Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
azur 340A/340A SE
Integreret forstærker
Brugermanual
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur 340A/340A SEIntegreret forstrkerBrugermanual
 • Page 2

  INDHOLDIndledning..................................................................................................99Sikkerhedsforanstaltninger....................................................................100Vigtige sikkerhedsinstruktioner .............................................................101Forbindelser p bagpanelet...................................................................102Tilslutning................................................................................................104Knapper p frontpanelet........................................................................106Fjernbetjening.........................................................................................108Beskyttelsessystem ................................................................................109Fejlfinding................................................................................................110Tekniske specifikationer ........................................................................111Begrnset garanti..................................................................................11298 Azur integreret forstrker
 • Page 3

  340A/340A SE Integreret forstrkerINDLEDNINGTak fordi du har valgt at kbe denne Cambridge Audio Azur 340A eller340A SE integreret forstrker.Om 340ADet er en stor udfordring at udvikle en audioforstrker, der skal vre afhj kvalitet og alligevel prisbillig. At fremstille et produkt med enfrsteklasses ydeevne er n ting, men at skulle opn den sammeydeevne inden for stramme prisrammer er noget helt andet. Her er derbrug for den ekspertise og erfaring, som Cambridge Audio udnytter i sitproduktdesign. Vi mener, at vi har net vores ml om at skabe enfrsteklasses forstrker til en overkommelig pris.Foreksempelerderbrugtseparate,integreredekredslbsforstrkermoduler af meget hj kvalitet til hver kanal, s manslipper for krydstale og fr den bedst mulige stereogengivelse.Strmforsyningen er ogs en vital del af en effektforstrker. Enringformet transformer, der er valgt til det lave eksterne magnetfelt,anvendes i kombination med filterkondensatorer og optimalt placeredeafkoblingskomponenter.Der er fokuseret specielt p de anvendte passive komponentersydeevne og kvalitet bde for s vidt angr signalvejene og af hensyntil afkoblingen.340A har tonestyring til finindstilling af frekvensgangen, skildemateriale af mindre god kvalitet kan korrigeres, og der kankompenseres for en utilstrkkelig hjtalereffekt eller problemer medrummets akustik. Denne tonestyring kan kobles helt af audiovejen vedat bruge knappen DIRECT, s man fr den kortest mulige audiovej.340A har fuld beskyttelse mod forkert brug og eventuelle fejl.Systemerne til beskyttelse mod overbelastning og kortslutningovervger kontinuerligt udgangsenhedernes spnding, strm ogtemperatur, og beskyttelsen reagerer positivt, nr der er behov for det,og udlses ikke p et falsk grundlag.Om 340A SE340A Special Edition har alle de samme funktioner som 340A ogderudover strre PSU-filterkondensatorer, som giver en anelse mereeffekt sammen med forbedret basrespons og strre dynamik.Desuden har 340A SE en praktisk, dedikeret ekstra MP3/iPodTMindgang, s du opnr den bedst mulige lydkvalitet fra brbaremusikafspillere. Denne indgang vlges automatisk, nr noget tilsluttesi den.Forstrkeren bliver ikke bedre end det system, den er tilsluttet. G ikkep kompromis med kildeudstyr, hjtalere eller kabler. Vi anbefalernaturligvis specielt at bruge modeller fra serien af Cambridge AudioAzur-produkter, som er udviklet efter njagtigt de samme standardersom vores forstrkere. Forhandleren kan ogs levere fremragendekvalitetskabler fra Cambridge Audio, s dit system kan udnytte sit fuldepotentiale.Tak fordi du vil bruge tid p at lse denne manual. Vi anbefaler, at dugemmer den til fremtidig brug.Matthew BrambleTeknisk direktrAzur integreret forstrker 99
 • Page 4

  SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERKontrol af netspndingenAf hensyn til din egen sikkerhed bedes du gennemlse nedenstendeinstruktioner omhyggeligt, inden du begynder at forbinde denne enhed tilledningsnettet.Kontrollr bag p enheden, at den korrekte netspnding er angivet. Kontakt dinforhandler, hvis forsyningsnettets spnding er en anden.Denne enhed er konstrueret til kun at fungere med den netspnding og -type, derer angivet p enhedens bagpanel. Ved forbindelse til andre strmkilder kanenheden blive beskadiget.Dette udstyr skal vre slukket, nr det ikke er i brug, og m ikke bruges,medmindre det er korrekt jordforbundet. For at forebygge risikoen for elektriskstd m enhedens dksel (eller bagpanel) ikke tages af. Der findes ingen deleindvendigt, som kan repareres af brugeren. Reparationer skal overlades tiluddannede reparatrer. Hvis ledningen er forsynet med et formstbt netstik, menheden ikke anvendes, hvis sikringsholderen af plast ikke er sat p. Hvis du harmistet sikringsholderen, skal en tilsvarende bestilles hos din forhandler afCambridge Audio-produkter.Lynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugerenom uisoleret 'farlig spnding' inden i produktets indkapsling, somkan vre tilstrkkelig stor til at udgre en risiko for elektrisk std.Udrbstegnet i den ligesidede trekant skal gre brugeren opmrksomp vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i dehndbger, der hrer til apparatet.100 Azur integreret forstrkerDette produkt overholder lavspndingsdirektivet (73/23/EF)og EMC-direktivet (89/336/EF), nr det anvendes oginstalleres i overensstemmelse med denne manual. Hvis dissedirektiver fortsat skal overholdes, m der kun anvendes tilbehrfra Cambridge Audio sammen med dette produkt, ogreparationer skal overlades til uddannede reparatrer.Den overstregede skraldebtte er den Europiske Unions symbolfor separat indsamling af elektrisk og elektronisk affald. Detteprodukt indeholder elektrisk og elektronisk udstyr, som skalgenbruges eller genindvindes og ikke m kasseres sammen medusorteret almindeligt affald. Indlever venligst enheden eller kontaktden autoriserede forhandler, som du har kbt dette produkt af, hvisdu nsker mere information.
 • Page 5

  340A/340A SE Integreret forstrkerVIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONERBrug venligst et jeblik p at gennemlse disse anvisninger, inden duinstallerer din forstrker. Ved at flge anvisningerne vil du optimereproduktets ydeevne og forlnge dets levetid. Vi anbefaler, at du flgeralle instruktioner og advarsler og gemmer manualen til fremtidig brug.Nr tuneren bruges for frste gang, anbefales det, at den er tndt ogafspiller musik i mindst 36 timer, inden du begynder rigtigt at lytte tilden. Ved efterflgende brug anbefales en opvarmningsperiode p 1015 minutter for at f maksimalt udbytte af tuneren.Brug kun det angivne ekstraudstyr/tilbehr sammen med denne enhed.Denne enhed skal frakobles netstikket for at vre helt slukket. Tagstikket til enheden ud af stikkontakten, hvis den ikke skal bruges ilngere tid. Tag stikket til enheden ud af stikkontakten undertordenvejr.Forstrkeren er konstrueret som klasse 1 og skal tilsluttes enstikkontakt med en jordforbindelse.Tuneren skal placeres p en solid og plan overflade. Anbring ikke tunereni et lukket omrde som for eksempel en reol eller et kabinet. Det erderimod godt, hvis der er bent bag den (fx i en speciel stereoreol).Hvis du bruger en vogn, s vr forsigtig, nr vognen flyttes, s duundgr personskade, hvis vognen tipper.ADVARSEL! For at forebygge risikoen for brand eller elektrisk std menheden ikke udsttes for regn eller fugt. Enheden m ikke udsttesfor vanddryp, vandsprjt eller andre vsker. Genstande med vand i (fxvaser) m ikke placeres oven p den. Sluk straks for tuneren, tag stikketud af stikkontakten og kontakt forhandleren, hvis der kommer vand indi tuneren.Der skal vre ventilation til tuneren. Placer den ikke p et tppe elleren anden bld overflade og bloker ikke for luftindtag eller gitre.Produktet m ikke installeres tt p varmekilder som radiatorer, ovneog andre apparater (herunder forstrkere), som producerer varme.Rengr tuneren ved at trre kabinettet af med en tr, fnugfri klud. Brugikke rengringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak ellerslibemidler. Spray ikke med aerosoler p eller i nrheden af enheden.Pladespillere br ikke placeres i nrheden af forstrkeren p grund afspredte magnetfelter og den dermed forbundne interferens.Srg for, at der ikke falder smting gennem ventilationsgitrene. Slukstraks for enheden, tag stikket ud af stikkontakten og kontaktforhandleren, hvis det sker.Det anbefales, at de samme typer effektforstrkere anvendes tildobbelt forstrkning.Der m ikke blokeres for sikkerhedsfunktionen i det polariserede stikeller jordstikket. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene erbredere end det andet. Et jordstik har to stikben og en tredje jordgren.Det brede stikben eller tredje jordgren er sikkerhedsforanstaltninger.Hvis det medflgende stik ikke passer i stikkontakten, s f enelektriker til at udskifte den ukurante stikkontakt.Anbring ikke strmkablet p en sdan mde, at man kan trde p det,eller det kan beskadiges af ting i nrheden. Tuneren skal installeressledes, at det er muligt at koble netstikket fra stikkontakten (eller etapparatstik bag p enheden).Alle reparationer skal udfres af uddannede reparatrer. Reparation erpkrvet, hvis for eksempel netledningen eller -stikket er beskadiget,hvis der er trngt vske ind i eller faldet ting ned i tuneren, eller hvisden har vret udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller erblevet tabt.Hvis du har lst afsnittet om fejlfinding i denne manual, og det ikke harafhjulpet et eventuelt problem, m du ikke forsge at reparere, adskilleeller ombygge enheden. Hvis denne sikkerhedsregel tilsidesttes, kandet medfre kraftigt elektrisk std.Azur integreret forstrker 101
 • Page 6

  FORBINDELSER P BAGPANELETLeftBLeftRightARightCaution23Power Rating: 230V AC 50HzMax Power Consumption: 345WRec-OutAV / MDDVDTuner / DABCDAuxCautionLeftLeftRightRightAux1CDTuner / DABDVDAV / MDRec-OutAvisRisque de choc electriqueNe pas ouvrirAchtungVorm offnen des geratesNetzstecker ziehenTape InAux, CD, Tuner/DAB, DVD, AV/MDBemrk: Disse indgange er kun beregnet til analoge audiosignaler. Dem ikke tilsluttes den digitale udgang p en cd-afspiller eller andetdigitalt udstyr.Record OutDette stik kan tilsluttes en bndoptager eller de analoge Record In-stikp en MiniDisc eller cd-optager.3Tape InForbind en bndoptager til de analoge udgangsstik p en MiniDisc, enbrbar digital musikafspiller eller en cd-optager med anvendelse af etforbindelseskabel fra optagerens Line Out-stik til forstrkerens Tape In-stik.102 Azur integreret forstrkerPower ACRisk of electric shockDo not openDisse indgange passer til enhver form for linjekildeudstyr, ssom encd-afspiller, DAB- eller FM/AM-radio osv.2Serial Number Label Removedazur 340A Integrated AmplifierTape In1Designed and Engineered in London, EnglandImpedance 4 - 8 ohms4Loudspeaker Terminals5RightALeftRightBLeftwww.cambridge-audio.co.ukManufactured in an ISO9002 approved facilityIndgangskredslbet til optagere p forstrkeren er af monitortypenog adskiller sig fra de vrige 5 indgange. For de 5 normale indgange vilden kilde, der er valgt til afspilning, blive udsendt af udgangene Rec Outtil optagelse. Den kilde, der aktuelt afspilles og eventuelt optages, visesderefter p frontpanelet med en tilsvarende bl lysdiode.Nr Tape Mon Input er valgt, tndes dog en anden lysdiode for at vise,at Tape Monitor-indgangen nu afspilles, mens en anden kilde sendes udaf udgangene Rec Out til optagelse. Optagekilden vises af den frstelysdiode og kan ndres, hvis man trykker p de andre kildeknapper.Tryk blot igen p knappen Tape Mon for at slukke for Tape Monitor.Denne funktion er mest nyttig, hvis der anvendes analogekassettebndoptagere med 3 hoveder, som gr det muligt at afspille detsignal, der optages, direkte fra bndet (via et tredje hoved) samtidigmed optagelsen. Det er herefter muligt at skifte mellem tndt ogslukket Tape Monitor-indgang, s man kan sammenligne det originaleog det optagede signal direkte i realtid. Det giver mulighed for at lavejusteringer af bndoptagerens optagelsesparametre (find flereoplysninger i manualen til den analoge kassettebndoptager).
 • Page 7

  340A/340A SE Integreret forstrker4HjtalerterminalerDer er to st hjtalerterminaler; A (hovedhjtalers terminaler) ogB (sekundre omskiftelige hjtaleres terminaler). Forbind kablerne fravenstre kanalhjtaler til terminalerne LEFT + og -. Forbind p sammemde kablerne fra hjre kanalhjtaler til terminalerne RIGHT + og -.I begge tilflde er den rde terminal den positive udgang, og den sorteer den negative udgang.Vr omhyggelig med at sikre, at ingen lse kabelender kan kortsluttehjtalerudgangene. Kontrollr, at hjtalerterminalerne er spndttilstrkkeligt til at f en god elektrisk forbindelse. Hvis skrueterminalerne erlse, kan det pvirke lydkvaliteten.Bemrk: Hvis du bruger t par hjtalere, skal du bruge hjtalere meden nominel impedans p mellem 4 og 8 ohm. Hvis du bruger to parhjtalere, skal du bruge hjtalere med en nominel impedans p mellem6 og 8 ohm.5VekselstrmsstikNr alle tilslutninger til forstrkeren er oprettet, sttesvekselstrmskablet i en stikkontakt. Forstrkeren er nu klar til brug.Azur integreret forstrker 103
 • Page 8

  TILSLUTNINGVi har i konstruktionen af vores forstrkere forsgt at inkluderefunktioner, der gr det muligt at tilslutte systemet p flere forskelligemder. Funktioner som for eksempel hjtaler B-forbindelser betyder, atdu kan konfigurere dit system efter dine egne behov. Nedenstendediagrammer er udarbejdet for at gre tilslutningen nemmere.Tilslutning af bndoptagerNedenstende diagram viser, hvordan du forbinder forstrkeren til enbndoptager eller en anden kilde med en optage- ogmonitorforbindelse.Bemrk venligst, at ingen af tape loop-udgangene kan bruges (da debegge er samme signal parallelt).Grundlggende tilslutningNedenstende diagram viser den grundlggende tilslutning af dinforstrker til en cd-afspiller og et st hjtalere.ForstrkerLeftBRightLeftAForstrkerRightLeftCautionBRightLeftARightCautionVorm offnen des geratesNetzstecker ziehenTape InRec-OutAV / MDDVDTuner / DABCDAuxLeftRightCd-afspillerLoudspeaker TerminalsRightALeftRightBLeftRightwww.cambridge-audio.co.ukManufactured in an ISO9002 approved facilityCautionRisk of electric shockDo not openAvisRisque de choc electriqueNe pas ouvrirAchtungVorm offnen des geratesNetzstecker ziehenLeftRightRisque de choc electriqueNe pas ouvrirAuxCDTuner / DABDVDSerial Number Label RemovedPower Rating: 230V AC 50HzMax Power Consumption: 345WImpedance 4 - 8 ohmsLeftAvisAchtungTape InAuxRec-OutCDAV / MDTuner / DABDVDDVDTuner / DABAV / MDRightCDPower ACRec-OutRisk of electric shockDo not openTape InCautionazur 340A Integrated AmplifierDesigned and Engineered in London, EnglandPower Rating: 230V AC 50HzMax Power Consumption: 345WLeftAuxSerial Number Label Removedazur 340A Integrated AmplifierDesigned and Engineered in London, EnglandAV / MDRec-OutTape InPower ACImpedance 4 - 8 ohmsLoudspeaker TerminalsRightALeftRightBLeftBnd-/MD-afspillerazur 340C Compact Disc PlayerRec In104 Azur integreret forstrkerwww.cambridge-audio.co.ukManufactured in an ISO9002 approved facilityRec Out
 • Page 9

  340A/340A SE Integreret forstrkerForbindelser til hjtaler BForbindelserne til hjtaler B p bagsiden af forstrkeren gr det muligtat anvende et ekstra st hjtalere, for eksempel i et andet rum. Du kanbruge knappen Speaker B p frontpanelet til at tnde og slukke fordette ekstra st hjtalere.Bemrk: Hvis du bruger to par hjtalere, skal du bruge hjtalere meden nominel impedans p mellem 6 og 8 ohm.ForstrkerLeftBRightLeftARightCautionPower Rating: 230V AC 50HzMax Power Consumption: 345WCautionRisk of electric shockDo not openAvisRisque de choc electriqueNe pas ouvrirAchtungVorm offnen des geratesNetzstecker ziehenTape InRec-OutAV / MDDVDTuner / DABCDAuxLeftLeftRightRightAuxCDTuner / DABDVDSerial Number Label Removedazur 340A Integrated AmplifierDesigned and Engineered in London, EnglandAV / MDRec-OutTape InPower ACImpedance 4 - 8 ohmsLoudspeaker TerminalsRightALeftRightBLeftwww.cambridge-audio.co.ukManufactured in an ISO9002 approved facilityCd-afspillerazur 340C Compact Disc PlayerAzur integreret forstrker 105
 • Page 10

  KNAPPER P FRONTPANELETVolumeazur 340A61Power345PhonesSpeaker BDirectBass8Integrated Amplifier9TrebleBalance10AuxCDTuner / DAB11DVDAV / MDTape Mon71jackstik, mens bagindgangen vlges ved at trykke p Aux pfrontpanelet eller fjernbetjeningen.PowerBruges til at tnde og slukke for enheden.23Ekstra MP3-indgang (kun 340A SE)BassTreble2PowerMP3 InPhonesSpeaker BDirectBruges til tilslutning af hovedtelefoner med et jackstik.Hovedtelefoner med en impedans p mellem 32 og 600 ohm anbefales.Nr der tilsluttes hovedtelefoner, slukker hjtaleromskifteren forhjtalerne (A og B).4Forbind din MP3/iPod/brbare musikafspiller til 340A SE med en3,5 mm til 3,5 mm-jackstikledning. Ved at tilslutte en kilde i MP3indgangen vlger 340A SE automatisk denne indgang. Tag stikket udfor at vende tilbage til normal anvendelse.Bemrk: Det er muligt at bruge bde den ekstra frontindgang og denekstra bagindgang separat. Frontindgangen vlges ved at indstte et106 Azur integreret forstrkerPhonesSpeaker BTnder/slukker for det sekundre st hjtalerterminaler pbagpanelet. Denne funktion kan bruges, hvis man nsker at lytte til etekstra st hjtalere i et andet rum.Bemrk: Hvis du bruger to par hjtalere, skal du bruge hjtalere meden nominel impedans p mellem 6 og 8 ohm.
 • Page 11

  340A/340A SE Integreret forstrker5DirectDenne knap giver lydsignalet en mere direkte vej til forstrkerensforstrkningstrin ved at omg tonestyringskredslbene og dermed fden renest mulige lydkvalitet.6Bas og diskantMed disse knapper kan du finjustere lydens tonemssige balance. Nrdisse knapper str i midterste position, har de ingen effekt. Knapperneregulerer kun lyden igennem hjtalerne og Pre-Out-stikkene de pvirkerikke de signaler, der sendes igennem Tape Out-forbindelserne. Med encd af hj kvalitet og et godt system er disse knapper undvendige og kanderfor slukkes helt med Direct-knappen. Hvis optagelsen er af ringekvalitet, eller andre faktorer pvirker lydkvaliteten, kan det vrendvendigt at justere bas og diskant for at kompensere.9Med denne knap kan du justere de relative effektniveauer for venstre oghjre kanal. I den midterste position er effekten fra hver kanal ens.Denne knap regulerer kun lyden igennem hjtalerne og Pre-Out-stikkene den pvirker ikke de signaler, der sendes igennem Tape Outforbindelserne.10Indfrard sensorModtager IR-kommandoer fra den medflgende Azur fjernbetjening. Derskal vre en tydelig, uhindret synslinje mellem fjernbetjeningen ogsensoren.8Aux, CD, Tuner/DAB, DVD, AV/MDTryk p den relevante knap til valg af indgang for at vlge denkildekomponent, du nsker at lytte til. Det valgte signal sendes ogs tilTape Out-stikkene og kan derfor optages. Indgangen br ikke ndresunder afspilning, men det optagede signal kan dog kontrolleres medindgangen Tape Mon.117BalanceTape MonitorVed at bruge denne knap kan du lytte til signalet fra en bndoptagereller signalprocessor, der er tilsluttet forstrkerens Tape In-/Rec Outstik. Nr Tape Monitor er valgt, sendes den valgte kildekomponentfortsat til Rec Out-stikkene til optagelse eller bearbejdning.VolBruges til at hve/snke lydniveauet fra forstrkerens udgange.Denneknappvirkerhjtalernes,forforstrkerensoghovedtelefonernes lydniveau. Den pvirker ikke Tape Outforbindelserne. Det anbefales, at lydstyrkeknappen drejes helt om moduret, inden der tndes for forstrkeren.Azur integreret forstrker 107
 • Page 12

  FJERNBETJENINGiPOD-KOMPATIBILITET340A og 340A SE leveres med en Azur fjernbetjening, der kanbruges til at betjene bde denne forstrker og cd-afspillere fraCambridge Audio Azur-serien. St de medflgende AAA-batterier ifor at aktivere fjernbetjeningen. De funktioner, der er relevante forforstrkeren, beskrives i nedenstende.Fjernbetjeningen til 340A/340A SE kan nu styre degrundlggende funktioner i Apple iPods, nr denmonteres i Apples universaldock (eller andre docks ellerinfrarde modtagere, der er kompatible med Applesfjernbetjening). Ls i dockens betjeningsvejledning om,hvordan du forbinder den til din forstrker. Vi anbefaler,at du tilslutter din dock i Aux-indgangen bag p enheden.StrmSkifter Azur cd-afspillere mellem Standby og On.Bemrk: 340A/340A SE kan kun tndes/slukkes pfrontpanelet.MuteSlr lyden fra p forstrkeren. Nr mute er aktiveret, blinkerlysdioden for kanal. Tryk p knappen igen for at sl lyden til.Volume +/Hver eller snker lydstyrken p forstrkerudgangen.Aux, CD, Tuner/DAB, DVD, AV/MD, Tape MonDe seks knapper til valg af kilde bruges til at ndreindgangskilden til forstrkeren.108 Azur integreret forstrkerHvis du vil bruge Azur-fjernbetjeningen til at styre din iPodi docken, skal du holde knappen Aux nede, mens dutrykker p en af flgende knapper:Play/PauseTryk for at afspille din iPod og tryk igen for at holde pausei afspilningen.SkipTryk n gang for at springe t spor over forlns ellerbaglns.Slip knappen Aux, nr fjernbetjeningen skal vende tilbagetil normal funktion.Til 340A SE er der desuden en dedikeret ekstraMP3/iPod-indgang p frontpanelet. Ved at tilslutte enkilde i MP3-indgangen vlger 340A SE automatisk denneindgang. Tag stikket ud for at vende tilbage til normalanvendelse.
 • Page 13

  340A/340A SE Integreret forstrkerBESKYTTELSESSYSTEMBeskyttelsessystemet til Azur 340A/340A SE bestr af nedenstendefunktioner.Afhjlpning - Kontrollr, at ventilationen ikke er blokeret, og athjtalerne ikke har for lav impedans. Sluk om ndvendigt forforstrkeren i 15 minutter, s den kan kle af.1. Beskyttelse mod overbelastning og kortslutningIndikator - Forvrnget lyd og et uventet lavt lydniveau.Beskrivelse - Forstrkeren er fuldt beskyttet mod for lave impedanser.Systemerne til beskyttelse mod overbelastning og kortslutningovervger kontinuerligt hver udgangsenheds spnding, strm ogtemperatur og sammenligner dem med det definerede Safe OperatingArea (SOA). Med dette avancerede system kan beskyttelsessystemetreagere positivt, nr der virkelig er behov for det, og udlses ikke p etfalsk grundlag.3. Beskyttelse mod DC offsetIndikator - Forstrkeren fungerer ikke; alle indgangslysdioder blinker.Beskrivelse - Systemet til beskyttelse mod DC offset isolerer straksforstrkeren fra hjtalerne ved at bne et udgangsrel i detusandsynlige tilflde, at en forstrkerfejl skulle opst. Fejl i beggepolariteter p begge kanaler registreres.Afhjlpning - Kontrollr, at hjtalernes impedans ikke er for lav.Hjtalere med for lav impedans kan meget ofte bruges p lave niveauer,men ikke hje.Afhjlpning - Denne beskyttelse kan ind imellem aktiveres af kraftigstj fra ledningsnettet osv. Hvis det er tilfldet, s sluk for forstrkerenog tnd igen, s den nulstilles. Hvis forstrkeren ikke kan nulstilles, erder en fejl i forstrkeren, der krver eftersyn/reparation. Sluk forforstrkeren og kontakt forhandleren.2. Registrering af for hj temperatur4. SpndingsstyringIndikator - Det forekommer, at lyden afbrydes hyppigt, uafhngigt af deto kanaler.Hvis hurtige transienter pfres reaktive belastninger under ekstremeforhold, kan der produceres tilbagelbsimpulser, som er strre endforstrkerens netspnding, s udgangsenhederne beskadiges.Forstrkeren har et omfattende spndingsstyringssystem, som sikrer,at sdanne impulser absorberes forsvarligt af den, s der ikke skernogen skade.Beskrivelse - Forstrkerens udgangsenheders jeblikkelige temperaturerovervges kontinuerligt for at sikre, at overgangstemperaturerne ikkebliver risikabelt hje. Hvis en tilstand med for hj temperatur opstr,slukkes der for lyden, indtil enhederne er afklede. Driften kontrolleresnje for at hindre, at udgangsenhederne udsttes for kraftigetemperaturudsving, som kan forringe driftssikkerheden p grund af dettermiske kredslb. Dette sker ved at gre slukningsperioderne relativtkorte, s det virker, som om forstrkeren tndes og slukkes. Dermedbelastes udgangsenhederne mindst muligt.Azur integreret forstrker 109
 • Page 14

  FEJLFINDINGSVEJLEDNINGDer er ingen strmDer er en hj summen eller brummenSrg for, at vekselstrmsledningen er sikkert tilsluttet.Kontroller grammofonforbindelsesledning.Srg for, at stikket gr helt ind i stikkontakten, og at der er tndt forkontakten.Kontroller sikringen i stik eller adapter.ellertonearmforfejlKontroller, at kildekomponenten er korrekt forbundet.Kontroller, at der ikke er tndt for 'BND MON' (med mindre der krvesbndindgang).Kontroller, at hjttalerne er korrekt forbundet.Hvis du bruger hjttalerklemmer B, skal du kontrollere, at der er tndtfor dem.Hvis kanallampen blinker, skal dmper sls fra.Der er ingen lyd p den ene kanalSrg for, at balancen er korrekt indstillet.Kontroller hjttalerforbindelser.Kontroller forbindelsesledninger.110 Azur integreret forstrkerjord--ogSrg for, at ingen af forbindelsesledningerne er lse eller defekte.Srg for, at din bndoptager/grammofon ikke str for tt pforstrkeren.Der er ingen lydSrg for, at apparatet ikke str i standby.iKan ikke optage eller spille bndKontroller, at BND MON og BND UD er korrekt forbundet.Der er svag bas eller diffus stereoimagingSrg for, at hjttalerne ikke er forbundet ude af fase.Lyden er forvrngetSrg for, at volumen/tonekontrol ikke er indstillet for hjt.
 • Page 15

  340A/340A SE Integreret forstrkerTEKNISKE SPECIFIKATIONER340A340A SEAfgivet effekt40 watt (ind i 8)50 watt (ind i 4)45 watt (ind i 8)55 watt (ind i 4)Maks. strmforbrug345 W360 W1 kHz < 0,01%20 kHz < 0,09%1 kHz < 0,01%20 kHz < 0,09%5 Hz-50 kHz5 Hz-50 kHzSamlet harmoniskklirforvrngningDenne vejledning er udarbejdet med henblik p at gre installationen oganvendelsen af dette produkt s nemt som muligt. Njagtigheden af oplysningernei dette dokument er kontrolleret grundigt p tidspunktet for trykning. CambridgeAudio gr imidlertid ind for kontinuerlig forbedring af produkterne, hvorfor designog specifikationer kan ndres uden forudgende varsel. Hvis du bemrker fejl idokumentet, er du velkommen til at sende os en e-mail:support@cambridgeaudio.comDette dokument indeholder oplysninger, der er ophavsretligt beskyttede. Allerettigheder forbeholdes. Ingen del af denne manual m reproduceres mekanisk,elektronisk eller p anden vis eller i nogen form uden forudgende skriftligtilladelse fra producenten. Alle varemrker og registrerede varemrker er derespektive ejeres ejendom.iPod er et registreret varemrke tilhrende Apple Computer, Inc. Alle rettighederforbeholdes. Copyright Cambridge Audio Ltd 2006Frekvensgang (-1 dB)Signal/stjforhold (uvgtet) 92 dB92 dBDrejefrekvens (ind i 8)20 V/uS20 V/uSDimensioner (H x B x D)70 x 430 x 310 mm 70 x 430 x 310 mm(2,8 x 16,9 x 12,2) (2,8 x 16,9 x 12,2)Vgt6,2kg6,2 kgAzur integreret forstrker 111
 • Page 16

  BEGRNSET GARANTICambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter imaterialer og udfrelse (med forbehold af nedenstende betingelser).Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt ellereventuelle defekte dele i produktet (efter Cambridge Audios valg).Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler,hvis du er i tvivl, og srg for at gemme kbskvitteringen.Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audioprodukter, som dette produkt er kbt hos, hvis der er behov for serviceunder garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere ditCambridge Audio-produkt, kan det indsendes af din forhandler tilCambridge Audio eller en autoriseret servicereprsentant forCambridge Audio. Dette produkt skal indsendes i enten den originaleindpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse.Kbskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser,at garantiperioden endnu er gldende, skal fremvises for at opnservice inden for garantien.Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykteserienummer er ndret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) detteprodukt ikke er kbt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audioprodukter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributraf Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, om serienummeret erundret og/eller om produktet er kbt hos en autoriseret forhandler afCambridge Audio-produkter.Denne garanti dkker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldesforce majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug, uagtsomhed,kommerciel anvendelse eller ndring af produktet eller dele afproduktet. Denne garanti dkker ikke skader, der er en flge af forkert112 Azur integreret forstrkeranvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsg p reparation,som udfres af andre end Cambridge Audio, en forhandler af CambridgeAudio-produkter eller en autoriseret servicereprsentant, som erautoriseret til at udfre servicearbejde under Cambridge Audios garanti.Enhver reparation, der udfres af uautoriserede personer, gr dennegaranti ugyldig. Denne garanti dkker ikke produkter, der er solgt SOMBESET eller MED ALLE FEJL.REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFR AF DENNE GARANTI ERFORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. CAMBRIDGE AUDIO ER IKKEERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HNDELIGE SKADERELLER FLGESKADER ELLER BRUD P UDTRYKKELIGE ELLERUNDERFORSTEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSET FRADET OMFANG, DET FORBYDES VED LOV, ER DENNE GARANTIEKSKLUSIV OG TRDER I STEDET FOR ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OGUNDERFORSTEDE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER - MENIKKE BEGRNSET TIL - GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHEDTIL ET SRLIGT FORML.I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrnsning iforbindelse med hndelige skader og/eller flgeskader ellerudelukkelse af underforstede garantier, hvorfor ovenstendeudelukkelser muligvis ikke glder i dit land. Denne garanti giver digsrlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andrelovmssige rettigheder, som varierer fra land til land.
 • Page 17

  340A/340A SE Integreret forstrkerAzur integreret forstrker 113
 • Page 18

  azur 340A/340A SEwww.cambridge-audio.comPart No. AP20015/2Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 340A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 340A in der Sprache / Sprachen: Dänisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 340A

Cambridge Audio Azur 340A Bedienungsanleitung - Deutsch - 18 seiten

Cambridge Audio Azur 340A Bedienungsanleitung - Englisch - 18 seiten

Cambridge Audio Azur 340A Bedienungsanleitung - Holländisch - 18 seiten

Cambridge Audio Azur 340A Bedienungsanleitung - Italienisch - 18 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info