Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
Gebruikershandleiding Stoomreiniger
Bedienungsanleitung Dampfreiniger
Nettoyeur vapeur, mode d'emplo
i
User's instructions, Steam cleaner
DWJ5280
v 090518-05
NL
DE
FR
EN
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  Gebruikershandleiding Stoomreiniger

  DE

  Bedienungsanleitung Dampfreiniger

  FR

  Nettoyeur vapeur, mode d'emploi

  EN

  User's instructions, Steam cleaner

  v 090518-05

  DWJ5280 • Page 2 • Page 3

  Gebruikershandleiding stoomreiniger
  DWJ5280
  Stoomreiniger
  Gefeliciteerd met de aankoop van deze stoomreiniger waarmee u moeiteloos vet,
  kalkaanslag en dergelijke verwijdert. De stoomreiniger heeft een raamwisser en diverse
  accessoires voor optimale reiniging.

  Veiligheidsvoorschriften
  Algemeen
  Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
  Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
  Gebruik uitsluitend toebehoren die door de leverancier worden aanbevolen. Door
  gebruik van andere toebehoren kan er schade optreden aan het apparaat
  waardoor gevaar voor de gebruiker kan ontstaan.
  Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen, die door een
  lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis
  het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad
  over het gebruik van het apparaat door een persoon, die verantwoordelijk is voor
  hun veiligheid.
  Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn, dat ze
  niet met het apparaat spelen.
  Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het
  apparaat te repareren.

  Electriciteit en warmte


  Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op
  het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
  Controleer of de contactdoos waarop u het apparaat aansluit geaard is.
  Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
  Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf, niet aan
  het snoer.
  Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik het
  apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Laat een beschadigd snoer
  vervangen door een gekwalificeerde servicedienst.
  Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze niet aan om te
  voorkomen dat u zich verbrandt.
  Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen.
  Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen
  met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet worden bedekt.
  Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met
  hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.
  Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen
  met water.

  Tijdens het gebruik
  NL

  Dompel het apparaat, het snoer en de stekker nooit onder in water of een andere
  vloeistof.
  Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.
  Richt het apparaat tijdens gebruik nooit op uzelf, andere mensen, dieren of
  planten. De hete stoom kan brandwonden veroorzaken.
  Gebruik het apparaat niet te lang achter elkaar. Hierdoor wordt de kans op
  ongelukken vergroot.
  Richt het apparaat tijdens gebruik nooit op stopcontacten, elektrische bedrading of
  apparaten die elektrische componenten bevatten, zoals ook de binnenzijde van ovens.
  Laat de accessoires altijd afkoelen voordat u ze verwisselt.
  Houd uw handen nooit voor de stoomsproeiers.

  v 090523-05

  1 • Page 4

  Gebruikershandleiding stoomreiniger
  DWJ5280

  2

  NL

  De stoomreiniger mag uitsluitend in horizontale stand gebruikt worden.
  Plaats de stoomreiniger nooit direct naast een verwarming of kachel.
  Ga nooit op de stoomreiniger zitten of staan.
  Richt de stoomreiniger niet te lang op één punt.
  Gebruik het apparaat niet om materialen te reinigen die hier niet tegen bestand
  zijn, zoals leder, synthetische vezels, meubelstoffen of vloeren waarop was is
  aangebracht en dergelijke. Probeer het reinigen bij twijfel uit op een klein,
  onopvallend deel van het materiaal.
  Gebruik alleen schoon kraanwater om het apparaat mee te vullen. Voeg geen
  andere stoffen toe, zoals reinigingsmiddel of deodorant. Hierdoor kan het
  apparaat beschadigd raken.
  Gebruik het apparaat niet zonder water in het reservoir. Vul het water tijdig aan.
  Het apparaat blijft ook zonder water opwarmen. Hierdoor kan schade aan het
  apparaat ontstaan.
  Na gebruik blijft het apparaat nog circa 10 seconden nastomen. Dit is normaal.
  Het nastomen komt doordat er nog stoom (water) in de leiding zit en dat moet er
  nog uit.
  Voorkom dat u blijft haken achter het snoer.
  Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker
  aanraakt.
  Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.
  Pak het apparaat niet op wanneer het in het water is gevallen. Trek direct de
  stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer.
  Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie ‘Reiniging en onderhoud’).
  Verwijder na gebruik het overtollig water uit het reservoir.
  Open de watertankdop NOOIT tijdens het gebruik van de stoomreiniger, deze kan
  heet worden en er staat druk op de watertank. Volg de instructies in deze manual
  nauwkeurig.

  v 090523-05 • Page 5

  Gebruikershandleiding stoomreiniger
  DWJ5280

  Werking
  Algemeen
  Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel
  gebruik.
  20.

  21.

  17.

  14.
  16.

  15.

  2.

  18.

  19.

  9.

  8.

  10.

  6. 7.

  22.

  5.
  4.

  3.

  11.

  12.

  13.

  1.

  Figuur 1
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  NL

  Overzicht

  Stoompistool
  Verlengbuizen
  Vloerborstel
  Stoomslang (niet afneembaar)
  Opbergvakje accessoires
  Powerindicatielampje (rood)
  Stoomindicatielampje (oranje)
  Aan/uit-knop
  Handgreep
  Watertankdop
  Stoomregelaar

  v 090523-05

  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.

  Kinderbeveiliging/vergrendeling
  Behuizing
  Raamwisser
  Grote ronde borstel
  Kleine ronde borstel
  Verloopstukken
  Gebogen spuitmond
  Vultrechter
  Maatbeker
  Schoonmaakdoek
  Snoer met stekker

  3 • Page 6

  Gebruikershandleiding stoomreiniger
  DWJ5280
  Vóór het eerste gebruik
  Haal de stoomreiniger uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsonderdelen.

  Gebruik
  Reservoir met water vullen
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.

  Neem de stekker uit het stopcontact.
  Draai de watertankdop (10) van het waterreservoir tegen de klok in los en neem
  de dop van het waterreservoir.
  Vul de watertank met maximaal 1,5 liter (genoeg voor 1 uur stomen) water mbv
  de maatbeker (20) en vultrechter (19) (zie afbeelding 2). Om snelle verkalking van
  de stoomketel te vermijden adviseren wij u om gebruik te maken van gedestilleerd
  water. Indien u de watertank met warm water vult, reduceert dit het energiegebruik.
  Plaats de watertankdop op het waterreservoir.
  Draai de dop met de klok mee vast.
  Droog de buitenzijde van het waterreservoir met een droge doek.

  Figuur 2

  Reservoir met water vullen

  Accessoires plaatsen
  Alle accessoires hebben een vergrendelmechanisme, aan de bovenzijde van het
  stoompistool. Plaats de grendelneus in de overeenkomstige opening totdat u een klik
  hoort. Voor het ontgrendelen van accessoires drukt u op de grendelneus en trekt u
  het onderdeel eruit. Wanneer dit niet soepel gaat, adviseren wij u de onderdelen in te
  vetten.

  Let op!

  Wanneer u de accessoires lang gebruikt, worden deze ook heet. Let hierop indien u
  van accessoire wilt wisselen.

  Vloerborstel (3)
  Voor de bewerking van grote oppervlaktes zoals tapijten en vloerbedekking.
  De vloerborstel kan zowel met als zonder doek gebruikt worden. Besmettelijke
  oppervlaktes kunt u beter wel met de doek reinigen. Voor het aanbrengen van de doek
  drukt u de veerklemmen naar beneden, leg de doek erin en laat de klemmen los (zie
  figuur 3).

  4

  NL

  v 090523-05 • Page 7

  Gebruikershandleiding stoomreiniger
  DWJ5280

  Figuur 3

  Gebruik van de vloerborstel

  Gebogen spuitmond (18)
  Deze opzetmond is voor het reinigen van hoeken en lastig bereikbare plaatsen bijv.
  kleine ruimtes zoals in het toilet en de wastafel.

  Ronde borstels (15,16)
  Deze opzetstukken zijn voor het reinigen van sterk vervuilde plekken of ruwe
  oppervlakken, bijv. voor het schoonmaken van voegen, het fornuis etc.
  NB Maak voor gevoelige oppervlaktes geen gebruik van het opzetborsteltje. Hierdoor
  kan de te reinigen oppervlakte beschadigen.

  Raamwisser (14)
  Deze opzetmond is voor het reinigen van grote glazen oppervlaktes zoals ramen en
  spiegels.

  LET OP!

  ’s Winters dient u de ramen vooraf te verwarmen door deze met een beetje stoom in
  te spuiten vanaf een afstand van ongeveer 30cm, begin pas daarna aan de reiniging.

  Stoomreinigen
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  Vul het waterreservoir met water (zie ‘Reservoir met water vullen’).
  Plaats het juiste accessoire (zie ‘Accessoires plaatsen’).
  Steek de stekker in het stopcontact.
  Zet het apparaat aan door op de aan/uit schakelaar (8) te drukken.
  Het powerindicatielampje (6) en het stoomindicatielampje (7) gaan branden. Het
  apparaat wordt nu verwarmd (±10 minuten).
  Het stoomindicatielampje gaat uit, als de stoomreiniger klaar is voor gebruik.
  Tijdens het gebruik zal het stoomindicatielampje wisselend aan en uitgaan.
  Dit is normaal en komt doordat het apparaat tussendoor steeds automatisch wordt
  opgewarmd. Stop op zo’n moment even met stomen om te voorkomen dat er heet
  water uitkomt. Zo kan het apparaat de druk weer opbouwen (duurt max 40 sec.).
  Druk op de stoomregelaar (11). Nu komt er stoom uit het apparaat. Om dit proces
  te stoppen laat u de stoomschakelaar gewoon los.
  De hoeveelheid stoom kunt u traploos instellen via de stoomschakelaar.
  - weinig stoom: druk de stoomschakelaar lichtjes in
  - veel stoom: druk de stoomschakelaar helemaal in

  NB Het stoompistool is uitgerust met een kinderbeveiliging (12). De
  stoomregelaar wordt geblokkeerd wanneer u de vergrendeling (onderzijde
  stoompistool) naar beneden drukt. Middels deze vergrendeling voorkomt u dat
  er ongewild stoom uit het pistool komt, wanneer het apparaat door derden of
  kinderen ondeskundig wordt gebruikt.

  NL

  v 090523-05

  5 • Page 8

  Gebruikershandleiding stoomreiniger
  DWJ5280
  NB U kunt het apparaat continu laten stomen, dan hoeft u niet de hele tijd
  de stoomregelaar ingedrukt te houden. Druk de stoomregelaar in en zet de
  veiligheidsvergrendeling op “off/lock”.
  10. Beweeg over het te reinigen object om met de stoom de verontreinigingen te
  verwijderen. Houd de stoomopening dicht bij het oppervlak om de stoom
  maximaal te laten inwerken.
  11. Zet na gebruik het apparaat neer zodanig, dat de ontsnappende stoom niets raakt
  en laat de laatste stoom ontsnappen.
  12. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.

  Reservoir met water bijvullen
  Als de watertank leeg is, komt er geen stoom meer uit het apparaat. Volg
  onderstaande stappen voor het bijvullen van de watertank:
  1. Schakel het apparaat uit middels de aan/uitschakelaar (8).
  2. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat zeker 5 minuten afkoelen.
  3. Druk de stoomregelaar (11) geheel in om de eventueel resterende stoom te
  verwijderen.
  4. Open de tankdop en voeg opnieuw water toe (Max. 1,5L).
  Let op:
  Wanneer de stoomketel nog heet is, voeg het water dan voorzichtig en langzaam toe.
  Het water kan eventueel omhoog komen en terug spatten.
  5. Draai de tankdop weer dicht.
  6. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan/uit schakelaar om het
  apparaat weer in werking te stellen.

  Reiniging en onderhoud
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Neem de stekker uit het stopcontact.
  Laat het apparaat volledig afkoelen.
  Reinig de de buitenkant van het apparaat en de accessoires met een vochtige
  doek en wat afwasmiddel.
  Reinig het schoonmaakdoek in de wasmachine (volg het programma voor
  katoen, 40 °C.)
  Berg de stoomreiniger op

  LET OP  Dompel het apparaat, de stekker en het snoer nooit onder in water.
  Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe
  voorwerpen (zoals messen of harde borstels) bij het reinigen.

  Ontkalken
  Vult u de watertank met leidingwater? Dan dient het apparaat regelmatig ontkalkt te
  worden om de levensduur en het goed functioneren van het apparaat te verhogen.
  Om een langere levensduur te verkrijgen dient u de stoomketel na ongeveer 10 keer
  vullen door te spoelen met water.
  Vul de tank met een oplossing van water en azijn met een verhouding van 75% water
  op 25% azijn.
  Waarschuwing: Gebruik geen chemische stoffen.
  Vul het apparaat middels de trechter met de water/azijn oplossing. Laat de tankdop
  open, schakel het apparaat in en wacht totdat de oplossing begint te koken. Schakel
  het apparaat uit en wacht 5-10 minuten, giet hierna de oplossing weg en spoel de

  6

  NL

  v 090523-05 • Page 9

  Gebruikershandleiding stoomreiniger
  DWJ5280
  watertank 2-3 keer na met water.
  Waarschuwing: Giet de water/azijn oplossing altijd weg na gebruik. Laat het niet in de
  leiding komen, want dat kan na verloop van tijd een poreuze leiding veroorzaken.
  Tip: Draai de tankdop los wanneer u het toestel een lange tijd niet gebruikt.

  Technische gegevens
  Type:
  Vermogen:
  Netspanning:

  DWJ5280
  1500W
  230V ~ 50Hz

  Milieu
  Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde
  containers.
  Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk
  afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische
  apparatuur. Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de
  verpakking.
  De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp
  bijhergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van
  oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
  Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

  Garantiebepalingen
  De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum
  garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of
  materiaalfouten.
  1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor
  arbeidsloon en materiaal. De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de
  garantietermijn niet.
  2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf,
  worden automatisch eigendom van de importeur.
  3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van
  de firma.
  4. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het
  apparaat is gekocht of bij de importeur.
  5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
  6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
  a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing;
  b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de
  geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen;
  c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat
  vermeld;
  d. een ongeautoriseerde wijziging;
  e. een reparatie die is uitgevoerd door derden;
  f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking
  respectievelijk bescherming.
  7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij:
  a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen;

  NL

  v 090523-05

  7 • Page 10

  Gebruikershandleiding stoomreiniger
  DWJ5280
  b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
  Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.
  De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten
  de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De
  importeur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade
  of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem
  geleverde apparatuur zijn ontstaan.
  10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier.
  Bestron biedt ook de mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie
  aan te bieden aan de Bestron Service Dienst. Stuur echter nooit zomaar iets op.
  Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor
  uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen
  hoe u het apparaat moet inpakken en verzenden.
  11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.
  8.
  9.

  Service
  Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met
  de BESTRON servicedienst:

  NEDERLAND:

  BESTRON NEDERLAND BV
  BESTRON SERVICE
  Moeskampweg 20
  5222 AW ’s-Hertogenbosch
  Tel: 073 - 623 11 21
  Fax: 073 - 621 23 96
  Email: info@bestron.com
  Internet: www.bestron.com

  BELGIE:

  WILLEMEN SERVICE BVBA
  BESTRON SERVICE
  Lambrechtshoekenlaan 337-339
  2170 Merksem - Antwerpen
  Tel: 03 - 321 78 48
  Fax: 03 - 321 28 50
  Email: info@wilservice.be
  Internet: www.wilservice.be

  CE-conformiteitsverklaring
  Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het
  gebied van veiligheid:  EMC-richtlijn
  Laagspanningsrichtlijn

  R. Neyman
  Quality control

  8

  NL

  v 090523-05

  2004/108/EC
  2006/95/EC • Page 11

  Gebrauchsanweisung Dampfreiniger
  DWJ5280
  Dampfreiniger
  Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Dampfreinigers, mit dem Sie mühelos Fett,
  Kalkbeläge und dergleichen entfernen können. Der Dampfreiniger verfügt über einen
  Fensterwischer und verschiedene Zubehörteile für die optimale Reinigung.

  Sicherheitsbestimmungen
  Allgemein
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
  Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
  Verwenden Sie nur vom Lieferanten empfohlene Zubehörteile. Bei Verwendung
  anderer Zubehörteile können am Gerät Schäden entstehen. Dies kann zu einer
  Gefahr für den Benutzer führen.
  Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem
  Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen
  Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung
  durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
  Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
  Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen.
  Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

  Elektrizität und Wärme


  Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf
  dem Typenschild des Geräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.
  Kontrollieren Sie, ob die Steckdose, an die Sie das Gerät anschließen, geerdet ist.
  Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht
  benutzen.
  Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht
  am Kabel.
  Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen Sie das
  Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel
  von einem qualifizierten Wartungsdienst ersetzen.
  Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Um Verbrennungen zu
  vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.
  Um Brandgefahr zu verhindern, muss das Gerät seine Wärme abgeben können.
  Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt
  mit brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden.
  Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit Hitzequellen wie heißen
  Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung kommen.
  Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Wasser in
  Berührung kommen.

  Während der Benutzung
  DE

  Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nie in Wasser oder andere
  Flüssigkeiten.
  Lassen Sie das Gerät bei der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
  Richten Sie das Gerät bei der Benutzung nie auf sich selbst, andere Personen,
  Tiere oder Pflanzen. Der heiße Dampf kann Brandwunden verursachen.
  Benutzen Sie das Gerät nicht ununterbrochen über einen längeren Zeitraum.
  Hierdurch vergrößert sich das Unfallrisiko.
  Richten Sie das Gerät bei der Benutzung nie auf Steckdosen, elektrische
  Verkabelungen oder Geräte, die elektrische Komponenten enthalten so wie auch
  nicht auf Innenseiten von Backöfen.
  Die Zubehörteile vor dem Austausch immer abkühlen lassen.
  Halten Sie nie die Hand vor die Dampf-Austrittsdüsen.

  v 090523-05

  9 • Page 12

  Gebrauchsanweisung Dampfreiniger
  DWJ5280

  10

  DE

  Den Dampfreiniger nur senkrecht stehend benutzen.
  Stellen Sie den Dampfreiniger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen.
  Sich niemals auf den Dampfreiniger setzen oder stellen.
  Dampfaustritt nicht zu lange auf einen Punkt halten.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, um Materialien damit zu reinigen, die dagegen
  nicht beständig sind wie Leder, synthetische Fasern, Polsterstoffe oder
  Wachsböden und dergleichen. Probieren Sie im Zweifelsfall die Reinigung an
  einer kleinen, unauffälligen Stelle des Materials aus.
  Verwenden Sie zum Füllen des Geräts nur sauberes Leitungswasser. Fügen Sie
  keine anderen Stoffe wie Reinigungsmittel oder Deodorant hinzu. Hierdurch kann
  das Gerät beschädigt werden.
  Benutzen Sie das Gerät nie ohne Wasser im Behälter. Füllen Sie das Wasser
  rechtzeitig auf. Das Gerät heizt sich auch ohne Wasser weiter auf. Hierdurch kann
  das Gerät beschädigt werden.
  Nach der Benutzung entweicht noch für ca. 10 Sekunden Dampf aus dem Gerät.
  Das ist normal. Dieses Nachdampfen kommt daher, weil sich noch Dampf
  (Wasser) in der Leitung befindet und dieser muss noch aus dem Gerät heraus.
  Vermeiden Sie, dass Sie hinter der Schnur hängenbleiben.
  Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät, das Kabel
  oder den Stecker berühren.
  Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.
  Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie
  sofort den Stecker aus der Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
  Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung gründlich (zie ‘Reinigung und
  Wartung’).
  Gießen Sie nach der Benutzung das überschüssige Wasser aus dem Behälter.
  Öffnen Sie NIEMALS den Tankverschluss, während Sie den Dampf-Reiniger
  gebrauchen, weil der Tank unter Druck steht und heißer Dampf entweichen
  könnte. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Gebrauchsanweisung sorgfältig
  durch.

  v 090523-05 • Page 13

  Gebrauchsanweisung Dampfreiniger
  DWJ5280

  Funktion
  Allgemein
  Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und nicht für die professionelle
  Verwendung.
  20.

  21.

  17.

  14.
  16.

  15.

  2.

  18.

  19.

  9.

  8.

  10.

  6. 7.

  22.

  5.
  4.

  3.

  11.

  12.

  13.

  1.

  Abbildung 1
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  DE

  Übersicht

  Dampf Pistole
  Verlängerung Röhre
  Bodendüse
  Dampfschlauch (nicht abnehmbar)
  Aufbewahrungsfach für Zubehörteile
  Powerkontrollleuchte (Rot)
  Dampfkontrollleuchte (Orange)
  Ein/Aus-Schalter
  Tragegriff
  Tankverschluss
  Dampfschalter

  v 090523-05

  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.

  Kindersicherung/Verriegelung
  Gehäuse
  Fensterwischer
  Große Rundbürste
  Kleine Rundbürste
  Übergangsstück
  Gebogen Spritzdüse
  Trichter
  Messbecher
  Tücher für die Bodendüse
  Kabel mit Stecker

  11 • Page 14

  Gebrauchsanweisung Dampfreiniger
  DWJ5280

  Bedienung
  Vor der ersten Verwendung
  Nehmen Sie den Staubsauger aus der Verpackung und entfernen Sie das
  Verpackungsmaterial.

  Verwendung
  Behälter mit Wasser füllen
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.

  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
  Drehen Sie die Tankverschluss (10) des Wasserbehälters gegen den
  Uhrzeigersinn los und nehmen Sie die Kappe von dem Wasserbehälter.
  Füllen Sie den Wassertank mit maximal 1,5 Liter (genug für 1 Stunde dampfen)
  Wasser mit Hilfe des Messbechers (20) und Trichters (19) (siehe Abbildung 2).
  Wir empfehlen, immer destilliertes Wasser zu benutzen, um ein schnelles
  Verkalken des Dampfkessels zu verhindern. Die Verwendung von heißem Wasser
  reduziert die Aufheizzeit und den Energieverbrauch.
  Bringen Sie die Tankverschluss auf dem Wasserbehälter an.
  Drehen Sie den Verschluss im Uhrzeigersinn fest.
  Trocknen Sie die Außenseite des Wasserbehälters mit einem trockenen Tuch ab.

  Abbildung 2

  Behälter mit Wasser füllen

  Zubehörteile anbringen
  Alle Zubehörteile haben einen Arretiermechanismus. Für die Montage muss die
  Arretiernase jeweils in die entsprechende Öffnung „klicken“. Zum Entriegeln einfach
  auf die Arretiernase drücken und das Zubehörteil herausziehen. Bei Schwergängigkeit
  empfehlen wir die Teile leicht einzufetten.

  VORSICHT!

  Bei längerem Betrieb werden die Düsen heiß! Beachten Sie dies besonders beim
  Auswechseln der Düsen während des Betriebs.

  Bodendüse (3)
  Zur Bearbeitung großer Flächen wie Fliesen, PVC, Teppiche, Auslegeware, etc.
  Die Bodendüse kann mit oder ohne Tuch benutzt werden. Empfindliche Oberflächen
  sollten jedoch mit Tuch gereinigt werden. Zum Einlegen des Tuches die Federklemmen
  nach unten drücken, das Tuch einlegen und die Federklemmen wieder loslassen
  (siehe Abbildung 3).

  12

  DE

  v 090523-05 • Page 15

  Gebrauchsanweisung Dampfreiniger
  DWJ5280

  Abbildung 3

  Benützung die Bodendüse

  Gebogene Spritzdüse (18)
  Diese Düse ist für die Reinigung von Ecken und unzugänglichen Stellen z.B. wie
  Toilette und Waschbecken.

  Rundbürsten (15,16)
  Diese Bürsten sind für die Reinigung von starken Verschmutzungen oder rauer
  Oberflächen, z.B. Fugenreinigung.
  Hinweis Empfindliche Oberflächen: Diese nicht mit der Bürste bearbeiten. Die
  Flächen könnten beschädigt werden.

  Fensterwischer (14)
  Diese Düse ist für die Reinigung großer Glasflächen wie Fensterscheiben und Spiegel.

  Achtung!

  Im Winter die Scheiben vorwärmen, in dem Sie diese in einem Abstand von 30cm mit
  wenig Dampf bedampfen und erst dann mit der Reinigung beginnen.

  Dampfreinigen
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  8.
  9

  Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser (siehe ‘Behälter mit Wasser füllen’).
  Bringen Sie das richtige Zubehörteil an (siehe „Zubehörteile anbringen”).
  Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose stecken.
  Ein-/ Ausschalter (8) drücken.
  Das Gerät heizt auf (± 10 Minuten) und die Powerkontrollleuchte (6) und die
  Dampfkontrollleuchte (7) leuchten.
  Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Dampfkontrollleuchte erlischt.
  Das Aufleuchten und Erlöschen der Dampfkontrollleuchte während der
  Reinigungsarbeit ist normal, da das Gerät zwischendurch öfters automatisch aufheizt.
  Stoppen Sie dann mit Dampfen um zu verhindern dass warmes Wasser herauskommt.
  Das Gerät kann dann wieder Druck aufbauen (dauert max. 40 Sekunden).
  Den Dampfschalter (11) an der Dampfpistole drücken. Es strömt solange Dampf
  aus, wie der Dampfschalter gedrückt wird.
  Die Dampfmenge können Sie stufenlos über den Dampfschalter bestimmen.
  Wenig Dampf: Dampfschalter nur leicht andrücken
  Viel Dampf: Dampfschalter ganz durchdrücken

  Bemerkung: Die Dampfpistole ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Wird die
  Verriegelung ganz nach unten gedrückt, ist der Dampfschalter gesperrt. Die Sperre
  verhindert ungewollten Dampfaustritt bei unsachgemäßem Umgang mit dem Gerät
  durch Dritte oder durch Kinder.
  Bemerkung: Sie können das Gerät kontinuierlich Dämpfen lassen ohne die ganze
  Zeit den Dampfschalter zu drücken. Drücken Sie die Dampfschalter ein und setzen Sie
  die Verriegelung auf “off/lock”.

  DE

  v 090523-05

  13 • Page 16

  Gebrauchsanweisung Dampfreiniger
  DWJ5280
  10. Bewegen Sie das Gerät über den zu reinigenden Gegenstand, um mit dem
  Dampf die Verunreinigungen zu entfernen. Halten Sie die Dampföffnung dicht
  über die Oberfläche, um den Dampf maximal einwirken zu lassen.
  11. Stellen Sie das Gerät nach der Benutzung so hin, dass der entweichende Dampf
  nichts berühren kann und lassen Sie den restlichen Dampf entweichen.
  12. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig
  abkühlen.

  Wasser Nachfüllen
  Falls die rote Kontrollleuchte während des Betriebs aufleuchtet und kein Dampf mehr
  ausströmt, ist der Wassertank leer. Gehen Sie wie folgt vor:
  1.
  2.
  3.
  4.

  5.
  6.

  Gerät am Ein-/ Ausschalter (8) ausschalten.
  Netzstecker aus der Steckdose ziehen und lassen Sie das Gerät 5 Minuten
  abkühlen.
  Den Dampfschalter (11) betätigen, um den Restdampf abzulassen.
  Den Tankverschluss aufdrehen und neues Wasser einfüllen (max. 1,5L).
  Achtung! War das Gerät in Betrieb, ist der Dampfkessel noch heiß. In diesem Fall
  das Wasser langsam und vorsichtig einfüllen. Das Wasser könnte aufspritzen und
  zurückspritzen.
  Den Tankverschluss wieder fest zuschrauben.
  Den Netzstecker in die Steckdose stecken und das Gerät am Ein-/ Ausschalter
  einschalten.

  Reinigung und Wartung
  Reinigung
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
  Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen.
  Reinigen Sie die Außenseite des Geräts und die Zubehörteile mit einem feuchten
  Tuch und etwas Spülmittel.
  Reinigen Sie den Tuch in der Waschmaschine (richten Sie sich nach dem
  Baumwollprogramm, 40 °C).
  Verstauen Sie den Dampfreiniger.

  ACHTUNG!  Tauchen Sie das Gerät, den Stecker und das Kabel nie unter Wasser.
  Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel
  oder scharfen Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).

  Entkalken
  Wenn Ihr Dampfgerät mit Leitungswasser betrieben wird, ist eine regelmäßige
  Entkalkung nötig, um die Lebensdauer des Gerätes sowie eine einwandfreie Funktion
  zu sichern. Um eine längere Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, sollte der
  Dampfkessel nach 10 Füllungen mit Wasser durchgespült werden.
  Füllen Sie den Tank mit einer Lösung aus Wasser und Essig (75% Wasser + 25%
  reiner, weißer Essig). Sie können auch handelsaübliche Entkalker benutzen.
  Warnung: Verwenden Sie keine chemischen Wirkstoffe.
  Schalten Sie bei geöffnetem Tankverschluss das Gerät über den Ein-/ Ausschalter ein
  und warten Sie, bis die Wasser-Essig-Lösung zu kochen beginnt. Danach schalten Sie
  das Gerät über den Ein-/Ausschalter aus und warten Sie 5-10 Minuten, dann schütten
  Sie die Lösung aus und spülen Sie 2-3 mal gründlich mit klarem Wasser nach.

  14

  DE

  v 090523-05 • Page 17

  Gebrauchsanweisung Dampfreiniger
  DWJ5280
  Warnung: Schütten Sie die Entkalkungslösung immer aus dem Tank und lassen
  Sie diese Lösung nie als Dampf durch den Schlauch und das Bügeleisen ab. Hierbei
  könnte je nach Entkalkungsmittel der Schlauch porös werden.
  Tipp: Öffnen Sie den Tankverschluss wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzen.

  Technische Daten
  Typ:
  Leistung:
  Netzspannung:

  DWJ5280
  1500W
  230V ~ 50Hz

  Umwelt
  Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür
  vorgesehenen Container.
  Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen
  Haushaltsabfall ab, sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung
  elektrischer und elektronischer Geräte. Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt,
  der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.
  Die Materialien können wie angegeben wieder verwendet werden. Durch Ihre Hilfe
  bei der Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen
  der Benutzung alter Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer
  Umwelt.
  Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in
  Ihrer Nähe.

  Garantiebestimmungen
  Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60
  Monate Garantie ab Kaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/
  oder Materialfehlern entstanden sind.
  1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und
  Material berechnet. Die Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte
  Reparatur nicht verlängert.
  2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Geräte
  selbst werden automatisch Eigentum des Importeurs.
  3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.
  4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft
  wurde, geltend gemacht werden oder beim Importeur.
  5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.
  6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch:
  a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung
  b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen
  gesetzlichen und technischen Normen oder gegen Sicherheitsnormen
  verstößt
  c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild
  angegebene
  d. eine ungenehmigte Veränderung
  e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde
  f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten
  Schutz
  7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle

  DE

  v 090523-05

  15 • Page 18

  Gebrauchsanweisung Dampfreiniger
  DWJ5280
  von:
  a. Verlusten, die während des Transports auftreten
  b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer
  8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.
  9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die
  Garantie kein Recht auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der
  Importeur kann in keinem Fall für eventuelle Folgeschäden oder irgendwelche
  anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm gelieferte oder
  in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.
  10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an
  Ihren Händler. Bestron bietet auch die Möglichkeit direkt mit dem
  Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie sich
  zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden.
  Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete
  niemals unfrei eingesendet werden. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir
  sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.
  11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.

  Kundendienst
  Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem
  BESTRON Kundendienst in Verbindung setzen:
  DEUTSCHLAND:
  SERVICE CENTER FRENZ
  BESTRON SERVICE
  Kleikstraße 94-96
  D-52134 Herzogenrath
  Tel: 02406 97 999 15
  Fax: 02406 97 999 13
  E-mail: info@bestron-service.de
  Internet: www.bestron-service.de

  CE-Konformitätserklärung
  Dieses Produkt entspricht den Sicherheitsbestimmungen der folgenden europäischen
  Richtlinien:  EMC-Richtlinie
  Niederspannungsrichtlinie

  R. Neyman
  Qualitätskontrolle

  16

  DE

  v 090523-05

  2004/108/EC
  2006/95/EC • Page 19

  Nettoyeur vapeur, mode d’emploi
  DWJ5280
  Nettoyeur vapeur
  Nous vous félicitons de votre achat ! Votre nettoyeur à vapeur vous permettra
  d’enlever sans peine le gras, le tartre etc. Le nettoyeur à vapeur est équipé d’une
  essuie-glace et de divers accessoires pour vous permettre de nettoyer le plus
  efficacement possible.

  Consignes de sécurité
  Généralités
  Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.
  Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode
  d’emploi.
  Utilisez uniquement des accessoires que recommande le fabricant de l’appareil.
  L’utilisation d’autres accessoires peut endommager l’appareil, ce qui peut
  entraîner un danger pour l’utilisateur.
  Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des
  capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d’expérience
  ou de connaissance; à moins qu’elles n’aient eu des instructions et ne soient
  encadrées par des personnes responsables de leur sécurité.
  Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est important de
  s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
  Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de
  réparer vous-même l’appareil.

  Électricité et chaleur


  Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à
  la tension du réseau indiquée sur la plaquette type de l’appareil.
  Assurez-vous que la prise sur laquelle vous branchez l’appareil est raccordée à la
  terre.
  Débranchez toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.
  Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez pas sur le
  cordon.
  Vérifiez régulièrement que le cordon de l’appareil est intact. N’utilisez pas
  l’appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Faites remplacer le
  cordon endommagé par un service technique qualifié.
  Certaines parties de cet appareil peuvent s’échauffer fortement. Évitez de les
  toucher pour ne pas vous brûler.
  L’appareil doit pouvoir évacuer sa chaleur, sinon il y risque d’incendie. Laissez
  donc suffisamment d’espace autour de l’appareil et évitez tout contact avec des
  matériaux inflammables. L’appareil ne doit jamais être recouvert.
  Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon n’entre en contact avec une source de
  chaleur telle qu’une plaque électrique chaude ou une flamme.
  Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon, ni la fiche n’entre en contact avec de
  l’eau.

  Durant l’utilisation


  FR

  N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
  Ne laissez jamais l’appareil en marche sans surveillance.
  Ne dirigez jamais l’appareil ni contre vous-même, ni contre d’autres personnes,
  ni contre des animaux ou des plantes. La vapeur est brûlante et peut causer des
  brûlures.
  N’utilisez pas l’appareil trop longtemps de suite. Ceci augmenterait le risque
  d’accidents.
  Ne dirigez jamais l’appareil sur des prises électriques, ni sur des câblages, ni sur
  des appareils contenant des composants électriques, comme l’intérieur d’un four.

  v 090523-05

  17 • Page 20

  Nettoyeur vapeur, mode d’emploi
  DWJ5280


  18

  FR

  Toujours laisser les accessoires refroidir avant de les échanger.
  Ne mettez jamais la main devant les buses de sortie de la vapeur.
  Le nettoyeur-vapeur doit toujours être en position verticale lorsqu’on l’utilise.
  Ne rangez jamais le nettoyeur-vapeur directement auprès d’une source de chaleur
  (radiateur de chauffage, poêle).
  Ne vous asseyez jamais et ne montez jamais sur l’appareil.
  Ne jamais diriger le jet de vapeur trop longtemps sur un seul point.
  N’utilisez pas l’appareil pour le nettoyage de matériaux qui ne résistent pas à ce
  traitement, tels que le cuir, les fibres synthétiques, les tissus d’ameublement ou les
  sols cirés, par exemple. En cas de doute, faites un petit essai à un endroit peu visible.
  Utilisez uniquement de l’eau propre du robinet pour remplir l’appareil. N’ajoutez
  aucune autre substance, ni produit de nettoyage, ni déodorant. Vous pourriez
  endommager l’appareil.
  Ne faites pas fonctionner l’appareil sans eau dans le réservoir. Rajoutez de l’eau à
  temps. Même s’il ne contient pas d’eau, l’appareil continue de se réchauffer. Ceci
  peut endommager l’appareil.
  L’appareil continue de projeter de la vapeur pendant 10 secondes environ. C’est un
  phénomène normal. La vapeur continue de sortir après que l’appareil a été arrêté,
  jusqu’à ce que l’eau qui restait dans la conduite soit évaporée.
  Faites attention à ne pas accrocher le cordon par mégarde.
  Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l’appareil, le cordon ou la
  fiche.
  N’utilisez jamais l’appareil dans une pièce humide.
  Si l’appareil est tombé à l’eau, ne le rattrapez pas. Débranchez immédiatement la
  fiche. Cessez d’utiliser l’appareil.
  Nettoyez soigneusement l’appareil après l’utilisation (voir ‘Nettoyage et entretien’).
  Après l’utilisation, videz l’eau qui reste dans le réservoir.
  Ne jamais ouvrir le bouchon de fermeture du réservoir à eau quand vous utilisez
  le nettoyeur vapeur –celui-ci peut être chaud et l’eau sous pression. Suivez les
  instructions du mode d’emploi avec précaution.

  v 090523-05 • Page 21

  Nettoyeur vapeur, mode d’emploi
  DWJ5280

  Fonctionnement
  Généralités
  L’appareil est destiné uniquement à l’utilisation domestique, et non à l’usage
  professionnel.
  20.
  21.
  17.

  14.
  16.

  15.

  2.

  18.

  19.

  9.

  8.

  10.

  6. 7.

  22.

  5.
  4.

  3.

  11.

  12.

  13.

  1.

  Figure 1
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Aperçu

  Jet de vapeur
  Tubes extensibles
  Brosse pour sols
  Tuyau
  Compartiment pour accessoires
  Lampe témoin de marche/arrêt
  Lampe de contrôle vapeur
  Interrupteur marche/arrêt
  Poignée
  Bouchon de fermeture du réservoir à
  eau
  11. Bouton de réglage de la vapeur

  FR

  v 090523-05

  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.

  Bouton de sécurité/Verrouillage
  Corps
  Essuie-glace
  Brosse ronde grand
  Brosse ronde petit
  Pièce de réduction
  Embout rond
  Entonnoir
  Bol de mésure
  Chiffonnette
  Cordon et fiche

  19 • Page 22

  Nettoyeur vapeur, mode d’emploi
  DWJ5280
  Avant la première utilisation
  Sortez l’appareil de son emballage.

  Utilisation
  Remplissage de réservoir
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.

  Débranchez la fiche.
  Dévissez le bouchon de fermeture du réservoir d’eau (10) et sortez-le du
  réservoir.
  Remplir le réservoir avec 1,5 litre (pour 1 heure de vapeur) d’eau au
  maximum à l’aide du bol de mesure (20) et de l’entonnoir (19) (voir la figure 2).
  Nous vous recommandons de toujours utiliser de l’eau distillée pour éviter un
  entartrage prématuré de la chaudière à vapeur. En utilisant de l’eau chaude, vous
  réduisez la consommation d’énergie de votre appareil.
  Replacez le bouchon de fermeture sur le réservoir d’eau.
  Revissez le bouchon.
  Séchez bien l’extérieur du réservoir d’eau avec un chiffon sec.

  Figure 2

  Remplissage de réservoir

  Montage des accessoires
  Tous les accessoires de l’appareil sont équipés d’un mécanisme de blocage.
  Pour activer ce mécanisme il faut encliqueter le tenon d’arrêt dans l’ouverture
  correspondante. Pour déverrouiller appuyez tout simplement sur le tenon d’arrêt et
  retirez l’accessoire. Si le mécanisme grippe un peu, nous vous recommandons de le
  graisser légèrement.

  ATTENTION

  Au bout d’un certain temps d’utilisation, les buses chauffent et présentent une
  température élevée ! Tenez compte de ce point lorsque vous changez de buse en
  cours d’utilisation de l’appareil.

  Brosse pour sols (3)
  Pour le traitement de grandes surfaces, comme par exemple tapis ou moquettes.
  La brosse pour sols peuvent être utilisées avec ou sans chiffon. L’emploi du chiffon est
  toutefois recommandé pour le nettoyage de surfaces fragiles. Pour insérer le chiffon,
  appuyez vers le bas sur les griffes à ressort, insérez le chiffon, puis relâchez les
  griffes. Voir la figure 3.

  20

  FR

  v 090523-05 • Page 23

  Nettoyeur vapeur, mode d’emploi
  DWJ5280

  Figure 3

  Utilisation la brosse pour sols

  Embout rond (18)
  Cet embout est destiné au nettoyage des angles et d’endroits difficilement accessibles
  par exemple chambres petite comme de toilettes et de lavabos.

  Brosses rondes (15,16)
  Ces brosses rondes sont destiné es au nettoyage d’endroits fortement encrassés ou
  des surfaces rudes, par exemple nettoyage de joints, cuisinière etc.
  ATTENTION
  Surfaces fragiles. Ne pas traiter de telles surfaces avec les brosses rondes. Vous
  risqueriez de les abîmer.

  Essuie-glace (14)
  Cet embout est destiné au nettoyage des de grandes surfaces vitrées telles que des
  baies ou des miroirs.
  ATTENTION!
  En hiver chauffer les vitres avant nettoyage en pulvérisant un peu de vapeur à une
  distance d’environ 30cm.

  Nettoyage à la vapeur
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Remplissez le réservoir d’eau (voir ‘Remplissage du réservoir’).
  Montez l’accessoire approprié (voir ‘Montage des accessoires’).
  Brancher le connecteur secteur dans une prise de secteur.
  Appuyez sur la bouton Marche / Arrêt (8).
  L’appareil chauffe (environ 10 minutes), la lampe témoin de marche/arrêt (6) et la
  lampe de contrôle vapeur (7) s’allument.
  6. L’appareil est prêt à l’utilisation, lorsque la lampe de contrôle s’éteint.
  7. II est tout à fait normal que la lampe de contrôle Vapeur s’allume et s’éteigne
  en cours d’opération de nettoyage étant donné que l’appareil doit de temps à
  autre effectuer des opérations de chauffe automatique. Arrêtez à ce moment
  avec la vapeur pour éviter que de l’eau chaude sorte. L’appareil peut alors créer
  de la pression (en 40 secondes environ).
  8. Appuyez sur le bouton de réglage de la vapeur (11) qui se trouve sur le pistolet
  vapeur. De la vapeur se dégage alors tant que vous maintenez le bouton vapeur
  appuyé. Pour arrêter le dégagement de vapeur, relâchez tout simplement le
  bouton vapeur.
  9. Vous pouvez déterminer en continu la quantité de vapeur dégagée au moyen du
  bouton vapeur.
  Débit faible de vapeur: Appuyez seulement légèrement sur le bouton vapeur
  Fort débit de vapeur: Appuyez complètement sur le bouton vapeur
  Remarque Le pistolet vapeur est équipé d’un verrouillage de sécurité (12) Si le

  FR

  v 090523-05

  21 • Page 24

  Nettoyeur vapeur, mode d’emploi
  DWJ5280
  dispositif de verrouillage est complètement poussé en arrière, le bouton
  vapeur est alors bloqué. Ce dispositif de verrouillage permet d’empêcher
  un dégagement non voulu de vapeur en cas de manipulation incorrecte
  de l’appareil par tiers ou par des enfants.

  Remarque Vous pouvez utiliser la vapeur en continu en pressant le bouton et en
  mettant le verrou de sécurité sur “off/lock”.

  10. Passez le jet de vapeur sur l’objet à nettoyer pour que la vapeur détache la saleté.
  Tenez l’embout près de la surface pour que la vapeur atteigne son efficacité
  maximale.
  11. Après l’utilisation, posez l’appareil de telle façon que la vapeur qui s’échappe ne
  touche rien, et laissez le reste de la vapeur s’échapper.
  12. Débranchez la fiche et laissez refroidir complètement l’appareil.

  Ajouter de l’eau
  Si cours d’utilisation de l’appareil et que de la vapeur ne se dégage plus, ceci signifie
  que le réservoir à eau est vide. Procédez de la façon suivante:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Eteignez l’appareil avec le bouton Marche/Arrêt (8).
  Retirez le connecteur de la prise secteur et laissez l’appareil refroidir pendant 5
  minutes minimum.
  Activez le bouton de réglage de la vapeur (11) pour laisser s’échapper le reste de
  vapeur.
  Dévissez le bouchon du réservoir et ajoutez de l’eau (1,5L max.).
  Attention: Si l’appareil était en service, la chaudière à vapeur est encore très
  chaude. Dans un tel cas, ajoutez l’eau nécessaire lentement et avec précaution.
  Revissez correctement le bouchon du réservoir.
  Rebranchez le connecteur dans la prise secteur et remettez l’appareil sous
  tension avec le bouton Marche / Arrêt.

  Nettoyage et entretien
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Débranchez la fiche.
  Laissez l’appareil se refroidir complètement.
  Nettoyez l’extérieur de l’appareil et les accessoires avec un chiffon humide et un
  peu de détergent pour la vaisselle.
  Le chiffon se nettoie au lave-linge (programme coton à 40 °C.)
  Rangez le nettoyeur à vapeur.

  ATTENTION  N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau.
  N’utilisez pas de détergents agressifs ou décapants ni d’objets tranchants (tels
  que couteaux ou brosses dures) pour le nettoyage.

  Détartrage
  Si vous utilisez de l’eau du robinet pour votre fer à repasser, il faut effectuer un
  détartrage à intervalles réguliers, pour éviter de porter préjudice à la durée de vie et au
  bon fonctionnement de votre appareil. Pour prolonger la durée de la vie de l’appareil,
  nous vous conseillons de le rincer avec de l’eau après l’avoir rempli 10 fois.
  Remplissez le réservoir avec une solution d’eau et de vinaigre (75% d’eau + 25% de
  vinaigre blanc sans autre additif).
  Remarque très importante: N’utilisez jamais de produits chimiques.

  22

  FR

  v 090523-05 • Page 25

  Nettoyeur vapeur, mode d’emploi
  DWJ5280
  Mettez l’appareil sous tension au moyen du bouton Marche / Arrêt avec bouchon du
  réservoir ouvert, puis attendez jusqu’à ce que la solution eau-vinaigre commence à
  bouillir. Ensuite, éteignez à nouveau l’appareil au moyen du bouton Marche / Arrêt et
  attendez 5 à 10 minutes. Ceci fait, videz la solution et rincez abondamment 2 à 3 fois
  avec de l’eau claire.
  Conseil: Dévissez le bouchon quand vous n’utilisez l’appareil long temps.

  Données techniques
  Type :
  Puissance :
  Tension réseau :

  DWJ5280
  1500W
  230V ~ 50Hz

  Environnement
  Jetez le matériel d’emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs
  prévus à cet effet.
  Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portezle dans un centre de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques.
  Attention au symbole figurant sur le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.
  Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au
  recyclage des appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme
  que ce soit, est une contribution précieuse à la sauvegarde de notre environnement.
  Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus
  proche.

  Conditions de garantie
  À compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions
  suivantes, 60 mois de garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts
  de pièce et main d’œuvre.
  1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la
  main d’œuvre. Les réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le
  délai de garantie.
  2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux
  deviennent automatiquement la propriété de l’importateur.
  3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de
  l’entreprise.
  4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a
  été acheté ou auprès de l’importateur.
  5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être
  transférée.
  6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par:
  a. les accidents, l’utilisation impropre, l’usure et / ou la négligence;
  b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de
  sécurité, aux normes techniques ou aux dispositions légales en vigueur;
  c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la
  plaquette type;
  d. toute modification non autorisée;
  e. toute réparation effectuée par des tiers;
  f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et
  l’emballage appropriés.

  FR

  v 090523-05

  23 • Page 26

  Nettoyeur vapeur, mode d’emploi
  DWJ5280
  7.

  Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les
  cas suivants:
  a. pertes survenues pendant le transport;
  b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.
  8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.
  9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages
  éventuels, autres que le remplacement ou la réparation de pièces
  défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable d’aucun dommage
  indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un
  quelconque rapport avec l’appareil qu’il a fourni.
  10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre
  revendeur. Bestron offre aussi la possibilité de faire réparer l’appareil
  directement par le service après-vente de Bestron. Toutefois, n’envoyez jamais
  rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet être
  refusé et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le
  service après-vente qui vous expliquera comment vous devez emballer et
  expédier l’appareil.
  11. L’appareil n’est pas destiné à l’usage professionnel.

  Maintenance
  Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de
  maintenance de BESTRON :
  BELGIQUE:
  WILLEMEN SERVICE BVBA
  BESTRON SERVICE
  Lambrechtshoekenlaan 337-339
  2170 Merksem – Antwerpen
  Tél. : 03 - 321 78 48
  Télecopie : 03 - 321 28 50
  Email : info@wilservice.be
  Internet : www.wilservice.be

  FRANCE:
  Si le produit ne fonctionne pas comme il
  faut, contactez le distributeur ou un
  centre de service autorisé.

  Déclaration de conformité
  Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en
  matière de sécurité.  Directive EMC
  Directive sur la basse tension

  R. Neyman
  Contrôle de la qualité

  24

  FR

  v 090523-05

  2004/108/EC
  2006/95/EC • Page 27

  User’s instructions, Steam cleaner
  DWJ5280
  Steam cleaner
  Congratulations with the purchase of your steam cleaner, that will enable you to
  remove grease, limescale and similar with the greatest of ease. The steam cleaner is
  supplied complete with a window wiper and a range of other accessories.

  Safety Instructions
  General
  Please read these instructions carefully and retain them for reference.
  Use this appliance solely in accordance with these instructions.
  Use solely accessories recommended by the supplier. The use of other
  accessories may result in damage to the appliance, thereby creating hazards for
  the user.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
  physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
  unless they have been given supervision or instruction concerning use of the
  appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair
  the appliance yourself.

  Electricity and heat


  Verify that the mains voltage is the same as that indicated on the type plate on the
  appliance before use.
  Make sure the socket into which you plug the appliance is earthed.
  Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use.
  Always remove the plug from the wall socket by pulling on the plug, not the power
  cord.
  Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not damaged. Do
  not use the appliance if the power cord is damaged. Have a damaged power cord
  replaced by a qualified service department.
  Certain parts of the appliance can become hot. Do not touch them, as you may
  burn yourself.
  The appliance needs space to allow heat to escape, thereby preventing the risk of
  fire. Make sure that the appliance has sufficient space around it, and does not
  come in contact with flammable material. The appliance must not be covered.
  Make sure that the appliance and the power cord do not come in contact with
  sources of heat, such as a hot hob or naked flame.
  Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come in contact
  with water.

  During use  EN

  Never immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquid.
  Never leave the appliance unsupervised whilst it is switched on.
  When using your steam cleaner never direct it towards yourself, other people,
  animals, or plants. The hot steam can cause burns.
  Do not use the appliance uninterruptedly for too long a period. This increases the
  risk of an accident.
  When using the steam cleaner never direct it at wall sockets, electric wiring, or
  appliances containing electric components, such as the interior of an oven.
  Always allow accessories to cool down before changing tools.
  Never hold your hand in front of the steam nozzle.
  Only use the steam cleaner in upright position.
  Never stand the steam cleaner directly next to a heater or oven.
  Never stand or sit on the steam cleaner.

  v 090523-05

  25 • Page 28

  User’s instructions, Steam cleaner
  DWJ5280

  26

  EN

  Never direct the steam at one point for too long.
  Do not use the appliance to clean materials that are not suitable for steam
  cleaning, such as leather, synthetics, upholstery, or waxed floors. When in doubt
  test the steam cleaner on a small section of material that is not readily seen.
  Always use clean drinking water to fill the appliance. Do not use additives, such as
  cleaning agents or deodorants. This could damage the appliance.
  Never use the appliance without water. Top up the water reservoir in good time.
  The appliance will also heat up without water in the reservoir. This could damage
  the appliance.
  After you have used the appliance it will continue to emit steam for about 10
  seconds. This is normal, since the tube still contains some steam (water) that will
  now escape.
  Make sure you do not become caught up in the power cord.
  Make sure that your hands are dry before touching the appliance, power cord or
  plug.
  Never use the appliance in a humid room.
  Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the wall
  socket immediately. Do not use the appliance any more.
  Clean the appliance thoroughly after use (see ‘Cleaning and maintenance’).
  Once you have finished cleaning, empty any water remaining in the reservoir.
  Never open the pressure cap while using the steam cleaner, because it can be hot
  and under pressure on. Follow the instructions in this manual carefully.

  v 090523-05 • Page 29

  User’s instructions, Steam cleaner
  DWJ5280

  Operation
  General
  The appliance is intended only for domestic use, not for professional use.
  20.

  21.

  17.

  14.
  16.

  15.

  2.

  18.

  19.

  9.

  8.

  10.

  6. 7.

  22.

  5.
  4.

  3.

  11.

  12.

  13.

  1.

  Figure 1
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  EN

  Features

  Steam gun
  Extending tubes
  Floor brush
  Hose
  Accessory compartment
  Power light
  Steam control light
  On/Off switch
  Handle
  Pressure cap
  Steam trigger

  v 090523-05

  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.

  Kids-safety button
  Housing
  Window wiper
  Large round brush
  Small round brush
  Adapters
  Curved nozzle
  Funnel
  Measuring cup
  Cleaning cloth
  Power cord and plug

  27 • Page 30

  User’s instructions, Steam cleaner
  DWJ5280
  Before use for the first time
  Remove the vacuum cleaner from the packaging, and remove all packaging materials.

  Use
  Filling the tank with water
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.

  Disconnect the plug from the wall socket.
  Unscrew the pressure cap (10) on the water tank by turning it anticlockwise,
  and remove the cap.
  Fill the water tank with maximum 1.5 litres water (enough for 1hour steaming)
  with the help of the measuring cup (20) and funnel (19) (see figure 2). We
  recommend that you use distilled water to prevent lime deposits in the steam
  boiler. The use of hot water reduces the power consumption.
  Fit the pressure cap onto the water tank.
  Fasten the pressure cap by turning it clockwise.
  Dry the exterior of the water tank with a dry cloth.

  Figure 2

  Filling the tank with water

  Fitting the accessories
  All accessory parts are provided with a locking mechanism. To this end, the locking
  plug is to be “clicked” into the appropriate opening. To release the accessory, just press
  the locking part and pull it out. Should this prove to be difficult we would recommend
  that you coat the parts with a little grease.

  PLEASE NOTE

  The accessories get hot when cleaning for a long time! You should be aware of this,
  especially when changing accessories while cleaning.

  Floor brush (3)
  For cleaning larger areas such as carpets or floor coverings.
  The floor nozzle can be used with or without cloth. However, sensitive surfaces should
  be cleaned with cloth. Press the spring clips down to fit the cloth and then release the
  spring clips (see figure 3).

  28

  EN

  v 090523-05 • Page 31

  User’s instructions, Steam cleaner
  DWJ5280

  Figure 3

  Fitting the parts together

  Curved nozzle (18)
  The angled steam nozzle can be used to clean in corners and difficult places, such as
  smaller spaces as toilets and wash basins.

  Round brushes (15,16)
  The round-brushes can be used to clean very dirty areas or uneven hard surfaces, for
  example such as pointing, the cooker etc.
  Note

  Sensitive surfaces: Do not clean them with the nylon nozzle. This could
  damage the surface.

  Window wiper (14)
  The window wiper can be used to clean large glass surfaces such as window panels
  and mirrors.

  PLEASE NOTE!

  Warm up such glass panels in winter by pre-steaming at a distance of 30 cm with a
  little steam before starting to clean.

  Steam cleaning
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  Fill the water tank with water (see ‘Filling the tank with water’).
  Fit the appropriate accessory (see ‘Fitting the accessories’).
  Put the plug into the wall socket
  Press the on/off switch (8).
  The appliance will heat up (± 10 minutes), the power light (6) and steam control
  light (7) illuminates.
  The appliance is ready for use once the steam control light extinguishes.
  During cleaning the steam control light illuminates and extinguishes variable. This
  is normal because the appliance frequently heats up automatically in the
  meantime. Stop with cleaning at this moment to prevent hot water will come out.
  So the appliance can build up the pressure (takes 40 seconds max.).
  Press the steam switch (11) on the steam gun. Steam will escape as long as the
  steam switch is pressed down. Just release the steam switch to stop.
  The amount of steam can be adjusted as required by means of the steam switch.
  Less steam: Just press down steam switch slightly
  More steam: Completely press down steam switch.

  Remark: The steam gun is provided with a kids-safety button (12). If the lock is pushed
  down to the full extent the steam switch will be locked. The lock prevents
  unintentional discharge of steam when the appliance is not being used
  properly by other persons or children.

  EN

  v 090523-05

  29 • Page 32

  User’s instructions, Steam cleaner
  DWJ5280
  Remark You can use the appliance continuously, without pressing the steam
  trigger all the time. Press the steam trigger and put the safety lock on “off/lock”.
  10. Move the appliance backwards and forwards over the object to clean it. For
  optimum results keep the cloud of steam close to the surface; this will offer the
  steam most chance to penetrate the dirt.
  11. When you have finished, put the appliance down where the steam will not contact
  any surfaces and allow the last steam to escape.
  12. Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down
  completely.

  Refilling the water tank
  When the appliance stops steaming, the water tank may be empty. Now proceed as
  follows:
  1.
  2.
  3.
  4.

  5.
  6.

  Switch off the appliance with the on/off switch (8).
  Remove the plug from the wall socket and let the appliance cool down for
  at least 5 minutes..
  Press the steam trigger (11) and discharge the remaining steam.
  Unscrew the pressure cap (10) and fill with fresh water (Max. 1,5L).
  Caution!: If you have been working with the appliance up to now, the water tank
  will still be hot. In this case slowly and carefully fill with water. The water could
  splash out of the tank.
  Fasten the pressure cap by turning it clockwise.
  Put the plug into the wall socket and switch the appliance on with the on/off
  switch.

  Cleaning and maintenance
  Cleaning
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Remove the plug from the wall socket.
  Allow the appliance to cool down completely.
  Clean the exterior of the appliance and the accessories with a damp cloth and a
  little washing-up liquid.
  Clean the cleaning cloth in a washing machine (‘Cottons’ program, 40 °C.)
  Store the handheld steam cleaner.

  PLEASE NOTE  Never immerse the appliance, plug or power cord in water.
  Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives
  or hard brushes) to clean the appliance.

  Technical information
  Type:
  Output:
  Power supply:

  30

  EN

  v 090523-05

  DWJ5280
  1500W
  230V ~ 50Hz • Page 33

  User’s instructions, Steam cleaner
  DWJ5280

  The environment
  Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste
  containers.
  When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it
  in a dustbin; hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic
  equipment. Please refer to the symbols on the product, the user’s instructions or the
  packaging.
  The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other
  means of making use of old electrical equipment will make an important contribution to
  the protection of the environment.
  Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your
  neighbourhood.

  Warranty terms
  The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing
  and/or material faults for 60 months from the date of purchase, subject to the
  following conditions.
  1. No charges will be made for labour costs or materials during the warranty
  period. Any repairs carried out during the warranty period do not extend the
  warranty period.
  2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he
  replaces or a faulty appliance (in the event of replacement of the appliance).
  3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of
  sale.
  4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance
  was purchased or to the importer.
  5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.
  6. The warranty does not cover damage caused by:
  a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.
  b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal,
  technical or safety regulations.
  c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type
  plate.
  d. Unauthorized modifications.
  e. Repairs carried out by third parties.
  f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.
  7. No claims may be made under this warranty for:
  a. Losses incurred during transport.
  b. The removal or changing of the appliance’s serial number.
  8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.
  9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the
  repair or replacement of faulty parts. The importer can never be held
  responsible for any consequential loss or damage or any other consequences,
  resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.
  10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the
  appliance is purchased. Bestron offers you also the possibility to send the
  appliance directly to our Service Department. Do not send your appliance
  without consulting us. The package may be refused and any any costs will be
  for your account. Please contact the Service Department and they will tell you
  how to pack and send the appliance.
  11. This appliance is not suitable for professional use.

  EN

  v 090523-05

  31 • Page 34

  User’s instructions, Steam cleaner
  DWJ5280

  Service
  If a fault should occur please contact the BESTRON service department:
  THE NETHERLANDS:
  BESTRON NEDERLAND BV
  BESTRON SERVICE
  Moeskampweg 20
  5222 AW ’s-Hertogenbosch
  Tel: +31 (0) 73 - 623 11 21
  Fax: +31 (0) 73 - 621 23 96
  Email: info@bestron.com
  Internet: www.bestron.com

  CE Declaration of conformity
  This product conforms to the essential requirements of the following EU safety
  directives:  EMC Directive
  Low Voltage Directive

  R. Neyman
  Quality control

  32

  EN

  v 090523-05

  2004/108/EC
  2006/95/EC • Page 35 • Page 36

  DWJ5280
  v 090523-05


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bestron DWJ528 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bestron DWJ528 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,74 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info