Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Twoja muzyka + nasza pasja
851C
azur
Odtwarzacz płyt CD/przetwornik
cyfrowo-analogowy/przedwzmacniacz
Instrukcja obsługi
2
POLSKI
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Instrukcja obsługi
  2

  azur
  851C

  Twoja muzyka + nasza pasja

  POLSKI

  Odtwarzacz płyt CD/przetwornik
  cyfrowo-analogowy/przedwzmacniacz • Page 2

  Spis treści

  Wprowadzenie

  Wprowadzenie............................................................................................. 2

  Dziękujemy za zakup odtwarzacza płyt CD/przetwornika cyfrowoanalogowego/przedwzmacniacza cyfrowego Azur 851C z funkcją
  zwiększania częstotliwości próbkowania. Urządzenia serii 8 stanowią
  istotne potwierdzenie naszego zaangażowania w stały rozwój gamy
  urządzeń Azur. Jesteśmy przekonani, że efekty naszych starań zostaną
  docenione i pozwolą przez wiele lat czerpać przyjemność ze słuchania
  muzyki. Podobnie jak wszystkie produkty sygnowane marką Cambridge Audio, wzmacniacz 851C wyróżnia się trzema ważnymi zaletami: doskonałymi parametrami technicznymi, niezrównaną łatwością obsługi
  i wysoką wartością.

  Elementy sterujące na panelu przednim................................................... 4
  Pilot zdalnego sterowania........................................................................... 5
  Zgodność z urządzeniami firmy Apple....................................................... 5
  Zasady obsługi urządzenia......................................................................... 6
  Filtry...........................................................................................................11
  Korzystanie z instalacji niestandardowej................................................13
  Rozwiązywanie problemów.......................................................................13
  Dane techniczne.......................................................................................13

  Urządzenie 851C wykorzystuje wiele zaawansowanych technologii i funkcji.
  Kluczem do jego możliwości jest proces zwiększania częstotliwości próbkowania
  drugiej generacji ATF2™ (Adaptive Time Filtering), opracowany we współpracy ze
  szwajcarską firmą Anagram Technologies. Proces ten przeprowadza inteligentną
  interpolację wszystkich wejściowych danych audio (np. sygnału 16-bitowego o
  częstotliwości 44,1 kHz z płyty CD), za pomocą 32-bitowego przetwornika sygnałów
  cyfrowych Analog Devices Black Fin, generując sygnał 24-bitowy o częstotliwości
  384  kHz. System ATF 2 wykorzystuje wielomianową interpolację dopasowywania
  do krzywej i model przetwarzania sygnału w dziedzinie czasu, co umożliwia
  buforowanie danych i ponowne ustawianie zegara, pozwalając na niemal całkowite
  wyeliminowanie zakłóceń typu jitter i zapewniając jak najlepszą jakość dźwięku.
  Nasz nowy algorytm maskowania zakłóceń przesyłu danych ATF2 pozwala także
  uzyskać większą liniowość sygnałów o rozdzielczości 24 bitów.
  W podwójnym trybie różnicowym używane są dwa najwyższej jakości 24-bitowe
  przetworniki cyfrowo-analogowe Analog Devices AD1955. Każdy kanał ma
  własny przetwornik cyfrowo-analogowy przetwarzający informacje, uzyskano więc
  całkowicie odseparowane, symetryczne obwody filtrowania analogowego. Dzięki
  temu obwody kanałów lewego i prawego mogą działać w identyczny sposób, a
  urządzenie 851C jest w stanie budować zapierającą dech w piersi scenę dźwiękową
  i generować znakomite efekty stereofoniczne. Wszystkie operacje filtrowania
  sygnału między przetwornikami analogowo-cyfrowymi a wyjściem także mają w
  pełni różnicowy charakter. Całkowicie zbalansowana konfiguracja pozwala w dużym
  stopniu wyeliminować i tak bardzo niskie zakłócenia oraz szumy generowane
  przez przetworniki cyfrowo-analogowe, zapewniając niezrównaną jakość dźwięku.
  Urządzenie jest wyposażone w zbalansowane wyjścia XLR oraz konwencjonalne
  sumaryczne niezbalansowane wyjścia na kable typu cinch (RCA). Automatyczne
  serwoobwody prądu stałego zerują wszystkie przesunięcia nośnych, dzięki czemu
  na ścieżce sygnału nie trzeba umieszczać kondensatorów.

  Prosimy o zarejestrowanie zakupionego
  urządzenia.
  W tym celu należy przejść do witryny:
  www.cambridge-audio.com/sts
  Rejestracja umożliwia otrzymywanie
  informacji na temat:
   przyszłych produktów;
   aktualizacji oprogramowania;
   
  nowości, ważnych wydarzeń,
  atrakcyjnych ofert o ograniczonym
  zasięgu i konkursów!
  Celem instrukcji jest maksymalne ułatwienie instalacji i  obsługi tego
  produktu. Przedstawione w tej publikacji informacje były aktualne
  w momencie oddania jej do druku. Firma Cambridge Audio nieustannie
  wprowadza jednak w  swoich produktach kolejne udoskonalenia,
  w związku z czym zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych
  i konstrukcji urządzenia w  dowolnym momencie, bez uprzedniego
  powiadomienia.
  Niniejsza publikacja zawiera prawnie zastrzeżone informacje,
  które stanowią własność firmy i są chronione prawem autorskim.
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może być
  powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób, metodami
  elektronicznymi ani mechanicznymi, bez uprzedniego uzyskania
  pisemnej zgody producenta. Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone
  znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

  Nowy model urządzenia 851C jest wyposażony w dwa 24-bitowe wejścia cyfrowe,
  pozwalające na korzystanie z innych źródeł sygnału cyfrowego.
  Dostępne jest także 24-bitowe izochroniczne złącze USB, dzięki czemu za pomocą
  urządzenia 851C można odtwarzać utwory muzyczne zapisane na komputerze
  osobistym czy laptopie. Obsługiwane są materiały o rozdzielczości do 24 bitów
  o  częstotliwości 96  kHz oraz większość systemów Windows, Mac i Linux.
  W określonych warunkach możliwe jest także odtwarzanie materiałów 24-bitowych
  o częstotliwości 192 kHz. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemów
  Mac, PC i Linux oraz bezpłatnego sterownika dla systemu Windows można znaleźć
  w dalszej części niniejszej instrukcji.
  Dzięki wybudowanym funkcjom cyfrowej regulacji głośności i wyciszania wyjścia,
  urządzenie 851C może służyć jako połączenie odtwarzacza płyt CD, przetwornika
  cyfrowo-analogowego oraz cyfrowego przedwzmacniacza, który w razie potrzeby
  można bezpośrednio podłączyć do osobnego wzmacniacza mocy.
  Oprócz tych funkcji klasy audiofilskiej urządzenie jest także wyposażone w wejścia
  i wyjścia magistrali sterującej, wejście nadajnika podczerwieni i port RS232, dzięki
  czemu można z łatwością integrować je z systemami instalacji niestandardowych.
  Nowa obudowa serii 8 cechuje się solidną i sztywną konstrukcją, a także
  doskonałym tłumieniem rezonansu akustycznego. W skład zestawu wchodzi też
  atrakcyjny i wygodny w użyciu pilot zdalnego sterowania Azur Navigator, który
  zapewnia pełną kontrolę nad odtwarzaczem płyt CD, wzmacniaczami Azur oraz
  cyfrową stacją dokującą iD100 do urządzeń iPod, iPad i iPhone.
  Należy pamiętać, że jakość dźwięku jest zależna od parametrów systemu, do
  którego urządzenie 851C zostanie podłączone. Dlatego odradzamy zakup gorszej
  jakości wzmacniacza, a także głośników i okablowania niższej klasy. Polecamy
  wzmacniacze serii Azur, w szczególności wzmacniacz zintegrowany 851A, ponieważ
  spełniają one tak samo wysokie standardy jak urządzenie 851C. W sprzedaży
  dostępne są także doskonałej jakości przewody połączeniowe firmy Cambridge
  Audio, dzięki którym można w pełni wykorzystać możliwości systemu.
  Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi
  i jednocześnie prosimy o zachowanie jej na przyszłość.

  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2012.
  Nazwa Cambridge Audio i logo Cambridge Audio są znakami
  towarowymi firmy Cambridge Audio.
  Inne wspomniane tu marki i znaki towarowe stanowią własność
  odpowiednich podmiotów i są podawane jedynie w celach
  informacyjnych.

  2

  Matthew Bramble
  Dyrektor techniczny firmy Cambridge Audio
  oraz zespół konstruktorów urządzenia 851C • Page 3

  azur

  851C
  POLSKI

  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  Dla własnego bezpieczeństwa przez podłączeniem urządzenia do gniazdka
  zasilania sieciowego należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje dotyczące
  bezpieczeństwa. Przestrzeganie ich pozwoli również na uzyskanie najlepszych
  efektów i zwiększenie trwałości urządzenia:
  1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
  2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
  3. Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
  4. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
  5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
  6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką.
  7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami
  producenta.
  8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piecyki lub
  inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
  9. Nie podłączaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i z
  uziemieniem. Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki – jeden szerszy i jeden
  węższy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki
  wtyk lub trzeci bolec spełnia rolę zabezpieczenia. Jeżeli wtyczka nie pasuje do
  gniazdka, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego
  gniazdka.
  10. Unikaj stąpania po przewodzie zasilającym lub jego zaginania, szczególnie przy
  wtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urządzenia.
  11. Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów określonych przez producenta.
  12. Używaj wyłącznie z wózkiem, podstawą, trójnogiem, wspornikiem
  lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym
  wraz z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka zachowaj
  ostrożność podczas przesuwania w celu zapobiegnięcia urazom
  wynikającym z przewrócenia się wózka z urządzeniem.

  Symbol błyskawicy na tle równobocznego trójkąta ma na celu ostrzeżenie
  użytkownika o występowaniu wewnątrz urządzenia „niebezpiecznego napięcia”,
  które nie zostało zaizolowane i które może stanowić zagrożenie porażeniem
  prądem.
  Znak wykrzyknika na tle równobocznego trójkąta ma na celu zwrócenie uwagi
  użytkownikowi, że istnieją ważne instrukcje obsługi i konserwacji dotyczące tego
  urządzenia.

  Symbol WEEE
  Przekreślony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym
  w UE dla oznaczenia konieczności oddzielnej utylizacji sprzętu
  elektrycznego i elektronicznego. Ten produkt zawiera elementy
  elektryczne i elektroniczne, które należy ponownie wykorzystać,
  poddać recyklingowi lub odzyskać, i nie powinien być wyrzucany
  wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy zwrócić lub skontaktować się z
  autoryzowanym sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, w celu uzyskania
  bliższych informacji.

  Znak CE
  Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczącymi
  wykorzystania niskiego napięcia (2006/95/WE), zgodności
  elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogów dotyczących ekoprojektu dla
  produktów związanych z energią (2009/125/WE) pod warunkiem użytkowania i
  podłączenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami. W celu zachowania zgodności wraz
  z tym produktem należy używać wyłącznie akcesoriów firmy Cambridge Audio, a
  serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom.

  13. Odłączaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieużywania urządzenia
  przez dłuższy czas.

  Znak C-Tick

  14. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowanie
  jest konieczne w przypadku wszelkich uszkodzeń urządzenia, takich jak
  uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlanie płynu na urządzenie
  lub w sytuacjach, kiedy jakiś przedmiot wpadnie do urządzenia, urządzenie
  zostanie wystawione na działanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urządzenie nie
  działa prawidłowo lub zostało upuszczone.

  Produkt zgodny z wymogami Australijskiego Urzędu ds. Komunikacji,
  dotyczącymi łączności radiowej i zgodności elektromagnetycznej
  (ECM).

  OSTRZEŻENIE
  – W celu zmniejszenia zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem nie wolno
  wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
  – Nie należy narażać baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na
  przegrzanie przez wystawienie na działanie słońca, ognia lub innych źródeł
  ciepła.
  Urządzenie trzeba podłączyć w sposób umożliwiający odłączenie wtyczki zasilania z
  gniazdka (lub wtyczki zasilania znajdującej się z tyłu urządzenia). W przypadku, gdy
  rolę wyłącznika spełnia wtyczka zasilania, należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki.
  Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z urządzeniem.
  Należy zapewnić dobrą wentylację (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół
  urządzenia). Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Nie
  należy umieszczać urządzenia na dywanach lub innych miękkich powierzchniach i
  zasłaniać kratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych
  przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
  Nie należy używać w pobliżu wody i narażać na kontakt z wodą lub innymi płynami
  (np. w wyniku ochlapania). Na urządzeniu nie wolno umieszczać przedmiotów
  zawierających płyny (np. wazonów).

  Znak Gost-R
  Produkt ma rosyjskie atesty bezpieczeństwa elektronicznego.

  Przepisy FCC
  UWAGA: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKŁÓCENIA W
  ODBIORZE SYGNAŁU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANE
  NIEUPRAWNIONYMI MODYFIKACJAMI URZĄDZENIA. MODYFIKACJE TAKIE MOGĄ
  SPOWODOWAĆ UTRATĘ UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKA DO OBSŁUGI URZĄDZENIA.
  Po przetestowaniu niniejszego urządzenia stwierdzono jego zgodność
  z wymaganiami obowiązującymi w odniesieniu do urządzeń cyfrowych
  klasy B, stosownie do części 15 przepisów FCC. Wymagania te
  zapewniają dostateczny poziom zabezpieczeń przed szkodliwymi
  zakłóceniami w przypadku zastosowań domowych. Niniejsze urządzenie
  generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a
  jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może
  spowodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że
  zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji.
  W przypadku, gdy urządzenie to stanowi źródło szkodliwych zakłóceń w odbiorze
  sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić wyłączając i włączając
  je, użytkownik powinien spróbować rozwiązać ten problem, korzystając z jednego
  lub z kilku następujących rozwiązań:
  – zmienić ustawienie anteny lub przenieść ją w inne miejsce;
  – zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem;
  – podłączyć urządzenie do gniazdka będącego częścią innego obwodu niż ten, z
  którego zasilany jest odbiornik;
  – zwrócić się po pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

  3 • Page 4

  Ograniczona gwarancja
  Wentylacja
  WAŻNE – urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie należy ustawiać urządzeń
  jedno na drugim. Nie należy umieszczać w przestrzeniach zamkniętych, takich jak
  półki lub szafki, w których brak odpowiedniej wentylacji.
  Należy zabezpieczyć urządzenie przed wpadnięciem do niego małych przedmiotów
  przez kratkę wentylacyjną. Jeżeli tak się stanie, trzeba natychmiast wyłączyć
  urządzenie, odłączyć od zasilania i zasięgnąć rady sprzedawcy.

  Wybór miejsca
  Urządzenie należy ustawić w starannie wybranym miejscu. Należy unikać miejsc
  nasłonecznionych lub położonych w pobliżu źródeł ciepła. Nie wolno ustawiać na
  urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia (np. zapalonych świec). Należy także
  unikać miejsc, w których występują wibracje lub panuje nadmierne zapylenie, chłód
  lub wilgoć. Urządzenie przeznaczone do użytkowania w klimacie umiarkowanym.
  Urządzenie należy umieścić na twardej, poziomej powierzchni. Nie należy go
  umieszczać w przestrzeniach zamkniętych, takich jak półki lub szafki. Wolna
  przestrzeń z tyłu urządzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanego
  stojaka) nie stanowi problemu. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych
  powierzchniach lub półkach. Urządzenie może spaść, powodując poważne
  obrażenia dzieci lub osób dorosłych, jak również poważne uszkodzenie produktu.
  Nie należy stawiać innych urządzeń na urządzeniu.
  Ze względu na wędrujące pola magnetyczne nie należy umieszczać w pobliżu
  urządzenia talerzy obrotowych gramofonów ani telewizorów kineskopowych,
  ponieważ może to powodować zakłócenia.
  Elektroniczne komponenty audio dostrajają się przez okres około tygodnia (w
  przypadku używania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowym
  komponentom na „ułożenie się”, co wiąże się z poprawą jakości dźwięku.

  Źródła zasilania
  Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach podanych
  na oznaczeniach. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem
  dysponuje w domu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym
  dostawcą energii elektrycznej.
  Konstrukcja tego urządzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowości, gdy
  nie jest używane, ponieważ zwiększa to żywotność wzmacniacza (sprawdza się to w
  przypadku każdego sprzętu elektronicznego). Aby wyłączyć urządzenie, należy użyć
  przycisku znajdującego się z tyłu urządzenia. W przypadku dłuższych okresów, w
  których urządzenie nie będzie używane, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

  Przeciążenie instalacji
  Należy unikać przeciążenia gniazdek ściennych bądź przedłużaczy, ponieważ
  może to grozić pożarem lub porażeniem prądem. Przeciążone gniazdka (prąd
  przemienny), przedłużacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bądź
  pęknięta izolacja przewodów oraz uszkodzone wtyczki stanowią zagrożenie. Mogą
  spowodować porażenie prądem lub zagrożenie pożarowe.
  Należy pamiętać, aby dokładnie wcisnąć wszystkie wtyczki kabli zasilania. Aby
  zapobiec powstawaniu buczenia i szumów, nie należy spinać w wiązki kabli
  łączących elementy urządzenia z kablem zasilania lub kablami głośnikowymi.

  Czyszczenie
  Urządzenie należy czyścić, przecierając je suchą, niepozostawiającą włókien
  szmatką. Nie należy stosować płynów czyszczących zawierających alkohol,
  amoniak lub elementy ścierne. Nie wolno pryskać aerozolem na urządzenie lub w
  pobliżu urządzenia.

  Utylizacja baterii
  Baterie mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego.
  Wyczerpanych baterii należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi przepisami,
  dotyczącymi ochrony środowiska/utylizacji odpadów elektronicznych.

  Serwisowanie
  Urządzenia te nie nadają się do serwisowania przez użytkownika. Nie wolno
  naprawiać, demontować lub ponownie składać urządzenia w przypadku
  wystąpienia problemów.
  Zignorowanie tego środka ostrożności grozi porażeniem prądem. W przypadku
  wystąpienia problemów lub awarii należy skontaktować się ze sprzedawcą.

  4

  Firma Cambridge Audio gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad
  materiałowych i wykonania (zgodnie z określonymi poniżej warunkami). Firma
  Cambridge Audio zobowiązuje się naprawić lub wymienić (w zależności od decyzji
  firmy Cambridge Audio) ten produkt lub wszelkie wadliwe części tego produktu.
  Okres gwarancyjny może różnić się w zależności od kraju. Należy zachować dowód
  zakupu, a w przypadku wątpliwości, skontaktować się ze sprzedawcą.
  W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej należy zwrócić się
  do autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Cambridge Audio, u którego
  produkt został zakupiony. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie wykonać naprawy
  produktu firmy Cambridge Audio, produkt może zostać zwrócony przez sprzedawcę
  firmie Cambridge Audio lub autoryzowanemu serwisowi firmy Cambridge Audio.
  Produkt należy wysłać albo w jego oryginalnym opakowaniu, albo w opakowaniu
  zapewniającym taki sam stopień ochrony.
  Aby uzyskać świadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedłożenie dowodu
  zakupu w formie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru należności, które
  stanowią dowód, że produkt jest na gwarancji.
  Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli (a) zmieniono lub usunięto fabryczny numer
  seryjny produktu lub (b) produkt nie został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy
  produktów firmy Cambridge Audio. Aby potwierdzić, że numer seryjny nie został
  zmieniony i/lub że produkt został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy
  produktów firmy Cambridge Audio, można skontaktować się telefonicznie z firmą
  Cambridge Audio lub krajowym dystrybutorem produktów firmy Cambridge Audio.
  Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń dotyczących wyglądu produktu lub
  uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych, wypadkiem, użytkowaniem
  niezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem, użytkowaniem komercyjnym
  lub modyfikacją produktu lub jego części. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
  wynikających z niewłaściwej obsługi, konserwacji bądź instalacji produktu lub
  prób dokonania naprawy przez osoby inne niż firma Cambridge Audio, sprzedawca
  produktów firmy Cambridge Audio lub autoryzowany serwis, uprawniony do
  wykonywania napraw gwarancyjnych produktów firmy Cambridge Audio. Wszelkie
  naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione spowodują utratę gwarancji.
  Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów sprzedawanych na zasadzie „TAK JAK
  JEST” lub „ WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI”.
  ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJĄ WYŁĄCZNIE NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ
  PRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMA
  CAMBRIDGE AUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE
  LUB WTÓRNE ANI ZA NARUSZENIE WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI
  TEGO PRODUKTU. Z WYJĄTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRAWEM,
  NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYNĄ GWARANCJĘ I ZASTĘPUJE WSZELKIE
  INNE GWARANCJE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC GWARANCJĘ
  PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LECZ
  NIE OGRANICZAJĄC ICH DO TYCH GWARANCJI.
  Niektóre kraje, w tym USA, nie dopuszczają wyłączenia szkód ubocznych lub
  wtórnych ani gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenia mogą nie mieć
  zastosowania.
  Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą
  także przysługiwać inne prawa różniące się w zależności od stanu lub kraju.
  W przypadku serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego prosimy o kontakt ze
  sprzedawcą. • Page 5

  azur

  851C

  8

  1
  2

  4

  5

  POLSKI

  Złącza na panelu tylnym
  12

  9

  13

  14

  6

  3

  7

  1

  Wyłącznik zasilania

  Służy do włączania (On) i wyłączania (Off) urządzenia 851C.
  2

  Przełącznik napięcia sieciowego (tylko wersja CU)

  Służy do wyboru odpowiedniego napięcia sieciowego: 100 lub 115 V.
  Uwaga: może być używany tylko przez serwisantów firmy Cambridge Audio!
  3

  Gniazdo zasilania

  Po wykonaniu wszystkich innych połączeń należy podłączyć znajdujący
  się w zestawie przewód zasilania do gniazda zasilania w urządzeniu
  851C oraz do odpowiedniego gniazda ściennego. Od tej chwili urządzenie
  851C jest gotowe do użycia.
  4

  Gniazdo odbiornika podczerwieni

  Złącze mini jack 3,5 mm, które umożliwia odbieranie przez urządzenie
  851C modulowanych poleceń przesyłanych w podczerwieni z instalacji
  obejmującej wiele pomieszczeń lub ze wzmacniaczy sygnału zdalnego
  sterowania.
  Uwaga: polecenia odbierane przez gniazdo odbiornika podczerwieni nie są
  kierowane do wyjścia magistrali sterującej. Więcej informacji na ten temat
  można znaleźć w rozdziale „Korzystanie z instalacji niestandardowej”.
  6

  Gniazda magistrali sterującej

  In (wejście): gniazdo typu cinch (RCA), umożliwiające odbiór
  niemodulowanych poleceń z systemów z odsłuchem w wielu
  pomieszczeniach lub innych urządzeń.
  Out (wyjście): gniazdo typu cinch (RCA), umożliwiające przesyłanie
  poleceń magistrali sterującej do podłączonych urządzeń.
  7

  8

  11

  Złącze USB

  Złącze USB typu B umożliwia doprowadzenie do urządzenia 851C sygnału
  audio z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego
  Microsoft Windows lub Apple Mac OS X. Obsługiwane są również niektóre
  kompilacje systemu operacyjnego Linux.
  Uwaga: należy zawsze używać kabla USB wysokiej jakości z certyfikatem
  USB Hi-Speed. Użycie przewodu USB o długości przekraczającej 3 m
  może skutkować problemami z jakością dźwięku.
  Przed podłączeniem przewodu do złącza USB lub odłączeniem
  tego przewodu, przełączeniem wejścia, a także przed
  uruchomieniem komputera należy bezwzględnie ustawić
  minimalny poziom głośności w urządzeniu 851C lub je
  wyłączyć.

  Port RS232C

  Port szeregowy RS232C umożliwia sterowanie zewnętrzne urządzeniem
  851C w instalacjach niestandardowych. Zestaw poleceń jest dostępny
  w witrynie firmy Cambridge Audio pod adresem www.cambridge-audio.com.
  Port RS232 może być także wykorzystywany przez serwisantów firmy
  Cambridge Audio w celu aktualizacji oprogramowania.
  5

  10

  Wyjścia cyfrowe

  Wyjścia cyfrowe umożliwiają podłączenie do urządzenia 851C
  osobnego przetwornika cyfrowo-analogowego lub cyfrowego urządzenia
  nagrywającego. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Zasady
  obsługi urządzenia” w tym podręczniku.
  Urządzenie wyposażone jest w trzy współbieżne wyjścia cyfrowe. Uwaga:
  wyjścia te przesyłają nieprzetworzony sygnał z wybranego źródła sygnału,
  tzn. nie jest w nich możliwe sterowanie głośnością ani zwiększanie
  częstotliwości próbkowania.
  Zbalansowane wejście AES/EBU: służy do podłączania urządzeń
  wewnętrznych wysyłających zbalansowany (AES/EBU) cyfrowy sygnał
  wejściowy.
  Uwaga: skrót „AES/EBU” oznacza Audio Engineering Society i European
  Broadcast Union.
  Wejście koncentryczne: najlepsze rezultaty zapewnia użycie wysokiej
  jakości cyfrowego przewodu połączeniowego typu cinch (RCA) o
  impedancji 75 omów (nie do standardowych zastosowań w urządzeniach
  audio).
  Wejście światłowodowe TOSLINK: należy użyć wysokiej jakości
  światłowodowego przewodu połączeniowego TOSLINK przeznaczonego
  do urządzeń audio.

  9

  Przełącznik Ground/Lift

  Przełącznik Ground/Lift umożliwia odłączenie uziemienia gniazda
  USB od uziemienia obudowy urządzenia 851C. Odłączenie uziemienia
  (pozycja Lift) może być przydatne, jeśli po wybraniu wejścia USB w
  głośnikach słychać przydźwięk elektroniczny (buczenie). W innych
  przypadkach przełącznik powinien pozostać w pozycji Ground.
  10  11

  Wejścia cyfrowe 1 i 2

  Urządzenie 851C ma łącznie trzy wejścia cyfrowe. Wejścia 1 i 2 są
  wyposażone w gniazda koncentryczne S/PDIF i światłowodowe TOSLINK.
  Dla każdego z wejść można używać najdogodniejszego gniazda. Nie
  można jednak korzystać z obu jednocześnie.
  Wejście koncentryczne: należy użyć wysokiej jakości cyfrowego
  przewodu połączeniowego cinch (RCA) o impedancji 75 omów (nie do
  standardowych zastosowań w urządzeniach audio). Wejście obsługuje
  materiały o rozdzielczości od 16 do 24 bitów i częstotliwości do 192 kHz.
  Wejście światłowodowe TOSLINK: należy użyć wysokiej jakości
  światłowodowego przewodu połączeniowego TOSLINK przeznaczonego
  do urządzeń audio. Wejście obsługuje materiały o rozdzielczości od 16
  do 24 bitów i częstotliwości do 96 kHz (nie zaleca się używania gniazda
  TOSLINK przy częstotliwościach próbkowania 192 kHz).
  12

  Wejście cyfrowe AES/EBU

  Do podłączania źródeł sygnału o zbalansowanym wyjściu cyfrowym (AES/
  EBU). Wejście obsługuje materiały o rozdzielczości od 16 do 24 bitów
  i częstotliwości do 192 kHz.
  13

  Niezbalansowane wyjście audio

  Tradycyjne wejście typu cinch (RCA) sygnału stereofonicznego, służące
  do podłączenia przetwornika do gniazd liniowych wzmacniacza.
  Należy używać wysokiej jakości kabla stereofonicznego typu RCA
  przeznaczonego do analogowych sygnałów audio.
  14

  Zbalansowane wyjście audio

  Urządzenie 851C jest wyposażone w zbalansowane wyjścia w dwóch
  gniazdach XLR. Wyjścia zbalansowane przesyłają sygnał o wyższej
  jakości dźwięku, a w przypadku współpracy przetwornika z urządzeniem
  ze zbalansowanymi gniazdami wejściowymi umożliwiają wyeliminowanie
  szumu i zakłóceń spowodowanych przez kable.
  Uwaga: połączenia z użyciem gniazd XLR należy wykonać w następujący
  sposób:
  Styk 1: masa
  Styk 2: przewód gorący (sygnał)
  Styk 3: przewód zimny (sygnał odwrócony w fazie)

  5 • Page 6

  Elementy sterujące na panelu przednim

  7

  6
  1

  1

  2

  3

  4

  5

  Tryb gotowości/Włącz

  Umożliwia przełączanie urządzenia 851C między trybem gotowości i
  trybem pracy. Tryb gotowości to tryb niskiego poboru energii, w którym jej
  zużycie wynosi mniej niż 0,5 W. Gdy urządzenie 851C nie jest używane,
  można je pozostawić w trybie gotowości.
  2

  Menu

  Naciśnięcie tego przycisku pozwala wyświetlić menu ustawień
  urządzenia 851C. Można w nim skonfigurować różne parametry działania
  urządzenia. Pozycje menu są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia
  851C i obsługiwane za pomocą przycisków Wybór oraz   na panelu
  przednim. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Zasady obsługi
  urządzenia” w tym podręczniku.
  3

  8

  11

  Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę odtwarzanej ścieżki.
  Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przechodzenie do przodu lub do
  tyłu w obrębie obecnie odtwarzanego utworu. Przycisków zmiany ścieżki/
  przyspieszonego odtwarzania używa się także do nawigowania po menu.
  Uwaga: w zależności od zainstalowanego na podłączonym komputerze
  oprogramowania do obsługi dźwięku w niektórych aplikacjach
  przyciskami zmiany ścieżki/przyspieszonego odtwarzania można
  także sterować odtwarzaniem plików dźwiękowych przez port USB.
  Funkcja zmiany ścieżki nie jest dostępna podczas odtwarzania plików
  dźwiękowych przez port USB.

  Informacje pokazywane na wyświetlaczu

  Uwaga: wskaźnik filtru miga, jeśli za pomocą pilota włączono tryb
  wyciszenia.

  Odbiornik podczerwieni

  Służy do odbierania poleceń wysyłanych z pilota Azur za pośrednictwem
  podczerwieni. Do poprawnej pracy zdalnego sterowania wymagana jest
  wolna przestrzeń między pilotem i odbiornikiem.

  Wyświetlacz

  Na wyświetlaczu pokazywane są obecnie źródło sygnału oraz różne
  informacje o pracy urządzenia 851C.
  7

  Taca na płyty

  Taca na płyty kompaktowe. Aby ją wysunąć lub wsunąć, naciśnij przycisk
  otwierania/zamykania.
  8

  Otwieranie/Zamykanie

  Przycisk służy do otwierania i zamykania tacy na płyty.
  Uwaga: zamknięcie tacy spowoduje również naciśnięcie przycisku
  odtwarzania.
  9

  Odtwarzanie/Wstrzymanie (/)

  Naciśnięcie tego przycisku powoduje odtwarzanie włożonej płyty lub
  wstrzymanie trwającego odtwarzania.
  Uwaga: w zależności od zainstalowanego na podłączonym komputerze
  oprogramowania do obsługi dźwięku przyciskami odtwarzania i
  wstrzymania można także sterować odtwarzaniem plików dźwiękowych
  przez port USB.
  10

  Zatrzymanie 

  Zatrzymuje odtwarzanie płyty CD.
  6

  3

  Filtr

  Dla każdego wejścia i odtwarzania płyt  CD zapisywane są różne
  ustawienia filtru.

  6

  11

  Wybór

  Pozwala przełączać się między trzema charakterystykami filtru cyfrowego:
  liniowa charakterystyka fazowa, minimalna charakterystyka fazowa oraz
  charakterystyka stroma. Różne filtry cyfrowe zapewniają niewielkie
  różnice w charakterystyce jakości dźwięku. O tym, jaki wybrano filtr,
  informują wskaźniki znajdujące się nad przyciskiem.

  5

  10

  Zmiana ścieżki/Przyspieszone odtwarzanie ( )

  Pozwala wybrać tryb odtwarzania płyt  CD, wejście cyfrowe 1, wejście
  cyfrowe 2, wejście AES/EBU lub wejście cyfrowe USB. Więcej informacji
  można znaleźć w rozdziale „Zasady obsługi urządzenia” w tym podręczniku.
  4

  9

  1

  2
  4

  1

  5

  6

  7

  Odtwarzanie

  Ta ikona jest podświetlona w trakcie odtwarzania płyty.
  2

  Wstrzymanie

  Ta ikona informuje o wstrzymaniu odtwarzania.
  3

  Wyświetlacz

  Pojawiają się tu informacje o odtwarzaniu w postaci znaków
  alfanumerycznych. Po umieszczeniu w odtwarzaczu płyty CD zostaną
  odczytane dane o jej zawartości (TOC), co trwa kilka sekund. Następnie
  na wyświetlaczu pojawi się informacja o liczbie utworów na danej płycie
  i ich łącznej długości.
  Jeśli dana płyta CD będzie zawierać informacje CD-Text, na wyświetlaczu
  pojawi się jeden raz informacja o tytule albumu w postaci ruchomego
  komunikatu (informacja o liczbie ścieżek nie będzie się przesuwać).
  Rozpoczęcie odtwarzania jednej ze ścieżek spowoduje wyświetlenie
  informacji o numerze tej ścieżki, łącznej liczbie ścieżek i czasie
  odtwarzania. Jeśli płyta będzie zawierać informacje CD-Text, na
  wyświetlaczu pojawi się jeden raz informacja o tytule ścieżki w postaci
  ruchomego komunikatu. Aby ponownie wyświetlić informacje CD-Text,
  naciśnij przycisk i (informacje) na pilocie.
  4

  Random (Losowo)

  Ten komunikat informuje o aktywnym trybie odtwarzania losowego.
  5

  Remain (Pozostały czas)

  Ten komunikat jest widoczny podczas wyświetlania informacji o czasie
  pozostałym do końca odtwarzania bieżącej ścieżki lub całej płyty.
  6

  Program

  Informacja jest podświetlona, jeśli wybrano tryb programowania.
  7

  Repeat All/Repeat Track (Powtarzanie całości/ścieżki)

  Te komunikaty są wyświetlane po uaktywnieniu odpowiednio trybu
  odtwarzania wielokrotnego całej płyty (Repeat All) lub określonej ścieżki
  (Repeat Track). • Page 7

  azur

  851C

  Urządzenie 851C jest dostarczane z pilotem zdalnego sterowania Azur Navigator, który zapewnia te same funkcje, co panel
  sterowania, pozwalając także sterować wzmacniaczami z serii
  Azur. Przed użyciem pilota należy do niego włożyć dołączone
  w zestawie baterie typu AAA.
  Sposób działania przycisków pilota Azur opisano poniżej.
  Umożliwia przełączanie urządzenia 851C między trybem gotowości i trybem pracy.
  Otwiera i zamyka tacę na płyty CD.
  Służą do wyboru utworu na płycie CD. Naciśnij numer wybranej
  ścieżki, aby rozpocząć jej odtwarzanie od początku. Aby wybrać
  numer ścieżki większy niż 10, naciśnij przycisk -/--, a następnie
  wprowadź żądany numer ścieżki.
  Zmienia jasność podświetlenia wyświetlacza urządzenia 851C.
  Dostępne są dwa poziomy jasności oraz opcja wyłączenia podświetlenia.

  /

  /

  Te przyciski służą do włączania, zatrzymywania i chwilowego
  wstrzymywania odtwarzania płyty CD.
  w zależności od zainstalowanego na podłączonym komputerze
  oprogramowania do obsługi dźwięku przyciskami odtwarzania
  i wstrzymania można także sterować odtwarzaniem sygnału
  dźwiękowego przesyłanego przez port USB.

  wzmacniacza.
  Naciśnięcie tego przycisku umożliwia przełączanie się między
  sterowaniem głośnością i balansem wzmacniacza za pomocą
  przycisków zwiększania ( ) i zmniejszania ( ) poziomu głośności.
  Naciśnięcie tego przycisku umożliwia przełączanie się między
  dwoma wyjściami głośników we wzmacniaczach Cambridge
  Audio Azur wyposażonych w taką funkcję.
  Naciśnięcie tego przycisku pozwala wyciszenie sygnału wyjściowego we wzmacniaczach Cambridge Audio Azur. Jeśli funkcja
  cyfrowej regulacji głośności w urządzeniu 851C jest włączona,
  przycisk ten spowoduje wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia
  sygnału wyjściowego z urządzenia 851C.
  Wskaźnik Filtr miga, jeśli funkcja wyciszenia jest włączona. Aby
  włączyć sygnał wyjściowy z powrotem, naciśnij przycisk wyciszenia ponownie.
  Służy do wyboru źródeł sygnału w obsługiwanych wzmacniaczach CA Azur.

  Zgodność z urządzeniami firmy Apple
  Pilot zdalnego sterowania Azur 851AC Navigator umożliwia
  sterowanie podstawowymi funkcjami urządzeń firmy Apple, np.
  Apple TV lub rodziny produktów iPod, iPhone i iPad po podłączeniu ich do stacji dokujących Cambridge Audio lub Apple.

  Do przodu (): naciśnij, aby przejść do następnej ścieżki na
  płycie CD. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby szybko przechodzić do kolejnych ścieżek.

  Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk urządzenia zewnętrznego, odpowiadający wejściu, do którego podłączono produkt
  firmy Apple, jednocześnie naciskając też jeden z poniższych
  przycisków.

  Do tyłu (): naciśnij, aby przejść do poprzedniej ścieżki na płycie CD. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby szybko przechodzić do poprzednich ścieżek.

  Funkcje będą się w niewielkim stopniu różnić w zależności od
  produktu.

  Uwaga: w zależności od zainstalowanego na podłączonym
  komputerze oprogramowania do obsługi dźwięku przyciskami
  zmiany ścieżek można także sterować odtwarzaniem sygnału
  dźwiękowego przesyłanego przez port USB.
  Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przejść dalej podczas
  odtwarzania płyty CD.
  Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby cofnąć się podczas odtwarzania płyty CD.
  Naciśnięcie tego przycisku pozwala wyświetlić menu ustawień
  urządzenia 851C. Można w nim skonfigurować różne parametry działania urządzenia.
  Naciśnięcie tego przycisku pozwala przełączać się między pięcioma opcjami wejścia urządzenia 851C. W menu konfiguracji
  należy nacisnąć ten przycisk, aby zaakceptować parametr lub
  opcję wyróżnione w menu na wyświetlaczu.
  Informacje o funkcjach tych przycisków można znaleźć w rozdziale „Zasady
  obsługi urządzenia”.
  Naciśnięcie tego przycisku pozwala przełączać się między trzema opcjami filtru cyfrowego urządzenia 851C.
  Naciśnięcie tego przycisku pozwala wyświetlić wszelkie dodatkowe dostępne
  informacje o sygnale wejściowym przesyłanym do urządzenia 851C.

  Wybór
  Odtwarzanie/Wstrzymywanie
  Zatrzymanie lub Menu
   rótkie naciśnięcie powoduje zmianę ścieżki albo
  K
  przejście w lewo lub w prawo. Naciśnięcie i przytrzymanie uaktywnia funkcję przyspieszonego odtwarzania
  (do przodu lub do tyłu).
   egulacja głośności dźwięku oraz przemieszczanie się
  R
  po ekranach menu.
  Przemieszczanie się po ekranach menu.
  Pilota Azur można w razie potrzeby sparować z maksymalnie
  sześcioma określonymi urządzeniami firmy Apple, z wykorzystaniem sześciu przycisków urządzeń zewnętrznych. Funkcja ta
  jest przydatna, gdy użytkownik ma dostęp do większej liczby
  produktów firmy Apple.
  : aby przeprowadzić parowanie z urządzeniem firmy Apple, należy nacisnąć i
  przytrzymać żądany przycisk urządzenia zewnętrznego wraz z przyciskiem 
  przez sześć sekund. Niektóre urządzenia, na przykład Apple TV, wyświetlają
  wizualne powiadomienie o zakończeniu parowania.
  : aby cofnąć parowanie z urządzeniem firmy Apple, należy nacisnąć
  i przytrzymać przez sześć sekund dowolny z przycisków urządzenia
  zewnętrznego (źródła sygnału) wraz z przyciskiem .

  Te przyciski umożliwiają regulację głośności wzmacniacza w  obsługiwanych
  wzmacniaczach z gamy Cambridge Audio Azur.
  jeśli funkcja cyfrowej regulacji głośności w urządzeniu 851C jest włączona,
  przyciski sterowania głośnością na pilocie wpływają na poziom wyjściowy
  sygnału z urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Zasady
  obsługi urządzenia” w tym podręczniku.
  Naciśnięcie tego przycisku pozwala na przełączanie się między wejściami

  7

  POLSKI

  Pilot zdalnego sterowania • Page 8

  Zasady obsługi urządzenia
  Po wykonaniu wszystkich wymaganych połączeń wejściowych i wejściowych
  można włączyć urządzenie 851C, używając przełącznika zasilania na tylnym
  panelu oraz przycisku Tryb gotowości/Włącz na przednim panelu lub pilocie.
  Należy również włączyć wzmacniacz, do którego podłączone jest urządzenie
  851C, wybrać jego odpowiednie wejście i ustawić właściwy poziom głośności.

  Wielokrotne odtwarzanie płyty lub ścieżki

  Do sterowania większością funkcji urządzenia 851C można używać przycisków na przednim panelu lub na pilocie.
  Aby używać urządzenia 851C jako zwykłego odtwarzacza CD, należy wykonać
  opisane niżej czynności:

  Wkładanie i odtwarzanie płyt CD
  Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt CD,
  CD-R (z możliwością jednokrotnego zapisu) i CD-RW
  (z  możliwością wielokrotnego zapisu), które są oznaczone
  przedstawionym obok logotypem. Inne rodzaje płyt nie są
  obsługiwane. Warunkiem odczytania płyty CD-R/CD-RW jest
  zapisanie na niej poprawnych danych TOC. Odtwarzane są jedynie płyty zapisane w formacie CD-DA (z muzyką). Nie należy podejmować prób odtworzenia
  płyty zawierającej inne dane, np. komputerowej płyty CD-ROM czy płyty zawierającej pliki MP3 albo WMA.

  Po włączeniu urządzenia 851C i rozpoczęciu odtwarzania płyty można
  włączyć powtarzanie w nieskończoność określonego utworu lub całej płyty.
  W  celu wielokrotnego odtworzenia określonego utworu naciśnij przycisk
  Powtórz na pilocie w trakcie odtwarzania danego utworu. Na wyświetlaczu
  urządzenia 851C pojawi się komunikat „Repeat Track”. Aby odtworzyć
  wielokrotnie całą płytę, wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk Powtórz na
  pilocie. Na wyświetlaczu urządzenia 851C pojawi się komunikat „Repeat All”.
  Wielokrotne odtwarzanie utworu lub płyty można anulować, po raz kolejny
  naciskając przycisk Powtórz na pilocie lub przycisk Zatrzymanie () na
  przednim panelu lub pilocie, albo też otwierając tacę na płyty.

  Losowe odtwarzanie utworów

  1. Otwórz tacę na płyty, naciskając przycisk Otwórz/Zamknij . Gdy taca zostanie całkowicie otwarta, umieść w niej płytę stroną z etykietą do góry.
  2. P
   onownie naciśnij przycisk Otwórz/Zamknij , aby zamknąć tacę. Po całkowitym zamknięciu tacy z prawidłowo włożoną płytą CD odtwarzacz automatycznie odczyta jej zawartość. Urządzenie 851C wyświetli liczbę utworów na
  płycie i łączny czas jej odtwarzania. Naciśnięcie przycisku Odtwarzanie ()
  na przednim panelu lub pilocie także spowoduje zamknięcie tacy i rozpoczęcie odtwarzania płyty.
  Uwaga: jeśli w konfiguracji urządzenia 851C włączona jest funkcja automatycznego odtwarzania, odtwarzanie płyty rozpocznie się zaraz po zamknięciu
  tacy. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale pt. „Konfiguracja”.
  3. J eśli odtwarzanie płyty nie rozpoczęło się natychmiast, naciśnij przycisk
  Odtwarzanie/Wstrzymanie na przednim panelu lub przycisk Odtwarzanie
  () na pilocie. Aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie, naciśnij
  przycisk Odtwarzanie/Wstrzymanie na przednim panelu lub przycisk
  Wstrzymanie () na pilocie. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk
  Zatrzymanie () na przednim panelu lub na pilocie. Podczas odtwarzania
  płyty na wyświetlaczu urządzenia 851C widoczne są nazwa lub numer
  bieżącego utworu i czas pozostały do jego zakończenia. Po wstrzymaniu
  odtwarzania na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do zakończenia
  od chwili wstrzymania. Po zatrzymaniu odtwarzania na wyświetlaczu
  będzie ponownie wyświetlana liczba utworów na płycie i łączny czas jej
  odtwarzania.

  Po włączeniu urządzenia 851C i włożeniu płyty można odtwarzać utwory
  w  sposób losowy. Aby wybrać odtwarzanie losowe, wystarczy nacisnąć raz
  przycisk Losowe odtwarzanie na pilocie, a następnie przycisk Odtwarzanie
  (). Odtwarzanie losowe można anulować, po raz kolejny naciskając przycisk
  Losowe odtwarzanie. Po zakończeniu utworu, podczas którego anulowano
  odtwarzanie losowe, pozostałe utwory będą odtwarzane w kolejności, w jakiej
  są zapisane na płycie.

  Korzystanie z funkcji wyświetlania pozostałego
  czasu odtwarzania

  Uwaga: urządzenia 851C nie należy pozostawiać w trybie wstrzymania
  odtwarzania na dłuższy czas.
  4. W
   celu wyjęcia płyty naciśnij w dowolnym momencie przycisk Otwórz/
  na przednim panelu lub na pilocie. Płytę można wyciągnąć
  Zamknij
  dopiero po całkowitym wysunięciu tacy.

  WAŻNE:
  – Na tacy nie należy umieszczać przedmiotów innych niż obsługiwana
  przez urządzenie płyta. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
  mechanizmu.

  Po włączeniu urządzenia 851C i rozpoczęciu odtwarzania płyty można nacisnąć
  przycisk Pozostaly czas raz, aby wyświetlić czas pozostały do końca utworu, lub
  dwa razy, aby wyświetlić czas pozostały do końca płyty.

  Odtwarzanie programowane

  – Nie wolno otwierać ani zamykać tacy ręcznie, na siłę.
  – Kiedy odtwarzacz nie jest używany, taca na płytę powinna być zamknięta.
  – Jeśli płyta jest silnie porysowana lub bardzo brudna, odtwarzacz nie
  będzie mógł jej odczytać i odtworzyć.
  – Nie wolno kłaść na tacy więcej niż jednej płyty jednocześnie.

  Odtwarzanie określonego utworu z płyty CD
  Po włączeniu urządzenia 851C i włożeniu płyty można wybierać do
  odtwarzania określone utwory, naciskając jeden z przycisków Zmiana ścieżki
  ( ) na przednim panelu lub pilocie, aby przechodzić do przodu lub do
  tyłu między zapisanymi na płycie utworami. Kiedy na wyświetlaczu urządzenia
  pojawi się tytuł żądanego utworu, należy nacisnąć przycisk Odtwarzanie ()
  na przednim panelu lub pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie. Płyta zostanie
  wówczas odtworzona od wybranego utworu do końca.

  Przyspieszone odtwarzanie w obrębie utworu
  Po włączeniu urządzenia 851C i włożeniu płyty można znaleźć określony
  moment utworu, naciskając jeden z przycisków Przyspieszone odtwarzanie
  ( ) na przednim panelu lub pilocie, aby szybko przechodzić do przodu lub
  do tyłu w obrębie utworu. Po znalezieniu żądanego momentu można zwolnić
  przycisk. Płyta zostanie wówczas odtworzona od wybranego momentu do
  końca.

  8

  Kolejność odtwarzania utworów z płyty  CD można zaprogramować na
  liście odtwarzania. Można także usunąć utwory z listy odtwarzania albo
  zaprogramować ich odtwarzanie wielokrotne.

  Po włączeniu urządzenia 851C i włożeniu płyty naciśnij Prog na pilocie.
  Na wyświetlaczu urządzenia 851C zostanie wyświetlone menu Program.
  Za pomocą przycisków Skip ( ) na przednim panelu lub pilocie
  można przejść do ścieżki, która ma się znaleźć na pierwszym miejscu
  listy odtwarzania. Naciśnij przycisk Play na pilocie, aby potwierdzić
  pierwszą ścieżkę. Powtórz procedurę dla wszystkich ścieżek, które mają
  się znaleźć na liście odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk Stop
  () na przednim panelu lub pilocie, aby zapisać zaprogramowaną listę
  odtwarzania. Użyj przycisku Play (4) na przednim panelu lub pilocie, aby
  odtworzyć zaprogramowaną listę odtwarzania po jej zapisaniu.
  Podczas odtwarzania zaprogramowanej listy odtwarzania można normalnie
  używać funkcji Wstrzymanie (), Zmiana ścieżki ( ) i Przyspieszone
  odtwarzanie ( ). Jednokrotne naciśnięcie przycisku Zatrzymanie ()
  na przednim panelu lub pilocie spowoduje zatrzymanie odtwarzania bez
  usuwania listy odtwarzania. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku spowoduje
  zatrzymanie odtwarzania i usunięcie listy. • Page 9

  851C

  Korzystanie z wejść cyfrowych
  Urządzenie 851C jest wyposażone w cztery wejścia cyfrowe służące do podłączania zewnętrznych źródeł sygnału cyfrowego. Po wybraniu wejścia cyfrowego częstotliwość próbkowania sygnałów dźwiękowych z urządzeń zewnętrznych jest zwiększana, po czym są one przesyłane do wyjść analogowych
  urządzenia 851C. Wyjścia analogowe zawsze przekazują dane wejściowe bez
  ich przetwarzania.
  Formaty wejść cyfrowych i interfejsów są wymienione w poniższej tabeli:

  Uwaga: w przypadku niektórych źródeł zamiast dokładnej rozdzielczości bitowej widoczne są informacje o maksymalnej rozdzielczości wynoszącej 20 bitów (wyświetlane jako < = 20) lub 24 bity (wyświetlane jako < =24).

  Wejście cyfrowe
  1

  Koncentryczne lub TOSLINK

  S/PDIF

  2

  Koncentryczne lub TOSLINK

  S/PDIF

  AES/EBU

  Zbalansowane XLR

  AES/EBU (użytkowe)

  USB

  Gniazdo typu B Profil USB Audio 1.0
  (domyślnie) lub 2.0

  Podczas odtwarzania sygnału cyfrowego na wyświetlaczu urządzenia 851C
  wyświetlana jest częstotliwość próbkowania strumienia wejściowego oraz
  jego głębia (rozdzielczość bitowa), a także informacja o zwiększeniu częstotliwości próbkowania do 24 bitów/384  kHz. Jeśli do wejścia cyfrowego nie
  jest podłączone żadne źródło sygnału albo podłączony jest nieobsługiwany
  strumień danych, po wybraniu tego wejścia na wyświetlaczu widoczny będzie
  komunikat UNLOCKED (Odblokowany).

  Dźwięk przesyłany przez port USB

  Wejścia cyfrowe urządzenia 851C oraz odtwarzacz płyt CD 851C są wybierane
  kolejno poprzez naciśnięcie przycisku Wybór na przednim panelu lub pilocie.
  W przypadku wejść cyfrowych 1 i 2 oraz wejścia AES/EBU odtwarzanie dźwięku rozpoczyna się natychmiast po wybraniu wejścia, jeśli wykryty zostanie
  odpowiedni strumień danych.

  Wejście USB urządzenia 851C umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych
  lub programów strumieniowych z komputerów osobistych z systemami
  Microsoft Windows i Apple Mac OS X (oraz niektórych kompilacji systemu
  Linux). Po podłączeniu przez port USB urządzenie 851C zostanie rozpoznane
  przez komputer jako urządzenie audio. Wskazanie urządzenia 851C w panelu sterowania komputera pozwoli na odtwarzanie plików audio zapisanych
  lokalnie na dysku komputera albo przesyłanych do niego strumieniowo przez
  sieć lub Internet.

  Przewód USB z wtykami
  typu B i typu A

  Przed podłączeniem przewodu do złącza USB lub
  odłączeniem tego przewodu, przełączeniem wejścia,
  a także przed uruchomieniem komputera należy
  bezwzględnie ustawić minimalny poziom głośności w
  urządzeniu 851C lub je wyłączyć.
  Uwaga: należy zawsze używać kabla USB wysokiej jakości z certyfikatem
  USB Hi-Speed. Użycie przewodu USB o długości przekraczającej 3 m może
  skutkować problemami z jakością dźwięku.

  9

  POLSKI

  azur • Page 10

  Zasady obsługi urządzenia (ciąg dalszy)
  Zaawansowana obsługa standardu USB Audio
  Urządzenie 851C jest zgodne zarówno ze standardem USB 2.0 (Hi-Speed),
  jak i USB 1.1 (Full-Speed).

  Sterowniki zapewniające obsługę urządzeń Audio Class 1.0 lub Audio Class
  2.0 są niekiedy udostępniane przez społeczności użytkowników systemu
  Linux. W języku angielskim noszą one nazwę „class drivers”. Firma Cambridge
  Audio nie udostępnia takich sterowników.

  Przewidziano również obsługę nowego standardu USB 3.0. W tym przypadku
  komputer będzie rozpoznawać urządzenie 851C jako urządzenie USB 2.0
  lub 1.1.

  Przesyłanie niezmodyfikowanych danych audio —
  standardy ASIO i WASAPI (tryb wyłączności)

  Urządzenie 851C obsługuje także dwa protokoły USB Audio (nie są one
  tożsame z dwoma wspomnianymi wyżej standardami połączenia): USB
  Audio 1.0 (z  użyciem standardu połączenia USB 1.1 i obsługą sygnału o
  rozdzielczości do 24 bitów/częstotliwości próbkowania do 96 kHz) oraz USB
  Audio 2.0 (z  użyciem standardu połączenia USB 2.0 i obsługą sygnału o
  rozdzielczości do 24 bitów/częstotliwości próbkowania do 192 kHz).
  Domyślnie używany jest standard połączenia USB 1.1 i protokół USB Audio
  1.0. Ta konfiguracja jest zgodna z niemal wszystkimi popularnymi systemami
  operacyjnymi i typami komputerów, nie wymaga użycia sterowników, a
  ponadto zapewnia obsługę sygnału audio o rozdzielczości do 24 bitów/
  częstotliwości próbkowania do 96 kHz i obsługę funkcji Plug and Play.
  W przypadku tej konfiguracji urządzenie 851C obsługuje sygnał o rozdzielczości
  do 24 bitów i częstotliwości próbkowania do 96 kHz, informując komputer, że
  jest zgodne z częstotliwościami próbkowania z zakresu od 32 do 96 kHz.
  Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre wersje systemów operacyjnych
  Windows/Mac OS mogą ograniczać lub ustalać na określonym poziomie
  częstotliwość próbkowania sygnału wyjściowego albo nawet poddawać taki
  sygnał ponownemu próbkowaniu.
  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej witrynie internetowej,
  pod adresem www.cambridge-audio.com/851CSupport, gdzie zamieszczono
  przewodnik dotyczący standardu USB Audio. Staranny dobór aplikacji do
  odtwarzania plików audio i wybór odpowiednich ustawień pozwala uniknąć
  wielu problemów.
  Szczególnie ważne jest użycie przygotowanego przez nas bezpłatnego
  sterownika USB Audio 2.0 do systemu Windows (do pobrania z witryny
  internetowej firmy Cambridge Audio), który zapewnia obsługę sygnału audio
  o rozdzielczości do 24 bitów/częstotliwości próbkowania do 192 kHz oraz
  standardów WASAPI (w trybie wyłączności) i ASIO, zapewniających wyższą
  jakość dźwięku.
  Informacje o przełączaniu trybów USB Audio 1.0 i 2.0 można znaleźć w
  rozdziale dotyczącym konfiguracji
  Poniżej zamieszczono krótkie objaśnienie dostępnych ustawień i konfiguracji.

  Warstwy sprzętowa i programowa interfejsu USB w urządzeniu 851C są
  zgodne ze standardami przesyłania niezmodyfikowanych danych audio.
  To, czy dane audio przesyłane do urządzenia 851C są niezmodyfikowane (np.
  niepoddane ponownemu próbkowaniu albo miksowaniu przez komputer),
  zależy od aplikacji użytej do odtwarzania plików i od mechanizmów obsługi
  dźwięku zastosowanych w systemie operacyjnym.
  Standardowe sterowniki audio systemu Windows XP (często nazywane
  sterownikami WDM) obsługują domyślnie przesył danych w standardzie MME
  lub DirectSound. Oba te standardy wykorzystują mikser systemowy i moduł
  zmiany częstotliwości próbkowania.
  Aby zmienić ten stan rzeczy, można użyć trybu ASIO. Kolejną możliwością jest
  użycie aplikacji do odtwarzania plików audio, która korzysta z tzw. funkcji
  „kernel streaming”, czyli przesyła strumienie danych wyjściowych bez udziału
  miksera systemowego.
  W systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7 zastosowano nowy
  standard przesyłania danych audio, nazywany WASAPI. Standard ten obsługuje
  dwa tryby pracy: współdzielony (shared) i wyłączności (exclusive). Tryb
  współdzielony przypomina standardy MME i DirectSound, natomiast w trybie
  wyłączności jest pomijany systemowy mikser/moduł zmiany częstotliwości
  próbkowania, a dane audio są przesyłane w postaci niezmodyfikowanej,
  o ile karta dźwiękowa obsługuje tylko jedną aplikację dźwiękową (np. nie są
  odtwarzane dźwięki systemowe).
  Aby zapewnić przesyłanie do urządzenia niezmodyfikowanych danych audio,
  należy użyć aplikacji do odtwarzania plików audio, zgodnej ze standardem
  ASIO lub WASAPI (w trybie wyłączności) (w przypadku korzystania z komputera
  z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows 7) albo umożliwiającej
  pomijanie miksera systemowego.
  Ponieważ ta dziedzina rozwija się bardzo szybko, warto sprawdzać okresowo,
  czy w Internecie nie pojawiły się nowe aplikacje do odtwarzania plików
  multimedialnych, zgodne z opisanymi tu standardami zapewniającymi jakość
  dźwięku bardziej zbliżoną do profesjonalnej.

  Współpraca z komputerem z systemem Windows

  Warunkiem korzystania ze standardu ASIO jest zainstalowanie na komputerze
  sterownika Cambridge Audio Sound Driver i przełączenie urządzenia 851C w
  tryb USB Audio 2.0.

  W trybie USB Audio 1.0 (ustawienie domyślne) urządzenie 851C współpracuje
  ze sterownikiem Audio 1.0 systemu operacyjnego Windows XP, Vista lub 7
  (nie ma potrzeby instalowania innego sterownika) i obsługuje sygnał audio
  o rozdzielczości do 24 bitów i częstotliwości próbkowania do 96 kHz.

  Nie ma potrzeby wybierania jakichkolwiek ustawień sterownika, ponieważ
  samoczynnie uaktywnia on przesył danych w standardzie ASIO. Konieczne
  jest jedynie zainstalowanie i odpowiednie skonfigurowanie odtwarzacza
  plików zgodnego ze standardem ASIO.

  Z kolei w trybie USB Audio 2.0 wymagane jest zainstalowanie na komputerze
  sterownika USB Audio 2.0 firmy Cambridge Audio. Dzięki temu urządzenie
  851C będzie obsługiwać sygnał audio o rozdzielczości do 24 bitów i
  częstotliwości próbkowania do 192 kHz (a w razie potrzeby także standardy
  ASIO i WASAPI (w trybie wyłączności)).

  ASIO (Audio Stream Input/Output) to opracowany przez firmę Steinberg Ltd.
  protokół używany przez sterowniki audio do systemu Windows, stanowiące
  alternatywę dla sterowników firmy Microsoft. Standard ASIO zapewnia przesył
  danych audio z aplikacji do odtwarzania plików z częściowym pominięciem
  standardowej ścieżki ich transferu w systemie Windows (m.in. miksera
  systemowego), co pozwala zoptymalizować przesyłanie tych danych z
  odtwarzacza do urządzenia 851C.

  Sterownik ten można pobrać z witryny internetowej
  www.cambridge-audio.com/851CSupport.

  Współpraca z komputerem z systemem Mac OS
  Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek sterowników. W trybie USB Audio
  1.0 urządzenie 851C współpracuje ze sterownikiem Audio 1.0 systemu
  Mac OS X w wersji 10.5 (Leopard) lub nowszej i obsługuje sygnał audio o
  rozdzielczości do 24 bitów i częstotliwości próbkowania do 96 kHz.
  W trybie USB Audio 2.0 urządzenie 851C współpracuje ze sterownikiem Audio
  2.0 systemu Mac OS X w wersji 10.5 (Leopard) lub nowszej i obsługuje sygnał
  audio o rozdzielczości do 24 bitów i częstotliwości próbkowania do 192 kHz.

  Współpraca z komputerem z systemem Linux
  W trybie USB Audio 1.0 urządzenie 851C współpracuje ze sterownikiem Audio
  1.0 większości kompilacji systemu operacyjnego Linux i obsługuje sygnał
  audio o rozdzielczości do 24 bitów i częstotliwości próbkowania do 96 kHz.
  Niektóre najnowsze kompilacje systemu Linux są zgodne z protokołem USB
  Audio 2.0. W takiej sytuacji urządzenie 851C należy przełączyć w tryb USB
  Audio 2.0, aby umożliwić przetwarzanie przez nie sygnału o rozdzielczości do
  24 bitów i częstotliwości próbkowania do 192 kHz.
  Ponieważ poszczególne kompilacje systemu operacyjnego Linux różnią
  się doborem oprogramowania i sterowników, w żadnym z powyższych
  przypadków nie można zagwarantować poprawnego działania urządzenia. W
  razie problemów należy zainstalować na komputerze odpowiedni sterownik
  audio.

  10

  Wymagane jest użycie zgodnej ze standardem ASIO aplikacji do odtwarzania
  plików audio. Niektóre takie aplikacje wymagają zainstalowania
  odpowiedniego dodatku. Przykładowym odtwarzaczem plików audio zgodnym
  z opisywanym standardem jest aplikacja Foobar. Więcej informacji na jej
  temat można znaleźć w Internecie, pod adresem http://www.foobar2000.
  org. • Page 11

  851C

  Tryb przedwzmacniacza cyfrowego
  Urządzenie 851C można też wykorzystywać jako przedwzmacniacz cyfrowy,
  podłączony bezpośrednio do odpowiedniego wzmacniacza mocy.

  Przed wykonaniem takiego połączenia należy przejść do menu cyfrowej
  regulacji głośności w urządzeniu 851C, naciskając przycisk Menu, a następnie
  przechodząc do odpowiedniej pozycji za pomocą przycisków  i .
  Naciśnij przycisk Wybór, aby wejść do tego menu podrzędnego, a następnie
  wybierz opcję On (Wł.) za pomocą przycisków  i .
  Potwierdź ostatecznie ustawienie, naciskając ponownie przycisk Wybór.

  Wpływa to na poziom głośności w zbalansowanym wyjściu XLR oraz
  niesymetrycznym wyjściu typu cinch (RCA). Można użyć dowolnego rodzaju
  połączenia (patrz schemat poniżej).
  Uwaga: nie wolno wyłączać cyfrowej regulacji głośności, jeśli urządzenie
  jest podłączone do wzmacniacza mocy, ponieważ poziom głośności zostaje
  wówczas ustawiony na maksymalny bez możliwości regulacji, stosowany
  wyłącznie podczas korzystania ze zintegrowanego wzmacniacza lub
  przedwzmacniacza z własną regulacją głośności.

  Szczegółowy opis struktury menu można znaleźć w następnym rozdziale.

  Kiedy funkcja cyfrowej regulacji głośności jest włączona, w strukturze menu
  jest także dostępna opcja Ch. Balance (Balans kanałów).

  Jeśli funkcja cyfrowej regulacji głośności w urządzeniu 851C jest włączona,
  przyciski zwiększania i zmniejszania poziomu głośności na pilocie wpływają
  na poziom wyjściowy sygnału z urządzenia.

  Umożliwia ona regulację względnego poziomu prawego i lewego kanału w
  sytuacjach, gdy jeden głośnik znajduje się dalej lub gdy materiał źródłowy jest
  niezbalansowany pod tym względem.

  Kabel cinch (RCA)

  Lub
  Kabel XLR

  11

  POLSKI

  azur • Page 12

  Zasady obsługi urządzenia (ciąg dalszy)
  Korzystanie z urządzenia ze stacją dokującą iD100
  dla urządzeń iPod, iPhone i iPad
  Urządzenie 851C może współpracować ze stacją dokującą dla urządzeń iPod,
  iPhone i iPad, Cambridge Audio iD100.
  Podłącz stację dokującą iD100 do odpowiedniego wejścia cyfrowego.
  Można użyć wejścia cyfrowego 1 lub 2 albo wejścia zbalansowanego AES/
  EBU. Zalecamy wykorzystanie wejścia zbalansowanego AES/EBU, ponieważ
  pozwoli to uzyskać najlepszą jakość dźwięku.

  Lub

  Lub

  Aby obsługiwać urządzenie iPod, iPhone lub iPad w stacji dokującej, należy
  najpierw wybrać odpowiednie wejście, a następnie nacisnąć i przytrzymać ten
  sam przycisk, używając przycisków zgodnych z urządzeniami Apple na pilocie.
  Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Pilot zdalnego sterowania”.

  12 • Page 13

  Filtry
  Struktura menu


  Auto
  Play
  On Off
  Off 5 min 10 min 15 min

  USB
  Class

  Input
  Naming

  S/W
  Version

  Audio 2 Audio 1

  Front IR

  On Off

  Digital
  Volume
  Off On


  Ch.
  Balance  (Uwaga: funkcja
  dostępna tylko w razie
  włączenia cyfrowej
  regulacji głośności)

  Digital 1 Digital 2 AES/EBU

  Struktura menu urządzenia 851C obejmuje wiele różnych parametrów
  konfiguracji, które można dostosować do wymagań instalacji i preferencji
  osobistych. Do parametrów konfiguracyjnych można przejść i modyfikować
  je za pomocą interfejsu wykorzystującego wyświetlacz urządzenia 851C oraz
  przyciski Menu, Wybór, Zmiana ścieżki ( ) i Zatrzymanie () na jego
  przednim panelu i pilocie.
  Aby wejść do menu konfiguracji urządzenia 851C, naciśnij przycisk Menu
  na przednim panelu lub na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy
  parametr konfiguracji, Auto Off (Automatyczne wyłączanie). Aby wybrać dalsze
  parametry do regulacji, naciśnij jeden z przycisków Zmiana ścieżki ( ) na
  przednim panelu lub pilocie.
  Po wybraniu żądanego parametru naciśnij przycisk Wybór na przednim
  panelu lub na pilocie. Naciśnięcie jednego z przycisków Zmiana ścieżki (
  ) spowoduje przewijanie dostępnych opcji dotyczących danego parametru.
  Po wyświetleniu żądanej opcji naciśnij przycisk Wybór na przednim panelu
  lub na pilocie. Opcja konfiguracji zostanie zachowana. Aby wyjść z menu
  konfiguracji urządzenia 851C, naciśnij przycisk Menu na przednim panelu lub
  na pilocie, cofając się przez kolejne pozycje interfejsu.

  Zastosowany w urządzeniu 851C cyfrowy procesor sygnału (DSP) obsługuje
  trzy tryby działania filtru: liniowa charakterystyka fazowa, minimalna
  charakterystyka fazowa oraz charakterystyka stroma. Wszystkie trzy filtry są
  zoptymalizowane pod kątem odtwarzania dźwięku. Każdy z nich zapewnia
  doskonałą jakość dźwięku, ale różni się nieznacznie sposobem jego
  optymalizacji. Dlatego udostępniliśmy wszystkie trzy filtry.
  Uwaga: w celu zwiększenia czytelności na wszystkich wykresach
  przedstawiono teoretyczną odpowiedź samego procesora DSP, bez
  uwzględnienia filtrowania analogowego na wyjściach przetwornika cyfrowoanalogowego i  filtrów antyaliasingu stosowanych w trakcie nagrywania czy
  masteringu źródłowego materiału cyfrowego.

  Filtr o liniowej charakterystyce fazowej
  Pasmo przenoszenia
  20

  0
  -20
  -40

  Wielkość (dB)

  Konfiguracja

  Auto Off

  851C

  -60
  -80
  -100
  -120
  -140
  -160

  Uwaga: jeśli urządzenie 851C zostanie pozostawione w trybie menu
  konfiguracji przez ponad minutę bez wykonywania żadnej czynności,
  automatycznie powróci do normalnego trybu odtwarzania.

  -180
  -200

  0

  0.1

  0.2

  Auto Play (Automatyczne odtwarzanie): po włączeniu tej funkcji odtwarzanie
  płyty CD rozpocznie się zaraz po zamknięciu tacy na płyty. Dostępne opcje
  automatycznego odtwarzania: Off (Wył.) i On (Wł.).
  USB Class (klasa USB): opcje tego parametru umożliwiają obsługę formatów
  USB Audio 1.0 i USB Audio 2.0. Domyślne ustawienie to USB Audio 1.0,
  współpracujące bez konieczności instalowania sterownika z większością
  systemów operacyjnych i materiałami o rozdzielczości od 16 do 24
  bitów i częstotliwości 32–96  kHz. Uwaga: opcja USB Audio 2.0 wymaga
  zainstalowania w systemie Windows specjalnego sterownika. Bez niego
  wybranie opcji USB Audio 2.0 nie da zwykle żadnego efektu. Szczegółowe
  informacje zawiera rozdział dotyczący korzystania z formatu USB Audio,
  przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników.
  Input Naming (Przypisywanie nazw do wejść): funkcja ta umożliwia zmianę
  wyświetlanych nazw wejść cyfrowych Digital 1, Digital 2 i AES/EBU. Za pomocą
  przycisków Zmiana ścieżki ( ) i Wybór wybierz nazwę wejścia, którą
  chcesz zmienić. Pod pierwszą literą istniejącej nazwy pojawi się wówczas
  migający kursor. Można wtedy użyć przycisków Odtwarzanie/Wstrzymanie
  i Zatrzymanie (), aby wyświetlać kolejne dostępne znaki. Po wyświetleniu
  żądanego znaku użyj przycisków Zmiana ścieżki ( ), aby przesunąć kursor
  do następnego znaku nazwy. Naciśnij przycisk Wybór, aby zachować nową
  nazwę.
  S/W Version (Wersja oprogramowania): wybranie tej opcji powoduje
  wyświetlenie numeru wersji wewnętrznego systemu operacyjnego
  odtwarzacza i dodatkowych informacji o niej. Informacje te są wykorzystywane
  przede wszystkim przez personel serwisowy.

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  Filtr o liniowej charakterystyce fazowej jest szeroko rozpowszechniony,
  ponieważ zapewnia niską oscylację w zakresie zarówno pasma
  przepustowego, jak i pasma tłumieniowego, a także stałe opóźnienie
  grupowe. Stałe opóźnienie grupowe oznacza, że podczas przepływania
  przez filtr sygnały dźwiękowe uzyskują takie samo opóźnienie niezależnie od
  częstotliwości. Dzięki temu całość dźwięku jest spójna czasowo na wyjściu.
  Wadą filtru tego typu jest spowodowane przez wewnętrzne przekazywanie
  przednie w procesorze w odpowiedzi impulsowej powstawanie artefaktów
  (pre-ringing). Innymi słowy, wyjście pobudzone teoretycznym impulsem
  wykazuje niewielkie wahania amplitudy przed oscylacją szczytową i po niej
  (choć dobrze wytłumione).
  Pasmo przenoszenia

  Amplituda

  Auto Off (Automatyczne wyłączanie): po włączeniu tej funkcji urządzenie
  851C przełączy się w tryb gotowości po upływie określonego czasu (jeśli nie
  jest odtwarzany dźwięk). Dostępne opcje automatycznego wyłączania: Off
  (Wył.), 5 minut, 10 minut i 15 minut.

  0.3

  Pasmo przenoszenia

  Poniżej opisano każdy z parametrów konfiguracji i jego opcje.

  0

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Pasmo przenoszenia

  Front IR (Przedni odbiornik podczerwieni): parametr ten pozwala włączyć
  lub wyłączyć odbiornik podczerwieni na przednim panelu urządzenia 851C
  (w razie używania zewnętrznego systemu sterowania podczerwienią i wejścia
  nadajnika podczerwieni lub magistrali sterującej). W większości instalacji
  odbiornik podczerwieni powinien być włączony.
  Digital Vol (Cyfrowa regulacja głośności): dzięki tej funkcji urządzenie 851C
  może działać jako przedwzmacniacz cyfrowy podłączony bezpośrednio
  do wzmacniacza mocy. Po włączeniu tej funkcji za pomocą przycisków
  regulacji poziomu głośności na pilocie można sterować poziomem wyjścia
  analogowego urządzenia 851C. Domyślnie funkcja cyfrowej regulacji
  głośności jest wyłączona (Off). Jest to odpowiednie ustawienie dla większości
  instalacji urządzenia 851C. Należy ją włączyć (On) tylko wtedy, gdy urządzenie
  851C jest zainstalowane w odpowiednio skonfigurowanym systemie audio
  bez regulacji głośności przed urządzeniem.
  Ch. Balance (Balans kanałów): opcja ta jest włączona tylko podczas
  korzystania z cyfrowej regulacji głośności. Służy do regulowania balansu.
  13

  POLSKI

  azur • Page 14

  Zasady obsługi urządzenia (ciąg dalszy)
  Filtr o minimalnej charakterystyce fazowej

  Filtr o charakterystyce stromej
  Pasmo przenoszenia

  Pasmo przenoszenia
  20

  0

  0

  -20

  -20

  -40

  -40

  -60

  -60

  Wielkość (dB)

  Wielkość (dB)

  20

  -80
  -100

  -100
  -120

  -140

  -140

  -160

  -160

  -180

  -180
  -200
  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  Filtr o liniowej
  charakterystyce

  -80

  -120

  -200

  Filtr o stromej
  charakterystyce

  1

  0

  0.1

  Częstotliwość/FS (częst. próbkowania na wejściu)

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  Częstotliwość/FS (częst. próbkowania na wejściu)

  Filtr o minimalnej charakterystyce fazowej to kolejny filtr, który zapewnia
  jeszcze niższe oscylacje w pasmach przepuszczania i tłumienia. W
  przeciwieństwie do filtru o liniowej charakterystyce fazowej ten filtr nie
  zapewnia jednak stałego opóźnienia grupowego. Mimo to przesunięcie
  fazowe jest niskie, a korzyścią jest brak jakichkolwiek artefaktów wstępnych
  w odpowiedzi impulsowej.
  Odpowiedź impulsowa

  Filtr o stromej charakterystyce fazowej to filtr o liniowej charakterystyce
  fazowej, zoptymalizowany pod kątem tłumienia zaporowego przy przybliżaniu
  obrazów z postrzępionymi liniami. W przypadku tego filtru występuje słabsze
  tłumienie odpowiedzi o najwyższej częstotliwości (-2 dB przy 20 kHz dla
  materiału o częstotliwości 44,1 kHz) i powstaje nieco więcej artefaktów
  wstępnych i następczych (pre- i post-ringing), jednak tuż za pasmem
  przepuszczania tłumienie jest strome. Filtr o stromej charakterystyce może
  wykonać tłumienie aliasingu przy częstotliwości przykładowej 22 kHz o ok.
  80 dB dla materiału o częstotliwości 44,1 kHz.

  Amplituda

  Amplituda

  Odpowiedź impulsowa

  0
  0

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Czas (próbki)

  120

  140

  160

  180
  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Czas (próbki)

  Uwaga: wszystkie filtry mają taki sam całkowity spadek wzmocnienia,
  występujący przy ok. 140 dB.
  W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe tłumienie zaporowe dla
  materiału o częstotliwości 44,1 kHz.

  Liniowa
  charakterystyka
  fazowa

  Minimalna
  charakterystyka
  fazowa

  Charakterystyka
  stroma

  Spadek przy
  20 kHz

  -0,1 dB

  -0,1 dB

  -2 dB

  Spadek przy
  22 kHz

  -10 dB

  -10 dB

  -82 dB

  Spadek
  całkowity

  140 dB

  140 dB

  140 dB

  Zachęcamy do eksperymentowania z filtrami w celu wybrania tego, który
  zapewnia najlepsze wrażenia odsłuchowe przy danych urządzeniach
  źródłowych lub danym materiale źródłowym. Urządzenie 851C zapamiętuje
  typy filtrów wybrane dla poszczególnych źródeł sygnału i automatycznie je
  uaktywnia. Pozwala to na przykład przypisać filtr o charakterystyce stromej
  do wejścia USB, filtr o liniowej charakterystyce fazowej do wejścia cyfrowego
  1 itd.

  14 • Page 15

  851C

  Korzystanie z instalacji niestandardowej

  Dane techniczne

  Urządzenie 851C jest wyposażone w wejścia i wyjścia magistrali sterującej,
  które umożliwiają odbieranie niemodulowanych poleceń pilota zdalnego
  sterowania w postaci sygnałów elektrycznych (logika dodatnia, poziom
  TTL) i kierowanie ich do urządzenia zewnętrznego. Polecenia zdalnego
  sterowania są zwykle generowane przez urządzenia wchodzące w skład
  niestandardowych instalacji (obsługujących wiele pomieszczeń) lub
  zdalne odbiorniki podczerwieni. Gniazda magistrali sterującej mają kolor
  pomarańczowy.

  Wszystkie pomiary dotyczą sygnałów 24-bitowych przesyłanych przez wejścia
  cyfrowe. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, ich wielkości nie są więc ograniczane
  przez materiał źródłowy.

  Dostępne jest także wejście nadajnika podczerwieni, które umożliwia
  odbieranie przez urządzenie modulowanych poleceń pilota zdalnego
  sterowania w  postaci sygnałów elektrycznych. Polecenia na tym wejściu są
  przeznaczone tylko dla urządzenia i nie są wyprowadzane ani demodulowane
  na wyjściu magistrali sterującej. Funkcja ta jest przydatna w przypadku z
  instalacji obejmujących wiele pomieszczeń (np. systemu Cambridge Audio
  Incognito), wyposażonych w kierowane wyjścia nadajników podczerwieni.
  Zamiast nadajników okienkowych umieszczanych nad odbiornikiem
  podczerwieni na panelu odtwarzacza CD można użyć kabla zakończonego z
  obu stron wtyczkami typu mini jack, zapewniającego większą niezawodność
  połączenia elektrycznego. Dostępny jest też port RS232, który umożliwia
  sterowanie urządzeniem 851C przez systemy instalacji niestandardowych.
  Urządzenie obsługuje ponadto kody „bezpośredniego” sterowania
  w podczerwieni oraz kody zmiany stanu dla niektórych funkcji, co
  upraszcza programowanie systemów niestandardowych. Dostarczony w
  zestawie pilot zdalnego sterowania udostępnia specjalne bezpośrednie
  polecenia włączania/wyłączania i wyciszania, które umożliwiają „uczenie”
  niestandardowych systemów.
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb gotowości/Włącz. Pilot wygeneruje
  najpierw polecenie trybu gotowości (przełączenia). Nie zwalniaj przycisku.
  Po upływie kolejnych 12 sekund zostanie wygenerowane polecenie
  „włączanie” dla odtwarzacza CD. Jeśli przycisk będzie nadal naciśnięty, po
  dalszych 12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie „wyłączanie”
  dla odtwarzacza CD.
  Pełna tabela kodów i protokół RS232 tego produktu są dostępne na stronie
  Cambridge Audio pod adresem: www.cambridge-audio.com.

  Rozwiązywanie problemów
  Choć urządzenie 851C jest skomplikowane, to przyczyna większości
  związanych z nim problemów jest zwykle bardzo prosta.

  Przetworniki cyfrowoanalogowe
  Filtr sygnałów cyfrowych

  Filtrowanie sygnałów
  analogowych
  Pasmo przenoszenia
  Współczynnik THD przy 1 kHz,
  0 dBFs
  Współczynnik THD przy 1 kHz,
  -10 dBFs
  Współczynnik THD przy 20 kHz,
  0 dBFs
  Zniekształcenia
  intermodulacyjne (19/20 kHz),
  0 dBFs
  Liniowość sygnału przy
  -90 dBFs
  Liniowość sygnału przy
  -120 dBFs
  Tłumienie zaporowe (> 24 kHz)
  Stosunek sygnał/szum,
  A ważony
  Całkowity poziom zakłóceń
  jitter

  Nie da się włączyć odtwarzacza

  Sprawdź, czy przewód zasilania prądem przemiennym jest prawidłowo
  podłączony.
  Sprawdź, czy wtyk został całkowicie włożony do gniazdka elektrycznego i czy
  jest ono włączone.
  Sprawdź bezpiecznik we wtyku sieciowym lub adapterze tego wtyku.

  Odtwarzacz nie odczytuje płyty

  Sprawdź, czy płyta nie jest włożona na odwrót.
  Sprawdź, czy płyta nie jest silnie porysowana lub zanieczyszczona.

  Brak dźwięku

  Przesłuch, 1 kHz
  Przesłuch, 20 kHz
  Impedancja wyjściowa
  Wyjście FS 0 dB
  Wejście cyfrowe 1
  Wejście cyfrowe 2
  Wejście AES/EBU
  Wejście audio USB

  Upewnij się, że wzmacniacz jest prawidłowo podłączony i skonfigurowany.
  Sprawdź, czy przewody sygnałowe są prawidłowo podłączone.

  Występują przeskoki w odtwarzaniu

  Sprawdź, czy płyta nie jest silnie porysowana lub zanieczyszczona.
  Upewnij się, że odtwarzacz stoi na stabilnej powierzchni, nienarażonej na
  drgania.

  Maksymalna wartość
  znamionowa natężenia
  prądu w gnieździe USB
  Zgodność

  < 0,0004%
  < 0,0004%
  < 0,0007%
  < 0,0002%
  ± 0,2 dB
  ± 0,4 dB
  > 120 dB
  > 113 dB
  < 60 pS dla wszystkich wejść cyfrowych,
  odtwarzania płyt CD i sygnałów
  przesyłanych przez port USB 2.0
  < 180 pS dla sygnałów przesyłanych przez
  port USB 1.0
  < -130 dB
  < -114 dB
  < 50 omów
  2,2 V wartości skutecznej (2,2 V w każdej
  fazie dla zbalansowanego wyjścia)
  S/PDIF 75 omów lub TOSLINK (optyczne)
  S/PDIF 75 omów lub TOSLINK (optyczne)
  XLR zbalansowane (110 omów na fazę)
  USB typu B zgodne z profilem USB Audio
  1.0 lub USB Audio 2.0 (do wyboru przez
  użytkownika)
  500 mA

   SB 1.0:
  U
  24-bitów 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
   SB 2.0:
  U
  16/24-bitów 44.1 kHz, 48 kHz,
  88.2 kHz, 96 kHz, 192 kHz

  Z głośników słychać buczenie

  Upewnij się, że wszystkie kable są poprawnie podłączone.
  Podczas odtwarzania sygnału przesyłanego przez port USB ustaw przełącznik
  Ground/Lift w położeniu „Lift”.

  Nie działa pilot zdalnego sterowania
  Sprawdź, czy nie rozładowały się baterie.

  Upewnij się, że między pilotem a odbiornikiem podczerwieni we wzmacniaczu
  nie ma żadnych przeszkód.

  Dwa – Analog Devices
  24-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe
  AD1955
  Analog Devices Black Fin
  32-bitowy cyfrowy procesor sygnału ADSPBF532 wykorzystujący algorytm ATF2
  2. generacji do próbkowania w górę do
  24-bitów przy 384 kHz
  Liniowa charakterystyka fazowa,
  minimalna charakterystyka fazowa lub
  charakterystyka stroma
  2-biegunowy pełny różnicowy liniowy filtr
  Bessela
  Od 20 Hz do 20 kHz (± 0,1 dB)

  Wymiary (wys. × szer. × głęb.)
  Maksymalny pobór energii
  Pobór energii w stanie
  bezczynności
  Pobór energii w stanie
  gotowości
  Ciężar

  TOSLINK:
  od 16 do 24-bitów, 32–96 kHz
  S/PDIF i AES/EBU
  od 16 do 24-bitów, 32–192 kHz
  Odtwarzanie płyt CD jest samoistnie
  ograniczone do 16-bitów i 44,1 kHz
  115 × 430 × 360 mm
  40 W (odtwarzanie płyt CD)
  Ok. 8 W
  < 0,5 W
  10 kg

  15

  POLSKI

  azur • Page 16

  Cambridge Audio to marka firmy Audio Partnership Plc.
  Siedziba: Gallery Court, Hankey Place,
  Londyn, SE1 4BB, Wielka Brytania
  Rejestracja w Anglii pod numerem 2953313.

  © 2012 Cambridge Audio Ltd

  AP24951/4

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851C in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851C

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Englisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Holländisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Italienisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Spanisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Schwedisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info