Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Din musik +vår passion
iD100
SVENSKA
Digital dockningsstation
för iPod®
Bruksanvisning
110
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Din musik + vr passionDigital dockningsstationfr iPodBruksanvisning110SVENSKAiD100
 • Page 2

  InnehllInledning ...........................................................................111Viktiga skerhetsinstruktioner ........................................112Begrnsad garanti............................................................115Anslutningar p bakre panelen .......................................116Frontpanel.........................................................................118Anslutningar......................................................................120Fjrrkontroll ......................................................................122Anvndarinstruktioner .....................................................125Tekniska specifikationer ..................................................126Felskning.........................................................................127110Se till att registrera ditt kp.Besk: www.cambridge-audio.com/stsOm du registrerar blir du den frsta som vi informerarom:l Framtida produktlanseringarl Programvaruuppgraderingarl Nyheter, hndelser och exklusiva erbjudandensamt tvlingar!Denna handbok r utformad fr att underltta installation ochanvndning av denna produkt. Informationen i detta dokument harkontrollerats noggrant vid tryckningstillfllet. Cambridge Audio hardock en policy av kontinuerliga frbttringar, vilket innebr attdesign och specifikationer kan ndras utan fregendemeddelande.Detta dokument innehller upphovsrttsskyddad information. Medensamrtt. Ingen del av handboken fr reproduceras p mekaniskt,elektroniskt eller annat stt, i ngon form, utan skriftligt tillstndfrn tillverkaren. Alla varumrken och registrerade varumrkentillhr sina respektive gare. Copyright Cambridge Audio Ltd 2011iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, och iPod touch r varumrkensom tillhr Apple Inc., registrerade U.S.A. och andra lnder. iPad rett varumrke som tillhr Apple Inc.Made for iPod, Made for iPhone, och Made for iPad betyderatt ett elektroniskt tillbehr har utformats for att ansluta specifikttill iPod, iPhone eller iPad och har certifierats av utvecklaren fr attuppfylla Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte fr funktionenav denna enhet eller att den uppfyller skerhets- ellerlagstandarder. Observera att anvndning av detta tillbehr mediPod, iPhone eller iPad kan pverka trdls prestanda.
 • Page 3

  iD100InledningTack fr att du kpte Cambridge Audio iD100 digital iPoddockningsstation. Vi r skra p att du fr mnga rslyssnarnje frn den. Liksom alla produkter frn CambridgeAudio fljer iD100 tre grundprinciper enastende prestanda,enkel anvndning och otroligt vrde.Med iD100 kan du f allra bsta ljud- och bildkvalitet frn deflesta versioner av iPod. iD100 fungerar ven med iPodfunktionen i iPhone och iPad.iD100 kommer t ljudet p den dockade Apple-produkten digitaltoch ger bit-perfekt digital utmatning med lg brusniv viaanslutningarna S/P DIF, Toslink eller AES/EBU. Dessa kananslutas till de digitala utgngarna p en lmplig DAC, digitalfrstrkare eller digitalingngarna p flera A/V-mottagare, o.s.v.iD100 mjliggr digital utmatning frn en ljudfil som stds av dinApple-produkt inklusive frlustfria filer fr bsta mjligaljudkvalitet.Bsta ljudkvalitet beror p hela ditt system, din terfrsljare kanven tillhandahlla Cambridge Audio-anslutningskablar medutmrkt kvalitet fr att frskra att ditt system uppnr sittpotential.Tack fr att du tar tid att lsa denna handbok. Vi rekommenderaratt du behller den fr framtida referens.Matthew BrambleCambridge Audio Teknisk direktroch utvecklingslaget fr iD100.Dessutom mjliggr videoutgngar via Composite Video, S-Videoeller Component Video* visning av videoinnehll.Den medfljande fjrrkontrollen mjliggr blddring p iPod /iPad / iPhone via dess egen display.* Composite / Component-kabel medfljerSVENSKALaddning och synkronisering av iPod kan aktiveras elleravaktiveras via fjrrkontrollen som ven kan styra grundlggandefunktioner p frstrkare och mottagare frn Cambridge Audio.iD100 har ven en standby-krets fr miljvnlig lgstrmfrbrukning (<1w).111
 • Page 4

  Viktiga skerhetsinstruktionerFr din egen skerhet br du lsa fljande viktiga skerhetsinstruktionerfrsiktigt innan du frsker att ansluta apparaten till ntuttaget. Instruktionernahjlper dig ven att f bsta prestanda frn enheten samt frlnga dessbruksliv:1. Ls dessa instruktioner.2. Behll dessa instruktioner.3. Uppmrksamma alla varningar.4. Flj alla instruktioner.5. Anvnd inte apparaten i nrheten av vatten.6. Rengr endast med en torr trasa.7. Blockera inte ngon av ventilationsppningarna. Installera i enlighet medtillverkarens instruktioner.8. Installera inte i nrheten av vrmekllor som element, vrmepannor, spisareller annan utrustning (inklusive frstrkare) som ger ifrn sig vrme.9. Kringg inte skerhetsanordningen i den polariserade eller jordadekontakten. En polariserad kontakt har tv stift, ett bredare n det andra. Enjordad kontakt har tv stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet ellerdet tredje stiftet r viktiga fr din skerhet. Om den medfljande kontakteninte passar i ditt ntuttag ska du be en elektriker byta ut det gamlantuttaget.10. Skydda strmkabeln frn att ngon gr p den eller att den klms fast,srskilt vid kontakterna, vgguttagen och platsen dr de ansluts tillapparaten.11. Anvnd endast endast tillbehr som har angetts av tillverkaren.12. Anvnd endast med vagn, stllning, stativ, fste eller bord somangetts av tillverkaren eller sljs med apparaten. Nr en vagnanvnds ska vagnen med utrustningen flyttas frsiktigt fr attfrhindra att den vlter och orsakar skador.11213. Koppla ur apparaten under skvder eller nr den inte ska anvndas underen lngre tid.14. All service hnvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krvs nrapparaten har skadats p ngot stt, t.ex. om strmkabeln eller kontaktenhar skadats, om vtska har spillts eller om freml har fallit ned i apparatensamt om apparaten har utsatts fr regn eller fukt, inte fungerar normalteller har tappats.VARNING Minska risken fr brand eller elchock genom att inte exponera dennaapparat fr regn eller fukt. Batterier (batteripaket eller installerade batterier) fr inte exponeras frkraftig hetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.Apparaten mste installeras p ett stt som gr det mjligt att koppla urntkontakten frn ntuttaget (eller apparatens kontakt frn baksidan avapparaten). Om ntkontakten anvnds fr urkoppling, mste denna alltid varabrukbar. Endast ntkabeln medfljer denna apparat.Kontrollera att det finns tillrckligt med ventilation (minst 10 cm frigng p allasidor). Stll inga freml ovanp denna apparat. Placera den inte p en mattaeller liknande mjuk yta och blockera inte ngra luftingngar eller - utgngar.Tck inte ver ventilationsgallret med freml som tidningar, bordsdukar,gardiner eller liknande.Denna apparat fr inte anvndas i nrheten av vatten eller exponeras tilldroppande eller stnkande vatten eller andra vtskor. Inga freml fyllda medvtska, t.ex. vaser, fr stllas p apparaten.
 • Page 5

  iD100Gost-R MarkDennaproduktuppfyllerskerhetsmrkning i Ryssland.Utropstecknet i en triangel r avsedd fr att uppmrksamma anvndaren patt det finns viktiga drift- och underhllsinstruktioner (service) i handboken sommedfljer apparaten.Symbolen p denna produkt indikerar att den r konstrueradenligt KLASS II (dubbel isolering).WEEE-symbolDen verkorsade soptunnan r Europeiska Unionens symbol fratt indikera separat uppsamling av elektrisk och elektroniskutrustning. Denna produkt innehller elektrisk och elektroniskutrustning som kan teranvndas, tervinnas eller terhmtasoch inte fr kasseras med normalt osorterat hushllsavfall. Tatillbaka apparaten eller kontakta den auktoriserade terfrsljaren som dukpte produkten frn fr med information.CE-mrkningDenna produkt uppfyller de europeiska direktiven frLgspnningsutrustning (2006/95/EC), Elektromagnetiskkompatibilitet (2004/108/EC) och Miljvnlig design fr energirelateradeprodukter (2009/125/EC) nr den installeras och anvnds i enlighet meddenna instruktionsbok. Fr att apparaten ska fortstta att uppfylla dessadirektiv fr endast tillbehr frn Cambridge Audio anvndas med produkten ochservice mste utfras av kvalificerad servicepersonal.frelektroniskFCC-reglerANMRKNING: TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FR RADIO- ELLERTVSTRNINGAR SOM ORSAKAS AV ICKE-AUKTORISERADE MODIFIERINGARTILL DENNA UTRUSTNING. SDANA MODIFIERINGAR KAN OGILTIGFRKLARAANVNDARENS RTT ATT ANVNDA UTRUSTNINGEN.Denna enhet uppfyller del 15 i FC-reglerna. Anvndning sker p fljande tvvillkor:1) Denna enhet fr inte orsaka skadliga strningar;2) Denna enhet mste ta emot eventuella strningar, inklusive strningar sominnebr onskad drift.Dessa grnsvrden r skapade fr att ge rimligt skydd motskadliga strningar i en bostadsinstallation. Utrustningengenererar, anvnder och kan ge ifrn sig radiofrekvensenergi ochkan, om den inte installeras och anvnds i enlighet med instruktionernas,orsaka strningar som skadar radiokommunikationer. Det finns dock ingengaranti att strningar inte frekommer vid vissa installationer.Om denna utrustning orsakar skadliga strningar p radio- eller TVmottagning,vilket kan faststllas genom att stnga av och sl p utrustningen, uppmanasanvndaren att frska korrigera strningarna p ett eller fler av fljande stt: Vnd eller flytta mottagarantennen. ka avstndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett ntuttag p en annan krets n den som mottagarenr ansluten till. Rdgr med terfrsljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.C-Tick-mrkningDenna produkt uppfyller Australian Communications Authorityskrav fr radiokommunikationer samt EMC-krav.113SVENSKABlixten med pilsymbolen i en triangel r avsedd att varna anvndaren froisolerad farlig spnning inom produkten som kan vara stark nog att gepersoner en elstt.kraven
 • Page 6

  Viktiga skerhetsinstruktioner forts.VentilationverbelastningKontrollera att sm freml inte faller genom ngon av ventilationsgallren. Omdetta hnder ska du stnga av apparaten med detsamma, koppla ur den frnntstrmmen och rdgra med din terfrsljare.Fr in alla strmkablar ordentligt. Frhindra surrande och oljud genom att intebunta ihop anslutningskablarna med strmkabeln eller hgtalarkablarna.VIKTIGT Apparaten blir het nr den anvnds. Stapla inte flera apparater pvarandra. Placera inte i ett instngt omrde som en bokhylla eller ett skp utantillrcklig ventilation.verbelasta inte vgguttag eller frlngningskablar eftersom det kan leda tillrisk fr brand eller elsttar. verbelastade ntuttag, frlngningskablar, frttastrmkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter rfarliga. De kan orsaka elsttar eller brandfara.PlaceringRengringApparaten mste installeras p en stadig, jmn yta. Placera inte i ett instngtomrde som en bokhylla eller ett skp. Alla utrymmen som r ppna pbaksidan (som ett srskilt stll fr utrustningen) gr dock bra. Placera inteapparaten p en instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarligaskador p barn eller vuxna, och dessutom orsaka allvarliga skador pprodukten. Stll inte annan utrustning ovanp apparaten.Avyttrande av batterierVlj installationsplatsen frsiktigt. Undvik att stlla apparaten i direkt solljuseller nra en vrmeklla. Inga lgor, t.ex. tnda ljus fr placeras p enheten.Undvik platser som utstts fr vibration eller fr mycket damm, kyla eller fukt.Apparaten kan anvndas i ett mttligt klimat.P.g.a. magnetiska flt fr inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas inrheten p.g.a. mjliga strningar.Elektroniska ljudkomponenter har en inkrningsperiod p cirka en vecka (om deanvnds flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenterhamnat p plats och ljudegenskaperna frbttras under denna tid.StrmkllorApparaten ska endast frses med strm frn en strmklla som r mrkt petiketten. Om du inte r sker p typen av strmfrsrjning i ditt hem ska durdgra med produktens terfrsljare eller det lokala elbolaget.Stng av apparaten genom ska du koppla ur kontakten frn ntet.VARNING: Fortstt inte att anvnda extern strm om den r trasig.114Rengr apparaten genom att torka av hljet med en torr luddfri trasa. Anvndinte rengringsmedel som innehller alkohol, ammoniak eller frtande medel.Spruta inte sprejflaskor mot eller i nrheten av apparaten.Batterier kan innehlla mnen som kan skada miljn. Avyttra alla urladdadebatterier med omsorg och i enlighet med lokal miljlagstiftning fr tervinningav elektronik.ServiceAnvndaren kan inte utfra service p dessa apparater. Frsk aldrig reparera,demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ett problem.Om denna frsiktighetstgrd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock.Kontakta din terfrsljare om du upplever problem eller haveri.
 • Page 7

  Begrnsad garantiCambridge Audio garanterar att denna produkt r fri frn defekter vad gllermaterial och hantverk (villkoren nedan gller). Cambridge Audio reparerar ellerbyter ut (Cambridge Audios val) denna produkt eller alla delar med fel i dennaprodukt. Garantiperioderna varierar beroende p land. Om du r osker ska dukontakta din terfrsljare och se till att du behller ditt kpbevis.Fr att f garantiservice ska du kontakta den auktoriserade terfrsljaren frCambridge Audio dr du kpte denna produkt. Om din terfrsljare inte harlmplig utrustning fr att utfra reparationen av din produkt frn CambridgeAudio kan terfrsljaren skicka den till Cambridge Audio eller en auktoriseradserviceleverantr fr Cambridge Audio. Du behver frakta denna produkt i dessoriginalemballage eller i ett annat emballage som ger lika bra skydd.Kpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som r bevis att produktensgarantiperiod fortfarande gller, mste visas fr att f garantiservice.Denna garanti r ogiltig om (a) serienumret frn fabriken har ndrats elleravlgsnats frn produkten eller (b) om denna produkt inte kptes frn enauktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio. Du kan ringa Cambridge Audioeller den lokala distributren fr Cambridge Audio i ditt land fr att bekrfta attdu har ett icke-ndrat serienummer och/eller att du kpte produkten frn enauktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio.iD100REPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI UTGR KUNDENS ENDAERSTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FR SLUMPMSSIGASKADOR ELLER FLJDSKADOR FR BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLERUNDERFRSTDDA GARANTIER FR DENNA PRODUKT. MED UNDANTAG AV DEVILLKOR SOM GLLER ENLIGT LAG R DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH GLLERISTLLET FR ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFRSTDDA GARANTIERINKLUSIVE, MEN INTE BEGRNSAT TILL, GARANTIN FR SLJBARHET OCHLMPLIGHET FR ETT PRAKTISKT NDAML.Vissa lnder och stater i U.S.A. tillter inte uteslutning eller begrnsning avfljdskador eller underfrstdda garantier, drfr kanske uteslutandena ovaninte gller fr dig. Denna garanti ger dig specifika rttigheter och du kan haandra lagstadgade rttigheter som varierar mellan olika stater eller lnder.Kontakta din terfrsljare fr all service, med eller utan garanti.Denna garanti tcker inte kosmetiska skador eller skador som beror p forcemajeure, olycka, felanvndning, missbruk, underltelse, kommersiellanvndning, eller modifieringar till produkten eller ngon del av produkten.SVENSKADenna garanti tcker inte skador som orsakas av felaktig anvndning, underhlleller installation, eller frsk att reparera av ngon annan nCambridge Audioeller en Cambridge Audio-terfrsljare, eller auktoriseradserviceleverantr,som har auktoriserats att utfra garantiarbete frCambridge Audio. Alla ickeauktoriserade reparationer ogiltigfrklarargarantin. Denna garanti tcker inteprodukter som sljs SOM DE R eller MED ALLA FEL.115
 • Page 8

  Anslutningar p bakre panelen3211. S/P-DIF-utgngar (RCA/Phono & Optisk)Fr utmatning till en separat DAC eller digitalingng pfrstrkare eller A/V-mottagare. Fr att f bsta resultat ska duanvnda en hgkvalitativ 75 ohm digital RCA-anslutningskabel(inte en som utformats fr normal ljudanvndning).2. TOSLINK optisk digitalutgngAnvnd fr att ansluta ingngen frn en separat DAC ellerdigitalingngen p en frstrkare eller A/V-mottagare. Anvnd enhgkvalitativ TOSLINK-fiberoptisk anslutningskabel.3. AES/EBU XLR-utgngAnvnds fr att ansluta en separat DAC eller digitalingngen frnen frstrkare eller A/V-mottagare som stder AES/EBUbalanserad digital ingngsstandard.1167456 En 110 ohm balanserad XLR-kabel utformad fr AES/EBUdigitalljud krvs. Fr att f bsta resultat frn ditt system rekommenderar vi attdu endast anvnder hgkvalitativa anslutningskablar frnCambridge Audio. Detta skerstller att du hr ditt system psamma stt som vi utformade det. Frga din terfrsljare ominformation.4. IR-ingng (Infrard)Det finns ven en IR-ingng som gr det mjligt fr moduleradeIR-fjrrkommandon att mottas elektroniskt av apparaten. Detta rfr att ansluta till IR-sndarens utgng fr lmpliga frstrkareeller egeninstallerade system.
 • Page 9

  iD1005. USB-anslutningAnvnds fr att synka din Apple-enhet med iTunesTM. Anslut USBporten till din dator med en hgkvalitativ USB-kabel (Typ B till TypA).Knapp fr val av videoStll in vxlingsknappen fr att vlja korrekt videoformatutgng.6. +12V DC-ingng7. VideoutgngVisa videoinnehll genom att ansluta iD100-videoutgngen(kontakt, 4-stift) till en TV/skrm med den medfljande kabeln.Nedan anges korrekt instllning fr knappen fr val avvideoformat.Knappens positionEtikettKabelanslutningMellanS-VideoEgen kabel msteanvndasvreNedreObs! Kontrollera ven att rtt kllingng har valts pTV:n/skrmen.Composite Anslut iD100 till en TV/skrm med denmedfljande kabeln med den enskilda gula/bl RCA/PHONOanslutningen.Component Component (Y, Pb, Pr) r ett alternativ medverlgsen kvalitet. Anslut iD100 till en TV/skrm med denmedfljande Component-kabeln med alla tre RCA-anslutningar.Kontrollera att de frgkodade RCA-anslutningarna kopplas tillmatchande kontakter (RD/GRN/BL) p TV:n/skrmen.CVBSYPbPrRdKontaktGrnBl/gulCompositeComponentComponent (Pr)Component (Y)Component (Pb)ellerComposite (CVBS)SVENSKAAnslut iD100 endast till den medfljande ntadaptern.S-Video S-Video kan ocks anvndas, men du behver skaffaen lmplig minikontakt fr S-Video, liksom de som anvnds avvideokameror. Kontakta din terfrsljare fr information.117
 • Page 10

  Frontpanel45211813
 • Page 11

  iD100Det finns en IR-sensor bakom fnstret p frontpanelen.Denna mottar IR-kommandon frn den medfljandefjrrkontrollen, Apple-fjrrkontroller eller Cambridge Audio AzurNavigator iPod-kompatibla fjrrkontroller.En fri oblockerad siktlinje mellan fjrrkontrollen och sensornkrvs.2-3. Status LED-lamporTv statuslampor r synliga genom IR-fnstret och indikerarstatus enligt fljande:2 (Vnster bl LED)Mrk indikerar Standby.Ljus indikerar drift.3 (Hger bl LED)Av indikerar ingen ansluten iPodLjus indikerar ansluten iPod.Blinkar lngsamt indikerar synk pgrBlinkar nr fjrrkontrollen anvnds indikerar mottagning avIR-koder.4. DockningsadaptrarAnvnd den dockningsadapter som krvs fr din Apple-enhet.De medfljande adaptrarna i iD100-paketet passar flera Appleprodukter enligt nedan:12341. iPad2. iPhone 3GS, och iPhone 3G3. iPhone 4, iPod Touch (1:a, 2:a och 3:e generation) och iPodClassic4. iPod Nano (3:e, 4:e och 5:e generation)Kompatibilitet med Apple-enheteriD100 kan kommunicera med och styra fljande modeller:iPadiPhone 4, iPhone 3GS, och iPhone 3GiPod Touch (1:a, 2:a och 3:e generation)iPod ClassiciPod Nano (3:e, 4:e och 5:e generation)Obs! Frhindra skador p dockningsanslutningen genom att intevrida enheten nr den stts i eller tas ut.5. DockningsanslutningFr in enheten frsiktigt i dockningsstationen. verdriven kraftkan skada anslutningen.119SVENSKA1. Fjrrkontrollsensor
 • Page 12

  AnslutningarObs! Kontrollera att alla ndvndiga anslutningar frn iD100finns p plats innan du ansluter strmmen.iD100ELLERTV/SkrmELLERComposite(Gul/Bl)Vald digitalingng120ELLERComponent
 • Page 13

  iD100VIKTIGT! Innan du anvnder digitalklockan p iD100rekommenderar vi att du uppdaterar till den senasteprogramvaran fr din iPad/iPhone/iTouch om du anvnder en avdessa enheter.SVENSKAAnvnd dockningsadaptern som stder din Apple-enhet ochplacera frsiktigt Apple-enheten i iD100 dockningsstationen.Obs! Frhindra skador p dockningsanslutningen genom att intevrida Apple-enheten nr den stts i eller tas ut.121
 • Page 14

  FjrrkontrollNr batteriet stts i stlls fjrrkontrollen somstandard in p att styra Cambridge Audiofrstrkare.StyrCambridgeAudioA/V-mottagare genom att trycka och hllaStandby-knappen nr du stter i batteriet.SynkTryck fr att synka din Apple-enhet med din dator(via en lmplig USB-anslutning) med iTunes.Connected (Ansluten) visas p iPod-skrmen.Den hgra, bl lampan som syns genom IRfnstret p frontpanelen blinkar P/AV nr synkpgr.Nr synk har pbrjats ska du inte trycka pSynk-knappen igen eller ta ut USB-kabeln tillssynk har avslutats.Mer information om synk finns i Apple-enhetensbruksanvisning.StandbyGenom att trycka p denna knapp frsttsdockningsstationen in och ut ur Standby.I Standby-lge r den vnstra bl lampan somsyns genom IR-fnstret mrk. Om du trycker pknappen nr dockningsstationen r i Standbylge, vaknar din iPod och dockas (i lget somden anvnde sist). Den vnstra bl lampan somsyns genom IR-fnstret blir ljusare.122Obs! iD100 tar ngra sekunder att initiera diniPod nr du gr in i detta lge.LaddningTryck fr att aktivera laddning fr Appleprodukten och tryck igen fr att stnga avladdningsfunktionen.MenyTryck fr att g tillbaks till fregende meny. Hllned fr att terg till Home-menyn.OSD (Visning p skrmen)Fr framtida anvndning, se Cambridge Audioswebbplats fr information nr den slpps.NavigeringsknapparNavigera upp/ned genom menyerna.Skip (Hoppa ver)Tryck fr att vlja fregende eller nstaljud/video. Hll ned fr att snabbspola ljud/videoframt eller bakt.Select (Vlj)Anvnd fr att vlja det aktuella menyobjektet.
 • Page 15

  iD100Repeat (Upprepa)Tryck fr att g igenom upprepningslgen.Play/Pause (Spela/Paus)Tryck fr att spela eller pausa uppspelning av ljud/video.Shuffle (Blanda)Obs! iD100 r ven kompatibel med Apples egen iPodfjrrkontrollochvissaCambridgeAudioAzurNavigator-fjrrkontroller som medfljer vra produkter. Frnrvarande r nstan alla fjrrkontroller i vrt Azur-sortimentiPod-kompatibla.Hnvisa till fjrrkontrolldelen i bruksanvisningen fr Azurprodukten fr mer information.Tryck fr att vlja blandad uppspelning av ljud/video.Fljande knappar styr endast funktionerna p enCambridge Audio frstrkare/AV-mottagareVolymTryck fr att justera volymen p frstrkaren eller A/Vmottagaren.Source (Klla)Tryck fr att vlja kllingng p frstrkaren eller A/Vmottagaren.Mute (Stng av ljud)SVENSKAStnger av ljudet p frstrkaren eller A/V-mottagaren. Tryck igenfr att aktivera ljudet.123
 • Page 16

  Fjrrkontroll forts.ParningiD100 svarar som standard p alla fjrrkontroller frn Apple,svl som den medfljande fjrrkontrollen.iD100 stder ven Apples parningsfunktion fr personer medflera Apple-produkter (se Apples egen information om hur dettafungerar).Du kan para iD100 till en specifik Apple-fjrrkontroll genom attpeka den mot iD100 och hlla ned HGER-knappen och MENYknappen samtidigt i 6 sekunder.iD100 svarar sedan bara p den aktuella Apple-fjrrkontrollen(plus dess medfljande fjrrkontroll).Du kan ta bort parningen fr iD100 igen (svarar p alla Applefjrrkontroller) genom att peka en valfri Apple-fjrrkontroll motiD100 och hlla ned VNSTER-knappen och MENY-knappensamtidigt I 6 sekunder.Handlingarna ovan pverkar inte funktionen av fjrrkontrollensom medfljer iD100s, som alltid kommer att styra iD100 ochanvnder en egen koduppsttning.Fjrrkontrollerna som medfljer vissa Cambridge Audio Azurprodukter har ocks Apple-koder och stder parningsfunktionen(se handboken fr information).124Begrnsningar fr anvndning av fjrrkontroll mediPad och iD100Fr nrvarande tillter inte iPod-funktionen i Apple iPadfullstndig blddring I innehll via tillbehr som iD100.I iPod-lge fr iPad stds endast funktionerna SPELA/PAUS,BAKT, FRAMT, UPPREPA & BLANDA fr iD100 (allagrundlggande kommandon).Detta kan ndras I framtida programvaruuppgraderingar fr iPadoch r en funktion i iPads programvara snarare n i iD100.
 • Page 17

  AnvndarinstruktioneriD100 mjliggr direkt ljudutgng frn kompatibla Appleprodukter (se lista i denna bruksanvisning).Fr helt enkelt in din Apple-produkt, s kommerdockningsstationen att ppna och mata ut allt uppspelat ljuddigitalt.Detta inkluderar Streaming Services-applikationer och alla andraapplikationer som genererar ljud.Kontroll av sdana applikationer grs via frontpanelen medanvndargrnssnitt fr Apple-produkter p normalt stt.Fr iPod-funktioner vad gller iPod och andra enheter som stderiPod-funktioner (iPhone, iPad, o.s.v.) kan du styra vad som spelaseller tillmpas med deras eget anvndargrnssnitt pfrontpanelen eller med den medfljande fjrrkontrollen.iD100Charge On/Off (Laddning P/Av)Meddennafunktionkanduaktivera/avaktiveraladdningsfunktionen till den dockade Apple-produkten fr attantingen minimera konstant laddning av batteriet eller fr attminimera laddningsljudet nr du spelar upp ljud med hgupplsning.Amp/AVR-kontroll4 knappar gr det mjligt att styra Volym upp/ned, Val av kllaoch Stng av ljud p Cambridge Audio-frstrkare och A/Vmottagare.Se avsnittet om fjrrkontrollen fr fullstndig information.Fjrrkontrollen replikerar Apples egna funktioner som sedanfungerar p det stt som Apple bestmmer (funktionerna skiljersig ngot p alla Apple-enheter).Det finns dessutom ett par extrafunktioner.Synk P/AvSVENSKASynk P/Av gr det mjligt att skapa en permanent USBanslutning till en PC/Mac dr du kan aktivera/avaktivera detverkliga utseendet av Apple-enheten till PC:n nr du vill synka.Vnta alltid p pgende Synkning att avslutas innan du stngerav Synk p detta stt.125
 • Page 18

  Tekniska specifikationerDigital ljuduppspelningAES/EBUSignaltyp..................................BalanseradSignalniv................................2VUtgngsimpedans...................110 ohmAnslutning ...............................Pin 1 GND...................................................Pin 2 +VE...................................................Pin 3 -VES/PDIFSignaltyp..................................ObalanseradSignalniv................................500mVUtgngsimpedans...................75 ohmVal av videoformatComposite/S-Video/...........3-lges vxlingsknappComponentAnslutningIngngsformat ....................Modulerad NECAnslutning ...........................3,5 mm kontaktPC-grnssnittAnslutning ...........................USB Typ-B...............................................Kompatibelt med USB 2.0StrmingngIngngsspnning ................+12V @ 2AFjrrkontrollBatteri .................................Celltyp: V3, CR2032 eller...............................................motsvarandeStrmfrbrukningBeror p Apple-produkt, upp till 12W vid fullstndigladdning. <0,5W Standby.DimensionerViktY/S-Video CPr/S-Video YPb/CVBS126Extern IRSkrm105 x 45 x 121 mm0,5kg/1,1lbs
 • Page 19

  Ingen video syns p TV:nDockningsstationen laddar inte batteriet i din iPodKontrollera om din Apple-enhet spelar upp en video snarare nett ljudspr.Kontrollera att ntadaptern rdockningsstationen och ntuttaget.Kontrollera att du anvnder rtt anslutningar p videokabeln ochTV:n.Fjrrkontrollen fungerar inteKontrollera om din Apple-enhet har dockats korrekt i iD100.Kontrollera att 3-lges vxlingsknappen r instlld p korrektvideoformat.Kontrollera om din Apple-enhet har dockats korrekt i iD100.ordentligtinkoppladiKontrollera om du har stngt av laddning (se fjrrkontrolldelen ibruksanvisningen).Kontrollera om videokabeln och DC-adaptern r ordentligt ochkorrekt anslutna.Fr att fjrrkontrollen ska fungera med din Apple-enhet mstedenna drivas med den senaste uppdaterade programvaran frnApple. Om du behver uppgradera ska du beska Appleswebbplats fr enheter och flja instruktionerna fr att ladda nedgratis. G till: http://www.apple.comDet kommer inget ljud frn mitt stereosystemKontrollera om din Apple-enhet har dockats korrekt i iD100.Kontrollera om din TV/mottagare r pslagen och att rttingngsklla och -typ (composite eller component) har valts.Kontrollera att din Apple-enhet r korrekt instlld p PAL ellerNTSC.Kontrollera om din Apple-enhet har dockats korrekt i iD100.Kontrollera om din Apple-enhet spelar.Kontrollera om din frstrkare/mottagare r pslagen, att rttingng/klla har valts och att volymen har skruvats upp.Kontrollera om ljudkablarna och DC-adaptern r ordentligt ochkorrekt anslutna.Om den fortfarande inte fungerar ska du koppla ur strmkabelni en minut och sedan koppla in den igen (detta terstllersystemet).Prva att anvnda fjrrkontrollen frn olika platser och se om detfungerar. Kraftiga lysrr eller andra tillstnd i rummet kan orsakaproblemet. Se till att inget blockerar den infrarda (IR)signalvgen mellan fjrrkontrollen och iD100.Kontrollera att fjrrkontrollens batteri r korrekt isatt och inte hargtt ut.127SVENSKAFelskningiD100
 • Page 20

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313www.cambridge-audio.com 2011 Cambridge Audio LtdAP27455/2-Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio iD100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio iD100 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,79 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio iD100

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Holländisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Französisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Italienisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 20 seiten

Cambridge Audio iD100 Bedienungsanleitung - Polnisch - 20 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info