767932

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
2. Productbeschrijving
01 Bovenste knop 12 Heupgordel
02 USB-C-laadpoort 13 Verstelknop
03 Onderste knop 14 Instelgordel
04 Rode led 15 Slottongen
05 Hoofdsteun 16 Schoudergordels
06 Zitverkleining 17 Ontgrendelingsknop
07 Schouderkussen 18 Lichtgroene gordelhouder
08 Zwenkknop 19 Grijze ontgrendelingsknop
09 Donkergroene gordelgeleidingen 20 Zonnekap
10 Schoudergordel 21 Draagbeugel
11 Gordelslot (rode knop) 22 Opnamepunten
40 – 83 cm
≤ 13 kg
www.britax-roemer.com | contact@britax.com
BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
1. Over dit document
WAARSCHUWING! Deze gebruiksaanwijzing maakt deel
uit van het product en draagt bij aan een veilig gebruik. Het
niet naleven kan ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg heb-
ben. Gebruik in geval van onduidelijkheden het product niet
en neem direct contact op met de speciaalzaak.
Lees de gebruiksaanwijzing.
Bewaar bij het product voor toekomstig gebruik.
Als het product aan derden wordt doorgegeven, overhandig dan tevens de
gebruiksaanwijzing met het product.
Contactinformatie
U kunt in geval van vragen contact met ons opnemen.
BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Duitsland +49 (0) 8221 3670 199
BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Groot-Brittannië +44 (0) 1264 386034
BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Zweden
?
Draagbeugel
U kunt de draagbeugel in drie standen, A, B en C, vergrendelen:
A - Voor het dragen en vervoer in de auto.
B - Om uw kind in het stoeltje te leggen.
C - Voor een stabiele stand buiten de auto.
Draagbeugel aanpassen 1
Houd beide zwenkknoppen ingedrukt.
Draai de draagbeugel in de gewenste positie.
Laat de zwenkknoppen los.
Zorg ervoor dat de draagbeugel is vergrendeld.
Zitverkleining
Gebruik de zitverkleining als het kind nog heel klein is.
Zitverkleining plaatsen 2
Druk op de rode knop om het gordelslot te openen.
Zitverkleining in het baby-autostoeltje plaatsen.
)Het met schuimstof blokken gevulde deel moet naar beneden wijzen.
Leid het onderste deel van de zitverkleining onder de schoudergordels.
Zorg ervoor dat de zitverkleining tegen de rugleuning van het baby-auto-
stoeltje aan ligt.
Schoudergordels
Een juist ingestelde hoofdsteun waarborgt een optimale bescherming van het
kind in het baby-autostoeltje. De hoofdsteun is juist ingesteld, als de uitgangs-
gleuven van de schoudergordels ongeveer twee vingers breed (25mm) onder
de schouderhoogte van het kind liggen.
Schoudergordels losser maken 4
Verstelknop ingedrukt houden.
Trek beide schoudergordels naar voren.
Laat de verstelknop los.
Schoudergordels instellen 3
Druk op de rode knop om het gordelslot te openen.
Ontgrendelingsknop van de schoudergordels drukken en verschuiven.
)De ontgrendelingsknop bevindt zich aan de achterkant van het baby-auto-
stoeltje.
)De uitgangsgleuven van de schoudergordels moeten ongeveer twee vin-
gers breed (25mm) onder de schouderhoogte van het kind liggen.
Zorg ervoor dat de verstelknop van de schoudergordels is vergrendeld.
Schoudergordels strak trekken 5
Instelgordel recht eruit trekken.
)Instelgordel niet naar boven of beneden trekken.
Doe het kind de gordels om
Schoudergordels losser maken. Zie hoofdstuk “Schoudergordels” pagi-
na 1. 4
Druk op de rode knop om het gordelslot te openen. 6
Klap het gordelslot naar voren.
Leg het kind in het baby-autostoeltje.
)Vermijd dikke kleding onder de gordel.
Leg de schoudergordels over de schouders van het kind.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de schoudergordels niet verdraaid of
verwisseld worden.
Breng beide slottongen bij elkaar. 7
Slottongen in het gordelslot vastklikken.
ªDe slottongen klikken hoorbaar vast.
Instelgordel recht eruit trekken. 5
)Instelgordel niet naar boven of beneden trekken.
ªSchoudergordels liggen strak tegen het lichaam van het kind.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de heupgordels zo laag mogelijk over
de lies van het kind lopen.
Doe het kind de gordels af 8
Druk op de rode knop om het gordelslot te openen.
Kind eruit halen.
Zonnekap
De zonnekap beschermt het hoofdje van het kind tegen zonlicht. Deze kan
heel eenvoudig met de draagbeugel open en dicht worden geklapt.
Zonnekap verwijderen 9
Maak de zijdelingse drukknopen los.
Verwijder de elastische zoomrand.
De lussen van de bekleding aan beide zijden van de draagbeugel loshaken.
Maak de haken van de zonnekap los.
Bevestig de zonnekap 10
Haak de lussen voor de bekleding links en rechts van de draagbeugel in.
De elastische zoomrand over het hoofdeinde van de rand van het baby-au-
tostoeltje trekken.
Elastische zoomrand zijdelings bevestigen met de drukknopen.
Accu opladen 11
)Alleen beschikbaar bij de BABY-SAFE iSENSE.
WAARSCHUWING! Gevaar voor explosie en chemische brandwonden. Bij
onjuist gebruik kan de batterij beschadigd raken.
Accu niet in water dompelen.
Houd de accu uit de buurt van vuur.
Bescherm de accu tegen grote hitte. Let op de aanbevolen gebruiks- en
opslagtemperaturen.
Verwijder, wijzig of vervang de accu nooit. Hij kan exploderen of giftige
stoen afgeven.
Als de accu is beschadigd, vervormingen of scheuren heeft, mag u zijn
structuur niet demonteren of wijzigen.
Als er uit de accu elektrische vloeistof lekt, dient u elk contact met de
extreem bijtende vloeistof te vermijden. Raadpleeg een arts in geval van
contact met de ogen of de huid.
Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op. De eerste laadprocedure
schakelt de lichtfuncties vrij. Gebruik voor het opladen van de accu de meege-
leverde laadkabel. Dit garandeert de gespecificeerde levensduur van de accu.
Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur van +10 tot +40°C.
Steek geen vreemde voorwerpen in de oplaadaansluiting. De accu heeft een
levensduur van minimaal 500 laadcycli.
Sluit de laadkabel aan een van de twee USB-C-laadpoorten aan.
)Op elk bedieningselement bevindt zich een USB-C-laadpoort.
WAARSCHUWING! Strangulatiegevaar. Laadkabel niet boven het kinder-
zitje laten lopen. Leid de laadkabel weg van het kinderzitje.
Sluit de laadkabel aan een 5V USB-adapter aan.
ªAls de rode led continu brandt, wordt de accu opgeladen.
ªAls de rode led niet meer brandt, is de accu volledig opgeladen.
Verwijder de laadkabel en bewaar hem buiten het bereik van kinderen op
(bijv. in het dashboardkastje).
Accu weer opladen, zodra de laadtoestand gering is.
)U kunt de laadtoestand controleren. Druk op een willekeurige knop. Als de
rode led drie keer langzaam knippert, is de laadtoestand gering.
)Het is mogelijk tijdens de laadprocedure de binnenverlichting, het installa-
tielampje en het veiligheidslampje te gebruiken.
Binnenverlichting 12
)Alleen beschikbaar bij de BABY-SAFEiSENSE.
)De bediening van de BABY-SAFEiSENSE onderscheidt zich met die van
de DUALFIXiSENSE.
De binnenverlichting kan zowel via het linker- alsook via het rechter
bedieningselement handmatig worden bediend. Bovendien kan een vertraag-
de uitschakeling worden geactiveerd. Hierbij gaat het licht na enkele minuten
automatisch uit.
Licht inschakelen en uitschakelen
Kort op de bovenste knop drukken.
ªHet licht gaat aan.
Binnen enkele minuten opnieuw kort op de bovenste knop drukken.
ªDe lichtintensiteit wordt verhoogd.
)De lichtintensiteit kan twee keer worden verhoogd. Door hernieuwd op de
bovenste knop te drukken, wordt het licht uitgeschakeld.
)Als het licht is ingeschakeld en u na enkele minuten weer op de bovenste
knop drukt, gaat het licht uit.
Activeer vertraagde uitschakeling
Houd de bovenste knop ingedrukt totdat het licht een keer knippert.
ªVertraagde uitschakeling is geactiveerd.
)Het licht gaat na enkele minuten automatisch uit.
Installatie- en veiligheidslicht 13
)Alleen beschikbaar bij de BABY-SAFE iSENSE.
)De automatische modus kan na het eerste laadproces geactiveerd worden.
Het installatielampje helpt bij de installatie van het product. Met het veilig-
heidslicht bent u zichtbaar voor andere weggebruikers. De beide lampjes
worden met behulp van sensoren automatisch aan- en uitgeschakeld. De
sensoren reageren op beweging, donkerheid en op het compatibele station
FLEX BASE iSENSE evenals op compatibele BRITAX RÖMER adapters van de
kinderwagen SMILE III.
Automatische modus activeren
Kort op de onderste knop drukken.
ªDe automatische modus is actief.
)Als u het baby-autostoeltje met behulp van een driepuntsgordel installeert,
raden wij aan de automatische modus te deactiveren.
Schakel het licht handmatig in
Zowel met het linker- als met het rechter bedieningselement kunt u de installa-
tieverlichting en het veiligheidslicht handmatig inschakelen. Om het licht hand-
matig in te kunnen schakelen, moet de automatische modus actief zijn. Zodra
u het kinderzitje van een station of kinderwagen haalt, wordt de handmatige
modus geactiveerd.
Kort op de onderste knop drukken.
ªHet veiligheidslicht gaat aan.
ªHet installatielampje gaat aan.
Druk opnieuw kort op de onderste knop.
ªHet veiligheidslicht blijft aan.
ªHet installatielampje gaat uit.
Druk opnieuw kort op de onderste knop.
ªHet veiligheidslicht gaat uit.
ªHet installatielampje gaat aan.
Druk opnieuw kort op de onderste knop.
ªHandmatige modus is gedeactiveerd.
ªDe automatische modus is actief.
Automatische modus deactiveren
Houd de onderste knop twee seconden lang ingedrukt.
ªDe automatische modus is gedeactiveerd.
ªInstallatie- en veiligheidslicht zijn gedeactiveerd.
Installatie- en veiligheidslicht handmatig inschakelen
)Zie “Automatische modus deactiveren”.
3. Gebruiksdoeleinde
Dit product is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de
vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
R129/03.
Dit product mag alleen worden gebruikt om een kind te beveiligen in het voer-
tuig, vliegtuig of op een kinderwagen.
Tegen de rijrichting in Gebruik het product
nooit met de rijrichting
mee.
Lichaamslengte 40 - 83 cm
Lichaamsgewicht maximaal 13 kg
B
C
A
1
2
3
4
8
7
10
5
6
11
12
13
9
11
22
21
06
08
09
03
15
07
02
13
20
16
14
18
19
17
01
04
05
10 12
2000035156 A6
GEBRUIKSAANWIJZING
BABY-SAFE iSENSE
BABY-SAFE 3 i-SIZE
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer BABY-SAFE 3 i-SIZE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer BABY-SAFE 3 i-SIZE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer BABY-SAFE 3 i-SIZE

Britax-Romer BABY-SAFE 3 i-SIZE Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer BABY-SAFE 3 i-SIZE Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer BABY-SAFE 3 i-SIZE Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten

Britax-Romer BABY-SAFE 3 i-SIZE Bedienungsanleitung - Spanisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info