Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
BK10
A-BUS-bordbetjent kontrolpanel
Installationsvejledning
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BK10A-BUS-bordbetjent kontrolpanelInstallationsvejledning
 • Page 2

  BK10 bordbetjent kontrolpanelINDHOLDIndledning.........................................112Konfigurationer.................................113A-BUS Ready/Incognito Ready.........114Komplet Incognito-system................116Inden installationen..........................118Forbindelser p bagpanelet.............119Knapper p kontrolpanelet..............120Fjernbetjening...................................121Betjeningsvejledning........................122Valg af lokal kilde..............................124Tekniske specifikationer...................126Begrnset garanti............................127Incognito bordbetjent kontrolpanel 111
 • Page 3

  INDLEDNINGTak fordi du har valgt at kbe dette Cambridge Audio Incognito-produkt.Incognito er et omkostningsbesparende, modulrt flerrumssystem, hvor deranvendes et almindeligt Cat-5/5e- eller Cat-6-kabel til fordeling af lyd og videoi hi-fi-kvalitet i hjemmet.BK10 er en A-BUS TM -kompatibel forstrket kontrolpanelenhed med knapper tilstyring af hjtalerstyrke, standby/on og kildevalg (med kompatibelt CambridgeAudio-udstyr) og har desuden et IR -vindue til bde modtagelse affjernbetjeningssignalerne og viderefring af dem til tilsluttet kildeudstyr(infrard overfrsel). BK10 kan med anvendelse af Cat-5-kabler tilsluttesIncognito Ready-udgangene p receivere og forstrkere fra Cambridge Audioeller A-BUS-hubs og A-BUS Ready-receivere fra andre producenter. BK10 kandermed forbindes til hjtalerne ved hjlp af et konventionelt hjtalerkabel.Tak fordi du vil bruge tid p at lse denne manual. Vi anbefaler, at du gemmerden til fremtidig brug.Matthew BrambleTeknisk direktrDen overstregede skraldebtte er den Europiske Unions symbol for separatindsamling af elektrisk og elektronisk affald. Dette produkt indeholder elektrisk ogelektronisk udstyr, som skal genbruges eller genindvindes og ikke m kasseressammen med usorteret almindeligt affald. Indlever venligst enheden eller kontaktden autoriserede forhandler, som du har kbt dette produkt af, hvis du nsker mereinformation.112 Incognito bordbetjent kontrolpanel
 • Page 4

  BK10 bordbetjent kontrolpanelKONFIGURATIONERBK10 kan bruges i to typer konfigurationer:1. Som et A-BUS Ready-/Incognito Ready-kontrolpanel, der er forbundet direktep bagsiden af en forstrker/receiver.2. I et komplet A-BUS- eller Incognito flerrumssystem, der er forbundet til en hub.A-BUS Ready/Incognito Ready giver mulighed for blot at tilslutte et eller tokontrolpaneler (og en PSU) til en HiFi-enhed, s der kan opbygges et enkeltflerrumssystem med 2/3 zoner.Desuden er der mange flere muligheder i systemet, fx underzoner, lokaleindgange og videoomkobling, hvis en srlig A-BUS-hub anvendes.P www.cambridge-audio.com finder du flere oplysninger.For begge muligheder glder det, at fordi BK10 er kompatibel med A-BUSTM standarden, kan den fungere med alle producenters A-BUS-kompatibleprodukter. Dog er valg af kilde fra kontrolpanelet kun muligt med CambridgeAudios eget Incognito A-BUS-system eller Incognito Ready-udgange p HiFienheder fra Cambridge Audio.Incognito bordbetjent kontrolpanel 113
 • Page 5

  A-BUS READY/INCOGNITO READYI denne konfiguration er kontrolpanelet forbundet direkte med forstrkeren/receiveren. En strmforsyningsenhed (Incognito PS5) er desuden ndvendig tilat strmfde det ene eller de to kontrolpaneler. Diagrammerne viser detaljernei systemets tilslutning:HjtalerkabelHjtalerkabelLR10BK10BK10Cat5/5e-kabelPS5CAP5Multi-Roomazur 640A Integrated Amplifier V2.0IR1IR3IR2IR4Impedance 4 - 8 ohmsLeftBRightLeftAOffDVDProtection LEDindicators:OnTuner / DABPowerDesigned in London, Englandwww.cambridge-audio.comRightMax Power Consumption: 700WIR EmitterPSUInInFault requiringservice (DC)Keypad 1Control BusKeypad 2InOutForstrker(fx 640A V2.0)Mains Voltage Selector Switch (50 / 60Hz)Over temperatureInternational Patent Pending LeisureTech Electronics Pty LtdTemporary overloadAuxCDAV / MDRec Out 2Rec Out 1Tape InPre-OutPower ACLoudspeaker shortLeftVolLeftAutoClippingRightALeftBRightLeftRightPlease refer toyour User's Manualfor more informationManufactured in anISO9002 approved facilityRightImpedance 4 - 8 ohmsLoudspeaker TerminalsPre-OutTape InRec Out 1Rec Out 2AV / MDDVDTuner / DABCDAuxImportantPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresCaution Risk of electric shock. Do not open. Avis Risque de choc electrique. Ne pas ouvrir. Achtung Vorm ffnen des grates. Netzstecker ziehen.Minijackledningazur 640CCompact Disc PlayerOpenCloseStandby / OnPlayPauseSkipScanStopIR10Cd-afspiller(fx 640C V2.0)Class 1 Laser ProductLuokan 1 LaserplaiteKlass 1 LaserapparatLine OutputOnPower OffInOutIR EmitterInMax Power Consumption: 18WRight114 Incognito bordbetjent kontrolpanelazur 640C Compact Disc Player V2.0LeftCautionRisk of electric shockDo not openAvisRisque de choc electriqueNe pas ouvrirAchtungVorm offnen des geratesNetzstecker ziehenRightLine OutputPower ACManufactured in anISO9002 approved facilityDesigned in London, EnglandDigital OutputsLeftControl BusMains Voltage Selector Switch (50 / 60Hz)S/P DIFCo-axialToslinkOpticalwww.cambridge-audio.com
 • Page 6

  BK10 bordbetjent kontrolpanelHjtalerkabelCat5/5e-kabelBK10 leveres med 10 meter Cat5-forbindelseskabel, men et Incognito CP20kabelst (med 20 meter kabel, 2 3,5-3,5-forbindelseskabler og enpunchdown-/afisoleringstang) kan kbes separat.For at kunne styre dit kildeudstyr fra eksterne rum tilsluttes en IR-emitter(IR10) i en af IR-udgangene bag p enheden og forbindes derefter viakildeenhedens IR-vindue. P vores egne produkter, som har IR-emitterindgange, kan du ogs bruge en minijack til minijack-ledning.Kommandoer, der modtages af kontrolpanelerne, kan herefter sendes tilbagetil kildeudstyret via forstrkeren. Det er derefter muligt at styre kildeudstyretfra de eksterne rum med anvendelse af kildeudstyrets egne fjernbetjeningereller via en indlringsfjernbetjening. Indlringsfjernbetjeningen IncognitoLR10 kan styre kontrolpanelerne fuldstndigt, lre kildens fjernbetjeningerog skifte kildeindgang p forstrkeren osv.Incognito bordbetjent kontrolpanel 115
 • Page 7

  KOMPLET INCOGNITO-SYSTEMBK10 kontrolpanelet kan ogs bruges som en del af et komplet Incognitosystem, hvor det kobles til en Incognito-hub (AH10), eventuelt sammen medandet Incognito-tilbehr som fx en videoomkoblingsenhed (VH10) eller et lokaltindgangsmodul (LM10). Nedenstende diagram viser et eksempel p etIncognito-system.HjtalerkabelHjtalerkabelBK10KP10 EUCat-5/5e-kabelAH10PS10116 Incognito bordbetjent kontrolpanel
 • Page 8

  BK10 bordbetjent kontrolpanelBemrk: Nr et BK10 kontrolpanel anvendes med en AH10 hub, SKAL enIncognito PS10 strmforsyningsenhed anvendes.Se vejledningen til installation af AH10 Incognito i flere rum for at f alleoplysninger om de forskellige muligheder til det komplette Incognito-system.VIGTIGT! BK10 er som standard indstillet til konfigurationen A-BUSReady/Incognito Ready. Ved anvendelse i et komplet Incognito-systemskal modusvlgeren (placeret inden i kontrolpanelblokken) vre sati indstillingen AH10.Brug en skruetrkker til forsigtigt at fjerne bagpladen og indstilmodusvlgeren i positionen AH10 som vist i nedenstende:BK10 - bagsideBemrk: Forkert indstilling af modusvlgeren kan medfre fejlfunktion!Incognito bordbetjent kontrolpanel 117
 • Page 9

  INDEN INSTALLATIONENUndg at placere kontrolpanelet p et sted, hvor der er synslinje til et andetkontrolpanel. I sdanne situationer kan begge kontrolpaneler fange de sammekommandoer fra en fjernbetjening, og det vil vre vanskeligt at styre hver zoneuafhngigt.Undg at placere BK10, hvor der er en synslinje til kildeudstyr til systemet.I sdanne situationer kan kildeudstyret direkte fange de samme IR-kommandoer,som fanges af kontrolpanelet og sendes til kildeudstyret. Det kan pvirkefjernbetjeningen af kildeudstyret.Placer ikke kontrolpanelet i omrder med direkte sollys eller kraftigt lys fralysstofrr. Dette kan vre kilder med infrard energi, som kan pvirkefjernbetjeningen af systemet. Nogle plasmafjernsyn kan udstrle en stormngde infrard energi, og det tilrdes at vre forsigtig, hvis en BK10 placeresi nrheden af et plasmafjernsyn. Undg at placere BK10 i nrheden aflysdmpere eller andre anordninger, som producerer meget elektrisk stj.SikkerhedsforanstaltningerBK10 drives af 24 V DC, der leveres via tilslutningskablet. Der er som sdaningen netspnding til stede i BK10, og enheden er ofte sikker at placerei omrder, hvor kun udstyr med ekstra lav spnding (ELV) er tilladt. Det erimidlertid afgrende, at du altid kontrollerer de gldende kablingsforskrifterfor anvendelse og omrde.118 Incognito bordbetjent kontrolpanel
 • Page 10

  BK10 bordbetjent kontrolpanelFORBINDELSER P BAGPANELET1HjtalerudgangTilslut et par hjtalere med to stykkeralmindeligt hjtalerkabel i hj kvalitet.Til BK10 br du bruge hjtalere meden effektivitet p mindst 88 dB SPL til1 W @ 1 meter. Hjtalere p 4-8 ohmkan bruges.221Cat5 til BK10Et Cat-5-kabel (afsluttet med et RJ45jackstik) bruges til at forbinde BK10 tilen AH10 -hub eller en A-BUS Readyreceiver.Incognito bordbetjent kontrolpanel 119
 • Page 11

  KNAPPER P KONTROLPANELET32451681 - 6De 6 lysdioder viser BK10slydstyrkeniveau. Lysdioderne viser ogsden valgte kilde, nr der er skiftet kilde, ogkan desuden vise status for nogle andrefunktioner.Alle oplysningeromlydstyrkeregulering,kildevalg,lydjustering og valg af lokal kilde finder dui afsnittet Betjeningsvejledning i dennevejledning.7 Standby/OnTryk p knappen for at skifte mellemtndt og standby p kontrolpanelet. Nrdu trykker p standbyknappen og holderden nede i ca. 2 sekunder, slukkes der foralle BK10er, der er tilsluttet AH10hubben. Hvis BK10 er tilsluttet enCambridge Audio Incognito Readyforstrker i stedet for en AH10-hub,slukkes der for forstrkeren.117910128 Lydstyrke opTryk for at hve lydstyrken eller foranden lydjustering.9 Kildevalg (hjre)Brug denne tast til at vlge denaktuelt aktive kilde.120 Incognito bordbetjent kontrolpanel
 • Page 12

  BK10 bordbetjent kontrolpanelLydstyrke nedTryk for at snke lydstyrken eller for anden lydjustering.10Kildevalg (venstre)Brug denne tast til at vlge den aktuelt aktive kilde.11IR-vindueRet indlringsfjernbetjeningen Incognito LR10 mod dette vindue. En lilleblinkende lysdiode bag dette vindue viser, at anordningen er tndt.12FJERNBETJENINGBK10 kan bruges sammen med en Incognito LR10, der er enavanceret fjernbetjening til indlring, som kan lre koderne tilalle kildeudstyrets fjernbetjeninger. Nr den frst erprogrammeret, kan brugeren anvende den til at udfre albetjening fra en enkelt fjernbetjening.LR10 er ogs velegnet i tilflde, hvor BK10 skal tilsluttesA-BUS Ready-udgangene til AV-receivere og -forstrkerei stedet for en af vores hubs, da den kan lre de relevantekommandoer til ndring af kilde osv. for receiveren ellerforstrkeren og kildeudstyret.Manualen tiloplysninger.IncognitoLR10indeholderyderligereIncognito bordbetjent kontrolpanel 121
 • Page 13

  BETJENINGSVEJLEDNINGRegulering af lydstyrkeLydstyrken reguleres med knapperne til lydstyrke op og ned p kontrolpaneleteller fjernbetjeningen: Dette angives p kontrolpanelet med de bl lysdiodersstyrke. Der er fire styrkeniveauer for hver lysdiode.Valg af kildeMed venstre og hjre kildeknap kan du vlge mellem flere tilsluttede kilder.Lysdiodedisplayet viser, hvilken kilde der er valgt.LydreguleringsindstillingerHvis du trykker p knappen On/Standby, mens knappen til lydstyrke ned holdesnede, aktiveres lydreguleringsindstillingerne. De fire midterste lysdioder pkontrolpanelet tndes derefter i rkkeflge for p skift at vise hver af de firelydreguleringsindstillinger: bas, diskant, balance og udtoning. Disse indstillingerkan ogs aktiveres med knappen Select p fjernbetjeningen.Nr begge knapper holdes nede i et kort jeblik, tndes den anden lysdiode pkontrolpanelet for at angive, at basreguleringsindstillingen er blevet aktiveret.I denne indstilling justeres basniveauet (lave frekvenser), nr der trykkes plydstyrkeknapperne op/ned.Hvis du fortsat holder begge knapper nede, tndes den tredje lysdiode for at vise,at diskantreguleringsindstillingen er blevet aktiveret. I denne indstilling justeresdiskantniveauet (hje frekvenser), nr der trykkes p lydstyrkeknapperne op/ned.122 Incognito bordbetjent kontrolpanel
 • Page 14

  BK10 bordbetjent kontrolpanelHvis du fortsat holder begge knapper nede,tndes den fjerde lysdiode for at angive,at balancereguleringsindstillingen er blevetaktiveret. I denne indstilling justeres lydniveauetmellem venstre og hjre hjtaler, nr der trykkesp lydstyrkeknapperne op/ned.BasDiskant Balance UdtoningHvis du fortsat holder begge knapper nede,tndes den femte lysdiode for at angive,at udtoningsreguleringsindstillingenerblevetaktiveret. I denne indstilling justeres balancenmellem hovedhjtalerne og forforstrkerudgangen,nr der trykkes p lydstyrkeknapperne op/ned.Forforstrkerudgangen er anbragt bag p KP10 oger ikke tilgngelig fra bagsiden af BK10.Lydstyrkeknapperne op/ned p fjernbetjeningenkan ogs bruges til at regulere lyden i hverindstilling.Bemrk: Hvis der ikke foretages nogenregulering, vender systemet automatisk tilbage tillydstyrkeregulering efter to sekunder.Incognito bordbetjent kontrolpanel 123
 • Page 15

  VALG AF LOKAL KILDEBemrk: Denne funktion er kun tilgngelig, hvis BK10 er en del af et kompletIncognito-flerrumssystem med et eller to lokale indgangsmoduler (LM10).LR10HjtalerkabelBK10Cat5/5e-kabelAH10Cat5/5e-kabelLM10LRAudio InIR OutLocal InputPhono-phono-forbindelseskabelIR10azur 640CCompact Disc PlayerStandby / OnOpenClosePlayPauseStopSkipScanCd-afspiller(fx 640C V2.0)Indstillingen til valg af lokal kilde skal aktiveres for at konfigurere BK10 korrekt.Denne indstilling er kun tilgngelig, nr modusvlgeren er sat i indstillingenAH10. LM10 kan kun bruges sammen med en AH10-hub.Se installationsvejledningen til LM10 for at f yderligere oplysninger.124 Incognito bordbetjent kontrolpanel
 • Page 16

  BK10 bordbetjent kontrolpanelNr du trykker p venstre eller hjre vlgerknapp kontrolpanelet, kan du som standard bladregennem alle seks kilder. Det er dog muligt at tilfjeen eller to lokale kilder ved at aktivere indstillingentil valg af lokal kilde. Du kan aktivere denneindstilling ved at trykke samtidigt p knappen tillydstyrke op og tnd/sluk-knappen i 4 sekunder.Lysdiodedisplayet bladrer derefter gennemsekvensen, der vises p illustrationen og sombeskrevet her:2345Nr du har holdt begge knapper nede i et kortjeblik, tndes lysdiode 2 for at vise, at kilderne1-6 (standard) kan vlges.Hvis du fortsat holder begge knapper nede,tndes lysdiode 3 for at vise, at kilderne 1-6 +lokal kilde 1 kan vlges.Hvis du fortsat holder begge knapper nede,tndes lysdiode 4 for at vise, at kilderne 1-6 +lokal kilde 1 + lokal kilde 2 kan vlges.Hvis du fortsat holder knappen til lydstyrke op og tnd/sluk-knappen nede,tndes lysdiode 5 for at angive, at slukket indstilling kan vlges, og der vil s ikkeblive valgt nogen kilde.Hvis du vil vlge disse indstillinger, skal du vente, indtil den modsvarende lysdiodetndes, og derefter slippe tnd/sluk-knappen og knappen til lydstyrke op.Bemrk: Hvis der ikke foretages nogen regulering, vender systemetautomatisk tilbage til lydstyrkeregulering efter 2 sekunder. Hvis indstillingenStandard A-BUS/Incognito Ready er valgt med modusvlgeren, bladrerBK10 kun gennem de 6 hovedkilder.Incognito bordbetjent kontrolpanel 125
 • Page 17

  TEKNISKE SPECIFIKATIONERIndgangsimpedansFrekvensgangTHDS/N-forholdLydstyrkereguleringsomrdeBasreguleringssomrdeDiskantreguleringsomrdeBalancereguleringsomrdeFor-forstrkerudgangIR-gennemlbHjttalerimpedansStrmkrav45 k ohm20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB<0,2% ved 1 W, 20 Hz - 20 kHz> 80 dB 'A'-vgtet-80 dB, 36 trin+/- 16 dB, 2 dB trin+/- 16 dB, 2 dB trin+/- 40 dB, 9 trin begge vejeVariabelt niveau, flger lydstyrkeindstilling34-40 kHz og 54-58 kHzmodulationsfrekvenser understttes4-8 ohm24 V jvnstrm ved 1 A maks. (leveret af hub)Denne vejledning er udarbejdet med henblik p at gre installationen og anvendelsen af dette produkt s nemt sommuligt. Njagtigheden af oplysningerne i dette dokument er kontrolleret grundigt p tidspunktet for trykning.Cambridge Audio gr imidlertid ind for kontinuerlig forbedring af produkterne, hvorfor design og specifikationer kanndres uden forudgende varsel. Hvis du bemrker fejl i dokumentet, er du velkommen til at sende os en e-mail:support@cambridgeaudio.comDette dokument indeholder oplysninger, der er ophavsretligt beskyttede. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del afdenne manual m reproduceres mekanisk, elektronisk eller p anden vis eller i nogen form uden forudgende skriftligtilladelse fra producenten. Alle varemrker og registrerede varemrker er de respektive ejeres ejendom.Incognito og Incognito Ready er varemrker tilhrende Cambridge Audio Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Cambridge Audio Ltd 2006A-BUS og A-BUS Ready er registrerede varemrker tilhrende LeisureTech Electronics Pty Ltd, Australien.126 Incognito bordbetjent kontrolpanel
 • Page 18

  BK10 bordbetjent kontrolpanelBEGRNSET GARANTICambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udfrelse (med forbehold af nedenstendebetingelser). Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt eller eventuelle defekte dele i produktet (efterCambridge Audios valg). Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl, og srg for atgemme kbskvitteringen.Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audio-produkter, som dette produkt er kbt hos, hvis der erbehov for service under garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere dit Cambridge Audio-produkt, kan detindsendes af din forhandler til Cambridge Audio eller en autoriseret servicereprsentant for Cambridge Audio. Detteprodukt skal indsendes i enten den originale indpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse.Kbskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser, at garantiperioden endnu er gldende, skalfremvises for at opn service inden for garantien. Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykteserienummer er ndret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) dette produkt ikke er kbt hos en autoriseret forhandleraf Cambridge Audio-produkter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributr af Cambridge Audioprodukter for at kontrollere, om serienummeret er undret og/eller om produktet er kbt hos en autoriseret forhandler afCambridge Audio-produkter.Denne garanti dkker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldes force majeure, uheld, fejlagtig anvendelse,misbrug, uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ndring af produktet eller dele af produktet. Denne garanti dkkerikke skader, der er en flge af forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsg p reparation, som udfresaf andre end Cambridge Audio, en forhandler af Cambridge Audio-produkter eller en autoriseret servicereprsentant, somer autoriseret til at udfre servicearbejde under Cambridge Audios garanti. Enhver reparation, der udfres af uautoriseredepersoner, gr denne garanti ugyldig. Denne garanti dkker ikke produkter, der er solgt SOM BESET eller MED ALLE FEJL.REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFR AF DENNE GARANTI ER FORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL.CAMBRIDGE AUDIO ER IKKE ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HNDELIGE SKADER ELLER FLGESKADERELLER BRUD P UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSET FRA DETOMFANG, DET FORBYDES VED LOV, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG TRDER I STEDET FOR ALLE ANDREUDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTEDE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER - MEN IKKE BEGRNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SRLIGT FORML.I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrnsning i forbindelse med hndelige skader og/ellerflgeskader eller udelukkelse af underforstede garantier, hvorfor ovenstende udelukkelser muligvis ikke glder i ditland. Denne garanti giver dig srlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andre lovmssige rettigheder, somvarierer fra land til land.Incognito bordbetjent kontrolpanel 127
 • Page 19

  Incognito BK10www.cambridge-audio.comPart No. AP19601/1Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Incognito BK10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Incognito BK10 in der Sprache / Sprachen: Dänisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Incognito BK10

Cambridge Audio Incognito BK10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 19 seiten

Cambridge Audio Incognito BK10 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito BK10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 19 seiten

Cambridge Audio Incognito BK10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info