767961
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
6. Leg de XP-PAD 11 aan de kant van de autodeur in
het kinderzitje.
8. Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een voor
het gebruik hiervan toegelaten autostoel. Let op dat
de rugleuning 14 plat tegen de rugleuning van de
autostoel ligt.
9. Plaats de beide ISOFIT-bevestigingsarmen 06 vlak
voor de beide klemsystemen02 .
10. Schuif de beide ISOFIT-bevestigingsarmen 06 in de
kliksystemen 02 tot de ISOFIT-bevestigingsarmen
06 aan beide zijden met een klikgeluid vastklikken.
GEVAAR! De groene beveiligingsknop 08 moet aan
beide kanten zichtbaar zijn als het kinder-
zitje goed bevestigd is.
11. Hou de ISOFIT-instelknop 09 ingedrukt en schuif
het kinderzitje zo ver mogelijk naar achteren.
1. Volg de stappen in hoofdstuk 8 "HOOFDSTEUN
INSTELLEN".
2. Leg de XP-PAD 11 aan de kant van de autodeur in
het kinderzitje.
3. Leid de elastische band van de XP-PAD 11 in de
donkerrode gordelhouder 03 van de hoofdsteun 22
totdat deze volledig en niet gedraaid in de gordel-
houder 03 ligt.
4. Plaats het kinderzitje op de autostoel. Zorg ervoor
dat de rugleuning 14 vlak tegen de rugleuning van
de autostoel aankomt.
Tip! Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel
de bevestiging van het kinderzitje hindert, moet deze
worden weggenomen (zie handleiding voertuig).
Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige
plaats in het voertuig zodat deze niet weggeslingerd
kan worden.
5. Volg de stappen in hoofdstuk 10 "UW KIND
VASTZETTEN".
12. Schud aan het kinderzitje om te controleren of het
goed vast zit en controleer nogmaals de beveili-
gingsknoppen 08 , om er zeker van te zijn dat ze
allebei groen zijn.
13. Volg de stappen in hoofdstuk 10 "UW KIND
VASTZETTEN".
Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of...
Źhet kinderzitje aan beide kanten met de ISOFIT-bevestigingsarmen 06 in de
ISOFIT-bevestigingspunten 01 is ingeklikt en dat beide beveiligingsknoppen
08 geheel groen zijn;
Źhet kinderzitje goed vast zit;
Źhet heupgedeelte 16 van de gordel aan beide zijden door de twee lichtrode
gordelgeleiders 05 van het zitkussen loopt;
Źde
heupgordel
16
door de lichtrode
SecureGuard 10 verloopt;
Źhet schoudergedeelte van de gordel 17 aan de kant van het slot van de au-
togordel 18 ook door de lichtrode gordelgeleider 05 van het zitkussen loopt;
Źhet schoudergedeelte van de gordel 17 door de donkerrode gordelhouder
03 van de hoofdsteun loopt;
ŹXP-PAD 11 en XP-SICT 04 correct geïnstalleerd en gebruikt zijn,
Źhet schoudergedeelte van de gordel 17 schuin naar achteren loopt;
Źde gordels gespannen en niet verdraaid zijn,
Źhet gordelslot 18 niet in de lichtrode gordelgeleider 05 van het zitkussen
ligt.
GEVAAR!
Wanneer uw probeert het gordelslot 18 te openen of het
schoudergedeelte 17 in de lichtrode SecureGuard 10 te doen,
stop dan zodra dit mogelijk is. Controleer of het kinderstoeltje
goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind
uit wat de gevaren van zijn of haar gedrag zijn .
7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en
bewaar ze in het daarvoor bedoelde opbergvak. 13 op het kinderzitje
zodat u ze altijd kunt terugvinden. De handleiding moet bij overdracht aan
derden met het kinderzitje worden meegegeven.
GEVAAR! Ter bescherming van uw kind:
Bij een ongeluk waarbij de auto botst met een hogere snelheid dan 10 km/u,
kan het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigen zonder dat
de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het autokinderzitje worden
vervangen. Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af.
Laat het kinderzitje controleren als het beschadigd kan zijn (bijvoorbeeld als
het op de grond is gevallen).
Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op schade. Controleer met
name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
• Breng nooit olie aan op onderdelen van het kinderzitje.
Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
Laat uw kind uitsluitend vanaf de trottoirkant in- en uitstappen van de auto.
Bescherm het kinderzitje tegen intensief rechtstreeks zonlicht. Het kinderzitje
kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet worden. De kinderhuid is gevoelig en
kan daardoor gewond raken.
Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de veiligheid.
Trek uw kind daarom geen dikke kleding aan onder de riem.
Pauzeer regelmatig op lange ritten om uw kind de kans te geven rond te
wandelen en te spelen.
Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel zo ver naar voren dat
de voeten van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet raken (om
verwondingsgevaar te voorkomen).
GEVAAR! Hou u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende:
Bij een noodstop of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen of
personen andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat...
de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (bijv. de neerklapbare
rugleuning van de achterbank vastklikken);
alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoedenplank) zijn
vastgezet;
• alle personen in de auto de gordel om hebben;
het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.
WAARSCHUWING! Ter bescherming bij gebruik van het kinderzitje:
• Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet voor proefzitten.
De rugleuning 14 kan naar achteren kantelen. Zet het kinderzitje altijd eerst
op de autostoel voordat u uw kind erin plaatst.
Als de rugleuning 14 wordt opgeklapt, mag zich in de buurt van de
scharnieras niets tussen rugleuning 14 en zitkussen 15 bevinden. Uw
vingers of die van uw kind kunnen klem komen te zitten en gewond raken.
Om beschadigingen te voorkomen, moet u er op letten dat het kinderzitje niet
tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet gebruikt wordt. Leg geen
zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet vlak naast warmtebronnen of
in direct zonlicht.
VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:
Bepaalde van gevoelig materiaal gemaakte autostoelbekledingen (zoals velours,
leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje slijtagesporen oplopen. Voor
optimale bescherming van de autobekleding raden we het gebruik aan van het
BRITAX RÖMER-onderdek uit ons accessoireaanbod.
PAGINA II
Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of...
Źhet kinderzitje goed vast zit;
Źhet heupgedeelte
16
van de gordel aan beide zijden door de twee lichtrode
gordelgeleiders
05
van het zitkussen loopt;
Źde
heupgordel
16
door de lichtrode
SecureGuard 10 verloopt;
Źhet schoudergedeelte van de gordel 17 aan de kant van het slot van de
autogordel 18 ook door de lichtrode gordelgeleider 05 van het zitkussen
loopt;
Źhet schoudergedeelte van de gordel 17 door de donkerrode gordelhouder
03 van de hoofdsteun loopt;
Źhet schoudergedeelte van de gordel 17 schuin naar achteren loopt;
Źde gordels gespannen en niet verdraaid zijn,
ŹXP-PAD 11 en XP-SICT 04 correct geïnstalleerd en gebruikt worden,
Źhet gordelslot 18 niet in de lichtrode gordelgeleider 05 van het zitkussen ligt.
GEVAAR! Wanneer uw probeert het gordelslot 18 te openen of het schou-
dergedeelte 17 in de lichtrode SecureGuard 10 te doen, stop
dan zodra dit mogelijk is. Controleer of het kinderstoeltje goed
vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit
wat de gevaren van zijn of haar gedrag zijn.
Een goed afgestelde hoofdsteun 22 waarborgt de optimale positie van het
schoudergedeelte van de gordel 17 , en biedt uw kind optimale beveiliging.
De hoofdsteun22 moet zo zijn afgesteld dat er tussen de schouders van uw
kind en de hoofdsteun22 nog twee vingers ruimte is.
Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun als volgt op
de lichaamsgrootte van uw kind afstellen:
1. Pak de verstelgreep12 aan de achterkant van de
hoofdsteun22 vast en trek deze naar u toe.
Nu is de hoofdsteun ontgrendeld.
2. U kunt nu de ontgrendelde hoofdsteun22 op de
gewenste hoogte instellen. Zodra u de verstelgreep
12 loslaat, klikt de hoofdsteun 22 vast.
3. Plaats het kinderzitje op de autostoel.
4. Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen en
controleer de hoogte. Herhaal deze procedure tot
de hoofdsteun 22 de juiste hoogte heeft.
01
02
1. Als uw auto standaard niet is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, klemt u
de twee kliksystemen 02 , die met het stoeltje zijn meegeleverd*, met de
uitsnede omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten 01 van uw auto.
TIP!
De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning
van de autostoel.
* De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de
ISOFIX-bevestigingspunten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de
autobekleding. Als ze niet gebruikt worden, verwijder ze dan en bewaar ze op
een veilige locatie. Verwijder het kliksysteem bij auto's waarvan de rugleuning
platgelegd kan worden voordat u deze platlegt. Eventuele problemen zijn
meestal het gevolg van vuil of vreemde materialen op het klemsysteem en
op de haken. Verwijder vuil of vreemde materialen om deze problemen op te
lossen.
2. Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste stand.
3. Volg de stappen in hoofdstuk 8 "HOOFDSTEUN INSTELLEN".
8. HOOFDSTEUN AFSTELLEN
9. INSTALLATIE
Met ISOFIT + driepuntsgordel
A
De
KIDFIX III S
wordt met de ISOFIT-bevestigingsarmen vast in de auto gemon-
teerd.
Uw kind wordt vervolgens met de driepuntsgordel van de auto in het kinderzitje
vastgegespt.
4. Houd de ISOFIT-instelknop 09 ingedrukt en schuif de
ISOFIT-bevestigingsarmen 06 volledig naar buiten.
2. Plaats uw kind in het kinderzitje en leg de
XP-PAD 11 over de borst van uw kind.
Indien u constateert dat de trekkracht van de 3-punts-
gordel niet voldoende is om ervoor te zorgen dat de
gordel strak zit (tegen het kind aan), mag het kinderstoel-
tje zonder XP-PAD 11 worden gebruikt zie hoofdstuk 3
“GOEDKEURING” [PAGINA I].
3. Trek de autogordel los en leid deze voor uw kind
langs naar het slot van de autogordel 18 .
GEVAAR! Let op dat de autogordel niet gedraaid is,
omdat u anders geen gebruik maakt van
de volledige beschermende werking van
het vasthoudsysteem.
4. Klik de gesp in het slot vast in de autogordel 18 .
5. Leid het schoudergedeelte 17 en het heupgedeelte
16 van de gordel aan de kant van het gordelslot van
de auto 18 door de lichtrode gordelgeleider 05 van
het zitkussen.
GEVAAR! Het gordelslot van de auto18 mag niet
tussen de lichtrode gordelgeleider05 en
de armleuning liggen.
6. Leid het heupgedeelte 16 van de gordel aan de
andere zijde van het zitkussen ook door de lichtrode
gordelgeleider 05 .
GEVAAR! Het heupgedeelte van de gordel16 moet
aan beide zijden zo laag mogelijk over de
liezen van uw kind lopen.
8. Leid het schoudergedeelte van de gordel 17 in de
donkerrode gordelhouder03 van de hoofdsteun 22
totdat deze volledig en niet verdraaid in de gordel-
houder 03 ligt.
Tip! Als de rugleuning
14
de gordelhouder
03
bedekt,
kunt u de hoofdsteun
22
naar boven verstellen. Nu
kan het schoudergedeelte van de gordel
17
gemak-
kelijk worden aangebracht. Zet de hoofdsteun
22
vervolgens weer terug op de juiste hoogte.
9. Controleer dat het schoudergedeelte 17 over het
sleutelbeen van uw kind loopt en niet tegen de hals
ligt en dat de knop op de gordelhouder 03 volledig
gesloten is.
Tip! U kunt de hoogte van de hoofdsteun 22 ook nog
in de auto afstellen.
10. Open de klittensluiting van de XP-PAD 11 en klap
het bovenste deel van de XP-PAD 11 opzij.
11. Leg het schoudergedeelte 17 van de gordel in het
geopende vlak van de XP-PAD 11 .
12. Sluit de XP-PAD 11 weer door het opengevouwen
deel weer terug te vouwen en de klittensluiting te
sluiten.
GEVAAR! Het schoudergedeelte van de gordel 17
moet schuin naar achteren lopen. U kunt
de weg van de gordel met de instelbare
gordelomleider van uw auto regelen.
GEVAAR! Het schoudergedeelte 17 mag nooit naar
voren lopen naar de gordelomleider van de
auto. Gebruik in dat geval het kinderzitje
alleen op de achterzitting.
13. Trek de autogordel strak door aan het schouderge-
deelte van de gordel 17 te trekken.
14. Volg de verdere stappen van de betreende installatie.
1. Draai de XP-SICT 04 linksom (naar de kant van de
dichtstbijzijnde deur) er uit tot hij op 5 mm afstand
van de deur is of maximaal is uitgedraaid.
5. Druk op beide kanten van het zitje de groene ver-
grendelingsknop
08
en de rode ontgrendelingsknop
07
tegen elkaar. Op die manier zorgt u ervoor dat
beide haken van de ISOFIT-bevestigingsarmen
06
geopend en gereed voor gebruik zijn.
10. UW KIND VASTZETTEN
DE RIEM VAN UW KIND LOSMAKEN EN DEMONTAGE:
Om de riem van uw kind los te maken of om het zitje te demonteren, volgt u
de stappen in hoofdstuk 6 "DEMONTAGE" [PAGINA I]
De
KIDFIX III S
wordt niet vast in de auto gemonteerd. Het zitje wordt simpel-
weg samen met uw kind met de driepuntsgordel van de auto vastgezet.
Met driepuntsgordel
B
7. Leid de elastische band van de XP-PAD 11 in de
donkerrode gordelhouder03 van de hoofdsteun 22
totdat deze volledig en niet gedraaid in de gordel-
houder 03 ligt.
DE RIEM VAN UW KIND LOSMAKEN EN DEMONTAGE:
Om de riem van uw kind los te maken of om het zitje te demonteren, volgt u
de stappen in hoofdstuk 6 "DEMONTAGE" [PAGINA I]
Aanpassen van de rugleuning:
De rugleuning 14 is door een scharnieras met het
zitkussen 15 verbonden. De rugleuning 14 past zich
traploos aan de hellingshoek van de autostoel aan.
De beste bescherming is alleen gewaarborgd als de
autostoel rechtop staat.
7. Plaats de heupgordel 16 in de lichtrode
SecureGuard 10 .
GEVAAR! Plaats niet de dwarsgordel 17 in de
lichtrode SecureGuard 10 .
2212
0807
22
11
04
18
17
16 05
18
16
05
17
17
11
17
17
11
03
11
03
03
17
03
22
09
06
0602
08
09
11
14
11
14
15
14
17 10 16
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer KIDFIX III S wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer KIDFIX III S in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer KIDFIX III S

Britax-Romer KIDFIX III S Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer KIDFIX III S Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer KIDFIX III S Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info