Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
KP10
A-BUS-keypad
Installatiehandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  KP10A-BUS-keypadInstallatiehandleiding
 • Page 2

  INHOUDInleiding...........................................................................93Systeemopties.................................................................94Aantekeningen bij de Installatie.....................................98Aansluitingen achterpaneel..........................................100Besturingselementen keypad.......................................102Gebruiksaanwijzing.......................................................104Selectie lokale bron.......................................................106Afstandsbediening.........................................................107Technische specificaties...............................................108Beperkte garantie..........................................................10992 Incognito A-BUS-keypad
 • Page 3

  KP10 A-BUS-keypadINLEIDINGDank u voor uw aanschaf van dit Cambridge Audio Incognito-product. Incognito is eenrendabel modulair opgezet systeem waarbij standaard Cat-5- of Cat-6-kabel wordt gebruiktom uw huis van kwalitatief hoogwaardig geluid en video te voorzien.De KP10 is een op de muur gemonteerde, met A-BUSTM compatibele, versterkte keypadmet knoppen voor speakervolumeregeling, stand-by/aan-functie en bronselectie (metcompatibele apparatuur). Daarnaast is het uitgerust met een IR-venster (infrarood) voor deontvangst van afstandsbedieningssignalen. De KP10 kan worden aangesloten op A-BUShubs, A-BUS Ready-ontvangers of de Incognito Ready-uitgangen van Cambridge Audioontvangers en versterkers met Cat-5-bedrading. De KP10 wordt vervolgens op speakersaangesloten met conventionele speakerbedrading.De KP10 kan op elke muur worden gemonteerd en wordt in diverse uitvoeringen geleverd,zodat er voor elk interieur een passende versie is. U monteert de KP10 op de muur doordeze vast te zetten in een standaard enkelvoudig J-box-montageblok. Zorg voor maximaleventilatie door alle openingen in het montageblok vrij te maken. Zoek een goede locatievoor de KP10 en houd u aan de voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Denk eraandat het niet altijd een goed idee is de KP10 naast een lichtschakelaar te plaatsen, vooralals het uiterlijk van de twee verschilt.Lees deze handleiding zorgvuldig door. We raden u aan deze voor toekomstige referentiete bewaren.Matthew BrambleTechnisch directeurIncognito A-BUS-keypad 93
 • Page 4

  SYSTEEMOPTIESU kunt de KP10-keypad in twee hoofdconfiguraties gebruiken:1. Als deel van een volledig Incognito-systeem, waarbij de KP10 op een Incognito-hub isaangesloten (AH10), mogelijk met andere Incognito-accessoires, zoals een videoomschakelingseenheid (VH10) of een lokale invoermodule (LM10).2. Wanneer de keypad rechtstreeks op een A-BUS Ready/Incognito Ready-uitvoer van eencompatible Cambridge Audio (of een ander merk) A/V-ontvanger of versterker isaangesloten, zijn geen andere accessoires mogelijk dan de vereiste voeding enafstandbediening(en).De KP10 heeft twee werkingsmodussen om deze configuraties te ondersteunen: AH10modus en standaard A-BUS/Incognito Ready-modus. U selecteert deze modus door demodusschakelaar om te zetten die u aan de achterkant van de KP10 aantreft.Opmerking: als u de modusschakelaar op de verkeerde instelling zet, kan dit storingenveroorzaken!Volledig incognito-systeemVoor gebruik in een volledig Incognito-systeem (zie diagram hiertegenover) MOET demodusschakelaar in de positie"AH10" staan, zoals hieronderweergegeven.KP10-CU - achterzijdeStd. A-BUS/Incognito ReadyModeAH10Mode94 Incognito A-BUS-keypadStd. A-BUS/IncognitoReadyAH10Raadpleeg de 'AH10 IncognitoMulti-Room Installation Guide'voor volledige details over deverscheidene opties die voor hetvolledige Incognito-systeembeschikbaar zijn.
 • Page 5

  KP10 A-BUS-keypadSS10SS10SpeakerkabelSpeakerkabelKP10-CUKP10-CUCat-5/5e-kabelAH10PS10Incognito A-BUS-keypad 95
 • Page 6

  A-Bus Ready / Incognito ReadyVoor gebruik met een A-BUS Ready / Incognito Ready-eenheid (zie tegenoverliggend diagram)MOET de modusschakelaar in de positie "Standard A-BUS/Incognito Ready" staan, zoalshieronder weergegeven:KP10-CU - achterzijdeAH10Std. A-BUS/Incognito ReadyModeAH10ModeStd. A-BUS/IncognitoReadyIn deze configuratie is de keypad rechtstreeks op de versterker/ontvanger aangesloten.Daarnaast is een voeding (PS10) nodig om de keypad(s) van stroom te voorzien, zoalsweergegeven.Voor bediening van uw bronapparatuur vanuit andere vertrekken wordt een IR-zender (IR10) opeen van de IR-uitgangen achteraan de eenheid aangesloten. Deze wordt vervolgens boven het IRvenster van de broneenheid aangebracht. Als alternatief kan op onze eigen producten die IRzenderingangen hebben een verbinding tussen mini-contacten worden gebruikt.Opdrachten die door de keypads worden ontvangen, kunnen nu via de versterker naar debronapparatuur worden teruggestuurd. Het is vervolgens mogelijk de bronapparatuur vanuit deandere vertrekken te bedienen met de eigen afstandsbediening van de bronapparatuur of viaeen zelflerende afstandsbediening. De Incognito LR10 Learning Remote kan alle functies van dekeypads bedienen, kan de bediening van de bron-afstandbediening 'leren', kan broninvoer op deversterker wijzigen, etc.96 Incognito A-BUS-keypad
 • Page 7

  KP10 A-BUS-keypadSS10SS10SpeakerkabelSpeakerkabelLR10KP10-CUKP10-CUCat5/5e-kabelPS10CAP5Multi-Roomazur 640A Integrated Amplifier V2.0IR1IR3IR2IR4Impedance 4 - 8 ohmsLeftBRightLeftAOffDVDProtection LEDindicators:OnTuner / DABPowerDesigned in London, Englandwww.cambridge-audio.comRightMax Power Consumption: 700WIR EmitterPSUInInFault requiringservice (DC)Keypad 1Control BusKeypad 2InOutMains Voltage Selector Switch (50 / 60Hz)Over temperatureInternational Patent Pending LeisureTech Electronics Pty LtdTemporary overloadAuxCDAV / MDRec Out 2Rec Out 1Tape InPre-OutLoudspeaker shortLeftRightVolLeftPower ACRightAutoClippingPlease refer toyour User's Manualfor more informationManufactured in anISO9002 approved facilityRightALeftBRightLeftVersterker(eg 640A V2.0)Impedance 4 - 8 ohmsLoudspeaker TerminalsPre-OutTape InRec Out 1Rec Out 2AV / MDDVDTuner / DABCDAuxImportantPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresCaution Risk of electric shock. Do not open. Avis Risque de choc electrique. Ne pas ouvrir. Achtung Vorm ffnen des grates. Netzstecker ziehen.Kabel minicontactIR10azur 640CCompact Disc PlayerOpenCloseStandby / OnClass 1 Laser ProductLuokan 1 LaserplaiteKlass 1 LaserapparatPower OffInOutIR EmitterInMax Power Consumption: 18WRightManufactured in anISO9002 approved facilityazur 640C Compact Disc Player V2.0LeftCautionRisk of electric shockDo not openAvisRisque de choc electriqueNe pas ouvrirAchtungVorm offnen des geratesNetzstecker ziehenRightLine OutputPower ACCd-speler(eg 640CV2.0)Designed in London, EnglandDigital OutputsLeftOnSkipScanStopLine OutputControl BusMains Voltage Selector Switch (50 / 60Hz)PlayPauseS/P DIFCo-axialToslinkOpticalwww.cambridge-audio.comIncognito A-BUS-keypad 97
 • Page 8

  AANTEKENINGEN VOOR DE INSTALLATIEU monteert de KP10 op de muur duur deze vast te zetter in een standaard USA-type J-box(montageblok). Zorg voor maximale ventilatie door alle openingen in het montageblok vrij temaken.Als u een lichtschakelaar naast een keypad wilt hebben, moeten een sperbox of twee enkelemontageblokken worden gebruikt. Houd in de gaten dat het niet aan te bevelen is de keypadnaast een lichtschakelaar te plaatsen, vooral als het uiterlijk van de twee verschilt. Laat dit soortinstallaties over aan een erkend elektricien.Monteer de KP10 niet in de gezichtslijn van een andere KP10. In dergelijke situaties kunnenbeide keypads dezelfde opdrachten ontvangen van een afstandsbediening, wat het moeilijkmaakt elke zone afzonderlijk te controleren.Monteer de KP10 niet in een gezichtslijn met de bronapparatuur voor het systeem. In dergelijkesituaties kan de bronapparatuur dezelfde IR-opdrachten oppikken als degene die door de keypadworden opgepikt en naar de bronapparatuur worden verzonden. Dit kan storingen opleveren inde afstandsbediening van de bronapparatuur.Monteer de keypad niet op plekken die aan sterk zonlicht worden blootgesteld of die fel wordenverlicht met TL- of halogeenlampen Deze kunnen bronnen van infraroodenergie zijn. Ditveroorzaakt storingen bij de afstandsbediening van het systeem. Sommige plasmatelevisieskunnen een grote hoeveelheid infraroodenergie uitstralen. Wees voorzichtig als u een KP10 in debuurt van een plasmascherm-tv monteert. Plaats de KP10 niet in de buurt van dimschakelaars ofandere items die veel elektrische ruis genereren.98 Keypad A-BUS Incognito
 • Page 9

  KP10 A-BUS-keypadVeiligheidsmaatregelenWees voorzichtig waar u een KP10 installeert. De keypad mag nooit worden genstalleerd in eenmontageblok waarin zich ook bedrading van het stroomnet bevindt, of op plaatsen met hogeluchtvochtigheid.De KP10 werkt op 24V DC. Stroom wordt toegevoerd via de verbindingskabel. De KP10 is dus nietop het stroomnet aangesloten en kan vaak veilig worden genstalleerd in ruimtes waar alleenapparatuur met extra laag voltage (ELV) is toegestaan. Het is echter uitermate belangrijk dat ualtijd de bedradingsvoorschriften controleert die voor uw toestel en gebied van toepassing zijn.VoorplaatjesHet voorplaatsysteem voor de KP10 is gebaseerd op de DecoraTM-standaard. Voorplaatjeskunnen worden vervangen door een keur aan voorplaatjes die aan deze norm voldoen, zoals dievan fabrikanten als Leviton. Als u een andere voorplaat wilt aanbrengen, hoeft u alleen deaanwezige voorplaat voorzichtig te verwijderen. U kunt het nieuwe exemplaar gewoonvastklikken.De keypad monterenVerwijder de meegeleverde voorplaat van de KP10 door deze voorzichtig los te maken. De plaatkomt los met een klik. Sluit elke draad in de Cat-5-kabel aan op het bijbehorende contact in deschroefconnector aan de achterzijde van de KP10 (zie het diagram voor de connectoren in desectie 'Aansluitingen van het achterpaneel' van deze handleiding). De aanbevolen maximalelengte voor standaard Cat-5-kabel is een totaal van 30m van de hub naar de keypad (u kunt ookafgeschermde Cat-5-kabel gebruiken). Nadat u de bedrading hebt aangesloten, bevestigt u deKP10 in de montagebox met de twee meegeleverde schroeven (6x32 UNC 35mm) Druk devoorplaat voorzichtig weer vast op de module.Opmerking: als u twijfels hebt over enig deel van de installatie of bedrading, kunt u hetbest professioneel advies zoeken van een erkend elektromonteur.Keypad A-BUS Incognito 99
 • Page 10

  AANSLUITINGEN VAN HET ACHTERPANEELoranjeoranje/witgroengroen/witblauwblauw/witbruinbruin/wit11Cat5 naar KP10-schroefconnectorsEen Cat-5-kabel (eindigend in een RJ45-stekker)wordt gebruikt om de KP10 op een AH10-hub ofeen A-BUS Ready-ontvanger aan te sluiten. DeKP10 heeft schroefconnectoren voor de achtafzonderlijke geleiders van de Cat-5-kabel(gebruik een kleine platte schroevendraaier). Ziehet onderstaande voor de EIA/TIA 568Abedradingsnorm:21 2 3 4 5 6 7 8R+RLL+31472Aanzicht vanafcontactuiteinde12345678groen/witgroenoranje/witblauwblauw/witoranjebruin/witbruinAH1063Std. A-BUS/Incognito Ready5R+ R - L- L+100 Incognito A-BUS-keypad4Neem paren, prepareeren plaats in RJ45-plugZet de draden goedvast
 • Page 11

  KP10 A-BUS-keypad2Aanpassing versterkingDe maximale uitvoer van de KP10 kan worden beperkt door deze lager te zetten. Als het geluidniet hard genoeg is, kunt u de versterking vergroten.3ModusschakelaarHiermee kiest u tussen de modus AH10 en de modus Standard A-BUS Ready/IncognitoReady..4I.C.PIn-circuit-programmeersocket, wordt gebruikt om de keypadsoftware zonodig bij te werken.5SpeakeruitvoerSluit deze aan op een set speakers met twee stukken hoogwaardig standaardspeakerkabel. Udient bij de KP10 minstens speakers te gebruiken met 88dB SPL voor 1W @ 1 meter efficiency. Ukunt speakers van 4-8 ohm gebruiken. De Incognito SS10-speakers zijn hier een ideale match.6LK10-optieHiermee kunt u bronapparatuur besturen via een LK10 Learning Keypad.7Uitvoer voorversterkingEr is een uitgang voor voorversterking. Hiermee kunt u desgewenst een subwoofer of secundaireversterker aansturen. Verbinding van de voorversterkingsuitgang naar andere apparatuur dientvia afgeschermde audiokabel plaats te vinden (zie het onderstaande diagram).Lijn-in/Lijn-uitverbindingen opde subwooferAfgeschermde audiokabelVoorversterkingsuitgangverbindingenaan de achterkantvan de KP10.Incognito A-BUS-keypad 101
 • Page 12

  BESTURINGSELEMENTEN KEYPADDe zes LED's geven de functiestatus van deKP10 aan. Hieronder vindt u elk van de functiesvan de overeenkomstige LED's:3214Minimumvolume / bronselectie5162 Volume / bronselectie / basaanpassing /Selectiemodus lokale bron83 Volume / bronselectie / hoge tonenaanpassing / Selectiemodus lokale bron1179104 Volume / bronselectie / balansaanpassing /Selectiemodus lokale bron5 Volume / bronselectie / faderaanpassing /Selectiemodus lokale bron6Maximumvolume / bronselectie12Voor volledige instructies over volumeaanpassing, bronselectie, geluidsaanpassing enlocale bronselectiemodussen, kunt u de sectie 'Gebruiksaanwijzing' van deze handleidingraadplegen.102 Incognito A-BUS-keypad
 • Page 13

  KP10 A-BUS-keypad7Standby/AanDruk hierop om de keypad tussen de modussen On (aan) en Standby over te schakelen. Als u deknop Standby 2 seconden lang ingedrukt houdt, worden alle KP10's uitgeschakeld die op deAH10-hub zijn aangesloten Als de KP10 is aangesloten op een Cambridge Audio Incognito ReadyAmplifier in plaats van op een AH10-hub, wordt de versterker uitgeschakeld.8 Volume omhoogDruk hierop om het volume te vergroten of andere geluidsaanpassingen uit te voeren.9 Bronselectie (rechts)Gebruik deze toets om de bron te selecteren die momenteel actief is.10Volume omlaagDruk hierop om het volume te verlagen of andere geluidsaanpassingen uit te voeren.11Bronselectie (link)Gebruik deze toets om de bron te selecteren die momenteel actief is.12IR-vensterRicht de afstandsbediening Incognito LR10 Learning Remote op dit venster. Een klein, flitsendLED-lampje geeft aan dat het in werking is.Incognito A-BUS-keypad 103
 • Page 14

  GEBRUIKSAANWIJZINGBelangrijk!Zoals al eerder werd vermeld, kan de KP10 tussen twee werkingsmodussen wordenovergeschakeld, een standaard A-BUS-modus voor compatibiliteit met de A-BUS Readyapparatuur van andere fabrikanten (modus Standaard A-BUS/Incognito Ready) en een modusvoor Incognito A-BUS-hubs (AH10-modus). Wanneer de keypad met A-BUS Ready-apparatuur vanandere fabrikanten wordt gebruikt, MOET de keypad op de modus "Standaard A-BUS/IncognitoReady" worden ingeschakeld, anders werkt het apparaat niet.VolumeregelingVolume wordt geregeld met de knoppen volume hoger/lager op de keypad of afstandsbediening.Dit wordt op de keypad aangegeven met de intensiteit van de blauwe LED-lampjes. Er zijn vierintensiteitsniveaus.BronselectieU gebruikt de knoppen Source left en right om uit meerdere, met elkaar verbonden bronnen tekiezen. De LED-weergave geeft aan welke bron is geselecteerd.GeluidsregelingsmodussenAls u op de knop Power/Standby drukt terwijl u de toets Volume ingedrukt houdt, activeert u degeluidsregelingsmodussen. De vier middelste LED's op de keypad lichten een voor een op om elkvan de vier geluidsregelingsmodussen aan te geven: bas, hoge tonen, balans en fader. Dezemodussen kunnen ook worden geactiveerd met de knop Select op de afstandsbediening.Nadat u beide knoppen kort ingedrukt hebt gehouden, gaat de tweede LED op de keypadbranden. Dit geeft aan dat de basregelingsmodus is geactiveerd. In deze modus kunt u de bas(lage frequenties) aanpassen met de knoppen Volume omhoog/omlaag.104 Incognito A-BUS-keypad
 • Page 15

  KP10 A-BUS-keypadAls u beide toetsen ingedrukt blijft houden, gaat de derde LEDbranden, wat aangeeft dat de regelmodus voor hoge tonen isingeschakeld. In deze modus kunt u de hoge tonen (hogefrequenties) aanpassen met de knoppen Volumeomhoog/omlaag.BasHoge tonenBalansFaderAls u beide knoppen ingedrukt blijft houden, gaat de vierde LEDbranden, wat aangeeft dat de balansregelmodus isingeschakeld. In deze modus gebruikt u Volumeomhoog/omlaag om het geluidsniveau tussen de linker- enrechterspeakers te regelen.Als u beide knoppen ingedrukt blijft houden, gaat de vijfde LEDbranden, wat aangeeft dat de Fader-regelmodus isingeschakeld. In deze modus gebruikt u Volumeomhoog/omlaag om de balans te regelen tussen dehoofdspeakers en hetgeen op de voorversterkingsuitgang isaangesloten. Dit is alleen relevant als u devoorversterkingsuitgang gebruikt. De knoppen voor volumeomhoog/omlaag kunnen ook worden gebruikt om het geluid inelke modus aan te passen.Opmerking: als er geen wijzigingen worden aangebracht, gaat het systeem na twee secondenautomatisch terug naar volumeregeling.Incognito A-BUS-keypad 105
 • Page 16

  SELECTIE LOKALE BRONOpmerking: deze functie is alleen beschikbaar als de KP10 deeluitmaakt van een volledig Incognito-systeem voor meerderekamers, waarin n of twee locale invoermodules (LM10) zijnaangebracht.2345De locale bronselectiemodus moet worden geactiveerd om deKP10 goed te configureren. Deze modus is alleen beschikbaarwanneer de modusschakelaar op AH10 is ingesteld. U kuntalleen in deze modus LM10's gebruiken. Raadpleeg de LM10installatiehandleiding voor meer informatie.U kunt standaard door alle zes bronnen lopen door op de keypadop de selectieknoppen links en rechts te drukken. Het is echtermogelijk n of twee lokale bronnen toe te voegen door demodus voor lokale bronselectie in te schakelen. U activeert dezemodus door de knop Volume omhoog en de stroomknop vierseconden ingedrukt te houden. De LED-weergave schuift dandoor de reeks die in de illustratie rechts wordt weergegeven endie als volgt kan worden beschreven:Nadat u beide knoppen voor een korte periode ingedrukt hebtgehouden, gaat LED2 branden, wat aangeeft dat Sources 1-6 (bronnen 1-6, standaard) kunnenworden gekozen.Als u beide knoppen ingedrukt blijft houden, gaat LED 3 branden, wat aangeeft dat u de modusSources 1-6 + Local source 1 (bronnen 1-6 + lokale bron 1) kunt selecteren.106 Incognito A-BUS-keypad
 • Page 17

  KP10 A-BUS-keypadAls u beide knoppen ingedrukt blijft houden, gaat LED 4 branden, wat aangeeft dat u de modusSources 1-6 + Local source 2 (bronnen 1-6 + lokale bron 2) kunt selecteren.Als u de knop volume omhoog en de stroomknop ingedrukt blijft houden, gaat LED 5 branden, wataangeeft dat u de modus Off (uit) kunt selecteren en dat er geen bron zal worden geselecteerd.Als u deze modussen wilt selecteren, moet u wachten tot de overeenkomstige LED gaat branden.Laat vervolgens de knoppen los.Opmerking: als er geen wijzigingen worden aangebracht, gaat het systeem na twee secondenautomatisch terug naar volumeregeling. Als de modus 'Standard A-BUS/Incognito Ready' isgeselecteerd op de modusschakelaar, zal de KP10 alleen door de 6 hoofdbronnen roteren.AFSTANDSBEDIENINGU kunt de KP10 gebruiken met de afstandsbediening LR10, een geavanceerde'lerende' afstandsbediening die de codes van alle bronapparatuur kan leren.Zodra de afstandsbediening is geprogrammeerd, kan de gebruiker dezegebruiken om alle bewerkingen vanaf n afstandsbediening uitvoeren.De LR10 is daarnaast geschikt wanneer de KP10 moet worden aangesloten opde A-BUS Ready-uitgangen van AV-ontvangers en versterkers in plaats van eenvan onze hubs: het apparaat kan de relevante bronwijzigingsopdrachten etc.leren van de ontvanger en versterker en de lokale apparatuur.Opmerking: raadplees de handleiding van de Incognito LR10 voor meerinformatie.Incognito A-BUS-keypad 107
 • Page 18

  SPECIFICHE TECNICHEInvoerweerstandFrequentieresponsTHDS/N-ratioControlebereik volumeControlebereik basControlebereik hoge tonen (treble)Controlebereik balansUitvoer voorversterkingIR-doorgangWeerstand speakerStroomvereiste45 k ohm20Hz - 20kHz +/- 1dB<0,2% @ 1W, 20Hz - 20 kHz> 80dB 'A' gewogen-80dB, 36 stappen+/- 16dB, 2 dB pasos+/- 16dB, 2 dB pasos+/- 40dB, 9 stappen in beide richtingenvariabel niveau, volgt volume-instelling34-40 kHz en 54-58kHzmodulatiefrequenties worden ondersteund4-8 ohm24V DC @ 1A max (wordt geleverd door hub)Deze handleiding is zodanig geschreven dat het product zo eenvoudig mogelijk kan worden genstalleerd en gebruikt. Op het momentvan drukken is de informatie in dit document nauwkeurig gecontroleerd op nauwkeurigheid. Cambridge Audio voert echter een beleidvan continue verbetering, waardoor het ontwerp en de specificaties zonder mededeling vooraf kunnen worden gewijzigd. Als u eventuelefouten ontdekt kunt u ons een e-mail sturen op: support@cambridgeaudio.comDit document bevat gepatenteerde informatie die beschermd wordt door auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dezehandleiding mag op mechanische, elektronische of andere manier worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijketoestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijkeeigenaars.Incognito en Incognito Ready zijn handelsmerken van Cambridge Audio Ltd. Alle rechten voorbehouden. Copyright Cambridge Audio Ltd 2005A-BUS en A-BUS Ready zijn geregistreerde handelsmerken van LeisureTech Electronics Pty Ltd Australia108 Incognito A-BUS-keypad
 • Page 19

  KP10 A-BUS-keypadBEGRNSET GARANTICambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udfrelse (med forbehold af nedenstendebetingelser). Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt eller eventuelle defekte dele i produktet (efter CambridgeAudios valg). Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl, og srg for at gemmekbskvitteringen.Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audio-produkter, som dette produkt er kbt hos, hvis der er behov forservice under garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere dit Cambridge Audio-produkt, kan det indsendes af dinforhandler til Cambridge Audio eller en autoriseret servicereprsentant for Cambridge Audio. Dette produkt skal indsendes ienten den originale indpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse.Kbskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser, at garantiperioden endnu er gldende, skal fremvisesfor at opn service inden for garantien. Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykte serienummer er ndreteller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) dette produkt ikke er kbt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audioprodukter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributr af Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, omserienummeret er undret og/eller om produktet er kbt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter.Denne garanti dkker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldes force majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug,uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ndring af produktet eller dele af produktet. Denne garanti dkker ikke skader, derer en flge af forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsg p reparation, som udfres af andre endCambridge Audio, en forhandler af Cambridge Audio-produkter eller en autoriseret servicereprsentant, som er autoriseret til atudfre servicearbejde under Cambridge Audios garanti. Enhver reparation, der udfres af uautoriserede personer, gr dennegaranti ugyldig. Denne garanti dkker ikke produkter, der er solgt SOM BESET eller MED ALLE FEJL.REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFR AF DENNE GARANTI ER FORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. CAMBRIDGEAUDIO ER IKKE ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HNDELIGE SKADER ELLER FLGESKADER ELLER BRUD PUDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSET FRA DET OMFANG, DET FORBYDESVED LOV, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG TRDER I STEDET FOR ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTEDEGARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER - MEN IKKE BEGRNSET TIL - GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ETSRLIGT FORML.I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrnsning i forbindelse med hndelige skader og/eller flgeskadereller udelukkelse af underforstede garantier, hvorfor ovenstende udelukkelser muligvis ikke glder i dit land. Denne garantigiver dig srlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andre lovmssige rettigheder, som varierer fra land til land.Incognito A-BUS-keypad 109
 • Page 20

  Incognito KP10- CUwww.cambridge-audio.comPart No. AP18307/2Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Incognito KP10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Incognito KP10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Incognito KP10

Cambridge Audio Incognito KP10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito KP10 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito KP10 Bedienungsanleitung - Dänisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito KP10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 20 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info