Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/71
Nächste Seite
ÇÉ dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
Éå léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
Ñê kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
áí fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
åä dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
Ç~ _êìÖë~åîáëåáåÖ
åç _êìâë~åîáëåáåÖ
ëî _êìâë~åîáëåáåÖ
Ñá h®óííçÜàÉ
Éë fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
éí fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Éä Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
íê Kullanma talimatý
éä Instrukcja obsługi
Üì Használati utasítás
ìâ I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
êì Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
jbpOKKKLjbpPKKK
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  jbpOKKKLjbpPKKK

  ÇÉ
  Éå
  Ñê
  áí
  åä
  Ç~
  åç
  ëî
  Ñá
  Éë

  dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
  léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
  kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
  fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
  dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
  _êìÖë~åîáëåáåÖ
  _êìâë~åîáëåáåÖ
  _êìâë~åîáëåáåÖ
  h®óíí∏çÜàÉ
  fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç

  éí

  fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç

  Éä
  íê

  Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
  Kullanma talimatý

  éä
  Üì
  ìâ

  Instrukcja obsługi
  Használati utasítás
  I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï

  êì

  Ÿc¹pº®ýåø ÿo
  õ®cÿæºa¹aýåå

 • Page 2

  de
  eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=
  åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK
  a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=
  ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=
  tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=
  mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=
  fåíÉêåÉíëÉáíÉK
  Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen im Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen
  bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen
  umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterküchen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen
  und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die
  Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen
  Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen.
  Gerät nur für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten benutzen.
  Die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig
  durchlesen, danach handeln und
  aufbewahren!

  Sicherheitshinweise
  píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê>
  Gerät nur gemäß Angaben auf dem
  Typenschild anschließen und betreiben.
  Kinder vom Gerät fern halten. Kinder
  beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit
  dem Gerät spielen.
  Personen (auch Kinder) mit verminderter
  körperlicher Sinneswahrnehmung- oder
  geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
  Erfahrung und Wissen, das Gerät nicht
  bedienen lassen, außer sie werden
  beaufsichtigt oder hatten eine Einweisung
  bezüglich des Gebrauchs durch eine Person,
  die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
  Stecker ziehen nach jedem Gebrauch, vor
  dem Reinigen, vor dem Verlassen des Raumes
  und im Fehlerfall.
  Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine
  Beschädigungen aufweisen. Vor jeder
  Benutzung das gesamte Gerät, insbesondere
  Sieb und Siebschale, auf Beschädigungen
  (Risse, Sprünge) prüfen.
  Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes
  beschädigt wird, muss sie durch den
  Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine
  ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um
  Gefährdungen zu vermeiden. Reparaturen
  am Gerät nur durch unseren Kundendienst
  vornehmen lassen. Ausgediente Geräte
  unbrauchbar machen.

  2

  Zuleitung nicht mit heißen Teilen in Berührung
  bringen, über scharfe Kanten ziehen oder zum
  Tragen benutzen. Gerät oder Netzkabel
  niemals in Wasser tauchen.
  Gerät erst auseinandernehmen, wenn der
  Motor steht.
  Das Gerät ist für die Benutzung durch eine
  Person vorgesehen.
  sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
  káÅÜí=ãáí=ÇÉå=cáåÖÉêå=áå=ÇÉå=báåÑΩääëÅÜ~ÅÜí=
  ÖêÉáÑÉåK=^ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇÉå=ãáíÖÉäáÉÑÉêíÉå=
  píçéÑÉê=ÄÉåìíòÉå>
  o~ëéÉäâäáåÖÉåLhäáåÖÉå=~ã=_çÇÉå=ÇÉë=páÉÄÉë=
  åáÅÜí=ÄÉêΩÜêÉåK=wìã=oÉáåáÖÉå=Ç~ë=páÉÄ=òìÉêëí=
  ãáí=ÇÉê=_ΩêëíÉ=êÉáåáÖÉåI=Ç~åå=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=
  t~ëëÉê=~ÄëéΩäÉå=çÇÉê=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=
  êÉáåáÖÉåK

  Einschaltsicherung
  Das Gerät lässt sich nur einschalten, wenn
  – Siebschale und Deckel richtig aufgesetzt
  sind und
  – die Verschlussbügel richtig verriegelt und
  eingerastet sind.
  Deckelverriegelung vor jeder Benutzung
  prüfen!

  Auf einen Blick
  Bitte Bildseite ausklappen.
  Bild A
  1 Motoreinheit (mit Kabelfach)
  2 Schalter
  0/off Gerät ausschalten
  1
  Gerät einschalten/
  Niedrige Geschwindigkeit
  2
  Gerät einschalten/
  Hohe Geschwindigkeit
  3 Tresterbehälter
  4 Verschlussbügel
  5 Siebschale (mit Auslauf)
  6 Sieb
  7 Deckel
  8 Einfüllschacht
  9 Stopfer
  10 Saftbecher
  11 Schaumtrenner
  12 Deckel für Saftbecher
  13 Reinigungsbürste

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 3

  de

  Bedienen

  Entsaften

  Bild B  Zusammensetzen

  Siebschale in die Motoreinheit einsetzen.
  Sieb einsetzen. Vorher auf Beschädigungen
  prüfen!
  Tresterbehälter in die Motoreinheit
  einsetzen.
  Deckel aufsetzen.
  Beide Verschlussbügel in die Deckelnasen
  einhängen (1.) und bis zum hörbaren
  Einrasten hinunterdrücken (2.).
  Saftbecher mit dem Ausgießer unter den
  Auslauf stellen.
  – Schaumtrenner aus dem Saftbecher
  entfernen, wenn Saft mit Schaum
  bevorzugt wird.
  – Deckel auf den Saftbecher aufsetzen,
  um Spritzer zu vermeiden.
  Stopfer in den Einfüllschacht setzen.
  Stopfer hat eine Führungsrille!

  Obst und Gemüse vorbereiten
  ^ÅÜíìåÖ>
  kìê=~ìëÖÉêÉáÑíÉë=ìåÇ=åáÅÜí=ÖÉÑêçêÉåÉë=lÄëí=
  ìåÇ=dÉãΩëÉ=îÉê~êÄÉáíÉåK=káÅÜí=~ìëÖÉêÉáÑíÉë=
  îÉêëíçéÑí=Ç~ë=páÉÄ=ëÉÜê=ëÅÜåÉääK
   Obst und Gemüse erst waschen.
   Steinobst entsteinen. Grobe Stiele
  entfernen.
   Größeres Obst und Gemüse soweit
  zerkleinern, dass es durch den
  Einfüllschacht passt.
   Nur frisches Obst und Gemüse verarbeiten.
   Früchte mit dicken und harten Schalen
  (z. B. Ananas, Melonen, Apfelsinen, rote
  Rüben) vorher schälen. Weiße Haut von
  Zitrusfrüchten entfernen!
   Die Konsistenz von Apfelsaft hängt von der
  verwendeten Apfelsorte ab. Je saftiger der
  Apfel, desto dünnflüssiger der Saft.
  Dem Apfelsaft einige Tropfen Zitronensaft
  hinzufügen, um das Braunwerden des
  Saftes zu verzögern.
   Blätter und Stiele (z. B. Strünke von
  Blattsalat) können ebenfalls in diesem
  Entsafter verarbeitet werden.
   Saft möglichst sofort nach der Zubereitung
  trinken, da sie schnell Geschmack und
  Nährwert verlieren.
   Der Entsafter eignet sich nicht zum
  Verarbeiten von besonders hartem,
  faserigem und stärkehaltigem Obst und
  Gemüse (z. B. Zuckerrohr, Bananen,
  Papayas, Avocados, Feigen und Mangos).
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Zusammengesetztes Gerät auf glatte,
  saubere Arbeitsfläche stellen.
   Netzkabel bis zur benötigten Länge aus
  dem Kabelfach herausziehen.
   Netzstecker einstecken.
   Gerät einschalten.
  Stufe 1 ist besonders für weiches Obst/
  Gemüse, z. B. Wassermelonen,
  Weintrauben, Tomaten, Gurken und
  Himbeeren geeignet.
  Stufe 2 eignet sich für alle Obst- und
  Gemüsesorten.
  Die Nutzungsdauer des Gerätes beträgt
  10 Minuten für alle Obst- und Gemüsesorten, wie z. B. Möhren, Gurken, Äpfel und
  Birnen. Bei der Verarbeitung größerer
  Mengen das Gerät niemals länger als
  40 Sekunden benutzen. Anschließend
  Gerät ausschalten und abkühlen lassen.
   Obst/Gemüse bei laufendem Motor in den
  Einfüllschacht geben.
   Zum Nachschieben ausschließlich den
  Stopfer verwenden. Niemals mit den
  Fingern in den Einfüllschacht greifen!
  Nur leichten Druck auf den Stopfer
  ausüben. Dies erhöht die Saftausbeute
  und schont das Gerät.
   Gerät ausschalten. Schalter auf 0/off stellen.
  Gerät erst ausschalten, wenn kein Saft mehr
  ausläuft.
  ^ÅÜíìåÖ>
  sçê=ÇÉã=£ÑÑåÉå=ÇÉë=dÉê®íÉë=ìåÄÉÇáåÖí=
  píáääëí~åÇ=ÇÉë=jçíçêë=~Äï~êíÉåK
  Wichtige Hinweise
  – Tresterbehälter entleeren, bevor der Trester
  den Rand der Siebschale erreicht.
  – Gerätevibrationen beim Entsaften deuten
  auf ein verstopftes oder beschädigtes Sieb
  hin. Gerät sofort ausschalten. Sieb
  kontrollieren. Ein beschädigtes Sieb nicht
  mehr verwenden!

  3 • Page 4

  de

  Tresterbehälter und Sieb entleeren
  Bild C
  Tresterbehälter entleeren, bevor der Trester
  den Rand der Siebschale erreicht. Dazu das
  Gerät ausschalten:
   Schalter auf 0/off stellen.
   Tresterbehälter beim Herausnehmen an der
  Griffmulde greifen und nach außen
  schwenken.
  Vor dem Fortsetzen der Arbeit Tresterbehälter
  wieder einsetzen.
  Sieb entleeren, wenn
  – die Motordrehzahl erheblich nachlässt,
  – der Saft dickflüssiger wird,
  – das Gerät anfängt, spürbar zu vibrieren.
  Empfehlung: Tresterbehälter und Sieb
  gleichzeitig entleeren.
  Wichtig!
  Wenn Saft unter die Siebschale gelaufen ist,
  diesen sofort mit einem feuchten Tuch
  entfernen.

  Auseinandernehmen
  píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê>
  sçê=^êÄÉáíÉå=~ã=dÉê®í=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK
  Bild D
   Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
   Warten, bis Motor steht (ca. 10–12 Sek.).
   Stopfer und Tresterbehälter entnehmen.
   Beide Verschlussbügel unten nach außen
  ziehen. Anschließend oben von den
  Deckelnasen abheben.
   Deckel abnehmen.
   Siebschale mit beiden Händen aus der
  Motoreinheit anheben und herausnehmen.
   Sieb aus der Siebschale herausnehmen.

  Reinigen und Pflegen
  píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê>
  jçíçêÉáåÜÉáí=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=çÇÉê=
  ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉåK
  ^ÅÜíìåÖ>
  lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK=
  hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=
  îÉêïÉåÇÉåK=
   Sieb zuerst mit der Bürste reinigen, dann
  unter fließendem Wasser abspülen oder in
  der Spülmaschine reinigen.
   Motoreinheit feucht abwischen, bei Bedarf
  etwas Spülmittel benutzen. Motoreinheit
  sofort abtrocknen.
   Alle anderen Teile sind spülmaschinengeeignet.

  Verfärbungen (z. B. von Karotten, Rote Bete)
  an den Kunststoffteilen lassen sich leicht mit
  etwas Pflanzenöl entfernen. Teile anschließend
  in den Geschirrspüler geben (soweit geeignet).

  Sieb austauschen
  Tauschen Sie das Sieb bei den ersten
  Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen aus, um jegliche Bruchgefahr zu
  vermeiden. Bei täglichem Gebrauch sollte
  das Sieb ungefähr nach 5 Jahren
  ausgetauscht werden.

  Hinweise zur Entsorgung
  Dieses Gerät ist entsprechend der
  europäischen Richtlinie 2002/96/EG
  über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
  (waste electrical and electronic
  equipment – WEEE) gekennzeichnet.
  Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine
  EU-weit gültige Rücknahme und
  Verwertung der Altgeräte vor.
  Über aktuelle Entsorgungshinweise
  informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

  Garantiebedingungen
  Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils
  zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem das
  Gerät gekauft wurde. Sie können die
  Garantiebedingungen jederzeit über Ihren
  Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft
  haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen
  finden Sie auf der Heftrückseite.
  Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen
  auch im Internet unter der benannten
  Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall
  die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

  Änderungen vorbehalten.
  4

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 5

  en
  `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=
  åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK
  få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=
  ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=
  vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=
  éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK
  This appliance is designed for processing
  normal household quantities in the home or
  similar quantities in non-industrial applications.
  Non-industrial applications include e.g. use in
  employee kitchens in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as
  well as use by guests in boarding houses, small
  hotels and similar dwellings.
  Use the appliance for processing normal
  quantities of food for domestic use.
  Please read, follow and retain the operating
  instructions!

  Safety Information
  oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
  Connect and operate the appliance only
  in accordance with the specifications
  on the rating plate.
  Keep children away from the appliance.
  Supervise children to prevent them from
  playing with the appliance.
  Do not allow persons (also children) with
  restricted physical sensory perception
  or mental abilities or with lack of experience
  and knowledge to operate the appliance
  unless they are supervised or have been
  instructed in the use of the appliance by
  somebody who is responsible for their safety.
  Always pull out the mains plug after using
  the appliance, before cleaning the appliance,
  before leaving the room or if a fault occurs.
  Do not use if the cord or appliance is damaged.
  Before use, always check the entire appliance,
  in particular the filter and filter tray, for damage
  (cracks, flaws).
  To prevent injury, a damaged power cord
  must be replaced by the manufacturer
  or his customer service or a similarly qualified
  person. Only our customer service may repair
  the appliance. Make out-of-service appliances
  unusable.
  Do not bring the power cord into contact with
  hot parts, do not pull it over sharp edges
  or carry the appliance by the power cord.
  Never immerse the appliance or mains cable
  in water.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Do not dismantle the appliance until the motor
  has stopped.
  The appliance is intended to be used by one
  person.
  oáëâ=çÑ=áåàìêó>
  aç=åçí=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ÑáääáåÖ=ëÜ~ÑíK=
  rëÉ íÜÉ ëìééäáÉÇ=éìëÜÉê=çåäó>
  aç=åçí=íçìÅÜ=ëÜêÉÇÇáåÖ=Ää~ÇÉëLÄä~ÇÉë=
  çå íÜÉ Ä~ëÉ=çÑ=íÜÉ=ÑáäíÉêK=cáêëí=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÑáäíÉê=
  ïáíÜ=íÜÉ=ÄêìëÜI=íÜÉå=êáåëÉ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉê=
  çê=ï~ëÜ=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK

  Start lock-out
  The appliance cannot be switched on unless
  – Filter tray and lid have been attached
  correctly and
  – the catches have been locked and engaged
  correctly.
  Before using the appliance, always check that
  the lid is locked!

  Overview
  Please fold out the illustrated page.
  Fig. A
  1 Motor unit (with cord store)
  2 Switch
  0/off Switch off the appliance
  1
  Switch on the appliance/
  Low speed
  2
  Switch on the appliance/
  High speed
  3 Pulp container
  4 Catch
  5 Filter tray (with outlet)
  6 Filter
  7 Lid
  8 Filling shaft
  9 Pusher
  10 Juice jug
  11 Foam separator
  12 Lid for juice jug
  13 Cleaning brush

  5 • Page 6

  en

  Operating the appliance

  Extracting juice

  Fig. B  Assemble


  Insert filter tray into the motor unit.
  Insert filter. Check for damage beforehand!
  Insert the pulp container into the motor unit.
  Attach the cover.
  Attach both catches to the lugs on the lid (1.)
  and press down until they click into
  position (2.).
   Place juice jug with the spout under
  the outlet.
  – Remove foam separator from the juice
  jug if you prefer juice with foam.
  – Place lid on the juice jug to prevent
  splashes.
   Insert pusher into the filling shaft.
  Pusher has a guide groove!

  Preparing fruit and vegetables
  t~êåáåÖ>
  mêçÅÉëë=êáéÉ=~åÇ=ìåÑêçòÉå=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=
  çåäóK=råêáéÉ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=ïáää=ÄäçÅâ=
  íÜÉ ÑáäíÉê=îÉêó=èìáÅâäóK
   First, wash the fruit and vegetables.
   Remove stones from fruit. Remove large
  stalks.
   Chop up large fruit and vegetables so that
  they fit the filling shaft.
   Process only fresh fruit and vegetables
  because they are juicier.
   Peel fruit beforehand if it has thick and hard
  peel, e.g. pineapples, melons, oranges,
  grapefruits and raw beetroot. Remove the
  white skin from citrus fruits as it has a bitter
  aftertaste.
   The consistency of apple juice depends on
  the kind of apple used. The juicier the apple,
  the thinner the juice. Add a few drops of
  lemon juice to the apple juice to delay the
  juice from turning brown.
   Leaves and stems (e.g. stalks from leaf
  salad) can also be processed in this juicer.
   If possible, drink juice as soon as it has been
  prepared. Juices lose their flavour and
  nutritional value if they are exposed to the air
  for a while.
   Starchy fruits (e.g. bananas, papayas,
  avocados, figs and mangos) are not suitable
  for juicing in this appliance.

  6

  Place the assembled appliance
  on a smooth, clean worktop.
   Pull power cord out of the cord store or push
  into the cord store (1.) to the required length
  and engage (2.).
   Insert the mains plug.
   Switch on the appliance.
  Setting 1 is particularly suitable for soft fruit/
  vegetables, e.g. water melons, grapes,
  tomatoes, cucumbers and raspberries.
  Setting 2 is suitable for all kinds of fruit and
  vegetables.
  Do not use the appliance for more than
  10 minutes for all kinds of fruit and vegetables e.g. carrots, cucumbers, apples and
  pears.
  If processing fairly large quantities, never use
  the appliance for longer than 40 seconds.
  Then switch off the appliance.
  Leave the appliance to cool down.
  When the motor is running, put fruit/
  vegetables in the filling shaft.
   Only use the pusher when adding more
  ingredients. Never insert fingers into
  the filling shaft!
  Apply only light pressure to the pusher.
  This increases juice yield and protects
  the appliance.
   Switch off the appliance. Move the switch
  to 0/off.
  Do not switch off the appliance until
  all the juice has run out.
  t~êåáåÖ>
  _ÉÑçêÉ=çéÉåáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=ï~áí=ìåíáä=
  íÜÉ ãçíçê=Ü~ë=ëíçééÉÇK
  Important information
  – Empty the pulp container before the pulp
  reaches the edge of the filter tray.
  – If the appliance vibrates during the juicing
  process, the filter is blocked or damaged.
  Switch off the appliance immediately.
  Check the filter. No longer use a damaged
  filter!

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 7

  en

  Emptying the pulp container and filter
  Fig. C
  Empty the pulp container before the pulp
  reaches the edge of the filter tray.
  Switch off the appliance:
   Move the switch to 0/off.
   To remove the pulp container, take hold
  of it with the recessed grip and swivel out.
  Before continuing to operate the appliance,
  re-insert the pulp container.
  Empty the filter if
  – the motor speed drops significantly,
  – the juice becomes thick,
  – the appliance begins to vibrate noticeably.
  Recommendation: Empty the pulp container
  and filter at the same time.
  Important!
  If juice has run under the filter tray, immediately
  remove with a damp cloth.

  Dismantling the appliance
  oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
  _ÉÑçêÉ=ïçêâáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=~äï~óë=éìää=
  çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK
  Fig. D
   Switch off the appliance and pull out
  the mains plug.
   Wait until the motor stops
  (approx. 10–12 sec.).
   Remove the pusher and pulp container.
   Pull both lower catches outwards.
  Then lift the catches off the lugs on the lid.
   Remove the cover.
   Lift the filter tray with both hands and take
  out of the motor unit.
   Take the filter out of the filter tray.

  Discoloured plastic parts (e.g. caused
  by carrots, beetroot) can easily be removed
  with a few drops of vegetable oil.
  Put parts in the dishwasher (provided they are
  dishwasher-safe).

  Replacing the filter
  Replace the filter at the first signs of wear
  or damage in order to prevent any risk
  of breakage. If the appliance is used daily,
  the filter should be replaced after approx.
  5 years.

  Disposal
  This appliance has been identified
  in accordance with the European
  directive 2002/96/EG on Waste
  Electrical and Electronic Equipment –
  WEEE. The Directive paves the way
  for effective EU-wide withdrawal and
  utilization of waste appliances.
  Please ask your dealer or inquire at your local
  authority about current means of disposal.

  Guarantee
  The guarantee conditions for this appliance
  are as defined by our representative in the
  country in which it is sold. Details regarding
  these conditions can be obtained from the
  dealer from whom the appliance was
  purchased.
  The bill of sale or receipt must be produced
  when making any claim under the terms of this
  guarantee.

  Cleaning and servicing
  oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
  kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=ãçíçê=ìåáí=áå=ï~íÉê=~åÇ=
  åÉîÉê=ÜçäÇ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉê>
  t~êåáåÖ>
  pìêÑ~ÅÉë=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=
  aç=klq=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK=
   First clean the filter with the brush,
  then rinse under running water or wash
  in the dishwasher.
   Wipe the motor unit with a damp cloth,
  if required use a little washing-up liquid.
  Dry the motor unit immediately.
   All other parts are dishwasher-proof.

  Subject to alterations.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  7 • Page 8

  fr

  Cet appareil est destiné à la préparation de
  quantités habituellement nécessaires dans
  un foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à celles d'un foyer.
  Les applications similaires à celles d'un foyer
  comprennent p. ex. l'utilisation dans les coinscuisine du personnel de magasins, de bureaux,
  d'entreprises agricoles et autres entreprises
  commerciales et industrielles, ainsi que
  l'utilisation par les clients de pensions, petits
  hôtels et immeubles d'habitation similaire.
  Utilisez cet appareil uniquement pour des
  quantités de préparations culinaires courantes
  et pour des durées de service normales.
  Veuillez lire la notice d'utilisation attentivement
  et entièrement, respectez les instructions
  qu'elle contient et rangez-la soigneusement!

  Afin d’écarter tout danger, seul le fabricant
  ou son service après-vente ou une personne
  détenant une qualification équivalente est
  habilité à remplacer un cordon de branchement endommagé. Les réparations sur l’appareil sont réservées à notre service après-vente.
  Une fois que les appareils ont fini de servir,
  rendez-les inutilisables.
  Ne mettez pas le cordon d'alimentation
  en contact avec des objets brûlants. Ne le tirez
  pas sur des arêtes vives. Ne l'utilisez pas pour
  porter l'appareil. Ne plongez jamais l'appareil
  ou le cordon d'alimentation dans l'eau.
  Démontez l'appareil seulement après l'arrêt
  de son moteur.
  L'appareil est destiné à être utilisé par une
  seule personne à la fois.
  oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>
  kÉ=ãÉííÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äDçìîÉêíìêÉ=
  ÇD~àçìí=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK=ríáäáëÉò=ÉñÅäìëáîÉãÉåí=
  äÉ=éáäçåJéçìëëçáê=Ñçìêåá>
  kÉ=íçìÅÜÉò=é~ë=äÉë=ä~ãÉëJêßéÉëLä~ãÉë=ëáíì¨Éë=
  ~ì=ÑçåÇ=Çì=ÑáäíêÉK=`çããÉåÅÉò=é~ê=åÉííçóÉê=
  äÉ ÑáäíêÉ=~îÉÅ=ìåÉ=ÄêçëëÉI=éìáë=êáåÅÉò=ëçìë=äDÉ~ì=
  Çì=êçÄáåÉí=çì=ä~îÉòJäÉ=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK

  Consignes de sécurité

  Sécurité anti-enclenchement

  oáëèìÉ=ÇD¨äÉÅíêçÅìíáçå>
  Ne branchez et faites marcher l’appareil que
  conformément aux indications figurant
  sur la plaque signalétique.
  Éloignez les enfants de l’appareil.
  Surveillez les enfants pour empêcher qu’ils
  ne jouent avec l’appareil.
  Les personnes (enfants compris) souffrant
  d’un handicap physique, sensoriel ou mental,
  ou ne détenant pas l'expérience et les
  connaissances nécessaires, ne doivent pas
  utiliser l’appareil, sauf si quelqu’un les surveille
  au cours de cette opération ou si la personne
  responsable de leur sécurité leur a fourni
  des instructions relatives à son utilisation.
  Débranchez la fiche mâle de la prise
  de courant après chaque utilisation, avant
  chaque nettoyage, lorsque vous quittez
  la pièce et en cas de panne.
  Ne l’utilisez que si le cordon d'alimentation
  et l’appareil ne présentent aucun dégât.
  Avant chaque utilisation, vérifiez que
  l'ensemble de l'appareil, en particulier le filtre
  et le panier filtre, ne présente aucun dégât
  (fissures, fêlures).

  L'appareil s'enclenche uniquement
  – si l'insert à filtre et le couvercle sont
  correctement en place et
  – les étriers de fermeture sont correctement
  verrouillés et encrantés.
  Avant chaque utilisation, vérifiez le verrouillage
  du couvercle !

  sçìë=îÉåÉò=ÇD~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=
  _lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=
  ÅçêÇá~äÉãÉåíK
  sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇDçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=
  ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=
  èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=
  ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK

  8

  Vue d'ensemble
  Veuillez déplier la page illustrée.
  Figure A
  1 Unité moteur (avec logement pour cordon)
  2 Interrupteur
  0/off Éteindre l'appareil
  1
  Allumer l’appareil Vitesse réduite
  2
  Allumer l’appareil Vitesse élevée
  3 Réservoir à pulpe
  4 Etrier de fermeture
  5 Panier filtre (avec bec d'écoulement)
  6 Filtre
  7 Couvercle
  8 Ouverture d'ajout des ingrédients
  9 Pilon-poussoir
  10 Verseuse
  11 Palette pour séparer la mousse
  12 Couvercle de la verseuse
  13 Brosse de nettoyage
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 9

  fr

  Utilisation  Figure B

  Montage

  Posez le panier filtre sur le bloc moteur.
  Mettez le filtre en place. Vérifiez auparavant
  l'absence de dégâts!
  Installez le réservoir à pulpe dans l'unité
  moteur.
  Mettez le couvercle en place.
  Accrochez les deux étriers de fermeture
  dans les saillies du couvercle (1.) puis
  appuyez jusqu'à les entendre encranter (2.).
  Placez la verseuse sous le bec
  d'écoulement.
  – Si vous aimez le jus avec sa mousse,
  retirez la palette servant à séparer
  la mousse.
  – Posez le couvercle sur la verseuse
  pour éviter les projections de liquide.
  Introduisez le pilon-poussoir dans l’orifice
  pour ajout. Le pilon poussoir comporte une
  rainure de guidage !

  Préparation de fruits et légumes
  ^ííÉåíáçå=>
  ríáäáëÉò=ìåáèìÉãÉåí=ÇÉë=Ñêìáíë=ãºêë=Éí=åçå=
  ëìêÖÉä¨ëK=aÉë=Ñêìáíë=ÉåÅçêÉ=îÉêíë=ÄçìÅÜÉê~áÉåí=
  íê≠ë=ê~éáÇÉãÉåí=äÉ=ÑáäíêÉK
   Commencez par laver les fruits et légumes.
   Dénoyautez. Enlevez les queues
  volumineuses.
   Hachez les fruits et légumes relativement
  gros de manière à ce qu'ils passent
  par l'ouverture d'ajout des ingrédients.
   N'utilisez que des fruits et légumes frais.
   Pelez auparavant les fruits à peau épaisse
  et dure (p. ex. les ananas, melons, oranges,
  betteraves rouges). Enlevez la peau blanche
  des agrumes !
   La consistance du jus de pomme dépend
  de la variété de pomme utilisée. Plus les
  pommes sont juteuses et plus leur jus sera
  liquide. Versez quelques gouttes de jus de
  citron dans le jus de pommes pour retarder
  son brunissement.
   Cette centrifugeuse accepte aussi les
  feuilles et les tiges (celles des feuilles
  de salade p. ex.).
   Buvez les jus de préférence tout de suite
  après leur extraction car ils perdent vite leur
  goût et leur valeur nutritive.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Cette centrifugeuse ne convient pas pour
  traiter les fruits et légumes particulièrement
  durs, fibreux et contenant de l'amidon (p. ex.
  canne à sucre, bananes, papayes, avocats,
  figues et mangues).

  Presser


  Posez l'appareil assemblé sur une surface
  de travail lisse et propre.
   Du rangement, sortez la longueur de cordon
  requise.
   Branchez la fiche mâle dans la prise
  de courant.
   Allumez l’appareil.
  Le niveau 1 convient aux fruits et légumes
  particulièrement tendres (p. ex. pastèques,
  raisins, tomates, concombres et framboises).
  Le niveau 2 convient à toutes les variétés
  de fruits et légumes.
  La durée d'utilisation de l'appareil est
  de 10 minutes pour toutes les variétés de
  fruits et légumes tels que par exemple les
  pommes, poires, carottes et concombres.
  Si vous traitez des quantités assez importantes, ne faites jamais marcher l'appareil
  plus de 40 secondes de suite. Ensuite,
  éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
   Moteur en marche, versez les fruits/légumes
  dans l'ouverture d'ajout des ingrédients.
   Pour gaver l’appareil, servez-vous uniquement du pilon-poussoir. N'introduisez
  jamais les doigts dans ouverture d'ajout
  des ingrédients !
  Exercez seulement une pression
  légère sur le pilon-poussoir.
  Ceci accroît la production de jus
  et ménage l'appareil.
   Éteignez l'appareil. Ramenez l'interrupteur
  sur 0/off.
  Éteignez l'appareil seulement lorsque le jus
  a fini de s'écouler.
  ^ííÉåíáçå=>
  ^î~åí=ÇDçìîêáê=äD~éé~êÉáäI=~ííÉåÇÉò=
  áãé¨ê~íáîÉãÉåí=èìÉ=ëçå=ãçíÉìê=
  ëÉ ëçáí áããçÄáäáë¨K
  Consignes importantes
  – Videz le récipient à pulpe avant que cette
  dernière n'atteigne le bord du panier filtre.
  – Si des vibrations se manifestent cela signifie
  que le filtre est obstrué ou endommagé.
  Éteignez immédiatement l'appareil.
  Contrôlez le filtre. Ne réutilisez pas un filtre
  abîmé !

  9 • Page 10

  fr

  Vider le réservoir à pulpe et le filtre
  Figure C
  Videz le récipient à pulpe avant que cette
  dernière n'atteigne le bord du panier filtre..
  Pour ce faire, éteignez l'appareil :
   Ramenez l'interrupteur sur 0/off.
   Pour retirer le récipient à pulpe, saisissez-le
  par l'auge de préhension puis faites-le
  pivoter vers l'extérieur.
  Avant de poursuivre le travail, remettez
  le récipient à pulpe en place.
  Videz le filtre lorsque
  – la vitesse du moteur baisse nettement,
  – le jus devient épais,
  – des vibrations commencent à se faire
  sentir.
  Recommandation : videz en même temps
  le réservoir à pulpe et le filtre.
  Important !
  Si du jus a coulé sous le panier filtre, essuyezle tout de suite avec un essuie-tout humide.

  Démontage
  oáëèìÉ=ÇD¨äÉÅíêçÅìíáçå>
  ^î~åí=ÇDÉÑÑÉÅíìÉê=íçìíÉ=çé¨ê~íáçå=ëìê=
  äD~éé~êÉáäI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=
  ÇÉ=Åçìê~åíK
  Figure D
   Éteignez l'appareil puis débranchez-le.
   Attendez env. 10 à 12 sec., temps
  nécessaire au moteur pour s'immobiliser.
   Retirez le pilon-poussoir, et le réservoir
  à pulpe.
   Tirez les deux étriers de fermeture en bas
  vers l'extérieur. Ensuite, détachez-les
  en haut des saillies du couvercle.
   Retirez le couvercle.
   Avec les deux mains, soulevez l'insert à filtre
  hors de l'unité moteur, puis sortez-le.
   Ôtez le filtre de l'insert à filtre.

  Nettoyage et entretien
  oáëèìÉ=ÇD¨äÉÅíêçÅìíáçå>
  kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÉ=ÄäçÅ=ãçíÉìê=Ç~åë=äDÉ~ìI=
  åÉ=äÉ=ã~áåíÉåÉò=à~ã~áë=ëçìë=äDÉ~ì=Çì=êçÄáåÉíK
  ^ííÉåíáçå=>
  sçìë=êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK=
  kDìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK=
   Commencez le nettoyage du filtre avec une
  brosse puis rincez sous l'eau du robinet
  ou lavez-le au lave-vaisselle.  Essuyez l'unité moteur avec un chiffon
  humide ; si nécessaire, utilisez un peu
  de liquide vaisselle.
  Séchez immédiatement l'unité moteur.
   Toutes les autres pièces se lavent au lavevaisselle.
  Les colorations (provenant par exemple
  de carottes, betteraves rouges) laissées
  sur les pièces en plastique s'enlèvent facilement avec un peu d'huile végétale.
  Mettez ensuite les pièces au lave-vaisselle
  (uniquement celles lavables de cette manière).

  Remplacement du filtre
  Pour éviter qu'il ne casse, remplacez le filtre
  lorsque apparaissent les premiers signes
  d'usure ou de dommages. Si vous utilisez
  la centrifugeuse tous les jours, remplacez-le
  au bout de 5 ans environ.

  Mise au rebut
  Cet appareil a été labélisé en conformité
  avec la directive communautaire
  européenne 2002/96/CE visant les
  appareils électriques et électroniques
  usagés (waste electrical and electronic
  equipment – WEEE). Cette directive fixe
  le cadre, en vigueur sur tout le territoire de
  l’UE, d’une reprise et d’un recyclage des
  appareils usagés.
  Pour connaître les consignes actuelles
  relatives à la mise au rebut, renseignez-vous
  auprès de votre revendeur ou de votre
  municipalité.

  Garantie
  Les conditions de garantie applicables sont
  celles publiées par notre distributeur dans le
  pays où a été effectué l'achat. Le revendeur
  chez qui vous vous êtes procuré l'appareil
  fournira les modalités de garantie sur simple
  demande de votre part. En cas de recours en
  garantie, veuillez toujours vous munir de la
  preuve d'achat.

  Sous réserve de modifications.
  10

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 11

  it
  `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äD~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=
  åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK
  `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç=
  ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=
  áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=
  ëáíç=fåíÉêåÉíK
  Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali per la famiglia o per
  impieghi non professionali, simili a quello
  domestico. Gli impieghi simili a quello domestico comprendono ad es. l'impiego cucine per
  il personale in negozi, uffici, aziende agricole
  e altre aziende di produzione, nonché l'uso da
  parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e simili
  strutture abitative.
  Utilizzare l'apparecchio solo per quantità
  e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
  Leggere con attenzione interamente, osservare e conservare le istruzioni per l'uso!

  Istruzioni di sicurezza
  mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅ~=ÉäÉííêáÅ~=
  É ÇDáåÅÉåÇáç>
  Collegare e usare l'apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d'identificazione.
  Tenere l'apparecchio fuori della portata
  dei bambini. Impedire ai bambini di giocare
  con l'apparecchio.
  Non consentire l'uso dell'apparecchio
  a persone (anche bambini) con ridotta
  percezione sensoriale o ridotte capacità
  mentali oppure con carenti esperienze
  e conoscenze, a meno che non siano
  sorvegliate o non siano state istruite all'uso
  dell'apparecchio da una persona responsabile
  della loro sicurezza.
  Dopo ogni uso, prima della pulizia, prima
  di allontanarsi dall’apparecchio oppure in caso
  di guasto, estrarre la spina di alimentazione.
  Usare l'apparecchio solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso non presentano
  danni. Prima di ogni uso controllare eventuali
  danni all'intero apparecchio (lesioni, incrinature), specialmente al filtro e alla vaschetta
  del filtro.
  Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni,
  deve essere sostituito dal produttore, dal suo
  servizio assistenza clienti o da persona
  in possesso di simile qualificazione.
  Fare eseguire le riparazioni all’apparecchio
  solo dal nostro servizio assistenza clienti.
  Rendere inservibili gli apparecchi dismessi.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Non mettere il cavo d’alimentazione in contatto
  con oggetti molto caldi, non tirarlo sopra spigoli
  taglienti, né usarlo per trasportare l’apparecchio. Non immergere mai l’apparecchio
  o il cavo d’alimentazione in acqua.
  Smontare l’apparecchio solo dopo che
  il motore si è fermato.
  L'apparecchio è previsto per essere usato
  da una persona.
  mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>
  kçå=áåíêçÇìêêÉ=äÉ=Çáí~=åÉä=éçòòÉííç=Çá=Å~êáÅçK=
  ríáäáòò~êÉ=ëçäç=áä=éÉëíÉääç=~=ÅçêêÉÇç>
  kçå=íçÅÅ~êÉ=äÉ=ä~ãÉ=Öê~ííìÖá~Lä~ãÉ=ëìä=ÑçåÇç=
  ÇÉä=ÑáäíêçK=mÉê=ä~=éìäáòá~I=éìäáêÉ=áä=Ñáäíêç=éêáã~=
  Åçå ìå~=ëé~òòçä~I=ëÅá~Åèì~êäç=éçá=ëçííç=
  ~Åèì~ ÅçêêÉåíÉ=çééìêÉ=åÉää~=ä~î~ëíçîáÖäáÉK

  Sicurezza d'accensione


  L’apparecchio può essere acceso solo
  se vaschetta del filtro e coperchio sono
  correttamente applicati e
  – se le leve di chiusura sono chiuse
  ed arrestate.
  Controllare il bloccaggio del coperchio
  prima di ogni uso!

  Guida rapida
  Aprire la pagina con figure.
  Figura A
  1 Unità motore (con vano portacavo)
  2 Interruttore
  0/off Spegnere l’apparecchio
  1
  Accendere l’apparecchio/
  Bassa velocità
  2
  Accendere l’apparecchio/
  Alta velocità
  3 Contenitore residui
  4 Leva di chiusura
  5 Vaschetta del filtro (con scarico)
  6 Filtro
  7 Coperchio
  8 Pozzetto di carico
  9 Pestello
  10 Bicchiere succo
  11 Separatore di schiuma
  12 Coperchio per bicchiere succo
  13 Spazzola per pulizia

  11 • Page 12

  it

  Uso  Figura B

  Montaggio

  Inserire la vaschetta del filtro nel gruppo
  motore.
  Inserire il filtro. Controllare prima se presenta
  danni!
  Inserire il contenitore del residuo di centrifugazione nel gruppo motore.
  Applicare il coperchio.
  Agganciare le due leve di chiusura ai naselli
  del coperchio (1.) ed abbassarle fino
  a sentire lo scatto di arresto (2.).
  Disporre il bicchiere succo con il beccuccio
  sotto lo scarico.
  – Se si preferisce il succo con la schiuma,
  rimuovere dal bicchiere succo il separatore di schiuma.
  – Per evitare spruzzi, applicare il coperchio sul bicchiere succo.
  Introdurre il pestello nella bocca di carico.
  Il pestello presenta una scanalatura guida!

  Preparare frutta e verdura
  ^ííÉåòáçåÉ>
  mêÉé~ê~êÉ=ëçäç=Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~=ã~íìêÉ=É=åçå=
  ÅçåÖÉä~íÉK=fä=éêçÇçííç=åçå=ã~íìêç=çííìê~=
  ê~éáÇ~ãÉåíÉ=áä=ÑáäíêçK
   Prima lavare frutta e verdura.
   Snocciolare la frutta con nocciolo.
  Togliere i gambi grezzi.
   Spezzettare la frutta e verdura più grande,
  affinché possa passare attraverso il pozzetto
  di carico.
   Lavorare solo frutta e verdura fresche.
   Prima sbucciare frutti con buccia spessa
  e dura (ad es. ananas, meloni, arance,
  carote rosse). Asportare dagli agrumi
  la pellicola bianca!
   La consistenza del succo di mela dipende
  dal tipo di mela usato. Quanto più succosa
  è la mela, tanto più fluido è il succo.
  Per ritardare l'annerirsi del succo di mela
  aggiungere qualche goccia di succo
  di limone.
   Anche foglie e gambi (ad es. torsoli di insalata
  in foglia) possono essere lavorati in questo
  spremiagrumi.
   Bere i succhi possibilmente subito dopo
  la loro preparazione, poiché essi perdono
  rapidamente gusto e valori nutritivi.

  12

  Lo spremiagrumi non è idoneo per lavorare
  frutta e verdura particolarmente dure,
  fibrose e contenenti amido (ad es. canna
  da zucchero, banane, papaie, avocadi,
  fichi e manghi).

  Estrarre il succo


  Mettere l’apparecchio montato su un piano
  di lavoro liscio e pulito.
   Estrarre il cavo dal vano portacavo fino alla
  lunghezza necessaria.
   Inserire la spina di alimentazione.
   Accendere l’apparecchio.
  Il grado 1 è idoneo specialmente per frutta/
  verdura tenere, ad es. angurie, uva,
  pomodori, cetrioli e lamponi.
  Il grado 2 è idoneo per tutti i tipi di frutta
  e verdura.
  La durata d'uso dell'apparecchio
  è 10 minuti per tutte le specie di frutta ed
  ortaggi, come ad es. carote gialle, cetrioli,
  mele e pere.
  Nella lavorazione di grandi quantità non
  usare mai l'apparecchio oltre 40 secondi.
  Successivamente, spegnere l’apparecchio.
  Lasciare raffreddare l’apparecchio.
   A motore in moto, introdurre la frutta/
  verdura nel pozzetto di carico.
   Per spingere usare solo il pestello.
  Non introdurre mai le dita nella bocca
  di carico!
  Esercitare sul pestello solo una leggera
  pressione. Questo aumenta l’estrazione
  di succo e protegge l’apparecchio.
   Spegnere l’apparecchio disporre l’interruttore su 0/off.
  Spegnere l’apparecchio solo quando non
  scorre più succo.
  ^ííÉåòáçåÉ>
  mêáã~=Çá=~éêáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=~ííÉåÇÉêÉ=
  ~ëëçäìí~ãÉåíÉ=äÛ~êêÉëíç=ÇÉä=ãçíçêÉK
  Avvertenze importanti
  – Vuotare il contenitore del residuo di centrifugazione prima che il residuo di centrifugazione raggiunga il bordo della vaschetta
  del filtro.
  – Le vibrazioni dell’apparecchio durante
  la centrifuga indicano un’occlusione del
  filtro oppure un filtro danneggiato.
  Spegnere immediatamente l'apparecchio.
  Controllare il filtro. Non utilizzare mai più
  un filtro danneggiato!

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 13

  it

  Vuotare il contenitore residui ed il filtro

  Pulizia e cura

  Figura C
  Vuotare il contenitore del residuo di centrifugazione prima che il residuo di centrifugazione
  raggiunga il bordo della vaschetta del filtro.
  A tal fine spegnere l’apparecchio:
   disporre l’interruttore su 0/off.
   Per l'estrazione afferrare il contenitore
  del residuo di centrifugazione sulla presa
  concava e ruotarlo verso l'esterno.
  Prima di proseguire il lavoro inserire di nuovo
  il contenitore del residuo di centrifugazione.
  Vuotare il filtro quando
  – la velocità di rotazione del motore si riduce
  notevolmente,
  – il succo diventa più denso,
  – l’apparecchio comincia a vibrare
  sensibilmente.
  Consiglio: vuotare contemporaneamente
  contenitore residui e filtro.
  Importante!
  Se il succo è penetrato sotto la vaschetta
  del filtro, assorbirlo subito con un panno
  umido.

  mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅ~=ÉäÉííêáÅ~=
  É ÇDáåÅÉåÇáç>
  kçå=áããÉêÖÉêÉ=äDìåáí¶=ãçíçêÉ=áå=~Åèì~=
  å¨ ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK
  ^ííÉåòáçåÉ>
  mçëëáÄáäá=Ç~ååá=~ääÉ=ëìéÉêÑáÅáK=kçå=ìíáäáòò~êÉ=
  ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK=
   Pulire il filtro prima con una spazzola,
  sciacquarlo poi sotto acqua corrente
  oppure nella lavastoviglie.
   Pulire il motore con un panno umido, se
  necessario usare poco detersivo per piatti.
  Asciugare subito il motore.
   Tutte le altre parti sono lavabili in
  lavastoviglie.
  Le macchie (per es. di carote, rape rosse) sul
  rivestimento di plastica possono essere
  facilmente rimosse con un poco di olio
  vegetale. Successivamente, mettere i
  componenti nella lavastoviglie (se adatti).

  Smontaggio
  mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅ~=ÉäÉííêáÅ~=
  É ÇDáåÅÉåÇáç>
  mêáã~=Çá=ÉëÉÖìáêÉ=ä~îçêá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
  Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉK
  Figura D
   Spegnere l’apparecchio ed estrarre la spina
  d’alimentazione.
   Attendere fino all’arresto del motore
  (ca. 10–12 secondi).
   Rimuovere pestello e contenitore residui.
   Aprire da sotto le due leve di chiusura.
  Poi sollevarle sopra dai naselli del coperchio.
   Togliere il coperchio.
   Sollevare ed estrarre con entrambe le mani
  la vaschetta del filtro dall’unità motore.
   Estrarre il filtro dalla vaschetta.

  Sostituire il filtro
  Sostituire il filtro ai primi segni d’usura oppure
  danni, per evitare qualsiasi pericolo di rottura.
  In caso d’uso giornaliero, il filtro deve essere
  sostituito dopo circa 5 anni.

  Smaltimento
  Questo apparecchio è contrassegnato
  conformemente alla Direttiva europea
  2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature
  elettriche ed elettroniche (waste
  electrical and electronic equipement –
  WEEE). La direttiva prescrive il quadro
  normativo per un recupero e riciclaggio
  degli apparecchi dismessi.
  Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione
  presso il proprio rivenditore specializzato
  o presso la propria amministrazione
  comunale.

  Garanzia
  Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro
  rappresentante nel paese di vendita.
  Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato
  l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire
  a richiesta informazioni a proposito.
  Per l'esercizio del diritto di garanzia
  è comunque necessario presentare
  il documento di acquisto.
  Con riserva di modifiche.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  13 • Page 14

  nl
  e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
  î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK
  eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=
  ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK=
  jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=
  ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK
  Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden
  die gebruikelijk zijn in het huishouden en voor
  huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.
  Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv.
  het gebruik in personeelskeukens van winkels,
  kantoren, landbouwbedrijven en andere
  zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door
  gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke woonvoorzieningen.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
  De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen,
  ernaar handelen en bewaren!

  Veiligheidsvoorschriften
  dÉî~~ê=î~å=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ>
  Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
  Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
  Toezicht houden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
  Het apparaat niet laten bedienen door
  personen (ook kinderen) met verminderde
  zintuiglijke waarneming of geestelijke
  vermogens, of door personen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze onder
  toezicht staan van of zijn geïnstrueerd over het
  gebruik van het apparaat door een persoon
  die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  Trek de stekker altijd uit het stopcontact
  na gebruik van het apparaat, voordat u het
  apparaat reinigt, wanneer u het vertrek
  verlaat of indien er storing optreedt.
  Gebruik het apparaat uitsluitend indien
  het aansluitsnoer en het apparaat geen
  beschadigingen vertonen. Voor elk gebruik
  moet het hele apparaat, vooral de zeef
  en het zeefbakje, worden gecontroleerd
  op beschadiging (scheuren, barsten).
  Wanneer het aansluitsnoer van het apparaat
  beschadigd raakt, moet om gevaren te vermijden het snoer worden vervangen door
  de fabrikant, de klantenservice of een andere
  gekwalificeerde persoon. Reparaties aan het
  apparaat mogen uitsluitend worden
  uitgevoerd door onze klantenservice.
  Oude apparaten onbruikbaar maken.
  14

  Het aansluitsnoer niet in contact brengen met
  hete onderdelen, niet langs scherpe randen
  trekken en niet gebruiken om het apparaat
  te dragen. Het apparaat en het aansluitsnoer
  niet onderdompelen in water.
  Neem het apparaat pas uit elkaar wanneer
  de motor stilstaat.
  Het apparaat is bedoeld voor gebruik door één
  persoon.
  sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
  káÉí=ãÉí=ÇÉ=îáåÖÉêë=áå=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ=ÖêáàéÉåK=
  ^äíáàÇ=ÇÉ=ÄáàÖÉîçÉÖÇÉ=ëíçééÉê=ÖÉÄêìáâÉå>
  o~ëéãÉëëÉåLãÉëëÉå=çé=ÇÉ=ÄçÇÉã=î~å=
  ÇÉ òÉÉÑ=åáÉí=~~åê~âÉåK=aÉ=òÉÉÑ=ÉÉêëí=êÉáåáÖÉå=
  ãÉí=ÇÉ=ÄçêëíÉä=Éå=Ç~å=~ÑëéçÉäÉå=çåÇÉê=
  ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=çÑ=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK

  Inschakelbeveiliging
  Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld
  wanneer
  – het zeefbakje en het deksel goed zijn
  aangebracht en
  – de sluitbeugels goed zijn aangebracht
  en vergrendeld.
  Vergrendeling van het deksel controleren
  voor elk gebruik!

  In één oogopslag
  De pagina met afbeeldingen uitklappen
  a.u.b.
  Afb. A
  1 Motoreenheid (met snoeropbergvak)
  2 Schakelaar
  0/off Apparaat uitschakelen
  1
  Apparaat inschakelen/
  lage snelheid
  2
  Apparaat inschakelen/
  hoge snelheid
  3 Pulpbak
  4 Sluitbeugel
  5 Zeefbakje (met uitloop)
  6 Zeef
  7 Deksel
  8 Vulopening
  9 Stopper
  10 Sapkom
  11 Schuimafscheider
  12 Deksel voor sapkom
  13 Reinigingsborstel

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 15

  nl

  Bedienen

  Uitpersen

  Afb. B  In elkaar zetten

  Zeefbakje aanbrengen in de motoreenheid.
  Zeef aanbrengen. Eerst controleren
  op beschadiging!
  Pulpbak aanbrengen in de motoreenheid.
  Deksel aanbrengen.
  Beide sluitbeugels over de dekselneuzen (1)
  plaatsen en aandrukken (2) tot ze hoorbaar
  vastklikken.
  Sapkom met de gietmond onder de uitloop
  zetten.
  – Schuimafscheider verwijderen uit
  de sapkom als u de voorkeur geeft
  aan sap met schuim.
  – Deksel op de sapkom doen om spatten
  te voorkomen.
  Stopper in de vulschacht steken.
  De stopper heeft een geleidingssleuf!

  Fruit en groente voorbereiden
  ^ííÉåíáÉ>
  sÉêïÉêâ=~ääÉÉå=êáàéEÉF=Éå=åáÉíJÄÉîêçêÉå=Ñêìáí=
  Éå ÖêçÉåíÉK=aÉ=òÉÉÑ=ê~~âí=òÉÉê=ëåÉä=îÉêëíçéí=
  Äáà åáÉí=êáàé=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉK
   Fruit en groente eerst wassen.
   Pitten en dikke stelen verwijderen.
  Stelen verwijderen.
   Grote stukken fruit en groente eerst klein
  maken, zodat het in de vulopening past.
   Alleen vers fruit en verse groente verwerken.
   Vruchten met een dikke en harde schil
  (bijv. ananas, meloen, sinaasappel, biet)
  eerst schillen. Het wit en de velletjes van
  citrusvruchten verwijderen!
   De consistentie van het appelsap hangt
  af van de gebruikte appelsoort.
  Hoe sappiger de appel, des te dunner het
  sap. Aan appelsap kunt u een paar druppels
  citroensap toevoegen om het bruin worden
  van het sap te vertragen.
   Ook bladeren en stelen (bijv. stronken
  van kropsla) kunnen in deze sapcentrifuge
  worden verwerkt.
   Drink het sap direct nadat u het hebt
  toebereid, het verliest snel zijn smaak
  en voedingswaarde.
   De sapcentrifuge is niet geschikt voor het
  verwerken van bijzonder harde, vezelige
  en zetmeelhoudende fruit- en groentesoorten (bijv. suikerriet, bananen, papaja's,
  avocado's, vijgen en mango's).

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Het in elkaar gezette apparaat op een vlakke
  en schone ondergrond zetten.
   Netsnoer tot de gewenste lengte uit het
  snoeropbergvak trekken.
   De stekker in het stopcontact steken.
   Apparaat inschakelen.
  Stand 1 is vooral geschikt voor zacht fruit/
  groente, bijv. watermeloenen, druiven,
  tomaten, augurken en frambozen.
  Stand 2 is geschikt voor alle groenteen fruitsoorten.
  De gebruiksduur van het apparaat bedraagt
  10 minuten voor alle fruit- en groentesoorten, zoals wortels, augurken, appels
  en peren.
  Bij verwerking van grote hoeveelheden het
  apparaat niet langer dan 40 seconden gebruiken. Daarna het apparaat uitschakelen.
  Laat het apparaat afkoelen.
   Fruit/groente in de vulopening doen terwijl
  de motor loopt.
   Gebruik voor het aandrukken uitsluitend
  de stopper. Nooit uw vingers in de vulschacht steken!
  Slechts lichtjes op de stopper drukken.
  Dit levert meer sap op en ontziet het
  apparaat.
   Apparaat uitschakelen. Schakelaar op 0/off
  zetten.
  Het apparaat pas uitschakelen wanneer
  er geen sap meer uitloopt.
  ^ííÉåíáÉ>
  ^äíáàÇ=ï~ÅÜíÉå=ãÉí=çéÉåÉå=íçí=ÇÉ=ãçíçê=
  ëíáäëí~~íK
  Belangrijke aanwijzingen
  – Pulpbak leegmaken voordat de pulp de rand
  van het zeefbakje bereikt.
  – Trillingen van het apparaat tijdens het
  centrifugeren wijzen op een verstopte
  of beschadigde zeef. Het apparaat direct
  uitschakelen. Zeef controleren.
  Een beschadigde zeef niet meer gebruiken!

  15 • Page 16

  nl

  Pulpbak en zeef leegmaken
  Afb. C
  Pulpbak leegmaken voordat de pulp de rand
  van het zeefbakje bereikt. Hiertoe het apparaat
  uitschakelen.
   Schakelaar op 0/off zetten.
   Om de pulpbak te verwijderen, deze
  bij de handgreep-uitholling vastpakken
  en naar buiten zwenken.
  De pulpbak weer aanbrengen voordat u het
  apparaat weer gebruikt.
  Maak de zeef leeg wanneer
  – het motortoerental aanzienlijk afneemt,
  – het sap dikker wordt,
  – het apparaat aanmerkelijk begint te trillen.
  Advies: maak de pulpbak en de zeef tegelijk
  leeg.
  Belangrijk!
  Wanneer er sap onder het zeefbakje
  is gekomen, dient u dit direct te verwijderen met een vochtige doek.

  Uit elkaar nemen
  dÉî~~ê=î~å=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ>
  qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=îççêÇ~í=
  ì ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ìáíîçÉêí=~~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK
  Afb. D
   Het apparaat uitschakelen en de stekker
  uit het stopcontact trekken.
   Wachten tot de motor stilstaat
  (ca. 10–12 sec.).
   Stopper en pulpbak verwijderen.
   Beide sluitbeugels aan de onderkant
  naar buiten trekken. Daarna bovenaan
  van de dekselneuzen tillen.
   Deksel verwijderen.
   Het zeefbakje met beide handen uit
  de motoreenheid tillen en verwijderen.
   De zeef uit de zeefbakje nemen.  De motoreenheid afvegen met een vochtige
  doek, indien nodig een beetje afwasmiddel
  gebruiken. De motoreenheid direct
  afdrogen.
   Alle andere onderdelen zijn geschikt voor
  de afwasautomaat.
  Verkleuringen van de kunststof onderdelen
  (bijv. door wortels, rode bieten) kunnen eenvoudig worden verwijderd met een beetje
  plantaardige olie. Onderdelen in de afwasautomaat doen (voor zover ze daarvoor geschikt
  zijn).

  Zeef vervangen
  Vervang de zeef bij het eerste teken van slijtage
  of beschadiging, om elk gevaar van breuk
  te voorkomen. Bij dagelijks gebruik dient
  de zeef na ongeveer 5 jaar te worden
  vervangen.

  Afvoer van het oude apparaat
  Dit apparaat is geclassificeerd volgens de
  Europese richtlijn 2002/96/EG over oude
  elektrische en elektronische apparatuur
  (waste electrical and electronic equipment
  – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de
  gehele EU een kader voor de terugname
  en recycling van oude apparaten.
  Voor actuele informatie over de afvoer van het
  oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel
  of bij uw gemeente.

  Garantie
  Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de
  vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land
  van aankoop. De leverancier bij wie u het
  apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag
  meer informatie. Om aanspraak te maken
  op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs
  nodig.

  Reiniging en onderhoud
  dÉî~~ê=î~å=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ>
  aÉ=ãçíçêÉÉåÜÉáÇ=åççáí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå=
  çÑ çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK
  ^ííÉåíáÉ>
  aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=
  ê~âÉåK=dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=
  ÖÉÄêìáâÉåK=
   De zeef eerst reinigen met de borstel en dan
  afspoelen onder stromend water of in
  de afwasautomaat.

  Wijzigingen voorbehouden.
  16

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 17

  da
  qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
  Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK
  aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
  âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
  vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=
  éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
  Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller husholdningslignende indretninger.
  Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug.
  Ved husholdningslignende indretninger forstås
  f. eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssig og
  anden erhvervsmæssig drift samt brug på
  pensioner, små hoteller og andre former for
  boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne
  selv.
  Apparatet er kun beregnet til at blive brugt
  til mængder og tider, som er almindelige
  i en normal husholdning.
  Læs brugsvejledningen grundigt, følg den
  og opbevar den på et sikkert sted!

  Sikkerhedsanvisninger
  c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
  Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne
  på typeskiltet.
  Hold børn væk fra maskinen.
  Hold børn under opsyn for at forhindre,
  at de leger med maskinen.
  Personer (også børn) med reduceret fysisk
  registreringsevne eller psykisk evne eller med
  manglende erfaring og viden må ikke betjene
  maskinen, medmindre de er under opsyn eller
  er blevet instrueret i brugen af maskinen
  af en person, der er ansvarlig for din sikkerhed.
  Efter brugen, før rengøring, før rummet forlades
  eller ved fejl tages stikket ud af stikkontakten.
  Apparatet må ikke tilsluttes lysnettet, hvis
  ledningen eller apparatet er behæftet med fejl.
  Kontroller hele maskinen, især si og siskål,
  for beskadigelser (revner, brist) før brug.
  Hvis tilslutningsledningen til dette apparat
  er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten,
  fabrikantens serviceværksted eller lignende,
  kvalificeret person for at undgå fare.
  Apparatet må kun repareres af fabrikantens
  servicepersonale. Udtjente apparater bør gøres
  ubrugelige.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Ledningen må ikke komme i berøring med
  varme dele, trækkes hen over skarpe kanter
  eller benyttes til at bære genstande.
  Maskinen eller netkablet må aldrig dyppes
  i vand.
  Skil først maskinen ad, når motoren står stille.
  Maskinen er beregnet til at blive brugt
  af en person.
  c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê>
  píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉåK=
  _Éåóí=~äíáÇ=ÇÉå=ãÉÇäÉîÉêÉÇÉ=ÑêìÖíJLÖê›åíë~ÖëJ
  ëíçééÉê>
  _Éê›ê=áââÉ=ê™âçëíJâäáåÖÉêLâäáåÖÉê=é™=ÄìåÇÉå=
  ~Ñ ëáÉåK=páÉå=êÉåÖ›êÉë=Ñ›êëí=ãÉÇ=Ä›êëíÉåI=
  ÜÉêÉÑíÉê=ëâóääÉë=ÇÉå=~Ñ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=
  î~åÇ ÉääÉê=ëíáääÉë=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK

  Indkoblingssikring
  Maskinen kan kun tændes, hvis
  – siskålen og låget er sat rigtigt på og
  – lukkebøjerne er lukket rigtigt og faldet
  i hak.
  Kontroller altid låglåsen før brug!

  Overblik
  Fold siden med illustrationerne ud.
  Billede A
  1 Motorenhed (med kabelrum)
  2 Drejekontakt
  0/off Sluk maskinen
  1
  Tænd for apparatet/Lav hastighed
  2
  Tænd for apparatet/Høj hastighed
  3 Beholder til frugt-/grøntsagskød
  4 Lukkebøjle
  5 Siskål (med udløb)
  6 Si
  7 Låg
  8 Påfyldningsåbning
  9 Frugt-/grøntsagsstopper
  10 Saftbæger
  11 Skumadskiller
  12 Låg til saftbæger
  13 Rengøringsbørste

  17 • Page 18

  da

  Betjening

  Presning af citrusfrugter

  Billede B  Maskinen samles

  Sæt siskålen ind i motorenheden.
  Sæt sien i. Kontrollér først om den
  er beskadiget!
  Sæt beholderen til frugt-/grøntsagskødet
  i motorenheden.
  Sæt låget på.
  Fastgør de to lukkebøjler i lågnæserne (1.)
  og tryk dem ned, indtil de falder i hak (2.).
  Stil saftbægeret med hældetuden ind under
  udløbet.
  – Fjern skumadskilleren fra saftbægeret,
  hvis man ønsker saft med skum.
  – Fjern låget fra saftbægeret for at undgå
  stænk.
  Anbring stopperen i påfyldningsåbningen.
  Stopperen har en føringsrille!

  Forberedelse af frugter og grøntsager
  m~ë=é™>
  aÉê=ã™=âìå=~åîÉåÇÉë=ãçÇåÉ=çÖ=áââÉ=ÑêçëåÉ=
  ÑêìÖíÉê=çÖ=Öê›åíë~ÖÉêK=páÉå=ëíçééÉë=ÜìêíáÖíI=
  Üîáë=ÇÉ=Éê=ìãçÇåÉK
   Skyl først frugterne og grøntsagerne.
   Tag stenen i stenfrugter ud. Fjern grove
  stilke.
   Findel store stykker frugt eller grøntsager,
  så det passer til påfyldningsåbningen.
   Brug kun frisk frugt og grønt.
   Skal forinden frugter med tyk og hård skal
  (f.eks. ananas, melon, appelsin, rødbeder).
  Fjern den hvide hud fra citrusfrugter!
   Konsistensen af æblesaften afhænger
  af den anvendte æblesort. Jo saftigere
  æblerne er, desto tyndere er saften.
  Kom et par dråber citronsaft i æblesaften,
  så saften ikke bliver så hurtig brun.
   Blade og stilke (f.eks. stokke fra bladsalat)
  kan ligeledes forarbejdes i denne saftpresser.
   Saft skal helst drikkes umiddelbart efter
  tilberedelsen, da den hurtigt taber smag
  og næringsværdi.
   Saftpresseren er ikke egnet til hårdt, fiberholdigt og stivelsesholdigt frugt og grønt
  (f.eks. sukkerrør, bananer, papayaer,
  avocadoer, figner og mangoer).

  18

  Stil den samlede maskine på en glat
  og ren arbejdsflade.
   Træk netkablet ud af kabelrummet i den
  ønskede længde.
   Sæt stikket i.
   Tænd for apparatet.
  Trin 1 er især egnet til blødt frugt/grønt f.eks.
  vandmeloner, vindruer, tomater, agurker
  og hindbær.
  Trin 2 er egnet til alle slags frugt og grønt.
  Apparatet kan bruges i 10 minutter til alle
  former for frugt og grønt som f.eks.
  gulerødder, agurker, æbler og pærer.
  Presses større mængder, må maskinen ikke
  være i brug i længere end 40 sekunder.
  Sluk derefter maskinen.
  Lad maskinen afkøle.
   Kom frugter eller grøntsager i påfyldningsåbningen, mens motoren er i gang.
   Anvend kun stopperen til at skubbe med.
  Stik aldrig fingrene ind i påfyldningsskakten!
  Tryk kun lidt på stopperen.
  Derved presses der mere saft ud,
  og maskinen beskyttes.
   Sluk maskinen. Stil kontakten på 0/off.
  Sluk først maskinen, når der ikke mere løber
  saft ud.
  m~ë=é™>
  sÉåí=~äíáÇ=íáä=ãçíçêÉå=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉI=áåÇÉå=
  ã~ëâáåÉå=™ÄåÉëK
  Vigtige oplysninger
  – Tøm beholderen med faste bestanddele,
  før de faste bestanddele når op til kanten
  af siskålen.
  – Vibrerer maskinen under presningen, er det
  tegn på en tilstoppet eller beskadiget si.
  Sluk straks for maskinen. Kontroller sien.
  Anvend ikke sien, hvis den er beskaget!

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 19

  da

  Tømning af beholder til frugt-/
  grøntsagskød og si
  Billede C
  Tøm beholderen med faste bestanddele,
  før de faste bestanddele når op til kanten
  af siskålen. Sluk for maskinen:
   Stil kontakten på 0/off.
   Tag fat i gribefordybningen, når beholderen
  med faste bestanddele skal tages ud,
  og sving den ud.
  Sæt beholderen med faste bestanddele i igen,
  før arbejdet fortsættes.
  Tøm sien, hvis
  – motorens omdrejningstal reduceres
  meget,
  – saften bliver mere tyktflydende,
  – maskinen tydeligt begynder at vibrere.
  Tip: Tøm beholderen til frugt-/grøntsagskød
  og sien samtidigt.
  Vigtigt!
  Er saft løbet ind under siskålen, fjernes denne
  straks med en fugtig klud.

  Maskinen skilles ad
  c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
  qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇI=Ñ›ê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=
  é™ ã~ëâáåÉåK
  Billede D
   Sluk maskinen og træk netstikket ud.
   Vent til motoren står stille (ca. 10–12 sek.).
   Tag stopperen og beholderen til frugt-/
  grøntsagskød ud.
   Træk begge lukkebøjlerne forneden udad.
  Løft dem herefter af lågnæserne.
   Tag låget af.
   Løft siskålen ud af motorenheden med
  begge hænder og tag den ud.
   Tag sien ud af siskålen.

  Rengøring og pleje

  Misfarvninger (f.eks. fra gulerødder, rødbeder)
  på plastdelene kan let fjernes med lidt
  planteolie. Kom derefter delene i
  opvaskemaskinen (hvis de er egnet hertil).

  Sien udskiftes
  Udskift sien så snart det tyder på, at den
  er slidt eller beskadiget for at undgå, at den
  brister. Benyttes maskinen dagligt, bør sien
  udskiftes efter 5 år.

  Bortskaffelse
  Dette apparat er mærket iht.
  bestemmelserne i det europæiske
  direktiv 2002/96/EF om affald af
  elektrisk og elektronisk udstyr (waste
  electrical and electronic equipment –
  WEEE). Direktivet indeholder
  bestemmelser mht. retur og brug af
  gammelt elektrisk og elektronisk
  udstyr, der gælder i hele EU-området.
  Brug genbrugsordningerne for emballage
  og ældre apparater og vær med til at skåne
  miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor
  genbrugspladserne er placeret, kan
  kommunen kontaktes.

  Garanti
  På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti.
  Købsnota skal altid vedlægges ved
  indsendelse til reparation, hvis denne ønskes
  udført på garanti. Medfølger købsnota ikke,
  vil reparationen altid blive udført mod
  beregning. Indsendelse til reparation.
  Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker,
  kan indsendes til vort serviceværksted:
  BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
  2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
  På reparationer ydes 12 måneders garanti.
  De kan naturligvis også indsende apparatet
  gennem Deres lokale forhandler.

  c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
  aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=
  ~äÇêáÖ=áåÇ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
  m~ë=é™>
  lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=_Éåóí=áåÖÉå=
  ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK=
   Rengør først sien med børsten, skyl den
  herefter af under rindende vand eller stil den
  i opvaskemaskinen.
   Tør motorenheden af med en fugtig klud
  og tilsæt et opvaskemiddel om nødvendigt.
  Tør omgående motorenheden af.
   Alle andre dele tåler opvaskemaskine.
  Ændringer forbeholdes.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  19 • Page 20

  no
  eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
  ~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK
  aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=
  ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=
  sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=
  ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK
  Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse
  av vanlige mengder for husholdningen og ikke
  for industrielt bruk. Rom med husholdningspreget bruk kan være f. eks. bruk i medarbeiderkjøkken i butikker, på kontorer,
  landbruks- eller andre produksjonsbedrifter,
  såsom bruk av gjester i pensjonater, små
  hoteller eller lignende oppholdsenheter.
  Maskinen må kun brukes til å bearbeide vanlige
  husholdningsmengder og også innen vanlige
  bearbeidelsestider.
  Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen
  og rett deg etter den. Den må oppbevares
  omhyggelig!

  Sikkerhetshenvisninger
  c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í>
  Maskinen må kun tilkoples og brukes i henhold
  til angivelsene på typeskiltet.
  Hold barn borte fra apparatet. Hold øye med
  barn, slik at de ikke leker med apparatet.
  Personer (også barn) med reduserte åndelige
  svakheter eller evner, eller som mangler
  erfaringer og kunnskaper om apparatet,
  må ikke få betjene det, med mindre de har fått
  opplæring i bruken av apparatet og under
  tilsyn av personer som er ansvarlige for
  sikkerheten.
  Trekk støpselet ut av stikkontakten etter hver
  bruk, før rengjøring, hvis du forlater rommet
  eller hvis det oppstår feil.
  Den må kun brukes når strømkabelen og
  maskinen selv ikke viser tegn på ytre skader.
  Før hver bruk må hele apparatet, særlig silene
  og silskålen kontrolleres for skader
  (rift, sprekker).
  Dersom strømkabelen på denne maskinen
  er skadet, må den skiftes ut av produsenten,
  vår kundeservice eller av en annen kvalifisert
  person for å unngå at det oppstår fare.
  Reparasjoner på maskinen må kun foretas
  av vår kundeservice. Gamle maskiner
  bør destrueres.
  Ledningen må ikke komme i nærheten
  av varme ting, ikke føres over skarpe kanter
  eller brukes til å bære i. Apparatet og kabelen
  må aldri dyppes ned i vann.

  20

  Maskinen må først åpnes når motoren står
  stille.
  Apparatet er beregnet for at en person bruker
  det.
  c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ>
  q~=~äÇêá=ãÉÇ=ÑáåÖêÉåÉ=åÉÇ=á=é™ÑóääáåÖëëà~âíÉåK=
  _êìâ=ìíÉäìââÉåÇÉ=ëí›íÉêÉå=íáä=ÇÉííÉ>
  o~ëéÉâäáåÖÉåLâäáåÖÉå=é™=ÄìååÉå=~î=ëáäÉå=
  ã™ áââÉ=ÄÉê›êÉëK=cçê=êÉåÖà›êáåÖ=ã™=ëáäÉå=Ñ›êëí=
  êÉåÖà›êÉë=ãÉÇ=Ä›êëíÉåI=ÇÉêÉííÉê=ã™=ÇÉå=
  ëâóääÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~åå=çÖ=â~å=ë™=î~ëâÉë=
  á=çééî~ëâã~ëâáåÉåK

  Innkoplingssikring
  Apparatet kan kun slås på når
  – silkurven og lokket er satt riktig på og
  – låsebøylene er riktig låst og satt fast.
  Låsen på lokket må kontrolleres før hver bruk!

  En oversikt
  Brett billedsiden ut
  Bilde A
  1 Motorblokk (med kabelrom)
  2 Bryter
  0/off Utkopling av apparatet
  1
  Slå på maskinen igjen/
  Lav hastighet
  2
  Slå på maskinen igjen/
  Høy hastighet
  3 Beholder for rester av frukt og grønnsaker
  4 Låsebøyle
  5 Silskål (med utløp)
  6 Sil
  7 Lokk
  8 Påfyllingssjakt
  9 Støter
  10 Saftbeger
  11 Skumskiller
  12 Lokk for saftbeger
  13 Rengjøringsbørste

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 21

  no

  Betjening

  Utpressing av saft

  Bilde B  Sammensetting

  Silskålen settes inn i motorblokken.
  Sett inn sil. Kontroller først at den er i orden!
  Sett beholderen for frukt-/grønnsakrestene
  på motorblokken.
  Sett lokket på.
  Begge låsebøylene henges inn i kroken
  på lokket (1.) og trykkes ned inntil du hører
  at de smekker i. (2.).
  Saftbegeret med utløpet settes under
  åpningen.
  – Skumskilleren fjernes fra saftbegeret
  dersom du foretrekker saft med skum.
  – Lokket settes på saftbegeret,
  for å unngå sprut.
  Støteren settes ned i påfyllingssjakten.
  Støteren har en føringsrifle!

  Forberedning av frukt og grønnsaker
  lÄë>
  _êìâ=âìå=ãçÇåÉI=ãÉå=áââÉ=ÑêçëåÉ=Ñêìâí=
  çÖ Öê›ååë~âÉêK=qáåÖ=ëçã=áââÉ=Éê=ãçÇåÉ=
  ëíçééÉê=íáä=ëáäÉå=ãÉÖÉí=ÜìêíáÖK
   Vask frukt og grønnsaker først.
   Fjern steinen fra steinfrukt.
  Fjern grove stilker.
   Større frukt og grønnsaker må kuttes
  opp slik at de passer inn i påfyllingsrøret.
   Bruk kun fersk frukt og grønnsaker.
   Frukt som har tykt, hardt skall (f. eks. ananas,
  meloner, appelsiner, rødbeter) må først
  skrelles. Fjern den hvite huden på sitrusfrukter!
   Konsistensen på eplesaft avhenger av epletypen som du bruker. Jo saftigere eplene er,
  desto tynnere blir saften. Hell et par dråper
  sitronsaft ned i eplesaften for å forhindre at
  saften blir brun.
   Blader og stilker (f. eks. roten på bladsalat)
  kan også bearbeides i denne saftmaskinen.
   Saften bør helst drikkes straks etter tilberedningen, da den fort mister smak og næringsverdi.
   Saftmaskinen egner seg ikke til bearbeidelse
  av hard, frukt og grønnsaker som inneholder
  fiber og stivelse (f. eks. sukkerrør, bananer,
  papaya, avocado, fiken og mango).

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Sett det ferdig sammensatte apparatet
  på en glatt, ren arbeidsflate.
   Trekk strømkabelen ut av kabelrommet
  til nødvendig lengde.
   Stikk inn støpselet.
   Slå på maskinen igjen
  Trinn 1 er særlig egnet for myk frukt/
  grønnsaker, f. eks. vannmeloner, druer,
  tomater, agurk og bringebær.
  Trinn 2 egner seg for alle typer frukt
  og grønnsaker.
  Brukstiden for apparatet er på 10 minutter
  for alle typer frukt og grønnsaker, slik som
  f. eks. gulrot, agurk, eple og pære.
  Ved bearbeidingen av større mengder, må
  apparatet aldri gå lenger enn i 40 sekunder.
  Deretter slås apparatet av.
  La apparatet avkjøle.
   Fyll frukt/grønnsaker på i påfyllingssjakten
  mens motoren er i gang.
   For å fylle på mere frukt, brukes kun støteren.
  Grip aldri ned i påfyllingssjakten med
  fingrene!
  Trykk kun lett på støteren. Dette forhøyer
  også mengden av saft og skåner
  apparatet.
   Utkopling av apparatet. Slå bryteren
  på 0/off.
  Slå først apparatet av når det ikke kommer
  mer saft ut.
  lÄë>
  c›ê=~éé~ê~íÉí=™éåÉëI=ã™=Çì=îÉåíÉ=
  íáä ãçíçêÉå=ëí™ê=ëíáääÉK
  Viktig henvisning
  – Tøm beholderen for fruktrestene før restene
  når kanten på silskålen.
  – Vibrasjon i apparatet under saftpressingen
  tyder på at silen er stoppet til eller er skadet.
  Slå apparatet straks av. Kontroller silen.
  En skadet sil må ikke brukes lenger!

  21 • Page 22

  no

  Tømming av beholderen for frukt- og
  grønnsakrester og silen
  Bilde C
  Beholderen for fruktrestene må tømmes
  før restene har nådd kanten på silskålen.
  Slå av apparatet for dette:
   Slå bryteren på 0/off.
   Grip i utsparingen på restebeholderen
  når du tar den ut og sving den ut.
  Før du fortsetter arbeidet må restebeholderen
  settes inn igjen.
  Silen må tømmes når
  – motorens turtall tydelig blir redusert
  – når saften blir tykk,
  – når apparatet begynner å vibrere.
  Anbefaling: Tøm beholderen for frukt- og
  grønnsakrestene
  Viktig!
  Dersom saften renner ut under silskålen,
  må denne straks tørkes av med en fuktig klut.

  Ta apparatet fra hverandre
  c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í>
  c›ê=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉí=ã™=ëí›éëÉäÉí=
  íêÉââÉë=ìíK
  Bilde D
   Slå av apparatet og trekk ut støpselet.
   Vent til motoren står stille (ca. 10–12 sek.).
   Ta ut støteren og beholderen for
  fruktrestene.
   Begge låsebøylene nede trekkes utover.
  Deretter åpnes det opp ved å løfte opp
  ved nesen på lokket.
   Ta av lokket.
   Løft silkurven med begge hendene
  ut av motorblokken og ta den av.
   Ta silen ut av silkurven.

  Misfarging (f. eks. fra gulrøtter, rødbeter)
  på plastdelene kan lett fjernes med litt matolje.
  Delene kan deretter vaskes i oppvaskmaskinen (dersom de er egnet for det).

  Utskifting av silen
  Dersom silen viser tegn til skader, må den
  straks skiftes ut for å unngå at den brekker
  i stykker. Ved daglig normal bruk bør silen
  skiftes ut ca. etter 5 år.

  Henvisning om avskaffing
  Dette apparatet tilsvarer det europeiske
  direktivet 2002/96/EG som kjennetegner
  gamle elektro- og elektronikk apparater
  (waste electrical and electronic equipment
  – WEEE). Dette direktivet angir rammen
  for returnering og gjenvinning av de gamle
  apparatene som er gyldig for hele EU.
  Tips om aktuelle måter å skrote apparatet
  på fåes ved henvendelse til faghandelen eller
  hos kommunen.

  Garanti
  For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant
  i de respektive land. Detaljer om disse
  garantibetingelsene får du ved å henvende
  deg til elektrohandelen der du har kjøpt
  apparatet. Ved krav i forbindelse med
  garantiytelser, er det i alle fall nødvendig
  å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

  Rengjøring og pleie
  c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í>
  jçíçêÄäçââÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=ÉääÉê=
  êÉåÖà›êÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK
  lÄë>
  lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK
  fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉêK=
   Silen må først rengjøres med børsten,
  deretter skylles under rennende vann eller
  vaskes i oppvaskmaskinen.
   Motorblokken tørkes av med en fuktig klut,
  om nødvendig kan du bruke litt oppvasksåpe. Motorblokken må tørkes straks
  etterpå.
   Alle andre delene kan vaskes i oppvaskmaskin.
  22

  Endringer forbeholdes.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 23

  sv
  sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=
  ~î Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
  aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
  ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
  jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=
  Üáíí~ê Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
  Denna produkt är avsedd att bearbeta endast
  sådana mängder som är normala för ett hushåll
  och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
  användning. Med icke yrkesmässiga hushåll
  avses t. ex. fikarum för anställda i en affär, ett
  kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga
  företag samt när gäster på ett pensionat, litet
  hotell och liknande institutioner använder
  produkten.
  Använd produkten för att bearbeta endast
  sådana mängder som är normala för ett
  hushåll. Detsamma gäller bearbetningstiderna.
  Läs noga igenom bruksanvisningen.
  Spara den!

  Säkerhetsanvisningar
  oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
  Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig
  är densamma som anges på produktens
  typskylt.
  Låt inte barn ensamma använda produkten.
  Håll barn under uppsikt för att förhindra
  att de leker med produkten.
  Låt inte personer (gäller även barn) med
  reducerad kroppslig sinnesförnimmelse eller
  mental förmåga eller med otillräckligt erfarenhet och kunskap använda produkten utan att
  ha uppsikt över dem eller att de fått instruktioner om hur produkten ska användas av
  en person, som ansvarar för deras säkerhet.
  Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget
  sedan du använt färdigt produkten samt vid
  ett eventuellt fel.
  Produkten får inte användas om den eller
  sladden är skadad. Kontrollera före varje
  användning att råsaftcentrifugen inte har
  några skador (sprickor av olika slag),
  i synnerhet sil och silskål.
  Om sladden skulle skadas får den endast
  bytas ut av tillverkaren, service eller annan
  fackkunnig person. Detta för att undvika
  skador. Reparationer på produkten får endast
  utföras av service. Kontrollera att
  nätspänningen hemma hos dig är densamma
  som anges på maskinens typskylt.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller
  komma i kontakt med heta spisplattor/
  kokzoner och bär inte råsaftcentrifugen
  i sladden. Doppa aldrig produkten eller
  nätkabeln i vatten.
  Öppna aldrig locket förrän produkten
  står helt stilla.
  Produkten är avsedd att användas
  av en person.
  s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ>
  píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ã~í~êê∏êÉíK=
  ^åî®åÇ=~ääíáÇ=ÇÉå=é™ã~í~êÉ=ëçã=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=
  ÅÉåíêáÑìÖÉå>
  q~=~äÇêáÖ=ãÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=âåáîÄä~ÇÉå=á=ëáäÉåë=
  ÄçííÉåK=^åî®åÇ=ÄçêëíÉå=Ñ∏ê=~íí=êÉåÖ∏ê~=ëáäÉåI=
  ëâ∏äà=Ç®êÉÑíÉê=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=ÉääÉê=
  êÉåÖ∏ê=ÇÉå=á=Çáëâã~ëâáåK

  Säkerhetsspärr
  Produkt startar endast om
  – silskålen och locket sitter fast på rätt sätt
  och
  – låsbyglarna har hakats fast i locket och
  sitter fast på rätt sätt.
  Kontrollera alltid att locket sitter fast ordentligt
  före start!

  Översiktsbilderna
  Vik ut uppslaget med bilder.
  Bild A
  1 Motorstativ (med sladdfack)
  2 Strömvred
  0/off Stänga av maskinen
  1
  Starta maskinen/Låg hastighet
  2
  Starta maskinen/Hög hastighet
  3 Behållare för frukavfall
  4 Låsbyglar
  5 Silskål – råsaftbehållare (med pip)
  6 Sil
  7 Lock
  8 Matarrör
  9 Påmatare
  10 Bägare för råsaften
  11 Skumavskiljare
  12 Lock till bägaren för råsaften
  13 Rengöringsborste

  23 • Page 24

  sv

  Montering och start

  Pressa ut saft

  Bild B  Montera råsaftcentrifugen

  Lägg i silskålen med pipen i motorstativet.
  Sätt i sil. Kontrollera först att silen inte
  är skadad!
  Tryck in behållaren för fruktavfall i motorstativet.
  Sätt locket på blandarskålen.
  Haka fast de båda låsbyglarna i fördjupningarna i locket (1.) och tryck nedtill tills
  du hör att de fastnar (2.).
  Placera råsaftbägaren med den stora öppningen under pipen.
  – Ta ut skumavskiljaren ur råsaftbägaren
  om du föredrar råsaft med skum.
  – Sätt locket på råsaftbägaren för att
  undvika att det stänker.
  Sätt ned påmataren i matarröret.
  Påmataren är försedd med ett ledspår!

  Förberedning av frukter och grönsaker
  lÄë>
  ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ãóÅâÉí=ãçÖå~=çÅÜ=áÅâÉ=
  ÇàìéÑêóëí~=ÑêìâíÉê=çÅÜ=Öê∏åë~âÉêK=
  lãçÖÉí Ö∏ê ~íí=ëáäÉå=Ñçêí=Ääáê=áÖÉåí®ééíK
   Tvätta först frukten/grönsakerna.
   Kärna ur stenfrukter. Tag bort grova stjälkar.
   Skär frukterna/grönsakerna i mindre bitar
  så att de får plats i matarröret.
   Använd endast färsk frukt och färska
  grönsaker.
   Skala frukter med tjockt och hårt skal först
  (t.ex. ananas, melon, apelsin, rödbeta). Var
  noga med att skära bort den vita skalhinnan
  på citrusfrukter!
   Konsistensen på äppeljuicen är beroende av
  vald äppelsort. Ju saftigare äpple, desto
  mera tunnflytande juice. Tillsätt ett par
  droppar citronjuice till äppeljuicen för att
  förhindra att juicen snabbt brunfärgas.
   Blad och stjälkar (t.ex. de grova stjälkarna på
  bladsallat) går bra att använda i råsaftcentrifugen.
   Drick juicen genast efter beredning eftersom
  den snabbt förlorar smak och näringsvärde.
   Följande går inte att använda i råsaftcentrifugen: mycket hårda, fiberrika och
  stärkelsehaltiga frukter och grönsaker (t.ex.
  sockerrör, bananer, papaya, avokado, fikon
  och mango).

  24

  Montera produkten och ställ den på plant,
  rent och torrt underlag.
   Dra ut nätsladden ur sladdfacket till önskad
  längd.
   Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
   Starta maskinen.
  Hastighet 1 passar för mjuka frukter/
  grönsaker, t.ex. vattenmelon, vindruvor,
  tomater, gurka och hallon.
  Hastighet 2 passar alla sorters frukter
  och grönsaker.
  Använd inte råsaftcentrifugen längre
  än 10 minuter åt gången och det gäller
  alla slags frukter och grönsaker, som
  t.ex. morot, gurka, äpple och päron.
  Om du har stora mängder frukt/grönsaker
  som ska beredas, låt inte maskinen vara
  igång mer än 40 sekunder. Stäng därefter
  av produkten. Låt produkten svalna.
   Fyll på de skurna frukterna/grönsakerna
  i matarröret medan motorn är igång.
   Använd alltid påmataren vid påfyllning.
  Stoppa aldrig ned fingrarna i matarröret!
  Tryck bara lätt med påmataren.
  Saftmängden blir större samtidigt
  som råsaftcentrifugen behandlas
  varsammare.
   Stäng av motorn. Vrid strömvredet till läge
  0/off.
  Stäng av centrifugen först när saften inte
  rinner ut längre.
  lÄë>
  s®åí~=íáääë=ãçíçêå=ëí~åå~í=áåå~å=Çì=∏ééå~ê=
  éêçÇìâíÉåK
  Viktiga råd
  – Töm behållaren för fruktavfall innan avfallet
  når över markeringen på silskålen.
  – Om råsaftcentrifugen vibrerar under centrifugeringen tyder det på att silen är igensatt
  eller skadad. Stäng genast av produkten.
  Kontrollera silen. Använd inte en skadad sil!

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 25

  sv

  Så här tömmer du behållaren för
  fruktavfall och silen
  Bild C
  Töm behållaren för fruktavfall innan avfallet
  når över markeringen på silskålen.
  Stäng först av produkten:
   Vrid strömvredet till läge 0/off.
   Fatta behållaren för fruktavfall i
  fördjupningarna och sväng den utåt.
  Glöm inte att sätta tillbaka behållaren innan
  du fortsätter arbetet.
  Töm silen när
  – motorns varvtal tydligt minskar,
  – saften börjar bli tjockflytande,
  – råsaftcentrifugen börjar vibrera märkbart.
  Vi rekommenderar att behållaren för
  fruktavfallet och silen töms samtidigt.
  Viktigt!
  Om juice hamnar utanför silskålen, torka
  genast bort det med fuktig torkduk.

  Så här tar du isär råsaftcentrifugen
  oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
  aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=Ñ∏êÉ=
  ~ää=ëä~Öë=êÉåÖ∏êáåÖK
  Bild D
   Stäng av råsaftcentrifugen och dra
  ut stickkontakten ur vägguttaget.
   Vänta tills motorn stannat
  (tar ca. 10–12 sek.).
   Ta bort påmataren och lossa behållaren
  för fruktavfall.
   Dra låsbyglarna utåt nedtill. Lossa därefter
  byglarna ur fördjupningarna i locket.
   Ta bort locket.
   Ta tag i silskålen på motorstativet med båda
  händerna och lyft upp den.
   Ta ut silen ur silskålen.

  Missfärgningar (orsakade av t.ex. morötter och
  rödbetor) på plastdetaljer är lätt att avlägsna.
  Gnid med några droppar olja så försvinner de.
  Rengör därefter delarna i diskmaskin
  (gäller delar som tål maskindisk).

  Silen
  Så snart silen visar tecken på förslitningar
  eller skador måste den bytas ut.
  Detta för att undvika att den går sönder.
  Ny sil finns att köpa hos service.
  Om råsaftcentrifugen används dagligen bör
  silen erättas med en ny efter ca 5 år.

  Den gamla maskinen
  Denna produkt uppfyller kraven för
  det europeiska direktivet 2002/96/EG
  om elektriska och elektroniska
  hushållsprodukter (waste electrical and
  electronic equipment – WEEE).
  Direktivet anger ramen för återtagande
  och återvinning av gamla produkter
  inom EU.
  Hör med din kommun eller det ställe där
  du köpt produkten var du lämnar en gammal
  maskinen.

  Konsumentbestämmelser
  I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns
  hos din handlare. Spar kvittot.

  Rengöring och skötsel
  oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
  açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉíÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=ëâ∏äà=
  ÇÉå=ÜÉääÉê=~äÇêáÖ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK
  lÄë>
  jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=^åî®åÇ=áåÖ~=
  ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK=
   Använd borsten för att rengöra silen, skölj
  därefter under rinnande vatten eller rengör
  den i diskmaskin.
   Rengör motorstativet med en fuktig duk.
  Använd lite diskmedel vid behov.
  Torka därefter genast torrt.
   Alla delar utom silen och motorstativet
  kan rengöras i diskmaskin.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Rätten till ändringar förbehålles.
  25 • Page 26

  fi
  lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK
  rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
  âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=
  áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK
  Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat
  normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen
  rinnastettavassa käytössä.
  Se ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.
  Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö
  käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden,
  toimistojen, maatalous- ja muiden ammatillisten yritysten henkilökunnan keittiötiloissa,
  sekä laitteen käytön pienien hotellien ja
  palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.
  Noudata tässä ilmoitettuja valmistusmääriä ja aikoja.
  Lue käyttöohje tarkkaan, noudata siinä olevia
  ohjeita ja säilytä se huolellisesti!

  Turvallisuusohjeita
  p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>
  Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien
  ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon.
  Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta.
  Älä jätä lapsia koskaan yksin, jotta he eivät
  pääse leikkimään laitteella.
  Henkilöt (myös lapset), jotka ovat ruumiillisesti
  tai henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi
  kokemusta ja tietoa, eivät saa käyttää laitetta,
  paitsi jos he käyttävät sitä valvonnan alaisena
  tai ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön
  henkilöltä, joka on vastuussa heidän
  turvallisuudestaan.
  Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön
  jälkeen, ennen laitteen puhdistamista, kun
  poistut huoneesta tai kun laitteeseen tulee
  vika.
  Käytä laitetta vain, kun laite ja liitäntäjohto
  ovat moitteettomassa kunnossa.
  Tarkista aina ennen käyttöä, ettei laitteessa,
  erityisesti siivilässä ja siiviläkulhossa,
  ole vaurioita (halkeamia, säröjä).
  Jos laitteen liitäntäjohto vioittuu, sen saa
  turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja,
  valtuutettu huoltoliike tai vastaavat valtuudet
  omaava sähköasentaja. Jätä sen vuoksi
  laitteen korjaukset vain valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Tee käytöstä poistettu laite
  käyttökelvottomaksi.

  26

  Varo, että kuumat pinnat tai terävät reunat
  eivät vaurioita liitäntäjohtoa. Älä kanna laitetta
  liitäntäjohdosta. Älä koskaan upota laitetta
  tai liitäntäjohtoa veteen.
  Pura laite osiin vasta sitten, kun moottori
  on pysähtynyt.
  Turvallisuussyistä suosittelemme, että laitetta
  käyttää kerrallaan vain yksi henkilö.
  içìââ~~åíìãáëî~~ê~>
  ûä®=íó∏åå®=ëçêãá~=â®óí∏å=~áâ~å~=í®óíí∏ëìéJ
  éáäççåK=h®óí®=~áå~=çÜÉáëí~=ëó∏íí∏é~áåáåí~>
  ûä®=âçëâÉ=ê~~ëíáåíÉêááåLíÉêááå=ëááîáä®å=éçÜà~ëë~K=
  hìå=éìÜÇáëí~í=ëááîáä®åI=Ü~êà~~=ëÉ=Éåëáå=éìÜí~J
  ~âëáI=éÉëÉ=ëÉ=ëáííÉå=àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~=í~á=
  ~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K

  Käynnistyssuoja
  Laitteen voi käynnistää vain, kun
  – siiviläkulho ja kansi ovat oikein paikoillaan
  ja
  – lukituskahvat ovat oikein paikoillaan
  ja napsahtaneet kunnolla kiinni.
  Tarkista kannen lukitus aina ennen käyttöä!

  Laitteen osat
  Käännä esiin kuvasivut.
  Kuva A
  1 Moottoriosa (jossa tila liitäntäjohdolle)
  2 Virtakytkin
  0/off Laitteen pysäytys
  1
  Käynnistys/Normaali teho
  2
  Käynnistys/Suurempi teho
  3 Puristusjäteastia
  4 Lukituskahva
  5 Siiviläkulho (jossa mehun ulostulonokka)
  6 Siivilä
  7 Kansi
  8 Täyttösuppilo
  9 Syöttöpainin
  10 Mehuastia
  11 Vaahdonerotin
  12 Mehuastian kansi
  13 Puhdistusharja

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 27

  fi

  Käyttö

  Mehun valmistaminen

  Kuva B  Kokoaminen

  Kiinnitä siiviläkulho moottoriosaan.
  Aseta siivilä paikalleen. Tarkista ensin,
  ettei siinä ole vaurioita!
  Kiinnitä puristusjäteastia moottoriosaan.
  Laita kansi paikalleen.
  Aseta molemmat lukituskahvat paikoilleen
  kannen (1.) päälle ja paina alas, niin että
  ne napsahtavat kiinni (2.).
  Aseta mehuastia niin, että sen kaatonokan
  puoli on mehun ulostuloaukon alla.
  – Poista vaahdonerotin mehuastiasta,
  jos haluat vaahtoavaa mehua.
  – Aseta kansi mehuastian päälle,
  niin vältyt roiskeilta.
  Aseta syöttöpainin täyttösuppiloon.
  Syöttöpainimessa on ohjausura!

  Hedelmien, marjojen ja vihannesten
  valmistelut
  eìçãK>
  h®óí®=î~áå=âóéëá®=ÜÉÇÉäãá®I=ã~êàçà~=à~=
  îáÜ~ååÉâëá~I=àçíâ~=Éáî®í=çäÉ=à®áëá®K=o~~D~í=
  ~áåÉâëÉí=íìââáî~í=ëááîáä®å=åçéÉ~ëíáK
   Pese ensin hedelmät, marjat ja vihannekset.
   Poista kivet hedelmistä, joissa on kivi.
  Poista isommat varret.
   Paloittele isot hedelmät ja vihannekset,
  jotta ne mahtuvat täyttösuppilon läpi.
   Käytä vain tuoreita hedelmiä, marjoja ja
  vihanneksia.
   Kuori ensin hedelmät, jos niissä on paksumpi
  ja kova kuori (esim. ananas, melonit,
  appelsiinit, punajuuret).
  Poista sitrushedelmistä valkoinen osa!
   Omenamehun koostumus riippuu käytetystä
  omenalajikkeesta. Mitä mehukkaampi
  omena, sitä juoksevampaa mehua saat.
  Lisää omenamehuun muutama tippa
  sitruunamehua. Se hidastaa mehun
  tummumista.
   Voit käsitellä mehulingossa myös lehdet
  ja varret (esim. lehtisalaattien kannat).
   Nauti valmis tuoremehu niin pian kuin
  mahdollista, sillä se menettää nopeasti
  makunsa ja ravintoarvonsa.
   Mehulinko ei sovellu erittäin kovien, kuitu- ja
  tärkkelyspitoisten hedelmien ja vihannesten
  käsittelyyn (esim. sokerijuurikas, banaanit,
  papaijat, avokadot, viikunat ja mangot).

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Aseta kokoonpantu laite tasaiselle
  ja puhtaalle työtasolle.
   Vedä liitäntäjohtoa ulos johdon
  säilytystilasta, kunnes se on sopivan
  pituinen.
   Laita pistotulppa pistorasiaan.
   Käynnistä kone.
  Asento 1 sopii erityisesti pehmeille
  hedelmille, marjoille ja vihanneksille,
  kuten vesimelonit, viinirypäleet, tomaatit,
  kurkut ja vadelmat.
  Asento 2 sopii kaikille hedelmä-, marja- ja
  vihanneslajikkeille.
  Laitteen käyttöaika on 10 minuuttia kaikille
  hedelmä- ja vihanneslajikkeille, kuten esim.
  porkkanat, kurkut, omenat ja päärynät.
  Kun käsittelet suurempia määriä, älä käytä
  laitetta kerrallaan kauemmin kuin 40
  sekuntia. Kytke sitten laite pois päältä.
  Annan laitteen jäähtyä.
   Laita hedelmät, marjat ja vihannekset
  täyttösuppiloon moottorin käydessä.
   Työnnä ainekset sisäänpäin ainoastaan
  syöttöpainimella. Älä koskaan työnnä sormia
  täyttösuppiloon!
  Paina syöttöpaininta vain kevyesti.
  Tällöin mehua saadaan enemmän ja laite
  kuluu vähemmän.
   Pysäytä laite. Aseta valitsin asentoon 0/off.
  Pysäytä laite vasta sitten, kun mehua ei enää
  tule ulos.
  eìçãK>
  bååÉå=âìáå=~î~~í=ä~áííÉÉåI=çÇçí~=
  ÉÜÇçííçã~ëíá=Éíí®=ãççííçêá=çå=éóë®ÜíóåóíK
  Tärkeitä ohjeita
  – Tyhjennä puristusjäteastia, ennen kuin
  puristusjätettä ulottuu siiviläkulhoon
  reunaan asti.
  – Jos laite alkaa täristä voimakkaammin
  lingottaessa, se on yleensä merkki siitä,
  että siivilä on tukossa tai vioittunut.
  Katkaise laitteesta heti virta. Tarkista siivilä.
  Älä käytä enää viallista siivilää!

  27 • Page 28

  fi

  Puristusjäteastian ja siivilän tyhjennys
  Kuva C
  Tyhjennä puristusjäteastia, ennen kuin puristusjätettä ulottuu siiviläkulhoon reunaan asti.
  Katkaise laitteesta ensin virta:
   Aseta valitsin asentoon 0/off.
   Tartu puristusjäteastian kahvaosaan, kallista
  astiaa ulospäin ja poista.
  Aseta puristusjäteastia takaisin paikalleen,
  ennen kuin jatkat työskentelyä.
  Tyhjennä siivilä, kun
  – moottorin kierrosnopeus laskee
  huomattavasti,
  – mehusta tulee sakeampaa,
  – laite alkaa selvästi täristä.
  Suositus: tyhjennä puristusjäteastia ja siivilä
  samanaikaisesti.
  Tärkeää!
  Jos mehua on valunut siiviläkulhon alle,
  pyyhi se heti pois kostealla liinalla

  Osien irrottaminen
  p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>
  fêêçí~=éáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=ä~áííÉÉëÉÉå=
  âçÜÇáëíìîá~=íçáãÉåéáíÉáí®K
  Kuva D
   Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa
  pistorasiasta.
   Odota, kunnes moottori on pysähtynyt
  (noin 10–12 sekuntia).
   Poista syöttöpainin ja puristusjäteastia.
   Vedä molemmat lukituskahvat alaosastaan
  ulospäin. Irrota ne sitten kannesta.
   Poista kansi.
   Nosta siiviläkulho molemmin käsin pois
  moottoriosasta.
   Ota siivilä pois siiviläkulhosta.

  Porkkana- ja punajuurimehun valmistuksessa
  kasviksista jää muoviosiin punaista väriä, jonka
  voit poistaa muutamalla tipalla kasvisöljyä.
  Pese sen jälkeen osat astianpesukoneessa
  (mikäli ne ovat konepesun kestäviä).

  Siivilän vaihto
  Vaihda siivilä heti, kun siinä näkyy merkkejä
  kulumisesta tai vaurioista, ettei siivilä rikkoudu
  käytön aikana. Kun laite on päivittäisessä
  käytössä, on siivilä vaihdettava noin viiden
  vuoden kuluttua.

  Kierrätysohjeita
  Tässä laitteessa on sähkö- ja
  elektroniikkalaiteromusta annetun
  EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen
  merkintä (waste electrical and
  electronic equipment – WEEE).
  Direktiivi antaa puitteet käytöstä
  poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja
  se koskee kaikkia EU-maita.
  Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista
  saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai
  kunnan virastosta, jätehuoltoasioista
  vastaavilta henkilöiltä.

  Takuu
  Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
  myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut
  laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä
  ostokuitti

  Puhdistus
  p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>
  ûä®=ìéçí~=ãççííçêáçë~~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
  àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K
  eìçãK>
  i~áííÉÉå=éáåí~=îçá=î~ìêáçáíì~K=
  ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K=
   Harjaa siivilä ensin puhtaaksi harjalla, pese
  se sitten juoksevan veden alla tai
  astianpesukoneessa.
   Pyyhi moottoriosa puhtaaksi kostealla
  pyyhkeellä, käytä tarvittaessa vähän
  käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
  Kuivaa heti.
   Kaikki muut osat ovat konepesun kestäviä.
  Oikeudet muutoksiin pidätetään.
  28

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 29

  es
  båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç=
  ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK
  `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ
  Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK
  j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë=
  éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=
  é•Öáå~=ïÉÄK
  Este aparato ha sido diseñado para la elaboración de alimentos en cantidades usuales
  domésticas, quedando excluido su uso
  industrial. Por aplicaciones semejantes a las
  de hogares particulares se entienden aquéllas
  en cocinas de personal en oficinas, comercios, explotaciones agrícolas, etc., así como
  cocinas para uso por huéspedes o clientes de
  pensiones, hostales, casas de huéspedes etc.
  No sobrepasar las cantidades a elaborar
  y los tiempos de funcionamiento habituales
  para uso doméstico.
  Lea detenidamente las instrucciones de uso
  del aparato y guárdelas para una posible
  consulta posterior.

  Advertencias generales
  de seguridad
  flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë>
  Conectar y usar el aparato sólo de conformidad con los datos que figuran en la placa
  de características del mismo.
  Mantener el aparato fuera del alcance de los
  niños. Vigilar a los niños con objeto de evitar
  que jueguen con el aparato.
  No permitir que las personas cuyas facultades
  sensoriales o mentales estén mermadas
  o que carezcan de suficientes conocimientos
  y experiencia, manejen y manipulen el aparato,
  excepto en caso de hacerlo bajo la vigilancia
  de una persona con experiencia o hacer
  recibido instrucción práctica por la persona
  responsable de su seguridad.
  Desconectar el aparato de la red eléctrica tras
  cada uso o en caso de comprobar defectos
  en el mismo.
  No conectar el aparato a la red eléctrica
  en caso de presentar el cable de conexión
  o el aparato mismo huellas visibles de desperfectos. Verificar siempre todo el aparato,
  en particular el tamiz y el recipiente del rallador, por si presentaran huellas de daños
  (grietas, fisuras, etc.)
  Prestar asimismo atención a que el cable
  de conexión del aparato no entre en ningún
  momento en contacto con objetos o piezas
  calientes.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Con objeto de evitar posibles situaciones de
  peligro, la sustitución del cable de conexión
  del aparato sólo podrá ser realizada por
  personal técnico del fabricante o de su
  Servicio Técnico. Las reparaciones
  e intervenciones que debieran efectuarse
  en el aparato sólo podrán ser ejecutadas
  por personal técnico cualificado del Servicio
  Técnico Oficial de la marca. Antes de
  deshacerse de su aparato usado deberá
  inutilizarlo.
  No arrastrar el cable de conexión del aparato
  por encima de bordes o cantos cortantes.
  Prestar asimismo atención a que el cable
  de conexión del aparato no entre en ningún
  momento en contacto con objetos o piezas
  calientes. No sujetar ni desplazar el aparato
  por el cable de conexión. No sumergir nunca
  el aparato ni el cable de conexión del mismo
  en el agua.
  Desarmar el aparato sólo tras cerciorarse de
  que el motor se ha detenido completamente.
  El aparato ha sido diseñado para ser manejado
  por una sola persona.
  flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
  kç=áåíêçÇìÅáê=äçë=ÇÉÇçë=Éå=ä~=ÄçÅ~=ÇÉ=ääÉå~Çç=
  ÇÉä=~é~ê~íçK=flríáäáò~ê=ëμäç=Éä=Éãéìà~Ççê=
  ëìãáåáëíê~Çç=Åçå=Éä=~é~ê~íç>
  kç=íçÅ~ê=Åçå=ä~ë=ã~åçë=ä~ë=ÅìÅÜáää~ë=Éå=Éä=
  ÑçåÇç=ÇÉä=~é~ê~íçK=iáãéá~ê=Éä=í~ãáò=éêáãÉêç=
  Åçå=ìå=ÅÉéáääçI=Éåàì~Ö•åÇçäç=~=Åçåíáåì~Åáμå=
  Ä~àç=Éä=ÖêáÑç=ÇÉ=~Öì~=ç=ä~î~êäç=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK

  Seguro de conexión
  El aparato sólo se puede conectar
  – si están colocados correctamente
  el recipiente del rallador y la tapa y
  – y si los estribos de cierre se encuentran
  correctamente bloqueados y enclavados.
  ¡Verificar el cierre correcto de la tapa antes de
  cada uso del aparato!

  Vista general del aparato
  Despliegue, por favor, la página con las
  ilustraciones.
  Figura A
  1 Unidad de accionamiento (motor)
  con compartimento para el cable
  2 Interruptor
  0/off Desconectar el aparato
  1
  Conectar el aparato/Velocidad
  de trabajo baja
  2
  Conectar el aparato/Velocidad
  de trabajo elevada
  3 Depósito para recoger la pulpa
  29 • Page 30

  es
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  Estribo de cierre
  Recipiente del rallador (con pico de salida)
  Tamiz
  Tapa
  Boca de llenado
  Empujador
  Jarra para recoger el zumo
  Separador de espuma
  Tapa de la jarra
  Cepillo de limpieza

  Manejo del aparato
  Figura B

  Armar el aparato

  Colocar el recipiente del rallador en la unidad
  de accionamiento.
  Colocar el tamiz en su sitio. ¡Cerciorarse
  previamente de que se encuentra
  en perfecto estado!
  Colocar el depósito para recoger la pulpa
  en la unidad de accionamiento.
  Colocar la tapa sobre el recipiente.
  Enganchar los estribos de cierre en los salientes de la tapa (1.) y presionarlos hacia abajo
  (2.), hasta que enclaven de modo audible.
  Colocar la jarra para recoger el zumo con
  la abertura debajo del pico de salida.
  – Retirar el separador de espuma
  de la jarra en caso de desear zumo
  con espuma.
  – Colocar la tapa en la jarra para evitar
  que se produzcan salpicaduras.
  Colocar el empujador en la boca de llenado.
  ¡El empujador incorpora una ranura de guía!

  de manzana unas gotas de zumo de limón
  a fin de demorar el proceso oxidación
  (oscurecimiento) del zumo de manzana.
   Las hojas y pedículos (por ejemplo los
  troncos de lechuga) se pueden procesar
  igualmente en esta máquina.
   Los zumos deberán consumirse inmediatamente después de su elaboración, dado
  que por lo general pierden rápidamente
  su sabor y su valor nutritivo.
   La licuadora no es adecuada para procesar
  frutas o verduras particularmente dura
  o de textura fibrosa (por ejemplo caña de
  azúcar, plátanos, papayas, aguacates,
  higos chumbos (nopales) y mangos).

  Exprimir

  Preparar la fruta o verdura
  fl^íÉåÅáμå>
  ríáäáò~ê=ëμäç=éêçÇìÅíçë=ã~Çìêçë=ó=åç=ÅçåJ
  ÖÉä~ÇçëK=içë=éêçÇìÅíçë=åç=ã~Çìêçë=
  çÄëíêìóÉå=ê•éáÇ~ãÉåíÉ=Éä=í~ãáòK
   Lavar previamente la fruta o verdura.
   Deshuesar los frutos con hueso.
  Retirar los cabos gruesos.
   Cortar en caso necesario los productos
  de gran tamaño en trozos pequeños que
  quepan a través de la boca de llenado.
   Procesar sólo verdura o fruta frescas.
   Pelar previamente las frutas con cáscaras
  gruesas y duras (por ejemplo piñas,
  melones, naranjas, remolacha roja).
  ¡Retirar la piel blanca de los cítricos!
   La consistencia del zumo de manzana
  depende de la clase de manzana que se
  utilice. Cuanto más jugosa sea la manzana,
  menos espeso es el zumo. Agregar al zumo
  30


  Colocar el aparato completamente montado
  sobre una base lisa y limpia.
  Extraer el cable de conexión en la longitud
  deseada del recogecables.
  Introducir el cable de conexión en la toma
  de corriente.
  Conectar el aparato.
  La velocidad de trabajo 1 es adecuada para
  procesar frutas y verduras blandas, por
  ejemplo sandías, uvas, tomates, pepinos
  y frambuesas.
  La velocidad de trabajo 2 es adecuada para
  procesar cualquier tipo de fruta o verdura.
  La duración de funcionamiento del aparato
  es de 10 minutos para licuar todo tipo de
  frutas y verduras, como por ejemplo
  zanahorias, pepinos, manzanas o peras.
  En caso de procesar grandes cantidades
  de alimentos, no hacer funcionar el aparato
  de modo ininterrumpido durante más
  de 40 segundos. Desconectar a continuación el aparato. Dejar enfriar el aparato.
  Introducir la fruta o verdura a través
  de la boca de llenado estando el motor
  en marcha.
  Empujar los productos sólo con el empujador. ¡No introducir nunca los dedos
  en la boca de llenado!
  Ejercer sólo una ligera presión sobre
  el empujador. Esto permite aumenta
  la cantidsd de zumo obtenida, además
  de preservar el aparato.
  Desconectar el aparato; Colocar el interruptor en la posición «0/off».
  Desconectar el aparato sólo una vez que
  haya dejado de salir zumo.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 31

  es
  fl^íÉåÅáμå>
  ^åíÉë=ÇÉ=~Äêáê=Éä=~é~ê~íç=Éë=áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=
  ~Öì~êÇ~ê=~=èìÉ=Éä=ãçíçê=ëÉ=Ü~ó~=é~ê~ÇçK
  Advertencias importantes
  – Vaciar el depósito para recoger la pulpa
  antes de que ésta alcance el borde superior
  de la cavidad de agarre del depósito.
  – Las vibraciones del aparato durante
  el proceso de licuación son indicio
  de un tamiz obstruido o dañado.
  Desconectar el aparato inmediatamente.
  Verificar el tamiz. ¡No utilizar el tamiz
  en caso de estar dañado!

  Cuidados y limpieza

  Vaciar el depósito para recoger
  la pulpa y el tamiz
  Figura C
  Vaciar el depósito para recoger la pulpa
  antes de que ésta alcance el borde superior
  de la cavidad de agarre del depósito.
  Desconectar a tal efecto el aparato:
   Colocar el interruptor en la posición «0/off».
   Para retirar el depósito para recoger
  la pulpa, sujetarlo por la cavidad
  de agarre y girarlo hacia fuera.
  Antes de proseguir el trabajo con la licuadora,
  volver a colocar el depósito para recoger
  la pulpa.
  Vaciar el tamiz en caso de que
  – el número de reducciones del motor
  descienda considerablemente,
  – el zumo salga más espeso,
  – el aparato comience a vibrar sensiblemente.
  Consejos prácticos: Vaciar al mismo tiempo
  el depósito para recoger la pulpa y el tamiz.
  ¡Importante!
  En caso de que hubiera fluido zumo debajo
  del recipiente del rallador, deberá eliminarse
  éste inmediatamente con un paño húmedo.

  Desarmar el aparato
  flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë>
  bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=
  Ç~ ä~ íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉ=~åíÉë=ÇÉ=êÉ~äáò~ê=
  Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=ãáëãçK
  Figura D
   Desconectar el aparato y extraer el cable
  de conexión de la toma de corriente.
   Aguardar a que el motor se haya parado
  (aprox. 10–12 segundos).
   Retirar el empujador y el depósito para
  recoger la pulpa.
   Desplazar la parte inferior de ambos estribos
  de cierre hacia fuera. Separarlos a continuación por arriba de los salientes de la tapa.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Retirar la tapa del recipiente.
  Sujetar el recipiente del rallador con ambas
  manos. Levantarlo ligeramente de su asiento
  y retirarlo.
   Retirar el tamiz del recipiente del rallador.
  flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë>
  flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=ä~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=~ÅÅáçå~J
  ãáÉåíç=Éå=Éä=~Öì~=åá=ÅçäçÅ~êä~=ÇÉÄ~àç=
  ÇÉä ÅÜçêêç=ÇÉ=~Öì~=ÇÉä=ÖêáÑç>
  fl^íÉåÅáμå>
  fli~ë=ëìéÉêÑáÅáÉë=ÇÉä=~é~ê~íç=éìÉÇÉå=
  êÉëìäí~ê=Ç~¥~Ç~ë>=
  kç=ìë~ê=~ÖÉåíÉë=Ñêçí~ÇçêÉë=é~ê~=ëì=äáãéáÉò~K=
   Limpiar el tamiz primero con el cepillo,
  enjuagándolo a continuación bajo el grifo
  de agua o lavarlo en el lavavajillas.
   Limpiar la unidad de accionamiento
  exteriormente con un paño húmedo.
  En caso necesario, agregar un poco
  de lavavajillas. Secarla inmediatamente.
   Las restantes piezas se pueden lavar
  en el lavavajillas.
  Al rallar zanahorias o remolacha colorada
  se acumula sobre las piezas de plástico una
  capa de color rojizo. Esta capa se puede
  eliminar aplicando varias gotas de aceite
  vegetal. Colocar las piezas en el lavavajillas
  (en caso de ser adecuadas para el lavado
  en éste).

  Sustituir el tamiz
  Sustituir el tamiz tan pronto como se comprueben huellas de desgaste o desperfectos,
  a fin de prevenir una posible rotura del mismo.
  Partiendo de un uso diario del aparato,
  el tamiz deberá sustituirse al cabo de unos
  cinco años.

  Consejos para la eliminación
  de embalajes y el desguace
  de aparatos usados
  El presente aparato incorpora las
  marcas prescritas por la directiva
  europea CE/2002/96 relativa a la
  retirada y el reciclaje de los aparatos
  eléctricos y electrónicos usados
  (WEEE). Esta directiva constituye el
  marco reglamentario para una retirada
  y un reciclaje de los aparatos usados
  con validez para toda la Unión
  Europea.
  Solicite una información detallada y actual
  a este respecto a su distribuidor
  o Administración local.
  31 • Page 32

  es

  pt

  Garantía
  CONDICIONES DE GARANTIA PAE BOSCH,
  se compromete a reparar o reponer de forma
  gratuita durante el período de 24 meses, a partir
  de la fecha de compra por el usuario final, las
  piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento
  obedezca a causas de fabricación, así como
  la mano de obra necesaria para su reparación,
  siempre y cuando el aparato sea llevado por el
  usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado
  por BOSCH.
  En el caso de que el usuario solicitara la visita del
  Técnico Autorizado a su domicilio para la
  reparación del aparato, estará obligado el
  usuario a pagar los gastos del desplazamiento.
  Esta garantía no incluye: lámparas, cristales,
  plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas
  después del primer uso, ni averías producidas
  por causas ajenas a la fabricación o por uso
  no doméstico.
  Igualmente no están amparadas por esta
  garantía las averías o falta de funcionamiento
  producidas por causas no imputables al
  aparato (manejo inadecuado del mismo,
  limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o
  falta de seguimiento en las instrucciones de
  funcionamiento y mantenimiento que para cada
  aparato se incluyen en el folleto de
  instrucciones.
  Para la efectividad de esta garantía es
  imprescindible acreditar por parte del usuario
  y ante el Servicio Autorizado de BOSCH,
  la fecha de adquisición mediante la
  correspondiente FACTURA DE COMPRA o que
  el usuario acompañará con el aparato cuando
  ante la eventualidad de una avería lo tenga que
  llevar al Taller Autorizado.
  La intervención en el aparato por personal ajeno
  al Servicio Técnico Autorizado por BOSCH,
  significa la pérdida de garantía.
  GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE
  COMPRA. Todos nuestros técnicos van
  provistos del correspondiente carnet avalado
  por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes
  de Electrodomésticos) que le acredita como
  Servicio Autorizado de BOSCH. Exija su
  identificación.
  MODELO:
  FD:
  E-Nr.: F. COMPRA:

  32

  Nos reservamos el derecho
  de introducir modificaciones.
  difi i

  jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=
  ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK
  léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=
  ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK=
  k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=
  ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
  çë åçëëçë=éêçÇìíçëK
  Este aparelho destina-se a ser utilizado no
  processamento de quantidades habituais
  numa família ou em aplicações similares e não
  para uso industrial. Utilizações semelhantes
  a um lar abrangem, p. ex., a utilização
  em cozinhas para colaboradores de lojas,
  escritórios, empresas agrícolas e de outros
  ramos de actividade, bem como a utilização
  por clientes de pensões, pequenos hotéis
  e de outras empresas do género.
  Utilizar o aparelho apenas nas quantidades
  e frequências normais num lar.
  Ler atentamente as Instruções de Serviço,
  proceder em conformidade e guardá-las.

  Indicações de segurança
  mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç>
  Ligar e utilizar o aparelho somente de acordo
  com as indicações constantes da placa
  de características.
  Manter as crianças afastadas do aparelho.
  Vigiar as crianças, para evitar que estas
  brinquem com o aparelho.
  Não permitir que o aparelho seja utilizado
  por pessoas (e também crianças) com
  limitações sensoriais, físicas ou mentais ou,
  ainda, sem experiência e sem conhecimentos
  sobre o aparelho, a menos que sejam vigiadas
  ou que tenham recebido informações sobre
  a utilização do mesmo, por parte de uma
  pessoa responsável pela sua segurança.
  Desligar a ficha da tomada após cada utilização, antes da limpeza, antes de abandonar
  a cozinha e em caso de anomalia.
  Utilizar só, se o cabo de alimentação e o aparelho não apresentarem quaisquer danos.
  Antes de qualquer utilização, controlar
  o aparelho, principalmente o filtro e a cubeta
  do filtro, quanto a danos (fissuras, rachas).
  Se o cabo de alimentação deste aparelho
  apresentar danos, terá que ser substituído
  pelo fabricante ou pelos seus Serviços
  Técnicos ou por um técnico devidamente
  qualificado para o efeito, para se evitarem
  situações de perigo. As reparações no aparelho devem ser executadas somente pelos
  nossos Serviços Técnicos.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 33

  pt
  Inutilizar os aparelhos fora de serviço.
  O cabo de alimentação não pode estar em
  contacto com superfícies quentes, nem com
  arestas afiadas, nem deve ser utilizado para
  transporte. Nunca mergulhar a máquina
  ou o cabo eléctrico em água.
  Desmontar o aparelho somente depois
  do motor estar completamente imobilizado.
  O aparelho foi previsto para funcionamento
  comandado por uma pessoa.
  mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë>
  kìåÅ~=ÅçäçÅ~ê=çë=ÇÉÇçë=å~=Åßã~ê~=ÇÉ=ÉåÅÜáJ
  ãÉåíçK=ríáäáò~êI=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉI=ç=Å~äÅ~Ççê=
  áåÅäì∞Çç=åç=ÑçêåÉÅáãÉåíç>
  k©ç=íçÅ~ê=å~ë=äßãáå~ë=ÇÉ=ê~ä~êLäßãáå~ë=åçêã~áë=
  å~=Ä~ëÉ=Çç=ÑáäíêçK=m~ê~=äáãéÉò~=ìíáäáò~êI=éêáãÉáêçI=
  ìã~=ÉëÅçî~=é~ê~=äáãé~ê=ç=ÑáäíêçI=ÇÉéçáë=ä~î•Jäç=
  ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉ=çì==å~=ã•èìáå~=ÇÉ=äçá´~K

  Utilização
  Fig. B

  Montagem do aparelho  Protecção de ligação
  Só é possível ligar o aparelho se
  – o filtro e a tampa estiverem correctamente
  instaladas e
  – as barras de fecho estão correctamente
  bloqueadas e engatadas.
  Verificar o bloqueio da tampa antes
  de qualquer utilização!

  Panorâmica do aparelho
  Favor desdobrar as páginas com
  as ilustrações
  Fig. A
  1 Unidade do motor (com compartimento
  para o cabo)
  2 Interruptor
  0/off Desligar o aparelho
  1
  Ligar o aparelho/
  Velocidade reduzida
  2
  Ligar o aparelho/
  Velocidade elevada
  3 Depósito de resíduos
  4 Haste de fecho
  5 Cubeta do filtro (com bica de saída)
  6 Filtro
  7 Tampa
  8 Câmara de enchimento
  9 Calcador
  10 Copo de sumos
  11 Separador de espuma
  12 Tampa para o copo de sumos
  13 Escova de limpeza

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH  Aplicar a cubeta do filtro na unidade
  do motor.
  Aplicar o filtro. Antes disso, verificar se este
  apresenta danos!
  Aplicar o depósito de resíduos na unidade
  do motor.
  Colocar a tampa.
  Pendurar ambas as barras de fecho nos
  bicos da tampa (1.) e pressionar para baixo
  até se ouvir o encaixe (2.).
  Colocar o copo de sumos com a abertura
  por baixa da saída.
  – Retirar o separador de espuma
  do copo de sumos, se existir preferência pelo sumo com espuma.
  – Colocar a tampa no copo de sumos,
  para se evitarem respingos.
  Colocar o calcador na câmara de enchimento. O calcador tem uma ranhura de guia!

  Preparação de frutos e legumes
  ^íÉå´©ç>
  mêÉé~ê~ê=ëçãÉåíÉ=Ñêìíçë=É=äÉÖìãÉë=ã~Çìêçë=
  É å©ç=ÅçåÖÉä~ÇçëK=mêçÇìíçë=å©ç=ã~Çìêçë=
  ÉåíçéÉã=ê~éáÇ~ãÉåíÉ=ç=ÑáäíêçK
   Primeiro, lavar os frutos e os legumes.
   Frutos com caroço têm que ser descaroçados. Retirar os talos ou pés rijos.
   Frutos e legumes grandes têm que ser cortados até caberem na câmara de enchimento.
   Utilizar somente frutos e legumes frescos.
   Os frutos com cascas grossas e rijas
  (p.ex. ananases, melões, laranjas, beterrabas) têm, primeiro, que ser descascados.
  Retirar a pele branca dos frutos citrinos!
   A consistência do sumo de maçã depende
  do tipo das maçãs utilizadas. Quanto mais
  sumarentas forem as maçãs, menos
  espesso será o sumo. Deitar algumas gotas
  de sumo de limão no sumo de maçã, para
  retardar o seu escurecimento.
   Folhas e caules (p. ex. talos de salada
  de alface) também podem ser tratados
  neste espremedor de frutos.
   Beber os sumos, de preferência logo após
  a sua preparação, pois eles perdem
  rapidamente sabor e valor nutritivo.
   O espremedor de frutos não é indicado para
  tratar frutos e legumes particularmente rijos,
  fibrosos e com caroço (p. ex. cana
  de açucar, bananas, papaias, abacates,
  figos e mangas).
  33 • Page 34

  pt

  Espremer


  Colocar o aparelho, com todos os componentes montados, sobre uma superfície
  plana e limpa.
   Desenrolar o cabo de alimentação de rede,
  só até ao comprimento necessário.
   Ligar a ficha à tomada.
   Ligar o aparelho.
  A fase 1 é indicada, principalmente, para
  frutos/legumes macios, p. ex. melancia,
  uvas, tomates, pepinos e framboesas.
  A fase 2 é indicada para todos os tipos
  de frutos e legumes.
  O tempo de utilização do aparelho é de
  10 minutos para todos os tipos de fruta
  e legumes., como por ex. cenouras,
  pepinos, maçãs e peras.
  No caso de tratamento de grandes quantidades, o aparelho nunca deve funcionar,
  continuamente, mais de 40 segundos.
  De seguida, desligar o aparelho.
  Deixar o aparelho arrefecer.
   Introduzir os frutos/legumes na câmara
  de enchimento, com o aparelho em
  funcionamento.
   Para empurrar os alimentos utilizar,
  exclusivamente, o calcador.
  Nunca introduzir os dedos na câmara de
  enchimento!
  Exercer, apenas, uma ligeira pressão
  sobre o calcador. Isto aumenta a produção de sumo e poupa o aparelho.
   Desligar o aparelho. Posicionar o selector
  em 0/off.
  Desligar o aparelho só quando deixar de sair
  sumo.
  ^íÉå´©ç>
  ^åíÉë=ÇÉ=~Äêáê=ç=~é~êÉäÜçI=¨=áãéêÉëÅáåÇ∞îÉä=
  ÇÉáñ~ê=é~ê~ê=ç=ãçíçêK
  Indicações importantes
  – Esvaziar o depósito de resíduos, antes
  destes terem atingido o bordo do filtro.
  – Vibrações do aparelho ao espremer
  os alimentos, apontam no sentido
  do filtro entupido ou danificado.
  Desligar imediatamente o aparelho.
  Controlar o filtro. Não utilizar um filtro
  danificado!

  Esvaziar o depósito de resíduos
  e o filtro
  Fig. C
  Esvaziar o depósito de resíduos, anters destes
  terem atingido o bordo do filtro.
  34

  Para isso desligar o aparelho:
   Posicionar o selector em 0/off.
   Segurar o depósito de resíduos pela cavidade e retirá-lo oscilando-o para fora.
  Antes da continuação do trabalho, voltar
  a montar o depósito de resíduos.
  Esvaziar o filtro, se
  – As rotações do motor baixarem
  substancialmente,
  – O sumo começar a ficar muito espesso,
  – O aparelho começar a vibrar.
  Recomendação: Esvaziar, simultaneamente,
  o depósito de resíduos e o filtro.
  Importante
  Se existiu um derrame de sumo para baixo
  da cubeta do filtro, o sumo deve ser imediatamente removido com um pano húmido

  Desmontar o aparelho
  mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç>
  ^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=èì~áëèìÉê=íê~Ä~äÜçë=
  åç ~é~êÉäÜçI=ÇÉëäáÖìÉ=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K
  Fig. D
   Desligar o aparelho e retirar a ficha
  da tomada.
   Aguardar até que o motor pare
  (cerca de 10 a 12 seg.).
   Retirar o calcador e o depósito de resíduos.
   Puxar ambas as barras de fecho inferiores
  para fora. De seguida, retirá-las, em cima,
  para fora dos bicos da tampa.
   Retirar a tampa.
   Com as duas mãos levantar ligeiramente
  e retirar a cubeta do filtro para fora
  da unidade do motor.
   Retirar o filtro para fora da cubeta.

  Limpeza e manutenção
  mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç>
  kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=~=ìåáÇ~ÇÉ=Çç=ãçíçê=å~=•Öì~=
  åÉã=~=ã~åíÉê=ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK
  ^íÉå´©ç>
  ^ë=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=ÉñíÉêáçêÉë=éçÇÉã=ëçÑêÉê=
  Ç~åçëK=k©ç=ìíáäáò~ê=éêçÇìíçë=ÇÉ=äáãéÉò~=
  ~Äê~ëáîçëK=
   Primeiro limpar o filtro com a escova,
  depois, lavá-lo sob água corrente ou na
  máquina de loiça.
   Limpar a unidade do motor com um pano
  húmido. Em caso de necessidade, utilizar
  um pouco de detergente líquido. Secar, de
  imediato, a unidade do motor.
   Todos os outros componentes podem ser
  lavados na máquina de loiça.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 35

  pt

  el

  Manchas provocadas, por exemplo, por
  cenouras ou beterrabas, nas superfícies de
  peças de plástico, podem ser facilmente
  eliminadas com um pouco de óleo vegetal.
  Seguidamente, arrumar as peças na máquina
  de lavar loiça (se apropriadas).

  Substituição do filtro
  Substitua imediatamente o filtro quando notar
  indícios de desgaste ou de danos, para se
  evitar o perigo de rupturas. No caso de
  utilização diária do aparelho, o filtro deve ser
  trocado passados cerca de 5 anos.

  Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò
  óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH.
  Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò
  ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
  ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá
  ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá
  ìáò.

  Este aparelho está identificado de acordo
  com a Norma Europeia 2002/96/UE
  sobre aparelhos eléctricos e electrónicos
  usados (Waste electrical and electronic
  equipment – WEEE). A Norma prevê as
  condições para recolha e valorização de
  aparelhos usados, a vigorar em toda a UE.
  Poderá informar-se sobre os meios actuais
  de reciclagem Junto do seu Agente ou dos
  Serviços Municipalizados.

  Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí
  åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá
  ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò
  åöáñìïãÝò, ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü.
  ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü
  ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò
  ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò êáôáóôçìÜôùí,
  ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåëìáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç
  áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí îåíïäï÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.
  ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá
  ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò,
  óõíÞèåéò ãéá ôï íïéêïêõñéü.
  Ðáñáêáëåßóèå íá äéáâÜóåôå êáëÜ ôéò
  ïäçãßåò ÷ñÞóçò, íá ôéò ôçñåßôå êáé íá ôéò
  öõëÜîåôå!

  Garantia

  Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò

  Para este aparelho vigoram as condições de
  garantia publicadas pelo nosso representante
  no país, em que o mesmo for adquirido.
  O Agente onde comprou o aparelho poderá
  dar-lhe mais pormenores sobre este assunto.
  Para a prestação de qualquer serviço em
  garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

  Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!
  ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ
  ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé
  óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ áõôÞò.
  ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
  ÅðéâëÝðåôå ôá ðáéäéÜ, ãéá íá åìðïäéóôåß,
  ôï ðáéãíßäé ìå ôç óõóêåõÞ.
  Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò
  äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç
  íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò
  êáé ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç
  óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí
  êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü
  ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
  ÌåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç, ðñéí ôïí êáèáñéóìü,
  üôáí åãêáôáëåßðåôå ôï äùìÜôéï Þ óå
  ðåñßðôùóç âëÜâçò, ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí
  ðñßæá.
  ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí
  áõôÞ êáé ôï êáëþäéü ôçò äåí ðáñïõóéÜæïõí
  âëÜâåò. Ðñéí áðü êÜèå ÷ñÞóç åëÝã÷åôå
  ïëüêëçñç ôç óõóêåõÞ, éäéáßôåñá ôï ößëôñï
  êáé ôï äï÷åßï ößëôñïõ, ãéá æçìéÝò
  (ñùãìÝò, óðáóßìáôá).

  Indicações sobre reciclagem

  Direitos reservados quanto a alterações.
  difi i

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  35 • Page 36

  el
  Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ, üôáí
  áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç, åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ Þ
  ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
  åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Þ áðü êáôÜëëçëá
  êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï, þóôå íá áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé. Ïé åðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ
  ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé óôçí õðçñåóßá
  ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò.
  Á÷ñçóôÝøôå ôéò ðáëéÝò óõóêåõÝò ðïõ äåí
  ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðëÝïí.
  Ìç öÝñíåôå ôïí ôñïöïäïôéêü êáëþäéï
  óå åðáöÞ ìå êáõôÜ ìÝñç, ìçí ôï ôñáâÜôå
  ðÜíù áðü áé÷ìçñÝò Üêñåò êáé ìçí ôï
  ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôçò
  óõóêåõÞò. Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç óõóêåõÞ Þ
  ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï ìÝóá óå íåñü.
  Áðïóõíáñìïëïãåßôå ôç óõóêåõÞ, áöïý Ý÷åé
  áêéíçôïðïéçèåß ðñþôá ï êéíçôÞñáò.
  Ç óõóêåõÞ Ý÷åé ðñïâëåöèåß ãéá ôç ÷ñÞóç
  áðü Ýíá Üôïìï.
  Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!
  Ìç âÜæåôå ôá äéÜ÷ôõëÜ óáò ìÝóá óôï
  óôüìéï ðëÞñùóçò. ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí
  ôïí óõìðáñáäéäüìåíï ðéåóôÞ!
  Ìçí áããßæåôå ôéò ëåðßäåò ôñéøßìáôïò/
  ëåðßäåò óôïí ðÜôï ôïõ ößëôñïõ. Ãéá ôïí
  êáèáñéóìü êáèáñßæåôå ôï ößëôñï ðñþôá
  ìå ôç âïýñôóá, ìåôÜ ôï îåðëÝíåôå êÜôù
  áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü Þ ôï ðëÝíåôå óôï
  ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.

  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  ×åéñéóìüò
  Åéêüíá Â

  Óõíáñìïëüãçóç
  ÁóöÜëåéá èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
  Ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ôåèåß óå ëåéôïõñãßá
  ìüíïí, üôáí
  – ç õðïäï÷Þ ößëôñïõ êáé ôï êáðÜêé åßíáé
  óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíá êáé
  – ôá ôüîá êëåéóßìáôïò Ý÷ïõí áóöáëßóåé
  êáé êïõìðþóåé óùóôÜ.
  Ðñéí áðü êÜèå ÷ñÞóç åëÝã÷åôå ôçí
  áóöÜëéóç êáðáêéïý!

  Ìå ìéá ìáôéÜ
  Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôç óåëßäá ìå ôéò
  åéêüíåò.
  Åéêüíá Á
  1 ÌïíÜäá êéíçôÞñá (ìå ÷þñï êáëùäßïõ)
  2 Äéáêüðôçò
  0/off ÈÝóç ôçò óõóêåõÞò åêôüò
  ëåéôïõñãßáò
  1
  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå ëåéôïõñãßá/
  ×áìçëÞ ôá÷ýôçôá
  2
  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå ëåéôïõñãßá/
  ÕøçëÞ ôá÷ýôçôá

  36

  Äï÷åßï óôåñåþí êáôáëïßðùí
  Ôüîá êëåéóßìáôïò
  Äï÷åßï ößëôñïõ (ìå Ýîïäï)
  Ößëôñï
  ÊáðÜêé
  Óôüìéï ðëÞñùóçò
  ÐéåóôÞò
  ÐïôÞñé ÷õìïý
  Äéá÷ùñéóôÞò áöñïý
  ÊáðÜêé ãéá ôï ðïôÞñé ÷õìïý
  Âïýñôóá êáèáñéóìïý  ÔïðïèåôÞóôå ôï äï÷åßï ôïõ ößëôñïõ
  óôç ìïíÜäá ôïõ êéíçôÞñá.
  ÔïðïèåôÞóôå ôï ößëôñï. ÅëÝãîôå ôï
  ðñïçãïõìÝíùò ãéá æçìéÝò!
  ÔïðïèåôÞóôå ôï äï÷åßï óôåñåþí
  êáôáëïßðùí óôç ìïíÜäá ôïõ êéíçôÞñá.
  ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé.
  ÁíáñôÞóôå ôá äýï ôüîá êëåéóßìáôïò óôéò
  ìýôåò ôïõ êáðáêéïý (1.) êáé ðéÝóôå ôá
  ðñïò ôá êÜôù, ìÝ÷ñé íá áêïýóåôå, üôé
  Ý÷ïõí êïõìðþóåé (2.).
  ÔïðïèåôÞóôå ôï ðïôÞñé ÷õìïý ìå ôçí
  åêñïÞ êÜôù áðü ôçí Ýîïäï.
  – ÁöáéñÝóôå ôïí äéá÷ùñéóôÞ áöñïý
  áðü ôï ðïôÞñé ÷õìïý, áí ðñïôéìÜôå
  ÷õìü ìå áöñü.
  – ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé åðÜíù óôï
  ðïôÞñé ÷õìïý, ãéá íá áðïöåýãïíôáé
  ôá ðéôóéëßóìáôá.
  ÔïðïèåôÞóôå ôïí ðéåóôÞ óôï óôüìéï
  ðëÞñùóçò. Ï ðéåóôÞò Ý÷åé ìßá ïäçãçôéêÞ
  áýëáêá!

  Ðñïåôïéìáóßá öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí
  Ðñïóï÷Þ!
  ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí þñéìá êáé íùðÜ
  (ü÷é êáôåøõãìÝíá) öñïýôá êáé ëá÷áíéêÜ.
  Ôá Üãïõñá öñïýôá êáé ëá÷áíéêÜ
  âïõëþíïõí ðïëý ãñÞãïñá ôï ößëôñï.
   Ðëýíôå ðñþôá ôá öñïýôá êáé ëá÷áíéêÜ.
   Áöáéñåßôå ôá êïõêïýôóéá áðü ôá ðõñçíüêáñðá. Êüøôå ôá ÷ïíôñÜ êïôóÜíéá.
   Êüøôå ôá ìåãÜëá öñïýôá êáé ëá÷áíéêÜ
  óå êïììÜôéá ðïõ íá ÷ùñïýí óôï óôüìéï
  ðëÞñùóçò.
   ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï öñÝóêá öñïýôá êáé
  ëá÷áíéêÜ.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 37

  el

  Ôá öñïýôá ìå ÷ïíôñÝò êáé óêëçñÝò
  öëïýäåò (ð. ÷. áíáíÜò, êáñðïýæé, ðåðüíé,
  êïêêéíïãïýëéá) ðñÝðåé íá êáèáñßæïíôáé
  ðñïçãïõìÝíùò. Áöáéñåßôå ôçí Üóðñç
  öëïýäá áðü ôá åóðåñéäïåéäÞ!
  Ç õöÞ ôïõ ÷õìïý áðü ìÞëá åîáñôÜôáé
  áðü ôï åßäïò ôùí ÷ñçóéìïðïéïýìåíùí
  ìÞëùí. ¼óï ðéï ÷õìþäç åßíáé ôá ìÞëá,
  ôüóï ðéï ëåðôüññåõóôïò åßíáé ï ÷õìüò.
  ÐñïóèÝôåôå óôïí ÷õìü ìÞëïõ ìåñéêÝò
  óôáãüíåò ÷õìü ëåìïíéïý, ãéá íá
  êáèõóôåñÞóåé ôï ìáýñéóìá ôïõ ÷õìïý.
  Öýëëá êáé ìßó÷ïé (ð. ÷. êïôóÜíéá áðü öýëëá óáëÜôáò) ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí åðßóçò ó' áõôüí ôïí áðï÷õìùôÞ.
  Ðßíåôå ôïõò ÷õìïýò êáôÜ ôï äõíáôüí
  áìÝóùò ìåôÜ ôçí ðáñáóêåõÞ, ãéáôß
  áëëïéþíåôáé ãñÞãïñá ç ãåýóç ôïõò êáé
  ìåéþíåôáé ç èñåðôéêÞ ôïõò áîßá.
  Ï áðï÷õìùôÞò äåí åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá
  ôçí åðåîåñãáóßá éäéáßôåñá óêëçñþí êáé
  áìõëïý÷ùí öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí ìå
  éó÷õñÜ éíþäç óÜñêá (ð. ÷. æá÷áñïêÜëáìï, ìðáíÜíåò, ðáðÜãéá, áâïêÜíôï,
  óýêá êáé ìÜíãêï).

  Åê÷ýìùóç
  ÓôÞóôå ôç óõíáñìïëïãçìÝíç óõóêåõÞ
  óå ëåßá, êáèáñÞ åðéöÜíåéá åñãáóßáò.
  ÔñáâÞîôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï ìÝ÷ñé
  ôï áðáéôïýìåíï ìÞêïò áðü ôïí ÷þñï
  êáëùäßïõ.
  ÂÜæåôå ôï öéò óôçí ðñßæá.
  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå ëåéôïõñãßá.
  Ç âáèìßäá 1 åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ìáëáêÜ
  öñïýôá/ëá÷áíéêÜ, ð. ÷. êáñðïýæé,
  óôáöýëéá, íôïìÜôåò, áããïýñéá êáé
  öñáìðïõÜæ.
  Ç âáèìßäá 2 åßíáé êáôÜëëçëç ãéá üëá
  ôá åßäç öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí.
  Ç äéÜñêåéá ÷ñÞóçò ôçò óõóêåõÞò
  áíÝñ÷åôáé óå 10 ëåðôÜ ãéá üëá ôá åßäç
  öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí, üðùò ð. ÷.
  êáñüôá, áããïýñéá, ìÞëá êáé á÷ëÜäéá.
  ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ìåãÜëùí
  ðïóïôÞôùí ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç
  óõóêåõÞ ðïôÝ ãéá ðåñéóóüôåñï áðü 40
  äåõôåñüëåðôá. Óôç óõíÝ÷åéá èÝôåôå ôç
  óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò. ÁöÞóôå ôç
  óõóêåõÞ íá êñõþóåé.
  Ìå áíáììÝíïí ôïí êéíçôÞñá âÜæåôå ôá
  öñïýôá/ëá÷áíéêÜ óôï óôüìéï ðëÞñùóçò.
  Ãéá ôï êáôüðéí óðñþîéìï ÷ñçóéìïðïéåßôå
  áðïêëåéóôéêÜ ôïí ðéåóôÞ. Ìçí âÜæåôå
  ðïôÝ ôá äÜ÷ôõëá ìÝóá óôï óôüìéï
  ðëÞñùóçò!

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Áóêåßôå ìüíï ìéêñÞ ðßåóç óôïí ðéåóôÞ.
  Áõôü áõîÜíåé ôçí áðüäïóç óå ÷õìü êáé
  ðñïóôáôåýåé ôç óõóêåõÞ.
   ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò.
  ÖÝñíåôå ôïí äéáêüðôç óôï 0/off.
  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò,
  üôáí äåí ôñÝ÷åé ðëÝïí êáèüëïõ ÷õìüò.
  Ðñïóï÷Þ!
  Ðñéí ôï Üíïéãìá ôçò óõóêåõÞò
  ðåñéìÝíåôå ïðùóäÞðïôå íá Ý÷åé
  áêéíçôïðïéçèåß ðñþôá ï êéíçôÞñáò.
  ÓçìáíôéêÝò õðïäåßîåéò
  – ÁäåéÜæåôå ôï äï÷åßï ìå ôá óôåñåÜ
  êáôÜëïéðá, ðñïôïý áõôÜ öôÜóïõí
  óôçí Üêñç ôïõ äï÷åßïõ ôïõ ößëôñïõ.
  – Êñáäáóìïß ôçò óõóêåõÞò êáôÜ ôçí
  áðï÷ýìùóç óçìáßíïõí, üôé ôï ößëôñï
  ìðïñåß íá åßíáé âïõëùìÝíï Þ
  êáôåóôñáììÝíï. ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ
  áìÝóùò åêôüò ëåéôïõñãßáò.
  ÅëÝãîôå ôï ößëôñï. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå
  ðëÝïí ôï êáôåóôñáììÝíï ößëôñï!

  ¢äåéáóìá äï÷åßïõ óôåñåþí
  êáôáëïßðùí êáé ößëôñïõ
  Åéêüíá C
  ÁäåéÜæåôå ôï äï÷åßï ìå ôá óôåñåÜ
  êáôÜëïéðá, ðñïôïý áõôÜ öôÜóïõí óôçí
  Üêñç ôïõ äï÷åßïõ ôïõ ößëôñïõ. Ãé' áõôü
  èÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò:
   ÖÝñíåôå ôïí äéáêüðôç óôï 0/off.
   ÊáôÜ ôçí áöáßñåóç ðéÜíåôå ôï äï÷åßï ãéá
  ôá óôåñåÜ êáôÜëïéðá óôçí åóï÷Þ-ëáâÞ
  êáé ôï óôñÝöåôå ðñïò ôá Ýîù.
  Ðñïôïý óõíå÷ßóåôå ôçí åñãáóßá,
  åðáíáôïðïèåôåßôå ôï äï÷åßï ãéá ôá óôåñåÜ
  êáôÜëïéðá.
  ÁäåéÜæåôå ôï ößëôñï, üôáí
  – ìåéùèåß óçìáíôéêÜ ï áñéèìüò óôñïöþí
  êéíçôÞñá,
  – ï ÷õìüò ãßíåé ðéï ðá÷ýññåõóôïò,
  – ç óõóêåõÞ áñ÷ßæåé íá êñáäÜæåôáé
  áéóèçôÜ.
  Óýóôáóç: ÁäåéÜæåôå ôï äï÷åßï óôåñåþí
  êáôáëïßðùí êáé ôï ößëôñï ôáõôü÷ñïíá.
  Óçìáíôéêü!
  Áí Ý÷åé ôñÝîåé ÷õìüò êÜôù áðü ôï äï÷åßï
  ôïõ ößëôñïõ, óêïõðßóôå ôïí áìÝóùò ìå
  âñåãìÝíï ðáíß.

  37 • Page 38

  el

  Áðïóõíáñìïëüãçóç

  Áðüóõñóç

  Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!
  Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôç óõóêåõÞ
  ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
  Åéêüíá D
   ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò
  êáé ôñáâÞîôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
   ÐåñéìÝíåôå, ìÝ÷ñé íá áêéíçôïðïéçèåß ï
  êéíçôÞñáò (ðåñ. 10–12 äåõôåñüëåðôá).
   ÁöáéñÝóôå ôïí ðéåóôÞ êáé ôï äï÷åßï ãéá
  ôá óôåñåÜ êáôÜëïéðá.
   ÔñáâÞîôå ôá äýï ôüîá êëåéóßìáôïò êÜôù
  ðñïò ôá Ýîù. Óôç óõíÝ÷åéá áíáóçêþóôå
  ôá åðÜíù áðü ôéò ìýôåò ôïõ êáðáêéïý.
   ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé.
   Áíáóçêþóôå ôçí õðïäï÷Þ ößëôñïõ ìå ôá
  äýï ÷Ýñéá áðü ôç ìïíÜäá êéíçôÞñá êáé
  áöáéñÝóôå ôçí.
   ÁöáéñÝóôå ôï ößëôñï áðü ôçí õðïäï÷Þ
  ößëôñïõ.

  Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá
  ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96
  Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé
  çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí
  (waste electrical and electronic
  equipment – WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé
  ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí
  åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá
  ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí
  ðáëéþí óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.
  Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò
  åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò
  áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,
  áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç
  ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
  êáôïéêßáò óáò.

  Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá
  Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!
  Ìç âõèßóåôå ôç ìïíÜäá ôïõ êéíçôÞñá
  ðïôÝ ìÝóá óå íåñü ïýôå íá ôçí
  êñáôÞóåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü.
  Ðñïóï÷Þ!
  Ïé åðéöÜíåéåò ìðïñïýí íá õðïóôïýí
  öèïñÝò.
  Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá êáèáñéóìïý ðïõ
  ÷áñÜæïõí.
   Êáèáñßæåôå ôï ößëôñï ðñþôá ìå ôç
  âïýñôóá, ìåôÜ ôï îåðëÝíåôå êÜôù áðü
  ôñå÷ïýìåíï íåñü Þ ôï ðëÝíåôå óôï
  ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
   Óêïõðßæåôå ôçí ìïíÜäá êéíçôÞñá ìå
  âñåãìÝíï ðáíß, áí ÷ñåéÜæåôáé
  ÷ñçóéìïðïéåßôå ëßãï áðïññõðáíôéêü
  ðéÜôùí. Óêïõðßæåôå áìÝóùò ôçí ìïíÜäá
  êéíçôÞñá.
   ¼ëá ôá Üëëá ìÝñç ðëÝíïíôáé óôï
  ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
  Áí ôá ðëáóôéêÜ ìÝñç âÜøïõí (ð. ÷. áðü
  êáñüôá, ðáíôæÜñéá), ìðïñåßôå íá ôá
  êáèáñßóåôå åýêïëá ìå ëßãï öõôéêü ëÜäé.
  ÂÜæåôå óôç óõíÝ÷åéá ôá ìÝñç óôï
  ðëõíôÞñéï ðéÜôùí (åöüóïí ðëÝíïíôáé
  óôï ðëõíôÞñéï).


  ÁëëáãÞ ößëôñïõ
  ÁëëÜæåôå ôï ößëôñï ìå ôéò ðñþôåò åíäåßîåéò
  öèïñÜò Þ âëÜâçò, þóôå íá áðïöåõ÷èåß
  êÜèå êßíäõíïò èñáýóçò. Óå êáèçìåñéíÞ
  ÷ñÞóç ðñÝðåé íá áëëÜîåôå ôï ößëôñï ìåôÜ
  áðü ðåñßðïõ 5 ÷ñüíéá.
  38

  ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
  1. Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá
  åéêïóéôÝóóåñéò (24) ìÞíåò, áðü ôçí
  çìåñïìçíßá áãïñÜ ôçò óõóêåõÞò ðïõ
  áíáãñÜöåôáé óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç
  áãïñÜò (äåëôßï ëéáíéêÞò ðþëçóçò
  Þ ôéìïëüãéï). Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò
  åããýçóçò áðáéôåßôáé ç åðßäåéîç ôçò
  èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò áãïñÜò.
  2. Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ
  üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
  ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò,
  áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç
  åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ ëåéôïõñãßá
  êáé ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí
  åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí
  áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò
  ôá ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí
  áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ
  êáé ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç,
  ôçí ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç
  ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò,
  ôçí áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí
  åðÝìâáóç ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
  ðñïóþðùí Þ åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò
  üðùò çëåêôñéêÝò áíôéäñÜóåéò ê.ëð. Óôçí
  ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñßá åéäïðïéçèåß ãéá
  ôçí ðëçììåëÞ ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí
  ðÜñïäï åîÜìçíïõ áðü ôçí áãïñÜ ôçò,
  èåùñåßôáé üôé ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí
  ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ
  ëåéôïõñãïýóå êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç
  äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ ôçò
  åêôüò áí ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò
  áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 39

  el

  3.

  4.
  5.

  6.

  7.

  tr

  ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò
  ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç
  åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò
  óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï)
  óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.
  ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé.
  Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
  ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
  ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
  áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
  óõóêåõÞ.
  Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
  åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
  ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
  ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
  áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
  åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï
  óõíåñãåßï.
  Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç
  óôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
  ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü
  ôïí áãïñáóôÞ.
  ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï
  óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
  ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.

  EEE yönetmeliðine uygundur

  Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
  sizi candan kutluyoruz.
  Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
  kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
  oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
  fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
  bakýnýz.
  Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
  evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
  kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
  kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
  veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
  iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
  mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
  tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
  kapsar.
  Cihazý sadece evde iþlenilen miktar
  ve süreler için kullanýnýz.
  Kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatlice
  okuyunuz, verilen bilgilere göre hareket
  ediniz ve ileride lazým olma ihtimalinden
  dolayý itinayla saklayýnýz!

  Güvenlik bilgileri
  Cereyan çarpma tehlikesi!
  Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
  üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz
  ve çalýþtýrýnýz.
  Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
  Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna
  dikkat ediniz.
  Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
  dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
  bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
  dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
  bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
  bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
  kullanýmý hususunda yeterli eðitim
  gördülerse, kullanma izni veriniz.
  Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
  sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
  kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
  herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
  daima prizden çýkarýnýz.
  Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
  kendisinde herhangi bir arýza yoksa
  kullanmayýnýz. Her kullanýmdan önce,
  tüm cihazý, özellikle de süzgeci ve süzgeç
  kabýný hasar hususunda (çatlaklar, kýrýklar)
  kontrol ediniz.
  Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  39 • Page 40

  tr
  Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
  için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi
  bir hasar olduðu zaman, sadece üretici
  tarafýndan, üreticinin yetkili servisi
  tarafýndan veya benzeri yetki ve eðitime
  sahip baþka bir uzman eleman tarafýndan
  deðiþtirilmelidir. Cihazda yapýlacak
  onarýmlar, herhangi bir tehlike oluþmasýný
  önlemek için, sadece yetkili servisimiz
  tarafýndan yapýlmalýdýr. Artýk kullanýlmayacak olan eski cihazlarý tamamen
  kullanýlamaz hale getiriniz.
  Elektrik kablosunu sýcak cisimlerden uzak
  tutunuz, keskin cisim ve kenarlar üzerinden
  geçirmeyiniz ve cihazý taþýmak için
  kullanmayýnýz. Cihaz veya elektrik kablosu
  kesinlikle suya sokulmamalýdýr.
  Cihazý ancak motor durduktan sonra
  parçalarýna ayýrýnýz.
  Cihaz bir kiþi tarafýndan kullanýlmak için
  öngörülmüþtür.
  Yaralanma tehlikesi!
  Parmaklarýnýzý malzeme doldurma aðzýna
  sokmayýnýz. Sadece cihaz ile birlikte teslim
  edilen týkacý kullanýnýz!
  Süzgecin tabanýndaki raspa býçaklarýna/
  býçaklara dokunmayýnýz. Süzgeci temizlemek için, önce fýrça ile temizleyiniz, sonra
  musluktan akan su altýnda yýkayýnýz veya
  bulaþýk makinesinde yýkayýp temizleyiniz.

  Devreye sokma emniyeti
  Cihaz ancak þu durumlarda çalýþtýrýlabilir
  — Süzgeç kabý ve kapak doðru
  takýlmýþsa ve
  — kilitleme birimleri doðru kilitlenmiþ
  ve yerine oturmuþ olmalýdýr.
  Kapak kilidini her kullanýmdan önce kontrol
  ediniz!

  Genel bakýþ
  Lütfen resimli sayfayý açýnýz.
  Resim A
  1 Motor ünitesi (kablo gözü dahil)
  2 Þalter
  0/off Cihazý kapatýnýz
  1
  Cihazý devreye sokunuz/
  Düþük hýz
  2
  Cihazý devreye sokunuz/
  Yüksek hýz
  3 Tortu kabý
  4 Kilitleme birimi
  5 Süzgeç kabý (çýkýþ uçlu)

  40

  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  Süzgeç
  Kapak
  Malzeme doldurma aðzý
  Týkaç
  Sýkýlan su için bardak
  Köpük ayýrýcý
  Sýkýlan su için kapak
  Temizleme fýrçasý

  Kullanýlmasý
  Resim B

  Monte edilmesi

  Süzgeç kabýný motor ünitesine
  yerleþtiriniz.
  Süzgeci yerine takýnýz. Takmadan önce,
  herhangi bir hasar olup olmadýðýný
  kontrol ediniz!
  Tortu kabýný motor ünitesine takýnýz.
  Kapaðý yerine takýnýz.
  Her iki kilitleme birimini kapak diline
  takýnýz (1.) ve duyulur þekilde yerine
  oturuncaya kadar aþaðý bastýrýnýz (2.).
  Dökme donanýmlý sýkýlan su bardaðýný,
  su çýkýþ ucunun altýna yerleþtiriniz.
  — Eðer sýkýlan suyun köpüklü olmasý
  tercih ediliyorsa, köpük ayýrýcýyý
  sýkýlan su bardaðýndan çýkarýnýz.
  — Sýçramalarý önlemek için, kapaðý
  sýkýlan su bardaðýnýn üzerine takýnýz.
  Týkacý, sýkýlacak besinleri doldurma
  yuvasýna takýnýz. Týkacýn bir kýlavuz oluðu
  vardýr!

  Meyve ve sebzelerin hazýrlanmasý
  Dikkat!
  Sadece olgunlaþmýþ ve dondurulmamýþ
  meyve ve sebze iþleyiniz. Olgunlaþmamýþ
  meyve ve sebze süzgeci çok çabuk týkar.
   Meyve ve sebzeleri önce yýkayýnýz.
   Çekirdekli meyvelerin çekirdeðini
  çýkarýnýz. Kaba sap ve çöpleri
  temizleyiniz.
   Büyük meyve ve sebzeleri, malzeme
  doldurma aðzýndan geçebilecek kadar
  doðrayýp küçültünüz.
   Sadece taze meyve ve sebze kullanýnýz.
   Kalýn ve sert kabuklu meyveleri
  (örn. ananas, karpuz-kavun, kýrmýzý turp)
  önce sorunuz. Narenciyelerin dýþ kabuðu
  altýndaki, meyve özüne yapýþmýþ beyaz
  kabuðu soyup temizleyiniz!

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 41

  tr


  Elma suyunun kývamý, kullanýlan elma
  türüne baðlýdýr. Elmalar ne kadar sulu
  olursa, sýkýlan su da o kadar ince ve sývý
  olur. Elma suyunun kahverengileþmesini
  önlemek için, içine birkaç damla limon
  suyu ilave ediniz.
   Yapraklar ve saplar (örn. yaprak salata
  saplarý) da bu meyve/sebze suyu sýkma
  cihazýnda iþlenebilir.
   Sýkýlan sularý mümkünse sýktýktan hemen
  sonra içiniz, çünkü tadý ve besi deðeri
  çok çabuk kaybolur.
   Meyve ve sebze suyu sýkma cihazý,
  çok sert, lifli ve niþasta içeren meyve
  ve sebzeler (örn. þeker kamýþý, muz,
  papaya, avokado, incir ve mango) için
  uygun deðildir.

  Narenciye suyu sýkýlmasý


  Monte edilmiþ cihazý düz ve temiz
  bir çalýþma alaný üzerine yerleþtiriniz.
  Elektrik kablosunu ihtiyaç duyduðunuz
  uzunluða kadar, kablo gözünden çekip
  dýþarý çýkarýnýz.
  Elektrik fiþini prize takýnýz.
  Cihazý devreye sokunuz.
  Kademe 1, özellikle yumuþak meyve/
  sebze (örn. karpuz, üzüm, domates,
  salatalýk ve böðürtlen/ahududu) için
  uygundur.
  Kademe 2, tüm meyve ve sebze türleri
  için uygundur.
  Cihazýn kullaným süresi, örn. havuç,
  salatalýk, elma ve armut gibi tüm meyve
  ve sebze türleri için 10 dakikadýr.
  Büyük miktarda besin iþleyeceðiniz
  zaman, cihazý kesinlikle 40 saniyeden
  daha uzun çalýþtýrmayýnýz. Ardýndan
  cihazý kapatýnýz. Cihazýn soðumasýný
  bekleyiniz.
  Motor çalýþýrken meyveleri/sebzeleri
  malzeme doldurma aðzýndan içeri
  doldurunuz.
  Cihaz için meyve/sebze itmek için
  sadece týkacý kullanýnýz. Besin doldurma
  yuvasýna kesinlikle elinizi sokmayýnýz!
  Týkacýn üzerine sadece hafifçe
  bastýrýnýz. Bu, daha fazla su
  çýkmasýný saðlar ve cihazý korur.
  Cihazý kapatýnýz. Þalteri 0/off konumuna
  alýnýz.
  Ancak artýk iþlenen meyve veya
  sebzeden su akmamaya baþlayýnca,
  cihazý kapatýnýz.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Dikkat!
  Cihazý açmadan önce, motorun
  kesinlikle tamamen durmasýný
  bekleyiniz.
  Önemli bilgiler
  — Biriken tortu, süzgeç kabýnýn kenarýna
  ulaþmadan, tortu kabýný boþaltýnýz.
  — Su sýkma iþlemi esnasýnda cihazda
  titremeler olmasý, bir týkanma veya
  süzgeçte hasar belirtisi olabilir.
  Cihazý derhal kapatýnýz. Süzgeci kontrol
  ediniz. Hasarlý bir süzgeci artýk kesinlikle
  kullanmayýnýz!

  Tortu kabýnýn ve süzgecin
  boþaltýlmasý
  Resim C
  Biriken tortu, süzgeç kabýnýn kenarýna
  ulaþmadan, tortu kabýný boþaltýnýz.
  Bunun için, cihazý kapatýnýz:
   Þalteri 0/off konumuna alýnýz.
   Tortu kabýný dýþarý çýkarýrken, kulp
  çukurundan tutunuz ve dýþa doðru
  çeviriniz.
  Çalýþmaya devam etmeden önce,
  tortu kabýný tekrar yerine takýnýz.
  Þu durumlarda süzgeci boþaltýnýz
  — Motor devir sayýsý farkedilir derecede
  düþtüðü zaman.
  — Sýkýlan meyve/sebze suyu katýlaþtýðý
  zaman.
  — Cihaz farkedilir derecede titremeye
  baþladýðý zaman.
  Tavsiye: Tortu kabýný ve süzgeci ayný
  zamanda boþlatýnýz.
  Önemli!
  Süzgeç kabýnýn altýna sýkýlan su aktýysa,
  bunu hemen bir nemli bez ile silip
  temizleyiniz.

  Cihazýn parçalarýna ayrýlmasý
  Cereyan çarpma tehlikesi!
  Cihazda herhangi bir iþlem yapmadan
  önce, elektrik fiþini prizden çekip çýkarýnýz.
  Resim D
   Cihazý kapatýnýz ve elektrik fiþini çekip
  çýkarýnýz.
   Motor duruncaya kadar bekleyiniz
  (yakl. 10—12 saniye).
   Týkacý ve tortu kabýný çýkarýnýz.

  41 • Page 42

  tr


  Her iki kilitleme birimini altta dýþa doðru
  çekiniz. Sonra üst tarafta kapak
  dillerinden kaldýrýp çýkarýnýz.
   Kapaðý açýp alýnýz.
   Süzgeç kabýný iki elinizle motor
  ünitesinden kaldýrýnýz ve dýþarý çýkarýnýz.
   Süzgeci süzgeç kabýndan dýþarý çýkarýnýz.

  Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý
  Cereyan çarpma tehlikesi!
  Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayýnýz
  veya musluktan akan su altýna tutmayýnýz.
  Dikkat!
  Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
  Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
  malzemesi kullanmayýnýz.
   Süzgeci önce fýrça ile temizleyiniz, sonra
  musluktan akan su altýnda yýkayýnýz veya
  bulaþýk makinesinde yýkayýp temizleyiniz.
   Motor ünitesini nemli bir bez ile siliniz
  ve gerekirse biraz bulaþýk deterjaný
  kullanýnýz. Motor ünitesini derhal
  kurulayýnýz.
   Tüm diðer parçalar bulaþýk makinesinde
  yýkanabilir.
  Plastik parçalardaki renk deðiþiklikleri
  (örn. havuç, kýrmýzý pancar) biraz bitkisel
  yað ile rahatlýkla temizlenebilir. Ardýndan
  parçalarý bulaþýk makinesine yerleþtiriniz
  (bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun
  olanlarý).

  Garanti
  Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
  geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
  almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
  baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
  bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
  satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
  göstermeniz þarttýr.

  Süzgecin deðiþtirilmesi
  Herhangi bir kýrýlma tehlikesi oluþmasýný
  önlemek için, süzgeçte ilk aþýnma veya
  hasar belirtileri tespit ettiðiniz zaman,
  süzgeci deðiþtiriniz. Günlük kullaným
  halinde, süzgeç yaklaþýk 5 yýl sonra
  deðiþtirilmelidir.

  Giderilmesi
  Bu cihaz, elektro ve elektronik
  eski cihazlar (waste electrical and
  electronic equipment — WEEE) ile
  ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
  direktifine uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn
  geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi
  için, AB dahilinde geçerli olan
  bir uygulama kapsamýný belirlemektedir.
  Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
  bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
  olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
  Deðiþiklikler olabilir.
  42

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 43 • Page 44 • Page 45

  pl
  Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
  nowego urzadzenia firmy BOSCH.
  Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
  gospodarstwa domowego.
  Dalsze informacje o naszych produktach
  mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
  naszej firmy.
  Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
  do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
  z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
  typowych dla gospodarstwa domowego itp.
  Zastosowania o charakterze podobnym do
  domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
  w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
  rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
  u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
  hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
  U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
  przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa domowego.
  Instrukcjê u¿ytkowania proszê dokładnie przeczytać, starannie j¹ przechowywać i postêpować
  zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami!

  Wskazówki bezpieczeñstwa
  Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
  elektrycznym!
  Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
  i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi
  na tabliczce znamionowej.
  Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
  Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby
  zapobiec zabawie urz¹dzeniem.
  Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
  (równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
  zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
  umysłowych, albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹
  one obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub
  zostały pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu
  urz¹dzenia przez osobê, która odpowiada
  za ich bezpieczeñstwo.
  Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym stoi urz¹dzenie lub w przypadku awarii nale¿y wyj¹ć
  wtyczkê z gniazdka sieciowego.
  Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
  elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Przed ka¿dym u¿yciem sprawdzić urz¹dzenie,
  a szczególnie sitko i miskê sitka, czy nie s¹
  uszkodzone (pêkniête, nadłamane).
  Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
  przewodu zasilaj¹cego nale¿y zlecić jego
  wymianê wył¹cznie producentowi, albo jego
  autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie
  o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
  uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
  przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
  punkcie serwisowym. Stare, niesprawne
  urz¹dzenie uczynić niezdatnym do u¿ycia.
  Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie wolno
  ocierać o gor¹ce powierzchnie, ostre krawêdzie,
  ani u¿ywać do przenoszenia urz¹dzenia.
  Urz¹dzenia ani elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie wolno nigdy zanurzać w wodzie.
  Do demonta¿u urz¹dzenia mo¿na przyst¹pić
  dopiero po zatrzymaniu siê silnika i wyjêciu
  wtyczki z gniazdka sieciowego.
  Urz¹dzenie przewidziane jest do obsługi przez
  jedn¹ osobê.
  Niebezpieczeñstwo zranienia!
  W czasie pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać
  r¹k do otworu wsypowego. Produkty popychać
  tylko popychaczem nale¿¹cym do zakresu
  dostawy!
  Nie dotykać ostrzy tr¹cych/ostrzy na dnie
  sitka. Najpierw wyczyœcić sitko szczotk¹,
  a nastêpnie wypłukać pod bie¿¹c¹ wod¹
  lub wymyć w zmywarce do naczyñ.

  Zabezpieczenie wł¹czania
  Urz¹dzenie daje siê wł¹czyć tylko wtedy, gdy
  pokrywa i obudowa sitka zało¿one
  s¹ prawidłowo, oraz
  – klamry zamykaj¹ce s¹ prawidłowo zamkniête
  i zatrzaœniête.
  Przed ka¿dym u¿yciem sprawdzić zamkniêcie
  pokrywy!

  Opis urz¹dzenia
  Proszê rozło¿yć składan¹ kartkê z rysunkami.
  Rysunek A
  1 Korpus urz¹dzenia z silnikiem (ze schowkiem
  na elektryczny przewód zasilaj¹cy)
  2 Wył¹cznik
  0/off Wył¹czyć urz¹dzenie
  1
  Wł¹czyć urz¹dzenie/Mała prêdkoœć
  2
  Wł¹czyć urz¹dzenie/Du¿a prêdkoœć
  3 Zbiornik resztek
  4 Uchwyt zamykaj¹cy
  5 Miska sitka (z dzióbkiem)

  45 • Page 46

  pl
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  Sitko
  Pokrywka
  Otwór wsypowy
  Popychacz
  Dzbanek na sok
  Oddzielacz piany
  Pokrywa dzbanka na sok
  Szczotka do czyszczenia

  Obsługa
  Rysunek B

  Monta¿ urz¹dzenia

  Miskê sitka wło¿yć do korpusu z silnikiem.
  Wło¿yć sitko. Przed zało¿eniem sitka
  sprawdzić, czy nie jest uszkodzone!
  Zbiornik resztek zało¿yć na korpus urz¹dzenia.
  Nało¿yć pokrywê.
  Oba uchwyty zamykaj¹ce zawiesić na noskach
  pokrywy (1.) i wcisn¹ć na dół, a¿ do słyszalnego zatrzasku (2.).
  Dzbanek z dzióbkiem na sok podstawić pod
  wylot.
  – Oddzielacz piany nale¿y wyj¹ć z dzbanka
  na sok, je¿eli chcemy otrzymać sok
  z piank¹.
  – Na dzbanek na sok nało¿yć pokrywê,
  aby zapobiec rozpryskiwaniu.
  Popychacz wło¿yć do otworu wsypowego.
  Popychacz ma szczelinê prowadz¹c¹!

  Przygotowanie owoców i warzyw
  Uwaga!
  Stosować tylko dojrzałe i niezamro¿one
  owoce i warzywa. Niedojrzałe owoce
  i warzywa zatykaj¹ sitko bardzo szybko.
   Owoce i warzywa proszê najpierw wymyć.
   Z owoców pestkowych usun¹ć pestki.
  Usun¹ć wiêksze łody¿ki.
   Wiêksze owoce i warzywa pokroić na takie
  kawałki, aby mieœciły siê w otworze
  wsypowym.
   Wirować sok tylko ze œwie¿ych owoców
  i warzyw.
   Owoce z grub¹ i tward¹ skórk¹ (np. ananasy,
  melony, pomarañcze, czerwone buraki) nale¿y
  najpierw obrać. Z owoców cytrusowych nale¿y
  usun¹ć równie¿ wewnêtrzn¹ biał¹ skórkê!
   Konsystencja soku z jabłek zale¿y od gatunku
  zastosowanych jabłek. Im bardziej soczyste
  jabłka, tym bardziej rzadki jest sok. Do soku
  z jabłek dodać kilka kropel soku z cytryny,
  wtedy opóŸni siê proces br¹zowienia i sok
  zachowa dłu¿ej złocisty kolor.

  46

  Łodygi i głêbie (np. gł¹b liœciastej sałaty)
  mo¿na równie¿ przepuœcić przez
  sokowirówkê.
   Soki pić mo¿liwie natychmiast po ich
  przygotowaniu, poniewa¿ trac¹ one szybko
  smak i wartoœci od¿ywcze.
   Sokowirówka nie nadaje siê do obróbki
  owoców i warzyw szczególnie twardych,
  włóknistych, zawieraj¹cych skrobiê
  (np. trzcina cukrowa, banany, papaje,
  avocado, figi i mango).


  Wyciskanie soku
  Zmontowane urz¹dzenie postawić na gładkiej,
  czystej powierzchni.
   Elektryczny przewód zasilaj¹cy wyci¹gn¹ć
  ze schowka na odpowiedni¹ długoœć.
   Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
   Wł¹czyć urz¹dzenie.
  Zakres 1 nadaje siê szczególnie do miêkkich
  owoców/warzyw, np. arbuzy, winogrona,
  pomidory, ogórki i maliny.
  Zakres 2 nadaje siê do ka¿dego gatunku
  owoców i warzyw.
  Przy wyciskaniu soku z wszystkich gatunków
  owoców i warzyw, jak np. jabłka, gruszki,
  marchew i ogórki, urz¹dzenie nie mo¿e
  pracować dłu¿ej ni¿ 10 minut.
  Przy obróbce wiêkszych iloœci nie u¿ywać
  urz¹dzenia dłu¿ej ni¿ 40 sekund.
  Nastêpnie wył¹czyć urz¹dzenie.
  Pozostawić urz¹dzenie do ochłodzenia.
   Owoce i warzywa wsypywać do otworu
  gdy silnik pracuje.
   Do popychania produktów u¿ywać tylko
  i wył¹cznie popychacza. Nie wolno nigdy
  wkładać palców do otworu wsypowego!
  Popychacz tylko lekko naciskać.
  Dziêki temu uzyskuje siê wiêcej soku
  i oszczêdza urz¹dzenie.
   Wył¹czyć urz¹dzenie. Wył¹cznik przekrêcić
  do pozycji 0/off.
  Urz¹dzenie wył¹czyć dopiero wtedy, je¿eli sok
  przestanie spływać.
  Uwaga!
  Urz¹dzenie otwierać dopiero wtedy, gdy
  silnik całkowicie siê zatrzyma.


  Wa¿ne wskazówki
  – Zbiornik wytłoków nale¿y opró¿nić zanim
  dosiêgn¹ one krawêdzi miski sitka.
  – Drgania urz¹dzenia przy wirowaniu soku
  s¹ wskazówk¹, ¿e sitko jest zatkane
  lub uszkodzone. Urz¹dzenie natychmiast
  wył¹czyć. Sprawdzić sitko.
  Uszkodzonego sitka nie wolno u¿ywać!
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 47

  pl

  Opró¿nianie zbiornika resztek i sitka
  Rysunek C
  Zbiornik wytłoków nale¿y opró¿nić zanim
  dosiêgn¹ one krawêdzi miski sitka. W tym celu
  wył¹czyć urz¹dzenie:
   Wył¹cznik przekrêcić do pozycji 0/off.
   Zbiornik wytłoków chwycić za wgłêbienie
  i wychylić na zewn¹trz.
  Ponownie zało¿yć zbiornik wytłoków i dopiero
  wtedy kontynuować pracê.
  Sitko nale¿y opró¿nić, je¿eli
  – liczba obrotów silnika znacznie spadnie,
  – zacznie wypływać bardziej gêsyty sok,
  – urz¹dzenie zacznie odczuwalnie drgać.
  Zaleca siê opró¿nić równoczeœnie zbiornik
  resztek i sitko.
  Wa¿ne!
  Je¿eli sok wyleje siê pod miskê sitka, nale¿y
  go natychmiest zetrzeć wilgotn¹ œcierk¹.

  Demonta¿ urz¹dzenia
  Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
  elektrycznym!
  Przed przyst¹pieniem do prac przy urz¹dzeniu
  nale¿y zawsze wyj¹ć najpierw wtyczkê
  z gniazdka sieciowego.
  Rysunek D
   Wył¹czyć urz¹dzenie i wyj¹ć wtyczkê
  z gniazdka sieciowego.
   Zaczekać, a¿ silnik siê zatrzyma
  (ok. 10–12 sekundy).
   Wyj¹ć popychacz i zbiornik wytłoków.
   Oba uchwyty mocuj¹ce chwycić w dolnej
  czêœci i poci¹gn¹ć na zewn¹trz Nastêpnie
  zdj¹ć u góry z nosków pokrywy.
   Zdj¹ć pokrywê.
   Obudowê sitka podnieœć z korpusu chwytaj¹c
  obiema rêkoma i wyj¹ć.
   Sitko wyj¹ć z obudowy.

  Czyszczenie i pielêgnacja
  Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
  elektrycznym!
  Korpusu z silnikiem nie wolno nigdy zanurzać
  w wodzie ani wkładać pod strumieñ bie¿¹cej
  wody.
  Uwaga!
  Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec
  uszkodzeniu.
  Nie stosować ¿adnych ostrych ani szoruj¹cych
  œrodków czyszcz¹cych.
   Najpierw wyczyœcić sitko szczotk¹,
  a nastêpnie wypłukać pod bie¿¹c¹ wod¹ lub
  wymyć w zmywarce do naczyñ.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Korpus urz¹dzenia wytrzeć tylko wilgotn¹
  œcierk¹, w razie potrzeby u¿yć niewielkiej iloœci
  płynu do mycia naczyñ i natychmiast wytrzeć
  do sucha. Korpus z silnikiem natychmiast
  wytrzeć do sucha.
   Wszystkie pozostałe czêœci mo¿na myć
  w zmywarce do naczyñ.
  Przebarwienia na czêœciach z tworzywa sztucznego (np. z marchewki, czerwonych buraków)
  mo¿na łatwo wyczyœcić za pomoc¹ kilku kropel
  oleju jadalnego. Nastêpnie wło¿yć czêœci
  do zmywarki (je¿eli siê do tego nadaj¹).


  Wymiana sitka
  Sitko nale¿y wymienić natychmiast po zauwa¿eniu pierwszach oznak zu¿ycia lub uszkodzenia,
  aby zapobiec niebezpieczeñstwu złamania
  czêœci. Przy codziennym u¿yciu sokowirówki
  powinno siê dokonać wymiany sitka po upływie
  około 5 lat.

  Wskazówki dotycz¹ce usuwania
  zu¿ytego urz¹dzenia

  To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
  z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
  oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005
  r. „O zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
  i elektronicznym“ (Dz.U. z 2005 r.
  Nr 180, poz. 1495) symbolem
  przekreœlonego kontenera na odpady.
  Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
  po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
  umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
  pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
  U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go
  prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
  elektrycznego i elektronicznego. Prowadz¹cy
  zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
  oraz gminne jednostki, tworz¹ odpowiedni
  system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu.
  Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
  elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
  do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
  i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
  wynikaj¹cych z obecnoœci składników niebezpiecznych oraz niewłaœciwego składowania
  i przetwarzania takiego sprzêtu.

  47 • Page 48

  pl

  hu

  Gwarancja.
  Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
  wydanej przez nasze przedstawicielstwo
  handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje
  otrzymacie Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie
  handlowym, w którym dokonano zakupu
  urz¹dzenia.
  W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
  konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
  urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
  odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
  oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
  30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
  warunków zawierania i wykonywania umów
  rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.

  Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke
  megvásárlásához.
  Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási
  készülék mellett döntött.
  A termékeinkkel kapcsolatos további
  információkat az internetes oldalunkon
  talál.
  Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra
  tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült.
  A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõsül például az üzletekben, irodákban, mezõgazdasági és más ipari létesítményekben található
  munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve
  a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló
  lakóépületekben a vendégek általi használat.
  A készüléket csak a háztartásban szokásos
  mennyiségek feldolgozására és csak a háztartásban szokásos ideig használja.
  A használati útmutatót gondosan olvassa át,
  kövesse az utasításokat, és õrizze meg!

  Biztonsági útmutató
  Áramütésveszély!
  A készüléket csakis a típustáblán szereplõ
  adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
  Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
  Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak
  a készülékkel.
  Ne engedje, hogy szellemi vagy testi
  fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal
  és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek)
  kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki
  felügyel rájuk vagy egy a biztonságért felelõs
  személy által eligazításban részesültek
  a készülék használatát illetõen.
  A munka befejezése után, a tisztítás megkezdése
  elõtt, valamint mielõtt elhagyja a helyiséget
  és a készülék meghibásodása esetén húzza
  ki a dugós csatlakozót.
  Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.
  Minden használat elõtt ellenõrizze az egész
  készüléket, különösen a szûrõt és a szûrõtégelyt, nem sérültek-e (hasadás, repedések).
  Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül,
  akkor azt a gyártóval vagy annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki
  kell cseréltetni, a veszélyek elkerülése érdekében. A készülék javíttatását csak a vevõszolgálatunkkal végeztesse. Az elhasználódott
  készüléket azonnal tegye használhatatlanná.
  Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
  48

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 49

  hu
  A csatlakozó vezeték ne érintkezzen forró
  tárgyakkal, ne húzza azt végig éles sarkokon,
  és ne emelje a készüléket ennél fogva.
  A készüléket vagy a hálózati csatlakozóvezetéket
  soha ne merítse vízbe.
  Csak akkor szedje szét a készüléket,
  ha a motor áll.
  A készüléket egy személy általi használatra
  tervezték.
  Sérülésveszély!
  Ne nyúljon kézzel a betöltõnyílásba. Kizárólag
  a vele szállított tömõeszközt használja!
  Ne nyúljon az õrlõ pengékhez/a szûrõ alján
  lévõ pengékhez. Tisztításhoz a szûrõt elõször
  kefével tisztítsa meg, azután folyó vízzel
  mossa le vagy mosogatógépben tisztítsa.

  Helyezze fel a fedelet.
  Mindkét rögzítõfület akassza be a fedélorrba
  (1.) és nyomja le, amíg hallhatóan be nem
  kattannak (2.).
   Tegye a kiöntõvel rendelkezõ légyûjtõ poharat
  a kifolyó alá.
  – Vegye ki a habelválasztót a légyûjtõ
  pohárból, ha habbal szeretné a levet
  elkészíteni.
  – A kifröccsenés elkerülése érdekében
  tegye rá a fedelet a légyûjtõ pohárra.
   Dugja a tömõeszközt a betöltõnyílásba.
  A tömõeszköznek van egy vezetõvájata!  A gyümölcs és a zöldség elõkészítése

  A készülék kezelése

  Figyelem!
  Csak teljesen érett és nem fagyasztott
  gyümölcsöt illetve zöldséget dolgozzon fel.
  A nem teljesen érett gyümölcs vagy zöldség
  gyorsan eltömíti a szûrõt.
   A gyümölcsöt és a zöldséget elõször
  mossa meg.
   A csonthéjas gyümölcsöket magozza ki.
  A nagyobb kocsányokat távolítsa el.
   A nagyobb gyümölcsöket és zöldségeket
  darabolja fel, hogy beleférjenek a betöltõnyílásba.
   Csak friss gyümölcsöt és zöldséget
  használjon.
   A vastag és kemény héjú gyümölcsöket (pl.
  ananászt, dinnyét, narancsot, céklát) elõször
  hámozza meg. A citrusfélék fehér héját
  távolítsa el!
   Az almalé sûrûsége függ a felhasznált
  almafajtától. Minél lédúsabb az alma, annál
  folyékonyabb a lé. Adjon az almaléhez néhány
  csepp citromlevet, hogy a lé minél késõbb
  barnuljon meg.
   A leveleket és a szárat (pl. a fejes saláta
  torzsáját) szintén fel lehet dolgozni ebben
  a gyümölcsprésben.
   A leveket lehetõleg rögtön az elkészítés után
  meg kell inni, mivel gyorsan veszítenek ízükbõl
  és tápértékükbõl.
   A gyümölcsprés nem alkalmas különösen
  kemény, rostos és keményítõtartalmú
  gyümölcs és zöldség feldolgozásához
  (pl. cukorrépa, banán, papaya, avokádó,
  füge és mangó).

  B ábra

  Gyümölcs-/zöldséglé-préselés

  Összeszerelés  Bekapcsolásgátló
  A készüléket csak akkor lehet bekapcsolni,-ha
  a szûrõtál és a fedél jól van felhelyezve-és
  a rögzítõfülek megfelelõen vannak reteszelve
  és beakasztva.
  Minden használat elõtt ellenõrizze a fedéllezárást!

  A készülék részei
  Kérjük, nyissa ki az ábrás oldalt.
  A ábra
  1 Motoregység (kábelrekesszel)
  2 Kapcsoló
  0/off A készülék kikapcsolása
  1
  Kapcsolja be a készüléket/
  Alacsony sebesség
  2
  Magas sebesség/
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  Rostgyûjtõ tartály
  Rögzítõfülek
  Szûrõtál (kifolyóval)
  Szûrõ
  Fedél
  Betöltõnyílás
  Tömõeszköz
  Légyûjtõ pohár
  Habelválasztó
  Légyûjtõ pohár fedele
  Tisztítókefe

  A szûrõtálat tegye be a motoregységbe.
  Tegye be a szûrõt. Elõtte ellenõrizze,
  hogy nem sérült-e!
   Illessze a rostgyûjtõ tartályt a motoregységhez.  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Az összeszerelt készüléket állítsa sima, tiszta
  munkafelületre.
   A hálózati kábelt a szükséges hosszúságban
  húzza ki a kábelrekeszbõl.
   Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
   Kapcsolja be a készüléket.
  49 • Page 50

  hu
  Az 1-es fokozat különösen puha gyümölcs/
  zöldség, p l. görögdinnye, szõlõ, paradicsom,
  uborka és málna feldolgozására alkalmas.
  A 2-es fokozat minden gyümölcs- és
  zöldségfajtához használható.
  A készüléket elegendõ 10 percig használni
  mindenféle gyümölcs és zöldség esetében,
  mint pl. répa, uborka, alma, körte.
  Nagyobb mennyiség feldolgozásakor
  a készüléket soha ne használja 40 másodpercnél hosszabb ideig. Végül kapcsolja ki
  a készüléket. Hagyja lehûlni a készüléket.
   A gyümölcsöt/zöldséget a már járó motornál
  töltse a betöltõnyílásba.
   Az utántoláshoz kizárólag a tömõeszközt
  használja. Soha ne nyúljon kézzel a betöltõnyílásba.
  Csak enyhe nyomást gyakoroljon
  a tömõe-szközre. Ez fokozza a
  lékiválasztást és kíméli a készüléket.
   Kapcsolja ki a készüléket. A kapcsolót állítsa
  0/off állásba.
  A készüléket csak akkor kapcsolja ki, ha már
  nem folyik több gyümölcslé.
  Figyelem!
  Mielõtt felnyitná a készüléket, feltétlenül
  várja meg, amíg a motor leáll.
  Fontos tudnivalók
  – A rostgyûjtõ tartályt ürítse ki, mielõtt
  a gyümölcsrost eléri a szûrõtál szélét.
  – Ha a centrifugázáskor a készülék rázkódik,
  akkor azt az eltömõdött vagy sérült szûrõ
  okozza. Azonnal kapcsolja ki a gépet.
  Ellenõrizze a szûrõt. A sérült szûrõt
  ne használja tovább!

  A rostgyûjtõ tartály és a szûrõ kiürítése
  C ábra
  A rostgyûjtõ tartályt ürítse ki, mielõtt a gyümölcsrost eléri a szûrõtál szélét. Ehhez kapcsolja
  ki a készüléket:
   A kapcsolót állítsa 0/off állásba.
   A rostgyûjtõ tartályt kivételkor a fogóvájatnál
  fogja meg és borítsa kifelé.
  A munka folytatásához tegye vissza a rostgyûjtõ
  tartályt.
  Ürítse ki a szûrõt, ha
  – a motorfordulatszám jelentõsen csökken,
  – a lé sûrûbbé válik,
  – a készülék érezhetõen vibrálni kezd.
  Javaslat: a rostgyûjtõ tartályt és a szûrõt
  egyszerre ürítse ki.

  50

  Fontos!
  Ha a lé a szûrõtál alá folyt, nedves kendõvel
  azonnal távolítsa el

  Szétszerelés
  Áramütésveszély!
  A készüléken végzett munkálatok megkezdése elõtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
  D ábra
   Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati
  csatlakozódugót.
   Várjon, amíg a motor leáll
  (kb. 10–12 másodperc).
   Vegye ki a tömõeszközt és a rostgyûjtõ tartályt.
   Mindkét rögzítõfület húzza lent kifelé.
  Azután fent emelje le a fedélorról.
   A fedelet vegye le.
   A szûrõtálat két kézzel emelje meg, és vegye
  ki a motoregységbõl.
   Vegye ki a szûrõt a szûrõtálból.

  Tisztítás és ápolás
  Áramütésveszély!
  A motoregységet soha nem merítse vízbe
  és ne tartsa folyó víz alá.
  Figyelem!
  A készülék felülete megsérülhet.
  Ne használjon súrolószert a készülék
  tisztításához.
   A szûrõt elõször kefével tisztítsa meg, azután
  folyó vízzel mossa le vagy mosogatógépben
  tisztítsa.
   A motoregységet törölje át nedves ruhával,
  amennyiben szükséges, használjon némi
  mosogatószert. A motoregységet rögtön
  szárítsa meg.
   A többi alkatrész mosogatógépben
  mosogatható.
  A mûanyag részek elszínezõdéseit (pl. karotta,
  cékla feldolgozásától) kevés növényi olajjal
  könnyen eltávolíthatja. Az alkatrészeket
  tegye a mosogatógépbe (amennyiben erre
  alkalmasak).

  A szûrõ cseréje
  Cserélje ki a szûrõt, ha kopás vagy károsodás
  jeleit tapasztalná, hogy elkerülje a törés
  veszélyét. Ha a készüléket naponta használja,
  a szûrõt körülbelül 5 évente kell kicserélnie.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 51

  hu

  uk

  Ártalmatlanítás
  A készülék a 2002/96/EG, az elektromos
  és elektronikus használt készülékekrõl
  szóló (waste electrical and electronic
  equipment – WEEE) európai irányelveknek
  megfelelõen van jelölve. Ez az irányelv
  megszabja a használt készülékek
  visszavételének és értékesítésének kereteit
  az egész EU-ban érvényes módon.
  Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
  tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi
  önkormányzatnál.

  Garanciális feltételek
  A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10)
  számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli
  meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelem
  kicseréli. Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az
  elõírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
  esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális
  szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan
  kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely
  minden egyéb garanciális feltételt is részletesen
  ismertet. Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
  BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó
  tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási
  tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

  A módosítás jogát fenntartjuk.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o
  ÿpåæaªº íip¯å BOSCH.
  å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼
  ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª.
  ©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
  ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
  c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
  Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ­²å¹®º
  ­ ªo¯aò¸¿o¯º ¨ocÿoªapc¹­i, a ¸e ªæø
  ÿpo¯åcæo­o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø.
  å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø
  ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º ®iæ¿®oc¹i ¹a
  ÿpo¹ø¨o¯ ñacº, ø®i ­iªÿo­iªa÷¹¿
  μ­åña¼¸å¯ ªæø ªo¯aò¸¿o¨o
  ¨ocÿoªapc¹­a º¯o­a¯.
  ¥poñå¹a¼¹e º­a²¸o i¸c¹pº®ýi÷
  μ ­å®opåc¹a¸¸ø, ªo¹p寺¼¹ecø
  ïï ­®aμi­o® i μ¢epi¨a¼¹e ïï ªæø ¸ac¹ºÿ¸o¨o
  ­å®opåc¹a¸¸ø!

  ®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å
  He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø c¹pº¯o¯!
  ¥påæaª ªoμ­oæøƒ¹¿cø ÿiª®æ÷ña¹å ªo
  eæe®¹po¯epe²i i e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe
  º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi
  μ ¹ex¸iñ¸å¯å xapa®¹epåc¹å®a¯å.
  ™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿoªaæi ­iª ªi¹e¼.
  He μaæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢eμ ªo¨æøªº,
  óo¢ μaÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ iμ ÿpåæaªo¯.
  He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
  oco¢a¯å (­ ¹.ñ. ªi¹¿¯å) iμ o¢¯e²e¸å¯
  íiμåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯, iμ
  ¸epoμ­å¹å¯å poμº¯o­å¯å μªi¢¸oc¹ø¯å,
  a ¹a®o² iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
  ¹a μ¸a¸¿; e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
  ­åÿaª®ax ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª
  ¸a¨æøªo¯ a¢o ÿicæø ªo®æaª¸o¨o
  ÿoøc¸e¸¸ø ÿpa­åæ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷,
  ø®a ­iªÿo­iªaƒ μa ïx ¢eμÿe®º.
  å¼¯a¼¹e ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å
  ÿicæø ®o²¸o¨o ®opåc¹º­a¸¸ø, a ¹a®o²
  ÿepeª ñåc¹®o÷, ÿpå ­åxoªi iμ ÿpå¯ióe¸¸ø
  i º paμi ­å¸å®¸e¸¸ø ªeíe®¹º.
  He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp
  ²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª ¯a÷¹¿ ¢ºª¿-ø®i
  ÿoò®oª²e¸¸ø. ¥epeª ®o²¸å¯ ®opåc¹º­a¸¸ø¯ ­ec¿ ÿpåæaª, ­ oco¢æå­oc¹i
  íi濹p i ñaòº íi濹pa, cæiª ÿepe­ipø¹å
  ¸a ­iªcº¹¸ic¹¿ ÿoò®oª²e¸¿ (¹pióå¸å,
  poμ®oæå¸å).
  Ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº
  ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o μa¯i¸a ÿo­å¸¸a
  ­å®o¸º­a¹åcø ­åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o c溲¢o÷
  cep­icº a¢o ­iªÿo­iª¸o ®­aæiíi®o­a¸å¯
  íaxi­ýe¯ μ ¯e¹o÷ º¸å®¸e¸¸ø påμå®i­.
  51 • Page 52

  uk
  Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿo­å¸e¸ ÿpo­oªå¹¿cø
  æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷ cep­icº. ¥påæaªå,
  ø®i ­å¼òæå iμ ­²å¹®º, cæiª μpo¢å¹å
  ¸eÿpåªa¹¸å¯å ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø.
  š¸å®a¼¹e ®o¸¹a®¹º ò¸ºpa ²å­æe¸¸ø
  μ ¨apøñå¯å ÿpeª¯e¹a¯å i ¨oc¹på¯å
  ®paø¯å, ¸e ÿepe¸oc¿¹e ÿpåæaªº, ¹på¯a÷ñå ¼o¨o μa ò¸ºp. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e ÿpåæaª a¢o ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ­ ­oªº.
  Poμ¢åpa¼¹e ÿpåæaª æåòe ÿicæø ÿo­¸oï
  μºÿå¸®å ª­å¨º¸a.
  ¥påæaª ÿepeª¢añe¸å¼ ªæø ®opåc¹º­a¸¸ø
  oª¸iƒ÷ oco¢o÷.
  He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯!
  Hi®oæå ¸e oÿºc®a¼¹e ÿaæ¿ýi ªo
  ÿpå¼o¯¸o¨o ¢º¸®epº. Kopåc¹º¼¹ecø
  μa­²ªå ¹iæ¿®å ò¹o­xañe¯, ø®å¼ ­xoªå¹¿
  ªo ®o¯ÿæe®¹º ÿoc¹a­®å!
  He ¹op®a¼¹ecø piμa濸åx æeμ/æeμ,
  poμ¹aòo­a¸åx ¸a cÿoªi íi濹pa. ¥icæø
  ­å®opåc¹a¸¸ø ÿoñåc¹i¹¿ íi濹p cÿoña¹®º
  ói¹®o÷, a ÿo¹i¯ cÿoæoc¸i¹¿ ¼o¨o ÿiª
  ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷ a¢o ÿo®æaªi¹¿ ªo
  ÿocºªo¯å¼¸oï ¯aòå¸å.

  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  å®opåc¹a¸¸ø
  Maæ÷¸o® B

  C®æaªa¸¸ø  ¡æo®º­a¸¸ø ÿpo¹å ­­i¯®¸e¸¸ø
  Ýe¼ ÿpåæaª ­¯å®aƒ¹¿cø æåòe ¹oªi,
  — ®oæå ñaòa íi濹pa ¹a ®påò®a
  ÿpa­å濸o ­c¹a­æe¸i i
  — íi®ca¹opå ÿpa­å濸o μa¯®¸º¹i
  i μa®piÿæe¸i.
  ¥epe­ipø¼¹e ÿepeª ®o²¸å¯ ­å®opåc¹a¸¸ø¯, ñå ÿpa­å濸o μa®piÿæe¸a
  ®påò®a!

  Kopo¹®å¼ o¨æøª
  ¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®º
  μ ¯aæ÷¸®a¯å.
  Maæ÷¸o® A
  1 ¡æo® ª­å¨º¸a (μ ­iªci®o¯ ªæø
  eæe®¹po®a¢eæ÷)
  2 ¥epe¯å®añ
  0/off ­å¯å®a¸¸ø ÿpåæaªº
  1
  ­¯å®a¸¸ø ÿpåæaªº /
  ¸åμ¿®a ò­åª®ic¹¿
  2
  ­¯å®a¸¸ø ÿpåæaªº /
  ­åco®a ò­åª®ic¹¿
  3 ‚¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­
  4 Íi®ca¹opå
  5 Ñaòa íi濹pa (μ o¹­opo¯ ªæø
  ­å¹i®a¸¸ø co®º)

  52

  Íi濹p
  Kpåò®a
  ¥på¼o¯¸å¼ ¢º¸®ep
  Ò¹o­xañ
  ‚¯¸ic¹¿ ªæø co®º
  Ceÿapa¹op ÿi¸å
  Kpåò®a ƒ¯¸oc¹i ªæø co®º
  Ói¹®a ªæø ñåc¹®å  c¹a­¹e ñaòº íi濹pa ­ ¢æo® ª­å¨º¸a.
  c¹a­¹e íi濹p. ¥epe®o¸a¼¹ecø
  cÿoña¹®º º ­iªcº¹¸oc¹i ÿoò®oª²e¸¿!
  c¹a­¹e ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­ ­ ¢æo®
  ª­å¨º¸a.
  ³a®piÿi¹¿ ®påò®º.
  c¹a­¹e o¢åª­a íi®ca¹opa ­ ¸ocå®å
  ®påò®å (1.) i ¸a¹åc¸i¹¿ ¸a ¸åx ¹a®,
  óo¢ ­o¸å ñº¹¸o ­­i¼òæå ­ ÿaμ (2.).
  ¥oc¹a­¹e ƒ¯¸ic¹¿ ªæø co®º μ ¸acaª®o÷
  ªæø ­åæå­a¸¸ø ÿiª o¹­ip ªæø ­å¹i®a¸¸ø
  co®º.
  — å¼¯i¹¿ ceÿapa¹op ÿi¸å iμ ƒ¯¸oc¹i
  ªæø co®º, ø®óo a¯ ¢iæ¿òe
  ÿoªo¢aƒ¹¿cø ci® iμ ÿi¸o÷.
  — ³a®på¼¹e ƒ¯¸ic¹¿ ªæø co®º
  ®påò®o÷, óo¢ º¸å®¸º¹å ¢påμo®.
  c¹a­¹e ò¹o­xañ ªo ÿpå¼o¯¸o¨o
  ¢º¸®epº. Ha ò¹o­xañe­i ­å¹ic¸e¸a
  ®a¸a­®a!

  ¥iª¨o¹o­®a ípº®¹i­ i o­oñi­
  š­a¨a!
  å®opåc¹o­º¼¹e ªæø ÿepepo¢®å æåòe
  c¹å¨æi i ¸e μa¯opo²e¸i ípº®¹å i o­oñi.
  Hec¹å¨æi ípº®¹å i o­oñi μa¸aª¹o ò­åª®o
  μa¢å­a÷¹¿ íi濹p.
   Ípº®¹å i o­oñi ÿepeª ÿepepo¢®o÷ cæiª
  ÿo¯å¹å.
   å¼¯i¹¿ ®ic¹oñ®å iμ ®ic¹oñ®o­åx ÿæoªi­.
  iªo®pe¯¹e ¨pº¢i ñepeò®å.
   eæå®i ípº®¹å i o­oñi ÿopiμa¹å ¹a®,
  óo¢ ­o¸å ÿo¯ic¹åæåcø ªo ÿpå¼o¯¸o¨o
  ¢º¸®epº.
   ¥epepo¢æø¹å cæiª æåòe c­i²i ípº®¹å
  i o­oñi.
   Ípº®¹å μ ¹o­c¹o÷ i ¨pº¢o÷ ò®ip®o÷
  (¸aÿp., a¸a¸ac, ®a­º¸å, aÿeæ¿cå¸å,
  ñep­o¸å¼ ¢ºpø®) cæiª cÿoña¹®º
  ÿoñåc¹å¹å. ¡iæº ¹®a¸å¸º μ ýå¹pºco­åx
  cæiª ­åªaæå¹å!

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 53

  uk


  Ko¸cåc¹e¸ýiø ø¢æºñ¸o¨o co®º μaæe²å¹¿
  ­iª ­å®opåc¹o­º­a¸o¨o cop¹º ø¢æº®.
  Ñå¯ co®o­å¹iòe ø¢æº®o, ¹å¯ piª®iòå¼
  ci®. ©oªa¼¹e ªo ø¢æºñ¸o¨o co®º
  ªe®iæ¿®a ®paÿeæ¿ æå¯o¸¸o¨o co®º,
  óo¢ cÿo­i濸å¹å ÿo¹e¯¸i¸¸ø co®º.
   Æåc¹ø i c¹e¢æa (¸aÿp., c¹e¢æi æåc¹®o­o¨o
  caæa¹º) ¯o²¸a ¹a®o² ÿepepo¢æø¹å
  ­ ýi¼ co®o­åña­¸åýi.
   Ci® cæiª ­åÿå¹å ø®o¯o¨a c®opiòe ÿicæø
  ÿpå¨o¹º­a¸¸ø, ÿo®å ­i¸ óe ¸e ­¹pa¹å­
  c­oïx c¯a®o­åx i ÿo²å­¸åx
  ­æac¹å­oc¹e¼.
   Co®o­åña­¸åýø ¸e ÿpåªa¹¸a ªæø
  ÿepepo¢®å oco¢æå­o ¹­epªåx, ¢a¨a¹åx
  ­oæo®¸a¯å i ®pox¯aæe¯ ípº®¹i­ i o­oñi­
  (¸aÿp., ýº®po­a ¹poc¹å¸a, ¢a¸a¸å,
  ÿaÿa¼ø, a­o®aªo, c¯o®i­¸åýi i ¯a¸¨o).

  åña­æ÷­a¸¸ø co®º


  šc¹a¸o­i¹¿ c®æaªe¸å¼ ÿpåæaª ¸a pi­¸i¼,
  ñåc¹i¼ po¢oñi¼ ÿo­epx¸i.
  å¼¯i¹¿ ò¸ºp ²å­æe¸¸ø iμ ­iªci®º
  ¢a²a¸oï ªo­²å¸å.
  ­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poμe¹®å.
  ­i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª.
  C¹ºÿi¸¿ 1 ÿpåªa¹¸a ªæø oco¢æå­o
  ¯'ø®åx ípº®¹i­ / o­oñi­, ¸aÿp., ®a­º¸å,
  ­å¸o¨paª, ÿo¯iªopå, o¨ip®å i ¯aæå¸a.
  C¹ºÿi¸¿ 2 ÿpåªa¹¸a ªæø ­cix cop¹i­
  ípº®¹i­ i o­oñi­.
  ™på­aæic¹¿ μac¹ocº­a¸¸ø ÿpåæaªº
  c¹a¸o­å¹¿ 10 x­åæå¸ ªæø ­cix cop¹i­
  ípº®¹i­ i o­oñi­, ¸aÿp., ¯op®­a, o¨ip®å,
  ø¢æº®a i ¨pºòi. ¥iª ñac ÿepepo¢®å
  ­eæå®oï ®iæ¿®oc¹i ÿpoªº®¹i­ ¸i®oæå
  ¸e ÿepe­å󺼹e 40 ce®º¸ª ¹på­aæoc¹i
  po¢o¹å μ ÿpåæaªo¯.
  ¥icæø ý¿o¨o ­å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª.
  ³añe®a¼¹e, ÿo®å ÿpåæaª oxoæo¸e.
  ³a­a¸¹a²º¼¹e ípº®¹å / o­oñi ªo
  ÿpå¼o¯¸o¨o ¢º¸®epº ÿiª ñac po¢o¹å
  ª­å¨º¸a.
  ©æø ÿiªò¹o­xº­a¸¸ø ®opåc¹º¼¹ecø
  ¹iæ¿®å ò¹o­xañe¯. Hi®oæå ¸e oÿºc®a¼¹e
  ÿaæ¿ýi­ ªo ÿpå¼o¯¸o¨o ¢º¸®epº!
  Ha²å¯a¼¹e ¸a ò¹o­xañ æåòe
  μ æe¨®å¯ ¸a¹åc®o¯. Ýe ÿiª­åó广
  ­åxiª co®º i μa¢eμÿeñ广 ¢epe²æå­e
  ÿo­oª²e¸¸ø μ ÿpåæaªo¯.
  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª.
  šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off.
  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª æåòe ÿicæø ¹o¨o,
  ø® ci® ÿepec¹a¸e ¹e®¹å.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  š­a¨a!
  ¥epeª ¹å¯, ø® ­iª®på­a¹å ÿpåæaª,
  ªoñe®a¼¹ecø o¢o­'øμ®o­o ÿo­¸oï
  μºÿå¸®å ª­å¨º¸a.
  a²æå­i ­®aμi­®å
  — åÿopo²¸i¹¿ ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­ ÿepeª
  ¹å¯, ø® ­åña­®å ÿiª¸i¯º¹¿cø ªo ®pa÷ ñaòi
  íi濹pa.
  — i¢paýiï ÿpåæaªº ÿiª ñac ­åña­æ÷­a¸¸ø
  co®º c­iªña¹¿ ÿpo ¹e, óo íi濹p μa¢å¹å¼
  a¢o ÿoò®oª²e¸å¼. He¨a¼¸o ­å¯®¸i¹¿
  ÿpåæaª. ¥epe­ip¹e íi濹p.
  He ®opåc¹º¼¹ecø ÿoò®oª²e¸å¯ íi濹po¯!

  åÿopo²¸e¸¸ø ƒ¯¸oc¹i
  ªæø ­åña­®i­ i íi濹pa
  Maæ÷¸o® C
  åÿopo²¸i¹¿ ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­ ÿepeª
  ¹å¯, ø® ­åña­®å ÿiª¸i¯º¹¿cø ªo ®pa÷ ñaòi
  íi濹pa. å¯®¸i¹¿ ªæø ý¿o¨o ÿpåæaª:
   šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off.
   å¼¯i¹¿ ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­,
  ¹på¯a÷ñå ïï μa ÿpopiμi ªæø μax­a¹º
  i ÿo­ep¸º­òå ­ ¢i®.
  ¥epeª ¹å¯, ø® ÿpoªo­²å¹å po¢o¹º,
  ­c¹a­¹e ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­ ¸a ¯icýe.
  åÿopo²¸i¹¿ íi濹p,
  — ø®óo ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø ª­å¨º¸a
  μ¸añ¸o cÿo­i濸广cø,
  — ci® c¹a¸e ¨ºc¹iòå¯,
  — ÿpåæaª ÿoñ¸e ­iªñº¹¸o ­i¢pº­a¹å.
  ¥opaªa: åÿopo²¸ø¼¹e ƒ¯¸ic¹¿
  ªæø ­åña­®i­ i íi濹p oª¸oñac¸o.
  a²æå­a i¸íop¯aýiø!
  Ø®óo ci® ÿiª¹i® ÿiª ñaòº íi濹pa, ­å¹pi¹¿
  ¼o¨o oªpaμº ² ­oæo¨o÷ cep­e¹®o÷.

  Poμ¢åpa¸¸ø
  He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø c¹pº¯o¯!
  å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å
  ÿepeª ÿoña¹®o¯ po¢o¹å ¸aª ÿpåæaªo¯.
  Maæ÷¸o® D
   å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª i ­å¹ø¨¸i¹¿
  ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å.
   ³añe®a¼¹e, ÿo®å ª­å¨º¸ μºÿå¸å¹¿cø
  (ÿpå¢æåμ¸o 10—12 ce®.).
   å¼¯i¹¿ ò¹o­xañ i ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­.
   ¥o¹ø¨¸i¹¿ o¢åª­a íi®ca¹opa μ¸åμº
  ­ c¹opo¸å. ¥icæø ý¿o¨o μ¸i¯i¹¿ ïx μ­epxº
  μ ¸ocå®i­ ®påò®å, ÿiª¸ø­òå ªo­epxº.
   ³¸i¯i¹¿ ®påò®º.
   ¥iª¸i¯i¹¿ ñaòº íi濹pa o¢o¯a pº®a¯å
  i ­å¼¯i¹¿ iμ ¢æo®º ª­å¨º¸a.
   å¼¯i¹¿ íi濹p iμ ñaòi íi濹pa.
  53 • Page 54

  uk

  Ñåc¹®a i ªo¨æøª

  Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï

  He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø c¹pº¯o¯!
  Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¢æo®
  ª­å¨º¸a ­ ­oªº i ¹på¯a¼¹e ¼o¨o ÿiª
  ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷.
  š­a¨a!
  ¥o­epx¸i ¯o²º¹¿ o¹på¯a¹å
  ÿoò®oª²e¸¸ø.
  He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx a¢paμå­¸åx
  μaco¢i­ ªæø ñåc¹®å.
   ¥oñåc¹i¹¿ íi濹p cÿoña¹®º ói¹®o÷,
  a ÿo¹i¯ cÿoæoc¸i¹¿ ¼o¨o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷
  ­oªo÷ a¢o ÿo¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼
  ¯aòå¸i.
   ¡æo® ª­å¨º¸a ÿpo¹pi¹¿ ­oæo¨o÷
  cep­e¹®o÷, μa ÿo¹pe¢å c®opåc¹º¼¹ecø
  ¸e­eæå®o÷ ®iæ¿®ic¹÷ ¯å÷ño¨o μaco¢º.
  ³paμº ² ÿicæø ý¿o¨o ­å¹pi¹¿ ¢æo®
  ª­å¨º¸a ¸acºxo.
   ci i¸òi eæe¯e¸¹å ¯o²¸a ¯å¹å
  ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
  ³a¢ap­æe¸¸ø (¸aÿp., ­iª ¯op®­å,
  ñep­o¸o¨o ¢ºpø®a) ¸a ÿæac¹¯aco­åx
  eæe¯e¸¹ax ¯o²¸a ºcº¸º¹å μa ªoÿo¯o¨o÷
  ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿ pocæ常oï oæiï. ¥icæø
  ý¿o¨o ýi eæe¯e¸¹å ¯o²¸a ÿo®æac¹å ªo
  ÿocºªo¯å¼¸oï ¯aòå¸å (ø®óo ïx ¯o²¸a
  ¯å¹å ­ ¸i¼).

  ©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼
  º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
  ‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
  ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
  eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
  electrical and electronic equipment —
  WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ
  ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx
  ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸
  ‚C.
  ³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
  º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo c­o¨o
  cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o ªo
  aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.

  ¦apa¸¹iø
  š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
  ­åμ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
  º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
  ¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
  ¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
  åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
  ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.

  ³a¯i¸a íi濹pa
  ³a¯i¸i¹¿ íi濹p ÿpå ÿepòåx oμ¸a®ax
  μ¸oòº­a¸¸ø ñå ÿoò®oª²e¸¿, óo¢
  º¸å®¸º¹å ¸e¢eμÿe®å μæa¯º.  paμi
  óoªe¸¸o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø íi濹p cæiª
  μa¯i¸å¹å ÿpå¢æåμ¸o ñepeμ 5 po®i­.

  ¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
  54

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 55

  ru
  O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
  c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
  BOSCH.
  ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
  ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
  o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e
  ¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
  Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸
  ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, å¯
  ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ ªo¯aò¸e¯
  xoμø¼c¹­e.
  C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o
  ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o
  ­pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø
  ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a.
  ¥poñ¹å¹e, ÿo²a溼c¹a, ­¸å¯a¹e濸o
  õ¹º å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå,
  pº®o­oªc¹­º¼¹ec¿ ÿpå­eªe¸¸¾¯å ­ ¸e¼
  º®aμa¸åø¯å å coxpa¸å¹e å¸c¹pº®ýå÷ ªæø
  ÿoμª¸e¼òe¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø!

  š®aμa¸åø ÿo ¢eμoÿac¸oc¹å
  Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
  õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
  Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
  å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯
  ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼
  ¹a¢æåñ®e.
  He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼
  ¢eμ ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μo­aæå ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
  Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
  ­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
  ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
  o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å
  μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
  ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
  ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
  ­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
  å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º
  åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹
  æåýa, o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx
  ¢eμoÿac¸oc¹¿.
  ¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, ÿepeª
  ñåc¹®o¼, ÿpe²ªe ñe¯ ÿo®å¸º¹¿ ÿo¯eóe¸åe å ­ cæºñae ­oμ¸å®¸o­e¸åø ¸eåcÿpa­¸oc¹å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ­å殺 õæe®¹poÿpå¢opa åμ poμe¹®å.
  Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø
  ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
  å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
  ÿo­pe²ªe¸å¼.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  ¥epeª ®a²ª¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ ­ec¿
  ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op (oco¢e¸¸o cå¹eñ®o å
  ­c¹a­®º ªæø ¸e¨o) cæeªºe¹ ÿpo­epø¹¿
  ¸a o¹cº¹c¹­åe ÿo­pe²ªe¸å¼ (¹peóå¸,
  c®oæo­ å ÿp.).
  Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa
  ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åμ¢e²a¸åe oÿac¸o¼
  c幺aýåå, μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾
  cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå
  e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo,
  å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷.
  ­o åμ¢e²a¸åe oÿac¸¾x ªæø ÿoæ¿μo­a¹eæø
  c幺aýå¼, pe¯o¸¹ ÿpå¢opa ªoæ²e¸
  ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å
  ¸aòe¼ C溲¢¾ cep­åca. O¹c溲å­òåe
  c­o¼ cpo® ¢¾¹o­¾e ÿpå¢op¾ cæeªºe¹
  ÿpå­ec¹å ­ ¸e¨oª¸oc¹¿.
  Heæ¿μø ªoÿºc®a¹¿, ñ¹o¢¾ ce¹e­o¼ ò¸ºp
  ÿpå®acaæcø ® ¨opøñå¯ ªe¹aæø¯, ¢¾æ
  ÿpo¹ø¸º¹ ñepeμ oc¹p¾e ®po¯®å åæå
  åcÿoæ¿μo­aæcø ªæø ÿepe¸oc®å co®o­¾²å¯aæ®å. Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e ­ ­oªº
  ¸å õæe®¹poÿpå¢op, ¸å e¨o ce¹e­o¼ ò¸ºp.
  Co®o­¾²å¯a殺 ¯o²¸o paμ¢åpa¹¿
  ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a® ª­å¨a¹eæ¿
  ÿoæ¸oc¹¿÷ oc¹a¸o­åæcø.
  ©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
  c®o¸c¹pºåpo­a¸ ¹a®å¯ o¢paμo¯,
  ñ¹o¢¾ å¯ ¯o¨ ÿoæ¿μo­a¹¿cø oªå¸
  ñeæo­e®, ¢eμ ÿoc¹opo¸¸e¼ ÿo¯oóå.
  Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
  He oÿºc®a¼¹e ÿaæ¿ý¾ ­ μa¨pºμoñ¸¾¼
  c¹­oæ. ¥oæ¿μº¼¹ec¿ ¹oæ¿®o å¯e÷óå¯cø
  ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ¹oæ®a¹eæe¯!
  Heæ¿μø ÿpå®aca¹¿cø ® ª¸º cå¹eñ®a,
  ®o¹opoe ÿo®p¾¹o oc¹p¾¯å ­¾c¹ºÿa¯å.
  ©æø ñåc¹®å cå¹eñ®a c¸añaæa cæeªºe¹
  ­ocÿoæ¿μo­a¹¿cø óe¹®o¼ å μa¹e¯ ÿo¯¾¹¿
  e¨o ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe åæå ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.

  ¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø
  Co®o­¾²å¯a殺 ºªae¹cø ­®æ÷ñ广
  ¹oæ¿®o ecæå
  — ­c¹a­®a ªæø cå¹eñ®a å ®p¾ò®a
  ÿpa­å濸o ºc¹a¸o­æe¸¾ å
  — ®p¾ò®a ÿpa­å濸o μaíå®cåpo­a¸a
  c ÿo¯oó¿÷ ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾x ªæø
  õ¹o¨o íå®ca¹opo­.
  ¥epeª ®a²ª¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ co®o­¾²å¯aæ®å ÿpo­epø¼¹e, xopoòo æå
  μaíå®cåpo­a¸a ®p¾ò®a!

  55 • Page 56

  ru

  Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop

  ¥oª¨o¹o­®a o­oóe¼ å ípº®¹o­

  O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åýº
  c påcº¸®a¯å.
  Påcº¸o® A
  1 ¡æo® ª­å¨a¹eæø (c o¹ªeæe¸åe¯ ªæø
  õæe®¹poò¸ºpa)
  2 ¾®æ÷ña¹eæ¿
  0/off ¾®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å
  1
  ®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å/
  ¸åμ®aø c®opoc¹¿
  2
  ®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å/
  ­¾co®aø c®opoc¹¿
  3 E¯®oc¹¿ ªæø ­¾²å¯o®
  4 Íå®ca¹op
  5 c¹a­®a ªæø cå¹eñ®a (c ÿpåcÿoco¢æe¸åe¯ ªæø cæå­a co®a)
  6 Cå¹eñ®o
  7 Kp¾ò®a
  8 ³a¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ
  9 ™oæ®a¹eæ¿
  10 E¯®oc¹¿ ªæø c¢opa co®a
  11 ¥e¸oo¹ªeæå¹eæ¿
  12 Kp¾ò®a ªæø e¯®oc¹å c co®o¯
  13 Óe¹®a ªæø ñåc¹®å cå¹eñ®a

  ¸å¯a¸åe!
  ¥epepa¢a¹¾­a¹¿ ¯o²¸o ¹oæ¿®o cÿeæ¾e
  å ¸eμa¯opo²e¸¸¾e o­oóå å ípº®¹¾.
  Hecÿeæ¾e ÿæoª¾ oñe¸¿ ¢¾c¹po μa¢å­a÷¹
  cå¹eñ®o.
   O­oóå å ípº®¹¾ c¸añaæa cæeªºe¹
  ÿo¯¾¹¿.
   Ípº®¹¾ c ®oc¹oñ®a¯å cæeªºe¹ oñåc¹å¹¿
  o¹ ®oc¹oñe®. š¢epå¹e ®pºÿ¸¾e c¹e¢æå.
   ¡oæee ®pºÿ¸¾e o­oóå å ípº®¹¾
  cæeªºe¹ ¹a® åμ¯eæ¿ñ广, ñ¹o¢¾ o¸å
  ÿpoòæå ñepeμ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ.
   Pe®o¯e¸ªºe¹cø ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ æåò¿
  c­e²åe o­oóå å ípº®¹¾.
   Ípº®¹¾ å o­oóå c ¹oæc¹o¼ å ¹­epªo¼
  ®o²ºpo¼ (¹a®åe, ¸aÿpå¯ep, ®a®
  a¸a¸ac¾, ª¾¸å, aÿeæ¿c帾, ®pac¸aø
  c­e®æa) ÿepeª ÿepepa¢o¹®o¼ cæeªºe¹
  ÿoñåc¹å¹¿. C ýå¹pºco­¾x cæeªºe¹
  ºªaæø¹¿ å ¢eæ¾¼ cæo¼ ¯ø®o¹å,
  pacÿoæo²e¸¸¾¼ ÿoª ®o²ºpo¼!
   Ko¸cåc¹e¸ýåø ø¢æoñ¸o¨o co®a μa­åcå¹
  o¹ cop¹a åcÿoæ¿μºe¯¾x ø¢æo®. Ñe¯
  coñ¸ee ø¢æo®å, ¹e¯ ¢oæee ­oªø¸åc¹¾¼
  co® åμ ¸åx ÿoæºñae¹cø. ѹo¢¾ ø¢æoñ¸¾¼
  co® ¸e ¹e¯¸eæ cæåò®o¯ ¢¾c¹po, ­ ¸e¨o
  ¯o²¸o ªo¢a­å¹¿ ¸ec®oæ¿®o ®aÿeæ¿
  æå¯o¸¸o¨o co®a.
    õ¹o¼ co®o­¾²å¯aæ®e ¯o²¸o ¹a®²e
  ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ æåc¹¿ø å c¹e¢æå
  (¸aÿpå¯ep, c¹e¢æå æåc¹o­¾x caæa¹o­).
   ¥ocæe ÿpå¨o¹o­æe¸åø co® cæeªºe¹ ®a®
  ¯o²¸o c®opee ­¾ÿ广, ¹a® ®a® o¸ oñe¸¿
  ¢¾c¹po ¹epøe¹ ­®ºc å ÿå¹a¹e濸¾e
  ­eóec¹­a.
   ©a¸¸aø co®o­¾²å¯aæ®a ¸e ÿpå¨oª¸a
  ªæø ÿepepa¢o¹®å oñe¸¿ ¹­epª¾x, ­oæo®¸åc¹¾x o­oóe¼ å ípº®¹o­, a ¹a®²e
  ípº®¹o­, coªep²aóåx ®pax¯aæ (® ¸å¯
  o¹¸ocø¹cø, ¸aÿpå¯ep, caxap¸¾¼
  ¹poc¹¸å®, ¢a¸a¸¾, ÿaÿa¼ø, a­o®aªo,
  íå¨å å ¯a¸¨o).

  Õ®cÿæºa¹aýåø
  Påcº¸o® 

  C¢op®a


  56

  c¹a­¿¹e ­ ¢æo® ª­å¨a¹eæø ­c¹a­®º
  ªæø cå¹eñ®a.
  c¹a­¿¹e ­o ­c¹a­®º ca¯o cå¹eñ®o.
  C¸añaæa ÿpo­ep¿¹e e¨o ¸a o¹cº¹c¹­åe
  ÿo­pe²ªe¸å¼!
  ¥påcoeªå¸å¹e ® ¢æo®º ª­å¨a¹eæø
  e¯®oc¹¿ ªæø ­¾²å¯o®.
  ³a®po¼¹e co®o­¾²å¯a殺 ®p¾ò®o¼.
  c¹a­¿¹e o¢a íå®ca¹opa ­ o¹­epc¹åø,
  å¯e÷óåecø ­ ®p¾ò®e (1.) å ¸a²¯å¹e
  ¸a ¸åx ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷ ­¸åμ ¹a®å¯
  o¢paμo¯, ñ¹o¢¾ o¸å μaíå®cåpo­aæåc¿
  co óeæñ®o¯ (2.).
  ¥oc¹a­¿¹e ÿoª cæå­¸oe ÿpåcÿoco¢æe¸åe e¯®oc¹¿ c ¸ocå®o¯ ªæø c¢opa co®a.
  — Ecæå a¯ ¢oæ¿òe ¸pa­å¹cø co®
  c ÿe¸o¼, ¹o ÿe¸oo¹ªeæå¹eæ¿
  cæeªºe¹ åμ­æeñ¿ åμ e¯®oc¹å
  ªæø c¢opa co®a.
  — ѹo¢¾ ¸e o¢p¾μ¨a¹¿cø co®o¯,
  μa®po¼¹e e¯®oc¹¿ ªæø e¨o c¢opa
  ®p¾ò®o¼.
  c¹a­¿¹e ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ
  ¹oæ®a¹eæ¿. ©æø ¹oæ®a¹eæø
  ÿpeªºc¯o¹pe¸ ¸aÿpa­æø÷óå¼ ÿaμ!

  ¥oæºñe¸åe co®a


  ¥oc¹a­¿¹e co¢pa¸¸º÷ co®o­¾²å¯a殺
  ¸a ¨æaª®º÷, ñåc¹º÷ pa¢oñº÷
  ÿo­epx¸oc¹¿.
   Åμ­æe®å¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp åμ o¹ªeæe¸åø
  ªæø e¨o xpa¸e¸åø ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ a¯
  ªæ帺.
   c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 57

  ru


  ®æ÷ñå¹e co®o­¾²å¯a殺.
  Ha ÿep­o¼ c®opoc¹å æºñòe ­ce¨o
  ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹a®åe ¯ø¨®åe o­oóå
  å ípº®¹¾, ®a®, ¸aÿpå¯ep, ª¾¸å,
  ­å¸o¨paª, ¹o¯a¹¾, o¨ºpý¾ å ¯aæ帺.
  ¹opaø c®opoc¹¿ ÿoªxoªå¹ ªæø
  ÿepepa¢o¹®å o­oóe¼ å ípº®¹o­ æ÷¢¾x
  cop¹o­.
  ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿ åcÿoæ¿μo­a¸åø
  ÿpå¢opa coc¹a­æøe¹ 10 ¯å¸º¹ ªæø ­cex
  cop¹o­ ípº®¹o­ å o­oóe¼, ¸aÿp.,
  ¯op®o­¿, o¨ºpý¾, ø¢æo®å å ¨pºòå.
  ¥på ÿepepa¢o¹®e ¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a
  o­oóe¼ åæå ípº®¹o­ co®o­¾²å¯a殺
  cæeªºe¹ ­®æ÷ña¹¿ ®a²ª¾¼ paμ ¸e
  ªoæ¿òe ñe¯ ¸a 40 ce®º¸ª. ¥ocæe ñe¨o
  co®o­¾²å¯a殺 cæeªºe¹ ­¾®æ÷ñ广.
  ©a¼¹e co®o­¾²å¯aæ®e oc¹¾¹¿.
   ¥på pa¢o¹a÷óe¯ ª­å¨a¹eæe ÿo¯ec¹å¹e
  o­oóå/ípº®¹¾ ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ.
   ©æø ÿoª¹aæ®å­a¸åø o­oóe¼ å ípº®¹o­
  cæeªºe¹ ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o
  ¹oæ®a¹eæe¯. Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e
  ÿaæ¿ý¾ pº® ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ!
  Ha ¹oæ®a¹eæ¿ ¯o²¸o æåò¿ cæe¨®a
  ¸a²å¯a¹¿.
  Õ¹o ÿoμ­oæøe¹ ÿoæºñ广 ¢oæ¿òe
  co®a å μaóå¹å¹¿ co®o­¾²å¯a殺
  o¹ ÿo­¾òe¸¸o¼ ¸a¨pºμ®å.
   ¾®æ÷ñå¹e co®o­¾²å¯a殺.
  ¥epe­eªå¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ­ ÿoæo²e¸åe
  «0/off».
  Co®o­¾²å¯a殺 ¯o²¸o ­¾®æ÷ña¹¿
  ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a® ­¾¹eñe¹ ­ec¿
  co®.
  ¸å¯a¸åe!
  ¥pe²ªe ñe¯ o¹®p¾¹¿ co®o­¾²å¯a殺,
  o¢øμa¹e濸o ªo²ªå¹ec¿ ÿoæ¸o¼
  oc¹a¸o­®å ª­å¨a¹eæø.
  a²¸aø å¸íop¯aýåø
  — E¯®oc¹¿ ªæø c¢opa ­¾²å¯o® cæeªºe¹
  oÿopo²¸ø¹¿ ÿpe²ªe, ñe¯ ºpo­e¸¿
  ­¾²å¯o® ªoc¹å¨¸e¹ ®paø ­c¹a­®å
  ªæø cå¹eñ®a.
  — Ecæå co®o­¾²å¯aæ®a ¸añå¸ae¹ ­å¢påpo­a¹¿, μ¸añå¹ ee cå¹eñ®o μacopåæoc¿
  åæå cæo¯aæoc¿. He¯eªæe¸¸o ­¾®æ÷ñå¹e co®o­¾²å¯a殺. ¥po­ep¿¹e,
  ­ ®a®o¯ coc¹oø¸åå ¸axoªå¹cø cå¹eñ®o.
  ¥o­pe²ªe¸¸¾¯ cå¹eñ®o¯ ¢oæ¿òe
  ¸eæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø!

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  Oÿopo²¸e¸åe e¯®oc¹å
  ªæø ­¾²å¯o® å cå¹eñ®a
  Påcº¸o® C
  E¯®oc¹¿ ªæø c¢opa ­¾²å¯o® cæeªºe¹
  oÿopo²¸ø¹¿ ÿpe²ªe, ñe¯ ºpo­e¸¿
  ­¾²å¯o® ªoc¹å¨¸e¹ ®paø ÿoªªo¸a ªæø
  cå¹eñ®a. ©æø õ¹o¨o co®o­¾²å¯a殺
  cæeªºe¹ ­¾®æ÷ñ广:
   ¥epe­eªå¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ­ ÿoæo²e¸åe
  «0/off».
   ѹo¢¾ c¸ø¹¿ e¯®oc¹¿ ªæø ­¾²å¯o®,
  cæeªºe¹ ­μø¹¿cø μa å¯e÷óeecø
  ­ ¸e¼ c¸åμº º¨æº¢æe¸åe å ÿo¹ø¸º¹¿
  ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷ ­­epx.
  ¥pe²ªe ñe¯ ÿpoªoæ²å¹¿ ­¾²å¯a¸åe
  co®a, e¯®oc¹¿ ªæø c¢opa ­¾²å¯o®
  cæeªºe¹ c¸o­a ºc¹a¸o­å¹¿ ¸a ¯ec¹o.
  Cå¹eñ®o cæeªºe¹ oÿopo²¸ø¹¿, ecæå
  — c®opoc¹¿ ­paóe¸åø ª­å¨a¹eæø
  μ¸añå¹e濸o c¸å²ae¹cø,
  — co® c¹a¸o­å¹cø ¢oæee ¨ºc¹¾¯,
  — co®o­¾²å¯aæ®a ¸añå¸ae¹ oóº¹å¯o
  ­å¢påpo­a¹¿.
  M¾ pe®o¯e¸ªºe¯ a¯ oÿopo²¸ø¹¿
  e¯®oc¹¿ ªæø ­¾²å¯o® å cå¹eñ®o
  oª¸o­pe¯e¸¸o.
  Õ¹o ­a²¸o!
  Ecæå co® ÿoÿaæ ÿoª ­c¹a­®º ªæø cå¹eñ®a,
  ¹o e¨o cæeªºe¹ cpaμº ²e co¢pa¹¿ ­æa²¸o¼
  ¹pøÿ®o¼.

  Paμ¢op®a co®o­¾²å¯aæ®å
  Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
  õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
  ¥epeª ¸añaæo¯ pa¢o¹ ÿo ºxoªº
  μa co®o­¾²å¯aæ®o¼ åμ­æe®å¹e
  ­å殺 åμ poμe¹®å.
  Påcº¸o® D
   ¾®æ÷ñå¹e co®o­¾²å¯a殺 å åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
   ¥oªo²ªå¹e, ÿo®a ª­å¨a¹eæ¿ ¸e oc¹a¸o­å¹cø (ÿpå¯ep¸o 10—12 ce®º¸ª¾).
   Åμ­æe®å¹e ¹oæ®a¹eæ¿ å c¸å¯å¹e
  e¯®oc¹¿ ªæø c¢opa ­¾²å¯o®.
   oμ¿¯å¹ec¿ μa íå®ca¹op¾ c¸åμº
  å paμ­eªå¹e åx ­ c¹opo¸¾.
  ³a¹e¯ åμ­æe®å¹e ­­epxº ®o¸ý¾
  íå®ca¹opo­ åμ o¹­epc¹å¼ ­ ®p¾ò®e.
   C¸å¯å¹e ®p¾ò®º.
   O¢eå¯å pº®a¯å ÿpåÿoª¸å¯å¹e ­c¹a­®º
  ªæø cå¹eñ®a å åμ­æe®å¹e ee åμ ¢æo®a
  ª­å¨a¹eæø.
   Åμ­æe®å¹e åμ ­c¹a­®å cå¹eñ®o.

  57 • Page 58

  ru

  Ñåc¹®a å ºxoª

  š¹åæåμaýåø

  Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
  õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
  ¡æo® ª­å¨a¹eæø ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº åæå ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe.
  ¸å¯a¸åe!
  ¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹
  ¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a.
  He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å
  cpeªc¹­a¯å.
   C¸añaæa cå¹eñ®o cæeªºe¹ ÿoñåc¹å¹¿
  óe¹®o¼, μa¹e¯ ÿo¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼
  ­oªe åæå ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
   ¥po¹på¹e ¢æo® ª­å¨a¹eæø ­æa²¸o¼
  ¹pøÿ®o¼, ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªo¢a­¿¹e
  ­ ­oªº ªæø ÿpo¹åp®å ¸e¯¸o¨o cpeªc¹­a
  ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷.
  ¥ocæe õ¹o¨o ¢æo® ª­å¨a¹eæø cæeªºe¹
  cpaμº ²e ÿpo¹epe¹¿ ¸acºxo.
   ­ce oc¹a濸¾e ªe¹aæå co®o­¾²å¯aæ®å
  ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
  Ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹ ¸a ÿæac¹¯acco­¾x
  ªe¹aæøx co®o­¾²å¯aæ®å (¸aÿpå¯ep,
  o¹ ¯op®o­¸o¨o åæå c­e®o濸o¨o co®a)
  ¯o²¸o æe¨®o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
  ¸e¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a pac¹å¹e濸o¨o
  ¯acæa. ³a¹e¯ ÿoæo²å¹e ªe¹aæå ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 (ecæå o¸å ªæø õ¹o¨o
  ÿpeª¸aμ¸añe¸¾).

  Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
  å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o
  ¹pe¢o­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾
  EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx
  c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å
  õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste
  electrical and electronic equipment –
  WEEE).  õ¹o¼ ©åpe®¹å­e
  ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe
  ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
  å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
  cpo® ÿpå¢opo­.
  Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
  º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
  º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
  ®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
  aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.

  šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
  o¢c溲å­a¸åø
  ¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
  o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
  ¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
  a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
  ­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø
  OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ™ex¸å®a», a ¹a®²e
  ¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
  ­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.

  ³a¯e¸a cå¹eñ®a
  ­o åμ¢e²a¸åe ÿoæo¯®å, μa¯e¸ø¼¹e
  cå¹eñ®o ÿpå o¢¸apº²e¸åå ÿep­¾x
  ÿpåμ¸a®o­ åμ¸oca åæå ÿo­pe²ªe¸å¼.
  ¥på e²eª¸e­¸o¯ åcÿoæ¿μo­a¸åå
  co®o­¾²å¯aæ®å cå¹eñ®o ­ ¹eñe¸åe cpo®a
  c溲¢¾ ÿpå¢opa ¯o²¸o ¸e ¯e¸ø¹¿.

  ¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
  oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.
  58

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 59

  Пункты 1-2 заполняются только в
  случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный
  чек, товарная накладная).

  7. Гарантия изготовителя
  Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год.

  6. Аксессуары и средства по уходу
  Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует
  использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары
  разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные
  аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного
  знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в
  работе.
  По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники,
  Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.

  5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке
  прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

  4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на
  соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите
  прав потребителей».
  Информацию по сертификации наших приборов, а также данные о номере сертификата
  соответствия и сроке его действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовая техника».
  Наша продукция произведена под контролем транснациональной корпорации «БСХ
  Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Вери
  Штрассе 34, Германия.
  Организацией, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является
  ООО «БСХ Бытовая техника», адрес: Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.19, стр.1;
  тел.: (495) 737-2777, факс: (495) 737-2798.

  3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры,
  утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры,
  гладильные доски, массажеры, ванночки, электрогрелки и аналогичные им изделия.

  2. Модель __________________________________________________

  1. Изделие __________________________________________________

  Информация изготовителя
  о гарантийном и сервисном обслуживании

   (495) 737-2961
   (812) 449-3161

  9. Информация о сервисе
  В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших
  партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на обороте.
  Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года.
  Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется
  с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
  маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления.

  8. Внимание! Важная информация для потребителей
  Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних
  и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей
  эксплуатации прибора.
  Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь
  в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички
  ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.
  Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет
  доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил
  пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара,
  природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных
  посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований,
  оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети,
  установленных ГОСТ 13109-97.
  Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных
  предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке
  (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
  Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах
  пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
  Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются
  новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами
  сервиса.

  Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также
  в интернете: http://www.bsh-service.ru
  Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
  Узнайте больше об оригинальных аксессуарах и средствах по уходу для Вашей бытовой
  техники в интернете: http: //www.bosch-eshop.ru

  Прием заявок на ремонт в г. Москве:
  Прием заявок на ремонт в г. Санкт-Петербурге: • Page 60

  ЗЛАТОУСТ, ООО «Рембыттехника - Сервис», 456228, ул.Таганайская, д.204,
  тел: (3513) 65-37-47, факс: (3513) 65-13-56
  ИВАНОВО, ООО «Центр ремонтных услуг», 153048, Генерала Хлебникова ул., д.36, тел: (4932) 29-17-38, 29-15-10, 23-76-71, факс: (4932) 29-17-38
  ИЖЕВСК, ООО «ДС», 426000, ул. К. Маркса, д.393,
  тел: (3412) 43-16-62, 43-50-64, факс: (3412) 43-16-62
  ИЖЕВСК, ООО Служба сервиса «Ваш Дом», 426057, ул. В.Сивкова, д.152,
  тел: (3412) 24-95-19, 77-10-10, факс: (3412) 24-95-13
  ИНТА, ИП Нестерович Я.Н., 169830, ул. Кирова, д.29,
  тел: (82145) 6-38-19, факс: (82145) 6-38-19
  ИРКУТСК, ООО «Комту-Сервис Центр», 664047, Партизанская ул., д.46А,
  тел: (3952) 20-89-02, 22-27-32, 29-10-48, факс: (3952) 29-10-48
  ИРКУТСК, ПК «Телетон», 664081, ул. Пискунова, д.156,
  тел: (3952) 42-66-27, 53-41-66, факс: (3952) 42-70-15
  ЙОШКАР-ОЛА, ИП Бешкарева С.В., 424000, ул. Советская, д.173,
  тел: (8362) 45-73-68, факс: (8362) 45-73-68
  КАЗАНЬ, ООО «Компания Ваш сервис», 420032, ул.Алафузова, д.10/12,
  тел: (8432) 90-58-66, 90-34-99, факс: (8435) 54-11-46
  КАЗАНЬ, ООО «Луазо», 420080, Декабристов ул., д.106Б,
  тел: (8432) 60-04-12, 62-46-14, факс: (8435) 62-46-14
  КАЛИНИНГРАД, ООО «РемТехСервис», 236011, Судостроительная ул., д.75,
  тел: (4012) 30-38-00, факс: (4012) 30-38-30
  КАЛУГА, ООО «Мастер-Сервис», 248001, ул. Суворова, 117, стр. 3,
  тел: (4842) 56-18-21, 56-18-22, факс: (4842) 54-75-61
  КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, ИП Шайдуров С.А., 623409, ул. Ленина, д.95,
  тел: (3439) 37-02-03, 8-950-547-1015, факс: (3439) 37-02-03
  КАНАШ, ИП Димитриев Юрий Сергеевич, 429330, Полевая ул., д.20,
  тел: (8353) 34-14-63, 34-16-19, факс: (8353) 32-31-67
  КАНСК, ООО «Электроника плюс интернешнл», 663614, ул. Яковенко, д.74,
  тел: (39161) 2-33-52, 3-87-90, факс: (39161) 3-87-90
  КЕМЕРОВО, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис», 650060, пр-т Ленина, 137/3,
  тел/факс: (3842) 51-05-33
  КИНЕШМА, ООО «Рембыттехника», 155800, ул. Правды, д.7Б,
  тел: (49331) 2-16-39, 2-16-02, факс: (49331) 2-16-39
  КИРОВ, ООО «Квадрат Сервис», 610014, ул. Производственная, д.24-а,
  тел: (8332) 51-35-55, факс: (8332) 51-35-55
  КИРОВ, ООО «ТВКОМ», 610001, пр-т Октябрьский, д.116а,
  тел: (8332) 54-40-42, факс: (8332) 54-40-42
  КИРОВ, ООО «ЦПС-Киров», 610000, Московская ул., д.9,
  тел: (8332) 35-55-13, факс: (8332) 38-20-60
  КОЛОМНА, ООО «Росинка-2», 140411, пр. Кирова, д.15,
  тел: (4966) 14-14-86, 14-63-64, факс: (4966) 14-14-86
  КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, ООО «Гамбит», 681010, Вокзальная ул., д.41,
  тел: (4217) 53-21-31, 53-67-91, факс: (4217) 20-10-90
  КОРЕНОВСК, ИП Юдаков Д.В., 353180, ул. Пурыхина, д.2а,
  тел: (86142) 4-24-48, 4-43-59, факс: (86142) 4-43-59
  КОСТРОМА, ООО «Сервисый центр «Гепард», 156000, Молочная гора ул.,
  д.3, тел: (4942) 31-25-01, 39-00-48, факс: (4942) 31-25-01
  КРАСНОДАР, ИП Краснощеков Ю.Н., 350000, ул. Горького, д.104,
  тел: (861) 292-77-90, 624-17-26, факс: (861) 253-50-20
  КРАСНОДАР, ООО «Кубаньрембытуслуги», 350049, ул. Северная, д.237,
  тел: (861) 255-46-72, 279-60-15, факс: (861) 279-60-15
  КРАСНОЯРСК, ИП Близницов И.Л., 660020, ул. Дудинская, д.12А,
  тел: (391) 229-65-95, 201-92-28, 201-89-22, факс: (391) 229-65-95
  КУРГАН, ООО «Товарищество предпринимателей»,
  640020, ул. Красина, д.41, тел: (3522) 45-87-54, факс: (3522) 45-76-38
  КУРСК, ИП Сунцов А.Г., 305044, ул. Станционная, д.4А,
  тел: (4712) 39-38-00, факс: (4712) 39-37-47
  ЛЕСОСИБИРСК, ИП Головинов Е.Г., 662544, ул. 60 лет ВЛКСМ, 11-33,
  тел: (39145) 2-37-61, 8-904-892-9300
  ЛИВНЫ, ООО «Эл-сервис», 303850, ул. Дружбы народов, д.121,
  тел/факс: (4867) 72-10-07
  ЛИПЕЦК, ООО «Владон», 398032, ул. Космонавтов, д.66,
  тел: (4742) 31-25-17, 33-45-95, факс: (4742) 31-25-17
  ЛИПЕЦК, ООО «Сервисный центр «Фолиум», 398016, Космонавтов ул., д.8,
  тел: (4742) 34-07-13, факс: (4742) 35-37-57
  ЛИСКИ, ИП Туровинина Инна Вячеславовна, 397901, Коммунистическая ул.,
  д.32, тел: (4739) 14-21-55, 14-05-15, факс: (4739) 14-21-55
  МАГАДАН, ИП Терехин В.Я., 685030, ул. Гагарина, 28/2, маг. «XXI век»,
  тел: (4132) 65-13-65, факс: (4132) 65-47-47
  МАЙКОП, ООО «Электрон-Сервис», 358018, ул. Димитрова, 25,
  тел/факс: (8772) 55-62-38
  МАХАЧКАЛА, ИП Шамилов И.Д., 367026, пр. Имама Шамиля, д.20,
  тел: (8722) 64-71-33, 64-28-95, факс: (8722) 64-71-33
  МАХАЧКАЛА, ИП Аблав З.А., 367000, ул. Нурадилова, д.52,
  тел: (8722) 67-64-88, факс: (8722) 78-04-14
  МАХАЧКАЛА, ИП Эмирбеков А.А., 367000, ул. Ленина, д.113а,
  тел: (8722) 67-95-87, факс: (8722) 67-95-87
  МЕЖДУРЕЧЕНСК, ИП Бахчаев А.А., 652870, ул. Пушкина, д.2,
  тел: (38475) 5-35-00
  МИАСС, ООО «Рембыттехника - Сервис», 456228, Автозаводцев пр-т, д.8,
  тел: (3513) 55-59-40
  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ИП Чернявский Е.В., 357203, ул. Горького, 37,
  тел: (87922) 6-90-41, факс: (8793) 33-93-69
  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ИП Чернявский Евгений Витальевич, 357212,
  50 лет Октября ул., д.67, тел: (918) 759-99-14
  МОЖГА, ООО «Рит-Сервис», 427790, ул. Можгинская, д.51,
  тел: (34139) 32049, факс: (34139) 32049
  МОСКВА, ООО «ВнешРемТорг», 105062, Подсосенский пер., д.23, стр.8,
  тел: (495) 518-64-32, 518-69-41, 518-69-47, факс: (495) 518-64-32
  МОСКВА, ООО «Пульсар», 121096, Олеко Дундича ул., д.21, к.2,
  тел: (495) 987-10-43

  МОСКВА, ООО «Сервисная Группа», 121087, Барклая ул., д.8,
  ТЦ «Горбушка», пав. 427, тел: (495) 735-63-05, факс: (495) 735-63-05
  МОСКВА, ООО «Сервисная Группа», 117519, Кировоградская ул., д.15,
  ТЦ «Электронный Рай», пав. 1П-47, тел: (495) 518-66-89, факс: (495) 735-63-05
  МУРМАНСК, ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»,
  183038, ул. Свердлова, д.19А, тел: (8152) 70-39-30, факс: (8152) 70-39-30
  МУРМАНСК, ООО «Лидер-Сервис», 183038, ул.Книповича, д.46,
  тел: (8152) 40-00-83, 44-47-49, факс: (8152) 40-00-83
  МУРОМ, ИП Серкова Т.А., 602267, ул. Московская, д.1,
  тел/факс: (4923) 43-35-54
  НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ИП Мамедова Т.А., 423819, пр-т Мира, д.46, кв.112,
  тел: (8552) 38-24-96, факс: (8552) 38-24-97
  НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ООО «Элекам Сервис Плюс», 423815,
  пр-т Вахитова, д.20, тел: (8552) 39-39-43, 38-85-27, факс: (8552) 39-39-43
  НАЛЬЧИК, ООО «Альфа-Сервис», 360000, Ленина пр-т, д.24,
  тел: (8662) 42-04-30, 42-04-54, факс: (8662) 42-04-54
  НАХОДКА, ИП Кураков С.Ф., 692922, ул. Пограничная, д.40,
  тел: (4236) 63-03-62, факс: (4236) 62-99-54
  НЕФТЕЮГАНСК, ИП Кожухин А.Ю., 628311, ул. 16А микрорайон, д.85,
  тел: (3463) 25-19-90, факс: (3463) 25-19-90
  НИЖНЕВАРТОВСК, ИП Шахматов Н.Г., 628600, ул.Пионерская, д.30 А,
  тел: (3466) 64-22-63, 56-68-13, 53-03-60, факс: (3466) 64-22-63
  НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО «Симона», 603074, Сормовское шоссе, д.15А,
  тел: (8312 ) 41-47-20, 41-38-85, факс: (8312 ) 75-44-57
  НИЖНИЙ ТАГИЛ, ООО «Радиоимпорт», 622002, ул. Быкова, д.24/22,
  тел: (3435) 45-11-80, факс: (3435) 45-11-80
  НОВОКУЗНЕЦК, ООО «Сибсервис», 654066, ул. Грдины, 18,
  тел: (3843) 33-07-35, 8-904-967-9292
  НОВОМОСКОВСК, ООО «ЕСКО», 301650, ул. Московская, 10а,
  тел: (48762) 6-46-46, 3-46-46, факс: (48762) 6-46-46
  НОВОРОССИЙСК, ООО «Аргон-Сервис», 353905, ул. Серова, д.14,
  тел: (8617) 63-11-15, 63-03-95, факс: (8617) 63-03-95
  НОВОСИБИРСК, ООО «Бирюса», 630030, ул. Первомайская, д.220,
  тел: (383) 337-36-96, 337-16-16, факс: (383) 337-36-26
  НОВОСИБИРСК, ООО «ЭН-студио», 630132, ул. Железнодорожная, д.14,
  тел: (383) 221-42-16, 263-76-37, факс: (383) 220-51-73
  НОГИНСК, ИП Запышный А.И., 142407, ул. 3-го Интернационала, д.175,
  тел: (496) 519-32-02, 519-32-77, факс: (496) 519-32-02
  НОРИЛЬСК, ИП Сергеенко О.В., 663300, ул. Комсомольская, д.38-81,
  тел: (3919) 36-64-64
  ОБНИНСК, ООО «Радиотехника», 249030, Курчатова ул., д.46,
  тел: (48439) 5-31-31, 6-44-14, 5-63-50, факс: (48439) 6-44-14
  ОМСК, ЗАО «Евротех-Сервис», 644024, ул. Маршала Жукова, д.91,
  тел: (3812) 53-08-81, тел/факс: (3812) 58-06-87
  ОРЕЛ, ИП Гусева Ольга Викторовна, 302043, Комсомольская ул., д.241,
  тел: (4862) 72-16-95, 8 (919) 201-09-30, факс: (4862) 72-16-95
  ОРЕЛ, ИП Кожухов П.С., 302030, пл. Мира, д.3,
  тел: (4862) 43-67-65, факс: (4862) 47-09-43
  ОРЕНБУРГ, ООО «Ликос-Сервис плюс», 460006, ул. Невельская, д.8А,
  тел: (3532) 57-24-91, 57-24-94, 57-26-68, 79-23-68, факс: (3532) 57-24-91
  ОРСК, ООО «Аста - Сервис», 462431, ул. Краматорская, д.50,
  тел: (3537) 21-36-66, 25-98-03, факс: (3537) 28-28-78
  ПЕНЗА, ООО «Арсенал-Сервис», 440600, ул. Кураева, 1а,
  тел: (8412) 52-19-21, 95-99-99, факс: (8412) 52-19-21
  ПЕНЗА, ООО «Евростиль-Пенза», 440600, ул. Володарского, 22а,
  тел: (8412) 54-43-01, 52-33-33, факс: (8412) 54-43-01
  ПЕРМЬ, ООО «Импорт-Сервис», 614107, ул. Инженерная, д.10,
  тел: (3422) 65-69-83, 66-12-60, факс: (3422) 60-14-41
  ПЕРМЬ, ООО «Сатурн-Сервис», 614070, бульвар Гагарина, д.24,
  тел: (8342) 259-66-59, факс: (8342) 259-66-59
  ПЕРМЬ, ИП Юдин С.В., 614068, ул. Крисанова, д.29,
  тел: (3422) 36-30-33, факс: (3422) 38-33-80
  ПЕТРОЗАВОДСК, ООО «Фирма «Акант - Сервис», 185002, ул. Суоярвская,
  д.8, тел: (8142) 72-20-56, 72-20-34, факс: (8142) 72-20-56
  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ИП Тихомирова Е.А.,
  683024, ул. Лукашевского, д.23, тел: (4152) 26-32-00
  ПОВОРИНО, ИП Чигарев П.Н., 397350, ул. Советская, д.76,
  тел: (4737) 62-31-10
  ПРОКОПЬЕВСК, ООО «Альфа», 653004, ул. Шишкина, д.39А,
  тел/факс: (3846) 62-62-64
  ПСКОВ, ООО «МиниМакс», 180019, Рижский пр., д.49,
  тел/факс: (8112) 72-13-90
  ПЯТИГОРСК, ИП Соколов И.В., 357500, пр-т Калинина, д.19,
  тел: (8793) 97-35-98, 33-97-97, факс: (8793) 97-35-98
  ПЯТИГОРСК, ИП Чернявский Е.В., 357551, ул. 1-я Набережная, д.32, кор.4,
  тел: (8793) 33-17-29, факс: (8793) 33-17-29
  РОССОШЬ, ИП Дубровин Сергей Алексеевич, 396655, Пролетарская ул.,
  д.148, тел: (4739) 64-76-76, факс: (4739) 63-02-52
  РОСТОВ-НА-ДОНУ, ООО «Адис-Сервис», 344006, Социалистическая ул.,
  д.141, тел: (863) 263-43-98, факс: (863) 263-43-98
  РОСТОВ-НА-ДОНУ, ООО «Абрис-Плюс», 344018, Буденновский пр-т, д.72А,
  тел: (863) 244-35-90, факс: (863) 299-36-00
  РЫБИНСК, ООО «Транс-экспедиция», 152920, пр-т Серова, д.8,
  тел: (4855) 28-65-10, факс: (4855) 28-65-10
  РЯЗАНЬ, ООО «Арктика - Сервис», 390046, Яхонтова ул., д.19,
  тел: (4912) 21-13-97, 21-57-20, 25-40-96, факс: (4912) 21-05-70
  САМАРА, ООО «Фирма «Сервис-Центр», 443096, Мичурина ул., д.15,
  оф.307, тел: (8462) 63-74-74, 63-75-75, факс: (8462) 63-74-74
  САМАРА, ООО «Энон-Сервис», 443090, ул. Советской Армии, д.148,
  тел: (8462) 24-53-39, 24-07-40, факс: (8462) 24-53-39
  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО «БСХ Бытовая техника», 195009,
  Свердловская наб., д.4Б, тел: (812) 449-31-61, факс: (812) 449-31-62

  Адреса сервисных центров на территории России по обслуживанию бытовой техники
  АБАКАН, ИП Кобылянский Р.С., 655016, пр-т Д. Народов, д.16,
  тел: (3902) 26-65-64, факс: (3902) 22-65-64
  АЛЬМЕТЬЕВСК, ООО «Альметьевский Сервисный Центр»,
  423450, Сулеймановой ул., д.10, тел: (8553) 30-25-00, 40-36-00, 43-57-00,
  факс: (8553) 30-25-00
  АНГАРСК, ПК «Телетон», 665838, 8 микрорайон, д.8-8А, а/я 2849,
  тел: (3955) 56-03-90
  АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, ООО «Сервисный центр Регион-Мастер»,
  652473, ул. Победы, д.2, тел: (38453) 5-20-33, 8-951-594-9898
  АПАТИТЫ, ИП Корепанов А.Ю., 184209, ул. Зиновьева, д.22а,
  тел: (81555) 6-61-06, факс: (81555) 6-61-06
  АРЗАМАС, ИП Абросимов Д.А., 607224, ул. 9-е Мая, д.4,
  тел: (83147) 3-07-40, 7-73-82, факс: (83147) 7-73-82
  АРМАВИР, ООО «Форет», 352900, ул. Халтурина, д.107,
  тел: (8613) 73-36-96, факс: (8613) 74-50-00
  АРХАНГЕЛЬСК, ООО «Сервисный Центр «Мир», 163045, Гагарина ул., д.1,
  тел: (8182) 27-60-66, 27-55-10, факс: (8182) 27-60-66
  АСТРАХАНЬ, ИП Кузнецов Александр Федорович, 414041, Яблочкова ул.,
  д.1В, тел: (8512) 36-84-10, 36-83-37, факс: (8512) 36-84-10
  АЧИНСК, ИП Кудрин С.Ю., 662150, мкрн. 2, д.6,
  тел: (39151) 4-42-22, 7-24-21, факс: (39151) 7-24-22
  БАЛАКОВО, ИП Барышников Е.В., 413853, ул.Чапаева, д.159А,
  тел: (8453) 44-10-15, факс: (8453) 44-10-15
  БАЛАШОВ, ИП Рыженькина Н.С., 412309, ул. Луначарского, д.102,
  тел: (9172) 13-17-78
  БАРНАУЛ, ООО «Р.С.Ц.», 656044, ул. Попова, д.55,
  тел: (3852) 48-50-67, факс: (3852) 48-40-67
  БАРНАУЛ, ООО «Хелми-Сервис», 656049, ул. Пролетарская, д.113,
  тел: (3852) 63-59-88, факс: (3852) 63-94-02
  БЕЛГОРОД, ООО «Выбор-Сервис», 308600, Гражданский пр-т, д.32,
  тел: (4722) 32-65-92, 32-69-29, 36-92-90, 36-55-16, факс: (4722) 32-69-29
  БЕЛОГОРСК, ИП Десятник Н.В., 676850, ул. Ленина, д.43,
  тел: (41641) 2-52-02
  БЕЛОРЕЧЕНСК, ООО «Телемир», 352630, ул. Шалимова, д.33,
  тел: (86155) 3-37-17, 3-29-24, факс: (86155) 3-37-17
  БЕРЕЗНИКИ, ООО «Рембытторгтехника», 618419, ул. Л.Толстого, д.76 а,
  тел: (3424) 23-71-61, факс: (3424) 23-71-61
  БИЙСК, ИП Будникова С.Н., 659300, ул. Революции, 90,
  тел: (3854) 32-91-75, 8-983-172-7390, факс: (3854) 32-91-75
  БЛАГОВЕЩЕНСК, ООО «Амурский сервисный центр»,
  675000, ул. Октябрьская, д.162, тел: (4162) 52-86-38, факс: (4162) 33-36-38
  БОГУЧАНЫ, ООО «Сервис центр №3», 663430, ул. Ленина, д.119,
  тел: (39162) 2-14-73, 2-16-35
  БРАТСК, ИП Рудаков К.С., 665729, ул. Космонавтов, д.60,
  тел: (3953) 46-85-93, 26-80-60, факс: (3953) 46-85-93
  БРАТСК, ИП Шмаков Ю.В., 665710, ул. Снежная, д.37а,
  тел: (3953) 44-91-01, факс: (3953) 44-91-01
  БРЯНСК, ООО «Селена-Сервис», 241037, Станке Димитрова пр-т, д.28,
  тел: (4832) 41-82-54, факс: (4832) 72-17-42
  ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ООО «ТКТ», 173025, ул. Кочетова, д.23А,
  тел: (8162) 61-12-00, 33-59-18, факс: (8162) 61-12-00
  ВЛАДИВОСТОК, ИП Юзефович В.Г., 690014, Народный проспект, д.11,
  тел: (4232) 96-62-27
  ВЛАДИКАВКАЗ, ООО «Арктика-Сервис», 362015, Коста пр-т, д.15,
  тел: (8672) 25-01-07, факс: (8672) 25-01-07
  ВЛАДИМИР, ООО «Владимир-Сервис», 600014, Стоителей пр-т, д.36,
  тел: (4922) 36-45-18, 36-45-19, факс: (4922) 36-45-19
  ВОЛГОГРАД, ООО «Планета Сервис», 400107, ул. Рионская, д.3,
  тел: (8442) 36-64-20, 36-64-25, 36-64-26, факс: (8442) 36-64-26
  ВОЛГОГРАД, ООО «Толиман», 400050, Кузнецова ул., д.49,
  тел: (8442) 27-05-06, факс: (8442) 27-05-07
  ВОЛГОГРАД, ООО «Толиман», 400082, 50-ти лет Октября ул., д.17,
  тел: (8442) 62-93-74, факс: (8442) 62-93-74
  ВОЛГОГРАД, ООО «Толиман», 400117, 8-й воздушной армии ул., д.35,
  тел: (8442) 35-15-81, факс: (8442) 35-15-81
  ВОЛГОДОНСК, ИП Ибрагимов Марат Асгатович, 347387, К. Маркса ул., д.30,
  тел: (8639) 25-29-29, факс: (8639) 25-29-29
  ВОЛЖСКИЙ, ООО «Толиман», 404109, Труда пл., д.10,
  тел: (8443) 58-75-72, факс: (8443) 58-75-72
  ВОЛОГДА, ИП Коновалов С.А., 160013, ул. Пошехонское шоссе, д.6а,
  тел: (8172) 71-59-69, 71-81-29, факс: (8172) 71-59-69
  ВОЛОГДА, ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис», 160024,
  ул. Северная, д.34, тел: (8172) 28-38-94, 28-38-93, факс: (8172) 28-38-94
  ВОРКУТА, ООО «МЕГА», 169900, ул. Тиманская, д.8А,
  тел: (82151) 6-60-06, факс: (82151) 6-60-06
  ВОРОНЕЖ, ИП Михайлов Андрей Игоревич, 394055, Ворошилова ул.,
  д.38А, тел: (4732) 72-36-66, 25-71-72, факс: (4732) 25-92-44
  ВОТКИНСК, ООО «Рит-Сервис», 427739, ул. Кирова, д.19,
  тел: (34145) 42002, факс: (34145) 42002
  ГРОЗНЫЙ, ООО «Техноплюс», 364029, ул. Ханкальская, д.75,
  тел: (928) 891-02-86, 024-56-66
  ДИВНОГОРСК, ИП Митяев Д.Н., 663090, ул. Школьная, д.31А,
  тел: (39144) 3-52-65
  ДИМИТРОВГРАД, ИП Федотов С.А., 433505, ул. Октябрьская, д.63,
  тел: (8423) 52-86-59, 59-14-64, факс: (8423) 52-86-59
  ЕКАТЕРИНБУРГ, ООО «Евротехника-Сервис», 620146, ул. Бардина, д.28,
  тел: (3432) 43-98-26, 43-26-11, факс: (3433) 59-50-50
  ЕЛЕЦ, ИП Шульгин А.И., 399776, ул. 220-й Стрелковой дивизии, 1а,
  тел: (4746) 73-72-62, 905-684-66-73, факс: (4746) 76-75-83
  ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИП Гречанников А.В., 662978, пр-т Ленинградский, д.21,
  кв.24, тел: (39197) 7-00-28, 8-908-223-4028, факс: (39197) 7-00-28
  ЗЕЛЕНОГРАД, ООО «Пульсар», 124365, г. Зеленоград, корп. 1604,
  тел: (499) 738-43-33, 717-80-74, факс: (499) 738-43-33

  Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется.

  http://www.bsh-service.ru

  B25С045B1-1M03

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО «Точно в срок», 196105, ул. Свеаборгская, д.10,
  тел: (812) 369-00-72, 368-22-05, 369-20-13, факс: (812) 369-00-72
  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО «Альбатрос-Сервис»,
  192148, ул.Седова, д.37, лит. А, тел: (812) 336-40-13,
  336-40-12, 560-24-66, 568-09-58, факс: (812) 336-40-13
  САРАНСК, ООО «Верона», 430000, ул. Пролетарская, 36,
  тел/факс: (8342) 48-31-11
  САРАПУЛ, ООО «Рит-Сервис», 427760, Азина ул., д.92,
  тел: (34147) 3-30-79, факс: (34147) 3-30-79
  САРАТОВ, ООО «Волга сервис», 410012, Московская ул., д.134/146,
  тел: (8452) 52-37-74, 27-22-68, факс: (8452) 52-37-74
  САРАТОВ, ООО «Сар-сервис», 410004, 4-й Вакуровский пр-д, д.4,
  тел: (8452) 51-00-99, факс: (8452) 51-00-99
  САСОВО, ИП Гусев В.А., 391430, ул. Малышева, д.49,
  тел: (49133) 5-14-31, 2-03-11, факс: (49133) 5-14-31
  СМОЛЕНСК, ООО «Техносат-Сервис», 214018, ул. Раевского, д.2А,
  тел: (4812) 55-27-56, факс: (4812) 65-94-53
  СОЧИ, ООО «Союз-Сервис», 354000, ул. Московская, д.5,
  тел: (8622) 64-33-22, факс: (8622) 64-10-00
  СОЧИ, ООО «Техинсервис», 354068, Донская ул., д.3/3,
  тел: (8622) 62-02-95, факс: (8622) 62-02-95
  СТАВРОПОЛЬ, ООО «Техно-Сервис», 355044, ул. 7-я Промышленная, д.6,
  тел: (8652) 39-30-30, факс: (8652) 39-30-30
  СТАРЫЙ ОСКОЛ, ЗАО «Авантаж-Информ», 309509, м-н Лебединец, д.1А,
  тел: (4725) 24-62-27, факс: (4725) 24-73-49
  СУРГУТ, ООО «АСЦ Интерсервис», 628400, пр. Комсомольский, д.21, кв.111,
  тел: (3462) 25-25-63, 25-95-40, факс: (3462) 25-69-70
  СЫЗРАНЬ, ОАО «Радуга», 446001, ул. Победы, д.16,
  тел: (8464) 33-17-62, 98-40-92, факс: (8464) 33-23-64
  СЫЗРАНЬ, ООО «Сервис-электро», 446001, пер. Достоевского, д.7,
  тел: (8464) 91-06-92, факс: (8464) 91-06-92
  СЫКТЫВКАР, ООО «Домосервис», 167000, ул. Первомайская, д.78, оф.37,
  тел: (8212) 22-84-90, 57-10-12, факс: (8212) 22-84-90
  ТАГАНРОГ, ИП Казарян Вазген Андраникович, 347900, Спартаковский пер.,
  д.2, тел: (8634) 38-38-65, факс: (8634) 38-38-65
  ТАГАНРОГ, ООО «БЕСТ Сервис», 347900, пер. Смирновский, д.45,
  тел: (8634) 37-90-66, 37-99-66, факс: (8634) 37-99-85
  ТАМБОВ, ООО ТТЦ «Атлант-Сервис», 392000, ул. Московская, д.23А,
  тел: (4752) 72-63-46, 72-66-56, факс: (4752) 71-91-19
  ТВЕРЬ, ООО «Стэко-Сервис», 170002, Чайковского пр-т, д.100,
  тел: (4822) 32-00-23, 35-40-81, факс: (4822) 35-40-81
  ТОЛЬЯТТИ, ООО «Хелена-Сервис», 445039, ул. Дзержинского, д.25a,
  тел: (8482) 51-17-77, факс: (8482) 51-17-77
  ТОМСК, ИП Бабин А.П., 634021, ул. Герцена, д.72,
  тел: (3822) 52-32-25, 52-33-42, факс: (3822) 52-33-42
  ТУЛА, ООО «Дуэт сервис», 300024, Жуковского ул., д.13,
  тел: (4872) 36-26-30, факс: (4872) 36-30-31
  ТЮМЕНЬ, ООО «Евросервис», 625035, пр-д. Геологоразведчиков, д.33,
  тел: (3452) 97-82-52, факс: (3452) 26-06-06
  УЛАН-УДЭ, ИП Митрофанов С.А., 670000, ул. Ербанова, д.28,
  тел: (3012) 21-89-63, факс: (3012) 21-89-63
  УЛЬЯНОВСК, ООО «Мастер-Сервис», 432017, ул. Минаева, д.42,
  тел: (8422) 32-07-33, 32-49-56, факс: (8422) 32-07-33
  УРАЙ, ООО «ПиП», 628284, ул. Аэропорт, д.29,
  тел: (3467) 63-15-15, факс: (3467) 63-15-15
  УССУРИЙСК, ООО «Техносервис», 692525, ул. Советская, д.96,
  тел: (4234) 33-53-05, 33-51-80, факс: (4234) 33-51-80
  УФА, ИП Салынов А.В., 450104, ул.Российская, д.45/1,
  тел: (3472) 35-27-55, факс: (3472) 33-72-46
  УФА, ООО НПП «АККО», 450005, ул. Пархоменко, д.106,
  тел: (3472) 72-02-52, 74-15-05, факс: (3472) 72-02-52
  ХАБАРОВСК, ООО «Сервисный центр «ЭНКА техника», 680007,
  ул. Волочаевская, д.8, тел: (4212) 23-33-33, 21-60-39, факс: (4212) 21-60-39
  ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ИП Климин А.А., 628012, ул. Обская, д.29,
  тел: (3467) 30-00-05, факс: (3467) 30-00-01
  ЧАЙКОВСКИЙ, ООО «Рит-Сервис», 617764, ул. Вокзальная, д.41,
  тел: (3424) 45-74-74, 43-20-39, факс: (3412) 45-74-74
  ЧЕБОКСАРЫ, ООО «ВТИ-Сервис», 428029, пр. И. Яковлева, д.4/2,
  тел: (8352) 63-72-98, факс: (8352) 63-73-24
  ЧЕБОКСАРЫ, ООО «ВТИ-Сервис», 428009, пр. М. Горького, д.32/25,
  тел: (8352) 41-70-24, 43-15-32, факс: (8352) 41-70-24
  ЧЕЛЯБИНСК, ООО «Логос-Сервис», 454026, Победы пр-т, д.292,
  тел: (3517) 41-34-03, факс: (3517) 93-61-49
  ЧЕЛЯБИНСК, ООО ТТЦ «Рембыттехника», 454081, Артиллерийская ул.,
  д.102, тел: (3517) 71-17-12, факс: (3517) 71-17-12
  ЧЕРЕПОВЕЦ, ИП Астапович И.С., 162625, ул. Моченкова, д.18,
  тел: (8202) 29-55-64, факс: (8202) 29-55-64
  ЧЕРЕПОВЕЦ, ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис», 162600,
  Советский пр-т, д.88, тел: (8202) 20-53-91, 20-53-94, факс: (8202) 20-53-94
  ЧИТА, ООО «Славел-Сервис», 672039, ул. Шилова, д.100,
  тел: (3022) 41-51-05, 41-51-07, факс: (3022) 35-26-26
  ЧИТА, ООО «Архимед», 672010, ул. Анохина, д.10, тел: (3022) 36-47-01
  ЭЛИСТА, ИП Долинский Владимир Николаевич, 358009, 3-й мкр., д.21А,
  тел: (84722) 9-52-07, факс: (84722) 9-52-07
  ЮЖНО-САХАЛИНСК, ООО «Сервис-ДВ», 693000, пр-т Коммунистический,
  д.21, тел: (4242) 76-06-66, 76-06-06, факс: (4242) 42-99-54
  ЯКУТСК, ООО «СЦ «Физтех-Сервис», 677000, Октябрьская ул., д.1/1,
  тел: (4112) 33-69-44, 39-00-80, 39-00-81, факс: (4112) 33-69-44
  ЯРОСЛАВЛЬ, ЗАО «ТАУ», 150049, Московский пр-т, д.1А, стр.5,
  тел: (4852) 26-65-37, факс: (4852) 79-66-77
  ЯРОСЛАВЛЬ, ООО «Сервис центр ВИРТ», 150003, ул. Республиканская, д.3,
  тел: (4852) 58-22-11, 58-12-87, факс: (4852) 58-12-86 • Page 61

  ar

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH

  61 • Page 62  SO

  oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe • Page 63  oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

  SP • Page 64

  ar

  64

  Robert Bosch Hausgeräte GmbH • Page 65

  Kundendienst – Customer Service
  DE Deutschland, Germany
  BSH Hausgeräte Service GmbH
  Zentralwerkstatt
  für kleine Hausgeräte
  Trautskirchener Strasse 6 – 8
  90431 Nürnberg
  Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere
  Infos unter: www.bosch-home.de
  Reparaturservice*
  (Mo-Fr: 8.00-18.00 erreichbar)

  Tel.: 01801 33 53 03
  mailto:cp-servicecenter@
  bshg.com
  Ersatzteilbestellung*
  (365 Tage rund um die Uhr erreichbar)

  Tel.: 01801 33 53 04
  Fax: 01801 33 53 08
  mailto:spareparts@bshg.com
  *) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,
  Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

  AE United Arab Emirates,
  ΓΪΤ˷ΘϤϟ΍Δ˷ϴΑήόϟ΍Ε΍έΎϣϹ΍

  BSH Home Appliances FZE
  Round About 13,
  Plot Nr MO-0532A
  Jebel Ali Free Zone – Dubai
  Tel.: 04 881 4401
  mailto:service-ua@bshg.com
  www.bosch-home.com
  AT Österreich, Austria
  BSH Hausgeräte
  Gesellschaft mbH
  Werkskundendienst
  für Hausgeräte
  Quellenstrasse 2
  1100 Wien
  Tel.: 0810 240 260*
  Fax: 01 605 75 51 212
  mailto:vie-stoerungsannahme@
  bshg.com
  Hotline für Espresso-Geräte:
  Tel.: 0810 700 400*
  www.bosch-home.at
  *innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

  AU Australia
  BSH Home Appliances Pty. Ltd.
  7-9 Arco Lane
  HEATHERTON, Victoria 3202
  Tel.: 1300 368 339
  Fax: 1300 306 818
  valid only in AUS
  mailto:bshau-as@bshg.com
  www.bosch-home.com.au
  BA Bosna i Hercegovina,
  Bosnia-Herzegovina
  "HIGH" d.o.o.
  Odobašina 57
  71000 Sarajewo
  Info-Line: 061 100 905
  Fax:
  033 213 513
  mailto:delicnanda@hotmail.com
  06/11

  BE Belgique, België, Belgium
  BSH Home Appliances S.A.
  Avenue du Laerbeek 74
  Laarbeeklaan 74
  1090 Bruxelles – Brussel
  Tel.: 070 222 141
  Fax: 024 757 291
  mailto:bru-repairs@bshg.com
  www.bosch-home.be
  BG Bulgaria
  EXPO2000-service
  ɠɤ.Ɉɜɱɚ ɤɭɩɟɥ 1
  ɛɭɥ.ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ʌɢɧɤɴɥɧ
  ɛɥ. 431-ɩɚɪɬɟɪ
  1359 ɋɨɮɢɹ
  ɬɟɥ.: 0879 826 388
  mobil: 087 814 50 91
  mailto:service@expo2000.bg
  BH Bahrain, ϦϳήѧѧѧѧѧѧѧΤΑ
  Khalaifat Est.
  P.O.BOX 5111
  Manama
  Tel.: 1759 2233
  mailto:service@khalaifat.com
  BR Brasil, Brazil
  Mabe Hortolândia
  Eletrodomésticos Ltda.
  Rua Barão Geraldo Rezende, 250
  13020-440 Campinas/SP
  Tel.: 0800 704 5446
  Fax: 0193 737 7769
  mailto:bshconsumidor@
  ATENTO.com.br
  www.boscheletrodomesticos.com.br
  BY Belarus, Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
  OOO "Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ"
  ɬɟɥ.: 495 737 2961
  mailto:mok-kdhl@bshg.com
  CH Schweiz, Suisse,
  Svizzera, Switzerland
  BSH Hausgeräte AG
  Werkskundendienst für
  Hausgeräte
  Fahrweidstrasse 80
  8954 Geroldswil
  mailto:ch-info.hausgeraete@
  bshg.com
  Service Tel.: 0848 840 040
  Service Fax: 0848 840 041
  mailto:ch-reparatur@bshg.com
  Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
  Ersatzteile Fax: 0848 880 081
  mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
  www.bosch-home.com

  CY Cyprus, ȀȪʌȡȠȢ
  BSH Ikiakes Syskeves-Service
  39, Arh. Makaariou III Str.
  2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
  Tel.: 77 77 807
  Fax: 022 658 128
  mailto:bsh.service.cyprus@
  cytanet.com.cy
  CZ ýeská Republika,
  Czech Republic
  BSH domácí spotĜebiþe s.r.o.
  Firemní servis domácích
  spotĜebiþĤ
  PekaĜská 10b
  155 00 Praha 5
  Tel.: 0251 095 546
  Fax: 0251 095 549
  www.bosch-home.com
  DK Danmark, Denmark
  BSH Hvidevarer A/S
  Telegrafvej 4
  2750 Ballerup
  Tel.: 44 89 89 85
  Fax: 44 89 89 86
  mailto:BSH-Service.dk@
  BSHG.com
  www.bosch-home.dk
  EE Eesti, Estonia
  SIMSON OÜ
  Raua 55
  10152 Tallinn
  Tel.: 0627 8730
  Fax: 0627 8733
  mailto:teenindus@simson.ee
  ES España, Spain
  BSH Electrodomésticos
  España S.A.
  Servicio BSH al Cliente
  Polígono Malpica, Calle D
  Parcela 96 A
  50016 Zaragoza
  Tel.: 902 351 352
  Fax: 976 578 425
  mailto:CAU-Bosch@bshg.com
  www.bosch-home.es
  FI Suomi, Finland
  BSH Kodinkoneet Oy
  Itälahdenkatu 18 A, PL 123
  00201 Helsinki
  Tel.: 0207 510 700
  Fax: 0207 510 780
  mailto:Bosch-Service-FI@
  bshg.com
  www.bosch-home.fi
  Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
  + 7 snt/min (alv 23%)
  Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
  + 17 snt/min (alv 23%) • Page 66

  FR France
  BSH Electroménager S.A.S.
  50 rue Ardoin – BP 47
  93401 SAINT-OUEN cedex
  Service interventions à domicile:
  01 40 10 11 00
  Service Consommateurs:
  0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
  mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
  www.bosch-home.fr
  GB Great Britain
  BSH Home Appliances Ltd.
  Grand Union House
  Old Wolverton Road
  Wolverton
  Milton Keynes MK12 5PT
  To arrange an engineer visit, to
  order spare parts and accessories
  or for product advice please visit
  www.bosch-home.co.uk
  or call
  Tel.: 0844 892 8979*
  *Calls from a BT landline will be charged at
  up to 3 pence per minute. A call set-up fee
  of up to 6 pence may apply.

  GR Greece, ǼȜȜȐȢ
  BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
  Central Branch Services
  17 km E.O. Athinon-Lamias &
  Potamou 20
  145 64 Kifisia
  Greece – Athens
  Tel.: 2104 277 701
  Fax: 2104 277 669
  North-Greece – Thessaloniki
  Tel.: 2310 497 200
  Fax: 2310 497 220
  South-Greece – Heraklion/Kreta
  Tel.: 2810 325 403
  Fax: 2810 324 585
  Central-Greece – Patras
  Tel.: 2610 330 478
  Fax: 2610 331 832
  mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com
  www.bosch-home.gr
  HK Hong Kong, 㚅᷼
  BSH Home Appliances Limited
  Unit 1 & 2, 3rd Floor
  North Block, Skyway House
  3 Sham Mong Road
  Tai Kok Tsui, Kowloon
  Hong Kong
  Tel.: 2565 6151
  Fax: 2565 6252
  mailto:bshhkg.service@bshg.com

  06/11

  HR Hrvatska, Croatia
  Andabaka d.o.o.
  Gunduliceva 10
  21000 Split
  Info-Line: 021 481 403
  Info-Fax: 021 481 402
  mailto:servis@andabaka.hr
  HU Magyarország, Hungary
  BSH Háztartási Készülék
  Kereskedelmi Kft.
  Háztartási gépek márkaszervize
  Királyhágó tér 8-9
  1126 Budapest
  Hibabejelentés
  Tel.: 01 489 5461
  Fax: 01 201 8786
  mailto:hibabejelentes@bsh.hu
  Alkatrészrendelés
  Tel.: 01 489 5463
  Fax: 01 201 8786
  mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
  www.bosch-home.com
  IE Republic of Ireland
  BSH Home Appliances Ltd.
  Unit F4, Ballymount Drive
  Ballymount Industrial Estate
  Walkinstown
  Dublin 12
  Service Requests,
  Spares and Accessories
  Tel.: 01450 2655
  Fax: 01450 2520
  www.bosch-home.cu.uk
  IL Israel, ʬʠʸʹʩ
  C/S/B Home Appliance Ltd.
  Uliel Building
  2, Hamelacha St.
  Industrial Park North
  71293 Lod
  Tel.: 08 9777 222
  Fax: 08 9777 245
  mailto:csb-serv@zahav.net.il

  KZ Kazakhstan, Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ
  IP ''Batkayev Ildus A.''
  B. Momysh-uly Str.7
  Chymkent 160018
  Tel./Fax: 0252 31 00 06
  mailto:evrika_kz@mail.ru
  LB Lebanon, ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨΒϟ
  Teheni, Hana & Co.
  Boulevard Dora 4043 Beyrouth
  P.O. Box 90449
  Jdeideh 1202 2040
  Tel.: 01 255 211
  mailto:Info@Teheni-Hana.com
  LT Lietuva, Lithuania
  Senuku prekybos centras UAB
  Jonavos g. 62
  44192 Kaunas
  Tel.: 0372 12146
  Fax: 0372 12165
  www.senukai.lt
  LU Luxembourg
  BSH électroménagers S.A.
  13-15 Zl Breedeweues
  1259 Senningerberg
  Tel.: 26349 300
  Fax: 26349 315
  mailto:lux-service.electromenager@
  bshg.com
  www.bosch-home.com
  LV Latvija, Latvia
  General Serviss Limited
  Bullu street 70c
  1067 Riga
  Tel.: 07 42 41 37
  mailto:bt@olimpeks.lv
  Elkor Serviss
  Brivibas gatve 201
  1039 Riga
  Tel.: 067 0705 20; -36
  Fax: 067 0705 24
  mailto:domoservice@elkor.lv
  www.servisacentrs.lv

  IS Iceland
  Smith & Norland hf.
  Noatuni 4
  105 Reykjavik
  Tel.: 0520 3000
  Fax: 0520 3011
  www.sminor.is

  MD Moldova
  S.R.L. "Rialto-Studio"
  ɭɥ. ɓɭɫɟɜɚ 98
  2012 Ʉɢɲɢɧɟɜ
  ɬɟɥ./ɮɚɤɫ: 022 23 81 80
  mailto:bosch-md@mail.ru

  IT Italia, Italy
  BSH Elettrodomestici S.p.A.
  Via. M. Nizzoli 1
  20147 Milano (MI)
  Numero verde 800 829120
  mailto:mil-assistenza@bshg.com
  www.bosch-home.com

  ME Crna Gora, Montenegro
  Elektronika komerc
  Ul. 27 Mart br.2
  81000 Podgorica
  Tel./Fax: 020 662 444
  Mobil: 069 324 812
  mailto:ekobosch.servis@t-com.me • Page 67

  MK Macedonia, Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
  GORENEC
  Jane Sandanski 69 lok.3
  1000 Skopje
  Tel.: 02 2454 600
  Mobil: 070 697 463
  mailto:gorenec@yahoo.com
  MT Malta
  Oxford House Ltd.
  Notabile Road
  Mriehel BKR 14
  Tel.: 021 442 334
  Fax: 021 488 656
  www.oxfordhouse.com.mt
  MV Raajjeyge Jumhooriyyaa,
  Maledives
  Lintel Investments
  Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
  Malé
  Tel.: 0331 0742
  mailto:mohamed.zuhuree@
  lintel.com.mv
  NL Nederland, Netherlands
  BSH Huishoudapparaten B.V.
  Burg. Stramanweg 122
  1101 EN Amsterdam Zuidoost
  Storingsmelding:
  Tel.: 088 424 4010
  Fax: 088 424 4845
  mailto:contactcenter-nl@
  bshg.com
  Onderdelenverkoop:
  Tel.: 088 424 4010
  Fax: 088 424 4801
  mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
  www.bosch-home.nl
  NO Norge, Norway
  BSH Husholdningsapparater A/S
  Grensesvingen 9
  0661 Oslo
  Tel.: 22 66 06 00
  Fax: 22 66 05 50
  mailto:Bosch-Service-NO@
  bshg.com
  www.bosch-home.no
  NZ New Zealand
  BSH Home Appliances Ltd.
  Unit F 2, 4 Orbit Drive
  Mairangi BAY
  Auckland 0632
  Tel.: 09 477 0492
  Fax: 09 477 2647
  mailto:bshnz-cs@bshg.com
  www.bosch-home.co.nz

  06/11

  PL Polska, Poland
  BSH SprzĊt Gospodarstwa
  Domowego sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 183
  02-222 Warszawa
  Centrala Serwisu
  Tel.: 0801 191 534
  Fax: 022 57 27 709
  mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
  www.bosch-home.pl
  PT Portugal
  BSHP Electrodomésticos Lda.
  Rua Alto do Montijo, nº 15
  2790-012 Carnaxide
  Tel.: 707 500 545
  Fax: 21 4250 701
  mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
  bshg.com
  www.bosch-home.pt
  RO România, Romania
  BSH Electrocasnice srl.
  Sos. Bucuresti-Ploiesti,
  nr.17-21, sect.1
  13682 Bucuresti
  Tel.: 0801 000 110
  Fax: 021 203 9731
  mailto:service.romania@bshg.com
  www.bosch-home.com
  RU Russia, Ɋɨɫɫɢɹ
  OOO "Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ"
  ɋɟɪɜɢɫ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
  Ɇɚɥɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ 19/1
  119071 Ɇɨɫɤɜɚ
  ɬɟɥ.: 495 737 2961
  mailto:mok-kdhl@bshg.com
  www.bosch-home.com

  SK Slovensko, Slovakia
  Technoservis Bratislava
  Trhová 38
  84108 Bratislava – Doubravka
  Tel.: 02 6446 3643
  Fax: 02 6446 3643
  www.bosch-home.com
  TR Türkiye, Turkey
  BSH Ev Aletleri Sanayi
  ve Ticaret A.S.
  Cakmak Mahallesi
  Balkan Caddesi No: 51
  34770 Ümraniye, Istanbul
  Tel.: 0 216 444 6333
  Fax: 0 216 528 9188
  mailto:careline.turkey@bshg.com
  www.bosch-home.com
  TW Taiwan, บḧ
  Achelis Taiwan Co. Ltd.
  4th floor, No. 112 Sec 1
  Chung Hsiao E Road
  Taipei ROC 100
  Tel.: 02 2321 6222
  mailto:Bosch@achelis.com.tw
  UA Ukraine, ɍɤɪɚʀɧɚ
  ɌɈȼ "Ȼɋɏ ɉɨɛɭɬɨɜɚ Ɍɟɯɧɿɤɚ"
  ɬɟɥ.: 044 4902095
  www.bosch-home.com
  XK Kosovo
  NTP GAMA
  Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
  70000 Ferizaj
  Tel.: 038 502 448
  Fax: 029 021 434
  mailto:gama_mb@yahoo.com

  SE Sverige, Sweden
  BSH Hushållsapparater AB
  Landsvägen 32
  169 29 Solna
  Tel.: 0771 11 22 77
  mailto:Bosch-Service-SE@
  bshg.com
  www.bosch-home.se

  XS Srbija, Serbia
  SZR "SPECIJALELEKTRO"
  Bulevar Milutina Milankoviüa 34
  11070 Novi Beograd
  Tel.: 011 2147 110
  Fax: 011 2139 689
  mailto:spec.el@eunet.rs

  SG Singapore, ᣂടပ
  BSH Home Appliances Pte. Ltd.
  37 Jalan Pemimpin
  Union Industrial Building
  Block A, #01-03
  577177 Singapore
  Tel.: 6751 5000
  Fax: 6751 5005
  mailto:bshsgp.service@bshg.com

  ZA South Africa
  BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
  15th Road Randjespark
  Private Bag X36, Randjespark
  1685 Midrand – Johannesburg
  Tel.: 086 002 6724
  Fax: 086 617 1780
  mailto:applianceserviceza@
  bshg.com
  www.bosch-home.com

  SI Slovenija, Slovenia
  BSH Hišni aparati d.o.o.
  Litostrojska 48
  1000 Ljubljana
  Tel.: 01 583 08 87
  Fax: 01 583 08 89
  mailto:informacije.servis@
  bshg.com
  www.bosch-home.com • Page 68

  Garantiebedingungen
  DEUTSCHLAND (DE)

  Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland:

  Bosch-Infoteam
  (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

  Tel.: 01805 267242*
  Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
  und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
  die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
  dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

  oder unter

  bosch-infoteam@bshg.com
  *) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
  Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
  Nur für Deutschland gültig!

  Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
  Bedingungen:
  1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
  die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
  nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
  werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
  einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
  2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
  Glühlampen.
  Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
  die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
  und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
  oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
  gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
  Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
  Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
  Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
  Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
  die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
  Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
  3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
  instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
  Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
  diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
  oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
  können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
  Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
  Eigentum über.
  4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
  Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
  5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
  Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
  Gerät.
  6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
  Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
  die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
  aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
  Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
  Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
  Landesvertretung anfordern.
  Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
  Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
  zur Verfügung.
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

  jbpOKKKLjbpPKKKLMTKOMNN
  03/10

  ÇÉI=ÉåI=ÑêI=áíI=åäI=Ç~I=åçI=ëîI=ÑáI
  ÉëI=éíI=ÉäI=íêI=éäI=ÜìI=ìâI=êìI=~ê • Page 69 • Page 70 • Page 71


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch MES20A0 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch MES20A0 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info