767952
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Duitsland
Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu
Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en bewaar
ze in het daarvoor bedoelde opbergvak 05 op het kinderzitje zodat u ze
altijd kunt terugvinden! De handleiding moet bij overdracht aan derden met
het kinderzitje worden meegegeven!
3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEVAAR! Ter bescherming van uw kind:
Bij een ongeluk waarbij de auto botst met een hogere snelheid dan 10km/u, kan
het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken, zonder dat de
schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het autokinderzitje worden vervangen.
Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af.
Laat het kinderzitje controleren als het beschadigd kan zijn (bijvoorbeeld als het
op de grond is gevallen).
Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadiging. Controleer
met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
Smeer of olie nooit onderdelen van het kinderzitje.
Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
Laat uw kind uitsluitend vanaf de trottoirkant in- en uitstappen van de auto.
Bescherm het kinderzitje tegen intensief rechtstreeks zonlicht, zolang deze niet
wordt gebruikt. Het kinderzitje kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet worden.
De kinderhuid is gevoelig en kan daardoor gewond raken.
Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de veiligheid.
Trek uw kind geen dikke kleding aan onder de riem.
Pauzeer regelmatig op lange ritten om uw kind de kans te geven rond te
wandelen en te spelen.
Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel zo ver naar voren dat de voeten
van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet raken (om verwondingsgevaar
te voorkomen).
Als uw kind probeert om de
rode ISOFIT-vergrendelingsknop
06
of het gordelslot
te openen, moet u direct stoppen zodra dat mogelijk is. Controleer of het kinder-
stoeltje goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit wat de
gevaren van zijn of haar gedrag zijn .
GEVAAR! Houd u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende:
Bij hard remmen of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen en personen
andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat:
de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet
(klik bijvoorbeeld de neerklapbare rugleuning van de achterbank vast).
alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijvoorbeeld op de hoedenplank)
zijn vastgezet.
alle personen in de auto de gordel om hebben.
het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.
WAARSCHUWING! Ter bescherming bij gebruik van het kinderzitje:
Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet voor proefzitten.
Om beschadigingen te voorkomen, moet u er op letten dat het kinderzitje niet
tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet wordt gebruikt. Leg geen
zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet naast warmtebronnen of in
direct zonlicht.
4. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen in de handleiding
van uw auto. Het zitje kan worden gebruikt in auto's met een ISOFIX-vastzetsysteem (zie
typenlijst) en in auto's met driepuntsgordels.
In de handleiding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor
autokinderzitjes in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg en 15 tot 36 kg.
9 - 36 kg
De EVOLVA 1-2-3 SL SICT is goedgekeurd voor twee verschillende soorten montage:
Groep Montagemethode Bescherming
van het kind
Hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing
1 (9-18 kg) Autogordel Met met vijfpuntsgordel A
1 (9-18 kg) Autogordel + Soft Latch Met met vijfpuntsgordel A
2+3 (15-36 kg) Autogordel Autogordel B
2+3 (15-36 kg) Autogordel + Soft Latch Autogordel B
a) Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde auto-
typelijst zijn opgenomen. Deze typenlijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele versie kunt
u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax.com
Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:
in de rijrichting ja
tegen de rijrichting in nee 1)
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel2) ja
met ISOFIX-bevestigingspunten
(tussen zitting en rugleuning)
ja
op de passagiersstoel ja 3)
op de buitenste zitplaatsen van
de achterbank
ja
op de middelste zitplaats van de
achterbank (met driepuntsgordel)
ja 4)
1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld Van, Minibus) is alleen toegestaan
als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen airbag
aanwezig zijn.
2) De autogordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is
bijvoorbeeld herkenbaar aan de omcirkelde „E“, „e“ op het controlelabel van de autogordel.
3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het handboek
van uw auto.
4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.
PAGINA I
7. HET GORDELSLOT ONDERHOUDEN
1. PRODUCTOVERZICHT
VERWIJDEREN:
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.
Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren
Bekleding Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen Overeenkomstig de aanduiding
op de betreende containers
Metalen delen Container voor metaal
Riemen Container voor polyester
Slot en gespdelen Huisvuil
6. VERZORGING EN ONDERHOUD
Zorg er voor dat u uitsluitend originele vervangende bekleding van BRITAX
RÖMER gebruikt, omdat de zitbekleding integraal deel uitmaakt van het auto-
kinderzitje en belangrijke functies verricht bij het zorgen voor een probleemloze
werking van het systeem. U kunt vervangende bekleding krijgen bij uw dealer.
De bekleding kan worden verwijderd en conform de aanwijzingen op het
waslabel worden gewassen.
De kunststofdelen kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik geen
bijtende schoonmaakmiddelen (zoals bijv. oplosmiddelen).
GEVAAR! Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
VOORZICHTIG! De gespdelen 30 mogen nooit van de gordels worden
losgemaakt.
9 – 36 kg
(~9 M. – 12 J.)
www.britax.com
2000025513 16/08
NL
EVOLVA 1-2-3 SL SICT
Gebruiksaanwijzing
5. Harnas vervangen
De vijfpuntsgordel verwijderen
1. Maak de gordels zover mogelijk los (zie 9.1).
2. Schuif de gordelhoogteverstelling 24 helemaal naar
boven (zie 8.1).
3. Maak de schoudergordels 13 los van het verbindings-
stuk 14 .
4. Klik het verbindingsstuk 14 onder aan de rugleuning 04
in de bevestiging 11
5.
Schuif de gordellussen van de schouderkussentjes
18
van
het verbindingsstuk van de gordelhoogteverstelling
24
af.
6. Trek de schoudergordels 13 en de gordellussen van de
schouderkussentjes 18 uit de gordelsleuven .
7. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothoes 21
en verwijder deze.
8. Maak de verstelgordel 23 aan de onderkant van het
zitje los van de metalen plaat 27 .
9. Schuif de metalen plaat 27 waarmee het gordelslot 19
aan de zitkuip is bevestigd met de smalle zijde door de
gordelsleuf 28 .
10. Open het gordelslot 19 .
11. Schuif de gordels met de gespdelen
30
door de sleuven
voor het heupgedeelte van de autogordel in de bekleding.
12. Leid het gordelslot 19 onder de bekleding door naar
het opbergvak 31 in de rugleuning 04 .
13. Schuif de verstelgordel 23 onder de bekleding.
14. Bevestig de schouderkussentjes 18 en de
schoudergordels 13 in de rubberen lussen 32
aan de gordeldoorvoeren 15 .
De vijfpuntsgordel monteren
Voor het monteren van de gordel gaat u in de
omgekeerde volgorde te werk.
GEVAAR! Controleer of de vijfpuntsgordel goed vast zit
door hard aan de schouderbanden 13 te trekken.
De bekleding verwijderen
1. Verstel de hoofdsteun naar boven 16 (zie 9.1).
2. Maak de zoomranden en rubberen lussen aan de ach-
terkant van de hoofdsteun 16 los.
3. Verwijder de bekleding van de hoofdsteun 16 .
4. Maak de rubberen lussen aan de rugleuning 04 bij de
schroeven los.
5. Maak de schoudergordels 13 losser (zie 9.2).
6. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothoes 21 en
verwijder deze.
7. Open de drukknopen links en rechts op de bekleding
van de rugleuning 04 .
8. Trek het gordelslot 19 en de verstelgordel 23 uit de
bekleding.
9. Maak aan de onderzijde van het zitje de rubberen lus van
de bekleding los bij de schroeven en de afdekkap 24 .
10. Trek de zoomranden aan de rugleuning 04 zijdelings
voorzichtig over het SICT 08 .
11. Steek de hoofdsteun
16
door de opening in de bekleding.
De bekleding kan enkel conform de aanwijzingen op het
waslabel worden gewassen.
De bekleding bevestigen
Voor het aanbrengen van de bekleding gaat u in
omgekeerde volgorde te werk.
WAARSCHUWING! Waarborg dat de gordels niet
verdraaid zijn en wel op de juiste wijze in de gordelsleuven
zijn gestoken.
Een voorwaarde voor de veiligheid van uw kind is dat het gordelslot correct
functioneert. Functiestoringen van het gordelslot worden doorgaans veroor-
zaakt door opeenhopingen van vuil of vreemde voorwerpen.
Mogelijke fouten:
De gespdelen worden langzaam uitgeworpen als er op de rode ontgrendelings-
knop wordt gedrukt.
De gespdelen kunnen niet meer worden vastgeklikt
(d.w.z. ze worden weer uitgeworpen als u ze in wilt drukken).
Er is geen duidelijk klikgeluid hoorbaar als de gespdelen worden vastgeklikt.
De gespdelen kunnen enkel met moeite worden ingedrukt ( u voelt weerstand).
Oplossing: Reinig het gordelslot zodat deze weer functioneert:
HET GORDELSLOT REINIGEN
1. Verwijder het gordelslot 19 (zie 5.1).
2. Laat het gordelslot 19 minimaal een uur in warm water
met afwasmiddel weken.
3. Spoel het gordelslot 19 grondig af en droog het slot af.
4. Schuif de metalen plaat 27 met de smalle zijde van boven
naar beneden door de gordelsleuf 28 in de bekleding
en door de zitkuip.
5. Draai de metalen plaat 27 90° en maak de verstelgordel
23 vast aan de metalen plaat 27 (5.8).
GEVAAR! Controleer of het gordelslot goed vast zit door
hard aan het gordelslot 19 te trekken.
6. Steek de gordelslothoes 21 in de gordelsleuf en bevestig
deze aan het gordelslot met de klittenbandsluiting.
01 02
03
01 ISOFIX-bevestigingspunten (auto) 06 ISOFIT-vergrendelingsknop
02 ISOFIX-kliksystemen 07 ISOFIT-bevestigingsarmen
03 Hoofdsteunverstelling 08 SICT
04 Rugleuning 09 Afdekkap
05 Vakje voor de gebruiksaanwijzing 10 ISOFIT-instelknop
09
06
04
07
Als u vragen heeft over het gebruik, neem dan contact met ons op:
2. GOEDKEURING
BRITAX RÖMER
Auto-kinderzitje
Controle en goedkeuring conform ECE* R 44/04
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Groep Lichaamsgewicht
EVOLVA 1-2-3 SL
SICT
I 9 t/m 18 kg
II+III 15 t/m 36 kg
Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig
de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
(ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het goedkeuringsnummer
bevinden zich op het oranje toelatingslabel (sticker op het autokinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokinderzitje
worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden
uitgevoerd.
WAARSCHUWING! De EVOLVA 1-2-3 SL SICT mag uitsluitend ter bescher-
ming van uw kind in de auto worden gebruikt. Het is niet geschikt om in huis
als stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.
GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een tweepunts-
gordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweepuntsgordel is
vastgezet, kan het daardoor bij een ongeval zwaar gewond raken of zelfs
overlijden.
GEVAAR! Gebruik het autokinderzitje met installatietype A nooit zonder
correct geïnstalleerd gordelslot en schoulderkussentjes (de rechte kanten
van de schouderkussentjes moeten naar elkaar toe wijzen). Waarborg dat
de metalen plaat van het gordelslot goed is bevestigd.
WAARSCHUWING! Waarborg dat de gordels niet verdraaid of omgekeerd
zijn en wel op de juiste wijze in de gordelsleuven zijn gestoken.
05
08
10
19
19
27
28
11
14
04
24
18
23 27
27
19
28
31
19
04
21
1813
32
15
32
13 14
16
21
04
04
23
24
24
04
08
16
28
160908_EVOLVA_123_SICT_DRAFT_NL_GRAFIKEN.indd 1 9/7/2016 7:13:21 PM
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer EVOLVA 1-2-3 SL SICT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer EVOLVA 1-2-3 SL SICT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,05 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer EVOLVA 1-2-3 SL SICT

Britax-Romer EVOLVA 1-2-3 SL SICT Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer EVOLVA 1-2-3 SL SICT Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer EVOLVA 1-2-3 SL SICT Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info