Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Jouw muziek + onze
passie
851A
azur
Geïntegreerde versterker
Gebruikershandleiding
62
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding
  62

  azur
  851A

  Jouw muziek + onze
  passie

  NEDERLANDS

  Geïntegreerde versterker • Page 2

  Inhoud

  Inleiding

  Inleiding.......................................................................................................................62

  Bedankt voor uw aanschaf van de Azur 851A Class XD geïntegreerde versterker.
  De 8 serie is essentieel voor onze toezegging de Azur-serie te blijven ontwikkelen.
  Wij hopen dat u de resultaten zult waarderen en er nog vele jaren luisterplezier
  van zult hebben. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, is de 851A
  gebaseerd op onze drie basisprincipes – verbluffende prestaties, gebruiksgemak
  en ongelooflijke waarde.

  Belangrijke veiligheidsregels......................................................................................63
  Beperkte garantie.......................................................................................................64
  Aansluitingen op het achterpaneel............................................................................65
  Bedieningselementen aan de voorzijde....................................................................66
  Afstandsbediening......................................................................................................67
  Aansluitingen...............................................................................................................68
  Bedieningsinstructies.................................................................................................69
  Versterker instellen.....................................................................................................70
  CAP5 - Vijfweg beveiligingssysteem...........................................................................72
  Aangepaste installatie (C.I.)........................................................................................73
  Technische specificaties.............................................................................................73
  Problemen verhelpen..................................................................................................73

  De 851A is uitgerust met onze eigen unieke versterkertopologie: Class XD™,
  ontworpen om crossover-vervorming bij lage signaalniveaus te elimineren.
  Door het crossover-punt actief te verplaatsen, creëert deze technologie een gebied
  van zuivere Class-A-kwaliteit, waar zich normaal gesproken de crossover-zone zou
  bevinden, voordat deze overgaat in een versterkte vorm van Class B bij hogere
  niveaus. Dit moet niet worden verward met Class AB, waarbij een klein gebied van
  Class A ontstaat, wat echter leidt tot een grotere vervorming zodra het signaal het
  AB-gebied verlaat. De Class XD-circuits elimineren de crossover-vervorming niet
  alleen bij de nuldoorgang, maar ze verminderen de vervorming ook in andere delen
  van het uitgangsbereik van de versterker.
  Deze 851A is gebaseerd op onze meest recente ontwikkeling van Class XD, met
  tal van aanpassingen en verbeteringen die het resultaat zijn van voortdurend
  onderzoek; dit heeft geleid tot onze best klinkende implementatie tot op heden.
  Een witboek over deze technologie, waarop inmiddels patent is aangevraagd, is
  verkrijgbaar via onze website: www.cambridge-audio.com
  NB: Vanwege de Class XD-technologie wordt de 851A iets warmer dan een
  conventionele Class B/AB-versterker; de ventilatieopeningen aan de bovenzijde
  van het apparaat mogen dan ook nooit worden afgedekt.
  Voor de volumeregeling van dit model is gebruik gemaakt van een nieuwe,
  uitgebalanceerde topologie, dat over het grootste deel van het bereik regelbaar is
  in stappen van 1 dB, met als resultaat een uiterst fijne afstelling, een nauwkeurig
  logaritmisch verloop en een superieure kanaalbalans.
  Ingangsschakeling verloopt via vergulde relaiscontacten van hoge kwaliteit.
  De 851A is uitgerust met aparte secundaire transformatoren voor het linker- en
  rechterkanaal, dubbele gelijkrichters en aparte voedingseenheden voor dubbelmono-bediening van de linker en rechter vermogensversterker. Een aparte
  transformator voedt de voorversterker, waardoor de 851A in feite een combinatie
  van voor- en eindversterker in één behuizing is.
  De 851A beschikt over gebalanceerde en niet-gebalanceerde ingangen voor
  bron 1 en 2, wat resulteert in een optimale prestatie met apparatuur zoals de
  overeenkomende 851C Upsampling cd-speler met gebalanceerde uitgangen.

  Vergeet niet uw aankoop te registreren.
  Ga naar: www.cambridge-audio.com/
  sts
  Als u zich registreert, bent u altijd als
  eerste op de hoogte van:
   Nieuwe producten
   Software-upgrades
   Nieuws, evenementen, exclusieve
  aanbiedingen en wedstrijden!
  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
  het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
  verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
  nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
  voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve
  zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit document bevat informatie die wordt beschermd door eigendomsen auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag
  geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
  mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
  handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
  de respectievelijke eigenaren.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2012
  Cambridge Audio en het Cambridge Audio-logo zijn handelsmerken
  van Cambridge Audio.
  Andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun respectieve
  eigenaren en worden uitsluitend ter referentie weergegeven.
  Het beleid van Cambridge Audio is gericht op voortdurende
  verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder
  voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  62

  De behuizing combineert een enorme structurele rigiditeit met nauwgezette
  demping en controle van de akoestische resonantie. Een Azur Navigator
  afstandsbediening wordt meegeleverd; hiermee kunt u uw versterker via één
  aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke handset bedienen.
  Dankzij de controlbus-ingang/-uitgang, IR-signaalingang en RS232 controle
  kan de 851A desgewenst eenvoudig worden geïntegreerd in een speciaal
  installatiesystemen.
  Uw versterker kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten.
  Bespaar daarom niet op uw bronapparatuur, luidsprekers of bekabeling.
  Vanzelfsprekend raden we vooral versterkers aan uit het Cambridge Audioassortiment. Die apparaten voldoen aan dezelfde strenge kwaliteitsnormen als
  deze versterker. Uw verkooppunt kan u tevens voorzien van aansluitingen van
  Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende kwaliteit, zodat u zeker weet dat u
  alles uit uw systeem haalt.
  Bedankt dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen. Wij raden u aan deze bij
  de hand te houden voor toekomstig gebruik.

  Matthew Bramble,
  Technisch directeur van Cambridge Audio
  en van het ontwerpteam voor de 8 serie • Page 3

  azur

  851A

  Belangrijke veiligheidsregels
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
  het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale
  prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
    1. Lees deze voorschriften.
    3. Neem alle waarschuwingen in acht.
    4. Volg alle voorschriften op.
    5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
    6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
    7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de
  fabrikant.
   8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
  straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
  warmte produceren.
    9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
  stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere.
  Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact.
  De brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw
  eigen veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact
  past, contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde
  stopcontact.
  10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen
  of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het
  punt waar ze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
  fabrikant.
  12. 
  Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard,
  statief, houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant
  of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje
  gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van het
  karretje met het apparaat, om omkantelen te voorkomen.
  13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer
  het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
  14. 
  Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
  Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
  beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
  vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het
  apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
  functioneert of is gevallen.
  WAARSCHUWING
  – om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze
  eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
  – De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige
  verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
  Dit is een ‘klasse 1’-apparaat dat op een geaard stopcontact moet worden
  aangesloten.
  De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt
  de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de
  achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt
  om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt
  meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze
  eenheid.
  Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat niet
  in een gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen,
  gebruik dan de bovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geen
  objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een
  ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet.
  Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden,
  gordijnen, enz.
  Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld
  aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water
  erin op het apparaat, zoals een vaas.

  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
  gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
  spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
  personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
  voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
  onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.

  AEEA-symbool
  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
  Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
  apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
  elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
  gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij
  het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem
  contact op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer
  informatie.

  CE-teken
  Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
  aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen
  2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
  compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen,
  adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en
  onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

  C-Tick-teken
  Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
  Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.

  GOST-R-markering
  Dit
  product
  voldoet
  veiligheidskeurmerk.

  aan

  de

  Russische

  elektronische

  FCC-wetgeving
  LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF
  TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN AAN
  DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER
  OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.
  Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen
  voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van
  de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een
  degelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een
  huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente
  energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in
  overeenstemming met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan
  het schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen
  garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.
  Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
  televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten,
  wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de
  volgende maatregelen te corrigeren:
  – Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
  – Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  – Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de
  ontvanger is aangesloten.
  – Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

  63

  NEDERLANDS

    2. Bewaar deze voorschriften. • Page 4

  Beperkte garantie
  Ventilatie
  BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooit
  iets bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast
  of in een kast zonder voldoende ventilatie.
  Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit
  gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en
  neem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.

  Plaatsen
  Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
  warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de
  eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve
  stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
  Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een
  dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.
  Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan
  vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot
  beschadiging van het product zelf.
  In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
  beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en
  uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge
  Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren
  of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van
  land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
  aankoopbewijs.
  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft.
  Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product
  uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge
  Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio.
  U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een
  verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
  aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen
  factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
  is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft
  bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio
  of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of
  u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.

  Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van
  een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken
  de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na
  deze periode verbeteren.

  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
  ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of
  modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen
  schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot
  reparatie door ieder ander

  Stroombronnen

  dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde
  servicevertegenwoordiger die toestemming heeft om garantiewerkzaamheden te
  verrichten voor Cambridge Audio.

  Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
  markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
  u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
  energiemaatschappij.
  Dit apparaat kan in de Stand-bystand worden gezet wanneer het niet wordt
  gebruikt. Het gebruikt dan <0.5W. Om de eenheid uit te schakelen zet u deze uit
  op het achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te gebruiken,
  trek dan de stekker uit het stopcontact.

  Overbelasting
  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
  en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
  verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie
  en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
  of brand.
  Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen
  mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de
  luidsprekersnoeren.

  Schoonmaken
  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een
  droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of
  schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

  Weggooien van batterijen
  Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of
  milieuafval.

  Luidsprekers
  Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en
  gebruik alleen geschikte verbindingen.

  Onderhoud
  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
  apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
  optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
  schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.

  64

  Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie
  ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of
  MET ALLE GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
  GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
  CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE
  OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
  GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN
  IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
  UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE
  GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking
  van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de
  bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden.
  Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere
  wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.
  Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw
  leverancier. • Page 5

  azur

  851A

  Aansluitingen op het achterpaneel

  1

  10

  6

  2
  4

  3
  5

  'Power On/Off' (Stroom aan/uit)

  2

  Voltagekeuzeschakelaar (alleen de CU versie)

  Schakelt het 851A netvoltage tussen 100V en 115V.
  Opmerking: Uitsluitend bedoeld voor gebruik door een deskundige installateur of
  een leverancier van Cambridge Audio.
  3

  AC-stopcontact

  Wanneer u alle kabels op de versterker hebt aangesloten, steekt u de stekker
  van het AC-netsnoer in een geschikt stopcontact en zet u het apparaat aan. Uw
  versterker is nu klaar voor gebruik.
  4

  Luidsprekeraansluitingen

  Er zijn twee sets met luidsprekeraansluitingen beschikbaar: A (primaire
  luidsprekeraansluitingen, bovenste rij) en B (secundaire schakelbare
  luidsprekeraansluitingen, onderste rij). Sluit de kabels van de linkerluidspreker
  aan op LINKS positief en negatief en die van de rechterluidspreker op RECHTS
  positief en negatief. In alle gevallen is de rode ingang de positieve en de zwarte de
  negatieve aansluiting.
  Zorg ervoor dat geen loshangende of verwarde kabels kortsluiting kunnen
  veroorzaken. Controleer of de luidsprekeraansluitingen stevig vastzitten, zodat
  een goede elektrische verbinding gewaarborgd is. Als deze loszitten kan dat de
  geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.
  Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
  minimale nominale impedantie van 16 ohm.
  5

  IR (infrarood)-signaal in

  Hier ontvangt de versterker gemoduleerde IR-signalen van systemen in meerdere
  ruimtes. Hier ontvangen commando's komen niet uit de controlbus. Zie het
  onderdeel 'Installatie op maat' voor meer informatie.
  6

  RS232C

  De RS232C-poort maakt externe seriële bediening van de 851A mogelijk, voor
  installatie op maat. Een complete commandoset is verkrijgbaar op de website
  van Cambridge Audio (www.cambridge-audio.com). Deze poort kan ook worden
  gebruikt door onderhoudspersoneel van Cambridge Audio voor software-updates.
  7

  Controlbus

  In - Deze ingang is voor ontvangst van ongemoduleerde commando's van systemen
  in meerdere ruimtes of van andere componenten.
  Out - Via deze uitgang worden controlbus-opdrachten aan een ander apparaat
  doorgegeven. Bovendien kan de 851A via deze uitgang bepaalde apparaten van
  Cambridge Audio aansturen.

  8

  8

  9

  11

  Preamp Out

  Verbind deze aansluitingen met de ingangen van de externe stroomversterker(s)
  of actieve subwoofers, etc.
  9

  Rec In

  Voor aansluiting op een tapedeck of op de analoge uitvoeraansluitingen van een
  MiniDisc, portable digitale muziekspeler of cd-recorder, met een verbindingskabel
  tussen de Line Out-aansluitingen van de recorder en de Rec In-aansluitingen van
  de versterker.
  Het Rec Input-circuit van de 851A is van het 'monitor'-type, anders dan de overige
  zeven invoeraansluitingen. Bij de zeven normale aansluitingen wordt de voor
  beluisteren geselecteerde bron voor opnamedoeleinden uitgevoerd via de Rec
  Out-aansluitingen. De bron waarnaar wordt geluisterd en die (optioneel) wordt
  opgenomen, wordt dan weergegeven op de display op het voorpaneel.
  Maar als Rec In wordt geselecteerd, verschijnt er een rondje naast REC IN om aan
  te geven dat er nu wordt geluisterd naar Rec In, terwijl er een andere bron via Rec
  Out wordt verzonden voor opname. De opnamebron wordt tevens aangeduid door
  een rondje naast de geselecteerde ingang. U kunt de opnamebron wijzigen door op
  een van de andere brontoetsen te drukken.
  Om Rec In uit te schakelen, drukt u gewoon nogmaals op de Rec In-toets.
  Deze functie is vooral handig wanneer u analoge cassettespelers met drie koppen
  gebruikt, waarmee het opgenomen signaal vanaf tape live kan worden afgespeeld
  (via een derde kop) terwijl het tegelijkertijd wordt opgenomen. U kunt dan,
  door de Rec In-aansluiting in en uit te schakelen, rechtstreeks in real-time het
  originele en het opgenomen signaal vergelijken, zodat u de opnameparameters
  van het tapedeck kunt bijstellen (zie de handleiding van uw 3-koppige analoge
  cassettespeler voor meer bijzonderheden).

  Rec Out
  Bedoeld voor aansluiting op de lijnniveau-ingangen van taperecorders of andere
  analoge opnameapparaten.
  10

  Audio-ingangen 1 en 2

  De 851A is uitgerust met niet-gebalanceerde (phono/RCA) of gebalanceerde (XLR)
  ingangsaansluitingen. De gebalanceerde aansluiting biedt een betere geluidskwaliteit
  en kan ruis en storing in de kabel wegnemen, mits gebruikt met andere apparatuur
  die deze functie ondersteunt. Een XLR-aansluiting is als volgt bedraad: Pin 1 - Aarde;
  Pin 2 - Heet (in fase); Pin 3 - Koud (tegenfase).
  Opmerking: Door herhaaldelijk op de knop Source 1 of Source 2 aan de voorzijde
  van de versterker te drukken, kunt u heen en weer schakelen tussen gebalanceerde
  en niet-gebalanceerde invoer.
  11

  Ingangsaansluitingen 3-7

  Deze aansluitingen zijn geschikt voor elk ('line level') bronapparaat, zoals cdspelers, DAB- of FM/AM-tuners, etc.
  Opmerking:Deze aansluitingen zijn uitsluitend voor analoge audiosignalen.
  Gebruik ze niet voor aansluiting op de digitale uitgang van een cd-speler of een
  ander digitaal apparaat.

  65

  NEDERLANDS

  1

  Hiermee zet u het apparaat aan en uit.

  7 • Page 6

  Bedieningselementen aan de voorzijde
  azur 851A

  Class XD Integrated Amplifier

  6

  1

  Standby / On

  Phones

  Speaker A/B

  Mode

  1

  2

  3

  4

  Bass

  5

  'Standby/On' (Stand-by/Aan)

  Schakelt het toestel tussen stand-bymodus (aangegeven door zwak verlicht led)
  en 'Aan' (aangegeven door helder led). Stand-by is een ecomodus, waarin het
  stroomverbruik minder dan 0,5 watt bedraagt. U kunt het toestel in de standbymodus zetten wanneer u het niet gebruikt.
  Opmerking: Standaard brengt de 851A het volume omhoog of omlaag wanneer
  het toestel wordt aangezet of in stand-by gaat. Desgewenst kunt u deze functie
  uitschakelen; zie het hoofdstuk ‘Versterker instellen’ in deze handleiding voor
  meer informatie.
  2

  Koptelefoon

  Aansluiting voor stereokoptelefoon met een ¼ inch stekker. Aanbevolen
  impedantie voor koptelefoons: tussen 32 en 600 ohm. Wanneer een koptelefoon
  is aangesloten, wordt door middel van de luidsprekerrelais de uitvoer via de
  luidsprekers (A en B) onderdrukt.
  3

  7

  'Speaker A/B' (Luidsprekers A/B)

  8

  Treble

  9

  8

  Direct

  10

  11

  Volume

  Display

  Dit LCD-venster wordt gebruikt voor de bediening van de 851A. Raadpleeg voor
  meer informatie de hoofdstukken 'Bediening' en Versterker instellen' in deze
  handleiding.
  9

  'Bass/Treble' (Hoge/lage tonen)

  Druk deze knoppen in om ze vrij te geven en draai er vervolgens aan voor de
  fijnregeling van de toonbalans.
  10

  Direct

  Deze functie biedt het audiosignaal een rechtstreeks pad naar de eindversterkerfase
  van de versterker, waarbij de toonregelcircuits worden overgeslagen en een zo
  zuiver mogelijke geluidskwaliteit wordt verkregen.
  Het 'Bass/Treble'-pictogram (b t) verschijnt in de display wanneer het regelcircuit
  voor hoge en lage tonen actief is (in het circuit) en staat niet in het display als het
  wordt overgeslagen.

  Druk hierop om te bladeren door de lijst met luidsprekersets die zijn aangesloten
  op de luidsprekeraansluitingen op het achterpaneel (luidsprekersets A, B of A
  en B). Met deze optie kan naar een extra set luidsprekers in een andere ruimte
  worden geluisterd.

  Opmerking: Direct kan voor elke ingang afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.
  Elke keer wanneer een bron wordt geselecteerd, wordt die instelling opgeroepen.

  Wees voorzichtig bij het kiezen van luidsprekers als u op voor elk kanaal
  twee luidsprekers wilt gebruiken. Als de gecombineerde weerstand aan de
  luidsprekeraansluitingen te laag is, kan de versterker mogelijk niet uit de
  stand-by modus schakelen zolang geen effectieve belastingsweerstand wordt
  waargenomen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'CAP5' in deze
  handleiding.

  Gebruik deze knop om het uitgangsvolume harder of zachter te zetten. Deze knop
  bedient het volume van de luidsprekeruitvoer, de voorversterkeruitvoer en de
  uitvoer van de headset. De knop heeft geen invloed op de 'Tape Out'-uitvoer.

  Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
  minimale nominale impedantie van 16 ohm.

  Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening' in deze handleiding voor meer informatie
  over de verschillende functies van deze knoppen.

  4

  'Mode' (Modus)

  Druk op deze knop om te schakelen tussen de volume- en balansmodus. Als u deze
  knop ingedrukt houdt, gaat u naar het configuratiemenu van de 851A.
  5

  Infrarood sensor

  Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde Azur-afstandsbediening. Hiervoor is
  een vrije, onbelemmerde zichtlijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.
  6

  &

  7

  De bron selecteren

  Druk op de bijbehorende toets om de gewenste bron te selecteren (aangegeven
  door een rondje op de display). Het geselecteerde signaal wordt ook naar de 'Rec
  Out'-aansluitingen geleid, zodat u het kunt opnemen. Wijzig tijdens het opnemen
  de invoer niet (u kunt het opgenomen signaal wel controleren via Rec in).
  Opmerking: Door herhaaldelijk op de knop Source 1 of Source 2 te drukken, kunt
  u heen en weer schakelen tussen gebalanceerde en niet-gebalanceerde invoer.

  66

  11

  Volume

  De volumeknop wordt ook gebruikt om te navigeren in de configuratiemenu's van
  de 851A op de display op het voorpaneel. • Page 7

  azur

  851A

  Afstandsbediening
  De 851A is voorzien van een Azur Navigator afstandsbediening
  die dezelfde functies heeft als het frontpaneel en ook kan worden
  gebruikt om cd-spelers uit het Azur-assortiment te bedienen,
  in het bijzonder de vergelijkbare 851C. De meegeleverde AAAbatterijen moeten worden geplaatst voordat de afstandsbediening
  kan worden gebruikt.
  De knoppen op de Azur-afstandsbediening worden beschreven in
  de navolgende paragrafen.

  'Standby/On' (Stand-by/Aan)

  Zet de 851A (en de 851C) aan of brengt deze in de stand-bymodus.

  Volume hoger/lager

  'Source' (Bron)

  Druk hierop om te schakelen tussen de ingangen van de 851A.

  Display

  Hiermee regelt u de helderheid van de display van de 851A/C. Er
  zijn twee helderheidsniveaus en een optie om het achtergrondlicht
  uit te schakelen.

  'Mode' (Modus)

  Druk hierop om te schakelen tussen het versterkervolume en
  balansregeling, te bedienen met de volumeknoppen omhoog
  en
  omlaag. Als u deze knop ingedrukt houdt, gaat u naar het
  configuratiemenu van de 851A.

  Filter

  Druk hierop om te schakelen tussen de drie filteropties van de
  851C.

  'Information' (Informatie)

  tussen

  de

  Met de afstandsbediening van de Azur 851A/C Navigator kunnen
  de basisfuncties van Apple-apparaten (zoals de Apple tv en het
  assortiment iPods/iPhones/iPads van Apple) worden bediend,
  indien deze apparaten in een dockingstation van Cambridge Audio
  of Apple zijn geplaatst.
  Houd de bronknop die correspondeert met de ingang waarop het
  Apple-product is aangesloten, ingedrukt en druk tegelijk op een
  van de onderstaande knoppen.
  De functies verschillen enigszins per Apple-product.

  dubbele

  'Select' (Selecteren)
  'Play/pause' (Afspelen/pauze)

  'Mute' (Stil)

  Druk hierop om het geluid van de luidsprekeruitvoer uit te
  schakelen.

  'Sources' (Bronnen)

  Stop of Menu
  Kort indrukken om over te slaan of naar links of rechts te
  navigeren. Ingedrukt houden om vooruit of terug te zoeken.

  Hiermee selecteert u de broningang.

  De volgende knoppen worden gebruikt voor de bediening van cdspelers uit het assortiment van Cambridge Audio Azur, zoals de
  vergelijkbare 851C.

  'Open/Close' (Openen/Sluiten)

  Opent en sluit de cd-lade.

  Cijfers

  Maakt direct kiezen van een cd-track mogelijk. Druk op het
  nummer van de gewenste track om te beginnen met afspelen
  vanaf het begin daarvan. Als u een tracknummer hoger dan negen
  wilt selecteren, druk dan op -/-- en vervolgens op het tracknummer.

  'Play' (Afspelen)
  / 'Stop' (Stoppen)
  'Pause' (Pauzeren)

  Compatibiliteit met Appleapparaten

  /

  Druk op de betreffende toets om het afspelen van een cd te
  starten, te stoppen of te onderbreken.
  Opmerking: Afhankelijk van de audiosoftware die is geïnstalleerd
  op de host-pc, kunnen de knoppen 'Play' en 'Pause' eventueel ook
  het afspelen van USB-audiobestanden besturen.

  Gebruikt om het volume te regelen en/of door menu's te
  navigeren.
  Gebruikt voor het navigeren door menu's.
  De afstandbediening van de Azur kan bovendien worden gekoppeld
  aan maximaal zes specifieke Apple-apparaten met behulp van de
  zes bronknoppen. Dit kan handig zijn als u meer dan één Appleproduct hebt.
  Raadpleeg de handleiding van uw Apple-apparaat voor meer
  informatie over koppeling.
  Koppelen – Om een Apple-apparaat te koppelen, houdt u de
  vereiste bronknop en de knop  tegelijk zes seconden lang
  ingedrukt. Sommige apparaten, zoals de Apple tv, geven op een
  display aan wanneer de koppeling is geslaagd.
  Ontkoppeling – Om een Apple-apparaat te ontkoppelen, houdt u
  een willekeurige bronknop en de knop  tegelijk zes seconden
  lang ingedrukt.

  'Skip' (Vorige/Volgende)

  Rechtertoets () – Druk eenmaal om een track verder te gaan.
  Houd de toets ingedrukt om meerdere tracks over te slaan.
  Linkertoets () – Druk eenmaal om een track terug te gaan. Houd
  de toets ingedrukt om meerdere tracks terug te gaan.
  Opmerking: Afhankelijk van de audiosoftware die is geïnstalleerd op de host-pc,
  kunnen de 'Skip'-toetsen eventueel ook het afspelen van USB-audio besturen.

  Vooruit spoelen

  Houd de toets ingedrukt om vooruit te spoelen terwijl een cd wordt afgespeeld.

  Achteruit spoelen

  Houd de toets ingedrukt om te achteruit spoelen terwijl een cd wordt afgespeeld.

  Menu

  Druk hierop om de installatiemodus van de 851C te activeren. In deze modus
  kunt u verschillende bedieningsparameters van de 851C configureren. Zie het
  hoofdstuk 'Bediening' in deze handleiding voor meer informatie.

  'Select' (Selecteren)

  Druk hierop om te schakelen tussen de vijf invoeropties van de 851C. Zie het
  hoofdstuk 'Bediening' in deze handleiding voor meer informatie.

  67

  NEDERLANDS

  'Speaker A/B' (Luidsprekers A/B)
  schakelen

  Zie het hoofdstuk 'Bediening' in de 851C-handleiding voor meer
  informatie.

  Druk hierop om eventuele beschikbare aanvullende informatie
  over het 851C-ingangssignaal weer te geven.

  Hiermee regelt u het volume.

  Druk hierop om te
  luidsprekeruitgangen.

  'Program' (Programma),
  'Remain'
  (Resterend),
  'Repeat' (Herhalen),
  'Random' (Willekeurig) • Page 8

  Aansluitingen
  Bij het ontwerpen van onze versterkers voegen we functies toe die u in staat stellen
  uw systeem op verschillende manieren aan te sluiten. Het toevoegen van functies
  zoals Pre-Out- en Luidspreker B-aansluitingen betekenen dat u uw systeem op
  flexibele wijze kunt configureren, afhankelijk van uw eisen.

  Basisaansluitingen

  Aansluitingen B-luidsprekers
  Op de aansluitingen van de B-luidsprekers aan de achterkant van de versterker kunt
  u een tweede set luidsprekers aansluiten (bijv. luidsprekers in een ander vertrek).
  Met de toets 'Speaker A/B' op het voorpaneel kunt u dit tweede luidsprekerpaar
  aan- en uitzetten.

  In onderstaande afbeelding ziet u de basisaansluiting van uw versterker op een
  cd-speler - met behulp van ingang 1 (niet-gebalanceerd) - en een luidsprekerpaar.

  Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
  minimale nominale impedantie van 16 ohm.

  851A

  851A

  851C

  Tape-/Opname-aansluitingen
  In het onderstaande diagram ziet u hoe de versterker wordt aangesloten op een
  taperecorder of een andere bron met opname- en monitoraansluiting.

  'Preamp Out'-aansluitingen
  De 'Preamp Out'-aansluitingen zijn voor aansluiting op de ingangen van een
  eindversterker of een actieve subwoofer. In het onderstaande diagram ziet u hoe
  u de versterker moet aansluiten op een actieve subwoofer via de ingangen op de
  subwoofer.

  Line
  In

  851A
  851A

  Tape/md-speler
  Rec
  In

  Rec
  Out

  851C

  68 • Page 9

  azur

  851A

  Bedieningsinstructies
  Gebalanceerde audio-aansluitingen (Bron 1 en 2)
  Het onderstaande diagram laat zien hoe u de 851A via de gebalanceerde audioingangen op de Azur 851C Upsampling cd-speler/DAC kunt aansluiten met behulp
  van drie-pens XLR-connectoren. De 851A kan ook worden aangesloten op nietCambridge Audio-bronnen met gebalanceerde uitgangen.

  Volume
  Mode

  Volume

  Draai aan de volumeknop op het voorpaneel (of gebruik de afstandsbediening).
  Op de display wordt de volumeaanpassing weergegeven in decibels (dB). ‘OdB’
  geeft het maximale volume aan, lagere volume-instellingen worden met negatieve
  waarden aangeduid. Via het configuratiemenu kunt u de volumeweergave wijzigen
  in waarden tussen 0 tot 96.

  'Speaker A/B' (Luidsprekers A/B)

  851A

  Speaker A/B

  Volume

  Druk op de knop 'Speaker A/B' om te schakelen tussen de luidsprekersets die op
  het achterpaneel zijn aangesloten: luidsprekerset A, B of A plus B.

  851C

  'Balance' (Balans)
  Mode

  De 851A en de 851C zijn zo ontworpen dat zij het beste presteren wanneer een
  gebalanceerde aansluiting wordt gebruikt.

  Volume

  Druk op de knop 'Mode' om de balansmodus te activeren. In de display verschijnt
  de aanduiding BALANCE; u kunt nu de balans regelen met de volumeknop. Druk
  nogmaals op de knop 'Mode' om terug te gaan naar de volumemodus. U kunt ook 5
  seconden wachten; de 851A verlaat dan automatisch de balansmodus.

  'Bass/Treble' (Hoge/lage tonen)
  Deze knoppen zijn voor de fijnregeling van de toonbalans. Ze passen alleen het
  geluid aan dat door de luidsprekers en de 'Pre-Out'-aansluitingen komt en hebben
  geen invloed op de signalen die via de 'Tape Out'-aansluitingen worden doorgegeven.
  Bij een goed geproduceerde cd en een goed systeem is toonafregeling niet nodig
  en kunt u deze functie uitschakelen met een druk op de knop 'Direct':

  Bass

  Treble

  Direct

  Mode

  Volume

  Opmerking: Om de gebalanceerde ingang te selecteren op Bron 1 of 2, kunt u
  met de knoppen 'Source 1' en 'Source 2' op het voorpaneel schakelen tussen
  ‘gebalanceerde’ en ‘niet-gebalanceerde’ ingang.

  de functie wordt volledig uit het signaalpad verwijderd, wat een maximaal
  natuurgetrouwe weergave oplevert. Wanneer de muziekopname van mindere
  kwaliteit is of wanneer de geluidskwaliteit door andere factoren wordt beïnvloed,
  kunt u dit desgewenst met de toonregeling compenseren. Druk, als u de functies
  voor toonregeling wilt gebruiken, op de knop 'Direct'. Het 'Bass/Treble'-pictogram
  (b t) licht op in de display; dit geeft aan dat de functies actief zijn en dat de stand
  Direct is uitgeschakeld. Druk nu op de knop 'Bass' of 'Treble' om deze functies te
  activeren; druk ze nogmaals in als u klaar bent met de afregeling:
  Bass

  Treble

  Direct

  De 851A slaat voor elke ingang afzonderlijk op of de Direct-modus in- of
  uitgeschakeld is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de functies voor toonregeling wel
  automatisch geactiveerd te hebben voor de bron Tuner, maar niet voor de bron CD.

  69

  NEDERLANDS

  Gebalanceerde aansluitingen in een audio-systeem zijn bedoeld om ruis
  die ontstaat in voedingskabels, etc. tegen te gaan, evenals de effecten van
  vervuiling in de stroomvoorziening via aarde-aansluitingen. Het basisprincipe van
  gebalanceerde onderlinge aansluitingen is dat het signaal dat u wilt verkrijgen,
  ontstaat door opheffing van negatieve invloeden, door gebruikmaking van een
  drie-aderige aansluiting. Eén signaaldraad (de spanningsvoerende draad of
  fasedraad) voert het normale signaal, terwijl de andere signaaldraad (de nietspanningsvoerende of fase-omgekeerde draad) een omgekeerde versie voert.
  De gebalanceerde ingang neemt het verschil tussen de twee aders waar en zo
  ontstaat het gewenste signaal. Eventuele ruisspanning die op identieke wijze
  in beide aders ontstaat (zogenaamde common-mode signalen) wordt door de
  opheffing van negatieve invloeden teniet gedaan Een bijkomend voordeel is dat de
  aansluiting effectief tweemaal het signaalniveau voert en dat daardoor de signaal/
  ruis-verhouding verbetert. • Page 10

  Versterker instellen
  De 851A kent een groot aantal geavanceerde instellingen waarmee de werking
  van de versterker kan worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Aan de
  ingangen kan een naam worden toegewezen, om de aangesloten bronapparatuur
  aan te duiden. Bovendien kunnen de ingangen zo worden ingesteld dat het volume
  van alle ingangen even hard klinkt.

  Volumeweergave
  Mode

  Namen van bronnen wijzigen
  Volume

  Om de volumeweergave van decibels (van -95 tot 0dB) te wijzigen in speciale volumeeenheden (van 0 tot 96), selecteert u de optie VOL DB in het configuratiemenu.
  Druk vervolgens op de selectieknop om de weergave in decibels uit te schakelen.
  Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.

  Mode

  Volume

  Houd de relevante ingangsselectieknop vier seconden ingedrukt om de bronnaam
  te wijzigen. Als u op ingang 1 bijvoorbeeld een cd-speler hebt aangesloten, geeft u
  deze de naam 'CD', etc. U selecteert letters door met de volumeknop door de lijst
  met tekens te bladeren. Druk op LEFT of RIGHT om het teken te selecteren dat u
  wilt wijzigen. Met EXT CHAR kunt u een uitgebreide tekenset weergeven. Druk op
  OK om uw keus te bevestigen en het menu te verlaten.

  Front IR
  Mode

  Volume

  Configuratiemenu

  Bij gebruikt in combinatie met Aangepaste Installatie (C.I.)-systemen of IRherhalingssystemen kan het wenselijk zijn om de IR-regeling op het voorpaneel uit
  te schakelen door FRONT IR uit te zetten (druk hiertoe op de ingangsselectieknop).
  Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.

  Mode

  Volume

  Als u de knop 'Mode' ingedrukt houdt, gaat u naar het configuratiemenu van de 851A.
  De menu-opties zijn Clip detector (Clipping-detectie), LCD brightness (Helderheid
  display), Speaker short detector (Detectie luidsprekerkortsluiting), Input gain trim
  (Ingangscompensatie), Volume ramp (Automatische volumeaanpassing), Volume
  display (Volumeweergave), Front IR en Fixed input gain (Ingang met vast volume).

  Ingangscompensatie
  Mode

  Volume

  Om het configuratiemenu te verlaten, drukt u nogmaals op de knop 'Mode'.
  De relatieve volumeniveaus van de ingangen kunnen worden aangepast met
  de functie Input gain trim (Ingangscompensatie). Hiermee kunt u de niveaus zo
  aanpassen dat het gemiddelde geluidsniveau voor alle ingangen gelijk is. Kies de
  bron met het luidste volume en verlaag het volume tot het volgens uw waarneming
  overeenkomt met het gemiddelde niveau van de andere bronnen. Herhaal dit
  proces voor de andere ingangen die te luid staan afgesteld.

  Clipping- en luidsprekerkortsluitingsdetectie
  Mode

  Volume

  Zie het hoofdstuk ‘CAP5’ in deze handleiding voor meer informatie over de
  detectiefuncties voor clipping en luidsprekerkortsluiting van de 851A; beide
  functies kunnen worden ingeschakeld (standaard) of uitgeschakeld.

  Helderheid display
  Mode

  Volume

  Druk in het configuratiemenu op de LCD-selectieknop om de achtergrondverlichting
  van de display op het voorpaneel in te stellen op Helder (Bright), Gedimd (Dim) of
  Uit (Of). Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.

  Automatische volumeaanpassing
  Mode

  Volume

  De 851A brengt het volume automatisch omlaag wanneer de stand-by modus wordt
  geactiveerd en omhoog wanneer de stand-by modus wordt uitgeschakeld. Als u de
  functie wilt uitschakelen, drukt u in het configuratiemenu op de selectieknop VOL
  RAMP en zet u de functie uit. Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.

  70

  Om voor elke bron de ingangscompensatie in te stellen, selecteert u de functie
  INP TRIM in het configuratiemenu. Selecteer de gewenste ingang en gebruikt de
  volumeknop om de compensatie in te stellen op een waarde tussen 0 en -12 dB
  (het beschikbare bereik is beperkt indien het volume zeer laag is ingesteld). Druk
  op de knop 'Mode' om de modus te sluiten. • Page 11

  azur

  851A

  Ingang met vast volume

  Controle in- en uitschakelen

  Elke ingang van de 851A kan worden ingesteld op een vast volume. Wanneer
  een ingang wordt geselecteerd, wordt het volume automatisch op deze waarde
  ingesteld. Het volume kan dan niet meer worden geregeld met de volumeknop.
  Dankzij deze functie kan de 851A worden gebruikt als stereo eindversterker
  (uitsluitend voor de geselecteerde ingang). De 851A kan dan bijvoorbeeld, behalve
  als gewone stereoversterker, ook worden gebruikt om het volume van de kanalen
  links en rechts voor van een surround sound-systeem te versterken, waarbij een
  AV-ontvanger de versterking van de andere kanalen en de algehele volumeregeling
  verzorgt.

  Wanneer de stand-by modus wordt in- of uitgeschakeld, kan de 851A automatisch
  andere aangesloten Cambridge Audio Azur-modellen in- en uitschakelen, mits
  deze zijn voorzien van een controlbus-aansluiting. Deze functie werkt alleen als
  de apparaten onderling zijn verbonden via RCA/phono-kabels (zie diagram). De
  connectoren op het achterpaneel van compatibele Azur-modellen zijn oranje van
  kleur. Sluit de controlbus-uitgang van de 851A aan op de controlbus-ingang van
  een andere Azur-model (bijv. de 851C). Desgewenst kunt u zo een hele reeks Azurmodellen aansluiten.
  650T

  Wanneer u in stereo luistert, gebruik dan de 851A en de aangesloten stereobronnen
  op de normale wijze voor de beste geluidskwaliteit. Voor surround sound selecteert
  u de ingang met vast volume die u hebt ingesteld op de 851A. De AV-ontvanger
  gebruikt u dan om het volume te regelen, aangesloten surround sound-bronnen
  te selecteren, etc. De ingang met vast volume op de 851A kunt u een andere
  naam geven, bijvoorbeeld 'A/V-modus'. Sluit de systemen aan zoals hieronder is
  aangegeven: de linker en rechter voorversterkeruitgangen van de AV-ontvanger
  worden aangesloten op de ingang met vast volume op de 851A. Omdat het vaste
  volume op elke waarde kan worden ingesteld, is het eenvoudig om het niveau van
  de 851A aan te passen aan dat van de andere AV-kanalen.

  L

  851C

  R
  C

  851A
  Stereobronnen

  SW

  851A

  AV-ontvanger

  SL

  Surround
  soundbronnen
  SB

  SR

  Terwijl de 851A is ingeschakeld, houdt u de knop 'Standby/On' ingedrukt totdat het
  bericht ON/OFF CTR in de display verschijnt:

  Om een vast volume voor een bron in te stellen, selecteert u FIXED INP in het
  configuratiemenu:

  Standby / On

  Mode

  Volume

  Selecteer de gewenste ingang en stel het vaste volume in met de volumeknop (met
  de instelling OFF schakelt u de ingang niet uit, maar laat u het volume regelen
  met de volumeknop, op de normale manier). De balans van een ingang met vast
  volume wordt altijd ingesteld op neutraal. Druk op de knop 'Mode' om de modus
  te sluiten.

  Selecteer de aangesloten Azur-modellen door op de desbetreffende
  ingangsselectieknop te drukken. Kies bijvoorbeeld CA XXXC voor een Azur cdspeler (851C), CA XXXBD voor een Azur Blu-ray-speler, CA DAB T voor een Azur
  DAB-tuner, etc.
  Gebruik de knop ON & OFF om door de opties te bladeren. U kunt kiezen voor
  ON (alle Azur-apparaten kunnen worden ingeschakeld), OFF (alle Azur-apparaten
  kunnen in stand-by worden gezet) of ON & OFF (alle Azur-apparaten kunnen worden
  ingeschakeld EN in stand-by worden gezet).
  Druk op OK om de instellingen te bevestigen en het menu te sluiten.

  71

  NEDERLANDS

  Volume • Page 12

  CAP5 - Vijfweg beveiligingssysteem
  Cambridge Audio heeft een eigen beveiligingssysteem ontwikkeld om
  betrouwbaarheid en een lange levensduur te garanderen voor haar versterkers en
  voor de aangesloten luidsprekers. Opmerking: Vanwege de vereiste gevoeligheid
  van het CAP5-systeem, kan het gebeuren dat door een storing in het lichtnet CAP5
  onbedoeld wordt geactiveerd extreme situaties. Dit beveiligingssysteem bestaat uit
  vijf primaire beveiligingsmethodes:

  1. DC-detectie

  4. Kortsluitingsdetectie
  Indicatie - Het apparaat is niet uit de stand-by modus gekomen, in de display
  verschijnt het bericht 'SPKR SHORT'. Druk op de INFO ingangsselectieknop voor
  een korte beschrijving en oplossing op het scherm, of lees hieronder verder voor
  meer informatie.
  Mode

  Indicatie - Het apparaat is uitgeschakeld tijdens gebruik; in de display knippert
  het bericht 'DC ERROR'. Druk op de INFO ingangsselectieknop voor een korte
  beschrijving en oplossing op het scherm, of lees hieronder verder voor meer
  informatie.
  Mode

  Volume

  Beschrijving – CAP5 biedt luidsprekerbeveiliging indien de uitvoer van de versterker
  overschakelt naar een constant hoog voltage (DC) vanwege een interne fout. Dit is
  een zeldzame storing, hoewel het detecteren ervan die dure luidsprekers wellicht
  kan redden.
  Oplossing - Als gevolg van de noodzakelijke gevoeligheid van het DCbeveiligingscircuit, kan extreme afvlakking van de versterker ervoor zorgen
  dat de DC-beveiliging wordt geactiveerd. Als deze fout optreedt, drukt u op de
  ingangsselectieknop RESET, drukt u vervolgens op de knop 'Standby/On' om het
  apparaat weer in te schakelen en controleert u de werking bij een lager volume.
  Neem als de DC-fout nogmaals optreedt contact op met uw verkooppunt voor
  onderhoud.

  Beschrijving - Tijdens het opstarten vanuit stand-by voert CAP5 een controle uit
  bij de luidsprekeraansluitingen om te zien of er per ongeluk kortsluiting in de
  aansluitingen is veroorzaakt (in de display knippert de tekst 'SPKR CHECK'). Indien
  de weerstand die wordt gemeten bij de luidsprekeraansluitingen te laag is, blijft de
  eenheid in stand-by modus tot de fout is opgelost en is geprobeerd opnieuw op te
  starten (in de display knippert de tekst 'SPKR CHECK').
  Oplossing - Gebruikergerelateerde fout. Er is wellicht kortsluiting tussen de
  luidsprekeraansluitingen. Druk op de RESET-ingangsselectieknop en controleer
  alle luidsprekeraansluitingen voordat u probeert het apparaat uit stand-by te
  krijgen (in de display knippert eerst 'SPKR CHECK' en daarna 'SPKR OK' wanneer
  de kortsluiting is verholpen).
  Het is mogelijk om de kortsluitingdetectie-functie uit te zetten door in het
  configuratiemenu de knop SHORT DT op Uit (Off) te zetten, maar dit wordt niet
  aanbevolen. Dit is alleen nodig als de luidsprekers een zeer lage DC-weerstand
  hebben.

  5. Intelligente afvlakkingsdetectie
  Indicatie - Volume wordt automatisch lager gezet; in de display op het voorpaneel
  verschijnt de tekst 'CLIPPING'.

  2. Detectie van oververhitting
  Indicatie - Het apparaat is uitgeschakeld tijdens gebruik; in de display knippert
  het bericht 'OVER TEMP'. Druk op de INFO ingangsselectieknop voor een korte
  beschrijving en oplossing op het scherm, of lees hieronder verder voor meer
  informatie.

  Mode

  Volume

  Mode

  Volume

  Beschrijving - Oververhitting wordt veroorzaakt door een combinatie van hoge
  volumeniveaus en lage luidsprekerimpedanties. CAP5 bevat temperatuurdetectie
  die constant de warmte controleert die wordt gegenereerd door de uitvoertransistors.
  Indien de gemeten temperatuur een hoog niveau bereikt (passend binnen de
  limieten van de uitvoerapparaten) zal de versterker automatisch overschakelen
  naar een foutmodus. Het apparaat kan het beste 15 minuten in deze stand
  worden gelaten om af te koelen. Als de versterker niet volledig is afgekoeld, kan
  de temperatuur kort na het inschakelen opnieuw de limiet overschrijden. Als de
  impedantie van de luidspreker laag is, kan de temperatuur van de versterker
  sneller stijgen wanneer de versterker harder werkt. Als de versterker in een kast is
  geplaatst of de ventilatieopeningen afgedekt zijn, kan de oververhittingsdetectie
  na een korte luisterperiode worden geactiveerd/gereactiveerd.
  Oplossing - Gebruikergerelateerde fout. De interne temperatuur van de
  uitvoertransistors heeft de bovenste temperatuurlimiet bereikt. Druk op de RESETingangsselectieknop, laat het apparaat 15 minuten afkoelen en druk dan pas op
  'Standby' om de normale werking te hervatten.

  3. Detectie overspanning/overstroom
  Beschrijving - CAP5 biedt V/I-beveiliging (spanning/stroom) door de
  uitvoertransistors constant te bewaken, zodat ze binnen hun veilige bedrijfsbereik
  (Safe Operating Area, SOA) blijven werken. De SOA is een set limieten die worden
  gesteld door de fabrikant van de uitvoertransistor om betrouwbaarheid te
  garanderen. De V/I-beveiliging is in het circuit van de versterker opgenomen voor
  een snelle reactie bij tijdelijke overbelasting. Wanneer de V/I-beveiliging wordt
  geactiveerd, blijft het apparaat werken, maar kan vervorming hoorbaar zijn doordat
  de uitvoertransistors worden beschermd.
  Oplossing - Beperk het volume. Is er nog steeds vervorming hoorbaar, controleer
  dan de luidsprekeraansluitingen en de nominale vermogens.

  72

  Volume

  Beschrijving - CAP5 kan waarnemen wanneer de versterker begint met afvlakken
  of overbelast raakt bij de uitgang, wat de luidsprekers kan beschadigen en
  afbraak doet aan het geluid. Afvlakkingsvervorming wordt veroorzaakt bij hoge
  volumeniveaus wanneer het uitvoersignaal probeert uit te komen boven het
  maximale voltage dat de versterker kan bieden, waardoor de uitersten van het
  signaal worden afgevlakt. Wanneer CAP5 afvlakking waarneemt, wordt het volume
  automatisch langzaam verlaagd tot CAP5 een ongestoorde uitvoer waarneemt.
  Het is mogelijk om de afvlakkingsdetectie-functie uit te zetten door in het
  configuratiemenu de knop CLIP DT op Uit (Off) te zetten.
  Opmerking: Het uitzetten van de afvlakkingsdetectie wordt afgeraden omdat deze
  functie bewust is opgenomen om de versterker en luidsprekers te beschermen. • Page 13

  azur
  Aangepaste installatie (C.I.)

  Problemen verhelpen

  De 851A beschikt over controlbus in- en uitgangen, waarmee niet-gemoduleerde
  signalen van de afstandsbediening (positieve logica, TTL-niveau) door het apparaat
  elektrisch kunnen worden ontvangen en desgewenst naar een ander apparaat
  kunnen worden doorgeschakeld. Deze bedieningssignalen worden gewoonlijk
  gegenereerd door standaard geïnstalleerde (meerkamer)systemen of externe IRontvangersystemen. De controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.

  Het toestel krijgt geen stroom

  Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
  IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
  deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden niet
  gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang.
  Tevens is een RS232C-aansluiting aanwezig, via welke de 851A door C.I.-systemen
  kan worden aangestuurd.
  Daarnaast kan het toestel voor sommige functies 'directe' IR/besturings- en
  schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te
  vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale rechtstreekse
  Aan/Uit- en 'Mute'-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-systemen kunnen
  worden 'aangeleerd':
  1. Druk de 'Standby/On'-knop in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert de
  afstandsbediening een stand-bysignaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden.
  Na 12 seconden wordt een versterker 'On' (Aan) commando gegenereerd. Als de
  toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een versterker 'Off'
  (Uit) commando gegenereerd.
  2. Druk de 'Mute'-knop (Stil) in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert de
  afstandsbediening een Stil-signaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden. Na 12
  seconden wordt een commando 'Mute on' (Stil aan) gegenereerd. Als de toets 12
  seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een commando 'Mute off' (Stil
  uit) gegenereerd.
  Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
  Cambridge Audio-website: www.cambridge-audio.com

  851A

  Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
  Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
  stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
  Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.

  Er is geen geluid
  Controleer of het toestel niet in de stand-bymodus staat.
  Controleer of de broncomponent correct is aangesloten.
  Controleer of 'REC IN' is uitgeschakeld (behalve wanneer opname-invoer vereist is).
  Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
  Als u luidsprekeraansluitingen B gebruikt, controleer dan op deze zijn ingeschakeld.
  Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).

  Er is geen geluid op één kanaal.
  Controleer of de balanstoets in de juiste stand staat.
  Controleer de luidsprekeraansluitingen.
  Controleer de onderlinge aansluitingen.

  Er is een luid gezoem of gebrom hoorbaar.
  Controleer de draaitafel of arm op aarding en aansluitfout.
  Controleer of de onderlinge aansluitingen niet loszitten of defect zijn.
  Zorg ervoor dat uw tapedeck/draaitafel niet te dicht bij de versterker staat.

  Tapes kunnen niet worden opgenomen of afgespeeld.
  Controleer of ‘Rec In’ en ‘Rec Out’ juist zijn aangesloten.

  Uitgangsvermogen 120W RMS in 8 Ohm
  THD (ongewogen) < 0,001% 1 kHz op 80% van nominaal
  vermogen
  < 0,01% 20 Hz - 20 kHz
  op 80% van nominaal vermogen
  Frequentierespons

  10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB

  S/N ratio (ref 1W/8 Ohm)

  > 93 dB

  Ingangsimpedanties Ingang 1 en 2 (gebalanceerd) 20 kOhm
  Ingangen 1-7 niet-gebalanceerd 20 kOhm
  Rec-ingang 20 kOhm
  Dempingsfactor vermogensversterker

  > 110 bij 1 kHz
  Max. stroomverbruik

  800W

  Zwakke bas- of verstrooide stereoweergave.
  Controleer de luidsprekerbekabeling op correcte fase.

  Bericht in display knippert
  Zie het hoofdstuk over het CAP5-beveiligingssysteem.

  De afstandsbediening werkt niet
  Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
  Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
  Meer veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie over hoe u het
  meest uit uw 851A kunt halen, vindt u onder Support op de website van Cambridge
  Audio:
  www.cambridgeaudio.com/support.php
  Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
  verkooppunt.

  Min. stroomverbruik Actief (geen signaal) 70W
  Stand-by <0,5W
  'Bass/Treble'-bediening Shelving type
  Max versterking/verzwakking lage tonen +/- 10
  dB op 10 Hz
  Max versterking/verzwakking hoge tonen +/7,5 dB op 20 kHz
  Afmetingen (H x B x D) 115 x 430 x 385mm
  (4,5 x 16,9 x 15,2”)
  Gewicht

  15 kg (33lbs)

  73

  NEDERLANDS

  Technische specificaties • Page 14

  Cambridge Audio is een merk van Audio Partnership Plc
  Hoofdkantoor: Gallery Court, Hankey Place
  London SE1 4BB, United Kingdom
  Geregistreerd in Engeland onder nr. 2953313

  © 2012 Cambridge Audio Ltd

  AP30504/2

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info