Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Tafelzaag
Artikelnummer 12850
CE
Dit apparaat stoort geen radioapparatuur
Volgens CE EN 55014 + EN 61000
Voordat u elektrisch gereedschap gebruikt, moet
u de bijbehorende veiligheidsinstructies lezen en
naleven!
Extra veiligheidsinstructies voor zaagtafels
De zaagtafel dient voor het zagen van allerlei
soorten hout, met maximale afmetingen die bij
het apparaat passen. U mag echter geen
rondhout zagen.
De gebruiker / bediener is solitair aansprakelijk
voor alle schaden die zijn ontstaan door
ondoelmatig gebruik van of veranderingen aan
de zaag.
Gebruik uitsluitend zaagbladen die voldoen aan
de typische gegevens uit deze
gebruikshandleiding.
Het gebruik van enig soort slijpschijven is
verboden.
Controleer vóór het werken dat alle spijkers en
andere metalen voorwerpen uit het werkstuk zijn
verwijderd.
U moet de zaagtafel stevig en veilig op een
werkbank of dergelijke bevestigen.
Probeer nooit extreem kleine werkstukken te
zagen.
Begin pas met zagen wanneer de machine het
maximale toerental heeft bereikt.
Na het uitschakelen van de zaagtafel mag u het
zaagblad niet afremmen door het zijdelings te
belasten.
Zorg ervoor dat de tandkrans van het zaagblad
geen afgezaagde stukken vastpakt en
wegslingert.
U mag de zaagtafel uitsluitend gebruiken als
stationaire installatie. Anders aanvaardt BRÜDER
MANNESMANN geen vrijwaring of
aansprakelijkheid bij eventuele schaden.
Functionerende bescherminrichtingen
Controleer of alle inrichtingen die leiden tot het
afdekken van het zaagblad probleemloos werken,
in het bijzonder:
klem de bladbescherming nooit vast
repareer een klemmende bladbescherming
onmiddellijk.
u mag de spie niet verwijderen.
Stel de spie correct in.
Controle van het zaagblad
Gebruik geen zaagbladen met scheuren of
vervormingen.
Gebruik geen zaagbladen uit hoog gelegeerd
sneldraaistaal (HSS-staal).
Gebruik geen zaagbladen die niet voldoen aan de
gegevens uit deze gebruikshandleiding.
Gebruik geen zaagbladen waarvan het
basislichaam dikker is of waarvan de zetting
kleiner is dan de dikte van de spie.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
zaagbladen vervangt, of instel- of
onderhoudswerkzaamheden verricht.
Let erop dat het zaagblad vast is gemonteerd en
in de juiste richting draait.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Tafelzaag
  Artikelnummer 12850
  CE Dit apparaat stoort geen radioapparatuur
  Volgens CE EN 55014 + EN 61000

  • U mag de zaagtafel uitsluitend gebruiken als
  stationaire installatie. Anders aanvaardt BRÜDER
  MANNESMANN geen vrijwaring of
  aansprakelijkheid bij eventuele schaden.
  Functionerende bescherminrichtingen
  • Controleer of alle inrichtingen die leiden tot het
  afdekken van het zaagblad probleemloos werken,
  in het bijzonder:

  Voordat u elektrisch gereedschap gebruikt, moet
  u de bijbehorende veiligheidsinstructies lezen en
  naleven!
  Extra veiligheidsinstructies voor zaagtafels


  De zaagtafel dient voor het zagen van allerlei
  soorten hout, met maximale afmetingen die bij
  het apparaat passen. U mag echter geen
  rondhout zagen.
  De gebruiker / bediener is solitair aansprakelijk
  voor alle schaden die zijn ontstaan door
  ondoelmatig gebruik van of veranderingen aan
  de zaag.
  Gebruik uitsluitend zaagbladen die voldoen aan
  de typische gegevens uit deze
  gebruikshandleiding.  Het gebruik van enig soort slijpschijven is
  verboden.  Controleer vóór het werken dat alle spijkers en
  andere metalen voorwerpen uit het werkstuk zijn
  verwijderd.  U moet de zaagtafel stevig en veilig op een
  werkbank of dergelijke bevestigen.  Probeer nooit extreem kleine werkstukken te
  zagen.  Begin pas met zagen wanneer de machine het
  maximale toerental heeft bereikt.  Na het uitschakelen van de zaagtafel mag u het
  zaagblad niet afremmen door het zijdelings te
  belasten.  Zorg ervoor dat de tandkrans van het zaagblad
  geen afgezaagde stukken vastpakt en
  wegslingert.  klem de bladbescherming nooit vast  repareer een klemmende bladbescherming
  onmiddellijk.

  • u mag de spie niet verwijderen.
  • Stel de spie correct in.
  Controle van het zaagblad
  • Gebruik geen zaagbladen met scheuren of
  vervormingen.
  • Gebruik geen zaagbladen uit hoog gelegeerd
  sneldraaistaal (HSS-staal).
  • Gebruik geen zaagbladen die niet voldoen aan de
  gegevens uit deze gebruikshandleiding.
  • Gebruik geen zaagbladen waarvan het
  basislichaam dikker is of waarvan de zetting
  kleiner is dan de dikte van de spie.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
  zaagbladen vervangt, of instel- of
  onderhoudswerkzaamheden verricht.
  • Let erop dat het zaagblad vast is gemonteerd en
  in de juiste richting draait. • Page 2

  Overzicht (afbeelding 1)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.

  Zaagtafel
  Zaagbladsteun
  Meetlint
  Blad van de cirkelzaag
  Spie
  Tafelelement
  Parallelaanslag
  Krukas
  Netsnoer
  Standbeugel
  Schakelaar
  Vastzetbout voor parallelaanslag
  Hoekaanslag
  Bevestiging voor bladbescherming

  Parallelaanslag
  Met de parallelaanslag (7) kunt u verscheidene
  werkstukken op dezelfde breedte zagen.
  De zaaghoek instellen
  U kunt de zaaghoek traploos instellen tussen 0° en
  45°.  Technische gegevens

  Spanning
  230 V∼ / 50 Hz
  Vermogen
  800 W
  Maximaal stationair toerental 2.800 omw / min
  Maximale zaagdiepte
  40 mm
  Hoofdmaten zaagblad
  200 x 2,4 mm
  Boring
  16 mm
  Tafelmaat
  500 x 337 mm
  Geluidsdrukniveau (LpA)
  volgens EN 50144/13
  92 dB(A)
  Geluidsvermogenniveau (LWA)
  volgens EN 50144/13
  105 dB(A)
  Draag bij het gebruik beslist gehoorbescherming!
  Geadviseerde nominale bedrijfsduur: circa 20
  minuten bij permanente belasting.
  Rustpauze na permanente belasting: circa 5-10
  minuten.
  De zaagtafel is uitgerust met een zaagblad met
  hardmetalen tanden en is daarom universeel
  geschikt voor alle houtsoorten (inclusief gecoate
  spaanplaat).
  Handhaving bij het zagen
  Schakel de zaagtafel in en wacht tot het zaagblad
  het maximale toerental heeft bereikt.
  Geleid het werkstuk zonder veel druk uit te
  oefenen en geef het zaagblad de tijd zich vrij te
  zagen.
  Let er iedere keer op dat de bladbescherming op
  het werkstuk daalt.
  Gebruik bij het zagen van kleine werkstukken
  beslist de bijgevoegde uitschuifbare staaf (3).
  Druk het werkstuk altijd vast op de zaagtafel.
  Verwijder spanen, schilfers of ingeklemde
  houtdelen nooit bij een draaiende machine.

  Draai de bout (12) los en stel de parallelaanslag
  met behulp van de schaal die is aangebracht op
  de zaagtafel in op de gewenste afstand.
  Draai beide kartelbouten (12) weer vast.

  Draai de beide knevelbouten (15) na elkaar los.
  Stel de hoek in, door de krukas (8) te draaien tot
  de gewenste hoek op de schaal aan de
  hoekdrager (16) is bereikt.
  Draai nu de bouten (15) weer vast.

  45° zaaghoek aan kleine werkstukken
  Hoeken van 45° mag u uitsluitend zagen met behulp
  van de parallelaanslag (7) en de hoekaanslag
  (13).

  Stel de parallelaanslag (7) met behulp van de
  schaal op de zaagtafel in op de gewenste lengte
  van het werkstuk.
  Plaats de hoekaanslag (13) op de
  parallelaanslag.
  Leg het werkstuk in de hoekaanslag, schakel de
  machine in en voer de hoekaanslag langs de
  parallelaanslag in de richting van het zaagblad.

  Zaagbladen vervangen
  Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
  Verwijder de zijafdekking van de behuizing (21)
  en draai de bevestigingsbout van het zaagblad
  (17) los met een gebruikelijke ring- of
  steeksleutel.
  Trek de buitenste spanflens (19) en het zaagblad
  (4) van de aandrijfas af.
  Let er bij het plaatsen van een nieuw zaagblad op
  dat de tanden in de draairichting wijzen.
  Leg de buitenste spanflens (19) er weer op en
  draai de spanbout (17) vast.
  Monteer en bevestig de afdekking (21) van de
  behuizing met de betreffende bouten.

  Spie instellen
  De spie moet een afstand van 2-3 mm tot het
  zaagblad hebben en de punt moet niet meer dan 2
  mm uitsteken ten opzichte van het zaagblad. • Page 3

  Bij een andere afstand of na het vervangen van het
  zaagblad is misschien een nieuwe instelling vereist.


  Verwijder de bladbescherming (2) en het
  tafelelement (6).
  Draai de bouten (23) los en stel de spie zodanig
  in dat de vereiste afstand tot het zaagblad is
  bereikt.
  Bevestig de spie met de bout (23).
  Monteer het tafelelement en de
  bladbescherming.

  Denk erom dat u de spie na het vervangen van het
  zaagblad opnieuw moet instellen.
  Montage van de bladbescherming  Plaats de bladbescherming (2) op de spie en lijn
  hem uit.
  Bevestig de bladbescherming (2) met behulp van
  bout en moer zodanig op de spie dat de
  bladbescherming niet klemt, maar zelfstandig het
  zaagblad afdekt.

  maanden garantie na aankoop. Wij garanderen dan
  de kosteloze vervanging van alle defecte delen of van
  het hele apparaat.
  Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen
  contact op met onderstaand telefoonnummer.
  2.
  UW RECHT OP GARANTIE GELDT
  ALLEEN INDIEN:
  - een bewijs van aankoopdatum in de vorm van een
  AANKOOPBON getoond kan worden;
  - aan het apparaat geen reparaties of veranderingen
  door derden zijn aangebracht, of niet originele
  onderdelen zijn gemonteerd;
  - het apparaat volgens de bedieningsvoorschriften is
  behandeld;
  - er geen sprake is van overmacht van onze kant.
  3.

  Door een reparatie of vervanging van
  onderdelen binnen de garantietermijn, wordt
  de garantietermijn niet verlengd.

  4.

  Normale slijtage valt niet onder de garantie.

  5.

  De garantiebepalingen gelden in combinatie
  met onze leverings- en verkoopvoorwaarden.

  6.

  Slecht verpakte artikelen worden geweigerd.

  Onderhoud en verzorging
  De zaagtafel is onderhoudsvrij. Hij is robuust en
  storingsongevoelig. Met behulp van een kwast en
  een lap reinigt u de zaag overal van zaagmeel.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen, omdat deze de
  behuizing kunnen aantasten. Haal altijd de stekker uit
  het stopcontact voordat u reinigingswerkzaamheden
  verricht. Olie van tijd tot tijd de schroefdraad van de
  zaagbladbout.
  Stofafzuiging
  De spaanuitwerper van de zaagtafel kan een adapter
  voor een stofafzuiging opnemen. We adviseren altijd
  een industriestofzuiger aan te sluiten wanneer u de
  zaag gebruikt.
  Bij het langer bewerken van hout of bij industrieel
  gebruik moet u dit elektrische gereedschap
  aansluiten op een geschikte externe afzuiginrichting.
  Voor houtstof zijn in Duitsland afzuiginrichtingen
  verplicht die zijn goedgekeurd volgens TRGS 553.
  Voor andere materialen moet de industriële exploitant
  bij de betreffende wettelijke ongevallenverzekering
  inlichtingen inwinnen over de speciale eisen.
  2 jaar volledige garantie
  De garantietermijn voor dit apparaat begint op de dag
  van de aankoop. U levert een bewijs van de
  aankoopdatum door de originele aankoopbon aan
  ons op te sturen.
  1.
  Brüder Mannesmann geeft voor alle
  optredende materiaal- en fabricagefouten 24

  Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen
  onmiddellijk contact op met de producent:
  Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
  Abteilung Reparatur-Service
  Lempstraße 24
  D-42859 Remscheid
  Duitsland
  Telefoon:
  Telefax:

  +49 2191 371471
  +49 2191 385477

  Afgedankte elektrische apparaten en
  milieubescherming
  Wanneer het elektrische apparaat op een gegeven
  moment zo intensief is gebruikt, dat het moet worden
  vervangen, of wanneer u het niet meer nodig hebt,
  denk dan a.u.b. om het milieu.
  Elektrische apparaten behoren niet in het normale
  huisafval terecht, maar kunnen op milieuvriendelijke
  manier worden verwerkt. • Page 4


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bruder Mannesmann 12850 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bruder Mannesmann 12850 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info