Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Uw muziek + onze passie
851C
azur
CD/DAC/Pre
Gebruikershandleiding
72
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  72

  azur
  851C

  Uw muziek + onze passie

  NEDERLANDS

  CD/DAC/Pre
  Gebruikershandleiding • Page 2

  Inhoud

  Inleiding

  Inleiding.......................................................................................................................72

  Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van de Azur 851C Upsampling Compact
  Disc Player / DAC / Digital Preamp. De 8 serie is essentieel voor onze inzet om
  de Azur-serie te blijven ontwikkelen. Wij hopen dat u de resultaten zult waarderen
  en er nog vele jaren luisterplezier van zult hebben. Net als alle andere producten
  van Cambridge Audio, is de 851C gebaseerd op onze drie basisprincipes –
  verbluffende prestaties, gebruiksgemak en ongelooflijke waarde.

  Belangrijke veiligheidsregels......................................................................................73
  Beperkte garantie....................................................................................................... 74
  Bedieningselementen aan de voorzijde....................................................................76
  Afstandsbediening......................................................................................................77
  Compatibiliteit met Apple-apparaten.........................................................................77
  Bedieningsinstructies.................................................................................................78
  Filters...........................................................................................................................82
  Aangepaste installatie (C.I.)........................................................................................84
  Problemen verhelpen..................................................................................................84
  Technische specificaties.............................................................................................85

  De 851C is voorzien van talrijke geavanceerde technologische snufjes en
  kenmerken. De sleutel tot deze kenmerken is ATF2™ (Adaptive Time Filtering), ons
  tweede-generatie upsampling-proces - ontwikkeld in samenwerking met Anagram
  Technologies in Zwitserland. Dit proces zorgt voor een intelligente interpolatie
  van alle binnenkomende audiogegevens (zoals 16-bit/44,1kHz van cd) tot
  24bit/384kHz via het gebruik van een 32-bit Analog Devices Black Fin DSP (Digital
  Signal Processor). Het ATF2-systeem past polynomiale curve-fitting interpolatie toe
  en omvat een time domain model dat databuffering en re-clocking mogelijk maakt,
  zodat er vrijwel geen digitale instabiliteit is, wat bijdraagt aan het verzekeren van
  de best mogelijke geluidskwaliteit. Ons nieuwe ATF2 geluidvormende algoritme
  biedt nu ook verbeterde lineariteit met 24-bit bronnen.
  Twee topkwaliteit analoge apparaten AD1955 24-bit DAC’s (Digital to Analog
  Converters) worden gebruikt in dubbele differentiële modus. Elk kanaal heeft zijn
  eigen DAC om informatie te verwerken en volledig afzonderlijke en symmetrische
  analoge filtercircuits te implementeren. Hierdoor kunnen de circuits van zowel het
  linker- als het rechterkanaal identiek functioneren, waardoor gegarandeerd wordt
  dat de 851C fantastische soundstaging- en stereoweergave-eigenschappen levert.
  Alle filteractiviteiten uit DAC´s naar uitvoer zijn ook volledig differentieel van aard.
  Deze volledig gebalanceerde configuratie dempt de reeds zeer lage ruis en de
  verstoring in de DAC’s en filters en zorgt voor een ongeëvenaard prestatieniveau.
  Gebalanceerde (XLR) uitgangen zijn volledig uitgeruste en summed conventionele
  niet-uitgebalanceerde geluids-/RCA-uitgangen. Automatische DC servo-circuits
  nivelleren alle DC offsets waardoor er geen condensators in het signaalpad
  toegestaan zijn.
  Voor dit nieuwe model zijn in twee 24-bits digitale ingangen voorzien, waardoor
  andere digitale bronnen in de 851C kunnen worden ingebracht.
  Ook is in een 24-bits isochrone USB audio-interface voorzien die de 851C in
  staat stelt om audio af te spelen op een pc/laptop. Deze is geschikt voor tot
  24-bits/96kHz inhoud van de meeste Windows, Mac en Linux apparatuur.
  In bepaalde omstandigheden kan tot 24-bits/192kHz materiaal ook worden
  ondersteund. Zie de paragraaf verderop over Mac/pc/Linux-instellingen en met
  name onze eigen gratis Windows driver.
  Digitaal volume en uitgangs mute-functies zijn voorzien en deze zorgen dat de
  851C kan functioneren als een gecombineerde cd-speler en digitale voorversterker
  die desgewenst rechtstreeks kan worden aangesloten op een afzonderlijke
  vermogensversterker.

  Vergeet niet uw aankoop te registreren.
  Ga naar: www.cambridge-audio.com/
  sts
  Als u zich registreert, bent u altijd als
  eerste op de hoogte van:
   Nieuwe producten
   Software-upgrades
   Nieuws, evenementen en exclusieve
  aanbiedingen en wedstrijden!
  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
  het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
  verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
  nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
  voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve
  zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit document bevat informatie die wordt beschermd door eigendomsen auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag
  geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
  mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
  handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
  de respectievelijke eigenaren.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2012
  Cambridge Audio en het Cambridge Audio-logo zijn handelsmerken
  van Cambridge Audio.
  Andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun respectieve
  eigenaren en worden uitsluitend ter referentie weergegeven.

  72

  Naast deze audiofiele eigenschappen zijn Control Bus Input/Output, IR Emitter
  Input en RS232 controle voorzien die het gemakkelijk maken om deze eenheid
  desgewenst te integreren in speciale installatiesystemen.
  Een nieuw 8-serie casework combineert een enorme structurele rigiditeit met
  nauwgezette demping en controle van de akoestische resonantie. Een Azur
  Navigator handset met afstandbediening wordt ook geleverd; deze biedt u
  volledige controle over uw cd-speler, Azur versterkers en ons iD100 digitale iPod/
  iPad/iPhone-dock in een aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke handset.
  Uw 851C kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten.
  Bespaar daarom niet op uw bronapparatuur, luidsprekers of bekabeling.
  Vanzelfsprekend bevelen we versterking uit het Azur-assortiment van Cambridge
  Audio aan en in het bijzonder de 851A geïntegreerde versterker die is ontworpen
  volgens dezelfde precieze normen als de 851C. Uw verkooppunt kan u tevens
  voorzien van aansluitingen van Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende
  kwaliteit, zodat u zeker weet dat u alles uit uw systeem haalt.
  Dank u dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen. Wij raden u aan deze bij de
  hand te houden voor toekomstig gebruik.

  Matthew Bramble
  Cambridge Audio Technical Director
  En het 851C ontwerpteam • Page 3

  azur

  851C

  Belangrijke veiligheidsregels
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
  het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale
  prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
    1. Lees deze voorschriften.
    3. Neem alle waarschuwingen in acht.
    4. Volg alle voorschriften op.
    5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
    6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
    7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de
  fabrikant.
   8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
  straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
  warmte produceren.
    9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
  stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere.
  Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact.
  De brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw
  eigen veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact
  past, contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde
  stopcontact.
  10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen
  of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het
  punt waar ze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
  fabrikant.
  12. 
  Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard,
  statief, houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant
  of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje
  gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van het
  karretje met het apparaat, om omkantelen te voorkomen.
  13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer
  het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
  14. 
  Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
  Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
  beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
  vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het
  apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
  functioneert of is gevallen.
  WAARSCHUWING
  – om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze
  eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
  – De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige
  verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
  Dit is een ‘klasse 1’-apparaat dat op een geaard stopcontact moet worden
  aangesloten.
  De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt
  de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de
  achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt
  om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt
  meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze
  eenheid.
  Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat niet
  in een gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen,
  gebruik dan de bovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geen
  objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een
  ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet.
  Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden,
  gordijnen, enz.
  Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld
  aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water
  erin op het apparaat, zoals een vaas.

  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
  gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
  spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
  personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
  voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
  onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.

  AEEA-symbool
  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
  Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
  apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
  elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
  gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij
  het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem
  contact op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer
  informatie.

  CE-teken
  Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
  aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen
  2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
  compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen,
  adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en
  onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

  C-Tick-teken
  Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
  Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.

  GOST-R-markering
  Dit
  product
  voldoet
  veiligheidskeurmerk.

  aan

  de

  Russische

  elektronische

  FCC-wetgeving
  LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF
  TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN AAN
  DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER
  OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.
  Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen
  voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van
  de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een
  degelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een
  huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente
  energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in
  overeenstemming met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan
  het schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen
  garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.
  Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
  televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten,
  wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de
  volgende maatregelen te corrigeren:
  – Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
  – Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  – Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de
  ontvanger is aangesloten.
  – Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

  73

  NEDERLANDS

    2. Bewaar deze voorschriften. • Page 4

  Beperkte garantie
  Ventilatie
  BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooit
  iets bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast
  of in een kast zonder voldoende ventilatie.
  Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit
  gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en
  neem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.

  Plaatsen
  Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
  warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de
  eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve
  stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
  Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een
  dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.
  Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan
  vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot
  beschadiging van het product zelf.
  In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
  beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
  Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van
  een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken
  de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na
  deze periode verbeteren.

  Stroombronnen
  Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
  markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
  u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
  energiemaatschappij.
  Dit apparaat kan in de Stand-bystand worden gezet wanneer het niet wordt
  gebruikt. Het gebruikt dan <0.5W. Om de eenheid uit te schakelen zet u deze uit
  op het achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te gebruiken,
  trek dan de stekker uit het stopcontact.

  Overbelasting
  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
  en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
  verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie
  en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
  of brand.
  Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen
  mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de
  luidsprekersnoeren.

  Schoonmaken
  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een
  droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of
  schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

  Weggooien van batterijen
  Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of
  milieuafval.

  Luidsprekers
  Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en
  gebruik alleen geschikte verbindingen.

  Onderhoud
  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
  apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
  optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
  schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.

  74

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en
  uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge
  Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren
  of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van
  land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
  aankoopbewijs.
  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft.
  Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product
  uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge
  Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio.
  U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een
  verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
  aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen
  factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
  is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft
  bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio
  of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of
  u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
  ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of
  modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen
  schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen
  tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audioleverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming
  heeft om garantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke
  reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig.
  Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE
  GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
  GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
  CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE
  OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
  GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN
  IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
  UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE
  GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking
  van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de
  bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden.
  Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere
  wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.
  Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw
  leverancier. • Page 5

  azur

  851C

  Aansluitingen op het achterpaneel
  8

  1
  2

  4

  5

  12

  9

  13

  14

  6

  3

  7

  11

  ‘Power On/Off’ (Stroom aan/uit)

  Zet het volume altijd op minimum, of schakel de 851C uit
  voordat u kabels in de USB-ingang steekt of eruit verwijdert of
  terwijl u uw pc/Mac opstart.

  Hiermee zet u de 851C aan en uit.
  2

  Voltagekeuzeschakelaar (alleen de CU versie)

  Schakelt het 851C netvoltage tussen 100V en 115V.
  Opmerking: Uitsluitend voor gebruik door onderhoudspersoneel van Cambridge
  Audio!
  3

  Aansluitpunt

  Zodra alle andere aansluitingen zijn gemaakt moet de geleverde stroomkabel
  worden aangesloten op het 851C aansluitpunt en op een geschikt stopcontact. De
  851C is nu klaar voor gebruik.
  4

  RS232C Interface

  De RS232C interface maakt externe seriële regeling van de 851C mogelijk
  in speciale installatietoepassingen. Een commandoset is verkrijgbaar op de
  Cambridge Audio website op www.cambridge-audio.com. De RS232 interface
  kan ook worden gebruikt door onderhoudspersoneel van Cambridge Audio voor
  softwareupdates.
  5

  IR-ontvangst (infraroodsignalen) ingeschakeld

  Een 3,5 mm ministekker aansluitpunt dat gemoduleerde IR commando’s mogelijk
  maakt vanuit meerdere ruimten of IR repeatersystemen voor ontvangst door de
  851C.
  Opmerking: Commando’s ontvangen door de IR Emitter In socket komen niet uit de
  controlbus. Zie het onderdeel ‘Speciale installatie’ voor meer informatie.
  6

  Controlbus

  In - Een RCA geluidsaansluiting die het ontvangen van niet-gemoduleerde
  commando’s van multi-room-systemen of andere componenten door de 851C
  mogelijk maakt.
  Uit – Een RCA geluidsaansluiting levert regelbusuitvoercommando’s voor verdere
  downstream-units.
  7

  Digitale uitgangen

  De 851C digitale uitgangen maken aansluiting van een afzonderlijke DAC (digital to
  analogue converter) of een digitaal opnameapparaat mogelijk. Zie het hoofdstuk
  ‘Gebruiksaanwijzing’ voor meer informatie.
  Drie gelijke digitale uitgangen zijn beschikbaar. Let op, deze uitgangen gaan
  onverwerkt door de op dat moment geselecteerde audiobron, d.w.z. dat geen
  volumeregeling of upsampling wordt uitgevoerd op de digitale uitgangen.
  Gebalanceerde AES/EBU – Voor externe apparaten met een gebalanceerde (AES/
  EBU) digitale ingang.

  9

  Aardeschakelaar

  De aardeschakelaar maakt het mogelijk dat de USB-interface aarding wordt
  ontkoppeld van de 851C chassisaardeling. Ontkoppeling (oplichten) van de
  aarding kan nuttig zijn als elektronische hum wordt gehoord via de luidsprekers als
  de USB-ingang wordt geselecteerd. De schakelaar moet anders in de basispositie
  blijven staan.
  10

  -

  11

  Digitale ingangen 1 & 2

  De 851C heeft drie digitale ingangen in totaal. Ingangen 1 en 2 zijn voorzien van zowel
  S/PDIF coaxiale en Toslink optische stopcontacten.
  Voor elke ingang kunt u gebruiken wat het meest passend is, maar niet beide
  tegelijkertijd.
  Coaxiaal - Gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale RCA-verbindingskabel (niet
  een kabel die is ontworpen voor normaal audiogebruik). Deze ingang is geschikt
  voor 16-24 bit inhoud tot 192kHz.
  Toslink optische uitgang – gebruik een hoogwaardige TOSLINK
  glasvezelverbindingskabel die specifiek voor audiogebruik is ontworpen. Deze
  ingang is geschikt voor 16-24 bit inhoud tot 96kHz (Toslink wordt niet aanbevolen
  bij 192kHz sampling rates).
  12

  AES/EBU digitale ingang

  Voor bronnen met een gebalanceerde (AES/EBU) digitale uitgang. Deze ingang is
  geschikt voor 16-24 bit inhoud tot 192kHz.
  13

  Ongebalanceerde audio-uitgang

  Een conventionele RCA geluids stereo-uitgang voor aansluiting op de lijnniveau ingangen van een versterker. Gebruik een hoge kwaliteit RCA geluids
  verbindingskabel voor analoge audiosignalen.
  14

  Gebalanceerde audio-uitgang

  De 851C is voorzien van gebalanceerde uitgangen op twee XLR stopcontacten.
  Gebalanceerde uitgangen bieden iets betere audioprestaties en kunnen door de
  kabel veroorzaakte ruis en storing wegnemen bij gebruik met apparatuur met
  gebalanceerde ingangen.
  Opmerking: De bedrading van de XLR-aansluitingen moet er als volgt uitzien:
  Pin 1: Aarding
  Pin 2: Heet (in-fase)
  Pin 3: Koud (fase-omgekeerd)

  Opmerking: De afkorting “AES/EBU” verwijst naar de Audio Engineering Society en
  de European Broadcast Union.
  Coaxiaal - Gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale RCA-verbindingskabel (niet
  een kabel die is ontworpen voor normaal audiogebruik) om de beste resultaten te
  verkrijgen.
  Toslink optische uitgang – gebruik een hoogwaardige TOSLINK
  glasvezelverbindingskabel die specifiek voor audiogebruik is ontworpen.
  8

  USB-interface

  Er bevindt zich een USB-uitgang type B op de 851C om het afspelen van audio
  vanaf een personal computer met Microsoft Windows of Apple Mac OS X
  besturingssystemen mogelijk te maken. Sommige uitvoeringen van Linux zijn ook
  geschikt.
  Opmerking: Gebruik altijd een hoge kwaliteit USB-aansluitkabel gecertificeerd als
  USB Hi-Speed. USB-kabelaansluitingen die langer zijn dan 3 m kunnen resulteren
  in inconsistente audioprestatie.

  75

  NEDERLANDS

  1

  10 • Page 6

  Bedieningselementen aan de voorzijde

  7

  6
  1

  1

  2

  3

  4

  5

  ‘Standby/On’ (Stand-by/Aan)

  Schakelt de 851C in de stand-bymodus en Aan. Stand-by is een eco-modus, waarin
  het stroomverbruik minder dan 0,5 Watt bedraagt. Laat de 851C in de standbymodus wanneer u het niet gebruikt.
  2

  Menu

  Druk hierop om naar de installatiemenu’s van de 851C te gaan. Verschillende
  851C bedieningsparameters kunnen worden geconfigureerd. Menu’s worden
  weergegeven op de display van de 851C en zijn toegankelijk via de keuzeschakelaar
  op het voorpaneel en de   knoppen. Zie het hoofdstuk ‘Gebruiksaanwijzing’
  voor meer informatie.
  3

  8

  11

  ‘Skip/Scan’ (Vorige-Volgende/Spoelen) ( )

  Opmerking: Afhankelijk van de audiosoftware die is geïnstalleerd op de hostpc, kunnen de knoppen ‘Skip’ en ‘Scan’ eventueel ook het afspelen vanaf USB
  besturen voor sommige toepassingen. De scanfunctie is niet beschikbaar bij het
  afspelen van USB-audiobestanden.

  Weergavefuncties

  Opmerking: De filterindicator knippert als ‘Mute’ (Stil) is ingeschakeld met de
  afstandsbediening.

  Infrarood ontvanger

  Ontvangt IR-opdrachten van de Azur-afstandsbediening. Hiervoor is een vrije,
  onbelemmerde zichtlijn nodig tussen de afstandsbediening en de ontvanger.

  Display

  De display toont de momenteel geselecteerde bron en een verscheidenheid aan
  operationele informatie over de 851C.
  7

  Disklade

  Cd-lade. Druk op de toets ‘Open/Close’ (Openen/Sluiten) om deze te bedienen.
  8

  3

  Filter

  Er is een verschillende filterinstelling opgeslagen voor elke ingang en cd-afspeling.

  6

  ‘Open/Close’ (Openen/Sluiten)

  Druk hierop om de disklade te openen of sluiten.

  1

  ‘Play/Pause’ (Afspelen/Pauze) (/)

  10

  Stop 

  Stopt het afspelen van een cd.

  76

  5

  6

  7

  ‘Play’ (Afspelen)

  Verlicht tijdens het terugspelen van de disk.
  2

  ‘Pause’ (Pauze)

  Geeft aan dat het terugspelen van de disk is gepauzeerd.
  3

  Display

  Alfanumerieke tekens die terugspeelinformatie weergeven. Na het plaatsen van
  een disk neemt de cd-speler een paar seconden voor het lezen van de Table of
  Contents (TOC) informatie van de disk. De display geeft dan het aantal tracks op
  de cd en de totale lengte van de cd aan.
  Als er cd-tekst op de cd staat, wordt de naam van het album eenmaal weergegeven
  (het aantal tracks blijft steeds stationair). Zodra het terugspelen van een specifieke
  track begint, worden het totale aantal tracks en de afspeeltijd weergegeven. Op
  een cd die cd-tekst bevat wordt de naam eenmaal weergegeven. Het indrukken
  van de i (Info) knop op de afstandsbediening geeft de cd-tekst nogmaals weer.
  4

  ‘Random’ (Willekeurig)

  Geeft aan dat tracks in willekeurige volgorde worden afgespeeld.
  5

  ‘Remain’ (Resterend)

  Verlicht bij het weergeven van de resterende tijd van de track of de disk.

  Druk hierop om een geladen disk af te spelen of tijdens het afspelen te pauzeren.
  Opmerking: Afhankelijk van de audiosoftware die is geïnstalleerd op de hostpc, kunnen de knoppen ‘Play’ en ‘Pause’ eventueel ook het afspelen van USBaudiobestanden besturen.

  2
  4

  1

  Opmerking: Het indrukken van ‘Play’ terwijl de lade open is, zal ook de lade sluiten.
  9

  11

  ‘Select’ (Selecteren)

  Druk hierop om te schakelen tussen drie alternatieve digitaal filter eigenschappen:
  lineaire fase, minimale fase of steile filtering. Alternatieve digitale filters kunnen
  subtiel verschillende eigenschappen voor geluidskwaliteit bieden. Het huidige
  geselecteerde filter wordt weergegeven door de indicatoren net boven de knop.

  5

  10

  Druk hierop om naar de vorige of volgende track op de cd te gaan. Door hierop
  te drukken en vast te houden kan de huidige cd-track voor- of achteruit gespoeld
  worden. De knoppen ‘Skip/Scan’ worden ook gebruikt voor menunavigatie.

  Druk hierop om te selecteren tussen cd-afspeling, Digitale ingang 1, Digitale ingang
  2, AES/EBU en de digitale USB-uitgang. Zie het hoofdstuk ‘Gebruiksaanwijzing’
  voor meer informatie.
  4

  9

  6

  ‘Program’ (Programma)

  Verlicht wanneer de programmamodus wordt geselecteerd.
  7

  ‘Repeat All/Track’ (Alle/track herhalen)

  Verlicht als ‘Repeat Track’ (Herhaal track) of ‘Repeat All’ (Herhaal alle tracks) wordt
  geselecteerd. • Page 7

  azur

  851C

  Afstandsbediening

  De knoppen op de Azur-afstandsbediening worden beschreven in
  de navolgende paragrafen.

  ‘Standby/On’ (Stand-by/Aan)
  Schakelt de 851C in de stand-bymodus en Aan.

  ‘Open/Close’ (Openen/Sluiten)
  Opent en sluit de cd-lade.

  -

  ,

  Cijfers

  Maakt direct kiezen van een cd-track mogelijk. Druk op het
  nummer van de gewenste track om te beginnen met afspelen
  vanaf het begin daarvan. Als u een tracknummer hoger dan negen
  wilt selecteren, druk dan op -/-- en vervolgens op het tracknummer.

  Display
  Wijzigt de helderheid van het achtergrondlicht van de display van
  de 851C. Er zijn twee helderheidsniveaus en een optie om het
  achtergrondlicht uit te schakelen.

  ‘Play’ (Afspelen)
  (Pauze)

  / Stop

  / ‘Pause’

  Druk op de betreffende toets om het afspelen van een cd te
  starten, te stoppen of te onderbreken.
  Opmerking: Afhankelijk van de audiosoftware die is geïnstalleerd
  op de host-pc, kunnen de toetsen ‘Play’ en ‘Pause’ eventueel ook
  het afspelen van USB-audio besturen.

  ‘Skip’ (Vorige/Volgende)
  Rechtertoets () – Druk eenmaal om een track verder te gaan.
  Houd de toets ingedrukt om meerdere tracks over te slaan.
  Linkertoets () – Druk eenmaal om een track op de cd terug te
  gaan. Houd de toets ingedrukt om meerdere tracks terug te gaan.
  Opmerking: Afhankelijk van de audiosoftware die is geïnstalleerd
  op de host-pc, kunnen de ‘Skip’-toetsen eventueel ook het
  afspelen van USB-audio besturen.

  Vooruit zoeken
  Houd de toets ingedrukt om vooruit te zoeken terwijl een cd wordt
  afgespeeld.

  Achteruit zoeken
  Houd de toets ingedrukt om achteruit te zoeken terwijl een cd
  wordt afgespeeld.

  Menu
  Druk hierop om naar de installatiemenu’s van de 851C te gaan.
  Verschillende 851C bedieningsparameters kunnen worden
  geconfigureerd.

  ‘Select’ (Selecteren)
  Druk hierop om te schakelen tussen de vijf invoeropties van de
  851C. In de instellingenmenu’s drukt u hierop om de parameter of
  optie die gemarkeerd is in het displaymenu te accepteren.

  ‘Program/ Remain/ Repeat/ Random’
  (Programma/Resterend/Herhalen/Willekeurig)
  Lees het onderdeel ‘Bedieningsinstructies’ van deze handleiding voor informatie
  over de functies van deze toetsen.

  Filter
  Druk hierop om te schakelen tussen de drie filteropties van de 851C.

  ‘Information’ (Informatie)
  Druk hierop om eventuele beschikbare aanvullende informatie over het
  851C-ingangssignaal weer te geven.

  De volgende toetsen worden alleen gebruikt om versterkers uit
  het Azur-assortiment van Cambridge Audio te bedienen (zoals de
  bijpassende 851A) of wanneer de 851C in de preamp-modus is
  ingesteld (digitaal volume ingeschakeld).

  Volume hoger/lager
  Met deze toetsen kan het volume worden bijgesteld van daarvoor
  geschikte versterkers uit het Azur-assortiment van Cambridge
  Audio.
  Opmerking: Als de Digitaal volume-functie van de 851C
  is ingeschakeld, beïnvloeden de volumetoetsen op de
  afstandsbediening het uitgangsniveau van het signaal van
  de 851C. Zie het hoofdstuk ‘Gebruiksaanwijzing’ voor meer
  informatie.

  ‘Source’ (Bron)
  Druk hierop om te schakelen tussen de versterkeringangen.

  ‘Mode’ (Modus)
  Druk hierop om te schakelen tussen het versterkervolume en de
  balansregeling, te bedienen met de volumeknoppen.

  Speaker A/B
  Druk hierop om met deze functie te schakelen tussen de dubbele
  speakeruitgangen op de Azur-versterkers van Cambridge Audio.

  ‘Mute’ (Stil)
  Druk hierop om het geluid van de Azur-versterkers van Cambridge
  Audio uit te zetten. Als de Digitaal volume-functie van de 851C is
  ingeschakeld, zal deze knop in plaats daarvan het geluid van de
  851C aan/uit zetten.
  De filterindicator knippert als de stille modus is ingeschakeld.
  Druk nogmaals op ‘Mute’ om het geluid weer aan te zetten.

  ‘Inputs’ (Ingangen)
  Wordt gebruikt om bronnen te selecteren op bijpassende CA Azurversterkers.

  Compatibiliteit met Apple-apparaten
  Met de afstandsbediening van de Azur 851AC Navigator kunnen
  de basisfuncties van Apple-apparaten (zoals de Apple tv en het
  assortiment iPods/iPhones/iPads van Apple) worden bediend,
  indien deze apparaten in een dockingstation van Cambridge Audio
  of Apple zijn geplaatst.
  Houd de bronknop die correspondeert met de ingang waarop het
  Apple-product is aangesloten, ingedrukt en druk tegelijkertijd op
  een van de onderstaande knoppen.
  De functies verschillen enigszins per Apple-product.
  ‘Select’ (Selecteren)
  ‘Play/pause’ (Afspelen/pauze)
  Stop of Menu
   ort indrukken om over te slaan of naar links of rechts
  K
  te navigeren. Ingedrukt houden om vooruit of terug te
  zoeken.
  Gebruikt om het volume te regelen en/of door menu’s te navigeren.
  Gebruikt voor het navigeren door menu’s.
  De afstandbediening van de Azur kan bovendien worden gekoppeld aan maximaal
  zes specifieke Apple-apparaten met behulp van de zes bronknoppen. Dit kan
  handig zijn als u meer dan ŽŽn Apple-product hebt.
  Raadpleeg de handleiding van uw Apple-apparaat voor meer informatie over
  koppeling.
  Koppelen – Om een Apple-apparaat te koppelen, houdt u de vereiste bronknop en
  de knop  tegelijkertijd zes seconden lang ingedrukt. Sommige apparaten, zoals
  de Apple tv, geven op een display aan wanneer de koppeling is geslaagd.
  Ontkoppelen – Om een Apple-apparaat te ontkoppelen, houdt u een willekeurige
  bronknop en de knop  tegelijkertijd zes seconden lang ingedrukt.

  77

  NEDERLANDS

  De 851C is voorzien van een Azur Navigator afstandsbediening
  die dezelfde functies heeft als het frontpaneel en ook kan worden
  gebruikt om versterkers uit het Azur-assortiment te bedienen. De
  meegeleverde AAA-batterijen moeten worden geplaatst voordat de
  afstandsbediening kan worden gebruikt. • Page 8

  Bedieningsinstructies
  Als de vereiste ingangs- en uitgangsverbindingen eenmaal zijn aangesloten, kan de
  851C worden aangezet met de ‘Power’-knop op het achterpaneel of de ‘Standby/
  On’-knop op het frontpaneel of de afstandsbediening. De versterker waarop
  de 851C is aangesloten, moet ook aangezet worden, de passende invoer moet
  worden geselecteerd en het volume moet op de juiste stand worden ingesteld.

  Disks en tracks herhalen

  De knoppen op het frontpaneel of de afstandsbediening kunnen worden gebruikt
  voor de meeste bedieningsfuncties van de 851C.
  Om de 851C te gebruiken als een gewone cd-speler gaat u verder zoals wordt
  beschreven in onderstaande paragrafen:

  Cd’s laden en afspelen
  Dit apparaat is bestemd voor het afspelen van compact discs,
  recordable cd’s (cd-r) en re-writable cd’s (cd-rw) waarvan het
  identificatielogo hier is afgebeeld. Er kunnen geen andere disks
  worden gebruikt. Cd-r/cd-rw disks moeten op de juiste wijze
  opgenomen TOC (Table of Contents) informatie bevatten, zodat
  ze teruggespeeld kunnen worden. Dit apparaat kan alleen disks afspelen die in het
  CD-DA-formaat zijn opgenomen, dat is bestemd voor muziekreproductie. Probeer
  op deze speler geen disks af te spelen die andere data bevatten, zoals een cd-rom
  voor pc’s met mp3 of WMA-bestanden.
  1. Druk op de ‘Open/Close’-knop op het frontpaneel of de afstandsbediening om
  de disklade te openen. Plaats wanneer de lade helemaal open is een disk in de
  lade met het label aan de bovenzijde.

  Als de 851C aan staat en een disk wordt afgespeeld, kan worden ingesteld dat
  een specifieke track of de gehele disk voortdurend wordt herhaald. Druk voor
  het herhalen van een specifieke track eenmaal op ‘Repeat’ terwijl de track wordt
  afgespeeld. Op de display van de 851C wordt “Repeat Track” weergegeven. Om
  een gehele disk te herhalen, moet u op de afstandsbediening tweemaal kort
  achter elkaar op ‘Repeat’ drukken. Op de display van de 851C wordt “Repeat All”
  weergegeven. Het herhalen van een track of de disk kan worden geannuleerd door
  nogmaals op ‘Repeat’ te drukken, door op ‘Stop’ () te drukken op het frontpaneel
  of de afstandsbediening of door de disklade te openen.

  Tracks in willekeurige volgorde afspelen

  2. Druk op de knop ‘Open/Close’ om de lade te sluiten. Als de lade, met een
  correct geladen disk, helemaal dicht is, zal de inhoud van de disk automatisch
  door de speler worden gelezen. De 851C-display toont het aantal tracks op de
  disk en de totale afspeeltijd. Door op ‘Play’ () te drukken op het frontpaneel of
  de afstandsbediening wordt de lade ook gesloten en wordt de disk afgespeeld.
  Opmerking: Als de ‘Auto Play’-instellingsfunctie (Automatisch afspelen) van de
  851C is geselecteerd, begint het afspelen van de disk zodra de lade is gesloten.
  Zie voor meer informatie hoofdstuk 5 – Instellingen 851C.
  3. Als het afspelen van de disk niet onmiddellijk begint, moet u op het frontpaneel
  op ‘Play/Pause’ of op de afstandsbediening op ‘Play’ () drukken om te
  beginnen met afspelen. Om het afspelen tijdelijk te pauzeren, drukt u op 'Play/
  Pause’ op het frontpaneel of op ‘Pause’ () op de afstandsbediening. Om het
  afspelen stop te zetten, drukt u op het frontpaneel of de afstandsbediening op
  'Stop’ (). Tijdens het afspelen van de disk toont de display van de 851C de
  naam of het nummer en de verstreken tijd van de huidige track. Als de disk
  gepauzeerd is, toont de display de tijd die is verstreken op het moment dat op
  pauze is gedrukt. Als de disk wordt stopgezet, keert de display terug naar de
  weergave van het aantal tracks op de disk en de totale afspeeltijd.

  Als de 851C aan staat en een disk geladen is, kunnen de tracks in willekeurige
  volgorde worden afgespeeld. Om willekeurig afspelen te selecteren, hoeft u op
  de afstandsbediening alleen maar één maal op ‘Random’ en vervolgens op ‘Play’
  () te drukken. Willekeurig afspelen kan geannuleerd worden door nogmaals op
  'Random' te drukken. De disk speelt vervolgens de tracks af in de “juiste” volgorde
  vanaf de track die werd afgespeeld op het moment dat willekeurig afspelen werd
  geannuleerd.

  Het gebruik van de ‘Remain’-functie

  Opmerking: De 851C mag niet voor lange tijd op pauze blijven staan.
  4. De disklade kan op elk moment worden geopend door op ‘Open/Close ’ te
  drukken op het frontpaneel of de afstandsbediening. Verwijder de disk pas als
  de lade geheel is geopend.
  BELANGRIJK:
  – Plaats uitsluitend een compatibele disk in de disklade. Vreemde voorwerpen
  kunnen het mechanisme beschadigen.
  – Houd de disklade gesloten wanneer de speler niet in gebruik is.

  Als de 851C aan staat en een disk wordt afgespeeld, drukt u eenmaal op ‘Remain’
  op de afstandsbediening om de resterende tijd van de track te bekijken en
  tweemaal om de resterende tijd van de disk te bekijken.

  – Als een disk ernstig beschadigd of vuil is, kan de speler deze mogelijk niet lezen
  of afspelen.

  Het afspelen van de disk programmeren

  – Forceer de lade niet open en sluit hem niet met de hand.

  – Plaats nooit meer dan één disk tegelijk in de disklade.

  Een specifieke cd-track afspelen
  Als de 851C aan staat en een disk geladen is, kunnen specifieke tracks geselecteerd
  worden om te worden afgespeeld door op het frontpaneel of de afstandsbediening
  op ‘Skip’ ( ) te drukken zodat vooruit en achteruit door de tracks op de disk
  kan worden gebladerd. Druk als de gewenste track wordt weergegeven op de
  display van de 851C op het frontpaneel of de afstandsbediening op 'Play’ () om
  te beginnen met afspelen. De disk speelt de geselecteerde track vervolgens tot
  het einde af.

  Spoelen binnen tracks
  Als de 851C aan staat en een disk wordt afgespeeld, kan een specifiek punt
  in een track worden gevonden door een van de ‘Scan’ ( )-knoppen op het
  frontpaneel of de afstandsbediening ingedrukt te houden en zo de track snel voorof achteruit te spoelen. Als het gewenste punt in de track is bereikt, kan de knop
  losgelaten worden. De disk speelt vervolgens de geselecteerde track af vanaf het
  geselecteerde punt tot het einde.

  De volgorde waarin de cd-tracks worden afgespeeld kunnen geprogrammeerd
  worden in een afspeellijst. Tracks kunnen ook onderdrukt worden in een afspeellijst
  of geprogrammeerd worden om meer dan eens te worden afgespeeld.
  Als de 851C aan staat en een disk geladen is, drukt u op ‘Prog’ op de
  afstandsbediening. De display van de 851C toont het programmeringsmenu.
  Gebruik ‘Skip’ ( ) op het frontpaneel of de afstandsbediening om de disk
  doorlopen tot de track die u als eerste track in de afspeellijst wilt. Druk op de
  afstandsbediening nogmaals op 'Prog’ om de eerste track te bevestigen. Herhaal
  deze procedure voor alle tracks die u wilt programmeren in de afspeellijst en
  druk vervolgens op het frontpaneel of de afstandsbediening op ‘Play’ () om de
  geprogrammeerde afspeellijst af te spelen.
  De functies ‘Pause’(), 'Skip’ ( ) en 'Scan’ ( ) op het frontpaneel en de
  afstandbediening kunnen gewoon worden gebruikt tijdens het afspelen van een
  geprogrammeerde afspeellijst. Druk op het frontpaneel of de afstandsbediening
  eenmaal op 'Stop’ () om het afspelen stop te zetten zonder de afspeellijst te
  verwijderen, of druk tweemaal op 'Stop' om het afspelen stop te zetten en de
  afspeellijst te verwijderen.

  78 • Page 9

  azur

  851C

  Digitale ingangen gebruiken
  De 851C is uitgerust met vier digitale ingangen voor het aansluiten van externe
  digitale bronnen. Wanneer een digitale ingang geselecteerd is, wordt digitale audio
  van externe apparaten geüpsampled en aan de analoge uitgangen van de 851C
  geleverd. De digitale uitgangen voeren de ingekomen data altijd uit zonder deze
  te verwerken.

  Wanneer een digitaal signaal wordt afgespeeld via de 851C, toont de display de
  sample-rate van de ingangsstroom en woordlengte (ook wel “bitdiepte” genoemd)
  met een indicatie dat de stream geüpsampled wordt tot 24-bit/384kHz. Als er geen
  bron, of een niet compatibele datastream, aangesloten is op een digitale ingang,
  toont de display ‘UNLOCKED’ wanneer de ingang geselecteerd wordt.

  De formats voor digitale ingangen en interfaces staan vermeld in de onderstaande
  tabel:

  Opmerking: In plaats van dat de exacte woordlengte weer te geven, vermelden
  sommige bronnen gegevens zoals 20 bit maximum (weergegeven als < = 20) of 24
  bit maximum (weergegeven als < = 24).

  Digitale ingangen
  1

  Coaxiaal of Toslink

  S/PDIF

  2

  Coaxiaal of Toslink

  S/PDIF

  AES/EBU

  XLR gebalanceerd

  AES/EBU (consument)

  USB

  B-type contact USB audioprofiel 1.0 (standaard)
  of 2.0

  USB Audio

  De digitale ingangen van de 851C, en de 851C cd-speler worden achter
  elkaar aan geselecteerd door op ‘Select’ te drukken op het frontpaneel of de
  afstandsbediening. In het geval van digitale ingangen 1, 2 en de AES/EBU-ingang
  wordt een compatibele datastream, als deze aanwezig is en als de ingang eenmaal
  geselecteerd is, onmiddellijk afgespeeld door de 851C.

  De USB-ingang van de 851C maakt het afspelen van audiobestanden of
  gestreamde programma’s vanaf personal computers met Microsoft Windows of
  Apple Mac OS X (en sommige Linux producten) mogelijk. Indien aangesloten via
  USB zal de personal computer de 851C identificeren als een audio-apparaat. Door
  de 851C te specificeren in het audiobedieningsvenster van de computer kan deze
  audiogegevens afspelen die lokaal op de computer zijn opgeslagen of naar de
  computer worden gestreamd via een netwerk of internet.

  USB-kabel type ‘B–A’

  Opmerking: Gebruik altijd een hoge kwaliteit USB aansluitkabel gecertificeerd als
  USB Hi-Speed. USB-kabelaansluitingen die langer zijn dan 3 m kunnen resulteren
  in inconsistente audioprestatie.

  79

  NEDERLANDS

  Zet het volume altijd op minimum, of schakel de 851C uit
  voordat u kabels in de USB-ingang steekt of eruit verwijdert of
  terwijl u uw pc/Mac opstart. • Page 10

  Bediening (vervolg)
  Geavanceerde USB-audio
  De 851C is compatibel met de USB-poorten van zowel USB 2.0 (Hi-Speed) als USB
  1.1 (Full-speed).
  Het werkt ook met de nieuwe USB 3.0-poorten waarbij de pc de 851C eenvoudigweg
  behandelt alsof het een USB 2.0- of 1.1-apparaat is.
  De 851C ondersteunt tevens twee USB-audioprotocols (niet hetzelfde als de
  poorttypen zelf) USB Audio 1.0 (deze werkt via USB 1.1-poorten en ondersteunt tot
  maximaal 24-bit/96kHz) of USB Audio 2.0 (waarbij een USB 2.0-poort vereist is en
  die tot maximaal 24-bit/192kHz ondersteunt).
  De standaard configuratie is USB 1.1 en USB Audio 1.0, dat werkt met bijna alle
  gewone besturingssystemen en computertypes zonder drivers en tot maximaal
  24-bit/96kHz audio ondersteunt, gewoon inpluggen en op play drukken.
  In deze configuratie kan de 851C tot maximaal 24-bit/96kHz verwerken door uw
  computer te verklaren dat deze elke sample-rate van 32kHz tot 96kHz aankan.
  Bij
  sommige
  Windows/Mac-besturingssysteemvarianten
  kan
  het
  besturingssysteem zelf de uitvoer van de sample-rate beperken of herstellen of de
  audio opnieuw samplen.
  Raadpleeg onze online handleiding op www.cambridge-audio.com/851CSupport
  over USB Audio voor meer informatie over dit onderwerp. Door het zorgvuldig kiezen
  van afspeelsoftware en -instellingen kunnen veel valkuilen worden vermeden.
  Onze gratis Windows USB Audio 2.0 driver (beschikbaar via onze website) in het
  bijzonder ondersteunt tot maximaal 24-bit/192kHz audio en WASAPI Exclusive- of
  ASIO-modi die een verbeterde prestatie kunnen leveren.
  Raadpleeg het hoofdstuk Instellingen voor informatie over het schakelen tussen
  de modi USB Audio 1.0 en 2.0.

  Bit-perfecte overdracht – ASIO- en WASAPI
  Exclusive-modus
  De 851C USB-interface hardware en software ondersteunen bit-perfecte
  overdracht.
  Of de audio die naar de 851C wordt gestuurd bit-perfect is (d.w.z. niet opnieuw
  gesampled of gemixt, etc. door de pc), is in feite een functie van de afspeeltoepassing
  en de audiomotor van het besturingssysteem.
  De standaard Windows audiodrivers (veelal WDM-drivers genoemd) in Windows XP
  ondersteunen standaard overdracht via MME of DirectSound, die beide een kernelmixer en resample-fase hebben.
  Eén manier om dit te omzeilen is door gebruik te maken van ASIO. Een andere
  manier is om gebruik te maken van een afspeeltoepassing die zijn eigen vorm van
  kernel-streaming ondersteunt, d.w.z. dat het zijn eigen manier heeft om de audio
  uit te voeren zonder de kernel-mixer te activeren.
  Bij Windows Vista en Windows 7 wordt een nieuwe audio-overdrachtsmethode
  genaamd WASAPI ondersteund. Deze heeft twee modi; ‘Shared’ (gedeeld)
  en ‘Exclusive’ (exclusief). De ‘Shared’ (gedeelde) modus is gelijk aan MME of
  DirectSound, maar in de ‘Exclusive’ (exclusieve) modus wordt de kernel-mixer/
  resampler voorbijgegaan en is bit-perfecte overdracht mogelijk als er per keer
  slechts één audio-afspeelprogramma op de geluidskaart is gericht (bijvoorbeeld
  systeemgeluiden worden niet ingemixt).
  Om bit-perfecte overdracht te garanderen, kunt u gebruik maken van een
  afspeeltoepassing die ASIO, WASAPI in ‘Exclusive’ modus (indien u Windows Vista
  of Windows 7 hebt) of enige vorm van kernel streaming ondersteunt.

  Een korte uitleg van uw keuzes ziet u hieronder:

  Op dit gebied volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en daarom raden we u aan
  op internet te kijken voor de meest recente mediaspelers die deze meer audiofiele
  afspeelopties ondersteunen.

  Gebruik met pc’s

  Om gebruik te maken van ASIO moet u de geluidsdriver van Cambridge Audio
  installeren en de 851C instellen op USB Audio 2.0.

  Als de 851C is ingesteld op USB Audio 1.0 (dit is de standaardinstelling), werkt de
  851C met de aanwezige Windows XP, Vista of 7 Audio 1.0 driver (niet nodig om een
  nieuwe driver te laden) en accepteert audio tot maximaal 24-bit/96kHz.

  Er zijn geen verdere instellingen nodig, want de driver ondersteunt automatisch
  ASIO-overdracht. Het enige dat u hoeft te doen is geschikte op ASIO gebaseerde
  afspeelsoftware te laden en installeren.

  Als de 851C is ingesteld op USB Audio 2.0, vereist de 851C dat de Cambridge Audio
  USB Audio 2.0 driver wordt geladen en kan vervolgens tot maximaal 24-bit/192kHz
  accepteren (en indien nodig ASIO en WASAPI Exclusive ondersteunen).

  ASIO (Audio Stream Input/Output) is een niet-Microsoft audio driver-protocol
  voor Windows en is oorspronkelijk uitgevonden door Steinberg ltd. ASIO omzeilt
  enkele van de normale audioroutes van de afspeeltoepassing door het Windows
  audiosysteem (waaronder de Kernel Mixer) voor een directere route naar de 851C.

  De driver is beschikbaar op www.cambridge-audio.com/851CSupport.

  Gebruik met Macs
  Er zijn geen extra drivers vereist. Als de 851C is ingesteld op USB Audio 1.0, werkt
  de 851C met de aanwezige Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio 1.0 driver
  en accepteert audio tot maximaal 24/96kHz.
  Als de 851C is ingesteld op USB Audio 2.0, werkt de 851C met de aanwezige
  Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio 2.0 driver en accepteert audio tot
  maximaal 24/192kHz.

  Gebruik met Linux
  Bij de meeste versies van Linux zal de 851C, wanneer deze is ingesteld op USB
  Audio 1.0, werken met de aanwezige Audio 1.0 driver en audio tot maximaal
  24-bit/96kHz accepteren.
  Enkele zeer nieuwe versies van Linux ondersteunen nu USB Audio 2.0 waarvoor de
  851C moet worden ingesteld op Audio 2.0 om audio tot maximaal 24-bit/192kHz
  te accepteren.
  In beide gevallen is het vanwege het feit dat Linux-versies verschillen al naar
  gelang de keus van de makers voor softwareonderdelen, waaronder drivers, niet
  mogelijk om de werking te garanderen en kan het zijn dat Audio-drivers moeten
  worden geladen.
  ‘Class drivers’, zoals ze worden genoemd voor generieke ondersteuning van
  apparaten met audioklasse 1.0 of audioklasse 2.0 zijn beschikbaar via Linux; wij
  leveren deze niet.

  80

  U moet een geschikte afspeeltoepassing installeren en gebruiken, die van zichzelf
  of via een plug-in ASIO-uitvoer ondersteunt. Een voorbeeld van een dergelijke
  toepassing met een geschikte plug-in is Foobar, zie http://www.foobar2000.org
  voor meer details. • Page 11

  azur

  851C

  Digitale preamp-modus
  De 851C kan optioneel worden gebruikt als een digitale preamp (voorversterker)
  en direct worden aangesloten op een geschikte vermogensversterker.
  Ga vóór het maken van deze verbinding naar het menu Digitaal volume van de
  851C door te drukken op ‘Menu’ en vervolgens  en  te gebruiken om naar het
  item Digitaal volume te gaan.
  Druk op ‘Select’ om dit submenu te betreden en gebruik vervolgens  en  om
  'On’ (Aan) te selecteren.
  Bevestig deze instelling ten slotte door nogmaals op ‘Select’ te drukken.
  Raadpleeg het volgende hoofdstuk voor een volledig overzicht van de
  menustructuur.
  Als Digitaal volume eenmaal is ingeschakeld, hebben de knoppen Volume hoger/
  lager op de afstandsbediening invloed op het niveau van het uitgangssignaal van
  de 851C.

  Het niveau op zowel de gebalanceerde XLR uitgangen als de Phono/RCA uitgangen
  met één uiteinde wordt beïnvloed en beide aansluitingstypes kunnen worden
  gebruikt; zie onderstaande afbeelding.
  Zet het Digitale volume niet uit wanneer dit op deze manier is aangesloten
  op een vermogensversterker Hierdoor keert het uitvoerniveau terug naar een
  onaanpasbaar maximaal niveau dat alleen kan worden gebruikt met een
  geïntegreerde versterker of voorversterker met eigen volumeregeling.
  Wanneer Digitaal volume is ingeschakeld, wordt de optie ‘Ch. Balance’ (Channel
  Balance, kanaalbalans) ook beschikbaar in de menustructuur.
  Hiermee kan het relatieve niveau tussen de linker- en rechterkanalen worden
  aangepast aan omstandigheden waarbij de ene speaker verder weg staat dan de
  andere of het bronmateriaal zelf een kanaaldisbalans heeft.

  Phono/RCAkabel

  Of

  Gebruik met een iD100 digitaal iPod/iPhone/iPaddock

  Om de iPod/iPhone/iPad in de dock te gebruiken, moet u eerst de juiste ingang
  selecteren en vervolgens dezelfde knop ingedrukt houden tijdens het gebruik van
  de met Apple compatibele toetsen op de afstandsbediening.

  De 851C kan optioneel worden gebruikt met een iD100 digitaal iPod/iPhone/iPaddock van Cambridge Audio.

  Raadpleeg het hoofdstuk Afstandsbediening voor details.

  Sluit de iD100 aan op een digitale ingang, Digitale ingang 1, Digitale ingang 2 of
  AES/EBU Balanced In kan worden gebruikt. Wij raden aan de gebalanceerde AES/
  EBU-ingang te gebruiken voor de beste geluidskwaliteit.

  Of

  Of

  81

  NEDERLANDS

  XLR-kabel • Page 12

  Bediening (vervolg)

  Filters

  Instellingen
  Menu structure


  Auto Off

  Off 5m 10m 15m

  Auto
  Play

  USB
  Class

  On Off

  Audio 2 Audio 1

  Input
  Naming

  S/W
  Version

  Front IR

  Digital
  Volume

  On Off

  Off On


  Ch.
  Balance  (Opmerking: Alleen
  beschikbaar als
  ‘Digital Volume’ is
  ingeschakeld)

  Digital 1 Digital 2 AES/EBU

  De 851C DSP heeft drie verschillende filterfuncties: lineaire fase, minimale fase
  en steile filtering. Alle drie filters zijn uiterst geavanceerde audiofiele topologieën,
  specifiek geoptimaliseerd voor het afspelen van audio. Ons inziens, biedt elk filter
  uitstekende geluidskwaliteit, maar is net even anders geoptimaliseerd dan de
  andere. Daarom bieden we ze alle drie aan.
  Opmerking: Voor de duidelijkheid wordt in alle grafieken de theoretische respons
  van de DSP zelf weergegeven, zonder dat rekening wordt gehouden met eventuele
  analoge filtering bij de DAC-uitgang of met de anti-alias filtering die tijdens het
  opnemen en/of masteren van de digitale bron is toegepast.

  Lineaire fase filter
  Frequentierespons

  De menustructuur van de 851C heeft verschillende instellingsparameters die
  kunnen worden aangepast aan de specifieke installatie-eisen en de persoonlijke
  voorkeuren. De instellingsparameters zijn toegankelijk en kunnen worden
  aangepast via een door het menu aangestuurde interface die gebruik maakt
  van de 851C-display en de knoppen ‘Menu’, ‘Select’, ‘Skip’ ( ) en 'Stop’ ()
  knoppen.

  Wanneer de vereiste parameter geselecteerd is, drukt u op 'Select' op het
  frontpaneel of de afstandsbediening. Druk op een van de 'Skip’-knoppen ( ) en
  blader door de beschikbare opties voor die parameter. Wanneer de vereiste optie
  wordt weergegeven, drukt u op 'Select' op het frontpaneel of de afstandsbediening.
  De instellingsoptie is nu opgeslagen. Om de interface van het menu Instellingen
  te verlaten, drukt u op 'Menu' op het frontpaneel of de afstandsbediening om
  stapsgewijs de interface achteruit te verlaten.

  0
  -20
  -40

  Magnitude (dB)

  Druk, om toegang te krijgen tot het menu instellingen van de 851C, eerst op
  ‘Menu’ op het frontpaneel of de afstandsbediening. De eerste instellingsparameter
  (‘Auto Off’; Auto uit) wordt weergegeven op de display. Om andere parameters te
  selecteren voor aanpassing, drukt u op een van de ‘Skip’-knoppen ( ) op het
  frontpaneel of de afstandsbediening.

  20

  -60
  -80
  -100
  -120
  -140
  -160
  -180
  -200

  Opmerking: De 851C keert automatisch terug naar de normale afspeelmodus
  wanneer deze langer dan een minuut inactief wordt gelaten in de setup-modus.

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  Elke instellingsparameter en de bijbehorende opties worden beschreven in de
  onderstaande paragrafen.

  ‘Auto Play’ (Automatisch afspelen) – Wanneer ‘Auto Play’ ingeschakeld is, begint
  een cd met afspelen zodra de disklade gesloten is. De ‘Auto Play’-opties zijn aan
  en uit (On/Off).
  USB Class (USB-klasse) – De ‘USB Class’-opties maken compatibiliteit van de
  851C mogelijk met zowel USB Audio 1.0 en USB Audio 2.0 interface-opmaken. De
  standaardinstelling is USB Audio 1.0, dat bij de meeste besturingssystemen zonder
  driver zal werken voor 16-24 bit inhoud bij 32-96kHz. Let op, USB Audio 2.0 vereist
  dat er een driver wordt geladen voor Windows. Hierzonder zal het selecteren van
  USB Audio 2.0 normaal gesproken geen uitvoer geven. Raadpleeg het hoofdstuk
  over USB Audio voor geavanceerde gebruikers.
  ‘Input Naming’ (Benaming ingang) – ‘Input Naming’ maakt mogelijk dat de
  displaynaam van Digital 1, Digital 2 and AES/EBU kan worden gewijzigd. Gebruik
  de knoppen ‘Skip’ ( ) en 'Select’ om wijziging van de invoernaam te selecteren.
  Eenmaal geselecteerd, verschijnt er een knipperende cursor onder het eerste
  karakter van de bestaande naam. Vervolgens kunnen de knoppen ‘Play/Pause’
  en ‘Stop’ () worden gebruikt om door de beschikbare karakters te bladeren.
  Wanneer het gewenste teken wordt weergegeven, gebruikt u de 'Skip’-knoppen
  ( ) om verder te gaan naar het volgende teken. Druk op 'Select’ om de nieuwe
  naam op te slaan.
  ‘S/W Version’ (S/W-versie) – Het selecteren van ‘S/W Version’ toont het
  versienummer van de interne besturingssoftware van de speler en wat
  aanvullende productinformatie. Deze informatie is voornamelijk bestemd voor
  servicemedewerkers.
  Front IR – Het selecteren van ‘Front IR’ maakt mogelijk dat de infraroodontvanger
  op het frontpaneel van de 851C aan of wordt gezet (als u gebruik maakt van een
  extern IR-systeem en de IR-zenderingang of controlbus). Bij de meeste installaties
  moet de infraroodontvanger aan blijven staan.
  ‘Digital Vol’ (Digitaal volume) – ‘Digital Volume’ zorgt ervoor dat de 851C
  kan functioneren als een digitale voorversterker en rechtstreeks kan worden
  aangesloten op een vermogensversterker. Met ‘Digital Volume’ ingeschakeld
  bedienen de volumetoetsen (symbolen) op de afstandsbediening het analoge
  uitvoerniveau van de 851C. ‘Digital Volume’ staat standaard uit (Off) en moet bij
  de meeste 851C-installaties uit blijven. Het mag alleen aan (On) worden gezet als
  de 851C in een passend geconfigureerd audiosysteem is geïnstalleerd zonder een
  aanvullende downstream volumeregeling.
  ‘Ch. Balance’ (Kanaalbalans) – Alleen ingeschakeld wanneer gebruik wordt
  gemaakt van ‘Digital Volume’. Een gebalanceerde bediening wordt toegepast.

  82

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  Het lineaire fase filter is een zeer goed aangeschreven audiofilter dat gekenmerkt
  wordt door een lage golving in zowel de passband als de stopband, ook wel
  aangeduid met de term constante groepsvertraging. Constante groepsvertraging
  houdt in dat audiosignalen van alle frequenties altijd met dezelfde factor worden
  vertraagd wanneer ze door het filter gaan. Daardoor komen alle audiosignalen
  volledig coherent in de tijd bij de uitgang.
  Het nadeel van dit type filter is dat door interne feed-forward in de DSP de
  impulsrespons wat pre-ringing vertoont. Met andere woorden: na een theoretische
  impuls vertoont de uitvoer enige pre- en post-spike amplitude ringing (ook al wordt
  deze goed gedempt).
  Frequentierespons

  Amplitude

  ‘Auto Off’ (Automatisch uit) – Wanneer ‘Auto Off’ ingeschakeld is, schakelt de
  851C naar stand-by als er gedurende een vooraf ingestelde tijdsduur geen audio
  is afgespeeld. De ‘Auto Off’-opties zijn uit, 5 minuten, 10 minuten en 15 minuten.

  0.5

  Frequentierespons

  0

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Frequentierespons

  120

  140

  160

  180 • Page 13

  azur
  Minimale fase filter

  851C

  Steil filter
  Frequentierespons

  Frequentierespons
  20

  0

  0

  -20

  -20

  -40

  -40

  -60

  -60

  Magnitude (dB)

  -80
  -100
  -120

  -100
  -120
  -140

  -160

  -160

  -180

  -180

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  -200

  1

  Lineaire fase filter

  -80

  -140

  -200

  Steil filter

  0

  0.1

  0.2

  frequentie/FS (inkomende sample-rate)

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  frequentie/FS (inkomende sample-rate)

  Het minimale fase filter is ook een zeer goed aangeschreven audiofilter, dat
  wordt gekenmerkt door een nog lagere golving in de passband en de stopband.
  Anders dan bij het lineaire fase filter is de groepsvertraging niet constant,
  de faseverschuiving is echter laag en het grote voordeel van dit filter is dat de
  impulsrespons geen pre-ringing vertoont.

  Ons steile filter is een lineaire fase filter dat is geoptimaliseerd voor demping
  van ‘close-in aliasing’ in de stopband. Hier hebben we een klein beetje demping
  ingeleverd bij de allerhoogste frequentierespons (-2dB bij 20kHz voor 44,1kHz
  materiaal) en laten we iets meer pre- en post-ringing toe, maar daar staat een zeer
  sterke demping net buiten de passband tegenover. Het steile filter kan aliasing tot
  ongeveer 80 dB dempen bij 22kHz voor bijvoorbeeld 44,1kHz materiaal.
  Impulsrespons

  Amplitude

  Amplitude

  Impulsrespons

  0

  0

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  0

  20

  40

  60

  Tijd (voorbeelden)

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Tijd (voorbeelden)

  Opmerking: Alle filters vertonen dezelfde ultieme roll-off van ongeveer 140dB.
  De volgende tabel toont de demping van de stopband door het filter voor 44,1kHz
  materiaal:
  Lineaire fase

  Minimale fase

  Steil

  Roll-off bij 20kHz

  -0,1 dB

  -0,1 dB

  -2 dB

  Roll-off bij 22kHz

  -10 dB

  -10 dB

  -82 dB

  Ultieme roll-off

  140 dB

  140 dB

  140 dB

  We adviseren u te experimenteren met de filters, om erachter te komen welk geluid
  voor u het beste klinkt en het beste bij uw apparatuur/programma’s past. De 851C
  onthoudt het geselecteerde filtertype voor elke invoer afzonderlijk en kan deze
  oproepen, waardoor het mogelijk wordt om bijvoorbeeld Steil te selecteren voor de
  USB-invoer en Lineaire fase voor Digitale invoer 1, etc.

  83

  NEDERLANDS

  Magnitude (dB)

  20 • Page 14

  Bediening (vervolg)

  Problemen verhelpen

  Aangepaste installatie (C.I.)

  De 851C is een complex product, maar toch is het antwoord vaak eenvoudig als de
  dingen niet helemaal in orde lijken.

  De 851C beschikt over controlbus in- en uitgangen, waarmee niet-gemoduleerde
  signalen van de afstandsbediening (positieve logica, TTL-niveau) door het apparaat
  desgewenst elektrisch kunnen worden ontvangen. Deze bedieningssignalen worden
  gewoonlijk gegenereerd door standaard geïnstalleerde multi-roomsystemen of
  externe IR-ontvangersystemen. De controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.
  Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
  IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
  deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden niet
  gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang. Deze functie is handig
  bij systemen in meerdere ruimten (zoals het Cambridge Audio Incognito multiroom systeem) met geroute IR-zenderuitgangen. In plaats van gebruik te maken
  van vensterzender op de IR-ontvanger op het frontpaneel van de cd-speler kan
  gebruik worden gemaakt van een ‘3,5 mm ministekker naar 3,5 mm ministekker’monokabel voor een betrouwbaardere elektrische aansluiting. Tevens is een
  RS232-aansluiting aanwezig, via welke de 851C door C.I.-systemen kan worden
  aangestuurd.
  Daarnaast kan het toestel voor sommige functies ‘directe’ IR besturings- en
  schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te
  vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale rechtstreekse
  Aan/Uit- en ‘Mute’-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-systemen kunnen
  worden ‘aangeleerd’:
  1. Houd de ‘Standby/On’-knop ingedrukt. Als eerste genereert de afstandsbediening
  een stand-bysignaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden. Na 12 seconden
  wordt een signaal cd-speler ‘On’ gegenereerd. Als de toets 12 seconden langer
  ingedrukt wordt gehouden, wordt een signaal cd-speler “Off” gegenereerd.
  Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
  Cambridge Audio-website: www.cambridge-audio.com.

  De speler gaat niet aan
  Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
  Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
  stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
  Controleer de zekering van de stekker en de adapter.

  De speler kan de disk niet lezen
  Controleer of de disk niet omgekeerd is geplaatst.
  Controleer of de disk niet beschadigd of vuil is.

  Er is geen geluid
  Controleer of de versterker goed is geconfigureerd.
  Controleer of de aansluitingen goed vast zitten.

  De disk slaat stukken over
  Controleer of de disk niet beschadigd of vuil is.
  Controleer of de speler op een stevig oppervlak staat en niet bloot staat aan
  trillingen.

  Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker
  Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.
  Zet bij het afspelen vanaf USB de USB-aardeschakelaar op “Lift”.

  De afstandsbediening werkt niet
  Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
  Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.

  84 • Page 15

  azur

  851C

  Technische specificaties
  Alle waarden zijn voor 24-bit signalen via de digitale ingangen, dus niet beperkt tot
  bronmateriaal tenzij expliciet vermeld.
  D/A-converters Duale analoge apparaten
  AD1955 24-bit DAC’s
  Digitaal filter Analoge apparaten Black Fin
  ADSP-BF532 32-bit DSP uitvoerend 2e
  generatie ATF2
  upsampling tot 24-bit 384kHz
  Lineaire fase, minimale fase of
  steile modi.
  Analoog filter 2-polig volledig differentieel
  Lineaire fase Bessel-filter
  Frequentierespons

  20Hz tot 20kHz (+/-0,1dB)

  THD bij 1kHz 0dBF’s

  < 0.0004%

  THD bij 1kHz -0dBF’s

  < 0.0004%

  THD bij 20kHz 0dBF’s

  < 0.0007%

  IMD (19/20kHz) 0dBF

  < 0.0002%

  Lineariteit bij -90dBF’s

  +/- 0,2dB

  Lineariteit bij -120dBF

  +/- 0,4dB

  Stop-band afwijzing (>24kHz)

  > 120dB

  S/N-ratio, A gewogen

  > 113dB

  Totaal gecorreleerde jitter < 60pS voor alle digitale invoeren, cdafspeling en USB 2.0


  < 180pS voor USB 1.0

  Crosstalk bij 1kHz

  < -130dB

  Crosstalk bij 20kHz

  < -114dB

  Uitvoer impedantie

  < 50 ohm

  0dB Fs uitgang 2.2Vrms (2.2Vrms elke fase voor de
  gebalanceerde uitgang)
  Digitale ingang 1

  S/PDIF 75 ohm of TOSLink optisch

  Digitale ingang 2

  S/PDIF 75 ohm of TOSLink optisch

  AES/EBU ingang

  XLR gebalanceerd 110 ohm per fase

  USB audio-ingang USB Type B conformerend aan Audioprofiel
  1.0 of USB Audioprofiel 2.0 (door gebruiker
  te selecteren)
  USB Maximale stroomsterkte
  Compatibiliteit

  500mA

  USB 1.0:
  24-bit 44.1kHz, 48kHz, 96kHz

  NEDERLANDS

  
  USB 2.0:
  16/24-bit 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz,
  192kHz
  
  Toslink:
  16/24-bit 32-96kHz
  
  S/PDIF en AES/EBU:
  16/24-bit 32-192kHz
  Cd-afspeling is intrinsiek beperkt tot 16-bit
  44,1kHz
  Afmetingen - H x B x D 115 x 430 x 360 mm
  (4,5 x 16,9 x 14,7”)
  Max. stroomverbruik

  40W (cd afspelen)

  Stationair verbruik

  ca. 8W

  Stand-by stroomverbruik <0,5W
  Gewicht

  10 kg (22 lbs)

  85 • Page 16

  Cambridge Audio is een merk van Audio Partnership Plc
  Hoofdkantoor: Gallery Court, Hankey Place
  London SE1 4BB, United Kingdom
  Geregistreerd in Engeland onder nr. 2953313

  © 2012 Cambridge Audio Ltd

  AP24951/3

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851C in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851C

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Englisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Italienisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Spanisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Polnisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Schwedisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info