536071

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
08
09
10
11
14
01 02
07
03
04
06
05
12
15
17
16
13
19
18
Houdt altijd de gebruiksinstructies voor kinderzitjes aan zoals beschreven in de
gebruikershandleiding van uw voertuig.
Het zitje mag worden gebruikt in alle voertuigen met het ISOFIX-bevestigingssysteem.
Zie de handleiding van uw voertuig voor informatie over de stoelen die zijn goedgekeurd
voor autokinderzitje in de gewichtsklasse 0-18 kg.
De bevestiging met ISOFIX en steunpoot is gebaseerd op semiuniversele goedkeuring.
Het zitje mag alleen worden gebruikt in auto's die zijn genoemd in de bijgesloten lijst met
voertuigsoorten. Deze soortenlijst wordt constant bijgewerkt. De laatste versie kan van
ons worden verkregen of van www.britax.eu / www.roemer.eu.
U kunt uw kinderzitje als volgt gebruiken:
ZITJES VOOR GROTERE KINDEREN
GEBRUIK IN HET VOERTUIG
PRODUCTOVERZICHT
Schouderkussentjes
Gordelslot
Hoofdsteun
Bekleding
ISOFIX-armgeleiders
ISOFIX-bevestigingspunten (voertuig)
Schoudergordels
01
02
03
04
05
06
07
ISOFIX-indicatoren
Verstelknop
Instelgordel
Instelknop
Ontgrendelingsknop
08
09
10
Textiellus
11
Vergrendelingsarmen
12
13
14
Steunpoot
15
16
Steunpootindicator
17
Verstelknoppen
18
Om het volledige beschermende karakter van het autokinderzit-
je te waarborgen:
In geval van een ongeval met een botssnelheid van meer dan 10
km/h bestaat de mogelijkheid dat het autokinderzitje beschadigd is
geraakt, maar dat deze schade niet direct zichtbaar is. In dit geval
moet het autokinderzitje worden vervangen. Voer het af conform de
voorschriften.
Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op beschadiging.
Waarborg dat in het bijzonder de mechanische componenten goed
werken.
Waarborg om schade te voorkomen dat het autokinderzitje niet
bekneld raakt tussen harde objecten (autodeur, stoelrails, enz.).
Laat het autokinderzitje altijd controleren in geval van beschadiging
(bijv. wanneer het is gevallen).
Smeer of olie nooit onderdelen van het kinderzitje.
Om uw kind goed te beschermen is het essentieel dat u de DUAL-
FIX precies zo installeert en gebruikt als in deze handleiding wordt
beschreven.
Houd a.u.b. de nationale afvalverwerkingsvoorschriften aan.
ONDERHOUDSHANDLEIDING
Afvoeren van de verpakking Papiercontainer
Bekleding Restafval, thermische verwerking
Kunststof delen Conform de labeling in de daarvoor be
-
doelde container
Metalen delen Container voor metalen
Gordels van het tuigje Container voor polyester
Sluiting & grendel Restafval
In de rijrichting Ja
1)
Tegen de rijrichting in Ja
1)
Met voertuiggordel met 2 of 3 punten Nee
Op autostoelen met:
ISOFIX-hulpstukken (tussen stoeloppervlak en rugleuning)
Ja
2)
1) In de rijrichting 9-18 kg / tegen de rijrichting in 0-18 kg
2) In de rijrichting 9-18 kg: in geval van een front-airbag: Schuif de passagiersstoel ver terug en
houd de instructies in het instructieboek van het voertuig aan.
tegen de rijrichting in 0-18 kg: Gebruik de baby-autostoel niet op een passagiersstoel met voorair-
bag!
(zie de geldende regelgeving in uw land)
BRITAX RÖMER
Autokinderzitje
Getest en gecerticeerd
conform ECE* R 44/04
Groep Lichaamsgewicht
DUALFIX 0+ & 1 0 tot 18 kg
Het autokinderzitje is ontworpen, getest en gecerticeerd conform de eisen van de Europese norm voor kindveilig-
heidssystemen (ECE R 44/04). De testmarkering E (in een cirkel) en het certicaatnummer staan op de oranje certi-
ceringssticker (sticker op het autokinderzitje).
Deze certicering komt te vervallen wanneer u modicaties aan het autokinderzitje uitvoert.
Het DUALFIX-autokinderzitje mag alleen worden gebruikt om uw kind te beveiligen in de auto. Het mag nooit als stoel
of speelgoed in huis worden gebruikt.
Risico op verwondingen door ongeautoriseerde wijzigingen! Ongeautoriseerde technische wijzigingen kunnen de
beschermende eigenschappen van het zitje verminderen of geheel uitschakelen. Maak GEEN ENKELE technische
wijziging aan het kinderzitje.
Gebruik het kinderzitje alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzingen.
*ECE = Europese norm voor kindveiligheidsuitrusting
Opslagruimte
19
DUALFIX-basis
BRITAX RÖMER kinderveiligheidszitjes
Getest en gecerticeerd
conform ECE R 44/04
Tegen rijrichting in In rijrichting Groep Lichaamsgewicht
MAX-WAY 12 9 – 25 kg
MULTI-TECH 2 12 9 – 25 kg
KIDFIX / KIDFIX SICT 23 15 – 36 kg
KID / KID plus 23 15 – 36 kg
0–18 kg
9–18 kg
VERZORGING EN ONDERHOUD
Onderhoud van de gesp van het tuigje
Het is essentieel voor de veiligheid van uw kind dat de gesp van het tuigje correct werkt.
Problemen met de gesp van het tuigje worden over het algemeen veroorzaakt door vervuiling
of vreemde objecten. De volgende problemen kunnen zich voordoen:
De grendels van de sluiting komen slechts langzaam los wanneer de ontgrendelingsknop
wordt ingedrukt.
De grendels vallen niet meer in de borgpositie (bijv. ze schieten terug wanneer u probeert
ze in te drukken).
Bij het vastzetten van de grendels is geen duidelijke "klik" hoorbaar.
De grendels zijn moeilijk te plaatsen (u voelt weerstand).
De sluiting opent alleen door extreme kracht uit te oefenen.
Oplossing
Was de gesp van het tuigje zodat hij weer goed gaat functioneren.
Reinigen van de bekleding
Gebruik alleen originele BRITAX RÖMER vervangende zittingbekleding, omdat de
bekleding een integraal deel is van het autokinderzitje en een belangrijke rol speelt bij de
goede werking van het systeem. Vervangende bekleding is verkrijgbaar bij uw vakhandel.
Het kinderzitje mag niet worden gebruikt zonder bekleding.
De bekleding kan worden verwijderd en gewassen met een mild wasmiddel in een was-
programma voor kwetsbaar wasgoed (30 °C). Let op de instructies op het wasetiket van
de bekleding.
De kunststof delen kunnen met zeepwater worden schoongemaakt. Gebruik geen agres-
sieve reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen).
De gordels kunnen worden gewassen in lauw zeepwater.
De schouderkussentjes kunnen worden gewassen in lauw zeepwater.
OPGELET! Verwijder nooit de gespsluitingen
21
van de gordels.
OPGELET! Het kinderzitje mag niet worden gebruikt zonder de zittingbekleding.
Verwijderen van de bekleding
1.
Draai aan de verstelknop
26
en zet de kuip van het stoeltje
10
naar beneden naar
de stand voor rechtop.
2. Maak de gordels van het tuigje zoveel mogelijk los.
3. Open de gesp van het tuigje
07
(druk op de rode knop).
4. Schuif de hoofdsteun
04
in de laagste positie.
6. Verwijder de bekleding van de hoofdsteun
04
.
7. Open de drukknopen aan de linker- en rechterkant van het achterdeel van de bekleding.
8. Haak de elastische zoomrand los van onder de rand van de zitkuip.
TIP: begin bij de draagbeugels aan de zijkant en de bovenrand van de zitkuip.
9. Trek de bekleding omhoog en over de schuine kant van de gordelinsteller.
10. Trek de gesp van het tuigje
07
en het uiteinde van de gordel van de bekleding.
11. Trek de bekleding een beetje omhoog en plaats hem dan met de uitsparing over de
hoofdsteun
04
.
De hoes opnieuw aanbrengen:
Voer de voorgaande procedure in omgekeerde volgorde uit.
OPGELET! Controleer of de gordels van het tuigje niet zijn gedraaid en correct zijn
geplaatst in de gordelsleuven op de bekleding.
Verwijderen van de schouderstukken:
1.
Maak de 5-puntengordel van het kinderzitje zo los mogelijk. Maak het haakje van de
schoudergordels
06
los van het verbindingsstuk
28
aan de achterkant van het kinder-
zitje.
2. Trek beide naar beneden, de schouderstukken
05
en de twee schoudergordels
06
naar voren door de gleuven
29
. (Voorkant van het kinderzitje)
3. Schuif de gordellussen
32
van de plastic verlengstukken
30
van de riemhoogtebijstel-
ler
31
.
4. Trek de schouderstukken
05
door de gleuven
29
naar voren.
5. Verwijder de schouderstukken
05
uit de schoudergordels
06
.
Opnieuw aanbrengen van de schouderstukken:
Voer de voorgaande procedure in omgekeerde volgorde uit.
OPGELET!
Gebruik het kinderzitje nooit zonder correct geïnstalleerde schouderstukken.
04
10
26
FUNCTIE GEMAKKELIJKE TOEGANG
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany
tel.:: +49 (0) 731 9345-199/-299
fax: +49 (0) 731 9345-210
e: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
tel.: +44 (0) 1264 333343
fax: +44 (0) 1264 334146
e: helpline@uk.britaxeurope.com
www.britax.eu
Bij gebruik in modus tegen rijrichting in:
Groep 0+ (0-13 kg)
1.Houd de verstelknop vast
10
en leg het
kind in de meest liggende positie.
2.Druk op de grijze draaiknop
23
en draai
het zitje 90° naar de modus Gemakkelijke
toegang
OPGELET! Voor elke reis: zorg ervoor
dat het roterende deel van het kinderzitje
volledig vastgezet is door ervoor te zorgen
dat het kinderzitje zich in een vaste positie
bevindt.
Groep 1 (9-18 kg)
1. Houd de verstelknop vast
20
en zet het
kinderzitje in de meest opstaande stand
terwijl u de grijze veiligheidsknop
10
ingedrukt houdt.
2.Druk op de grijze draaiknop
23
en draai
het zitje 90° naar de modus Gemakkelijke
toegang
OPGELET! Voor elke reis: zorg ervoor
dat het roterende deel van het kinderzitje
volledig is vastgezet door te proberen het
kinderzitje in beide richtingen te draaien.
Bij gebruik in modus naar voren gericht:
Groep 1 (9-18 kg)
1. Houd de verstelknop vast
10
en leg het
kind in de meest opstaande positie.
2. Druk op de grijze draaiknop
23
en draai
het zitje 90° naar de modus Gemakkelijke
toegang
OPGELET! Voor elke reis: zorg ervoor
dat het roterende deel van het kinderzitje
volledig is vastgezet door te proberen het
kinderzitje in beide richtingen te draaien.
De DUALFIX 360° stoelrotatie maakt het gemakkelijker om uw kind in het kinderzitje te zetten
of eruit te halen (functie Gemakkelijke toegang).
De DUALFIX heeft een grijze veiligheidsknop
20
die moet worden ingedrukt bij wisselen
tussen groep 0+ en groep 1. De grijze veiligheidsknop
20
voorkomt dat het kinderzitje per
ongeluk wordt gebruikt in de verkeerde groep voor uw kind.
20
23
10
28
32
31
30
29
05
06
07
21
DUALFIX
0 - 18 kg
9 - 18 kg
0 ~ 4 jr
Gebruiksaanwijzing
NL
www.britax.eu
EDV-Nr. 2000009861 14/01
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer DUALFIX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer DUALFIX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer DUALFIX

Britax-Romer DUALFIX Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIX Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIX Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info