772958
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
09
1
2
30 32
26
20 32 26
45
20 21
1
2
21
44
08
22 20
19 19
45
2
1
44
1
2
32
30
26
20
19
07
26
19
08 21 32
20
1. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 2. GEBRUIK IN DE AUTO 3. GOEDKEURING 4. VERZORGING EN ONDERHOUD
5. Maak de beide drukknoppen op het achterdeel van de bekleding los.
6. Maak de beide drukknoppen op de bekleding van het zitvlak los en klap de bekle-
ding naar voren. Breng hierbij de SecureGuard 26 door de bekleding naar buiten.
7. Maak de vijfpuntsgordel 09 van het kinderzitje zo wijd mogelijk.
Tip! Trek de beide schoudergordels met ingedrukte verstelknop 18 naar voren.
8. Maak de beide geopende schouderkussens 19 los van het klittenband en klap deze
om de schoudergordels 08 .
GEVAAR Waarborg, dat de schoudergordels 08 correct door de schouderkus-
sens 19 verlopen.
9. Neem de gespdelen 21 uit de daarvoor bedoelde uitsparing 44 op het binnendeel
van de rugleuning.
10. Til de grijze wisselplaat 32 op en schuif deze met de SecureGuard 26 in de richting
van de rugleuning 30 naar buiten.
11. Draai de grijze wisselplaat 32 om, zodat het gordelslot 20 boven en de Secure-
Guard 26 onder ligt.
12. Plaats de SecureGuard 26 in de daarvoor bedoelde uitsparing en schuif de grijze
wisselplaat 32 terug in de houder, tot deze met een "klik"-geluid vastklikt.
Wij adviseren de vijfpuntsgordel zo lang mogelijk te gebruiken en de ombouw pas
uitte voeren, wanneer uw kind meer dan 15kg weegt en de bovenste positie van
dehoofdsteun is bereikt.
1. Maak de vijfpuntsgordel 09 van het autokinderzitje zo wijd mogelijk.
2. Open het gordelslot 20 en plaats de gespdelen 21 in de gordelgeleiders
aandezijkant.
3. Maak de drukknoppen aan de achterkant los en klap de bovenste helft van debe-
kleding naar boven en de onderste helft naar beneden.
4. Steek de gespdelen 21 in de daarvoor bedoelde uitsparing 44 op het binnendeel
van de rugleuning.
5. Open de schouderkussens 19 aan de zijdelingse klittenbandsluitingen.
6. Schuif het klittenband van de beide geopende schouderkussens 19 onder de bekle-
ding van de rugleuning en op de daarvoor bedoelde band.
Let erop, dat beide schouderkussens niet boven elkaar liggen.
7. Trek aan de gordelverstelband 22 , om de gordel strak te trekken.
8. Maak de beide drukknoppen op de bekleding van het zitvlak los en klap de bekle-
ding naar voren. Breng hierbij het gordelslot 20 door de bekleding naar buiten.
9. Til de grijze wisselplaat 32 op en schuif deze met het gordelslot 20 in de richting
van de rugleuning 30 naar buiten.
10. Draai de grijze wisselplaat 32 om, zodat de SecureGuard (B) 26 boven en het
gordelslot (A) 20 onder ligt.
11. Plaats het gordelslot 20 in de daarvoor bedoelde uitsparing en schuif de grijze
wisselplaat 32 terug in de houder, tot deze met een "klik"-geluid vastklikt.
12. Leid de SecureGuard 26 door de gleuf in de bekleding met het embleem B (15 - 36 kg).
11. AFNEMEN VAN DE VIJFPUNTSGORDEL EN WEER AANBRENGEN VAN DE SECUREGUARD
12. WEER AANBRENGEN VAN DE VIJFPUNTSGORDEL EN AFNEMEN VAN DE SECUREGUARD
9 – 36 kg
9 M. ~ 12 J.
NL
Gebruiksaanwijzing
Achterzijde kinderzitje
1. Schuif de hoofdsteun 07 in die laagste stand.
2. Druk de borging in het midden van de groepswisselschakelaar 45 in en beweeg
deze tegelijkertijd in de onderste stand voor het gebruik in de groep 1 (9-18 kg).
Voorzijde kinderzitje
3. Klap het onderste deel van de hoofdsteunbekleding naar boven en plaats deze
over de hoofdsteun.
4. Open de beide drukknoppen aan de binnenzijde van de hoofdsteunbekleding.
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen in de handleiding
van uw auto. Het zitje kan in voertuigen met ISOFIX- & Top-Tether verankeringspunten,
invoertuigen met ISOFIX & 3-puntsgordel (zie typelijst) gebruikt worden en in voertuigen
met3-puntsgordel.
In de handleiding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor
kinderzitjes in de gewichtsklasse 9 tot 36 kg.
De ADVANSAFIX Z-LINE is goedgekeurd voor drie verschillende soorten inbouw:
a) Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde
autotypelijst zijn opgenomen. Deze typenlijst wordt voortdurend bijgewerkt.
De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax-roemer.com
U kunt het kinderzitje als volgt gebruiken:
in de rijrichting ja
tegen de rijrichting in nee 1)
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel2) ja
met ISOFIX-bevestigingspunten
(tussen zitting en rugleuning)
ja
op de passagiersstoel ja 3)
op de buitenste zitplaatsen
vandeachterbank
ja
op de middelste zitplaats van de
achterbank (met driepuntsgordel) ja 4)
1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld van, minibus) is alleen toegestaan
als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen airbag
aanwezig zijn.
2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijv.
herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het handboek
van uw auto.
4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.
Groep Montagemethode Type goedkeuring Hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing
1 (9-18 kg) ISOFIX + TopTether universeel A
2/3 (15-36 kg) ISOFIT + voertuiggordel semi-universeela) B1
2/3 (15-36 kg) Autogordel universeel B2
BRITAX RÖMER
Kinderzitje
Controle en goedkeuring
conform ECE* R 44/04
Groep Lichaamsgewicht
ADVANSAFIX Z-LINE
I+II+III 9 t/m 36 kg
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het kinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig
devereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
(ECER44/04). Het keurmerk E (omcirkeld) en het goedkeuringsnummer bevinden
zich op het goedkeuringslabel (sticker op het kinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra u zelf wijzigingen aanbrengt aan hetkin-
derzitje. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Het kinderzit-
je is goedgekeurd voor gebruik met en zonder XP-PAD.
GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een tweepunts-
gordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweepuntsgordel is vastgezet,
kanhet daardoor bij een ongeval zwaar gewond raken of zelfs overlijden.
WAARSCHUWING! De
ADVANSAFIX Z-LINE
mag uitsluitend ter bescherming
van uw kind in de auto worden gebruikt. Het is niet geschikt om in huis als stoeltje
ofspeelgoed te worden gebruikt.
Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en bewaar
ze in de daarvoor bedoelde opbergzak
14 op het kinderzitje zodat u ze altijd
kunt terugvinden. De handleiding moet bij overdracht aan derden met het
kinderzitje worden meegegeven.
GEVAAR! Ter bescherming van uw kind:
Let er voor het sluiten van de voertuigdeuren op, dat het kind of delen
van het kinderzitje niet door de deuren kunnen worden ingeklemd.
Bij een ongeluk waarbij de auto botst met een hogere snelheid dan 10 km/u,
kan het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken zonder
dat de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het kinderzitje worden ver-
vangen. Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af.
Laat het kinderzitje altijd controleren als het beschadigd kan zijn (bijvoor-
beeld als het op de grond is gevallen).
Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op schade. Contro-
leer met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
Breng nooit olie aan op onderdelen van het kinderzitje.
Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
Laat uw kind uitsluitend vanaf de trottoirkant in- en uitstappen van de auto.
Bescherm het kinderzitje tegen intensief rechtstreeks zonlicht. Het kinderzit-
je kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet worden. De kinderhuid is gevoelig
en kan daardoor gewond raken.
Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, des te hoger de mate
van veiligheid. Trek uw kind daarom geen dikke kleding aan onder de riem.
Pauzeer regelmatig op lange ritten om uw kind de kans te geven rond te wande-
len en te spelen.
Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel zo ver naar voren dat de voeten
van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet raken (om letselgevaar te voor-
komen).
GEVAAR! Houd u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende:
Bij hard remmen of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen en personen
andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat...
Gebruik geen andere contactpunten voor lastopname dan die beschreven
in deze handleiding en gemarkeerd op het kinderzitje;
de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (bijv. de neerklapbare rugleu-
ning van de achterbank vastklikken);
alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoedenplank) zijn vastgezet;
• alle personen in de auto de gordel om hebben;
• het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.
WAARSCHUWING! Ter bescherming bij gebruik van het kinderzitje:
Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet om het uit te proberen.
Om beschadigingen te voorkomen, moet u erop letten dat het kinderzitje
niet tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet wordt gebruikt. Leg geen
zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet naast warmtebronnen of in direct
zonlicht.
VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:
Bepaalde van gevoelig materiaal gemaakte autostoelbekledingen (zoals velours,
leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje slijtagesporen oplopen. Voor
optimale bescherming van de autobekleding raden we het gebruik aan van het
BRITAX RÖMER-onderdek voor kinderzitjes uit ons toebehorenassortiment.
13. Sluit de onderste twee drukknoppen op de bekleding.
14. Sluit de bovenste twee drukknoppen op de bekleding.
15. Sluit de twee drukknoppen op de bovenste bekleding van de hoofdsteun.
Achterzijde kinderzitje
16. Druk de borging in het midden van de groepswisselschakelaar 45 in en beweeg
deze tegelijkertijd in de bovenste stand voor het gebruik in de groep 2/3 (15-36 kg).
13. Plaats het gordelslot 20 door de gleuf in de bekleding, welke het dichtst bij
derugleuning ligt.
14. Sluit de onderste twee drukknoppen op de bekleding.
15. Sluit de bovenste twee drukknoppen op de bekleding.
16. Sluit de twee drukknoppen op de bovenste bekleding van de hoofdsteun.
HET GORDELSLOT ONDERHOUDEN
Een voorwaarde voor de veiligheid van uw kind is dat het gordelslot correct functio-
neert. Functiestoringen van het gordelslot worden doorgaans veroorzaakt door opeen-
hopingen van vuil of vreemde voorwerpen. Functiestoringen zijn onder andere:
De gespdelen worden langzaam uitgeworpen als er op de rode ontgrendelingsknop
wordt gedrukt.
De gespdelen kunnen niet meer worden vastgeklikt (d.w.z. ze worden weer uitgewor-
pen als u ze in wilt drukken).
Er is geen duidelijk klikgeluid hoorbaar als de gespdelen worden vastgeklikt.
De gespdelen kunnen enkel met moeite worden ingedrukt ( u voelt weerstand).
Het gordelslot kan alleen nog met grote krachtsinspanning worden geopend.
Oplossing
Spoel het gordelslot zodat deze weer correct functioneert:
HET GORDELSLOT REINIGEN
1. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothoes 31 en verwijder deze.
2. Neem de grijze wisselplaat 32 uit zoals in hoofdstuk "11. AFNEMEN VAN DE VIJF-
PUNTSGORDEL EN WEER AANBRENGEN VAN DE SECUREGUARD" isbeschreven.
3. Plaats de wisselplaat 32 met het gordelslot 20 gedurende minimaal een uur
inwarm water met afwasmiddel.
4. Spoel het gordelslot 20 grondig af en droog het slot af.
5. Bevestig de wisselplaat 32 zoals in hoofdstuk 9 is beschreven. “11. AFNEMEN
VAN DE VIJFPUNTSGORDEL EN WEER AANBRENGEN VAN DE SECURE-
GUARD" isbeschreven.
6. Bevestig de gordelslothoes 31 .
REINIGING
VOORZICHTIG Zorg ervoor dat u uitsluitend originele vervangende stoelbekledin-
gen van BRITAX RÖMER gebruikt, omdat de stoelbekleding een vast onderdeel isvan
het autokinderzitje en belangrijke functies heeft ten aanzien van een probleemloze
werking van het systeem. Reserve-stoelovertrekken kunt u krijgen bij uw dealer.
VOORZICHTIG! Het kinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewassen
met het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwijzingen
ophet wasetiket van de bekleding.
De schouderkussens kunnen verwijderd worden en met lauwwarm zeepsop gewas-
sen worden.
De kunststof delen, de SecureGuard, De XP-PAD en de gordels kunnen met
zeepsop gereinigd worden. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals
oplosmiddelen).
De schouderkussens verwijderen
1. Maak de schoudergordels 08 zo ver mogelijk los.
2. Open de schouderkussens 19 aan de zijdelingse klittenbandsluitingen.
Achterkant van het kinderzitje
3. Plaats de Top Tether 13 naar voren over de stoel.
4. Haak de opbergtas 14 boven los.
5. Trek de schoudergordels 08 iets eruit, zodat u de daaronder liggende gordellus-
sen van de schouderkussens 19 ziet.
6. Haak de gordellussen uit de kunststof verbindingen 41 van de schoudergordel-
hoogteversteller 42 .
7. Trek de schouderkussens 19 naar voren uit de gordelsleuven.
De schouderkussens opnieuw aanbrengen
Volg deze stappen gewoon in omgekeerde volgorde.
VOORZICHTIG De schouderkussens 19 en de gordels mogen niet gedraaid
ofverwisseld zijn. De schoudergordels 08 moeten in de schouderkussens 19 onder
de zwarte afdekband 43 liggen.
08
19 14
13
41
42
08
43
De bekleding verwijderen
Hoofdsteun
1. Open de beide drukknoppen 33 aan de gordelsleuven.
2. Schuif de hoofdsteun van het kinderzitje in de hoogste stand.
3. Trek de elastiekrand boven van de kuiprand af en trek de steekkaart 34
uitdebeide sleuven in de kuip.
4. Neem de bekledingsrand uit de spleet tussen zitkuip en dempingsdeel.
5. Haak de rubberen lussen 35 onder de hoofdsteun los.
Zitkuip
6. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothoes 31 en verwijder deze.
7. Open de vier drukknoppen 36 op het zitting- en rugvlak.
8. Schuif het gordelslot 20 of de SecureGuard 26 door de bekledingsspleet.
9. Haak de rubberen lussen 37 voor onder het zitvlak los en trek de steekkaarten
38 uit de zitkuip.
10. Trek de elastische lussen voorzichtig uit de spleet van de gordelgeleidingen 28 .
11. Neem de bekledingsrand en de steekkaarten 39 uit de spleet tussen zitkuip
endempingdeel.
12. Trek de rubberen lussen 40 boven op de achterzijde van de rugleuning
uitdespleet op de zitkuip en haak deze los.
De overtrek opnieuw aanbrengen:
Volg deze stappen gewoon in omgekeerde volgorde.
33 34
35
31
20
36 37
38
28 40
39
VOORZICHTIG! Gebruik het kinderzitje in inbouwmethode A altijd met correct
ingebouwd gordelslot 20 en in inbouwmethode B altijd met correct ingebouwde
SecureGuard 26 . Waarborg dat de wisselplaat 45 goed is bevestigd.
VOORZICHTIG! Let erop, dat de gordelbanden niet zijn verdraaid en dat deze
correct in de gordelsleuven van de bekleding liggen. Voor het gordelslot 20 is de ach-
terste en voor de SecureGuard 26 de voorste gordelsleuf in de bekleding bedoeld.
De gordelsleuf aan de voorkant aan het zitje is voor de verstelgordel 22 van het
bandenstel.
2000033724 - 11/19
www.britax-roemer.com
ADVANSAFIX Z-LINE
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.
Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren
Stoelbekleding Huisvuil, thermische verwerking
Kunststof delen Overeenkomstig de aanduiding op de betreende
containers
Metalen delen Container voor metaal
Riemen Container voor polyester
Slot en gespdelen Huisvuil
10. AFVALVERWIJDERING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer ADVANSAFIX Z-LINE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer ADVANSAFIX Z-LINE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4.75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer ADVANSAFIX Z-LINE

Britax-Romer ADVANSAFIX Z-LINE Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer ADVANSAFIX Z-LINE Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer ADVANSAFIX Z-LINE Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten

Britax-Romer ADVANSAFIX Z-LINE Bedienungsanleitung - Spanisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info