Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
For your music collection • Til din musiksamling • Für Ihre Musiksammlung
Para su colección de música • Musiikkikokoelmaasi varten • Pour votre collection musicale
Az Ön zenegyűjteményéhez • Per la vostra raccolta musicale • Voor uw muziekverzameling
Do Twojej kolekcji muzycznej • För din musiksamling
©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM320928 Rev.01
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ©2009 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM320928 Rev.01

  For your music collection • Til din musiksamling • Für Ihre Musiksammlung
  Para su colección de música • Musiikkikokoelmaasi varten • Pour votre collection musicale
  Az Ön zenegyűjteményéhez • Per la vostra raccolta musicale • Voor uw muziekverzameling
  Do Twojej kolekcji muzycznej • För din musiksamling • Page 2 • Page 3

  NuMusic booklet book_NED.book Page 1 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  INHOUD
  INLEIDING
  Luistergemak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Specifieke uMusic+-knoppen op de
  afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  AAN DE SLAG
  Een cd opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Typen disks die u kunt opslaan . . . . . . . . . . . . .
  Tijd reserveren voor opslaan . . . . . . . . . . . . . . .
  Muziek up-to-date houden . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opgeslagen muziek afspelen . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het afspelen van muziek bedienen . . . . . . . . . .
  Meer informatie weergeven over wat
  er wordt afgespeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afspeelmodi kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De afspeelmodus voor herhalen en
  shuffle gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN
  Muziek kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Uw eigen selectie samenstellen . . . . . . . . . . . .
  Mogelijkheden van de muziekbibliotheek . . . . .
  Namen van nummers en genres wijzigen . . . . .
  Nummers koppelen of koppeling ongedaan
  maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Een afspeellijst maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Muziek voor de afspeellijst kiezen . . . . . . . . . . .
  De muziek toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De nummers in uw lijst afspelen . . . . . . . . . . . .
  De afspeellijst een naam geven . . . . . . . . . . . . .

  2
  2
  2

  3
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  6
  7
  7

  8
  8
  8
  9
  9
  10
  11
  11
  11
  12
  13

  Tekst toevoegen en bewerken . . . . . . . . . . . . . .
  Het bewerkingsscherm openen . . . . . . . . . . . .
  Tekens aan de tekstregel toevoegen . . . . . . . .
  Een voorbeeld van het invoeren van een naam
  Nummers uit een afspeellijst verwijderen . . . . .

  HET INTELLIGENTE AFSPEELSYSTEEM
  GEBRUIKEN

  Uw muziek op een geheel nieuwe
  manier afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Uw systeem laten luisteren . . . . . . . . . . . . . . .
  Een uStation-preset selecteren . . . . . . . . . . . .
  Een uStation™ aan het werk zetten . . . . . . . . .
  Muziek in een uStation classificeren . . . . . . . .
  Een uStation een naam geven™ . . . . . . . . . .
  Nummers, bewerkingen en classificaties
  verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Uw albumbewerkingen ongedaan maken . . . .
  Het logboek van de uStation™ leegmaken . . .
  Opgeslagen nummers verwijderen . . . . . . . . . .

  AANVULLENDE INFORMATIE
  Informatie over disks die u kunt opslaan . . . . . .
  Meer informatie over compatibele disks . . . . .
  Hulp en productgegevens . . . . . . . . . . . . . . . .

  MEER·MOGELIJKHEDEN
  Overal in uw huis genieten van het
  LIFESTYLE®-systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Muzieksystemen combineren en aanpassen
  aan uw ruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accessoires voor extra gebruiksgemak . . . . . . .
  Alleen voor LIFESTYLE®-systemen . . . . . . . . .
  Voor zowel LIFESTYLE®- als 3•2•1®-systemen

  14
  15
  15
  16
  17

  19
  19
  19
  19
  20
  20

  22
  23
  23
  24
  25

  26
  26
  26
  26

  27
  27
  28
  29
  29
  29 • Page 4

  NuMusic booklet book_NED.book Page 2 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  INLEIDING

  Luistergemak

  Specifieke uMusic+-knoppen op
  de afstandsbediening

  Het Bose® uMusic®+ intelligente afspeelsysteem is een
  geavanceerde functie waarmee u gemakkelijk uw
  muziekverzameling kunt opslaan en ervan kunt
  genieten.

  Sommige knoppen op de afstandsbediening van uw
  systeem zijn specifiek voor uw opgeslagen muziek
  bedoeld.
  Deze speciale knoppen zijn:

  Om te ervaren hoe dit werkt, moet u eerst wat muziek
  opslaan. Vervolgens kunt u:
  • genieten van een uitgebreide selectie van uw
  verzamelde muziek zonder dat u in een
  onoverzichtelijke berg cd’s moet gaan zoeken;
  • ononderbroken luisteren naar uw opgeslagen muziek
  door op de knop Stored te drukken;
  • muziek beluisteren die lijkt op het nummer dat
  momenteel wordt afgespeeld door op de knop
  Encore te drukken;
  • het volledige album afspelen inclusief het huidige
  nummer door op de knop Whole CD te drukken;
  • uw collectie bekijken per genre, artiest, album of
  nummer door op de knop Library te drukken;
  • afspeellijsten (max. 9) instellen met geselecteerde
  muziek voor specifieke gelegenheden;
  • het systeem de muziek laten kiezen die u leuk vindt
  wanneer u naar uw persoonlijke uStation™-selecties
  luistert.
  Afstandsbediening
  van LIFESTYLE®

  2

  Afstandsbediening
  van 3•2•1®-systeem • Page 5

  NuMusic booklet-Post Peer review.fm Page 3 Wednesday, March 18, 2009 10:36 AM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  AAN DE SLAG

  Een cd opslaan

  Typen disks die u kunt opslaan

  Wanneer u het uMusic®+ -systeem gaat gebruiken,
  bestaat de eerste stap uit het opslaan van cd’s uit uw
  muziekverzameling. U hoeft het systeem hiervoor niet
  in te schakelen.

  Audio-cd’s
  Commercieel geproduceerde cd’s worden herkend door
  muziekdatabases in het systeem. Met behulp van deze
  gegevens kan de uMusic+-systeemsoftware nummers
  herkennen, categoriseren en aan elkaar koppelen.
  Als het systeem tijdens het opslaan een album niet
  herkend, wordt DISK NIET HERKEND op het display
  van het mediacenter weergegeven.
  In dat geval kunt u de disk verwijderen om het opslaan
  te annuleren. U kunt vervolgens muziekbeheersoftware
  (zoals iTunes) op een computer met internetverbinding
  gebruiken om het album te laten herkennen.
  Of u kiest ervoor om deze niet-herkende disk op te
  slaan en de identiteit van het album toe te voegen via
  het bewerkingsscherm van het systeem.

  U kunt twee typen disks opslaan.

  1. Open de schijflade op het mediacenter.
  2. Plaats de disk en sluit de lade.
  3. Druk op de knop Store op het mediacenter.
  Bij audio-cd’s wordt GAAT NAAR GRACENOTE
  MEDIA DATABASE op het display weergegeven.
  Wanneer WORDT OPGESLAGEN rechtsonder op
  het display verschijnt, wordt het percentage
  weergegeven dat reeds is opgeslagen.
  CD

  47%

  STORED
  STORING

  4. Wanneer AUDIO-CD (of MP3-DISK) OPGESLAGEN
  wordt weergegeven, verwijdert u de disk.
  Opmerking: tijdens het opslaan van een MP3-disk worden er
  mogelijk extra berichten weergegeven zoals OVERGESLAGEN
  (wanneer een nummer op de disk corrupt is of onjuist
  geformatteerd) of DUBBEL (als hetzelfde nummer al in het
  systeem is opgeslagen).
  Voordat u audiomateriaal naar uw computer kopieert of een MP3-cd maakt,
  dient u:
  •vast te stellen of u de wettelijke rechten hebt om de betreffende
  audio-inhoud te kopiëren;
  •twijfelachtige bronnen van audiomateriaal te vermijden, zoals bepaalde
  voorzieningen voor het delen van bestanden;

  MP3’s op cd
  MP3-nummers die op een computer zijn gemaakt,
  bevatten meestal over elk nummer informatie (ID3-tags
  genoemd), zoals de artiest en het album.
  Bij MP3-nummers wordt deze informatie opgenomen
  wanneer de nummers op cd worden gebrand en
  wanneer ze in het uMusic+ -systeem worden
  opgeslagen.
  Zie ‘Meer informatie over compatibele disks’ op
  pagina 26 voor meer informatie over het voorbereiden
  van MP3’s.
  •de exemplaren of cd’s niet te gebruiken als een middel om audio-inhoud te
  delen met anderen, maar het kopiëren te beperken tot persoonlijk gebruik,
  zover dit is toegestaan.

  3 • Page 6

  NuMusic booklet book_NED.book Page 4 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  AAN DE SLAG

  Tijd reserveren voor opslaan

  Muziek up-to-date houden

  • Het opslaan van een audio-cd zal ongeveer
  10 minuten in beslag nemen. Dat geldt ook voor een
  MP3-disk met 25 nummers.
  • Wanneer VERWERKT CD’s op het display van het
  mediacenter verschijnt, moet u even wachten
  voordat u meer muziek kunt opslaan.
  Na ongeveer een uur kunt u verder gaan met opslaan.
  • Het verwerken van 10 commercieel geproduceerde
  cd’s duurt circa 6 uur wanneer het systeem is
  uitgeschakeld. MP3-nummers hoeven niet op deze
  manier te worden verwerkt.
  • Als het systeem tijdens de verwerking in gebruik is of
  is ingeschakeld, duurt het langer.
  • De verwerking wordt onderbroken wanneer de stekker
  van het mediacenter uit het stopcontact wordt gehaald,
  wanneer het stopcontact niet meer van stroom wordt
  voorzien of wanneer er een stroomstoring optreedt.
  Zodra het mediacenter weer van stroom wordt
  voorzien, wordt de verwerking hervat.
  • Als het opslaan veel langer duurt dan verwacht, is de
  disk mogelijk beschadigd of vuil.
  U kunt de disk verwijderen en afvegen volgens de
  aanwijzingen in de gebruikershandleiding van uw
  Bose®-systeem. Plaats vervolgens de disk terug en
  hervat het opslaan.
  Bij een beschadigde disk of een disk van slechte
  kwaliteit kan het opslaan 15 minuten of langer duren.

  Wanneer u een cd opslaat, raadpleegt het systeem een
  interne muziekcatalogus voor gegevens over de cd.
  Deze gegevens bestaan uit 30 verschillende
  muziekkenmerken, zoals stijl, toon, verwante artiesten,
  belangrijke invloeden en musici.

  4

  Met deze catalogus van muziekgegevens kan het
  uMusic®+ intelligente afspeelsysteem voor u de
  benodigde informatie vinden. Als u een onlangs
  uitgebrachte cd aanschaft, wilt u dat de muziekcatalogus
  de meest recente informatie over deze nieuwe cd bevat.
  Bose stuurt regelmatig een gratis update-disk aan
  geregistreerde gebruikers. U kunt deze disk gebruiken
  om de gegevens in de interne muziekcatalogus bij te
  werken.
  Als u deze disk wilt ontvangen, dient u uw
  productregistratiekaart in te vullen en naar Bose terug
  te sturen.
  Als er een website op uw registratiekaart staat, kunt u
  zich hier online registreren.
  Opmerking: als DISK NIET HERKEND op het display van het
  mediacenter wordt weergegeven, is de identiteit van dat album
  niet opgenomen in de database van uw systeem. Nadat u de
  update-disk hebt gebruikt, verschijnt mogelijk de muziekidentiteit
  (vooral wanneer het een nieuw album betreft) op het display. • Page 7

  NuMusic booklet book_NED.book Page 5 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8
  AAN DE SLAG

  Opgeslagen muziek
  afspelen

  Het afspelen van muziek bedienen
  Tijdens het luisteren kunt u de afstandsbediening
  gebruiken voor het volgende:

  U kunt genieten van de uitgebreide selectie van uw
  muziek die ononderbroken wordt afgespeeld.
  1. Druk op de knop Stored op de afstandsbediening.
  Hiermee selecteert u Stored als de muziekbron,
  schakelt u het systeem in als het nog is
  uitgeschakeld en start u het afspelen in de
  ononderbroken uMusic®+ -modus*.
  2. Tijdens het afspelen wordt er informatie over elk
  nummer weergegeven op het display van het
  mediacenter. U kunt naar de tweede tekstregel
  gaan om meer informatie weer te geven.
  STORED
  3:38
  COLD COLD HEART

  u1

  *In de ononderbroken afspeelmodus kunt u naar
  nummers van alle muziekgenres luisteren behalve de
  genres Kinderen en Feestdagen. Deze nummers worden
  alleen afgespeeld wanneer u ze als categorie selecteert
  of wanneer ze deel uitmaken van een afspeellijst.

  • Druk op de pauzeknop om het afspelen te
  onderbreken.
  Druk nogmaals op de pauzeknop als u het
  afspelen wilt hervatten op het punt waar het
  nummer is gestopt.
  • Druk op de stopknop om de muziek stop
  te zetten.
  Druk op de afspeelknop om het afspelen
  vanaf het begin van het nummer te hervatten.
  • Druk op Track omlaag om naar het vorige
  nummer te gaan.
  Of druk op de knop Seek met pijl voor achteruit
  zoeken zodra een nummer wordt afgespeeld.
  • Druk op Track omhoog om naar het volgende
  nummer te gaan.
  Of druk op de knop Seek met pijl voor vooruit
  zoeken.
  • Druk op Repeat om een nummer te herhalen.
  Druk nogmaals op Repeat als u het herhalen wilt
  stopzetten en naar een ander nummer wilt gaan.
  Als u op de afspeel-, pauze- of stopknop drukt,
  verschijnt er een indicator rechtsboven in het display
  van het mediacenter.

  5 • Page 8

  NuMusic booklet book_NED.book Page 6 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  AAN DE SLAG

  Meer informatie weergeven over
  wat er wordt afgespeeld
  Tijdens het afspelen van uw opgeslagen muziek wordt
  er informatie over het huidige nummer op uw
  televisiescherm weergegeven.

  2. Druk op de afstandsbediening op de pijl naar
  rechts om de overige opgeslagen nummers voor
  dit album weer te geven.
  uMusic (u1) : Wordt nu afgespeeld
  Come Away With Me
  van Norah Jones

  Ga als volgt te werk om de informatie in één oogopslag
  weer te geven:

  Don’t Know Why (3:05)
  Seven Years (2:24)
  Cold Cold Heart (3:38)
  Feelin’ The Same Way (2:55)
  Come Away With Me (3:18)
  Shoot The Moon (3:57)
  Turn Me On (2:33)

  1. Zet de televisie aan en selecteer de juiste televisieingang voor uw Bose®-systeem.
  De muziekinformatie wordt op het volledige scherm
  getoond.
  uMusic (u1) : Wordt nu afgespeeld
  Cold Cold Heart (3:18)
  Come Away With Me
  van Norah Jones
  Genre - Rock / Pop
  Nummer 3 op CD #8

  Verstreken tijd - 0:47/3:18
  Gegevens door All Music Guide: 2007 All Media Guide,
  LLC
  Navigeren

  classificatie

  Afgebeelde
  aanduidingen:
  •Nummer
  afspelen
  herhalen
  •Naar volgend
  scherm gaan
  •Knop op
  afstandsbediening

  Acties

  Opmerking: terwijl u naar een opgeslagen nummer luistert,
  kunt u op de knop Guide op de afstandsbediening drukken om
  de mogelijke acties voor dit nummer te bekijken. De acties die u
  kunt uitvoeren, worden op de volgende pagina’s uitgelegd.

  Verstreken tijd - 0:47/3:18
  Gegevens door All Music Guide: 2007 All Media Guide,
  LLC
  Navigeren

  classificatie

  Acties

  3. Druk op de afstandsbediening op de pijl omlaag
  om naar beneden te bladeren en nummers in de
  lijst te markeren.
  • Als u andere nummers in dit album wilt afspelen,
  markeert u het gewenste nummer en drukt u
  op ENTER.
  Het geselecteerde nummer wordt als eerste
  afgespeeld, gevolgd door de nummers die
  eronder staan.
  • Druk op de pijl naar links om naar het vorige
  scherm terug te keren.
  • Druk op de knop Exit om het huidige scherm
  te verlaten.

  6 • Page 9

  NuMusic booklet book_NED.book Page 7 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8
  AAN DE SLAG

  Afspeelmodi kiezen
  Tijdens het luisteren naar uw opgeslagen muziek kunt u
  een andere afspeelmodus selecteren.
  U kunt:
  • in uw muziek zoeken op genre, album, artiest of
  nummer door op Library te drukken;
  • naar een door uzelf ingestelde afspeellijst luisteren
  door op Playlist en het nummer, 1-9, van de
  gewenste afspeellijst te drukken;
  • naar soortgelijke muziek als het huidige nummer
  luisteren door op de knop Encore te drukken;
  Hiermee geeft u aan dat het systeem vergelijkbare
  opgeslagen muzieknummers moet afspelen.
  • alle nummers van het album inclusief het huidige
  nummer afspelen door op Whole CD te drukken;
  • een cd selecteren om af te spelen door op CD # en
  de knop met het gewenste nummer voor deze cd
  te drukken;
  Het cd-nummer is van toepassing op een album van
  een audio-cd of op alle nummers van een MP3-disk.
  Dit nummer verschijnt op het display van het
  mediacenter wanneer een nummer van die cd wordt
  afgespeeld.
  • terugkeren naar ononderbroken afspelen door op
  uMusic te drukken.

  De afspeelmodus voor herhalen en
  shuffle gebruiken
  U kunt de afspeelmodi Repeat en Shuffle gebruiken
  wanneer u muziek afspeelt in de modus CD #, Playlist of
  Whole CD, of selecties afspeelt via de muziekbibliotheek.
  U kunt:
  • nummers willekeurig afspelen door op Shuffle te
  drukken;
  Als u Shuffle wilt uitschakelen, drukt u nogmaals
  op Shuffle.
  • een nummer herhalen door op Repeat te drukken;
  Als u Repeat wilt uitschakelen, drukt u twee keer
  op Repeat.
  • een geselecteerd(e) genre, artiest, album, cd of
  afspeellijst herhalen door twee keer op Repeat te
  drukken;
  Als u Repeat wilt uitschakelen, drukt u nogmaals
  op Repeat.
  • de nummers in willekeurige volgorde herhalen door
  op Shuffle en vervolgens op Repeat* te drukken.
  Als u op Shuffle of Repeat drukt, wordt het betreffende
  woord op het display van het mediacenter weergegeven.
  Op uw televisiescherm geeft een pictogram de
  afspeelmodus aan, zoals hieronder is weergegeven.
  Willekeurig afspelen
  Het nummer herhalen
  De geselecteerde nummers of een afspeellijst
  herhalen
  *Tijdens de ononderbroken uMusic®- of Encore-afspeelmodus,
  kunnen de modi voor willekeurig en herhaald afspelen niet
  worden gebruikt.

  7 • Page 10

  NuMusic booklet book_NED.book Page 8 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN

  Muziek kiezen
  Tijdens het afspelen van uw opgeslagen muziek kunt u
  naar specifieke titels zoeken. De titels zijn in de
  muziekbibliotheek geordend volgens genre, artiest,
  album en nummer.

  3. Druk op de pijl naar rechts om uw
  keuzemogelijkheden voor de betreffende
  categorie te bekijken.
  4. Druk op de pijl omlaag om de gewenste categorie
  te markeren.
  Muziekbibliotheek: Genres
  Rock/Pop
  Klassiek
  Jazz
  Country
  Blues
  Easy listening
  New age
  Zang
  Wereldmuziek
  Folk/Bluegrass

  Uw eigen selectie samenstellen
  Voer de volgende stappen uit met uw Bose®afstandsbediening:
  1. Druk op de knop Stored om uw muziek af te spelen.
  2. Zorg dat de televisie is ingeschakeld en druk
  op Library.
  Op het scherm wordt een lijst met categorieën
  weergegeven.
  Muziekbibliotheek

  Navigeren

  Genres
  Artiesten
  Albums
  Nummers
  Afspeellijsten
  uStations

  180 Albums • 1642 Nummers • Totale tijd • 202:17:04

  Navigeren

  8

  10 Genres • 1642 Nummers • Totale afspeeltijd 202:17:04

  Informatie

  Acties

  Informatie

  Als u de knop met de pijl omlaag ingedrukt houdt,
  kunt u sneller door elke lijst bladeren.
  5. Druk op de pijl naar rechts om uw selecties te
  beperken en meer informatie weer te geven.
  Ga vervolgens omlaag in de lijst om een selectie te
  markeren.
  6. Druk op ENTER om uw selectie af te spelen.
  Op het scherm wordt informatie over de
  afgespeelde muziek weergegeven. • Page 11

  NuMusic booklet book_NED.book Page 9 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN

  Mogelijkheden van de
  muziekbibliotheek

  Namen van nummers en
  genres wijzigen

  Als u naar een bepaald genre, artiest, album of nummer
  zoekt, kunt u uit een aantal opties kiezen.

  U kunt bepaalde muziek snel terugvinden als aan de
  muziek het juiste genre en een voor u gemakkelijk te
  onthouden naam zijn toegewezen.

  U kunt:
  • alle nummers in een gemarkeerd(e) genre, album of
  artiest afspelen door op ENTER te drukken;
  U keert dan terug naar het scherm met informatie
  over de huidige afgespeelde muziek.
  • de lijst met opties in een geselecteerde categorie
  bekijken door op de pijl naar rechts te drukken;
  • terugkeren naar het vorige scherm door op de pijl
  naar links te drukken;
  Dit is alleen mogelijk wanneer in de gemarkeerde
  selectiebalk een pijl naar links verschijnt.
  • het scherm Muziekbibliotheek verlaten door op Exit
  te drukken;
  • in de muziekbibliotheek bladeren terwijl uw selectie
  wordt afgespeeld door op Library te drukken.
  U keert dan terug naar de hoofdcategorielijst.

  Als dit niet het geval is, kunt u:
  • een ander genre voor een album kiezen;
  • een albumtitel bewerken;
  • de naam van de artiest voor een bepaald album
  bewerken;
  • een naam zoals die voorkomt in de lijst van artiesten
  bewerken;
  • de titel van een nummer bewerken.
  Een albumgenre kiezen
  1. Markeer het album dat u wilt wijzigen in de
  muziekbibliotheek.
  2. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.
  3. Markeer Genre wijzigen en druk op de pijl
  naar rechts.
  4. Markeer het nieuwe genre voor dit album en druk
  op de knop ENTER.
  Hiermee voltooit u de wijzigingen en keert u terug
  naar het vorige scherm.

  9 • Page 12

  NuMusic booklet book_NED.book Page 10 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN
  De artiest van een album wijzigen
  1. Markeer het album dat u wilt wijzigen in de
  muziekbibliotheek.
  2. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.
  3. Markeer Artiest bewerken en druk op de pijl
  naar rechts.
  4. Gebruik het bewerkingsscherm om de naam van
  de artiest in te voeren of de naam van de
  weergegeven artiest te wijzigen.
  Zie ‘Tekst toevoegen en bewerken’ op pagina 14.
  5. Markeer Opslaan en druk op de knop ENTER om
  uw bewerking te voltooien.
  U keert vervolgens terug naar het vorige scherm.

  Nummers koppelen of koppeling
  ongedaan maken
  U kunt de manier waarop nummers van een opgeslagen
  album worden afgespeeld wijzigen. Zo kunt u nummers
  achter elkaar of afgewisseld met nummers van andere
  albums of disks laten afspelen.
  Bij klassieke albums of albums met comedy/gesproken
  woord speelt het uMusic®+-systeem de nummers als
  een gekoppelde eenheid in volgorde af. Het systeem is
  ook ingesteld om de nummers van andere genres als
  niet-gekoppelde of individuele selecties af te spelen.
  Het koppelen van nummers in een album wijzigen
  1. Markeer het album dat u wilt wijzigen in de
  muziekbibliotheek.
  2. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.

  Opmerking: als dezelfde artiestennaam voor verschillende
  albums anders is gespeld, worden beide namen in de
  bibliotheekcategorie Artiesten vermeld. Als er slechts één
  spelling voor de artiestennaam bestaat en u deze naam
  selecteert in de bibliotheekcategorie Artiesten, wordt elk album
  waarin deze artiest voorkomt weergegeven.

  3. Kies de koppelingsoptie die voor dit album wordt
  weergegeven (Alle nummers koppelen of Nummers
  niet koppelen) en druk op ENTER.

  Een naam in Artiesten, Albums of Nummers wijzigen

  4. Druk op ENTER om de bevestiging te accepteren.

  Zie ‘Het bewerkingsscherm openen’ op pagina 15.

  10

  Er verschijnt een bevestigingsbericht op het
  scherm.

  U keert vervolgens terug naar het vorige scherm. • Page 13

  NuMusic booklet book_NED.book Page 11 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN

  Een afspeellijst maken
  U kunt maximaal negen afspeellijsten maken en
  specifieke nummers of alle nummers van een artiest,
  album of genre aan elke afspeellijst toevoegen. Elke
  afspeellijst kan maximaal 1000 nummers bevatten.

  3. Druk op de pijl naar rechts om die categorie
  te openen.
  • Gebruik de pijl omhoog of omlaag om door de
  lijst te bladeren en een selectie te markeren.
  • Gebruik de pijl naar rechts om meer informatie
  weer te geven en uw selectie te beperken.

  Muziek voor de afspeellijst kiezen

  De muziek toevoegen

  Gebruik de muziekbibliotheek om de gewenste muziek
  te vinden.

  Ga als volgt te werk wanneer u de gewenste muziek
  hebt gemarkeerd:

  1. Zorg dat de televisie is ingeschakeld en druk op de
  knop Library.

  1. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.

  Muziekbibliotheek
  Genres
  Artiesten
  Albums
  Nummers
  Afspeellijsten
  uStations

  2. Druk op de pijl omlaag om Toevoegen aan
  afspeellijst te markeren.
  Muziekbibliotheek: Nummeracties
  Deze selectie afspelen
  Toevoegen aan afspeellijst
  Deze selectie als + classificeren
  Deze selectie als – classificeren
  Naam bewerken
  Deze selectie verwijderen

  180 Albums • 1642 Nummers • Totale tijd • 202:17:04
  Navigeren

  Informatie

  2. Druk op de pijl omlaag om een categorie voor uw
  zoekopdracht te markeren.

  Navigeren

  Informatie

  Kies de categorie waarmee u uw selectie kunt
  beperken: genre, artiest, album of nummer.
  11 • Page 14

  NuMusic booklet book_NED.book Page 12 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN
  3. Druk op de pijl naar rechts om de negen
  afspeellijsten weer te geven.
  4. Druk op de pijl omlaag om de gewenste afspeellijst
  te markeren.

  Muziekbibliotheek: Nummeracties
  Toevoegen aan afspeellijst
  De selectie is toegevoegd aan Playlist 1.

  Muziekbibliotheek: Nummeracties
  Voeg deze selectie aan een afspeellijst toe:
  P1 Sport A
  P2 Jazz 1
  P3 Jazz 2
  P4 Jazz 3
  P5 Sport 5
  P6 Joyce’s blues
  P7
  P8
  P9

  Navigeren

  Informatie

  5. Druk op de knop ENTER om de selectie aan de
  gemarkeerde afspeellijst toe te voegen.
  Er verschijnt een bericht dat uw toevoeging
  bevestigt.

  OK

  Navigeren

  6. Druk op de knop ENTER om naar het vorige
  scherm terug te keren.

  De nummers in uw lijst afspelen
  U kunt een afspeellijst op twee manieren starten:
  Via de muziekbibliotheek
  1. Selecteer Afspeellijsten in de muziekbibliotheek
  en druk op de pijl naar rechts om deze categorie
  te openen.
  2. Selecteer de gewenste afspeellijst en druk op de
  knop ENTER om het afspelen te starten.
  U kunt ook op de pijl naar rechts drukken om de
  inhoud van de afspeellijst weer te geven. Ga
  vervolgens omlaag om het nummer waarmee u wilt
  beginnen te selecteren en druk op ENTER om het
  afspelen te starten.

  12 • Page 15

  NuMusic booklet book_NED.book Page 13 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN
  Wanneer alle nummers uit de afspeellijst zijn afgespeeld,
  gaat het uMusic®-systeem verder met afspelen.
  Met de afstandsbediening
  1. Terwijl u luistert naar uw opgeslagen muziek, drukt
  u op Playlist op de afstandsbediening om de laatst
  geselecteerde afspeellijst te beluisteren.
  2. Selecteer nu een andere afspeellijst door op de
  knop met het gewenste nummer te drukken.
  Opmerking: als u een Personal ® music center II gebruikt om
  een afspeellijst te selecteren, drukt u op de knop Playlist en
  vervolgens op de knop Preset om de selecteerbare
  afspeellijsten weer te geven.

  Terwijl u naar de afspeellijst luistert, kunt u:
  • de lijst nogmaals afspelen door twee keer op Repeat
  te drukken;
  Druk nogmaals op Repeat om de herhaalmodus te
  annuleren.
  • nummers in de lijst in willekeurige volgorde afspelen
  door op Shuffle te drukken;
  Druk nogmaals op Shuffle om het afspelen in
  willekeurige volgorde te annuleren.
  • nummers in de lijst in willekeurige volgorde herhaald
  afspelen door op Shuffle en vervolgens op Repeat te
  drukken;
  • alle nummers van het album inclusief het huidige
  nummer afspelen door op Whole CD te drukken;

  • ononderbroken afspelen door uMusic laten hervatten
  door op de knop uMusic te drukken.
  U kunt ook wachten tot uMusic het afspelen
  automatisch hervat wanneer alle nummers in de
  geselecteerde afspeellijst zijn afgespeeld.
  Opmerking: als de geselecteerde afspeellijst geen nummers
  bevat, geeft het mediacenter een bericht weer en wordt het
  ononderbroken afspelen van uw opgeslagen muziek hervat.

  De afspeellijst een naam geven
  U kunt uw afspeellijst een naam geven die het doel van
  deze lijst herkenbaar aangeeft. Wanneer deze lijst wordt
  afgespeeld, verschijnen zowel het nummer als de naam
  (maximaal 8 tekens) op het display van het mediacenter.
  STORED
  4 JAZZ 3

  2:14

  P4
  P L AY L I S T

  1. Selecteer Afspeellijsten in de hoofdcategorielijst van
  de muziekbibliotheek en druk op de pijl naar rechts.
  2. Markeer de afspeellijst die u van een naam wilt
  voorzien.
  3. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.
  4. Markeer Naam bewerken en druk op de pijl naar
  rechts.
  Het toetsenbord van het bewerkingsscherm wordt
  weergegeven.
  13 • Page 16

  NuMusic booklet book_NED.book Page 14 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN

  Tekst toevoegen en
  bewerken

  In dit scherm kunt u ook de namen van een
  geselecteerd(e) artiest, album of nummer bewerken.

  U kunt elke afspeellijst of elk uStation™ een naam
  geven met behulp van het toetsenbord in het
  bewerkingsscherm.

  • Basisalfabet (hieronder aangegeven met A)
  • Cijfers en symbolen (hieronder aangegeven met 1! )
  • Speciale tekens (hieronder aangegeven met Ó)

  U kunt kiezen uit drie toetsenbordweergaven die elk
  verschillende tekens bevatten.

  Functies van het bewerkingsscherm
  Tekstregel waar
  bewerkingen verschijnen

  3 weergaven

  Wijzigingen ongedaan maken

  Lege tekenruimte die naar links
  of rechts opschuift

  Jazz 3

  Bewerkingen bevestigen

  Annuleren Opslaan

  Weergave
  Basisalfabet
  (hier afgebeeld)
  Toetsen

  Weergave Cijfers &
  symbolen
  Weergave Speciale
  tekens

  Uit te voeren
  acties

  Wissen

  Shift

  Selecteer “Annuleren” om af te sluiten zonder op te slaan.
  Selecteer “Opslaan” om bewerkingen op te slaan en af te sluiten.
  navigeren

  14

  Spatie

  selecteren

  Balken • Page 17

  NuMusic booklet book_NED.book Page 15 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN

  Het bewerkingsscherm openen
  1. Druk op de knop Library op de afstandsbediening
  om de lijst met categorieën weer te geven.
  2. Markeer het album, het nummer, de artiest, de
  afspeellijst of het uStation™ welke u wilt bewerken.
  3. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.
  4. Markeer Naam bewerken en druk op de pijl
  naar rechts.
  Het bewerkingsscherm wordt weergegeven.
  5. Gebruik de volgende knoppen op de
  afstandsbediening:
  • pijl naar rechts, pijl naar links, pijl omhoog en pijl
  omlaag om naar het gewenste teken te gaan en
  dit te markeren;
  • ENTER om het gemarkeerde teken aan de
  tekstregel toe te voegen;
  • pijl naar links en pijl omlaag om naar een andere
  toetsenbordweergave te gaan.

  Tekens aan de tekstregel
  toevoegen
  Nieuwe tekens verschijnen links van de lege tekenruimte
  in de bovenste regel. Een naam van een afspeellijst of
  uStation mag maximaal 16 tekens bevatten.
  • Markeer elke lettertoets en druk op ENTER om
  tekens aan de tekstregel toe te voegen.
  • Als u het laatste teken in de bovenste regel wilt
  verwijderen, markeert u de balk Wissen en drukt u
  op ENTER.
  Met elke druk op de knop schuift de lege tekenruimte
  op naar links en wordt er een teken verwijderd.
  • Als u kleine letters in hoofdletters wilt wijzigen,
  markeert u de balk Shift en drukt u op ENTER.
  Selecteer vervolgens een letter en druk op ENTER.
  Gebruik nogmaals de balk Shift om terug te gaan
  naar kleine letters.
  • Als u een spatie tussen de woorden wilt invoegen,
  markeert u de spatiebalk en drukt u op ENTER.
  • Als u een nummer wilt toevoegen, gaat u naar links
  en omlaag naar het toetsenbord Cijfers & symbolen
  en selecteert u het nummer.
  • Als u een letter met accent wilt toevoegen, gaat u
  naar links en omlaag naar het toetsenbord Speciale
  tekens en selecteert u de letter.
  • Als u uw toevoegingen en bewerkingen wilt opslaan,
  gaat u omhoog naar Opslaan en drukt u op ENTER.
  • Als u het bewerkingsscherm zonder opslaan wilt
  verlaten, gaat u omhoog naar Annuleren en drukt u
  op ENTER.
  15 • Page 18

  NuMusic booklet book_NED.book Page 16 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN

  Voorbeeld van het invoeren van
  een naam
  De naam Jazz 3 volledig maken:
  1. Druk op de pijl naar beneden om het basisalfabet
  weer te geven.

  4. Ga omhoog om de weergave Basisalfabet te
  verlaten en ga omlaag naar het toetsenbord Cijfers
  & symbolen.
  Jazz_

  Annuleren Opslaan

  2. Ga in het toetsenbord omlaag om de letter z te
  markeren en druk vervolgens op ENTER.
  De tweede z verschijnt in de tekstregel en de lege
  tekenruimte schuift op naar rechts.
  3. Ga omlaag naar de spatiebalk en druk op ENTER.
  Rechts van de tweede z verschijnt een spatie en de
  lege tekenruimte schuift op naar rechts.

  Wissen

  Spatie

  Selecteer “Annuleren” om af te sluiten zonder op te slaan.
  Selecteer “Opslaan” om bewerkingen op te slaan en af te sluiten.
  navigeren

  selecteren

  5. Ga naar rechts om het cijfer 3 te markeren en druk
  op ENTER.
  6. Ga omhoog om Opslaan te markeren en druk op
  ENTER.
  Hiermee voltooit u de bewerking en keert u terug
  naar het vorige scherm.

  16 • Page 19

  NuMusic booklet book_NED.book Page 17 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN

  Nummers uit een afspeellijst
  verwijderen
  U kunt alle nummers (Optie A) of individuele nummers
  (Optie B op de volgende pagina) uit uw afspeellijst
  verwijderen.

  Optie A: alle nummers verwijderen
  3. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.
  Muziekbibliotheek: Afspeellijstacties

  1. Markeer Afspeellijsten in de muziekbibliotheek en
  druk op de pijl naar rechts.

  Deze selectie afspelen
  Naam bewerken
  Afspeellijst wissen

  2. Markeer de afspeellijst die u wilt wijzigen en volg
  de stappen onder Optie A of Optie B.
  Muziekbibliotheek: Afspeellijsten
  P1 Sport A
  P2 Jazz 1
  P3 Jazz 2
  P4 Jazz 3
  P5 Sport 5
  P6 Joyce’s blues
  P7
  P8
  P9

  Navigeren

  Informatie

  4. Markeer Afspeellijst wissen en druk op de pijl
  naar rechts.
  Op het scherm verschijnt een bericht met een
  bevestigingsverzoek.

  Navigeren

  Acties

  Informatie

  5. Markeer Ja en druk vervolgens op de knop ENTER.
  U keert vervolgens terug naar het vorige scherm.

  17 • Page 20

  NuMusic booklet book_NED.book Page 18 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  EXTRA AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN
  Optie B: individuele nummers verwijderen
  3. Druk op de pijl naar rechts om de lijst met nummer
  in de geselecteerde afspeellijst weer te geven.

  5. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.
  Muziekbibliotheek: Nummeracties afspeellijst

  4. Markeer het nummer dat u wilt verwijderen.
  Afspelen hier starten
  Verwijderen uit afspeellijst

  Muziekbibliotheek: P1 Sport A
  Feelin’ Alright
  Beautiful Day
  Irreplaceable
  Ring The Alarm
  Be Without You
  Call On Me
  Give It To Me

  Navigeren

  7 Nummers • Totale tijd 43:15:02
  Navigeren

  Acties

  Informatie

  Informatie

  6. Markeer Verwijderen uit afspeellijst en druk op de
  knop ENTER.
  Op het scherm verschijnt een bericht met een
  bevestigingsverzoek.
  7. Selecteer Ja of Nee en druk op de knop ENTER.
  U keert vervolgens terug naar het vorige scherm.

  18 • Page 21

  NuMusic booklet book_NED.book Page 19 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  HET INTELLIGENTE AFSPEELSYSTEEM GEBRUIKEN

  Uw muziek op een geheel
  nieuwe manier afspelen
  Wanneer u voor de eerste keer op de knop Stored
  drukt, wordt uw opgeslagen muziek ononderbroken en
  onbewerkt afgespeeld. Wellicht geniet u van deze
  manier van afspelen waarmee u uw muziek met zeer
  weinig inspanning kunt beluisteren.
  Maar het uMusic®+ -systeem biedt u daarnaast een
  geheel andere mogelijkheid die intelligent afspelen
  wordt genoemd, waarmee het systeem als het ware
  ‘aanvoelt’ wat u wilt horen.

  Uw systeem laten luisteren
  Uw muzikale voorkeuren wisselen mogelijk op
  specifieke momenten van de dag, bijvoorbeeld bij
  terugkerende activiteiten of wanneer u een bepaalde
  sfeer wilt creëren.

  Wanneer u een uStation hebt geselecteerd, verschaft
  elke actie die u uitvoert – overslaan, herhalen of een
  volledig nummer beluisteren – aanwijzingen over uw
  muzikale voorkeur. Het uStation gebruikt dit logboek met
  aanwijzingen om muziek te selecteren die u leuk vindt.

  Een uStation-preset selecteren
  Elk uStation heeft een reeds toegewezen presetnummer.
  U kunt verschillende nummers voor uw gezinsleden of
  voor uw verschillende doeleinden reserveren.
  Tijdens het afspelen van uw opgeslagen muziek kunt u
  de afstandsbediening gebruiken om een ander uStation
  te kiezen.* Druk hiervoor op de knop met het
  presetnummer voor het gewenste uStation.
  U kunt elk uStation tevens een naam geven die het doel
  herkenbaar aangeeft. Zie ‘Een uStation een naam
  geven™’ op pagina 22.

  U kunt nu het systeem leren om de muziek af te spelen
  die bij deze verschillende voorkeuren past. Hiervoor
  hoeft u alleen maar een van de negen uStations™ te
  kiezen die als leerling dient.
  Een uStation slaat geen lijst met nummers op zoals dat
  bij een afspeellijst het geval is. In plaats daarvan houdt
  het uStation een logboek van uw reacties bij terwijl u
  naar uw muziek luistert.

  *uStations zijn niet actief wanneer u selecties via de
  muziekbibliotheek of in de modus Afspeellijst, CD # of
  Whole CD afspeelt. Druk op de knop Encore of uMusic op
  de afstandsbediening om een uStation te activeren. Druk
  vervolgens op de knop met het gewenste presetnummer.

  19 • Page 22

  NuMusic booklet book_NED.book Page 20 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  HET INTELLIGENTE AFSPEELSYSTEEM GEBRUIKEN

  Een uStation™ aan het werk zetten

  Muziek in een uStation classificeren

  1. Druk op de knop Stored op de afstandsbediening
  om de ononderbroken afspeelmodus te starten.

  Wanneer een uStation voor de eerste keer is
  geselecteerd, weet het nog niet wat uw voorkeuren zijn.
  Het uStation begint dan met het afspelen van nummers
  uit uw volledige opgeslagen muziekverzameling.

  2. Druk op een presetnummer (1* - 9) op de
  afstandsbediening voor het gewenste uStation.
  Het presetnummer dat na een kleine u komt,
  verschijnt op het display van het mediacenter.
  3. Terwijl het systeem doorgaat met het afspelen van
  uw opgeslagen muziek, kunt u op de volgende
  manieren reageren op de muziek:
  • Beluister een nummer in zijn geheel.
  • Sla nummers over die u niet wilt horen.
  • Herhaal een nummer dat u erg mooi vindt.
  Het uStation legt elke reactie in het logboek vast, plus
  de classificaties die u aan de muziek toekent. Na
  verloop van tijd zult u waarschijnlijk merken dat het
  uStation zich aanpast aan uw voorkeuren.

  *Als u opgeslagen muziek voor de eerste keer afspeelt,
  selecteert het systeem automatisch Preset 1. Deze
  preset wordt vervolgens beïnvloed door de reacties van
  degene die naar de muziek luistert. Om een uStation aan
  uw eigen voorkeuren aan te passen, kunt u ook een
  ander presetnummer (2 - 9) kiezen.
  Zie ‘Het logboek van de uStation™ leegmaken’ op
  pagina 24 om uStation 1 te vernieuwen.

  20

  U kunt de classificatieknoppen op de
  afstandsbediening gebruiken om duidelijk aan te geven
  wat u wel en wat u niet wilt horen.
  • Als u een selectie niet mooi vindt, drukt u op de
  knop – RATING.
  Het huidige nummer wordt stopgezet en het systeem
  selecteert een ander nummer.
  Nummers met deze classificatie hebben minder kans
  om door het huidige uStation te worden afgespeeld.
  • Als u een selectie erg mooi vindt, drukt u op de
  knop + RATING.
  Het huidige nummer gaat verder met afspelen.
  Nummers met deze classificatie hebben meer kans
  om door het huidige uStation te worden afgespeeld. • Page 23

  NuMusic booklet book_NED.book Page 21 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  HET INTELLIGENTE AFSPEELSYSTEEM GEBRUIKEN
  Complete muziekcategorieën classificeren
  U kunt ook een compleet album of meerdere nummers
  in de muziekbibliotheek classificeren. Op deze manier
  leert het uStation™ uw voorkeuren sneller kennen.
  1. Markeer een album of nummer in de
  muziekbibliotheek en druk op de knop Guide om
  de mogelijke acties weer te geven.

  3. Selecteer een uStation en druk op de knop ENTER
  om de nummerclassificatie toe te passen.
  Muziekbibliotheek: Albumacties
  Classificeer deze selectie als + in een uStation-preset:
  u1 Mark
  + u2 Joyce
  u3 Diner
  u4 Bram
  u5 Vroeg opstaan
  u6
  u7
  u8
  u9

  2. Markeer Deze selectie als + classificeren of
  Deze selectie als – classificeren en druk op de pijl
  naar rechts.
  Muziekbibliotheek: Albumacties
  Deze selectie afspelen
  Toevoegen aan afspeellijst
  Deze selectie als + classificeren
  Deze selectie als – classificeren
  Naam bewerken
  Genre wijzigen
  Artiest bewerken
  Deze selectie verwijderen
  Alle nummers koppelen
  Albuminformatie opnieuw laden

  Navigeren

  Navigeren

  Informatie

  Indien gewenst kunt u een ander uStation in de lijst
  selecteren en dezelfde nummerclassificatie
  toepassen.

  Informatie

  21 • Page 24

  NuMusic booklet book_NED.book Page 22 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  HET INTELLIGENTE AFSPEELSYSTEEM GEBRUIKEN

  Een uStation een naam geven™
  1. Markeer uStations in de muziekbibliotheek en druk
  op de pijl naar rechts.
  2. Markeer het uStation dat u van een naam wilt
  voorzien.
  Muziekbibliotheek: uStation-acties

  u1 Mark
  + u2 Joyce
  u3 Diner
  u4 Bram
  u5 Huiswerk
  u6
  u7
  u8
  u9

  Navigeren

  Acties

  Informatie

  3. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.

  22

  4. Markeer Naam bewerken en druk op de pijl
  naar rechts.
  Het toetsenbord van het bewerkingsscherm wordt
  weergegeven.
  5. Zie ‘Tekst toevoegen en bewerken’ op pagina 14
  voor informatie over het gebruik van het
  toetsenbord in het bewerkingsscherm.
  6. Als de naam compleet is, gaat u naar Opslaan in de
  rechterbovenhoek van het toetsenbord en drukt u
  op ENTER.
  U keert vervolgens terug naar het vorige scherm. • Page 25

  NuMusic booklet book_NED.book Page 23 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  HET INTELLIGENTE AFSPEELSYSTEEM GEBRUIKEN

  Nummers, bewerkingen en
  classificaties verwijderen
  Hoe beter u dit systeem kent, hoe beter u weet wat u
  dit systeem wilt laten doen.
  Om het systeem helemaal naar uw wensen te laten
  functioneren, kunt u uitgevoerde bewerkingen weer
  ongedaan maken.

  Uw albumbewerkingen
  ongedaan maken
  U kunt ervoor kiezen om de bewerkingen van een
  album ongedaan te maken. Als u deze actie uitvoert,
  worden uw bewerkingen overschreven door de
  muziekinformatie die oorspronkelijk door de
  systeemdatabase is geleverd.
  Deze actie heeft geen invloed op de namen van
  afspeellijsten of uStation-presets.

  Uw opties zijn onder andere:

  De oorspronkelijke informatie terugzetten:

  • de invloeden van het uStation™ wijzigen door het
  logboek ervan te wissen;
  • ervoor zorgen dat bepaalde muziek nooit wordt
  afgespeeld, zelfs niet heel af en toe.

  1. Markeer het album dat u wilt wijzigen in de
  muziekbibliotheek.
  2. Druk op de knop Guide op de afstandsbediening
  om de lijst met mogelijke acties weer te geven.
  3. Ga in de lijst omlaag, markeer Albuminformatie
  opnieuw laden en druk op ENTER.
  Op het scherm verschijnt een bericht met een
  bevestigingsverzoek.
  4. Druk op de knop ENTER om uw keuze met Ja of
  Nee te bevestigen.
  U keert vervolgens terug naar het vorige scherm.

  23 • Page 26

  NuMusic booklet book_NED.book Page 24 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  HET INTELLIGENTE AFSPEELSYSTEEM GEBRUIKEN

  Het logboek van de uStation™
  leegmaken

  4. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.

  U kunt het logboek van een uStation wissen om het
  uStation te reserveren voor een ander doeleinde of voor
  gebruik door een andere persoon.

  5. Markeer uStation-classificaties wissen en druk op
  de pijl naar rechts.

  1. Markeer uStations in de lijst met categorieën in de
  muziekbibliotheek.

  Muziekbibliotheek: uStation-acties
  Deze selectie afspelen
  Naam bewerken
  uStation-classificaties wissen

  Muziekbibliotheek
  Genres
  Artiesten
  Albums
  Nummers
  Afspeellijsten
  uStations

  Navigeren

  Informatie

  180 Albums • 1642 Nummers • Totale tijd • 202:17:04

  Navigeren

  Informatie

  2. Druk op de pijl naar rechts om deze categorie te
  openen.
  3. Markeer het uStation dat u wilt wissen.

  24

  Op het scherm verschijnt een bericht met een
  bevestigingsverzoek.
  6. Druk op de knop ENTER om uw keuze met Ja of
  Nee te bevestigen.
  U keert vervolgens terug naar het vorige scherm. • Page 27

  NuMusic booklet book_NED.book Page 25 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  HET INTELLIGENTE AFSPEELSYSTEEM GEBRUIKEN

  Opgeslagen nummers verwijderen
  Wanneer u een artiest, album of nummer nooit meer
  wilt horen, kunt u dit item permanent uit uw opgeslagen
  muziekverzameling verwijderen.
  1. Markeer in de muziekbibliotheek de artiest, het
  album of het nummer dat u wilt verwijderen.

  4. Druk op de knop ENTER om uw keuze met Ja of
  Nee te bevestigen.
  U keert vervolgens terug naar het vorige scherm.
  Opmerking: wanneer u een selectie uit uw opgeslagen
  muziek verwijdert, wordt de selectie automatisch uit de
  afspeellijsten verwijderd.

  2. Druk op de knop Guide om de lijst met mogelijke
  acties weer te geven.
  3. Markeer Deze selectie verwijderen en druk op de
  pijl naar rechts.
  Muziekbibliotheek: Nummeracties
  Deze selectie afspelen
  Toevoegen aan afspeellijst
  Deze selectie als + classificeren
  Deze selectie als – classificeren
  Naam bewerken
  Deze selectie verwijderen

  Navigeren

  Informatie

  Op het scherm verschijnt een bericht met een
  bevestigingsverzoek.

  25 • Page 28

  NuMusic booklet book_NED.book Page 26 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  AANVULLENDE INFORMATIE

  Informatie over disks die
  u kunt opslaan
  Onderstaande aanvullende informatie kan u helpen dit
  Bose®-home-entertainmentsysteem optimaal te benutten.

  Meer informatie over
  compatibele disks
  Met uitzondering van MP3 kunt u geen disks
  importeren met gegevensaudio-indelingen zoals WMA
  (Windows Media Audio) en indelingen die zijn
  beschermd door DRM (Digital Rights Management).
  Raadpleeg het muziekbeheersysteem op uw computer
  voor informatie over het maken van MP3-bestanden.
  Overige informatie:
  • U kunt hetzelfde nummer van zowel een MP3-disk
  als een audio-cd opslaan. Muziekgegevens die door
  de MP3-disk worden verschaft, worden echter niet
  voor hetzelfde nummer van de audio-cd gebruikt.
  • Als de nummers van één album worden opgeslagen,
  waarvan een aantal op een MP3-disk staat en een
  aantal op een audio-cd, worden niet alle nummers
  herkend als afkomstig van hetzelfde album.
  Voordat u audiomateriaal naar uw computer kopieert of een MP3-cd maakt,
  dient u:
  •vast te stellen of u de wettelijke rechten hebt om de betreffende audio-inhoud
  te kopiëren;
  •twijfelachtige bronnen van audiomateriaal te vermijden, zoals bepaalde
  voorzieningen voor het delen van bestanden;
  •de exemplaren of cd’s niet te gebruiken als een middel om audio-inhoud te
  delen met anderen, maar het kopiëren te beperken tot persoonlijk gebruik,
  zover dit is toegestaan.

  26

  • Als u wilt dat MP3-bestanden worden herkend als
  nummers van hetzelfde album, dient u ze van dezelfde
  MP3-disk op te slaan. Een disk met twee sessies geldt
  als één disk.
  • Hetzelfde nummer van twee verschillende MP3-disks
  wordt slechts één keer opgeslagen. Wanneer u op
  CD # drukt voor de disk die als eerste is opgeslagen,
  wordt het nummer afgespeeld. Maar als u op CD #
  drukt voor de disk die later is opgeslagen, wordt het
  nummer niet afgespeeld.
  • Als een album twee keer op een MP3-disk voorkomt,
  wordt het na het opslaan slechts één keer onder
  Albums weergegeven. Echter, als er twee
  verschillende artiesten aan het album zijn gekoppeld,
  wordt elk nummer twee keer in de albumlijst vermeld.
  • Als een audio-cd en een MP3-disk hetzelfde album
  bevatten, wordt dit album twee keer opgeslagen en
  twee keer in de categorie Albums in de
  muziekbibliotheek vermeld. De nummers worden één
  keer onder elk album weergegeven, maar twee keer
  in de lijst met alle nummers.

  Hulp en productgegevens
  Raadpleeg de gebruikershandleiding die in de doos met
  uw Bose-systeem is meegeleverd voor de volgende
  informatie:


  onderhoud
  problemen oplossen
  garantie
  technische productgegevens
  instructies voor meer informatie over het gebruik van
  het systeem
  In de doos vindt u een aparte adressenlijst met
  informatie over klantenservice. • Page 29

  NuMusic booklet book_NED.book Page 27 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  MEER·MOGELIJKHEDEN

  Overal in uw huis genieten
  van het LIFESTYLE systeem
  ®

  U hebt al ontdekt hoe uw nieuwe LIFESTYLE®-systeem
  digitaal honderden cd’s kan opslaan en uw muzikale
  voorkeuren kan leren. Nu is het moment aangebroken
  waarop u leert hoe u overal in uw huis van uw favoriete
  muziek kan genieten, dankzij de uitbreidingsopties
  met hoogwaardige geluidskwaliteit voor het hele huis
  van Bose.
  Stelt u zich eens voor: u ligt op de waranda te genieten
  van jazz terwijl uw kinderen in de hobbykamer naar een
  dvd kijken. Alles komt uit hetzelfde systeem en alles
  gebeurt tegelijkertijd. U bent echter niet beperkt tot
  twee ruimtes in of rondom uw huis. Met het
  LIFESTYLE®-systeem kunt u in maar liefst 14 kamers,
  zelfs buitenshuis, van uw muziek genieten.
  Uw systeem kan niet alleen de huiskamer, maar alle
  ruimtes in uw huis van muziek voorzien.
  Hoe kan ik genieten van een geweldige
  geluidskwaliteit en overal in mijn huis toegang
  krijgen tot mijn opgeslagen muziekverzameling?
  Bose biedt een aantal flexibele opties die u helpen een
  oplossing te creëren die perfect op uw situatie aansluit.
  Hier volgen een paar ideeën om u op weg te helpen.

  Muziek in de slaapkamer
  Stelt u zich eens voor dat u vanuit uw slaapkamer
  toegang hebt tot uw volledige opgeslagen
  muziekverzameling. U luistert naar een rustig klassiek
  nummer terwijl u in slaap valt of u activeert een van uw
  uStation™-presets met stimulerende muziek terwijl u
  zich klaarmaakt om uit eten te gaan. U zou kabels naar
  uw slaapkamer kunnen leggen, maar deze kamer is
  vaak te ver van uw systeem verwijderd. In plaats van
  kabels van kamer naar kamer te leggen, kunt u beter
  een AL8 draadloze audiolink koppelen aan een Wave®muzieksysteem, zodat u over een eenvoudige en
  gemakkelijk in te stellen oplossing beschikt.
  Muziek in de studeerkamer
  Aan het einde van een lange dag wilt u relaxen met wat
  rustige jazz. Uw studeerkamer bevindt zich mogelijk
  dichter bij de kamer waar uw systeem staat, dus een
  bekabelde oplossing is wellicht praktischer. Met het
  LIFESTYLE®-luidsprekersysteem met interne
  versterking voor het hele huis hebt u de allerbeste
  stereogeluidskwaliteit van Bose® helemaal voor uzelf.
  Muziek buitenshuis
  De zomer is bij uitstek de tijd om buiten op de patio te
  genieten van een barbecue en het gezelschap van
  vrienden. Terwijl u buiten bezig bent, kunt u naar een
  belangrijke wedstrijd op de radio luisteren en in het
  reclameblok overschakelen op uw opgeslagen
  muziekverzameling. Onze Free Space® 51
  weerbestendige luidsprekers en versterker bieden
  geweldig geluid voor buitenshuis. Met deze best
  presterende en meest veelzijdige weerbestendige
  luidsprekers hebt u de perfecte oplossing voor
  buitenshuis in handen.
  27 • Page 30

  NuMusic booklet book_NED.book Page 28 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  TAB 8

  TAB 7

  TAB 6

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 3

  TAB 2

  Nederlands

  MEER·MOGELIJKHEDEN

  Muzieksystemen combineren en
  aanpassen aan uw ruimte
  Keuken
  Slaapkamer

  LIFESTYLE®-luidspreker
  met interne versterking
  Huiskamer

  Wave®muzieksysteem
  Studeerkamer

  LIFESTYLE® DVD-homeentertainmentsysteem
  Patio

  LIFESTYLE®-luidsprekers
  met interne versterking
  voor het hele huis

  Free Space® 51
  weerbestendige luidsprekers

  Voorbeeld van LIFESTYLE®-uitbreiding
  voor het hele huis
  28

  In alle uitbreidingsruimtes kunt u van de geavanceerde
  bediening van een Personal® music center II genieten.
  Dit muziekcentrum heeft een LCD-scherm waarop u
  kunt zien welke muziek door het systeem wordt
  afgespeeld en welke mogelijke afspeelopties u hebt.
  Net als bij andere producten die compatibel zijn met
  Bose® link, worden bij het Personal® music center II
  gedetailleerde instructies geleverd voor het gebruik met
  uw LIFESTYLE®-systeem.
  Voor meer informatie of voor de aanschaf van extra
  apparatuur kunt u contact opnemen met uw
  plaatselijke Bose-dealer. U kunt ook rechtstreeks
  contact met Bose opnemen m.b.v. de lijst die bij uw
  systeem is geleverd. • Page 31

  NuMusic booklet book_NED.book Page 29 Friday, March 6, 2009 4:01 PM

  Nederlands

  TAB 2

  TAB 3

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 6

  TAB 7

  TAB 8

  MEER·MOGELIJKHEDEN

  Accessoires voor extra
  gebruiksgemak
  Bose biedt verschillende accessoires waarmee u het
  aantal opties voor het instellen en gebruiken van uw
  systeem kunt uitbreiden.

  Voor zowel LIFESTYLE®- als
  3•2•1®-systemen
  Deze luidsprekeraccessoires, die qua ontwerp beslist
  niet zullen misstaan in uw inrichting, zijn compatibel
  met de luidsprekers van alle Bose-systemen.
  Tafelstatieven

  Muurbeugels

  Alleen voor LIFESTYLE®-systemen
  Deze geavanceerde producten maken gebruik van
  radiogolven die een draadloze instelling en
  geavanceerde bediening mogelijk maken.
  Vloerstatieven

  Personal®
  music center II

  AL8 Bose® link met
  draadloze audiolink
  voor het hele huis

  SL2 draadloze
  luidsprekerlink
  iTunes is een handelsmerk van Apple Inc. en is gedeponeerd in de VS en in
  andere landen.

  29 • Page 32

  ©2009 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM320928 Rev.01

  For your music collection • Til din musiksamling • Für Ihre Musiksammlung
  Para su colección de música • Musiikkikokoelmaasi varten • Pour votre collection musicale
  Az Ön zenegyűjteményéhez • Per la vostra raccolta musicale • Voor uw muziekverzameling
  Do Twojej kolekcji muzycznej • För din musiksamling


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bose UMusic+ wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bose UMusic+ in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Bose UMusic+

Bose UMusic+ Bedienungsanleitung - Englisch - 32 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info