Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
DANSK
Dockingstation til iPod
Brugermanual
62
Your music +our passion
iD50
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  iD50Your music + our passionDANSKDockingstation til iPodBrugermanual62
 • Page 2

  IndholdIntroduktionIntroduktion...................................................................................62Tak, fordi du har kbt denne Cambridge Audio iD50 Audiofiledocking-station for iPod. Vi er sikre p, at den vil give dig manger med gode lytteoplevelser.Vigtige sikkerhedsinstruktioner ..................................................63Begrnset garanti........................................................................64Bagpanel .......................................................................................65Forbindelser ..................................................................................65Frontpanel .....................................................................................66Fjernbetjening...............................................................................67Brugsinstruktioner........................................................................68Tekniske specifikationer ..............................................................70Fejlfinding ......................................................................................71Som alle andre Cambridge Audio produkteroverholder iD50 tre kerneprincipper blndende prstation, brugervenlighed ogfantastisk vrdi for pengene.Srg for at registrere dit kb!Besg: www.cambridgeaudio.com/stsVed at registrere dig, vil du vre en af de frste, derhrer om:G Fremtidige produktfrigivelserG SoftwareopgraderingerG Nyheder, begivenheder og ekslusive tilbud pluskonkurrencer!Denne vejledning er udarbejdet med henblik p at greinstallationen og anvendelsen af dette produkt s nemt sommuligt. Njagtigheden af oplysningerne i dette dokument erkontrolleret grundigt p tidspunktet for trykning. CambridgeAudio gr imidlertid ind for kontinuerlig forbedring af produkterne,hvorfor design og specifikationer kan ndres uden forudgendevarsel.Dette dokument indeholder oplysninger, der er ophavsretligtbeskyttede. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dennemanual m reproduceres mekanisk, elektronisk eller p andenvis eller i nogen form uden forudgende skriftlig tilladelse fraproducenten. Alle varemrker og registrerede varemrker er derespektive ejeres ejendom.Made for iPod betyder, at et elektronisk tilbehr er blevetudviklet til specifikt at blive tilsluttet til iPod og at udvikleren harcertificeret, at det opfylder Apples prstationsstandarder.Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, ej heller densoverholdelse af sikkerheds- og regulatoriske standarder. Copyright Cambridge Audio Ltd 2008iTunes, iPod og Apple-logoet er varemrker fra Apple Inc.,registreret i USA og andre lande.62iD50 gr det muligt for dig at f den allerbedste audio- ogvideokvalitet fra din iPod. Et ground-sensing, pseudobalanceretstjkompensationssystem og bufferede audio-udgange uddragerden maksimalt mulige information.Guldbelagte RCA/Phono-forbindelser gr det muligt at brugeiD50 med et separat hjkvalitetssystem for gte audiofil ydelse.Du kan ydermere bruge dit TV til bde at browse i din iPod viaiD50s enkle skrmdisplay og se video-indhold. En RS232interface er ligeledes inkluderet til anvendelse af specialinstallationer.iD50 understtter bde enkle og avancerede driftsfunktioner.I enkel driftsfunktion er docken i en aktiv standby-tilstand, hvilketmuliggr opladning af iPoden og audioudgang via iD50. iPodenseget display er aktivt og kan styres via den medleveredefjernbetjening eller dens eget frontpanel og touch-wheel.I avanceret driftsfunktion kan iPoden styres og browses igennemmed fjernbetjeningen og iD50erens skrmdisplay via etpassende TV. Audio og video er tilgngeligt via iD50erensforbindelser og der kan tndes og slukkes for opladning afiPoden.G ikke p kompromis med kvaliteten af de forbindelsesledninger,som du bruger til dette produkt. Vi anbefaler naturligvis srligtledninger fra Cambridge Audio-udvalget, der er blevet udvikletefter de samme krvende standarder som dette produkt.Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.Tak, fordi du tager dig tid til at lse denne vejledning vianbefaler, at du srger for at have den til rdighed ved senerelejligheder.Matthew BrambleTeknisk direktr hos Cambridge Audioog udviklerteamet af Docking-station
 • Page 3

  iD50Vigtige sikkerhedsinstruktionerAf hensyn til din egen sikkerhed bedes du gennemlse nedenstendevigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden du begynder atforbinde denne enhed til ledningsnettet. Ved at flge anvisningerneoptimerer du enhedens ydeevne og forlnger dens levetid:2. Gem instruktionerne.3. Flg alle advarslerne.4. Flg alle instruktioner.5. Brug ikke dette apparat i nrheden af vand.6. Rengr kun enheden med en tr klud.7. Undg at blokere ventilationsbninger. Flg producentensinstruktioner ved installation af enheden.8. Undg at installere enheden i nrheden af varmekilder somradiatorer, varmluftgitre, ovne eller andre apparater (inklusiveforstrkere), der udsender varme.9. Der m ikke blokeres for sikkerhedsfunktionen i det polariseredestik eller jordstikket. Et polariseret stik har to stikben, hvoraf detene er bredere end det andet. Et jordstik har to stikben og entredje jordgren. Det brede stikben eller tredje jordgren ersikkerhedsforanstaltninger. Hvis det medflgende stik ikke passeri stikkontakten, s f en elektriker til at udskifte den ukurantestikkontakt.10. Anbring ikke strmledningen p en sdan mde, at den kan blivebetrdt eller klemt pas isr p ved stik, stikkontakter, og hvordisse udgr fra enheden.Lynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugerenom uisoleret 'farlig spnding' inde i produktets indkapsling, som kanvre tilstrkkelig stor til at udgre en risiko for elektrisk std.Udrbstegnet i den ligesidede trekant skal gre brugeren opmrksomp vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i de hndbger,der hrer til apparatet.Dette symbol p produktet angiver, at det er af konstruktionenCLASS II (dobbelt isolering).WEEE-symboletDen overstregede skraldebtte er den Europiske Unionssymbol for separat indsamling af elektrisk og elektroniskaffald. Dette produkt indeholder elektrisk og elektroniskudstyr, som skal genbruges eller genindvindes og ikke mkasseres sammen med usorteret almindeligt husholdningsaffald.Indlevr venligst enheden, eller kontakt den autoriserede forhandler,hvor du har kbt dette produkt, hvis du nsker mere information.CE-mrketDette produkt overholder lavspndingsdirektivet (2006/95/EF) og EMC-direktivet (89/336/EF), nr det anvendesog installeres i overensstemmelse med denne brugervejledning. Hvisdisse direktiver fortsat skal overholdes, m der kun anvendes tilbehrfra Cambridge Audio sammen med dette produkt, og reparationer skaloverlades til uddannede reparatrer.11. Benyt kun tilbehr/ekstraudstyr, som er angivet af producenten.C-afkrydsningsmrket12. Benyt kun borde med hjul, stativer, trefdder, konsollereller borde, der er angivet af producenten eller solgtsammen med enheden. Hvis enheden placeres p etbord med hjul, skal du passe p, at enheden ikke falderforover og forrsager skade, nr denne flyttes.Dette produkt opfylder kravene fra The AustralianCommunications Authoritys Radio Communications ogEMC.13. Tag stikket ud under tordenvejr, eller hvis enheden ikke skalbruges i lngere tid.14. Alle reparationer skal udfres af kvalificerede teknikere. Kontakten tekniker, hvis enheden er blevet beskadiget, f. eks. hvisstrmledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildtvske ned i enheden, eller hvis enheden har vret udsat for regneller vand, hvis enheden ikke fungerer normalt, eller hvis du hartabt enheden.ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk std menheden ikke udsttes for regn eller fugt.Enheden skal placeres sledes, at det er muligt at tage netstikket udaf stikkontakten (eller tage stikforbindelsen til udstyret ud fra bagsidenaf enheden). Hvis netstikket bruges som afbryder, skal det vre nemtat komme til. Brug kun den medflgende strmledning.Srg for, at der er rigelig plads til ventilation (mindst 10 cm fri plads palle sider). Anbring ikke genstanden ovenp enheden. Anbring ikkeenheden p gulvtpper eller lignende blde overflader, og srg for, atder ikke er noget, der blokerer for ventilationsbningerne. Anbring ikkenoget over ventilationsbningerne, som f. eks. aviser, duge, gardinero.l.Enheden m ikke bruges i nrheden af vand eller p steder, hvorenheden kan rammes af dryp eller sprjt fra vand eller andre vsker.Der m ikke anbringes genstande med vand, f.eks. vaser, oven penheden.Ross Test-mrketDette produkt opfylder russiske sikkerhedsgodkendelser.FCC-regulativerBEMRK: PRODUCENTEN ER IKKE ANSVARLG FOR RADIO- ELLERFJERNSYNSFORSTYRRELSER SOM FLGE AF UAUTORISEREDENDRINGER ELLER MODIFIKATIONER AF UDSTYRET. SDANNENDRINGER OG MODIFIKATIONER KAN OPHVE BRUGERENS RETTIL AT ANVENDE UDSTYRET.Udstyret er blevet testet og vurderet til at opfyldegrnsevrdierne for digitale enheder under Klasse B ihenhold til FCC-reglerne (Part 15). Disse grnser er fastlagtmed det forml at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferensi beboelsesinstallationer. Udstyret producerer, anvender og kanudstrle radiofrekvensenergi, og udstyret kan, hvis det ikke installeresog anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forrsageskadelig interferens med radioforbindelser. Der er imidlertid ingengaranti for, at der ikke vil opst interferens i en given installation.Sfremt udstyret forrsager skadelig interferens med radio- ellerfjernsynssignaler, hvilket kan afgres ved at slukke for udstyret ogtnde det igen, opfordres brugeren til at forsge at afhjlpeinterferensen p en eller flere af flgende mder: Drej eller flyt modtagerantennen. g afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt, der er forbundet med et andetkredslb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at fhjlp.63DANSK1. Ls disse instruktioner.
 • Page 4

  Begrnset garantiVentilationVIGTIGT Enheden bliver varm, nr den er i brug. Der m ikke placeresflere enheder oven p hinanden. Enheden m ikke placeres i lukkederum, f.eks. i en bogreol eller i et skab, hvor der ikke er tilstrkkeligventilation.Srg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden gennembningerne. Hvis dette sker, skal enheden slukkes jeblikkeligt. Afbrydstrmmen til enheden, og kontakt forhandleren for at f vejledning.PlaceringOvervej nje, hvor enheden skal placeres. Undg at anbringe den idirekte sollys eller tt p varmekilder Undg at placere den ved benild stil f.eks. ikke stearinlys ovenp enheden. Undg desuden atplacere den p steder, hvor enheden vil blive udsat for rystelser og formeget stv, kulde eller fugtighed. Enheden kan anvendes i et moderatklima.Enheden skal placeres p en strk, plan overflade. Anbring ikkeenheden i et aflukket rum som f.eks. i en bogreol eller et skab. Anbringikke enheden p en ustabil overflade eller hylde, hvor den kan faldened og forrsage alvorlige skader p et barn eller en voksen, eller hvorproduktet kan beskadiges. Anbring ikke andet udstyr oven penheden.P grund af magnetiske felter br drejeskiver eller CRT-fjernsyn ikkeplaceres i nrheden, idet disse muligvis kan forrsage forstyrrelser.Elektroniske lydkomponenter har en tilpasningsperiode p ca. 1 uge(hvis de bruges flere timer hver dag), hvor de nye komponenter 'faldertil'. De akustiske egenskaber vil blive bedre i lbet af denne periode.StrmkilderEnheden m kun anvendes med den strmkilde, som er anfrt pmrkaten, der sidder p enheden. Hvis du er usikker p, hvilkenstrmforsyning du har i dit hjem, skal du kontakte produktforhandlereneller det lokale el-selskab.Hvis du nsker at slukke for enheden, at ledningen tages ud afstikkontakten.OverbelastningStikkontakter og forlngerledninger m ikke overbelastes, da detkan medfre risiko for brand eller elektrisk std. Overbelastedevekselstrmsstik og forlngerledninger, flossede netledninger,delagt eller revnet ledningsisolering og beskadigede stik er farlige.Disse tilstande medfrer risiko for std eller brand.Srg for, at alle ledninger er tilsluttet ordentligt. For at undg brummenog stj br du undg at bundte mellemledninger med strmledningenog hjttalerledninger.RengringVed rengring af enheden trres kabinettet over med en tr, fnugfriklud. Anvend ikke rengringsmidler, som indeholder alkohol,ammoniak eller slibemidler. Anvend ikke sprayprodukter p eller inrheden af enheden.Bortskaffelse af batterierFlg lokale retningslinjer for bortskaffelse af miljmssigt/elektroniskaffald.HjttalereFr du tilslutter enheden til hjttalere, skal du sikre, at al strm erslukket, og at der kun er anvendt passende mellemledninger.ReparationEnheden m ikke repareres af brugeren. Forsg aldrig at reparere,adskille eller ombygge enheden, hvis der ser ud til at vre fejl ved den.Hvis denne sikkerhedsregel tilsidesttes, kan det medfre kraftigtelektrisk std. Kontakt venligst din forhandler i tilflde af problemereller fejl.64Cambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter imaterialer og udfrelse (med forbehold af nedenstende betingelser).Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt ellereventuelle defekte dele i produktet (efter Cambridge Audios valg).Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler,hvis du er i tvivl, og srg for at gemme kbskvitteringen.Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audioprodukter, som dette produkt er kbt hos, hvis der er behov for serviceunder garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere ditCambridge Audio-produkt, kan det indsendes af din forhandler tilCambridge Audio eller en autoriseret servicereprsentant forCambridge Audio. Dette produkt skal indsendes i enten den originaleindpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse.Kbskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser,at garantiperioden endnu er gldende, skal fremvises for at opnservice inden for garantien.Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykteserienummer er ndret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b)dette produkt ikke er kbt hos en autoriseret forhandler af CambridgeAudio-produkter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokaledistributr af Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, omserienummeret er undret og/eller om produktet er kbt hos enautoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter.Denne garanti dkker ikke kosmetiske skader eller skader, somskyldes force majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug,uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ndring af produktet ellerdele af produktet. Denne garanti dkker ikke skader, der er en flgeaf forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsg preparation, som udfres af andre end Cambridge Audio, en forhandleraf Cambridge Audio-produkter eller en autoriseret servicereprsentant,som er autoriseret til at udfre servicearbejde under CambridgeAudios garanti. Enhver reparation, der udfres af uautoriseredepersoner, gr denne garanti ugyldig. Denne garanti dkker ikkeprodukter, der er solgt SOM BESET eller MED ALLE FEJL.REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFR AF DENNE GARANTIER FORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. CAMBRIDGE AUDIO ERIKKE ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HNDELIGESKADER ELLER FLGESKADER ELLER BRUD P UDTRYKKELIGEELLER UNDERFORSTEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSETFRA DET OMFANG, DET FORBYDES VED LOV, ER DENNE GARANTIEKSKLUSIV OG TRDER I STEDET FOR ALLE ANDRE UDTRYKKELIGEOG UNDERFORSTEDE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRNSET TIL - GARANTIER FOR SALGBARHED OGEGNETHED TIL ET SRLIGT FORML.I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrnsning iforbindelse med hndelige skader og/eller flgeskader ellerudelukkelse af underforstede garantier, hvorfor ovenstendeudelukkelser muligvis ikke glder i dit land. Denne garanti giver digsrlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andrelovmssige rettigheder, som varierer fra land til land.Henvendelser vedrrende service (inden for og uden for garanti) bedesrettet til forhandleren.
 • Page 5

  iD50BagpanelForbindelserSrg for, at alle ndvendige forbindelser fra iD50 er p pladsinden tilslutning til ledningsnettet.12345R - Audio Out - LRS232VideoS-VideoPSU 7.5V InR - Audio Out - L1Stereo audio udgange (RCA/Phono)Tilslut iD50 til en/et passende forstrker, TV, AV-modtager ellerstereosystem med et stereo audio-kabel (RCA/Phono tilRCA/Phono). Enhver form for linjeniveauindgang (som kan vreafmrket CD, Tape, Aux, etc.) passer.2RS232-terminalTil specialinstallationsanvendelse skal iD50 tilsluttes til eteksternt flerrumssystem med en 3,5mm stereojack til RS232D9-kabel. Der henvises til Cambridge Audios webside foryderligere oplysninger om dockstyringsprotokol.3RdVideoS-VideoHvidPSU 7.5V InGuliD50-strmforsyningStereo audio-kabel(RCA/PhonoRCA/Phono)S-video(kabel ikke medleveret)IndSammensat videoudgang terminalFor at bruge iD50s skrmdisplay og se video-indhold skal iD50tilsluttes til et TV/monitor med et passende 75 ohm RCA/Phonokabel, der er blevet udviklet specifikt til sammensat video.4RS232iD50ForstrkerELLERS-videoudgang terminalFor et alternativ til den sammensatte forbindelse af endnu hjerekvalitet kan iD50 tilsluttes til et TV/monitor med et passende Svideo-kabel.Video phono kabel(RCA-RCA)IndBemrk: S-video-stik er polariserede og passer kun envej op. Drej forsigtigt stikket indtil du finder den rigtige placering,fr stikket sttes i.5Ind7,5V jvnstrm ind-terminalTilslut kun iD50 til den medleverede verdensomspndendevekselstrmsadapter.Bemrk: Af bekvemmelighedshensyn leveres iD50 med etkombineret Stereo RCA/Phono/sammensat video-kabel. For denbedste audio- og videoudgangskvalitet anbefaler vi imidlertid, atder opgraderes til dedikerede kabler.Sammensat video(Gul)TV/monitoriD50s audioudgange kan tilsluttes til et stereosystem ellerpassende TV med audioindgange og indbygget forstrkning,som vist ovenfor. For den bedste kvalitet anbefaler vi, at deranvendes et separat hi-fi system af god kvalitet.Bemrk: afspilningsvolumen justeres altid via forstrkereller TV, som relevant.Stereo RCA/Phono(Rd, Hvid)65DANSKDen medflgende adapter kan bruges verden over medforsyningsspndinger p 100V-240V 50/60Hz.
 • Page 6

  Forbindelser (fortsat)FrontpanelPlacr forsigtigt iPod i iD50 docking-station.iD50 leveres med adaptere til 3G iPod nano og iPod classicmodeller.Alt afhngig af din type iPod kan det vre ndvendigt, at dubruger den alternative docking-adapter, der vil vre blevetleveret med din iPod. Clips den helt enkelt p plads, som vistnedenfor:2311FjernsensorModtager IR-kommandoer fra den medflgende fjernbetjening,en Apple iPod fjernbetjening eller en Cambridge Audio AzurNavigator iPod-kompatibel fjernbetjening. Det er ndvendigtmed en klar og fri bane mellem fjernbetjeningen og sensoren.2Dockingadapter-bningMontr den ndvendige docking-adapter for at understtte dintype iPod (to er medleveret, med nye iPod modeller leveres ogsen passende, ny adapter).iPod kompatibilitetiD50 kan kommunikere med og styre de flgende iPod modeller:Bemrk: For at undg at beskadige dockkonnektoren m iPodenikke drejes under istning og udtagning.iPod nano (1., 2., 3. og 4. generation)iPod (4. generation, foto og 5. generation)iPod miniiPod classiciPod touch (1. og 2. generation)iPhone (flytilstand anbefales)3DockkonnektorSt forsigtigt din iPod i docken. For stor styrke kan beskadigekonnektoren.66
 • Page 7

  iD50FjernbetjeningSpringe (Skip)BaggrundslysStandby/ModeEt tryk p denne knap bringer bde docken iog ud af Standby og vlger iD50s enkle ogavancerede funktioner til styring af iPod.I Standby-tilstand kan en svag blt lysendelysdiode ses gennem IR-frontvinduet.Et tryk pknappen, nr docken er iStandby, vil vkke iPod og docken (i dentilstand, de sidst var i). Den bl lysdiode, derkan ses gennem IR-frontvinduet, begynder atlyse lidt mere op.Hvis der trykkes pknappen igen, vildocken skifte frem og tilbage mellem enkelog avanceret driftsfunktion.I enkel driftsfunktion kan iPod styres entenmed fjernbetjening eller dens eget frontpanelog touch-wheel. iPods eget display er aktivtog kan bruges til at se og vlge indhold etc.I avanceret funktion styres og browses iPod istedet fuldstndigt via iD50s skrmdisplay(OSD) p et passende TV. iPods eget display,frontpanel og touch-wheel bruges ikke. EtCambridge Audio-logo og Ready toDisconnect (parat til at frakoble) kommertil syne p iPod-skrmen og iD50sskrmdisplay bliver aktivt via videoudgangene. Den bl lysdiode, der kan sesgennem IR-frontvinduet, lyser ogs strkt opi denne tilstand.Bemrk: det tager nogle f sekunder foriD50 at intialisere iPoden nr denne tilstandstartes.I begge tilstande sttes iD50 og iPod i Standby ved blot at trykkeog holde ned pknappen p fjernbetjeningen eller pAfspil/Pause (Play/Pause) tasten p selve iPoden i ca. tresekunder.MenuTryk for at g tilbage til den forrige menu. Hold nede for at vendetilbage til Home-menuen (kun avanceret funktion).Navigation (Navigate)Navigerer op/ned gennem menuerne.Tryk for at vlge forrige eller nste sang.Hold nede for hurtig fremspoling ellertilbagespoling af sange.Vlg (Select)Tryk for at vlge menupunkt.Gentag (Repeat)Tryk for at rulle gennem gentagelsesfunktionerne i enkel driftsfunktion. Iavanceret driftsfunktion vil indstillingsmenuenblive vist p skrmdisplayet, der viser denaktuelle status for denne funktion. Tryk pkanppen igen for at vlge en nygentagelsesfunktion.Afspil/Pause (Play/Pause)Tryk for at afspille eller pausere video- elleraudioafspilning.ShuffleTryk for at vlge sang-shuffle (blanding) ienkel driftsfunktion. I avanceret driftsfunktion vil indstillingsmenuen blive vist pskrmdisplayet, der viser den aktuellestatus for denne funktion. Tryk p kanppenigen for at vlge en ny shuffle-funktion.AlbumEnkel driftsfunktion: Tryk for at vlge forrigeeller nste album.Avanceret driftsfunktion: Tryk for at seforrige eller nste side af menuen (forhurtigere navigation).Spilleliste (Playlist)Enkel driftsfunktion: Tryk for at springe til nste spilleliste piPoden (hvis du har oprettet spillelister).Bemrk: iD50 er ogs kompatibel med Apples egen iPodfjernbetjening og nogle af de Cambridge Audio Azur Navigatorfjernbetjeninger, der leveres med vores produkter. Pnuvrende tidspunkt er nste alle fjernbetjeninger i vores Azurudvalg iPod-kompatible.Der henvises til afsnittet om fjernbetjening i Azur produktetmanual for yderligere oplysninger.67DANSKTnder for iPod baggrundslys i ca. 10sekunder.
 • Page 8

  BetjeningsinstruktionerEnkel driftsfunktionAvanceret driftsfunktionEnkel driftsfunktion lader dig browse i og styre din iPod uden dubehver et TV. I dette tilflde bruger lytteren helt enkelt iPodenseget display og frontpanel/touch-wheel eller den medleveredefjernbetjening til at navigere i iPoden.Avanceret driftsfunktion gr det muligt for brugeren at navigeregennem iPodens audio- og videoindhold (hvis din iPodundersttter videoafspilning), mens oplysningerne vises p ditTV.Tryk pp fjernbetjeningen for at skifte mellem enkel ogavanceret driftsfunktion. I enkelt driftsfunktion vil dockens bllysdiode lyse strkt og du vil se iPodens standardmenu kommetil syne p skrmen.I avanceret funktion vil dockens bl lysdiode lyse strkt og du vilse Cambridge Audio-logoet og Ready to Disconnect (parat til atfrakoble) p iPod-skrmen. Skift mellem avanceret og enkeltfunktion ved at trykke p .Du kan nu styre iPoden fuldstndigt med fjernbetjeningen.Brug navigationstasterne til at markere enten det nsteeller forrige punkt i den aktuelle menu.Tryk pfor at vlge dette punkt.Tryk pfor at g tilbage til den forrige menu.Hvis du nsker at bruge iD50 til at se videoer eller fotos p dit TVog du har en passende iPod, skal du srge for, at videoudgang eraktiveret p din iPod. Dette er i Video/ Indstillings-menuen.Bemrk: ikke alle iPod-modeller understtter videoafspilning.1Konfigurering af din iD50iD50 understtter bde PAL- og NTSC-standarder. Den vil vreblevet forudindstillet til TV-systemet i dit omrde.Hvis du ikke kan se iD50-menuen p dit TV, eller tager til et andetland og finder, at billedet er forvrnget, kan det vre en god idat srge for, at docken er i den korrekte videotilstand.For at skifte displayfunktion mellem PAL og NTSC:1. Tag iPod ud af docken.2. Tryk p de fire navigationstaster en af gangen (derefter ).,,,Docken vil slukke og genstarte i den nye videotilstand.2NavigationDin iPods indhold vises p TV-skrmen i et enkelt menuformat.Dets indretning ligner iPods egen brugerinterface.Brugogknapper til at flytte markeringsbjlken til detnskede punkt. Tryk pfor at vlge punktet. Hvis der er mereend otte punkter i den aktuelle menu, kan du trykke pellerknapperne, indtil du nr den forrige eller flgende side.Alternativt kan du bruge Albumnste side.til at springe direkte til denHvis du nsker at g tilbage til den forrige menu, skal du trykkep M knappen.68
 • Page 9

  iD503Menuer5Nr iPoden frst isttes, vil TVet vise de flgende valg:Cambridge AudioMusikVideoIndstillingerShuffle sangeNu spillerVideomenuVideomenuen vil kun blive vist, hvis din iPod understttervideobrowsing.Bemrk: iPod touch understtter ikke denne funktion.Hvis du gr ind i Videomenuen vil du f en liste over kategorier,der f.eks. inkluderer Film og Video-podcasts. Disse kategorier erorganiseret med iTunes.VideosMoviesMusic VideosTV ShowsVideo PodcastsRentalsMusik (Music)Vlg for browse igennem din iPods audioindhold.Videoer (Videos)Indstillinger (Settings)Brug dette valg til at ndre Shuffle eller Gentage (Repeat)indstillinger, konfigurere videoudgangen eller for at aktivere ellerdeaktivere iPod-opladning. For yderligere oplysninger omindstillinger - se afsnit Fem nedenfor.Shuffle sange (Shuffle songs)Dette valg vil jeblikkeligt spille et vilkrligt udvalg af din iPodsmusik.Nu spiller (Now Playing)Mens din iPod enten spiller eller pauserer, kan du se det aktuellenummer, album og spilletid ved at vlge dette punkt.4MusikmenuMusik er kategoriseret under Spillelister, Artister, Albummer,Sange, Podcasts, Genrer og Komponister.MusikSpillelisterArtisterAlbummerSangePodcastsGenrerKomponisterFor at afspille en video skal du bruge Navigationstasterne til atmarkere dit valg, og derefter trykke p. Din video vil begyndeat afspille og vil blive vist p dit TV.For at stoppe afspilning skal du blot trykke pvender du tilbage til den forrige menu.knappen. SHvis du ikke ser et billede, henvises der til fejlfindingsguiden.6IndstillingsmenuiD50 kan konfigureres p en rkke forskellige mder for at gredet muligt at styre videoindstillinger, audioafspilningsfunktionerog opladning.IndstillingerShuffle: OffGentag: OffOpladning: OffVideo auto-fit: OnWidescreen: OnSprog: DanskDANSKDette valg gr ind i en undermenu, der indeholder din iPodsvideoindhold. Bemrk venligst, at ikke alle iPod-modellerundersttter denne funktion.69
 • Page 10

  Betjeningsinstruktioner (fortsat)Tekniske specifikationerShufflefunktion (Shuffle Mode)THD< 0,005% @ 1kHzHvis du vlger dette punkt, kan du vlge enhver af flgende:S/N< -75dB @ 1kHzShuffle numre (Shuffle tracks) (standard shufflefunktion spillersange i det aktuelle valg i en vilkrlig rkkeflge);Shuffle albummer (Shuffle albums) (nr den aktuellealbumafspilning er afsluttet, vil et vilkrligt album blive valgt ogafspilning vil blive genoptaget);Shuffle Off (dit musikvalg vil blive afspillet i rkkeflge).Effektniveau1,7-2,0V rms nominelStandby strmforbrugforbrug<1,3W inaktivtMaksimalt strmforbrugforbrug2,5W ved drifts- og opladningsved maksimal effektGentagelsesfunktion (Repeat Mode)Gentag numre (Repeat Tracks) (spiller hver eneste sang i detaktuelle valg, og starter derefter forfra igen);Gentag et nummer (Repeat One Track) (spiller den valgte sangigen og igen);Gentag Off (Repeat Off) (ingen sange gentages).Opladning (Charging)iD50 dockingstationen oplader ligeledes iPodens batteri, nrden er i docken. iPodens batteriopladningskredslb kan imidlertidfremkalde en smule stj i audio- og videoudgangene. Ved atskifte til opladning off fr lytteren den bedst muligelytteoplevelse.Indgange/udgangeStrmadapterindgang100-240V ~ 50/60HzStrmadapterudgang7,5V jvnstrm, 500 mASammensat videoudgangx1S-videoudgangx1RS232x1Tip: TX fra dock, Ring: RX tildock, Skrm: jord 9600 BAUD,Ingen kontrolbit, 1 Stopbit, ingenRTS/CTS eller XON/XOFFpkrvetSe webside for kommandoprotokol.Bemrk: hvis batteriet er helt fladt, vil iPod mske ikke reagerei et kort tidsrum.For yderligere oplysninger om batteriopladning henvises der tildin iPod manual.Video auto-fitNr dette valg vlges, vil iPod forsge at forstrre videobilledet,s det fylder hele skrmen og den verste og nederste, ellervenstre og hjre, kant af billedet er helt ud til skrmkanten udenat der mistes nogen lodret eller vandret billedinformation.Alt afhngig af iPod mediet og skrmens formatforhold, somvalgt nedenfor, kan dette stadig medfre, at der tilfjes entenbrevkasseformede sorte bjlker verst og nederst p skrmeneller postkasseformede sorte bjlker til venstre og hjre pskrmen.Widescreen-funktion (Widescreen Mode)Brug denne funktion nr din videomonitor/TV har et vandret-tillodret formatforhold p 16:9 (widescreen) snarere end 4:3(normal). Denne indstilling fortller iPoden at dit TV er etwidescreen TV s den kan vlge det bedste videotilstandsvalg.Alt afhngig af mediekildeformat og denne skrmkonfigurationsprference kan medieindholdet blive vist i fuldwidescreen, der fylder skrmen, eller have postkassebjlker,som beskrevet ovenfor.Sprogindstillinger (Language Settings)Bruges til at vlge mellem forskellige sprog for iD50erensskrmdisplay.70FjernbetjeningBatteriKnapcelletype: V3, CR2032 ellertilsvarende
 • Page 11

  iD50FejlfindingDer er ingen video p TVetKontroller, at iD50 er i avanceret funktion.Kontroller, at din iPod er docket korrekt i iD50.Kontroller, at din iPod afspiller en video snarere end et audionummer.Tjek at der er tndt for dit TV/modtager og at den korrektekildeindgang og -type (sammensat eller S-video) er valgt.Kontroller, at videokabel og jvnstrmsadapter sidder helt fastog er tilsluttet korrekt.iD50 understtter bde PAL- og NTSC-standarder og vil vreforudindstillet til TV-systemet i dit omrde. Hvis der imidlertidikke er noget billede, skal det kontrolleres, at PAL/NTSCindstillingen er korrekt (se afsnittet om Avanceret funktion idenne manual).Der er ingen lyd fra mit stereosystemKontroller, at din iPod er docket korrekt i iD50.Kontroller, at din iPod spiller.Kontroller, at der er tndt for dit TV/modtager, at den korrektekildeindgang er valgt og at der er skruet op for lydstyrken.Kontroller, at video- og audiokabler og jvnstrmsadapter sidderhelt fast og er tilsluttet korrekt.Dockingstationen oplader ikke iPodens batteriKontroller, at opladning er aktiveret p skrmdisplayet.Kontroller, at din iPod er docket korrekt i iD50.Kontroller, at veksel-/jvnstrmsadapteren er sat helt fast idocken og stikforbindelsen til lysnettet.Fjernbetjeningen virker ikkeFor at fjernbetjeningen skal virke som ptnkt med din iPod,skal iPoden kre med det senest opdaterede Apple software.Hvis det er ndvendigt at opgradere, skal du blot besge AppleiPods webside og flge instruktioner for en gratis download. Gtil: http://www.apple.com/iPod/download/Hvis den stadig ikke virker, tages strmkablet ud i et minut,hvorefter det sttes i igen (dette nulstiller systemet).Kontroller, at din iPod er docket korrekt i iD50.DANSKPrv fjernbetjeningen fra forskellige steder og se om det virker.Strk lysstofbelysning eller andre tilstande i vrelset kan vrersag til problemet. Srg for, at der ikke er noget der blokerer deninfrarde (IR) signalbane mellem fjernbetjeningen og iD50.Kontroller, at fjernbetjeningens batteri er sat korrekt i og at detikke er fladt.For flere ofte stillede sprgsml (FAQ), teknisk rdgivning oginformation om, hvordan du fr mest ud af din iD50, bedes dubesge Support-sektionen p Cambridge Audios webside:www.cambridgeaudio.com/support.phpHenvendelser vedrrende service (inden for og uden for garanti)bedes rettet til forhandleren.71
 • Page 12

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2008 Cambridge Audio LtdAP21793/2www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio iD50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio iD50 in der Sprache / Sprachen: Dänisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio iD50

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio iD50 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info