Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/170
Nächste Seite
NL
EN
I
FR
DE
STOOMOVEN
G e b r u i k s a a n w i j z i n G
O p e r at i n G i n s t r u c t i O n s
i s t r u z i O n i p e r l u s O
n O t i c e d e m p l O i
a n w e i s u n G e n z u r V e r w e n d u n G
BPS-45
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  STOOMOVEN

  Gebruiksaanwijzing

  NL

  O p e r at i n g

  EN

  Istruzioni
  Notice

  instructions
  per l’uso

  I

  d’emploi

  Anweisungen

  zur

  FR

  Verwendung

  BPS-45

  DE • Page 2 • Page 3

  STOOM OVEN BPS-45

  NL

  Installatie - Gebruik - Onderhoud

  STEAM OVEN BPS-45

  GB

  Installation - Use - Maintenance

  FOUR A VAPEUR BPS-45

  FR

  Installation - Emploi - Entretien

  FORNO A VAPOR BPS-45

  IT

  Installazione - Uso - Manutenzione

  DAMPFBACKOFEN BPS-45
  Installation - Gebrauch - Wartung

  DE • Page 4

  NL

  Geachte klant,
  Wij willen u bedanken en u feliciteren met uw keuze. Dit nieuwe Boretti product is met
  zorg ontworpen en gebouwd met behulp van hoogwaardige materialen en zorgvuldig
  getest om ervoor te zorgen dat het aan al uw culinaire eisen voldoet. Lees en bekijk
  deze eenvoudige instructies aub aandachtig door, zodat u vanaf de eerste keer dat u
  het apparaat gebruikt, het optimale resultaat bereikt.
  Boretti B.V.

  BELANGRIJKE INSTRUCTIES EN
  VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

  ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR
  TOEKOMSTIG GEBRUIK.

  4 • Page 5

  DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK
  WORDEN GESTELDVOOR PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE VEROOR ZAAKT DOOR NL
  VERKEERDE INSTALLATIE OF EEN ONJUIST, OF VERKEERD GEBRUIK. HET APPARAAT MAG NIET
  WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN (INCLUSIEF KINDEREN) MET FYSISCHE, SENSORISCHE OF
  MENTALE HANDICAP, OF DOOR MENSEN ZONDER DE NODIGE ERVARING OF KENNIS, TENZIJ ZE ONDER
  TOEZICHT ZIJN VAN EEN PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR HUN VEILIGHEID.
  KINDEREN MOETEN ONDER TOEZICHT ZIJN, OM TE GARANDEREN DAT ZE NIET MET HET APPARAAT
  SPELEN. ALUMINIUMFOLIE, PANNEN OF SOORTGELIJKE VOORWERPEN MOGEN NIET IN CONTACT
  MET DE BODEM VAN DE OVEN KOMEN, OM BESCHADIGING VAN DE BODEM TE VOORKOMEN. HET
  APPARAAT WORDT HEET TIJDENS HET GEBRUIK. WAARSCHUWING: RAAK DE WARMTE-ELEMENTEN
  IN DE OVEN NOOIT AAN!
  LET OP:

  - Als de deur of de pakking van de deur beschadigd is, mag de oven niet
  worden gebruikt totdat het is gerepareerd door een erkende monteur.
  - Dit apparaat en de interne delen daarvan, in het bijzonder de elektrische
  onderdelen, mogen alleen worden gerepareerd, gemodificeerd of
  aangepast door de fabrikant, zijn service dienst of personen met
  voldoende kwalificatie.
  - Reparaties door incompetente personen, kunnen leiden tot ernstige
  ongevallen en/of schade aan het apparaat. Als het apparaat niet werkt
  en moet worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met onze
  service afdeling.
  - Gebruik alleen originele onderdelen.

  BELANGRIJK:

  - Als voorzorgsmaatregel, haal voor het schoonmaken van de oven,
  altijd de stekker uit het stopcontact.
  - Voorkom gebruik van zure of alkalische stoffen (zoals citroen, azijn,
  zout, enz.). Vermijd het gebruik van producten zoals chloor, zuren of
  schuurmiddelen, in het bijzonder voor het reinigen van gelakte delen.

  ZORG EN
  ONDERHOUD

  - Hoewel de ovenruimte is gemaakt van hoogwaardig staal, kan verkeerd
  onderhoud corrosie veroorzaken.
  - De oven moet regelmatig worden gereinigd en alle etensresten moeten
  worden verwijderd.
  - Reinig de oven nooit direct nadat de schotel is verwijderd, omdat
  de resterende druppels van stoom nog steeds erg heet kunnen zijn
  (gevaar voor brandwonden), controleer daarom of de display een lage
  resterende temperatuur vertoont, of geheel geen temperatuur laat zien.
  - Wees voorzichtig bij het openen van de deur wanneer de oven aan
  staat, omdat hete stoom brandwonden kan veroorzaken.
  - Na een stroomuitval, wanneer de spanning er weer op komt, dient u de
  oven te resetten, ook als er geen water in het reservoir zit.

  5 • Page 6

  NL

  - Gebruik geen ruwe schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om
  de glazen deur van de oven schoon te maken, omdat deze kunnen
  krassen en ervoor zorgen dat het glas kan breken.
  - Tijdens het reinigen moet u erop letten dat er geen water in het
  apparaat komt.
  - Gebruik alleen licht vochtige doeken.
  - Spuit nooit water binnen of buiten het apparaat.
  - Gebruik geen stoominstallaties voor het reinigen omdat het water dat
  doordringt in de kast schade kan veroorzaken.
  - Gebruik het apparaat niet voor het verwarmen of het bevochtigen van
  de kamer.
  - Maak gebruik van de “Kinderslot”-toets.
  - Het apparaat moet geïnstalleerd en gebruikt worden in een ruimte
  waar de temperatuur tussen de 5°C en 35°C is.
  - Als de machine in een ruimte onder 0°C staat, kan het water in de
  leidingen bevriezen, waardoor de pomp stuk kan gaan.
  - Gebruik alleen de thermische sonde aanbevolen voor deze oven.

  6 • Page 7

  BELANGRIJK
  Het typeplaatje van de magnetron is ook toegankelijk na installatie van het apparaat. Het typeplaatje
  wordt zichtbaar als u de deur opendoet. Zorg dat u de gegevens hierop bij de hand heeft, als u een
  service aanvraag doet, of onderdelen wilt bestellen.

  EERSTE GEBRUIK
  Open de deur van de oven, neem alle accessoires uit de oven en maak ze schoon.
  Verwarm de oven voor ongeveer 30 minuten tot de maximum temperatuur. Dit verbrandt alle resterende
  productie-oliën die ongewenste geuren kunnen veroorzaken bij het eerste gebruik. Verwarm hiervoor
  de oven met de hetelucht functie.

  GEBRUIK VAN DE VLAKKE GRILL
  Om de vlakke grill te verwijderen. trekt u de grill naar u toe tot deze stopt. Dan tilt u hem iets op en trekt hem er
  volledig uit.
  Om de vlakke grill terug te plaatsen, dient u deze in een hoek van 45 graden te houden, zoals op onderstaande
  foto. Daarna schuift u de vlakke grill terug de kamer in tot deze niet verder wil.

  Als de vlakke grill een lekbak heeft, kunt u die verwijderen door hem naar u toe te trekken. Om deze
  terug te monteren schuift u hem weer onder de vlakke grill, tot hij niet verder kan.

  7

  NL • Page 8

  NL

  GEBRUIK VAN DE GEPERFOREERDE BAKPLAAT
  Deze bak wordt gebruikt voor stomen en bevindt zich op de vlakke grill samen met de steun.

  Wij raden ook het gebruik van de lekbak aan om tijdens het koken de druppels uit het voedsel op te
  vangen.

  RESPECT VOOR HET MILIEU
  De documentatie voor dit apparaat is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier of gerecycleerd papier, om
  het milieu niet zwaarder te belasten dan strikt noodzakelijk. De verpakking van uw apparaat is gemaakt
  met als uitgangspunt het voorkomen van milieu schade, en zijn ecologische producten die kunnen
  worden hergebruikt. Recycling van het verpakkingsmateriaal bespaart grondstoffen en vermindert de
  hoeveelheid industrieel en huishoudelijk afval.
  HET VERPAKKINGS MATERIAAL is 100% recyclebaar en voorzien van het recycling
  symbool. Voer deze af conform de lokale regels. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
  polystyreen delen, etc.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden omdat dit
  potentieel gevaarlijk is.
  Dit apparaat is geproduceerd in overeenstemming met Europese richtlijn 2002/96/EC, voor afgedankte
  en elektronische (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste wijze wordt afgevoerd,
  draagt de gebruiker bij aan het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid.
  Dit SYMBOOL op de bijgesloten documentatie geeft aan dat dit product mag worden behandeld als
  huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van
  elektrische en elektronische apparatuur.
  Het afvoeren van dit apparaat dient te gebeuren conform de lokale wetten voor afvalverwijdering.
  Voor extra informatie over de behandeling, terugwinning of recycling van dit product, kunt u
  contact opnemen met de lokale autoriteiten de ophaaldienst voor huishoudelijk afval, of de
  winkel waar u het product heeft gekocht.
  Maak het product onklaar als u het weggooit, door het elektriciteitssnoer door te snijden.

  8 • Page 9

  STOOM OVEN BPS-45

  NL

  OVERZICHT BEDIENPANEEL

  ­­
  STANDAARD OVEN FUNCTIES van 1 tot 5;
  VERLAAG OF VERHOOG OVEN TEMPERATUUR 19 en 20;
  AAN/UIT + KINDER BEVEILIGING 27;
  STOOMOVEN FUNCTIES: van 6 tot 9;
  REINIGINGS FUNCTIE (ZELF REINIGING): 10;
  RECEPTEN FUNCTIES: 11 en 12;
  SCROLL MENU FUNCTIES: 13 en 14;
  TIMER FUNCTIES: 24;
  INSTELLEN VAN DE TIMER: 19 en 20;
  1 Oven verlichting;
  2 Standaard oven functie - hetelucht oven
  3 Standaard oven functie - intensief (grill+ hetelucht oven);
  4 Standaard oven functie - geventileerde grill;
  5 Standaard oven functie - grill;
  6 Stoomoven tot maximaal 100 °C;
  7 Stoomoven tot maximaal 130 °C;
  8 Stoomoven gecombineerd met hetelucht oven
  9 Stoom bladerdeeg;
  10 Reinigingsfunctie;
  11 Automatische programma’s (recepten);
  12 Bevestig toets;
  13 Scroll menu omlaag, verminder de temperatuur.
  14 Scroll menu omhoog, verhoog de temperatuur.
  15 Temperatuur display;
  16 Blokkering ingeschakeld/uitgeschakeld;
  17 Timer display functie;
  18 Countdown functie;
  19 Waarde verhogen;
  20 Waarde verlagen;
  21 Timer functie “kook wekker”;
  22 Timer functie “stop tijd”;
  23 Timer functie “kook tijd”;
  24 Timer functie;
  25 “START” functie - start de werking;
  26 “STOP” – stop de werking;
  27 “Aan/Uit” en “blokkering (kinderbeveiliging)” functie;

  9 • Page 10

  NL

  Let op: alle instellingen/opdrachten worden bevestigd door een pieptoon.
  Naast hiervoor omschreven functies kan er tijdens het stoomkoken voor PAUZE gekozen worden.
  Deze functie wordt geactiveerd door het nogmaals indrukken van de geselecteerde functie toets: De
  functie zal beginnen te knipperen totdat u opnieuw op de toetst drukt om pauze te beëindigen, nadat u
  klaar bent met wat u moest doen (vergeet niet om de knop in te drukken, want anders zal het gerecht
  niet af koken!)

  INLEIDING STOOMOVEN
  U heeft een nieuwe stoomoven gekocht, die is uitgerust met de een computer, welke voortdurend de
  werking volgt, om de prestaties te optimaliseren.
  De tip toets bediening is van de beste in zijn soort, nauwkeurig en betrouwbaar.
  De interface is elegant, ordelijk en discreet, intuïtiever dan ooit.
  U heeft maar een paar knoppen, en alle functies zijn snel en eenvoudig te kiezen, zonder ingewikkelde
  toetscombinaties, meestal werkt uw oven al in 2 klikken!

  INSTALLATIE EN INBEDRIJFSTELLING
  Deze oven is een geavanceerd elektronisch apparaat, De installatie vereist gekwalificeerde professionals,
  voor het plaatsen van het apparaat in uw keuken en het aansluiten op de elektra.
  (Zie montage instructies op pagina 35).

  Voor u de stekker in de wandcontactdoos steekt…
  Wanneer de oven voor het eerst wordt aangesloten op de elektra, zal de display u vragen om uw taal.;

  Gebruik knoppen
  om de taal van uw keuze te kiezen. (NEDERLANDS)
  Gebruik knop
  om de keuze te bevestigen.
  (Vanaf nu blijft de taal keuze bewaard, zelfs al is er geen 230 volt op de oven aanwezig.).
  De stoomoven gaat nu in de DEMONSTRATIE MODUS

  10 • Page 11

  DEMONSTRATIE MODUS

  NL

  De oven zal altijd in demonstratie modus staan als de spanning van het apparaat af is geweest.
  De oven gedraagt zich als bij de eerste installatie: u kunt zonder dat er elementen aangaan
  testen en alle functies en programma’s uitsonderen.

  In deze modus, is de oven nooit ECHT ingeschakeld. De verwarmingselementen zullen niet
  warm worden. Het toetsenbord werkt niet, en de oven reageert niet op commando’s!
  Om de demonstratie modus te beëindigen raakt
  u de licht toets 5 seconden aan: Het toetsenbord
  zal normaal werken en is klaar om ingeschakeld te
  worden.
  U kunt nu de tijd instellen, maar om de oven te
  kunnen gebruiken is dat niet noodzakelijk.

  HET INSTELLEN VAN DE KLOK

  De oven zal aangeven dat hij is aangesloten op de 230 volt door een dubbele piep.
  Om de tijd in te stellen, toetst u de “TIMER FUNCTIE” button minimaal 3 seconden in.

  Elke opdracht is bevestigd door een piep.

  11 • Page 12

  Stel de klok in met de + en- toetsen: Tijdens het
  instellen zullen de puntjes in de display knipperen.
  De tijd is ingesteld zodra de puntjes constant
  branden.

  NL

  ACTIES DIE MOGELIJK ZIJN ALS DE OVEN UITGESCHAKELD IS.
  Aanzetten van het ovenlicht

  Het ovenlicht wordt aan en uit gezet door het
  symbool aan te raken, zoals in de tekening.

  De taal instelling veranderen
  Als de oven uit is, kunt u de taal van de display veranderen door tegelijk de
  rechter onder hoek minimaal 3 seconde in te drukken.
  Gebruik
  om de taal te selecteren, en bevestig dit met de
  toets.

  en de + toets in de

  Instellen van de kookwekker
  Zie de sectie op pagina 22.

  AANZETTEN VAN DE OVEN

  Zet de oven aan door te drukken op het
  symbool, zoals aangegeven in het figuur. Door
  het indrukken van het
  symbool. Activeert u de
  verlichting in het bediendeel.

  Opmerking: De oven kan alleen aangezet worden als de kinderbeveiliging is gedeactiveerd.

  12 • Page 13

  OPMERKING: Na indrukken van de
  toets geeft de display gedurende 1 minuut “ON” aan. NL
  Mocht u geen verder actie nemen in die tijd, dan zal de oven er vanuit gaan dat de toets per
  ongeluk is ingedrukt, en gaat de oven na 1 minuut weer uit. u ziet dan gedurende enkele
  seconden “OFF” in de display.

  BLOKKERING OF KINDER BEVEILIGING
  Om de kinder beveiliging te activeren of te deactiveren, houdt u de
  seconden ingedrukt.

  toets gedurende minimaal 3

  u kunt zo de oven op ieder moment vergrendelen
  of weer vrijgeven.

  Als het hangslotje op
  de display open is, dan
  is de kinderbeveiliging
  niet actief.

  Als het hangslotje op de
  display dicht is, dan is
  de kinderbeveiliging wel
  actief.

  13 • Page 14

  NL

  PRIMAIRE FUNCTIES
  Wat zie ik op het bedienpaneel ?

  De Kookprogramma’s:
  Uw oven heeft 11 speciale kookprogramma’s. Om een programma te kiezen, raakt u het bijbehorende
  symbool aan. Elk programma heeft een basisinstelling voor de temperatuur, die overeenkomt, met de
  meest gebruikte recepten. Deze temperatuur kunt u echter naar wens verhogen of verlagen.

  14 • Page 15

  Oven functies

  NL

  De oven lamp
  Gecirculeerd verwarmen; een ventilator achter in de kuip ventileert warme
  lucht door de oven, waardoor deze regelmatig verwarmt. Op deze manier bakt
  u sneller dan bij conventionele methodes. Op de manier kunt u optimaal op
  meerdere roosters tegelijk koken, en zelfs verschillende soorten eten tegelijk
  bakken (vlees, vis, etc.).
  Op deze stand kunt u gerechten bruineren. u plaatst het gerecht op het 2e of 3e rooster van
  onderen. Verwarm de oven minimaal 2 minuten voor, alvorens u het gerecht er in plaatst.
  Stoom koken op 100 °C (pre-set op 100°C en regelbaar naar 40 °C).
  Stoom koken op 130 °C (herverwarmen)
  Stoomoven gecombineerd met hetelucht oven
  Stoom bladerdeeg;
  Reinig oven/Circuit stoomgenerator (instelbare of automatische programma’s voor de efficiëntie
  van de oven)
  Toegang tot automatische programma’s (recepten);
  De hieronder vermelde tabel laat de resultaten zien die wij hebben gemeten in onze laboratoria. De
  waarden zijn echter slechts indicatief en dienen als basis om zelf uw eigen optimale instelling te bepalen!

  15 • Page 16

  NL

  EENVOUDIGE OVEN COMMANDOS.
  Door de eenvoudige bediening zijn er maar twee handelingen nodig om uw oven te starten.; Oven
  inschakelen en daarna programma kiezen…U kiest het en toetst het!

  Indien u de temperatuur niet meer aanpast na het kiezen van het gewenste programma, zal de oven na
  enkele seconden vanzelf starten!

  HET INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR.
  Voor een maximale betrouwbaarheid bij het koken, gebruikt de oven een temperatuursensor die een
  nauwkeurigheid garandeert van ± 5 °C. Kunt u de temperatuur op elk moment aanpassen aan uw
  wens. Na het selecteren van het gewenste programma, raakt u het symbool
  aan en de instelling
  varieert van +50 ° C tot MAX.
  U hoeft de wijziging niet te bevestigen, de verandering
  wordt vanzelf definitief na een paar seconden.
  Tijdens het verwarmen knippert de temperatuur Indicatie,
  om aan te geven dat de bedrijfstemperatuur nog niet is
  bereikt. Wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt,
  klinkt er een piep.
  Opmerking: Sommige modellen geven tijdens het voorverwarmen de actuele temperatuur aan in de
  oven, tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Wilt u controleren welke temperatuur is ingesteld, druk
  dan op de
  toets, waarbij de temperatuur dan eventueel ook kan worden aangepast
  Opmerking: Pas altijd op als u de deur open doet. Er kan stoom of kokende hete lucht ontsnappen,
  waaraan u zich kunt branden.

  16 • Page 17

  REST WARMTE
  Tijdens het gebruik van de oven zal de kuip warmte afgeven aan de mantel. Na gebruik zal daarom de
  koel ventilator nog blijven doordraaien tot de mantel een temperatuur van minder dan 50 graden heeft
  bereikt.

  U kunt deze eigenschap gebruiken om een gerecht warm te houden, of om het gerecht rustig
  gaar te laten worden.

  Temperatuur sonde.
  Sappigheid, smaak en aroma zijn het resultaat van het
  gebruik van onze temperatuursonde.
  De temperatuursonde is een thermometer die de
  temperatuur meet in de kern van uw gerecht. u kunt
  daarmee de mate van garing erg nauwkeurig bepalen.
  Vlees zal roze zijn aan de binnenkant en gaar aan de
  buitenkant!

  De temperatuur die het voedsel bereikt tijdens het koken
  houdt nauw verband met problemen met betrekking tot
  gezondheid en hygiëne. Bacteriën komen voor in alle
  soorten vlees, gevogelte, vis, en rauwe eieren.
  Bepaalde soorten bacteriën maken dat voedsel bederft,
  terwijl
  anderen,
  zoals
  Salmonella,
  Campylobacter
  jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli en
  Staphylococcus aureus ernstig schadelijk kunnen zijn voor
  de menselijke gezondheid.
  Bacteriën zullen snel vermeerderen boven een temperatuur
  van 4,4° tot 60° C. u moet daarom voorkomen dat bacteriën
  vermenigvuldigen, o.a. door de volgende maatregelen:
  • Ontdooi geen gerechten op kamer temperatuur. Ontdooi altijd in de koelkast of in de oven m.b.v. het
  ontdooi programma. Als u het gerecht in de oven heeft ontdooit, kook het dan direct daarna.
  • Marineer gerechten in de koelkast. Laat de marinade dus niet op kamer temperatuur intrekken.
  • Gebruik als vlees, vis of gevogelte meer dan 5 cm dik is, altijd de temperatuur sonde, zodat u weet
  dat er voldoende garing plaats vindt.
  • Voorkom dat het kookproces wordt onderbroken. Als eten warm wordt weggezet neemt de groei van
  bacteriën exponentieel toe.
  • Rooster vlees en gevogelte in de oven op temperaturen van minimaal 165 graden.

  17

  NL • Page 18

  NL

  HET GEBRUIK VAN DE TEMPERATUUR SONDE.
  De ingang waarin u de temperatuur sonde moet steken bevind zich voor/boven in de kuip, beschermd
  door een metalen deksel.

  Verwijder de afdekking.

  Druk de plug zover als deze kan in de ingang, zonder de
  wanden of de roosters aan te raken.

  Opmerking: De sonde zal niet werken als u deze aansluit nadat de oven is ingeschakeld.

  SAMENVATTING:
  Plaats de sonde als de oven nog uit staat.
  Plaats het gerecht in de oven.
  Prik de sonde in het gerecht, waarbij u de botten en vette dellen moet vermijden.
  Zet de oven aan op het door u gewenste gerecht.
  Selecteer de gewenste temperatuur
  Na korte tijd zal de oven beginnen met het programma. De display laat de ingestelde
  kerntemperatuur zien (66 °C pre-set) van de sonde, die bij te stellen is met de
  toetsen
  tussen de 30 en 99 °C.
  Druk op de knop die rood zal worden en u de gelegenheid geeft de waarde te veranderen, met
  de
  knoppen; Als |U klaar bent laat de oven de actuele temperatuur in de oven zien

  18 • Page 19

  Wij adviseren u onderstaande tabel te gebruiken.

  NL

  eten

  MINIMUM INTERNE TEMP.
  Gehakt

  Hamburger

  71°C

  Varken, koe, lam e.d.

  74°C

  Kip kalkoen

  74°C
  Rundvlees, lam

  Gebraden vlees
  Rauw

  De temperatuur wordt niet aangegeven, omwille van veiligheid.

  Medium-rauw

  63°C

  Medium

  71°C

  gaar

  77°C
  Varken

  Ribben, roast
  Medium

  71°C

  gaar

  77°C

  Verse ham

  71°C

  Verse worst

  71°C
  Gevogelte

  Hele kip of stukken kip

  82°C

  Eend

  82°C

  Hele kalkoen (niet gevuld)

  82°C

  Kalkoen borst

  77°C

  OPMERKING: Als de plug van de sonde wordt verwijderd nadat het programma is begonnen,
  dan blokkeert de computer de oven en gaat de oven piepen. Plaats de plug weer terug en
  herstart het programma.
  Als u gaat koken met behulp van de sonde worden alle vooraf ingestelde temperaturen
  veranderd in 165 graden. u kunt deze daarna regelen tussen 120 graden en 250 graden. Het
  ontdooi programma is gedeactiveerd.

  19 • Page 20

  NL

  Als de kerntemperatuur wordt bereikt, zal de oven uitschakelen, en geeft een pieptoon. Vergeet niet
  de sonde los te maken van de oven voor u het gerecht uitneemt.
  Let op: De sonde is erg heet na het koken!!

  Oven licht besturing.
  De ovenlichtbesturing is actief in alle programma’s en werkt geheel onafhankelijk van de rest van de
  oven. Dit betekent dat de verlichting aan en uit geschakeld kan worden, wanneer u licht nodig heeft.
  Het ovenlicht zal normaal gesproken branden tijdens het verwarmen en blijft daarna nog 3 minuten
  branden, waarna het wordt uitgeschakeld om energie te besparen. Om te controleren of uw gerecht al
  klaar is, moet u de binnenverlichting zelf weer aandoen. Om dit te doen, toetst het licht symbool
  .
  Het licht zal 3 minuten aanblijven en daarna weer vanzelf uitgaan, Om nogmaals het licht aan te doen,
  drukt u op de verlichtings knop.
  Als de deur open is, zal het licht altijd branden.

  HET PROGRAMMEREN VAN DE OVEN
  De timer functies kunnen worden geselecteerd door om de beurt
  de toetsen van links naar rechts aan te raken. Bij iedere aanraking
  zal het betreffende symbool oplichten.

  Raak het timer symbool een keer aan en
  het symbool zal oplichten. Daarnaast zal
  de klok niet meer de actuele tijd aangeven
  maar op 00:00 springen.

  De scheidingspunten zullen knipperen
  om aan te geven dat u de kooktijd in kunt
  stellen.

  20 • Page 21

  NL

  Nadat de kooktijd is ingesteld, geeft de display weer de actuele tijd aan, en het
  “kooktijd” symbool licht op.

  Het terugtellen begint nu. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, zal de oven piepen en worden
  verwarmingselementen uitgeschakeld. De volgende melding verschijnt in de display: “Programma ten
  einde gerecht uithalen”. Raak een willekeurige toets aan om het piepen te stoppen, of open de deur.
  Als U niets doet zal de oven zal na 1 minuut automatisch uit gaan.

  Timer programmeren: Stop tijd van de oven.
  Toets het timer symbool 2x om het
  bedoelde symbool op te laten lichten.
  De scheidingspuntjes knipperen, om aan
  te geven dat u de stoptijd kunt instellen.
  Stel de stoptijd in door het aanraken van
  de “+” en “-” symbolen.

  Zodra de stoptijd is ingesteld, zal de display weer de actuele tijd weergeven en
  het stoptijd symbool licht op.

  Het terugtellen begint nu. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, zal de oven piepen en worden
  verwarmingselementen uitgeschakeld. De volgende melding verschijnt in de display: “Programma ten
  einde gerecht uithalen”. Raak een willekeurige toets aan om het piepen te stoppen, of open de deur.
  De oven zal na 1 minuut automatisch uit gaan, als u niets doet.

  Timer programmeren: uitgesteld koken instellen.
  Door het combineren van de baktijd en de stoptijd, kunt u de oven programmeren zodat deze start op
  het door u gewenste moment, en dan gedurende het gewenste aantal minuten aanblijft.
  Voorbeeld: u wilt om 8:30 dat de oven aan gaat, en het gerecht klaar is om 13:00 uur.
  U handelt als volgt:

  21 • Page 22

  NL

  Maak het gerecht gereed en zet het in de oven.

  Zet de oven aan en selecteer het gewenste programma en temperatuur.
  Stel de kooktijd in; in dit voorbeeld 2 uur.

  Stel nu de stoptijd in. De display zal initieel de
  actuele tijd + 2 uur laten zien, in dit voorbeeld 8:30
  +2:00 = 10:30.

  Verander de stoptijd naar de gewenste
  tijd, in ons voorbeeld 13:00. De oven
  gaat nu stand-by en het licht gaat uit.

  De computer zal nu de oven automatisch inschakelen om 11:00 (13:00 – 2: 00) en
  uitschakelen om 13:00. uw gerecht zal klaar zijn als u thuis komt!

  Timer programmeren: kook wekker.
  De kookwekker is een functie die onafhankelijk werkt van de rest van de oven. Hiermee schakelt u dus
  niets in, maar heeft u een alarm dat afgaat na het ingestelde aantal minuten.
  Om de terugloop timer te activeren drukt u 3x op het timer symbool.

  22 • Page 23

  De scheidingspunten knipperen en u kunt de timer
  NL
  instellen.
  Raak de + en – symbolen aan om de tijd in te stellen.
  De terugloop timer start direct, en na het aantal
  ingestelde minuten zal de oven gaan piepen, tot u
  een willekeurige toets indrukt.

  Timer programmeren: een ingesteld programma annuleren.
  Om een programma te annuleren kunt u de ingestelde tijd op 0 zetten, of het apparaat uitzetten.

  STOOM WERKING
  Koken met stoom wordt het meest gebruikt voor Oosterse gerechten, maar het is zeker zeer nuttig voor
  iedere andere keuken. Het is snel en heeft het voordeel van behoud van de oorspronkelijke smaak van
  het voedsel.
  In dit geval wordt het eten niet gekookt met water maar met waterdamp.
  Koken met stoom is anders dan koken met water. In feite werkt de waterdamp aan de binnenzijde van
  de cellen, wat wezenlijk verschilt van de invloed van kokend water.
  Stoom kookt het eten ook helemaal, maar zal met uitzondering van vet niets uit het eten halen. De
  celwanden en pezen worden geleidelijk zachter, het eiwit stolt zonder problemen , de zet melen zwellen
  op en suikers en mineralen blijven onaangeroerd. Hetzelfde geldt voor geuren die worden gereduceerd
  tot een minimum en voor kleurstoffen. Alleen vet lost op en om deze reden is het nooit een goed idee
  om grote stukken vlees of vis te stomen. Vitaminen zijn een ander verhaal. Warmte heeft over het
  algemeen de neiging ze te vernietigen, maar soms worden ze slechts licht veranderd.
  Samengevat kun je stellen dat voedingsmiddelen zonder vet zich het beste lenen voor koken met
  stoom zoals sommige soorten vis, groenten, aardappelen, granen, eieren, pudding etc. en is het niet
  geschikt voor groenten met harde vezels of fruit in het algemeen.

  NUTTIGE TIPS
  Begin altijd met een koude oven. Stoom in een hete oven (direct na traditioneel koken) wordt niet
  aanbevolen omdat de voordelen van koken met stoom teniet zullen worden gedaan.
  Gebruik bij het koken met stoom de geperforeerde lekbak zoveel mogelijk in combinatie met de lage
  roestvrijstalen lekbak. De geperforeerde lekbak rust met zijn steun op de Vlakke gril, wat mogelijk
  maakt dat de stoom het eten geheel kan garen, terwijl het lek vocht wordt afgevoerd. De dichte lekbak
  zal het vocht opvangen en voorkomen dat de bodem erg vies wordt.

  23 • Page 24

  NL

  BEDRIJFS MODUS
  STOOM KOKEN OP 100 °C

  Zet de oven aan met de
  toets;
  Selecteer stoom op100 °C ;
  Het programma start vanzelf na aan paar seconden.
  De door de generator geproduceerde stoom gaat de kamer in op 100°C en de ventilatie zorgt er voor
  dat het voedsel gelijkmatig wordt verwarmt en gekookt.
  Het voordeel hiervan is dat u op 3 niveaus tegelijk kunt koken, waarbij u de minst vochtige
  voedingsmiddelen boven aan legt en de vochtigere (zoals groente) op de lagere roosters.
  Opmerking: Gebruik bij het koken met stoom de geperforeerde lekbak zoveel mogelijk in combinatie
  met de lage roestvrijstalen lekbak. De dichte lekbak zal het vocht opvangen en voorkomen dat de
  bodem vies wordt.
  STOOM KOKEN OP 130 °C (herverwarmen)
  Zet de oven aan met de

  toets

  Selecteer stoom op 130 °C
  Met de

  toetsen kunt u de temperatuur regelen in stappen van 5°C tussen de 105 °C tot 130 °C.

  Het programma start vanzelf na aan paar seconden.
  Tijdens het opwarmen wordt de ovenruimte verwarmd met stoom en hete lucht die het voedsel snel en
  gelijkmatig verwarmt, zonder dat het uitdroogt.
  Dit programma stelt u in staat om u de temperatuur in de oven te veranderen op basis van het soort
  voedsel dat moet worden opgewarmd. Deze functie is met name geschikt voor:
  Opwarmen voorgekookt voedsel van 105 °C tot 130 °C;
  Het bereiden van kant-en semi-klaar gerechten en diepgevroren gerechten van: 105 °C to 130 °C.

  24 • Page 25

  Let op: Voor dit soort gerechten, gebruik alleen geschikte potten en pannen (niet gemaakt van
  synthetisch materiaal of iets dergelijks), plaats ze op het grill rooster en vergeet niet de deksels te NL
  verwijderen.

  STOOM KOKEN GECOMBINEERD MET HETE LUCHT.
  Zet de oven aan met de

  toets

  Selecteer “ gecombineerd stoom”.
  Met de

  toetsen kunt u de temperatuur regelen in stappen van 5 °C tussen de 50°C en 230°C.

  Dit type van koken wordt ook wel “professioneel koken” genoemd, want het eten dat moet worden
  gekookt, wordt geplaatst in de koude kamer en niet van te voren voorverwarmd.
  Na het starten, wordt in de eerste stap het gerecht blootgesteld aan stoom (ook wel stomen), Na een
  bepaalde tijd, (afhankelijk van het vulvolume, dat wil zeggen de afmetingen van het voedsel dat moet
  worden gekookt), gaat het toestel automatisch naar de tweede stap; hete lucht.
  Deze functie is vooral geschikt voor grote stukken vlees of vis, voor het bereiden van grote broden
  gemaakt met wit, donker of volkoren meel of gerezen deeg op 190°C tot 210°C en vers of diepgevroren
  gevuld gebak op 190°C tot 210°C.
  LET OP: Voor optimale prestaties bij het gebruik van twee keer achter elkaar “professioneel
  koken”, moet u de oven eerst laten afkoelen, voor het plaatsen van de tweede schotel.

  STOOM INJECTIE

  25 • Page 26

  NL

  Deze bijzondere functie kan alleen gebruikt worden bij gebruik van de
  traditionele oven functies.

  .

  ALS u DE STOOM INJECTIE NIET GEBRUIKT BIJ HET KOKEN, VERWIJDER DAN DE KAN UIT DE
  OVEN.
  Nadat de oven is ingeschakeld, komt de stoom injectie pas beschikbaar
  nadat de kuip de 100 °C heeft bereikt. De knop zal daarvoor niet oplichten.
  De stoom injectie werkt gedurende vijf minuten, om het voedsel te bevochtigen zodat het minder
  droog wordt tijdens het koken. Het is ideaal voor gebraad in het algemeen, grote stukken vlees / vis
  en langzamer koken.
  OPMERKING: DEZE FUNCTIE WERKT NIET BIJ DE STOOM KOOKFUNCTIES.
  De hieronder vermelde tabel laat de resultaten zien die wij hebben gemeten in onze laboratoria. De
  waarden zijn echter slechts indicatief, en dienen als basis om zelf uw eigen optimale instelling te
  bepalen !
  GEWICHT
  (g)

  FUNCTION

  GAMBA’S MET RAVIOLI

  1700

  Stoom 100 °C

  Oven
  temperatuur
  °C
   

  RISOTTO MET AARDBEIEN

  1200

  Stoom 100 °C

  KAASRISOTTO

  1200

  GARNALENCOCKTAIL

  GERECHTEN OM TE
  BEREIDEN

  AANBEVOLEN
  ACCESSORES

  Tijd
  (minuten)
  55

  2

  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Grill

  100

  2

  Grill

  15

   

  100

  2

  15

  Hete lucht +
  Stoom 100 °C

  175

  100

  2

  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Grill + Perforated
  tray

  500

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  Grill

  35

  1 portie

  Stoom 130 °C

   

  120

  2

  Grill

  20

  1 portie

  Stoom 130 °C

   

  120

  2

  Grill

  20

  1 portie

  Stoom 130 °C

   

  120

  2

  Grill

  20

  GEVULD KALFSGEBRAAD

  1800

  Hete lucht +
  Stoom 100 °C

  210

  100

  2

  Grill

  85

  FIJNE ZEEBRASEM

  1300

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  35

  ZEEDUIVEL STAART MET
  SINAASAPPEL

  800

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak

  Stoom
  temperatuur°C

  LEV.

  100

  2

   

  100

  Stoom 100 °C

   

  100

  Stoom 100 °C

  WITTE BROODJES

  800

  RIJSTSALADE
  REGENERATIE VAN
  VOORGERECHTEN
  REGENERATIE VAN
  GROENTE
  REGENERATIE VAN
  HOOFDGERECHTEN

  26

  15

  30

  30 • Page 27

  ZEEBRASEM M. AUBERG.
  PUREE

  2000

  hete lucht +
  Stoom 100 °C

  200

  100

  2

  FOREL MET AROMASAUS

  600

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  GEGRATIN. MOSSELEN

  1000

  Stoom 100 °C +

   

  100

  2

  GRILL

  MAX

  VENUS SCHELPEN IN
  WITTE WIJN

  1000

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  KABELJAUW FILETS MET
  CITRUSVR.

  1000

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  ZALMFILETS MET
  SINAASAPPEL

  700

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  GESTOOMDE GROENTEN
  BUILTJES

  1000

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  GEGRATINEERDE
  BLOEMKOOL

  700

  Stoom 100 °C +

   

  100

  2

  GRILL

  MAX

  DEENSE AARDAPPEL
  SALADE

  800

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  GROENTEN IN TOFU
  TONIJN

  1000

  Stoom 100 °C

   

  100

  2

  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak
  Vlakke Grill +
  geperforeerde
  lekbak + lek bak

  45
  35
  25
  8
  35
  25
  20
  35
  25
  10
  45
  30

  Reinigen
  Zet de oven aan met de
  toets;
  Select het reinigings programma;
  Het volgende zal op uw scherm te zien zijn:

  Gebruik de
  toetsen en selecteer “OVEN”. Vanaf nu zal de oven starten zodra je op de START
  toets drukt, die nu knippert. Het reinigings programma zal nu beginnen.

  27

  NL • Page 28

  NL

  DE VOLLE
  KARAF
  INBRENGEN

  U ziet:

  Als U de oven eenmaal aan hebt staan (als hij al aanstaat, is het ook OK),
  drukt u voor de tweede keer op “START” om het reinigingsproces te starten.
  Eenmaal begonnen, zal het programma in 15 minuten eindigen. De oven
  piept en de volgende tekst verschijnt: “REINIGINGS CYCLUS BEEINDIGD
  DE DEUR OPEN”
  Open de deur voorzichtig vanwege de hete damp die naar buiten komt. Met
  de deur open, is de piep geblokkeerd. Alle afzetting als gevolg van koken op
  hoge temperaturen zullen veel eenvoudiger te verwijderen zijn.

  REINIGINGS
  CYCLUS BEEINIDGD

  DE DEUR
  OPEN

  Wanneer u klaar bent het reinigen van de oven, schakel
  deze dan uit met de AAN / UIT-knop.
  Nadat de oven is uitgeschakeld, zal de oven u het volgende
  melden: ”BAKJE UITHALEN” en “TOT HET SYMBOOL”

  Na het gedeeltelijk uitnemen van
  de lade (zie de pijl aan de linkerkant
  of de twee inkepingen boven de
  karaf ), drukt u op START om het
  stoomproductie circuit te legen
  en de volgende tekst verschijnt:
  “LEDEGING AAN DE GANG”

  Na het legen van het circuit verschijnt de volgende tekst: “DE KARAF
  UITHALEN EN LEDIGEN”

  U kunt nu de karaf uitnemen, legen en uit laten lekken.

  28

  LEDIGING AAN
  DE GANG

  DE KARAF
  UITHALEN EN
  LEDIGEN • Page 29

  HET REINIGEN VAN HET STOOMCIRCUIT

  NL

  Zet de oven aan met de
  toets;
  Selecteer het reinigings programma;
  U ziet dan het volgende op de display: “STOOM CIRCUIT”

  Gebruik de
  toetsen om het “stoom circuit” te selecteren. u kunt nu de START toets indrukken
  om het reinigingsproces te starten.

  DE VOLLE
  KARAF
  INBRENGEN

  U ziet “DE VOLLE KARAF INBRENGEN”

  Als U de oven eenmaal aan hebt staan (als hij al aanstaat, is het ook OK),
  drukt u voor de tweede keer op START om het reinigingsproces te starten.
  Eenmaal begonnen, zal het programma in enkele minuten eindigen. De oven
  piept en de volgende tekst verschijnt: REINIGINGS CYCLUS BEEINDIGD”
  en “DE DEUR OPEN”

  “LEDEGING NODIG DEUR OPENEN” Zodra u de deur open doet zal het
  piepen stoppen.

  29

  REINIGINGS
  CYCLUS BEEINIDGD

  DE DEUR
  OPEN

  LEDIGING
  NODIG
  DEUR OPENEN • Page 30

  NL

  “BAKJE UITHALEN” en “TOT HET SYMBOOL”
  Open de deur en neem de waterkan uit.

  Na het gedeeltelijk uitnemen van de lade (zie de pijl aan de
  linkerkant of de twee inkepingen boven de karaf ), drukt u op
  START om het stoomproductie circuit te legen.

  De volgende tekst verschijnt: “LEDIGING AAN DE GANG”

  Na het legen van het circuit, verschijnt de volgende tekst: “DE KARAF
  UITHALEN EN LEDIGEN”

  LEDIGING AAN
  DE GANG

  DE KARAF
  UITHALEN EN
  LEDIGEN

  U kunt nu de karaf uitnemen, legen en uit laten lekken. Bedenk dat:
  door gebruik van dit programma voorkomt u plassen water en houdt u de oven in betere staat.
  U Zorgt er zo voor dat het stoom circuit goed blijft werken.
  Let op: Als bij het legen van de waterkan blijkt dat het water niet helemaal helder is, herhaal dan de
  reinigings cyclus totdat het helemaal schoon is.

  30 • Page 31

  BELANGRIJKE OPMERKING
  Als de stroom uitvalt tijdens een van de reinegings cycly, dan moet u het water uit het circuit verwijderen,
  zelf als u denkt dat er geen water aanwezig is.
  Deze oven is de enige in zijn soort die niet ontkalkt hoeft te worden. Gebruik dus geen reinigings
  tabletten e.d. om de stoom procuctie goed te laten werken !!
  Regelmatig zal de oven u adviseren een reinigings beurt uit te voeren. Doe dat dan ook!

  AUTOMATISCH KOKEN: RECEPTEN.
  Om een recept te kiezen handelt u als volgt:
  Schakel de oven in met de
  toets;
  selecteer het AUTOMATIC programma.

  De display laat 2 mogelijkheden zien:
  -
  Persoonlijke recepten;
  -
  Ingestelde recepten.
  Kies de gewenste mogelijkheid met de
  bevestig met de selectie;

  toetsen;

  Het volgende menu zal oplichten:
  Kies met de
  toetsen het type gerecht en bevestig
  met de keuze.

  31

  NL • Page 32

  NL

  Kies met de
  toetsen het type gerecht en bevestig
  met
  om de keuze te bevestigen.

  Nu kunt nu het gewicht instellen. Kies met de
  toetsen het gewicht en bevestig met
  om de keuze te
  bevestigen.

  Wanneer alles in ingesteld, laat de display zien wat er is
  ingesteld. u kunt nu eventueel de kooktijd nog aanpassen,
  met de + en – toetsen.
  Zodra u de
  toets aanraakt, zal het door u gekozen
  programma starten en gaat de tijd op de display
  teruglopen.

  Of selecteer de
  knop als deze knippert. Met deze toetst start u direct het programma.
  OPGELET: Bepaalde recepten gebruiken voorverwarming. u moet uw gerecht dan pas in de oven
  zetten als de oven op temperatuur is gekomen. De display laat zien: “voorverwarming ten einde het
  gerecht inbrengen”

  PROGRAMMA
  TEN EINDE
  HET GERECHT
  UITHALEN

  Als uw recept klaar is, zal de oven piepen en worden de verwarmingselementen uit
  geschakeld. De volgende melding verschijnt in de display: “Programma ten einde
  het gerecht uithalen”. Raak een willekeurige toets aan om het piepen te stoppen, of
  open de deur.
  Opmerking: u kunt als u een fout maakt op ieder moment op
  daarna de hele procedure nogmaals te doorlopen.

  32

  drukken, om • Page 33

  NL

  Nadat u een recept heeft gebruikt, kunt u dit (met behoud van ingesteld
  gewicht en kooktijd) opslaan in de persoonlijke gerechten. “RECEPT
  OPSLAAN”

  RECEPT
  OPSLAAN?

  NEE JA
  Hoe u een recept opslaat wordt in de volgende paragraaf uitgelegd.
  BELANGRIJK:
  NADAT U DE STOOMOVEN HEEFT GEBRUIKT, ZAL DE OVEN DE WATERTANK GAAN LEGEN.

  PERSOONLIJKE RECEPTEN.
  Nadat u een recept heeft gebruikt, kunt u dit (met behoud van ingesteld gewicht en kooktijd) opslaan in
  de persoonlijke gerechten. Zodra de oven klaar is met een ingesteld recept, komt de volgende melding
  op de display:

  RECEPT
  OPSLAAN?

  NEE JA

  -Met de + toets kiest u “ja”
  -Bevestig met de
  toets, en de gebruikte tijd wordt weergegeven.
  -Verander het met de + en – toetsen en bevestig met
  , en de gebruikte tijd wordt
  weergegeven.
  - Verander het met de + en – toetsen en bevestig met de
  toets, waarna u de
  melding ziet: “recept opgeslagen positie 001”, en zo verder.

  Elke keer dat u nu de persoonlijke recepten kiest, zult u dit recept terug vinden.

  GEHEUGEN
  VOL
  ONMOGELIJK
  OPSLAAN

  Als het geheugen vol is, kunt u geen recept meer opslaan en krijgt u de melding
  “geheugen vol onmogelijk opslaan”

  Voor dat u nu weer recepten kunt opslaan moet u eerst oude recepten verwijderen. Dat doet u als volgt:
  -Selecteer de functie
  ;
  -Selecteer de persoonlijke recepten waar alle opgeslagen
  recepten staan;
  -Met de
  toetsen gaat u door het menu om het
  recept dat u wilt verwijderen te kiezen.
  Opmerking: Het menu laat standaard de namen zien;

  33 • Page 34

  NL

  Als het recept wordt weergegeven dat u wilt verwijderen, toetst u
  volgende scherm oplicht: “RECEPT VERWIJDER”

  RECEPT
  VERWIJDER.?

  en houdt dit vast totdat het

  Het scherm zal standaard op “NEE” staan, maar door
  op de + en – toets te drukken kunt u “JA” selecteren en
  bevestigen met de
  toets.

  NEE JA

  RECEPT
  VERWIJDERD

  - De display geeft aan dat het recept is verwijderd. “RECEPT VERWIJDERD”

  HET VERVANGEN VAN DE OVEN LAMP.
  Belangrijk:
  Voor het vervangen van de lamp dient u de oven spanningsloos te maken.
  De lamp moet aan de volgende eisen voldoen: 300 graden, 230 volt, 25 Watt, G9 connector.
  - Gebruik een schroevendraaier om het glas dat voor de lamp zit los te wippen.
  - Neem de oude lamp uit. Let op dat u het glas niet breekt.
  - Plaats de nieuwe lamp op de plaats van de oude, zonder het glas met de vingers aan te raken!
  (U kunt bijvoorbeeld een latex handschoen dragen). Huidvet zal de lamp in zeer korte tijd
  vernietigen!
  - Plaats het glas dat voor de lamp hoort weer terug en druk dit stevig aan.
  - Zet de spanning weer op de oven.

  34 • Page 35

  Het installeren van de oven in een meubel
  De stoomoven kan geïnstalleerd worden onder een kookplaat, in
  een meubel, of in combinatie met een borden warmer in een 60 cm
  gat. De afmetingen van de ruimtes worden vermeld in de tekening
  hieronder.
  Het materiaal waar de kast van gemaakt is, moet
  bestand zijn tegen de afgegeven hitte. De oven moet gecentreerd
  worden in de kast, en daarna vastgeschroefd worden met de
  meegeleverde schroeven en bussen.
  Let er bij het plaatsen op dat er voldoende ventilatie openingen in
  plint en kast moeten worden gemaakt, om een goede ventilatie te
  waarborgen.

  35

  NL • Page 36

  NL

  ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
  Voordat u de oven aansluit op het lichtnet, zorg dan dat:
  - De voedingsspanning overeenkomt met de gegevens op het plaatje op de voorzijde van de oven.
  - De netvoeding een efficiënte aarde (massa) verbinding heeft die voldoet aan alle van toepassing
  zijnde wet- en regelgeving.
  De juiste aarding (massa) is een wettelijke verplichting. De kabel mag een temperatuur van 50 ° C
  boven de omgevingstemperatuur niet bereiken op elk punt in de lengterichting.
  Indien een vast toestel niet is voorzien van een stroomkabel met een stekker, of een andere inrichting
  die kan worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, met een kloof tussen de contacten groot genoeg
  om klasse III overspanningsbeveiliging te garanderen, dan zal een dergelijk apparaat moeten worden
  gemonteerd op de stroomvoorziening voor de naleving van de regelgeving voor elektrische installaties.
  Het stopcontact of de schakelaar moet makkelijk te bereiken zijn als de apparatuur geïnstalleerd is.
  N.B. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel als bovenstaande instructies
  niet worden opgevolgd.

  TYPE EN MINIMALE DIAMETER VAN DE KOPERDRADEN
  SASO
  H05RR-F 3x1,5 mm²

  H05RR-F 3x2,5 mm²

  H05VV-F 3x1,5 mm²

  H05VV-F 3x2,5 mm²

  H05RN-F 3x1,5 mm²

  H05RN-F 3x2,5 mm²

  H05V2V2-F 3x1,5 mm²

  H05V2V2-F 3x2,5 mm²

  36 • Page 37

  Dear Customer,
  We would like to thank you and congratulate you on your choice.
  This new product has been carefully designed and built using top quality materials, and
  meticulously tested to ensure that it meets all your culinary requirements.
  Please read and observe these simple instructions, which will enable you to achieve
  excellent results from the very first time you use it. This state-of-the-art appliance comes to GB
  you with our very best wishes.
  IMPORTANT INSTRUCTIONS
  KEEP FOR FUTURE USE

  AND

  SAFETY

  WARNINGS,

  READ

  IMPORTANT INSTRUCTIONS AND SAFETY
  WARNINGS
  READ CAREFULLY AND KEEP
  FOR FUTURE USE

  37

  CAREFULLY

  AND • Page 38

  THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR DOMESTIC USE.
  THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE
  DERIVING FROM INCORRECT INSTALLATION OR IMPROPER, ERRONEOUS OR UNSUITABLE USE.
  THE APPLIANCE MUST NOT BE USED BY PEOPLE (INCLUDING CHILDREN) WITH PHYSICAL, SENSORIAL
  OR MENTAL IMPAIRMENTS, OR BY PEOPLE WITHOUT THE NECESSARY EXPERIENCE OR KNOWLEDGE,
  GB UNLESS THEY ARE SUPERVISED OR INSTRUCTED IN THE USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON
  RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.
  CHILDREN MUST BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
  DO NOT PLACE ALUMINIUM FOIL, POTS OR SIMILAR OBJECTS IN CONTACT WITH THE BASE INSIDE THE
  OVEN FOR COOKING.
  THE APPLIANCE GETS VERY HOT DURING USE. WARNING: DON’T TOUCH THE HEATING ELEMENTS
  INSIDE THE OVEN.
  ATTENTION:

  - If the door or the gasket seals of the door are damaged, the oven may
  not be used until it is repaired by a qualified service technician;
  - This appliance and its internal components, especially electrified parts,
  may only be repaired, modified or customized by the manufacturer,
  its service department or similarly qualified persons. Incompetent
  repairs can cause serious accidents, damage to the appliance and its
  surroundings and malfunctions.
  Remember that even the replacement of the lamp inside the oven
  must be performed by qualified personnel who will first disconnect the
  appliance from the mains.
  - If the appliance fails to operate or requires repair, contact our service
  department.
  - Use only original replacement part.

  IMPORTANT:

  - As a safety precaution, before cleaning the oven, always disconnect
  the plug from the outlet or remove the appliance’s power cord.
  - In addition, avoid using acid or alkaline substances (such as lemon,
  vinegar, salt, tomatoes, etc.). Avoid using products containing chlorine,
  acids or abrasives, especially for cleaning painted parts.

  CARE AND
  MAINTENANCE

  - Although the cooking chamber is made of high-quality steel, incorrect
  maintenance can cause corrosion;
  - The oven must be cleaned periodically and all food residues must be
  removed;
  - Do not clean the oven immediately after the dish has been removed
  because the residual drops of steam are still very hot (danger of burns);
  check that the display shows a low residual temperature or none.
  - Take care when opening the door when the oven is on because the
  exiting steam can cause burns.

  38 • Page 39

  - If the electricity is interrupted, when it comes back on, the oven
  requires you to empty the circuit even though there shouldn’t be any
  water in it.
  - Do not use rough abrasives or sharp metal scrapers to clean the glass
  door of the oven because they could scratch the surface and cause the
  glass to shatter.
  - During cleaning, take care that no water enters the appliance.
  - Use only slightly damp rags.
  - Never spray water inside or outside of the appliance.
  - Do not use steam devices for cleaning because water that penetrates
  could cause damage.
  - Do not use the appliance for heating or humidifying the room.
  - Make use of the “child lock” key.
  - The appliance must be installed and used in an ambient temperature
  between 5 °C and 35 °C.
  - If there is a risk of frost, the residual water in the pumps could freeze
  and damage them.
  - Use only the thermal sonde recommended for this oven.

  39

  GB • Page 40

  IMPORTANT
  The oven’s identification plate is even accessible when the appliance is installed. This identification
  plate, which is visible when you open the door, shows all the information you will need when requesting
  replacement parts for the appliance.
  GB

  FIRST USE
  The oven should be thoroughly cleaned with soap and water and carefully rinsed.
  Heat the oven for about 30 minutes at the maximum temperature; this eliminates all the residual
  manufacturing oils that could cause unpleasant odours during cooking. Use the circular plus fan
  function without accessories in the oven.
  Before using the accessories for the first time, clean them carefully with a very hot alkaline washing
  solution and a soft cloth.

  USING THE FLAT GRILL
  To remove the flat grill, pull the grill towards you until it stops and then lift, by pulling upwards, until it comes
  completely out.
  To insert the flat grill, slide it in at an angle of 45° until it locks and then lower it horizontally and push it all the way
  in.

  If the flat grill has a low drip tray, to remove it lift it slightly and slide it towards you. To reinsert it, slide
  it back until it is correctly seated.

  40 • Page 41

  USING THE PERFORATED TRAY
  This tray is used for steam cooking and is positioned on the flat grill together with its support.

  GB

  We recommend also using it in combination with the drip tray to catch everything the drips from the
  food during cooking.

  RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
  The documentation for this appliance is printed on paper bleached without chlorine or recycled paper
  to contribute to protecting the environment.
  The packaging was designed to prevent damage to the environment; they are ecological products that
  can be recovered or recycled.
  Recycling the packing saves raw materials and reduces the volume of industrial and domestic waste.
  THE PACKING MATERIAL is 100% recyclable and marked with the recycling symbol.
  Dispose of in conformity with local law. The packing material (plastic bags, polystyrene
  parts, etc.) must be kept out of the reach of children because it is potentially dangerous.
  THIS APPLIANCE is marked in conformity with European Directive 2002/96/EC, Waste Electrical and
  Electronic Equipment (WEEE). By making sure that this product is disposed of correctly, the user
  contributes to preventing potential negative consequences for the environment and health.
  THE SYMBOL on the product or accompanying documentation indicates that this product must not
  be treated as domestic waste but must be delivered to a suitable collection point for the recycling of
  electrical and electronic equipment.
  DISPOSAL MUST BE MADE in conformity with local laws on waste disposal.
  FOR ADDITIONAL INFORMATION about the treatment, recovery and recycling of this product,
  contact the local office of competence, the domestic waste collection service or the store
  where the product was purchased.
  BEFORE SCRAPPING, make it unusable by cutting the electrical cord.

  41 • Page 42

  STEAM OVEN 45
  COMMAND OVERVIEW

  GB

  ­­
  STANDARD COOKING FUNCTIONS: from 1 to 5;
  SETTING TEMPERATURE, COOKING TIME: 19 and 20;
  ON/OFF + CHILD LOCK: 27;
  STEAM OVEN FUNCTIONS: from 6 to 9;
  CLEAN FUNCTION (SELF-CLEANING): 10;
  RECIPE FUNCTIONS: 11 and 12;
  SCROLL MENU FUNCTIONS: 13 and 14;
  TIMER FUNCTIONS: 24;
  SETTING THE TIMER: 19 and 20;
  1 oven light;
  2 circular ventilated;
  3 intensive (grill + circular ventilated);
  4 ventilated grill;
  5 grill;
  6 steam up to 100 °C;
  7 steam up to 130 °C;
  8 steam combined with ventilated cooking;
  9 steam puff;
  10 CLEAN function;
  11 automatic system settings (recipes);
  12 confirm display settings function;
  13 scroll the display downwards, decrease cooking temperature;
  14 scroll the display upwards, increase cooking temperature;
  15 indications of temperature settings on the display;
  16 key function enabled/disabled;
  17 timer indication function;
  18 countdown function;
  19 increase settings function;
  20 decrease settings function;
  21 “minute-counter” timer function;
  22 “end cooking” timer function;
  23 “cooking time” timer function;
  24 timer function;
  25 “START” function;
  26 “STOP” function;
  27 ON/OFF and special “child lock” function.

  42 • Page 43

  Note: all settings/function changes are confirmed by a beep.
  Another function that can be set during steam cooking is the PAUSE function.
  This function is activated by pressing the selected function key again: it will begin to flash until you
  press it again after you have completed what you had to do (remember to do it or it will not finish
  GB
  cooking!)

  INTRODUCTION TO THE OVEN
  Dear Customer, your new oven is controlled by an electronic board that constantly monitors its
  operation to improve its performance.
  The touch control is state-of-the-art, precise and reliable.
  The interface is elegant, orderly and discrete, more intuitive than ever!
  A few keys, many functions, no difficult key combinations or sequences: you just concentrate on
  following the recipe and the oven is ready with two gestures!

  INSTALLATION AND HOOK-UP
  Dear Customer, this oven is a sophisticated electronic appliance, classified as a durable good. Its
  installation requires qualified professionals for both the hook-up of the power line and its placement in
  the kitchen counter.
  (SEE ASSEMBLY INSTRUCTIONS ON PAGE 60)

  First hook-up
  When the oven is connected to the electric mains for the first time, the display will ask you to select
  your language;

  select the desired language with the
  use the keys to confirm your choice.

  keys;

  From now on, that language will remain selected even after power blackouts. Go to DEMO MODE.

  43 • Page 44

  DEMO MODE
  This is the mode that the oven is normally in every time that there is a power failure and, consequently,
  when it is first hooked-up.
  GB

  the purpose is to show how you can control it with a recorded sequence of commands.
  In this mode, the oven is NEVER really turned on, i.e., the heating elements are never powered!
  The control panel is INACTIVE and, so, the oven will not respond to commands!
  To disable the demonstration mode, touch the light
  symbol for five seconds: the oven will go to normal
  operation and be ready for turning on.
  Now you can set the time but it is not necessary for
  turning on the oven.

  SETTING THE CLOCK

  The oven will signal that it is connected to the power mains with a double beep.
  To set the system time, press the “TIMER FUNCTIONS” button for at least 3 seconds.

  Each command activated is confirmed by a beep

  44 • Page 45

  Set the clock with the + and - buttons: during
  setting the separator dots flash and the time has
  been set when the dots remain steady on.

  GB

  ACTIONS POSSIBLE WITH THE OVEN OFF
  - Turning on the oven light

  The oven light is turned on/off by pressing the
  symbol as shown in the figure.

  - Change the language
  When the oven is off, you can change the language of the display by simultaneously selecting
  the + in the lower right for at least 3 seconds.
  Then, use
  to select the language and confirm your choice with .

  and

  - Setting the “minute-counter” timer function
  See the section on page 48.

  TURNING ON THE OVEN

  Turn the oven on by touching the symbol in the
  figure.

  to activate the oven functions, always press
  except for the light and timer functions, which are
  independent.
  The command activates all the icons by lighting up their backgrounds.
  NOTE: Remember that the oven only turns on if the key function is deactivated

  45 • Page 46

  The word ON appears on the display for a minute. The control is waiting for you to select a
  cooking function. Otherwise, the oven assumes that it was turned on by accident and, for
  safety reasons, it automatically turns off, displaying the word OFF for several seconds.
  GB

  Key (or child safety) function
  The key function is activated/deactivated by pressing the

  key for at least 3 seconds.

  You can activate and deactivate the oven mode at
  any time.

  The
  padlock
  OPEN
  symbol
  means
  that
  the key function is not
  active.

  The padlock CLOSED
  symbol means that the
  key function is active.

  46 • Page 47

  MAIN FUNCTIONS
  Overview of front panel commands
  GB

  The cooking functions
  The panel provides eleven specific cooking functions!
  To activate a function, just touch the corresponding symbol. Each function has a temperature setting
  selected on the basis of cooking tests of the recipes that are typically used, which can be easily
  changed based on your own experience.

  Oven functions
  Oven lamp.

  In this type of cooking, a fan located in the rear part circulates warm air inside
  the oven, distributing it uniformly.
  This cooks food faster than conventional cooking. This system is good for cooking on several shelves
  and even for different types of foods (fish, meat, etc.).

  47 • Page 48

  Type of cooking for grilling or browning foods. The grill with the food to be cooked is placed in
  the 2nd or 3rd position from the bottom. Pre-heat for at least 2 minutes before putting in the
  dish.
  Steam cooking 100 °C (pre-set to 100°C and adjustable to 40 °C).
  GB

  Steam cooking at 130 °C (reheating)
  Steam combined with ventilated cooking
  Steam puff
  Clean oven/Circuit steam generator (settable or automatic programs for the efficiency of the
  oven)
  Access to preset recipes
  The table below shows the results of the cooking tests conducted in our laboratories by a professional
  cook. In any case, these are only indicative and the values that we have selected are only a starting
  point for you to experiment with your own recipes to obtain better results!

  48 • Page 49

  Simple cooking commands
  Thanks to state-of-the-art controls, only two touches are required to set a cooking mode:
  turn on the oven and select the most suitable function for the dish
  you are about to cook… you choose it and you touch it!
  GB

  then

  The control suggests a temperature for each function, which you can change at any time, but if you
  consider it suitable, you don’t need to do anything else, the oven will start by itself in just a few seconds!

  Setting the temperature
  The control uses a temperature sonde that is accurate to ±5 °C for the maximum reliability of the
  cooking temperatures requested.
  You can change the temperature at any time. After selecting the cooking function just touch the
  symbols and the temperature can be set in a range from +50 °C to MAX.
  You don’t need to confirm the change, the control activates
  by itself after a few seconds.
  During heating, the centigrade symbol (°C) flashes
  to indicate that it is heating up to reach the selected
  temperature.
  When the temperature is reached, it beeps.
  NOTE: some models may display the current temperature in the oven until the temperature set is
  reached. If you want to check the temperature set, press any one of the
  keys and, if you wish,
  you can use them to change the temperature set.
  Note: always be very careful when opening the door of the appliance because, depending on the case,
  steam or boiling hot air could come out.

  49 • Page 50

  Residual heat

  GB

  While cooking food, the structure of the oven stores heat. This heat is kept isolated from the rest of the
  kitchen thanks to generous heat insulation and certain construction techniques.
  This heat is gradually dissipated over time and can still be a resource in the kitchen, if it is managed: the
  control shows the internal temperature after the oven is turned off until it falls to 50 °C
  Use this characteristic to keep foods warm or to complete their cooking gently!

  Food Sonde (or thermometer sonde)

  Tenderness, aroma and flavour are the result of precise,
  functional control.
  The food sonde is a thermometer which, when inserted
  into the food, makes it possible to check the internal
  temperature and use it to establish the end of cooking.
  For example, meat may look like it is cooked on the
  outside, but still be pink on the inside!

  The temperature reached by food during cooking is closely
  linked to problems relating to health and hygiene. Bacteria
  can be contained in every kind of meat, poultry and fish,
  as well as raw eggs.
  Certain types of bacteria make food go off, while others,
  such as Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria
  monocytogenes, Escherichia coli and Staphylococcus
  aureus can be seriously harmful to human health. Bacteria
  multiply very quickly above a temperature of 4.4° up to
  60°C. Mince is particularly at risk from this point of view.
  To prevent bacteria from multiplying, it is necessary to take the following measures:
  Per evitare la moltiplicazione dei batteri è necessario:
  • Do not defrost food at room temperature, always in the fridge or in the oven using the specific
  function. In the latter case, cook the food immediately afterwards.
  • Stuff chicken just before eating it. Never buy pre-packed ready-stuffed chicken and only buy readycooked stuffed chicken when you intend to eat it within 2 hours.
  • Marinate food in the fridge, not at room temperature.
  • Use a food sonde to check the temperature of meat, fish and poultry if they are more than 5 cm thick,
  to ensure that the minimum cooking temperatures are reached.
  The greatest hazards are posed by poorly cooked chicken, particularly at risk from Salmonella.
  • Avoid interrupting the cooking process, i.e., partially cooking food, storing it and completing
  the cooking process later. This sequence encourages the growth of bacteria due to the “warm”
  temperatures reached inside the food.
  • Roast meat and poultry in the oven at temperatures of at least 165°C.

  50 • Page 51

  NOTE: Always use the sonde provided by the manufacturer

  HOW USE THE FOOD Sonde
  As you can see from Figure 1 above, the sonde socket is located in the upper left corner of the oven
  GB
  chamber, protected by a metal cover with plug.

  Remove the cover and insert the plug of the sonde all
  the way (you will hear a slight confirming click).

  Insert the sonde in the food without touching fatty parts
  or bones.

  Remember that the sonde will not work if it is connected when the oven is already switched on!

  In summary:
  Insert the sonde with the oven off.
  Put the food in the oven.
  Insert the sonde in the centre of the food, avoiding fatty parts and bones.
  Turn on the oven with the most appropriate cooking function for your dish.
  Select the temperature you want.
  After a few moments, the oven will begin to cook. The display shows the temperature (66 °C preset) of the sonde, which you can change using the
  buttons within the allowed limits of 30
  to 99 °C.
  If you want to change the temperature of the oven during cooking, press the button, which
  turns red and allows you to change it, always using the
  buttons; when you are finished, the
  display will show the current temperature of the oven.

  51 • Page 52

  In any case, we recommend that you consult the following table taken from the National Food Safety
  Database (USA).
  FOOD

  GB

  MINIMUM INTERNAL TEMPERATURE
  Mince

  Hamburger

  71°C

  Beef, veal, lamb, pork

  74°C

  Chicken, turkey

  74°C
  Beef, veal, lamb

  Roasts and steaks:
  Rare

  The cooking temperature for rare meat is not indicated by the NFSD
  as it is unsafe for health reasons

  Medium-rare

  63°C

  Medium

  71°C

  Well done

  77°C
  Pork

  Chops, roasts, ribs:
  Medium

  71°C

  Well done

  77°C

  Fresh ham

  71°C

  Fresh sausages

  71°C
  Poultry

  Whole chicken or chicken pieces

  82°C

  Duck

  82°C

  Whole turkey (not stuffed)

  82°C

  Turkey breast

  77°C

  NOTE: IF THE PLUG OF THE Sonde IS REMOVED AFTER COOKING HAS STARTED,
  THE CONTROL BLOCKS THE OVEN AND DISPLAYS THE ERROR “CENTRE Sonde
  DISCONNECTED”.
  When cooking with the aid of the food sonde, all the pre-set temperatures are changed to 165
  °C (except for steam) to be consistent with its philosophy of use: they can be changed from a
  minimum of 120 °C to a maximum of 250 °C.

  52 • Page 53

  Cooking ends when the internal temperature set for the food sonde is reached; all oven programming
  functions (timer functions) are inhibited except for the “Minute-counter”
  When finished cooking, always remember to disconnect the sonde and insert the plug provided
  with the appliance.
  GB

  Oven light control
  The oven light control is active in all cooking functions and is independent of them, i.e., it can be turned
  on or off depending on the need, whenever you want!
  The oven light is normally kept on during heating and, then, for three minutes after the temperature
  setting is reached. After that time, the light is turned off to save energy.
  To check how the food is cooking, you must turn on the inside light. To do this, just touch the light
  symbol
  : it will stay on for three minutes and then turn off by itself. Of course, you can turn it off right
  away by touching the light symbol again.
  The light inside the oven always turns on when the door is opened and remains on until the door is
  closed.

  PROGRAMMING THE OVEN
  The oven program has three ways to control the cooking time, in
  combination with all the other cooking functions.

  Touch the timer symbol once and the
  relative symbol will light up. Plus, the clock
  display will replace the current time.

  The separator dots flash to indicate that you
  can program the cooking time

  53 • Page 54

  Once the cooking time is entered, the display will flash the current time again and
  the “cooking time” symbol will be lit.
  GB

  The countdown starts now. After the indicated cooking time has elapsed, the oven will beep and
  the heating elements will turn off, ending cooking. The following words will appear on the display:
  “Program finished remove the dish”: press any button to stop the beeping or open the door.
  After 1 minute, the oven will automatically turn off, if other cooking functions have not been set.

  Timer programming: end-of-cooking time
  Touch the timer symbol two times and the
  relative symbol will light up.
  The separator does will flash to indicate
  that you can set the end-of-cooking time.
  Set the end-of-cooking time by touching
  the “+” and “-” symbols.

  Once the end-of-cooking time is entered, the display will flash the current time
  again and the “end-of-cooking time” symbol will be lit.

  The countdown starts now. When the set time has been reached, the oven will beep and the heating
  elements will turn off, ending cooking. The following words will appear on the display: “Program
  finished remove the dish”: press any button to stop the beeping or open the door.
  After eight seconds, the oven will automatically turn off, if other cooking functions have not been set.

  Timer programming: delayed cooking
  By combining the two modes, “cooking time” and “end-of-cooking time”, you can program the oven
  so that cooking starts later than the current time.
  For example, if you want to go out at 8:30 and you want a roast to be ready when you return at 13:00,
  do this:

  54 • Page 55

  Prepare the roast for cooking and put it in the oven.

  Turn on the oven, select the cooking function and set the temperature.
  Then set the cooking time, which we
  assume to be two hours.

  Now, set the end-of-cooking time: the control
  normally adds the cooking time to the current time,
  so it proposes an end-of-cooking time, which in our
  case would be 10:30 (8:30+2:00).

  Change the end-of-cooking time to what
  you want, in our example 13:00.

  The oven goes to standby mode, turning off the oven light.
  The control automatically turns the oven on at 11:00 (13:00-2:00) and turns it off at
  13:00. The roast will be ready when you return!

  Programming the timer: minute-counter
  The minute-counter is a function of the timer that is independent from the operation of the oven, i.e., it
  does not stop cooking or turn off the oven but functions as an alarm.
  You can set it at any time, such as to remind you when to check cooking on the burners, in addition to
  the oven, or for other kitchen tasks.
  It is even available when the oven is off and, in this case, just touch the timer function symbol one time.
  But, if you are using it with the oven on, you must touch the time function symbol three times:

  55

  GB • Page 56

  The separator dots flash to indicate that you can set
  the time.
  Touch the “+” and “-” symbols to set the minutes
  and the countdown starts now. After the indicated
  time passes, the over will beep and the dedicated
  symbol will flash: press any button to stop the beep.

  GB

  Programming the timer: cancelling the program
  To cancel a program, you must set the previously assigned value to zero or turn off the oven.

  STEAM OPERATION
  Steam cooking is used most for oriental cuisine but it is certainly very useful for our own.
  It is fat and has the advantage of preserving the original flavour of the food.
  In this case, the food is not cooked with water but with water vapour.
  Steam cooking is different than boiling. In fact, the water vapour works on the inside of the cells, which
  is fundamentally different from the effect of boiling water.
  In fact, steam also cooks the food completely but, except for the fat, nothing else comes out of the
  food.
  The cell walls and tendons gradually soften, the protein coagulates without coming out, the starches
  swell and combine and the sugars and minerals remain unchanged.
  The same goes for odours, which are reduced to a minimum, or coloured substances.
  Only the fat liquefies do to the heat and, for this reason, it is almost never a good idea to steam cook
  large cuts of meat or fish. Vitamins are another story because heat generally tends to destroy them;
  however, depending on the cooking time, some of them are only slightly altered.
  So, the foods that lend themselves to this cooking method are, generally, those with no fat such as, for
  example, fish, some types of meat, legumes, potatoes, cereals, eggs, pudding, etc.
  It is not good for vegetables with tough fibres or fruits in general.

  Useful tips
  When using the steam oven, always start with the oven cold. Using steam in a hot oven (immediately
  after traditional cooking) is not recommended because the benefits of cooling with steam will be
  cancelled out.
  For steam cooking try to use the perforated stainless steel tray together with the lower stainless steel
  drip tray as much as possible.
  The first, resting with its support on the flat grill, allows the steam to fully cook the food while draining
  everything released by the food during cooking through the holes.
  The second, lower tray, slid under the grill on its guides, will collect the drippings and keep the oven
  chamber cleaner.
  When done cooking, the support of the perforated tray can be used as a support to keep the hot tray
  off of the counter while you remove the food you just cooked.

  56 • Page 57

  OPERATING MODES
  STEAM COOKING AT 100 °C

  GB

  Turn on the oven with the
  key
  Select Steam at 100 °C …..
  The program starts automatically after a few seconds.
  The steam produced by the generator enters the chamber at 100°C and radial ventilation distributes it
  so that the food is uniformly heated and cooked.
  The advantage of this is that you can cook on three levels at the same time by taking care to put the
  “denser” foods on the highest level and less dense foods, like vegetables, on the lower ones (from the
  first to the third).
  Note: During steam cooking, always slide the lower stainless steel drip tray under the perforated
  cooking tray to collect any food or condensation that might fall.
  STEAM COOKING AT 130 °C (reheating)
  Turn on the oven with the

  key

  Select Steam at 130 °C
  With the
  °C to 130 °C.

  keys you can adjust the temperature in 5-°C intervals over the preset range from 105

  The program starts automatically after a few seconds.
  During reheating, the cooking chamber is heated with steam and hot air, which heats the food quickly
  and evenly without drying it out.
  This program allows you to change the temperature inside the oven based on the type of food to be
  regenerated in order to manage this function the way you like and, so, this type of function is especially
  suitable for:

  57 • Page 58

  Heating pre-cooked foods from 105 °C to 130 °C;
  Preparing ready and semi-ready dishes and frozen dishes from 105 °C to 130 °C
  Note: For these types of dishes, remember to use suitable pots and pans (not made of synthetic
  materials or similar), positioning them on the grill and making sure to remove the covers.
  GB

  STEAM COMBINED WITH VENTILATED COOKING
  Turn on the oven with the

  key

  Select Combined Steam
  With the
  to 230 °C.

  keys you can adjust the temperature in 5-°C intervals over the preset range from 50 °C

  This type of cooking is also called “professional cooking” because the food to be cooked is placed in
  the chamber cold and not preheated.
  After starting, in the first step the food to be cooked is exposed to steam (also called steaming), than
  after exposing the food to steam for a certain time depending on the filling volume, i.e., the dimensions
  of the food to be cooked, the appliance automatically passes to the second step – hot air.
  This type of function is especially suitable for large pieces of meat or fish; for cooking large loaves of
  bread made with white, dark or whole-wheat flour or leavened dough at 190 °C to 210 °C and fresh or
  frozen filled pastries from 190 °C to 210 °C
  ATTENTION: For optimal performance when using “professional cooking” twice in a row, you must let
  the oven cool before cooking the second dish.

  STEAM PUFF

  58 • Page 59

  This particular function can only be used when using the traditional oven
  functions.

  .

  IF YOU AREN’T USING THE PUFF FOR COOKING, REMOVE THE CARAFE FROM THE OVEN.
  GB

  Once the oven is turned on, the steam puff will only be available after the
  internal chamber has reached 100 °C. It will not be possible for the button
  to light before then.
  The puff works for five minutes, humidifying the food so that it is less dry during cooking. It is ideal for
  roasts in general, large pieces of meat/fish and gentler cooking.
  Note: THIS FUNCTION DOES NOT AVAILABLE WITH THE STEAM COOKING FUNCTIONS.
  The table below shows the results of the cooking tests conducted in our laboratories by a professional
  cook. In any case, these are only indicative and the values that we have selected are only a starting
  point for you to experiment with your own recipes to obtain better results!
  Oven
  Steam
  temperature temperature LEV.
  °C
  °C
   
  100
  2

  WEIGHT
  (g)

  FUNCTION

  PRAWNS WITH RAVIOLI

  1700

  Steam 100 °C

  STRAWBERRY RISOTTO

  1200

  Steam 100 °C

   

  100

  CASTELMAGNO CHEESE
  RISOTTO
  SHRIMP COCKTAIL

  1200

  Steam 100 °C

   

  100

  100

  Steam 100 °C

   

  MILK ROLLS

  800

  VENTILATED +
  Steam 100 °C

  DISHES TO PREPARE

  VENERE RICE SALAD

  RECOMMENDED
  ACCESSORIES

  Time
  (minutes)
  55

  2

  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill

  2

  Grill

  15

  100

  2

  15

  175

  100

  2

  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  tray

  15

  30

  500

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  Grill

  35

  REHEATING OF FIRST
  COURSES
  REHEATING VEGETABLES

  1 portion

  Steam 130 °C

   

  120

  2

  Grill

  20

  1 portion

  Steam 130 °C

   

  120

  2

  Grill

  20

  REHEATING SECOND
  COURSES WITH
  VEGETABLES
  STUFFED ROAST CHICKEN

  1 portion

  Steam 130 °C

   

  120

  2

  Grill

  20

  1800

  VENTILATED +
  Steam 100 °C

  210

  100

  2

  Grill

  85

  DELICATE GILTHEAD

  1300

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  35

  ANGLER TAIL IN ORANGE
  SAUCE

  800

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  STEAMED GILTHEAD WITH
  AUBERGINE PURÉE

  2000

  VENTILATED +
  Steam 100 °C

  200

  100

  2

  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below

  59

  30
  45 • Page 60

  TROUT IN SPICED SAUCE

  600

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  MUSSELS AU GRATIN

  1000

  Steam 100 °C +

   

  100

  2

  GRILL

  MAX

  GB
  CLAMS IN WHITE WINE

  1000

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  CODFISH FILLETS IN
  CITRUS SAUCE

  1000

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  SALMON FILLET IN
  ORANGE SAUCE

  700

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  BOUQUETS OF
  VEGETABLES

  1000

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  CAULIFLOWER AU GRATIN

  700

  Steam 100 °C +

   

  100

  2

  GRILL

  MAX

  DANISH POTATO SALAD

  800

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  STEAMED VEGETABLES
  WITH TOFU AND TUNA
  SAUCE

  1000

  Steam 100 °C

   

  100

  2

  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below
  Grill + Perforated
  Tray + Drip-pan
  below

  35
  25
  8
  35
  25
  20
  35
  25
  10
  45
  30

  CLEAN
  Turn on the oven with the
  key;
  Select the CLEAN program;
  The following screen appears on the display:

  Using the
  select “OVEN”. At this point, when you select the START key, which is flashing, the
  program that cleans the inside of the muffle will start.

  60 • Page 61

  You will see
  GB

  once you have turned it on (if you have already turned it on, its also OK),
  press START for the second time to start the cleaning cycle. Once started,
  the program will end in 15 minutes, the oven will beep and the following text
  will appear:
  Open the door paying attention to the hot vapour that will come out.
  With the door open, the beep is blocked. Any encrustations in the oven
  chamber due to cooking at high temperatures will be much easier to remove
  because of the cycle run.

  When finished cleaning inside the oven, turn it off
  with the ON/OFF button
  Once the oven is off, it will tell you to:

  After partially extracting the tray
  (look at the arrow on the left side or
  the two notches above the carafe),
  press START to empty the steam
  production circuit and the following
  text will appear:

  After discharging, the following text appears:

  A this point, empty the carafe and leave it to drip dry.

  61 • Page 62

  CLEANING THE STEAM CIRCUIT
  Turn on the oven with the
  key;
  Select the CLEAN program
  The following screen appears on the display:
  GB

  Using the
  keys select “STEAM CIRCUIT”. At this point, when you select the START key, which
  is flashing, the program that cleans the inside of the muffle will start.

  You will see

  once you have turned it on (if you have already turned it on, its also OK), press
  START for the second time to start the cleaning cycle.
  Several minutes after the start, the oven will have ended the program. A beep
  will alert you and the following text will be displayed:

  With the door open, the beep is blocked.
  Afterwards, with the oven off, it will display together with the beep:

  62 • Page 63

  Open the door and remove the tray:
  GB

  After partially extracting the tray (look at the arrow on the left
  side or the two notches above the carafe), press START to
  empty the steam production circuit and

  the following text will appear:

  After discharging, the following text appears:

  At this point, empty the carafe and leave it to drip, keeping in mind that:
  with this program, you will keep you oven healthier;
  you will avoid pools of water;
  you will keep the steam production circuit working properly.
  Note: if, when emptying the carafe, you notice that the water is not perfectly clear, repeat the cleaning
  cycles until it is completely clean.

  63 • Page 64

  IMPORTANT NOTE
  If the electricity is interrupted during one of the cleaning cycles, when it comes back on, the oven
  requires you to empty the circuit even though there shouldn’t be any water in it.
  GB

  This oven is the only one of its kind that has no need for decalcifying products to keep the steam
  production systems working properly.
  From time to time, the oven will advise you to perform a cleaning cycle….. do it!

  AUTOMATIC FUNCTIONS: RECIPES
  To access the recipe function, proceed as follows:
  Turn on the oven with the
  key;
  Select the AUTOMATIC function

  The display will show two options:
  - personal recipes;
  - preset recipes
  Select the desired setting with
  with confirm the selection;

  keys;

  the following menu will appear;
  press the
  keys to select the type of dish and use
  the to confirm the choice.

  64 • Page 65

  the following menu will appear;
  press the
  keys to select the type of dish and use
  the key to confirm the choice.
  GB

  the following menu will appear;
  press the
  keys to select the type of dish and use
  the key to confirm the choice.

  The following weight screen will appear, press
  to
  select one of the preset values and use
  to confirm the
  choice.

  At the end of entering the settings, the display summarises
  the recipe set.
  The colon in the cooking time (0:40) will flash to indicate
  that it can be changed.
  To change it, press – and + .

  Or directly select the function
  of the preset time on the display.

  which is flashing, which starts the cooking program with a countdown

  ATTENTION: certain recipes use pre-heating, so put the dish in when the oven has reached the set
  temperature and the display shows “PRE-HEATING FINISHED PUT IN THE DISH”
  When cooking is finished the display will show the text to the side, the buzzer sounds
  and remains on until you press any key and open the door.
  Note: at any moment, if you make a mistake choosing the values and/or you want to
  change the settings of your recipe, you can select
  you start over from the beginning of the procedure.

  65

  which cancels it and allows • Page 66

  GB

  Note: If you are cooking with the modified parameters of a preset recipe,
  while the oven beeps at the end of cooking, you will see:

  see how to save recipes in the next paragrapha
  IMPORTANT
  AFTER YOU HAVE FINISHED
  EMPTYING THE WATER CIRCUIT.

  STEAM

  COOKING,

  THE

  OVEN

  WILL

  START

  THE

  CYCLE

  FOR

  PERSONALISING RECIPES
  Once you have changed the cooking time of a preset recipe and executed it, you can save it for the
  next by storing the new parameters you used (weight and cooking time).
  At the end of the cooking cycle of the modified recipe, the icon below will appear and, to save it,
  proceed as follows:
  - with the + key select “YES”
  - confirm with the key, the time used is displayed,
  - change with the + and - keys and confirm with , the weight used appears,
  - change it with + and - and confirm with , you will see the message
  “Recipe saved POS. 1/1”, and so on, in ascending order
  Each time you access the “PERSONAL RECIPES” menu, you will find it saved in your recipes.
  If there is insufficient memory for saving your personal recipes, you will see this
  message displayed: “MEMORY FULL UNABLE TO SAVE”.

  Before saving your recipe, you must delete others from the menu in this way:
  - select the function
  ;
  - select the “PERSONAL RECIPES” section where you
  will find all the saved recipes;
  - use the
  keys to scroll the menu and select the
  recipe you want to delete.
  Note: the menu provides the names by default;

  66 • Page 67

  When the recipe to be deleted is displayed, select

  holding it down until the next screen appears:

  By default, the selection will be set to NO, but, by pressing
  GB
  the + and - scroll keys, select YES and confirm with ;

  - The display tells you that the recipe has been deleted;

  REPLACING THE OVEN LAMP
  IMPORTANT:
  The oven lamp must have precise characteristics:
  a) Structure suitable for high temperatures (up to 300 °C);
  b) Power supply: see the V/Hz value on the serial number plate;
  c) power 25 W;
  d) Type G9 connector.
  Attention: make sure the appliance is off before replacing the lamp to avoid the possibility of
  electric shock.
  - To avoid damage, spread a tea towel for pots and pans inside the oven;
  - Remove the screws holding the steel frame;
  - Remove the old lamp by sliding it out of its seat and taking care not to break it;
  - Insert the new bulb taking care not to touch it with your hands (we recommend using a disposable
  latex glove);
  - Replace the stainless steel frame taking care not to pinch the silicone gasket seal;
  - Screw in the stainless steel screws you previously removed
  - Connect the appliance to the power line.

  67 • Page 68

  FOR THE INSTALLER
  Installing the oven in a cabinet
  The oven must be installed under a cook top, in a column, or combined with
  the relative food-warmer drawer. The dimensions of the space must be those
  GB shown in the figure.
  The cabinet material must be able to withstand the heat.
  The oven must be centred within the walls of the cabinet and fixed with the
  screws and bushings that are provided.

  68 • Page 69

  ELECTRICAL HOOK-UP
  Before connecting to the electricity, make sure that:
  - the characteristics of the electrical system satisfy what is shown on the serial number plate applied
  to the front of the oven;
  - the system has an effective earth connection compliant with current standards and laws.
  GB
  The earth connection is required by law. The cable must not, at any point, reach a temperature greater
  than 50 °C above the ambient temperature.
  This oven must be connected to the electricity through a power supply cable and plug that is compatible
  with the outlet of the electrical system that powers this oven.
  If a fixed appliance does not have a power cord and plug, or another device that ensures disconnection
  from the mains, with an opening distance of the contacts that allows complete disconnection under
  the conditions of excessive voltage category III, such disconnection devices must be provided in the
  power supply mains conforming to the installation rules.
  The omnipolar socket or switch must be easy to reach when the appliance is installed.
  Note: The manufacturer declines all liability if the usual accident prevention standards and the above
  instructions are not followed.
  TYPE AND MINIMUM DIAMETER OF THE CABLES
  SASO
  H05RR-F 3x1,5 mm²

  H05RR-F 3x2,5 mm²

  H05VV-F 3x1,5 mm²

  H05VV-F 3x2,5 mm²

  H05RN-F 3x1,5 mm²

  H05RN-F 3x2,5 mm²

  H05V2V2-F 3x1,5 mm²

  H05V2V2-F 3x2,5 mm²

  69 • Page 70

  Caro Cliente,
  sentitamente La ringraziamo e ci congratuliamo per la scelta da Lei fatta.
  Questo nuovo prodotto, accuratamente progettato e costruito con materiali di primissima
  qualità, é stato accuratamente collaudato per poter soddisfare tutte le Sue esigenze di una
  perfetta cottura.
  La preghiamo pertanto di leggere e rispettare le facili istruzioni che Le permetteranno
  di raggiungere eccellenti risultati sin dalla prima utilizzazione. Con questo moderno
  apparecchio Le formuliamo i nostri più vivi auguri.
  IMPORTANTI ISTRUZIONI E AVVERTENZE
  E CONSERVARE PER UN USO FUTURO

  DI

  SICUREZZA,

  LEGGERE

  IT

  IMPORTANTI ISTRUZIONI E AVVERTENZE
  DI SICUREZZA
  LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE
  PER UN USO FUTURO

  70

  ATTENTAMENTE • Page 71

  QUESTO PRODOTTO È STATO CONCEPITO PER UN IMPIEGO DI TIPO DOMESTICO.
  IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO DI EVENTUALI DANNI A COSE O PERSONE
  DERIVANTI DA UNA NON CORRETTA INSTALLAZIONE O DA USO IMPROPRIO, ERRONEO OD ASSURDO.
  L’APPARECCHIO NON DEVE ESSERE USATO DA PERSONE (COMPRESI
  BAMBINI) CON RIDOTTE
  CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O DA PERSONE CHE MANCANO DELL’ESPERIENZA E
  DELLE CONOSCENZE NECESSARIE SE NON SOTTO LA SUPERVISIONE O DIETRO ISTRUZIONI SULL’USO
  DELL’APPARECCHIO DA PARTE DI UNA PERSONA RESPONSABILE PER LA LORO SICUREZZA.
  I BAMBINI DEVONO ESSERE CONTROLLATI PER ASSICURARSI CHE NON GIOCHINO CON L’APPARECCHIO.
  VIETATO APPORRE CARTA STAGNOLA, PENTOLE O SIMILI A CONTATTO CON LA BASE INTERNA DEL
  FORNO PER CUCINARE.
  DURANTE L’USO L’APPARECCHIO DIVENTA MOLTO CALDO. ATTENZIONE A NON TOCCARE GLI
  ELEMENTI RISCALDANTI ALL’INTERNO DEL FORNO.
  ATTENZIONE:

  - Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non
  deve essere fatto funzionare finché non è stato riparato dal personale
  addetto;
  - Riparazioni, modifiche o manipolazioni all’apparecchio o al suo interno,
  specialmente alle parti sotto tensione, possono essere eseguite
  esclusivamente dal produttore, dal suo servizio clienti o da persone
  analogamente qualificate. Delle riparazioni inadeguate possono
  causare gravi infortuni, danni all’apparecchio ed alle installazioni e
  guasti di funzionamento.
  Si ricorda che anche la sostituzine della lampada interna del forno
  va fatta da personale qualificato avendo cura di scollegare prima
  l’apparecchio della rete.
  - In caso di guasto di funzionamento dell’apparecchio, o per una sua
  riparazione rivolgersi al nostro servizio clienti.
  - È permesso utilizzare esclusivamente ricambi originali.

  IMPORTANTE:

  -
  Come precauzione di sicurezza prima di procedere a qualsiasi
  operazione di pulizia del forno staccare sempre la spina dalla presa di
  corrente o togliere la linea di alimentazione dell’apparecchio.
  - Inoltre evitare di usare sostanze acide o alcaline (succhi di limone,
  aceto, sale, pomodori, ecc.). Evitare di usare prodotti a base di cloro,
  acidi o abrasivi specialmente per la pulizia delle parti verniciate.

  CURA E
  MANUTENZIONE

  - Il vano di cottura è costruito in acciaio inox pregiato, tuttavia una
  manutenzione errata può causare corrosione;
  - Il forno dovrebbe essere pulito periodicamente e si dovrebbe rimuovere
  ogni residuo di cibo;
  - Non pulire il forno appena sfornata la pietanza, le gocce di vapore che
  possono restare sono molto calde (pericolo di scottature); verificate
  che sul display il valore della temperatura residua sia basso o sia
  scomparso.

  71

  IT • Page 72

  - Cautela nell’aprire la porta a forno acceso, il vapore che può fuoriuscire
  potrebbe causare scottature.
  - Qualora si manifestasse un’interruzione di energia elettrica, quando
  questa sarà ristabilita il forno obbligatoriamente vi farà eseguire uno
  svuotamento del circuito anche se non vi dovesse essere dell’acqua
  al suo interno.
  - Non usare per la pulizia materiali ruvidi abrasivi o raschietti metallici
  affilati per pulire la porta di vetro del forno, perché possono graffiare la
  superficie e causare la frantumazione del vetro.
  - Durante i lavori di pulizia fare attenzione che l’acqua non penetri
  nell’apparecchio.
  IT

  - Usare solo panni leggermente umidi.
  - Non spruzzare mai acqua all’interno o all’esterno dell’apparecchio.
  - Non utilizzare apparecchi per la pulizia a vapore, l’acqua che penetra
  può provocare danni.
  - Non utilizzare l’apparecchio per riscaldare o umidificare un locale.
  - Utilizzare le possibilità offerte dal dispositivo sicurezza bambini “chiave
  (child lock)”.
  - L’apparecchio dovrebbe essere installato e usato solo con temperature
  d’ambiente da 5 °C a 35 °C.
  - In caso di pericolo di gelo, l’acqua residua contenuta nelle pompe può
  congelare e danneggiarle.
  - Usare solo la sonda termica raccomandata per questo forno.

  72 • Page 73

  IMPORTANTE
  La targhetta delle caratteristiche del forno è accessibile anche ad apparecchio installato. In questa
  targhetta,visibile aprendo la porta, sono riportati tutti i dati di identificazione dell’apparecchio a cui si
  dovrà fare riferimento per richiesta di ricambi.

  IT

  PRIMO UTILIZZO
  Il forno va pulito a fondo con acqua e sapone e risciacquato accuratamente.
  Riscaldare il forno per circa 30 minuti alla massima temperatura; verranno così eliminati tutti i residui
  grassi di lavorazione che potrebbero causare sgradevoli odori in fase di cottura. Usare la funzione
  circolare più ventola con il forno privo degli accessori.
  Prima di utilizzare gli accessori per la prima volta, pulirli accuratamente con una soluzione alcalina di
  lavaggio molto calda e un panno morbido.

  UTILIZZO DELLA GRIGLIA PIANA
  Per sfilare la griglia piana, trascinare verso di se la griglia fino al blocco, poi sollevarla tirandola verso
  l’alto fino alla sua completa estrazione.
  Per inserire la griglia piana, procedere infilando la griglia inclinata a 45° fino al blocco, quindi posizionarla
  orizzontale e quindi spingerla fino a fine corsa.

  Se la griglia piana e’ dotata di vassoio basso raccogli sugo, per estrarlo dalla sua sede, sollevarlo
  leggermente e farlo scorrere verso di se. Reinserirlo fino a che rientra nella sede predisposta.

  73 • Page 74

  UTILIZZO DEL VASSOIO FORATO
  Questo vassoio va utilizzato per la cottura a vapore e in abbinata con il proprio supporto, posizionato
  sulla griglia piana.

  IT

  Si consiglia l’utilizzo in abbinata anche del vassoio basso raccogli sugo per contenere tutto quando
  cola dal cibo in fase di cottura.

  RISPETTO PER L’AMBIENTE
  La documentazione del presente apparecchio utilizza carta sbiancata, senza cloro, oppure carta ricilata
  allo scopo di contribuire alla protezione dell’ambiente.
  Gli imballaggi sono concepiti per non danneggiare l’ambiente; possono essere recuperati o riciclati
  essendo prodotti ecologici.
  Riciclando l’imballaggio, si contribuirà ad un risparmio di materie prime e ad una riduzione del volume
  degli scarti industriali e domestici.
  IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo
  del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio
  (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei
  bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
  QUESTO APPARECCHIO è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, Waste
  Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo
  corretto, l’utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
  IL SIMBOLO sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo
  prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso
  l’idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  LO SMALTIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO seguendo le normative locali per lo smaltimento dei
  rifiuti.
  PER ULTERIORI INFORMAZIONI sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare
  l’ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il
  prodotto è stato acquistato.
  PRIMA DELLA ROTTAMAZIONE, renderlo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.

  74 • Page 75

  FORNO A VAPORE 45
  PANORAMICA COMANDI

  ­­
  FUNZIONI COTTURA STANDARD: dal 1 al 5;
  IMPOSTAZIONE TEMPERATURA, DURATA COTTURA: 19 e 20;
  ON/OFF + CHIAVE (CHILD LOCK): 27;
  FUNZIONI CON FORNO VAPORE: da 6 a 9;
  FUNZIONE CLEAN (auto pulizia): 10;
  FUNZIONI per RICETTE: 11 e 12;
  FUNZIONI SCROLL MENU’: 13 e 14;
  FUNZIONI TIMER: 24;
  IMPOSTAZIONE DEL TIMER: 19 e 20;
  1 luce forno;
  2 circolare ventilato;
  3 intensiva (grill+ circolare ventilato);
  4 grill ventilato;
  5 grill;
  6 vapore fino a 100 °C;
  7 vapore fino a 130 °C;
  8 vapore combinato con cottura ventilata;
  9 sbuffo vapore;
  10 funzione CLEAN;
  11 impostazioni automatiche del sistema (ricette);
  12 funzione conferma impostazioni display;
  13 scroll verso il basso del display, decremento temperature di cottura;
  14 scroll verso l’ alto del display, aumento temperature di cottura;
  15 indicazioni temperature impostate sul display;
  16 funzione chiave abilitata / disabilitata;
  17 funzione indicazioni timer;
  18 funzione countdown;
  19 funzione aumento impostazioni;
  20 funzione decremento impostazioni;
  21 funzione timer “contaminuti”;
  22 funzione timer “fine cottura”;
  23 funzione timer “durata cottura”;
  24 funzione timer;
  25 funzione “START” avvio funzionalità;
  26 funzione “STOP ” spegnimento funzionalità;
  27 funzione on/off e funzione speciale “chiave (child lock)”.

  75

  IT • Page 76

  NB: tutte le impostazioni / variazioni delle funzioni sono confermate da un segnale sonoro.
  Una ulteriore funzione impostabile durante una delle cotture a vapore è la funzione PAUSA.
  Questa funzione si attiva selezionando di nuovo il tasto della funzione scelta, lo stesso comincerà a
  lampeggiare fino a quando, una volta completata l’operazione che dovete fare, non lo riselezionerete
  (ricordatevi di farlo altrimenti non terminerete la cottura che state facendo!)

  PRESENTAZIONE DEL FORNO

  IT

  Caro Cliente, il suo nuovo forno è gestito da una scheda elettronica che si occupa di monitorarne in
  ogni istante il funzionamento per migliorarne le prestazioni, tutte.
  Il controllo touch è di ultima generazione, preciso, affidabile.
  L’interfaccia è elegante, ordinata e discreta, più intuitiva che mai!
  Pochi tasti, molte funzioni, nessuna combinazione o sequenza difficile di tasti, concentratevi a seguire
  la ricetta,il forno è pronto con due gesti!

  INSTALLAZIONE E ALLACCIAMENTO
  Caro Cliente, questo forno è un apparecchio elettronico sofisticato, classificato come bene duraturo.
  Necessita di essere installato da personale qualificato che operi secondo la regola dell’arte sia per gli
  allacciamenti alla linea di alimentazione sia per l’installazione nel mobile della cucina.
  (VEDI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO A PAG. 30)

  Primo allacciamento
  Quando il forno viene collegato alla rete elettrica per la prima volta può apparire sul display l’indicazione
  di quale lingua scegliere;

  con i tasti
  con il tasto

  selezionare la lingua desiderata;
  confermare la scelta.

  D’ora in avanti la lingua prescelta rimarrà fissa anche per le successive mancanze di tensione. Entra in
  funzione il DEMO MODE.

  76 • Page 77

  La modalità dimostrazione DEMO MODE
  Si chiama così la modalità nella quale il forno si presenta ogni volta che l’alimentazione viene a mancare
  e di conseguenza al primo allacciamento.
  lo scopo è di visualizzare tutte le potenzialità del controllo con una sequenza registrata di
  comandi.
  In questa modalità il forno non vieni MAI azionato realmente, cioè non vengono accese le
  resistenze termiche!!
  Il pannello di controllo è INATTIVO e quindi il forno non risponderà ai comandi!
  Per disabilitare la modalità dimostrazione toccare
  per cinque secondi il simbolo luce: il forno entrerà in
  funzionamento normale e pronto per l’accensione.
  Ora la regolazione dell’ora è possibile, ma non
  necessaria, per procedere all’accensione del forno.

  REGOLAZIONE OROLOGIO

  Il forno segnalerà l’avvenuto collegamento alla rete elettrica con un doppio segnale acustico.
  Per regolare l’ora di sistema tenere attivo il tasto “FUNZIONI TIMER” per almeno 3 sec.

  Ogni comando attivato viene confermato da un segnale acustico

  77

  IT • Page 78

  Regolare l’orologio con i tasti + e - : durante
  l’impostazione lampeggiano i puntini separatori,
  l’ora viene acquisita quando i puntini divengono
  fissi.

  AZIONI POSSIBILI A FORNO SPENTO
  IT

  - Accensione luce del forno
  La luce forno viene attivata/disattivata digitando il
  simbolo come in figura.

  - Cambio della Lingua
  A forno spento è possibile cambiare la Lingua nel display selezionando contemporaneamente
  tasto + in basso a destra per almeno 3 secondi.
  Poi con
  scegliere la lingua e confermare la scelta con .

  e il

  - Impostazione funzione timer “contaminuti”
  Si consulti la sezione apposita a pag 18.

  ACCENSIONE DEL FORNO
  Il forno si accende
  schematizzato in figura.

  agendo

  sul

  simbolo

  per attivare le funzionalità del forno digitare sempre
  a parte le funzioni luce forno e timer che sono
  indipendenti.
  Il controllo attiva tutte le icone illuminandone lo sfondo.
  NOTA: ricordarsi che l’accensione avviene solamente se la funzione chiave è disattivata

  78 • Page 79

  Per un minuto dall’accensione appare la scritta ON sul display, il controllo aspetta che una
  funzione di cottura venga scelta. In caso contrario interpreta l’accensione come accidentale e,
  per motivi di sicurezza, spegne automaticamente il forno facendo apparire la scritta OFF sul
  display per qualche secondo.

  Funzione chiave (o sicurezza bambini)
  La funzione chiave viene attivata/disattivata digitando il tasto

  per almeno 3 secondi.

  Si può attivare e disattivare in qualsiasi momento e
  modo di funzionamento del forno.

  Il simbolo lucchetto
  APERTO specifica che
  la funzione chiave non
  è attiva.

  Il
  simbolo
  lucchetto
  CHIUSO specifica che la
  funzione chiave è attiva.

  79

  IT • Page 80

  FUNZIONI PRINCIPALI
  Panoramica frontalino comandi

  IT

  Le funzioni di cottura
  Il controllo mette a disposizione ben undici funzioni specifiche di cottura!
  Per attivare una funzione è sufficiente toccare il simbolo corrispondente. Ogni funzione ha una
  temperatura impostata scelta in base a prove di cottura su ricette che tipicamente la utilizzano e
  possono essere facilmente variate a seconda della propria esperienza.

  Funzionalità del forno
  Lampada forno.

  Con questo tipo di cottura, un ventilatore posto nella parte posteriore fa
  circolare l’aria calda all’interno del forno, distribuendola in modo uniforme.
  La cottura avviene più rapidamente rispetto alla cottura convenzionale. Il sistema risulta idoneo per la
  cottura su più ripiani ed anche per cibi di natura diversa (pesce, carne ecc.).

  80 • Page 81

  Tipo di cottura per la grigliatura o doratura dei cibi. La griglia con il cibo da cuocere va inserito
  nel 2ª o 3ª posizione da sotto. Preriscaldare per almeno 2 minuti prima di inserire la pietanza.
  Cottura a vapore 100°C (preimpostata a 100°C e regolabile fino a 40°C).
  Cottura a vapore a 130°C (rigenerazione)
  Vapore combinato con cottura ventilata
  Sbuffo di vapore
  Clean Forno/Circuito generatore vapore (programmi impostabili o automatici per l’efficienza
  del forno)
  Accesso alle ricette pre-impostate
  Nella seguente tabella indichiamo i risultati delle prove di cottura eseguite presso i nostri laboratori
  da un cuoco professionista, in ogni caso si tratta di indicazioni e i valori che proponiamo servono per
  partire a sperimentare le proprie ricette ed ottenere sempre i migliori risultati!

  81

  IT • Page 82

  Semplici gesti per cucinare
  Bastano due semplici gesti per impostare una cottura grazie alla logica di controllo di ultima generazione:
  accendere il forno e scegliere la funzione più idonea alla pietanza che state per cucinare…la scegliete e
  semplicemente la toccate!

  IT

  poi

  Il controllo propone una temperatura per ogni funzione tradizionale, è possibile in qualsiasi momento
  modificarla, ma se la ritenete idonea non occorre fare altro, il forno si attiverà da solo in pochi secondi!

  Regolazione della temperatura
  Il controllo si avvale di una sonda temperatura con precisione di ± 5°C per la massima affidabilità delle
  temperature di cottura richieste.
  La modifica della temperatura può essere eseguita in qualsiasi momento, dopo aver selezionato la
  funzione di cottura basta agire sui simboli
  e il campo di regolazione varia da +50 °C a MAX.
  Non occorre confermare la modifica, il controllo si attiva
  dopo pochi secondi in maniera autonoma.
  Durante il riscaldamento il simbolo di grado centigrado (°C)
  lampeggia ad indicare la termoregolazione per raggiungere
  la temperatura scelta.
  Al raggiungimento lo segnalerà con un segnale acustico.
  NB: alcuni modelli possono avere la visualizzazione della temperatura all’interno del forno istantanea,
  fino al raggiungimento della temperatura impostata. Se durante la fase di innalzamento voglio verificare
  la temperatura impostata, digito indifferentemente uno dei tasti
  e se voglio, con gli stessi, posso
  cambiare la temperatura impostata.
  NB: quando si apre la porta dell’apparecchio in funzione può a seconda dei casi fuoriuscire del vapore
  o dell’aria bollente, prestare sempre molta attenzione.

  82 • Page 83

  Calore residuo
  Durante la cottura dei cibi la struttura del forno immagazzina calore, questo calore è mantenuto isolato
  dal resto della cucina grazie ad un isolamento termico generoso e ad alcuni accorgimenti di costruzione.
  Questo calore viene disperso gradualmente nel tempo e può rappresentare ancora una risorsa in
  cucina se viene gestito: il controllo indica la temperatura interna, dopo lo spegnimento del forno, fino
  al raggiungimento dei 50°C.

  Sfruttate questa caratteristica per mantenere i cibi caldi, oppure per terminarne la cottura in
  maniera dolce!

  Sonda Cibo (o termometro a sonda)

  IT

  La tenerezza, il gusto ed il sapore sono il risultato di un
  controllo preciso e funzionale
  La sonda cibo è un termometro che, inserito nella pietanza,
  permette di controllarne la temperatura interna e di usarla
  per stabilire la fine della cottura. Infatti può capitare che
  all’esterno la carne, ad esempio, sembri ben cotta ma
  all’interno sia ancora al sangue!

  La temperatura raggiunta dai cibi, durante la cottura, è
  strettamente collegata con problemi di ordine igienico/
  salutistico, infatti i batteri possono essere presenti in
  qualunque carne, così come nel pollame nel pesce e nelle
  uova crude.
  Alcuni batteri fanno andare a male il cibo, altri, come la
  Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes,
  Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus, possono
  nuocere, anche gravemente, alla salute.
  I batteri si moltiplicano molto rapidamente sopra i 4.4º e fino a 60ºC. La carne macinata è particolarmente
  a rischio da questo punto di vista.
  Per evitare la moltiplicazione dei batteri è necessario:
  • Non scongelare i cibi a temperatura ambiente, ma nel frigo oppure nel forno con l’apposita funzione.
  In quest’ultimo caso cucinare il cibo immediatamente dopo.
  • Riempire il pollame poco prima di mangiarlo; non acquistare pollame ripieno confezionato e comprare
  il pollame ripieno già cotto solo se lo si mangerà entro 2 ore.
  • Marinare il cibo in frigo, non a temperatura ambiente.
  • Usare una sonda cibo per controllare la temperatura della carne, del pesce e del pollame se sono più
  spessi di 5 cm in modo da accertarsi che vengano raggiunte le temperature minime di cottura.
  I maggiori pericoli vengono dal pollame cotto male, particolarmente pericoloso per la Salmonella;
  • Evitare di interrompere la cottura, cioè di cuocere parzialmente, conservare e quindi finire di cucinare
  più tardi, è possibile che in questo modo si raggiungano nel cibo temperature “tiepide” favorevoli alla
  crescita batterica.

  83 • Page 84

  • Arrostire la carne ed il pollame in forno a temperature di almeno 165°C.
  NB: Utilizzare sempre la sonda fornita dal costruttore

  COME UTILIZZARE LA SONDA CIBO
  Come si vede dalla figura 1 precedente , la presa della sonda è situata nell’angolo alto a sinistra della
  cavità del forno, protetta da un coperchio metallico con spinotto.

  IT

  Togliere detto coperchio ed inserire lo spinotto della
  sonda fino in fondo (sentirete un leggero scatto di
  conferma).

  Inserire la sonda dentro il cibo evitando di toccare ossa
  e parti grasse.

  Tenete presente che la sonda cibo non funziona se viene connessa a forno già acceso!

  Riassumendo:
  Inserire la sonda a forno spento.
  Inserire il cibo nel forno.
  Inserire la sonda al cuore del cibo evitando le sostanze grasse e le ossa.
  Accendere il forno con la funzione di cottura più idonea per la vostra pietanza.
  Regolate la temperatura in base al vostro gradimento.
  Dopo pochi istanti il forno comincia a cuocere, il display visualizza la temperatura (66°C
  predeterminati) della sonda che voi agendo sui tasti
  potete modificare a piacimento entro i
  limiti consentiti che vanno da 30 a 99°C.
  Nel caso voleste cambiare la temperatura del centro forno durante la cottura, attivate il tasto
  che diventa rosso e vi da la possibilità di modificarla agendo sempre sui tasti
  ; una volta
  fatto si visualizzerà dopo la temperatura istantanea del centro forno.

  84 • Page 85

  Consigliamo comunque di consultare la seguente tabella presa dal “TH NATIONAL FOOD SAFETY
  DATABASE (USA)”.
  TEMPERATURA
  INTERNA MINIMA

  ALIMENTO
  Macinati
  Hamburger

  71°C

  Manzo, Vitello, Agnello, Maiale

  74°C

  Pollo, Tacchino

  74°C
  Manzo, Vitello, Agnello

  Arrosti e Bistecche:

  IT

  al sangue

  La temperatura per la cottura al sangue non viene riportata dal
  NFSD perchè non sicura dal punto di vista sanitario

  media al sangue

  63°C

  media

  71°C

  ben cotta

  77°C
  Maiale

  Braciole, Arrosti, Costolette:
  media

  71°C

  ben cotta

  77°C

  Prosciutto, fresco

  71°C

  Salsicce, fresche

  71°C
  Pollame

  Pollo, intero o a pezzi

  82°C

  Anatra

  82°C

  Tacchino intero (non ripieno)

  82°C

  Tacchino petto

  77°C

  NB: SE LO SPINOTTO DELLA SONDA VIENE TOLTO A COTTURA INIZIATA, IL CONTROLLO
  BLOCCA IL FORNO E AVVISA DELL’ERRORE CON LA SCRITTA “SONDA CUORE
  SCOLLEGATA” SUL DISPLAY.
  Quando si cucina con l’ausilio della sonda cibo, tutte le temperature preimpostate vengono
  modificate (a parte quelle del vapore), per coerenza con la filosofia di utilizzo, a 165°C: si
  potranno variare da un minimo di 120°C a un massimo di 250°C.

  85 • Page 86

  La fine della cottura è discriminata dal raggiungimento della temperatura interna impostata per la
  sonda cibo, tutte le funzioni di programmazione del forno (funzioni timer) vengono inibite, tranne la
  funzione ”Contaminuti”
  Al termine della cottura ricordarsi sempre di scollegare la sonda e inserire il tappo apposito
  fornito con l’apparecchiatura.

  Controllo della luce forno

  IT

  Il controllo della luce è attivo su tutte le funzioni di cottura ed è indipendente da esse cioè può essere
  accesa o spenta, a seconda delle Vostre necessità, quando lo volete!
  Normalmente la luce del forno è tenuta accesa durante il riscaldamento e poi per tre minuti dopo il
  raggiungimento della temperatura impostata. A partire da quel momento la luce forno viene spenta per
  motivi di risparmio energetico.
  Per verificare la cottura può rendersi necessario accendere la luce interna, per questo basta toccare
  il simbolo della luce
  : resterà accesa per tre minuti per poi spegnersi da sola, naturalmente potete
  spegnerla subito dopo toccando nuovamente il simbolo luce.
  All’apertura della porta si accende sempre la luce interna del forno, rimane accesa fino a che non si
  chiude la porta.

  PROGRAMMAZIONE DEL FORNO
  La programmazione del forno mette a disposizione tre modalità
  per il controllo della durata di cottura, in abbinamento a tutte le
  funzioni cottura presenti.

  Toccare una volta il simbolo timer, si
  accenderà il simbolo relativo. Inoltre il
  display dell’orologio sostituirà l’indicazione
  dell’ora corrente.

  I puntini separatori lampeggiano ad indicare
  che è possibile programmare il tempo di
  cottura

  86 • Page 87

  Una volta definito il tempo di cottura, il display visualizzerà ancora l’ora corrente,
  il simbolo “durata cottura” sarà acceso.

  A partire da ora inizia il conteggio. Trascorso il tempo indicato il forno lo segnalerà acusticamente,
  le resistenze termiche vengono spente terminando quindi la cottura. Nel display apparirà la scritta
  “Programma terminato estrarre la pietanza”: premere un tasto qualsiasi per interrompere la segnalazione
  acustica o aprire la porta.
  Il forno, dopo 1 minuto, si spegnerà autonomamente se altre funzioni di cottura non vengono impostate.

  Programmazione timer: ora di fine cottura

  IT

  Toccare due volte il simbolo timer, si
  accenderà il simbolo relativo.
  I puntini separatori lampeggiano ad
  indicare che è possibile programmare
  l’ora di fine cottura.
  Impostare l’ora di fine cottura toccando i
  simboli “+” e “-“.

  Una volta definita l’ora di fine cottura, il display visualizzerà ancora l’ora corrente,
  il simbolo “fine cottura” sarà acceso.

  A partire da ora inizia il conteggio. Raggiunta l’ora impostata, il forno lo segnalerà acusticamente,
  le resistenze termiche verranno spente, terminando quindi la cottura. Nel display apparirà la scritta
  “Programma terminato estrarre la pietanza”: premere un tasto qualsiasi per interrompere la segnalazione
  acustica o aprire la porta.
  Il forno, dopo otto secondi, si spegnerà autonomamente se altre funzioni di cottura non vengono
  impostate.

  Programmazione timer: cottura posticipata
  Tramite la combinazione delle due modalità “tempo di cottura” e “ora di fine cottura” si può impostare
  il forno in modo che cominci la cottura ad un’ora posticipata rispetto all’attuale.
  Per esempio, sono le ore 8:30 e state per uscire di casa ma volete che al vostro rientro alle ore 13:00
  sia pronto un arrosto, ecco come fare:

  87 • Page 88

  Preparate l’arrosto per la cottura, infornatelo.

  Accendete il forno, scegliete la funzione di cottura e impostate la temperatura.

  A questo punto impostate la durata di
  cottura, supponiamo due ore.
  IT

  Definite adesso l’ora di fine cottura : il controllo
  normalmente somma all’ora attuale il tempo di
  cottura e la propone come ora di fine cottura, nel
  nostro caso proporrà le ore 10:30 (8:30+2:00).

  Modificate l’ora di fine cottura per farla
  coincidere con quella da Voi desiderata,
  nel nostro esempio le 13:00.

  Il forno si pone ora in attesa (stand-by) spegnendo la luce forno.
  Il controllo attiverà autonomamente il forno alle ore 11:00 (13:00-2:00) e lo spegnerà
  alle 13:00, al vostro rientro troverete l’arrosto pronto!

  Programmazione del timer: contaminuti
  Il contaminuti è una funzione del timer che è indipendente dal funzionamento del forno, cioè non blocca
  la cottura e non spegne il forno, funziona come avvisatore acustico.
  Lo potete impostare in qualsiasi momento, per esempio come promemoria di controllo della cottura ai
  fornelli, oltre che del forno o di altre attività di cucina.
  E’ disponibile anche a forno spento, in questo caso basta toccare una volta il simbolo delle funzioni
  timer.
  Se invece lo utilizzate a forno acceso, dovete toccare in sequenza il simbolo funzioni timer tre volte:

  88 • Page 89

  I puntini separatori lampeggiano ad indicare che è
  possibile impostare il valore.
  Impostare i minuti agendo sui simboli “+” e “-“
  a partire da ora inizia il conteggio. Trascorso il
  tempo indicato il forno lo segnalerà acusticamente,
  lampeggerà il simbolo dedicato : premere un tasto
  qualsiasi per interrompere la segnalazione acustica.

  Programmazione del timer: cancellazione del programma
  Per cancellare una programmazione è necessario portare a zero il valore assegnato precedentemente,
  oppure spegnere il forno.

  FUNZIONAMENTO CON VAPORE

  IT

  Cuocere a vapore è il sistema maggiormente usato nella cucina orientale, ma certamente assai utile
  anche per la nostra.
  È rapido e ha il vantaggio di conservare al cibo il suo primitivo sapore.
  In questo caso la cottura non avviene per mezzo di acqua, ma tramite il vapore acqueo.
  Il processo che si svolge durante la cottura a vapore, differisce da quello della bollitura. Il vapore
  acqueo infatti esercita sul contenuto delle cellule un effetto fondamentalmente opposto a quello
  dell’acqua bollente.
  Il cibo infatti viene portato a cottura completa anche con tale sistema, ma ad eccezione del grasso,
  nessun altro componente fuoriesce dai tessuti degli alimenti.
  Le pareti delle cellule ed i tendini si ammorbidiscono gradatamente, le sostanze proteiche si coagulano
  senza fuoriuscire, le sostanze amidacee si gonfiano e si uniscono, gli zuccheri e i minerali rimangono
  inalterati.
  Stesso discorso vale per gli odori, che sono ridotti al minimo o per le sostanze coloranti.
  Soltanto il grasso si liquefa sotto l’influenza del calore, ed è per questo che è raramente consigliabile la
  cottura al vapore per grossi tagli di carne o di pesce. Per quanto concerne le vitamine, queste meritano
  un discorso a parte, poiché il calore generalmente tende a distruggerle; alcune di queste, tuttavia, a
  seconda della durata della cottura subiscono solo lievi alterazioni.
  I cibi adatti a questo metodo di cottura sono quindi generalmente quelli totalmente privi di grassi, come
  ad esempio pesci, alcune qualità di carni, legumi, patate, cereali, uova, budini, ecc..
  Non lo è, ad esempio, per gli ortaggi di consistenza legnosa o per la frutta in genere.

  Consigli utili
  Usate il forno a vapore partendo sempre dal forno freddo, si sconsiglia l’uso del vapore a forno caldo
  (subito dopo una cottura tradizionale) in quanto verrebbero meno le proprietà di cottura del vapore
  stesso.
  Per cucinare a vapore cercate di usare il più possibile la vaschetta in acciaio inox forata in abbinata alla
  vaschetta inox bassa raccogli sugo.
  La prima, appoggiata tramite il relativo supporto alla griglia piana permetterà al vapore di agire
  pienamente sul cibo e attraverso i fori scaricare tutto quello rilasciato dallo stesso nella fase di cottura.
  La seconda, più bassa infilata sotto la grigia nelle apposite guide, raccoglierà il prodotto colato
  permettendovi di sporcare meno la cavità del forno.
  Il supporto della teglia forata può diventare a cottura ultimata un ottimo appoggio- distanziale tra la
  teglia e le superfici dove intendete appoggiarla per poter prelevare il cibo che avete appena cotto.

  89 • Page 90

  MODI DI FUNZIONAMENTO
  COTTURA CON VAPORE A 100°C

  IT

  Accendo il forno col tasto
  Seleziono Vapore a 100°C …..
  Dopo pochi secondi il programma inizia automaticamente.
  Il vapore prodotto dal generatore entra nella cavità a 100°C. e per mezzo della ventilazione radiale viene
  distribuito in maniera da permettere un riscaldamento e una cottura uniforme del cibo.
  Questo da il vantaggio di poter cucinare su i tre livelli contemporaneamente avendo cura di inserire
  i cibi più “corposi” nel livello più alto e quindi i meno corposi come la verdura, in quelli più bassi (dal
  primo al terzo).
  NB: durante la cottura a vapore, infilare sempre la teglia bassa d’acciaio inossidabile sotto il contenitore
  di cottura perforato, per raccogliere parti del cibo o della condensa che eventualmente cadono.
  COTTURA CON VAPORE A 130°C (rigenerazione)
  Accendo il forno col tasto

  Seleziono Vapore a 130°C
  Utilizzando i tasti
  130°C preimpostati.

  potrete regolare la temperatura con step di 5°C nell’arco che va dai 105°C ai

  Dopo pochi secondi il programma inizia automaticamente.
  Durante la rigenerazione la camera di cottura viene riscaldata con vapore e aria calda che permette di
  ottenere un riscaldamento rapido e omogeneo del cibo senza seccarlo.
  Questo programma da la possibilità di modificare in base alla tipologia del cibo da rigenerare la
  temperatura interna del forno in modo da gestire a vostro piacimento questa funzione e quindi questo
  tipo di funzione è particolarmente adatta per :

  90 • Page 91

  Riscaldare da 105°C a 130 °C i cibi precotti;
  Preparazione di piatti pronti e semipronti, piatti surgelati da 105 °C a 130 °C
  NB: per queste tipologie di piatti si ricorda di inserire nel forno stoviglie adatte (non materiale sintetico
  o similare), di posizionandole sopra la griglia avendo cura di levare eventuali coperchi.

  VAPORE COMBINATO CON COTTURA VENTILATA
  Accendo il forno col tasto

  IT

  Seleziono Vapore Combinato
  Utilizzando i tasti
  230°C impostabili.

  potrete regolare la temperatura con step di 5°C nell’arco che va dai 50°C ai

  Questa tipo di cottura viene chiamata anche “Cottura professionale” perché il cibo da cuocere viene
  infornato nella camera di cottura fredda, non preriscaldata.
  Dopo l’avviamento, in una prima fase il cibo da cuocere viene esposto al vapore (detto anche
  vaporizzato), poi dopo una durata d’esposizione al vapore dipendente dal volume di riempimento,
  quindi dalle dimensioni del cibo da cucinare, l’apparecchio passa automaticamente alla seconda fase
  – la fase ad aria calda.
  Questo tipo di funzione è particolarmente adatta ad esempio per carni di grossa pezzatura, pesce
  di notevoli dimensioni; la cottura di pani grandi di farina bianca, scura o integrale con lievito o pasta
  lievitata a 190 °C fino a 210 °C e cotture di paste sfoglie ripiene e non, fresche o surgelate da 190 °C
  fino a 210 °C
  ATTENZIONE:
  Per eseguire in maniera ottimale due “cotture professionali” consecutive, bisogna
  raffreddare il forno prima della seconda infornata.
  SBUFFO DI VAPORE

  91 • Page 92

  Questa particolare funzione può essere utilizzata solo durante l’utilizzo delle
  funzioni tradizionali del forno.

  .

  SE NON INTENDETE USARE LO SBUFFO PER LA COTTURA, TOGLIERE LA CARAFFA DAL FORNO.
  Una volta acceso il forno, lo sbuffo del vapore sarà disponibile solo dopo
  che la cavità interna avrà superato i 100°C. Solo da quel momento sarà
  possibile l’accensione del tasto.
  Lo sbuffo entrerà in funzione per cinque minuti andando a umidificare il cibo in modo che questo
  diventi meno secco durante la cottura. Ideali per arrosti in genere, grosse pezzature di carne/pesce e
  cotture più soft.
  IT

  NB: QUESTA FUNZIONE NON SI ACCENDE CON LE FUNZIONI DI COTTURA A VAPORE.
  Nella seguente tabella indichiamo i risultati delle prove di cottura eseguite presso i nostri laboratori
  da un cuoco professionista, in ogni caso si tratta di indicazioni e i valori che proponiamo servono per
  partire a sperimentare le proprie ricette ed ottenere sempre i migliori risultati!

  PESO (g.)

  FUNZIONE

  Temper.
  forno.°C

  Temper.
  vapore °C

  LIV.

  ACCESSORI
  CONSIGLIATI

  Tempo
  (minuti)

  GAMBERONI CON RAVIOLI

  1700

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  55

  2

  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia

  RISOTTO ALLE FRAGOLE

  1200

  Vapore 100°C

   

  100

  RISOTTO AL
  CASTELMAGNO
  COCKTAIL DI GAMBERONI

  1200

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  Griglia

  15

  100

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  15

  175

  100

  2

  Griglia + Teglia
  forata + leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata

  PANINI AL LATTE

  800

  VENTILATO +
  Vapore 100°C

  INSALATA DI RISO VENERE

  500

  RIGENERAZIONE PRIMI
  PIATTI
  RIGENERAZIONE VERDURE

  1 porzione

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  Griglia

  35

  Vapore 130°C

   

  120

  2

  Griglia

  20

  1 porzione

  Vapore 130°C

   

  120

  2

  Griglia

  20

  RIGENERAZIONE DI
  SECONDI PIATTI CON
  VERDURE
  POLLO ARROSTO RIPIENO

  1 porzione

  Vapore 130°C

   

  120

  2

  Griglia

  20

  1800

  VENTILATO +
  Vapore 100°C

  210

  100

  2

  Griglia

  85

  ORATE DELICATE

  1300

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  35

  CODA DI PESCATRICE IN
  SALSA D’ARANCIA

  800

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto

  PIATTI DA PREPARARE

  92

  15

  30

  30 • Page 93

  ORATE AL VAPORE CON
  PURE’ DI MELANZANA

  2000

  VENTILATO +
  Vapore 100°C

  200

  100

  2

  TROTE IN SALSA DI AROMI

  600

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  COZZE GRATINATE

  1000

  Vapore 100°C +

   

  100

  2

  GRILL

  MAX

  VONGOLE AL VINO BIANCO

  1000

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  FILETTO DI MERLUZZO IN
  SALSA DI AGRUMI

  1000

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  FILETTO DI SALMONE
  ALL’ARANCIA

  700

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  MAZZETTI DI VERDURA

  1000

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  CAVOLFIORE GRATINATO

  700

  Vapore 100°C +

   

  100

  2

  GRILL

  MAX

  INSALATA DI PATATE ALLA
  DANESE

  800

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  VERDURE AL VAPORE CON
  SALSA DI TOFU E TONNO

  1000

  Vapore 100°C

   

  100

  2

  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto
  Griglia + Teglia
  forata + Leccarda
  sotto

  45
  35
  25
  8
  35
  25

  IT
  20
  35
  25
  10
  45
  30

  CLEAN
  Accendo il forno col tasto ;
  Seleziono il programma CLEAN;
  Sul display comparirà la seguente schermata:

  Utilizzando i tasti
  scegliete “FORNO”. A questo punto selezionando il tasto START che sta
  lampeggiando darò il via al programma di pulizia interna della muffola.

  93 • Page 94

  Apparirà

  una volta inserita (se l’avevate già inserita va bene lo stesso), premere START
  per la seconda volta per dare il via al ciclo di pulizia.Trascorsi 15 minuti dallo
  start il forno avrà terminato il programma, un segnale acustico vi avvertirà e
  comparirà la scritta:
  IT

  Aprire la porta stando attenti al vapore caldo che ne uscirà.
  A porta aperta si bloccherà il segnale acustico, le incrostazioni dovute alle
  cotture in temperatura, contenute all’interno della cavità del forno, proprio
  per il ciclo fatto, saranno molto meno resistenti da togliere e verranno via
  molto semplicemente.

  Una volta finita la pulizia interna del forno spegnerlo
  con il tasto ON/OFF
  Una volta spento il forno vi indicherà di:

  Una volta estratta parzialmente la
  vaschetta (guardare il simbolo della
  freccia sul lato sinistro o le due
  tacche sopra la caraffa), premere
  START dando il via allo svuotamento
  del circuito di produzione del vapore
  con la seguente scritta:

  Una volta terminato lo scarico compare la scritta:

  A questo punto svuotate la caraffa e mettetela a sgocciolare.

  94 • Page 95

  PULIZIA CIRCUITO VAPORE
  Accendo il forno col tasto ;
  Seleziono il programma CLEAN;
  Sul display comparirà la seguente schermata:

  IT

  Utilizzando i tasti
  scegliete “CIRCUITO VAPORE”. A questo punto selezionando il tasto START
  che sta lampeggiando si da il via al programma di pulizia interna della muffola.

  Apparirà

  Una volta inserita (se l’avevate già inserita va bene lo stesso), premere START
  per la seconda volta per dare il via al ciclo di pulizia.
  Trascorso qualche minuto dallo start il forno avrà terminato il programma, un
  segnale acustico vi avvertirà e comparirà la scritta:

  A porta aperta si bloccherà il segnale acustico.
  Successivamente a forno spento il forno vi segnalerà assieme all’allarme
  sonoro:

  95 • Page 96

  Aprite la porta, estrarre la vaschetta:

  IT

  Una volta estratta parzialmente la vaschetta (guardare il
  simbolo della freccia sul lato sinistro o le due tacche sopra
  la caraffa), premere START dando il via allo svuotamento del
  circuito di produzione del vapore

  con la seguente scritta:

  Una volta terminato lo scarico compare la scritta:

  A questo punto svuotate la caraffa e mettetela a sgocciolare tenendo ben presente che:
  con questo programma manterrete più sano il vostro forno;
  eviterete ristagni di acqua;
  manterrete il circuito di produzione del vapore più efficiente.
  NB: se svuotando la caraffa vi accorgete che l’acqua contenuta non è perfettamente limpida ripetete
  cicli di pulizia fino alla sua totale nitidezza.

  96 • Page 97

  NOTA IMPORTANTE
  Se durante uno dei cicli di pulizia predeterminati dovesse esserci un’interruzione di energia elettrica,
  quando questa sarà ristabilita il forno obbligatoriamente vi farà eseguire uno svuotamento del circuito
  anche se non vi dovesse essere dell’acqua al suo interno.
  Questo forno è l’unico nel suo genere a non aver bisogno di decalcificanti per mantenere il sistema di
  produzione del vapore in piena efficienza.
  Di tanto in tanto il forno vi consiglierà di eseguire un ciclo di pulizia ….. fatelo!

  FUNZIONI AUTOMATICHE: RICETTE
  Per accedere alla funzione ricette eseguire la seguente procedura:
  Accendo il forno col tasto ;
  Seleziono la funzione AUTOMATICO

  Il display visualizza le 2 opzioni:
  - ricette personali;
  - ricette impostate
  Scegliere l’impostazione desiderata con i tasti
  con il tasto confermo la scelta;

  IT

  ;

  compare il seguente menù;
  agire sui tasti
  per scegliere la tipologia della
  pietanza e con il tasto confermo la scelta.

  97 • Page 98

  compare il seguente menù;
  agire sui tasti
  per scegliere la tipologia della
  pietanza e con il tasto confermo la scelta.

  compare il seguente menù;
  agire sui tasti
  per scegliere la tipologia della
  pietanza e con il tasto confermo la scelta.
  IT

  Compare la schermata del peso e agendo sui tasti
  scelgo uno dei valori pre-impostati e con il tasto
  confermo la scelta.

  Al termine delle impostazioni il display riassume la ricetta
  impostata.
  I due punti del tempo durata cottura (0:40) saranno
  lampeggianti ad indicare la possibilità di poterlo
  modificare.
  Per modificarlo agire sui tasti – e + .
  Oppure seleziono direttamente la funzione
  che sta lampeggiando e così inizia il programma cottura
  con il countdown del tempo prestabilito sul display.
  ATTENZIONE: certe ricette usano il preriscaldamento, quindi introdurre la pietanza una volta che il forno
  sarà arrivato in temperatura e nel display comparirà la scritta “PRERISCALDAMENTO TERMINATO
  INSERIRE LA PIETANZA”
  Una volta terminata la cottura sul display appare la scritta a fianco, si accende
  l’avviso acustico che rimane tale fino a che non agisco premendo un qualsiasi tasto
  o aprendo la porta.
  NB: in qualsiasi istante, se nella scelta dei valori commetto un errore e/o voglio
  cambiare l’impostazione della mia ricetta, posso selezionare
  permette di ripartire dall’inizio della procedura.

  98

  che annulla e • Page 99

  N.B.: Se vengono eseguite cotture con i parametri del tempo modificati delle
  ricette preimpostate, durante il bip sonoro a termine cottura comparirà:

  Vedi come salvare le ricette nel paragrafo successivo.
  IMPORTANTE
  UNA VOLTA CONCLUSA LA COTTURA
  SVUOTAMENTO DEL CIRCUITO DELL’ACQUA.

  A VAPORE

  IL

  FORNO

  DARÀ

  IL VIA

  AL

  CICLO

  DI
  IT

  PERSONALIZZAZIONE DELLE RICETTE
  Una volta modificato il tempo di cottura di una ricetta pre-impostata ed eseguita, possiamo andare a
  salvarla per la prossima volta, memorizzando i nuovi parametri usati (peso e tempo di cottura).
  A fine ciclo di cottura della ricetta modificata apparirà l’icona sotto e per poterla salvare dovrò agire in
  questo modo:
  - con il tasto + scegliere “SI”
  - dare conferma con il tasto si visualizza il tempo utilizzato,
  - modificare con + e - e confermare con , appare il peso utilizzato,
  - modificare con + e - e confermare con , comparirà il messaggio
  “Ricetta salvata POS. 1/1”, e così via in numero crescente
  Ogni volta che accedo al menù “ RICETTE PERSONALI “ trovo salvate in elenco le mie ricette.
  Se la memoria dedicata al salvataggio delle ricette personali dovesse essere
  insufficiente il display visualizza il messaggio: “MEMORIA PIENA IMPOSSIBILE
  SALVARE”.

  Prima di salvare la mia ricetta devo cancellarne altre dal menù in questo modo:
  - seleziono la funzione
  ;
  - digitando entro nella sezione “RICETTE PERSONALI”
  dove trovo tutte le ricette salvate;
  - con i tasti
  scorro il menù per andare a selezionare
  la ricetta che voglio eliminare.
  NB: i nomi vengono dati per default dal menù;

  99 • Page 100

  Una volta visualizzata la ricetta da eliminare seleziono il tasto
  della schermata successiva:

  tenendolo premuto fino alla comparsa

  Di default la selezione sarà impostata su NO, ma
  premendo i tasti di scroll + e - seleziono SI e confermo
  con ;

  IT

  - Il display comunica l’avvenuta eliminazione della ricetta;

  SOSTITUZIONE LAMPADA FORNO
  IMPORTANTE:
  La lampada del forno deve avere precise caratteristiche:
  a) Struttura adatta alle alte temperature (fino a 300°C);
  b) Alimentazione: vedere valore V/Hz indicato sulla targa matricola;
  c) Potenza 25W;
  d) Attacco di tipo G9.
  Attenzione: assicurarsi che l’apparecchio sia spento prima di sostituire la lampada per evitare la
  possibilità di scosse elettriche.
  - Per evitare danni stendere all’interno del forno uno strofinaccio per stoviglie;
  - Svitare le viti di fissaggio della cornice in acciaio;
  - Levare la vecchia lampada sfilandola dalla sede stando attenti che non si rompa;
  - Inserire la nuova lampadina avendo l’accortezza di non toccarla con le mani
  (consigliamo l’uso di un guanto in lattice da gettare poi);
  - Rimontare la cornice inox stando ben attenti a non pizzicare la guarnizione in silicone;
  - Fissare nuovamente le viti inox precedentemente tolte
  - Collegare nuovamente l’apparecchio alla linea di alimentazione.

  100 • Page 101

  PER L’INSTALLATORE
  Incasso del forno
  Il forno può essere installato sotto un piano di cottura, in colonna,oppure
  abbinato al relativo cassetto scaldavivande. Le dimensioni dell’incasso devono
  essere come riportato in figura.
  Il materiale del mobile deve essere in grado di resistere al calore.
  Il forno deve essere centrato rispetto alle pareti del mobile e fissato con le viti e
  bussole che sono fornite in dotazione come da figura affianco.

  IT

  101 • Page 102

  ALLACCIAMENTO ELETTRICO

  IT

  Prima di effettuare l’allacciamento elettrico accertarsi che:
  - le caratteristiche dell’impianto siano tali da soddisfare quanto indicato sulla targa matricola applicata
  sul fronte del forno;
  - l’impianto sia munito di un efficace collegamento di terra secondo le norme e le disposizioni di legge
  in vigore.
  La messa a terra è obbligatoria a termini di legge. Il cavo in nessun punto dovrà raggiungere una
  temperatura superiore di 50° C quella ambiente.
  Questo forno deve essere connesso all’alimentazione per mezzo di un cavo di alimentazione con
  un’apposita spina che sia compatibile con la presa montata nell’impianto elettrico che alimenta questo
  forno.
  Se un apparecchio fisso non è provvisto di cavo di alimentazione e di spina, o di altro dispositivo
  che assicuri la disconnessione dalla rete, con una distanza di apertura dei contatti che consenta
  la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, tali dispositivi
  di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione conformemente alle regole di
  installazione.
  La presa o l’interruttore onnipolare devono essere facilmente raggiungibili con l’apparecchiatura
  installata.
  N.B. Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso che quanto sopra e le usuali norme
  antinfortunistiche non vengano rispettate.
  TIPI E DIAMETRO MINIMO DEI CAVI
  SASO
  H05RR-F 3x1,5 mm²

  H05RR-F 3x2,5 mm²

  H05VV-F 3x1,5 mm²

  H05VV-F 3x2,5 mm²

  H05RN-F 3x1,5 mm²

  H05RN-F 3x2,5 mm²

  H05V2V2-F 3x1,5 mm²

  H05V2V2-F 3x2,5 mm²

  102 • Page 103

  Cher Client,
  Nous vous remercions et vous félicitons pour votre choix.
  Ce nouveau produit, conçu et construit avec précision dans des matériaux de tout premier
  choix a été testé pour pouvoir satisfaire toutes vos exigences pour une cuisson parfaite.
  Nous vous prions par conséquent de lire et de respecter ces consignes faciles qui vous
  permettront d’atteindre d’excellents résultats dès la première utilisation. Nous vous
  souhaitons une bonne cuisine avec cet appareil moderne.
  IMPORTANTES CONSIGNES ET MISES EN GARDE
  ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UN USAGE FUTUR

  POUR

  IMPORTANTES CONSIGNES ET MISES
  EN GARDE POUR LA SECURITE

  LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER
  POUR UN USAGE FUTUR

  103

  LA

  SECURITE,

  LIRE
  FR • Page 104

  FR

  CE PRODUIT A ETE CONCU POUR UN USAGE DE TYPE DOMESTIQUE.
  LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE DANS LE CAS DE DOMMAGES
  EVENTUELS AUX CHOSES OU AUX PERSONNES DERIVANT D’UNE INSTALLATION INEXACTE
  OU D’UN USAGE IMPROPRE, ERRONE OU ABSURDE.
  L’APPAREIL NE DOIT PAS ETRE UTILISE PAR DES PERSONNES (Y COMPRIS LES ENFANTS)
  POSSEDANT DES CAPACITES PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES REDUITES, OU PAR
  DES PERSONNES QUI MANQUENT D’EXPERIENCE ET DES CONNAISSANCES NECESSAIRES
  SAUF SI ELLES SONT SOUS LA SUPERVISION OU RECOIVENT LES CONSIGNES
  CONCERNANT
  L’USAGE DE L’APPAREIL DE LA PART D’UNE PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR SECURITE.
  LES ENFANTS DOIVENT ETRE SURVEILLES POUR S’ASSURER QU’ILS NE JOUENT PAS AVEC
  L’APPAREIL.
  IL EST INTERDIT D’APPLIQUER DU PAPIER ALU, DES CASSEROLES OU DES OBJETS
  SIMILAIRES EN CONTACT AVEC LA BASE INTERNE DU FOUR POUR CUISINER.
  DURANT L’UTILISATION L’APPAREIL DEVIENT TRES CHAUD. ATTENTION A NE PAS TOUCHER
  LES ELEMENTS CHAUFFANTS A L’INTERIEUR DU FOUR.
  ATTENTION:

  - En cas de coupure de l’énergie électrique, quand celle-ci sera rétablie,
  le four vous fera exécuter obligatoirement une vidange du circuit même
  s’il n’y a pas d’eau à l’intérieur.
  - Pour le nettoyage n’utilisez pas de matériels rugueux, abrasifs ou des
  racleurs métalliques coupants pour nettoyer la porte en verre du four,
  car ils peuvent rayer la surface et briser le verre.
  On rappelle que le remplacement de la lampe interne du four doit
  lui aussi être confié à du personnel qualifié qui veillera à débrancher
  préalablement l’appareil du réseau électrique.
  - Durant le nettoyage faites en sorte que l’eau ne pénètre pas dans
  l’appareil.
  - Utilisez seulement des chiffons légèrement humides.
  - Ne vaporisez jamais de l’eau à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil.

  IMPORTANT:

  - N’utilisez pas d’appareils pour le nettoyage à la vapeur, l’eau qui
  pénètre peut provoquer des dommages.
  - N’utilisez pas utiliser l’appareil pour chauffer ou humidifier une pièce.
  - Utilisez les possibilités qu’offre le dispositif de sécurité pour les enfants
  “clé (child lock)”.

  SOIN ET
  MAINTENANCE

  - L’appareil devrait être installé et utilisé uniquement à des températures
  ambiantes comprises entre 5 °C et 35 °C.
  - En cas de risque de gel, l’eau résiduelle contenue dans les pompes
  peut congeler et les endommager.
  - Ne nettoyez pas le four dès que le plat est défourné, les gouttes de
  vapeur qui restent sont très chaudes (risque de brûlures); vérifiez que sur
  l’afficheur la valeur de la température résiduelle soit faible ou ait disparu.
  - Quand le four est allumé, ouvrez la porte avec précaution, la vapeur
  qui peut sortir pourrait provoquer des brûlures.

  104 • Page 105

  - Qualora si manifestasse un’interruzione di energia elettrica, quando
  questa sarà ristabilita il forno obbligatoriamente vi farà eseguire uno
  svuotamento del circuito anche se non vi dovesse essere dell’acqua
  al suo interno.
  - Non usare per la pulizia materiali ruvidi abrasivi o raschietti metallici
  affilati per pulire la porta di vetro del forno, perché possono graffiare la
  superficie e causare la frantumazione del vetro.
  - Durante i lavori di pulizia fare attenzione che l’acqua non penetri
  nell’apparecchio.
  - Usare solo panni leggermente umidi.
  - Non spruzzare mai acqua all’interno o all’esterno dell’apparecchio.
  - Non utilizzare apparecchi per la pulizia a vapore, l’acqua che penetra
  può provocare danni.
  - Non utilizzare l’apparecchio per riscaldare o umidificare un locale.
  - Utilizzare le possibilità offerte dal dispositivo sicurezza bambini “chiave
  (child lock)”.
  - L’apparecchio dovrebbe essere installato e usato solo con temperature
  d’ambiente da 5 °C a 35 °C.
  - In caso di pericolo di gelo, l’acqua residua contenuta nelle pompe può
  congelare e danneggiarle.
  - Utiliser la sonde thermique recommandée pour ce four.

  105

  FR • Page 106

  IMPORTANT

  La plaque des caractéristiques du four est accessible même une fois que l’appareil est installé. Sur
  cette plaque qui est visible en ouvrant la porte, on y trouvera toutes les données d’identification de
  l’appareil auxquelles il faudra se rapporter pour la demande de pièces détachées de rechange.

  FR

  PREMIERE UTILISATION

  Le four doit être nettoyé à fond à l’eau et au savon et rincé soigneusement.
  Réchauffez le four pendant environ 30 minutes à la température maximale; c’est ainsi que l’on éliminera
  tous les restes des graisses qui pourraient provoquer des odeurs désagréables au cours de la phase
  de la cuisson. Utilisez la fonction circulaire plus le ventilateur avec le four dépourvu d’accessoires.
  Avant d’utiliser les accessoires pour la première fois, nettoyez-les soigneusement avec une solution
  alcaline de lavage très chaude et un chiffon souple.

  UTILISATION DE LA GRILLE PLATE

  Pour enlever la grille plate, tirez vers vous la grille jusqu’au blocage, puis la soulever en la tirant vers le
  haut jusqu’à sa complète extraction.
  Pour insérer la grille plate, procédez en enfilant la grille inclinée à 45° jusqu’au blocage, puis placez-la
  à l’horizontal et poussez-la jusqu’au fond.

  Si la grille plate est dotée d’un plateau bas ramasse-jus, pour l’extraire, soulevez légèrement et faites-le
  glisser vers vous. Réinsérez-le jusqu’à ce qu’il rentre le logement prévu.

  106 • Page 107

  UTILISATION DU PLATEAU PERFORE

  Ce plateau doit être utilisé pour la cuisson à vapeur et associé avec son support, positionné sur la
  grille plate.

  FR

  Nous conseillons d’y associer également le plateau bas ramasse-jus quand des aliments
  cours de la cuisson.

  coulent au

  RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT

  La documentation de cet appareil utilise du papier blanchi, sans chlore, ou bien du papier recyclé afin
  de contribuer à la protection de l’environnement.
  Les emballages sont conçus pour ne pas endommager l’environnement  ; ils peuvent être récupérés ou
  recyclés car ce sont des produits écologiques.
  Si vous recyclez l’emballage, vous contribuerez à une épargne des matières premières et à une
  réduction du volume des déchets industriels et domestiques.
  LE MATERIEL D’EMBALLAGE est 100% recyclable et est caractérisé par le symbole du
  recyclage. Pour l’élimination suivez les règlementations locales. Le matériel d’emballage
  (sachets en plastique, parties en polystyrène, etc.) doit être tenu hors de la portée des
  enfants car il est une source potentielle de danger.
  CET APPAREIL est caractérisé conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE, Waste Electrical
  and Electronic Equipment (WEEE). En s’assurant que ce produit est éliminé de façon correcte,
  l’utilisateur contribue à empêcher les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et
  la santé.
  LE SYMBOLE sur le produit ou sur la documentation d’accompagnement indique que ce
  produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais qu’il doit être remis au point
  de collecte approprié pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
  L’ELIMINATION DOIT AVOIR LIEU suivant les règlementations locales pour l’élimination des
  déchets.
  POUR DES INFORMATIONS ULTERIEURES sur le traitement, récupération et recyclage de ce produit,
  contactez le bureau local compétent, le service de collecte des déchets domestiques ou le magasin
  où le produit a été acheté.
  AVANT L’ELIMINATION, pour le rendre inutilisable coupez le fil électrique d’alimentation.

  107 • Page 108

  FOUR A VAPEUR 45

  VUE D’ENSEMBLE DES COMMANDES

  FR

  ­­
  FONCTIONS CUISSON STANDARD: du 1 au 5;
  REGLAGE DE LA TEMPERATURE , DUREE DE LA CUISSON: 19 et 20;
  ON/OFF + CLE (CHILD LOCK): 27;
  FONCTIONS AVEC FOUR A VAPEUR: de 6 à 9;
  FONCTION CLEAN (auto-nettoyage): 10;
  FONCTIONS pour RECETTES: 11 et 12;
  FONCTIONS SCROLL MENU: 13 et 14;
  FONCTIONS DE TIMER: 24;
  PROGRAMMATION DU TIMER: 19 et 20;
  1 éclairage du four;
  2 circulaire ventilé;
  3 intensive (grille+ circulaire ventilé);
  4 grille ventilée;
  5 grille;
  6 vapeur jusqu’à 100 °C;
  7 vapeur jusqu’à 130 °C;
  8 vapeur combinée avec cuisson ventilée;
  9 bouffée de vapeur;
  10 fonction CLEAN;
  11 programmations automatiques du système (recettes);
  12 fonction de confirmation des réglages de l’afficheur;
  13 scroll vers le bas de l’afficheur, diminution de la température de cuisson;
  14 scroll vers le haut de l’afficheur, augmentation de la température de cuisson;
  15 indication des températures programmées sur l’afficheur;
  16 fonction de la clé activée / désactivée;
  17 fonction des indications du timer;
  18 fonction du compte à rebours;
  19 fonction d’augmentation des programmations;
  20 fonction de diminution des programmations;
  21 fonction du timer du “minuteur”;
  22 fonction du timer de la “fin de cuisson”;
  23 fonction du timer de la “durée de la cuisson”;
  24 fonction du timer;
  25 fonction de “START” de la mise en service;
  26 fonction “STOP ” extinction;
  27 fonction on/off et fonction spéciale “clé (child lock)”.
  NB: toutes les programmations/variations des fonctions sont confirmées par un signal sonore.

  108 • Page 109

  La fonction PAUSE est une fonction supplémentaire programmable durant une des cuissons à la
  vapeur.
  Cette fonction s’active en sélectionnant de nouveau la touche de la fonction choisie  ; cette touche
  commencera à clignoter jusqu’à ce que vous le sélectionnez à nouveau une fois que l’opération que
  vous devez faire est terminée,
  (n’oubliez pas de le faire autrement la cuisson ne se terminera pas!)

  PRESENTATION DU FOUR

  Cher Client, votre nouveau four est géré par une carte électronique qui s’occupe d’en contrôler à
  chaque instant le fonctionnement pour en améliorer toutes les prestations.
  Le contrôle tactile est de dernière génération, précis, fiable.
  L’interface est élégante, ordonnée et discrète, plus intuitive que jamais!
  Peu de touches, beaucoup de fonctions, aucune combinaison ou séquence difficile de touches,
  concentrez-vous et suivez la recette, le four est prêt en deux gestes!

  INSTALLATION ET BRANCHEMENT

  Cher Client, ce four est un appareil électronique sophistiqué, classé en tant que bien durable.
  Il a besoin d’être installé par un personnel qualifié qui opère dans les règles de l’art aussi bien pour les
  branchements que pour l’installation dans le meuble de la cuisine.
  (VOIR LES CONSIGNES DE MONTAGE A LA PAGE 90)

  Premier branchement

  Quand on branche le four sur le réseau électrique pour la première fois, l’afficheur peut indiquer la
  langue à sélectionner ;

  A l’aide des touches
  A l’aide de la touche

  sélectionnez la langue désirée;
  confirmez le choix.

  Dorénavant la langue choisie restera fixe même pour les coupures de courant successives. Le DEMO
  MODE se met en marche.

  109

  FR • Page 110

  La modalité démonstration DEMO MODE
  C’est ainsi que l’on appelle la modalité dans laquelle le four se présente chaque fois qu’une coupure
  de courant se produit et, par conséquent, lors du premier branchement.
  Le but consiste à visualiser toutes les potentialités du contrôle par une séquence enregistrée
  des commandes.
  Dans cette modalité le four n’est JAMAIS actionné réellement, à savoir les résistances
  thermiques ne sont pas allumées!!
  Le panneau de contrôle est INACTIF et le four ne répondra donc pas aux commandes!
  FR

  Pour désactiver la modalité démonstration,
  touchez pendant cinq secondes le symbole
  lumière: le four entrera dans le fonctionnement
  normal et sera prêt à l’allumage.
  Maintenant le réglage de l’heure est possible, mais
  n’est pas nécessaire pour procéder à l’allumage
  du four.

  REGLAGE DE L’HORLOGE

  Le four signalera le branchement au réseau électrique à l’aide d’un double signal acoustique.
  Pour régler l’heure du système pressez la touche “FUNZIONI TIMER” [FONCTIONS TIMER] pendant
  au moins 3 sec.

  Chaque commande activée est confirmée par un signal acoustique

  110 • Page 111

  Réglez l’horloge à l’aide des touches + et - :
  durant le réglage, les points de séparation
  clignotent, l’heure est fixée quand les points
  deviennent fixes.

  FR

  ACTIONS POSSIBLES QUAND LE FOUR EST ETEINT
  - Allumage de l’éclairage du four

  L’éclairage du four est activé/désactivé en tapant le
  symbole comme sur la figure.

  - Changement de la Langue

  Lorsque le four est éteint, on peut sélectionner la langue sur l’afficheur en sélectionnant simultanément
  et la touche + en bas à droite pendant au moins 3 secondes.
  Ensuite à l’aide de
  choisissez la langue et confirmez le choix à l’aide de .
  - Programmation de la fonction timer “minuteur”
  Consultez la section spéciale à la page 78.

  ALLUMAGE DU FOUR

  Le four s’allume en agissant sur le symbole
  schématisé sur la figure.

  Pour activer les fonctions du four tapez toujours
  à part les fonctions éclairage du four et timer qui
  sont indépendantes.
  Le contrôle active toutes les icônes en en éclairant le fond.
  REMARQUE: n’oubliez pas que l’allumage a lieu seulement si la fonction clé est désactivée

  111 • Page 112

  Pendant une minute après l’allumage, le message ON s’affiche ; le dispositif de contrôle
  attend qu’on ait choisi une fonction. Dans le cas contraire, il interprète l’allumage comme
  une erreur et, pour des raisons de sécurité, il éteint automatiquement le four en affichant OFF
  pendant quelques secondes.

  Fonction clé (ou sécurité des enfants)

  La fonction clé est activée/désactivée en pressant la touche pendant

  au moins 3 secondes.

  FR

  Elle peut être activée et désactivée à tout moment
  et mode de fonctionnement du four.

  Le symbole du cadenas
  OUVERT spécifie que
  la fonction clé n’est pas
  active.

  Le symbole du cadenas
  FERME spécifie que la
  fonction clé est active.

  112 • Page 113

  FONCTIONS PRINCIPALES

  Vue d’ensemble du panneau antérieure des commandes

  FR

  Les fonctions de cuisson

  Le contrôle met à disposition onze fonctions spécifiques de cuisson!
  Pour activer une fonction il suffit de toucher le symbole correspondant. Chaque fonction a une
  température programmée qui est choisie selon des essais de cuisson sur des recettes qui l’utilisent
  normalement et peuvent être facilement variées selon leur expérience.

  Fonctions du four
  Lampe du four.

  Avec ce type de cuisson, un ventilateur placé sur la partie postérieure fait
  circuler l’air chaud dans le four en le distribuant de manière uniforme.
  La cuisson a lieu plus rapidement par rapport à la cuisson conventionnelle. Le système est plus
  approprié à la cuisson sur plusieurs niveaux et même pour des aliments de nature différente (poisson,
  viande etc.).

  113 • Page 114

  Type de cuisson pour griller ou dorer les aliments. La grille avec les aliments à cuire doit être
  placée sur la 2 ème ou 3ème position à partir du bas. Préchauffez pendant au moins 2 minutes
  avant d’introduire le plat.
  Cuisson à la vapeur à 100° C (présélectionnée à 100° C et réglable jusqu’à 40° C).
  Cuisson à la vapeur à 130°C (régénération)

  FR

  Vapeur combinée avec cuisson ventilée
  Bouffée de vapeur
  Clean Four/Circuit générateur de vapeur (programmes programmables ou automatiques pour
  le bon fonctionnement du four)
  Accès aux recettes préprogrammées
  Sur le tableau suivant nous indiquons les résultats des essais de cuisson exécutés dans nos laboratoires
  par un cuisinier professionnel  ; en tout cas il s’agit d’indications et les valeurs que nous proposons
  servent à expérimenter des recettes et à obtenir toujours les meilleurs résultats!

  114 • Page 115

  De simples gestes pour cuisiner

  Deux simples gestes suffisent à programmer une cuisson grâce à la logique de contrôle de dernière
  génération:
  allumez le four et choisissez la fonction la plus appropriée au plat que vous allez cuisiner …choisissezla et touchez-la simplement !

  FR

  ensuite

  Le contrôle propose une température pour chaque fonction traditionnelle, à tout moment il est possible
  de la modifier, mais si vous la considérez adéquate, il n’y a rien d’autre à faire, le four s’activera seul
  en quelques secondes!

  Réglage de la température

  Le contrôle se sert d’une sonde de température d’une précision de ± 5°C pour un maximum de fiabilité
  des températures de cuisson requises.
  La modification des températures peut avoir lieu à tout moment, après avoir sélectionné la fonction de
  cuisson il suffit d’agir sur les symboles
  et la plage de réglage varie de +50 °C à MAX.
  Il n’est pas nécessaire de confirmer la modification, le
  contrôle s’active après quelques secondes de manière
  autonome.
  Durant le réchauffement le symbole de degré centigrade
  (°C) clignote pour indiquer la thermorégulation servant à
  atteindre la température choisie.
  Un signal acoustique signalera que l’on a atteint cette
  température.
  N.B. : certains modèles peuvent être munis de l’affichage instantané de la température à l’intérieur du
  four, jusqu’à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Si, au cours de la phase d’augmentation
  de la température, on souhaite vérifier la température sélectionnée, on appuie sur une des touches
  et si on le souhaite, avec ces derniers, on peut modifier la température sélectionnée.
  NB: quand vous ouvrez la porte de l’appareil en marche, de la vapeur ou de l’air bouillant pourrait s’en
  échapper, faites toujours très attention..

  115 • Page 116

  Chaleur résiduelle

  Durant la cuisson des aliments la structure du four emmagasine la chaleur, cette chaleur est maintenue
  isolée du reste de la cuisine grâce à une bonne isolation thermique et à quelques astuces dans la
  construction.
  Cette chaleur est dispersée graduellement dans le temps et peut encore représenter une ressource en
  cuisine si elle est gérée: le contrôle indique la température interne, après l’extinction du four, jusqu’à
  ce qu’il atteigne 50°C.

  FR

  Utilisez cette caractéristique pour maintenir chauds les plats, ou pour en terminer la cuisson
  d’une manière douce!

  Sonde pour Aliments (ou thermomètre à sonde)

  La tendreté, le goût et la saveur sont le résultat d’un
  contrôle précis et fonctionnel.
  La sonde des aliments est un thermomètre qui, en étant
  inséré dans le plat, permet de contrôler sa température
  interne et de l’utiliser pour déterminer la fin de la cuisson.
  En effet, il peut arriver par exemple que la viande paraisse
  bien cuite mais qu’elle soit encore saignante à l’intérieur!

  La température atteinte par les aliments pendant la
  cuisson est étroitement corrélée aux problèmes d’ordre
  hygiénique ou sanitaire ; en effet, des bactéries peuvent
  être présentes dans n’importe quelle viande, de même que
  dans la volaille, dans le poisson et dans les œufs crus.
  Certaines bactéries font tourner les aliments tandis
  que d’autres, comme la Salmonelle, le Campylobacter
  jejuni, la Listeria monocytogenes, l’Escherichia coli ou
  le Staphylocoque doré, peuvent nuire – parfois très
  gravement – à la santé.
  Les bactéries se multiplient très rapidement au-dessus de 4.4°C et jusqu’à 60°C. La viande hachée
  présente tout particulièrement des risques de ce point de vue.
  Afin d’éviter la prolifération des bactéries, il est nécessaire de:
  • ne pas décongeler les aliments à température ambiante, mais au réfrigérateur ou encore au four, à
  l’aide de la fonction prévue à cet effet. Dans ce dernier cas, cuire l’aliment tout de suite après.
  • farcir la volaille juste avant de la manger ; ne pas acheter de la volaille farcie sous emballage et
  n’acheter une volaille farcie déjà cuite que si vous comptez la manger dans les 2 heures.
  • faire mariner la viande au réfrigérateur et non à température ambiante.
  • utiliser une sonde des aliments pour contrôler la température de la viande, du poisson et de la volaille
  si ces derniers ont une épaisseur supérieure à 5 cm, de manière à s’assurer que les températures
  minimales de cuisson sont atteintes.
  Les plus grands risques proviennent de la volaille mal cuite, qui est particulièrement dangereuse en
  raison de la Salmonellose.
  • éviter d’interrompre la cuisson – c’est-à-dire de cuire partiellement –, de conserver et donc de finir de

  116 • Page 117

  cuisiner plus tard, car il est possible que de cette façon, l’aliment atteigne des températures “tièdes”
  favorables à la croissance des bactéries.
  • rôtir la viande et la volaille au four à une température d’au moins 165°C.
  N.B. : Toujours utiliser la sonde fournie par le fabricant.

  COMMENT UTILISER LA SONDE POUR ALIMENTS
  D’après la figure 1 précédente, la prise de la sonde est située dans le coin supérieur gauche dans la
  cavité du four, protégée par un couvercle métallique muni d’une tige.

  Enlever le couvercle et introduire à fond la tige de la
  sonde (on entend un petit déclic de confirmation).

  Introduire la sonde à l’intérieur de l’aliment en évitant de
  toucher les os et les parties grasses.

  Tenez bien compte du fait que la sonde des aliments ne fonctionnera pas si elle est connectée
  à un four déjà allumé!

  En bref :
  Introduisez la sonde lorsque le four est éteint.
  Introduisez l’aliment dans le four.
  Introduisez la sonde au cœur de l’aliment en évitant de toucher les os et les parties grasses.
  Allumez le four en activant la fonction de cuisson appropriée.
  Réglez la température suivant les besoins.
  Au bout de quelques instants, le four commence à cuire ; l’afficheur indique la température (66° C
  par défaut) de la sonde qui est modifiable à volonté en appuyant sur les touches
  dans les
  limites admises, de 30 à 99° C.
  Pour modifier la température au centre du four durant la cuisson, activez la touche qui devient
  rouge et qui permet de procéder à la modification toujours en appuyant sur les touches
  ;
  ensuite, la température instantanée du centre du four s’affiche.

  117

  FR • Page 118

  Il est toutefois conseillé de consulter le tableau suivant extrait du “TH NATIONAL FOOD SAFETY
  DATABASE (USA)”.
  TEMPÉRATURE
  INTERNE MINIMALE

  ALIMENT
  Hachis

  FR

  Hamburger

  71°C

  Bœuf. Veau. Agneau. Porc

  74°C

  Poulet. Dinde

  74°C
  Bœuf. Veau. Agneau

  Rôtis et Biftecks:
  viande saignante

  La température pour la cuisson au bleu n’est pas indiquée par la
  NFSD car elle n’est pas sûre du point de vue sanitaire

  viande saignante – à point

  63°C

  viande à point

  71°C

  viande bien cuite

  77°C
  Porc

  Côtes. Rôtis. Côtelettes:
  viande au bleu

  71°C

  viande bien cuite

  77°C

  Jambon frais

  71°C

  Saucisses fraîches

  71°C
  Volaille

  Poulet entier ou en morceaux

  82°C

  Canard

  82°C

  Dinde entière (non farcie)

  82°C

  Poitrine de dinde

  77°C

  N.B. : SI L’ON RETIRE LA TIGE DE LA SONDE UNE FOIS QUE LA CUISSON A COMMENCE,
  LE DISPOSITIF DE CONTROLE BLOQUE LE FOUR ET SIGNALE L’ERREUR EN AFFICHANT
  “SONDE CŒUR DECONNECTEE” SUR L’AFFICHEUR.
  Lorsqu’on cuisine à l’aide de la sonde pour aliments, toutes les températures présélectionnées
  sont modifiées (sauf celles de la vapeur), tel que le veut la philosophie d’utilisation, à 165° C ;
  celles-ci pourront varier d’un minimum de 120°C à un maximum de 250°C.

  118 • Page 119

  La cuisson se termine lorsque la température interne sélectionnée pour la sonde pour aliments est
  atteinte ; toutes les fonctions de programmation du four (fonctions temporisateur) sont inhibées, à
  l’exception de la fonction ”Minuterie”.
  Au terme de la cuisson, ne pas oublier de toujours débrancher la sonde et de placer le
  bouchon fourni avec l’appareil.

  Contrôle de l’éclairage du four

  Le contrôle de l’éclairage est actif sur toutes les fonctions de cuisson et est indépendant de ces
  dernières, à savoir il peut être allumé ou éteint, selon vos nécessités, quand vous le souhaitez!
  Normalement l’éclairage du four est allumé durant le réchauffement et pendant trois autres minutes
  après avoir atteint la température désirée. A partir de ce moment l’éclairage du four est éteint pour des
  raisons d’épargne énergétique.
  Pour vérifier la cuisson, l’allumage de l’éclairage interne pourrait s’avérer nécessaire, pour ceci il suffit
  de toucher le symbole de l’éclairage
  : : il restera allumé pendant trois minutes et s’éteindra ensuite
  automatiquement, naturellement vous pouvez l’éteindre immédiatement après en touchant de nouveau
  le symbole éclairage.
  Au moment où la porte s’ouvre, l’éclairage interne du four s’allume toujours, il reste allumé jusqu’à ce
  que l’on ferme la porte.

  PROGRAMMATION DU FOUR

  La programmation du four met à disposition trois modalités pour
  le contrôle de la durée de la cuisson, et ce en combinaison avec
  toutes les fonctions de cuisson présentes.

  Touchez une fois le symbole timer, le
  symbole correspondant s’allumera. En
  outre l’afficheur de l’horloge remplacera
  l’indication de l’heure courante.

  Les points de séparation clignotent pour
  indiquer qu’il est possible de programmer
  le temps de cuisson.

  119

  FR • Page 120

  Une fois que le temps de cuisson a été défini, l’afficheur indiquera encore
  l’heure courante, le symbole “durée de la cuisson” sera allumé.

  FR

  A partir de maintenant le calcul commence. Une fois que le temps indiqué s’est écoulé, le four le
  signalera acoustiquement, les résistances thermiques sont éteintes ce qui termine ainsi la cuisson. Sur
  l’afficheur la mention
  “Programma terminato estrarre la pietanza” [programme terminé, extraire le plat] apparaît: pressez une
  touche quelconque pour interrompre la signalisation acoustique ou ouvrez la porte.
  Le four, après 1 minute, s’éteindra automatiquement si d’autres fonctions de cuisson ne sont pas
  programmées.

  Programmation du timer: l’heure de fin de cuisson

  Touchez deux fois le symbole timer, le
  symbole correspondant s’allumera.
  Les petits points de séparation
  clignotent pour indiquer qu’il est possible
  de programmer l’heure de la fin de la
  cuisson.
  Programmez l’heure de la fin de la
  cuisson en touchant les symboles “+”
  et “-“.

  Une fois que l’heure de la fin de la cuisson a été définie, l’afficheur indiquera
  encore l’heure courante,
  Le symbole de “fine cottura” [fin de cuisson] sera allumé.

  A partir de maintenant le calcul commence. Une fois que le temps indiqué s’est écoulé, le four le
  signalera acoustiquement, les résistances thermiques sont éteintes ce qui termine ainsi la cuisson. Sur
  l’afficheur la mention
  “Programma terminato estrarre la pietanza” [programme terminé, extraire le plat] apparaît: pressez une
  touche quelconque pour interrompre la signalisation acoustique ou ouvrez la porte.
  Le four, après 8 secondes, s’éteindra automatiquement si d’autres fonctions de cuisson ne sont pas
  programmées.

  Programmation du timer: cuisson reportée

  En combinant les deux modalités “tempo di cottura” [temps de cuisson] et “ora di fine cottura” [heure
  de fin de cuisson] vous pouvez programmer le four de manière que la cuisson commence à une heure
  différée par rapport à l’heure actuelle.
  Par exemple, il est 8h30 et vous allez sortir mais vous voulez qu’à votre retour à 13h, le rôti soit prêt,
  voici comment faire:

  120 • Page 121

  Préparez le rôti pour la cuisson, mettez-le dans le four.

  Allumez le four, choisissez la fonction de cuisson et programmez la température.
  A ce moment-ci, programmez la durée
  de la cuisson, supposons deux heures.

  Programmez maintenant l’heure de la fin de la
  cuisson: normalement le contrôle somme le temps
  de cuisson à l’heure actuelle et la propose comme
  l’heure de la fin de la cuisson, dans notre cas il
  proposera 10h30 (8:30+2:00).

  Modifiez l’heure de la fin de la cuisson
  pour la faire coïncider avec celle que
  vous désirez, dans notre exemple il
  s’agit de 13h.

  Le four se met maintenant en attente (stand-by) et l’éclairage du four s’éteint.
  Le contrôle activera le four de façon autonome à 11h (13:00-2:00) et l’éteindra à
  13h, à votre retour, vous trouverez le rôti prêt!

  Programmation du timer: le minuteur

  Le minuteur est une fonction du timer qui est indépendante du fonctionnement du four, à savoir il ne
  bloque pas la cuisson, n’éteint pas le four, il fonctionne comme un avertisseur acoustique.
  Vous pouvez le programmer à tout moment, par exemple en tant qu’aide-mémoire du contrôle de la
  cuisson aux fourneaux, ainsi que du four ou d’autres activités de la cuisine.
  Il est disponible même quand le four est éteint, dans ce cas il suffit de toucher une fois le symbole des
  fonctions
  timer.
  Si vous l’utilisez, au contraire, quand le four est allumé, vous devez toucher trois fois le symbole des
  fonctions timer:

  121

  FR • Page 122

  Les points de séparation clignotent pour indiquer
  qu’il est possible de programmer la valeur.
  Programmez les minutes en agissant sur les
  symboles “+” et “-“ à partir de maintenant le calcul
  commence. Une fois que le temps indiqué s’est
  écoulé, le four le signalera acoustiquement, le
  symbole dédié clignotera : pressez une touche
  quelconque pour interrompre la signalisation
  acoustique.
  FR

  Programmation du timer: annulation du programme

  Pour annuler une programmation, remettez à zéro la valeur attribuée auparavant, ou bien éteignez le
  four.

  FONCTIONNEMENT A LA VAPEUR

  La cuisson à la vapeur est le système le plus utilisé dans la cuisine orientale, mais elle est certainement
  très utile même pour la nôtre.
  Elle est rapide et son avantage consiste à conserver aux aliments leur goût primitif.
  Dans ce cas la cuisson n’a pas lieu avec l’eau, mais à la vapeur d’eau.
  Le processus qui a lieu durant la cuisson à la vapeur est différent du processus de la cuisson à l’eau.
  La vapeur d’eau en effet exerce sur le contenu des cellules un effet fondamentalement opposé à celui
  de l’eau bouillante.
  Les aliments en effet sont complètement cuits par ce système mais à l’exception de la graisse, aucun
  autre composant ne sort des tissus des aliments.
  Les parois des cellules et les tendons s’assouplissent graduellement, les substances protéiques se
  coagulent sans sortir, les substances amylacées se gonflent et s’unissent, les sucres et les minéraux
  restent inaltérés.
  Ceci vaut également pour les odeurs qui sont réduites au minimum ou pour les substances colorantes.
  Seule la graisse se liquéfie sous l’influence de la chaleur, et c’est pour cela que la cuisson à la vapeur
  est rarement conseillée pour les gros morceaux de viande ou de poisson. En ce qui concerne les
  vitamines, ces dernières doivent être traitées à part, car la chaleur généralement tend à les détruire;
  toutefois certaines d’entre elles, selon la durée de la cuisson, subissent seulement quelques altérations.
  Les aliments indiqués pour cette méthode de cuisson sont donc en général ceux qui sont totalement
  dépourvus de graisses, comme par exemple, les poissons, certains qualités de viandes, les légumes,
  les pommes de terres, céréales, œufs, flans, etc..
  Elle ne l’est pas, par exemple, pour les légumes de consistance ligneuse ou pour les fruits en général.

  Conseils utiles

  Utilisez le four à vapeur en partant toujours du four froid, nous déconseillons d’utiliser la vapeur quand
  le four est chaud (immédiatement après une cuisson traditionnelle) car ceci annulerait les propriétés de
  cuisson de la vapeur
  Pour cuisiner à la vapeur essayez d’utiliser le plus possible le bac en acier inox perforé associé au bac
  en inox bas ramasse-jus.
  Le premier, posé sur la grille plate au moyen du support correspondant permettra à la vapeur d’agir
  entièrement sur les aliments et, à travers les trous il pourra évacuer tout ce que les aliments ont dégorgé
  durant la cuisson.
  Le second, plus bas, qui est enfilé sous la grille dans les glissières prévues à cet effet, récoltera le
  produit dégorgé et permettra de moins salir la cavité du four.
  Le support du plat perforé peut devenir, à la fin de la cuisson, un excellent support- entretoise entre le
  plat et les surfaces où vous désirez le poser pour pouvoir prélever les aliments que vous venez de cuire.

  122 • Page 123

  MODES DE FONCTIONNEMENT
  CUISSON A LA VAPEUR A 100°C

  FR

  J’allume le four à l’aide de la touche
  Je sélectionne Vapeur à 100°C …..
  Après quelques secondes le programme commence automatiquement.
  L’avantage consiste à pouvoir cuisiner sur les trois niveaux en même temps en ayant soin de placer les
  aliments les plus “compacts ” au plus haut niveau et donc les moins compacts comme les légumes,
  sur les niveaux inférieurs (du premier au troisième).
  NB: durant la cuisson à la vapeur, enfilez toujours le plat à four bas en acier sous le récipient de
  cuisson perforé, pour récolter les parties des aliments ou de la vapeur d’eau qui pourraient tomber
  éventuellement.
  CUISSON A LA VAPEUR A 130°C (régénération)
  J’allume le four à l’aide de la touche

  Je sélectionne Vapeur à 130°C
  A l’aide des touches
  vous pourrez régler la température avec des steps de 5°C dans une plage
  de température comprise entre 105°C et 130°C préétablis.
  Après quelques secondes le programme commence automatiquement.
  Durant la régénération la chambre de cuisson est réchauffée à la vapeur et à l’air chaud qui permet
  d’obtenir un réchauffement rapide et homogène des aliments sans les sécher.
  Ce programme permet de modifier, selon le type d’aliment à régénérer, la température interne du four
  de façon à gérer à discrétion cette fonction et donc ce type de fonction est particulièrement indiqué
  pour :
  Réchauffer à une température comprise entre 105°C et 130 °C les aliments précuisinés;
  Préparer des plats précuisinés et demi-cuits, des plats surgelés à une température comprise entre 105
  °C et 130 °C
  NB: pour ces types de plats, n’oubliez pas d’introduire dans le four de la vaisselle appropriée (pas
  de matériel synthétique ou similaire), de les placer sur la grille en ayant soin d’enlever les couvercles
  éventuels.

  123 • Page 124

  VAPEUR COMBINEE AVEC CUISSON VENTILEE
  J’allume le four à l’aide de la touche

  FR

  Je sélectionne Vapeur Combinée
  A l’aide des touches
  vous pourrez régler la température avec des steps de 5°C dans une plage
  comprise entre 50°C et 230°C programmables.
  Ce type de cuisson s’appelle également “Cuisson professionnelle” car les aliments à cuire sont
  enfournés dans la chambre de cuisson froide qui n’est pas préchauffée.
  Après la mise en service, lors de la première phase les aliments à cuire sont exposés à la vapeur (dite
  même vaporisée), ensuite après une durée d’exposition à la vapeur selon le volume de remplissage, et
  donc des dimensions des aliments à cuisiner, l’appareil passe automatiquement à la seconde phase
  – la phase à air chaud.
  Ce type de fonction est particulièrement indiquée par exemple pour les grands morceaux de viande,
  les poissons de grandes dimensions; la cuisson de grands pains de farine blanche, brune ou intégrale,
  avec du levain ou de la pâte levée de 190 °C à 210 °C et des cuissons de pâtes feuilletée farcies et
  non, fraîches ou surgelées de 190 °C à 210 °C
  ATTENTION: Pour effectuer de façon optimale deux “cuissons professionnelles” consécutives, faites
  refroidir le four avant la seconde enfournée.
  BOUFFEE DE VAPEUR

  Cette fonction particulière peut être uniquement utilisée durant l’usage des
  fonctions traditionnelles du four.
  SI VOUS N’AVEZ PAS L’INTENTION D’UTILISER LA BOUFFEE POUR LA CUISSON, ENLEVER LA
  CARAFE DU FOUR.

  124

  . • Page 125

  Une fois le four allumé, la bouffée de vapeur ne sera disponible que
  lorsque la cavité interne aura dépassé 100° C. La touche ne s’allume qu’à
  ce moment-là.
  La bouffée fonctionnera pendant cinq minutes et humidifiera les aliments pour que ces derniers soient
  moins secs durant la cuisson. Elle est indiquée pour les rôtis, les gros morceaux de viande, de poissons
  et les cuissons plus soft.
  NB: CETTE FONCTION NE S’ALLUME PAS AVEC LES FONCTIONS DE CUISSON A LA VAPEUR.

  FR

  Sur le tableau suivant nous indiquons les résultats des tests de cuisson exécutés dans nos laboratoires
  par un cuisinier professionnel, en tout cas il s’agit d’indications et les valeurs que nous proposons
  servent à expérimenter les recettes personnelles et à obtenir toujours les meilleurs résultats!
  POIDS (g.)

  FONCTION

  Tempér.
  four.°C

  Tempér.
  vapeur °C

  NIV.

  GAMBAS AUX RAVIOLIS

  1700

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  RISOTTO AUX FRAISES

  1200

  Vapeur 100°C

   

  100

  RISOTTO AU
  CASTELMAGNO
  COCKTAIL DE GAMBAS

  1200

  Vapeur 100°C

   

  100

  100

  Vapeur 100°C

   

  PAINS AU LAIT

  800

  VENTILE +
  Vapeur 100°C

  PLATS A PREPARER

  SALADE DE RIZ VENERE

  ACCESSOIRES
  CONSEILLES

  Temps
  (minutes)
  55

  2

  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille

  2

  Grille

  15

  100

  2

  15

  175

  100

  2

  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Griglia + Teglia
  forata

  15

  30

  500

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  Grille

  35

  REGENERATION PLATS DE
  RESISTANCE
  REGENERATION LEGUMES

  1 portion

  Vapore 130°C

   

  120

  2

  Grille

  20

  1 portion

  Vapeur 130°C

   

  120

  2

  Grille

  20

  REGENERATION DES
  PLATS AVEC DES
  LEGUMES

  1 portion

  Vapeur 130°C

   

  120

  2

  Grille

  20

  POULET ROTI FARCI

  1800

  VENTILE +
  Vapeur 100°C

  210

  100

  2

  Grille

  85

  DAURADES DELICATES

  1300

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  35

  QUEUE DE LOTTE A LA
  SAUCE D’ORANGE

  800

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  DAURADES A LA VAPEUR
  AVEC PUREE
  D’AUBERGINES
  TRUITES A LA SAUCE
  D’AROMES

  2000

  VENTILATO +
  Vapore 100°C

  200

  100

  2

  600

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous

  125

  30
  45
  35 • Page 126

  MOULES GRATINEES

  FR

  1000

  Vapeur 100°C
  +

   

  GRILLE

  MAX

  100

  2

  PALOURDES AU VIN
  BLANC

  1000

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  FILET DE MERLAN A LA
  SAUCE D’AGRUMES

  1000

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  FILET DE SAUMON
  A L’ORANGE

  700

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  BOUQUETS DE LEGUMES

  1000

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  CHOU-FLEUR GRATINE

  700

  Vapeur 100°C +

   

  100

  2

  GRILLE

  MAX

  SALADE DE POMMMES DE
  TERRE A LA DANOISE

  800

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  LEGUMES A LA VAPEUR
  AVEC SAUCE DE TOFU ET
  THON

  1000

  Vapeur 100°C

   

  100

  2

  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous
  Grille + Plat à four
  perforé + Plaque
  dessous

  25
  8
  35
  25
  20
  35
  25
  10
  45
  30

  CLEAN
  J’allume le four avec la touche
  ;
  Je sélectionne le programme CLEAN;
  La page-écran suivante apparaîtra sur l’afficheur:

  A l’aide des touches
  choisissez “FORNO” [FOUR]. A ce moment-ci en sélectionnant la touche
  START qui clignote je déclencherai le programme de nettoyage interne.

  126 • Page 127

  Les pages écran suivantes s’afficheront

  Une fois insérée (si vous l’avez déjà insérée, c’est la même chose), presser
  START pour la seconde fois pour déclencher le cycle de nettoyage.
  15 minutes après le start le four aura terminé le programme, un signal
  acoustique vous avertira et la mention suivante :
  Ouvrir la porte en faisant attention à la vapeur chaude qui en sortira.
  Lorsque la porte est ouverte, le signal sonore se bloque, les incrustations
  dues aux cuissons présentes à l’intérieur du four, et dues au cycle qu’on
  vient d’exécuter, seront beaucoup moins résistantes et s’élimineront très
  facilement.

  Au terme du nettoyage interne du four,
  éteindre ce dernier au moyen de la touche ON/OFF.
  Une fois éteint, le four indique qu’il faut :

  Une fois que le bac est extrait en
  partie (regarder le symbole de la
  flèche sur le côté gauche ou les
  deux entailles au-dessus de la
  carafe), pressez START et ceci
  déclenchera la vidange du circuit
  de production de la vapeur avec la
  mention suivante:

  Une fois que l’évacuation est terminée, la mention suivante apparaîtra :

  A présent, videz la carafe et la laisser égoutter.

  127

  FR • Page 128

  NETTOYAGE DU CIRCUIT A LA VAPEUR
  J’allume le four avec la touche ;
  Je sélectionne le programme CLEAN;
  La page-écran suivante apparaîtra sur l’afficheur:

  FR

  A l’aide des touches
  choisissez “ CIRCUITO VAPORE ” [CIRCUIT VAPEUR]. A ce moment-ci en
  sélectionnant la touche START qui clignote je déclencherai le programme de nettoyage interne.

  Les pages-écran s’afficheront :

  Une fois insérée (si vous l’avez déjà insérée, c’est la même chose), pressez
  START pour la seconde fois pour déclencher le cycle de nettoyage.
  Quelques minutes après le démarrage, le four termine le programme ; un
  signal sonore vous avertit et le message suivant s’affiche :

  Lorsque la porte est ouverte, le signal sonore se bloque.
  Ensuite, lorsque le four est éteint, celui-ci signale simultanément à l’alarme
  sonore :

  128 • Page 129

  Ouvrez la porte pour extraire le bas :

  FR

  Une fois que le bac est extrait en partie (regardez le symbole
  de la flèche sur le côté gauche ou les deux entailles audessus de la carafe), pressez START ce qui déclenchera la
  vidange du circuit de production de la vapeur

  avec la mention suivante:

  Une fois que l’évacuation est terminée, la mention suivante apparaîtra :

  A ce moment-ci videz la carafe et faites-la égoutter, n’oubliez pas qu’avec ce programme vous
  maintiendrez plus sain votre four et vous éviterez des stagnations d’eau;
  vous maintiendrez également le circuit de production de la vapeur plus efficient.
  NB: si, en vidant la carafe, vous vous apercevez que l’eau contenue n’est pas parfaitement limpide,
  répétez le cycle de nettoyage jusqu’à ce qu’elle soit complètement claire.

  129 • Page 130

  REMARQUE IMPORTANTE
  Si, durant un des cycles de nettoyage préétablis, une coupure de courant devait se produire, même
  quand ce dernier sera rétabli, le four vous fera obligatoirement effectuer une vidange du circuit même
  s’il n’y a pas d’eau à l’intérieur.
  Ce four est l’unique en son genre à ne pas avoir besoin de décalcifiants pour maintenir en bon état le
  système de production de la vapeur.
  De temps en temps le four vous conseillera d’effectuer un cycle de nettoyage ….. faites-le!
  FR

  FONCTIONS AUTOMATIQUES: RECETTES
  Pour accéder à la fonction recettes exécutez la procédure suivante:
  J’allume le four avec la touche ;
  Je sélectionne la fonction AUTOMATICO [AUTOMATIQUE]

  L’afficheur visualise les 2 options:
  - recettes personnelles;
  - recettes programmées
  Choisissez la programmation désirée avec les touches
  ;
  A l’aide de la touche je confirme le choix;

  compare il seguente menù;
  agissez sur les touches
  pour choisir le type de plat
  et à l’aide de la touche je confirme le choix;

  130 • Page 131

  le menu suivant s’affiche;
  agissez sur les touches
  pour choisir le type de plat
  et à l’aide de la touche je confirme le choix;

  le menu suivant s’affiche;
  agissez sur les touches
  pour choisir le type de plat
  et à l’aide de la touche je confirme le choix;

  La page-écran du poids s’affiche et en agissant sur les
  touches
  je choisis une des valeurs préétablies et à
  l’aide de la touche je confirme le choix;

  Au terme des programmations l’afficheur résume la
  recette programmée.
  Les deux points du temps de durée de la cuisson
  (0:40) clignoteront pour indiquer qu’il est possible de la
  modifier.
  Pour le modifier agir sur les touches – et +.
  Ou bien sélectionnez directement la fonction
  qui clignote ; c’est ainsi que commence le programme
  de cuisson avec le décompte du temps présélectionné sur l’afficheur.
  ATTENTION : certaines recettes utilisent le préchauffage ; il faut donc introduire le mets une fois
  que le four a atteint la température sélectionnée et l’afficheur indique “PRECHAUFFAGE TERMINE
  INTRODUIRE LE METS”.
  Une fois que la cuisson est terminée, la mention ci-contre apparaît sur l’afficheur,
  l’avis acoustique s’allume et reste ains jusqu’à ce que j’agisse en pressant une
  touche quelconque ou en ouvrant la porte.
  NB: à tout moment, si je commet une erreur en choisissant des valeurs et/ou si je
  désire changer la programmation de ma recette, je peux sélectionner
  et me permet de repartir du début de la procédure.

  131

  qui annule

  FR • Page 132

  N.B.: Si l’on effectue des cuissons de recettes préétablies dont les
  paramètres de temps sont modifiés, durant le bip sonore, au terme de la
  cuisson la page-écran suivante s’affichera:

  FR

  Voir la façon d’enregistrer les recettes au paragraphe suivant
  IMPORTANT
  AU TERME DE LA CUISSON A VAPEUR, LE FOUR DEMARRE LE CYCLE DE VIDANGE DU
  CIRCUIT DE L’EAU.

  PERSONNALISATION DES RECETTES
  Une fois que le temps de cuisson d’une recette préétablie et exécutée est modifié, nous pouvons
  l’enregistrer pour la prochaine fois, en mémorisant les nouveaux paramètres utilisés (poids et temps
  de cuisson).
  A la fin du cycle de cuisson de la recette modifiée l’icône ci-dessous s’affichera et pour pouvoir
  l’enregistrer il faut agir de la façon suivante:
  - avec la touche + choisissez «OUI»
  - confirmez avec la touche le temps utilisé s’affiche,
  - modifiez avec + et – et confirmer avec , le poids utilisé s’affiche,
  - modifiez avec + et – et confirmer avec , le message s’affichera
  «Recette enregistrée POS. 1/1» et ainsi de suite en nombre croissant
  Chaque fois que j’accède au menu «RECETTES PERSONNELLES» je trouve mes recettes enregistrées
  dans une liste.
  Si la mémoire dédiée à l’enregistrement des recettes personnelles ne suffit pas,
  l’afficheur visualise le message: «MEMOIRE PLEINE IMPOSSIBLE SAUVER».

  Avant d’enregistrer ma recette je dois en effacer d’autres du menu de la façon suivante:
  - je sélectionne la fonction
  ;
  - en tapant je rentre dans la section «RECETTES
  PERSONNELLES» où je trouve toutes les recettes
  enregistrées;
  - à l’aide des touches
  je fais défiler le menu pour
  sélectionner la recette que je désire éliminer.
  NB: les noms sont donnés par défaut par le menu;

  132 • Page 133

  Une fois que la recette à éliminer s’affiche, je sélectionne la touche
  que la page-écran successive s’affiche:

  en la tenant pressée jusqu’à ce

  Par défaut la sélection sera programmée sur NO [NON],
  mais en pressant les touches + et – je sélectionne SI
  [OUI] et je confirme avec ;
  FR

  - L’afficheur communique que la recette a été éliminée;

  REMPLACEMENT DE LA LAMPE DU FOUR
  IMPORTANT :
  L’ampoule du four doit avoir des caractéristiques précises :
  a) Structure indiquée pour les hautes températures (jusqu’à 300° C) ;
  b) Alimentation : voir valeur V/Hz indiquée sur la plaque d’immatriculation ;
  c) Puissance 25 W ;
  d) Culot du type G9.
  Attention : s’assurer que l’appareil est hors tension avant de remplacer l’ampoule pour éviter les
  décharges électriques.
  - Pour éviter tout dégât, poser un chiffon de vaisselle à l’intérieur du four ;
  - Dévissez les vis de fixation du cadre en acier ;
  - Enlever l’ampoule grillée en l’extrayant de son logement sans la casser ;
  - Insérer l’ampoule neuve sans la toucher avec les mains (nous conseillons d’utiliser un gant en latex
  jetable) ;
  - Remonter le cadre inox en veillant à ne pas écraser le joint en silicone ;
  - Fixer de nouveau les vis en inox enlevées précédemment
  - Branchez correctement l’appareil sur la ligne d’alimentation.

  133 • Page 134

  POUR L’INSTALLATEUR
  Encastrement du four

  Le four peut être installé sous le plan de cuisson, dans une colonne, ou associé
  au tiroir chauffe-plats correspondant. Les dimensions de l’encastrement doivent
  être celles qui sont indiquées sur la figure.
  Le matériau du meuble doit être résistant à la chaleur.
  Le four doit être centré par rapport aux parois du meuble et fixé avec des vis et
  des douilles qui sont fournis comme sur la figure ci-contre.
  FR

  134 • Page 135

  BRANCHEMENT ELECTRIQUE
  Avant d’effectuer le branchement électrique s’assurer que:
  - les caractéristiques de l’installation sont en mesure de satisfaire ce qui est indiqué sur la plaque
  d’identification appliquée sur la partie antérieure du four;
  - l’installation soit munie d’une connexion à la terre selon les normes et les dispositions de la loi en
  vigueur.
  La mise à la terre est obligatoire aux termes de la loi. Le câble ne doit atteindre en aucun cas une
  température supérieure de 50° C à la température ambiante.
  Ce four doit être connecté à l’alimentation au moyen d’un câble d’alimentation avec une fiche spéciale
  qui est compatible avec la prise montée dans l’installation électrique qui aliment ce four.
  Si un appareil fixe n’est pas équipé d’un câble d’alimentation et d’une fiche ou d’un autre dispositif
  qui assure le débranchement au réseau, avec une distance d’ouverture des contacts qui permet
  la complète déconnexion dans les conditions de la catégorie de la surtension III, ces dispositifs de
  déconnexion doivent être prévus sur le réseau d’alimentation conformément aux règles de l’installation.
  La prise ou l’interrupteur omnipolaire doivent être proches de l’appareil installé.
  N.B. Le constructeur décline toute responsabilité si les normes contre les accidents sur le lieu de travail
  et les faits exposés ci-dessus ne sont pas respectés.
  TYPES ET DIAMETRE MINIMAL DES CABLES
  SASO
  H05RR-F 3x1,5 mm²

  H05RR-F 3x2,5 mm²

  H05VV-F 3x1,5 mm²

  H05VV-F 3x2,5 mm²

  H05RN-F 3x1,5 mm²

  H05RN-F 3x2,5 mm²

  H05V2V2-F 3x1,5 mm²

  H05V2V2-F 3x2,5 mm²

  135

  FR • Page 136

  Sehr verehrte Kundin, sehr verehrter Kunde,
  wir danken Ihnen und beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl.
  Dieses neue, sorgfältig konzipierte und aus erstklassigen Materialien hergestellte Produkt
  wurde akkurat kontrolliert, um allen Ihren Bedürfnissen für das perfekte Kochen zu
  entsprechen.
  Wir bitten Sie deshalb, diese einfachen Anleitungen zu lesen und einzuhalten, mit denen
  Sie schon ab dem ersten Gebrauch herausragende Resultate erzielen werden. Mit diesem
  modernen Gerät möchten wir Ihnen unsere besten Glückwünsche aussprechen.
  WICHTIGE ANLEITUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE,
  FÜR ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

  SORGFÄLTIG

  DE

  WICHTIGE ANLEITUNGEN UND
  SICHERHEITSHINWEISE
  SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGEN
  GEBRAUCH AUFBEWAHREN

  136

  LESEN

  UND • Page 137

  DIESES PRODUKT WURDE FÜR DEN HEIMISCHEN GEBRAUCH KONZIPIERT.
  DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR SACH- ODER PERSONENSCHÄDEN, DIE AUS EINER FALSCHEN
  INSTALLATION ODER DER UNSACHGEMÄSSEN, FALSCHEN ODER ABSURDEN VERWENDUNG DES
  GERÄTS ENTSTEHEN.
  DAS GERÄT DARF NICHT VON PERSONEN (EINSCHLIESSLICH KINDERN) MIT EINGESCHRÄNKTEN
  KÖRPERLICHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER EINSCHRÄNKUNG DER SINNE VERWENDET
  WERDEN ODER VON PERSONEN, DIE NICHT ÜBER DIE NOTWENDIGE ERFAHRUNG ODER KENNTNIS
  VERFÜGEN, WENN DIESE
  NICHT VON EINER FÜR IHRE SICHERHEIT VERANTWORTLICHEN PERSON
  BEAUFSICHTIGT WERDEN.
  KINDER MÜSSEN KONTROLLIERT WERDEN UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE NICHT MIT DEM GERÄT
  SPIELEN.
  ES IST VERBOTEN, TÖPFE ODER ÄHNLICHES, ALUFOLIE ODER ÄHNLICHES ZUM GAREN IN KONTAKT
  MIT DEM UNTERTEIL DES OFENS ZU BRINGEN.
  WÄHREND DES GEBRAUCHS WIRD DAS GERÄT SEHR HEISS. ACHTEN SIE DARAUF, NICHT DIE
  HEIZELEMENTE IM OFENINNEREN ZU BERÜHREN.
  ACHTUNG

  - Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen
  so lange nicht in Betrieb genommen werden, bis er von Fachpersonal
  repariert wurde;
  - Reparaturen, Änderungen oder Manipulationen des Geräts oder an
  dessen Inneren, insbesondere an unter Spannung stehenden Teilen,
  dürfen nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder angemessen
  geschulten
  Personen
  ausgeführt
  werden.
  Unangemessene
  Reparaturen können zu schweren Unfällen, Beschädigung des Geräts
  und der Installationen und Betriebsstörungen verursachen.
  Es wird darauf hingewiesen, dass die Lampen im Inneren des Ofens
  nur von Fachpersonal ausgewechselt werden dürfen nachdem das
  Gerät vom Stromnetz abgetrennt wurde.
  - Bei Betriebsstörung des Geräts oder für dessen Reparatur wenden Sie
  sich an unseren Kundendienst.
  - Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

  WICHTIG

  - Als Vorsichtsmaßnahme vor jeder Reinigung des Ofens immer den
  Stecker aus der Netzsteckdose ziehen oder die Stromzufuhr des
  Geräts abtrennen.
  - Keine sauren oder basischen Substanzen verwendne (Zitronensaft,
  Essig, Salz, Tomaten usw.). Keine Produkte auf Chlorbasis, mit Säure
  oder Scheuermittel zur Reinigung der lackierten Teile verwenden.

  PFLEGE UND
  WARTUNG

  - Der Ofenraum besteht aus wertvollem Edelstah. Falsche Wartung kann
  zu Korrosion führen;
  - Der Ofen muss regelmäßig gereinigt werden und es sind alle
  Essensreste zu entfernen;

  137

  DE • Page 138

  - Den Ofen nicht direkt nach dem Garen reinigen, die Dampftropfen
  können sehr heiß sein (Verbrennungsgefahr). Kontrollieren Sie auf dem
  Display, dass die Temperatur niedrig ist oder nicht mehr angezeigt
  wird.
  - Vorsicht beim Öffnen der Tür bei laufendem Ofen. Der austretende
  Dampf kann Verbrennungen verursachen.
  - Falls es zu einem Stromausfall kommen sollte, lässt der Ofen Sie
  bei erneuter Stromzufuhr einen Entleerungszyklus des Kreislaufs
  ausführen, auch wenn sich kein Wasser in seinem Inneren befinden
  sollte.
  - Für die Reinigung der Glastür des Ofens keine rauen, scheuernden
  Materialien oder scharfe Metallschaber verwenden, da diese die
  Oberfläche verkratzen und zu Glasbruch führen können.
  - Beim Reinigen darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
  - Nur leicht angefeuchtete Tücher verwenden.
  DE

  - Niemals Wasser in das Geräteinnere oder auf das Geräteäußere
  spritzen.
  - Keine Dampfreiniger verwenden – das eintretende Wasser kann
  Schäden verursachen.
  - Das Gerät nicht zum Heizen oder Befeuchten eines Raumes verwenden.
  - Die Möglichkeit der Kindersicherung (Sperrfunktion) nutzen.
  - Das Gerät sollte nur bei Umgebungstemperaturen von 5 °C bis 35 °C
  installiert und benutzt werden.
  - Bei Frostgefahr kann das Wasser in den Pumpen frieren und diese
  beschädigen.
  - Verwenden Sie nur das für diesen Ofen empfohlene Bratenthermometer.

  138 • Page 139

  WICHTIG
  Das Ofenkennschild ist auch bei installiertem Ofen zu sehen. Auf diesem Schild, das Sie bei Öffnen der
  Ofentür sehen, sind alle Kenndaten des Geräts angegeben, die Sie bei Anforderung von Ersatzteilen
  nennen müssen.

  DE

  ERSTER GEBRAUCH
  Der Ofen muss gründlich mit Wasser und Seife gereinigt und gut ausgewaschen werden. Den Ofen
  ca. 30 Minuten auf höchste Temperatur heizen. Auf diese Weise werden alle restlichen Fette der
  Verarbeitung beseitigt, die zu unangenehmen Gerüchen beim Garen führen könnten. Verwenden
  Sie die Umluftfunktion mit Gebläse bei leerem Ofen (ohne Zubehör). Vor dem ersten Gebrauch der
  Zubehörteile müssen diese sorgfältig mit einem in alkalischer Lösung getauchten weichen Tuch sehr
  heiß abgespült werden.

  VERWENDUNG DES FLACHEN GITTERS
  Um das flache Gitter herauszunehmen, ziehen Sie das Gitter bis zum Einrasten zu sich heran, dann heben Sie
  es nach oben, bis Sie es komplett herausnehmen können. Um das flache Gitter wieder einzuschieben, halten Sie
  dieses schräg auf 45° und schieben es bis zum Anschlag ein, dann positionieren Sie es waagrecht und schieben
  es bis ganz hinten hinein.

  Wenn das flache Gitter mit einem Tropfbehälter versehen ist, dann müssen Sie diesen zum
  Herausnehmen leicht anheben und zu sich ziehen. Wieder einschieben, bis er an seinem Sitz einrastet.

  139 • Page 140

  VERWENDUNG DES GELOCHTEN BEHÄLTERS
  Dieser Behälter wird zum Dampfgaren benutzt und wird kombiniert mit seiner Halterung auf dem
  flachen Gitter positioniert.

  Es wird die kombinierte Verwendung mit dem flachen Tropfbehälter empfohlen, um Spritzer beim Garen
  des Gerichts aufzufangen.
  DE

  UMWELTSCHUTZ
  Die Unterlagen dieses Geräts sind auf chlorfrei gebleichtem oder recyceltem Papier gedruckt, um einen
  Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die Verpackungen sind umweltfreundlich konzipiert und können
  weiterverwertet oder recycelt werden, da es sich um ökologische Erzeugnisse handelt.
  Durch das Verpackungs-Recycling tragen Sie zur Einsparung von Rohstoffen bei und zur Verringerung
  des Volumens von Industrie- und Hausmüll.
  DAS VERPACKUNGSMATERIAL ist 100% recycelbar und mit dem Recyclingsymbol
  versehen. Für die Entsorgung die örtlichen Auflagen befolgen. Das Verpackungsmaterial
  (Plastiktüten, Polystyrolteile usw.) muss außerhalb der Reichweite von Kindern
  aufbewahrt werden, da es sich um potentielle Gefahrenquellen handelt. DIESES GERÄT
  ist in Konformität mit der EU-Richtlinie 2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic
  Equipment (WEEE, über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) markiert. Wenn der Anwender
  sicherstellt, dass das Produkt sachgerecht entsorgt wird, trägt er dazu bei, den negativen
  Umwirkungen auf Umwelt und Gesundheit vorzubeugen.
  DAS ZEICHEN auf dem Produkt oder den begleitenden Unterlagen weist darauf hin, dass dieses
  Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern zur Sammelstelle für das Recycling von
  elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.
  DIE ENTSORGUNG muss unter Einhaltung der örtlichen Auflagen zur Abfallentsorgung erfolgen.
  FÜR WEITERE INFORMATIONEN
  zur Behandlung, der Rückgewinnung und das
  Wiederverwerten dieses Produkts die zuständige lokale Behörde, die Müllabfuhr oder das
  Geschäft kontaktieren, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
  VOR DEM ABRÜSTEN unbrauchbar machen und dazu das Netzkabel abschneiden.

  140 • Page 141

  DAMPFBACKOFEN 45
  ÜBERBLICK DER BEDIENUNG

  ­­
  STANDDARDGARFUNKTIONEN: von 1 bis 5;
  TEMPERATUREINSTELLUNG; GARZEIT: 19 und 20;
  ON/OFF + SPERRE (KINDERSICHERUNG): 27;
  FUNKTIONEN MIT DAMPFBACKOFEN: von 6 bis 9;
  FUNKTION CLEAN (Selbstreinigung): 10;
  REZEPTFUNKTIONEN: 11 und 12;
  FUNKTIONEN MENÜDURCHBLÄTTERN: 13 und 14;
  TIMER-FUNKTIONEN: 24;
  TIMER-EINSTELLUNG: 19 und 20;

  DE

  1 Ofenbeleuchtung;
  2 Umluft;
  3 intensiv (Grill+ Umluft);
  4 Grill mit Umluft;
  5 Grill;
  6 Dampf bis 100 °C;
  7 Dampf bis 130 °C;
  8 Dampfgaren kombiniert mit Umluft
  9 Dampfstoß;
  10 Funktion CLEAN;
  11 automatische Systemeinstellungen (Rezepte);
  12 Funktion Display-Einstellungen bestätigen;
  13 Blättern auf dem Display nach unten, Gartemperatur verringern;
  14 Blättern auf dem Display nach oben, Gartemperatur steigern;
  15 Anzeige der auf dem Display eingestellten Temperaturen;
  16 Kindersicherung ein/aus;
  17 Funktion Timer-Anzeigen;
  18 Zeitzählung;
  19 Funktion Einstellungen steigern;
  20 Funktion Einstellungen verringern;
  21 Funktion Timer “Minutenzähler”;
  22 Funktion Timer “Ende der Garzeit”;
  23 Funktion Timer “Garzeit”;
  24 Timer-Funktion;
  25 Funktion “START” Funktion starten;
  26 Funktion “STOP ” Funktion ausschalten;
  27 Funktion on/off und Sonderfunktion Kindersicherung (child lock)”.

  141 • Page 142

  BITTE BEACHTEN: Alle Einstellungen / Änderungen der Funktionen werden durch einen Signalton
  bestätigt.
  Eine weitere Funktion, die während des Dampfgarens eingestellt werden kann, ist PAUSE.
  Diese Funktion aktiviert sich, wenn erneut die Taste der gewählten Funktion betätigt wird. Diese Taste
  beginnt zu blinken, bis – nach Beendigung der zu erledigenden Tätigkeit – diese erneut gewählt wird
  (denken Sie daran, dass der Garvorgang nicht beendet wird!)

  VORSTELLUG DES OFENS
  Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ihr neuer Ofen wird von einer elektronischen Karte
  gesteuert, die den Ofenbetrieb kontinuierlich kontrolliert, um alle seine Leistungen zu verbessern.
  Die Steuerung vom Typ Touch Control ist die neueste ihrer Art, präzise und zuverlässig.
  Die Schnittstelle ist elegant, übersichtlich und zurückhaltend, intuitiver denn je!
  Wenige Tasten, viele Funktionen, keine komplizierten Kombinationen oder Tastenfolgen - konzentrieren
  Sie sich auf das Rezept, Ihr Ofen ist mit zwei Handgriffen einsatzbereit!

  DE

  INSTALLATION UND ANSCHLUSS
  Verehrte Kundin, geehrter Kunde, dieser Ofen ist ein hoch entwickeltes elektronisches Gerät und wird
  als lange haltendes Gut eingestuft. Er muss von Fachpersonal installiert werden, das bezogen auf
  die Anschlüsse der Stromleitung und den Einbau in das Küchenmöbel sachgerecht vorgeht. (SIEHE
  EINBAUANLEITUNG AUF SEITE 120)

  Erster Anschluss
  Wenn der Ofen zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird, dann kann auf dem Display die
  Sprachauswahl erscheinen;

  mit den Tasten
  bestätigen.

  können Sie die gewünschte Sprache wählen und mit der Taste

  die Auswahl

  Von jetzt an bleibt die gewählte Sprache gleich, auch bei späteren Stromausfällen. Der Ofen geht nun
  in die Funktion DEMO MODE.

  142 • Page 143

  Vorführmodalität DEMO MODE
  So heißt die Betriebsart, in der der Ofen sich normalerweise befindet, wenn die Stromzufuhr ausgefallen
  ist, von daher auch beim ersten Einschalten:
  Zweck ist es, alle Möglichkeiten der Steuerungen anhand einer registrierten Folge von Befehlen
  zu zeigen. In dieser Betriebsart wird der Ofen NIE wirklich betätigt, d.h. es werden keine
  Heizwiderstände eingeschaltet!!
  Das Bedienfeld ist NICHT AKTIV und der Ofen reagiert von daher nicht auf die Befehle!
  Um die Vorführmodalität zu deaktivieren, berühren
  Sie fünf Sekunden lang das Licht-Symbol: Die
  Steuerung geht in die normale Betriebsart über und
  kann nun eingeschaltet werden.

  DE

  UHRZEIT EINSTELLEN

  Der Ofen signalisiert den Anschluss an das Stromnetz mit einem zweifachen Signalton. Um die
  Systemuhrzeit einzustellen, betätigen Sie die Taste „TIMER FUNKTIONEN“ 3 Sekunden lang.

  Jeder aktivierte Befehl wird mit einem Signalton bestätigt.

  143 • Page 144

  Stellen Sie die Uhrzeit mit den Tasten + und - ein:
  Während der Einstellung blinken die Trennpunkte.
  Die Uhrzeit wird erfasst, wenn die Punkte fix
  leuchten.

  MÖGLICHE AKTIONEN BEI AUSGESCHALTETEM OFEN O
  - Ofenbeleuchtung einschalten

  Die Ofenbeleuchtung wird bei Drücken
  Symbols lt. Abbildung ein- bzw. ausgeschaltet.

  DE

  des

  - Sprachänderung
  Bei ausgeschaltetem Ofen können Sie die Display-Sprache ändern, wenn Sie gleichzeitig
  Taste + unten rechts mindestens 3 Sekunden lang drücken.
  Mit
  wählen Sie die Sprache und bestätigen diese dann mit .

  und die

  - Einstellung der Timerfunktion “Minutenzähler”
  Siehe Kapitel auf Seite 108.

  OFEN EINSCHALTEN

  Der Ofen wird durch Drücken des Smybols lt.
  Abbildung eingeschaltet.

  Um die Ofenfunktionen zu aktivieren, drücken Sie immer
  abgesehen von der Funktion
  Ofenbeleuchtung und Zeitschaltuhr (Timer), die unabhängig sind.
  Die Steuerung aktiviert alle Icons, die dann hintergrundbeleuchtet werden.
  ANM.: Denken Sie daran, dass nur eingeschaltet werden kann, wenn die Sperrfunktion deaktiviert ist.

  144 • Page 145

  Eine Minute lang nach dem Einschalten erscheint die Schrift ON auf dem Display, die Steuerung
  wartet, das die Garfunktion gewählt wird. Andernfalls wird das Einschalten als ungewollt
  interpretiert und die Steuerung schaltet aus Sicherheitsgründen automatisch den Ofen aus
  und es erscheint einige Sekunden lang die Schrift OFF auf dem Display.

  Sperrfunktion (oder Kindersicherung)
  Die Sperrfunktion wird ein- bzw. ausgeschaltet, indem die Taste
  gedrückt wird.

  mindestens 3 Sekunden lang

  Das Symbol Vorhängeschloss OFFEN zeigt an,
  dass die Sperrfunktion nicht aktiv ist.
  DE

  Das Symbol
  Vorhängeschloss
  GESCHLOSSEN
  zeigt an, dass die
  Sperrfunktion aktiv ist.

  Die Betriebsart des
  Ofens kann jederzeit
  ein- bzw. ausgeschaltet
  werden.

  145 • Page 146

  WICHTIGSTE FUNKTIONEN
  Übersicht der Bedientafel

  DE

  Die Garfunktionen
  Mit der Steuerung stehen Ihnen elf spezifische Kochfunktionen zur Verfügung! Um eine Funktion zu
  aktivieren, müssen Sie nur das entsprechende Symbol berühren. Bei jeder Funktion ist eine Temperatur
  eingestellt, die auf Kochtests bei Rezepten basieren, die normalerweise benutzt werden und die Sie
  problemlos nach Ihrer Erfahrung verändern können.

  Ofenfunktionen
  Ofenbeleuchtung.

  Bei diesem Gartyp lässt das Gebläse in der Rückwand die warme Luft im
  Ofeninneren zirkulieren und verteilt diese somit gleichmäßig.
  Das Garen erfolgt schneller als beim herkömmlichen Backen. Dieses System ist geeignet, wenn Sie
  auf mehreren Einschüben garen möchte und auch für unterschiedliche Speisen (Fisch. Fleisch usw.).

  146 • Page 147

  Gartyp zum Grillen oder Bräunen von Gerichten. Das Gitter mit dem zu garenden Gericht muss
  in die 2. oder 3. Position von unten eingeschoben werden. Mindestens 2 Minuten vorheizen,
  bevor das Gericht in den Ofen geschoben wird.
  Dampfgaren 100°C (voreingestellt auf 100°C und einstellbar bis 40°C).
  Dampfgaren mit 130°C (Regenerieren)
  Dampf kombiniert mit Umluft
  Dampfstöße
  Clean Ofen/Dampfproduktionskreislauf (einstellbare oder automatische Programme für die
  Ofeneffizienz)
  Zugriff auf die voreingestellten Rezepte
  DE

  In der folgenden Tabelle finden Sie die Resultate der Kochtests, die in unseren Kochlabors von ProfiKöchen ausgeführt wurden. Es handelt sich um Hinweise und die von uns vorgeschlagenen Werte
  sollen Ihnen helfen, Ihre eigenen Rezepte auszuprobieren und dabei immer die besten Ergebnisse zu
  erzielen!

  147 • Page 148

  Kochen einfach gemacht
  Mit nur zwei Gesten können Sie dank der allerneusten Steuerlogik Ihren Kochvorgang einstellen:
  Schalten Sie den Ofen ein und wählen Sie die Funktion, die für das von Ihnen gewünschte Gericht am
  besten geeignet ist… Auswählen und einfach nur berühren!

  Dann

  DE

  Die Steuerung schlägt für jede Funktion eine Temperatur vor. Diese können Sie jederzeit ändern, wenn
  Sie aber der Meinung sind, dass die Temperatur auch für Sie passt, dann brauchen Sie nichts weiter zu
  tun - der Ofen aktiviert sich in wenigen Sekunden von alleine!

  Temperatureinstellung
  Die Steuerung verwendet einen Temperaturfühler mit einer Präzision von ± 5°C für höchste
  Zuverlässigkeit der gewünschten Gartemperaturen. Zum Ändern der Temperatur müssen Sie nur die
  Tasten
  berühren - der Einstellbereich geht von +50°C bis MAX.
  Sie müssen die Änderung nicht bestätigen, die Steuerung
  aktiviert sich nach einigen Sekunden von alleine.
  Während des Heizvorgangs blinkt das Grad-Symbol (°C)
  und zeigt die Temperaturregelung an, bis die gewählte
  Temperatur erreicht wird.
  Das Erreichen der Temperatur wird durch einen Signalton
  angekündigt.
  Bitte beachten: Bei einigen Modellen kann es die momentane Temperaturanzeige im Ofen geben, bis
  die eingestellte Temperatur erreicht wird. Wenn Sie die eingestellte Temperatur prüfen möchten, dann
  drücken Sie eine beliebige der Tasten
  und Sie können bei Bedarf mit diesen die eingestellte
  Temperatur ändern.
  Bitte beachten: Wenn Sie die Tür bei laufendem Ofen öffnen, dann können Dampf oder heiße Luft
  austreten – seien Sie immer sehr vorsichtig.

  148 • Page 149

  Restwärme
  Während der Zubereitung der Speisung speichert die Ofenstruktur Wärme. Diese Wärme wird durch
  eine gute Dämmung und besondere Bauweise vom Rest der Küche fern gehalten. Diese Wärme wird
  dann allmählich abgegeben und ist dank der Steuerung eine wertvolle Ressource: Die Steuerung zeigt
  die Temperatur im Ofeninneren nach seinem Ausschalten an, bis eine Temperatur von 50°C erreicht
  wird.
  Nutzen Sie diese Eigenschaft, um Speisen zu wärmen oder um den Garvorgang sanft zu
  beenden!

  Lebensmittelsonde (oder Bratenthermometer
  Die Zartheit und der Geschmack sind das Resultat einer
  präzisen und funktionalen Steuerung.
  Das Bratenthermometer ist ein Thermometer, das in
  das Gericht gesteckt wird und mit dem Sie die interne
  Temperatur (Kerntemperatur) kontrollieren und dann
  benutzen können, um das Ende der Garzeit zu bestimmen.
  Es kann beispielsweise vorkommen, dass das Fleisch von
  außen bereits gar aussieht, innen aber noch blutig ist!
  Die von den Gerichten während des Garens erreichte
  Temperatur ist eng mit hygienischen/gesundheitlichen
  Problemen verbunden. Bakterien gibt es in jedem Fleisch,
  ebenso wie in Huhn, Fisch und in rohen Eiern.
  Einige Bakterien verderben die Lebensmittel, andere
  hingegen, wie Salmonellen, Campylobacter jejuni, Listeria
  monocytogenes, Escherichia coli und der Staphylococcus
  aureus können sehr gesundheitsschädlich sein.
  Bakterien vermehren sich sehr schnell über Temperaturen
  von 4.4º bis zu 60ºC. Hackfleisch ist diesbezüglich
  besonders riskant.
  Um eine Vermehrung der Bakterien zu vermeiden, sollten Sie Folgendes beachten:
  • Tauen Sie Lebensmittel nicht bei Raumtemperatur sondern im Kühlschrank oder im Ofen mit der
  entsprechenden Funktion auf. In diesem Fall sollten Sie die aufgetauten Lebensmittel anschließend
  sofort kochen.
  • Füllen Sie Geflügel erst kurz vor dem Verzehr. Kaufen Sie kein bereits gefülltes Geflügel und kaufen
  Sie gefülltes, bereits gegartes Geflügel nur, wenn Sie dieses innerhalb von 2 Stunden verzehren.
  • Marinieren Sie Gerichte im Kühlschrank und nicht bei Raumtemperatur
  • Verwenden Sie ein Bratenthermometer, um die Temperatur von Fleisch, Fisch und Geflügel
  zu kontrollieren, wenn diese dicker als 5 cm sind. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die
  Mindestgartemperaturen erreicht werden.
  Die größte Gefahr geht von schlecht gegartem Geflügel aus, was besonders gefährlich wegen
  Salmonellengefahr ist;
  • Unterbrechen Sie den Garvorgang nicht, d.h. kochen Sie nicht teilweise, um dann das Gericht
  aufzubewahren und später zu Ende zu kochen. Auf diese Weise kommt es zu „lauwarmen“

  149

  DE • Page 150

  Temperaturen in den Lebensmitteln, die ein Bakterienwachstum fördern;
  • Braten Sie Fleisch und Geflügel im Ofen bei Temperaturen von mindestens 165°C.
  Bitte beachten: Benutzen Sie immer das vom Hersteller gelieferte Thermometer

  VERWENDUNG DES BRATENTHERMOMETERS
  Wie in der vorhergehenden Abb. 1 zu sehen, befindet sich die Buchse für das Bratenthermometer auf
  der vorderen Ecke links in der Ofenaussparung und ist mit einem Metalldeckel mit Stift geschützt.

  Diesen Deckel abnehmen und den Stecker mit dem
  Thermometer ganz einstecken (Sie hören ein leichtes
  Einrasten zur Bestätigung).

  DE

  Führen Sie das Thermometer in die Mitte des Gerichts
  ein und berühren Sie dabei keine Knochen oder
  fetthaltige Stücke.

  Denken Sie daran, dass das Bratenthermometer nicht funktioniert, wenn es bei bereits
  eingeschaltetem Ofen eingesteckt wird!

  Zusammenfassend:
  Das Thermometer bei ausgeschaltetem Ofen einführen.
  Das Gericht in den Ofen stellen.
  Führen Sie das Thermometer in die Mitte des Gerichts ein und berühren Sie dabei keine Knochen
  oder fetthaltige Stücke.
  Schalten Sie den Ofen ein mit der Kochfunktion, die für Ihr Rezept am besten geeignet ist.
  Die Temperatur nach Ihren Vorlieben einstellen.
  Nach wenigen Augenblicken beginnt der Ofen mit dem Garen. Das Display zeigt die Temperatur
  (66°C vorbestimmt) des Thermometers an, die Sie mit den
  nach Ihrem Belieben innerhalb
  der zulässigen Grenzwerte verändert werden können, die von 30 bis 99°C gehen.
  Falls Sie die Temperatur der Ofenmitte während des Garens ändern wollen, dann aktivieren Sie
  die Taste die rot wird und Ihnen die Möglichkeit zur Änderung mit den Tasten
  bietet;
  nach der Änderung erscheint dann die Momenttemperatur der Ofenmitte.

  150 • Page 151

  Wir empfehlen Ihnen, sich an die nachstehende Tabelle zu halten, die der “THE NATIONAL FOOD
  SAFETY DATABASE (USA)” entnommen wurde.
  LEBENSMITTEL

  MINDESTINNENTEMPERATUR
  Hackfleisch

  Hamburger

  71°C

  Rind, Kalb, Lamm, Schwein

  74°C

  Huhn, Truthahn

  74°C
  Rind, Kalb, Lamm

  Braten und Steaks:
  blutig

  Das NFSD nennt keine Temperatur für blutiges Garen, da dies
  gesundheitlich nicht sicher ist

  medium-blutig

  63°C

  medium

  71°C

  durch

  77°C
  Schwein

  Rippchen, Braten, Koteletts
  medium

  71°C

  durch

  77°C

  Schinken, frisch

  71°C

  Bratwurst frisch

  71°C
  Geflügel

  Huhn, ganz oder in Stücken

  82°C

  Ente

  82°C

  Ganzer Truthahn (nicht gefüllt)

  82°C

  Putenbrust

  77°C

  BITTE BEACHTEN: Wenn der Stecker bei begonnener Garzeit entfernt wird, dann blockiert
  die Steuerung den Ofen UND DER FEHLER WIRD MIT DER SCHRIFT “BRATENSONDE
  ABGETRENNT” AUF DEM DISPLAY ANGEZEIGT.
  Wenn mit Hilfe des Bratenthermometers Essen zubereitet wird, dann werden alle voreingestellten
  Temperaturen in Übereinstimmung mit der Nutzungsphilosophie auf 165°C verändert: Die
  Temperaturen können von 120°C bis maximal 250°C verändert werden.

  151

  DE • Page 152

  Das Ende der Garzeit wird durch das Erreichen der für das Bratenthermometer eingestellten
  Kerntemperatur bestimmt. Alle Funktionen der Ofenprogrammierung (Timer-Funktionen) werden
  unterbunden, mit Ausnahme des Hinweissignals Minutenzähler”
  Am Ende des Garvorgangs immer daran denken, das Bratenthermometer abzutrennen und den
  mit dem Gerät gelieferten Deckel anzubringen.

  Steuerung der Ofenbeleuchtung
  Die Ofenbeleuchtung funktioniert bei allen Garfunktionen und ist von diesen unabhängig, d.h. sie kann
  je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden, wann immer Sie wollen!
  Normalerweise bleibt die Ofenbeleuchtung während des Heizvorgangs an und drei Minuten nach
  Erreichen der eingestellten Temperatur. Ab diesem Moment wird das Licht aus Gründen der
  Energieersparnis ausgeschaltet.
  Wenn Sie den Zubereitungszustand prüfen wollen und dazu das Licht einschalten möchten, müssen Sie
  nur das Licht-Symbol
  : berühren. Es bleibt drei Minuten eingeschaltet und geht dann von alleine aus.
  Sie können das Licht selbstverständlich auch früher durch Berühren des Licht-Symbols ausschalten.
  Beim Öffnen der Ofentür schaltet sich die Ofenbeleuchtung immer ein und bleibt so lange an, bis die
  Tür wieder geschlossen wird.
  DE

  OFENPROGRAMMIERUNG
  Die Programmierung des Ofens bietet Ihnen drei Möglichkeiten
  zur Steuerung der Garzeit. Diese sind in Kombination mit allen
  vorhandenen Garfunktionen verfügbar.

  Berühren Sie das Timer-Symbol ein Mal.
  Daraufhin schaltet sich das entsprechende
  Symbol ein. Das Uhr-Display wechselt die
  Anzeige der aktuellen Uhrzeit.

  Die Trennpunkte blinken und weisen darauf
  hin, dass die Garzeit programmiert werden
  kann

  152 • Page 153

  Nach Definition der Garzeit zeigt das Display noch die aktuelle Uhrzeit an, das
  Symbol „Garzeit“ leuchtet.

  Ab diesem Moment beginnt die Zeitzählung. Nach Ablauf dieser Zeit gibt der Ofen Signaltöne aus
  und die Heizwiderstände werden ausgeschaltet und der Garvorgang somit beendet. Auf dem Display
  erscheint die Meldung „Programm beendet, Gericht herausnehmen“: Drücken Sie eine beliebige Taste,
  um den Signalton zu unterbinden oder öffnen Sie die Tür.
  Der Ofen schaltet sich nach 1 Minute automatisch aus, wenn keine anderen Kochfunktionen eingestellt
  werden.

  Timer-Programmierung: Garzeitende
  Berühren Sie zwei Mal das Timer-Symbol
  und das entsprechende Symbol leuchtet:
  Die Trennpunkte blinken und weisen
  darauf hin, dass Sie nun die Uhrzeit des
  Garzeitendes programmieren können
  Stellen Sie die Uhrzeit des Garzeitendes
  durch Berühren der Zeichen “+” und “-“
  ein.

  Nachdem Sie das Garzeitende definiert haben, zeigt das Display noch die aktuelle
  Uhrzeit an. Das Symbol „Garzeitende“ leuchtet

  Ab diesem Moment beginnt die Zeitzählung. Nach Ablauf dieser Zeit gibt der Ofen Signaltöne aus
  und die Heizwiderstände werden ausgeschaltet und der Garvorgang somit beendet. Auf dem Display
  erscheint die Meldung „Programm beendet, Gericht herausnehmen“: Drücken Sie eine beliebige Taste,
  um den Signalton zu unterbinden oder öffnen Sie die Tür.
  Der Ofen schaltet sich nach acht Sekunden automatisch aus, wenn keine anderen Kochfunktionen
  eingestellt werden..

  Timer-Programmierung: Späteres Garen
  Mit der Kombination der beiden Modalitäten „Garzeit“ und „Garzeitende“ können Sie den Ofen so
  einstellen, das er mit dem Garen später als zum aktuellen Zeitpunkt beginnt.
  Wenn es beispielsweise 8:30 Uhr ist und Sie aus dem Haus gehen, bei Ihrer Rückkehr um 13:00 Uhr
  aber einen fertigen Braten wünschen, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

  153

  DE • Page 154

  Bereiten Sie den Braten zum Garen vor und schieben Sie diesen in den Ofen

  Schalten Sie den Ofen ein und wählen Sie die Kochfunktion, dann stellen Sie die Temperatur ein.
  Jetzt programmieren Sie die Dauer der
  Garzeit, angenommen zwei Stunden.

  DE

  Bestimmen Sie dann das Garzeitende: Die
  Steuerung addiert normalerweise die aktuelle
  Uhrzeit mit der Garzeit und schlägt diese Uhrzeit als
  Garzeitende vor, in unserem Fall wird es also 10:30
  Uhr sein (8:30+2:00).

  Bearbeiten Sie das Garzeitende, bis
  dieses mit der von Ihnen gewünschten
  Uhrzeit übereinstimmt, in unserem
  Beispiel 13:00 Uhr.
  Der Ofen geht nun in den Wartemodus (Stand-by) und schaltet die Ofenbeleuchtung
  aus.
  Die Steuerung aktiviert den Ofen von alleine um 11:00 Uhr (13:00-2:00) und schaltet
  ihn dann um 13:00 Uhr wieder ab - bei Ihrer Rückkehr nach Hause ist der Braten
  fertig!

  Timer-Programmierung: Minutenzähler
  Der Minutenzähler ist eine Timerfunktion, die vom Ofenbetrieb unabhängig ist, d.h. der Garvorgang
  wird nicht blockiert und der Ofen nicht ausgeschaltet, sondern dient als „Wecker“.
  Sie können ihn also jederzeit einstellen, beispielsweise als Erinnerung, um außer dem Ofen auch die
  Herdplatten oder andere Küchenarbeiten zu kontrollieren.
  Diese Funktion ist auch bei ausgeschaltetem Ofen verfügbar. In diesem Fall müssen Sie nur ein Mal das
  Symbol der Timer-Funktionen berühren. Wenn Sie die Funktionen bei eingeschaltetem Ofen verwenden
  wollen, dann müssen Sie das Symbol der Timer-Funktionen drei Mal in Folge berühren:

  154 • Page 155

  Die Trennpunkte blinken und weisen darauf hin,
  dass Sie nun den Wert bearbeiten können.
  Stellen Sie die Minuten mit den Zeichen “+” und “-“
  ein
  Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Zeitzählung. Nach
  Ablauf der genannten Zeit gibt der Ofen Signaltöne
  aus und es blinkt das entsprechende Symbol.
  Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton
  auszuschalten.

  Timer-Programmierung: Programm löschen
  Um eine Programmierung zu löschen, müssen Sie den zuvor eingegebenen Wert auf Null setzen oder
  den Ofen ausschalten.

  DAMPFGAREN
  Dampfgaren ist das in der orientalischen Küche am meisten benutzte System, eignet sich aber auch
  für unsere Küche. Es geht schnell und hat den Vorteil, dass die Lebensmittel ihren Eigengeschmack
  behalten. In diesem Fall erfolgt das Garen nicht mit Wasser, sondern mit Wasserdampf.
  Der Prozess, der beim Dampfgaren erfolgt, unterscheidet sich vom Kochen. Der Wasserdampf
  übt nämlich auf die Zellen eine grundlegend andere Wirkung aus als das kochende Wasser. Das
  Lebensmittel wird auf diese Weise komplett gegart, aber außer Fett treten keine anderen Bestandteile
  aus dem Gewebe der Lebensmittel.
  Die Zellwände und die Sehnen werden dadurch allmählich weicher, die proteinhaltigen Stoffe koagulieren
  ohne auszutreten, die Stärken blähen sich auf und verbindne sich, Zucker und Mineralstoffe bleiben
  unverändert. Gleiches gilt für die Gerüche, die auf ein Mindestmaß verringert werden, oder für die
  Farbstoffe.
  Allein das Fett wird durch die Hitzeeinwirkung verflüssigt und aus diesem Grund empfiehlt es sich
  nicht, große Fleischstücke oder Fische mit Dampf zu garen. Was die Vitamine betrifft, verdienen diese
  eine besondere Anmerkung, denn diese werden von Wärme generell zerstört. Einige von diesen aber
  unterliegen je nach Dauer der Garzeit aber nur geringen Veränderungen.
  Die Nahrungsmittel, die sich am besten für diese Garmethode eignen, sind alle die, die fettfrei sind,
  wie beispielsweise Fische, einie Fleischsorten, Hülsenfrüchte, Getreide, Eier, Puddings usw. Holzige
  Gemüse oder Obst allgemein sind nicht geeignet.

  Nützliche Tipps
  Verwenden Sie den Dampfbackofen immer vom kalten Ofen ausgehend. Es wird davon abgeraten, die
  Dampffunktion bei warmem Ofen (sofort nach einem normalem Backvorgang) zu verwenden, da die
  Eigenschaften des Dampfgarens auf diese Weise verloren gehen.
  Für das Dampfgaren verwenden Sie möglichst den gelochten Edelstahlbehälter (Gastronormbehälter)
  kombiniert mit dem niedrigeren Edelstahlbehälter (Tropfbehälter). Der erste wird mit der entsprechenden
  Halterung auf dem flachen Gitter positioniert und gestattet es dem Dampf, seine Wirkung voll bei dem
  Gericht zu entfalten und durch die Löcher fließt alles nach unten, was beim Garen freigesetzt wird. Der
  zweite Behälter, der niedriger ist, wird unter dem Gitter in den entsprechenden Schienen eingeschoben
  und sammelt die Tropfen auf, was eine Verschmutzung des Ofenraums vermeidet.
  Die Halterung des gelochten Behälters kann nach beendetem Garen zu einer hervorragenden AuflageAbstandshalter zwischen dem Behälter und den Oberflächen werden, auf die Sie diese absetzen
  möchten, um das soeben gegarte Gericht zu entnehmen.

  155

  DE • Page 156

  BETRIEBSARTEN
  DAMPFGAREN MIT 100°C

  Den Ofen einschalten mit der Taste
  Wählen Sie Dampf mit 100°C .....
  Nach wenigen Sekunden startet das Programm automatisch.
  Der vom Generator erzeugte Dampf tritt mit einer Temperatur von 100°C in den Ofenraum und wird mit
  dem Radiallüfter so verteilt, dass er das gleichmäßige Erwärmen des Gerichts gestattet.
  DE

  Dies hat den Vorteil, dass Sie auf drei Stufen gleichzeitig kochen können. Dabei müssen Sie nur
  daran denken, die größeren Gerichte auf die obere Stufe zu stellen und die nicht so voluminösen, wie
  Gemüse, auf die unteren (von der ersten bis zur dritten Stufe).
  BITTE BEACHTEN: Beim Dampfgaren immer den kleinen flachen Edelstahlbehälter und den gelochten
  Kochbehälter stellen, um Essensreste oder Kondenswasser aufzufangen.
  DAMPFGAREN MIT 130°C (Regenerieren)
  Den Ofen einschalten mit der Taste

  Wählen Sie Dampf mit 130°C
  Mit den Tasten
  können Sie die Temperatur in Schritten zu 5°C in einem Bereich einstellen, der
  von den voreingestellten 105°C bis 130°C geht.
  Nach wenigen Sekunden startet das Programm automatisch.
  Während des Regenerierens wird der Ofenraum mit Dampf und warmer Luft beheizt, was ein schnelles
  und gleichmäßiges Erhitzen des Gerichts gestattet, ohne dass dieses trocknet. Dieses Programm
  gibt die Möglichkeit, die Innentemperatur des Ofens je nach Art des zu regenerierenden Gerichts zu
  verändern, um diese Funktion nach Ihrem Geschmack zu verwalten. Sie eignet sich besonders für:
  Riscaldare da 105°C a 130 °C i cibi precotti;

  156 • Page 157

  Erwärmen vorgekochter Speisen auf 105°C bis 130 °C;
  Zubereitung von Fertiggerichten, tiefgefrorenen Gerichten von 105 °C bis 130 °C
  BITTE BEACHTEN: Bei dieser Art von Gerichte immer daran denken, das passende Geschirr in den
  Ofen zu stellen (keine synthetischen Materialien oder ähnlich) und diese auf das Gitter zu stellen und
  dabei ggf. vorhandene Deckel abzunehmen.

  DAMPF KOMOBINIERT MIT UMLUFT
  Den Ofen einschalten mit der Taste

  DE

  Wählen Sie Dampf kombiniert
  Mit den Tasten
  können Sie die Temperatur in Schritten zu 5°C in einem Bereich einstellen, der
  von 50°C bis 230°C geht.
  Diese Art des Garens wird auch als „Professionelles Garen“ bezeichnet, denn das zu garende Gericht
  wird in den kalten und nicht vorgeheizten Ofen geschoben.
  Nach dem Start wird das zu garende Gericht in einer ersten Phase dem Dampf ausgesetzt (bedampft),
  dann nach einer Bedampfung, die vom Füllvolumen abhängt und daher von den Abmessungen des zu
  garenden Gerichts, geht das Gerät automatisch zur zweiten Phase über – der Heißluftphase.
  Diese Funktion ist besonders geeignet bei großen Fleischstücken, großen Fischen, dem Backen von
  großen Broten aus hellem, dunklem oder Vollkornmehl mit Hefe oder Hefeteig bei 190 °C bis zu 210
  °C sowie zum Backen von gefülltem oder leerem Blätterteg, sei er frisch oder tiefgefroren von 190 °C
  bis 210 °C
  ACHTUNG: Um auf optimale Weise zwei „professionelle Garvorgänge“ nacheinander auszuführen,
  muss der Ofen vor dem zweiten Backvorgang abkühlen.
  DAMPFSTOSS

  157 • Page 158

  Diese besondere Funktion kann nur bei den traditionellen Funktionen des
  Ofens verwendet werden.

  .

  WENN SIE DEN DAMPFSTOSS NICHT ZUM GAREN BENUTZEN MÖCHTEN, ENTFERNEN SIE DIE
  KARAFFE AUS DEM OFEN.
  Nach dem Einschalten des Ofens ist der Dampfausstoss nur dann verfügbar,
  wenn die Temperatur im Ofeninneren über 100°C liegt. Erst dann kann die
  Taste eingeschaltet werden.
  Der Dampfstoß tritt fünf Minuten in Funktion und befeuchtet die Speisen, die so beim Garen nicht
  austrocknen. Ideal für Braten allgemein, große Fleisch- und Fischstücke und sanftes Garen.
  BITTE
  BEACHTEN:
  DIESE
  DAMPFGARFUNKTIONEN.

  DE

  FUNKTION

  WIRD

  NICHT

  EINGESCHALTET

  BEI

  DEN

  In der folgenden Tabelle nennen wir die Ergebnisse der Kochtests, die in unseren Laboren von einem
  Profi-Koch ausgeführt wurden. Es handelt sich in jedem Fall nur um ungefähre Angaben und die von
  uns vorgeschlagenen Werte dienen dazu, mit eigenen Rezepten zu experimentieren und immer bessere
  Resultate zu erzielen!
  ZU GARENDE GERICHTE

  GEWICHT
  (g)

  FUNKTION

  Ofentemp. °C

  Dampftemp. °C

  STUFE

  GARNEELEN MIT RAVIOLI

  1700

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  ERDBEER-RISOTTO

  1200

  Dampf 100°C

   

  100

  RISOTTO MIT
  CASTELMAGNO-KÄSE
  CREVETTENCOCKTAIL

  1200

  Dampf 100°C

   

  100

  Dampf 100°C

  MILCHBRÖTCHEN

  800

  VENUSREISSALAT

  EMPFOHLENES
  ZUBEHÖR

  ZEIT
  (Minuten)
  55

  2

  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter

  100

  2

  Gitter

  15

   

  100

  2

  15

  UMLUFT +
  Dampf 100°C

  175

  100

  2

  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Griglia + Teglia
  forata

  15

  30

  500

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  Gitter

  35

  1 porzione

  Dampf 130°C

   

  120

  2

  Gitter

  20

  1 porzione

  Dampf 130°C

   

  120

  2

  Gitter

  20

  1 porzione

  Dampf 130°C

   

  120

  2

  Gitter

  20

  1800

  UMLUFT +
  Dampf 100°C

  210

  100

  2

  Gitter

  85

  GOLDBRASSE AUF
  DELIKATE ART

  1300

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  35

  SEETEUFEL IN
  ORANGENSOSSE

  800

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten

  REGENIEREN VON
  NUDELGERICHTEN
  REGENIEREN VON
  GEMÜSE
  REGENIEREN VON
  HAUPTSPEISEN MIT
  GEMÜSE
  GEFÜLLTES BRATHUHN

  158

  30 • Page 159

  DAMPFGEGARTE
  GOLDBRASSE MIT
  AUBERGINENPÜREE
  FORELLE IN
  KRÄUTERSOSSE

  2000

  UMLUFT +
  Dampf 100°C

  200

  100

  2

  600

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  GRATINIERTE
  MIESMUSCHELN

  1000

  Dampf 100°C +

   

  100

  2

  GRILL

  MAX

  VENUSMUSCHELN MIT
  WEISSWEIN

  1000

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  HEILBUTTFILETS IN
  ZITRUSFRUCHTSOSSE

  1000

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  LACHSFILET MIT ORANGE

  700

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  DAMPFGEGARTE
  GEMÜSESTAPEL

  1000

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  GRATINIERTER
  BLUMENKOHL

  700

  Dampf 100°C +

   

  100

  2

  GRILL

  MAX

  DÄNISCHER
  KARTOFFELSALAT

  800

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  DAMPFGEGARTES
  GEMÜSE MIT TOFUTHUNFISCH-SOSSE

  1000

  Dampf 100°C

   

  100

  2

  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten
  Gitter – gelochter
  Behälter –
  Tropfbehälter unten

  45
  35
  25
  8
  35
  25
  20
  35
  25
  10
  45
  30

  CLEAN
  Den Ofen einschalten mit der Taste ;
  Das Programm CLEAN wählen;
  Auf dem Display erscheint die folgende Meldung:

  Mit den Tasten
  “OFEN” wählen. Wenn Sie jetzt die blinkende Taste START drücken, wird das
  Reinigungsprogramm in der Kammer gestartet.

  159

  DE • Page 160

  Es erscheint

  nachdem die volle Karaffe hinein gestellt wurde (wenn Sie diese schon in den
  Ofen gestellt haben, ist das auch in Ordnung) drücken Sie zum zweiten Mal
  Start, um den Reinigungszyklus zu starten. 15 Minuten nach dem Start hat
  der Ofen das Programm beendet, es ertönt ein Signalton und es erscheint
  die Schrift:

  DE

  Öffnen Sie die Tür und achten Sie auf den austretenden heißen Dampf.
  Bei offener Tür wird der Signalton unterbrochen, die Ablagerungen, die durch
  das Garen in Temperatur verursacht wurden und die sich im Ofeninnenraum
  befinden, werden nach dem Zyklus sehr viel leichter zu entfernen sein.

  Nach Beendungung der internen Ofenreinigung
  wird dieser mit der EIN/AUS-Taste ausgeschaltet
  Wenn der Ofen ausgeschaltet ist, wird angezeigt:

  Nachdem Sie den Behälter teilweise
  herausgenommen
  haben
  (das
  Pfeilsymbol auf der linken Seite
  oder die beiden Markierungen über
  der Karaffe beachten), drücken Sie
  START und es wird die Entleerung
  des
  Dampfproduktionskreislaufs
  gestartet mit der Meldung:

  Nach dem Entleeren erscheint die Meldung:

  Jetzt können Sie die Karaffe entleeren und abtropfen lassen.

  160 • Page 161

  REINIGUNG DES DAMPFKREISLAUFS
  Den Ofen einschalten mit der Taste ;
  Das Programm CLEAN wählen;
  Auf dem Display erscheint die folgende Meldung:

  Mit den Tasten
  “DAMPFKREISLAUF” wählen. Wenn Sie jetzt die blinkende Taste START drücken,
  wird das Reinigungsprogramm in der Kammer gestartet.
  DE

  Es erscheint

  nachdem die volle Karaffe hinein gestellt wurde (wenn Sie diese schon in den
  Ofen gestellt haben, ist das auch in Ordnung) drücken Sie zum zweiten Mal
  Start, um den Reinigungszyklus zu starten.
  Einige Minuten nach dem Start wird der Ofen das Programm beendet haben.
  Ein Signalton weist darauf hin und es erscheint die Schrift:

  Bei offener Tür wird der Signalton unterbrochen.
  Anschließend und bei ausgeschaltetem Ofen zeigt der Ofen zusammen mit
  dem Alarmton an:

  161 • Page 162

  Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Schale heraus:

  Nachdem Sie den Behälter herausgenommen haben (das
  Pfeilsymbol auf der linken Seite oder die beiden Markierungen
  über der Karaffe beachten), drücken Sie START und es wird die
  Entleerung des Dampfproduktionskreislaufs gestartet

  DE

  mit der Meldung:

  Nach dem Entleeren erscheint die Meldung:

  Jetzt können Sie die Karaffe leeren und lassen Sie diese gut abtropfen. Beachten Sie dabei bitte dass
  Sie mit diesem Programm Ihren Ofen besser pflegen;
  Sie vermeiden, dass sich Wasser ansammelt
  und Sie halten den Dampfproduktionskreislauf funktionstüchtig.
  Bitte beachten: Wenn Sie beim Leeren der Karaffe feststellen, dass das dort enthaltene Wasser nicht
  perfekt rein ist, dann wiederholen Sie die Reinigungszyklen, bis das Wasser ganz sauber ist.

  162 • Page 163

  WICHTIGER HINWEIS
  Falls es bei einem der voreingestellten Reinigungszyklen zu einem Stromausfall kommen sollte, dann
  wird bei erneuter Stromversorgung der Ofen zwingend auf das Leeren des Kreislaufs bestehen, auch
  wenn sich kein Wasser in diesem befinden sollte.
  Dieser Ofen ist der einzige seiner Art, der keine Entkalker benötigt, um das Dampfproduktionssystem
  voll betriebstauglich zu halten.
  Hin und wieder wird der Ofen Ihnen die Durchführung eines Reinigungszyklus empfehlen –
  machen Sie das bitte!
  AUTOMATISCHE FUNKTIONEN: REZEPTE
  Für den Zugriff auf die Rezeptfunktion gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
  Schalten Sie den Ofen ein mit der Taste ;
  Wählen Sie die Funktion AUTOMATIK
  DE

  Das Display zeigt die 2 Optionen:
  - Persönliche Rezepte;
  - Voreingestellte Rezepte
  Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten
  ;
  mit der Taste bestätigen Sie die Auswahl;

  Es erscheint das folgende Menü;
  Betätigen Sie die Tasten
  um den Typ des Gerichts
  zu wählen und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste
  .

  163 • Page 164

  Es erscheint das folgende Menü;
  Betätigen Sie die Tasten
  um den Typ des Gerichts
  zu wählen und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste
  .

  Es erscheint das folgende Menü;
  Betätigen Sie die Tasten
  um den Typ des Gerichts
  zu wählen und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste
  .

  DE

  Es erscheint der Bildschirm mit der Gewichtsangabe.
  Wählen Sie mit den Tasten
  einen der voreingestellten
  Werte und bestätigen Sie mit der Taste .

  Am Ende der Einstellungen
  eingestellte Rezept zusammen.

  fasst

  das

  Display

  das

  Die beiden Punkte der Garzeit (0:40) blinken und weisen
  darauf hin, dass diese bearbeitet werden kann.
  Zum Bearbeiten benutzen Sie die Tasten – und + .
  Oder wählen Sie direkt die blinkende Funktion
  und auf diese Weise startet das Garprogramm mit
  dem Countdown der auf dem Display voreingestellten Zeit.
  ACHTUNG: Bestimmte Rezepte verwenden das Vorheizen, deshalb stellen Sie das Gericht erst in
  den Ofen, wenn die Temperatur erreicht ist und auf dem Display die Schrift “VORHEZEN BEENDET
  GERICHT EINFÜHREN”
  Nach dem Ende des Garvorgangs erscheint auf dem Display die Schrift auf der Seite.
  Es erklingt ein Signalton, der so lange ertönt, bis Sie eine beliebige Taste drücken
  oder die Ofentür öffnen.
  BITTE BEACHTEN: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben bzw. die Einstellung Ihres
  Rezepts ändern möchten, dann wählen Sie
  und Sie können das Verfahren neu starten.

  164

  Damit wird das Rezept abgebrochen • Page 165

  BITTE BEACHTEN: Wenn Sie Garvorgänge mit veränderten Zeitparametern
  der voreingestellten Rezepte ausführen, dann erscheint beim Signalton am
  Ende des Garvorgangs:

  Das Speichern der Rezepte ist im folgenden Absatz beschrieben
  WICHTIG
  NACH BEENDIGUNG DES
  DES WASSERKREISLAUFS.

  DAMPFGARENS

  STARTET

  DER

  OFEN

  DEN

  ENTLEERUNGSZYLUS

  INDIVIDUELLE REZEPTGESTALTUNG
  Nach dem Bearbeiten der Garzeit eines voreingestellten und ausgeführten Rezepts kann dieses für das
  nächste Mal gespeichert werden, indem die neuen verwendeten Parameter registriert werden (Gewicht
  und Garzeit).
  Am Ende das Garzyklus des bearbeiteten Rezepts erscheint das folgende Icon. Zum Speichern
  folgendermaßen vorgehen:
  - mit der Taste + “JA” wählen
  - mit der Taste bestätigen. Es wird die benutzte Zeit angezeigt,
  - mit + und – ändern und mit bestätigen. Es wird das benutzte Gewicht angezeigt
  - mit + und – ändern und mit bestätigen. Es erscheint die Meldung
  “ Rezept gespeichert POS. 1/1”, und so weiter mit steigender Zahl
  Bei jedem Zugriff auf das Menü “PERSÖNLICHE REZEPTE” finden Sie Ihre Rezepte im Verzeichnis
  gespeichert.
  Wenn der Speicherplatz für die persönlichen Rezepte unzureichend sein sollte,
  erscheint auf dem Display die Meldung: “Speicher unzureichend – Speichern nicht
  möglich”.

  Vor dem Speichern des neuen Rezepts müssen Sie andere Rezepte folgendermaßen aus dem Menü
  löschen:
  - Wählen Sie die Funktion
  ;
  - Drücken Sie auf den Abschnitt “PERSÖNLICHE
  REZEPTE”, wo Sie die gespeicherte Rezepte finden>;
  - Mit den Tasten
  blättern Sie durch das Menü, um
  das zu löschende Rezept auszuwählen.
  Bitte beachten: Die Namen
  standardmäßig zugewiesen;

  165

  werden

  vom

  Menü

  DE • Page 166

  Nach der Anzeige des zu löschenden Rezepts benutzen Sie die Taste
  gedrückt, bis der nächste Bildschirm erscheint:

  und halten diese so lange

  Als Standard steht die Auswahl auf NEIN, bei Drücken der
  Scroll-Tasten + und – wählen Sie JA und bestätigen mit
  ;

  - Das Display zeigt das erfolgte Löschen des Rezepts an;

  DE

  OFENLAMPE AUSWECHSELN
  WICHTIG:
  Die Ofenlampe muss exakte Merkmale aufweisen:
  a) Hochtemperaturfeste Struktur (bis 300°C);
  b) Speisung: siehe V/Hz Wert auf dem Kennschild;
  c) Leistung 25W;
  d) Anschluss G9.
  Achtung: Bevor Sie die Lampe auswechseln ist sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet
  ist, um Stromschlag zu vermeiden.
  - Um Schäden zu vermeiden, legen Sie ein Geschirrtuch in das Ofeninnere;
  - Die Befestigungsschrauben des Edelstahlrahmens lösen;
  - Nehmen Sie die alte Lampe aus ihrem Sitz und achten Sie darauf, dass diese nicht bricht;
  - Setzen Sie die neue Lampe ein und achten Sie darauf, diese nicht mit der Hand zu berühren (wir
  empfehlen die Verwendung von Einweghandschuhen aus Latex);
  - Den Edelstahlrahmen wieder anbringen und dabei darauf achten, die Silikondichtung nicht
  einzuklemmen;
  - Die zuvor entfernten Edelstahlschrauben wieder einschrauben
  - Das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen.

  166 • Page 167

  FÜR DEN MONTEUR
  Ofen einbauen
  Der Ofen kann unter der Kochmulde, in einer Säule oder in Kombination mit
  dem entsprechenden Warmhaltefach eingebaut werden. Die Einbaumaße
  müssen den nachstehenden Abbildungen entsprechen.
  Das Material des Möbels muss hitzefest sein.
  Der Ofen muss bezogen auf die Möbelwände zentriert und mit den mitgelieferten
  Schrauben und Hülsen gemäß den Abbildungen an der Seite befestigt werden.

  DE

  167 • Page 168

  STROMANSCHLUSS
  Vor dem Stromanschluss sicherstellen, dass:
  die Anlagenmerkmale dem Kennschild auf der Unterseite der Kochmulde entsprechen;
  die Anlage angemessen nach den einschlägigen Vorschriften und gesetzlichen Auflagen geerdet ist.
  Die Erdung ist gesetzlich vorgeschrieben.
  Das Kabel darf auf keinen Fall Temperaturen erreichen, die über 50°C über der Umgebungstemperatur
  liegen.
  Dieser Ofen muss mit einem Netzkabel mit passendem Stecker an das Stromnetz angeschlossen
  werden. Der Stecker muss mit der Steckdose der Stromanlage kompatibel sein, die diesen Ofen
  speist. Wenn ein fixes Gerät nicht mit Netzkabel oder Stecker oder einer anderen Vorrichtung mit
  einem Öffnungsabstand der Kontakte für das komplette Abtrennen unter den Bedingungen der
  Überspannungsklasse III versehen ist, die ein Abtrennen vom Stromnetz ermöglicht, müssen diese
  Trennvorrichtungen im Einklang mit den Installationsvorschriften im Stromnetz vorgesehen werden.
  Die Steckdose oder der Schaltautomat müssen bei installiertem Gerät leicht zu erreichen sein.

  DE

  Bitte beachten:
  Der Hersteller haftet nicht, falls die obigen Anleitungen und die üblichen Unfallschutzmaßnahmen nicht
  eingehalten werden.
  KABELTYPEN UND MINDESDURCHMESSER
  SASO
  H05RR-F 3x1,5 mm²

  H05RR-F 3x2,5 mm²

  H05VV-F 3x1,5 mm²

  H05VV-F 3x2,5 mm²

  H05RN-F 3x1,5 mm²

  H05RN-F 3x2,5 mm²

  H05V2V2-F 3x1,5 mm²

  H05V2V2-F 3x2,5 mm²

  168 • Page 169

  Cod. 2.002.93.0 - 5ed • Page 170

  B O R E T T I B.V.

  N.V. B O R E T T I S. A .

  De Dollard 17

  Ruperlweg 16

  1454 AT

  2850 Boom

  Watergang

  T +31(0)20-4363439

  T +32(0)3-4508180

  F +31(0)20-4361326

  F +32(0)3-4586847

  S +31(0)20-4363525 (service)

  E info.be@boret ti.com

  E info@boret ti.com

  Belgium

  The Netherlands


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Boretti BPS45 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Boretti BPS45 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,62 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info