Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Lamellendeuvelfrees
Artikelnummer 12862
CE
Dit apparaat stoort geen radioapparatuur,
Volgens EN 55014 + EN 61000
H A N D L E I D I N G
Voordat u elektrisch gereedschap gebruikt, moet
u de bijbehorende veiligheidsinstructies
zorgvuldig lezen en naleven.
De lamellen deuvelfrees wordt gebruikt voor het
frezen van gleuven voor lamellen deuvelverbindingen
in massief hout, spaanplaat, triplex en vezelplaten.
Extra veiligheidsinstructies voor
lamellendeuvelfrezen
Draag bij het werken altijd een veiligheidsbril.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat
u enige werkzaamheden verricht aan de
machine.
Sluit de machine uitsluitend in uitgeschakelde
toestand aan op het elektriciteitsnet.
Leid het netsnoer altijd naar achteren van de
machine weg en laat het niet in het werkbereik
van de frees terechtkomen.
Gebruik uitsluitend perfecte en vakkundig
geslepen frezen.
Verwijder spanen en schilfers nooit bij een
draaiende machine.
Span het werkstuk op met behulp van lijmtangen.
Houd de machine altijd met beide handen vast
aan de daarvoor bedoelde handgrepen.
U mag de frees na het uitschakelen niet
afremmen.
Klem de basisplaat nooit vast. Let erop dat de
basisplaat gemakkelijk beweegt.
Werk altijd met een gemonteerde stof opvangzak
of aangesloten afzuiginrichting.
Beschrijving
1. Schakelaar
2. Handgreep
3. Spilblokkering
4. Basisplaat
5. Zwenkaanslag die in hoogte verstelbaar is
6. Hoogte instelschaal
7. Instelknop voor hoogte-instelling
8. Klemhendel voor hoogte-instelling
9. Hoekschaal
10. Klemhendel voor hoekinstelling
11. Revolver diepteaanslag voor freesdiepte-
instelling
12. Spaanuitwerper
13. Stofopvangzak
14. Afsluitbout van de freesbehuizing
Technische gegevens
Spanning 230 V~ / 50 Hz
Vermogen 900 W
Onbelast toerental 11.000 / min
Maximale gleufdiepte 18 mm
Gleufbreedte 3,5 mm
Zwenkbereik 0-90°
Freesdiameter 100 mm
Boring 22 mm
Geluidsdrukniveau (LPA) 89,3 dB(A)
Geluidsvermogenniveau (LWA) 102,3 dB(A)
Trilling 2,5 m/sec²
(volgens EN 50144/13)
Beschermingsklasse / II
Draag bij het gebruik beslist een hiervoor
goedgekeurde gehoorbescherming!
Geadviseerde nominale bedrijfsduur: circa 20
minuten bij permanente belasting.
Rustpauze bij permanente belasting: circa 5-10
minuten.
De deuvelmaat kiezen
De grootte van de te gebruiken deuvels is afhankelijk
van de materiaaldikte van de te verwerken platen.
Bij materiaaldikten van meer dan 25 mm moet u twee
lamellendeuvels over elkaar gebruiken. De meest
gebruikte lammellendeuvelmaten vindt u in de
volgende tabel. De freesdiepte is afhankelijk van de
grootte van de te gebruiken lamellendeuvel.
Materiaaldikte Grootte Afmeting Freesdiepte
8 - 12 mm 0 47 x 15 x 4 mm 8,0 mm
12 - 15 mm 10 53 x 19 x 4 mm 10,0 mm
>15 mm 20 56 x 23 x 4 mm 12,3 mm
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Lamellendeuvelfrees
  Artikelnummer 12862
  CE

  Dit apparaat stoort geen radioapparatuur,
  Volgens EN 55014 + EN 61000
  HANDLEIDING

  Voordat u elektrisch gereedschap gebruikt, moet
  u de bijbehorende veiligheidsinstructies
  zorgvuldig lezen en naleven.
  De lamellen deuvelfrees wordt gebruikt voor het
  frezen van gleuven voor lamellen deuvelverbindingen
  in massief hout, spaanplaat, triplex en vezelplaten.
  Extra veiligheidsinstructies voor
  lamellendeuvelfrezen


  Draag bij het werken altijd een veiligheidsbril.
  Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat
  u enige werkzaamheden verricht aan de
  machine.
  Sluit de machine uitsluitend in uitgeschakelde
  toestand aan op het elektriciteitsnet.
  Leid het netsnoer altijd naar achteren van de
  machine weg en laat het niet in het werkbereik
  van de frees terechtkomen.
  Gebruik uitsluitend perfecte en vakkundig
  geslepen frezen.
  Verwijder spanen en schilfers nooit bij een
  draaiende machine.
  Span het werkstuk op met behulp van lijmtangen.
  Houd de machine altijd met beide handen vast
  aan de daarvoor bedoelde handgrepen.
  U mag de frees na het uitschakelen niet
  afremmen.
  Klem de basisplaat nooit vast. Let erop dat de
  basisplaat gemakkelijk beweegt.
  Werk altijd met een gemonteerde stof opvangzak
  of aangesloten afzuiginrichting.

  Beschrijving
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Schakelaar
  Handgreep
  Spilblokkering
  Basisplaat
  Zwenkaanslag die in hoogte verstelbaar is
  Hoogte instelschaal
  Instelknop voor hoogte-instelling
  Klemhendel voor hoogte-instelling
  Hoekschaal
  Klemhendel voor hoekinstelling
  Revolver diepteaanslag voor freesdiepteinstelling
  12. Spaanuitwerper
  13. Stofopvangzak
  14. Afsluitbout van de freesbehuizing
  Technische gegevens
  Spanning
  Vermogen
  Onbelast toerental
  Maximale gleufdiepte
  Gleufbreedte
  Zwenkbereik
  Freesdiameter
  Boring
  Geluidsdrukniveau (LPA)
  Geluidsvermogenniveau (LWA)
  Trilling
  (volgens EN 50144/13)
  Beschermingsklasse

  230 V~ / 50 Hz
  900 W
  11.000 / min
  18 mm
  3,5 mm
  0-90°
  100 mm
  22 mm
  89,3 dB(A)
  102,3 dB(A)
  2,5 m/sec²
  / II

  Draag bij het gebruik beslist een hiervoor
  goedgekeurde gehoorbescherming!
  Geadviseerde nominale bedrijfsduur: circa 20
  minuten bij permanente belasting.
  Rustpauze bij permanente belasting: circa 5-10
  minuten.
  De deuvelmaat kiezen
  De grootte van de te gebruiken deuvels is afhankelijk
  van de materiaaldikte van de te verwerken platen.
  Bij materiaaldikten van meer dan 25 mm moet u twee
  lamellendeuvels over elkaar gebruiken. De meest
  gebruikte lammellendeuvelmaten vindt u in de
  volgende tabel. De freesdiepte is afhankelijk van de
  grootte van de te gebruiken lamellendeuvel.
  Materiaaldikte Grootte Afmeting
  8 - 12 mm
  12 - 15 mm
  >15 mm

  0
  10
  20

  Freesdiepte

  47 x 15 x 4 mm 8,0 mm
  53 x 19 x 4 mm 10,0 mm
  56 x 23 x 4 mm 12,3 mm • Page 2

  De freesdiepte instellen
  De revolver diepteaanslag is in totaal in zes niveaus
  instelbaar en gemarkeerd. De markeringen "S", "D"
  en "MAX" bepalen de vereiste freesdiepten voor de
  weinig gebruikte deuvelmaten "Simplex", "Duplex" en
  "MAX". U moet de revolveraanslag via de instelbout
  eenmaal instellen op "0", zodat het resultaat een
  freesdiepte van 8,0 mm is. Alle andere freesdiepten
  bepaalt u door de revolveraanslag in de verschillende
  posities vast te klikken.
  De freesdiepte instellen
  Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat
  u de freesdiepte instelt!
  Stel de revolveraanslag in op de stand "0", en zet
  de zwenkaanslag vast op 90°.
  Druk het motorgedeelte handmatig tot aan de
  aanslag naar voren, en verdraai de frees tot een
  snijtand het voorste punt heeft bereikt.
  Meet de afstand van de basisplaatkant tot aan de
  punt van de snijtand; de afstand moet 8 mm
  bedragen.
  Draai eerst de borgmoer van de draadpen los en
  verdraai de draadpen naar behoefte teneinde de
  freesdiepte te corrigeren. Na de instelling draait u
  de borgmoer weer vast.

  De machine in- en uitschakelen
  De revolveraanslag heeft markeringen voor de
  deuvelmaten 0, 10, 20, S, D en Max.
  Draai de revolveraanslag tot de vereiste
  markering naast de pijl op de bovenkant vast
  klikt.
  Door de niveaus op de revolveraanslag stelt u
  automatisch de juiste freesdiepte in.

  De freeshoek instellen
  Draai de klemhendel voor de hoekinstelling los.
  Stel de zwenkaanslag na de schaal op de
  gewenste hoek in.
  Draai de klemhendel weer vast.
  Stel de exacte materiaaldikte vast voordat u
  begint te werken.
  Draai de klemhendel voor de hoogte-instelling
  los.

  Leg de platen die u wilt verbinden zijdelings vlak
  op elkaar en fixeer ze met lijmtangen.
  Teken het midden van de gleuven af. De afstand
  tussen de verschillende gleuven moet circa 1015 cm bedragen.
  Wanneer u de materiaaldikte en de freesdiepte
  hebt ingesteld, plaatst u de lamellendeuvelfrees
  met de markering in het midden van de
  zwenkaanslag op de aftekenlijn.
  Schakel de machine in zoals boven omschreven.
  Schuif het motordeel van de machine langzaam
  naar voren, en laat de freesschijf tot aan de
  aanslag in het materiaal duiken. Daarbij moet u
  de lamellendeuvelfrees met beide handen
  vasthouden.
  Door het wegvallen van de druk wordt het
  motorgedeelte door de veer teruggetrokken in de
  uitgangspositie.
  Schakel de machine uit zoals boven
  omschreven.

  De freesschijf vervangen
  De materiaaldikte instellen
  U moet vooraf de materiaaldikte instellen, teneinde
  de gleuven bij de betreffende materiaaldikte in het
  midden te frezen.

  Schuif de schakelaar naar voren en druk hem in
  het voorste bereik naar onderen om de
  schakelaar te vergrendelen.
  Druk de schakelaar aan de achterzijde naar
  onderen om de machine uit te schakelen. De
  schakelaar gaat automatisch naar de 0-stand.

  Bedrijf

  De freesdiepte instellen


  Verdraai de instelknop voor de hoogte-instelling
  zolang tot de pijl naast de schaal bij de halve
  materiaaldikte staat.
  Draai de klemhendel voor de hoogte-instelling
  weer vast.


  Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat
  u freesschijven vervangt.
  Draai de schroef onder de motorbehuizing zo ver
  los tot u de basisplaat omhoog kunt klappen.
  Druk op de knop voor de spilblokkering; draai de
  spanflens los met de meegeleverde spansleutel
  en neem de freesschijf eruit.
  Let er bij het monteren van een nieuwe
  freesschijf op dat de draairichtingpijlen op de
  schijf en de behuizing in dezelfde richting wijzen.
  U monteert de nieuwe schijf in omgekeerde
  volgorde.
  Let er beslist op dat de spanflens goed vastzit en
  dat de basisplaat goed is afgesloten. • Page 3

  Elektrisch gereedschap dat aan vervanging toe is
  en milieubescherming

  Spaanuitwerper

  De spaanuitwerper van de lamellendeuvelfrees
  heeft een adapter voor een stofafzuiging.
  We adviseren altijd een industriestofzuiger, maar
  minimaal de meegeleverde stofopvangzak aan te
  sluiten.
  Bij het langer bewerken van hout of bij industrieel
  gebruik moet u dit elektrische gereedschap
  aansluiten op een geschikte externe
  afzuiginrichting. Voor houtstof zijn in Duitsland
  afzuiginrichtingen verplicht die zijn goedgekeurd
  volgens TRGS 553. Voor andere materialen
  moet de industriële exploitant bij de betreffende
  wettelijke ongevallenverzekering inlichtingen
  inwinnen over de speciale eisen.

  Verzorging en onderhoud  Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat
  u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden
  verricht.
  Houd de ventilatiesleuven van de machine altijd
  schoon.
  Reinig de machine met behulp van een kwast of
  droge doek van stof en spanen.
  Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen, omdat
  deze de behuizing kunnen aantasten.
  Laat geen vloeistof in het inwendige van de
  machine dringen.

  Twee jaar volledige garantie
  De garantietijd voor dit apparaat begint met de dag
  van aankoop. U toont ons de aankoopdatum door het
  originele aankoopbewijs in te zenden.
  We garanderen tijdens de garantietijd:
  • gratis verhelpen van eventuele storingen
  • gratis vervanging van alle onderdelen die kapot
  zijn
  • gratis, vakkundige service (dat wil zeggen: gratis
  montage door onze vakmensen).
  Voorwaarde is dat het defect niet is veroorzaakt door
  ondeskundige behandeling.
  Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen
  onmiddellijk contact op met de producent:
  Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH & Co.
  Afdeling Reparatur-Service
  Lempstrasse 24
  42859 Remscheid
  Duitsland
  Telefoon:
  Telefax:

  +49 2191/37 14 71
  +49 2191/38 64 77

  Wanneer het elektrisch gereedschap ooit zo intensief
  is gebruikt dat het moet worden vervangen, of
  wanneer u het niet meer nodig hebt, denk dan bij het
  verwijderen om het milieu. Elektrisch gereedschap
  behoort niet bij het normale huisafval, maar kan op
  milieuvriendelijke manier worden verwerkt. Vraag
  daarover informatie op bij uw Brüder Mannesmann
  leverancier. • Page 4


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bruder Mannesmann 12862 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bruder Mannesmann 12862 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Bruder Mannesmann 12862

Bruder Mannesmann 12862 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch - 7 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info