04 5 6 7 8 9
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  B e e i n d i g
  1. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “confer.”.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  26 • Page 27

  07 0 1 2
  0 0 : 0 0
  06 2 04
  Me n u
  2. Druk op

  34 5 6 7
  : 3 3
  5 6 7 8 9
  Wa c h t
  ↑ ↓
  C o n f e r .
  de toets “conferentie”.

  U heeft nu een conferentiegesprek met 2 personen.
  07 0 1 2 34 5 6 7
  C o n f e r .
  0 6 2 0 4 5 6 7 8 9
  C o n f e r .
  Me n u

  ↑ ↓

  U i t

  c o n f

  Als u meer dan één gesprek in wacht heeft staan en één actief gesprek, en
  vervolgens op conferentie drukt, dan verschijnt een lijst met alle gesprekken die
  in wacht staan. Met behulp van de toetsen ”↑
  ↑↓ ” kunt u de partijen voor de
  conferentie selecteren.
  0
  0
  0
  K i

  7
  6
  6
  e

  0 1 2 3 4 5 6 7
  2 0 4 5 6 7 8 9
  1 2 3 4 5 6 7 8
  s
  ↑ ↓

  T e r u g

  Als de eerste partij in bovenstaand voorbeeld wordt gekozen, verschijnt het
  volgende display:
  07 0 1 2 34 5 6 7
  C o n f e r .
  0 6 2 0 4 5 6 7 8 9
  C o n f e r .
  0 6 1 2 3 4 5 6 7 8
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  B e e i n di g
  Opmerking! Met de optie beëindigen worden beide partijen verbroken.
  Confere ntie via een functietoets
  Uitgangssituatie:
  U heeft één externe lijn in wacht staan en één actief gesprek.
  07 0 1 2 34 5 6 7
  0 0 : 0 0 : 3 3
  06 2 04 5 6 7 8
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  B e e i n d i g
  Druk op de functietoets “Conferentie”. Het lampje van de functietoets is aan.
  07 0 1 2 34 5 6 7
  0 6 2 0 4 5 6 7 8 9

  C o n f e r .
  C o n f e r .

  Me n u
  ↑ ↓
  U i t
  c o n f
  Door nogmaals drukken van de functietoets “Conferentie” of door het kiezen
  van ‘Uit conf’ kan de conferentie worden beëindigd en gaat u terug naar de
  uitgangssituatie.

  Een conferentie beëindigen.
  U kunt, als u een conferentie heeft opgezet, kunt u deze op vier manieren
  beëindigen:
  1. Door de hoorn neer te leggen. Hierdoor wordt de 2e partij verbroken en krijgt
  u een oproep van de eerste partij. Als u de hoorn opneemt wordt u met de
  eerste partij verbonden.
  2. Door het kiezen van de optie “Uit confer” in het display. Hierdoor wordt de
  eerste partij in wacht geplaatst en wordt u verbonden met de tweede partij.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  27 • Page 28

  3. Door met ”↑
  ↑ ↓ ” te bladeren naar “beëindig”. Hierdoor worden beide partijen
  verbroken.
  4. Door het kiezen van de functietoets “conferentie” indien deze op het toestel
  is geprogrammeerd. Hiermee wordt het eerste gesprek in wacht geplaatst.
  Opmerking!
  Als één van de partijen van de conferentie de verbinding verbreekt, dan ontstaat
  een normaal gesprek van de gebruiker met de overgebleven partij.

  3.12 Intrusie

  Tip!

  De faciliteit intrusie geeft u de mogelijkheid om binnen te dringen in een ander
  actief gesprek. De partij waarbij de intrusie gebeurt hoort van tevoren een
  waarschuwingstoon.
  In de standaard instelling van de Forum 300kunnen de toestellen meerdere
  oproepen ontvangen en is intrusie niet mogelijk.
  U kunt ook een code gebruiken (zie de verkorte gebruiksaanwijzing hfdst. 4)
  Er
  1.
  2.
  3.
  4.

  zijn een aantal redenen waarom een intrusie kan mislukken:
  2e oproepen zijn ingeschakeld.
  De faciliteit staat geblokkeerd op het toestel waarbij de intrusie gebeurt.
  Het toestel waarbij de intrusie gebeurt heeft een beschermd gesprek.
  Het toestel waarbij de intrusie gebeurt is in conferentie.

  Intrusie (interne 2e oproep uitgeschakeld)
  Als u een toestel belt dat de interne 2e oproep heeft uitgeschakeld, wat betekent
  dat dit toestel slecht één gesprek tegelijk kan ontvangen, hoort u ingesprektoon.
  U ziet onderstaand display:
  T s t
  1 2
  B e z e t
  Me n u
  ↑ ↓
  S t o p
  Blader met ”↑
  ↑↓” naar “intrusie.” en druk op “intrusie”
  T s t
  1 2
  0 0 : 0 0 : 0 2
  Me n u

  S t o p

  ↑ ↓

  Opmerking! De faciliteit intrusie verschijnt alleen, als deze is toegekend aan u.
  De twee andere partijen krijgen voordat de intrusie gebeurt een alerttoon te
  horen. Vervolgens verschijnt het onderstaande display.
  0 7 0 1 2 3 4 56 7
  T s t
  1 8
  i n t r u s i e
  Me n u

  ↑ ↓

  B e e i n d i g

  Vervolgens verschijnt na 3 seconden het onderstaande display.
  0 7 0 1 2 3 4 56 7
  C o n f e r .
  T s t
  1 8
  C o n f e r .
  Me n u

  ↑ ↓

  B e e i n di g

  Let op! Als u een toestel belt dat 2e oproepen heeft ingeschakeld, dan hoort u vrijtoon. U
  kunt wachten tot uw oproep wordt beantwoord. Intrusie is dan niet mogelijk!

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  28 • Page 29

  Intrusie niet mogelijk
  Als u intrusie wil doen en dit mislukt, dan verschijnt het onderstaande display.
  I n t r u s i e
  Me n u

  m i s l u k t
  ↑ ↓

  Nwe

  o p r

  3.13 Terugbellen bij bezet (intern)
  De faciliteit terugbellen bij bezet geeft u de mogelijkheid om gewaarschuwd te
  worden als een intern bezet toestel weer vrij is.
  Let op!
  Deze faciliteit werk alleen als u bezettoon hoort! Dit is mede afhankelijk
  van de faciliteit 2e

  interne oproepen (zie hfdst. 3.14)

  U ziet onderstaand display:
  T s t
  1 2
  B e z e t
  Me n u
  Druk op “5”

  ↑ ↓

  S t o p

  U ziet onderstaand display:
  T s t
  1 2
  T e r u g b e l l e n
  Me n u

  ↑ ↓

  S t o p

  3.14 2e oproepen (ontvangen/blokkeren)
  2e oproepen betekent dat u kunt kiezen of u, als u bezet bent, een 2e gesprek wilt
  ontvangen . 2e oproepen kunnen op toestelbasis worden geprogrammeerd en
  apart voor interne en externe gesprekken. Standaard staat deze faciliteit
  ingeschakeld.
  Interne 2e oproep
  Als u interne 2e oproepen heeft ingeschakeld, dan hoort u een alerttoon als
  indicatie dat er een gesprek achter uw toestel staat. De partij die achter uw
  toestel wacht hoort vrijtoon.
  Als u interne 2e oproepen heeft uitgeschakeld, dan hoort u niets. De partij die het
  toestel belt hoort in gesprek toon.
  Externe 2e oproep
  Als u externe 2e oproep heeft ingeschakeld, dan hoort u een alert toon als
  indicatie dat er een extern gesprek achter uw toestel staat. De externe partij die
  achter het toestel wacht hoort vrijtoon. Als u externe 2e oproep heeft
  uitgeschakeld, dan hoort u niets. De externe partij die het toestel belt hoort in
  gesprek toon.
  Restricties bij een 2e oproep
  De volgende restricties kunnen in bepaalde gevallen gelden:
  1. Er is geen alerttoon hoorbaar als de gebruiker het maximale aantal
  gesprekken (10 stuks) in de wacht overschrijdt.
  2. Er is geen alerttoon als de partij waarmee de gebruiker in gesprek is al
  alerttoon hoort.
  2e oproep beantwoorden
  Als er een 2e oproep binnenkomt, verschijnt het volgende display.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  29 • Page 30

  06 1 2 3 45 6 7 8
  0 0 : 0 0 : 3 3
  01 8 01 2 3 4 5 6
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  A n t wo o r d
  Druk op ‘Antwoord’ en de 2e oproep wordt beantwoord.
  De eerste partij wordt in de wacht geplaatst.
  01
  0 0
  06
  Me

  8
  :
  1
  n

  0 1 23 4 5 6
  0 0 : 3 3
  23 4 5 6 7 8
  Wa c h t
  u
  ↑ ↓
  B e e i n d i g

  Neerleggen bij alerttoon
  Als u alerttoon tijdens een gesprek hoort en het actieve gesprek beëindigt, dan
  belt uw toestel vervolgens voor de tweede oproep.
  Als u al een gesprek in de wacht heeft staan en ook een actief gesprek heeft, dan
  kunt u eveneens een wisselgesprek houden. Als u het actieve gesprek verbreekt,
  dan wordt u verbonden met de 2e oproep. Het gesprek dat al in de wacht stond,
  blijft in wacht staan.
  Verbreken van het actieve gesprek
  Als de partij van het actieve gesprek de verbinding verbreekt en u had al een 2e
  oproep, dan komt de 2e oproep op het toestel zodra u de hoorn heeft neergelegd.
  Een 2e oproep afwijzen
  Door het kiezen van de optie ‘afwijzen’ kan de 2e oproep worden geweigerd.
  01 8 0 1 23 4 5 6
  0 0 : 0 0 : 3 3
  06 1 23 4 5 6 7 8
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  A n t wo o r d
  Blader met ”↑
  ↑↓” naar “Afwijzen” en druk op “Afwijzen”.
  Als u een 2e oproep weigert, hoort de oproeper ingesprektoon.
  Het actieve gesprek in wacht plaatsen
  U kunt bij een inkomende 2e oproep, het actieve gesprek in wacht plaatsen
  voordat de 2e oproep wordt beantwoord. U krijgt dan vervolgens weer interne
  kiestoon.
  I n t e r n
  k i e z e n
  _
  07 0 12 3 4 5 6 7
  Wa c h t
  Me n u
  ↑ ↓
  B e e i n d i g
  Als u nu een nieuw gesprek opzet ontvangt deze wederom alerttoon voor de 2e
  oproep.
  Meerdere gesprekken in wachtstand
  Als u één gesprek in wacht heeft staan, of als er een 2e oproep is, dan verschijnt
  het onderstaande display.
  07
  0 0
  06
  Me

  0
  :
  2
  n

  1 2 34 5 6 7
  0 0 : 3 3
  04 5 6 7 8 9
  Wa c h t
  u
  ↑ ↓
  A n t wo o r d

  Als er meerdere gesprekken in wacht staan, of als er twee gesprekken
  binnenkomen, dan verschijnt het onderstaande display.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  30 • Page 31

  0 1
  0 0
  2
  Me

  8
  :
  i
  n

  0 1 2 3 4 56
  0 0 : 0 1
  n
  wa c h t
  u
  ↑ ↓
  B e e i n d i g

  3.15 Dagstand/ Nachtstand
  De Forum 300 kan automatisch overschakelen op de dag- of de nachtstand.
  Bijvoorbeeld als het bedrijf bijvoorbeeld iedere dag om 18:00 sluit en de
  gesprekken dan moeten worden omgeleid naar VoiceMail. In totaal kunnen 5
  verschillende gespreksafhandelingen worden geconfigureerd. De noodzakelijke
  instellingen voor de dag- en nachtstand worden door de systeembeheerder van de
  Forum 300gedaan. Naast deze vaste dagindeling, kunt u vanaf uw toestel de
  Forum 300 handmatig laten wisselen tussen de verschillende nachtstanden
  (Bijvoorbeeld op de koopavonden.) U kunt via uw display de gewenste mode
  schakelen of via een geprogrammeerde functietoets.
  Dagstand/ Nachtstand wijzigen via het display
  Startsituatie:
  0 9 : 3 0
  Ma
  T o e s t e l
  1 1

  0 1 / 0 7 / 0 2

  Me n u
  ↑ ↓
  T e l . b o e k
  1. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “Dag/Nachtstand” en druk op “Kies”.
  D a g - /Na c h t s t a n d
  4D a g s i g n a l e r i n g

  Na c h t s i g n a l e r i n g
  K i e s
  ↑ ↓
  T e l . b o e k
  2. Blader met ”↑
  ↑↓” naar één van de 5 modes bijvoorbeeld “Dagsignalering of
  Nachtsignalering en druk op “Kies”.
  U heeft nu de gewenste mode ingeschakeld! De Forum 300 staat nu tot de
  eerstvolgende wisseltijd (die ingesteld is door de systeembeheerder) in de door u
  gekozen mode. Op de eerstvolgende tijd zal de Forum 300 automatisch schakelen
  naar de vast ingestelde mode.
  Opmerking: Volgens de standaardinstelling van de Forum 300 kan alleen toestel
  11 de Dag-/Nachtstand handmatig wijzigen.
  Dagstand/Nachtstand wijzigen via het display
  Als de faciliteit is uitgeschakeld, dan blijft deze instelling gelijk aan de huidige
  instelling (dagstand). Het is dan wel mogelijk om handmatig te wisselen.
  Dagstand/ Nachtstand wijzigen via functietoets (nachtstand)
  Druk herhaald op de functietoets “Dag/Nacht”. In uw display verschijnen
  beurtelings de beschikbare modes en géén mode. Druk herhaald op de
  functietoets voor het kiezen van de gewenste mode. Het lampje van de
  functietoets blijft branden.
  Dagstand/ Nachtstand wijzigen via functietoets (dagstand)
  Druk herhaald op de functietoets “Dag/Nacht”. In uw display verschijnen
  beurtelings de beschikbare modes en géén mode. Druk herhaald op de
  functietoets tot géén mode in het display verschijnt. Het display toont géén
  informatie en het lampje gaat uit.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  31 • Page 32

  3.16 Mobiele verkeersklasse
  Met deze faciliteit kunt u tijdelijk beschikken over een hogere verkeersklasse. U
  kunt op ieder ander Forum Phone 320 van deze faciliteit gebruik maken. U heeft
  bijvoorbeeld een toestel in het magazijn staan dat alleen intern mag telefoneren.
  Met deze faciliteit kunt u op dit toestel bijvoorbeeld tijdelijk internationaal bellen.
  Mobiele verkeersklasse inschakelen (op een ander toestel)
  Druk op “Menu”, blader met “↑
  ↑↓”naar “Mobiele verkeersklasse” en druk op
  ‘Kies’.
  Mo b i e l e
  v e r k e e r s k l .
  I n ge s c h a k e l d

  U i t g e s c h a k e l d
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r ug
  Blader met “↑
  ↑↓”naar Ingeschakeld” en druk op ‘Kies’.
  Mo b i e l e
  C o d e :
  P i n
  :

  v e r k e e r s k l .

  T e r ug
  Toets de 2-cijferige code en uw 4-cijferige pincode in en druk op ‘Opslaan’.
  U ziet nu onderstaande code ten teken dat u de faciliteit kunt gebruiken.
  0 9 : 3 0
  Ma
  0 1 / 0 7 / 0 2
  T o e s t e l
  1 1
  ( 0 0 )
  Me n u

  ↑ ↓

  T e l . b o e k

  3.17 Afleiden (direct/bezet/vertraagd/voicemail)
  U heeft de mogelijkheid, om gesprekken die binnenkomen op uw toestel, af te
  leiden naar interne toestellen of een extern (mobiel) nummer. U heeft 3
  mogelijkheden:
  1. Direct afleiden (intern/extern/voicemail)
  2. Vertraagd afleiden (intern/extern/voicemail)
  3. Afleiden bij bezet (intern/VoiceMail)
  Opmerkingen!
  1. Bij externe volgstand naar bijvoorbeeld een (mobiel) nummer, wordt een lijn
  gebruikt. Bij een extern doorgeschakeld gesprek worden dus 2 lijnen gebruikt!
  2. Als u de faciliteit direct afleiden heeft ingesteld, dan hoort u, in plaats van
  normale kiestoon, een onderbroken kiestoon.
  Direct afleiden (intern/VoiceMail)
  Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn direct
  afgeleid naar het gewenste interne toestel of naar VoiceMail. De makkelijkste
  manier om deze functie in te schakelen is via de vaste functietoets “volgstand”
  Als u een toestelgebruiker belt die de faciliteit afleiden heeft ingesteld, dan hoort
  u eerst een korte waarschuwingstoon.
  1. Druk op de toets “volgstand”
  Het onderstaande display verschijnt.
  A f l e i d e n
  d i r e c t
  T o e s t e l l i j s t
  P r i v e
  t e l . b o e k
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  2. Blader met ↑↓ naar “Toestellijst” en druk op “Kies”
  3. Blader met ↑↓ naar “toestelnummer” of de ”VoiceMail” en druk op “Kies”.
  Druk op de vaste functietoets “volgstand” voor het uitschakelen.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  32 • Page 33

  Direct afleiden (extern)
  Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn direct
  afgeleid naar het gewenste externe nummer.
  Na het drukken op de knop “volgstand” verschijnt het onderstaande display:
  Let op!
  Nadat u heeft afgeleid zal de eerstvolgende keer het laatste interne en
  externe nummer waarnaar u heeft afgeleid ook in het display verschijnen!

  A f l e i d e n
  d
  c
  T o e s t e l l i
  P r i v e
  t e l
  K i e s

  1. Blader met ↑↓ naar
  V o e r
  _

  i r e c t
  j s t
  . b o e k

  T e r u g
  “Extern nummer” en druk op “Kies”.

  n u mm e r

  i n

  Op s l a a n
  ↑ ↓
  Wi s s e n
  2. Toets het gewenste externe nummer in en druk op “Opslaan”.
  Het lampje naast de functietoets “volgstand” gaat branden.
  Uw toestel geeft in ruststand de volgende informatie:
  0 9 : 3 0
  Ma
  0 1 / 0 7 / 0 2
  T o e s t e l
  1 1
  - > - >
  0 6 1 2 3 4 5 6 7 8
  Me n u
  ↑ ↓
  T e l . b o e k
  Let op!
  Als het ingetoetste telefoonnummer in uw telefoonboek voorkomt wordt de
  bijbehorende naam op het display getoond.Nadat u een extern nummer heeft
  ingevoerd zal, als u een volgende keer wilt afleiden het laatst gekozen nummer
  als eerst in uw display verschijnen.
  Druk op de vaste functietoets “volgstand” voor het uitschakelen.
  Vertraagd afleiden (intern/VoiceMail)
  Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn na een
  bepaald aantal seconden afgeleid naar het gewenste interne toestel of naar de
  VoiceMail. U kunt deze faciliteit continue ingeschakeld houden zodat u geen
  gesprek mist als u even niet op uw plaats bent.
  Om in de onderstaande progra mmering te komen handelt u als volgt:
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met ↑↓ naar “Afleiden” en druk op “Kies”
  3. Blader met ↑↓ naar “Afleiden. vertraagd” en druk op “Kies”
  A f l e i d e n
  v
  4I n ge s c h a k
  U i t g e s c h a
  K i e s

  4. Blader met ↑↓ naar
  A f
  T
  T
  K i

  l
  s
  s
  e

  e i d e n
  t
  1 2
  t
  1 3
  s

  e r t r a a g d .
  e l d

  k e l d

  T e r u g
  “Ingeschakeld” en druk op “Kies”.

  v e r t r a a g d .
  ↑ ↓

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  T e r u g
  33 • Page 34

  5. Blader met ↑↓ naar het “toestelnummer” of “VoiceMail” en druk op “Kies”.
  U kunt de programmering nu verlaten. Daar deze instelling vaak continue wordt
  gebruikt, gaat het lampje van de functietoets volgstand niet branden! In deze
  situatie kunt u ook de optie direct afleiden inschakelen. De optie vertraagd
  afleiden wordt hiermee tijdelijk uitgeschakeld.
  Vertraagd afleiden (extern)
  Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn vertraagd
  afgeleid naar het gewenste externe nummer.
  Om in de onderstaande programmering te komen handelt u als volgt:
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met ↑↓ naar “Afleiden” en druk op “Kies”
  3. Blader met ↑↓ naar “Afleiden. vertraagd” en druk op “Kies”
  4. Blader met ↑↓ naar “Ingeschakeld” en druk op “Kies”
  Let op!
  Nadat u heeft afgeleid zal de eerstvolgende keer het laatste interne of
  externe nummer waarnaar u heeft afgeleid ook in het display verschijnen!
  A f l e i d e n
  v
  0 6 2 0 4 1 2 3 4
  E x t e r n
  n u
  K i e s

  1. Blader met ↑↓ naar
  V o e r
  _

  e r t r a a g d .
  5
  mm e r

  T e r u g
  “Extern nummer” en druk op “Kies”.

  n u mm e r

  i n

  Op s l a a n
  ↑ ↓
  Wi s s e n
  2. Toets het gewenste externe nummer in en druk op “Opslaan”.
  U kunt de programmering nu verlaten. Daar deze instelling vaak continue wordt
  gebruikt, gaat het lampje van de functietoets volgstand niet branden! In deze
  situatie kunt u ook de optie direct afleiden inschakelen. De optie vertraagd
  afleiden wordt hiermee tijdelijk uitgeschakeld.
  Let op!
  Als het ingetoetste telefoonnummer in uw telefoonboek voorkomt wordt de
  bijbehorende naam op het display getoond.Nadat u een extern nummer heeft
  ingevoerd zal, als u een volgende keer wilt afleiden het laatst gekozen nummer
  als eerst in uw display verschijnen.
  Afleiden bij bezet
  Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn, alléén
  afgeleid als u in gesprek bent. U kunt deze faciliteit continue ingeschakeld houden
  zodat u geen gesprek mist als u in gesprek bent. U kunt er ook voor kiezen om de
  gesprekken af te leiden naar VoiceMail, als u in gesprek bent.
  Om in
  1.
  2.
  3.

  de onderstaande programmering te komen handelt u als volgt:
  Druk op “Menu”
  Blader met ↑↓ naar “Afleiden” en druk op “Kies”
  Blader met ↑↓ naar “Afleiden. bezet” en druk op “Kies”

  A f l e i d e n
  b
  4I n ge s c h a k
  U i t g e s c h a
  K i e s

  4. Blader met ↑↓ naar
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  e z e t .
  e l d

  k e l d

  T e r u g
  “Ingeschakeld” en druk op “Kies”.

  34 • Page 35

  Af l e i d e n
  b e z e t .
  T s t
  1 2
  T s t
  1 3
  Ki e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  5. Blader met ↑↓ naar het “toestelnummer” of “VoiceMail” en druk op
  Kies”.
  U kunt de programmering nu verlaten. Daar deze instelling vaak continue wordt
  gebruikt, gaat het lampje van de functietoets volgstand niet branden! In deze
  situatie kunt u ook de optie direct afleiden inschakelen. De optie afleiden bij
  bezet blijft hiermee geactiveerd.
  Afleidingen op afstand wijzigen
  Zie 3.24

  3.18 VoiceMail (afleiden/uitluisteren)
  Als de optie VoiceMail in de Forum 300is geïnstalleerd en de systeembeheerder
  heeft u toestemming gegeven VoiceMail te gebruiken, krijgt u een aantal
  mogelijkheden:
  1. U krijgt een persoonlijke “VoiceMailBox” waarin interne en/of externe personen
  een bericht (VoiceMail) kunnen achterlaten. U kunt deze functie zien als een
  persoonlijk antwoordapparaat.
  2. U kunt in uw VoiceMailBox een welkomstboodschap inspreken die oproepers
  horen als zij worden afgeleid naar uw VoiceMail.
  3. U kunt alle binnenkomende oproepen direct naar uw VoiceMail afleiden.
  4. U kunt alle binnenkomende oproepen vertraagd naar uw VoiceMail afleiden.
  5. U kunt alle binnenkomende oproepen als u in gesprek bent naar uw VoiceMail
  afleiden.
  6. U kunt een binnenkomende oproep die u wilt doorverbinden naar een
  toestelgebruiker die het gesprek niet beantwoord, doorverbinden naar de
  voicemail van deze toestelgebruiker.
  7. U kunt uw eigen voicemailberichten doorsturen naar andere toestelgebruikers.
  Limieten:
  1. Het maximum aantal VoiceMailberichten dat in uw VoiceMail kan worden
  opgeslagen is standaard ingesteld op 20.
  2. Als uw VoiceMail vol is ziet u de melding in uw display: VoiceMail vol!
  3. Als uw VoiceMail vol is krijgen oproepers bezettoon te horen!
  4. De maximale lengte van de welkomstboodschap die u kunt inspreken is 90
  seconden.
  5. De maximale lengte van een bericht dat kan worden ingesproken is 90
  seconden.
  Een welkomstboodschap (begroeting) inspreken
  U kunt in uw VoiceMail een welkomstboodschap inspreken van maximaal 90
  seconden. Deze welkomstboodschap krijgen oproepers te horen als zij in uw
  VoiceMail terechtkomen. Standaard is voor u de volgende tekst reeds
  ingesproken: “Helaas kunnen wij uw oproep niet afhandelen op dit
  moment. U kunt na de toon een bericht inspreken”.
  Voor het wijzigen van deze tekst handelt u als volgt:
  1. Druk op “Menu”
  2. Indien u gebruik maakt van een pincode, moet u nu uw pincode intoetsen.
  3. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “VoiceMail” en druk op “Kies”.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  35 • Page 36

  U ziet onderstaand display:
  4B e r i c h t e n l i j s t
  V o i c e ma i l
  i n s t e l l e n
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  4. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “VoiceMail instellen” en druk op “Kies”.
  Als u nog géén bericht heeft opgenomen ziet u onderstaand display:
  4O p n e me n
  K i e s
  5. Druk op “Kies”

  ↑ ↓

  T e r u g

  B e g r o e t i n g
  0 0 : 0 0 : 0 0
  O p n e me n
  6. Druk op “Opnemen”

  T e r u g

  Nu wordt uw begroeting opgenomen. Als u klaar bent met opnemen druk dan op
  “Stop” Als u de opname wilt onderbreken, druk dan op “Terug”
  B e g r o e t i n g
  0 0 : 0 0 : 2 3
  S t o p
  T e r u g
  7. U heeft op “stop” gedrukt en ziet nu onderstaand display:
  B e g r o e t i n g
  0 0 : 0 0 : 2 3
  A f s p e l e n
  8. Druk op “Afpelen”.

  T e r u g

  De timer loopt terug en u hoort de opgenomen begroeting. Als de begroeting
  naar wens is opgenomen drukt u op “Opslaan”. Als de begroeting niet naar wens
  is opgenomen drukt u op “Afwijzen”, u komt terug in het keuzemenu om de
  begroeting opnieuw op te nemen.
  B e g r o e t i n g
  0 0 : 0 0 : 1 9
  Op s l a a n
  ↑ ↓
  9. Druk op “Opslaan”

  A f w i j z e n

  Let u er op dat u de begroeting heeft opgeslagen! De optie “Opslaan” krijgt u
  alléén als u drukt op “Afspelen”!
  Een welkomstboodschap (begroeting) wijzigen
  Voor het wijzigen van de standaard of uw eigen ingesproken welkomstbegroeting
  volgt u onderstaande handelingen:
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “VoiceMail”
  3. Indien u gebruik maakt van een pincode, moet u nu uw pincode intoetsen.
  4. Druk op “Kies”.
  5. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “VoiceMail instellen”.
  6. Druk op “Kies”
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  36 • Page 37

  U ziet nu onderstaand display:
  4A f s p e l e n
  O p n e me n
  Wi s s e n
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  Blader met ”↑
  ↑↓” naar de gewenste optie en volg de handelingen zoals omschreven
  bij “Een welkomstboodschap inspreken”.
  Uw VoiceMail uitluisteren
  Als er berichten in uw VoiceMail binnengekomen zijn, knippert het lampje naast de
  functietoets “Bericht”.
  U kunt de binnengekomen berichten als volgt uitluisteren:
  Er zijn 3 berichten voor u binnengekomen (het lampje naast de toets “Bericht”
  knippert)
  0 9 : 3 0
  Ma
  0 1 / 0 7 / 0 2
  T o e s t e l
  1 1
  B e r i c h t ( e n ) =
  3
  Me n u
  ↑ ↓
  T e l . b o e k
  1. Druk op de functietoets “Bericht”
  2. Indien u gebruik maakt van een pincode, moet u nu uw pincode intoetsen.
  4T s t
  1 3
  0 : 1 9

  0 6 2 0 4 1 2 34 5
  0 : 3 4

  0 2 0 1 2 3 4 56 7
  1 : 1 2

  K I e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  U krijgt een overzicht van de binnengekomen berichten en kunt met de toetsen
  ”↑
  ↑ ↓ ” een bericht selecteren. U ziet van ieder bericht het (eventueel)
  binnengekomen telefoonnummer, de tijdsduur van het beric ht en een √ ten teken
  dat u dit bericht nog niet heeft beluisterd.
  3. Blader met ”↑
  ↑↓” naar het gewenste bericht en druk op “Kies”
  U krijgt de keuze om de berichten te beluisteren (Afspelen), te wissen, de
  oproeper te bellen of het bericht door te sturen.
  4A f s p e l e n
  Wi s s e n
  K i e z e n
  D o o r s t u r e n
  K I e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  U heeft een bericht geselecteerd. Dit bericht wordt nu afgespeeld.
  0 8: 3 6
  Di
  1 9 / 1 1 / 0 2
  0 6 2 0 4 1 2 3 4 5
  0 0 : 0 0 : 3 5
  PA u z e
  ↑ ↓
  T e r u g
  U kunt het afspelen van het bericht tijdelijk onderbreken door op “Pauze” te
  drukken.
  U kunt ook op volgende drukken als u het bericht (of een deel ervan) heeft
  beluisterd.
  Het volgende bericht wordt dan afgespeeld.
  Als u het laatste bericht heeft beluisterd verschijnt de optie “Terug” waarmee u
  terugkomt in het overzicht van de berichten.
  Opmerkingen!
  Berichten waarbij het vinkje(√
  √ ) aanwezig is, heeft u nog niet volledig beluisterd.
  Berichten waarbij het vinkje(√
  √ ) is verdwenen, heeft u volledig beluisterd.
  Tip!
  Wis steeds uw beluisterde berichten om te voorkomen dat uw VoiceMail vol raakt!
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  37 • Page 38

  U heeft een bericht geselecteerd en wilt dit doorsturen naar een ander toestel. U
  heeft op “Doorsturen” gedrukt. U ziet onderstaand display:
  T
  T
  T
  K

  o
  o
  o
  i

  e
  e
  e
  e

  s t e l
  s t e l
  s t e l
  s

  1 1
  1 2
  1 3
  ↑ ↓

  T e r u g

  Selecteer het gewenste toestelnummer en druk op “Kies”
  U ziet onderstaand display en kunt een berichtje voor uw collega inspreken.
  V o i c e ma i l
  V e r b o n d e n
  T e r u g
  Uw VoiceMail aanzetten
  U heeft een aantal manieren om VoiceMail te gebruiken:
  1. U leidt alle binnenkomende oproepen direct af naar uw VoiceMail.
  2. U leidt binnenkomende oproepen alléén af na een vertraging (Dit is handig als
  u regelmatig van uw plek bent en géén oproep wilt missen).
  3. U leidt alle binnenkomende oproepen alléén af naar VoiceMail als u in gesprek
  bent (Dit is handig als u géén oproep wilt missen).
  4. U leidt alle binnenkomende oproepen af naar VoiceMail als u in gesprek bent
  en na een vertraging.
  Oproepen direct naar VoiceMail (inschakelen)
  Alle binnenkomende oproepen worden direct naar VoiceMail gezonden.
  1. Druk op de vaste functietoets “Volgstand”
  U ziet het volgende menu:
  A f l e i d e n
  d i r e c t
  T o e s t e l l i j s t
  P r i v e
  t e l . b o e k
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  En als u verder bladert:
  A f l e i d e n
  d i r e c t
  A l g e me e n
  t e l . b o e k
  E x t e r n
  n u mm e r
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r u g
  2. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “VoiceMail” en druk op “Kies”
  A f
  V
  0
  K i

  l
  o
  6
  e

  e i d e n
  d i r e c t
  i c e ma i l
  2 0 4 1 2 3 4 5
  s
  ↑ ↓
  T e r u g

  Uw toestel staat nu direct doorgeschakeld naar uw VoiceMail. Het lampje naast de
  functietoets “Volgstand” is aan en u ziet onderstaand display:
  1 0 : 0 0
  Ma
  0 1 . 0 7 . 0 2
  T o e s t e l
  1 5
  - >
  - > V o i c e ma i l
  Me n u
  ↑ ↓
  T e l . b o e k

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  38 • Page 39

  Oproepen direct naar uw VoiceMail (uitschakelen)
  Druk op de functietoets “Volgstand”. Het lampje naast de functietoets
  “Volgstand” gaat uit en de functie is uitgeschakeld.
  Oproepen vertraagd naar uw VoiceMail (inschakelen)
  U wilt binnenkomende oproepen met een vertraging en/of als u in gesprek bent,
  naar uw VoiceMail afleiden.
  Om in de onderstaande programmering te komen handelt u als volgt:
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “Afleiden” en druk op “Kies”
  3. Blader met ”↑
  ↑↓” naar “Afleiden. vertraagd” en druk op “Kies”
  A f l e i d e n
  v e
  4I n ge s c h a k e
  U i t g e s c h a k
  K i e s
  ↑ ↓
  4. Blader met ”↑
  ↑↓” naar
  A f
  V
  T
  K i

  Tip!

  l
  o
  s
  e

  r t r a a g d .
  l d
  e l d

  T e r u g
  “Ingeschakeld” en druk op “Kies”.

  e i d e n
  v e r t r a a g d .
  i c e ma i l
  t
  1 1
  s
  ↑ ↓
  T e r u g

  Vervolgens selecteert u “VoiceMail” en druk op “Kies”.
  De programmering wordt nu automatisch verlaten. Daar deze instelling vaak
  continue wordt gebruikt, gaat het lampje van de functietoets volgstand niet
  branden! Bij de optie vertraagd afleiden kunt u ook de optie direct afleiden
  inschakelen. De optie vertraagd afleiden wordt hiermee tijdelijk uitgeschakeld.
  U kunt de optie vertraagd afleiden ook tegelijk gebruiken met de optie afleiden bij
  bezet. U kunt beide opties voor vast instellen.

  Oproepen afleiden bij bezet naar uw VoiceMail (inschakelen)
  U wilt binnenkomende oproepen alléén afleiden naar uw VoiceMail als u in gesprek
  bent. Het programmeren van deze optie is gelijk aan de optie “Vertraagd
  afleiden”. Voor het programmeren ervan zie voorgaande uitleg.

  3.19 Omroepen
  Tip!

  U kunt omroepen naar een externe omroep installatie of via de luidspreker van
  één of alle Forum Phone 320len.
  U kunt ook een code gebruiken (zie de verkorte gebruiksaanwijzing hfdst. 4)

  Via het menu van uw toestel
  1 0 : 0 0
  Ma
  T o e s t e l
  1 5

  0 1 . 0 7 . 0 2

  Me n u
  ↑ ↓
  Omr o e p e n
  Blader met “↑
  ↑↓” naar “Omroepen”.
  U ziet het onderstaande
  Al l e
  o n t v a
  O mr o e p i n s t
  S y s t e e mt o e
  K i e s
  ↑ ↓

  display en heeft 3 opties:
  n g e r s
  a l l a t i e
  s t e l l e n
  T e r u g

  Optie 1 (Alle ontvangers):
  Als u kiest voor “Alle ontvangers”, dan maakt u een omroep naar alle digitale
  Forum Phone 320 en op de externe omroep installatie.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  39 • Page 40

  Optie 2 (Omroepinstallatie):
  Als u kiest voor “Omroepinstallatie”, dan maakt u een omroep naar de op de
  Forum 300 aangesloten omroepinstallatie.
  Optie 3 (Systeemtoestellen):
  Als u kiest voor “Systeemtoestellen”, dan krijgt u een extra keuze: alle
  toestellen of één enkel toestel.
  A
  J
  J
  K i

  l
  a
  a
  e

  l e
  s y s t e e m
  n
  S mi t
  n
  A l l e ma n
  s
  ↑ ↓

  t s t .

  T e r u g

  U moet altijd omroepen via de hoorn van uw toestel. Als u het toestel op
  handsfree heeft staan, dan verschijnt het onderstaande display.
  Ne e m

  d e

  h o o r n

  o p

  T e r u g
  Opmerking!
  Bij het gebruik van een headset hoeft de hoorn niet te worden opgenomen.
  Omgeroepen worden
  Als u omgeroepen wordt, heeft u twee opt ies:
  1. U kunt een omroep beantwoorden
  2. U kunt een omroep afwijzen
  Beantwoorden:
  Als u het gesprek beantwoord, wordt een normaal gesprek opgezet. Alle andere
  toestellen die eventueel werden omgeroepen komen weer in de ruststand.
  Toestellen die in gesprek zijn tijdens een omroep horen deze omroep niet!
  U wordt omgeroepen en wilt beantwoorden
  J a a p
  J a n s e n
  O mr o e p e n
  Me n u
  ↑ ↓
  A n t wo o r d
  Laat de hoorn op het toestel liggen en druk op “Antwoord”
  U heeft nu een handsfree verbinding.
  Neem indien gewenst de hoorn op.
  Tip!

  Als u de hoorn oppakt tijdens een omroep, wijst u de omroep af en kunt u een
  nieuw gesprek starten.

  Een omroep weigeren:
  Wanneer u wordt omgeroepen, en dit gesprek niet wilt beantwoorden, kunt u deze
  oproep ook weigeren. Uw toestel gaat terug naar de ruststand.
  U wordt omgeroepen en wilt de omroep weigeren
  J a a p
  J a n s e n
  O mr o e p e n
  a c t i e f
  Me n u
  ↑ ↓
  A f w i j z e n
  Blader met “↑
  ↑↓” naar ”↑
  ↑↓” “Afwijzen” en druk op “Afwijzen”
  Uw toestel komt automatisch in de ruststand.
  Opmerking! U kunt de omroep ook afwijzen door de luidsprekertoets in te drukken.
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  40 • Page 41

  Via een functietoets
  U kunt één van de zestien programmeerbare functietoetsen gebruiken voor de
  omroep faciliteit. Na het kiezen van deze functietoets verschijnen dezelfde opties
  in het display als via het menu van uw toestel.

  3.20 Niet Storen
  Met behulp van de faciliteit ‘Niet Storen’ kunt u oproepen naar uw toestel tijdelijk
  uitschakelen.
  Dit is een handige faciliteit als u even niet bereikbaar wilt zijn.
  Druk op de functietoets ‘Niet Storen’. Uw toestel belt alléén voor inkomende
  oproepen van interne toestelgebruikers die toestemming hebben om in te breken
  op ‘Niet Storen’.
  1 2
  T o
  N i
  Me

  :
  e
  e
  n

  30
  Ma
  s t e l
  11
  t
  s t o r e n
  u
  ↑ ↓

  0 1 / 0 7 / 0 2
  T e l . b o e k

  Tip1! Oproepen voor uw toestel worden tijdens “Niet Storen” afgehandeld alsof uw
  toestel bezet is.
  Tip2! U kunt ook een code gebruiken (zie de verkorte gebruiksaanwijzing hfdst. 4)

  3.21 Nummerherhalen
  U kunt met de Forum Phone 320 de laatste 10 gekozen telefoonnummers
  herhalen.
  Druk op de functietoets “ Herhaal”
  He r h a a l
  0 1 0 7 0 7 6 5 4 3 2 1
  .
  0 2 0 6 2 0 4 1 2 3 4 5
  .
  K i e z e n
  ↑ ↓
  T e r u g
  Blader met “↑
  ↑↓” naar het gewenste nummer en druk op “Kiezen”

  3.22 Deurtelefoon/deuropener
  Als op de Forum 300een deurtelefoon is aangesloten, heeft u een aantal
  mogelijkheden nl:
  1. Een oproep van de deurtelefoon beantwoorden.
  2. Naar de deurtelefoon bellen
  3. De deur openen via verbinding met de deurtelefoon
  4. De deur openen zonder verbinding met de deurtelefoon
  Voor het juiste type deurtelefoon kunt u contact opnemen met Belgacom.
  Voor het installeren van de elektrische deuropener moet u contact opnemen met
  Belgacom.
  Een oproep van de deurtelefoon beantwoorden.
  Uw telefoon gaat over en ziet onderstaand display:
  De u r t e l e f o o n
  B e l t
  u
  Me n u
  ↑ ↓
  A n t wo o r d
  1. Neem de hoorn op en spreek via de deurtelefoon.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  41 • Page 42

  Naar de deurtelefoon bellen
  U heeft het toestelnummer van de deurtelefoon gekozen.
  D e u r t e l e f o o n
  Wo r d t
  g e b e l d
  Me n u

  S t o p

  ↑ ↓

  De deur openen via verbinding met de deurtelefoon
  U heeft verbinding met de deurtelefoon en kunt indien gewenst de deur openen
  door te drukken op “Open”.
  D e u r t e l e f o o n
  0 0 : 0 5
  Me n u

  Op e n

  ↑ ↓

  U heeft op “Open” gedrukt.
  D e u r t e l e f o o n
  D e u r
  o p e n e n
  Me n u

  ↑ ↓

  B e e i n d i g

  De deur openen zonder verbinding met de deurtelefoon
  U kunt de deur ook openen zonder een verbinding met de deurtelefoon te openen.
  U moet hiervoor de code *78 kiezen.
  U heeft * 78 gekozen.
  D e u r t e l e f o o n
  D e u r
  o p e n e n
  Me n u

  ↑ ↓

  B e e i n d i g

  3.23 NummerWeergave
  Met deze programmering kunt u aangeven of u uw telefoonnummer wilt versturen
  aan anderen of niet.
  Startsituatie
  1 0 : 0 0
  Ma
  T o e s t e l
  1 5

  0 1 . 0 7 . 0 2

  Me n u
  ↑ ↓
  Omr o e p e n
  1. Druk op “Menu”
  2. Blader met “↑
  ↑↓” naar “Toestel inst”.
  3. Druk op “Kies”
  4. Blader met “↑
  ↑↓” naar “Nummerweergave”.
  5. Druk op “Kies”
  U ziet het onderstaande display:
  N u mm e r W e e r g a v e
  I n ge s c h a k e l d

  U i t g e s c h a k e l d
  K i e s
  ↑ ↓
  T e r ug
  Selecteer met ”↑
  ↑↓” “Ingeschakeld” of “Uitgeschakeld”
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  42 • Page 43

  Standaard is deze faciliteit ingeschakeld.
  3.24 Op afstand uw afleiding wijzigen
  Als u zich op een andere lokatie bevindt en u wilt uw telefoontoestel (op uw
  bedrijf) afleiden of wijzigen naar een ander telefoonnummer, dan kunt u dat als
  volgt doen.
  Om in de Forum 300 te kunnen komen, moet uw oproep worden beantwoord! De
  Forum 300 heeft twee mogelijkheden:
  1. Uw voicemail beantwoordt de oproep
  2. De automatische telefoniste beantwoordt de oproep.
  Voorwaarden:
  • Uw telefoontoestel moet afgeleid zijn naar de VoiceMail.
  of
  • De systeembeheerder moet de automatische telefoniste hebben ingeschakeld en
  Voice Response moet ingeschakeld zijn!
  • U moet een pincode gebruiken!
  Werking:
  1. Toets het telefoonnummer van de zaak in (uw oproep wordt door de
  VoiceMail van uw toestel beantwoord.)
  2. Toets tijdens uw VoiceMailbegroeting “#” (De automatische telefoniste vraagt
  om uw password)
  of
  1. Toets tijdens de begroeting van de automatische telefoniste “ # +
  toestelnummer + #” (De automatische telefoniste vraagt om uw password)
  2. Toets uw pincode in. U bent nu in het hoofdmenu van het VoiceMailsysteem en
  hoort 4 mogelijkheden.
  3. Toets in het hoofdmenu “4” (u krijgt de volgende mogelijkheden)
  Cijfer 1 = Uw afleiding uitschakelen.
  Cijfer 2 = Afleiden naar uw VoiceMail
  Cijfer 3 = Afleiden naar het telefoonnummer waar vanaf u belt.
  Cijfer 4 = U toetst het telefoonnummer in waarnaar u wilt afleiden.
  4. U hoort een korte bevestigingstoon
  5. Verbreek de verbinding.
  Voorbeelden als uw VoiceMail beantwoordt:
  Uw doorschakeling uitschakelen.
  Tel. Nr zaak - # - pincode – 4 – 1 – (u hoort acceptatietoon)
  Doorschakelen naar uw VoiceMail
  Tel. Nr zaak - # - pincode – 4 – 2 – (u hoort acceptatietoon)
  Doorschakelen naar het telefoonnummer waar vanaf u belt.
  Tel. Nr zaak - # - pincode – 4 – 3 – (u hoort acceptatietoon)
  U toetst het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen
  Tel. Nr zaak - # - pincode – 4 – 4 – telefoonnummer - (u hoort
  acceptatietoon)
  Voorbeelden als de automatische telefoniste beantwoordt:
  Uw doorschakeling uitschakelen.
  Tel. Nr zaak - # - Tslnr. - # - pincode – 4 – 1 – (u hoort
  acceptatietoon)
  Doorschakelen naar uw VoiceMail
  Tel. Nr zaak - # - Tslnr. - # - pincode – 4 – 2 – (u hoort
  acceptatietoon)
  Doorschakelen naar het telefoonnummer waar vanaf u belt.
  Tel. Nr zaak - # - Tslnr. - # - pincode – 4 – 3 – (u hoort
  acceptatietoon)
  U toetst het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  43 • Page 44

  Tel. Nr zaak - # - Tslnr. - # - pincode – 4 – 4 – telefoonnummer (u hoort acceptatietoon)

  3.25 Op afstand uw VoiceMail uitluisteren/wijzigen
  U kunt vanaf een andere locatie, bijvoorbeeld vanaf thuis, toegang krijgen tot het
  VoiceMailsysteem van de Forum 300. Om in de Forum 300 te kunnen komen,
  moet uw oproep automatisch worden beantwoord! De Forum 300 heeft twee
  mogelijkheden:
  1. Uw voicemail beantwoord de oproep
  2. De automatische telefoniste beantwoord de oproep.
  Voorwaarden:
  • Uw telefoontoestel moet afgeleid zijn naar de VoiceMail.
  of
  • De systeembeheerder moet de automatische telefoniste hebben ingeschakeld en
  Voice Response moet ingeschakeld zijn!
  • U moet een pincode gebruiken!
  Werking:
  1. Toets het telefoonnummer van de zaak in (uw oproep wordt door de
  VoiceMail van uw toestel beantwoord.)
  2. Toets tijdens uw VoiceMailbegroeting “#” (De automatische telefoniste vraagt
  om uw password)
  of
  3. Toets tijdens de begroeting van de automatische telefoniste “# +
  toestelnummer + #” (De automatische telefoniste vraagt om uw password)
  4. Toets uw pincode in. ( U bent nu in het hoofdmenu van het
  VoiceMailsysteem)
  U heeft de volgende mogelijkheden:
  1. Cijfer 1 = Nieuwe berichten beluisteren.
  2. Cijfer 2 = Opgeslagen berichten beluisteren
  3. Cijfer 3 = Terug naar het hoofdmenu.
  4. Cijfer 4 = U kunt uw afleidingen wijzigen (zie hfdst. 3.24).
  Volg verder de aanwijzingen van de automatische telefoniste.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  44 • Page 45

  4.

  Verkorte gebruiksaanwijzing

  In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de codes die u kunt gebruiken voor het
  programmeren of inschakelen van faciliteiten. Als u veel gebruik maakt van dezelfde
  faciliteit, kan het handiger zijn van een code gebruik te maken. Als u bijvoorbeeld vaak
  moet omroepen naar een omroepinstallatie, kunt u gebruik maken van de code: * 7 7 #.
  Faciliteitencode

  Faciliteit

  0
  * 9 1 t/m * 9 4
  * 2 1 * <toestelnummer> #
  *21*<*99>#
  * 2 1 0 * <extern nummer> #
  #21#
  * 30 #
  * 31 #
  * 301 t/m * 320 (afhankelijk van program.)
  * 4 0 0 0 t/m * 4 1 9 9
  * 8 0 0 t/m * 8 1 9
  * 6 1 * <toestelnummer> #
  * 6 1 * <toestelnummer> * <tijd> #
  *61*<*99> #
  * 6 1 * < * 9 9 > * <tijd> #
  * 6 1 0 * <extern nummer> #
  * 6 1 0 * <extern nummer> * <tijd> #
  #61 #
  5
  *62#
  #62#
  * 6 7 * <toestelnummer> #
  *67*<*99>#
  #67#
  * 6 8 * <code> * <pincode> #
  * 7 1 <toestelnummer>
  *710
  *72
  *73
  *74
  * 7 5 <toestelnummer>
  *76*
  * 7 7 <toestelnummer>
  *77#
  *77*
  *78
  <FLASH > * 7 9
  *99
  # 99

  Buitenlijn
  Buitenlijn 1 t/m 4
  Direct afleiden naar intern
  Direct afleiden naar voicemail
  Direct afleiden naar extern
  Uitschakelen direct afleiden
  Uitschakelen NummerWeergave
  Inschakelen NummerWeergave
  Interne (beperkte) groepsnummers
  Algemeen verkort kiezen
  Privé verkort kiezen
  Vertraagd afleiden naar intern
  Vertraagd afleiden naar intern met timer
  Vertraagd afleiden naar voicemail
  Vertraagd afleiden naar voicemail met timer
  Vertraagd afleiden naar extern
  Vertraagd afleiden naar extern met timer
  Uitschakelen vertraagd afleiden
  Terugbellen bij bezet (intern)
  Inschakelen Niet Storen
  Uitschakelen Niet Storen
  afleiden bij bezet
  afleiden bij bezet naar voicemail
  Uitschakelen afleiden bij bezet
  Inschakelen Mobiele Verkeersklasse
  CallPickUp/CallPickOff
  CallPickUp inkomende netlijnoproep
  Extern doorverbinden
  Conferentie
  Gesprek parkeren
  Geparkeerd gesprek oppakken
  Beantwoorden omroep
  Omroepen digitaal toestel
  Extern omroepen
  Alles omroepen
  Openen electrische deur
  Intrusie
  Voicemailtoegang
  Direct doorverbinden naar de voicemail van
  het toestel dat belt.
  Direct aankiezen toestelnummer indien de
  automatische telefoniste beantwoord.
  Toegang tot het doorschakel-/
  voicemailmenu op afstand. (als de autom.
  telefoniste beantwoord)
  Toegang tot het afleiden -/ voicemailmenu
  op afstand. (als uw voicemail beantwoord)
  Programmering
  Privé verkort kiezennummer programmeren
  Wissen Privé verkort kiezennummer
  Lijn uit de parkeerstand halen
  Inschakelen nachtstandmode (mode 1 t/m
  5)
  Toegang tot systeemprogrammeringen
  (wachtwoord)

  * + <toestelnummer> (volg de
  aanwijzingen)
  # + <Toestelnummer> (volg de
  aanwijzingen)
  # (volg de aanwijzingen)
  Programmeercode
  * * 8 0 0 t/m 8 1 9 *<extern nummer> #
  # 8 0 0 t/m 8 1 9 #
  * 9 * <lijnnummer>
  * 0 7 * <nachtstandmode> #
  * * * * # # # # (1000)
  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  45 • Page 46

  5.

  Wandmontage
  De Forum Phone 320 kan indien gewenst aan de wand worden opgehangen. In de
  verpakking van de Forum 300wordt voor één Forum Phone 320 een set schroeven
  en pluggen meegeleverd.
  Voor plaatsing aan de wand moet u de plint aan de onderzijde van het toestel
  losmaken en omgekeerd aan de onderzijde van het toestel plaatsen. Door de twee
  lipjes onder de plint in te drukken zoals hieronder weergegeven, laat de plint zich
  gemakkelijk verwijderen.

  Aan de achterzijde van het toestel is een sleufgat aanwezig, zodat het toestel
  eenvoudig met één schroef kan worden bevestigd. Indien gewenst, kan het toestel
  met twee extra schroeven worden bevestigd zoals hieronder weergegeven.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  46 • Page 47

  Met behulp van de onderstaande tekening en maatvoering kunt u de te boren
  gaten vooraf aftekenen op de muur.

  Onderstaande ophangbeugel bevind zich aan de onderzijde van de plint. U kunt
  deze ophangbeugel naast de Forum Phone 320 aan de wand plaatsen. De
  ophangbeugel is bestemd om de hoorn van het toestel tijdelijk op te hangen als u
  een actief gesprek heeft en uw handen even vrij wilt hebben om bijvoorbeeld iets
  op te zoeken.

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  47 • Page 48

  Software revision
  DM Number
  Date

  Gebruiksaanwijzing Forum Phone 320
  Forum 300

  54.323 (BE)
  DM-861
  June 2004

  48


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Belgacom Forum Phone 320 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Belgacom Forum Phone 320 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info