Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
azur 540P/640P
Phono-forforstærker
Brugermanual
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur 540P/640PPhono-forforstrkerBrugermanual
 • Page 2

  INDLEDNINGTak fordi du har valgt at kbe denne phono-forforstrker fra CambridgeAudios azur-serie. Den er resultatet af vores kontinuerlige forskning ogudvikling i de mere end tre rtier, vi har fremstillet audio-produkter afhj kvalitet. Vi hber, du bliver tilfreds med produktet og fr glde af deti mange r.640P bruger et mere avanceret forstrkerkredslb til at sikre endnumindre forvrngning og stj samt det hjere forstrkertrin til MCpickup-hovederne. Derudover anvender 640P multiparallellekondensatorer for at opn en enestende RIAA-njagtighed p kun 0,3dB op til 50 kHz, og modellen indeholder et subsonisk filter, der kandeaktiveres.Om denne phono-forforstrkerNu skal du bare lne dig tilbage, slappe af og nyde det!Det er en stor udfordring at udvikle en phono-forforstrker, der skalvre af hj kvalitet og alligevel prisbillig. At fremstille et produkt med enfrsteklasses ydeevne er n ting, men at skulle opn den sammeydeevne inden for stramme prisrammer er noget helt andet. Her er derbrug for al den ekspertise og erfaring, som Cambridge Audio udnytter isit produktdesign. Vi mener, at vi har net vores ml om at skabe etfrsteklasses produkt til en overkommelig pris.540P har et moving magnet-trin, mens 640P har bde et movingmagnet-trin og et moving coil-trin. Begge bruger separate transistorer tilde yderst vigtige indgangstrin i stedet for de mere almindeligeintegrerede kredslb.De er begge udviklet til at producere hj forstrkning og linearitet udenat krve enorme mngder negativ tilbagekobling for at opn lavforvrngning. Disse nye modeller anvender ogs et ubalanceret 'klasseA' forstrkertrin med passiv RIAA-korrektion.Der er hele vejen igennem anvendt komponenter af hj kvalitet, foreksempel 1% metalfilmmodstande og polypropylenkondensatorer medsnver tolerance.38 Azur phono-forforstrkerMatthew BrambleTeknisk direktr
 • Page 3

  540P/640P Phono-forforstrkerINDHOLDVIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONERIndledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Brug venligst et jeblik p at gennemlse disse anvisninger, inden duinstallerer phono-forforstrkeren. Ved at flge anvisningerne vil duoptimere produktets ydeevne og forlnge dets levetid. Vi anbefaler, atdu flger alle instruktioner og advarsler og gemmer manualen tilfremtidig brug.Vigtige sikkerhedsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39Forbindelser p bagpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42Begrnset garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Produktet m ikke udsttes for vanddryp eller -sprjt eller andrevsker. Ting, der er fyldt med vand (f.eks. vaser), m ikke placeres ovenp produktet. Sluk straks for phono-forforstrkeren, tag stikket ud afstikkontakten og kontakt forhandleren, hvis der kommer vand ind iproduktet.Anbring ikke strmkablet p en sdan mde, at man kan trde p det,eller det kan beskadiges af ting i nrheden.Elektroniske audiokomponenter har en indkringsperiode p cirka enuge (hvis de bruges flere timer om dagen). Dermed kan de nyekomponenter tilpasse sig, og lydegenskaberne forbedres med tiden.Tag stikket til phono-forforstrkeren ud af stikkontakten, hvis den ikkeskal bruges i lngere tid.Hvis produktet trnger til rengring, aftrres indkapslingen med enfugtet, fnugfri klud. Brug ikke rengringsmidler, der indeholder alkohol,ammoniak eller slibemidler. Spray ikke med aerosoler p eller inrheden af produktet.Produktet kan ikke repareres af brugeren. Forsg aldrig at reparere,adskille eller ombygge produktet, hvis der ser ud til at vre fejl ved det.Hvis denne sikkerhedsregel tilsidesttes, er der risiko for elektrisk std.Kontakt venligst din forhandler i tilflde af problem eller fejl.Azur phono-forforstrker 39
 • Page 4

  FORBINDELSER P BAGPANELETazur 640PMM/MC Phono Pre-Amplifierwww.cambridge-audio.co.ukDesigned in London, EnglandLRLRLROn0.5 AUse supplied PSU only!R Output LThis device complies with part 15 of FCC rulesMMRLPhono Input0.5 AManufactured in anISO9002 approved facilityUse supplied PSU only!540P640PR Output LOffSubsonic FilterR12VMMTurntableGroundLTurntableGroundwww.cambridge-audio.co.ukDesigned in London, EnglandR12VLRLazur 540PMM Phono Pre-AmplifierMCCartridge TypeThis device complies with part 15 of FCC rulesRMMMCLManufactured in an ISO9002 approved facilityMC-indgangsstik (kun til 640P)Subsonisk filter (kun til 640P)Hvis din pladespiller bruger et MC-pickup-hoved (moving coil), forbindesudgangene her (0,5-1 mV, med 100 ohm 220 pF belastning).Det subsoniske filter fjerner 'rumlelyde' af meget lav frekvens, derskyldes pladefejl, som kan pvirke systemets ydeevne.MM-indgangsstikUdgangsstikHvis din pladespiller bruger et MM-pickup-hoved (moving magnet),forbindes udgangene her (3-5 mV, med 47 ohm 220 pF belastning).Brug phonokabler til tilslutning til en linjeindgang p din forstrker,f.eks. Aux.Jording af pladespillerHvis din pladespiller har separat jordledning, tilsluttes den her. Dettebeskytter pickup-armen og det flsomme kredslb i pladespilleren.Kontakt til valg af pickup-hoved (kun til 640P)Indstil denne kontakt p den type pickup-hoved, som din pladespillerbruger. MM til et moving magnet-pickup-hoved og MC til et moving coilpickup-hoved.NB. Tilslut ikke til en phonoindgang.PSU-stikNr alle tilslutninger til forstrkeren og pladespilleren er oprettet,sttes PSU-strmkablet ind i et netstik. Den bl lysdiode pfrontpanelet viser, nr der er tndt for systemet. Produktet erkonstrueret, s det kan vre tndt hele tiden.Vr opmrksom p at 640P har et udgangsrel som frst kobles tilefter ca. 15 sekunder.NB. Brug kun den angivne strmforsyning.40 Azur phono-forforstrker
 • Page 5

  540P/640P Phono-forforstrkerkun en af disseforbindelserLRLR540PTurntableGroundazur 640PMM/MC Phono Pre-Amplifier12Vwww.cambridge-audio.co.ukR0.5 AUse supplied PSU only!www.cambridge-audio.co.ukDesigned in London, EnglandL12VDesigned in London, EnglandOnR Output LThis device complies with part 15 of FCC rulesMMRLPhono Input0.5 AManufactured in anISO9002 approved facilityUse supplied PSU only!R Output LOffSubsonic FilterThis device complies with part 15 of FCC rulesRazur 540PMM Phono Pre-AmplifierM ikketilsluttes enphonoindgang.MMFraenpladespillermed MCpickuphovedmedanvendelseafphonokabel(2RCA-2RCA)TurntableGroundLM ikketilsluttes enphonoindgang.FraenpladespillermedMM-pickuphovedmedanvendelseafphonokabel(2RCA-2RCA)Til en hvilkensom helstlinjeindgang pforstrkerenmed anvendelseaf phonokabel(2RCA-2RCA)RFraenpladespillermedMM-pickuphovedmedanvendelseafphonokabel(2RCA-2RCA)LRLTil en hvilkensom helstlinjeindgang pforstrkerenmed anvendelseaf phonokabel(2RCA-2RCA)MCCartridge TypeRMMMCLManufactured in an ISO9002 approved facility640PAzur phono-forforstrker 41
 • Page 6

  FEJLFINDINGSPECIFIKATIONER540P5W640P(MM)5W640P(MC)5W39dB39dB55dB300mV300mV300mVFlsomhed for nominel effekt 3,35mV3,35mV0,5mVTHD 20Hz-20kHz<0,009%<0,005%<0,002%<+/-0,65dB<+/-0,3dB<+/-0,3dB25Hz-20kHz20Hz-50kHz20Hz-50kHz>85dB>86dB>72dB>83dB>69dBDer er ingen strm.Kontrollr, at netledningen er tilsluttet korrekt.Se efter, at stikket er sat rigtigt i, og at der er tndt.Der er ingen lyd.Kontrollr, at enheden er tilsluttet.Kontrollr, at pladespilleren er tilsluttet korrekt.Kontrollr, at hjtalerne er tilsluttet korrekt.Kontrollr, at alle forbindelser sidder fast, og at den rigtigeforstrkerindgang er valgt.Kontrollr, at den rigtige type pickup-hoved er valgt (MM eller MC).Maks. strmforbrugForstrkning @ 1 kHzNominel effektRIAA-kurvegrnserDer er ingen lyd i den ene kanal.Kontrollr, at hjtalerne er tilsluttet korrekt.Kontrollr alle forbindelser.Der er en hj skratten eller brummen.Kontrollr, at der ikke er nogen fejl i jordforbindelsen eller forbindelsentil pladespiller eller pickup-arm.Kontrollr, at ingen forbindelser er lse eller defekte.Se efter, at pladespilleren ikke str for tt p forstrkeren.Signal/stjforhold(ved anvendelse af Audio PrecisionRIAA-1 med jordforbundne indgange)Krydstale @ 20 kHzLyden er for hj/lav.Dimensioner (HxBxD)mmtommerKontrollr, at den rigtige type pickup-hoved er valgt p kontakten til valgaf pickup-hoved. Hvis et MC-pickup-hoved forbindes via MM-stikkene, villyden vre meget lav (og omvendt). Bemrk, at man kan f MC-pickuphoveder p et hjere niveau, som kan bruges til et MM-stik.Vgtkglbs (engelske pund)42 Azur phono-forforstrker>76dB46x215x133 46x215x1331,8x8,5x5,2 1,8x8,5x5,20,81,80,9246x215x1331,8x8,5x5,20,92
 • Page 7

  540P/640P Phono-forforstrkerBEGRNSET GARANTICambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter imaterialer og udfrelse (med forbehold af nedenstende betingelser).Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt ellereventuelle defekte dele i produktet (efter Cambridge Audios valg).Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler,hvis du er i tvivl, og srg for at gemme kbskvitteringen.Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audioprodukter, som dette produkt er kbt hos, hvis der er behov for serviceunder garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere ditCambridge Audio-produkt, kan det indsendes af din forhandler tilCambridge Audio eller en autoriseret servicereprsentant forCambridge Audio. Dette produkt skal indsendes i enten den originaleindpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse.Kbskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser,at garantiperioden endnu er gldende, skal fremvises for at opnservice inden for garantien.Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykteserienummer er ndret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) detteprodukt ikke er kbt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audioprodukter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributraf Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, at serienummeret erundret, og/eller at produktet er kbt hos en autoriseret forhandler afCambridge Audio-produkter.anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsg p reparation,som udfres af andre end Cambridge Audio, en forhandler af CambridgeAudio-produkter eller en autoriseret servicereprsentant, som erautoriseret til at udfre servicearbejde under Cambridge Audios garanti.Enhver reparation, der udfres af uautoriserede personer, gr dennegaranti ugyldig. Denne garanti dkker ikke produkter, der er solgt SOMBESET eller MED ALLE FEJL.REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFR AF DENNE GARANTI ERFORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. CAMBRIDGE AUDIO ER IKKEERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HNDELIGE SKADERELLER FLGESKADER ELLER BRUD P UDTRYKKELIGE ELLERUNDERFORSTEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSET FRADET OMFANG, DET FORBYDES VED LOV, ER DENNE GARANTIEKSKLUSIV OG TRDER I STEDET FOR ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OGUNDERFORSTEDE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER - MENIKKE BEGRNSET TIL - GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHEDTIL ET SRLIGT FORML.I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrnsning iforbindelse med hndelige skader og/eller flgeskader ellerudelukkelse af underforstede garantier, hvorfor ovenstendeudelukkelser muligvis ikke glder i dit land. Denne garanti giver digsrlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andrelovmssige rettigheder, som varierer fra land til land.Denne garanti dkker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldesforce majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug, uagtsomhed,kommerciel anvendelse eller ndring af produktet eller dele afproduktet. Denne garanti dkker ikke skader, der er en flge af forkertAzur phono-forforstrker 43
 • Page 8

  azur 540P/640Pwww.cambridge-audio.co.ukPart No. AP14509/2Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 640P wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 640P in der Sprache / Sprachen: Dänisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 640P

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Holländisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Französisch - 6 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Italienisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Spanisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info